Samsung | BD-E8500 | Samsung BD-E6100 AllShare Guide

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Vsebina
Priklop na omrežni usmerjevalnik
3
• Brezžično omrežje
3
• Žično omrežje
Nastavitev omrežne povezave: Uvodni koraki
• Žična omrežja
• Brezžična omrežja
Namestitev programske opreme AllShare v računalnik in
njena uporaba
• Prenos programske opreme AllShare
• Namestitev programa AllShare
• Razporeditev zaslonov programa AllShare
Povezava s predvajalnikom in drugimi napravami, združljivimi
s funkcijo DLNA
• Omogočanje dostopa povezani napravi
3
4
5
6
8
8
9
10
Dodajanje map v skupni rabi
Ustvarjanje predvajalnega seznama v programu AllShare
12
12
Izbiranje naprave na predvajalnem zaslonu AllShare Play
predvajalnika13
Upravljanje predvajalnika plošč Blu-ray z drugimi napravami
• S
pametnim telefonom lahko prek računalnika predvajate
datoteke na predvajalniku plošč Blu-ray 13
13
• Predvajanje datotek iz računalnika s predvajalnikom
14
Pogosta vprašanja in odgovori
17
• Predvajanje datotek iz pametnega telefona s predvajalnikom
11
11
※※ Funkcije so lahko odvisne od modela predvajalnika.
※※ Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
16
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Predvajalnik lahko povežete z omrežnim usmerjevalnikom na enega od
načinov, prikazanih na tej strani.
❙❙ Žično omrežje
❙❙ Brezžično omrežje
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
ali
Brezžični usmerjevalnik
+
Če vaš model predvajalnika nima
vgrajene brezžične mrežne kartice,
morate uporabiti Samsungov adapter za
brezžično omrežje.
Usmerjevalnik
Širokopasovni
modem
Širokopasovna
storitev
Širokopasovna storitev
✎✎ Opombe
●● Več informacij najdete v uporabniškem priročniku predvajalnika.
✎✎ Opombe
●● Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo
dovoljen zaradi usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika
internetnih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih
storitev.
●● Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
●● Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate osebni računalnik povezati z vašim
omrežjem, kot je prikazano na levi. Povezava je lahko žična ali brezžična.
3 – slovenščina
Nastavitev omrežne povezave: Uvodni
koraki
1
Pritisnite gumb [HOME] na daljinskem
upravljalniku.
HOME
SMART
4 Kazalec pomaknite
※※ Če uporabljate brezžično omrežje, preverite, ali
je dostopna točka, prek katere želite povezati
predvajalnik, vklopljena. Dostopna točka je
lahko brezžični usmerjevalnik, modem ipd.
Če uporabljate žično omrežje, kabel za žično
omrežje priključite v priključek LAN na hrbtni strani predvajalnika in v brezžični usmerjevalnik
oziroma modem.
2
Na osnovnem zaslonu
kazalec pomaknite
na <Nastavitve> in
pritisnite gumb s.
HUB
5
3Kazalecpomaknite
na <Omrežne
nastavitve> in
pritisnite gumbs.
Ko se prikaže okno
»Omrežne nastavitve«,
kazalec pomaknite na
»Za žična omrežja«
na 5. strani oziroma
na »Za brezžična
omrežja« na 6.
strani ter dokončajte
omrežne nastavitve.
※※ Predvajalnik podpira različne omrežne nastavitve (žično/brezžično, WPS (PBC)), ki omogočajo
preprosto in hitro konfiguriranje omrežja.
na <Omrežje> in
pritisnite gumb s.
4 – slovenščina
❙❙ Žična omrežja
Žično - samodejno
Če omrežje ne zahteva statičnega naslova IP, uporabite samodejni
postopek. Večina omrežij ne zahteva statičnega naslova IP.
1
V meniju »Omrežne
nastavitve« izberite
Začni in pritisnite
gumb s.
✎✎ Možnost <Začni> se
običajno samodejno
označi.
2
Predvajalnik preveri
omrežno povezavo
in se nato poveže z
omrežjem.
Ko je vzpostavljanje
omrežne povezave
končano, pritisnite
gumb s.
