Navodila
za uporabo
SLV V teh navodilih za uporabo so opisani podrobni
napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno preberite ta
navodila za uporabo.
Podatki o avtorskih pravicah
• Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki
družbe Microsoft Corporation.
• Mac in Apple App Store sta registrirani blagovni znamki družbe Apple
Corporation.
• Google Play Store je registrirana blagovna znamka družbe Google, Inc.
• Adobe, logotip Adobe, Photoshop in Lightroom so bodisi registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Adobe Systems
Incorporated v Združenih državah in/ali drugih državah.
• Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij
fotoaparata.
• Ponovna uporaba ali distribucija katerega koli dela tega priročnika brez
predhodne odobritve ni dovoljena.
• Priporočamo, da fotoaparat uporabljate v državi nakupa.
• Fotoaparat uporabljajte odgovorno in upoštevajte vse zakone in
predpise v zvezi z uporabo.
• microSD™, microSDHC™ in microSDXC™ so registrirane blagovne
znamke združenja SD Association.
• HDMI, logotip HDMI in izraz »High Definition
Multimedia Interface« so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC.
• Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Blagovne znamke in imena v tem priročniku so v lasti njihovih lastnikov.
1
Zdravstvene in varnostne informacije
Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje
fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.
Opozorilo—primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali
druge
Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.
Fotoaparat lahko poškoujete in se tako izpostavite tveganju električnega
udara.
Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini
vnetljivih ali eksplozivnih plinov ter tekočin.
Lahko pride do požara ali elektrošoka.
Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat. Prav tako
ne smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.
Preprečite poškodbe vida oseb.
Bliskavice ne uporabljate blizu (manj kot 1 m) ljudi in živali. Če uporabite
bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete vid.
Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.
Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če
pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih
poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične
poškodbe.
Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni
svetlobi ali visokim temperaturam.
Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko
povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.
Fotoaparata ali polnilca ne pokrivajte z odejami ali oblačili.
Posledica tega je lahko tudi požar ali elektrošok.
Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat ali
povzroči požar.
Ne uporabljajte fotoaparata z vlažnimi rokami.
Med nevihto ne uporabljajte napajalnega kabla oz. polnilca.
V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.
V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.
2
Zdravstvene in varnostne informacije
Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj
izklopite vse vire energije, kot je baterija ali polnilec, in se nato
obrnite na Samsungov servisni center.
Upoštevajte kakršna koli pravila, ki omejujejo uporabo
fotoaparata v določenem območju.
• Preprečite motenje drugih elektronskih naprav.
Previdno—primeri, v katerih lahko poškodujete
fotoaparat ali drugo opremo
Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite
baterije.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in
povzročijo resne okvare fotoaparata.
• V letalu fotoaparat izklopite. Vaš fotoaparat lahko povzroči motenje
opreme v letalu. Upoštevajte vsa pravila letalske družbe in ko vas osebje
letalske družbe prosi, izklopite fotoaparat.
• Izklopite fotoaparat v bližini medicinske opreme. Vaš fotoaparat lahko
povzroči motenje medicinske opreme v bolnicah ali zdravstvenih
ustanovah. Upoštevajte vsa pravila, objavljena opozorila in smernice
zdravstvenega osebja.
Preprečite motenje srčnih spodbujevalnikov.
Po priporočilih proizvajalca in raziskovalnih skupin ta fotoaparat držite
proč od katerih koli srčnih spodbujevalnikov, da s tem preprečite možne
motenje. Če sumite, da vaš fotoaparat moti srčni spodbujevalnik ali drugo
zdravstveno napravo, nemudoma izklopite fotoaparat in se obrnite na
proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.
Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki
jih je priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali
pregreti.
Nepooblaščene, poškodovane ali pregrete baterije lahko povzročijo požar
ali telesno poškodbo.
Uporabljajte le baterije, polnilce, kable in dodatke, ki jih je
odobril Samsung.
• Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov
lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo
telesne poškodbe.
• Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki
jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali
pripomočkov.
Baterijo uporabljajte le v skladu z navodili.
Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar ali elektrošok.
3
Zdravstvene in varnostne informacije
Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.
Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.
Pri uporabi polnilca, izklopite fotoaparat preden odklopite
polnilec z vira električne energije.
V nasprotnem primeru lahko povzročite požar ali elektrošok.
Odklopite polnilec iz stenske vtičnice, ko ga ne uporabljate.
V nasprotnem primeru lahko povzročite požar ali elektrošok.
Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega
napajalnega kabla ali vtiča oz. razmajane vtičnice.
Posledica tega je lahko tudi požar ali elektrošok.
Ne dovolite, da polnilec pride v stik s sponkama +/- na bateriji.
Posledica tega je lahko tudi požar ali elektrošok.
Pazite, da vam fotoaparat ne pade po tleh oz. ne izpostavljajte
ga močnim udarcem.
S tem lahko poškodujete zaslon oz. zunanje ali notranje komponente.
Kadar povezujete kable ter vstavljate baterije in pomnilniške
kartice, bodite zelo previdni.
Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable ali
neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete
vrata, priključke in dodatke.
Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.
Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.
Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali pomnilniške
kartice.
To lahko povzroči elektrošok, okvaro fotoaparata ali požar.
Fotoaparata ne postavljajte zraven ali v bližino magnetnih
polij.
V nasprotnem primeru lahko poškodujejo fotoaparat.
Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon poškodovan.
Če se steklo ali akrilni deli zlomijo, obiščite servisni center Samsung, kjer
vam bodo popravili fotoaparat.
4
Zdravstvene in varnostne informacije
Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.
Preprečite motenje drugih elektronskih naprav.
Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica
okvare fotoaparata ali nepravilne uporabe.
Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren
za izgubo podatkov.
Vaš fotoaparat oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, ki lahko povzročijo
motenje nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot
so srčni spodbujevalniki, slušni aparati, zdravstvene naprave in druge
elektronske naprave doma ali v vozilu. Obrnite se na proizvajalca vaše
elektronske naprave, če želite odpraviti kakršne koli zaznane motnje.
Če želite preprečiti nezaželene motenje, uporabljajte samo naprave in
dodatno opremo, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Fotoaparat uporabljate v običajnem položaju.
En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat.
To lahko razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
Če se fotoaparat pregreva, odstranite baterijo in počakajte, da
se ohladi.
• Če fotoaparat uporabljate dlje časa, se lahko baterija pregreje, s tem pa
se poviša tudi notranja temperatura fotoaparata. Če fotoaparat preneha
delovati, odstranite baterijo in počakajte, da se ohladi.
• Visoka notranja temperatura lahko na fotografijah povzroči šum. To je
običajno in ne vpliva na splošno delovanje vašega fotoaparata.
Ne dotikajte se vgrajene antene v fotoaparatu.
Prenos podatkov in vaše odgovornosti
• Podatki, ki jih prenašate preko omrežja WLAN, so lahko vidni drugim,
zato se izogibajte pošiljanju občutljivih podatkov v javnih prostorih ali
preko odprtih omrežij.
• Proizvajalec fotoaparata ni odgovoren za kakršne koli prenose podatkov,
ki kršijo avtorske pravice, blagovne znamke, zakone o intelektualni
lastnini ali javnih odlokov spodobnosti.
5
Ikone, uporabljene v teh navodilih
Ikone, uporabljene v teh navodilih
Ikona
Funkcija
Način
Oznaka
Dodatne informacije
Pametno samodejno
t
Varnostna opozorila in ukrepi
Program
P
Prednost zaslonke
A
Prednost sprožilca
S
Ročno
M
Pametno
s
Panorama
R
Brezžično omrežje
B
[
]
Gumbi fotoaparata. Na primer, [Sprožilec] predstavlja gumb
sprožilca.
(
)
Številka strani, na kateri so sorodne informacije
ĺ
*
Prikaz načinov
Vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za opravljen
korak; na primer: izberite b ĺ Quality (Kakovost) (predstavlja
izbiro b, ter nato Quality (Kakovost)).
Opomba
6
Vsebina
Nasveti
Poglavje 1
Pojmi fotografiranja
Moj fotoaparat
Položaji fotografiranja................................................................................ 13
Uvod............................................................................................................... 28
Vsebina paketa ........................................................................................................... 28
Deli fotoaparata........................................................................................... 29
Uporaba gumba MOBILE ........................................................................................ 31
Uporaba zaslona ........................................................................................................ 32
Držanje fotoaparata v roki ......................................................................................... 13
Fotografiranje stoje ...................................................................................................... 14
Fotografiranje v počepu ............................................................................................. 14
Zaslonka ........................................................................................................ 15
Vrednost zaslonke in globina polja ........................................................................ 16
Čas osvetlitve ............................................................................................... 17
Občutljivost ISO ........................................................................................... 18
Kako nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in občutljivost
ISO upravljajo osvetlitev............................................................................ 19
Korelacija med goriščno razdaljo, kotom in perspektivo ................... 20
Globina polja ................................................................................................ 21
Katera funkcija nadzoruje učinke neizostritve? ................................................. 21
Predogled DOF .............................................................................................................. 23
Kompozicija .................................................................................................. 23
Pravilo tretjin .................................................................................................................. 23
Fotografije z dvema motivoma................................................................................ 24
Bliskavica ...................................................................................................... 25
Vodilna številka bliskavice ......................................................................................... 26
Fotografiranje z odbijanjem svetlobe ................................................................... 26
Uporaba načina avtoportreta.................................................................................. 32
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico ................................................ 33
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice ............................................. 33
Uporaba vmesnika za pomnilniško kartico ..................................................... 33
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata.................................................. 34
Polnjenje baterije ...................................................................................................... 34
Vklop fotoaparat ........................................................................................................ 34
Opravljanje začetne nastavitve................................................................ 35
Izbiranje funkcij (možnosti) ...................................................................... 37
Uporaba m ........................................................................................................... 37
Primer: nastavitev velikosti fotografije v načinu P .......................................... 37
Uporaba pametne plošče....................................................................................... 38
Primer: nastavite vrednost zaslonke v načinu P............................................... 38
Uporaba iFn ................................................................................................................. 39
Ikone na zaslonu ......................................................................................... 41
V načinu za fotografiranje ...................................................................................... 41
Zajemanje fotografij ................................................................................................... 41
Snemanje videoposnetkov ...................................................................................... 42
Več o merilniku nivoja ................................................................................................ 42
7
Vsebina
V načinu za predvajanje .......................................................................................... 43
Ogled fotografij ............................................................................................................ 43
Predvajanje videoposnetkov ................................................................................... 43
Spreminjanje prikazanih podatkov .................................................................... 44
Objektivi........................................................................................................ 45
Deli objektiva .............................................................................................................. 45
Zaklepanje ali odklepanje objektiva ..................................................................... 46
Oznake objektiva ....................................................................................................... 48
Dodatna oprema ......................................................................................... 49
Postavitev zunanje bliskavice ............................................................................... 49
Priključitev zunanje bliskavice ................................................................................ 50
Načini za fotografiranje ............................................................................. 51
t Pametni samodejni način.......................................................................... 52
P Način Program ....................................................................................................... 54
Premik programa ......................................................................................................... 55
Najkrajši čas osvetlitve ............................................................................................... 55
A Način s prednostjo zaslonke ............................................................................ 56
S Način s prednostjo sprožilca ............................................................................. 57
M Ročni način ............................................................................................................ 58
Uporaba načina slikanja ............................................................................................ 58
Uporaba funkcije Bulb ............................................................................................... 59
s Pametni način ...................................................................................................... 60
Uporaba načina najboljšega obraza ..................................................................... 61
R Panoramski način ............................................................................................... 62
Snemanje videoposnetka ...................................................................................... 63
Razpoložljive možnosti načina za fotografiranje ........................................... 65
Poglavje 2
Funkcije fotografiranja
Velikost in ločljivost .................................................................................... 67
Velikost fotografije .................................................................................................... 67
Kakovost ....................................................................................................................... 68
Občutljivost ISO ........................................................................................... 69
Ravnovesje beline ....................................................................................... 70
Prilagajanje prednastavljenih možnosti za ravnovesje beline .................... 71
Čarovnik za slike (slogi fotografij)............................................................ 72
Način AF ........................................................................................................ 73
Posamezni AF ............................................................................................................. 74
Neprekinjeni AF ......................................................................................................... 74
Ročna izostritev.......................................................................................................... 75
Območje AF .................................................................................................. 76
Izbirni AF....................................................................................................................... 76
Večpodročni AF.......................................................................................................... 77
AF sledenje .................................................................................................................. 77
Zaznavanje obrazov ................................................................................... 79
Običajna........................................................................................................................ 79
Posnetek nasmeha.................................................................................................... 80
Posnetek mežikanja.................................................................................................. 80
Pomožna funkcija ročne izostritve .......................................................... 81
Optična stabilizacija slike (OIS) ................................................................ 82
8
Vsebina
Pogon (način za fotografiranje)................................................................ 83
Enojno ........................................................................................................................... 83
Neprekinjeno .............................................................................................................. 84
Zaporedno ................................................................................................................... 84
Samosprožilec ............................................................................................................ 85
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AE Bracket) .......................................... 85
Kadriranje z nastavitvijo beline (WB Bracket) ................................................. 86
Kadriranje s čarovnikom za slike (P Wiz Bracket) ........................................... 86
Kadriranje globine .................................................................................................... 87
Bliskavica ...................................................................................................... 88
Zmanjševanje učinka rdečih oči .......................................................................... 89
Prilagajanje jakosti bliskavice ............................................................................... 89
Merjenje ........................................................................................................ 90
Večpodročno............................................................................................................... 90
Sredinsko uravnoteženo ......................................................................................... 91
Točkovno ...................................................................................................................... 91
Merjenje vrednosti osvetlitve območja izostritve ......................................... 92
Dinamični razpon ........................................................................................ 93
Pametni filter................................................................................................ 94
Kompozicija osvetlitve ............................................................................... 95
Zaklep osvetlitve ......................................................................................... 96
Funkcije videoposnetkov .......................................................................... 97
Velikost videoposnetka ........................................................................................... 97
Ko je Video izhod nastavljena na NTSC................................................................ 97
Ko je Video izhod nastavljena na PAL ................................................................... 97
Kakovost videoposnetka ........................................................................................ 98
Večpodročno gibanje .............................................................................................. 98
Možnost bledenja ..................................................................................................... 99
Zvok................................................................................................................................ 99
Poglavje 3
Predvajanje/urejanje
Iskanje in upravljanje datotek ................................................................ 101
Ogled fotografij....................................................................................................... 101
Ogled sličic ............................................................................................................... 101
Ogled datotek glede na kategorijo ................................................................. 102
Ogled datotek v obliki mape ............................................................................. 102
Zaščita datotek ........................................................................................................ 103
Brisanje datotek ...................................................................................................... 103
Brisanje datoteke ....................................................................................................... 103
Brisanje več datotek.................................................................................................. 104
Brisanje vseh datotek ............................................................................................... 104
9
Vsebina
Ogled fotografij ......................................................................................... 105
Povečanje fotografije ............................................................................................ 105
Ogled diaprojekcije ............................................................................................... 105
Samodejni zasuk..................................................................................................... 106
Predvajanje video posnetkov ................................................................. 107
Prirezovanje videa med predvajanjem........................................................... 107
Zajemanje slike med predvajanjem ................................................................ 108
Urejanje fotografij ..................................................................................... 109
Zasuk fotografije..................................................................................................... 109
Spreminjanje velikosti fotografij....................................................................... 110
Prilagoditev vaših fotografij ............................................................................... 110
Retuširanje obrazov............................................................................................... 111
Uporabi učinke pametnega filtra ..................................................................... 112
Poglavje 4
Brezžično omrežje
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija
omrežnih nastavitev ................................................................................. 114
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN ................................................... 114
Nastavitev možnosti omrežja ................................................................................ 115
Ročna nastavitev naslova IP ................................................................................... 115
Namigi za omrežno povezavo ........................................................................... 116
Vnos besedila ........................................................................................................... 117
Uporaba funkcije NFC (Tag & Go) .......................................................... 118
Uporaba funkcije NFC v načinu za fotografiranje ....................................... 118
Uporaba funkcije NFC v načinu za predvajanje (Photo Beam) .............. 118
Uporaba funkcije NFC v načinu Wi-Fi .............................................................. 118
Samodejno shranjevanj datotek na pametni telefon........................ 119
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na pametni telefon .......... 121
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na več
pametnih telefonov .................................................................................. 123
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev sprožilca ...... 125
Uporaba funkcije Home Monitor+ ........................................................ 127
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje za
pošiljanje fotografij ali videoposnetkov .............................................. 129
Nameščanje programa za funkcijo Samodejno varnostno
kopiranje na vaš računalnik ................................................................................ 129
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na računalnik ............................. 129
Uporaba Samsung Link za ogled datotek ............................................ 131
10
Vsebina
Poglavje 5
Poglavje 6
Meni nastavitev fotoaparata
Povezovanje z zunanjimi napravami
Uporabniške nastavitve ........................................................................... 134
Prilagoditev ISO po meri...................................................................................... 134
Ogled datotek na TV sprejemniku visoke ločljivosti ......................... 146
Korak ISO....................................................................................................................... 134
Obseg samodejne občutljivosti ISO.................................................................... 134
Zmanjševanje šuma ..............................................................................................
Nastavitev kadriranja ............................................................................................
Neposredna ročna izostritev ..............................................................................
Barvni prostor ..........................................................................................................
Popravljanje popačenosti ...................................................................................
iFn Prilagoditev .......................................................................................................
Uporabniški zaslon ................................................................................................
Spreminjanje funkcij tipk ....................................................................................
Pogled v živo prek NFC ........................................................................................
Velikost slike prek MobileLink/NFC ................................................................
Mreža ..........................................................................................................................
Lučka AF ....................................................................................................................
Samodejni portret..................................................................................................
Nastavitev hitrosti tipke na objektivu .............................................................
134
135
135
136
137
137
138
139
139
139
140
140
140
140
Prenos datotek na računalnik ................................................................. 147
Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Windows ...... 147
Priklop fotoaparata kot izmenljivi disk .............................................................. 147
Odklop fotoaparata (za Windows 7) ................................................................... 148
Prenos datotek v računalnik Mac OS ............................................................... 148
Uporaba programov na računalniku..................................................... 150
Namestitev i-Launcher ......................................................................................... 150
Uporaba Samsung i-Launcher .............................................................................. 151
Uporaba i-Launcher............................................................................................... 151
Zahteve za operacijski sistem Windows ............................................................ 151
Zahteve za operacijski sistem Mac OS ............................................................... 152
Odpiranje Samsung i-Launcher............................................................................ 152
Prenos vdelane programske opreme ................................................................. 152
Prenos programa PC Auto Backup ...................................................................... 152
Nameščanje Adobe Photoshop Lightroom .................................................. 153
Uporaba Adobe Photoshop Lightroom ......................................................... 153
Nastavitev ................................................................................................... 141
11
Vsebina
Poglavje 7
Dodatek
Sporočila o napakah ................................................................................. 155
Vzdrževanje fotoaparata ......................................................................... 156
Čiščenje fotoaparata ............................................................................................. 156
Objektiv in zaslon fotoaparata .............................................................................. 156
Slikovni senzor ............................................................................................................ 156
Ohišje fotoaparata ..................................................................................................... 156
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata ............................................................ 157
Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata ..................... 157
Uporaba na plaži ali obali ....................................................................................... 157
Shranjevanje za daljše obdobje ........................................................................... 157
Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju.............................................. 158
Ostali previdnostni ukrepi ...................................................................................... 158
O pomnilniških karticah....................................................................................... 159
Podprte pomnilniške kartice ................................................................................. 159
Zmogljivost pomnilniških kartic .......................................................................... 160
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic .................................... 161
O bateriji .................................................................................................................... 162
Tehnični podatki baterije ........................................................................................ 162
Življenjska doba baterije ......................................................................................... 164
Sporočilo o prazni bateriji....................................................................................... 164
Opombe pri uporabi baterije ................................................................................ 164
Previdnostna opozorila uporabi baterije .......................................................... 165
Opombe o polnjenju baterije................................................................................ 165
Opombe za polnjenje pri priključenem računalniku .................................... 166
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno .......................... 166
Posodabljanje vdelane programske opreme ...................................... 167
Preden se obrnete na servisni center.................................................... 168
Tehnični podatki fotoaparata ................................................................. 171
Slovar ........................................................................................................... 176
Dodatna oprema ....................................................................................... 182
Stvarno kazalo ........................................................................................... 183
12
Pojmi fotografiranja
Položaji fotografiranja
Za dobro fotografijo je nujen pravilen položaj za stabilizacijo fotoaparata.
Tudi če fotoaparat držite pravilno, lahko nepravilen položaj povzroči
tresenje fotoaparata. Stojte vzravnano in mirno ter ohranite stabilnost
fotoaparata. Kadar snemate pri krajšem času osvetljevanja, zadržite dih, da
zmanjšate gibanje telesa.
Držanje fotoaparata v roki
Primite fotoaparat v desno roko in položite kazalec desne roke na gumb
sprožilca. Položite levo roko pod objektiv, da podprete fotoaparat.
13
Pojmi fotografiranja
Fotografiranje stoje
Pripravite posnetek; stojte vzravnano, noge razširite na širino ramen,
komolce pa usmerite navzdol.
Fotografiranje v počepu
Pripravite posnetek, počepnite, tako da se z enim kolenom dotaknete tal,
in ohranite vzravnano držo.
14
Pojmi fotografiranja
Zaslonka
Zaslonka je ena izmed treh faktorjev, ki določajo osvetlitev. Ohišje
zaslonke vsebuje tanke kovinske ploščice, ki se odpirajo in zapirajo ter
omogočajo prehod svetlobe skozi zaslonko v fotoaparat. Velikost zaslonke
je odvisna od količine svetlobe: večja zaslonka omogoča več svetlobe in
manjša zaslonka omogoča manj svetlobe.
Velikosti zaslonke
Velikost zaslonke je predstavljena z vrednostjo, ki se imenuje »številka F«.
Številka F predstavlja goriščno razdaljo, deljeno s premerom objektiva. Na
primer, če ima objektiv z goriščno razdaljo 50 mm številko f v vrednosti F2,
je premer zaslonke 25 mm. (50 mm/25 mm = F2) Manjša kot je številka f,
večja je zaslonka.
Čas odprtja zaslonke se imenuje vrednost osvetlitve (EV). Večja vrednost
osvetlitve (+1 EV) pomeni, da se količina svetlobe podvoji. Manjša
vrednost osvetlitve (-1 EV) pomeni, da se količina svetlobe razpolovi.
S funkcijo za izravnavo osvetlitve lahko natančno prilagodite količino
svetlobe, tako da vrednosti osvetlitve dodatno razdelite na 1/2, 1/3 EV itd.
+1 EV
Najmanjša zaslonka
Srednja zaslonka
-1 EV
Največja zaslonka
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Koraki vrednosti osvetlitve
Zaslonka je odprta delno
Zaslonka je odprta široko
15
Pojmi fotografiranja
Vrednost zaslonke in globina polja
Ozadje na fotografiji lahko prek prilagoditve zaslonke zameglite ali
izostrite. Tesno je povezana z globino polja (DOF), ki je izražena kot
majhna ali velika.
V ohišju zaslonke je več rezil. Ta rezila se premikajo skupaj in hkrati nadzirajo
količino svetlobe, ki prehaja prek središča zaslonke. Število rezil vpliva tudi na
obliko svetlobe pri fotografiranju nočnih scen. Če ima zaslonka sodo število
rezil, se svetloba porazdeli v enako število razdelkov. Če je število rezil liho, je
število razdelkov enako podvojenemu številu rezil.
