Navodila
za uporabo
SLV V teh navodilih za uporabo so opisani podrobni
napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno preberite ta
navodila za uporabo.
Podatki o avtorskih pravicah
• Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki
družbe Microsoft Corporation.
• Mac in Apple App Store sta registrirani blagovni znamki družbe Apple
Corporation.
• Google Play Store je registrirana blagovna znamka družbe Google, Inc.
• Adobe, logotip Adobe, Photoshop in Lightroom so bodisi registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Adobe Systems
Incorporated v Združenih državah in/ali drugih državah.
• Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij
fotoaparata.
• Ponovna uporaba ali distribucija katerega koli dela tega priročnika brez
predhodne odobritve ni dovoljena.
• Priporočamo, da fotoaparat uporabljate v državi nakupa.
• Fotoaparat uporabljajte odgovorno in upoštevajte vse zakone in
predpise v zvezi z uporabo.
• microSD™, microSDHC™ in microSDXC™ so registrirane blagovne
znamke združenja SD Association.
• HDMI, logotip HDMI in izraz »High Definition
Multimedia Interface« so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC.
PlanetFirst predstavlja zavezanost podjetja Samsung
Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti
s poslovnimi in upravnimi dejanji, ki sledijo okoljevarstvenim
smernicam.
• Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Blagovne znamke in imena v tem priročniku so v lasti njihovih lastnikov.
1
Zdravstvene in varnostne informacije
Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje
fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.
Opozorilo—primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali
druge
Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.
Fotoaparat lahko poškoujete in se tako izpostavite tveganju električnega
udara.
Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini
vnetljivih ali eksplozivnih plinov ter tekočin.
Lahko pride do požara ali elektrošoka.
Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat. Prav tako
ne smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.
Preprečite poškodbe vida oseb.
Bliskavice ne uporabljate blizu (manj kot 1 m/3 čevlja) ljudi in živali. Če
uporabite bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete vid.
Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.
Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če
pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih
poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične
poškodbe.
Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni
svetlobi ali visokim temperaturam.
Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko
povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.
Fotoaparata ali polnilca ne pokrivajte z odejami ali oblačili.
Posledica tega je lahko tudi požar ali elektrošok.
Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat ali
povzroči požar.
Ne uporabljajte fotoaparata z vlažnimi rokami.
Med nevihto ne uporabljajte napajalnega kabla oz. polnilca.
V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.
V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.
2
Zdravstvene in varnostne informacije
Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj
izklopite vse vire energije, kot je baterija ali polnilec, in se nato
obrnite na Samsungov servisni center.
Upoštevajte kakršna koli pravila, ki omejujejo uporabo
fotoaparata v določenem območju.
• Preprečite motenje drugih elektronskih naprav.
Previdno—primeri, v katerih lahko poškodujete
fotoaparat ali drugo opremo
Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite
baterije.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in
povzročijo resne okvare fotoaparata.
• V letalu fotoaparat izklopite. Vaš fotoaparat lahko povzroči motenje
opreme v letalu. Upoštevajte vsa pravila letalske družbe in ko vas osebje
letalske družbe prosi, izklopite fotoaparat.
• Izklopite fotoaparat v bližini medicinske opreme. Vaš fotoaparat lahko
povzroči motenje medicinske opreme v bolnicah ali zdravstvenih
ustanovah. Upoštevajte vsa pravila, objavljena opozorila in smernice
zdravstvenega osebja.
Preprečite motenje srčnih spodbujevalnikov.
Po priporočilih proizvajalca in raziskovalnih skupin ta fotoaparat držite
proč od katerih koli srčnih spodbujevalnikov, da s tem preprečite možne
motenje. Če sumite, da vaš fotoaparat moti srčni spodbujevalnik ali drugo
zdravstveno napravo, nemudoma izklopite fotoaparat in se obrnite na
proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.
Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki
jih je priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali
pregreti.
Nepooblaščene, poškodovane ali pregrete baterije lahko povzročijo požar
ali telesno poškodbo.
Uporabljajte le baterije, polnilce, kable in dodatke, ki jih je
odobril Samsung.
• Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov
lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo
telesne poškodbe.
• Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki
jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali
pripomočkov.
Baterijo uporabljajte le v skladu z navodili.
Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar ali elektrošok.
3
Zdravstvene in varnostne informacije
Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.
Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.
Pri uporabi polnilca, izklopite fotoaparat preden odklopite
polnilec z vira električne energije.
V nasprotnem primeru lahko povzročite požar ali elektrošok.
Odklopite polnilec iz stenske vtičnice, ko ga ne uporabljate.
V nasprotnem primeru lahko povzročite požar ali elektrošok.
Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega
napajalnega kabla ali vtiča oz. razmajane vtičnice.
Posledica tega je lahko tudi požar ali elektrošok.
Ne dovolite, da polnilec pride v stik s sponkama +/- na bateriji.
Posledica tega je lahko tudi požar ali elektrošok.
Pazite, da vam fotoaparat ne pade po tleh oz. ne izpostavljajte
ga močnim udarcem.
S tem lahko poškodujete zaslon oz. zunanje ali notranje komponente.
Kadar povezujete kable ter vstavljate baterije in pomnilniške
kartice, bodite zelo previdni.
Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable ali
neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete
vrata, priključke in dodatke.
Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.
Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.
Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali pomnilniške
kartice.
To lahko povzroči elektrošok, okvaro fotoaparata ali požar.
Fotoaparata ne postavljajte zraven ali v bližino magnetnih
polij.
V nasprotnem primeru lahko poškodujejo fotoaparat.
Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon poškodovan.
Če se steklo ali akrilni deli zlomijo, obiščite servisni center Samsung, kjer
vam bodo popravili fotoaparat.
4
Zdravstvene in varnostne informacije
Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.
Preprečite motenje drugih elektronskih naprav.
Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica
okvare fotoaparata ali nepravilne uporabe.
Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren
za izgubo podatkov.
Vaš fotoaparat oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, ki lahko povzročijo
motenje nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot
so srčni spodbujevalniki, slušni aparati, zdravstvene naprave in druge
elektronske naprave doma ali v vozilu. Obrnite se na proizvajalca vaše
elektronske naprave, če želite odpraviti kakršne koli zaznane motnje.
Če želite preprečiti nezaželene motenje, uporabljajte samo naprave in
dodatno opremo, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Fotoaparat uporabljate v običajnem položaju.
En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat.
To lahko razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
Če se fotoaparat pregreva, odstranite baterijo in počakajte, da
se ohladi.
• Če fotoaparat uporabljate dlje časa, se lahko baterija pregreje, s tem pa
se poviša tudi notranja temperatura fotoaparata. Če fotoaparat preneha
delovati, odstranite baterijo in počakajte, da se ohladi.
• Visoka notranja temperatura lahko na fotografijah povzroči šum. To je
običajno in ne vpliva na splošno delovanje vašega fotoaparata.
Ne dotikajte se vgrajene antene v fotoaparatu.
Prenos podatkov in vaše odgovornosti
• Podatki, ki jih prenašate preko omrežja WLAN, so lahko vidni drugim,
zato se izogibajte pošiljanju občutljivih podatkov v javnih prostorih ali
preko odprtih omrežij.
• Proizvajalec fotoaparata ni odgovoren za kakršne koli prenose podatkov,
ki kršijo avtorske pravice, blagovne znamke, zakone o intelektualni
lastnini ali javnih odlokov spodobnosti.
5
Oznake, uporabljene v teh navodilih
Ikone, uporabljene v teh navodilih
Ikona
Funkcija
Oznaka
Pametno in samodejno
t
Varnostna opozorila in ukrepi
Program
P
Prednost zaslonke
A
Prednost sprožilca
S
Ročno
M
Po meri 1
T
Po meri 2
U
Prednost objektiva
i
Pametno
s
Brezžično omrežje
B
]
Gumbi fotoaparata. Na primer, [Sprožilec] predstavlja
gumb sprožilca.
(
)
Številka strani, na kateri so sorodne informacije
*
Način
Dodatne informacije
[
ĺ
Prikaz načinov
Vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati
za opravljen korak; na primer: izberite b ĺ Quality
(Kakovost) (predstavlja izbiro b, ter nato Quality
(Kakovost)).
Opomba
6
Vsebina
Nasveti
Poglavje 1
Pojmi fotografiranja
Moj fotoaparat
Položaji fotografiranja................................................................................ 13
Uvod............................................................................................................... 29
Vsebina paketa ........................................................................................................... 29
Deli fotoaparata........................................................................................... 30
Držanje fotoaparata v roki ......................................................................................... 13
Fotografiranje stoje ...................................................................................................... 13
Fotografiranje v počepu ............................................................................................. 14
Uporaba zaslona ........................................................................................................... 14
Ozkokotni posnetek..................................................................................................... 15
Visokokotni posnetek.................................................................................................. 15
Zaslonka ........................................................................................................ 16
Vrednost zaslonke in globina polja ........................................................................ 17
Čas osvetlitve ............................................................................................... 18
Občutljivost ISO ........................................................................................... 19
Kako nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in občutljivost
ISO upravljajo osvetlitev............................................................................ 20
Korelacija med goriščno razdaljo, kotom in perspektivo ................... 21
Globina polja ................................................................................................ 22
Katera funkcija nadzoruje učinke neizostritve? ................................................. 22
Predogled DOF .............................................................................................................. 24
Kompozicija .................................................................................................. 24
Pravilo tretjin .................................................................................................................. 24
Fotografije z dvema motivoma................................................................................ 25
Bliskavica ...................................................................................................... 26
Vodilna številka bliskavice ......................................................................................... 26
Fotografiranje z odbijanjem svetlobe ................................................................... 27
Prilagoditev kota iskala in dioptrije....................................................................... 33
Uporaba gumba DIRECT LINK ................................................................................. 33
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico ................................................ 34
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice................................................ 34
Uporaba vmesnika za pomnilniško kartico ......................................................... 34
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata.................................................. 35
Polnjenje baterije ...................................................................................................... 35
Vklop fotoaparat ........................................................................................................ 35
Opravljanje začetne nastavitve................................................................ 36
Izbiranje funkcij (možnosti) ...................................................................... 38
Izbiranje z gumbi ....................................................................................................... 38
Izbiranje z dotikom ................................................................................................... 38
Uporaba m ........................................................................................................ 39
Primer: nastavitev velikosti fotografije v načinu P .......................................... 39
Uporaba pametne plošče....................................................................................... 40
Primer: nastavite vrednost zaslonke v načinu P .............................................. 40
Uporaba iFn ................................................................................................................. 41
Uporaba standardne funkcije iFn .......................................................................... 42
Uporaba funkcije iFn plus ......................................................................................... 44
7
Vsebina
Ikone na zaslonu ......................................................................................... 45
V načinu za fotografiranje ...................................................................................... 45
Zajemanje fotografij ................................................................................................... 45
Snemanje videoposnetkov ...................................................................................... 46
Več o merilniku nivoja ................................................................................................ 46
V načinu za predvajanje .......................................................................................... 47
Ogled fotografij ............................................................................................................ 47
Predvajanje videoposnetkov ................................................................................... 47
Spreminjanje prikazanih podatkov .................................................................... 48
Ogled obvestilne plošče ......................................................................................... 48
Objektivi........................................................................................................ 49
Deli objektiva .............................................................................................................. 49
Zaklepanje ali odklepanje objektiva ..................................................................... 50
Oznake objektiva ....................................................................................................... 52
Dodatna oprema ......................................................................................... 53
Postavitev zunanje bliskavice ............................................................................... 53
Priključitev zunanje bliskavice ................................................................................ 54
Načini za fotografiranje ............................................................................. 55
t Način pametno in samodejno .............................................................. 55
P Način Program ....................................................................................................... 57
Premik programa ......................................................................................................... 58
Najkrajši čas osvetlitve ............................................................................................... 58
A Način s prednostjo zaslonke ............................................................................ 59
S Način s prednostjo zaklopa............................................................................... 60
M Ročni način ............................................................................................................ 61
Uporaba načina sličic ................................................................................................. 61
Uporaba funkcije Bulb (Žarnica)............................................................................. 62
T U Način po meri ............................................................................................... 63
Shranjevanje načinov po meri ................................................................................ 63
Izbira načinov po meri ............................................................................................... 63
Izbris načinov po meri................................................................................................ 64
i Način s prednostjo objektiva ......................................................................... 64
s Pametni način ..................................................................................................... 66
Uporaba načina najboljšega obraza ..................................................................... 68
Zajemanje panoramskih fotografij ........................................................................ 69
Uporaba načina pametnega posnetka skoka.................................................... 71
Snemanje videoposnetka ...................................................................................... 72
Način 3D ....................................................................................................................... 73
Razpoložljive možnosti načina za fotografiranje ........................................... 75
Poglavje 2
Funkcije fotografiranja
Velikost in ločljivost .................................................................................... 77
Velikost fotografije .................................................................................................... 77
Kakovost ....................................................................................................................... 78
Občutljivost ISO ........................................................................................... 79
Barva OLED ................................................................................................... 80
Ravnovesje beline ....................................................................................... 81
Prilagajanje prednastavljenih možnosti za ravnovesje beline .................... 82
Čarovnik za slike (slogi fotografij)............................................................ 83
Način AF ........................................................................................................ 84
Posamezni AF ............................................................................................................. 85
Neprekinjeni AF ......................................................................................................... 85
Ročna izostritev.......................................................................................................... 86
8
Vsebina
Območje AF .................................................................................................. 87
Izbirni AF....................................................................................................................... 87
Večpodročni AF.......................................................................................................... 88
AF za zaznavanje obrazov ...................................................................................... 88
Avtoportret AF ........................................................................................................... 89
AF na dotik.................................................................................................... 90
AF na dotik................................................................................................................... 90
Točkovni AF ................................................................................................................. 90
AF sledenje .................................................................................................................. 90
Posnetek z enim dotikom....................................................................................... 91
Pomožna funkcija za izostritev................................................................. 92
Pomožna funkcija ročne izostritve ...................................................................... 92
Vrh izostritve ............................................................................................................... 93
DMF (Neposredna ročna izostritev) ................................................................... 93
Bliskavica .................................................................................................... 101
Zmanjševanje učinka rdečih oči ....................................................................... 102
Uporaba vgrajene bliskavice .............................................................................. 102
Prilagajanje jakosti bliskavice ............................................................................ 103
Nastavitve bliskavice ............................................................................................. 104
Nastavitev zunanje bliskavice ............................................................................... 104
Nastavitev brezžične sinhronizacije za vgrajene ali
zunanje bliskavice ......................................................................................................105
Merjenje ...................................................................................................... 106
Večpodročno............................................................................................................ 106
Sredinsko uravnoteženo ...................................................................................... 107
Točkovno ................................................................................................................... 107
Merjenje vrednosti osvetlitve območja izostritve ....................................... 108
Dinamični razpon ...................................................................................... 109
Nastavitev odzivnosti DMF ...................................................................................... 93
Pametni filter.............................................................................................. 110
Optična stabilizacija slike (OIS) ................................................................ 94
Kompozicija osvetlitve ............................................................................. 111
Pogon (način za fotografiranje)................................................................ 95
Enojno ........................................................................................................................... 96
Neprekinjeno .............................................................................................................. 96
Zaporedno ................................................................................................................... 97
Samosprožilec ............................................................................................................ 97
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AE Bracket) .......................................... 98
Kadriranje z nastavitvijo beline (WB Bracket) ................................................. 98
Kadriranje s čarovnikom za slike (P Wiz Bracket) ........................................... 99
Kadriranje globine ................................................................................................... 99
Nastavitve kadriranja ............................................................................................... 99
Intervalni zajem ......................................................................................... 100
Ogled vodnika za prekomerno izpostavljenost.............................................. 111
Zaklep osvetlitve/izostritve .................................................................... 112
Ločitev osvetlitve/izostritve.................................................................... 113
Funkcije videoposnetkov ........................................................................ 114
Velikost videoposnetka ........................................................................................ 114
Kakovost videoposnetka ..................................................................................... 114
Večpodročno gibanje ........................................................................................... 115
DIS (proti tresljajem) ............................................................................................. 115
Možnost bledenja .................................................................................................. 116
Zvok............................................................................................................................. 116
Odstranjevanje vetra............................................................................................. 116
Glasnost mikrofona ............................................................................................... 117
9
Vsebina
Poglavje 3
Predvajanje/urejanje
Iskanje in upravljanje datotek ................................................................ 119
Ogled fotografij....................................................................................................... 119
Ogled sličic ............................................................................................................... 119
Ogled datotek glede na kategorijo ................................................................. 120
Ogled datotek v obliki mape ............................................................................. 121
Zaščita datotek ........................................................................................................ 122
Zakleni/odkleni vse datoteke ................................................................................ 122
Brisanje datotek ...................................................................................................... 123
Brisanje datoteke ....................................................................................................... 123
Brisanje več datotek.................................................................................................. 123
Brisanje vseh datotek ............................................................................................... 123
Ogled fotografij ......................................................................................... 124
Povečanje fotografije ............................................................................................ 124
Ogled diaprojekcije ............................................................................................... 124
Ogled vodnika za prekomerno izpostavljenost .......................................... 125
Ogled intervalnega posnetka ............................................................................ 125
Samodejni zasuk..................................................................................................... 125
Predvajanje video posnetkov ................................................................. 126
Iskanje nazaj ali naprej ......................................................................................... 126
Prilagoditev svetlosti videoposnetka.............................................................. 127
Prilagoditev glasnosti videoposnetka ............................................................ 127
Prirezovanje videa med predvajanjem........................................................... 128
Zajemanje slike med predvajanjem ................................................................ 128
Urejanje fotografij ..................................................................................... 129
Obrezovanje fotografije ....................................................................................... 129
Zasuk fotografije..................................................................................................... 130
Spreminjanje velikosti fotografij....................................................................... 130
Prilagoditev vaših fotografij ............................................................................... 131
Retuširanje obrazov............................................................................................... 132
Uporabi učinke pametnega filtra ..................................................................... 133
Poglavje 4
Brezžično omrežje
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija
omrežnih nastavitev ................................................................................. 135
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN ................................................... 135
Nastavitev možnosti omrežja ................................................................................ 136
Ročna nastavitev naslova IP ................................................................................... 136
Uporaba prijavnega brskalnika ......................................................................... 137
Namigi za omrežno povezavo ........................................................................... 138
Vnos besedila ........................................................................................................... 139
Uporaba funkcije NFC (Tag & Go) .......................................................... 140
Uporaba funkcije NFC v načinu za fotografiranje ....................................... 140
Uporaba funkcije NFC v načinu za predvajanje (Photo Beam) .............. 140
Uporaba funkcije NFC v načinu Wi-Fi .............................................................. 140
10
Vsebina
Samodejno shranjevanj datotek na pametni telefon........................ 141
Poglavje 5
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na pametni telefon .......... 143
Meni nastavitev fotoaparata
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na več pametnih
telefonov ..................................................................................................... 145
Uporabniške nastavitve ........................................................................... 163
Upravljanje načina po meri ................................................................................ 163
Prilagoditev ISO po meri...................................................................................... 163
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev sprožilca ...... 147
Uporaba nadzora dojenčka .................................................................... 149
Prilagoditev nivoja hrupa za sprožitev alarma ............................................ 150
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje
fotografij ali videoposnetkov ................................................................. 151
Nameščanje programa za funkcijo Samodejno varnostno
kopiranje na vaš računalnik ................................................................................ 151
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na računalnik ............................. 151
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte ... 153
Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto............................................ 153
Shranjevanje vaših podatkov ................................................................................ 153
Nastavitev gesla za elektronsko pošto ............................................................... 154
Spreminjanje gesla za elektronsko pošto ......................................................... 155
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte .......... 155
Uporaba storitev za skupno rabo fotografij in videoposnetkov ..... 157
Dostop do storitve za skupno rabo. ................................................................ 157
Nalaganje fotografij ali videoposnetkov........................................................ 158
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek .................................... 159
Prenos fotografij na spletno mesto za shranjevanje ali registrirane
naprave ...................................................................................................................... 159
Ogled fotografij ali videoposnetkov na napravah, ki podpirajo
Samsung Link .......................................................................................................... 160
Korak ISO....................................................................................................................... 163
Auto ISO Range (Obseg samodejne občutljivosti ISO)................................. 163
Zmanjševanje šuma ..............................................................................................
Nastavitve kadriranja ............................................................................................
Neposredna ročna izostritev (DMF) .................................................................
DMF odzivnost ........................................................................................................
Barvni prostor ..........................................................................................................
Popravljanje popačenosti ...................................................................................
Delovanje na dotik.................................................................................................
Nastavitev iFn ..........................................................................................................
Uporabniški zaslon ................................................................................................
Spreminjanje funkcij tipk ....................................................................................
Pogled v živo prek NFC ........................................................................................
Velikost slike prek Mobile Link/NFC ................................................................
Izbira zaslona ...........................................................................................................
Mreža ..........................................................................................................................
Lučka AF ....................................................................................................................
Elektronski sprožilec..............................................................................................
Nastavitev hitrosti tipke na leči .........................................................................
163
164
164
164
165
166
166
166
167
168
169
169
169
169
170
170
170
Nastavitev ................................................................................................... 171
11
Vsebina
Poglavje 6
Povezovanje z zunanjimi napravami
Ogled datotek na TV sprejemniku visoke ločljivosti ali 3D TV
sprejemniku ............................................................................................... 176
Ogled datotek na TV sprejemniku visoke ločljivosti.................................. 176
Ogled datotek na 3D TV sprejemniku............................................................. 177
Prenos datotek na računalnik ................................................................. 178
Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Windows ...... 178
Priklop fotoaparata kot izmenljivi disk .............................................................. 178
Odklop fotoaparata (za Windows XP)................................................................. 179
Prenos datotek v računalnik Mac OS ............................................................... 179
Uporaba programov na računalniku..................................................... 181
Nameščanje programov s priložene zgoščenke CD .................................. 181
Razpoložljiva programska oprema pri uporabi i-Launcher ........................ 181
Uporaba i-Launcher............................................................................................... 182
Zahteve za operacijski sistem Windows ............................................................ 182
Zahteve za operacijski sistem Mac OS ............................................................... 182
Odprite i-Launcher .................................................................................................... 182
Prenos vdelane programske opreme ................................................................. 183
Prenos programa Samodejna varnostna kopija na računalnik ................. 183
Nameščanje Adobe Photoshop Lightroom .................................................. 183
Uporaba Adobe Photoshop Lightroom ......................................................... 183
Čiščenje fotoaparata ............................................................................................. 186
Objektiv in zaslon fotoaparata .............................................................................. 186
Slikovni senzor ............................................................................................................ 186
Ohišje fotoaparata ..................................................................................................... 186
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata ............................................................ 187
Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata ..................... 187
Uporaba na plaži ali obali ....................................................................................... 187
Shranjevanje za daljše obdobje ........................................................................... 187
Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju.............................................. 188
Ostali previdnostni ukrepi ...................................................................................... 188
O pomnilniških karticah....................................................................................... 189
Podprte pomnilniške kartice ................................................................................. 189
Zmogljivost pomnilniških kartic .......................................................................... 190
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic .................................... 192
O bateriji .................................................................................................................... 193
Tehnični podatki baterije ........................................................................................ 193
Življenjska doba baterije ......................................................................................... 194
Sporočilo o prazni bateriji....................................................................................... 194
Opombe pri uporabi baterije ................................................................................ 194
Previdnostna opozorila uporabi baterije .......................................................... 195
Opombe o polnjenju baterije................................................................................ 195
Opombe za polnjenje pri priključenem računalniku .................................... 196
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno .......................... 196
Posodabljanje vdelane programske opreme ...................................... 197
Preden se obrnete na servisni center.................................................... 198
Tehnični podatki fotoaparata ................................................................. 201
Poglavje 7
Dodatek
Slovar ........................................................................................................... 206
Dodatna oprema ....................................................................................... 212
Stvarno kazalo ........................................................................................... 213
Sporočila o napakah ................................................................................. 185
Vzdrževanje fotoaparata ......................................................................... 186
12
Pojmi fotografiranja
Položaji fotografiranja
Za dobro fotografijo je nujen pravilen položaj za stabilizacijo fotoaparata.
Tudi če fotoaparat držite pravilno, lahko nepravilen položaj povzroči
tresenje fotoaparata. Stojte vzravnano in mirno ter ohranite stabilnost
fotoaparata. Kadar snemate pri krajšem času osvetljevanja, zadržite dih, da
zmanjšate gibanje telesa.
Fotografiranje stoje
Pripravite posnetek; stojte vzravnano, noge razširite na širino ramen,
komolce pa usmerite navzdol.
Držanje fotoaparata v roki
Primite fotoaparat v desno roko in položite kazalec desne roke na gumb
sprožilca. Položite levo roko pod objektiv, da podprete fotoaparat.
13
Pojmi fotografiranja
Fotografiranje v počepu
Pripravite posnetek, počepnite, tako da se z enim kolenom dotaknete tal,
in ohranite vzravnano držo.
Uporaba zaslona
Zaslon zavrtite navzven za 180° in ga obrnite navzgor ali navzdol za širokoin ozkokotne fotografije ali avtoportrete ( ). Zaslon lahko zavrtite največ
za 90° navzdol oz. 180° navzgor ( ). Zaslon lahko prav tako zasukate za
180° navzgor in ga zložite ( ).
• Če fotoaparata ne uporabljate, zaprite zaslon.
• Zaslon nagnite samo pod dovoljenim kotom. V nasprotnem primeru boste
poškodovali fotoaparat.
• Uporabite funkcije Wi-Fi, ko je zaslon nastavljen kot je prikazano v ilustracijah
in
.
14
Pojmi fotografiranja
Ozkokotni posnetek
Ozkokotni posnetek je posnet, ko se fotoaparat nahaja pod očesno linijo in
je usmerjen navzgor proti motivu.
Visokokotni posnetek
Visokokotni posnetek je posnet, ko se fotoaparat nahaja nad očesno linijo
in je usmerjen navzdol proti motivu.
15
Pojmi fotografiranja
Zaslonka
Zaslonka je ena izmed treh faktorjev, ki določajo osvetlitev. Ohišje
zaslonke vsebuje tanke kovinske ploščice, ki se odpirajo in zapirajo ter
omogočajo prehod svetlobe skozi zaslonko v fotoaparat. Velikost zaslonke
je odvisna od količine svetlobe: večja zaslonka omogoča več svetlobe in
manjša zaslonka omogoča manj svetlobe.
Velikosti zaslonke
Velikost zaslonke je predstavljena z vrednostjo, ki se imenuje »številka F«.
Številka F predstavlja goriščno razdaljo, deljeno s premerom objektiva. Na
primer, če ima objektiv z goriščno razdaljo 50 mm številko f v vrednosti F2,
je premer zaslonke 25 mm. (50 mm/25 mm=F2) Manjša kot je številka f,
večja je zaslonka.
Čas odprtja zaslonke se imenuje vrednost osvetlitve (EV). Večja vrednost
osvetlitve (+1 EV) pomeni, da se količina svetlobe podvoji. Manjša
vrednost osvetlitve (-1 EV) pomeni, da se količina svetlobe razpolovi.
S funkcijo za izravnavo osvetlitve lahko natančno prilagodite količino
svetlobe, tako da vrednosti osvetlitve dodatno razdelite na 1/2, 1/3 EV itd.
+1 EV
Najmanjša zaslonka
Srednja zaslonka
-1 EV
Največja zaslonka
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Koraki vrednosti osvetlitve
Zaslonka je odprta delno
Zaslonka je odprta široko
16
Pojmi fotografiranja
Vrednost zaslonke in globina polja
Ozadje na fotografiji lahko prek prilagoditve zaslonke zameglite ali
izostrite. Tesno je povezana z globino polja (DOF), ki je izražena kot
majhna ali velika.
V ohišju zaslonke je več rezil. Ta rezila se premikajo skupaj in hkrati nadzirajo
količino svetlobe, ki prehaja prek središča zaslonke. Število rezil vpliva tudi na
obliko svetlobe pri fotografiranju nočnih scen. Če ima zaslonka sodo število
rezil, se svetloba porazdeli v enako število razdelkov. Če je število rezil liho, je
število razdelkov enako podvojenemu številu rezil.
Zaslonka z 8 rezili na primer svetlobo razdeli na 8 razdelkov, zaslonka s 7 rezili
pa na 14.
Fotografija z veliko DOF-a
Fotografija z manj DOF-a
7 rezil
8 rezil
17
Pojmi fotografiranja
Torej, čim krajši je čas osvetlitve, manj svetlobe bo zajeto. In podobno, čim
daljši je čas osvetlitve, več svetlobe bo zajeto.
Čas osvetlitve
Čas osvetlitve je čas, ki je potreben za odpiranje in zapiranje sprožilca.
Krmili količino svetlobe, ki potuje skozi zaslonk preden ta doseže slikovno
tipalo.
Običajno lahko čas osvetlitve nastavite ročno. Merilo za čas osvetlitve je
»vrednost osvetlitve« (EV), ki je označeno v intervalih po 1 s, 1/2 s, 1/4 s,
1/8 s, 1/15 s, 1/1.000 s, 1/2.000 s itd.
Spodnje fotografije prikazujejo, kako daljši čas osvetljevanja omogoča,
da v fotoaparat vstopi več svetlobe. To dodaja motivom v gibanju učinek
zamegljenosti. Po drugi strani krajši čas osvetlitve zagotavlja manj časa
za prehajanje svetlobe, zato je končna fotografija bolj preprosto zamrzne
motive v gibanju.
+1 EV
Osvetlitev
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Čas osvetlitve
18
Pojmi fotografiranja
Občutljivost ISO
Osvetlitev fotografije je določena z občutljivostjo fotoaparata. Ta
občutljivost temelji na mednarodnih standardih za film, imenovanih
standardi ISO. Za digitalne fotoaparate velja, da ocena te občutljivosti
predstavlja občutljivost digitalnega mehanizma, ki posname fotografijo.
Občutljivost ISO se podvoji, če se podvoji številka. Na primer, z nastavitvijo
ISO 200 lahko zajemate slike pri dvakratni hitrosti nastavitve ISO 100.
Vendar se lahko zaradi višjih nastavitev ISO pojavi »šum« — majhni
madeži, pike in drugi fenomeni v fotografiji, zaradi katerih ima posnetek
videz umazanosti ali šuma. Splošno pravilo je, da je najboljše uporabiti
nižjo nastavitev ISO, saj s tem preprečite šum na fotografijah, razen če
fotografirate v temnem okolju ali ponoči.
Ker nizka občutljivost ISO pomeni, da bo fotoaparat manj občutljiv
za svetlobo, boste za optimalno osvetlitev potrebovali več svetlobe.
Če uporabljate nizko občutljivost ISO, odprite zaslonko v večji meri ali
podaljšajte čas osvetlitve, da bo v fotoaparat lahko prešlo več svetlobe. Na
primer, ob sončnem dnevu, ko je obilo svetlobe, nizka občutljivost ISO ne
potrebuje daljši čas osvetlitve. V temnem prostoru ali ponoči pa bo nizka
občutljivost ISO povzročila zamegljeno fotografijo. Zato je priporočljivo, da
zmerno povečate občutljivost ISO.
Fotografija, posneta s stojalom in visoko
občutljivostjo ISO
Zamegljena fotografija z nizko
občutljivostjo ISO
Spremembe v kakovosti in svetlosti glede na občutljivost ISO
19
Pojmi fotografiranja
Kako nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in
občutljivost ISO upravljajo osvetlitev
Nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in občutljivost ISO so pri fotografiji
tesno povezane. Nastavitev zaslonke nadzira odprtino za uravnavanje
svetlobe, ki prehaja v fotoaparat, medtem ko čas osvetlitve določa čas,
v katerem svetloba lahko vstopa v fotoaparat. Občutljivost ISO določa
hitrost, pri kateri se film odzove na svetlobo. Skupaj so ti trije vidiki opisani
kot trikotnik osvetlitve.
Nastavitve
Čas osvetlitve
Vrednost
zaslonke
Rezultati
Krajši čas
= manj svetlobe
Daljši čas
= več svetlobe
Hitra = mirna
Počasna = zamegljena
Spremembo časa osvetlitve, vrednosti zaslonke ali občutljivosti ISO lahko
izravnajo prilagoditve drugih možnosti, da stopnja svetlobe ostane enaka.
Rezultati se spremenijo glede na nastavitve. Čas osvetlitve je na primer
koristna možnost pri izražanju gibanja, zaslonka uravnava globino polja,
občutljivost ISO pa zrnatost fotografije.
Nastavitve
Rezultati
Občutljivost
ISO
Visoka občutljivost
= bolj občutljivo na
svetlobo
Nizka občutljivost
= manj občutljivo na
svetlobo
Visoka = bolj zrnasta
Nizka = manj zrnasta
Široka zaslonka
= več svetlobe
Ozka zaslonka
= manj svetlobe
Široka = majhna globina polja
Ožja = večja globina polja
20
Pojmi fotografiranja
Korelacija med goriščno razdaljo, kotom in
perspektivo
Dolga goriščna razdalja
Goriščna razdalja je razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem,
merimo pa jo v milimetrih. Vpliva na kot in perspektivo posnetih slik.
Kratka goriščna razdalja se pretvori v široki kot, s katerim lahko naredite
širokokotni posnetek. Dolga goriščna razdalja se pretvori v ozki kot, s
katerim lahko naredite telefotografski posnetek.
telefotografski objektiv
telefotografski
posnetek
Kratka goriščna razdalja
ozek kot
Oglejte si spodnje fotografije in primerjajte razlike.
širokokotni objektiv
širok posnetek
širok kot
Kot 18 mm
Kot 55 mm
Kot 200 mm
Običajno je objektiv s širokim kotom primeren za fotografiranje pokrajin,
objektiv z ozkim kotom pa za fotografiranje športnih dogodkov ali portretov.
21
Pojmi fotografiranja
Katera funkcija nadzoruje učinke neizostritve?
Globina polja
Fotografije s portreti ali tihožitji, ki jih ljudje najbolj cenijo, so tiste z
zamegljenim ozadjem, kar poudarja motiv. Fotografija je lahko zamegljena
ali izostrena, odvisno od izostrenih območij. To imenujemo »nizka
vrednost globine polja« (nizek DOF) ali »visoka vrednost globine polja«
(visok DOF).
Globina polja je odvisna od vrednosti zaslonke
Pri širši zaslonki (tj. pri nižji vrednosti zaslonke) je globina polja manjša.
Pod pogojem, kjer je goriščna razdalja enaka, nižja vrednost zaslonke
pomeni fotografijo z manjšo globino polja.
Globina polja je izostreno območje okrog motiva. Zato nizka vrednost
globine polja pomeni, da je izostreno polje ozko, visoka vrednost globine
pa pomeni, da je polje široko.
Fotografijo z majhno globino polja, ki poudarja motiv in zamegli ozadje
posnamemo tako, da uporabimo teleskopski objektiv ali izberemo
nizko vrednost zaslonke. Nasprotno pa fotografijo z veliko globino
polja, ki prikazuje vse elemente fotografije zelo ostre, dosežemo tako,
da uporabimo objektiv s širokim kotom ali izberemo visoko vrednost
zaslonke.
55 mm F5.7
Majhna globina polja
55 mm F22
Velika globina polja
22
Pojmi fotografiranja
Globina polja je odvisna od goriščne razdalje
Pri daljši goriščni razdalji je globina polja manjša. Teleskopski objektiv z
daljšo goriščno razdaljo je v primerjavi s teleskopskim objektivom s krajšo
goriščno razdaljo bolj primeren za fotografiranje majhne globine polja
(DOF).
Fotografija, posneta s 18 mm teleskopskim objektivom
Globina polja je odvisna od razdalje med motivom in
fotoaparatom
Če je razdalja med motivom in fotoaparatom kratka, je globina polja
manjša. Zato pri fotografiranju motiva od blizu posnamemo fotografijo z
majhno globino polja.
Fotografija, posneta s 100 mm teleskopskim objektivom
Fotografija, posneta blizu motiva
Fotografija, posneta s 100 mm teleskopskim objektivom
23
Pojmi fotografiranja
Predogled DOF
Uporabite lahko [Predogled globinske ostrine] za predogled fotografije
pred dejanskim fotografiranjem. Fotoaparat prilagodi zaslonko glede
na prednastavljene nastavitve in na zaslonu prikaže rezultate. Nastavite
funkcijo gumba za predogled globinske ostrine na Optical Preview
(Optični predogled). (str. 168)
Kompozicija
S fotoaparatom je slikanje lepega okolja zabavno. Ne glede na lepo okolje
pa s slabo kompozicijo ne boste posneli dobre fotografije.
Pri kompoziciji je zelo pomembna prednostna obravnava motivov.
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je
kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Pravilo tretjin
Če želite uporabiti pravilo tretjin, razdelite sliko na enake pravokotnike po
vzorcu 3 x 3.
Če želite ustvariti fotografije, na katerih bo najbolj poudarjen motiv,
poskrbite, da bo motiv v enem od kotov središčnega pravokotnika.
24
Pojmi fotografiranja
S pravilom tretjin bodo kompozicije na fotografijah bolj uravnotežene in
privlačne. Spodaj je nekaj primerov.
Fotografije z dvema motivoma
Če je motiv v enem kotu fotografije, je kompozicija neuravnovešena.
Fotografijo lahko uravnovesite tako, da drugi motiv ujamete v nasprotni
kot in popravite ravnovesje na fotografiji.
Motiv 2
Motiv 1
Neuravnotežena
Motiv 2
Motiv 1
Uravnotežena
Pri fotografiranju pokrajine obzorje v središču fotografije pomeni
neuravnoteženo fotografijo. Fotografija bo boljša, če boste obzorje
premaknili navzgor ali navzdol.
Motiv 1
Motiv 1
Motiv 2
Motiv 2
Neuravnotežena
Uravnotežena
25
Pojmi fotografiranja
Vodilna številka bliskavice
Bliskavica
Svetloba je ena najpomembnejših komponent fotografiranja. Vendar
pa ni lahko imeti vedno in povsod dovolj svetlobe. Z bliskavico lahko
optimizirate nastavitve svetlobe in ustvarite razne učinke.
