Navodila
za uporabo
SLV V teh navodilih za uporabo so opisani
podrobni napotki za uporabo fotoaparata.
Podrobno preberite ta navodila za uporabo.
Podatki o avtorskih pravicah
• Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki
družbe Microsoft Corporation.
• Mac in Apple App Store sta registrirani blagovni znamki družbe Apple
Corporation.
• Google Play Store je registrirana blagovna znamka družbe Google, Inc.
• Adobe, logotip Adobe, Photoshop in Lightroom so bodisi registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Adobe Systems
Incorporated v Združenih državah in/ali drugih državah.
• Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij
fotoaparata.
• Ponovna uporaba ali distribucija katerega koli dela tega priročnika brez
predhodne odobritve ni dovoljena.
• Priporočamo, da fotoaparat uporabljate v državi nakupa.
• Fotoaparat uporabljajte odgovorno in upoštevajte vse zakone in
predpise v zvezi z uporabo.
• microSD™, microSDHC™ in microSDXC™ so registrirane blagovne
znamke združenja SD Association.
• HDMI, logotip HDMI in izraz »High Definition
Multimedia Interface« so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC.
PlanetFirst predstavlja zavezanost podjetja Samsung
Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti
s poslovnimi in upravnimi dejanji, ki sledijo okoljevarstvenim
smernicam.
• Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Blagovne znamke in imena v tem priročniku so v lasti njihovih lastnikov.
1
Zdravstvene in varnostne informacije
Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje
fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.
Opozorilo—primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali
druge
Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.
Fotoaparat lahko poškoujete in se tako izpostavite tveganju električnega
udara.
Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini
vnetljivih ali eksplozivnih plinov ter tekočin.
Lahko pride do požara ali elektrošoka.
Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat. Prav tako
ne smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.
Preprečite poškodbe vida oseb.
Bliskavice ne uporabljate blizu (manj kot 1 m) ljudi in živali. Če uporabite
bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete vid.
Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.
Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če
pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih
poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične
poškodbe.
Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni
svetlobi ali visokim temperaturam.
Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko
povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.
Fotoaparata ali polnilca ne pokrivajte z odejami ali oblačili.
Posledica tega je lahko tudi požar ali elektrošok.
Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat ali
povzroči požar.
Ne uporabljajte fotoaparata z vlažnimi rokami.
Med nevihto ne uporabljajte napajalnega kabla oz. polnilca.
V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.
V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.
2
Zdravstvene in varnostne informacije
Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj
izklopite vse vire energije, kot je baterija ali polnilec, in se nato
obrnite na Samsungov servisni center.
Upoštevajte kakršna koli pravila, ki omejujejo uporabo
fotoaparata v določenem območju.
• Preprečite motenje drugih elektronskih naprav.
Previdno—primeri, v katerih lahko poškodujete
fotoaparat ali drugo opremo
Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite
baterije.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in
povzročijo resne okvare fotoaparata.
• V letalu fotoaparat izklopite. Vaš fotoaparat lahko povzroči motenje
opreme v letalu. Upoštevajte vsa pravila letalske družbe in ko vas osebje
letalske družbe prosi, izklopite fotoaparat.
• Izklopite fotoaparat v bližini medicinske opreme. Vaš fotoaparat lahko
povzroči motenje medicinske opreme v bolnicah ali zdravstvenih
ustanovah. Upoštevajte vsa pravila, objavljena opozorila in smernice
zdravstvenega osebja.
Preprečite motenje srčnih spodbujevalnikov.
Po priporočilih proizvajalca in raziskovalnih skupin ta fotoaparat držite
proč od katerih koli srčnih spodbujevalnikov, da s tem preprečite možne
motenje. Če sumite, da vaš fotoaparat moti srčni spodbujevalnik ali drugo
zdravstveno napravo, nemudoma izklopite fotoaparat in se obrnite na
proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.
Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki
jih je priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali
pregreti.
Nepooblaščene, poškodovane ali pregrete baterije lahko povzročijo požar
ali telesno poškodbo.
Uporabljajte le baterije, polnilce, kable in dodatke, ki jih je
odobril Samsung.
• Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov
lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo
telesne poškodbe.
• Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki
jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali
pripomočkov.
Baterijo uporabljajte le v skladu z navodili.
Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar ali elektrošok.
3
Zdravstvene in varnostne informacije
Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.
Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.
Pri uporabi polnilca, izklopite fotoaparat preden odklopite
polnilec z vira električne energije.
V nasprotnem primeru lahko povzročite požar ali elektrošok.
Odklopite polnilec iz stenske vtičnice, ko ga ne uporabljate.
V nasprotnem primeru lahko povzročite požar ali elektrošok.
Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega
napajalnega kabla ali vtiča oz. razmajane vtičnice.
Posledica tega je lahko tudi požar ali elektrošok.
Ne dovolite, da polnilec pride v stik s sponkama +/- na bateriji.
Posledica tega je lahko tudi požar ali elektrošok.
Pazite, da vam fotoaparat ne pade po tleh oz. ne izpostavljajte
ga močnim udarcem.
S tem lahko poškodujete zaslon oz. zunanje ali notranje komponente.
Kadar povezujete kable ter vstavljate baterije in pomnilniške
kartice, bodite zelo previdni.
Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable ali
neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete
vrata, priključke in dodatke.
Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.
Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.
Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali pomnilniške
kartice.
To lahko povzroči elektrošok, okvaro fotoaparata ali požar.
Fotoaparata ne postavljajte zraven ali v bližino magnetnih
polij.
V nasprotnem primeru lahko poškodujejo fotoaparat.
Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon poškodovan.
Če se steklo ali akrilni deli zlomijo, obiščite servisni center Samsung, kjer
vam bodo popravili fotoaparat.
4
Zdravstvene in varnostne informacije
Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.
Preprečite motenje drugih elektronskih naprav.
Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica
okvare fotoaparata ali nepravilne uporabe.
Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren
za izgubo podatkov.
Vaš fotoaparat oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, ki lahko povzročijo
motenje nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot
so srčni spodbujevalniki, slušni aparati, zdravstvene naprave in druge
elektronske naprave doma ali v vozilu. Obrnite se na proizvajalca vaše
elektronske naprave, če želite odpraviti kakršne koli zaznane motnje.
Če želite preprečiti nezaželene motenje, uporabljajte samo naprave in
dodatno opremo, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Fotoaparat uporabljate v običajnem položaju.
En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat.
To lahko razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
Če se fotoaparat pregreva, odstranite baterijo in počakajte, da
se ohladi.
• Če fotoaparat uporabljate dlje časa, se lahko baterija pregreje, s tem pa
se poviša tudi notranja temperatura fotoaparata. Če fotoaparat preneha
delovati, odstranite baterijo in počakajte, da se ohladi.
• Visoka notranja temperatura lahko na fotografijah povzroči šum. To je
običajno in ne vpliva na splošno delovanje vašega fotoaparata.
Ne dotikajte se vgrajene antene v fotoaparatu.
Prenos podatkov in vaše odgovornosti
• Podatki, ki jih prenašate preko omrežja WLAN, so lahko vidni drugim,
zato se izogibajte pošiljanju občutljivih podatkov v javnih prostorih ali
preko odprtih omrežij.
• Proizvajalec fotoaparata ni odgovoren za kakršne koli prenose podatkov,
ki kršijo avtorske pravice, blagovne znamke, zakone o intelektualni
lastnini ali javnih odlokov spodobnosti.
5
Ikone, uporabljene v teh navodilih
Ikona
Funkcija
Dodatne informacije
Varnostna opozorila in ukrepi
[
]
Gumbi fotoaparata. Na primer, [Sprožilec] predstavlja gumb
sprožilca.
(
)
Številka strani, na kateri so sorodne informacije
ĺ
*
Vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za opravljen
korak; na primer: izberite b ĺ Quality (Kakovost) (predstavlja
izbiro b, ter nato Quality (Kakovost)).
Opomba
Ta priročnik je zasnovan na osnovi objektivov NX-M. Ko pritrdite objektiv NX z
uporabo nastavka, morda nekatere možnosti fotografiranja ali funkcije ne bodo
podprte.
6
Vsebina
Nasveti
Poglavje 1
Pojmi fotografiranja
Moj fotoaparat
Položaji fotografiranja................................................................................ 13
Uvod............................................................................................................... 27
Vsebina paketa ........................................................................................................... 27
Deli fotoaparata........................................................................................... 28
Uporaba gumba DIRECT LINK .............................................................................. 30
Držanje fotoaparata v roki ......................................................................................... 13
Fotografiranje stoje ...................................................................................................... 14
Fotografiranje v počepu ............................................................................................. 14
Zaslonka ........................................................................................................ 15
Vrednost zaslonke in globina polja ........................................................................ 16
Čas osvetlitve ............................................................................................... 17
Občutljivost ISO ........................................................................................... 18
Kako nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in občutljivost ISO
upravljajo osvetlitev ................................................................................... 19
Korelacija med goriščno razdaljo, kotom in perspektivo ................... 20
Globina polja ................................................................................................ 20
Katera funkcija nadzoruje učinke neizostritve? ................................................. 21
Predogled DOF .............................................................................................................. 22
Kompozicija .................................................................................................. 23
Pravilo tretjin .................................................................................................................. 23
Fotografije z dvema motivoma................................................................................ 24
Bliskavica ...................................................................................................... 25
Vodilna številka bliskavice ......................................................................................... 25
Nastavitev gumba DIRECT LINK ............................................................................. 30
Uporaba zaslona ........................................................................................................ 31
Uporaba načina avtoportreta.................................................................................. 31
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico ................................................ 32
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice ............................................. 34
Uporaba vmesnika za pomnilniško kartico ..................................................... 34
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata.................................................. 35
Polnjenje baterije ...................................................................................................... 35
Vklop fotoaparat ........................................................................................................ 35
Opravljanje začetne nastavitve................................................................ 36
Izbiranje funkcij (možnosti) ...................................................................... 38
Izbiranje z gumbi ....................................................................................................... 38
Izbiranje z dotikom ................................................................................................... 38
Uporaba m ........................................................................................................... 39
Primer: nastavitev velikosti fotografije v načinu P .......................................... 39
Uporaba pametne plošče....................................................................................... 40
Primer: nastavite vrednost zaslonke v načinu P............................................... 40
Izbira načina ................................................................................................. 41
Dostop do zaslona načina ...................................................................................... 41
Opis načina .................................................................................................................. 41
7
Vsebina
Ikone na zaslonu ......................................................................................... 43
V načinu za fotografiranje ...................................................................................... 43
Zajemanje fotografij ................................................................................................... 43
Snemanje videoposnetkov ...................................................................................... 44
Več o merilniku nivoja ................................................................................................ 44
V načinu za predvajanje .......................................................................................... 45
Ogled fotografij ............................................................................................................ 45
Predvajanje videoposnetkov ................................................................................... 45
Spreminjanje prikazanih podatkov .................................................................... 46
Objektivi........................................................................................................ 47
Deli objektiva .............................................................................................................. 47
Zaklepanje ali odklepanje objektiva ..................................................................... 48
Oznake objektiva ....................................................................................................... 49
Dodatna oprema ......................................................................................... 50
Postavitev zunanje bliskavice ............................................................................... 50
Priključitev zunanje bliskavice ................................................................................ 51
Postavitev namestitvenega nastavka ................................................................ 52
Pritrjevanje namestitvenega nastavka................................................................. 52
Odstranjevanje namestitvenega nastavka ......................................................... 53
Načini za fotografiranje ............................................................................. 54
Samodejni način ........................................................................................................ 54
Pametni način ............................................................................................................. 56
Uporaba načina za lepši obraz ................................................................................ 56
Uporaba načina najboljšega obraza ..................................................................... 57
Zajemanje panoramskih fotografij ........................................................................ 58
Način Program............................................................................................................ 59
Premik programa ......................................................................................................... 60
Najkrajši čas osvetlitve ............................................................................................... 60
Način s prednostjo zaslonke ................................................................................. 61
Način s prednostjo zaklopa ................................................................................... 62
Ročni način .................................................................................................................. 63
Uporaba načina slikanja ............................................................................................ 63
Uporaba funkcije Bulb ............................................................................................... 64
Snemanje videoposnetka ...................................................................................... 65
Razpoložljive možnosti načina za fotografiranje ........................................... 66
Poglavje 2
Funkcije fotografiranja
Velikost in ločljivost .................................................................................... 69
Velikost fotografije .................................................................................................... 69
Kakovost ....................................................................................................................... 70
Občutljivost ISO ........................................................................................... 71
Ravnovesje beline ....................................................................................... 72
Prilagajanje prednastavljenih možnosti za ravnovesje beline .................... 73
Čarovnik za slike (slogi fotografij)............................................................ 74
8
Vsebina
Način AF ........................................................................................................ 75
Posamezni AF ............................................................................................................. 75
Neprekinjeni AF ......................................................................................................... 76
Ročna izostritev.......................................................................................................... 76
Območje AF .................................................................................................. 77
Izbirni AF....................................................................................................................... 77
Večpodročni AF.......................................................................................................... 78
Zaznavanje obrazov ................................................................................... 79
Običajna........................................................................................................................ 79
Posnetek nasmeha.................................................................................................... 80
Posnetek mežikanja.................................................................................................. 80
AF na dotik.................................................................................................... 81
AF na dotik................................................................................................................... 81
Točkovni AF ................................................................................................................. 81
AF sledenje .................................................................................................................. 81
Posnetek z enim dotikom....................................................................................... 82
Pomožna funkcija ročne izostritve .......................................................... 83
Optična stabilizacija slike (OIS) ................................................................ 84
Pogon (način za fotografiranje)................................................................ 85
Enojno ........................................................................................................................... 85
Neprekinjeno običajno ........................................................................................... 86
Zaporedno ................................................................................................................... 86
Samosprožilec ............................................................................................................ 87
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AE Bracket) .......................................... 87
Kadriranje z nastavitvijo beline (WB Bracket) ................................................. 88
Kadriranje s čarovnikom za slike (P Wiz Bracket) ........................................... 88
Kadriranje globine ................................................................................................... 89
Bliskavica ...................................................................................................... 90
Zmanjševanje učinka rdečih oči .......................................................................... 91
Prilagajanje jakosti bliskavice ............................................................................... 91
Merjenje ........................................................................................................ 92
Večpodročno............................................................................................................... 92
Sredinsko uravnoteženo ......................................................................................... 93
Točkovno ...................................................................................................................... 93
Merjenje vrednosti osvetlitve območja izostritve ......................................... 94
Dinamični razpon ........................................................................................ 95
Pametni filter................................................................................................ 96
Kompozicija osvetlitve ............................................................................... 97
Zaklep osvetlitve ......................................................................................... 98
Funkcije videoposnetkov .......................................................................... 99
Velikost videoposnetka ........................................................................................... 99
Ko je Video izhod nastavljena na NTSC................................................................ 99
Ko je Video izhod nastavljena na PAL ................................................................... 99
Kakovost videoposnetka .....................................................................................
Večpodročno gibanje ...........................................................................................
Možnost bledenja ..................................................................................................
Zvok.............................................................................................................................
100
100
101
101
9
Vsebina
Poglavje 3
Predvajanje/urejanje
Iskanje in upravljanje datotek ................................................................ 103
Ogled fotografij....................................................................................................... 103
Ogled sličic ............................................................................................................... 103
Ogled datotek glede na kategorijo ................................................................. 104
Ogled datotek v obliki mape ............................................................................. 104
Zaščita datotek ........................................................................................................ 105
Brisanje datotek ...................................................................................................... 106
Brisanje datoteke ....................................................................................................... 106
Brisanje več datotek.................................................................................................. 106
Brisanje vseh datotek ............................................................................................... 106
Ogled fotografij ......................................................................................... 107
Povečanje fotografije ............................................................................................ 107
Ogled diaprojekcije ............................................................................................... 107
Samodejni zasuk..................................................................................................... 108
Predvajanje video posnetkov ................................................................. 109
Iskanje nazaj ali naprej ......................................................................................... 109
Prilagoditev svetlosti videoposnetka.............................................................. 110
Prilagoditev glasnosti videoposnetka ............................................................ 110
Prirezovanje videa med predvajanjem........................................................... 111
Zajemanje slike med predvajanjem ................................................................ 111
Urejanje fotografij ..................................................................................... 112
Obrezovanje fotografije ....................................................................................... 112
Zasuk fotografije..................................................................................................... 113
Spreminjanje velikosti fotografij....................................................................... 113
Prilagoditev vaših fotografij ............................................................................... 114
Retuširanje obrazov............................................................................................... 115
Uporabi učinke pametnega filtra ..................................................................... 116
Poglavje 4
Brezžično omrežje
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija
omrežnih nastavitev ................................................................................. 118
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN ................................................... 118
Nastavitev možnosti omrežja ................................................................................ 119
Ročna nastavitev naslova IP ................................................................................... 119
Uporaba prijavnega brskalnika ......................................................................... 120
Namigi za omrežno povezavo ........................................................................... 121
Vnos besedila ........................................................................................................... 122
Uporaba funkcije NFC (Tag & Go) .......................................................... 123
Uporaba funkcije NFC v načinu za fotografiranje ....................................... 123
Uporaba funkcije NFC v načinu za predvajanje (Photo Beam) .............. 123
Uporaba funkcije NFC v načinu Wi-Fi .............................................................. 123
Samodejno shranjevanj datotek na pametni telefon........................ 124
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na pametni telefon .......... 126
10
Vsebina
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na več pametnih
telefonov ..................................................................................................... 128
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev sprožilca ...... 130
Uporaba funkcije Baby Monitor ............................................................. 132
Prilagoditev nivoja hrupa za sprožitev alarma ............................................ 133
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje
fotografij ali videoposnetkov ................................................................. 134
Nameščanje programa za funkcijo Samodejno varnostno
kopiranje na vaš računalnik ................................................................................ 134
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na računalnik ............................. 134
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte ... 136
Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto............................................ 136
Shranjevanje vaših podatkov ................................................................................ 136
Nastavitev gesla za elektronsko pošto ............................................................... 137
Spreminjanje gesla za elektronsko pošto ......................................................... 138
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte .......... 138
Uporaba storitev za skupno rabo fotografij in videoposnetkov ..... 140
Dostop do storitve za skupno rabo ................................................................. 140
Nalaganje fotografij ali videoposnetkov........................................................ 141
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek .................................... 142
Prenos fotografij na spletno mesto za shranjevanje ................................. 142
Ogled fotografij ali videoposnetkov na napravah, ki podpirajo
Samsung Link .......................................................................................................... 143
Poglavje 5
Meni nastavitev fotoaparata
Uporabniške nastavitve ........................................................................... 146
Prilagoditev ISO po meri...................................................................................... 146
Razširitev ISO ............................................................................................................... 146
Korak ISO....................................................................................................................... 146
Obseg samodejne občutljivosti ISO.................................................................... 146
Zmanjševanje šuma ..............................................................................................
Nastavitve kadriranja ............................................................................................
Barvni prostor ..........................................................................................................
Popravljanje popačenosti ...................................................................................
Delovanje na dotik.................................................................................................
iFn Prilagoditev .......................................................................................................
Uporabniški zaslon ................................................................................................
Spreminjanje funkcij tipk ....................................................................................
Pogled v živo prek NFC ........................................................................................
Velikost slike prek MobileLink/NFC ................................................................
Mreža ..........................................................................................................................
Lučka AF ....................................................................................................................
Samodejni portret..................................................................................................
Nastavitev hitrosti tipke na objektivu .............................................................
147
147
148
149
149
149
150
151
151
151
151
152
152
152
Nastavitev ................................................................................................... 153
11
Vsebina
Poglavje 6
Povezovanje z zunanjimi napravami
Ogled datotek na TV sprejemniku visoke ločljivosti ......................... 157
Prenos datotek na računalnik ................................................................. 158
Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Windows ...... 158
Priklop fotoaparata kot izmenljivi disk .............................................................. 158
Odklop fotoaparata (za Windows XP)................................................................. 159
Prenos datotek v računalnik Mac OS ............................................................... 159
Uporaba programov na računalniku..................................................... 161
Nameščanje programov s priložene zgoščenke CD .................................. 161
Razpoložljiva programska oprema pri uporabi i-Launcher ........................ 161
Uporaba i-Launcher............................................................................................... 162
Zahteve za operacijski sistem Windows ............................................................ 162
Zahteve za operacijski sistem Mac OS ............................................................... 162
Odprite i-Launcher .................................................................................................... 162
Prenos vdelane programske opreme ................................................................. 163
Prenos programa Samodejna varnostna kopija na računalnik ................. 163
Nameščanje Adobe Photoshop Lightroom .................................................. 163
Uporaba Adobe Photoshop Lightroom ......................................................... 163
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata ............................................................ 167
Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata ..................... 167
Uporaba na plaži ali obali ....................................................................................... 167
Shranjevanje za daljše obdobje ........................................................................... 167
Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju.............................................. 168
Ostali previdnostni ukrepi ...................................................................................... 168
O pomnilniških karticah....................................................................................... 169
Podprte pomnilniške kartice ................................................................................. 169
Zmogljivost pomnilniških kartic .......................................................................... 170
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic .................................... 171
O bateriji .................................................................................................................... 172
Tehnični podatki baterije ........................................................................................ 172
Življenjska doba baterije ......................................................................................... 174
Sporočilo o prazni bateriji....................................................................................... 174
Opombe pri uporabi baterije ................................................................................ 174
Previdnostna opozorila uporabi baterije .......................................................... 175
Opombe o polnjenju baterije................................................................................ 175
Opombe za polnjenje pri priključenem računalniku .................................... 176
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno .......................... 176
Posodabljanje vdelane programske opreme ...................................... 177
Preden se obrnete na servisni center.................................................... 178
Tehnični podatki fotoaparata ................................................................. 181
Slovar ........................................................................................................... 186
Poglavje 7
Dodatna oprema ....................................................................................... 192
Dodatek
Stvarno kazalo ........................................................................................... 193
Sporočila o napakah ................................................................................. 165
Vzdrževanje fotoaparata ......................................................................... 166
Čiščenje fotoaparata ............................................................................................. 166
Objektiv in zaslon fotoaparata .............................................................................. 166
Slikovni senzor ............................................................................................................ 166
Ohišje fotoaparata ..................................................................................................... 166
12
Pojmi fotografiranja
Položaji fotografiranja
Za dobro fotografijo je nujen pravilen položaj za stabilizacijo fotoaparata.
Tudi če fotoaparat držite pravilno, lahko nepravilen položaj povzroči
tresenje fotoaparata. Stojte vzravnano in mirno ter ohranite stabilnost
fotoaparata. Kadar snemate pri krajšem času osvetljevanja, zadržite dih, da
zmanjšate gibanje telesa.
Držanje fotoaparata v roki
Primite fotoaparat in položite kazalec roke na gumb sprožilca. Pri večjih
objektivih položite levo roko pod objektiv, da podprete fotoaparat.
13
Pojmi fotografiranja
Fotografiranje stoje
Pripravite posnetek; stojte vzravnano, noge razširite na širino ramen,
komolce pa usmerite navzdol.
Fotografiranje v počepu
Pripravite posnetek, počepnite, tako da se z enim kolenom dotaknete tal,
in ohranite vzravnano držo.
14
Pojmi fotografiranja
Zaslonka
Zaslonka je ena izmed treh faktorjev, ki določajo osvetlitev. Ohišje
zaslonke vsebuje tanke kovinske ploščice, ki se odpirajo in zapirajo ter
omogočajo prehod svetlobe skozi zaslonko v fotoaparat. Velikost zaslonke
je odvisna od količine svetlobe: večja zaslonka omogoča več svetlobe in
manjša zaslonka omogoča manj svetlobe.
Velikosti zaslonke
Velikost zaslonke je predstavljena z vrednostjo, ki se imenuje »številka F«.
Številka F predstavlja goriščno razdaljo, deljeno s premerom objektiva. Na
primer, če ima objektiv z goriščno razdaljo 50 mm številko f v vrednosti F2,
je premer zaslonke 25 mm. (50 mm/25 mm = F2) Manjša kot je številka f,
večja je zaslonka.
Čas odprtja zaslonke se imenuje vrednost osvetlitve (EV). Večja vrednost
osvetlitve (+1 EV) pomeni, da se količina svetlobe podvoji. Manjša
vrednost osvetlitve (-1 EV) pomeni, da se količina svetlobe razpolovi.
S funkcijo za izravnavo osvetlitve lahko natančno prilagodite količino
svetlobe, tako da vrednosti osvetlitve dodatno razdelite na 1/2, 1/3 EV itd.
+1 EV
Najmanjša zaslonka
Srednja zaslonka
-1 EV
Največja zaslonka
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Koraki vrednosti osvetlitve
Zaslonka je odprta delno
Zaslonka je odprta široko
15
Pojmi fotografiranja
Vrednost zaslonke in globina polja
Ozadje na fotografiji lahko prek prilagoditve zaslonke zameglite ali
izostrite. Tesno je povezana z globino polja (DOF), ki je izražena kot
majhna ali velika.
V ohišju zaslonke je več rezil. Ta rezila se premikajo skupaj in hkrati nadzirajo
količino svetlobe, ki prehaja prek središča zaslonke. Število rezil vpliva tudi na
obliko svetlobe pri fotografiranju nočnih scen. Če ima zaslonka sodo število
rezil, se svetloba porazdeli v enako število razdelkov. Če je število rezil liho, je
število razdelkov enako podvojenemu številu rezil.
Zaslonka z 8 rezili na primer svetlobo razdeli na 8 razdelkov, zaslonka s 7 rezili
pa na 14.
Fotografija z veliko DOF-a
Fotografija z manj DOF-a
7 rezil
8 rezil
16
Pojmi fotografiranja
Torej, čim krajši je čas osvetlitve, manj svetlobe bo zajeto. In podobno, čim
daljši je čas osvetlitve, več svetlobe bo zajeto.
Čas osvetlitve
Čas osvetlitve je čas, ki je potreben za odpiranje in zapiranje sprožilca.
Krmili količino svetlobe, ki potuje skozi zaslonk preden ta doseže slikovno
tipalo.
Običajno lahko čas osvetlitve nastavite ročno. Merilo za čas osvetlitve je
»vrednost osvetlitve« (EV), ki je označeno v intervalih po 1 s, 1/2 s, 1/4 s,
1/8 s, 1/15 s, 1/1.000 s, 1/2.000 s itd.
Spodnje fotografije prikazujejo, kako daljši čas osvetljevanja omogoča,
da v fotoaparat vstopi več svetlobe. To dodaja motivom v gibanju učinek
zamegljenosti. Po drugi strani krajši čas osvetlitve zagotavlja manj časa
za prehajanje svetlobe, zato je končna fotografija bolj preprosto zamrzne
motive v gibanju.
+1 EV
Osvetlitev
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Čas osvetlitve
17
Pojmi fotografiranja
Občutljivost ISO
Osvetlitev fotografije je določena z občutljivostjo fotoaparata. Ta
občutljivost temelji na mednarodnih standardih za film, imenovanih
standardi ISO. Za digitalne fotoaparate velja, da ocena te občutljivosti
predstavlja občutljivost digitalnega mehanizma, ki posname fotografijo.
Občutljivost ISO se podvoji, če se podvoji številka. Na primer, z nastavitvijo
ISO 200 lahko zajemate slike pri dvakratni hitrosti nastavitve ISO 100.
Vendar se lahko zaradi višjih nastavitev ISO pojavi »šum« — majhni
madeži, pike in drugi fenomeni v fotografiji, zaradi katerih ima posnetek
videz umazanosti ali šuma. Splošno pravilo je, da je najboljše uporabiti
nižjo nastavitev ISO, saj s tem preprečite šum na fotografijah, razen če
fotografirate v temnem okolju ali ponoči.
Ker nizka občutljivost ISO pomeni, da bo fotoaparat manj občutljiv
za svetlobo, boste za optimalno osvetlitev potrebovali več svetlobe.
Če uporabljate nizko občutljivost ISO, odprite zaslonko v večji meri ali
podaljšajte čas osvetlitve, da bo v fotoaparat lahko prešlo več svetlobe. Na
primer, ob sončnem dnevu, ko je obilo svetlobe, nizka občutljivost ISO ne
potrebuje daljši čas osvetlitve. V temnem prostoru ali ponoči pa bo nizka
občutljivost ISO povzročila zamegljeno fotografijo. Zato je priporočljivo, da
zmerno povečate občutljivost ISO.
Fotografija, posneta s stojalom in visoko
občutljivostjo ISO
Zamegljena fotografija z nizko
občutljivostjo ISO
Spremembe v kakovosti in svetlosti glede na občutljivost ISO
18
Pojmi fotografiranja
Kako nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in
občutljivost ISO upravljajo osvetlitev
Nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in občutljivost ISO so pri fotografiji
tesno povezane. Nastavitev zaslonke nadzira odprtino za uravnavanje
svetlobe, ki prehaja v fotoaparat, medtem ko čas osvetlitve določa čas,
v katerem svetloba lahko vstopa v fotoaparat. Občutljivost ISO določa
hitrost, pri kateri se film odzove na svetlobo. Skupaj so ti trije vidiki opisani
kot trikotnik osvetlitve.
Nastavitve
Čas osvetlitve
Vrednost
zaslonke
Rezultati
Krajši čas
= manj svetlobe
Daljši čas
= več svetlobe
Hitra = mirna
Počasna = zamegljena
Spremembo časa osvetlitve, vrednosti zaslonke ali občutljivosti ISO lahko
izravnajo prilagoditve drugih možnosti, da stopnja svetlobe ostane enaka.
Rezultati se spremenijo glede na nastavitve. Čas osvetlitve je na primer
koristna možnost pri izražanju gibanja, zaslonka uravnava globino polja,
občutljivost ISO pa zrnatost fotografije.
Nastavitve
Rezultati
Občutljivost
ISO
Visoka občutljivost
= bolj občutljivo na
svetlobo
Nizka občutljivost
= manj občutljivo na
svetlobo
Visoka = bolj zrnasta
Nizka = manj zrnasta
Široka zaslonka
= več svetlobe
Ozka zaslonka
= manj svetlobe
Široka = majhna globina polja
Ožja = večja globina polja
19
Pojmi fotografiranja
Korelacija med goriščno razdaljo, kotom in
perspektivo
Goriščna razdalja je razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem,
merimo pa jo v milimetrih. Vpliva na kot in perspektivo posnetih slik.
Kratka goriščna razdalja se pretvori v široki kot, s katerim lahko naredite
širokokotni posnetek. Dolga goriščna razdalja se pretvori v ozki kot, s
katerim lahko naredite telefotografski posnetek.
Globina polja
Fotografije s portreti ali tihožitji, ki jih ljudje najbolj cenijo, so tiste z
zamegljenim ozadjem, kar poudarja motiv. Fotografija je lahko zamegljena
ali izostrena, odvisno od izostrenih območij. To imenujemo »nizka
vrednost globine polja« (low DOF) ali »visoka vrednost globine polja«
(high DOF).
Globina polja je izostreno območje okrog motiva. Zato nizka vrednost
globine polja pomeni, da je izostreno polje ozko, visoka vrednost globine
pa pomeni, da je polje široko.
Fotografijo z majhno globino polja, ki poudarja motiv in zamegli ozadje
posnamemo tako, da posnamemo fotografijo v bližini motiva ali izberemo
nizko vrednost zaslonke. Nasprotno pa fotografijo z veliko globino
polja, ki prikazuje vse elemente fotografije zelo ostre, dosežemo tako,
da posnamemo fotografijo daleč stran od objektiva ali izberemo visoko
vrednost zaslonke.
Kot 9 mm
Kot 27 mm
Majhna globina polja
Velika globina polja
20
Pojmi fotografiranja
Katera funkcija nadzoruje učinke neizostritve?
Globina polja je odvisna od goriščne razdalje
Pri daljši goriščni razdalji je globina polja manjša.
Globina polja je odvisna od vrednosti zaslonke
Pri širši zaslonki (tj. pri nižji vrednosti zaslonke) je globina polja manjša.
