Uporabniški priročnik
ED65E ED75E
EM65E EM75E
DC32E DC40E DC48E DC55E
DC32E-M DC40E-M DC48E-M DC55E-M
DC40E-H DC48E-H
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Priporočljivo je, da modele EDE, EME, DCE uporabljate manj kot 16 ur na dan.
Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
6
Varnostni ukrepi
7
Simboli7
Čiščenje7
Shranjevanje8
Elektrika in varnost
8
Namestitev9
Delovanje11
Priprave
Pregled komponent
14
Komponente14
Deli15
Nadzorna plošča
15
Zadnja stran
17
Zadnja stran
18
Ključavnica proti kraji
19
Daljinski upravljalnik
20
Pred namestitvijo izdelka
(Navodila za namestitev)
22
Preklapljanje med pokončnim in ležečim
načinom22
Prezračevanje22
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 23
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev
na steno
23
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
23
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)24
Daljinski upravljalnik (RS232C)
25
Povezava kablov
25
Povezava28
Kode nadzora
29
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
38
38
Povezava z računalnikom
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
38
38
39
39
40
Povezava z video napravo
Povezava s kablom AV
Povezava s komponentnim kablom
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
41
41
41
42
43
Povezava z zvočnim sistemom
43
Priključevanje kabla LAN
44
Povezovanje z vmesnikom HDBase-T
45
Sprememba vira signala
46
Source46
Uporaba MDC
Namestitev in odstranitev programa MDC 47
Namestitev47
Odstranitev47
Povezovanje z MDC
48
Uporaba MDC po standardih RS-232C
(standardi za serijsko podatkovno
komunikacijo)48
Uporaba MDC po ethernetu
49
Prilagoditev zaslona
Picture Mode50
Če je vir signala PC, DVI, HDMI(PC)50
Če je vir signala AV, Component, HDMI(AV)50
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)51
Gamma51
Calibrated value52
Picture Size53
Picture Size53
Position54
Zoom/Position54
Resolution Select55
Auto Adjustment55
PC Screen Adjustment56
2
Kazalo
PIP57
Advanced Settings58
Dynamic Contrast59
Black Tone59
Flesh Tone59
RGB Only Mode59
Colour Space59
White Balance59
Motion Lighting59
Picture Options60
Colour Tone61
Colour Temp.61
Digital Clean View61
MPEG Noise Filter61
HDMI Black Level62
Film Mode62
Motion Plus62
Dynamic Backlight62
Picture Off63
Reset Picture63
Prilagoditev zvoka
Sound Mode64
Sound Effect65
Speaker Settings66
Reset Sound66
Network
System
Network Status67
Setup79
Network Settings67
Network type67
Nastavitve omrežja (žično)
68
Nastavitve omrežja (brezžično)
70
WPS(PBC)72
Menu Language80
Wi-Fi Direct73
AllShare Settings73
Server Network Settings74
Connect to server74
Server Access74
FTP Mode74
Device Name74
Applications
Source List75
Refresh75
Edit Name75
Information75
MagicInfo Lite76
Predvajanje vsebine iz notranjega
pomnilnika ali naprave USB
76
Network Channel77
Multi Control80
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control80
Time81
Clock Set81
Sleep Timer81
On Timer81
Off Timer82
Holiday Management82
Eco Solution83
Energy Saving83
Eco Sensor83
No Signal Power Off83
Auto Power Off83
Auto Protection Time84
Screen Burn Protection85
Pixel Shift85
Timer86
Immediate display87
Side Grey87
Ticker88
Video Wall89
Video Wall89
Format89
Horizontal89
3
Kazalo
Vertical90
Screen Position90
Source AutoSwitch Settings91
Source AutoSwitch91
Primary Source Recovery91
Primary Source91
Secondary Source91
Change PIN92
General93
Max. Power Saving93
Game Mode93
Auto Power On93
Safety Lock93
Button Lock94
Standby Control94
HDBT Standby94
Network Standby94
Lamp Schedule95
OSD Display95
Power On Adjustment95
Temperature Control95
Anynet+ (HDMI-CEC)96
Anynet+ (HDMI-CEC)96
Auto Turn Off97
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
98
Clone Product100
Reset System100
Reset All101
DivX® Video On Demand101
PC module power101
Synced power-on101
Synced power-off101
Podprte oblike zapisa datotek za
podnapise in predvajanje medijev
110
Podnapisi110
Podprte oblike zapisa slik
110
Podprte oblike zapisov glasbenih datotek
111
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
111
Support
Software Update102
Update now102
Contact Samsung102
Predvajanje fotografij, videov in
glasbe (predvajanje medijev)
Pred uporabo funkcije predvajanja
predstavnostne vsebine z napravo USB
preberite naslednje
103
Uporaba naprave USB
105
Menijske možnosti na strani seznama medijske
vsebine106
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem fotografij
107
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem videa
108
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem glasbe
109
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom
družbe Samsung za pomoč strankam
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
114
114
114
115
Vprašanja in odgovori
122
Specifikacije
Splošno123
Prednastavljeni časovni načini
125
4
Kazalo
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
127
Ni napaka na izdelku
127
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 127
Drugo127
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
128
Optimalna kakovost slike
128
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
128
Licenca130
Terminologija131
5
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2016 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
-- (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
-- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
6
Varnostni ukrepi
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov
Pozor
LCD zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI
HRBTNEGA DELA)
1
Izklopite izdelek in računalnik.
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
3
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in
vzdrževanje monitorja.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
•• Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila
ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.
!
•• Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
Simboli
Opozorilo
4
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost izdelka.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
7
Shranjevanje
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne
odlagajte pod težke predmete.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
Uporaba vlažilcev zraka UV v bližini svetlečih se izdelkov lahko povzroči bele madeže na površini izdelkov.
――Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).
Elektrika in varnost
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
•• Sicer lahko pride do požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave
tipa 1).
•• Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
!
8
Namestitev
Pozor
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
•• Sicer lahko pride do požara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne
uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
!
•• Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti
ovir.
•• Uporabljajte le odobrene omarice.
!
•• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti
napajanje monitorja.
!
Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na
primer polica s knjigami ali omara.
•• Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za
izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
!
!
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
•• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
9
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena
polica, neravna površina in tako dalje).
Pozor
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko
poškoduje ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Lahko pride do poškodbe zaslona.
!
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji
spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
•• Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Izdelek previdno odložite.
•• Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in
stabilno površino.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči
deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno
velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali
večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval
daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
•• Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
10
Delovanje
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo
otroke (igrače, slaščice itd.).
•• Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči
po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Opozorilo
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali
spreminjajte izdelka.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
!
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa
iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
!
!
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali
dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung
za pomoč strankam.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli
kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
•• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
!
Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z
gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega
udara.
GAS
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali
kateri koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
11
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
Pozor
•• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
!
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
•• Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način
varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
!
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
-_100
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko
vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara,
električnega udara ali uhajanja električnega toka.
!
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
•• Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je
voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
12
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v
usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•• S tem boste odpravili utrujenost oči.
•• Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane
vroč.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove
in rabljene baterije hkrati.
•• Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo
ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
•• Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
!
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti
v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•• Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
!
•• Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa
lahko pade in pride do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
!
•• Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji
javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali
akumulatorskih baterij.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.
•• Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
13
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
-- Če katere koli komponente manjkajo, se
obrnite na ponudnika, pri katerem ste
izdelek kupili.
Komponente
――Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
-- Slike so lahko videti drugače kot dejanske
komponente.
-- Stojalo ni priloženo. Če želite namestiti
stojalo, ga lahko kupite posebej.
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Pravna navodila
Napajalni kabel
+
-
-- Z vmesnikom RS232C lahko povežete
drug monitor s kablom RS232C z
9-pinskim D-SUB priključkom.
+
Baterije
(ni na voljo povsod)
Daljinski upravljalnik
Kabel D-SUB
(samo za EDE in EME)
Adapter RS232C (IN)
Držalni obroč (4EA)
(samo za EDE in EME)
14
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
Deli
namenom izboljšave kakovosti.
Gumbi
Nadzorna plošča
Opis
Vklopi izdelek.
Če pritisnete gumb , ko se izdelek vklopi, se bo prikazal nadzorni meni.
――Za izhod iz menija na zaslonu pritisnite in držite tipko na plošči vsaj eno sekundo.
Odpre nadrejeni ali podrejeni meni. Prilagodite lahko tudi vrednost možnosti.
Tipka na
plošči
Odpre levi ali desni meni.
――Glasnost prilagodite tako, da pomaknete tipko na plošči v levo ali desno, ko
nadzorni meni ni prikazan.
Zvočnik
Logotip vmesnika
(izbirno)
DC32E DC32E-M
Daljinski senzor
Logotipa ločilnika ne vlecite s silo. Logotip se lahko strga ali odlomi.
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da
izvedete ustrezno funkcijo.
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik
tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Zvočnik
Logotip vmesnika
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
Daljinski senzor
15
――Če pritisnete gumb
nadzorni meni.
na tipki na plošči ko se izdelek vklopi, se bo prikazal
Gumbi
Opis
Izbere priključeni vir signala.
Nadzorni meni
Source
EDE / EME
Pomaknite tipko na plošči v desno in izberite Source
v nadzornem meniju. Ko se
prikaže seznam vhodnih virov, pomaknite tipko na plošči v levo ali desno, da izberete
želeni vhodni vir. Nato pritisnite tipko na plošči.
Odpre meni na zaslonu.
Menu
Pomaknite tipko na plošči v levo in izberite Menu
v nadzornem meniju. Prikaže
se nadzorni zaslon menija na zaslonu. Pomaknite tipko na plošči v desno, da izberete
želeni meni. Podmeni lahko izberete tako, da pomaknete tipko na plošči navzgor,
navzdol ali v levo ali desno. Če želite spremeniti nastavitve, izberite želeni meni in
pritisnite tipko na plošči.
Odpre način MagicInfo.
MagicInfo
Pomaknite tipko na plošči navzgor in izberite MagicInfo
――Podprti so samo modeli DCE, DCE-M, DCE-H.
v nadzornem meniju.
Prikaz menija Tools.
Return
Tools
DCE / DCE-M / DCE-H
Pomaknite tipko na plošči navzgor in izberite Tools
――Podprti so samo modeli EDE, EME.
v nadzornem meniju.
Izklopi izdelek.
Power off
Pomaknite tipko na plošči navzdol in izberite Power off
Nato pritisnite tipko na plošči.
Return
Zapre trenutni meni.
v nadzornem meniju.
Return
16
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
HDBT IN
Opis
Z oddajnikom HDBaseT pošilja signal HDMI v priključen kabel LAN.
――Podprti so samo modeli EME.
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Podprti so samo modeli EDE, EME.
USB
(5V, 1.5A)
DVI IN / MAGICINFO IN
HDBT IN
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
DVI IN: Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Za povezavo z omrežnim vmesnikom (na prodaj posebej) uporabite
(namenski) kabel DP-DVI.
USB
(5V, 1.5A)
HDMI IN
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
RGB IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.
RS232C IN
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
RS232C OUT
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN
RGB IN
RS232C IN
RS232C OUT
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
AUDIO
OUT COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
AUDIO OUT
Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.
AV IN / COMPONENT IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo prek vmesnika za komponente/AV.
IR / AMBIENT SENSOR IN
Napaja zunanjo ploščo s senzorji ali prejema signal svetlobnega senzorja.
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
17
Zadnja stran
Vrata
Opis
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
AUDIO OUT
Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Podprti so samo modeli DCE, DCE-M, DCE-H.
AV IN / COMPONENT IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo prek vmesnika za komponente/AV.
AUDIO IN
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
AUDIO OUT
USB
COMPONENT IN
(5V, 1.5A)
DVI IN / MAGICINFO IN
AUDIO IN
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
DVI IN: Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Za povezavo z omrežnim vmesnikom (na prodaj posebej) uporabite
(namenski) kabel DP-DVI.
USB
(5V, 1.5A)
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN 1
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
IR IN
Napaja zunanjo ploščo s senzorji ali prejema signal svetlobnega senzorja.
RS232C IN
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
RGB IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.