Bliskavica, znana tudi kot hitra luč, pomaga ustvariti zadovoljivo
osvetljenost pri šibki svetlobi. Uporabna je tudi v primerih, ko je svetlobe
veliko. Primer:bliskavico lahko uporabite, da bi izravnali osvetlitev sence
motiva ali da bi jasno zajeli tako motiv kot ozadje, ko je svetlobe veliko.
Številka modela bliskavice pomeni zmogljivost bliskavice in največjo
ustvarjeno količino svetlobe predstavlja vrednost, ki ji pravimo »vodilna
številka«. Večja kot je vodilna številka, več svetlobe prihaja iz bliskavice.
Vodilna številka se izračuna tako, da se razdalja od bliskavice do motiva
pomnoži z vrednostjo zaslonke, ko je občutljivost ISO nastavljena na 100.
Vodilna številka = bliskavica do oddaljenost motiva X vrednost
zaslonke
Vrednost zaslonke = vodilna številka/bliskavica do oddaljenost
motiva
Bliskavica do oddaljenost motiva = vodilna številka/vrednost
zaslonke
Pred popravkom
Po popravku
Zato lahko, če poznate vodilno številko svoje bliskavice, ocenite optimalno
razdaljo od bliskavice to motiva, ko bliskavico točno nastavljate. Če ima
bliskavica na primer vodilno številko GN 20 in je 4 metre oddaljena od
motiva, je optimalna vrednost zaslonke F5.0.
26
Pojmi fotografiranja
Fotografiranje z odbijanjem svetlobe
Odbojna fotografija se nanaša na metodo odbijanja svetlobe s stenskih
površin in stropa, kar omogoča enakomerno razporeditev svetlobe preko
objekta. Običajno se lahko zgodi, da so fotografije, posnete z bliskavico,
videti nenaravno in mečejo sence. Motivi pri fotografijah, posnetih v
odbojnem načinu, ne mečejo nobenih senc in so videti gladki zaradi
enakomerno razporejene svetlobe.
27
Poglavje 1
Moj fotoaparat
Naučite se o postavitvi vašega fotoaparata, ikonah na zaslonu, objektivu, opcijskih dodatkih in
osnovnih funkcijah.
Moj fotoaparat
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali so v paketu ti predmeti.
Fotoaparat
(vključno s pokrovčkom za ohišje in
pokrovom nastavka za bliskavico)
Napajalnik/Kabel USB
Polnilna baterija
Pašček
Zgoščenka CD-ROM s programsko
opremo
(Navodila za uporabo so priložena)
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM
Hitri vodič
Hitri referenčni priročnik
• Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov.
• Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ne odgovarja za
škodo, ki nastane zaradi uporabe neodobrene dodatne opreme. Za več informacij o dodatni opremi glejte stran 212.
29
Moj fotoaparat
Deli fotoaparata
3 4
1
Št.
2
Vrtljivi gumb za ukaz
• Na zaslonu menija: premaknite se
5
6
7
17
16
15
14
1
13 12 11
10
9
Ime
8
na želen element menija.
• Na pametni plošči: prilagodite
izbrano možnost.
• V načinu za fotografiranje:
prilagodite čas osvetlitve ali vrednost
zaslonke v nekaterih načinih za
fotografiranje in spremenite velikost
območja izostritve.
• V načinu za predvajanje:
oglejte si sličice, povečajte oz.
pomanjšajte fotografijo. Odprite
ali zaprite mapo neprekinjenih ali
zaporednih posnetkov v načinu za
predvajanje. Iščite nazaj ali naprej po
videoposnetku.
Vrtljivi gumb za izbiro načina
• t: Pametni samodejni način
•
•
2
•
•
•
•
•
•
•
(str. 55)
P: Način Program (str. 57)
A: Način s prednostjo zaslonke
(str. 59)
S: Način s prednostjo zaklopa (str. 60)
M: Ročni način (str. 61)
T: Način po meri 1 (str. 63)
U: Način po meri 2 (str. 63)
i: Način s prednostjo objektiva
(str. 64)
s: Pametni način (str. 66)
B: Wireless Network (Brezžično
omrežje) (str. 134)
Št.
Ime
3
Pokrov nastavka za bliskavico
4
Nastavek za bliskavico
5
Vgrajena bliskavica (str. 102)
6
Gumb za izskok bliskavice (str. 102)
7
Mikrofon
8
Gumb za sprostitev objektiva
9
Slikovni senzor
10
Nastavek za objektiv
11
Gumb za predogled globinske ostrine
(str. 24)
12
Vodič za nastavitev objektiva
13
Pomožna lučka za AF/lučka
samosprožilca
14
Stikalo za vklop/izklop
15
Sprožilec
16
Gumb za merjenje (str. 106)
17
Gumb DIRECT LINK : zaženite
prednastavljeno funkcijo Wi-Fi. (str. 33)
30
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
Št.
1
14 13
12
2
3
4
5
6
7
1
2
Ime
Gumb za način fotografiranja
• H: Single (Enojno) (str. 96)
• J: Continuous (Neprekinjeno) (str. 96)
• K: Timer (Samosprožilec) (str. 97)
• L: Bracketing (Kadriranje) (str. 98)
Gumb za snemanje video posnetka
Št.
8
Začnite s snemanjem videoposnetka.
11 10 9
8
Pritisnite in držite gumb, nato pa
prilagodite vrednost osvetlitve, tako da
obrnete vrtljivi gumb za ukaz.
Gumb za predvajanje
9
Gumb AEL (str. 112)
• V načinu za fotografiranje: zaklenite
4
prilagojeno vrednost osvetlitve ali
izostritev.
• V načinu za predvajanje: zaščitite
izbrane datoteke.
Gumb Fn
5
7
Odprite način predvajanja za ogled slik
ali videoposnetkov.
Lučka stanja
10
Omogoča dostop do pametne plošče in
izpopolnjevanja nekaterih nastavitev.
o gumb
• Na zaslonu menija: shranite izbrane
6
Gumb za navigacijo (Pameten vrtljiv
gumb)
• V načinu za fotografiranje
- D: spremenite informacije na zaslonu.
- I: izberite vrednost ISO.
- C: izberite možnosti ravnovesja beline.
- F: izberite način AF.
• V drugih primerih
Za pomik navzgor/navzdol/v levo/v
desno po vrsti. (Obračate lahko tudi
gumb za navigacijo.)
Gumb za prilagoditev vrednosti
osvetlitve (str. 111)
3
Ime
Prikažite stanje fotoaparata.
• Utripa: med shranjevanjem fotografije,
snemanjem videoposnetka,
pošiljanjem podatkov v računalnik,
povezovanjem z omrežjem WLAN ali
pošiljanjem fotografije.
• Sveti: ko ne poteka prenos podatkov,
ko je prenos podatkov na računalnik
zaključen ali med polnjenjem baterije.
Gumb MENU
možnosti.
• V načinu za fotografiranje: omogoči
ročno nastavitev območja izostritve v
nekaterih načinih za fotografiranje.
11
Omogoči dostop do možnosti ali
menijev.
12
Senzor bližine (str. 169)
Gumb za brisanje/po meri
• V načinu za fotografiranje: izvrši
13
Iskalo (str. 33)
14
Očesni nastavek
zastavljeno funkcijo. (str. 168)
• V načinu za predvajanje: izbriše
datoteke.
31
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
Št.
Ime
1
Vrtljivi gumb za prilagajanje dioptrije (str. 33)
1
2
Odprtina za pašček fotoaparata
2
3
3
4
5
Vhod za zunanji mikrofon
Vstavite 3,5 mm stereo mikrofon.
4
Zvočnik
5
NFC sprejemnik
6
Vrata HDMI
Vrata USB in sprostitev sprožilca
7
8
9
6
7
11 10
9
Priklopite fotoaparat na računalnik ali sprostitev sprožilca. Zmanjšajte premike fotoaparata z
uporabo kabla za sprožitev sprožilca in stojala.
Prostor za baterijo/pokrov pomnilniške kartice
Vstavite pomnilniško kartico in baterijo.
Zaslon (zaslon na dotik)
• Za fotografiranje pod ostrim kotom, nagnite zaslon navzgor ali navzdol. (str. 14)
• Dotaknite se ikone za izbiro menija ali možnosti. (str. 38)
10
Notranja antena
11
Nastavek za stojalo
* Ne dotikajte se vgrajene antene med uporabo brezžičnega omrežja.
8
32
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
Prilagoditev kota iskala in dioptrije
Prilagoditev kota iskala za enostavno fotografiranje. Nežno izvlecite iskalo ( ) in ga nagnite za
prilagoditev kota ( ).
Vrtljivi gumb za prilagoditev dioptrije je na voljo, ko izvlečete iskalo. Če slika v iskalu ni jasna, jo
izboljšajte z zasukom vrtljivega gumba za prilagoditev dioptrije.
Ne prilagajajte kota iskala oz. ne vrtite gumba za prilagoditev dioptrije nad dovoljenimi mejami. V nasprotnem
primeru lahko poškodujete iskalo ali gumb za prilagoditev iskala.
Uporaba gumba DIRECT LINK
Funkcijo Wi-Fi lahko na priročen način vklopite z gumbom [DIRECT LINK].
Ponovno pritisnite [DIRECT LINK], da se vrnete na prejšnji način.
Nastavitev gumba DIRECT LINK
Izberete lahko funkcijo Wi-Fi, ki se sproži, ko pritisnete gumb [DIRECT LINK]. (str. 168)
Nastavljanje
možnosti DIRECT
LINK,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ d ĺ Key Mapping (Porazdelitev tipk) ĺ
DIRECT LINKĺ možnost.
33
Moj fotoaparat
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico
Naučite se vstaviti baterijo in opcijske pomnilniške kartice v fotoaparat.
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice
Zatič baterije
Potisnite zapah navzdol, da s tem
sprostite baterijo.
Polnilna baterija
Pomnilniško kartico vstavite tako, da so
pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
Nežno povlecite kartico, da jo s tem
sprostite, in jo nato izvlecite iz reže v
fotoaparatu.
Pomnilniška kartica
Pomnilniška kartica
Baterijo vstavite tako, da je Samsungov
logotip obrnjen navzgor.
Uporaba vmesnika za pomnilniško kartico
Polnilna baterija
Če želite s to napravo, računalnikom ali bralnikom pomnilniških
kartic, uporabljati mikro pomnilniško kartico, vstavite kartico v
vmesnik.
Ne odstranjujte pomnilniške kartice ali baterije, če lučka stanja utripa. V
nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke, ki so shranjeni na pomnilniški
kartici, ali fotoaparat.
34
Moj fotoaparat
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata
Polnjenje baterije
Vklop fotoaparat
Pred prvo uporabo fotoaparata popolnoma napolnite baterijo. Priključite
majhen konce USB kabla v fotoaparat in nato priključite drugi konec USB
kabla v napajalnik.
Potisnite stikalo za vklop/izklop na ON.
• Za izklop fotoaparata, potisnite stikalo za vklop/izklop na OFF.
• Ko prvič vklopite fotoaparat, se pojavi zaslon za začetno nastavitev.
(str. 36)
Lučka stanja
• Rdeča lučka sveti: polnjenje
• Zelena lučka sveti: v celoti napolnjeno
• Rdeča lučka utripa: napaka pri napajanju
Uporabljajte samo napajalnik in USB kabel, ki sta priložena fotoaparatu. Če
uporabljate drug napajalnik, se baterija fotoaparata morda ne bo napolnila ali
pravilno delovala.
35
Moj fotoaparat
Opravljanje začetne nastavitve
Ko prvič vklopite fotoaparat, se pojavi zaslon za začetno nastavitev. Jezik
je prednastavljen za državo ali regijo, kjer ste kupili fotoaparat. Jezik lahko
spremenite po želji. Element lahko prav tako izberete z dotikom zaslona.
1
Pritisnite [I] za izbiro Time Zone (Časovnega pasa), ter nato
pritisnite [o].
2
Pritisnite [D/I] za izbiro časovnega pasa in nato
pritisnite [o].
5
Pritisnite [D/I], da nastavite možnost in nato pritisnite
[o].
Back
Date Settings
Month
Day
Year
Back
• Zaslon je lahko drugačen glede na izbran jezik.
Time Zone
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Cape Verde
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
6
Pritisnite [I] za izbiro Time Settings (Nastavitve časa), ter
nato pritisnite [o].
7
Pritisnite [C/F] za izbiro elementa (Hr (ure)/Min (min)/
DST (DST)).
8
Pritisnite [D/I], da nastavite možnost in nato pritisnite
[o].
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
3
Pritisnite [I] za izbiro Date Settings (Nastavitev datuma),
ter nato pritisnite [o].
4
Pritisnite [C/F] za izbiro elementa (Year (Leto)/Month
(mesec)/Day (dan)).
Back
Time Settings
Hr
Min
DST
36
Moj fotoaparat >
9
Opravljanje začetne nastavitve
Pritisnite [I] za izbiro Date Type (Tip datuma), te rnato
pritisnite [o].
10 Pritisnite [D/I] za izbiro tipa datuma, ter nato pritisnite
[o].
Back
Language
English
Time Zone
London
Date Type
Date Settingss
YYYY/MM/DD
Time Settingss
MM/DD/YYYY
Date Type DD/MM/YYYY
11
Pritisnite [I] za izbiro Time Type (Tip časa), ter nato
pritisnite [o].
12 Pritisnite [D/I] za izbiro tipa časa, ter nato pritisnite [o].
Back
Time Zone
Date Settings
Time Settings
Time Type
Date Type
12H
London
2014/01/01
10:00 AM
Time Type 24H
13 Pritisnite [m], da zaključite začetno nastavitev.
37
Moj fotoaparat
Izbiranje funkcij (možnosti)
Izbiranje z gumbi
Obrnite vrtljivi gumb za ukaz ali zasukajte gumb za navigacijo oz. pritisnite
[D/I/C/F] za pomik, ter nato pritisnite [o] za izbiro možnosti.
Izbiranje z dotikom
Ne dotikajte se zaslona z ostrimi objekti kot so peresa ali svinčniki. Zaslon lahko
poškodujete.
Drsenje: dotaknite se in zadržite
območje na zaslonu, ter nato
povlecite prst.
Dotikanje: dotaknite se ikone za
izbiro menija ali možnosti.
Frcanje: nežno frcnite vaš prst po
zaslonu.
38
Moj fotoaparat >
Izbiranje funkcij (možnosti)
• Pri dotikanju ali drsenju po zaslonu lahko pride do razbarvanja zaslona. To
ni okvara, ampak karakteristika zaslona na dotik. Razbarvanje zmanjšajte z
nežnim dotikom ali drsenjem.
• Zaslon na dotik morda ne bo pravilno deloval, če fotoaparat uporabljate v
izredno vlažnem okolju.
• Zaslon na dotik morda ne bo pravilno deloval, če na zaslon namestite zaščitni
sloj ali drug dodatek.
• Zaslon je lahko temen, odvisno od zornega kota. Prilagoditev svetlosti ali
zornega kota lahko izboljša ločljivost.
Uporaba m
Pritisnite [m] ali se dotaknite
možnosti fotografiranja ali nastavitve.
na zaslonu, ter nato spremenite
Primer: nastavitev velikosti fotografije v načinu P
1
Obrnite gumb za izbiro načina na P.
2
Pritisnite [m] ali se dotaknite
3
Obrnite vrtljivi gumb za ukaz ali pritisnite [D/I] za
pomik na b, ter nato pritisnite [o].
.
• Prav tako se lahko dotaknete b na zaslonu.
4
Zavrtite gumb za navigacijo ali pritisnite [D/I], če se
želite pomakniti do možnosti Photo Size (Velikost fotografije),
ter nato pritisnite [o].
• Prav tako lahko povlečete seznam možnosti in nato z dotikom
izberete možnost.
Back
Select
AutoShare
Photo Size
Quality
ISO
OLED Color
Off
39
Moj fotoaparat >
5
Izbiranje funkcij (možnosti)
Zavrtite gumb za navigacijo ali pritisnite [D/I], če se
želite pomakniti do možnosti, ter nato pritisnite [o].
Uporaba pametne plošče
• Prav tako lahko povlečete seznam možnosti in nato z dotikom
Pritisnite [f] ali se dotaknite
na zaslonu, za dostop do nekaterih
funkcij, kot so osvetlitev, ISO, ravnovesje beline.
izberete možnost.
• Pritisnite [m] ali se dotaknite Back (Nazaj) za vrnitev na
Primer: nastavite vrednost zaslonke v načinu P
prejšnji meni.
Back
Select
AutoSharePhoto Size
(3:2) (5472x3648)
Photo Size
(3:2) (3888x2592)
Quality
(3:2) (2976x1984)
ISO
(3:2) (1728x1152)
OLED Color
6
1
Obrnite gumb za izbiro načina na P.
2
Pritisnite [f] ali se dotaknite
.
(16:9) (5472x3080)
Pritisnite [m] ali se dotaknite Back (Nazaj) za preklop na
način za fotografiranje.
40
Moj fotoaparat >
3
Izbiranje funkcij (možnosti)
Obrnite gumb za navigacijo ali pritisnite
[D/I/C/F] za pomik na EV, ter nato pritisnite [o].
• Možnost lahko neposredno izberete tako, da obrnete vrtljiv gumb,
brez pritiska [o].
• Možnost lahko prav tako izberete z dotikom.
Back
Uporaba iFn
Pritisnite [i-Function] na objektivu i-Function za ročno izbiro in
prilagoditev časa osvetlitve, vrednosti zaslonke, vrednosti osvetlitve,
občutljivosti ISO in ravnovesja beline na objektivu.
Adjust
EV: 0.0
Nekatere možnosti lahko
izberete, če jih povlečete.
Izberite možnost.
Prilagodite vrednost možnosti.
4
Obrnite vrtljivi gumb za ukaz ali gumb za navigacijo, oz.
pritisnite [C/F] za prilagoditev vrednosti osvetlitve, ter
nato pritisnite [o].
• Prav tako lahko povlečete drsnik na zaslonu, ter se nato dotaknite
možnost Set (Nastavi) za prilagoditev možnosti.
Back
Set
EV : 0.0
41
Moj fotoaparat >
Izbiranje funkcij (možnosti)
Uporaba standardne funkcije iFn
Ko uporabite [i-Function] na objektivu i-Function, lahko na objektivu
ročno izberete in prilagodite čas osvetlitve, vrednost zaslonke, vrednost
osvetlitve, občutljivost ISO in ravnovesje beline na objektivu. Prav tako
lahko uporabite funkcijo Z.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na P, A, S ali M.
2
Pritisnite [m] ĺ d ĺ iFn Setting (Nastavitev iFn) ĺ
Mode (Način) ĺ iFn Standard (iFn standardno).
3
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za fotografiranje.
4
Na objektivu pritisnite [i-Function], če želite izbrati nastavitev.
• Za izbiro prikazanih elementov izberite [m] ĺ d ĺ iFn
Setting (Nastavitev iFn) ĺ iFn Standard (iFn standardno) ĺ
element.
• Prav tako lahko pritisnite [i-Function], ter nato pritisnite
[D/I] ali podrsnete po zaslonu za izbiro nastavitve.
Možnost
Opis
Vrednost zaslonke
Prilagodite vrednost zaslonke.
Čas osvetlitve
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi čas
osvetlitve.
EV
Prilagodite vrednost osvetlitve.
ISO
Prilagodite občutljivost filma ISO.
Ravnovesje beline
Izbiranje možnosti ravnovesja beline.
Z
Povečava motiva z manjšo slabitvijo kakovosti
fotografije kot pri digitalni povečavi. Vseeno pa se
lahko zgodi, da se ločljivost ali velikost fotografije
spremeni v primerjavi s povečavo, ki jo opravite z
obračanjem obročka za povečavo.
42
Moj fotoaparat >
5
Izbiranje funkcij (možnosti)
Prilagodite obroček za izostritev in izberite možnost.
• Možnost lahko izberete tudi tako, da zavrtite vrtljivi gumb za ukaz
ali zasukate gumb za navigacijo oz. podrsnete po zaslonu.
Možnosti, ki so na voljo
P
A
S
M
3D
Zaslonka
-
O
-
O
-
Čas osvetlitve
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Ravnovesje beline
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
Način za fotografiranje
• Ta funkcija ni na voljo, če namestite 3 objektiv in nastavite 3D Auto Mode
(Samodejni 3D način) v 3D načinu.
6
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
• Z ni na voljo, ko nastavite način za fotografiranje na Burst (Zaporedno).
• Z ni na voljo, kadar fotografirate v obliki zapisa datoteke RAW.
• Z je vklopljena, kadar snemate videoposnetke s pritiskom na gumb za
snemanje videoposnetka.
43
Moj fotoaparat >
Izbiranje funkcij (možnosti)
Uporaba funkcije iFn plus
Na objektivu i-Function pritisnite [i-Function], ter nato pritisnite [N],
[W] ali [a] na fotoaparatu. Z i-Function lahko zaženete dodeljene
funkcije ali odprete meni nastavitev.
Npr. dodeljevanje funkcije kakovosti fotografije gumbu za
merjenje
1
Obrnite gumb za izbiro načina na P, A, S ali M.
2
Pritisnite [m] ĺ d ĺ iFn Setting (Nastavitev iFn) ĺ
iFn Plus ĺ Metering (Merjenje) ĺ Quality (Kakovost).
3
Pritisnite [m].
4
Izberite iFn Setting (Nastavitev iFn) ĺ Mode (Način) ĺ
iFn Plus.
5
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za fotografiranje.
6
Pritisnite [i-Function] na objektivu i-Function in nato pritisnite
[N] na fotoaparatu.
7
Izberite možnost kakovosti fotografije.
8
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
44
Moj fotoaparat
Ikone na zaslonu
V načinu za fotografiranje
Ikona
Opis
Ikona
•
Zajemanje fotografij
1
2
: baterija je povsem
napolnjena
•
: baterija je deloma
napolnjena
•
(Rdeča): baterija je prazna
(napolnite baterijo)
•
: polnjenje
Območje izostritve
Tresenje fotoaparata
Z na
Lestvica ročne izostritve
Z razmerju
Zaznavanje obrazov
Ravnovesje beline (str. 81)
Mikro prilagajanje ravnovesja beline
Optična stabilizacija slike (OIS) (str. 94)
Merilnik nivoja (str. 46)
1. Podatki o fotografiranju
Ikona
Opis
Trenutni datum
Goriščna razdalja*
Vrstica obvestilne plošče
Pomnilniška kartica ni vstavljena**
Zaklep samodejne osvetlitve
(str. 112)
Zaklep samodejne izostritve
(str. 112)
Število fotografij, ki so na voljo
100%
Izostritev
Dynamic Range (Dinamični razpon)
(str. 109)
Čas osvetlitve
Barva OLED (str. 80)
Vrednost zaslonke
Vrednost za prilagoditev
osvetlitve
Občutljivost ISO (str. 79)
Način za fotografiranje
Trenutni čas
Datoteka RAW
Histogram (str. 167)
3
Opis
3. Možnosti fotografiranja (dotik)
Ikona
Opis
Sprememba pametnega načina**
* Ta ikona se pojavi, če namestite objektiv Power Zoom.
** Fotografij, ki so posnete brez vstavljene pomnilniške kartice, ni
mogoče natisniti ali prenesti na pomnilniško kartico ali na računalnik.
Shranjevanje načina po meri***
2. Možnosti fotografiranja
Možnosti AF na dotik
Ikona
Mobilna povezava****
Opis
Možnosti fotografiranja
Velikost fotografije
Pametna plošča
Način fotografiranja
Bliskavica (str. 101)
Odstotek baterije
Prilagoditev jakosti bliskavice
Okvir za samodejno izostritev
Merjenje (str. 106)
Območje za točkovno merjenje
Način AF (str. 84)
** Ta ikona se pojavi samo, če ste izbrali pametni način.
*** Ta ikona se prikaže, če izberete način Custom1 (Po meri 1) ali
Custom2 (Po meri 2).
**** Neposredno lahko izberete funkcijo Wi-Fi s katero se želite
povezati s pametnim telefonom.
Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani
način ali nastavljene možnosti.
45
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
Snemanje videoposnetkov
Ikona
Opis
1
Nivo zvoka v videoposnetku
2
Več o merilniku nivoja
Merilnik nivoja pomaga poravnati fotoaparat z
vodoravnimi in navpičnimi črtami na zaslonu. Če
merilnik nivoja ni raven, ga umerite z uporabo
funkcije vodoravnega umerjanja. (str. 171)
2. Možnosti fotografiranja
Ikona
Navpično
Opis
Velikost videoposnetka
Način AF (str. 84)
1. Podatki o fotografiranju
Ikona
Opis
Način za fotografiranje
Prekliči AF na dotik.
Trenutni čas snemanja/
Razpoložljivi čas snemanja
100%
Odstotek baterije
•
•
: baterija je povsem napolnjena
: baterija je deloma
napolnjena
•
(Rdeča): baterija je prazna
(napolnite baterijo)
•
: polnjenje
Kazalec povečave*
Vrednost osvetlitve
Občutljivost ISO (str. 79)
Merjenje (str. 106)
Ravnovesje beline (str. 81)
Vodoravno
Mikro prilagajanje ravnovesja beline
Optična stabilizacija slike (OIS) (str. 94)
Digitalna optična stabilizacija slike (DIS)
(str. 115)
Možnost bledenja (str. 116)
▲ V višini
▲ Ni v višini
Pri fotografiranju v pokončnem načinu ne
morete uporabljati merilnika nivoja.
Večpodročno gibanje (str. 115)
Snemanje zvoka je vklopljeno (str. 116)
Interni mikrofon je v uporabi
Gumb za povečavo*
Barva OLED (str. 80)
* Ta ikona se pojavi, če namestite objektiv Power Zoom.
Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani
način ali nastavljene možnosti.
46
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
V načinu za predvajanje
Ogled fotografij
1
Predvajanje videoposnetkov
Stop
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Folder No.-File No.
Date & Time
Ikona
2
Podatki
Opis
Ogled sličic. (dotik)
Trenutna datoteka/skupno število datotek
Vrstica obvestilne plošče
3
Št.
1
2
Skupna raba datoteke. (dotik)
m
Meni za predvajanje/urejanje (dotik)
Datoteka RAW
3D datoteka
Capture
3
Opis
Ikona
Opis
Posneta fotografija
Hitrost predvajanja
RGB histogram (str. 167)
Večpodročno gibanje
Način za fotografiranje, merjenje,
bliskavica, ravnovesje beline, vrednost
zaslonke, čas osvetlitve, ISO, goriščna
razdalja, vrednost osvetlitve, velikost
fotografije, Številka mape-Številka
datoteke, datum
Trenutni čas predvajanja
Dolžina videoposnetka
/
Ogled prejšnje datoteke/Išči nazaj.
(Z vsakim dotikom ikone za iskanje
nazaj, boste spremenili hitrost
iskanja po naslednjem vrstnem redu:
2X, 4X, 8X.)
/
Premor ali nadaljevanje predvajanja.
/
Ogled naslednje datoteke/Išči naprej.
(Z vsakim dotikom ikone za iskanje
naprej, boste spremenili hitrost
iskanja po naslednjem vrstnem redu:
2X, 4X, 8X.)
Zaščitena datoteka
Prilagodite glasnost ali utišajte zvok.
47
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
Spreminjanje prikazanih podatkov
Ogled obvestilne plošče
Dotaknite se
na vrhu zaslona, da odprete obvestilno ploščo.
Prilagodite lahko svetlost zaslona ali si ogledate stanje baterije in
informacije o shranjenih podatkih. Če ste zamenjali privzete nastavitve
fotoaparata za velikost in kakovost fotografij, vrednost osvetlitve in
občutljivost ISO, si lahko ogledate spremenjene nastavitve. Dotaknite se
spodnjega dela obvestilne plošče oz. pritisnite [m] ali [f], da jo
zaprete.
Display Brightness
Auto
Večkrat pritisnite [D], če želite spremeniti tip prikaza.
Način
Vrsta zaslona
Storage & Battery Level
Storage
10 shot(s)
Battery Level
Changed Camera Settings
• Osnovne informacije za fotografiranje (način fotografiranja,
•
•
Fotografiranje
•
•
Predvajanje
čas osvetlitve, vrednost zaslonke, vrednost osvetlitve,
občutljivost ISO itd.)
Osnovne informacije za fotografiranje + gumbi za možnost
fotografiranja (MENU, Fn, Mobilna povezava, AF na dotik)
+ merilnik nivoja
Osnovne informacije za fotografiranje + gumbi za možnost
fotografiranja + informacije o trenutnih možnostih
fotografiranja (velikost fotografije, način fotografiranja,
bliskavica, merjenje, način samodejne izostritve itd.)
Osnovne informacije za fotografiranje + gumbi za možnost
fotografiranja + informacije o trenutnih možnostih
fotografiranja + histogram + datum in čas
Brez informacij (pri priključitvi na TV sprejemnik visoke
ločljivosti oz. monitor z vhodom HDMI)
• Osnoven informacije
• Prikažite vse informacije o trenutni datoteki.
• Prikažite vse informacije o trenutni datoteki, vključno s
histogramom RGB.
48
Moj fotoaparat
Objektivi
Možno je kupiti dodatne objektive, ki so izdelani samo za fotoaparat serije
NX.
Naučite se več o funkcijah posameznega objektiva in izberite tistega, ki
ustreza vašim potrebam in željam.
Deli objektiva
Objektiv SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (primer)
8
1
2
Št.
Opis
1
2
Vodič za nastavitev objektiva
3
Obroč za izostritev (str. 92)
4
Vodič za nastavitev zaslonke
5
Leča
6
Gumb i-Function (str. 64)
7
Stikalo AF/MF (str. 84)
8
Kontakti objektiva
Obroč za povečavo
Če objektiva ne uporabljate, namestite pokrovček za objektiv in pokrovček za
nastavek objektiva, da zaščitite objektiv pred prahom in praskami.
3
4
5
6
7
49
Moj fotoaparat >
Objektivi
Objektiv SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (primer)
7
1
Zaklepanje ali odklepanje objektiva
Če želite zakleniti objektiv, povlecite in zadržite stikalo za zaklep povečave
stran od ohišja fotoaparata ter obrnite obroček za povečavo kot prikazuje
ilustracija.
2
6
3
5
4
Št.
Opis
1
2
Vodič za nastavitev objektiva
3
Leča
4
Obroč za izostritev (str. 92)
5
Gumb i-Function (str. 64)
6
Obroč za povečavo
7
Kontakti objektiva
Stikalo za zaklep povečave
50
Moj fotoaparat >
Objektivi
Če želite odkleniti objektiv, obrnite obroček za povečavo kot prikazuje
ilustracija, dokler ne zaslišite klika.
Objektiv SAMSUNG 16 mm F2.4 (primer)
5
1
2
3
4
Ko je objektiv zaklenjen, ne morete posneti fotografije.
Št.
Opis
1
2
3
Gumb i-Function (str. 64)
4
Leča
5
Kontakti objektiva
Vodič za nastavitev objektiva
Obroč za izostritev (str. 92)
51
Moj fotoaparat >
Objektivi
Oznake objektiva
Št.
Ugotovite, kaj pomenijo številke na objektivu.
Opis
Vrednost zaslonke
1
Objektiv SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (primer)
Obseg podprtih vrednosti zaslonke. Na primer, 1:3.5–6.3 pomeni
obseg vrednosti zaslonke od 3,5 do 6,3.
Goriščna razdalja
2
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih).
Ta vrednost je izražena z razdaljo: najmanjša goriščna razdalja do
največje goriščne razdalje objektiva.
Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv
večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.
ED
3
ED pomeni izjemno nizka disperzija. Steklo z izjemno nizko
disperzijo je učinkovito pri zmanjševanju barvnega odklona (motnja,
do katere pride, ko objektiv ne uspe izostriti vseh barv na isto točko).
OIS (str. 94)
1
2
3 4 5
4
Optična stabilizacija slike. Objektivi s to funkcijo lahko zaznajo
tresenje fotoaparata in učinkovito nevtralizirajo premikanje v
notranjosti fotoaparata.
Ø
5
Premer objektiva. Ko pritrdite filter na objektiv, preverite, ali je
premer objektiva enak premeru filtra.
52
Moj fotoaparat
Dodatna oprema
Uporabite lahko dodatno opremo, vključno z zunanjo bliskavico, ki vam
lahko pomaga pri snemanju boljših in ustreznejših fotografij.
Za več informacij o dodatni opremi glejte navodila za uporabo posamezne
dodatne opreme.
Postavitev zunanje bliskavice
SEF220A (primer) (izbirno)
7
• Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov.
• Dodatno opremo odobreno s strani Samsunga lahko kupite pri
pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ni
odgovoren za škodo, ki nastane, če uporabljate dodatno opremo drugih
proizvajalcev.
8
1
2
3
6
5
4
Št.
9
Opis
1
Ikone na zaslonu
2
Lučka READY/gumb za testiranje
3
Gumb MODE
4
Gumb za dvig bliskavice
5
Gumb vklop/izklop
6
Pokrov baterije
7
Bulb
8
Stikalo načina TELE/WIDE
9
Povezava nastavka za bliskavico
53
Moj fotoaparat >
Dodatna oprema
Priključitev zunanje bliskavice
1
S fotoaparata odstranite pokrov nastavka za bliskavico.
3
Pritisnite gumb za vklop/izklop na bliskavici.
• Fotografijo lahko zajamete z bliskavico, ki ni popolnoma napolnjena, vendar
je priporočljivo, da uporabite popolnoma napolnjeno bliskavico.
• Razpoložljive možnosti so odvisne od načina za fotografiranje.
• Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži
drugič.
• Če želite več informacij o dodatnih bliskavicah, si oglejte navodila za uporabo
bliskavice.
Uporabljajte samo bliskavice, ki jih je odobril Samsung. Če boste uporabili
nezdružljive bliskavice, lahko poškodujete fotoaparat.
2
Povežite bliskavico tako, da jo potisnete v nastavek za
bliskavico.
• Za dvig bliskavice rahlo potiskajte bliskavico med pritiskom gumba
PUSH.
54
Moj fotoaparat
Načini za fotografiranje
Dva enostavna načina za fotografiranje — način Pametno in samodejno in
način Pametno — pripomoreta k fotografiranju s številnimi samodejnimi
nastavitvami. Dodatni načini omogočajo večjo prilagoditev nastavitev.
Ikona
t
V načinu Pametno samodejno fotoaparat prepozna pogoje in samodejno
prilagodi dejavnike, ki vplivajo na osvetlitev, vključno s časom osvetlitve,
vrednostjo zaslonke, merjenjem, ravnovesjem beline in izravnavo
osvetlitve. Ker fotoaparat nadzira večino funkcij, so nekatere funkcije
omejene. Ta način je uporaben za zajemanje hitrih posnetkov z najmanj
prilagajanja.
Opis
Pametni samodejni način (str. 55)
P
Način Program (str. 57)
A
Način s prednostjo zaslonke (str. 59)
S
Način s prednostjo zaklopa (str. 60)
M
Ročni način (str. 61)
T
Način po meri 1 (str. 63)
U
Način po meri 2 (str. 63)
i
Način s prednostjo objektiva (str. 64)
s
Pametni način (str. 66)
B
t Način pametno in samodejno
Wi-Fi (str. 134)
55
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
1
Obrnite gumb za izbiro načina na t.
2
Ujemite motiv v okvir.
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
Ikona
Opis
Pokrajine s svetlim ozadjem
Portreti s svetlim ozadjem
Portreti
Fotografije predmetov od blizu
• Fotoaparat izbere sceno. Na zaslonu se prikaže ikona ustrezne
Fotografije besedila od blizu
scene.
Sončni zahodi
Temni prostori
Delna svetloba
A
Posnetek od blizu z žarometom
Portreti z žarometom
Modro nebo
Gozdnata območja tipično vsebujejo zelene motive
Fotografije od blizu barvitih motivov
Fotoaparat je stabiliziran na stojalu in motiv se ne premika dlje časa.
(pri fotografiranju v temi)
Scene, ki jih fotoaparat prepozna
Ikona
Motive, ki se gibljejo
Opis
Ognjemet (pri uporabi stojala)
Pokrajine
Scene s svetlimi ozadji
Pokrajine ponoči
4
Pritisnite [Sprožilec], če želite zajeti fotografijo.
Portreti ponoči
56
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
• Zaradi različnih zunanjih pogojev, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev ali
•
•
•
•
razdalja do motiva, bo fotoaparat morda celo za isti motiv izbral drugo sceno.
Če fotoaparat ne prepozna ustreznega načina scene, uporabi privzete
nastavite za način Pametno in samodejno.
Tudi v primeru, da zazna obraz, fotoaparat morda ne bo izbral način portreta,
saj postavitev ali osvetlitev obraza morda ni ustrezna.
Tudi, če uporabite stojalo, fotoaparat morda ne bo prepoznal načina za
stojalo ( ) v primeru, da se motiv premika.
Fotoaparat porabi več napajanja baterije, ker pogosto spreminja nastavitve,
da bi izbral ustrezne scene.
P Način Program
Fotoaparat samodejno prilagodi čas osvetlitve in vrednost zaslonke, da se
lahko doseže optimalna vrednost osvetlitve.
Ta način je uporaben, kadar želite posneti fotografije stalne osvetlitve in pri
tem prilagajati druge nastavitve.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na P.
2
Nastavite želene možnosti.
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
57
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Premik programa
Funkcija za premik programa omogoča prilagajanje časa osvetlitve in
vrednosti zaslonke, medtem ko osvetlitev ostane nespremenjena. Ko
povlečete vrtljivi gumb za ukaz v levo ali zavrtite gumb za navigacijo
v nasprotni smeri urnega kazalca, se čas osvetlitve skrajša in vrednost
zaslonke poveča. Ko povlečete vrtljivi gumb za ukaz v desno ali zavrtite
gumb za navigacijo v smeri urnega kazalca, se čas osvetlitve poveča in
vrednost zaslonke zmanjša.
Najkrajši čas osvetlitve
Čas osvetlitve naj ne bo manjši od izbranega časa. Vendar, če ne morete
doseči optimalno vrednost osvetlitve, ker je občutljivost ISO na najvišji
vrednosti ISO, nastavljeni s strani samodejnega obsega ISO, je lahko čas
osvetlitve krajši od izbranega najmanjšega časa.