Pod pogojem, kjer je goriščna razdalja enaka, nižja vrednost zaslonke
pomeni fotografijo z manjšo globino polja.
Kot 9 mm
27 mm F3.5
27 mm F11
Kot 27 mm
21
Pojmi fotografiranja
Globina polja je odvisna od razdalje med motivom in
fotoaparatom
Če je razdalja med motivom in fotoaparatom kratka, je globina polja
manjša. Zato pri fotografiranju motiva od blizu posnamemo fotografijo z
majhno globino polja.
Predogled DOF
Pritisnite gumb po meri za predogled fotografije pred dejanskim
fotografiranjem. Fotoaparat prilagodi zaslonko glede na prednastavljene
nastavitve in na zaslonu prikaže rezultate. Nastavite funkcijo gumba po
meri na Optical Preview (Optični predogled). (str. 151)
Fotografija, posneta daleč od motiva
Fotografija, posneta blizu motiva
22
Pojmi fotografiranja
Kompozicija
S pravilom tretjin bodo kompozicije na fotografijah bolj uravnotežene in
privlačne. Spodaj je nekaj primerov.
S fotoaparatom je slikanje lepega okolja zabavno. Ne glede na lepo okolje
pa s slabo kompozicijo ne boste posneli dobre fotografije.
Pri kompoziciji je zelo pomembna prednostna obravnava motivov.
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je
kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Pravilo tretjin
Če želite uporabiti pravilo tretjin, razdelite sliko na enake pravokotnike po
vzorcu 3x3.
Če želite ustvariti fotografije, na katerih bo najbolj poudarjen motiv,
poskrbite, da bo motiv v enem od kotov središčnega pravokotnika.
23
Pojmi fotografiranja
Fotografije z dvema motivoma
Če je motiv v enem kotu fotografije, je kompozicija neuravnovešena.
Fotografijo lahko uravnovesite tako, da drugi motiv ujamete v nasprotni
kot in popravite ravnovesje na fotografiji.
Motiv 2
Motiv 1
Motiv 2
Pri fotografiranju pokrajine obzorje v središču fotografije pomeni
neuravnoteženo fotografijo. Fotografija bo boljša, če boste obzorje
premaknili navzgor ali navzdol.
Motiv 1
Motiv 1
Motiv 1
Motiv 2
Neuravnotežena
Motiv 2
Uravnotežena
Neuravnotežena
Uravnotežena
24
Pojmi fotografiranja
Vodilna številka bliskavice
Bliskavica
Svetloba je ena najpomembnejših komponent fotografiranja. Vendar
pa ni lahko imeti vedno in povsod dovolj svetlobe. Z bliskavico lahko
optimizirate nastavitve svetlobe in ustvarite razne učinke.
Bliskavica, znana tudi kot hitra luč, pomaga ustvariti zadovoljivo
osvetljenost pri šibki svetlobi. Uporabna je tudi v primerih, ko je svetlobe
veliko. Primer:bliskavico lahko uporabite, da bi izravnali osvetlitev sence
motiva ali da bi jasno zajeli tako motiv kot ozadje, ko je svetlobe veliko.
Številka modela bliskavice pomeni zmogljivost bliskavice in največjo
ustvarjeno količino svetlobe predstavlja vrednost, ki ji pravimo »vodilna
številka«. Večja kot je vodilna številka, več svetlobe prihaja iz bliskavice.
Vodilna številka se izračuna tako, da se razdalja od bliskavice do motiva
pomnoži z vrednostjo zaslonke, ko je občutljivost ISO nastavljena na 100.
Vodilna številka = bliskavica do oddaljenost motiva X vrednost
zaslonke
Vrednost zaslonke = vodilna številka/bliskavica do oddaljenost
motiva
Bliskavica do oddaljenost motiva = vodilna številka/vrednost
zaslonke
Pred popravkom
Po popravku
Zato lahko, če poznate vodilno številko svoje bliskavice, ocenite optimalno
razdaljo od bliskavice to motiva, ko bliskavico točno nastavljate. Če ima
bliskavica na primer vodilno številko GN 20 in je 4 metre oddaljena od
motiva, je optimalna vrednost zaslonke F5.0.
25
Poglavje 1
Moj fotoaparat
Naučite se o postavitvi vašega fotoaparata, ikonah na zaslonu, objektivu, opcijskih dodatkih in
osnovnih funkcijah.
Moj fotoaparat
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali so v paketu ti predmeti.
Fotoaparat
Napajalnik/Kabel USB
Polnilna baterija
Pašček
Zgoščenka CD-ROM s programsko
opremo
(Navodila za uporabo so priložena)
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM
Hitri vodič
Hitri referenčni priročnik
• Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov.
• Predmeti se lahko razlikuje glede na regijo.
• Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ne odgovarja za
škodo, ki nastane zaradi uporabe neodobrene dodatne opreme. Za več informacij o dodatni opremi glejte stran 192.
27
Moj fotoaparat
Deli fotoaparata
1
2 3
4
5
13
12
Št.
Ime
1
Sprožilec
2
Gumb vklop/izklop
3
6
7
11
10 9
8
Gumb DIRECT LINK
Zaženite prednastavljeno funkcijo Wi-Fi. (str. 30)
4
Pokrov vrat za zunanjo bliskavico
5
Mikrofon
6
Vodič za nastavitev objektiva
7
Notranja antena
8
Gumb za sprostitev objektiva
9
Slikovni senzor
10
Nastavek za objektiv
11
NFC sprejemnik
12
Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca
13
Vgrajena bliskavica
* Ne dotikajte se vgrajene antene med uporabo brezžičnega omrežja.
* Ne dotikajte se slikovnega senzorja.
28
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
Št.
Ime
1
Zvočnik
2
Odprtina za pašček fotoaparata
3
Št.
Gumb za brisanje/po meri
• V načinu za fotografiranje: izvrši
9
Gumb za snemanje video posnetka
Začnite s snemanjem videoposnetka.
4
13 12 11
10
5
10
11
Gumb D
• V načinu za fotografiranje: spremenite
6
informacije na zaslonu.
• V drugih primerih: pomaknite se
navzgor.
način AF.
• V drugih primerih: pomaknite se v
12
13
desno.
Gumb o
• Na zaslonu menija: shranite izbrane
8
možnosti.
• V načinu za fotografiranje: omogoči
ročno nastavitev območja izostritve v
nekaterih načinih za fotografiranje.
Odprite način predvajanja za ogled slik ali
videoposnetkov.
Gumb C
• V načinu za fotografiranje: izberite
Gumb F
• V načinu za fotografiranje: izberite
7
čas osvetljevanja, vrednost zaslonke,
kompenzacijo osvetljevanja ali
občutljivost ISO.
• V načinu za predvajanje: oglejte si
sličice.
• V drugih primerih: pomaknite se
navzdol.
Gumb za predvajanje
Gumb f
Izbira načina za fotografiranje.
zastavljeno funkcijo. (str. 151)
• V načinu za predvajanje: izbriše
datoteke.
Gumb I
• V načinu za fotografiranje: prilagodite
Lučka stanja
Prikažite stanje fotoaparata.
• Utripa: med shranjevanjem fotografije,
snemanjem videoposnetka, pošiljanjem
podatkov v računalnik, povezovanjem
z omrežjem WLAN ali pošiljanjem
fotografije.
• Sveti: ko ne prenašate podatkov ali
polnite baterije.
Ime
način fotografiranja ali nastavite
samosprožilec.
• V drugih primerih: pomaknite se v
levo.
Gumb m
Omogoči dostop do možnosti ali menijev.
Zaslon (zaslon na dotik)
• Če se želite fotografirate, medtem ko
14
se gledate na zaslonu, dvignite zaslon
navzgor. (str. 31)
• Dotaknite se ikone za izbiro menija ali
možnosti. (str. 38)
29
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
1
7
6
5
4
3
2
Št.
Ime
1
Nastavek za stojalo
2
Zaklep baterije
3
Reža za pomnilniško kartico
Vrata USB in sprostitev sprožilca
4
Priklopite fotoaparat na računalnik ali sprostitev sprožilca. Zmanjšajte premike fotoaparata z
uporabo kabla za sprožitev sprožilca in stojala.
5
Vrata HDMI
6
Reža za baterijo
7
Pokrov baterije
Uporaba gumba DIRECT LINK
Funkcijo Wi-Fi lahko na priročen način vklopite z gumbom [DIRECT LINK]. Ponovno pritisnite
[DIRECT LINK], da se vrnete na prejšnji način.
Nastavitev gumba DIRECT LINK
Izberete lahko funkcijo Wi-Fi, ki se sproži, ko pritisnete gumb [DIRECT LINK]. (str. 151)
Nastavljanje
možnosti DIRECT
LINK,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ d ĺ Key Mapping (Porazdelitev tipk) ĺ
DIRECT LINKĺ možnost.
30
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
Uporaba zaslona
2
Dotaknite se
Če dvignete zaslon, lahko posnamete avtoportret z uporabo zaslona.
3
Povlecite drsnike ali se dotaknite ikon +/- za prilagoditev
mehkobe in svetlosti kože.
4
Pritisnite [o] ali se dotaknite Set (Nastavi).
5
Dotaknite se okvirja na zaslonu ali pritisnite [Sprožilec].
Uporaba načina avtoportreta
Ko je fotoaparat izklopljen in omogočite možnost avtoportreta (str. 152),
z dvigom zaslona vklopite fotoaparat in vključite način avtoportreta.
V načinu avtoportreta, se samosprožilec (3 sekunde) in funkcije posnetka z
enim dotika, zaznavanje obraza in lepotnega obraza samodejno vključijo.
1
Dvignite zaslon navzgor.
180˚
.
• Po 3 sekundah fotoaparat samodejno sprosti sprožilec.
• Ko je fotoaparat izklopljen, z dvigom zaslona samodejno vklopite fotoaparat.
• Če fotoaparata ne uporabljate, zaprite zaslon.
• Zaslon dvignite samo pod dovoljenim kotom. V nasprotnem primeru boste
poškodovali fotoaparat.
• Uporabite stojalo, če boste zaslon obrnili navzgor in ga ne boste držali z
rokami. V nasprotnem primeru lahko poškodujete fotoaparat.
• Zaslona ne dvigujte, če je na fotoaparatu nameščena zunanja bliskavica. V
nasprotnem primeru lahko poškodujete fotoaparat.
31
Moj fotoaparat
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico
Naučite se vstaviti ali odstraniti baterijo in opcijske pomnilniške kartice v
fotoaparat.
1
3
Potisnite zapah baterije v levo.
4
Baterijo vstavite tako, da so pozlačeni kontakti obrnjeni v levo.
Vstavite prst v brazdo in odprite pokrov baterije.
• S prstom držite odprt pokrov baterije.
Pri odpiranju pokrova baterije pazite, da si ne poškodujete nohtov.
2
Pomnilniško kartico vstavite v režo tako, da so pozlačeni
kontakti obrnjeni navzgor.
• V celoti vstavite pomnilniško kartico, da se ta zaskoči na mesto.
32
Moj fotoaparat >
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico
5
Zaprite zatič baterije in ga potisnite v desno.
6
Zaprite pokrov baterije.
7
Čvrsto pritisnite pokrov baterije in zagotovite, da je tesno
zaprt.
33
Moj fotoaparat >
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico
Odstranjevanje baterije in pomnilniške
kartice
Zatič baterije
Potisnite zapah baterije v levo, da s tem
sprostite baterijo.
Uporaba vmesnika za pomnilniško kartico
Če želite brati podatke s pomočjo računalnika ali čitalnika
pomnilniških kartic, vstavite pomnilniško kartico v vmesnik za
pomnilniško kartico.
• Zaklepa baterije ne smete zvijati ali vleči. S tem lahko poškodujete zaklep.
• Ne odstranjujte pomnilniške kartice ali baterije, če lučka stanja utripa.
V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke, ki so shranjeni na
pomnilniški kartici, ali fotoaparat.
Polnilna baterija
Nežno povlecite kartico, da jo s tem
sprostite, in jo nato izvlecite iz reže v
fotoaparatu.
Pomnilniška kartica
34
Moj fotoaparat
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata
Polnjenje baterije
Vklop fotoaparat
Pred prvo uporabo fotoaparata popolnoma napolnite baterijo. Priključite
majhen konce USB kabla v fotoaparat in nato priključite drugi konec USB
kabla v napajalnik.
Za vklop in izklop fotoaparata pritisnite [ ].
• Ko prvič vklopite fotoaparat, se pojavi zaslon za začetno nastavitev.
(str. 36)
Lučka stanja
• Rdeča lučka sveti: polnjenje
• Zelena lučka sveti: v celoti napolnjeno
• Rdeča lučka utripa: napaka pri napajanju
Pri nekaterih objektivih, se ob vklopu fotoaparata objektiv samodejno premakne.
Ne pritiskajte ali s silo upravljajte z objektivom, saj lahko s tem poškodujete
objektiv.
Uporabljajte samo napajalnik in USB kabel, ki sta priložena fotoaparatu. Če
uporabljate drug napajalnik, se baterija fotoaparata morda ne bo napolnila ali
pravilno delovala.
35
Moj fotoaparat
Opravljanje začetne nastavitve
Ko prvič vklopite fotoaparat, se pojavi zaslon za začetno nastavitev. Jezik
je prednastavljen za državo ali regijo, kjer ste kupili fotoaparat. Jezik lahko
spremenite po želji. Element lahko prav tako izberete z dotikom zaslona.
1
Pritisnite [I] za izbiro Time Zone (Časovnega pasa), ter
nato pritisnite [o].
2
Pritisnite [D/I] za izbiro časovnega pasa in nato
pritisnite [o].
5
Pritisnite [D/I], da nastavite možnost in nato
pritisnite [o].
Date/Time Set
Year Month Day
Back
Hour
Min
DST
Set
Time Zone
• Zaslon je lahko drugačen glede na izbran jezik.
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Cape Verde
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
6
Pritisnite [I] za izbiro Date Type (Tip datuma), te rnato
pritisnite [o].
7
Pritisnite [D/I] za izbiro tipa datuma, ter nato
pritisnite [o].
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Back
3
Set
Pritisnite [I] za izbiro Date/Time Set (Nastavi datum/čas)
in nato pritisnite [o].
Date Type
YYYY/MM/DD
MM/DD/YYYY
4
Pritisnite [C/F] za izbiro elementa (Year (Leto)/
Month (Mesec)/Day (Dan)/Hour (Ure)/minute/poletni čas).
DD/MM/YYYY
Back
Set
36
Moj fotoaparat >
Opravljanje začetne nastavitve
8
Pritisnite [I] za izbiro Time Type (Tip časa), ter nato
pritisnite [o].
9
Pritisnite [D/I] za izbiro tipa časa, ter nato pritisnite
[o].
Time Type
12 Hr
24 Hr
Back
Set
10 Pritisnite [m], da zaključite začetno nastavitev.
37
Moj fotoaparat
Izbiranje funkcij (možnosti)
Izbiranje z gumbi
Pritisnite [D/I/C/F] za pomik in nato pritisnite [o] za izbiro
možnosti.
Izbiranje z dotikom
Ne dotikajte se zaslona z ostrimi objekti kot so peresa ali svinčniki. Zaslon lahko
poškodujete.
Drsenje: dotaknite se in zadržite
območje na zaslonu, ter nato
povlecite prst.
Dotikanje: dotaknite se ikone za
izbiro menija ali možnosti.
Frcanje: nežno frcnite vaš prst po
zaslonu.
38
Moj fotoaparat >
Izbiranje funkcij (možnosti)
• Pri dotikanju ali drsenju po zaslonu lahko pride do razbarvanja zaslona. To
ni okvara, ampak karakteristika zaslona na dotik. Razbarvanje zmanjšajte z
nežnim dotikom ali drsenjem.
• Zaslon na dotik morda ne bo pravilno deloval, če fotoaparat uporabljate v
izredno vlažnem okolju.
• Zaslon na dotik morda ne bo pravilno deloval, če na zaslon namestite zaščitni
sloj ali drug dodatek.
• Zaslon je lahko temen, odvisno od zornega kota. Prilagoditev svetlosti ali
zornega kota lahko izboljša ločljivost.
Uporaba m
Pritisnite [m] ali se dotaknite
na zaslonu, ter nato spremenite
možnosti fotografiranja ali nastavitve.
Primer: nastavitev velikosti fotografije v načinu P
1
Na zaslonu načina izberite Program.
2
Pritisnite [m] ali se dotaknite
3
Pritisnite [D/I] za premik na b, ter nato pritisnite
[o].
.
• Prav tako se lahko dotaknete b na zaslonu.
4
Pritisnite [D/I] za premik na Photo Size (Velikost
fotografije), ter nato pritisnite [o].
• Prav tako lahko povlečete seznam možnosti in nato z dotikom
izberete možnost.
AutoShare
Photo Size
Quality
ISO
Minimum Shutter Speed
Back
Select
39
Moj fotoaparat >
5
Izbiranje funkcij (možnosti)
Pritisnite [D/I] za izbiro možnosti in nato pritisnite
[o].
Uporaba pametne plošče
• Prav tako lahko povlečete seznam možnosti in nato z dotikom
Dotaknite se
na zaslonu, za dostop do nekaterih funkcij, kot so
osvetlitev, ISO, ravnovesje beline.
izberete možnost.
• Pritisnite [m] ali se dotaknite Back (Nazaj) za vrnitev na prejšnji
meni.
Primer: nastavite vrednost zaslonke v načinu P
Photo Size
(3:2) (5472x3648)
1
Na zaslonu načina izberite Program.
2
Dotaknite se
3
Pritisnite [D/I/C/F] za premik na EV (Vrednost
osvetlitve), in nato pritisnite [o].
(3:2) (3888x2592)
(3:2) (2976x1984)
.
(3:2) (1728x1152)
(16:9) (5472x3080)
Back
Set
• Možnost lahko prav tako izberete z dotikom.
6
Pritisnite [m] ali se dotaknite Back (Nazaj) za preklop na
način za fotografiranje.
4
Pritisnite [D/I/C/F] za prilagoditev vrednosti
osvetlitve in nato pritisnite [o].
• Možnost lahko prilagodite tudi, če povlečete drsnik na zaslonu.
EV : 0
Nekatere možnosti lahko
izberete, če jih povlečete.
Back
Adjust
40
Moj fotoaparat
Izbira načina
Na zaslonu načina izberite različne načine in funkcije.
Opis načina
Način
Dostop do zaslona načina
V načinu za fotografiranje ali predvajanje, pritisnite [f]. Ponovno
pritisnite [f] za vrnitev na prejšnji način.
Auto
(Samodejno)
Smart
(Pametno)
Program
Aperture Priority
(Prednost zaslonke)
Shutter Priority
(Prednost sprožilca)
Auto
Smart
Shutter
Priority
Back
Program
Manual
Aperture
Priority
Manual
(Ročno)
Opis
Posnemite fotografijo v scenskem načinu, ki ga je
fotoaparat samodejno izbral. (str. 54)
Posnemite fotografijo z možnostmi, ki so prednastavljene
za posamezno sceno. (str. 56)
Posnemite fotografijo z nastavitvami, ki ste jih ročno
prilagodili, razen časa osvetlitve in vrednosti zaslonke.
(str. 59)
Ročno nastavite vrednost zaslonke, med tem ko
fotoaparat samodejno izbere ustrezen čas osvetlitve.
(str. 61)
Ročno nastavite čas osvetlitve, med tem ko fotoaparat
samodejno izbere ustrezno vrednost zaslonke. (str. 62)
Vrednost zaslonke in čas osvetlitve prilagodite ročno.
(str. 63)
Wi-Fi
Set
Dotaknite se ikone za izbiro načina ali funkcije. Prav tako lahko pritisnite
[D/I/C/F] za pomik načina ali funkcije, ter nato pritisnite [o]
za izbiro.
41
Moj fotoaparat >
Način
Izbira načina
Opis
• MobileLink: pošiljanje fotografij ali video posnetkov na
pametni telefon. (str. 126)
• Remote Viewfinder: uporabite pametni telefon kot
•
•
•
Wi-Fi
•
•
•
daljinsko sprostitev sprožilca in si oglejte predogled
slike fotoaparata na vašem pametnem telefonu.
(str. 130)
Group Share: pošljite fotografije ali videoposnetke na
več pametnih telefonov. (str. 128)
Baby Monitor: povežite fotoaparat s pametnim
telefonom in nadzirajte lokacijo. (str. 132)
Auto Backup (Samodejno varnostno kopiranje):
fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli s
fotoaparatom, lahko brezžično pošljete na računalnik.
(str. 134)
Email (E-pošta): fotografije ali video posnetke, shranjene
na fotoaparatu, lahko pošiljate prek elektronske pošte.
(str. 136)
SNS & Cloud (SNS in V oblaku): naložite vaše fotografije
ali video posnetke na spletne strani za skupno rabo.
(str. 140)
Samsung Link: naložite datoteke na spletno storitev
za shranjevanje Samsung Link ali si oglejte datoteke na
drugih napravah, ki podpirajo Samsung Link. (str. 142)
42
Moj fotoaparat
Ikone na zaslonu
V načinu za fotografiranje
Ikona
Zajemanje fotografij
1
Opis
Ikona
Okvir za samodejno izostritev
Zaznavanje obrazov
Območje za točkovno merjenje
Ravnovesje beline (str. 72)
Tresenje fotoaparata
Mikro prilagajanje ravnovesja beline
Optična stabilizacija slike (OIS) (str. 84)
Merilnik nivoja (str. 44)
Datoteka RAW
Histogram (str. 150)
2
Dinamični razpon (str. 95)
Izostritev
Čas osvetlitve
Vrednost zaslonke
3
Vrednost za prilagoditev osvetlitve
Občutljivost ISO (str. 71)
1. Podatki o fotografiranju
Ikona
Opis
Način za fotografiranje
Trenutni datum
Trenutni čas
3. Možnosti fotografiranja (Na dotik)
Ikona
Opis
Sprememba pametnega načina**
Mobilna povezava***
* Fotografij, ki so posnete brez vstavljene pomnilniške kartice,
ni mogoče natisniti ali prenesti na pomnilniško kartico ali na
računalnik.
Možnosti AF na dotik
2. Možnosti fotografiranja
Pametna plošča
Ikona
Opis
Zaklep samodejne osvetlitve (str. 98)
Velikost fotografije
Število fotografij, ki so na voljo
Način fotografiranja
Pomnilniška kartica vstavljena
Bliskavica (str. 90)
Pomnilniška kartica ni vstavljena*
Prilagoditev jakosti bliskavice
•
•
Merjenje (str. 92)
: baterija je povsem napolnjena
: baterija je deloma
napolnjena
•
(Rdeča): baterija je prazna
(napolnite baterijo)
•
: polnjenje
Opis
Možnosti fotografiranja
** Ta ikona se pojavi samo, če ste izbrali pametni način.
*** Neposredno lahko izberete funkcijo Wi-Fi s katero se želite
povezati s pametnim telefonom.
Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani
način ali nastavljene možnosti.
Način AF (str. 75)
Območje izostritve
43
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
2. Možnosti fotografiranja
Snemanje videoposnetkov
1
Ikona
Opis
Velikost videoposnetka
Način AF (str. 75)
2
Merjenje (str. 92)
Več o merilniku nivoja
Merilnik nivoja pomaga poravnati fotoaparat z
vodoravnimi in navpičnimi črtami na zaslonu.
Če merilnik nivoja ni raven, ga umerite z uporabo
funkcije vodoravnega umerjanja. (str. 153)
Ravnovesje beline (str. 72)
Navpično
Mikro prilagajanje ravnovesja beline
Optična stabilizacija slike (OIS) (str. 84)
1. Podatki o fotografiranju
Ikona
Opis
Možnost bledenja (str. 101)
Snemanje zvoka je vklopljeno (str. 101)
Način za fotografiranje
Prekliči AF na dotik. (Na dotik)
Trenutni čas snemanja/
razpoložljivi čas snemanja
Pomnilniška kartica vstavljena
Vodoravno
Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani
način ali nastavljene možnosti.
Ÿ V višini
Ÿ Ni v višini
Pri fotografiranju v pokončnem načinu ne
morete uporabljati merilnika nivoja.
•
: baterija je povsem
napolnjena
•
: baterija je deloma
napolnjena
•
(Rdeča): baterija je prazna
(napolnite baterijo)
•
: polnjenje
Vrednost osvetlitve
Občutljivost ISO (str. 71)
44
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
V načinu za predvajanje
Ogled fotografij
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date
1
Predvajanje videoposnetkov
2
Podatki
3
Ikona
Opis
Trenutna datoteka/skupno število
datotek
Številka mape-številka datoteke
Št.
1
2
Datoteka RAW
Zaščitena datoteka
Neprekinjeno posnete fotografije
(prikazane bodo kot mapa) (str. 104)
Meni za predvajanje/urejanje/nastavitve
(Na dotik)
Skupna raba datoteke. (Na dotik)
Ogled sličic. (Na dotik)
3
Opis
Posneta fotografija
RGB histogram (str. 150)
Način za fotografiranje, merjenje,
bliskavica, ravnovesje beline,
vrednost zaslonke, čas osvetlitve, ISO,
goriščna razdalja, vrednost osvetlitve,
velikost fotografije
Stop
Ikona
Opis
Trenutna datoteka/skupno število
datotek
Hitrost predvajanja
Številka mape-številka datoteke
Večpodročno gibanje
Trenutni čas predvajanja
Dolžina videoposnetka
Ogled prejšnje datoteke/Išči nazaj.
(Z vsakim dotikom ikone za iskanje
nazaj, boste spremenili hitrost iskanja po
naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
Premor ali nadaljevanje predvajanja.
Ogled naslednje datoteke/Išči naprej.
(Z vsakim dotikom ikone za iskanje
naprej, boste spremenili hitrost iskanja
po naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
Prilagodite glasnost ali utišajte zvok.
45
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
Spreminjanje prikazanih podatkov
Večkrat pritisnite [D], če želite spremeniti tip prikaza.
Način
Vrsta zaslona
• Osnovne informacije za fotografiranje (način
Fotografiranje
Predvajanje
fotografiranja, čas osvetlitve, vrednost zaslonke, vrednost
osvetlitve, občutljivost ISO itd.)
• Osnovne informacije za fotografiranje + gumbi za
možnost fotografiranja (MENU, Fn, Mobilna povezava,
AF na dotik) + merilnik nivoja
• Osnovne informacije za fotografiranje + gumbi za
možnost fotografiranja + informacije o trenutnih
možnostih fotografiranja (velikost fotografije, način
fotografiranja, bliskavica, merjenje, način samodejne
izostritve itd.)
• Osnovne informacije za fotografiranje + gumbi za
možnost fotografiranja + informacije o trenutnih
možnostih fotografiranja + histogram + datum in čas
• Osnoven informacije
• Prikažite vse informacije o trenutni datoteki.
• Prikažite vse informacije o trenutni datoteki, vključno s
histogramom RGB.
• Brez informacij (pri priključitvi na TV sprejemnik visoke
ločljivosti oz. monitor z vhodom HDMI)
46
Moj fotoaparat
Objektivi
Dokupite lahko opcijski objektiv NX-M.
Št.
Opis
Naučite se več o funkcijah posameznega objektiva in izberite tistega, ki
ustreza vašim potrebam in željam.
1
2
Objektiv
3
Kontakti objektiva
Vodič za nastavitev objektiva
Deli objektiva
Objektiv SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED (primer)
3
1
2
47
Moj fotoaparat >
Objektivi
Objektiv SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS (primer)
5
1
Zaklepanje ali odklepanje objektiva
Za zaklep objektiva, zavrtite in narahlo povlecite obroček za povečavo
stran od fotoaparata. Poravnajte kazala za zaklep povečave kot to prikazuje
ilustracija.
2
3 4
Št.
Opis
1
2
Kazalo za zaklep povečave
3
Obroč za povečavo
4
Vodič za nastavitev objektiva
5
Kontakti objektiva
Če želite odkleniti objektiv, obrnite obroček za povečavo kot prikazuje
ilustracija.
Objektiv
Ko je objektiv zaklenjen, ne morete posneti fotografije.
48
Moj fotoaparat >
Objektivi
Oznake objektiva
Št.
Opis
Vrednost zaslonke
Ugotovite, kaj pomenijo številke na objektivu.
1
Objektiv SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS (primer)
Obseg podprtih vrednosti zaslonke. Na primer, 1:3.5-5.6 pomeni
obseg vrednosti zaslonke od 3,5 do 5,6.
Goriščna razdalja
2
2
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih).
Ta vrednost je izražena z razdaljo: najmanjša goriščna razdalja do
največje goriščne razdalje objektiva.
Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv
večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.
ED
3
ED pomeni izjemno nizka disperzija. Steklo z izjemno nizko
disperzijo je učinkovito pri zmanjševanju barvnega odklona (motnja,
do katere pride, ko objektiv ne uspe izostriti vseh barv na isto točko).
OIS (str. 84)
4
1
2
Ø
5
3
4
Optična stabilizacija slike. Objektivi s to funkcijo lahko zaznajo
tresenje fotoaparata in učinkovito nevtralizirajo premikanje v
notranjosti fotoaparata.
Premer objektiva. Ko pritrdite filter na objektiv, preverite, ali je
premer objektiva enak premeru filtra.
5
49
Moj fotoaparat
Dodatna oprema
Uporabite dodatno opremo, kot na primer zunanjo bliskavico, da poskrbite
za konstantno količino svetlobe. Prav tako lahko uporabite namestitveni
nastavek za pritrditev objektivov NX.
Postavitev zunanje bliskavice
SEF7A (primer) (izbirno)
Za več informacij o dodatni opremi glejte navodila za uporabo posamezne
dodatne opreme.
2
• Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov.
• Dodatno opremo odobreno s strani Samsunga lahko kupite pri
pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ni
odgovoren za škodo, ki nastane, če uporabljate dodatno opremo drugih
proizvajalcev.
3
1
4
Št.
Opis
1
Vrtljivi gumb za pritrditev bliskavice
2
Žarnica
3
Povezava bliskavice
4
Vhod za bliskavico
50
Moj fotoaparat >
Dodatna oprema
Priključitev zunanje bliskavice
1
Odprite pokrov vrat za zunanjo bliskavico.
2
Namestite bliskavico tako, da jo čvrsto vstavite v vrata za
zunanjo bliskavico.
• S prstom držite odprt pokrov vrat zunanje bliskavice.
3
Bliskavico pritrdite na mesto tako, da obrnete vrtljivi gumb za
pritrditev bliskavice kot to prikazuje ilustracija.
• Razpoložljive možnosti so odvisne od načina za fotografiranje.
• Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži
drugič.
• Bliskavice ne odstranjujete s silo. Tako lahko poškodujete bliskavico in
fotoaparat.
• Uporabljajte samo bliskavice, ki jih je odobril Samsung. Če boste uporabili
nezdružljive bliskavice, lahko poškodujete fotoaparat.
51
Moj fotoaparat >
Dodatna oprema
Pritrjevanje namestitvenega nastavka
Postavitev namestitvenega nastavka
Namestitveni nastavek Samsung NX (primer) (izbirno)
3
1
1
Odstranite pokrovček namestitvenega nastavka in pokrovček
naprave.
2
Poravnajte vodiča (v beli) na fotoaparatu in namestitvenemu
nastavku. Nato vrtite namestitveni nastavek dokler ne slišite
klik, kot je prikazano na ilustraciji.
2
4
Št.
Opis
1
Gumb za sprostitev objektiva
2
Vodič za nastavitev objektiva NX-M
3
Vodič za nastavitev objektiva NX
4
Nastavek za stojalo
52
Moj fotoaparat >
3
Dodatna oprema
Poravnajte vodiča (v rdeči) na objektivu NX in
namestitvenemu nastavku. Nato vrtite objektiv dokler ne
slišite klik, kot je prikazano na ilustraciji.
2
Pritisnite in zadržite gumb za sprostitev objektiva na
fotoaparatu. Zavrtite objektiv kot prikazuje ilustracija.
