Samsung SP-F10 Navodila za uporabo

Add to my manuals
95 Pages

advertisement

Samsung SP-F10 Navodila za uporabo | Manualzz
SP-F10 SP-F10M
Multimedijski projektor
Uporabnikova navodila
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta od slik v tem
priročniku. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij
brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanja
delovanja.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
NAMESTITEV IN POVEZAVA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Namestitev projektorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Prilagajanje zooma in izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Velikost slike in oddaljenost projekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Odprtine za prezračevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Hrbtna stran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Podprti načini prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Povezava napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Povezava z računalnikom in nastavitev računalnika . . . . . . . . . . . . 2-10
Priključitev računalnika s kablom HDMI/DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Priključitev naprave, združljive s HDMI-jem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Priključitev naprave AV s kablom D-Sub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Priključitev naprave AV s komponentnim izhodom . . . . . . . . . . . . . 2-14
Priključitev z video kablom/kablom S-Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Priključitev zunanjega monitorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Priključitev zunanjega zvočnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Povezava v omrežje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Reža za ključavnico Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
UPORABA
Značilnosti izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Spredaj, zgoraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Indikatorji LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Omrežno upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
FUNKCIJA PREDVAJANJA PREDSTAVNOSTI (SAMO PRI SP-F10M.)
Povezava shranjevalne naprave USB in varnostni ukrepi . . . . . . . . . 4-1
Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Photo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Movie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Podprte oblike zapisa datotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
RS-232C Tabela ukazov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Ustrezno odlaganje – samo Evropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred začetkom
Ikone, uporabljene v tem priročniku
IKONA
IME
POMEN
Pozor
Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Opomba
Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priročnika
•
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.
Obvestilo o avtorskih pravicah
Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Administrativni stroški se zaračunajo, če.
(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
Čiščenje površine in objektiva
Projektor čistite z mehko in suho krpo.
•
Izdelka ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot sta benzol in razredčilo.
•
Pazite, da objektiva ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom.
To lahko povzroči trajne praske ali poškoduje izdelek.
•
Izdelka ne čistite z mokro krpo ali tako, da vodo pršite
neposredno nanj.
Če voda prodre v izdelek, lahko to povzroči požar, električni udar
ali poškoduje izdelek.
•
Če površina projektorja pride v stik z vodo, lahko nastane bel
madež.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Čiščenje notranjosti projektorja
Za čiščenje notranjosti projektorja se obrnite na pooblaščeni Samsungov servisni center.
•
1-2
Če je v projektorju prah ali druge snovi, se obrnite na servisni
center.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Ne razstavljajte.
Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske
vtičnice.
Ne dotikajte se.
Mora biti ozemljeno, da preprečite električni
udar.
Napajanje
Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Opozorilo
Napajalni vtič trdno priključite.
•
Sicer lahko pride do požara.
Na eno stensko vtičnico ne priključujte več
električnih naprav.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtičnice.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne
vtičnice.
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premočno in nanj ne postavljajte težkih
predmetov.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
1-3
Napajanja ne priključujte in izključujte z
mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara.
Preden premaknete izdelek, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel ter morebitne druge kable, priključene na izdelek.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Napajalni kabel priključite na ozemljeno
stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali telesne poškodbe.
Pozor
Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice
tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni
vtič.
•
Izdelka ne vklapljajte in izklapljajte tako, da
priključite ali izključite napajalni kabel.
(Napajalnega vtiča ne uporabljajte kot stikalo za napajanje.)
Napajalni kabel ne sme biti v bližini toplotnih
virov.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico,
ki jo zlahka dosežete.
•
Če pide do težave z izdelkom, izključite
napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje. Napajanja ni mogoče
popolnoma prekiniti samo z gumbom za
napajanje na izdelku.
Namestitev
Opozorilo
1-3
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu
toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.
Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali
omara.
•
•
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroči požar.
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na
polico se mora sprednji del izdelka v celoti
nahajati v omari ali na polici.
Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
čez konzolo oziroma polico.
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
se lahko poškoduje ali pa pride do
telesne poškodbe.
•
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Napajalni kabel ne sme biti v bližini grelnikov.
Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni
kabel.
•
•
Prevleka na napajalnem kablu se lahko
stopi in povzroči električni udar ali požar.
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali
vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesta z veliko
prahu.
Lahko pride do električnega udara ali
požara.
Pozor
Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Pazite, da izdelka med premikanjem ne
spustite.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga
lahko dosegli otroci.
•
Če se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroči telesno
poškodbo.
Uporaba
V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Ne dovolite, da otroci na izdelek postavljajo
predmete, kot so igrače ali piškoti.
•
Če otrok poskuša doseči katerega od
teh predmetov, lahko izdelek pade in
poškoduje otroka.
Izdelka ne razstavljajte, poskušajte popraviti
ali spremeniti.
Ne glejte neposredno v projicirano svetlobo
objektiva in slike ne projicirajte na oči.
•
•
Če je izdelek treba popraviti, se obrnite
na servisni center.
To je posebno nevarno za otroke.
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih
razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.
Ko iz daljinskega upravljalnika odstranjujete
baterije, pazite, da jih ne pogoltnejo otroci.
Baterije hranite izven dosega otrok.
•
•
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
Če pride do zaužitja, nemudoma
obiščite zdravnika.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če je pin napajalnega vtiča ali vtičnica izpostavljena prahu, vodi ali tujem snovem, jo
očistite.
Izdelka ne uporabljajte, če kaže znake
nepravilnega delovanja, kot sta odsotnost
zvoka ali slike.
•
•
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Izdelek nemudoma izklopite, izključite
napajalni kabel iz stenske vtičnice in se
obrnite na servisni center.
Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel,
nato pa izdelek očistite z mehko in suho
krpo.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.
•
•
Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
•
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte
napajalnega ali antenskega kabla.
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte
kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol,
razredčilo, sredstvo proti komarjem,
dišava, mazivo in čistilno sredstvo.
Lahko se deformira zunanjost ali
odstrani, kar je natisnjeno na njej.
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
•
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
•
•
To lahko poškoduje lečo.
Zunanjih delov izdelka se ne dotikajte z
orodji, kot sta nož ali kladivo.
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo časa.
Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni
kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Ne dotikajte se leče na izdelku.
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi pregretja ali kratkega stika
ali pa do električnega udara.
Če izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite po
posvetu z našim klicnim centrom.
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko
padete in poškodujete sebe ali izdelek.
Da se ne opečete, se ne dotikajte zračnikov
in objektiva, ko luč LED deluje ali takoj po
njenem izklopu.
1-3
Če v izdelek pride voda ali tuje snovi, ga
izklopite, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.
Za čiščenje umazanije ali madežev na sprednjem projekcijskem objektivu uporabite
razpršilo ali mokro krpo, navlaženo z nevtralnim pralnim sredstvom in vodo.
Obrnite se na servisni center ali prodajalca,
da vam vsaj enkrat letno očisti notranjost
projektorja.
Izdelka ne čistite s pršenjem vode ali mokro
krpo. Za čiščenje plastičnih delov izdelka,
kot je ohišje projektorja, ne uporabljajte
kemikalij, kot so čistila, industrijska ali avtomobilska loščila, jedka čistilna sredstva,
vosek, benzol ali alkohol, sicer se lahko
poškoduje izdelek.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Ne odpirajte pokrovov na izdelku.
•
To je nevarno zaradi
visokonapetostnega toka v izdelku.
Uporabljajte samo baterije, ki so odobrene
za ta izdelek.
Ko je projektor vključen, se ne dotikajte
odprtine za hlajenje, saj iz nje piha vroč
zrak.
Odprtina za prezračevanje je vroča še nekaj
časa po izklopu projektorja. Odprtine za
prezračevanje se ne dotikajte z rokami in
telesom.
V bližino projektorja ne postavljajte predmetov, ki so občutljivi na toploto.
Pazite, da se objektiva projektorja med tem,
ko deluje, ne dotaknete s telesom. Objektiv
je vroč.
(Posebno pozorni naj bodo otroci in osebe z
občutljivo kožo.)
Ne izgubite pokrovčka objektiva izdelka.
•
Objektiv se lahko poškoduje.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
•
Pokrovček objektiva ščiti objektiv, zato ga
uporabljajte, ko je projektor izklopljen.
•
Če želite sliko skriti, ko je projektor
vklopljen, uporabite funkcijo BLANK.
1-3
2
Namestitev in povezava
2-1
Vsebina paketa
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse spodaj navedeno.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
Projektor
VSEBINA
Navodila za hitro nastavitev
Garancijska kartica
Uporabniški priročnik
Napajalni kabel
Čistilna krpa
Kabel D-Sub
(Ni na voljo povsod.)
Daljinski upravljalnik/2 bateriji
Daljinski upravljalnik/1 bateriji
(Samo pri SP-F10M.)
(CR2025/3V),
(Ni na voljo povsod.)
(Samo pri SP-F10.)
(Ni na voljo povsod.)
4 vijaki
Pokrovček objektiva
(Za nosilec opreme za namestitev na strop.)
Oprema za namestitev na strop ni priložena in je na prodaj posebej. Za pritrditev projektorja na nosilec opreme za
namestitev na strop uporabite priložene vijake.
2-1
Namestitev in povezava
2-2
Namestitev projektorja
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
•
Projektor postavite tako, da je objektiv usmerjen na sredino platna. Če platno ni navpično, slika na njem morda ne bo
pravokotna.
•
Platna ne nameščajte v svetlem okolju. Če je okolje presvetlo, bo slika na platnu bleda in nejasno prikazana.
•
Če projektor uporabljate v svetlem okolju, svetlobo zastrite z zavesami.
•
Projektor lahko namestite na naslednja mesta glede na platno: spredaj na tla/spredaj na strop/zadaj na tla/zadaj na
strop. V nadaljevanju si oglejte nastavitve položaja namestitve.
Prilagajanje slike pri namestitvi projektorja za platnom
Namestite za polprosojno platno.
Če ste projektor namestili za polprosojno platno, prilagodite sliko z
uporabo menija, tako da bo prikazana pravilno glede na to, ali je
projektor zadaj na tleh (ali nizko zadaj) ali zadaj na stropu.
1. Pri namestitvi zadaj na tleh pritisnite:
Meni > Setup > Install > Rear-Floor
2. Pri namestitvi zadaj na stropu pritisnite:
Meni > Setup > Install > Rear-Ceiling
Prilagajanje slike pri namestitvi projektorja pred platnom
Namestitev projektorja pred platnom.
Če ste projektor namestili pred platno, prilagodite sliko z uporabo
menija, tako da bo prikazana pravilno glede na to, ali je projektor
spredaj na tleh (ali nizko spredaj) ali spredaj na stropu.
1. Pri namestitvi spredaj na tleh pritisnite:
Meni > Setup > Install > Front-Floor
2. Pri namestitvi spredaj na stropu pritisnite:
Meni > Setup > Install > Front-Ceiling
Namestitev in povezava
2-2
2-3
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami
Pritisnite gumbe PUSH , kot je prikazano, da nastavite nogice in
naravnate projektor.
Projektor lahko nastavite na višino do 30mm (približno 12˚) od referenčne točke.
Če je možnost <Auto Keystone> nastavljena na <On>, se možnost <V-Keystone> prilagaja samodejno.
Če je po samodejni prilagoditvi potrebna še natančna nastavitev, jo opravite s funkcijo <V-Keystone>.
2-3
Namestitev in povezava
2-4
Prilagajanje zooma in izostritve
Gumb za povečavo: Z gumbom za povečavo lahko prilagajate
velikost slike v okviru danega razpona povečave.
Obroček za izostritev: Izostrite sliko na platnu z obročkom za
izostritev.
Od velikosti zaslona je odvisno, koliko mora biti projektor oddaljen od njega.
Če projektorja ne namestite na razdalji, ki je navedena v tabeli Velikost slike in oddaljenost projekcije v razdelku 2–5, slike
ne bo mogoče ustrezno izostriti.
Namestitev in povezava
2-4
2-5
Velikost slike in oddaljenost projekcije
A. Zaslon/Z.Projekcijska razdalja/Y’.Razdalja od središča objektiva do dna slike
Projektor namestite na ravno površino in ga naravnajte z nastavljivimi nogicami, da zagotovite optimalno kakovost slike. Če slike
niso jasne, jih prilagodite z gumbom za povečavo ali obročkom za izostritev ali premaknite projektor naprej ali nazaj.
VELIKOST ZASLONA
PROJEKCIJSKA RAZDALJA
ZAMIK
M
(DIAGONALNO)
X (VODORAVNO)
Y (NAVPIČNO)
Z (NAČIN
TELEOBJEKTIV
A)
Z (ŠIROKI KOT)
Y'
PALCI / CM
PALCI / CM
PALCI / CM
PALCI / CM
PALCI / CM
PALCI / CM
40 / 101,6
32 / 81,3
24 / 61,0
57 / 144,7
47 / 120,3
2,4 / 6,1
50 / 127,0
40 / 101,6
30 / 76,2
71 / 180,8
59 / 150,4
3,0 / 7,6
60 / 152,4
48 / 121,9
36 / 91,4
85 / 217,0
71 / 180,4
3.6 / 9,1
70 / 177,8
56 / 142,2
42 / 106,7
100 / 253,2
83 / 210,5
4,2 / 10,7
80 / 203,2
64 / 162,6
48 / 121,9
114 / 289,4
95 / 240,6
4,8 / 12,2
90 / 228,6
72 / 182,9
54 / 137,2
128 / 325,5
107 / 270,7
5,4 / 13,7
100 / 254,0
80 / 203,2
60 / 152,4
142 / 361,7
118 / 300,7
6,0 / 15,2
110 / 279,4
88 / 223,5
66 / 167,6
157 / 397,9
130 / 330,8
6,6 / 16,8
120 / 304,8
96 / 243,8
72 / 182,9
171/ 434,0
142 / 360,9
7,2 / 18,3
130 / 330,2
104 / 264,2
78 / 198,1
185 / 470,2
154 / 391,0
7,8 / 19,8
140 / 355,6
112 / 284,5
84 / 213,4
199 / 506,4
166 / 421,0
8,4 / 21,3
150 / 381,0
120 / 304,8
90 / 228,6
214 / 542,5
178 / 451,1
9,0 / 22,9
160 / 406,4
128 / 325,1
96 / 243,8
228 / 578,7
189 / 481,2
9.6 / 24,4
170 / 431,8
136 / 345,4
102 / 259,1
242 / 614,9
201 / 511,3
10,2 / 25,9
180 / 457,2
144 / 365,8
108 / 274,3
256 / 651,1
213 / 541,3
10,8 / 27,4
190 / 482,6
152 / 386,1
114 / 289,6
271 / 687,2
225 / 571,4
11,4 / 29,0
200 / 508,0
160 / 406,4
120 / 304,8
285 / 723,4
237 / 601,5
12,0 / 30,5
210 / 533,4
168 / 426,7
126 / 320,0
299 / 759,6
249 / 631,5
12,6 / 32,0
220 / 558,8
176 / 447,0
132 / 335,3
313 / 795,7
260 / 661,6
13,2 / 33,5
230 / 584,2
184 / 467,4
138 / 350,5
328 / 831,9
272 / 691,7
13,8 / 35,1
240 / 609,6
192 / 487,7
144 / 365,8
342 / 868,1
284 / 721,8
14,4 / 36,6
250 / 635,0
200 / 508,0
150 / 381,0
356 / 904,2
296 / 751,8
15,0 / 38,1
2-5
Namestitev in povezava
VELIKOST ZASLONA
PROJEKCIJSKA RAZDALJA
ZAMIK
M
(DIAGONALNO)
X (VODORAVNO)
Y (NAVPIČNO)
Z (NAČIN
TELEOBJEKTIV
A)
Z (ŠIROKI KOT)
Y'
PALCI / CM
PALCI / CM
PALCI / CM
PALCI / CM
PALCI / CM
PALCI / CM
260 / 660,4
208 / 528,3
156 / 396,2
370 / 940,4
308 / 781,9
15,6 / 39,6
270 / 685,8
216 / 548,6
162 / 411,5
384 / 976,6
320 / 812,0
16,2 / 41,1
280 / 711,2
224 / 569,0
168 / 426,7
399 / 1012,7
332 / 842,1
16,8 / 42,7
290 / 736,6
232 / 589,3
174 / 442,0
413 / 1048,9
343 / 872,1
17,4 / 44,2
300 / 762,0
240 / 609,6
180 / 457,2
427 / 1085,1
355 / 902,2
18,0 / 45,7
Ta projektor je zasnovan za prikazovanje slik na 80–120-palčnem zaslonu.
