BD-E6100
Blu-ray™ lejátszó
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 1
2013-02-07 오후 2:26:39
Biztonsági információk
Figyelmeztetés
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
FIGYELEM
Ez a szimbólum "veszélyes feszültséget"
jelez a termék belsejében, ami áramütést
vagy testi sérülést okozhat.
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉ LY, NE NYISSA KI
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
Ez a szimbólum a termékkel velejáró fontos
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A
utasításokat jelzi.
BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT) - BELÜL
NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERELHETŐ
ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
Ne helyezze el ezt az eszközt zárt helyen, úgymint
könyvespolcon vagy hasonló bútoron.
FIGYELMEZTETÉS
Az esetenkénti tűz- vagy áramütésveszélyt okozó
sérülések elkerülése érdekében, a készüléket ne
tegye ki esőnek vagy nedvesség hatásnak.
FIGYELEM
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓ LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRRAL MŰKÖDIK, AMI VESZÉLYES
SUGÁRZÁST OKOZHAT, HA IRÁNYÍTVA VAN.
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓT MINDIG AZ
UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA.
FIGYELEM
A TERMÉK LÉZERREL MŰKÖDŰK. AZ OTT
MEGADOTT VEZÉRLÉSTŐL, BEÁLLÍTÁSTÓL,
VAGY TELJESÍTMÉNYTŐL VALÓ ELTÉRÉS
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK VALÓ KITÉTELT
OKOZHAT. NE NYISSA FEL A BORÍTÁST, ÉS NE
SZERELJE SAJÁT KEZÜLEG. A JAVÍTÁST BÍZZA
SZAKEMBERRE!
A termék megfelel a CE előirásainak, ha árnyékolt
kábellel vagy csatlakozóval csatlakoztatja az
egységet más készülékhez. Az elektromos
eszközök közötti elektromagnetikus interferencia
kiküszöbölésére, mint például a rádiók és
televíziók, használjon árnyékolt kábelt és
csatlakozót.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Az eszköz fővezetéke öntött konnektorral ellátott,
mely biztosítékot is tartalmaz. A biztosíték értéke a
csatlakozótű oldalán van feltűntetve.
Csere esetén a biztosítékkal megegyező BS1362
számút kell használni.
Soha ne használja a csatlakozót a biztosítékfedél
elhagyása mellett, ha a fedél lecsatolható. Ha
elveszett vagy megsérült a biztosítótartó fedele,
csak a dugasz érintkezős oldalának színével
megegyező fedelet szabad helyette használni.
Pótfedelek villamosipari szakboltokban kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaljakba, vagy
nem elég hosszú a tápegység kábele, vásároljon
jóváhagyott típusú hosszabbítót vagy kérdezze
meg márkaszervizét vagy szakboltját.
Ha a gond csak a dugó levágásával orvosolható,
vegye ki belőle a biztosítóbetétet, és dobja a dugót
a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő konténerbe.
Ne dugaszolja a csatlakozót a konnektorba, mert
a csupasz vezetékvég áramütést okozhat.
A konnektorból való eltávolításhoz a csatlakozót
ki kell húzni a foglalatból, emiatt a főcsatlakozó
azonnal működőképes lesz.
A termék, mely tartalmazza a használati utasítást,
bizonyos harmadik személy szellemi vagyoni jogai
által szabadalmazott.
| 2 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 2
2013-02-07 오후 2:26:39
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el gondosan az alábbi utasításokat a
készülék használata előtt. Tartsa be az összes
alábbi biztonsági utasítást.
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi
használatra.
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
9. Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt
dugó biztonsági funkcióját. A polarizált dugó
két érintkezőt tartalmaz, az egyik szélesebb,
mint a másik. A földelt típusú dugó két
érintkezőt tartalmaz, valamint egy harmadik
földelőérintkezőt. A széles érintkező vagy
harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja.
Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a
konnektorba, cseréltesse ki a konnektort.
Biztonsági információk
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások
közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter,
kályha ill. más készülékek (pl. erősítő),
amelyek meleget bocsátanak ki.
01
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő használat
veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
VIGYÁZAT :
• 3B OSZTÁLYÚ LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN
SUGÁRZÁS LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL A
BURKOLAT KINYITÁSA UTÁN. NE NÉZZEN A
SUGÁRBA (IEC 60825-1)
• A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT
LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK,
VEZÉRLÉSEK VAGY ELJÁRÁSOK
HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK
TEHETI KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA
KI A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA
MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói
utasításoknak megfelelően telepítse.
10. Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és ne
kösse azt különösen dugaszokba, megfelelő
csatlakozóaljzatokba, és azokba a pontokba,
amelyek a készülékekből jönnek ki.
11. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokatt/
kiegészítőket használja.
12. Kizárólag a gyártó által
ajánlott, vagy a vidókamerával
együtt kapható kocsit,
tartót, állványt, konzolt vagy
asztalt használjon. Ha a
kocsit használja, figyeljen,
amikor áthelyezi a kocsit/készülék kombinációt,
hogy elkerülje kocsibukatató szerkezet általi
sérüléseket.
13. Áramtalanítsa a készüléket villámlás során,
vagy ha hosszú ideig nem használja azt.
14. Minden javítási munkát bízzon szakemberre.
A készüléket javíttatni kell, ha megsérült, ha
a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék
vagy tárgy került a készülékbe, eső vagy
nedvesség hatásának volt kitéve, nem
működik rendesen, vagy leejtették.
6. Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 3
3|
2013-02-07 오후 2:26:39
Biztonsági információk
A lemezek tárolása és kezelése
• A lemezek megfogása
-- Az ujjlenyomatok vagy
karcolások a lemezen rontják
a hang és a kép minőségét és szakadozást
okozhatnak
-- Ne érintse meg a lemez felületét, ahol az
adatok rögzítve vannak.
-- A lemezt a szélénél fogja meg, hogy ne
kerülhessenek ujjlenyomatok a felületére.
-- Ne ragasszon rá papírt vagy matricát.
• A lemezek tisztítása
-- Ha ujjlenyomat kerül a lemezre,
tisztítsa le enyhe tisztítószeres
vízzel, és törölje tisztára puha
ruhával.
-- Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól
kifelé.
• A lemezek tárolása
`` Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen.
`` Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
`` Tartsa tiszta védőtokban és függőleges
állásban.
Kezelési óvintézkedések
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
fröccsenő víz hatásának. Ne helyezzen vízzel teli
edényeket, például vázát a készülékre.
• A készülék teljes áramtalanításához ki kell
húzni a dugót a konnektorból. Ezért a dugónak
folyamatosan könnyen hozzáférhetőnek kell
lennie.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba
a konnektorba. A konnektor túlterhelése
túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.
• A burkolat karbantartása.
-- A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
többi eszközt.
-- Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi a
készüléket, lecsapódás keletkezhet a belsejében
és a lencsén, amely zavarja a lemez lejátszását.
Ilyenkor húzza ki a készüléket, és várjon két
órát, mielőtt újra csatlakoztatja a készüléket a
konnektorba. Ezután helyezze be a lemezt, és
próbálja lejátszani újra.
• Ha szokatlan zajt, égésszagot vagy füstöt
érzékel, kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza
ki a dugót a konnektorból. Ezután forduljon
a legközelebbi ügyfélszolgálathoz műszaki
segítségért. Ne használja a készüléket. Ha
tovább használja a készüléket, elektromos
áramütést vagy tüzet okozhat.
A 3D funkció használata
FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL
KAPCSOLATBAN.
A 3D funkciók használata előtt olvassa el és
értelmezze az alábbi biztonsági utasításokat.
• Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést,
hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D
felvételek megtekintése során.
Ha ilyen tüneteket észlel, hagyja abba a 3D TV
nézését, vegye le a 3D Aktív szemüveget, és
pihenjen.
• A 3D felvételek hosszabb idejű megtekintése
terhelheti a szemet. Ha a szem fáradását észleli,
hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D
Aktív szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételeket néző gyermekeket
rendszeresen ellenőrizze egy felelős felnőtt.
Ha a gyerekek szemfáradásra, fejfájásra,
szédülésre vagy hányingerre panaszkodnak,
hagyhassa abba velük a 3D TV nézését, és
hagyja őket pihenni.
• Ne használja a 3D Aktív szemüveget más
célokra (például általános szemüvegként,
napszemüvegként, védőszemüvegként stb.).
| 4 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 4
2013-02-07 오후 2:26:40
01
• Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív
szemüveget a helyiségben történő séta vagy
járkálás közben. Ha a 3D funkciót vagy 3D
Aktív szemüveget a helyiségben történő séta
vagy járkálás közben használja, beleütközhet
tárgyakba, megbotolhat és/vagy eleshet, és
megsérülhet.
• A 3D tartalmak megtekintéséhez csatlakoztassa
a 3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt vagy
TV-t) a készülék HDMI OUT portjához egy
nagysebességű HDMI-kábellel. Viseljen 3D
szemüveget a 3D lejátszás elkezdéséhez.
• A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja a
készülék a HDMI OUT porton keresztül.
• Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D
film eredeti felbontása, a felbontás nem
módosítható.
• Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a
képernyőméret és a felbontás módosítása nem
működik 3D lejátszásnál.
• Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D
jelek továbbításához.
• Maradjon legalább a képernyőszélesség
háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től
3D felvételek megtekintésekor. Például 46 colos
képernyő esetén maradjon 138 col távolságra a
képernyőtől.
• A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze
a képernyőt szemmagasságba.
• A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén
működik megfelelően.
• A készülék nem alakítja át a 2D tartalmakat 3D-re.
• A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák a
Blu-ray Disc Association védjegyei.
Biztonsági információk
Szerzői jogok
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Az útmutató sem részben,
sem egészben nem reprodukálható és nem
másolható a Samsung Electronics Co.,Ltd.
előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 5
5|
2013-02-07 오후 2:26:40
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
2
3
3
Figyelmeztetés
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
4
A lemezek tárolása és kezelése
4
A 3D funkció használata
4
5
Kezelési óvintézkedések
Szerzői jogok
Előkészületek
8
8
8
Lemezek és formátumok kompatibilitása
A készülékkel lejátszható lemezek és
tartalmak
A készülékkel nem lejátszható
lemeztípusok
9Régiókód
9
10
A készülék által ismert lemeztípusok
logói
Tartozékok
13
A hátsó panel
14
14
16
16
16
17
17
17
A kezdő beállítási műveletek
19
Belépés a Beállítások képernyőre
18
19
20
25
25
27
28
29
31
32
32
32
33
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
34
Vezeték nélküli hálózat
Wi-Fi Direct
Szoftveres AP
Szoftverfrissítés
Készenléti frissítés
Média lejátszás
33
Vezetékes hálózat
A hálózati kapcsolat konfigurációja
30Letöltéssel
1. módszer Csatlakoztatás HDMIkompatibilis AV erősítőhöz
2. módszer Csatlakoztatás AV erősítőhöz
Dolby Digital vagy DTS dekóderrel
Hálózatok és az Internet
30USB-n
32
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
A Beállítási menü funkciói
30Lemezről
Távirányító
Csatlakoztatás TV-hez
A távirányító gombjai a Beállítások menü
használatához
29Interneten
32
A távirányító bemutatása
A Főmenü képernyő
29AllShare-beállítások
Az elülső panel
Csatlakoztatás
15
18
Támogatott formátumok
12
13
Beállítások
34
34
35
35
Kereskedelemben kapható videó
lemezek lejátszása
Az AllShare Play képernyő
Az AllShare Play képernyő elérése
Az AllShare Play képernyő áttekintése
Fájlok lejátszása USB eszközön vagy
USB kompatibilis mobiltelefonról
Kereskedelemben kapható audió
lemezek lejátszása
A zeneképernyő vezérlőelemei
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
Az AllShare Hálózati funkció használata
Az AllShare szoftver letöltése
PC-n vagy DLNA-kompatibilis eszközön
lévő tartalmak lejátszása a Blu-ray
lejátszóval
A PC-n található tartalmak lejátszásának
vezérlése a mobiltelefonnal
| 6 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 6
2013-02-07 오후 2:26:40
36
36
A távirányító videólejátszásra használható
gombjai
A Tools menü használata
38
A Zenelejátszás vezérlése
38
A Tools menü használata
38
39
39
A távirányító zenehallgatásra használható
gombjai
Megfelelőség és kompatibilitás
47
Hálózati szolgáltatás felelősségének
kizárása
47
48
50
Másolásvédelem
Licenc
További információk
Számok ismétlése Audió CD-n
50Megjegyzés
Lejátszólista készítése CD-ről
53
Audió CD-n lévő számok keverése
39
46
52
Felbontás a tartalomtípustól függően
Digitális kimenet kiválasztása
39Beolvasás
54
Hibaelhárítás
40
57
Műszaki adatok
40
Fotó tartalmak lejátszása
41
A Tools menü használata fájl kijelölése
után
A Tools menü használata
Tartalomjegyzék
36
Függelék
A videólejátszás vezérlése
56Javítás
Hálózati szolgáltatások
43
43
44
45
A Smart Hub használata
A Smart Hub bemutatása
A webböngésző használata
BD-LIVE™
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 7
7|
2013-02-07 오후 2:26:41
Előkészületek
Lemezek és formátumok kompatibilitása
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Adathordozó
VIDEO
MUSIC
PHOTO
||MEGJEGYZÉS |
Lemeztípus
Blu-ray lemez
3D Blu-ray lemez
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Részletek
BD-ROM vagy BD-RE/-R lemez BD-RE formátumban rögzítve.
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken, vagy
DivX, MKV, MP4 tartalmakkal rendelkező USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
Zenét tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve MP3 vagy WMA
felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
Fotókat tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve JPEG felvételeket
tartalmazó USB adathordozók.
\\ Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési mód miatt.
\\ A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
\\ A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
\\ A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra rögzített felvételeket.
\\ Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képarány-beállítás nem
működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el ezeket.
\\ BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, stb.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(kivéve CD réteg)
• DVD-RW (VR mód)
• 3.9 GB DVD-R
tartalomkészítéshez.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(a CD-G lemezekről
csak a hang játszható
le, a grafika nem.)
| 8 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 8
2013-02-07 오후 2:26:41
Régiókód
Blu-ray
lemez
a
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet
Ázsia.
b
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
c
DVD-VIDEO
Terület
India, Kína, Oroszország, Középés Dél-Ázsia.
1
USA, USA fennhatóságai és
Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek, Karibszigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa, India,
Afrika nagy része, Észak-Korea,
Mongólia
6
Kína
Blu-ray lemez
3D Blu-ray lemez
BD-LIVE
DivX
PAL műsorszórási rendszer: UK,
Franciaország, Németország stb.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 9
Előkészületek
Lemeztípus Régiókód
02
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva. A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem
lesz lejátszható.
A készülék Régiószáma a hátulján van feltüntetve.
A készülék által ismert
lemeztípusok logói
9|
2013-02-07 오후 2:26:42
Előkészületek
Támogatott formátumok
Támogatott videófájlok
Fájl
kiterjesztése
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Konténer
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Videó kodek
Felbontás
DivX 3.11/4.x/
5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
H.264 BP/
MP/HP
Window Media
Video v9
MPEG2
MPEG1
1920x1080
352x288
Képfrissítési
sebesség
(kép/mp)
Bitsebesség
(Mbps)
20
6~30
24/25/30
24/25/3
25
25
Audió kodek
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MP3
DTS
20
`` Korlátozások
-- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le, ha a
tartalmuk hibás vagy korrupt.
-- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
-- A szabványosnál nagyobb bitsebességgel vagy képfrissítési sebességgel kódolt fájlok hangja/képe
szakadozhat lejátszásnál.
-- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
-- Ha távolról játszik le egy fájlt hálózati kapcsolattal, a videókép szakadozhat a létrejött kapcsolat
sebességétől függően.
-- Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a termékkel.
`` Videó dekóder
-- H.264 Level 4.1 támogatása
-- Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat
`` Audió dekóder
-- Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
-- Nem támogatja a WMA 9 PRO többcsatornás veszteség nélküli audiót, ha a csatornák száma 2-nél
több.
-- Nem támogatja a WMA 22050Hz mono mintavételezési frekvenciáját.
| 10 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 10
2013-02-07 오후 2:26:42
`` Megjegyzések
Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||MEGJEGYZÉS |
\\ Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása
sikertelen lehet a videófelbontástól és a képfrissítési
sebességtől függően.
Támogatott zenefájlok
Fájl
Konténer
kiterjesztése
*.mp3
*.wma
MP3
WMA
Audió
kodek
Támogatott
tartomány
WMA
*M
intavételezési
frekvenciák (kHzben) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Bitsebességek –
Összes bitsebesség
5kbps és 384kbps
között
MP3
-
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
• A készülék támogatja az USB adathordozókat,
az MP3 lejátszókat, digitális fényképezőgépeket
és USB kártyaolvasókat.
• Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a termékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja.
• Az USB adathotrdozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához. USB
kábellel történő csatlakoztatás kompatibilitási
problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog
megfelelően működni.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 11
Előkészületek
ĞĞ
• A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
• Ne húzza ki az USB eszközt a "betöltési"
folyamat alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál
hosszabb a megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi
honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési
sebességű videókat támogat.
• A készülék csak az USB háttértár (MSC)
eszközöket támogatja, mint például pendrive és
USB HDD. (A HUB nem támogatott.)
• Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók
és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a
készülékkel.
• Ha egyes készülékek túl sok energiát vennének
fel, az eszköz működését behatárolhatja az
áramkorlátozó.
• Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil,
biztosítson további tápfeszültséget a
konnektorba való csatlakoztatással.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az
USB HDD gyártóhoz.
• Az USB adathordozót biztonságosan el
kell távolítani. (az "USB bizt. eltávolítása"
funkcióval) a sérülések elkerülése érdekében.
A HOME gombbal lépjen a kezdőképernyőre,
nyomja meg a SÁRGA (C) gombot, majd
nyomja meg a v gombot.
• A SAMSUNG nem vállal felelősséget
adatvesztésért.
• A készülék nem támogatja a tömörített fájlokat,
felosztott fájlokat és NTFS titkosított fájlokat.
-- USB eszköz kihúzása előtt használja az USB
biztonságos eltávolítása funkciót.
-- Ha nem használja az USB biztonságos
eltávolítása funkciót, az USB eszközön lévő
adatok meghibásodhatnak vagy elveszhetnek
-- Az USB eszköz az asztali PC-n megjavítható
és formázható. (csak MS-Windows OS
esetén)
02
-- MPEG4 : Támogatás GMC 1-Warping Point-ig.
-- H.264 : Támogatás BP/MP/HP Level 4.1-ig.
-- WMV: V9, VC1 SP/MP/AP L3 támogatása.
-- MPEG1 : Nem támogatja a D-képet.
-- MPEG2 : Támogatja a Hight Profile High Level-t.
11 |
2013-02-07 오후 2:26:42
Előkészületek
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos képtömörítési formátumnál nagyobb
hatékonysággal tömöríti a képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az "x.v.Color" formátumot használják. A készülékkel lejátszhatók az "x.v.Color"
formátumot használó AVCHD lemezek is.
• Az "x.v.Color" a Sony Corporation védjegye.
• Az "AVCHD" és az AVCHD embléma a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony Corporation
védjegyei.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
\\ Az "x.v.Color" a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Használati útmutató
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Távirányító
| 12 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 12
2013-02-07 오후 2:26:43
Az elülső panel
||MEGJEGYZÉS |
LEMEZTÁLCA
POWER GOMB
Előkészületek
KÉPERNYŐ
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB
02
NYITÁS/ZÁRÁS GOMB
USB HOST
\\ A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB memóriát az USB Host aljzathoz.
\\ Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található Lejátszás gombbal nem indítható el a lejátszás.
A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és meg kell nyomnia az v v
gombot.
A hátsó panel
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 2:26:43
Előkészületek
Távirányító
A távirányító bemutatása
Beállítás után a TV bemenetének beállítását
teszi lehetővé.
(Ez a gomb csak Samsung TV-n elérhető.)
SOURCE
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
A szám gombokkal opciók választhatók ki.
Lemezmenübe való belépés.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
Lemez lejátszás szüneteltetése.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
Az Eszköz menü használata.
Visszatérés az előző menüpontba.
A készülék menüjének és Blu-ray funkciók
használatára alkalmas gombok.
A bonusview funkció használatához.
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Lemez lejátszása.
Az ismétlés funkció használatához.
Lejátszási információk megjelenítése.
Menüpontok kiválasztása és
menübeállítások megadása.
Kilépés a menüből.
D
FULL
SCREEN
INPUT
A teljes képernyő funkció használatához.
A Blu-ray/DVD lemez felirat nyelvei között
válthat vele.
A gomb használatával számos audio
funkciót érhet el.
Elemek behelyezése
Helyi menübe/főcím menübe való belépés.
Keresés előre vagy hátra.
Lemez leállítása.
Főmenübe való belépés.
TV hangerő beállítása.
(Ez a gomb csak Samsung TV-n elérhető.)
9
TITLE MENU
Léptetés előre vagy hátra.
A Smart Hub használatához.
A TV be- és kikapcsolása.
(Ez a gomb csak Samsung TV-n elérhető.)
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a távirányító nem működik megfelelően:
-- Ellenőrizze az elemek +/– polaritását.
-- Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
-- Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
-- Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens fényforrás.
||FIGYELEM |
\\ Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően
kell hasznosítani. Ne helyezze őket a háztartási szemétbe.
| 14 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 14
2013-02-07 오후 2:26:43
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás TV-hez
03
Csatlakoztatás
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI IN
aljzatába.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
Audio
Videó
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a Digital Audio Out kimeneteket is az audió
rendszerhez a hang hallgatásához.
\\ A HDMI-kábel kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiókábelt csatlakoztatni.
\\ A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati útmutatójában
található.
\\ Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez vagy egy új TV-hez, majd első alkalommal bekapcsolja, a
HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
\\ A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a HDMI Mély színek menüpontot Ki értékre.
\\ Ha a videót HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban szeretné nézni, akkor nagysebességű (2-es kategóriájú) HDMI
kábelt kell használni.
\\ A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
Ha a TV nem támogatja a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), akkor véletlenszerű képzaj jelenik meg.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 2:26:44
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót az audió rendszerhez az alábbi módszerrel.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
1. módszer Csatlakoztatás HDMI-kompatibilis AV erősítőhöz
• Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és az erősítő
HDMI IN aljzatába.
• Legjobb minőség (ajánlott)
2. módszer Csatlakoztatás AV erősítőhöz Dolby Digital vagy DTS dekóderrel
• Csatlakoztassa a koax kábelt (nem tartozék) a készülék koax digitális audió kimeneti csatlakozójára és
az erősítő digitális koax bemenetére.
• Jó minőség
• A hang csak az első két hangszóróból hallatszik, a digitális kimenet beállítása PCM.
1. módszer
Audio
2. módszer
Audio
| 16 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 16
2013-02-07 오후 2:26:44
Csatlakoztatás hálózati
útválasztóhoz
Vezeték nélküli hálózat
03
Csatlakoztatás
A készülék hálózati útválasztóhoz is csatlakoztatható
az alábbi módszerek egyikével.
Az AllShare hálózati funkció használatához
csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
A kapcsolat lehet vezetékes vagy vezeték nélküli.
Vezeték nélküli
útválasztó
Vezetékes hálózat
Szélessávú
szolgáltatás
Vagy
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Szélessávú
szolgáltatás
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a DHCP-t, a
készülék DHCP vagy statikus IP-címet is használhat a
vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
\\ Állítsa a vezeték nélküli útválasztót infrastruktúra módba.
Az ad-hoc mód nem használható.
Router
Szélessávú
modem
Szélessávú
szolgáltatás
||MEGJEGYZÉS |
\\ Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési
szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy
az internetszolgáltató szabályzatától függően. További
tudnivalókért forduljon ISP (Internet Service Provider).
\\ DSL felhasználók használjanak útválasztót a hálózati
kapcsolathoz.
\\ A lejátszó a következő vezeték nélküli titkosítási kulcs
protokollokat támogatja:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a vezeték
nélküli útválasztó számára. Ha a vezeték nélküli útválasztó
számára kijelölt csatornát más közeli készülék használja,
az interferenciához és kommunikációs hibákhoz vezet.
\\ Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot
választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP vagy TKIPAES (WPS2Mixed) az útválasztó számára, a készülék
nem fogja támogatni a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási
specifikációk szerint.
\\ A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan
interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől
függően (útválasztó teljesítmény, távolság, akadályok,
egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 2:26:45
Beállítások
A kezdő beállítási műveletek
A Főmenü képernyő
• A főmenü nem jelenik meg, amíg nem konfigurálta a
kezdeti beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a OSD (On Screen
Display) változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
A Kezdeti beállításokkal beállítható a
kijelzőüzenetek és menük nyelve, konfigurálható
a csatlakozás az otthoni hálózathoz, kiválasztható
a TV-nek megfelelő képarány (képernyőméret
és formátum), valamint frissíthető a készülék
szoftvere.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha kihagyja a Hálózati beállítást a Kezdeti beállítások
során, a hálózati beállítások később is konfigurálhatók.
Lásd a "A hálózati kapcsolat konfigurációja" című
fejezetet a 25-27. oldalakon.
\\ Ha szeretné újra megjeleníteni a Kezdeti beállításokat és
módosításokat végezni, válassza a Beállítások > Rendszer
> Kezdeti beállítás lehetőséget a Főmenü képernyőn, vagy
válassza a Visszaállítás opciót. (Lásd a 22-24. oldalakat)
\\ Anynet+(HDMI-CEC) funkciók használatához kövesse az
alábbi utasításokat.
1) Csatlakoztassa a készüléket Anynet+(HDMI-CEC)kompatibilis Samsung TV-hez HDMI kábellel.
2) Az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót Be értékre állította a
TV-n és a készüléken is.
3) Állítsa be a TV-t a Kezdeti beállítások eljárással.
Beállítások
Különféle funkciók beállítása az Ön igényeinek megfelelően.
3
1
2
1
2
3
Smart Hub
AllShare Play
Smart Hub : Elindítja a Smart Hub alkalmazást. A
Smart Hub alkalmazásból elérheti a YouTube-ot,
játékokat és más alkalmazásokat.
AllShare Play : Videók, fotók és zenék lejátszása
lemezről, USB-n, PC-ről vagy mobileszközökről.
Beállítások : Különböző funkciók beállítása
személyes igények szerint.
`` Opciók kiválasztása a Főmenü képernyőn
1. Opció kiválasztásához a Főmenü képernyőn
vigye a kurzort a ◄► gombokkal a kívánt
elemre, majd nyomja meg a v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig hagyja stop
módban, képernyővédő jelenik meg a TV-n. Ha a készüléket
20 percnél hosszabb ideig hagyja képernyővédő módban,
automatikusan kikapcsol.
| 18 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 18
2013-02-07 오후 2:26:46
Belépés a Beállítások képernyőre
TV képaránya
16:9 eredeti
Smart Hub képernyőmérete
Hang
BD Wise
3. méret
Be
FelbontásAuto.
Hálózat
SOURCE
Filmkocka (24Fs)
Rendszer
Auto.
Beállítások
3D beállítások
Megjelen.
A Beállítási funkciókról, menüelemekről és
egyedi opciókról részletes magyarázatot jelenít
meg. Magyarázat megtekintéséhez a ▲▼◄►
gombokkal jelölje ki a funkciót, a menüelemet
vagy opciót. A magyarázat általában a képernyő
jobb oldalán jelenik meg.
A Beállítási funkciók rövid leírása kezdődik
a következő oldalon. A funkciókhoz további
információk állnak rendelkezésre az útmutató
Függelékében.
04
1. Válassza a Beállítások pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Beállítások képernyő.
Részletes funkció információk
HDMI-színformátumAuto.
mély színek
Terméktámogatás HDMIVOL
VOL
Progresszív mód
– + VOL
+–
VOL
Auto.
Auto.
SAMSUNG TV
1
2
3
5 almenük
6 és opciók
2. A Beállítások 4
menük,
eléréséhez lásd a távirányító alábbi
7 8 9
illusztrációját.
DISC MENU
TITLE MENU
0
A távirányító gombjai a Beállítások
menü használatához
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
1
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
A
1
2
3
4
EXIT
B
C
4
D
HOME gomb
: Főmenübe
valóINPUTbelépés.
VIEW
PANDORA
DIGITAL SUBTITLE SCREEN
BONUS
AUDIO SUBTITLE
FULL
RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
v (Belépés) / IRÁNY gombok :
• Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása a
▲▼◄► gombokkal.
• A v gombbal aktiválhat egy kijelölt elemet vagy
jóváhagyhat egy beállítást
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 2:26:46
Beállítások
A Beállítási menü funkciói
Megjelen.
3D beállítások
TV képaránya
Smart Hub
képernyőmérete
BD Wise
Felbontás
Filmkocka (24Fs)
HDMI-színformátum
HDMI mély színek
Progresszív mód
Beállítható, hogy a 3D tartalommal rendelkező Blu-ray
lemezeket 3D módban játssza-e le a készülék.
• Ha 3D módban belép a Főmenübe vagy a Smart Hub
Főmenübe, automatikusan átkapcsol 2D-be.
A készülék kimenetének igazítása a TV képernyő
méretéhez és formátumához.
Optimális méret beállítása a Smart Hub képernyőhöz.
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket és egy
Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja, és a BD Wise be
van kapcsolva a készüléken és a TV-n is, akkor a készülék
a Blu-ray/DVD lemez videófelbontását és képfrissítési
sebességét fogja használni.
A HDMI videójel kimeneti felbontását Auto, 1080p, 1080i,
720p vagy 576p/480p értékre állítja.
A szám a képkockánkénti videósorok számát adja meg.
Az i és p betűk a váltottsoros és a progresszív
letapogatási módot jelentik. Általában a jobb minőség.
Ha a készülék 24Fs-kompatibilis TV-hez csatlakozik, és az
Auto értékre állítja a Filmkocka (24Fs) funkciót, a készülék
HDMI kimenete átállítható 24 kép/másodpercesre, így
jobb képminőséget láthat.
• A Filmkocka (24Fs) funkció csak az ezt támogató TVken használható.