• Pri uporabi namestitvenega nastavka bliskavica ni na voljo.
• Možnost Continuous (Neprekinjeno) v Drive (Pogon) ni na voljo pri uporabi
namestitvenega nastavka.
• Na fotografiji se lahko pojavijo vodoravne črte, če uporabite namestitveni
Odstranjevanje namestitvenega nastavka
1
Pritisnite in zadržite gumb za sprostitev objektiva na
namestitvenem nastavku. Zavrtite objektiv kot prikazuje
ilustracija.
nastavek in v primeru, ko je motiv izpostavljen fluorescentnemu svetlobnemu
viru ali svetlobnemu viru pare iz živega srebra. Da odpravite to, izberite b ĺ
Banding Reduction (Pasovno zmanjševanje) ĺ On (Vklopljeno). Ta funkcija
lahko povzroči, da so robovi okvirja temni.
53
Moj fotoaparat
Načini za fotografiranje
Dva enostavna načina za fotografiranje – načina samodejno in Pametno
– pripomoreta k fotografiranju s številnimi samodejnimi nastavitvami.
Dodatni načini omogočajo večjo prilagoditev nastavitev.
Samodejni način
V samodejnem načinu fotoaparat prepozna pogoje in samodejno prilagodi
dejavnike, ki vplivajo na osvetlitev, vključno s časom osvetlitve, vrednostjo
zaslonke, merjenjem, ravnovesjem beline in izravnavo osvetlitve. Ker
fotoaparat nadzira večino funkcij, so nekatere funkcije omejene. Ta način je
uporaben za zajemanje hitrih posnetkov z najmanj prilagajanja.
1
Na zaslonu načina izberite Auto (Samodejno).
2
Ujemite motiv v okvir.
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
• Fotoaparat izbere sceno. Na zaslonu se prikaže ikona ustrezne
scene.
A
54
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Scene, ki jih fotoaparat prepozna
Ikona
Ikona
Opis
Modro nebo
Opis
Pokrajine
Gozdnata območja tipično vsebujejo zelene motive
Scene s svetlimi ozadji
Fotografije od blizu barvitih motivov
Pokrajine ponoči
Fotoaparat je stabiliziran na stojalu in motiv se ne premika dlje časa.
(pri fotografiranju v temi)
Portreti ponoči
Motive, ki se gibljejo
Pokrajine s svetlim ozadjem
Ognjemet (pri uporabi stojala)
Portreti s svetlim ozadjem
Portreti
Fotografije predmetov od blizu
Fotografije besedila od blizu
Sončni zahodi
4
Pritisnite [Sprožilec], če želite zajeti fotografijo.
• Zaradi različnih zunanjih pogojev, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev ali
razdalja do motiva, bo fotoaparat morda celo za isti motiv izbral drugo sceno.
Temni prostori
• Če fotoaparat ne prepozna ustreznega načina scene, uporabi privzete
Delna svetloba
• Tudi v primeru, da zazna obraz, fotoaparat morda ne bo izbral način portreta,
Posnetek od blizu z žarometom
Portreti z žarometom
nastavite za samodejni način.
saj postavitev ali osvetlitev obraza morda ni ustrezna.
• Tudi, če uporabite stojalo, fotoaparat morda ne bo prepoznal načina za
stojalo (
) v primeru, da se motiv premika.
• Fotoaparat porabi več napajanja baterije, ker pogosto spreminja nastavitve,
da bi izbral ustrezne scene.
55
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Pametni način
Možnost
Silhouette (Silhueta)
V načinu pametno, zajemite fotografije z možnostmi, ki so prednastavljene
za posamezno sceno.
1
Na zaslonu načina izberite Smart (Pametno).
2
Izberite sceno.
Možnost
Opis
Beauty Face
(Lepotni obraz)
Best Face
(Najlepši obraz)
Continuous Shot
(Neprekinjen
posnetek)
Kids Shot
(Posnetek otroka)
Landscape (Pokrajina)
Macro (Makro)
Posnemite portret z uporabo možnosti, ki
naredijo kožo mehkejšo in svetlejšo.
Food (Hrana)
Parties and Indoors
(Zabave in v prostoru)
Action Freeze
(Zamrznitev gibanja)
Rich Tones (Bogati toni)
Panorama
Waterfall (Vodni slap)
Posnemite več fotografij in zamenjajte obraze,
ter s tem ustvarite najboljšo možno sliko.
Sunset (Sončni zahod)
Night (Noč)
Fireworks (Ognjemet)
Light Trace
(Sledi svetlobe)
3
Posnemite serijo fotografij motivov v gibanju.
Posnemite fotografijo s smešnim zvokom, ki bo
pridobil pozornost otroka.
Fotografiranje tihožitja in pokrajin.
Posnemite majhne motive ali motive od blizu.
Posnemite fotografijo hrane z bolj barvitimi
toni.
Opis
Posnemite motive kot temne oblike na svetlem
ozadju.
Fotografiranje ob sončnem zahodu z naravnim
videzom rdečih in rumenih odtenkov.
Posnemite fotografijo z manj zamegljevanja in
šuma v sliki pri slabših svetlobnih pogojih.
Posnemite scene z ognjemetom.
Posnemite scene s sledmi svetlobe pri slabših
svetlobnih pogojih.
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem.
Uporaba načina za lepši obraz
V načinu za lepši obraz lahko uporabite možnosti in naredite kožo
mehkejšo in svetlejšo še pred posnetkom portreta.
1
Na zaslonu načina se dotaknite Smart (Pametno) ĺ Beauty
Face (Lepotni obraz).
Posnemite jasne fotografije v prostoru.
2
Pritisnite [m] ĺ b ĺ Face Retouch (Retuširanje obraza).
Posnemite motive, ki se gibljejo z visoko
hitrostjo.
3
Pritisnite [D/I] za izbiro možnosti.
Posnemite fotografijo z živimi barvami.
Posnemite panoramsko sceno z eno fotografijo.
Posnemite scene z vodnim slapom.
4
Pritisnite [C/F] za prilagoditev možnosti.
• Za prilagoditev možnosti lahko prav tako povlečete drsnike ali se
dotaknete +/-.
56
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
5
Pritisnite [o].
6
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice, da
fotoaparat izostri motiv.
7
Pritisnite [Sprožilec], če želite zajeti fotografijo.
4
Dotaknite se obraza, če ga želite zamenjati.
Back
Uporaba načina najboljšega obraza
V načinu najboljšega obraza lahko posnamete več fotografij in zamenjajte
obraze, ter s tem ustvarite najboljšo možno sliko. Uporabite ta način
za izbiro najboljše slike vsakega posameznika pri snemanju skupinske
fotografije.
5
Save
Dotaknite se najboljše slike od 5 posnetih obrazov.
• Če želite zamenjati preostale obraze na fotografiji, ponovite koraka
4 in 5.
• Na sliki, ki jo priporoča fotoaparat, se prikaže ikona
1
Na zaslonu načina se dotaknite Smart (Pametno) ĺ
Best Face (Najlepši obraz).
2
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice, da
fotoaparat izostri motiv.
3
Pritisnite [Sprožilec], če želite zajeti fotografijo.
.
• Fotoaparat posname 5 zaporednih fotografij.
• Prva fotografij je nastavljena kot ozadje.
• Fotoaparat samodejno zazna obraze po zajetju fotografije.
6
Pritisnite [o], če želite shraniti fotografijo.
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
• Ločljivost fotografije je nastavljena na 5.9M ali manj.
57
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Zajemanje panoramskih fotografij
V panoramskem načinu lahko posnamete širokokotni panoramski prizor
v eni fotografiji. Panoramski način posname več fotografij in jih združi, da
ustvari panoramsko sliko.
3
Ko končate, spustite [Sprožilec].
• Fotoaparat bo samodejno shranil posnetke v eno fotografijo.
• Če spustite [Sprožilec] med snemanjem, se snemanje panorame
zaustavi in zajete fotografije shranijo.
1
Na zaslonu načina se dotaknite Smart (Pametno) ĺ
Panorama.
• Ločljivost je odvisna od panoramske fotografije, ki ste jo posneli.
• V panoramskem načinu nekatere možnosti fotografiranja niso na voljo.
• Fotoaparat lahko preneha fotografirati zaradi kompozicije fotografiranja ali
2
Pritisnite in zadržite [Sprožilec], ter nato počasi pomaknite
fotoaparat v izbrano smer.
• V načinu Panorama vaš fotoaparat morda ne bo zajel čisto zadnje scene, če
• V smeri gibanja so prikazane puščice in celotna posneta slika je
prikazana v oknu za predogled.
• Ko so scene poravnane, fotoaparat posname naslednjo fotografijo
samodejno.
premikanja motiva.
boste prenehali premikati fotoaparat, s čimer se izboljša kakovost fotografije.
Če želite zajeti celotno sceno, premaknite vaš fotoaparat rahlo čez točko, kjer
želite, da se scena konča.
• Za najboljše rezultate pri snemanju panoramskih fotografij, preprečite
naslednje:
- premikanje fotoaparat prehitro ali prepočasi
- premajhen premik fotoaparata za zajem naslednje slike
- fotoaparat premikate v nepravilni hitrosti
- tresenje fotoaparata
- fotografiranje v temnem prostoru
- zajem motivov v gibanju od blizu
- fotografirate v okoliščinah, kjer se svetlost ali barva svetlobe spreminja
• Posnete fotografije so samodejno shranjene in fotografiranje se zaustavi pod
naslednjimi pogoji:
- če med snemanjem spremenite smer fotografiranja
- če prehitro premikate fotoaparat
- če fotoaparata ne premaknete
58
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Način Program
1
Na zaslonu načina izberite Program.
Fotoaparat samodejno prilagodi čas osvetlitve in vrednost zaslonke, da se
lahko doseže optimalna vrednost osvetlitve.
2
Nastavite želene možnosti.
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
Ta način je uporaben, kadar želite posneti fotografije stalne osvetlitve in pri
tem prilagajati druge nastavitve.
59
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Premik programa
Funkcija za premik programa omogoča prilagajanje časa osvetlitve in
vrednosti zaslonke, medtem ko osvetlitev ostane nespremenjena. Pritisnite
[I] za izbiro časa osvetlitve in vrednosti zaslonke in pritisnite [C/F],
da prilagodite vrednost zaslonke. Čas osvetlitve se spremeni v skladu z
vrednostjo zaslonke.
Najkrajši čas osvetlitve
Čas osvetlitve naj ne bo manjši od izbranega časa. Vendar, če ne morete
doseči optimalno vrednost osvetlitve, ker je občutljivost ISO na najvišji
vrednosti ISO, nastavljeni s strani samodejnega obsega ISO, je lahko čas
osvetlitve krajši od izbranega najmanjšega časa.
Za nastavitev
najkrajšega časa
osvetlitve,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Minimum Shutter Speed (Najmanjši čas osvetlitve) ĺ
možnost.
• Ta funkcija je na voljo samo, če ste nastavili občutljivost ISO na Auto
(Samodejno).
• Ta funkcija je na voljo samo v načinu Program ali Aperture Priority (Prednost
zaslonke).
60
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Način s prednostjo zaslonke
V načinu s prednostjo zaslonke fotoaparat samodejno izračuna čas
osvetlitve glede na izbrano vrednost zaslonke.
Prilagodite lahko globino polja, in sicer s spreminjanjem vrednosti
zaslonke. Ta način je uporaben za fotografiranje portretov, rož ali pokrajine.
1
Na zaslonu načina izberite Aperture Priority (Prednost
zaslonke).
2
Pritisnite [I], da izberete vrednost zaslonke.
3
Pritisnite [C/F], da prilagodite vrednost zaslonke.
4
Nastavite želene možnosti.
5
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
• Pri nastavitvah za šibko svetlobo boste morda morali povečati občutljivost
ISO, da preprečite zamegljenost fotografij.
• Za nastavitev najkrajšega časa osvetlitve, v načinu za fotografiranje pritisnite
[m] ĺ b ĺ Minimum Shutter Speed (Najmanjši čas osvetlitve) ĺ
možnost.
• Vrednost zaslonke lahko prav tako prilagodite, če se dotaknete zaslona.
Velika globina polja
Majhna globina polja
61
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Način s prednostjo zaklopa
1
Na zaslonu načina izberite Shutter Priority (Prednost
sprožilca).
V načinu s prednostjo zaklopa fotoaparat samodejno prilagodi vrednost
zaslonke glede na izbrani čas osvetlitve. Ta način je uporaben za
fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali za ustvarjanje zabrisanih
učinkov na fotografiji.
2
Pritisnite [I], da izberete čas osvetlitve.
3
Pritisnite [C/F], da prilagodite čas osvetlitve.
Čas osvetlitve na primer nastavite na vrednost, večjo od 1/500 s, da
zamrznete motiv. Če želite zamegljen motiv, nastavite čas osvetlitve na
vrednost, manjšo od 1/30 s.
4
Nastavite želene možnosti.
5
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
• Če želite nadomestiti zmanjšano količino osvetlitve, ki jo omogočajo krajši
časi osvetlitve, odprite zaslonko in dovolite zajem več svetlobe. Če so vaše
fotografije še vedno pretemne, povečajte vrednost ISO.
• Čas osvetlitve lahko prav tako prilagodite, če se dotaknete zaslona.
Daljši čas osvetlitve
Krajši čas osvetlitve
62
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Ročni način
Ročni način omogoča ročno prilagoditev časa osvetlitve in vrednosti
zaslonke. V tem načinu lahko povsem nadzorujete osvetlitev svojih
fotografij.
Ta način je uporaben v nadzorovanih okoljih fotografiranja, kot je studio,
ali ko je treba izpopolniti nastavitve fotoaparata. Ročni način je priporočljiv
tudi za fotografiranje nočnih prizorišč ali ognjemeta.
1
Na zaslonu načina izberite Manual (Ročno).
2
Pritisnite [I] za izbiro vrednosti zaslonke ali časa
osvetlitve.
3
Pritisnite [C/F] za prilagoditev vrednosti zaslonke ali čas
osvetlitve.
4
Nastavite želene možnosti.
5
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
Uporaba načina slikanja
Ko prilagodite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve, se osvetlitev spremeni
glede na nastavitve, zaradi česar lahko zaslon potemni. Ko je ta funkcija
vklopljena, je svetlost zaslona stalna ne glede na nastavitve, zaradi česar
lahko izdelate boljšo fotografijo.
Če želite uporabiti
način slikanja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Framing
Mode (Način slikanja) ĺ možnost.
Vrednost zaslonke in čas osvetlitve lahko prav tako prilagodite, če se dotaknete
zaslona.
63
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Uporaba funkcije Bulb
Uporabite funkcijo Bulb, če želite posneti fotografijo ponoči ali fotografirati
nočno nebo. Med pritiskom [Sprožilec], sprožilec ostane odprt, kar
omogoča ustvarjanje gibljivih svetlobnih učinkov.
V načinu za fotografiranje pritisnite [I] za izbiro časa osvetlitve
Če želite
uporabiti
žarnico,
ĺ Neprekinjeno pritiskajte [C], da nastavite čas osvetljevanja na
Bulb ĺpritisnite in zadržite [Sprožilec] za želen čas.
• Če nastavite visoko vredno občutljivosti ISO filma ali odprete sprožilec za dalj
časa, se bo povečal šum slike.
• S funkcijo Bulb ne morete uporabljati možnosti pogona, bliskavice in One
touch shot (Posnetek z enim dotikom).
• Funkcija Bulb je na voljo samo v ročnem načinu.
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo in sprostitev
sprožilca.
• Dlje časa kot je sprožilec odprt, dlje časa se bo fotografija shranjevala. Med
shranjevanjem ne izklapljajte fotoaparata.
• Če boste to funkcijo uporabljali dlje časa, uporabite v celoti napolnjeno
baterijo.
64
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Snemanje videoposnetka
V načinu za fotografiranje lahko posnamete videoposnetke s polno visoko
ločljivostjo (1920X1080) s pritiskom
(Snemanje video posnetka).
Fotoaparat omogoča snemanje video datotek dolžine do 29 minut in
59 sekund pri 30 slikah na sekundo in shrani datoteke v obliki MP4 (H.264).
Zvok je posnet z mikrofonom fotoaparata.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je najnovejši format kodiranja videoposnetkov,
•
•
•
Izberite Fader (Zameglitev) za odtemnitev ali zatemnitev scene. Prav tako
lahko izberete Voice (Zvok) ali druge možnosti za nastavitve možnosti
snemanja. (str. 101)
•
1
Na zaslonu načina izberete način fotografiranja.
•
• Ta način ni na voljo v nekaterih način.
•
2
Nastavite želene možnosti.
3
Pritisnite (Snemanje video posnetka), če želite začeti s
snemanjem.
•
• Fotoaparat bo ohranil čas osvetljevanja in vrednost zaslonke, ki ste
•
ju nastavili pred začetkom fotografiranja.
4
Ponovno pritisnite (Snemanje video posnetka) za
zaustavitev snemanja.
•
ki sta ga leta 2003 skupno izdelali mednarodni organizaciji za standardizacijo
ISO-IEC in ITU-T. Ker ta format uporablja veliko stopnjo stiskanja, lahko v manj
prostora v pomnilniku shranite več podatkov.
Če je med snemanjem videoposnetka vključena možnost stabilizatorja slike,
fotoaparat lahko posname zvok stabilizatorja slike.
Če odstranite objektiv fotoaparata med snemanjem videoposnetka, se bo
snemanje prekinilo. Med snemanjem ne menjajte objektiva.
Če spremenite kot fotografiranja fotoaparata med snemanjem
videoposnetka, fotoaparat morda ne bo mogel natančno posneti fotografij.
Da v čim večji meri zmanjšate tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Fotoaparat podpira samo funkcijo Multi AF (Večpodročni AF) med
snemanjem videoposnetka. Ne morete uporabljati katerih koli drugih funkcij
nastavitev območja izostritve.
Ko velikost video datoteke preseže 4 GB, fotoaparat samodejno zaustavi
snemanje, tudi če niste presegli največji čas snemanja (29 minut in 59 sekund).
Če uporabljate pomnilniško kartico s počasnim zapisovanjem, se lahko
snemanje vašega videoposnetka prekine, ker kartica ne more obdelovati
podatkov s hitrostjo, s katero je bil posnet videoposnetek. V tem primeru
nadomestite to kartico s hitrejšo pomnilniško kartico ali zmanjšajte velikost
video posnetka (na primer s 1280X720 na 640X480).
Pomnilniško kartico vedno formatirajte s tem fotoaparatom. Če jo formatirate
v drugem fotoaparatu ali računalniku, lahko izgubite datoteke na kartici ali
povzročite spremembe zmogljivosti kartice.
Med snemanjem videoposnetka pri isti občutljivosti ISO, bo zaslon morda
temnejši kot pri zajemu fotografije. Prilagodite občutljivost filma ISO.
Pri snemanju video posnetka v načinih Program, Aperture Priority (Vrednost
zaslonke) ali Shutter Priority (Prednost sprožilca), je ISO samodejno nastavljen
na Auto (Samodejno).
• Za zaustavitev snemanja lahko prav tako pritisnite [Sprožilec].
65
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Razpoložljive možnosti načina za fotografiranje
Če želite podrobnosti o funkcijah fotografiranja, glejte 2. poglavje.
Auto
(Samodejno)
Smart
(Pametno)
Program
Aperture Priority
(Prednost zaslonke)
Shutter Priority
(Prednost sprožilca)
Manual
(Ročno)
Face Retouch (Retuširanje obraza) (str. 56)
-
O
-
-
-
-
Photo Size (Velikost fotografije) (str. 69)
O
O
O
O
O
O
Quality (Kakovost) (str. 70)
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
AF Area (Območje AF) (str. 77)
-
O
O
O
O
O
Face Detection (Zaznavanje obraza)
(str. 79)
-
-
O
O
O
O
Touch AF (AF na dotik) (str. 81)
O
O
O
O
O
O
MF Assist (Pomožna funkcija ročne izostritve)
(str. 83)
O
O
O
O
O
O
Link AE to AF Point (Poveži AE s točko AF)
(str. 94)
-
-
O
O
O
O
Framing Mode (Način sličic) (str. 63)
-
-
O
O
O
O
Funkcija
ISO (str. 71)
White Balance (Ravnovesje beline) (str. 72)
Picture Wizard (Čarovnik za slike) (str. 74)
Smart Filter (Pametni filter) (str. 96)
AF Mode (Način AF) (str. 75)
O: za funkcijo lahko izberete možnosti. (Razpoložljive možnosti so odvisne od načina za fotografiranje.)
-: privzeto je funkcija nastavljena na določeno možnost oz. funkcija ni na voljo.
66
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Auto
(Samodejno)
Smart
(Pametno)
Program
Aperture Priority
(Prednost zaslonke)
Shutter Priority
(Prednost sprožilca)
Manual
(Ročno)
OIS (Anti-Shake) (OIS (Proti tresljajem))
(str. 84)
O
O
O
O
O
O
Drive (Pogon) (Continuous (Neprekinjeno)/
Burst (Zaporedno)/Timer (Samosprožilec)/
Bracket (Kadriranje)) (str. 85)
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
Dynamic Range (Dinamični razpon) (str. 95)
-
O
O
O
O
Flash (Bliskavica) (str. 90)
O
O
O
O
O
O
Exposure compensation (Izravnava
osvetlitve) (str. 97)
-
-
O
O
O
-
Exposure lock (Zaklep osvetlitve) (str. 98)
-
-
O
O
O
-
Funkcija
Metering (Merjenje) (str. 92)
O: za funkcijo lahko izberete možnosti. (Razpoložljive možnosti so odvisne od načina za fotografiranje.)
-: privzeto je funkcija nastavljena na določeno možnost oz. funkcija ni na voljo.
67
Poglavje 2
Funkcije fotografiranja
Naučite se več o funkcijah, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.
S funkcijami fotografiranja si zagotovite fotografije in videoposnetke po meri.
Funkcije fotografiranja
Velikost in ločljivost
Velikost fotografije
Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali videoposnetki sestavljeni iz več
slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir oziroma jih prikažete
na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost
datoteke. Za fotografije, ki bodo prikazane na digitalnem okvirju za slike ali
v spletu, izberite nižjo ločljivost.
Če želite nastaviti
velikost,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Photo
Size (Velikost fotografije) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Velikost
Priporočljivo za
(3:2) 5472x3648*
Tiskanje na papir formata A1.
(3:2) 3888x2592
Tiskanje na papir formata A2.
(3:2) 2976x1984
Tiskanje na papir formata A3.
(3:2) 1728x1152
Tiskanje na papir formata A5.
(16:9) 5472x3080
Tiskanje na papirju formata A1 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(16:9) 3712x2088
Tiskanje na papirju formata A3 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(16:9) 2944x1656
Tiskanje na papirju formata A4 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(16:9) 1920x1080
Tiskanje na papirju formata A5 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(1:1) 3648x3648
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A1.
(1:1) 2640x2640
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A3.
(1:1) 2000x2000
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A4.
(1:1) 1024x1024
Prilaganje k e-pošti.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
69
Funkcije fotografiranja >
Velikost in ločljivost
Kakovost
* Privzeto
Ikona
Oblika
Opis
JPEG
Normal (Običajna):
• Stisnjeno za običajno kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje majhne velikosti ali
nalaganje v splet.
RAW
RAW:
• Shranite fotografijo brez izgube podatkov.
• Priporočljivo za urejanje po fotografiranju.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + zelo visoka): fotografijo
shranite v obliki JPEG (zelo visoka kakovost) in
RAW.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + visoka): fotografijo shranite v
obliki JPEG (visoka kakovost) in RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + običajna): fotografijo
shranite v obliki JPEG (običajna kakovost) in RAW.
Fotoaparat shranjuje fotografije v obliki JPEG ali RAW.
Fotografije, posnete s fotoaparatom, se pogosto pretvorijo v obliko
JPEG in se v pomnilnik shranijo glede na nastavitve fotoaparata v času
fotografiranja. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko JPEG in se v
pomnilnik shranijo nespremenjene.
Datoteke RAW imajo pripono datoteke »SRW«. Če želite prilagajati ali
kalibrirati osvetlitev, ravnovesje beline, odtenke, kontraste in barve datotek
RAW ali pretvarjati datoteke v obliko JPEG ali TIFF, uporabite program
Adobe Photoshop Lightroom, ki je na priloženi zgoščenki DVD-ROM.
Preverite, ali imate za shranjevanje fotografij v obliki RAW dovolj prostora
na pomnilniški kartici.
Če želite nastaviti
kakovost,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Quality
(Kakovost) ĺ možnost.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
* Privzeto
Ikona
Oblika
Opis
JPEG
Super Fine (Zelo visoka)*:
• Stisnjeno za najboljšo kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje velike velikosti.
JPEG
Fine (Visoka):
• Stisnjeno za boljšo kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje običajne velikosti.
70
Funkcije fotografiranja
Občutljivost ISO
Vrednost občutljivosti ISO predstavlja občutljivost fotoaparata na svetlobo.
Primeri
Pri večji vrednosti ISO je fotoaparat bolj občutljiv na svetlobo. Zato lahko
pri višji vrednosti občutljivosti ISO fotografirate v temnejših prostorih pri
krajšem času osvetlitve. Vendar se lahko pri tem poveča količina šuma na
slikah, ki so lahko tudi zrnaste.
Če želite nastaviti
občutljivost ISO,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
ISO ĺ možnost.
ISO 160
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• V prostorih, kjer je prepovedana uporaba bliskavice, povečajte vrednost
občutljivosti ISO. Če nastavite visoko vrednost občutljivosti ISO, lahko
ustvarite jasno fotografijo brez dodatne svetlobe.
• Uporabite funkcijo zmanjševanja šuma, da bi zmanjšali šume na fotografijah z
višjo vrednostjo ISO. (str. 147)
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
• Vrednost ISO lahko prav tako prilagodite, če se dotaknete zaslona.
71
Funkcije fotografiranja
Ravnovesje beline
Ravnovesje beline predstavlja svetlobni vir, ki vpliva na barvo fotografije.
* Privzeto
Ikona
Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite
imeti fotografije z naravnimi barvami, izberite ustrezne svetlobne pogoje,
da kalibrirate ravnovesje beline, na primer Auto WB (Samodejna nastavitev
beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno), Tungsten
(Volframova svetloba), lahko pa tudi ročno prilagodite temperaturo barve.
Prilagodite lahko tudi barvo za prednastavljene vire svetlobe, tako da
se barve na fotografiji ujemajo z dejansko sceno v mešanih svetlobnih
pogojih.
Če želite nastaviti
ravnovesje beline,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ White
Balance (Ravnovesje beline) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
Auto WB (Samodejno ravnovesje beline)*: fotoaparat uporabi
samodejne nastavitve glede na svetlobne pogoje.
Daylight (Dnevna svetloba): to možnost izberite pri fotografiranju
zunaj na sončen dan. Pri tej možnosti bodo barve na fotografiji najbolj
ustrezale naravnim barvam scene.
Cloudy (Oblačno): to možnost izberite, ko fotografirate zunaj na
oblačen dan ali v senci. Fotografije, narejene ob oblačnem vremenu,
so bolj modrikaste kot tiste, narejene na sončen dan. S to možnostjo
ta učinek izravnate.
Fluorescent White (Flourescentna bela): to možnost izberite, če
fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi, še posebej v primeru
bele fluorescentne svetlobe.
N
D
Opis
Fluorescent NW (Flourescentna NW): to možnost izberite, če
fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi, še posebej v primeru
bele fluorescentne svetlobe z izrazitimi odtenki bele.
Fluorescent Daylight (Flourescentna dnevna svetloba): to možnost
izberite, če fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi, še posebej
v primeru bele fluorescentne svetlobe z rahlim odtenkom modre.
Tungsten (Volframova svetloba): to možnost izberite, ko fotografirate
v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali halogenskimi
lučmi. Volframove žarnice imajo rdeč odtenek. S to možnostjo ta
učinek izravnate.
Flash WB (Ravnovesje beline bliskavice): izberite pri uporabi
bliskavice.
Custom Set (Nastavitev po meri): uporabite prednastavljene
nastavitve. Belino lahko ročno nastavite tako, da pritisnite [D], ter
nato fotografirate bel list papirja. S krogom za merjenje točk beline
slikajte list papirja in nastavite belino.
Color Temperature (Barva temperature): ročno prilagodite
temperaturo barve vira svetlobe. Temperatura barve se meri v
stopinjah Kelvina in označuje določeno vrsto vira svetlobe. Dobite
lahko toplejšo fotografijo z višjo vrednostjo in hladnejšo fotografijo
z nižjo vrednostjo. Pritisnite [D], ter nato prilagodite barvo
temperature.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
72
Funkcije fotografiranja >
Ravnovesje beline
Prilagajanje prednastavljenih možnosti za ravnovesje beline
Primeri
Prednastavljene možnosti ravnovesja beline lahko nastavite po meri.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ White
Balance (Ravnovesje beline) ĺ možnost ĺ [D] ĺ
pritisnite [D/I/C/F].
Če želite prilagoditi
prednastavljene
možnosti,
White Balance : Daylight
Back
Set
Auto WB (Samodejna nastavitev beline)
Daylight (Dnevna svetloba)
Fluorescent Daylight
(Fluorescentna dnevna svetloba)
Tungsten (Volframova svetloba)
Reset
Prav tako lahko izberete območje na zaslonu.
73
Funkcije fotografiranja
Čarovnik za slike (slogi fotografij)
Čarovnik za slike omogoča uporabo različnih slogov, videzov in čustvenih
razpoloženj na fotografijah. Ustvarite in shranite lahko lastne sloge
fotografij, tako da prilagodite barvo, nasičenost, ostrino in kontrast
vsakega sloga.
Glede slogov ne obstaja nobeno pravilo za njihovo uporabo pod
določenimi pogoji. Preizkusite različne sloge in poiščite lastne nastavitve.
Če želite določiti slog
fotografij,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Picture
Wizard (Čarovnik za slike) ĺ možnost.
Primeri
Standard (Standardno)
Vivid (Živahno)
Portrait (Portret)
Landscape (Pokrajina)
Forest (Gozd)
Retro (Starinski učinek)
Cool (Hladno)
Calm (Mirno)
Classic (Klasično)
• Prilagodite lahko tudi vrednost prednastavljenih nastavitev slogov. Izberite
možnost Picture Wizard (Čarovnik za slike), pritisnite [D] in prilagodite
barvo, nasičenost, ostrino ali kontrast.
• Če želite prilagoditi čarovnik za slike po meri, izberite ,
ali
, ter nato
prilagodite barvo, nasičenje, ostrino in kontrast.
• Možnosti čarovnika za slike ne morete nastavljati skupaj z možnostmi Smart
Filter (Pametni filter).
74
Funkcije fotografiranja
Način AF
Naučite se prilagoditi izostritev fotoaparata glede na motiv..
Posamezni AF
Način izostritve, primeren motivu, lahko izberete med možnostmi
Posamezna samodejna izostritev, Neprekinjena samodejna izostritev in
Ročna izostritev. Funkcija AF je aktivirana, ko [Sprožilec] pritisnite do
polovice. V načinu za ročno izostritev (MF) lahko pritisnite [C/F] za ročno
izostritev.
Posamezni AF je primeren za slikanje mirnih motivov. Ko [Sprožilec]
pritisnete do polovice, se slika v območju izostritve izostri. Ko je ostrenje
končano, območje postane zeleno.
V večini primerov lahko izostritev dosežete tako, da izberete možnost
Single AF (Posamezna samodejna izostritev). Hitro premikajoče se motive
ali motive s podobnim osenčenjem, kot je ozadje, je težko izostriti. V takem
primeru izberite ustrezen način ostrenja.
Če želite nastaviti
samodejno
izostritev,
V načinu za fotografiranje pritisnite [F] ĺ možnost.
• Možnost lahko prav tako nastavite s pritiskom [m] ĺ b ĺ AF Mode
(Način AF) ĺ možnost v načinu za fotografiranje.
