Samsung | SP-L301 | Samsung SP-L301 Navodila za uporabo

SP-L301 SP-L331 SP-L351
Projektor LCD
Uporabnikova navodila
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
NAMESTITEV IN POVEZAVA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Namestitev projektorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Prilagajanje zooma in izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Velikost slike in oddaljenost projekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Nastavitev možnosti H-Keystone in V-Keystone . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Menjava luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Hrbtna stran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Nastavitev okolja računalnika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Podprti načini prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Povezava napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Povezava osebnega računalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Priključitev računalnika s kablom HDMI/DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Priključitev zunanjega monitorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Priključitev naprave, združljive s HDMI-jem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Priključitev naprave AV s kablom D-Sub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Priključitev naprave AV s komponentnim izhodom . . . . . . . . . . . . . 2-17
Priključitev z video kablom/kablom S-Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Priključitev zunanjega zvočnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Povezava v omrežje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Ključavnica Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
UPORABA
Značilnosti izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Spredaj, zgoraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Indikatorji LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Omrežno upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C Tabela ukazov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Ustrezno odlaganje – samo Evropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred začetkom
Ikone, uporabljene v tem priročniku
IKONA
IME
POMEN
Pozor
Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Opomba
Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priročnika
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.
Obvestilo o avtorskih pravicah
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
Čiščenje površine in objektiva
Projektor čistite z mehko in suho krpo.
•
Izdelka ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot sta benzol in razredčilo.
•
Pazite, da objektiva ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom.
To lahko povzroči trajne praske ali poškoduje izdelek.
•
Izdelka ne čistite z mokro krpo ali tako, da vodo pršite
neposredno nanj.
Če voda prodre v izdelek, lahko to povzroči požar, električni udar
ali poškoduje izdelek.
•
Če površina projektorja pride v stik z vodo, lahko nastane bel
madež.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Čiščenje notranjosti projektorja
Za čiščenje notranjosti projektorja se obrnite na servisni center.
•
1-2
Če je v projektorju prah ali druge snovi, se obrnite na servisni
center.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Ne razstavljajte.
Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske
vtičnice.
Ne dotikajte se.
Mora biti ozemljeno, da preprečite električni
udar.
Napajanje
Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.
Opozorilo
Napajalni vtič trdno priključite.
•
Sicer lahko pride do požara.
Na eno stensko vtičnico ne priključujte več
električnih naprav.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtičnice.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne
vtičnice.
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premočno in nanj ne postavljajte težkih
predmetov.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajanja ne priključujte in izključujte z
mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Preden premaknete izdelek, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel ter morebitne druge kable, priključene na izdelek.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Napajalni kabel priključite na ozemljeno
stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali telesne poškodbe.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice
tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni
vtič.
•
Izdelka ne vklapljajte in izklapljajte tako, da
priključite ali izključite napajalni kabel.
(Napajalnega vtiča ne uporabljajte kot stikalo za napajanje.)
Napajalni kabel ne sme biti v bližini toplotnih
virov.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico,
ki jo zlahka dosežete.
•
Če pide do težave z izdelkom, izključite
napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje. Napajanja ni mogoče
popolnoma prekiniti samo z gumbom za
napajanje na izdelku.
Namestitev
Opozorilo
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu
toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.
Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali
omara.
•
•
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroči požar.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na
polico se mora sprednji del izdelka v celoti
nahajati v omari ali na polici.
Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
čez konzolo oziroma polico.
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
se lahko poškoduje ali pa pride do
telesne poškodbe.
•
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
Napajalni kabel ne sme biti v bližini grelnikov.
Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni
kabel.
•
•
Prevleka na napajalnem kablu se lahko
stopi in povzroči električni udar ali požar.
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali
vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.
•
1-3
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesta z veliko
prahu.
Lahko pride do električnega udara ali
požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Pozor
Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Pazite, da izdelka med premikanjem ne
spustite.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga
lahko dosegli otroci.
•
Če se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroči telesno
poškodbo.
Uporaba
V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Ne dovolite, da otroci na izdelek postavljajo
predmete, kot so igrače ali piškoti.
•
Če otrok poskuša doseči katerega od
teh predmetov, lahko izdelek pade in
poškoduje otroka.
Izdelka ne razstavljajte, poskušajte popraviti
ali spremeniti.
Ne glejte neposredno v svetlobo luči in slike
ne projicirajte na oči.
•
•
Če je izdelek treba popraviti, se obrnite
na servisni center.
To je posebno nevarno za otroke.
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih
razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.
Ko iz daljinskega upravljalnika odstranjujete
baterije, pazite, da jih ne pogoltnejo otroci.
Baterije hranite izven dosega otrok.
•
•
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
Če pride do zaužitja, nemudoma
obiščite zdravnika.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če je pin napajalnega vtiča ali vtičnica izpostavljena prahu, vodi ali tujem snovem, jo
očistite.
Izdelka ne uporabljajte, če kaže znake
nepravilnega delovanja, kot sta odsotnost
zvoka ali slike.
•
•
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Izdelek nemudoma izklopite, izključite
napajalni kabel iz stenske vtičnice in se
obrnite na servisni center.
Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel,
nato pa izdelek očistite z mehko in suho
krpo.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.
•
•
Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
•
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte
napajalnega ali antenskega kabla.
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte
kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol,
razredčilo, sredstvo proti komarjem,
dišava, mazivo in čistilno sredstvo.
Lahko se deformira zunanjost ali
odstrani, kar je natisnjeno na njej.
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
•
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
•
•
To lahko poškoduje lečo.
Zunanjih delov izdelka se ne dotikajte z
orodji, kot sta nož ali kladivo.
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo časa.
Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni
kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Ne dotikajte se leče na izdelku.
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi pregretja ali kratkega stika
ali pa do električnega udara.
Če izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite po
posvetu z našim klicnim centrom.
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko
padete in poškodujete sebe ali izdelek.
Da se ne opečete, se ne dotikajte zračnikov
in pokrova luči, ko izdelek deluje ali takoj po
njegovem izklopu.
1-3
Če v izdelek pride voda ali tuje snovi, ga
izklopite, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.
Za čiščenje umazanije ali madežev na sprednjem projekcijskem objektivu uporabite
razpršilo ali mokro krpo, navlaženo z nevtralnim pralnim sredstvom in vodo.
Obrnite se na servisni center ali prodajalca,
da vam vsaj enkrat letno očisti notranjost
projektorja.
Izdelka ne čistite s pršenjem vode ali mokro
krpo. Za čiščenje plastičnih delov izdelka,
kot je ohišje projektorja, ne uporabljajte
kemikalij, kot so čistila, industrijska ali avtomobilska loščila, jedka čistilna sredstva,
vosek, benzol ali alkohol, sicer se lahko
poškoduje izdelek.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Ne odpirajte pokrovov na izdelku.
•
To je nevarno zaradi
visokonapetostnega toka v izdelku.
Uporabljajte samo baterije, ki so odobrene
za ta izdelek.
Ko je projektor vključen, se ne dotikajte
odprtine za hlajenje, saj iz nje piha vroč
zrak.
Odprtina za prezračevanje je vroča še nekaj
časa po izklopu projektorja. Odprtine za
prezračevanje se ne dotikajte z rokami in
telesom.
V bližino projektorja ne postavljajte predmetov, ki so občutljivi na toploto.
Luči projektorja se ne dotikajte s telesom.
Luč je vroča.
(Posebno pozorni naj bodo otroci in osebe z
občutljivo kožo.)
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
2
Namestitev in povezava
2-1
Vsebina paketa
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse spodaj navedeno.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
Projektor
VSEBINA
Navodila za hitro uporabo
Garancija izdelka
Uporabniški priročnik
Napajalni kabel
(ni na voljo povsod)
Daljinski upravljalnik/1 baterija (CR 2025, ni na voljo povsod)
2-1
Čistilna krpa
Kabel D-Sub
Namestitev in povezava
2-2
Namestitev projektorja
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
•
Projektor postavite tako, da je objektiv usmerjen na sredino platna. Če platno ni navpično, slika na njem morda ne bo
pravokotna.
•
Platna ne nameščajte v svetlem okolju. Če je okolje presvetlo, bo slika na platnu bleda in nejasno prikazana.
•
Če projektor uporabljate v svetlem okolju, svetlobo zastrite z zavesami.
•
Projektor lahko namestite na naslednja mesta: Spredaj na tla/spredaj na strop/zadaj na tla/zadaj na strop. V
nadaljevanju si oglejte nastavitve položaja namestitve.
Prilagajanje slike pri namestitvi projektorja za platnom
Namestite za polprosojno platno.
Če ste projektor namestili za polprosojno platno, prilagodite sliko z
uporabo menija, tako da bo prikazana pravilno glede na to, ali je
projektor zadaj na tleh (ali nizko zadaj) ali zadaj na stropu.
1. Pri namestitvi zadaj na tleh pritisnite:
Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. Pri namestitvi zadaj na stropu pritisnite:
Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Prilagajanje slike pri namestitvi projektorja pred platnom
Projektor namestite na tisto stran, na kateri boste gledati sliko.
Če ste projektor namestili pred platno, prilagodite sliko z uporabo
menija, tako da bo prikazana pravilno glede na to, ali je projektor
spredaj na tleh (ali nizko spredaj) ali spredaj na stropu.
1. Pri namestitvi spredaj na tleh pritisnite:
Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. Pri namestitvi spredaj na stropu pritisnite:
Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
Namestitev in povezava
2-2
2-3
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami
Projektor izravnajte tako, da prilagodite njegove nastavljive
nogice.
Projektor lahko nastavite na višino do 30 mm (približno 12˚) od referenčne točke.
Glede na položaj projektorja lahko pride do popačenja popravka trapezaste slike.
Če je možnost <Auto Keystone> (Popravek trapezaste slike) nastavljena na <On> (Vklop), so vsa popačenja slike
samodejno odpravljena. Če je po samodejni prilagoditvi potrebna še fina nastavitev, jo opravite s funkcijo <Keystone>.
2-3
Namestitev in povezava
2-4
Prilagajanje zooma in izostritve
Gumb za povečavo: Z gumbom za povečavo lahko prilagajate
velikost slike v okviru danega razpona povečave.
Obroček za izostritev: Izostrite sliko na platnu z obročkom za
izostritev.
Od velikosti zaslona je odvisno, koliko mora biti projektor oddaljen od njega.
Če projektorja ne namestite na razdalji, ki je navedena v tabeli Velikost slike in oddaljenost projekcije na naslednji strani,
slike ne bo mogoče ustrezno izostriti.