RJ45
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
HDMI IN 2
IR IN
RS232C IN
RGB IN
RJ45
18
Ključavnica proti kraji
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
――Stojalo: na prodaj posebej
1
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4
Zaklenite napravo za zaklepanje.
-- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
-- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
-- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
19
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
――Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
POWER
OFF
Vklopi izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Prilagodite glasnost.
spremenite vhodni vir.
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Številski gumbi
Za vnos gesla v meni na zaslonu.
9
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
CH LIST
utiša zvok.
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa
pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+ VOL –).
MUTE
VOL
Izklopi izdelek.
CH
MagicInfo
Player I
Uporabite to bližnjično tipko za neposredni
dostop do storitve MagicInfo.
Bližnjična tipka deluje, če je priključen omrežni
sprejemnik.
Gumb za zagon MagicInfo.
――Podprti so samo modeli DCE, DCE-M, DCE-H.
20
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
TOOLS
INFO
Prikaz informacij o trenutnem vhodnem viru.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali
prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Ročno izberite priključeni vhodni vir: PC, DVI,
HDMI.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
IR control
SET
Izhod iz trenutnega menija.
Uporablja se v načinu Anynet+ in
večpredstavnostnem načinu.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
21
Pred namestitvijo izdelka
(Navodila za namestitev)
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost poškodbe.
•• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
•• Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
•• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
Preklapljanje med pokončnim in ležečim načinom
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
•• Če želite izdelek uporabljati navpično (pokončni pogled), ga obrnite v smeri urinega kazalca, tako da je indikator LED
usmerjen navzdol.
Prezračevanje
Namestitev na ravno steno
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 C
A
•• Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura
A pa mora biti pod 35 C.
B
Slika 1.1 Pogled od strani
22
Slika 1.3 Pogled od strani
Namestitev na vbočeno steno
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
B
D
D
Pogled od zgoraj
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
A
C Najmanj 50 mm
D Najmanj 50 mm
E Okoljska temperatura: pod 35 C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja,
okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.
C
E
Slika 1.2 Pogled od strani
Namestitev kompleta za pritrditev
na steno
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev na steno
Če želite namestiti komplet za pritrditev na steno drugega izdelovalca, uporabite nosilni obroč (1).
――Podprti so samo modeli EDE, EME.
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
1
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet
za pritrditev na steno.
23
Specifikacije kompleta za pritrditev na
steno (VESA)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla.
Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na
najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe
oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za
sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko
poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od
specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za
tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno,
ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Enota: mm
Ime modela
Luknje za vijake po
Običajni vijak
standardu VESA (A * B)
v milimetrih
ED65E / ED75E / EM65E / EM75E
/ DC48E / DC55E / DC48E-M /
DC48E-H / DC55E-M
400 x 400
DC32E / DC40E / DC32E-M /
DC40E-M / DC40E-H
200 x 200
M8, L32
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi
električnega udara.
24
Daljinski upravljalnik (RS232C)
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
<Moški priključek>
Pin
<Ženski priključek>
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
25
Kabel LAN (samo model DCE, DCE-M, DCE-H)
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
6
•• Dodelitev pinov
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
-P1-
-P2-
-P2-
Moški priključek Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø3,5)
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
26
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
27
Povezava
•• Povezava 2 (Modeli DCE / DCE-M / DCE-H)
――Adapterja priključite na ustrezna vrata na izdelku, RS232C IN oziroma OUT.
•• Povezava 1 (Modeli EDE / EME)
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Povezava 3 (Modeli DCE / DCE-M / DCE-H)
RS232C
IN
28
Kode nadzora
Št.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
Ukaz
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0 x 11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0 x 12
0~100
3
Nadzor vhoda
0 x 14
-
4
Nadzor načina zaslona
0 x 18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0 x 19
0~255
6
Vklop / izklop funkcije PIP
0 x 3C
0~1
7
Nadzor samodejnega prilagajanja
(samo PC in BNC)
0 x 3D
0
8
Nadzor načina video stene
0 x 5C
0~1
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
9
Varnostni zaklep
0 x 5D
0~1
10
Vklopi videosteno
0x84
0~1
11
Uporabniški nadzor videostene
0x89
-
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh
vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +
FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Npr. vklop in ID = 0.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov ID,
nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK ne bo
odzval.
29
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
•• Ack
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 11
"Power"
Kontrolna
vsota
0 x AA
0 x FF
"Volume"
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 12
"Volume"
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Nak
Ukaz
1
Kontrolna
vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
0 x AA
Dolžina podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
30
Nadzor vhoda
0 x 55
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
――Za DVI_video, HDMI1_PC(HDMI_PC) in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo
na ukaze »Get« (Pridobi).
――Razpoložljivi vhodni viri se lahko med modeli razlikujejo.
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
Dolžina podatkov
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
Kontrolna
vsota
――RF (TV) in DTV sta na voljo samo pri modelih, ki vključujejo TV.
0
•• Ack
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Input Source"
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0 x 14
Osebni računalnik
0 x 18
DVI
0 x 0C
Vhodni vir
0 x 08
Komponenta
0 x 20
MagicInfo
0 x 1F
DVI_video
0 x 30
RF (TV)
0 x 40
DTV
0 x 21
HDMI1(HDMI)
0 x 22
HDMI1_PC(HDMI_PC)
0 x 23
HDMI2
0 x 24
HDMI2_PC
HDBT
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
31
Nadzor načina zaslona
•• Nak
•• Funkcija
Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija Video Wall.
――Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo televizor.
Ukaz
0 x AA
0 x 18
ID
Dolžina
podatkov
0 x AA
ID
0 x 18
16 : 9
0 x 04
Povečava
0 x 31
Široka povečava
0 x 0B
4:3
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 18
"ERR"
Kontrolna
vsota
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Screen Mode"
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 19
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Ack
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
0 x 01
0 x FF
Dolžina
podatkov
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0
Ukaz
0 x AA
ID
Nadzor velikosti zaslona
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
Ukaz
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Glava
Glava
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 19
"Screen Size"
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 18
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 19
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
32
Nadzor vklopa / izklopa funkcije PIP
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)
•• Funkcija
Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.
•• Funkcija
Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.
――Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.
――Načina ni mogoče upravljati, če je za Video Wall izbrano On.
•• Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)
Brez
――Ta funkcija ni na voljo v MagicInfo.
•• Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)
•• Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA / IZKLOPA funkcije PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Vklop / izklop funkcije PIP (VKLOP / IZKLOP PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"PIP"
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Auto
Adjustment"
Kontrolna
vsota
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)
Kontrolna
vsota
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"Auto
Adjustment"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
1: VKLOP funkcije PIP
0: IZKLOP funkcije PIP
•• Ack
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
33
Nadzor načina video stene
Varnostni zaklep
•• Funkcija
Način Video Wall lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock v izdelku.
Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video Wall.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
•• Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
0
•• Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
1: Full
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
1: VKLOP
•• Ack
0: IZKLOP
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5C
"Video Wall Mode"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
Ukaz
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
r-CMD
0 x 5C
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Nak
0 x AA
Glava
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
0: Natural
Glava
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni zaklep)
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 5D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
34
Vklopi videosteno
•• Nak
•• Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.
•• Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene
Glava
Ukaz
0 x AA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Ukaz
0 x AA
0x84
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
Uporabniški nadzor videostene
0
•• Funkcija
Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.
•• Vklopi/izklopi videosteno
Glava
Glava
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
V.Wall_On
•• Pridobi stanje videostene
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna vsota
0
•• V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku
•• Nastavi videosteno
1: VKLOPI videosteno
0: IZKLOPI videosteno
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Vrednost 1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku
V.Wall_On : Enako kot zgoraj
35
Model videostene10 x 10
1
Izklopljen 0x00
2
0x00
3
0x00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0 x 14 0x15
0x00
0x00
1
0 x 11 0 x 12 0x13
0x16
0x17
0 x 18 0 x 19 0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0 x 21 0 x 22 0 x 23 0 x 24 0 x 25 0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0 x 31 0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0 x 3C 0 x 3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0 x 5C 0 x 5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0 x AA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x4D
36
Wall_SNo : Številska koda izdelka, nastavljena v izdelku
Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)
Nastavi številko
Podatki
1
0 x 01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
Vrednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x89
ERR
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
37
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Povezava z računalnikom
Preden ta izdelek povežete z drugimi napravami, preverite naslednje. Na ta izdelek lahko priključite
osebne računalnike, videokamere, zvočnike, sprejemnike STB in predvajalnike DVD / Blu-ray.
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
Točke preverjanja pred priklopom
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
38
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Ko s kablom HDMI-DVI povezujete računalnik z izdelkom, za Edit Name izberite DVI PC, da boste
lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v računalniku.
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
――Z vmesnikom DVI-HDMI lahko vrata DVI v izdelku uporabite kot vrata HDMI.
HDMI
DVI IN /
MAGICINFO IN
39
Povezava s kablom HDMI
HDMI IN
40
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.
Povezava s kablom AV
Povezava s komponentnim kablom
AV IN / COMPONENT IN
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
41
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla HDMI-DVI. Da odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi. Ko s kablom HDMI-DVI povezujete
video napravo z izdelkom, za Edit Name izberite DVI Devices, da boste lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v video napravi.
――Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
42
Povezava s kablom HDMI
Povezava z zvočnim sistemom
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do 1080p)
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega kabla.
-- Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, uporabite kabel
HDMI-DVI in avdio kable.
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika morda
ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do tovrstne težave,
povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava podpira. Če je različica
zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
AUDIO OUT
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali pa bo
prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
HDMI IN
43
Priključevanje kabla LAN
――Podprti so samo modeli DCE, DCE-M, DCE-H.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
RJ45
•• Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Oklopljen sukan dvovod
44
Povezovanje z vmesnikom HDBase-T
――Podprti so samo modeli EME.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Oddajnik HDBase-T (Tx) prenaša podatke iz zunanje naprave v oddajnik HDBase-T (Rx). Povežite ju neposredno s kablom LAN.
――Prenos podatkov ni na voljo, če je oddajnik HDBase-T (Rx) z oddajnikom HDBase-T (Tx) povezan prek zvezdišča.
――Oddajnik HDBase-T deluje s kablom UTP ali STP, vendar za skladnost z oznako CE potrebujete kable STP in priključke STP.
Kabel in priključki STP so priporočeni za zaščito pred nenapovedljivimi električnimi šumi iz okolja, ki lahko vplivajo na učinkovitost delovanja.
Za največjo učinkovitost delovanja priporočamo uporabo kabla STP. Uporaba kabla UTP lahko zmanjša učinkovitost delovanja.
HDMI OUT
HDBase-T (Rx)
HDBase-T (Tx)
HDBT IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
Kabel LAN
HDMI OUT
45
Sprememba vira signala
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.
Source
MENU m → Applications → Source List → ENTER E
Source
HDMI
HDMI-CEC
DVD Player
AV
Component
PC
DVI
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
46
Poglavje 04
Uporaba MDC
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.
-Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč. Program MDC je na voljo na spletnem mestu.
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
――Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje omrežja.
1
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
2
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
3
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
4
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in kliknite
7
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega želite
namestiti program, in kliknite "Install".
8
Prikazal se bo potek namestitve.
9
Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
――Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite "Finish", da takoj zaženete program MDC.
10Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
――Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema računalnika ali
specifikacij izdelka.
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
"Next".
Odstranitev
5
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "Next".
1
6
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani
program.
program, in kliknite "Next".
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
――Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
47
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)
Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
――Podprti so samo modeli EDE, EME.
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
Monitor 2
Računalnik
48
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Naprave za prikazovanje lahko povežete s kablom LAN.
Povezava z neposrednim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RJ45 na izdelku in vrata LAN na zvezdišču.
――Podprti so samo modeli DCE, DCE-M, DCE-H.
Računalnik
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
49
Poglavje 05
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Colour Tone idr.)
Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Če je vir signala PC, DVI, HDMI(PC)
Prikazane so različne možnosti za Picture Mode, ki so odvisne od trenutnega vira signala.
•• Information: ta način zmanjšuje utrujenost oči in je primeren za prikazovanje javnih informacij.
