Uporabniški priročnik
UD55E-P UD55E-S
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
delovanja.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
6
Varnostni ukrepi
7
Simboli7
Čiščenje7
Shranjevanje8
Elektrika in varnost
8
Namestitev9
Delovanje11
Previdnostni ukrepi pri rokovanju z zaslonom 14
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev
na steno
23
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
23
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)24
Daljinski upravljalnik (RS232C)
25
Povezava kablov
25
Povezava28
Kode nadzora
29
Priklop in uporaba vhodne naprave
Sprememba vira signala
46
Source46
Uporaba MDC
Namestitev in odstranitev programa MDC 47
Namestitev47
Odstranitev47
Povezovanje z MDC
48
Uporaba MDC po standardih RS-232C
(standardi za serijsko podatkovno komunikacijo) 48
Uporaba MDC po ethernetu
49
Priprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
38
38
Pregled komponent
15
Komponente15
Povezava z računalnikom
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Povezava s kablom DVI-DL (digitalno)
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
38
38
39
39
40
40
Povezava zunanjega monitorja
41
Povezava z video napravo
Povezava s kablom AV
Povezava s komponentnim kablom
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
Povezava z zvočnim sistemom
42
42
42
43
44
44
Player51
Odobritev priklopljene naprave v strežniku
52
Network Channel56
Local Channel56
Published Content56
Network File56
My Templates56
Funkcije, ki so na voljo na strani Player57
Meni Settings na strani Player58
Med predvajanjem vsebine
60
Oblike zapisa, ki jih podpira Player62
Oblike zapisa, ki jih podpira Videowall
67
Priključevanje kabla LAN
45
Schedule69
Deli16
Komplet zunanjega tipala
16
Zadnja stran
17
Daljinski upravljalnik
18
Priključitev kabla za IR stereo
(naprodaj posebej)
20
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)21
Preklapljanje med pokončnim in ležečim
načinom21
Prezračevanje21
Mere22
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 23
Funkcija domačega zaslona
2
Kazalo
Funkcije, ki so na voljo na strani Schedule69
Template71
Clone Product74
ID Settings75
Device ID75
PC Connection Cable75
Device ID Auto Set75
DisplayPort daisy chain76
Video Wall77
Apply to77
Video Wall78
Network Status79
Picture Mode80
On/Off Timer81
On Timer81
Off Timer82
Holiday Management82
Ticker83
More settings83
URL Launcher84
Prilagoditev zaslona
Picture Mode85
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)86
Colour Temperature87
White Balance88
2 Point88
10 Point88
Gamma89
Calibrated value89
Advanced Settings90
Dynamic Contrast91
Black Tone91
Flesh Tone91
RGB Only Mode91
Colour Space91
Motion Lighting91
Picture Options92
Colour Tone93
Digital Clean View93
MPEG Noise Filter93
HDMI Black Level94
Film Mode94
Motion Plus95
Dynamic Backlight95
Picture Size96
Picture Size96
Position97
Zoom/Position97
Resolution98
Auto Adjustment99
PC Screen Adjustment99
Picture Off100
Reset Picture100
OnScreen Display
PIP101
Nastavitve za PIP101
Display Orientation103
Onscreen Menu Orientation103
Source Content Orientation103
Aspect Ratio103
Screen Protection104
Auto Protection Time104
Screen Burn Protection104
Message Display107
Source Info107
No Signal Message107
MDC Message107
Download Status Message107
Menu Language108
Reset OnScreen Display108
3
Kazalo
Prilagoditev zvoka
Enlarge115
HDMI Sound109
Setup116
Začetne nastavitve (System)116
Speaker Settings110
Sound Output110
Reset Sound110
Network
Network Status111
Network Settings111
Network type111
Nastavitve omrežja (žično)
112
Multimedia Device Settings114
Server Network Settings114
Connect to server114
MagicInfo Mode114
Server Access114
FTP Mode114
Device Name114
System
Accessibility115
Menu Transparency115
High Contrast115
Time118
Clock Set118
DST118
Sleep Timer118
Power On Delay118
Auto Source Switching119
Auto Source Switching119
Primary Source Recovery119
Primary Source119
Secondary Source119
Power Control120
Auto Power On120
PC module power120
Max. Power Saving120
Standby Control121
Power Button121
Network Standby121
Eco Solution122
Energy Saving122
Eco Sensor122
Screen Lamp Schedule122
No Signal Power Off123
Auto Power Off123
Mouse Settings125
Pointer Settings126
Play via127
Change PIN127
Security128
Safety Lock128
Button Lock128
USB Auto Play Lock129
Mobile Connection Lock129
General130
Smart Security130
BD Wise131
Anynet+ (HDMI-CEC)132
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
134
HDMI Hot Plug136
DivX® Video On Demand136
Game Mode136
Reset System137
Podpora
Software Update138
Update now138
Auto update138
Temperature Control123
Contact Samsung139
Device Manager124
Keyboard Settings124
Go to Home140
Player140
4
Kazalo
Schedule140
Template140
Clone Product140
ID Settings140
Video Wall141
Network Status141
Picture Mode141
On/Off Timer141
Ticker141
More settings141
Reset All142
Predvajanje fotografij, videov in
glasbe (predvajanje medijev)
Pred uporabo funkcije predvajanja
predstavnostne vsebine z napravo
USB preberite naslednje
Uporaba naprave USB
Predvajanje medijske vsebine iz računalnika/
mobilne naprave
143
145
146
Funkcije, ki so na voljo na strani seznama
medijske vsebine
147
Menijske možnosti na strani seznama medijske
vsebine148
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem fotografij
149
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem videa
150
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem glasbe
151
Podprte oblike zapisa datotek za
podnapise in predvajanje medijev
152
Podnapisi152
Podprte ločljivosti slik
152
Podprte oblike zapisov glasbenih datotek
153
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
153
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom
družbe Samsung za pomoč strankam
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
155
155
155
156
Vprašanja in odgovori
163
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
170
Ni napaka na izdelku
170
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 170
Drugo170
WEEE171
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
171
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku 171
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
172
Optimalna kakovost slike
172
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
172
Licenca174
Terminologija175
Specifikacije
Splošno165
Varčevanje z energijo
167
Prednastavljeni časovni načini
168
5
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2015 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
-- (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
-- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
6
Varnostni ukrepi
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov
Pozor
LCD zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI
HRBTNEGA DELA)
1
Izklopite izdelek in računalnik.
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
3
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
•• Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila
ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.
!
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in
vzdrževanje monitorja.
•• Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
Simboli
Opozorilo
4
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost izdelka.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
7
Shranjevanje
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne
odlagajte pod težke predmete.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
Uporaba vlažilcev zraka UV v bližini svetlečih se izdelkov lahko povzroči bele madeže na površini izdelkov.
――Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).
Elektrika in varnost
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
•• Sicer lahko pride do požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave
tipa 1).
•• Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
!
8
Namestitev
Pozor
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
•• Sicer lahko pride do požara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne
uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
!
•• Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti
ovir.
•• Uporabljajte le odobrene omarice.
!
•• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti
napajanje monitorja.
!
Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na
primer polica s knjigami ali omara.
•• Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za
izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
!
!
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
•• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
9
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena
polica, neravna površina in tako dalje).
Pozor
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko
poškoduje ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Lahko pride do poškodbe zaslona.
!
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji
spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
•• Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Izdelek previdno odložite.
•• Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in
stabilno površino.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči
deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno
velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali
večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval
daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
•• Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
10
Delovanje
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo
otroke (igrače, slaščice itd.).
•• Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči
po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Opozorilo
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali
spreminjajte izdelka.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
!
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa
iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
!
!
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali
dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung
za pomoč strankam.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli
kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
•• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
!
Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z
gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega
udara.
GAS
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali
kateri koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
11
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
Pozor
•• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
!
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
•• Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način
varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
!
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
-_100
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko
vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara,
električnega udara ali uhajanja električnega toka.
!
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
•• Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je
voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
12
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v
usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•• S tem boste odpravili utrujenost oči.
•• Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane
vroč.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove
in rabljene baterije hkrati.
•• Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo
ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
•• Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
!
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti
v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•• Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
!
•• Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa
lahko pade in pride do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
!
•• Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji
javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali
akumulatorskih baterij.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.
•• Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
13
Previdnostni ukrepi pri rokovanju z zaslonom
Izdelka ne postavljajte, kot je prikazano na sliki. Zaslon se lahko hitro
poškoduje.
Položite ga, kot je prikazano na sliki (lahko s pomočjo embalaže).
!
Pri premikanju izdelka uporabite ročaje na hrbtni strani.
!
Izdelka ne prijemajte na 15 mm sprednje strani.
15 mm
14
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
Komponente
-- Če katere koli komponente manjkajo, se
obrnite na ponudnika, pri katerem ste
izdelek kupili.
――Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
-- Slike so lahko videti drugače kot dejanske
komponente.
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Pravna navodila
Napajalni kabel
Kabel DP
Držalni obroč (4EA) / Vijaki (4EA)
+
-
-- Stojalo ni priloženo. Če želite namestiti
stojalo, ga lahko kupite posebej.
+
Baterije
(ni na voljo povsod)
Daljinski upravljalnik
15
――Komplet zunanjih senzorjev vsebuje senzor daljinskega upravljalnika, senzor svetlosti in funkcijske tipke. Če boste zaslon
Deli
namestili na steno, lahko komplet zunanjih senzorjev namestite na rob zaslona.
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave kakovosti.
Komplet zunanjega tipala
Gumbi
POWER
Opis
Senzor daljinskega
upravljalnika
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.
――Poskrbite, da med daljinskim senzorjem in daljinskim upravljalnikom ne bo ovir.
Senzor svetlobe
Samodejno zazna intenzivnost svetlosti okolice izbranega zaslona in prilagodi svetlost
tega zaslona.
Indikator napajanja
Indikator napajanja se izklopi, ko je izdelek vklopljen. V načinu varčevanja z energijo
indikator utripa.
Gumb POWER
S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon LCD.
Gumb SOURCE
Za preklop iz načina računalnika v način videa.
Omogoča izbor vira signala, na katerega je priključena zunanja naprava.
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
16
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
RS232C IN
Opis
Povezava z MDC s kablom RS232C.
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
RS232C OUT
CONTROL IN
RS232C OUT
IR
OUT
HDMI IN 1
RS232C
RS232COUT
IN
DP IN
HDMI IN 2
DP OUT
(LOOPOUT)
DVI IN
(MAGIC INFO)
RGB IN
AV /
COMPONENT
AUDIO
OUT
IN
IR OUT
Prejema signal daljinskega upravljalnika prek zunanje plošče s senzorji in posreduje
signal prek vrat LOOP OUT.
CONTROL IN
Napaja zunanjo ploščo s senzorji ali prejema signal svetlobnega senzorja.
DP IN
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
DP OUT (LOOPOUT)
Omogoča povezavo z drugim izdelkom s kablom DP.
DVI IN (MAGIC INFO)
DVI IN: Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.
MAGIC INFO: Za povezavo z omrežnim vmesnikom (na prodaj posebej) uporabite
(namenski) kabel DP-DVI.
RGB IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.
AV / COMPONENT
Omogoča povezavo z vhodno napravo prek vmesnika za komponente/AV.
AUDIO OUT
Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.
AUDIO IN
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
RJ45
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
USB
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
RJ45
USB
17
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
――Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
POWER
OFF
Vklopi izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Številski gumbi
Za vnos gesla v meni na zaslonu.
9
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
CH LIST
utiša zvok.
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa
pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+ VOL –).
MUTE
Prilagodite glasnost.
spremenite vhodni vir.
2
Izklopi izdelek.
CH
MagicInfo
Player I
Uporabite to bližnjično tipko za neposredni
dostop do storitve MagicInfo.
Ta bližnjična tipka je na voljo, ko je priključen
omrežni sprejemnik.
Gumb za zagon Go to Home.
18
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
TOOLS
INFO
Prikaz informacij o trenutnem vhodnem viru.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali
prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Če je prek funkcije Video Wall povezanih več
izdelkov, pritisnite gumb SET in s številskimi
gumbi vnesite ID izdelka.
Izdelek upravljajte z daljinskim upravljalnikom.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Izhod iz trenutnega menija.
Ročno izberite priključeni vhodni vir: PC, DVI,
HDMI1, HDMI2 ali DisplayPort.
IR control
SET
Z gumbom SET prekličite nastavljeno vrednost
in z daljinskim upravljalnikom upravljajte vse
povezane izdelke.
Uporablja se v načinu Anynet+ in
večpredstavnostnem načinu.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
19
Priključitev kabla za IR stereo (naprodaj
posebej)
1
2
Zunanje tipalo morate priključiti, ko je izdelek izklopljen. Nato vklopite izdelek.
Upravljanje več prikazovalnih izdelkov z daljinskim
upravljalnikom
IR OUT
CONTROL IN
•• Z namenskim stereo kablom povežite vrata IR OUT na izdelku in vrata
CONTROL IN na drugem prikazovalnem izdelku.
•• Ukaz, poslan iz daljinskega upravljalnika, usmerjenega v izdelek
prejela oba prikazovalna izdelka: 1 in 2 .
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
, bosta
Upravljanje več kot enega prikazovalnega izdelka z
zunanjim tipalom
1
•• Ukaz, poslan iz daljinskega upravljalnika, usmerjenega v izdelek 1 (s katerim
je povezano zunanje tipalo), bosta sprejela oba prikazovalna izdelka: 1 in 2
.
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
20
Pred namestitvijo izdelka (Navodila
za namestitev)
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost poškodbe.
•• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
•• Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
•• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
Preklapljanje med pokončnim in ležečim načinom
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
•• Če želite izdelek uporabljati v pokončnem položaju, ga zavrtite v smeri urnega kazalca.
Prezračevanje
Namestitev na ravno steno
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 C
A
•• Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura
A pa mora biti pod 35 C.
B
Slika 1.1 Pogled od strani
21
Slika 1.3 Pogled od strani
Namestitev na vbočeno steno
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
B
D
D
Pogled od zgoraj
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
A
C Najmanj 50 mm
D Najmanj 50 mm
E Okoljska temperatura: pod 35 C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja,
okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.
C
E
Slika 1.2 Pogled od strani
Mere
Enota: mm
Ime modela
5
1
UD55E-P / UD55E-S
1
1213,5
1 2
1209,8
23
680,6
34
684,3
45
96,6
――Nekatere risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Nekatere mere se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pred namestitvijo izdelka si oglejte mere. Ne odgovarjamo za napake v tisku ali črkovanju.
2
4
3
22
Namestitev kompleta za pritrditev
na steno
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev na steno
Če želite namestiti komplet za pritrditev na steno drugega izdelovalca, uporabite nosilni obroč (1).
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
1
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet
za pritrditev na steno.
23
Specifikacije kompleta za pritrditev na
steno (VESA)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla.
Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na
najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe
oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za
sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko
poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od
specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za
tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno,
ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
•• Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Enota: mm
Ime modela
UD55E-P / UD55E-S
Luknje za vijake po
standardu VESA (A * B)
v milimetrih
600 × 400
Običajni vijak
M8 / L14 ~ 16
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi
električnega udara.
