Navodila
za uporabo
SLV V teh navodilih za uporabo so opisani podrobni
napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno preberite ta
navodila za uporabo.
Podatki o avtorskih pravicah
• Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki
družbe Microsoft Corporation.
• Mac in Apple App Store sta registrirani blagovni znamki družbe Apple
Corporation.
• Google Play Store je registrirana blagovna znamka družbe Google, Inc.
• Adobe, logotip Adobe, Photoshop in Lightroom so bodisi registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Adobe Systems
Incorporated v Združenih državah in/ali drugih državah.
• microSD™, microSDHC™ ter microSDXC™ so registrirane blagovne
znamke družbe SD Association.
• HDMI, logotip HDMI in termin »High-
Definition Multimedia Interface« so blagovne
znamke ali registrirane blagovne znamke
družbe HDMI Licensing LLC.
• Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED ter logotip Wi-Fi so registrirane blagovne
• Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje
funkcij fotoaparata.
• Priporočamo uporabo vašega fotoaparata v tisti državi, v kateri ste ga
kupili.
• Fotoaparat uporabljajte razumno in v skladu z vsemi zakoni in
predpisi glede njegove uporabe.
• Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali oddajati
brez predhodnega dovoljenja.
PlanetFirst predstavlja zavezanost družbe Samsung
Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti
na podlagi okoljevarstvenega poslovanja in upravnih
dejavnosti.
znamke družbe Wi-Fi Alliance.
• Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh navodilih, so
last njihovih lastnikov.
1
Zdravstvene in varnostne informacije
Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje
fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.
Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe
ali druge
Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.
V nasprotnem primeru lahko povzročite elektrošok ali poškodujete
fotoaparat.
Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini
vnetljivih ali eksplozivnih plinov ter tekočin.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.
Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat. Prav tako
ne smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.
Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.
V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.
Preprečite poškodbe vida oseb, ki jih fotografirate.
Bliskavice ne uporabljajte blizu (manj kot 1 m) ljudi in živali. Če uporabite
bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete vid.
Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.
Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če
pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih
poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične
poškodbe.
Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni
svetlobi ali visokim temperaturam.
Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko
povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.
Fotoaparata ne pokrivajte z odejami ali oblačili.
Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat ali
povzroči požar.
Med nevihto se ne dotikajte napajalnega kabla oz. ne hodite v
bližino polnilca.
V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.
2
Zdravstvene in varnostne informacije
Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj
izklopite vse vire energije, kot je baterija ali napajalnik
in se nato obrnite na Samsungov servisni center.
Ravnajte v skladu z vsemi predpisi, ki omejujejo uporabo
fotoaparata v določenem območju.
• Preprečite motnje drugih elektronskih naprav.
Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete
fotoaparat ali drugo opremo
Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite
baterije.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in
povzročijo resne okvare fotoaparata.
• Kadar potujete z letalom, izklopite fotoaparat. Fotoaparat lahko povzroči
motnje elektronske opreme letala. Upoštevajte vse predpise letalskih
družb in po navodilih letalskega osebja izklopite fotoaparat.
• Izklopite fotoaparat v bližini medicinske opreme. Fotoaparat lahko
povzroči motnje medicinske opreme v bolnišnicah ali zdravstvenih
ustanovah. Upoštevajte vse predpise, objavljena opozorila in navodila
zdravstvenega osebja.
Preprečite motnje s srčnimi spodbujevalniki.
Po priporočilih proizvajalca in raziskovalnih skupin ta fotoaparat držite
proč od katerih koli srčnih spodbujevalnikov, da s tem preprečite možne
motenje. Če iz kakršnega koli razloga sumite, da bi lahko fotoaparat
povzročal motnje delovanja srčnih spodbujevalnikov ali drugih
zdravstvenih pripomočkov, ga takoj izklopite in se za napotke obrnite na
proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali zdravstvenega pripomočka.
Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki
jih je priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali
pregreti.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali telesnih poškodb.
Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung.
• Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilnikov, kablov ali pripomočkov
lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo
telesne poškodbe.
• Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki
jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali
pripomočkov.
Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.
3
Zdravstvene in varnostne informacije
Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.
Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.
Pri uporabi napajalnika, izklopite fotoaparat preden odklopite
napajalnik z vira električne energije.
Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.
Odklopite napajalnik iz stenske vtičnice, ko ga ne uporabljate.
Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.
Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega
napajalnega kabla, napajalnika oz. razmajane vtičnice.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.
Ne dovolite, da napajalnik pride v stik s sponkama +/- na
bateriji.
Lahko pride do požara ali elektrošoka.
Fotoaparata ne izpostavljajte padcem ali močnim udarcem.
S tem lahko poškodujete zaslon ali zunanje oz. notranje komponente.
Kadar povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate baterije in
pomnilniške kartice, bodi zelo previdni.
Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable ali
neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete
vrata, priključke in dodatke.
Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.
Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali
pomnilniške kartice.
To lahko povzroči elektrošok, okvaro fotoaparata ali požar.
Fotoaparata ne postavljajte v območja magnetnih polj ali
njihovo bližino.
S tem lahko poškodujete fotoaparata.
Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon poškodovan.
Če se steklo ali akrilni deli zlomijo, obiščite servisni center Samsung, kjer
vam bodo popravili fotoaparat.
4
Zdravstvene in varnostne informacije
Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.
Preprečite motnje drugih elektronskih naprav.
Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica
okvare fotoaparata ali neustrezne uporabe.
Fotoaparat oddaja radiofrekvenčne signale (RF), ki lahko povzročijo
motnje nezaščitene ali neustrezno zaščitene elektronske opreme, kot so
srčni spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in ostale
elektronske naprave doma ali v vozilih. V zvezi z motnjami elektronskih
naprav se obrnite na proizvajalca teh naprav. Če želite preprečiti neželene
motnje, uporabljajte le naprave in pripomočke, ki jih je odobril Samsung.
Manjši vtikač USB kabla vključite v fotoaparat.
Če je kabel obrnjen, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne
odgovarja za izgubo podatkov.
Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
To lahko razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
Če se fotoaparat pregreva, odstranite baterijo in počakajte, da
se ohladi.
• Če fotoaparat uporabljate dlje časa, se lahko baterija pregreje, s tem pa
se poviša tudi notranja temperatura fotoaparata. Če fotoaparat preneha
delovati, odstranite baterijo in počakajte, da se ohladi.
• Visoka notranja temperatura lahko na fotografijah povzroči šum.
To je običajno in ne vpliva na splošno delovanje vašega fotoaparata.
Fotoaparat uporabljajte v navadnem položaju.
Ne dotikajte se notranje antene na fotoaparatu.
Prenos podatkov in odgovornosti
• Prenešeni podatki so lahko prek brezžičnega krajevnega omrežja ali
povezave Bluetooth vidni ostalim ljudem, zato ne prenašajte zasebnih
podatkov na javnih mestih ali prek odprtih omrežij.
• Proizvajalec fotoaparata ne odgovarja za prenose podatkov, ki
predstavljajo morebitno kršenje zakonov o avtorskih pravicah,
blagovnih znamkah, zaščiti intelektualne lastnine ali javnem redu.
5
Ikone, uporabljene v teh navodilih
Ikona
Funkcija
Dodatne informacije
Varnostna opozorila in ukrepi
[ ]
Gumbi fotoaparata. [Sprožilec] na primer predstavlja gumb
sprožilca.
(
Številka strani, na kateri so sorodne informacije
)
→
*
Vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za opravljen
korak; na primer: izberite 1 → Quality (Kakovost) (predstavlja
izbiro 1, ter nato Quality (Kakovost)).
Opomba
6
Vsebina
Nasveti
Poglavje 1
Pojmi fotografiranja
Moj fotoaparat
Položaji fotografiranja................................................................................ 13
Uvod............................................................................................................... 28
Vsebina paketa ........................................................................................................... 28
Deli fotoaparata........................................................................................... 29
Držanje fotoaparata v roki ......................................................................................... 13
Fotografiranje stoje ...................................................................................................... 14
Fotografiranje v počepu ............................................................................................. 14
Zaslonka ........................................................................................................ 15
Uporaba gumba DIRECT LINK ................................................................................. 31
Uporaba vrtljivega gumba za ukaz ....................................................................... 32
Vrednost zaslonke in globina polja ........................................................................ 16
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico ................................................ 33
Čas osvetlitve ............................................................................................... 17
Občutljivost ISO ........................................................................................... 18
Kako nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in občutljivost
ISO upravljajo osvetlitev............................................................................ 19
Korelacija med goriščno razdaljo, kotom in perspektivo ................... 20
Globina polja ................................................................................................ 21
Katera funkcija nadzoruje učinke neizostritve? ................................................. 21
Optični predogled ........................................................................................................ 23
Kompozicija .................................................................................................. 23
Pravilo tretjin .................................................................................................................. 23
Fotografije z dvema motivoma................................................................................ 24
Bliskavica ...................................................................................................... 25
Vodilna številka bliskavice ......................................................................................... 25
Fotografiranje z odbijanjem svetlobe ................................................................... 26
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice................................................ 33
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata.................................................. 34
Polnjenje baterije ...................................................................................................... 34
Vklop fotoaparat ........................................................................................................ 34
Opravljanje začetne nastavitve................................................................ 35
Izbira načina ................................................................................................. 36
Dostop do zaslona načina ...................................................................................... 36
Opis načina .................................................................................................................. 36
Razporejanje ikon ..................................................................................................... 37
Izbiranje funkcij (možnosti) ...................................................................... 38
Uporaba m ........................................................................................................ 38
Uporaba pametne plošče....................................................................................... 39
Uporaba zaslona na dotik ......................................................................................... 40
7
Vsebina
Ikone na zaslonu ......................................................................................... 41
V načinu za fotografiranje ...................................................................................... 41
Snemanje fotografij .................................................................................................... 41
Snemanje video posnetkov ..................................................................................... 42
Več o merilniku nivoja ................................................................................................ 42
V načinu za predvajanje .......................................................................................... 43
Ogled fotografij ............................................................................................................ 43
Predvajanje video posnetkov .................................................................................. 43
Spreminjanje prikazanih podatkov .................................................................... 44
Objektivi........................................................................................................ 45
Deli objektiva .............................................................................................................. 45
Zaklepanje ali odklepanje objektiva ..................................................................... 46
Oznake objektiva ....................................................................................................... 49
Dodatna oprema ......................................................................................... 50
Postavitev zunanje bliskavice ............................................................................... 50
Priključitev zunanje bliskavice ................................................................................ 51
Postavitev modula GPS (izbirno) ......................................................................... 53
Pritrditev modula GPS ............................................................................................. 53
Načini za fotografiranje ............................................................................. 55
Način Samodejno ...................................................................................................... 55
Način Pametno ........................................................................................................... 57
Uporaba načina najboljšega obraza ..................................................................... 58
Zajemanje panoramskih fotografij ........................................................................ 59
Način Program............................................................................................................ 61
Premik programa ......................................................................................................... 61
Najmanjša hitrost sprožilca ...................................................................................... 62
Način s prednostjo zaslonke ................................................................................. 62
Način s prednostjo zaklopa ................................................................................... 63
Ročni način .................................................................................................................. 64
Uporaba funkcije Bulb ............................................................................................... 65
Način Po meri.............................................................................................................. 65
Shranjevanje načina po meri ................................................................................... 65
Izbira načina po meri .................................................................................................. 66
Snemanje video posnetka ..................................................................................... 66
Uporaba i-Function .................................................................................................. 68
Uporaba Z ......................................................................................................... 69
Način 3D ....................................................................................................................... 70
Razpoložljive možnosti načina za fotografiranje ........................................... 71
8
Vsebina
Poglavje 2
Način slikanja ............................................................................................... 92
Funkcije fotografiranja
Optična stabilizacija slike (OIS) ................................................................ 93
Velikost in ločljivost .................................................................................... 74
Velikost fotografije .................................................................................................... 74
Kakovost ....................................................................................................................... 75
Občutljivost ISO ........................................................................................... 76
Pogon (način za fotografiranje)................................................................ 94
Enojno ........................................................................................................................... 94
Neprekinjeno .............................................................................................................. 94
Zaporedno fotografiranje....................................................................................... 95
Samosprožilec ............................................................................................................ 95
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AE Bracket) .......................................... 96
Kadriranje z nastavitvijo beline (WB Bracket) ................................................. 96
Kadriranje s čarovnikom za slike (P Wiz Bracket) ........................................... 97
Merjenje ........................................................................................................ 98
Večpodročno............................................................................................................... 98
Točkovno ...................................................................................................................... 99
Sredinsko uravnoteženo ......................................................................................... 99
Dinamični razpon ...................................................................................... 100
Ravnovesje beline ....................................................................................... 77
Prilagajanje prednastavljenih možnosti za ravnovesje beline .................... 78
Čarovnik za slike (slogi fotografij)............................................................ 80
Pametni filter................................................................................................ 81
Način AF ........................................................................................................ 82
Posamezni AF ............................................................................................................. 83
Neprekinjeni AF ......................................................................................................... 83
Ročna izostritev.......................................................................................................... 84
Območje AF .................................................................................................. 85
Izbirni AF....................................................................................................................... 85
Večpodročni AF.......................................................................................................... 86
AF za zaznavanje obrazov ...................................................................................... 86
Avtoportret AF ........................................................................................................... 87
AF na dotik.................................................................................................... 88
AF na dotik................................................................................................................... 88
AF sledenje .................................................................................................................. 88
AF sledenje .................................................................................................................. 88
Posnetek z enim dotikom....................................................................................... 89
Pomožna funkcija ročne izostritve .......................................................... 90
Pomožna funkcija ročne izostritve ...................................................................... 90
Vrh izostritve ............................................................................................................... 90
Merjenje vrednosti osvetlitve območja izostritve ...................................... 91
Bliskavica .................................................................................................... 101
Zmanjševanje učinka rdečih oči ....................................................................... 102
Prilagajanje jakosti bliskavice ............................................................................ 102
Kompozicija osvetlitve ............................................................................. 104
Zaklep osvetlitve ....................................................................................... 105
Funkcije videoposnetkov ........................................................................ 106
Velikost video posnetka ....................................................................................... 106
Kakovost video posnetka .................................................................................... 106
Večpodročno gibanje ........................................................................................... 107
Bledenje ..................................................................................................................... 107
Zvok............................................................................................................................. 108
Odstranitev vetra.................................................................................................... 108
Glasnost mikrofona ............................................................................................... 108
9
Vsebina
Poglavje 3
Poglavje 4
Predvajanje/urejanje
Brezžično omrežje
Iskanje in upravljanje datotek ................................................................ 110
Ogled fotografij....................................................................................................... 110
Ogled sličic ............................................................................................................... 110
Ogled datotek glede na kategorijo ................................................................. 111
Ogled datotek v obliki mape ............................................................................. 111
Zaščita datotek ........................................................................................................ 112
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in
konfiguracija omrežnih nastavitev........................................................ 124
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem (WLAN).... 124
Zakleni/odkleni vse datoteke ................................................................................ 112
Brisanje datotek ...................................................................................................... 113
Brisanje datoteke ....................................................................................................... 113
Brisanje več datotek.................................................................................................. 113
Brisanje vseh datotek ............................................................................................... 113
Ogled fotografij ......................................................................................... 114
Povečanje fotografije ............................................................................................ 114
Ogled diaprojekcije ............................................................................................... 114
Samodejno obračanje .......................................................................................... 115
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF).......................................................... 115
Predvajanje video posnetkov ................................................................. 116
Prirezovanje videa med predvajanjem........................................................... 116
Zajemanje slike med predvajanjem ................................................................ 117
Urejanje fotografij ..................................................................................... 118
Obrezovanje fotografije ....................................................................................... 118
Zasuk fotografije..................................................................................................... 119
Spreminjanje velikosti fotografij....................................................................... 119
Prilagoditev vaših fotografij ............................................................................... 120
Retuširanje obrazov............................................................................................... 121
Zmanjševanje učinka rdečih oči ....................................................................... 121
Uporabi učinke pametnega filtra ..................................................................... 122
Nastavitev možnosti omrežja ................................................................................ 125
Ročna nastavitev naslova IP ................................................................................... 125
Uporaba prijavnega brskalnika ......................................................................... 125
Namigi za omrežno povezavo ........................................................................... 126
Vnos besedila ........................................................................................................... 127
Samodejno shranjevanj datotek na pametni telefon........................ 128
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon.......... 129
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev zaslonke ...... 131
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje
za pošiljanje fotografij ali video posnetkov ........................................ 133
Nameščanje programa za funkcijo Samodejno
varnostno kopiranje na vaš računalnik .......................................................... 133
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik ............................ 133
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte... 135
Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto............................................ 135
Shranjevanje vaših podatkov ................................................................................ 135
Nastavitev gesla za elektronsko pošto ............................................................... 136
Spreminjanje gesla za elektronsko pošto ......................................................... 137
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte ......... 137
Uporaba spletnih strani za skupno rabo
fotografij in video posnetkov ................................................................. 139
Dostop do spletnega mesta ............................................................................... 139
Nalaganje fotografij ali video posnetkov ...................................................... 140
10
Vsebina
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek .................................... 141
Prenos fotografij na spletno mesto za shranjevanje ................................. 141
Ogled fotografij ali video posnetkov na napravah,
ki podpirajo Samsung Link ................................................................................. 142
Pošiljanje fotografij z uporabo Nastavitev Wi-Fi................................. 144
Poglavje 6
Povezovanje z zunanjimi napravami
Ogled datotek na HDTV sprejemniku ali 3D TV sprejemniku .......... 158
Ogled datotek na HDTV sprejemniku ............................................................. 158
Ogled datotek na 3D TV sprejemniku............................................................. 159
Prenos datotek na računalnik ................................................................. 160
Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Windows ...... 160
Priklop fotoaparata kot izmenljivi disk .............................................................. 160
Odklop fotoaparata (za Windows XP)................................................................. 161
Poglavje 5
Meni nastavitev fotoaparata
Prenos datotek v računalnik Mac OS ............................................................... 161
Uporabniške nastavitve ........................................................................... 146
Prilagoditev ISO po meri...................................................................................... 146
Uporaba programov na računalniku..................................................... 163
Nameščanje programov s priložene zgoščenke CD .................................. 163
Korak ISO....................................................................................................................... 146
Obseg samodejne občutljivosti ISO.................................................................... 146
Razpoložljiva programska oprema pri uporabi i-Launcher ........................ 163
Zmanjševanje šuma ..............................................................................................
Nastavi kadriranje ..................................................................................................
DMF (Direct Manual Focus) ................................................................................
Barvni prostor ..........................................................................................................
Popravljanje popačenosti ...................................................................................
Shrani kot način po meri .....................................................................................
iFn prilagoditev .......................................................................................................
Uporabniški zaslon ................................................................................................
Spreminjanje funkcij tipk ....................................................................................
Mrežne črte ..............................................................................................................
Lučka AF ....................................................................................................................
146
147
147
148
149
149
149
149
150
151
151
Uporaba i-Launcher............................................................................................... 163
Zahteve za operacijski sistem Windows ............................................................ 163
Zahteve za operacijski sistem Mac ...................................................................... 164
Odprite i-Launcher .................................................................................................... 164
Uporaba Multimedijski pregledovalnik ............................................................. 165
Prenos strojne programske opreme ................................................................... 166
Prenos programa Samodejna varnostna kopija na računalnik ................. 166
Nameščanje Adobe Photoshop Lightroom .................................................. 167
Uporaba Adobe Photoshop Lightroom ......................................................... 167
Nastavitev ................................................................................................... 152
11
Vsebina
Poglavje 7
Preden se obrnete na servisni center.................................................... 181
Dodatek
Tehnični podatki fotoaparata ................................................................. 184
Sporočila o napakah ................................................................................. 169
Slovar ........................................................................................................... 189
Vzdrževanje fotoaparata ......................................................................... 170
Čiščenje fotoaparata ............................................................................................. 170
Dodatna oprema ....................................................................................... 195
Stvarno kazalo ........................................................................................... 197
Objektiv in zaslon fotoaparata .............................................................................. 170
Slikovni senzor ............................................................................................................ 170
Ohišje fotoaparata ..................................................................................................... 170
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata ............................................................ 171
Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata ..................... 171
Uporaba na plaži ali obali ....................................................................................... 171
Shranjevanje za daljše obdobje ........................................................................... 171
Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju.............................................. 172
Ostali previdnostni ukrepi ...................................................................................... 172
O pomnilniških karticah....................................................................................... 173
Podprte pomnilniške kartice ................................................................................. 173
Zmogljivost pomnilniških kartic .......................................................................... 174
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic .................................... 176
O bateriji .................................................................................................................... 177
Tehnični podatki baterije ........................................................................................ 177
Življenjska doba baterije ......................................................................................... 178
Sporočilo o prazni bateriji....................................................................................... 178
Opombe o polnjenju baterije................................................................................ 178
Opombe pri uporabi baterije ................................................................................ 179
Opombe o polnjenju baterije................................................................................ 179
Opombe za polnjenje pri priključenem računalniku .................................... 180
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno .......................... 180
12
Pojmi fotografiranja
Položaji fotografiranja
Za dobro fotografijo je nujen pravilen položaj za stabilizacijo fotoaparata.
Tudi če fotoaparat držite pravilno, lahko nepravilen položaj povzroči
tresenje fotoaparata. Stojte vzravnano in mirno ter ohranite stabilnost
fotoaparata. Kadar snemate pri nizki hitrosti zaslonke, zadržite dih, da
zmanjšate gibanje telesa.
Držanje fotoaparata v roki
Primite fotoaparat v desno roko in položite kazalec desne roke na
sprožilec. Položite levo roko pod objektiv, da podprete fotoaparat.
13
Pojmi fotografiranja
Fotografiranje stoje
Pripravite posnetek; stojte vzravnano, noge razširite na širino ramen,
komolce pa usmerite navzdol.
Fotografiranje v počepu
Pripravite posnetek, počepnite, tako da se z enim kolenom dotaknete tal,
in ohranite vzravnano držo.
14
Pojmi fotografiranja
Zaslonka
Zaslonka je luknjica za nadzor količine svetlobe, ki vstopa v fotoaparat in
je ena od treh dejavnikov za določanje osvetlitve. Ohišje zaslonke vsebuje
tanke kovinske ploščice, ki se odpirajo in zapirajo ter omogočajo prehod
svetlobe skozi zaslonko v fotoaparat. Velikost zaslonke je povezana s
svetlostjo fotografije: večja zaslonka pomeni svetlejšo fotografijo; manjša
zaslonka pa temnejšo fotografijo.
Velikosti zaslonke
Velikost zaslonke je prikazana z vrednostjo, ki se imenuje »številka F«.
Številka F predstavlja goriščno razdaljo, deljeno s premerom objektiva. Na
primer, če ima objektiv z goriščno razdaljo 50 mm številko f v vrednosti F2,
je premer zaslonke 25 mm. (50 mm/25 mm=F2) Manjša kot je številka f,
večja je zaslonka.
Čas odprtja zaslonke se imenuje Exposure Value (EV) (Vrednost osvetlitve).
Večja vrednost osvetlitve (+1 EV) pomeni, da se količina svetlobe podvoji.
Manjša vrednost osvetlitve (-1 EV) pomeni, da se količina svetlobe
razpolovi. S funkcijo za izravnavo osvetlitve lahko natančno prilagodite
količino svetlobe, tako da vrednosti osvetlitve dodatno razdelite na 1/2,
1/3 EV itd.
+1 EV
Najmanjša zaslonka
Srednja zaslonka
-1 EV
Največja zaslonka
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Koraki vrednosti osvetlitve
Temnejša fotografija
(zaslonka je le nekoliko odprta)
Svetejša fotografija
(zaslonka je široko odprta)
15
Pojmi fotografiranja
Vrednost zaslonke in globina polja
Ozadje na fotografiji lahko prek prilagoditve zaslonke zameglite ali
izostrite. Tesno je povezana z globino polja (DOF), ki je izražena kot
majhna ali velika.
V ohišju zaslonke je več rezil. Ta rezila se skupaj premikajo in nadzirajo količino
svetlobe, ki prehaja prek središča zaslonke. Število rezil vpliva tudi na obliko
svetlobe pri fotografiranju nočnih scen. Če ima zaslonka sodo število rezil, se
svetloba porazdeli v enako število razdelkov. Če je število rezil liho, je število
razdelkov enako podvojenemu številu rezil.
Zaslonka z 8 rezili na primer svetlobo razdeli na 8 razdelkov, zaslonka s
7 rezili pa na 14.
Fotografija z veliko DOF
Fotografija z majhno DOF
7 rezil
8 rezil
16
Pojmi fotografiranja
Torej, čim krajši je čas osvetlitve, manj svetlobe bo zajeto. In podobno, čim
daljši je čas osvetlitve, več svetlobe bo zajeto.
Čas osvetlitve
Hitrost sprožilca je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, pri čemer je
pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe,
ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor.
Običajno lahko čas osvetlitve nastavite ročno. Merilo za čas osvetlitve je
»Exposure Value« (Vrednost osvetlitve) oz.EV, ki je označeno v intervalih po
1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1000 s, 1/2000 s itd.
Kot prikazujejo spodnje fotografije, počasna hitrost zaslonke zagotavlja
več časa za prehajanje svetlobe, zato je končna fotografija svetlejša. Po
drugi strani hitrejša hitrost zaslonke zagotavlja manj časa za prehajanje
svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in bolj preprosto zamrzne
motive v gibanju.
+1 EV
Osvetlitev
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Čas osvetlitve
17
Pojmi fotografiranja
Občutljivost ISO
Osvetlitev fotografije je določena z občutljivostjo fotoaparata. Ta
občutljivost temelji na mednarodnih standardih za film, imenovanih
standardi ISO. Za digitalne fotoaparate velja, da ocena te občutljivosti
predstavlja občutljivost digitalnega mehanizma, ki posname fotografijo.
Občutljivost ISO se podvoji, če se podvoji številka. Na primer, z nastavitvijo
ISO 200 lahko zajemate slike pri dvakratni hitrosti nastavitve ISO 100.
Vendar se lahko zaradi višjih nastavitev ISO pojavi »šum« — majhni
madeži, pike in drugi fenomeni v fotografiji, zaradi katerih ima posnetek
videz umazanosti ali šuma. Splošno pravilo je, da je najboljše uporabiti
nižjo nastavitev ISO, saj s tem preprečite šum na fotografijah, razen če
fotografirate v temnem okolju ali ponoči.
Ker nizka občutljivost ISO pomeni, da bo fotoaparat manj občutljiv
za svetlobo, boste za optimalno osvetlitev potrebovali več svetlobe.
Če uporabljate nizko občutljivost ISO, odprite zaslonko v večji meri ali
zmanjšajte hitrost zaslonke, da bo v fotoaparat lahko prešlo več svetlobe.
Na primer, ob sončnem dnevu, ko je obilo svetlobe, nizka občutljivost
ISO ne potrebuje nizke hitrosti zaslonke. V temnem prostoru ali ponoči
pa bo nizka občutljivost ISO povzročila zamegljeno fotografijo. Zato je
priporočljivo, da zmerno povečate občutljivost ISO.
Fotografija, posneta s stojalom in visoko
občutljivostjo ISO
Zamegljena fotografija z nizko
občutljivostjo ISO
Spremembe v kakovosti in svetlosti glede na občutljivost ISO
18
Pojmi fotografiranja
Kako nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in
občutljivost ISO upravljajo osvetlitev
Nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in občutljivost ISO so pri fotografiji
tesno povezane. Nastavitev zaslonke nadzira odprtino za uravnavanje
svetlobe, ki prehaja v fotoaparat, medtem ko čas osvetlitve določa čas,
v katerem svetloba lahko vstopa v fotoaparat. Občutljivost ISO določa
hitrost, pri kateri se film odzove na svetlobo. Skupaj so ti trije vidiki opisani
kot trikotnik osvetlitve.
Nastavitve
Čas osvetlitve
Vrednost
zaslonke
Rezultati
Visoka hitrost
= manj svetlobe
Nizka hitrost
= več svetlobe
Hitra = mirna
Počasna = zamegljena
Spremembo časa osvetlitve, vrednosti zaslonke ali občutljivosti ISO lahko
izravnajo prilagoditve drugih možnosti, da stopnja svetlobe ostane enaka.
Rezultati se spremenijo glede na nastavitve. Čas osvetlitve je na primer
koristna možnost pri izražanju gibanja, zaslonka uravnava globino polja,
občutljivost ISO pa zrnatost fotografije.
Nastavitve
Rezultati
Občutljivost
ISO
Visoka občutljivost
= bolj občutljivo na
svetlobo
Nizka občutljivost
= manj občutljivo na
svetlobo
Visoka = bolj zrnasta
Nizka = manj zrnasta
Široka zaslonka
= več svetlobe
Ozka zaslonka
= manj svetlobe
Široka = majhna globina polja
Ožja = večja globina polja
19
Pojmi fotografiranja
Korelacija med goriščno razdaljo, kotom in
perspektivo
Dolga goriščna razdalja
Goriščna razdalja je razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem,
merimo pa jo v milimetrih. Vpliva na kot in perspektivo posnetih slik.
Kratka goriščna razdalja se pretvori v široki kot, s katerim lahko naredite
širok posnetek. Dolga goriščna razdalja se pretvori v ozki kot, s katerim
lahko naredite telefotografski posnetek.
telefotografski objektiv
telefotografski
posnetek
Kratka goriščna razdalja
ozek kot
Oglejte si spodnje fotografije in primerjajte razlike.
širokokotni objektiv
širok posnetek
širok kot
Kot 20 mm
Kot 50 mm
Kot 200 mm
Običajno je objektiv s širokim kotom primeren za fotografiranje pokrajin,
objektiv z ozkim kotom pa za fotografiranje športnih dogodkov ali portretov.
20
Pojmi fotografiranja
Katera funkcija nadzoruje učinke neizostritve?
Globina polja
Fotografije s portreti ali tihožitji, ki jih ljudje najbolj cenijo, so tiste z
zamegljenim ozadjem, kar poudarja motiv. Fotografija je lahko zamegljena
ali izostrena, odvisno od izostrenih območij. To imenujemo »nizka
vrednost globine polja« ali »visoka vrednost globine polja«.
Globina polja je izostreno območje okrog motiva. Zato nizka vrednost
globine polja pomeni, da je izostreno polje ozko, visoka vrednost globine
pa pomeni, da je polje široko.
Globina polja je odvisna od vrednosti zaslonke
Pri širši zaslonki (tj. pri nižji vrednosti zaslonke) je globina polja manjša.
Pod pogojem, da so nastavitve ostalih vrednosti, vključno z časom
osvetlitve in občutljivostjo ISO enake, nižja vrednost zaslonke pomeni
fotografijo z manjšo globino polja.
Fotografijo z majhno globino polja, ki poudarja motiv in zamegli ozadje
posnamemo tako, da uporabimo teleskopski objektiv ali izberemo
nizko vrednost zaslonke. Nasprotno pa fotografijo z veliko globino
polja, ki prikazuje vse elemente fotografije zelo ostre, dosežemo tako,
da uporabimo objektiv s širokim kotom ali izberemo visoko vrednost
zaslonke.
50 mm F5.7
Majhna globina polja
50 mm F22
Velika globina polja
21
Pojmi fotografiranja
Globina polja je odvisna od goriščne razdalje
Pri daljši goriščni razdalji je globina polja manjša. Teleskopski objektiv z
daljšo goriščno razdaljo je v primerjavi s teleskopskim objektivom s krajšo
goriščno razdaljo bolj primeren za fotografiranje majhne globine polja
(DOF).
Globina polja je odvisna od razdalje med motivom in
fotoaparatom
Če je razdalja med motivom in fotoaparatom kratka, je globina polja
manjša. Zato pri fotografiranju motiva od blizu posnamemo fotografijo z
majhno globino polja.
Fotografija, posneta s 100-milimetrskim teleskopskim
objektivom
Fotografija, posneta s 20-milimetrskim
teleskopskim objektivom
Fotografija, posneta s 100-milimetrskim
teleskopskim objektivom
Fotografija, posneta blizu motivu
22
Pojmi fotografiranja
Optični predogled
S pritiskom gumba Po meri na zaslonu si lahko pred zajemom fotografije
ogledate optični predogled. Fotoaparat prilagodi zaslonko glede na
prednastavljene nastavitve in na zaslonu prikaže rezultate. Nastavite
funkcijo gumba Po meri na Optical Preview (Optični predogled). (str. 150)
F
Kompozicija
S fotoaparatom je slikanje lepega okolja zabavno. Ne glede na lepo okolje
pa s slabo kompozicijo ne boste posneli dobre fotografije.
Pri kompoziciji je zelo pomembna prednostna obravnava motivov.
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je
kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Pravilo tretjin
Če želite uporabiti pravilo tretjin, razdelite sliko na enake pravokotnike po
vzorcu 3 x 3.
Če želite ustvariti fotografije, na katerih bo najbolj poudarjen motiv,
poskrbite, da bo motiv v enem od kotov središčnega pravokotnika.