Namestitev in povezava
2-4
2-5
Velikost slike in oddaljenost projekcije
A. Zaslon/Z.Projekcijska razdalja/Y’.Razdalja od središča objektiva do dna slike
Projektor namestite na ravno površino in ga naravnajte z nastavljivimi nogicami, da zagotovite optimalno kakovost slike. Če slike
niso jasne, jih prilagodite z gumbom za povečavo ali obročkom za izostritev ali premaknite projektor naprej ali nazaj.
VELIKOST SLIKE
M (DIAGONALA)
PALCI
CM
X (VODORAVNO)
PALCI
CM
PROJEKCIJSKA RAZDALJA
ZAMIK
Y (NAVPIČNO)
Z (NAČIN
TELEOBJEKTIV
A)
Z (ŠIROKI KOT)
PALCI
PALCI
PALCI
CM
CM
CM
Y'
PALCI
CM
40
101,6
32
81,3
24
61,0
54,2
137,6
44,9
114,0
4,0
10,2
50
127,0
40
101,6
30
76,2
68,0
172,7
56,4
143,3
5,0
12,7
60
152,4
48
121,9
36
91,4
81,8
207,8
68,0
172,6
6,0
15,2
70
177,8
56
142,2
42
106,7
95,7
243,0
79,5
202,0
7,0
17,8
80
203,2
64
162,6
48
121,9
109,5
278,1
91,1
231,3
8,0
20,3
90
228,6
72
182,9
54
137,2
123,4
313,3
102,6
260,6
9,0
22,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
137,2
348,4
114,1
289,9
10,0
25,4
110
279,4
88
223,5
66
167,6
151,0
383,5
125,7
319,2
11,0
27,9
120
304,8
96
243,8
72
182,9
164,8
418,7
137,2
348,5
12,0
30,5
130
330,2
104
264,2
78
198,1
178,7
453,8
148,7
377,8
13,0
33,0
140
355,6
112
284,5
84
213,4
192,5
488,9
160,3
407,1
14,0
35,6
150
381,0
120
304,8
90
228,6
206,3
524,1
171,8
436,4
15,0
38,1
160
406,4
128
325,1
96
243,8
220,2
559,2
183,4
465,7
16,0
40,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
234,0
594,4
194,9
495,0
17,0
43,2
180
457,2
144
365,8
108
274,3
247,8
629,5
206,4
524,3
18,0
45,7
190
482,6
152
386,1
114
289,6
261,7
664,6
218,0
553,6
19,0
48,3
200
508,0
160
406,4
120
304,8
275,5
699,8
229,5
582,9
20,0
50,8
210
533,4
168
426,7
126
320,0
289,3
734,9
241,0
612,2
21,0
53,3
220
558,8
176
447,0
132
335,3
303,2
770,1
252,6
641,5
22,0
55,9
230
584,2
184
467,4
138
350,5
317,0
805,2
264,1
670,8
23,0
58,4
240
609,6
192
487,7
144
365,8
330,8
840,3
275,6
700,1
24,0
61,0
250
635,0
200
508,0
150
381,0
344,7
875,5
287,2
729,4
25,0
63,5
2-5
Namestitev in povezava
VELIKOST SLIKE
M (DIAGONALA)
PALCI
X (VODORAVNO)
CM
PALCI
CM
PROJEKCIJSKA RAZDALJA
ZAMIK
Y (NAVPIČNO)
Z (NAČIN
TELEOBJEKTIV
A)
Z (ŠIROKI KOT)
PALCI
PALCI
PALCI
CM
CM
CM
Y'
PALCI
CM
260
660,4
208
528,3
156
396,2
358,5
910,6
298,7
758,7
26,0
66,0
270
685,8
216
548,6
162
411,5
372,3
945,7
310,2
788,0
27,0
68,6
280
711,2
224
569,0
168
426,7
386,2
980,9
321,8
817,3
28,0
71,1
290
736,6
232
589,3
174
442,0
400,0
1016,0
333,3
846,6
29,0
73,7
300
762,0
240
609,6
180
457,2
413,9
1051,2
344,9
875,9
30,0
76,2
Ta projektor je zasnovan za prikazovanje slik na 80–120-palčnem zaslonu.
Namestitev in povezava
2-5
2-6
Nastavitev možnosti H-Keystone in V-Keystone
Če projektor namestite nižje od sredine zaslona (na primer pod stropom ali na tleh), bo projicirana slika popačena zaradi kota,
pod katerim je projektor nameščen glede na zaslon.
<Z možnostma <H-Keystone> in <V-Keystone> prilagodite kot, pod katerim je projektor nameščen glede na platno, tako da je
projicirana slika pravokotna.
< H-Keystone > in < V-Keystone> nastavite po naslednjem postopku:
1. Vklopite projektor in pritisnite gumb Menu (Meni) na projektorju ali daljinskem upravljalniku.
2. Izberite Nastavitev in pritisnite Enter.
3. Možnost Namesti na vrhu menija mora biti nastavljena na ustrezen položaj namestitve: <Front-Floor>, <Front-Ceiling>,
<Rear-Floor>, ali <Rear-Ceiling>.
4. Izberite <Keystone> in pritisnite Enter.
5. Izberite <V-Keystone> in pritisnite Enter.
6. S pritiskanjem puščice za levo ali desno nastavite možnost <V-Keystone> na 0.
7. S pritiskanjem puščice za navzgor ali navzdol izberite <H-Keystone>. Nastavite <H-Keystone > na 0.
8. Vrnite se na meni <Setup>, izberite Preskusni vzorec in pritisnite Enter.
9. Izberite Križno in pritisnite Enter.
10. Na zaslon pritrdite vrvico in preverite, ali visi naravnost navzdol.
11. Prilagodite položaj projektorja tako, da sta vrvica (1) in središčna navpična črta (2) na sliki s križnim vzorcem vzporedni.
Platno : (1) Navidezna navpična črta na platnu, narejena z nitjo ali podobnim.
Preskusni križni vzorec: (2) navpična črta na sredini preskusnega vzorca
2-6
Namestitev in povezava
12. Kot projektorja prilagodite tako, da se vogal projecirane slike (tisti, ki je najbližji projektorju) stika z vogalom platna. Na spodnji
sliki je ta vogal označen c črko D.
A: projektor, B: zaslon, C: projicirana slika, D: Vogal slike, ki je najbližji projektorju
13. Kot projektorja prilagodite tako, da projicirana slika pokriva celo območje platna. Slika lahko sega preko.
Projicirana slika morda ne pokriva celega platna, odvisno, kako visoko je nameščen projektor. V tem primeru prilagodite
kot projektorja tako, da je pokrito celo platno.
Namestitev in povezava
2-6
14. Pritisnite gumb V.KEY-STONE na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni <V-Keystone>. Prilagodite <V-Keystone> z
gumbom + ali - na daljinskem upravljalniku.
A: projektor, B: zaslon, C: Projicirana slika
Prilagajajte, dokler navpična črta na sliki <Test Pattern> ni vzporedna z zunanjim navpičnim robom platna.
15. Pritisnite
2-6
ali
, da izberete <H-Keystone>. Prilagodite <H-Keystone> z gumbom + ali - na daljinskem upravljalniku.
Namestitev in povezava
A: projektor, B: zaslon, C: Projicirana slika
Prilagajajte, dokler vodoravna črta na sliki <Test Pattern> ni vzporedna z zunanjim vodoravnim robom platna.
16. Prilagodite velikost zaslona z gumbom za povečavo.
17. Če je kateri del projicirane slike večji od platna, prilagodite njeno velikost slike z možnostjo <Custom> v meniju <Size>.
Spodaj si oglejte navodila za uporabo možnosti <Custom>.
A: projektor, B: zaslon, C: Projicirana slika
Možnost <Custom> uporabite po naslednjem postopku:
•
1. Pritisnite gumb MENU.
2. Izberite <Picture>, da se pomaknete na meni <Size>.
3. Izberite možnost <Custom> in nato območje za prilagajanje.
4. Prilagodite velikost zaslona z gumbom
ali
.
Če vklopite funkcijo popravka trapezaste slike za umerjanje nagnjene slike, se lahko zmanjša svetlost in zniža ločljivost.
Namestitev in povezava
2-6
2-7
Menjava luči
Opozorila pri menjavi luči
•
Projektorska luč je potrošni material. Za najboljše delovanje jo po določenem času uporabe zamenjajte. Čas uporabe luči si
lahko ogledate v Prikazu informacij (gumb INFO)
•
Za menjavo uporabite priporočeno luč. Zamenjajte luč s spodaj navedeno.
- Ime modela luči: 220W UHP E19.5
- Proizvajalec luči: Philips
- Za informacije o nakupu luči si oglejte 'Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE' v razdelku 5-3.
•
Pred menjavo luči mora biti napajalni kabel odklopljen.
•
Ker je luč izdelek z visoko temperaturo in napetostjo, jo zamenjajte vsaj eno uro potem, ko ste izključili napajalni kabel.
•
Luč je na levi strani projektorja (če gledate od spredaj).
•
Stare luči ne pustite v bližini vnetljivih snovi ali na dosegu otrok. Obstaja nevarnost požara, opeklin ali drugih telesnih
poškodb.
•
S primernim sesalnikom odstranite umazanijo ali tujke v okolici ali v sami enoti za luč.
•
Pazite, da se pri ravnanju z lučjo dotikate samo ročaja. Če z lučjo ne ravnate pravilno, se lahko skrajša njena življenjska doba
in poslabša kakovost slike.
•
Preden projektor obrnete, da boste zamenjali luč, ga položite na mehko tkanino na ravni podlagi.
•
Projektor je zasnovan tako, da ne deluje, če po zamenjavi luči njen pokrov ni v celoti sestavljen. Če projektor ne deluje
pravilno, preverite stanje delovanja indikatorja LED.
Luč vsebuje živo srebro. Odstranite v skladu z lokalnimi oz. nacionalnimi predpisi.
Postopek menjave luči
Ker je luč izdelek z visoko temperaturo in napetostjo, jo zamenjajte vsaj eno uro potem, ko ste izključili napajalni kabel.
Luč je na levi strani projektorja (če gledate od spredaj).
1. Odstranite vijak, ki je prikazan na spodnji sliki, in nato odprite pokrov.
2. Odstranite dva (2) vijaka, ki sta prikazana na spodnji sliki.
2-7
Namestitev in povezava
3. Primite ročaj luči in ga izvlecite iz projektorja, kot je prikazano na spodnji sliki.
Novo luč namestite v obratnem vrstnem redu, kot ste odstranili staro.
Menjava in čiščenje filtra
Varnostni ukrepi pri menjavi filtra projektorja:
•
Filter se nahaja v spodnjem delu projektorja.
•
Izklopite napajanje projektorja in nato, ko se projektor dovolj ohladi, izključite napajalni kabel.
Sicer se lahko poškodujejo sestavni deli zaradi visoke notranje temperature.
•
Pri menjavi filtra se lahko malce zapraši.