Zaslonka z 8 rezili na primer svetlobo razdeli na 8 razdelkov, zaslonka s 7 rezili
pa na 14.
Fotografija z veliko DOF-a
Fotografija z manj DOF-a
7 rezil
8 rezil
16
Pojmi fotografiranja
Torej, čim krajši je čas osvetlitve, manj svetlobe bo zajeto. In podobno, čim
daljši je čas osvetlitve, več svetlobe bo zajeto.
Čas osvetlitve
Čas osvetlitve je čas, ki je potreben za odpiranje in zapiranje sprožilca.
Krmili količino svetlobe, ki potuje skozi zaslonk preden ta doseže slikovno
tipalo.
Običajno lahko čas osvetlitve nastavite ročno. Merilo za čas osvetlitve je
»vrednost osvetlitve« (EV), ki je označeno v intervalih po 1 s, 1/2 s, 1/4 s,
1/8 s, 1/15 s, 1/1.000 s, 1/2.000 s itd.
Spodnje fotografije prikazujejo, kako daljši čas osvetljevanja omogoča,
da v fotoaparat vstopi več svetlobe. To dodaja motivom v gibanju učinek
zamegljenosti. Po drugi strani krajši čas osvetlitve zagotavlja manj časa
za prehajanje svetlobe, zato je končna fotografija bolj preprosto zamrzne
motive v gibanju.
+1 EV
Osvetlitev
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Čas osvetlitve
17
Pojmi fotografiranja
Občutljivost ISO
Osvetlitev fotografije je določena z občutljivostjo fotoaparata. Ta
občutljivost temelji na mednarodnih standardih za film, imenovanih
standardi ISO. Za digitalne fotoaparate velja, da ocena te občutljivosti
predstavlja občutljivost digitalnega mehanizma, ki posname fotografijo.
Občutljivost ISO se podvoji, če se podvoji številka. Na primer, z nastavitvijo
ISO 200 lahko zajemate slike pri dvakratni hitrosti nastavitve ISO 100.
Vendar se lahko zaradi višjih nastavitev ISO pojavi »šum« — majhni
madeži, pike in drugi fenomeni v fotografiji, zaradi katerih ima posnetek
videz umazanosti ali šuma. Splošno pravilo je, da je najboljše uporabiti
nižjo nastavitev ISO, saj s tem preprečite šum na fotografijah, razen če
fotografirate v temnem okolju ali ponoči.
Ker nizka občutljivost ISO pomeni, da bo fotoaparat manj občutljiv
za svetlobo, boste za optimalno osvetlitev potrebovali več svetlobe.
Če uporabljate nizko občutljivost ISO, odprite zaslonko v večji meri ali
podaljšajte čas osvetlitve, da bo v fotoaparat lahko prešlo več svetlobe. Na
primer, ob sončnem dnevu, ko je obilo svetlobe, nizka občutljivost ISO ne
potrebuje daljši čas osvetlitve. V temnem prostoru ali ponoči pa bo nizka
občutljivost ISO povzročila zamegljeno fotografijo. Zato je priporočljivo, da
zmerno povečate občutljivost ISO.
Fotografija, posneta s stojalom in visoko
občutljivostjo ISO
Zamegljena fotografija z nizko
občutljivostjo ISO
Spremembe v kakovosti in svetlosti glede na občutljivost ISO
18
Pojmi fotografiranja
Kako nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in
občutljivost ISO upravljajo osvetlitev
Nastavitev zaslonke, čas osvetlitve in občutljivost ISO so pri fotografiji
tesno povezane. Nastavitev zaslonke nadzira odprtino za uravnavanje
svetlobe, ki prehaja v fotoaparat, medtem ko čas osvetlitve določa čas,
v katerem svetloba lahko vstopa v fotoaparat. Občutljivost ISO določa
hitrost, pri kateri se film odzove na svetlobo. Skupaj so ti trije vidiki opisani
kot trikotnik osvetlitve.
Nastavitve
Čas osvetlitve
Vrednost
zaslonke
Rezultati
Krajši čas
= manj svetlobe
Daljši čas
= več svetlobe
Hitra = mirna
Počasna = zamegljena
Spremembo časa osvetlitve, vrednosti zaslonke ali občutljivosti ISO lahko
izravnajo prilagoditve drugih možnosti, da stopnja svetlobe ostane enaka.
Rezultati se spremenijo glede na nastavitve. Čas osvetlitve je na primer
koristna možnost pri izražanju gibanja, zaslonka uravnava globino polja,
občutljivost ISO pa zrnatost fotografije.
Nastavitve
Rezultati
Občutljivost
ISO
Visoka občutljivost
= bolj občutljivo na
svetlobo
Nizka občutljivost
= manj občutljivo na
svetlobo
Visoka = bolj zrnasta
Nizka = manj zrnasta
Široka zaslonka
= več svetlobe
Ozka zaslonka
= manj svetlobe
Široka = majhna globina polja
Ožja = večja globina polja
19
Pojmi fotografiranja
Korelacija med goriščno razdaljo, kotom in
perspektivo
Dolga goriščna razdalja
Goriščna razdalja je razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem,
merimo pa jo v milimetrih. Vpliva na kot in perspektivo posnetih slik.
Kratka goriščna razdalja se pretvori v široki kot, s katerim lahko naredite
širokokotni posnetek. Dolga goriščna razdalja se pretvori v ozki kot, s
katerim lahko naredite telefotografski posnetek.
telefotografski objektiv
telefotografski
posnetek
Kratka goriščna razdalja
ozek kot
Oglejte si spodnje fotografije in primerjajte razlike.
širokokotni objektiv
širok posnetek
širok kot
Kot 16 mm
Kot 50 mm
Kot 200 mm
Običajno je objektiv s širokim kotom primeren za fotografiranje pokrajin,
objektiv z ozkim kotom pa za fotografiranje športnih dogodkov ali portretov.
20
Pojmi fotografiranja
Katera funkcija nadzoruje učinke neizostritve?
Globina polja
Fotografije s portreti ali tihožitji, ki jih ljudje najbolj cenijo, so tiste z
zamegljenim ozadjem, kar poudarja motiv. Fotografija je lahko zamegljena
ali izostrena, odvisno od izostrenih območij. To imenujemo »nizka
vrednost globine polja« (low DOF) ali »visoka vrednost globine polja«
(high DOF).
Globina polja je odvisna od vrednosti zaslonke
Pri širši zaslonki (tj. pri nižji vrednosti zaslonke) je globina polja manjša.
Pod pogojem, kjer je goriščna razdalja enaka, nižja vrednost zaslonke
pomeni fotografijo z manjšo globino polja.
Globina polja je izostreno območje okrog motiva. Zato nizka vrednost
globine polja pomeni, da je izostreno polje ozko, visoka vrednost globine
pa pomeni, da je polje široko.
Fotografijo z majhno globino polja, ki poudarja motiv in zamegli ozadje
posnamemo tako, da uporabimo teleskopski objektiv ali izberemo
nizko vrednost zaslonke. Nasprotno pa fotografijo z veliko globino
polja, ki prikazuje vse elemente fotografije zelo ostre, dosežemo tako,
da uporabimo objektiv s širokim kotom ali izberemo visoko vrednost
zaslonke.
50 mm F5.7
Majhna globina polja
50 mm F22
Velika globina polja
21
Pojmi fotografiranja
Globina polja je odvisna od goriščne razdalje
Pri daljši goriščni razdalji je globina polja manjša. Teleskopski objektiv z
daljšo goriščno razdaljo je v primerjavi s teleskopskim objektivom s krajšo
goriščno razdaljo bolj primeren za fotografiranje majhne globine polja
(DOF).
Fotografija, posneta s 16 mm teleskopskim objektivom
Globina polja je odvisna od razdalje med motivom in
fotoaparatom
Če je razdalja med motivom in fotoaparatom kratka, je globina polja
manjša. Zato pri fotografiranju motiva od blizu posnamemo fotografijo z
majhno globino polja.
Fotografija, posneta s 100 mm teleskopskim objektivom
Fotografija, posneta blizu motiva
Fotografija, posneta s 100 mm teleskopskim objektivom
22
Pojmi fotografiranja
Predogled DOF
Pritisnite gumb po meri za predogled fotografije pred dejanskim
fotografiranjem. Fotoaparat prilagodi zaslonko glede na prednastavljene
nastavitve in na zaslonu prikaže rezultate. Nastavite funkcijo gumba po
meri na Optical Preview (Optični predogled). (str. 139)
Kompozicija
S fotoaparatom je slikanje lepega okolja zabavno. Ne glede na lepo okolje
pa s slabo kompozicijo ne boste posneli dobre fotografije.
Pri kompoziciji je zelo pomembna prednostna obravnava motivov.
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je
kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Pravilo tretjin
Če želite uporabiti pravilo tretjin, razdelite sliko na enake pravokotnike po
vzorcu 3x3.
Če želite ustvariti fotografije, na katerih bo najbolj poudarjen motiv,
poskrbite, da bo motiv v enem od kotov središčnega pravokotnika.
23
Pojmi fotografiranja
S pravilom tretjin bodo kompozicije na fotografijah bolj uravnotežene in
privlačne. Spodaj je nekaj primerov.
Fotografije z dvema motivoma
Če je motiv v enem kotu fotografije, je kompozicija neuravnovešena.
Fotografijo lahko uravnovesite tako, da drugi motiv ujamete v nasprotni
kot in popravite ravnovesje na fotografiji.
Motiv 2
Motiv 1
Neuravnotežena
Motiv 2
Motiv 1
Uravnotežena
24
Pojmi fotografiranja
Pri fotografiranju pokrajine obzorje v središču fotografije pomeni
neuravnoteženo fotografijo. Fotografija bo boljša, če boste obzorje
premaknili navzgor ali navzdol.
Motiv 1
Motiv 1
Bliskavica
Svetloba je ena najpomembnejših komponent fotografiranja. Vendar
pa ni lahko imeti vedno in povsod dovolj svetlobe. Z bliskavico lahko
optimizirate nastavitve svetlobe in ustvarite razne učinke.
Bliskavica, znana tudi kot hitra luč, pomaga ustvariti zadovoljivo
osvetljenost pri šibki svetlobi. Uporabna je tudi v primerih, ko je svetlobe
veliko. Primer:bliskavico lahko uporabite, da bi izravnali osvetlitev sence
motiva ali da bi jasno zajeli tako motiv kot ozadje, ko je svetlobe veliko.
Motiv 2
Motiv 2
Neuravnotežena
Uravnotežena
Pred popravkom
Po popravku
25
Pojmi fotografiranja
Vodilna številka bliskavice
Številka modela bliskavice pomeni zmogljivost bliskavice in največjo
ustvarjeno količino svetlobe predstavlja vrednost, ki ji pravimo »vodilna
številka«. Večja kot je vodilna številka, več svetlobe prihaja iz bliskavice.
Vodilna številka se izračuna tako, da se razdalja od bliskavice do motiva
pomnoži z vrednostjo zaslonke, ko je občutljivost ISO nastavljena na 100.
Fotografiranje z odbijanjem svetlobe
Odbojna fotografija se nanaša na metodo odbijanja svetlobe s stenskih
površin in stropa, kar omogoča enakomerno razporeditev svetlobe preko
objekta. Običajno se lahko zgodi, da so fotografije, posnete z bliskavico,
videti nenaravno in mečejo sence. Motivi pri fotografijah, posnetih v
odbojnem načinu, ne mečejo nobenih senc in so videti gladki zaradi
enakomerno razporejene svetlobe.
Vodilna številka = bliskavica do oddaljenost motiva X vrednost
zaslonke
Vrednost zaslonke = vodilna številka/bliskavica do oddaljenost
motiva
Bliskavica do oddaljenost motiva = vodilna številka/vrednost
zaslonke
Zato lahko, če poznate vodilno številko svoje bliskavice, ocenite optimalno
razdaljo od bliskavice to motiva, ko bliskavico točno nastavljate. Če ima
bliskavica na primer vodilno številko GN 20 in je 4 metre oddaljena od
motiva, je optimalna vrednost zaslonke F5.0.
26
Poglavje 1
Moj fotoaparat
Naučite se o postavitvi vašega fotoaparata, ikonah na zaslonu, objektivu, opcijskih dodatkih in
osnovnih funkcijah.
Moj fotoaparat
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali so v paketu ti predmeti.
Fotoaparat
Napajalnik/Kabel USB
Polnilna baterija
Hitri vodič
Hitri referenčni priročnik
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM
Pašček
• Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov.
• Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ne odgovarja za
škodo, ki nastane zaradi uporabe neodobrene dodatne opreme. Za več informacij o dodatni opremi glejte stran 182.
28
Moj fotoaparat
Deli fotoaparata
1 2 3
4
5
6
Št.
5 7
1
8
9
13 12 11
10
Ime
Št.
Ime
Vrtljivi gumb za izbiro načina
• t: Pametni samodejni način
7
Zvočnik
8
NFC sprejemnik
9
Gumb za sprostitev objektiva
10
Slikovni senzor
11
Nastavek za objektiv
12
Vodič za nastavitev objektiva
13
Pomožna lučka za AF/lučka
samosprožilca
•
•
•
•
•
•
•
(str. 52)
P: Način program (str. 54)
A: Način s prednostjo zaslonke (str. 56)
S: Način s prednostjo sprožilca (str. 57)
M: Ročni način (str. 58)
s: Pametni način (str. 60)
R: Panoramski način (str. 62)
B: Brezžično omrežje (str. 113)
2
Sprožilec
3
Gumb vklop/izklop
Gumb MOBILE
4
Izberite funkcijo Wi-Fi za povezavo z
vašim mobilno napravo. (str. 31)
5
Mikrofon
6
Nastavek za bliskavico
29
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
Št.
1
2
3
4
5
6
11
1
2
3
Ime
Začnite s snemanjem videoposnetka.
Odprtina za pašček fotoaparata
Notranja antena
* Ne dotikajte se vgrajene antene med uporabo
brezžičnega omrežja.
10 9 8 7
8
Omogoča dostop do pametne plošče in
izpopolnjevanja nekaterih nastavitev.
možnosti.
navzdol, v levo in desno. (Obračate lahko
tudi gumb za navigacijo.)
• V načinu za fotografiranje: omogoči
ročno nastavitev območja izostritve v
nekaterih načinih za fotografiranje.
9
Gumb za brisanje/po meri
• V načinu za fotografiranje: izvrši
6
zastavljeno funkcijo. (str. 139)
• V načinu za predvajanje: izbriše
datoteke.
Gumb m
Omogoči dostop do možnosti ali menijev.
Lučka stanja
10
Gumb za predvajanje
7
zaslonke, kompenzacijo osvetljevanja ali
občutljivost ISO.
- C: izberite način fotografiranja ali
nastavite samosprožilec.
- F: izberite način AF.
• V načinu za predvajanje:
- I: ogled sličic.
• V drugih primerih: za pomik navzgor,
Gumb o
• Na zaslonu menija: shranite izbrane
5
Ime
Gumb za navigacijo (Pameten vrtljiv
gumb)
• V načinu za fotografiranje:
- D: spremenite informacije na zaslonu.
- I: izberite čas osvetljevanja, vrednost
Gumb za snemanje video posnetka
Gumb f
4
Št.
Odprite način predvajanja za ogled slik ali
videoposnetkov.
Prikažite stanje fotoaparata.
• Utripa: med shranjevanjem fotografije,
snemanjem videoposnetka, pošiljanjem
podatkov v računalnik, povezovanjem
z omrežjem WLAN ali pošiljanjem
fotografije.
• Sveti: ko ne prenašate podatkov ali
polnite baterije.
Zaslon
11
Če se želite fotografirate, medtem ko
se gledate na zaslonu, dvignite zaslon
navzgor. (str. 32)
30
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
Št.
Ime
1
Vrata HDMI
2
1
2
3
4
4
Vrata USB
Priklopite fotoaparat na računalnik.
Prostor za baterijo/pokrov pomnilniške kartice
Vstavite pomnilniško kartico in baterijo.
Nastavek za stojalo
3
Uporaba gumba MOBILE
Izberite funkcijo Wi-Fi, ki poveže pametni telefon s pritiskom [
Ponovno pritisnite [ ] za vrnitev na prejšnji način.
].
31
Moj fotoaparat >
Deli fotoaparata
Uporaba zaslona
Če dvignete zaslon, lahko posnamete avtoportret z uporabo zaslona.
Uporaba načina avtoportreta
Ko je fotoaparat izklopljen in omogočite možnost avtoportreta (str. 140),
z dvigom zaslona vklopite fotoaparat in vključite način avtoportreta.
V načinu avtoportreta, se samosprožilec (3 sekunde) in funkciji zaznavanje
obraza in lepotnega obraza samodejno vključijo.
Pritisnite [o], da spremenite možnost zaznavanja obraza. Pritisnite [n], da
izključite ali vključite funkcijo lepotnega obraza.
1
2
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec].
• Po 3 sekundah fotoaparat samodejno sprosti sprožilec.
• Ko je fotoaparat izklopljen, z dvigom zaslona samodejno vklopite fotoaparat.
• Če fotoaparata ne uporabljate, zaprite zaslon.
• Zaslon dvignite samo pod dovoljenim kotom. V nasprotnem primeru boste
poškodovali fotoaparat.
• Uporabite stojalo, če boste zaslon obrnili navzgor in ga ne boste držali z
rokami. V nasprotnem primeru lahko poškodujete fotoaparat.
• Zaslona ne dvigujte, če je na fotoaparatu nameščena zunanja bliskavica. V
nasprotnem primeru lahko poškodujete fotoaparat.
Dvignite zaslon navzgor.
180˚
32
Moj fotoaparat
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico
Naučite se vstaviti ali odstraniti baterijo in opcijske pomnilniške kartice v
fotoaparat.
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice
Potisnite zapah navzgor, da s tem
sprostite baterijo.
Zatič baterije
Polnilna baterija
Nežno povlecite kartico, da jo s tem
sprostite, in jo nato izvlecite iz reže v
fotoaparatu.
Pomnilniško kartico vstavite
tako, da so pozlačeni kontakti
obrnjeni navzgor.
Pomnilniška kartica
Pomnilniška kartica
Baterijo vstavite tako, da so
pozlačeni kontakti obrnjeni v
levo.
Polnilna baterija
Uporaba vmesnika za pomnilniško kartico
Če želite brati podatke s pomočjo računalnika ali čitalnika
pomnilniških kartic, vstavite pomnilniško kartico v vmesnik za
pomnilniško kartico.
Ne odstranjujte pomnilniške kartice ali baterije, če lučka stanja utripa. V
nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke, ki so shranjeni na pomnilniški
kartici, ali fotoaparat.
33
Moj fotoaparat
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata
Polnjenje baterije
Vklop fotoaparat
Pred prvo uporabo fotoaparata popolnoma napolnite baterijo. Priključite
majhen konce USB kabla v fotoaparat in nato priključite drugi konec USB
kabla v napajalnik.
Za vklop in izklop fotoaparata pritisnite [ ].
• Ko prvič vklopite fotoaparat, se pojavi zaslon za začetno nastavitev.
(str. 35)
Lučka stanja
• Rdeča lučka sveti: polnjenje
• Zelena lučka sveti: v celoti napolnjeno
• Rdeča lučka utripa: napaka pri napajanju
Uporabljajte samo napajalnik in USB kabel, ki sta priložena fotoaparatu. Če
uporabljate drug napajalnik, se baterija fotoaparata morda ne bo napolnila ali
pravilno delovala.
34
Moj fotoaparat
Opravljanje začetne nastavitve
Ko prvič vklopite fotoaparat, se pojavi zaslon za začetno nastavitev. Jezik
je prednastavljen za državo ali regijo, kjer ste kupili fotoaparat. Jezik lahko
spremenite po želji.
1
Pritisnite [I] za izbiro Time Zone (Časovnega pasa), ter
nato pritisnite [o].
2
Pritisnite [D/I] za izbiro časovnega pasa in nato
pritisnite [o].
5
Pritisnite [D/I], da nastavite možnost in nato pritisnite
[o].
Date/Time Set
Year Month Day
Back
Hour
Min
DST
Set
Time Zone
• Zaslon je lahko drugačen glede na izbran jezik.
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Cape Verde
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
6
Pritisnite [I] za izbiro Date Type (Tip datuma), te rnato
pritisnite [o].
7
Pritisnite [D/I] za izbiro tipa datuma, ter nato pritisnite
[o].
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Back
3
Set
Pritisnite [I] za izbiro Date/Time Set (Nastavi datum/čas)
in nato pritisnite [o].
Date Type
YYYY/MM/DD
MM/DD/YYYY
4
Pritisnite [C/F] za izbiro elementa (Year (Leto)/
Month (Mesec)/Day (Dan)/Hour (Ure)/Minute/Poletni čas).
DD/MM/YYYY
Back
Set
35
Moj fotoaparat >
Opravljanje začetne nastavitve
8
Pritisnite [I] za izbiro Time Type (Tip časa), ter nato
pritisnite [o].
9
Pritisnite [D/I] za izbiro tipa časa, ter nato pritisnite
[o].
Time Type
12 Hr
24 Hr
Back
Set
10 Pritisnite [m], da zaključite začetno nastavitev.
36
Moj fotoaparat
Izbiranje funkcij (možnosti)
Premaknite gumb za navigacijo ali za premik pritisnite [D/I/C/F]
in nato pritisnite [o] za izbiro možnosti.
Uporaba m
Pritisnite [m] in nato spremenite možnosti ali nastavitve za
fotografiranje.
Primer: nastavitev velikosti fotografije v načinu P
1
Obrnite gumb za izbiro načina na P.
2
Pritisnite [m].
3
Pritisnite [C], zavrtite gumb za navigacijo ali pritisnite
[D/I] za pomik na b, ter nato pritisnite [o].
4
Zavrtite gumb za navigacijo ali pritisnite [D/I] za
pomik na Photo Size (Velikost fotografije), ter nato pritisnite
[o].
AutoShare
Photo Size
Quality
ISO
Minimum Shutter Speed
Back
Select
37
Moj fotoaparat >
5
Izbiranje funkcij (možnosti)
Zavrtite gumb za navigacijo ali pritisnite [D/I] za
pomik na možnost, ter nato pritisnite [o].
Uporaba pametne plošče
• Pritisnite [m] za vrnitev na prejšnji meni.
Pritisnite [f] za dostop do nekaterih funkcij, kot so osvetlitev, ISO,
ravnovesje beline.
Photo Size
(3:2) (5472x3648)
Primer: nastavite vrednost zaslonke v načinu P
(3:2) (3888x2592)
(3:2) (2976x1984)
(3:2) (1728x1152)
1
Obrnite gumb za izbiro načina na P.
2
Pritisnite [f].
3
Pritisnite [D/I/C/F] za premik na EV (Vrednost
osvetlitve), in nato pritisnite [o].
(16:9) (5472x3080)
Back
6
Set
Pritisnite [m], če želite preklopiti v način za fotografiranje.
• Možnost lahko neposredno izberete tako, da zavrtite gumb za
navigacijo, pri čemer vam ni potrebno pritisniti [o].
EV : 0
Back
4
Adjust
Zavrtite gumb za navigacijo ali pritisnite [C/F] za
prilagoditev vrednosti osvetlitve, ter nato pritisnite [o].