Namestitev in povezava
2-5
2-6
Odprtine za prezračevanje
Mesta zračnikov si oglejte na spodnji sliki:
•
Zračniki ne smejo biti zamašeni. Če so zračniki zamašeni, se lahko projektor pregreje, zaradi česar lahko pride do okvare.
Zračnik za odvod zraka
Zračnik za dovod zraka
2-6
Namestitev in povezava
2-7
Hrbtna stran
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
1. Vrata LAN
8. Reža za ključavnico Kensington
2. Vrata S-VIDEO IN
9. Napajalna vrata
3. Vrata AUDIO OUT
10. Vrata PC IN
4. Vrata PC OUT
11. Vrata RS-232C
5. Vrata HDMI/DVI IN
12. Vrata [AV IN] VIDEO
6. Sprejemnik za signale daljinskega upravljalnika
13. Vrata [AV IN] L-AUDIO-R
7. Vrata USB (Samo pri SP-F10M.)
Namestitev in povezava
2-7
2-8
Podprti načini prikaza
Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI)
OBLIKA ZAPISA
2-8
LOČLJIVOST
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST (MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
Namestitev in povezava
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST (MHZ)
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
Prilagojevalni čip v projektorju pretvori vse ločljivosti, ki so nižje ali višje od 1024 x 768, v 1024 x 768.
Če se ločljivost izhoda signala računalnika ujema z dejansko ločljivostjo (1024 x 768) projektorja, je kakovost zaslona
optimalna.
Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub/HDMI)
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
ISKANJE
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Prepleteno
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progresivno
BT.601
576i
50Hz
Prepleteno
BT.1358
576p
50Hz
Progresivno
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60 Hz
Progresivno
720p
50Hz
Progresivno
1080i
59,94Hz/60 Hz
Prepleteno
1080i
50Hz
Prepleteno
BT.709 SMPTE 274M
Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI)
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
ISKANJE
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST
(MHZ)
EIA-861
Format 1
640 x 480
Progresivno
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format 1
640 x 480
Progresivno
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format 2, 3
720 x 480
Progresivno
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format 2, 3
720 x 480
Progresivno
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Format 4
1280 x 720
Progresivno
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format 4
1280 x 720
Progresivno
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format 5
1920 x 1080
Prepleteno
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Format 5
1920 x 1080
Prepleteno
60,000
33,750
74,250
Namestitev in povezava
2-8
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
ISKANJE
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST
(MHZ)
EIA-861
Format 17,
18
720 x 576
Progresivno
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format 19
1280 x 720
Progresivno
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format 20
1920 x 1080
Prepleteno
50,000
28,125
74,250
Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
Projektor podpira standardne oblike video zapisov, ki so navedene zgoraj, prek video in s-video vhodov. Prilagoditve niso
potrebne.
2-8
Namestitev in povezava
2-9
Povezava napajanja
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
•
Priključite napajalni kabel v napajalno vtičnico na hrbtni strani projektorja.
Namestitev in povezava
2-9
2-10 Povezava z računalnikom in nastavitev računalnika
2-10-1. Nastavitev okolja računalnika
Pred povezavo računalnika s projektorjem preverite naslednje elemente.
1. Z desnim gumbom miške kliknite na namizje Windows in nato [Lastnosti]. Prikaže se pogovorno okno <Lastnosti zaslona>.
2. Kliknite zavihek [Nastavitve] in nato nastavite možnost <Ločljivost zaslona>. Optimalna ločljivost projektorja je 1024 x 768.
Katere druge ločljivosti podpira projektor, si oglejte v tabeli Način sinhroniziranja prikaza z računalnikom v razdelku 2-8.
Nastavitve možnosti <Barvna kakovost> ni treba spreminjati.
3. Pritisnite gumb [Advanced (Dodatno)]. Prikazalo se bo še eno okno z lastnostmi.
4. Kliknite zavihek [Monitor] in nato nastavite možnost <Hitrost osveževanja zaslona>. Za hitrost osveževanja, ki ustreza izbrani
ločljivosti, si oglejte hitrost osveževanja (60 Hz, 70 Hz itd.) poleg izbrane ločljivosti v tabeli Način sinhroniziranja prikaza z
računalnikom v razdelku 2-8.
2-10
Namestitev in povezava
Ko nastavite hitrost osveževanja, nastavite navpično in vodoravno frekvenco.
5. Kliknite gumb [V redu], da zaprete okno, in nato v oknu <Lastnosti zaslona> kliknite gumb [V redu], da zaprete okno.
6. Zaustavite računalnik in ga priključite na projektor.
•
Postopek nastavitve se lahko razlikuje glede na vrsto računalnika ali različico operacijskega sistema Windows.
(Na primer, namesto [Properties (R) (Lastnosti (R))] se prikaže [Properties (Lastnosti)], kot je prikazano v 1.)
•
Ko se izdelek uporablja kot računalniški zaslon, podpira 32-bitno barvno kakovost (na slikovno piko).
•
Projicirane slike se lahko razlikujejo od monitorja, odvisno od proizvajalca monitorja in različice operacijskega sistema
Windows.
•
Pri povezavi projektorja z računalnikom preverite, ali nastavitev računalnika ustreza nastavitvam prikaza, ki jih podpira
projektor. Če ne, lahko pride do težav s signalom.
2-10-2. Povezava osebnega računalnika
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Računalnik in projektor morata biti izklopljena.
1. Z video kablom računalnika povežite vrata [PC IN] na hrbtni strani projektorja z izhodnimi video vrati računalnika (D-sub).
2. Priključite napajalna kabla projektorja in računalnika.
Namestitev in povezava
2-10
3. Z avdio kablom povežite vhodna vrata projektorja [AV IN (L-AUDIO-R)] z izhodnimi vrati zvočnika računalnika.
Izdelek podpira tehnologijo Plug and Play. Če uporabljate operacijski sistem Windows XP, ni treba namestiti gonilnika v
računalnik.
Uporaba projektorja
1. Vklopite projektor in s pritiskanjem gumba [SOURCE] izberite <PC>.
Če način <PC> ni na voljo, preverite, ali je video kabel računalnika pravilno priključen.
2. Vklopite računalnik in po potrebi nastavite njegovo okolje (ločljivost zaslona itd.).
3. Prilagodite sliko.
2-10
Namestitev in povezava
2-11 Priključitev računalnika s kablom HDMI/DVI
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
2-11-1. Priključitev računalnika s kablom HDMI/DVI
Računalnik in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom HDMI/HDMI ali HDMI/DVI (ni priložen) povežite priključek [HDMI/DVI IN] na projektorju in priključek za HDMI ali DVI
na računalniku.
- Za povezavo s priključkom HDMI na računalniku uporabite kabel HDMI/HDMI (ni priložen).
- Za podprte ločljivosti in hitrosti osveževanja si oglejte Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI) v razdelku 2-8, "Podprti
načini prikaza".
2. Pri povezavi s kablom HDMI/DVI povežite priključek [AV IN (L-AUDIO-R)] na projektorju in avdio izhod na računalniku z avdio
kablom (ni priložen).
- Pri povezavi s kablom HDMI/HDMI ne potrebujete avdio kabla.
2-11-2. Konfiguriranje zvočnik nastavitev za računalnik
Če je projektor povezan z računalnikom prek kabla HDMi, zvočne nastavitve spremenite po naslednjem psotopku:
1. V pogledu sistema Windows XP po kategorijah : Pojdite na možnost Nadzorna plošča – [Zvoki, govor in avdio naprave] in
izberite <Nastavitve zvočnikov>.
V klasičnem pogledu sistema Windows XP : Pojdite na možnost Nadzorna plošča – [Zvoki in avdio naprave] in izberite
Namestitev in povezava
2-11
zavihek <Audio>.
V sistemu Windows 7 : Pojdite na možnost Nadzorna plošča – [Zvok] in izberite zavihek [Predvajanje].
2. Določite privzeto napravo za predvajanje zvoka:
izberete lahko zvočnike računalnika ali zvočnik projektorja.
Zgoraj navedeno se lahko malce razlikuje pri nekaterih računalnikih in različicah sistema Windows.
2-12
Namestitev in povezava
2-12 Priključitev naprave, združljive s HDMI-jem
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom HDMI/DVI ali HDMI/HDMI povežite priključek [HDMI/DVI IN] na hrbtni strani projektorja in izhod HDMI ali HDMI/DVI
na napravi z digitalnim izhodom.
- Za povezavo na izhod HDMI na napravi z digitalnim izhodom uporabite kabel HDMI/HDMI.
- Za podprte vhodne signale, ločljivosti in frekvence si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI) v razdelku 2-8, "Podprti
načini prikaza".
2. Pri povezavi s kablom HDMI/DVI povežite priključek [AV IN (L-AUDIO-R)] na projektorju in avdio izhod na napravi z digitalnim
izhodom z avdio kablom (ni priložen).
- Pri povezavi s kablom HDMI/HDMI ne potrebujete avdio kabla.
2-12
Namestitev in povezava
2-13 Priključitev naprave AV s kablom D-Sub
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom D-Sub povežite priključek [PC IN] na hrbtni strani projektorja in priključek D-Sub na napravi AV.
- Za podprte vhodne signale, ločljivosti in frekvence si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub) v razdelku 2-8, "Podprti
načini prikaza".
2. Povežite priključek [AV IN (L-AUDIO-R)] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV z avdio kablom (ni priložen).
Namestitev in povezava
2-13
2-14 Priključitev naprave AV s komponentnim izhodom
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. Povežite priključek [PC IN] na hrbtni strani projektorja in vhod za komponento na napravi AV s kablom za povezavo
komponente in vrat D-Sub (ni priložen). Kabel ima na enem koncu konektor D-Sub in na drugem tri vtiče RCA.
- Za podprte vhodne signale, ločljivosti in frekvence si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub) v razdelku 2-8, "Podprti
načini prikaza".
2. Povežite priključek [AV IN (L-AUDIO-R)] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV z avdio kablom (ni priložen).
2-14
Namestitev in povezava
2-15 Priključitev z video kablom/kablom S-Video
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. Povežite priključek [VIDEO] ali [S-VIDEO IN] in napravo AV z video kablom (ni priložen) ali kablom S-Video (ni priložen).
- Za podprte vhodne signale si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO/S-VIDEO) v razdelku 2-8, "Podprti načini
prikaza".
2. Povežite priključek [AV IN (L-AUDIO-R)] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV z avdio kablom (ni priložen).
Namestitev in povezava
2-15
2-16 Priključitev zunanjega monitorja
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Sliko lahko hkrati gledate na projektorju in ločenem monitorju.
Računalnik in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom D-Sub povežite priključek [PC IN] na hrbtni strani projektorja in priključek D-Sub (PC, VGA) na računalniku.
2. S kablom D-Sub povežite priključek [PC OUT] na projektorju in priključek za D-Sub na monitorju.
- Če monitor priključite z uporabo funkcije [PC OUT], povežite računalnik s priključkom [PC IN].
Video na monitorju, priključenem na priključek [PC OUT], bo normalno prikazan, čeprav je na projektorju prazen zaslon.
- Funkcija [PC OUT] v stanju pripravljenosti.
2-16
Namestitev in povezava
2-17 Priključitev zunanjega zvočnika
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Zvok lahko poslušate prek zunanjega zvočnika namesto notranjega zvočnika projektorja.
1. Priskrbite si avdio kabel (ni priložen), ki je primeren za zunanji zvočnik.
2. Z avdio kablom povežite priključek [AUDIO OUT] na projektorju in zunanji zvočnik.
Ko uporabljate zunanji zvočnik, notranji zvočnik ne deluje, vendar lahko glasnost zunanjega zvočnika prilagajte z gumbom za
glasnost ali daljinskim upravljalnikom projektorja.
- Priključek [AUDIO OUT] omogoča izhod vseh avdio signalov.
Namestitev in povezava
2-17
2-18 Povezava v omrežje
Izdelek ima omrežne funkcije. Oglejte si naslednji način povezave v omrežje.
2-18-1. Povezava v dinamično omrežje IP (DHCP)
Projektor lahko v omrežje povežete prek modema, ki uporablja protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem
DHCP samodejno priskrbi vrednosti za naslov IP, masko podomrežja in prehod, ki jih projektor potrebuje za dostop do omrežja.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Izdelek povežite v omrežje DHCP po naslednjem postopku:
1. S kablom za modem povežite vrata za modem na steni in zunanji modem.
2. S kablom LAN povežite zunanji modem in žični ali brezžični usmerjevalnik IP.
3. S kablom LAN povežite vrata [LAN] na hrbtni strani projektorja in žični ali brezžični usmerjevalnik IP.
4. Vklopite projektor in pritisnite gumb [MENU].
5. Izberite <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Automatic>.
6. Projektor samodejno pridobi nastavitve <IP address>, <Subnet mask> in <Gateway>.
•
Za uporabo omrežne funkcije mora biti možnost <Network> nastavljena na <On>.
•
Če strežnik DHCP ne uspe dodeliti naslova IP, izklopite zunanji modem za več kot 10 sekund, nato ga zaženite in
poskusite znova vzpostaviti povezavo.
•
Za navodila o nastavitvi in povezavi zunanjega modema in usmerjevalnika si oglejte uporabniška priročnika teh
izdelkov.
•
S kablom LAN lahko modem povežete neposredno s projektorjem, brez uporabe usmerjevalnika.
•
Modem ADSL za ročno povezavo ni podprt, ker ni naprava DHCP. Uporabiti morate modem ADSL DHCP za samodejno
povezavo.
2-18-2. Povezava v statično omrežje IP
Projektor lahko povežete v omrežje, ki uporablja statični naslov IP, kar ustreza namenski zakupljeni liniji. Če omrežje uporablja
statične naslove IP, morate od ponudnika internetnih storitev pridobiti vrednosti za naslov IP, masko omrežja in prehod, nato
vklopiti omrežno funkcijo v meniju projektorja in ročno vnesti vrednosti zanjo.