•
Za informacije o nakupu filtra si oglejte 'Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE' v razdelku 5.
Zaporedje menjave ali čiščenja filtra projektorja.
1. Izklopite napajanje projektorja in nato, ko se projektor dovolj ohladi, izključite napajalni kabel.
2. Projektor obrnite tako, da je spodnji del usmerjen navzgor, in nato v smeri puščice potisnite in odstranite pokrovček filtra, kot
je prikazano na spodnji sliki. * Preden projektor postavite s spodnjim delom navzgor, ga podložite z mehko tkanino, da se ne
opraska.
3. Zamenjajte ali očistite filter.
•
Filter očistite z majhnim sesalnikom za računalnike in majhne električne aparate ali pa ga operite pod tekočo vodo.
•
Ko filter operete pod tekočo vodo, ga popolnoma posušite. Vlaga lahko povzroči rjavenje filtra.
Namestitev in povezava
2-7
•
Če filtra ne morete očistiti prahu ali pa se je strgal, ga zamenjajte.
•
Ko ste zamenjali ali očistili filter projektorja, izberite Reset Filter Time (Ponastavi čas filtra)
Odprtine za prezračevanje
Mesta odprtin za prezračevanje:
•
2-7
Odprtine za prezračevanje so na desni, levi in spodnji strani projektorja.
Namestitev in povezava
2-8
Hrbtna stran
1. Vrata PC IN
8. Vrata AUDIO OUT
2. Vrata PC/DVI AUDIO IN
9. Vrata [AV IN] R-AUDIO-L
3. Vrata HDMI/DVI IN
10. Vrata [AV IN] VIDEO
4. Vrata LAN
11. Vrata [AV IN] S-VIDEO
5. Sprejemnik za signale daljinskega upravljalnika
12. Ključavnica Kensington
6. Vrata RS-232C
13. Vrata Power
7. Vrata PC OUT
Namestitev in povezava
2-8
2-9
Nastavitev okolja računalnika
Pred povezavo računalnika s projektorjem preverite naslednje elemente.
1. Z desnim gumbom miške kliknite na namizje Windows in nato [Lastnosti]. Prikaže se pogovorno okno <Lastnosti zaslona>.
2. Kliknite zavihek [Nastavitve] in nato nastavite možnost <Ločljivost zaslona>. Optimalna ločljivost projektorja je 1024 x 768.
Katere druge ločljivosti podpira projektor, si oglejte v tabeli Način sinhroniziranja prikaza z računalnikom v razdelku 2-10.
Nastavitve možnosti <Barvna kakovost> ni treba spreminjati.
3. Pritisnite gumb [Advanced (Dodatno)]. Prikazalo se bo še eno okno z lastnostmi.
4. Kliknite zavihek [Monitor] in nato nastavite možnost <Hitrost osveževanja zaslona>. Za hitrost osveževanja, ki ustreza izbrani
ločljivosti, si oglejte hitrost osveževanja (60 Hz, 70 Hz itd.) poleg izbrane ločljivosti v tabeli Način sinhroniziranja prikaza z
računalnikom v razdelku 2-10.
Ko nastavite hitrost osveževanja, nastavite navpično in vodoravno frekvenco.
2-9
Namestitev in povezava
5. Kliknite gumb [V redu], da zaprete okno, in nato v oknu <Lastnosti zaslona> kliknite gumb [V redu], da zaprete okno.
Računalnik se bo morda samodejno znova zagnal.
6. Zaustavite računalnik in ga priključite na projektor.
•
Postopek nastavitve se lahko razlikuje glede na vrsto računalnika ali različico operacijskega sistema Windows.
(Na primer, namesto [Properties (R) (Lastnosti (R))] se prikaže [Properties (Lastnosti)], kot je prikazano v 1.)
•
Ko se izdelek uporablja kot računalniški zaslon, podpira 32-bitno barvno kakovost (na slikovno piko).
•
Projicirane slike se lahko razlikujejo od monitorja, odvisno od proizvajalca monitorja in različice operacijskega sistema
Windows.
•
Pri povezavi projektorja z računalnikom preverite, ali nastavitev računalnika ustreza nastavitvam prikaza, ki jih podpira
projektor. Če ne, lahko pride do težav s signalom.
Namestitev in povezava
2-9
2-10 Podprti načini prikaza
Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI)
OBLIKA ZAPISA
2-10
LOČLJIVOST
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST (MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
Namestitev in povezava
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST (MHZ)
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
Če ima pri zgoraj navedenih ločljivostih vhodni signal ločljivost, ki je nižja ali višja od 1024 x 768, ga prilagojevalni čip v
projektorju pretvori v 1024 x 768.
Če sta dejanska ločljivost projektorja (1024 x 768) in izhodna ločljivost računalnika enaki, je kakovost zaslona optimalna.
Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub/HDMI)
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
ISKANJE
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Prepleteno
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progresivno
BT.601
576i
50Hz
Prepleteno
BT.1358
576p
50Hz
Progresivno
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60Hz
Progresivno
720p
50Hz
Progresivno
1080i
59,94Hz/60Hz
Prepleteno
1080i
50Hz
Prepleteno
BT.709 SMPTE 274M
Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI)
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
ISKANJE
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST
(MHZ)
EIA-861
Format 1
640 x 480
Progresivno
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format 1
640 x 480
Progresivno
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format 2, 3
720 x 480
Progresivno
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format 2, 3
720 x 480
Progresivno
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Format 4
1280 x 720
Progresivno
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format 4
1280 x 720
Progresivno
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format 5
1920 x 1080
Prepleteno
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Format 5
1920 x 1080
Prepleteno
60,000
33,750
74,250
Namestitev in povezava
2-10
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
ISKANJE
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST
(MHZ)
EIA-861
Format 17,
18
720 x 576
Progresivno
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format 19
1280 x 720
Progresivno
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format 20
1920 x 1080
Prepleteno
50,000
28,125
74,250
Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
2-10
Namestitev in povezava
2-11 Povezava napajanja
1. Priključite napajalni kabel v napajalno vtičnico na hrbtni strani projektorja.
Namestitev in povezava
2-11
2-12 Povezava osebnega računalnika
1. Z video kablom računalnika povežite vrata [PC IN] na hrbtnem delu projektorja z izhodnimi vrati monitorja računalnika.
2. Priključite napajalna kabla projektorja in računalnika.
3. Z avdio kablom povežite vhodna vrata projektorja [PC/DVI AUDIO IN] z izhodnimi vrati zvočnika računalnika.
Izdelek podpira funkcijo Plug and Play. Če uporabljate operacijski sistem Windows XP, ni treba namestiti gonilnika v
računalnik.
Uporaba projektorja
1. Vklopite projektor in s pritiskanjem gumba [SOURCE] izberite <PC>.
Če način <PC> ni na voljo, preverite, ali je video kabel računalnika pravilno priključen.
2. Vklopite računalnik in po potrebi nastavite njegovo okolje.
3. Prilagodite sliko. (<Auto Adjustment>)
2-12
Namestitev in povezava
2-13 Priključitev računalnika s kablom HDMI/DVI
Računalnik in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom HDMI/HDMI ali HDMI/DVI (ni priložen) povežite priključek [HDMI/DVI IN] na projektorju in priključek za HDMI ali DVI
na računalniku.
- Za povezavo s priključkom HDMI na računalniku uporabite kabel HDMI/HDMI (ni priložen).
- Za podprte ločljivosti in hitrosti osveževanja si oglejte Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI) v razdelku 2-10.
2. Pri povezavi s kablom HDMI/DVI povežite priključek [PC/DVI AUDIO IN] na projektorju in avdio izhod na računalniku z avdio
kablom (ni priložen).
- Pri povezavi s kablom HDMI/HDMI ne potrebujete avdio kabla.
Namestitev in povezava
2-13
2-14 Priključitev zunanjega monitorja
Sliko lahko hkrati gledate na projektorju in ločenem monitorju.
Računalnik in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom D-Sub povežite priključek [PC IN] na hrbtni strani projektorja in priključek za D-Sub na računalniku.
2. S kablom D-Sub povežite priključek [PC OUT] na projektorju in priključek za D-Sub na monitorju.
- Če monitor priključite z uporabo funkcije [PC OUT], povežite računalnik s priključkom [PC IN].
- Video na monitorju, priključenem na priključek [PC OUT], bo normalno prikazan, čeprav je na projektorju prazen zaslon.
- Funkcija [PC OUT] v stanju pripravljenosti.
2-14
Namestitev in povezava
2-15 Priključitev naprave, združljive s HDMI-jem
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom HDMI/DVI ali HDMI/HDMI povežite priključek [HDMI/DVI IN] na hrbtni strani projektorja in izhod HDMI ali HDMI/DVI
na napravi z digitalnim izhodom.
- Za povezavo na izhod HDMI na napravi z digitalnim izhodom uporabite kabel HDMI/HDMI.
- Za podprte vhodne signale, ločljivosti in frekvence si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI) v razdelku 2-10.
2. Pri povezavi s kablom HDMI/DVI povežite priključek [PC/DVI AUDIO IN] na projektorju in avdio izhod na napravi z digitalnim
izhodom z avdio kablom (ni priložen).
- Pri povezavi s kablom HDMI/HDMI ne potrebujete avdio kabla.
Namestitev in povezava
2-15
2-16 Priključitev naprave AV s kablom D-Sub
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom D-Sub povežite priključek [PC IN] na hrbtni strani projektorja in priključek D-Sub na napravi AV.
- Za podprte vhodne signale, ločljivosti in frekvence si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub) v razdelku 2-10.
2. Povežite priključek [PC/DVI AUDIO IN] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV z avdio kablom (ni priložen).
2-16
Namestitev in povezava
2-17 Priključitev naprave AV s komponentnim izhodom
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. Povežite priključek [PC IN] na hrbtni strani projektorja in vhod za komponento na napravi AV s kablom za povezavo
komponente in vrat D-Sub (ni priložen). Kabel ima na enem koncu konektor D-Sub in na drugem tri vtiče RCA.
- Za podprte vhodne signale, ločljivosti in frekvence si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub) v razdelku 2-10.
2. Povežite priključek [PC/DVI AUDIO IN] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV z avdio kablom (ni priložen).
Namestitev in povezava
2-17
2-18 Priključitev z video kablom/kablom S-Video
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. Z video kablom ali kablom S-Video (oba naprodaj posebej) povežite priključek [VIDEO] ali [S-VIDEO] in napravo AV.
- Za podprte vhodne signale si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO/S-VIDEO) v razdelku 2-10.
2. Povežite priključek [AV IN R-AUDIO-L] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV z avdio kablom (ni priložen).
2-18
Namestitev in povezava
2-19 Priključitev zunanjega zvočnika
Zvok lahko poslušate prek zunanjega zvočnika namesto notranjega zvočnika projektorja.