Za nastavitev
najkrajšega časa
osvetlitve,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Minimum Shutter Speed (Najmanjši čas osvetlitve) ĺ
možnost.
• Ta funkcija je na voljo samo, če ste nastavili občutljivost ISO na Auto
(Samodejno).
• Ta funkcija je na voljo samo v načinu Program ali Aperture Priority (Prednost
zaslonke).
58
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
A Način s prednostjo zaslonke
1
Obrnite gumb za izbiro načina na A.
V načinu s prednostjo zaslonke fotoaparat samodejno izračuna čas
osvetlitve glede na izbrano vrednost zaslonke.
2
Povlecite vrtljivi gumb za ukaz ali zavrtite gumb za navigacijo,
če želite prilagoditi vrednost zaslonke.
• Vrednost zaslonke lahko prav tako nastavite s pritiskom [f],
Prilagodite lahko globino polja, in sicer s spreminjanjem vrednosti
zaslonke. Ta način je uporaben za fotografiranje portretov, rož ali pokrajine.
pomikom na vrednost zaslonke in premikom vrtljivega gumba za
ukaz oz. podrsnete po zaslonu.
3
Nastavite želene možnosti.
4
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
• Pri nastavitvah za šibko svetlobo boste morda morali povečati občutljivost
ISO, da preprečite zamegljenost fotografij.
• Za nastavitev najkrajšega časa osvetlitve, v načinu za fotografiranje pritisnite
[m] ĺ b ĺ Minimum Shutter Speed (Najmanjši čas osvetlitve) ĺ
možnost.
Velika globina polja
Majhna globina polja
59
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
S Način s prednostjo zaklopa
1
Obrnite gumb za izbiro načina na S.
V načinu s prednostjo zaklopa fotoaparat samodejno prilagodi vrednost
zaslonke glede na izbrani čas osvetlitve. Ta način je uporaben za
fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali za ustvarjanje zabrisanih
učinkov na fotografiji.
2
Če želite prilagoditi čas osvetlitve, povlecite vrtljivi gumb za
ukaz ali zavrtite gumb za navigacijo.
Čas osvetlitve na primer nastavite na vrednost, večjo od 1/500 s, da
zamrznete motiv. Če želite zamegljen motiv, nastavite čas osvetlitve na
vrednost, manjšo od 1/30 s.
• Čas osvetlitve lahko prav tako nastavite s pritiskom [f], pomikom
na čas osvetlitve in premikom vrtljivega gumba za ukaz oz.
podrsnete po zaslonu.
3
Nastavite želene možnosti.
4
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
Če želite nadomestiti zmanjšano količino osvetlitve, ki jo omogočajo krajši časi
osvetlitve, odprite zaslonko in dovolite zajem več svetlobe. Če so vaše fotografije
še vedno pretemne, povečajte vrednost ISO.
Daljši čas osvetlitve
Krajši čas osvetlitve
60
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
M Ročni način
Ročni način omogoča ročno prilagoditev časa osvetlitve in vrednosti
zaslonke. V tem načinu lahko povsem nadzorujete osvetlitev svojih
fotografij.
Ta način je uporaben v nadzorovanih okoljih fotografiranja, kot je studio,
ali ko je treba izpopolniti nastavitve fotoaparata. Ročni način je priporočljiv
tudi za fotografiranje nočnih prizorišč ali ognjemeta.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na M.
2
Z vrtljivim gumbom za ukaz nastavite čas osvetlitve.
3
Obrnite gumb za navigacijo, da prilagodite vrednost zaslonke.
Uporaba načina sličic
Ko prilagodite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve, se osvetlitev spremeni
glede na nastavitve, zaradi česar lahko zaslon potemni. Ko je ta funkcija
vklopljena, je svetlost zaslona stalna ne glede na nastavitve, zaradi česar
lahko izdelate boljšo fotografijo.
Če želite uporabiti
Način slikanja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Framing Mode (Način slikanja) ĺ možnost.
• Čas osvetlitve ali vrednost zaslonke lahko prav tako nastavite s
pritiskom [f], pomikom na čas osvetlitve ali vrednost zaslonke in
premaknete vrtljivi gumb za ukaz oz. podrsnete po zaslonu.
4
Nastavite želene možnosti.
5
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
61
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Uporaba funkcije Bulb (Žarnica)
Uporabite funkcijo Bulb (Žarnica), če želite posneti fotografijo ponoči ali
fotografirati nočno nebo. Med pritiskom [Sprožilec], sprožilec ostane
odprt, kar omogoča ustvarjanje gibljivih svetlobnih učinkov.
Če želite uporabiti
žarnico,
V celoti pomaknite vrtljivi gumb za ukaz v levo na Bulb ĺ
pritisnite in zadržite [Sprožilec] za želen čas.
• Če nastavite visoko vredno občutljivosti ISO filma ali odprete sprožilec za dalj
časa, se bo povečal šum slike.
• S funkcijo Bulb (Žarnica) ne morete uporabljati možnosti pogona, bliskavice in
One touch shot (Posnetek z enim dotikom).
• Funkcija Bulb (Žarnica) je na voljo samo v ročnem načinu.
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo in sprostitev
sprožilca.
• Dlje časa kot je sprožilec odprt, dlje časa se bo fotografija shranjevala. Med
shranjevanjem ne izklapljajte fotoaparata.
• Če boste to funkcijo uporabljali dlje časa, uporabite v celoti napolnjeno
baterijo.
62
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
T U Način po meri
4
Potrdite možnosti fotografiranja in nato izberite Save (Shrani).
Način po meri omogoča ustvarjanje lastnih načinov fotografiranja s
prilagoditvijo in shranitvijo možnosti fotografiranja. Shranite pogosto
uporabljeno možnost in jo nato odprite kot lasten način za fotografiranje,
ki je prilagojen za fotografsko okolje. Uporabite način po meri, pri
snemanju fotografij v različnih okoljih, ko imate priljubljene nastavitve
fotografiranja ali če pogostokrat uporabljate prednastavljene možnosti pri
določenih pogojih.
5
Uporabite tipkovnico na zaslonu za vnos imena načina.
(str. 139)
6
Pritisnite [o] za shranitev načina.
Shranite lahko največ 10 načinov po meri.
Shranjevanje načinov po meri
1
Obrnite gumb za izbiro načina na P, A, S, M, T ali U.
2
Nastavite možnosti za fotografiranje.
3
Pritisnite [m], ter nato izberite d ĺ Manage Custom
Mode (Upravljaj z načinom po meri) ĺ Save (Shrani).
• Način po meri lahko shranite tudi, tako da na zaslonu pritisnete
Izbira načinov po meri
1
Obrnite gumb za izbiro načina na T ali U.
2
Podrsajte do shranjenega načina po meri v pojavnem oknu in
nato izberite Yes (Da).
• Prav tako lahko pritisnite [m] in nato izberete d ĺ Manage
Custom Mode (Upravljaj z načinom po meri) ĺ Open (Odpri) ĺ
.
• Način po meri lahko prav tako shranite s pritiskom [f],
ter dotikom
način.
.
• Če niste shranili načina po meri, lahko izberete način za
fotografiranje, lahko v pojavnem oknu fotoaparata nastavite
možnosti fotografiranja in shranite nove načine po meri.
3
Potrdite možnosti fotografiranja in nato izberite OK.
63
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Izbris načinov po meri
i Način s prednostjo objektiva
1
Obrnite gumb za izbiro načina na P, A, S, M, T ali U.
2
Pritisnite [m], ter nato izberite d ĺ Manage Custom
Mode (Upravljaj z načinom po meri) ĺ Delete (Izbriši).
1
Obrnite gumb za izbiro načina na i.
3
Izberite način za izbris in nato pritisnite [n].
2
Na objektivu pritisnite [i-Function], če želite izbrati nastavitev.
Način za prednost objektiva omogoča prilagoditev globine polja ali
kontrasta fotografije oz. uporabite funkcijo Z.
• Prav tako lahko pritisnite [i-Function] ter nato pritisnite
[D/I] ali podrsnete po zaslonu za izbiro zaslona.
64
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Možnost
E
Prilagodite globino polja in s tem zameglite ali
izostrite ozadje.
G
Prilagodite kontrast in s tem povečajte ali zmanjšajte
razliko senčenja v fotografiji.
Z
3
Opis
Povečava motiva z manjšo slabitvijo kakovosti
fotografije kot pri digitalni povečavi. Vseeno pa se
lahko zgodi, da se ločljivost fotografije spremeni v
primerjavi s povečavo, ki jo opravite z obračanjem
obročka za povečavo.
Prilagodite obroček za izostritev in izberite možnost.
4
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
• Ta funkcija ni na voljo, če namestite 3D objektiv in nastavite 3D Auto Mode
(Samodejni 3D način) v 3D načinu.
• Ko prilagajate možnosti E bližje k
•
•
•
•
, se vrednost zaslonke poveča in
čas osvetlitve podaljša. V temnih pogojih so lahko fotografije zamegljene.
Ko prilagajate možnost G bližje k +4, se razlika v senčenju na
fotografiji poveča.
Z ni na voljo, ko nastavite način za fotografiranje na Burst (Zaporedno).
Z ni na voljo, kadar fotografirate v obliki zapisa datoteke RAW.
Z je vklopljena, kadar snemate videoposnetke s pritiskom na gumb za
snemanje videoposnetka.
• Možnost lahko izberete tudi tako, da zavrtite vrtljivi gumb za ukaz
ali zasukate gumb za navigacijo oz. podrsnete po zaslonu.
65
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
s Pametni način
Možnost
V načinu pametno, zajemite fotografije z možnostmi, ki so prednastavljene
za posamezno sceno.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na s.
2
Izberite sceno.
Portrait
Povlecite za pomik po možnostih.
Preklop na prikaz mreže.
Opis
Beauty Face
(Lepotni obraz)
Posnemite portret z možnostmi, ki bodo zakrile
nepravilnosti obraza.
Best Face
(Najlepši obraz)
Posnemite več fotografij in zamenjajte obraze, ter
s tem ustvarite najboljšo možno sliko.
Landscape (Pokrajina)
Fotografiranje tihožitja in pokrajin.
Macro (Makro)
Posnemite majhne motive ali motive od blizu.
Action Freeze
(Zamrznitev gibanja)
Posnemite motive, ki se gibljejo z visoko hitrostjo.
Rich Tones
(Bogati toni)
Posnemite fotografijo z živimi barvami.
Panorama
Posnemite panoramsko sceno z eno fotografijo.
Waterfall (Vodni slap)
Posnemite scene z vodnim slapom.
Multi Exposure
(Večkratna osvetlitev)
Posnemite in prekrijte več fotografij, da ustvarite
eno fotografijo.
Creative Shot
(Kreativni posnetek)
Posnemite fotografije s samodejno uporabo
učinkov.
Smart Jump Shot
(Pametni posnetek
skoka)
Nastavite območje samodejnega zajema motiva v
skoku, ko se zazna gibanje.
Silhouette (Silhueta)
Posnemite motive kot temne oblike na svetlem
ozadju.
Preklop na prikaz seznama.
66
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Možnost
Opis
Sunset (Sončni zahod)
Fotografiranje ob sončnem zahodu z naravnim
videzom rdečih in rumenih odtenkov.
Night (Noč)
Posnemite več fotografij pri slabših svetlobnih
pogojih brez bliskavice. Fotoaparat jih bo nato
združil in ustvaril eno sliko, ki je svetlejša in manj
zamegljena.
Fireworks (Ognjemet)
Posnemite scene z ognjemetom.
Light Trace
(Sledi svetlobe)
Posnemite scene s sledmi svetlobe pri slabših
svetlobnih pogojih.
Nekatere možnosti niso na voljo pri uporabi iskala.
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem.
67
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Uporaba načina najboljšega obraza
5
• Če želite zamenjati preostale obraze na fotografiji, ponovite koraka
V načinu najboljšega obraza lahko posnamete več fotografij in zamenjajte
obraze, ter s tem ustvarite najboljšo možno sliko. Uporabite ta način
za izbiro najboljše slike vsakega posameznika pri snemanju skupinske
fotografije.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na s, ter nato izberite Best
Face (Najboljši obraz).
2
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice, da
fotoaparat izostri motiv.
3
Pritisnite [Sprožilec], če želite zajeti fotografijo.
Dotaknite se najboljše slike od 5 posnetih obrazov.
4 in 5.
• Na sliki, ki jo priporoča fotoaparat, se prikaže ikona
• Pritisnite
.
, da skrijete zajete obraze.
• Fotoaparat posname 5 zaporednih fotografij.
• Prva fotografij je nastavljena kot ozadje.
6
Pritisnite [o], če želite shraniti fotografijo.
• Fotoaparat samodejno zazna obraze po zajetju fotografije.
4
Dotaknite se obraza, če ga želite zamenjati.
Back
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
• Ločljivost fotografije je nastavljena na 5.9M ali manj.
Save
68
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Zajemanje panoramskih fotografij
5
Posnemite 2D ali 3D panoramsko fotografijo. Zajete 3D panoramske
fotografije si lahko ogledate le na 3D TV sprejemniku ali 3D monitorju.
Ko je [Sprožilec] pritisnjen, počasi pomaknite fotoaparat v
izbrano smer.
• V načinu 3D Panorama lahko zajamete sceno le v vodoravnem
položaju.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na s, ter nato izberite
Panorama.
2
Pritisnite [m] ĺ b ĺ Panorama ĺ Live Panorama
(Živa panorama) ali 3D.
3
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za fotografiranje.
4
Pritisnite in držite [Sprožilec], če želite začeti s
fotografiranjem.
• V smeri gibanja so prikazane puščice in celotna posneta slika je
prikazana v oknu za predogled.
• Ko so scene poravnane, fotoaparat posname naslednjo fotografijo
samodejno.
6
Ko končate, spustite [Sprožilec].
• Fotoaparat bo samodejno shranil posnetke v eno fotografijo.
• Če spustite [Sprožilec] med snemanjem, se snemanje panorame
zaustavi in zajete fotografije shranijo.
69
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
• Ločljivost je odvisna od panoramske fotografije, ki ste jo posneli.
• V panoramskem načinu nekatere možnosti fotografiranja niso na voljo.
• Fotoaparat lahko preneha fotografirati zaradi kompozicije fotografiranja ali
premikanja motiva.
• V načinu Panorama vaš fotoaparat morda ne bo zajel čisto zadnje scene, če
•
•
•
•
boste prenehali premikati fotoaparat, s čimer se izboljša kakovost fotografije.
Če želite zajeti celotno sceno, premaknite vaš fotoaparat rahlo čez točko, kjer
želite, da se scena konča.
V načinu 3D Panorama vaš fotoaparat morda ne bo zajel čistega začetka ali
konca scene zaradi narave 3D učinka. Če želite zajeti celotno sceno, se rahlo
premaknite čez začetno in končno točko, ki ju želite zajeti.
Fotografije, ki ste jih posneli v načinu 3D, so shranjene kot datoteke JPEG (2D)
in MPO (3D). Na zaslonu fotoaparata si lahko ogledate le datoteke JPEG.
Za ogled 3D datotek, priključite vaš fotoaparat na 3D TV sprejemnik ali 3D
monitor z opcijskim HDMI kablom. Med gledanjem nosite ustrezna 3D očala.
Snemanje fotografij v načinu 3D Panorama lahko poslabša 3D učinek, kot
tiste, ki ste jih posneli s 3D objektivom. Če želite povečati 3D učinek, pritrdite
opcijski 3D objektiv in uporabite 3D način. (str. 73)
• Za najboljše rezultate pri snemanju panoramskih fotografij, preprečite
naslednje:
premikanje fotoaparat prehitro ali prepočasi
premajhen premik fotoaparata za zajem naslednje slike
fotoaparat premikate v nepravilni hitrosti
tresenje fotoaparata
fotografiranje v temnem prostoru
zajem motivov v gibanju od blizu
fotografirate v okoliščinah, kjer se svetlost ali barva svetlobe spreminja
• Posnete fotografije so samodejno shranjene in fotografiranje se zaustavi pod
naslednjimi pogoji:
- če med snemanjem spremenite smer fotografiranja
- če prehitro premikate fotoaparat
- če fotoaparata ne premaknete
-
70
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Uporaba načina pametnega posnetka skoka
4
• Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca bo svetila 5 sekund.
V načinu pametnega posnetka skoka lahko nastavite območje zajema
motiva v skoku. Fotoaparat bo samodejno posnel fotografijo, ko zazna
gibanje.
1
2
Obrnite gumb za izbiro načina na s, ter nato izberite Smart
Jump Shot (Pametni posnetek skoka).
Povlecite okno na zaslonu na želeno mesto.
Pritisnite [Sprožilec] ali [o], da posnamete fotografijo.
Obvesti motiv, da se pripravi na skok med utripanjem lučke.
• Ko fotoaparat zazna motiv znotraj okna na zaslon, ko lučka za
AF/lučka samosprožilca preneha utripati, bo fotoaparat posnel
5 zaporednih fotografij.
5
Z dotikom izberite najboljšo sliko izmed 5 fotografij.
6
Pritisnite [o], če želite shraniti fotografijo.
• Pritisnite [m] za vrnitev v način za fotografiranje brez, da bi
shranili fotografijo.
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
• V temnih okoljih fotoaparat ne more posneti fotografij.
3
Povlecite robove okvirja, da prilagodite velikost na velikost
motiva, ki skače (ena oseba).
71
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Snemanje videoposnetka
V načinu za fotografiranje lahko posnamete videoposnetke s polno visoko
ločljivostjo (1920X1080) s pritiskom
(Snemanje video posnetka).
Fotoaparat omogoča snemanje video datotek dolžine do 29 minut in
59 sekund, dokler ni posnetek velik 4 GB, pri 60, 30, 24 ali 15 slikah na
sekundo in shrani datoteke v obliki MP4 (H.264). (Pri 1920X1080 (60 slik
na sekundo) lahko snemate do 21 minut in 15 sekund.) 60 slik na sekundo
je na voljo samo pri ločljivosti 1920X1080 ali 1280X720 in 24 fps (24 slik
na sekundo) je na voljo samo pri ločljivosti 1920X810. 15 fps (15 slik na
sekundo) je na voljo samo z nekaterimi možnostmi pametnega filtra. Zvok
je posnet z mikrofonom fotoaparata. (Če priključite zunanji mikrofon, bo
zvok posnet preko zunanjega mikrofona.)
Za izbran način lahko nastavite osvetlitev s prilagoditvijo vrednosti
zaslonke in hitrostjo samosprožilca. Če med snemanje videoposnetka
uporabljate objektiv, ki nima stikala AF/MF, pritisnite [F], da izključite ali
vključite funkcijo AF. Ko uporabite objektiv, ki ima stikalo AF/MF, funkcija
AF deluje v skladu z nastavitvijo stikala.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na t, P, A, S, M, T, U,
i ali s.
• Ta način ni na voljo v nekaterih način.
2
Nastavite želene možnosti.
3
Pritisnite (Snemanje video posnetka), če želite začeti s
snemanjem.
4
Ponovno pritisnite (Snemanje video posnetka) za
zaustavitev snemanja.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je najnovejši format kodiranja videoposnetkov,
•
•
Izberite Fader (Zameglitev) za odtemnitev ali zatemnitev scene. Prav tako
lahko izberete Voice (Zvok), Wind Cut (Odstranjevanje vetra) ali druge
možnosti za nastavitve možnosti snemanja. (str. 116)
•
•
•
ki sta ga leta 2003 skupno izdelali mednarodni organizaciji za standardizacijo
ISO-IEC in ITU-T. Ker ta format uporablja veliko stopnjo stiskanja, lahko v manj
prostora v pomnilniku shranite več podatkov.
Če je med snemanjem videoposnetka vključena možnost stabilizatorja slike,
fotoaparat lahko posname zvok stabilizatorja slike.
Če objektiv prilagajate med snemanjem videa, se lahko posname zvok pri
povečevanju/pomanjševanju ali drugi zvoki objektiva.
Pri uporabi dodatnega video objektiva se zvok samodejne izostritve ne
posname.
Če odstranite objektiv fotoaparata med snemanjem videoposnetka, se bo
snemanje prekinilo. Med snemanjem ne menjajte objektiva.
Če pritrdite ali odklopite zunanji mikrofon med snemanjem videoposnetka,
se bo zvok posnelo preko mikrofona fotoaparata.
72
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
• Če spremenite kot fotografiranja fotoaparata med snemanjem
•
•
•
•
•
•
•
videoposnetka, fotoaparat morda ne bo mogel natančno posneti fotografij.
Da v čim večji meri zmanjšate tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Fotoaparat podpira samo funkcijo Multi AF (Večpodročni AF) med
snemanjem videoposnetka. Ni pa mogoče uporabljati drugih funkcij
nastavitev za območje izostritve, kot je Face Detection AF (Zaznavanje
obrazov AF).
Ko velikost video datoteke preseže 4 GB, fotoaparat samodejno zaustavi
snemanje, tudi če niste presegli največji čas snemanja (29 minut in 59 sekund).
Če uporabljate pomnilniško kartico s počasnim zapisovanjem, se lahko
snemanje vašega videoposnetka prekine, ker kartica ne more obdelovati
podatkov s hitrostjo, s katero je bil posnet videoposnetek. V tem primeru
nadomestite to kartico s hitrejšo pomnilniško kartico ali zmanjšajte velikost
videoposnetka (na primer s 1280X720 na 640X480).
Pomnilniško kartico vedno formatirajte s tem fotoaparatom. Če jo formatirate
v drugem fotoaparatu ali računalniku, lahko izgubite datoteke na kartici ali
povzročite spremembe zmogljivosti kartice.
Ko pritisnete gumb za snemanje videoposnetka, se Z izklopi.
Med snemanjem videoposnetka pri isti občutljivosti ISO, bo zaslon morda
temnejši kot pri zajemu fotografije. Prilagodite občutljivost filma ISO.
Ko posnamete videoposnetek v načinu P, A ali S, je ISO samodejno
nastavljen na Auto (Samodejno) .
Način 3D
Z opcijskim 3D objektivom lahko posnamete 3D fotografije ali
videoposnetke.
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D objektiv (primer)
Nastavite stikalo 2D/3D na objektivu na 3D, ter nato posnemite fotografijo
ali videoposnetke 1,5 – 5 m stran od motiva.
73
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
• Način 3D je vedno vklopljen, neglede na gumba za izbiro načina na
fotoaparatu, razen B.
• Razpoložljive možnosti fotografiranja se razlikujejo v primerjavi z drugimi
načini za fotografiranje.
• Za uporabo možnosti 3D, ki omogočajo, da fotoaparat samodejno
nastavi možnosti snemanja glede na pogoje za fotografiranje v načinu
3D, pritisnite [m] ĺ b ĺ 3D Auto Mode (Samodejni 3D način) ĺ
On (Vklopljeno).
• Če želite spremeniti možnost 3D snemanja, pritisnite [m] ĺ g ĺ
3D REC Mode (Način 3D REC) ĺ želena možnost.
• Izberete lahko fotografijo velikosti 4.1M (2688X1512) ali 2.1M (1920X1080).
• Ločljivost videoposnetka je nastavljena na 1920X1080.
• Video posnetki posneti v 3D so lahko temni ali pa se med predvajanjem
pojavi tresenje.
• Snemanje pri nizkih temperaturah lahko povzroči popačenje barv v slikah in
porabi več energije.
• Snemanje morda ni možno pri svetlobnih pogojih nižjih od 8,5 LV/900 luksov.
Za najboljše rezultate, posnemite fotografije pri ustrezni svetlobi.
• Ko fotografirate predmete, ki vsebujejo polarizacijski material, kot so zasloni,
* Privzeto
Ikona
Opis
Side by Side (Drug ob drugo)*: prikaže dve sliki drug ob drugo.
Frame Packing (Paketiranje sličic): izmenično prikazuje slike za
levo in desno oko v okvirjih.
•
•
•
•
•
•
•
•
sončna očala, uporabite polarizacijski filter ali polarizacijski material z
objektivom, slike bodo morda temnejše ali učinek 3D morda ne bo ustrezno
uporabljen.
Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Če med fotografiranje obrnete ali nagnete fotoaparat navpično, 3D učinek
morda ne bo ustrezno uporabljen. Posnemite slike s fotoaparatom v
običajnem položaju.
Če fotografirate pri fluorescentni svetlobi ali zajemate slike, ki jih prikazujejo
projektorji ali TV sprejemniki, so lahko slike temne zaradi učinka utripanja.
V načinu 3D, možnost Enlarge x8 (Povečaj x8) funkcije MF Assist (Pomožna
funkcija ročne izostritve) morda ne bo na voljo.
Zaslon fotoaparata prikazuje 3D videoposnetke samo v 2D.
Fotografije, ki ste jih posneli v načinu 3D, so shranjene kot datoteke JPEG (2D)
in MPO (3D). Na zaslonu fotoaparata si lahko ogledate le datoteke JPEG.
Za ogled 3D datotek, priključite vaš fotoaparat na 3D TV sprejemnik ali 3D
monitor z opcijskim HDMI kablom. Med gledanjem nosite ustrezna 3D očala.
Bliskavice v nekaterih 3D načinih ne morete uporabljati.
74
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Razpoložljive možnosti načina za fotografiranje
Na voljo za
Bližnjica
Link AE to AF Point (Poveži AE
s točko AF) (str. 108)
P/A/S/M
-
Metering (Merjenje) (str. 106)
P/A/S/M
N
MF Assist (Pomožna funkcija
ročne izostritve) (str. 92)
P/A/S/M/i/s/t/3D*
-
OIS (Anti-Shake) (OIS (Proti
tresljajem)) (str. 94)
P/A/S/M/i/s*/t
-
Drive (Pogon) (Single (Enojno)/
Continuous (Neprekinjeno)/
Burst (Zaporedno)/Timer
P/A/S/M/i*/s*/t*/3D* f
(Samosprožilec)/Bracketing
(Kadriranje)) (str. 95)
OLED Color (Barva OLED)
(str. 80)
P/A/S/M/i/s/t
-
Photo Size (Velikost fotografije)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
(str. 77)
-
Dynamic Range (Dinamični
razpon) (str. 109)
Picture Wizard (Čarovnik za
slike) (str. 83)
P/A/S/M/3D
f
Quality (Kakovost) (str. 78)
P/A/S/M/i/s*
-
Smart Filter (Pametni filter)
(str. 110)
P/A/S/M
f
Touch AF (AF na dotik)
(str. 90)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
White Balance (Ravnovesje
beline) (str. 81)
P/A/S/M/3D*
f/C
Če želite podrobnosti o funkcijah fotografiranja, glejte 2. poglavje.
Pritisnite bližnjico za posamezno funkcijo.
Funkcija
Na voljo za
Bližnjica
AF Area (Območje AF) (str. 87)
P/A/S/M/i*/s*
f/F
AF Mode (Način AF) (str. 84)
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
P/A/S/M
-
Exposure compensation
P/A/S/3D
(Izravnava osvetlitve) (str. 111)
f/W
Zaklep osvetlitve/izostritve
(str. 112)
P/A/S/M
a
Flash (Bliskavica) (str. 101)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t* f
Focus Peaking (Vrh izostritve)
(str. 93)
P/A/S/M/i/s/t
-
Framing Mode (Način sličic)
(str. 61)
P/A/S/M
-
Interval Capture (Intervalni
zajem) (str. 100)
P/A/S/M
-
ISO (str. 79)
P/A/S/M
f/I
Funkcija
* Nekatere funkcije so v teh načinih omejene.
75
Poglavje 2
Funkcije fotografiranja
Naučite se več o funkcijah, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.
S funkcijami fotografiranja si zagotovite fotografije in videoposnetke po meri.
Funkcije fotografiranja
Velikost in ločljivost
Velikost fotografije
Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali videoposnetki sestavljeni iz več
slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir oziroma jih prikažete
na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost
datoteke. Za fotografije, ki bodo prikazane na digitalnem okvirju za slike ali
v spletu, izberite nižjo ločljivost.
Če želite nastaviti
velikost,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Photo
Size (Velikost fotografije) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Velikost
Priporočljivo za
(3:2) 5472x3648*
Tiskanje na papir formata A0.
(3:2) 3888x2592
Tiskanje na papir formata A2.
(3:2) 2976x1984
Tiskanje na papir formata A4.
(3:2) 1728x1152
Tiskanje na papir formata A5.
(16:9) 5472x3080
Tiskanje na papirju formata A1 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(16:9) 3712x2088
Tiskanje na papirju formata A3 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(16:9) 2944x1656
Tiskanje na papirju formata A4 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(16:9) 1920x1080
Tiskanje na papirju formata A5 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(1:1) 3648x3648
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A1.
(1:1) 2640x2640
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A3.
(1:1) 2000x2000
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A4.
(1:1) 1024x1024
Prilaganje k e-pošti.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
77
Funkcije fotografiranja >
Velikost in ločljivost
Kakovost
* Privzeto
Ikona
Oblika
Opis
JPEG
Normal (Običajna):
• Stisnjeno za običajno kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje majhne velikosti ali
nalaganje v splet.
RAW
RAW:
• Shranite fotografijo brez izgube podatkov.
• Priporočljivo za urejanje po fotografiranju.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + zelo visoka): fotografijo
shranite v obliki JPEG (zelo visoka kakovost) in
RAW.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + visoka): fotografijo shranite v
obliki JPEG (visoka kakovost) in RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + običajna): fotografijo
shranite v obliki JPEG (običajna kakovost) in RAW.
Fotoaparat shranjuje fotografije v obliki JPEG ali RAW.
Fotografije, posnete s fotoaparatom, se pogosto pretvorijo v obliko
JPEG in se v pomnilnik shranijo glede na nastavitve fotoaparata v času
fotografiranja. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko JPEG in se v
pomnilnik shranijo nespremenjene.
Datoteke RAW imajo pripono datoteke »SRW«. Če želite prilagajati ali
kalibrirati osvetlitev, ravnovesje beline, odtenke, kontraste in barve datotek
RAW ali pretvarjati datoteke v obliko JPEG ali TIFF, uporabite program
Adobe Photoshop Lightroom, ki je na priloženi zgoščenki DVD-ROM.
Preverite, ali imate za shranjevanje fotografij v obliki RAW dovolj prostora
na pomnilniški kartici.
Če želite nastaviti
kakovost,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Quality
(Kakovost) ĺ možnost.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
* Privzeto
Ikona
Oblika
Opis
JPEG
Super Fine (Zelo visoka)*:
• Stisnjeno za najboljšo kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje velike velikosti.
JPEG
Fine (Visoka):
• Stisnjeno za boljšo kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje običajne velikosti.
78
Funkcije fotografiranja
Občutljivost ISO
Vrednost občutljivosti ISO predstavlja občutljivost fotoaparata na svetlobo.
Primeri
Pri večji vrednosti ISO je fotoaparat bolj občutljiv na svetlobo. Zato lahko
pri višji vrednosti občutljivosti ISO fotografirate v temnejših prostorih pri
krajšem času osvetlitve. Vendar se lahko pri tem poveča količina šuma na
slikah, ki so lahko tudi zrnaste.
Če želite nastaviti
občutljivost ISO,
V načinu za fotografiranje pritisnite [I] ĺ možnost.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Možnost lahko prav tako nastavite s pritiskom [m] ĺ b ĺ ISO ĺ
možnost v načinu za fotografiranje.
• V prostorih, kjer je prepovedana uporaba bliskavice, povečajte vrednost
občutljivosti ISO. Če nastavite visoko vrednost občutljivosti ISO, lahko
ustvarite jasno fotografijo brez dodatne svetlobe.
• Uporabite funkcijo zmanjševanja šuma, da bi zmanjšali šume na fotografijah z
višjo vrednostjo ISO. (str. 163)
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
79
Funkcije fotografiranja
Barva OLED
Fotoaparat nastavite za optimizacijo barv za zaslon OLED, kadar zajemate
ali predvajate fotografije. Zaslon OLED ima širši razpon reprodukcije barv
kot zaslon s tekočimi kristali ter prikazuje svetlejše, bolj naravne barve.
Za nastavitev barve
OLED,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
OLED Color (Barva OLED) ĺ možnost.
80
Funkcije fotografiranja
Ravnovesje beline
Ravnovesje beline predstavlja svetlobni vir, ki vpliva na barvo fotografije.
* Privzeto
Ikona
Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite
imeti fotografije z naravnimi barvami, izberite ustrezne svetlobne pogoje,
da kalibrirate ravnovesje beline, na primer Auto WB (Samodejna nastavitev
beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno), Tungsten
(Volframova svetloba), lahko pa tudi ročno prilagodite temperaturo barve.
Prilagodite lahko tudi barvo za prednastavljene vire svetlobe, tako da
se barve na fotografiji ujemajo z dejansko sceno v mešanih svetlobnih
pogojih.
Če želite nastaviti
ravnovesje beline,
V načinu za fotografiranje pritisnite [C] ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
Auto WB (Samodejno ravnovesje beline)*: fotoaparat uporabi
samodejne nastavitve glede na svetlobne pogoje.
Daylight (Dnevna svetloba): to možnost izberite pri fotografiranju
zunaj na sončen dan. Pri tej možnosti bodo barve na fotografiji najbolj
ustrezale naravnim barvam scene.
Cloudy (Oblačno): to možnost izberite, ko fotografirate zunaj na
oblačen dan ali v senci. Fotografije, narejene ob oblačnem vremenu,
so bolj modrikaste kot tiste, narejene na sončen dan. S to možnostjo
ta učinek izravnate.
Fluorescent White (Flourescentna bela): to možnost izberite, če
fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi, še posebej v primeru
bele fluorescentne svetlobe.
N
D
Opis
Fluorescent NW (Flourescentna NW): to možnost izberite, če
fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi, še posebej v primeru
bele fluorescentne svetlobe z izrazitimi odtenki bele.
Fluorescent Daylight (Flourescentna dnevna svetloba): to možnost
izberite, če fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi, še posebej
v primeru bele fluorescentne svetlobe z rahlim odtenkom modre.
Tungsten (Volframova svetloba): to možnost izberite, ko fotografirate
v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali halogenskimi
lučmi. Volframove žarnice imajo rdeč odtenek. S to možnostjo ta
učinek izravnate.
Flash WB (Ravnovesje beline bliskavice): izberite pri uporabi
bliskavice.
Custom Set (Nastavitev po meri): uporabite prednastavljene
nastavitve. Belino lahko ročno nastavite tako, da pritisnite [D], ter
nato fotografirate bel list papirja. S krogom za merjenje točk beline
slikajte list papirja in nastavite belino.
Color Temperature (Barva temperature): ročno prilagodite
temperaturo barve vira svetlobe. Temperatura barve se meri v
stopinjah Kelvina in označuje določeno vrsto vira svetlobe. Dobite
lahko toplejšo fotografijo z višjo vrednostjo in hladnejšo fotografijo
z nižjo vrednostjo. Pritisnite [D], ter nato prilagodite barvo
temperature.
• Možnost lahko prav tako nastavite s pritiskom [m] ĺ b ĺ
White Balance (Ravnovesje beline) ĺ možnost v načinu za fotografiranje.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
81
Funkcije fotografiranja >
Ravnovesje beline
Prilagajanje prednastavljenih možnosti za ravnovesje beline
Primeri
Prednastavljene možnosti ravnovesja beline lahko nastavite po meri.
Če želite prilagoditi
prednastavljene
možnosti,
V načinu za fotografiranje pritisnite [C] ĺ možnost ĺ
[D] ĺ obrnite vrtljivi gumb za ukaz, obrnite gumb za
navigacijo ali pritisnite [D/I/C/F].
Back
Set
White Balance : Daylight
Reset
Auto WB (Samodejna nastavitev beline)
Daylight (Dnevna svetloba)
Fluorescent Daylight
(Fluorescentna dnevna svetloba)
Tungsten (Volframova svetloba)
Prav tako lahko izberete območje na zaslonu.
82
Funkcije fotografiranja
Čarovnik za slike (slogi fotografij)
Čarovnik za slike omogoča uporabo različnih slogov, videzov in čustvenih
razpoloženj na fotografijah. Ustvarite in shranite lahko lastne sloge
fotografij, tako da prilagodite barvo, nasičenost, ostrino in kontrast
vsakega sloga.
Glede slogov ne obstaja nobeno pravilo za njihovo uporabo pod
določenimi pogoji. Preizkusite različne sloge in poiščite lastne nastavitve.
Če želite določiti slog
fotografij,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Picture Wizard (Čarovnik za slike) ĺ možnost.
Primeri
Standard (Standardno)
Vivid (Živahno)
Portrait (Portret)
Landscape (Pokrajina)
Forest (Gozd)
Retro (Starinski učinek)
Cool (Hladno)
Calm (Mirno)
Classic (Klasično)
• Prilagodite lahko tudi vrednost prednastavljenih nastavitev slogov. Izberite
možnost Picture Wizard (Čarovnik za slike), pritisnite [D] in prilagodite
barvo, nasičenost, ostrino ali kontrast.
• Če želite prilagoditi čarovnik za slike po meri, izberite ,
ali
, ter nato
prilagodite barvo, nasičenje, ostrino in kontrast.
• Možnosti čarovnika za slike ne morete nastavljati skupaj z možnostmi Smart
Filter (Pametni filter).
83
Funkcije fotografiranja
Način AF
Naučite se prilagoditi izostritev fotoaparata glede na motiv..
Način izostritve, primeren motivu, lahko izberete med možnostmi Single
Auto Focus (Posamezna samodejna izostritev), Continuous Auto Focus
(Neprekinjena samodejna izostritev) in Manual Focus (Ročna izostritev).
Funkcija AF je aktivirana, ko [Sprožilec] pritisnite do polovice. V načinu MF
morate zavrteti obroč za izostritev na objektivu, da ročno izostrite motiv.
Če želite nastaviti
samodejno
izostritev,
V načinu za fotografiranje pritisnite [F] ĺ možnost.
• Možnost lahko prav tako nastavite s pritiskom [m] ĺ b ĺ AF Mode
(Način AF) ĺ možnost v načinu za fotografiranje.
• Razpoložljive možnosti so odvisne od objektiva v uporabi.