2-18
Namestitev in povezava
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Izdelek povežite v omrežje s statičnimi naslovi IP po naslednjem postopku:
1. S kablom LAN povežite vrata LAN na steni in žični ali brezžični usmerjevalnik IP.
2. S kablom LAN povežite vrata [LAN] na hrbtni strani projektorja in žični ali brezžični usmerjevalnik IP.
3. Vklopite projektor in pritisnite gumb [MENU].
4. Izberite <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Manual>.
5. Izberite <IP Address> in pritisnite gumb [
vnesite z gumboma / .
]. Z gumboma
6. Ko ste vnesli vse vrednosti za naslov IP, pritisnite gumb [
/
se pomikajte med polji za vnos naslova IP, vrednosti pa
] in ponovite korake za masko podomrežja in prehod.
7. Ko ste vnesli vse vrednosti, pritisnite gumb [MENU] ali [RETURN] za izhod iz menija nastavitev.
•
Za uporabo omrežne funkcije mora biti možnost <Network> nastavljena na <On>.
•
Če uporabljate statični IP, vas bo ponudnik internetnih storitev obvestil o naslovu IP, maski podomrežja in prehodu. Te
vrednosti je treba vnesti za nastavitev omrežja. Če ne poznate vašega statičnega naslova IP, se obrnite na skrbnika
omrežja.
•
Za navodila o nastavitvi in povezavi usmerjevalnika si oglejte uporabniški priročnik usmerjevalnika.
•
Kabel LAN lahko priključite neposredno na projektor, brez uporabe usmerjevalnika.
•
Če uporabljate usmerjevalnik IP, ki podpira protokol DHCP, ga lahko nastavite na DHCP ali statični IP.
•
Za navodila o uporabi statičnega naslova IP se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Namestitev in povezava
2-18
2-19 Reža za ključavnico Kensington
Ključavnica Kensington je naprava proti kraji, s katero lahko uporabniki zaklenejo izdelek, če ga želijo varno uporabljati na javnih
mestih. Oblika in uporaba naprave za zaklepanje se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si za dodatne
informacije oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
•
Ključavnica Kensington je na prodaj posebej.
•
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Zaklepanje izdelka
1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli nepremičnega dela mize ali težkega predmeta, kot je opisano v uporabniškem
priročniku ključavnice.
2. Vstavite zaklepni del naprave za zaklepanje v odprtino za ključavnico Kensington na projektorju.
3. Vstavite ključ ključavnice Kensington v zaklepni mehanizem in ga obrnite v smeri zaklepanja.
2-19
•
To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
•
Napravo za zaklepanje lahko kupite v trgovini z električno opremo, spletni trgovini ali v našem servisnem centru.
Namestitev in povezava
3
Uporaba
3-1
Značilnosti izdelka
1. Uporabljena je luč LED – vir svetlobe osvetlitve ozadja nove generacije.
•
Projektor ECO z lučjo LED, brez živega srebra.
•
Zajamčena poltrajna življenjska doba.
2. Minimalna glasnost ventilatorja
•
Zmanjša hrup z optimiziranjem notranjega pretoka zraka in namestitve ventilatorja.
3. Več vhodov
•
Povečana povezljivost z zunanjimi napravami prek priključkov: 15-pinski D-Sub, S-Video, video in HDMI (podpira signal
DVI računalnika).
4. Sistem hlajenja brez filtrov
•
Zaprti sistem za kroženje zraka ne potrebuje filtrov, zato so stroški vzdrževanja nižji.
5. Avdio izhod
•
Opremljen s 7 W (mono) zvočnikom.
6. Uporabniške prilagoditve
•
Omogoča prilagajanje vseh vhodnih vrat.
•
Opremljen z notranjo funkcijo Test Pattern za namestitev in prilagoditev projektorja.
7. Priročna omrežna funkcija
•
Z omrežno funkcijo lahko projektor nadzorujete in upravljate prek računalnika.
8. Funkcija večpredstavnosti (samo pri SP-F10M.)
•
Lahko uživate v videoposnetkih, fotografijah, glasbi in si ogledujete dokumente, shranjene v napravi USB, brez povezave
z računalnikom.
9. Varnostna funkcija
•
Nastavite lahko varnostno geslo in tako preprečite nepooblaščen dostop do projektorja in njegovo prilagajanje.
Uporaba
3-1
3-2
Spredaj, zgoraj
IME
OPIS
1. Indikatorji
- STAND BY (modri indikator LED)
- LED (modri indikator LED)
- STATUS (zelen/rdeč LED)
Oglejte si Indikatorji LED.
2. Gumb Pomakni
Izberi
/
/
/Glasnost
: Za izbiro elementa menija ali pomik nanj.
: Za nastavitev glasnosti.
3. Gumb MENU
Za prikaz zaslona menija.
4. Gumb SOURCE
Za izbiro signala zunanje naprave.
5.
gumb POWER
Za vklop ali izklop projektorja.
6. Gumb za povečavo
Za povečavo ali pomanjšavo slike.
7. Obroček za izostritev
Za prilagajanje izostritve.
8. Objektiv
-
9. Sprejemnik za signale
daljinskega upravljalnika
-
10. Luknja za pritrditev
vrvice pokrovčka leče
-
3-2
Uporaba
3-3
Daljinski upravljalnik
•
Če upravljate projektor z daljinskim upravljalnikom druge naprave, ki se nahaja v bližini, lahko pride do nepravilnega
delovanja zaradi motenj kode (frekvence) daljinskega upravljalnika.
•
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko padete in poškodujete sebe ali upravljalnik.
•
Daljinski upravljalnik lahko uporabljate do oddaljenosti približno 10 m od izdelka.
SP-F10
Gumb POWER (
)
S tem gumbom vklopite in izklopite izdelek.
Gumb AUTO
Samodejno prilagodi sliko. (Na voljo samo v načinu <PC>)
Gumb MENU (
)
Za prikaz zaslona menija.
Gumb Pomakni (
)/(
)
Za izbiro katerega koli menijskega elementa ali premik le-tega.
Gumb V. KEYSTONE (
)
Uporabite, če je slika prikazana v obliki trapeza.
Gumb INSTALL
Za prilagoditev slike tako, da je primerna za mesto namestitve projektorja
(pred platnom na stropu, za platnom na stropu itd.).
Gumb BLANK
Za začasen izklop zaslona in zvoka. Video in zvok se bosta vklopila, če
boste pritisnili kateri koli gumb razen gumba [POWER].
Gumb P.SIZE
Za prilagajanje velikosti zaslona za sliko.
Gumb QUICK
Za hiter povratek v zadnji uporabljeni meni.
Gumb MUTE (
)
Pritisnite za začasen izklop zvoka. Če je zvok izklopljen in ga želite vklopiti, znova pritisnite gumb MUTE ali pa pritisnite gumb VOL (
).
Gumb RETURN (
)
Vrnitev na prejšnji meni.
Gumb EXIT (
)
Za izklop menija zaslona.
Gumb VOL (
)
Za nadzor glasnosti.
Gumb INFO
Za preverjanje signalov vira, nastavitve slike, nastavitve zaslona računalnika in življenjske dobe luči LED.
Gumb SOURCE
Za preverjanje ali izbiro stanja povezave zunanjih naprav.
Uporaba
3-3
Gumb P.MODE
Za izbiro slikovnega načina.
Gumb STILL
Za ogled mirujočih slik.
SP-F10M
Gumb POWER (
Gumb QUICK
)
S tem gumbom vklopite in izklopite
projektor.
Za hitro vrnitev v nazadnje uporabljen
meni.
Gumb P.MODE
Gumb AUTO
Za izbiro slikovnega načina.
Za samodejno prilagoditev slike. (Na
voljo samo v načinu <PC>.)
Gumb P.SIZE
Gumb BLANK
Za prilagajanje velikosti zaslona za
sliko.
Za začasen izklop zaslona in zvoka.
Video in zvok se bosta vklopila, če
boste pritisnili kateri koli gumb razen
gumba [POWER].
Gumb za previjanje nazaj
Gumb za previjanje naprej
Za previjanje videa nazaj v načinu
<Media Play>.
Za previjanje videa naprej v načinu
<Media Play>.
Gumb za predvajanje
Gumb za ustavitev
Za predvajanje videa v načinu <Media
Play>.
Za ustavitev videa v načinu <Media
Play>.
Gumb KEYSTONE
Gumb DOCU. ZOOM
Za popravek nagnjene slike.
Dokumente lahko povečate ali pomanjšate v meniju <Document> v načinu
<Media Play>.
Gumb za premor
Gumb MUTE (
Za premor videa v načinu <Media
Play>.
Pritisnite za začasen izklop zvoka. Če
je zvok izklopljen in ga želite vklopiti,
znova pritisnite gumb MUTE ali pa pritisnite gumb [VOL] (
).
Gumb VOL (
Gumb PAGE (
)
)
Za nadzor glasnosti.
Za pomik po eno stran na prejšnjo ali
naslednjo stran.
Gumb MENU (
Gumb SOURCE
)
Za prikaz zaslona menija.
Za preklop na zunanji vhodni signal.
Gumb MEDIA.P
Gumb USB SAFELY REMOVE
Za pomik neposredno v način <Media Play>.
Za prikaz elementov menija v načinu <Media Play>.
Za varno odstranjevanje naprave
[USB].
Gumb HELP
Gumb RETURN (
Za prikaz menija informacij gumba na dnu zaslona pri ogledu dokumenta v
načinu <Media Play>.
Vrnitev na prejšnji meni.
Gumbi za premikanje (
Gumb EXIT (
)/ (
)
Za izbiro katerega koli menijskega elementa ali premik le-tega.
3-3
)
)
)
Za izklop menija zaslona.
Uporaba
Gumb INFO
Gumb STILL
Za preverjanje signalov vira, nastavitve slike, nastavitve zaslona računalnika
in življenjske dobe luči LED.
Za ogled mirujočih slik.
Barvni gumbi (na voljo samo v načinu <Media Play>)
Gumb INSTALL
Rdeči: Za prikaz podnapisov med predvajanjem video datoteke.
Uporabite za prilagoditev slike, tako da
je ta primerna za mesto namestitve
projektorja (pred platnom, obešenim
na strop, za platnom, obešenim na
strop itd.).
Zeleni: Za nastavitev <SlideShow Settings> med predvajanjem slikovne
datoteke.
Rumeni: Za nastavitev možnosti <Zoom> pri ogledu dokumenta.
Modri: Za pomikanje strani z menijem <Page Navigation> pri ogledu dokumenta.
Nameščanje baterij v daljinski upravljalnik
SP-F10
SP-F10M
1. Dvignite pokrovček na zadnji strani daljinskega upravljalnika navzgor, kot je prikazano na sliki.
2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA.
3. Zaprite pokrovček.
Uporaba
3-3
3-4
Indikatorji LED
Indikatorji LED
: Lučka je vklopljena
STATUS
: Lučka utripa
LED
: Lučka je izklopljena
STAND BY
STANJE
Izdelek se pravilno napaja. Za uporabo projektorja pritisnite gumb [POWER] na
projektorju ali daljinskem upravljalniku in počakajte približno 30 sekund.
Projektor normalno deluje.
Projektor se pripravlja na delovanje potem, ko je bil pritisnjen gumb [POWER]
na projektorju ali daljinskem upravljalniku.
Pritisnjen je bil gumb [POWER] za izklop projektorja in sistem hlajenja hladi
notranjost projektorja. (Deluje približno 3 sekund.)
Hladilni ventilator v projektorju ne deluje normalno. Oglejte si Prvi ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Projektor se je preklopil v način ohlajanja, ker je notranja temperatura presegla
omejitev za vzdrževanje.
Oglejte si Drugi ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Projektor se je samodejno izklopil, ker je notranja temperatura presegla omejitev za vzdrževanje. Oglejte si 3. ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje težav
z indikatorji.
Prišlo je do težave pri delovanju luči LED. Oglejte si Četrti ukrep spodaj.
Odpravljanje težav z indikatorji
3-4
Uporaba
KLASIFIKAC
IJA
Ukrep 1
STANJE
UKREPI
Sistem hladilnega ventilatorja
ne deluje pravilno.
Če težava ni odpravljena tudi potem, ko ste izključili in znova priključili
napajalni kabel in znova vklopili projektor, se obrnite na prodajalca vašega
izdelka ali na naš servisni center.
Projektor se je preklopil v način
ohlajanja, ker je notranja temperatura presegla omejitev za
vzdrževanje.
Če notranja temperatura projektorja preseže omejitev za vzdrževanje, se
projektor preklopi v način ohlajanja, preden se samodejno izklopi.
Ukrep 2
Način hlajenja: hitrost hladilnega ventilatorja se poveča in luč LED se
samodejno preklopi v način <ECO>.
Preverite, ali je blokirana odprtina za prezračevanje na projektorju.
Preverite, ali temperatura okolja projektorja presega standardni temperaturni razpon projektorja.
Zadostno ohladite projektor in nadaljujte z uporabo.
Ukrep 3
Notranja temperatura projektorja je presegla omejitev, zato
se je projektor samodejno izklopil.
Preverite, ali je blokirana odprtina za prezračevanje na projektorju.
Preverite, ali temperatura okolja projektorja presega standardni temperaturni razpon projektorja.
Zadostno ohladite projektor in nadaljujte z uporabo.
Če se znova pojavi ista težava, se obrnite na prodajalca izdelkov ali servisni center.
Ukrep 4
Projektor je nepravilno izklopljen ali vklopljen zelo kmalu po
zaustavitvi. Ali pa je prišlo do
napake pri delovanju luči LED.
Izklopite napajanje, počakajte dovolj časa, da se izdelek ohladi, in nato
vklopite napajanje, da boste izdelek lahko uporabljali. Če se težava pogosto ponavlja, se obrnite na Samsungov servisni center.
Projektor s sistemom hladilnega ventilatorja ščiti izdelek pred pregretjem. Hladilni ventilator lahko med delovanjem oddaja
šum, kar je normalno in ne poslabša delovanja izdelka.
Uporaba
3-4
3-5
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Za dostop do menija pritisnite gumb Meni na izdelku ali daljinskem upravljalniku. Po meniju se pomikajte s puščičnimi gumbi.
Možnosti menija, ki imajo puščico na skrajni desni, imajo podmenije. Za dostop do podmenija pritisnite puščični gumb za desno.
Navodila za pomikanje po meniju in izbiranje elementov so v spodnjem delu vseh zaslonov menija.
MENI
PODMENI
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Black Level
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Dynamic Contrast
Install
LED Mode
Auto Keystone
V-Keystone
Background
Test Pattern
Video Type
Caption
Network
Reset
Language
Menu Option
Sound
Auto Power On
Sleep Timer
Melody
Security
Panel Lock
Information
Setup
Option
3-5-1. Input
MENI
Source List
OPIS
Za izbiro naprave, povezane s projektorjem, ki jo želite uporabiti za prikazovanje.
SP-F10 : <PC>-<AV>-<S-Video> -<HDMI>
SP-F10M : <PC>-<AV>-<S-Video> -<HDMI> - <Media Play>
Edit Name
Za urejanje imen naprav, povezanih s projektorjem.
•
3-5
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
Uporaba
3-5-2. Picture
Uporaba
3-5
MENI
Mode
OPIS
Izbira načina slike, ki ustreza vrsti projiciranih slik, ali izbira prilagojenega načina, ki ste ga ustvarili
glede na lastne potrebe.