1. Priskrbite si avdio kabel (ni priložen), ki je primeren za zunanji zvočnik.
2. Z avdio kablom povežite priključek [AUDIO OUT] na projektorju in zunanji zvočnik.
- Ko uporabljate zunanji zvočnik, notranji zvočnik ne deluje, vendar lahko glasnost zunanjega zvočnika prilagajte z gumbom
za glasnost na projektorju (ali daljinskem upravljalniku).
- Priključek [AUDIO OUT] omogoča izhod vseh avdio signalov.
Namestitev in povezava
2-19
2-20 Povezava v omrežje
Izdelek ima omrežno funkcijo. Oglejte si naslednji način povezave v omrežje.
2-20-1. Povezava v dinamično omrežje IP (DHCP)
Projektor lahko v omrežje povežete prek modema, ki uporablja protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem
DHCP samodejno priskrbi vrednosti za naslov IP, masko podomrežja in strežnik DNS, ki jih projektor potrebuje za dostop do
omrežja.
Izdelek povežite v omrežje DHCP po naslednjem postopku:
1. S kablom za modem povežite vrata za modem na steni in zunanji modem.
2. S kablom LAN povežite zunanji modem in žični ali brezžični usmerjevalnik IP.
3. S kablom LAN povežite vrata [LAN] na hrbtni strani projektorja in žični ali brezžični usmerjevalnik IP.
4. Vklopite projektor in pritisnite gumb Menu (Meni).
5. Izberite <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <IP Setting> → <Automatic>.
6. Projektor samodejno pridobi nastavitve IP address, Subnet mask in Gateway.
Za uporabo omrežne funkcije mora biti možnost <Network> nastavljena na <On>.
Če strežnik DHCP ne uspe dodeliti naslova IP, izklopite zunanji modem za več kot 10 sekund, nato ga zaženite in poskusite
znova vzpostaviti povezavo.
Za navodila o nastavitvi in povezavi zunanjega modema in usmerjevalnika si oglejte uporabniška priročnika teh izdelkov.
S kablom LAN lahko modem povežete neposredno s projektorjem, brez uporabe usmerjevalnika.
Modem ADSL za ročno povezavo ni podprt, ker ni naprava DHCP. Uporabiti morate modem ADSL DHCP za samodejno
povezavo.
2-20
Namestitev in povezava
2-20-2. Povezava v statično omrežje IP
Projektor lahko povežete v omrežje, ki uporablja statični naslov IP, kar ustreza namenski zakupljeni liniji. Če omrežje uporablja
statične naslove IP, morate od ponudnika internetnih storitev pridobiti vrednosti za naslov IP, masko omrežja in strežnik DNS,
nato vklopiti omrežno funkcijo v meniju projektorja in ročno vnesti vrednosti zanjo.
Izdelek povežite v omrežje s statičnimi naslovi IP po naslednjem postopku:
1. S kablom LAN povežite vrata LAN na steni in žični ali brezžični usmerjevalnik IP.
2. S kablom LAN povežite vrata [LAN] na hrbtni strani projektorja in žični ali brezžični usmerjevalnik IP.
3. Vklopite projektor in pritisnite gumb Meni.
4. Izberite <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <IP Setting> → <Manual>.
Za uporabo omrežne funkcije mora biti možnost <Network> nastavljena na <On>.
5. Pritisnite gumb Enter. Z gumbom
gumbom / .
/
se pomikajte med posameznimi polji za vnos naslova IP, vrednosti pa vnesite z
6. Ko ste vnesli vse vrednosti za naslov IP, pritisnite gumb Enter in ponovite korake za masko podomrežja in prehod.
7. Ko ste vnesli vse vrednosti, pritisnite gumb Meni ali Vrnitev za izhod.
Če uporabljate statični IP, vas bo ponudnik internetnih storitev obvestil o vrednostih za IP address, Subnet mask, Gateway
in DNS. Te vrednosti je treba vnesti za nastavitev omrežja. Če ne poznate vašega statičnega naslova IP, se obrnite na
skrbnika omrežja.
Za navodila o nastavitvi in povezavi usmerjevalnika si oglejte uporabniški priročnik usmerjevalnika.
Kabel LAN lahko priključite neposredno na projektor, brez uporabe usmerjevalnika.
Če uporabljate usmerjevalnik IP, ki podpira protokol DHCP, ga lahko nastavite na DHCP ali statični IP.
Za navodila o uporabi statičnega naslova IP se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Namestitev in povezava
2-20
2-21 Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington (ni priložena) je naprava proti kraji, s katero lahko uporabniki zaklenejo izdelek, da ga lahko varno
uporabljajo na javnih mestih. Oblika in uporaba ključavnice se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si za dodatne
informacije oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
Zaklepanje izdelka
1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli nepremičnega dela mize ali težkega predmeta, kot je opisano v uporabniškem
priročniku ključavnice.
2. Vstavite zaklepni del naprave za zaklepanje v odprtino za ključavnico Kensington na projektorju.
3. Vstavite ključ ključavnice Kensington v zaklepni mehanizem in ga obrnite v smeri zaklepanja.
Napravo za zaklepanje lahko kupite v trgovini z električno opremo ali spletni trgovini.
2-21
Namestitev in povezava
3
Uporaba
3-1
Značilnosti izdelka
1. Optični mehanizem z novo tehnologijo zaslona LCD
•
Prirejena plošča z ločljivostjo 1024 x 768.
•
Uporablja zaslon LCD s 3 ploščami.
•
SP-L301 : Zaslon s svetilnostjo 3000 lumnov.
SP-L331 : Zaslon s svetilnostjo 3300 lumnov.
SP-L351 : Zaslon s svetilnostjo 3500 lumnov.
•
Kompakten, lahek in prenosen.
2. Minimalna glasnost ventilatorja
•
Zmanjša hrup z optimiziranjem notranjega pretoka zraka in namestitve ventilatorja.
3. Več vhodov
•
Omogoča boljšo povezljivost z zunanjimi napravami, na primer 15-pinskim D-Sub (podpira signal DTV), S-Video, Video,
HDMI, itd.
4. Avdio izhod
•
Opremljen je s stereo zvočnikoma na desni in levi strani ter 5-pasovnim izenačevalnikom.
5. Uporabniške prilagoditve
•
Omogoča prilagajanje vseh vhodnih vrat.
•
Ima referenčni vzorec za določanje položaja in prilagajanje.
6. Priročna omrežna funkcija
•
Z omrežno funkcijo lahko projektor nadzorujete in upravljate prek računalnika.
Uporaba
3-1
3-2
Spredaj, zgoraj
IME
OPIS
1. Indikatorji
- STAND BY (modri LED)
- LAMP (modri LED)
- TEMP (rdeči LED)
Oglejte si Indikatorji LED.
2. Gumb Pomakni
Izberi
/
/Glasnost
3. Gumb MENU
4. Gumb SOURCE
5. Gumb
6. Objektiv
7. Sprejemnik za signale
daljinskega upravljalnika
8. Gumb za povečavo
9. Obroček za izostritev
10. Pokrov objektiva
3-2
/
: Za izbiro elementa menija ali pomik nanj.
: Za nastavitev glasnosti.
Za prikaz zaslona menija.
Za izbiro signala zunanje naprave.
Za vklop ali izklop projektorja.
Za prilagajanje izostritve.
Za povečavo ali pomanjšavo slike.
Za prilagajanje izostritve.
-
Uporaba
3-3
Daljinski upravljalnik
1. Gumb POWER ( )
S tem gumbom vklopite in izklopite izdelek.
2. Gumb AUTO
Samodejno prilagodi sliko. (Na voljo samo v načinu <PC>)
3. Gumb MENU (
)
Uporablja se za prikaz zaslona menija.
4. Gumb Move (
)/( )
Uporablja se za prikaz zaslona menija.
5. Gumb V. KEYSTONE (
)
Uporabite, če je slika prikazana v obliki trapeza.
6. Gumb INSTALL
Uporablja se za zrcaljenje in obračanje projicirane slike.
7. Gumb BLANK
Za začasen izklop zaslona in zvoka.
Če pritisnete kateri koli gumb, razen gumba [POWER] (Vklop/
izklop), bosta video in zvok znova na voljo.
8. Gumb P.SIZE
Uporablja se za prilagajanje velikosti zaslona za sliko.
9. Gumb QUICK
Za hiter povratek v zadnji uporabljeni meni.
10. Gumb MUTE ( )
Pritisnite za začasen izklop zvoka. Če je zvok izklopljen in ga
želite vklopiti, znova pritisnite gumb MUTE ali pa pritisnite gumb
VOL (
).
11. Gumb RETURN ( )
Vrnitev na prejšnji meni.
12. Gumb EXIT ( )
Uporablja se za izklop menija zaslona.
13. Gumb VOL (
)
Uporablja se za nadzor glasnosti.
14. Gumb INFO
Uporablja se za preverjanje izvirnih signalov, nastavitve slike,
nastavitve zaslona računalnika in življenjske dobe luči.
15. Gumb SOURCE
Za preverjanje ali izbiro stanja povezave zunanjih naprav.
16. Gumb P.MODE
Uporablja se za izbiro slikovnega načina
17. Gumb STILL
Za ogled mirujočih slik.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko padete in
poškodujete sebe ali upravljalnik.
Daljinski upravljalnik lahko uporabljate do oddaljenosti
približno 7 m od izdelka.
Uporaba
3-3
3-4
Indikatorji LED
Indikatorji LED
: Lučka je vklopljena
STAND BY
: Lučka utripa
LAMP
: Lučka je izklopljena
TEMP
STANJE
Če pritisnete gumb [POWER] na daljinskem upravljalniku ali projektorju, se v
30 sekundah prikaže slika.
Projektor normalno deluje.
Projektor se pripravlja na delovanje potem, ko je bil pritisnjen gumb POWER na
projektorju ali daljinskem upravljalniku.
Pritisnjen je bil gumb [POWER] za izklop projektorja in sistem hlajenja hladi
notranjost projektorja. (Deluje približno 3 sekund.)
Hladilni ventilator v projektorju ne deluje normalno. Oglejte si Prvi ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Pokrovček luči, ki ščiti luč, ni pravilno zaprt. Oglejte si Drugi ukrep v spodnjem
razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Pokrovček objektiva ni popolnoma odprt. Oglejte si Tretji ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Projektor se je preklopil v način ohlajanja, ker je notranja temperatura presegla
omejitev za vzdrževanje.
Oglejte si Četrti ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Projektor se je samodejno izklopil, ker je notranja temperatura presegla omejitev za vzdrževanje. Oglejte si Peti ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje
težav z indikatorji.
Prišlo je do težave pri uporabi luči. Oglejte si Šesti ukrep spodaj.