V večini primerov lahko izostritev dosežete tako, da izberete možnost
Single AF (Posamezna samodejna izostritev). Hitro premikajoče se motive
ali motive s podobnim osenčenjem, kot je ozadje, je težko izostriti. V takem
primeru izberite ustrezen način ostrenja.
Če ima vaš objektiv stikalo AF/MF, morate nastaviti stikalo v skladu z
izbranim načinom. Nastavite stikalo na AF, če ste izbrali Single AF (Enojni
AF) ali Continuous AF (Neprekinjeni AF). Nastavite stikalo MF, če ste izbrali
Manual Focus (Ročna izostritev).
Če objektiv nima stikala AF/MF, pritisnite [F], da izberete želeni način AF.
84
Funkcije fotografiranja >
Način AF
Posamezni AF
Neprekinjeni AF
Posamezni AF je primeren za slikanje mirnih motivov. Ko [Sprožilec]
pritisnete do polovice, se slika v območju izostritve izostri. Ko je ostrenje
končano, območje postane zeleno.
Medtem ko [Sprožilec] pritiskate do polovice, fotoaparat nadaljuje s
samodejnim ostrenjem. Ko se v območju izostritve motiv izostri, ostane
izostren, tudi če se premika. Ta način je priporočljiv za fotografiranje npr.
osebe na kolesu, psa, ki teče ali avtomobilske dirke.
85
Funkcije fotografiranja >
Način AF
Ročna izostritev
Ročno lahko izostrite motiv tako, da zavrtite obroč za izostritev na
objektivu. Pomožna funkcija MF vam omogoča enostavno izostritev. Med
vrtenjem obroča za izostritev, se območje izostritve povečuje. Ko uporabite
funkcijo Za vrh izostritve, se na izostrenem motivu prikaže izbrana barva.
Ta način je priporočljiv za fotografiranje motiva, ki je podobne barve, kot je
ozadje, nočnega prizorišča ali ognjemeta.
Če uporabite to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti Touch AF (AF na dotik),
AF Area (Območje AF) in Link AE to AF Point (Poveži AE s točko AF).
86
Funkcije fotografiranja
Območje AF
Funkcija območja AF spremeni položaj območja izostritve.
Izbirni AF
Običajno fotoaparati skušajo izostriti najbližji motiv. Ko pa je v objektivu
več motivov, se lahko zgodi, da se izostrijo neželeni motivi. Če ne želite
izostriti neželenih motivov, spremenite območje izostritve in izostrite
želeni motiv. Če izberete ustrezno območje izostritve, bo fotografija
jasnejša in ostrejša.
Funkcijo izostritve lahko nastavite za želeno območje. Uporabite učinek
neizostritve in še bolj poudarite želeni motiv.
Če želite nastaviti
območje
samodejne
izostritve,
Izostritev na spodnji fotografiji je bila prestavljena in zmanjšana, da ustreza
velikosti obraza osebe na fotografiji.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺb ĺ
AF Area (Območje AF) ĺ možnost.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
• Ko je stikalo AF/MF nastavljeno na MF, ne morete nastaviti območje AF v
meniju za fotografiranje.
• Ko uporabite možnost Face Detection AF (Zaznavanje obraza AF), fotoaparat
samodejno izostri območje z belim okvirjem.
• Odvisno od možnosti Picture Wizard (Čarovnik za sliko), Face Detection
(Zaznavanje obraza) morda ne bo na voljo.
• Ko nastavite ročno izostritev, zaznavanje obraza morda ne bo na voljo.
• Zaznavanje obrazov morda ne deluje, če:
- je oseba predaleč od fotoaparata
- je presvetlo ali pretemno
- oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
- oseba nosi sončna očala ali masko
- se obrazna mimika osebe prekomerno spreminja
- je oseba osvetljena od zadaj oz. pri slabših svetlobnih pogojih
Če želite spremeniti velikost ali premakniti območje izostritve, v načinu za
fotografiranje pritisnite [o]. Z gumbom za navigacijo premaknite območje
izostritve. Z vrtljivim gumbom za ukaz spremenite velikost območja izostritve.
Kadar uporabljate iskalo, pritisnite [f], da na priročen način izberete območje
izostritve.
87
Funkcije fotografiranja >
Območje AF
Večpodročni AF
AF za zaznavanje obrazov
Fotoaparat prikaže zelen kvadrat na območjih, na katerih je izostritev
pravilno nastavljena. Fotografija je razdeljena na dve ali več območij,
fotoaparat pa pridobi točke izostritve vsakega območja. Ta možnost je
priporočljiva za fotografiranje pokrajine.
Fotoaparat se osredotoči na človeške obraze. Zazna lahko obraze do
10 oseb. Ta nastavitev je priporočljiva za fotografiranje skupine ljudi.
Ko pritisnete [Sprožilec] do polovice, fotoaparat prikaže območje
izostritve, kot je prikazano na spodnji fotografiji.
Ko do polovice pritisnete [Sprožilec], fotoaparat izostri obraze, kot je
prikazano na spodnji fotografiji. Če fotografirate skupino ljudi, fotoaparat
prikaže izostritev obraza najbližje osebe v rdeči barvi, vse ostale obraze
ljudi pa v sivi barvi.
88
Funkcije fotografiranja >
Območje AF
Avtoportret AF
Pri fotografiranju avtoportreta je težko preveriti, ali je vaš obraz izostren.
Ko je funkcija vklopljena, bo pomik vašega obraza na sredino kompozicije
sprožil bolj intenzivnejše piskanje.
89
Funkcije fotografiranja
AF na dotik
Izberite ali izostrite področje, ki ste ga izbrali na zaslonu na dotik. Pol tega,
izostrite motiv ali posnemite fotografijo z dotikom zaslona.
Nastavitev AF na
dotik,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺb ĺTouch
AF (AF na dotik) ĺ možnost.
AF sledenje
AF sledenje omogoča sledenje in samodejno izostritev motiva, tudi, če se
motiv premika ali če zamenjate kompozicijo snemanja.
Beli okvir: vaš fotoaparat sledi
motivu.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
AF na dotik
AF na dotik omogoča izbiro in izostritev področja, ki se ga dotaknete na
zaslonu na dotik.
Zelen okvir: vaš motiv je izostren
ob pritisku [Sprožilec] do
polovice.
Rdeči okvir: izostritev ni uspela.
Točkovni AF
Točka izostritve bo ustrezala področju, ki se ga dotaknete na zaslonu na
dotik, hkrati pa izostritev ne bo dosežena.
90
Funkcije fotografiranja >
AF na dotik
• Če ne izberete območje izostritve, funkcija Auto Focus (Samodejna izostritev)
•
•
•
•
ne bo delovala.
Sledenje motiva morda ne bo uspešno, če:
- je oseba predaleč
- se oseba giblje nenavadno
- je oseba osvetljena od zadaj oz. fotografirate v temnem prostoru
- so barve ali vzorci na motivu in v ozadju enaki
- zraven osebe fotografirate vodoravne črte, kot so žaluzije
- se fotoaparat prekomerno trese
- fotografije zajemate v neprekinjenem načinu
Če sledenje ni uspelo, se funkcija ponastavi.
Če fotoaparat ne sledi motivu, se območje izostritve ponastavi.
Če fotoaparat ne izostri motiva, se okvir izostritve obarva rdeče in izostritev se
ponastavi.
Posnetek z enim dotikom
Fotografijo lahko posnamete z dotikom vašega prsta. Po dotiku motiva,
fotoaparat samodejno izostri motiv in posname fotografijo.
91
Funkcije fotografiranja
Pomožna funkcija za izostritev
V načinu ročne izostritve morate zavrteti obroč za izostritev na objektivu,
da izostrite motiv. Če nastavite pomožno funkcijo MF ali vrh izostritve,
je izostritev lahko bolj jasna. Ta funkcija je na voljo le pri objektivih, ki
podpirajo ročno izostritev.
* Privzeto
Možnost
Off
(Izklopljeno)
Opis
Ne uporabite funkcije za pomoč pri ročni izostritvi
Območje izostritve se poveča za 5-krat, ko obrnete obroč za
izostritev.
Za ročno prilagoditev izostritve lahko prav tako uporabite neposredno
ročno izostritev (DMF). Po izostritvi s funkcijo samodejne izostritve,
prilagodite izostritev z zasukom obročka za izostritev.
Enlarge x5
(Povečaj x5)*
Pomožna funkcija ročne izostritve
V načinu ročne izostritve lahko povečate scene in preprosto prilagodite
izostritve med vrtenjem obroča za izostritve.
Če želite nastaviti
pomožno funkcijo
izostritve,
Območje izostritve se poveča za 8-krat, ko obrnete obroč za
izostritev.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ MF
Assist (Pomožna funkcija ročne izostritve) ĺ možnost.
Enlarge x8
(Povečaj x8)
92
Funkcije fotografiranja >
Pomožna funkcija za izostritev
Vrh izostritve
DMF (Neposredna ročna izostritev)
V načinu ročne izostritve, se izbrana barva prikaže na izostrenem motivu in
vam pomaga pri ostrenju med obračanjem obroča za izostritev.
Ročno lahko prilagodite izostritev tako, da obrnete obroč za izostritev,
potem ko dosežete izostritev tako, da do polovice pritisnete [Sprožilec]. Ta
funkcija pri nekaterih objektivih morda ne bo na voljo.
Če želite nastaviti
možnosti vrha
izostritve,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Focus
Peaking (Vrh izostritve) ĺ možnost.
Če želite nastaviti
DMF,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ d ĺ DMF ĺ
možnost.
* Privzeto
Možnost
Level (Nivo)
Color (Barva)
Opis
Nastavite občutljivost za zaznavanje izostrenega motiva.
(Off (Izklopljeno), High (Visoko), Normal (Običajno)*,
Low (Nizko))
Nastavite barvo, ki se bo prikazala na izostrenem motivu.
(White (Bela)*, Red (Rdeča), Green (Zelena))
Nastavitev odzivnosti DMF
Nastavite odzivnost obročka za izostritev pri uporabi funkcije DMF. Če
izberete High (Visoko), lahko z majhnimi zasuki obroča za izostritev
prilagodite izostritev. Če izberete Low (Nizko), lahko izostritev nastavite z
daljšimi zasuki obročka za povečavo. Ta možnost je podprta le takrat, ko
namestite objektiv, ki podpira to funkcijo.
Če želite nastaviti
možnosti za
odzivnost DMF,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ d ĺ
DMF Responsiveness (Odzivnost DMF) ĺ možnost.
93
Funkcije fotografiranja
Optična stabilizacija slike (OIS)
Uporabite funkcijo Optical Image Stabilization (OIS) (Optična stabilizacija
slike) in zmanjšajte tresenje fotoaparata. Funkcija OIS morda ni na voljo pri
nekaterih objektivih.
Do tresenja fotoaparata pride v temnih prostorih ali pri fotografiranju
zunaj. V takih primerih fotoaparat uporabi daljši čas osvetlitve in poveča
količino prejete svetlobe, kar lahko povzroči zamegljeno fotografijo. To
funkcijo lahko preprečite tako, da uporabite funkcijo OIS.
Če ima vaš objektiv stikalo OIS, ga morate obrniti na ON, če želite
uporabljati funkcijo OIS.
Če želite nastaviti
možnosti OIS,
Brez popravka OIS
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺb ĺ
OIS (Anti-Shake) (OIS (Proti tresljajem)) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno): funkcija OIS je izklopljena. (Ta možnost pri
nekaterih objektivih morda ni na voljo.)
S popravkom OIS
• Optična stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, ko:
- s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu
- fotoaparat preveč tresete
- je čas osvetlitve dolg (na primer, če izberete Night (Noč) v načinu s)
- je baterija skoraj prazna
- posnamete fotografijo od blizu
• Če uporabljate funkcijo OIS s stojalom, so lahko slike motne zaradi vibracij
senzorja OIS. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS.
Mode 1 (Način 1)*: funkcija OIS je na voljo samo, ko [Sprožilec]
pritisnete do konca ali do polovice.
• Če je fotoaparat prejel udarec, je zaslon moten. V tem primeru, Izklopite
Mode 2 (Način 2): funkcija OIS je vklopljena.
• Funkcijo OIS uporabljajte samo po potrebi, ker če je vklopljena, baterija
fotoaparat in ga nato ponovno vklopite.
porablja več energije.
• Za nastavitev možnosti OIS v meniju, nastavite stikalo OIS na vašem objektivu
na ON.
• Ta možnost pri nekaterih objektivih morda ni na voljo.
• Off (Izklopljeno) morda ni na voljo pri nekaterih objektivih.
94
Funkcije fotografiranja
Pogon (način za fotografiranje)
Nastavite lahko načine za fotografiranje, kot so Continuous (Neprekinjeno),
Burst (Zaporedno), Timer (Samosprožilec) ali Bracketing (Kadriranje).
Izberite Single (Enojno), da posnamete eno fotografijo naenkrat. Če želite
fotografirati hitro premikajoče se motive, izberite možnost Continuous
(Neprekinjeno) ali Burst (Zaporedno). Izberite AE Bracket (Kadriranje s
samodejno osvetlitvijo), WB Bracket (Kadriranje z ravnovesjem beline),
P Wiz Bracket (Kadriranje s čarovnikom za slike) ali Depth Bracket
(Kadriranje globine) za prilagoditev osvetlitve, ravnovesja beline, uporabo
učinkov čarovnika za slike ali snemanja fotografij pri različnih globinah
polja. Izberete lahko tudi možnost Timer (Samosprožilec), da posnamete
fotografijo samodejno po določenem času.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
Ikona
Opis
H
Single (Zaslon) (str. 96)
J
Continuous (Neprekinjeno) (str. 96)
K
Timer (Samosprožilec) (str. 97)
L
Bracketing (Kadriranje) (str. 98)
Ne sukajte gumba za način fotografiranja nad dovoljenimi mejami. Tako lahko
poškodujete fotoaparat.
95
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Enojno
Neprekinjeno
Ob pritisku na [Sprožilec] posnamete eno fotografijo. Priporočljivo za
splošne pogoje.
Ob pritisku na [Sprožilec] neprekinjeno fotografirate. Naredite lahko do
4 fotografij (Continuous Normal (Neprekinjeno običajno)) ali 9 fotografij
(Continuous High (Neprekinjeno visoko)) na sekundo.
Če želite
nastaviti način za
fotografiranje,
Obrnite gumb za načina fotografiranja na H.
Če želite
nastaviti način za
fotografiranje,
Obrnite gumb za način fotografiranja na J, pritisnite [m]
ĺ b ĺ Drive Settings (Nastavitve načina za fotografiranje) ĺ
Continuous (Neprekinjeno) ĺ Continuous High (Neprekinjeno
visoko) ali Continuous Normal (Neprekinjeno običajno).
• Če ste izbrali Continuous High (Neprekinjeno visoko), funkcija za zmanjšanje
šuma ni več na voljo.
• Največja hitrost snemanja je 9 sličic na sekundo. Po pribl. 27 slikah oblike
JPEG ali 11 slikah oblike RAW pride do upočasnitve. (Lahko je odvisno od
tehničnih podatkov pomnilniške kartice.)
96
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Zaporedno
Samosprožilec
Z enim pritiskom na [Sprožilec] zaporedno posnamete do 10 posnetkov na
sekundo (3 sekunde), 15 posnetkov na sekundo (2 sekundi) ali 30 posnetkov
na sekundo (1 sekunda). Priporočljivo za fotografiranje hitrega gibanja ali
hitro premikajočih se motivov, kot so npr. dirkalni avtomobili.
Posnemite fotografijo po določenem času. Prav tako lahko nastavite
interval fotografiranja, število posnetkov in čas fotografiranja.
Če želite
nastaviti način za
fotografiranje,
•
•
•
•
•
Zasukajte gumb za način fotografiranja na J, pritisnite
[m] ĺ b ĺ Drive Settings (Nastavitev načina za
fotografiranje) ĺ Continuous (Neprekinjeno) ĺ Burst
(Zaporedno) ĺ pritisnite [F] in nastavite število posnetkov.
Velikost fotografije je nastavljena na 5M.
Shranjevanje fotografije lahko poteka dlje.
Če uporabljate to možnost, bliskavica ni na voljo.
Čas osvetlitve mora biti nad 1/30 sekunde.
Morda bo fotoaparat nekoliko povečal fotografije, ki so posnete s to
možnostjo, preden jih bo shranil.
• Možnosti ISO ne morete nastaviti višje od ISO 3200.
• Te možnosti niso uporabne z obliko datoteke RAW in niso na voljo, ko je
kakovost fotografije nastavljena na RAW.
Če želite
nastaviti način za
fotografiranje,
Obrnite gumb za izbiro načina na K.
• Če želite prenehati z zajemanjem, pritisnite [Sprožilec].
• Da nastavite podrobnosti samosprožilca, nastavite vrtljivi gumb za
fotografiranje na K, pritisnite [m] ĺ b ĺ Drive Settings
(Nastavitve fotografiranja) ĺ Timer (Samosprožilec) ĺ nastavite interval
fotografiranja, število posnetkov in čas fotografiranja.
97
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AE Bracket)
Kadriranje z nastavitvijo beline (WB Bracket)
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat posname 3 zaporedne fotografije:
izvirnik, eno temnejšo in eno svetlejšo fotografijo. Uporabite stojalo, da
med slikanjem treh zaporednih fotografij preprečite nastanek zamegljene
fotografije. Nastavitve lahko prilagodite v meniju Bracket Settings
(Nastavitve kadriranja).
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat posname 3 zaporedne fotografije:
izvirnik in dve z različnima nastavitvama ravnovesja beline. Izvirna
fotografija nastane, ko pritisnete [Sprožilec]. Drugi dve fotografiji
fotoaparat samodejno prilagodi glede na nastavljeno belino. Nastavitve
lahko prilagodite v meniju Bracket Settings (Nastavitve kadriranja).
Če želite
nastaviti način za
fotografiranje,
Zasukajte gumb za način fotografiranja na L, pritisnite
[m] ĺ b ĺ Drive Settings (Nastavitve načina
za fotografiranje) ĺ Bracket (Kadriranje) ĺ AE Bracket
(Kadriranje samodejne osvetlitve).
Osvetlitev +2
Osvetlitev -2
Izvirnik
Če želite
nastaviti način za
fotografiranje,
Zasukajte gumb za način fotografiranja na L, pritisnite
[m] ĺ b ĺ Drive Settings (Nastavitve načina za
fotografiranje) ĺ Bracket (Kadriranje) ĺ WB Bracket
(Kadriranje z ravnovesjem beline).
WB+2
WB-2
Izvirnik
Te možnosti ne morete uporabljati za datoteke v obliki RAW. Z izbiro te možnosti
boste spremenili kakovost slike iz RAW na JPEG.
98
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Kadriranje s čarovnikom za slike (P Wiz
Bracket)
Ko pritisnite [Sprožilec], fotoaparat posname tri zaporedne fotografije,
vsako z drugačno nastavitvijo čarovnika za slike. Fotoaparat posname
fotografijo in uporabi tri možnosti čarovnika za slike, ki ste jih nastavili
za posneto sliko. Različne nastavitve lahko izberete v meniju Bracket
Settings (Nastavitve kadriranja).
Če želite
nastaviti način za
fotografiranje,
Zasukajte gumb za način fotografiranja na L, pritisnite
[m] ĺ b ĺ Drive Settings (Nastavitve načina za
fotografiranje) ĺ Bracket (Kadriranje) ĺ P Wiz Bracket
(Kadriranje čarovnika za slike).
Kadriranje globine
Ko pritisnite [Sprožilec], fotoaparat posname tri zaporedne fotografije,
vsako z drugačnim poljem globine, s prilagoditvijo vrednosti zaslonke.
Uporabite stojalo, da med slikanjem treh zaporednih fotografij preprečite
nastanek zamegljene fotografije. Nastavitve lahko prilagodite v meniju
Bracket Settings (Nastavitve kadriranja).
Če želite
nastaviti način za
fotografiranje,
Zasukajte gumb za način fotografiranja na L, izberite
[m] ĺ b ĺ Drive Settings (Nastavitve načina za
fotografiranje) ĺ Bracket (Kadriranje) ĺ Depth Bracket
(Kadriranje globine).
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Program ali Prednost zaslonke.
Nastavitve kadriranja
Retro (Starinski učinek)
Vivid (Živahno)
Za posamezno kadriranje lahko nastavite možnosti. (str. 164)
Standard (Standardno)
Te možnosti ne morete uporabljati za datoteke v obliki RAW. Z izbiro te možnosti
boste spremenili kakovost slike iz RAW na JPEG.
Če želite nastaviti
možnost
kadriranja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ d ĺ Bracket
Settings (Nastavitve kadriranja) ĺ možnost.
99
Funkcije fotografiranja
Intervalni zajem
Nastavite interval fotografiranja in število posnetkov, ki jih želite posneti
samodejno. S to funkcijo lahko posnamete fotografije pri rednih intervalih
tekom dogodka, kot sta na primer lunin mrk ali sončni vzhod.
Za zajem
intervalnega
posnetka,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Interval Capture (Posnetek intervala) ĺ interval fotografiranja
in število posnetkov ĺ pritisnite [o] ali [Sprožilec] da shranite
nastavitve ĺ pritisnite [Sprožilec], da posnamete fotografijo.
•
•
•
•
Dotaknite se
, za premor med fotografiranjem.
Dotaknite se
za nadaljevanje.
Dotaknite se
ali pritisnite [Sprožilec] za zaustavitev fotografiranja.
Intervale fotografiranja lahko nastavite na sekunde, če je interval
fotografiranja manjši od ene minute. Intervale, ki so daljši od ene minute,
lahko nastavite samo na minute ali ure.
• Zmanjšajte premike fotoaparata pri zajemu intervalnih posnetkov z uporabo
kabla za sprožitev sprožilca in stojala.
• Priključite napajalni kabel, če je interval fotografiranja daljši oz. število
posnetkov visoko.
• Če je interval fotografiranja nastavljen med eno minuto in 10 minut, se
fotoaparat preklopi v način varčevanja zaslona po tem, ko začne zajemati
fotografijo. Če interval fotografiranja presega 10 minut, se fotoaparat preklopi
v način varčevanja z energijo, ob naslednjem intervalu pa se samodejno
vklopi in zajame fotografijo. Če želite preklicati način varčevanja z energijo,
pritisnite [Sprožilec].
100
Funkcije fotografiranja
Bliskavica
Za realistično fotografijo motiva je nujna stalna količina svetlobe. Kadar
količina svetlobe niha, lahko uporabite bliskavico in zagotovite stalno
količino svetlobe. Izberite ustrezne nastavitve glede na vir svetlobe in
motiv.
Če želite nastaviti
možnosti bliskavice,
Ikona
Ikona
2nd Curtain (2. zavesa): bliskavica
se sproži ravno pred tem, ko se zapre
zaslonka. Fotoaparat fotografijo
motiva posname kasneje in jasno.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Flash (Bliskavica) ĺmožnost.
Opis
Off (Izklopljeno): bliskavica se ne sproži.
H
A
Smart Flash (Pametna bliskavica): fotoaparat samodejno prilagodi
svetlost bliskavice glede na količino svetlobe v okolju.
A
Auto (Samodejno): bliskavica se pri fotografiranju v temnih
prostorih sproži samodejno.
Auto Red-eye (Samodejno popravljanje učinka rdečih oči):
bliskavica samodejno sproži in zmanjša učinek rdečih oči.
Fill in (Dosvetlitev): bliskavica se sproži, kadar posnamete
fotografijo. (Svetlost se prilagodi samodejno.)
Fill-in Red (Dosvetli rdeče): bliskavica se sproži, kadar posnamete
fotografijo, in prepreči učinek rdečih oči.
1st Curtain (1. zavesa): bliskavica
se sproži takoj za tem, ko se odpre
zaslonka. Fotoaparat fotografijo
motiva posname prej in jasno.
Opis
Smer gibanja žoge
Hi-speed (Visoko hitrostna sinhronizacija): če je čas osvetljevanja
manjši od hitrosti sinhronizacije fotoaparata (najhitrejši čas za
odpiranje in zapiranje sprožilca), se bo bliskavica večkrat sprožila
z visoko hitrostjo. Bliskavica se sproži, ko se odpre sprožilec. To
možnost lahko nastavite samo, ko namestite združljivo opcijsko
zunanjo bliskavico. (SEF-580A)
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
• Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži
drugič.
• Če izberete Off (Izklopljeno), se vgrajena bliskavica ne sproži tudi, če je ta
dvignjena. Če ročno prilagodite jakost bliskavice, bo le-ta zasvetila enkrat,
brez preizkusnega bliska.
Uporabljajte samo bliskavice, ki jih je odobril Samsung. Če boste uporabili
nezdružljive bliskavice, lahko poškodujete fotoaparat.
Smer gibanja žoge
101
Funkcije fotografiranja >
Bliskavica
Zmanjševanje učinka rdečih oči
Uporaba vgrajene bliskavice
Če se vklopi bliskavica, ko fotografirate osebo v temi, se lahko v očeh
pojavijo rdeče pike. Če želite zmanjšati učinek rdečih oči, izberite Auto
Red-eye (Samodejno popravljanje učinka rdečih oči) ali Fill-in Red
(Dosvetlitev rdeče).
Če želite uporabiti vgrajeno bliskavico, pritisnite gumb za izskok bliskavice.
Bliskavica se ne sproži, če je vgrajena bliskavica zaprta.
Brez zmanjševanja učinka rdečih oči
Z zmanjševanjem učinka rdečih oči
Če je motiv preveč oddaljen od fotoaparata ali pa se premika, ko se bliskavica
sproži prvič, učinka rdečih oči morda ne bo mogoče zmanjšati.
102
Funkcije fotografiranja >
Bliskavica
Prilagajanje jakosti bliskavice
Ko je bliskavica vklopljena, prilagodite jakost bliskavice za +/-2 nivoja.
Za prilagajanje intenzivnosti bliskavice, v načinu za
fotografiranje izberite [m] ĺ b ĺ Flash (Bliskavica) ĺ
možnost ĺ [D] ĺobrnite vrtljivi gumb za ukaz, obrnite
gumb za navigacijo ali pritisnite [C/F].
Če želite nastaviti
jakost bliskavice,
• Moč lahko prav tako prilagodite, če povlečete drsnik ali se dotaknete +/-.
• Prilagoditev jakosti bliskavice morda ne deluje, če:
- je motiv preblizu fotoaparata
- nastavite visoko občutljivost ISO
- je vrednost osvetlitve previsoka ali premajhna
• V nekaterih načinih za fotografiranje ta funkcija ni na voljo.
• Če na fotoaparat pritrdite zunanjo bliskavico, pri kateri je mogoče nastavljati
jakost, bodo nastavitve jakosti bliskavice uporabljene.
• Če je med uporabo bliskavice motiv predaleč, se lahko nekaj svetlobe
Back
Set
Cancel
blokira, kar pomeni, da bo fotografija temna. Prepričajte se, da je motiv v
priporočenem dosegu, ki se razlikuje glede na objektiv.
• Če je nameščena zaslonka za objektiv, lahko zaslonka blokira svetlobo
bliskavice. Odstranite zaslonko, če želite uporabiti bliskavico.
Flash : Fill in
103
Funkcije fotografiranja >
Bliskavica
Nastavitve bliskavice
Nastavite način bliskavice, vrednost zaslonke, svetlost bliskavice ali
večkratno sprožitev bliskavice, ko na fotoaparat namestite zunanjo
bliskavico. Prav tako lahko nastavite brezžično sinhronizacijo za nadzor
vgrajene ali zunanje bliskavice. Nastavitve bliskavice so podprte samo, če
namestite združljivo, opcijsko zunanjo bliskavico (SEF-580A).
Nastavitev zunanje bliskavice
Za nastavitev
zunanje bliskavice,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
External Flash Settings (Nastavitve zunanje bliskavice) ĺ
možnost.
Možnost
Opis
• A-TTL: v načinu Napredno skozi objektiv (A-TTL),
Flash Mode (Način
bliskavice)
fotoaparat skozi objektiv izmeri svetlobo, ki jo
odbija motiv. Nato izračuna optimalno osvetlitev
glede na vrednost osvetlitve in časa osvetlitve.
• Manual Flash (Ročna bliskavica): bliskavica oddaja
vso svetlobo ali pa prilagodite jakost bliskavice.
• Multi Flash (Večkratna sprožitev bliskavice): ko
pritisnete [Sprožilec], se bliskavica sproži večkrat,
glede na nastavljeno število.
Flash EV (EV
bliskavice)
Nastavite osvetlitve bliskavice, ko je način bliskavice
nastavljen na A-TTL.
Flash Output
(Svetlost bliskavice)
Nastavite svetlost bliskavice, ko je način bliskavice
nastavljen na Manual Flash (Ročna bliskavica).
Multi Flash Settings
(Nastavitve več
bliskavic)
Nastavite števec, svetlost ali frekvenco bliskavice, ko
je način bliskavice nastavljen na Multi Flash (Več
bliskavic).
Če lahko izmenjate podatke med fotoaparatom in bliskavico, lahko nastavitve
za zunanjo bliskavico spremenite bodisi na fotoaparatu, bodisi na bliskavici.
Uporabljena bo vaša predhodna izbira.
104
Funkcije fotografiranja >
Bliskavica
Nastavitev brezžične sinhronizacije za vgrajene ali zunanje
bliskavice
Nastavite brezžično sinhronizacijo za nadzor vgrajenih in zunanjih
bliskavic na daljavo prej brezžičnih signalov. Oddaljen sistem je sestavljen
iz nadrejene bliskavice, ki je nameščena na fotoaparatu in ene ali več
podrejenih bliskavic. Podrejena bliskavica je dodeljena eni od treh skupin:
A, B ali C.
Za nastavitev
brezžične
sinhronizacije,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Internal
Wireless Flash (Vgrajena brezžična bliskavica) ali External
Wireless Flash (Zunanja brezžična bliskavica) ĺ možnost.
* Privzeto
Možnost
Opis
Use Wireless
Flash (Uporabite
brezžično
bliskavico)
Nastavite, če želite uporabiti brezžično sinhronizacijo.
(Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
Channel (Kanal)
Izberite kanal za brezžično sinhronizacijo. Na voljo
so štirje daljinski kanali, ki omogočajo delovanje več
oddaljenim sistemom delovanje hkrati. Nadrejen in
podrejene bliskavice, ki so del istega oddaljenega
sistema, morajo biti nastavljene na enak kanal.
(Ch. 1 (Ka. 1), Ch. 2 (Ka. 2), Ch. 3 (Ka. 3), Ch. 4 (Ka. 4))
Group Flash Mode
(Način skupinske
bliskavice)
Nastavite način bliskavice za skupino A, B ali C.
Spremembe načina bliskavice morate opraviti samo na
nadrejeni bliskavici. Spremembe so nato uporabljene
za podrejene skupine A, B ali C, hkrati pa podrejen
skupine delujejo kot oddaljen sistem način bliskavice
(TTL ali ročno) v skladu z nastavitvami za nadrejeno
bliskavico.
• A-TTL: nastavite osvetlitve bliskavice, ko je način
bliskavice nastavljen na A-TTL.
• Manual Flash (Ročna bliskavica): nastavite svetlost
bliskavice, ko je način bliskavice nastavljen na
Manual Flash (Ročna bliskavica).
• Off (Izklopljeno): bliskavica se ne sproži.
• Pri uporabi funkcije za zunanjo brezžično bliskavico ne morete izbrati
External Flash Settings (Nastavitve zunanje bliskavice).
• Za več informacij o uporabi funkcije brezžične sinhronizacije z zunanjo
bliskavico, glejte navodila za uporabo opcijske zunanje bliskavice (SEF-580A).
105
Funkcije fotografiranja
Merjenje
Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe.
Večpodročno
Fotoaparat meri količino svetlobe v sceni in pri nekaterih svojih načinih
delovanja uporablja merjenje za prilagoditev različnih nastavitev. Na
primer, če je motiv na videz temnejši od svoje dejanske barve, fotoaparat
posname preosvetljeno fotografijo takega motiva. Če je motiv na videz
svetlejši od svoje dejanske barve, fotoaparat posname podosvetljeno
fotografijo takega motiva.
Večpodročni način izračuna količino svetlobe na več območjih. Kadar je
količina svetlobe zadostna ali nezadostna fotoaparat prilagodi osvetlitev,
tako da izmeri povprečne vrednosti scene. Ta način je primeren za običajne
fotografije.
Svetlost in splošno razpoloženje fotografije sta odvisna tudi od načina, na
katerega fotoaparat meri količino svetlobe. Izberite ustrezno nastavitev za
pogoj fotografiranja.
Če želite nastaviti
možnost merjenja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [N] ĺ možnost.
106
Funkcije fotografiranja >
Merjenje
Sredinsko uravnoteženo
Točkovno
Sredinsko uravnoteženi način izračuna širše območje kot točkovni.
Povzame količino svetlobe v središčnem delu fotografije (60–80 %) in
ostalem delu fotografije shot (20–40 %). Način je priporočljiv v primeru, ko
je razlika med osvetlitvijo motiva in ozadja majhna ali je območje motiva
veliko v primerjavi s celotno kompozicijo fotografije.
Točkovni način izračuna količino svetlobe na sredini scene. Če želite
posneti fotografijo v okoliščinah, v katerih je prisotna močna osvetlitev za
motivom, fotoaparat prilagodi osvetlitev in ustrezno posname motiv. Na
primer, če v okoliščinah, v katerih je prisotna močna osvetlitev za motivom,
izberete možnost Večpodročno, fotoaparat izračuna, da je svetlobe veliko,
zaradi česar posname temnejšo fotografijo. To lahko preprečite, če izberete
točkovni način, ki izračuna količino svetlobe v določenem območju.
Motiv je svetle barve, ozadje pa je temno. V takem primeru je priporočljiva
uporaba točkovnega načina, saj je razlika med osvetlitvijo motiva in ozadja
velika.
107
Funkcije fotografiranja >
Merjenje
Merjenje vrednosti osvetlitve območja izostritve
Ko je ta funkcija vklopljena, fotoaparat samodejno nastavi optimalno
osvetlitev, tako da izračuna svetlost območja izostritve. Ta funkcija je na
voljo le, če za način merjenja izberete merjenje Spot (Točkovno) ali Multi
(Večpodročno) in Selection AF (Izbirni AF).
Če želite nastaviti
to funkcijo,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Link AE
to AF Point (Poveži AE s točko AF) ĺ možnost.
108
Funkcije fotografiranja
Dinamični razpon
Če se svetle podrobnosti zaradi razlik v senčenju na fotografiji ne vidijo, ta
funkcija to samodejno popravi.
Če želite nastaviti
možnosti za Dinamični
razpon,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Dynamic Range (Dinamični razpon) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno)*: ne uporabljajte Dynamic Range (Dinamični
razpon).
Smart Range+ (Pametno območje+): popravite izgubo svetlih
delov.
Ne morete nastaviti ISO 100.
HDR: posnemite 2 fotografiji pri različni osvetlitvi, ter jih nato
združite in samodejno ustvarite eno sliko.
• Možnosti ISO ne morete nastaviti višje od ISO 3200.
• Možnosti dinamičnega razpona ne morete nastavljati skupaj z
možnostmi čarovnika za slike.
Brez učinka dinamičnega razpona
Z učinkom dinamičnega razpona
109
Funkcije fotografiranja
Pametni filter
Pametni filter omogoča uporabo posebnih učinkov na vaših fotografijah.
Z različnimi možnostmi filtriranja lahko ustvarite posebne učinke, ki jih je
drugače težko ustvariti z običajnimi objektivi.
Če želite nastaviti
možnosti za
Pametni filter,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Smart
Filter (Pametni filter) ĺ možnost.
* Privzeto
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)*
Brez učinka
Vignetting
(Vinjetiranje)
Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in
izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatov.
Miniature
(Miniatura)
Dodajte učinek »tilt-shift« s katerim motiv daje videz
miniature.
Colored Pencil
(Barvni svinčnik)
Dodajte učinek slike z barvnim svinčnikom.
Watercolor
(Vodna barva)
Dodajte učinek slike z vodno barvo.
Wash drawing
(Sprana slika)
Uporabite učinek izpranosti.
Oil Sketch
(Oljna slika)
Dodajte učinek oljne skiciranja.
Ink Sketch
(Slika iz črnila)
Dodajte učinek skice iz črnila.
Acryl (Akril)
Dodajte učinek akrilne slike.
* Privzeto
Možnost
Opis
Negative (Negativ)
Dodajte učinek negativnega filma.
Red (Rdeča)
Razsičite vse barve razen rdeče.
Green (Zelena)
Razsičite vse barve razen zelene.
Blue (Modra)
Razsičite vse barve razen modre.
Yellow (Rumena)
Razsičite vse barve razen rumene.
Možnosti Smart Filter (Pametni filter) ne morete nastavljati skupaj z možnostmi
Picture Wizard (Čarovnik za sliko).
110
Funkcije fotografiranja
Kompozicija osvetlitve
Fotoaparat samodejno nastavi osvetlitev, tako da izmeri ravni svetlobe iz
kompozicije fotografije in položaja motiva. Če je osvetlitev, ki jo fotoaparat
nastavi, višja ali nižja od želene, jo lahko ročno prilagodite. Vrednost
osvetlitve lahko prilagodite v ±3 korakih. Fotoaparat prikaže opozorilo
osvetlitve v rdeči barvi za vsak korak, ki preseže obseg ±3.
Za prilagoditev vrednosti osvetlitve, držite [W] in premaknite vrtljivi
gumb za ukaz. Prav tako lahko prilagodite vrednost osvetlitve tako, da
pritisnete [f] in nato izberete EV.
+2
-2
Izvirnik
Vrednost osvetlitve lahko preverite s položajem indikatorja ravni osvetlitve.
Ogled vodnika za prekomerno izpostavljenost
Opozorilo osvetlitve
Standardni indeks osvetlitve
Oglejte si prekomerno osvetljena območja fotografije v načinu za
fotografiranje še preden posnamete fotografijo. Nastavitev te funkcije
omogoča, da prekomerno osvetljena območja fotografije utripajo.