<Mode>
•
<Dynamic >: Izbira slike za visoko ločljivost v svetlem prostoru.
•
<Standard>: Izbira slike za optimalni prikaz v običajnem okolju.
•
<Presentation> : Ta način je primeren za predstavitve.
•
<Text> : Ta način je primeren za delo z besedilom.
•
<Movie>: Ta način je primeren za gledanje filma.
•
<Game> : Ta slikovni način je optimiziran za igranje iger.
V načinu <Game> bo besedilo na mirujoči sliki morda prikazano nepravilno.
•
<Bright >: za največjo svetlost.
•
<User>: To je prilagojeni način, ki ga ustvarite s funkcijo <Mode>→<Save>.
Načina <Presentation> in <Text> sta omogočena samo, če je vhodni signal sinhroniziran z
računalnikom (D-Sub/HDMI) ali v načinu <Media Play>.
<Contrast >: Za prilagoditev kontrasta med predmetom in ozadjem.
<Brightness >: za prilagajanje svetlosti cele slike.
<Sharpness >: Za prilagajanje ostrine slike.
<Nastavitev <Sharpness> je onemogočena, če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom
(D-Sub/HDMI) ali v načinu <Media Play>.
<Color >: Za nastavitev barv na svetlejše ali temnejše.
<Nastavitev <Color> je onemogočena, če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/
HDMI) ali je v načinu <Media Play>.
<Tint>: Za naravnejše barve s povečanjem količine zelene ali rdeče barve v slikah.
<Nastavitev <Tint> je onemogočena, če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/
HDMI), če je PAL ali SECAM v načinu sinhroniziranja z napravo AV (VIDEO/S-VIDEO) ali če je
v načinu <Media Play>.
<Color Tone> : Za spremembo barvnega tona.
•
Tovarniške nastavitve: <COOL2>, <COOL1>, <WARM1>, <WARM2>
•
Barvno temperaturo za spodnje elemente lahko izberete po vaši želji.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Za prilagoditev barvne temperature ravni bele.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Za prilagoditev barvne temperature ravni črne.
•
<Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Color Gamut>
•
<Wide >: za prikaz slike v močnih barvah z uporabo največje barvne lestvice, ki jo lahko
reproducira luč LED.
•
<Normal >: za prikaz slike v naravnih barvah z uporabo barvne lestvice, ki jo lahko reproducira luč
LED.
•
<SRGB> : kratica pomeni standardno rdečo, zeleno in modro barvo. Slika je prikazana v
standardnih barvah RGB.
<Gamma >: Za spreminjanje svetlosti vsakega barvnega tona na sliki.
•
Večja (+) ko je vrednost, večji je kontrast med svetlimi in temnimi predeli.
Manjša (-) ko je vrednost, temnejši so temni predeli.
•
Prilagodljiv razpon: -3 do +3
<Save >: Stanje zaslona, ki ste ga nastavili po svoji želji, lahko shranite z uporabo prikaza na zaslonu
<Mode> → <User>.
<Reset >: Za ponastavitev nastavitev načina na tovarniške nastavitve.
Uporaba
3-5
MENI
Size
OPIS
S to funkcijo izberete velikost zaslona.
Nastavitvi <Zoom1> in <Zoom2> sta onemogočeni, če je vhodni signal sinhroniziran z
računalnikom (D-Sub/HDMI) ali v načinu <Media Play>.
•
Position
<Normal>-<Zoom 1 >-<Zoom 2 >-<16:9>
S to funkcijo lahko prilagodite položaj slike, če ni poravnana.
Za prilagoditev izberite smer, v katero želite premakniti sliko, in nato pritiskajte puščični gumb, ki je
obrnjen v to smer.
Ta funkcija ne deluje v načinu <Media Play>.
Digital NR
Če je prikazana pikčasta črta na sliki ali pa slika miglja, lahko kakovost slike izboljšate tako, da omogočite funkcijo digitalnega odpravljanja šumov.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnost <Digital NR> ne
deluje.
Black Level
Če je raven črne neprimerna za vhodni signal, so temni deli morda nejasni ali pretemni.
S to funkcijo lahko izberete raven črne, ki izboljša vidnost temnih delov.
Možnost <Black level> je mogoče nastaviti samo za signale v načinu [AV], [S-Video], 480i in
576i v načinu sinhroniziranja z napravo AV (D-Sub) in signale RGB v načinu [HDMI].
Za [AV], [S-Video] ter signale 480i in 576i načina Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub).
•
<0 IRE> : Za nastavitev ravni črnine na <0 IRE>.
•
<7.5 IRE> : Za nastavitev ravni črnine na <7.5 IRE>.
Za signal RGB načina <HDMI>
Overscan
•
<Normal >: za uporabo v normalnem okolju.
•
<Low > : Ko so temni deli slike presvetli.
S to funkcijo lahko odrežete rob slike, če so na njem prikazane odvečne informacije ali slike.
Zmanjšanje prevelike slike ni podprto v načinih [AV], [S-Video] in <Media Play>.
Zmanjšanje prevelike slike je podprto samo, če je vhodni signal sinhroniziran z napravo AV (DSub) alisinhroniziran z napravo AV (HDMI).
Če je možnost <Overscan> izklopljena, so morda prikazani tudi nepotrebni dodatni deli ob
robovih slike.
V tem primeru vklopite možnost <Overscan>.
Film Mode
S to funkcijo nastavite način prikaza, optimiziran za predvajanje filmov.
•
3-5
<Off> - <Auto>
•
<Film Mode> je podprt samo za [AV], [S-Video] ter signale 480i in 576i načina
Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub).
•
Ta funkcija ne deluje v načinu <Media Play>.
Uporaba
MENI
PC
OPIS
Pri računalniških signalih štiri funkcije računalnika odpravijo ali zmanjšajo šume, ki lahko povzročijo
nestabilno sliko, npr. migljajočo sliko. Če šuma ne uspete odpraviti s fino naravnavo, nastavite frekvenco na najvišjo vrednost in nato znova izvedite fino poravnavo.
Te funkcije so podprte samo za vhod Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI) priključka
D-Sub.
Oglejte si razdelek Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI).
Zoom
•
<Auto Adjustment >: Za samodejno prilagoditev frekvence in polaritete zaslona računalnika.
•
<Coarse >: če se na zaslonu računalnika pojavijo navpične črte, lahko s to možnostjo prilagodite
frekvenco.
•
<Fine>: Za fino naravnavo zaslona računalnika.
•
<Reset >: S to funkcijo lahko ponastavite nastavitve menija računalnika na tovarniške nastavitve.
Za povečanje slike na želeno velikost.
•
<x1> - <x2> - <x4> - <x8>
Funkcija je omogočena samo pri vhodnem signalu Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/
HDMI).
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast samodejno prilagaja kontrast slike, da se ohrani splošno ravnovesje svetlosti in
temnosti.
•
<Off >-<On>
V načinu <Dynamic Contrast> bo besedilo na mirujoči sliki morda prikazano nepravilno.
3-5-3. Setup
Uporaba
3-5
MENI
Install
LED Mode
Auto Keystone
OPIS
Če želite sliko prilagoditi glede na mesto namestitve (na primer za polprosojnim platnom, obešenim
na strop), lahko projicirane slike obrnete navpično/vodoravno.
•
<Front-Floor >: Normalna slika
•
<Front-Ceiling >: Vodoravna/navpična obrnjena slika
•
<Rear-Floor>: Vodoravno obrnjena slika
•
<Rear-Ceiling >: Navpično obrnjena slika
Svetlost slike lahko spremenite s prilagajanjem količine svetlobe, ki jo oddaja luč LED.
•
<Eco> : Ta način je optimiziran za platna, manjša od 100 palcev.
Ta način zmanjša svetlost luči, s čimer se podaljša življenjska doba luči LED ter zmanjša hrup in
poraba energije.
•
<Bright >: ta način se uporablja za optimalno svetlost luči LED v dokaj močno osvetljenem
prostoru. Z večanjem svetlosti luči LED se lahko krajša življenjska doba luči LED in povečata hrup
in poraba energije.
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo <Auto Keystone> tako, da jo
nastavite na <On> (Vklop). Funkcija <V-Keystone> se zažene samodejno.
•
V-Keystone
<Off >-<On>
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo navpičnega popravka trapezaste slike.
Med spreminjanjem keystone (trapezasta slika) je zvok projektorja začasno izklopljen.
S funkcijo popravka trapezaste slike ni mogoče popraviti popačenja prikaza na zaslonu.
Background
Izberete lahko sliko ali zaslon, ki se prikaže, ko zunanja naprava, povezana s projektorjem, ne oddaja
signala.
•
Test Pattern
3-5
<Logo>-<Custom Logo>-<Blue>-<Black>
Privzeti preskusni vzorec v projektorju. To funkcijo lahko uporabite kot referenčno sliko za optimiziranje namestitve projektorja in optimiziranje slik.
•
<Crosshatch> : Za preverjanje, ali je slika popačena.
•
<Screen Size> : Uporabite jo lahko za referenco in prikaz velikosti formatov slike, kot je 2,39: 1 in
1,78 : 1.
Uporaba
MENI
Video Type
OPIS
Če kakovost zaslona ni normalna, ker projektor ne prepozna vrste vhodnega signala samodejno v
načinu <PC> ali <HDMI>, lahko vhodni signal nastavite ročno z možnostjo <Video Type>.
Ta funkcija ne deluje v načinu <Media Play>.
•
V načinu <PC> je meni omogočen samo za vhodne signale za sinhronizacijo z napravo AV (DSub). Pri ločeni sinhronizaciji V/N je meni omogočen samo za signal 1280 x 720p, 59,94 Hz/60
Hz.
•
V načinu <HDMI> je možnost <Video Type> omogočena samo za signale 640 x 480p 59,94 Hz/
60 Hz in 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
•
•
<Auto >-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>
<Auto>-<PC>-<AV>
Uporaba
yniOwjP
v•Œ”–Ž–ē
v”–Ž–ē
zoom
v”–Ž–ē
v”–Ž–ē
v•Œ”–Ž–ē v•Œ”–Ž–ē
w™G—–Œ¡ˆG¡–‹ˆG¡ˆG€w‰w™G•ˆG
€w‰w™Oh}P •ˆ—™ˆGh}GOš—™Œ‘Œ”•’œSG—™Œ‹ˆ‘ˆ“•’œG v”–Ž–ē
k}kSG›‹UPG•G—™’“‘œē’ˆG¡ˆGkTzœ‰G
v•Œ”–Ž–ē v•Œ”–Ž–ē
yniOh}P
wj
h}
hœ›–
Caption
w™G—–Œ¡ˆG¡–‹ˆG¡ˆGyniG•ˆG
™ˆēœ•ˆ“•’œG•G—™’“‘œē’ˆG¡ˆGkTzœ‰GG
w™G—–Œ¡ˆG¡–‹ˆG¡ˆGyniG•ˆG•ˆ—™ˆG
h}GOš—™Œ‘Œ”•’œSG—™Œ‹ˆ‘ˆ“•’œGk}kSG
›‹UPG•G—™’“‘œē’ˆG¡ˆGkTzœ‰G
Color,
Sharpness, PC menu
Tint
w™G—–Œ¡ˆG™ˆēœ•ˆ“•’ˆG•G
—™’“‘œē’ˆG¡ˆGoktpG
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽGˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSG
k}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒGoktpG›Œ™”•ˆ“G
zˆ”–‹Œ‘•ŒG•ˆš›ˆ›Œ
v•Œ”–Ž–ē v•Œ”–Ž–ē
v”–Ž–ē
T
v”–Ž–ē
v•Œ”–Ž–ē v•Œ”–Ž–ē
T
T
Funkcija <Caption> je podprta pri zunanjih analognih signalih prek video vhoda ali vhoda S-Video, ki
vsebujejo podnapise.
•
<Caption> : <Off >-<On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
Funkcija <Caption> je onemogočena v načinih <PC> (vključno z načinom komponente),
<HDMI> in <Media Play>.
Glede na zunanji signal je morda treba spremeniti nastavitev <channel> ali <Field>.
Možnosti <Channel> (Kanal) in <Field> (Polje) vsebujeta različne informacije. <Možnost
Field><2> (Polje 2) vsebuje dodatne informacije, ki dopolnjujejo informacije v možnosti
<Field><1> (Polje 1).
(če so na primer v možnosti <Channel><1> na voljo angleški podnapisi, so v možnosti
<Channel><2> na voljo španski podnapisi.)
Uporaba
3-5
MENI
OPIS
Network
Če računalnik in projektor povežete s kablom LAN, lahko na računalniku uporabljate naslednje dodatne funkcije. Na računalniku lahko preverite stanje projektorja (življenjsko dobo luči LED, morebitne
napake v delovanju, temperaturo) in oddaljeno upravljate vklop/izklop napajanja projektorja, njegovo
svetlost in vklop/izklop zvoka.
<Network> : <On> - <Off>
<IP Setting>
•
<Automatic> : Samodejna dodelitev nastavitev IP address, Subnet mask in Gateway.
•
<Manual> : Za ročen vnos nastavitev IP address, Subnet mask in Gateway.
Ko pritisnete gumb [ ] za vnos vrednosti, spremenite vrednosti z gumboma
pomikajte z gumboma / . Ko ste vnesli vrednosti, pritisnite gumb [ ].
/
in se
<Server IP Setting> : Za vnos naslova IP strežniškega računalnika.
Za uporabo omrežne funkcije mora biti možnost <Network> nastavljena na <On>.
Če vzpostavitev povezave z omrežjem ne uspe, vnesite naslov IP strežniškega računalnika v
polje <Server IP Setting>.
Reset
S to funkcijo lahko ponastavite različne nastavitve na tovarniške.
•
<Factory Default> : Za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
•
<Media Play> : Te funkcije se aktivirajo samo, če projektor ne more odpreti načina <Media Play>
zaradi napake načina <Media Play>. (Samo pri SP-F10M.)
Aktivirano samo v načinu <Media Play>.
•
<Recovery Mode>: Ko je projektor izklopljen med posodobitvijo strojne programske opreme,
uporabite to funkcijo za nadaljevanje posodobitve.
•
<OK>-<Cancel>
Pri normalni uporabi posodobite tako, da izberete <Setup>→<Update/
Reset>→<Firmware Update> v meniju <Media Play>.
•
<System Reset>: Če delovanje <Media Play> nenadoma zamrzne, uporabite to funkcijo za
ponovni zagon <Media Play>.
•
<OK>-<Cancel>
3-5-4. Option
3-5
Uporaba
MENI
Language
Menu Option
OPIS
S to funkcijo lahko izberete jezik zaslona menija.
•
<Position>: Za pomikanje položaja menija navzgor/navzdol/levo/desno.
•
<Transparency >: Za nastavitev prosojnosti menija.
•
•
< High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>
<Display Time >: Za nastavitev časa prikaza menija.
•
Sound
Projektor je opremljen z notranjim 7 W zvočnikom (mono). S spodnjimi nastavitvami prilagodite zvok.
•
Auto Power On
<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Če je funkcija < Auto Power On> vklopljena, se projektor (če je priklopljen na napajanje) samodejno
vklopi, ne da bi pritisnili gumb za vklop.