Žično - ročna nastavitev
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek ne deluje, morate ročno
določiti omrežne nastavitve.
1
Na zaslonu »Omrežne nastavitve« izberite <Začni> in pritisnite gumb
s. Prikaže se zaslon »Stanje omrežja«. Predvajalnik skuša preveriti
omrežno povezavo, vendar mu to ne uspe.
2
Na desni strani
zaslona izberite
<Nastavitve IP> in
pritisnite gumb s.
Prikaže se zaslon za
nastavitve IP.
3
Izberite polje Način IP in ga nastavite na »Ročno«.
5 – slovenščina
4
številčnico na daljinskem upravljalniku vnesite omrežne vrednosti.
Med vnosnimi polji se pomikajte z gumbi ▲▼◄► na daljinskem
upravljalniku.
✎✎ Te vrednosti lahko dobite pri svojem ponudniku internetnih storitev. Prav tako pa
si jih lahko ogledate na večini računalnikov z operacijskim sistemom Windows.
5
Ko končate, označite
možnost V redu. in
pritisnite gumb s.
Predvajalnik preveri
omrežno povezavo
in se nato poveže z
omrežjem.
❙❙ Brezžična omrežja
1
Preverite, ali je dostopna točka, prek katere želite povezati
predvajalnik, vklopljena. Dostopna točka je lahko brezžični
usmerjevalnik, modem ipd.
2
V meniju »Omrežne
nastavitve« izberite
Začni in pritisnite
gumb s.
✎✎ Možnost <Začni> se
običajno samodejno
označi.
3
6 – slovenščina
Izberite gumb s.
Pred vajalnik začne
iskati dostopne točke.
Ko je iskanje končano,
predvajalnik prikaže
seznam najdenih
dostopnih točk.
4
Kazalec pomaknite
na dostopno točko,
prek katere želite
povezati predvajalnik,
in pritisnite gumb
s. <Naprej> se
samodejno označi.
5-1Če želite uporabljati
statični naslov IP,
na zaslonu izberite
možnost <Nastav.
IP> in ročno vnesite
nastavitve želenega
naslova IP.
-- Naslov IP
-- Maska podomrežja
5
-- Prehod
Pritisnite gumb s.
Predvajalnik se poveže
z omrežjem.
✎✎ Če omrežje uporablja
varnostni ključ, se
prikaže okno »Vnesite
varnostni ključ«. S
tipkovnico vnesite
varnostni ključ. Ko
končate, z gumbi
▲▼◄► izberite
Naprej, pritisnite gumb
s in nadaljujte s 6.
korakom.
-- Strežnik DNS
6
Ko dokončate omrežne
nastavitve, pritisnite
gumb <V redu>.
✔✔ Če uporabljate napravo, ki podpira funkcijo WPS
1. Izvedite korake od 1 do 5 v razdelku »Nastavitev omrežne povezave: Uvodni koraki«.
2. Izberite »WPS(PBC)«.
3. Sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.
✎✎ Opombe
-- Naprave, ki podpirajo funkcijo WPS, imajo gumb WPS (PBC).
7 – slovenščina
Namestitev programske opreme AllShare
v računalnik in njena uporaba
❙❙ Prenos programske opreme AllShare
6
Na tem zavihku kliknite ikono datoteke na desni strani vrstice AllShare.
Za uporabo aplikacije AllShare z vašim osebnim računalnikom ali napravo
DLNA morate v svoj računalnik namestiti programsko opremo AllShare.
Programsko opremo in navodila o uporabi programa AllShare lahko
prenesete s spletne strani Samsung.com.
7
V pojavnem sporočilu kliknite Shrani datoteko.
1
Obiščite www.samsung.com.
8
Poiščite namestitveno datoteko programa AllShare na plošči in jo
dvokliknite.
2
Na vrhu strani kliknite na Podpora.
9
V pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite Zaženi in sledite navodilom
na zaslonu.
3
Na strani podpore v polje Številka modela vnesite številko modela
svojega predvajalnika in pritisnite gumb Najdi izdelek.
4
Na strani, ki se prikaže, kliknite Poišči prenose na levi strani pod
zavihkom Prenosi. Prikaže se središče za prenose.