Indikator ravni
osvetlitve
Zmanjšana osvetlitev
(temnejša)
Povečana osvetlitev
(svetlejša)
Za ogled vodnika
za prekomerno
izpostavljenost,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Overexposure Guide (Vodnik za prekomerno izpostavljenost)
ĺ možnost.
111
Funkcije fotografiranja
Zaklep osvetlitve/izostritve
Če zaradi močnega kontrasta osvetlitve ne morete doseči ustrezne
osvetlitve oz. želite posneti fotografijo v kateri je motiv izven območja
samodejne izostritve, zaklenite izostritev ali osvetlitve in nato posnemite
fotografijo.
Po zaklepu osvetlitve usmerite objektiv v želeno smer in pritisnite
[Sprožilec].
Če želite zakleniti osvetlitev, prilagodite kompozicijo fotografije, pri kateri
želite izračunati osvetlitev ter nato pritisnite gumb [a].
Funkcijo, ki je dodeljena gumbu za zaklep izostritve oz. osvetlitve, ali obema,
lahko spremenite funkcijo. Funkcija, ki se izvrši ob pritisku [Sprožilec] za
polovico, je odvisna od dodeljene funkcije [a]. (str. 168)
112
Funkcije fotografiranja
Ločitev osvetlitve/izostritve
Ločite območja osvetlitve in izostritve oz. ju združite. Ta funkcija je na voljo
samo, če ste nastavili AF na dotik na Touch AF (AF na dotik).
1
2
v območje osvetlitve.
• Območje izostritve in območje osvetlitve bosta ločena.
• Dotaknite se in zadržite posamezno območje, če želite zakleniti
Na zaslonu se dotaknite območja, ki ga želite izostriti.
• Ikona za ločitev osvetlitve
Povlecite
nastavitev izostritve ali osvetlitve.
, se prikaže na zgornjem desnem kotu
• Povlecite območja skupaj, da združite območja izostritve in
okvira izostritve.
osvetlitve.
Exposure
Focus
3
Pritisnite [Sprožilec], če želite zajeti fotografijo.
• Območje izostritve in območje osvetlitve se povrneta na vrednosti
pred fotografiranjem.
Če pritisnite [a], medtem ko je funkcija nastavljena na AEL Hold (Zadrži
AEL), bo osvetlitev zaklenjena in območje osvetlitve se ne bo spremenilo po
fotografiranju.
113
Funkcije fotografiranja
Funkcije videoposnetkov
Funkcije za videoposnetke so opisane spodaj.
Kakovost videoposnetka
Nastavite kakovost videoposnetka.
Velikost videoposnetka
Če želite nastaviti
kakovost
videoposnetka,
Nastavite velikost videoposnetka.
Če želite
nastaviti velikost
videoposnetka,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ
Movie Size (Velikost videoposnetka) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
* Privzeto
Ikona
*
Velikost
1920X1080 (60 fps
(60 slik na sekundo)) (16:9)
1920X1080 (30 fps
(30 slik na sekundo)) (16:9)
1920X1080 (15 fps
(15 slik na sekundo)) (16:9)
1920X810 (24 fps (24 slik na
sekundo)) (Pribl. 2,35:1)
1280X720 (60 fps
(60 slik na sekundo)) (16:9)
1280X720 (30 fps
(30 slik na sekundo)) (16:9)
640X480 (30 fps
(30 slik na sekundo)) (4:3)
320X240 (30 fps (30 slik na
sekundo)) (4:3)
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ
Movie Quality (Kakovost videoposnetka) ĺ možnost.
Priporočljivo za
Ogled na TV sprejemniku s polno visoko
ločljivostjo. (Videoposnetke, ki jih
posnamete s to možnostjo, morda ne
boste mogli predvajati na nekaterih TV
sprejemnikih visoke ločljivosti ali pametnih
telefonih, ki ne podpirajo 60 slik na sekundo)
Ogled na TV sprejemniku s polno visoko
ločljivostjo.
Ogled na TV sprejemniku s polno visoko
ločljivostjo. (Na voljo samo z nekaterimi
možnostmi pametnega filtra.)
Ogled na TV sprejemniku s polno visoko
ločljivostjo.
Ogled na TV sprejemniku visoke
ločljivosti.
Ogled na TV sprejemniku visoke
ločljivosti.
Pripona
datoteke
Opis
MP4 (H.264)
Normal (Običajno): snemanje videoposnetkov
običajne kakovosti.
MP4 (H.264)
HQ (Visoka kakovost)*: snemanje videoposnetkov
visoke kakovosti.
Ogled na TV sprejemniku.
Objavite na spletnem mestu s pomočjo
brezžičnega omrežja (največ 30 sekund).
114
Funkcije fotografiranja >
Funkcije videoposnetkov
Večpodročno gibanje
DIS (proti tresljajem)
Nastavite hitrost predvajanja videoposnetka.
Nastavite funkcijo za digitalno stabilizacijo slike.
Če želite nastaviti
možnosti hitrosti
predvajanja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺg ĺMulti
Motion (Večpodročno gibanje) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
x0.25: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 1/4 običajne
hitrosti. (na voljo samo pri ločljivosti 640x480 ali 320x240)
x0.5: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 1/2 običajne
hitrosti. (na voljo samo pri ločljivosti 1920x1080 (30 fps (30 slik
na sekundo)), 1280x720 (30 fps (30 slik na sekundo)), 640x480 ali
320x240)
x1*: posnemite video posnetek in ga predvajajte z običajno
hitrostjo.
Če želite nastaviti
funkcijo DIS,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺg ĺDIS
(Anti-Shake) (DIS (proti tresljajem)) ĺmožnost.
* Privzeto
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)*
Ne uporabi funkcije DIS.
On (Vklopljeno)
Uporabite funkcijo DIS.
• Če posnamete videoposnetek s funkcijo DIS, bo videoposnetek posnet pod
ožjim kotom kot je kot objektiva.
• Funkcija DIS ne podprta, če pritrdite objektiv za učinek ribjega očesa.
x5: posnemite video posnetek in ga predvajajte s 5X običajno
hitrostjo.
x10: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 10X običajno
hitrostjo.
x20: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 20X običajno
hitrostjo.
• Če izberete možnost, ki ni x1, funkcija podpiranja snemanja zvoka in funkcija
popravljanja popačenja ne bosta podprti.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
115
Funkcije fotografiranja >
Funkcije videoposnetkov
Možnost bledenja
Zvok
Za sceno lahko uporabite učinek bledenja, tako da uporabite funkcijo
bledenja na fotoaparatu, pri čemer vam je ne bo treba naknadno urejati
na računalniku. Nastavite možnost odtemnitve za postopen prikaz začetka
scene. Nastavite možnost zatemnitve za postopno zatemnitev scene. Z
ustrezno uporabo funkcije lahko videoposnetkom dodajate dramatične
učinke.
Včasih so videoposnetki brez zvoka bolj privlačni kot tisti s posnetim
zvokom. Izklopite zvok in posnemite videoposnetek brez zvoka.
Če želite nastaviti
možnosti bledenja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺFader
(Možnost bledenja) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno)*: funkcija bledenja ni vklopljena.
In (Navznoter): scena postopoma začne bledeti.
Če želite nastaviti
možnosti zvoka,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ Voice
(Glas) ĺ možnost.
Odstranjevanje vetra
Pri snemanju videoposnetkov v hrupnem okolju, lahko v videoposnetkih
posnamete nezaželene zvoke. Še posebej vas lahko zmoti močan šum
vetra v vaši videoposnetkih. Uporabite funkcijo Wind Cut (Odstranjevanje
vetra), ki bo poleg šuma zaradi vetra odstranila še hrup iz okolice.
Out (Navzven): scena postopoma izgublja bledost.
In-Out (Navznoter-navzven): funkcija bledenja se uporabi na
začetku in koncu scene.
Za zmanjševanje
šuma zaradi vetra,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ Wind
Cut (Odstranjevanje vetra) ĺ možnost.
Pri uporabi funkcije bledenja, lahko shranjevanje datoteke poteka dlje časa.
116
Funkcije fotografiranja >
Funkcije videoposnetkov
Glasnost mikrofona
Nastavite glasnost mikrofona glede ena snemalne pogoje.
Če želite nastaviti
glasnost
mikrofona,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ Mic
Level (Glasnost mikrofona) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
A
Auto (Samodejno)*: samodejno nastavite nivo mikrofona.
M
Manual (Ročno): ročno nastavite nivo mikrofona.
117
Poglavje 3
Predvajanje/urejanje
Naučite se, kako predvajati ter urejati fotografije in video posnetke.
Za urejanje datotek v računalniku glejte 6. poglavje.
Predvajanje/urejanje
Iskanje in upravljanje datotek
Naučite se uporabljati ogled sličic fotografij in video posnetkov in kako
zaščititi oz. izbrisati datoteke.
Če nekaj časa ne izberete funkcijo, informacije in ikone na zaslonu izginejo. Pri
ponovni uporabi fotoaparata, se te ponovno prikažejo.
Ogled sličic
Če želite iskati želene fotografije in video posnetke, preklopite na prikaz
sličic. V prikazu sličic je hkrati prikazanih več slik, tako da lahko hitro
pregledate elemente, ki jih želite najti. Datoteke lahko prav tako razdelite
in prikažete po kategoriji, kot je datum ali tip datoteke.
All
Ogled fotografij
1
Pritisnite [y].
• Prikaže se zadnja posneta datoteka.
Za izbiro načina za ogled sličic obrnite vrtljivi gumb za
ukaz v levo.
(Obrnite vrtljivi gumb v desno, če se želite vrniti na prejšnji
način.)
2
Obrnite gumb za navigacijo ali pritisnite [C/F], če se
želite pomakniti po datotekah.
• Prav tako lahko povlecite sliko v levo ali desno za pomik na drugo
datoteko.
Morda ne boste mogli urejati ali predvajati datoteke, ki so bile posnete z drugimi
fotoaparati, zaradi nepodprtih velikosti ali kodekov. Uporabite računalnik ali
drugo napravo za urejanje ali predvajanje teh datotek.
119
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Ogled datotek glede na kategorijo
1
V pogledu sličic pritisnite [m] ĺ z ĺ Filter ĺ
kategorija.
• Prav tako lahko z dotikom imena trenutne kategorije odprete
seznam možnosti.
* Privzeto
Možnost
Opis
All (Vse)*
Običajen ogled datotek.
Date (Datum)
Oglejte si datoteke po datumu, ko so bile shranjene.
Type (Vrsta)
Oglejte si datoteke po vrsti datoteke.
2
Izberite seznam, da ga odprete.
3
Izberite datoteko za ogled.
4
Pritisnite
, če se želite vrniti na prejšnji zaslon.
120
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Ogled datotek v obliki mape
3
Neprekinjeni in zaporedni posnetki so prikazani kot mapa. Izbira map bo
predvajala vse fotografije samodejno. Če izbrišete mapo, boste izbrisali vse
fotografije v tej mapi.
1
V načinu za predvajanje zasukajte gumb za navigacijo ali
pritisnite [C/F] za pomik na želeno mapo.
• Prav tako lahko povlecite sliko v levo ali desno za pomik na želeno
Zavrtite gumb za navigacijo ali pritisnite [C/F], če se
želite pomakniti na drugo datoteko.
• Prav tako lahko povlecite sliko v levo ali desno za pomik na drugo
datoteko.
4
Za vrnitev na način predvajanja obrnite vrtljivi gumb za ukaz v
levo ali pritisnite [o].
• Prav tako se lahko dotaknete
za vrnitev na način za predvajanje.
mapo.
• Fotoaparat bo samodejno predvajala fotografije v mapi.
2
Za odpiranje mape obrnite vrtljivi gumb za ukaz v desno.
• Mapo lahko prav tako odprete, če se mape dotaknete na zaslonu, ali
pa, če pritisnete [o].
121
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Zakleni/odkleni vse datoteke
Zaščita datotek
Zaklep ali odklep vseh datotek.
Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ĺ z ĺ Protect
(Zaščiti) ĺ Multiple Protect (Večkratna zaščita).
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ĺ z ĺ Protect
(Zaščiti) ĺ Protect All (Zaščiti vse).
2
Obrnite gumb za navigacijo ali pritisnite [C/F] za izbiro
datoteke in nato pritisnite [o].
2
Izberite možnost.
3
Pritisnite [f].
• Zaščitene datoteke ne morete izbrisati ali zavrteti.
• V načinu za predvajanja lahko datoteko zaščitite neposredno z izbiro datoteke
in pritiskom [
]. Če želite datoteki odstraniti zaščito, ponovni pritisnite [
Možnost
Opis
Lock (Zaklep)
Zaklep vseh datotek.
Unlock (Odklep)
Odklep vseh datotek.
Cancel (Prekliči)
Vrnitev na prejšnji meni.
].
• Za fotografije, ki so shranjene kot mape, pritisnite [ ] pri izbrani mapi, da
zaščitite vse datoteke.
122
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Brisanje datotek
3
Pritisnite [n].
Izbrišite datoteke v načinu za predvajanje in zagotovite več prostora na
pomnilniški kartici. Zaščitene datoteke se ne izbrišejo.
4
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
Brisanje vseh datotek
Brisanje datoteke
Izberete lahko eno datoteko in jo izbrišete.
1
V načinu za predvajanje izberite datoteko in nato pritisnite [n].
2
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
Izbrišete lahko vse datoteke na pomnilniški kartici hkrati.
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
2
Izberite z ĺ Delete (Izbriši) ĺ Delete All (Izbriši vse).
3
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
Brisanje več datotek
Izberete lahko več datotek in jih izbrišete.
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ĺ z ĺ Delete
(Izbriši) ĺ Multiple Delete (Izbriši več).
• Prav tako lahko v pogledu sličic pritisnete [n], ter nato izberete
datoteke za izbris.
2
Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati, z obračanjem gumba za
navigacijo ali pritisnite [C/F], ter nato pritisnite [o].
• Če želite izbiro preklicati, znova pritisnite [o].
123
Predvajanje/urejanje
Ogled fotografij
Povečanje fotografije
Ogled diaprojekcije
Ko si fotografije ogledujete v načinu za predvajanje, jih lahko povečate.
Uporabite lahko tudi funkcijo obrezovanja, da izločite del slike, prikazane
na zaslonu, in ga shranite kot novo datoteko.
Fotografije si lahko ogledate v diaprojekciji, diaprojekciji lahko dodate
različne učinke in predvajate glasbo v ozadju.
Full Image
Crop
Povečava (največja mogoča
povečava se lahko razlikuje glede na
ločljivost.)
Povečano območje
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
2
Izberite z ĺ Slide Show Options (Možnosti diaprojekcije).
3
Izberite učinek za diaprojekcijo.
• Če želite začeti diaprojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 4. koraku.
* Privzeto
Možnost
Za povečanje fotografije obrnite vrtljivi gumb za ukaz v
desno.
(Za zmanjšanje fotografije obrnite vrtljivi gumb za ukaz v levo.)
Za
Naredite naslednje
Premik povečanega območja
Pritisnite [D/I/C/F].
Obrezovanje povečane slike
Pritisnite [f]. (shrani se kot nova
datoteka)
Vrnitev na izvirno sliko
Pritisnite [o].
Opis
Play Mode
(Način predvajanja)
Nastavite, ali želite ponoviti diaprojekcijo.
(One Play (Enkratno predvajanje)*,
Repeat (Ponovitev))
Interval
Nastavite interval med fotografijami.
(1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s), 10 sec (10 s))
Music (Glasba)
Izberite zvok za ozadje.
• Nastavite učinek za spreminjanje scene med
Effect (Učinek)
fotografijami.
• Izberite Off (Izklopljeno) za preklic učinkov.
• Če želite zmanjšati ali povečati fotografijo, uščipnite ali razširite prste na
zaslonu. Področje lahko prav tako hitro povečate z dvakratnim pritiskom.
• Po datotekah se lahko pomikate tako, da vrtite gumb za navigacijo, tudi če je
fotografija povečana.
124
Predvajanje/urejanje >
Ogled fotografij
4
Pritisnite [m].
Ogled intervalnega posnetka
5
Izberite Start Slide Show (Začni diaprojekcijo).
Oglejte si fotografije posnete s funkcijo intervalnega zajema.
6
Ogled diaprojekcije.
• Pritisnite [o] za premor.
Za ogled
intervalnih
posnetkov,
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ĺ z ĺ Play
Interval Shots (Predvajaj intervalne posnetke).
• Za nadaljevanje ponovno pritisnite [o].
• Pritisnite [m] za zaustavitev diaprojekcije in vrnitev v način za
predvajanje.
• Pritisnite [D/I] za prilagoditev nivoja glasnosti.
Ogled vodnika za prekomerno
izpostavljenost
Nastavite utripanje prekomerno izpostavljenih področij.
Za ogled vodnika
za prekomerno
izpostavljenost,
Samodejni zasuk
Ko je funkcija Auto Rotate (Samodejni zasuk) vklopljena, fotoaparat
samodejno obrača fotografije, ki ste jih posneli navpično, tako da se na
zaslonu prikažejo vodoravno.
Za nastavitev
možnosti
samodejnega
zasuka,
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ĺ z ĺ Auto
Rotate (Samodejni zasuk) ĺ možnost.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ z
ĺ Overexposure Guide (Vodnik za prekomerno
izpostavljenost) ĺ možnost.
125
Predvajanje/urejanje
Predvajanje video posnetkov
V načinu za predvajanje lahko predvajate video posnetke, posnamete
sliko z video posnetka ali obrežete video posnetek in ga shranite kot nova
datoteka.
Stop
Capture
Iskanje nazaj ali naprej
Za iskanje nazaj ali naprej po video datoteki med predvajanjem, uporabite
enega izmed naslednjih načinov.
• Dotaknite se
/ . Z vsakim dotikom ikone, boste spremenili hitrost
iskanja po naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.
• Pritisnite [C/F]. Z vsakim pritiskom gumba, boste spremenili hitrost
iskanja po naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.
• Obrnite vrtljivi gumb za ukaz v levo ali desno. Z vsakim pritiskom gumba,
boste spremenili hitrost iskanja po naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.
Ikona
Opis
/
Ogled prejšnje datoteke/išči nazaj. (Vsak dotik ikone med
predvajanjem video posnetka, spremeni hitrost iskanja po
naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
/
Premor ali nadaljevanje predvajanja.
/
Ogled naslednje datoteke/Išči naprej. (Vsak dotik ikone med
predvajanjem video posnetka, spremeni hitrost iskanja po
naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
• Povlecite ročke, ki se prikažejo na vrstici poteka, v levo ali desno.
Spremenite lahko položaj predvajanja v videoposnetku.
Prilagodite glasnost ali utišajte zvok.
126
Predvajanje/urejanje >
Predvajanje video posnetkov
Prilagoditev svetlosti videoposnetka
Prilagoditev glasnosti videoposnetka
Prilagodite svetlost videoposnetka med predvajanjem.
Prilagodite glasnost videoposnetka med predvajanjem.
Za prilagoditev
svetlosti
videoposnetka, se
Dotaknite se leve polovice zaslona ĺ povlecite navzgor ali
navzdol.
Stop
Capture
Za prilagoditev
glasnosti
videoposnetka, se
Palieskite dešinę ekrano pusę ĺ tempkite aukštyn arba žemyn.
Stop
Dotaknete se lahko tudi
ali dol.
Capture
in povlečete drsnik vrstice za nadzor glasnosti gor
127
Predvajanje/urejanje >
Predvajanje video posnetkov
Prirezovanje videa med predvajanjem
1
V načinu za predvajanja, se pomaknite na video posnetek, ter
nato pritisnite [m].
2
Izberite Trim Movie (Obreži videoposnetek).
3
Pritisnite [o] ali se dotaknite
videoposnetka.
za pričetek predvajanja
4
Pritisnite [o] ali se dotaknite
obrezovanje.
na točki, kjer želite začeti
5
Pritisnite [f] ali se dotaknite Start Point (Začetna točka).
6
Pritisnite [o] ali se dotaknite
video posnetka.
za nadaljevanje predvajanja
7
Pritisnite [o] ali se dotaknite
obrezovanje.
na točki, kjer želite končati
8
Pritisnite [f] ali se dotaknite End Point (Končna točka).
9
Pritisnite [f] ali se dotaknite Trim (Obreži) za obrez video
posnetka.
• Video posnetka, posnetega v 3D načinu, ne morete obrezati.
• Originalni video posnetek mora biti dolg vsaj 10 sekund.
• Fotoaparat bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko in pustil
originalne video posnetek nedotaknjen.
Zajemanje slike med predvajanjem
1
Med ogledom video posnetka, pritisnite [o] ali se dotaknite
na točki, kjer želite posneti sliko.
2
Pritisnite [f] ali se dotaknite Capture (Posnemi).
• Iz video posnetka, posnetega v 3D načinu, ne zajeti slike.
• Zajeta fotografija ima enako ločljivost kot originalni video posnetek.
• Posneta slika je shranjena kot nova datoteka.
• Scene, ki jih želite obrezati, lahko prilagodite z vleko ročic, ki se
pojavijo na vrstici poteka.
10 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
128
Predvajanje/urejanje
Urejanje fotografij
Urejene fotografije se shranijo kot nove datoteke z drugačnim imenom.
Fotografije posnete v nekaterih načinih ne morete urejati s funkcijo
Urejanja slike.
Za urejanje slik,
V načinu za predvajanja, se pomaknite na fotografijo, ter nato
pritisnite [f] ĺmožnost.
• Slike lahko prav tako uredite v načinu za predvajanje z izbiro fotografije, ter
pritiskom [m] ĺ z ĺ Edit Image (Urejanje slike).
• Nekaterih slik ni možno urediti s funkcijo za urejanje slike. V tem primeru
Obrezovanje fotografije
1
Dotaknite se
2
Povlecite robove okvirja za prilagoditev velikosti območja.
3
Povlecite okvir za premik območja.
4
Pritisnite [f] ali se dotaknite Done (Končano).
5
Dotaknite se
ĺ
.
uporabite priloženo programsko opremo za urejanje slik.
• Fotoaparat bo shranil urejene fotografije kot nove datoteke.
• Ko urejate fotografije, jih bo fotoaparat samodejno pretvoril v nižjo ločljivost.
za shranitev.
Ločljivost fotografij, ki jih zavrtite ali jim spremenite velikost, ni samodejno
pretvorjena.
• Med ogledom datotek kot mapo ne morete urejati fotografij. Odprite mapo in
izberite fotografijo za urejanje posamezne fotografije.
129
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Zasuk fotografije
Spreminjanje velikosti fotografij
1
Dotaknite se
Spremenite velikost fotografije in jo shranite kot novo datoteko.
2
Dotaknite se možnosti.
ĺ
.
Cancel
Done
1
Dotaknite se
2
Dotaknite se možnosti.
ĺ
.
Cancel
Done
Rotate : Right 90˚
Resize : 10.1M 3:2
3
Pritisnite [f] ali se dotaknite Done (Končano).
4
Dotaknite se
za shranitev.
• V načinu predvajanja lahko fotografijo prav tako zavrtite s pritiskom [m],
ter izbiro z ĺ Rotate (Zasukaj) ĺ želena možnost.
• Fotoaparat bo prepisal originalno datoteko.
3
Pritisnite [f] ali se dotaknite Done (Končano).
4
Dotaknite se
za shranitev.
Razpoložljive možnosti za spreminjanje velikosti so odvisne od originalne
velikosti fotografije.
130
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Prilagoditev vaših fotografij
Posnete fotografije lahko popravite s prilagoditvijo svetlosti, kontrasta ali
barvo.
1
Dotaknite se
.
Ikona
ukaz ali gumba za navigacijo ali pa pritisnite [C/F].
• Za prilagoditev možnosti lahko prav tako povlečete drsnik ali se
dotaknete +/-.
4 Pritisnite [f] ali se dotaknite Done (Končano).
2 Dotaknite se možnosti prilagajanja.
• Če ste izbrali
3 Jakost bliskavice prilagodite z obračanjem vrtljivega gumba za
(Samodejna prilagoditev), skočite na 4. korak.
5 Dotaknite se
za shranitev.
Opis
Izvirnik (vrnitev na izvirno sliko)
Samodejna prilagoditev
Svetlost
Kontrast
Nasičenje
Prilagoditev RGB
Temperatura barve
Osvetlitev
Odtenek
131
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Retuširanje obrazov
1
Dotaknite se
2
Jakost bliskavice prilagodite z obračanjem vrtljivega gumba za
ukaz ali gumba za navigacijo ali pa pritisnite [C/F].
ĺ
.
• Za prilagoditev možnosti lahko prav tako povlečete drsnik ali se
dotaknete +/-.
• Ko se številka poveča, barva kože postane svetlejša ali temnejša.
3
Pritisnite [f] ali se dotaknite Done (Končano).
• Za preklic popravka, se dotaknite
4
Dotaknite se
.
za shranitev.
132
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Uporabi učinke pametnega filtra
Možnost
Uporabite posebne učinke na vaših fotografijah.
1
Dotaknite se
, ter nato izberite možnost.
Cancel
Done
Smart Filter : Vignetting
Možnost
Opis
Original (Izvirnik)
Brez učinka
Vignetting (Vinjetiranje)
Dodajte barve starinskega videza, visok
kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo
fotoaparatov.
Miniature (Miniatura)
Dodajte učinek »tilt-shift« s katerim motiv
daje videz miniature.
Colored Pencil
(Barvni svinčnik)
Dodajte učinek slike z barvnim svinčnikom.
Watercolor
(Vodna barva)
Dodajte učinek slike z vodno barvo.
Wash drawing
(Sprana slika)
Uporabite učinek izpranosti.
Opis
Oil Painting (Oljna slika)
Dodajte učinek oljne slike.
Ink Painting
(Slika iz črnila)
Dodajte učinek slike iz črnila.
Acryl (Akril)
Dodajte učinek akrilne slike.
Negative (Negativ)
Dodajte učinek negativnega filma.
Red (Rdeča)
Razsičite vse barve razen rdeče.
Green (Zelena)
Razsičite vse barve razen zelene.
Blue (Modra)
Razsičite vse barve razen modre.
Yellow (Rumena)
Razsičite vse barve razen rumene.
2
Pritisnite [f] ali se dotaknite Done (Končano).
3
Dotaknite se
za shranitev.
133
Poglavje 4
Brezžično omrežje
Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji (WLAN) ter uporabljati funkcije.
Brezžično omrežje
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Izvedite več o povezovanju prek dostopne točke (AP) v dosegu omrežja
WLAN. Prav tako lahko konfigurirate nastavitve omrežja.
Ikona
Opis
Dostopna točka za neposredno omrežje
Zaščitena dostopna točka
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Izberite
3
Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se na zaslonu ne
prikaže Wi-Fi Setting (Nastavitev Wi-Fi).
,
,
,
, ali
.
• V nekaterih načinih pritisnite [f] ter nato izberite Wi-Fi Setting
(Nastavitev Wi-Fi).
• Fotoaparat samodejno išče proste naprave z dostopno točko.
4
Izberite dostopno točko.
Wi-Fi Setting
Refresh
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
• Izberite Refresh (Osveži), če želite osvežiti povezljive dostopne
točke.
• Če želite dostopno točko dodati ročno, izberite Add wireless
network (Dodaj brezžično omrežje). Ime dostopne točke mora biti
v angleščini, da ga dodate ročno.
Dostopna točka s profilom WPS
Moč signala
Pritisnite [F] ali se dotaknite
za nastavitev omrežja.
, če želite odpreti možnosti
• Ko izberete zaščiteno dostopno točko, se prikaže pojavno okno.
Vnesite zahtevana gesla, če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem
WLAN. Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos besedila«.
(str. 139)
• Ko se pojavi prijavna stran, glejte »Uporaba prijavnega brskalnika«.
(str. 137)
• Ko izberete nezaščiteno dostopno točko, bo fotoaparat vzpostavil
povezavo z omrežjem WLAN.
• Če izberete dostopno točko s podprtim profilom WPS, izberite
ĺ WPS PIN connection (WPS povezava s kodo PIN) in nato vnesite
kodo PIN na napravi z dostopno točko. Prav tako lahko vzpostavite
povezavo z dostopno točko s podprtim profilom WPS tako, da
izberete ĺ WPS button connection (PBC s profilom WPS) na
fotoaparatu ter nato pritisnete gumb WPS na napravi z dostopno
točko.
• Ista dostopna točka je lahko navedena dvakrat, z različno frekvenco,
saj vaš fotoaparat podpira dvopasovno funkcijo.
• Če se prikaže pojavno okno o predpisih za zbiranje podatkov, ga
preberite in potrdite strinjanje z njimi.
135
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Nastavitev možnosti omrežja
Ročna nastavitev naslova IP
1
Na zaslonu Wi-Fi Setting (Nastavitev Wi-Fi) izberite dostopno
točko, ter nato pritisnite [F] ali se dotaknite .
1
Na zaslonu Nastavitev Wi-Fi izberite AP, ter nato pritisnite
[F] ali se dotaknite .
2
Izberite posamezno možnost in vnesite potrebne podatke.
2
Izberite IP Setting (Nastavitev IP) ĺ Manual (Ročno).
3
Izberite posamezno možnost in vnesite potrebne podatke.
Možnost
Network Password
(Geslo omrežja)
Opis
Vnesite geslo omrežja.
IP Setting (Nastavitev IP) Ročno ali samodejno nastavite naslov IP.
Možnost
Opis
IP (Naslov IP)
Vnesite statičen naslov IP.
Subnet Mask
(Maska podomrežja)
Vnesite masko podomrežja.
Gateway (Prehod)
Vnesite prehod.
DNS Server (Strežnik DNS)
Vnesite naslov DNS.
136
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Uporaba prijavnega brskalnika
• Nekatere elemente ne bo moč izbrati, odvisno od strani s katero ste se
Ko se povežete z nekaterimi dostopnimi tičkami, storitvami za skupno rabo
ali storitvami v oblaku, lahko podatke za prijavo vnesete preko brskalnika
za prijavo.
• Po prijavi na nekaj strani, se morda prijavni brskalnik ne bo zaprl samodejno.
Ikona
Opis
povezali. To ne pomeni okvare.
V tem primeru zaprite prijavni brskalnik s pritiskom
, ter nato nadaljujte z
želeno operacijo.
• Stran za prijavo se lahko nalaga dalj časa zaradi velikosti strani ali hitrosti
omrežja. V tem primeru počakajte trenutek, da se prikaže okno za vnos
podatkov o prijavi.
Zapre prijavni brskalnik.
Premik na prejšnjo stran.
Premik na naslednjo stran.
Zaustavi nalaganje strani.
Ponovno naloži stran.
137
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Namigi za omrežno povezavo
• Za uporabo funkcij Wi-Fi morate vstaviti pomnilniško kartico.
• Kakovost omrežne povezave je odvisna od dostopne točke.
• Večja kot je razdalja med vašim fotoaparatom in dostopno točko, dalj
časa bo fotoaparat potreboval za vzpostavitev povezave z omrežjem.
• Če bližnja naprava uporablja isti radiofrekvenčni signal kot vaš
fotoaparat, lahko to moti vašo povezavo.
• Če ime vaše dostopne točke ni v angleškem jeziku, je fotoaparat morda
ne bo mogel najti ali pa bo ime napačno prikazano.
• Za več informacij o omrežnih nastavitvah ali geslu se obrnite na skrbnika
omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
• Če omrežje WLAN zahteva preverjanje pristnosti od ponudnika storitev,
povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti. Če želite vzpostaviti
povezavo z omrežjem WLAN, se obrnite na vašega ponudnika omrežnih
storitev.
• Število znakov v geslu se lahko razlikuje glede na vrsto šifriranja
podatkov.
• Povezava z omrežjem WLAN morda ne bo na voljo v vseh okoljih.
• Fotoaparat lahko prikaže tiskalnik s podporo za omrežje WLAN na
seznamih dostopne točke. Ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem
prek tiskalnika.
• Vašega fotoaparata ne morete povezati hkrati na omrežje in TV
sprejemnik.
• Povezava z omrežjem lahko povzroči dodatne stroške. Stroški se
• Če ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem WLAN, poskusite z drugo
dostopno točko iz seznama dostopnih točk, ki so na voljo.
• Če izberete brezplačna omrežja WLAN, ki jih zagotavljajo nekateri
ponudniki omrežnih storitev, se bo morda prikazala stran za prijavo.
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, če želite vzpostaviti povezavo z
omrežjem WLAN. Za dodatne informacije glede registracije ali storitve,
se obrnite na ponudnike omrežnih storitev.
• Pri vnašanju osebnih podatkov za povezavo z dostopno točko bodite
previdni. V fotoaparat ne vnašajte podatkov o plačilu ali kreditni kartici.
Proizvajalec ne odgovarja za težave, nastale zaradi vnašanja takih
podatkov.
• Razpoložljive omrežne povezave se lahko razlikujejo glede na državo.
• Funkcija za omrežje WLAN na vašem fotoaparatu mora biti skladna z
zakonodajo o radijskem prenosu vaše države. Za zagotavljanje skladnosti
uporabljajte možnost za omrežje WLAN le v tisti državi, kjer ste kupili
fotoaparat.
• Postopek za prilagajanje omrežnih nastavitev se lahko razlikuje glede na
omrežne pogoje.
• Ne vzpostavljajte povezave z omrežjem, za katerega nimate ustrezne
odobritve.
• Preden vzpostavite povezavo z omrežjem, preverite, ali je baterija
popolnoma napolnjena.
• Datoteke, posnete v nekaterih načinih, ne morete prenesti ali poslati.
• Datoteke, ki jih prenesete na drugo napravo, morda ne bodo podrte. V
tem primeru za predvajanje datotek uporabite računalnik.
razlikujejo glede na pogoje vaše pogodbe.
138
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Vnos besedila
Naučite se vnašati besedilo. Z ikonami v tabli lahko premikate kazalec,
spremenite veliko začetnico, itd. Pritisnite tipko za vnos.
Ikona
Opis
Pomik kazalca.
Zaustavite vnos besedila in se vrnite na prejšnjo stran.
Spremenite veliko začetnico.
Preklopite med načinom za simbole/številke in običajnim
načinom.
Spremenite jezik vnosa.
Vnos presledka.
Shranite prikazano besedilo.
Brisanje zadnje črke.
• V nekaterih načinih lahko besedilo vnesete samo v angleškem jeziku ne glede
na nastavljeni jezik prikaza.
• Število znakov, ki jih lahko vnesete, je odrvisno od situacije.
• Zaslon je lahko drugačen glede na način vnosa.
• Dotaknite se in zadržite tipko za vnos znaka za zgornjem desnem robu tipke.
139
Brezžično omrežje
Uporaba funkcije NFC (Tag & Go)
Anteno NFC na pametnem telefonu postavite v bližino antene NFC na
fotoaparatu, da zaženete funkcijo za samodejno shranjevanje slik na
pametni telefon ali funkcijo, ki pametnemu telefonu dovoljuje oddaljeno
sprožitev sprožilca. V načinu za predvajanje lahko na naprave, ki podpirajo
NFC, prav tako prenašate datoteke.
• Ta funkcija je na voljo samo na pametnih telefonih, ki podpirajo NFC in
•
•
•
•
poganjajo Android OS. Priporočamo uporabo najnovejše različice. Ta funkcija
je na voljo samo za naprave iOS.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo lahko prenesete s Samsung Apps
ali Google Play Store. Program Samsung SMART CAMERA App je združljiv z
modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu 2013 in kasneje.
Če želite prebrati oznako NFC, postavite napravo, ki podpira NFC, v bližino
oznake NFC na fotoaparatu za več kot 2 sekundi.
Velikost prenesenih fotografij lahko nastavite, tako da pritisnete [m],
nato pa izberete d ĺ MobileLink/NFC Image Size (Velikost slike prek
Mobile Link/NFC) ĺ možnost.
Ne spreminjajte oznake NFC na kakršen koli način.
Uporaba funkcije NFC v načinu za
predvajanje (Photo Beam)
V načinu za predvajanje bo fotoaparat samodejno prenesel trenutno
datoteko na pametni telefon po branju oznake z naprave, ki podpira NFC.
• Za prenos več datotek izberite datoteko v pogledu sličic, ter nato
preberite oznako z naprave, ki podpira NFC.
Uporaba funkcije NFC v načinu Wi-Fi
Izberite MobileLink ali daljinsko iskalo v pojavnem oknu, ki se prikaže po
branju oznake z naprave, ki podpira NFC. (str. 143, 147)
Uporaba funkcije NFC v načinu za
fotografiranje
Zaženite AutoShare ali daljinsko iskalo z branjem oznake z naprave, ki
podpira NFC. (str. 141, 147) Prednastavite zagon funkcije Wi-Fi z branjem
oznake z naprave, ki podpira NFC. (str. 169)
140
Brezžično omrežje
Samodejno shranjevanj datotek na pametni telefon
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
AutoShare prek omrežja WLAN. Ko s fotoaparatom posnamete fotografijo,
se fotografija samodejno shrani v pametni telefon.
1
ĺ
.
• Prav tako lahko pritisnite [m] ĺ b ĺ AutoShare ĺ On
(Vklopljeno).
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
• Funkcijo AutoShare podpirajo pametni telefoni ali tablični računalniki, ki
poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo vseh
možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano programsko opremo
na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema ni najnovejša, ta
funkcija morda ne bo delovala pravilno.
• Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
• Če nastavite to funkcijo, se nastavitev ohrani, tudi če spremenite način za
fotografiranje.
• Nekateri modeli morda ne podpirajo te funkcije oz. ni na voljo v nekaterih
načinih za fotografiranje.
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
izberite Next (Naprej).
2
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 32) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 5.
3
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
141
Brezžično omrežje >
4
Samodejno shranjevanj datotek na pametni telefon
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
• Na zaslonu fotoaparata se bo pojavila ikona, ki prikazuje stanje
povezave (
5
).
Posnemite fotografijo.
• Posneta fotografija je shranjena v fotoaparatu in nato prenesena
na pametni telefon. Če nimate vstavljene pomnilniške kartice oz. je
pomnilnik poln, bo zajeta fotografija prenesene na pametni telefon
brez, da bi bila pred tem shranjena na fotoaparat.
• Če posnamete videoposnetek, se ta shrani v fotoaparat.
• Slikovna datoteka, ki ste jo zajeli med snemanjem videa, ni
shranjena v pametnem telefonu.