24
Daljinski upravljalnik (RS232C)
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
25
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-nožični D-Sub
•• Dodelitev pinov
Kabel: Navzkrižni kabel
9
6
-P1-
5
5
1
1
-P1Ženski
-P1-
-P2-
1 2 3 4 5 6 7 8
9
-P2-
6
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Gnd
5
----------
5
Gnd
Ženski
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
26
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
27
Povezava
•• Povezava 2
•• Povezava 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Povezava 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
28
Kode nadzora
Št.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
9
Varnostni zaklep
0 x 5D
0~1
10
Vklopi videosteno
0x84
0~1
11
Uporabniški nadzor videostene
0x89
-
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
Ukaz
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0 x 11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0 x 12
0~100
3
Nadzor vhoda
0 x 14
-
4
Nadzor načina zaslona
0 x 18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0 x 19
0~255
6
Vklop / izklop funkcije PIP
0 x 3C
0~1
7
Nadzor samodejnega prilagajanja
(samo PC in BNC)
0 x 3D
0
8
Nadzor načina video stene
0 x 5C
0~1
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh
vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +
FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Npr. vklop in ID = 0.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov ID,
nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK ne bo
odzval.
29
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
•• Ack
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 11
"Power"
Kontrolna
vsota
0 x AA
0 x FF
"Volume"
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 12
"Volume"
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Nak
Ukaz
1
Kontrolna
vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
0 x AA
Dolžina podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
30
Nadzor vhoda
0 x 24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0 x 25
DisplayPort
――Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na ukaze
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
Dolžina podatkov
»Get« (Pridobi).
――Ta model ne podpira vrat HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 in HDMI2_PC.
Kontrolna
vsota
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
0
――RF (TV) in DTV sta na voljo samo pri modelih, ki vključujejo TV.
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
•• Ack
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Input Source"
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0 x 14
Osebni računalnik
0 x 18
DVI
0 x 0C
Vhodni vir
0 x 08
Komponenta
0 x 20
MagicInfo
0 x 1F
DVI_video
0 x 30
RF (TV)
0 x 40
DTV
0 x 21
HDMI1
0 x 22
HDMI1_PC
0 x 23
HDMI2
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
31
Nadzor načina zaslona
•• Nak
•• Funkcija
Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija Video Wall.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 18
"ERR"
Kontrolna
vsota
――Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo televizor.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 18
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Nadzor velikosti zaslona
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
•• Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
0 x AA
Ukaz
ID
0 x 18
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
16 : 9
0 x 04
Povečava
0 x 31
Široka povečava
0 x 0B
4:3
Ukaz
0 x AA
0 x 19
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Ack
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
0 x 01
Glava
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 19
"Screen
Size"
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0 x 18
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 19
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
32
Nadzor vklopa / izklopa funkcije PIP
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)
•• Funkcija
Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.
•• Funkcija
Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.
――Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.
――Načina ni mogoče upravljati, če je za Video Wall izbrano On.
•• Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)
Brez
――Ta funkcija ni na voljo v MagicInfo.
•• Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)
•• Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA / IZKLOPA funkcije PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Vklop / izklop funkcije PIP (VKLOP / IZKLOP PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"PIP"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Auto
Adjustment"
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"Auto
Adjustment"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
1: VKLOP funkcije PIP
0: IZKLOP funkcije PIP
•• Ack
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
33
Nadzor načina video stene
Varnostni zaklep
•• Funkcija
Način Video Wall lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock v izdelku.
Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video Wall.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
•• Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
0
•• Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Video Wall Mode"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
1: Full
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni zaklep)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Safety Lock"
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
0: Natural
1: VKLOP
•• Ack
0: IZKLOP
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5C
"Video Wall
Mode"
Kontrolna
vsota
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Nak
Glava
0 x AA
Ukaz
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
r-CMD
0 x 5C
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 5D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
34
Vklopi videosteno
•• Nak
•• Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.
•• Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene
Glava
Ukaz
0 x AA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Ukaz
0 x AA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolna
vsota
•• Pridobi stanje videostene
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Nastavi videosteno
0: IZKLOPI videosteno
•• Ack
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
•• Funkcija
Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.
1: VKLOPI videosteno
Ukaz
0 x AA
ID
Uporabniški nadzor videostene
0
•• V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku
Glava
Ukaz
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Vklopi/izklopi videosteno
Glava
Glava
ID
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0x84
Vrednost 1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Vrednost 1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku
V.Wall_On : Enako kot zgoraj
35
Model videostene10 x 10
1
2
3
Izklopljen
0x00
1
0 x 11 0 x 12 0x13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0 x 14 0x15
0x16
0x17
0 x 18 0 x 19 0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0 x 21 0 x 22 0 x 23 0 x 24 0 x 25 0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0 x 31 0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0 x 3C 0 x 3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0 x 5C 0 x 5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0 x AA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x00
0x00
0x00
0x00
0x4D
36
Wall_SNo : Številska koda izdelka, nastavljena v izdelku
Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)
Nastavi številko
Podatki
1
0 x 01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
Vrednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
37
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
RGB IN
AUDIO IN
38
Povezava s kablom DVI-DL (digitalno)
Povezava s kablom HDMI-DVI
Ko s kablom HDMI-DVI povežete računalnik in izdelek, morate nastavitve konfigurirati, kot je prikazano
spodaj, da omogočite video in zvok iz računalnika.
•• Sound → nastavite HDMI Sound na PC(DVI)
DVI IN
(MAGIC INFO)
•• Picture → nastavite način vsakega zaslona na Text v meniju Picture Mode
•• System → General → nastavite HDMI Hot Plug na Off
AUDIO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Z vmesnikom DVI-HDMI lahko vrata DVI v izdelku uporabite kot vrata HDMI.
AUDIO IN
HDMI
DVI IN
(MAGIC INFO)
39
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• Previdnostni ukrepi pri uporabi standarda DP
――Ta izdelek zaradi povečanja zmogljivosti napajanja v stanju pripravljenosti ustavi komunikacijo DP,
ko je izklopljen ali v načinu varčevanja z energijo.
Če izdelek v načinu dvojnega monitorja izklopite ali če ta preklopi v način varčevanja z energijo,
se spremenjene nastavitve monitorja morda ne bodo posodobile in slika na zaslonu morda ne bo
pravilno prikazana.
Če pride do te težave, pred uporabo izdelka možnost Max. Power Saving nastavite na Off.
――Nekatere grafične kartice, ki niso združljive s standardom DP, bodo morda preprečile prikaz
zaslona za z možnostmi zagona/BIOS-a sistema Windows, ko je izdelek v načinu varčevanja z
energijo. V takem primeru morate najprej izklopiti izdelek in šele nato vklopiti računalnik.
――Prikazna vrata (DP IN) na izdelku in priložen kabel DP sta oblikovana po standardih VESA. Uporaba
kabla DP, ki ne ustreza standardom VESA, lahko povzroči okvare izdelka. Podjetje Samsung
Electronics ni odgovorno za nobene težave, do katerih pride zaradi uporabe neustreznega kabla.
Vedno uporabljajte kabel DP, določen v standardih VESA.
40
Povezava zunanjega monitorja
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Vrata DP OUT (LOOPOUT) so na voljo samo, če je vhodni vir nastavljen na možnost PC, DVI, HDMI1, HDMI2 (računalniška povezava), DisplayPort, MagicInfo ali MagicInfo S.
――Ko vsebino predvajate s predvajalnikom Player (MagicInfo S) na domačem zaslonu, funkcija Loopout podpira samo slike. Ne podpira glasovnih funkcij.
DP IN
RGB IN
DP OUT
(LOOPOUT)
DP IN
DVI IN
(MAGIC INFO)
HDMI IN 1, HDMI IN 2
41
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.
Povezava s kablom AV
AV / COMPONENT
AUDIO IN
Povezava s komponentnim kablom
AV / COMPONENT
AUDIO IN
42
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla HDMI-DVI. Da odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi.
――Ko s kablom HDMI-DVI povežete video napravo in izdelek, morate nastavitve konfigurirati, kot je prikazano spodaj, da omogočite video in zvok iz video naprave.
Z vmesnikom DVI-HDMI lahko vrata DVI v izdelku uporabite kot vrata HDMI.
――Sound → nastavite HDMI Sound na AV(HDMI)
――Picture → nastavite način vsakega zaslona na Videos/Images v meniju Picture Mode
――System → General → nastavite HDMI Hot Plug na On
――Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DVI IN
(MAGIC INFO)
AUDIO IN
43
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do 1080p)
Povezava z zvočnim sistemom
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega kabla.
-- Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, uporabite kabel
HDMI-DVI in avdio kable.
AUDIO OUT
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika morda ne
bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka.
Če pride do tovrstne težave, povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava
podpira. Če je različica zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali pa bo
prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
44
Priključevanje kabla LAN
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
RJ45
•• Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Oklopljen sukan dvovod.
45
Sprememba vira signala
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.
Source
――Za ogled podrobnih podatkov o povezanih vhodnih napravah pritisnite gumb TOOLS na strani Source.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
MagicInfo S
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
HDMI1
HDMI2
PC
AV
To go to Options, press and hold the Enter button.
Component
Prilagodite ime priključene zunanje naprave.
――Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Naprave Source na seznamu so odvisne od izbranega vira.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI
Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
46
Poglavje 04
Uporaba MDC
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.
-Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč. Program MDC je na voljo na spletnem mestu.
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
――Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje omrežja.
1
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
2
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
3
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
4
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in kliknite
7
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega želite
namestiti program, in kliknite "Install".
8
Prikazal se bo potek namestitve.
9
Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
――Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite "Finish", da takoj zaženete program MDC.
10Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
――Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema računalnika ali
specifikacij izdelka.
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
"Next".
Odstranitev
5
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "Next".
1
6
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani
program.
program, in kliknite "Next".
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
――Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
47
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)
Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
Monitor 2
Računalnik
48
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Naprave za prikazovanje lahko povežete s kablom LAN.
Povezava z neposrednim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RJ45 na izdelku in vrata LAN na zvezdišču.
Računalnik
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
49
Povezava s križnim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RS232C IN/OUT na izdelku.
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
Računalnik
50
Poglavje 05
Funkcija domačega zaslona
Ta funkcija je na voljo v meniju Support → Go to Home.
Dostopno prek gumba HOME na daljinskem upravljalniku.
――Če želite uporabljati funkcijo Player, možnost Play via nastavite na MagicInfo in System.
Player
HOME
Predvajajte različno vsebino, kot so kanali z določenimi urniki, predloge ali datoteke.
Kanale ali vsebino lahko predvajate na naslednje načine.
→ Player →ENTER E
•• Network Channel: Predvajajte vsebino ob uporabi strežnika.
――Če želite zagnati Network Channel, mora biti izdelek povezan s strežnikom.
•• Local Channel: Predvajajte vsebino v notranjem pomnilniku ali iz zunanjega pomnilnika.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
51
Odobritev priklopljene naprave v strežniku
3
V menijski vrstici na vrhu okna izberite Device.
4
V menijih na levi izberite Lite.
5
Izberite Unapproved v podmenijih menija Lite.
6
Na seznamu neodobrenih naprav Lite izberite napravo in nato gumb Approve.
Odobritev strežnika Lite
•• Način MagicInfo Mode nastavite na Lite v meniju Server Network Settings.
Odobrite strežnik Lite in ga uporabite.
――Pred odobritvijo naprave konfigurirajte nastavitve Network Settings za strežnik.
1
2
Povežite se s strežnikom, ki ste ga dodelili vaši napravi.
Vnesite ID in geslo, da se prijavite.
52
7
Vnesite zahtevane podatke za odobritev naprave.
9
Ko strežnik odobri napravo, se bo registrirani razpored v izbrani skupini prenesel v napravo. Po
prenosu se bo razpored predvajal.
――Dodatrne podrobnosti o konfiguraciji razporeda najdete v priročniku <Uporabniški priročnik za
MagicInfo Lite Server>.
――Če je naprava izbrisana s seznama naprav, ki jih odobrava strežnik, bo naprava znova zagnana, pri tem
pa bodo ponastavljene njene nastavitve.
Nastavitev trenutnega časa
Če se nastavljeni čas v napravi ne ujema s časom v strežniku, se razpored morda ne bo izvedel.
•• Device Name: vnesite ime naprave.
•• Device Group: izberite
1
Odprite zavihke Device → Time.
2
Izberite napravo.
3
Izberite Clock Set in sinhronizirajte čas s strežnikom.
, da določite skupino.
•• Location: vnesite trenutno mesto naprave.
――Če med omrežnim razporedom pritisnete gumb INFO na daljinskem upravljalniku, se bodo prikazale
podrobnosti razporeda. Natančno preverite ID naprave, da ugotovite, ali ste izbrali pravo napravo.
8
V meniju All preverite, ali je naprava registrirana.
•• Pri prvi vzpostavitvi povezave s strežnikom je ura na izdelku nastavljena na podlagi GMT regije, kjer
je nameščen strežnik.
•• Uro v izdelku lahko spremenite v strežniku, kot je prikazano v 3. koraku.
•• Če izdelek izklopite in ga znova vklopite, je ura v izdelku ponastavljena na zadnjo uro, ki je bila
nastavljena v strežniku.
――Za podrobnosti o upravljanju časovnih nastavitev (razporedi, prazniki idr.) si oglejte <Uporabniški
priročnik za strežnik MagicInfo Lite>.
53
Odobritev strežnika Premium
3
V menijski vrstici na vrhu okna izberite Device.
4
V menijih na levi izberite Premium.
5
Izberite Unapproved v podmenijih menija Premium.
6
Na seznamu neodobrenih naprav Premium izberite napravo in nato gumb Approve.
•• Način MagicInfo Mode nastavite na Premium v meniju Server Network Settings.
Odobrite strežnik Premium in ga uporabite.
――Pred odobritvijo naprave konfigurirajte nastavitve Network Settings za strežnik.
1
2
Povežite se s strežnikom, ki ste ga dodelili vaši napravi.
Vnesite ID in geslo, da se prijavite.
54
7
Vnesite zahtevane podatke za odobritev naprave.
9
Ko strežnik odobri napravo, se bo registrirani razpored v izbrani skupini prenesel v napravo. Po
prenosu se bo razpored predvajal.
――Dodatrne podrobnosti o konfiguraciji razporeda najdete v priročniku <Uporabniški priročnik za
MagicInfo Premium Server>.
――Če je naprava izbrisana s seznama naprav, ki jih odobrava strežnik, bo naprava znova zagnana, pri tem
pa bodo ponastavljene njene nastavitve.
Nastavitev trenutnega časa
Če se nastavljeni čas v napravi ne ujema s časom v strežniku, se razpored morda ne bo izvedel.
•• Device Name: vnesite ime naprave.
•• Device Group: izberite
1
Odprite zavihke Device → Time.
2
Izberite napravo.
3
Izberite Clock Set in sinhronizirajte čas s strežnikom.
, da določite skupino.
•• Location: vnesite trenutno mesto naprave.
――Če med omrežnim razporedom pritisnete gumb INFO na daljinskem upravljalniku, se bodo prikazale
podrobnosti razporeda. Natančno preverite ID naprave, da ugotovite, ali ste izbrali pravo napravo.
8
V meniju All preverite, ali je naprava registrirana.
•• Pri prvi vzpostavitvi povezave s strežnikom je ura na izdelku nastavljena na podlagi GMT regije, kjer
je nameščen strežnik.
•• Uro v izdelku lahko spremenite v strežniku, kot je prikazano v 3. koraku.
•• Če izdelek izklopite in ga znova vklopite, je ura v izdelku ponastavljena na zadnjo uro, ki je bila
nastavljena v strežniku.