5
Na strani središča za prenose kliknite zavihek Programska oprema.
8 – slovenščina
❙❙ Namestitev programa AllShare
Program AllShare namestite po spodnjem postopku.
1
Ko prenesete programsko opremo AllShare, zaženite namestitveni
program.
2
Izberite želeni jezik in
kliknite možnost »OK«.
3
Preverite mesto
namestitve
programske opreme
in licenčne pogodbe.
Če se strinjate s
pogoji, izberite
možnost »I accept the
terms of the license
agreement« in kliknite
»NEXT«.
4
Namestijo se
datoteke, ki so
potrebne za izvajanje
programske opreme.
5
Ko je namestitev
končana in so
bližnjice ustvarjene,
izberite, ali želite
zagnati programsko
opremo ali ne, nato pa
kliknite »Finish«, da
dokončate namestitev.
9 – slovenščina
❙❙ Razporeditev zaslonov programa AllShare
Program AllShare ima tri zaslone.
Zaslon za upravljanje datotek
C. Gumbi za predvajanje na drugi napravi, prenos v drugo napravo
in shranjevanje v računalnik
Če želite odpreti zaslon za
upravljanje datotek, izberite
View > File management
screen mode v zgornjem
meniju ali kliknite gumb File
management screen mode.
●● Play on another device : prikaže zaslon za izbiranje naprave, na kateri želite
predvajati izbrano vsebino.
●● Transfer to another device : prikaže zaslon za izbiranje naprave, v katero želite
prenesti izbrano vsebino.
●● Save to My Computer : prikaže zaslon za izbiranje mape, v katero želite prenesti
izbrano vsebino.
D. Dodatne funkcije
●● Refresh: osveži cel seznam.
A. Okno za brskanje
●● List view/Thumbnail view : s klikom spremenite način prikaza.
●● Išči : iskanje v oknu z vsebinami.
●● Connected shared device : prikaže vsebine, ki so v skupni rabi v napravi,
povezani z računalnikom (ki je na zaslonu označena z »Moj računalnik«).
E. Player control screen mode
●● Content list : prikaže vsebine po kategorijah video/fotografije/glasba.
●● Transfer/Back up list : prikaže napredek prenašanja oziroma varnostnega
kopiranja datotek.
●● Preklop v zaslon za upravljanje predvajalnika.
●● Playlist : tukaj lahko ustvarjate in predvajate predvajalne sezname skladb, fotografij
ali videoposnetkov.
B. Okno s seznamom vsebin
●● Tukaj je prikazana vsebina seznama, ki ste ga izbrali v oknu za brskanje.
10 – slovenščina
Povezava s predvajalnikom in drugimi
napravami, združljivimi s funkcijo DLNA
Preden lahko računalnik povežete z drugimi napravami, mora biti povezan
z domačim omrežjem.
2
✎✎ Opombe
●● Če izberete Vedno dovoli, lahko naprave od prve uporabe dalje
uporabljajo vsebine v mapi Moj računalnik, ne da bi se prikazalo
pojavno okno.
-- Če imate težave pri povezavi z domačim omrežjem, se obrnite na omrežnega
skrbnika ali ponudnika internetnih storitev.
-- Če imate težave pri povezavi z napravo DLNA (npr.: z mobilnim telefonom), glejte
uporabniški priročnik mobilnega telefona.
●● Allow all/Forbid all : dovoli oziroma blokira pravice vsem trenutno
povezanim napravam.
❙❙ Omogočanje dostopa povezani napravi
1
Izberite zavihek Tools
> Settings > Privilege
settings.
V nastavitvi Pravice mape Moj računalnik nastavite pravice naprav za
skupno rabo vsebine mape Moj računalnik.
●● Pravice posameznih naprav lahko spreminjate z gumbom Dovoli/
blokiraj, ki je ob vsaki posamezni napravi.
●● Če želite napravo odstraniti s seznama, kliknite gumb
napravi.
3
ob
Z možnostjo Dovoli oddaljeno predvajanje za mapo Moj računalnik
nastavite pravila predvajanja za naprave, ki imajo dostop do mape
Moj računalnik.