• Če na pametnem telefonu vključite funkcijo GPS, lahko zraven
posnete fotografije shranite podatke GPS.
142
Brezžično omrežje
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na pametni telefon
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
MobileLink prek omrežja WLAN. Fotografije ali videoposnetke lahko
enostavno pošiljate na vaš pametni telefon.
1
Na fotoaparatu obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Na fotoaparatu izberite
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
• Funkcijo MobileLink podpirajo pametni telefoni ali tablični računalniki,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ki poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo
vseh možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano programsko
opremo na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema ni
najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Ogledate si lahko do 1.000 nedavnih datotek in pošljete do 1.000 datotek
hkrati.
Pri pošiljanju videoposnetkov v polni visoki ločljivosti z uporabo funkcije
MobileLink, predvajanje datotek morda ne bo na voljo na vseh napravah.
Pri uporabi te funkcije na napravi iOS, lahko naprava izgubi povezavo z
omrežjem Wi-Fi.
Datotek RAW ne morete pošiljati.
Velikost prenesenih fotografij lahko nastavite, tako da pritisnete [m],
nato pa izberete d ĺ MobileLink/NFC Image Size (Velikost slike prek
Mobile Link/NFC) ĺ možnost.
Prav tako se lahko dotaknete
ĺ MobileLink na zaslonu v načinu za
fotografiranje.
Prav tako lahko pošljete datoteke v načinu za predvajanje tako, da pritisnete
[m], ter nato izberete Share(Wi-Fi) (Skupna raba (Wi-Fi)) ĺ MobileLink
ali z izbiro
ĺ MobileLink.
Če na fotoaparatu ne izberete funkcije po 30 sekundah, se zaslon izklopi.
.
izberite Next (Naprej).
3
Na fotoaparatu izberite možnost pošiljanja.
• Če izberete Select Files from Smartphone (Izberite datoteke v
pametnem telefonu), si lahko s pametnim telefonom ogledate
in souporabljate datoteke, ki so shranjene v fotoaparatu. Če na
pametnem telefonu ne izberete funkcije po 30 sekundah, se zaslon
izklopi.
• Če izberete Select Files from Camera (Izberite datoteke v
fotoaparatu), lahko izberete datoteke, ki jih želite poslati s
fotoaparata.
143
Brezžično omrežje >
4
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na pametni telefon
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 32) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 7.
5
7
Na pametnem telefonu ali fotoaparatu, izberite datoteke za
prenos fotoaparata.
8
Na pametnem telefonu, se dotaknite gumba za kopiranje ali
na fotoaparatu izberite Send (Pošlji).
• Fotoaparat bo poslal datoteke na pametni telefon.
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
6
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
144
Brezžično omrežje
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na več pametnih telefonov
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
Group Share prek omrežja WLAN. Fotografije ali videoposnetke lahko
enostavno pošiljate na več pametnih telefonov.
1
Na fotoaparatu obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Na fotoaparatu izberite
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
• Funkcijo Group Share podpirajo pametni telefoni ali tablični računalniki,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ki poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo
vseh možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano programsko
opremo na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema ni
najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Prenos datotek na več pametnih telefonov lahko traja dlje kot prenos datotek
na eno napravo.
Pri pošiljanju videoposnetkov v polni visoki ločljivosti z uporabo funkcije
Group Share, predvajanje datotek morda ne bo na voljo na vseh napravah.
Pri uporabi te funkcije na napravi iOS, lahko naprava izgubi povezavo z
omrežjem Wi-Fi.
Datotek RAW ne morete pošiljati.
Velikost prenesenih fotografij lahko nastavite, tako da pritisnete [m], ter
nato izberete d ĺ MobileLink/NFC Image Size (MobileLink/Velikost slike
prek NFC) ĺ možnost.
Prav tako lahko pošljete datoteke v načinu za predvajanje tako, da pritisnete
[m], ter nato izberete Share(Wi-Fi) (Skupna raba (Wi-Fi)) ĺ Group
Share ali z izbiro
ĺ Group Share.
.
izberite Next (Naprej).
3
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 32) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 6.
145
Brezžično omrežje >
4
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na več pametnih telefonov
Dotaknite se Connect (Poveži) zraven želenega pametnega
telefona s seznama na fotoaparatu.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
• Povežete lahko do 4 pametne telefone.
5
Izberite Next (Naprej).
6
Na fotoaparatu, izberite datoteke za prenos fotoaparata.
7
Na fotoaparatu izberite Send (Pošlji).
• Fotoaparat bo poslal datoteke na pametni telefon.
• Pri povezavi z več pametnimi telefoni bo fotoaparat poslal datoteke
na vse naprave hkrati.
146
Brezžično omrežje
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev sprožilca
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
Remote Viewfinder prek omrežja WLAN. Uporabite pameten telefon kot
daljinsko sprostitev sprožilca s pomočjo funkcije Remote Viewfinder.
Posneta fotografija se bo prikazala na pametnem telefonu.
1
Na fotoaparatu obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Na fotoaparatu izberite
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
• Funkcijo Remote Viewfinder podpirajo pametni telefoni ali tablični
•
•
•
•
računalniki, ki poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne
podpirajo vseh možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano
programsko opremo na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema
ni najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Prav tako se lahko dotaknete
ĺ Remote Viewfinder na zaslonu v načinu
za fotografiranje.
Ta funkcija ni na voljo, če namestite 3D objektiv v 3D načinu.
.
3
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 32) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 6.
4
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
147
Brezžično omrežje >
5
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev sprožilca
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
6
7
Na pametnem telefonu izberite q, da odprete pametno
ploščo.
Na pametnem telefonu nastavite možnosti za fotografiranje.
fotoaparatu.
• Gumb za povečavo in gumb za sprožilec na vašem pametnem
telefonu ne bosta delovala, če uporabljate to funkcijo.
• Nekatere možnosti fotografiranja niso podprte.
• Možnosti fotografiranja, ki ste jih nastavili, se ohranijo v fotoaparatu
zatem, ko prekinete povezavo s pametnim telefonom.
Dotaknite se
Na pametnem telefonu se dotaknite in zadržite
izostritev, ter nato spustite za zajem fotografije.
• Za snemanje video posnetka se dotaknite
posnetka pa se dotaknite
• Med uporabo te funkcije nekateri gumb niso na voljo na vašem
8
9
, če se želite vrniti na zaslon fotografiranja.
za
, za zaustavitev video
.
• Če na pametnem telefonu vključite funkcijo GPS, lahko zraven
posnete fotografije shranite podatke GPS.
• Izostritev je samodejno nastavljena na Multi AF (Večpodročni AF).
• Ko uporabljate to funkcijo, se idealna oddaljenost med fotoaparatom in
pametnim telefonom lahko razlikuje glede na vašo okolico.
• Pametni telefon mora biti oddaljen največ 7 metrov od fotoaparata, če želite
uporabiti to funkcijo.
na pametnem telefonu, bo nekaj časa trajalo, da fotoaparat
posname fotografijo.
• Če je možnost shranjevanja datotek nastavljena na Smartphone + Camera
(Pametni telefon + fotoaparat) se na pametni telefon prenesejo samo
fotografije. (Video posnetkov in datotek RAW se ne prenese.)
• Funkcija Remote Viewfinder se bo izklopila, ko:
- se na pametnem telefonu pojavi dohodni klic,
- se izklopi pametni telefon ali fotoaparat,
- naprava izgubi povezavo z omrežjem WLAN,
- povezava Wi-Fi je slaba ali nestabilna,
- tekom vzpostavljene povezave ne izberete nobene funkcije približno
3 minute,
- sta številki map in datotek dosegli največjo številko.
• Ko sprostite
148
Brezžično omrežje
Uporaba nadzora dojenčka
Uporabite funkcijo Baby Monitor za povezavo fotoaparata s pametnim
telefonom, na katerem je nameščen Samsung Home Monitor, ter nadzor
prostora.
3
• Fotoaparat postavite na varno mesto, kjer bo izven dosega otrok in
domačih živali.
• Funkcija Baby Monitor podpira pametne telefone, ki podpirajo WVGA
(800 X 480) ali višjo ločljivost in poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri
tiskalniki morda ne podpirajo vseh možnosti.) Pred uporabo te funkcije,
posodobite vdelano programsko opremo na najnovejšo različico. Če vdelana
programska oprema ni najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
• Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
aplikacijo Samsung Home Monitor. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store.
• To funkcijo uporabljajte samo v prostorih.
1
Na fotoaparatu obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Na fotoaparatu izberite
Na fotoaparati izberite dostopno točko s seznama in postavite
fotoaparat.
• Usmerite objektiv fotoaparata v motiv.
• Priporočamo vam, da z uporabo napajalnika fotoaparat priključite
na električno vtičnico.
4
Na pametnem telefonu izberite dostopno točko s katero je
povezan fotoaparat.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
5
Na pametnem telefonu vklopite aplikacijo Samsung Home
Monitor.
.
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
149
Brezžično omrežje >
6
Uporaba nadzora dojenčka
Zaženite video v živo ali nadzor zvoka.
• Glejte video s fotoaparata v živo na vašem pametnem telefonu.
na pametnem
Med nadzorom videa, se dotaknite gumba
telefonu, da zaustavite pretakanje videa. Če fotoaparat zazna hrup,
se bo na pametnem telefonu sprožil alarm.
• Med nadzorom videa v živo prek pametnega telefona, se video ne
shranjuje na fotoaparat.
• Če je prostor pod nadzorom temen, se dotaknite in vklopite lučko za
pomoč pri samodejni izostritvi (AF).
• Med nadzorom zvoka, se na pametnem telefonu sprožijo alarmi, če za
kratek čas fotoaparat zazna hrup, ki je glasnejši od nastavljenega nivoja.
• Med nadzorom videa v živo, se na pametnem telefonu ne bodo sprožili
alarmi, tudi če fotoaparat zazna hrup.
7
Dotaknite se
za izhod iz aplikacije Samsung Home Monitor.
Prilagoditev nivoja hrupa za sprožitev
alarma
Nastavite lahko nivo hrupa, ki bo sprožil alarm pri uporabi nadzora zvoka.
Pritisnite [D/I] za prilagoditev nivo hrupa.
Nivo hrupa za
sprožitev alarma:
ko fotoaparat za kratek
čas zazna hrup, ki
presega določen nivo, se
sproži alarm.
Exit
Wi-Fi Setting
Te funkcije ne uporabljajte za nezakonite namene.
150
Brezžično omrežje
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videoposnetkov
Fotografije ali videoposnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko
brezžično pošljete na računalnik.
Nameščanje programa za funkcijo
Samodejno varnostno kopiranje na vaš
računalnik
1
2
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na
računalnik
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Izberite
.
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Yes (Da).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
Namestite i-Launcher na računalnik. (str. 181)
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
Fotoaparat priklopite na računalnik prek kabla USB.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
3
• Program Auto Backup (Samodejna varnostno kopiranje) je
nameščen na računalnik. Sledite navodilom na zaslonu za
zaključitev namestitve.
4
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 135)
Ko se pojavi ikona programa Auto Backup (Samodejna
varnostno kopiranje), jo kliknite.
3
Izberite računalnik za varnostno kopijo.
Odstranite kabel USB.
Preden namestite program, preverite, ali je računalnik povezan na omrežje.
151
Brezžično omrežje >
4
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videoposnetkov
Izberite OK.
• Za preklic pošiljanja izberite Cancel (Prekliči).
• Za varnostno kopiranje ne morete izbrati posameznih datotek. Ta
funkcija varnostno kopira le nove datoteke na fotoaparatu.
• Postopek varnostnega kopiranja se bo prikazal na zaslonu
računalnika.
• Po končanem prenosu, se fotoaparat samodejno izklopi po
približno 30 sekundah. Izberite Cancel (Prekliči) za vrnitev na
prejšnji zaslon in izključitev samodejnega izklopa fotoaparata.
• Če želite samodejno izklopiti računalnik po končanem prenosu,
izberite Shut down PC after backup (Izklopi računalnik po
varnostnem kopiranju).
• Če želite spremeniti računalnik za varnostno kopijo, izberite
Change PC (Zamenjaj računalnik).
• Ko povežete fotoaparat na omrežje WLAN, izberite dostopno točko, ki je
povezana z računalnikom.
• Fotoaparat bo iskal razpoložljive dostopne točke, tudi če se ne povezujete
ponovno na isto dostopno točko.
• Če med pošiljanjem datotek prekinete napajanje fotoaparata ali odstranite
baterijo, bo prenos datotek prekinjen.
• Medtem, ko uporabljate to funkcijo, je na fotoaparatu nadzor sprožilca
onemogočen.
• Na računalnik lahko priklopite le en fotoaparat za pošiljanje datotek.
• Varnostno kopiranje se lahko prekini zaradi pogojev omrežja.
• Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
• Pred uporabo te funkcije morate izklopiti Požarni zid Windows ali katerikoli
drug požarni zid.
• Pošljete lahko največ 1.000 datotek.
• V programski opremi za računalnik morate ime strežnika zapisati v latinici,
hkrati pa to ne sme vsebovati več kot 48 znakov.
• Ko hkrati ustvarite več tipov datotek, bodo s to funkcijo na računalnik poslane
samo datoteke (JPG).
152
Brezžično omrežje
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte
V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve in prek
elektronske pošte pošiljate fotografije ali videoposnetke, shranjene na
fotoaparatu.
5
Izberite polje Name (Ime), vnesite vaše ime ter se dotaknite .
Sender Setting
Name
Spreminjanje nastavitev za elektronsko
pošto
V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve za shranjevanje
vaših podatkov. Prav tako lahko nastavite ali spremenite geslo za
elektronsko pošto. Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos
besedila«. (str. 139)
Shranjevanje vaših podatkov
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Izberite
Email
Save
Reset
6
Izberite polje Email (E-pošta), vnesite naslov vašega
elektronskega naslova ter se dotaknite .
7
Izberite Save (Shrani), če želite shraniti vaše spremembe.
• Če želite izbrisati vaše podatke, izberite Reset (Ponastavi).
.
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 135)
3
Pritisnite [f].
4
Izberite Sender Setting (Nastavitve pošiljatelja).
153
Brezžično omrežje >
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte
Nastavitev gesla za elektronsko pošto
6
Vnesite 4-mestno geslo.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
7
Ponovno vnesite geslo.
2
Izberite
8
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite OK.
.
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
Če ste izgubili vaše geslo, ga lahko ponastavite z izbiro Reset (Ponastavi) na
zaslonu za nastavitev gesla. Če ponastavite podatke, bo predhodno shranjeni
podatki o nastavitvah uporabnika in elektronski naslovi izbrisani.
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 135)
3
Pritisnite [f].
4
Izberite Setting Password (Nastavitev gesla) ĺ On (V redu).
• Če želite izklopiti geslo, izberite Off (Izklopljeno).
5
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite OK.
154
Brezžično omrežje >
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte
Spreminjanje gesla za elektronsko pošto
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Izberite
.
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 135)
3
Pritisnite [f].
4
Izberite Change Password (Spremeni geslo).
5
Vnesite vaše obstoječe 4-mesto geslo.
6
Vnesite novo 4-mestno geslo.
7
Ponovno vnesite novo geslo.
8
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite OK.
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek
elektronske pošte
Fotografije ali videoposnetke, shranjene na fotoaparatu, lahko pošiljate
prek elektronske pošte. Za več informacij o vnašanju besedila glejte
»Vnos besedila«. (str. 139)
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Izberite
3
Vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN. (str. 135)
4
Dotaknite se polja Sender (Pošiljatelj), vnesite naslov vašega
elektronskega naslova ter se dotaknite .
.
• Če ste že pred tem shranili vaše podatke, bodo vneseni samodejno.
(str. 153)
• Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih pošiljateljev, izberite
ĺ naslov.
155
Brezžično omrežje >
5
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte
Izberite polje Receiver (Prejemnik), vnesite naslov vašega
elektronskega naslova ter se dotaknite .
• Čeprav se fotografija uspešno prenese, lahko pride do napak zaradi
• Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih prejemnikov, izberite
ĺ naslov.
•
• Izberite
•
, če želite dodati še več prejemnikov. Dodate lahko
največ 30 prejemnikov.
• Izberite
, če želite izbrisati naslov s seznama.
6
Izberite Next (Naprej).
7
Izberite datoteke za pošiljanje.
•
•
• Izberete lahko največ 20 datotek. Skupna velikost mora biti 7 MB ali
manj.
8
Izberite Next (Naprej).
9
Izberite polje za komentiranje, vnesite vaše komentarje ter se
dotaknite .
•
elektronskega naslova prejemnika, zaradi katerega je lahko fotografija
zavrnjena ali označena za nezaželeno pošto.
Elektronske pošte morda ne boste mogli poslati, če ne bo na voljo nobena
omrežna povezava ali če so nastavitve za vaš elektronski naslov napačne.
E-pošte ne morete poslati, če kombinirana velikost datotek presega velikost
7 MB. Največja ločljivost fotografij, ki jih lahko pošiljate, je 2M. Največja
ločljivost video posnetkov, ki jih lahko pošiljate, je . Če je izbrana ločljivost
fotografije večja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo ločljivost.
Če vam pošiljanje e-poštnega sporočila preprečuje požarni zid ali nastavitve
preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih
storitev.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Prav tako lahko pošljete elektronsko pošto v načinu za predvajanje tako, da
pritisnete [m], ter nato izberete Share(Wi-Fi) (Skupna raba (Wi-Fi)) ĺ
Email (E-pošta) ali z izbiro
ĺ Email (E-pošta).
10 Izberite Send (Pošlji).
• Fotoaparat bo poslal elektronsko pošto.
• V primeru neuspešnega pošiljanja e-pošte, se prikaže sporočilo, ki
vas poziva na ponovno pošiljanje.
156
Brezžično omrežje
Uporaba storitev za skupno rabo fotografij in videoposnetkov
Naložite vaše fotografije ali videoposnetke na spletne storitve za skupno
rabo. Storitve za skupno rabo, ki so na voljo, bodo prikazane na vašem
fotoaparatu. Če želite naložiti fotografije, morate obiskati storitve za
skupno rabo in se registrirati, preden povežete vaš fotoaparat.
5
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo za prijavo.
• Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos besedila«.
(str. 139)
• Če ste priključeni na več storitev za skupno rabo, glejte »Uporaba
prijavnega brskalnika«. (str. 137)
Dostop do storitve za skupno rabo.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Izberite
3
Vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN. (str. 135)
4
Izberite storitev za skupno rabo.
.
• Če želite izbrati uporabniško ime iz seznama, izberite
ĺ
uporabniško ime.
• Če ste se pred tem prijavili v storitvi za skupno rabo, vas bo morda
prijavilo samodejno.
Za uporabo te funkcije morate pri storitvi za skupno rabo datotek imeti obstoječ
račun.
• Če se prikaže pojavno sporočilo, ki vas poziva, da ustvarite račun,
izberite OK.
157
Brezžično omrežje >
Uporaba storitev za skupno rabo fotografij in videoposnetkov
Nalaganje fotografij ali videoposnetkov
• Za Facebook lahko nastavite mapo za prenose s pritiskom [f], ter nato
1
Dostopajte do storitve za skupno rabo s pomočjo vašega
fotoaparata.
•
2
Izberite datoteke za prenos.
• Izberete lahko največ 20 datotek. Skupna velikost mora biti 10 MB
ali manj. (V nekaterih storitvah za skupno rabo, se lahko skupna
velikost ali število datotek razlikuje.)
3
Izberite Upload (Naloži).
• Fotoaparat bo prenesel fotografije ali videoposnetke.
• V primeru, da prenos ni uspešen, se prikaže sporočila za ponovno
prenos.
• Pri nekaterih storitvah za skupno rabo lahko vnesete komentarje z
izbiro okna komentarji. Za več informacij o vnašanju besedila glejte
»Vnos besedila«. (str. 139)
•
•
•
•
•
•
•
•
izberite Upload Folder (Facebook) (Mapa za prenose (Facebook)) na zaslonu
seznama storitev za skupno rabo.
Datotek ne morete prenesti, če te presegajo omejitve velikosti. Največja
ločljivost fotografij, ki jih lahko naložite, je 2M. Največja ločljivost video
posnetkov, ki jih lahko naložite, je . Če je izbrana ločljivost fotografije
večja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo ločljivost. (Na nekaterih
storitvenih mestih za skupno rabo, se lahko največja ločljivost fotografij
razlikuje.)
Postopek nalaganja fotografij ali videoposnetkov se lahko razlikuje glede na
izbrano storitev za skupno rabo.
Če dostop do storitve za skupno rabo preprečuje požarni zid ali nastavitve
preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih
storitev.
Naložene fotografije ali videoposnetki so morda samodejno označeni z
datumom, ko so nastali.
Hitrost internetne povezave lahko vpliva na hitrost prenosa fotografij ali
odpiranja spletnih strani.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
V načinu za predvajanje lahko prav tako prenesete fotografije ali
videoposnetke na storitve za skupno rabo datotek s pritiskom [m],
ter izbiro Share(Wi-Fi) (Skupna raba (Wi-Fi)) ĺ storitev za skupno rabo ali
izberete
ĺ storitev za skupno rabo.
Nekatere storitve za skupno rabo ne dovolijo prenos videoposnetkov.
Pri prenosu fotografij na storitev za skupno rabo datotek, bo morda fotografiji
spremenjena velikost na 2M ali 1M, odvisno od pravilnika storitve.
158
Brezžično omrežje
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek
Prenesite datoteke z vašega fotoaparata na spletno mesto za shranjevanje
Samsung Link ali registrirano napravo oz. oglejte si datoteke na napravi
Samsung Link, ki je priključena na isto dostopno točko.
3
• Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos besedila«.
(str. 139)
• Če želite izbrati uporabniško ime iz seznama, izberite
ĺ
uporabniško ime.
• Če ste se pred tem prijavili na spletni strani, vas bo morda prijavilo
samodejno.
Prenos fotografij na spletno mesto za
shranjevanje ali registrirane naprave
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Izberite
ĺWeb Storage / Devices (Spletna shramba/
Naprave).
Če želite uporabljati to funkcijo, morate ustvariti račun Samsung Link
in račun na ustrezni storitvi za spletno shranjevanje z uporabo vašega
računalnika. Ko zaključite z ustvarjanjem računov, dodajte svoj spletni
račun za shranjevanje na Samsung Link.
4
• Če se prikaže sporočilo za pomoč, pritisnite OK.
naprav, se dotaknite
na seznamu.
• Pred uporabo te funkcije, morate obiskati spletno mesto
Samsung Link na vašem računalniku in registrirati spletno mesto za
shranjevanje ali napravo.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
ter nato izberite Upload Image Size (Velikost prenesenih slik).
.
• Naprave, ki trenutno niso povezane z omrežjem, ne bodo prikazane
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
• Če želite spremeniti velikost prenesenih fotografij, pritisnite [f],
Izberite storitev za spletno shranjevanje ali registrirano napravo.
• Da osvežite seznam spletnih mest za shranjevanje ali registriranih
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 135)
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter nato izberite
Login (Prijava) ĺ OK.
5
Izberite datoteke, ki jih želite naložiti, ter nato izberite
Upload (Naloži).
•
•
•
•
Na spletno mesto za shranjevanje Samsung Link ne morete naložite video datoteke.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
Naložite lahko največ 20 datotek.
V načinu za predvajanje lahko prav tako prenesete fotografije s pritiskom [m],
ter izbiro Share(Wi-Fi) (Skupna raba (Wi-Fi)) ĺ Samsung Link ali z izbiro ĺ
Samsung Link.
159
Brezžično omrežje >
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek
Ogled fotografij ali videoposnetkov na
napravah, ki podpirajo Samsung Link
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Izberite
ĺNearby devices (Naprave v bližini).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 135)
5
Na napravi Samsung Link, izberite fotoaparat za vzpostavitev
povezave.
6
Na napravi Samsung Link, poiščite fotografije in
videoposnetke v skupni rabi.
• Za dodatne informacije o iskanju prisotnosti fotoaparata in brskanju
po fotografijah ali videoposnetki na napravi Samsung Link glejte
navodila za uporabo naprave.
• Video posnetki se morda ne bodo predvajali brezhibno glede
na vrsto naprave Samsung Link ali pogojev omrežja. Za gladko
predvajanje uporabite 5 GHz dvopasovno dostopno točko.
• Nastavite lahko dostop samo izbranim napravam ali vsem
napravam s pritiskom [f], ter izbiro DLNA Access Control (Nadzor
dostopa DLNA) na zaslonu.
• Ustvari se seznam datotek za skupno rabo. Počakajte, da druge
naprave najdejo vaš fotoaparat.
3
Priključite napravo Samsung Link na omrežje in nato vklopite
funkcijo Samsung Link.
• Za dodatne informacije glejte navodila za uporabo naprave.
4
Na fotoaparatu omogočite napravi Samsung Link povezavo s
fotoaparatom.
Dostopna točka
S Fotoaparat je priključen na TV-sprejemnik, ki podpira Samsung Link prek
omrežja WLAN.
160
Brezžično omrežje >
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek
• Pošljete lahko največ 1.000 nedavnih datotek.
• Na napravi Samsung Link si lahko ogledujete le fotografije in videoposnetke,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ki ste jih posneli z vašim fotoaparatom.
Razdalja za brezžično povezavo med vašim fotoaparatom in napravo
Samsung Link, se lahko razlikuje glede na tehnične podatke dostopne točke.
Če je fotoaparat povezan na 2 napravi Samsung Link, bo predvajanje morda
počasnejše.
Fotografije ali videoposnetki bodo v skupni rabi v njihovi izvirni velikosti.
To funkcijo lahko uporabljate samo z napravami, ki podpirajo Samsung Link.
Fotografije ali videoposnetki v skupni rabi, se ne bodo shranili na napravo
Samsung Link, lahko pa se shranijo na fotoaparat glede na tehnične podatke
naprave.
Prenašanje fotografij ali videoposnetkov na napravo Samsung Link lahko traja
dalj časa, odvisno od omrežne povezave, števila datotek za skupno rabo ali
velikosti datotek.
Če med ogledovanjem fotografij na napravi Samsung Link prekinete
napajanje fotoaparata na neobičajen način (na primer, če iz fotoaparata
odstranite baterijo), bo naprava še vedno zaznaval prisotnost fotoaparata.
Vrstni red fotografij ali videoposnetkov na fotoaparatu, se lahko razlikuje od
vrstnega reda na napravi Samsung Link.
Glede na število fotografij v skupni rabi lahko nalaganje fotografij ali
videoposnetkov in posnetek za začetno nastavitev trajata dalj časa.
Neprekinjena uporaba daljinskega upravljalnika ali izvajanje dodatnih
funkcij napravi Samsung Link lahko med ogledovanjem fotografij na napravi
povzroči nepravilno delovanje te funkcije.
• Če med ogledovanjem fotografij na napravi Samsung Link spremenite vrstni
•
•
•
•
•
red fotografij na fotoaparatu, je potrebno za posodobitev seznama fotografij
na napravi ponoviti postopek za začetno nastavitev.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Priporočamo vam uporabo omrežnega kabla za povezavo vaše naprave
Samsung Link z dostopno točko. S tem boste zmanjšali »zatikanje« katerega
koli videoposnetka pri pretakanju vsebine.
Za ogled datotek na napravi Samsung Link z uporabo funkcije Nearby
devices (Naprave v bližini), omogočite način večvrstnega oddajanja na vaši
dostopni točki.
1920X1080 (60 fps) (60 slik na sekundo) videoposnetke lahko predvajate
samo na TV sprejemnikih visoke ločljivosti, ki podpirajo predvajanje pri
60 slik na sekundo.
3D datoteke si lahko ogledate samo na TV sprejemnikih ali monitorjih, ki
podpirajo 3D.
161
Poglavje 5
Meni nastavitev fotoaparata
Spoznajte meni uporabniških in splošnih nastavitev.
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bodo bolje ustrezale vašim potrebam in željam.
Meni nastavitev fotoaparata
Uporabniške nastavitve
S temi nastavitvami lahko nastavite uporabniško okolje.
Za nastavitev
uporabniških
možnosti,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ d ĺ možnost.
Auto ISO Range (Obseg samodejne občutljivosti ISO)
Nastavite lahko največjo vrednost ISO, pod katero se izbere vsak korak EV,
ko nastavite možnost ISO Auto (Samodejno).
* Privzeto
Možnost
Razpoložljivi izdelki in njihov vrstni red je odvisen od pogojev za fotografiranje.
Vrednost
1/3 Step
(Korak po 1/3)
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600,
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 Step
(Korak po 1)
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Upravljanje načina po meri
Ustvarite lastne načine s prilagoditvijo in shranitvijo možnosti. Odprite
shranjene lastne načine fotografiranja ali jih izbrišite.
Zmanjševanje šuma
Uporabite funkcijo zmanjševanja šuma, da zmanjšate količino vidnega
šuma v slikah.
Prilagoditev ISO po meri
* Privzeto
Možnost
Korak ISO
Velikost za občutljivost ISO lahko nastavite v korakih po 1/3 koraka ali
1 korak.
Opis
High ISO NR
(Zmanjševanje
šuma pri visoki
občutljivosti)
Ta funkcija zmanjšuje šum, do katerega lahko pride,
ko nastavite visoko občutljivost ISO. (Off (Izklopljeno),
High (Visoko), Normal (Običajno)*, Low (Nizko))
Long Term NR
(Zmanjševanje
šuma pri dolgem
času osvetlitve)
Ta funkcija zmanjšuje šum, ko nastavite fotoaparat za
dolgo osvetlitev. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
163
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Nastavitve kadriranja
Neposredna ročna izostritev (DMF)
Za vsako posamezno kadriranje lahko nastavite možnosti.
Ročno lahko prilagodite izostritev tako, da obrnete obroč za izostritev,
potem ko dosežete izostritev tako, da do polovice pritisnete [Sprožilec].
Ta funkcija pri nekaterih objektivih morda ne bo na voljo.
* Privzeto
Možnost
AE Bracketing
Settings (Nastavitve
kadriranja AE)
Opis
Nastavite interval osvetlitve. Za izbiro možnosti
uporabite vrtljivi gumb za ukaz ali gumb za
navigracijo. Poleg tega lahko povlečete drsnik ali se
dotaknete puščic. (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV, -/+1.0 EV,
-/+1.3 EV, -/+1.7 EV, -/+2.0 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7
EV, -/+3.0 EV)
WB Bracketing
Settings (Nastavitve
kadriranja WB)
Prilagodite območje ravnovesja beline 3 kadriranim
fotografijam. Za izbiro možnosti uporabite vrtljivi
gumb za ukaz ali gumb za navigracijo. Poleg tega se
lahko za prilagoditev vrednosti rumenkasto rjave/
modre barve dotaknete puščice za levo/desno, za
prilagoditev vrednosti škrlatne/zelene barve pa se
dotaknite puščice za gor/dol. (AB-/+3*, AB-/+2, AB/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Na primer, AB-/+3 prilagodi vrednost rumenkasto
rjave za plus ali minus tri korake. MG-/+3 prilagodi
vrednost škrlatne v isti meri.
P Wiz Bracket Set
(Nastavitev za
kadriranje čarovnika
za slike)
Izberite 3 nastavitve čarovnika za slike, ki jih
fotoaparat uporabi za 3 fotografije.
Depth Bracket
Set (Nastavitev
kadriranja za
globino)
Nastavite interval globine. Za izbiro možnosti
uporabite vrtljivi gumb za ukaz ali gumb za
navigracijo. Poleg tega lahko možnost izberete tudi,
tako da povlečete drsnik ali se dotaknete puščic.
(-/+0.3, -/+0.7, -/+1.0*, -/+1.3, -/+1.7, -/+2.0, -/+2.3,
-/+2.7, -/+3.0)
DMF odzivnost
Nastavite odziv obroča za izostritev, ko uporabite funkcijo DMF. Če izberete
High (Visoko), lahko z majhnimi zasuki obroča za izostritev prilagodite
izostritev. Če izberete Low (Nizko), lahko z večjimi zasuki obroča za izostritev
prilagodite izostritev. Ta možnost je podprta le takrat, ko namestite objektiv,
ki podpira to funkcijo. (High (Visoko), Medium (Srednje)*, Low (Nizko))
164
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Barvni prostor
Možnost barvnega prostora omogoča izbiro metode za predstavitev
barv. Naprave za digitalno slikanje, kot so digitalni fotoaparati, zasloni in
tiskalniki, imajo svoje načine za predstavitev barv, ki se imenujejo barvni
prostori.
Adobe RGB
* Privzeto
Možnost
Opis
sRGB*
sRGB (Standardni RGB) je mednarodna specifikacija za
določanje barvnega prostora, ki ga je ustvarila komisija
IEC (International Electrotechnical Commission).
Običajno se uporablja za ustvarjanje barv na
računalniških zaslonih in je tudi standardni barvni
prostor za Exif. sRGB je priporočljiv za običajne slike in
slike, ki jih želite objaviti na spletu.
Adobe RGB
Adobe RGB se uporablja za komercialno tiskanje in ima
širše barvno območje kot sRGB. Njegovo širše barvno
območje zagotavlja enostavno urejanje fotografij na
računalniku. Posamezni programi so običajno združljivi
z omejenim številom barvnih prostorov.
sRGB
Če je barvni prostor nastavljen na možnost Adobe RGB, je oznaka datotek
»_SAMXXXX.JPG«.
165
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Popravljanje popačenosti
Nastavitev iFn
Popravite lahko popačenje, ki ga lahko povzročijo objektivi. Ta funkcija pri
nekaterih objektivih morda ne bo na voljo.
Izberite lahko možnosti, katere lahko prilagodite, kadar pritisnete
[i-Function] na objektivu i-Function.
Možnost
Delovanje na dotik
Mode (Način)
Omogočite uporabo dotika v načinu za fotografiranje.
* Privzeto
Možnost
Opis
• iFn Standard (Standardno iFn): prilagodite čas
Opis
Off (Izklopljeno)
Ne uporabite funkcije dotika v načinu za fotografiranje.
(Funkcije dotika lahko uporabite v drugih okoliščinah.)
On (Vklopljeno)*
Uporabite funkcije dotika v načinu za fotografiranje.
iFn Standard
(Standardno iFn)
osvetlitve, vrednost zaslonke in druge možnosti na
objektivu s pritiskom [i-Function].
• iFn Plus: na objektivu i-Function hkrati pritisnite
[i-Function] in gumb na fotoaparatu, da gumbu
dodelite funkcijo.
Izberite možnosti, katere lahko prilagodite, kadar
pritisnete [i-Function].
• Metering (Merjenje): izberite možnost, ki jo lahko
iFn Plus
prilagodite ob hkratnem pritisku [i-Function] in
[N].
• EV (Vrednost osvetlitve): izberite možnost, ki jo
lahko prilagodite ob hkratnem pritisku [i-Function]
in [W].
• AEL (Zaklep za samodejno osvetlitev): izberite
možnost, ki jo lahko prilagodite ob hkratnem
pritisku [i-Function] in [a].
166
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Uporabniški zaslon
Na zaslon lahko dodate informacije o fotografiranju ali jih z njega
odstranite.
1
2
3
Št.
Opis
Icons (Ikone)
1
2
Nastavite to možnost, če želite prikazati ikone na desni strani v načinu
za fotografiranje.
Date & Time (Datum in čas)
Nastavite to možnost, če želite prikazati datum in uro.
Histogram
Vklopite ali izklopite prikaz histograma na zaslonu.
3
O histogramu
Histogram je graf, ki prikazuje razporejenost osvetlitve fotografije.
Histogram, nagnjen v levo, prikazuje temno fotografijo. Histogram,
nagnjen v desno, prikazuje svetlo fotografijo. Višina grafa je povezana
s podatki o barvi. Če je določena barva bolj pogosta, je graf višji.
Preslaba osvetlitev
Uravnotežena osvetlitev
Prevelika osvetlitev
167
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Spreminjanje funkcij tipk
* Privzeto
Gumb
Funkcijo, ki je dodeljena gumbu za predogled, gumbu po meri, gumbu
AEL ali gumbu DIRECT LINK, lahko spremenite.
AEL
Nastavite funkcijo gumba AEL. Funkcijo, ki je dodeljena
gumbu za zaklep izostritve ali zaklep osvetlitve, lahko
spremenite funkcijo. Funkciji AEL in AFL shranijo
vrednosti osvetlitve oz. območje izostritve pri zajemu
fotografije. Funkcija, ki se izvrši ob pritisku [Sprožilec]
za polovico, je odvisna od dodeljene funkcije [a].
• AEL (Zaklep za samodejno osvetlitev)*: izvrši
funkcijo zaklepanja samodejne osvetlitve. (Pritisk
[Sprožilec] do polovice izvrši funkcijo zaklepa za
samodejno izostritev.)
• AEL Hold (Zadrži AEL): ne izključi funkcije zaklepa za
samodejno osvetlitev po fotografiranju. (Osvetlitev
ostane zaklenjena tudi po zajetju fotografije.)
• AFL (Zaklep za samodejno izostritev): izvršite
funkcijo zaklepanja samodejne izostritve. (Pritisk
[Sprožilec] do polovice izvrši funkcijo zaklepanja
samodejne osvetlitve.)
• AEL + AFL (Zaklep za samodejno osvetlitev +
zaklep za samodejno izostritev): izvršite funkcijo
zaklepanja samodejne osvetlitve in izostritve. (Pritisk
[Sprožilec] do polovice izvrši funkcijo.)
DIRECT LINK
Nastavite funkcijo gumba DIRECT LINK. (AutoShare,
MobileLink, Remote Viewfinder, Group Share,
Baby Monitor (Nadzor dojenčka), Auto Backup
(Samodejna varnostno kopiranje), Email (E-pošta),
SNS & Cloud (SNS in v oblaku), Samsung Link)
* Privzeto
Gumb
Funkcija
Preview
(Predogled)
Nastavite funkcijo gumba za predogled globine.
• Optical Preview (Optični predogled)*: za trenutno
vrednost zaslonke izvršite funkcijo predogleda
globine polja. (str. 24)
• One Touch WB (WB z enim dotikom): izvršite
funkcijo Custom White Balance (Ravnovesje beline
po meri).