Življenjska doba luči se je iztekla. Glejte Ukrep 7.
Napajanje izdelka ne deluje normalno. Obrnite se na servisni center.
Odpravljanje težav z indikatorji
3-4
Uporaba
KLASIFIKAC
IJA
STANJE
Ukrep 1
Sistem hladilnega ventilatorja
ne deluje pravilno.
Ukrep 2
Pokrovček luči, ki ščiti luč, ni
pravilno zaprt ali sistem senzorjev ne deluje normalno.
UKREPI
Če težava ni odpravljena tudi potem, ko ste izključili in znova priključili
napajalni kabel in znova vklopili projektor, se obrnite na prodajalca vašega
izdelka ali na naš servisni center.
Preverite, ali so vijaki ob strani projektorja dobro pritrjeni. Če so in indikatorji še vedno svetijo, se obrnite na prodajalca izdelkov ali servisni center.
Popolnoma odprite pokrovček zaslona.
Ukrep 3
Pokrovček objektiva ni popolnoma odprt.
Če med delovanjem projektorja pokrovček objektiva ni popolnoma odprt,
se video in zvok samodejno izklopita.
Če ostane stanje nespremenjeno deset minut, se projektor samodejno
izklopi.
Če notranja temperatura projektorja preseže omejitev za vzdrževanje, se
projektor preklopi v način ohlajanja, preden se samodejno izklopi.
Ukrep 4
Projektor se je preklopil v način
ohlajanja, ker je notranja temperatura presegla omejitev za
vzdrževanje.
V načinu ohlajanja se hitrost ventilatorja poveča in luč projektorja se preklopi v način <ECO>.
Preverite, ali je blokirana odprtina za prezračevanje na projektorju.
Preglejte zračni filter in, če je zamašen, ga očistite.
Preverite, ali temperatura okolja projektorja presega standardni temperaturni razpon projektorja.
Zadostno ohladite projektor in nadaljujte z uporabo.
Preverite, ali je blokirana odprtina za prezračevanje na projektorju.
Ukrep 5
Notranja temperatura projektorja je presegla omejitev, zato
se je projektor samodejno izklopil.
Preglejte zračni filter in, če je zamašen, ga očistite.
Preverite, ali temperatura okolja projektorja presega standardni temperaturni razpon projektorja.
Zadostno ohladite projektor in nadaljujte z uporabo.
Če se znova pojavi ista težava, se obrnite na prodajalca izdelkov ali servisni center.
Ukrep 6
Luč ne deluje pravilno po
nenormalnem izklopu napajanja ali po vklopu takoj po
izklopu projektorja.
Ukrep 7
Če slika potemni
Izklopite napajanje, počakajte dovolj časa, da se izdelek ohladi, in nato
vklopite napajanje, da boste izdelek lahko uporabljali. Če se znova pojavi
ista težava, se obrnite na prodajalca izdelkov ali servisni center.
Preverite čas uporabe luči na zaslonu z informacijami. Če je luč treba
zamenjati, se obrnite na prodajalca izdelkov ali servisni center.
Projektor s sistemom hladilnega ventilatorja ščiti izdelek pred pregretjem. Hladilni ventilator lahko med delovanjem oddaja
zvok, kar je normalno in ne poslabša delovanja izdelka.
Uporaba
3-4
3-5
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
MENI
PODMENI
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
Keystone
Background
Test Pattern
Video Type
Caption
Network
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check
Time
Auto Power On
Sleep Timer
Information
Setup
Option
Black Level
Za dostop do menija pritisnite gumb Meni na izdelku ali daljinskem upravljalniku. Po meniju se pomikajte s puščičnimi
gumbi. Možnosti menija, ki imajo puščico na skrajni desni, imajo podmenije. Za dostop do podmenija pritisnite puščični
gumb za desno. Navodila za pomikanje po meniju in izbiranje elementov so v spodnjem delu vseh zaslonov menija.
3-5-1. Input
MENI
Source List
OPIS
Za izbiro naprave, povezane s projektorjem, ki jo želite uporabiti za prikazovanje.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<S-Video>-<HDMI>
Za urejanje imen naprav, povezanih s projektorjem.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
3-5
Uporaba
MENI
Mode
OPIS
Za izbiro stanja slike, prilagojene za vaš projektor, ali spreminjanje načina slike po vaši želji.
•
<Mode>
•
<Standard>: Ta slikovni način je najsplošnejši in je primeren za večino primerov.
•
<Presentation> : Ta način je primeren za predstavitve.
•
<Text> : Ta način je primeren za delo z besedilom.
•
<Movie> : Ta način je primeren za gledanje filma.
•
<Game> : Ta slikovni način je optimiziran za igranje iger.
Besedilo na mirujoči sliki je nepravilno prikazano.
•
<User> : Ta način je prilagojen, ustvarjen z uporabo funkcije <Mode>→<Save>.
Načina Presentation (Predstavitev) in Text (Besedilo) sta na voljo samo, če je vhodni signal
sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI).
V vsakem načinu so ločene kontrole za nastavitve <Contrast>, <Brightness>, <Sharpness>,
<Color> itd. Ko preklopite v določeni način in na primer spremenite nastavitev <Contrast>,
spremenite kontrast samo za ta način.
•
<Contrast >: Za prilagoditev kontrasta med predmetom in ozadjem.
•
<Brightness >: Za prilagajanje svetlosti cele slike.
•
<Sharpness >: Za prilagajanje ostrine slike.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnosti <Sharpness> ni
mogoče prilagajati.
•
<Color >: Za nastavitev barv na svetlejše ali temnejše.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnosti <Color> ni
mogoče prilagajati.
•
<Tint>: Za naravnejše barve predmetov z uporabo funkcije izboljšave zelene ali rdeče.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI) ali PAL in SECAM v načinu
[S-Video] ali [AV], možnosti <Tint> ni mogoče prilagajati.
•
•
Size
<Color Temperature>: Izberete lahko barvno temperaturo po vaši želji.
•
Tovarniške nastavitve: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
•
Barvno temperaturo za spodnje elemente lahko izberete po vaši želji.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Za prilagoditev barvne temperature ravni bele.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Za prilagoditev barvne temperature ravni črne.
•
<Color Temperature>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma >: Za spreminjanje svetlosti vsakega barvnega tona na sliki.
•
Večja (+) ko je vrednost, večji je kontrast med svetlimi in temnimi predeli.
Manjša (-) ko je vrednost, temnejši so temni predeli.
•
Prilagodljiv razpon: -3 do +3
•
<Save >: Stanje zaslona, ki ste ga nastavili po vaši želji, lahko shranite z uporabo prikaza na
zaslonu <Mode>→<User>.
•
<Reset >: Za ponastavitev nastavitev načina na tovarniške nastavitve.
Za izbiro velikosti slike glede na vrsto prizora.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnost <Zoom1>/<Zoom2>
ni podprta.
•
Uporaba
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>-<Custom>
3-5
MENI
Position
OPIS
Za prilagoditev položaja slike, če ni poravnana.
Za prilagoditev izberite smer, v katero želite premakniti sliko, in nato pritiskajte puščični gumb, ki je
obrnjen v to smer.
Digital NR
Če je prikazana pikčasta črta ali pa slika miglja, lahko kakovost slike izboljšate tako, da omogočite
funkcijo odpravljanja šumov.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnost <Digital NR> ne deluje.
Black Level
Izberete lahko raven črne signala glede na vhodni signal. Če je neprimerna za vhodni signal, so lahko
temni predeli nejasni ali pretemni.
Možnost <Black level> je mogoče nastaviti samo za signale RGB 480i in 576i načinov [AV], [SVideo] in Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub).
•
•
Overscan
Za [AV], [S-Video] ter signale 480i in 576i načina Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub).
•
<0 IRE> : Za nastavitev ravni črnine na <0 IRE>.
•
<7,5 IRE> : Za nastavitev ravni črnine na <7,5 IRE>.
Za signal RGB načina <HDMI>.
•
<Normal >: za uporabo v normalnem okolju.
•
<Low > : za uporabo, ko so temni deli presvetli.
S to funkcijo lahko odrežete rob slike, če so na njem prikazane odvečne informacije ali slike.
Ni podprto v načinih [AV] in [S-Video].
To je podprto samo, če je vhodni signal v načinu Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub) ali
Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI).
Če je možnost <Overscan> izklopljena, so morda prikazani tudi nepotrebni dodatni deli ob
robovih slike.
V tem primeru vklopite možnost <Overscan> (Zmanjšanje prevelike slike).
Film Mode
S to funkcijo nastavite način prikaza, optimiziran za predvajanje filmov.
•
<Off>-<Auto>
<Film Mode> je podprt samo za [AV], [S-Video] ter signale 480i in 576i načina Sinhroniziranje z
napravo AV (D-Sub).
PC
Za odpravljanje ali zmanjšanje šumov, ki povzročajo nestabilno sliko, npr. migljajočo sliko. Če šuma
ne uspete odpraviti s fino naravnavo, nastavite frekvenco na najvišjo vrednost in nato znova izvedite
fino poravnavo.
Te funkcije so podprte samo za vhod Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI) priključka
D-Sub.
Oglejte si razdelek Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI).
Zoom
•
<Auto Adjustment >: Za samodejno prilagoditev frekvence in polaritete zaslona računalnika.
•
<Coarse >: Če se na zaslonu računalnika pojavijo navpične črte, lahko s to možnostjo prilagodite
frekvenco.
•
<Fine>: Za fino naravnavo zaslona računalnika.
•
<Reset >: S to funkcijo lahko ponastavite nastavitve menija računalnika na tovarniške nastavitve.
Za 2-, 4- ali 8-kratno povečavo zaslona računalnika.
Funkcija je omogočena samo pri vhodnem signalu Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/
HDMI).
3-5
Uporaba
3-5-3. Setup
MENI
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
OPIS
Če želite sliko prilagoditi glede na mesto namestitve, lahko projicirane slike obrnete navpično/vodoravno.
•
<Front-Floor >: Normalna slika
•
<Front-Ceiling >: Vodoravna/navpična obrnjena slika
•
<Rear-Floor>: Vodoravno obrnjena slika
•
<Rear-Ceiling >: Navpično obrnjena slika
Uporablja se za nastavljanje svetlosti slike s prilagajanjem količine svetlobe, ki jo oddaja luč.
•
<Eco> : Ta način je optimiziran za platna, manjša od 100 palcev.
Ta način zmanjša svetlost luči, s čimer se podaljša življenjska doba luči ter zmanjša hrup in
poraba energije.
•
<Normal>: Ta način je najsplošnejši in je primeren za večino primerov.
•
<Bright >: Ta način poveča svetlost luči v močno osvetljenem prostoru. Z večanjem svetlosti luči
se lahko krajša življenjska doba luči in povečata hrup in poraba energije.