• A Movie Frame opció csak akkor választható ki, ha a
készülék HDMI 1080i vagy 1080p felbontásban van.
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a csatlakoztatott
eszközhöz (TV, monitor stb.) való illesztés érdekében.
A képernyő rövid időre elsötétedik a formátum
kiválasztása után.
Beállítható, hogy a készülék kimenete HDMI videó
legyen Mély színekkel. A Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb színmélységet eredményez.
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
| 20 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 20
2013-02-07 오후 2:26:47
Hang
Állítsa be a TV-hez vagy AV erősítőhöz való digitális audió
kimeneti opciót. További részleteket az 53. oldalon a
digitális kimenetről szóló részben talál.
Dinamikus tartomány
szabályozása
Hálózat
Dinamikus tartomány beállítása Dolby Digital, Dolby
Digital Plus és Dolby True HD audió esetén.
Auto. : A Dolby TrueHD dinamikus tartomány
szabályozása automatikus lesz, a Dolby TrueHD
hangsáv információi alapján. Bekapcsolja a dinamikus
tartomány szabályozását Dolby Digital és Dolby Digital
Plus esetén is.
Ki : A dinamikus tartomány tömörítetlen marad, így az
eredeti hang hallgatható.
Be : Bekapcsolja a dinamikus tartomány szabályozását
mindhárom Dolby esetén. A csendesebb hangokat
felerősíti, a nagy erejű hangokat pedig halkítja.
Lekeverés mód
Kiválasztható, a készülék hogyan keverje le a
többcsatornás audiót kevesebb csatornára a sztereó
hangrendszerrel kompatibilis módon. A készülék normál
sztereó vagy térhangzású sztereó hangra konvertálhat.
Hálózati beállítások
Konfigurálja a hálózati kapcsolatot, hogy használhassa a
különböző funkciókat, például internetszolgáltatásokat,
AllShare Wi-Fi funkciókat, és szoftver frissítéseket.
Hálózat állapota
Wi-Fi Direct
Az aktuális hálózati és internet státusz ellenőrzése.
Wi-Fi Direct eszköz csatlakoztatása a készülékhez peerto-peer hálózattal, vezeték nélküli útválasztó nélkül. Ha
a vezeték nélküli hálózatot használja, előfordulhat, hogy
szétkapcsolódik a Wi-Fi Direct használata közben.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 21
Beállítások
Megválaszthatja, hogy a 96Khz PCM jeleket
lekonvertálja-e 48KHz-re, mielőtt az erősítőre kerülnek.
PCM-alulmintavételezés
Válassza az Be lehetőséget, ha az erősítő nem
kompatibilis a 96KHz-es jelekkel.
04
Digitális kimenet
21 |
2013-02-07 오후 2:26:47
Beállítások
Hálózat
Szoftveres AP
AllShare-beállítások
Eszköz neve
BD-Live beállításai
Rendszer
Kezdeti beállítás
Gyorsindítás
Anynet+ (HDMI-CEC)
Más típusú Wi-Fi eszközök csatlakoztatása a készülékhez
vezeték nélkül. Szükség van egy biztonsági kulcs
létrehozására, amelyet be kell írni a többi Wi-Fi eszközbe,
amikor csatlakoztatja őket a hálózathoz.
Hálózati csatlakoztatott AllShare eszközök felsorolása,
és az eszközök (okostelefon vagy táblagép stb.)
tartalommegosztásának engedélyezése a készülékkel.
Név megadása a készülékhez, amely azonosítja a
hálózaton.
Különböző BD-Live funkciók beállítása. A BD-Live
lehetővé teszi a Blu-ray lemezeken elérhető extra funkciók
használatát, ha van internetkapcsolat.
BD-Live internetkapcsolat : BD-Live
Internetkapcsolat engedélyezése egészben, részben,
illetve tiltása.
BD-adatkezelés : BD-Live szolgáltatásból Blu-ray
lemezre letöltött BD adatok kezelése.
Újra futtatható a Kezdeti beállítások eljárás.
Beállítható, hogy a készülék gyorsan bekapcsoljon a
betöltési idő csökkentésével.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha ez a funkció Be értékre van állítva, a készenléti
energiafogyasztás nő.
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé teszi más,
Anynet+ kompatibilis Samsung készülékek funkcióinak
használatát és vezérlésüket egy Samsung TV távirányítóval.
A funkció használatához csatlakoztassa a készüléket
Anynet+ Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
| 22 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 22
2013-02-07 오후 2:26:47
\\ A billentyűzet akkor használható, ha egy QWERTY billentyűzet
képernyő vagy ablak megjelenik a webböngészőben.
Egér beállításai : Vezeték nélküli USB egér
konfigurálása a készülékhez. Az egér segítségével
a készülék menüje egy PC képernyőhöz hasonlóan
használható.
Eszközkezelő
Beállítások
||MEGJEGYZÉS |
04
Vezeték nélküli USB billentyűzet vagy egér csatlakoztatása
a készülék elején lévő USB porthoz.
Billentyűzet beá. : Vezeték nélküli USB billentyűzet
konfigurálása a készülékhez.
Rendszer
`` A készülék menüjének használata egérrel:
1. Csatlakoztassa az USB egeret a készülékhez.
2. Kattintson az Egér beállításokban elsődlegesen
kiválasztott gombra. Megjelenik az Egyszerű menü.
3. Kattintson a kívánt menüpontokra.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Az USB modelljétől függően előfordulhat, hogy a HID billentyűzet
és egér nem kompatibilis a készülékkel.
\\ Nem minden HID billentyű működik.
\\ Vezetékes USB billentyűzetek nem támogatottak.
\\ Nem minden alkalmazás támogatott.
\\ Ha egy vezeték nélküli HID billentyűzet interferencia miatt
nem működik, vigye közelebb a billentyűzetet a készülékhez.
Nyelv
Kiválasztható a Főmenü, lemezmenü, feliratok stb. nyelve.
• A lemezmenü, lemez audió vagy feliratok nyelve csak
akkor jelenik meg, ha a lemezen definiálva van.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 2:26:47
Beállítások
Rendszer
Biztonság
Az alapértelmezett PIN-kód a 0000. Írja be az
alapértelmezett PIN-kódot a biztonsági funkciók
eléréséhez, ha nem hozott létre saját PIN-kódot. Miután
először elérte a biztonsági funkciót, módosítsa a PINkódot a PIN-kód módosítása funkcióval.
BD szülői besorolása : Megakadályozza a megadott
korhatárral rendelkező Blu-ray lemezek lejátszását,
amíg be nem írja a PIN-kódot.
DVD szülői besorolása : Megakadályozza a megadott
korhatárral rendelkező DVD-lemezek lejátszását, amíg
be nem írja a PIN-kódot.
PIN módosítása : A biztonsági funkciókhoz történő
hozzáféréshez szükséges 4 jegyű PIN-kód módosítása.
`` Ha elfelejtette a PIN-kódot:
1. Távolítsa el a lemezt vagy az USB meghajtót.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a p gombot az
első panelen legalább 5 másodpercig.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
Általános
Terméktámogatás
Az alábbi opciók módosíthatók igény szerint.
Időzóna : Válassza ki a lakóhelye szerinti időzónát.
Menü átlátszósága : Menüablak átlátszóságának
beállítása.
DivX® Video On
Demand
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése, és DivX®
VOD tartalmak lejátszása.
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés funkcióról további információk a
"Szoftverfrissítés" fejezetben a 29-31. oldalon.
Samsung ügyfélszolgálat
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel
kapcsolatban.
Aktiválás esetén a Samsung ügyfélszolgálat
diagnosztizálhatja és kijavíthatja a problémákat távolról.
Aktív internetkapcsolatot igényel.
Távkezelés
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Távoli kezelés szolgáltatás nem minden országban elérhető.
\\ Forduljon a legközelebbi szervizközponthoz a PIN kódért, és
mondja be a kódot a megfelelő személynek. Lehetővé teszi a
készülék távoli diagnózisát és a szükséges teendőket.
Visszaállítás
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre, kivéve a
hálózati és a Smart Hub beállításokat.
Az alapértelmezett PIN-kód a 0000.
| 24 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 24
2013-02-07 오후 2:26:47
Hálózatok és az Internet
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IP-címe
statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus, és vezetékes
vagy vezeték nélküli kapcsolatot használ, javasoljuk
az Automatikus konfigurációs módszer alább leírt
használatát.
Ha vezetékes kapcsolattal rendelkezik,
csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz a LAN
kábellel, mielőtt elkezdi a konfigurációs eljárást.
Ha vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezik, bontsa
a vezetékes kapcsolatot a kezdés előtt.
A hálózati kapcsolatot az alábbi lépésekkel
konfigurálhatja:
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot, és
nyomja meg a v gombot.
4. Kezdje el a vezetékes hálózati beállítást alább,
vagy a vezeték nélküli hálózati beállítást a 26.
oldalon.
Vezetékes hálózat
ĞĞ
Vezetékes - Automatikus
A fenti 1-3 lépések után:
1. A Hálózati beállítások képernyőn válassza
ki a Indítás pontot, majd nyomja meg a
v gombot. A készülék észleli a vezetékes
kapcsolatot, ellenőrzi a hálózati kapcsolatot,
majd csatlakozik a hálózathoz.
1. A Hálózati beállítások képernyőn válassza a
Indítás lehetőséget, majd nyomja meg a v
gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
A készülék megpróbálja ellenőrizni és a
hálózati kapcsolatot, sikertelenül.
Hálózati beállítások
Nem sikerült vezetékes hálózati kapcsolatot létesíteni.
MAC-címXX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-cím0.0.0.0
Alhálózati maszk
0.0.0.0
Átjáró0.0.0.0
DNS szerver
0.0.0.0
Az aut. IP-beállítás sikertelen volt. Prób. az alábbiakkal az IP-cím aut.
beállításához, v. állítsa be kézzel az „IP-beállítások” alatt. - Ellenőrizze,
engedélyezett-e a DHCP-szerver a routeren, és húzza ki, majd
csatlakoztassa újra a routert. - További tudnivalókért forduljon az
int.szolgáltatóhoz.
Előző
IP-beáll.
Újra
OK
2. Válassza az IP-beáll. lehetőséget a képernyő
jobb oldalán, majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik az IP Beállítások képernyő.
3. Válassza ki az IP-mód mezőt, és állítsa
Manuálisra.
4. A távirányító számgombjaival írja be a hálózati
értékeket. A távirányító ▲▼◄► gombjaival
léphet mezőről mezőre.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ezek az értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők be.
Az értékek a legtöbb Windows számítógépen is
megtekinthetők. További információk a "A Hálózati
beállítások értékeinek beszerzése" című fejezetben a 26.
oldalon.
5. Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és nyomja
meg a v gombot. A készülék ellenőrzi a
hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a
hálózathoz.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 25
Beállítások
A hálózati kapcsolat konfigurációja
Vezetékes - Manuális
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Automatikus beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A fenti 1-3 lépések után:
04
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú
szolgáltatások igénybevételét, mint a Smart Hub és
a BD-LIVE, valamint a készülék szoftver-frissítéseinek
beszerzését a hálózatról. Az internetszolgáltatások
eléréséről és használatáról továbbiakat a kézikönyv
43-45. oldalán a Hálózati szolgáltatások fejezetében
talál. Alább a hálózati kapcsolat konfigurációját
mutatjuk be.
ĞĞ
25 |
2013-02-07 오후 2:26:47
Beállítások
< A Hálózati beállítások értékeinek
beszerzése >
A Hálózati beállítási értékek a legtöbb Windows
számítógépen megtekinthetők. A Hálózati
beállítások értékeinek megtekintéséhez kövesse
az alábbi lépéseket:
• Windows XP
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
ĞĞ
1. Válassza a Indítás pontot a Hálózati
beállítások képernyőn, majd nyomja meg a
v gombot.
A készülék megkeresi és megjeleníti az
elérhető hálózatokat.
2. A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
Hálózati beállítások
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Terméktámogatás fülre.
Válassza ki a vezeték nélküli routert a listából.
iptime23
4. A Terméktámogatás lapon kattintson a
Részletek gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
2. A helyi menüben kattintson a Hálózat és
megosztási központ pontra.
3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a
Helyi kapcsolatra vagy Vezeték nélküli hálózati
kapcsolatra a hálózati kapcsolattól függően.
4. A Terméktámogatás lapon kattintson a
Részletek gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Windows verziótól függően az információk eltérőek
lehetnek.
Vezeték nélküli hálózat
Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható
be:
-- Vezeték nélküli automatikus
-- Vezeték nélküli manuális
-- WPS(PBC)
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat
konfigurálásakor a készülékhez csatlakoztatott
vezeték nélküli eszközök kapcsolata, illetve a
vezetékes kapcsolat, ha van ilyen, megszakad.
Frissítés
ELT
WPS(PBC)
KT_WLAN_C361
Következő
JSY
Mirhenge_edu
SO070VOIP
• Windows 7
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
Vezeték nélküli (általános) - Automatikus
A "A hálózati kapcsolat konfigurációja" fejezet 1-3
lépéseinek végrehajtása után a 25. oldalon.
Előző
Mégse
2. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza ki a Következő gombot, majd
nyomja meg a v gombot.
4. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót.
A távirányító számgombjai segítségével írja be
a számokat. Betűk beírásához válasszon ki
betűket a nyíl gombokkal, majd nyomja meg
a v gombot.
5. Amikor kész, válassza a Következő gombot
a képernyő jobb oldalán. A készülék ellenőrzi
a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a
hálózathoz.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Jelszót vagy Jelondatot az útválasztó vagy modem
beállításánál használt beállítóképernyőkön találja meg.
ĞĞ
Vezeték nélküli (általános) - Manuális
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Automatikus beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A "A hálózati kapcsolat konfigurációja" fejezet 1-3
lépéseinek végrehajtása után a 25. oldalon.
| 26 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 26
2013-02-07 오후 2:26:47
ĞĞ
WPS(PBC)
A "A hálózati kapcsolat konfigurációja" fejezet 1-3
lépéseinek végrehajtása után a 25. oldalon.
1. Válassza a Indítás pontot a Hálózati
beállítások képernyőn, majd nyomja meg a
v gombot.
A készülék megkeresi és megjeleníti az
elérhető hálózatokat.
5. Amikor kész, válassza a Következő gombot
a képernyő jobb oldalán, majd nyomja meg a
v gombot.
Wi-Fi Direct
4. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító
számgombjai segítségével írja be a számokat.
Betűk beírásához válasszon ki betűket a
▲▼◄► gombokkal, majd nyomja meg a v
gombot.
6. Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
A készülék megpróbálja ellenőrizni és a
hálózati kapcsolatot, sikertelenül.
7. Válassza az IP-beáll. pontot a jobb oldalon,
és nyomja meg a v gombot. Megjelenik az
IP beállítási képernyő.
8. Válassza ki az IP-mód mezőt, és állítsa
Manuálisra.
9. A távirányító számgombjaival írja be a hálózati
értékeket. A távirányító ▲▼◄► gombjaival
léphet mezőről mezőre.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ezek az értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők
be. Az értékek a legtöbb Windows számítógépen is
megtekinthetők. További információk a "A Hálózati
beállítások értékeinek beszerzése" című fejezetben a 26.
oldalon.
10. Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és nyomja
meg a v gombot. Megjelenik a Hálózati
állapot képernyő. A készülék ellenőrzi a hálózati
kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz. Ha
kész, jelölje ki az OK gombot, és nyomja meg
a v gombot.
Beállítások
2. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza ki a Következő gombot, majd
nyomja meg a v gombot.
04
1. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki
a Indítás pontot, majd nyomja meg a v
gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti
az elérhető hálózatokat.
2. Két percen belül nyomja meg a routeren
a WPS(PBC) gombot. A készülék
automatikusan betölti a szükséges hálózati
beállításokat és csatlakozik a hálózathoz.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat
hitelesítése után.
A Wi-Fi Direct funkció lehetővé teszi Wi-Fi Direct
eszköz csatlakoztatását a készülékhez és
egymáshoz peer-to-peer hálózattal, vezeték nélküli
útválasztó nélkül.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Egyes Wi-Fi Direct eszközök nem támogatják az
AllShare funkciót, ha a kapcsolat Wi-Fi Direct. Ilyenkor
javasolt az eszközök közötti hálózati kapcsolat típusának
megváltoztatása.
1. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct eszközt és
aktiválja a Wi-Fi Direct funkcióját.
2. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
4. Válassza a Wi-Fi Direct pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
Megjelennek az elérhető Wi-Fi Direct
eszközök.
Wi-Fi Direct
Eszköz neve : [BD]E6100
Vál. ki a Wi-Fi Direct-eszközt a kapcsolódáshoz.
Audio (Hang)
AndroidXXXXXXXLeválasztva
Hálózat
Rendszer
Támogatás
Frissítés
Bezárás
' Vissza
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 27
27 |
2013-02-07 오후 2:26:48
Beállítások
5. A Wi-Fi kapcsolat létrehozására három
módszer létezik:
• A Wi-Fi eszközön keresztül.
• A készüléken PBC-vel.
• A készüléken PIN kóddal.
Az alábbiakban részletezzük ezeket.
A Wi-Fi eszközön keresztül
1. A Wi-Fi eszközön hajtsa végre a másik
Wi-Fi eszközhöz való csatlakozáshoz
szükséges lépéseket. Továbbiakat az eszköz
útmutatójában talál.
2. A művelet végén megjelenik egy előugró
üzenet a TV képernyőn, amely szerint egy
Wi-Fi Direct eszköz szeretne csatlakozni.
Válassza ki az OK pontot, majd nyomja meg
a v gombot az elfogadáshoz.
3. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a
listában csatlakoztatottként jelenik meg.
A készüléken PBC-vel
1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet
csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a v
gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.
2. Válassza ki a PBC pontot, majd nyomja meg
a v gombot. Megjelenik a PBC ablak.
3. Nyomja meg a PBC gombot a Wi-Fi Direct
eszközön 2 percen belül.
4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a
listában csatlakoztatottként jelenik meg.
A készüléken PIN kóddal
1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet
csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a v
gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.
2. Válassza ki a PIN kód pontot, majd nyomja
meg a v gombot. Megjelenik a PIN ablak.
3. Jegyezze fel a PIN kódot az ablakból, majd
írja be a megfelelő mezőbe a csatlakoztatni
kívánt Wi-Fi Direct eszközön.
4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a
listában csatlakoztatottként jelenik meg.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat megszakad a
Wi-Fi Direct funkció használatakor.
Szoftveres AP
A Soft AP a Software enabled Access Point
rövidítése.
A Soft AP lehetővé teszi, hogy más Wi-Fi
eszközökhöz csatlakozzon a lejátszón keresztül, és
olyan funkciókat használhasson, mint az AllShare
hálózati funkció vagy a hálózati távirányítás.
Szükség van egy biztonsági kulcs létrehozására,
amelyet be kell írni a többi Wi-Fi eszközbe, amikor
csatlakoztatja őket a hálózathoz.
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza ki a Szoftveres AP pontot, és
nyomja meg a v gombot.
4. Válassza ki az Be vagy Ki pontot, majd
nyomja meg a v gombot.
< A Soft AP biztonsági kulcs beállítása >
1. A Soft AP képernyőn válassza ki a Biztonsági
kulcs pontot, majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Biztonsági Kulcs képernyő.
2. A Biztonsági kulcs képernyőn írjon be egy
biztonsági kulcsot. A távirányító számgombjai
segítségével írja be a számokat. Betűk
beírásához válasszon ki betűket a ▲▼◄►
gombokkal, majd nyomja meg a v gombot.
3. Ha kész, a ▲▼◄► gombokkal lépjen a Kész
pontra a képernyő alján, és nyomja meg a
v gombot.
Ha egy Wi-Fi eszközt a csatlakozási eljárással
csatlakoztat az eszközön, be kell írnia a létrehozott
biztonsági kulcsot a megfelelő mezőbe.
| 28 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 28
2013-02-07 오후 2:26:48
AllShare-beállítások
2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza ki az AllShare-beállítások pontot,
és nyomja meg a v gombot.
4. Válassza ki az eszközt, majd nyomja meg
a v gombot. Megjelenik az AllShare
beállítások ablak.
5. Válassza az Enged., Elutas., vagy Törlés a
listából, lehetőséget a Listából, majd nyomja
meg a v gombot.
Az AllShare beállítások képernyő csak azokat
az eszközökel jeleníti meg, amelyekkel hálózati
kapcsolatot hozott létre. Az AllShare hálózati
eszközökről bővebb információért lásd a 32.
oldalt.
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és további
szolgáltatások igénybevételéhez.
• Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket manuálisan
a frissítési folyamat közben.
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
2. Válassza ki a Terméktámogatás pontot,
majd nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Szoftverfrissítés pontot, és
nyomja meg a v gombot.
• Lemezről
Beállítások
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
• USB-n
04
Az AllShare Beállítások képernyőn megjelenik a
hálózathoz csatlakoztatott AllShare eszközök és IP
címeik listája. A képernyőn engedélyezheti, hogy
egy eszköz hozzáférjen a készülékhez, megtilthatja,
vagy törölheti az eszközt az AllShare listáról.
4. Válassza az alábbi módszerek valamelyikét:
• Interneten
• Letöltéssel
• Készenléti frissítés
5. Nyomja meg a v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol, majd
újra bekapcsol automatikusan.
\\ A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az instabil
internet-kapcsolatból vagy a felhasználó frissítés közbeni
hanyagságából eredő meghibásodásokért.
\\ Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a frissítőszoftver
futása közben, nyomja meg a v gombot.
\\ A rendszer frissítése közben az "UP" szó jelenik meg az
első kijelzőn.
Interneten
A készüléknek internetkapcsolattal kell
rendelkeznie a Interneten funkció használatához.
1. Válassza ki a Interneten pontot, és nyomja
meg a v gombot. Megjelenik a Csatlakozás
a szerverhez üzenet.
2. Ha van elérhető letöltés, megjelenik a Letöltés
ablak egy folyamatjelzővel és elindul a letöltés.
3. A letöltés végén megjelenik az Frissítési
kérdés ablak három választási lehetőséggel:
Frissítés most, Frissítés később, és Nincs
frissítés.
4. Ha a Frissítés most lehetőséget választja, a
készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd
automatikusan bekapcsol.
5. Ha nem választ ki semmit egy percen belül,
vagy a Frissítés később lehetőséget választja,
a készülék tárolja az új frissítést. A szoftver
később frissíthető a Letöltéssel funkcióval.
6. Ha a Nincs frissítés pontot választja, a
készülék elhalasztja a frissítést.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 2:26:48
Beállítások
USB-n
Lemezről
2. Kattintson a Terméktámogatás pontra az
oldal tetején.
2. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen mappának kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
1. Látogasson el a www.samsung.com oldalra.
3. Írja be a készülék modellszámát a
keresőmezőbe, és kattintson a Termék
keresése gombra.
4. Kattintson a Letöltések beszerzése gombra
az oldal közepén a Letöltések fejléc alatt.
5. Kattintson a Firmware gombra az oldal
közepén.
6. Kattintson a ZIP ikonra a Fájl oszlopban az
oldal jobb felén.
7. Kattintson az OK gombra a megjelenő
ablakban, és töltse le és mentse el az
eszközszoftver-fájlt a PC-re.
8. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen mappának kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
9. Másolja a mappát egy USB memóriaeszközre.
10. Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres,
és csatlakoztassa az USB eszközt a készülék
USB portjába.
11. A lejátszó menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
12. Válassza ki a USB-n pontot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host
csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
\\ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a szoftver
Frissítés menüben.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben,
mert ez hibás működést okozhat.
\\ A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak
USB flash memória eszközzel hajtsa végre.
1. Kövesse a USB-n fejezet 1-7 lépéseit.
3. Írja ki a mappát lemezre. CD-R vagy DVD-R
lemez használatát javasoljuk.
4. Zárja le a lemezt a számítógépből való kivétel
előtt.
5. Helyezze be a lemezt a lejátszóba.
6. A lejátszó menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
7. Válassza ki a Lemezről pontot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a szoftver
frissítés menüben.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben.
A készülék meghibásodhat.
Letöltéssel
A Letöltéssel opció lehetővé teszi a frissítést egy
korábban letöltött fájl segítségével, amelyet akkor
nem telepített, illetve a készülék által Készenléti
módban letöltött fájl segítségével (lásd a Letöltés a
készenléti módban című részt alább).
1. Ha frissítőszoftvert töltött le, megjelenik a
szoftver verziószáma a Letöltéssel felirat
mellett jobbra.
2. Válassza ki a Letöltéssel pontot, és nyomja
meg a v gombot.
3. A készülék megkérdezi, hogy szeretne-e
frissíteni. Válassza az Igen pontot. A készülék
elkezdi a frissítést.
4. A frissítés végén automatikusan kikapcsol,
majd újra bekapcsol.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a szoftver
frissítés menüben.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben.
A készülék meghibásodhat.
| 30 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 30
2013-02-07 오후 2:26:48
Készenléti frissítés
04
A Frissítés készenléti módban funkció beállítható
úgy, hogy a készülék Készenléti módban letöltse
az új szoftverfrissítéseket.
Készenléti módban a készülék ki van kapcsolva,
de az internetkapcsolat él. A készülék így
automatikusan letöltheti a frissítőszoftvereket,
amikor épp nem használják.
Beállítások
1. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Készenléti
frissítés pontot, majd nyomja meg a v
gombot.
2. Válassza az Be vagy Ki lehetőséget.
Ha az Be lehetőséget választja, a készülék
automatikusan letölti a frissítést, amikor
Készenléti módban van és ki van kapcsolva.
Ha új frissítést töltött le, a készülék
megkérdezi, hogy szeretné-e telepíteni a
bekapcsoláskor.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Frissítés készenléti módban funkció használatához
internetkapcsolatra van szükség.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 2:26:48
Média lejátszás
A Blu-ray lejátszó tartalmakat képes lejátszani
Blu-ray/DVD/CD lemezekről, USB eszközökről,
PC-ről és DLNA-kompatibilis mobiltelefonokról.
PC-n vagy DLNA-kompatibilis mobiltelefonon
található tartalmak lejátszásához csatlakoztatnia
kell a PC-t és a készüléket a hálózathoz, és le kell
tölteni és telepíteni az AllShare hálózati szoftvert a
PC-re.
Kereskedelemben kapható videó
lemezek lejátszása
1. A 8 gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
2. Helyezze be óvatosan a lemezt a tálcába a
feliratos felével felfelé.
Az AllShare Play képernyő elérése
Az AllShare Play főképernyőhöz válassza az
AllShare Play pontot a Főmenü képernyőn, és
nyomja meg a v gombot.
Az AllShare Play képernyő áttekintése
AllShare Play
1
/ Videók /
Listám
Videók
2
Fényképek
Zene
Lemez
USB
DLNA
Nincs behelyezve lemez.
Nincs csatlakoztatott eszköz
a Bejel.
1
3. A 8 gombbal csukja be a lemeztálcát.
A lejátszás automatikusan elkezdődik.
4. Ha a lejátszás nem kezdődik el automatikusan,
nyomja meg a 6 gombot a távirányítón, vagy
lásd "AZ AllShare Play képernyő" részt.
Az AllShare Play képernyő
A kereskedelmi videó lemezek kivételével az
AllShare Play főképernyőn vagy az alképernyők
egyikén érhetők el a lejátszani vagy megtekinteni
kívánt tartalmak. Ha például USB eszközt
csatlakoztat a lejátszóhoz, a lejátszó megjeleníti az
USB eszközön található tartalmakat az AllShare
Play USB képernyőn.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Az AllShare Play képernyőn hozzáférhet egy
kereskedelmi videó lemezhez is. Ha például leállít egy
videót, de a lemezt a lejátszóban hagyja, a lejátszást
tovább folytathatja az AllShare Play képernyőn. Más
adathordozókkal ellentétben azonban ha kereskedelmi
videó lemezt helyez be, az elkerüli az AllShare Play
képernyőt és a lejátszás automatikusan elkezdődik.
| 32 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 32
2
3
4
3
Nincs csatlakoztatott eszköz
' Vissza
4
Listám : A legutóbb lejátszott vagy megtekintett fájlok
listája. Ha a Saját listában szereplő fájlokat tartalmazó
eszközt vagy adathordozót helyez be vagy csatlakoztat
a lejátszóhoz, a My List funkcióval a fájlok lejátszhatók
vagy megtekinthetők.
Tartalomtípus : A megtekinteni vagy lejátszani kívánt
tartalomtípus kiválasztása: videók, fotók vagy zene.
Eszköztípus : A tartalommal rendelkező eszköz vagy
adathordozó kiválasztása.
Megjeleníti a távirányító színes gombjait, amelyeket
megnyomva különböző funkciók érhetők el.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A DLNA-val lejátszott videófájlok csak akkor jelennek meg
a Saját listában, ha a hálózati kapcsolat létrejött.
\\ A Blu-ray/DVD/CD lemezeken lévő tartalmak azonban
nem jelennek meg a Saját listában.
\\ Az AllShare Play képernyő csak a kiválasztott
Tartalomtípusnak megfelelő fájlokat jeleníti meg. Ha
például a Zenét választja, akkor csak zenefájlok jelennek
meg. Ha a Fotók vagy Videók címkéjű mappákat nyitja
meg, nem jelennek meg fájlok. Más típusú fájlok
megjelenítéséhez válasszon másik Tartalomtípust.
Fájlok lejátszása USB eszközön
vagy USB kompatibilis
mobiltelefonról
Az USB-n vagy USB-kompatibilis mobiltelefonon
található multimédia fájlok kétféle módon
jeleníthetők meg vagy játszhatók le a készülékkel.
2013-02-07 오후 2:26:49
1. módszer
AllShare Play
Új eszköz csatlakoztatva.
Videó-, fénykép- és zenelejátszás lemezről, sz.gépről, USB- vagy
mobileszközről.
m80
Videók
Fényképek
Zene
Smart Hub
" Belépés ' Vissza
Beállítások
c USB bizt. eltávolítása
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha az ablak nem jelenik meg, lépjen a 2. módszerre.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
Videók, Fényképek, vagy Zene, majd nyomja
meg a v gombot. Megjelenik az AllShare
Play képernyő az eszközön vagy telefonon
található fájlokkal. A tartalom elrendezésétől
függően mappákat, fájlokat vagy mindkettőt
láthat.
4. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd
nyomja meg a v gombot.
5. A RETURN gombbal kiléphet egy mappából,
vagy visszatérhet a Főmenü képernyőre.
2. módszer
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt vagy
mobiltelefont a készülék elején lévő USB
csatlakozóba.
3. Válassza az AllShare Play pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
4. A bal oldalon válassza ki a Videók, Fotók vagy
Zene pontot, és nyomja meg a v gombot.
5. A jobb oldalon válassza ki az USB pontot,
és nyomja meg a v gombot. Megjelenik
az AllShare Play képernyő az eszközön
vagy telefonon található fájlokkal. A tartalom
elrendezésétől függően mappákat, fájlokat
vagy mindkettőt láthat.
7. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt fájlt, majd nyomja meg a v gombot.
8. A RETURN gombbal kiléphet egy mappából,
vagy visszatérhet a Főmenü képernyőre.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani
az "USB bizt. eltávolítása" funkcióval a sérülések
elkerülése érdekében. A HOME gombbal lépjen be a
főmenübe, válassza ki a SÁRGA (C) gombot, és nyomja
meg a v gombot.
\\ Ha USB adathordozó vagy telefon lejátszása közben
helyez be lemezt, a lejátszási mód automatikusan átvált
"Lemez"-re.
\\ Ha a mobiltelefon DLNA-kompatibilis, tartalmak
lejátszhatók USB kábel csatlakoztatása nélkül is. Lásd:
"Az AllShare Hálózati funkció használata", 34-35. oldal.
Kereskedelemben kapható audió
lemezek lejátszása
1. Helyezze rá óvatosan az előre rögzített,
kereskedelmi audió lemezt a tálcára a feliratos
felével felfelé, és csukja be a tálcát. Megjelenik
az AllShare Music képernyő a sávokkal.
Az elsõ zeneszám lejátszása automatikusan
elindul.
2. Egy adott sáv lejátszásához a távirányító ▲▼
gombjaival válassza ki a sávot, majd nyomja
meg a v gombot.
A zeneképernyő vezérlőelemei
AllShare Play
/ Zene /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07
03:42
03:15

TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Lapozás / Eszközök ' Vissza
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 33
Média lejátszás
2. Csatlakoztassa az USB eszközt vagy
mobiltelefont a készülék elején lévő USB
csatlakozóba. Megjelenik az Új eszköz
csatlakoztatva ablak.
05
1. Kapcsolja be a készüléket.
6. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, és nyomja meg a
v gombot.
33 |
2013-02-07 오후 2:26:50
Média lejátszás
Sáv szüneteltetése.
Sáv lejátszása.
Egy sáv vagy összes sáv ismétlése.
Sávok lejátszása véletlen sorrendben.
A vezérlők használatához játsszon le egy sávot,
majd a ◄► gombokkal lépjen a kívánt vezérlőre.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Zene képernyő vezérlői csak sáv lejátszása közben
használhatók.
\\ Nem minden vezérlő jelenik meg egyszerre.
\\ A zenelejátszásról továbbiakat a Zenelejátszás vezérlése
című részben olvashat a 38-40. oldalon.
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
Lejátszhatók DVD vagy CD lemezekre rögzített
multimédia fájlok.
1. Helyezze rá óvatosan a felhasználói lemezt a
tálcára a feliratos felével felfelé, és csukja be
a tálcát. Megjelenik az Eszköz csatlakoztatva
ablak.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt tartalomtípust - videók, fotók vagy
zene - és nyomja meg a v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Bár a készülék megjelenít minden tartalomtípus mappáját,
csak a 2. lépésben kiválasztott tartalomtípusú fájlokat
jeleníti meg. Ha például a zenét választotta, csak a
zenefájlok jelennek meg. A kiválasztás az AllShare Play
főképernyőn módosítható.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a 2. lépésben
kiválasztott tartalomtípus mappáját, és nyomja
meg a v gombot.
4. Ha a Zenét választotta, megjelenik az Allshare
Zene képernyő, és a lemezen található
zenefájlok listája. A ▲▼ gombokkal válassza
ki a lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg a
v gombot.
5. Ha a Fotót választotta, megjelenik az Allshare
Fotó képernyő, és a lemezen található fotók
listája. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
megjeleníteni kívánt fájlt, és nyomja meg a
v gombot.
6. Ha a Videót választotta, megjelenik az Allshare
Videó képernyő, és a lemezen található videók
listája. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg a v
gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Az összes mappában, - Zene, Fotó, és Videó - a TOOLS
gomb megnyomásával a távirányítón kiválaszthatja a
Lejátszási mappát a mappában található összes fájl
megjelenítéséhez vagy lejátszásához. Először válassza ki
a mappát, majd nyomja meg a TOOLS gombot.
Az AllShare Hálózati funkció
használata
Az AllShare szolgáltatással videókat, fotókat és
zenéket játszhat le a PC-ről vagy DLNA kompatibilis
eszközökről a készüléken vezeték nélküli hálózati
kapcsolattal.
Az AllShare szoftver letöltése
Az AllShare használatához PC-n vagy DLNAkompatibilis eszközön telepíteni kell az AllShare
szoftvert a PC-re.
A PC szoftver letölthető és részletes utasítások
találhatók az AllShare használatáról a Samsung.
com webhelyen.
1. Látogasson el a www.samsung.com címre.
2. Kattintson a Terméktámogatás pontra az
oldal tetején.
3. A Support oldalon írja be a készüléke
típusszámát a Model Number mezőbe, majd
nyomja meg a v gombot.
4. A megjelenő oldalon kattintson a Get
downloads gombra a bal oldalon a
Downloads alatt.
Megjelenik a Download Centre.
5. A Download Centre oldalon kattintson a
Software gombra.
6. A szoftver lapon kattintson a File ikonra az
AllShare sor jobb oldalán.
| 34 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 34
2013-02-07 오후 2:26:50
7. A megjelenő ablakban kattintson a Save File
gombra.
Töltse le az AllShare telepítési/használati útmutatót
a Software lapról a megfelelő PDF szimbólumra
kattintással a jobb oldali Fájl oszlopban. A PDF
formátumú fájl letöltődik és megnyílik. A fájl
megtekinthető és/vagy elmenthető.
PC-n vagy DLNA-kompatibilis
eszközön lévő tartalmak lejátszása a
Blu-ray lejátszóval
PC
AllShare kapcsolat
Blu-ray lejátszó
PC fájlok
lejátszása
1. Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót, PC-t és/
vagy DLNA-kompatibilis mobiltelefont a
vezeték nélküli hálózathoz.
2. Kövesse az AllShare szoftver telepítési/
használati útmutató utasításait az eszközök
és fájlok beállításához lejátszáshoz vagy
megtekintéshez.
3. Válassza az AllShare Play pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik az AllShare Play képernyő.
PC
AllShare
kapcsolat
Blu-ray lejátszó
PC fájlok
lejátszása
PC fájlok a Blu-ray
lejátszóra
Média lejátszás
9. A megjelenő ablakban kattintson a Futtatás
gombra, és kövesse a megjelenő utasításokat.
05
8. Keresse meg az AllShare telepítőfájlt a
lemezen, és kattintson duplán a fájlra.
A PC-n található tartalmak lejátszásának
vezérlése a mobiltelefonnal
Smart Phone
(Csak az AllShare funkciót támogató Samsung
telefonok esetén.)
1. Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót, PC-t és
a DLNA-kompatibilis mobiltelefont a vezeték
nélküli hálózathoz.
2. Kövesse az AllShare szoftver telepítési/
használati útmutató utasításait az eszközök
és fájlok beállításához lejátszáshoz vagy
megtekintéshez.
3. A számítógépen az AllShare szoftver
segítségével ellenőrizze a telefon
csatlakoztatását.
4. A telefonon válassza ki a lejátszani kívánt fájlt,
majd válassza ki a Blu-ray lejátszót, mint
lejátszóeszközt.
5. A telefonon kezdje el a lejátszást.
4. Válassza ki a DLNA kompatibilis készülék
nevet a PC-n, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a fájlok listája.
5. Válassza ki a lejátszani vagy megjeleníteni
kívánt fájlt, majd nyomja meg a v gombot.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 2:26:51
Média lejátszás
SOURCE
A videólejátszás vezérlése
– + VOL
+–
VOL
VOL
VOL
A DVD-n, USB-n, mobileszközön
vagy PC-n található videó tartalmak lejátszása vezérelhető. A lemeztől
SAMSUNG TV
vagy a tartalomtól1függően
2 az3itt leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.
A távirányító videólejátszásra
használható gombjai
4 5 6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
„„
A lemez menü, cím menü, helyi menü és
címlista használata
DISC MENU
gomb
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
„„
TOOLS
INFO gombok
A lejátszáshoz
kapcsolódó
A készülék Keresés, Lassú vagy Léptetés módban
nem játszik le hangot.
• A normál sebesség
nyomja
RETURN visszaállításához
EXIT
meg a 6 gombot.
A
B
C
D
VIEW
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
SCREEN
INPUT
6 gomb
Lejátszás
indítása.
BONUS AUDIO SUBTITLE FULL
7 gomb
Lejátszás szüneteltetése.
5 gomb
Gyors
lejátszás
Lassú
lejátszás
Lejátszás
léptetéssel
Lejátszás
ugrással
Lejátszás megállítása.
Lejátszás közben nyomja meg a 3 vagy
4 gombot.
A 3 vagy 4 gomb többszöri
megnyomásával a lejátszási sebesség
váltogatható.
Szünet módban nyomja meg a 4 gombot.
A 4 gomb többszöri megnyomásával a
lejátszási sebesség váltogatható.
TITLE MENU
gomb
Lejátszás közben a cím menü ezzel a
gombbal jeleníthető meg.
• Ha a lemezen van lejátszólista, a ZÖLD
(B) gombbal léphet rá.
POPUP MENU Lejátszás közben a Helyi menü ezzel a
gomb
gombbal jeleníthető meg.
A Tools menü használata
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
Válassza ki a film elejére való
Lejátszás elölről visszaugrást, majd nyomja meg a v
gombot.
A Movie Note információkkal szolgál pl. a
rendezőről, a szereplőkről, a filmről stb.
Movie Note
Szünet módban nyomja meg a 7 gombot.
A 7 gomb többszöri megnyomásával a
képkockák léptethetők.
Lejátszás közben nyomja meg az 1 vagy
2 gombot.
Az 1 vagy 2 gomb többszöri
megnyomására a lemez az előző vagy
következő fejezetre vagy fájlra ugrik.
Lejátszás közben a lemez menü ezzel a
gombbal jeleníthető meg.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Movie Note akkor elérhető, ha
a lemezen vannak Movie Note
információk, és csatlakozott a
hálózathoz.
A Scene Search funkcióval lejátszás
közben megtekinthet vagy elkezdhet
egy videót adott jelenetből.
||MEGJEGYZÉS |
Scene Search
\\ Ha a fájl index információi sérültek,
vagy a fájl nem támogatja az
indexelést, nem használhatja a
Scene Search funkciót.
\\ Ha az AllShare Play funkciót
játssza le, miután csatlakoztatott
egy számítógépet a hálózathoz,
előfordulhat, hogy a Scene Search
funkció nem támogatott.
| 36 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 36
2013-02-07 오후 2:26:51
1. Válassza ki a Tételkeresés pontot,
és nyomja meg a v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válasszon ki
egy címet, és nyomja meg a v
gombot.
Ismétlés mód
\\ A (B) pontot legalább 5
másodperccel az (A) pont lejátszási
ideje utánra kell elhelyezni.
1. Válassza ki a Fejezetkeresés pontot,
és nyomja meg a v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válasszon ki
egy fejezetet, és nyomja meg a
v gombot.
Teljes képernyő A teljes képernyő méret beállítása.
A film lejátszása a kiválasztott időponttól
kezdve.
1. Válassza ki a Időkeresés pontot, és
nyomja meg a v gombot.
Időkeresés
2. A számgombokkal írja be a kívánt
időpontot, és nyomja meg a v
gombot.
Ismétlés mód
Kép üzemmód
||MEGJEGYZÉS |
\\ A ◄► gombokkal előre vagy hátra
tekerheti a filmet.
A ◄► gombok lenyomására a film
egy percenként ugrik előre vagy
hátra.
Cím, fejezet vagy adott szakasz
ismétlése.
-- Ki : Visszatérés normál lejátszáshoz.
-- Cím : Kiválasztott cím ismétlése.
-- Fejezet : Kiválasztott fejezet
ismétlése.
-- A-B ismétlés : Kiválasztott szakasz
ismétlése.
3. Nyomja meg a v gombot ott, ahol
be szeretné fejezni az ismétlést (B).
||MEGJEGYZÉS |
Válassza ki a kívánt fejezetet.
Fejezetkeresés
2. Nyomja meg a v gombot ott, ahol
el szeretné kezdeni az ismétlést (A).
Elkezdődik a film lejátszása.
A kívánt kép mód beállítása.
-- Kiemelt : Élesség és fényerő
növelése.
-- Normál : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
-- Film : A legjobb beállítás mozifilmek
nézéséhez.
-- Felhasználó : A felhasználó
állíthatja be a képkeménységet és a
zajcsökkentést.
||MEGJEGYZÉS |
Hang
Feliratok
Látószög
\\ A BD wise funkció használatakor ez
a menü nem jelenik meg.
A kívánt audió nyelv beállítása.
A kívánt felirat nyelv beállítása.
-- Ezt a funkciót a távirányító SUBTITLE
gombjával is használhatja.
Jelenet megtekintése egy másik
szögből. Az Látószög opció megjeleníti
a rendelkezésre álló látószögeket.
Ha a Blu-ray/DVD lemezen egy jelenet
több látószöge is megtalálható,
kiválaszthatja a szöget.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 37
Média lejátszás
Tételkeresés
05
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a
A-B ismétlés kiválasztásához, majd
nyomja meg a v gombot.
Ha egynél több film vagy a lemezen
vagy az eszközön, elkezdhet egy másik
címet is.
37 |
2013-02-07 오후 2:26:51
Média lejátszás
BONUSVIEWvideó
BONUSVIEWaudió
Videólista
megny.
Információ
A kívánt bónuszvideó opció beállítása.
4
Ugrás a videólistára az aktuális
adathordozón.
5
Videófájl információk megtekintése.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. További opciókért lásd a 40~42. oldalt.
\\ A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű videófájlok
meghaladhatják a készülék képességeit, és a lejátszás
megállhat.
SOURCE
A Zenelejátszás
–vezérlése
+–
VOL
+ VOL
VOL
VOL
A DVD-n, USB-n,1mobileszközön
2 3 vagy PC-n
található zenetartalmak lejátszása vezérelhető.
5
6
VOL
TITLE
MENU
VOL
A távirányító zenehallgatásra
7 8 9
használható gombjai
+–
0– + POPUP
VOL
VOL
SOURCE
DISC MENU
4
HOME
7
5
6
RETURN
3
Nézet
Lásd a 40-42. oldalt.
Cím
Lásd a 40-42. oldalt.
Mappanézet
Album
Műfaj
HOME
HUB
A
B
VIEW
PANDORA
DIGITAL
TOOLSAUDIO
Rip
9
INFO
POPUP
EXIT
REPEAT
C
SUBTITLE
SUBTITLE
D
Lásd a 40-42. oldalt.
Lásd a 40-42. oldalt.
Lásd a 40-42. oldalt.
Lásd a 40-42. oldalt.
Lásd a 40-42. oldalt.
4
5
6
Információ
A Beolvasás funkció a CD audiót MP3
formátumra konvertálja, és a fájlokat
a készülékhez csatlakoztatott USB
eszközre menti. Lásd a Beolvasás című
részt a 39-40. oldalon.
A (Tartalom) információk megjelenítése:
fájlméret, létrehozás dátuma stb.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. További opciókért lásd a 40-42. oldalt.
FULL
INFO
SCREEN
INPUT
SZÁM gombok : Válassza ki a kívánt számot.
Elkezdődik a szám lejátszása.
RETURN
2
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
Lej. lista megny. Lásd a 40-42. oldalt.
TITLE MENU
HOME
SMART
BONUS
A Tools menü használata
Kijelölés lej.
REPEAT
0
TOOLS
1
3
8
HUB
DISC MENU
3
2
HOME
SMART
2
6 gomb : Kijelölt szám lejátszása.
SAMSUNG TV
1
1
7 gomb : Szám szüneteltetése.
Előadó
SAMSUNG TV
4
6
Gyors lejátszás (csak audio CD (CD-DA) esetén)
Lejátszás közben nyomja meg a 3 vagy 4
gombot.
A 3 vagy 4 gomb többszöri megnyomásával a
lejátszási sebesség váltogatható.
EXIT
5 gomb : Lejátszás leállítása.
A
B
C
D
Ugrás : Lejátszás
közben
meg a ZÖLD (B)
BONUS AUDIO
SUBTITLEnyomja
FULL
VIEW
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE SCREEN
vagy a SÁRGA
(C)
gombot
aINPUT
lejátszólista előző vagy
következő elemére ugráshoz.
| 38 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 38
2013-02-07 오후 2:26:52
Számok ismétlése Audió CD-n
||MEGJEGYZÉS |
AllShare Play
/ Zene /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
6. A ► gombbal válassza ki a Lejátszás pontot,
és nyomja meg a v gombot. Megjelenik
újra a Zenelejátszás képernyő, a bejelölt
számokkal. A kiválasztott számok lejátszása
automatikusan elkezdődik.
Média lejátszás
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az ismétlési
módot - Ki, Egy szám, vagy Összes - és
nyomja meg a v gombot.
1. Lejátszás közben a ► gombokkal válassza
lehetőséget a képernyő jobb alsó
ki a
sarkában, és nyomja meg a v gombot.
05
Beállítható a számok ismétlése audió CD-n (CD-DA/
MP3).
5. Adott szám listából való törléséhez lépjen
a számra, majd nyomja meg újra a v
gombot.
A jelölés eltűnik.
\\ Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max. 99
számot tartalmazhat.
\\ Ha létrehozott egy lejátszólistát, a Kijelölés lejátszása
helyett a Lista szerk. pont jelenik meg a Tools menüben.
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44

04:07
TRACK 001
03:42
00:03 / 02:38
03:15
03:16
bc Lapozás / Eszközök ' Vissza
Audió CD-n lévő számok keverése
Beállítható a számok véletlenszerű lejátszása
audió CD-n (CD-DA/MP3).
1. Lejátszás közben a ► gombokkal válassza
ki a
lehetőséget a képernyő jobb alsó
sarkában, és nyomja meg a v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal állítsa a Keverés módot
Be vagy Ki értékre, majd nyomja meg a v
gombot.
Lejátszólista készítése CD-ről
1. A Lejátszás képernyőn nyomja meg a TOOLS
gombot. Megjelenik a Tools menü.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kijelölés lej.
pontot, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Kijelölés lej. képernyő.
3. A ▲▼ gombokkal válasszon ki egy számot,
és nyomja meg a v gombot. A számtól
balra megjelenik egy jelölés.
4. Ismételje a 3. lépést a további számok
kijelöléséhez.
\\ A Kijelölés lejátszása képernyőn választhatja az Összes
kijelölése, Összes kijelölés törlése és a Mégse lehetőségeket.
-- Az összes szám kiválasztásához használja az Összes
kijelölése pontot. Ez törli a számok kijelölését. A
RETURN gomb megnyomására a távirányítón vagy
a 6 gomb, majd a v gomb megnyomására az
összes szám megjelenik a Zenelejátszás képernyőn,
és a készülék elkezdi a számok lejátszását a 001-es
számtól.
-- Az összes szám kijelölésének törlése az Összes kijelölés
törlése lehetőséggel történhet. Ezután válasszon ki külön
számokat, vagy az Összes kijelölése ponttal jelölje ki az
összes számot, és nyomja meg a távirányító RETURN
gombját, vagy a 6 gombot, és nyomja meg a v
gombot. Ha nem használja az Összes kijelölése pontot
vagy nem jelöl ki számokat, a Lejátszólista nem változik.
-- A Mégse gombbal törölheti a Kijelölés lejátszás
képernyő változásait. A Lejátszás képernyőre való
visszatéréskor a Lejátszólista változatlan marad.
Beolvasás
1. Csatlakoztasson egy USB-eszközt a készülék
elején lévő USB portba.
2. A Lejátszás képernyőn nyomja meg a TOOLS
gombot. Megjelenik a Tools menü.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Beolvasás
pontot, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Rip képernyő.
4. A ▲▼ gombokkal válasszon ki egy számot,
és nyomja meg a v gombot. A számtól
balra megjelenik egy jelölés.
5. Ismételje a 3. lépést a további számok
kijelöléséhez.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 39
39 |
2013-02-07 오후 2:26:52
Média lejátszás
6. Adott szám listából való törléséhez lépjen
a számra, majd nyomja meg újra a v
gombot.
A jelölés eltűnik.
7. A ► gombbal válassza ki a Rip pontot, és
nyomja meg a v gombot. Megjelenik a Rip
ablak.
8. A v gombbal kezdje el a beolvasási
műveletet. Megjelenik a Beolvasás
befejezését jelző sáv.
Kép üzemmód
||MEGJEGYZÉS |
9. A beolvasás befejezésekor megjelenik a "A
rippelés kész." üzenet. Nyomja meg a v
gombot.
\\ A BD wise funkció használatakor ez
a menü nem jelenik meg.
10. A RETURN gombbal visszatérhet a Lejátszás
képernyőhöz.
Nagyítás
\\ Ez a funkció nem érhető el DTS Audio CD esetén.
Forgatás
\\ Ezt a funkciót az .mp3 formátumba kódolja 192kbps
sebességgel.
Kijelölés lej.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.
Fotó tartalmak lejátszása
Lejátszhatók a DVD-n, USB-n, mobileszközön
vagy PC-n található fotó tartalmak.
A Tools menü használata
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
Fényképlista
megny.
Diavetítés
indítása
Diavetítés seb.
Képváltás hatás
Háttérzene be
Háttérzene
beállítása
Ugrás a fotólistára az aktuális
adathordozón.
Diavetítés elkezdéséhez.
A kívánt kép beállítások megadása.
-- Kiemelt : Élesség növelése.
-- Normál : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
-- Film : Ez a legjobb beállítás
mozifilmek nézéséhez.
-- Felhasználó : A felhasználó
állíthatja be a képkeménységet és a
zajcsökkentést.
Bejel./Kijel.
Információ
Az aktuális kép kinagyítása. (Nagyítás
max. 4-szeresére)
A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy ellentétes
irányba).
Lásd a 40-42. oldalt.
Lásd a 40-42. oldalt.
Képinformációk megjelenítése.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.
\\ A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell lenniük.
A hangminőséget azonban befolyásolja az MP3 fájl
bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási mód.
\\ Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika nem
nagyítható fel.
A diavetítés sebességének beállítása.
A diavetítés speciális effektusainak
beállítása.
Diavetítés megjelenítése közben
zenehallgatás.
A háttérzene beállítása.
| 40 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 40
2013-02-07 오후 2:26:52
Fájl kijelölése után nyomja meg a TOOLS gombot.
Nézet
Mappanézet
Cím
Előadó
Album
Műfaj
Legkés. dátum
Rendezési opciók kiválasztása:
Szerző, műfaj, hónap, legutóbbi dátum
stb. szerint. A rendezési opciók az
adathordozótól és a típustól függnek.
1. A kiválasztó képernyőn a
▲▼◄► gombokkal válassza
ki a megtekinteni kívánt fotót, és
nyomja meg a v gombot.
A képtől balra megjelenik egy
jelölés.
A Nézet funkció képernyőn jelenik
meg. Az adathordozón lévő mappák
megjelenítése.
2. Ismételje meg az 1. lépést minden
megjelölni kívánt fotóra.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Adathordozón lévő összes fotó vagy
videófájl rendezése cím szerint.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
A Szerző ponttal az adathordozón lévő
összes zenefájl rendezhető szerző szerint.
3. Fotó jelölésének törléséhez jelölje
ki, majd nyomja meg a v
gombot.
Kijelölés lej.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Az Album ponttal az adathordozón lévő
összes zenefájl rendezhető album szerint.
6. A diavetítés a RETURN gombbal
állítható le.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Az adathordozón lévő összes fotó vagy
videófájl rendezése a legújabbtól a
legrégebbiig.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A diavetítés elkezdése után a vetítés
a TOOLS gomb megnyomásával és
a Diavetítés menü megjelenítésével
vezérelhető. Lásd a "A Tools menü
használata" című fejezetet a 40.
oldalon.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Az adathordozón lévő összes fotó vagy
Legkorábbi dát.
videófájl rendezése a legrégebbitől a
legújabbig.
Havonta
4. A ◄► gombokkal válassza ki
a Lejátszás pontot, és nyomja
meg a v gombot. Elkezdődik
a kiválasztott fotókat tartalmazó
diavetítés.
5. A diavetítés szüneteltetéséhez
nyomja meg újra a v gombot.
A diavetítés folytatásához nyomja
meg újra a v gombot.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
A Műfaj ponttal az adathordozón lévő
összes zenefájl rendezhető műfaj szerint.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Adathordozón lévő összes fotó vagy
videófájl rendezése a létrehozás hónapja
szerint.
Küldés
A Küldés funkcióval feltöltheti a
kiválasztott fájlokat a Picasa, Facebook,
Cloud Storage vagy Family Story
oldalakra.
A Küldés funkció használatához létre
kell hozni egy fiókot az online oldalon,
és be kell jelentkezni a Bejelentkezés
funkcióval.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 41
Média lejátszás
Lehetővé teszi a lejátszani kívánt zenék,
videók és fotók kiválasztását. Lényegében
minden médiatípus esetén ugyanúgy
használható. Az alábbi példa fotókat
használ.
05
A Tools menü használata fájl
kijelölése után
41 |
2013-02-07 오후 2:26:52
Média lejátszás
1. A ▲▼◄► gombokkal válasszon
ki egy fájlt, és nyomja meg a v
gombot.
2. Ismételje meg minden feltölteni
kívánt számra vagy fájlra.
A képernyőtől függően a Törlés
Törlés
funkcióval törölhet egy fájlt a törölhető
(Lejátszási lista) adathordozóról (például USB eszközről),
vagy törölhet egy lejátszási listát.
Lejátszólista szerkesztése fájlok vagy
számok törléséhez a listáról. A lejátszólistát
tartalmazó adathordozónak be kell lennie
helyezve a készülékbe.
||MEGJEGYZÉS |
Küldés
\\ Átléphet a Mind kiválasztása
pontra is a jobb oldalon, majd a v
gombbal kiválaszthatja az összes
számot vagy fájlt.
3. Válassza ki a Küldés pontot a jobb
oldalon, majd nyomja meg a v
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
webhelyet, ahová a fájlokat vagy
számokat fel szeretné tölteni, majd
nyomja meg a v gombot.
Bejel./Kijel.
1. A ▲▼◄► gombokkal válasszon
ki egy fájlt, és nyomja meg a v
gombot.
Lista szerk.
3. Válassza ki a Törlés pontot a jobb
oldalon, majd nyomja meg a v
gombot.
Lejátszólista létrehozása vagy fájlok
vagy számok hozzáadása a listához.
2. Ismételje meg minden hozzáadni
kívánt számra vagy fájlra.
3. Válassza ki a Hozzáad pontot a
jobb oldalon, majd nyomja meg a
v gombot.
Lejátszási
listára
4. A megjelenő képernyőn hajtsa
végre a következők egyikét:
• Válassza ki, hogy melyik Lejátszási
listához szeretné hozzáadni a
számokat vagy fájlokat, és nyomja
meg a v gombot.
• Válassza ki a Új létreh. pontot,
és nyomja meg a v gombot. A
megjelenő billentyűzeten írja be az
új lejátszólista nevét. A számokat
a távirányító számgombjaival is
beírhatja. A betűk beírásához a
▲▼◄► gombokkal mozgassa a
kurzort, majd nyomja meg a v
gombot. Ha kész, lépjen a Kész
pontra a képernyő alján, és nyomja
meg a v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Átléphet a Mind kiválasztása pontra
is a jobb oldalon, majd a v
gombbal kiválaszthatja az összes
számot vagy fájlt.
A Be/kijelentkezés funkcióval
bejelentkezhet az online Samsung
fiókjába.
1. A ▲▼◄► gombokkal válasszon
ki egy számot vagy fájlt, és nyomja
meg a v gombot.
2. Ismételje meg minden törölni kívánt
számra vagy fájlra.
Csoport
lejátszása
Lej. lista megny.
Kódolás
Információ
Az Előadó, Műfaj, Album, Cím, Legutóbbi
dátum, Legkorábbi dátum, vagy
Hónap szerinti rendezés után válassza
ki a rendezés eredményeképpen
kapott csoportot (például az összes
augusztusban készített fotót), és az
Aktuális csoport lejátszása funkcióval
megjelenítheti a csoportba tartozó
elemeket.
Lépjen a Fő AllShare képernyő
Lejátszólista részére.
A Kódolás - amely a nyelv vagy a földrajzi
hely szerint változik - módosítja, hogyan
rendezi és mutatja be a készülék a
fájlokat, hogyan jeleníti meg a dátumokat
stb. A Kódolási módot a nyelv vagy a
földrajzi hely szerint válassza ki.
Média fájl és tartalom információk
megjelenítése.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.
| 42 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 42
2013-02-07 오후 2:26:53
Hálózati szolgáltatások
A Smart Hub bemutatása
1
1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
(lásd a 17. oldalon)
2. Konfigurálja a hálózati beállításokat.
(Lásd a 25-27. oldalakat)
1. Látogasson el a www.samsung.com címre.
2. Kattintson a Terméktámogatás pontra az
oldal tetején.
3. A Support oldalon írja be a készüléke
típusszámát a Model Number mezőbe, majd
nyomja meg az Belépés gombot.
4. A megjelenő oldalon kattintson a Get
downloads gombra a bal oldalon a
Downloads alatt. Megjelenik a Download
Centre.