23
Pojmi fotografiranja
S pravilom tretjin bodo kompozicije na fotografijah bolj uravnotežene in
privlačne. Spodaj je nekaj primerov.
Fotografije z dvema motivoma
Če je motiv v enem kotu fotografije, je kompozicija neuravnovešena.
Fotografijo lahko uravnovesite tako, da drugi motiv ujamete v nasprotni
kot in popravite ravnovesje na fotografiji.
2. motiv
1. motiv
Neuravnotežena
2. motiv
1. motiv
Uravnotežena
Pri fotografiranju pokrajine obzorje v središču fotografije pomeni
neuravnoteženo fotografijo. Fotografija bo boljša, če boste obzorje
premaknili navzgor ali navzdol.
1. motiv
1. motiv
2. motiv
2. motiv
Neuravnotežena
Uravnotežena
24
Pojmi fotografiranja
Vodilna številka bliskavice
Bliskavica
Svetloba je ena najpomembnejših komponent fotografiranja. Vendar
pa ni lahko imeti vedno in povsod dovolj svetlobe. Z bliskavico lahko
optimizirate nastavitve svetlobe in ustvarite razne učinke.
Bliskavica, znana tudi kot hitra luč, pomaga ustvariti zadovoljivo
osvetljenost pri šibki svetlobi. Uporabna je tudi v primerih, ko je svetlobe
veliko. Primer: bliskavico lahko uporabite, da bi izravnali osvetlitev sence
motiva ali da bi jasno zajeli tako motiv kot ozadje, ko je svetlobe veliko.
Številka modela bliskavice pomeni zmogljivost bliskavice in največjo
ustvarjeno količino svetlobe predstavlja vrednost, ki ji pravimo »številka
vodnika«. Večja kot je številka vodnika, več svetlobe prihaja iz bliskavice.
Vodilna številka se izračuna tako, da se razdalja od bliskavice do motiva
pomnoži z vrednostjo zaslonke, ko je občutljivost ISO nastavljena na 100.
Številka vodnika = bliskavica do oddaljenost motiva X vrednost
zaslonke
Vrednost zaslonke = številka vodnika/bliskavica do oddaljenost
motiva
Bliskavica do oddaljenost motiva = številka vodnika/vrednost
zaslonke
Pred popravkom
Po popravku
Zato lahko, če poznate številko vodnika svoje bliskavice, ocenite
optimalno razdaljo od bliskavice to motiva, ko bliskavico točno nastavljate.
Če ima bliskavica na primer številko vodnika GN 20 in je 4 metre oddaljena
od motiva, je optimalna vrednost zaslonke F5.0.
25
Pojmi fotografiranja
Fotografiranje z odbijanjem svetlobe
Odbojna fotografija se nanaša na metodo odbijanja svetlobe s stenskih
površin in stropa, kar omogoča enakomerno razporeditev svetlobe preko
objekta. Običajno se lahko zgodi, da so fotografije, posnete z bliskavico,
videti nenaravno in mečejo sence. Motivi pri fotografijah, posnetih v
odbojnem načinu, ne mečejo nobenih senc in so videti gladko zaradi
enakomerno razporejene svetlobe.
26
Poglavje 1
Moj fotoaparat
Naučite se o postavitvi vašega fotoaparata, ikonah na zaslonu, objektivu, opcijskih dodatkih
in osnovnih funkcijah.
Moj fotoaparat
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali so v paketu ti predmeti.
Fotoaparat
(vključno s pokrovčkom za ohišje in
pokrovom nastavka za bliskavico)
Napajalnik/Kabel USB
Baterija za polnjenje
Zunanja bliskavica
Zgoščenka CD-ROM s programsko
opremo (z navodili za uporabo)
Zgoščenka DVD-ROM z Adobe
Photoshop Lightroom
Hitri vodič
Pašček
• Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov.
• Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ne odgovarja za
škodo, ki nastane zaradi uporabe neodobrene dodatne opreme. Za več informacij o dodatni opremi glejte stran št. 195.
28
Moj fotoaparat
Deli fotoaparata
1
2
3 4
Št.
5 6
Vrtljivi gumb za ukaz
• V pametni plošči: pomaknite s ena
4
16
7
15
14
7
8
9
10
13
12
11
Ime
1
2
želeno možnost ali prilagodite izbrano
možnost.
• V načinu za fotografiranje:
odprite zaslon načina v načinu za
fotografiranje ali prilagodite čas
osvetlitve, vrednost zaslonke ali
osvetlitve nekaterih načinov za
fotografiranje.
• V načinu za predvajanje: oglejte
si sličice oz. povečajte/pomanjšajte
fotografijo.
Gumb DIRECT LINK button: zaženite
prednastavljeno funkcijo Wi-Fi (str. 31).
Št.
Ime
8
Slikovni senzor
9
Zvočnik
10
NFC oznaka
11
Gumb za sprostitev objektiva
12
Nastavek za objektiv
13
Oznaka nastavka za objektiv
14
Pomožna lučka za AF/
lučka samosprožilca
15
Stikalo za vklop/izklop
16
Sprožilec
Notranja antena
3
* Pri uporabo brezžičnega omrežja, se ne
dotikajte vgrajene antene.
4
Mikrofon
5
Nastavek za bliskavico
6
Pokrov nastavka za bliskavico
7
Odprtina za pašček fotoaparata
29
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
Št.
1
Ime
Gumb za snemanje video posnetka
Začnite s snemanjem video posnetka.
Lučka stanja
1
2
3
4
2
3
4
Prikažite stanje fotoaparata.
• Utripa: med shranjevanjem fotografije, snemanjem video posnetka, pošiljanjem podatkov v
računalnik, povezovanjem z brezžičnim krajevnim omrežjem ali pošiljanjem fotografije.
• Sveti: ko med fotoaparatom in računalnikom ne poteka prenos podatkov oz. med polnjenjem
baterije.
Gumb Način
Dostop do zaslona načina (str. 36).
Gumb za predvajanje
Aktivira način predvajanja.
USB in sprostitev sprožilca
5
6
5
Priklopite fotoaparat na računalnik ali sprostitev sprožilca. Zmanjšajte premike fotoaparata z
uporabo kabla za sprožitev zaslonke in stojala.
6
Vrata HDMI
7
8
9
8
7
9
Prostor za baterijo/pokrov pomnilniške kartice
Vstavite pomnilniško kartico in baterijo.
Zaslon
Dotaknite se ikone za izbiro menija ali možnosti (str. 38).
Nastavek za stojalo
30
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
Uporaba gumba DIRECT LINK
Funkcijo Wi-Fi lahko na priročen način vklopite z gumbom [DIRECT LINK].
Ponovno pritisnite [DIRECT LINK] za vrnitev na prejšnji način.
Nastavitev gumba DIRECT LINK
Izberete lahko funkcijo Wi-Fi, ki se sproži, ko pritisnete gumb
[DIRECT LINK] (str. 150).
Nastavljanje
možnosti DIRECT
LINK,
V načinu za fotografiranje se dotaknite
→ 5 → Key
Mapping (Porazdelitev tipk) → DIRECT LINK → možnost.
31
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
Uporaba vrtljivega gumba za ukaz
V nekaterih načinih za fotografiranje lahko z vrtljivim gumbom za ukaze
prilagodite možnosti za vrednost zaslonke, čas osvetlitve ali vrednost
osvetlitve. Pritisnite vrtljivi gumb za ukaze in ga zasukajte v smeri ali proti
smeri urnega kazalca.
Z vrtljivim gumbom za ukaze lahko v pametni plošči prav tako prilagodite
nekatere možnosti. V pametni plošči zavrtite vrtljivi gumb za ukaze na
želeno možnost, nato ga pritisnite za izbiro le-te, ter zavrtite vrtljivi gumb
za ukaze za prilagoditev izbrane možnosti.
Vrednost osvetlitve
Na primer, nastavite vrednost zaslonke v načinu
Za prilagoditev
vrednosti
osvetlitve;
Na zaslonu načina se dotaknite Expert (Strokovno) → Program
→ dvakrat pritisnite vrtljivi gumb za ukaze, da odprete zaslon
načina v načinu za fotografiranje → za prilagoditev zasukajte
vrtljivi gumb za ukaze.
32
Moj fotoaparat
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico
Naučite se vstaviti baterijo in opcijske pomnilniške kartice v fotoaparat.
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice
Potisnite zapah navzgor, da s tem
sprostite baterijo.
Zatič baterije
Baterija za polnjenje
Nežno povlecite kartico, da jo s tem
sprostite, in jo nato izvlecite iz reže v
fotoaparatu.
Pomnilniško kartico vstavite tako, da so
pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
Pomnilniška kartica
Pomnilniška kartica
Baterijo vstavite tako, da je Samsungov
logotip obrnjen navzgor.
Ne odstranjujte pomnilniške kartice ali baterije, če lučka stanja utripa.
V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke, ki so shranjeni na
pomnilniški kartici, ali fotoaparat.
Baterija za polnjenje
33
Moj fotoaparat
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata
Polnjenje baterije
Vklop fotoaparat
Pred prvo uporabo fotoaparata popolnoma napolnite baterijo. Priključite
majhen konce USB kabla v fotoaparat in nato priključite drugi konec USB
kabla v napajalnik.
Potisnite stikalo za vklop/izklop na ON.
• Za izklop fotoaparata, potisnite stikalo za vklop/izklop na OFF.
• Ko prvič vklopite fotoaparat, se pojavi zaslon za začetno nastavitev
(str. 35).
ON
OFF
Lučka stanja
• Red light on (Rdeča lučka sveti): polnjenje
• Red light off (Rdeča lučka ne sveti): v celoti napolnjeno
• Red light blinking (Rdeča lučka utripa): napaka
• Uporabljajte samo napajalnik in USB kabel, ki sta priložena fotoaparatu. Če
uporabljate drug napajalnik, se baterija fotoaparata morda ne bo napolnila ali
pravilno delovala.
• Baterijo lahko napolnite z USB kablom samo pri izklopljenem fotoaparatu.
34
Moj fotoaparat
Opravljanje začetne nastavitve
Ko prvič vklopite fotoaparat, se pojavi zaslon za začetno nastavitev. Jezik
je prednastavljen za državo ali regijo, kjer ste kupili fotoaparat. Jezik lahko
spremenite po želji.
4
Za nastavitev možnosti, se dotaknite puščic za gor in dol.
Date & Time
Year Month Day
1
Dotaknite se Time Zone (Časovni pas).
2
Povlecite seznam možnosti navzgor ali navzdol, ter se nato
dotaknite časovnega pasa.
Hr
Min
DST
Time Zone
• Zaslon je lahko drugačen glede na izbran jezik.
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Cape Verde
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
5
Dotaknite se
6
Dotaknite se Date Type (Tip datuma) → tip datuma.
7
Dotaknite se Time Type (Tip časa) → tip časa.
8
Dotaknite se
.
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
3
Dotaknite se Date & Time (Datum in čas).
za končanje prvotne nastavitve.
35
Moj fotoaparat
Izbira načina
Na zaslonu načina izberite različne načine in funkcije.
Opis načina
Način
Dostop do zaslona načina
V načinu za fotografiranje ali predvajanje, pritisnite [h]. Ponovno
pritisnite [h] za vrnitev na prejšnji način. Prav tako lahko odprete zaslon
način, v načinu fotografiranja, za zasukom vrtljivega gumba za ukaze.
Opis
Auto
Posnemite fotografijo v scenskem načinu, ki ga je fotoaparat
samodejno izbral (str. 55).
Smart
Posnemite fotografijo z možnostmi, ki so prednastavljene za
posamezno sceno (str. 57).
• Program : posnemite fotografijo z nastavitvami, ki ste jih
•
•
Expert
•
•
ročno prilagodili, razen časa osvetlitve in vrednosti zaslonke
(str. 61).
Aperture Priority (Vrednost zaslonke): nastavite vrednost
zaslonke ročno, medtem ko fotoaparat samodejno izbere
ustrezne čas osvetlitve (str. 62).
Shutter Priority (Vrednost sprožilca): nastavite čas
osvetlitve ročno, medtem ko fotoaparat samodejno izbere
ustrezno vrednost zaslonke (str. 63).
Manual (Ročno): vrednost zaslonke in čas osvetlitve lahko
prilagodite ročno (str. 64).
Custom (Po meri): ustvarite lastne načine snemanja s
prilagoditvijo in shranitvijo možnosti (str. 65).
Auto
Smart
Expert
Wi-Fi
Dotaknite se ikone za izbiro načina ali funkcije.
36
Moj fotoaparat >
Način
Izbira načina
Opis
• MobileLink: pošiljanje fotografij ali video posnetkov na
•
•
Wi-Fi
•
•
•
pametni telefon (str. 129).
Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo): uporabite pametni
telefon kot daljinsko sprostitev sprožilca in si oglejte
predogled slike fotoaparata na vašem pametnem telefonu
(str. 131).
Auto Backup (Samodejno varnostno kopiranje): fotografije
ali video posnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko
brezžično pošljete na računalnik (str. 133).
Email (E-pošta): fotografije ali video posnetke, shranjene na
fotoaparatu, lahko pošiljate prek elektronske pošte
(str. 135).
SNS & Cloud (SNS in V oblaku): naložite vaše fotografije ali
video posnetke na spletne strani za skupno rabo (str. 139).
Samsung Link: naložite datoteke na spletno storitev za
shranjevanje Samsung Link ali si oglejte datoteke na drugih
napravah, ki podpirajo Samsung Link (str. 142).
Razporejanje ikon
Če želite spremeniti videz ikon, ki se prikažejo na zaslonu podmenija
načina Smart (Pametno) ali Expert (Strokovno), se dotaknite
(pogled
mreže) ali
(pogled seznama) v zgornjem levem kotu zaslona. Če ste
izbrali pogled seznama, povlecite seznam možnosti navzgor ali navzdol oz.
zasukajte gumb za izbiro načina na zaslonu in se nato dotaknite ikone.
<Pogled seznama>
<Pogled mreže>
37
Moj fotoaparat
Izbiranje funkcij (možnosti)
Izberite menije ali možnosti z rahlim dotikom elementa na zaslonu s
konico prsta.
4
Povlecite seznam možnosti navzgor ali navzdol, ter se nato
dotaknite možnosti.
• Če se dotaknete
, se prikaže pojavno okno z informacijami o
funkcijah in nastavitvah.
Uporaba m
AutoShare
Dotaknite se
na zaslonu, ter nato spremenite možnosti
fotografiranja ali nastavitve.
Photo Size
Photo Size
5472x3648 (3:2)
Quality
3888x2592 (3:2)
ISO
2976x1984 (3:2)
1728x1152 (3:2)
Minimum Shutter Speed
Na primer, izbira velikosti fotografije v načinu Program
5472x3080 (16:9)
White Balance
1
Na zaslonu načina se dotaknite Expert (Strokovno) →
Program.
2
Dotaknite se
3
Dotaknite se 1 → Photo Size (Velikost fotografije).
.
5
Dotaknite se
fotografiranje.
, če želite preklopiti v način za
AutoShare
Photo Size
Quality
ISO
Minimum Shutter Speed
Off
White Balance
38
Moj fotoaparat >
Izbiranje funkcij (možnosti)
Uporaba pametne plošče
Dotaknite se
na zaslonu, za dostop do nekaterih funkcij, kot so
osvetlitev, ISO, ravnovesje beline.
4
Povlecite drsnik na zaslonu, ter se dotaknite
prilagodite možnost.
da
• Možnost lahko prilagodite tudi tako, da zavrtite vrtljivi gumb
(str. 32).
EV : 0.0
Na primer, nastavite vrednost zaslonke v načinu
1
Na zaslonu načina se dotaknite Expert (Strokovno) →
Program.
2
Dotaknite se
3
Dotaknite se EV (Vrednost osvetlitve).
.
• Prav tako lahko nekatere možnosti prilagodite, če s prstom
povlečete drsnik na zaslonu. Prav tako lahko v pametni plošči
zavrtite vrtljivi gumb za ukaze na želeno možnost, nato ga pritisnite
za izbiro le-te, ter zavrtite vrtljivi gumb za ukaze za prilagoditev
izbrane možnosti.
EV : 0.0
39
Moj fotoaparat >
Izbiranje funkcij (možnosti)
Uporaba zaslona na dotik
Frcanje: nežno frcnite vaš prst po zaslonu.
Ne dotikajte se zaslona z ostrimi objekti kot so peresa ali svinčniki. Zaslon lahko
poškodujete.
Dotikanje: dotaknite se ikone za izbiro menija ali možnosti.
• Zaslon na dotik morda ne bo prepoznal vaše vnose, če se dotaknete več
elementov hkrati.
• Pri dotikanju ali drsenju po zaslonu lahko pride do razbarvanja zaslona. To
Drsenje: dotaknite se in zadržite območje na zaslonu, ter nato
povlecite prst.
AutoShare
ni okvara, ampak karakteristika zaslona na dotik. Razbarvanje zmanjšajte z
nežnim dotikom ali drsenjem.
• Zaslon na dotik morda ne bo pravilno deloval, če fotoaparat uporabljate v
izredno vlažnem okolju.
• Zaslon na dotik morda ne bo pravilno deloval, če na zaslon namestite zaščitni
sloj ali drug dodatek.
• Zaslon je lahko temen, odvisno od zornega kota. Prilagoditev svetlosti ali
zornega kota lahko izboljša ločljivost.
Photo Size
Quality
ISO
Minimum Shutter Speed
Off
White Balance
40
Moj fotoaparat
Ikone na zaslonu
V načinu za fotografiranje
Ikona
Opis
Snemanje fotografij
1
London
Ikona
Okvir za samodejno izostritev
Območje izostritve
Območje za točkovno
merjenje
Zaznavanje obrazov
Ravnovesje beline (str. 77)
Tresenje fotoaparata
Mikro nastavitev ravnovesja beline
Lestvica ročne izostritve
F
Optična stabilizacija slike (OIS) (str. 93)
Merilnik nivoja (str. 42)
2
Dinamični razpon (str. 100)
Histogram (str. 150)
Z na
Izostritev
Vrednost za prilagoditev
osvetlitve
Občutljivost ISO (str. 76)
Opis
Način za fotografiranje
Trenutni datum
Trenutni čas predvajanja
* Te ikone se prikažejo, če ste namestili dodaten modul GPS.
** Fotografij, ki so posnete brez vstavljene pomnilniške
kartice, ni mogoče natisniti ali prenesti na pomnilniško
kartico ali na računalnik.
Vključen GPS*
London
Informacije o lokaciji*
Pomnilniška kartica ni vstavljena**
Zaklep samodejne osvetlitve
(str. 105)
Število fotografij, ki so na voljo
•
: baterija je povsem
napolnjena
•
: baterija je deloma
napolnjena
•
(Rdeča): baterija je
prazna (napolnite baterijo)
Pametni filter
Vrednost zaslonke
1. Podatki o fotografiranju
Ikona
Z razmerju
Čas osvetlitve
3
2. Možnosti fotografiranja
Ikona
Opis
3. Možnosti fotografiranja (dotik)
Ikona
F
Opis
Gumb po meri (str. 150)
Sprememba način Pametno***
AutoShare
Možnosti Touch AF (AF na dotik)
Opis
Gumb za tip prikaza
Velikost fotografije
Možnosti fotografiranja
Datoteka RAW
Pametna plošča
Način fotografiranja
*** Ta ikona se pojavi samo, če ste izbrali način Pametno.
Bliskavica (str. 101)
Prilagoditev jakosti bliskavice
Merjenje (str. 98)
Način AF (str. 82)
Prikazane ikone se spreminjajo glede na
izbrani način ali nastavljene možnosti.
41
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
2. Možnosti fotografiranja
Snemanje video posnetkov
1
Ikona
Opis
Velikost video posnetka
Način AF (str. 82)
2
Merjenje (str. 98)
Ravnovesje beline (str. 77)
Več o merilniku nivoja
Merilnik nivoja pomaga poravnati fotoaparat z
vodoravnimi in navpičnimi črtami na zaslonu.
Če merilnik nivoja ni raven, ga umerite z uporabo
funkcije Horizontal Calibration (Vodoravna
umeritev) (str. 152).
Navpično
Optična stabilizacija slike (OIS)
(str. 93)
Mikro prilagajanje ravnovesja beline
1. Podatki o fotografiranju
Ikona
Možnost bledenja (str. 107)
Opis
Večpodročno gibanje (str. 107)
Način za fotografiranje
Snemanje zvoka je vklopljeno
(str. 108)
Trenutni čas snemanja/
razpoložljivi čas snemanja
•
: baterija je povsem
napolnjena
•
: baterija je deloma
napolnjena
•
(Rdeča): baterija je prazna
(napolnite baterijo)
Vodoravno
▲ V nivoju
Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani
način ali nastavljene možnosti.
▲ Izven nivoja
Pri snemanju v pokončnem načinu ne morete
uporabljati merilnika nivoja.
Prekliči AF na dotik
Premor ali nadaljevanje snemanja
Čas osvetlitve
Vrednost zaslonke
Vrednost osvetlitve
Občutljivost ISO (str. 76)
42
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
V načinu za predvajanje
Ogled fotografij
1
Predvajanje video posnetkov
London
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Datum
Ikona
2
Podatki
3
London
Opis
Št.
Opis
Stalno zajeta datoteka
1
2
Posneta fotografija
Hitrost predvajanja
RGB histogram (str. 150)
Večpodročno gibanje
Trenutna datoteka/skupno število datotek
Številka mape – številka datoteke
Datoteka s podatki o kraju
London
Ikona
Opis
Informacije o lokaciji
Datoteka RAW
Zaščitena datoteka
Informacije o tiskanju dodane datoteki (str. 115)
3D datoteka
3
Način za fotografiranje, merjenje,
bliskavica, ravnovesje beline,
vrednost zaslonke, čas osvetlitve,
ISO, goriščna razdalja, vrednost
osvetlitve, velikost fotografije,
datum, informacije o kraju
Trenutni čas predvajanja
Dolžina video posnetka
Posnemita sliko
/
Ogled prejšnje datoteke/išči nazaj.
(Z vsakim dotikom ikone za iskanje
nazaj, boste spremenili hitrost iskanja po
naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
/
Premor ali nadaljevanje predvajanja.
Zaustavite predvajanje in se vrnite na
prejšnji zaslon.
Gumb za tip prikaza
Urejanje fotografij
Ogled naslednje datoteke/išči naprej.
(Z vsakim dotikom ikone za iskanje
naprej, boste spremenili hitrost iskanja po
naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
Obrežite video posnetek
Prilagodite glasnost ali utišajte zvok.
Meni za predvajanje/urejanje
Izbrišite datoteke
Ogled sličic
/
43
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
Spreminjanje prikazanih podatkov
Večkrat se dotaknite
Način
na zaslonu, da spremenite vrsto zaslona.
Vrsta zaslona
• Osnovne informacije za fotografiranje (način
Fotografiranje
Predvajanje
fotografiranja, hitrost sprožilca, vrednost zaslonke,
vrednost osvetlitve, občutljivost ISO itd.)
• Osnovne informacije za fotografiranje + gumbi za
možnost fotografiranja (MENU, Fn, AutoShare, AF na
dotik) + merilnik nivoja
• Osnovne informacije za fotografiranje + gumbi za
možnost fotografiranja + informacije o trenutnih
možnostih fotografiranja (velikost fotografije, način
pogona, bliskavica, merjenje, način samodejne
izostritve itd.)
• Osnovne informacije za fotografiranje + gumbi za
možnost fotografiranja + informacije o trenutnih
možnostih fotografiranja + histogram + datum in čas
• Osnoven informacije
• Prikažite vse informacije o trenutni datoteki.
• Prikažite vse informacije o trenutni datoteki, vključno s
histogramom RGB.
44
Moj fotoaparat
Objektivi
Možno je kupiti dodatne objektive, ki so izdelani samo za fotoaparat serije
NX.
Naučite se več o funkcijah posameznega objektiva in izberite tistega, ki
ustreza vašim potrebam in željam.
Deli objektiva
Objektiv SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (primer)
Št.
Opis
1
2
Oznaka nastavka za objektiv
3
Objektiv
4
Obroč za izostritev (str. 90)
5
Gumb i-Function (str. 68)
6
Obroč za povečavo
7
Kontakti objektiva
Stikalo za zaklep povečave
7
1
2
6
3
5
4
45
Moj fotoaparat >
Objektivi
Zaklepanje ali odklepanje objektiva
Če želite zakleniti objektiv, povlecite in zadržite stikalo za zaklep
zaklepanje povečave stran od ohišja fotoaparata ter obrnite obroček za
povečavo kot prikazuje ilustracija.
Če želite odkleniti objektiv, obrnite obroček za povečavo kot prikazuje
ilustracija, dokler ne zaslišite klika.
Ko je objektiv zaklenjen, ne morete posneti fotografije.
46
Moj fotoaparat >
Objektivi
Objektiv SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (primer)
Št.
8
1
2
3
4
5
6
7
Opis
1
2
Oznaka nastavka za objektiv
3
Obroč za izostritev (str. 90)
4
Oznaka nastavka zaslonke za objektiv
5
Objektiv
6
Gumb i-Function (str. 68)
7
Stikalo AF/MF (str. 82)
8
Kontakti objektiva
Obroč za povečavo
Če objektiva ne uporabljate, namestite pokrovček za objektiv in pokrovček
nastavka za objektiv, da zaščitite objektiv pred prahom in praskami.
47
Moj fotoaparat >
Objektivi
Objektiv SAMSUNG 16 mm F2.4 (primer)
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (primer)
6
5
1
2
1
2
3
3
4
4
5
Št.
Opis
1
2
3
Gumb i-Function (str. 68)
4
Objektiv
5
Kontakti objektiva
Oznaka nastavka za objektiv
Obroč za izostritev (str. 90)
Št.
Opis
1
Gumb i-Function (str. 68)
2
3
4
Oznaka nastavka za objektiv
5
Stikalo 2D/3D (str. 70)
6
Kontakti objektiva
Obroč za izostritev (str. 90)
Objektiv
48
Moj fotoaparat >
Objektivi
Oznake objektiva
Št.
Ugotovite, kaj pomenijo številke na objektivu.
Opis
Vrednost zaslonke
1
Objektiv SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (primer)
Obseg podprtih vrednosti zaslonke. Na primer, 1:3.5–6.3 pomeni
obseg vrednosti zaslonke od 3,5 do 6,3.
Goriščna razdalja
2
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih).
Ta vrednost je izražena z razdaljo: najmanjša goriščna razdalja do
največje goriščne razdalje objektiva.
Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji.
Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.
ED
3
ED pomeni izjemno nizka disperzija. Steklo z izjemno nizko disperzijo
je učinkovito pri zmanjševanju barvnega odklona (motnja, do katere
pride, ko objektiv ne uspe izostriti vseh barv na isto točko).
OIS (Optična stabilizacija slike) (str. 93)
1
2
3 4 5
4
Optična stabilizacija slike. Objektivi s to funkcijo lahko zaznajo
tresenje fotoaparata in učinkovito nevtralizirajo premikanje v
notranjosti fotoaparata.
Ø
5
Premer objektiva. Ko pritrdite filter na objektiv, preverite, ali je premer
objektiva enak premeru filtra.
49
Moj fotoaparat
Dodatna oprema
Uporabite lahko dodatno opremo, vključno z zunanjo bliskavico in
modulom GPS, ki vam lahko pomaga pri snemanju boljših in ustreznejših
fotografij.
Postavitev zunanje bliskavice
SEF8A (primer)
Za več informacij o dodatni opremi glejte navodila za uporabo posamezne
dodatne opreme.
1
• Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov.
• Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem
2
centru Samsung. Samsung ni odgovoren za škodo, ki nastane, če uporabljate
dodatno opremo drugih proizvajalcev.
3
Št.
Opis
1
Žarnica
2
Vrtljivi gumb za pritrditev nastavka za bliskavico
3
Povezava nastavka za bliskavico
50
Moj fotoaparat >
Dodatna oprema
Priključitev zunanje bliskavice
1
S fotoaparata odstranite pokrov nastavka za bliskavico.
2
Povežite bliskavico tako, da jo potisnete v nastavek.
3
Bliskavico pritrdite na mesto tako, da obrnete vrtljivi gumb za
pritrditev nastavka za bliskavico v smeri urnega kazalca.
4
Dvignite bliskavico za uporabo.
51
Moj fotoaparat >
Dodatna oprema
• Fotografijo lahko zajamete z bliskavico, ki ni popolnoma napolnjena, vendar
•
•
•
•
•
je priporočljivo, da uporabite popolnoma napolnjeno bliskavico.
Za zunanje bliskavice, ki so na voljo, glejte stran z dodatno opremo (str. 195).
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina za fotografiranje.
Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži
drugič.
SEF8A morda ni združljiv z drugimi fotoaparati iz serije NX.
Če želite več informacij o dodatnih bliskavicah, si oglejte navodila za uporabo
bliskavice.
Uporabljajte samo bliskavice, ki jih je odobril Samsung. Če boste uporabili
nezdružljive bliskavice, lahko poškodujete fotoaparat.
SEF220A (primer) (izbirno)
7
8
1
2
3
6
5
4
Št.
9
Opis
1
Ikone na zaslonu
2
Lučka READY/gumb za testiranje
3
Gumb MODE
4
Gumb za dvig bliskavice
5
Gumb vklop/izklop
6
Pokrov baterije
7
Bulb (Žarnica)
8
Stikalo načina TELE/WIDE
9
Povezava nastavka za bliskavico
52
Moj fotoaparat >
Dodatna oprema
Postavitev modula GPS (izbirno)
1
Pritrditev modula GPS
1
S fotoaparata odstranite pokrov nastavka za bliskavico.
2
Modul GPS namestite tako, da ga potisnete v nastavek za
bliskavico.
2
3
4
5
Št.
Opis
1
Lučka stanja
2
Gumb vklop/izklop
3
Vrtljivi gumb za pritrditev nastavka za bliskavico
4
Povezava nastavka za bliskavico
5
Pokrov baterije
53
Moj fotoaparat >
Dodatna oprema
3
Modul GPS zaklenite na mesto tako, da obrnete vrtljiv gumb
za pritrditev nastavka za bliskavico do oznake LOCK.
4
Vklopite gumb za vklop na modulu GPS.
54
Moj fotoaparat
Načini za fotografiranje
Dva enostavna načina za fotografiranje — način Auto (Samodejno) in
način Smart (Pametno) — pripomoreta k fotografiranju s številnimi
samodejnimi nastavitvami. Dodatni načini omogočajo večjo prilagoditev
nastavitev.
Način Samodejno
1
Na zaslonu načina se dotaknite Auto (Samodejno).
2
Ujemite motiv v okvir.
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
• Fotoaparat izbere sceno. Na zaslonu se prikaže ikona ustrezne
scene.
V načinu Auto (Samodejno) fotoaparat prepozna pogoje in samodejno
prilagodi dejavnike, ki vplivajo na osvetlitev, vključno s časom osvetlitve,
vrednostjo zaslonke, merjenjem, ravnovesjem beline in izravnavo
osvetlitve. Ker fotoaparat nadzira večino funkcij, so nekatere funkcije
omejene. Ta način je uporaben za zajemanje hitrih posnetkov z najmanj
prilagajanja.
55
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Scene, ki jih fotoaparat prepozna
Ikona
Ikona
Opis
Gozdnata območja tipično vsebujejo zelene motive
Opis
Pokrajine
Fotografije od blizu barvitih motivov
Scene s svetlimi ozadji
Fotoaparat je nameščen na stojalo in motiv se dlje časa ne premika.
(pri fotografiranju v temi)
Pokrajine ponoči
Motive, ki se gibljejo
Portreti ponoči
Ognjemet (pri uporabi stojala).
Pokrajine s svetlim ozadjem
Portreti s svetlim ozadjem
Portreti
Fotografije predmetov od blizu
Fotografije besedila od blizu
4
Pritisnite [Sprožilec], če želite zajeti fotografijo.
• Zaradi različnih zunanjih pogojev, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in
razdalja do motiva, bo fotoaparat morda celo za isti motiv izbral drugo sceno.
Sončni zahodi
• Če fotoaparat ne prepozna ustreznega načina scene, uporabi privzete
Temni prostori
• Tudi v primeru, da zazna obraz, fotoaparat morda ne bo izbral način portreta,
Delna svetloba
nastavite za način Auto (Samodejno).
saj postavitev ali osvetlitev obraza morda ni ustrezna.
Posnetek od blizu z žarometom
• Tudi, če uporabite stojalo, fotoaparat morda ne bo prepoznal načina za
Portreti z žarometom
• Fotoaparat porabi več napajanja baterije, ker pogosto spreminja nastavitve,
Modro nebo
stojalo (
) v primeru, da se motiv premika.
da bi izbral ustrezne scene.
56
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Način Pametno
Možnost
Action Freeze
(Zamrznitev kadra)
Rich Tones
(Živahni ton)
Panorama
Waterfall
(Vodni slap)
Silhouette
(Silhueta)
Sunset
(Sončni zahod)
V načinu Smart (Pametno), zajemite fotografije z možnostmi, ki so
prednastavljene za posamezno sceno.