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo <Auto Keystone> tako, da jo
nastavite na <On> (Vklop). Funkcija <V-Keystone> se zažene samodejno.
•
Keystone
<Off >-<On>
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo navpičnega/vodoravnega
popravka trapezaste slike.
•
<V-Keystone > : Če slika projektorja na platnu ni prikazana navpično, jo lahko umerite s funkcijo
<V-Keystone>.
•
<H-Keystone> :Če slika projektorja na platnu ni prikazana vodoravno, jo lahko umerite s funkcijo
<H-Keystone>.
<Keystone> je funkcija za umerjanje poševne slike, pri uporabi katere se lahko kakovost slike
poslabša.
Med spreminjanjem keystone (trapezasta slika) je zvok projektorja začasno izklopljen.
S funkcijo <Keystone> ni mogoče prilagoditi videza prikaza na zaslonu (OSD).
Background
Nastavite lahko ozadje, ki ga bo projektor prikazal, ko ne bo signala iz zunanje naprave, povezane s
projektorjem. Ko projektor prejme signal, nastavljeno ozadje izgine in projektor prikaže se normalno
sliko.
•
Test Pattern
Uporaba
<Logo > -<Blue > -<Black >
Izdela sam projektor. Uporabite za optimiziranje namestitve projektorja.
•
<Crosshatch> : Za preverjanje, ali je slika popačena.
•
<Screen Size> : Uporabite lahko za velikosti formatov slike, kot je 1,33: 1 in 1,78 : 1.
3-5
MENI
Video Type
OPIS
Če kakovost zaslona ni normalna, ker projektor ne prepozna samodejno vrste vhodnega signala v
načinu <PC> ali <HDMI>, lahko vhodni signal nastavite ročno.
V načinu <PC> je možnost <Video Type> omogočena samo pri vhodnem signalu
Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub). Za ločeno sinhronizacijo V/N pa je možnost <Video
Type> omogočena samo za signale 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
V načinu <HDMI> je možnost <Video Type> omogočena samo za signale 640 x 480p 59,94 Hz/
60 Hz in 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
Caption
•
<Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : <Način <PC>
•
<Auto>-<PC>-<AV> : <Način <HDMI>
Funkcija <Napis> je podprta pri zunanjih analognih signalih (prek priključka Video ali S-Video), ki vsebujejo podnapise.
Funkcija <Caption> (Podnapisi) ni na voljo v načinih <PC> (vključno s sestavnimi deli) ali
<HDMI>.
Glede na zunanji signal je morda treba spremeniti kanal ali nastavitev <Field> (Polje).
Možnosti <Channel> (Kanal) in <Field> (Polje) vsebujeta različne informacije. <Možnost
Field><2> (Polje 2) vsebuje dodatne informacije, ki dopolnjujejo informacije v možnosti
<Field><1> (Polje 1).
(če so na primer v možnosti <Channel><1> (Kanal 1) na voljo angleški podnapisi, so v
možnosti <Channel><2> (Kanal 2) na voljo španski podnapisi)
3-5
•
<Caption> : <Off >-<On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
Uporaba
MENI
Network
OPIS
Če računalnik in projektor povežete s kablom LAN, lahko uporabljate naslednje dodatne funkcije. Na
računalniku lahko preverite stanje projektorja (življenjsko dobo luči, morebitne napake v delovanju,
temperaturo) in oddaljeno upravljate vklop/izklop napajanja projektorja, njegovo svetlost in vklop/
izklop zvoka.
•
<Network> : <On> - <Off>
•
<IP Setting>
<Automatic> : Samodejna dodelitev nastavitev IP address, Subnet mask in Gateway.
<Manual> : Za ročen vnos nastavitev IP address, Subnet mask in Gateway.
•
<Server IP Setting> : Za vnos naslova IP strežniškega računalnika.
Daljinski upravljalnik : Med možnostmi se pomikajte z gumbom
gumbom / .
/
. Vrednosti vnašajte z
Za uporabo omrežne funkcije mora biti možnost <Network> nastavljena na <On>.
Če vzpostavitev povezave z omrežjem ne uspe, vnesite naslov IP strežniškega računalnika v
polje <Server IP Setting>.
Reset
S to funkcijo lahko ponastavite različne nastavitve na tovarniške.
•
<Factory Default> : Za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
•
<Reset Filter Time> : Za ponastavitev časa filtra.
3-5-4. Option
MENI
OPIS
Language
Za izbiro jezika zaslona menija.
Menu Option
•
•
<Position>: Za pomikanje položaja menija navzgor/navzdol/levo/desno.
<Transparency >: Za nastavitev prosojnosti menija.
•
•
<Display Time >: Za nastavitev časa prikaza menija.
•
Sound
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >
Za prilagajanje desnega in levega zvočnega ravnovesja in izenačevalnika 3 W stereo zvočnika, ki je
vgrajen v projektorju.
•
Uporaba
< High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>
<Balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
3-5
MENI
Filter Check Time
OPIS
Za nastavitev obdobja preverjanja za filter (enota: ura).
•
<Off>-<100>-<200>-<400>-<800>
Če je čas uporabe filtra daljši od obdobja preverjanja filtra, se ob vsakem vklopu projektorja
za eno minuto prikaže sporočilo o preverjanju filtra.
Sporočilo o preverjanju filtra: <Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>.
Auto Power On
Če je vklopljena funkcija samodejnega vklopa, se projektor – če je napajan – samodejno vklopi, ne da
bi pritisnili gumb za napajanje.
•
Sleep Timer
<Off>-<On>
Če je vklopljen izklopni časovnik, se projektor – če določen čas ne prejme vhodnega signala – samodejno izklopi.
(V tem času ne sme biti pritisnjen noben gumb na daljinskem upravljalniku ali na zgornji strani projektorja.)
•
Information
3-5
<Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>
Preverite lahko signale zunanjega vira, nastavitev slike in prilagoditev slike računalnika.
Uporaba
3-6
Omrežno upravljanje
3-6-1. Upravljanje s spletnim brskalnikom
S spletnim brskalnikom lahko prek računalnika nadzorujete in upravljate en projektor, ne da bi namestili programsko opremo. Da
boste lahko uporabljali spletni brskalnik, morate projektor povezati v lokalno omrežje. Za navodila o povezavi v omrežje si oglejte
razdelek 2-20, Povezava v omrežje.
Če želite upravljati več projektorjev prek enega računalnika, namestite in zaženite program Samsung Projector Manager. .
Za informacije o programu Samsung Projector Manager si oglejte razdelek 3-6-2.
Preden povežete spletni brskalnik, preverite omrežno povezavo med računalnikom in projektorjem. Če vzpostavitev
povezave z omrežjem ni uspela (oglejte si razdelek 2-20, Povezava v omrežje), okno spletnega brskalnika morda ne bo na
voljo za uporabo.
•
Za uporabo spletnega brskalnika mora računalnik izpolnjevati naslednje minimalne sistemske zahteve:
•
<RAM>: Več kot 10 MB
•
<Trdi disk>: Več kot 10 MB
•
Ločljivost zaslona: Več kot 640 x 480
•
Podprta operacijska sistema: Microsoft Windows XP, Windows Vista
•
Spletni brskalnik: Microsoft Internet Explorer 6 ali novejša različica, Netscape Navigator 9 ali novejša različica, Mozilla
FireFox 3.0.x ali novejša različica, Google Chrome.
1. Vzpostavitev povezave
•
V naslovno vrstico spletnega brskalnika vnesite naslov IP projektorja.
Za prikaz naslova IP projektorja pritisnite gumb Menu (Meni) in izberite Setup>Network>IP Setting.
•
Prikaže se okno Network Projector. Za informacije o nadzorovalnih elementih v oknu Network Projector si oglejte razdelek
3-5, Uporaba menija prilagajanja slike.
•
Nekaterih funkcij iz razdelka 'Uporaba menija prilagajanja slike' ni mogoče uporabljati v spletnem brskalniku zaradi
omejitev oddaljenega upravljanja v omrežju.
Uporaba
3-6
3-6-2. Upravljanje projektorja z računalniško programsko opremo
Več kot en projektor lahko nadzorujete in upravljate s programom Samsung Projector Manager.
•
Za uporabo Samsung Projector Manager mora računalnik izpolnjevati naslednje minimalne sistemske zahteve:
•
<RAM>: Več kot 10 MB
•
<Trdi disk>: Več kot 10 MB
•
Ločljivost zaslona: Več kot 640 x 480
•
Podprta operacijska sistema: Microsoft Windows XP, Windows Vista
1. Namestitev programa Samsung Projector Manager
•
Kliknite 'Samsung Projector Manager' na priloženem CD-ju.
•
Namestite ga v skladu z navodili na računalniškem zaslonu.
2. Zagon programa Samsung Projector Manager
Ko sta namestitev programa Samsung Projector Manager in network setup za projektor končana, je Samsung Projector
Manager na voljo za uporabo.
•
Kliknite Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager
•
Prikaže se okno <Projector Remote Controller>.
3. Uporaba programa Samsung Projector Manager
•
3-6
Združevanje in registracija projektorjev
•
Za samodejno iskanje projektorjev, povezanih z računalnikom, pritisnite Tool > Auto Search
•
Za združevanje ali neposredno registracijo projektorjev izberite List>Projector, z desnim gumbom miške kliknite
Uporaba
Network Projector pod možnostjo Projector List in izberite Add Projector.
•
Navedite Projector Name, IP Address in Group Name za registracijo in nato pritisnite ADD.
Vsaka skupina, katere ime ne bo določeno, bo samodejno poimenovana 'Default Group'. Če želite odstraniti in/
ali preimenovati registrirani projektor, z desnim gumbom miške kliknite in nato izberite možnost Delete in/ali
Rename.
Če projektor po registraciji ni prikazan na seznamu projektorjev, preverite, ali so omrežna povezava (oglejte si
razdelek 2-20, Povezava v omrežje) in omrežne nastavitve (oglejte is razdelek 3-5-3, Nastavitev >Network)
pravilno konfigurirane.
Če želite shraniti ali prenesti podatke o projektorju, izberite File → Export Config/Import Config.
•
Upravljanje projektorja
Uporaba
3-6
•
V realnem času lahko preverjate stanje luči projektorja, njegovo temperaturo, delovanje, morebitne napake itd.
: V realnem času si lahko ogledate nastavitev Name, IP Address, Group, stanje Power On/Off, LAMP lifespan,
morebitne napake v delovanju (označujejo jih ikone) itd.
V programu Samsung Projector Manager so prikazane ikone stanja projektorja. Ikone so navedene v spodnjih
preglednicah. Za ikone, ki označujejo težave projektorja, si oglejte Odpravljanje težav z indikatorji v razdelku 3-4,
Indikatorji LED.