0
9
1
2
3
4
5
6
7
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Smart Hub kézikönyv helye külön figyelmeztetés nélkül
megváltozhat.
\\ Ha a webhelyet frissítik vagy átalakítják, a felhasználói
útmutatóban lévő tartalom eltérhet a menüpontoktól.
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
a Bejel. b Tapéta / Eszközök ' Vissza
5. A Download Centre oldalon kattintson a
Manuals gombra.
6. A Manuals lapon kattintson a File ikonra
a Smart Hub Users Manual jobb oldalán.
Letöltődik a kézikönyv.
34
Search
A Smart Hub használata
A Smart Hub funkcióval jelfolyamként letölthet
filmeket, videókat és zenéket az internetről, elérhet
különböző fizetős vagy ingyenes alkalmazásokat
és megjelenítheti őket a TV-n. Az alkalmazások
lehetnek hírek, sport, időjárás-jelentés, tőzsdei
hírek, térképek, fotók és játékok.
A Smart Hub használatáról szóló leírás
beszerzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
2
8
8
Your Video : Videóajánlások a személyes ízlés
figyelembe vételével.
Search : Videó szolgáltatók és csatlakoztatott
AllShare eszközök integrált keresése.
Ajánlott : A Samsung által ajánlott tartalmak
kezelése.
Reklám : Itt jelenik meg a Smart Hub útmutató,
a lejátszó bemutatása, és az új alkalmazások
bemutatása.
Family Story : Családi tartalmak elérése.
• Hozzáférés családi fotókhoz, üzenetekhez és
eseményekhez bármikor, bárhol.
Fitness : Átjáró egyesített egészségügyi
szolgáltatásokhoz.
• Fitness videók elérése különböző
tartalomszolgáltatóktól visszajelzéssel az elégetett
kalóriákról minden edzés után.
Kids : A gyermek szolgáltatásokkal a gyermekek
könnyen és biztonságosan érhetik el kedvenc
tartalmaikat.
• Többféle szórakoztató és biztonságos tartalmat
biztosít gyermekeknek.
Navigációs súgó : A Smart Hub navigálására
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• PIROS (A) : Bejelentkezés a Smart Hub-ra.
• ZÖLD (B) : Háttérképernyő megjelenítése.
• Eszközök : Beállítási ablak megjelenítése.
• Vissza : Vissza az előző menübe.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 43
Hálózati szolgáltatások
A hálózati szolgáltatások használatához először
a következőket kell tennie:
06
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával
különböző szolgáltatások vehetők igénybe,
például Smart Hub és BD-LIVE.
43 |
2013-02-07 오후 2:26:53
Hálózati szolgáltatások
9
0
Saját alkalmazások : Személyes galéria
megjelenítése olyan alkalmazásokról, amelyek
hozzáadhatók, módosíthatók és törölhetők.
A webböngésző áttekintése
1
Samsung Apps : A Samsung Apps megnyitása
különböző fizetős vagy díjmentes alkalmazások
letöltéséhez.
http://www.samsung.com
A webböngésző használata
Az internet elérése a webböngésző alkalmazással,
amely alapértelmezésben a Smart Hub képernyőn
érhető el.
b Vezérlőpult c Mutatós böngészés
1. Válassza a Smart Hub pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
2. Válassza a Webböngésző alkalmazást a
Smart Hub képernyőn, és nyomja meg a v
gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a webböngészőt BD Wise kompatibilis, HDMI-kábellel
csatlakoztatott TV-n nyitja meg, és a BD Wise be van
kapcsolva, a böngésző a képernyőt betöltő méretű lesz,
és a TV képminőségét automatikusan optimálisra állítja.
\\ A Webböngésző nem kompatibilis a Java alkalmazásokkal.
\\ Ha megpróbál letölteni egy fájlt, és a fájl nem menthető
el, hibaüzenet jelenik meg.
\\ E-kereskedelem, a termékek online vásárlása nem
támogatott.
\\ Az ActiveX nem támogatott.
\\ Előfordulhat, hogy bizonyos szervezetek által üzemeltetett
honlapok vagy internetböngészők blokkolva vannak.
1
Görgetés fel/le / Eszközök ' Vissza
2
Kezelőpult : A különböző webböngésző-funkciókat
jeleníti meg.
• : Az előző oldalra lép.
• : Az utolsó oldalra lép a visszalépés előtt.
• : Újratölti az aktuális oldalt a frissítéshez.
• : A webböngésző nyitóoldalára ugrik.
• : Lehetővé teszi a képernyő nagyítását és
kicsinyítését adott százalékokkal.
• : Adott oldalak megjelölése, így könnyebben
elérhetők.
• : Látogatott oldalak előzményeinek
megtekintése dátum, név vagy gyakoriság
szerint.
• http://www.samsung.com
: Oldal címének
manuális beírása, vagy oldal kiválasztása a
látogatott oldalak listájáról, ugrás az oldalra.
•
: Könnyű váltás több megnyitott
böngészőablak között.
• : Információk keresése kulcsszavakkal.
• : Aktuális oldal megosztása a családdal,
üzenetküldéssel.
• : Beállítások konfigurálása a webböngészőhöz.
| 44 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 44
2013-02-07 오후 2:26:54
06
Hálózati szolgáltatások
2
Navigációs súgó : A webböngésző navigálására
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• ZÖLD (B) : Vezérlőpult megjelenítése.
• SÁRGA (C) : Mutató váltása.
• ( ) : Oldal görgetése fel/le.
• Eszközök : A Tools ablak megjelenítése.
• Vissza : Vissza az előző menübe.
BD-LIVE™
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása után
használhatók a filmekhez kapcsolódó szolgáltatások
BD-LIVE kompatibilis lemezek esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB adathordozót
a készülék elején az USB aljzatba, és
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BDLIVE szolgáltatások használatához.
2. Válassza a Beállítások pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
4. Válassza ki a BD-Live beállításai pontot, és
nyomja meg a v gombot.
5. Válassza ki a BD-adatkezelés pontot, és
nyomja meg a v gombot.
6. Válassza ki a Eszközválasztás pontot, és
nyomja meg a v gombot.
7. Válassza ki az USB pontot, majd nyomja meg
a v gombot.
8. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Bluray lemezt.
9. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a
lemez gyártójától függően.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól függően
eltérő lehet.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 45
45 |
2013-02-07 오후 2:26:54
Függelék
Megfelelőség és kompatibilitás
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• Az alább részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató Lemeztípusok és
jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők: előre rögzített, kereskedelmi
BD-ROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BD-RE/-R, DVD-RW/-R lemezek; és CD-RW/-R
lemezek.
• A fentieken kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és/vagy nem is terveztük ilyen
használatra. A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW/-R, DVD+RW/+R és CD-RW/-R emlémát hordozó lemezt, előfordulhat, hogy a készülék nem
reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden lemezfunkciót. Ezek, és más, új és meglévő
lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási problémák azért léphetnek fel, mert:
-- A Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Blu-ray funkciót
képes működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása óta új funkciókat
adhattak hozzá a Blu-ray formátumhoz, és egyes funkciók csak később válhatnak használhatóvá;
-- a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
-- az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják és/vagy
kiegészíthetik;
-- egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat tartalmazzanak;
-- egyes funkciók opcionálisak lehetnek, egyes funkciókat a készülék gyártása után adhattak a
lemezhez, vagy egyes funkciók csak később lesznek elérhetők;
-- előfordulhat, hogy egyes, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R vagy CD-RW/-R
emblémát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
-- előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem lehet
lejátszani;
-- problémák és hibák fordulhatnak elő a Blu-ray lemezek, DVD szoftverek írása során, és/vagy a
lemezek gyártása során;
-- ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
-- az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett és értesített
hibák esetén.
• Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével kapcsolatban is szolgálhat információval.
• A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat talál az
Óvintézkedések, a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők és a Lejátszás
előtt című fejezetekben.
• A Blu-ray lejátszó progesszív letapogatású kimenetéről : FELHÍVJUK A VÁSÁRLÓK FIGYELMÉT,
HOGY NEM MINDEGYIK NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK TELJESEN KOMPATIBILIS A
TERMÉKKEL, E MIATT HIBA JELENHET MEG A KÉPERNYÕN. PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ
KÉPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN JAVASOLT ÁTVÁLTANI 'STANDARD
FELBONTÁSÚ' KIMENETRE. HA KÉRDÉSE VAN A KÉSZÜLÉK TELEVÍZIÓKKAL KAPCSOLATOS
KOMPATIBILITÁSÁRÓL, FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ.
| 46 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 46
2013-02-07 오후 2:26:54
Másolásvédelem
07
Függelék
• Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System) tartalomvédelmi rendszert
használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System) rendszeréhez hasonlóan, korlátozások
lehetnek érvényesek az AACS által védett tartalmak lejátszására, analóg továbbítására stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek lehetnek, és a
készülék gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen korlátozásokat. A Blu-ray
lemezformátum ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+ jelölésű tartalomvédelmi rendszert is, amely
korlátozásokat tartalmaz a BD-ROM Mark és/vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával kapcsolatban.
További információkat az AACS, BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban a SAMSUNG
ügyfélszolgálatnál kaphat.
• Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a Lejátszót közvetlenül TV-hez csatlakoztassa,
és ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz másolásvédett Blu-ray/DVD
lemezek esetén.
• Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok, videókazetták, Blu-ray
lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése, használata, megjelenítése, terjesztése,
és újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.
• Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban
lévő filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen
másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a http://
www.cinavia.com címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation birtokol, és
az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok.
A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások harmadik félhez tartoznak, és szerzői jogok,
szabadalmak, védjegyek és/vagy szellemi tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen tartalmakat és
szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra biztosítják. Nem használhatja ezeket
a tartalmakat és szolgáltatásokat olyan módon, amelyre a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató nem
jogosította fel. A fentiek korlátozása nélkül, és kivéve, ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy szolgáltató
erre felhatalmazást adott, a készülékkel megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem módosíthatja,
másolhatja, publikálhatja, töltheti fel, adhatja fel, viheti át, fordíthatja le, értékesítheti, nem hozhat létre
származtatott termékeket, nem használhatja fel és nem terjesztheti semmilyen módon és hordozón.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 47
47 |
2013-02-07 오후 2:26:54
Függelék
A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL KIADÁSRA. A
SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓAN, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, SEMMILYEN CÉLRA. A SAMSUNG
KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN
A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, VAGY ADOTT CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ
GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ TARTALMAK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISSÁGÁT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG,
GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM ALAPJÁN, AMELYEK A TARTALMAK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLHETNEK,
BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT,
ÜGYVÉDI DÍJAKAT, KÖLTSÉGEKET, VAGY MÁS KÁROKAT, AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL
ÁLTALI HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM, HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY
ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK
A harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor megszakadhatnak, és a Samsung semmilyen
kinyilatkoztatást nem tesz és nem vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy szolgáltatások bármeddig
is elérhetők lesznek. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják olyan hálózatokon és
módszerekkel, amelyek felett a Samsungnak nincs irányítási joga. A felelősség kizárásának korlátozása
nélkül, a Samsung kifejezetten kizárja a felelősséget a készülékkel elérhető bármilyen tartalom vagy
szolgáltatás elérhetetlenségére vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért. A
tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az adott
tartalomszolgáltató felé kell intézni.
Licenc
• A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.
• Az eszközt a következő USA szabadalmak védik: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 és
más USA és globális szabadalmak bejegyezve és bejegyzés alatt. A DTS, a Szimbólum
és a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a DTS 2.0+Digital Out a DTS, Inc. bejegyzett
védjegye. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
2.0+Digital Out
• DivX
-- DIVX VIDEÓK: A DivX® digitális videó formátumot a DivX, LLC, a Rovi Corporation
leányvállalata hozta létre. Ez egy hivatalos DivX Certified® készülék, amellyel lejátszhatók a DivX
videók. A divx.com oldalon további információkat talál, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel a
fájlok DivX videó formátumra konvertálhatók.
-- A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálni
kell, ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket szeretne lejátszani vele. A regisztrációs kód
beszerzéséhez keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A regisztrációról a
vod.divx.com oldalon olvashat.
-- DivX Certified® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak
védjegyei és licenc alatt állnak.
A készüléket a következő USA szabadalmak védik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
| 48 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 48
2013-02-07 오후 2:26:55
• A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI embléma a HDMI
Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban és más országokban.
07
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A többi
név az adott tulajdonos védjegye.
Függelék
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencről
-- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
Ajánlás - csak az EU-ban
• A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy jelen BD Player megfelel az 1999/5/
EK irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak.
A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat a következő címen található meg: http://www.
samsung.com, a Support > Search Product Support menüpontban, a típus nevének beírása után.
Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető.
Franciaországban a készülék csak beltérben üzemeltethető.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 49
49 |
2013-02-07 오후 2:26:55
Függelék
További információk
Megjegyzés
3D beállítások
• Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás megállításához egyszer meg kell nyomnia a 5 gombot.
A lejátszás leáll és a 3D mód kikapcsol.
3D videó lejátszása közb0en a 3D opcióválasztást a 5 gomb egyszeri megnyomásával
módosíthatja. Megjelenik a Blu-ray menü. Nyomja meg újra a 5 gombot, és válassza ki a 3D
beállításokat a Blu-ray menüből.
• A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól függően fekete sávok jelenhetnek meg a bal,
jobb vagy mindkét oldalon.
TV képaránya
• A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.
• Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást választ, a kép torzulhat.
• A 16:9 Eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3 Pillarbox formátum lehet látható (fekete sáv a kép
két oldalán).
BD Wise (csak Samsung termékek esetén)
Beállítások
• Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a BD
Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
• Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók
nem használhatók.
• A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja Be a funkciót a készüléken és a TV-n is.
Digitális kimenet
• A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy zaj
keletkezik.
• Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby Digital,
DTS), az audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.
• A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
• Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
• A Digitális kimenet beállítás nincs hatással a TV-re jutó HDMI audió kimenetre.
A koaxiális és HDMI audió kimenetet befolyásolja AV erősítőhöz történő csatlakoztatáskor.
• Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió jel PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától
függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
PCM-alulmintavételezés
• Egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót eredményeznek a koaxiális digitális kimeneten, ha a
PCM Alulmintavételezés beállítása Ki.
• HDMI
-- Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a készülék
PCM 2 csatornás lekonvertált audiót adhat, még a Bitfolyam (Újrakódolt vagy Feldolgozatlan)
beállítása esetén is.
-- Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti PCM mintavételi frekvenciákkal, a készülék 48kHz
audiót biztosít.
| 50 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 50
2013-02-07 오후 2:26:55
BD-Live internetkapcsolat
Beállítások
Függelék
BD-adatkezelés
07
• Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak elküldi a lemez adatait és a kérést a lemez
tanúsítására, a szerver az átküldött adatok alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd egy
tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
• A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat korlátozott lesz.
• Külső memória módban a lemez lejátszása megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás közben.
• Csak FAT fájlrendszerben formázott USB-eszközök (DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak.
Ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec olvasási/írási sebességgel rendelkező USB-eszközt
használni.
• Az adathordozó formázása után a Lejátszás folytatása funkció nem fog működni.
• A BD Adatkezelés memória teljes mérete a körülményektől függően eltérő lehet.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV
használati útmutatójában található.
• Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC szabványt.
• Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható, akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
Az audió nyelv kiválasztása
• A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha a BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz
BONUSVIEW audió beállításokat.
• Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a lemezen kódolt nyelvek választékától függnek.
Előfordulhat, hogy a funkció vagy egyes nyelvek nem lesznek elérhetők.
• Egyes Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby Digital audió hangsáv is lehet angol nyelven.
A feliratnyelv kiválasztása
Média lejátszás
• A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt feliratnyelv megváltoztatható a Lemezmenüben.
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
• A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez
esetén elérhető.
• A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
• A funkció az elsődleges és a másodlagos feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
• Megjelennek az elsődleges és másodlagos feliratok.
• A távirányító SUBTITLE gombjával megjeleníthető a felirat vezérlősáv.
Nyomja meg a RETURN gombot a felirat vezérlősáv eltüntetéséhez.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 51
51 |
2013-02-07 오후 2:26:55
Függelék
Felbontás a tartalomtípustól függően
Beállítás
Kimenet
BD Wise
Auto
1080p
Videó képfrissítés : Auto. (24Fs)
1080i
720p
576p/480p
Blu-ray lemez
Blu-ray lemez felbontása
E-tartalmak/
digitális tartalmak
DVD
1080p
576i/480i
1080p
1080p
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
TV max. bemeneti felbontása TV max. bemeneti felbontása TV max. bemeneti felbontása
1080p
1080@24F
1080i
720p
576p/480p
1080@24F
720p
-
720p
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az "Ha az „Igen“ gomb megnyomása után
nem jelenik meg kép, várjon 15 másodpercet, hogy visszaálljon az előző felbontás.Szeretné megváltoztatni a felbontást?"
üzenet jelenik meg. Ha a Igen pontot választja, a TV képernyő 15 másodpercre elsötétedik, és a felbontás automatikusan
visszaáll a korábbi értékre.
\\ Ha a képernyő sötét marad a felbontás módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd nyomja le és tartsa lenyomva a p
gombot a készülék elején 5 másodpercig. A beállítások visszaállnak gyári alapértékre. Futtassa újra a Kezdeti beállítások
eljárást. Ezután lépjen a Beállítások > Megjelen. > Felbontás pontra a Menüben, és válassza ki a megfelelő felbontást a TVhez.
\\ A Kezdeti beállítások eljárás során válassza ki újra a nyelvet és a képarányt (képernyőméretet és formátumot). A visszaállítás
nem befolyásolja a hálózati beállításokat, így a Hálózati beállítás és a Szoftverfrissítés kihagyható.
\\ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
\\ A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás funkcióval a Filmkocka (24Fs) mód használatához.
| 52 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 52
2013-02-07 오후 2:26:55
Digitális kimenet kiválasztása
Koax
HDMI
erősítő
Koax
HDMI erősítő
vagy koax
PCM
7.1
csatornáig
PCM 2ch
PCM
PCM 2ch
Újrakódolt DTS
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch Dolby Digital Dolby Digital
Újrakódolt DTS
Dolby Digital
Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Újrakódolt DTS
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch Dolby TrueHD Dolby Digital
Újrakódolt DTS
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
Újrakódolt DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Definíció
Blu-ray
lemezhez
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM
Dolby Digital
DTS
Bármelyik
DTS
DTS
DTS-HD High
Resolution
DTS
Audio
DTS-HD
DTS
Master Audio
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
Csak a fő műsor
Dekódolja a fő műsor
audiófolyamát biztosítja az
audióját és BONUSVIEW
AV erősítő számára az audió
audió jelfolyamát
bitfolyam dekódolásához.
PCM audióra és
BONUSVIEW audió és
hozzáadja a navigációs
navigációs hangeffektusok
hangeffektusokat.
nem hallhatók.
Újrakódolt DTS
Újrakódolt DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja
a PCM audiót
DTS bitfolyammá.
Bitfolyam
(Dolby D
újrakódolt)
HDMIkompatibilis
AV erősítő vagy
koax
Függelék
Audió
jelfolyam
DVD-n
Bitfolyam
(DTS
újrakódolt)
HDMI
erősítő
Csatlakoztatás
Audió
jelfolyam
Blu-ray
lemezen
Bitfolyam
(feldolgozatlan)
PCM
07
Beállítás
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja
a PCM audiót
Dolby Digital
bitfolyammá.
* Ha a forrás jelfolyam 2ch, az "Dolby D újrakódolt" beállítás nem használható.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot tartalmazhatnak :
-- Fő műsor audió : A fő film audió hangsávja.
-- BONUSVIEW audió : További hangsáv, például rendezői vagy színészi kommentár.
-- Navigációs hangeffektusok : A navigációs hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál hangzanak
fel. A navigációs hangeffektusok Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 53
53 |
2013-02-07 오후 2:26:55
Függelék
Hibaelhárítás
Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
• A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja a készüléktől.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a
mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és
próbálja újra.
A lemez nem játszható le.
• A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
• Ellenőrizze a Blu-ray /DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a képernyőn.
• Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
• A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
• A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
A lejátszási mód nem egyezik meg a
Beállítási menü beállításával.
• A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a
megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.
• A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
• Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.
• Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
A képernyő sötét.
• Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem támogat
(például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a p gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez nélkül.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Elfelejtett jelszó
• Nyomja le a p gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez nélkül.
A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll a gyári értékekre.
A funkciót csak szükség esetén használja.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
| 54 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 54
2013-02-07 오후 2:26:55
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A kép zajos vagy torz
• Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080i és 1080p
HDMI felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti képernyő.
• Ha véletlenszerű képzaj jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TV
nem támogatja a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
AllShare funkció
Látom az AllShare-ben a megosztott
mappákat, de a fájlokat nem.
• Az AllShare csak Videó, Fotó és Zene fájlokat jelenít meg. Más típusú
fájlokat nem jelenít meg.
A videó szakadozott.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat a DLNA kompatibilis eszköz és a készülék között
instabil.
Ellenőrizze a kapcsolatot.
Az AllShare kapcsolat a lejátszó és a PC
között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie.
Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 55
Függelék
• Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a problémával
foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat.
• Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi Samsung
szervizhez.
07
Egyéb problémák.
55 |
2013-02-07 오후 2:26:55
Függelék
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
BD-LIVE
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE szerverhez. • Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati állapot funkcióval. (Lásd: 21. oldal)
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (Lásd: 22. oldal)
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Eng. (összes)-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy
frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben hiba merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (Lásd: 22. oldal)
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Javítás
Ha hozzánk fordul javítással, adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha:
1. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg.
2. A készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg.
A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.
Javasoljuk, hogy olvassa át ezt az útmutatót, keressen megoldást a www.samsung.com oldalon, vagy
forduljon a Samsung Ügyfélszolgálathoz, mielőtt javítást kérne.
| 56 Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 56
2013-02-07 오후 2:26:55
Műszaki adatok
HDMI
Audiokimenet
Hálózat
Videó
Hang
Digitális Audio Kimenet
Ethernet
Vezeték nélküli LAN
Biztonság
WPS(PBC)
Függelék
USB
1.8 kg
430 (Szé) X 194.5 (Mé) X 37 (Ma) mm
+5°C - +35°C
10 % - 75 %
USB 2.0
5V 500mA Max.
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitfolyam
Koax
100BASE - TX Terminal
Beépített
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Támogatott
07
Általános
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet
Páratartalom
A típus
DC kimenet
• 10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
• A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
• A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
• A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
Magyar
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 2:26:56
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a
terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó
mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az
anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és
elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a
tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi
erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan,
hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
AK68-02231G-03
02231G-BD-E6100-EN-HUN-.indd 58
2013-02-07 오후 2:26:56
BD-E6100
Predvajalnika Plošč Bu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 1
2013-02-07 오후 4:12:35
Varnostne informacije
Opozorilo
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ
OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE
podxnevarno napetostjo«, ki lahko povzroči ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE
električni udar ali poškodbo.
POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). NAPRAVA
NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je
knjižna polica ali podobno.
OPOZORILO
Da bi preprečili poškodbe in s tem požar
ali električni udar, naprave ne izpostavljajte
padavinam ali vlagi.
POZOR
Predvajalnik plošč Blu-ray UPORABLJA NEVIDNI
LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO POVZROČI
NEVARNO IZPOSTAVLJENOST SEVANJU, ČE
GA USMERITE NA OSEBO. PREDVAJALNIK
PLOŠČ BLU-RAY UPORABLJAJTE SKLADNO Z
NAVODILI.
POZOR
TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA
UPRAVLJALNIH ALI NASTAVLJALNIH GUMBOV
ALI IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO OPISANI V
TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČI NEVARNO
IZPOSTAVLJENOST SEVANJU. POKROVA
NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN NAPRAVE NE
SKUŠAJTE POPRAVLJATI SAMI. SERVIS NAJ
OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če se
izolirani kabli in priključki uporabljajo za priklop
eopomba na drugo opremo. Da bi preprečili
elektromagnetne motnje z električnimi napravami,
kot so radiji in televizije, za povezave uporabljajte
izolirane kable in priključke.
To je oznaka za pomembna navodila glede
izdelka.
POMEMBNO OBVESTILO
Električni kabel na tej opremi ima vgrajen vtič,
v katerem je varovalka. Vrednost varovalke je
označena na vtični strani vtiča. Če jo je treba
zamenjati, je treba uporabiti varovalko z enako
vrednostjo BS1362.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova
varovalke, če je pokrov odstranljiv. Če potrebujete
nadomestni pokrov varovalke, mora biti ta enake
barve kot vtična stran vtiča. Nadomestne pokrove
dobite pri svojem prodajalcu.
Če montirani vtič ne ustreza električnim vtičnicam
v vaši hiši ali pa kabel ni dovolj dolg, da bi dosegel
vtičnico, morate kupiti ustrezen in varnostno
odobren podaljševalni kabel ali pa se posvetovati
s svojim prodajalcem.
Če ni druge možnosti, kot da vtič odrežete,
najprej odstranite varovalko in nato varno odrežite
in odstranite vtič. Vtiča ne priključite v električni
priključek, ker zaradi golega gibkega kabla obstaja
nevarnost električnega udara. Izdelek, priložen
tem navodilom za uporabo, je zaščiten z licenco
in pravicami intelektualne lastnine določene tretje
stranke.
| 2 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 2
2013-02-07 오후 4:12:35
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo te enote si temeljito preberite
navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke.
Navodila za uporabo hranite v bližini za prihodnjo
uporabo.
1. Preberite navodila za uporabo.
2. Shranite navodila za uporabo.
3. Bodite pozorni na vsa opozorila.
4. Sledite vsem napotkom.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
9. Upoštevajte varnostni namen polarizirane
ali ozemljitvene vrste vtiča. Polariziran vtič
ima dve platici, pri čemer je ena širša od
druge. Ozemljitven vtič ima dve platici in
tretji ozemljitveni jeziček. Široka platica
ali tretji jeziček je namenjen vaši varnosti.
Če vtič naprave ne ustreza vtičnici, se o
zamenjavi neuporabne vtičnice posvetujte z
električarjem.
Varnostne informacije
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
8. Naprave ne nameščajte v bližini toplotnih
virov, kot so radiatorji, toplotni regulatorji,
štedilniki ali druge naprave (vključno z AVsprejemniki), ki proizvajajo toploto.
01
Ta predvajalnik zgoščenk je razvrščen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje
naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki
niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo
nevarno sevanje.
POZOR :
• NEVARNOST VIDNEGA IN NEVIDNEGA
LASERSKEGA SEVANJA RAZREDA 3B
PRI ODPRTI NAPRAVI. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU (IEC 60825-1).
• TA izdelek UPORABLJA LASER. UPRAVLJANJE
NAPRAVE, PRILAGODITVE IN IZVAJANJE
POSTOPKOV, KI NISO V SKLADU Z NAPOTKI
V TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČIJO
NEVARNO SEVANJE. NE ODPIRAJTE
POKROVA IN NAPRAVE NE POPRAVLJAJTE
SAMI. POPRAVILA NAJ OPRAVI
USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.
7. Ne zastirajte prezračevalnih odprtin. Napravo
namestite skladno z navodili proizvajalca.
10. Zaščitite električni kabel, da ga ne bo
mogoče pohoditi ali preščipniti, predvsem v
bližini vtičev, električnih vtičnic in mesta, kjer
izhaja iz naprave.
11. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih
priporoča proizvajalec.
12. Uporabljajte samo na
vozičku, stojalu, trinožnem
stojalu, nosilcu ali mizi, ki
jih priporoča proizvajalec
ali pa se prodajajo skupaj z
napravo. Kadar uporabljate
voziček, bodite pri premikanju vozička ali
naprave zelo previdni, da ne bi prišlo do
poškodb, če se voziček prevrne.
13. Med nevihto ali ko naprave dalj časa ne boste
uporabljali, izvlecite vtič iz električne vtičnice.
14. Vsa popravila naj opravi usposobljeno
servisno osebje. Popravila so potrebna, če se
naprava na kakršen koli način poškoduje, na
primer ob poškodbi električnega kabla ali vtiča,
če se na napravo razlije tekočina ali nanjo pade
predmet, če je bila naprava izpostavljena
dežju ali vlagi, če naprava ne deluje normalno
ali če vam je padla na tla.
6. Čistite samo s suho krpo.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 3
3|
2013-02-07 오후 4:12:36
Varnostne informacije
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
• Držanje plošč
-- Prstni odtisi ali praske na plošči
lahko zmanjšajo kakovost zvoka
in slike ali povzročijo preskakovanje.
-- Ne dotikajte se površine plošče, kjer so
posneti podatki.
-- Ploščo držite za rob, da na njeni površini ne
bo prstnih odtisov.
-- Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega traku.
• Čiščenje plošč
-- Če so na plošči prstni odtisi ali
umazanija, jo očistite z blagim
čistilom, razredčenim v vodi, in
obrišite z mehko krpo.
-- Pri čiščenju nežno brišite od notranjosti plošče
navzven.
• Hranitev plošč
`` Plošč ne hranite na neposredni sončni
svetlobi.
`` Hranite v hladnem, prezračevanem
prostoru.
`` Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v
navpičnem položaju.
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom.
Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
• Če želite napravo popolnoma izključiti, morate
izvleči električni vtič iz stenske vtičnice.
Zato mora biti vtič vedno lahko in preprosto
dostopen.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto
stensko vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se
lahko pregreje in pride do požara.
• Vzdrževanje ohišja.
-- Pred priključitvijo drugih komponent na DVDsnemalnik morate komponente izklopiti.
-- Če predvajalnik nenadoma prestavite iz
hladnega v topel prostor, se lahko na notranjih
delih in leči ustvari kondenz in povzroči
nepravilno predvajanje plošče. Če se to
zgodi, odklopite predvajalnik, počakajte dve
uri in nato vtič priključite v električno vtičnico.
Nato vstavite ploščo in ponovno poskusite s
predvajanjem.