• One Touch RAW + (RAW+ z enim dotikom): shranite
datoteko v obliki RAW+JPEG. Če želite shraniti
datoteko v obliki JPEG, ponovno pritisnite gumb.
Custom (Po meri)
Nastavite funkcijo gumba po meri.
• Drive Settings (Nastavitve fotografiranja)*: izberite
način fotografiranja.
• AF Area (Območje AF): neposredno izberite
možnost območja samodejne izostritve.
• Reset (Ponastavitev): ponastavi nekatere nastavitve.
Funkcija
168
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Pogled v živo prek NFC
Izbira zaslona
V načinu za fotografiranje vklopite funkcijo NFC na pametnem telefonu,
ki podpira NFC, ter postavite anteno NFC pametnega telefona v bližino
oznake NFC na fotoaparatu za zagon AutoShare ali daljinskega iskala.
Ta funkcija je na voljo samo na pametnih telefonih, ki podpirajo NFC in
poganjajo Android OS. Priporočamo uporabo najnovejše različice. Ta
funkcija je na voljo samo za naprave iOS.
Nastavite delovanje fotoaparatovega zaslona in funkcije iskala.
* Privzeto
Možnost
Opis
Auto (Samodejno)*
Nastavite senzor bližine na samodejno izbiro
zaslona ali iskala.
EVF Only (Samo EVF)
Nastavite, če želite uporabiti iskalo.
Main Display (Glavni zaslon)
Nastavite, če želite uporabiti zaslon.
Velikost slike prek Mobile Link/NFC
Nastavite velikost fotografij za prenos na pametni telefon z uporabo
funkcije MobileLink ali NFC.
* Privzeto
Možnost
Opis
Resize to 2M or
lower (Spremeni
velikost na 2M ali
manjšo)
Če je velikost fotografije večja od 3M, bo prenešena po
spremembi velikosti na 2M ali manjšo.
Original (Izvirnik)*
Fotografija bo prenešena v izvorni velikosti.
• Funkcije Wi-Fi, funkcije diaprojekcije in funkcije Manage Custom Mode
(Upravljanje načina po meri), Edit Image (Urejanje slike) niso na voljo pri
uporabi iskala.
• Pri snemanju ali predvajanju videoposnetkov fotoaparat ne izbere samodejno
zaslona ali iskala. Na primer, če pričnete snemati ali predvajati video posnetek,
ko uporabljate iskalo, glavni zaslon ne bo na voljo med snemanjem ali
predvajanjem.
Mreža
Izberite vodnika, ki vam bo v pomoč pri kompoziciji scene.
(Off (Izklopljeno)*, 4 X 4, 3 X 3, Cross (Križno), Diagonal (Diagonalno))
169
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Lučka AF
Nastavitev hitrosti tipke na leči
Ko fotografirate v temnih prostorih, vklopite lučko AF, da zagotovite boljše
samodejno izostritev. Samodejna izostritev je v temnih prostorih bolj
natančna, če je lučka AF vklopljena.
Nastavite hitrost povečave za gumbe objektiva Power Zoom, bodisi
na hitro, srednje ali počasno. Pri visoki hitrosti (hitro), se šum povečave
poveča, kar pomeni da ga lahko med snemanjem videoposnetka
posnamete. Ta funkcija je na voljo samo, če namestite objektiv Power
Zoom.
Elektronski sprožilec
* Privzeto
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)
Nastavite uporabo mehanskega sprožilca. Najmanjši čas
osvetlitve je omejen na 1/6.000 s.
On (Vklopljeno)*
Nastavite, če želite najprej uporabiti elektronsko zaveso
zaslonke in nato ročno zaveso. Omogoča uporabo višjih
hitrosti zaslonke, od 1/6.000 do 1/8.000 s.
• Ta funkcija je na voljo samo, če priključite objektiv Samsung z nastavkom
Samsung NX.
• Pri uporabo objektiva z večjih premerom in krajšim časom osvetlitve, lahko
na učinek »bokeh« (estetska zameglitev v območju, ki ni izostreno) vplivajo
motiv in pogoji fotografiranja. Za pravilen prikaz učinka bokeh, nastavite
E-Shutter (E-sprožilec) na Off (Izklopljeno).
• Ko spremenite nastavitev E-Shutter (Elektronski sprožilec), se prilagodi
prvi zastor sprožilca in med prilagoditvijo boste zaslišali šum. To je povsem
običajno pri pripravi fotoaparata za uporabo E-Shutter (Elektronski sprožilec).
• Ta funkcija ni na voljo, če namestite zunanjo bliskavico (SEF-580A).
170
Meni nastavitev fotoaparata
Nastavitev
Naučite se konfigurirati nastavitve vašega fotoaparata.
* Privzeto
Element
Za nastavitev
možnosti,
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m] ĺ
q ĺ možnost.
* Privzeto
Element
Opis
• System Volume (Glasnost sistema): nastavite glasnost
zvoka ali pa zvok popolnoma izklopite.
(Off (Izklopljeno), Low (Nizko), Medium (Srednje)*,
High (Visoko))
Četudi je glasnost sistema izklopljena, fotoaparat
oddaja zvok med predvajanjem video posnetka ali
diaprojekcije.
Sound (Zvoki)
Display Adjust
(Prilagoditev
zaslona)
Opis
Prilagodite svetlost zaslona, nastavitev samodejne
osvetlitve, barvo zaslona ali merilnik nivoja.
• Brightness (Svetlost): svetlost zaslona lahko ročno
prilagodite.
• Auto Brightness (Samodejna osvetlitev): vklopite ali
izklopite samodejno osvetlitev. (Off (Izklopljeno),
On (Vklopljeno)*)
• Display Color (Barva zaslona): barvo zaslona lahko
prilagodite ročno.
• Horizontal Calibration (Vodoravna umeritev): umerite
merilnik nivoja. Če merilnik nivoja ni raven, postavite
fotoaparat na ravno površino in nato sledite navodilom
na zaslonu.
• AF Sound (Zvok AF): nastavite zvok, ki ga fotoaparat
• V načinu za predvajanje dostop do možnosti
odda ob vklopu ali izklopu gumba sprožilca do
polovice. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
• Button Sound (Zvok gumba): nastavite zvok, ki ga
fotoaparat odda ob pritisku gumbov oz. vklopu ali
izklopu zaslona. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
• E-Shutter Sound (Zvok elektronskega sprožilca):
nastavite oddajo zvoka pri uporabo elektronskega
sprožilca. (Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
Horizontal Calibration (Vodoravna umeritev) ni
mogoč.
• V pokončnem načinu ne morete umeriti merilnik
nivoja.
• Fotoaparat odda zvok samo v primeru, ko je čas
Auto Display
Off (Samodejni
izklop zaslona)
Nastavite čas izklopa zaslona. Zaslon se izklopi, če
fotoaparata ne uporabljate določen čas.
(Off (Izklopljeno), 30 sec (30 s)*, 1 min (1 minuta),
3 min (3 minuta), 5 min (5 minuta), 10 min (10 minuta))
osvetlitve daljši od 0,5 sekunde.
• Ta možnost v pametnem načinu morda ni na voljo.
Quick View
(Hitri ogled)
Nastavite dolžino hitrega ogleda – dolžino časa, v
katerem fotoaparat prikazuje fotografijo takoj, ko jo
posnamete. (Off (Izklopljeno), 1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s),
5 sec (5 s), Hold (Zadrži))
171
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
Opis
Nastavite čas izklopa napajanja. Fotoaparat se izklopi, če
ga ne uporabljate določen čas. (30 sec (30 s),
1 min (1 minuta)*, 3 min (3 minute), 5 min (5 minut),
10 min (10 minut), 30 min (30 minut))
Power Save
(Varčevanje
energije)
* Privzeto
Element
• Fotoaparat obdrži nastavitev časa izklopa tudi če
Date and Time
(Datum in čas)
zamenjate baterijo.
• Če je fotoaparat povezan z računalnikom ali TV
sprejemnikom oz. če predvaja diaprojekcijo ali
videoposnetek, funkcija varčevanja energije morda
ne bo delala.
Help Guide
Display (Zaslon
za pomoč)
Nastavitev za ogled obvestilne plošče ob vklopu
fotoaparata. (Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
Language
Izberite, kateri jezik naj bo prikazan na fotoaparatu.
• Datum se prikaže v spodnjem desnem delu fotografije.
• Pri tiskanju fotografije nekateri tiskalniki datuma morda
Video Out
(Video izhod)
Ko povezujete fotoaparat z zunanjo video napravo, kot
je monitor ali TV sprejemnik visoke ločljivosti, nastavite
izhodni video signal, ki je primeren za vašo državo.
• NTSC: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika,
itd.
• PAL (podpira samo PAL B, D, G, Ha ali I): Avstralija,
Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Francija,
Nemčija, Anglija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nova
Zelandija, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska,
Norveška, itd.
Anynet+ (HDMICEC)
Ko povežete fotoaparat s TV sprejemnikom visoke
ločljivosti, ki podpira možnost Anynet+ (HDMI-CEC),
lahko funkcijo predvajanja v fotoaparatu nadzorujete z
daljinskim upravljalnikom TV sprejemnika.(HDMI-CEC)
• Off (Izklopljeno): funkcije predvajanja v fotoaparatu
ne morete nadzorovati z daljinskim upravljalnikom TV
sprejemnika.
• On (Vklopljeno)*: funkcijo predvajanja v fotoaparatu
lahko nadzorujete z daljinskim upravljalnikom TV
sprejemnika.
Pritisnite [n], da skrijete pomoč.
Quick Panel
Display (Power
On) (Zaslon
hitre plošče
(vklop))
Nastavite datum, čas, obliko zapisa datuma, časovni pas
in to, ali želite, da se datum natisne na fotografije ali ne.
(Time Zone (Časovno območje), Date Settings (Nastavitev
datuma), Time Settings (Nastavitev časa), Date Type
(Vrsta datuma), Time Type (Vrsta časa), Imprint (Vtis))
ne bodo natisnili ustrezno.
• Mode Help Guide (Vodnik za uporabo načina):
nastavite prikaz pomoči za izbrano način pri zamenjavi
načina za snemanje. (Off (Izklopljeno),
On (Vklopljeno)*)
• Function Help Guide (Vodnik za uporabo funkcije):
nastavite to možnost, če želite prikazati pomoč glede
menijev in funkcij. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Opis
172
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
HDMI Output
(HDMI izhod)
Opis
* Privzeto
Element
Če fotoaparat povežete na TV sprejemnik visoke
ločljivosti prek kabla HDMI, lahko spremenite ločljivost
slike.
• NTSC: Auto (Samodejno)*, 1080p, 720p, 480p,
576p (aktivno samo pri izbiri PAL)
Nastavite način oštevilčenja datotek in map.
• Reset (Ponastavi): po uporabi funkcije ponastavitve,
bodo imele naslednje datoteke številke od 0001
naprej.
• Series (Serije)*: številke novih datotek nadaljujejo
z obstoječim zaporedjem tudi če namestite novo
pomnilniško kartico, kartico formatirate ali izbrišete
vse fotografije.
Če povezan TV sprejemnik visoke ločljivosti ne podpira
izbrane ločljivosti, fotoaparat nastavi naslednjo nižjo
ločljivost.
3D HDMI
Output
(3D HDMI izhod)
Izberite možnost za predvajanje datotek na 3D TV
sprejemniku.
• Side by Side (Drug ob drugo)*: prikaže dve sliki drug
ob drugo.
• Frame Packing (Paketiranje sličic): izmenično
prikazuje slike za levo in desno oko v okvirjih.
File Number
(Številka
datoteke)
•
•
•
•
- Datoteke sRGB - _MMDDXXXX.JPG. Na primer, ime
datoteke za fotografijo, posneto 1. januarja, bi bilo
0101XXXX.jpg.
- Datoteke Adobe RGB – _MDDXXXX.JPG za mesece
od januarja do septembra. Za mesece od oktobra do
decembra se številka meseca zamenja s črkami
A (oktober), B (november) in C (december).
Primer: ime datoteke za fotografijo, posneto 3.
februarja, bi bilo _203XXXX.jpg. Ime datoteke za
fotografijo, posneto 5. oktobra, bi bilo _A05XXXX.jpg.
• Ime prve mape je 100PHOTO, če ste izbrali barvni
•
Nastavite način ustvarjanja imen datotek.
• Standard (Standardno)*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Date (Datum):
File Name
(Ime datoteke)
Opis
Folder Type
(Vrsta mape)
prostor sRGB in standardno poimenovanje datotek, je
ime prve datoteke SAM_0001.
Številke v imenu datoteke se povečujejo za 1 od
SAM_0001 do SAM_9999.
Številke mape se povečujejo za 1 od 100PHOTO do
999PHOTO.
V eno mapo lahko shranite največ 9.999 datotek.
Številke datotek se dodelijo glede na določila
DCF (pravilo oblikovanja za datotečni sistem v
fotoaparatu).
Če spremenite ime datoteke (npr. v računalniku),
fotoaparat ne bo mogel predvajati datoteke.
Nastavite vrsto mape.
• Standard (Standardno)*: XXXPHOTO
• Date (Datum): XXX_MMDD
173
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
Opis
Formatirajte pomnilniško kartico. Formatiranje
odstrani vse obstoječe datoteke, vključno z zaščitenimi
datotekami. (No (Ne)*, Yes (Da))
Format (Oblika)
Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s
fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških
kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak. Preden
pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje, jih
formatirajte v fotoaparatu.
Oglejte si različico vdelane programske opreme ohišja in
objektiva, naslov Mac, ter številko certifikata za omrežje
oz. posodobite strojno programsko opremo.
• Software Update (Posodobitev programske opreme):
posodobite vdelano programsko opremo ohišja
fotoaparata ali objektiva. (Body Firmware (Vdelana
programska oprema ohišja), Lens Firmware (Vdelana
programska oprema objektiva))
Device
Information
(Informacije o
napravi)
* Privzeto
Element
Dual-band
Mobile AP
(Dvopasovna
mobilna
dostopna točka
(AP))
Nastavite frekvenco za uporabo fotoaparata kot dostopne
točke za funkcijo AutoShare, MobileLink, Remote Viewfinder
ali nadzor dojenčka. (2,4 GHz*, 5 GHz)
Če boste fotoaparat uporabljali v drugi državi od države
nakupa, funkcija 5 GHz Wi-Fi morda ne bo pravilno
delovala zaradi drugačnih radijskih frekvenc. V tem
primeru uporabite funkcijo 2,4 GHz Wi-Fi.
• Sensor Cleaning (Čiščenje senzorja): odstranite prah s
senzorja.
• Start-Up Action (Dejanje ob zagonu): ko je ta možnost
Sensor Cleaning
(Čiščenje
senzorja)
• Vdelano programsko opremo lahko posodobite, tako
da fotoaparat priključite na računalnik in zaženete
i-Launcher. Če želite več informacij, si oglejte stran 197.
• Posodobitve vdelane programske opreme ne morete
zagnati brez popolnoma napolnjene baterije.
Napolnite baterijo do konca, preden zaženete
nadgradnjo programske opreme.
• Če posodobite vdelano programsko opremo, se bodo
uporabniške nastavitev in vrednosti ponastavile.
(Datum, čas, jezik ter nastavitve video izhoda se ne
bodo spremenile.)
• Med posodabljanjem ne izklapljajte fotoaparata.
Opis
omogočena, vsakič, ko fotoaparat vklopite, opravi
čiščenje senzorja. (Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
• Shut down Action (Dejanje ob izklopu): ko je ta možnost
omogočena, vsakič, ko fotoaparat izklopite, opravi
čiščenje senzorja. (Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
Ker ta izdelek uporablja zamenljive objektive, lahko
med menjanjem objektivov na senzor pade prah. To
lahko povzroči prikaz delcev prahu na fotografijah, ki jih
zajemate. Priporočamo, da ne menjate objektivov v zelo
prašnem okolju. Poleg tega vedno pritrdite pokrovček
objektiva, kadar ga ne uporabljate.
Reset
(Ponastavitev)
Ponastavite nastavitveni meni in možnosti fotografiranja
na tovarniško privzete vrednosti. (Datum, čas, jezik ter
nastavitve video izhoda se ne bodo spremenili.)
(No (Ne)*, Yes (Da))
Open Source
License (Licence
odprtokodne
programske
opreme)
Ogled licenc odprtokodne programske opreme.
174
Poglavje 6
Povezovanje z zunanjimi napravami
Popolnoma izkoristite fotoaparat tako, da ga povežete z zunanjimi napravami, kot je računalnik, TV sprejemnik visoke ločljivosti (HDTV) ali 3D TV sprejemnik.
Povezovanje z zunanjimi napravami
Ogled datotek na TV sprejemniku visoke ločljivosti ali 3D TV sprejemniku
Predvajajte fotografije in videoposnetke, tako da fotoaparat povežete s
TV sprejemnikom visoke ločljivosti (3D TV sprejemnik) z optičnim kablom
HDMI.
5
Vklopite fotoaparat.
6
Oglejte si fotografije ali predvajajte videoposnetke z uporabo
gumbov na fotoaparatu.
Ogled datotek na TV sprejemniku visoke
ločljivosti
• Če uporabljate kabel HDMI, lahko fotoaparat povežete na HDTV sprejemnik
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m] ĺ
q ĺ HDMI Output (HDMI izhod) ĺ možnost. (str. 173)
• Če vaš TV sprejemnik visoke ločljivosti podpira možnost Anynet+(CEC), se TV
2
Izklopite fotoaparat in TV sprejemnik visoke ločljivosti.
3
Priklopite fotoaparat na vaš TV sprejemnik visoke ločljivosti
preko dodatnega HDMI kabla.
na način Anynet+(CEC).
• Funkcije Anynet+(CEC) vam omogočajo nadzor povezanih naprav prek
daljinskega upravljalnika TV sprejemnika.
•
•
•
•
4
Vklopite TV sprejemnik visoke ločljivosti in nato izberite HDMI
video izvor.
•
•
sprejemnik vklopi samodejno, ko ga uporabljate skupaj s fotoaparatom. Ta
funkcija na nekaterih TV sprejemnikih visoke ločljivosti morda ne bo na voljo.
Ko je fotoaparat priključen na HDTV, lahko posnamete fotografijo ali
videoposnetek, vendar so nekatere funkcije omejene. Funkcije snemanja
imajo podporo samo, če je HDMI Output (Izhod HDMI) na fotoaparatu
nastavljen na 1080p ali Auto (Samodejno) možnost HDMI televizorja pa je
nastavljena na 1080p.
Ko ste povezani s TV sprejemnikom visoke ločljivosti, nekatere funkcije
predvajanja v fotoaparatu morda ne bodo na voljo.
Dolžina časa, po katerem sta fotoaparat in TV sprejemnik visoke ločljivosti
povezana, je lahko različen, odvisno od pomnilniške kartice, ki jo uporabljate.
Ker je glavna funkcija pomnilniške kartice pospeševanje hitrosti prenosa,
ni nujno, da je pomnilniška kartica z večjo hitrostjo prenosa hitra tudi pri
uporabi funkcije HDMI.
1920X1080 (60 fps (60 slik na sekundo)) videoposnetke lahko predvajate
samo na TV sprejemnikih s polno visoko ločljivostjo, ki podpirajo predvajanje
pri 60 slikah na sekundo.
Za ogled 3D fotografij na televizorju, ki ne podpira 3D funkcije, pritisnite
gumb ź in preklopite v anaglifni način.
Prav tako lahko predvajate ali posnamete fotografije oz. videoposnetke, ko
je fotoaparat priključen na monitor z vhodom HDMI. Povezave so odvisne od
monitorja. Za več informacij glejte navodila za uporabo monitorja.
176
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Ogled datotek na TV sprejemniku visoke ločljivosti ali 3D TV sprejemniku
Ogled datotek na 3D TV sprejemniku
7
Na 3D TV sprejemniku si lahko ogledate fotografije ali videoposnetke, ki
ste jih zajeli v 3D načinu ali z možnostjo 3D panorame v pametnem načinu.
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m] ĺ
q ĺ HDMI Output (HDMI izhod) ĺ možnost. (str. 173)
2
Izberite 3D HDMI Output (3D HDMI izhod) ĺ možnost.
(str. 173)
3
Izklopite fotoaparat in 3D TV sprejemnik.
4
Priklopite fotoaparat na vaš 3D TV sprejemnik preko
dodatnega HDMI kabla.
Pomaknite se na 3D datoteko, ter nato pritisnite [I] za
preklop na 3D način.
• Ponovno pritisnite [I], če želite preklopiti na 2D način.
8
Vklopite 3D funkcijo na vašem TV sprejemniku.
• Za več informacij glejte navodila za uporabo TV sprejemnika.
9
Oglejte si 3D fotografije ali predvajajte 3D videoposnetke z
uporabo gumbov na fotoaparatu.
• Na TV sprejemnikih, ki ne podpirajo formata MPO, ne morete gledati datotek
tega formata v 3D učinku.
• Med gledanjem MPO ali 3D video datoteke na 3D TV sprejemniku uporabite
ustrezna 3D očala.
• Snemanje fotografij v načinu 3D Panorama lahko poslabša 3D učinek, kot
tiste, ki ste jih posneli s 3D objektivom. v 3D načinu.
3D slik in videoposnetkov, ki jih posnamete s fotoaparatom, si na 3D TV
sprejemniku ali 3D monitorju ne ogledujte dlje časa. Daljše ogledovanje lahko
povzroči neprijetne simptome, kot je preobremenitev oči, utrujenost, slabost in
drugo.
5
Vklopite 3D TV sprejemnik in nato izberite HDMI video izvor.
6
Vklopite fotoaparat.
177
Povezovanje z zunanjimi napravami
Prenos datotek na računalnik
Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na računalnik tako, da povežete
fotoaparat z računalnikom.
Prenos datotek na računalnik z operacijskim
sistemom Windows
3
Vklopite fotoaparat.
• Računalnik prepozna fotoaparata samodejno.
4
Na vašem računalniku izberite Moj računalnik ĺ Izmenljiv
disk ĺ DCIM ĺ 100PHOTO ali 101_0101.
5
Izberite želene datoteke in jih povlecite ali shranite v
računalnik.
Priklop fotoaparata kot izmenljivi disk
Fotoaparat lahko na računalnik priključite kot izmenljivi disk. Odprite
izmenljiv disk in prenesite datoteke na vaš računalnik.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Priklopite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.
Če je možnost Folder Type (Vrsta mape) nastavljena na Date (Datum), se ime
mape prikaže kot »XXX_MMDD«. Če na primer posnamete fotografijo 1. januarja,
bo ime mape »101_0101«.
• En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za
izgubo podatkov.
• Če priključite kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat ne bo deloval pravilno.
178
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Prenos datotek na računalnik
Odklop fotoaparata (za Windows XP)
Prenos datotek v računalnik Mac OS
Postopki za odstranitev fotoaparata so pri operacijskih sistemih Windows
Vista, Windows 7 in Windows 8 podobni.
1
Poskrbite, da se med fotoaparatom in računalnikom ne
prenašajo nobeni podatki.
• Če lučka stanja na fotoaparatu utripa, to pomeni, da poteka prenos
podatkov. Počakajte, da lučka stanja neha utripati.
2
V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega zaslona
kliknite .
3
Kliknite pojavno sporočilo.
4
Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.
5
Odstranite kabel USB.
Podprt je Mac OS 10.5 ali novejša.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek
priloženega USB kabla.
• En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za
izgubo podatkov.
• Če priključite kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat ne bo deloval pravilno.
179
Povezovanje z zunanjimi napravami >
3
Prenos datotek na računalnik
Vklopite fotoaparat.
• Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže ikono
izmenljivega diska.
4
Odprite izmenljivi disk.
5
Prenesite fotografije ali videoposnetke v računalnik Mac OS.
180
Povezovanje z zunanjimi napravami
Uporaba programov na računalniku
Datoteke si lahko ogledate ali uredite s priloženimi programi. Datoteke
lahko prav tako pošljete na računalnik brezžično.
Nameščanje programov s priložene
zgoščenke CD
1
Vstavite namestitveno zgoščenko CD v računalnik.
2
Izberite jezik.
3
Izberite program, ki ga želite namestiti.
4
Sledite navodilom na zaslonu.
5
Kliknite Exit (Izhod) za zaključitev namestitev.
Razpoložljiva programska oprema pri uporabi i-Launcher
Element
Opis
Firmware Upgrade
Vdelano programsko opremo vašega fotoaparata
lahko prenesete.
PC Auto Backup
i-Launcher ponudi povezavo za prenos programa
PC Auto Backup, ko povežete fotoaparat z
računalnikom. Fotografije ali videoposnetke, ki
ste jih posneli s fotoaparatom, lahko brezžično
pošljete na računalnik.
181
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Uporaba programov na računalniku
Uporaba i-Launcher
• Zahteve na naslednjih straneh so samo priporočila. Četudi računalnik ustreza
zahtevam, program i-Launcher morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega,
v kakšnem stanju je vaš računalnik.
• Če vaš računalnik ne ustreza zahtevam, predvajanje videoposnetkov morda ne
bo pravilno.
i-Launcher omogoča posodobite vdelane programske opreme vašega
fotoaparata ali prikaže povezavo za prenos programa PC Auto Backup.
Zahteve za operacijski sistem Windows
Element
Zahteve
CPE
Intel® i5 3,3 GHz ali hitrejši/
AMD Phenom™ IIx4 3,2 GHz ali hitrejši
RAM
Najmanj 512 MB RAM-a (priporočljivo 1 GB ali več)
OS*
Windows 7, Windows 8
Zmogljivost
trdega diska
250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
• Pogon CD-ROM
• Monitor z ločljivostjo 1024x768 slikovnih pik, združljiv s
Drugo
Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki je posledica uporabe
neustreznih računalnikov, kot na primer računalnik, ki ga sestavite sami.
16-bitnim barvnim zaslonom (priporočljivo
1280x1024 slikovnih pik, 32-bitni barvni zaslon)
• Vrata USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT ali več/serija ATI X1600 ali več
• Microsoft DirectX 9.0c ali novejši
* Nameščena bo 32-bitna različica programa i-Launcher – tudi na 64-bitnih različicah sistemov
Windows 7 in Windows 8.
Zahteve za operacijski sistem Mac OS
Element
Zahteve
OS
Mac OS 10.5 ali novejši
RAM
Najmanj 256 MB RAM-a
(priporočljivo 512 MB ali več)
Zmogljivost trdega diska
Najmanj 110 MB
Drugo
Vrata USB 2.0, pogon CD-ROM
Odprite i-Launcher
Na vašem računalniku izberite Začetek ĺ Vsi programi ĺ Samsung ĺ
i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher. Ali kliknite Programi ĺ Samsung
ĺ i-Launcher na vašem računalniku Mac OS.
182
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Uporaba programov na računalniku
Prenos vdelane programske opreme
Na zaslonu Samsung i-Launcher kliknite Firmware Upgrade. Za informacije
o posodabljanju vdelane strojne programske opreme glejte stran 197.
Prenos programa Samodejna varnostna kopija na računalnik
Na zaslonu Samsung i-Launcher kliknite PC Auto Backup. Za informacije o
namestitvi programa PC Auto Backup, glejte stran 151.
Uporaba Adobe Photoshop Lightroom
Fotografije, posnete s fotoaparatom, se pogosto pretvorijo v obliko
JPEG in se v pomnilnik shranijo glede na nastavitve fotoaparata v času
fotografiranja. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko JPEG in se v
pomnilnik shranijo nespremenjene. S programom Adobe Photoshop
Lightroom lahko kalibrirate osvetlitev, ravnovesje beline, odtenke,
kontraste in barve fotografij. Prav tako lahko uredite datoteke z obliko
JPEG ali TIFF, ter tudi datoteke RAW. Če želite več informacij, si oglejte
vodnik za program.
• Glede na vašo različico Adobe Photoshop Lightroom, morda ne boste mogli
Nameščanje Adobe Photoshop Lightroom
1
Vstavite zgoščenko DVD-ROM s programom Adobe Photoshop
Lightroom v računalnik.
2
Izberite jezik.
3
Sledite navodilom na zaslonu.
odpirati datotek vrste RAW. V tem primeru posodobite program iz spletne
strani Adobe.
• V Adobe Photoshop Lightroom, so lahko svetlost, barva in drugi učinki
prikazani drugače. Do tega pride, ker se odstrani izvirne nastavitve fotoaparata
in možnosti, ki ste jih uporabili med slikanjem, da se jih pripravi za obdelavo v
Adobe Photoshop Lightroom.
183
Poglavje 7
Dodatek
Preberite si informacije o sporočilih o napakah, vzdrževanju fotoaparata,
napotkih za odpravljanje težav, tehničnih podatkih in opcijskih dodatkih.
Dodatek
Sporočila o napakah
Ko se pojavijo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s
spodaj navedenimi postopki.
Sporočila o napakah
Lens is locked
(Objektiv je
zaklenjen)
Card Error
(Napaka kartice)
Priporočeni postopek
Objektiv se zaklene. Obrnite objektiv v nasprotni
smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite zaskoka.
(str. 50)
• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno vklopite.
• Odstranite pomnilniško kartico in jo znova
vstavite.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
Low Battery (Prazna
baterija)
Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
No Image File
(Ni slikovnih
datotek)
Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško
kartico, na kateri so shranjene fotografije.
File Error (Napaka
datoteke)
Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni
center.
Memory Full
(Pomnilnik je poln)
Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo
pomnilniško kartico.
Card Locked (Kartica
je zaklenjena)
Kartico SD, SDHC ali SDXC lahko zaklenete, če želite
preprečiti izbris datotek. Ko fotografirate, odklenite
kartico. (str. 189)
Sporočila o napakah
Priporočeni postopek
Folder and file
number are max
values. Replace the
card (Številka mape
in številka datoteke
sta najvišji vrednosti.
Replace the card)
Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF. Prenesite
datoteke na pomnilniški kartici v računalnik in
kartico nato formatirajte. (str. 174)
Error 00 (Napaka 00)
Izklopite fotoaparat in ponovno namestite objektiv.
Če se sporočilo še prikazuje, pokličite servisni center.
Error 01/02
(Napaka 01/02)
Izklopite fotoaparat, odstranite baterijo in jo
ponovno vstavite. Če se sporočilo še prikazuje,
pokličite servisni center.
185
Dodatek
Vzdrževanje fotoaparata
Čiščenje fotoaparata
Objektiv in zaslon fotoaparata
Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko
krpo. Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite tekočino za čiščenje
objektivov na čistilni papir in nežno obrišite objektiv.
Slikovni senzor
Ker je slikovni senzor izpostavljen zunanjemu okolju, se lahko v raznih
pogojih fotografiranja na fotografijah pojavlja prah. Težava je običajna, do
izpostavljanja prahu pa pride z vsakdanjo uporabo fotoaparata. Prah lahko
s senzorja odstranite tako, da uporabite funkcijo za čiščenje senzorja.
(str. 174) Če prah ostane tudi po čiščenju senzorja, se obrnite na servisni
center. Izpihovalnika ne vstavljajte v odprtino za nastavek objektiva.
Ohišje fotoaparata
Obrišite ga z mehko, suho krpo.
Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko
poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
186
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata
Uporaba na plaži ali obali
• Fotoaparat zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga uporabljate na
Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata
• Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
• Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali
plaži ali podobnih krajih.
• Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, vmesnika ali pomnilniške
kartice ne smete prijemati z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne uporabljajte
z vlažnimi rokami, saj lahko to povzroči okvaro vašega fotoaparata.
kjer se vlažnost hitro poveča.
• Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. ga ne
shranjujte na vročih, slabo prezračenih mestih, kot npr. v avtu med
poletnim časom.
• Fotoaparat zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi
vibracijami, da ga ne poškodujete.
• Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali
slabo prezračenih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se
delov in notranjih komponent.
Shranjevanje za daljše obdobje
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v zaprto
embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice silica gel.
• Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in morali jih boste
ponovno napolniti pred uporabo.
• Trenutni datum in čas lahko inicializirate, če vklopite fotoaparat zatem,
ko ste iz njega odstranili baterijo za dlje časa.
• Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali
vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov
oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.
• Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.
187
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju
Če fotoaparat prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu
ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite
fotoaparat in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na
pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga
ne izpari, ter jo nato ponovno vstavite.
Ostali previdnostni ukrepi
• Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
• Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in
povzroča nepravilno delovanje.
• Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
• Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se udarcem po
fotoaparatu.
• Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v embalaži,
kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred praskami tako, da ga
ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali kovinskemu denarju.
• Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon počen ali zlomljen. Zlomljeno
stelo ali akril lahko poškodujejo vaše roke ali obraz. Fotoaparat odnesite
v servisni center Samsung, kjer vam ga bodo popravili.
• Fotoaparatov, baterij, polnilcev ali dodatne opreme nikoli ne postavljajte
v bližino, na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki
ali radiatorji. Vročina lahko deformira ali pregreje te naprave, kar lahko
povzroči požar ali eksplozijo.
• Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko ta
razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
• Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s
popolnoma čisto mehko krpo.
• Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način fotoaparat
zavaruje pomnilniško kartico. Vklopite fotoaparat, če ga želite ponovno
uporabiti.
• Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
• Če uporabljate fotoaparat pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj
časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa se
pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se bodo sama
popravila, ko fotoaparat ponovno preide na normalno temperaturo.
• Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z
občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline.
Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati
fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
• Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, režo ali dostopno točko
fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi
nepravilne uporabe.
• Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav tako tega
ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi
popravil v nepooblaščenem servisu.
188
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
O pomnilniških karticah
Vmesnik za pomnilniško kartico
Podprte pomnilniške kartice
Ta izdelek podpira pomnilniške kartice SD (Secure Digital), SDHC (Secure
Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD,
microSDHC ali microSDXC.
Priključek
Pomnilniška kartica
Če želite s to napravo, računalnikom ali bralnikom pomnilniških kartic,
uporabljati mikro pomnilniško kartico, vstavite kartico v vmesnik.
Stikalo za zaščito pred pisanjem
Nalepka (spredaj)
S stikalom za zaščito pred pisanjem kartic SD, SDHC ali SDXC lahko
preprečite izbris datotek. Potisnite stikalo navzdol, če ga želite zakleniti, ali
navzgor, če ga želite odkleniti. Ko zajemate fotografije in videoposnetke,
odklenite kartico.
189
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Zmogljivost pomnilniških kartic
Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja. Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice SD z zmogljivostjo 2 GB.
Velikost
Fotografija
Kakovost
Zelo visoka
Visoka
Običajna
RAW
RAW + zelo visoka
RAW + visoka
RAW + običajna
20.0M (5472X3648)
150
180
224
57
41
43
45
10.1M (3888X2592)
271
325
405
-
52
53
55
5.9M (2976X1984)
411
492
613
-
58
60
61
2.0M (1728X1152)
797
952
1180
-
66
67
68
Burst (Zaporedno)
464
555
690
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
174
209
261
-
44
46
48
7.8M (3712X2088)
335
401
499
-
55
57
58
4.9M (2944X1656)
471
564
701
-
60
61
63
2.1M (1920X1080)
781
933
1158
-
66
66
67
13.3M (3648X3648)
214
257
321
-
48
50
52
7.0M (2640X2640)
363
435
542
-
56
58
59
4.0M (2000X2000)
538
643
800
-
62
63
64
1.1M (1024X1024)
1030
1227
1519
-
68
69
69
190
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Kakovost
Velikost
1920X1080 (60 fps (60 slik na sekundo))
1920X1080 (30 fps (60 slik na sekundo))
*
1920X1080 (15 fps (15 slik na sekundo))
Video
posnetek
1920X810 (24 fps (24 slik na sekundo))
1280X720 (60 fps (60 slik na sekundo))
1280X720 (30 fps (30 slik na sekundo))
640X480 (30 fps (30 slik na sekundo))
For Sharing (Za skupno rabo)
(30 fps (30 slik na sekundo))
*
•
•
•
•
•
HQ
Običajna kakovost
Pribl. 10' 10"
Pribl. 12' 43"
Pribl. 17' 41"
Pribl. 22' 09"
Pribl. 23' 38"
Pribl. 29' 24"
Pribl. 21' 35"
Pribl. 27' 02"
Pribl. 16' 51"
Pribl. 21' 06"
Pribl. 29' 11"
Pribl. 36' 35"
Pribl. 120' 47"
Pribl. 153' 30"
Pribl. 218' 48"
Pribl. 278' 24"
je na voljo samo z nekaterimi možnostmi pametnega filtra.
Zgornje vrednosti so izmerjene brez uporabe povečave.
Snemalni čas se lahko razlikuje, če uporabljate povečavo.
Več videoposnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.
Najdaljši čas snemanja je 29 minut in 59 sekund na datoteko.
Najdaljši čas predvajanja videoposnetkov For Sharing (Za skupno rabo) je 30 sekund na datoteko.
191
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic
• Pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim
temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature
lahko poškodujejo pomnilniške kartice.
• Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico
vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in pomnilniško
kartico.
• Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati
ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim
fotoaparatom.
• Izklopite fotoaparat, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico.
• Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklapljajte fotoaparata,
medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
• Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo
ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden
jo ponovno vstavite v fotoaparat.
• Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v stik s
pomnilniško kartico oz. z režo pomnilniške kartice. V nasprotnem
primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparat.
• Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero zaščitite
kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
• Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk, CD ali
DVD.
• Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje.
To je običajno in ne povzroča okvare.
• Uporabljajte pomnilniško kartico, ki ustreza standardnim zahtevam.
• Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete več
shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
• Pomnilniških kartic ne upogibajte, mečite na tla ali izpostavljajte
močnim udarcem ali pritisku.
• Pomniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih
magnetnih polj.
• Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki
vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.
192
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
O bateriji
• Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine, na primer na
Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.
• Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v zaprtem prostoru.
• Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, na primer
postelje, preproge ali električne odeje.
ogrlicami, kovanci, ključi ali zapestnimi urami.
• Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil
Tehnični podatki baterije
Element
Opis
Model
BP1410
Vrsta
Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic
1.410 mAh
Napetost
7,6 V
Čas polnjenja (Ko je baterija povsem prazna.)*
Pribl. 200 min
* Zgornje številke veljajo, če uporabljate priloženi kabel USB in napajalnik. V primeru povezave
z računalnikom lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne
poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti upoštevajte ta navodila za ustrezno
ravnanje z baterijo:
• Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na
•
•
•
•
bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali ostale neobičajne pojave, jo takoj
prenehajte uporabljati in se obrnite na proizvajalca.