•
Sleep Timer
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >
<Off>-<On>
Če je vklopljen izklopni časovnik, se projektor – če določen čas ne prejme vhodnega signala – samodejno izklopi.
(V tem času ne sme biti pritisnjen noben gumb na daljinskem upravljalniku ali na zgornji strani projektorja.)
•
<Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>
Ta funkcija ne deluje v načinu <Media Play>.
Melody
Nastavite lahko, da se ob vklopu in izklopu projektorja predvaja melodija.
•
Security
Za preprečevanje tatvin lahko nastavite geslo, ki ga morajo uporabniki vnesti ob vklopu projektorja.
Če nastavite geslo, projektorja brez tega ne bo več mogoče uporabljati.
•
•
Panel Lock
Uporaba
<Power On Protection>
•
<Off > : Vnesite trenutno geslo in izklopite funkcijo zaščite.
•
<On > : Vnesite novo geslo in vklopite funkcijo zaščite.
<Change Password> : Spremenite trenutno geslo.
•
Za vnos ali spreminjanje gesla uporabite prikazane številčne tipke.
•
Če ste pozabili geslo, se obrnite na Samsungov servisni center.
Gumbe na ohišju projektorja lahko onemogočite, tako da je mogoče projektor upravljati samo z daljinskim upravljalnikom.
•
Information
<Off>-<Low>-<Medium>-<High>
<Off> - <On>
Preverite lahko signale zunanjega vira, nastavitev slike, prilagoditev slike računalnika in življenjsko
dobo luči LED.
3-5
3-6
Omrežno upravljanje
3-6-1. Upravljanje s spletnim brskalnikom
S spletnim brskalnikom lahko prek računalnika nadzorujete in upravljate en projektor, ne da bi namestili programsko opremo. Da
boste lahko uporabljali spletni brskalnik, morate projektor povezati v lokalno omrežje. Za navodila o povezavi v omrežje si oglejte
razdelek 2-18, Povezava v omrežje.
Če želite upravljati več projektorjev prek enega računalnika, namestite in zaženite Samsungov upravitelj projektov.
Za informacije o programu Samsung Projector Manager si oglejte razdelek 3-6-2.
Preden povežete spletni brskalnik, preverite omrežno povezavo med računalnikom in projektorjem. Če vzpostavitev
povezave z omrežjem ni uspela, okno spletnega brskalnika morda ne bo na voljo za uporabo.
•
Za uporabo spletnega brskalnika mora računalnik izpolnjevati naslednje minimalne sistemske zahteve:
•
RAM : Več kot 10 MB
•
Trdi disk : Več kot 10 MB
•
Ločljivost zaslona: Več kot 640 x 480
•
Podprta operacijska sistema: Microsoft Windows XP, Windows Vista
•
Spletni brskalnik: Microsoft Internet Explorer 6 ali novejša različica, Netscape Navigator 9 ali novejša različica, Mozilla
FireFox 3.0.x ali novejša različica, Google Chrome.
1. Vzpostavitev povezave
•
V naslovno vrstico spletnega brskalnika vnesite naslov IP projektorja.
Poiščite naslov IP projektorja tako, da pritisnite gumb [MENU] in izberete <Setup> -> <Network> -> <IP Setting>.
3-6
•
Prikaže se okno Network Projector. Za informacije o nadzorovalnih elementih v oknu Network Projector si oglejte razdelek
3-5, Uporaba menija prilagajanja slike.
•
Nekaterih funkcij iz razdelka 'Uporaba menija prilagajanja slike' ni mogoče uporabljati v spletnem brskalniku zaradi
omejitev oddaljenega upravljanja v omrežju.
Uporaba
3-6-2. Upravljanje projektorja z računalniško programsko opremo
Več kot en projektor lahko nadzorujete in upravljate s programom Samsung Projector Manager.
Pri nameščanju in uporabi Samsungovega upravitelja projektorjev v računalniku se morate prijaviti kot skrbnik.
Če se prijavite z osebno prijavo, mora imeti polne skrbniške pravice.
•
Za uporabo Samsung Projector Manager mora računalnik izpolnjevati naslednje minimalne sistemske zahteve:
•
RAM: Več kot 10 MB
•
Trdi disk : Več kot 10 MB
•
Ločljivost zaslona: Več kot 640 x 480
•
Podprta operacijska sistema: Microsoft Windows XP, Windows Vista
1. Namestitev programa Samsung Projector Manager
•
Kliknite 'Samsung Projector Manager' na priloženem CD-ju.
•
Namestite ga v skladu z navodili na računalniškem zaslonu.
2. Zagon programa Samsung Projector Manager
Ko sta namestitev programa Samsung Projector Manager in Network setup za projektor končana, je Samsung Projector
Manager na voljo za uporabo.
•
Kliknite Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager
•
Prikaže se okno Samsung Projector Manager.
3. Uporaba programa Samsung Projector Manager
•
Združevanje in registracija projektorjev
•
Uporaba
Za samodejno iskanje projektorjev, povezanih z računalnikom, pritisnite <Tools>→<Auto Search>
3-6
•
Za združevanje ali neposredno registracijo projektorjev izberite <List>→<Projector>, z desnim gumbom miške kliknite
<Network Projector> pod možnostjo <Projector List> in nato izberite <Add Projector>.
•
Navedite <Projector Name>, <IP Address >in <Group Name> za registracijo in nato pritisnite <ADD>.
Vsaka skupina, katere ime ne bo določeno, bo samodejno poimenovana <Default Group>. Če želite odstraniti in/
ali preimenovati registrirani projektor, z desnim gumbom miške kliknite in nato izberite možnost <Delete> in/ali
<Rename>.
Če projektor po registraciji ni prikazan na seznamu <Projector List >, preverite, ali so omrežna povezava in
omrežne nastavitve pravilno konfigurirane. Za informacije in navodila si oglejte razdelek 2-18, Povezava v
omrežje in razdelek 3-5-3, <Setup>→<Network>.
Če želite shraniti ali prenesti podatke o registriranem projektorju, izberite <File>→<Export Config>.
•
Upravljanje projektorja
•
V realnem času lahko preverjate življenjsko dobo luči LED projektorja, njeno temperaturo, delovanje, morebitne
napake itd.
: v realnem času si lahko ogledate ime projektorja, njegov naslov IP, skupino, stanje vklopa/izklopa, življenjsko
3-6
Uporaba
dobo luči LED, morebitne napake v delovanju (predstavljajo jih ikone) itd.
V programu Samsung Projector Manager so prikazane ikone stanja projektorja. Ikone so navedene v spodnjih
preglednicah. Za ikone, ki označujejo težave projektorja, si oglejte "Odpravljanje težav z indikatorji" v razdelku 34, Indikatorji LED.
Ikone stanja opozorila in stanja napake
IKONE
STANJE
STANJE
UKREP
Napaka
Luči LED se je iztekla življenjska doba.
Napaka
Hladilni ventilator 1 ne deluje pravilno.
Napaka
Hladilni ventilator 2 ne deluje pravilno.
Oglejte si 4. ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Oglejte si 1. ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Napaka
Hladilni ventilator 3 ne deluje pravilno.
Napaka
Hladilni ventilator 4 ne deluje pravilno.
Opozorilo
Notranja temperatura projektorja je presegla
omejitev.
Oglejte si Tretji ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Napaka
Notranja temperatura projektorja je presegla
omejitev.
Oglejte si Tretji ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Napaka
Notranja temperatura projektorja je presegla
omejitev.
Oglejte si Tretji ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Ikone ravni temperature
IKONE
Uporaba
STANJE
STANJE
UKREP
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja je normalna (stanje v pripravljenosti).
Ni potreben. To je normalno.
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja je normalna (nizka).
Ni potreben. To je normalno.
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja je normalna (srednja).
Ni potreben. To je normalno.
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja je normalna (rahlo visoka).
Ni potreben. To je normalno.
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja presega
omejitev.
Oglejte si 2. ukrep v razdelku
Odpravljanje težav z indikatorji.
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja je previsoka. Projektor se samodejno izklopi.
Oglejte si Tretji ukrep v razdelku
Odpravljanje težav z indikatorji.
3-6
•
Upravljanje projektorjev
: Uporaba ikon možnosti <Projector List> (velja samo za tiste projektorje v nadzorovalnem oknu, ki imajo oznako
'V')
(Refresh): za posodobitev stanja projektorja.
(Power On): za vklop projektorja.
(Power Off): za izklop projektorja.
(Preklop vira): za izbiro med viri HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.
(Blank Off/Blank On): Vklop ali izklop zaslona projektorja.
(Mute Off/Mute On): za vklop/izklop zvoka projektorja.
(Prilagodi razmerje stranic): za nastavitev razmerja stranic projektorja na 16:9 ali 4:3.
Če povezani vir ne podpira funkcije <Media Play>, na seznamu virov funkcija <MP> ni na voljo.
: Povezava spletnega brskalnika prek programa Samsung Projector Manager
Če povežete spletni brskalnik prek programa Samsung Projector Manager, lahko uporabljate različne funkcije. Spletni
brskalnik povežete tako, da izberete projektor, s katerim ga želite povezati, in nato z desnim gumbom miške izberete
<WebControl>.
Če vzpostavitev povezave s spletnim brskalnikom ne uspe, preverite, ali so omrežna povezava (oglejte si
razdelek 2-18, Povezava v omrežje ) in omrežne nastavitve (oglejte si razdelek 3-5-3, Setup > Network) pravilno
konfigurirane.
3-6
Uporaba
Če en projektor upravljate s programom Samsung Projector Manager in <WebControl>, lahko računalnik deluje
počasneje ali pa se pojavi napaka.
•
Uporaba funkcije <Schedule>
Funkcija <Schedule> omogoča učinkovitejše upravljanje projektorjev.
Če izberete <List>→<Schedule>, se prikaže naslednje okno.
Na zaslonu so štirje gumbi:
•
•
<New>: za dodajanje projektorja, za katerega želite nastaviti urnik.
•
<Delete >: Za brisanje urnika za izbrani projektor.
•
<Delete All> : Za brisanje urnika vseh projektorjev.
•
<Edit> : za urejanje urnika projektorja z urnikom.
Registracija novega urnika
Nov urnik registrirajte po naslednjem postopku:
1. Pritisnite gumb <New>. Prikaže se zaslon New Schedule.
2. V polju <Select Projectors> izberite projektorje, za katere želite uporabiti nov urnik. Ko izberete projektor, se prikaže
oznaka v potrditvenem polju na njegovi levi.
3. Za <new schedule> določite nastavitve <Title>, <Repeat>, <Time>, <Work> in <Description>. Vsi omenjeni izrazi so
razloženi spodaj.
-<Title> : Za nastavitev imena urnika
-<Repeat> : Za nastavitev ponavljanja urnika (<Once> – izvede se samo enkrat, <Every> – za določitev datuma
ponovitve)
-<Time> : Za določitev ure, ob kateri naj se izvede urnik.
-<Work >: za nastavitev preklopa vira ali možnosti <Power On>/<Power Off>
-<Description> : Za prikaz podrobnega opisa urnika
Uporaba
3-6
4. Ko ste vnesli vse informacije, pritisnite <ADD>.
Ogledate si lahko zgodovino registracije urnika. Ogledate si lahko tudi stanje urnika. Kode stanja so naslednje:
-<Complete>: Urnik se je izvedel.
-<Waiting>: Urnik čaka na izvedbo.
-<Running>: Ponavljajoči se urnik se izvaja.
•
3-6
•
Če želite shraniti ali prenesti registrirani urnik, izberite <File>→<Export Config>.
•
Če želite uporabljati urnik, prenesen s funkcijo <Import Config>, predhodno prenesite podatke o projektorju.
Ostale nastavitve
Možnost <Tools> v menijski vrstici vsebuje dva elementa menija: <Configure Monitoring Items> in <Options>.
- <Configure Monitoring Items>
<Z možnostjo <Configure Monitoring Item> izberete element, ki naj bo prikazan v nadzorovalnem oknu. Ko ste izbrali
element, nastavite prioriteto prikaza elementa tako, da ga premaknete navzgor ali navzdol po seznamu elementov, ki ste
jih izbrali za prikaz.
- <Options>
<Automatically Run> – ob vklopu računalnika se samodejno vklopi Samsung Projector Manager.
<Minimize to system tray> – Samsung Projector Manager se minimira v sistemsko vrstico.
<File> ima dve izbiri.
- <File> →<Export Config>: Za shranjevanje vseh konfiguriranih nastavitev v programu Samsung Projector Manager v
želene datoteke v ustreznih mapah.
- <File> →<Import Config>: Za uvoz shranjene konfiguracijske mape. Samsung Projector Manager uporabi shranjene
nastavitve.
Uporaba
4
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri
SP-F10M.)
4-1
Povezava shranjevalne naprave USB in varnostni ukrepi
4-1-1. Povezava naprave USB
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
1. Shranjevalno napravo USB povežite z vrati USB na hrbtni strani projektorja.
- Prikaže se glavna stran menija <Media Play>.
Glavno stran menija <Media Play> lahko odprete tudi tako, da pritisnete gumb [MENU] in izberete <Input>→<Source
List>→<Media Play>
•
Podprti datotečni sistemi: FAT, FAT32 (NTFS ni podprt).
•
Uporaba več particij ni podprta.
•
Projektor ni združljiv z bralnikom več kartic ali zvezdiščem USB.
[Izbira naprave]
2. Z gumboma ▲/▼ se pomaknite do predstavnosti, ki si jo želite ogledati, in pritisnite gumb [
3. Z gumboma ▲/▼ se pomaknite do <Internal Memory> ali <USB> in nato pritisnite gumb [
[Izbira datoteke]
].
].
4. Z gumboma ▲/▼ se pomaknite do datoteke ali mape, ki si jo želite ogledati ali odpreti, in nato pritisnite gumb [
].
Pri mapah <Document>, <Music> in <Movie> se poleg vsake mape prikaže številka, ki označuje število datotek z
dokumenti, glasbo ali filmi v mapi. Ko se pomaknete v mapo, se pri mapah <Photo> na zaslonu prikaže število datotek s
fotografijami.
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-1
5. Z gumboma ▲/▼ se pomaknite do datoteke, ki si jo želite ogledati, in nato pritisnite gumb [
].
4-1-2. Varnostni ukrepi pri uporabi shranjevalne naprave USB
4-1
•
Izdelek ne podpira bralnikov več kartic.
•
Izdelek ne deluje, če je shranjevalna naprava USB povezana z zvezdiščem USB.
•
Nekateri izdelki, ki niso v skladu s standardnimi specifikacijami standarda USB, morda ne bodo normalno delovali.
•
Shranjevalna naprava USB z aplikacijo za samodejno prepoznavanje ali lastnim gonilnikom morda ne bo normalno
delovala.
•
Shranjevalna naprava USB, ki uporablja samo določeni gonilnik, morda ne bo prepoznana.
•
Hitrost prepoznavanja shranjevalne naprave USB je odvisna od naprave.
•
Ko je shranjevalna naprava USB v uporabi, je ne poskušajte izvleči in ne izklapljajte izdelka. Sicer se lahko poškoduje
shranjevalna naprava USB ali shranjena datoteka.
•
Uporabite shranjevalno napravo USB, v kateri so običajne datoteke. Nenormalne datoteke lahko povzročijo nepravilno
delovanje ali pa se datoteke morda ne bodo predvajale.