●● »Always show pop-up when playback is requested« : če izberete
to možnost, program AllShare prikaže pojavno okno za vsak
zahtevek druge naprave za predvajanje vsebine v mapi Moj
računalnik.
●● Always allow : če druga naprava pošlje zahtevek za predvajanje
vsebine v mapi Moj računalnik, bo ta odobren brez pojavnega okna.
●● Never allow : druge naprave ne morejo predvajati vsebin v mapi
Moj računalnik.
11 – slovenščina
Dodajanje map v skupni rabi
Mapo v skupni rabi lahko dodate na enega od spodnjih načinov.
●● Na zaslonu Upravljanje datotek kliknite gumb Mapa v skupni rabi na vrhu okna
Seznam naprav na levi strani, nato na seznamu, ki se prikaže, izberite mapo, ki jo
želite dati v skupno rabo, in kliknite V redu.
●● Kliknite File > Add shared folder from My Computer, nato na seznamu, ki se
prikaže, izberite mapo, ki jo želite dati v skupno rabo, in kliknite V redu.
●● Kliknite Tools > Settings > Folder Settings > Add Shared Folder. Na seznamu,
ki se prikaže, izberite mapo, nat kliknite V redu najprej na seznamu, nato pa še na
zavihku Folder Settings.
Dodajanje datoteke v mapo v skupni rabi mape Moj računalnik
Datoteko lahko v mapo v skupni rabi dodate na enega od spodnjih načinov.
●● V oknu My Computer's Shared Folder na desni strani zaslona Upravljanje datotek
kliknite Add files to play to the list. V oknu, ki se prikaže, izberite datoteke, ki jih
želite dati v skupno rabo, in kliknite Open. V naslednjem oknu, ki se prikaže, kliknite
Kopiraj, Premakni ali Prekliči. Če kliknete Kopiraj ali Premakni, se datoteke prikažejo
na zaslonu Upravljanje datotek.
●● Z možnostjo File > Add File to My Computer's Shared Folder. V oknu, ki
se prikaže, izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in kliknite Open. V
naslednjem oknu, ki se prikaže, kliknite Kopiraj, Premakni ali Prekliči. Če kliknete
Kopiraj ali Premakni, se datoteke prikažejo na zaslonu Upravljanje datotek.
Dodajanje s programom Windows Explorer
V programu Windows Explorer izberite mapo/datoteko, ki jo želite dati v
skupno rabo, in jo povlecite v območje mape v skupni rabi računalnika/
seznama vsebin na zaslonu za upravljanje datotek.
Ustvarjanje predvajalnega seznama v
programu AllShare
●● Dodaj predvajalni seznam :
Kliknite Add new playlist ob
polju »Playlist« in vpišite ime
predvajalnega seznama.
●● Play on another device :
Z desnim miškinim gumbom
kliknite predvajalni seznam,
ki ga želite predvajati, in
kazalec miške pomaknite na
Play on another device,
kjer izberite napravo za predvajanje predvajalnega seznama.
●● Preimenuj predvajalni
seznam : Z desnim miškinim
gumbom kliknite predvajalni
seznam, ki ga želite
preimenovati, in kliknite gumb Rename, da ga preimenujete.
●● Izbriši predvajalni seznam : Z desnim miškinim gumbom kliknite predvajalni seznam,
ki ga želite izbrisati, in kliknite gumb Delete, da ga izbrišete.
●● Dodaj vsebino na predvajalni seznam : Če želite na predvajalni seznam dodati
vsebino, v predelu Device List/Content List okna Krmarjenje izberite seznam,
na katerem je vsebina, ki jo želite dodati, nato v območju Seznam vsebine izberite
vsebino in jo z miško prenesite na predvajalni seznam.
●● Odstrani vsebino s predvajalnega seznama : Izberite seznam, na katerem je vsebina,
ki jo želite odstraniti, nato v območju Seznam vsebine izberite vsebino, nato pa z
desnim miškinim gumbom kliknite vsebino in izberite Delete ali pritisnite gumb Izbriši,
da odstranite vsebino.
(Če vsebino izbrišete s predvajalnega seznama, je s tem ne izbrišete s seznamov
naprave in vsebin.)