――Za podrobnosti o upravljanju časovnih nastavitev (razporedi, prazniki idr.) si oglejte <Uporabniški
priročnik za strežnik MagicInfo Premium>.
55
Device : All
Player
Content : All
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
Network File
Sort by : File Name
Options
1 / 4 item(s)
Network Channel
Predvajajte vsebino, predloge in urnike, konfigurirane v strežniku.
•• Na zaslonu menija Player si lahko ogledate, ali je vzpostavljena povezava s strežnikom (odobritev).
Če želite preveriti povezavo s strežnikom, pritisnite tipko INFO na daljinskem upravljalniku, ko se izvaja Network Channel.
1
No channels
Local Channel
Izberite Network Channel v meniju Player.
――Sporočilo No channels se prikaže, če v meniju Network Channel ni registriran noben kanal.
My Templates
2
Network Channel se bo zagnal.
Published Content
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Local Channel
Predvajajte spored ali kanal, ki je bil konfiguriran v izdelku.
1
Izberite Local Channel v meniju Player.
――Sporočilo No channels se prikaže, če v meniju Local Channel ni registriran noben kanal.
2
Local Channel se bo zagnal.
Published Content
Predvajajte predlogo, ki je shranjena na priključeni napravi USB.
――Funkcija Published Content se prikaže le, če je priključena naprava USB s predlogami.
――Predvajanje načrtovane vsebine.
Network File
My Templates
Predvajajte predlogo v My Templates, ki je shranjena v notranjem pomnilniku izdelka.
56
Funkcije, ki so na voljo na strani Player
Stran seznama Player zagotavlja naslednje funkcije.
•• Device
Izberite Internal ali USB za iskanje seznama želenih naprav.
-- All / Internal / USB
•• Content
Izberite vrsto vsebine kot merilo za iskanje seznama želenih naprav.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Določite vrsto vsebine.
-- File Name / Recently played
•• Options
Menijske možnosti, ki so na voljo na strani Player
Ime možnosti
Operacije
Play Selected
Izberite in predvajajte želeno vsebino.
Send
Kopirajte vsebino v drugo pomnilniško napravo.
Delete
Izbrišite želeno vsebino.
Settings
Konfigurirajte podrobne lastnosti vsebine.
――Za podrobnosti o funkciji Settings si oglejte naslednjo stran.
57
Meni Settings na strani Player
Default Storage
Izberite mesto za shranjevanje, kamor želite prenesti nastavljene kanale z omrežja.
Settings
•• Internal / USB
Picture Size
Settings
Nastavite velikost zaslona za vsebino.
Select the storage location that you want to download scheduled channels
from the network to.
Default Storage
Close
Display Duration
Content Orientation
•• Full Screen / Original Size / Fit to Screen
Internal
Picture Size
Transition Effect
Če je funkcija Picture Size nastavljena na možnost Video ali Image
Random
Če je funkcija Picture Size nastavljena na možnost PDF ali Office
•• Full Screen / Original Size
――Ta funkcija je na voljo samo za datoteke Video, Image, PDF in Office.
Landscape
Display Duration
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Nastavite trajanje za vsako stran v diaprojekciji.
――Ta funkcija je na voljo samo za datoteke Image, PDF, Flash in Office.
Transition Effect
Konfigurirajte učinke prehoda med stranmi ali prizori v diaprojekciji ali video datoteki.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Ta funkcija je na voljo samo za datoteke Image.
Content Orientation
Preklopite usmerjenost vsebine, ki se predvaja, v Landscape ali Portrait način.
•• Landscape / Portrait
――Če je Content Orientation v pogledu Portrait, ne podpira videokodeka VP8.
58
Default content
Če kanal zaženete, ko zanj ni načrtovan noben program, bo prikazana privzeta vsebina.
•• None
Safely Remove
Varno odstrani pomnilnik USB
Reset
Obnovi vse vrednosti v Settings na privzete tovarniške.
59
Med predvajanjem vsebine
Pritisnite tipko INFO na daljinskem upravljalniku.
•• Current Time
Ogled podrobnosti vsebine med predvajanjem
•• CH Number: Številka, dodeljena kanalu, ki se trenutno predvaja
――Uporabite lahko samo med predvajanjem Network Channel/Local Channel.
Information
Current Time :
Type :
00:00am
•• CH Name: Ime kanala, ki se trenutno predvaja
――Uporabite lahko samo med predvajanjem Network Channel/Local Channel.
Network Channel
CH Number :
No channels selected
CH Name :
No channels selected
Software Version :
B2B-EP-APP-5413-045
•• Software Version: prikaže različico programske opreme v napravi
•• MAC ID: prikaže izvirno identifikacijsko številko naprave
OK
No Schedule to download
•• Type: Vrsta kanala, ki se trenutno predvaja
――Uporabite lahko samo med predvajanjem Network Channel/Local Channel.
•• Tags: nastavitve oznake, določene za napravo iz strežnika
――Uporabite lahko samo med predvajanjem Network Channel/Local Channel.
•• Server: prikaže stanje povezave (Connected, Not connected ali Not approved) strežnika
•• USB: prikaže stanje povezave z napravo USB
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
60
Spreminjanje nastavitev predvajane vsebine
Med predvajanjem vsebine pritisnite tipko TOOLS na daljinskem upravljalniku, da konfigurirate nastavitve, kot sta Picture
Mode.
•• Playlist
Ogled seznama vsebinskih elementov, ki se trenutno predvajajo.
Playlist
Music
Picture Mode
Repeat
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Ta funkcija ni na voljo med predvajanjem vsebine prek storitve Video Wall.
•• Music
Nastavite glasbo v ozadju za vsebino, ki se trenutno predvaja.
•• Picture Mode
Prilagodi nastavitve zaslona za vsebino, ki se trenutno predvaja.
-- Shops & Shopping Centres / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
•• Repeat
Nastavite način ponavljanja.
-- One / All
61
Oblike zapisa, ki jih podpira Player
•• Podprti datotečni sistemi vključujejo FAT32 in NTFS.
•• Datotek, pri katerih sta navpična in vodoravna ločljivost višji od najvišje ločljivosti, ni mogoče
predvajati.
Preverite navpično in vodoravno ločljivost datoteke.
•• Preverite, katere vrste in različice videokodekov in avdiokodekov so podprte.
•• Preverite različice v podprtih datotekah.
-- Podprta sta programa Flash Player 11.0 in starejši ter Flash Air 3.0 in starejše različice.
-- Podpira PowerPoint 97–2007
•• Prepoznana bo samo tista naprava USB, ki ste jo priključili nazadnje.
Večokvirni omrežni razpored
Datoteke s predlogami in datoteke LFD(.lfd)
Omejitve
•• Poskrbite, da v Internal/USB obstaja porazdeljena mapa (vsebina/urniki).
Omejitve glede predvajanja
•• Predvajati je mogoče največ dve videodatoteki (Video).
•• Več kot ene videodatoteke Flash ni mogoče predvajati.
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Več videoposnetkov (Video) ni mogoče hkrati predvajati na istem zaslonu na videosteni.
Omejitve glede zvočnega izhoda
•• Več kot enega zvočnega izhoda ni mogoče uporabiti.
Omejitve glede predvajanja
•• Hkrati lahko predvajate največ dve video datoteki (Video).
•• Prednost predvajanja: datoteka Flash > omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem
okvirju, ki ga izbere uporabnik
•• V načinu pokončnega predvajanja lahko hkrati predvajate samo eno video datoteko.
•• Več kot ene videodatoteke Flash ni mogoče predvajati.
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Datoteke LFD(.lfd) niso podprte.
Omejitve glede zvočnega izhoda
•• Več kot enega zvočnega izhoda ni mogoče uporabiti.
•• Prednost predvajanja: datoteka Flash > omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem
okvirju, ki ga izbere uporabnik
――Omrežni BGM: nastavitve konfigurirate v 1. koraku izdelave strežniškega razporeda.
――Lokalni BGM: nastavitve BGM lahko konfigurirate z orodji, ki jih odprete z gumbom TOOLS med
predvajanjem Player.
――Uporabniško izbrani glavni okvir: nastavitve glavnega okvira konfigurirate v 2. koraku izdelave
strežniškega razporeda.
62
Vsebina
Datotečna
pripona
Vsebnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Ločljivost
1920 x 1080
Hitrost sličic
(sličic/s)
6~30
Bitna hitrost
(Mb/s)
30
Zvočni kodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP/MP/HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Windows Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
63
Videoposnetki
•• Ne podpira 3D-videovsebine.
•• Ne podpira vsebine, katere ločljivost je višja od
tiste, ki je navedena v zgornji tabeli.
•• Videovsebina, katere bitna hitrost ali hitrost
sličic v sekundi je višja od hitrosti, navedene
v zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje
videoposnetka med predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku,
videovsebine morda ne bo mogoče predvajati
ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda
niso združljive s predvajalnikom.
zvok
•• Zvočna vsebina, katere bitna hitrost ali hitrost
sličic v sekundi je višja od hitrosti, navedene
v zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje
zvoka med predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku,
videovsebine morda ne bo mogoče predvajati
ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda
niso združljive s predvajalnikom.
Slika
•• Podprte oblike zapisa slik: JPEG, PNG, BMP
――Podprte so 32-bitne, 24-bitne in 8-bitne
datoteke BMP.
•• Najvišja podprta ločljivost: 4096 x 4096
•• Največja podprta velikost datoteke: 20 MB
•• Podprti slikovni učinki: 9 učinkov
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
•• Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro. Zvok WMA
brez izgub ni podprt.
•• QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
•• Podpira do H.264, raven 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD
niso podprti.
•• Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
-- Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
-- Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
•• Ne podpira GMC 2 ali novejših različic.
•• Podpira samo BD MVC Spec.
•• Če video datoteke v monitorju uporabljajo
nezdružljive kodeke ali če je ločljivost 1080 x
1920, lahko predvajate samo eno video datoteko
naenkrat.
•• Med predvajanjem samo ene video datoteke
v naslednjih primerih ni podprt način brez
prekinitev:
-- Nezdružljiv kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Nezdružljiv kodek
-- Nezdružljiv kodek ↔ Združljiv kodek
-- Ločljivost ni enaka kot tista v monitorju
-- Frekvenca ni enaka kot tista v monitorju
64
Flash
Power Point
•• Podprta sta programa Flash Player 11.0 in starejši
ter Flash Air 3.0 in starejše različice.
•• Animacije Flash
-- Podprte oblike zapisa datotek: SWF
•• Priporočena ločljivost: 960 x 540
-- Pozor
Ni mogoče zagotoviti enakega delovanja
kot pri uporabi predvajalnika Flash v
operacijskem sistemu Windows
Med ustvarjanjem vsebine je potrebna
optimizacija
•• Videoposnetki Flash
-- Podprte oblike zapisa datotek: FLV
-- Videoposnetki
Kodek: H.264 BP
Ločljivost: 1920 x 1080
-- zvok
Kodek: H.264 BP
-- Pozor
Ne podpira oblike zapisa F4V
Ne podpira na zaslonu zajetih
videoposnetkov
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: ppt, pptx
-- Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ne podpira funkcij
-- Učinek animacije
-- 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
-- Glava in noga (ne podpira nekaterih
elementov)
-- Word Art
-- Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi
skupine
PDF
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: pdf
•• Ne podpira funkcij
-- Vsebina, manjša od 1 slikovne točke, ni
podprta zaradi vpliva na hitrost.
-- Maskirana slika in slika v obliki ploščice
nista podprti.
-- Vsebina z zasukanim besedilom ni podprta.
-- Učinki 3D-senčenja niso podprti.
-- Nekateri znaki niso podprti
(Posebni znaki se lahko prikažejo
popačeno)
-- Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta.
Podpira 97 od 115 podelementov.
------
Vstavljanje predmetov
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Grafikoni
Navpično besedilo
nekateri podelementi niso podprti
-- Opombe na diapozitivih in izročki
65
WORD
Datoteke s predlogami
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: .doc, .docx
-- Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ustvarjanje/urejanje/predvajanje je možno le v
Template.
Zaslon velikega formata
•• Podprto v Network Channel in Local Channel
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: .lfd
•• Ne podpira funkcij
-- Učinek ozadja strani
-- Nekaj slogov odstavkov
-- Word Art
-- Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi
skupine
-- 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
-- Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta.
Podpira 97 od 115 podelementov.
-----
Grafikoni
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Navpično besedilo
nekateri podelementi niso podprti
-- Opombe na diapozitivih in izročki
66
Oblike zapisa, ki jih podpira Videowall
――Več podrobnosti najdete v <uporabniškem priročniku za strežnik MagicInfo Server>.
Videoposnetki
Slika
•• Ne podpira 3D-videovsebine.
•• Podprte oblike zapisa slik: Jpeg, bmp, png
•• Ne podpira vsebine, katere ločljivost je višja od tiste, ki je navedena v zgornji
tabeli.
•• Najvišja podprta ločljivost: 15.360 x 8.640
――Prikaz slike z višjo ločljivostjo lahko traja dlje.
•• Videovsebina, katere bitna hitrost ali hitrost sličic v sekundi je višja od hitrosti,
navedene v zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje videoposnetka med
predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo
mogoče predvajati ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso združljive s
predvajalnikom.
•• Podpira do H.264, raven 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti.
•• Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
-- Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
-- Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
•• Ne podpira GMC 2 ali novejših različic.
•• Podpira samo BD MVC Spec.
•• Nekateri kodeki morda ne bodo podprti v pokončnem načinu predvajanja.
67
Omejitve
•• Za vsakega odjemalca je mogoče predvajati samo eno videodatoteko (Video).
――Na zaslonih na videosteni je mogoče predvajati različne vsebinske datoteke.
Dveh videodatotek (Video) ni mogoče hkrati predvajati na istem zaslonu na videosteni.
Na voljo
Na voljo
Ni na voljo
68
Schedule
Funkcije, ki so na voljo na strani Schedule
Stran Schedule zagotavlja naslednje funkcije.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
12:00
12:30
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30
•• Device
-- Prikaz imena povezane pomnilniške naprave.
――Ta možnost se vklopi samo, če je možnost Type nastavljena na Local v meniju Device.
•• Options
01:00
03:30
•• Type
-- Local: Dodajte ali uredite urnike.
-- Network: Oglejte si omrežni urnik, konfiguriran v strežniku.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Menijske možnosti, ki so na voljo na strani Schedule
Ime možnosti
Operacije
06:00
Send
Pošljite konfigurirane urnike v drugo pomnilniško napravo. To je podobno računalniški
funkciji »kopiraj«.
Delete
Izbrišite urnike.
69
Konfiguracija urnikov kanalov
Ob želeni uri predvajajte medijsko vsebino, kot so videi, fotografije in glasba.
1
Izberite kanal za konfiguracijo.
2
Izberite videe, glasbo ali fotografije, ki jih želite uporabiti za urnik kanala.
3
Nastavite načrtovano uro predvajanja. (Start Time ~ Stop Time)
4
Spremenite ime urnika kanala in izberite ciljno mapo za shranjevanje.
5
Pritisnite tipko Save.
――Na voljo samo, če je možnost Type nastavljena na Local.
Urejanje urnika kanala.
Spremenite nastavitve za urnik konfiguriranega kanala, denimo vsebino, trajanje in ime urnika.
1
Izberite kanal za urejanje.
2
Izberite videe, fotografije ali glasbo za urejanje v urniku kanala.