38
Moj fotoaparat >
Izbiranje funkcij (možnosti)
Uporaba iFn
Pritisnite [i-Function] na objektivu i-Function za ročno izbiro in
prilagoditev časa osvetlitve, vrednosti zaslonke, vrednosti osvetlitve,
občutljivosti ISO in ravnovesja beline na objektivu.
Možnost
Opis
Aperture (Zaslonka)
Prilagodite vrednost zaslonke.
Shutter Speed
(Čas osvetlitve)
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi
čas osvetlitve.
EV (Vrednost osvetlitve)
Prilagodite vrednost osvetlitve.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na P, A, S ali M.
ISO
Prilagodite občutljivost filma ISO.
2
Na objektivu pritisnite [i-Function], če želite izbrati nastavitev.
White Balance
(Ravnovesje beline)
Izbiranje možnosti ravnovesja beline.
• Za izbiro prikazanih elementov izberite [m] ĺ d ĺ iFn
Customizing (Prilagoditev iFn po meri) ĺ element.
• Prav tako lahko pritisnite [i-Function], ter nato pritisnite
3
Prilagodite obroček za izostritev in izberite možnost.
• Obračate lahko tudi kolesce za navigacijo.
[D/I] za izbiro nastavitve.
4
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
39
Moj fotoaparat >
Izbiranje funkcij (možnosti)
Možnosti, ki so na voljo
Način za fotografiranje
P
A
S
M
Aperture (Zaslonka)
-
O
-
O
Shutter Speed (Čas osvetlitve)
-
-
O
O
EV (Vrednost osvetlitve)
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
White Balance (Ravnovesje
beline)
O
O
O
O
40
Moj fotoaparat
Ikone na zaslonu
V načinu za fotografiranje
Ikona
•
Zajemanje fotografij
1
2
1. Podatki o fotografiranju
Ikona
Opis
: baterija je povsem
napolnjena
•
: baterija je
deloma napolnjena
•
(Rdeča): baterija
je prazna (napolnite
baterijo)
•
: polnjenje
Velikost fotografije
Način fotografiranja
Bliskavica (str. 88)
Prilagoditev jakosti bliskavice
Merjenje (str. 90)
Območje za točkovno
merjenje
Lepotni obraz*** (Lepotni obraz)
Tresenje fotoaparata
Način za fotografiranje
Merilnik nivoja (str. 42)
Trenutni datum
Histogram (str. 138)
Trenutni čas
Izostritev
Goriščna razdalja*
Čas osvetlitve
Zaklep samodejne
osvetlitve (str. 96)
Vrednost zaslonke
Pomnilniška kartica ni
vstavljena**
Opis
Način AF (str. 73)
Lestvica ročne izostritve
Pomnilniška kartica
vstavljena
Ikona
Okvir za samodejno
izostritev
Opis
Število fotografij, ki so na
voljo
2. Možnosti fotografiranja
Vrednost za prilagoditev
osvetlitve
Občutljivost ISO (str. 69)
Zaznavanje obrazov
Območje izostritve
Ravnovesje beline (str. 70)
Mikro prilagajanje ravnovesja beline
Optična stabilizacija slike (OIS) (str. 82)
Datoteka RAW
Dinamični razpon (str. 93)
*** Ta ikona se prikaže, ko fotoaparat vključi način
avtoportreta z dvigom zaslona navzgor.
Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani
način ali nastavljene možnosti.
* Ta ikona se pojavi, če namestite objektiv Power Zoom.
** Fotografij, ki so posnete brez vstavljene pomnilniške
kartice, ni mogoče natisniti ali prenesti na pomnilniško
kartico ali na računalnik.
41
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
2. Možnosti fotografiranja
Snemanje videoposnetkov
1
Ikona
Opis
Velikost videoposnetka
Način AF (str. 73)
2
Merjenje (str. 90)
Več o merilniku nivoja
Merilnik nivoja pomaga poravnati fotoaparat z
vodoravnimi in navpičnimi črtami na zaslonu.
Če merilnik nivoja ni raven, ga umerite z uporabo
funkcije vodoravnega umerjanja. (str. 141)
Ravnovesje beline (str. 70)
Navpično
Mikro prilagajanje ravnovesja beline
Optična stabilizacija slike (OIS) (str. 82)
1. Podatki o fotografiranju
Ikona
Opis
Možnost bledenja (str. 99)
Snemanje zvoka je vklopljeno (str. 99)
Način za fotografiranje
Trenutni čas snemanja/
razpoložljivi čas snemanja
Vodoravno
Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani
način ali nastavljene možnosti.
Ÿ V višini
Ÿ Ni v višini
Večpodročno gibanje (str. 98)
Čas predvajanja po uporabi
funkcije Večpodročno gibanje
Pri fotografiranju v pokončnem načinu ne
morete uporabljati merilnika nivoja.
Pomnilniška kartica vstavljena
•
: baterija je povsem
napolnjena
•
: baterija je deloma
napolnjena
•
(Rdeča): baterija je prazna
(napolnite baterijo)
•
: polnjenje
Vrednost osvetlitve
Občutljivost ISO (str. 69)
42
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
V načinu za predvajanje
Ogled fotografij
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date
1
Predvajanje videoposnetkov
2
Podatki
3
Ikona
Opis
Trenutna datoteka/skupno število
datotek
Številka mape-številka datoteke
Št.
1
2
Datoteka RAW
Zaščitena datoteka
Neprekinjeno posnete fotografije
(prikazane bodo kot mapa) (str. 102)
3
Opis
Posneta fotografija
RGB histogram (str. 138)
Način za fotografiranje, merjenje,
bliskavica, ravnovesje beline, vrednost
zaslonke, čas osvetlitve, ISO, goriščna
razdalja, vrednost osvetlitve, velikost
fotografije, datum
Stop
Ikona
Play
Opis
Trenutna datoteka/skupno število
datotek
Hitrost predvajanja
Številka mape-številka datoteke
Večpodročno gibanje
Trenutni čas predvajanja
Dolžina videoposnetka
43
Moj fotoaparat >
Ikone na zaslonu
Spreminjanje prikazanih podatkov
Večkrat pritisnite [D], če želite spremeniti tip prikaza.
Način
Vrsta zaslona
• Osnovne informacije za fotografiranje (način
Fotografiranje
Predvajanje
fotografiranja, čas osvetlitve, vrednost zaslonke, vrednost
osvetlitve, občutljivost ISO itd.)
• Osnovne informacije fotografiranja + merilnik nivoja
• Osnovne informacije za fotografiranje + informacije o
trenutnih možnostih fotografiranja (velikost fotografije,
način fotografiranja, bliskavica, merjenje, način
samodejne izostritve itd.)
• Osnovne informacije za fotografiranje + informacije o
trenutnih možnostih fotografiranja + histogram + datum
in čas
• Osnoven informacije
• Prikažite vse informacije o trenutni datoteki.
• Prikažite vse informacije o trenutni datoteki, vključno s
histogramom RGB.
44
Moj fotoaparat
Objektivi
Možno je kupiti dodatne objektive, ki so izdelani samo za fotoaparat serije
NX.
Naučite se več o funkcijah posameznega objektiva in izberite tistega, ki
ustreza vašim potrebam in željam.
Št.
Opis
1
2
3
4
Gumb i-Function (str. 39)
Vodič za nastavitev objektiva
Obroč za izostritev
Objektiv
Deli objektiva
5
Gumb za povečavo
• Pritisnite gumb za povečavo, da s tem prilagodite razmerje
povečave.
Objektiv SAMSUNG 16-50 mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS (primer)
6
Kontakti objektiva
1
6
2
3
Če objektiva ne uporabljate, namestite pokrovček za objektiv in pokrovček za
nastavek objektiva, da zaščitite objektiv pred prahom in praskami.
4
5
45
Moj fotoaparat >
Objektivi
Objektiv SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (primer)
7
1
Zaklepanje ali odklepanje objektiva
Če želite zakleniti objektiv, povlecite in zadržite stikalo za zaklep povečave
stran od ohišja fotoaparata ter obrnite obroček za povečavo kot prikazuje
ilustracija.
2
6
3
5
4
Št.
Opis
1
2
Vodič za nastavitev objektiva
3
Objektiv
4
Obroč za izostritev (str. 81)
5
Gumb i-Function (str. 39)
6
Obroč za povečavo
7
Kontakti objektiva
Če želite odkleniti objektiv, obrnite obroček za povečavo kot prikazuje
ilustracija, dokler ne zaslišite klika.
Stikalo za zaklep povečave
Ko je objektiv zaklenjen, ne morete posneti fotografije.
46
Moj fotoaparat >
Objektivi
Objektiv SAMSUNG 16 mm F2.4 (primer)
5
1
2
3
4
Št.
Opis
1
2
3
Gumb i-Function (str. 39)
4
Objektiv
5
Kontakti objektiva
Vodič za nastavitev objektiva
Obroč za izostritev (str. 81)
47
Moj fotoaparat >
Objektivi
Oznake objektiva
Št.
Ugotovite, kaj pomenijo številke na objektivu.
Opis
Vrednost zaslonke
1
Objektiv SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (primer)
Obseg podprtih vrednosti zaslonke. Na primer, 1:3.5–6.3 pomeni
obseg vrednosti zaslonke od 3,5 do 6,3.
Goriščna razdalja
2
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih).
Ta vrednost je izražena z razdaljo: najmanjša goriščna razdalja do
največje goriščne razdalje objektiva.
Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv
večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.
ED
3
ED pomeni izjemno nizka disperzija. Steklo z izjemno nizko
disperzijo je učinkovito pri zmanjševanju barvnega odklona (motnja,
do katere pride, ko objektiv ne uspe izostriti vseh barv na isto točko).
OIS (str. 82)
1
2
3 4 5
4
Optična stabilizacija slike. Objektivi s to funkcijo lahko zaznajo
tresenje fotoaparata in učinkovito nevtralizirajo premikanje v
notranjosti fotoaparata.
Ø
5
Premer objektiva. Ko pritrdite filter na objektiv, preverite, ali je
premer objektiva enak premeru filtra.
48
Moj fotoaparat
Dodatna oprema
Uporabite lahko dodatno opremo, vključno z zunanjo bliskavico, ki vam
lahko pomaga pri snemanju boljših in ustreznejših fotografij.
Za več informacij o dodatni opremi glejte navodila za uporabo posamezne
dodatne opreme.
Postavitev zunanje bliskavice
SEF8A (primer) (izbirno)
1
• Ilustracije so lahko drugačne od dejanskih predmetov.
• Dodatno opremo odobreno s strani Samsunga lahko kupite pri
pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ni
odgovoren za škodo, ki nastane, če uporabljate dodatno opremo drugih
proizvajalcev.
2
3
Št.
Opis
1
Žarnica
2
Vrtljivi gumb za pritrditev nastavka za bliskavico
3
Povezava nastavka za bliskavico
49
Moj fotoaparat >
Dodatna oprema
Priključitev zunanje bliskavice
1
Povežite bliskavico tako, da jo potisnete v nastavek.
2
Bliskavico pritrdite na mesto tako, da obrnete vrtljivi gumb za
pritrditev nastavka za bliskavico v smeri urnega kazalca.
3
Dvignite bliskavico za uporabo.
• Fotografijo lahko zajamete z bliskavico, ki ni popolnoma napolnjena, vendar
je priporočljivo, da uporabite popolnoma napolnjeno bliskavico.
• Razpoložljive možnosti so odvisne od načina za fotografiranje.
• Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži
drugič.
• SEF8A morda ni združljiv z drugimi fotoaparati iz serije NX.
• Če želite več informacij o dodatnih bliskavicah, si oglejte navodila za uporabo
bliskavice.
Uporabljajte samo bliskavice, ki jih je odobril Samsung. Če boste uporabili
nezdružljive bliskavice, lahko poškodujete fotoaparat.
50
Moj fotoaparat
Načini za fotografiranje
Dva enostavna načina za fotografiranje – načina Pametno in samodejno in
Smart (Pametno) – pripomoreta k fotografiranju s številnimi samodejnimi
nastavitvami. Dodatni načini omogočajo večjo prilagoditev nastavitev.
Ikona
t
Opis
Pametni samodejni način (str. 52)
P
Način Program (str. 54)
A
Način s prednostjo zaslonke (str. 56)
S
Način s prednostjo zaklopa (str. 57)
M
Ročni način (str. 58)
s
Način Smart (Pametno) (str. 60)
R
Panoramski način (str. 62)
B
Brezžično omrežje (str. 113)
51
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
t Pametni samodejni način
1
Obrnite gumb za izbiro načina na t.
V načinu Pametno samodejno fotoaparat prepozna pogoje in samodejno
prilagodi dejavnike, ki vplivajo na osvetlitev, vključno s časom osvetlitve,
vrednostjo zaslonke, merjenjem, ravnovesjem beline in izravnavo
osvetlitve. Ker fotoaparat nadzira večino funkcij, so nekatere funkcije
omejene. Ta način je uporaben za zajemanje hitrih posnetkov z najmanj
prilagajanja.
2
Ujemite motiv v okvir.
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
• Fotoaparat izbere sceno. Na zaslonu se prikaže ikona ustrezne
scene.
52
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Scene, ki jih fotoaparat prepozna
Ikona
Ikona
Opis
Gozdnata območja tipično vsebujejo zelene motive
Opis
Pokrajine
Fotografije od blizu barvitih motivov
Scene s svetlimi ozadji
Fotoaparat je stabiliziran na stojalu in motiv se ne premika dlje časa
(pri fotografiranju v temi).
Pokrajine ponoči
Motive, ki se gibljejo
Portreti ponoči
Pokrajine s svetlim ozadjem
Portreti s svetlim ozadjem
Portreti
Fotografije predmetov od blizu
4
Pritisnite [Sprožilec], če želite zajeti fotografijo.
• Zaradi različnih zunanjih pogojev, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev ali
razdalja do motiva, bo fotoaparat morda celo za isti motiv izbral drugo sceno.
Fotografije besedila od blizu
• Če fotoaparat ne prepozna ustreznega načina scene, uporabi privzete
Sončni zahodi
• Tudi v primeru, da zazna obraz, fotoaparat morda ne bo izbral način portreta,
Temni prostori
nastavite za način t.
saj postavitev ali osvetlitev obraza morda ni ustrezna.
Delna svetloba
• Tudi, če uporabite stojalo, fotoaparat morda ne bo prepoznal načina za
Posnetek od blizu z žarometom
• Fotoaparat porabi več napajanja baterije, ker pogosto spreminja nastavitve,
Portreti z žarometom
stojalo (
) v primeru, da se motiv premika.
da bi izbral ustrezne scene.
Modro nebo
53
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
P Način Program
1
Obrnite gumb za izbiro načina na P.
Fotoaparat samodejno prilagodi čas osvetlitve in vrednost zaslonke, da se
lahko doseže optimalna vrednost osvetlitve.
2
Nastavite želene možnosti.
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
Ta način je uporaben, kadar želite posneti fotografije stalne osvetlitve in pri
tem prilagajati druge nastavitve.
54
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Premik programa
Funkcija za premik programa omogoča prilagajanje časa osvetlitve in
vrednosti zaslonke, medtem ko osvetlitev ostane nespremenjena. Pritisnite
[I] za izbiro časa osvetlitve in vrednosti zaslonke ter zavrtite gumb za
navigacijo, da prilagodite vrednost zaslonke. Čas osvetlitve se spremeni v
skladu z vrednostjo zaslonke.
Najkrajši čas osvetlitve
Čas osvetlitve naj ne bo manjši od izbranega časa. Vendar, če ne morete
doseči optimalno vrednost osvetlitve, ker je občutljivost ISO na najvišji
vrednosti ISO, nastavljeni s strani samodejnega obsega ISO, je lahko čas
osvetlitve krajši od izbranega najmanjšega časa.
Za nastavitev
najkrajšega časa
osvetlitve,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Minimum Shutter Speed (Najmanjši čas osvetlitve) ĺ
možnost.
• Ta funkcija je na voljo samo, če ste nastavili občutljivost ISO na Auto
(Samodejno).
• Ta funkcija je na voljo samo v načinu Program ali Aperture Priority (Prednost
zaslonke).
55
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
A Način s prednostjo zaslonke
1
Obrnite gumb za izbiro načina na A.
V načinu s prednostjo zaslonke fotoaparat samodejno izračuna čas
osvetlitve glede na izbrano vrednost zaslonke.
2
Pritisnite [I], da izberete vrednost zaslonke.
3
Obrnite gumb za navigacijo, da prilagodite vrednost zaslonke.
4
Nastavite želene možnosti.
5
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
Prilagodite lahko globino polja, in sicer s spreminjanjem vrednosti
zaslonke. Ta način je uporaben za fotografiranje portretov, rož ali pokrajine.
• Pri nastavitvah za šibko svetlobo boste morda morali povečati občutljivost
ISO, da preprečite zamegljenost fotografij.
• Za nastavitev najkrajšega časa osvetlitve, v načinu za fotografiranje pritisnite
[m] ĺ b ĺ Minimum Shutter Speed (Najmanjši čas osvetlitve) ĺ
možnost.
Velika globina polja
Majhna globina polja
56
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
S Način s prednostjo sprožilca
1
Obrnite gumb za izbiro načina na S.
V načinu s prednostjo zaklopa fotoaparat samodejno prilagodi vrednost
zaslonke glede na izbrani čas osvetlitve. Ta način je uporaben za
fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali za ustvarjanje zabrisanih
učinkov na fotografiji.
2
Pritisnite [I], da izberete čas osvetlitve.
3
Z zasukom gumba za navigacijo prilagodite čas osvetlitve.
Čas osvetlitve na primer nastavite na vrednost, večjo od 1/500 s, da
zamrznete motiv. Če želite zamegljen motiv, nastavite čas osvetlitve na
vrednost, manjšo od 1/30 s.
4
Nastavite želene možnosti.
5
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
Če želite nadomestiti zmanjšano količino osvetlitve, ki jo omogočajo krajši časi
osvetlitve, odprite zaslonko in dovolite zajem več svetlobe. Če so vaše fotografije
še vedno pretemne, povečajte vrednost ISO.
Daljši čas osvetlitve
Krajši čas osvetlitve
57
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
M Ročni način
Ročni način omogoča ročno prilagoditev časa osvetlitve in vrednosti
zaslonke. V tem načinu lahko povsem nadzorujete osvetlitev svojih
fotografij.
Ta način je uporaben v nadzorovanih okoljih fotografiranja, kot je studio,
ali ko je treba izpopolniti nastavitve fotoaparata. Ročni način je priporočljiv
tudi za fotografiranje nočnih prizorišč ali ognjemeta.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na M.
2
Pritisnite [I] za izbiro vrednosti zaslonke ali časa
osvetlitve.
3
Zavrtite gumb za navigacijo, da prilagodite vrednost zaslonke
ali čas osvetlitve.
4
Nastavite želene možnosti.
5
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem fotografije.
Uporaba načina slikanja
Ko prilagodite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve, se osvetlitev spremeni
glede na nastavitve, zaradi česar lahko zaslon potemni. Ko je ta funkcija
vklopljena, je svetlost zaslona stalna ne glede na nastavitve, zaradi česar
lahko izdelate boljšo fotografijo.
Če želite uporabiti
način slikanja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Framing
Mode (Način slikanja) ĺ možnost.
58
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Uporaba funkcije Bulb
Uporabite funkcijo Bulb, če želite posneti fotografijo ponoči ali fotografirati
nočno nebo. V času med prvim pritiskom [Sprožilec] in drugim pritiskom
[Sprožilec], sprožilec ostane odprt, tako da lahko ustvarite učinke
premikajoče svetlobe.
Če želite uporabiti
žarnico,
V načinu za fotografiranje pritisnite [I] za izbiro časa
osvetlitve ĺ v celoti zavrtite gumb za navigacijo proti smeri
urinega kazalca za nastavitev časa osvetlitve na Bulb ĺ
pritisnite [Sprožilec] za začetek fotografiranja ĺ ponovno
pritisnite [Sprožilec] za konec fotografiranja.
• Če nastavite visoko vredno občutljivosti ISO filma ali odprete sprožilec za dalj
časa, se bo povečal šum slike.
Možnosti pogona in bliskavice ne morete uporabljati s funkcijo Bulb.
Funkcija Bulb je na voljo samo v ročnem načinu.
Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Dlje časa kot je sprožilec odprt, dlje časa se bo fotografija shranjevala. Med
shranjevanjem ne izklapljajte fotoaparata.
• Če boste to funkcijo uporabljali dlje časa, uporabite v celoti napolnjeno
baterijo.
•
•
•
•
59
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
s Pametni način
V načinu pametno, zajemite fotografije z možnostmi, ki so prednastavljene
za posamezno sceno.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na s.
2
Izberite sceno.
Možnost
Opis
Beauty Face
(Lepotni obraz)
Posnemite portret z možnostmi, ki bodo zakrile
nepravilnosti obraza.
Best Face
(Najlepši obraz)
Posnemite več fotografij in zamenjajte obraze, ter
s tem ustvarite najboljšo možno sliko.
Continuous Shot
(Neprekinjen
posnetek)
Posnemite serijo fotografij motivov v gibanju.
Kids Shot
(Posnetek otroka)
Posnemite fotografijo s smešnim zvokom, ki bo
pridobil pozornost otroka.
Landscape
(Pokrajina)
Fotografiranje tihožitja in pokrajin.
3
Možnost
Opis
Macro (Makro)
Posnemite majhne motive ali motive od blizu.
Food (Hrana)
Posnemite fotografijo hrane z bolj barvitimi toni.
Parties and
Indoors (Zabave in
v prostoru)
Posnemite jasne fotografije v prostoru.
Action Freeze
(Zamrznitev
gibanja)
Posnemite motive, ki se gibljejo z visoko hitrostjo.
Rich Tones
(Bogati toni)
Posnemite fotografijo z živimi barvami.
Waterfall
(Vodni slap)
Posnemite scene z vodnim slapom.
Silhouette
(Silhueta)
Posnemite motive kot temne oblike na svetlem
ozadju.
Sunset (Sončni
zahod)
Fotografiranje ob sončnem zahodu z naravnim
videzom rdečih in rumenih odtenkov.
Night (Noč)
Posnemite fotografijo z manj zamegljevanja in
šuma v sliki pri slabših svetlobnih pogojih.
Fireworks
(Ognjemet)
Posnemite scene z ognjemetom.
Light Trace
(Sledi svetlobe)
Posnemite scene s sledmi svetlobe pri slabših
svetlobnih pogojih.
Pritisnite [Sprožilec] do polovice za izostritev, ter nato
pritisnite [Sprožilec] za zajem.
60
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Uporaba načina najboljšega obraza
5
• Če želite zamenjati preostale obraze na fotografiji, ponovite koraka
V načinu najboljšega obraza lahko posnamete več fotografij in zamenjajte
obraze, ter s tem ustvarite najboljšo možno sliko. Uporabite ta način
za izbiro najboljše slike vsakega posameznika pri snemanju skupinske
fotografije.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na s, ter nato izberite Best
Face (Najboljši obraz).
2
Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do polovice, da
fotoaparat izostri motiv.
3
Pritisnite [Sprožilec], če želite zajeti fotografijo.
• Fotoaparat posname 5 zaporednih fotografij.
• Prva fotografij je nastavljena kot ozadje.
• Fotoaparat samodejno zazna obraze po zajetju fotografije.