Picture
•• Advertisement: ta način je primeren za prikazovanje video vsebin in oglasov v zaprtih prostorih/na prostem.
Picture Mode
Information
· Backlight
100
100
· Contrast
100
100
· Brightness
45
45
· Sharpness
50
50
· Colour
50
50
· Tint (G/R)
G50
50
R50
50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Možnost Calibration je na voljo samo pri modelih DCE-M, DCE-H.
•• Calibration: v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv »Advanced Color Management«.
-- Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost, barvo, gamo
in monotonost, s programom za umerjanje barv »Advanced Color Management«.
-- Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran
www.samsung.com/displaysolutions.
Če je vir signala AV, Component, HDMI(AV)
•• Dynamic: ta način je primeren za svetle prostore.
•• Standard: ta način je na splošno primeren za katero koli okolje.
•• Movie: ta način zmanjšuje utrujenost oči.
•• Calibration: v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv »Advanced Color Management«.
-- Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost, barvo, gamo
in monotonost, s programom za umerjanje barv »Advanced Color Management«.
-- Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran
www.samsung.com/displaysolutions.
50
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
100
100
· Contrast
100
100
· Brightness
45
45
· Sharpness
50
50
· Colour
50
50
· Tint (G/R)
G50
50
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
Vhodni vir
PC, DVI, HDMI, HDBT (če je
priključen računalnik)
AV, Component, HDMI, HDBT (720p,
1080i, 1080p)
Picture Mode
Nastavljive možnosti
Information / Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Calibration
Backlight
Dynamic / Standard / Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Calibration
Backlight
――Če spremenite nastavitev Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ali Tint (G/R), se bo OSD ustrezno prilagodil.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
――Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
R50
50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Gamma
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Gamma onemogočena.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Gamma
0
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
51
Calibrated value
Izberite, ali želite nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv Advanced
Color Management, uporabiti v načinih Informacije in Oglaševanje.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Calibrated value onemogočena.
Picture
Calibrated value
――Podprti so samo modeli DCE-M, DCE-H.
Don't apply
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
52
Picture Size
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Če imate kabelski ali satelitski sprejemnik, lahko ta vključuje svoj nabor velikosti zaslona. Vendar vam toplo priporočamo, da
izdelek večino časa uporabljate v načinu 16:9.
――Prikazane so različne možnosti za prilagoditev zaslona, odvisno od trenutnega vhodnega vira.
•• 16:9: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: uporabite za zmerno povečavo. Odreže zgornje in stranske dele slike.
16:9
•• Smart View 1: zmanjša sliko 16:9 za 50 %.
――Smart View 1 je omogočeno le v načinih HDMI.
· Position
Resolution Select
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Zoom2: uporabite za večjo povečavo.
Off
•• Smart View 2: zmanjša sliko 16:9 za 25%.
――Smart View 2 je omogočeno le v načinih HDMI.
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu (4:3).
――Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike na
zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
•• Screen Fit: prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala HDMI (720p/1080i/1080p) ali Component
(1080i/1080p).
•• Custom: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
•• Original ratio: če je vhodni vir PC, DVI, HDMI (povezava z računalnikom) bo video prikazan v izvirnem razmerju slike.
――Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
53
Position
Prilagodi položaj slike. Position je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Zoom1, Zoom2, Screen Fit.
――Če želite uporabljati funkcijo Position, ko izberete Zoom1, Zoom2 ali Screen Fit, upoštevajte spodnja navodila.
Picture Size
Picture Size
Zoom1
· Position
Resolution Select
1
S tipko d izberite Position. Pritisnite tipko E.
2
S tipko u ali d premaknite sliko navzgor ali navzdol.
3
Pritisnite tipko E.
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Če želite uporabljati funkcijo Zoom/Position, ko izberete Custom v HDMI (1080i/1080p) ali Component (1080i/1080p) ali
Zoom/Position
Custom, upoštevajte spodnja navodila.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution Select
Off
1
S tipko d izberite Zoom/Position. Pritisnite tipko E.
2
Izberite Zoom ali Position. Pritisnite tipko E.
3
S tipko u/d/l/r premaknite sliko.
4
Pritisnite tipko E.
――Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Zoom/Position.
Slika bo nastavljena na privzeti položaj.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
54
Resolution Select
Če slika ni normalna, tudi če je ločljivost grafične kartice enaka eni od naslednjih, lahko kakovost slike optimirate tako, da v tem
meniju izberete enako ločljivost za izdelek, kot jo uporablja računalnik.
Razpoložljive ločljivosti: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Picture Size
Picture Size
16:9
· Position
Resolution Select
Off
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Auto Adjustment
Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
55
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
odstrani ali zmanjša šum slike.
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
•• Position
Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.
PC Screen Adjustment
Coarse
Fine
Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo Coarse čim bolj prilagodite frekvenco (Coarse) in znova
zaženite natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko, da bo poravnana s sredino zaslona.
Pritisnite tipko u ali d, da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko l ali r, da prilagodite vodoravni položaj.
50
•• Image Reset
Ponastavi sliko na privzete nastavitve.
0
Position
Image Reset
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
56
PIP
Nastavitve za PIP
Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
MENU m → Picture → PIP → ENTER E
Picture
PIP
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Za zvok PIP glejte navodila za Sound Select.
-- Če izklopite izdelek pri gledanju v načinu PIP, je funkcija PIP znova izklopljena. Ko vklopite
izdelek, morate za gledanje v načinu PIP znova vklopiti način PIP.
-- Če za ogled igre ali karaok uporabljate glavni zaslon, boste morda opazili, da slika na zaslonu
PIP postane rahlo nenaravna.
Glavna slika
Podslika
AV
PC, DVI, HDMI, MagicInfo, HDBT
Component
DVI, HDMI, MagicInfo, HDBT
PC
AV, HDMI, MagicInfo, HDBT
DVI, HDMI
AV, Component, PC
HDBT
PC, AV, Component
――Razpoložljivi vhodni viri se lahko med modeli razlikujejo.
•• PIP (Off/On): aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo PIP.
•• Source: izberete lahko vir podslike.
•• Size (
,
•• Position (
――V načinu (
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): izberite velikost podslike.
): izberite položaj podslike.
) ni mogoče izbrati Position.
•• Sound Select (Main / Sub): izberete lahko, da se predvaja zvok iz slike Main ali slike Sub.
57
Advanced Settings
Vir signala
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Picture Mode
PC, DVI, HDMI, MagicInfo,
HDBT (če je priključen
računalnik)
Information
White Balance
Advertisement
White Balance
AV, Component, DVI, HDMI,
HDBT
Dynamic
Ni na voljo
AV, Component, DVI, HDMI,
HDBT
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / White Balance /
Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / White Balance
Off
Native
Advanced Settings
――Razpoložljivi vhodni viri se lahko med modeli razlikujejo.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Advanced Settings onemogočena.
White Balance
Motion Lighting
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
58
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Prilagajanje kontrasta zaslona.
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
Motion Lighting
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Poudari roza Flesh Tone.
Off
RGB Only Mode
Prikaže barve Red, Green in Blue za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
•• Auto / Native
White Balance
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• Reset: ponastavi White Balance na privzete nastavitve.
Motion Lighting
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
•• Off / On
59
Picture Options
Možnost izberite s puščičnima tipkama u in d, nato pritisnite E.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Vhodni vir
S puščičnimi tipkami spremenite nastavitev in pritisnite E.
PC
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Možnost Motion Plus je na voljo samo pri modelih EDE, EME.
DVI, HDMI, MagicInfo, HDBT
(če je priključen računalnik)
AV, Component, DVI, HDMI,
HDBT
Picture Mode
Picture Options
Information
Colour Tone / Colour Temp. / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Calibration
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Dynamic / Standard / Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Clean View /
MPEG Noise Filter / Film Mode / Motion Plus /
Dynamic Backlight
Calibration
Digital Clean View / MPEG Noise Filter /
HDMI Black Level / Film Mode / Dynamic Backlight
――Razpoložljivi vhodni viri se lahko med modeli razlikujejo.
60
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Če je vir signala PC, DVI, HDMI, MagicInfo, HDBT (povezava z računalnikom).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Če je vir signala AV, Component, DVI, HDMI, HDBT.
Digital Clean View
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Možnost Warm1 ali Warm2 bo onemogočena, če je za Picture Mode izbrano Dynamic.
MPEG Noise Filter
Off
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
――Razpoložljivi vhodni viri se lahko med modeli razlikujejo.
Colour Temp.
Prilagodite temperaturo barve (Red/Green/Blue). (Razpon: 3000K-15000K)
――Ta možnost je na voljo, če je za Colour Tone izbrano Off.
Digital Clean View
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Možnost Motion Plus je na voljo samo pri modelih EDE, EME.
Če je signal oddajanja, ki ga sprejema izdelek, šibek, lahko aktivirate funkcijo Digital Clean View, da zmanjšate morebitno
statiko ali podvajanje na zaslonu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Ko je signal šibek, preskusite vse možnosti, dokler ni na izdelku prikazana najboljša slika.
MPEG Noise Filter
Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
61
HDMI Black Level
Motion Plus
Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.
――Podprti so samo modeli EDE, EME.
•• Normal / Low
――Ta funkcija je na voljo samo, če je signal vhodne naprave, ki je z izdelkom povezana prek priključka
HDMI ali DVI, nastavljen na možnost RGB444.
Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko.
Film Mode
Imena menijev se lahko spreminjajo odvisno od države.
Off : izklopi možnost Motion Plus.
Clear : za Motion Plus izbere način Clear (primeren za jasno sliko v filmih).
Standard : za Motion Plus izbere način Standard.
ta način je primeren za ogled filmov.
Smooth : za Motion Plus izbere način Smooth (primeren za naravnejšo sliko v filmih).
Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na
optimalno kakovost.
Custom: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik in tresenja.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Na voljo v načinu AV, Component (480i / 1080i), HDMI (1080i).
•• Blur Reduction: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik.
-- Ta možnost je podprta, če je za Motion Plus izbrano Custom.
•• Judder Reduction: to možnost uporabite za zmanjšanje tresenja.
-- Ta možnost je podprta, če je za Motion Plus izbrano Custom.
•• LED Clear Motion: jasnejši videz premikajočih slik.
-- Ta možnost je podprta, če je za Motion Plus izbrano Custom.
•• Reset: ponastavi nastavitve Motion Plus na privzete vrednosti.
-- Če uporabite to možnost, se lahko slika na zaslonu nenamerno spreminja.
-- Onemogočeno, če je za PIP izbrano On.
――Ta funkcija se lahko med modeli razlikuje.
Dynamic Backlight
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
•• Off / On
――Možnost Dynamic Backlight ni na voljo, če je vir signala PC in je za Video Wall izbrano On.
62
Picture Off
Zaslon izdelka se bo izklopil, zvok pa se bo še slišal. Zaslon vklopite tako, da pritisnete katero koli tipko na daljinskem
upravljalniku.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
Reset Picture
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Picture
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Picture Off
Reset Picture
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
63
Poglavje 06
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte nastavitve zvoka (Sound) za ta izdelek.
Sound Mode
Izberete lahko zvočni način, ki ustreza vašim željam.
•• Standard: izbere navaden zvočni način.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: ponuja najboljši zvok za filme.
•• Clear Voice: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
Sound
Sound Mode
•• Music: glasba je glasnejša od glasov.
Standard
•• Amplify: poveča intenzivnost visokofrekvenčnih zvokov, kar zagotavlja boljšo izkušnjo s poslušanjem za osebe z okvaro
sluha.
――Če je za Speaker Select izbrano External, je možnost Sound Mode onemogočena.
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
64
Sound Effect
Konfigurirajte želeni zvočni učinek za zvočni izhod.
――Če je za Speaker Select izbrano External, je možnost Sound Effect onemogočena.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
――Na voljo le, če je za Sound Mode izbrano Standard.
•• DTS TruSurround HD (Off / On)
Ta funkcija zagotavlja navidezni prostorski zvok 5.1 prek dveh zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer
Function).