-- Brisanje vsebine: Kazalec postavite nad želeno vsebino in pritisnite gumb E, da jo izbrišete.
-- Pomaknite se na povsem desni konec seznama vsebine. Kliknite gumb +, da dodate vsebino ali spremenite zaporedje predvajanja vsebinskih elementov.
3
Nastavite načrtovano uro predvajanja. (Start Time ~ Stop Time)
4
Spremenite ime urnika kanala in izberite ciljno mapo za shranjevanje.
5
Pritisnite tipko Save.
――Na voljo samo, če je možnost Type nastavljena na Local.
70
Template
HOME
Funkcije, ki so na voljo na strani Template
Uporabite predloge in ustvarite edinstveno vsebino. Ustvarjanje vsebine je preprosto. Samo spremenite
slike in besedilo v predlogi.
→ Template → ENTER E
Template
Razvrstite seznam predlog po naslednjih merilih.
Market : All
Select a template to customise.
My Templates
Orientation : Landscape
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: Ta način izberite, ko izdelek uporabljate v ležeči usmeritvi.
-- Portrait: Ta način izberite, ko izdelek uporabljate v pokončni usmeritvi.
1
Med navedenimi vzorci izberite eno predlogo.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Preview
Cancel
New town
interior design
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
2
bg_co...
Background Music
Organizirajte predlogo, tako da ji dodajate besedilo, video, fotografije ali datoteke PDF.
71
Vnašanje besedila
Vstavljanje vsebine, kot so videi, fotografije in datoteke PDF
Create Template
Aa
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Create Template
Press the volume button on the remote to
change the font size.
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Edit
Item(s) selected
Select item to delete
Preview
Cancel
picture1.jpg
New town
interior design
Edit Text
Font options
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
bg_co...
Hide Element
Show
Default content duration
00:00:05
Mute
Done
Background Music
Edit Text
Aspect Ratio
Cancel
Konfiguracija slik/glasbe v ozadju
Za vnos besedila izberite okno Edit Text.
Font options
Font Size: Določite velikost besedila za sporočilo.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font Colour: Določite barvo besedila za sporočilo.
Background colour: Določite barvo ozadja za sporočilo.
Background opacity: Določite prosojnost ozadja za sporočilo.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Alignment: Izberite način poravnave sporočila.
Scroll: Določite smer/hitrost drsenja za sporočilo.
Hide Element: Prikažite ali skrijte sporočilo.
――Če izberete Hide, se nastavitve sporočila ne ponastavijo.
bg_common_01.jpg
Done
Cancel
Reset: Vse nastavitve v meniju Font options ponastavite na privzete vrednosti.
72
3
Preview
Konfigurirajte možnosti Template Name in Storage.
Save
Duration
23:59:59
Template Name
Template preview is running. It will stop after 20
seconds.
Storage
1
S funkcijo Preview si lahko predogledate ustvarjeno predlogo.
2
Če želite predlogo shraniti, pritisnite gumb Save.
Internal
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
4
Cancel
Pritisnite gumb Save, da končate ustvarjanje vsebine.
73
Clone Product
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Nastavitve v izdelku izvozite v zunanjo pomnilniško napravo. Nastavitve lahko tudi uvozite iz zunanje pomnilniške naprave.
Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.
Ko v zunanji pomnilniški napravi ni mogoče najti podvojene datoteke
1
Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Clone Product.
2
Pojavi se sporočilo No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Ko je v zunanji pomnilniški napravi najdena podvojena datoteka
1
Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Clone Product.
2
Pojavi se sporočilo Settings file found on the external storage device. Please select an option..
Zaženite funkcijo Import from External Storage ali Export to External Storage.
-- Import from External Storage: kopiranje nastavitev iz zunanje pomnilniške naprave v izdelek.
-- Export to External Storage: kopiranje nastavitev iz izdelka v zunanjo pomnilniško napravo.
――Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.
74
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Monitorju dodelite ID.
Device ID
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala. (Razpon: 0~224)
――Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
ID Settings
――Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
PC Connection Cable
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
•• RS232C cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek stereo kabla RS232C.
•• RJ45(LAN) cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RJ45.
Device ID Auto Set
Ta funkcija samodejno dodeli številko ID napravi, povezani s kablom RS232C.
Če je priključenih več naprav, funkcijo omogočite v prvi ali zadnji napravi.
75
DisplayPort daisy chain
Izberite način povezovanja naprav.
•• Clone / Expand
――Povezava
――V vseh monitorjih, povezanih prek vrat Loopout, možnost DisplayPort daisy chain nastavite na Clone ali Expand.
(Možnosti Clone in Expand ne uporabite hkrati.)
――Ko nastavitev spremenite v vseh povezanih monitorjih, računalnik povežite s primarnim monitorjem.
――Če želite spremeniti nastavitev DisplayPort daisy chain, prekličite povezavo med računalnikom in primarnim
monitorjem, nato pa spremenite nastavitev v vseh povezanih monitorjih.
Znova zaženite računalnik in ga nato povežite s primarnim monitorjem.
Če ste nastavitev spremenili brez prekinitve povezave z računalnikom, znova zaženite primarni monitor in nato še
povezan računalnik.
――Zahteve za funkcijo MST
――Ločljivost UHD (3860 x 2160) je podprta samo, ko je možnost DisplayPort daisy chain nastavljena na Expand.
Druge ločljivosti niso podprte.
――Priporočamo uporabo sistema Windows 7.
76
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri modeli morda ne bodo
podpirali funkcije MagicInfo.
Apply to
•• Current Source (prikaz zaslona naprave, povezane z virom Source): Konfigurirajte funkcije video zidu za prikaz zaslona
zunanje naprave, povezane z izdelkom.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• MagicInfo Player S: Konfigurirajte funkcije video zidu za vsebino, shranjeno v izdelku, na pomnilniku USB ali kartici SD.
Omejitve
――Predvajanje se lahko na začetku zaustavlja, če zaporedoma predvajate video datoteke različnih ločljivosti (npr. predvajate
vsebino z ločljivostjo 1280 x 720 po predvajanju vsebine z ločljivostjo 1920 x 1080) ali če slikovno in video datoteko
predvajate eno za drugo.
Videoposnetki
•• Podprta ločljivost
-- 1280 x 720 pri 24p/30p/60p
-- 1920 x 1080 pri 24p/30p/60p
-- 3840 x 2160 pri 24p/30p/60p(MST)
•• Slike HEVC in 3D niso podprte.
Slika
•• Podprte oblike zapisa slik: jpeg, png, bmp
•• Najvišja podprta ločljivost
-- jpeg : 15360 x 8640
-- png: 4096 x 4096
-- bmp: 4096 x 4096
77
Video Wall
Video Wall lahko vklopite ali izklopite.
Za organiziranje video stene izberite možnost On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ta funkcija samodejno razdeli video zid glede na konfiguracijo matrike video zida.
Vnesite matriko video zida.
Video zid je razdeljen glede na konfiguracijo matrike. Nastavite lahko 1–15 navpičnih ali vodoravnih prikazovalnih naprav.
――Video zid lahko razdelite na največ 225 zaslonov.
――Možnost Horizontal x Vertical je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
Screen Position
Če želite prerazporediti zaslone, s funkcijo Screen Position prilagodite število za vsak izdelek v matriki.
Če izberete možnost Screen Position, bo prikazana matrika video zida s številkami, dodeljenimi izdelkom, ki tvorijo video zid.
Če želite prerazporediti izdelke, uporabite smerne gumbe na daljinskem upravljalniku za premik izdelka na drugo želeno številko. Pritisnite tipko E.
•• All Displays: določite položaj zaslona za vse zaslone. Nato vam ne bo treba nastaviti video zidu za posamezne zaslone.
•• Current Displays: določite položaj zaslona samo za ta zaslon.
――Screen Position lahko nastavite z največ 15 x 15 razdeljenih zaslonov (225 naprav). Če ga priključite z načinom DP Loopout, je maksimalno število naprav 100.
――Možnost Screen Position je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
――Če želite uporabiti to funkcijo, morate konfigurirati možnost Horizontal x Vertical.
Format
Izberite način prikaza slik na video zidu.
•• Full: prikaz slik v celozaslonskem načinu brez robov.
•• Natural: prikaz slik v izvirnem razmerju stranic brez povečevanja ali zmanjševanja velikosti.
――Možnost Format je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
78
Network Status
HOME
Preverite trenutno omrežje in internetno povezavo.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
79
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Način Videos/Images izboljša kakovost slike v video napravi. Način Text izboljša kakovost slike v računalniku.
•• Shops & Shopping Centres
Primerno za nakupovalna središča.
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
Picture Mode
•• Offices & Schools
Primerno za pisarne in šole.
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Terminals & Stations
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv
»Advanced Color Management«.
-- Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost, barvo, gamo
in monotonost, s programom za umerjanje barv »Advanced Color Management«.
-- Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran www.samsung.com/
displaysolutions.
•• BD Wise
Zagotavlja optimalno kakovost slike za Samsungove DVD/Blu-ray predvajalnike in domači kino, ki podpirajo funkcijo BD
Wise. Če je za BD Wise izbrano On, način slike samodejno preklopi v optimalno ločljivost.
-- Ta možnost je na voljo, če Samsungove izdelke, ki podpirajo BD Wise, priključite v izdelek s kablom HDMI.
-- Funkcija BD Wise je na voljo le, če je priključen vir signala, ki podpira funkcijo BD Wise.
80
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Pred uporabo te funkcije morate nastaviti možnost Clock Set.
On Timer
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
On/Off Timer
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete dni,
ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
-- Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Volume: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Source: izberite želeni vir signala.
•• Content (če je za Source izbrano Internal/USB): V napravi USB ali notranjem pomnilniku naprave izberite mapo, v kateri
je vsebina, ki jo želite predvajati ob vklopu izdelka. Vsebina so lahko glasbene in video datoteke ali fotografije.
――Ta funkcija je na voljo le, če je priključena naprava USB.
――Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če ne izberete mape z glasbeno datoteko, funkcija »Timer« ne deluje pravilno.
――Če je v napravi USB samo ena datoteka s fotografijo, se Slide Show ne bo predvajala.
――Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
――Vsaka uporabljena naprava USB je dodeljena drugi mapi. Če uporabljate več enakih vrst naprav USB, naj imajo mape, ki so
dodeljene posamezni napravi USB, različna imena.
――Priporočamo, da pri uporabi funkcije On Timer uporabljate pomnilniški ključ USB in bralnik kartic.
――Funkcija On Timer morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 ali PMP-ji nekaterih
izdelovalcev, saj lahko izdelek porabi preveč časa za prepoznavanje teh naprav.
81
Off Timer
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete dni,
ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
-- Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
Holiday Management
Časovnik bo onemogočen med obdobjem, ki ste ga označili kot praznike.
•• Add Holiday: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama u/d izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Save.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
-- Start: določi začetni datum praznika.
-- End: določi končni datum praznika.
――Delete: Izbrišite izbrane elemente s seznama praznikov.
――Edit: Izberite možnost počitnic in spremenite datum.
•• Set Applied Timer: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
-- Pritisnite E, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
-- Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
82
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
•• Off / On
•• Message: vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
•• Time: za Start Time in End Time izberite Message.
•• Font options: Določite pisavo in barvo besedila za sporočilo.
Ticker
•• Position: Izberite postavitev za prikaz Message.
•• Scroll: Določite možnosti Direction in Speed drsenja za sporočilo.
•• Preview: Predogled nastavitev konfiguriranih podnapisov.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
More settings
HOME
Pojavi se meni z nastavitvami slike.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
83
URL Launcher
HOME
Za podrobnosti o uporabi funkcije URL Launcher se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
――Če želite uporabljati funkcijo URL Launcher, možnost Play via nastavite na URL Launcher in System.
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2015
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
84
Poglavje 06
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Colour Tone idr.)
Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Način Videos/Images izboljša kakovost slike v video napravi. Način Text izboljša kakovost slike v računalniku.
•• Shops & Shopping Centres
Primerno za nakupovalna središča.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
Picture
Picture Mode
•• Offices & Schools
Primerno za pisarne in šole.
Shops & Shopping Centres
· Backlight
80
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
R50
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Terminals & Stations
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv
»Advanced Color Management«.
-- Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost, barvo, gamo
in monotonost, s programom za umerjanje barv »Advanced Color Management«.
-- Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran www.samsung.com/
displaysolutions.
•• BD Wise
Zagotavlja optimalno kakovost slike za Samsungove DVD/Blu-ray predvajalnike in domači kino, ki podpirajo funkcijo BD
Wise. Če je za BD Wise izbrano On, način slike samodejno preklopi v optimalno ločljivost.
-- Ta možnost je na voljo, če Samsungove izdelke, ki podpirajo BD Wise, priključite v izdelek s kablom HDMI.
-- Funkcija BD Wise je na voljo le, če je priključen vir signala, ki podpira funkcijo BD Wise.
85
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
Picture Mode
Shops & Shopping Centres,
Offices & Schools, Terminals &
Stations, Video Wall
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Shopping Centres
Nastavitve za Picture
Mode
Nastavljive možnosti
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
Backlight
BD Wise
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
· Backlight
80
· Contrast
70
――Če spremenite nastavitev Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ali Tint (G/R), se bo OSD ustrezno prilagodil.
· Brightness
45
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
――Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
R50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
86
Colour Temperature
Prilagodite temperaturo barve (rdeča/zelena/modra). (Razpon: 2800K-16000K)
――Omogočeno, če je možnost Colour Tone nastavljena na Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Možnost Colour Temperature je onemogočena, če je možnost Picture Mode nastavljena na Calibration ali BD Wise.
Picture
Colour Temperature
16000K
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
87
White Balance
2 Point
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
Picture
White Balance
10 Point
S prilagajanjem svetlosti rdeče, zelene in modre nadzira ravnovesje bele barve v intervalih po 10 točk.
•• 10 Point (Off / On)
――Level, Red, Green, Blue in Reset so na voljo le, če je za 10 Point izbrano On.
•• Level: izberite interval, ki ga želite prilagoditi.
•• Red: prilagodi raven rdeče barve.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Green: prilagodi raven zelene barve.
•• Blue: prilagodi raven modre barve.
•• Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
――Nekatere zunanje naprave mora ne podpirajo te funkcije.
――Omogočeno, ko je možnost Picture Mode nastavljena na Offices & Schools (Videos/Images).
88
Gamma
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Gamma onemogočena.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Calibrated value
Izberite, ali želite nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv Advanced
Color Management, uporabiti v načinih Informacije in Oglaševanje.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Calibrated value onemogočena.
Picture
Calibrated value
Don't apply
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
89
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Shopping Centres
Offices & Schools, Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Off
Terminals & Stations
BD Wise
Nastavitve za Picture
Mode
Nastavljive možnosti
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone
/ RGB Only Mode / Colour Space / Motion
Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Advanced Settings onemogočena.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
90
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Off
Prilagajanje kontrasta zaslona.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Poudari roza Flesh Tone.
RGB Only Mode
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Prikaže barve Red, Green in Blue za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
•• Auto / Native / Custom
――Če želite prilagoditi nastavitve Colour, Red, Green, Blue in Reset, za Colour Space izberite Custom.