4
Izberite najboljšo sliko od 5 posnetih obrazov.
4 in 5.
• Na sliki, ki jo priporoča fotoaparat, se prikaže ikona
Back
6
.
Set
Pritisnite [f], da shranite fotografijo.
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
• Ločljivost fotografije je nastavljena na 5.9M ali manj.
Izberite obraz, ki ga želite zamenjati, s pritiskom gumba za
navigacijo.
Cancel
Save
61
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
R Panoramski način
V panoramskem načinu lahko posnamete širokokotni panoramski prizor
v eni fotografiji. Panoramski način posname več fotografij in jih združi, da
ustvari panoramsko sliko.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na R.
2
Pritisnite in zadržite [Sprožilec], ter nato počasi pomaknite
fotoaparat v izbrano smer.
• V smeri gibanja so prikazane puščice in celotna posneta slika je
prikazana v oknu za predogled.
• Ko so scene poravnane, fotoaparat posname naslednjo fotografijo
samodejno.
3
Ko končate, spustite [Sprožilec].
• Fotoaparat bo samodejno shranil posnetke v eno fotografijo.
• Če spustite [Sprožilec] med snemanjem, se snemanje panorame
zaustavi in zajete fotografije shranijo.
• Ločljivost je odvisna od panoramske fotografije, ki ste jo posneli.
• V panoramskem načinu nekatere možnosti fotografiranja niso na voljo.
• Fotoaparat lahko preneha fotografirati zaradi kompozicije fotografiranja ali
premikanja motiva.
• V načinu Panorama vaš fotoaparat morda ne bo zajel čisto zadnje scene, če
boste prenehali premikati fotoaparat, s čimer se izboljša kakovost fotografije.
Če želite zajeti celotno sceno, premaknite vaš fotoaparat rahlo čez točko, kjer
želite, da se scena konča.
• Za najboljše rezultate pri snemanju panoramskih fotografij, preprečite
naslednje:
- premikanje fotoaparat prehitro ali prepočasi
- premajhen premik fotoaparata za zajem naslednje slike
- fotoaparat premikate v nepravilni hitrosti
- tresenje fotoaparata
- fotografiranje v temnem prostoru
- zajem motivov v gibanju od blizu
- fotografirate v okoliščinah, kjer se svetlost ali barva svetlobe spreminja
• Posnete fotografije so samodejno shranjene in fotografiranje se zaustavi pod
naslednjimi pogoji:
- če med snemanjem spremenite smer fotografiranja
- če prehitro premikate fotoaparat
- če fotoaparata ne premaknete
62
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Snemanje videoposnetka
V načinu za fotografiranje lahko posnamete videoposnetke s polno visoko
ločljivostjo (1920X1080) s pritiskom
(Snemanje video posnetka).
Fotoaparat omogoča snemanje video datotek dolžine do 20 minut pri
30 slikah na sekundo in shrani datoteke v obliki MP4 (H.264). Zvok je
posnet z mikrofonom fotoaparata.
Če med snemanje videoposnetka uporabljate objektiv, ki nima stikala
AF/MF, pritisnite [F], da izključite ali vključite funkcijo AF. Ko uporabite
objektiv, ki ima stikalo AF/MF, funkcija AF deluje v skladu z nastavitvijo
stikala.
Izberite Fader (Zameglitev) za odtemnitev ali zatemnitev scene. Prav tako
lahko izberete Voice (Zvok) ali druge možnosti za nastavitve možnosti
snemanja. (str. 99)
1
Obrnite gumb za izbiro načina na t, P, A, S, M ali s.
• Ta način ni na voljo v nekaterih način.
2
Nastavite želene možnosti.
3
Pritisnite (Snemanje video posnetka), če želite začeti s
snemanjem.
• Fotoaparat bo ohranil čas osvetljevanja in vrednost zaslonke, ki ste
ju nastavili pred začetkom fotografiranja.
4
Ponovno pritisnite (Snemanje video posnetka) za
zaustavitev snemanja.
• Za zaustavitev snemanja lahko prav tako pritisnite [Sprožilec].
63
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je najnovejši format kodiranja videoposnetkov,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ki sta ga leta 2003 skupno izdelali mednarodni organizaciji za standardizacijo
ISO-IEC in ITU-T. Ker ta format uporablja veliko stopnjo stiskanja, lahko v manj
prostora v pomnilniku shranite več podatkov.
Če je med snemanjem videoposnetka vključena možnost stabilizatorja slike,
fotoaparat lahko posname zvok stabilizatorja slike.
Če objektiv prilagajate med snemanjem videa, se lahko posname zvok pri
povečevanju/pomanjševanju ali drugi zvoki objektiva.
Pri uporabi dodatnega video objektiva se zvok samodejne izostritve ne
posname.
Če odstranite objektiv fotoaparata med snemanjem videoposnetka, se bo
snemanje prekinilo. Med snemanjem ne menjajte objektiva.
Če spremenite kot fotografiranja fotoaparata med snemanjem
videoposnetka, fotoaparat morda ne bo mogel natančno posneti fotografij.
Da v čim večji meri zmanjšate tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Fotoaparat podpira samo funkcijo Multi AF (Večpodročni AF) med
snemanjem videoposnetka. Ne morete uporabljati katerih koli drugih funkcij
nastavitev območja izostritve.
Ko velikost video datoteke preseže 4 GB, fotoaparat samodejno zaustavi
snemanje, tudi če niste presegli največji čas snemanja (20 min).
Če uporabljate pomnilniško kartico s počasnim zapisovanjem, se lahko
snemanje vašega videoposnetka prekine, ker kartica ne more obdelovati
podatkov s hitrostjo, s katero je bil posnet videoposnetek. V tem primeru
nadomestite to kartico s hitrejšo pomnilniško kartico ali zmanjšajte velikost
video posnetka (na primer s 1280X720 na 640X480).
Pomnilniško kartico vedno formatirajte s tem fotoaparatom. Če jo formatirate
v drugem fotoaparatu ali računalniku, lahko izgubite datoteke na kartici ali
povzročite spremembe zmogljivosti kartice.
Med snemanjem videoposnetka pri isti občutljivosti ISO, bo zaslon morda
temnejši kot pri zajemu fotografije. Prilagodite občutljivost filma ISO.
Pri snemanju video posnetka v načinih Program, Aperture Priority (Vrednost
zaslonke) ali Shutter Priority (Prednost sprožilca), je ISO samodejno nastavljen
na Auto (Samodejno).
64
Moj fotoaparat >
Načini za fotografiranje
Razpoložljive možnosti načina za
fotografiranje
Funkcija
OIS (Anti-Shake) (OIS (Proti
tresljajem)) (str. 82)
P/A/S/M/s*/t
Če želite podrobnosti o funkcijah fotografiranja, glejte 2. poglavje.
Drive (Pogon) (Single (Enojno)/
Continuous (Neprekinjeno)/
Burst (Zaporedno)/Timer
(Samosprožilec)/Bracket
(Kadriranje)) (str. 83)
P/A/S/M/s*/t*
Funkcija
Photo Size (Velikost fotografije)
(str. 67)
Quality (Kakovost) (str. 68)
ISO (str. 69)
Na voljo za
P/A/S/M/s*/t
P/A/S/M/s*/R
P/A/S/M
Na voljo za
Metering (Merjenje) (str. 90)
P/A/S/M
Dynamic Range (Dinamični
razpon) (str. 93)
P/A/S/M
White Balance (Ravnovesje
beline) (str. 70)
P/A/S/M
Picture Wizard (Čarovnik za slike)
(str. 72)
P/A/S/M
Exposure compensation
(Izravnava osvetlitve) (str. 95)
P/A/S
Smart Filter (Pametni filter)
(str. 94)
P/A/S/M
Exposure lock (Zaklep osvetlitve)
(str. 96)
P/A/S
AF Mode (Način AF) (str. 73)
AF Area (Območje AF) (str. 76)
MF Assist (Pomožna funkcija
ročne izostritve) (str. 81)
P/A/S/M/s*/R
P/A/S/M/s*
Flash (Bliskavica) (str. 88)
P*/A*/S*/M*/s*/t*
* Nekatere funkcije so v teh načinih omejene.
P/A/S/M/s/R/t
Link AE to AF Point (Poveži AE s
točko AF) (str. 92)
P/A/S/M
Framing Mode (Način sličic)
(str. 58)
P/A/S/M
65
Poglavje 2
Funkcije fotografiranja
Naučite se več o funkcijah, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje. S funkcijami fotografiranja si zagotovite
fotografije in videoposnetke po meri.
Funkcije fotografiranja
Velikost in ločljivost
Velikost fotografije
Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali videoposnetki sestavljeni iz več
slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir oziroma jih prikažete
na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost
datoteke. Za fotografije, ki bodo prikazane na digitalnem okvirju za slike ali
v spletu, izberite nižjo ločljivost.
Če želite nastaviti
velikost,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Photo
Size (Velikost fotografije) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Velikost
Priporočljivo za
(3:2) 5472x3648*
Tiskanje na papir formata A1.
(3:2) 3888x2592
Tiskanje na papir formata A2.
(3:2) 2976x1984
Tiskanje na papir formata A3.
(3:2) 1728x1152
Tiskanje na papir formata A5.
(16:9) 5472x3080
Tiskanje na papirju formata A1 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(16:9) 3712x2088
Tiskanje na papirju formata A3 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(16:9) 2944x1656
Tiskanje na papirju formata A4 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(16:9) 1920x1080
Tiskanje na papirju formata A5 ali ogled na
TV sprejemniku visoke ločljivosti.
(1:1) 3648x3648
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A1.
(1:1) 2640x2640
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A3.
(1:1) 2000x2000
Tiskanje kvadratne fotografije na papir
formata A4.
(1:1) 1024x1024
Prilaganje k e-pošti.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
67
Funkcije fotografiranja >
Velikost in ločljivost
Kakovost
* Privzeto
Ikona
Oblika
Opis
JPEG
Normal (Običajna):
• Stisnjeno za običajno kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje majhne velikosti ali
nalaganje v splet.
RAW
RAW:
• Shranite fotografijo brez izgube podatkov.
• Priporočljivo za urejanje po fotografiranju.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + zelo visoka): fotografijo
shranite v obliki JPEG (zelo visoka kakovost) in
RAW.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + visoka): fotografijo shranite v
obliki JPEG (visoka kakovost) in RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + običajna): fotografijo
shranite v obliki JPEG (običajna kakovost) in RAW.
Fotoaparat shranjuje fotografije v obliki JPEG ali RAW.
Fotografije, posnete s fotoaparatom, se pogosto pretvorijo v obliko
JPEG in se v pomnilnik shranijo glede na nastavitve fotoaparata v času
fotografiranja. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko JPEG in se v
pomnilnik shranijo nespremenjene.
Datoteke RAW imajo pripono datoteke »SRW«. Če želite prilagajati ali
kalibrirati osvetlitev, ravnovesje beline, odtenke, kontraste in barve datotek
RAW ali pretvarjati datoteke v obliko JPEG ali TIFF, uporabite program
Adobe Photoshop Lightroom, ki je na priloženi zgoščenki DVD-ROM.
Preverite, ali imate za shranjevanje fotografij v obliki RAW dovolj prostora
na pomnilniški kartici.
Če želite nastaviti
kakovost,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Quality
(Kakovost) ĺ možnost.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
* Privzeto
Ikona
Oblika
Opis
JPEG
Super Fine (Zelo visoka)*:
• Stisnjeno za najboljšo kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje velike velikosti.
JPEG
Fine (Visoka):
• Stisnjeno za boljšo kakovost.
• Priporočljivo za tiskanje običajne velikosti.
68
Funkcije fotografiranja
Občutljivost ISO
Vrednost občutljivosti ISO predstavlja občutljivost fotoaparata na svetlobo.
Primeri
Pri večji vrednosti ISO je fotoaparat bolj občutljiv na svetlobo. Zato lahko
pri višji vrednosti občutljivosti ISO fotografirate v temnejših prostorih pri
krajšem času osvetlitve. Vendar se lahko pri tem poveča količina šuma na
slikah, ki so lahko tudi zrnaste.
Če želite nastaviti
občutljivost ISO,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
ISO ĺ možnost.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• V prostorih, kjer je prepovedana uporaba bliskavice, povečajte vrednost
občutljivosti ISO. Če nastavite visoko vrednost občutljivosti ISO, lahko
ustvarite jasno fotografijo brez dodatne svetlobe.
• Uporabite funkcijo zmanjševanja šuma, da bi zmanjšali šume na fotografijah z
višjo vrednostjo ISO. (str. 134)
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
69
Funkcije fotografiranja
Ravnovesje beline
Ravnovesje beline predstavlja svetlobni vir, ki vpliva na barvo fotografije.
* Privzeto
Ikona
Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite
imeti fotografije z naravnimi barvami, izberite ustrezne svetlobne pogoje,
da kalibrirate ravnovesje beline, na primer Auto WB (Samodejna nastavitev
beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno), Tungsten
(Volframova svetloba), lahko pa tudi ročno prilagodite temperaturo barve.
Prilagodite lahko tudi barvo za prednastavljene vire svetlobe, tako da
se barve na fotografiji ujemajo z dejansko sceno v mešanih svetlobnih
pogojih.
Če želite nastaviti
ravnovesje beline,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ White
Balance (Ravnovesje beline) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
Auto WB (Samodejno ravnovesje beline)*: fotoaparat uporabi
samodejne nastavitve glede na svetlobne pogoje.
Daylight (Dnevna svetloba): to možnost izberite pri fotografiranju
zunaj na sončen dan. Pri tej možnosti bodo barve na fotografiji najbolj
ustrezale naravnim barvam scene.
Cloudy (Oblačno): to možnost izberite, ko fotografirate zunaj na
oblačen dan ali v senci. Fotografije, narejene ob oblačnem vremenu,
so bolj modrikaste kot tiste, narejene na sončen dan. S to možnostjo
ta učinek izravnate.
Fluorescent White (Flourescentna bela): to možnost izberite, če
fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi, še posebej v primeru
bele fluorescentne svetlobe.
N
D
Opis
Fluorescent NW (Flourescentna NW): to možnost izberite, če
fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi, še posebej v primeru
bele fluorescentne svetlobe z izrazitimi odtenki bele.
Fluorescent Daylight (Flourescentna dnevna svetloba): to možnost
izberite, če fotografirate pri fluorescentni dnevni svetlobi, še posebej
v primeru bele fluorescentne svetlobe z rahlim odtenkom modre.
Tungsten (Volframova svetloba): to možnost izberite, ko fotografirate
v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali halogenskimi
lučmi. Volframove žarnice imajo rdeč odtenek. S to možnostjo ta
učinek izravnate.
Flash WB (Ravnovesje beline bliskavice): izberite pri uporabi
bliskavice.
Custom Set (Nastavitev po meri): uporabite prednastavljene
nastavitve. Belino lahko ročno nastavite tako, da pritisnite [D], ter
nato fotografirate bel list papirja. S krogom za merjenje točk beline
slikajte list papirja in nastavite belino.
Color Temperature (Barva temperature): ročno prilagodite
temperaturo barve vira svetlobe. Temperatura barve se meri v
stopinjah Kelvina in označuje določeno vrsto vira svetlobe. Dobite
lahko toplejšo fotografijo z višjo vrednostjo in hladnejšo fotografijo
z nižjo vrednostjo. Pritisnite [D], ter nato prilagodite barvo
temperature.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
70
Funkcije fotografiranja >
Ravnovesje beline
Prilagajanje prednastavljenih možnosti za ravnovesje beline
Primeri
Prednastavljene možnosti ravnovesja beline lahko nastavite po meri.
Če želite prilagoditi
prednastavljene
možnosti,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ White
Balance (Ravnovesje beline) ĺ možnost ĺ [D] ĺ
pritisnite [D/I/C/F].
White Balance : Daylight
Back
Auto WB (Samodejna nastavitev beline)
Daylight (Dnevna svetloba)
Fluorescent Daylight
(Fluorescentna dnevna svetloba)
Tungsten (Volframova svetloba)
Reset
71
Funkcije fotografiranja
Čarovnik za slike (slogi fotografij)
Čarovnik za slike omogoča uporabo različnih slogov, videzov in čustvenih
razpoloženj na fotografijah. Ustvarite in shranite lahko lastne sloge
fotografij, tako da prilagodite barvo, nasičenost, ostrino in kontrast
vsakega sloga.
Glede slogov ne obstaja nobeno pravilo za njihovo uporabo pod
določenimi pogoji. Preizkusite različne sloge in poiščite lastne nastavitve.
Če želite določiti slog
fotografij,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Picture
Wizard (Čarovnik za slike) ĺ možnost.
Primeri
Standard (Standardno)
Vivid (Živahno)
Portrait (Portret)
Landscape (Pokrajina)
Forest (Gozd)
Retro (Starinski učinek)
Cool (Hladno)
Calm (Mirno)
Classic (Klasično)
• Prilagodite lahko tudi vrednost prednastavljenih nastavitev slogov. Izberite
možnost Picture Wizard (Čarovnik za slike), pritisnite [D] in prilagodite
barvo, nasičenost, ostrino ali kontrast.
• Če želite prilagoditi čarovnik za slike po meri, izberite ,
ali
, ter nato
prilagodite barvo, nasičenje, ostrino in kontrast.
• Možnosti čarovnika za slike ne morete nastavljati skupaj z možnostmi Smart
Filter (Pametni filter).
72
Funkcije fotografiranja
Način AF
Naučite se prilagoditi izostritev fotoaparata glede na motiv..
Način izostritve, primeren motivu, lahko izberete med možnostmi
Posamezna samodejna izostritev, Neprekinjena samodejna izostritev in
Ročna izostritev. Funkcija AF je aktivirana, ko [Sprožilec] pritisnite do
polovice. V načinu MF morate zavrteti obroč za izostritev na objektivu, da
ročno izostrite motiv.
Če želite nastaviti
samodejno
izostritev,
V načinu za fotografiranje pritisnite [F] ĺ možnost.
• Možnost lahko prav tako nastavite s pritiskom [m] ĺ b ĺ AF Mode
(Način AF) ĺ možnost v načinu za fotografiranje.
• Razpoložljive možnosti so odvisne od objektiva v uporabi.
V večini primerov lahko izostritev dosežete tako, da izberete možnost
Single AF (Posamezna samodejna izostritev). Hitro premikajoče se motive
ali motive s podobnim osenčenjem, kot je ozadje, je težko izostriti. V takem
primeru izberite ustrezen način ostrenja.
Če ima vaš objektiv stikalo AF/MF, morate nastaviti stikalo v skladu z
izbranim načinom. Nastavite stikalo na AF, če ste izbrali Enojni AF ali
Neprekinjeni AF. Nastavite stikalo MF, če ste izbrali Ročna izostritev.
Če objektiv nima stikala AF/MF, pritisnite [F], da izberete želeni način AF.
73
Funkcije fotografiranja >
Način AF
Posamezni AF
Neprekinjeni AF
Posamezni AF je primeren za slikanje mirnih motivov. Ko [Sprožilec]
pritisnete do polovice, se slika v območju izostritve izostri. Ko je ostrenje
končano, območje postane zeleno.
Medtem ko [Sprožilec] pritiskate do polovice, fotoaparat nadaljuje s
samodejnim ostrenjem. Ta način je priporočljiv za fotografiranje npr. osebe
na kolesu, psa, ki teče ali avtomobilske dirke.
74
Funkcije fotografiranja >
Način AF
Ročna izostritev
Ročno lahko izostrite motiv tako, da zavrtite obroč za izostritev na
objektivu. Pomožna funkcija MF vam omogoča enostavno izostritev. Med
vrtenjem obroča za izostritev, se območje izostritve povečuje. Ta način je
priporočljiv za fotografiranje motiva, ki je podobne barve, kot je ozadje,
nočnega prizorišča ali ognjemeta.
• Če uporabite to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti Face Detection
(Zaznavanje obraza), AF Area (Območje AF) in Link AE to AF Point (Poveži
AE s točko AF).
• Ko prilagajate izostritev, se prikaže lestvica za ročno izostritev
(
).
75
Funkcije fotografiranja
Območje AF
Funkcija območja AF spremeni položaj območja izostritve.
Izbirni AF
Običajno fotoaparati skušajo izostriti najbližji motiv. Ko pa je v objektivu
več motivov, se lahko zgodi, da se izostrijo neželeni motivi. Če ne želite
izostriti neželenih motivov, spremenite območje izostritve in izostrite
želeni motiv. Če izberete ustrezno območje izostritve, bo fotografija
jasnejša in ostrejša.
Funkcijo izostritve lahko nastavite za želeno območje. Uporabite učinek
neizostritve in še bolj poudarite želeni motiv.
Če želite nastaviti
območje samodejne
izostritve,
Izostritev na spodnji fotografiji je bila prestavljena in zmanjšana, da ustreza
velikosti obraza osebe na fotografiji.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ AF Area
(Območje AF) ĺ možnost.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
• Ko je stikalo AF/MF nastavljeno na MF, ne morete nastaviti območje AF v
AF Size
Move
meniju za fotografiranje.
Če želite spremeniti velikost ali premakniti območje izostritve, v načinu za
fotografiranje pritisnite [o]. Pritisnite [D/I/C/F] za pomik na
območje izostritve. Zasukajte gumb za navigacijo, da spremenite velikost
območja izostritve.
76
Funkcije fotografiranja >
Območje AF
Večpodročni AF
AF sledenje
Fotoaparat prikaže zelen kvadrat na območjih, na katerih je izostritev
pravilno nastavljena. Fotografija je razdeljena na dve ali več območij,
fotoaparat pa pridobi točke izostritve vsakega območja. Ta možnost je
priporočljiva za fotografiranje pokrajine.
Sestavite vaš posnetek in pritisnite [o] za izostritev motiva. AF sledenje
omogoča sledenje in samodejno izostritev motiva, tudi, če se motiv
premika ali če zamenjate kompozicijo snemanja.
Ko pritisnete [Sprožilec] do polovice, fotoaparat prikaže območje
izostritve, kot je prikazano na spodnji fotografiji.
Beli okvir: vaš fotoaparat sledi
motivu.
Zelen okvir: vaš motiv je izostren
ob pritisku [Sprožilec] do
polovice.
Rdeči okvir: izostritev ni uspela.
77
Funkcije fotografiranja >
Območje AF
• Če ne izberete območja izostritve, se okvir izostritve pojavi na sredini zaslona.
• Sledenje motiva morda ne bo uspešno, če:
- je oseba predaleč
- se oseba giblje nenavadno
- je oseba osvetljena od zadaj oz. fotografirate v temnem prostoru
- so barve ali vzorci na motivu in v ozadju enaki
- zraven osebe fotografirate vodoravne črte, kot so žaluzije
- se fotoaparat prekomerno trese
- fotografije zajemate v neprekinjenem načinu
• Če sledenje ni uspelo, se funkcija ponastavi.
• Če fotoaparat ne sledi motivu, se območje izostritve ponastavi.
• Če fotoaparat ne izostri motiva, se okvir izostritve obarva rdeče in izostritev se
ponastavi.
78
Funkcije fotografiranja
Zaznavanje obrazov
Uporabite možnosti za zaznavanje obraza za zajem avtoportreta ali
nasmejanega obraza.
Za uporabo funkcije za
zaznavanje obraza,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Face
Detection (Zaznavanje obraza) ĺ možnost.
• Ko vaš fotoaparat zazna obraz, samodejno sledi zaznanemu obrazu.