•• DTS TruDialog (Off / On)
Ta funkcija vam omogoča, da povečate intenzivnost glasu in zmanjšate glasnost glasbe v ozadju ali zvočnikov učinkov,
tako da je dialog bolj razumljiv.
•• Equaliser
S funkcijo Equaliser prilagodite nastavitve zvoka za vsak zvočnik.
-- Balance L/R: prilagodi ravnovesje med desnim in levim zvočnikom.
-- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz(Prilagoditev pasovne širine): Prilagodi raven določenih frekvenc pasovne
širine.
-- Reset: ponastavi izenačevalnik na privzete nastavitve.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
65
Speaker Settings
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Sound
Sound Mode
•• Speaker Select (External / Internal / Receiver)
Če zvočno skladbo iz oddaje ali filma poslušate prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga
povzroči razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem primeru
v izdelku izberite možnost External.
――Če je za Speaker Select izbrano External, se zvočniki na izdelku izklopijo.
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za Speaker Select izbrano Internal, se vklopijo tako zvočniki na
izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov izdelka in zunanjih zvočnikov.
Standard
――Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
•• Auto Volume (Off / Normal / Night)
Glasnost je odvisna od kanala.
Sound Effect
Speaker Settings
Samodejno izenači raven glasnosti pri preklapljanju med kanali.
Reset Sound
Night izenači in poveča raven glasnosti na kanalih, da je vsak kanal tišji. Možnost Night je uporabna ponoči, ko
potrebujete nizko raven glasnosti.
Normal izenači raven glasnosti v posameznem kanalu, da je pri spreminjanju kanalov raven glasnosti enaka.
――Če želite glasnost upravljati iz priključene izvorne naprave, za Auto Volume izberite Off. Spremembe nadzora glasnosti
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Sound
v priključeni izvorni napravi morda ne bo mogoče uveljaviti, če je za Auto Volume izbrano Normal ali Night.
――Če je za Speaker Settings izbrano External, je možnost Auto Volume onemogočena.
Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
66
Poglavje 07
Network
Možnost Network je na voljo samo pri modelih DCE, DCE-M, DCE-H.
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Preverite lahko trenutno stanje omrežja in povezave z internetom.
Konfigurirajte omrežne nastavitve za uporabo različnih funkcij pametnega zvezdišča, kot so iskanje po
internetu, deljenje vsebine prek domačega omrežja in posodobitve funkcij.
Network type
•• Wireless / Wired
67
Nastavitve omrežja (žično)
•• V nekaterih omrežjih lahko povežete izdelek z lokalnim omrežjem, tako da kabel LAN vključite v vrata
LAN na hrbtni strani izdelka in neposredno v stensko omrežno vtičnico.
Glejte spodnjo shemo. Stenska vtičnica je v tem primeru povezana z modemom ali usmerjevalnikom
v vašem domu.
Povezava z ožičenim omrežjem
Izdelek lahko s kablom povežete z lokalnim omrežjem na tri načine.
•• Izdelek lahko povežete v lokalno omrežje, tako da s kablom LAN povežete vrata LAN na hrbtni strani
izdelka in zunanji modem.
Glejte spodnjo shemo.
LAN
Vrata LAN na steni
RJ45
LAN
Zunanji modem
(ADSL / VDSL )
Vrata za modem na steni
Kabel za modem
RJ45
Če imate vzpostavljeno dinamično omrežje, uporabite modem ali usmerjevalnik ADSL, ki podpira protokol
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno
posredujejo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, s katerimi vaš izdelek dostopa do
interneta, zato vam jih ni treba vnesti ročno. Večina domačih omrežij je dinamičnih.
Kabel LAN
•• Izdelek lahko povežete z lokalnim omrežjem, tako da povežete vrata LAN na hrbtni strani izdelka z
razdelilnikom naslova IP, ki je priključen v zunanji modem. Za povezavo uporabite kabel LAN. Glejte
spodnjo shemo.
Vrata za modem na steni
Zunanji modem
(ADSL / VDSL)
Kabel za modem
Kabel LAN
Delilnik IP
(s strežnikom DHCP)
Kabel LAN
Nekatera omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, morate med
nastavitvijo omrežne povezave ročno vnesti vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS na
zaslonu za nastavitev kabelske povezave. Če ne veste vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in
DNS, se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev.
LAN
Če uporabljate operacijski sistem Windows, lahko te vrednosti preverite tudi v računalniku.
――Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP.
RJ45
――Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.
Kabel LAN
68
Nastavite omrežno povezavo za uporabo internetnih storitev, kot je nadgradnja programske opreme.
2
V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
Samodejno Network Settings (žično)
3
V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
4
Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
Omogoča priključitev v omrežje s kablom LAN.
Najprej morate vključiti kabel LAN.
Samodejna nastavitev
Ročna nastavitev
1
Nastavite možnost Network type na Wired na strani Network Settings.
1
Nastavite možnost Network type na Wired na strani Network Settings.
2
Pritisnite gumb Connect, da zaženete možnost Network Settings.
2
Pritisnite gumb Connect, da zaženete možnost Network Settings.
-- Gumb Connect je na voljo samo, če je kabel LAN pravilno priključen.
3
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in preveri omrežno povezavo.
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Wired network and Internet connection
completed.«.
――Če postopek vzpostavitve povezave ne uspe, preverite povezavo z vrati LAN.
――Če s samodejnim postopkom ni mogoče najti vrednosti omrežne povezave ali če želite povezavo
nastaviti ročno, se pomaknite na naslednje poglavje o ročni
-- Gumb Connect je na voljo samo, če je kabel LAN pravilno priključen.
3
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in začne se postopek preverjanja. Pritisnite Stop. Postopek
preverjanja se ustavi.
4
Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
5
Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP Settings izberite Enter manually. Ponovite postopek
vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
Ročno Network Settings (žično)
――Če za IP Settings nastavite Enter manually, se nastavitev DNS Setting samodejno spremeni v
Enter manually.
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod in naslov
strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave ogledate
tako.
1
6
Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in
začne se postopek preverjanja.
7
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Wired network and Internet connection
completed.«.
Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
69
Nastavitve omrežja (brezžično)
Samodejna nastavitev omrežja (brezžično)
Večina brezžičnih omrežij ima izbirni varnostni sistem, ki od naprav, ki dostopajo do omrežja, zahteva
šifrirano varnostno kodo, imenovano Security Key. Koda Security Key temelji na geslu, ki je navadno
beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki ste jih morali vnesti, ko ste nastavljali varnost za brezžično
omrežje. Če omrežno povezavo nastavite na tak način in če poznate kodo Security Key za brezžično
omrežje, boste morali med samodejnim ali ročnim postopkom nastavitve vnesti to geslo.
Povezava z brezžičnim omrežjem
Brezžični delilnik IP
(usmerjevalnik s strežnikom DHCP)
USB
Vrata LAN na steni
Kabel LAN
Adapter Samsung za brezžični LAN
(naprodaj posebej)
Samsung priporoča protokol IEEE 802.11n. Ko predvajate videoposnetek po omrežni povezavi, se bo slika
morda zaustavljala.
――Za brezžični razdelilnik naslovov IP uporabite kanal, ki ga trenutno ne uporabljate. Če izbrani kanal že
Samodejna nastavitev
1
Nastavite možnost Network type na Wireless na strani Network Settings.
2
Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
3
――Če želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite Refresh za vnovično iskanje.
uporablja druga bližnja naprava, bo prišlo do motenj in prekinitve komunikacije.
――Vaš izdelek podpira le naslednje varnostne protokole za brezžična omrežja.
Če izberete pretok Pure High (Greenfield) 802.11n in je v dostopni točki ali brezžičnem usmerjevalniku
za vrsto šifriranja izbrano WEP, TKIP ali TKIP AES (WPS2Mixed), Samsungovi izdelki v skladu z novimi
specifikacijami za WiFi ne bodo podpirali povezave.
――Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb Stop.
Pojavi se gumb Add Network.
4
――Načini vzpostavitve povezave: Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko vzpostavite na tri načine.
Če se prikaže zaslon Enter password., nadaljujte s 5. korakom. Če izberete brezžični usmerjevalnik
brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
――Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup), se lahko povežete v omrežje
z načinom PBC (Push Button Configuration) ali vnosom kode PIN. Funkcija WPS bo v obeh načinih
samodejno konfigurirala vrednost SSID in ključ WPA.
Na seznamu omrežij pritisnite tipko ▲ ali ▼, da izberete omrežje, nato pa dvakrat pritisnite tipko E.
5
Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ Enter password. (varnostni ključ ali koda PIN).
Samodejna nastavitev (s funkcijo samodejnega iskanja omrežja), ročna nastavitev, WPS(PBC)
70
6
Ko končate, z desno puščično tipko premaknite kazalko na Done in pritisnite E. Prikaže se zaslon z
Ročna nastavitev
omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
1
Nastavite možnost Network type na Wireless na strani Network Settings.
2
Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže seznam
――Vzpostavila se bo povezava z usmerjevalnikom, vendar do interneta ne bo mogoče dostopati.
7
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Your wireless network and Internet connection
razpoložljivih omrežij.
are setup and ready to use.«.
3
Ročna nastavitev omrežja (brezžično)
――Če želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite Refresh za vnovično iskanje.
――Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb Stop.
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod in naslov
strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Na seznamu omrežij pritisnite tipko u ali d, da izberete omrežje, nato pa dvakrat pritisnite tipko E.
Pojavi se gumb Add Network.
4
Če se prikaže zaslon Enter password., nadaljujte s 5. korakom. Če izberete brezžični usmerjevalnik
brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave ogledate
tako.
5
Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ Enter password. (varnostni ključ ali koda PIN).
1
Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
6
Ko končate, z desno puščično tipko premaknite kazalko na Done in pritisnite E. Prikaže se zaslon z
2
V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
3
V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
7
Ko se naprava poskuša povezati z omrežjem, izberite Stop. Tako boste prekinili povezavo.
4
Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
8
Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
9
Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP Settings izberite Enter manually. Ponovite postopek
omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
――Če za IP Settings nastavite Enter manually, se nastavitev DNS Setting samodejno spremeni v
Enter manually.
71
10Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in
začne se postopek preverjanja.
11Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Your wireless network and Internet connection
are setup and ready to use.«.
WPS(PBC)
Nastavitev z možnostjo WPS(PBC)
Če je na usmerjevalniku tipka WPS(PBC), upoštevajte spodnja navodila.
1
Nastavite možnost Network type na Wireless na strani Network Settings.
2
Izberite WPS(PBC), pritisnite E in nato znova pritisnite E.
3
V dveh minutah pritisnite tipko WPS(PBC) na usmerjevalniku. Izdelek samodejno pridobi vse
vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih potrebuje za vzpostavitev povezave z omrežjem.
4
Prikaže se zaslon z omrežno povezavo, nastavitev omrežja pa je končana.
72
Wi-Fi Direct
AllShare Settings
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
――Če želite uporabiti to funkcijo, mora mobilna naprava podpirati Wi-Fi Direct.
MENU m → Network → AllShare Settings → ENTER E
Nastavite za povezavo izdelka z brezžičnimi mobilnimi napravami. S to funkcijo lahko brezžične mobilne
naprave neposredno povežete s svojim izdelkom brez usmerjevalnika.
Če želite povezati mobilno napravo z izdelkom s funkcijo Wi-Fi
Direct, upoštevajte spodnja navodila:
Prikaže seznam mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so bile nastavljene tako, da s tem izdelkom
uporabljajo funkcijo AllShare Play.
•• Allow/Deny: dovoli/blokira naprave.
•• Delete from the list: izbriše naprave s seznama.
――Funkcija izbriše s seznama le ime naprave. Če je izbrisana naprava vklopljena ali če skuša
vzpostaviti povezavo z izdelkom, bo njeno ime morda znova na seznamu.
1
Odprite okno Wi-Fi Direct. Izdelek začne iskati naprave.
Uporaba funkcije AllShare Play
2
V napravi vklopite funkcijo Wi-Fi Direct. Izberite želeno napravo Wi-Fi.