• Če začne izdelek oddajati nenavaden zvok
ali začutite vonj po zažganem ali dimu, takoj
izklopite stikalo napajanja in električni vtič
izključite iz omrežne vtičnice. Nato za tehnično
pomoč prosite najbližji center za pomoč
strankam. Ne uporabljajte izdelka. Uporaba tega
izdelka lahko povzroči požar ali električni udar.
Uporaba funkcije 3D
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.
Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite
naslednje varnostne informacije.
• Nekateri gledalci lahko med gledanjem
3D-televizije občutijo neprijetne posledice, kot
so vrtoglavica, slabost in glavoboli.
Če naletite na takšen simptom, prenehajte z
gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si
odpočijte.
• Daljše gledanje 3D-slik lahko utrudi oči. Če
čutite, da imate utrujene oči, prenehajte z
gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si
odpočijte.
• Odgovorna odrasla oseba mora redno preverjati
otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D.
Če se kateri od otrok pritožuje zaradi utrujenih
oči, glavobolov, vrtoglavice ali slabosti, morajo
otroci takoj prenehati z gledanjem 3D-televizije
in si odpočiti.
• Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene
(npr. namesto navadnih, sončnih ali zaščitnih
očal ipd.).
| 4 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 4
2013-02-07 오후 4:12:36
01
• Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal med hojo
ali gibanjem po prostoru. Če uporabljate funkcijo
3D ali aktivna 3D-očala med gibanjem, lahko
trčite ob predmete, se spotaknete in/ali padete
ter se resno poškodujete.
• Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-napravo
(AV-sprejemnik ali televizor, združljiv s 3D) v
predvajalnikov izhod HDMI OUT prek
visokohitrostnega kabla HDMI. Pred predvajanjem
3D-vsebine si nadenite 3D-očala.
• Predvajalnik prek kabla HDMI, priključenega v
vrata HDMI OUT, oddaja 3D-signal.
• Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja
pogojena z ločljivostjo izvirnega
3D-videoposnetka, je ne morete spremeniti.
• Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter nastavitev
velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo
pravilno delovale v 3D-načinu predvajanja.
• Za pravilno oddajanje 3D-signala morate
uporabiti kabel HDMI za visoko hitrost prenosa.
• Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji,
ki je najmanj trikrat večja od širine zaslona
televizorja. Če imate npr. 46-palčni zaslon, se
usedite 138 palcev (3,5 metra) od zaslona.
• 3D-video zaslon namestite v višino oči, da bo
3D-slika najboljša.
• Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek
morda ne bo pravilno deloval.
• Ta predvajalnik ne pretvarja 2D-vsebine v
3D-vsebino.
• »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni
znamki podjetja Blu-ray Disc Association.
Varnostne informacije
Avtorske pravice
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali katerega
koli njegovega dela ni dovoljeno razmnoževati ali
kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja
podjetja Samsung Electronics Co.,Ltd.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 5
5|
2013-02-07 오후 4:12:36
Vsebina
Varnostne informacije
2
3
3
Opozorilo
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
4
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
4
Uporaba funkcije 3D
4
5
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
Avtorske pravice
Kako začeti
8
8
8
9
9
10
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja
predvajalnik
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more
predvajati
Regijska koda
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko
predvaja
Podprte oblike
12
Dodatki
13
Hrbtna plošča
13
14
14
Čelna plošča
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Priključki
15
16
16
16
17
17
17
Priklop na televizor
Priklop na avdio sistem
1. način Priklop na AV-sprejemnik, ki
podpira HDMI
2. način Priklop AV-sprejemnika z
dekodirnikom za Dolby Digital ali DTS
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Žično omrežje
Brezžično omrežje
Nastavitve
18
Postopek za začetne nastavitve
19
Dostop do nastavitvenega zaslona
18
19
20
25
25
27
28
29
29
29
30
30
30
31
Osnovni zaslon
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za nastavitveni meni
Funkcije nastavitvenega menija
Omrežja in internet
Konfiguriranje omrežne povezave
Wi-Fi Direct
Navidezna AP
Nastavitve AllShare
Nadgradnja programske opreme
Prek spleta
Prek USB-ja
Prek diska
Prek prenosa
Nadg. v pripravljenosti
Predvajanje predstavnostnih
vsebin
32
32
32
32
32
33
33
34
34
34
35
35
Predvajanje komercialnih video plošč
Zaslon AllShare Play
Dostop do zaslona AllShare Play
Pregled zaslona AllShare Play
Predvajanje datotek iz naprave USB ali
mobilnega telefona, ki podpira USBpovezavo
Predvajanje komercialnih avdio plošč
Upravljalni elementi glasbenega zaslona
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
Uporaba omrežne funkcije AllShare
Prenos programske opreme AllShare
Predvajanje vsebine iz vašega računalnika
ali naprave DLNA prek predvajalnika plošč
Blu-ray
Upravljanje predvajanja vsebine iz
osebnega računalnika s pomočjo
pametnega telefona
| 6 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 6
2013-02-07 오후 4:12:37
36
36
38
38
38
39
39
39
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje videov
Uporaba menija Orodja
Upravljanje predvajanja glasbe
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
Uporaba menija Orodja
Ponavljanje posnetkov z avdio CD-plošče
Mešano predvajanje posnetkov na avdio
CD-plošči
Izdelava predvajalnega seznama CDplošče
39Kopiranje
40
Predvajanje fotografij
41
Uporaba menija z orodji, ko je označena
datoteka
40
46
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
47
Zavrnitev odgovornosti za omrežne
storitve
47
48
50
Vsebina
36
Priloga
Upravljanje predvajanja videa
Zaščita pred kopiranjem
Licenca
Dodatne informacije
50Opomba
52
53
Ločljivost glede na vrsto vsebine
Izbiranje digitalnega izhoda
54
Odpravljanje napak
57
Tehnični podatki
56Popravila
Uporaba menija Orodja
Omrežne storitve
43
43
44
45
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
Pregled pametnega vozlišča Smart Hub
Uporaba spletnega brskalnika
BD-LIVE™
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 7
7|
2013-02-07 오후 4:12:37
Kako začeti
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja predvajalnik
Medij
VIDEO
GLASBA
FOTOGRAFIJE
Vrsta plošče
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
Plošča BD-ROM ali BD-RE/-R, posneta v obliki BD-RE.
DVD-VIDEO, posnete plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ki so bile posnete ali
zaključene, ali USB-pomnilnik, ki vsebuje vsebine DivX, MKV, MP4.
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške naprave
USB, ki vsebujejo vsebine MP3 ali WMA.
Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške
naprave USB, ki vsebujejo vsebine JPEG.
||OPOMBA |
\\ Ta predvajalnik morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev snemanja.
\\ Če plošča DVD-RW/-R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
\\ Predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
\\ Vaš predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo, večjo od 25 Mb/s.
\\ Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta sprememba zornega
kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na škatli. Prosimo, da si jih po potrebi
preberete.
\\ Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje delujejo.
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more predvajati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
• Avtorsko zaščitena
plošča DVD-R s 3,9 GB.
• Plošča DVD-ROM/PD/ • CD-plošča Super Audio • CVD/CD-ROM/CDV/
MV, itd.
(razen CD-sloja)
CD-G/CD-I/LD
(Plošče CD-G
predvajajo samo zvok
brez sike.)
| 8 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 8
2013-02-07 오후 4:12:37
Regijska koda
Plošča Blu-ray
Regijska
koda
DVD-VIDEO
BD-LIVE
DivX
Območje
a
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hongkong in
Jugovzhodna Azija.
b
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
c
Plošča 3D Blu-ray
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
Sistem oddajanja PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 9
Kako začeti
Vrsta plošče
Plošča Blu-ray
02
Tako predvajalniki kot plošče so kodirani po regijah.
Predvajanje plošče je možno samo, če se regijski
kodi ujemata. Če se kodi ne ujemajta, predvajalnik
ne bo predvajal plošče.
Regijska številka predvajalnika je na hrbtni plošči
ohišja.
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik
lahko predvaja
9|
2013-02-07 오후 4:12:38
Kako začeti
Podprte oblike
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Video kodek
Ločljivost
DivX 3.11/4.x/
5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
H.264 BP/
MP/HP
Window Media
Video v9
MPEG2
MPEG1
1920 x 1080
352 x 288
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
Bitna hitrost
(Mb/s)
20
6~30
24/25/30
24/25/3
25
25
Avdio kodek
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MP3
DTS
20
`` Omejitve
-- Čeprav je datoteka kodirana s podprtim kodekom, omenjenim zgoraj, predvajanje datoteke morda ne
bo mogoče, če je njena vsebina poškodovana.
-- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne ali pa je
datoteka poškodovana.
-- Predvajanje datotek z višjo bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic od standardnih bo morda moteno.
-- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
-- Predvajanje datoteke na daljavo prek omrežne povezave bo morda moteno zaradi premajhne omrežne
hitrosti.
-- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.
`` Dekodirnik za video
-- Podpira do H.264, ravni 4.1
-- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje
`` Dekodirnik za zvok
-- Podpira WMA 7, 8, 9 in STD
-- Ne podpira večkanalnega WMA 9 PRO ali dekodiranja brez izgube, če ta vsebuje več kot 2 kanala.
-- Ne podpira hitrosti vzorčenja WMA 22050Hz mono.
| 10 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 10
2013-02-07 오후 4:12:39
`` Opombe
Podprte oblike datotek s podnapisi DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||OPOMBA |
\\ Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo
mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti sličic videa.
Podpora glasbenih datotek
Končnica
datoteke
*.mp3
*.wma
Vsebnik
MP3
WMA
Avdio
kodek
Razpon podpore
MP3
-
WMA
*Hitrosti vzorčenja
(v kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
*Bitne hitrosti - vse
bitne hitrosti v
razponu 5kb/s do
384kb/s
Opombe o USB-povezavi
• Predvajalnik podpira pomnilniške naprave USB,
predvajalnike MP3, digitalne fotoaparate in
čitalnike kartic USB.
• Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati
morda niso združljivi s predvajalnikom.
• Predvajalnik podpira datotečne sisteme FAT16,
FAT32 in NTFS.
• Naprave USB priključite neposredno v vrata
USB predvajalnika. Povezava prek kabla USB
lahko povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite
več kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo
pravilno deloval.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 11
Kako začeti
ĞĞ
• Predvajalnik ne podpira protokola PTP.
• Med postopkom »nalaganja« ne odklopite
naprave USB.
• Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
• Ta predvajalnik ne more predvajati datotek MP3
z upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s
prodajnih strani.
• Vaš predvajalnik podpira samo video posnetke s
hitrostjo do 30 sličic na sekundo.
• Vaš predvajalnik podpira samo naprave za
množično shranjevanje USB (MSC), kot so
pomnilniški ključi in trdi diski USB. (Ne podpira
vozlišč.)
• Nekatere naprave USB HDD, bralniki
večpredstavnostnih kartic in pomnilniški ključi
morda ne bodo združljivi s tem predvajalnikom.
• Če nekatere naprave USB potrebujejo močnejše
napajanje, bodo morda omejene zaradi
varnostne naprave tokokroga.
• Če predvajanje s trdega diska USB HDD ni
stabilno, zagotovite dodatno napajanje tako, da
HDD priključite v stensko vtičnico.
Če se težava nadaljuje, stopite v stik s
proizvajalcem trdega diska USB.
• Pomnilniško napravo USB morate varno
odstraniti. (s funkcijo »Varno odstranite USB«,
da preprečite morebitne poškodbe USBpomnilnika.)
Pritisnite gumb HOME, da preklopite na osnovni
zaslon, nato pritisnite RUMENI (C) gumb in
gumb v.
• SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
• Vaš predvajalnik ne podpira stisnjenih datotek,
redkih datotek in kodiranih datotek NTFS-ja.
-- Preden odklopite napravo USB, upoštevajte
postopek za varno odstranitev naprave USB.
-- Če ne uporabite postopka za varno
odstranitev naprave USB, se lahko podatki v
napravi USB poškodujejo ali izgubijo.
-- Napravo USB lahko popravite ali formatirate z
osebnim računalnikom. (Samo za operacijski
sistem MS-Windows.)
02
-- MPEG4: Podpira do točke zakasnitve GMC 1.
-- H.264: Podpira do BP/MP/HP ravni 4.1.
-- WMV: Podpira V9, VC1 SP/MP/AP L3.
-- MPEG1: Ne podpira D-slike.
-- MPEG2: Podpira visoko raven višinskega profila.
11 |
2013-02-07 오후 4:12:39
Kako začeti
AVCHD (visoka ločljivost naprednih video kodekov)
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče oblike AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in uporabljajo v
kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z visoko ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene bolj učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih slik.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko »x.v.Color«. Ta predvajalnik lahko predvaja plošče AVCHD v
obliki »x.v.Color«.
• »x.v.Color« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetja Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. in
družbe Sony Corporation.
||OPOMBA |
\\ Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo mogoče predvajati zaradi pogojev snemanja.
Plošče v obliki AVCHD morajo biti zaključene.
\\ Oblika »x.v.Color« nudi večji razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodnje dodatke.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterije za daljinski upravljalnik (velikost AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Uporabniški priročnik
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Daljinski upravljalnik
| 12 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 12
2013-02-07 오후 4:12:39
Čelna plošča
GUMB ZA VKLOP
TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
PLADENJ PLOŠČE
Kako začeti
ZASLON
GUMB PREDVAJANJE/PREMOR
02
GUMB ODPIRANJE/ZAPIRANJE
GOSTITELJ USB
||OPOMBA |
\\ Za nadgradnjo programske opreme predvajalnika prek priključka gostitelja USB, morate uporabiti pomnilnik USB.
\\ Ko predvajalnik prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za predvajanje na predvajalniku ali
daljinskem upravljalniku. Za predvajanje filma morate v meniju plošče izbrati Predvajaj film ali Začetek in nato pritisniti tipko v.
Hrbtna plošča
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 4:12:39
Kako začeti
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Po nastavitvi lahko nastavite vir vhoda na
vašem televizorju.
(Ta gumb je na voljo samo na Samsungovih
televizorjih.)
Vklop in izklop predvajalnika.
Pritisnite, da odprete in zaprete pladenj plošč.
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
S tem gumbom odprete meni plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite preskočiti naprej
ali nazaj.
Ta gumb pritisnite, če želite zaustaviti
predvajanje plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabljati
pametno vozlišče.
S tem gumbom odprete osnovni meni.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Te gumbe uporabljate za menije predvajalnika
in nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti
funkcijo za predvajanje dodatkov.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Ta gumb pritisnite, če želite začasno prekiniti
predvajanje plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite predvajati ploščo.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti
funkcijo za ponovitev predvajanja.
S tem gumbom prikažete informacije o
predvajanju.
S tem gumbom izbirate elemente menijev in
spreminjate njihove nastavitve.
S tem gumbom zaprete meni.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti
funkcijo za prikaz na celotnem zaslonu.
S tem gumbom spremenite jezik
podnapisov plošče Blu-ray/DVD.
Uporabite za dostop do različnih zvočnih
funkcij na plošči.
Vstavljanje baterij
S tem gumbom odprete pojavni meni/meni
naslova.
Ta gumb pritisnite, če želite iskati naprej ali nazaj.
S tem gumbom odprete meni z orodji.
Vrnitev v prejšnji meni.
Vklop in izklop televizorja.
(Ta gumb je na voljo samo na Samsungovih
televizorjih.)
Nastavitev glasnosti televizorja.
(Ta gumb je na voljo samo na Samsungovih
televizorjih.)
||OPOMBA |
\\ Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
-- Preverite polarnost +/– baterij.
-- Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
-- Preverite, ali kakršen koli predmet ovira tipalo
daljinskega upravljalnika.
-- Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
||POZOR |
\\ Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi
predpisi. Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke.
| 14 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 14
2013-02-07 오후 4:12:40
Priključki
Priklop na televizor
03
Priključki
Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v vhodni
priključek HDMI IN na televizorju.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
Avdio
Video
||OPOMBA |
\\ Če za povezavo s prikazovalno napravo uporabljate kabel HDMI-DVI, morate v zvočni sistem vključiti tudi izhodni priključek
za digitalni zvok, da bo slišen tudi zvok.
\\ Kabel HDMI oddaja digitalni video in avdio signal, zato vam ni treba priključiti še avdio kabla.
\\ Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite navodila za uporabo televizorja.
\\ Ko prvič povežete predvajalnik s televizorjem prek kabla HDMI oziroma z novim televizorjem, se izhodna ločljivost za HDMI
samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
\\ Dolg kabel HDMI lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost »Barvna globina HDMI« nastavite na »Izklopljena«.
\\ Za ogled videa v načinu izhoda HDMI 720p, 1080i ali 1080p, morate uporabiti kabel HDMI High speed (kategorija 2).
\\ HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če televizor ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), bodo na zaslonu občasne motnje.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 4:12:40
Priključki
Priklop na avdio sistem
Predvajalnik plošč Blu-ray lahko povežete z avdio sistemom na enega od spodnjih načinov.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
1. način Priklop na AV-sprejemnik, ki podpira HDMI
• Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v vhodni
priključek HDMI IN na vašem sprejemniku.
• Najboljša kakovost (priporočeno)
2. način Priklop AV-sprejemnika z dekodirnikom za Dolby Digital ali DTS
• S koaksialnim digitalnim kablom (ni priložen) povežite izhodni priključek za koaksialni digitalni izhod na
izdelku s koaksialnim digitalnim vhodnim priključkom sprejemnika.
• Dobra kakovost
• Če je digitalni izhod nastavljen na PCM, se bo zvok predvajal samo prek sprednjih dveh zvočnikov.
1. način
Avdio
2. način
Avdio
| 16 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 16
2013-02-07 오후 4:12:41
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Brezžično omrežje
03
Predvajalnik lahko povežete z omrežnim
usmerjevalnikom na enega od spodaj prikazanih
načinov.
Če želite uporabljati omrežno funkcijo AllShare,
morate osebni računalnik povezati z vašim
omrežjem, kot je prikazano na sliki.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
Priključki
Brezžični
usmerjevalnik
Žično omrežje
Širokopasovna
storitev
ali
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
\\ Če brezžični modem podpira DHCP, lahko vaš predvajalnik
za povezavo z brezžičnim omrežjem uporablja DHCP ali
statični naslov IP.
\\ Brezžični usmerjevalnik nastavite na način »Infrastruktura« .
Način »Začasno« ni podprt.
\\ Predvajalnik podpira samo naslednje brezžične protokole
varnostnega ključa:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Router
Širokopasovni
modem
||OPOMBA |
Širokopasovna
storitev
||OPOMBA |
\\ Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega
strežnika morda ne bo dovoljen zaradi usmerjevalnika,
ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih
storitev. Za več informacij se obrnite na ponudnika
internetnih storitev.
\\ Izberite kanal brezžičnega modema, ki trenutno ni v
uporabi. Če je kanal nastavljen za brezžični modem, ki ga
trenutno uporablja druga naprava v bližini, bo prišlo do
motenj in napak v komunikaciji.
\\ Če izberete način čistega visokega pretoka (Greenfield)
802.11n in je vrsta šifriranja vašega usmerjevalnika
nastavljena na WEP, TKIP ali TKIP-AES (WPS2Mixed),
predvajalnik ne bo podpiral povezave v skladu z novimi
specifikacijami certifikata Wi-Fi.
\\ Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči
interferenco (delovanje usmerjevalnika, oddaljenost, ovire,
interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
\\ Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave
uporabljajo usmerjevalnik.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 4:12:42
Nastavitve
Postopek za začetne nastavitve
Osnovni zaslon
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se osnovni
zaslon ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme se lahko
OSD (prikaz na zaslonu) spremeni.
• Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na izbrani meni.
Postopek za začetne nastavitve vam omogoča
nastaviti jezik prikaza na zaslonu in menijev,
konfigurirati povezavo z vašim domačim
omrežjem, izbrati izhod razmerja višine/širine
(velikost in obliko zaslona), ki ustreza televizorju, in
uporabiti nadgradnjo programske opreme vašega
predvajalnika, če je na voljo.
Nastavitve
Nastavite sliko, kakor želite.
\\ Če želite znova prikazati zaslon z začetnimi nastavitvami
in jih spremeniti, izberite Nastavitve > Sistem > Začetne
nastavitve na osnovnem zaslonu ali izberite možnost za
ponastavitev. (Glejte stran 22 ali 24.)
\\ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+(HDMI-CEC), sledite
spodnjim navodilom.
1) S kablom HDMI povežite predvajalnik s Samsungovim
televizorjem, združljivim z Anynet+(HDMI-CEC).
2) SNastavite funkcijo Anynet+(HDMI-CEC) na »Vkl.« na
televizorju in predvajalniku.
3) Nastavite televizor na postopek za začetne nastavitve.
Smart Hub
2
1
||OPOMBA |
\\ Če med postopkom za začetne nastavitve izpustite
omrežno nastavitev, lahko omrežne nastavitve določite
pozneje. Za navodila glejte »Konfiguriranje omrežne
povezave« na straneh 25–27.
3
1
2
3
AllShare Play
Smart Hub: zažene pametno vozlišče Smart Hub.
Od tukaj lahko dostopate do strani YouTube, iger in
drugih aplikacij.
AllShare Play: predvajajte video posnetke, fotografije
ali glasbeno vsebino s plošč, iz USB-pomnilnika,
osebnega računalnika ali mobilnih naprav.
Nastavitve: nastavite različne funkcije po svojih
željah.
`` Izbiranje možnosti na osnovnem zaslonu
1. Če želite izbrati možnost na osnovnem
zaslonu, z gumboma ◄► premikajte kazalec,
dokler ne označi želenega izbora, nato pa
pritisnite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Če predvajalnik pustite v zaustavljenem načinu več kot 5
minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televizorju
prikaže ohranjevalnik zaslona. Če predvajalnik pustite
v načinu ohranjevalnika zaslona več kot 20 minut, se
napajanje samodejno izklopi.
| 18 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 18
2013-02-07 오후 4:12:43
Dostop do nastavitvenega zaslona
Razmerje stranic
Velikost zaslona Smart Hub
Zvok
BD Wise
16:9 Izvirno
Velikost 3
Nastavitve
Nastavitve 3D
Prikaz
Vsaka nastavitvena funkcija, element menija in
posamezna možnost je podrobno razložena na
zaslonu. Za ogled razlag uporabite gumbe ▲▼◄►
in izberite funkcijo, element menija ali možnost.
Razlaga se običajno prikaže na desni strani zaslona.
Kratek opis vsake nastavitvene funkcije se začne
na naslednji strani. Dodatne informacije o nekaterih
funkcijah najdete tudi v dodatku tega priročnika.
04
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
nastavitveni zaslon.
Podrobne informacije o funkcijah
Vklop
LočljivostSamod.
Omrežje
SOURCE
Sistem
Filmski format (24Fs)
Samod.
Globoka barva HDMI
Samod.
Obl. zap. barv HDMI
Podpora
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Zaporedni način
Samod.
Samod.
SAMSUNG TV
1
2
3
5 podmenijev
6
2. Za dostop do4menijev,
in
možnosti na nastavitvenem zaslonu, glejte
7daljinskega
8 upravljalnika.
9
spodnjo sliko
DISC MENU
TITLE MENU
0
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za nastavitveni meni
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
1
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
A
BONUS
1
2
3
4
EXIT
B
C
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
Gumb HOME: S tem gumbom odprete osnovni
zaslon.
VIEW
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
SCREEN
INPUT
Gumb RETURN: Vrnitev v prejšnji meni.
Gumbi v (vnesi) / SMERNI:
• Z gumbi ▲▼◄► premikate kazalec ali izberete
element.
• Pritisnite gumb v, da aktivirate trenutno izbran
element ali potrdite nastavitev.
Gumb EXIT: S tem gumbom zaprete trenutni meni.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 4:12:44
Nastavitve
Funkcije nastavitvenega menija
Prikaz
Nastavitve 3D
Razmerje stranic
Velikost zaslona Smart
Hub
BD Wise
Ločljivost
Filmski format (24Fs)
Obl. zap. barv HDMI
Globoka barva HDMI
Zaporedni način
Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray s 3D-vsebino
v načinu 3D.
• Če odprete osnovni zaslon ali osnovni zaslon
pametnega vozlišča, ko ste v 3D-načinu, se bo
predvajalnik samodejno preklopil na 2D.
Omogoča vam nastavitev izhoda predvajalnika na velikost
in obliko zaslona vašega televizorja.
Omogoča vam izbrati optimalno velikost za zaslon
pametnega vozlišča.
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija medsebojne
povezljivosti.
Če Samsungov predvajalnik in Samsungov televizor
s funkcijo BD Wise povežete prek kabla HDMI in je
funkcija BD Wise vklopljena tako na predvajalniku kot
na televizorju, predvajalnik oddaja video posnetke z
ločljivostjo videa in hitrostjo sličic plošče Blu-ray/DVD.
Nastavite izhodno ločljivosti videosignala HDMI na
»Samodejno«, 1080p, 1080i, 720p ali 576p/480p.
Številka označuje število črt video posnetka na sličico.
Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz. način
zaporednega izrisovanja slike. Na splošno višja
kakovost.
Če je predvajalnik priključen na televizor, združljiv s
funkcijo 24 sličic na sekundo, in funkcijo filmskih sličic
nastavite na samodejno, bo predvajalnik svoj izhod
HDMI samodejno prilagodil na 24 sličic na sekundo in
tako izboljšal kakovost slike.
• Funkcijo »Filmske sličice« (24 sličic na sekundo) lahko
uporabljate samo na televizorju, ki podpira to hitrost
sličic.
• Filmske sličice so na voljo samo, če je predvajalnik v
načinih izhodne ločljivosti HDMI 1080i ali 1080p.
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora HDMIizhoda tako, da se ujema z zmogljivostjo povezane
naprave (televizorja, monitorja itd.). Ko izberete obliko,
zaslon začasno postane prazen.
Omogoča vam nastaviti izdelek na oddajanje videa HDMI
z barvno globino. Barvna globina omogoča natančnejšo
reprodukcijo barv in večjo barvno globino.
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju
plošč DVD.
| 20 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 20
2013-02-07 오후 4:12:44
Zvok
Omogoča vam izbrati, ali želite 96-kiloherčne signale
PCM pretvoriti v 48-kiloherčne, preden jih naprava pošlje
ojačevalniku. To možnost vklopite, če ojačevalnik ali
sprejemnik ni združljiv s 96-kiloherčnim signalom.
Nastavitve
Zmanjševanje velikosti
PCM
04
Digitalni izhod
Omogoča vam izbrati obliko digitalnega avdio izhoda,
ki je primerna za vaš televizor ali AV-sprejemnik. Za
podrobnosti glejte tabelo za izbor digitalnega izhoda na
strani 53.
Omogoča vam uporabiti upravljanje dinamičnega
razpona za zvok oblike Dolby Digital, Dolby Digital Plus
ali Dolby True HD.
Samod.: Samodejno nadzira dinamični razpon zvoka
oblike Dolby TrueHD na podlagi podatkov v zvočnem
zapisu Dolby TrueHD. Prav tako vklopi upravljanje
Upravljanje dinamičnega
dinamičnega razpona za obliki Dolby Digital in Dolby
razpona
Digital Plus.
Izklop: Ne stisne dinamičnega razpona in vam
omogoča poslušati izvorni zvok.
Vklop: Vklopi upravljanje dinamičnega razpona za
vse tri oblike Dolby. Tišji zvoki postanejo glasnejši in
glasnost glasnih zvokov se zmanjša.
Omrežje
Način pretvorba v
dvokanalni zvok
Omogoča vam izbrati način zmanjšanja števila kanalov,
ki je združljiv z vašim stereo sistemom. Izberete lahko, da
predvajalnik zmanjša število kanalov na normalni stereo
ali na stereo, združljiv s prostorskim zvokom.
Omrežne nastavitve
Nastavite omrežno povezavo, da boste lahko uporabljali
različne funkcije, kot so internetne storitve ali brezžična
funkcija Wi-Fi, in nadgrajevali programsko opremo.
Stanje omrežja
Wi-Fi Direct
Omogoča vam preveriti trenutno stanje omrežja in
interneta.
Omogoča vam povezati brezžično napravo Wi-Fi
Direct s predvajalnikom prek omrežja brez brezžičnega
usmerjevalnika. Če nastavite brezžično omrežje, se
lahko med uporabo funkcije »Wi-Fi Direct« povezava
prekine.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 4:12:44
Nastavitve
Omrežje
Navidezna AP
Omogoča vam brezžično povezati druge vrste brezžičnih
naprav s predvajalnikom. Ustvariti morate varnostni ključ,
ki ga je treba vnesti v druge brezžične naprave, ko jih
povezujete z omrežjem.
Prikazuje naprave AllShare, povezane v omrežje, in vam
omogoča nadzirati, ali lahko vsaka naprava (pametni
Nastav. funkcije AllShare
telefon, tablični računalnik itd.) deli svojo vsebino in
upravljanje s predvajalnikom.
Ime naprave
Sistem
Omogoča vam vnesti ime predvajalnika, po katerem ga
boste prepoznali v omrežjih.
Nastavitve BD-Live
Nastavite različne funkcije BD-Live. BD-Live vam
omogoča dostop do dodatnih funkcij, ki so na voljo na
nekaterih ploščah Blu-ray, če ste povezani z internetom.
Internetna povezava BD-Live: Omogoča vam, da v
celoti dovolite, delno dovolite ali prepoveste internetno
povezavo BD-Live.
Upravljanje podatkov BD: Upravljajte podatke BD,
ki jih prenesete s storitve BD-Live ali plošče Blu-ray.
Začetne nastavitve
Omogoča vam ponovno zagnati postopek za začetne
nastavitve.
Hiter zagon
Anynet+ (HDMI-CEC)
Omogoča hiter vklop predvajalnika tako, da zmanjša čas
zagona.
||OPOMBA |
\\ Če je ta funkcija nastavljena na Vklop, se bo povečala poraba
energije v stanju pripravljenosti.
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano
upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo
funkcijo Anynet+. Če želite uporabljati to funkcijo,
predvajalnik priključite na Samsungov televizor s kablom
HDMI.
| 22 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 22
2013-02-07 오후 4:12:44
\\ Tipkovnico lahko uporabljate samo, ko se v spletnem
brskalniku prikaže zaslon ali okno tipkovnice QWERTY.