• Odvisno od možnosti Čarovnik za sliko, Zaznavanje obraza morda ne bo na
voljo.
Običajna
Fotoaparat se osredotoči na človeške obraze. Zazna lahko obraze do 10
oseb. Ta nastavitev je priporočljiva za fotografiranje skupine ljudi.
Ko do polovice pritisnete [Sprožilec], fotoaparat izostri obraze, kot je
prikazano na spodnji fotografiji. Če fotografirate skupino ljudi, fotoaparat
prikaže izostritev obraza najbližje osebe v rdeči barvi, vse ostale obraze
ljudi pa v sivi barvi.
• Ko nastavite ročno izostritev, zaznavanje obraza morda ne bo na voljo.
• Zaznavanje obrazov morda ne deluje, če:
- je oseba predaleč od fotoaparata
- je presvetlo ali pretemno
- oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
- oseba nosi sončna očala ali masko
- se obrazna mimika osebe prekomerno spreminja
- je oseba osvetljena od zadaj oz. pri slabših svetlobnih pogojih
• Ko nastavite možnosti za zaznavanje obraza, je območje AF samodejno
nastavljeno na Multi AF (Večpodročni AF).
• Odvisno od izbranih možnosti za zaznavanje obraza, nekatere možnosti za
fotografiranje morda ne bodo na voljo.
79
Funkcije fotografiranja >
Zaznavanje obrazov
Posnetek nasmeha
Posnetek mežikanja
Fotoaparat samodejno sprosti sprožilec, ko zazna nasmejan obraz.
Fotoaparat samodejno sprosti sprožilec po 2 sekundah, ko zazna
mežikanje.
Če ima vaš motiv večji nasmeh, ga bo fotoaparat lažje prepoznal.
• Mežikajte 1 sekundo, zaradi boljšega zaznavanja.
• Zaznavanje mežikanja morda ne bo uspešno, ko je:
- fotoaparat pod nivojem oči
- motiv temen zaradi osvetlitve iz ozadja
- motiv nosi očala
- je oseba predaleč od fotoaparata
80
Funkcije fotografiranja
Pomožna funkcija ročne izostritve
V načinu ročne izostritve morate zavrteti obroč za izostritev na objektivu,
da izostrite motiv. Ko uporabljate funkcijo za pomoč pri ročni izostritvi,
lahko povečate scene in preprosto prilagodite izostritve med vrtenjem
obroča za izostritve. Ta funkcija je na voljo le pri objektivih, ki podpirajo
ročno izostritev.
Če želite nastaviti
pomožno funkcijo
izostritve,
* Privzeto
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno): ne uporabite funkcije za pomoč pri ročni
izostritvi.
Enlarge x5 (Povečaj 5-krat)*: območje izostritve se poveča za
5-krat, ko prilagodite izostritev.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ MF Assist
(Pomožna funkcija ročne izostritve) ĺ možnost.
Enlarge x8 (Povečaj 8-krat): območje izostritve se poveča za
8-krat, ko prilagodite izostritev.
81
Funkcije fotografiranja
Optična stabilizacija slike (OIS)
Uporabite funkcijo Optical Image Stabilization (OIS) (Optična stabilizacija
slike) in zmanjšajte tresenje fotoaparata. Funkcija OIS morda ni na voljo pri
nekaterih objektivih.
Do tresenja fotoaparata pride v temnih prostorih ali pri fotografiranju
zunaj. V takih primerih fotoaparat uporabi daljši čas osvetlitve in poveča
količino prejete svetlobe, kar lahko povzroči zamegljeno fotografijo. To
funkcijo lahko preprečite tako, da uporabite funkcijo OIS.
Če ima vaš objektiv stikalo OIS, ga morate obrniti na ON, če želite
uporabljati funkcijo OIS.
Če želite nastaviti
možnosti OIS,
Brez popravka OIS
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ OIS (AntiShake) (OIS (proti tresljajem)) ĺ možnost.
Mode 1 (Način 1)*: funkcija OIS je na voljo samo, ko [Sprožilec]
pritisnete do konca ali do polovice.
• Optična stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, ko:
- s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu
- fotoaparat preveč tresete
- je čas osvetlitve dolg (na primer, če izberete Night (Noč) v načinu s)
- je baterija skoraj prazna
- posnamete fotografijo od blizu
• Če uporabljate funkcijo OIS s stojalom, so lahko slike motne zaradi vibracij
Mode 2 (Način 2): funkcija OIS je vklopljena.
• Če je fotoaparat prejel udarec, je zaslon moten. V tem primeru, Izklopite
* Privzeto
Ikona
S popravkom OIS
Opis
Off (Izklopljeno): funkcija OIS je izklopljena.
senzorja OIS. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS.
fotoaparat in ga nato ponovno vklopite.
• Funkcijo OIS uporabljajte samo po potrebi, ker če je vklopljena, baterija
porablja več energije.
• Za nastavitev možnosti OIS v meniju, nastavite stikalo OIS na vašem objektivu
na ON.
• Ta možnost pri nekaterih objektivih morda ni na voljo.
• Off (Izklopljeno) morda ni na voljo pri nekaterih objektivih.
82
Funkcije fotografiranja
Pogon (način za fotografiranje)
Nastavite lahko načine za fotografiranje, kot so Continuous (Neprekinjeno),
Burst (Zaporedno), Timer (Samosprožilec) ali Kadriranje.
Izberite Single (Enojno), da posnamete eno fotografijo naenkrat. Če želite
fotografirati hitro premikajoče se motive, izberite možnost Continuous
(Neprekinjeno) ali Burst (Zaporedno). Izberite AE Bracket (Kadriranje s
samodejno osvetlitvijo), WB Bracket (Kadriranje z ravnovesjem beline),
P Wiz Bracket (Kadriranje s čarovnikom za slike) ali Depth Bracket
(Kadriranje globine) za prilagoditev osvetlitve, ravnovesja beline, uporabo
učinkov čarovnika za slike ali snemanja fotografij pri različnih globinah
polja. Izberete lahko tudi možnost Timer (Samosprožilec), da posnamete
fotografijo samodejno po določenem času.
Če želite
spremeniti način
za fotografiranje,
Enojno
Ob pritisku na [Sprožilec] posnamete eno fotografijo. Priporočljivo za
splošne pogoje.
V načinu za fotografiranje pritisnite [C] ĺ možnost.
• Možnost lahko prav tako nastavite s pritiskom [m] ĺ b ĺ Drive
(Pogon) ĺ metoda fotografiranja v načinu za fotografiranje.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
83
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Neprekinjeno
Zaporedno
Ob pritisku na [Sprožilec] neprekinjeno fotografirate. Posnamete lahko
največ 5 fotografije na sekundo.
Z enim pritiskom na [Sprožilec] zaporedno posnamete do 10 posnetkov na
sekundo (3 sekunde), 15 posnetkov na sekundo (2 sekundi) ali 30 posnetkov
na sekundo (1 sekunda). Priporočljivo za fotografiranje hitrega gibanja ali
hitro premikajočih se motivov, kot so npr. dirkalni avtomobili.
• Za nastavitev števila posnetkov v načinu za fotografiranje pritisnite [C] ĺ
• Če ste izbrali Continuous (Neprekinjeno), funkcija za zmanjšanje šuma ni več
na voljo.
• Največja hitrost snemanja je 5 sličic na sekundo. Po pribl. 13 slikah oblike
JPEG ali 5 slikah oblike RAW pride do upočasnitve. (Lahko je odvisno od
tehničnih podatkov pomnilniške kartice.)
Burst (Zaporedno), ter nato pritisnite [D].
Velikost fotografije je nastavljena na 5M.
Shranjevanje fotografije lahko poteka dlje.
Če uporabljate to možnost, bliskavica ni na voljo.
Čas osvetlitve mora biti nad 1/30 sekunde.
Morda bo fotoaparat nekoliko povečal fotografije, ki so posnete s to
možnostjo, preden jih bo shranil.
• Možnosti ISO ne morete nastaviti višje od ISO 3200.
• Te možnosti niso uporabne z obliko datoteke RAW in niso na voljo, ko je
kakovost fotografije nastavljena na RAW.
•
•
•
•
•
84
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Samosprožilec
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AE Bracket)
Posnemite fotografijo po določenem času. Samosprožilec lahko nastavite
na 2 do 30 sekund.
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat posname 3 zaporedne fotografije:
izvirnik, eno temnejšo in eno svetlejšo fotografijo. Uporabite stojalo, da
med slikanjem treh zaporednih fotografij preprečite nastanek zamegljene
fotografije. Nastavitve lahko prilagodite v meniju Bracket Settings
(Nastavitve kadriranja).
Osvetlitev +2
Osvetlitev -2
Izvirnik
• Če želite prenehati z zajemanjem, pritisnite [Sprožilec].
• Za nastavitev podrobnosti samosprožilca, v načinu za fotografiranje pritisnite
[C] ĺ Timer (Samosprožilec) in nato pritisnite [D].
Da nastavite podrobnosti kadriranja, pritisnite [m] ĺ d ĺ Bracket
Settings (Nastavitve kadriranja) ĺ možnost.
85
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Kadriranje z nastavitvijo beline (WB Bracket)
Kadriranje s čarovnikom za slike (P Wiz Bracket)
Ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparat posname 3 zaporedne fotografije:
izvirnik in dve z različnima nastavitvama ravnovesja beline. Izvirna
fotografija nastane, ko pritisnete [Sprožilec]. Drugi dve fotografiji
fotoaparat samodejno prilagodi glede na nastavljeno belino. Nastavitve
lahko prilagodite v meniju Bracket Settings (Nastavitve kadriranja).
Ko pritisnite [Sprožilec], fotoaparat posname tri zaporedne fotografije,
vsako z drugačno nastavitvijo čarovnika za slike. Fotoaparat posname
fotografijo in uporabi tri možnosti čarovnika za slike, ki ste jih nastavili
za posneto sliko. Tri različne nastavitve lahko izberete v meniju Bracket
Settings (Nastavitve kadriranja).
WB+2
WB-2
Izvirnik
• Da nastavite podrobnosti kadriranja, pritisnite [m] ĺ d ĺ Bracket
Settings (Nastavitve kadriranja) ĺ možnost.
• Te možnosti niso uporabne z obliko datoteke RAW in niso na voljo, ko je
kakovost fotografije nastavljena na RAW.
Retro (Starinski učinek)
Vivid (Živahno)
Standard (Standardno)
• Da nastavite podrobnosti kadriranja, pritisnite [m] ĺ d ĺ Bracket
Settings (Nastavitve kadriranja) ĺ možnost.
• Te možnosti niso uporabne z obliko datoteke RAW in niso na voljo, ko je
kakovost fotografije nastavljena na RAW.
86
Funkcije fotografiranja >
Pogon (način za fotografiranje)
Kadriranje globine
Ko pritisnite [Sprožilec], fotoaparat posname tri zaporedne fotografije,
vsako z drugačnim poljem globine, s prilagoditvijo vrednosti zaslonke.
Uporabite stojalo, da med slikanjem treh zaporednih fotografij preprečite
nastanek zamegljene fotografije. Nastavitve lahko prilagodite v meniju
Bracket Settings (Nastavitve kadriranja).
• Da nastavite podrobnosti kadriranja, pritisnite [m] ĺ d ĺ Bracket
Settings (Nastavitve kadriranja) ĺ možnost.
• Ta funkcija je na voljo samo v načinu Program ali Aperture Priority (Prednost
zaslonke).
• Če je vrednost zaslonke nastavljena na maksimum ali minimum, bodo z
maksimalno ali minimalno vrednostjo zaslonke posnete dve fotografije.
87
Funkcije fotografiranja
Bliskavica
Za realistično fotografijo motiva je nujna stalna količina svetlobe. Kadar
količina svetlobe niha, lahko uporabite bliskavico in zagotovite stalno
količino svetlobe. Izberite ustrezne nastavitve glede na vir svetlobe in
motiv.
Če želite nastaviti
možnosti bliskavice,
Ikona
A
A
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Flash
(Bliskavica) ĺ možnost.
Ikona
Opis
2nd Curtain (2. zavesa): bliskavica
se sproži ravno pred tem, ko se zapre
zaslonka. Fotoaparat fotografijo
motiva posname kasneje in jasno.
Smer gibanja žoge
Opis
Off (Izklopljeno): bliskavica se ne sproži.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
Smart Flash (Pametna bliskavica): fotoaparat samodejno prilagodi
svetlost bliskavice glede na količino svetlobe v okolju.
• Bliskavica se sproži dvakrat. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži
Auto (Samodejno): bliskavica se pri fotografiranju v temnih
prostorih sproži samodejno.
• Če izberete Off (Izklopljeno), se vgrajena bliskavica ne sproži tudi, če je ta
Auto Red-eye (Samodejno popravljanje učinka rdečih oči):
bliskavica samodejno sproži in zmanjša učinek rdečih oči.
Fill in (Dosvetlitev): bliskavica se sproži, kadar posnamete
fotografijo. (Svetlost se prilagodi samodejno.)
fotografiranje.
drugič.
dvignjena.
Uporabljajte samo bliskavice, ki jih je odobril Samsung. Če boste uporabili
nezdružljive zunanje bliskavice, lahko poškodujete fotoaparat.
Fill-in Red (Dosvetli rdeče): bliskavica se sproži, kadar posnamete
fotografijo, in prepreči učinek rdečih oči.
1st Curtain (1. zavesa): bliskavica
se sproži takoj za tem, ko se odpre
zaslonka. Fotoaparat fotografijo
motiva posname prej in jasno.
Smer gibanja žoge
88
Funkcije fotografiranja >
Bliskavica
Zmanjševanje učinka rdečih oči
Prilagajanje jakosti bliskavice
Če se vklopi bliskavica, ko fotografirate osebo v temi, se lahko v očeh
pojavijo rdeče pike. Če želite zmanjšati učinek rdečih oči, izberite Auto
Red-eye (Samodejno popravljanje učinka rdečih oči) ali Fill-in Red
(Dosvetlitev rdeče).
Ko je bliskavica vklopljena, prilagodite jakost bliskavice za +2 nivoja.
Če želite nastaviti
jakost bliskavice,
V načinu za fotografiranje izberite [m] ĺ b ĺ Flash
(Bliskavica) ĺ možnost ĺ [D] ĺ zavrtite gumb za
navigacijo ali pritisnite [C/F] za prilagoditev moči bliskavice.
Flash : Fill in
Back
Brez zmanjševanja učinka rdečih oči
Reset
Z zmanjševanjem učinka rdečih oči
Če je motiv preveč oddaljen od fotoaparata ali pa se premika, ko se bliskavica
sproži prvič, učinka rdečih oči morda ne bo mogoče zmanjšati.
• Prilagoditev jakosti bliskavice morda ne deluje, če:
- je motiv preblizu fotoaparata
- nastavite visoko občutljivost ISO
- je vrednost osvetlitve previsoka ali premajhna
- je presvetlo ali pretemno
• V nekaterih načinih za fotografiranje ta funkcija ni na voljo.
• Če na fotoaparat pritrdite zunanjo bliskavico, pri kateri je mogoče nastavljati
jakost, bodo nastavitve jakosti bliskavice uporabljene.
• Če je med uporabo bliskavice motiv predaleč, se lahko nekaj svetlobe
blokira, kar pomeni, da bo fotografija temna. Prepričajte se, da je motiv v
priporočenem dosegu, ki se razlikuje glede na objektiv.
• Če je nameščena zaslonka za objektiv, lahko zaslonka blokira svetlobo
bliskavice. Odstranite zaslonko, če želite uporabiti bliskavico.
89
Funkcije fotografiranja
Merjenje
Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe.
Večpodročno
Fotoaparat meri količino svetlobe v sceni in pri nekaterih svojih načinih
delovanja uporablja merjenje za prilagoditev različnih nastavitev. Na
primer, če je motiv na videz temnejši od svoje dejanske barve, fotoaparat
posname preosvetljeno fotografijo takega motiva. Če je motiv na videz
svetlejši od svoje dejanske barve, fotoaparat posname podosvetljeno
fotografijo takega motiva.
Večpodročni način izračuna količino svetlobe na več območjih. Kadar je
količina svetlobe zadostna ali nezadostna fotoaparat prilagodi osvetlitev,
tako da izmeri povprečne vrednosti scene. Ta način je primeren za običajne
fotografije.
Svetlost in splošno razpoloženje fotografije sta odvisna tudi od načina, na
katerega fotoaparat meri količino svetlobe. Izberite ustrezno nastavitev za
pogoj fotografiranja.
Če želite nastaviti
možnost merjenja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Metering
(Merjenje) ĺ možnost.
90
Funkcije fotografiranja >
Merjenje
Sredinsko uravnoteženo
Točkovno
Sredinsko uravnoteženi način izračuna širše območje kot točkovni.
Povzame količino svetlobe v središčnem delu fotografije (60–80 %) in
ostalem delu fotografije shot (20–40 %). Način je priporočljiv v primeru, ko
je razlika med osvetlitvijo motiva in ozadja majhna ali je območje motiva
veliko v primerjavi s celotno kompozicijo fotografije.
Točkovni način izračuna količino svetlobe na sredini scene. Če želite
posneti fotografijo v okoliščinah, v katerih je prisotna močna osvetlitev za
motivom, fotoaparat prilagodi osvetlitev in ustrezno posname motiv. Na
primer, če v okoliščinah, v katerih je prisotna močna osvetlitev za motivom,
izberete možnost Večpodročno, fotoaparat izračuna, da je svetlobe veliko,
zaradi česar posname temnejšo fotografijo. To lahko preprečite, če izberete
točkovni način, ki izračuna količino svetlobe v določenem območju.
Motiv je svetle barve, ozadje pa je temno. V takem primeru je priporočljiva
uporaba točkovnega načina, saj je razlika med osvetlitvijo motiva in ozadja
velika.
91
Funkcije fotografiranja >
Merjenje
Merjenje vrednosti osvetlitve območja izostritve
Ko je ta funkcija vklopljena, fotoaparat samodejno nastavi optimalno
osvetlitev, tako da izračuna svetlost območja izostritve. Ta funkcija je na
voljo le, če za način merjenja izberete merjenje Spot (Točkovno) ali
Multi (Večpodročno) in Selection AF (Izbirni AF).
Če želite nastaviti
to funkcijo,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Link AE
to AF Point (Poveži AE s točko AF) ĺ možnost.
92
Funkcije fotografiranja
Dinamični razpon
Če se svetle podrobnosti zaradi razlik v senčenju na fotografiji ne vidijo, ta
funkcija to samodejno popravi.
Če želite nastaviti
možnosti za Dinamični
razpon,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ
Dynamic Range (Dinamični razpon) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno)*: ne uporabljajte Dynamic Range (Dinamični
razpon).
Smart Range+ (Pametno območje+): popravite izgubo svetlih
delov.
HDR: posnemite 3 fotografiji pri različni osvetlitvi, ter jih nato
združite in samodejno ustvarite eno sliko.
• Možnosti ISO ne morete nastaviti višje od ISO 3200.
• Te možnosti ne morete nastavljati skupaj z možnostmi
fotografiranja, razen enojno ali samosprožilec.
Brez učinka dinamičnega razpona
Z učinkom dinamičnega razpona
Možnosti dinamičnega razpona ne morete nastavljati skupaj s funkcijo Bulb.
93
Funkcije fotografiranja
Pametni filter
Pametni filter omogoča uporabo posebnih učinkov na vaših fotografijah ali
videoposnetkih. Z različnimi možnostmi filtriranja lahko ustvarite posebne
učinke, ki jih je drugače težko ustvariti z običajnimi objektivi.
Če želite nastaviti
možnosti za
Pametni filter,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ b ĺ Smart
Filter (Pametni filter) ĺ možnost.
* Privzeto
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)*
Brez učinka
Vignetting
(Vinjetiranje)
Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in
izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatov.
Miniature
(Miniatura)
Dodajte učinek »tilt-shift« s katerim motiv daje videz
miniature.
Sketch (Skica)
Dodajte učinek risanja s svinčnikom.
Fish Eye
(Ribje oko)
Popačite motive v bližini in s tem posnemajte vizualni
učinek, ki ga dobimo z objektivom za ribje oko.
Možnosti Smart Filter (Pametni filter) ne morete nastavljati skupaj z možnostmi
Picture Wizard (Čarovnik za sliko).
94
Funkcije fotografiranja
Kompozicija osvetlitve
Fotoaparat samodejno nastavi osvetlitev, tako da izmeri ravni svetlobe iz
kompozicije fotografije in položaja motiva. Če je osvetlitev, ki jo fotoaparat
nastavi, višja ali nižja od želene, jo lahko ročno prilagodite. Vrednost
osvetlitve lahko prilagodite v ±3 korakih. Fotoaparat prikaže opozorilo
osvetlitve v rdeči barvi za vsak korak, ki preseže obseg ±3.
Za prilagoditev vrednosti osvetlitve pritisnite [f], ter nato izberite EV
(Vrednost osvetlitve). Prav tako lahko pritisnite [I] za izbiro vrednosti
osvetlitve in zasukajte gumb za navigacijo za njeno prilagoditev.
+2
-2
Izvirnik
Vrednost osvetlitve lahko preverite s položajem indikatorja ravni osvetlitve.
Opozorilo osvetlitve
Standardni indeks osvetlitve
Indikator ravni
osvetlitve
Zmanjšana osvetlitev
(temnejša)
Povečana osvetlitev
(svetlejša)
95
Funkcije fotografiranja
Zaklep osvetlitve
Ko ne morete doseči ustrezne osvetlitve zaradi premočnega kontrasta,
zaklenite osvetlitve in nato posnemite fotografijo.
Po zaklepu osvetlitve usmerite objektiv v želeno smer in pritisnite
[Sprožilec].
Če želite zakleniti osvetlitev, prilagodite kompozicijo fotografije, pri kateri
želite izračunati osvetlitev ter nato pritisnite gumb po meri. (ko je funkcija
gumba po meri nastavljena na AEL) (str. 139)
96
Funkcije fotografiranja
Funkcije videoposnetkov
Funkcije za videoposnetke so opisane spodaj.
Ko je Video izhod nastavljena na PAL
* Privzeto
Ikona
Velikost videoposnetka
*
Nastavite velikost videoposnetka.
Če želite
nastaviti velikost
videoposnetka,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ Movie
Size (Velikost videoposnetka) ĺ možnost.
Ko je Video izhod nastavljena na NTSC
Velikost
Priporočljivo za
1920X1080 (25 fps
(25 slik na sekundo)) (16:9)
Ogled na TV sprejemniku s polno
visoko ločljivostjo.
1280X720 (25 fps
(25 slik na sekundo)) (16:9)
Ogled na TV sprejemniku visoke
ločljivosti.
640X480 (25 fps
(25 slik na sekundo)) (4:3)
Ogled na TV sprejemniku.
320X240 (25 fps
(25 slik na sekundo)) (4:3)
Objavite na spletnem mestu s
pomočjo brezžičnega omrežja
(največ 30 sekund).
* Privzeto
Ikona
*
Velikost
Priporočljivo za
1920X1080 (30 fps
(30 slik na sekundo)) (16:9)
Ogled na TV sprejemniku s polno visoko
ločljivostjo.
1280X720 (30 fps
(30 slik na sekundo)) (16:9)
Ogled na TV sprejemniku visoke
ločljivosti.
640X480 (30 fps
(30 slik na sekundo)) (4:3)
Ogled na TV sprejemniku.