•
Shranjevalne naprave USB morajo biti formatirane z datotečnim sistemom FAT ali FAT32 (priporočeno), ki ga podpira
program Windows. <Media Play> morda ne bo deloval normalno, če je shranjevalna naprava USB formatirana z drugim
datotečnim sistemom.
•
Če shranjevalna naprava USB uporablja zunanje napajanje, shranjevalno napravo USB povežite na zunanji vir
napajanja.
•
Za povezavo naprave USB s projektorjem uporabite kabel USB, ki je priložen napravi USB. (Za dodatne informacije o
nakupu kabla in zunanjih naprav se obrnite na ustreznega proizvajalca.)
•
Ne zagotavljamo delovanje funkcije <Media Play> v primeru morebitne okvare katere koli zunanje naprave zaradi
uporabe kabla, ki ne ustreza navedenim standardom.
•
Ker se podatki v shranjevalni napravi USB lahko poškodujejo, naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov, da jih ne
izgubite.
•
Če skupaj s projektorjem uporabljate shranjevalno napravo USB, so podrte podmape, ki so največ četrte po vrsti od
glavne mape. Če je število datotek (skupaj z mapami) v mapi večje od 2.900, mapa ni prepoznana. Če je v napravi USB
večje število datotek, bo za prikaz posamezne datoteke morda potrebnega več časa.
•
Uporaba več particij ni podprta.
•
Če zunanja pomnilniška naprava ne deluje, ko jo povežete z izdelkom, jo poskušajte povezati z računalnikom. Če
naprava še vedno ne deluje normalno, se obrnite na servisni center proizvajalca pomnilniške naprave ali ustrezni center
za stranke.
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-2
Documents
V pomnilniški napravi USB ali notranjem pomnilniku projektorja si lahko ogledujete datoteke z dokumenti v različnih oblikah
zapisa.
Prikaz menija zaslona dokumentov
Zaslon dokumentov.
Spodnji meni se prikaže, če pritisnete gumb [MEDIA.P] med prikazom zaslona dokumentov.
•
Če med prikazom zaslona ali elementa pritisnete gumb [MEDIA.P], se prikaže meni za izbrani element.
•
Imena map, imena datotek ali besedilo v dokumentu bo morda videti poškodovano, odvisno od trenutne nastavitve
jezika.
V tem primeru pritisnite gumb [MENU] in spremenite nastavitev jezika v <Language> pod možnostjo <Option>.
ELEMENT MENIJA
OPIS
View
Za ogled dokumenta.
Copy
Če je povezana zunanja pomnilniška naprava (pomnilniška naprava USB), je datoteke v zunanji
pomnilniški napravi mogoče kopirati v notranji pomnilnik projektorja in obratno.
Copy All Files
Za kopiranje vseh datotek v notranji in zunanji pomnilnik.
Delete
za brisanje izbrane datoteke.
Delete All Files
Za brisanje vseh datotek v mapi.
Meni, ki se prikaže pri ogledu dokumenta
Z gumboma ▲/▼ na projektorju ali daljinskem upravljalniku izberite želeno datoteko.
Uporaba daljinskega upravljalnika med ogledom dokumenta
•
MEDIA.P: Za odpiranje menija dokumenta.
•
∧ PAGE ∨ :
Pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.
Pomaknite se na prejšnji ali naslednji list v datoteki
Excel
•
•
▲/▼/ / : Smerni gumbi.
: Povečava dokumenta.
•
: Vrnitev na prejšnje stanje.
•
: Ogled informacij o razpoložljivih gumbih.
Če pritisnete gumb [MEDIA.P] med ogledom dokumenta, se prikaže ta meni.
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-2
ELEMENT MENIJA
Zoom
OPIS
Za povečavo ali pomanjšavo dokumenta.
•
<Zoom In> : Povečava dokumenta (v korakih po 25 % v razponu 100–500 %).
•
<Zoom Out> : Pomanjšava dokumenta.
•
<Custom> : Povečava ali pomanjšava zaslona za določen odstotek.
•
<100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>
Za povečavo ali pomanjšavo ogleda dokumenta uporabite gumb
upravljalniku.
Page Navigation
Rotate
Vnesite številko strani z gumbi / in / , preverite številko strani v oknu predogleda v
zgornjem desnem vogalu zaslona in nato izberite <Go>, da se pomaknete na izbrano stran.
Za prikaz mesta povečave.
•
Aspect Ratio
na daljinskem
Za pomik neposredno na določeno stran.
•
Page Map
or
<Off> - <On>
•
Če je stran povečana, se povečano mesto prikaže v oknu <Page Map> v zgornjem desnem
vogalu.
•
Če stran ni povečana, se okno <Page Map> ne prikaže.
•
<Fit to Screen > : Za prikaz dokumenta, prilagojenega velikosti zaslona.
•
<Original Fit > : Za prikaz dokumenta v izvirni velikosti.
•
<Fit to Width > : Za prikaz dokumenta, prilagojenega širini zaslona.
•
<Fit to Height> : Za prikaz dokumenta, prilagojenega višini zaslona.
Za zasuk dokumenta za določeni kot.
Izberite želeni kot z uporabo gumbov
•
/
in nato pritisnite gumb [
].
<0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚>
Podprto samo v obliki zapisa PDF.
Encoding
Za ogled besedilne (.TXT) datoteke brez poškodb znakov morate izbrati izvirni jezik, v katerem je bila
datoteka ustvarjena.
Za izbiro jezika s smernimi tipkami.
•
Videoclip
<Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>
- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> <Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>
(Npr.: za izbiro besedilne datoteke, ustvarjene v nemškem jeziku, izberite možnost <Germany >.)
•
Za nekatere evropske države, katerih jeziki niso na seznamu, izberite možnost <Central
Europe>.
•
Datoteke, ustvarjene v angleščini, ne potrebujejo kodiranja.
S to funkcijo predvajate video, povezan z dokumentom PowerPoint (.ppt).
Na diapozitivu predstavitve izberite video datoteko, ki jo želite predvajati.
4-2
•
Omogočeno samo za diapozitive predstavitve, ki imajo povezavo na videoposnetek.
•
Povezana video datoteka mora biti v isti mapi kot datoteka dokumenta, s katero je
povezana.
•
Za podprte oblike zapisa datotek si oglejte razdelek "4-7 Podprte oblike zapisa datotek".
•
Prenos velikih datotek lahko traja dlje.
•
Izdelek morda ne bo deloval pravilno, če datoteka ni v skladu s standardi ali je poškodovana.
•
Izdelek morda ne bo deloval, če datoteka vsebuje preveč podatkov za prikaz na zaslonu.
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
Na primer, če je preveč podatkov na posameznem listu datoteke Excel.
•
Izdelek podpira eno pisavo. Če je na zaslonu druga pisava, se slika, prikazana s funkcijo predvajanja predstavnosti
lahko razlikuje od izvirnega zaslona.
Na primer:
•
Vrstica v stavku je lahko prelomljena na drugem mestu.
•
Stran v dokumentu MS Word je lahko prelomljena na drugem mestu.
– Če je, morda ni prikazan celoten dokument, odvisno od lastnosti postavitve, nastavljenih v programu MS Word:
<Slika>, <Oblike> in <Predmet>. (Za več informacij o lastnostih postavitve si oglejte priročnik za MS Word.)
•
Izdelek ne podpira nekaterih funkcij izvirnih datotek. Na primer, funkcijo animacije v datoteki PowerPoint.
•
Izdelek ne podpira šifriranih datotek (DRM).
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-2
4-3
Photo
Uživajte v diaprojekciji fotografij, ki so shranjene v pomnilniški napravi USB ali notranjem pomnilniku projektorja.
Prikaz menija zaslona sličic fotografij
Zaslon sličic fotografij.
Spodnji meni se prikaže, če pritisnete gumb [MEDIA.P] med prikazom zaslona sličic fotografij.
•
Če med prikazom zaslona ali elementa pritisnete gumb [MEDIA.P], se prikaže meni za izbrani zaslon ali element.
•
Imena map ali datotek bodo morda videti poškodovana, odvisno od trenutne nastavitve jezika.
V tem primeru pritisnite gumb [MENU] in spremenite jezik v nastavitvi<Language> pod možnostjo <Option>.
ELEMENT MENIJA
OPIS
Start Slideshow
Za začetek diaprojekcije.
Play Mode
•
<All Photos>: Predvajanje fotografij po vrstnem redu imen datotek.
•
<Photo in Folder > : Predvajanje fotografij v določeni mapi po vrstnem redu imen datotek.
•
<Shuffle All Photos>: Naključno predvajanje fotografij v določeni pomnilniški napravi.
•
<Shuffle Photo in Folder>: Naključno predvajanje fotografij v določeni mapi.
•
<Repeat One Photo>: Večkratno predvajanje samo ene določene fotografije.
Copy
Če je pomnilniška naprava USB povezana s projektorjem, lahko kopirate datoteke iz naprave USB v
notranji pomnilnik projektorja in iz notranjega pomnilnika v napravo USB.
Copy All Files
Za kopiranje vseh datotek v notranji pomnilnik ali v napravo USB.
Delete
Za brisanje izbrane slike.
Delete All Files
Za brisanje vseh slikovnih datotek v shranjevalni napravi USB.
Set as Background
Za nastavitev določene slike kot slike v ozadju glavne strani funkcije <Media Play>.
Set as custom logo
Za nastavitev izbrane slike kot logotipa projektorja.
•
Za uporabo te funkcije pritisnite [MENU] in se pomaknite na <Setup>. Preverite, ali je
možnost <Background> nastavljena na <Custom Logo>.
•
Priporočljiva ločljivost za sliko uporabniškega logotipa je 600 x 300.
Če želite to funkcijo uporabiti pri predstavitvi, pretvorite datoteke za splošne urejevalnike besedil v slikovne datoteke,
preden jih shranite v shranjevalno napravo USB.
Na primer pretvarjanje datotek .ppt (Microsoft Powerpoint) v → .jpg/.bmp/.gif
Pretvarjanje datotek .pdf (Adobe Acrobat) v → .jpg
Pozor: Pazite, da boste slike v napravo USB shranili v pravem vrstnem redu za predstavitev.
Diaprojekcija
Z gumboma ▲/▼ na projektorju ali daljinskem upravljalniku izberite želeno datoteko.
4-3
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
Uporaba daljinskega upravljalnika med diaprojekcijo
•
MEDIA.P: Za odpiranje menija fotografij.
•
/ : Za ogled prejšnje ali naslednje fotografije
•
: Za premor ali nadaljevanje diaprojekcije
•
: Vrnitev na prejšnje stanje.
•
: omogočeno samo v meniju dokumenta in filma.
Če pritisnete gumb [MEDIA.P] med ogledom diaprojekcije, se prikaže ta meni.
ELEMENT MENIJA
OPIS
Stop Slideshow / Start
Slideshow
Za zaustavitev ali zagon diaprojekcije.
Slideshow Setting
<Transition> : Za izbiro načina diaprojekcije.
•
<No Effect> - <Wipe> - <Blind> - <Box In/Out> - <Silk> - <Circle> - <Plus> - <Random>
<Speed> : Za prilagoditev hitrosti predvajanja diaprojekcije.
•
<Fast> - <Normal> - <Slow >
<Mode> : Za izbiro ročnega (ogled posamičnih fotografij) ali samodejnega predvajanja (diaprojekcija).
•
<Auto> - <Manual>
Če izberete <Manual>, se med fotografijami pomikajte z gumboma </> na projektorju ali
gumboma / na daljinskem upravljalniku.
Play Mode
Rotate
•
<All photos > : Za predvajanje vseh slikovnih datotek, ki so na voljo.
•
<Photo in Folder > : Za predvajanje vseh slikovnih datotek v izbrani mapi.
•
<Shuffle all photos > : Naključno predvajanje vseh slikovnih datotek, ki so na voljo v shranjevalni
napravi USB.
•
<Shuffle photo in Folder > : Za naključno predvajanje vseh slikovnih datotek v izbrani mapi.
•
<Repeat one photo > : Za večkratni prikaz slikovne datoteke.
Za zasuk fotografije za določeni kot.
Izberite želeni kot z gumbom [
Aspect Ratio
].
•
<90˚> - <180˚> - <270˚> - <Original>
•
<Original Fit > : Za prikaz fotografije, manjše od zaslona, v izvirni velikosti ali za zmanjšanje
fotografije, večje od zaslona, v neposrednem razmerju z velikostjo zaslona.
•
<Auto Fit > : Za spreminjanje velikosti fotografije, prilagojene zaslonu, in ohranjanje izvirnega
razmerja stranic fotografije (slika ne sme biti odrezana vodoravno ali navpično).
•
<Fit to Width > : Za spreminjanje velikosti fotografije, prilagojene širini zaslona.
•
<Fit to Screen > : Za povečavo ali pomanjšavo velikosti fotografije, ne glede na razmerje stranic
fotografije, prilagojene celemu zaslonu.
Delete
za brisanje izbrane datoteke.
Set as Background
Za nastavitev določene slike kot slike v ozadju glavne strani funkcije <Media Play>.
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-3
ELEMENT MENIJA
Background Music
Set as custom logo
4-3
OPIS
•
<On > : Za predvajanje glasbe, določene kot glasbe za ozadje, po vrstnem redu imen datotek.
•
<Off > : Za zaustavitev glasbe v ozadju, ki se predvaja.
•
<Music Setting> : Za določitev glasbe za ozadje diaprojekcije.
Za nastavitev izbrane slike kot logotipa projektorja.
•
Za uporabo te funkcije pritisnite [MENU] in se pomaknite na <Setup>. Preverite, ali je
možnost <Background> nastavljena na <Custom Logo>.
•
Priporočljiva ločljivost za sliko uporabniškega logotipa je 600 x 300.
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-4
Music
Uživajte v glasbenih datotekah, shranjenih v pomnilniški napravi USB ali notranjem pomnilniku projektorja.
Prikaz menija zaslona seznama glasbe.
Zaslon seznama glasbe.
Spodnji meni se prikaže, če pritisnete gumb [MEDIA.P] med prikazom zaslona seznama glasbe.
•
Če med prikazom zaslona ali elementa pritisnete gumb [MEDIA.P], se prikaže meni za izbrani zaslon ali element.
•
Imena map ali datotek bodo morda videti poškodovana, odvisno od trenutne nastavitve jezika.
V tem primeru pritisnite gumb [MENU] in spremenite jezik v nastavitvi<Language> pod možnostjo <Option>.
ELEMENT MENIJA
OPIS
Play Music
Za predvajanje glasbenih datotek.
Play Mode
•
<All musics > : Predvajanje glasbe po vrstnem redu imen datotek.
•
<Music in Folder > : Predvajanje glasbe v določeni mapi po vrstnem redu imen datotek.
•
<Shuffle all musics > : Naključno predvajanje glasbe v določeni pomnilniški napravi.
•
<Shuffle music in Folder > : Naključno predvajanje glasbe v določeni mapi.
•
<Repeat one music > : Večkratno predvajanje samo ene določene glasbene datoteke.
Copy
Če je zunanja pomnilniška naprava USB povezana s projektorjem, je datoteke v zunanji pomnilniški
napravi mogoče kopirati v notranji pomnilnik projektorja in obratno.
Copy All Files
Za kopiranje vseh datotek v notranji ali zunanji pomnilnik.