Nastavitve miške: Omogoča vam nastaviti brezžično
USB-miško, povezano s predvajalnikom. Miško lahko
v meniju predvajalnika uporabljate na enak način kot
miško osebnega računalnika.
Upravit. naprav
Nastavitve
||OPOMBA |
04
V vrata USB na sprednji strani predvajalnika lahko
priključite brezžično tipkovnico ali miško USB.
Nast. tipkovnice: Omogoča vam nastaviti brezžično
USB-tipkovnico, povezano s predvajalnikom.
Sistem
`` Uporaba miške v meniju predvajalnika:
1. USB-miško priključite v predvajalnik.
2. Kliknite glavni gumb, ki ste ga izbrali pri nastavitvi
miške. Prikaže se enostaven meni.
3. Kliknite menijske možnosti po želji.
||OPOMBA |
\\ Nekateri modeli USB-tipkovnic ali mišk morda niso združljivi s
tem izdelkom.
\\ Nekatere tipke na tipkovnici HID morda ne bodo delovale.
\\ Žične USB-tipkovnice niso podprte.
\\ Nekatere aplikacije morda niso podprte.
\\ Če brezžična tipkovnica HID ne deluje zaradi motenj, jo
prestavite bližje k predvajalniku.
Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za zaslonski meni, meni
plošče, podnapise itd.
• Jezik, ki ga izberete za meni plošče, zvok plošče ali
podnapise, bo prikazan samo, če ga plošča podpira.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 4:12:44
Nastavitve
Sistem
Varnost
Privzeta koda PIN je 0000. Če niste ustvarili lastne kode
PIN, za dostop do varnostne funkcije vnesite privzeto
kodo PIN. Po prvem dostopu do varnostne funkcije
spremenite kodo PIN s funkcijo za spremembo kode PIN.
Starševska ocena BD: Onemogoča predvajanje
plošč Blu-ray z oznako vsebine, ki je enaka ali višja od
določene starostne omejitve, če ne vnesete kode PIN.
Starševska ocena DVD: Preprečuje predvajanje DVDjev z oznako vsebine, ki je enaka ali višja od določene
starostne omejitve, če ne vnesete kode PIN.
Spremeni PIN.: Spremenite 4-mestno kodo PIN, s
katero dostopate do varnostnih funkcij.
`` Če ste pozabili svojo kodo PIN:
1. Odstranite ploščo ali pomnilniško napravo USB.
2. Pritisnite gumb p na sprednji plošči in ga držite 5
sekund ali dlje.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške
nastavitve.
Splošno
DivX® Video na zahtevo
Podpora
Spodnje možnosti lahko spremenite tako, da se bodo
ujemale z vašimi željami.
Časovni pas: Izberite časovni pas, v katerem živite.
Prosojnost menijev: Prilagodite prosojnost okvirčka
menija.
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD, s katerimi
lahko kupite in predvajate vsebine DivX® VOD.
Za več informacij o funkciji nadgradnje programske
Nadgradnja programske
opreme glejte »Nadgradnja programske opreme« na
opreme
straneh 29–31.
Stik s Samsungom
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri uporabi
predvajalnika.
Če aktivirate to možnost, lahko strokovnjaki klicnega
centra podjetja Samsung na daljavo diagnosticirajo in
odpravijo težave z izdelkov. Za uporabo te funkcije
potrebujete internetno povezavo.
Oddaljeno upravljanje
||OPOMBA |
\\ Storitev upravljanja na daljavo morda v nekaterih državah ni
na voljo.
\\ Stopite v stik z najbližjim servisnim centrom, da vam povedo
vašo kodo PIN, ki jo sporočite odgovorni osebi. Ta omogoča
diagnozo izdelka na daljavo in izvajanje potrebnih ukrepov.
Ponas.
Ponastavi vse nastavitve na privzete, razen nastavitev
omrežja in pametnega vozlišča.
Privzeta varnostna koda PIN je 0000.
| 24 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 24
2013-02-07 오후 4:12:44
Omrežja in internet
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih
storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen
ali dinamičen. Če je dinamičen in imate žično ali
brezžično omrežje, priporočamo uporabo samodejnih
postopkov konfiguracije, ki so opisani spodaj.
Če se povezujete z žičnim omrežjem, povežite
predvajalnik z usmerjevalnikom prek kabla LAN,
preden začnete s konfiguracijo.
Če se povezujete z brezžičnim omrežjem, pred
začetkom prekinite morebitne vzpostavljene žične
povezave.
Za začetek konfiguracije vaše omrežne povezave
sledite naslednjim korakom:
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite
gumb v.
4. Nadaljujte z navodili za žična omrežja, ki
se začnejo spodaj, ali navodili za brezžična
omrežja, ki se začnejo na strani 26.
Žično omrežje
ĞĞ
Žično – samodejno
Ko končate zgornje korake od 1 do 3:
1. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Začni, nato pa pritisnite gumb v.
Predvajalnik zazna žično povezavo, preveri
omrežno povezavo in se nato poveže z
omrežjem.
1. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Začni, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja.
Predvajalnik skuša preveriti omrežno
povezavo in mu ne uspe.
Omrežne nastavitve
Povezava z žičnim omrežjem ni uspela.
Naslov MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Naslov IP
0.0.0.0
Maska podomrežja
0.0.0.0
Prehod0.0.0.0
Strežnik DNS
0.0.0.0
Samod. nast. naslova IP ni uspela. Za samod. nastavitev naslova IP
poskusite to: Nastavite IP ročno (izberite »Nastavitve IP«). – Preverite,
ali je strežnik DHPC na usmer. omogočen, nato pa odklopite in znova
vklopite usmerjevalnik. – Za več informacij se obrnite na ponudnika
internetnih storitev.
Nazaj
Nastav. IP
Ponovi.
V redu.
2. Na desni strani zaslona izberite Nastav. IP,
nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon za nastavitve naslova IP.
3. Izberite polje Način IP in ga nastavite na
»Ročno«.
4. S številčnico na daljinskem upravljalniku
vnesite omrežne vrednosti. Z gumbi ▲▼◄►
na daljinskem upravljalniku se premikajte od
enega vnosnega polja do drugega.
||OPOMBA |
\\ Te vrednosti lahko dobite pri svojem ponudniku
internetnih storitev. Prav tako pa si jih lahko ogledate na
večini računalnikov z operacijskim sistemom Windows.
Za navodila glejte »Pridobivanje vrednosti za omrežne
nastavitve« na strani 26.
5. Ko končate, označite možnost V redu., nato
pa pritisnite gumb v. Predvajalnik preveri
omrežno povezavo in se nato poveže z
omrežjem.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 25
Nastavitve
Konfiguriranje omrežne povezave
Žično – ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek
ne deluje, morate ročno določiti omrežne
nastavitve.
Ko končate zgornje korake od 1 do 3:
04
Ko ta predvajalnik povežete z omrežjem, lahko
uporabljate omrežne aplikacije in funkcije, na
primer Smart Hub in BD-LIVE, ter prek omrežne
povezave nadgradite programsko opremo
predvajalnika. Za več informacij o dostopanju do
spletnih storitev in njihovi uporabi glejte poglavje
»Omrežne storitve« na straneh 43–45 tega
priročnika. Navodila za konfiguracijo omrežne
povezave so spodaj.
ĞĞ
25 |
2013-02-07 오후 4:12:45
Nastavitve
< Pridobivanje vrednosti za omrežne
nastavitve >
Vrednosti omrežnih nastavitev si lahko ogledate
na večini računalnikov z operacijskim sistemom
Windows. Za ogled vrednosti omrežnih nastavitev
sledite tem korakom:
• Windows XP
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu namizja
sistema Windows.
ĞĞ
1. Na zaslonu z omrežnimi nastavitvami izberite
Začni, nato pa pritisnite gumb v.
Predvajalnik poišče in nato prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
Omrežne nastavitve
Izberite brezžični usmerjevalnik na seznamu.
2. V pojavnem meniju kliknite »Stanje«.
iptime23
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek »Podpora«.
ELT
JSY
4. Na zavihku »Podpora« kliknite na gumb
»Podrobnosti«.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
• Windows 7
1. Kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem
kotu namizja sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite »Središče za
omrežje in skupno rabo«.
3. V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite
»Povezava lokalnega omrežja« ali »Brezžična
omrežna povezava« , odvisno od vaše
omrežne povezave.
4. Na zavihku »Podpora« kliknite na gumb
»Podrobnosti«.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
||OPOMBA |
\\ Podatki so odvisni od različice sistema Windows.
Brezžično omrežje
Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko nastavite
na tri načine:
-- brezžično samodejno
-- brezžično ročno
-- WPS(PBC)
Ko konfigurirate svojo brezžično omrežno
povezavo, se bodo vse morebitne brezžične
omrežne naprave, trenutno povezane prek
predvajalnika ali trenutne žične povezave
predvajalnika, prekinile.
Brezžično (splošno) – samodejno
Po korakih od 1 do 3 v poglavju »Konfiguriranje
omrežne povezave« na strani 25.
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
SO070VOIP
Osveži
WPS(PBC)
Nazaj
Naprej
Prekliči.
2. Izberite želeno omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Naprej in ponovno pritisnite gumb
v.
4. Na varnostnem zaslonu vnesite vstopni izraz
ali varnostno kodo omrežja.
Številke vnesite neposredno s številčnimi
gumbi na vašem daljinskem upravljalniku.
Črke vnesite tako, da s puščičnim gumbom
izberete črko, nato pa pritisnete gumb v.
5. Ko končate, izberite možnost Naprej na desni
strani zaslona. Predvajalnik preveri omrežno
povezavo in se nato poveže z omrežjem.
||OPOMBA |
\\ Varnostno kodo ali vstopni izraz najdete na enem od
zaslonov nastavitev usmerjevalnika ali modema.
ĞĞ
Brezžično (splošno) – ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek
ne deluje, morate ročno določiti omrežne
nastavitve.
Po korakih od 1 do 3 v poglavju »Konfiguriranje
omrežne povezave« na strani 25.
| 26 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 26
2013-02-07 오후 4:12:45
3. Izberite Naprej in ponovno pritisnite gumb
v.
4. Na varnostnem zaslonu vnesite varnostno
kodo ali vstopni izraz omrežja. Številke
vnesite neposredno s številčnimi gumbi na
vašem daljinskem upravljalniku. Črke vnesite
tako, da z gumbi ▲▼◄► izberete črko, nato
pa pritisnete gumb v.
5. Ko končate, izberite možnost Naprej na desni
strani zaslona, nato pa pritisnite gumb v.
6. Prikaže se zaslon s stanjem omrežja.
Predvajalnik skuša preveriti omrežno
povezavo in mu ne uspe.
7. Na desni strani zaslona izberite Nastav. IP,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon
za nastavitve IP.
8. Izberite polje Način IP in ga nastavite na
»Ročno«.
9. S številčnico na daljinskem upravljalniku
vnesite omrežne vrednosti. Z gumbi ▲▼◄►
na daljinskem upravljalniku se premikajte od
enega vnosnega polja do drugega.
||OPOMBA |
\\ Te vrednosti lahko dobite pri svojem ponudniku
internetnih storitev. Prav tako pa si jih lahko ogledate na
večini računalnikov z operacijskim sistemom Windows.
Za navodila glejte »Pridobivanje vrednosti za omrežne
nastavitve« na strani 26.
10. Ko končate, označite možnost V redu., nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon
»Stanje omrežja«. Izdelek preveri omrežno
povezavo in se poveže z omrežjem. Ko
končate, označite možnost V redu., nato pa
pritisnite gumb v.
WPS(PBC)
Po korakih od 1 do 3 v poglavju »Konfiguriranje
omrežne povezave« na strani 25.
1. Na zaslonu z omrežnimi nastavitvami izberite
Začni, nato pa pritisnite gumb v.
Predvajalnik poišče in nato prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
2. V naslednjih dveh minutah pritisnite gumb
WPS(PBC) na usmerjevalniku. Predvajalnik
bo samodejno poiskal vse nastavitvene
vrednosti omrežja, ki jih potrebuje, in se
povezal z vašim omrežjem.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
predvajalnik preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
Wi-Fi Direct
Funkcija Wi-Fi Direct omogoča neposredno
povezavo naprav s predvajalnikom prek omrežja
brez brezžičnega usmerjevalnika.
||OPOMBA |
\\ Nekatere brezžične naprave morda ne bodo podpirale funkcije
AllShare, če bodo povezane prek funkcije »Wi-Fi Direct«.
V tem primeru je priporočljivo, da spremenite način omrežne
povezave med napravama.
1. Vklopite napravo z neposrednim omrežjem
Wi-Fi in aktivirajte njeno funkcijo za
neposredno brezžično povezavo.
2. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
4. Izberite možnost Wi-Fi Direct, nato pa
pritisnite gumb v.
Prikažejo se naprave z neposrednim
omrežjem Wi-Fi, ki jih lahko povežete.
Wi-Fi Direct
Ime naprave
Display : [BD]E6100
Izb. nap. Wi-Fi Direct, s katero se žel. povezati.
Audio
AndroidXXXXXXX
Network
System
Support
Povezava je prekinjena
Osveži
Zapri
' Nazaj
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 27
Nastavitve
2. Izberite želeno omrežje in pritisnite gumb v.
ĞĞ
04
1. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Začni, nato pa pritisnite gumb v.
Predvajalnik poišče in nato prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
27 |
2013-02-07 오후 4:12:45
Nastavitve
5. Brezžično povezavo lahko zaključite na tri
načine:
• prek brezžične naprave;
• prek predvajalnika s PBC-jem;
• prek predvajalnika s kodo PIN.
Vse možnosti so opisane v nadaljevanju.
Prek brezžične naprave
1. Na brezžični napravi sledite postopku za
povezavo z drugo brezžično napravo.
Za navodila glejte uporabniški priročnik
naprave.
2. Ko končate s postopkom, bi se moralo na
TV-zaslonu prikazati pojavno sporočilo z
besedilom, da je naprava, ki podpira funkcijo
Wi-Fi Direct, zahtevala povezavo. Izberite
V redu., nato pa pritisnite gumb v, da
sprejmete povezavo.
3. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave.
Ko se zapre, bi morali napravo videti na
zaslonu »Wi-Fi Direct « kot povezano.
Prek predvajalnika s PBC-jem
1. Izberite napravo z neposrednim omrežjem Wi-Fi,
ki jo želite povezati s tem predvajalnikom, nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se pojavno
sporočilo PBC/PIN.
2. Izberite PBC in pritisnite gumb v. Prikaže
se pojavno sporočilo PBC.
3. V 2 minutah pritisnite gumb PBC na brezžični
napravi.
4. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave.
Ko se zapre, bi morali napravo videti na
zaslonu »Wi-Fi Direct « kot povezano.
Prek predvajalnika s kodo PIN
1. Izberite napravo z neposrednim omrežjem WiFi, ki jo želite povezati s tem predvajalnikom,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
pojavno sporočilo PBC/PIN.
2. Izberite PIN in pritisnite gumb v. Prikaže se
pojavno sporočilo PIN.
4. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave.
Ko se zapre, bi morali napravo videti na
zaslonu »Wi-Fi Direct« kot povezano.
||OPOMBA |
\\ Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se bo žična ali
brezžična povezava prekinila.
Navidezna AP
"Soft AP" je okrajšava za dostopno točko, ki jo
omogoči programska oprema.
Soft AP vam omogoča povezati druge naprave Wi-Fi z
omrežjem prek predvajalnika, tako da lahko uživate v
različnih funkcijah, kot je omrežna funkcija AllShare
ali omrežni daljinski upravljalnik.
Ustvariti morate varnostni ključ, ki ga je treba vnesti v
druge brezžične naprave, ko jih povezujete z omrežjem.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite možnost Navidezna AP in pritisnite
gumb v.
4. Izberite možnost Vklop ali Izklop, nato pa
pritisnite gumb v.
< Za nastavitev varnostnega ključa za
mehko dostopno točko >
1. Na zaslonu mehke dostopne točke izberite
Varnostni ključ, nato pa pritisnite gumb
v button. Prikaže se zaslon za vnos
varnostnega ključa.
2. Na zaslonu varnostnega ključa vnesite
varnostni ključ. Številke vnesite neposredno
s številčnimi gumbi na vašem daljinskem
upravljalniku. Črke vnesite tako, da z gumbi
▲▼◄► izberete črko, nato pa pritisnete
gumb v.
3. Ko končate, se z gumbi ▲▼◄► pomaknite
na možnost Končano na dnu zaslona in
pritisnite gumb v.
Če brezžično napravo povezujete prek postopka
za povezovanje na napravi, morate v ustrezno
polje vnesti varnostni ključ, ki ste ga ustvarili tukaj.
3. Zapomnite si kodo PIN v pojavnem sporočilu,
nato pa jo vnesite v ustrezno polje na napravi s
funkcijo Wi-Fi Direct, s katero se želite povezati.
| 28 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 28
2013-02-07 오후 4:12:45
Nastavitve AllShare
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Nastav. funkcije AllShare in pritisnite
gumb v.
4. Izberite napravo in pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno okno za nastavitve
AllShare.
5. Izberite Dovoli., Zavrni. ali Izbriši s seznama,
nato pa pritisnite gumb v.
Zaslon z nastavitvami AllShare prikazuje naprave
samo, če ste vzpostavili omrežne povezave z
napravami AllShare. Za več informacij o omrežnih
napravah AllShare glejte stran 32.
Nadgradnja programske opreme
Meni za nadgradnjo programske opreme omogoča
nadgradnjo programske opreme, s katero izboljšate
delovanje in uporabljate dodatne storitve.
• Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte ročno
izklopiti ali vklopiti predvajalnika.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Podpora in pritisnite gumb v.
3. Izberite Nadgradnja programske opreme in
pritisnite gumb v.
• Prek diska
Nastavitve
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
• Prek USB-ja
04
Na zaslonu za nastavitve AllShare so prikazane
vaše povezane omrežne naprave AllShare in njihovi
naslovi IP. Prek tega zaslona lahko napravi omogočite
ali onemogočite dostop do predvajalnika oz.
napravo izbrišete s seznama AllShare.
4. Izberite enega od naslednjih načinov:
• Prek spleta
• Prek prenosa
• Nadg. v pripravljenosti
5. Pritisnite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Nadgradnja je končana, ko se predvajalnik izklopi in se
nato znova samodejno vklopi.
\\ Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli
pravne odgovornosti za okvare predvajalnika, do
katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave ali
nepravilnega ravnanja kupca med postopkom nadgradnje
programske opreme.
\\ Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom programske
opreme za nadgradnjo, pritisnite gumb v.
\\ Ko poteka nadgradnja sistema, je na sprednji plošči
prikazano »UP« .
Prek spleta
Za uporabo funkcije »Prek spleta« mora biti vaš
predvajalnik povezan z internetom.
1. Izberite možnost Prek spleta in nato pritisnite
gumb v. Prikaže se sporočilo za povezavo
s strežnikom.
2. Če je prenos na voljo, se prikaže pojavno
okno za prenos z vrstico napredka in prenos
se začne.
3. Po koncu prenosa se prikaže okno s
poizvedbo o nadgradnji s tremi možnostmi:
»Nadgradi«, »Nadgradi pozneje« in »Ne
nadgradi«.
4. Če izberete »Nadgradi zdaj«, bo predvajalnik
nadgradil programsko opremo, se izklopil in
nato znova samodejno vklopil.
5. Če v eni minuti ne izberete nič ali izberete
možnost »Nadgradi pozneje«, bo predvajalnik
shranil novo programsko opremo za
nadgradnjo. Programsko opremo lahko
nadgradite pozneje s funkcijo »S prenosom«.
6. Če izberete »Ne nadgradi«, predvajalnik
prekliče nadgradnjo.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 4:12:45
Nastavitve
Prek USB-ja
Prek diska
2. Kliknite PODPORA v zgornjem desnem kotu.
2. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
1. Obiščite www.samsung.com.
3. V iskalno polje vnesite številko modela izdelka
in nato kliknite Najdi izdelek.
4. Kliknite Poišči prenose na sredini strani pod
naslovom »Prenosi«.
5. Kliknite Vdelana programska oprema na
sredini strani.
6. Kliknite na ikono ZIP v stolpcu »Datoteka« na
desni strani.
7. V pojavnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite
V redu., da prenesete in shranite datoteko z
vdelano programsko opremo v svoj osebni
računalnik.
8. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
9. Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
10. Iz predvajalnika odstranite ploščo, nato pa v
vrata USB predvajalnika priključite pomnilnik
USB.
11. V meniju predvajalnika pojdite na Nastavitve >
Podpora > Nadgradnja programske opreme.
12. Izberite Prek USB-ja.
||OPOMBA |
\\ Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo programske
opreme prek gostitelja USB prazen.
\\ Po koncu nadgradnje programske opreme v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite podrobnosti o
programski opremi.
\\ Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika ne
izklapljajte.
To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
\\ Posodobitve programske opreme prek priključka USB
lahko izvajate le z bliskovno pomnilniško napravo USB.
1. Sledite korakom od 1 do 7 v točki Prek USB-ja.
3. Mapo zapišite na ploščo. Priporočamo
uporabo plošče CD-R ali DVD-R.
4. Preden ploščo vzamete iz računalnika, jo
zaključite.
5. Ploščo vstavite v predvajalnik.
6. V meniju predvajalnika pojdite na Nastavitve >
Podpora > Nadgradnja programske opreme.
7. Izberite možnost Prek diska.
||OPOMBA |
\\ Po koncu nadgradnje sistema v meniju za nadgradnjo
programske opreme preverite podrobnosti o programski
opremi.
\\ Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika ne
izklapljajte.
To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
Prek prenosa
Možnost »S prenosom« vam omogoča nadgradnjo
z datoteko, ki jo je predvajalnik prenesel prej,
vendar ste se odločili, da je ne boste namestili takoj,
ali z datoteko, ki jo je predvajalnik prenesel v stanju
pripravljenosti.
1. Če ste prenesli programsko opremo za
nadgradnjo, je desno od možnosti »S prenosom«
prikazana številka različice programske opreme.
2. Izberite možnost Prek prenosa in nato
pritisnite gumb v.
3. Predvajalnik prikaže sporočilo, ki vas vpraša,
ali želite izvesti nadgradnjo. Izberite Da.
Predvajalnik začne nadgradnjo.
4. Po koncu nadgradnje se predvajalnik
samodejno izklopi in nato vkopi.
||OPOMBA |
\\ Po koncu nadgradnje sistema v meniju za nadgradnjo
programske opreme preverite podrobnosti o programski
opremi.
\\ Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika ne
izklapljajte.
To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
| 30 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 30
2013-02-07 오후 4:12:46
Nadg. v pripravljenosti
04
Funkcijo za nadgradnjo v stanju pripravljenosti lahko
nastavite tako, da predvajalnik prenese novo
programsko opremo za nadgradnjo, ko je v stanju
pripravljenosti.
V stanju pripravljenosti je predvajalnik izklopljen,
njegova internetna povezava pa je aktivna.
To predvajalniku omogoča samodejni prenos
programske opreme za nadgradnjo, ko ga ne
uporabljate.
Nastavitve
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Nadg. v
pripravljenosti in pritisnite gumb v.
2. Izberite možnost Vklop ali Izklop.
Če izberete Vklop, bo predvajalnik samodejno
prenesel novo nadgrajeno programsko
opremo, ko bo v stanju pripravljenosti in
izklopljen. Če predvajalnik prenese novo
programsko opremo za nadgradnjo, vas bo
ob naslednjem vklopu vprašal, ali jo želite
namestiti
||OPOMBA |
\\ Za uporabo funkcije za nadgradnjo v stanju pripravljenosti
mora biti vaš predvajalnik povezan z internetom.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 4:12:46
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Vaš predvajalnik plošč Blu-ray lahko predvaja
vsebino na ploščah Blu-ray/DVD/CD, v USBnapravah, računalnikih ali mobilnih telefonih,
združljivih z DLNA. Za predvajanje vsebine iz
vašega računalnika ali mobilnega telefona,
združljivega z DLNA, morate računalnik in
predvajalnik povezati z omrežjem in v računalnik
prenesti ter namestiti omrežno programsko
opremo AllShare.
Predvajanje komercialnih video plošč
1. Pritisnite gumb 8, da odprete pladenj za
ploščo.
Dostop do zaslona AllShare Play
Za dostop do glavnega zaslona AllShare Play
izberite možnost »AllShare Play« na osnovnem
zaslonu in pritisnite gumb v.
Pregled zaslona AllShare Play
AllShare Play
1
Videi
2
2
Zaslon AllShare Play
Za vse medije, razen za komercialne video plošče,
je glavni zaslon AllShare Play ali eden njegovih
podzaslonov vaš glavni način dostopanja in
izbiranja vsebine za ogled ali predvajanje. Če npr.
s predvajalnikom povežete USB-napravo, bo
predvajalnik na USB-zaslonu AllShare Play prikazal
vsebino v USB-napravi.
||OPOMBA |
\\ Prek zaslona AllShare Play lahko dostopate do komercialne
video plošče. Če npr. zaustavite film, vendar pustite ploščo
v predvajalniku, jo lahko znova zaženete z zaslonom
AllShare Play. Vendar pa za razliko od drugih medijev pri
vstavljeni komercialni video plošči predvajalnik preskoči
zaslon AllShare Play in začne predvajati samodejno.
| 32 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 32
/ Videi /
Disk
USB
DLNA
Vstavljen ni noben disk.
3
4
3
Nobena naprava ni povezana.
Nobena naprava ni povezana.
a Prijava
1
4. Če se predvajanje ne začne samodejno,
pritisnite gumb 6 na daljinskem upravljalniku
ali glejte »Zaslon AllShare Play«.
Fotografije
Glasba
2. Previdno potisnite ploščo v pladenj, tako da
bo oznaka plošče usmerjena navzgor.
3. Pritisnite gumb 8, da zaprete pladenj za
ploščo. Predvajanje se začne samodejno.
Seznam
' Nazaj
4
Seznam: Prikaže na zadnje predvajane ali ogledane
datoteke. Če napravo ali medij, ki vsebuje datoteke,
navedene na Mojem seznamu, vstavite ali povežete
s predvajalnikom, lahko s pomočjo Mojega seznama
predvajate ali si ogledate te datoteke.
Vrsta vsebine: omogoča vam izbrati vrsto vsebine
za ogled ali predvajanje video posnetkov, fotografij
ali glasbe.
Vrsta naprave: omogoča vam izbrati napravo ali
medij, na katerem je vsebina.
Prikaže barvne gumbe na vašem daljinskem upravljalniku,
s katerimi lahko dostopate do funkcij ali jih izvajate.
||OPOMBA |
\\ Video datoteke, predvajane preko DLNA, bodo prikazane
na seznamu »Moj seznam« samo, če je vzpostavljena
omrežna povezava.
\\ Vsebine plošč Blu-ray/DVD/CD ne bodo prikazane na
seznamu »Moj seznam«.
\\ Zaslon AllShare Play bo prikazoval samo datoteke izbrane
vrste vsebine. Če npr. izberete glasbo, boste lahko videli le
glasbene datoteke. Če odprete mape, označene s »Fotografije«
ali »Video posnetki«, ne bo prikazana nobena datoteka. Za
ogled drugih vrst datotek izberite drugo vrsto vsebine.
Predvajanje datotek iz naprave
USB ali mobilnega telefona, ki
podpira USB-povezavo
Obstajata dva načina za predvajanje ali ogled
večpredstavnostnih datotek v napravi USB ali
mobilnem telefonu, ki podpira USB-povezavo,
prek vašega predvajalnika.
2013-02-07 오후 4:12:47
1. način
6. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in
nato pritisnite gumb v.
AllShare Play
Povezana je nova naprava.
Predvajajte videe, slike ali glasbo z diskov, USB-ja, PC-ja ali mobilnih
naprav.
m80
Videi
Fotografije
Glasba
Smart Hub
" Potrdi. ' Nazaj
Nastavitve
c Varno odstranite USB
||OPOMBA |
\\ Če se pojavno sporočilo ne prikaže, pojdite na 2. način.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Videi,
Fotografije ali Glasba, nato pa pritisnite
gumb v. Prikazal se bo zaslon AllShare
Play z vsebino naprave ali telefona. Glede
na razvrstitev vsebin boste videli mape,
posamezne datoteke ali oboje.
4. Izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo
predvajati, nato pa pritisnite gumb v.
5. Pritisnite gumb RETURN, da zaprete mapo
ali se vrnete na osnovni zaslon.
2. način
1. Vklopite predvajalnik.
2. Povežite napravo USB ali mobilni telefon v
vrata USB na sprednji strani predvajalnika.
3. Na osnovnem zaslonu izberite AllShare Play,
nato pa pritisnite gumb v.
4. Na levi strani izberite video posnetke, fotografije
ali glasbo, nato pa pritisnite gumb v.
5. Na desni strani izberite USB, nato pa pritisnite
gumb v. Prikazal se bo zaslon AllShare
Play z vsebino naprave ali telefona. Glede
na razvrstitev vsebin boste videli mape,
posamezne datoteke ali oboje.
7. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko, ki si jo želite
ogledati ali jo predvajati, nato pa pritisnite
gumb v.
8. Pritisnite gumb RETURN, da zaprete mapo
ali se vrnete na osnovni zaslon.
||OPOMBA |
\\ Da preprečite okvare pomnilniške naprave USB, jo morate
varno odstraniti s postopkom »Varno odstranite USB«.
Pritisnite gumb HOME, da odprete osnovni meni, nato
pritisnite RUMENI gumb (C) in še gumb v.
\\ Če med predvajanjem iz pomnilniške naprave USB ali
telefona vstavite ploščo, se naprava samodejno preklopi v
način »Plošča«.
\\ Če je vaš mobilni telefon združljiv z DLNA, lahko
predvajate vsebine brez kabla USB. Glejte »Uporaba
omrežne funkcije AllShare« na straneh 34–35.