Motion Lighting
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
•• Off / On
91
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Shopping Centres,
Offices & Schools, Terminals &
Stations, Video Wall
Picture Options
Nastavitve za Picture
Mode
Nastavljive možnosti
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG
Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode /
Motion Plus / Dynamic Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Calibration
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
MPEG Noise Filter
Off
BD Wise
HDMI Black Level
Low
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG
Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode /
Dynamic Backlight
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
92
Colour Tone
Picture Options
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Text
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Videos/Images ali BD Wise
MPEG Noise Filter
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Colour Tone onemogočena.
HDMI Black Level
Low
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Digital Clean View
Če je signal oddajanja, ki ga sprejema izdelek, šibek, lahko aktivirate funkcijo Digital Clean View, da zmanjšate morebitno
statiko ali podvajanje na zaslonu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Moč prejetega signala je največja, ko je črtica zelena.
――Ko je signal šibek, preskusite vse možnosti, dokler ni na izdelku prikazana najboljša slika.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
MPEG Noise Filter
Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
93
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Low
Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.
•• Auto / Low / Normal
――Na voljo le v načinih HDMI1, HDMI2, DVI in DisplayPort (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
ta način je primeren za ogled filmov.
Film Mode
Off
Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.
Motion Plus
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Na voljo v načinu AV, Component (480i / 1080i), HDMI1, HDMI2 (1080i).
Dynamic Backlight
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
94
Motion Plus
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Low
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko.
Imena menijev se lahko spreminjajo odvisno od države.
Off : izklopi možnost Motion Plus.
Clear : za Motion Plus izbere način Clear (primeren za jasno sliko v filmih).
Standard : za Motion Plus izbere način Standard.
Smooth : za Motion Plus izbere način Smooth (primeren za naravnejšo sliko v filmih).
Custom: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik in tresenja.
•• Blur Reduction: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik.
-- Ta možnost je podprta, če je za Motion Plus izbrano Custom.
•• Judder Reduction: to možnost uporabite za zmanjšanje tresenja.
-- Ta možnost je podprta, če je za Motion Plus izbrano Custom.
•• LED Clear Motion: to možnost uporabite za zmanjšanje tresenja.
-- Ta možnost je podprta, če je za Motion Plus izbrano Custom.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Reset: ponastavi nastavitve Motion Plus na privzete vrednosti.
-- Če uporabite to možnost, se lahko slika na zaslonu nenamerno spreminja.
-- Onemogočeno, če je za PIP izbrano On.
Dynamic Backlight
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
•• Off / On
95
Picture Size
izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Prikazane so različne možnosti za prilagoditev zaslona, odvisno od trenutnega vhodnega vira.
•• 16:9: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: uporabite za zmerno povečavo. Odreže zgornje in stranske dele slike.
16:9
•• Smart View 1: zmanjša sliko 16:9 za 50 %.
· Position
Resolution
•• Zoom2: uporabite za večjo povečavo.
•• Smart View 2: zmanjša sliko 16:9 za 25%.
Off
•• Wide Fit: poveča razmerje višina/širina slike tako, da se slika prilagodi celotnemu zaslonu.
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu (4:3).
――Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike na
zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
•• Screen Fit: prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala HDMI1, HDMI2 (720p/1080i/1080p) ali
Component (1080i/1080p).
•• Custom: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
•• Original ratio: če je vhodni vir PC, DVI, HDMI1, HDMI2 (povezava z računalnikom), DisplayPort bo video prikazan v
izvirnem razmerju slike.
96
Position
Prilagodi položaj slike. Position je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit ali Custom.
――Če želite uporabljati funkcijo Position, ko izberete Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit ali Custom, upoštevajte spodnja
navodila.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
Resolution
Off
1
S tipko d izberite Position. Pritisnite tipko E.
2
S tipko u ali d premaknite sliko navzgor ali navzdol.
3
Pritisnite tipko E.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Zoom/Position
Prilagodi povečavo in položaj slike. Ta možnost je na voljo, ko je vhodni vir nastavljen na HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p),
Component (1080i/1080p), AV ali DVI. Možnost Picture Size mora biti nastavljena na Custom, da bo ta možnost na voljo.
――Možnost Custom v razdelku Picture Size je omogočena samo, ko je način Picture Mode nastavljen na možnost Videos/
Picture Size
Picture Size
Images, medtem ko uporabljate način DVI ali DisplayPort.
Custom
· Zoom/Position
Resolution
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off
1
S tipko d izberite Zoom/Position. Pritisnite tipko E.
2
Izberite Zoom ali Position. Pritisnite tipko E.
3
S tipko u/d/l/r premaknite sliko.
4
Pritisnite tipko E.
――Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Zoom/Position. Slika bo nastavljena na privzeti
položaj.
97
Resolution
Če slika ni normalna, tudi če je ločljivost grafične kartice enaka eni od naslednjih, lahko kakovost slike optimirate tako, da v tem
meniju izberete enako ločljivost za izdelek, kot jo uporablja računalnik.
Razpoložljive ločljivosti: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
98
Auto Adjustment
Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
odstrani ali zmanjša šum slike.
Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo Coarse čim bolj prilagodite frekvenco (Coarse) in znova
zaženite natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko, da bo poravnana s sredino zaslona.
•• Position
Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.
Pritisnite tipko ▲ ali ▼, da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko ◄ ali ►, da prilagodite vodoravni položaj.
•• Image Reset
Ponastavi sliko na privzete nastavitve.
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
99
Picture Off
Če izberete Picture Off, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.
Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Picture
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
100
Poglavje 07
OnScreen Display
PIP
Nastavitve za PIP
Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
MENUm → OnScreen Display → PIP → ENTERE
Glavna slika
Podslika
OnScreen Display
PC
AV / Component
PIP
AV / Component
PC / DVI / HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / MagicInfo
Display Orientation
DVI / HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort
AV / Component
Screen Protection
――Če je za Source Content Orientation izbrano Portrait, je možnost PIP onemogočena.
Message Display
Menu Language
English
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Za zvok PIP glejte navodila za Sound Select.
-- Če izdelek izklopite med gledanjem v načinu PIP, način PIP ostane omogočen po vklopu/
izklopu izdelka.
-- Če za ogled igre ali karaok uporabljate glavni zaslon, boste morda opazili, da slika na zaslonu
PIP postane rahlo nenaravna.
101
•• PIP (Off/On): aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo PIP.
PIP
•• Source: izberete lahko vir podslike.
PIP
Off
•• Size (
Source
AV
Õ
•• Position (
,
――V dvojnem (
Ã
•• Sound Select (Main / Sub): izberete lahko, da se predvaja zvok iz slike Main ali slike Sub.
Size
Position
Sound Select
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): izberite velikost podslike.
): izberite položaj podslike.
) načinu ne morete izbrati možnosti Position.
Main
Close
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
102
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Nastavite usmeritev zaslona menija.
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
•• Landscape: prikaže meni v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže meni v pokončnem načinu na desni strani zaslona izdelka.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Source Content Orientation
Nastavite usmeritev vsebine iz zunanjih naprav, povezanih z izdelkom.
•• Landscape: prikaže zaslon v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže zaslon v pokončnem načinu.
――Če je za PIP izbrano On, je možnost Source Content Orientation onemogočena.
Aspect Ratio
Za zasukani zaslon izberite celozaslonski ali izvirni prikaz.
•• Full Screen: prikaže zasukani zaslon v celozaslonskem načinu.
•• Original: prikaže zasukani zaslon v prvotnem razmerju slike.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
――Če je za PIP izbrano On, je možnost Aspect Ratio onemogočena.
103
Screen Protection
Auto Protection Time
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da bi preprečil nastanek učinka
vžganosti na vžganih slikah na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Screen Burn Protection
Off
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje nastanka vžganih
slik na zaslonu, imenovano Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection narahlo pomakne sliko na zaslonu.
Nastavitev Screen Burn Protection Time vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Pixel Shift
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical in Time so na voljo le, če je za Pixel Shift izbrano On.
•• Horizontal: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
•• Vertical: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
•• Time: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
Nastavitve, ki so na voljo
Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)
0~4
4
Vertical (slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 min ~ 4 min
4 min
――Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.
――Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni napaka v izdelku.
――Če je za Picture Size izbrano Screen Fit, je možnost Pixel Shift onemogočena.
104
Timer
Screen Burn Protection
Nastavite lahko časovnik za Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funkcija Screen Burn Protection se po določenem času samodejno izklopi.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off
Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih (obdobje).
Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od Start
Time do End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time in End Time so na voljo le, če je za Timer izbrano Repeat ali Interval.
•• Mode: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
-- Pixel: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.
-- Rolling bar: navpična vrstica se premika od leve proti desni.
-- Fading screen: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.
――Vzorca Rolling bar in Fading screen se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval ponavljanja.
•• Period: določite interval za vklop funkcije Screen Burn Protection.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Time: določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Burn Protection vklopljena.
――Omogočeno, ko je možnost Timer nastavljena na Repeat in možnost Mode na Pixel.
•• Start Time: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
105
Immediate display
Screen Burn Protection
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Kadar je zaslon nastavljen na razmerje 4:3, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
106
Message Display
Source Info
Izberite, ali naj se vir prikaže na zaslonu, ko spremenite vhodni vir.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
Izberite, ali naj se na zaslonu prikaže opozorilo, da ni signala, ko signal ni zaznan.
•• Off / On
MDC Message
Izberite, ali naj se upravljalnik več zaslonov (MDC) prikaže na zaslonu, ko z njim upravljate izdelek.
•• Off / On
Download Status Message
Nastavite, da je med prenosom vsebine iz strežnika ali druge naprave prikazano stanje.
•• Off / On
107
Menu Language
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge funkcije
računalnika.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset OnScreen Display
Ta možnost trenutne nastavitve v meniju OnScreen Display ponastavi na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
108
Poglavje 08
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte nastavitve zvoka (Sound) za ta izdelek.
HDMI Sound
Izberite, kar želite slišati iz vira AV(HDMI) ali PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
AV(HDMI)
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
109
Speaker Settings
Sound Output
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Če zvočno skladbo iz oddaje ali filma poslušate prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga povzroči
razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem primeru v izdelku
izberite možnost External.
Sound
•• External / Receiver
――Če je za Speaker Settings izbrano External, se zvočniki na izdelku izklopijo.
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov.
Speaker Settings
――Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Sound
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela. Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
110
Poglavje 09
Network
Network Status
Network Settings
MENUm → Network → Network Status → ENTERE
MENUm → Network → Network Settings → ENTERE
Preverite lahko trenutno stanje omrežja in povezave z internetom.
Konfigurirajte omrežne nastavitve za uporabo različnih funkcij pametnega zvezdišča, kot so iskanje po
internetu, deljenje vsebine prek domačega omrežja in posodobitve funkcij.
Network Status
Wired network and Internet connection settings complete.
Network Settings
Select your network type.
Network type
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
IP Settings
Retry
Wired
Connect
You can connect your
Device to the internet.
Close
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Network type
•• Wired
111
Nastavitve omrežja (žično)
•• V nekaterih omrežjih lahko povežete izdelek z lokalnim omrežjem, tako da kabel LAN vključite v
vrata LAN na hrbtni strani izdelka in neposredno v stensko omrežno vtičnico.
Glejte spodnjo shemo. Stenska vtičnica je v tem primeru povezana z modemom ali
usmerjevalnikom v vašem domu.
Povezava z ožičenim omrežjem
Izdelek lahko s kablom povežete z lokalnim omrežjem na tri načine.
•• Izdelek lahko povežete v lokalno omrežje, tako da s kablom LAN povežete vrata LAN na hrbtni
strani izdelka in zunanji modem.
Glejte spodnjo shemo.
LAN
Vrata LAN na steni
RJ45
LAN
Zunanji modem
(ADSL / VDSL )
Vrata za modem na steni
Kabel za modem
RJ45
Če imate vzpostavljeno dinamično omrežje, uporabite modem ali usmerjevalnik ADSL, ki podpira
protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP,
samodejno posredujejo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, s katerimi vaš izdelek
dostopa do interneta, zato vam jih ni treba vnesti ročno. Večina domačih omrežij je dinamičnih.
Kabel LAN
•• Izdelek lahko povežete z lokalnim omrežjem, tako da povežete vrata LAN na hrbtni strani izdelka z
razdelilnikom naslova IP, ki je priključen v zunanji modem. Za povezavo uporabite kabel LAN. Glejte
spodnjo shemo.
LAN
Vrata za modem na steni
Zunanji modem
(ADSL / VDSL)
Kabel za modem
Kabel LAN
Delilnik IP
(s strežnikom DHCP)
Kabel LAN
RJ45
Nekatera omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, morate med
nastavitvijo omrežne povezave ročno vnesti vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS na
zaslonu za nastavitev kabelske povezave. Če ne veste vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod
in DNS, se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev.
Če uporabljate operacijski sistem Windows, lahko te vrednosti preverite tudi v računalniku.
――Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP.
――Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.
Kabel LAN
112
Nastavite omrežno povezavo za uporabo internetnih storitev, kot je nadgradnja programske opreme.
2
V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
Samodejno Network Settings (žično)
3
V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
4
Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
Omogoča priključitev v omrežje s kablom LAN.
Najprej morate vključiti kabel LAN.
Samodejna nastavitev
Ročna nastavitev
1
Nastavite možnost Network type na Wired na strani Network Settings.
1
Nastavite možnost Network type na Wired na strani Network Settings.
2
Pritisnite gumb Connect, da zaženete možnost Network Settings.
2
Pritisnite gumb Connect, da zaženete možnost Network Settings.
-- Gumb Connect je na voljo samo, če je kabel LAN pravilno priključen.
3
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in preveri omrežno povezavo.
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Wired network and Internet connection
completed.«.
――Če postopek vzpostavitve povezave ne uspe, preverite povezavo z vrati LAN.
――Če s samodejnim postopkom ni mogoče najti vrednosti omrežne povezave ali če želite povezavo
nastaviti ročno, se pomaknite na naslednje poglavje o ročni
-- Gumb Connect je na voljo samo, če je kabel LAN pravilno priključen.
3
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in začne se postopek preverjanja. Pritisnite Stop. Postopek
preverjanja se ustavi.
4
Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
5
Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP settings izberite Enter manually. Ponovite postopek
vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
Ročno Network Settings (žično)
――Če za IP settings nastavite Enter manually, se nastavitev DNS setting samodejno spremeni v
Enter manually.
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod in naslov
strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave ogledate
tako.
1
6
Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in
začne se postopek preverjanja.
7
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Wired network and Internet connection
completed.«.
Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
113
Multimedia Device Settings
FTP Mode
Nastavite način delovanja FTP.
MENUm → Network → Multimedia Device Settings → ENTERE
•• Active / Passive
Drugim napravam, kot so pametni telefoni in tablični računalniki v vašem omrežju, omogoča deljenje
vsebine z izdelkom.
Device Name
Server Network Settings
MENUm → Network → Server Network Settings → ENTERE
Connect to server
MENUm → Network → Device Name → ENTERE
Izberite ali vnesite ime naprave.
To ime je mogoče prikazati v omrežnih daljinskih upravljalnikih prek omrežja.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
Za zagon funkcije Player vzpostavite povezavo z omrežjem.
•• Server Address / SSL / Port
――Če je možnost SSL omogočena, bo strežnik uporabil https in šifriral prenos podatkov.
――Vnesite naslov IP strežnika in številko vrat. Za številko vrat uporabite številko 7001. (Če s strežnikom
ne morete vzpostaviti povezave prek vrat 7001, se obrnite na skrbnika strežnika, ki vam bo pomagal
poiskati pravilno številko vrat, nato spremenite številko vrat.)