Prikaže se okno s opozorilom, da bo v izdelku prikazana predstavnostna vsebina (videoposnetki,
fotografije ali glasba), poslana iz mobilnega telefona. Vsebina je samodejno predvajana 3 sekunde
po tem, ko se prikaže okno z opozorilom. Če pritisnete tipko RETURN ali EXIT, ko se prikaže okno z
opozorilom, predstavnostna vsebina ni predvajana.
――Ko naprava prvič dostopi do vašega izdelka prek funkcije »Media«, se prikaže pojavno okno z
•• PBC (Push Button Configuration): V dveh minutah na napravi Wi-Fi pritisnite gumb WPS(PBC).
Izdelek samodejno pridobi vse vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih potrebuje za vzpostavitev
povezave z omrežjem.
•• PIN: vnesite PIN, ki je prikazan v napravi.
――Če želite prekiniti povezavo z napravo, izberite povezano napravo Wi-Fi in nato Disconnected.
opozorilom. S tipko E izberite Allow. S tem telefonu dovolite prost dostop do izdelka in predvajanje
vsebine s funkcijo AllShare Play.
――Če želite izklopiti prenos predstavnostne vsebine iz mobilnega telefona, omogočite Deny v funkciji
AllShare Settings.
――Vsebina morda ne bo predvajana v izdelku, odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.
――Tipke E in ◄ / ► morda ne bodo delovale, saj so odvisne od vrste predstavnostne vsebine.
――Z mobilno napravo lahko upravljate funkcijo AllShare Play. Več informacij najdete v uporabniškem
priročniku posameznega mobilnega telefona.
73
Server Network Settings
Device Name
MENUm → Network → Server Network Settings → ENTERE
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Connect to server
Za zagon funkcije Player vzpostavite povezavo z omrežjem.
Izberite ali vnesite ime naprave.
To ime je mogoče prikazati v omrežnih daljinskih upravljalnikih prek omrežja.
•• User Input / [Signage]Display 1 ~ 6
•• Server Address / SSL / Port
――Če je možnost SSL omogočena, bo strežnik uporabil https in šifriral prenos podatkov.
――Vnesite naslov IP strežnika in številko vrat. Za številko vrat uporabite številko 7001. (Če s strežnikom
ne morete vzpostaviti povezave prek vrat 7001, se obrnite na skrbnika strežnika, ki vam bo pomagal
poiskati pravilno številko vrat, nato spremenite številko vrat.)
Server Access
Izberite način povezave z omrežjem strežnika.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Nastavite način delovanja FTP.
•• Active / Passive
74
Poglavje 08
Applications
Source List
Refresh
MENU m → Applications → Source List → TOOLS → Refresh → ENTER E
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Če ne najdete želene naprave, izberite Refresh, da osvežite seznam.
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s
seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem
Edit Name
upravljalniku.
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno
napravo, v katero ga želite pretvoriti.
MENU m → Applications → Source List → ENTER E
Applications
Source List
MagicInfo Lite
MENU m → Applications → Source List → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Zaslon morda ne bo pravilno prikazal, če ime vhodne naprave ni določeno v Edit Name.
Poleg tega je za optimalno kakovost slike najbolje, da vhodno napravo preimenujete v Edit Name.
――Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Naprave Source na seznamu so odvisne od izbranega vira.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV /
IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――Razpoložljive nastavitve v meniju Picture so odvisne od trenutnega vira in nastavitev v Edit Name.
Information
MENU m → Applications → Source List → TOOLS → Information → ENTER E
Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
75
MagicInfo Lite
MENU m → Applications → MagicInfo Lite → ENTER E
Applications
MagicInfo je poslovna rešitev, ki omogoča uporabo izdelka za reklamne napise (kot oglaševalski medij). Ob uporabi te rešitve
lahko predvajate slikovne in videodatoteke iz notranjega pomnilnika ali priključene pomnilniške naprave USB.
――Podprti so samo modeli DCE, DCE-M, DCE-H.
Predvajanje vsebine iz notranjega pomnilnika ali naprave USB
Predvajajte vsebino iz notranjega pomnilnika ali priključene pomnilniške naprave USB.
Source List
MagicInfo Lite
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
76
Device : All
Content : All
Sort by : File Name
Options
Funkcije, ki so na voljo na strani MagicInfo
Stran seznama MagicInfo zagotavlja naslednje funkcije.
•• Device
-- Izberite Internal ali USB za iskanje seznama želenih naprav.
All / Internal / USB
•• Content
-- Izberite vrsto vsebine kot merilo za iskanje seznama želenih naprav.
All / Video / Image
•• Sort by
Določite vrsto vsebine.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Network Channel
Predvajajte vsebino, predloge in urnike, konfigurirane v strežniku.
•• Na zaslonu menija Player si lahko ogledate, ali je vzpostavljena povezava s
strežnikom (odobritev).
Če želite preveriti povezavo s strežnikom, pritisnite tipko INFO na daljinskem
upravljalniku, ko se izvaja Network Channel.
1
Izberite Network Channel v meniju Player.
――Sporočilo No channels se prikaže, če v meniju Network Channel ni
registriran noben kanal.
2
Network Channel se bo zagnal.
-- File Name / Recently played
•• Options
Menijski elementi Options na zaslonu MagicInfo
Ime možnosti
Operacije
Play Selected
Izberite in predvajajte želeno vsebino.
Send
Kopirajte vsebino v drugo pomnilniško napravo.
Delete
Izbrišite želeno vsebino.
Settings
Konfigurirajte podrobne lastnosti vsebine.
――Za podrobnosti o funkciji Settings si oglejte naslednjo stran.
77
Settings
Default Storage
Izberite mesto za shranjevanje, kamor želite prenesti nastavljene kanale z omrežja.
Settings
•• Internal / USB
Select the storage location that you want to download scheduled channels from
the network to.
Default Storage
Repeat Mode
Repeat Mode
Nastavite način za ponavljanje tako, da se predvajanje vsebin ponovi ali ne.
Internal
One
Close
•• One / All
Picture Size
Display Duration
Safely Remove USB Device
Reset Settings
Picture Size
Možnost Picture Size nastavite na Fit to Screen ali Original Size.
•• Fit to Screen / Original Size
――Na voljo samo za vsebino Video in Image.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Display Duration
Nastavite trajanje za vsako stran v diaprojekciji.
――Na voljo samo za vsebino Template in Image.
Safely Remove USB Device
Varno odstrani pomnilnik USB
Reset Settings
Obnovi vse vrednosti v Settings na privzete tovarniške.
78
Poglavje 09
System
Setup
Pojdite skozi korake prvotne nastavitve kot ob prvi uporabi tega izdelka.
――Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
MENU m → System → Setup → ENTER E
Nastavite način pripravljenosti HDBaseT.
――Podprti so samo modeli EME.
System
•• Off: Ko napravo izklopite, je ne morete vklopiti prek HDBT.
•• On: Modul HDBT naj ostane dejaven, ko izklopite napravo. (To porabi več energije.)
Setup
Menu Language
English
Multi Control
Time
Eco Solution
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
79
Menu Language
MENU m → System → Menu Language → ENTER E
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za
druge funkcije računalnika.
Multi Control
MENU m → System → Multi Control → ENTER E
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control
•• ID Setup
Monitorju dodelite ID. (Razpon: 0~99)
Pritisnite u ali d, da izberete številko, nato pritisnite E.
•• ID Input
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega
signala.
Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
•• PC Connection
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
――Podprti so samo modeli DCE, DCE-M, DCE-H.
-- RS232C cable
Komunicira s programom MDC prek kabla RS232C.
-- RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
Komunicira s programom MDC prek povezave Wi-Fi.
80
Time
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali Sleep Timer. S funkcijo Timer lahko izdelek nastavite tako, da se ob določenem času
samodejno vklopi ali izklopi.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Time
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se lahko
premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
――Na voljo le, če je za Clock Mode izbrano Manual.
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off
――Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
Sleep Timer
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite E. Če želite preklicati Sleep Timer, izberite Off.
On Timer
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
――Za uporabo funkcije On Timer morate nastaviti uro.
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete dni,
ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
――Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Volume: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Source: izberite želeni vir signala.
81
Off Timer
Time
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
――Za uporabo funkcije Off Timer morate nastaviti uro.
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete dni,
ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
――Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
Holiday Management
Timer se bo ob dnevih, ki jih določite kot praznike, onemogočil.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Add: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama u/d izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Save.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
-- Start: določi začetni datum praznika.
-- End: določi končni datum praznika.
-- Delete: izbriše vse elemente na seznamu praznikov.
Izberite Delete. Prikaže se sporočilo »Delete all holidays?«.
Izberite Yes. Izbrisani bodo vsi prazniki.
•• Apply: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
-- Pritisnite E, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
-- Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
82
Eco Solution
Energy Saving
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
15 min
Off
Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.
•• Off / On
――Če prilagodite nastavitev Backlight v meniju Picture in je možnost Eco Sensor vklopljena, se bo možnost Off izklopila.
――Če kontrast zaslona ne zadošča, nastavite funkcijo Eco Sensor na možnost Off.
Če je funkcija Eco Sensor nastavljena na možnost Off, morda ne ustreza energijskim standardom.
Min. Backlight
Če je za Eco Sensor izbrano On, lahko najmanjšo svetlost zaslona prilagodite ročno. Min. Backlight je najtemnejši način
osvetlitve. Nastavitev Min. Backlight mora biti nižja od nastavitve Backlight.
――Če je za Eco Sensor izbrano On, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na intenzivnost
svetlobe v prostoru.
No Signal Power Off
Ko naprava ne sprejema signala iz nobenega vira, napravo izklopite, da prihranite energijo.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu varčevanja z energijo.
――Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Auto Power Off
Za preprečevanje pregrevanja se izdelek samodejno izklopi, če v roku štirih ur ne pritisnete tipke na daljinskem upravljalniku
oziroma se ne dotaknete tipke sprednji strani.
•• Off / On
83
Auto Protection Time
Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da bi preprečil nastanek učinka
vžganosti na vžganih slikah na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
MENU m → System → Auto Protection Time → ENTER E
System
Auto Protection Time
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
84
Screen Burn Protection
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje nastanka vžganih
slik na zaslonu, imenovano Pixel Shift.
Pixel Shift narahlo pomakne sliko na zaslonu.
MENU m → System → Screen Burn Protection → ENTER E
Nastavitev Pixel Shift Time vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical in Time so na voljo le, če je za Pixel Shift izbrano On.
Immediate display
Off
•• Horizontal: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
Side Grey
Off
•• Vertical: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
•• Time: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
Nastavitve, ki so na voljo
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)
0~4
4
Vertical (slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 min ~ 4 min
4 min
――Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.
――Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni napaka v izdelku.
――Če je za Picture Size izbrano Screen Fit, je možnost Pixel Shift onemogočena.
85
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Nastavite lahko časovnik za Screen Burn Protection.
Funkcija Screen Burn Protection se po določenem času samodejno izklopi.
Timer
•• Off
•• Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih
(Period).
――Period in Time lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost Repeat.
•• Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od
Start Time do End Time).
――Možnost je na voljo le, če je konfigurirana možnost Clock Set.
•• Mode: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
-- Pixel: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.
-- Rolling bar: navpična vrstica se premika od leve proti desni.
-- Fading screen: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.
――Vzorca Rolling bar in Fading screen se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval ponavljanja.
•• Period: določite interval za vklop funkcije Screen Burn Protection.
-- 1 hour ~ 10 hour
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Time: določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Burn Protection vklopljena.
-- 10 Sec ~ 50 Sec
――Omogočeno, ko je možnost Timer nastavljena na Repeat in možnost Mode na Pixel.
•• Start Time: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
86
Immediate display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Kadar je zaslon nastavljen na razmerje 4:3, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
87
Ticker
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion in Font Style so na voljo le, če je za Ticker izbrano On.
MENU m → System → Ticker → ENTER E
•• Message: vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
•• Time: za Start Time in End Time izberite Message.
System
Ticker
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Funkcija Ticker je na voljo samo, ko je možnost Menu Language nastavljena na English.
•• Position: za usmerjenost prikaza možnosti Message izberite Horizontal ali Vertical.