1
Na zaslonu načina se dotaknite Smart (Pametno).
2
Dotaknite se scene.
• Za izbiro druge scene v načinu za fotografiranje, se dotaknite
na
zaslonu, ter nato izberite način s seznama.
Night (Noč)
Možnost
Opis
Beauty Face
(Lepotni obraz)
Best Face
(Najboljši obraz)
Landscape
(Pokrajina)
Macro (Makro)
Posnemite portret z možnostmi, ki bodo zakrile
nepravilnosti obraza.
Posnemite več fotografij in zamenjajte obraze, ter
s tem ustvarite najboljšo možno sliko.
Fotografiranje tihožitja in pokrajin.
Fireworks
(Ognjemet)
Light Trace
(Sledenje svetlobe)
Creative Shot
(Ustvarjalni
posnetek)
3
Opis
Posnemite motive, ki se gibljejo z visoko hitrostjo.
Posnemite fotografijo z živimi barvami.
Posnemite panoramsko sceno z eno fotografijo.
Posnemite scene z vodnim slapom.
Posnemite motive kot temne oblike na svetlem
ozadju.
Fotografiranje ob sončnem zahodu z naravnim
videzom rdečih in rumenih odtenkov.
Posnemite več fotografij pri slabših svetlobnih
pogojih brez bliskavice. Fotoaparat jih bo nato
združil in ustvaril eno sliko, ki je svetlejša in manj
zamegljena.
Posnemite scene z ognjemetom.
Posnemite scene s sledmi svetlobe pri slabših
svetlobnih pogojih.
Posnemite fotografije s samodejno uporabo
učinkov.
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
Posnemite majhne motive ali motive od blizu.
57
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Uporaba načina najboljšega obraza
5
• Ponovite 4 in 5 korak za zamenjavo ostalih obrazov na fotografiji.
V načinu najboljšega obraza lahko posnamete več fotografij in zamenjajte
obraze, ter s tem ustvarite najboljšo možno sliko. Uporabite ta način
za izbiro najboljše slike vsakega posameznika pri snemanju skupinske
fotografije.
1
Na zaslonu načina se dotaknite Smart (Pametno) → Best Face
(Najboljši obraz).
2
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice, da
fotoaparat izostri motiv.
3
Pritisnite [Sprožilec], če želite zajeti fotografijo.
• Fotoaparat posname 5 zaporednih fotografij.
• Prva fotografij je nastavljena kot ozadje.
• Fotoaparat samodejno zazna obraze po zajetju fotografije.
4
Dotaknite se najboljše slike od 5 posnetih obrazov.
• Na sliki, ki jo priporoča fotoaparat, se prikaže ikona
6
Dotaknite se
.
, če želite shraniti fotografijo.
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
• Ločljivost fotografije je privzeto nastavljena na 5.9M.
Dotaknite se obraza, če ga želite zamenjati.
58
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Zajemanje panoramskih fotografij
5
Posnemite 2D ali 3D panoramsko fotografijo. Zajete 3D panoramske
fotografije si lahko ogledate le na 3D TV sprejemniku ali 3D monitorju.
Ko je [Sprožilec] pritisnjen, počasi pomaknite fotoaparat v
izbrano smer.
• V načinu 3D Panorama lahko zajamete sceno le v vodoravnem
položaju.
1
Na zaslonu načina se dotaknite Smart (Pametno) →
Panorama.
2
Dotaknite se
→ 1 → Panorama → Live Panorama
(Živa panorama) ali 3D.
3
Dotaknite se
4
Pritisnite in držite [Sprožilec], če želite začeti s
fotografiranjem.
• V smeri gibanja so prikazane puščice in celotna posneta slika je
prikazana v oknu za predogled.
• Ko so scene poravnane, fotoaparat posname naslednjo fotografijo
samodejno.
za vrnitev v način za fotografiranje.
6
Ko končate, spustite [Sprožilec].
• Fotoaparat bo samodejno shranil posnetke v eno fotografijo.
• Če spustite [Sprožilec] med snemanjem, se snemanje panorame
zaustavi in zajete fotografije shranijo.
59
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
• Ločljivost je odvisna od panoramske fotografije, ki ste jo posneli.
• V načinu Panorama nekatere možnosti fotografiranja niso na voljo.
• Fotoaparat lahko preneha fotografirati zaradi kompozicije fotografiranja ali
premikanja motiva.
• V načinu Panorama vaš fotoaparat morda ne bo zajel čisto zadnje scene, če
•
•
•
•
boste prenehali premikati fotoaparat, s čimer se izboljša kakovost fotografije.
Če želite zajeti celotno sceno, premaknite vaš fotoaparat rahlo čez točko, kjer
želite, da se scena konča.
V načinu 3D Panorama vaš fotoaparat morda ne bo zajel čistega začetka ali
konca scene zaradi narave 3D učinka. Če želite zajeti celotno sceno, se rahlo
premaknite čez začetno in končno točko, ki ju želite zajeti.
Fotografije, ki ste jih posneli v načinu 3D, so shranjene kot datoteke JPEG (2D)
in MPO (3D). Na zaslonu fotoaparata si lahko ogledate le datoteke JPEG.
Za ogled 3D datotek, priključite vaš fotoaparat na 3D TV sprejemnik ali 3D
monitor z opcijskim HDMI kablom. Med gledanjem nosite ustrezna 3D očala.
Snemanje fotografij v načinu 3D Panorama lahko poslabša 3D učinek, kot
tiste, ki ste jih posneli s 3D objektivom. Če želite povečati 3D učinek, pritrdite
opcijski 3D objektiv in uporabite 3D način (str. 70).
• Za najboljše rezultate pri snemanju panoramskih fotografij, preprečite
naslednje:
premikanje fotoaparat prehitro ali prepočasi
premajhen premik fotoaparata za zajem naslednje slike
fotoaparat premikate v nepravilni hitrosti
tresenje fotoaparata
fotografiranje v temnem prostoru
zajem motivov v gibanju od blizu
fotografirate v okoliščinah, kjer se svetlost ali barva svetlobe spreminja
• Posnete fotografije so samodejno shranjene in fotografiranje se zaustavi pod
naslednjimi pogoji:
- če med snemanjem spremenite smer fotografiranja
- če prehitro premikate fotoaparat
- če fotoaparata ne premaknete
-
60
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Način Program
1
Na zaslonu načina se dotaknite Expert (Strokovno) →
Program.
Fotoaparat samodejno prilagodi čas osvetlitve in vrednost zaslonke, da se
lahko doseže optimalna vrednost osvetlitve.
2
Nastavite želene možnosti.
Ta način je uporaben, kadar želite posneti fotografije stalne osvetlitve in pri
tem prilagajati druge nastavitve.
• Za seznam možnosti si oglejte »Funkcije fotografiranja« (str. 73).
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
Premik programa
Funkcija za premik programa omogoča prilagajanje časa osvetlitve in
vrednosti zaslonke, medtem ko osvetlitev ostane nespremenjena. V načinu
za fotografiranje pritisnite vrtljivi gumb za ukaze, ter ga nato zavrtite proti
smeri urnega kazalca, da zmanjšate čas osvetlitve in povečate vrednost
zaslonke. Hkrati pa lahko pritisnite vrtljivi gumb za ukaze, ter ga zavrtite
v smeri urnega kazalca in povečate čas osvetlitve in zmanjšate vrednost
zaslonke.
61
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Najmanjša hitrost sprožilca
Hitrost sprožilca naj ne bo manjša od izbrane hitrosti. Vendar, če ne morete
doseči optimalno vrednost osvetlitve, ker je občutljivost ISO na najvišji
vrednosti ISO, nastavljeni s strani samodejnega obsega ISO, je lahko hitrost
sprožilca nižja od izbrane najmanjše hitrosti sprožilca.
Za nastavitev
najmanjše hitrosti
sprožilca,
Način s prednostjo zaslonke
V načinu s prednostjo zaslonke fotoaparat samodejno izračuna čas
osvetlitve glede na izbrano vrednost zaslonke.
Prilagodite lahko globino polja, in sicer s spreminjanjem vrednosti
zaslonke. Ta način je uporaben za fotografiranje portretov, rož ali pokrajine.
Se v načinu za fotografiranje dotaknite
→1→
Minimum Shutter Speed (Najmanjša hitrost sprožilca) →
možnost.
• Ta funkcija je na voljo samo, če ste nastavili občutljivost ISO na samodejno.
• Ta funkcija je na voljo samo v načinu Program ali Prednost zaslonke.
Velika globina polja
Majhna globina polja
62
Moj fotoaparat >
1
Načini za fotografiranje
Na zaslonu načina se dotaknite Expert (Strokovno) →
Aperture Priority (Prednost zaslonke).
2
Pritisnite vrtljivi gumb za ukaze, ter ga zavrtite v levo ali desno,
da prilagodite vrednost zaslonke.
3
Nastavite želene možnosti.
• Za seznam možnosti si oglejte »Funkcije fotografiranja « (str. 73).
4
Način s prednostjo zaklopa
V načinu s prednostjo zaklopa fotoaparat samodejno prilagodi vrednost
zaslonke glede na izbrani čas osvetlitve. Ta način je uporaben za
fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali za ustvarjanje zabrisanih
učinkov na fotografiji.
Čas osvetlitve na primer nastavite na vrednost, večjo od 1/500 s, da
zamrznete motiv. Če želite zamegljen motiv, nastavite čas osvetlitve na
vrednost, manjšo od 1/30 s.
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
• Pri nastavitvah za šibko svetlobo boste morda morali povečati občutljivost
ISO, da preprečite zamegljenost fotografij.
• Za nastavitev najmanjše hitrosti sprožilca, v načinu za fotografiranje pritisnite
→ 1 → Minimum Shutter Speed (Najmanjša hitrost sprožilca) →
možnost.
Daljši čas osvetlitve
Krajši čas osvetlitve
63
Moj fotoaparat >
1
Načini za fotografiranje
Na zaslonu načina se dotaknite Expert (Strokovno) → Shutter
Priority (Prednost sprožilca).
2
Pritisnite vrtljivi gumb za ukaze, ter ga zavrtite v levo ali desno,
da prilagodite čas osvetlitve.
3
Nastavite želene možnosti.
• Za seznam možnosti si oglejte »Funkcije fotografiranja« (str. 73).
4
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
Če želite nadomestiti zmanjšano količino osvetlitve, ki jo omogočajo krajši časi
osvetlitve, odprite zaslonko in dovolite zajem več svetlobe. Če so vaše fotografije
še vedno pretemne, povečajte vrednost ISO.
Ročni način
Ročni način omogoča ročno prilagoditev časa osvetlitve in vrednosti
zaslonke. V tem načinu lahko povsem nadzorujete osvetlitev svojih
fotografij.
Ta način je uporaben v nadzorovanih okoljih fotografiranja, kot je studio,
ali ko je treba izpopolniti nastavitve fotoaparata. Ročni način je priporočljiv
tudi za fotografiranje nočnih prizorišč ali ognjemeta.
1
Na zaslonu načina se dotaknite Expert (Strokovno) → Manual
(Ročno).
2
Pritisnite vrtljivi gumb za ukaze in izberite čas osvetlitve ali
vrednost zaslonke.
3
Zasukajte vrtljivi gumb za ukaze in prilagodite čas osvetlitve
ali vrednost zaslonke.
4
Nastavite želene možnosti.
• Za seznam možnosti si oglejte »Funkcije fotografiranja« (str. 73).
5
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
64
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Uporaba funkcije Bulb
Uporabite funkcijo Bulb (Žarnica), če želite posneti fotografijo ponoči
ali fotografirati nočno nebo. Med pritiskom [Sprožilec] sprožilec ostane
odprt, kar omogoča ustvarjanje gibljivih svetlobnih učinkov.
Če želite uporabiti
funkcijo Bulb,
Povsem zasukajte vrtljivi gumb za ukaze v smeri urinega kazalca
na Bulb (Žarnica) → pritisnite in zadržite [Sprožilec] za želeni
čas.
Način Po meri
Način Custom (Po meri) omogoča ustvarjanje lastnih načinov snemanja s
prilagoditvijo in shranitvijo možnosti snemanja.
Shranjevanje načina po meri
1
Na zaslonu načina se dotaknite Expert (Strokovno) →
Program, Aperture Priority (Prednost zaslonke), Shutter
Priority (Prednost sprožilca) ali Manual (Ročno).
2
Nastavite možnosti za fotografiranje.
• Če nastavite visoko vredno občutljivosti ISO filma ali odprete sprožilec za dalj
časa, se bo povečal šum slike.
• S funkcijo Bulb (Žarnica) ne morete uporabljati možnosti pogona, bliskavice in
•
•
•
•
One touch shot (Posnetek z enim dotikom).
Funkcija Bulb (Žarnica) je na voljo samo v načinu Manual (Ročno).
Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo in sprostitev
sprožilca.
Dlje časa kot je sprožilec odprt, dlje časa se bo fotografija shranjevala. Med
shranjevanjem ne izklapljajte fotoaparata.
Če boste to funkcijo uporabljali dlje časa, uporabite v celoti napolnjeno
baterijo.
• Za seznam možnosti si oglejte »Funkcije fotografiranja« (str. 73).
3
→ 5 → Save as Custom Mode (Shrani kot
Dotaknite se
način po meri).
• Prav tako se lahko dotaknete
4
→
.
Dotaknite se mesta, kjer želite shraniti (C1, C2 ali C3).
• Če je na istem mestu shranjen stari način, lahko prepišete
nastavitve.
5
Dotaknite se
.
65
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Izbira načina po meri
Snemanje video posnetka
1
Na zaslonu načina se dotaknite Expert (Strokovno) → Custom
(Po meri).
2
Dotaknite se načina →
.
• Za izbor drugega načina po meri, se dotaknite
Custom Mode (Način po meri) → način.
→1→
• V izbranem načinu po meri lahko spremenite možnosti snemanja in ga
shranite kot nov način po meri.
• Za ponastavitev načina po meri, se dotaknite
→ 1 → Reset
Custom Mode (Ponastavi način po meri) → način po meri.
V načinu za fotografiranje lahko posnamete video posnetke s polno
visoko ločljivostjo (1920X1080) s pritiskom
(Snemanje video posnetka).
Fotoaparat omogoča snemanje video datotek dolžine do 29 minut in
59 sekund pri 30, 24 ali 15 fps in shrani datoteke v obliki MP4 (H.264).
Najdaljši čas snemanja, ko izberete , je 20 minut. 24 fps je na voljo samo
pri 1920X810. 15 fps je na voljo samo z nekaterimi možnostmi pametnega
filtra. Zvok je posnet z mikrofonom fotoaparata.
Za izbran način lahko nastavite osvetlitev s prilagoditvijo vrednosti
zaslonke in hitrostjo samosprožilca. Med snemanjem filma fotoaparat
samodejno izostri motiv, ki ga izberete na zaslonu. Ko se dotaknete guma
za preklic funkcije AF na dotik ( ), bo fotoaparat preklopil na nenehno
samodejno izostritev. Če je stikalo AF/MF na objektivu nastavljeno na MF,
ne morete uporabiti funkcijo AF na dotik.
Dotaknite se Fader (Zameglitev) za odtemnitev ali zatemnitev scene. Prav
tako lahko izberete Voice (Glas), Wind Cut (Odstranjevanje vetra) ali druge
možnosti za nastavitve možnosti snemanja (str. 108).
66
Moj fotoaparat >
1
Načini za fotografiranje
Na zaslonu načina se dotaknite Auto (Samodejno), Smart
(Pametno) ali Expert (Strokovno) → Program, Aperture
Priority (Prednost zaslonke), Shutter Priority (Prednost
sprožilca), Manual (Ročno) ali Custom (Po meri).
• Če spremenite kot fotografiranja fotoaparata med snemanjem video
•
• Ta način ni na voljo v nekaterih način.
2
Nastavite želene možnosti.
3
Pritisnite (Snemanje video posnetka), če želite začeti s
snemanjem.
4
Ponovno pritisnite (Snemanje video posnetka) za
zaustavitev snemanja.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je najnovejši format kodiranja video posnetkov,
•
•
•
•
•
ki sta ga leta 2003 skupno izdelali mednarodni organizaciji za standardizacijo
ISO-IEC in ITU-T. Ker ta format uporablja veliko stopnjo stiskanja, lahko v manj
prostora v pomnilniku shranite več podatkov.
Če je med snemanjem video posnetka vključena možnost stabilizatorja slike,
fotoaparat lahko posname zvok stabilizatorja slike.
Če objektiv prilagajate med snemanjem videa, se lahko posname zvok pri
povečevanju/pomanjševanju ali drugi zvoki objektiva.
Pri uporabi dodatnega video objektiva se zvok samodejne izostritve ne
posname.
Če odstranite objektiv fotoaparata med snemanjem video posnetka, se bo
snemanje prekinilo. Med snemanjem ne menjajte objektiva.
Če pritrdite zunanji mikrofon med snemanjem video posnetka, zvok ne
bo posnet preko zunanjega mikrofona. (Prejšnja nastavitev se ohrani.) Če
odstranite zunanji mikrofon med snemanjem video posnetka, zvok ne bo
posnet. Preden pritrdite ali odstranite zunanji mikrofon, izklopite fotoaparat.
•
•
•
•
•
•
posnetka, fotoaparat morda ne bo mogel natančno posneti fotografij.
Da v čim večji meri zmanjšate tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Fotoaparat podpira samo funkcijo Multi AF (Večpodročni AF) med
snemanjem video posnetka. Ni pa mogoče uporabljati drugih funkcij
nastavitev za območje izostritve, kot je Face Detection AF (Zaznavanje
obrazov AF).
Ko velikost video datoteke preseže 4 GB, fotoaparat samodejno zaustavi
snemanje, tudi če niste presegli največji čas snemanja (29 minut in
59 sekund).
Če uporabljate pomnilniško kartico s počasnim zapisovanjem, se lahko
snemanje vašega video posnetka prekine, ker kartica ne more obdelovati
podatkov s hitrostjo, s katero je bil posnet video posnetek. V tem primeru
nadomestite to kartico s hitrejšo pomnilniško kartico ali zmanjšajte velikost
video posnetka (na primer s 1280X720 na 640X480).
Pomnilniško kartico vedno formatirajte s tem fotoaparatom. Če jo formatirate
v drugem fotoaparatu ali računalniku, lahko izgubite datoteke na kartici ali
povzročite spremembe zmogljivosti kartice.
Ko pritisnete gumb za snemanje video posnetka, se, Z izklopi.
Med snemanjem video posnetka pri isti občutljivosti ISO, bo zaslon morda
temnejši kot pri zajemu fotografije. Prilagodite občutljivost filma ISO.
Pri snemanju video posnetka v Program, Aperture Priority (Prednost zaslonke)
ali Shutter Priority (Prednost sprožilca), je ISO samodejno nastavljen na Auto
(Samodejno).
67
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Uporaba i-Function
3
Če želite izbrati možnost, prilagodite obroč za izostritev na objektivu.
• Možnost lahko izberete tudi tako, da zavrtite vrtljivi gumb ali
Z gumbom i-Funkcija na objektivu i-Funkcija lahko na objektivu ročno
izberete in določite čas osvetlitve, vrednost zaslonke, vrednost osvetlitve,
občutljivost ISO in ravnovesje beline.
1
Na zaslonu načina se dotaknite Expert (Strokovno) →
Program, Aperture Priority (Prednost zaslonke), Shutter
Priority (Prednost sprožilca) ali Manual (Ročno).
2
Na objektivu pritisnite [i-Function], če želite izbrati nastavitev.
• Prav tako lahko pritisnite [i-Function], ter nato podrsnete po
zaslonu za izbiro nastavitve.
podrsnite po zaslonu.
4
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato pritisnite
[Sprožilec] za zajem fotografije.
Možnosti, ki so na voljo
Način za
fotografiranje
Program
Aperture Priority
(Prednost zaslonke)
Shutter Priority
(Prednost sprožilca)
Manual
(Ročno)
Aperture (Zaslonka)
-
O
-
O
Shutter Speed
(Čas osvetlitve)
-
-
O
O
ISO
O
O
O
O
EV (Vrednost
osvetlitve)
O
O
O
-
White Balance
(Ravnovesje beline)
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
• Za izbor elementov, ki se prikažejo, ko pritisnete [i-Function] na objektivu
→ 5 → iFn Customizing (iFn
v načinu za fotografiranje, pritisnite
prilagoditev) → element.
• Ta funkcija ni na voljo, če nastavite 3D Auto Mode (Samodejni 3D način) v
3D načinu.
68
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Uporaba Z
3
• Možnost lahko izberete tudi tako, da zavrtite vrtljivi gumb ali
Z omogoča povečavo motiva z manjšo slabitvijo kakovosti slike kot
pri digitalni povečavi. Vseeno pa se lahko zgodi, da se ločljivost fotografije
spremeni v primerjavi s povečavo, ki jo opravite z obračanjem obročka za
povečavo.
1
2
Prilagodite obroček za izbiro stopnje povečave.
podrsnite po zaslonu.
• Ločljivost fotografije se razlikuje glede na stopnjo povečave, če
uporabljate Z.
Na zaslonu načina se dotaknite Expert (Strokovno) →
Program, Aperture Priority (Prednost zaslonke), Shutter
Priority (Prednost sprožilca) ali Manual (Ročno).
Na objektivu pritisnite [i-Function], če želite izbrati Z.
• Prav tako lahko pritisnete [i-Function], ter nato podrsate po
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040 (13.9M)
4560X2568 (11.7M)
3040X3040 (9.2M)
x1.4
3888X2592 (10.1M)
3888X2184 (8.5M)
2592X2592 (6.7M)
x1.7
3264X2176 (7.1M)
3264X1840 (6.0M)
2176X2176 (4.7M)
x2
2736X1824 (5.0M)
2736X1536 (4.2M)
1824X1824 (3.3M)
Ti izračuni temeljijo na največji ločljivosti pri vsakem slikovnem razmerju.
zaslonu.
4
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
• Z ni na voljo, kadar zajemate zaporedne fotografije.
• Z ni na voljo, kadar fotografirate v obliki zapisa datoteke RAW.
• Z je vklopljena, kadar snemate video posnetke s pritiskom na gumb za
snemanje video posnetka.
• Ta funkcija ni na voljo, če nastavite 3D Auto Mode (Samodejni 3D način) v
3D načinu.
69
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Način 3D
Z opcijskim 3D objektivom lahko posnamete 3D fotografije ali video
posnetke. 3D način je vedno vključen, ne glede na način fotoaparata. Za
zagon prednastavljene funkcije Wi-Fi, pritisnite [DIRECT LINK]. Nekatere
funkcije Wi-Fi morda ne bodo na voljo.
• Razpoložljive možnosti fotografiranja se razlikujejo v primerjavi z drugimi
načini za fotografiranje.
• Izberete lahko fotografijo velikosti 4.1M (2688X1512) ali 2.1M (1920X1080).
• Ločljivost video posnetka je nastavljena na .
• Video posnetki posneti v 3D so lahko temni ali pa se med predvajanjem
pojavi tresenje.
• Snemanje pri nizkih temperaturah lahko povzroči popačenje barv v slikah in
porabi več energije.
• Snemanje morda ni možno pri svetlobnih pogojih nižjih od 8,5 LV/900 luksov.
Za najboljše rezultate, posnemite fotografije pri ustrezni svetlobi.
• Ko fotografirate predmete, ki vsebujejo polarizacijski material, kot so zasloni,
•
•
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D objektiv (primer)
•
Nastavite stikalo 2D/3D na objektivu na 3D, ter nato posnemite fotografijo
ali video posnetke 1,5–5 m stran od motiva.
•
• Za uporabo možnosti 3D, ki omogočajo, da fotoaparat samodejno
nastavi možnosti snemanja glede na pogoje za fotografiranje v načinu
3D, se dotaknite
→ 1 → 3D Auto Mode (Samodejni način 3D)
→ On (Vklopljeno).
•
•
•
•
sončna očala, uporabite polarizacijski filter ali polarizacijski material z
objektivom, slike bodo morda temnejše ali učinek 3D morda ne bo ustrezno
uporabljen.
Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Če med snemanjem obrnete ali nagnete fotoaparat navpično, 3D učinek
morda ne bo ustrezno uporabljen. Posnemite slike s fotoaparatom v
običajnem položaju.
Če snemate pri fluorescentni svetlobi ali zajemate slike, ki jih prikazujejo
projektorji ali TV sprejemniki, so lahko slike temne zaradi učinka utripanja.
V načinu 3D morda Enlarge x8 (Povečaj 8x), možnosti MF Assist (Pomožna
funkcija ročne izostritve), ne bo na voljo.
Zaslon fotoaparata prikazuje 3D video posnetke samo v 2D.
Fotografije, ki ste jih posneli v načinu 3D, so shranjene kot datoteke JPEG (2D)
in MPO (3D). Na zaslonu fotoaparata si lahko ogledate le datoteke JPEG.
Za ogled 3D datotek, priključite vaš fotoaparat na 3D TV sprejemnik ali 3D
monitor z opcijskim HDMI kablom. Med gledanjem nosite ustrezna 3D očala.
Bliskavice v nekaterih 3D načinih ne morete uporabljati.
70
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Razpoložljive možnosti načina za fotografiranje
Če želite podrobnosti o funkcijah fotografiranja, glejte 2. poglavje. Pritisnite bližnjico za posamezno funkcijo.
Auto
(Samodejno)
Smart
(Pametno)
Program
Aperture Priority
(Prednost
zaslonke)
Shutter Priority
(Prednost
sprožilca)
Manual (Ročno)
3D
Photo Size (Velikost fotografije) (str. 74)
O
O
O
O
O
O
O
Quality (Kakovost) (str. 75)
O
O
O
O
O
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
AF Mode (Način AF) (str. 82)
-
O
O
O
O
O
O
AF Area (Območje samodejne izostritve)
(str. 85)
-
O
O
O
O
O
-
Touch AF (AF na dotik) (str. 88)
O
O
O
O
O
O
O
MF Assist (Pomožna funkcija ročne
izostritve) (str. 90)
O
O
O
O
O
O
O
Focus Peaking (Vrh izostritve) (str. 90)
O
O
O
O
O
O
-
Link AE to AF Point (Poveži AE s točko AF)
(str. 91)
-
-
O
O
O
O
-
Framing Mode (Način sličic) (str. 92)
-
-
O
O
O
O
-
Funkcija
ISO (str. 76)
White Balance (Ravnovesje beline) (str. 77)
Picture Wizard (Čarovnik za sliko) (str. 80)
Smart Filter (Pametni filter) (str. 81)
O: možnost je na voljo. Nekatere možnosti so omejene oz. jih ni možno spremeniti.
-: možnost ni na voljo.
71
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Auto
(Samodejno)
Smart
(Pametno)
Program
Aperture Priority
(Prednost
zaslonke)
Shutter Priority
(Prednost
sprožilca)
Manual (Ročno)
3D
OIS (Anti-Shake) (OIS (Proti tresljajem))
(str. 93)
O
O
O
O
O
O
O
Drive (Pogon) (Continuous
(Neprekinjeno)/Burst (Zaporedno)/Timer
(Samosprožilec)/Bracketing (Kadriranje))
(str. 94)
O
O
O
O
O
O
O
Metering (Merjenje) (str. 98)
-
-
O
O
O
O
-
Dynamic Range (Dinamični razpon)
(str. 100)
-
-
O
O
O
O
-
Flash (Bliskavica) (str. 101)
O
O
O
O
O
O
-
Exposure compensation
(Izravnava osvetlitve) (str. 104)
-
-
O
O
O
-
-
Exposure lock (Zaklep osvetlitve) (str. 105)
-
-
O
O
O
-
-
Funkcija
O: možnost je na voljo. Nekatere možnosti so omejene oz. jih ni možno spremeniti.
-: možnost ni na voljo.
72
Poglavje 2
Funkcije fotografiranja
Naučite se več o funkcijah, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.
S funkcijami fotografiranja si zagotovite fotografije in videoposnetke po meri.
Funkcije fotografiranja
Velikost in ločljivost
Velikost fotografije
Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali videoposnetki sestavljeni iz več
slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir oziroma jih prikažete
na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost
datoteke. Za fotografije, ki bodo prikazane na digitalnem okvirju za slike ali
v spletu, izberite nižjo ločljivost.
Če želite nastaviti
velikost,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→1→
Photo Size (Velikost fotografije) → možnost.
Ikona
Velikost
Priporočljivo za
5472x3648 (3:2)
Tiskanje na papir formata A1.
3888x2592 (3:2)
Tiskanje na papir formata A2.
2976x1984 (3:2)
Tiskanje na papir formata A3.
1728x1152 (3:2)
Tiskanje na papir formata A5.
5472x3080 (16:9)
Tiskanje na papir A1 ali ogled na HDTV
sprejemniku.
3712x2088 (16:9)
Tiskanje na papir A3 ali ogled na HDTV
sprejemniku.
2944x1656 (16:9)
Tiskanje na papir A4 ali ogled na HDTV
sprejemniku.
1920x1080 (16:9)
Tiskanje na papir A5 ali ogled na HDTV
sprejemniku.
3648x3648 (1:1)
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A1.
2640x2640 (1:1)
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A3.
2000x2000 (1:1)
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A4.
1024x1024 (1:1)
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A5.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
74
Funkcije fotografiranja >
Velikost in ločljivost
Kakovost
Ikona
Fotoaparat shranjuje fotografije v obliki JPEG ali RAW.
Fotografije, posnete s fotoaparatom, se pogosto pretvorijo v obliko
JPEG in se v pomnilnik shranijo glede na nastavitve fotoaparata v času
fotografiranja. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko JPEG in se v
pomnilnik shranijo nespremenjene.
Datoteke RAW imajo pripono datoteke »SRW«. Če želite prilagajati ali
kalibrirati osvetlitev, ravnovesje beline, odtenke, kontraste in barve datotek
RAW ali pretvarjati datoteke v obliko JPEG ali TIFF, uporabite program
Adobe Photoshop Lightroom, ki je na priloženi zgoščenki DVD-ROM.
Preverite, ali imate za shranjevanje fotografij v obliki RAW dovolj prostora
na pomnilniški kartici.
Če želite nastaviti
kakovost,
Ikona
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
Quality (Kakovost) → možnost.
→1→
Oblika
Opis
JPEG
Super Fine (Zelo visoka):
• Stisnjeno za najboljšo kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje velike velikosti.
JPEG
Fine (Visoka):
• Stisnjeno za boljšo kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje običajne velikosti.
Oblika
Opis
JPEG
Normal (Običajna):
• Stisnjeno za običajno kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje majhne velikosti ali
nalaganje v splet.
RAW
RAW:
• Shranite fotografijo brez izgube podatkov.
• Priporočljivo za urejanje po fotografiranju.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + zelo visoka): fotografijo
shranite v obliki JPEG (zelo visoka kakovost) in
RAW.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + visoka): fotografijo shranite v
obliki JPEG (visoka kakovost) in RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + običajna): fotografijo
shranite v obliki JPEG (običajna kakovost) in RAW.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
75
Funkcije fotografiranja
Občutljivost ISO
Vrednost občutljivosti ISO predstavlja občutljivost fotoaparata na svetlobo.
Primeri
Pri večji vrednosti ISO je fotoaparat bolj občutljiv na svetlobo. Zato lahko
pri višji vrednosti občutljivosti ISO fotografirate v temnejših prostorih pri
večji hitrosti sprožilca. Vendar se lahko pri tem poveča količina šuma na
slikah, ki so lahko tudi zrnaste.
Če želite nastaviti
občutljivost ISO,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
ISO → možnost.
→1→
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• V prostorih, kjer je prepovedana uporaba bliskavice, povečajte vrednost
občutljivosti ISO. Če nastavite visoko vrednost občutljivosti ISO, lahko
ustvarite jasno fotografijo brez dodatne svetlobe.
• Uporabite funkcijo zmanjševanja šuma, da bi zmanjšali šume na fotografijah z
višjo vrednostjo ISO (str. 146).
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
76
Funkcije fotografiranja
Ravnovesje beline
White Balance (Ravnovesje beline) predstavlja svetlobni vir, ki vpliva na
barvo fotografije.
Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če
želite imeti fotografije z naravnimi barvami, izberite ustrezne svetlobne
pogoje, da kalibrirate White Balance (Ravnovesje beline), na primer
Auto WB (Samodejna nastavitev beline), Daylight (Dnevna svetloba),
Cloudy (Oblačno), Tungsten (Volframova svetloba), lahko pa tudi ročno
prilagodite temperaturo barve.
Prilagodite lahko tudi barvo za prednastavljene vire svetlobe, tako da
se barve na fotografiji ujemajo z dejansko sceno v mešanih svetlobnih
pogojih.
Če želite nastaviti
Ravnovesje beline,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→1→
White Balance (Ravnovesje beline) → možnost →
.
Ikona
Opis
Auto WB (Samodejno ravnovesje beline): fotoaparat uporabi
samodejne nastavitve glede na svetlobne pogoje.