MagicInfo Mode
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezno možnost MagicInfo Mode.
•• Lite / Premium
Server Access
Izberite način povezave z omrežjem strežnika.
•• Allow / Deny
114
Poglavje 10
System
Accessibility
Menu Transparency
Nastavite prosojnost menijskega polja.
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
•• High / Medium / Low
Accessibility
Menu Transparency
High Contrast
Medium
High Contrast
Off
Enlarge
Off
V razdelku Meni nastavite ozadje in pisavo na barve z visokim kontrastom. Če je izbrana ta možnost, meniji niso prosojni.
•• Off / On
Enlarge
Nastavite, ali želite povečati označen element v razdelku Meni.
•• Off / On
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
115
Setup
Začetne nastavitve (System)
Ko prvič vklopite izdelek, konfigurirajte osnovne nastavitve, kot so jezik, kanal in ura.
MENU m → System → Setup → ENTER E
Pritisnite tipko .
――Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
System
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
1
Accessibility
Izbiranje jezika
Setup
Pritisnite gumb u ali d, nato pa še gumb E. Določite jezik menija na zaslonu.
2
Time
Auto Source Switching
Display Orientation
-- Landscape / Portrait
Konfigurirajte usmeritev strani menija.
Power Control
3
Eco Solution
Temperature Control
Menu Language
Auto Power Off
-- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Če v določenem času ne pritisnete gumba na daljinskem upravljalniku ali se ne dotaknete gumba na sprednjem delu
izdelka, se bo izdelek izklopil samodejno, da ne pride do pregrevanja.
77
4
Network Settings
Nastavite omrežno povezavo. Za začetek pritisnite gumb E. Če ne poznate podatkov za nastavitev omrežja ali ga želite
nastaviti pozneje, izberite Skip. Omrežno povezavo lahko nastavite pozneje v meniju Network.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
5
Clock Set
Nastavite trenutni datum in uro, nato pa izberite Next.
116
6
Play via
-- MagicInfo / URL Launcher
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezni način predvajalnika.
――Nastavitev možnosti Play via se pojavi samo, če ste povezani z omrežjem.
7
Device Name
-- User Input / [Signage]Display 1 ~ 6
Izberite ali vnesite ime naprave.
To ime je mogoče prikazati v omrežnih daljinskih upravljalnikih prek omrežja.
8
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
117
Time
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali Sleep Timer. S funkcijo Timer lahko izdelek nastavite tako, da se ob določenem času
samodejno vklopi ali izklopi.
――Za prikaz trenutne ure pritisnite gumb INFO.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se lahko
premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
――Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
DST
Vklop ali izklop funkcije DST (poletni/zimski čas).
Off / On
•• Start Date: Nastavite začetni datum za poletni čas.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• End Date: nastavitev datuma konca poletnega časa.
•• Time Offset: nastavitev pravilne ure glede na časovni pas.
Sleep Timer
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite E. Če želite preklicati Sleep Timer, izberite Off.
Power On Delay
Ko povezujete več izdelkov, prilagodite čas vklopa za vsak izdelek, da preprečite preobremenitev (v obsegu 0–50 sekund).
118
Auto Source Switching
Če zaslon vklopite, ko je za Auto Source Switching izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno
iskal aktiven video signal v drugih virih video signala.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Če je za Auto Source Switching izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
Off
Off
끄기
All
DVI
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej bo preveril prvi
in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in prikazalo se bo sporočilo,
da ni signala.
Če je možnost Primary Source nastavljena na All, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med vhodnimi video
viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
――Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
――Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
119
Power Control
Auto Power On
Ta funkcija samodejno vklopi izdelek, takoj ko ga priključite. Gumba za vklop ni treba pritisniti.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
PC module power
Power Control
Auto Power On
Off
Računalniški modul je mogoče vklopiti/izklopiti ločeno od zaslona.
Synced power-on
PC module power
Max. Power Saving
On
Standby Control
Power Button
•• Off / On
Auto
Power on only
Network Standby
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off
Če želite vklopiti računalniški modul brez vklopa zaslona velikega formata, izberite Off.
•• Off / On
Synced power-off
Če želite izklopiti zaslon velikega formata, ne pa tudi računalniškega modula, izberite Off.
•• Off / On
Max. Power Saving
Izklopi izdelek, da bi zmanjšal porabo energije, kadar je računalnik določen čas nedejaven.
•• Off / On
――Na voljo le v načinih PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort.
120
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC module power
Max. Power Saving
On
Standby Control
Power Button
Auto
Power on only
Network Standby
Off
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil način
varčevanja z energijo.
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
――Možnost Standby Control je na voljo le, če je za Source izbrano PC, DVI, HDMI1, HDMI2 ali DisplayPort.
――Če se prikaže sporočilo "No Signal", ko je vhodna naprava priključena, preverite povezave kablov.
――Če je možnost No Signal Message nastavljena na Off, se sporočilo No Signal ne bo prikazalo.
V tem primeru možnost No Signal Message nastavite na On.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
Power Button
Gumb za vklop lahko nastavite, da vklopi napravo ali jo vklopi/izklopi.
•• Power on only: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi.
•• Power on and off: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi/izklopi.
Network Standby
Ta funkcija ohranja omrežje aktivno, ko izklopite izdelek.
•• Off / On
121
Eco Solution
Energy Saving
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
Min. Backlight
No Signal Power Off
Off
Če je za Eco Sensor izbrano On, lahko najmanjšo svetlost zaslona prilagodite ročno. Min. Backlight je najtemnejši način
osvetlitve. Nastavitev Min. Backlight mora biti nižja od nastavitve Backlight.
――Če je za Eco Sensor izbrano On, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na intenzivnost
Auto Power Off
4 hours
•• Off / On
――Če prilagodite nastavitev High v meniju Picture in je možnost Eco Sensor vklopljena, se bo možnost Off izklopila.
svetlobe v prostoru.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Screen Lamp Schedule
Prilagodite svetlost plošče. Bliže ko je vrednost številki 100, svetlejša je plošča.
•• Off / On
122
No Signal Power Off
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
4 hours
Ko naprava ne sprejema signala iz nobenega vira, napravo izklopite, da prihranite energijo.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu varčevanja z energijo.
――Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Auto Power Off
Če v določenem času ne pritisnete gumba na daljinskem upravljalniku ali se ne dotaknete gumba na sprednjem delu izdelka,
se bo izdelek izklopil samodejno, da ne pride do pregrevanja.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Temperature Control
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
System
Temperature Control
Priporočena delovna temperatura izdelka je od 75 do 80 C (če je temperatura okolja 40 C)).
――Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej narašča, se
77
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
123
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Konfigurirajte možnosti za zunanje vnosne naprave, ki so povezane z izdelkom.
Keyboard Settings
Ko tipkovnico povežete z izdelkom, se prikaže meni Keyboard Settings.
Select Keyboard
Med razpoložljivimi povezanimi tipkovnicami izberite tisto, ki jo želite uporabiti.
――Uporabite lahko tudi zgolj eno povezano tipkovnico.
Keyboard Options
――Odvisno od države.
Keyboard Language
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Določite vnosni jezik tipkovnice.
Keyboard type
Določite vrsto tipkovnice.
Switch Input Language
Konfigurirajte kombinacijo tipk za spremembo vnosnega jezika.
124
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Mouse Settings
Ko miško povežete z izdelkom, se prikaže meni Mouse Settings.
Select Mouse
Konfigurirajte nastavitve povezave z miško ali možnosti za povezane miške.
――Uporabljate lahko samo eno miško od vseh povezanih.
Mouse Options
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Odvisno od države.
Primary Button
Izberite miškin gumb za izvajanje osnovnih funkcij (klik in potrditev).
•• Left (privzeto) / Right
Pointer Speed
Nastavite hitrost miškinega kazalca.
•• Slow / Standard / Fast
125
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Pointer Settings
Določite velikost, hitrost in obliko kazalca.
Pointer Size
Določite velikost kazalca.
•• Small / Medium / Large / Extra Large
Pointer Speed
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Določite hitrost kazalca. Višja hitrost poveča občutljivost kazalca.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Image
Določite obliko kazalca.
•• Image 1 ~ Image 10
126
Play via
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezen način Play via.
Domači zaslon se lahko razlikuje glede na nastavitev.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Odprl se bo zaslon Change PIN.
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter New PIN. Iste štiri znake vnesite še v Confirm New PIN.
Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko Close. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
――Privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
127
Security
Safety Lock
――Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
•• Off / On
Security
S funkcijo Safety Lock zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba LOCK na daljinskem
upravljalniku.
Safety Lock
Off
Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0).
· Power On Button
Off
Power On Button
Button Lock
Off
Vklopite to funkcijo, da boste lahko s tipko za vklop na daljinskem upravljalniku vklopili napravo, ko je omogočena funkcija
Safety Lock.
USB Auto Play Lock
Off
Mobile Connection Lock
Off
•• Off / On
Button Lock
V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Če je za Button Lock izbrano On, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
•• Off / On
128
USB Auto Play Lock
Security
Safety Lock
Off
· Power On Button
Off
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Mobile Connection Lock
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali želite, da se vsebina storitve MagicInfo, ki je shranjena v priključeni napravi USB, predvaja samodejno.
•• Off
Samodejno predvajaj vsebino storitve MagicInfo, shranjeno v napravi USB.
•• On
Vsebine storitve MagicInfo, shranjene v napravi USB, ne predvajaj samodejno.
――Ko priključite napravo USB z vsebino storitve MagicInfo, bo pet sekund prikazan napis »USB Auto Play Lock : On«.
Mobile Connection Lock
Drugim napravam v omrežju, kot so pametni telefoni in tablični računalniki, preprečuje deljenje vsebine s predvajalnikom
Signage.
•• Off / On
129
General
Smart Security
Vključena je tudi protivirusna zaščita za prikazovalno napravo in priključene pomnilniške naprave.
MENUm → System → General → ENTERE
Smart Security
General
S to možnostjo lahko vklopite/izklopite zaščito za Smart Security.
•• Off / On
Smart Security
On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Preverite, ali so prikazovalna naprava in priključene pomnilniške naprave okužene z virusi.
Isolated List
To je seznam elementov, ki so izolirani, saj so okuženi z virusi.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Scan
Off
Allowed List
To je seznam elementov, ki so dovoljeni, saj niso okuženi z virusi.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Settings
Nastavite možnosti funkcije Smart Security.
Auto Scan
Samodejni pregled, ko je prikazovalna naprava vklopljena.
•• Off / On
Move to Isolated List automatically
Samodejno premikanje virusov na seznam izoliranih.
•• Off / On
130
BD Wise
General
Zagotavlja optimalno kakovost slike za Samsungove DVD/Blu-ray predvajalnike in domači kino, ki podpirajo funkcijo BD Wise.
Če je za BD Wise izbrano On, način slike samodejno preklopi v optimalno ločljivost.
Smart Security
On
BD Wise
On
•• Off / On
――Ta možnost je na voljo, če Samsungove izdelke, ki podpirajo BD Wise, priključite v izdelek s kablom HDMI.
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
――Funkcija BD Wise je na voljo le, če je priključen vir signala, ki podpira funkcijo BD Wise.
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
131
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Smart Security
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Anynet+ je funkcija, s katero lahko upravljate vse priključene Samsungove naprave, ki podpirajo Anynet+ z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega izdelka. Sistem Anynet+ lahko uporabljate le s Samsungovimi napravami, ki vključujejo funkcijo
Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša Samsungova naprava podpira to funkcijo, preverite, ali je na napravi logotip sistema
Anynet+.
――Naprave s funkcijo Anynet+ lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka, ne s tipkami na izdelku.
――Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V takem primeru znova izberite napravo Anynet+.
DivX® Video On Demand
Game Mode
――Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti oziroma aktivna.
Off
――V načinu PIP je funkcija Anynet+ na voljo le, če je AV-naprava priključena kot primarni zaslon. Če je AV-naprava priključena
kot sekundarni zaslon, funkcija ne deluje.
――Anynet+ podpira največ 12 AV-naprav. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Meni Anynet+
Meni Anynet+ se spreminja glede na vrsto in stanje naprav Anynet+, ki so priključene v izdelek.
――Pritisnite tipko TOOLS, da odprete meni Anynet+, nato izberite želeni meni.
Meni »Anynet+«
Opis
View PC
Spremeni način Anynet+ v način PC.
Select Device
Prikaže seznam naprav Anynet+.
(ime_naprave) MENU
Prikaže menije priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik DVD-jev,
se prikaže meni diska predvajalnika DVD-jev.
(ime_naprave) Tools
Prikaže menije z orodji priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik
DVD-jev, se prikaže meni z orodji predvajalnika DVD-jev.
――Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
(ime_naprave) Title Menu
Prikaže menije z naslovi diska v priključeni napravi. Če je na primer priključen
predvajalnik DVD-jev, se prikaže meni z naslovi filma v predvajalniku DVD-jev.
――Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
132
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Nastavite, da se naprava Anynet+ samodejno izklopi (Off), ko izklopite izdelek.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• No / Yes
――Če je za Auto Turn Off izbrano Yes, se bodo delujoče zunanje naprave izklopile hkrati z izdelkom.
――Morda ne bo omogočeno, odvisno od naprave.
Search for Devices
Preklapljanje med napravami Anynet+
1
Pritisnite tipko TOOLS, izberite Anynet+ (HDMI-CEC) in pritisnite E.
2
Izberite Select Device in pritisnite tipko E.
Če ne najdete želene naprave, izberite Refresh, da osvežite seznam.
3
Izberite napravo in pritisnite tipko E. Preklopite na izbrano napravo.
――Meni Select Device se prikaže le, če je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
――Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Ko se izvaja postopek preklopa, ga ne morete preklicati.
――Če ste napravo Anynet+ izbrali tako, da ste pritisnili tipko SOURCE in nato izbrali vhodno napravo, ne morete uporabiti
funkcije Anynet+.
――Preklopite na napravo Anynet+ z možnostjo Select Device.
133
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
Težava
Anynet+ ne deluje.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira le naprave Anynet+.
•• Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno priključen.
•• Preverite, ali so kabli Video/Audio/HDMI naprave Anynet+ pravilno priključeni.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
•• Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo Anynet+.
•• Anynet+ v določenih okoliščinah ne deluje. (začetna nastavitev)
•• Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in nato znova vklopite izdelek.
•• Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.
Anynet+ želim zagnati.
•• Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena v izdelek, nato pa preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On
v meniju System.
•• Pritisnite tipko TOOLS, da odprete meni Anynet+, nato izberite želeni meni.
Anynet+ želim zapreti.
•• Izberite View PC v meniju Anynet+.
•• Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite tipko SOURCE in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
"Disconnecting Anynet+ device
...".
•• Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.
Naprava Anynet+ ne predvaja.
•• Funkcije predvajanja ni mogoče uporabiti, ko se izvaja začetna nastavitev.
•• Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko izdelek dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopi na
napravo Anynet+.
134
Težava
Priključena naprava ni prikazana.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.
•• Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
•• Znova poiščite naprave Anynet+.
•• Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s kablom HDMI.
•• Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
•• Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije ali izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.
135
HDMI Hot Plug
General
Smart Security
On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
•• Off / On
DivX® Video On Demand
Prikaže kodo registracije, ki je bila odobrena za izdelek.