-- Horizontal (Left / Centre / Right)
-- Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: določite Direction in Speed za prikaz možnosti Message.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (To the Left / To the Right / To the Top / To the Bottom)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction in Speed sta na voljo le, če je za Motion izbrano On.
•• Font Style: vnesite sporočilo Size in Font colour.
88
Video Wall
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri modeli morda ne bodo
podpirali funkcije MagicInfo.
MENU m → System → Video Wall → ENTER E
Video Wall
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Nekateri modeli morda ne bodo podpirali funkcije MagicInfo.
Video Wall lahko vklopite ali izklopite.
Za organiziranje video stene izberite možnost On.
Format
Za izbiro oblike zapisa prikaza slik na več zaslonih.
•• Full: prikaz slik v celozaslonskem načinu.
•• Natural: prikaz slik v izvirni ločljivosti brez povečave ali pomanjšave.
――Možnost Format je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
Horizontal
Ta funkcija samodejno razdeli zaslon glede na določeno število vodoravnih zaslonov.
-- Možnost Video Wall je na voljo le, če je za PIP izbrano Off.
Vnesite število vodoravno razporejenih zaslonov.
-- Če so vodoravno in navpično priključeni več kot štirje zasloni, priporočamo, da uporabite
ločljivost vhoda XGA (1024 x 768) ali višjo, da preprečite temno sliko zaradi zmanjšanja
kontrasta ali intenzivnosti barve.
Vodoravni zaslon bo samodejno razdeljen glede na vneseno število.
Za vodoravno razporeditev lahko dodelite do 15 zaslonov.
――Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov (zmnožek vodoravnih in navpičnih zaslonov). Če je na primer vodoravna
razporeditev nastavljena na 15, je mogoče navpični razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov. Če pa je navpična razporeditev
nastavljena na 15, je mogoče vodoravni razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov.
――Možnost Horizontal je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
89
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
Ta funkcija samodejno razdeli zaslon glede na določeno število navpičnih zaslonov.
Vnesite število navpično razporejenih zaslonov.
Navpični zaslon bo samodejno razdeljen glede na vneseno število.
· Horizontal
1
Za navpično razporeditev lahko dodelite do 15 zaslonov.
――Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov (zmnožek vodoravnih in navpičnih zaslonov). Če je na primer vodoravna
· Vertical
1
razporeditev nastavljena na 15, je mogoče navpični razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov. Če pa je navpična razporeditev
nastavljena na 15, je mogoče vodoravni razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov.
· Screen Position
――Možnost Vertical je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
Screen Position
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Razporeditev razdeljenih zaslonov lahko prilagajate tako, da s funkcijo Screen Position premikate oštevilčene zaslone.
Izberite Screen Position, da prikažete razporeditev (oštevilčenih) zaslonov glede na nastavitvi Horizontal ali Vertical. Za
prilagoditev razporeditve premaknite številko (zaslon) s smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku in pritisnite E.
――V možnost Screen Position je mogoče razporediti največ 100 zaslonov.
――Možnost Screen Position je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
――Okno Screen Position se prikaže le, če sta konfigurirani nastavitvi Horizontal in Vertical.
90
Source AutoSwitch Settings
Če zaslon vklopite, ko je za Source AutoSwitch izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno iskal
aktiven video signal v drugih virih video signala.
MENU m → System → Source AutoSwitch Settings → ENTER E
Source AutoSwitch
Če je za Source AutoSwitch izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Source AutoSwitch Settings
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
Source AutoSwitch
On
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
· Secondary Source
PC
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej bo preveril prvi
in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in prikazalo se bo sporočilo,
da ni signala.
Če je možnost Primary Source nastavljena na All, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med vhodnimi video
viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
――Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
91
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Odprl se bo zaslon Change PIN.
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter New PIN. Iste štiri znake vnesite še v Confirm New PIN.
Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko Close. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
System
Change PIN
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
92
General
Max. Power Saving
Izklopi izdelek, da bi zmanjšal porabo energije, kadar je računalnik določen čas nedejaven.
MENU m → System → General → ENTER E
•• Off / On
――Na voljo le v načinih PC, DVI, HDMI.
General
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Auto Power On
Off
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Standby Control
Off
Network Standby
Off
Game Mode
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si tako
zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.
•• Off / On
――Previdnostni ukrepi in omejitve za Game Mode
Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju za Game Mode izberite Off.
――Game Mode ni na voljo, če je za vir signala izbrano PC.
――Če je za Game Mode izbrano On. Za Picture Mode je izbrano Standard, za Sound Mode pa je izbrano Movie.
Auto Power On
Ta funkcija samodejno vklopi izdelek, takoj ko ga priključite. Gumba za vklop ni treba pritisniti.
•• Off / On
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Safety Lock
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
•• Off / On
S funkcijo Safety Lock zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba LOCK na daljinskem
upravljalniku.
Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0).
93
Button Lock
General
V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Auto Power On
Off
Standby Control
Safety Lock
Off
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
Button Lock
Off
Standby Control
Off
HDBT Standby
Off
Network Standby
Off
Če je za Button Lock izbrano On, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
•• Off / On
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil način
varčevanja z energijo.
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
――Možnost Standby Control je na voljo le, če je za Source List izbrano PC, DVI, HDMI.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Če se pri povezavi vhodne naprave prikaže sporočilo No Signal, preverite povezave kablov.
HDBT Standby
Modul HDBT naj ostane dejaven, ko izklopite napravo. (To porabi več energije.)
•• Off / On
――Podprti so samo modeli EME.
Network Standby
Ta funkcija ohranja omrežje aktivno, ko izklopite izdelek.
•• Off / On
――Ta funkcija je na voljo samo pri modelih, ki se lahko povežejo z omrežjem.
94
Lamp Schedule
General
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
Temperature Control
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
0 Sec
77
Nastavi svetilnost na uporabniško določeno vrednost ob določenem času.
•• Off / On
OSD Display
Prikaže ali skrije menijski element na zaslonu.
•• Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
Power On Adjustment
Za nastavitev časa ogrevanja zaslona, preden se ta vklopi po pritisku gumba za napajanje. (Razpon: 0 – 50 sekund.)
――Prekratek čas ogrevanja lahko poškoduje izdelek zaradi prenapetosti.
Temperature Control
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 77 C.
Priporočena delovna temperatura izdelka je od 75 do 80 C (če je temperatura okolja 40 C)).
――Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej narašča, se
izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
95
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU m → System → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER E
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Anynet+ je funkcija, s katero lahko upravljate vse priključene Samsungove naprave, ki podpirajo Anynet+ z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega izdelka. Sistem Anynet+ lahko uporabljate le s Samsungovimi napravami, ki vključujejo funkcijo
Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša Samsungova naprava podpira to funkcijo, preverite, ali je na napravi logotip sistema
Anynet+.
――Naprave s funkcijo Anynet+ lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka, ne s tipkami na izdelku.
――Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V takem primeru znova izberite napravo Anynet+.
――Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti oziroma aktivna.
――V načinu PIP je funkcija Anynet+ na voljo le, če je AV-naprava priključena kot primarni zaslon. Če je AV-naprava priključena
kot sekundarni zaslon, funkcija ne deluje.
――Anynet+ podpira največ 12 AV-naprav. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Meni Anynet+
-- Funkcij sistema Anynet+ ni mogoče uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev.
Meni Anynet+ se spreminja glede na vrsto in stanje naprav Anynet+, ki so priključene v izdelek.
-- Navodila za povezavo z zunanjimi napravami Anynet+ najdete v uporabniškem priročniku za
napravo.
-- Priključite lahko le en sprejemnik (domači kino).
Meni Anynet+
Opis
View PC
Spremeni način Anynet+ v način PC.
Device List
Prikaže seznam naprav Anynet+.
(ime_naprave) MENU
Prikaže menije priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik DVD-jev,
se prikaže meni diska predvajalnika DVD-jev.
(ime_naprave) Tools
Prikaže menije z orodji priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik
DVD-jev, se prikaže meni z orodji predvajalnika DVD-jev.
――Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
(ime_naprave) Title Menu
Prikaže menije z naslovi diska v priključeni napravi. Če je na primer priključen
predvajalnik DVD-jev, se prikaže meni z naslovi filma v predvajalniku DVD-jev.
――Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
96
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Nastavite, da se naprava Anynet+ samodejno izklopi (Off), ko izklopite izdelek.
•• No / Yes
――Če je za Auto Turn Off izbrano Yes, se bodo delujoče zunanje naprave izklopile hkrati z izdelkom.
――Morda ne bo omogočeno, odvisno od naprave.
Preklapljanje med napravami Anynet+
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1
Pritisnite tipko TOOLS, izberite Anynet+ (HDMI-CEC) in pritisnite E.
2
Izberite Device List in pritisnite tipko E.
Če ne najdete želene naprave, izberite Refresh, da osvežite seznam.
3
Izberite napravo in pritisnite tipko E. Preklopite na izbrano napravo.
――Meni Device List se prikaže le, če je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
――Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Ko se izvaja postopek preklopa, ga ne morete preklicati.
――Če ste napravo Anynet+ izbrali tako, da ste pritisnili tipko SOURCE in nato izbrali vhodno napravo, ne morete uporabiti
funkcije Anynet+.
――Preklopite na napravo Anynet+ z možnostjo Device List.
97
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
Težava
Anynet+ ne deluje.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira le naprave Anynet+.
•• Priključite lahko le en sprejemnik (domači kino).
•• Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno priključen.
•• Preverite, ali so kabli Video/Audio/HDMI naprave Anynet+ pravilno priključeni.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v nastavitvenem meniju Anynet+.
•• Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo Anynet+.
•• Anynet+ v določenih okoliščinah ne deluje. (začetna nastavitev)
•• Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in nato znova vklopite izdelek.
•• Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.
Anynet+ želim zagnati.
•• Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena v izdelek, nato pa preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On
v meniju Anynet+ System.
•• Pritisnite tipko TOOLS, da odprete meni Anynet+, nato izberite želeni meni.
Anynet+ želim zapreti.
•• Izberite View PC v meniju Anynet+.
•• Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite tipko SOURCE in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
"Disconnecting Anynet+ device ...".
•• Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.
Naprava Anynet+ ne predvaja.
•• Funkcije predvajanja ni mogoče uporabiti, ko se izvaja začetna nastavitev.
•• Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko izdelek dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopi na
napravo Anynet+.
98
Težava
Priključena naprava ni prikazana.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.
•• Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju Anynet+ System.
•• Znova poiščite naprave Anynet+.
•• Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s kablom HDMI.
•• Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
•• Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije ali izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.
99
Clone Product
MENU m → System → Clone Product → ENTER E
Clone Product
Clone to USB
Clone from USB
Izvozite nastavitve izdelka v napravo USB ali naložite nastavitve iz naprave USB.
Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.
•• Clone to USB: kopira nastavitve izdelka v napravo USB.
•• Clone from USB: izdelku dodeli nastavitve, shranjene v napravi USB.
-- Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.
――Možnost morda ne bo pravilno delovala, če naprava USB poleg datoteke z nastavitvami vsebuje še druge datoteke.
――Preden zaženete ta postopek, preverite, ali naprava USB deluje pravilno.
――Ta možnost je na voljo za izdelke z enakimi vrednostmi Model Code in Software Version.
Odprite Support → Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset System
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
100
Reset All
MENU m → System → Reset All → ENTER E
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
DivX® Video On Demand
MENU m → System → DivX® Video On Demand → ENTER E
Prikaže kodo registracije, ki je bila odobrena za izdelek.
Če vzpostavite povezavo s spletnim mestom DivXⓇ in se registrirate s to kodo, lahko prenesete
registracijsko datoteko VOD.
Dodatne informacije o vsebini DivXⓇ VOD najdete na spletnem mestu "http://vod.divx.com".
PC module power
MENU m → System → PC module power → ENTER E
Računalniški modul je mogoče vklopiti/izklopiti ločeno od zaslona.
Synced power-on
Nast. na »Izklopljeno«, da boste lahko račun. modul vklopili brez naprave LFD.