320X240 (30 fps
(30 slik na sekundo)) (4:3)
Objavite na spletnem mestu s pomočjo
brezžičnega omrežja (največ 30 sekund).
97
Funkcije fotografiranja >
Funkcije videoposnetkov
Kakovost videoposnetka
Večpodročno gibanje
Nastavite kakovost videoposnetka.
Nastavite hitrost predvajanja videoposnetka.
Če želite nastaviti
kakovost
videoposnetka,
Če želite nastaviti
možnosti hitrosti
predvajanja,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ
Movie Quality (Kakovost videoposnetka) ĺ možnost.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ Multi
Motion (Večpodročno gibanje) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
* Privzeto
Pripona datoteke
Opis
Ikona
Opis
MP4 (H.264)
Normal (Običajno): snemanje videoposnetkov
običajne kakovosti.
x0.25: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 1/4 običajne
hitrosti. (na voljo samo pri ločljivosti 640x480 ali 320x240)
MP4 (H.264)
HQ (Visoka kakovost)*: snemanje
videoposnetkov visoke kakovosti.
x1*: posnemite video posnetek in ga predvajajte z običajno
hitrostjo.
x5: posnemite video posnetek in ga predvajajte s 5X običajno
hitrostjo.
x10: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 10X običajno
hitrostjo.
x20: posnemite video posnetek in ga predvajajte z 20X običajno
hitrostjo.
• Če izberete možnost, ki ni x1, funkcija snemanja zvoka ne bo podprta.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev za
fotografiranje.
98
Funkcije fotografiranja >
Funkcije videoposnetkov
Možnost bledenja
Zvok
Za sceno lahko uporabite učinek bledenja, tako da uporabite funkcijo
bledenja na fotoaparatu, pri čemer vam je ne bo treba naknadno urejati
na računalniku. Nastavite možnost odtemnitve za postopen prikaz začetka
scene. Nastavite možnost zatemnitve za postopno zatemnitev scene. Z
ustrezno uporabo funkcije lahko videoposnetkom dodajate dramatične
učinke.
Včasih so videoposnetki brez zvoka bolj privlačni kot tisti s posnetim
zvokom. Izklopite zvok in posnemite videoposnetek brez zvoka.
Če želite nastaviti
možnosti bledenja,
Če želite nastaviti
možnosti zvoka,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ Voice
(Zvok) ĺ možnost.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ g ĺ Fader
(Možnost bledenja) ĺ možnost.
* Privzeto
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno)*: funkcija bledenja ni vklopljena.
In (Navznoter): scena postopoma začne bledeti.
Out (Navzven): scena postopoma izgublja bledost.
In-Out (Navznoter-navzven): funkcija bledenja se uporabi na
začetku in koncu scene.
Pri uporabi funkcije bledenja, lahko shranjevanje datoteke poteka dlje časa.
99
Poglavje 3
Predvajanje/urejanje
Naučite se, kako predvajati ter urejati fotografije in video posnetke. Za urejanje datotek v računalniku
glejte 6. poglavje.
Predvajanje/urejanje
Iskanje in upravljanje datotek
Naučite se uporabljati ogled sličic fotografij in video posnetkov in kako
zaščititi oz. izbrisati datoteke.
Če nekaj časa ne izberete funkcijo, informacije in ikone na zaslonu izginejo. Pri
ponovni uporabi fotoaparata, se te ponovno prikažejo.
Ogled sličic
Da poiščete želene fotografije in videoposnetke, prestavite na pogled
sličic s pritiskom [I] v načinu za predvajanje. V prikazu sličic je hkrati
prikazanih več slik, tako da lahko hitro pregledate elemente, ki jih želite
najti. Datoteke lahko prav tako razdelite in prikažete po kategoriji, kot je
datum ali tip datoteke.
Ogled fotografij
1
Pritisnite [y].
• Prikaže se zadnja posneta datoteka.
7X4 Thumbnail View
V pogledu sličic pritisnite [f] za izbiro načina pogleda sličic. Prav tako lahko
pritisnite [m] ĺ z ĺ View (Pogled) ĺ element za izbiro načina pogleda
sličic.
2
Obrnite gumb za navigacijo ali pritisnite [C/F], če se želite
pomakniti po datotekah.
Morda ne boste mogli urejati ali predvajati datoteke, ki so bile posnete z drugimi
fotoaparati, zaradi nepodprtih velikosti ali kodekov. Uporabite računalnik ali
drugo napravo za urejanje ali predvajanje teh datotek.
101
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Ogled datotek glede na kategorijo
Ogled datotek v obliki mape
1
Neprekinjeni in zaporedni posnetki so prikazani kot mapa. Izbira map bo
predvajala vse fotografije samodejno. Če izbrišete mapo, boste izbrisali vse
fotografije v tej mapi.
V pogledu sličic pritisnite [m] ĺ z ĺ Filter ĺ kategorija.
* Privzeto
Možnost
Opis
All (Vse)*
Običajen ogled datotek.
Date (Datum)
Oglejte si datoteke po datumu, ko so bile shranjene.
V načinu za predvajanje zasukajte gumb za navigacijo ali
pritisnite [C/F] za pomik na želeno mapo.
File Type
(Vrsta datoteke)
Oglejte si datoteke po vrsti datoteke.
• Fotoaparat bo samodejno predvajala fotografije v mapi.
2
Izberite seznam, da ga odprete.
3
Izberite datoteko za ogled.
1
Single View
2
Pritisnite [o], če želite odpreti mapo.
3
Zavrtite gumb za navigacijo ali pritisnite [C/F], če se želite
pomakniti na drugo datoteko.
4
Pritisnite [f], če se želite vrniti v način za predvajanje.
102
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Zaščita datotek
Brisanje datotek
Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.
Izbrišite datoteke v načinu za predvajanje in zagotovite več prostora na
pomnilniški kartici. Zaščitene datoteke se ne izbrišejo.
1
V načinu za predvajanje, se pomaknite na datoteko.
2
Pritisnite [m] ĺ z ĺ Protect (Zaščiti) ĺ On (Vklopljeno).
Brisanje datoteke
Izberete lahko eno datoteko in jo izbrišete.
• Zaščitene datoteke ne morete izbrisati ali zavrteti.
• Za fotografije, ki so shranjene kot mape, zaščita mape bo zaščitila vse
fotografije v mapi.
1
V načinu za predvajanje izberite datoteko in nato pritisnite
[n].
2
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
103
Predvajanje/urejanje >
Iskanje in upravljanje datotek
Brisanje več datotek
Brisanje vseh datotek
Izberete lahko več datotek in jih izbrišete.
Izbrišete lahko vse datoteke na pomnilniški kartici hkrati.
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ĺ z ĺ
Delete (Izbriši) ĺ Multiple Delete (Izbriši več).
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
• Prav tako lahko v pogledu sličic pritisnete [n], ter nato izberete
2
Izberite z ĺ Delete (Izbriši) ĺ Delete All (Izbriši vse).
3
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
datoteke za izbris.
2
Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati, z obračanjem gumba za
navigacijo ali pritisnite [C/F], ter nato pritisnite [o].
• Če želite izbiro preklicati, znova pritisnite [o].
3
Pritisnite [n].
4
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
104
Predvajanje/urejanje
Ogled fotografij
Povečanje fotografije
Ogled diaprojekcije
Ko si fotografije ogledujete v načinu za predvajanje, jih lahko povečate.
Pritisnite [o], ter nato zavrtite gumb za navigacijo, da povečate ali
zmanjšate fotografijo. Pritisnite [D/I/C/F] za pomik na
povečano območje. Uporabite lahko tudi funkcijo obrezovanja, da izločite
del slike, prikazane na zaslonu, in ga shranite kot novo datoteko.
Fotografije si lahko ogledate v diaprojekciji in diaprojekciji lahko dodate
različne učinke.
1
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
2
Izberite z ĺ Slide Show Options (Možnosti diaprojekcije).
3
Izberite učinek za diaprojekcijo.
Povečano območje
Povečava (Največja mogoča
povečava se lahko razlikuje glede na
ločljivost.)
• Če želite začeti diaprojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 4. koraku.
* Privzeto
Back
Crop
Za
Naredite naslednje
Premik povečanega območja
Pritisnite [D/I/C/F].
Obrezovanje povečane slike
Pritisnite [o]. (shrani se kot nova
datoteka)
Vrnitev na izvirno sliko
Pritisnite [m].
Možnost
Opis
Play Mode
(Način predvajanja)
Nastavite, ali želite ponoviti diaprojekcijo.
(One Play (Enkratno predvajanje)*, Repeat
(Ponovitev))
• Nastavite interval med fotografijami.
Interval
(1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s), 10 sec (10 s))
• Intervale lahko nastavite samo, če je
učinek spremembe scene nastavljen na Off
(Izklopljeno).
• Nastavite učinek za spreminjanje scene med
Effect (Učinek)
fotografijami.
• Izberite Off (Izklopljeno) za preklic učinkov.
105
Predvajanje/urejanje >
Ogled fotografij
4
Pritisnite [m].
Samodejni zasuk
5
Izberite Start Slide Show (Začni diaprojekcijo).
6
Ogled diaprojekcije.
Ko je funkcija Auto Rotate (Samodejni zasuk) vklopljena, fotoaparat
samodejno obrača fotografije, ki ste jih posneli navpično, tako da se na
zaslonu prikažejo vodoravno.
• Pritisnite [o] za premor.
• Za nadaljevanje ponovno pritisnite [o].
Za nastavitev
možnosti
samodejnega zasuka,
V načinu za predvajanje pritisnite [m] ĺ z ĺ
Auto Rotate (Samodejni zasuk) ĺ možnost.
• Pritisnite [m] za zaustavitev diaprojekcije in vrnitev v način za
predvajanje.
106
Predvajanje/urejanje
Predvajanje video posnetkov
V načinu za predvajanje lahko predvajate video posnetke, posnamete
sliko z video posnetka ali obrežete video posnetek in ga shranite kot nova
datoteka.
Stop
Za
Play
Opis
• Pritisnite [C]. (Vsak pritisk gumba med
Previjanje nazaj
Začasna zaustavitev/
predvajanje
predvajanjem video posnetka, spremeni hitrost
iskanja po naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
• Zasukajte gumb za navigacijo proti smeri urinega
kazalca. (Vsak zasuk gumba za navigacijo med
predvajanjem video posnetka, spremeni hitrost
iskanja po naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
Prirezovanje videa med predvajanjem
1
V načinu za predvajanja, se pomaknite na video posnetek, ter
nato pritisnite [m].
2
Izberite Trim Movie (Obreži videoposnetek).
3
Pritisnite [o] za pričetek predvajanja videoposnetka.
4
Pritisnite [o] na točki, kjer želite začeti obrezovanje.
5
Pritisnite [f].
6
Pritisnite [o] za nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
7
Pritisnite [o] na točki, kjer želite končati obrezovanje.
Pritisnite [o].
• Pritisnite [F]. (Vsak pritisk gumba med
Previjanje naprej
predvajanjem video posnetka, spremeni hitrost
iskanja po naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
• Zasukajte gumb za navigacijo v smeri urinega
kazalca. (Vsak zasuk gumba za navigacijo med
predvajanjem video posnetka, spremeni hitrost
iskanja po naslednjem vrstnem redu: 2X, 4X, 8X.)
Nadzor glasnosti
Pritisnite [D/I].
Zaustavi
Pritisnite [m].
107
Predvajanje/urejanje >
Predvajanje video posnetkov
8
Pritisnite [f].
Zajemanje slike med predvajanjem
9
Pritisnite [f], če želite obrezati videoposnetek.
1
Med ogledom video posnetka pritisnite [o] na točki, kjer
želite posneti sliko.
2
Pritisnite [f].
10 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
• Originalni video posnetek mora biti dolg vsaj 10 sekund.
• Fotoaparat bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko in pustil
originalne video posnetek nedotaknjen.
• Točko, kjer želite začeti obrezovanje, lahko izberete 2 sekundi po začetku
predvajanja.
• Zajeta fotografija ima enako ločljivost kot originalni video posnetek.
• Posneta slika je shranjena kot nova datoteka.
108
Predvajanje/urejanje
Urejanje fotografij
Urejene fotografije se shranijo kot nove datoteke z drugačnim imenom.
Fotografije posnete v nekaterih načinih ne morete urejati s funkcijo
Urejanja slike.
Za urejanje slik,
V načinu za predvajanja, se pomaknite na fotografijo, ter nato
pritisnite [m] ĺ z ĺ Edit Image (Uredi sliko) ĺ možnost.
Zasuk fotografije
1
Izberite
2
Izberite možnost.
• Nekaterih slik ni možno urediti s funkcijo za urejanje slike. V tem primeru
•
•
•
•
uporabite drugo programsko opremo za urejanje slik.
Datotek RAW ne morete urejati s funkcijo Uredi sliko. V tem primeru uporabite
priloženo programsko opremo za urejanje slik.
Fotoaparat bo shranil urejene fotografije kot nove datoteke.
Ko urejate fotografije, jih bo fotoaparat samodejno pretvoril v nižjo ločljivost.
Ločljivost fotografij, ki jih zavrtite ali jim spremenite velikost, ni samodejno
pretvorjena.
Med ogledom datotek kot mapo ne morete urejati fotografij. Odprite mapo in
izberite fotografijo za urejanje posamezne fotografije.
ĺ
.
Rotate : Right 90˚
Cancel
3
Save
Pritisnite [o], če želite shraniti.
• V načinu predvajanja lahko fotografijo prav tako zavrtite s pritiskom [m],
ter izbiro z ĺ Rotate (Zasukaj) ĺ želena možnost.
• Fotoaparat bo prepisal originalno datoteko.
109
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Spreminjanje velikosti fotografij
Prilagoditev vaših fotografij
Spremenite velikost fotografije in jo shranite kot novo datoteko.
Posnete fotografije lahko popravite s prilagoditvijo svetlosti, kontrasta ali
barvo.
1
Izberite
→
.
1
2 Izberite možnost.
Izberite
.
2 Izberite možnost za prilagajanje.
• Če ste izbrali
(Samodejna prilagoditev), bo prilagojena
fotografija shranjena samodejno.
Resize : 3888 x 2592
Ikona
Opis
Izvirnik (vrnitev na izvirno sliko)
Cancel
3
Save
Pritisnite [o], če želite shraniti.
Razpoložljive možnosti za spreminjanje velikosti so odvisne od originalne
velikosti fotografije.
Samodejna prilagoditev
Svetlost
Kontrast
Nasičenje
Prilagoditev RGB
Temperatura barve
Osvetlitev
110
Predvajanje/urejanje >
3
Urejanje fotografij
Zavrtite gumb za navigacijo ali pritisnite [C/F] za
prilagoditev možnosti.
4
Pritisnite [o].
5
Pritisnite [m].
6
Pritisnite [f], če želite shraniti.
Retuširanje obrazov
1
Izberite
2
Zavrtite gumb za navigacijo ali pritisnite [C/F] za
prilagoditev možnosti.
ĺ
.
• Ko se številka poveča, barva kože postane svetlejša ali temnejša.
3
Pritisnite [o], če želite shraniti.
111
Predvajanje/urejanje >
Urejanje fotografij
Uporabi učinke pametnega filtra
Možnost
Opis
Uporabite posebne učinke na vaših fotografijah.
Fish-eye (Ribje oko)
Popačite motive v bližini in s tem posnemajte
vizualni učinek, ki ga dobimo z objektivom za
ribje oko.
1
Classic (Klasično)
Doda črno-beli učinek.
Retro
(Starinski učinek)
Doda učinek odtenka sepia.
Oil Painting
(Oljna slika)
Dodajte učinek oljne slike.
Cartoon (Animacija)
Doda učinek animacije.
Ink Painting
(Slika iz črnila)
Uporabi učinek črnila.
Cross Filter
(Križni filter)
Doda linije, ki izvirajo navzven iz svetlih
motivov in s tem imitirajo vizualni učinek
križnega filtra.
Zooming Shot
(Posnetek povečave)
Zamegli robove fotografije in poudari motive
na sredini.
Izberite
, ter nato izberite možnost.
Smart Filter : Vignetting
Cancel
Set
Možnost
Opis
Original (Izvirnik)
Brez učinka
Vignetting
(Vinjetiranje)
Dodajte barve starinskega videza, visok
kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo
fotoaparatov.
Miniature (Miniatura)
Dodajte učinek »tilt-shift« s katerim motiv daje
videz miniature.
2
Pritisnite [o].
Soft Focus
(Mehka izostritev)
Skrijte obrazne nepravilnosti ali dodajte učinek
sanj.
3
Pritisnite [f], če želite shraniti.
Sketch (Skica)
Dodajte učinek risanja s svinčnikom.
112
Poglavje 4
Brezžično omrežje
Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji (WLAN) ter uporabljati funkcije.
Brezžično omrežje
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Izvedite več o povezovanju prek dostopne točke v dosegu omrežja WLAN.
Prav tako lahko konfigurirate nastavitve omrežja.
Ikona
Dostopna točka za neposredno omrežje
Zaščitena dostopna točka
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Izberite
3
Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se na zaslonu ne
prikaže Wi-Fi Setting (Nastavitev Wi-Fi).
,
, ali
Moč signala
točke.
Izberite dostopno točko.
Wi-Fi Setting
• Ko izberete zaščiteno dostopno točko, se prikaže pojavno okno.
Vnesite zahtevana gesla, če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem
WLAN. Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos besedila«.
(str. 117)
• Ko izberete nezaščiteno dostopno točko, bo fotoaparat vzpostavil
povezavo z omrežjem WLAN.
• Če izberete dostopno točko s podprtim profilom WPS, izberite
Refresh
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Back
Dostopna točka s profilom WPS
• Pritisnite [F], če želite odpreti možnosti za nastavitev dostopne
.
• Fotoaparat samodejno išče proste naprave z dostopno točko.
4
Opis
Manual
• Izberite Refresh (Osveži), če želite osvežiti povezljive dostopne
točke.
WPS PIN connection (WPS povezava s kodo PIN) in nato vnesite
kodo PIN na napravi z dostopno točko. Prav tako lahko vzpostavite
povezavo z dostopno točko s podprtim profilom WPS tako,
da izberete WPS button connection (PBC s profilom WPS) na
fotoaparatu ter nato pritisnete gumb WPS na napravi z dostopno
točko.
• Če se prikaže pojavno okno o predpisih za zbiranje podatkov, ga
preberite in potrdite strinjanje z njimi.
• Če želite dostopno točko dodati ročno, izberite Add wireless
network (Dodaj brezžično omrežje). Ime dostopne točke mora biti
v angleščini, da jo dodate ročno.
114
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Nastavitev možnosti omrežja
Ročna nastavitev naslova IP
1
Na zaslonu Nastavitev Wi-Fi izberite Dostopna točka, ter nato
pritisnite [F].
1
Na zaslonu Nastavitev Wi-Fi izberite Dostopna točka, ter nato
pritisnite [F].
2
Izberite posamezno možnost in vnesite potrebne podatke.
2
Izberite IP Setting (Nastavitev IP) ĺ Manual (Ročno).
3
Izberite posamezno možnost in vnesite potrebne podatke.
Možnost
Opis
Network Password
(Geslo omrežja)
Vnesite geslo omrežja.
IP Setting (Nastavitev IP) Ročno ali samodejno nastavite naslov IP.
Možnost
Opis
IP (Naslov IP)
Vnesite statičen naslov IP.
Subnet Mask
(Maska podomrežja)
Vnesite masko podomrežja.
Gateway (Prehod)
Vnesite prehod.
DNS Server (Strežnik DNS)
Vnesite naslov DNS.
115
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Namigi za omrežno povezavo
• Če ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem WLAN, poskusite z drugo
• Nekatere funkcije Wi-Fi niso na voljo, če ne vstavite pomnilniške kartice.
• Razpoložljive omrežne povezave se lahko razlikujejo glede na državo.
• Kakovost omrežne povezave je odvisna od dostopne točke.
• Funkcija za omrežje WLAN na vašem fotoaparatu mora biti skladna z
• Večja kot je razdalja med vašim fotoaparatom in dostopno točko, dalj
časa bo fotoaparat potreboval za vzpostavitev povezave z omrežjem.
• Če bližnja naprava uporablja isti radiofrekvenčni signal kot vaš
fotoaparat, lahko to moti vašo povezavo.
• Če ime vaše dostopne točke ni v angleškem jeziku, je fotoaparat morda
ne bo mogel najti ali pa bo ime napačno prikazano.
• Za več informacij o omrežnih nastavitvah ali geslu se obrnite na skrbnika
omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
• Število znakov v geslu se lahko razlikuje glede na vrsto šifriranja
podatkov.
• Povezava z omrežjem WLAN morda ne bo na voljo v vseh okoljih.
• Fotoaparat lahko prikaže tiskalnik s podporo za omrežje WLAN na
seznamih dostopne točke. Ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem
prek tiskalnika.
dostopno točko iz seznama dostopnih točk, ki so na voljo.
zakonodajo o radijskem prenosu vaše države. Za zagotavljanje skladnosti
uporabljajte možnost za omrežje WLAN le v tisti državi, kjer ste kupili
fotoaparat.
• Postopek za prilagajanje omrežnih nastavitev se lahko razlikuje glede na
omrežne pogoje.
• Ne vzpostavljajte povezave z omrežjem, za katerega nimate ustrezne
odobritve.
• Preden vzpostavite povezavo z omrežjem, preverite, ali je baterija
popolnoma napolnjena.
• Datoteke, ki jih prenesete na drugo napravo, morda ne bodo podrte. V
tem primeru za predvajanje datotek uporabite računalnik.
• Če dostopna točka zahteva vnos informacij za prijavo, povezave morda
ne bo mogoče vzpostaviti.
• Vašega fotoaparata ne morete povezati hkrati na omrežje in TV
sprejemnik.
116
Brezžično omrežje >
Vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN in konfiguracija omrežnih nastavitev
Vnos besedila
Ikona
Opis
Brisanje zadnje črke.
Naučite se vnašati besedilo. Zasukajte gumb za navigacijo ali pritisnite
[D/I/C/F] za pomik na tipko in pritisnite [o] za njen vnos.
Pomik kazalca.
V načinu ABC spremenite velikost črk.
Preklopite med načinom za simbole in načinom ABC.
Vnos presledka.
Done
(Končano)
Done
Back
Backspace
Shranite prikazano besedilo.
• Pritisnite [y] za neposredni premik na Done (Končano).
• Število znakov, ki jih lahko vnesete, je odrvisno od situacije.
• Zaslon je lahko drugačen glede na način vnosa.
117
Brezžično omrežje
Uporaba funkcije NFC (Tag & Go)
Anteno NFC na pametnem telefonu postavite v bližino antene NFC na
fotoaparatu, da zaženete funkcijo za samodejno shranjevanje slik na
pametni telefon ali funkcijo, ki pametnemu telefonu dovoljuje oddaljeno
sprožitev sprožilca. V načinu za predvajanje lahko na naprave, ki podpirajo
NFC, prav tako prenašate datoteke.
• Ta funkcija je na voljo samo na pametnih telefonih, ki podpirajo NFC in
•
•
•
•
•
poganjajo Android OS. Priporočamo uporabo najnovejše različice. Ta funkcija
je na voljo samo za naprave iOS.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo lahko prenesete s Samsung Apps
ali Google Play Store. Program Samsung SMART CAMERA App je združljiv z
modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu 2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Če želite prebrati oznako NFC, postavite napravo, ki podpira NFC, v bližino
oznake NFC na fotoaparatu za več kot 2 sekundi.