Daylight (Dnevna svetloba): to možnost izberite pri fotografiranju
zunaj na sončen dan. Pri tej možnosti bodo barve na fotografiji
najbolj ustrezale naravnim barvam scene.
Cloudy (Oblačno): to možnost izberite, ko fotografirate zunaj
na oblačen dan ali v senci. Fotografije, narejene ob oblačnem
vremenu, so bolj modrikaste kot tiste, narejene na sončen dan. S to
možnostjo ta učinek izravnate.
Fluorescent White (Flourescentna bela): to možnost izberite,
če fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi. Zlasti za
fotografiranje pri beli fluorescentni svetlobi s temperaturo barve
okrog 4200K.
Fluorescent NW (Flourescentna neonska dnevna svetloba): to
možnost izberite, če fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi.
Zlasti za fotografiranje pri fluorescentni svetlobi z zelo belimi
odtenki s temperaturo okrog 5000K.
Fluorescent Daylight (Flourescentna dnevna svetloba): to
možnost izberite, če fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi.
Zlasti za fotografiranje pri beli fluorescentni svetlobi z rahlo
modrimi odtenki s temperaturo okrog 6500K.
Tungsten (Volframova svetloba): to možnost izberite, ko
fotografirate v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali
halogenskimi lučmi. Volframove žarnice imajo rdeč odtenek. S to
možnostjo ta učinek izravnate.
Flash WB (Ravnovesje beline bliskavice): izberite pri uporabi
bliskavice.
Custom Set (Nastavitev po meri): ročno lahko nastavite ravnovesje
beline z dotikom na
, nato pa posnamete bel list papirja. S
krogom za merjenje točk beline slikajte list papirja in nastavite belino.
77
Funkcije fotografiranja >
Ikona
Ravnovesje beline
Prilagajanje prednastavljenih možnosti za ravnovesje beline
Opis
Color Temperature (Barva temperature): ročno prilagodite
temperaturo barve vira svetlobe. Temperatura barve se meri v
stopinjah Kelvina in označuje določeno vrsto vira svetlobe. Z vse
višjo temperaturo barve postaja razporeditev barv hladnejša. Ko
pa temperatura barve pada, postaja razporeditev barv toplejša.
, nato pa nastavite temperaturo barve.
Dotaknite se
Jasno nebo
Prednastavljene možnosti ravnovesja beline lahko nastavite po meri.
Če želite prilagoditi
prednastavljene
možnosti,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→1→
White Balance (Ravnovesje beline) → možnost →
→
dotaknite se območja na zaslonu → dotaknite se
.
White Balance : Daylight
Fluorescentna H
Oblačno
Dnevna svetloba
Fluorescentna L
Halogenska luč
Volframova svetloba
Svetloba sveče
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
78
Funkcije fotografiranja >
Ravnovesje beline
Primeri
Auto WB (Samodejna nastavitev beline)
Daylight (Dnevna svetloba)
Fluorescent Daylight
(Fluorescentna dnevna svetloba)
Tungsten (Volframova svetloba)
79
Funkcije fotografiranja
Čarovnik za slike (slogi fotografij)
Picture Wizard (Čarovnik za slike) omogoča uporabo različnih slogov,
videzov in čustvenih razpoloženj na fotografijah. Ustvarite in shranite
lahko lastne sloge fotografij, tako da prilagodite barvo, nasičenost, ostrino
in kontrast vsakega sloga.
Glede slogov ne obstaja nobeno pravilo za njihovo uporabo pod
določenimi pogoji. Preizkusite različne sloge in poiščite lastne nastavitve.
Če želite določiti slog
fotografij,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→1→
Picture Wizard (Čarovnik za slike) → možnost →
.
Primeri
Standard (Standardno)
Vivid (Živahno)
Portrait (Portret)
Landscape (Pokrajina)
Forest (Gozd)
Retro (Starinski učinek)
Cool (Hladno)
Calm (Mirno)
Classic (Klasično)
• Prilagodite lahko tudi vrednost prednastavljenih nastavitev slogov. Izberite
možnost Picture Wizard (Čarovnik za slike), dotaknite se
, nato pa
nastavite barvo, zasičenost, ostrino ali kontrast.
• Za prilagoditev lastnega čarovnika za slike izberite ,
ali
, dotaknite
se
, nato pa prilagodite barvo, zasičenost, ostrino in kontrast.
• Možnosti Picture Wizard (Čarovnik za slike) ne morete nastavljati skupaj z
možnostmi Smart Filter (Pametni filter).
80
Funkcije fotografiranja
Pametni filter
Smart Filter (Pametni filter) omogoča uporabo posebnih učinkov na vaših
fotografijah. Z različnimi možnostmi filtriranja lahko ustvarite posebne
učinke, ki jih je drugače težko ustvariti z običajnimi objektivi.
Če želite nastaviti
možnosti za
Pametni filter,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
Smart Filter (Pametni filter) → možnost →
→1→
.
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)
Brez učinka
Vignetting
(Vinjetiranje)
Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in
izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatov.
Miniature
(Miniatura)
Dodajte učinek »tilt-shift« s katerim motiv daje videz
miniature.
Colored Pencil
(Barvni svinčnik)
Dodajte učinek slike z barvnim svinčnikom.
Watercolor
(Vodna barva)
Dodajte učinek slike z vodno barvo.
Wash drawing
(Sprana slika)
Uporabite učinek izpranosti.
Oil Sketch
(Oljna slika)
Uporabi učinek oljne slike.
Ink Sketch
(Slika iz črnila)
Uporabi učinek črnila.
Acryl (Akril)
Dodajte učinek akrilne slike.
Možnost
Opis
Negative
(Negativ)
Dodajte učinek negativnega filma.
Red (Rdeče)
Razsičite vse barve razen rdeče.
Green (Zeleno)
Razsičite vse barve razen zelene.
Blue (Modro)
Razsičite vse barve razen modre.
Yellow (Rumeno)
Razsičite vse barve razen rumene.
Možnosti Smart Filter (Pametni filter) ne morete nastavljati skupaj z možnostmi
čarovnika za slike.
81
Funkcije fotografiranja
Način AF
Naučite se prilagoditi izostritev fotoaparata glede na motiv.
Način izostritve, primeren motivu, lahko izberete med možnostmi
Posamezna samodejna izostritev, Neprekinjena samodejna izostritev in
Ročna izostritev. Funkcija AF je aktivirana, ko [Sprožilec] pritisnete do
polovice. V načinu MF morate zavrteti obroč za izostritev na objektivu, da
ročno izostrite motiv.
Če želite nastaviti
samodejno
izostritev,
V načinu za fotografiranje se dotaknite
AF Mode (Način AF) → možnost.
→1→
Razpoložljive možnosti so odvisne od objektiva v uporabi.
V večini primerov lahko izostritev dosežete tako, da izberete možnost
Single AF (Posamezna samodejna izostritev). Hitro premikajoče se motive
ali motive, ki so podobne barve, kot je ozadje, je težko izostriti. V takem
primeru izberite ustrezen način ostrenja.
Če ima vaš objektiv stikalo AF/MF, morate nastaviti stikalo v skladu z
izbranim načinom. Nastavite stikalo na AF, če ste izbrali Enojni AF ali
Neprekinjeni AF. Nastavite stikalo MF, če ste izbrali ročno izostritev.
Če vaš objektiv nima stikala AF/MF, izberite način AF iz menija fotoaparata.
82
Funkcije fotografiranja >
Način AF
Posamezni AF
Neprekinjeni AF
Posamezni AF je primeren za slikanje mirnih motivov. Ko [Sprožilec]
pritisnete do polovice, se slika v območju izostritve izostri. Ko je ostrenje
končano, območje postane zeleno.
Medtem ko [Sprožilec] pritiskate do polovice, fotoaparat nadaljuje s
samodejnim ostrenjem. Ko se v območju izostritve motiv izostri, ostane
izostren, tudi če se premika. Ta način je priporočljiv za fotografiranje npr.
osebe na kolesu, psa, ki teče ali avtomobilske dirke.
83
Funkcije fotografiranja >
Način AF
Ročna izostritev
Ročno lahko izostrite motiv tako, da zavrtite obroč za izostritev na
objektivu. Pomožna funkcija MF vam omogoča enostavno izostritev. Med
vrtenjem obroča za izostritev, se območje izostritve povečuje. Ko uporabite
funkcijo Za vrh izostritve, se na izostrenem motivu prikaže izbrana barva.
Ta način je priporočljiv za fotografiranje motiva, ki je podobne barve, kot je
ozadje, nočnega prizorišča ali ognjemeta.
Če uporabite to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti Touch AF (AF na dotik),
AF Area (Območje AF) in Link AE to AF Point (Poveži AE s točko AF).
84
Funkcije fotografiranja
Območje AF
Funkcija območja AF spremeni položaj območja izostritve.
Izbirni AF
Običajno fotoaparati skušajo izostriti najbližji motiv. Ko pa je v objektivu
več motivov, se lahko zgodi, da se izostrijo neželeni motivi. Če ne želite
izostriti neželenih motivov, spremenite območje izostritve in izostrite
želeni motiv. Če izberete ustrezno območje izostritve, bo fotografija
jasnejša in ostrejša.
Funkcijo izostritve lahko nastavite za želeno območje. Uporabite učinek
neizostritve in še bolj poudarite želeni motiv.
Če želite nastaviti
območje samodejne
izostritve,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
AF Area (Območje AF) → možnost.
Izostritev na spodnji fotografiji je bila prestavljena in zmanjšana, da ustreza
velikosti obraza osebe na fotografiji.
→1→
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
• Ko je stikalo AF/MF nastavljeno na MF, ne morete nastaviti območje AF v
meniju za fotografiranje.
• Ko uporabite možnost Face Detection AF (Zaznavanje obraza AF), fotoaparat
samodejno izostri območje z belim okvirjem.
• Odvisno od možnosti Picture Wizard (Čarovnik za sliko), zaznavanje obraza
morda ne bo na voljo.
• Ko nastavite ročno izostritev, zaznavanje obraza morda ne bo na voljo.
• Zaznavanje obrazov morda ne deluje, če:
- je oseba predaleč od fotoaparata
- je presvetlo ali pretemno
- oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
- oseba nosi sončna očala ali masko
- se obrazna mimika osebe prekomerno spreminja
- je oseba osvetljena od zadaj oz. pri slabših svetlobnih pogojih
Če želite prilagoditi velikost območja izostritve, se v načinu fotografiranja
dotaknite
→ AF Size (Velikost AF). Dotaknite se ali za prilagoditev
velikosti območja izostritve. Obračate lahko tudi vrtljivi gumb za ukaze. Prav
tako lahko v načinu fotografiranja z uščipom ali raztegom prstov prilagodite
območje izostritve.
85
Funkcije fotografiranja >
Območje AF
Večpodročni AF
AF za zaznavanje obrazov
Fotoaparat prikaže zelen kvadrat na območjih, na katerih je izostritev
pravilno nastavljena. Fotografija je razdeljena na dve ali več območij,
fotoaparat pa pridobi točke izostritve vsakega območja. Ta možnost je
priporočljiva za fotografiranje pokrajine.
Fotoaparat se osredotoči na človeške obraze. Zazna lahko obraze do
10 oseb. Ta nastavitev je priporočljiva za fotografiranje skupine ljudi.
Ko pritisnete [Sprožilec] do polovice, fotoaparat prikaže območje
izostritve, kot je prikazano na spodnji fotografiji.
Ko do polovice pritisnete [Sprožilec], fotoaparat izostri obraze, kot je
prikazano na spodnji fotografiji. Če fotografirate skupino ljudi, fotoaparat
prikaže izostritev obraza najbližje osebe v rdeči barvi, vse ostale obraze
ljudi pa v sivi barvi.
86
Funkcije fotografiranja >
Območje AF
Avtoportret AF
Pri fotografiranju avtoportreta je težko preveriti, ali je vaš obraz izostren.
Pri vključeni funkciji, se piskanje fotoaparata stopnjuje, ko obraz približate
sredini kompozicije.
87
Funkcije fotografiranja
AF na dotik
Izberite ali izostrite goriščno področje, ki ste ga izbrali na zaslonu na dotik.
Pol tega, izostrite motiv ali posnemite fotografijo z dotikom zaslona.
Nastavitev AF na
dotik,
V načinu za fotografiranje se dotaknite
Touch AF (AF na dotik) → možnost.
→1→
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
Točka AF
Goriščna točka bo ustrezala področju, ki se ga dotaknete na zaslonu na
dotik, hkrati pa izostritev ne bo dosežena.
AF sledenje
AF sledenje omogoča sledenje in samodejno izostritev motiva, tudi, če se
motiv premika ali če zamenjate kompozicijo snemanja.
AF na dotik
Beli okvir: vaš fotoaparat sledi
motivu.
AF na dotik omogoča izbiro in izostritev področja, ki se ga dotaknete na
zaslonu na dotik.
Zelen okvir: vaš motiv je izostren
ob pritisku [Sprožilec] do
polovice.
88
Funkcije fotografiranja >
AF na dotik
Rdeči okvir: izostritev ni uspela.
Posnetek z enim dotikom
Fotografijo lahko posnamete z dotikom vašega prsta. Pri dotiku motiva,
fotoaparat samodejno izostri motiv in posname fotografijo.
• Če ne izberete območje izostritve, funkcija Auto Focus (Samodejna izostritev)
ne bo delovala.
• Sledenje motiva morda ne bo uspešno, če:
- je oseba predaleč
- se oseba prekomerno giblje
- je oseba osvetljena od zadaj oz. fotografirate v temnem prostoru
- so barve ali vzorci na motivu in v ozadju enaki
- zraven osebe fotografirate vodoravne črte, kot so žaluzije
- se fotoaparat prekomerno trese
• Če sledenje ni uspelo, se funkcija ponastavi.
• Če fotoaparat ne sledi motivu, se območje izostritve ponastavi.
• Če fotoaparat ne izostri motiva, se okvir izostritve obarva rdeče in izostritev se
ponastavi.
89
Funkcije fotografiranja
Pomožna funkcija ročne izostritve
V načinu ročne izostritve morate zavrteti obroč za izostritev na objektivu,
da izostrite motiv. Če nastavite pomožno funkcijo ročne izostritve ali
vrh izostritve, je izostritev lahko bolj jasna. Ta funkcija je na voljo le pri
objektivih, ki podpirajo ročno izostritev.
* Privzeto
Možnost
Opis
Območje izostritve se poveča za 8-krat, ko obrnete obroč za
izostritev.
Enlarge x8
(Povečanje
x8)
Pomožna funkcija ročne izostritve
V načinu ročne izostritve lahko povečate scene in preprosto prilagodite
izostritve med vrtenjem obroča za izostritve.
Če želite nastaviti
pomožno funkcijo
izostritve,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→1→
MF Assist (Pomožna funkcija ročne izostritve) → možnost.
* Privzeto
Vrh izostritve
V načinu ročne izostritve, se izbrana barva prikaže na izostrenem motivu in
vam pomaga pri ostrenju med obračanjem obroča za izostritev.
Možnost
Opis
Off
(Izklopljeno)
Ne uporabite funkcije MF Assist (Pomožna funkcija ročne
izostritve).
Če želite nastaviti
možnosti Vrh
izostritve,
Območje izostritve se poveča za 5-krat, ko obrnete obroč za
izostritev.
Možnost
Opis
Level
(Nivo)
Nastavite občutljivost za zaznavanje izostrenega motiva. (Off
(Izklopljeno), High (Visoko), Normal (Običajno)*, Low (Nizko))
Color
(Barva)
Nastavite barvo, ki se bo prikazala na izostrenem motivu.
(White (Bela)*, Red (Rdeča), Green (Zelena))
Enlarge x5
(Povečanje
x5)*
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
Focus Peaking (Vrh izostritve) → možnost.
→1→
* Privzeto
90
Funkcije fotografiranja >
Pomožna funkcija ročne izostritve
Merjenje vrednosti osvetlitve območja
izostritve
Ko je ta funkcija vklopljena, fotoaparat samodejno nastavi optimalno
osvetlitev, tako da izračuna svetlost območja izostritve. Ta funkcija je na
voljo le, če za način merjenja izberete merjenje Spot (Točkovno) ali Multi
(Večpodročno) in Selection AF (Izbirni AF).
Če želite nastaviti
to funkcijo,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→1→
Link AE to AF Point (Poveži AE s točko AF) → možnost.
91
Funkcije fotografiranja
Način slikanja
Ko prilagodite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve, se osvetlitev spremeni
glede na nastavitve, zaradi česar lahko zaslon potemni. Ko je ta funkcija
vklopljena, je svetlost zaslona stalna ne glede na nastavitve, zaradi česar
lahko izdelate boljšo fotografijo.
Če želite uporabiti
Način slikanja,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
Framing Mode (Način slikanja) → možnost.
→1→
92
Funkcije fotografiranja
Optična stabilizacija slike (OIS)
Uporabite funkcijo Optical Image Stabilization (OIS) (Optična stabilizacija
slike) in zmanjšajte tresenje fotoaparata. Funkcija OIS morda ni na voljo pri
nekaterih objektivih.
Do tresenja fotoaparata pride v temnih prostorih ali pri fotografiranju
zunaj. V takih primerih fotoaparat uporabi počasnejše hitrosti zaslonke
in poveča količino prejete svetlobe, kar lahko povzroči zamegljeno
fotografijo. To funkcijo lahko preprečite tako, da uporabite funkcijo OIS.
Če ima vaš objektiv stikalo OIS, ga morate obrniti na ON, če želite
uporabljati to funkcijo.
Če želite nastaviti
možnosti OIS,
Brez popravka OIS
V načinu fotografiranja, se dotaknite
→ 1 → OIS
(Anti-Shake) (OIS (Proti tresljajem)) → možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
S popravkom OIS
• Optična stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, ko:
- s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu
- fotoaparat preveč tresete
- je čas osvetlitve dolg (na primer, če izberete Night (Noč) v načinu
Smart (Pametno))
- je baterija skoraj prazna
- posnamete fotografijo od blizu
Off (Izklopljeno): funkcija OIS je izklopljena. (Ta možnost pri
nekaterih objektivih morda ni na voljo.)
• Če uporabljate funkcijo OIS s stojalom, so lahko slike motne zaradi vibracij
Mode 1 (Način 1)*: funkcija OIS je na voljo samo, ko [Sprožilec]
pritisnete do konca ali do polovice.
• Če je fotoaparat prejel udarec, je zaslon moten. V tem primeru, Izklopite
Mode 2 (Način 2): funkcija OIS je vklopljena.
• Funkcijo OIS uporabljajte samo po potrebi, ker če je vklopljena, baterija
senzorja OIS. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS.
fotoaparat in ga nato ponovno vklopite.
porablja več energije.
• Za nastavitev možnosti OIS v meniju, nastavite stikalo OIS na vašem objektivu
na ON.
• Ta možnost pri nekaterih objektivih morda ni na voljo.
• Off (Izklopljeno) morda ni na voljo pri nekaterih objektivih.
93
Funkcije fotografiranja
Pogon (način za fotografiranje)
Nastavite lahko načine za fotografiranje, kot so neprekinjeno
fotografiranje, zaporedno fotografiranje, samosprožilec in druge.
Izberite Single (Enojno), da posnamete eno fotografijo naenkrat. Če želite
fotografirati hitro premikajoče se motive, izberite možnost Continuous
(Neprekinjeno) ali Burst (Zaporedno). Izberite AE Bracket (Kadriranje s
samodejno osvetlitvijo), WB Bracket (Kadriranje z ravnovesjem beline) ali
P Wiz Bracket (Čarovnik za slike BKT), da prilagodite osvetlitev, ravnovesje
beline ali uporabite učinke Čarovnika za slike. Izberete lahko tudi možnost
Timer (Samosprožilec) in fotografirate sami sebe.
Če želite
nastaviti način za
fotografiranje,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
Drive (Pogon) → možnost →
.
Neprekinjeno
Ob pritisku na [Sprožilec] neprekinjeno fotografirate. Naredite lahko do
5 fotografij (Continuous Normal (Neprekinjeno običajno)) ali 8 fotografij
(Continuous High (Neprekinjeno visoko)) na sekundo.
→1→
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
Enojno
• Če ste izbrali Continuous High (Neprekinjeno visoko), funkcija za zmanjšanje
Ob pritisku na [Sprožilec] posnamete eno fotografijo. Priporočljivo za
splošne pogoje.
• Največja hitrost snemanja je 8 sličic na sekundo. Po pribl. 13 slikah oblike
šuma ni več na voljo.
JPEG ali 5 slikah oblike RAW pride do upočasnitve. (Na osnovi kartice SD
UHS-1. Lahko je odvisno od tehničnih podatkov pomnilniške kartice.)
94
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Zaporedno fotografiranje
Samosprožilec
Z enim pritiskom na [Sprožilec] zaporedno posnamete do 10 posnetkov
na sekundo (3 sekunde), 15 posnetkov na sekundo (2 sekundi) ali
30 posnetkov na sekundo (1 sekunda). Priporočljivo za fotografiranje
hitrega gibanja ali hitro premikajočih se motivov, kot so npr. dirkalni
avtomobili.
Fotografirajte z zamikom od 2 do 30 sekund. Zamik lahko prilagodite v
korakih po 1 sekundo.
• Če želite nastaviti število posnetkov, se v načinu za fotografiranje dotaknite
→ 1 → Drive (Pogon) → Burst (Zaporedno) →
→
število posnetkov →
.
• Velikost fotografije je nastavljena na 5M.
• Shranjevanje fotografije lahko poteka dlje.
• Če uporabljate to možnost, bliskavica ni na voljo.
• Čas osvetlitve mora biti nad 1/30 sekunde.
• Morda bo fotoaparat nekoliko povečal fotografije, ki so posnete s to
Če želite nastaviti zakasnitev, se v načinu za fotografiranje dotaknite
→
1 → Drive (Pogon) → Timer (Samosprožilec) →
→ zakasnitev →
.
možnostjo, preden jih bo shranil.
• Možnosti ISO ne morete nastaviti višje od ISO 3200.
• Te možnosti niso uporabne z obliko datoteke RAW in niso na voljo, ko je
kakovost fotografije nastavljena na RAW.
95
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo
(AE Bracket)
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat posname 3 zaporedne fotografije:
izvirno, za odtenek temnejšo in za odtenek svetlejšo. Uporabite stojalo, da
med slikanjem treh zaporednih fotografij preprečite nastanek zamegljene
fotografije. Nastavitve lahko prilagodite v meniju Bracket Set (Nastavi
kadriranje).
Kadriranje z nastavitvijo beline (WB Bracket)
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat posname 3 zaporedne fotografije:
izvirnik in dve dodatni fotografiji z različnima nastavitvama beline.
Izvirna fotografija nastane, ko pritisnete [Sprožilec]. Drugi dve fotografiji
fotoaparat samodejno prilagodi glede na nastavljeno belino. Nastavitve
lahko prilagodite v meniju Bracket Set (Nastavi kadriranje).
WB+2
WB-2
Osvetlitev +2
Osvetlitev -2
Izvirnik
Izvirnik
• Te možnosti niso uporabne z obliko datoteke RAW in niso na voljo, ko je
kakovost fotografije nastavljena na RAW.
Če želite nastaviti možnost kadriranja, se v načinu za fotografiranje dotaknite
→ 5 → Bracket Set (Nastavi kadriranje) → možnost.
• Če želite nastaviti možnost kadriranja, se v načinu za fotografiranje dotaknite
→ 5 → Bracket Set (Nastavi kadriranje) → možnost.
96
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Kadriranje s čarovnikom za slike
(P Wiz Bracket)
Ko pritisnite [Sprožilec], fotoaparat posname tri zaporedne fotografije,
vsako z drugačno nastavitvijo čarovnika za slike. Fotoaparat posname
fotografijo in uporabi tri možnosti čarovnika za slike, ki ste jih nastavili za
posneto sliko. Različne nastavitve lahko izberete v meniju Bracket Set
(Nastavi kadriranje).
Starinski učinek
Živahno
Standardno
• Te možnosti niso uporabne z obliko datoteke RAW in niso na voljo, ko je
kakovost fotografije nastavljena na RAW.
• Če želite nastaviti možnost kadriranja, se v načinu za fotografiranje dotaknite
→ 5 → Bracket Set (Nastavi kadriranje) → možnost.
97
Funkcije fotografiranja
Merjenje
Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe.
Večpodročno
Fotoaparat meri količino svetlobe v sceni in pri nekaterih svojih načinih
delovanja uporablja merjenje za prilagoditev različnih nastavitev. Na
primer, če je motiv na videz temnejši od svoje dejanske barve, fotoaparat
posname preosvetljeno fotografijo takega motiva. Če je motiv na videz
svetlejši od svoje dejanske barve, fotoaparat posname podosvetljeno
fotografijo takega motiva.
Večpodročni način izračuna količino svetlobe na več območjih. Kadar je
količina svetlobe zadostna ali nezadostna fotoaparat prilagodi osvetlitev,
tako da izmeri povprečne vrednosti scene. Ta način je primeren za običajne
fotografije.
Svetlost in splošno razpoloženje fotografije sta odvisna tudi od načina, na
katerega fotoaparat meri količino svetlobe. Izberite ustrezno nastavitev za
pogoj fotografiranja.
Če želite nastaviti
možnost merjenja,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
Metering (Merjenje) → možnost.
→1→
98
Funkcije fotografiranja >
Merjenje
Točkovno
Sredinsko uravnoteženo
Točkovni način izračuna količino svetlobe na sredini scene. Če želite
posneti fotografijo v okoliščinah, v katerih je prisotna močna osvetlitev za
motivom, fotoaparat prilagodi osvetlitev in ustrezno posname motiv. Na
primer, če v okoliščinah, v katerih je prisotna močna osvetlitev za motivom,
izberete možnost Večpodročno, fotoaparat izračuna, da je svetlobe veliko,
zaradi česar posname temnejšo fotografijo. To lahko preprečite, če izberete
točkovni način, ki izračuna količino svetlobe v določenem območju.
Sredinsko uravnoteženi način izračuna širše območje kot točkovni.
Povzame količino svetlobe v središčnem delu fotografije (60–80 %) in
ostalem delu fotografije shot (20–40 %). Način je priporočljiv v primeru, ko
je razlika med osvetlitvijo motiva in ozadja majhna ali je območje motiva
veliko v primerjavi s celotno kompozicijo fotografije.
Motiv je svetle barve, ozadje pa je temno. V takem primeru je priporočljiva
uporaba točkovnega načina, saj je razlika med osvetlitvijo motiva in ozadja
velika.
99
Funkcije fotografiranja
Dinamični razpon
Če se svetle podrobnosti zaradi razlik v senčenju na fotografiji ne vidijo, ta
funkcija to samodejno popravi.
Če želite nastaviti
možnosti za Pametno
območje,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→1→
Dynamic Range (Dinamični razpon) → možnost.
Brez učinka dinamičnega razpona
Ikona
Z učinkom dinamičnega razpona
Opis
Off (Izklopljeno): ne uporabljajte dinamičnega razpona.
Smart Range+ (Pametno območje+): popravite izgubo svetlih
delov.
ISO 100 ne morete izbrati.
HDR: posnemite 2 fotografiji pri različni osvetlitvi, ter jih nato
združite in samodejno ustvarite eno sliko.
• Možnosti ISO ne morete nastaviti višje od ISO 3200.
• Možnosti dinamičnega obsega ne morete nastaviti hkrati z
možnostmi čarovnika za sliko.
100
Funkcije fotografiranja
Bliskavica
Za realistično fotografijo motiva je nujna stalna količina svetlobe. Kadar
količina svetlobe niha, lahko uporabite bliskavico in zagotovite stalno
količino svetlobe. Izberite ustrezne nastavitve glede na vir svetlobe in
motiv.
Če želite nastaviti
možnosti bliskavice,
Ikona
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
Flash (Bliskavica) → možnost →
→1→
Ikona
Opis
1st Curtain (1. zastor): bliskavica
se sproži takoj za tem, ko se odpre
zaslonka. Fotoaparat fotografijo
motiva posname prej in jasno.
.
Smer gibanja žoge
Opis
Off (Izklopljeno): bliskavica se ne sproži.
Smart Flash (Pametna bliskavica): fotoaparat samodejno prilagodi
svetlost bliskavice glede na količino svetlobe v okolju.
2nd Curtain (2. zastor): bliskavica se
sproži ravno pred tem, ko se zapre
zaslonka. Fotoaparat fotografijo
motiva posname kasneje in jasno.
Auto (Samodejno): bliskavica se pri fotografiranju v temnih
prostorih sproži samodejno.
Smer gibanja žoge
Auto Red-eye (Samodejno popravljanje učinka rdečih oči):
bliskavica samodejno sproži in zmanjša učinek rdečih oči.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
Fill in (Dosvetlitev): bliskavica se sproži, kadar posnamete
fotografijo. (Svetlost se prilagodi samodejno.)
• Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži
Fill-in Red (Dosvetli rdeče): bliskavica se sproži, kadar posnamete
fotografijo, in prepreči učinek rdečih oči.
• Če izberete Off (Izklopljeno), se vgrajena bliskavica ne sproži tudi, če je ta
fotografiranje.
drugič.
dvignjena.
Uporabljajte samo bliskavice, ki jih je odobril Samsung. Če boste uporabili
nezdružljive bliskavice, lahko poškodujete fotoaparat.
101
Funkcije fotografiranja >
Bliskavica
Zmanjševanje učinka rdečih oči
Prilagajanje jakosti bliskavice
Če se vklopi bliskavica, ko fotografirate osebo v temi, se lahko v očeh
pojavijo rdeče pike. Če želite zmanjšati učinek rdečih oči, izberite Auto
Red-eye (Samodejno popravljanje učinka rdečih oči) ali Fill-in Red
(Dosvetlitev rdeče).
Ko je bliskavica vklopljena, prilagodite moč bliskavice za +/-2 nivoja.
Če želite nastaviti
jakost bliskavice,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→ Flash
(Bliskavica) → možnost →
→ povlecite drsnik ali se
dotaknite +/- za prilagoditev intenzivnosti → dotaknite se
.
Flash : 0
Brez zmanjševanja učinka rdečih oči
Z zmanjševanjem učinka rdečih oči
Če je motiv preveč oddaljen od fotoaparata ali pa se premika, ko se bliskavica
sproži prvič, učinka rdečih oči morda ne bo mogoče zmanjšati.
102
Funkcije fotografiranja >
Bliskavica
• Prav tako se lahko dotaknete
→ 1 → Flash (Bliskavica) →
možnost →
v načinu za fotografiranje in s tem odprete meni za
intenzivnost bliskavice.
• Prilagajanje jakosti bliskavice morda ne deluje, če:
- je motiv preblizu fotoaparata
- nastavite visoko občutljivost ISO
- je vrednost osvetlitve previsoka ali premajhna
• V nekaterih načinih za fotografiranje ta funkcija ni na voljo.
• Če na fotoaparat pritrdite zunanjo bliskavico, pri kateri je mogoče nastavljati
jakost, bodo nastavitve jakosti bliskavice uporabljene.
• Če je med uporabo bliskavice motiv predaleč, se lahko nekaj svetlobe
blokira, kar pomeni, da bo fotografija temna. Prepričajte se, da je motiv v
priporočenem dosegu, ki se razlikuje glede na objektiv.
• Če je nameščena zaslonka za objektiv, lahko zaslonka blokira svetlobo
bliskavice. Odstranite zaslonko, če želite uporabiti bliskavico.
103
Funkcije fotografiranja
Kompozicija osvetlitve
Fotoaparat samodejno nastavi osvetlitev, tako da izmeri ravni svetlobe iz
kompozicije fotografije in položaja motiva. Če je osvetlitev, ki jo fotoaparat
nastavi, višja ali nižja od želene, jo lahko ročno prilagodite. Vrednost
osvetlitve lahko prilagodite v ±3 korakih. Fotoaparat prikaže opozorilo
osvetlitve v rdeči barvi za vsak korak, ki preseže obseg ±3.
Za prilagoditev vrednosti osvetlitve, dvakrat pritisnite vrtljivi gumb
za ukaze, ter ga zasukajte, ko ste izbrali vrednost osvetlitve. Vrednost
osvetlitve lahko prav tako prilagodite z dotikom
→ EV (Vrednost
osvetlitve) in vleko gumba po zaslonu.
+2
-2
Izvirnik
Vrednost osvetlitve lahko preverite s položajem indikatorja ravni osvetlitve.
Opozorilo osvetlitve
Standardni indeks osvetlitve
Indikator ravni
osvetlitve
Zmanjšana osvetlitev
(temnejša)
Povečana osvetlitev
(svetlejša)
104
Funkcije fotografiranja
Zaklep osvetlitve
Če ne morete doseči ustrezne osvetlitve zaradi močnega barvnega
kontrasta, zaklenite osvetlitev in posnemite fotografijo.
Po zaklepu osvetlitve usmerite objektiv v želeno smer in pritisnite
[Sprožilec].
Za zaklenitev vrednosti osvetlitve, prilagodite osvetlitev fotografije in nato
pritisnite gumb po meri.