•• Off / On
Synced power-off
Nast. na »Izklopljeno«, da boste lahko izklopili račun. modul brez naprave LFD.
•• Off / On
101
Poglavje 10
Support
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
――Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova
vklopi.
――Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve,
tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
Update now
Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
――Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
102
Poglavje 11
Predvajanje fotografij, videov in glasbe (predvajanje medijev)
Uživajte v videoposnetkih, fotografijah in glasbi, ki so shranjene v napravi USB MSC (Mass Storage Class).
Predvajajte fotografije, videe ali glasbo iz pomnilniške naprave.
Različno vsebino lahko predvajate na naslednje načine.
•• Uporaba naprave USB: Predvajajte medijsko vsebino, kot so videi, fotografije in glasba, iz naprave USB.
•• Povezovanje pomnilniške naprave: Predvajajte medijsko vsebino iz pomnilniških naprav, kot so pametni telefon, fotoaparat, računalnik ali storitve v oblaku.
Pred uporabo funkcije predvajanja predstavnostne vsebine z napravo
USB preberite naslednje
Pozor
•• Preden povežete napravo USB z izdelkom, naredite varnostno kopijo datotek, da preprečite poškodovanje ali izgubo podatkov.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo podatkov.
•• Med nalaganjem naprave USB ne odstranjujte.
•• Če je naprava USB priključena s podaljškom USB, naprava USB morda ne bo prepoznana, ali pa branje datotek, shranjenih v napravi, ne bo mogoče.
•• Če izdelek ne prepozna priključene naprave USB, so datoteke v napravi USB morda poškodovane ali jih ni mogoče prebrati.
Če pride do tega, priključite napravo USB na računalnik, da jo formatirate, nato jo pravilno priključite.
•• Trdi disk s standardom USB z več kot 2 TB pomnilnika ni podprt.
103
Naprave, združljive s predvajanjem medijev
•• Nekateri digitalni fotoaparati USB, pametni telefoni in zvočne naprave morda ne bodo združljivi z izdelkom.
•• Predvajanje medijev je združljivo samo z napravami USB MSC.
•• MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo za množični prenos.
Primeri naprav MSC so pogoni USB, bralniki bliskovnih pomnilniških kartic in trdi diski USB. (Zvezdišča USB niso podprta.)
Naprave MSC morajo biti priključene neposredno v vrata USB izdelka.
•• Če je priključenih več naprav PTP (Picture Transfer Protocol), bo delovala samo ena.
•• Če je priključenih več naprav MSC, nekatere naprave morda ne bodo prepoznane. Naprave USB, ki zahtevajo močnejše napajanje (višje od 500 mA ali 5 V) morda ne
bodo podprte.
•• Če se prikaže opozorilo o pregretju, medtem ko je naprava USB priključena ali se uporablja, naprava USB morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
•• Ohranjevalnik zaslona se aktivira, če je izdelek nedejaven toliko časa, kot je določeno v možnosti Auto Protection Time.
•• Način varčevanja z energijo v nekaterih zunanjih trdih diskih se bo morda samodejno deaktiviral, ko jih priključite na izdelek.
Datotečni sistem in oblike zapisa
•• Če uporabljate večpredstavnostne datoteke brez licence, predvajanje medijev morda ne bo delovalo pravilno.
•• Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
•• Podprti datotečni sistemu so FAT16, FAT32 in NTFS (samo za branje).
•• Predvajanje medijev podpira obliko zapisa zaporednega JPEG.
Ne podpira progresivne oblike zapisa JPEG.
•• Prikaz slik z višjo ločljivostjo traja dlje.
•• Najvišja podprta ločljivost JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
•• Če datoteka ni podprta ali je okvarjena, se prikaže sporočilo Not Supported File Format..
•• Pri razvrščanju datotek v načinu prikaza mape je v vsaki mapi mogoče prikazati največ 1000 datotek.
•• Če naprava USB vsebuje 8000 datotek in map ali več, se nekatere datoteke in mape morda ne bodo odprle.
•• Predvajanje plačljivih datotek DRM MP3, prenesenih s spletnih mest, ni mogoče.
――DRM (Digital Rights Management) se nanaša na sistem za zaščito avtorsko zaščitenih podatkov, ki so v obtoku v internetu, ali drugih digitalnih medijev, tako da
omogoča varno distribucijo in/ali onemogoča nezakonito distribucijo podatkov.
104
Uporaba naprave USB
Priporočena je uporaba trdega diska USB,
ki ima napajalnik.
Priključitev naprave USB
1
Vklop izdelka
2
Napravo USB, v kateri so shranjene fotografije, glasba in/ali filmi, priključite na vrata USB na zadnji strani ali ob strani izdelka.
3
Stran New device connected. se pojavi samodejno, takoj ko napravo USB povežete z izdelkom.
――Če je priključena samo ena naprava USB, se datoteke, shranjene v napravi USB, prikažejo samodejno.
――Za ogled vsebine, shranjene v napravi USB, priključite napravo USB v vrata USB na izdelku.
Odstranjevanje naprave USB
Priporočamo, da napravo USB odstranite s
pomočjo funkcije Disconnect USB Device.
Odstranjevanje naprave USB s seznama Source
1
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE. Ali pa odprite meni Source v meniju OSD.
SOURCE → Source
2
Izberite USB v meniju Source, nato pa pritisnite gumb TOOLS na daljinskem upravljalniku. Prikažejo se elementi opcijskega menija.
3
Izberite Disconnect USB Device in počakajte, da se povezava z napravo USB prekine. Naprava USB je izključena.
105
Menijske možnosti na strani seznama medijske vsebine
Ime možnosti
Operacije
Slide Show
Zaženite diaprojekcijo.
――Ta menijska možnost ni na voljo, če je možnost Sort by nastavljena na Folder.
Encoding
Izberite jezik kodiranja, če se naslov medijske vsebine ne prikaže pravilno.
Play Selected
Izberite in predvajajte želeno vsebino s seznama medijske vsebine.
Photos
Videos
Music
c
c
c
c
c
106
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem fotografij
Če pritisnete gumb E ali TOOLS, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete gumb RETURN, gumbi izginejo.
Če ste izbrali ime datoteke in pritisnete
tipko INFO, se prikažejo podatki o izbrani
datoteki.
•• Previous / Next
Ogled prejšnje ali naslednje fotografije.
•• Start Slide Show / Stop Slide Show
Zaženite ali ustavite diaprojekcijo. Z diaprojekcijo lahko predvajate vse fotografije v mapi.
•• Slideshow Settings
-- Speed: Spremenite hitrost diaprojekcije.
-- Effects: Uporabite učinke prehoda med fotografijami.
•• Zoom
Do 4-kratna povečava fotografij.
•• Rotate
Zavrtite fotografije.
•• Background Music
Predvajanje glasbe v ozadju med gledanjem slik.
-- Background Music / Mini Player
――Preverite, ali je glasbena datoteka shranjena v isti napravi.
――Začasno zaustavite trenutno predvajano glasbo ali preklopite na drugo glasbeno datoteko z uporabo Mini Player.
•• Settings
Ime možnosti
Operacije
Picture Mode
Spremenite način Picture Mode.
Sound Mode
Spremenite način Sound Mode.
――Ta menijska možnost je na voljo samo med predvajanjem Background Music.
Information
Ogled informacij o datoteki.
107
Gumbi in funkcije, ki so na voljo
med predvajanjem videa
Če pritisnete gumb E ali TOOLS, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete
gumb RETURN, gumbi izginejo.
•• Pause / Play
Začasno ustavite ali predvajajte video.
V načinu začasne ustavitve so na voljo naslednje funkcije. Opomba: V načinu
začasne ustavitve zvoka ni mogoče slišati.
Ime možnosti
Operacije
Picture Mode
Spremenite način Picture Mode.
Sound Mode
Spremenite način Sound Mode.
Audio Language
Predvajajte video v želenem jeziku. Ta funkcija se vklopi samo, če predvajana pretočna datoteka
podpira več oblik zapisa zvoka.
Information
Ogled informacij o datoteki.
•• Rewind / Fast Forward
Previjanje videa nazaj ali naprej. Po potrebi do 3-krat povečajte hitrost
predvajanja. Če želite nastaviti običajno hitrost predvajanja, izberite ∂.
•• Previous / Next
Če želite predvajati prejšnji video, dvakrat pritisnite . Če  pritisnete samo
enkrat, se bo trenutni video predvajal od začetka.
Če želite predvajati naslednji video, pritisnite ‚.
•• Search
Izberite in predvajajte drug video iz iste mape. (Search Titles)
•• Repeat Mode
Konfigurirajte način Repeat Mode. (Off, Repeat One, Repeat All)
•• Picture Size
Spremenite velikost zaslona (Picture Size). Podprte velikosti zaslona se
razlikujejo glede na sliko. (Original / Mode 1 / Mode 2 / Smart View 1 /
Smart View 2)
•• Settings
108
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem glasbe
Če pritisnete gumb E ali TOOLS, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete gumb RETURN, gumbi izginejo.
•• Pause / Play
Začasno ustavite ali predvajajte glasbo.
•• Rewind / Fast Forward
Previjanje glasbe nazaj ali naprej. Po potrebi do 3-krat povečajte hitrost predvajanja. Če želite predvajati prejšnjo glasbeno datoteko, dvakrat pritisnite ∂.
•• Previous / Next
Če želite predvajati prejšnjo glasbeno datoteko, dvakrat pritisnite . Če  pritisnete samo enkrat, se bo trenutna glasba predvajala od začetka.
Če želite predvajati naslednjo glasbeno datoteko, pritisnite ‚.
•• Repeat
Konfigurirajte način Repeat. Možnost One Song ponavljajoče predvaja trenutno glasbeno datoteko. Možnost All ponavljajoče predvaja vse datoteke v mapi.
•• Shuffle
Omogočite ali onemogočite način naključnega predvajanja.
•• Sound Mode
Spremenite način Sound Mode.
109
Podprte oblike zapisa datotek za podnapise in predvajanje medijev
Podnapisi
Zunanja
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• SAMI (.smi)
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Micro DVD (.sub ali .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
Notranja
•• Xsub
Vsebnik: AVI
•• SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
•• Advanced SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
•• SubRip
Vsebnik: MKV
•• MPEG-4 timed text
Vsebnik: MP4
Podprte oblike zapisa slik
Type (Vrsta)
JPEG
4096 x 4096
PNG
BMP
110
Podprte oblike zapisov glasbenih datotek
Datotečna pripona
*.avi, *.mkv, *.asf, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.vro, *.mpg,
*.mpeg, *.ts, *.tp, *.trp, *.mov, *.flv, *.vob, *.svi, *.divx
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo mogoče predvajati ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Zvok ali video morda ne bo deloval, če je bitna hitrost/hitrost sličic v sekundi vsebine nad združljivimi hitrostmi sličic v sekundi, ki so navedene v zgornji tabeli.
•• Če pri možnosti »Index Table« pride do napake, funkcija »Seek« (Jump) ni podprta.
•• Pri predvajanju videoposnetka prek omrežne povezave lahko pride do jecljanja datoteke.
•• Če bitna hitrost videoposnetka presega 10 Mb/s, prikaz menja lahko traja dalj časa.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso združljive s predvajalnikom.
Videodekoder
Zvočni dekoder
Podpira do H.264, raven 4.1
Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti.
Zvok WMA brez izgub ni podprt.
Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
•• Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
Če je Vorbis samo v vsebniku Webm, podpira do 2 kanala.
•• Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
GMC 2 ni podprt.
Podpira samo BD MVC Spec.