•
Ikone stanja opozorila in stanja napake
IKONE
STANJE
UKREPI
Pokrovček objektiva ni popolnoma odprt.
Oglejte si Tretji ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Napaka
Pokrovček luči, ki ščiti luč, ni pravilno zaprt.
Oglejte si Drugi ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Napaka
Luč ne deluje normalno.
Oglejte si Šesti ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Napaka
Luči se je iztekla življenjska doba.
Luč je treba zamenjati.
Opozorilo
3-6
STANJE
Uporaba
IKONE
STANJE
STANJE
UKREPI
Napaka
Hladilni ventilator 1 ne deluje pravilno.
Napaka
Hladilni ventilator 2 ne deluje pravilno.
Napaka
Hladilni ventilator 3 ne deluje pravilno.
Oglejte si Prvi ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Napaka
Hladilni ventilator 4 ne deluje pravilno.
Napaka
Hladilni ventilator 5 ne deluje pravilno.
Napaka
Hladilni ventilator 6 ne deluje pravilno.
Opozorilo
Notranja temperatura projektorja je presegla
omejitev.
Oglejte si Peti ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Napaka
Notranja temperatura projektorja je presegla
omejitev.
Oglejte si Peti ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Napaka
Notranja temperatura projektorja je presegla
omejitev.
Oglejte si Peti ukrep v razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Opozorilo
Zračnemu filtru se je iztekla življenjska doba.
Zračni filter je treba zamenjati.
Opozorilo
Zračni filter je zamašen s prahom.
Zračni filter je treba očistiti.
Napaka
Zračni filter je zamašen s prahom.
Zračni filter je treba očistiti.
Ikone stanja temperature
IKONE
Uporaba
STANJE
STANJE
UKREPI
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja je normalna (stanje v pripravljenosti).
To je normalno.
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja je normalna (nizka).
To je normalno.
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja je normalna (srednja).
To je normalno.
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja je normalna (rahlo visoka).
To je normalno.
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja presega
omejitev.
Oglejte si Četrti ukrep v razdelku
Odpravljanje težav z indikatorji.
Stanje temperature
Notranja temperatura projektorja je previsoka. Projektor se samodejno izklopi.
Oglejte si Peti ukrep v razdelku
Odpravljanje težav z indikatorji.
3-6
•
Upravljanje projektorjev
: Uporaba ikon možnosti Projector List (velja samo za tiste projektorje v nadzorovalnem oknu, ki imajo oznako 'V')
(Refresh): Za posodobitev stanja projektorja.
(Power On): Za vklop projektorja.
(Power Off): Za izklop projektorja.
(Switch Source): Za izbiro vira HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.
(Blank On/Off): Za vklop/izklop zaslona projektorja.
(Mute On/Off): Za izklop/vklop zvoka projektorja.
(Adjust Aspect Ratio): Za nastavitev razmerja stranic projektorja 16:9 ali 4:3.
Če izdelki ne omogočajo predvajanja predstavnosti, vir MP ni na voljo.
: Povezava Web browser prek programa Samsung Projector Manager
Če povežete spletni brskalnik prek programa Samsung Projector Manager, lahko uporabljate različne funkcije. Spletni
brskalnik povežete tako, da izberete projektor, s katerim ga želite povezati, in nato z desnim gumbom miške izberete
"Web browser".
Če vzpostavitev povezave s spletnim brskalnikom ne uspe, preverite, ali so omrežna povezava (oglejte si
razdelek 2-20, Povezava v omrežje ) in omrežne nastavitve (oglejte si razdelek 3-5-3, Setup > Network) pravilno
konfigurirane.
Če en projektor upravljate s programom Samsung Projector Manager in Web browser, lahko računalnik deluje
počasneje ali pa se pojavi napaka.
3-6
Uporaba
•
Uporaba funkcije Schedule (Urnik)
Funkcija Schedule omogoča učinkovitejše upravljanje projektorjev.
Če izberete List>Schedule, se prikaže naslednje okno.
Na zaslonu so štirje gumbi:
•
•
New : Za dodajanje projektorja, za katerega želite nastaviti Schedule.
•
Delete : Za brisanje urnika za izbrani projektor.
•
Delete All: Za brisanje urnika vseh projektorjev.
•
Edit: Za urejanje urnika izbranega projektorja.
Registracija za New Schedule (Nov urnik)
Nov urnik registrirajte po naslednjem postopku:
1. Pritisnite gumb New. Prikaže se zaslon New Schedule.
2. V polju Select Projectors izberite projektorje, za katere želite uporabiti nov urnik. Ko izberete projektor, se prikaže
oznaka v potrditvenem polju na njegovi levi.
3. Za novi urnik določite nastavitve Title, Repeat, Time,Work, in Description. Vsi omenjeni izrazi so razloženi spodaj.
-Title: Za nastavitev imena urnika
-Repeat: Za nastavitev ponavljanja urnika (Once – izvede se samo enkrat, Every – za določitev datuma ponovitve)
-Time: Za določitev ure, ob kateri naj se izvede urnik
-Work : Za določitev nastavitve Source switch ali Power On/Off
-Description: Za prikaz podrobnega opisa urnika
4. Ko ste vnesli vse informacije, pritisnite ADD (DODAJ).
Ogledate si lahko zgodovino registracije urnika. Ogledate si lahko tudi stanje urnika. Kode stanja so naslednje:
-Complete: Urnik se je izvedel.
-Waiting: Urnik čaka na izvedbo.
Uporaba
3-6
-Running: Ponavljajoči se urnik se izvaja.
•
3-6
•
Če želite shraniti ali prenesti registrirani urnik, izberite File → Export Config/Import Config.
•
Če želite uporabljati urnik, prenesen z uvozom konfiguracije, predhodno prenesite podatke o projektorju.
Ostale nastavitve
Možnost Orodja v menijski vrstici vsebuje dva elementa menija: Konfiguriraj elemente monitorja in Možnost.
- Konfiguriraj elemente monitorja
Z možnostjo Konfiguriraj elemente monitorja izberete element, ki naj bo prikazan v nadzorovalnem oknu. Ko ste izbrali
element, nastavite prioriteto prikaza elementa tako, da ga premaknete navzgor ali navzdol po seznamu elementov, ki ste
jih izbrali za prikaz.
- Možnosti
Samodejni zagon– Ob vklopu računalnika se samodejno vklopi Samsung Projector Manager.
Minimiraj v sistemsko vrstico – Samsung Projector Manager se minimira v sistemsko vrstico.
V datoteki sta dva izbora.
- File> Export Config : Za shranjevanje vseh konfiguriranih nastavitev v programu Samsung Projector Manager v želene
datoteke v ustreznih mapah.
- File> Import Config : Za uvoz shranjene konfiguracijske mape. Samsung Projector Manager uporabi shranjene
nastavitve.
Uporaba
4
Odpravljanje težav
4-1
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni
center družbe Samsung Electronics.
Znaki
Namestitev in
povezava
Meni in
daljinski
upravljalnik
Odpravljanje težav
Ni napajanja.
Preverite povezave napajalnega kabla.
Projektor želim namestiti na strop.
Podpora za namestitev na strop je naprodaj ločeno. Obrnite se
na lokalnega prodajalca izdelkov.
Zunanjega vira ni mogoče izbrati.
Prepričajte se, da je video kabel (lahko jih je več) pravilno priključen na ustrezna vrata. Če naprava ni pravilno priključena,
je ni mogoče izbrati.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen zunanji vir.
Preverite baterijo v daljinskem upravljalniku. Če je z njo kaj
narobe, jo zamenjajte z novo baterijo priporočene velikosti.
Daljinski upravljalnik usmerite v senzor na hrbtnem delu enote
z razdalje do približno 7 m. Odstranite morebitne ovire med
daljinskim upravljalnikom in izdelkom.
Neposredna svetloba iz 3-smernih žarnic in drugih svetlobnih
naprav na daljinski senzor projektorja lahko zmanjša občutljivost in povzroči nepravilno delovanje daljinskega upravljalnika.
Preverite, ali je prostor za baterijo v daljinskem upravljalniku
prazen.
Preverite, ali je indikator na zgornjem delu projektorja vklopljen.
Menija ni mogoče izbrati.
Odpravljanje težav
Preverite, ali je meni sive barve. Če je meni siv, ni na voljo.
4-1
Znaki
Slika in
zunanji vir
Slik ni mogoče videti.
Odpravljanje težav
Prepričajte se, da je napajalni kabel projektorja priključen.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen vhodni vir.
Preverite, ali so priključki ustrezno povezani z vrati na hrbtnem
delu projektorja.
Preverite baterije v daljinskem upravljalniku.
Prepričajte se, da nastavitvi <Color> in <Brightness> nista na
najnižji vrednosti.
Blede barve.
Prilagodite <Tint> in <Contrast>.
Slike niso jasne.
Prilagodite izostritev.
Preverite, ali je projektor preblizu ali predaleč od platna.
Nenavadni zvoki.
Če nenavaden zvok ne preneha, se obrnite na servisni center
Indikator delovanja LED sveti.
Oglejte si razdelek Popravljalni ukrepi glede na indikatorje
LED(3-4).
Na sliki se prikažejo črte.
Pri uporabi računalnika se lahko na zaslonu pojavijo motnje.
Prilagodite frekvenco (hitrost osveževanja) zaslona.
Prikazana ni nobena slika zunanje naprave.
Preverite stanje delovanja zunanje naprave. Preverite tudi, ali
so bili prilagoditveni elementi, kot sta <Brightness> in <Contrast>, pravilno spremenjeni na zaslonu z ukazi <Mode> v
meniju projektorja.
Prikazan je samo moder zaslon.
Preverite, ali so zunanje naprave pravilno priključene. Znova
preverite priključitvene kable.
Slika je črno-bela, nenavadne barve, pretemna ali presvetla.
Kot je navedeno zgoraj, v meniju preverite prilagoditvene elemente, kot so <Brightness>, <Contrast> in <Color>.
Za obnovitev različnih nastavitev na tovarniške v meniju zaženite <Factory Default>.
4-1
Odpravljanje težav
Znaki
Omrežje
Odpravljanje težav
Spletni brskalnik se ne zažene.
Preverite sistemske zahteve za povezavo računalnika z
brskalnikom Web .
Spletnega brskalnika ni mogoče povezati s
projektorjem.
1. Preverite, ali je na projektor priključen napajalni kabel
(oglejte si razdelek 2-11, Povezava napajanja).
2. Preverite, ali so omrežna okolja za računalnik in projektor
ustrezna (oglejte si razdelek 2-20, Povezava v omrežje).
3. Če ima računalnik (strežnik) več kot dve omrežni kartici, preverite, ali je za uporabo v računalniku izbrana ustrezna kartica.