12 – slovenščina
Izbiranje naprave na predvajalnem zaslonu
AllShare Play predvajalnika
1
2
3
Želene naprave povežite v žično/brezžično omrežje.
Na osnovnem zaslonu predvajalnika plošč Blu-ray izberite AllShare Play,
nato pa še vsebino, ki jo želite predvajati (videoposnetke, fotografije ali
glasbo).
Upravljanje predvajalnika plošč Blu-ray z
drugimi napravami
❙❙ S pametnim telefonom lahko prek računalnika
predvajate datoteke na predvajalniku plošč Blu-ray
S pametnim telefonom si lahko ogledate datoteke, ki so shranjene v
računalniku, in izbrano datoteko s predvajalnikom plošč Blu-ray predvajate
na televizorju.
(Na voljo samo v Samsungovih telefonih, ki podpirajo funkcijo AllShare.)
Osebni računalnik
Na desni strani zaslona
izberite napravo, v
kateri je vsebina, ki jo
želite predvajati.
Predvajalnik plošč Blu-ray
Povezava AllShare
✎✎ Opombe
-- Naprave DLNA lahko povežete s predvajalnikom in jih prikažete na njegovem
zaslonu AllShare Play, tudi če ne namestite programa AllShare. (Prej jih morate
povezati v omrežje.)
Predvajajte datoteke
iz računalnika
Upravljajte datoteke v osebnem
računalniku s predvajalnikom
plošč Blu-ray
Pametni telefon
1
Računalnik, pametni telefon in predvajalnik plošč Blu-ray povežite v svoje
žično/brezžično omrežje.
2
V računalniku zaženite program AllShare.
-- Naprav, ki niso združljive s Samsungovimi napravami, ni mogoče povezati.
13 – slovenščina
3
V telefonu zaženite program AllShare in ga povežite z računalnikom.
(Pozor: poznati morate ime svojega računalnika.)
4
V računalniku potrdite povezavo s telefonom.
5
Ko sta napravi povezani, si lahko na telefonu ogledujete datoteke v
skupni rabi iz računalnika.
6
7
❙❙ Predvajanje datotek iz računalnika s predvajalnikom
Si želite film ogledati na televizorju z družino, namesto da bi ga gledali sami
na računalniku?
S programom AllShare lahko vsebino prenesete iz računalnika v predvajalnik.
Dodajte vsebino ali mapo v skupni rabi, v kateri je vsebina, ki jo želite
predvajati.
Osebni računalnik
Predvajalnik plošč Blu-ray
Na seznamu datotek v skupni rabi izberite želeno datoteko, nato pa
izberite napravo, s katero jo želite predvajati (predvajalnik plošč Blu-ray).
Povezava AllShare
Preverite, ali predvajalnik plošč Blu-ray predvaja datoteko.
1
Vklopite predvajalnik.
2
V računalniku zaženite program AllShare.
14 – slovenščina
Predvajajte datoteke
iz računalnika
3
Če mapa, v kateri je
vsebina, ni v skupni
rabi, kliknite gumb
ob možnosti »My
computer’s shared
folder« in dodajte
mapo v skupni rabi.
✎✎ Če mapa vsebuje
veliko datotek, lahko
ustvarjanje seznama
traja nekaj časa.
4

5
Kliknite gumb »Play
on another device«.

6
Na seznamu
vsebine izberite
videoposnetek, ki ga
želite predvajati.
7
Izberite napravo, s
katero (ali prek katere)
želite predvajati
vsebino (predvajalnik
plošč Blu-ray).
Ko se postopek
medpomnjenja konča,
lahko videoposnetek
prek predvajalnika
predvajate na
televizorju.
✎✎ Televizor nastavite
na vir, v katerega ste
priključili predvajalnik
plošč Blu-ray.
15 – slovenščina

❙❙ Predvajanje datotek iz pametnega telefona s
predvajalnikom
5
Ko so naprave
povezane, se prikaže
pojavno sporočilo,
s katerim dovolite
predvajanje s
pametnim telefonom.
6
V pojavnem sporočilu izberite Dovoli. in pritisnite gumb s.
