Samsung | BD-P3600 | Samsung BD-P3600 Nastavitev mape v skupni rabi

Nastavitev skupne mape
1) Če uporabljate sistem Windows XP ali Vista, glejte
http://support.microsoft.com/kb/304040 za različico XP ali
http://support.microsoft.com/kb/961498 za različico Vista.
2) Č
e med funkcijo enostavne skupne rabe datotek sistema
Windows XP in funkcijo pretoka podatkov iz računalnika
predvajalnika plašč Blu-ray pride do nesoglasij, sledite
navodilom za izklop enostavne skupne rabe datotek na
spodnji povezavi.
http://support.microsoft.com/kb/307874
Download PDF

advertising