Če vzpostavite povezavo s spletnim mestom DivXⓇ in se registrirate s to kodo, lahko prenesete registracijsko datoteko VOD.
Dodatne informacije o vsebini DivXⓇ VOD najdete na spletnem mestu "http://vod.divx.com".
DivX® Video On Demand
Game Mode
Ta funkcija vklopi časovni zamik za vklop vhodne naprave DVI/HDMI.
Off
Game Mode
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si tako
zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
――Previdnostni ukrepi in omejitve za Game Mode
Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju za Game Mode izberite Off.
136
Reset System
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
137
Poglavje 11
Podpora
Software Update
-- Current version: to je različica
programske opreme, ki je že nameščena
v izdelku.
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
――Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova
vklopi.
――Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve,
tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
Update now
Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
Auto update
Ta funkcija samodejno posodobi izdelek, ko ga ne uporabljate.
•• Off / On
138
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
――Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
139
Go to Home
Dostopno prek gumba HOME
Izberite možnost Go to Home za predvajanje različne vsebine iz pomnilniške naprave ali povezanega omrežja.
Player
na daljinskem upravljalniku.
Poiščite ali predvajajte kanale ali vsebino, shranjeno v napravah.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Ustvarite urnike za vsebino v lokalnih kanalih ali uredite shranjene kanale.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Template
Če želite ustvariti vsebino, izberite predlogo.
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
Clone Product
Izvozite nastavitve izdelka v napravo USB ali naložite nastavitve iz naprave USB.
Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Za podrobnosti o možnostih podmenija si oglejte poglavje »Funkcija domačega zaslona«.
ID Settings
Monitorju dodelite ID.
Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
140
Video Wall
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri modeli morda ne bodo podpirali funkcije MagicInfo.
Network Status
Preverite trenutno omrežje in internetno povezavo.
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
On/Off Timer
――Za uporabo funkcije On/Off Timer morate nastaviti uro.
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
Ticker
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
More settings
Pojavi se meni z nastavitvami slike.
141
Reset All
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
142
Poglavje 12
Predvajanje fotografij, videov in glasbe (predvajanje medijev)
Uživajte v videoposnetkih, fotografijah in glasbi, ki so shranjene v napravi USB MSC (Mass Storage Class).
Predvajajte fotografije, videe ali glasbo iz pomnilniške naprave.
Različno vsebino lahko predvajate na naslednje načine.
•• Uporaba naprave USB: Predvajajte medijsko vsebino, kot so videi, fotografije in glasba, iz naprave USB.
•• Povezovanje pomnilniške naprave: Predvajajte medijsko vsebino iz pomnilniških naprav, kot so pametni telefon, fotoaparat, računalnik ali storitve v oblaku.
Pred uporabo funkcije predvajanja predstavnostne vsebine z napravo
USB preberite naslednje
Pozor
•• Preden povežete napravo USB z izdelkom, naredite varnostno kopijo datotek, da preprečite poškodovanje ali izgubo podatkov.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo podatkov.
•• Med nalaganjem naprave USB ne odstranjujte.
•• Če je naprava USB priključena s podaljškom USB, naprava USB morda ne bo prepoznana, ali pa branje datotek, shranjenih v napravi, ne bo mogoče.
•• Če izdelek ne prepozna priključene naprave USB, so datoteke v napravi USB morda poškodovane ali jih ni mogoče prebrati.
Če pride do tega, priključite napravo USB na računalnik, da jo formatirate, nato jo pravilno priključite.
•• Trdi disk s standardom USB z več kot 2 TB pomnilnika ni podprt.
143
Naprave, združljive s predvajanjem medijev
•• Nekateri digitalni fotoaparati USB, pametni telefoni in zvočne naprave morda ne bodo združljivi z izdelkom.
•• Predvajanje medijev je združljivo samo z napravami USB MSC.
•• MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo za množični prenos.
Primeri naprav MSC so pogoni USB, bralniki bliskovnih pomnilniških kartic in trdi diski USB. (Zvezdišča USB niso podprta.)
Naprave MSC morajo biti priključene neposredno v vrata USB izdelka.
•• Če je priključenih več naprav PTP (Picture Transfer Protocol), bo delovala samo ena.
•• Če je priključenih več naprav MSC, nekatere naprave morda ne bodo prepoznane. Naprave USB, ki zahtevajo močnejše napajanje (višje od 500 mA ali 5 V) morda ne
bodo podprte.
•• Če se prikaže opozorilo o pregretju, medtem ko je naprava USB priključena ali se uporablja, naprava USB morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
•• Ohranjevalnik zaslona se aktivira, če je izdelek nedejaven toliko časa, kot je določeno v možnosti Auto Protection Time.
•• Način varčevanja z energijo v nekaterih zunanjih trdih diskih se bo morda samodejno deaktiviral, ko jih priključite na izdelek.
Datotečni sistem in oblike zapisa
•• Če uporabljate večpredstavnostne datoteke brez licence, predvajanje medijev morda ne bo delovalo pravilno.
•• Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
•• Podprti datotečni sistemu so FAT16, FAT32 in NTFS (samo za branje).
•• Predvajanje medijev podpira obliko zapisa zaporednega JPEG.
Ne podpira progresivne oblike zapisa JPEG.
•• Prikaz slik z višjo ločljivostjo traja dlje.
•• Najvišja podprta ločljivost JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
•• Če datoteka ni podprta ali je okvarjena, se prikaže sporočilo Not Supported File Format..
•• Pri razvrščanju datotek v načinu prikaza mape je v vsaki mapi mogoče prikazati največ 1000 datotek.
•• Če naprava USB vsebuje 8000 datotek in map ali več, se nekatere datoteke in mape morda ne bodo odprle.
•• Predvajanje plačljivih datotek DRM MP3, prenesenih s spletnih mest, ni mogoče.
DRM (Digital Rights Management) se nanaša na sistem za zaščito avtorsko zaščitenih podatkov, ki so v obtoku v internetu, ali drugih digitalnih medijev, tako da
omogoča varno distribucijo in/ali onemogoča nezakonito distribucijo podatkov.
144
Uporaba naprave USB
Priključitev naprave USB
1
Vklop izdelka
2
Napravo USB, v kateri so shranjene fotografije, glasba in/ali filmi, priključite na vrata USB na zadnji strani ali ob strani izdelka.
3
Stran Player se pojavi samodejno, takoj ko napravo USB povežete z izdelkom.
――Če je priključena samo ena naprava USB, se datoteke, shranjene v napravi USB, prikažejo samodejno.
Priporočena je uporaba trdega diska USB,
ki ima napajalnik.
――Za ogled vsebine, shranjene v napravi USB, priključite napravo USB v vrata USB na izdelku.
Odstranjevanje naprave USB
Odstranjevanje naprave USB s seznama Source
1
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE. Ali pa odprite meni Source v meniju OSD.
SOURCE → Source
Priporočamo, da napravo USB odstranite
s pomočjo funkcije Disconnect USB
Device.
2
Izberite USB v meniju Source, nato pa pritisnite gumb TOOLS na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni Options.
3
Izberite Disconnect USB Device in počakajte, da se povezava z napravo USB prekine. Naprava USB je izključena.
145
Predvajanje medijske vsebine iz računalnika/mobilne naprave
Odobritev povezave z računalnikom/mobilno napravo
Predvajajte fotografije, videe ali glasbo iz računalnika ali mobilne naprave.
Če želite medijsko vsebino iz računalnika ali mobilne naprave predvajati v izdelku, morate odobriti povezavo z računalnikom ali mobilno napravo.
――Funkcija predvajanja medijev je na voljo v vseh napravah, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC. Funkcija DLNA DMC omogoča iskanje predstavnostne vsebine in upravljanje
predvajanja vsebine iz izdelka, ko računalnik ali mobilno napravo povežete z izdelkom.
1
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE. Ali pa odprite meni Source v meniju OSD.
SOURCE → Source
2
Izberite Network v meniju Source. Pojavi se meni Network Device.
3
Na zaslonu izberite Options, nato pa Multimedia Device Settings. Pojavil se bo seznam naprav, povezanih z izdelkom.
4
Izberite napravo in odobrite povezavo. Predvajanje je na voljo samo v napravah, ki imajo dovoljenje za povezavo.
――Če zahtevo za predvajanje predstavnostne vsebine pošljete iz računalnika ali mobilne naprave, se pojavi okno z vprašanjem, če dovolite povezavo z izdelkom. Ob
pomoči pojavnega okna priročno povežite napravi.
――Za podrobnosti o konfiguriranju omrežja glejte razdelek Network Settings.
――Izdelek in računalnik morata biti povezana na isto podomrežje.
Vsi naslovi IP so sestavljeni iz štirih delov, ločenih s piko.
(Primer naslova IP: 111.222.333.444). Izdelek mora imeti enak naslov IP kot računalnik, razen četrtega dela naslova, če sta povezana v isto podomrežje. (Npr.
111.222.333.***)
146
Ko je vzpostavljena povezava z domačim omrežjem (DLNA)
Predvajajte vsebino iz naprave prek povezave z domačim omrežjem.
――Predvajanje medijske vsebine s strežnikom DLNA, ki ni Samsungov, lahko povzroči težave z združljivostjo.
――Predvajanje nekatere medijske vsebine, deljene z računalnikom ali mobilno napravo, morda ne bo mogoče, odvisno od vrste kodiranja vsebine ali oblike zapisa. Nekatere
funkcije morda ne bodo na voljo.
――Če je omrežje močno obremenjeno, se medijska vsebina morda ne bo predvajala pravilno. V tem primeru uporabite napravo USB.
1
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE. Ali pa odprite meni Source v meniju OSD.
SOURCE → Source
2
Izberite Network v meniju Source. Pojavi se meni Network Device.
3
Izberite napravo, ki je povezana prek domačega omrežja (DLNA). Pojavil se bo seznam datotek in map, ki jih delite z izbrano napravo.
4
Na seznamu izberite medijsko vsebino za predvajanje. Predvajajte izbrano medijsko vsebino.
Funkcije, ki so na voljo na strani seznama medijske vsebine
SOURCE → Source → USB
Stran seznama medijske vsebine v pomnilniški napravi zagotavlja naslednje funkcije.
•• Sort by
Preurejanje seznama medijske vsebine za določeno obliko zapisa v želenem načinu pogleda.
-- Ta menijska možnost ni na voljo, če je možnost Filter nastavljena na All.
•• Filter
Med vsebino Photos, Videos in Music v pomnilniški napravi bodo prikazane samo vsebinske datoteke v želeni obliki zapisa.
•• Options
-- Ta menijska možnost ni na voljo, če je možnost Filter nastavljena na All.
147
Menijske možnosti na strani seznama medijske vsebine
Ime možnosti
Operacije
Photos
Videos
Music
Slide Show
Zaženite diaprojekcijo.
――Ta menijska možnost ni na voljo, če je možnost Sort by nastavljena na Folder.
Encoding
Izberite jezik kodiranja, če se naslov medijske vsebine ne prikaže pravilno.
c
Rename Playlist
Preimenujte seznam predvajanja.
c
Delete Playlist
Izbriše seznam predvajanja.
c
Add to Playlist
Dodajte datoteke na seznam predvajanja ali ustvarite nov seznam predvajanja.
c
Play Selected
Izberite in predvajajte želeno vsebino s seznama medijske vsebine.
c
c
c
Send
Pošljite medijsko vsebino v drugo pomnilniško napravo. To je podobno računalniški
funkciji »kopiraj«.
c
c
c
Index
Izberite kazalo, da priročno ugotovite položaj medijske vsebine, če je v pomnilniški
napravi veliko medijske vsebine.
――Kazala vključujejo tudi datume in alfanumerične znake.
c
c
c
c
――Ta menijska možnost ni na voljo, če je možnost Sort by nastavljena na Folder.
148
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem fotografij
Če pritisnete gumb E ali TOOLS, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete gumb RETURN, gumbi izginejo.
•• Pause / Play
Zaženite ali ustavite diaprojekcijo. Z diaprojekcijo lahko predvajate vse fotografije v mapi.
-- Če ste izbrali ime naprave in pritisnete
tipko INFO, se prikažejo podatki o
izbrani napravi.
-- Če ste izbrali ime datoteke in pritisnete
tipko INFO, se prikažejo podatki o izbrani
datoteki.
•• Previous / Next
Ogled prejšnje ali naslednje fotografije.
•• Settings
Ime možnosti
Slideshow Settings
Operacije
Speed: Spremenite hitrost diaprojekcije.
Effects: Uporabite učinke prehoda med fotografijami.
Rotate
Zavrtite fotografije.
Zoom
Do 4-kratna povečava fotografij.
Picture Mode
Spremenite način Picture Mode.
Background Music
Predvajanje glasbe v ozadju med gledanjem slik.
――Preverite, ali je glasbena datoteka shranjena v isti napravi.
――Med predvajanjem glasbe v ozadju (Background Music) je prikazan mini predvajalnik. Z njim lahko začasno ustavite trenutno predvajanje
ali zamenjate glasbo.
――Previous BGM track / Pause BGM / Play BGM / Next BGM track
Select Speakers
Izberite zvočnik za predvajanje glasbe v ozadju (Background Music).
――Ta menijska možnost je na voljo samo med predvajanjem glasbe v ozadju (Background Music).
Send
Pošljite odprte fotografije v drugo pomnilniško napravo. To je podobno računalniški funkciji »kopiraj«.
Information
Ogled informacij o datoteki.
149
Gumbi in funkcije, ki so na voljo
med predvajanjem videa
Ime možnosti
Select Scene
Operacije
Thumbnails: Izberite prizor in predvajajte video iz tega prizora.
――Funkcija Thumbnails ni na voljo: 1) če sličica videa še ni ekstrahirana, 2) če video vsebuje samo
zvok ali 3) če je video krajši od 60 sekund.
Če pritisnete gumb E ali TOOLS, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete
gumb RETURN, gumbi izginejo.
Chapter Titles: Izberite in predvajajte drug video iz iste mape.
Time Bar: Uporabite lahko gumba l in r za 10-sekundne preskoke po datoteki ali za vnos
določene časovne vrednosti, da preskočite na to točko v videu.
•• Pause / Play
Začasno ustavite ali predvajajte video.
V načinu začasne ustavitve so na voljo naslednje funkcije. Opomba: V načinu
začasne ustavitve zvoka ni mogoče slišati.
•• Rewind / Fast Forward
Previjanje videa nazaj ali naprej. Po potrebi do 3-krat povečajte hitrost
predvajanja. Če želite nastaviti običajno hitrost predvajanja, izberite ∂.
Subtitle
Language / Sync / Reset Sync / Size / Encoding
――Če podnapisi niso prikazani pravilno, spremenite možnost funkcije Encoding.
Repeat
Konfigurirajte način Repeat.
Off
Repeat One: Ponavljajoče predvajanje trenutnega videa.
•• Previous / Next
Če želite predvajati prejšnji video, dvakrat pritisnite . Če  pritisnete samo
enkrat, se bo trenutni video predvajal od začetka.
Če želite predvajati naslednji video, pritisnite ‚.
•• Settings
Repeat All: Ponavljajoče predvajanje vseh videov v mapi.
Rotate
Zavrtite sliko.
Picture Size
Spremenite velikost zaslona (Picture Size). Podprte velikosti zaslona se razlikujejo glede na sliko.
Picture Mode
Spremenite način Picture Mode.