111
Vsebnik
Videokodek
Ločljivost
Hitrost sličic
(sličic/s)
Bitna hitrost
(Mb/s)
Zvočni kodek
3gpp
DivX 3.11 /DivX4.X
1280 x 720
60
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
AC3
XVID
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
mp4
ps
vro
DD+
DTS Core
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
ts
vob
ADPCM
MP3
WMA
MPEG2
MPEG1
H.263
DivX5.x
DivX6.X
112
Vsebnik
Videokodek
Ločljivost
Hitrost sličic
(sličic/s)
Bitna hitrost
(Mb/s)
Zvočni kodek
3gpp
DivX 3.11 /DivX4.X
1920 x 1080
30
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
mp4
AC3
XVID
ADPCM
DD+
H.264 BP/MP/HP
DTS Core
MPEG-4 SP/ASP
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
ps
ts
vob
MP3
MPEG2
WMA
MPEG1
vro
H.263
DivX5.x
DivX6.X
MOTION JPEG
640 x 480
30
8
113
Poglavje 12
Navodila za odpravljanje težav
Preden pokličite Samsungov center za
pomoč strankam, preskusite izdelek, kot
je opisano v nadaljevanju. Če težave ne
uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite
računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode
(glejte Podprte ločljivosti).
114
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
PC je prikazan v razdelku Source, če računalnik nima
vzpostavljene povezave.
PC je vedno prikazan v razdelku Source, ne glede na to, ali ima računalnik vzpostavljeno povezavo.
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s
specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
115
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je
združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne
informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Colour Space.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Pojdite v meni System in zagotovite, da je nastavitev Sleep Timer nastavljena na Off.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do 15.
minutah.
Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti
slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.
Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
116
Težave v zvezi z zaslonom
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri predvajanju hitro
premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno prikazana. To še
ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje statike.
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Colour, Brightness in
Sharpness.
Odprite System in prilagodite nastavitve Energy Saving.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Ob robovih zaslona so prikazane prekinjene vrstice.
Če je nastavitev Picture Size nastavljena na Screen Fit, jo spremenite na 16:9.
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.
Te črte so prikazane, če je prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC na zaslonu. Za pomoč se obrnite
na servisni center družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal nestabilen.
To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno ločljivost.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne trakove na
obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega razmerja
višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
117
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Če imate priključen kabel HDMI, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.
Odprite Sound in možnost Speaker Select spremenite na Internal.
Če uporabljate vhodno napravo:
•• zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in
•• preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo
(če je kabel HDMI npr. priključen na zaslon, boste morda morali spremeniti nastavitev zvoka na
HDMI).
Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete dodaten zvočni kabel.
Če ima izdelek vrata za slušalke, zagotovite, da je priključek prazen.
Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.
Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.
Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.
Priključite kabel in preverite moč signala.
Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.
118
Težave z zvokom
Kljub izklopu zvoka, se ta še vedno predvaja.
Če je Speaker Select nastavljen na External, sta tipka za glasnost in izklop zvoka onemogočeni.
Prilagodite glasnost zunanjih zvočnikov.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Če spremenite ali izklopite zvok v izdelku, s tem ne boste vplivali na zunanji ojačevalnik (dekodirnik).
Zvok, ki ga predvajajo zvočniki zaslona, se ne spremeni, tudi
če spremenite nastavitev Sound Mode.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Iz zvočnikov je mogoče slišati odmev.
Razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zunanjimi zvočniki lahko povzroči odmev.
Nastavitve zvoka v vhodni napravi ne vplivajo na nastavitve notranjih zvočnikov izdelka.
V tem primeru nastavitev Speaker Select na External.
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
119
Druge težave
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Meni PIP ni na voljo.
Meni je omogočen oz. onemogočen glede na izbrani Source.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: »The defined resolution is not supported.«.
Sporočilo »The defined resolution is not supported.« se prikaže, če ločljivost vhodnega vira presega
največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu HDMI
ni mogoče predvajati.
Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna naprava,
denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je, da je v
izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI.
Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.
Če naletite na te težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI, ki ne
vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
Zvočni vhod
Način zaslona
Osebni računalnik
Auto
Nastavitve računalnika
DVI PC
Audio In (stereo vrata)
Nastavitve računalnika
120
Druge težave
Tipalo IR ne deluje.
Preverite, ali se vklopi lučka, ko na daljinskem upravljalniku pritisnete poljubno tipko.
•• Če se lučka tipala ne vklopi, na hrbtni strani izdelka izklopite gumb za napajanje in ga nato znova
vklopite.
(Če izklopite zaslon, je indikator LED napajanja rdeč.)
Če se lučka tipala še vedno ne zasveti tudi potem, ko ste izklopili in vklopili gumb za napajanje,
notranja vtičnica morda ne deluje.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
•• Če vklopljena lučka tipala ne zasveti rdeče, ko pritisnite določeno tipko na daljinskem
upravljalniku, je tipalo IR morda poškodovano.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
•• Če pritisnete poljubno tipko daljinskega upravljalnika in se zasveti rdeča lučka tipala, vendar se
vsebina na zaslonu ne spremeni, potem imate morda poškodovano matično ploščo.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
121
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v
uporabniškem priročniku za računalnik ali
grafično kartico.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona →
Lastnosti grafične kartice → Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v
razdelku Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona in
prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz
in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve → Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali
nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Prilagajanje →
Zaklenjeni zaslon → Nastavitve časa za izklop zaslona → Poraba energije in spanje ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
122
Poglavje 13
Specifikacije
-
Splošno
Velikost
Ime modela
Zaslon
-
Območje prikaza
V
N
ED65E / EM65E
Velikost
Razred 65 (64,5 palca / 163 cm)
Razred 75 (74,5 palca / 189 cm)
Območje prikaza
1428,48 mm (V) x 803,52 mm (N)
1650,24 mm (V) x 928,26 mm (N)
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Avdio izhod
Ime modela
Zaslon
Avdio izhod
ED75E / EM75E
DC32E / DC32E-M
DC40E / DC40E-M / DC40E-H
Velikost
Razred 32 (31,5 palca / 80,1 cm)
Razred 40 (40,0 palcev / 101,6 cm)
Območje prikaza
698,4 mm (V) x 392,85 mm (N)
885,6 mm (V) x 498,15 mm (N)
10 W
10 W + 10 W
123
Ime modela
Zaslon
DC48E / DC48E-M / DC48E-H
DC55E / DC55E-M
Velikost
Razred 48 (47,6 palca / 120,9 cm)
Razred 55 (54,6 palca / 138,7 cm)
Območje prikaza
1054,08 mm (V) x 592,92 mm (N)
1209,6 mm (V) x 680,4 mm (N)
Avdio izhod
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V. Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v
posameznih državah razlikuje.
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 0 C–40 C (32 F–104 F)
Vlaga: 10-80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 C–45 C (-4 F–113 F)
Vlaga: 5-95 %, brez kondenzacije
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim
sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
124
Prednastavljeni časovni načini
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena,
lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60
Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
Sinhronizacija
Ločljivost
-- Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve
proti desni strani zaslona, se imenuje
vodoravni cikel. Recipročno število
vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v
enoti kHz.
-- Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat na
sekundo (kot fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali hitrost
osveževanja. Navpična frekvenca se meri
v enoti Hz.
Vodoravna frekvenca
30–81 kHz
Navpična frekvenca
48–75 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza
načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri
čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
125
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
126
Poglavje 14
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
127
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
Črna matrika
Skupna
elektroda (ITO)
Barvni filter
Optimalna kakovost slike
•• Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
-- Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 6.220.800
Vir
Odvod
•• Zaženite Auto Adjustment, da izboljšate kakovost slike. Če je na sliki kljub samodejni prilagoditvi
viden šum, prilagodite Coarse ali Fine.
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne
pike.
-- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični
ohranjevalnik zaslona.
TFT
Vrata
Elektroda za
slikovne pike (ITO)
Kondenzator (Cs)
Linija podatkovnega vodila
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno
delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur)
prikazuje isti vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče
kristale v slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride
do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z zmanjšanjem
razlike napetosti.
――Vžganost zakasnelih slik se pri uporabi zaslona LCD pri normalnih pogojih ne bi smela pojaviti.
128
Preprečevanje vžganosti slik
――Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite
računalnik ali sistem tako, da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z navodili
za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko servisiranje.
•• Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo
-- Po 12-urni uporabi izdelek izklopite za 2 uri.
-- V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop izdelka.
-- Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.
Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
•• Navadno spreminjanje barve
-- Uporabite 2 barvi
Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.
Type 1
•• navadno spreminjanje barve besedila
-- Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.
Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
OZ348
: 20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
(Svetlost: pomeni svetlost ali temnost barve, ki je odvisna od količine oddane svetlobe.)
――Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
129
Licenca
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Ime Dolby in simbol z dvojno črko D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
®
Premium Sound 5.1
®
Studio Sound
This DivX CertifiedⓇ device has passed rigorous testing to ensure it plays
DivXⓇ video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find
your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Obvestilo o odprtokodni licenci
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under
license.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung ali
pošljite e-poštno sporočilo na naslov oss.request@samsung.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
130
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Vsaka od zgoraj navedenih
hitrosti iskanja pomeni število vrstic
učinkovitega iskanja, ki vpliva na
ločljivost zaslona. Hitrost iskanja je
lahko označena z i (prepletena) ali p
(progresivna), odvisno od načina iskanja.
- Iskanje
Iskanje je proces progresivnega
pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo
sliko. Veliko število slikovnih pik ustvarja
čistejšo in bolj živo sliko.
- Progresivno
Pri progresivnem načinu iskanja se vse
vrstice slikovnih pik na zaslonu iščejo
posamezno (progresivno).
- Prepleteno
Pri prepletenem načinu iskanja se
najprej išče vsaka druga vrstica slikovnih
pik od zgoraj navzdol, nato pa se iščejo
preostale vrstice slikovnih pik (ki niso
bile poiskane).
Način neprepletanja in način
prepletanja____ Način neprepletanja
(progresivno iskanje) progresivno
prikazuje vodoravno črto od zgornjega
do spodnjega dela zaslona. Način
prepletanja najprej prikaže vrstice z
lihimi števili in nato vrstice s sodimi
števili. Način neprepletanja se večinoma
uporablja pri monitorjih, saj ustvarja
jasnost zaslona, način prepletanja pa se
večinoma uporablja pri televizorjih.
Razdalja med pikami____ Zaslon je
sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Krajša razdalja med pikami ustvarja
višjo ločljivost. Razdalja med pikami
je najkrajša razdalja med pikami iste
barve. Razdalja med pikami se meri v
milimetrih.
Navpična frekvenca____ Izdelek
prikaže eno sliko večkrat na sekundo
(kot utripajoča fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Navpična frekvenca
se meri v enoti Hz.
Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike 60krat v sekundi.
Vodoravna frekvenca____ Čas branja
ene vrstice od leve proti desni strani
zaslona se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla
se imenuje vodoravna frekvenca.
Vodoravna frekvenca se meri v enoti
kHz.
Vir____ Vhodni vir pomeni vhodno
video napravo, povezano z izdelkom, na
primer videokamero, videorekorder ali
predvajalnik DVD.
Vrata za komponente (zelena, modra
in rdeča)____ Vrata za komponente,
ki zaznavajo, prenašajo in sprejemajo
kontrastne signale, zagotavljajo boljšo
kakovost slike kot kateri koli drug način
video povezave.
Plug & Play____ Funkcija Plug &
Play omogoča samodejno izmenjavo
informacij med monitorjem in
računalnikom za optimalno okolje
zaslona. Izdelek uporablja mednarodni
standard VESA DDC za izvajanje funkcije
Plug & Play.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko
z enim kablom povežete z digitalnim
avdio in video virom visoke razločljivosti
in ne zahteva stiskanja.
Multiple Display Control (MDC)____
Aplikacija MDC (Multiple Display
Control) omogoča hkraten nadzor
več prikazovalnih naprav z osebnim
računalnikom. Komunikacija med
računalnikom in monitorjem poteka
prek kablov RS232C (serijski prenos
podatkov) in RJ45 (LAN).
Ločljivost____ Ločljivost je število
vodoravnih pik (slikovnih pik) in
navpičnih pik (slikovnih pik), ki
sestavljajo zaslon. Predstavlja raven
prikaza podrobnosti. Višja ločljivost
omogoča prikaz večje količine podatkov
na zaslonu in je koristna za izvajanje več
opravil hkrati.
Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni, da
je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih
slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih slikovnih pik (navpična
ločljivost).
131
Download PDF

advertising