• Nastavite funkcijo gumba po meri za AEL (Zaklep za samodejno osvetlitev),
če želite zakleniti vrednost trenutne osvetlitve (str. 150).
• Ta način ni na voljo v ročnem načinu.
105
Funkcije fotografiranja
Funkcije videoposnetkov
Funkcije za videoposnetke so opisane spodaj.
Kakovost video posnetka
Nastavite kakovost video posnetka.
Velikost video posnetka
Nastavite Movie size (Velikost video posnetka).
Če želite nastaviti
možnosti za Velikost
video posnetka,
Ikona
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→6
→ Movie Size (Velikost video posnetka) → možnost.
Velikost
Priporočljivo za
1920X1080 (30 fps) (16:9)
Ogled na Full HDTV sprejemniku.
1920X1080 (15 fps) (16:9)
Ogled na Full HDTV sprejemniku. (Na
voljo samo z nekaterimi možnostmi
pametnega filtra.)
1920X810 (24 fps)
(Pribl. 2,35:1)
Ogled na HDTV sprejemniku.
1280X720 (60 fps) (16:9)
Ogled na HDTV sprejemniku.
1280X720 (30 fps) (16:9)
Ogled na HDTV sprejemniku.
640X480 (30 fps) (4:3)
Ogled na TV sprejemniku.
320X240 (30 fps) (4:3)
Objavite na spletnem mestu s
pomočjo brezžičnega omrežja
(največ 30 sekund).
Če želite nastaviti
kakovost video
posnetka,
Ikona
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→6→
Movie Quality (Kakovost video posnetka) → možnost.
Pripona datoteke
Opis
MP4 (H.264)
Normal (Običajna): snemanje videoposnetkov
običajne kakovosti.
MP4 (H.264)
HQ: snemanje videoposnetkov visoke kakovosti.
106
Funkcije fotografiranja >
Funkcije videoposnetkov
Večpodročno gibanje
Bledenje
Nastavite hitrost predvajanja video posnetka.
Za sceno lahko uporabite učinek Fader (Bledenje), tako da uporabite
funkcijo bledenja na fotoaparatu, pri čemer vam je ne bo treba naknadno
urejati na računalniku. Nastavite možnost odtemnitve za postopen prikaz
začetka scene. Nastavite možnost zatemnitve za postopno zatemnitev
scene. Z ustrezno uporabo funkcije lahko videoposnetkom dodajate
dramatične učinke.
Če želite nastaviti
možnosti hitrosti
predvajanja,
Ikona
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→6→
Multi Motion (Večpodročno gibanje) → možnost.
Opis
x0.25: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 1/4 običajne
hitrosti. (na voljo samo pri ločljivosti 640x480 ali 320x240)
x0.5: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 1/2 običajne
hitrosti. (na voljo samo pri ločljivosti 1280x720 (30 fps), 640x480 ali
320x240)
x1: posnemite video posnetek in ga predvajajte z običajno
hitrostjo.
x5: posnemite video posnetek in ga predvajajte s 5X običajno
hitrostjo.
x10: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 10X običajno
hitrostjo.
x20: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 20X običajno
hitrostjo.
• Če izberete možnost razen x1, se zvok ne bo posnel.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
Če želite nastaviti
možnosti Bledenje,
Ikona
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
Fader (Bledenje) → možnost.
→6→
Opis
Off (Izklopljeno): funkcija Fader (Bledenje) ni vklopljena.
In (Začetek): scena postopoma začne bledeti.
Out (Konec): scena postopoma izgublja bledost.
In-out (Začetek – konec): funkcija Fader (Bledenje) se uporabi na
začetku in koncu scene.
Pri uporabi funkcije Fader (Bledenje), lahko shranjevanje datoteke poteka dlje
časa.
fotografiranje.
107
Funkcije fotografiranja >
Funkcije videoposnetkov
Zvok
Glasnost mikrofona
Včasih so videoposnetki brez zvoka bolj privlačni kot tisti s posnetim
zvokom. Izklopite zvok in posnemite videoposnetek brez zvoka.
Nastavite glasnost mikrofona glede ena snemalne pogoje.
Če želite nastaviti
možnosti zvoka,
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
Voice (Zvok) → možnost.
→6→
Za nastavitev
glasnosti
mikrofona,
Se v načinu za fotografiranje dotaknite
Level (Glasnost mikrofona) → možnost.
→ 6 → Mic
Odstranitev vetra
Pri snemanju video posnetkov v hrupnem okolju, lahko v video posnetkih
posnamete nezaželene zvoke. Še posebej vas lahko zmoti močan šum
vetra v vaši video posnetkih. Uporabite funkcijo Wind Cut (Odstranjevanje
vetra), ki bo poleg šuma zaradi vetra odstranila še hrup iz okolice.
Za zmanjševanje
šuma zaradi vetra
V načinu za fotografiranje, se dotaknite
→6→
Wind Cut (Odstranjevanje vetra) → možnost.
108
Poglavje 3
Predvajanje/urejanje
Naučite se, kako predvajati ter urejati fotografije in video posnetke.
Za urejanje datotek v računalniku glejte 6. poglavje.
Predvajanje/urejanje
Iskanje in upravljanje datotek
Naučite se uporabljati ogled sličic fotografij in video posnetkov in kako
zaščititi oz. izbrisati datoteke.
Če nekaj časa ne izberete funkcijo, informacije in ikone na zaslonu izginejo. Pri
ponovni uporabi fotoaparata, se te ponovno prikažejo.
Ogled sličic
Če želite iskati želene fotografije in video posnetke, preklopite na prikaz
sličic. V prikazu sličic je hkrati prikazanih več slik, tako da lahko hitro
pregledate elemente, ki jih želite najti. Datoteke lahko prav tako razdelite
in prikažete po kategoriji, kot je datumi, tip datoteke ali lokacija.
Ogled fotografij
1
Pritisnite [z].
• Prikaže se zadnja posneta datoteka.
Zasukajte vrtljivi gumb za ukaze, da izberete način pogleda
sličic.
2
Povlecite sliko v levo ali desno za pomik po datotekah.
Datotek, posnetih z drugimi fotoaparati, morda ne boste mogli urejati ali
predvajati zaradi nepodprtih velikosti ali kodekov. Uporabite računalnik ali
drugo napravo za urejanje in predvajanje teh datotek.
110
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Ogled datotek glede na kategorijo
1
V pogledu sličic, se dotaknite
kategorija.
Ogled datotek v obliki mape
→ z → Filter →
• Za izbiro kategorije, se lahko prav tako dotaknete
Neprekinjeni in zaporedni posnetki so prikazani kot mapa. Izbira map bo
predvajala vse fotografije samodejno. Če izbrišete mapo, boste izbrisali vse
fotografije v tej mapi.
.
* Privzeto
Možnost
Opis
All (Vse)*
Običajen ogled datotek.
Date (Datum)
Oglejte si datoteke po datumu, ko so bile shranjene.
Type (Vrsta)
Oglejte si datoteke po vrsti datoteke.
Location
(Mesto)
Oglejte si datoteke po mestu, kjer so bile shranjene.
(Podatki o lokaciji so na voljo samo za fotografije,
posnete z modulom GPS.)
2
Dotaknite se seznama, da ga odprete.
3
Dotaknite se datoteke za ogled enojne slik.
4
Pritisnite
1
V načinu za predvajanje povlecite sliko v levo ali desno za
pomik na želeno mapo.
• Fotoaparat bo samodejno predvajala fotografije v mapi.
2
Mapo lahko prav tako odprete, če se mape dotaknete na
zaslonu.
3
Povlecite sliko v levo ali desno za pomik na drugo datoteko.
4
Dotaknite se
, če se želite vrniti na prejšnji zaslon.
, če se želite vrniti v način za predvajanje.
111
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Zakleni/odkleni vse datoteke
Zaščita datotek
Zaklep ali odklep vseh datotek.
Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.
→z→
1
V načinu za predvajanje se dotaknite
Protect (Zaščiti) → Select (Izberi).
2
Dotaknite se / za pomik na datoteko, ter nato izberite
potrditveno polje.
• Ponovno se dotaknite potrditvenega polja za preklic izbire.
3
Dotaknite se
.
1
V načinu za predvajanje se dotaknite
Protect (Zaščiti) → All (Vse).
2
Dotaknite se možnosti.
Možnost
Opis
Lock (Zaklep)
Zaklep vseh datotek.
Unlock (Odklep)
Odklep vseh datotek.
Cancel (Prekliči)
Vrnitev na prejšnji meni.
→z→
Zaščitene datoteke ne morete izbrisati.
112
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Brisanje več datotek
Brisanje datotek
Izbrišite datoteke v načinu za predvajanje in zagotovite več prostora na
pomnilniški kartici. Zaščitene datoteke se ne izbrišejo.
Izberete lahko več datotek in jih izbrišete.
1
Brisanje datoteke
V načinu za predvajanje izberite datoteko in se nato
.
dotaknite
→z→
• Prav tako lahko v pogledu sličic pritisnete
, ter nato izberete
datoteke za izbris.
Izberete lahko eno datoteko in jo izbrišete.
1
V načinu za predvajanje se dotaknite
Delete (Izbriši) → Select (Izberi).
2
Dotaknite se / za pomik na datoteko, ter nato izberite
potrditveno polje.
• Ponovno se dotaknite potrditvenega polja za preklic izbire.
2
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
3
Dotaknite se
4
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
.
Brisanje vseh datotek
Izbrišete lahko vse datoteke na pomnilniški kartici hkrati.
→ z→
1
V načinu za predvajanje, se dotaknite
Delete (Izbriši) → All (Vse).
2
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
113
Predvajanje/urejanje
Ogled fotografij
Povečanje fotografije
Ogled diaprojekcije
Ko si fotografije ogledujete v načinu za predvajanje, jih lahko povečate.
Uporabite lahko tudi funkcijo obrezovanja, da izločite del slike, prikazane
na zaslonu, in ga shranite kot novo datoteko.
Fotografije si lahko ogledate v diaprojekciji, diaprojekciji lahko dodate
različne učinke in predvajate glasbo v ozadju.
1
V načinu za predvajanje se dotaknite
→z→
Slide Show Options (Možnosti diaprojekcije).
2
Izberite učinek za diaprojekcijo.
Povečano območje
Povlecite zaslon, če si želite ogledati
drugi del fotografije.
• Če želite začeti diaprojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 3. koraku.
* Privzeto
Zasukajte vrtljivi gumb za ukaze, da povečate fotografijo.
Ikona
Opis
Vrnitev na izvirno pogled.
Obrežite fotografijo (fotoaparat jo bo shranil kot novo
datoteko).
Možnost
Opis
Play Mode
(Način predvajanja)
Nastavite, ali želite ponoviti diaprojekcijo. (One
Play (Enkratno predvajanje)*, Repeat (Ponovitev))
Interval
Nastavite interval med fotografijami.
(1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s), 10 sec (10 s))
Music (Glasba)
Izberite zvok za ozadje.
• Nastavite učinek za spreminjanje scene med
Effect (Učinek)
fotografijami.
• Dotaknite se Off (Izklopljeno) za preklic učinkov.
Če želite zmanjšati ali povečati fotografijo, uščipnite ali razširite prste na zaslonu.
Področje lahko prav tako hitro povečate z dvakratnim pritiskom.
114
Predvajanje/urejanje >
Ogled fotografij
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)
3
Dotaknite se
4
Dotaknite se Start Slide Show (Začni diaprojekcijo).
5
Ogled diaprojekcije.
• Dotaknite se
.
• Dotaknite se
Fotoaparat shrani informacije DPOF v mapo MISC na pomnilniški kartici.
Če ste za slike nastavili informacije DPOF, lahko pomnilniško kartico nesete
v poslovalnico, kjer tiskajo digitalne fotografije, in slike natisnete. Ne
morete nastaviti vrstni red tiskanja datotek RAW.
za začasno prekinitev.
• Ponovno se dotaknite
za nadaljevanje.
za zaustavitev diaprojekcije in vrnitev v način za
Fotografije z dimenzijami, ki so širše od papirja, lahko odrežete na levem ali
desnem robu. Zagotovite, da so dimenzije fotografije združljive z izbranim
papirjem.
predvajanje.
• Dotaknite se
za prilagoditev nivoja glasnosti.
Samodejno obračanje
Ko je funkcija Auto Rotate (Samodejni zasuk) vklopljena, fotoaparat
samodejno obrača fotografije, ki ste jih posneli navpično, tako da se na
zaslonu prikažejo vodoravno.
Za nastavitev
možnosti
samodejni zasuk,
DPOF (Digitalni format naročila za tiskanje) vam omogoča nastavitev
števila kopij, ki jih želite natisniti.
V načinu za predvajanje se dotaknite
Rotate (Samodejni zasuk) → možnost.
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo in se
.
dotaknite
2
Dotaknite se z → DPOF.
3
Dotaknite se / za nastavitev števila kopij.
• Za izbiro druge fotografije, se dotaknite / .
→ z → Auto
4
Dotaknite se
.
115
Predvajanje/urejanje
Predvajanje video posnetkov
V načinu za predvajanje lahko predvajate video posnetke, posnamete
sliko z video posnetka ali obrežete video posnetek in ga shranite kot nova
datoteka.
Prirezovanje videa med predvajanjem
1
V načinu za predvajanje, se pomaknite na video posnetek, ter
.
se dotaknite
2
Dotaknite se za začetek predvajanja videoposnetka.
3
Dotaknite se
4
Dotaknite se
5
Dotaknite se za nadaljevanje s predvajanjem videoposnetka.
6
Dotaknite se na točki, kjer želite končati obrezovanje.
na točki, kjer želite začeti obrezovanje.
.
Krmilniki za ogled video posnetkov
Ikona
Opis
/
Ogled prejšnje datoteke/išči nazaj. (Vsak dotik ikone med
predvajanjem video posnetka, spremeni hitrost iskanja po
naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
7
Dotaknite se
.
/
Premor ali nadaljevanje predvajanja.
8
Dotaknite se
, če želite obrezati videoposnetek.
Zaustavite predvajanje in se vrnite na prejšnji zaslon.
/
Ogled naslednje datoteke/išči naprej. (Vsak dotik ikone med
predvajanjem video posnetka, spremeni hitrost iskanja po
naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
Prilagodite glasnost ali utišajte zvok.
Vrtljivi gumb za ukaze lahko prav tako uporabite za iskanje naprej in nazaj.
Ponovno zavrtite za hitrejše iskanje (2X, 4X, 8X).
• Scene, ki jih želite obrezati, lahko prilagodite z vleko ročic, ki se
pojavijo na vrstici poteka.
9
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
• Video posnetka, posnetega v 3D načinu, ne morete obrezati.
• Originalni video posnetek mora biti dolg vsaj 10 sekund.
• Fotoaparat bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko in pustil
originalne video posnetek nedotaknjen.
116
Predvajanje/urejanje >
Predvajanje video posnetkov
Zajemanje slike med predvajanjem
1
Med ogledom video posnetka, se dotaknite na točki, kjer
želite posneti sliko.
2
Dotaknite se
.
• Iz video posnetka, posnetega v 3D načinu, ne zajeti slike.
• Zajeta fotografija ima enako ločljivost kot originalni video posnetek.
• Posneta slika je shranjena kot nova datoteka.
117
Predvajanje/urejanje
Urejanje fotografij
Izvajate lahko opravila v zvezi z urejanjem fotografij, npr. spreminjanje
velikosti, obračanje ali odstranjevanje učinka rdečih oči. Urejene fotografije
se shranijo kot nove datoteke z drugačnim imenom. Fotografije posnete v
nekaterih načinih ne morete urejati s funkcijo Urejanja slike.
Za urejanje slik
V načinu za predvajanje, se pomaknite na fotografijo, ter se
dotaknite
.
• Slike lahko prav tako uredite v načinu za predvajanje z izbiro fotografije, ter
dotikom
→ Edit Image (Uredi sliko).
• Nekaterih slik ni možno urediti s funkcijo za urejanje slike. V tem primeru
uporabite priloženo programsko opremo za urejanje slik.
• Fotoaparat bo shranil urejene fotografije kot nove datoteke.
• Ko urejate fotografije, jih bo fotoaparat samodejno pretvoril v nižjo ločljivost.
Obrezovanje fotografije
1
Dotaknite se
2
Povlecite robove okvirja za prilagoditev velikosti območja.
3
Povlecite okvir za premik območja.
4
Dotaknite se
5
Dotaknite se
→
.
.
za shranitev.
Ločljivost fotografij, ki jih zavrtite ali jim spremenite velikost, ni samodejno
pretvorjena.
• Med ogledom datotek kot mapo ne morete urejati fotografij. Odprite mapo in
izberite fotografijo za urejanje posamezne fotografije.
118
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Zasuk fotografije
Spreminjanje velikosti fotografij
1
Dotaknite se
Spremenite velikost fotografije in jo shranite kot novo datoteko.
2
Dotaknite se možnosti.
→
.
Rotate : Right 90°
1
Dotaknite se
2
Dotaknite se možnosti.
→
.
Resize : 10.1M 3:2
3
Dotaknite se
4
Dotaknite se
.
za shranitev.
• V načinu za predvajanje lahko prav tako zasukate fotografijo z dotikom
→ z → Rotate (Zasuk) → želena možnost →
.
• Fotoaparat bo prepisal originalno datoteko.
3
Dotaknite se
4
Dotaknite se
.
za shranitev.
Razpoložljive možnosti za spreminjanje velikosti so odvisne od originalne
velikosti fotografije.
119
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Prilagoditev vaših fotografij
3
• Če ste izbrali Auto adjustment (Samodejna prilagoditev), skočite
Posnete fotografije lahko popravite s prilagoditvijo svetlosti, kontrasta ali
nasičenosti.
1
Dotaknite se
2
Dotaknite se možnosti.
.
Možnost
Opis
Original (Izvirnik)
Original (Vrnitev na izvirno sliko)
Auto adjustment
(Samodejna prilagoditev)
Samodejno prilagodite svetlost, kontrast in
nasičenost
Brightness (Svetlost)
Prilagodite svetlost
Contrast (Kontrast)
Prilagodite kontrast
Saturation (Nasičenje)
Prilagodite nasičenost
RGB adjustment
(Prilagoditev RGB)
Prilagodite vrednosti RGB
Color Temperature
(Temperatura barve)
Prilagoditev temperature barve
Exposure (Osvetlitev)
Prilagodite osvetlitev
Hue (Odtenek)
Prilagodite odtenke
Za prilagoditev možnosti povlečete drsnik ali se dotaknete +/-.
na 4. korak.
4
Dotaknite se
5
Dotaknite se
.
za shranitev.
120
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Retuširanje obrazov
Zmanjševanje učinka rdečih oči
1
Dotaknite se
1
Dotaknite se
2
Za prilagoditev možnosti povlečete drsnik ali se dotaknete +/-.
2
Dotaknite se
→
.
• Ko se številka poveča, barva kože postane svetlejša ali temnejša.
3
Dotaknite se
• Za preklic popravka, se dotaknite
4
Dotaknite se
.
.
• Za preklic popravka, se dotaknite
3
.
→
Dotaknite se
.
za shranitev.
.
za shranitev.
121
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Uporabi učinke pametnega filtra
Uporabite posebne učinke na vaših fotografijah.
1
Dotaknite se
→ možnost.
Smart Filter : Vignetting
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)
Brez učinka
Vignetting
(Vinjetiranje)
Dodajte barve starinskega videza, visok
kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo
fotoaparatov.
Miniature (Miniatura)
Dodajte učinek »tilt-shift« s katerim motiv daje
videz miniature.
Colored Pencil
(Barvni svinčnik)
Dodajte učinek slike z barvnim svinčnikom.
Watercolor
(Vodna barva)
Dodajte učinek slike z vodno barvo.
Wash drawing
(Sprana slika)
Uporabite učinek izpranosti.
Možnost
Opis
Oil Sketch (Oljna slika)
Uporabi učinek oljne slike.
Ink Sketch
(Slika iz črnila)
Uporabi učinek črnila.
Acryl (Akril)
Dodajte učinek akrilne slike.
Negative (Negativ)
Dodajte učinek negativnega filma.
Red (Rdeča)
Razsičite vse barve razen rdeče.
Green (Zelena)
Razsičite vse barve razen zelene.
Blue (Modro)
Razsičite vse barve razen modre.
Yellow (Rumeno)
Razsičite vse barve razen rumene.
2
Dotaknite se
3
Dotaknite se
.
za shranitev.
122
Poglavje 4
Brezžično omrežje
Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji (WLAN) ter uporabljati funkcije.
Brezžično omrežje
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev
Izvedite več o povezovanju prek dostopne točke (AP) v dosegu brezžičnega
krajevnega omrežja (WLAN). Prav tako lahko konfigurirate nastavitve omrežja.
Ikona
Dostopna točka za neposredno omrežje
Zaščitena dostopna točka
Vzpostavitev povezave z brezžičnim
krajevnim omrežjem (WLAN)
1
2
Na zaslonu za način, se dotaknite Wi-Fi → Auto Backup
(Samodejno varnostno kopiranje), Email (E-pošta),
SNS & Cloud (SNS in V oblaku) ali Samsung Link.
Dotaknite se
→ Wi-Fi Setting (Nastavitev Wi-Fi).
• V nekaterih načinih upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne
prikaže na zaslonu Wi-Fi Setting (Nastavitev Wi-Fi).
• Fotoaparat samodejno išče proste naprave z dostopno točko.
3
Dotaknite se dostopne točke (AP).
Refresh
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Opis
Dostopna točka s profilom WPS
Moč signala
Odprite možnosti za nastavitve omrežja.
• Ko izberete zaščiteno dostopno točko, se prikaže pojavno okno.
Vnesite zahtevana gesla, če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem
WLAN. Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos besedila«
(str. 127).
• Ko se pojavi prijavna stran, glejte »Uporaba prijavnega brskalnika«
(str. 125).
• Ko izberete nezaščiteno dostopno točko, bo fotoaparat vzpostavil
povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem (WLAN).
• Če izberete dostopno točko (AP) s podprtim profilom WPS, se
dotaknite → WPS PIN connection (WPS povezava s kodo PIN)
in nato vnesite kodo PIN na napravi z dostopno točko (AP). Prav
tako lahko vzpostavite povezavo z dostopno točko (AP) s podprtim
profilom WPS tako, da se dotaknete → WPS button connection
(Povezava z gumbom WPS) na fotoaparatu ter nato pritisnete gumb
WPS na napravi z dostopno točko (AP).
• Dotaknite se Refresh (Osveži), če želite osvežiti povezljive dostopne
točke (AP).
• Če želite dostopno točko (AP) dodati ročno, izberite Add wireless
network (Dodaj brezžično omrežje). Ime vaše dostopne točke mora
biti v angleščini, če jo želite dodati ročno.
124
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev
Nastavitev možnosti omrežja
1
Na zaslonu nastavitev Wi-Fi izberite dostopno točko (AP), ter
se nato dotaknite .
2
Izberite posamezno možnost in vnesite potrebne podatke.
Možnost
Opis
Network Password
(Geslo omrežja)
Vnesite geslo omrežja.
IP Setting (Nastavitev IP) Ročno ali samodejno nastavite naslov IP.
Uporaba prijavnega brskalnika
Ko se povežete z nekaterimi dostopnimi tičkami, stranmi za skupno rabo
ali storitvami v oblaku, lahko podatke za prijavo vnesete preko brskalnika
za prijavo.
Ikona
Opis
Zapre prijavni brskalnik.
Premik na prejšnjo stran.
Premik na naslednjo stran.
Zaustavi nalaganje strani.
Ročna nastavitev naslova IP
1
Na zaslonu nastavitev Wi-Fi izberite dostopno točko (AP), ter
se nato dotaknite .
Ponovno naloži stran.
• Nekatere elemente ne bo moč izbrati, odvisno od strani s katero ste se
povezali. To ne pomeni okvare.
• Po prijavi na nekaj strani, se morda prijavni brskalnik ne bo zaprl samodejno. V
2
Dotaknite se IP Setting (Nastavitev IP) → Manual (Ročno).
3
Izberite posamezno možnost in vnesite potrebne podatke.
Možnost
Opis
IP (Naslov IP)
Vnesite statičen naslov IP.
Subnet Mask
(Maska podomrežja)
Vnesite masko podomrežja.
Gateway (Prehod)
Vnesite prehod.
DNS Server (Strežnik DNS) Vnesite naslov DNS.
tem primeru zaprite prijavni brskalnik s pritiskom
, ter nato nadaljujte z
želeno operacijo.
• Stran za prijavo se lahko nalaga dalj časa zaradi velikosti strani ali hitrosti
omrežja. V tem primeru počakajte trenutek, da se prikaže okno za vnos
podatkov o prijavi.
125
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev
Namigi za omrežno povezavo
• Za uporabo te funkcije Wi-Fi morate vstaviti pomnilniško kartico.
• Kakovost omrežne povezave je odvisna od dostopne točke.
• Večja kot je razdalja med vašim fotoaparatom in dostopno točko, dalj
časa bo fotoaparat potreboval za vzpostavitev povezave z omrežjem.
• Če bližnja naprava uporablja isti radiofrekvenčni signal kot vaš
fotoaparat, lahko to moti vašo povezavo.
• Če ime vaše dostopne točke ni v angleškem jeziku, je fotoaparat morda
ne bo mogel najti ali pa bo ime napačno prikazano.
• Za več informacij o omrežnih nastavitvah ali geslu se obrnite na skrbnika
omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
• Če brezžično krajevno omrežje zahteva preverjanje pristnosti od
ponudnika storitev, povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti. Če želite
vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem, se obrnite na
vašega ponudnika omrežnih storitev.
• Število znakov v geslu se lahko razlikuje glede na vrsto šifriranja
podatkov.
• Povezava z brezžičnim krajevnim omrežjem morda ne bo na voljo v vseh
okoljih.
• Fotoaparat lahko prikaže tiskalnik s podporo za brezžično krajevno
omrežje na seznamih dostopne točke. Ne morete vzpostaviti povezave z
omrežjem prek tiskalnika.
• Vašega fotoaparata ne morete povezati hkrati na omrežje in TV
sprejemnik.
• Povezava z omrežjem lahko povzroči dodatne stroške. Stroški se
razlikujejo glede na pogoje vaše pogodbe.
• Če ne morete vzpostaviti povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem,
poskusite z drugo dostopno točko iz seznama dostopnih točk, ki so na
voljo.
• Če izberete brezplačna brezžična krajevna omrežja (WLAN), ki jih
zagotavljajo nekateri ponudniki omrežnih storitev, se bo morda
prikazala stran za prijavo. Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, če želite
vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem. Za dodatne
informacije glede registracije ali storitve, se obrnite na ponudnike
omrežnih storitev.
• Pri vnašanju osebnih podatkov za povezavo z dostopno točko bodite
previdni. V fotoaparat ne vnašajte podatkov o plačilu ali kreditni kartici.
Proizvajalec ne odgovarja za težave, nastale zaradi vnašanja takih
podatkov.
• Razpoložljive omrežne povezave se lahko razlikujejo glede na državo.
• Funkcija za brezžično krajevno omrežje na vašem fotoaparatu mora biti
skladna z zakonodajo o radijskem prenosu vaše države. Za zagotavljanje
skladnosti uporabljajte možnost za brezžično krajevno omrežje le v tisti
državi, kjer ste kupili fotoaparat.
• Postopek za prilagajanje omrežnih nastavitev se lahko razlikuje glede na
omrežne pogoje.
• Ne vzpostavljajte povezave z omrežjem, za katerega nimate ustrezne
odobritve.
• Preden vzpostavite povezavo z omrežjem, preverite, ali je baterija
popolnoma napolnjena.
• Datoteke, posnete v nekaterih načinih, ne morete prenesti ali poslati.
• Datoteke, ki jih prenesete na drugo napravo, morda ne bodo podrte.
V tem primeru za predvajanje datotek uporabite računalnik.
126
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev
Vnos besedila
Naučite se vnašati besedilo. Z ikonami v tabli lahko premikate kazalec,
spremenite veliko začetnico, itd. Pritisnite tipko za vnos.
Ikona
Opis
Pomik kazalca.
Zaustavite vnos besedila in se vrnite na prejšnjo stran.
Spremenite veliko začetnico.
Preklopite med načinom za simbole/številke in običajnim
načinom.
Spremenite jezik vnosa.
Vnos presledka.
Shranite prikazano besedilo.
Brisanje zadnje črke.
• V nekaterih načinih lahko besedilo vnesete samo v angleškem jeziku ne glede
na nastavljeni jezik prikaza.
• Vpišete lahko največ 64 znakov.
• Zaslon je lahko drugačen glede na način vnosa.
• Dotaknite se in zadržite tipko za vnos znaka za zgornjem desnem robu tipke.
127
Brezžično omrežje
Samodejno shranjevanj datotek na pametni telefon
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
AutoShare prek brezžičnega krajevnega omrežja. Ko s fotoaparatom
posnamete fotografijo, se fotografija samodejno shrani v pametni telefon.
3
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
• Funkcijo AutoShare podpirajo pametni telefoni serije Galaxy, modeli
•
•
•
•
•
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 29) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 6.
Galaxy Tab ali naprave iOS. Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano
programsko opremo na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema
ni najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za namestitev in zagon Samsung SMART CAMERA App na pametnem
telefonu, ki podpira NFC, vklopite funkcijo NFC in postavite pametni telefon
v bližino oznake NFC (str. 29) na fotoaparatu. Ta funkcija je na voljo samo
na pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android 2.3 ali novejšim. Ta
funkcija je na voljo samo za naprave iOS.
Za uporabo te funkcije morate vstaviti pomnilniško kartico.
Če nastavite to funkcijo, se nastavitev ohrani, tudi če spremenite način za
fotografiranje.
Nekateri modeli morda ne podpirajo te funkcije oz. ni na voljo v nekaterih
načinih za fotografiranje.
1
Na fotoaparatu, v načinu za fotografiranje, se dotaknite
2
Na fotoaparatu se dotaknite 1 → AutoShare → On
(Vklopljeno).
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
4
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
5
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
• Na zaslonu fotoaparata se bo pojavila ikona, ki prikazuje stanje
povezave (
.
6
).
Posnemite fotografijo s fotoaparatom.
• Posneta fotografija je shranjena v fotoaparatu in nato prenesena na
pametni telefon.
• Če posnamete video posnetek, se ta shrani v fotoaparat.
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
128
Brezžično omrežje
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
MobileLink prek brezžičnega krajevnega omrežja. Fotografije ali video
posnetke lahko enostavno pošiljate na vaš pametni telefon.
• Funkcijo MobileLink podpirajo pametni telefoni serije Galaxy, modeli
•
•
•
•
•
•
•
Galaxy Tab ali naprave iOS. Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano
programsko opremo na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema
ni najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za namestitev in zagon Samsung SMART CAMERA App na pametnem
telefonu, ki podpira NFC, vklopite funkcijo NFC in postavite pametni telefon
v bližino oznake NFC (str. 29) na fotoaparatu. Ta funkcija je na voljo samo
na pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android 2.3 ali novejšim. Ta
funkcija je na voljo samo za naprave iOS.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Če izberete datoteke iz pametnega telefona, si lahko ogledate do 1000
nedavnih datotek in hkrati pošljete do 150 datotek. Če izberete datoteke iz
fotoaparata, si lahko ogledate izbrane datoteke. Največje število datotek,
ki jih lahko pošljete, je odvisno od prostora za shranjevanj, ki je na voljo na
pametnem telefonu.
Pri pošiljanju video posnetkov v polni visoki ločljivosti z uporabo funkcije
MobileLink, predvajanje datotek morda ne bo na voljo na vseh napravah.
Pri uporabi te funkcije na napravi iOS, lahko naprava izgubi povezavo z
omrežjem Wi-Fi.
Datotek RAW ne morete pošiljati.
1
Na zaslonu načina se dotaknite Wi-Fi → MobileLink.
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
2
Na fotoaparatu se dotaknite možnosti pošiljanja.
• Če izberete Select Files from Smartphone (Izberite datoteke v
pametnem telefonu), si lahko s pametnim telefonom ogledate in
souporabljate datoteke, ki so shranjene v fotoaparatu.
• Če izberete Select Files from Camera (Izberite datoteke v
fotoaparatu), lahko izberete datoteke, ki jih želite poslati s
fotoaparatom.
3
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 29) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 6.
129
Brezžično omrežje >
4
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
5
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
6
Na pametnem telefonu ali fotoaparatu, izberite datoteke za
prenos fotoaparata.
7
Na pametnem telefonu se dotaknite gumb za kopiranje ali na
fotoaparatu izberite Send (Souporaba).
• Fotoaparat bo začel pošiljati datoteke.
130
Brezžično omrežje
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev zaslonke
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) prek brezžičnega krajevnega omrežja.
Uporabite pameten telefon kot daljinsko sprostitev sprožilca s pomočjo
funkcije Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo). Posneta fotografija se bo
prikazala na pametnem telefonu.