• Razpoložljive možnosti so odvisne od objektiva v uporabi.
75
Funkcije fotografiranja >
Način AF
Neprekinjeni AF
Ročna izostritev
Medtem ko [Sprožilec] pritiskate do polovice, fotoaparat nadaljuje s
samodejnim ostrenjem. Ko se v območju izostritve motiv izostri, ostane
izostren, tudi če se premika. Ta način je priporočljiv za fotografiranje npr.
osebe na kolesu, psa, ki teče ali avtomobilske dirke.
Motiv lahko ročno izostrite s pritiskom [C/F] na fotoaparatu. Pomožna
funkcija MF vam omogoča enostavno izostritev. Med prilagajanjem
izostritve, se območje izostritve povečuje. Ta način je priporočljiv za
fotografiranje motiva, ki je podobne barve, kot je ozadje, nočnega
prizorišča ali ognjemeta.
• Po zajemu fotografije z ročno izostritvijo, pritisnite [o] ĺ [C/F] za
ponovno ročno prilagoditev izostritve.
• Če uporabite to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti Touch AF (AF na
dotik), Face Detection (Zaznavanje obraza), AF Area (Območje AF) in Link
AE to AF Point (Poveži AE s točko AF).
• Ko prilagajate izostritev, se prikaže lestvica za ročno izostritev
(
).
76
Funkcije fotografiranja
Območje AF
Funkcija območja AF spremeni položaj območja izostritve.
Izbirni AF
Običajno fotoaparati skušajo izostriti najbližji motiv. Ko pa je v objektivu
več motivov, se lahko zgodi, da se izostrijo neželeni motivi. Če ne želite
izostriti neželenih motivov, spremenite območje izostritve in izostrite
želeni motiv. Če izberete ustrezno območje izostritve, bo fotografija
jasnejša in ostrejša.
Funkcijo izostritve lahko nastavite za želeno območje. Uporabite učinek
neizostritve in še bolj poudarite želeni motiv.
Če želite nastaviti
območje samodejne
izostritve,
Izostritev na spodnji fotografiji je bila prestavljena in zmanjšana, da ustreza
velikosti obraza osebe na fotografiji.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺb ĺ
AF Area (Območje AF) ĺ možnost.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
Če želite spremeniti velikost ali premakniti območje izostritve, v načinu za
fotografiranje pritisnite [o]. Dotaknite se območja, da ga izostrite oz. pritisnite
[D/I/C/F] za premik območja izostritve, ter nato uščipnite ali
razširite prste za spremembo velikosti območja.
77
Funkcije fotografiranja >
Območje AF
Večpodročni AF
Fotoaparat prikaže zelen kvadrat na območjih, na katerih je izostritev
pravilno nastavljena. Fotografija je razdeljena na dve ali več območij,
fotoaparat pa pridobi točke izostritve vsakega območja. Ta možnost je
priporočljiva za fotografiranje pokrajine.
Ko pritisnete [Sprožilec] do polovice, fotoaparat prikaže območje
izostritve, kot je prikazano na spodnji fotografiji.
78
Funkcije fotografiranja
Zaznavanje obrazov
Uporabite možnosti za zaznavanje obraza za zajem avtoportreta ali
nasmejanega obraza.
Za uporabo funkcije za
zaznavanje obraza,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺb ĺ
Face Detection (Zaznavanje obraza) ĺ možnost.
• Ko vaš fotoaparat zazna obraz, samodejno sledi zaznanemu obrazu.
• Ko uporabite možnost Zaznavanje obraza AF, fotoaparat samodejno izostri
območje z belim okvirjem.
Običajna
Fotoaparat se osredotoči na človeške obraze. Zazna lahko obraze do
10 oseb. Ta nastavitev je priporočljiva za fotografiranje skupine ljudi.
Ko do polovice pritisnete [Sprožilec], fotoaparat izostri obraze, kot je
prikazano na spodnji fotografiji. Če fotografirate skupino ljudi, fotoaparat
prikaže izostritev obraza najbližje osebe v rdeči barvi, vse ostale obraze
ljudi pa v sivi barvi.
• Odvisno od možnosti Čarovnik za sliko, Zaznavanje obraza morda ne bo na
voljo.
• Ko nastavite ročno izostritev, zaznavanje obraza morda ne bo na voljo.
• Zaznavanje obrazov morda ne deluje, če:
- je motiv preveč oddaljen od fotoaparata
- je presvetlo ali pretemno
- oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
- oseba nosi sončna očala ali masko
- se obrazna mimika osebe prekomerno spreminja
- je oseba osvetljena od zadaj oz. pri slabših svetlobnih pogojih
• Ko nastavite možnosti za zaznavanje obraza, je območje AF samodejno
nastavljeno na Multi AF (Večpodročni AF).
• Odvisno od izbranih možnosti za zaznavanje obraza, nekatere možnosti za
fotografiranje morda ne bodo na voljo.
79
Funkcije fotografiranja >
Zaznavanje obrazov
Posnetek nasmeha
Posnetek mežikanja
Fotoaparat samodejno sprosti sprožilec, ko zazna nasmejan obraz.
Fotoaparat samodejno sprosti sprožilec po 2 sekundah, ko zazna
mežikanje.
Če ima vaš motiv večji nasmeh, ga bo fotoaparat lažje prepoznal.
• Mežikajte 1 sekundo, zaradi boljšega zaznavanja.
• Zaznavanje mežikanja morda ne bo uspešno, ko je:
- fotoaparat pod nivojem oči
- motiv temen zaradi osvetlitve iz ozadja
- motiv nosi očala
- je motiv preveč oddaljen od fotoaparata
80
Funkcije fotografiranja
AF na dotik
Izberite ali izostrite področje, ki ste ga izbrali na zaslonu na dotik. Pol tega,
izostrite motiv ali posnemite fotografijo z dotikom zaslona.
Nastavitev AF na
dotik,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺb ĺ
Touch AF (AF na dotik) ĺ možnost.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
AF sledenje
AF sledenje omogoča sledenje in samodejno izostritev motiva, tudi, če se
motiv premika ali če zamenjate kompozicijo snemanja.
Beli okvir: vaš fotoaparat sledi
motivu.
fotografiranje.
• Prav tako se lahko dotaknete
na zaslonu in izberete možnost v načinu za
fotografiranje.
AF na dotik
AF na dotik omogoča izbiro in izostritev področja, ki se ga dotaknete na
zaslonu na dotik.
Zelen okvir: vaš motiv je izostren
ob pritisku [Sprožilec] do
polovice.
Rdeči okvir: izostritev ni uspela.
Točkovni AF
Točka izostritve bo ustrezala področju, ki se ga dotaknete na zaslonu na
dotik, hkrati pa izostritev ne bo dosežena.
81
Funkcije fotografiranja >
AF na dotik
• Če ne izberete območje izostritve, funkcija Auto Focus ne bo delovala.
• Sledenje motiva morda ne bo uspešno, če:
- je oseba predaleč
- se oseba giblje nenavadno
- je oseba osvetljena od zadaj oz. fotografirate v temnem prostoru
- so barve ali vzorci na motivu in v ozadju enaki
- zraven osebe fotografirate vodoravne črte, kot so žaluzije
- se fotoaparat prekomerno trese
- fotografije zajemate v neprekinjenem načinu
• Če sledenje ni uspelo, se funkcija ponastavi.
• Če fotoaparat ne sledi motivu, se območje izostritve ponastavi.
• Če fotoaparat ne izostri motiva, se okvir izostritve obarva rdeče in izostritev se
Posnetek z enim dotikom
Fotografijo lahko posnamete z dotikom vašega prsta. Po dotiku motiva,
fotoaparat samodejno izostri motiv in posname fotografijo.
ponastavi.
82
Funkcije fotografiranja
Pomožna funkcija ročne izostritve
V načinu za ročno izostritev lahko pritisnite [C/F] za izostritev. Ko
uporabljate pomožno funkcijo ročne izostritve, lahko dosežete bolj jasno
izostritev, saj je območje izostritve povečano. Ta funkcija je na voljo le pri
objektivih, ki podpirajo ročno izostritev.
Če želite nastaviti
pomožno funkcijo
izostritve,
* Privzeto
Možnost
Opis
Off
(Izklopljeno)
Ne uporabite funkcije za pomoč pri ročni izostritvi
Območje izostritve se poveča za 5-krat, ko prilagodite
izostritev.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
MF Assist (Pomožna funkcija ročne izostritve) ĺ možnost.
Enlarge x5
(Povečaj x5)*
Območje izostritve se poveča za 8-krat, ko prilagodite
izostritev.
Enlarge x8
(Povečaj x8)
83
Funkcije fotografiranja
Optična stabilizacija slike (OIS)
Uporabite funkcijo Optical Image Stabilization (OIS) (Optična stabilizacija
slike) in zmanjšajte tresenje fotoaparata. Funkcija OIS morda ni na voljo pri
nekaterih objektivih.
Do tresenja fotoaparata pride v temnih prostorih ali pri fotografiranju
zunaj. V takih primerih fotoaparat uporabi daljši čas osvetlitve in poveča
količino prejete svetlobe, kar lahko povzroči zamegljeno fotografijo. To
funkcijo lahko preprečite tako, da uporabite funkcijo OIS.
Če želite nastaviti
možnosti OIS,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺb ĺ
OIS (Anti-Shake) (OIS (Proti tresljajem)) ĺ možnost.
Brez popravka OIS
* Privzeto
Ikona
Opis
Mode 1 (Način 1)*: funkcija OIS je na voljo samo, ko [Sprožilec]
pritisnete do konca ali do polovice.
Mode 2 (Način 2): funkcija OIS je vklopljena.
Off (Izklopljeno): funkcija OIS je izklopljena.
S popravkom OIS
• Optična stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, ko:
- s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu
- fotoaparat preveč tresete
- je čas osvetlitve dolg (na primer, če izberete Night (Noč) v pametnem
načinu)
- je baterija skoraj prazna
- posnamete fotografijo od blizu
• Če uporabljate funkcijo OIS s stojalom, so lahko slike motne zaradi vibracij
senzorja OIS. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS.
• Če je fotoaparat prejel udarec, je zaslon moten. V tem primeru, Izklopite
fotoaparat in ga nato ponovno vklopite.
• Funkcijo OIS uporabljajte samo po potrebi, ker če je vklopljena, baterija
porablja več energije.
• Ta možnost pri nekaterih objektivih morda ni na voljo.
84
Funkcije fotografiranja
Pogon (način za fotografiranje)
Nastavite lahko načine za fotografiranje, kot so Continuous (Neprekinjeno),
Burst (Zaporedno), Timer (Samosprožilec) ali kadriranje.
Izberite Single (Enojno), da posnamete eno fotografijo naenkrat. Če želite
fotografirati hitro premikajoče se motive, izberite možnost Continuous
Normal (Neprekinjeno običajno) ali Burst (Zaporedno). Izberite AE
Bracket (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo), WB Bracket (Kadriranje
z ravnovesjem beline), P Wiz Bracket (Kadriranje s čarovnikom za
slike) ali Depth Bracket (Kadriranje globine) za prilagoditev osvetlitve,
ravnovesja beline, uporabo učinkov čarovnika za slike ali snemanja
fotografij pri različnih globinah polja. Izberete lahko tudi možnost Timer
(Samosprožilec), da posnamete fotografijo samodejno po določenem času.
Če želite
spremeniti način
za fotografiranje,
Enojno
Ob pritisku na [Sprožilec] posnamete eno fotografijo. Priporočljivo za
splošne pogoje.
V načinu za fotografiranje pritisnite [C] ĺ možnost.
• Možnost lahko prav tako nastavite s pritiskom [m] ĺ b ĺ Drive
(Pogon) ĺ metoda fotografiranja v načinu za fotografiranje.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
85
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Neprekinjeno običajno
Zaporedno
Ob pritisku na [Sprožilec] neprekinjeno fotografirate. Posnamete lahko
največ 6 fotografije na sekundo.
Z enim pritiskom na [Sprožilec] zaporedno posnamete do 10 posnetkov na
sekundo (3 sekunde), 15 posnetkov na sekundo (2 sekundi) ali 30 posnetkov
na sekundo (1 sekunda). Priporočljivo za fotografiranje hitrega gibanja ali
hitro premikajočih se motivov, kot so npr. dirkalni avtomobili.
• Za nastavitev števila posnetkov v načinu za fotografiranje pritisnite [C] ĺ
Največja hitrost snemanja je 6 sličic na sekundo. Po pribl. 11 slikah oblike JPEG
ali 4 slikah oblike RAW pride do upočasnitve. (Lahko je odvisno od tehničnih
podatkov pomnilniške kartice.)
Burst (Zaporedno), ter nato pritisnite [D].
Velikost fotografije je nastavljena na 5M.
Shranjevanje fotografije lahko poteka dlje.
Če uporabljate to možnost, bliskavica ni na voljo.
Čas osvetlitve mora biti nad 1/30 sekunde.
Morda bo fotoaparat nekoliko povečal fotografije, ki so posnete s to
možnostjo, preden jih bo shranil.
• Možnosti ISO ne morete nastaviti višje od ISO 3200.
• Te možnosti niso uporabne z obliko datoteke RAW in niso na voljo, ko je
kakovost fotografije nastavljena na RAW.
•
•
•
•
•
86
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Samosprožilec
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AE Bracket)
Posnemite fotografijo po določenem času. Samosprožilec lahko nastavite
na 2 do 30 sekund.
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat posname 3 zaporedne fotografije:
izvirnik, eno temnejšo in eno svetlejšo fotografijo. Uporabite stojalo, da
med slikanjem treh zaporednih fotografij preprečite nastanek zamegljene
fotografije. Nastavitve lahko prilagodite v meniju Bracket Settings
(Nastavitve kadriranja).
Osvetlitev +2
Osvetlitev -2
Izvirnik
• Če želite prenehati z zajemanjem, pritisnite [Sprožilec].
• Za nastavitev podrobnosti samosprožilca, v načinu za fotografiranje pritisnite
[C] ĺ Timer (Samosprožilec) in nato pritisnite [D].
Da nastavite podrobnosti kadriranja, pritisnite [m] ĺ d ĺ Bracket
Settings (Nastavitve kadriranja) ĺ možnost.
87
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Kadriranje z nastavitvijo beline (WB Bracket)
Kadriranje s čarovnikom za slike (P Wiz Bracket)
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat posname 3 zaporedne fotografije:
izvirnik in dve z različnima nastavitvama ravnovesja beline. Izvirna
fotografija nastane, ko pritisnete [Sprožilec]. Drugi dve fotografiji
fotoaparat samodejno prilagodi glede na nastavljeno belino. Nastavitve
lahko prilagodite v meniju Bracket Settings (Nastavitve kadriranja).
Ko pritisnite [Sprožilec], fotoaparat posname tri zaporedne fotografije,
vsako z drugačno nastavitvijo čarovnika za slike. Fotoaparat posname
fotografijo in uporabi tri možnosti čarovnika za slike, ki ste jih nastavili
za posneto sliko. Tri različne nastavitve lahko izberete v meniju Bracket
Settings (Nastavitve kadriranja).
WB+2
WB-2
Izvirnik
• Da nastavite podrobnosti kadriranja, pritisnite [m] ĺ d ĺ Bracket
Settings (Nastavitve kadriranja) ĺ možnost.
• Te možnosti niso uporabne z obliko datoteke RAW in niso na voljo, ko je
kakovost fotografije nastavljena na RAW.
Retro (Starinski učinek)
Vivid (Živahno)
Standard (Standardno)
• Da nastavite podrobnosti kadriranja, pritisnite [m] ĺ d ĺ Bracket
Settings (Nastavitve kadriranja) ĺ možnost.
• Te možnosti niso uporabne z obliko datoteke RAW in niso na voljo, ko je
kakovost fotografije nastavljena na RAW.
88
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Kadriranje globine
Ko pritisnite [Sprožilec], fotoaparat posname tri zaporedne fotografije,
vsako z drugačnim poljem globine, s prilagoditvijo vrednosti zaslonke.
Uporabite stojalo, da med slikanjem treh zaporednih fotografij preprečite
nastanek zamegljene fotografije. Nastavitve lahko prilagodite v meniju
Bracket Settings (Nastavitve kadriranja).
• Da nastavite podrobnosti kadriranja, pritisnite [m] ĺ d ĺ
Bracket Settings (Nastavitve kadriranja) ĺ možnost.
• Ta funkcija je na voljo samo v načinu Program ali Aperture Priority (Prednost
zaslonke).
• Če je vrednost zaslonke nastavljena na maksimum ali minimum, bodo z
maksimalno ali minimalno vrednostjo zaslonke posnete dve fotografije.
89
Funkcije fotografiranja
Bliskavica
Za realistično fotografijo motiva je nujna stalna količina svetlobe. Kadar
količina svetlobe niha, lahko uporabite bliskavico in zagotovite stalno
količino svetlobe. Izberite ustrezne nastavitve glede na vir svetlobe in
motiv.
Če želite nastaviti
možnosti bliskavice,
Ikona
A
A
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Flash (Bliskavica) ĺ možnost.
Ikona
Opis
2nd Curtain (2. zavesa): bliskavica
se sproži ravno pred tem, ko se zapre
zaslonka. Fotoaparat fotografijo
motiva posname kasneje in jasno.
Smer gibanja žoge
Opis
Off (Izklopljeno): bliskavica se ne sproži.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
Smart Flash (Pametna bliskavica): fotoaparat samodejno prilagodi
svetlost bliskavice glede na količino svetlobe v okolju.
• Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži
Auto (Samodejno): bliskavica se pri fotografiranju v temnih
prostorih sproži samodejno.
• Če izberete Off (Izklopljeno), se vgrajena bliskavica ne sproži tudi, če je ta
Auto Red-eye (Samodejno popravljanje učinka rdečih oči):
bliskavica samodejno sproži in zmanjša učinek rdečih oči.
Fill in (Dosvetlitev): bliskavica se sproži, kadar posnamete
fotografijo. (Svetlost se prilagodi samodejno.)
Fill-in Red (Dosvetli rdeče): bliskavica se sproži, kadar posnamete
fotografijo, in prepreči učinek rdečih oči.
1st Curtain (1. zavesa): bliskavica
se sproži takoj za tem, ko se odpre
zaslonka. Fotoaparat fotografijo
motiva posname prej in jasno.
fotografiranje.
drugič.
dvignjena.
• Pri nekaterih objektivih lahko leča blokira svetlobo notranje bliskavice. V tem
primeru uporabite opcijsko zunanjo bliskavico.
• Če pritrdite objektiv, ki ni odobren, z uporabo namestitvenega nastavka za
objektiv, se bliskavica ne bo sprožila.
Uporabljajte samo bliskavice, ki jih je odobril Samsung. Če boste uporabili
nezdružljive zunanje bliskavice, lahko poškodujete fotoaparat.
Smer gibanja žoge
90
Funkcije fotografiranja >
Bliskavica
Zmanjševanje učinka rdečih oči
Prilagajanje jakosti bliskavice
Če se vklopi bliskavica, ko fotografirate osebo v temi, se lahko v očeh
pojavijo rdeče pike. Če želite zmanjšati učinek rdečih oči, izberite Auto
Red-eye (Samodejno popravljanje učinka rdečih oči) ali Fill-in Red
(Dosvetlitev rdeče).
Ko je bliskavica vklopljena, prilagodite jakost bliskavice za +2 nivoja.
Če želite nastaviti
jakost bliskavice,
V načinu za fotografiranje se dotaknite
ĺ Flash
(Bliskavica) ĺ premaknite se na želeno možnost ĺ pritisnite
[D] ĺ [C/F].
Flash : Fill in
Back
Brez zmanjševanja učinka rdečih oči
Set
Z zmanjševanjem učinka rdečih oči
Če je motiv preveč oddaljen od fotoaparata ali pa se premika, ko se bliskavica
sproži prvič, učinka rdečih oči morda ne bo mogoče zmanjšati.
• Moč lahko prav tako prilagodite, če povlečete drsnik ali se dotaknete +/-.
• Prilagoditev jakosti bliskavice morda ne deluje, če:
- je motiv preblizu fotoaparata
- nastavite visoko občutljivost ISO
- je vrednost osvetlitve previsoka ali premajhna
• V nekaterih načinih za fotografiranje ta funkcija ni na voljo.
• Če je med uporabo bliskavice motiv predaleč, se lahko nekaj svetlobe
blokira, kar pomeni, da bo fotografija temna. Prepričajte se, da je motiv v
priporočenem dosegu, ki se razlikuje glede na objektiv.
91
Funkcije fotografiranja
Merjenje
Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe.
Večpodročno
Fotoaparat meri količino svetlobe v sceni in pri nekaterih svojih načinih
delovanja uporablja merjenje za prilagoditev različnih nastavitev. Na
primer, če je motiv na videz temnejši od svoje dejanske barve, fotoaparat
posname preosvetljeno fotografijo takega motiva. Če je motiv na videz
svetlejši od svoje dejanske barve, fotoaparat posname podosvetljeno
fotografijo takega motiva.
Večpodročni način izračuna količino svetlobe na več območjih. Kadar je
količina svetlobe zadostna ali nezadostna fotoaparat prilagodi osvetlitev,
tako da izmeri povprečne vrednosti scene. Ta način je primeren za običajne
fotografije.
Svetlost in splošno razpoloženje fotografije sta odvisna tudi od načina, na
katerega fotoaparat meri količino svetlobe. Izberite ustrezno nastavitev za
pogoj fotografiranja.
Če želite nastaviti
možnost merjenja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Metering
(Merjenje) ĺ možnost.
92
Funkcije fotografiranja >
Merjenje
Sredinsko uravnoteženo
Točkovno
Sredinsko uravnoteženi način izračuna širše območje kot točkovni.
Povzame količino svetlobe v središčnem delu fotografije (60–80 %) in
ostalem delu fotografije shot (20–40 %). Način je priporočljiv v primeru, ko
je razlika med osvetlitvijo motiva in ozadja majhna ali je območje motiva
veliko v primerjavi s celotno kompozicijo fotografije.
Točkovni način izračuna količino svetlobe na sredini scene. Če želite
posneti fotografijo v okoliščinah, v katerih je prisotna močna osvetlitev za
motivom, fotoaparat prilagodi osvetlitev in ustrezno posname motiv. Na
primer, če v okoliščinah, v katerih je prisotna močna osvetlitev za motivom,
izberete možnost Večpodročno, fotoaparat izračuna, da je svetlobe veliko,
zaradi česar posname temnejšo fotografijo. To lahko preprečite, če izberete
točkovni način, ki izračuna količino svetlobe v določenem območju.
Motiv je svetle barve, ozadje pa je temno. V takem primeru je priporočljiva
uporaba točkovnega načina, saj je razlika med osvetlitvijo motiva in ozadja
velika.
93
Funkcije fotografiranja >
Merjenje
Merjenje vrednosti osvetlitve območja izostritve
Ko je ta funkcija vklopljena, fotoaparat samodejno nastavi optimalno
osvetlitev, tako da izračuna svetlost območja izostritve. Ta funkcija je na
voljo le, če za način merjenja izberete merjenje Spot (Točkovno) ali
Multi (Večpodročno) in Selection AF (Izbirni AF).
Če želite nastaviti
to funkcijo,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Link AE
to AF Point (Poveži AE s točko AF) ĺ možnost.
94
Funkcije fotografiranja
Dinamični razpon
Če se svetle podrobnosti zaradi razlik v senčenju na fotografiji ne vidijo, ta
funkcija to samodejno popravi.
Če želite nastaviti
možnosti za Dinamični
razpon,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Dynamic Range (Dinamični razpon) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno)*: ne uporabljajte Dynamic Range (Dinamični
razpon).
Smart Range+ (Pametno območje+): popravite izgubo svetlih
delov.
HDR: posnemite 3 fotografiji pri različni osvetlitvi, ter jih nato
združite in samodejno ustvarite eno sliko.
• Možnosti ISO ne morete nastaviti višje od ISO 3200.
• Možnosti dinamičnega razpona ne morete nastavljati skupaj z
možnostmi fotografiranja, razen enojno ali samosprožilec.
• Možnosti dinamičnega razpona ne morete nastavljati skupaj z
možnostmi pametnega filtra in čarovnika za slike.
• Možnosti dinamičnega razpona ne morete nastavljati skupaj s
funkcijo Bulb.
Brez učinka dinamičnega razpona
Z učinkom dinamičnega razpona
95
Funkcije fotografiranja
Pametni filter
Pametni filter omogoča uporabo posebnih učinkov na vaših fotografijah ali
videoposnetkih. Z različnimi možnostmi filtriranja lahko ustvarite posebne
učinke, ki jih je drugače težko ustvariti z običajnimi objektivi.
Če želite nastaviti
možnosti za
Pametni filter,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Smart
Filter (Pametni filter) ĺ možnost.
* Privzeto
Možnost
Opis
Off
(Izklopljeno)*
Brez učinka
Vignetting
(Vinjetiranje)
Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit
učinek vinjete Lomo fotoaparatov.
Miniature
(Miniatura)
Dodajte učinek »tilt-shift« s katerim motiv daje videz
miniature.
Sketch (Skica)
Dodajte učinek risanja s svinčnikom.
Fish Eye
(Ribje oko)
Popačite motive v bližini in s tem posnemajte vizualni
učinek, ki ga dobimo z objektivom za ribje oko.
Možnosti Smart Filter (Pametni filter) ne morete nastavljati skupaj z možnostmi
Picture Wizard (Čarovnik za sliko).
96
Funkcije fotografiranja
Kompozicija osvetlitve
Fotoaparat samodejno nastavi osvetlitev, tako da izmeri ravni svetlobe iz
kompozicije fotografije in položaja motiva. Če je osvetlitev, ki jo fotoaparat
nastavi, višja ali nižja od želene, jo lahko ročno prilagodite. Vrednost
osvetlitve lahko prilagodite v ±3 korakih. Fotoaparat prikaže opozorilo
osvetlitve v rdeči barvi za vsak korak, ki preseže obseg ±3.
Za prilagoditev vrednosti osvetlitve, se dotaknite indikatorja za nivo
osvetlitve oz.
ĺ EV (Vrednost osvetlitve) za prilagoditev vrednosti
osvetlitve. Prav tako lahko pritisnite [I] za izbiro vrednosti osvetlitve in
pritisnite [C/F] za njeno prilagoditev.
+2
-2
Izvirnik
Vrednost osvetlitve lahko preverite s položajem indikatorja ravni osvetlitve.
Opozorilo osvetlitve
Standardni indeks osvetlitve
Indikator ravni
osvetlitve
Zmanjšana osvetlitev
(temnejša)
Povečana osvetlitev
(svetlejša)
97
Funkcije fotografiranja
Zaklep osvetlitve
Ko ne morete doseči ustrezne osvetlitve zaradi premočnega kontrasta,
zaklenite osvetlitve in nato posnemite fotografijo.
Po zaklepu osvetlitve usmerite objektiv v želeno smer in pritisnite
[Sprožilec].
Če želite zakleniti osvetlitev, prilagodite kompozicijo fotografije, pri kateri
želite izračunati osvetlitev ter nato pritisnite gumb po meri. (ko je funkcija
gumba po meri nastavljena na AEL) (str. 151)
98
Funkcije fotografiranja
Funkcije videoposnetkov
Funkcije za videoposnetke so opisane spodaj.
Ko je Video izhod nastavljena na PAL
* Privzeto
Ikona
Velikost videoposnetka
*
Nastavite velikost videoposnetka.
Če želite
nastaviti velikost
videoposnetka,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ
Movie Size (Velikost videoposnetka) ĺ možnost.
Ko je Video izhod nastavljena na NTSC
Velikost
Priporočljivo za
1920X1080 (25 fps
(60 slik na sekundo)) (16:9)
Ogled na TV sprejemniku s polno
visoko ločljivostjo.
1280X720 (25 fps
(60 slik na sekundo)) (16:9)
Ogled na TV sprejemniku visoke
ločljivosti.
640X480 (25 fps
(30 slik na sekundo)) (4:3)
Ogled na TV sprejemniku.
320X240 (25 fps
(30 slik na sekundo)) (4:3)
Objavite na spletnem mestu s
pomočjo brezžičnega omrežja
(največ 30 sekund).
* Privzeto
Ikona
*
Velikost
Priporočljivo za
1920X1080 (30 fps
(30 slik na sekundo)) (16:9)
Ogled na TV sprejemniku s polno visoko
ločljivostjo.
1280X720 (30 fps
(30 slik na sekundo)) (16:9)
Ogled na TV sprejemniku visoke
ločljivosti.
640X480 (30 fps
(30 slik na sekundo)) (4:3)
Ogled na TV sprejemniku.
320X240 (30 fps
(30 slik na sekundo)) (4:3)
Objavite na spletnem mestu s pomočjo
brezžičnega omrežja (največ 30 sekund).
99
Funkcije fotografiranja >
Funkcije videoposnetkov
Kakovost videoposnetka
Večpodročno gibanje
Nastavite kakovost videoposnetka.
Nastavite hitrost predvajanja videoposnetka.
Če želite nastaviti
kakovost
videoposnetka,
Če želite nastaviti
možnosti hitrosti
predvajanja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ
Movie Quality (Kakovost videoposnetka) ĺ možnost.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺg ĺMulti
Motion (Večpodročno gibanje) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
* Privzeto
Pripona datoteke
Opis
Ikona
Opis
MP4 (H.264)
Normal (Običajno): snemanje videoposnetkov
običajne kakovosti.
x0.25: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 1/4 običajne
hitrosti. (na voljo samo pri ločljivosti 640x480 ali 320x240)
MP4 (H.264)
HQ (Visoka kakovost)*: snemanje
videoposnetkov visoke kakovosti.
x1*: posnemite video posnetek in ga predvajajte z običajno
hitrostjo.
x5: posnemite video posnetek in ga predvajajte s 5X običajno
hitrostjo.
x10: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 10X običajno
hitrostjo.
x20: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 20X običajno
hitrostjo.
• Če izberete možnost, ki ni x1, funkcija podpiranja snemanja zvoka in funkcija
popravljanja popačenja ne bosta podprti.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
100
Funkcije fotografiranja >
Funkcije videoposnetkov
Možnost bledenja
Zvok
Za sceno lahko uporabite učinek bledenja, tako da uporabite funkcijo
bledenja na fotoaparatu, pri čemer vam je ne bo treba naknadno urejati
na računalniku. Nastavite možnost odtemnitve za postopen prikaz začetka
scene. Nastavite možnost zatemnitve za postopno zatemnitev scene. Z
ustrezno uporabo funkcije lahko videoposnetkom dodajate dramatične
učinke.
Včasih so videoposnetki brez zvoka bolj privlačni kot tisti s posnetim
zvokom. Izklopite zvok in posnemite videoposnetek brez zvoka.
Če želite nastaviti
možnosti bledenja,
Če želite nastaviti
možnosti zvoka,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ
Voice (Zvok) ĺ možnost.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ
Fader (Bledenje) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno)*: funkcija bledenja ni vklopljena.
In (Navznoter): scena postopoma začne bledeti.
Out (Navzven): scena postopoma izgublja bledost.
In-Out (Navznoter-navzven): funkcija bledenja se uporabi na
začetku in koncu scene.
Pri uporabi funkcije bledenja, lahko shranjevanje datoteke poteka dlje časa.
101
Poglavje 3
Predvajanje/urejanje
Naučite se, kako predvajati ter urejati fotografije in video posnetke.
Za urejanje datotek v računalniku glejte 6. poglavje.
Predvajanje/urejanje
Iskanje in upravljanje datotek
Naučite se uporabljati ogled sličic fotografij in video posnetkov in kako
zaščititi oz. izbrisati datoteke.
Če nekaj časa ne izberete funkcijo, informacije in ikone na zaslonu izginejo. Pri
ponovni uporabi fotoaparata, se te ponovno prikažejo.
Ogled sličic
Da poiščete želene fotografije in videoposnetke, prestavite na pogled
sličic s pritiskom [I] ali dotikom
v načinu za predvajanje. V
prikazu sličic je hkrati prikazanih več slik, tako da lahko hitro pregledate
elemente, ki jih želite najti. Datoteke lahko prav tako razdelite in prikažete
po kategoriji, kot je datum ali tip datoteke.