Uporabljajte le originalne polnilnike za baterijo, ki jih je priporočil
proizvajalec, baterijo pa polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo.
Baterije ne postavljajte v bližino naprav za gretje in je ne hranite v okolju z
zelo visokimi temperaturami, na primer v zaprtem avtu v poletnem času.
Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, na primer
na kopališču ali v kabini za prhanje.
•
•
•
•
•
•
proizvajalec.
Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali tlačnim silam.
Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da ne pade z višine).
Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C (140 °F) ali več.
Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer soncu, ognju ali
podobnem.
Napotki za odlaganje
• Baterijo zavrzite odgovorno.
• Baterije nikoli ne zažigajte.
• Predpisi o odlaganju se morda razlikujejo glede na državo ali regijo. Baterijo
zavrzite v skladu z lokalnimi in zveznimi predpisi.
Napotki za polnjenje baterije
Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Ob
neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.
193
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Življenjska doba baterije
Način za fotografiranje
Povprečni čas/število fotografij
Fotografije
Pribl. 180 min/Pribl. 360 fotografij
Videoposnetki
Pribl. 145 min (Snemanje videoposnetkov pri
ločljivosti 1920X1080 ločljivost in 60 fps (60 slik na
sekundo)).
• Zgornje vrednosti temeljijo na CIPA testnih standardih. Dejanske
vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo.
• Razpoložljivi čas fotografiranja je odvisen od ozadja, intervala
fotografiranja in pogojev uporabe.
• Več videoposnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili
skupni snemalni čas.
Opombe pri uporabi baterije
• Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim temperaturam (pod
0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature lahko zmanjšajo
zmožnost polnjenja vaših baterij.
• Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko
segreje. To ne vpliva na običajno uporabo fotoaparata.
• Ne vlecite za napajalni kabel pri odklopu vtikača iz vtičnice, saj lahko s
tem povzročite požar ali električni udar.
• Pri temperaturah pod 0 °C/32 °F, se lahko zmogljivost in življenjska doba
baterije zmanjšata.
• Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se
bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite baterije.
Sporočilo o prazni bateriji
Če se baterija izprazni do konca, se ikona za baterijo obarva rdeče in
prikaže se sporočilo »Low Battery (Prazna baterija)«.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in
povzročijo resne okvare fotoaparata. Shranjevanje fotoaparata, ki ima
vstavljeno baterijo, za dlje časa lahko povzroči, da se baterija sprazni.
Povsem prazne baterije morda ne boste mogli v celoti napolniti.
• Če fotoaparata ne boste uporabljali za dlje časa (3 mesece ali več),
preverite baterijo in jo redno polnite. Če pustite, da se baterija nenehno
prazni, se lahko zmogljivost in življenjska doba zmanjšata, kar pa lahko
privede do okvare, požara ali eksplozije.
194
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Previdnostna opozorila uporabi baterije
Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami.
Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako
ustvari povezava med poloma + in –, to pa povzroči začasno ali trajno
poškodbo baterije, ter požar ali elektrošok.
• Če fotoaparat priključite na zunanji električni vir, ko je baterija prazna,
bo uporaba funkcij, ki zahtevajo veliko količino električne energije,
povzročila, da se fotoaparat izklopi. Za običajno uporabo fotoaparata,
ponovno napolnite baterijo.
• Če ponovno priključite napajalni kabel, ko je baterija v celoti napolnjena,
se lučka stanja vklopi za približno 30 minut.
• Uporaba bliskavice in snemanje videoposnetkov hitro izpraznita baterijo.
Opombe o polnjenju baterije
• Če lučka stanja ne sveti, zagotovite, da je baterija vstavljena pravilno.
• Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo v
celoti napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite fotoaparat.
• Fotoaparata ne uporabljajte, ko polnite baterijo. Posledica tega je lahko
tudi požar ali elektrošok.
• Ne vlecite za napajalni kabel pri odklopu vtikača iz vtičnice, saj lahko s
tem povzročite požar ali električni udar.
Baterijo polnite dokler rdeča lučka stanja ne preneha svetiti.
• Če lučka stanja utripa rdeče, znova priključite kabel ali odstranite baterijo
in jo vstavite znova.
• Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki temperaturi,
lahko lučka stanja utripa redeče. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
• Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je
polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
• Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne postavljajte težkih
predmetov. Tako lahko poškodujete kabel.
• Preden vklopite fotoaparat, polnite baterijo vsaj 10 minut.
195
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Opombe za polnjenje pri priključenem računalniku
• Uporabite samo priložen kabel USB.
• Baterije morda ni moč polniti, ko:
- uporabljate zvezdišče USB
- so druge naprave USB priključene na vaš računalnik
- priključite kabel na vrata na sprednji strani računalnika
- vrata USB vašega računalnika ne podpirajo standardne izhodne moči
(5 V, 500 mA)
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno
• Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte
lokalne predpise.
• Baterij ali fotoaparatov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje,
kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije
pregrejejo, lahko eksplodirajo.
196
Dodatek
Posodabljanje vdelane programske opreme
Povezava fotoaparata z računalnikom in posodobitev vdelane strojne
programske opreme fotoaparata obejktiva.
• Posodobitve vdelane programske opreme ne morete zagnati brez popolnoma
napolnjene baterije. Napolnite baterijo do konca, preden zaženete nadgradnjo
programske opreme.
• Če posodobite vdelano programsko opremo, se bodo uporabniške nastavitev
in vrednosti ponastavile. (Datum, čas, jezik ter nastavitve video izhoda se ne
bodo spremenile.)
• Med posodabljanjem ne izklapljajte fotoaparata.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Priklopite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.
3
Vklopite fotoaparat.
4
Na računalniku izberite i-Launcher ĺ Firmware Upgrade.
5
Sledite navodilom na zaslonu za prenos vdelane programske
opreme na fotoaparat.
• Vdelano programsko opremo vašega fotoaparata za objektiv lahko
prenesete.
6
Po zaključenem prenosu izklopite fotoaparat.
7
Odstranite kabel USB.
8
Vklopite fotoaparat.
9
Pritisnite [m] ĺ q ĺ Device Information (Informacije
o napravi) ĺSoftware Update (Posodobitev programske
opreme) ĺBody Firmware (Posodobitev vdelane strojne
opreme) ali Lens Firmware (Vdelana strojna oprema
objektiva).
• En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za
izgubo podatkov.
• Če priključite kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat ne bo deloval pravilno.
10 V pojavnem oknu na fotoaparatu za posodobitev vdelane
strojne opreme izberite Yes (Da).
197
Dodatek
Preden se obrnete na servisni center
Če imate težave z napravo, jih poskusite odpraviti s temi postopki za
odpravljanje težave, preden se obrnete na servisnega strokovnjaka.
Težava
Priporočeni postopek
• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite
nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico.
V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih
komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na
primer pomnilniška kartica in baterija.
Težava
Fotoaparat se ne
vklopi
• Preverite, ali je baterija vstavljena.
• Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
• Napolnite baterijo.
porabe energije oz. zaslon se samodejno
izklopi. (str. 172)
• Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči
okvare pomnilniške kartice zaradi previsoke
temperature. Znova vklopite fotoaparat.
• Baterija se lahko pri nizkih temperaturah (pod
Baterija fotoaparata se
hitro prazni
0 °C/32 °F) prazni hitreje. Shranite baterijo na
toplo, na primer v žep.
• Uporaba bliskavice in snemanje
videoposnetkov hitro izpraznita baterijo. Po
potrebi jo znova napolnite.
• Baterije so potrošni deli, ki jih je po določenem
času treba zamenjati. Če se baterija hitro prazni,
Kupite novo pomnilniško kartico.
(str. 189)
• Zagotovite, da je fotoaparat vključen.
• Napolnite baterijo.
• Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
Priporočeni postopek
• Napolnite baterijo.
• Vaš fotoaparat je morda v načinu manjše
Fotoaparat se
nenadoma izklopi
Ni mogoče posneti
fotografij
• Formatirajte pomnilniško kartico.
• Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo.
• Pomnilniška kartica je zaklenjena. Odklenite jo.
Fotoaparat se ne
odziva
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Fotoaparat se segreva
Fotoaparat se lahko med uporabo segreva. To
je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali
zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica se
nepričakovano sproži
Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike.
Fotoaparat deluje brez okvare.
• Bliskavica je morda nastavljena na Off
Bliskavica ne deluje
(Izklopljeno). (str. 101)
• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete
uporabljati.
Datum in čas nista
pravilna
Nastavite datum in čas v meniju q. (str. 172)
Zaslon ali gumbi ne
delujejo
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
198
Dodatek >
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno
Napaka na
pomnilniški kartici
Vaš računalnik ne
prepozna pomnilniške
kartice SDXC ali UHS-1
vklopite.
• Odstranite pomnilniško kartico in jo nato
ponovno vstavite.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
Za dodatne informacije glejte »Previdnostni
ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic«. (str. 192)
Pomnilniške kartice SDXC uporabljajo datotečni
sistem exFAT. Če želite uporabljati pomnilniške
kartice SDXC ali UHS-1, ki so formatirane z
datotečnim sistemom exFAT na računalnikom z
operacijskim sistemom Windows XP, prenesite in
posodobite gonilnike za datotečni sistem exFAT z
Microsoftove spletne strani.
Vaš TV sprejemnik ali
računalnik ne more
prikazovati fotografij
ali videoposnetkov,
ki so shranjeni na
pomnilniški kartici
SDXC ali UHS-1
Pomnilniške kartice SDXC uporabljajo datotečni
sistem exFAT. Če želite uporabljati pomnilniške
kartice SDXC ali UHS-1, ki so formatirane z
datotečnim sistemom exFAT, zagotovite, da
je zunanja naprava združljiva z datotečnim
sistemom exFAT, preden povežete fotoaparat na
napravo.
Ni mogoče prikazati
datotek
Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat morda
ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati
standardu DCF). Če pride do te težave, si oglejte
datoteke v računalniku.
• Zagotovite, da je nastavljena možnost izostritve
Težava
Priporočeni postopek
Barve na fotografiji
ne ustrezajo dejanski
sceni
Neustrezna nastavitev beline je lahko vzrok za
nenaravne barve. Izberite ustrezno nastavitev
beline glede na vir svetlobe. (str. 81)
Fotografija je
presvetla ali
pretemna.
Vaša fotografija je preveč osvetljena ali premalo.
• Prilagodite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve.
• Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 79)
• Izklopite bliskavico. (str. 101)
• Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 111)
Fotografije so
popačene
Kadar uporabljate širokokotni objektiv, ki
omogoča fotografiranje s širokokotnim
pogledom, so lahko fotografije rahlo popačene.
To je običajen pojav in ne povzroča okvare.
Zaslon za predvajanje
se ne prikaže na
povezani zunanji
napravi
Računalnik ne
prepozna fotoaparata
• Zagotovite, da je kabel HDMI pravilno povezan
z zunanjim monitorjem.
• Vsebina na pomnilniški kartici mora biti
pravilno posneta.
• Zagotovite, da je kabel USB povezan pravilno.
• Zagotovite, da je fotoaparat vključen.
• Preverite, ali uporabljate podprt operacijski
sistem.
Računalnik prekine
povezavo s
fotoaparatom med
prenosom datotek
Prenos datotek lahko prekine statična elektrika.
Odklopite kabel USB in ga znova priklopite.
primerna za vrsto fotografije, ki jo želite posneti.
Fotografija je
zamegljena
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata,
uporabite stojalo.
• Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite.
(str. 186)
199
Dodatek >
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
• Zaprite program i-Launcher in ga ponovno
Program i-Launcher
ne deluje pravilno
zaženite.
• Odvisno od specifikacij vašega računalnik
in okolja, se program morda ne bo zagnal
samodejno. V tem primeru kliknite Začetek ĺ
Vsi programi ĺ Samsung ĺ i-Launcher ĺ
Samsung i-Launcher na vašem računalniku
Windows. (Za Windows 8, odprite zaslon Start,
ter nato izberite Vsi programi ĺ Samsung
i-Launcher.) Ali kliknite Programi ĺ Samsung
ĺ i-Launcher na vašem računalniku Mac OS.
• Motiv ni izostren. Ko je motiv zunaj območja
Samodejna izostritev
ne deluje
AF, fotografirajte tako, da motiv premaknete
v območje AF in pritisnete [Sprožilec] do
polovice.
• Motiv je preblizu. Oddaljite se od motiva in
fotografirajte.
• Način izostritve je nastavljen na ročno izostritev
(MF). Preklopite način na samodejna izostritev
(AF).
Težava
Funkcija AEL ne deluje
Objektiv ne deluje
Priporočeni postopek
Funkcija AEL ne deluje v načinih t, M, i in
s. Za uporabo te funkcije izberite drug način.
• Objektiv mora biti pravilno nameščen.
• Odstranite objektiv iz fotoaparata in ga
ponovno namestite.
Zunanja bliskavica ne
deluje
Ko vklopite
fotoaparat, se prikaže
zaslon z nastavitvami
datuma in časa
Zunanja naprava mora biti pravilno nameščena in
vklopljena.
• Znova nastavite datum in uro.
• Ta zaslon se prikaže, ko je notranji vir napajanja
fotoaparata popolnoma prazen. Vstavite polno
baterijo in naprave ne vklopite vsaj 72 ur, da se
notranji vir napajanja znova napolni.
200
Dodatek
Tehnični podatki fotoaparata
Slikovni senzor
Zaslon
Vrsta
CMOS
Velikost senzorja
23,5X15,7 mm
Efektivno število
slikovnih pik
Pribl. 20,3 milijonov slikovnih pik
Skupno število
slikovnih pik
Pribl. 21,6 milijonov slikovnih pik
Barvni filter
Osnovni barvni filter RGB
Nastavek za objektiv
Vrsta
Samsung NX Mount
Razpoložljivi objektiv
Objektivi Samsung
Stabilizacija slike
Vrsta
Premik objektiva (odvisno od objektiva)
Način
Off (Izklopljeno)/Mode 1 (Način 1)/
Mode 2 (Način 2)
Popravljanje popačenosti
Izklopljeno/Vklopljeno (odvisno od objektiva)
Vrsta
Super AMOLED z zaslonom na dotik
(omogočen je nadzor na dotik vrste C)
Velikost
3,0" (Pribl. 76,7 mm)
Ločljivost
FVGA (720X480) 1.037 k pik (S-trak)
Polje prikaza
Pribl. 100 %
Kot
Vrtljivo (vodoravno 180°, navpično 270°)
Uporabniški zaslon
Grid Line (Mrežne črte), Icons (Ikone), Histogram,
Distance Scale (Lestvica razdalje), merilnik
nivoja, vodilo prekomerne izpostavljenosti
Iskalo
Elementi v skupini
3 asferični objektivi
Ločljivost
XGA (1024X768) 2.359 k pik
Sprostitev očesa
Pribl. 18,5 mm
Prilagoditev diopterja
Pribl. -4,0 ~ +1,0 m-1
Polje prikaza
Pribl. 100 %
Povečava
Pribl. 0,96 X (APS-C, 50 mm)
i-Function
E, Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0), G
Odstranjevanje prahu
Vrsta
Visokofrekvenčni pogon
201
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Izostritev
Vrsta
Osvetlitev(Osvetlitev)
• Skupno št. točk AF: 105 točk (Zaznavanje faze
Točka ostrenja
TTL 221 (17X13) segment blokiranja
Hibridni AF (zaznavanje faze in kontrasta)
AF), 247 točk (Kontrast AF)
• Izbira: 1 točka (poljubna izbira)
• Večpodročno: običajne 21 (3X7) točke
(križna točka 1), 35 točk od blizu
• Zaznavanje obraza: 10 obrazov
Način
Single AF (Enojni AF), Continuous AF
(Neprekinjen AF), Manual Focus (Ročna
izostritev), AF na dotik in sprožilec
Pomožna lučka AF
Da
Sistem merjenja
Razpon merjenja: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Izravnava
±3 vrednost osvetlitve (1/3 EV Step (1/3 korak
vrednosti osvetlitve))
AE zaklep
Gumb AEL
• 1 Step (1 korak): Auto (Samodejno), ISO 100,
Sprožilec
Vrsta
Vertikalni zavesni zaklop na elektronsko
upravljanje
• Samodejno: 1/8.000–1/4 s (na voljo je EFS)
• Ročno: 1/8.000–30 s (1/3 korak vrednosti
Hitrost
osvetlitve) (na voljo EFS)
• Bulb (časovna omejitev: 4 min)
Merjenje: Multi (Večpodročno), Center-weighted
(Sredinsko uteženo), Spot (Točkovno)
Enakovredno ISO
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200,
ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600
• 1/3 Step (1/3 korak): Auto (Samodejno),
ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250,
ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800,
ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000,
ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000,
ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800,
ISO 16000, ISO 20000, ISO 25600
* Nastavitve samodejnega ISO so na voljo do ISO 3200.
Pri uporabi mehanske zaslonke je najmanjši čas
osvetlitve omejen na 1/6.000 s.
202
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Način fotografiranja
Način
Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Burst
(Zaporedno) (samo 5M), Timer (Samosprožilec),
Bracket (Kadriranje) (Auto Exposure (Samodejna
osvetlitev), White Balance (Ravnovesje beline),
Picture Wizard (Čarovnik za slike), Globina)
9 fps (9 slik na sekundo)
Neprekinjeno
fotografiranje
* Največja hitrost snemanja je 9 sličic na sekundo. Po pribl.
27 slikah oblike JPEG ali 11 slikah oblike RAW pride do
upočasnitve. (Lahko je odvisno od tehničnih podatkov
pomnilniške kartice.)
Kadriranje
Auto exposure bracketing (Kadriranje s
samodejno osvetlitvijo) (±3 EV), White Balance
bracketing (Kadriranje z ravnovesjem beline),
Picture Wizard bracketing (Kadriranje s
čarovnikom za slike), kadriranje globine
Samosprožilec
2–30 s. (1 sekundni interval)
Sprožitev sprožilca
prek vrat mikro USB
Bliskavica
Vrsta
A-TTL bliskavica s dvigom
Način
Smart Flash (Pametna bliskavica), Auto
(Samodejno), Auto Red-eye (Samodejno
popravljanje učinka rdečih oči), Fill in
(Dosvetlitev), Fill-in Red (Dosvetlitev rdeče),
1st Curtain (1. zavesa), 2nd Curtain (2. zavesa),
Off (Izklopljeno), Auto FP Sync (na voljo samo s
podprtimi zunanjimi bliskavicami)
Vodilna številka
11 (na podlagi ISO 100)
Kot pogleda
28 mm (enakovredno 35 mm filmskemu traku)
Hitrost sinhronizacije
Manj kot 1/200 s.
EV bliskavice
-2–+2 vrednost osvetlitve
(0,5 EV Step (0,5 korak vrednosti osvetlitve))
Zunanja bliskavica
Opcijske zunanje bliskavice Samsung
Sinhronizacijski
priključek
Nastavek za bliskavico
Ravnovesje beline
Način
Auto WB (Samodejna nastavitev beline),
Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno),
Fluorescent White (Fluorescentna bela),
Fluorescent NW (Fluorescentna neonska bela),
Fluorescent Daylight (Fluorescentna dnevna
svetloba), Tungsten (Volframova svetloba),
Flash WB (Nastavitev beline bliskavice), Custom
Set (Nastavitev po meri), Color Temperature
(Temperatura barve) (ročno)
Mikro prilagajanje
Rumenkasto rjava/Modra/Zelena/
Škrlatna 7 zaporednih korakov
Dinamični razpon
Off (Izklopljeno) /Smart Range+/HDR
Čarovnik za slike
Način
Standard (Standardno), Vivid (Živo), Portrait
(Portret), Landscape (Pokrajina), Forest (Gozd),
Retro (Starinski učinek), Cool (Hladno), Calm
(Mirno), Classic (Klasično), Custom1 (Po meri 1),
Custom2 (Po meri 2), Custom3 (Po meri 3)
Parameter
Color (Barva), Saturation (Nasičenje), Sharpness
(Ostrina), Contrast (Kontrast)
203
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Fotografiranje
Način
Pametni način
Pametni filter
Smart Auto (Pametno in samodejno), Program,
Aperture Priority (Prednost zaslonke), Shutter
Priority (Prednost sprožilca), Manual (Ročno),
Custom1 (Po meri 1), Custom2 (Po meri 2), Lens
Priority (Prednost objektiva), Smart (Pametno)
Standard RAW
SRW (ver.2.0.0)
Barvni prostor
sRGB, Adobe RGB
Videoposnetek
Vrsta
MP4 (H.264)
Beauty Face (Lepotni obraz), Best Face (Najboljši
obraz), Landscape (Pokrajina), Macro (Makro),
Action Freeze (Zamrznitev gibanja), Rich Tones
(Bogati odtenki), Panorama, Waterfall (Vodni slap),
Silhouette (Silhueta), Sunset (Sončni zahod), Night
(Noč), Fireworks (Ognjemet), Light Trace (Sled
svetlobe), Creative Shot (Ustvarjalni posnetek),
Multi Exposure (Večkratna osvetlitev), Smart Jump
Shot (Pametni posnetek skoka)
Oblika
Videoposnetek: H.264, zvok: AAC
Način AE za
videoposnetke
Program, Aperture Priority (Prednost zaslonke),
Shutter Priority (Prednost sprožilca), Manual (Ročno)
Kratek videoposnetek
Zvok vklopljen/izklopljen (čas snemanja: največ
29' 59'')
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Colored Pencil (Barvni svinčnik), Watercolor (Vodna
barva), Wash drawing (Sprana slika), Oil Sketch
(Oljna slika), Ink Sketch (Slika iz črnila), Acryl (Akril),
Negative (Negativ), Red (Rdeče), Green (Zeleno),
Blue (Modro), Yellow (Rumeno)
Pametni filter
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Colored Pencil (Barvni svinčnik), Watercolor
(Vodna barva), Wash drawing (Sprana slika),
Oil Sketch (Oljna slika), Ink Sketch (Slika iz črnila),
Acryl (Akril), Negative (Negativ), Red (Rdeče),
Green (Zeleno), Blue (Modro), Yellow (Rumeno)
Velikost
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (For Sharing (Za skupno rabo))
Hitrost snemanja
60 fps (60 slik na sekundo), 30 fps (30 slik na
sekundo), 24 fps (24 slik na sekundo) (na voljo
samo pri 1920X810) (3D: na voljo samo 30 fps
(30 slik na sekundo))
Večpodročno gibanje
x0.25 (samo 640X480, 320X240), x0.5 (samo
1280X720, samo 640X480, 320X240), x5, x10, x20
Kakovost
HQ (Visoka kakovost), Normal (Običajno)
Zvok
Stereo (s prilagoditvijo nivoja vhoda, prikazom
avdio nivoja)
Uredi
Still image capture (Zajemanje slik),
Time trimming (Rezanje časa)
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Velikost
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (samo način zaporednega
fotografiranja), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
* 3D način s 3D objektivom je na voljo samo z JPEG (16:9)
4.1M (2688X1512) ali 2.1M (1920X1080).
Kakovost
Super Fine (Zelo visoka kakovost), Fine (Visoka
kakovost), Normal (Običajno)
204
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Predvajanje
Vrsta
Uredi
Pametni filter
Vmesnik
Single image (Enojna slika), Thumbnails (Sličice)
(15/24), Slide show (Diaprojekcija), Movie
(Videoposnetek)
Smart Filter (Pametni filter), Resize (Spremeni
velikost), Rotate (Zasukaj), Face Retouch
(Retuširanje obraza), Display Brightness (Svetlost),
Contrast (Kontrast)
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Colored Pencil (Barvni svinčnik), Watercolor
(Vodna barva), Wash drawing (Sprana slika), Oil
Painting (Oljna slika), Ink Painting (Slika iz črnila),
Acryl (Akril), Negative (Negativ), Red (Rdeče),
Green (Zeleno), Blue (Modro), Yellow (Rumeno)
Shranjevanje
Mediji
Zunanji pomnilnik (izbirno):
kartica SD (zagotovljeno do 2 GB),
kartica SDHC zagotovljeno največ do 32 GB),
kartica SDXC (zagotovljeno največ do 64 GB,
UHS-1 podprto)
- Priporočen razred 6 ali višje
Oblika datoteke
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.3),
MPO (3D), DCF
Brezžično omrežje
Vrsta
Funkcija
NFC
Digitalni izhod
USB 2.0 (mikro USB priključek)
Video izhod
• NTSC, PAL (izbirno)
• HDMI
Avdio vmesnik
3,5 mm stereo vhod za mikrofon
Zunanja sprožitev
Da
Zunanji mikrofon
Da
Vhod za napajanje DC
Napajanje DC 5,0 V, 1 A prek mikro USB
Vir napajanja
Vrsta
Baterija za polnjenje: BP1410 (1.410 mAh, 7,6 V)
* Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.
Mere (Š x V x G)
127 X 95,5 X 57,1 mm
Teža
375 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
Delovna temperatura
0–40 °C
Delovna vlažnost
IEEE 802.11b/g/n podpora za dvojni pas
MobileLink, Remote Viewfinder, nadzor
dojenčka, Auto Backup (Samodejno varnostno
kopiranje), Email (E-pošta), SNS & Cloud (SNS in
v oblaku), Samsung Link, AutoShare, skupinska
skupna raba, Photo Beam, HomeSync
5–85 %
Programska oprema
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5
* Za namen izboljšanja delovanja, se lahko specifikacije spremenijo brez predhodnega
obvestila.
* Vse ostale znamke in imena izdelkov so v lasti njihovih lastnikov.
Da
205
Dodatek
Slovar
Dostopna točka (AP)
Dostopna točka je naprava, ki omogoča brezžičnim naprava povezavo z
ožičenim omrežjem.
Zaklep za samodejno osvetlitev/zaklep samodejne izostritve
(AEL/AFL)
Te možnosti vam omogočajo zakleniti osvetlitev ali izostritev, pri kateri
želite izračunati osvetlitev ali izostritev.
Omrežje Ad-Hoc
Omrežje ad-hoc je začasna povezava za skupno rabo datotek oz.
internetne povezave in med računalniki in napravami.
Samodejna izostritev (AF)
Sistem samodejno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Vaš fotoaparat
uporablja kontrast za samodejno izostritev.
AdobeRGB
Adobe RGB se uporablja za komercialno tiskanje in ima širše barvno
območje kot sRGB. Njegovo širše barvno območje zagotavlja enostavno
urejanje fotografij na računalniku.
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)
Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar
vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.
Organska dioda z aktivno matriko, ki oddaja svetlobo
(AMOLED)/Tekoči kristali za zaslone (LCD)
AMOLED je zaslon, ki je zelo tanek in lahek, saj ne potrebuje osvetlitve
od zadaj. LCD je zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike
elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali
LED, kar omogoča reprodukcijo barv.
Zaslonka
Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.
206
Dodatek >
Slovar
Tresenje fotoaparata (Zameglitev)
Kompozicija
Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna
fotografija zamegljena. Do tega prihaja pogosteje, kadar je čas osvetlitve
daljši. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate občutljivost,
uporabite bliskavico ali uporabite krajši čas osvetlitve. Namesto tega lahko
uporabite stojalo ali funkcijo OIS, če želite stabilizirati fotoaparat.
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je
kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Računalništvu v oblaku
Računalništvo v oblaku je tehnologijo, ki omogoča shranjevanje podatkov
na oddaljenih strežnikih in njihovo uporabo na napravi z dostopom do
interneta.
Barvni prostor
Razpon barv, ki jih lahko fotoaparat zazna.
Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)
Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne
fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in
informacijskih tehnologij (JEITA).
Globina polja
Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno
izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiva,
goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Če na primer
izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina polja in zamegljenost
ozadja kompozicije.
Temperatura barve
Temperatura barve se meri v stopinjah Kelvina in označuje barvni odtenek
za določeno vrsto vira svetlobe. Ko temperatura barve narašča, postaja
barva vira svetlobe bolj modra. Ko temperatura barve pada, postaja barva
vira svetlobe bolj rdeča. Pri 5.500 stopinjah Kelvina je barva vira svetlobe
podobna sončevi svetlobi opoldne.
207
Dodatek >
Slovar
Vrednost osvetlitve (EV)
Bliskavica
Vse kombinacije časa osvetlitve fotoaparata in zaslonke objektiva, ki
omogočajo enako osvetlitev.
Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo
osvetljenih pogojih.
Izravnava EV
Goriščna razdalja
Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki
jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših
fotografij.
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše
goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so
goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.
Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)
Histogram
Specifikacija, ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate,
katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih
tehnologij (JEIDA).
Slikovna predstavitev svetlosti fotografije. Vodoravna os predstavlja
svetlost, navpična os pa predstavlja število slikovnih točk. Visoke točke na
levi (pretemno) in desni (presvetlo) histograma označujejo fotografijo, ki je
neustrezno osvetljena.
Osvetlitev
Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je
nadzorovana s kombinacijo časa osvetlitve, vrednosti zaslonke ter
občutljivostjo filma ISO.
H.264/MPEG-4
Stisnjen video format, ki sta ga izdelali mednarodni organizaciji za
standardizacijo ISO-IEC in ITU-T. Ta kodek lahko omogoča dobro kakovost
videoposnetkov pri nizkih bitnih hitrostih, razvila ga je ekipa Joint Video
Team (JVT).
208
Dodatek >
Slovar
Slikovni senzor
Merjenje
Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za
vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname
svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so
CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni
polprevodnik).
Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe, s
katero nastavite osvetlitev.
Ročna izostritev (MF)
Naslov IP (Internet protocol)
Sistem, ki ročno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Za izostritev motiva
lahko uporabite obroč za ostrenje.
Naslov IP je edinstvena številka, ki je dodeljena vsaki napravi povezani z
internetom.
MJPEG (Motion JPEG)
Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.
Občutljivost ISO
Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma, ki
se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi občutljivosti ISO
fotoaparata uporablja krajši čas osvetlitve, ki lahko zmanjša zamegljenost,
do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so
fotografije z visoko občutljivost bolj dovzetne na šum.
Objekt z več slikami (MPO)
Slikovni format datoteke, ki v datoteki vsebuje več slik. Datoteka MPO
omogoča 3D učinek na zaslonih, ki so združljivi z datoteko MPO, to so 3D
TV sprejemniki ali 3D monitorji.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene, kar
omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem ločljivosti
fotografije.
209
Dodatek >
Slovar
Šum
Phase Alternate Line (PAL)
Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot napačno
postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Do šuma običajno
pride, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost
samodejno nastavljena v temnem prostoru.
Standard barvnega kodiranja videoposnetkov, ki se uporablja v številnih
državah po Afriki, Aziji, Evropi in Bližnjem Vzhodu.
Kakovost
Near Field Communication (NFC)
Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja (NFC) je sklop standardov za
radijsko komunikacijo na zelo majhne razdalje. Naprave, ki omogočajo
NFC, lahko uporabljate za vključitev funkcij ali izmenjavo podatkov z
drugimi napravami.
National Television System Committee (NTSC)
Standard barvnega kodiranja videoposnetkov, ki se najpogosteje
uporablja na Japonskem, v Severni Ameriki, na Filipinih, v Južni Ameriki,
Južni Koreji in na Tajvanu.
Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja kakovost
fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost
datoteke.
grobi podatki CCD (RAW)
Izvirni, neobdelani podatki, zbrani neposredno iz slikovnega senzorja
fotoaparata. S pomočjo programa za urejanje lahko nastavite ravnovesje
beline, kontrast, nasičenost, ostrino in ostale podatke, preden stisnete sliko
v standardno datotečno obliko.
Ločljivost
Optična povečava
To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne kvari
kakovosti fotografije.
Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij
vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije z
nizko ločljivostjo.
210
Dodatek >
Slovar
Čas osvetlitve
Ravnovesje beline (ravnovesje barv)
Čas osvetlitve je čas, v katerem se sprožilec odpre in zapre, pri čemer je
pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe,
ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor. Po drugi strani
krajši čas osvetlitve zagotavlja manj časa za prehod svetlobe, zato je
končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.
Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in
plava) v fotografiji. Z nastavitvijo možnosti ravnovesje beline ali ravnovesja
barv lahko ustrezno prilagodite barve na fotografiji.
Wi-Fi
Standardni RGB (sRGB)
Mednarodni standard barvnega prostora, ki ga je ustanovila komisija IEC
(Mednarodna elektrotehnična komisija). Določen je iz barvnega prostora
monitorjev osebnih računalnikov in se uporablja tudi kot standardni barvni
prostor za format Exif.
Wi-Fi je tehnologija, ki omogoča elektronskim napravam brezžično
izmenjavo podatkov preko omrežja.
Zaščiten brezžična povezava (WPS)
WPS je tehnologija, ki zaščiti brezžična domača omrežja.
Vinjetiranje
Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanji robovi) v
primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko osredotoči
na motive, ki se nahajajo v središču fotografije.
211
Dodatek
Dodatna oprema
Kupite lahko naslednjo dodatno opremo:
Objektiv, zunanjo bliskavico, sprostitev sprožilca (tip mikro USB), zunanji
mikrofon, baterijo za ponovno polnjenje, polnilec za baterijo, torbico za
fotoaparat, etui za fotoaparat, pomnilniško kartico, filter, USB kabel, HDMI
kabel, pašček
• Če želite najti vrsto, sliko in razpoložljivost dodatkov, obiščite spletno mesto
Samsung.
• Pred nakupov dodatkov preverite združljivost z vašim fotoaparatom. GPS10 in
EM10 nista združljiva s tem fotoaparatom.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Samsung
ne odgovarja za škodo, ki nastane, če uporabljate dodatno opremo drugih
proizvajalcev.
212
Dodatek
Stvarno kazalo
A
Adobe Photoshop Lightroom 183
D
Fotografije
Možnosti fotografiranja 77
Ogled na 3D TV sprejemniku 177
Ogled na fotoaparatu 119
Ogled na TV sprejemniku visoke
ločljivosti 176
Povečava 124
Urejanje 129
Datoteke
Brisanje 123
Tip videoposnetka 114
Vrsta fotografije 78
Zaščita 122
AF na dotik 90
AF sledenje 90
Datum in čas 172
B
Diaprojekcija 124
Barvni prostor 165
Baterija
Polnjenje 35
Previdno 193
Vstavite 34
DIRECT LINK 33
Dodatna oprema
L
Ločljivost
Način fotografiranja (fotografija) 77
Način fotografiranja
(videoposnetek) 114
Način za predvajanje 130
M
G
Merjenje 106
Globina polja (DOF) 17, 22
MobileLink 143
Goriščna razdalja 21
Možnost bledenja 116
F
I
N
Fotoaparat
Ikone
Postavitev bliskavice 53
Povezovanje bliskavice 54
Bliskavica
Fotografiranje z odbijanjem
svetlobe 27
Jakost 103
Možnosti bliskavice 101
Vodilna številka 26
Brezžično omrežje 135
Odklop (Windows) 179
Postavitev 30
Priključitev kot izmenljivi disk 178
Priključitev na računalnik 178
Način za fotografiranje 45
Način za predvajanje 47
i-Launcher 182
Č
K
Čarovnik za slike 83
Kadriranje 98
Čas osvetlitve 18, 20
Način 3D 73
Načini za fotografiranje
Pametno 66
Pametno in samodejno 55
Po meri 63
Prednost zaklopa 60
Prednost zaslonke 59
Program 57
Ročno 61
Snemanje 72
213
Dodatek >
Stvarno kazalo
Način najboljšega obraza 68
Panoramski način 69
Način varčevanja energije 172
Pogon 95
Nadzor dojenčka 149
Polnjenje 35
Nastavitve 171
Pomnilniška kartica
Previdno 189
Vstavite 34
NFC (označi in pojdi) 140
Pomožna funkcija za izostritev 92
O
Posnetek z enim dotikom 91
Občutljivost ISO 79
Povečava 124
Objektivi
Poza 13
Odklepanje 51
Oznake 52
Postavitev 49
Zaklepanje 50
Optična stabilizacija slike (OIS) 94
Prenos datotek
Mac 179
Windows 178
Način za fotografiranje 110
Način za predvajanje 133
Pametni posnetek skoka 71
Samodejna izostritev 84
Učinek rdečih oči 102
Samodejno varnostno
kopiranje 151
Samosprožilec 97
V
Samsung Link 159
Video izhod 172
Servisni center 198
Video posnetki
R
Ravnovesje beline 81
Remote Viewfinder 147
Možnosti 114
Ogled 126
Snemanje 72
Snemanje fotografij 128
Sličice 119
Svetlost zaslona 171
Š
Vrednost osvetlitve (EV) 16, 111
Številka F 16
Vsebina paketa 29
Prilagoditev slike
P
Pametni filter
U
Pravilo tretjin 24
Prilagoditev fotografij 131
Retuširanje obrazov 132
Pametna plošča 40
S
Vrh izostritve 93
Vzdrževanje 186
T
Tehnični podatki fotoaparata 201
Z
Tip prikaza 48
Zaslonka 16, 20
TV sprejemnik 176
Zaslon na dotik 38
Zasuk 130
Retuširanje obrazov 132
214
Dodatek
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
(Velja za države z ločenim zbirnim sistemom)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka
in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika,
slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih
odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako
lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino,
kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v
tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki,
ko prenehajo delovati. Kjer je označeno, kemični simboli Hg, Cd ali
Pb označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, nad
referenčnim nivojem ES Direktive 2006/66. Če baterije ne odložite v smeti
na pravilen način, lahko te snovi škodujejo zdravju ali okolju.
Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni
sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate
ponovno uporabo materialov.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
215
PREVIDNOSTNI UKREP
NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE NE VSTAVITE PRAVEGA TIPA
BATERIJE.
IZRABLJENE BATERIJE ODSTRANITE SKLADNO Z NAVODILI.
To opremo lahko uporabljate v vseh državah EU.
V Franciji lahko to opremo uporabljate le znotraj.
216
Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve po prodaji, glejte
priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto www.samsung.com.
Download PDF

advertising