Predvajanje komercialnih avdio plošč
1. V pladenj za ploščo vstavite posneto komercialno
avdio ploščo tako, da bo nalepka plošče
usmerjena navzgor. Nato zaprite pladenj.
Prikazal se bo glasbeni zaslon AllShare s
seznamom posnetkov.
Predvajanje prvega posnetka se začne
samodejno.
2. Za predvajanje določenega posnetka z
gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku
izberite posnetek in nato pritisnite gumb v.
Upravljalni elementi glasbenega
zaslona
AllShare Play
/ Glasba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Zvočni CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07
03:42
03:15

TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Premik strani / Orodja ' Nazaj
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 33
Predvajanje predstavnostnih vsebin
2. Povežite napravo USB ali mobilni telefon v
vrata USB na sprednji strani predvajalnika.
Prikaže se pojavno sporočilo o novi povezani
napravi.
05
1. Vklopite predvajalnik.
33 |
2013-02-07 오후 4:12:48
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Premor predvajanja posnetka.
Predvajanje posnetka.
Ponavljanje predvajanja enega ali vseh
posnetkov.
Predvajanje posnetkov v naključnem
vrstnem redu.
Za dostop do upravljalnih elementov predvajajte
posnetek in se nato z gumboma ◄► premaknite
do upravljalnega elementa po vaši želji.
5. Če ste izbrali fotografije, se bo prikazal zaslon
za fotografije AllShare s fotografijami na plošči.
Z gumboma ▲▼◄► izberite fotografijo, ki si
jo želite ogledati, nato pa pritisnite gumb v.
6. Če ste izbrali video posnetke, se bo prikazal
video zaslon AllShare z video datotekami
na plošči. Z gumboma ▲▼◄► izberite
videoposnetek, ki si ga želite ogledati, nato
pa pritisnite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Upravljalni elementi glasbenega zaslona so dostopni samo
med predvajanjem posnetka.
\\ V vseh mapah (z glasbo, videom ali s fotografijami) lahko
pritisnete gumb TOOLS na daljinskem upravljalniku in
nato izberete možnost »Predvajaj mapo«, da samodejno
predvajate ali si ogledate vse datoteke v mapi. Najprej
izberite mapo in nato pritisnite gumb TOOLS.
\\ Za več informacij o predvajanju glasbe pojdite na »Nadzor
predvajanja glasbe« na straneh 38–40.
Uporaba omrežne funkcije AllShare
||OPOMBA |
\\ Vsi upravljalni elementi se ne prikažejo istočasno.
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki
ste jih posneli na plošče DVD ali CD.
1. V pladenj za ploščo vstavite uporabniško
posneto ploščo tako, da bo oznaka plošče
usmerjena navzgor. Nato zaprite pladenj.
Prikaže se pojavno sporočilo o povezani
napravi.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vrsto vsebine, ki si jo
želite ogledati ali jo predvajati – Video posnetki,
Fotografije ali Glasba – in pritisnite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse vrste vsebin,
bo prikazal samo datoteke z vrsto vsebine, izbrano v
2. koraku. Če ste npr. izbrali glasbo, boste videli samo
glasbene datoteke. Ta izbor lahko spremenite na glavnem
zaslonu AllShare Play.
3. Z gumboma ◄► izberite mapo, ki vsebuje
vrsto vsebine, izbrano v 2. koraku, nato pa
pritisnite gumb v.
4. Če ste izbrali glasbo, se bo prikazal glasbeni
zaslon AllShare z glasbenimi datotekami na
plošči. Z gumboma ▲▼ izberite datoteko, ki
jo želite predvajati, nato pa pritisnite gumb v.
Aplikacija AllShare vam omogoča predvajati video
posnetke, fotografije in glasbo v vašem računalniku
ali napravi, združljivi z DLNA, na predvajalniku prek
omrežne povezave.
Prenos programske opreme AllShare
Za uporabo aplikacije AllShare z vašim osebnim
računalnikom ali napravo DLNA, morate v svoj
računalnik namestiti programsko opremo AllShare.
Programsko opremo in navodila o uporabi
funkcije AllShare lahko prenesete s spletne strani
Samsung.com.
1. Obiščite www.samsung.com.
2. Na vrhu strani kliknite na »Podpora«.
3. Na strani podpore v polje za vnos številke
modela vnesite številko modela svojega
predvajalnika in pritisnite gumb v.
4. Na strani, ki se prikaže, kliknite »Poišči prenose«
na levi strani pod možnostjo »Prenosi«.
Prikaže se središče za prenos.
5. Na strani središča za prenos kliknite zavihek
»Programska oprema«.
6. Tukaj kliknite ikono datoteke na desni strani
vrstice AllShare.
| 34 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 34
2013-02-07 오후 4:12:48
7. V pojavnem sporočilu kliknite »Shrani datoteko«.
Z zavihka »Programska oprema« prenesite
priročnik za namestitev/uporabo aplikacije
AllShare, tako da kliknete ustrezni simbol datoteke
PDF v stolpcu »Datoteka« na desni strani.
Datoteka v obliki PDF se bo prenesla in odprla.
Sedaj si jo lahko ogledate in/ali jo shranite.
Predvajanje vsebine iz vašega
računalnika ali naprave DLNA prek
predvajalnika plošč Blu-ray
PC
Predvajalnik plošč Blu-ray
Povezava AllShare
Predvajajte datoteke
iz računalnika.
1. Povežite predvajalnik plošč Blu-ray, osebni
računalnik in mobilni telefon, združljiv z DLNA,
v isto brezžično omrežje.
2. Sledite navodilom v priročniku za namestitev/
uporabo programske opreme AllShare ter
nastavite naprave in datoteke za predvajanje
ali ogled.
PC
Predvajalnik plošč Blu-ray
Predvajajte datoteke
iz računalnika.
Upravljate datoteke v
Povezava AllShare
osebnem računalniku s
predvajalnikom plošč Blu-ray
Pametni telefon
(Na voljo samo na Samsungovih telefonih, ki
podpirajo funkcijo AllShare.)
1. Povežite predvajalnik plošč Blu-ray, osebni
računalnik in mobilni telefon, združljiv z DLNA,
v isto brezžično omrežje.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
9. V pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite
»Zaženi« in sledite navodilom na zaslonu.
Upravljanje predvajanja vsebine iz
osebnega računalnika s pomočjo
pametnega telefona
05
8. Poiščite namestitveno datoteko programa
AllShare na plošči in jo dvokliknite.
2. Sledite navodilom v priročniku za namestitev/
uporabo programske opreme AllShare ter
nastavite naprave in datoteke za predvajanje
ali ogled.
3. Na računalniku s programsko opremo
AllShare preverite, ali je telefon povezan.
4. Na telefonu izberite datoteko, ki si jo želite
ogledati ali jo predvajati, nato pa kot predvajalno
napravo izberite predvajalnik Blu-ray.
5. Na telefonu zaženite predvajanje.
3. Na osnovnem zaslonu predvajalnika izberite
AllShare Play, nato pa pritisnite gumb v.
Prikazal se bo zaslon AllShare Play.
4. Izberite povezano napravo, združljivo z DLNA,
ali vaš računalnik, nato pa pritisnite gumb
v. Prikazal se bo zaslon z razpoložljivimi
datotekami.
5. Izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo
predvajati, nato pa pritisnite gumb v.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 4:12:49
Predvajanje predstavnostnih vsebin
SOURCE
Upravljanje predvajanja videa
– + VOL
+–
VOL
VOL
VOL
Upravljate lahko predvajanje
posnetkov na plošči DVD, v napravi USB, mobilni napravi ali računalniku.
SAMSUNGvideo
TV
Glede na ploščo ali
funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.
1 vsebino
2 nekatere
3
Gumbi na daljinskem
ki se uporabljajo za predvajanje videov
4 5 upravljalniku,
6
7
DISC MENU
8
0
9
TITLE MENU
POPUP
„„
Uporaba menija plošče, menija naslova,
pojavnega menija in seznama naslovov
Gumb
DISC MENU
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
TOOLS s predvajanjem
INFO
Gumbi, povezani
Predvajalnik v načinu iskanja, počasnega
predvajanja ali predvajanja po prizorih ne predvaja
zvoka.
RETURN
EXIT
• Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost,
pritisnite gumbA6.B C D
BONUS
AUDIO SUBTITLE
FULL
6 gumb
VIEW
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE SCREEN
INPUT
Začne
predvajanje.
7 gumb
Začasno zaustavi predvajanje.
5 gumb
Hitro
predvajanje
posnetka
Počasno
predvajanje
posnetka
Predvajanje
po prizorih
Zaustavi predvajanje.
Med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali
4.
Z vsakim pritiskom gumba 3 ali 4 se
hitrost predvajanja spremeni.
V načinu premora pritisnite gumb 4.
Z vsakim pritiskom gumba 4 se hitrost
predvajanja spremeni.
Gumb
TITLE MENU
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
želite prikazati meni naslova.
• Če plošča vključuje predvajalni seznam,
ga odprite z ZELENIM gumbom (B).
Gumb
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
POPUP MENU želite prikazati pojavni meni.
Uporaba menija Orodja
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Predvajanje od
začetka
Izberite to možnost, da se vrnete na
začetek filma, nato pa pritisnite gumb
v.
Movie Note ponuja različne informacije:
režiser, igralska zasedba, povzetek ipd.
Movie Note
V načinu premora pritisnite gumb 7.
Z vsakim pritiskom gumba 7 se prikaže
nova sličica.
Med predvajanjem pritisnite gumb 1 ali
2.
Predvajanje s
Z vsakim pritiskom gumba 1 ali 2 se
preskakovanjem
plošča premakne na prejšnje ali naslednje
poglavje ali datoteko.
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
želite prikazati meni plošče.
||OPOMBA |
\\ Funkcija "Movie Note" je na voljo,
če so na disku na voljo podatki
"Movie Note" in ste povezani z
internetom.
Funkcijo "Scene Search" lahko
uporabljate med predvajanjem za ogled
ali začetek predvajanja filma od prizora
po vašem izboru.
||OPOMBA |
Scene Search
\\ Če so podatki o kazalu v datoteki
poškodovani ali datoteka ne podpira
indeksiranja, funkcije za iskanje
prizora ne bo mogoče uporabljati.
\\ Če uporabite funkcijo "AllShare
Play", ko se povežete z računalnikom
v omrežju, funkcija "Scene Search"
morda ne bo podprta.
| 36 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 36
2013-02-07 오후 4:12:49
2. Z gumboma ▲▼ izberite naslov,
nato pa pritisnite gumb v.
Izberite to možnost, če želite predvajati
poglavje po vašem izboru.
Iskanje poglavij
Način
ponavljanja
1. Izberite možnost iskanja poglavja
in pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ izberite poglavje,
nato pa pritisnite gumb v.
Izberite to možnost, če želite film
predvajati od izbrane časovne točke.
||OPOMBA |
\\ Točka (B) mora biti najmanj 5
sekund za točko (A).
Čez cel zaslon
1. Izberite možnost iskanja časa in
pritisnite gumb v.
Iskanje časa
2. S številčnimi gumbi vnesite
časovno točko, do katere se želite
pomakniti, nato pa pritisnite gumb
v.
||OPOMBA |
Slikovni način
\\ Z gumboma ◄► lahko film
premaknete naprej ali nazaj.
Film se bo premaknil naprej ali
nazaj za eno minuto vsakič, ko
boste pritisnili gumb ◄►.
Način
ponavljanja
To možnost izberite, če želite ponavljati
predvajanje naslova, poglavja ali
določenega izseka.
-- Izklop: To možnost izberite, če se
želite vrniti na običajno predvajanje.
-- Naslov: To možnost izberite, če želite
ponavljati predvajanje izbranega
naslova.
-- Poglavje: To možnost izberite, če
želite ponavljati predvajanje izbranega
poglavja.
-- Ponovi A-B: To možnost izberite, če
želite ponavljati predvajanje izbranega
izseka.
3. Pritisnite gumb v na mestu, kjer
želite, da se konča ponavljajoče se
predvajanje (B).
To možnost izberite, če želite spremeniti
velikost zaslona.
To možnost izberite, če želite nastaviti
način predvajanja slike.
-- Dinamično: Poveča ostrino in
svetlost.
-- Standardni: To možnost izberite za
večino predvajanj.
-- Film: Najboljša nastavitev za
gledanje filmov.
-- Uporabnik: Prilagodite lahko funkciji
ostrine in odstranjevanja šuma.
||OPOMBA |
\\ Če uporabljate funkcijo BD Wise, se
ta meni ne prikaže.
Zvok
Podnapisi
Kot
To možnost izberite, če želite nastaviti
jezik zvoka.
To možnost izberite, če želite nastaviti
jezik podnapisov.
-- To funkcijo lahko upravljate tudi z
gumbom SUBTITLE na daljinskem
upravljalniku.
To možnost izberite, če si želite prizor
ogledati z drugega zornega kota. Možnost
kota prikaže število razpoložljivih zornih
kotov za ogled.
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje več
zornih kotov za določen prizor, lahko
spreminjate zorni kot.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 37
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Iskanje naslova 1. Izberite možnost iskanja naslova in
pritisnite gumb v.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
ponovitve A-B in pritisnite gumb
v.
2. Pritisnite gumb v na mestu, kjer
želite, da se začne ponavljajoče se
predvajanje (A). Pustite film, da se
predvaja.
05
Če je na plošči ali v napravi več kot en
film, izberite to možnost, da začnete
predvajati drug naslov.
37 |
2013-02-07 오후 4:12:49
Predvajanje predstavnostnih vsebin
BONUSVIEW
Video
To možnost izberite, če želite nastaviti
funkcijo bonusview.
Avdio dodatki
BONUSVIEW
Pojdi na seznam To možnost izberite, če želite odpreti
seznam videov na trenutnem mediju.
vid.
To možnost izberite, če si želite ogledati
informacije video datoteke.
Informacije
||OPOMBA |
\\ Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave. Za dodatne možnosti glejte strani 40–42.
\\ Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20Mb/s ali več
lahko preobremenijo predvajalnik, zaradi česar se lahko
predvajanje zaustavi. SOURCE
Upravljanje
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
predvajanja
SAMSUNG TV
glasbe
1 2 glasbe
3
Upravljate lahko predvajanje
s plošče DVD,
iz naprave USB, mobilne
naprave
4 5 6 ali računalnika.
SOURCE
Gumbi na daljinskem
ki
7 8 upravljalniku,
9
se uporabljajo za predvajanje
glasbe
POPUP
+–
0– + VOL
VOL
1
DISC MENU
VOL
1
2
3
4
5
6
8
9
SAMSUNG TV
HOME
SMART
HOME
7
HUB
DISC MENU
RETURN
3
1
2
3
HOME
HUB
A
B
VIEW
PANDORA
DIGITAL
BONUS
TOOLSAUDIO
6
7 gumb: Začasno zaustavi posnetek.
6 gumb: predvaja trenutno izbrani posnetek.
Uporaba menija Orodja
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Pogled
Glejte strani 40–42.
Naslov
Glejte strani 40–42.
Pogled mape
Izvajalec
Album
Zvrst
Predvajaj izbor
Pojdi na sez.
pred.
Kopiranje
TITLE MENU
INFO
POPUP
EXIT
HOME
SMART
5
REPEAT
0
TOOLS
2
TITLE
MENU
VOL
4
Hitro predvajanje (samo zvočne CD-plošče (CD-DA))
Med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali 4.
Z vsakim pritiskom gumba 3 ali 4 se hitrost
predvajanja spremeni.
REPEAT
C
SUBTITLE
SUBTITLE
D
4
5
6
Informacije
Glejte strani 40–42.
Glejte strani 40–42.
Glejte strani 40–42.
Glejte strani 40–42.
Glejte strani 40–42.
Glejte strani 40–42.
Funkcija kopiranja pretvori zvočni
posnetek na CD-plošči v obliko mp3 in
pretvorjene datoteke shrani v napravo
USB, povezano s predvajalnikom. Glejte
poglavje o kopiranju na straneh 39−40
To možnost izberite, če si želite
ogledati informacije (o vsebini): velikost
datoteke, datum ustvarjanja itd.
||OPOMBA |
\\ Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave. Za dodatne možnosti glejte strani 40–42.
FULL
INFO
SCREEN
INPUT
ŠTEVILČNI gumbi: Pritisnite številko posnetka.
Predvajal se bo izbran posnetek.
RETURN
EXIT
5 gumb: zaustavi posnetek.
A
B
C
D
Preskoči: BONUS
Med
predvajanjem
pritisnite ZELENI (B)
AUDIO SUBTITLE FULL
ali RUMENIPANDORA
(C) gumb,
da seSCREEN
pomaknete na prejšnjo
VIEW
DIGITAL SUBTITLE
INPUT
ali naslednjo stran predvajalnega seznama.
| 38 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 38
2013-02-07 오후 4:12:49
Ponavljanje posnetkov z avdio CD-plošče
AllShare Play
/ Glasba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Zvočni CD
02:38
05:21
05:34
03:44
04:07
03:42
03:15

||OPOMBA |
\\ Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko
vsebuje največ 99 posnetkov.
\\ Če ste ustvarili predvajalni seznam, se možnost
predvajanja po izboru v meniju z orodji nadomesti z
možnostjo »Uredi predvajalni seznam«.
03:17
02:54
6. Ko končate, z gumbom ► izberite Predvajaj,
nato pa pritisnite gumb v. Ponovno se
bo prikazal zaslon za predvajanje glasbe in
prikazoval samo označene posnetke. Izbrani
posnetki se bodo predvajali samodejno.
TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Premik strani / Orodja ' Nazaj
Mešano predvajanje posnetkov na
avdio CD-plošči
Izdelek lahko nastavite tako, da naključno predvaja
posnetke na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).
1. Med predvajanjem z gumbom ► izberite
v spodnjem desnem kotu zaslona, nato
pa pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ način mešanega predvajanja
nastavite na Vklop ali Izklop, nato pa
pritisnite gumb v.
Izdelava predvajalnega seznama CDplošče
1. Ko je prikazan predvajalni zaslon, pritisnite
gumb TOOLS. Prikaže se meni z orodji.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Predvajaj izbor,
nato pa pritisnite gumb v. Prikazal se bo
zaslon za predvajanje izbora.
3. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, nato pa
pritisnite gumb v. Na levi strani posnetka
se prikaže kljukica.
4. Ponovite 3. korak in izberite še druge
posnetke.
\\ Na zaslonu za predvajanje izbora lahko izbirate med
»Izberi vse«, »Prekliči izbor vseh« in »Prekliči«.
-- Če želite izbrati vse posnetke, izberite možnost »Izberi
vse«. Tako prekličete izbor posameznih posnetkov. Ko
pritisnete gumb RETURN na daljinskem upravljalniku
ali gumb 6 in nato pritisnete gumb v, se bodo na
zaslonu za predvajanje glasbe prikazali vsi posnetki in
predvajalnik bo začel predvajati vse posnetke, začenši
s posnetkom 001.
-- Če želite preklicati izbor vseh izbranih posnetkov
naenkrat, izberite možnost »Prekliči izbor vseh«. Nato
izberite posamezne posnetke ali izberite vse posnetke
ter pritisnite gumb RETURN na daljinskem upravljalniku
ali gumb 6 ter nato še gumb v. Če ne uporabite
možnosti »Izberi vse« ali izberete posameznih
posnetkov, se predvajalni seznam ne bo spremenil.
-- Z možnostjo »Prekliči« lahko prekličete vse spremembe,
ki ste jih naredili na zaslonu za predvajanje izbora. Ko
se vrnete na predvajalni zaslon, predvajalni seznam ne
bo spremenjen.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
1. Med predvajanjem z gumbom ► izberite
v spodnjem desnem kotu zaslona, nato pa
pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ izberite način ponavljanja
po vaši želji. Izbirate lahko med »Izkl.«, »Ena
pesem« ali »Vse«. Nato pritisnite gumb v.
05
Izdelek lahko nastavite tako, da ponavlja predvajanje
posnetkov na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).
5. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se
pomaknite do posnetka in znova pritisnite
gumb v.
Kljukica pri posnetku bo izginila.
Kopiranje
1. V priključek USB na sprednji strani izdelka
vstavite napravo USB.
2. Ko je prikazan predvajalni zaslon, pritisnite
gumb TOOLS. Prikaže se meni z orodji.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Kopiraj«,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
zaslon Kopiranje.
4. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, nato pa
pritisnite gumb v. Na levi strani posnetka
se prikaže kljukica.
5. Ponovite 3. korak in izberite še druge posnetke.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 39
39 |
2013-02-07 오후 4:12:50
Predvajanje predstavnostnih vsebin
6. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se
pomaknite do posnetka in znova pritisnite
gumb v.
Kljukica pri posnetku bo izginila.
7. Ko končate, z gumbom ► izberite »Kopiraj«,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
pojavno sporočilo kopiranja.
8. Pritisnite gumb v, da začnete s postopkom
kopiranja. Prikaže se pojavno okno z vrstico o
napredku kopiranja.
9. Ko je kopiranje končano, se prikaže sporočilo
»Kopiranje je dokončano.«. Pritisnite gumb
v.
10. Pritisnite gumb RETURN, da se vrnete na
predvajalni zaslon.
||OPOMBA |
\\ Ta funkcija ni na voljo z avdio CD-jem DTS.
\\ Te funkcije nekatere plošče morda ne bodo podpirale.
\\ Ta funkcija bo dekodirana v obliko .mp3 pri hitrosti 192 kb/s.
Predvajanje fotografij
Predvajate lahko fotografije s plošče DVD, iz
naprave USB, mobilne naprave ali računalnika.
Uporaba menija Orodja
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Pojdi na sez.
fotog.
To možnost izberite, če želite odpreti
seznam fotografij na trenutnem mediju.
Hitrost
diaprojekcije
To možnost izberite, če želite nastaviti
hitrost diaprojekcije.
Zaženi
diaprojekcijo.
Učinek
diaprojekcije
To možnost izberite, če želite predvajati
diaprojekcijo.
To možnost izberite, če želite nastaviti
posebne učinke diaprojekcije.
Slikovni način
To možnost izberite, če želite določiti
nastavitve predvajanja slik.
-- Dinamično: To možnost izberite, če
želite povečati ostrino.
-- Standardni: To možnost izberite za
večino aplikacij za gledanje.
-- Film: To je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
-- Uporabnik: Prilagodite lahko funkciji
ostrine in odstranjevanja šuma.
||OPOMBA |
\\ Če uporabljate funkcijo BD Wise, se
ta meni ne prikaže.
Povečava
Zasukaj.
Predvajaj izbor
Prijava/Odjava
Informacije
To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ
4-kratna.)
To možnost izberite, če želite zavrteti
sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali
desno.)
Glejte strani 40–42.
Glejte strani 40–42.
Prikaže podatke o sliki.
||OPOMBA |
\\ Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
\\ Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage, mora biti
datoteka fotografije na istem pomnilniškem mediju kot
glasbena datoteka.
Kakovost zvoka je odvisna od bitne hitrosti datoteke MP3,
velikosti datoteke fotografije in načina šifriranja obeh.
\\ V celozaslonskem načinu ne morete povečati podnapisov
in grafičnih elementov.
Glasba v ozadju To možnost izberite, če želite med
vkl.
gledanjem diaprojekcije poslušati glasbo.
Nastavitev
To možnost izberite, če želite nastaviti
glasbe za ozadje glasbeno podlago.
| 40 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 40
2013-02-07 오후 4:12:50
Ko je označena datoteka, pritisnite gumb TOOLS.
Pogled
Pogled mape
Naslov
Izvajalec
Album
Zvrst
To možnost izberite, če želite odpreti
možnosti razvrščanja: Izvajalec, Zvrst,
Mesečno, Zadnji datum itd. Prikazane
možnosti razvrščanja so odvisne od
vrste pomnilnika in medija.
2. Ponovite 1. korak za vsako
fotografijo, ki jo želite predvajati.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite prikazati
mape v pomnilniški napravi.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
vse slikovne ali video datoteke v
pomnilniški napravi po naslovu.
3. Če želite preklicati izbor fotografije,
jo označite in pritisnite gumb v.
Predvajaj izbor
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
in nato prikazati vse glasbene posnetke
v pomnilniški napravi po izvajalcu.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
in nato prikazati vse glasbene posnetke
v pomnilniški napravi po zvrsti.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
Najzgod. datum in nato prikazati vse slikovne ali video
datoteke v pomnilniški napravi od
najzgodnejšega do zadnjega datuma.
4. Ko končate, z gumboma ◄►
izberite Predvajaj, nato pa
pritisnite gumb v. Začela
se bo diaprojekcija z izbranimi
fotografijami.
5. Če želite začasno zaustaviti
diaprojekcijo, enkrat pritisnite
gumb v. Če želite ponovno
začeti diaprojekcijo, ponovno
pritisnite gumb v.
6. Če želite zaustaviti diaprojekcijo,
pritisnite gumb RETURN.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
in nato prikazati vse glasbene posnetke
v pomnilniški napravi po albumu.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
Najpozn. datum in nato prikazati vse slikovne ali video
datoteke v pomnilniški napravi od
zadnjega do najbolj zgodnega datuma.
Mesečno
1. Na izbirnem zaslonu z gumbi
▲▼◄► izberite fotografijo, ki si
jo želite ogledati, nato pa pritisnite
gumb v.
Na levi strani slike se prikaže kljukica.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Predvajanje izbora vam omogoča izbrati
določene glasbene, video in slikovne
datoteke za predvajanje. Na splošno ta
funkcije deluje enako za vse medije.
Spodnji primer je za fotografije.
05
Uporaba menija z orodji, ko je
označena datoteka
||OPOMBA |
\\ Ko se diaprojekcija začne, jo lahko
upravljate z gumbom TOOLS in
menijem za diaprojekcijo. Glejte
»Uporaba menija Orodja« na strani 40.
Pošlji.
Možnost "Pošlji" izberite, če želite
izbrane datoteke naložiti na strani
Picasa, Facebook, Cloud Storage ali
Family Story.
Če želite uporabiti funkcijo »Pošlji«,
morate odpreti račun na spletni strani
in se prijaviti s funkcijo za prijavo.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda. To
možnost izberite, če želite razvrstiti vse
slikovne ali video datoteke v pomnilniški
napravi po mesecu ustvarjanja.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 41
41 |
2013-02-07 오후 4:12:50
Predvajanje predstavnostnih vsebin
1. Z gumbi ▲▼◄► izberite
datoteko, nato pa pritisnite gumb
v.
2. Postopek ponovite za vsak
posnetek ali datoteko, ki jo želite
naložiti.
Izbriši
(predvajalni
seznam)
Možnost »Uredi predvajalni seznam«
izberite, če želite odstraniti datoteke ali
posnetke z obstoječega predvajalnega
seznama. Medij oziroma pomnilniško
napravo, v kateri je predvajalni seznam,
morate vstaviti v predvajalnik oziroma
napravo priključiti vanj.
||OPOMBA |
Pošlji.
\\ Prav tako se lahko pomaknete na
možnost Izberi vse na desni strani
in pritisnete gumb v, da izberete
vse posnetke ali datoteke.
3. Izberite možnost Pošlji. na desni
strani in pritisnite gumb v.
4. Z gumboma ▲▼ izberite spletno
stran, na katero želite naložiti
datoteke ali posnetke, in pritisnite
gumb v.
Prijava/Odjava
Uredi sez.
predvajanja
To možnost izberite, če želite ustvariti
predvajalni seznam ali mu dodati
datoteke ali posnetke.
3. Izberite možnost Dodaj. na desni
strani in pritisnite gumb v.
Dod. v sez. pr.
4. Na zaslonu, ki se prikaže, izvedite
enega od naslednjih postopkov:
• Izberite predvajalni seznam, ki mu
želite dodati posnetke ali datoteke,
in pritisnite gumb v.
• Izberite možnost Ustv. nov in pritisnite
gumb v. V pojavnem oknu s tipkovnico
vnesite ime za nov predvajalni seznam.
S številkami na daljinskem upravljalniku
vnesite številke. Z gumbi ▲▼◄►
vnesite številke s premikanjem
kazalca in pritisnite gumb v.
Ko končate, izberite možnost Končano
na dnu zaslona, nato pa pritisnite
gumb v.
| 42 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 42
1. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Postopek ponovite za vsak
posnetek oziroma datoteko, ki jo
želite odstraniti.
||OPOMBA |
\\ Prav tako se lahko pomaknete na
možnost »Izberi vse« na desni strani
in pritisnete gumb v, da izberete
vse posnetke ali datoteke.
Funkcija »Prijava/odjava« vam omogoča,
da se prijavite v svoj Samsungov spletni
račun.
1. Z gumbi ▲▼◄► označite
posnetek ali datoteko, nato pa
pritisnite gumb v.
2. Postopek ponovite za vsak
posnetek ali datoteko, ki jo želite
dodati.
Odvisno od prikazanega zaslona lahko
možnost »Delete« uporabite, da izbrišete
datoteke z izbrisnega medija (kot je
naprava USB) ali da izbrišete predvajalni
seznam.
3. Izberite možnost Odstrani. na
desni strani in pritisnite gumb v.
Predvajaj
trenutno
skupino.
Pojdi na sez.
pred.
Kodiranje
Informacije
Ko vsebino razvrstite po izvajalcu, zvrsti,
albumu, naslovu, zadnjem datumu,
najzgodnejšem datumu ali mesečno,
izberite skupino, ki je rezultat te razvrstitve
(npr. vse slike, posnete avgusta) in nato
izberite možnost »Predvajaj trenutno
skupino«, da predvajate ali si ogledate
samo datoteke v tej skupini.
To možnost izberite, če se želite pomakniti
v okno predvajalnega seznama na
glavnem zaslonu AllShare.
Kodiranje, ki je odvisno od jezika ali
geografskega območja, spremeni način,
kako predvajalnik razvrsti, razporedi
in predstavi datoteke ali posnetke,
prikaže datume itd. To možnost izberite,
če želite kodiranje prilagoditi svojemu
jeziku ali geografskemu območju.