Ogled fotografij
1
Pritisnite [y].
• Prikaže se zadnja posneta datoteka.
V pogledu sličic pritisnite [m] ĺ z ĺ View (Pogled) ĺ element za izbiro
načina pogleda sličic.
2
Pritisnite [C/F] za pomik med datotekami.
• Prav tako lahko povlecite sliko v levo ali desno za pomik na drugo
datoteko.
Morda ne boste mogli urejati ali predvajati datoteke, ki so bile posnete z drugimi
fotoaparati, zaradi nepodprtih velikosti ali kodekov. Uporabite računalnik ali
drugo napravo za urejanje ali predvajanje teh datotek.
103
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Ogled datotek glede na kategorijo
Ogled datotek v obliki mape
1
Neprekinjeni in zaporedni posnetki so prikazani kot mapa. Izbira map bo
predvajala vse fotografije samodejno. Če izbrišete mapo, boste izbrisali vse
fotografije v tej mapi.
V pogledu sličic pritisnite [m] ĺ z ĺ Filter ĺkategorija.
* Privzeto
Možnost
Opis
All (Vse)*
Običajen ogled datotek.
Date (Datum)
Oglejte si datoteke po datumu, ko so bile shranjene.
V načinu za predvajanje pritisnite [C/F] za pomik na želeno
mapo.
File Type
(Vrsta datoteke)
Oglejte si datoteke po vrsti datoteke.
• Prav tako lahko povlecite sliko v levo ali desno za pomik na želeno
1
mapo.
• Fotoaparat bo samodejno predvajala fotografije v mapi.
2
Izberite seznam, da ga odprete.
3
Izberite datoteko za ogled.
2
Pritisnite [o], če želite odpreti mapo.
• Mapo lahko prav tako odprete, če se mape dotaknete na zaslonu.
104
Predvajanje/urejanje >
3
Iskanje in upravljanje datotek
Pritisnite [C/F] za pomik na drugo datoteko.
• Prav tako lahko povlecite sliko v levo ali desno za pomik na drugo
datoteko.
4
Pritisnite [o], če se želite vrniti v način za predvajanje.
• Prav tako se lahko dotaknete
predvajanje.
za vrnitev na način za
Zaščita datotek
Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.
1
V načinu za predvajanje, se pomaknite na datoteko.
2
Pritisnite [m] ĺ z ĺ Protect (Zaščiti) ĺ On (Vklopljeno).
Zaščitene datoteke ne morete izbrisati ali zavrteti.
105
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Brisanje datotek
2
Izbrišite datoteke v načinu za predvajanje in zagotovite več prostora na
pomnilniški kartici. Zaščitene datoteke se ne izbrišejo.
Brisanje datoteke
Izberete lahko eno datoteko in jo izbrišete.
1
V načinu za predvajanje izberite datoteko in nato pritisnite
[n].
2
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
Brisanje več datotek
Izberete lahko več datotek in jih izbrišete.
1
Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati, s pritiskom [C/F],
ter nato pritisnete [o].
• Če želite izbiro preklicati, znova pritisnite [o].
3
Pritisnite [n].
4
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
Brisanje vseh datotek
Izbrišete lahko vse datoteke na pomnilniški kartici hkrati.
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
2
Izberite z ĺ Delete (Izbriši) ĺ Delete All (Izbriši vse).
3
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ĺ z ĺ
Delete (Izbriši) ĺ Multiple Delete (Izbriši več).
• Prav tako lahko v pogledu sličic pritisnete [n], ter nato izberete
datoteke za izbris.
106
Predvajanje/urejanje
Ogled fotografij
Povečanje fotografije
Ogled diaprojekcije
Ko si fotografije ogledujete v načinu za predvajanje, jih lahko povečate.
Če želite zmanjšati ali povečati fotografijo, uščipnite ali razširite prste na
zaslonu. Povlecite fotografijo za premik povečanega območja. Uporabite
lahko tudi funkcijo obrezovanja, da izločite del slike, prikazane na zaslonu,
in ga shranite kot novo datoteko.
Fotografije si lahko ogledate v diaprojekciji in diaprojekciji lahko dodate
različne učinke.
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
2
Izberite z ĺ Slide Show Options (Možnosti diaprojekcije).
3
Izberite učinek za diaprojekcijo.
Povečano območje
Povečava (Največja mogoča
povečava se lahko razlikuje glede na
ločljivost.)
• Če želite začeti diaprojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 4. koraku.
* Privzeto
Back
Crop
Za
Naredite naslednje
Premik povečanega območja
Pritisnite [D/I/C/F].
Obrezovanje povečane slike
Pritisnite [o]. (shrani se kot nova
datoteka)
Vrnitev na izvirno sliko
Pritisnite [m].
Možnost
Opis
Play Mode
(Način predvajanja)
Nastavite, ali želite ponoviti diaprojekcijo.
(One Play (Enkratno predvajanje)*,
Repeat (Ponovitev))
• Nastavite interval med fotografijami.
Interval
(1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s), 10 sec (10 s))
• Intervale lahko nastavite samo, če je učinek
za spremembo scene nastavljen na Off
(Izklopljeno).
• Nastavite učinek za spreminjanje scene med
Effect (Učinek)
Področje lahko prav tako hitro povečate z dvakratnim pritiskom.
fotografijami.
• Izberite Off (Izklopljeno) za preklic učinkov.
107
Predvajanje/urejanje >
Ogled fotografij
4
Pritisnite [m].
Samodejni zasuk
5
Izberite Start Slide Show (Začni diaprojekcijo).
6
Ogled diaprojekcije.
Ko je funkcija Auto Rotate (Samodejni zasuk) vklopljena, fotoaparat
samodejno obrača fotografije, ki ste jih posneli navpično, tako da se na
zaslonu prikažejo vodoravno.
• Pritisnite [o] za premor.
• Za nadaljevanje ponovno pritisnite [o].
Za nastavitev
možnosti
samodejnega zasuka,
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ĺ z ĺ
Auto Rotate (Samodejni zasuk) ĺ možnost.
• Pritisnite [m] za zaustavitev diaprojekcije in vrnitev v način za
predvajanje.
108
Predvajanje/urejanje
Predvajanje video posnetkov
V načinu za predvajanje lahko predvajate video posnetke, posnamete
sliko z video posnetka ali obrežete video posnetek in ga shranite kot nova
datoteka.
Iskanje nazaj ali naprej
Za iskanje nazaj ali naprej po video datoteki med predvajanjem, uporabite
enega izmed naslednjih načinov.
• Dotaknite se
. Z vsakim dotikom ikone, boste spremenili hitrost
iskanja po naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.
• Pritisnite [C/F]. Z vsakim pritiskom gumba, boste spremenili hitrost
iskanja po naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.
Stop
• Povlecite ročke, ki se prikažejo na vrstici poteka, v levo ali desno.
Spremenite lahko položaj predvajanja v videoposnetku.
Ikona
Opis
Ogled prejšnje datoteke/išči nazaj. (Vsak dotik ikone med
predvajanjem video posnetka, spremeni hitrost iskanja po
naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
• Povlecite območje na zaslonu v levo ali desno. Spremenite lahko položaj
predvajanja v videoposnetku.
Premor ali nadaljevanje predvajanja.
Ogled naslednje datoteke/Išči naprej. (Vsak dotik ikone med
predvajanjem video posnetka, spremeni hitrost iskanja po
naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
Prilagodite glasnost ali utišajte zvok.
109
Predvajanje/urejanje >
Predvajanje video posnetkov
Prilagoditev svetlosti videoposnetka
Prilagoditev glasnosti videoposnetka
Prilagodite svetlost videoposnetka med predvajanjem.
Prilagodite glasnost videoposnetka med predvajanjem.
Za prilagoditev
svetlosti
videoposnetka, se
Stop
Dotaknite se leve polovice zaslona ĺ povlecite navzgor ali
navzdol.
Za prilagoditev
glasnosti
videoposnetka, se
Dotaknite se desne polovice zaslona ĺ povlecite navzgor ali
navzdol.
Stop
Prav tako lahko pritisnite [D/I] za prilagoditev glasnosti videa.
110
Predvajanje/urejanje >
Predvajanje video posnetkov
Prirezovanje videa med predvajanjem
1
V načinu za predvajanja, se pomaknite na video posnetek, ter
nato pritisnite [m].
2
Izberite Trim Movie (Obreži videoposnetek).
3
Pritisnite [o] ali se dotaknite za pričetek predvajanja
videoposnetka.
9
Dotaknite se Trim (Obreži), da obrežete video.
• Scene, ki jih želite obrezati, lahko prilagodite z vleko ročic, ki se
pojavijo na vrstici poteka.
10 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
• Originalni video posnetek mora biti dolg vsaj 10 sekund.
• Fotoaparat bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko in pustil
originalne video posnetek nedotaknjen.
• Točko, kjer želite začeti obrezovanje, lahko izberete 2 sekundi po začetku
predvajanja.
4
Pritisnite [o] ali se dotaknite na točki, kjer želite začeti
obrezovanje.
5
Dotaknite se Start Point (Začetna točka).
Zajemanje slike med predvajanjem
6
Pritisnite [o] ali se dotaknite za nadaljevanje predvajanja
videa.
1
Med ogledom video posnetka, pritisnite [o] ali se dotaknite
na točki, kjer želite posneti sliko.
7
Pritisnite [o] ali se dotaknite na točki, kjer želite končati
obrezovanje.
2
Dotaknite se Capture (Posnemi).
8
Dotaknite se End Point (Končna točka).
• Zajeta fotografija ima enako ločljivost kot originalni video posnetek.
• Posneta slika je shranjena kot nova datoteka.
111
Predvajanje/urejanje
Urejanje fotografij
Urejene fotografije se shranijo kot nove datoteke z drugačnim imenom.
Fotografije posnete v nekaterih načinih ne morete urejati s funkcijo
Urejanja slike.
Za urejanje slik,
V načinu za predvajanja, se pomaknite na fotografijo, ter nato
pritisnite [m] ĺ z ĺ Edit Image (Uredi sliko) ĺ možnost.
• Nekaterih slik ni možno urediti s funkcijo za urejanje slike. V tem primeru
uporabite priloženo programsko opremo za urejanje slik.
• Datotek RAW ne morete urejati s funkcijo Image Edit (Uredi sliko). V tem
Obrezovanje fotografije
1
Dotaknite se
2
Povlecite rob okvirja za prilagoditev velikosti območja.
3
Povlecite okvir za premik območja.
4
Pritisnite [o] ali se dotaknite
ĺ
.
za shranitev.
primeru uporabite priloženo programsko opremo za urejanje slik.
• Fotoaparat bo shranil urejene fotografije kot nove datoteke.
• Ko urejate fotografije, jih bo fotoaparat samodejno pretvoril v nižjo ločljivost.
Ločljivost fotografij, ki jih zavrtite ali jim spremenite velikost, ni samodejno
pretvorjena.
• Med ogledom datotek kot mapo ne morete urejati fotografij. Odprite mapo in
izberite fotografijo za urejanje posamezne fotografije.
112
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Zasuk fotografije
Spreminjanje velikosti fotografij
1
Dotaknite se
Spremenite velikost fotografije in jo shranite kot novo datoteko.
2
Dotaknite se možnosti.
ĺ
.
1
Dotaknite se
2
Dotaknite se možnosti.
ĺ
.
Rotate : Right 90˚
Resize : 3888 x 2592
3
Pritisnite [o] ali se dotaknite
za shranitev.
• V načinu predvajanja lahko fotografijo prav tako zavrtite s pritiskom [m],
ter izbiro z ĺ Rotate (Zasukaj) ĺ želena možnost.
• Fotoaparat bo prepisal originalno datoteko.
3
Pritisnite [o] ali se dotaknite
za shranitev.
Razpoložljive možnosti za spreminjanje velikosti so odvisne od originalne
velikosti fotografije.
113
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Prilagoditev vaših fotografij
Posnete fotografije lahko popravite s prilagoditvijo svetlosti, kontrasta ali
barvo.
1
Dotaknite se
2 Dotaknite se možnosti prilagajanja.
Ikona
• Za prilagoditev možnosti lahko prav tako povlečete drsnik ali se
dotaknete +/-.
4 Pritisnite [o] ali se dotaknite
.
• Če ste izbrali
3 Pritisnite [C/F] za prilagoditev možnosti.
(Samodejna prilagoditev), skočite na 6. korak.
5 Dotaknite se
.
.
6 Pritisnite [o] ali se dotaknite
za shranitev.
Opis
Izvirnik (vrnitev na izvirno sliko)
Samodejna prilagoditev
Svetlost
Kontrast
Nasičenje
Prilagoditev RGB
Temperatura barve
Osvetlitev
114
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Retuširanje obrazov
1
Dotaknite se
2
Pritisnite [C/F] za prilagoditev možnosti.
ĺ
.
• Za prilagoditev možnosti lahko prav tako povlečete drsnik ali se
dotaknete +/-.
• Ko se številka poveča, barva kože postane svetlejša ali temnejša.
3
Pritisnite [o] ali se dotaknite
za shranitev.
115
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Uporabi učinke pametnega filtra
Možnost
Opis
Uporabite posebne učinke na vaših fotografijah.
Fish-eye (Ribje oko)
Popačite motive v bližini in s tem posnemajte
vizualni učinek, ki ga dobimo z objektivom za
ribje oko.
1
Classic (Klasično)
Doda črno-beli učinek.
Retro
(Starinski učinek)
Doda učinek odtenka sepia.
Oil Painting
(Oljna slika)
Dodajte učinek oljne slike.
Cartoon (Animacija)
Doda učinek animacije.
Ink Painting
(Slika iz črnila)
Uporabi učinek črnila.
Cross Filter
(Križni filter)
Doda linije, ki izvirajo navzven iz svetlih
motivov in s tem imitirajo vizualni učinek
križnega filtra.
Zooming Shot
(Posnetek povečave)
Zamegli robove fotografije in poudari motive
na sredini.
Dotaknite se
, ter nato izberite možnost.
Smart Filter : Vignetting
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)
Brez učinka
Vignetting
(Vinjetiranje)
Dodajte barve starinskega videza, visok
kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo
fotoaparatov.
Miniature (Miniatura)
Dodajte učinek »tilt-shift« s katerim motiv daje
videz miniature.
2
Pritisnite [o] ali se dotaknite
Soft Focus
(Mehka izostritev)
Skrijte obrazne nepravilnosti ali dodajte učinek
sanj.
3
Dotaknite se
Sketch (Skica)
Dodajte učinek risanja s svinčnikom.
.
za shranitev.
116
Poglavje 4
Brezžično omrežje
Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji (WLAN) ter uporabljati funkcije.
Brezžično omrežje
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Izvedite več o povezovanju prek dostopne točke (AP) v dosegu omrežja
WLAN. Prav tako lahko konfigurirate nastavitve omrežja.
Ikona
Opis
Dostopna točka za neposredno omrežje
Zaščitena dostopna točka
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
2
Izberite
3
Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se na zaslonu ne
prikaže Wi-Fi Setting (Nastavitev Wi-Fi).
,
,
,
, ali
.
• V nekaterih načinih pritisnite [m], ter nato izberite
Wi-Fi Setting (Nastavitev Wi-Fi).
• Fotoaparat samodejno išče proste naprave z dostopno točko.
4
Izberite dostopno točko.
Dostopna točka s profilom WPS
Moč signala
Pritisnite [F] ali se dotaknite
za nastavitev omrežja.
, če želite odpreti možnosti
• Ko izberete zaščiteno dostopno točko, se prikaže pojavno okno.
Vnesite zahtevana gesla, če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem
WLAN. Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos besedila«.
(str. 122)
• Ko se pojavi prijavna stran, glejte »Uporaba prijavnega brskalnika«.
(str. 120)
• Ko izberete nezaščiteno dostopno točko, bo fotoaparat vzpostavil
povezavo z omrežjem WLAN.
• Če izberete dostopno točko s podprtim profilom WPS, izberite
ĺ WPS PIN connection (WPS povezava s kodo PIN) in nato
Wi-Fi Setting
Refresh
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Back
vnesite kodo PIN na napravi z dostopno točko. Prav tako lahko
vzpostavite povezavo z dostopno točko s podprtim profilom WPS
tako, da izberete ĺ WPS button connection (PBC s profilom
WPS) na fotoaparatu ter nato pritisnete gumb WPS na napravi z
dostopno točko.
• Če se prikaže pojavno okno o predpisih za zbiranje podatkov, ga
• Izberite Refresh (Osveži), če želite osvežiti povezljive dostopne
preberite in potrdite strinjanje z njimi.
točke.
• Če želite dostopno točko dodati ročno, izberite Add wireless
network (Dodaj brezžično omrežje). Ime dostopne točke mora biti
v angleščini, da jo dodate ročno.
118
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Nastavitev možnosti omrežja
Ročna nastavitev naslova IP
1
Na zaslonu Nastavitev Wi-Fi izberite dostopno točko, ter nato
pritisnite [F] ali se dotaknite .
1
Na zaslonu Nastavitev Wi-Fi izberite Dostopna točka, ter
pritisnite [F] ali se dotaknite .
2
Izberite posamezno možnost in vnesite potrebne podatke.
2
Izberite IP Setting (Nastavitev IP) ĺ Manual (Ročno).
3
Izberite posamezno možnost in vnesite potrebne podatke.
Možnost
Opis
Network Password
(Geslo omrežja)
Vnesite geslo omrežja.
IP Setting (Nastavitev IP) Ročno ali samodejno nastavite naslov IP.
Možnost
Opis
IP (Naslov IP)
Vnesite statičen naslov IP.
Subnet Mask
(Maska podomrežja)
Vnesite masko podomrežja.
Gateway (Prehod)
Vnesite prehod.
DNS Server (Strežnik DNS)
Vnesite naslov DNS.
119
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Uporaba prijavnega brskalnika
• Nekatere elemente ne bo moč izbrati, odvisno od strani s katero ste se
Ko se povežete z nekaterimi dostopnimi tičkami, storitvami za skupno rabo
ali storitvami v oblaku, lahko podatke za prijavo vnesete preko brskalnika
za prijavo.
• Po prijavi na nekaj strani, se morda prijavni brskalnik ne bo zaprl samodejno.
Ikona
Opis
povezali. To ne pomeni okvare.
V tem primeru zaprite prijavni brskalnik s pritiskom , ter nato nadaljujte z
želeno operacijo.
• Stran za prijavo se lahko nalaga dalj časa zaradi velikosti strani ali hitrosti
omrežja. V tem primeru počakajte trenutek, da se prikaže okno za vnos
podatkov o prijavi.
Zapre prijavni brskalnik.
Premik na prejšnjo stran.
Premik na naslednjo stran.
Zaustavi nalaganje strani.
Ponovno naloži stran.
120
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Namigi za omrežno povezavo
• Če ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem WLAN, poskusite z drugo
• Nekatere funkcije Wi-Fi niso na voljo, če ne vstavite pomnilniške kartice.
• Če izberete brezplačna omrežja WLAN, ki jih zagotavljajo nekateri
• Kakovost omrežne povezave je odvisna od dostopne točke.
• Večja kot je razdalja med vašim fotoaparatom in dostopno točko, dalj
časa bo fotoaparat potreboval za vzpostavitev povezave z omrežjem.
• Če bližnja naprava uporablja isti radiofrekvenčni signal kot vaš
fotoaparat, lahko to moti vašo povezavo.
• Če ime vaše dostopne točke ni v angleškem jeziku, je fotoaparat morda
ne bo mogel najti ali pa bo ime napačno prikazano.
• Za več informacij o omrežnih nastavitvah ali geslu se obrnite na skrbnika
omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
• Če omrežje WLAN zahteva preverjanje pristnosti od ponudnika storitev,
povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti. Če želite vzpostaviti
povezavo z omrežjem WLAN, se obrnite na vašega ponudnika omrežnih
storitev.
• Število znakov v geslu se lahko razlikuje glede na vrsto šifriranja
podatkov.
• Povezava z omrežjem WLAN morda ne bo na voljo v vseh okoljih.
• Fotoaparat lahko prikaže tiskalnik s podporo za omrežje WLAN na
seznamih dostopne točke. Ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem
prek tiskalnika.
• Vašega fotoaparata ne morete povezati hkrati na omrežje in TV
sprejemnik.
• Povezava z omrežjem lahko povzroči dodatne stroške. Stroški se
dostopno točko iz seznama dostopnih točk, ki so na voljo.
ponudniki omrežnih storitev, se bo morda prikazala stran za prijavo.
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, če želite vzpostaviti povezavo z
omrežjem WLAN. Za dodatne informacije glede registracije ali storitve,
se obrnite na ponudnike omrežnih storitev.
• Pri vnašanju osebnih podatkov za povezavo z dostopno točko bodite
previdni. V fotoaparat ne vnašajte podatkov o plačilu ali kreditni kartici.
Proizvajalec ne odgovarja za težave, nastale zaradi vnašanja takih
podatkov.
• Razpoložljive omrežne povezave se lahko razlikujejo glede na državo.
• Funkcija za omrežje WLAN na vašem fotoaparatu mora biti skladna z
zakonodajo o radijskem prenosu vaše države. Za zagotavljanje skladnosti
uporabljajte možnost za omrežje WLAN le v tisti državi, kjer ste kupili
fotoaparat.
• Postopek za prilagajanje omrežnih nastavitev se lahko razlikuje glede na
omrežne pogoje.
• Ne vzpostavljajte povezave z omrežjem, za katerega nimate ustrezne
odobritve.
• Preden vzpostavite povezavo z omrežjem, preverite, ali je baterija
popolnoma napolnjena.
• Datoteke, posnete v nekaterih načinih, ne morete prenesti ali poslati.
• Datoteke, ki jih prenesete na drugo napravo, morda ne bodo podrte. V
tem primeru za predvajanje datotek uporabite računalnik.
razlikujejo glede na pogoje vaše pogodbe.
121
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Vnos besedila
Ikona
Naučite se vnašati besedilo. Ikone v tabeli vam omogočajo premikanje
kazalca, spreminjanje črk, ipd. Pritisnite [D/I/C/F], če se želite
pomakniti na tipko in pritisnite [o], da jo vnesete. Oziroma, dotaknite se
tipke.
Opis
Pomik kazalca.
V načinu ABC spremenite velikost črk.
Brisanje zadnje črke.
X
Cancel (Prekliči)
Zaustavite vnos besedila in se vrnite na prejšnjo stran.
Preklopite med načinom za simbole in načinom ABC.
Vnos presledka.
Done (Končano)
X
Shranite prikazano besedilo.
• V nekaterih načinih lahko besedilo vnesete samo v angleškem jeziku ne glede
na nastavljeni jezik prikaza.
Cancel
Done
• Pritisnite [y] za neposredni premik na Done (Končano).
• Število znakov, ki jih lahko vnesete, je odrvisno od situacije.
• Zaslon je lahko drugačen glede na način vnosa.
122
Brezžično omrežje
Uporaba funkcije NFC (Tag & Go)
Anteno NFC na pametnem telefonu postavite v bližino antene NFC na
fotoaparatu, da zaženete funkcijo za samodejno shranjevanje slik na
pametni telefon ali funkcijo, ki pametnemu telefonu dovoljuje oddaljeno
sprožitev sprožilca. V načinu za predvajanje lahko na naprave, ki podpirajo
NFC, prav tako prenašate datoteke.
• Ta funkcija je na voljo samo na pametnih telefonih, ki podpirajo NFC in
•
•
•
•
•
poganjajo Android OS. Priporočamo uporabo najnovejše različice. Ta funkcija
je na voljo samo za naprave iOS.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo lahko prenesete s Samsung Apps
ali Google Play Store. Program Samsung SMART CAMERA App je združljiv z
modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu 2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Če želite prebrati oznako NFC, postavite napravo, ki podpira NFC, v bližino
oznake NFC na fotoaparatu za več kot 2 sekundi.
Velikost prenesenih fotografij lahko nastavite, tako da pritisnete [m], ter
nato izberete d ĺ MobileLink/NFC Image Size (MobileLink/Velikost slike
prek NFC) ĺ možnost.
Ne spreminjajte oznake NFC na kakršen koli način.
Uporaba funkcije NFC v načinu za
predvajanje (Photo Beam)
V načinu za predvajanje bo fotoaparat samodejno prenesel trenutno
datoteko na pametni telefon po branju oznake z naprave, ki podpira NFC.
• Za prenos več datotek izberite datoteko v pogledu sličic, ter nato
preberite oznako z naprave, ki podpira NFC.
Uporaba funkcije NFC v načinu Wi-Fi
Izberite MobileLink ali Remote Viewfinder v pojavnem oknu, ki se prikaže
po branju oznake z naprave, ki podpira NFC. (str. 126, 130)
Uporaba funkcije NFC v načinu za
fotografiranje
Zaženite AutoShare ali Remote Viewfinder z branjem oznake z naprave, ki
podpira NFC. (str. 124, 130) Prednastavite zagon funkcije Wi-Fi z branjem
oznake z naprave, ki podpira NFC. (str. 151)
123
Brezžično omrežje
Samodejno shranjevanj datotek na pametni telefon
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
AutoShare prek omrežja WLAN. Ko s fotoaparatom posnamete fotografijo,
se fotografija samodejno shrani v pametni telefon.
1
•
•
•
•
ĺAutoShare.
• Prav tako lahko pritisnite [m] ĺ b ĺ AutoShare ĺ
On (Vklopljeno).
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
• Funkcijo AutoShare podpirajo pametni telefoni ali tablični računalniki, ki
poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo vseh
možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano programsko opremo
na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema ni najnovejša, ta
funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Če nastavite to funkcijo, se nastavitev ohrani, tudi če spremenite način za
fotografiranje.
Nekateri modeli morda ne podpirajo te funkcije oz. ni na voljo v nekaterih
načinih za fotografiranje.
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
izberite Next (Naprej).
• Če želite omogočiti potrditev s kodo PIN, ko povežete pametni
telefon na fotoaparat, izberite Security Settings (Varnostne
nastavitve). (str. 155)
2
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 28) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 5.
3
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
• Če je omogočena funkcija Zasebnostni zaklep omrežja Wi-Fi, na
mobilnem telefonu vnesite kodo PIN, ki je prikazana na fotoaparatu.
124
Brezžično omrežje >
4
Samodejno shranjevanj datotek na pametni telefon
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
• Na zaslonu fotoaparata se bo pojavila ikona, ki prikazuje stanje
povezave (
5
).
Posnemite fotografijo.
• Posneta fotografija je shranjena v fotoaparatu in nato prenesena
na pametni telefon. Če nimate vstavljene pomnilniške kartice oz. je
pomnilnik poln, bo zajeta fotografija prenesene na pametni telefon
brez, da bi bila pred tem shranjena na fotoaparat.
• Če posnamete videoposnetek, se ta shrani v fotoaparat.
• Slikovna datoteka, ki ste jo zajeli med snemanjem videa, ni
shranjena v pametnem telefonu.
• Če na pametnem telefonu vključite funkcijo GPS, lahko zraven
posnete fotografije shranite podatke GPS.
125
Brezžično omrežje
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na pametni telefon
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
MobileLink prek omrežja WLAN. Fotografije ali videoposnetke lahko
enostavno pošiljate na vaš pametni telefon.
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
2
Na fotoaparatu izberite
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
• Funkcijo MobileLink podpirajo pametni telefoni ali tablični računalniki,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ki poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo
vseh možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano programsko
opremo na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema ni
najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Ogledate si lahko do 1.000 nedavnih datotek in pošljete do 1.000 datotek
hkrati.
Pri pošiljanju videoposnetkov v polni visoki ločljivosti z uporabo funkcije
MobileLink, predvajanje datotek morda ne bo na voljo na vseh napravah.
Pri uporabi te funkcije na napravi iOS, lahko naprava izgubi povezavo z
omrežjem Wi-Fi.
Datotek RAW ne morete pošiljati.
Velikost prenesenih fotografij lahko nastavite, tako da pritisnete [m], ter
nato izberete d ĺ MobileLink/NFC Image Size (MobileLink/Velikost slike
prek NFC) ĺ možnost.
Prav tako se lahko dotaknete
ĺ MobileLink na zaslonu v načinu za
fotografiranje.
Prav tako lahko pošljete datoteke v načinu za predvajanje tako, da pritisnete
[m], ter nato izberete Share(Wi-Fi) (Skupna raba (Wi-Fi)) ĺ MobileLink
ali z izbiro
ĺ MobileLink.
Če na fotoaparatu ne izberete funkcije po 30 sekundah, se zaslon izklopi.
.
izberite Next (Naprej).
• Če želite omogočiti potrditev s kodo PIN, ko povežete pametni
telefon na fotoaparat, izberite Security Settings (Varnostne
nastavitve). (str. 155)
3
Na fotoaparatu izberite možnost pošiljanja.
• Če izberete Select Files from Smartphone (Izberite datoteke v
pametnem telefonu), si lahko s pametnim telefonom ogledate
in souporabljate datoteke, ki so shranjene v fotoaparatu. Če na
pametnem telefonu ne izberete funkcije po 30 sekundah, se zaslon
izklopi.
• Če izberete Select Files from Camera (Izberite datoteke v
fotoaparatu), lahko izberete datoteke, ki jih želite poslati s
fotoaparatom.
4
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 28) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 7.
126
Brezžično omrežje >
5
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na pametni telefon
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
• Če je omogočena funkcija Zasebnostni zaklep omrežja Wi-Fi, na
mobilnem telefonu vnesite kodo PIN, ki je prikazana na fotoaparatu.
6
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
7
Na pametnem telefonu ali fotoaparatu, izberite datoteke za
prenos fotoaparata.
8
Na pametnem telefonu, se dotaknite gumba za kopiranje ali
na fotoaparatu izberite Send (Pošlji).
• Fotoaparat bo poslal datoteke na pametni telefon.
127
Brezžično omrežje
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na več pametnih telefonov
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
Group Share prek omrežja WLAN. Fotografije ali videoposnetke lahko
enostavno pošiljate na več pametnih telefonov.
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
2
Na fotoaparatu izberite
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
• Funkcijo Group Share podpirajo pametni telefoni ali tablični računalniki,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ki poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo
vseh možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano programsko
opremo na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema ni
najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Prenos datotek na več pametnih telefonov lahko traja dlje kot prenos datotek
na eno napravo.
Pri pošiljanju videoposnetkov v polni visoki ločljivosti z uporabo funkcije
Group Share, predvajanje datotek morda ne bo na voljo na vseh napravah.
Pri uporabi te funkcije na napravi iOS, lahko naprava izgubi povezavo z
omrežjem Wi-Fi.
Datotek RAW ne morete pošiljati.
Velikost prenesenih fotografij lahko nastavite, tako da pritisnete [m], ter
nato izberete d ĺ MobileLink/NFC Image Size (MobileLink/Velikost slike
prek NFC) ĺ možnost.
Prav tako lahko pošljete datoteke v načinu za predvajanje tako, da pritisnete
[m], ter nato izberete Share(Wi-Fi) (Skupna raba (Wi-Fi)) ĺ Group Share
ali z izbiro
ĺ Group Share.
.
izberite Next (Naprej).
• Če želite omogočiti potrditev s kodo PIN, ko povežete pametni
telefon na fotoaparat, izberite Security Settings (Varnostne
nastavitve). (str. 155)
3
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 28) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 6.
128
Brezžično omrežje >
4
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na več pametnih telefonov
Dotaknite se Connect (Poveži) zraven želenega pametnega
telefona s seznama na fotoaparatu.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
• Povežete lahko do 4 pametne telefone.
• Če je omogočena funkcija Zasebnostni zaklep omrežja Wi-Fi, na
mobilnem telefonu vnesite kodo PIN, ki je prikazana na fotoaparatu.
5
Izberite Next (Naprej).
6
Na fotoaparatu, izberite datoteke za prenos fotoaparata.