• Funkcijo Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) podpirajo pametni telefoni
serije Galaxy, modeli Galaxy Tab ali naprave iOS. Pred uporabo te funkcije,
posodobite vdelano programsko opremo na najnovejšo različico. Če vdelana
programska oprema ni najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
• Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
• Za namestitev in zagon Samsung SMART CAMERA App na pametnem
telefonu, ki podpira NFC, vklopite funkcijo NFC in postavite pametni telefon
v bližino oznake NFC (str. 29) na fotoaparatu. Ta funkcija je na voljo samo
na pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android 2.3 ali novejšim. Ta
funkcija je na voljo samo za naprave iOS.
• Ta funkcija ni na voljo v 3D načinu.
1
Na zaslonu načina se dotaknite Wi-Fi → Remote Viewfinder
(Daljinsko iskalo).
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
2
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 29) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 5.
3
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
131
Brezžično omrežje >
4
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev zaslonke
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
6
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
• Dotaknite se omogoča na zaslonu, ki ga želite izostriti.
Na pametnem telefonu nastavite naslednje možnosti za
fotografiranje.
Ikona
7
in na 1920X1080
• Ko uporabljate to funkcijo, se idealna oddaljenost med fotoaparatom in
pametnim telefonom lahko razlikuje glede na vašo okolico.
Velikost fotografije
• Pametni telefon mora biti oddaljen največ 7 metrov od fotoaparata, če želite
Lokacija shrambe
uporabiti to funkcijo.
na pametnem telefonu, bo nekaj časa trajalo, da fotoaparat
posname fotografijo.
• Funkcija Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) se bo izklopila, ko:
- se na pametnem telefonu pojavi dohodni klic
- se izklopi pametni telefon ali fotoaparat
- je pomnilnik poln
- naprava izgubi povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem
- Povezava Wi-Fi je slaba ali nestabilna
- če med povezavo ne izberete nobene operacije približno 5 minut
• Ko sprostite
Preklopi med VGA in QVGA
• Med uporabo te funkcije nekateri gumb niso na voljo na vašem
fotoaparatu.
• Gumb za povečavo in gumb za sprožilec na vašem pametnem
telefonu ne bosta delovala, če uporabljate to funkcijo.
velikosti fotografij
, če želite posneti fotografijo.
na velikost 1616X1080 pri snemanju v načinu
.
pri snemanju v ločljivosti
Možnost samosprožilca
• Način Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) podpira samo
Sprostite
• Fotografije, ki jih shranite na pametni telefon, bodo spremenjene
Opis
Možnost bliskavice
*
, če želite
• Izostritev je samodejno nastavljena na Multi AF (Večpodročni AF).
samodejno.
5
Na pametnem telefonu se dotaknite in držite
izostriti sliko.
in
.
* Za naprave iOS je na voljo samo možnost lokacije shrambe.
132
Brezžično omrežje
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali video posnetkov
Fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko
brezžično pošljete na računalnik.
Nameščanje programa za funkcijo
Samodejno varnostno kopiranje na vaš
računalnik
1
Namestite i-Launcher na računalnik (str. 163).
2
Fotoaparat priklopite na računalnik prek kabla USB.
3
Ko se pojavi ikona programa Auto Backup (Samodejno
varnostno kopiranje), jo kliknite.
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na
računalnik
1
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
• Za uporabo funkcije samodejnega varnostnega kopiranja morate
konfigurirati informacije o računalniku za varnostno kopiranje.
Za več podrobnosti glejte »Nameščanje programa za funkcijo
Samodejno varnostno kopiranje na vaš računalnik« (str. 133). Če je
na vašem računalniku nameščen program Auto Backup (Samodejno
varnostno kopiranje), shranite informacij o računalniku preko kabla
USB ali povezave Wi-Fi.
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
• Program Auto Backup (Samodejno varnostno kopiranje) se
brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z
dostopno točko.
shrani na računalnik in informacije o računalniku, se shranijo
v fotoaparatu. Sledite navodilom na zaslonu za zaključitev
namestitve.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim
krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z
dostopno točko, ki so na voljo (str. 124).
• Informacije o računalniku lahko prav tako shranite v fotoaparat
preko povezave računalnika z omrežjem Wi-Fi.
4
Odklopite fotoaparat iz računalnika.
Na zaslonu načina se dotaknite Wi-Fi → Auto Backup
(Samodejno varnostno kopiranje).
2
Izberite računalnik za varnostno kopijo.
• Če ste že ustvarili varnostno kopijo, pojdite na naslednji korak.
Preden namestite program, preverite, ali je računalnik povezan na omrežje.
Če ni na voljo nobena internetna povezava, morate namestiti program s
priloženega CD medija.
133
Brezžično omrežje >
3
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali video posnetkov
Dotaknite se OK (V redu).
• Ko povežete fotoaparat na brezžično krajevno omrežje (WLAN), izberite
dostopno točko, ki je povezana z računalnikom.
• Za preklic pošiljanja, se dotaknite Cancel (Prekliči).
• Za varnostno kopiranje ne morete izbrati posameznih datotek. Ta
funkcija varnostno kopira le nove datoteke na fotoaparatu.
ponovno na isto dostopno točko.
• Če med pošiljanjem datotek prekinete napajanje fotoaparata ali odstranite
baterijo, bo prenos datotek prekinjen.
• Postopek varnostnega kopiranja se bo prikazal na zaslonu
• Medtem, ko uporabljate to funkcijo, je na fotoaparatu nadzor sprožilca
računalnika.
onemogočen.
• Po končanem prenosu, se fotoaparat samodejno izklopi po
približno 30 sekundah. Dotaknite se Cancel (Prekliči) za vrnitev na
prejšnji zaslon in izključitev samodejnega izklopa fotoaparata.
• Če želite samodejno izklopiti računalnik po končanem prenosu,
se dotaknite Shut down PC after backup (Izklopi računalnik po
varnostnem kopiranju).
• Če želite spremeniti računalnik za varnostno kopijo, izberite
• Fotoaparat bo iskal razpoložljive dostopne točke, tudi če se ne povezujete
.
• Na računalnik lahko priklopite le en fotoaparat za pošiljanje datotek.
• Varnostno kopiranje se lahko prekini zaradi pogojev omrežja.
• Fotografije ali video posnetki so lahko poslani na računalnik le enkrat. Datotek
•
•
•
•
•
ni mogoče ponovno poslati, tudi če ste ponovno priklopili vaš fotoaparat na
drug računalnik.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Pred uporabo te funkcije morate izklopiti Požarni zid Windows ali katerikoli
drug požarni zid.
Pošljete lahko največ 1000 datotek.
V programski opremi za računalnik morate ime strežnika zapisati v latinici,
hkrati pa to ne sme vsebovati več kot 48 znakov.
Ko hkrati ustvarite več tipov datotek, bodo s to funkcijo na računalnik poslane
samo datoteke (JPG).
134
Brezžično omrežje
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte
V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve in prek
elektronske pošte pošiljate fotografije ali video posnetke, shranjene na
fotoaparatu.
4
Dotaknite se polja Name (Ime), vnesite vaše ime ter se
dotaknite .
Sender Setting
Name
Spreminjanje nastavitev za elektronsko
pošto
V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve za shranjevanje
vaših podatkov. Prav tako lahko nastavite ali spremenite geslo za
elektronsko pošto. Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos
besedila« (str. 127).
Shranjevanje vaših podatkov
1
Na zaslonu načina se dotaknite Wi-Fi → Email (E-pošta).
Email
Save
Reset
5
Dotaknite se polja Email (E-pošta), vnesite naslov vašega
elektronskega naslova ter izberite .
6
Dotaknite se Save (Shrani), če želite shraniti vaše spremembe.
• Če želite izbrisati vaše podatke, se dotaknite Reset (Ponastavi).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z
dostopno točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim
krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z
dostopno točko, ki so na voljo (str. 124).
2
Dotaknite se
3
Dotaknite se Sender Setting (Nastavitve pošiljatelja).
.
135
Brezžično omrežje >
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte
Nastavitev gesla za elektronsko pošto
1
Na zaslonu načina se dotaknite Wi-Fi → Email (E-pošta).
5
Vnesite 4-mestno geslo.
6
Ponovno vnesite geslo.
7
Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite OK (V redu).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z
dostopno točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim
krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z
dostopno točko, ki so na voljo (str. 124).
2
Dotaknite se
3
Dotaknite se Setting Password (Nastavitev gesla) →
On (V redu).
Če ste izgubili vaše geslo, ga lahko ponastavite z dotikom Reset (Ponastavi) na
zaslonu za nastavitev gesla. Če ponastavite podatke, bo predhodno shranjeni
podatki o nastavitvah uporabnika, e-poštni naslov in seznam nedavno poslane
e-pošte izbrisani.
.
• Če želite izklopiti geslo, se dotaknite Off (Izklopljeno).
4
Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite OK (V redu).
136
Brezžično omrežje >
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte
Spreminjanje gesla za elektronsko pošto
1
Na zaslonu načina se dotaknite Wi-Fi → Email (E-pošta).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z
dostopno točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim
krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z
dostopno točko, ki so na voljo (str. 124).
2
Dotaknite se
3
Dotaknite se Change Password (Spremeni geslo).
4
Vnesite vaše obstoječe 4-mesto geslo.
5
Vnesite novo 4-mestno geslo.
6
Ponovno vnesite novo geslo.
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek
elektronske pošte
Fotografije ali video posnetke, shranjene na fotoaparatu, lahko pošiljate
prek elektronske pošte. Za več informacij o vnašanju besedila glejte
»Vnos besedila« (str. 127).
1
Na zaslonu načina se dotaknite Wi-Fi → Email (E-pošta).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z
dostopno točko.
.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim
krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z
dostopno točko, ki so na voljo (str. 124).
2
Dotaknite se polja Sender (Pošiljatelj), vnesite naslov vašega
elektronskega naslova ter izberite .
• Če ste že pred tem shranili vaše podatke, bodo vneseni samodejno
(str. 135).
• Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih prejemnikov, se
dotaknite → naslov.
137
Brezžično omrežje >
3
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte
Dotaknite se polja Receiver (Prejemnik), vnesite elektronski
naslova ter izberite .
• Čeprav se fotografija uspešno prenese, lahko pride do napak zaradi
• Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih prejemnikov, se
dotaknite → naslov.
•
• Dotaknite se
•
, če želite dodati še več prejemnikov. Dodate lahko
največ 30 prejemnikov.
• Dotaknite se
, če želite izbrisati naslov s seznama.
4
Dotaknite se Next (Naprej).
5
Izberite datoteke za pošiljanje.
• Izberete lahko največ 20 datotek. Skupna velikost mora biti 7 MB ali
manj.
6
Dotaknite se Next (Naprej).
7
Izberite polje za komentiranje, vnesite vaše komentarje ter se
dotaknite .
8
Dotaknite se Send (Pošlji).
•
•
•
elektronskega naslova prejemnika, zaradi katerega je lahko fotografija
zavrnjena ali označena za nezaželeno pošto.
Elektronske pošte morda ne boste mogli poslati, če ne bo na voljo nobena
omrežna povezava ali če so nastavitve za vaš elektronski naslov napačne.
E-pošte ne morete poslati, če velikost datoteke presega mejo. Največja
ločljivost fotografije, ki jo lahko pošljete, znaša 2M, najdaljši video posnetek,
ki ga lahko pošljete, je video posnetek posnet z uporabo . Če je izbrana
ločljivost fotografije višja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo
ločljivost.
Če vam pošiljanje e-poštnega sporočila preprečuje požarni zid ali nastavitve
preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih
storitev.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Prav tako lahko pošljete elektronsko pošto v načinu za predvajanje tako, da se
dotaknete
→ Share(Wi-Fi) (Souporaba(Wi-Fi)) → Email (E-pošta).
• Fotoaparat bo poslal e-pošto.
138
Brezžično omrežje
Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov
Naložite vaše fotografije ali video posnetke na spletne strani za skupno
rabo. Spletne strani, ki so na voljo, bodo prikazane na vašem fotoaparatu.
Če želite naložiti fotografije, morate obiskati spletno stran in se registrirati,
preden povežete vaš fotoaparat.
3
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo za prijavo.
• Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos besedila«
(str. 127).
• Če ste se povezali s strežnikom SkyDrive, glejte »Uporaba
prijavnega brskalnika« (str. 125).
Dostop do spletnega mesta
1
Na zaslonu načina se dotaknite Wi-Fi → SNS & Cloud (SNS in
V oblaku).
2
Določite spletno mesto.
• Če se prikaže pojavno sporočilo, ki vas poziva, da ustvarite račun, se
• Če želite izbrati uporabniško ime iz seznama, se dotaknite
→
uporabniško ime.
• Če ste se pred tem prijavili na spletni strani, vas bo morda prijavilo
samodejno.
Za uporabo te funkcije morate biti registrirani na spletni strani za skupno rabo
datotek.
dotaknite OK (V redu).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z
dostopno točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim
krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z
dostopno točko, ki so na voljo (str. 124).
139
Brezžično omrežje >
Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov
Nalaganje fotografij ali video posnetkov
1
Dostopajte do spletne strani s pomočjo vašega fotoaparata.
2
Izberite datoteke za prenos.
•
• Izberete lahko največ 20 datotek. Skupna velikost mora biti 10 MB
ali manj. (Na nekaterih spletnih mesti, se lahko skupna velikost ali
število datotek razlikuje.)
3
Dotaknite se Upload (Naloži).
• Na nekaterih spletnih straneh, lahko vnesete vaše ukaze tako,
da izberete polje za komentiranje. Za več informacij o vnašanju
besedila glejte »Vnos besedila« (str. 127).
→ Upload
Folder (Facebook) (Mapa za prenos (Facebook)) na zaslonu seznama spletnih
strani.
Datotek ne morete prenesti, če velikost datoteke presega mejo. Največja
ločljivost fotografije, ki jo lahko pošljete, znaša 2M, najdaljši video posnetek,
ki ga lahko pošljete, je video posnetek posnet z uporabo . Če je izbrana
ločljivost fotografije višja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo
ločljivost. (Na nekaterih spletnih mestih, se lahko največja ločljivost fotografije
razlikuje.)
Postopek nalaganja fotografij ali video posnetkov se lahko razlikuje glede na
izbrano spletno stran.
Če dostop do spletne strani preprečuje požarni zid ali nastavitve preverjanja
pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
Naložene fotografije ali video posnetki so morda samodejno označeni z
datumom, ko so nastali.
Hitrost internetne povezave lahko vpliva na hitrost prenosa fotografij ali
odpiranja spletnih strani.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Prav tako lahko naložite fotografije ali video posnetke na spletne strani za
souporabljanje datotek v načinu za predvajanje tako, da se dotaknete
→ Share(Wi-Fi) (Souporaba (Wi-Fi)) → želeno spletno mesto.
Na nekatera spletna mesta lahko naložite video posnetke.
Ko naložite fotografije na SkyDrive, bo njihova velikost spremenjena na 2M,
hkrati pa se ohrani razmerje višine/širine.
• Za Facebook lahko nastavite mapo za prenose z dotikom
•
•
•
•
•
•
•
•
140
Brezžično omrežje
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek
Na spletno mesto za shranjevanje Samsung Link lahko s fotoaparata
naložite datoteke oz. si ogledate datoteke na napravi Samsung Link, ki je
povezana na isto dostopno točko (AP).
2
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter se nato dotaknite
Login (Prijava) → OK (V redu).
• Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos besedila«
(str. 127).
• Če želite izbrati uporabniško ime iz seznama, se dotaknite
Prenos fotografij na spletno mesto za
shranjevanje
1
→
uporabniško ime.
• Če ste se pred tem prijavili na spletni strani, vas bo morda prijavilo
samodejno.
Na zaslonu načina se dotaknite Wi-Fi → Samsung Link →
Web storage (Spletna shramba).
Če želite uporabljati to funkcijo, morate ustvariti račun Samsung Link
in račun na ustrezni storitvi za spletno shranjevanje z uporabo vašega
računalnika. Ko končate z ustvarjanjem računov, dodajte račun storitve za
spletno shranjevanje v Samsung Link.
• Če se prikaže sporočilo za pomoč, se dotaknite OK (V redu).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z
dostopno točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim
krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z
dostopno točko, ki so na voljo (str. 124).
• Za spremembo velikosti prenesenih fotografij, se dotaknite
→ Upload Image Size (Velikost prenesene slike).
• Če ste registrirali več kot eno spletno mesto za shranjevanje, ga
→ Change Web storage
lahko izberete s seznama z dotikom
(Spremeni spletno mesto za shranjevanje).
3
Izberite datoteke, ki jih želite naložiti, ter se dotaknite Upload
(Naloži).
• Če ste registrirali več kot eno spletno mesto za shranjevanje, najprej izberite
spletno mesto za shranjevanje.
• Na spletno mesto za shranjevanje Samsung Link ne morete naložite video
datoteke.
• Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
• Naložite lahko največ 20 datotek.
• Prav tako lahko prenesete fotografije v načinu za predvajanje tako, da se
dotaknete
→ Share(Wi-Fi) (Souporaba(Wi-Fi)) → Samsung Link.
141
Brezžično omrežje >
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek
Ogled fotografij ali video posnetkov na
napravah, ki podpirajo Samsung Link
4
Na napravi Samsung Link, izberite fotoaparat za vzpostavitev
povezave.
1
5
Na napravi Samsung Link, poiščite fotografije in video
posnetke v skupni rabi.
Na zaslonu načina se dotaknite Wi-Fi → Samsung Link →
Nearby devices (Naprave v bližini).
• Če se prikaže sporočilo za pomoč, se dotaknite Yes (Da).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z
dostopno točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim
• Za dodatne informacije o iskanju prisotnosti fotoaparata in brskanju
po fotografijah ali video posnetki na napravi Samsung Link glejte
priročnik za uporabo naprave.
• Video posnetki se morda ne bodo predvajali brezhibno glede na
vrsto naprave Samsung Link ali pogojev omrežja.
krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z
dostopno točko, ki so na voljo (str. 124).
• Nastavite lahko dostop samo izbranim napravam ali vsem
→ DLNA Access Control (Nadzor
napravam z dotikom
dostopa DLNA) na zaslonu.
• Ustvari se seznam datotek za souporabo. Počakajte, da druge
naprave najdejo vaš fotoaparat.
2
Priključite napravo Samsung Link na omrežje in nato vklopite
funkcijo Samsung Link.
Dostopna točka
• Za dodatne informacije glejte priročnik za uporabo naprave.
3
Na fotoaparatu omogočite napravi Samsung Link povezavo s
fotoaparatom.
S Fotoaparat je priključen na TV-sprejemnik, ki podpira Samsung Link preko
omrežja WLAN.
142
Brezžično omrežje >
Uporaba Samsung Link za pošiljanje datotek
• Pošljete lahko največ 1000 nedavnih datotek.
• Na napravi Samsung Link si lahko ogledujete le fotografije in video posnetke,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ki ste jih posneli z vašim fotoaparatom.
Razdalja za brezžično povezavo med vašim fotoaparatom in napravo
Samsung Link, se lahko razlikuje glede na tehnične podatke dostopne točke
(AP).
Če je fotoaparat povezan na 2 napravi Samsung Link, bo predvajanje morda
počasnejše.
Fotografije ali video posnetki bodo v skupni rabi v njihovi izvirni velikosti.
To funkcijo lahko uporabljate samo z napravami, ki podpirajo Samsung Link.
Fotografije ali video posnetki v skupni rabi, se ne bodo shranili na napravo
Samsung Link, lahko pa se shranijo na fotoaparat glede na tehnične podatke
naprave.
Prenašanje fotografij ali video posnetkov na napravo Samsung Link lahko
traja dalj časa, odvisno od omrežne povezave, števila datotek za skupno rabo
ali velikosti datotek.
Če med ogledovanjem fotografij na napravi Samsung Link prekinete
napajanje fotoaparata na neobičajen način (na primer, če iz fotoaparata
odstranite baterijo), bo naprava še vedno zaznaval prisotnost fotoaparata.
Vrstni red fotografij ali video posnetkov na fotoaparatu, se lahko razlikuje od
vrstnega reda na napravi Samsung Link.
Glede na število fotografij v skupni rabi lahko nalaganje fotografij ali
videoposnetkov in posnetek za začetno nastavitev trajata dalj časa.
Neprekinjena uporaba daljinskega upravljalnika ali izvajanje dodatnih
funkcij napravi Samsung Link lahko med ogledovanjem fotografij na napravi
povzroči nepravilno delovanje te funkcije.
• Če med ogledovanjem fotografij na napravi Samsung Link spremenite vrstni
•
•
•
•
red fotografij na fotoaparatu, je potrebno za posodobitev seznama fotografij
na napravi ponoviti postopek za začetno nastavitev.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Priporočamo vam uporabo omrežnega kabla za povezavo vaše naprave
Samsung Link z dostopno točko (AP). S tem boste zmanjšali zatikanje
katerega koli video posnetka pri pretakanju vsebine.
Za ogled datotek na napravi Samsung Link z uporabo funkcije Nearby
devices (Naprave v bližini), omogočite način večvrstnega oddajanja na vaši
dostopni točki (AP).
3D datoteke si lahko ogledate samo na 3D-združljivih TV sprejemnikih ali
monitorjih.
143
Brezžično omrežje
Pošiljanje fotografij z uporabo Nastavitev Wi-Fi
Pri vzpostavitvi brezžične povezave med fotoaparatom in naprave, ki
podpira funkcijo Wi-Fi Direct (Nastavitev Wi-Fi), lahko na to napravo
pošiljate fotografije. Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah.
1
Na napravi vklopite možnost Wi-Fi Direct (Nastavitev Wi-Fi).
2
Na fotoaparatu, ko je ta v načinu predvajanja, se pomaknite na
fotografijo.
3
5
Na napravi omogočite fotoaparatu, da vzpostavi povezavo z
napravo.
• Fotografija bo poslana na napravo.
• Hkrati lahko pošljete do 20 datotek.
• Če v pomnilniku za fotografije ni fotografij, ta funkcija ni na voljo.
• Če se ne morete povezati z napravo Wi-Fi Direct (Nastavitev Wi-Fi),
posodobite napravo z najnovejšo vdelano programsko opremo. Ta funkcija
morda ni podprta na nekaterih napravah.
Dotaknite se
→ Share(Wi-Fi) (Souporaba (Wi-Fi)) →
Wi-Fi Direct (Nastavitev Wi-Fi).
• Pri ogledu ene slike, lahko naenkrat pošljete samo eno fotografijo.
• Ko si ogledujete sličice, lahko izberete veš slik. Dotaknite se Upload
(Naloži), ko ste končali z izbiro fotografij.
4
Izberite napravo s fotoaparatovega seznama naprav Wi-Fi
Direct (Nastavitev Wi-Fi).
• Zagotovite, da je možnost Wi-Fi Direct (Nastavitev Wi-Fi) naprave
vključena.
• Prav tako lahko izberete vaš fotoaparat s seznama naprav Wi-Fi
Direct (Nastavitev Wi-Fi), ki se nahaja v napravi.
144
Poglavje 5
Meni nastavitev fotoaparata
Spoznajte meni uporabniških in splošnih nastavitev.
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bodo bolje ustrezale vašim potrebam in željam.
Meni nastavitev fotoaparata
Uporabniške nastavitve
S temi nastavitvami lahko nastavite uporabniško okolje.
Za nastavitev
uporabniških
možnosti,
V načinu za fotografiranje se dotaknite
možnost.
Obseg samodejne občutljivosti ISO
→5→
Nastavite lahko največjo vrednost ISO, pod katero se izbere vsak korak EV,
ko nastavite možnost ISO Auto (Samodejno).
* Privzeto
Možnost
Vrednost
1/3 Step (Korak po 1/3)
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500,
ISO 3200*
1 Step (Korak po 1)
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Razpoložljivi izdelki in njihov vrstni red je odvisen od pogojev za fotografiranje.
Prilagoditev ISO po meri
Korak ISO
Velikost za občutljivost ISO lahko nastavite v korakih po 1/3 koraka ali
1 korak.
Zmanjševanje šuma
Uporabite funkcijo zmanjševanja šuma, da zmanjšate količino vidnega
šuma v slikah.
* Privzeto
Možnost
Opis
High ISO NR
(Zmanjševanje
šuma pri visoki
občutljivosti)
Ta funkcija zmanjšuje šum, do katerega lahko pride,
ko nastavite visoko občutljivost ISO. (Off (Izklopljeno),
High (Visoko), Normal (Običajno)*, Low (Nizko))
Long Term NR
(Zmanjševanje
šuma pri dolgem
času osvetlitve)
Ta funkcija zmanjšuje šum, ko nastavite fotoaparat za
dolgo osvetlitev. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
146
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Nastavi kadriranje
DMF (Direct Manual Focus)
Nastavite lahko možnosti za AE Bracket (Kadriranje s samodejno
osvetlitvijo), WB Bracket (Kadriranje z ravnovesjem beline) in P Wiz Bracket
(Čarovnik za slike BKT).
Ročno lahko prilagodite izostritev tako, da obrnete obroč za izostritev,
potem ko dosežete izostritev tako, da do polovice pritisnete [Sprožilec]. Ta
funkcija pri nekaterih objektivih morda ne bo na voljo.
Možnost
Opis
AE Bracket
Set (Kadriranje
s samodejno
osvetlitvijo)
Nastavite interval osvetlitve. (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV,
-/+1 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV, -/+2 EV, -/+2.3 EV,
-/+2.7 EV, -/+3 EV)
WB Bracket Set
(Kadriranje z
ravnovesjem beline)
Prilagodite območje ravnovesja beline 3 fotografij.
(AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2,
MG-/+1)
Na primer, AB-/+3 prilagodi vrednost rumene za
plus ali minus tri korake. MG-/+3 prilagodi vrednost
vijolične v isti meri.
P Wiz Bracket Set
(Čarovnik za slike
BKT)
Izberite 3 nastavitve čarovnika za slike, ki jih
fotoaparat uporabi za 3 fotografije.
147
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Barvni prostor
Možnost barvnega prostora omogoča izbiro metode za predstavitev
barv. Naprave za digitalno slikanje, kot so digitalni fotoaparati, zasloni in
tiskalniki, imajo svoje načine za predstavitev barv, ki se imenujejo barvni
prostori.
Možnost
Opis
sRGB
sRGB (Standardni RGB) je mednarodna specifikacija za
določanje barvnega prostora, ki ga je ustvarila komisija
IEC (International Electrotechnical Commission).
Običajno se uporablja za ustvarjanje barv na
računalniških zaslonih in je tudi standardni barvni
prostor za Exif. sRGB je priporočljiv za običajne slike in
slike, ki jih želite objaviti na spletu.
Adobe RGB
Adobe RGB se uporablja za komercialno tiskanje in ima
širše barvno območje kot sRGB. Njegovo širše barvno
območje zagotavlja enostavno urejanje fotografij na
računalniku. Posamezni programi so običajno združljivi
z omejenim številom barvnih prostorov.
Adobe RGB
sRGB
Če je barvni prostor nastavljen na možnost Adobe RGB, je oznaka datotek
»_SAMXXXX.JPG«.
148
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Popravljanje popačenosti
Uporabniški zaslon
Popravite lahko popačenje, ki ga lahko povzročijo objektivi. Ta funkcija pri
nekaterih objektivih morda ne bo na voljo.
Na zaslon lahko dodate informacije o fotografiranju ali jih z njega
odstranite.
1
Shrani kot način po meri
Ustvarite lastne načine snemanja s prilagoditvijo in shranitvijo možnosti
snemanja (C1, C2 ali C3) (str. 65).
London
F
2
iFn prilagoditev
Izberite lahko možnosti, katere lahko prilagodite, kadar pritisnete
[i-Function] na objektivu i-Function.
3
Št.
Možnost
Opis
Aperture
(Zaslonka)
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi vrednost
zaslonke.
1
Shutter Speed
(Čas osvetlitve)
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi čas osvetlitve.
2
EV (Vrednost
osvetlitve)
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi vrednost
osvetlitve.
ISO
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi občutljivost ISO.
White Balance
(Ravnovesje
beline)
Nastavite ravnovesje beline.
Z
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi razmerje
povečave.
Opis
Date & Time (Datum in čas)
Nastavite to možnost, če želite prikazati datum in uro.
Icons (Ikone)
Nastavite to možnost, če želite prikazati ikone na desni strani v načinu
za fotografiranje.
149
Meni nastavitev fotoaparata >
Št.
Uporabniške nastavitve
Spreminjanje funkcij tipk
Opis
Histogram
Vklopite ali izklopite prikaz histograma na zaslonu.
3
O histogramu
Histogram je graf, ki prikazuje razporejenost osvetlitve fotografije.
Histogram, nagnjen v levo, prikazuje temno fotografijo. Histogram,
nagnjen v desno, prikazuje svetlo fotografijo. Višina grafa je povezana
s podatki o barvi. Če je določena barva bolj pogosta, je graf višji.
Preslaba osvetlitev
Uravnotežena osvetlitev
Prevelika osvetlitev
Funkcijo, ki je dodeljena gumbu po meri ( ), lahko spremenite na
zaslonu ali z gumbom DIRECT LINK na fotoaparatu.
F
* Privzeto
Gumb
Funkcija
Custom (Po meri)
Nastavite funkcijo gumba po meri.
• Off (Izklopljeno)*: onemogoči uporabo gumba po
meri.
• Optical Preview (Optični predogled): za trenutno
vrednost zaslonke izvršite funkcijo Depth of Field
Preview (Predogled globine polja) (str. 23).
• One Touch WB (WB z enim dotikom): izvršite
funkcijo Custom White Balance (Ravnovesje beline
po meri).
• One Touch RAW+ (RAW+ z enim dotikom): shranite
datoteko v obliki RAW+JPEG. Če želite shraniti
datoteko v obliki JPEG, ponovno pritisnite gumb.
• Reset (Ponastavitev): ponastavi nekatere nastavitve.
• AEL (Zaklep za samodejno osvetlitev): izvrši funkcijo
zaklepanja samodejne osvetlitve.
• AEL Hold (Zadrži AEL): ne izključi funkcije zaklepa za
samodejno osvetlitev po fotografiranju.
DIRECT LINK
Nastavite funkcijo gumba DIRECT LINK. (AutoShare*,
MobileLink, Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo),
Auto Backup (Samodejno varnostno kopiranje), Email
(E-pošta), SNS & Cloud (SNS in V oblaku), Samsung
Link)
150
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Mrežne črte
Izberite vodnika, ki vam bo v pomoč pri kompoziciji scene.
(Off (Izklopljeno)*, 3 X 3, 2 X 2, Cross (Križno), Diagonal (Diagonalno))
Lučka AF
Ko fotografirate v temnih prostorih, vklopite lučko AF, da zagotovite
boljše samodejno izostritev. Samodejna izostritev je v temnih prostorih
bolj natančna, če je lučka AF vklopljena.
151
Meni nastavitev fotoaparata
Nastavitev
Naučite se konfigurirati nastavitve vašega fotoaparata.
* Privzeto
Element
Za nastavitev
možnosti
V načinu za fotografiranje ali predvajanje, se dotaknite
→ q → možnost.
* Privzeto
Element
Opis
• System Volume (Glasnost sistema): nastavite glasnost
zvoka ali pa zvok popolnoma izklopite. (Off (Izklopljeno),
Low (Nizko), Medium (Srednje)*, High (Visoko))
Četudi je glasnost sistema izklopljena, fotoaparat oddaja
zvok med predvajanjem video posnetka ali diaprojekcije.
Sound (Zvok)
Display
Adjust
(Prilagoditev
zaslona)
• AF Sound (Zvok AF): nastavite zvok, ki ga fotoaparat
Nastavite dolžino hitrega ogleda – dolžino časa, v katerem
fotoaparat prikazuje fotografijo takoj, ko jo posnamete.
(Off (Izklopljeno), 1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s),
Hold (Zadrži))
Prilagodite svetlost zaslona, nastavitev samodejne
osvetlitve, barvo zaslona ali merilnik nivoja.
• Display Brightness (Svetlost zaslona): svetlost zaslona
lahko ročno prilagodite.
• Auto Brightness (Samodejna osvetlitev): vklopite ali
izklopite samodejno osvetlitev. (Off (Izklopljeno),
On (Vklopljeno)*)
• Display Color (Barva zaslona): barvo zaslona lahko ročno
prilagodite.
• Horizontal Calibration (Horizontalna umerjanje):
umerite merilnik nivoja. Če merilnik nivoja ni raven,
postavite fotoaparat na ravno površino in nato sledite
navodilom na zaslonu.
• V načinu za predvajanje ni mogoč dostop do možnosti
odda ob vklopu ali izklopu gumba sprožilca do polovice.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
• Button Sound (Zvok gumba): nastavite zvok, ki ga
fotoaparat odda ob pritisku gumbov oz. vklopu ali
izklopu zaslona. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Quick View
(Hitri ogled)
Opis
Horizontal Calibration (Horizontalna umerjanje).
• Kalibracija merilnika nivoja v usmeritvi za portretiranje
ni mogoča.
Auto
Display Off
(Samodejni
izklop
zaslona)
Nastavite čas izklopa zaslona. Zaslon se izklopi, če
fotoaparata ne uporabljate določen čas.