Prikaže informacije o predstavnostni
datoteki in vsebini.
||OPOMBA |
\\ Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
2013-02-07 오후 4:12:51
Omrežne storitve
Pregled pametnega vozlišča Smart Hub
1
0
9
Uporaba pametnega vozlišča
Smart Hub
S pametnim vozliščem Smart Hub lahko prenašate
filme, videoposnetke in glasbo iz interneta,
dostopate do različnih plačljivih ali brezplačnih
aplikacij in si jih ogledate na televizorju. Vsebine
aplikacij vsebujejo novice, šport, vremenske
napovedi, podatke z delniškega trga, zemljevide,
fotografije in igre.
Za navodila, ki pojasnjujejo uporabo pametnega
vozlišča, sledite tem korakom:
1. Obiščite www.samsung.com.
2. Na vrhu strani kliknite na »Podpora«.
3. Na strani podpore v polje za vnos številke
modela vnesite številko modela svojega
predvajalnika in pritisnite gumb Vnesi.
4. Na strani, ki se prikaže, kliknite »Poišči
prenose« na levi strani pod zavihkom
»Prenosi«. Prikaže se središče za prenos.
5. Na strani središča za prenos kliknite zavihek
»Priročniki«.
6. Na zavihku »Priročniki« kliknite ikono datoteke
desno od »Uporabniški priročnik za pametno
vozlišče«. Priročnik se bo prenesel.
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
a Prijava b SI. za ozad. / Orodja ' Nazaj
1
2
3
4
5
6
7
||OPOMBA |
\\ Spletno mesto priročnika za pametno vozlišče se lahko
spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.
\\ Če je bila domača stran posodobljena ali popravljena,
se lahko vsebina, omenjena v uporabniškem priročniku,
razlikuje od dejanskih menijev.
34
Search
1. Predvajalnik povezati v omrežje.
(Glejte stran 17)
2. Konfigurirati omrežne nastavitve.
(Glejte strani 25–27)
2
8
8
Your Video: Prikaže priporočila za videoposnetke
glede na vaš okus.
Search: Omogoča integrirano iskanje ponudnikov
želenega videoposnetka in povezanih naprav
AllShare.
Priporočeno: Prikaže priporočene vsebine, ki jih
upravlja Samsung.
Prodajne informacije: Prikaže priročnik za pametno
vozlišče, uvod v predvajalnik in navodila za nove
aplikacije.
Family Story: Enostaven način za dostop do
družinske vsebine.
• Zagotavlja dostop do družinskih fotografij, sporočil
in dogodkov kadar koli in kjer koli.
Fitness: Prehod do enotne storitve skrbi za zdravje.
• Predstavlja športne (fitnes) videoposnetke
različnih partnerjev s povratnimi informacijami o
porabljenih kalorijah po vsaki vadbi.
Kids: Storitev za otroke slednjim nudi enostaven in
varen način uživanja v njihovih najljubših vsebinah.
• Nudi različne zabavne in varne vsebine za otroke.
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže gumbe na
daljinskem upravljalniku, ki jih lahko uporabljate za
krmarjenje po pametnem vozlišču.
• RDEČI (A): Prijava v pametno vozlišče.
• ZELENI (B): Za prikaz ozadja.
• Orodja: Za prikaz nastavitvenega okna.
• Nazaj: Vrnitev v prejšnji meni.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 43
Omrežne storitve
Za uporabo omrežnih storitev morate najprej:
06
Če predvajalnik povežete v omrežje, lahko uživate
v različnih omrežnih storitvah, kot sta Smart Hub
in BD-LIVE.
43 |
2013-02-07 오후 4:12:51
Omrežne storitve
9
0
Moje aplikacije: Prikaže vašo osebno galerijo aplikacij,
h kateri lahko dodajate, jo lahko spreminjate in brišete.
Pregled spletnega brskalnika
1
Samsung Apps: Odprite možnost »Samsungove
aplikacije«, da prenesete različne plačljive ali
brezplačne aplikacije.
http://www.samsung.com
Uporaba spletnega brskalnika
Do interneta lahko dostopate prek spletnega
brskalnika, ki je privzeto nameščen na zaslonu
pametnega vozlišča Smart Hub.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Smart Hub,
nato pa pritisnite gumb v.
b Nadzorna plošča c Brskanje s kazalcem
2. V pametnem vozlišču izberite aplikacijo spletnega
brskalnika, nato pa pritisnite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Ko zaženete spletni brskalnik in je predvajalnik prek kabla
HDMI povezan s televizorjem, združljivim s funkcijo BD
Wise in je ta vključena, se brskalnik poveča na celotni
zaslon, ločljivost televizorja pa se samodejno nastavi na
optimalno vrednost.
\\ Spletni brskalnik ni združljiv z aplikacijami Java.
\\ Če poskusite prenesti datoteko, ki je ni mogoče shraniti,
se bo prikazalo sporočilo o napaki.
\\ E-prodaja za nakup izdelkov prek spleta ni podprta.
\\ ActiveX ni podprt.
\\ Morda je blokiran dostop do nekaterih spletnih mest in
spletnih brskalnikov, ki jih upravljajo določena podjetja.
1
Pomik gor/dol / Orodja ' Nazaj
2
Nadzorna plošča: Prikazuje različne funkcije
spletnega brskalnika.
• : se premakne na prejšnjo stran.
• : Premik na zadnjo stran pred vrnitvijo na
začetek.
• : Ponovno naloži osveženo trenutno stran.
• : Premik na osnovni zaslon spletnega
brskalnika.
• : Omogoča povečanje ali zmanjšanje zaslona v
odstotkih.
• : Omogoča označevanje posameznih strani, da
jih lahko preprosteje odpirate.
• : Omogoča ogled zgodovine obiskanih strani
glede na datum, ime in pogostost.
• http://www.samsung.com
: Omogoča ročni vnos
naslova strani in izbor strani s seznama obiskanih
strani za preprostejše odpiranje strani.
•
: Omogoča enostavno preklapljanje med
več trenutno odprtimi okni spletnega brskalnika.
• : Omogoča iskanje informacije z vnosom
besed.
• : Omogoča skupno rabo trenutne strani z vašo
družinsko skupino tako, da jim pošljete sporočilo.
• : Omogoča konfiguriranje vseh nastavitev za
uporabo spletnega brskalnika.
| 44 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 44
2013-02-07 오후 4:12:52
06
Omrežne storitve
2
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže gumbe na
daljinskem upravljalniku, ki jih lahko uporabljate za
krmarjenje po spletnem brskalniku.
• ZELENI (B): Za prikaz nadzorne plošče.
• RUMENI (C): Za preklop kazalca.
• ( ): Premik po strani navzgor/navzdol.
• Orodja: Prikaz okna z orodji.
• Nazaj: Vrnitev v prejšnji meni.
BD-LIVE™
Ko je predvajalnik povezan z omrežjem, lahko
uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če
plošča podpira funkcijo BD-LIVE.
1. V priključek USB na sprednji strani predvajalnika
vstavite pomnilnik USB in preverite razpoložljivi
prostor v pomnilniku.
V pomnilniški napravi mora biti za storitve
BD-LIVE na voljo vsaj 1GB prostora.
2. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
4. Izberite Nastavitve BD-Live in pritisnite
gumb v.
5. Izberite Upravljanje podatkov BD in pritisnite
gumb v.
6. Izberite Izberi napravo. in pritisnite gumb v.
7. Izberite USB in pritisnite gumb v.
8. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
9. Izberite eno od vsebin storitve BD-LIVE, ki jih
omogoča izdelovalec plošče.
||OPOMBA |
\\ Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
izdelovalca plošče.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 45
45 |
2013-02-07 오후 4:12:52
Priloga
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
Nekatere plošče NISO združljive.
• Odvisno od omejitev, opisanih spodaj, in tistih, navedenih v tem priročniku, vključno s poglavjem
Vrste in lastnosti plošč v tem priročniku, je mogoče predvajati naslednje vrste plošč: vnaprej posnete
komercialne plošče BD-ROM, DVD-VIDEO in zvočne CD-plošče (CD-DA); plošče BD-RE/-R, DVDRW/-R in plošče CD-RW/-R.
• Plošč, ki niso navedene zgoraj, ni mogoče predvajati v tem predvajalniku in/ali zanj niso predvidene.
Nekaterih od zgoraj navedenih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi enega ali več spodaj
navedenih razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R in predvajalnik se morda ne bo odzval vsem
delovnim ukazom, prav tako pa morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij vsake plošče. Te in druge
težave z združljivostjo plošč in delovanjem predvajalnika pri novih in obstoječih oblikah plošč so možne
zaradi teh razlogov:
-- Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika in ta predvajalnik morda ne bo mogel predvajati vseh funkcij
plošč Blu-ray, ker so nekatere morda na voljo kot možnost, morda so bile obliki plošče Blu-ray po
izdelavi tega predvajalnika dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na
voljo pozneje;
-- ta predvajalnik morda ne podpira vseh novih ali obstoječih različic oblik plošč;
-- nove in obstoječe oblike plošč so bile morda preurejene, spremenjene, posodobljene, izboljšane in/ali
nadomeščene;
-- nekatere plošče so izdelane na način, ki omogoča posebno ali omejeno delovanje in funkcije med
predvajanjem;
-- nekatere funkcije so morda na voljo kot možnost, morda so bile po izdelavi tega predvajalnika
dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- nekatere plošče z logotipi BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CDRW/-R morda še niso standardizirane plošče;
-- nekatere plošče se morda ne bodo predvajale zaradi fizičnega stanja ali pogojev snemanja;
-- med izdelavo plošč Blu-ray, programske opreme DVD in/ali plošč lahko pride do težav in napak;
-- ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema in/ali
-- zaradi razlogov, navedenih v tem uporabniškem priročniku, ali drugih razlogov, ki jih odkrije in objavi
služba za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Če naletite na težave z združljivostjo ali delovanjem predvajalnika, se obrnite na službo za pomoč
strankam družbe SAMSUNG.
Na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG se lahko obrnete tudi za morebitne posodobitve
tega predvajalnika.
• Za dodatne informacije o omejitvah predvajanja in združljivosti plošč glejte poglavja Previdnostni ukrepi,
Preden preberete navodila za uporabo, Značilnosti in vrste plošč in Pred predvajanjem v tem priročniku.
• Za izhodni signal predvajalnika plošč Blu-ray z zaporednim izrisovanjem: POTROŠNIKI MORAJO
UPOŠTEVATI, DA NEKATERI TELEVIZORJI Z VISOKO LOČLJIVOSTJO NISO POPOLNOMA
ZDRUŽLJIVI S TEM PREDVAJALNIKOM, ZARADI ČESAR LAHKO PRIDE DO MOTENJ V PRIKAZANI
SLIKI. ČE IMATE TEŽAVE S PRIKAZOM SLIKE Z ZAPOREDNIM IZRISOVANJEM, PRIPOROČAMO,
DA IZHODNI SIGNAL NASTAVITE NA »STANDARD DEFINITION« (STANDARDNA LOČLJIVOST). ČE
IMATE VPRAŠANJA GLEDE ZDRUŽLJIVOSTI TELEVIZORJA S TEM IZDELKOM, SE OBRNITE NA
NAŠO SLUŽBO ZA POMOČ STRANKAM.
| 46 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 46
2013-02-07 오후 4:12:52
Zaščita pred kopiranjem
07
Priloga
• Ker je AACS (sistem naprednega dostopa do vsebin) odobren kot sistem za zaščito vsebin oblike plošč
Blu-ray, podobno kot pri uporabi CSS-ja (sistem mešanja vsebin) za obliko DVD tudi tukaj za predvajanje,
analogni signal itd. vsebin, zaščitenih z AACS, veljajo določene omejitve.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se lahko zgodi,
da AACS te omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Poleg tega se BD-ROM Mark in BD+
dodatno uporabljata kot sistema za zaščito vsebine za oblike plošč Blu-ray, to pa vključuje določene
omejitve, vključno z omejitvami pri predvajanju vsebine, zaščitene s sistemoma BD-ROM Mark in/
ali BD+. Za dodatne informacije o sistemih AACS, BD-ROM Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na
službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Številne plošče Blu-ray/DVD so kodirane z zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite predvajalnik
neposredno na televizor in ne na videosnemalnik. Povezava z videosnemalnikom lahko povzroči motnje
slike pri avtorsko zaščitenih ploščah Blu-ray/DVD.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih pravic
v drugih državah je nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in spreminjanje
televizijskih oddaj, videoposnetkov, plošč Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko predmet civilne tožbe
ali kazenskega pregona.
• Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe
nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih
posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo in
predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na
http://www.cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim
patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije. Cinavia je
blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
Vsa vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so last tretjih oseb in zaščitene
z zakoni o avtorskih pravicah, patenti, zakoni o blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni za intelektualno
lastnino. Tovrstna vsebina in storitve so na voljo samo za vašo zasebno, nekomercialno uporabo. Nobene
vsebine ali storitve ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik vsebine ali ponudnik storitve ni odobril.
Brez omejitve zgoraj navedenega, razen če zadevni lastnik vsebine ali ponudnik storitve to izrecno dovoli,
ne smete na noben način ali s kakršnim koli sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno izdajati, nalagati,
objavljati, oddajati, prevajati, prodajati, izdelovati izpeljanih primerkov, razkrivati ali razmnoževati nobene
vsebine ali storitve, prikazane s to napravo.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 47
47 |
2013-02-07 오후 4:12:52
Priloga
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH OSEB SO PRIKAZANE, KAKRŠNE SO. SAMSUNG NE PREVZEMA
IZRECNE ALI IMPLICIRANE ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN ALI STORITEV V KAKRŠNE KOLI
NAMENE. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA GLEDE IZDELKA, KAR MED
DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN
NAMEN. SAMSUNG NE JAMČI ZA NATANČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST
ALI CELOVITOST KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, PRAV
TAKO PA SAMSUNG V NOBENIH OKOLIŠČINAH, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE PREVZEMA
NOBENE ODGOVORNOSTI, NE POGODBENE NE ODŠKODNINSKE, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO,
NEZGODNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, STROŠKE ODVETNIKOV TER STROŠKE ALI
KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJAJO IZ ALI NASTANEJO V POVEZAVI Z VSEBOVANIMI
INFORMACIJAMI ALI KOT POSLEDICA UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE
STRANI ALI S STRANI TRETJE OSEBE, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI
TOVRSTNE ŠKODE.
Storitve tretjih oseb je mogoče prekiniti ali preklicati kadar koli in Samsung ne zagotavlja, da bo katera
koli vsebina ali storitev na voljo v kakršnem koli obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve prenašajo prek
omrežij in pripomočkov za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez omejevanja splošnosti
te zavrnitve odgovornosti se Samsung izrecno odpoveduje odgovornosti ali jamstvu za kakršno koli
prekinitev ali ukinitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami in storitvami.
Kakršna koli vprašanja ali zahteve za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je treba nasloviti
neposredno na ponudnika zadevne vsebine in storitev.
Licenca
• Dolby in znak dveh D-jev sta registrirani blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
• Izdelano z licenco v skladu z ameriškimi patenti št.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti. Ime in oznaka DTS,
navedena skupaj ali ločeno, sta registrirani blagovni znamki, DTS 2.0+Digital Out pa je
blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS, Inc.
Vse pravice pridržane.
2.0+Digital Out
• DivX
-- O VIDEU DIVX: DivX® je digitalna oblika videozapisa, ki jo je ustvarilo podjetje DivX,
LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®, ki predvaja video DivX.
Za več informacij in programskih orodij za pretvarjanje datotek v video DivX obiščite www.divx.com.
-- O VIDEU NA ZAHTEVO DIVX: certificirana naprava DivX Certified® mora biti registrirana, da lahko
predvaja filme DivX na zahtevo (VOD). Za pridobitev registracijske kode poiščite odsek DivX VOD v
nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več informacij o poteku registracije obiščite vod.divx.com.
-- DivX Certified® za predvajanje videa DivX® z ločljivostjo do HD 1080p, vključno z dodatno vsebino.
DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali njenih
podružnic in se uporabljajo pod licenco.
Zajeto v enega ali več naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
| 48 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 48
2013-02-07 오후 4:12:53
07
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v
Združenih državah Amerike in drugih državah.
Priloga
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih
družb. Druga imena so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.
• Obvestilo o odprtokodnih licencah
-- Če uporabljate odprtokodno programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.
Priporočilo – samo EU
• Samsung Electronics izjavlja, da ta BD Player izpolnjuje bistvene zahteve in druga
ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com.
Pomaknite se na Podpora > Iskanje po podpori za izdelke in vnesite ime modela.
Uporaba te opreme je dovoljena v vseh državah EU. V Franciji je ta izdelek dovoljeno uporabljati samo
v zaprtem prostoru.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 49
49 |
2013-02-07 오후 4:12:53
Priloga
Dodatne informacije
Opomba
Nastavitve 3D
• Pri nekaterih 3D-ploščah morate za zaustavitev filma med 3D-predvajanjem enkrat pritisniti gumb 5.
Film se bo zaustavil in možnost 3D-načina se bo izklopila.
Če želite med predvajanjem 3D-filma spremeniti nastavitev možnosti 3D, enkrat pritisnite gumb 5.
Prikaže se meni Blu-ray. Ponovno pritisnite gumb 5 in v meniju Blu-ray izberite 3D-nastavitve.
• Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi, desni
ali obeh straneh.
Razmerje stranic
• Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine ne bodo na voljo.
• Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje od razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo
slika morda popačena.
• Če izberete način 16:9 Original, bo slika na televizorju morda prikazana v načinu 4:3 Pillarbox (s
črnimi robovi na obeh straneh slike).
BD Wise (samo Samsungovi predvajalniki)
Nastavitve
• Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v
meniju za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
• Če je predvajalnik povezan z napravo, ki ne podpira funkcije BD Wise, te funkcije ne morete
uporabiti.
• Za pravilno delovanje funkcije BD Wise možnost BD Wise v predvajalniku in televizorju nastavite
na »Vkl.«.
Digitalni izhod
• Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod, drugače zvoka ne boste slišali ali pa boste
zaslišali glasen hrup.
• Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
• Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Navigacijski zvočni učinki.
• Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Navigacijski zvočni
učinki.
• Ta nastavitev digitalnega izhoda ne vpliva na avdio izhod HDMI na vašem televizorju.
Če je predvajalnik priključen na AV-sprejemnik, to vpliva na koaksialni izhod in izhod za zvok HDMI.
• Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio izhodi oddajajo signal PCM ne glede na izbrani
izhodni digitalni signal (PCM ali bitni tok).
Zmanjševanje velikosti PCM
• Tudi če je možnost pretvorbe signala PCM v signal z nižjo frekvenco nastavljena na »Izkl.«, bo
frekvenca izhodnega signala nekaterih plošč, predvajanih prek koaksialnih digitalnih izhodov, nižja.
• HDMI
-- Če vaš televizor ni združljiv s stisnjeno večkanalno obliko (Dolby Digital, DTS), bo predvajalnik
morda oddajal prilagojeni 2-kanalni zvok PCM, čeprav ste v nastavitvenem meniju izbrali bitni
tok (ponovno kodiranje ali neobdelan zvok).
-- Če vaš televizor ni združljiv s frekvenčno vzorčenja nad 48kHz, bo predvajalnik morda oddajal 48kHz.
| 50 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 50
2013-02-07 오후 4:12:53
Internetna povezava BD-Live
07
Priloga
• Kaj je veljavno potrdilo?
Če predvajalnik uporablja funkcijo BD-LIVE za pošiljanje podatkov o plošči in od strežnika zahteva
potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi prenesenih podatkov preveri, ali je plošča veljavna in
predvajalniku pošlje potrdilo.
• Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.
Upravljanje podatkov BD
Nastavitve
• V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med predvajanjem napravo
USB izključite.
• Podprte so samo naprave USB, ki so formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca DOS 8.3).
Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost branja/zapisovanja 4
MB/s ali višjo.
• Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
• Prostor v pomnilniku, ki je na voljo za upravljanje podatkov BD, je odvisen od načina uporabe.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite
navodila za uporabo televizorja.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije CEC.
• Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.
Izbira jezika avdio zapisa
• Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo
prikazan na zaslonu.
• Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega zapisa, so odvisni od jezikov, zakodiranih na plošči.
Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na voljo.
• Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali
Dolby v angleščini.
Predvajanje
predstavnostnih
vsebin
Izbiranje jezika podnapisov
• Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate jezik podnapisov v meniju plošče. Pritisnite
gumb DISC MENU.
• Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so zakodirani na plošči in morda ni na voljo pri
vseh ploščah Blu-ray/DVD.
• Informacije o glavnem načinu/načinu BONUSVIEW bodo prav tako prikazane, če ima plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
• Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne podnapise.
• Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih podnapisov.
• Če pritisnete gumb SUBTITLE na daljinskem upravljalniku, se prikaže vrstica s podnapisi.
Če želite odstraniti vrstico s podnapisi, pritisnite gumb RETURN.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 51
51 |
2013-02-07 오후 4:12:53
Priloga
Ločljivost glede na vrsto vsebine
Izhod
Nastavitev
Plošča Blu-ray
BD Wise
Ločljivost plošče Blu-ray
1080p
1080p
Samodejno
E-vsebine/
digitalne vsebine
1080p
DVD
576i/480i
Najv. ločljivost TV-vhoda
Najv. ločljivost TV-vhoda
Najv. ločljivost TV-vhoda
Filmska sličica: samod.
(24 sličic/s)
1080 pri 24 sličicah
1080 pri 24 sličicah
-
1080i
720p
1080i
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
1080p
720p
1080p
720p
||OPOMBA |
\\ Če televizor, ki je priključen na predvajalnik, ne podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se prikaže sporočilo: »Če se
potem, ko izberete »Da«, ne prikaže nobena slika, počakajte 15 sekund, preden se vrnete na predhodno ločljivost.Želite
spremeniti ločljivost?«. Če izberete Da, bo TV-zaslon po 15 sekundah postal prazen, nato pa se bo ločljivost samodejno
preklopila na prejšnjo ločljivost.
\\ Če je po spremembi ločljivosti zaslon prazen, odstranite vse plošče ter pritisnite gumb p na sprednji strani predvajalnika in
ga držite vsaj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško privzete nastavitve. Ponovite postopek za začetne
nastavitve. Nato v meniju izberite Nastavitve > Prikaz > Ločljivost in ustrezno ločljivost za vaš televizor.
\\ Ko zaženete postopek za začetne nastavitve, znova izberite samo jezik in razmerje višine/širine (velikost in obliko zaslona).
Ponastavitev ne vpliva na vaše omrežne nastavitve, zato lahko postopka za nastavitev omrežja in nadgradnjo programske
opreme preskočite.
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
\\ Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko predvajalnik uporablja način za prikazovanje filmskih sličic
(24 sličic/s).
| 52 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 52
2013-02-07 오후 4:12:53
Izbiranje digitalnega izhoda
Bitni tok
(neobdelan)
Sprejemnik
Sprejemnik
Koaksialna
Koaksialna
HDMI
HDMI
Povezava
Do
7,1-kanalni
2-kanalni
Dolby Digital
PCM
Dolby Digital 2-kanalni
Plus
PCM
2-kanalni
Dolby TrueHD
Zvočni
PCM
posnetek na
2-kanalni
plošči Blu-ray
DTS
PCM
DTS-HD High
2-kanalni
Resolution
PCM
Audio
Bitni tok
(ponovno
kodir. DTS)
Sprejemnik
HDMI ali
koaksialno
Bitni tok
(ponovno
kodir. Dolby D)
2-kanalni
2-kanalni Ponovno kodiran
PCM
PCM
PCM
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
Dolby Digital Dolby Digital
PCM
DTS
2-kanalni Dolby Digital
Ponovno kodiran
Dolby Digital
PCM
Plus
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
DTS
DTS
PCM
DTS
DTS-HD High
2-kanalni
Ponovno kodiran
Resolution
DTS
PCM
DTS
Audio
Kodek DTSKodek DTS-HD 2-kanalni 2-kanalni
Ponovno kodiran
HD Master
DTS
Master Audio
PCM
PCM
DTS
Audio
2-kanalni 2-kanalni 2-kanalni
2-kanalni
PCM
2-kanalni PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
Zvočni
2-kanalni 2-kanalni
posnetek na Dolby Digital
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM
PCM
plošči DVD
2-kanalni 2-kanalni
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM
PCM
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
Oddaja samo glavni zvočni tok BONUSVIEW
Dekodira glavni zvočni tok
tok, da lahko AV-sprejemnik v zvok PCM ter
in zvočni tok BONUSVIEW
doda možnost
Definicija za
dekodira zvočni bitni tok.
Katera koli (dodatki) v zvok PCM ter
ploščo Blu-ray
Zvoki funkcije BONUSVIEW zvočnih učinkov
doda možnost zvočnih
krmarjenja, nato
in zvočni učinki ne bodo
učinkov krmarjenja.
pa znova kodira
slišni.
zvok PCM v bitni
tok DTS.
PCM
AV-sprejemnik,
ki podpira
signal HDMI, ali
koaksialni signal
Priloga
PCM
07
Nastavitev
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
2-kanalni PCM
Dolby Digital
DTS
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova
kodira zvok PCM
v bitni tok Dolby
Digital.
* Če je izvirni tok 2-kanalni, se nastavitve »ponovno kodir. Dolby D« ne uporabijo.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
-- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
-- Avdio dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, na primer komentarji režiserja in igralcev.
-- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere možnosti v meniju.
Zvočni učinki krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 53
53 |
2013-02-07 오후 4:12:53
Priloga
Odpravljanje napak
Preden se obrnete na servis, poskusite naslednje rešitve.
TEŽAVA
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom ni mogoče
upravljati.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m od predvajalnika.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Ponovno vstavite baterije in znova poskusite uporabljati daljinski
upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča menije.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
nemogočem postopku.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih
kotov).
• Zahtevali ste številko naslova ali poglavja oziroma iskalni čas izven območja.
Način predvajanja se razlikuje od izbire v
nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo pravilno
delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja širina/višina ni mogoče spremeniti. • Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Blu-ray/DVD je fiksno.
• To ni napaka predvajalnika.
Ni zvoka.
• Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti za zvok.
Zaslon je prazen.
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na
primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
• Pritisnite gumb p (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v napravi ni
plošče. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni
uporabniški podatki BD.
Pozabili ste geslo
• Pritisnite gumb p (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v napravi
ni plošče. Vse nastavitve, vključno z geslom, se bodo ponastavile nazaj na
tovarniške nastavitve.
Te možnosti ne uporabljajte, če ni nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni
uporabniški podatki BD.
| 54 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 54
2013-02-07 오후 4:12:53
TEŽAVA
UKREP
Slika je glasna ali motena
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda za HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in predvajalniku.
• Preverite, ali vaš televizor podpira vhodno ločljivost HDMI 576p/480p, 720p,
1080i ali 1080p.
Nenavaden prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection), se na zaslonu občasno
pojavljajo motne.
Delovanje funkcije AllShare
Skupne mape so prikazane v aplikaciji
AllShare, datotek pa ni mogoče prikazati.
• AllShare prikazuje samo video, slikovne in glasbene datoteke. Druge vrste
datotek niso prikazane.
Video se predvaja s prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da omrežje ni
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med napravo, ki podpira standard DLNA, in
predvajalnikom ni stabilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare med predvajalnikom in
osebnim računalnikom ni stabilna.
• Naslov IP v istem podomrežju mora biti edinstven.
Če ni, lahko te motnje povzročijo motnje IP-ja.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 55
Priloga
• Pojdite na kazalo in v uporabniškem priročniku poiščite poglavje, ki vsebuje
pojasnila glede vaše težave, ter ponovite postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
07
Če imate druge težave.
55 |
2013-02-07 오후 4:12:54
Priloga
TEŽAVA
BD-LIVE
UKREP
Povezave s strežnikom BD-LIVE ni mogoče
vzpostaviti.
• S funkcijo za stanje omrežja preizkusite, ali je bila omrežna povezava
uspešno vzpostavljena. (Glejte stran 21)
• Preverite, ali je na predvajalnik priključena pomnilniška naprava USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
(Glejte stran 22)
• Preverite, ali je možnost »Internetna povezava za BD-LIVE« nastavljena na
»Dovoli (vse)«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se pojavi
napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
(Glejte stran 22)
||OPOMBA |
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Popravila
Če nas prosite za popravilo predvajalnika, vam lahko zaračunamo administracijske stroške, če:
1. Na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen;
2. Če enoto pripeljete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
Višino administracijskih stroškov vam bomo sporočili pred obiskom na dom ali pred začetkom dela na
vašem predvajalniku.
Priporočamo, da temeljito preberete ta priročnik, poiščete rešitev na spletnem naslovu www.samsung.
com ali stopite v stik s službo za pomoč strankam družbe Samsung, preden predvajalnik odnesete na
popravilo.
| 56 Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 56
2013-02-07 오후 4:12:54
Tehnični podatki
HDMI
Avdio izhod
Omrežje
Video
Zvok
Digitalni avdio izhod
Ethernet
WLAN
Varnost
WPS(PBC)
Priloga
USB
1,8 kg
430 (Š) X 194,5 (G) X 37 (V) mm
od +5 °C do +35 °C
od 10 % do 75 %
USB 2.0
Najv. 5 V, 500mA
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, bitni tok
Koaksialna
Priključek 100BASE-TX
Vgrajen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podprto
07
Splošno
Teža
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Vrsta A
Izhod enosmernega toka
• Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10MB/s ni podprta.
• Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
• Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na predvajalniku.
• Vrednosti teže in mer so približne.
Slovenščina
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 4:12:54
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so
posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri
pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno
od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s
strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji
v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
1. P
ri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi
originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska
številka na napravi mora biti berljiva.
2. P
odjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo
okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. G
arancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da
popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta
garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V
primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba
eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim
standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe
ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Š
kode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti,
nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
a garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je
6. D
napravo pridobila na legalni način.
7. K
upčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih
ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne
predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo
zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V
primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica
brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 58
2013-02-07 오후 4:12:54
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku
nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo,
dabaterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če
tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalihodpadkov
in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Teizdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske
dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AK68-02231G-03
02231G-BD-E6100-EN-SLV.indd 59
2013-02-07 오후 4:12:54
Download PDF

advertising