Namestitev programa Samsung Projector
Manager ni uspela.
Preverite sistemske zahteve programa Samsung Projector
Manager za računalnike.
Projektorja ni mogoče povezati s programom
Samsung Projector Manager.
1. Preverite, ali sta možnost <IP Setting> in omrežna povezava med računalnikom in projektorjem ustrezni.
2. Če je možnost <IP Setting> za projektor nastavljena na
<Automatic>, preverite, ali sta računalnik in projektor v istem
omrežju. Če nista v istem omrežju, konfigurirajte naslov IP
strežniškega računalnika z možnostjo <Server IP Setting>.
3. Preverite, ali dostop do projektorja blokira požarni zid Windows v računalniku.
4. Če povezave s programom Samsung Projector Manager še
vedno ni mogoče vzpostaviti, ga odstranite in poskusite znova
namestiti.
Želim odstraniti program Samsung Projector
Manager.
Samsung Projector Manager odstranite z možnostjo [Add or
Remove Programs] (Dodaj ali odstrani programe). Samsung
Projector Manager odstranite po naslednjem postopku:
1. V meniju [Control Panel] izberite [Start] (Nadzorna plošča).
(Windows XP)
2. Zaženite [Add or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani programe).
3. V razdelku [Add or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani
programe) izberite Samsung Projector Manager in nato kliknite
[Change/Remove] (Spremeni/Odstrani).
4. Izberite "Yes" (Da), da zaženete odstranitev.
5. Sledite dodatnim navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.
Odpravljanje težav
4-1
5
Dodatne informacije
5-1
Specifikacije
MODEL
Plošča
Velikost
0,63-palčni LCD s 3 ploščami
Ločljivost
XGA (1024 x 768)
Razmerje stranic
Napajanje
Lamp
SP-L301
290 W (v pripravljenosti: manj kot 1 W)
Napetost
100–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba toka
220W (Normal : 200 W, način Eco: 152 W)
Življenjska doba
2.000 ur (način Eco: 2.500 ur)
Teža
3,8 Kg
Svetlost
3.000 ANSI
3.300 ANSI
3.500 ANSI
Kontrast
500 :1
400 :1
400 :1
Velikost slike (diagonala)
Diagonala: 40–300 palcev
Oddaljenost projekcije
1–10 m
Popravek trapezaste
slike
Samodejno: navpično (±30˚), ročno: navpično (±30˚), vodoravno (±30˚)
Omrežje
RJ 45
Prilagajanje zooma
Ročno
Prilagajanje izostritve
Ročno
Objektiv
F=1,65–1,93; f=18,5 mm–22,5 mm
Razmerje zooma
1:1,2
15-pinski D-Sub
Analogni RGB, analogni YPbPr
HDMI
Digitalni RGB, digitalni YCbCr
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Kompozitni video
Zvočnik
Okolje uporabe
0,63-palčni LCD s 3 ploščami s poljem mikro leč
(MLA)
Poraba toka
291 x 289 x 127 mm
Vhodni signal
SP-L351
4:3
Dimenzije
Glavne funkcije
SP-L331
3 W x 2 (stereo)
Temperatura in vlažnost
Delovanje: Temperatura 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F), vlažnost 20 %–80 % (brez
kondenzacije)
Shranjevanje: Temperatura -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F), vlažnost 10 %–90 %
(brez kondenzacije)
Hrup
Način Eco: 30 dB, običajni način: 32 dB, svetli način: 35 dB
Ta oprema razreda B je zasnovana za domačo in pisarniško uporabo. Ta oprema je registrirana glede EMI za uporabo v
stanovanjih. Uporablja se lahko na vseh območjih. Izdelki razreda A so za pisarniško uporabo. Izdelki razreda A so
namenjeni poslovni uporabi; izdelki razreda B oddajajo manj elektromagnetnih valov kot izdelki razreda A.
5-1
Dodatne informacije
Zaslon LCD, ki je uporabljen v projektorju LCD, je sestavljen iz več tisoč drobnih slikovnih pik. Kot druge video prikazovalne
naprave tudi zaslon LCD lahko vsebuje okvarjene slikovne pike, ki ne delujejo. Pri dostavi izdelka proizvajalec zaslona LCD
in naše podjetje strogo nadzoruje, da je ugotavljanje okvarjenih slikovnih pik in določanje števila okvarjenih slikovnih pik, ki
jih sme zaslon LCD vsebovati, v skladu z ustreznimi standardi. Čeprav je lahko na zaslonu nekaj mrtvih slikovnih pik, to ne
vpliva na splošno kakovost zaslona in življenjsko dobo izdelka.
Dodatne informacije
5-1
5-2
RS-232C Tabela ukazov
Komunikacijski format (v skladu s standardom RS232C)
•
Hitrost prenosa: 9.600 b/s
•
parnost: Brez
•
Podatkovni biti: 8, zaključni bit: 1
•
Nadzor pretoka: Brez
Protokol serijske komunikacije
1. Struktura paketa ukazov [7 bajtov]
0x08
•
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
vrednost
CS
Paket ukazov je skupaj sestavljen iz 7 bajtov.
•
Bajta 0x08 in 0x22 označujeta, da je paket namenjen serijski komunikaciji.
•
Naslednji 4 bajti predstavljajo vnaprej določen ukaz, ki ga lahko opredeli uporabnik.
•
Zadnji bajt je kontrolna vsota, ki preveri veljavnost trenutnega paketa.
•
Glava [2 bajta]: Vnaprej določeni vrednosti 0x08 in 0x22.
•
Cmd1 [1 bajt]: Prva vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Cmd2 [1 bajt]: Druga vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Cmd3 [1 bajt]: Tretja vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Vrednost [1 bajt]: Vhodni parameter za ukaz (privzeto: 0) (decimalno)
•
CS [1 bajt]: Kontrolna vsota (dvojiški komplement vsote vseh vrednosti, razen vrednosti CS).
2. Struktura paketa odgovorov [3 bajti]
1. Uspešno
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Neuspešno
0x03
•
Če ima prejeti paket iz zunanje naprave veljavno vrednost, je poslan paket z odgovorom Uspešno. V nasprotnem
primeru je poslan paket z odgovorom Neuspešno.
•
Paket z odgovorom Neuspešno je poslan:
•
•
Dolžina prejetega paketa ni enaka 7 bajtov.
•
Vrednost 2-bajtne glave paketa ni enaka 0x08, 0x22.
•
Kontrolna vsota je nepravilna.
Zunanja naprava je zaznala napako.
•
5-2
Zunanja naprava paket označi kot Neuspešno, če v roku 100 ms ne prejme paketa Uspešno.
Dodatne informacije
Tabela ukazov
NADZORNI ELEMENT
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
Mute
0x00
CMD3
0x00
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
0x00
0
0x02
0x00
0x00
Off
On
1
0x03
0x00
0x00
Off
Still
On
Source List
Dodatne informacije
AV
AV
S-Video
0
1
0x04
0x00
0x00
Off
Input
0
1
On
Blank
VREDNOS
T
OK
Direct
Continuous
0x00
CMD2
0
1
0x0A
0x00
0x01
0
S-Video
0x02
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
5-2
NADZORNI ELEMENT
Picture
Mode
0x0B
CMD2
0X00
CMD3
0x00
VREDNOS
T
0
Presentation
1
Text
2
Movie
3
Game
4
User
5
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Color Temperature
9300K
0x0A
0x00
1
WB
5-2
Standard
CMD1
8000K
2
6500K
3
5500K
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Custom
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Neposredno
shranjevanje
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Po meri
4
Top
Zmanjšaj
0x01
Povečaj
Bottom
Left
Zmanjšaj
0x02
Zmanjšaj
0x03
0x04
Povečaj
0x10
0x00
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
UP
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Dodatne informacije
0
1
Auto adjustment
Coarse
0
1
On
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7,5 IRE/LOW
Overscan
0
1
On
Black Level
0
1
Zmanjšaj
Off
0
1
Povečaj
Right
0
1
Povečaj
Digital NR
VREDNOS
T
OK
Reset
Size
CMD2
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Neposredna
ponastavitev
3
5-2
NADZORNI ELEMENT
Picture
Zoom
CMD1
x1
0x0B
0x18
CMD3
0x00
VREDNOS
T
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
5-2
CMD2
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
LEFT
0x0B
0x1A
0x00
RIGHT
DOWN
Up
0
1
0x1B
0x00
0
1
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Setup
install
Lamp Mode
Keystone
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
F-F
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
0
1
R-F
2
R-C
3
ECO
0x01
0x00
0
Normal
1
Bright
2
V-Keystone
-50~50
H-Keystone
Auto
Keystone
0x02
0x00
(0~100)
-50~50
0x01
(0~100)
Off
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YCbCr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Caption
Display OSD
0x06
0x00
Mode
0
OK
1
Cancel
2
Neposredna
ponastavitev
tovarniških
nastavitev
3
Display OSD
0x01
0
OK
1
Cancel
2
Neposredna
ponastavitev
časa filtra
3
Off
0x07
0x00
On
Caption
Text
Dodatne informacije
VREDNOS
T
F-C
Reset Filter
Time
Caption
CMD1
0
1
0x01
0
1
5-2
NADZORNI ELEMENT
Setup
Network
Network
CMD1
Off
0x0E
CMD2
0x01
CMD3
0x00
On
IP Setting
Automatic
Subnet Mask
Gateway
Server IP
Setting
5-2
Server IP
0
1
0x02
0x00
Manual
IP Address
VREDNOS
T
0
1
0x03
0x04
0x05
0x06
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VREDNOS
T
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
???
9
???
10
Türkçe
11
???
12
Position
Transparency
Display Time
Dodatne informacije
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
5-2
NADZORNI ELEMENT
Option
SOUND
Balance
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x00
Down
100Hz
Up
0x01
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
Up
0x05
0
1
0x05
0x00
0
100
1
200
2
400
3
800
4
Auto Power
ON
OFF
Sleep Timer
OFF
Information
5-2
off
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
0
1
Down
300Hz
VREDNOS
T
0x06
0x00
ON
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
0x08
0x00
0
Dodatne informacije
5-3
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
•
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A.
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Dodatne informacije
5-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
5-3
Dodatne informacije
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Dodatne informacije
5-3
5-4
Ustrezno odlaganje – samo Evropa
Ustrezno odlaganje izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji označuje, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, to opremo ločite od drugih vrst odpadkov in jo odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvu se morajo za podrobnosti o kraju in načinu okolju varnega recikliranja te opreme obrniti na trgovca, pri katerem so kupili izdelek, ali lokalno vladno službo.
Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske
dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komercialnimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku - samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno vračilo baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe
ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to
pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES
2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju.
Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih
reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.
5-4
Dodatne informacije
Download PDF

advertising