(Off (Izklopljeno), 30 sec (30 s)*, 1 min (1 minuta),
3 min (3 minuta), 5 min (5 minuta), 10 min (10 minuta))
152
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
Power Save
(Varčevanje
energije)
Opis
Nastavite čas izklopa napajanja. Fotoaparat se izklopi, če ga
ne uporabljate določen čas. (30 sec (30 s),
1 min (1 minuta)*, 3 min (3 minuta), 5 min (5 minuta),
10 min (10 minuta), 30 min (30 minuta))
• Fotoaparat obdrži nastavitev časa izklopa tudi če
* Privzeto
Element
Opis
Video Out
(Video izhod)
Ko povezujete fotoaparat z zunanjo video napravo, kot
je monitor ali HDTV-sprejemnik, nastavite izhodni video
signal, ki je primeren za vašo državo.
• NTSC: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika, itd.
• PAL (Podpira samo PAL B, D, G, H ali I): Avstralija, Avstrija,
Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Anglija,
Italija, Kuvajt, Malezija, Nova Zelandija, Singapur, Španija,
Švedska, Švica, Tajska, Norveška, itd.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Ko povežete fotoaparat izklopite TV-sprejemnikom visoke
ločljivosti, ki podpira možnost Anynet+ (HDMI-CEC), lahko
funkcijo predvajanja v fotoaparatu nadzorujete z daljinskim
upravljalnikom TV-sprejemnika.
• Off (Izklopljeno): funkcije predvajanja v fotoaparatu ne
morete nadzorovati z daljinskim upravljalnikom
TV-sprejemnika.
• On (Vklopljeno)*: funkcijo predvajanja v fotoaparatu
lahko nadzorujete z daljinskim upravljalnikom
TV-sprejemnika.
zamenjate baterijo.
• Če je fotoaparat povezan z računalnikom ali TVsprejemnikom oz. če predvaja diaprojekcijo ali film,
funkcija varčevanja energije morda ne bo delala.
Language
(Jezik)
Date & Time
(Datum in čas)
Izberite, kateri jezik naj bo prikazan na fotoaparatu.
Nastavite datum, čas, obliko zapisa datuma, časovni pas in
to, ali želite, da se datum natisne na fotografije ali ne. (Time
Zone (Časovno območje), Date & Time (Datum in čas),
Date Type (Tip datuma), Time Type (Tip časa),
Imprint (Vtis)
• Datum se prikaže v spodnjem desnem delu fotografije.
• Pri tiskanju fotografije nekateri tiskalniki datuma morda
ne bodo natisnili ustrezno.
HDMI Output
(HDMI izhod)
Če fotoaparat povežete na TV-sprejemnik visoke ločljivosti
prek kabla HDMI, lahko spremenite ločljivost slike.
• NTSC: Auto (Samodejno)*, 1080p, 720p, 480p,
576p (aktivno samo pri izbiri PAL)
Če povezan TV sprejemnik visoke ločljivosti ne podpira izbrane
ločljivosti, fotoaparat nastavi naslednjo nižjo ločljivost.
153
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
Opis
* Privzeto
Element
Nastavite način ustvarjanja imen datotek.
• Standard (Standardno)*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Date (Datumsko):
File Name
(Ime datoteke)
Nastavite način oštevilčenja datotek in map.
• Reset (Ponastavitev): po uporabi funkcije ponastavitve,
bodo imele naslednje datoteke številke od 0001 naprej.
• Series (Serija)*: številke novih datotek nadaljujejo
z obstoječim zaporedjem tudi če namestite novo
pomnilniško kartico, kartico formatirate ali izbrišete vse
fotografije.
- Datoteke sRGB - MMDDXXXX.JPG. Na primer, ime datoteke
za fotografijo, posneto 1. januarja, bi bilo 0101XXXX.jpg.
- Datoteke Adobe RGB - _MDDXXXX.JPG od januarja do
septembra. Za mesece med oktobrom in decembrom se
številka meseca zamenja s črkami A (okt.), B (nov.) in
C (dec.). Na primer, za fotografije posnete 3, februarja,
bi bilo ime datoteke _203XXXX.jpg. Ime datoteke za
fotografijo, posneto 5. oktobra, bi bilo A05XXXX.jpg.
Opis
File Number
(Številka
datoteke)
• Ime prve mape je 100PHOTO, če ste izbrali barvni prostor
•
•
•
•
•
Folder Type
(Vrsta mape)
sRGB in standardno poimenovanje datotek, je ime prve
datoteke SAM_0001.
Številke v imenu datoteke se povečujejo za 1 od
SAM_0001 do SAM_9999.
Številke map se povečujejo za 1 od 100PHOTO do
999PHOTO.
V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek.
Številke datotek se dodelijo glede na določila DCF
(pravilo oblikovanja za datotečni sistem v fotoaparatu).
Če spremenite ime datoteke (npr. v računalniku),
fotoaparat ne bo mogel predvajati datoteke.
Nastavite vrsto mape.
• Standard (Standardno)*: XXXPHOTO (XXXFOTOGRAFIJA)
• Date (Datum): XXX_MMDD
154
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
Opis
* Privzeto
Element
• Geotagging (Geografsko označevanje): nastavite to
Formatirajte pomnilniško kartico. Formatiranje odstrani vse
obstoječe datoteke, vključno z zaščitenimi datotekami.
(Yes (Da), No (Ne))
Format
(Formatiranje)
Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s
fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških
kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak. Preden
pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje, jih
formatirajte v fotoaparatu.
Oglejte si različico vdelane programske opreme ohišja in
objektiva, naslov Mac, ter številko certifikata za omrežje oz.
posodobite strojno programsko opremo.
• Firmware Update (Posodobitev vdelane programske
opreme): posodobite vdelano programsko opremo ohišja
fotoaparata ali objektiva. (Body Firmware (Vdelana
programska oprema ohišja), Lens Firmware (Vdelana
programska oprema objektiva))
Device
Information
(Informacije o
napravi)
• Posodobitve vdelane programske opreme lahko
prenesete s spletnega mesta www.samsung.com.
• Posodobitve vdelane programske opreme ne morete
zagnati brez popolnoma napolnjene baterije. Napolnite
baterijo do konca, preden zaženete nadgradnjo
programske opreme.
• Če posodobite vdelano programsko opremo, se bodo
uporabniške nastavitev in vrednosti ponastavile.
(Datum, čas, jezik ter nastavitve video izhoda se ne
bodo spremenile.)
•
Opis
GPS
možnost, če želite posneti fotografije s krajevnimi podatki
prek funkcije GPS (Global Positioning System). Krajevni
podatki se dodajo med podatke Exif, ki so povezani s
fotografijo. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
• GPS Valid Time Settings (Nastavitev veljavnega časa za
GPS): nastavite čas uporabe zadnjih krajevnih podatkov,
ko fotoaparat ne prejme signalov GPS. Če fotoaparat po
določenem času ne sprejme signalov GPS, podatki o kraju
ne bodo zapisani na fotografije. (15 sec (15 s)*,
30 sec (30 s), 1 min (1 minuta), 3 min (3 minuta),
10 min (10 minuta), 30 min (30 minuta))
• Location Display (Prikaz lokacije): nastavite zaslon,
da prikazuje krajevne podatke na zasloni v načinu
fotografiranja. Krajevni podatki bodo prikazani v
korejščini, samo če ste v Koreji in je jezik zaslona
nastavljen na korejščino. Ko je nastavljen drug jezik, bodo
krajevni podatki prikazani v angleščini.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
• GPS Reset (Ponastavi GPS): nastavite iskanje satelitov
GPS, ki so vam najbližje. (Yes (Da), No (Ne))
Za uporabo funkcije GPS, morate kupiti opcijsko napravo
GPS.
Med posodabljanjem ne izklapljajte fotoaparata.
155
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
Opis
• Sensor Cleaning (Čiščenje senzorja): odstranite prah s
senzorja.
• Start-Up Action (Dejanje ob vklopu): ko je ta možnost
Sensor
Cleaning
(Čiščenje
senzorja)
omogočena, vsakič, ko fotoaparat vklopite, opravi
čiščenje senzorja. (Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
Ker ta izdelek uporablja zamenljive objektive, lahko
med menjanjem objektivov na senzor pade prah. To
lahko povzroči prikaz delcev prahu na fotografijah, ki
jih zajemate. Priporočamo, da ne menjate objektivov v
zelo prašnem okolju. Poleg tega vedno pritrdite pokrov
objektiva, kadar ga ne uporabljate.
Reset
(Ponastavitev)
Ponastavite nastavitveni meni in možnosti fotografiranja
na tovarniško privzete vrednosti. (Datum, čas, jezik ter
nastavitve video izhoda se ne bodo spremenili.)
(Yes (Da), No (Ne))
Open Source
Licenses
(Licence
odprtokodne
programske
opreme)
Ogled licenc odprtokodne programske opreme.
156
Poglavje 6
Povezovanje z zunanjimi napravami
Popolnoma izkoristite fotoaparat tako, da ga povežete z zunanjimi napravami, kot je računalnik, HDTV-sprejemnik ali 3D TV-sprejemnik.
Povezovanje z zunanjimi napravami
Ogled datotek na HDTV sprejemniku ali 3D TV sprejemniku
Predvajajte fotografije in video posnetke, tako da fotoaparat povežete s
HDTV-sprejemnik (3D TV-sprejemnik) z optičnim kablom HDMI.
5
Vklopite fotoaparat.
• Fotoaparat samodejno vključi način za predvajanje, ko ga priklopite
na HDTV-sprejemnik.
Ogled datotek na HDTV sprejemniku
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje, se dotaknite
→ q → HDMI Output (HDMI izhod) → možnost
(str. 153).
2
Izklopite fotoaparat in TV sprejemnik visoke ločljivosti.
3
Priklopite fotoaparat na vaš HDMI sprejemnik preko
dodatnega HDMI kabla.
4
Vklopite HDTV-sprejemnik in nato izberite HDMI video izvor.
6
Nadzirajte fotoaparat za ogled fotografij ali predvajanje
videoposnetkov.
• Če uporabljate kabel HDMI, lahko fotoaparat povežete na TV sprejemnik
visoke ločljivosti na način Anynet+(CEC).
• Če vaš TV sprejemnik visoke ločljivosti podpira možnost Anynet+(CEC), se TV
sprejemnik vklopi samodejno, ko ga uporabljate skupaj s fotoaparatom. Ta
funkcija na nekaterih TV sprejemnikih visoke ločljivosti morda ne bo na voljo.
• Če je fotoaparat s TV sprejemnikom visoke ločljivosti povezan prek kabla
HDMI, s fotoaparatom ne morete posneti fotografije ali video posnetka.
• Ko ste povezani s TV sprejemnikom visoke ločljivosti, nekatere funkcije
predvajanja v fotoaparatu morda ne bodo na voljo.
• Dolžina časa, po katerem sta fotoaparat in TV sprejemnik visoke ločljivosti
povezana, je lahko različen, odvisno od pomnilniške kartice, ki jo uporabljate.
Ker je glavna funkcija pomnilniške kartice pospeševanje hitrosti prenosa,
ni nujno, da je pomnilniška kartica z večjo hitrostjo prenosa hitra tudi pri
uporabi funkcije HDMI.
158
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Ogled datotek na HDTV sprejemniku ali 3D TV sprejemniku
Ogled datotek na 3D TV sprejemniku
Na 3D TV-sprejemniku si lahko ogledate fotografije ali video posnetke,
ki ste jih zajeli v 3D načinu ali z možnostjo 3D panorame v načinu Smart
(Pametno).
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje, se dotaknite
→ q → HDMI Output (HDMI izhod) → možnost
(str. 153).
2
Izklopite fotoaparat in 3D TV sprejemnik.
3
Priklopite fotoaparat na vaš 3D TV sprejemnik preko
dodatnega HDMI kabla.
6
Pomaknite se na 3D datoteko, ter se dotaknite
preklop na 3D način.
•
7
Dotaknite se
za
za preklop na 2D način.
Vklopite 3D funckijo na vašem TV sprejemniku.
• Za več informacij glejte navodila za uporabo TV sprejemnika.
8
Nadzirajte fotoaparat za ogled 3D fotografij ali predvajanje 3D
videoposnetkov.
• Na TV sprejemnikih, ki ne podpirajo formata MPO, ne morete gledati datotek
tega formata v 3D učinku.
• Med gledanjem MPO ali 3D video datoteke na 3D TV sprejemniku uporabite
ustrezna 3D očala.
• Snemanje fotografij v načinu 3D Panorama lahko poslabša 3D učinek, kot
tiste, ki ste jih posneli s 3D objektivom. v 3D načinu.
3D slik in video posnetkov, ki jih posnamete s fotoaparatom, si na 3D TV
sprejemniku ali 3D monitorju ne ogledujte dlje časa. Daljše ogledovanje lahko
povzroči neprijetne simptome, kot je preobremenitev oči, utrujenost, slabost in
drugo.
4
Vklopite 3D TV-sprejemnik in nato izberite HDMI video izvor.
5
Vklopite fotoaparat.
• Fotoaparat samodejno vključi način za predvajanje, ko ga priklopite
na 3D TV-sprejemnik.
159
Povezovanje z zunanjimi napravami
Prenos datotek na računalnik
Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na računalnik tako, da povežete
fotoaparat z računalnikom.
Prenos datotek na računalnik z operacijskim
sistemom Windows
3
Vklopite fotoaparat.
• Računalnik prepozna fotoaparata samodejno.
4
Na vašem računalniku izberite Moj računalnik →
Izmenljiv disk → DCIM → 100PHOTO ali 101_0101.
5
Izberite želene datoteke in jih povlecite ali shranite v
računalnik.
Priklop fotoaparata kot izmenljivi disk
Fotoaparat lahko na računalnik priključite kot izmenljivi disk.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Priklopite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.
Če je možnost Folder Type (Vrsta mape) nastavljena na Date (Datum),
se ime mape prikaže kot »XXX_MMDD«. Če na primer posnamete fotografijo
1. januarja, bo ime mape »101_0101«.
• En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za
izgubo podatkov.
• Če priključite kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat ne bo deloval pravilno.
160
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Prenos datotek na računalnik
Odklop fotoaparata (za Windows XP)
Prenos datotek v računalnik Mac OS
Postopki za odstranitev USB kabla so pri operacijskih sistemih Windows
Vista, Windows 7 in Windows 8 podobni.
1
Poskrbite, da se med fotoaparatom in računalnikom ne
prenašajo nobeni podatki.
• Če lučka stanja na fotoaparatu utripa, to pomeni, da poteka prenos
podatkov. Počakajte, da lučka stanja neha utripati.
2
V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega zaslona
kliknite .
3
Kliknite pojavno sporočilo.
4
Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.
5
Odstranite kabel USB.
Podprt je Mac OS 10.5 ali novejša.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek
priloženega USB kabla.
• En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za
izgubo podatkov.
• Če priključite kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat ne bo deloval pravilno.
161
Povezovanje z zunanjimi napravami >
3
Prenos datotek na računalnik
Vklopite fotoaparat.
• Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže ikono
prenosnega diska.
4
Odprite izmenljivi disk.
5
Prenesite fotografije ali video posnetke v računalnik Mac OS.
162
Povezovanje z zunanjimi napravami
Uporaba programov na računalniku
Datoteke si lahko ogledate ali uredite s priloženimi programi. Datoteke
lahko prav tako pošljete na računalnik brezžično.
Nameščanje programov s priložene
zgoščenke CD
1
Vstavite namestitveno zgoščenko CD v računalnik.
2
3
Uporaba i-Launcher
i-Launcher omogoča predvajanje datotek z multimedijskim
pregledovalnikom in ponuja povezavo za prenos progama PC Auto Backup
(Samodejna varnostna kopija na računalnik).
Zahteve za operacijski sistem Windows
Element
Zahteve
Izberite jezik.
CPE
Intel Core 2 Duo® 2,0 GHz ali več/
AMD Phenom™ 2,4 GHz ali več
Izberite program, ki ga želite namestiti.
RAM
Najmanj 512 MB RAM-a (priporočljivo 1 GB ali več)
OS*
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Zmogljivost
trdega diska
250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
4
Sledite navodilom na zaslonu.
5
Kliknite Exit (Izhod) za zaključitev namestitev.
Razpoložljiva programska oprema pri uporabi i-Launcher
Element
Opis
Multimedia Viewer
Z multimedijskim pregledovalnikom si lahko
ogledate datoteke.
Firmware Upgrade
Strojno programsko opremo vašega fotoaparata
lahko prenesete.
PC Auto Backup
Fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli
s fotoaparatom, lahko brezžično pošljete na
računalnik.
• Pogon CD-ROM
• Monitor z ločljivostjo 1024 x 768 slikovnih pik, združljiv s
Drugo
16-bitnim barvnim zaslonom (priporočljivo 1280 x 1024
slikovnih pik, 32-bitni barvni zaslon)
• Vrata USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT ali več/serija
ATI X1600 ali več
• Microsoft DirectX 9.0c ali novejši
* Nameščena bo 32-bitna različica programa i-Launcher - tudi na 64-bitnih različicah sistemov
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 in Windows 8.
163
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Uporaba programov na računalniku
• Zahteve so namenjene le kot priporočilo. Četudi računalnik ustreza zahtevam,
program i-Launcher morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega,
v kakšnem stanju je vaš računalnik.
• Če vaš računalnik ne ustreza zahtevam, predvajanje video posnetkov morda
ne bo pravilno.
Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki je posledica uporabe
neustreznih računalnikov, kot na primer računalnik, ki ga sestavite sami.
Zahteve za operacijski sistem Mac
Element
Zahteve
OS
Mac OS 10.5 ali več (razen PowerPC)
RAM
Najmanj 256 MB RAM-a
(priporočljivo 512 MB ali več)
Zmogljivost trdega diska Najmanj 110 MB
Drugo
Vrata USB 2.0, pogon CD-ROM
Odprite i-Launcher
Na vašem računalniku izberite start → Vsi programi → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher. Ali kliknite Applications (Aplikacije)
→ Samsung → i-Launcher na vašem računalniku Mac OS.
164
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Uporaba programov na računalniku
Uporaba Multimedijski pregledovalnik
Multimedijski pregledovalnik omogoča predvajanje datotek. Na zaslonu
Samsung i-Launcher kliknite Multimedia Viewer (Multimedijski
pregledovalnik).
• Oblike datotek, ki jih podpira program multimedijski pregledovalnik:
- Video posnetki: MP4 (Video: H.264, zvok: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Datoteke, ki ste jih posneli z napravami drugih proizvajalcev, morda ne bodo
predvajanje gladko.
Ogled fotografij
1
Št.
Opis
1
Ime datoteke
2
Povečano območje
3
Histogram
4
Odprite izbrano datoteko.
5
Gumb Histogram
6
Zavrtite v levo/zavrtite v desno.
7
Pomakni se na prejšnjo datoteko/pomakni se na
naslednjo datoteko.
8
Razširi fotografijo čez zaslon.
9
Ogled fotografije v izvorni velikosti.
10
Povečava/zmanjšanje
11
Preklopi med načinom 2D in 3D.
2
3
11
10
9 8
7
6
5
4
165
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Uporaba programov na računalniku
Ogled video posnetkov
1
Št.
Opis
6
Pause
7
Premik na prejšnjo datoteko.
8
Vrstica poteka
Prenos strojne programske opreme
Na zaslonu Samsung i-Launcher kliknite Firmware Upgrade (Nadgradnja
strojne programske opreme).
2
8
7 6 5 4
Št.
Opis
1
Ime datoteke
2
Prilagodite glasnost.
3
Odprite izbrano datoteko.
4
Premik na naslednjo datoteko.
5
Stop
3
Prenos programa Samodejna varnostna kopija na računalnik
Na zaslonu Samsung i-Launcher kliknite PC Auto Backup (Samodejna
varnostna kopija na računalnik). Za informacije o namestitvi programa PC
Auto Backup (Samodejna varnostna kopija na računalnik), glejte stran 133.
166
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Uporaba programov na računalniku
Nameščanje Adobe Photoshop Lightroom
Uporaba Adobe Photoshop Lightroom
1
V računalnik vstavite zgoščenko DVD-ROM s programom
Adobe Photoshop Lightroom.
2
Izberite jezik.
3
Sledite navodilom na zaslonu.
Fotografije, posnete s fotoaparatom, se pogosto pretvorijo v obliko
JPEG in se v pomnilnik shranijo glede na nastavitve fotoaparata v času
fotografiranja. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko JPEG in se v
pomnilnik shranijo nespremenjene. S programom Adobe Photoshop
Lightroom lahko kalibrirate osvetlitev, ravnovesje beline, odtenke,
kontraste in barve fotografij. Prav tako lahko uredite datoteke z obliko
JPEG ali TIFF, ter tudi datoteke RAW. Če želite več informacij, si oglejte
vodnik za program.
167
Poglavje 7
Dodatek
Preberite si informacije o sporočilih o napakah, vzdrževanju fotoaparata,
napotkih za odpravljanje težav, tehničnih podatkih in opcijskih dodatkih.
Dodatek
Sporočila o napakah
Ko se prikažejo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s
spodaj navedenimi postopki.
Sporočila o napakah
Priporočeni postopek
Lens is locked
(Zaklenjen objektiv)
Objektiv se zaklene. Obrnite objektiv v nasprotni
smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite zaskoka
(str. 46).
• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno
Card Error
(Napaka kartice)
Sporočila o napakah
Folder and file number
are max values.
Replace the card
Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF.
Prenesite datoteke na pomnilniški kartici v
(Številka mape in
računalnik in kartico nato formatirajte (str. 155).
številka datoteke sta
najvišji vrednosti.
Zamenjaj kartico)
vklopite.
• Odstranite pomnilniško kartico in jo znova
Error 00 (Napaka 00)
Izklopite fotoaparat in ponovno namestite objektiv.
Če se sporočilo še prikazuje, pokličite servisni center.
Error 01/02
(Napaka 01/02)
Izklopite fotoaparat, odstranite baterijo in jo
ponovno vstavite. Če se sporočilo še prikazuje,
pokličite servisni center.
vstavite.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
Low Battery
(Prazna baterija)
Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
No Image File
(Ni slikovnih datotek)
Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško
kartico, na kateri so shranjene fotografije.
File Error
(Napaka datoteke)
Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni
center.
Memory Full
(Pomnilnik poln)
Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo
pomnilniško kartico.
Priporočeni postopek
169
Dodatek
Vzdrževanje fotoaparata
Čiščenje fotoaparata
Objektiv in zaslon fotoaparata
Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko
krpo. Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite tekočino za čiščenje
objektivov na čistilni papir in nežno obrišite objektiv.
Slikovni senzor
Ker je slikovni senzor izpostavljen zunanjemu okolju, se lahko v raznih
pogojih fotografiranja na fotografijah pojavlja prah. Težava je običajna, do
izpostavljanja prahu pa pride z vsakdanjo uporabo fotoaparata. Prah lahko
s senzorja odstranite tako, da uporabite funkcijo za čiščenje senzorja
(str. 156). Če prah ostane tudi po čiščenju senzorja, se obrnite na servisni
center. Izpihovalnika ne vstavljajte v odprtino za nastavek objektiva.
Ohišje fotoaparata
Obrišite ga z mehko, suho krpo.
Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko
poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
170
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata
Uporaba na plaži ali obali
• Fotoaparat zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga uporabljate na
Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata
• Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
• Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali
plaži ali podobnih krajih.
• Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, vmesnika ali pomnilniške
kartice ne smete prijemati z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne uporabljajte
z vlažnimi rokami.To lahko povzroči okvaro vašega fotoaparata.
kjer se vlažnost hitro poveča.
• Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. ga ne
shranjujte na vročih, slabo prezračevanih mestih, kot npr. v avtu med
poletnim časom.
• Fotoaparat zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi
vibracijami, da ga ne poškodujete.
• Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali
slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se
delov in notranjih komponent.
Shranjevanje za daljše obdobje
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v zaprto
embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice silica gel.
• Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste morali pred
uporabo znova napolniti.
• Trenutni datum in čas lahko inicializirate, če vklopite fotoaparat zatem,
ko ste iz njega odstranili baterijo za dlje časa.
• Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali
vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov
oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.
• Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.
171
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju
Če fotoaparat prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu
ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite
fotoaparat in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na
pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga
ne izpari, ter jo nato ponovno vstavite.
Ostali previdnostni ukrepi
• Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
• Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in
povzroča nepravilno delovanje.
• Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
• Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se udarcem po
fotoaparatu.
• Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v embalaži,
kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred praskami tako, da ga
ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali kovinskemu denarju.
• Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon zlomljen ali počen. Zlomljeno
stelo ali akril lahko poškoduje vaše roke in obraz. Fotoaparat odnesite v
servisni center Samsung, kjer vam ga bodo popravili.
• Baterij, fotoaparatov, polnilcev ali dodatkov nikoli ne postavljajte na ali v
naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Te
naprave so lahko okvarjene in se pregrevajo, ter s tem povzročijo požar
ali eksplozijo.
• Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko to
razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
• Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s
popolnoma čisto mehko krpo.
• Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način fotoaparat
zavaruje pomnilniško kartico. Vklopite fotoaparat, če ga želite ponovno
uporabiti.
• Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
• Če uporabljate fotoaparat pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj
časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa se
pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se bodo sama
popravila, ko fotoaparat ponovno preide na normalno temperaturo.
• Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z
občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline.
Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati
fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
• Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, režo ali dostopno točko
fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi
nepravilne uporabe.
• Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav tako tega
ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi
popravil v nepooblaščenem servisu.
172
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
O pomnilniških karticah
Podprte pomnilniške kartice
Ta izdelek podpira pomnilniške kartice microSD (Secure Digital),
microSDHC (Secure Digital High Capacity) ali microSDXC (Secure Digital
eXtended Capacity).
Vmesnik za
pomnilniško kartico
Pomnilniška kartica
Če želite podatke prebrati z računalnikom ali bralnikom pomnilniških
kartic, vstavite pomnilniško kartico v vmesnik za pomnilniške kartice.
173
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Zmogljivost pomnilniških kartic
Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja. Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice SD z zmogljivostjo 2 GB.
Velikost
Fotografija
Kakovost
Zelo visoka
Visoka
Običajna
RAW
RAW + zelo visoka
RAW + visoka
RAW + običajna
20.0M (5472X3648)
130
163
217
39
30
31
33
10.1M (3888X2592)
277
356
505
-
33
34
35
5.9M (2976X1984)
471
570
727
-
35
36
36
2.0M (1728X1152)
1053
1426
1941
-
37
37
38
Burst (Zaporedno)
430
514
638
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
153
190
251
-
31
32
34
7.8M (3712X2088)
346
417
568
-
34
35
36
4.9M (2944X1656)
512
670
896
-
36
36
37
2.1M (1920X1080)
1015
1349
1700
-
37
37
37
13.3M (3648X3648)
217
227
284
-
32
33
34
7.0M (2640X2640)
336
465
592
-
35
35
36
4.0M (2000X2000)
559
752
1203
-
36
37
37
1.1M (1024X1024)
2149
2471
2819
-
38
38
38
174
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Velikost
1920X1080 (30 fps)
*
1920X1080 (15 fps)
1920X810 (24 fps)
Video
posnetek
1280X720 (60 fps)
1280X720 (30 fps)
640X480 (30 fps)
For Sharing (Za souporabo) (30 fps)
*
•
•
•
•
•
•
Kakovost
HQ
Običajna kakovost
Pribl. 17' 21"
Pribl. 21' 44"
Pribl. 23' 02"
Pribl. 28' 50"
Pribl. 21' 11"
Pribl. 26' 31"
Pribl. 16' 33"
Pribl. 20' 42"
Pribl. 28' 38"
Pribl. 35' 53"
Pribl. 70' 48"
Pribl. 88' 58"
Pribl. 213' 41"
Pribl. 271' 09"
je na voljo samo z nekaterimi možnostmi pametnega filtra.
Zgornje vrednosti so izmerjene brez uporabe povečave.
Snemalni čas se lahko razlikuje, če uporabljate povečavo.
Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.
Najdaljši čas snemanja je 29 minut in 59 sekund na datoteko.
Najdaljši čas snemanja, ko izberete , je 20 minut.
Najdaljši čas predvajanja video posnetkov za For Sharing (Za souporabo) znaša 30 sekund na datoteko.
175
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic
• Pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim
temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature
lahko poškodujejo pomnilniške kartice.
• Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico
vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in pomnilniško
kartico.
• Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati
ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim
fotoaparatom.
• Izklopite fotoaparat, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico.
• Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklapljajte fotoaparata,
medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
• Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo
ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden
jo ponovno vstavite v fotoaparat.
• Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v stik s
pomnilniško kartico oz. z režo pomnilniške kartice. V nasprotnem
primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparat.
• Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero zaščitite
kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
• Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk,
CD ali DVD.
• Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje.
To je običajno in ne povzroča okvare.
• Uporabljajte pomnilniško kartico, ki ustreza standardnim zahtevam.
• Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete več
shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
• Pomnilniških kartic ne upogibajte, mečite na tla ali izpostavljajte
močnim udarcem ali pritisku.
• Pomniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih
magnetnih polj.
• Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki
vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.
176
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
O bateriji
• Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine, na primer na
Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.
• Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v zaprtem prostoru.
• Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, na primer
postelje, preproge ali električne odeje.
ogrlicami, kovanci, ključi ali zapestnimi urami.
• Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil
Tehnični podatki baterije
Element
Opis
Model
BP1130
Vrsta
Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic
1130 mAh
Napetost
7,6 V
Čas polnjenja* (ko je baterija
povsem prazna)
Pribl. 215 minuta
* Polnjenje baterije preko računalnika lahko traja dalj časa.
Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne
poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti upoštevajte ta navodila za ustrezno
ravnanje z baterijo:
• Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na
•
•
•
•
bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali ostale neobičajne pojave, jo takoj
prenehajte uporabljati in se obrnite na proizvajalca.
Uporabljajte le originalne polnilnike za baterijo, ki jih je priporočil
proizvajalec, baterijo pa polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo.
Baterije ne postavljajte v bližino naprav za gretje in je ne hranite v okolju z
zelo visokimi temperaturami, na primer v zaprtem avtu v poletnem času.
Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, na primer
na kopališču ali v kabini za prhanje.
•
•
•
•
•
•
proizvajalec.
Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali tlačnim silam.
Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da ne pade z višine).
Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C (140 °F) ali več.
Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer soncu, ognju ali
podobnem.
Napotki za odlaganje
• Baterijo zavrzite odgovorno.
• Baterije nikoli ne zažigajte.
• Predpisi o odlaganju se morda razlikujejo glede na državo ali regijo. Baterijo
zavrzite v skladu z lokalnimi in zveznimi predpisi.
Napotki za polnjenje baterije
Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Ob
neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.
177
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Življenjska doba baterije
Način za fotografiranje
Povprečni čas/število fotografij
Fotografije
Pribl. 170 minuta/Pribl. 340 fotografij
Video posnetki
Pribl. 130 minuta (Snemanje video posnetkov pri
ločljivosti 1920X1080 in 30 fps).
• Zgornje vrednosti temeljijo na CIPA testnih standardih. Dejanske
vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo.
• Razpoložljivi čas fotografiranja je odvisen od ozadja, intervala
fotografiranja in pogojev uporabe.
• Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili
skupni snemalni čas.
Sporočilo o prazni bateriji
Če se baterija izprazni do konca, se ikona za baterijo obarva rdeče in
prikaže se sporočilo »Low Battery« (Prazna baterija).
Opombe o polnjenju baterije
• Pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim
temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature
lahko zmanjšajo zmožnost polnjenja vaših baterij.
• Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko
segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.
• Ne vlecite za napajalni kabel pri odklopu vtikača iz vtičnice, saj lahko s
tem povzročite požar ali električni udar.
• Pri temperaturah pod 0 °C/32 °F, se lahko zmogljivost in življenjska doba
baterije zmanjšata.
• Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se
bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite baterije.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in
povzročijo resne okvare fotoaparata. Shranjevanje fotoaparata, ki ima
vstavljeno baterijo, za dlje časa lahko povzroči, da se baterija sprazni.
Povsem prazne baterije morda ne boste mogli v celoti napolniti.
• Če fotoaparata ne boste uporabljali za dlje časa (3 mesece ali več),
preverite baterijo in jo redno polnite. Če pustite, da se baterija nenehno
prazni, se lahko zmogljivost in življenjska doba zmanjšata, kar pa lahko
privede do okvare, požara ali eksplozije.
178
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Opombe pri uporabi baterije
Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami.
Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako
ustvari povezava med poloma + in –, to pa povzroči začasno ali trajno
poškodbo baterije, ter požar ali elektrošok.
• Če fotoaparat priključite na zunanji električni vir, ko je baterija prazna,
bo uporaba funkcij, ki zahtevajo veliko količino električne energije,
povzročila, da se fotoaparat izklopi. Za običajno uporabo fotoaparata,
ponovno napolnite baterijo.