Delete
Za brisanje izbrane glasbene datoteke.
Delete All Files
Za brisanje vseh glasbenih datotek v shranjevalni napravi USB.
Meni, ki se prikaže pri predvajanju glasbe.
Z gumboma ▲/▼ na projektorju ali daljinskem upravljalniku izberite želeno datoteko.
Uporaba daljinskega upravljalnika med predvajanjem glasbe
•
•
•
MEDIA.P: Za odpiranje menija glasbe
/ : Za predvajanje prejšnje ali naslednje glasbene datoteke
: Za premor ali nadaljevanje predvajanja glasbe
•
: Vrnitev na prejšnje stanje.
•
: omogočeno samo v meniju dokumenta in filma.
Če pritisnete gumb [MEDIA.P] med predvajanjem glasbe, se prikaže ta meni.
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-4
Informacije o glasbeni datoteki [
] bodo morda videti poškodovane, odvisno od trenutne nastavitve jezika. V tem
primeru pritisnite gumb [[MENU] in spremenite jezik v <Language> pod možnostjo <Option>.
ELEMENT MENIJA
Play Mode
4-4
OPIS
•
<All musics > : Za predvajanje vseh glasbenih datotek, ki so na voljo.
•
<Music in Folder > : Za predvajanje vseh glasbenih datotek v izbrani mapi.
•
<Shuffle all musics > : Za naključno predvajanje vseh glasbenih datotek, ki so na voljo.
•
<Shuffle music in Folder > : Za naključno predvajanje vseh glasbenih datotek v izbrani mapi.
•
<Repeat one music > : Za večkratno predvajanje izbrane glasbene datoteke.
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-5
Movie
Uživajte v video datotekah, shranjenih v pomnilniški napravi USB ali notranjem pomnilniku projektorja.
Prikaz menija zaslona seznama filmov.
Zaslon filmske datoteke.
Spodnji meni se prikaže, če pritisnete gumb [MEDIA.P] med prikazom zaslona seznama filmov.
•
Če med prikazom zaslona ali elementa pritisnete gumb [MEDIA.P], se prikaže meni za izbrani zaslon ali element.
•
Imena map ali datotek bodo morda videti poškodovana, odvisno od trenutne nastavitve jezika.
V tem primeru pritisnite gumb [MENU] in spremenite jezik v nastavitvi<Language> pod možnostjo <Option>.
ELEMENT MENIJA
OPIS
Play Movie
Za predvajanje video datotek.
Play Mode
•
<All Movies > : Predvajanje video datotek po vrstnem redu imen datotek.
•
<Movie in Folder > : Predvajanje video datotek v določeni mapi po vrstnem redu imen datotek.
•
<Shuffle All Movies> : Naključno predvajanje video datotek v določeni pomnilniški napravi.
•
<Shuffle Movie in Folder> : Naključno predvajanje video datotek v določeni mapi.
•
<Repeat One movie> : Večkratno predvajanje samo ene določene video datoteke.
Copy
Če je zunanja pomnilniška naprava USB povezana s projektorjem, je datoteke v zunanji pomnilniški
napravi mogoče kopirati v notranji pomnilnik projektorja in obratno.
Copy All Files
Za kopiranje vseh datotek v notranji ali zunanji pomnilnik.
Delete
za brisanje izbrane datoteke.
Delete All Files
Za brisanje vseh datotek v mapi.
Meni, ki se prikaže pri predvajanju filma.
Z gumboma ▲/▼ na projektorju ali daljinskem upravljalniku izberite želeno datoteko.
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-5
Uporaba daljinskega upravljalnika med predvajanjem videa
•
MEDIA.P: Za odpiranje menija videa.
•
•
/ : Za predvajanje prejšnje ali naslednje video datoteke.
: Za premor ali nadaljevanje predvajanja videa.
•
: Vrnitev na prejšnje stanje.
•
: Ogled informacij o razpoložljivih gumbih.
Če pritisnete gumb [MEDIA.P] med predvajanjem filma, se prikaže ta meni.
ELEMENT MENIJA
Play Mode
Subtitle Setting
OPIS
•
<All Movies > : Za predvajanje vseh video datotek, ki so na voljo.
•
<Movie in Folder > : Za predvajanje vseh video datotek v izbrani mapi.
•
<Shuffle all movies > : Za naključno predvajanje vseh video datotek, ki so na voljo.
•
<Shuffle movie in Folder> : Za naključno predvajanje vseh video datotek v izbrani mapi.
•
<Repeat one movie > : Za večkratno predvajanje izbrane video datoteke.
•
<Subtitle Setting>: za preklop funkcije podnapisov na <On> ali <Off>.
•
<Language > : za izbiro jezika podnapisov.
•
<Background> : za spremembo nastavitev ozadja podnapisov.
•
•
<Position>: za spremembo nastavitev mesta podnapisov.
•
•
•
<On> - <Off>
<Down> - <Up> - <Reset>
•
Video mora imeti zunanje podnapise, da jih lahko vidite, ko je vklopljena funkcija napisov.
•
Podprte vrste datotek s podnapisi so navedene v preglednici. Oglejte si razdelek "4–7
Podprte oblike zapisa datotek".
•
Datoteke s podnapisi morajo biti shranjene v istem imeniku kot video datoteka.
<Font> : za spremembo nastavitev <Font Size>, <Font Color> in <Shadow Effect> za podnapise.
•
<Font Size> : <Small> - < Middle> - <Large>
•
<Font Color> : <White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>
•
<Shadow Effect> : <Off> - <On>
<Sync> : uporabite v primeru neujemanj med videom in podnapisi.
•
<- 0.5Sec> - <+0.5Sec> - <Reset>
Ni podprto za video datoteke z notranjimi podnapisi.
Aspect Ratio
Sprememba nastavitev razmerja stranic platna.
•
4-5
<4:3> - <16:9> - <Original Ratio>
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-6
Settings
Za pomikanje in dostop do menijev nastavitev, ki so navedeni spodaj, uporabite gumbe ▲/▼/
ELEMENT MENIJA
Options
.
OPIS
<Button Sound> : Za spremembo nastavitev gumba za upravljanje zvoka za meni <Media Play>.
•
<Off> - <On>
<Internal Memory Copy> : Za spremembo velikosti fotografij, ki jih želite kopirati v notranji pomnilnik.
•
<Original Size> : Za kopiranje fotografij izvirne velikosti v notranji pomnilnik.
•
<Resized> : Za zmanjšanje velikosti fotografij glede na optimalno ločljivost zaslona in nato za
kopiranje.
<Open Source License> : Za pošiljanje informacij in zahtev za vprašanja o odprtih virih stopite v stik s
Samsungom prek elektronske pošte ([email protected]).
Preference
<Home Background> : Za izbiro slike, ki bo prikazana na glavni strani menija <Media Play>.
•
<Default> : Za prikaz privzete slike projektorja.
•
<Custom> : Za prikaz slike, ki ste jo izbrali kot sliko v ozadju.
<DivX(R)VOD> : za ogled odobrene registracijske kode projektorja za uporabo storitve VOD (video
na zahtevo) podjetja DivX.
DivX®VOD
VIDEO DIVX:
•
DivX® je oblika digitalnega video zapisa, ki jo je razvilo podjetje DivX, Inc. To je odobrena
naprava DivX Certified za predvajanje videa DivX. Obiščite www.divx.com za več informacij
in za programska orodja za pretvarjanje datotek v video zapis DivX.
DivX Certified® za predvajanje videa DivX® do 320 x 240.
Morda podpira predvajanje videa DivX® do 720 x 480.
VIDEO NA ZAHTEVO DIVX:
•
Da lahko ta naprava DivX Certified® predvajanja vsebino VOD (videa na zahtevo) DivX, jo
je treba registrirati. Da ustvarite registracijsko kodo, poiščite razdelek VOD DivX v meniju
nastavitve naprave. Obiščite vod.divx.com, kjer se lahko z omenjeno kodo registrirate in
izveste več o storitvi VOD DivX.
Pat. 7,295,673
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-6
ELEMENT MENIJA
Update/Reset
Safely Remove USB
OPIS
•
<Firmware Update > : Za posodobitev strojne programske opreme.
Oglejte se razdelek "4–6–1 Posodobitev programske opreme".
•
<Reset Settings > : Za inicializiranje nastavitev, ki jih je prilagodil uporabnik.
•
<Product Information> : Za prikaz različice strojne programske opreme in informacij o avtorskih
pravicah projektorja.
Za varno odstranitev naprave USB.
Če se prikaže sporočilo <You can remove the USB.>, odstranite napravo USB.
4-6-1. Firmware Update
Prenesite najnovejšo različico strojne programske opreme s spletne strani podjetja Samsung Electronics (http://
www.samsung.com) in jo namestite.
•
Ker se podatki, shranjeni v notranjem pomnilniku, med posodobitvijo lahko izbrišejo, vedno naredite varnostno kopijo.
•
Med posodobitvijo ne odstranjujte zunanje pomnilniške naprave (USB).
•
Med posodobitvijo ne upravljajte nobenih gumbov.
•
Med posodobitvijo ne izklapljajte projektorja.
•
Ko je posodobitev končana, izklopite projektor, odstranite zunanjo pomnilniško napravo (USB) in znova vklopite
projektor.
•
Izberite <Settings>→<Update/Reset>→<Product Information> in poglejte, ali je bila različica programske opreme
uspešno posodobljena.
Pred posodobitvijo programske opreme!
1. Pripravite pomnilniško napravo USB.
2. Prenesite najnovejšo različico strojne programske opreme s spletnega mesta podjetja Samsung Electronics v računalnik.
3. Povežite pomnilniško napravo USB z računalnikom.
4. Kopirajte preneseno programsko opremo v pomnilniško napravo USB.
Posodobitev programske opreme
1. Povežite pomnilniško napravo USB s projektorjem.
2. Odprite glavno stran menija <Media Play>.
3. Z gumboma [▲/▼] se pomaknite na <Settings> in nato pritisnite gumb [
].
4. Z gumboma [▲/▼] se pomaknite na <Update/Reset> in nato pritisnite gumb [
5. Izberite <Firmware Update> z gumbom [
•
4-6
].
].
Posodobitev se zažene samodejno.
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-7
Podprte oblike zapisa datotek
Podprte oblike zapisa datotek
ELEMENT
Dokument
DATOTEČNA PRIPONA
MS Word 97–2007 (doc, docx)
Adobe PDF 1,2–1,7 (pdf)
MS PowerPoint 97–2007 (ppt, pptx)
MS Excel 95–2007 (xls, xlsx)
Besedilo (txt)
Fotografija
Glasba
JPEG
•
Progresivna oblika zapisa ni podprta.
•
Barve CYMK niso podprte (prikazane so črno-belo).
•
Funkcija obrezovanja ni podprta (pri ločljivosti, večji od 1024 x 768).
MP3 (hitrost vzorčenja: 8–320 Khz)
WMA (hitrost vzorčenja: 8–384 Khz)
DATOTEČNA
PRIPONA
ELEMENT
Film
KODEK
OPOMBE
(NAJVEČJA
LOČLJIVOST/BITNA
HITROST ITD.)
AVDIO KODEK
AVI
Divx 3,11
Ločljivost: 720 x 480
Podprte oblike zapisa
ASF (WMV)
Divx 4,x
Sličic/s: 30
MP3
Mbps: 2
AC3
MP4
(MPEG, MPG)
Divx 5,1
ADPCM
Divx 6,0
(MULAW, ALAW)
XviD
AAC
MPEG-4 SP
HE_AAC (AAC+)
MPEG-4 ASP
WMA
Windows Media Video 9
Frekvenca zvočnega
vzorčenja:
MPEG1
Ločljivost: 720 x 480
8000
Sličic/s: 30
11025
Mbps: 8
12000
16000
22050
24000
32000
44100
48000
Podprte oblike zapisa podnapisov
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
4-7
IME
DATOTEČNA PRIPONA
OBLIKA ZAPISA
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
na osnovi niza
SubViewer
.sub
na osnovi niza
Micro DVD
.sub in .txt
na osnovi niza
4-7
Funkcija predvajanja predstavnosti (samo pri SP-F10M.)
5
Odpravljanje težav
5-1
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni
center družbe Samsung Electronics.
Znaki
Namestitev in
povezava
Meni in
daljinski
upravljalnik
Odpravljanje težav
Ni napajanja.
Preverite povezave napajalnega kabla.
Projektor želim namestiti na strop.
Podpora za namestitev na strop je naprodaj ločeno. Obrnite se
na lokalnega prodajalca izdelkov.
Zunanjega vira ni mogoče izbrati.
Prepričajte se, da je video kabel (lahko jih je več) pravilno priključen na ustrezna vrata. Če naprava ni pravilno priključena,
je ni mogoče izbrati.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen zunanji vir.
Preverite baterijo v daljinskem upravljalniku. Če je z njo kaj
narobe, jo zamenjajte z novo baterijo priporočene velikosti.
Daljinski upravljalnik usmerite v senzor na hrbtnem delu enote
z razdalje do približno 10 m. Odstranite morebitne ovire med
daljinskim upravljalnikom in izdelkom.
Neposredna svetloba iz 3-smernih žarnic in drugih svetlobnih
naprav na daljinski senzor projektorja lahko zmanjša občutljivost in povzroči nepravilno delovanje daljinskega upravljalnika.
Preverite, ali je prostor za baterijo v daljinskem upravljalniku
prazen.
Preverite, ali je indikator na zgornjem delu projektorja vklopljen.
Menija ni mogoče izbrati.
Odpravljanje težav
Preverite, ali je meni sive barve. Če je meni siv, ni na voljo.
5-1
Znaki
Slika in
zunanji vir
Slik ni mogoče videti.
Odpravljanje težav
Prepričajte se, da je napajalni kabel projektorja priključen.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen vhodni vir.
Preverite, ali so priključki ustrezno povezani z vrati na hrbtnem
delu projektorja.
Preverite baterije v daljinskem upravljalniku.
Prepričajte se, da nastavitvi <Color> in <Brightness> nista na
najnižji vrednosti.
Blede barve.
Prilagodite <Tint> in <Contrast>.
Slike niso jasne.
Prilagodite izostritev.
Preverite, ali je projektor preblizu ali predaleč od platna.
Nenavadni zvoki.
Če nenavaden zvok ne preneha, se obrnite na servisni center
Indikator LED delovanja sveti.
Oglejte si razdelek Indikatorji LED.
Na sliki se prikažejo črte.
Pri uporabi računalnika se lahko na zaslonu pojavijo motnje.
Prilagodite frekvenco (hitrost osveževanja) zaslona.
Prikazana ni nobena slika zunanje naprave.
Preverite stanje delovanja zunanje naprave. Preverite tudi, ali
so bili prilagoditveni elementi menija, kot sta <Brightness> in
<Contrast>, pravilno spremenjeni na zaslonu z ukazi <Mode>
v meniju projektorja.
Prikazan je samo moder zaslon.
Preverite, ali so zunanje naprave pravilno priključene. Znova
preverite priključitvene kable.
Slika je črno-bela, nenavadne barve, pretemna ali presvetla.
Kot je navedeno zgoraj, v meniju preverite prilagoditvene elemente, kot so <Brightness>, <Contrast> ali <Tint>.