7
Na fotoaparatu izberite Send (Pošlji).
• Fotoaparat bo poslal datoteke na pametni telefon.
• Pri povezavi z več pametnimi telefoni bo fotoaparat poslal datoteke
na vse naprave hkrati.
129
Brezžično omrežje
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev sprožilca
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
Remote Viewfinder prek omrežja WLAN. Uporabite pameten telefon kot
daljinsko sprostitev sprožilca s pomočjo funkcije Remote Viewfinder.
Posneta fotografija se bo prikazala na pametnem telefonu.
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
2
Na fotoaparatu izberite
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
• Funkcijo Remote Viewfinder podpirajo pametni telefoni ali tablični
•
•
•
•
računalniki, ki poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne
podpirajo vseh možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano
programsko opremo na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema
ni najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Prav tako se lahko dotaknete
ĺ Remote Viewfinder na zaslonu v načinu
za fotografiranje.
Neprekinjeno posnete fotografije ali videoposnetki ne bodo prikazani na
pametnem telefonu.
.
• Če želite omogočiti potrditev s kodo PIN, ko povežete pametni
telefon na fotoaparat, izberite Security Settings (Varnostne
nastavitve). (str. 155)
3
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 28) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 6.
4
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
• Če je omogočena funkcija Zasebnostni zaklep omrežja Wi-Fi, na
mobilnem telefonu vnesite kodo PIN, ki je prikazana na fotoaparatu.
130
Brezžično omrežje >
5
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev sprožilca
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
9
Na pametnem telefonu se dotaknite in zadržite
izostritev, ter nato spustite za zajem fotografije.
• Za snemanje video posnetka se dotaknite
posnetka pa se dotaknite
6
Na pametnem telefonu izberite q, da odprete pametno
ploščo.
7
Na pametnem telefonu nastavite možnosti za fotografiranje.
• Med uporabo te funkcije nekateri gumb niso na voljo na vašem
fotoaparatu.
zaslona.
• Nekatere možnosti fotografiranja niso podprte.
• Možnosti fotografiranja, ki ste jih nastavili, se ohranijo v fotoaparatu
• Če na pametnem telefonu vključite funkcijo GPS, lahko zraven
posnete fotografije shranite podatke GPS.
• Ko uporabljate to funkcijo, se idealna oddaljenost med fotoaparatom in
pametnim telefonom lahko razlikuje glede na vašo okolico.
• Pametni telefon mora biti oddaljen največ 7 metrov od fotoaparata, če želite
•
•
zatem, ko prekinete povezavo s pametnim telefonom.
•
Dotaknite se
, za zaustavitev video
.
uporabiti to funkcijo.
na pametnem telefonu, bo nekaj časa trajalo, da fotoaparat
posname fotografijo.
Če je možnost shranjevanja datotek nastavljena na Smartphone + Camera
(Pametni telefon + fotoaparat), se na pametni telefon prenesejo samo
fotografije. (Video posnetkov in datotek RAW se ne prenese.)
Če je pri neprekinjenem fotografiranju možnost shranjevanja datotek
nastavljena na Smartphone + Camera (Pametni telefon + fotoaparat),
fotografije ne bodo prenesene na pametni telefon.
Zaslon pametnega telefona ne zrcalil zaslon fotoaparata med snemanjem
videa.
Funkcija Remote Viewfinder se bo izklopila, ko:
- se na pametnem telefonu pojavi dohodni klic
- se izklopi pametni telefon ali fotoaparat
- naprava izgubi povezavo z omrežjem WLAN
- povezava Wi-Fi je slaba ali nestabilna
- tekom vzpostavljene povezave ne izberete nobene funkcije približno
3 minute
- sta številki map in datotek dosegli največjo številko.
Če na fotoaparatu ne izberete funkcije po 30 sekundah, se zaslon izklopi.
• Ko sprostite
• S pametnim telefonom lahko upravljate fotoaparat samo z dotikom
8
za
, če se želite vrniti na zaslon fotografiranja.
•
•
131
Brezžično omrežje
Uporaba funkcije Baby Monitor
Uporabite funkcijo Baby Monitor za povezavo fotoaparata s pametnim
telefonom, na katerem je nameščen Samsung Home Monitor, ter nadzor
prostora.
3
• Fotoaparat postavite na varno mesto, kjer bo izven dosega otrok in
domačih živali.
• Funkcija Baby Monitor podpira pametne telefone, ki podpirajo WVGA
(800X480) ali višjo ločljivost in poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri
tiskalniki morda ne podpirajo vseh možnosti.) Pred uporabo te funkcije,
posodobite vdelano programsko opremo na najnovejšo različico. Če vdelana
programska oprema ni najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
• Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
aplikacijo Samsung Home Monitor. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store.
• To funkcijo uporabljajte samo v prostorih.
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
2
Na fotoaparatu izberite
Na fotoaparati izberite dostopno točko s seznama in postavite
fotoaparat.
• Usmerite objektiv fotoaparata v motiv.
• Priporočamo vam, da z uporabo napajalnika fotoaparat priključite
na električno vtičnico.
4
Na pametnem telefonu izberite dostopno točko s katero je
povezan fotoaparat.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
5
Na pametnem telefonu vklopite aplikacijo Samsung Home
Monitor.
.
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
132
Brezžično omrežje >
6
Uporaba funkcije Baby Monitor
Zaženite video v živo ali nadzor zvoka.
• Glejte video s fotoaparata v živo na vašem pametnem telefonu.
Med nadzorom videa, se dotaknite gumba Sound Monitoring
Mode (Način za nadzor zvoka) na pametnem telefonu, da
zaustavite pretakanje videa. Če fotoaparat zazna hrup, se bo na
pametnem telefonu sprožil alarm.
• Med nadzorom videa v živo prek pametnega telefona, se video ne
shranjuje na fotoaparat.
• Če je prostor pod nadzorom temen, se dotaknite in vklopite lučko za
pomoč pri samodejni izostritvi (AF).
• Med nadzorom zvoka, se na pametnem telefonu sprožijo alarmi, če za
kratek čas fotoaparat zazna hrup, ki je glasnejši od nastavljenega nivoja.
• Med nadzorom videa v živo, se na pametnem telefonu ne bodo sprožili
alarmi, tudi če fotoaparat zazna hrup.
7
Dotaknite se
za izhod iz aplikacije Samsung Home Monitor.
Prilagoditev nivoja hrupa za sprožitev
alarma
Nastavite lahko nivo hrupa, ki bo sprožil alarm pri uporabi nadzora zvoka.
Pritisnite [D/I] za prilagoditev nivo hrupa.
Nivo hrupa za
sprožitev alarma:
ko fotoaparat za kratek
čas zazna hrup, ki
presega določen nivo, se
sproži alarm.
Sensor sensitivity
Back
Wi-Fi Setting
Te funkcije ne uporabljajte za nezakonite namene.
133
Brezžično omrežje
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videoposnetkov
Fotografije ali videoposnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko
brezžično pošljete na računalnik.
Nameščanje programa za funkcijo
Samodejno varnostno kopiranje na vaš
računalnik
1
2
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na
računalnik
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
2
Izberite
.
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
Namestite i-Launcher na računalnik. (str. 161)
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
Fotoaparat priklopite na računalnik prek kabla USB.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
3
• Program Auto Backup (Samodejna varnostno kopiranje) je
nameščen na računalnik. Sledite navodilom na zaslonu za
zaključitev namestitve.
4
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 118)
Ko se pojavi ikona programa Auto Backup (Samodejna
varnostno kopiranje), jo kliknite.
3
Izberite računalnik za varnostno kopijo.
Odstranite kabel USB.
Preden namestite program, preverite, ali je računalnik povezan na omrežje.
134
Brezžično omrežje >
4
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videoposnetkov
Izberite OK.
• Za preklic pošiljanja izberite Cancel (Prekliči).
• Za varnostno kopiranje ne morete izbrati posameznih datotek. Ta
funkcija varnostno kopira le nove datoteke na fotoaparatu.
• Postopek varnostnega kopiranja se bo prikazal na zaslonu
računalnika.
• Po končanem prenosu, se fotoaparat samodejno izklopi po
približno 30 sekundah. Izberite Cancel (Prekliči) za vrnitev na
prejšnji zaslon in izključitev samodejnega izklopa fotoaparata.
• Če želite samodejno izklopiti računalnik po končanem prenosu,
izberite Shut down PC after backup (Izklopi računalnik po
varnostnem kopiranju).
• Če želite spremeniti računalnik za varnostno kopijo, izberite
• Ko povežete fotoaparat na omrežje WLAN, izberite dostopno točko, ki je
povezana z računalnikom.
• Fotoaparat bo iskal razpoložljive dostopne točke, tudi če se ne povezujete
ponovno na isto dostopno točko.
• Če med pošiljanjem datotek prekinete napajanje fotoaparata ali odstranite
baterijo, bo prenos datotek prekinjen.
• Medtem, ko uporabljate to funkcijo, je na fotoaparatu nadzor sprožilca
onemogočen.
• Na računalnik lahko priklopite le en fotoaparat za pošiljanje datotek.
• Varnostno kopiranje se lahko prekini zaradi pogojev omrežja.
• Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
• Pred uporabo te funkcije morate izklopiti Požarni zid Windows ali katerikoli
drug požarni zid.
• Pošljete lahko največ 1.000 datotek.
• V programski opremi za računalnik morate ime strežnika zapisati v latinici,
hkrati pa to ne sme vsebovati več kot 48 znakov.
Change PC (Zamenjaj računalnik).
135
Brezžično omrežje
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte
V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve in prek
elektronske pošte pošiljate fotografije ali videoposnetke, shranjene na
fotoaparatu.
5
Izberite polje Name (Ime), vnesite vaše ime ter se dotaknite
Done (Končano).
Sender Setting
Name
Spreminjanje nastavitev za elektronsko
pošto
V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve za shranjevanje
vaših podatkov. Prav tako lahko nastavite ali spremenite geslo za
elektronsko pošto. Za več informacij o vnašanju besedila glejte
»Vnos besedila«. (str. 122)
Email
Save
6
Izberite polje Email (E-pošta), vnesite vaš elektronski naslov
ter se dotaknite Done (Končano).
7
Izberite Save (Shrani), če želite shraniti vaše spremembe.
Shranjevanje vaših podatkov
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
2
Izberite
Reset
• Če želite izbrisati vaše podatke, izberite Reset (Ponastavi).
.
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 118)
3
Pritisnite [m].
4
Izberite Sender Setting (Nastavitve pošiljatelja).
136
Brezžično omrežje >
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte
Nastavitev gesla za elektronsko pošto
6
Vnesite 4-mestno geslo.
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
7
Ponovno vnesite geslo.
2
Izberite
8
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite OK.
.
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
Če ste izgubili vaše geslo, ga lahko ponastavite z izbiro Reset na zaslonu za
nastavitev gesla. Če ponastavite podatke, bo predhodno shranjeni podatki o
nastavitvah uporabnika in elektronski naslovi izbrisani.
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 118)
3
Pritisnite [m].
4
Izberite Setting Password (Nastavitev gesla) ĺ
On (Vklopljeno).
• Če želite izklopiti geslo, izberite Off (Izklopljeno).
5
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite OK.
137
Brezžično omrežje >
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte
Spreminjanje gesla za elektronsko pošto
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
2
Izberite
.
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 118)
3
Pritisnite [m].
4
Izberite Change Password (Spremeni geslo).
5
Vnesite vaše obstoječe 4-mesto geslo.
6
Vnesite novo 4-mestno geslo.
7
Ponovno vnesite novo geslo.
8
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite OK.
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek
elektronske pošte
Fotografije ali videoposnetke, shranjene na fotoaparatu, lahko pošiljate
prek elektronske pošte. Za več informacij o vnašanju besedila glejte
»Vnos besedila«. (str. 122)
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
2
Izberite
3
Vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN. (str. 118)
4
Izberite polje Sender (Pošiljatelj), vnesite vaš elektronski
naslov ter se dotaknite Done (Končano).
.
• Če ste že pred tem shranili vaše podatke, bodo vneseni samodejno.
(str. 136)
• Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih pošiljateljev, izberite
ĺ naslov.
138
Brezžično omrežje >
5
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov prek elektronske pošte
Izberite polje Receiver (Prejemnik), vnesite vaš elektronski
naslov ter se dotaknite Done (Končano).
• Čeprav se fotografija uspešno prenese, lahko pride do napak zaradi
• Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih prejemnikov, izberite
ĺ naslov.
•
• Izberite
•
, če želite dodati še več prejemnikov. Dodate lahko
največ 30 prejemnikov.
• Izberite
, če želite izbrisati naslov s seznama.
6
Izberite Next (Naprej).
7
Izberite datoteke za pošiljanje.
•
•
• Izberete lahko največ 20 datotek. Skupna velikost mora biti 7 MB ali
manj.
8
Izberite Next (Naprej).
9
Izberite polje za komentarje, vnesite vaše komentarje ter se
dotaknite Done (Konačno).
•
elektronskega naslova prejemnika, zaradi katerega je lahko fotografija
zavrnjena ali označena za nezaželeno pošto.
Elektronske pošte morda ne boste mogli poslati, če ne bo na voljo nobena
omrežna povezava ali če so nastavitve za vaš elektronski naslov napačne.
Elektronske pošte ne morete poslati, če skupna velikost datotek presega 7 MB.
Najvišja ločljivost fotografij, ki jih lahko pošljete znaša 2M. Najvišja ločljivost
videoposnetkov, ki jih lahko pošljete znaša . Če je izbrana ločljivost
fotografije višja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo ločljivost.
Če vam pošiljanje e-poštnega sporočila preprečuje požarni zid ali nastavitve
preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih
storitev.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Prav tako lahko pošljete elektronsko pošto v načinu za predvajanje tako, da
pritisnete [m], ter nato izberite Share(Wi-Fi) (Skupna raba (Wi-Fi)) ĺ
Email (E-pošta) ali z izbiro
ĺ Email (E-pošta).
10 Izberite Send (Pošlji).
• Fotoaparat bo poslal elektronsko pošto.
• V primeru neuspešnega pošiljanja e-pošte, se prikaže sporočilo, ki
vas poziva na ponovno pošiljanje.
139
Brezžično omrežje
Uporaba storitev za skupno rabo fotografij in videoposnetkov
Naložite vaše fotografije ali videoposnetke na spletne storitve za skupno
rabo. Storitve za skupno rabo, ki so na voljo, bodo prikazane na vašem
fotoaparatu. Če želite naložiti fotografije, morate obiskati storitve za
skupno rabo in se registrirati, preden povežete vaš fotoaparat.
5
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo za prijavo.
• Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos besedila«.
(str. 122)
• Če ste priključeni na več storitev za skupno rabo, glejte
»Uporaba prijavnega brskalnika«. (str. 120)
Dostop do storitve za skupno rabo
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
2
Izberite
3
Vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN. (str. 118)
4
Izberite storitev za skupno rabo.
.
• Če želite izbrati uporabniško ime iz seznama, izberite
ĺ
uporabniško ime.
• Če ste se pred tem prijavili v storitvi za skupno rabo, vas bo morda
prijavilo samodejno.
Za uporabo te funkcije morate pri storitvi za skupno rabo datotek imeti obstoječ
račun.
• Če se prikaže pojavno sporočilo, ki vas poziva, da ustvarite račun,
izberite OK.
140
Brezžično omrežje >
Uporaba storitev za skupno rabo fotografij in videoposnetkov
Nalaganje fotografij ali videoposnetkov
• Za Facebook lahko nastavite mapo za prenose s pritiskom [m], ter nato
1
Dostopajte do storitve za skupno rabo s pomočjo vašega
fotoaparata.
•
2
Izberite datoteke za prenos.
• Izberete lahko največ 20 datotek. Skupna velikost mora biti 10 MB
ali manj. (V nekaterih storitvah za skupno rabo, se lahko skupna
velikost ali število datotek razlikuje.)
3
Izberite Upload (Naloži).
• Fotoaparat bo prenesel fotografije ali videoposnetke.
• V primeru, da prenos ni uspešen, se prikaže sporočila za ponovno
prenos.
• Pri nekaterih storitvah za skupno rabo lahko vnesete komentarje z
izbiro okna komentarji. Za več informacij o vnašanju besedila glejte
»Vnos besedila«. (str. 122)
•
•
•
•
•
•
•
•
izberite Upload Folder (Facebook) (Mapa za prenose (Facebook)) na zaslonu
seznama storitev za skupno rabo.
Datotek ne morete prenesti, če velikost datoteke presega mejo. Najvišja
ločljivost fotografij, ki jih lahko prenesete znaša 2M. Najvišja ločljivost
videoposnetkov, ki jih lahko prenesete znaša . Če je izbrana ločljivost
fotografije višja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo ločljivost.
(V nekaterih storitvah za skupno rabo, se lahko največja ločljivost fotografije
razlikuje.)
Postopek nalaganja fotografij ali videoposnetkov se lahko razlikuje glede na
izbrano storitev za skupno rabo.
Če dostop do storitve za skupno rabo preprečuje požarni zid ali nastavitve
preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih
storitev.
Naložene fotografije ali videoposnetki so morda samodejno označeni z
datumom, ko so nastali.
Hitrost internetne povezave lahko vpliva na hitrost prenosa fotografij ali
odpiranja spletnih strani.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
V načinu za predvajanje lahko prav tako prenesete fotografije ali
videoposnetke na storitve za skupno rabo datotek s pritiskom [m], ter
izbiro Share(Wi-Fi) (Skupna raba (Wi-Fi)) ĺ storitev za skupno rabo ali
izberete
ĺ storitev za skupno rabo.
Nekatere storitve za skupno rabo ne dovolijo prenos videoposnetkov.
Pri prenosu fotografij na storitev za skupno rabo datotek, bo morda fotografiji
spremenjena velikost na 2M ali 1M, odvisno od pravilnika storitve.
141
Brezžično omrežje
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek
Na spletno mesto za shranjevanje Samsung Link lahko s fotoaparata
naložite datoteke oz. si ogledate datoteke na napravi Samsung Link, ki je
povezana na isto dostopno točko.
3
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter nato izberite
Login (Prijava) ĺ OK.
• Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos besedila«.
(str. 122)
• Če želite izbrati uporabniško ime iz seznama, izberite
Prenos fotografij na spletno mesto za
shranjevanje
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
2
Izberite
ĺ
uporabniško ime.
• Če ste se pred tem prijavili na spletni strani, vas bo morda prijavilo
samodejno.
Če želite uporabljati to funkcijo, morate ustvariti račun Samsung Link
in račun na ustrezni storitvi za spletno shranjevanje z uporabo vašega
računalnika. Ko zaključite z ustvarjanjem računov, dodajte svoj spletni
račun za shranjevanje na Samsung Link.
ĺWeb storage (Spletno mesto za shranjevanje).
• Če se prikaže sporočilo za pomoč, pritisnite OK.
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
4
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
• Pred uporabo te funkcije, morate obiskati spletno mesto Samsung
Link na vašem računalniku in registrirati spletno mesto za
shranjevanje.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 118)
• Če želite spremeniti velikost prenesenih fotografij, pritisnite [m],
ter nato izberite Upload Image Size (Velikost prenesenih slik).
Izberite spletno storitev za shranjevanje.
5
Izberite datoteke, ki jih želite naložiti, ter nato izberite
Upload (Naloži).
•
•
•
•
Na spletno mesto za shranjevanje Samsung Link ne morete naložite video datoteke.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
Naložite lahko največ 20 datotek.
V načinu za predvajanje lahko prav tako prenesete fotografije s pritiskom
[m], ter izbiro Share(Wi-Fi) (Skupna raba (Wi-Fi)) ĺ Samsung Link ali z
izbiro
ĺ Samsung Link.
142
Brezžično omrežje >
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek
Ogled fotografij ali videoposnetkov na
napravah, ki podpirajo Samsung Link
5
Na napravi Samsung Link, izberite fotoaparat za vzpostavitev
povezave.
1
Na zaslonu načina izberite Wi-Fi.
6
Na napravi Samsung Link, poiščite fotografije in
videoposnetke v skupni rabi.
2
Izberite
ĺNearby devices (Naprave v bližini).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
• Za dodatne informacije o iskanju prisotnosti fotoaparata in brskanju
po fotografijah ali videoposnetki na napravi Samsung Link glejte
navodila za uporabo naprave.
• Video posnetki se morda ne bodo predvajali brezhibno glede na
vrsto naprave Samsung Link ali pogojev omrežja.
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 118)
• Nastavite lahko dostop samo izbranim napravam ali vsem
napravam s pritiskom [m], ter izbiro DLNA Access Control
(Nadzor dostopa DLNA) na zaslonu.
• Ustvari se seznam datotek za skupno rabo. Počakajte, da druge
naprave najdejo vaš fotoaparat.
3
Priključite napravo Samsung Link na omrežje in nato vklopite
funkcijo Samsung Link.
Dostopna točka
• Za dodatne informacije glejte navodila za uporabo naprave.
4
Na fotoaparatu omogočite napravi Samsung Link povezavo s
fotoaparatom.
▲ Fotoaparat je povezan na TV sprejemnik, ki podpira Samsung Link prek omrežja
WLAN.
143
Brezžično omrežje >
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek
• Pošljete lahko največ 1.000 nedavnih datotek.
• Na napravi Samsung Link si lahko ogledujete le fotografije in videoposnetke,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ki ste jih posneli z vašim fotoaparatom.
Razdalja za brezžično povezavo med vašim fotoaparatom in napravo
Samsung Link, se lahko razlikuje glede na tehnične podatke dostopne točke.
Če je fotoaparat povezan na 2 napravi Samsung Link, bo predvajanje morda
počasnejše.
Fotografije ali videoposnetki bodo v skupni rabi v njihovi izvirni velikosti.
To funkcijo lahko uporabljate samo z napravami, ki podpirajo Samsung Link.
Fotografije ali videoposnetki v skupni rabi, se ne bodo shranili na napravo
Samsung Link, lahko pa se shranijo na fotoaparat glede na tehnične podatke
naprave.
Prenašanje fotografij ali videoposnetkov na napravo Samsung Link lahko traja
dalj časa, odvisno od omrežne povezave, števila datotek za skupno rabo ali
velikosti datotek.
Če med ogledovanjem fotografij na napravi Samsung Link prekinete
napajanje fotoaparata na neobičajen način (na primer, če iz fotoaparata
odstranite baterijo), bo naprava še vedno zaznaval prisotnost fotoaparata.
Vrstni red fotografij ali videoposnetkov na fotoaparatu, se lahko razlikuje od
vrstnega reda na napravi Samsung Link.
Glede na število fotografij v skupni rabi lahko nalaganje fotografij ali
videoposnetkov in posnetek za začetno nastavitev trajata dalj časa.
Neprekinjena uporaba daljinskega upravljalnika ali izvajanje dodatnih
funkcij napravi Samsung Link lahko med ogledovanjem fotografij na napravi
povzroči nepravilno delovanje te funkcije.
• Če med ogledovanjem fotografij na napravi Samsung Link spremenite vrstni
red fotografij na fotoaparatu, je potrebno za posodobitev seznama fotografij
na napravi ponoviti postopek za začetno nastavitev.
• Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
• Priporočamo vam uporabo omrežnega kabla za povezavo vaše naprave
Samsung Link z dostopno točko. S tem boste zmanjšali »zatikanje« katerega
koli videoposnetka pri pretakanju vsebine.
• Za ogled datotek na napravi Samsung Link z uporabo funkcije Nearby
devices (Naprave v bližini), omogočite način večvrstnega oddajanja na vaši
dostopni točki.
144
Poglavje 5
Meni nastavitev fotoaparata
Spoznajte meni uporabniških in splošnih nastavitev.
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bodo bolje ustrezale vašim potrebam in željam.
Meni nastavitev fotoaparata
Uporabniške nastavitve
S temi nastavitvami lahko nastavite uporabniško okolje.
Za nastavitev
uporabniških
možnosti,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ d ĺ možnost.
Prilagoditev ISO po meri
Razširitev ISO
Izberete lahko ISO 100 in 25600.
Razpoložljivi izdelki in njihov vrstni red je odvisen od pogojev za fotografiranje.
Korak ISO
Velikost za občutljivost ISO lahko nastavite v korakih po 1/3 koraka ali
1 korak.
Obseg samodejne občutljivosti ISO
Nastavite lahko največjo vrednost ISO, pod katero se izbere vsak korak EV,
ko nastavite možnost ISO Auto (Samodejno).
146
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Zmanjševanje šuma
Nastavitve kadriranja
Uporabite funkcijo zmanjševanja šuma, da zmanjšate količino vidnega
šuma v slikah.
Za vsako posamezno kadriranje lahko nastavite možnosti.
* Privzeto
Možnost
Opis
High ISO NR
(Zmanjševanje šuma
pri visoki občutljivosti)
Ta funkcija zmanjšuje šum, do katerega lahko
pride, ko nastavite visoko občutljivost ISO. (Off
(Izklopljeno), High (Visoko), Normal (Običajno)*,
Low (Nizko))
Long Term NR
(Zmanjševanje šuma
pri dolgem času
osvetlitve)
Ta funkcija zmanjšuje šum, ko nastavite fotoaparat
za dolgo osvetlitev. (Off (Izklopljeno),
On (Vklopljeno)*)
* Privzeto
Možnost
Opis
AE Bracket Settings
(Nastavitev kadriranja s
samodejno osvetlitvijo)
Nastavite interval osvetlitve. (-/+0.3 EV*,
-/+0.7 EV, -/+1.0 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV,
-/+2.0 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3.0 EV)
WB Bracket Settings
(Nastavitev kadriranja z
ravnovesjem beline)
Prilagodite območje ravnovesja beline 3
kadriranim fotografijam. (AB-/+3*, AB-/+2,
AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Na primer, AB-/+3 prilagodi vrednost
rumenkasto rjave za plus ali minus tri korake.
MG-/+3 prilagodi vrednost škrlatne v isti meri.
P Wiz Bracket Settings
(Nastavitev za kadriranje
čarovnika za slike)
Izberite 3 nastavitve čarovnika za slike, ki jih
fotoaparat uporabi za 3 fotografije.
Depth Bracket Settings
(Nastavitev kadriranja
globine)
Nastavite interval globine. (-/+0.3, -/+0.7,
-/+1.0*, -/+1.3, -/+1.7, -/+2.0, -/+2.3, -/+2.7,
-/+3.0)
147
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Barvni prostor
Možnost barvnega prostora omogoča izbiro metode za predstavitev
barv. Naprave za digitalno slikanje, kot so digitalni fotoaparati, zasloni in
tiskalniki, imajo svoje načine za predstavitev barv, ki se imenujejo barvni
prostori.
Adobe RGB
* Privzeto
Možnost
Opis
sRGB*
sRGB (Standardni RGB) je mednarodna specifikacija za
določanje barvnega prostora, ki ga je ustvarila komisija
IEC (International Electrotechnical Commission).
Običajno se uporablja za ustvarjanje barv na
računalniških zaslonih in je tudi standardni barvni
prostor za Exif. sRGB je priporočljiv za običajne slike in
slike, ki jih želite objaviti na spletu.
Adobe RGB
Adobe RGB se uporablja za komercialno tiskanje in ima
širše barvno območje kot sRGB. Njegovo širše barvno
območje zagotavlja enostavno urejanje fotografij na
računalniku. Posamezni programi so običajno združljivi
z omejenim številom barvnih prostorov.
sRGB
Če je barvni prostor nastavljen na možnost Adobe RGB, je oznaka datotek
»_SAMXXXX.JPG«.
148
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Popravljanje popačenosti
iFn Prilagoditev
Popravite lahko popačenje, ki ga lahko povzročijo objektivi. Te funkcije so
na voljo pri objektivih, ki jo podpirajo.
Izberite lahko možnosti, katere lahko prilagodite, kadar pritisnete
[i-Function] na objektivu i-Function.
Delovanje na dotik
Omogočite uporabo dotika v načinu za fotografiranje.
* Privzeto
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)
Ne uporabite funkcije dotika v načinu za fotografiranje.
(Funkcije dotika lahko uporabite v drugih okoliščinah.)
On (Vklopljeno)*
Uporabite funkcije dotika v načinu za fotografiranje.
Možnost
Opis
Aperture (Zaslonka)
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi
vrednost zaslonke.
Shutter Speed
(Čas osvetlitve)
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi čas
osvetlitve.
EV (Vrednost osvetlitve)
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi
vrednost osvetlitve.
ISO
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi
občutljivost ISO.
White Balance
(Ravnovesje beline)
Nastavite ravnovesje beline.
149
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Uporabniški zaslon
Št.
Na zaslon lahko dodate informacije o fotografiranju ali jih z njega
odstranite.
1
1
2
3
Opis
Icons (Ikone)
2
Nastavite to možnost, če želite prikazati ikone na desni strani v načinu
za fotografiranje.
Date & Time (Datum in čas)
Nastavite to možnost, če želite prikazati datum in uro.
Histogram
Vklopite ali izklopite prikaz histograma na zaslonu.
3
O histogramu
Histogram je graf, ki prikazuje razporejenost osvetlitve fotografije.
Histogram, nagnjen v levo, prikazuje temno fotografijo. Histogram,
nagnjen v desno, prikazuje svetlo fotografijo. Višina grafa je povezana
s podatki o barvi. Če je določena barva bolj pogosta, je graf višji.
Preslaba osvetlitev
Uravnotežena osvetlitev
Prevelika osvetlitev
150
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Spreminjanje funkcij tipk
Pogled v živo prek NFC
Funkcijo, ki je dodeljena gumboma Po meri ali DIRECT LINK lahko
spremenite.
V načinu za fotografiranje vklopite funkcijo NFC na pametnem telefonu,
ki podpira NFC, ter postavite anteno NFC pametnega telefona v bližino
oznake NFC na fotoaparatu za zagon AutoShare ali daljinskega iskala.
Ta funkcija je na voljo samo na pametnih telefonih, ki podpirajo NFC in
poganjajo Android OS. Priporočamo uporabo najnovejše različice. Ta
funkcija je na voljo samo za naprave iOS.
* Privzeto
Gumb
Funkcija
Custom (Po meri)
Nastavite funkcijo gumba po meri.
• Optical Preview (Optični predogled)*: za trenutno
vrednost zaslonke izvršite funkcijo predogleda
globine polja. (str. 22)
• One Touch WB (WB z enim dotikom): izvršite
funkcijo Custom Ravnovesje beline po meri.
• One Touch RAW + (RAW+ z enim dotikom): shranite
datoteko v obliki RAW+JPEG. Če želite shraniti
datoteko v obliki JPEG, ponovno pritisnite gumb.
• Reset (Ponastavitev): ponastavi nekatere nastavitve.
• AEL (Zaklep za samodejno osvetlitev): izvrši funkcijo
zaklepanja samodejne osvetlitve. (Pritisk [Sprožilec]
do polovice izvrši funkcijo zaklepa za samodejno
izostritev.)
• AEL Hold (Zadrži AEL): ne izključi funkcije zaklepa za
samodejno osvetlitev po fotografiranju. (Osvetlitev
ostane zaklenjena tudi po zajetju fotografije.)
DIRECT LINK
Nastavite funkcijo gumba DIRECT LINK. (AutoShare,
MobileLink, Remote Viewfinder, Group Share,
Baby Monitor, Auto Backup (Samodejno varnostno
kopiranje), Email (E-pošta), SNS & Cloud (SNS in V
oblaku), Samsung Link)
Velikost slike prek MobileLink/NFC
Nastavite velikost fotografij za prenos na pametni telefon z uporabo
funkcij MobileLink ali NFC.
* Privzeto
Možnost
Opis
Resize to 2M or lower
(Spremeni velikost na
2M ali manjše)
Če je velikost fotografije večja od 3M, bo
prenesena po spremembi velikosti na 2M ali
manj.
Original (Izvirnik)*
Fotografija bo prenešena v izvorni velikosti.
Mreža
Izberite vodnika, ki vam bo v pomoč pri kompoziciji scene.