Select Speakers
Izberite zvočnik, ki bo predvajal zvok iz izdelka.
Audio Language
Predvajajte video v želenem jeziku. Ta funkcija se vklopi samo, če predvajana pretočna datoteka
podpira več oblik zapisa zvoka.
Information
Ogled informacij o datoteki.
150
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem glasbe
•• Pause / Play
Začasno ustavite ali predvajajte glasbo.
•• Rewind / Fast Forward
Previjanje glasbe nazaj ali naprej. Po potrebi do 3-krat povečajte hitrost predvajanja. Če želite predvajati prejšnjo glasbeno datoteko, dvakrat pritisnite ∂.
•• Previous / Next
Če želite predvajati prejšnjo glasbeno datoteko, dvakrat pritisnite . Če  pritisnete samo enkrat, se bo trenutna glasba predvajala od začetka.
Če želite predvajati naslednjo glasbeno datoteko, pritisnite ‚.
•• Repeat
Konfigurirajte način Repeat. Možnost Repeat One ponavljajoče predvaja trenutno glasbeno datoteko. Možnost Repeat All ponavljajoče predvaja vse datoteke v
mapi.
•• Shuffle
Omogočite ali onemogočite način naključnega predvajanja.
151
Podprte oblike zapisa datotek za podnapise in predvajanje medijev
Podnapisi
Zunanja
Notranja
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Vsebnik: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
•• Micro DVD (.sub ali .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Vsebnik: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 timed text
Vsebnik: MP4
Podprte ločljivosti slik
Datotečna pripona
Type (Vrsta)
Ločljivost
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
152
Podprte oblike zapisov glasbenih datotek
Datotečna pripona
Type (Vrsta)
Kodek
Komentarji
*.mp3
MPEG
MPEG1, raven zvoka 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcija za iskanje (skok) ni podprta.
Podpira do 2 kanala
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo mogoče predvajati ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Zvok ali video morda ne bo deloval, če je bitna hitrost/hitrost sličic v sekundi vsebine nad združljivimi hitrostmi sličic v sekundi, ki so navedene v zgornji tabeli.
•• Če pri možnosti »Index Table« pride do napake, funkcija »Seek« (Jump) ni podprta.
•• Pri predvajanju videoposnetka prek omrežne povezave lahko pride do jecljanja datoteke.
•• Če bitna hitrost videoposnetka presega 10 Mb/s, prikaz menja lahko traja dalj časa.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso združljive s predvajalnikom.
Videodekoder
Zvočni dekoder
Podpira do H.264, raven 4.1
Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti.
Zvok WMA brez izgub ni podprt.
Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
•• Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
Če je Vorbis samo v vsebniku Webm, podpira do 2 kanala.
•• Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
GMC 2 ni podprt.
Podpira samo BD MVC Spec.
153
Datotečna
pripona
Vsebnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Ločljivost
1920 x 1080
Hitrost sličic
(sličic/s)
6~30
Bitna hitrost
(Mb/s)
30
Zvočni kodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Windows Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
154
Poglavje 13
Navodila za odpravljanje težav
Preden pokličite Samsungov center za
pomoč strankam, preskusite izdelek, kot
je opisano v nadaljevanju. Če težave ne
uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite
računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode
(glejte Podprte ločljivosti).
155
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
PC je prikazan v razdelku Source, če računalnik nima
vzpostavljene povezave.
PC je vedno prikazan v razdelku Source, ne glede na to, ali ima računalnik vzpostavljeno povezavo.
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s
specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
156
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je
združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne
informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Colour Space.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Pojdite v meni System in zagotovite, da je nastavitev Sleep Timer nastavljena na Off.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do 15.
minutah.
Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti
slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.
Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
157
Težave v zvezi z zaslonom
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri predvajanju hitro
premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno prikazana. To še
ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje statike.
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Colour, Brightness in
Sharpness.
Odprite System in prilagodite nastavitve Energy Saving.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Ob robovih zaslona so prikazane prekinjene vrstice.
Če je nastavitev Picture Size nastavljena na Screen Fit, jo spremenite na 16:9.
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.
Te črte so prikazane, če je prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC na zaslonu. Za pomoč se obrnite
na servisni center družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal nestabilen.
To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno ločljivost.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne trakove na
obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega razmerja
višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
158
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Če imate priključen kabel HDMI, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.
Če uporabljate vhodno napravo:
•• zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in
•• preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo
(če je kabel HDMI npr. priključen na zaslon, boste morda morali spremeniti nastavitev zvoka na
HDMI).
Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete dodaten zvočni kabel.
Če ima izdelek vrata za slušalke, zagotovite, da je priključek prazen.
Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.
Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.
Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.
Priključite kabel in preverite moč signala.
Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.
Kljub izklopu zvoka, se ta še vedno predvaja.
Če je Speaker Settings nastavljen na External, sta tipka za glasnost in izklop zvoka onemogočeni.
Prilagodite glasnost zunanjih zvočnikov.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Če spremenite ali izklopite zvok v izdelku, s tem ne boste vplivali na zunanji ojačevalnik (dekodirnik).
159
Težave z zvokom
Iz zvočnikov je mogoče slišati odmev.
Razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zunanjimi zvočniki lahko povzroči odmev.
V tem primeru nastavitev Speaker Settings na External.
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
160
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.
Zaslon je nagnjen.
Odstranite stojalo in ga nato znova pritrdite na izdelek.
Prekinitev delovanja zvoka ali videa.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Trd ali debel kabel lahko poškoduje zvočne in videodatoteke.
Zagotovite, da so kabli dovolj gibljivi, saj boste le tako zagotovili dolgotrajno pravilno delovanje. Če
boste izdelek pritrdili na steno, priporočamo, da uporabite kable pod pravim kotom.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Meni PIP ni na voljo.
Meni je omogočen oz. onemogočen glede na izbrani Source.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: »The defined resolution is not supported.«.
Sporočilo »The defined resolution is not supported.« se prikaže, če ločljivost vhodnega vira presega
največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu HDMI
ni mogoče predvajati.
Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna naprava,
denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je, da je v
izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI.
Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.
Če naletite na te težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI, ki ne
vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
Zvočni vhod
Način zaslona
Osebni računalnik
Auto
Nastavitve računalnika
DVI PC
Audio In (stereo vrata)
Nastavitve računalnika
161
Druge težave
Tipalo IR ne deluje.
Preverite, ali se vklopi lučka, ko na daljinskem upravljalniku pritisnete poljubno tipko.
•• Če se lučka tipala ne vklopi, na hrbtni strani izdelka izklopite gumb za napajanje in ga nato znova
vklopite.
Če se lučka tipala še vedno ne zasveti tudi potem, ko ste izklopili in vklopili gumb za napajanje,
notranja vtičnica morda ne deluje.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
Če je v načinu varčevanja z energijo vhodni vir nastavljen
na DisplayPort, nastavitev zaslona računalnika ni mogoče
shraniti.
•• Izberite System → General in možnost Max. Power Saving nastavite na Off. Lahko pa znova
nastavite nastavitve izhoda zaslona računalnika. Preverite, ali je nastavitev omogočena.
Če zaženete računalnik, ko je vhodni vir nastavljen na
DisplayPort, zaslon BIOS in zaslon za zagon nista prikazana.
•• Zaženite računalnik, kadar je nabor vklopljen ali kadar vhodni vir ni nastavljen na DisplayPort.
162
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve → Dodatno
→ Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
•• Windows ME / 2000: Izberite Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve → Dodatno →
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
-- Dodatna navodila za prilagajanje
najdete v uporabniškem priročniku za
računalnik ali grafično kartico.
•• Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve
zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
frekvenco.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve in nastavite
ločljivost.
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi →
Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
163
Vprašanje
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
Odgovor
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz
in teme → Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Videz in prilagajanje → Prilagodi→ Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a
v računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz
in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve → Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali
nastavitve BIOS-a v računalniku.
164
Poglavje 14
Specifikacije
Splošno
-- Velikost
Ime modela
Zaslon
-- Območje prikaza
V
UD55E-P / UD55E-S
Velikost
Razred 55 (54,6 palca / 138 cm)
Območje prikaza
1209,6 mm (V) x 680,4 mm (N)
Mere (Š x V x G)
1213,5 x 684,3 x 96,6 mm
Teža (brez stojala)
23,3 kg
Napajanje
Izmenično napajanje 100 do 240 V (+/–10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
N
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 0 C–40 C (32 F–104 F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
-- Mere (Š x V x G)
Temperatura: -20 C–45 C (-4 F–113 F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
G
V
Š
165
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim
sistemom optimira nastavitve monitorja.
Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Ta naprava je digitalna oprema razreda A.
[Priporočilo] – samo EU
•• Samsung Electronics izjavlja, da ta Monitor izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
•• Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com/displaysolutions. Pomaknite se na Support
(Podpora) > Search Product Support (Iskanje po podpori za izdelke) in vnesite ime modela.
•• To opremo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
•• To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
166
Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne
uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja
z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z energijo
Normalno delovanje
Ocena
Indikator napajanja
Izklopljen
Poraba toka
270 W
Običajno Najv.
217 W
297 W
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno
napajanje
Izklopljeno
napajanje
(signal SOG: ni podprt v načinu
DPM)
(gumb za napajanje)
(stikalo za napajanje)
Utripa
Vklopljen
Vklopljen
Manj kot 0,5 W
Manj kot 0,5 W
Manj kot 0,5 W
――Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
――Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.
――Da zmanjšate porabo energije na 0, izklopite stikalo na hrbtni strani ali izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite
napajalni kabel.
167
Prednastavljeni časovni načini
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena,
lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60
Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
Ime modela
-- Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve
proti desni strani zaslona, se imenuje
vodoravni cikel. Recipročno število
vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v
enoti kHz.
-- Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat na
sekundo (kot fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali hitrost
osveževanja. Navpična frekvenca se meri
v enoti Hz.
Sinhronizacija
Ločljivost
UD55E-P / UD55E-S
Vodoravna frekvenca
30–81 kHz
Navpična frekvenca
48–75 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza
načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri
čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
168
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
169
Poglavje 15
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
170
WEEE
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega
polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih
vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste
preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na
trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno
odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo
srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih
lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
171
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
Črna matrika
Skupna
elektroda (ITO)
Barvni filter
Optimalna kakovost slike
•• Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
-- Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 6.220.800
Vir
Odvod
•• Zaženite Auto Adjustment, da izboljšate kakovost slike. Če je na sliki kljub samodejni prilagoditvi
viden šum, prilagodite Coarse ali Fine.
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne
pike.
-- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični
ohranjevalnik zaslona.
TFT
Vrata
Elektroda za
slikovne pike (ITO)
Kondenzator (Cs)
Linija podatkovnega vodila
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno
delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur)
prikazuje isti vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče
kristale v slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride
do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z zmanjšanjem
razlike napetosti.
――Vžganost zakasnelih slik se pri uporabi zaslona LCD pri normalnih pogojih ne bi smela pojaviti.
172
Preprečevanje vžganosti slik
――Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite
računalnik ali sistem tako, da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z navodili
za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko servisiranje.
•• Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo
-- Po 12-urni uporabi izdelek izklopite za 2 uri.
-- V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop izdelka.
-- Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.
Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
•• Navadno spreminjanje barve
-- Uporabite 2 barvi
Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.
Type 1
•• navadno spreminjanje barve besedila
-- Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.
Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
OZ348
: 20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
(Svetlost: pomeni svetlost ali temnost barve, ki je odvisna od količine oddane svetlobe.)
――Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
173
Licenca
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Ime Dolby in simbol z dvojno črko D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
Ⓡ
Ⓡ
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung ali
pošljite e-poštno sporočilo na naslov oss.request@samsung.com.
174
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Vsaka od zgoraj navedenih
hitrosti iskanja pomeni število vrstic
učinkovitega iskanja, ki vpliva na
ločljivost zaslona. Hitrost iskanja je
lahko označena z i (prepletena) ali p
(progresivna), odvisno od načina iskanja.
- Iskanje
Iskanje je proces progresivnega
pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo
sliko. Veliko število slikovnih pik ustvarja
čistejšo in bolj živo sliko.
- Progresivno
Pri progresivnem načinu iskanja se vse
vrstice slikovnih pik na zaslonu iščejo
posamezno (progresivno).
- Prepleteno
Pri prepletenem načinu iskanja se
najprej išče vsaka druga vrstica slikovnih
pik od zgoraj navzdol, nato pa se iščejo
preostale vrstice slikovnih pik (ki niso
bile poiskane).
Način neprepletanja in način
prepletanja____ Način neprepletanja
(progresivno iskanje) progresivno
prikazuje vodoravno črto od zgornjega
do spodnjega dela zaslona. Način
prepletanja najprej prikaže vrstice z
lihimi števili in nato vrstice s sodimi
števili. Način neprepletanja se večinoma
uporablja pri monitorjih, saj ustvarja
jasnost zaslona, način prepletanja pa se
večinoma uporablja pri televizorjih.
Razdalja med pikami____ Zaslon je
sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Krajša razdalja med pikami ustvarja
višjo ločljivost. Razdalja med pikami
je najkrajša razdalja med pikami iste
barve. Razdalja med pikami se meri v
milimetrih.
Navpična frekvenca____ Izdelek
prikaže eno sliko večkrat na sekundo
(kot utripajoča fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Navpična frekvenca
se meri v enoti Hz.
Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike 60krat v sekundi.
Vodoravna frekvenca____ Čas branja
ene vrstice od leve proti desni strani
zaslona se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla
se imenuje vodoravna frekvenca.
Vodoravna frekvenca se meri v enoti
kHz.
Vir____ Vhodni vir pomeni vhodno
video napravo, povezano z izdelkom, na
primer videokamero, videorekorder ali
predvajalnik DVD.
Vrata za komponente (zelena, modra
in rdeča)____ Vrata za komponente,
ki zaznavajo, prenašajo in sprejemajo
kontrastne signale, zagotavljajo boljšo
kakovost slike kot kateri koli drug način
video povezave.
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD
je masovni pomnilniški disk v velikosti
CD-ja, na katerega lahko shranjujete
večpredstavnostne aplikacije (avdio,
video ali igre) s tehnologijo stiskanja
video podatkov MPEG-2.
Plug & Play____ Funkcija Plug &
Play omogoča samodejno izmenjavo
informacij med monitorjem in
računalnikom za optimalno okolje
zaslona. Izdelek uporablja mednarodni
standard VESA DDC za izvajanje funkcije
Plug & Play.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko
z enim kablom povežete z digitalnim
avdio in video virom visoke razločljivosti
in ne zahteva stiskanja.
Ločljivost____ Ločljivost je število
vodoravnih pik (slikovnih pik) in
navpičnih pik (slikovnih pik), ki
sestavljajo zaslon. Predstavlja raven
prikaza podrobnosti. Višja ločljivost
omogoča prikaz večje količine podatkov
na zaslonu in je koristna za izvajanje več
opravil hkrati.
Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni, da
je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih
slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih slikovnih pik (navpična
ločljivost).
Multiple Display Control (MDC)____
Aplikacija MDC (Multiple Display
Control) omogoča hkraten nadzor
več prikazovalnih naprav z osebnim
računalnikom. Komunikacija med
računalnikom in monitorjem poteka
prek kablov RS232C (serijski prenos
podatkov) in RJ45 (LAN).
175
Download PDF

advertising