• Če ponovno priključite napajalni kabel, ko je baterija v celoti napolnjena,
se lučka stanja vklopi za približno 30 minut.
• Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izpraznita
Opombe o polnjenju baterije
• Če lučka stanja ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
• Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo v
celoti napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite fotoaparat.
• Fotoaparata ne uporabljajte, ko polnite baterijo. Posledica tega je lahko
tudi požar ali elektrošok.
• Ne vlecite za napajalni kabel pri odklopu vtikača iz vtičnice, saj lahko s
tem povzročite požar ali električni udar.
baterijo. Baterijo polnite dokler rdeča lučka stanja ne preneha svetiti.
• Če lučka stanja utripa rdeče, znova priključite kabel ali odstranite baterijo
in jo vstavite znova.
• Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki temperaturi,
lahko lučka stanja utripa redeče. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
• Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je
polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
• Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne postavljajte težkih
predmetov. Tako lahko poškodujete kabel.
• Preden vklopite fotoaparat, polnite baterijo vsaj 10 minut.
179
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Opombe za polnjenje pri priključenem računalniku
• Uporabite samo priložen kabel USB.
• Baterije morda ni moč polniti, ko:
- uporabljate zvezdišče USB
- so druge naprave USB priključene na vaš računalnik
- priključite kabel na vrata na sprednji strani računalnika
- vrata USB vašega računalnika ne podpirajo standardne izhodne moči
(5 V, 500 mA)
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno
• Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte
lokalne predpise.
• Baterij ali fotoaparatov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje,
kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije
pregrejejo, lahko eksplodirajo.
180
Dodatek
Preden se obrnete na servisni center
Če imate težave z napravo, jih poskusite odpraviti s temi postopki za
odpravljanje težave, preden se obrnete na servisnega strokovnjaka.
V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih
komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na
primer pomnilniška kartica in baterija.
Težava
Priporočeni postopek
• Preverite, ali je baterija vstavljena.
Fotoaparat se ne vklopi • Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
• Napolnite baterijo.
• Napolnite baterijo.
• Vaš fotoaparat je morda v načinu manjše
Fotoaparat se
nenadoma izklopi
porabe energije oz. zaslon se samodejno izklopi
(str. 153).
• Fotoaparat se lahko izklopi samodejno, da
prepreči okvare pomnilniške kartice zaradi
prevelike toplote. Znova vklopite fotoaparat.
• Baterija se lahko hitreje prazni pri nizkih
Baterija fotoaparata se
hitro prazni
temperaturah (pod 0 °C/32 °F). Shranite baterijo
na toplo, na primer v žep.
• Uporaba bliskavice in snemanje video
posnetkov hitro izpraznita baterijo. Po potrebi
jo znova napolnite.
• Baterije so potrošni deli, ki jih je po določenem
času treba zamenjati. Če se baterija hitro prazni,
kupite novo.
Težava
Priporočeni postopek
• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite
Ni mogoče posneti
fotografij
•
•
•
•
•
nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico.
Formatirajte pomnilniško kartico.
Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo.
Zagotovite, da je fotoaparat vključen.
Napolnite baterijo.
Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
Fotoaparat se ne
odziva
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Fotoaparat se segreva
Fotoaparat se lahko med uporabo segreva. To
je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali
zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica se
nepričakovano sproži
Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike.
Fotoaparat deluje brez okvare.
• Bliskavica je morda nastavljena na
Bliskavica ne deluje
Off (Izklopljeno) (str. 101).
• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete
uporabljati.
Datum in čas nista
pravilna
Nastavite datum in čas v meniju q (str. 153).
Zaslon ali gumbi ne
delujejo
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
181
Dodatek >
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Težava
• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno
Napaka na pomnilniški
kartici
vklopite.
• Odstranite pomnilniško kartico in jo nato
ponovno vstavite.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
Za dodatne informacije glejte »Previdnostni
ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic« (str. 176).
Vaš računalnik ne
prepozna pomnilniške
kartice microSDXC.
Pomnilniške kartice microSDXC uporabljajo
datotečni sistem exFAT. Če želite uporabiti
pomnilniške kartice microSDXC na operacijskem
sistemu Windows XP, prenesite in naložite
gonilnike za datotečni sistem s spletne strani
Microsoft.
Vaš TV sprejemnik ali
računalnik ne more
prikazovati fotografij
ali video posnetkov,
ki so shranjeni na
pomnilniški kartici
microSDXC.
Pomnilniške kartice microSDXC uporabljajo
datotečni sistem exFAT. Prepričajte se, da
je zunanja naprava združljiva z datotečnim
sistemom exFAT, preden priklopite fotoaparat na
napravo.
Ni mogoče prikazati
datotek
Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat morda
ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati
standardu DCF). Če pride do te težave, si oglejte
datoteke v računalniku.
Priporočeni postopek
• Zagotovite, da je nastavljena možnost izostritve
primerna za vrsto fotografije, ki jo želite posneti.
Fotografija je
zamegljena
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata,
uporabite stojalo.
• Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite
(str. 170).
Barve na fotografiji
ne ustrezajo dejanski
sceni
Neustrezna nastavitev beline je lahko vzrok za
nenaravne barve. Izberite ustrezno nastavitev
beline glede na vir svetlobe (str. 77).
Fotografija je presvetla
ali pretemna.
Vaša fotografija je preveč osvetljena ali premalo.
• Prilagodite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve.
• Prilagodite občutljivost filma ISO (str. 76).
• Izklopite bliskavico (str. 101).
• Prilagodite vrednost osvetlitve (str. 104).
Fotografije so
popačene
Kadar uporabljate širokokotni objektiv, ki
omogoča fotografiranje s širokokotnim
pogledom, so lahko fotografije rahlo popačene.
To je običajno in ne povzroča okvare.
Zaslon za predvajanje
se ne prikaže na
povezani zunanji
napravi
• Zagotovite, da je kabel HDMI pravilno povezan
z zunanjim monitorjem.
• Vsebina na pomnilniški kartici mora biti
pravilno posneta.
182
Dodatek >
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Težava
Priporočeni postopek
Računalnik ne
prepozna fotoaparata
• Zagotovite, da je kabel USB povezan pravilno.
• Zagotovite, da je fotoaparat vključen.
• Preverite, ali uporabljate podprt operacijski
Ni mogoče nastaviti
DPOF za datoteke RAW
Za datoteke DPOF ne morete nastaviti RAW.
• Motiv ni izostren. Ko je motiv zunaj območja
sistem.
Računalnik prekine
povezavo s
fotoaparatom med
prenosom datotek
Prenos datotek lahko prekine statična elektrika.
Odklopite kabel USB in ga znova priklopite.
Računalnik ne more
predvajati video
posnetkov
Video posnetkov morda ne bo možno predvajati
na nekaterih programih za predvajanje video
posnetkov. Za predvajanje datotek, ki ste jih
posneli s fotoaparatom, uporabite multimedijski
pregledovalnik, ki ga lahko na računalnik
namestite z uporabo programa i-Launcher.
• Zaprite program i-Launcher in ga ponovno
Program i-Launcher ne
deluje pravilno
zaženite.
• Odvisno od specifikacij vašega računalnik
in okolja, se program morda ne bo zagnal
samodejno. V tem primeru kliknite start →
Vsi programi → Samsung → i-Launcher →
Samsung i-Launcher na vašem računalniku
Windows. (Za Windows 8, odprite zaslon Start,
ter nato izberite All apps (Vse aplikacije)
→ Samsung i-Launcher.) Ali kliknite
Applications (Aplikacije) → Samsung →
i-Launcher na vašem računalniku Mac OS.
Samodejna izostritev
ne deluje
samodejne izostritve, fotografirajte tako, da
motiv premaknete v območje samodejne
izostritve in pritisnete [Sprožilec] do polovice.
• Motiv je preblizu. Oddaljite se od motiva in
fotografirajte.
• Način izostritve je nastavljen na MF (ročno
izostritev). Preklopite način na AF (samodejna
izostritev).
Funkcija AEL (Zaklep za
samodejno osvetlitev)
ne deluje
Funkcija AEL (Zaklep za samodejno osvetlitev)
ne deluje v načinih Auto (Samodejno), Manual
(Ročno) in Smart (Pametno). Za uporabo te
funkcije izberite drug način.
Objektiv ne deluje
• Objektiv mora biti pravilno nameščen.
• Odstranite objektiv iz fotoaparata in ga
ponovno namestite.
Zunanja bliskavica ali
funkcija GPS ne deluje
Ko vklopite fotoaparat,
se prikaže zaslon z
nastavitvami datuma
in ure
Zunanja naprava mora biti pravilno nameščena in
vklopljena.
• Znova nastavite datum in uro.
• Ta zaslon se prikaže, ko je notranji vir napajanja
fotoaparata popolnoma prazen. Vstavite polno
baterijo in naprave ne vklopite vsaj 72 ur, da se
notranji vir napajanja znova napolni.
183
Dodatek
Tehnični podatki fotoaparata
Slikovni senzor
Zaslon
Vrsta
CMOS
Velikost senzorja
23,5 X 15,7 mm
Efektivno število
slikovnih pik
Pribl. 20,3 milijonov slikovnih pik
Skupno število slikovnih
Pribl. 21,6 milijonov slikovnih pik
pik
Barvni filter
Osnovni barvni filter RGB
Nastavek za objektiv
Vrsta
Samsung NX Mount
Razpoložljivi objektiv
Objektivi Samsung
Vrsta
TFT-LCD z zaslonom na dotik (omogočen je
nadzor na dotik C-type)
Velikost
3,7" (Pribl. 93,8 mm)
Ločljivost
WVGA (800X480) 1152 tisoč pik
Polje prikaza
Pribl. 100 %
Kot
Fixed (Fiksno)
Uporabniški zaslon
Grid Line (Mrežne črte), Icons (Ikone), Histogram,
Distance Scale (Lestvica razdalje), merilnik nivoja
Izostritev
Vrsta
Stabilizacija slike
Vrsta
Premik objektiva (odvisno od objektiva)
Način
Off (Izklopljeno)/Mode 1 (Način 1)/
Mode 2 (Način 2)
Točka izostritve
Popravljanje popačenosti
Izklopljeno/vklopljeno (odvisno od objektiva)
blizu
• Zaznavanje obraza: 10 obrazov
• AF za sledenje predmeta
Single AF (Enojni AF), Continuous AF
(Neprekinjen AF), Manual Focus (Ročna
izostritev), AF na dotik in sprožilec
Pomožna lučka AF
Zelena svetleča dioda
Sprožilec
Odstranjevanje prahu
Vrsta
• Izbira: 1 točka (poljubna izbira)
• Večpodročno: običajne 21 točke, 35 točk od
Način
i-Function
Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Kontrast AF
Visokofrekvenčni pogon
Vrsta
Hitrost
Vertikalni zavesni zaklop na elektronsko
upravljanje
• Samodejno: 1/4000–1/4 s.
• Ročno: 1/4000–30 s. (1/3 EV Step (1/3 korak
vrednosti osvetlitve))
• Bulb (Žarnica) (časovna omejitev: 4 minuta)
184
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Osvetlitev
TTL 221 (17 X 13) segment blokiranja
Sistem merjenja
Merjenje: Multi (Večpodročno), Center-weighted
(Sredinsko uteženo), Spot (Točkovno)
Razpon merjenja: EV 0–18 (vrednost osvetlitve
0–18) (ISO100 · 30 mm, F2)
Izravnava
±3 vrednost osvetlitve (1/3 EV Step (1/3 korak
vrednosti osvetlitve))
AE zaklep
Gumb AEL na dotik
• 1 Step (1 korak): Auto (Samodejno), ISO 100,
Občutljivost ISO
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200,
ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600
• 1/3 Step (1/3 korak): Auto (Samodejno),
ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250,
ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800,
ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000,
ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000,
ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800,
ISO 16000, ISO 20000, ISO 25600
Način fotografiranja
Način
Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Burst
(Zaporedno) (samo 5M), Timer (Samosprožilec),
Bracket (Kadriranje) (Auto Exposure (Samodejna
osvetlitev), White Balance (Ravnovesje beline),
Picture Wizard (Čarovnik za slike))
8 slik na sekundo
Neprekinjeno
fotografiranje
* Največja hitrost snemanja je 8 sličic na sekundo. Po
pribl. 13 slikah oblike JPEG ali 5 slikah oblike RAW pride
do upočasnitve. (Na osnovi kartice SD UHS-1. Lahko je
odvisno od tehničnih podatkov pomnilniške kartice.)
Zaporedno
fotografiranje
• 10, 15 ali 30 slik na sekundo
• Do 30 posnetkov po pritisku sprožilca
Kadriranje
Auto exposure bracketing (Kadriranje s
samodejno osvetlitvijo) (±3 EV), White Balance
bracketing (Kadriranje z ravnovesjem beline),
Picture Wizard bracketing (Kadriranje s
čarovnikom za slike)
Samosprožilec
2–30 s. (1 sekundni interval)
Sprožitev zaslonke
SR2NX02 (preko vrat Micro USB) (opcijsko)
Bliskavica
Vrsta
Zunanja bliskavica (v navezi z SEF8A)
Način
Smart Flash (Pametna bliskavica), Auto
(Samodejno), Auto Red-eye (Samodejni učinek
rdečih oči), Fill in (Dosvetlitev), Fill-in Red (Rdeča
dosvetlitev), 1st Curtain (Prva zavesa), 2nd
Curtain (Druga zavesa), Off (Izklopljeno)
Vodilno število
8 (na podlagi ISO 100) (SEF8A)
Kot pogleda
28 mm (enakovredno 35 mm filmskemu traku)
Hitrost sinhronizacije
Manj kot 1/180 s.
EV bliskavice
-2–+2 vrednost osvetlitve (0.5 EV Step (0,5 korak
vrednosti osvetlitve))
Zunanja bliskavica
Opcijske zunanje bliskavice Samsung
Sinhronizacijski
terminal
Nastavek za bliskavico
185
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Ravnovesje beline
Način
Prilagajanje mikro
Auto WB (Samodejna nastavitev beline),
Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno),
Fluorescent White (Fluorescentna bela),
Fluorescent NW (Fluorescentna neonska bela),
Fluorescent Daylight (Fluorescentna dnevna
svetloba), Tungsten (Volframova svetloba),
Flash WB (Nastavitev beline bliskavice),
Custom Set (Nastavitev po meri),
Color Temperature (Temperatura barve)
(Manual)
Rumena/modra/zelena/škrlatna 7 zaporednih
korakov
Način Smart (Pametno)
Beauty Face (Lepotni obraz), Best Face (Najboljši
obraz), Landscape (Pokrajina), Macro (Makro),
Action Freeze (Zamrznitev gibanja), Rich Tones
(Bogati odtenki), Panorama, Waterfall (Vodni
slap), Silhouette (Silhueta), Sunset (Sončni
zahod), Night (Noč), Fireworks (Ognjemet),
Light Trace (Sled svetlobe), Creative Shot
(Ustvarjalni posnetek)
Pametni filter
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Colored Pencil (Barvni svinčnik), Watercolor
(Vodna barva), Wash drawing (Sprana slika),
Oil Sketch (Oljna slika), Ink Sketch (Slika iz črnila),
Acryl (Akril), Negative (Negativ), Red (Rdeče),
Green (Zeleno), Blue (Modro), Yellow (Rumeno)
Dinamični razpon
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Off (Izklopljeno)/Smart Range+ (Pametno območje+)/HDR
Čarovnik za slike
Način
Standard (Standardno), Vivid (Živahno),
Portrait (Portret), Landscape (Pokrajina),
Forest (Gozd), Retro (Starinski učinek),
Cool (Hladno), Calm (Mirno), Classic (Klasično),
Custom1 (Po meri 1), Custom2 (Po meri 2),
Custom3 (Po meri 3)
Parameter
Color (Barva), Saturation (Nasičenje),
Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast)
Velikost
* 3D način s SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
objektivom je na voljo samo z JPEG (16:9) 4.1M
(2688X1512) ali 2.1M (1920X1080).
Fotografiranje
Način
Auto (Samodejno), Smart (Pametno), Expert
(Strokovno) (Program, Aperture Priority
(Prednost zaslonke), Shutter Priority (Prednost
sprožilca), Manual (Ročno), Custom (Po meri)),
Wi-Fi
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (le način zaporednega
fotografiranja), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Kakovost
Super Fine (Zelo visoka kakovost), Fine
(Visoka kakovost), Normal (Običajna kakovost)
Standard RAW
SRW (ver.2.0.0)
Barvni prostor
sRGB, Adobe RGB
186
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Videoposnetek
Predvajanje
Vrsta
MP4 (H.264)
Oblika
Video posnetek: H.264, Zvok: AAC
Način AE za video
posnetke
Program, Aperture Priority (Prednost zaslonke),
Shutter Priority (Prednost sprožilca),
Manual (Ročno)
Pametni filter
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Colored Pencil (Barvni svinčnik), Watercolor
(Vodna barva), Wash drawing (Sprana slika),
Oil Sketch (Oljna slika), Ink Sketch (Slika iz črnila),
Acryl (Akril), Negative (Negativ), Red (Rdeče),
Green (Zeleno), Blue (Modro), Yellow (Rumeno)
Velikost
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (For Sharing (Za skupno rabo))
Hitrost snemanja
30 fps, 24 fps (na voljo samo pri 1920X810),
15 fps (na voljo samo pri nekaterih možnostih
pametnega filtra)
Večpodročno gibanje
x0.25 (samo 640X480, 320X240), x0.5 (1280X720
(samo 30 fps (30 slik na sekundo)), 640X480,
320X240), x1, x5, x10, x20
Kakovost
HQ, Normal (Običajna)
Zvok
Stereo
Urejanje
Still image capture (Zajemanje slik),
Time trimming (Rezanje časa)
Vrsta
Single image (Enojna slika), Thumbnails (Sličice)
(15/18), Slide show (Diaprojekcija), Movie (Film)
Urejanje
Smart Filter (Pametni filter), Red-eye Fix
(Odstranjevanje učinka rdečih oči),
Resize (Spremeni velikost), Rotate (Zasukaj),
Face Retouch (Retuširanje obraza), Brightness
(Svetlost), Contrast (Kontrast)
Pametni filter
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Colored Pencil (Barvni svinčnik), Watercolor
(Vodna barva), Wash drawing (Sprana slika),
Oil Sketch (Oljna slika), Ink Sketch (Slika iz črnila),
Acryl (Akril), Negative (Negativ), Red (Rdeče),
Green (Zeleno), Blue (Modro), Yellow (Rumeno)
Shranjevanje
Mediji
Zunanji pomnilnik (opcijsko):
kartica microSD (zagotovljeno 2 GB),
kartica microSDHC (zagotovljeno do 32 GB),
kartica microSDXC (zagotovljeno do 64 GB)
• Class 6, 10, UHS-1
Oblika datoteke
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21),
MPO (3D), MP4 (film), DCF, DPOF 1.1
GPS
Vrsta
Zapis kraja z dodatnim modulom GPS (WGS 84)
Funkcija
Ime lokacije (samo angleščina in korejščina)
187
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Brezžično omrežje
Vir napajanja
Vrsta
IEEE 802.11b/g/n
Funkcija
MobileLink, Remote Viewfinder (Daljinsko
iskalo), Auto Backup (Samodejno varnostno
kopiranje), Email (E-pošta), SNS & Cloud (SNS in
V oblaku), Samsung Link, AutoShare, Wi-Fi Direct
(Nastavitev Wi-Fi)
NFC
Vrsta
Baterija s ponovnim polnjenjem:
BP1130 (1130 mAh)
* Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.
Mere (Š x V x G)
119 x 64,5 x 35,7 mm (brez izboklin)
Teža
228 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
Da
Delovna temperatura
Vmesnik
Digitalni izhod
USB 2.0 (mikro USB priključek)
Video izhod
• NTSC, PAL (po izbiri)
• HDMI
Zunanja sprožitev
Da (mikro USB)
Zunanji mikrofon
Da
Napajanje DC
DC 5,0 V, 1A preko mikro USB
0–40 °C
Delovna vlažnost
5–85 %
Programska oprema
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom
* Za namen izboljšanja delovanja, se lahko specifikacije spremenijo brez predhodnega
obvestila.
* Vse ostale znamke in imena izdelkov so v lasti njihovih lastnikov.
188
Dodatek
Slovar
Dostopna točka (AP)
Dostopna točka je naprava, ki omogoča brezžičnim naprava povezavo z
ožičenim omrežjem.
Zaklep za samodejno osvetlitev/
Zaklep samodejne izostritve (AEL/AFL)
Te možnosti vam omogočajo zakleniti osvetlitev ali izostritev, pri kateri
želite izračunati osvetlitev ali izostritev.
Omrežje Ad-Hoc
Omrežje ad-hoc je začasna povezava za skupno rabo datotek oz.
internetne povezave in med računalniki in napravami.
Samodejna izostritev (AF)
Sistem samodejno izostri objektiv fotoaparata na motivu.
Vaš fotoaparat uporablja kontrast za samodejno izostritev.
AdobeRGB
Adobe RGB se uporablja za komercialno tiskanje in ima širše barvno
območje kot sRGB. Njegovo širše barvno območje zagotavlja enostavno
urejanje fotografij na računalniku.
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)
Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar
vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.
Organska dioda z aktivno matriko, ki oddaja svetlobo
(AMOLED)/Tekoči kristali za zaslone (LCD)
AMOLED je zaslon, ki je zelo tanek in lahek, saj ne potrebuje osvetlitve
od zadaj. LCD je zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike
elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali
LED, kar omogoča reprodukcijo barv.
Zaslonka
Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.
189
Dodatek >
Slovar
Tresenje fotoaparata (Zameglitev)
Kompozicija
Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna
fotografija zamegljena. Do tega prihaja pogosteje, kadar je hitrost sprožilca
počasna. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate občutljivost,
uporabite bliskavico ali uporabite večjo hitrost sprožilca. Namesto tega
lahko uporabite stojalo ali funkcijo OIS, če želite stabilizirati fotoaparat.
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki.
Običajno je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Računalništvu v oblaku
Računalništvo v oblaku je tehnologijo, ki omogoča shranjevanje podatkov
na oddaljenih strežnikih in njihovo uporabo na napravi z dostopom do
interneta.
Barvni prostor
Razpon barv, ki jih lahko fotoaparat zazna.
Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)
Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne
fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in
informacijskih tehnologij (JEITA).
Globina polja
Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno
izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiva,
goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Če na primer
izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina polja in zamegljenost
ozadja kompozicije.
Temperatura barv
Temperatura barve se meri v stopinjah Kelvina in označuje barvni odtenek
za določeno vrsto vira svetlobe. Ko temperatura barve narašča, postaja
barva vira svetlobe bolj modra. Ko temperatura barve pada, postaja barva
vira svetlobe bolj rdeča. Pri 5500 stopinjah Kelvina je barva vira svetlobe
podobna sončevi svetlobi opoldne.
Digitalni format naročila za tiskanje (DPOF)
Format za zapisovanje tiskanih podatkov na pomnilniško kartico, kot so
izbrane fotografije in število kopij. Tiskalniki združljivi s formatom DPOF,
včasih na voljo v trgovinah s fotografsko opremo, lahko berejo podatke s
kartice, kar omogoča lažje tiskanje.
190
Dodatek >
Slovar
Vrednost osvetlitve (EV)
Bliskavica
Vse kombinacije hitrosti sprožilca fotoaparata in zaslonke objektiva,
ki omogočajo enako osvetlitev.
Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo
osvetljenih pogojih.
Izravnava EV
Goriščna razdalja
Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki
jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših
fotografij.
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše
goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so
goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.
Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)
Histogram
Specifikacija, ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate,
katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih
tehnologij (JEIDA).
Slikovna predstavitev svetlosti fotografije. Vodoravna os predstavlja
svetlost, navpična os pa predstavlja število slikovnih točk. Visoke točke na
levi (pretemno) in desni (presvetlo) histograma označujejo fotografijo, ki je
neustrezno osvetljena.
Osvetlitev
Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je
nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti zaslonke ter
občutljivostjo filma ISO.
H.264/MPEG-4
Stisnjen video format, ki sta ga izdelali mednarodni organizaciji za
standardizacijo ISO-IEC in ITU-T. Ta kodek lahko omogoča dobro kakovost
video posnetkov pri nizkih bitnih hitrostih, razvila ga je ekipa Joint Video
Team (JVT).
191
Dodatek >
Slovar
Slikovni senzor
Merjenje
Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za
vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname
svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so
CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni
polprevodnik).
Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe, s
katero nastavite osvetlitev.
Ročna izostritev (MF)
Naslov IP (Internetni protokol)
Sistem, ki ročno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Za izostritev motiva
lahko uporabite obroč za ostrenje.
Naslov IP je edinstvena številka, ki je dodeljena vsaki napravi povezani z
internetom.
MJPEG (Motion JPEG)
Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.
Občutljivost ISO
Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma,
ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi občutljivosti
ISO fotoaparata uporablja večjo hitrost sprožilca, ki lahko zmanjša
zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe.
Kljub temu so fotografije z visoko občutljivost bolj dovzetne na šum.
MPO (Multi Picture Object)
Slikovni format datoteke, ki v datoteki vsebuje več slik. Datoteka MPO
omogoča 3D učinek na zaslonih, ki so združljivi z datoteko MPO, to so 3D
TV sprejemniki ali 3D monitorji.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene, kar
omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem ločljivosti
fotografije.
192
Dodatek >
Slovar
Šum
PAL (Phase Alternate Line)
Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot napačno
postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Do šuma običajno
pride, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost
samodejno nastavljena v temnem prostoru.
Standard barvnega kodiranja video posnetkov, ki se uporablja v številnih
državah po Afriki, Aziji, Evropi in Bližnjem Vzhodu.
Kakovost
NFC (Near Field Communication)
NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja) je sklop standardov za
radijsko komunikacijo na zelo majhne razdalje. Naprave, ki omogočajo
NFC, lahko uporabljate za vključitev funkcij ali izmenjavo podatkov z
drugimi napravami.
NTSC (National Television System Committee)
Standard barvnega kodiranja video posnetkov, ki se najpogosteje
uporablja na Japonskem, v Severni Ameriki, na Filipinih, v Južni Ameriki,
Južni Koreji in na Tajvanu.
Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja kakovost
fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost
datoteke.
RAW (Grobi podatki CCD)
Izvirni, neobdelani podatki, zbrani neposredno iz slikovnega senzorja
fotoaparata. S pomočjo programa za urejanje lahko nastavite ravnovesje
beline, kontrast, nasičenost, ostrino in ostale podatke, preden stisnete sliko
v standardno datotečno obliko.
Ločljivost
Optična povečava
To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne kvari
kakovosti fotografije.
Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij
vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije z
nizko ločljivostjo.
193
Dodatek >
Slovar
Hitrost sprožilca
Ravnovesje beline (Ravnovesje barv)
Hitrost sprožilca je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, pri čemer je
pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe,
ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor. Po drugi strani
večja hitrost sprožilca zagotavlja manj časa za prehod svetlobe, zato je
končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.
Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in
plava) v fotografiji. Z nastavitvijo možnosti White Balance (Ravnovesje
beline) ali ravnovesja barv lahko ustrezno prilagodite barve na fotografiji.
Wi-Fi
Standardni RGB (sRGB)
Mednarodni standard barvnega prostora, ki ga je ustanovila komisija IEC
(Mednarodna elektrotehnična komisija). Določen je iz barvnega prostora
monitorjev osebnih računalnikov in se uporablja tudi kot standardni barvni
prostor za format Exif.
Wi-Fi je tehnologija, ki omogoča elektronskim napravam brezžično
izmenjavo podatkov preko omrežja.
Zaščiten brezžična povezava (WPS)
WPS je tehnologija, ki zaščiti brezžična domača omrežja.
Vinjetiranje
Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanji robovi) v
primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko osredotoči
na motive, ki se nahajajo v središču fotografije.
194
Dodatek
Dodatna oprema
Objektiv
Objektiv
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
Zunanja bliskavica
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS III
SEF42A
SEF220A
GPS
GPS10
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
195
Dodatek >
Dodatna oprema
Sprostitev sprožilca (tip mikro USB)
Mikrofon
SR2NX02
EM10
Baterija za polnjenje
Polnilnik za baterijo
BP1130
BC3NX01
Torbica fotoaparata
Etui za fotoaparat
Kabel USB
Kabel HDMI
Pašček
• Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov. Za podrobnosti si
oglejte uporabniške priročnike teh dodatnih dodatkov.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Samsung ni
odgovoren za škodo, ki nastane, če uporabljate dodatno opremo drugih
proizvajalcev.
Pomnilniška kartica
Filter
196
Dodatek
Stvarno kazalo
A
D
Adobe Photoshop Lightroom 167
Daljinska sprostitev sprožilca 131
AF na dotik 88
Datoteke
Možnosti fotografiranja 74
Ogled na 3D TV-sprejemniku 159
Ogled na fotoaparatu 110
Ogled na TV sprejemniku visoke
ločljivosti 158
Povečava 114
Urejanje 118
Brisanje 113
Tip video posnetka 106
Vrsta fotografije 75
Zaščita 112
AF sledenje 88
B
Fotografije
Datum in čas 153
Barvni prostor 148
Baterija
Polnjenje 34
Previdno 177
Vstavite 33
Bliskavica
Fotografiranje z odbijanjem
svetlobe 26
Jakost 102
Možnosti bliskavice 101
Vodilno število 25
G
Digitalni format naročila za tiskanje
(DPOF) 115
Goriščna razdalja 20
Č
Čarovnik za slike 80
Čas osvetlitve 17, 19
N
Ikone
Način 3D 70
Način za fotografiranje 41
Način za predvajanje 43
i-Zoom 69
Fotoaparat
Deli 29
Odklop (Windows) 161
Povezovanje kot izmenljivi disk 160
Priključitev na računalnik 160
MobileLink 129
i-Function 68
i-Launcher 163
F
Merjenje 98
I
DOF (Globina polja) 16, 21
Brezžično omrežje 124
Način fotografiranja (fotografija) 74
Način fotografiranja (video
posnetek) 106
Način za predvajanje 119
Možnost bledenja 107
DIRECT LINK 31
Postavitev bliskavice 50
Postavitev modula GPS 53
Povezovanje bliskavice 51
Pritrditev modula GPS 53
Ločljivost
M
Diaprojekcija 114
Dodatna oprema
L
K
Kadriranje 96
Načini za fotografiranje
Pametno 57
Po meri 65
Prednost zaklopa 63
Prednost zaslonke 62
Program 61
Ročno 64
Samodejno 55
Snemanje 66
197
Dodatek >
Stvarno kazalo
Način najboljšega obraza 58
Pomnilniška kartica
Previdno 173
Vstavite 33
Način varčevanja energije 153
Nastavitve 152
Pomožna funkcija za izostritev 90
Posnetek z enim dotikom 89
O
Povečava 114
Občutljivost ISO 76
Pravilo tretjin 23
Objektivi
Prenos datotek
Odklepanje 46
Označbe 49
Postavitev 45
Zaklepanje 46
Max 161
Windows 160
S
U
Samodejna izostritev 82
Učinek rdečih oči
Način za fotografiranje 102
Način za predvajanje 121
Samodejno varnostno
kopiranje 133
Samosprožilec 95
Samsung Link 141
Servisni center 181
Sličice 110
Svetlost zaslona 152
V
Video izhod 153
Video posnetki
Možnosti 106
Ogled 116
Snemanje 66
Snemanje fotografij 117
Prilagoditev slike
Prilagoditev fotografij 120
Rdeče oči 121
Retuširanje obrazov 121
Optična stabilizacija slike (OIS) 93
Š
Številka F 15
Vrednost osvetlitve (EV) 15, 104
Vrh ostrenja 90
P
Pametna plošča 39
Pametni filter
Način za fotografiranje 81
Način za predvajanje 122
Panoramski način 59
Pogon 94
Polnjenje 34
Položaj 13
R
Ravnovesje beline 77
Retuširanje obrazov 121
T
Vsebina paketa 28
Vzdrževanje 170
Tehnični podatki fotoaparata 184
Tip prikaza 44
TV-sprejemnik 158
Z
Zaslonka 15, 19
Zaslon na dotik 40
Zasuk 119
198
Dodatek
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
(Velja za države z ločenim zbirnim sistemom)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka
in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika,
slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih
odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako
lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino,
kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v
tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki,
ko prenehajo delovati. Kjer je označeno, kemični simboli Hg, Cd ali
Pb označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, nad
referenčnim nivojem ES Direktive 2006/66. Če baterije ne odložite v smeti
na pravilen način, lahko te snovi škodujejo zdravju ali okolju.
Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni
sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate
ponovno uporabo materialov.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
199
PREVIDNOSTNI UKREP
NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE NE VSTAVITE PRAVEGA TIPA
BATERIJE.
IZRABLJENE BATERIJE ODSTRANITE SKLADNO Z NAVODILI.
To opremo lahko uporabljate v vseh državah EU.
V Franciji lahko to opremo uporabljate le znotraj.
200
Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve po prodaji, glejte
priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto www.samsung.com.
Download PDF