Za obnovitev različnih nastavitev na tovarniške v meniju zaženite <Factory Default>.
5-1
Odpravljanje težav
Znaki
Omrežje
Odpravljanje težav
Spletni brskalnik se ne zažene.
Preverite sistemske zahteve za povezavo računalnika z
brskalnikom Web .
Spletnega brskalnika ni mogoče povezati s
projektorjem.
1. Preverite, ali je na projektor priključen napajalni kabel
(oglejte si razdelek 2-9, Povezava napajanja).
2. Preverite, ali so omrežna okolja za računalnik in projektor
ustrezna (oglejte si razdelek 2-18, Povezava v omrežje).
3. Če ima računalnik (strežnik) več kot dve omrežni kartici, preverite, ali je bila v računalniku izbrana ustrezna kartica.
Namestitev programa Samsung Projector
Manager ni uspela.
Preverite sistemske zahteve programa Samsung Projector
Manager za računalnike.
Projektorja ni mogoče povezati s programom
Samsung Projector Manager.
1. Preverite, ali sta možnost <IP Setting> in omrežna povezava med računalnikom in projektorjem ustrezni.
2. Če je možnost <IP Setting> za projektor nastavljena na
<Automatic>, preverite, ali sta računalnik in projektor v istem
omrežju. Če nista v istem omrežju, konfigurirajte naslov IP
strežniškega računalnika z možnostjo <Server IP Setting>.
3. Preverite, ali omrežni dostop do projektorja blokira požarni
zid Windows v računalniku.
4. Če povezave s programom Samsung Projector Manager še
vedno ni mogoče vzpostaviti, ga odstranite in poskusite znova
namestiti.
Želim odstraniti program Samsung Projector
Manager.
Samsung Projector Manager je mogoče odstraniti z možnostjo
[Add or Remove Programs]. Samsung Projector Manager v
operacijskem sistemu Windows XP odstranite po naslednjem
postopku:
1. Izberite [Control Panel] v meniju [Start]. (Windows XP)
2. Zaženite [Add or Remove Programs].
3. Izberite Samsung Projector Manager pod [Add or Remove
Programs] in nato kliknite [Change/Remove].
4. Izberite "Yes", da zaženete odstranitev.
5. Sledite dodatnim navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.
Druge različice programa Windows imajo podoben
postopek odstranitve.
Odpravljanje težav
5-1
Znaki
Funkcija
predvajanja predstavnosti
Pri predvajanju video datoteke z shranjevalne
naprave USB ne slišim zvoka.
Odpravljanje težav
Preverite avdio zapis video datoteke.
Zvok ni na voljo za nepodprte oblike zapisa, kot je na primer
AC3.
Z video pretvornikom pretvorite obliko avdio zapisa v podprto
obliko zapisa.
(Samo pri
SP-F10M.)
Video, ki se predvaja, nima prikazanih podnapisov.
Pritisnite gumb [MEDIA.P] na zaslonu, kjer se predvaja video,
in preverite, ali je možnost <Subtitle Setting> nastavljena na
<On>.
Za ogled videa z vklopljeno funkcijo podnapisov mora video
datoteka vsebovati zunanjo datoteko s podnapisi.
Za podprte oblike zapisa datotek s podnapisi si oglejte razdelek "4–7 Podprte oblike zapisa datotek".
Datoteka s podnapisi se mora nahajati v isti mapi kot video
datoteka.
Funkcija <Media Play> ne deluje.
Ponastavite način <Media Play> tako, da pritisnete gumb
[MENU] in izberete <Setup>→<Reset>→<Media
Play>→<Recovery Mode>.
Če težava še vedno ni odpravljena, prenesite najnovejšo različico strojne programske opreme v napravo USB, povežite
napravo USB s projektorjem in zaženite
<Setup>→<Reset>→<Media Play>→<System Reset>.
Najnovejšo različico strojne programske opreme lahko
prenesete s spletnega mesta "http://www.samsung.com/
".
Ime mape ali datoteke in vsebina dokumenta
je popačena.
To se lahko zgodi, če je jezik mape ali datoteke drugačen od
jezika, ki ste ga izbrali za jezik prikaza na napravi.
Spremenite na ustrezni jezik v možnosti <Option>→<Language> v meniju prilagajanja slike s pritiskom gumba [MENU].
Datoteke ni mogoče odpreti.
Datoteke z obliko zapisa, ki jo izdelek ne podpira, ali z varnostnimi nastavitvami, se morda ne bodo odprle. Preverite obliko
zapisa datoteke v razdelku "4–7 Podprte oblike zapisa datotek" ali sprostite varnostne nastavitve.
Pisava dokumentov se razlikuje od izvirne
pisave.
Ta izdelek podpira eno pisavo. Dokumenti, napisani v drugih
pisavah, so pretvorjeni in prikazani v podprti pisavi.
Povezani USB ne deluje.
Preverite, ali je USB pravilno povezan z vtičnico USB. Če je
povezava ustrezna, se v zgornjem desnem delu zaslona
<Media Play> prikaže ikona USB.
Poškodovanih naprav USB ni mogoče povezati in ne bodo
delovale pravilno. Formatirajte USB in ga znova povežite ali pa
povežite novo napravo USB.
Pred uporabo naprave USB si oglejte razdelek "4–1 Povezava
shranjevalne naprave USB in varnostni ukrepi".
Datoteke se ne kopirajo, čeprav je v notranjem pomnilniku dovolj prostora.
5-1
Prostor, ki je na voljo, je lahko manjši od datotek, ki jih želite
kopirati. Izbrišite druge datoteke in poskusite kopirati. (Razpoložljiva zmogljivost shranjevanja je 59 MB.)
Odpravljanje težav
6
Dodatne informacije
6-1
Specifikacije
MODEL
Plošča
SP-F10
Velikost
0,78-palčni LCD s 3 ploščami
Ločljivost
XGA (1024 x 768)
Vir svetlobe
Indikator LED
Razmerje stranic
4:3
Napajanje
Poraba toka
SP-F10M
255 W (pri 220 V)
(v pripravljenosti: manj kot 1 W)
Napetost
100–240 V AC, 50/60 Hz
Dimenzije (širina x višina x globina)
309,0 mm x 290,0 mm x 111,5 mm
Teža
4,8 Kg
Glavne funkcije
Vhodni signal
Izhodni signal
Svetlost
1000 ANSI
Kontrast
2000:1
Velikost slike (diagonala)
Diagonala: 40–300 palcev
Oddaljenost projekcije
1 ~ 10 m
Popravek trapezaste slike
Samodejno: navpično (±20˚), ročno: navpično (±20˚)
Omrežje
RJ 45, 10 Mbps
Prilagajanje zooma
Ročno
Prilagajanje izostritve
Ročno
Objektiv
F = 1,6–1,7; f = 23,72–28,50 mm
Razmerje zooma
1:1,2
15-pinski D-Sub
Analogni RGB, analogni YPbPr
HDMI
Digitalni RGB, digitalni YCbCr
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Kompozitni video
Media Play
Brez
15-pinski D-Sub
Analogni RGB, Analogni YPbPr
Avdio
Slušalke
Zvočnik
Okolje uporabe
Podpore za USB
7 W x 1(MONO)
Temperatura in vlažnost
Delovanje: Temperatura 5 ˚C ~ 35˚C (41 ˚F ~ 95˚F), vlažnost 20 %–80 %
(brez kondenzacije)
Shranjevanje: Temperatura -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F), vlažnost 10
% ~ 90 % (brez kondenzacije)
Hrup
Dodatne informacije
Način Eco: 26dB, svetli način: 33dB
6-1
Razred B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)
Ta naprava izpolnjuje zahteve elektromagnetne združljivosti za domačo uporabo (razred B). Uporablja se lahko na vseh
območjih.
(Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)
Zaslon LCD, ki je uporabljen v projektorju LCD, je sestavljen iz več tisoč drobnih slikovnih pik. Kot druge video prikazovalne
naprave tudi zaslon LCD lahko vsebuje okvarjene slikovne pike, ki ne delujejo. Pri dostavi izdelka proizvajalec zaslona LCD
in naše podjetje strogo nadzoruje, da je ugotavljanje okvarjenih slikovnih pik in določanje števila okvarjenih slikovnih pik, ki
jih sme zaslon LCD vsebovati, v skladu z ustreznimi standardi. Čeprav je lahko na zaslonu nekaj mrtvih slikovnih pik, to ne
vpliva na splošno kakovost zaslona in življenjsko dobo izdelka.
IZDELEK LED RAZREDA 1
6-1
Dodatne informacije
6-2
RS-232C Tabela ukazov
Komunikacijski format (v skladu s standardom RS-232C)
•
Hitrost prenosa: 9.600 b/s
•
parnost: Brez
•
Podatkovni biti: 8, zaključni bit: 1
•
Nadzor pretoka: Brez
Protokol serijske komunikacije
1. Struktura paketa ukazov [7 bajtov]
0x08
•
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
vrednost
CS
Paket ukazov je skupaj sestavljen iz 7 bajtov.
•
Bajta 0x08 in 0x22 označujeta, da je paket namenjen serijski komunikaciji.
•
Naslednji 4 bajti predstavljajo vnaprej določen ukaz, ki ga lahko opredeli uporabnik.
•
Zadnji bajt je kontrolna vsota, ki preveri veljavnost trenutnega paketa.
•
Glava [2 bajta]: Vnaprej določeni vrednosti 0x08 in 0x22.
•
Cmd1 [1 bajt]: Prva vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Cmd2 [1 bajt]: Druga vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Cmd3 [1 bajt]: Tretja vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Vrednost [1 bajt]: Vhodni parameter za ukaz (privzeto: 0) (decimalno)
•
CS [1 bajt]: Kontrolna vsota (dvojiški komplement vsote vseh vrednosti, razen vrednosti CS).
2. Struktura paketa odgovorov [3 bajti]
1. Uspešno
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Neuspešno
0x03
•
Če ima prejeti paket iz zunanje naprave veljavno vrednost, je poslan paket z odgovorom Uspešno. V nasprotnem
primeru je poslan paket z odgovorom Neuspešno.
•
Paket z odgovorom Neuspešno je poslan:
•
•
Dolžina prejetega paketa ni enaka 7 bajtov.
•
Vrednost 2-bajtne glave paketa ni enaka 0x08, 0x22.
•
Kontrolna vsota je nepravilna.
Zunanja naprava je zaznala napako.
•
Zunanja naprava paket označi kot Neuspešno, če v roku 100 ms ne prejme paketa Uspešno.
Dodatne informacije
6-2
Tabela ukazov
NADZORNI ELEMENT
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
Mute
0x00
CMD3
0x00
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
0x00
0
0x02
0x00
0x00
Off
On
1
0x03
0x00
0x00
Off
Still
On
Input
6-2
Source List
0
1
0x04
0x00
0x00
Off
Power On
Protection
0
1
On
Blank
VREDNOS
T
OK
Direct
Continuous
0x00
CMD2
0
1
(0~9)
Keypad
0x05
0x00
0x00
(0-9)
AV
AV
0x0A
0x00
0x01
0
S-Video
S-Video
0x02
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
Media Play
Media Play
0x05
0
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Picture
Mode
Dynamic
CMD1
0x0B
CMD2
0X00
CMD3
0x00
VREDNOS
T
0
Standard
1
Presentation
2
Text
3
Movie
4
Game
5
Bright
6
User
7
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Color Tone
Cool2
0x0A
0x00
1
Dodatne informacije
Cool1
2
Warm1
3
Warm2
4
6-2
NADZORNI ELEMENT
Picture
WB
CMD1
R offset
0x0B
CMD2
0x0B
CMD3
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
Gamma
-3~3
0x0C
0x00
(0~6)
Save
Display OSD
0x0D
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direct Save
3
Reset
Size
Digital NR
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Off
0x10
0x00
On
Black Level
Overscan
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
UP
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
0
1
Auto adjustment
Coarse
0
1
Auto
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7.5 IRE/LOW
6-2
VREDNOS
T
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direct Reset
3
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Picture
Zoom
CMD1
x1
0x0B
0x00
VREDNOS
T
0
1
x4
2
x8
3
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
Color Gamut
Wide
Dodatne informacije
0x18
CMD3
x2
LEFT
Dynamic
Contrast
CMD2
LEFT
0x1A
0x00
RIGHT
DOWN
0
1
0x1B
0x00
Up
0
1
0x1D
0x00
0
Normal
1
SRGB
2
Off
On
0x1E
0x00
0
1
6-2
NADZORNI ELEMENT
Setup
Install
LED Mode
CMD1
Front-Floor
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
1
Rear-Floor
2
Rear-Ceiling
3
ECO
0x01
0x00
0
2
V-Keystone
-50~50
Auto
Keystone
Off
0x02
0x00
(0~100)
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Custom Logo
3
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YPbPr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Recovery
Mode
System
Reset
6-2
0
Front-Ceiling
Bright
Keystone
VREDNOS
T
Display OSD
0x06
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direct Factory Reset
3
Display OSD
0x02
0
OK
1
Cancel
2
Direct Reset
Recovery
Mode
3
Display OSD
0x03
0
OK
1
Cancel
2
Direct Reset
System
Reset
3
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Setup
Caption
Caption
CMD1
Off
0x0C
CMD2
0x07
CMD3
0x00
On
Mode
Caption
0x01
1
0x02
Network
1
Off
0x03
Automatic
0x0E
0x01
0x00
Subnet Mask
Gateway
Server IP
Setting
Dodatne informacije
Server IP
0
1
0x02
0x00
Manual
IP Address
0
1
On
IP Setting
0
1
2
Network
0
1
2
Field
0
1
Text
Channel
VREDNOS
T
0
1
0x03
0x04
0x05
0x06
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
6-2
NADZORNI ELEMENT
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VREDNOS
T
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
中国语
9
한국어
10
Türkçe
11
ไทย
12
Position
Transparency
Display Time
6-2
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Option
SOUND
100Hz
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x01
Down
300Hz
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
Off
Sleep Timer
Off
Up
0x05
0x06
0x00
Dodatne informacije
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
Off
0x08
0x00
0
0x0A
0x00
0
On
Melody
0
1
On
Information
Panel Lock
0
1
Down
Auto Power
ON
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
VREDNOS
T
Off
1
0x0B
0x00
0
Low
1
Medium
2
High
3
6-2
6-3
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
NORTH AMERICA
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
0-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/
min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
6-3
Dodatne informacije
EUROPE
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
GREECE
2106293100
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
RUMANIA
1. 08010 SAMSUNG (72678) – doar din
reţeaua Romtelecom, tarif local;
http://www.samsung.com
2. 021.206.01.10 – din orice reţea, tarif
normal
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
Turkey
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
-
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Dodatne informacije
6-3
CIS
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282, 1800 3000 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
http://www.samservice.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
6-3
Dodatne informacije
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Dodatne informacije
6-3
6-4
Ustrezno odlaganje – samo Evropa
Ustrezno odlaganje izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji označuje, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, to opremo ločite od drugih vrst odpadkov in jo odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvu se morajo za podrobnosti o kraju in načinu okolju varnega recikliranja te opreme obrniti na trgovca, pri katerem so kupili izdelek, ali lokalno vladno službo.
Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske
dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komercialnimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku - samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno vračilo baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe
ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to
pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES
2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju.
Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih
reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.
Dodatne informacije
6-4

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement