Samsung | C27FG70FQU | Samsung 60 cm (24'') Curved monitor za igranje iger s Quantum dot display C24FG70FQU Navodila za uporabo

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Monitor za igranje iger
CFG7*
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Blagovne znamke, ki niso last podjetja Samsung Electronics, so v lasti posameznih lastnikov.
••
Administrativni stroški se zaračunajo, če
‒‒ (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
‒‒ (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
••
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Priklop in uporaba vhodne naprave
4
4
Varnostni ukrepi
4
Simboli4
Čiščenje
5
Elektrika in varnost
5
Namestitev6
Delovanje7
Priprave
Deli10
Nadzorna plošča
10
Vodnik po funkcijskih tipkah
11
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness,
13
Contrast in Sharpness
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
13
Zadnja stran
14
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
14
Sukanje zaslona monitorja
15
Ključavnica proti kraji
16
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
16
Namestitev
17
Sestavljanje podstavka stojala
17
Odstranjevanje stojala (Za pritrditev STENSKEGA
NOSILCA) 18
Namestitev STENSKEGA NOSILCA
19
Namestitev stojala
20
Nastavitev zaslona
Točke preverjanja pred priklopom
21
Picture Mode30
Priključitev in uporaba računalnika
Priključitev s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom DP
Povezava slušalk
Povezava napajanja (samo model C24FG70FQ*)
Povezava napajanja (samo model C27FG70FQ*)
Urejanje priključenih kablov
21
21
21
22
22
22
23
23
Brightness31
Pravilna postavitev monitorja
24
Namestitev gonilnikov
24
Nastavitev optimalne ločljivosti
24
Contrast31
Sharpness31
Color31
HDMI Black Level32
Eye Saver Mode32
Screen Adjustment32
Prilagajanje nastavitev za
OSD (prikaz na zaslonu)
Game
Language33
Picture Mode25
Display Time33
Refresh Rate26
Black Equalizer26
Response Time26
FreeSync
27
Low Input Lag28
Screen Size28
Save Settings29
2
Kazalo
Nastavitev in ponastavitev
Arena Lighting
Navodila za odpravljanje težav
34
Volume35
Eco Saving Plus35
Off Timer35
PC/AV Mode35
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
38
38
38
38
Vprašanja in odgovori
40
DisplayPort Ver.35
Source Detection36
Specifikacije
Key Repeat Time36
Splošno
41
Power LED On36
Tabela standardnih signalov
42
Reset All36
Information36
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Omejitve in težave pri namestitvi
Sistemske zahteve
37
37
37
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
44
Ni napaka na izdelku
44
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
44
Drugo44
3
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Varnostni ukrepi
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali
več.
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN
NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI HRBTNEGA DELA)
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
10 cm
10 cm
10 cm
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
10 cm
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila,
ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
10 cm
Simboli
Opozorilo
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni
vlažilnik.
――Če želite očistiti notranjost izdelka, se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam (storitev je
plačljiva).
4
Čiščenje
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1
Izklopite izdelek in računalnik.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
3
Elektrika in varnost
Opozorilo
•• Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
•• Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.
•• Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
‒‒ Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne
snovi.
•• Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).
‒‒ Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost izdelka.
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
•• Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke
predmete.
•• Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Pozor
•• Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega kabla
z drugimi izdelki.
•• Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
‒‒ Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.
•• Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
5
Namestitev
Opozorilo
Pozor
•• Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v
bližino virov toplote.
•• Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali
omara.
•• Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega
prek roba.
•• Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
‒‒ Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
‒‒ Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
•• Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in
tako dalje).
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
‒‒ Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.
•• Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.
•• Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.
‒‒ Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Izdelek previdno odložite.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu,
kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek
neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
‒‒ Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
•• Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
‒‒ Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
•• Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite
v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
6
Delovanje
Opozorilo
•• V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.
‒‒ Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni kabel.
•• Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
•• V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih predmetov
(paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki,
steklenice idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
‒‒ Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Če izdelek pade na tla ali če pride do poškodbe ohišja, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Nato
se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
‒‒ Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.
•• Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice itd.).
‒‒ Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi
česar lahko pride do resnih poškodb.
•• Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.
•• Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
•• Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
‒‒ Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
7
Pozor
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne
pike.
‒‒ Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali
ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
•• Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz
električne vtičnice.
‒‒ Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja
električnega toka.
•• Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
‒‒ Vaš vid se lahko poslabša.
•• Vstavite napajalni priključek v napajalnik za izmenični/enosmerni tok, da zaslišite klik.
•• V električno vtičnico ne vstavite samo napajalnega priključka.
•• Uporabljajte samo priloženi napajalnik za izmenični/enosmerni tok.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne priključite v električno vtičnico na stropu.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Vrtite napajalni priključek v določenem razponu (od 0 do 90°) na napajalniku za izmenični/enosmerni
tok.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Napajalnikov za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte enega na drugega.
•• Sestavljenega napajalnega priključka nikoli ne razstavljajte. (Ko je sestavljen, ga ni mogoče razdeliti.)
•• Pred uporabo napajalnika za izmenični/enosmerni tok odstranite plastično vrečko.
•• Priloženega napajalnega priključka nikoli ne uporabljajte za druge naprave.
•• Preprečite, da bi voda prišla v napajalnik za izmenični/enosmerni tok, oziroma ga ne zmočite.
•• Pri odstranjevanju napajalnika za izmenični/enosmerni tok iz električne vtičnice pridržite glavni del
napajalnika in ga povlecite navzgor.
‒‒ Pride lahko do električnega udara ali požara.
‒‒ Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
‒‒ Pazite, da pri brisanju tal napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne zmočite.
•• Napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte v bližino grelnih naprav.
‒‒ Sicer lahko pride do požara.
•• Napajalnik za izmenični/enosmerni tok uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Na napajalnik za izmenični/enosmerni tok ne odlagajte nobenih predmetov in ne udarjajte po njem.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Napajalnik za izmenični/enosmerni tok uporabljajte šele, ko odstranite plastično zaščito.
‒‒ V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
•• Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene navzgor, lahko voda
ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo okvaro.
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
8
•• Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.
•• V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
•• Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
•• Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
•• Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
‒‒ Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
‒‒ Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do
poškodbe.
•• Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.
‒‒ Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
9
Poglavje 02
Priprave
Deli
Deli
Opis
Večsmerni gumb za navigacijo.
Gumb JOG
――Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite za
pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter).
Nadzorna plošča
Ta lučka predstavlja stanje delovanja in deluje kot
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
•• Vklopljeno napajanje (gumb Napajanje): Izklopljen
obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
•• Način varčevanja z energijo: Utripa
Lučka napajanja
Gumb JOG
NAVZGOR
•• Izklopljeno napajanje (gumb za napajanje): Vklopljen
――Delovanje lučke za napajanje lahko spremenite v meniju. (System →
Power LED On) Dejanski modeli zaradi različnih funkcionalnosti te
funkcije morda nimajo.
LEVO
DESNO
Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po
funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt
Vodnik po funkcijskih tipkah
PRITISK(ENTER)
vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb.
――Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
NAVZDOL
Glejte dejanski izdelek.
Uporabite bližnjične tipke za dostop do predhodno shranjenih igralnih
načinov po meri.
Vodnik po funkcijskih tipkah
Tipka za nastavitev igre
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
――Tipke za nastavitev igre so spodaj desno na sprednji strani monitorja.
Če želite urediti in shraniti igralni način po meri, pojdite v meni Game →
Save Settings.
Lučka napajanja
Tipka za nastavitev igre
Return
10
Vodnik po funkcijskih tipkah
――Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po
funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.
NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni
element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega
elementa.
Ikone
Opis
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah
Menu
izbere
.
Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja.
Source
PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.
Izberite
, da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na
zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v
zgornjem levem kotu zaslona prikaže sporočilo.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah
izbere
.
Pritisnite, da omogočite ali onemogočite Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
•• System → Eco Saving Plus
Return
Power Off
Izbere
, kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na
zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.
――Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni.
11
Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko
uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.
Gumb JOG
Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR
Zamenjava vira
Prejšnji
Držite PRITISK(ENTER) 2 sekundi
Izklopljeno napajanje
Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.
Gumb JOG
Dejanje
NAVZGOR/NAVZDOL
Pomik možnosti
Izhod iz glavnega menija.
LEVO
Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti.
Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO
PRITISK(ENTER)
Pomik v naslednjo globino.
Vrednost se poveča na drsniku.
Pomik v naslednjo globino.
Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.
12
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness, Contrast
in Sharpness
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnosti Brightness, Contrast in Sharpness prilagodite s
premikanjem gumba JOG navzgor ali navzdol.
Contrast
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnost Volume prilagodite s premikanjem gumba JOG v levo ali
desno.
Volume
Sharpness
Brightness
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
50
Mute
100
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi slušalk ali
zvočnikov v izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan. Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite na
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Brightness
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
vsaj 20 % in jo nadzirajte s kontrolnikom za glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.
――Kaj je »Auto Mute«?
Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega signala, kar
je običajno povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.
――Če želite vklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume in z gumbom JOG središče
premaknite navzdol.
Če želite izklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume, nato pa povečajte ali
zmanjšajte možnost Volume.
13
Zadnja stran
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
-2° (±2°) - 92° (±2°)
15° v levo – 15° v desno (največ 30°, ±2°)
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
-2° (±2°) - 17° (±2°)
Vrata
Opis
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
Za povezavo z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok.
140 mm (0, +10 mm)
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Namenjeno serviserjem.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke.
•• Nastavite lahko višino in nagib monitorja.
•• Med nastavljanjem naklona ali višine držite na obeh straneh, da preprečite, da bi prekomerna sila
poškodovala izdelek.
•• Pri vrtenju in nastavljanju višine izdelka upoštevajte določeno stopnjo tolerance.
14
Sukanje zaslona monitorja
Pozor
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Monitor lahko sukate, kot je prikazano spodaj.
1
2
3
•• Zgrabite levo in desno stran monitorja ter prilagodite nagib.
90˚
4
5
6
――Zaslon prilagodite glede na smer puščice.
――Zaslon zasukajte v smeri urinega kazalca, dokler ta ne stoji točno pravokotno na namizje.
•• Okvir držite na obeh stranskih robovih in zavrtite monitor. (Pazite, da ne držite neposredno zaslona
LCD.)
•• Zaslon lahko zavrtite do 90° v smeri urnega kazalca, če gledate vanj.
――Vrtenje zaslona v nasprotni smeri urnega kazalca lahko poškoduje izdelek. Izdelek lahko poškoduje tudi
vrtenje zaslona, ko izdelek stoji pokonci ali ko ni v najvišjem položaju.
――Pri vrtenju monitorja možnost Arena Lighting nastavite na Off. Neposredna izpostavljenost oči močni svetlobi
( A ) na sprednjem spodnjem delu monitorja lahko povzroči okvaro vida.
15
Ključavnica proti kraji
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila
za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
•• Med premikanjem držite spodnji del
monitorja.
1
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4
Zaklenite napravo za zaklepanje.
•• Ko monitor premikate, ga zavrtite v pokončni
položaj ter ga držite zgoraj in spodaj.
•• Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da
ga držite samo za stojalo.
‒‒ Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
‒‒ Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
‒‒ Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
•• Bodite previdni, da si ne preščipnete prstov.
16
Namestitev
Sestavljanje podstavka stojala
1
Odprite škatlo z izdelkom. Pri odpiranju škatle
z ostrim predmetom bodite previdni, da ne
poškodujete izdelka.
2
Z eno roko pridržite spodnjo plast stiropora, z drugo
pa dvignite vrat stojala.
3
Vrat stojala zavrtite za 90° v nasprotni smeri
urnega kazalca in del za priključitev postavite na
rob škatle.
Roki potisnite v utora na vsaki strani zgornje plasti
stiropora, ki pokriva izdelek, in ga odstranite.
4
Podstavek stojala pritrdite na vrat, kot je prikazano
na sliki. Med vratom in podstavkom stojala ne sme
biti nobene odprtine.
5
Podstavek stojala pritrdite na vrat stojala in privijte
vijaka na podstavku, da ga čvrsto namestite.
6
Stojalo je zdaj popolnoma sestavljeno.
17
Odstranjevanje stojala (Za pritrditev STENSKEGA NOSILCA)
――Preden stojalo odstranite z monitorja, ga z navzdol obrnjenim zaslonom postavite na ravno in stabilno površino.
: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
1
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena
v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek,
kot je prikazano na sliki.
2
Namensko iglo za demontažo vstavite v zanki A
in B , nato pa iglo uporabite kot vzvod za dvig
SPODNJEGA DELA HRBTNEGA POKROVA.
3
SPODNJI DEL HRBTNEGA POKROVA odstranite v
smeri puščice.
4
Na hrbtni strani monitorja s prsti dvignite ZGORNJI
DEL HRBTNEGA POKROVA v smeri puščic, kot je
prikazano na sliki.
――Uporabite stiropor (zaščita), ki ste ga dobili z
monitorjem.
5
ZGORNJI DEL HRBTNEGA POKROVA odstranite v
smeri puščice.
6
Odvijte vijake na stojalu, kot je prikazano na sliki.
――Ti vijaki se uporabljajo tudi za namestitev
STENSKEGA NOSILCA. Pazite, da vijakov ne izgubite.
7
Dvignite stojalo in ga odstranite.
Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
18
Namestitev STENSKEGA NOSILCA
――Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
1
2
•• Opombe
‒‒ Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.
‒‒ Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko
razlikuje glede na specifikacije.
‒‒ Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.
‒‒ Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.
3
4
‒‒ Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti vsaj
10 cm od stene.
‒‒ Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.
‒‒ Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
Enota: mm
Ime modela
C24FG70FQ*
C27FG70FQ*
A Sem namestite STENSKI NOSILEC
B STENSKI NOSILEC
Luknje za vijake po standardu Običajni vijak
VESA v milimetrih
75 x 75
4 mm Φ, 0,7 navoj * 10 mm
dolžina
Količina
4 EA
――STENSKEGA NOSILCA ne nameščajte, ko je monitor vklopljen. To lahko povzroči električni udar in posledično
poškodbe.
Poravnajte točko B s točko A na monitorju, nato pa čvrsto privijte z vijaki, ki ste jih odstranili s stojala
(str. 18).
19
Namestitev stojala
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
1
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena
v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek,
kot je prikazano na sliki.
2
V smeri puščice pritrdite stojalo na hrbtno stran
monitorja.
3
Čvrsto privijte vijake na stojalu.
4
Na hrbtni strani monitorja poravnajte ZGORNJI
DEL HRBTNEGA POKROVA in ga v smeri puščice
potisnite v utor.
――Uporabite stiropor (zaščita), ki ste ga dobili z
monitorjem.
5
ZGORNJI DEL HRBTNEGA POKROVA potisnite v
smeri puščic.
6
Na hrbtni strani monitorja poravnajte SPODNJI
DEL HRBTNEGA POKROVA in ga v smeri puščice
potisnite v utor.
7
Ko je stojalo pritrjeno, izdelke postavite v pokončen
položaj.
Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
20
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Točke preverjanja pred priklopom
Priključitev in uporaba računalnika
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Priključitev s kablom HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Povezava s kablom HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Zvočna funkcija ni podprta, če je vhodna naprava priključena s kablom HDMI-DVI.
――Funkcija Interactive v meniju Arena Lighting ni podprta. Ta funkcija deluje v povezavi z zvočnim vhodom.
21
Povezava s kablom DP
Povezava napajanja (samo model C24FG70FQ*)
2
1
DP IN
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――Priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 1,5 m. Uporaba kabla, daljšega od 1,5 m, lahko vpliva na kakovost
slike.
3
Povezava slušalk
――Pri vklopu zvoka s kablom HDMI-HDMI ali DP uporabite slušalke.
――Funkcija Interactive v meniju Arena Lighting je na voljo. Ta funkcija deluje v povezavi z zvočnim vhodom.
4
1
Napajalni priključek povežite z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok.
2
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok priključite v vrata DC 19V na hrbtni strani monitorja.
3
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok priključite v električno vtičnico.
4
Pritisnite gumb JOG na hrbtni strani monitorja, da ga vklopite.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
22
Povezava napajanja (samo model C27FG70FQ*)
Urejanje priključenih kablov
Kable povežite z ustreznimi priključki.
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
I IN 1
DC 19V
1
2
I IN 2
DP IN
VICE
SER
HDM
HDM
Začnite na spodnjem delu držala in kable v smeri puščice
speljite skozi držalo, kot je prikazano na sliki.
2
3
1
Napajalni kabel priključite v napajalnik za izmenični/enosmerni tok. Nato napajalnik za izmenični/
enosmerni tok priključite v vrata DC 19V na hrbtni strani izdelka.
2
Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.
3
Pritisnite gumb JOG na hrbtni strani monitorja, da ga vklopite.
3
Povlecite kabel navzdol, da prilagodite dolžino.
4
1
Na enak način skrijte tudi druge kable.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
Pozor
Kabel, ki je pritrjen v držalo, se lahko pri obračanju loči ali poškoduje. V tem primeru najprej odstranite
kabel iz držala.
23
Pravilna postavitev monitorja
Namestitev gonilnikov
――Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
――Če želite namestiti najnovejšo različico gonilnika za izdelek, ga prenesite s spletnega mesta podjetja
Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne
ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
Pravilna drža pri uporabi monitorja:
――Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če monitor
•• Poravnajte hrbet.
izklopite in ga znova vklopite.
――Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
•• Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
――Če želite spremeniti hitrost osveževanja in ohraniti trenutno ločljivost, v meniju na zaslonu izberite možnost
•• Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
Game → Refresh Rate.
•• Držite komolce pod pravim kotom.
•• Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže od
srca.
24
Poglavje 04
Game
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Picture Mode
V načinu PC
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.
•• High-Brightness: Kar največje povečanje svetlosti zaslona.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• FPS: Povečanje svetlosti temnejših delov na zaslonu prvoosebnih iger (FPS). Ta način izboljša vidnost
nasprotnikov med prvoosebno igro (FPS).
12
Black Equalizer
•• Custom: Prilagoditev nastavitev zaslona.
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
•• RTS: Povečanje temperature barve in kontrastnega razmerja za izboljšavo vidnosti zaslona ter mini
zemljevida pri strateških igrah v realnem času (RTS).
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Picture Mode
Custom
Picture
Refresh Rate
120 Hz
OnScreen Display
Black Equalizer
12
System
Response Time
Standard
Information
FreeSync
Low Input Lag
Screen Size
Save Settings
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off
On
Wide
Game Setting 1
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• RPG: Ta način je optimiziran za 3D-grafiko in neposredno sporočanje na zaslonih iger igranja vlog
(RPG).
•• AOS: Povečanje kontrastnega razmerja za boljšo kakovost slike, optimizirano za zaslon pri
večigralskih spletnih igrah (AOS).
•• sRGB: Prilagoditev sistema barv na način sRGB. To je standardni način za ta monitor.
•• Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
V načinu AV
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima funkcija
Picture Mode štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so
prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko Custom,
ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.
•• Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
•• Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
•• Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost
oči.
•• Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
25
Refresh Rate
Response Time
Spremenite hitrost osveževanja zaslona. Pri višji hitrosti osveževanja je lažje gledati slike dalj časa.
Povečajte odzivno hitrost zaslona videa ali igre.
•• DisplayPort : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
Načina Faster in Fastest prikazujeta ostrejšo sliko brez zameglitev gibanja pri hitrejšem premikanju, saj
analizirata gibanje tekočih kristalov v zaslonu in nadzorujeta obnašanje lučk LED.
•• HDMI1, HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
――Ta meni ni na voljo, če je za FreeSync izbran način On. Funkcijo FreeSync nastavite na Off in spremenite
možnost Refresh Rate.
――Ko spremenite možnost Refresh Rate, lahko zaslon začne utripati, odvisno od grafične kartice računalnika.
――Funkcija je na voljo v računalniku z grafično kartico, ki lahko spreminja hitrost osveževanja.
V napravah z nespremenljivo hitrostjo osveževanja (denimo naprave AV) ni na voljo. Če je funkcija
――Pri načinih Faster in Fastest se svetlost zmanjša glede na obnašanje lučk LED v zaslonu. To preprečuje
zameglitev gibanja.
――Kadar ne predvajate videa ali igrate igre, uporabljajte način Standard.
――Ko je funkcija FreeSync nastavljena na možnost On, ne morete uporabljati načinov Faster in Fastest.
――V načinih Faster in Fastest funkcija Flicker Free ni na voljo, ne glede na upravljanje lučk LED.
uporabljena, lahko pride do napake zaslona.
Black Equalizer
Prilagodite svetlost temnejših delov.
Ko je vrednost bliže številki 0, temnejši deli zaslona postanejo svetlejši, kar omogoča lažje iskanje
nasprotnikov med igranjem igre. Za lažje iskanje nasprotnikov med igro nastavite nižjo vrednost.
Ko je vrednost bliže številki 20, temnejši deli zaslona postanejo še bolj temni in poveča se kontrast.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
26
FreeSync
Tehnologija FreeSync je rešitev, ki brez običajnih zamikov in zakasnitev odpravi t. i. »trganje slike« (screen
tearing).
Ta funkcija odpravi t. i. »trganje slike« (screen tearing) in zamike med igranjem iger. Izboljšajte igralno
izkušnjo.
Prikazane menijske možnosti funkcije FreeSync na monitorju se lahko razlikujejo, odvisno od modela
monitorja in združljivosti z grafično kartico AMD.
Menijska možnost 1
•• Off: Onemogočite FreeSync.
•• On: Vklopite funkcijo FreeSync grafične kartice AMD. Med igranjem nekaterih iger lahko občasno
pride do utripanja.
Med uporabo funkcije FreeSync uporabite optimalno ločljivost.
Navodila za nastavitev hitrosti osveževanja najdete v razdelku Vprašanja in odgovori → Kako spremenim
frekvenco?
――Funkcija FreeSync je omogočena samo v načinu HDMI1, HDMI2 ali DisplayPort.
Med uporabo funkcije FreeSync uporabljajte samo kabel HDMI/DisplayPort, ki ga je priložil proizvajalec.
Če med igranjem igre uporabljate funkcijo FreeSync, se lahko pojavi naslednje:
•• Zaslon lahko utripa, odvisno od vrste grafične kartice, nastavitev igre ali predvajanega videa.
Poskusite naslednje: Zmanjšajte vrednosti nastavitev igre, spremenite trenutni način FreeSync v
On ali obiščite spletno mesto podjetja AMD, da preverite različico gonilnika grafične kartice in ga
posodobite z najnovejšo.
•• Med uporabo funkcije FreeSync lahko zaslon utripa zaradi različnih izhodnih frekvenc grafične kartice.
•• Hitrost odzivanja lahko med igranjem niha, odvisno od ločljivosti. Višja ločljivost običajno upočasni
hitrost odzivanja.
•• Kakovost zvoka monitorja se lahko poslabša.
――Če med uporabo funkcije naletite na kakršne koli težave, pokličite center za podporo Samsung.
――Če ločljivost monitorja spremenite, ko je funkcija nastavljena na možnost On, lahko zaslon zaradi grafične
kartice občasno postane prazen. Funkcijo FreeSync nastavite na Off in spremenite ločljivost.
――Funkcija ni na voljo v napravah, ki nimajo grafične kartice AMD (denimo naprave AV). Če je funkcija
uporabljena, lahko pride do napake zaslona.
Menijska možnost 2
•• Off: Onemogočite FreeSync.
•• Standard Engine: Omogočite osnovne možnosti funkcije FreeSync za grafično kartico AMD.
•• Ultimate Engine: Omogočite funkcijo FreeSync z višjo hitrostjo sličic v sekundi. V tem načinu je
zmanjšano t. i. »trganje slike« (neobičajna sinhronizacija med zaslonom in vsebino). Opomba: Med
igranjem igre lahko zaslon utripa.
Med uporabo funkcije FreeSync uporabite optimalno ločljivost.
Navodila za nastavitev hitrosti osveževanja najdete v razdelku Vprašanja in odgovori → Kako spremenim
frekvenco?
――Funkcija FreeSync je omogočena samo v načinu HDMI1, HDMI2 ali DisplayPort.
Med uporabo funkcije FreeSync uporabljajte samo kabel HDMI/DisplayPort, ki ga je priložil proizvajalec.
Če med igranjem igre uporabljate funkcijo FreeSync, se lahko pojavi naslednje:
•• Zaslon lahko utripa, odvisno od vrste grafične kartice, nastavitev igre ali predvajanega videa.
Poskusite naslednje: Zmanjšajte vrednosti nastavitev igre, spremenite trenutni način FreeSync v
Standard Engine ali obiščite spletno mesto podjetja AMD, da preverite različico gonilnika grafične
kartice in ga posodobite z najnovejšo.
•• Med uporabo funkcije FreeSync lahko zaslon utripa zaradi različnih izhodnih frekvenc grafične
kartice.
•• Hitrost odzivanja lahko med igranjem niha, odvisno od ločljivosti. Višja ločljivost običajno upočasni
hitrost odzivanja.
•• Kakovost zvoka monitorja se lahko poslabša.
――Če med uporabo funkcije naletite na kakršne koli težave, pokličite center za podporo Samsung.
――Če ločljivost spremenite, ko je nastavitev FreeSync nastavljena na Standard Engine ali Ultimate Engine, se
lahko občasno pojavi trganje zaslona. Funkcijo FreeSync nastavite na Off in spremenite ločljivost.
――Funkcija ni na voljo v napravah, ki nimajo grafične kartice AMD (denimo naprave AV). Če je funkcija
uporabljena, lahko pride do napake zaslona.
Kako omogočite funkcijo FreeSync?
Kako omogočite funkcijo FreeSync?
1
V meniju na zaslonu nastavite funkcijo FreeSync na možnost Standard Engine ali Ultimate Engine.
1
V meniju na zaslonu monitorja funkcijo FreeSync nastavite na možnost On.
2
Omogočite funkcijo FreeSync v meniju AMD Radeon Settings:
2
Omogočite funkcijo FreeSync v meniju AMD Radeon Settings:
Klik z desno miškino tipko → AMD Radeon Settings → Display
Klik z desno miškino tipko → AMD Radeon Settings → Display
Funkcija »AMD FreeSync« mora biti nastavljena na možnost »Vklopljeno«. Preklopite na možnost
»Vklopljeno«, če še ni omogočena.
Funkcija »AMD FreeSync« mora biti nastavljena na možnost »Vklopljeno«. Preklopite na možnost
»Vklopljeno«, če še ni omogočena.
27
Low Input Lag
Skrajšajte čas obdelave videa, da bo zakasnitev pri vnosu kar najkrajša, kar omogoča hitre reakcije.
――Priporočamo, da hitrost osveževanja grafične kartice nastavite na možnost 100 Hz, 120 Hz ali 144 Hz. Pri
hitrosti 60 Hz funkcija ni na voljo.
――Ta funkcija ni na voljo, če se hitrost iskanja v računalniku razlikuje od nastavitev v meniju Refresh Rate.
Screen Size
Izberite najboljšo velikost zaslona ter razmerje med širino in višino.
V načinu PC
•• Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
•• Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
•• 17" (4:3): Pri 17-palčnih zaslonih uporabite razmerje 4 : 3. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo
prikazane.
Na seznamu Grafične kartice so navedeni modeli, ki podpirajo funkcijo
FreeSync
Funkcijo FreeSync je mogoče uporabljati samo z določenimi modeli grafičnih kartic AMD. Podprte
grafične kartice najdete na tem seznamu:
Namestiti morate najnovejše uradne grafične gonilnike podjetja AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync.
――Če si želite ogledati še druge modele grafičnih kartic AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync, obiščite uradno
spletno mesto podjetja AMD.
――Če uporabljate grafično kartico drugega proizvajalca, izberite možnost FreeSync Off.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX480
•• 19" (4:3): Pri 19-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 4 : 3. Slike z drugačnim razmerjem ne
bodo prikazane.
•• 19" Wide (16:10): Pri 19-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16 : 10. Slike z drugačnim
razmerjem ne bodo prikazane.
•• 21.5" Wide (16:9): Pri 21,5-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16 : 9. Slike z drugačnim
razmerjem ne bodo prikazane.
•• 22" Wide (16:10): Pri 22-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16 : 10. Slike z drugačnim
razmerjem ne bodo prikazane.
•• 23" Wide (16:9): Pri 23-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16 : 9. Slike z drugačnim
razmerjem ne bodo prikazane.
28
V načinu AV
•• 4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
•• 16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.
•• Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
•• 17" (4:3): Pri 17-palčnih zaslonih uporabite razmerje 4 : 3. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo
prikazane.
•• 19" (4:3): Pri 19-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 4 : 3. Slike z drugačnim razmerjem ne
bodo prikazane.
•• 19" Wide (16:10): Pri 19-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16 : 10. Slike z drugačnim
razmerjem ne bodo prikazane.
•• 21.5" Wide (16:9): Pri 21,5-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16 : 9. Slike z drugačnim
razmerjem ne bodo prikazane.
Save Settings
Shranite do tri igralne načine po meri, ki ustrezajo vašim željam. Pritisnite bližnjično tipko za igralni način
na spodnjem delu monitorja za neposreden dostop do priljubljenega igralnega načina po meri.
――Če uredite in shranite igralni način po meri, bodo prejšnje nastavitve izbrisane. Pri urejanju načina bodite
previdni.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
Tipka za nastavitev igre
Nastavitev si lahko hitro ogledate z bližnjično tipko na dnu, brez uporabe menija na zaslonu. Neposredno
lahko vidite nastavitve za tri različne načine.
•• 22" Wide (16:10): Pri 22-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16 : 10. Slike z drugačnim
razmerjem ne bodo prikazane.
•• 23" Wide (16:9): Pri 23-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16 : 9. Slike z drugačnim
razmerjem ne bodo prikazane.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/AV Mode
nastavljena na AV.
(DisplayPort/HDMI1/HDMI2: ta možnost je na voljo samo, če je tehnologija FreeSync onemogočena)
29
Poglavje 05
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Picture Mode
V načinu PC
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.
•• High-Brightness: Kar največje povečanje svetlosti zaslona.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• FPS: Povečanje svetlosti temnejših delov na zaslonu prvoosebnih iger (FPS). Ta način izboljša vidnost
nasprotnikov med prvoosebno igro (FPS).
12
Black Equalizer
•• Custom: Prilagoditev nastavitev zaslona.
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
FreeSync
•• RTS: Povečanje temperature barve in kontrastnega razmerja za izboljšavo vidnosti zaslona ter mini
zemljevida pri strateških igrah v realnem času (RTS).
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Custom
Game
Picture Mode
Picture
Brightness
OnScreen Display
Contrast
75
System
Sharpness
60
Information
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Screen Adjustment
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
100
Low
Off
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• RPG: Ta način je optimiziran za 3D-grafiko in neposredno sporočanje na zaslonih iger igranja vlog
(RPG).
•• AOS: Povečanje kontrastnega razmerja za boljšo kakovost slike, optimizirano za zaslon pri
večigralskih spletnih igrah (AOS).
•• sRGB: Prilagoditev sistema barv na način sRGB. To je standardni način za ta monitor.
•• Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
V načinu AV
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima funkcija
Picture Mode štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so
prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko Custom,
ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.
•• Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
•• Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
•• Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost
oči.
•• Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
30
Brightness
Color
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Prilagodite barve na zaslonu.
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
•• Red: Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• Green: Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.
•• Blue: Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
•• Color Tone: Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu.
‒‒ Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.
‒‒ Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.
Sharpness
‒‒ Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.
‒‒ Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.
‒‒ Custom: Prilagodite barvni odtenek.
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.
――Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV, lahko za
možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali Custom).
•• Gamma: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
31
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level.
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre svetlobe z vrednostjo približno
400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna za sprostitev oči. Raven modre
svetlobe je nižja od privzete vrednosti.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI1, HDMI2.
•• Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
•• Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
――Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
――Funkcija HDMI Black Level je vklopljena samo pri določeni ločljivosti AV, denimo 720P in 1080P.
Screen Adjustment
――Ta možnost je na voljo samo, če je PC/AV Mode nastavljen na AV.
――Ta meni je na voljo le, če je za Screen Size izbrano Screen Fit v načinu AV.
Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite
Screen Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
Konfiguracija H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
32
Poglavje 06
Prilagajanje nastavitev za OSD (prikaz na zaslonu)
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Language
Display Time
Za nastavitev jezika menija.
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
――Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Language
Picture
Display Time
English
Set the menu language.
20 sec
OnScreen Display
System
Information
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
33
Poglavje 07
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Arena Lighting
•• Off: izklopite funkcijo Arena Lighting.
•• Blinking: Lučke LED delujejo v stalnem intervalu.
•• Interactive: Samodejno spreminjanje svetlosti lučk LED glede na zvok iz računalnika.
Konfiguracija delovanja lučk LED, nameščenih pod zaslonom.
――Z zaznavanjem intenzivnosti zvočnega signala, ki ga sprejema monitor, ta način spreminja stopnjo
osvetlitve. Nižja glasnost zvoka v računalniku zmanjša stopnjo osvetlitve. Povečajte glasnost zvoka, da
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
izboljšate učinek osvetlitve funkcije Arena Lighting in izboljšate igralno izkušnjo.
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Arena Lighting
Off
Configure how the LED lighting
Picture
Volume
50
placed under the screen works.
OnScreen Display
Eco Saving Plus
Off
System
Off Timer
Information
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
34
Volume
PC/AV Mode
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Volume.
Možnost PC/AV Mode nastavite na AV. Slika bo povečana.
Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.
Eco Saving Plus
Funkcija Eco Saving Plus zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča
monitorja.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".
•• Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".
――Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
――Če je monitor v načinu HDMI1, HDMI2, DisplayPort in na zaslonu vidite napis Check Signal Cable ali pa se
vklopi način varčevanja z energijo, pritisnite gumb JOG, da se prikaže zaslon s funkcijskimi tipkami, nato pa
izberite ikono
. Izberete lahko PC ali AV.
•• Off: izklopite funkcijo Eco Saving Plus.
•• Auto: Poraba energije se bo samodejno zmanjšala za približno 10 % glede na trenutno nastavitev.
(Zmanjšanje porabe energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
•• Low: Poraba energije se bo zmanjšala za 25% glede na privzeto nastavitev.
•• High: Poraba energije se bo zmanjšala za 50% glede na privzeto nastavitev.
DisplayPort Ver.
Izberite različico vrat Displayport. Displayport 1.1 podpira visoko bitno hitrost 1, različica 1.2 pa visoko
bitno hitrost 2.
――Nepravilne nastavitve lahko povzročijo prazen zaslon. Če pride do tega, preverite tehnične podatke naprave.
Off Timer
――Če je monitor (ko je nastavljen na možnost HDMI1, HDMI2 ali DisplayPort) v načinu varčevanja z energijo ali
prikazuje sporočilo Check Signal Cable oziroma če se vklopi način varčevanja z energijo, pritisnite gumb JOG,
da se prikaže zaslon s funkcijskimi gumbi, nato pa izberite gumb
lahko 1.1 ali 1.2.
, da se na zaslonu prikaže meni. Izberete
Off Timer: Vklopite način Off Timer.
Turn Off After: Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil
po preteku določenega časa.
――Ta možnost je na voljo samo, če je Off Timer nastavljen na On.
――Za izdelke za trg v nekaterih regijah je Off Timer nastavljen tako, da se samodejno aktivira 4 ure po vklopu
izdelka. To se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če ne želite uporabljati časovnika,
odprite
→ System in za funkcijo Off Timer izberite Off.
35
Source Detection
Information
Izberite možnost Auto ali Manual kot način prepoznavanja vhodnega signala.
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
Key Repeat Time
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove le enkrat, ko
pritisnete gumb.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
On
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Information
Game
Picture
OnScreen Display
Power LED On
Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu
izdelka.
•• Working: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
System
Information
HDMI1
Exit
****x****
** kHz ** Hz
•• Stand-by: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
――Nastavitve Game Setting 1, Game Setting 2 in Game Setting 3, shranjene v meniju Save Settings, se ne bodo
spremenile.
36
Poglavje 08
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Vsaj 32 MB pomnilnika
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega
diska
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Možnost Easy Setting Box omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Če želite namestiti najnovejšo različico programa Easy Setting Box, ga prenesite s spletnega mesta
podjetja Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
Strojna oprema
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
――Ikona programa Easy Setting Box se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij
izdelka.
――Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi
Na namestitev programa Easy Setting Box lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
37
Poglavje 09
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
――Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če
težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izključite kabel iz monitorja.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona
prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
――Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
Težave v zvezi z zaslonom
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje Tabela standardnih signalov), se za kratek čas
prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
――Prikazana ločljivost se lahko razlikuje, odvisno od nastavitev računalniškega sistema in kablov.
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
38
Prikaže se Not Optimum Mode.
Težave z zvokom
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja,
pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (str.42).
Ni zvoka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite glasnost.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Glasnost je prenizka.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite glasnost.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Zaslon je nestabilen in migeta. Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov
standardnega signala (str.42) v tem priročniku in z menijem Information izdelka.
Zvoka ni mogoče slišati, če je kabel HDMI-DVI uporabljen za povezavo z vhodno napravo.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Z napravo se povežite s kablom HDMI ali DP.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Besedilo je zamegljeno.
Če uporabljate operacijski sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ali Windows
10): Pojdite na Nadzorno ploščo → Pisave → Prilagajanje besedila ClearType in spremenite Vklopi
tehnologijo ClearType.
Slika predvajanega videa je nejasna.
Predvajanje velikih video datotek z visoko ločljivostjo lahko povzroči nejasno sliko. Do tega lahko pride,
ker video predvajalnik ni optimiziran za delovanje z računalnikom.
Poskusite datoteko predvajati v drugem video predvajalniku.
39
Vprašanja in odgovori
――Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
Kako spremenim frekvenco?
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v
polju Hitrost osveževanja.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona → Lastnosti grafične kartice → Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v razdelku Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Pomaknite se na: Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Prilagajanje → Zaklenjeni zaslon → Nastavitve časa za izklop zaslona → Poraba energije in spanje ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
40
Poglavje 10
Specifikacije
Splošno
Ime modela
C24FG70FQ*
C27FG70FQ*
Velikost
Razred 24 (23,5 palca / 59,8 cm)
Območje prikaza
521,3952 mm (V) x 293,2848 mm (N) 597,888 mm (V) x 336,312 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,27156 mm (V) x 0,27156 mm (N)
Najhitrejša točkovna ura
HDMI: 297 MHz
Razred 27 (27,0 palca / 68,6 cm)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (N)
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja.
Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
Display Port: 346,5 MHz
Napajanje
――Plug and Play
AC 100–240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Priključki za signale
HDMI, DisplayPort
Obratovalni pogoji
Delovanje
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Naprava je digitalni aparat razreda B.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
Temperatura: 10 ℃–40 °C (50 °F–104 °F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 °C–45 °C (-4 °F–113 °F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
41
Tabela standardnih signalov
Sinhronizacija
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
30–168 kHz
Navpična frekvenca
48–144 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 120 Hz (HDMI)
1920 x 1080 @ 144 Hz (Display Port)
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 120 Hz (HDMI)
1920 x 1080 @ 144 Hz (Display Port)
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen,
indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
42
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CVT, 1920 x 1080 RB
166,587
143,981
346,500
+/-
――Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.
――Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako,
da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
43
Poglavje 11
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
•• Zunanji udarec ali padec.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
Drugo
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo,
da najprej preberete Uporabniški priročnik.
44
Download PDF

advertising