Pametni telefon
Predvajalnik plošč Blu-ray
Povezava AllShare
Predvajajte datoteke iz
pametnega telefona
1
Pametni telefon in predvajalnik plošč Blu-ray povežite v svoje žično/
brezžično omrežje.
2
Na osnovnem zaslonu predvajalnika plošč Blu-ray izberite AllShare
Play.
3
V pametnem telefonu zaženite aplikacijo AllShare. V aplikaciji
AllShare izberite možnost Predvajaj datoteko iz pametnega
telefona z drugim predvajalnikom.
4
Izberite vsebino, ki jo želite predvajati (videoposnetke, fotografije ali
glasbo). Izberite napravo, s katero želite predvajati vsebino.
✎✎ Opombe
-- <Možnost <Dovoli.> se samodejno označi.
-- Ta funkcija ni na voljo, če v telefonu nimate nameščene aplikacije AllShare.
16 – slovenščina
Pogosta vprašanja in odgovori
Ravnokar sem namestil/-a program AllShare v računalnik, a v predvajalniku
ne najdem aplikacije AllShare.
●● Preverite, ali sta predvajalnik in računalnik povezana in ali so povezave pravilno
priključene.
●● Preverite, ali so vse kabelske omrežne povezave (med usmerjevalnikom in
računalnikom, med usmerjevalnikom in modemom itd.) pravilno priključene.
●● Preverite, ali je predvajalnik povezan v omrežje in ali so njegove omrežne nastavitve
pravilne.
●● Preverite, ali imata predvajalnik in računalnik pravilno določena naslova IP.
●● Preverite, ali sta predvajalnik in računalnik povezana v isti del omrežja. Primerjajte
prve ti sklope številk naslova IP. Pri obeh morajo biti enake.
●● Preverite, ali je na zavihku Pravice programa AllShare v računalniku za predvajalnik
izbrana možnost Dovoli (Tools > Settings > Privilege settings).
●● Nekateri požarni zidovi, npr. McAfee in Norton AntiVirus, lahko blokirajo postopke
programa AllShare in dostop predvajalnika do računalnika. Izklopite požarni zid ali v
njem programu AllShare dovolite dostop do računalnika.
Vsebine ne najdem, čeprav je datoteka v računalniku nastavljena na skupno
rabo.
●● AllShare ne podpira vseh oblik datotek v skupni rabi. Datotek, ki jih program AllShare
ne podpira, ni mogoče prikazati na televizorju, čeprav so v računalniku nastavljene za
skupno rabo.
●● Ogledate si lahko samo filme, fotografije in glasbo.
Predvajalnik pravilno predvaja podnapise, če videoposnetek predvajam iz
naprave USB, pri predvajanju iz računalnika s programom AllShare pa jih ne
prikaže.
●● Preverite, ali je ime datoteke s podnapisi enako imenu datoteke filma (npr.: Edge_
City.mp4 in Edge City.srt ) in ali sta obe datoteki v isti mapi..
●● Upoštevajte, da to funkcijo podpirajo samo Samsungovi izdelki, ki so združljivi s
programom AllShare. Ta funkcija ni na voljo, če uporabljate pametni telefon, ki ni
znamke Samsung.
V programu AllShare v računalniku ne najdem naslova IP predvajalnika plošč
Blu-ray v meniju za nastavitev pravic.
●● Preverite, ali je predvajalnik povezan v omrežje in ali so njegove omrežne nastavitve
pravilne.
●● Preverite, ali imata predvajalnik in računalnik pravilno določena naslova IP.
●● Preverite, ali sta predvajalnik in računalnik povezana v isti del omrežja. Primerjajte
prve ti sklope številk naslova IP. Pri obeh morajo biti enake.
●● Preverite, ali sta predvajalnik in računalnik povezana z istim usmerjevalnikom.
●● Nekateri modeli usmerjevalnikov zaradi določenih nastavitev ne morejo prepoznati
predvajalnika. Preverite, ali usmerjevalnik podpira oddajanje več prejemnikom. Če ga
podpira, preverite nastavitve usmerjevalnika za oddajanje več prejemnikom.
17 – slovenščina
Download PDF

advertising