(Off (Izklopljeno)*, 4 X 4, 3 X 3, Cross (Križno), Diagonal (Diagonalno))
151
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Lučka AF
Nastavitev hitrosti tipke na objektivu
Ko fotografirate v temnih prostorih, vklopite lučko AF, da zagotovite boljše
samodejno izostritev. Samodejna izostritev je v temnih prostorih bolj
natančna, če je lučka AF vklopljena.
Nastavite hitrost povečave za gumbe objektiva Power Zoom, bodisi
na hitro, srednje ali počasno. Pri visoki hitrosti (hitro), se šum povečave
poveča, kar pomeni da ga lahko med snemanjem videoposnetka
posnamete. Ta funkcija je na voljo samo, če namestite objektiv Power
Zoom z uporabo namestitvenega vmesnika.
Samodejni portret
Nastavite, da pri dvigu zaslona samodejno vklopite fotoaparat in funkcijo
avtoportreta. V načinu avtoportreta, se samosprožilec (3 sekunde) in
možnosti posnetka z enim dotika, zaznavanje obraza in lepotnega obraza
samodejno vključijo.
152
Meni nastavitev fotoaparata
Nastavitev
Naučite se konfigurirati nastavitve vašega fotoaparata.
* Privzeto
Element
Za nastavitev
možnosti,
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m] ĺ
q ĺ možnost.
* Privzeto
Element
Opis
• System Volume (Glasnost sistema): nastavite glasnost zvoka
ali pa zvok popolnoma izklopite. (Off (Izklopljeno),
Low (Nizko), Medium (Srednje)*, High (Visoko))
Display Adjust
(Prilagoditev
zaslona)
Četudi je glasnost sistema izklopljena, fotoaparat
oddaja zvok med predvajanjem video posnetka ali
diaprojekcije.
Calibration (Vodoravna umeritev) ni mogoč.
• AF Sound (Zvok AF): nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda ob
Quick View
(Hitri ogled)
Prilagodite svetlost zaslona, nastavitev samodejne osvetlitve,
barvo zaslona ali merilnik nivoja.
• Display Brightness (Svetlost zaslona): svetlost zaslona lahko
ročno prilagodite.
• Auto Brightness (Samodejna osvetlitev): vklopite ali izklopite
samodejno osvetlitev. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
• Display Color (Barva zaslona): barvo zaslona lahko prilagodite
ročno.
• Horizontal Calibration (Vodoravna umeritev): umerite merilnik
nivoja. Če merilnik nivoja ni raven, postavite fotoaparat na
ravno površino in nato sledite navodilom na zaslonu.
• V načinu za predvajanje dostop do možnosti Horizontal
Sound (Zvoki)
vklopu ali izklopu gumba sprožilca do polovice.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
• Button Sound (Zvok gumba): nastavite zvok, ki ga fotoaparat
odda ob pritisku gumbov oz. vklopu ali izklopu zaslona.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Nastavite dolžino hitrega ogleda – dolžino časa, v katerem
fotoaparat prikazuje fotografijo takoj, ko jo posnamete.
(Off (Izklopljeno), 1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s), Hold (Zadrži))
Opis
• V pokončnem načinu ne morete umeriti merilnik nivoja.
Auto Display Off
(Samodejni izklop
zaslona)
Auto Power Off
(Samodejni izklop)
Nastavite čas izklopa zaslona. Zaslon se izklopi, če fotoaparata ne
uporabljate določen čas. (Off (Izklopljeno), 30 sec (30 s)*,
1 min (1 minuta), 3 min (3 minuta), 5 min (5 minuta),
10 min (10 minuta))
Nastavite čas izklopa napajanja. Fotoaparat se izklopi, če ga ne
uporabljate določen čas. (Off (Izklopljeno), 1 min (1 minuta)*,
3 min (3 minute), 5 min (5 minut), 10 min (10 minut),
30 min (30 minut))
• Fotoaparat obdrži nastavitev časa izklopa tudi če
zamenjate baterijo.
• Če je fotoaparat povezan z računalnikom ali TV
sprejemnikom oz. če predvaja diaprojekcijo ali
videoposnetek, funkcija Auto Power Off (Samodejni
zklop) morda ne bo delovala.
153
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
Help Guide
Display (Zaslon za
pomoč)
Language
Date & Time
(Datum in čas)
Opis
* Privzeto
Element
Nastavite to možnost, če želite prikazati pomoč glede menijev in
funkcij. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Pritisnite [n], da skrijete pomoč.
HDMI Output
(HDMI izhod)
Izberite, kateri jezik naj bo prikazan na fotoaparatu.
Nastavite datum, čas, obliko zapisa datuma, časovni pas in to,
ali želite, da se datum natisne na fotografije ali ne. (Time Zone
(Časovno območje), Date/Time Set (Nastavitev datuma/časa),
Date Type (Tip datuma), Time Type (Tip časa), Imprint (Vtis))
ne bodo natisnili ustrezno.
Video Out (Video
izhod)
Anynet+ (HDMICEC)
Če fotoaparat povežete na TV sprejemnik visoke ločljivosti prek
kabla HDMI, lahko spremenite ločljivost slike.
• NTSC: Auto (Samodejno)*, 1080i, 720p, 480p,
576p (vključeno samo, če izberete PAL)
Če povezan TV sprejemnik visoke ločljivosti ne podpira
izbrane ločljivosti, fotoaparat nastavi naslednjo nižjo
ločljivost.
Nastavite način oštevilčenja datotek in map.
• Reset (Ponastavi): po uporabi funkcije ponastavitve, bodo
imele naslednje datoteke številke od 0001 naprej.
• Series (Serije)*: številke novih datotek nadaljujejo z
obstoječim zaporedjem tudi če namestite novo pomnilniško
kartico, kartico formatirate ali izbrišete vse fotografije.
• Datum se prikaže v spodnjem desnem delu fotografije.
• Pri tiskanju fotografije nekateri tiskalniki datuma morda
Ko povezujete fotoaparat z zunanjo video napravo, kot je
monitor ali TV sprejemnik visoke ločljivosti, nastavite izhodni
video signal, ki je primeren za vašo državo.
• NTSC: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika, itd.
• PAL (podpira samo PAL B, D, G, H ali I): Avstralija, Avstrija,
Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Anglija,
Italija, Kuvajt, Malezija, Nova Zelandija, Singapur, Španija,
Švedska, Švica, Tajska, Norveška, itd.
Ko povežete fotoaparat s TV sprejemnikom visoke ločljivosti,
ki podpira možnost Anynet+ (HDMI-CEC), lahko funkcijo
predvajanja v fotoaparatu nadzorujete z daljinskim
upravljalnikom TV sprejemnika.
• Off (Izklopljeno): funkcije predvajanja v fotoaparatu ne morete
nadzorovati z daljinskim upravljalnikom TV sprejemnika.
• On (Vklopljeno)*: funkcijo predvajanja v fotoaparatu lahko
nadzorujete z daljinskim upravljalnikom TV sprejemnika.
Opis
• Ime prve mape je 100PHOTO, če ste izbrali barvni
File Number
(Številka datoteke)
•
•
•
•
•
prostor sRGB in standardno poimenovanje datotek, je
ime prve datoteke SAM_0001.
Številke v imenu datoteke se povečujejo za 1 od
SAM_0001 do SAM_9999.
Številke mape se povečujejo za 1 od 100PHOTO do
999PHOTO.
V eno mapo lahko shranite največ 9.999 datotek.
Številke datotek se dodelijo glede na določila
DCF (pravilo oblikovanja za datotečni sistem v
fotoaparatu).
Če spremenite ime datoteke (npr. v računalniku),
fotoaparat ne bo mogel predvajati datoteke.
154
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
Opis
* Privzeto
Element
Formatirajte pomnilniško kartico. Formatiranje odstrani vse
obstoječe datoteke, vključno z zaščitenimi datotekami.
(No (Ne)*, Yes (Da))
Format (Oblika)
Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s
fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških
kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak. Preden
pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje, jih
formatirajte v fotoaparatu.
Oglejte si različico vdelane programske opreme ohišja in
objektiva, naslov Mac, ter številko certifikata za omrežje oz.
posodobite strojno programsko opremo.
• Firmware Update (Posodobitev vdelane programske
opreme): posodobite vdelano programsko opremo ohišja
fotoaparata ali objektiva. (Body Firmware (Vdelana
programska oprema ohišja), Lens Firmware (Vdelana
programska oprema objektiva))
Device
Information
(Informacije o
napravi)
• Vdelano programsko opremo lahko posodobite, tako
da fotoaparat priključite na računalnik in zaženete
i-Launcher. Če želite več informacij, si oglejte stran
177.
• Posodobitve vdelane programske opreme ne morete
zagnati brez popolnoma napolnjene baterije.
Napolnite baterijo do konca, preden zaženete
nadgradnjo programske opreme.
• Če posodobite vdelano programsko opremo, se bodo
uporabniške nastavitev in vrednosti ponastavile.
(Datum, čas, jezik ter nastavitve video izhoda se ne
bodo spremenile.)
• Med posodabljanjem ne izklapljajte fotoaparata.
Opis
Nastavite, če želite uporabiti kodo PIN, ko povežete fotoaparat in
pametni telefon.
• PIN: vnesite kodo PIN preden ju povežete.
• None (Brez)*: dovolite povezavo brez vnosa kode PIN.
Wi-Fi Privacy
lock (Zasebnostni
zaklep omrežja
Wi-Fi)
• Povezave bodo samodejno vzpostavljenem brez
vnosa kode PIN pri uporabi funkcije NFC.
• Kode PIN se samodejno ustvarijo in obnovijo samo,
če ponastavite nastavitve fotoaparata ali posodobite
vdelano programsko opremo.
• Če ste že predhodno povezali vaš fotoaparat s
pametnim telefonom prek kode PIN, bo povezava
med njima samodejno vzpostavljena.
Reset
(Ponastavitev)
Ponastavite nastavitveni meni in možnosti fotografiranja na
tovarniško privzete vrednosti. (Datum, čas, jezik ter nastavitve
video izhoda se ne bodo spremenili.) (No (Ne)*, Yes (Da))
Open Source
License (Licence
odprtokodne
programske
opreme)
Ogled licenc odprtokodne programske opreme.
155
Poglavje 6
Povezovanje z zunanjimi napravami
Popolnoma izkoristite fotoaparat tako, da ga povežete z zunanjimi napravami, kot je računalnik ali TV sprejemnik visoke ločljivosti (HDTV).
Povezovanje z zunanjimi napravami
Ogled datotek na TV sprejemniku visoke ločljivosti
Predvajajte fotografije in videoposnetke, tako da fotoaparat povežete s TV
sprejemnikom visoke ločljivosti z optičnim kablom HDMI.
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m] ĺ
q ĺ HDMI Output (HDMI izhod) ĺ možnost. (str. 154)
2
Izklopite fotoaparat in TV sprejemnik visoke ločljivosti.
3
Priklopite fotoaparat na vaš TV sprejemnik visoke ločljivosti
preko dodatnega HDMI kabla.
5
Vklopite fotoaparat.
• Fotoaparat samodejno vključi način za predvajanje, ko ga priklopite
na TV sprejemnik visoke ločljivosti.
6
Oglejte si fotografije ali predvajajte videoposnetke z uporabo
gumbov na fotoaparatu.
• Če uporabljate kabel HDMI, lahko fotoaparat povežete na HDTV sprejemnik
na način Anynet+(CEC).
• Funkcije Anynet+(CEC) vam omogočajo nadzor povezanih naprav prek
daljinskega upravljalnika TV sprejemnika.
• Če vaš TV sprejemnik visoke ločljivosti podpira možnost Anynet+(CEC), se TV
4
Vklopite TV sprejemnik visoke ločljivosti in nato izberite HDMI
video izvor.
sprejemnik vklopi samodejno, ko ga uporabljate skupaj s fotoaparatom. Ta
funkcija na nekaterih TV sprejemnikih visoke ločljivosti morda ne bo na voljo.
• Če je fotoaparat s TV sprejemnikom visoke ločljivosti povezan prek kabla
HDMI, s fotoaparatom ne morete posneti fotografije ali video posnetka.
• Ko ste povezani s TV sprejemnikom visoke ločljivosti, nekatere funkcije
predvajanja v fotoaparatu morda ne bodo na voljo.
• Dolžina časa, po katerem sta fotoaparat in TV sprejemnik visoke ločljivosti
povezana, je lahko različen, odvisno od pomnilniške kartice, ki jo uporabljate.
Ker je glavna funkcija pomnilniške kartice pospeševanje hitrosti prenosa,
ni nujno, da je pomnilniška kartica z večjo hitrostjo prenosa hitra tudi pri
uporabi funkcije HDMI.
157
Povezovanje z zunanjimi napravami
Prenos datotek na računalnik
Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na računalnik tako, da povežete
fotoaparat z računalnikom.
Prenos datotek na računalnik z operacijskim
sistemom Windows
3
Vklopite fotoaparat.
• Računalnik prepozna fotoaparata samodejno.
4
Na vašem računalniku izberite Moj računalnik ĺ
Izmenljiv disk ĺ DCIM ĺ 100PHOTO.
5
Izberite želene datoteke in jih povlecite ali shranite v
računalnik.
Priklop fotoaparata kot izmenljivi disk
Fotoaparat lahko na računalnik priključite kot izmenljivi disk. Odprite
izmenljiv disk in prenesite datoteke na vaš računalnik.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Priklopite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.
• En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za
izgubo podatkov.
• Če priključite kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat ne bo deloval pravilno.
158
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Prenos datotek na računalnik
Odklop fotoaparata (za Windows XP)
Prenos datotek v računalnik Mac OS
Postopki za odstranitev fotoaparata so pri operacijskih sistemih
Windows Vista, Windows 7 in Windows 8 podobni.
1
Poskrbite, da se med fotoaparatom in računalnikom ne
prenašajo nobeni podatki.
• Če lučka stanja na fotoaparatu utripa, to pomeni, da poteka prenos
podatkov. Počakajte, da lučka stanja neha utripati.
2
V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega zaslona
kliknite .
3
Kliknite pojavno sporočilo.
4
Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.
5
Odstranite kabel USB.
Podprt je Mac OS 10.5 ali novejša.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek
priloženega USB kabla.
• En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za
izgubo podatkov.
• Če priključite kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat ne bo deloval pravilno.
159
Povezovanje z zunanjimi napravami >
3
Prenos datotek na računalnik
Vklopite fotoaparat.
• Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže ikono
izmenljivega diska.
4
Odprite izmenljivi disk.
5
Prenesite fotografije ali videoposnetke v računalnik Mac OS.
160
Povezovanje z zunanjimi napravami
Uporaba programov na računalniku
Datoteke si lahko ogledate ali uredite s priloženimi programi. Datoteke
lahko prav tako pošljete na računalnik brezžično.
Nameščanje programov s priložene
zgoščenke CD
1
Vstavite namestitveno zgoščenko CD v računalnik.
2
Izberite jezik.
3
Izberite program, ki ga želite namestiti.
4
Sledite navodilom na zaslonu.
5
Kliknite Exit za zaključitev namestitev.
Razpoložljiva programska oprema pri uporabi i-Launcher
Element
Opis
Firmware Upgrade
Vdelano programsko opremo vašega fotoaparata
lahko prenesete.
PC Auto Backup
i-Launcher ponudi povezavo za prenos programa
PC Auto Backup, ko povežete fotoaparat z
računalnikom. Fotografije ali videoposnetke, ki
ste jih posneli s fotoaparatom, lahko brezžično
pošljete na računalnik.
161
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Uporaba programov na računalniku
Uporaba i-Launcher
• Zahteve na naslednjih straneh so samo priporočila. Četudi računalnik ustreza
zahtevam, program i-Launcher morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega,
v kakšnem stanju je vaš računalnik.
• Če vaš računalnik ne ustreza zahtevam, predvajanje videoposnetkov morda ne
bo pravilno.
i-Launcher omogoča posodobite vdelane programske opreme vašega
fotoaparata ali prikaže povezavo za prenos programa PC Auto Backup.
Zahteve za operacijski sistem Windows
Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki je posledica uporabe
neustreznih računalnikov, kot na primer računalnik, ki ga sestavite sami.
Element
Zahteve
CPE
Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz ali močnejši/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz ali močnejši
RAM
Najmanj 512 MB RAM-a (priporočljivo 1 GB ali več)
Zahteve za operacijski sistem Mac OS
OS*
Windows 7, Windows 8
Element
Zahteve
Zmogljivost
trdega diska
250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
OS
Mac OS 10.5 ali novejši (razen PowerPC)
RAM
Najmanj 256 MB RAM-a (priporočljivo 512 MB
ali več)
Zmogljivost trdega diska
Najmanj 110 MB
Drugo
Vrata USB 2.0, pogon CD-ROM
• Pogon CD-ROM
• Monitor z ločljivostjo 1024X768 slikovnih pik, združljiv s
Drugo
16-bitnim barvnim zaslonom (priporočljivo
1280X1024 slikovnih pik, 32-bitni barvni zaslon)
• Vrata USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT ali več/serija ATI X1600 ali več
• Microsoft DirectX 9.0c ali novejši
* Nameščena bo 32-bitna različica programa i-Launcher – tudi na 64-bitnih različicah sistemov
Windows 7 in Windows 8.
Odprite i-Launcher
Na vašem računalniku izberite Začetek ĺ Vsi programi ĺ Samsung ĺ
i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher. Ali kliknite Programi ĺ Samsung
ĺ i-Launcher na vašem računalniku Mac OS.
162
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Uporaba programov na računalniku
Prenos vdelane programske opreme
Na zaslonu Samsung i-Launcher kliknite Firmware Upgrade. Za informacije
o posodabljanju vdelane strojne programske opreme glejte stran 177.
Prenos programa Samodejna varnostna kopija na računalnik
Na zaslonu Samsung i-Launcher kliknite PC Auto Backup. Za informacije o
namestitvi programa PC Auto Backup, glejte stran 134.
Uporaba Adobe Photoshop Lightroom
Fotografije, posnete s fotoaparatom, se pogosto pretvorijo v obliko
JPEG in se v pomnilnik shranijo glede na nastavitve fotoaparata v času
fotografiranja. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko JPEG in se v
pomnilnik shranijo nespremenjene. S programom Adobe Photoshop
Lightroom lahko kalibrirate osvetlitev, ravnovesje beline, odtenke,
kontraste in barve fotografij. Prav tako lahko uredite datoteke z obliko
JPEG ali TIFF, ter tudi datoteke RAW. Če želite več informacij, si oglejte
vodnik za program.
• Glede na vašo različico Adobe Photoshop Lightroom, morda ne boste mogli
Nameščanje Adobe Photoshop Lightroom
1
Vstavite zgoščenko DVD-ROM s programom Adobe Photoshop
Lightroom v računalnik.
2
Izberite jezik.
3
Sledite navodilom na zaslonu.
odpirati datotek vrste RAW. V tem primeru posodobite program iz spletne
strani Adobe.
• V Adobe Photoshop Lightroom, so lahko svetlost, barva in drugi učinki
prikazani drugače. Do tega pride, ker se odstrani izvirne nastavitve fotoaparata
in možnosti, ki ste jih uporabili med slikanjem, da se jih pripravi za obdelavo v
Adobe Photoshop Lightroom.
163
Poglavje 7
Dodatek
Preberite si informacije o sporočilih o napakah, vzdrževanju fotoaparata,
napotkih za odpravljanje težav, tehničnih podatkih in opcijskih dodatkih.
Dodatek
Sporočila o napakah
Ko se pojavijo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s
spodaj navedenimi postopki.
Sporočila o napakah
Priporočeni postopek
Lens is locked
(Objektiv je zaklenjen)
Objektiv se zaklene. Objektiv zavrtite proti smeri
urinih kazalcev. (str. 48)
• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno
Sporočila o napakah
Priporočeni postopek
Memory Full
(Pomnilnik je poln)
Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo
pomnilniško kartico.
• Fotoaparatu ni uspelo poslati e-pošte ali
Transfer failed.
(Prenos ni uspel.)
vklopite.
Card Error
(Napaka kartice)
• Odstranite pomnilniško kartico in jo znova
Low Battery
(Prazna baterija)
Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
No Image File
(Ni slikovnih datotek)
Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško
kartico, na kateri so shranjene fotografije.
Device disconnected.
(Naprava je odklopljena.)
Omrežna povezava je bila prekinjena med
prenosom fotografij na podprte naprave.
Ponovno izberite podprto napravo.
File Error
(Napaka datoteke)
Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite
servisni center.
vstavite.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
datotek na druge naprave. Poizkusite s
ponovnim pošiljanjem.
• Preverite omrežno povezavo in poizkusite
znova.
Unable to capture a
photo because folder
and file number on
the memory card
reached the maximum
values. Reset the
folder number? (Zajem
fotografije ni možen,
ker je številka mape in
datoteke na pomnilniški
kartici dosegla najvišjo
vrednost. Ponastavim
številko mape?)
Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF.
Sledite navodilom na zaslonu za ponastavitev
številke mape.
Error 00 (Napaka 00)
Izklopite fotoaparat in ponovno namestite
objektiv. Če se sporočilo še prikazuje, pokličite
servisni center.
165
Dodatek
Vzdrževanje fotoaparata
Čiščenje fotoaparata
Objektiv in zaslon fotoaparata
Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko
krpo. Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite tekočino za čiščenje
objektivov na čistilni papir in nežno obrišite objektiv.
Slikovni senzor
Ker je slikovni senzor izpostavljen zunanjemu okolju, se lahko v raznih
pogojih fotografiranja na fotografijah pojavlja prah. Težava je običajna,
do izpostavljanja prahu pa pride z vsakdanjo uporabo fotoaparata. Ne
dotikajte se slikovnega senzorja med uporabo pihalnika.
Ohišje fotoaparata
Obrišite ga z mehko, suho krpo.
Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko
poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
166
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata
Uporaba na plaži ali obali
• Fotoaparat zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga uporabljate na
Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata
• Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
• Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali
plaži ali podobnih krajih.
• Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, vmesnika ali pomnilniške
kartice ne smete prijemati z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne uporabljajte
z vlažnimi rokami, saj lahko to povzroči okvaro vašega fotoaparata.
kjer se vlažnost hitro poveča.
• Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. ga ne
shranjujte na vročih, slabo prezračenih mestih, kot npr. v avtu med
poletnim časom.
• Fotoaparat zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi
vibracijami, da ga ne poškodujete.
• Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali
slabo prezračenih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se
delov in notranjih komponent.
Shranjevanje za daljše obdobje
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v zaprto
embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice silica gel.
• Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in morali jih boste
ponovno napolniti pred uporabo.
• Trenutni datum in čas lahko inicializirate, če vklopite fotoaparat zatem,
ko ste iz njega odstranili baterijo za dlje časa.
• Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali
vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov
oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.
• Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.
167
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju
Če fotoaparat prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu
ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite
fotoaparat in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na
pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga
ne izpari, ter jo nato ponovno vstavite.
Ostali previdnostni ukrepi
• Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
• Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in
povzroča nepravilno delovanje.
• Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
• Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se udarcem po
fotoaparatu.
• Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v embalaži,
kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred praskami tako, da ga
ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali kovinskemu denarju.
• Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon počen ali zlomljen. Zlomljeno
stelo ali akril lahko poškodujejo vaše roke ali obraz. Fotoaparat odnesite
v servisni center Samsung, kjer vam ga bodo popravili.
• Fotoaparatov, baterij, polnilcev ali dodatne opreme nikoli ne postavljajte
v bližino, na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki
ali radiatorji. Vročina lahko deformira ali pregreje te naprave, kar lahko
povzroči požar ali eksplozijo.
• Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko ta
razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
• Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s
popolnoma čisto mehko krpo.
• Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način fotoaparat
zavaruje pomnilniško kartico. Vklopite fotoaparat, če ga želite ponovno
uporabiti.
• Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
• Če uporabljate fotoaparat pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj
časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa se
pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se bodo sama
popravila, ko fotoaparat ponovno preide na normalno temperaturo.
• Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z
občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline.
Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati
fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
• Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, režo ali dostopno točko
fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi
nepravilne uporabe.
• Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav tako tega
ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi
popravil v nepooblaščenem servisu.
168
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
O pomnilniških karticah
Podprte pomnilniške kartice
Ta izdelek podpira pomnilniške kartice microSD, microSDHC ali microSDXC.
Vmesnik za pomnilniško kartico
Pomnilniška kartica
Če želite brati podatke s pomočjo računalnika ali čitalnika pomnilniških
kartic, vstavite pomnilniško kartico v vmesnik za pomnilniško kartico.
169
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Zmogljivost pomnilniških kartic
Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja. Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice SD z zmogljivostjo 2 GB.
Kakovost
Velikost
Fotografija
Zelo visoka
Visoka
Običajna
RAW
RAW + zelo
visoka
RAW + visoka
RAW + običajna
20.0M (5472X3648)
160
290
398
55
35
44
48
10.1M (3888X2592)
288
486
630
-
44
51
53
5.9M (2976X1984)
435
679
835
-
49
54
56
2.0M (1728X1152)
831
1.081
1.201
-
56
58
57
Burst (Zaporedno)
489
743
899
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
186
332
450
-
37
46
50
7.8M (3712X2088)
355
577
730
-
48
52
55
4.9M (2944X1656)
497
752
908
-
51
55
56
2.1M (1920X1080)
1.546
2.804
3.847
-
60
62
63
13.3M (3648X3648)
228
398
529
-
40
48
52
7.0M (2640X2640)
385
616
771
-
48
53
55
4.0M (2000X2000)
566
829
981
-
52
56
57
1.1M (1024X1024)
2.779
4.690
6.085
-
62
63
64
170
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Velikost
Video
posnetek
Kakovost
HQ
Običajna kakovost
1920X1080 (30 fps
(30 slik na sekundo))
Pribl. 17'
Pribl. 19' 51"
1280X720 (30 fps
(30 slik na sekundo))
Pribl. 23' 46"
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic
• Pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim
temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature
lahko poškodujejo pomnilniške kartice.
• Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico
Pribl. 29' 38"
vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in pomnilniško
kartico.
• Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati
640X480 (30 fps
(30 slik na sekundo))
Pribl. 52' 57"
Pribl. 69' 43"
ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim
fotoaparatom.
• Izklopite fotoaparat, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico.
For Sharing
(Za skupno rabo) (30 fps
(30 slik na sekundo))
-
Pribl. 235' 48"
• Zgornje vrednosti so izmerjene brez uporabe povečave.
• Snemalni čas se lahko razlikuje, če uporabljate povečavo.
• Več videoposnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni
čas.
• Najdaljši čas snemanja je 29 minut in 59 sekund na datoteko.
• Najdaljši čas predvajanja videoposnetkov For Sharing (Za skupno rabo) je 30 sekund
na datoteko.
• Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklapljajte fotoaparata,
medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
• Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete več
shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
• Pomnilniških kartic ne upogibajte, mečite na tla ali izpostavljajte
močnim udarcem ali pritisku.
• Pomniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih
magnetnih polj.
• Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki
vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.
171
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
• Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo
ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden
jo ponovno vstavite v fotoaparat.
O bateriji
Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.
• Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v stik s
pomnilniško kartico oz. z režo pomnilniške kartice. V nasprotnem
primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparat.
• Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero zaščitite
kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
• Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk, CD ali
DVD.
• Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje.
To je običajno in ne povzroča okvare.
• Uporabljajte pomnilniško kartico, ki ustreza standardnim zahtevam.
Tehnični podatki baterije
Element
Opis
Model*
B740AE/B740AC/B740AU/B740AK
Vrsta
Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic
2.330 mAh
Napetost
3,8 V
Čas polnjenja** (Ko je baterija
povsem prazna)
Pribl. 270 min
* Specifikacije baterije ali model se lahko razlikuje glede na vašo regijo.
** Zgornje številke veljajo, če uporabljate priloženi kabel USB in napajalnik. V primeru
povezave z računalnikom lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
172
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne
poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti upoštevajte ta navodila za ustrezno
ravnanje z baterijo:
• Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na
•
•
•
•
•
•
•
•
bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali ostale neobičajne pojave, jo takoj
prenehajte uporabljati in se obrnite na proizvajalca.
Uporabljajte le originalne polnilnike za baterijo, ki jih je priporočil
proizvajalec, baterijo pa polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo.
Baterije ne postavljajte v bližino naprav za gretje in je ne hranite v okolju z
zelo visokimi temperaturami, na primer v zaprtem avtu v poletnem času.
Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, na primer
na kopališču ali v kabini za prhanje.
Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine, na primer na
postelje, preproge ali električne odeje.
Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v zaprtem prostoru.
Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, na primer
ogrlicami, kovanci, ključi ali zapestnimi urami.
Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil
proizvajalec.
•
•
•
•
•
•
Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali tlačnim silam.
Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da ne pade z višine).
Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C (140 °F) ali več.
Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer soncu, ognju ali
podobnem.
Napotki za odlaganje
• Baterijo zavrzite odgovorno.
• Baterije nikoli ne zažigajte.
• Predpisi o odlaganju se morda razlikujejo glede na državo ali regijo. Baterijo
zavrzite v skladu z lokalnimi in zveznimi predpisi.
Napotki za polnjenje baterije
Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Ob
neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.
173
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Življenjska doba baterije
Način za fotografiranje
Povprečni čas/število fotografij
• Pribl. 325 min/Pribl. 650 fotografij (Ko namestite
Fotografije
Videoposnetki
9 mm objektiv in uporabite vdelano bliskavico)
• Pribl. 265 min/Pribl. 530 fotografij (Ko namestite
9-27 mm objektiv in uporabite zunanjo bliskavico)
Pribl. 190 min (Snemanje videoposnetkov pri
ločljivosti 1920X1080 in 30 slik na sekundo.)
• Zgornje vrednosti temeljijo na CIPA testnih standardih. Dejanske
vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo.
• Razpoložljivi čas fotografiranja je odvisen od ozadja, intervala
fotografiranja in pogojev uporabe.
• Več videoposnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili
skupni snemalni čas.
Sporočilo o prazni bateriji
Če se baterija izprazni do konca, se ikona za baterijo obarva rdeče in
prikaže se sporočilo »Low Battery (Prazna baterija)«.
Opombe pri uporabi baterije
• Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim temperaturam (pod
0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature lahko zmanjšajo
zmožnost polnjenja vaših baterij.
• Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko
segreje. To ne vpliva na običajno uporabo fotoaparata.
• Ne vlecite za napajalni kabel pri odklopu vtikača iz vtičnice, saj lahko s
tem povzročite požar ali električni udar.
• Pri temperaturah pod 0 °C/32 °F, se lahko zmogljivost in življenjska doba
baterije zmanjšata.
• Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se
bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite baterije.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in
povzročijo resne okvare fotoaparata. Shranjevanje fotoaparata, ki ima
vstavljeno baterijo, za dlje časa lahko povzroči, da se baterija sprazni.
Povsem prazne baterije morda ne boste mogli v celoti napolniti.
• Če fotoaparata ne boste uporabljali za dlje časa (3 mesece ali več),
preverite baterijo in jo redno polnite. Če pustite, da se baterija nenehno
prazni, se lahko zmogljivost in življenjska doba zmanjšata, kar pa lahko
privede do okvare, požara ali eksplozije.
174
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Previdnostna opozorila uporabi baterije
Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami.
Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako
ustvari povezava med poloma + in –, to pa povzroči začasno ali trajno
poškodbo baterije, ter požar ali elektrošok.
• Če fotoaparat priključite na zunanji električni vir, ko je baterija prazna,
bo uporaba funkcij, ki zahtevajo veliko količino električne energije,
povzročila, da se fotoaparat izklopi. Za običajno uporabo fotoaparata,
ponovno napolnite baterijo.
• Če ponovno priključite napajalni kabel, ko je baterija v celoti napolnjena,
se lučka stanja vklopi za približno 30 minut.
• Uporaba bliskavice in snemanje videoposnetkov hitro izpraznita baterijo.
Opombe o polnjenju baterije
• Če lučka stanja ne sveti, zagotovite, da je baterija vstavljena pravilno.
• Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo v
celoti napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite fotoaparat.
• Fotoaparata ne uporabljajte, ko polnite baterijo. Posledica tega je lahko
tudi požar ali elektrošok.
• Ne vlecite za napajalni kabel pri odklopu vtikača iz vtičnice, saj lahko s
tem povzročite požar ali električni udar.
Baterijo polnite dokler rdeča lučka stanja ne preneha svetiti.
• Če lučka stanja utripa rdeče, znova priključite kabel ali odstranite baterijo
in jo vstavite znova.
• Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki temperaturi,
lahko lučka stanja utripa redeče. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
• Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je
polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
• Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne postavljajte težkih
predmetov. Tako lahko poškodujete kabel.
• Preden vklopite fotoaparat, polnite baterijo vsaj 10 minut.
175
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Opombe za polnjenje pri priključenem računalniku
• Uporabite samo priložen kabel USB.
• Baterije morda ni moč polniti, ko:
- uporabljate zvezdišče USB
- so druge naprave USB priključene na vaš računalnik
- priključite kabel na vrata na sprednji strani računalnika
- vrata USB vašega računalnika ne podpirajo standardne izhodne moči
(5 V, 500 mA)
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno
• Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte
lokalne predpise.
• Baterij ali fotoaparatov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje,
kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije
pregrejejo, lahko eksplodirajo.
176
Dodatek
Posodabljanje vdelane programske opreme
Povezava fotoaparata z računalnikom in posodobitev vdelane strojne
programske opreme fotoaparata obejktiva.
• Posodobitve vdelane programske opreme ne morete zagnati brez popolnoma
napolnjene baterije. Napolnite baterijo do konca, preden zaženete nadgradnjo
programske opreme.
• Če posodobite vdelano programsko opremo, se bodo uporabniške nastavitev
in vrednosti ponastavile. (Datum, čas, jezik ter nastavitve video izhoda se ne
bodo spremenile.)
• Med posodabljanjem ne izklapljajte fotoaparata.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Priklopite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.
• En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za
izgubo podatkov.
• Če priključite kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat ne bo deloval pravilno.
3
Vklopite fotoaparat.
4
Na računalniku izberite i-Launcher ĺ Firmware Upgrade.
5
Sledite navodilom na zaslonu za prenos vdelane programske
opreme na fotoaparat.
• Vdelano programsko opremo vašega fotoaparata za objektiv lahko
prenesete.
6
Po zaključenem prenosu izklopite fotoaparat.
7
Odstranite kabel USB.
8
Vklopite fotoaparat.
9
Pritisnite [m] ĺ q ĺ Device Information (Informacije
o napravi) ĺ Software Update (Posodobitev programske
opreme) ĺ Body Firmware (Posodobitev vdelane strojne
opreme) ali Lens Firmware (Vdelana strojna oprema
objektiva).
10 V pojavnem oknu na fotoaparatu za posodobitev vdelane
strojne opreme izberite Yes (Da).
177
Dodatek
Preden se obrnete na servisni center
Če imate težave z napravo, jih poskusite odpraviti s temi postopki za
odpravljanje težave, preden se obrnete na servisnega strokovnjaka.
V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih
komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na
primer pomnilniška kartica in baterija.
Težava
Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne
vklopi
• Preverite, ali je baterija vstavljena.
• Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
• Napolnite baterijo.
• Napolnite baterijo.
• Vaš fotoaparat je morda v načinu samodejnega
Fotoaparat se
nenadoma izklopi
izklopa oz. zaslon se samodejno izklopi.
(str. 153)
• Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči
okvare pomnilniške kartice zaradi previsoke
temperature. Znova vklopite fotoaparat.
Težava
• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite
Ni mogoče posneti
fotografij
Baterija fotoaparata se
hitro prazni
•
•
•
•
•
nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico.
Formatirajte pomnilniško kartico.
Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo.
Zagotovite, da je fotoaparat vključen.
Napolnite baterijo.
Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
Fotoaparat se ne
odziva
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Fotoaparat se segreva
Fotoaparat se lahko med uporabo segreva. To
je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali
zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica se
nepričakovano sproži
Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike.
Fotoaparat deluje brez okvare.
• Bliskavica je morda nastavljena na
Bliskavica ne deluje
• Baterija se lahko pri nizkih temperaturah (pod
0 °C/32 °F) prazni hitreje. Shranite baterijo na
toplo, na primer v žep.
• Uporaba bliskavice in snemanje
videoposnetkov hitro izpraznita baterijo. Po
potrebi jo znova napolnite.
• Baterije so potrošni deli, ki jih je po določenem
času treba zamenjati. Če se baterija hitro prazni,
Kupite novo pomnilniško kartico.
Priporočeni postopek
Off (Izklopljeno). (str. 90)
• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete
uporabljati.
Datum in čas nista
pravilna
Nastavite datum in čas v meniju q. (str. 154)
Zaslon ali gumbi ne
delujejo
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
178
Dodatek >
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Težava
• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno
Napaka na
pomnilniški kartici
vklopite.
• Odstranite pomnilniško kartico in jo nato
ponovno vstavite.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
Za dodatne informacije glejte »Previdnostni
ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic«. (str. 171)
Vaš TV sprejemnik ali
računalnik ne more
prikazovati fotografij
ali video posnetkov,
ki so shranjeni na
pomnilniški kartici
microSDXC.
Pomnilniške kartice microSDXC uporabljajo
datotečni sistem exFAT. Prepričajte se, da
je zunanja naprava združljiva z datotečnim
sistemom exFAT, preden priklopite fotoaparat na
napravo.
Vaš računalnik ne
prepozna pomnilniške
kartice microSDXC.
Pomnilniške kartice microSDXC uporabljajo
datotečni sistem exFAT. Če želite uporabiti
pomnilniške kartice microSDXC na operacijskem
sistemu Windows XP, prenesite in posodobite
gonilnike za datotečni sistem exFAT z
Microsoftove spletne strani.
Ni mogoče prikazati
datotek
Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat morda
ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati
standardu DCF). Če pride do te težave, si oglejte
datoteke v računalniku.
Priporočeni postopek
• Zagotovite, da je nastavljena možnost izostritve
primerna za vrsto fotografije, ki jo želite posneti.
Fotografija je
zamegljena
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata,
uporabite stojalo.
• Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite.
(str. 166)
Barve na fotografiji
ne ustrezajo dejanski
sceni
Neustrezna nastavitev beline je lahko vzrok za
nenaravne barve. Izberite ustrezno nastavitev
beline glede na vir svetlobe. (str. 72)
Fotografija je
presvetla ali
pretemna.
Vaša fotografija je preveč osvetljena ali premalo.
• Prilagodite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve.
• Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 71)
• Izklopite bliskavico. (str. 90)
• Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 97)
Fotografije so
popačene
Kadar uporabljate širokokotni objektiv, ki
omogoča fotografiranje s širokokotnim
pogledom, so lahko fotografije rahlo popačene.
To je običajen pojav in ne povzroča okvare.
Na fotografiji se
pojavijo vodoravne
črte
To se lahko zgodi, kadar je motiv izpostavljen
fluorescentnemu svetlobnemu viru ali
svetlobnemu viru pare iz živega srebra. Izberite
daljši čas osvetljevanja ali nastavite način
fotografiranja na Samodejno.
179
Dodatek >
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Zaslon za predvajanje
se ne prikaže na
povezani zunanji
napravi
• Zagotovite, da je kabel HDMI pravilno povezan
Računalnik ne
prepozna fotoaparata
z zunanjim monitorjem.
• Vsebina na pomnilniški kartici mora biti
pravilno posneta.
• Zagotovite, da je kabel USB povezan pravilno.
• Zagotovite, da je fotoaparat vključen.
• Preverite, ali uporabljate podprt operacijski
sistem.
Računalnik prekine
povezavo s
fotoaparatom med
prenosom datotek
Prenos datotek lahko prekine statična elektrika.
Odklopite kabel USB in ga znova priklopite.
• Zaprite program i-Launcher in ga ponovno
Program i-Launcher
ne deluje pravilno
zaženite.
• Odvisno od specifikacij vašega računalnik
in okolja, se program morda ne bo zagnal
samodejno. V tem primeru kliknite Začetek ĺ
Vsi programi ĺ Samsung ĺ i-Launcher ĺ
Samsung i-Launcher na vašem računalniku
Windows. (Za Windows 8, odprite zaslon Start,
ter nato izberite Vsi programi ĺ Samsung
i-Launcher.) Ali kliknite Programi ĺ Samsung
ĺ i-Launcher na vašem računalniku Mac OS.
Težava
Priporočeni postopek
• Motiv ni izostren. Ko je motiv zunaj območja
Samodejna izostritev
ne deluje
Objektiv ne deluje
AF, fotografirajte tako, da motiv premaknete
v območje AF in pritisnete [Sprožilec] do
polovice.
• Motiv je preblizu. Oddaljite se od motiva in
fotografirajte.
• Objektiv mora biti pravilno nameščen.
• Odstranite objektiv iz fotoaparata in ga
ponovno namestite.
Zunanja bliskavica ne
deluje
Ko vklopite
fotoaparat, se prikaže
zaslon z nastavitvami
datuma in časa
Zagotovite, da je zunanja bliskavica pravilno
nameščena na vrata zunanje bliskavice.
• Znova nastavite datum in uro.
• Ta zaslon se prikaže, ko je notranji vir napajanja
fotoaparata popolnoma prazen. Vstavite polno
baterijo in naprave ne vklopite vsaj 72 ur, da se
notranji vir napajanja znova napolni.
180
Dodatek
Tehnični podatki fotoaparata
Slikovni senzor
Zaslon
Vrsta
BSI CMOS
Velikost senzorja
13,2 X 8,8 mm
Efektivno število
slikovnih pik
Pribl. 20,5 milijonov slikovnih pik
Skupno število
slikovnih pik
Pribl. 20,9 milijonov slikovnih pik
Barvni filter
Osnovni barvni filter RGB
Nastavek za objektiv
Vrsta
TFT LCD z zaslonom na dotik (omogočen je nadzor
na dotik vrste C)
Velikost
3,0" (Pribl. 75,2 mm)
Ločljivost
HVGA (320X480) 460,8 k pik
Polje prikaza
Pribl. 100 %
Kot
Dvig za: 180°
Uporabniški zaslon
Grid Line (Mrežne črte), Icons (Ikone),
Histogram, merilnik nivoja
Vrsta
Nastavek Samsung NX-M
Izostritev
Razpoložljivi objektiv
Objektivi Samsung NX-M
Vrsta
Kontrast AF
Točka ostrenja
•
•
•
•
Način
Single AF (Enojni AF), Continuous AF (Neprekinjen AF),
Manual Focus (Ročna izostritev), AF na dotik in sprožilec
Pomožna lučka AF
Zelena lučka LED
Stabilizacija slike
Vrsta
Premik objektiva (odvisno od objektiva)
Način
Off (Izklopljeno)/Mode 1 (Način 1)/
Mode 2 (Način 2)
Popravljanje popačenosti
Izklopljeno/Vklopljeno (odvisno od objektiva)
i-Function
Izbira: 1 točka (poljubna izbira)
Večpodročno: običajno 21 toč, od blizu 35 točk
Zaznavanje obraza: največ 10 obrazov
AF za sledenje predmeta
Podprto (odvisno od objektiva)
181
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Sprožilec
Vrsta
Hitrost
Elektronski sprožilec
• Samodejno: 1/16.000–1/4 s.
• Ročno: 1/16.000–30 s. (EV korak po 1/3)
• Bulb (časovna omejitev: 4 min)
Osvetlitev
Sistem merjenja
Izravnava
AE zaklep
Enakovredno ISO
TTL 221 (17X13) segment blokiranja
Merjenje: Multi (Večpodročno), Center-weighted
(Sredinsko uteženo), Spot (Točkovno)
Razpon merjenja: EV 0–18 (ISO160 · 9 mm, F3.5)
±3 vrednost osvetlitve (EV korak po 1/3)
Gumb po meri
Auto (Samodejno), 160, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400, 12800 (1 ali EV korak po 1/3)
* Nastavitve samodejnega ISO so na voljo do
ISO 3200. Izberete lahko ISO 100 in 25600.
Način fotografiranja
Način
Neprekinjeno
fotografiranje
Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Burst
(Zaporedno) (samo 5M), Timer (Samosprožilec),
Bracket (Kadriranje) (Auto Exposure (Samodejna
osvetlitev), White Balance (Ravnovesje beline),
Picture Wizard (Čarovnik za slike), Globina)
6 slik na sekundo
* Največja hitrost snemanja je 6 sličic na sekundo. Po pribl.
11 slikah oblike JPEG ali 4 slikah oblike RAW pride do
upočasnitve. (Lahko je odvisno od tehničnih podatkov
pomnilniške kartice.)
Kadriranje
Samosprožilec
Sprožitev sprožilca
Bliskavica
Auto exposure bracketing (Kadriranje s samodejno
osvetlitvijo) (±3 EV), White Balance bracketing
(Kadriranje z ravnovesjem beline), Picture Wizard
bracketing (Kadriranje s čarovnikom za slike),
kadriranje globine
2–30 s. (1 sekundni interval)
prek vrat Micro USB (izbirno)
Vrsta
Vgrajena bliskavica
Način
Smart Flash (Pametna bliskavica),
Auto (Samodejno), Auto Red-eye (Samodejni
učinek rdečih oči), Fill in (Dosvetlitev),
Fill-in Red (Rdeča dosvetlitev), 1st Curtain (Prva
zavesa), 2nd Curtain (Druga zavesa),
Off (Izklopljeno)
Vodilna številka
4,9 (na osnovi ISO 160, 24 mm),
4 (na osnovi ISO 100, 24 mm)
Kot pogleda
24 mm (enakovredno 35 mm filmskemu traku)
Hitrost sinhronizacije
Manj kot 1/200 s.
EV bliskavice
-2–+2 vrednost osvetlitve (EV korak po 1/2)
Zunanja bliskavica
Razpoložljiva mini zunanja bliskavica Samsung NX
(SEF7A) (izbirno)
Vodilna številka: 8 (na osnovi ISO 160, 24 mm),
7 (na osnovi ISO 100, 24 mm)
Sinhronizacijski
priključek
Vhod zunanje bliskavice
182
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Ravnovesje beline
Način
Mikro prilagajanje
Pametni filter
Auto WB (Samodejna nastavitev beline),
Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno),
Fluorescent White (Fluorescentna bela),
Fluorescent NW (Fluorescentna neonska bela),
Fluorescent Daylight (Fluorescentna dnevna svetloba),
Tungsten (Volframova svetloba),
Flash WB (Nastavitev beline bliskavice),
Custom Set (Nastavitev po meri),
Color Temperature (Temperatura barve) (ročno)
Velikost
Rumenkasto rjava/Modra/Zelena/
Škrlatna 7 zaporednih korakov
Dinamični razpon
Off (Izklopljeno) /Smart Range+ (Pametno območje+) /HDR
Čarovnik za slike
Način
Parameter
Standard (Standardno), Vivid (Živo), Portrait (Portret),
Landscape (Pokrajina), Forest (Gozd), Retro (Starinski
učinek), Cool (Hladno), Calm (Mirno), Classic (Klasično),
Custom1 (Po meri 1), Custom2 (Po meri 2), Custom3
(Po meri 3)
Color (Barva), Saturation (Nasičenje),
Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast)
Fotografiranje
Način
Pametni način
Auto (Samodejno), Smart (Pametno), Program
(Program), Aperture Priority (Prednost zaslonke),
Shutter Priority (Prednost sprožilca), Manual (Ročno)
Beauty Face (Lepotni obraz), Best Face (Najlepši obraz),
Continuous Shot (Neprekinjen posnetek), Kids Shot
Posnetek otroka), Landscape (Pokrajina), Macro (Makro),
Food (Hrana), Parties and Indoors (Zabave in v prostoru),
Action Freeze (Zamrznitev gibanja), Rich Tones (Bogati
toni), Panorama (Panorama), Waterfall (Vodni slap),
Silhouette (Silhueta), Sunset (Sončni zahod), Night
(Noč), Fireworks (Ognjemet), Light Trace (Sledi svetlobe)
Kakovost
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Sketch (Skica), Fish Eye (Ribje oko)
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (samo način zaporednega
fotografiranja), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Super Fine (Zelo visoka), Fine (Visoka), Normal
(Običajna), RAW, RAW + S.Fine (RAW + zelo visoka),
RAW + Fine (RAW + visoka), RAW + Normal
(RAW + običajna)
Standard RAW
SRW (ver.3.0.0)
Barvni prostor
Videoposnetek
sRGB, Adobe RGB
Vrsta
MP4 (H.264)
Oblika
Videoposnetek: H.264, zvok: AAC
Način AE za
videoposnetke
Program, Aperture Priority (Prednost zaslonke),
Shutter Priority (Prednost sprožilca), Manual (Ročno)
Kratek videoposnetek
Zvok vklopljen/izklopljen (čas snemanja: največ
29' 59'')
Pametni filter
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Sketch (Skica), Fish Eye (Ribje oko)
183
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Velikost
1920X1080, 1280X720, 640X480,
320X240 (For Sharing (Za skupno rabo))
Shranjevanje
Hitrost snemanja
30 fps (30 slik na sekundo)
Mediji
Večpodročno gibanje
x0.25 (640X480, samo 320X240), x1, x5, x10, x20
Kakovost
HQ (Visoka kakovost), Normal (Običajno)
Zvok
Mono
Uredi
Still image capture (Zajemanje slik),
Time trimming (Rezanje časa)
Oblika datoteke
Brezžično omrežje
Vrsta
IEEE 802.11b/g/n
Funkcija
AutoShare, Remote Viewfinder, MobileLink,
Photo Beam, Auto Backup (Samodejno varnostno
kopiranje), Samsung Link, SNS & Cloud (SNS in V
oblaku), Email (E-pošta), Baby Monitor, Group Share
Predvajanje
Vrsta
Uredi
Pametni filter
Single image (Enojna slika), Thumbnails (Sličice)
(15/28), Slide show (Diaprojekcija),
Movie (Videoposnetek)
Smart Filter (Pametni filter), Crop (Obreži),
Resize (Spremeni velikost), Rotate (Zasukaj),
Face Retouch (Retuširanje obraza),
Brightness (Svetlost), Contrast (Kontrast),
Samodejna prilagoditev, Nasičenje,
Prilagoditev RGB, Temperatura barve, Osvetlitev
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Soft Focus (Mehka izostritev), Sketch (Skica),
Fish Eye (Ribje oko), Classic (Klasično),
Retro (Starinski učinek), Oil Painting (Oljna slika),
Cartoon (Animacija), Ink Painting (Slika iz črnila),
Cross Filter (Križni filter), Zooming Shot (Posnetek
povečave)
Zunanji pomnilnik (izbirno)*:
kartica microSD (zagotovljeno do 2 GB),
kartica microSDHC (zagotovljeno do 32 GB), kartica
microSDXC (zagotovljeno do 64 GB)
* Priporočen razred 6 ali višje
RAW (SRW (ver.3.0.0)), JPEG (EXIF 2.3), MP4 (film),
DCF
NFC
Da
Vmesnik
Digitalni izhod
USB 2.0 (mikro USB priključek)
Video izhod
• NTSC, PAL (izbirno)
• HDMI
Zunanja sprožitev
Da
Vhod za napajanje DC
DC 5,0 V, 0,55 A prek mikro USB
184
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Vir napajanja
Vrsta
Polnilna baterija: B740AE/B740AC/B740AU/B740AK
(2.330 mAh, 3,8 V)
* Specifikacije baterije ali model se lahko razlikuje
glede na vašo regijo.
Mere (Š x V x G)
110,4 x 61,9 x 22,5 mm
Teža
158 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
Delovna temperatura
0–40 °C
Delovna vlažnost
5–85 %
Programska oprema
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5
* Za namen izboljšanja delovanja, se lahko specifikacije spremenijo brez predhodnega
obvestila.
* Vse ostale znamke in imena izdelkov so v lasti njihovih lastnikov.
185
Dodatek
Slovar
Dostopna točka (AP)
Zaklep za samodejno osvetlitev (AEL)
Dostopna točka je naprava, ki omogoča brezžičnim naprava povezavo z
ožičenim omrežjem.
Te funkcije vam pomagajo zakleniti osvetlitev, pri kateri želite izračunati
osvetlitev.
Omrežje Ad-Hoc
Samodejna izostritev (AF)
Omrežje ad-hoc je začasna povezava za skupno rabo datotek oz.
internetne povezave in med računalniki in napravami.
Sistem samodejno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Vaš fotoaparat
uporablja kontrast za samodejno izostritev.
AdobeRGB
Organska dioda z aktivno matriko, ki oddaja svetlobo
(AMOLED)/Tekoči kristali za zaslone (LCD)
Adobe RGB se uporablja za komercialno tiskanje in ima širše barvno
območje kot sRGB. Njegovo širše barvno območje zagotavlja enostavno
urejanje fotografij na računalniku.
AMOLED je zaslon, ki je zelo tanek in lahek, saj ne potrebuje osvetlitve
od zadaj. LCD je zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike
elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali
LED, kar omogoča reprodukcijo barv.
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)
Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar
vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.
Zaslonka
Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.
186
Dodatek >
Slovar
Tresenje fotoaparata (Zameglitev)
Kompozicija
Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna
fotografija zamegljena. Do tega prihaja pogosteje, kadar je čas osvetlitve
daljši. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate občutljivost,
uporabite bliskavico ali uporabite krajši čas osvetlitve. Namesto tega lahko
uporabite stojalo ali funkcijo OIS, če želite stabilizirati fotoaparat.
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je
kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Računalništvu v oblaku
Računalništvo v oblaku je tehnologijo, ki omogoča shranjevanje podatkov
na oddaljenih strežnikih in njihovo uporabo na napravi z dostopom do
interneta.
Barvni prostor
Razpon barv, ki jih lahko fotoaparat zazna.
Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)
Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne
fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in
informacijskih tehnologij (JEITA).
Globina polja
Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno
izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiva,
goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Če na primer
izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina polja in zamegljenost
ozadja kompozicije.
Temperatura barve
Temperatura barve se meri v stopinjah Kelvina in označuje barvni odtenek
za določeno vrsto vira svetlobe. Ko temperatura barve narašča, postaja
barva vira svetlobe bolj modra. Ko temperatura barve pada, postaja barva
vira svetlobe bolj rdeča. Pri 5.500 stopinjah Kelvina je barva vira svetlobe
podobna sončevi svetlobi opoldne.
187
Dodatek >
Slovar
Vrednost osvetlitve (EV)
Bliskavica
Vse kombinacije časa osvetlitve fotoaparata in zaslonke objektiva, ki
omogočajo enako osvetlitev.
Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo
osvetljenih pogojih.
Izravnava EV
Goriščna razdalja
Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki
jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših
fotografij.
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše
goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so
goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.
Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)
Histogram
Specifikacija, ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate,
katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih
tehnologij (JEIDA).
Slikovna predstavitev svetlosti fotografije. Vodoravna os predstavlja
svetlost, navpična os pa predstavlja število slikovnih točk. Visoke točke na
levi (pretemno) in desni (presvetlo) histograma označujejo fotografijo, ki je
neustrezno osvetljena.
Osvetlitev
Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je
nadzorovana s kombinacijo časa osvetlitve, vrednosti zaslonke ter
občutljivostjo filma ISO.
H.264/MPEG-4
Stisnjen video format, ki sta ga izdelali mednarodni organizaciji za
standardizacijo ISO-IEC in ITU-T. Ta kodek lahko omogoča dobro kakovost
videoposnetkov pri nizkih bitnih hitrostih, razvila ga je ekipa Joint Video
Team (JVT).
188
Dodatek >
Slovar
Slikovni senzor
Merjenje
Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za
vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname
svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so
CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni
polprevodnik).
Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe, s
katero nastavite osvetlitev.
Ročna izostritev (MF)
Internet protocol (Naslov IP)
Sistem, ki ročno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Za izostritev motiva
lahko uporabite obroč za ostrenje.
Naslov IP je edinstvena številka, ki je dodeljena vsaki napravi povezani z
internetom.
Motion JPEG (MJPEG)
Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.
Občutljivost ISO
Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma, ki
se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi občutljivosti ISO
fotoaparata uporablja krajši čas osvetlitve, ki lahko zmanjša zamegljenost,
do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so
fotografije z visoko občutljivost bolj dovzetne na šum.
Joint Photographic Experts Group (JPEG)
Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene, kar
omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem ločljivosti
fotografije.
189
Dodatek >
Slovar
Šum
Phase Alternate Line (PAL)
Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot napačno
postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Do šuma običajno
pride, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost
samodejno nastavljena v temnem prostoru.
Standard barvnega kodiranja videoposnetkov, ki se uporablja v številnih
državah po Afriki, Aziji, Evropi in Bližnjem Vzhodu.
Kakovost
Near Field Communication (NFC)
Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja (NFC) je sklop standardov za
radijsko komunikacijo na zelo majhne razdalje. Naprave, ki omogočajo
NFC, lahko uporabljate za vključitev funkcij ali izmenjavo podatkov z
drugimi napravami.
National Television System Committee (NTSC)
Standard barvnega kodiranja videoposnetkov, ki se najpogosteje
uporablja na Japonskem, v Severni Ameriki, na Filipinih, v Južni Ameriki,
Južni Koreji in na Tajvanu.
Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja kakovost
fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost
datoteke.
RAW (grobi podatki CCD)
Izvirni, neobdelani podatki, zbrani neposredno iz slikovnega senzorja
fotoaparata. S pomočjo programa za urejanje lahko nastavite ravnovesje
beline, kontrast, nasičenost, ostrino in ostale podatke, preden stisnete sliko
v standardno datotečno obliko.
Ločljivost
Optična povečava
To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne kvari
kakovosti fotografije.
Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij
vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije z
nizko ločljivostjo.
190
Dodatek >
Slovar
Čas osvetlitve
Ravnovesje beline (ravnovesje barv)
Čas osvetlitve je čas, v katerem se sprožilec odpre in zapre, pri čemer je
pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe,
ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor. Po drugi strani
krajši čas osvetlitve zagotavlja manj časa za prehod svetlobe, zato je
končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.
Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in
plava) v fotografiji. Z nastavitvijo možnosti ravnovesje beline ali ravnovesja
barv lahko ustrezno prilagodite barve na fotografiji.
Wi-Fi
Standardni RGB (sRGB)
Mednarodni standard barvnega prostora, ki ga je ustanovila komisija IEC
(Mednarodna elektrotehnična komisija). Določen je iz barvnega prostora
monitorjev osebnih računalnikov in se uporablja tudi kot standardni barvni
prostor za format Exif.
Wi-Fi je tehnologija, ki omogoča elektronskim napravam brezžično
izmenjavo podatkov preko omrežja.
Zaščitena brezžična povezava Wi-Fi (WPS)
WPS je tehnologija, ki zaščiti brezžična domača omrežja.
Vinjetiranje
Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanji robovi) v
primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko osredotoči
na motive, ki se nahajajo v središču fotografije.
191
Dodatek
Dodatna oprema
Kupite lahko naslednjo dodatno opremo:
Objektiv, zunanjo bliskavico, sprostitev sprožilca (tip mikro USB), baterijo
za ponovno polnjenje, polnilec za baterijo, torbico za fotoaparat, etui za
fotoaparat, pomnilniško kartico, filter, USB kabel, HDMI kabel, pašček
• Če želite najti vrsto, sliko in razpoložljivost dodatkov, obiščite spletno mesto
Samsung.
• Pred nakupov dodatkov preverite združljivost z vašim fotoaparatom. GPS10 in
EM10 nista združljiva s tem fotoaparatom.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Samsung
ne odgovarja za škodo, ki nastane, če uporabljate dodatno opremo drugih
proizvajalcev.
• Izdelku priložena dodatna oprema se lahko razlikuje po tipu in količini.
192
Dodatek
Stvarno kazalo
A
D
Adobe Photoshop Lightroom 163
Datoteke
Brisanje 106
Tip videoposnetka 100
Vrsta fotografije 70
Zaščita 105
AF na dotik 81
AF sledenje 81
B
Baby Monitor 132
Barvni prostor 148
G
Diaprojekcija 107
Globina polja (DOF) 16, 20
DIRECT LINK 30
Goriščna razdalja 20
Dodatna oprema
Postavitev bliskavice 50
Postavitev namestitvenega
nastavka 52
Povezovanje bliskavice 51
Pritrdite namestitveni nastavek 52
Polnjenje 35
Previdno 172
Vstavite 32
Bliskavica
Brezžično omrežje 118
Č
Čarovnik za slike 74
Možnosti fotografiranja 69
Ogled na fotoaparatu 103
Povečava 107
Urejanje 112
Datum in čas 154
Baterija
Jakost 91
Možnosti bliskavice 90
Vodilna številka 25
Fotografije
Fotoaparat
Odklop (Windows) 159
Postavitev 28
Priključitev kot izmenljivi disk 158
Priključitev na računalnik 158
Ločljivost
Način fotografiranja (fotografija) 69
Način fotografiranja
(videoposnetek) 99
Način za predvajanje 113
M
Merjenje 92
MobileLink 126
I
Možnost bledenja 101
Ikone
Način za fotografiranje 43
Način za predvajanje 45
i-Launcher 162
F
L
K
Kadriranje 87
N
Načini za fotografiranje
Pametno 56
Prednost sprožilca 62
Prednost zaslonke 61
Program 59
Ročno 63
Samodejno 54
Snemanje 65
Čas osvetlitve 17, 19
193
Dodatek >
Stvarno kazalo
Način najboljšega obraza 57
Pogon 85
Način varčevanja energije 153
Polnjenje 35
Nastavitve 153
Pomnilniška kartica
Previdno 169
Vstavite 32
NFC (Tag & Go) 123
O
Posnetek z enim dotikom 82
Povečava 107
Občutljivost ISO 71
Poza 13
Objektivi
Pravilo tretjin 23
Odklepanje 48
Oznake 49
Postavitev 47
Zaklepanje 48
Prenos datotek
Mac 159
Windows 158
Prilagoditev slike
Optična stabilizacija slike (OIS) 84
P
Prilagoditev fotografij 114
Retuširanje obrazov 115
S
U
Samodejna izostritev 75
Učinek rdečih oči 91
Samodejno varnostno
kopiranje 134
Samosprožilec 87
V
Samsung Link 142
Video izhod 154
Servisni center 178
Video posnetki
Možnosti 99
Ogled 109
Snemanje 65
Snemanje fotografij 111
Sličice 103
Svetlost zaslona 153
Š
Vrednost osvetlitve (EV) 15, 97
Številka F 15
Vzdrževanje 166
T
Z
Vsebina paketa 27
Pametna plošča 40
R
Tehnični podatki fotoaparata 181
Pametni filter
Ravnovesje beline 72
Zaslonka 15, 19
Tip prikaza 46
Remote Viewfinder 130
Zaslon na dotik 38
TV sprejemnik 157
Zasuk 113
Način za fotografiranje 96
Način za predvajanje 116
Retuširanje obrazov 115
Panoramski način 58
194
Dodatek
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
(Velja za države z ločenim zbirnim sistemom)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka
in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika,
slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih
odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako
lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino,
kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v
tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki,
ko prenehajo delovati. Kjer je označeno, kemični simboli Hg, Cd ali
Pb označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, nad
referenčnim nivojem ES Direktive 2006/66. Če baterije ne odložite v smeti
na pravilen način, lahko te snovi škodujejo zdravju ali okolju.
Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni
sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate
ponovno uporabo materialov.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
195
PREVIDNOSTNI UKREP
NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE NE VSTAVITE PRAVEGA TIPA
BATERIJE.
IZRABLJENE BATERIJE ODSTRANITE SKLADNO Z NAVODILI.
To opremo lahko uporabljate v vseh državah EU.
V Franciji lahko to opremo uporabljate le znotraj.
196
Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve po prodaji, glejte
priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto www.samsung.com.
Download PDF

advertising