Velikost prenesenih fotografij lahko nastavite s pritiskom [m] ter izbiro
d ĺ MobileLink/NFC Image Size (MobileLink/Velikost slike prek NFC) ĺ
možnost.
Ne spreminjajte oznake NFC na kakršen koli način.
Uporaba funkcije NFC v načinu za
predvajanje (Photo Beam)
V načinu za predvajanje bo fotoaparat samodejno prenesel trenutno
datoteko na pametni telefon po branju oznake z naprave, ki podpira NFC.
• Za prenos več datotek izberite datoteko v pogledu sličic, ter nato
preberite oznako z naprave, ki podpira NFC.
Uporaba funkcije NFC v načinu Wi-Fi
Izberite MobileLink ali Remote Viewfinder v pojavnem oknu, ki se prikaže
po branju oznake z naprave, ki podpira NFC. (str. 121, 125)
Uporaba funkcije NFC v načinu za
fotografiranje
Zaženite AutoShare ali Remote Viewfinder z branjem oznake z naprave, ki
podpira NFC. (str. 119, 125) Prednastavite zagon funkcije Wi-Fi z branjem
oznake z naprave, ki podpira NFC. (str. 139)
118
Brezžično omrežje
Samodejno shranjevanj datotek na pametni telefon
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
AutoShare prek omrežja WLAN. Ko s fotoaparatom posnamete fotografijo,
se fotografija samodejno shrani v pametni telefon.
1
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
• Funkcijo AutoShare podpirajo pametni telefoni ali tablični računalniki, ki
•
•
•
•
poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo vseh
možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano programsko opremo
na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema ni najnovejša, ta
funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Če nastavite to funkcijo, se nastavitev ohrani, tudi če spremenite način za
fotografiranje.
Nekateri modeli morda ne podpirajo te funkcije oz. ni na voljo v nekaterih
načinih za fotografiranje.
V načinu za fotografiranje izberite [m] ĺ b ĺ AutoShare
ĺ On (Vklopljeno).
• Če želite omogočiti potrditev s kodo PIN, ko povežete pametni
telefon na fotoaparat, izberite Security Settings (Varnostne
nastavitve). (str. 144)
2
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 29) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 5.
3
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
• Če je omogočena funkcija Zasebnostni zaklep omrežja Wi-Fi, na
mobilnem telefonu vnesite kodo PIN, ki je prikazana na fotoaparatu.
119
Brezžično omrežje >
4
Samodejno shranjevanj datotek na pametni telefon
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
• Na zaslonu fotoaparata se bo pojavila ikona, ki prikazuje stanje
povezave (
5
).
Posnemite fotografijo.
• Posneta fotografija je shranjena v fotoaparatu in nato prenesena
na pametni telefon. Če nimate vstavljene pomnilniške kartice oz. je
pomnilnik poln, bo zajeta fotografija prenesene na pametni telefon
brez, da bi bila pred tem shranjena na fotoaparat.
• Če posnamete videoposnetek, se ta shrani v fotoaparat.
• Slikovna datoteka, ki ste jo zajeli med snemanjem videa, ni
shranjena v pametnem telefonu.
• Če na pametnem telefonu vključite funkcijo GPS, lahko zraven
posnete fotografije shranite podatke GPS.
120
Brezžično omrežje
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na pametni telefon
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
MobileLink prek omrežja WLAN. Fotografije ali videoposnetke lahko
enostavno pošiljate na vaš pametni telefon.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Na fotoaparatu izberite
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
• Funkcijo MobileLink podpirajo pametni telefoni ali tablični računalniki,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ki poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo
vseh možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano programsko
opremo na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema ni
najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Ogledate si lahko do 1.000 nedavnih datotek in pošljete do 1.000 datotek
hkrati.
Pri pošiljanju videoposnetkov v polni visoki ločljivosti z uporabo funkcije
MobileLink, predvajanje datotek morda ne bo na voljo na vseh napravah.
Pri uporabi te funkcije na napravi iOS, lahko naprava izgubi povezavo z
omrežjem Wi-Fi.
Datotek RAW ne morete pošiljati.
Velikost prenesenih fotografij lahko nastavite s pritiskom [m] ter izbiro
d ĺ MobileLink/NFC Image Size (MobileLink/Velikost slike prek NFC) ĺ
možnost.
Prav tako lahko pošljete datoteke v načinu za predvajanje tako, da pritisnete
[m], ter nato pritisnite Share(Wi-Fi) (Souporaba (Wi-Fi)) ĺ MobileLink.
Če na fotoaparatu ne izberete funkcije po 30 sekundah, se zaslon izklopi.
.
izberite Next (Naprej).
• Če želite omogočiti potrditev s kodo PIN, ko povežete pametni
telefon na fotoaparat, izberite Security Settings (Varnostne
nastavitve). (str. 144)
3
Na fotoaparatu izberite možnost pošiljanja.
• Če izberete Select Files from Smartphone (Izberite datoteke v
pametnem telefonu), si lahko s pametnim telefonom ogledate
in souporabljate datoteke, ki so shranjene v fotoaparatu. Če na
pametnem telefonu ne izberete funkcije po 30 sekundah, se zaslon
izklopi.
• Če izberete Select Files from Camera (Izberite datoteke v
fotoaparatu), lahko izberete datoteke, ki jih želite poslati s
fotoaparatom.
4
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 29) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 7.
121
Brezžično omrežje >
5
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na pametni telefon
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
• Če je omogočena funkcija Zasebnostni zaklep omrežja Wi-Fi, na
mobilnem telefonu vnesite kodo PIN, ki je prikazana na fotoaparatu.
6
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
7
Na pametnem telefonu ali fotoaparatu, izberite datoteke za
prenos fotoaparata.
8
Na pametnem telefonu, se dotaknite gumba za kopiranje ali
na fotoaparatu izberite Send (Pošlji).
• Fotoaparat bo poslal datoteke na pametni telefon.
122
Brezžično omrežje
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na več pametnih telefonov
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
Group Share prek omrežja WLAN. Fotografije ali videoposnetke lahko
enostavno pošiljate na več pametnih telefonov.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Na fotoaparatu izberite
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
• Funkcijo Group Share podpirajo pametni telefoni ali tablični računalniki,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ki poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo
vseh možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano programsko
opremo na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema ni
najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
Prenos datotek na več pametnih telefonov lahko traja dlje kot prenos datotek
na eno napravo.
Pri pošiljanju videoposnetkov v polni visoki ločljivosti z uporabo funkcije
Group Share, predvajanje datotek morda ne bo na voljo na vseh napravah.
Pri uporabi te funkcije na napravi iOS, lahko naprava izgubi povezavo z
omrežjem Wi-Fi.
Datotek RAW ne morete pošiljati.
Velikost prenesenih fotografij lahko nastavite s pritiskom [m] ter izbiro
d ĺ MobileLink/NFC Image Size (MobileLink/Velikost slike prek NFC) ĺ
možnost.
Prav tako lahko pošljete elektronsko pošto v načinu za predvajanje tako, da
pritisnete [m], ter nato pritisnite Share(Wi-Fi) (Souporaba (Wi-Fi)) ĺ
Group Share.
.
izberite Next (Naprej).
• Če želite omogočiti potrditev s kodo PIN, ko povežete pametni
telefon na fotoaparat, izberite Security Settings (Varnostne
nastavitve). (str. 144)
3
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
123
Brezžično omrežje >
4
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na več pametnih telefonov
S seznama izberite funkcijo pametni telefon.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
• Povežete lahko do 4 pametne telefone.
• Če je omogočena funkcija Zasebnostni zaklep omrežja Wi-Fi, na
mobilnem telefonu vnesite kodo PIN, ki je prikazana na fotoaparatu.
5
Izberite Next (Naprej).
6
Na fotoaparatu, izberite datoteke za prenos fotoaparata.
7
Na fotoaparatu izberite Send (Pošlji).
• Fotoaparat bo poslal datoteke na pametni telefon.
• Pri povezavi z več pametnimi telefoni bo fotoaparat poslal datoteke
na vse naprave hkrati.
124
Brezžično omrežje
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev sprožilca
Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo
Remote Viewfinder prek omrežja WLAN. Uporabite pameten telefon kot
daljinsko sprostitev sprožilca s pomočjo funkcije Remote Viewfinder.
Posneta fotografija se bo prikazala na pametnem telefonu.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Na fotoaparatu izberite
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
• Funkcijo Remote Viewfinder podpirajo pametni telefoni ali tablični
računalniki, ki poganjajo Android OS ali iOS. (Nekateri tiskalniki morda ne
podpirajo vseh možnosti.) Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano
programsko opremo na najnovejšo različico. Če vdelana programska oprema
ni najnovejša, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
• Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo na prenesete s Samsung Apps,
Google Play Store ali Apple App Store. Program Samsung SMART CAMERA
App je združljiv z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili proizvedeni v letu
2013 in kasneje.
• Za naprave, ki poganjajo Android OS 2.3.3 – 2.3.7, prenesite Samsung SMART
CAMERA App s spletnega mesta www.samsung.com.
• Neprekinjeno posnete fotografije ali videoposnetki ne bodo prikazani na
pametnem telefonu.
.
• Če želite omogočiti potrditev s kodo PIN, ko povežete pametni
telefon na fotoaparat, izberite Security Settings (Varnostne
nastavitve). (str. 144)
3
Na pametnem telefonu vklopite Samsung SMART CAMERA
App.
• Za naprave iOS, preden vklopite aplikacijo, vklopite funkcijo Wi-Fi.
• Za samodejni zagon aplikacije na pametnem telefonu, ki podpira
NFC, vklopite funkcijo in postavite pametni telefon v bližino
oznake NFC (str. 29) na fotoaparatu. Preverite ali je pametni telefon
povezan s fotoaparatom in nato preskočite na korak 6.
4
Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
• Če je omogočena funkcija Zasebnostni zaklep omrežja Wi-Fi, na
mobilnem telefonu vnesite kodo PIN, ki je prikazana na fotoaparatu.
125
Brezžično omrežje >
5
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprožitev sprožilca
Na fotoaparatu omogočite pametnemu telefonu, da vzpostavi
povezavo z napravo.
• Če ste pametni telefon že povezali s fotoaparatom, se ta poveže
samodejno.
Na pametnem telefonu se dotaknite in zadržite
izostritev, ter nato spustite za zajem fotografije.
• Za snemanje video posnetka se dotaknite
posnetka pa se dotaknite
6
Na pametnem telefonu izberite q, da odprete pametno
ploščo.
7
Na pametnem telefonu nastavite možnosti za fotografiranje.
za
, za zaustavitev video
.
• Če na pametnem telefonu vključite funkcijo GPS, lahko zraven
posnete fotografije shranite podatke GPS.
• Ko uporabljate to funkcijo, se idealna oddaljenost med fotoaparatom in
• Med uporabo te funkcije nekateri gumb niso na voljo na vašem
• S pametnim telefonom lahko upravljate fotoaparat samo z dotikom
zaslona.
• Nekatere možnosti fotografiranja niso podprte.
• Možnosti fotografiranja, ki ste jih nastavili, se ohranijo v fotoaparatu
zatem, ko prekinete povezavo s pametnim telefonom.
Dotaknite se
pametnim telefonom lahko razlikuje glede na vašo okolico.
• Pametni telefon mora biti oddaljen največ 7 metrov od fotoaparata, če želite
uporabiti to funkcijo.
na pametnem telefonu, bo nekaj časa trajalo, da fotoaparat
posname fotografijo.
Če je možnost shranjevanja datotek nastavljena na Smartphone + Camera
(Pametni telefon + fotoaparat), se na pametni telefon prenesejo samo
fotografije. (Video posnetkov in datotek RAW se ne prenese.)
Če je pri neprekinjenem fotografiranju možnost shranjevanja datotek
nastavljena na Smartphone + Camera (Pametni telefon + fotoaparat),
fotografije ne bodo prenesene na pametni telefon.
Zaslon pametnega telefona ne zrcalil zaslon fotoaparata med snemanjem
videa.
Funkcija Remote Viewfinder se bo izklopila, ko:
- se na pametnem telefonu pojavi dohodni klic
- se izklopi pametni telefon ali fotoaparat
- naprava izgubi povezavo z omrežjem WLAN
- povezava Wi-Fi je slaba ali nestabilna
- tekom vzpostavljene povezave ne izberete nobene funkcije približno
3 minute
- sta številki map in datotek dosegli največjo številko
Če na fotoaparatu ne izberete funkcije po 30 sekundah, se zaslon izklopi.
• Ko sprostite
fotoaparatu.
8
9
, če se želite vrniti na zaslon fotografiranja.
•
•
•
•
•
126
Brezžično omrežje
Uporaba funkcije Home Monitor+
Uporabite funkcijo Home Monitor+ za povezavo fotoaparata s pametnim
telefonom, na katerem je nameščen Samsung Home Monitor+, ter nadzor
prostora.
3
• Fotoaparat postavite na varno mesto, kjer bo izven dosega otrok in
domačih živali.
• Funkcijo Home Monitor+ podpirajo pametni telefoni, ki poganjajo Android
OS ali iOS. (Nekateri pametni telefoni morda ne podpirajo vseh možnosti.)
Pred uporabo te funkcije, posodobite vdelano programsko opremo na
najnovejšo različico. Sistem Android OS mora biti 4.1 ali novejši.
• Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti
aplikacijo Samsung Home Monitor+. Aplikacijo na pametni telefon prenesete
s Samsung Apps, Google Play Store ali Apple App Store.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Na fotoaparatu izberite
• Usmerite objektiv fotoaparata v motiv.
• Priporočamo vam, da z uporabo napajalnika v celoti napolnite
baterijo oz. fotoaparat priključite na električno vtičnico.
4
Vnesite vaše uporabniško ime za račun Samsung in geslo za
prijavo.
• Za več informacij o vnašanju besedila glejte »Vnos besedila«.
(str. 117)
• Če ste se pred tem prijavili v storitvi, vas bo morda prijavilo
.
samodejno.
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
Na fotoaparati izberite dostopno točko s seznama in postavite
fotoaparat.
5
Na pametnem telefonu vklopite aplikacijo Samsung Home
Monitor+.
127
Brezžično omrežje >
6
Uporaba funkcije Home Monitor+
Začnite z nadzorom prek pametnega telefona.
• Pametni telefon morda ne bo sprožil alarma, ko zazna zvok,kar je hkrati
• Med nadzorom videa v živo prek pametnega telefona, se video ne
shranjuje na fotoaparat.
• Če je prostor pod nadzorom temen, se dotaknite
in vklopite lučko za
pomoč pri samodejni izostritvi (AF).
• Če je fotoaparat povezan na isto brezžično omrežje kot druge naprave,
predvajanje videa morda ne bo gladko.
• Odvisno od omrežnih pogojev, je lahko predvajanje videa prestavljeno
ali zaustavljeno.
odvisno od omrežnih pogojev.
• Funkcija Home Monitor+ ni strokovna varnostna naprava. Za varnost doma
svetujemo uporabo strokovne storitve.
• Pri uporabi funkcije Home Monitor+ ne povežite dveh kamer prek istega
omrežja. S tem lahko upočasnite omrežje.
• Pri uporabi aplikacije Samsung Home Monitor+ prek omrežja 3G ali LTE vam
lahko zaračunajo dodatne stroške.
• Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo povezano z razkrivanjem
•
7
Dotaknite se
za izhod iz aplikacije Samsung Home Monitor+.
•
•
•
•
•
ali distribucijo osebnih podatkov, kot je pretakanje videoposnetkov, drugim
osebam.
Uporabnik je odgovoren za upravljanje uporabniškega imena in gesla za
funkcijo Home Monitor+.
To funkcijo uporabljajte samo v prostorih. Uporaba v javnem prostoru lahko
zmanjša hitrost omrežja. Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo
povezano z uporabo te funkcije na javnih površinah.
Funkcije ne uporabljajte dlje časa oz. več kot en teden.
Te funkcije ne uporabljajte za nezakonite namene.
Pojavi se lahko zamudni odziv ali sesutje omrežja, odvisno od omrežnih
pogojev.
Če na fotoaparatu ne izberete funkcije po 30 sekundah, se zaslon izklopi.
128
Brezžično omrežje
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videoposnetkov
Fotografije ali videoposnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko
brezžično pošljete na računalnik.
Nameščanje programa za funkcijo
Samodejno varnostno kopiranje na vaš
računalnik
1
2
Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov na
računalnik
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
2
Izberite
.
• Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo,
izberite Next (Naprej).
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
Namestite i-Launcher na računalnik. (str. 150)
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
Fotoaparat priklopite na računalnik prek kabla USB.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
3
• Program Auto Backup (Samodejna varnostno kopiranje) je
nameščen na računalnik. Sledite navodilom na zaslonu za
zaključitev namestitve.
4
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 114)
Ko se pojavi ikona programa Auto Backup (Samodejna
varnostno kopiranje), jo kliknite.
3
Izberite računalnik za varnostno kopijo.
Odstranite kabel USB.
Preden namestite program, preverite, ali je računalnik povezan na omrežje.
129
Brezžično omrežje >
4
Uporabljanje Samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videoposnetkov
Izberite OK.
• Za preklic pošiljanja izberite Cancel (Prekliči).
• Za varnostno kopiranje ne morete izbrati posameznih datotek. Ta
funkcija varnostno kopira le nove datoteke na fotoaparatu.
• Postopek varnostnega kopiranja se bo prikazal na zaslonu
računalnika.
• Po končanem prenosu, se fotoaparat samodejno izklopi po
približno 30 sekundah. Izberite Cancel (Prekliči) za vrnitev na
prejšnji zaslon in izključitev samodejnega izklopa fotoaparata.
• Če želite samodejno izklopiti računalnik po končanem prenosu,
izberite Shut down PC after backup (Izklopi računalnik po
varnostnem kopiranju).
• Če želite spremeniti računalnik za varnostno kopijo, izberite
• Ko povežete fotoaparat na omrežje WLAN, izberite dostopno točko, ki je
povezana z računalnikom.
• Fotoaparat bo iskal razpoložljive dostopne točke, tudi če se ne povezujete
ponovno na isto dostopno točko.
• Če med pošiljanjem datotek prekinete napajanje fotoaparata ali odstranite
baterijo, bo prenos datotek prekinjen.
• Medtem, ko uporabljate to funkcijo, je na fotoaparatu nadzor sprožilca
onemogočen.
• Na računalnik lahko priklopite le en fotoaparat za pošiljanje datotek.
• Varnostno kopiranje se lahko prekini zaradi pogojev omrežja.
• Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
• Pred uporabo te funkcije morate izklopiti Požarni zid Windows ali katerikoli
drug požarni zid.
• Pošljete lahko največ 1.000 datotek.
• V programski opremi za računalnik morate ime strežnika zapisati v latinici,
hkrati pa to ne sme vsebovati več kot 48 znakov.
Change PC (Zamenjaj računalnik).
130
Brezžično omrežje
Uporaba Samsung Link za ogled datotek
Oglejte si datoteke na napravi Samsung Link, ki je povezana prek iste
dostopne točke.
5
Na napravi Samsung Link, izberite fotoaparat za vzpostavitev
povezave.
1
Obrnite gumb za izbiro načina na B.
6
2
Izberite
Na napravi Samsung Link, poiščite fotografije in
videoposnetke v skupni rabi.
.
• Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z
omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno
točko.
• Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z omrežjem
• Za dodatne informacije o iskanju prisotnosti fotoaparata in brskanju
po fotografijah ali videoposnetki na napravi Samsung Link glejte
navodila za uporabo naprave.
• Video posnetki se morda ne bodo predvajali brezhibno glede na
vrsto naprave Samsung Link ali pogojev omrežja.
WLAN, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki
so na voljo. (str. 114)
• Nastavite lahko dostop samo izbranim napravam ali vsem
napravam s pritiskom [f], ter izbiro DLNA Access Control (Nadzor
dostopa DLNA) na zaslonu.
• Ustvari se seznam datotek za skupno rabo. Počakajte, da druge
naprave najdejo vaš fotoaparat.
3
Priključite napravo Samsung Link na omrežje in nato vklopite
funkcijo Samsung Link.
• Za dodatne informacije glejte navodila za uporabo naprave.
4
Na fotoaparatu omogočite napravi Samsung Link povezavo s
fotoaparatom.
Dostopna točka
▲ Fotoaparat je povezan na TV sprejemnik, ki podpira Samsung Link prek omrežja
WLAN.
131
Brezžično omrežje >
Uporaba Samsung Link za ogled datotek
• Pošljete lahko največ 1.000 nedavnih datotek.
• Na napravi Samsung Link si lahko ogledujete le fotografije in videoposnetke,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ki ste jih posneli z vašim fotoaparatom.
Razdalja za brezžično povezavo med vašim fotoaparatom in napravo
Samsung Link, se lahko razlikuje glede na tehnične podatke dostopne točke.
Če je fotoaparat povezan na 2 napravi Samsung Link, bo predvajanje morda
počasnejše.
Fotografije ali videoposnetki bodo v skupni rabi v njihovi izvirni velikosti.
To funkcijo lahko uporabljate samo z napravami, ki podpirajo Samsung Link.
Fotografije ali videoposnetki v skupni rabi, se ne bodo shranili na napravo
Samsung Link, lahko pa se shranijo na fotoaparat glede na tehnične podatke
naprave.
Prenašanje fotografij ali videoposnetkov na napravo Samsung Link lahko traja
dalj časa, odvisno od omrežne povezave, števila datotek za skupno rabo ali
velikosti datotek.
Če med ogledovanjem fotografij na napravi Samsung Link prekinete
napajanje fotoaparata na neobičajen način (na primer, če iz fotoaparata
odstranite baterijo), bo naprava še vedno zaznaval prisotnost fotoaparata.
Vrstni red fotografij ali videoposnetkov na fotoaparatu, se lahko razlikuje od
vrstnega reda na napravi Samsung Link.
Glede na število fotografij v skupni rabi lahko nalaganje fotografij ali
videoposnetkov in posnetek za začetno nastavitev trajata dalj časa.
Neprekinjena uporaba daljinskega upravljalnika ali izvajanje dodatnih
funkcij napravi Samsung Link lahko med ogledovanjem fotografij na napravi
povzroči nepravilno delovanje te funkcije.
• Če med ogledovanjem fotografij na napravi Samsung Link spremenite vrstni
red fotografij na fotoaparatu, je potrebno za posodobitev seznama fotografij
na napravi ponoviti postopek za začetno nastavitev.
• Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče
uporabiti.
• Priporočamo vam uporabo omrežnega kabla za povezavo vaše naprave
Samsung Link z dostopno točko. S tem boste zmanjšali »zatikanje« katerega
koli videoposnetka pri pretakanju vsebine.
• Za ogled datotek na napravi Samsung Link omogočite način večvrstnega
oddajanja na vaši dostopni točki.
132
Poglavje 5
Meni nastavitev fotoaparata
Spoznajte meni uporabniških in splošnih nastavitev.
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bodo bolje ustrezale vašim potrebam in željam.
Meni nastavitev fotoaparata
Uporabniške nastavitve
S temi nastavitvami lahko nastavite uporabniško okolje.
Za nastavitev
uporabniških
možnosti,
V načinu za fotografiranje pritisnite [m] ĺ d ĺ možnost.
Zmanjševanje šuma
Uporabite funkcijo zmanjševanja šuma, da zmanjšate količino vidnega
šuma v slikah.
* Privzeto
Razpoložljivi izdelki in njihov vrstni red je odvisen od pogojev za fotografiranje.
Prilagoditev ISO po meri
Možnost
Opis
High ISO NR
(Zmanjševanje šuma
pri visoki občutljivosti)
Ta funkcija zmanjšuje šum, do katerega lahko
pride, ko nastavite visoko občutljivost ISO.
(Off (Izklopljeno), High (Visoko),
Normal (Običajno)*, Low (Nizko))
Long Term NR
(Zmanjševanje šuma
pri dolgem času
osvetlitve)
Ta funkcija zmanjšuje šum, ko nastavite fotoaparat
za dolgo osvetlitev. (Off (Izklopljeno),
On (Vklopljeno)*)
Korak ISO
Velikost za občutljivost ISO lahko nastavite v korakih po 1/3 koraka ali
1 korak.
Obseg samodejne občutljivosti ISO
Nastavite lahko največjo vrednost ISO, pod katero se izbere vsak korak EV,
ko nastavite možnost ISO Auto (Samodejno).
134
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Nastavitev kadriranja
Neposredna ročna izostritev
Za vsako posamezno kadriranje lahko nastavite možnosti.
Ročno lahko prilagodite izostritev tako, da obrnete obroč za izostritev,
potem ko dosežete izostritev tako, da do polovice pritisnete [Sprožilec]. Ta
funkcija pri nekaterih objektivih morda ne bo na voljo.
* Privzeto
Možnost
Opis
AE Bracket Settings
(Nastavitev kadriranja s
samodejno osvetlitvijo)
Nastavite interval osvetlitve. (-/+0.3 EV*,
-/+0.7 EV, -/+1.0 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV,
-/+2.0 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3.0 EV)
WB Bracket Settings
(Nastavitev kadriranja z
ravnovesjem beline)
Prilagodite območje ravnovesja beline 3
kadriranim fotografijam. (AB-/+3*, AB-/+2,
AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Na primer, AB-/+3 prilagodi vrednost
rumenkasto rjave za plus ali minus tri korake.
MG-/+3 prilagodi vrednost škrlatne v isti meri.
P Wiz Bracket Settings
(Nastavitev za kadriranje
čarovnika za slike)
Izberite 3 nastavitve čarovnika za slike, ki jih
fotoaparat uporabi za 3 fotografije.
Depth Bracket Settings
(Nastavitev kadriranja
globine)
Nastavite interval globine. (-/+0.3, -/+0.7,
-/+1.0*, -/+1.3, -/+1.7, -/+2.0, -/+2.3, -/+2.7,
-/+3.0)
135
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Barvni prostor
Možnost barvnega prostora omogoča izbiro metode za predstavitev
barv. Naprave za digitalno slikanje, kot so digitalni fotoaparati, zasloni in
tiskalniki, imajo svoje načine za predstavitev barv, ki se imenujejo barvni
prostori.
Adobe RGB
* Privzeto
Možnost
Opis
sRGB*
sRGB (Standardni RGB) je mednarodna specifikacija za
določanje barvnega prostora, ki ga je ustvarila komisija
IEC (International Electrotechnical Commission).
Običajno se uporablja za ustvarjanje barv na
računalniških zaslonih in je tudi standardni barvni
prostor za Exif. sRGB je priporočljiv za običajne slike in
slike, ki jih želite objaviti na spletu.
Adobe RGB
Adobe RGB se uporablja za komercialno tiskanje in ima
širše barvno območje kot sRGB. Njegovo širše barvno
območje zagotavlja enostavno urejanje fotografij na
računalniku. Posamezni programi so običajno združljivi
z omejenim številom barvnih prostorov.
sRGB
Če je barvni prostor nastavljen na možnost Adobe RGB, je oznaka datotek
»_SAMXXXX.JPG«.
136
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Popravljanje popačenosti
iFn Prilagoditev
Popravite lahko popačenje, ki ga lahko povzročijo objektivi. Te funkcije so
na voljo pri objektivih, ki jo podpirajo.
Izberite lahko možnosti, katere lahko prilagodite, kadar pritisnete
[i-Function] na objektivu i-Function.
Možnost
Opis
Aperture (Zaslonka)
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi
vrednost zaslonke.
Shutter Speed
(Čas osvetlitve)
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi čas
osvetlitve.
EV (Vrednost osvetlitve)
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi
vrednost osvetlitve.
ISO
Nastavite to možnost, če želite prilagoditi
občutljivost ISO.
White Balance
(Ravnovesje beline)
Nastavite ravnovesje beline.
137
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Uporabniški zaslon
Št.
Na zaslon lahko dodate informacije o fotografiranju ali jih z njega
odstranite.
1
1
2
3
Opis
Icons (Ikone)
2
Nastavite to možnost, če želite prikazati ikone na desni strani v načinu
za fotografiranje.
Date & Time (Datum in čas)
Nastavite to možnost, če želite prikazati datum in uro.
Histogram
Vklopite ali izklopite prikaz histograma na zaslonu.
3
O histogramu
Histogram je graf, ki prikazuje razporejenost osvetlitve fotografije.
Histogram, nagnjen v levo, prikazuje temno fotografijo. Histogram,
nagnjen v desno, prikazuje svetlo fotografijo. Višina grafa je povezana
s podatki o barvi. Če je določena barva bolj pogosta, je graf višji.
Preslaba osvetlitev
Uravnotežena osvetlitev
Prevelika osvetlitev
138
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Spreminjanje funkcij tipk
Pogled v živo prek NFC
Funkcijo, ki je dodeljena določenemu gumbu, lahko spremenite.
V načinu za fotografiranje vklopite funkcijo NFC na pametnem telefonu,
ki podpira NFC, ter postavite anteno NFC pametnega telefona v bližino
oznake NFC na fotoaparatu za zagon AutoShare ali Remote Viewfinder.
Ta funkcija je na voljo samo na pametnih telefonih, ki podpirajo NFC in
poganjajo Android OS. Priporočamo uporabo najnovejše različice. Ta
funkcija je na voljo samo za naprave iOS.
* Privzeto
Gumb
Funkcija
Custom (Po meri)
Nastavite funkcijo gumba po meri.
• Optical Preview (Optični predogled)*: za trenutno
vrednost zaslonke izvršite funkcijo predogleda
globine polja. (str. 23)
• One Touch WB (WB z enim dotikom): izvršite
funkcijo Custom Ravnovesje beline po meri.
• One Touch RAW + (RAW+ z enim dotikom): shranite
datoteko v obliki RAW+JPEG. Če želite shraniti
datoteko v obliki JPEG, ponovno pritisnite gumb.
• Reset (Ponastavitev): ponastavi nekatere nastavitve.
• AEL (Zaklep za samodejno osvetlitev): izvrši funkcijo
zaklepanja samodejne osvetlitve. (Pritisk [Sprožilec]
do polovice izvrši funkcijo zaklepanja samodejne
osvetlitve.)
• AEL Hold (Zadrži AEL): ne izključi funkcije zaklepa za
samodejno osvetlitev po fotografiranju. (Osvetlitev
ostane zaklenjena tudi po zajetju fotografije.)
Velikost slike prek MobileLink/NFC
Nastavite velikost fotografij za prenos na pametni telefon z uporabo
funkcij MobileLink ali NFC.
* Privzeto
Možnost
Opis
Resize to 2M or lower
(Spremeni velikost na
2M ali manjše)
Če je velikost fotografije večja od 3M, bo
prenesena po spremembi velikosti na 2M ali
manj.
Original (Izvirnik)*
Fotografija bo prenešena v izvorni velikosti.
139
Meni nastavitev fotoaparata >
Uporabniške nastavitve
Mreža
Samodejni portret
Izberite vodnika, ki vam bo v pomoč pri kompoziciji scene.
(Off (Izklopljeno)*, 4 X 4, 3 X 3, Cross (Križno), Diagonal (Diagonalno))
Nastavite, da pri dvigu zaslona samodejno vklopite fotoaparat in funkcijo
avtoportreta. V načinu avtoportreta, se samosprožilec (3 sekunde),
zaznavanje obraza in lepotnega obraza samodejno vključijo.
Lučka AF
Ko fotografirate v temnih prostorih, vklopite lučko AF, da zagotovite boljše
samodejno izostritev. Samodejna izostritev je v temnih prostorih bolj
natančna, če je lučka AF vklopljena.
Nastavitev hitrosti tipke na objektivu
Nastavite hitrost povečave za gumbe objektiva Power Zoom, bodisi
na hitro, srednje ali počasno. Pri visoki hitrosti (hitro), se šum povečave
poveča, kar pomeni da ga lahko med snemanjem videoposnetka
posnamete. Ta funkcija je na voljo samo, če namestite objektiv Power
Zoom.
140
Meni nastavitev fotoaparata
Nastavitev
Naučite se konfigurirati nastavitve vašega fotoaparata.
* Privzeto
Element
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m] ĺ
q ĺ možnost.
Za nastavitev
možnosti,
* Privzeto
Element
Opis
• System Volume (Glasnost sistema): nastavite glasnost
zvoka ali pa zvok popolnoma izklopite.
(Off (Izklopljeno), Low (Nizko), Medium (Srednje)*,
High (Visoko))
Sound (Zvoki)
Četudi je glasnost sistema izklopljena, fotoaparat
oddaja zvok med predvajanjem video posnetka ali
diaprojekcije.
Display
Adjust
(Prilagoditev
zaslona)
Quick View
(Hitri ogled)
Nastavite dolžino hitrega ogleda – dolžino časa, v katerem
fotoaparat prikazuje fotografijo takoj, ko jo posnamete.
(Off (Izklopljeno), 1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s),
Hold (Zadrži))
Prilagodite svetlost zaslona, nastavitev samodejne
osvetlitve, barvo zaslona ali merilnik nivoja.
• Display Brightness (Svetlost zaslona): svetlost zaslona
lahko ročno prilagodite.
• Auto Brightness (Samodejna osvetlitev): vklopite ali
izklopite samodejno osvetlitev. (Off (Izklopljeno),
On (Vklopljeno)*)
• Display Color (Barva zaslona): barvo zaslona lahko
prilagodite ročno.
• Horizontal Calibration (Vodoravna umeritev): umerite
merilnik nivoja. Če merilnik nivoja ni raven, postavite
fotoaparat na ravno površino in nato sledite navodilom
na zaslonu.
• V načinu za predvajanje dostop do možnosti
• AF Sound (Zvok AF): nastavite zvok, ki ga fotoaparat
odda ob vklopu ali izklopu gumba sprožilca do polovice.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
• Button Sound (Zvok gumba): vklopite ali izklopite zvok,
ki ga fotoaparat proizvaja, ko pritiskate gumbe.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Opis
Horizontal Calibration (Vodoravna umeritev) ni
mogoč.
• V pokončnem načinu ne morete umeriti merilnik nivoja.
Auto
Display Off
(Samodejni
izklop
zaslona)
Nastavite čas izklopa zaslona. Zaslon se izklopi, če
fotoaparata ne uporabljate določen čas. (Off (Izklopljeno),
30 sec (30 s)*, 1 min (1 minuta), 3 min (3 minut),
5 min (5 minut), 10 min (10 minut))
141
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
Auto
Power Off
(Samodejni
izklop)
Opis
* Privzeto
Element
Nastavite čas izklopa napajanja. Fotoaparat se izklopi, če ga
ne uporabljate določen čas. (Off (Izklopljeno),
1 min (1 minuta)*, 3 min (3 minut), 5 min (5 minut),
10 min (10 minut), 30 min (30 minut))
• Fotoaparat obdrži nastavitev časa izklopa tudi če
Date & Time
(Datum in čas)
zamenjate baterijo.
• Če je fotoaparat povezan z računalnikom ali TV
sprejemnikom oz. če predvaja diaprojekcijo ali
videoposnetek, funkcija Auto Power Off (Samodejni
zklop) morda ne bo delovala.
Help Guide
Display
(Zaslon za
pomoč)
• Datum se prikaže v spodnjem desnem delu fotografije.
• Pri tiskanju fotografije nekateri tiskalniki datuma morda
Video Out
(Video izhod)
Ko povezujete fotoaparat z zunanjo video napravo, kot
je monitor ali TV sprejemnik visoke ločljivosti, nastavite
izhodni video signal, ki je primeren za vašo državo.
• NTSC: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika,
itd.
• PAL (podpira samo PAL B, D, G, H ali I): Avstralija, Avstrija,
Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Francija, Nemčija,
Anglija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nova Zelandija, Singapur,
Španija, Švedska, Švica, Tajska, Norveška, itd.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Ko povežete fotoaparat s TV sprejemnikom visoke
ločljivosti, ki podpira možnost Anynet+ (HDMI-CEC), lahko
funkcijo predvajanja v fotoaparatu nadzorujete z daljinskim
upravljalnikom TV sprejemnika.
• Off (Izklopljeno): funkcije predvajanja v fotoaparatu ne
morete nadzorovati z daljinskim upravljalnikom
TV sprejemnika.
• On (Vklopljeno)*: funkcijo predvajanja v fotoaparatu
lahko nadzorujete z daljinskim upravljalnikom
TV sprejemnika.
Pritisnite [n], da skrijete pomoč.
Language
Nastavite datum, čas, obliko zapisa datuma, časovni pas in
to, ali želite, da se datum natisne na fotografije ali ne.
(Time Zone (Časovno območje), Date/Time Set
(Nastavitev datuma/časa), Date Type (Tip datuma),
Time Type (Tip časa), Imprint (Vtis))
ne bodo natisnili ustrezno.
• Mode Help Guide (Vodnik za uporabo načina): nastavite
prikaz pomoči za izbrano način pri zamenjavi načina za
snemanje. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
• Function Help Guide (Vodnik za uporabo funkcije):
nastavite to možnost, če želite prikazati pomoč glede
menijev in funkcij. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Opis
Izberite, kateri jezik naj bo prikazan na fotoaparatu.
142
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
HDMI Output
(HDMI izhod)
Opis
* Privzeto
Element
Če fotoaparat povežete na TV sprejemnik visoke ločljivosti
prek kabla HDMI, lahko spremenite ločljivost slike.
• NTSC: Auto (Samodejno)*, 1080i, 720p, 480p, 576p
(vključeno samo, če izberete PAL)
Nastavite način oštevilčenja datotek in map.
• Reset (Ponastavi): po uporabi funkcije ponastavitve,
bodo imele naslednje datoteke številke od 0001 naprej.
• Series (Serije)*: številke novih datotek nadaljujejo
z obstoječim zaporedjem tudi če namestite novo
pomnilniško kartico, kartico formatirate ali izbrišete vse
fotografije.
Če povezan TV sprejemnik visoke ločljivosti ne podpira
izbrane ločljivosti, fotoaparat nastavi naslednjo nižjo
ločljivost.
Nastavite način ustvarjanja imen datotek.
• Standard (Standardno)*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Datum:
File Number
(Številka
datoteke)
Ime datoteke
• Ime prve mape je 100PHOTO, če ste izbrali barvni
•
•
- Datoteke sRGB - MMDDXXXX.JPG. Na primer, ime
datoteke za fotografijo, posneto 1. januarja, bi bilo
0101XXXX.jpg.
- Datoteke Adobe RGB - _MDDXXXX.JPG za mesece
od januarja do septembra. Za mesece od oktobra
do decembra se številka meseca zamenja s črkami A
(oktober), B (november) in C (december). Primer: ime
datoteke za fotografijo, posneto 3. februarja, bi bilo
_203XXXX.jpg. Ime datoteke za fotografijo, posneto 5.
oktobra, bi bilo _A05XXXX.jpg.
Opis
•
•
•
Vrsta
datoteke
prostor sRGB in standardno poimenovanje datotek, je
ime prve datoteke SAM_0001.
Številke v imenu datoteke se povečujejo za 1 od
SAM_0001 do SAM_9999.
Številke mape se povečujejo za 1 od 100PHOTO do
999PHOTO.
V eno mapo lahko shranite največ 9.999 datotek.
Številke datotek se dodelijo glede na določila DCF
(pravilo oblikovanja za datotečni sistem v fotoaparatu).
Če spremenite ime datoteke (npr. v računalniku),
fotoaparat ne bo mogel predvajati datoteke.
Nastavite vrsto mape.
• Standard (Standardno)*: XXXPHOTO
• Datum: XXX_MMDD
143
Meni nastavitev fotoaparata >
Nastavitev
* Privzeto
Element
Opis
* Privzeto
Element
Formatirajte pomnilniško kartico. Formatiranje odstrani vse
obstoječe datoteke, vključno z zaščitenimi datotekami.
(No (Ne)*, Yes (Da))
Format
(Oblika)
Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s
fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških
kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak. Preden
pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje, jih
formatirajte v fotoaparatu.
Oglejte si različico vdelane programske opreme ohišja in
objektiva, naslov Mac, ter številko certifikata za omrežje oz.
posodobite strojno programsko opremo.
• Software Update (Posodobitev programske opreme):
posodobite vdelano programsko opremo ohišja
fotoaparata ali objektiva. (Body Firmware (Vdelana
programska oprema ohišja), Lens Firmware (Vdelana
programska oprema objektiva))
Device
Information
(Informacije o
napravi)
• Vdelano programsko opremo lahko posodobite, tako
da fotoaparat priključite na računalnik in zaženete
i-Launcher. Če želite več informacij, si oglejte stran 167.
• Posodobitve vdelane programske opreme ne morete
zagnati brez popolnoma napolnjene baterije. Napolnite
baterijo do konca, preden zaženete nadgradnjo
programske opreme.
• Če posodobite vdelano programsko opremo, se bodo
uporabniške nastavitev in vrednosti ponastavile.
(Datum, čas, jezik ter nastavitve video izhoda se ne bodo
spremenile.)
• Med posodabljanjem ne izklapljajte fotoaparata.
Opis
Nastavite, če želite uporabiti kodo PIN, ko povežete
fotoaparat in pametni telefon.
• PIN: vnesite kodo PIN preden ju povežete.
• None (Brez)*: dovolite povezavo brez vnosa kode PIN.
Wi-Fi
Privacy lock
(Zasebnostni
zaklep omrežja
Wi-Fi)
• Povezave bodo samodejno vzpostavljenem brez vnosa
kode PIN pri uporabi funkcije NFC.
• Kode PIN se samodejno ustvarijo in obnovijo samo,
če ponastavite nastavitve fotoaparata ali posodobite
vdelano programsko opremo.
• Če ste že predhodno povezali vaš fotoaparat s
pametnim telefonom prek kode PIN, bo povezava med
njima samodejno vzpostavljena.
Reset
(Ponastavitev)
Ponastavite nastavitveni meni in možnosti fotografiranja
na tovarniško privzete vrednosti. (Datum, čas, jezik ter
nastavitve video izhoda se ne bodo spremenili.)
(No (Ne)*, Yes (Da))
Open Source
License
(Licence
odprtokodne
programske
opreme)
Ogled licenc odprtokodne programske opreme.
144
Poglavje 6
Povezovanje z zunanjimi napravami
Popolnoma izkoristite fotoaparat tako, da ga povežete z zunanjimi napravami, kot je računalnik ali TV sprejemnik visoke ločljivosti (HDTV).
Povezovanje z zunanjimi napravami
Ogled datotek na TV sprejemniku visoke ločljivosti
Predvajajte fotografije in videoposnetke, tako da fotoaparat povežete s TV
sprejemnikom visoke ločljivosti z optičnim kablom HDMI.
1
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m] ĺ
q ĺ HDMI Output (HDMI izhod) ĺ možnost. (str. 143)
2
Izklopite fotoaparat in TV sprejemnik visoke ločljivosti.
3
Priklopite fotoaparat na vaš TV sprejemnik visoke ločljivosti
preko dodatnega HDMI kabla.
5
Vklopite fotoaparat.
• Fotoaparat samodejno vključi način za predvajanje, ko ga priklopite
na TV sprejemnik visoke ločljivosti.
6
Oglejte si fotografije ali predvajajte videoposnetke z uporabo
gumbov na fotoaparatu.
• Če uporabljate kabel HDMI, lahko fotoaparat povežete na HDTV sprejemnik
na način Anynet+(CEC).
• Funkcije Anynet+(CEC) vam omogočajo nadzor povezanih naprav prek
daljinskega upravljalnika TV sprejemnika.
• Če vaš TV sprejemnik visoke ločljivosti podpira možnost Anynet+(CEC), se TV
4
Vklopite TV sprejemnik visoke ločljivosti in nato izberite HDMI
video izvor.
sprejemnik vklopi samodejno, ko ga uporabljate skupaj s fotoaparatom. Ta
funkcija na nekaterih TV sprejemnikih visoke ločljivosti morda ne bo na voljo.
• Če je fotoaparat s TV sprejemnikom visoke ločljivosti povezan prek kabla
HDMI, s fotoaparatom ne morete posneti fotografije ali video posnetka.
• Ko ste povezani s TV sprejemnikom visoke ločljivosti, nekatere funkcije
predvajanja v fotoaparatu morda ne bodo na voljo.
• Dolžina časa, po katerem sta fotoaparat in TV sprejemnik visoke ločljivosti
povezana, je lahko različen, odvisno od pomnilniške kartice, ki jo uporabljate.
Ker je glavna funkcija pomnilniške kartice pospeševanje hitrosti prenosa,
ni nujno, da je pomnilniška kartica z večjo hitrostjo prenosa hitra tudi pri
uporabi funkcije HDMI.
146
Povezovanje z zunanjimi napravami
Prenos datotek na računalnik
Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na računalnik tako, da povežete
fotoaparat z računalnikom.
Prenos datotek na računalnik z operacijskim
sistemom Windows
3
Vklopite fotoaparat.
• Računalnik prepozna fotoaparata samodejno.
4
Na vašem računalniku izberite Moj računalnik ĺ Izmenljiv
disk ĺ DCIM ĺ 100PHOTO ali 101_0101.
5
Izberite želene datoteke in jih povlecite ali shranite v
računalnik.
Priklop fotoaparata kot izmenljivi disk
Fotoaparat lahko na računalnik priključite kot izmenljivi disk. Odprite
izmenljiv disk in prenesite datoteke na vaš računalnik.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Priklopite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.
Če je možnost Folder Type (Vrsta mape) nastavljena na Date (Datum), se ime
mape prikaže kot »XXX_MMDD«. Če na primer posnamete fotografijo 1. januarja,
bo ime mape »101_0101«.
• En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za
izgubo podatkov.
• Če priključite kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat ne bo deloval pravilno.
147
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Prenos datotek na računalnik
Odklop fotoaparata (za Windows 7)
Prenos datotek v računalnik Mac OS
Postopki za odstranitev USB kabla so pri operacijskem sistemu Windows 8
podobni.
1
Poskrbite, da se med fotoaparatom in računalnikom ne
prenašajo nobeni podatki.
• Če lučka stanja na fotoaparatu utripa, to pomeni, da poteka prenos
podatkov. Počakajte, da lučka stanja neha utripati.
2
V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega zaslona
kliknite .
3
Kliknite pojavno sporočilo.
4
Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.
5
Odstranite kabel USB.
Podprt je Mac OS 10.7 ali novejša.
1
Izklopite fotoaparat.
2
Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek
priloženega USB kabla.
• En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za
izgubo podatkov.
• Če priključite kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat ne bo deloval pravilno.
148
Povezovanje z zunanjimi napravami >
3
Prenos datotek na računalnik
Vklopite fotoaparat.
• Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže ikono
izmenljivega diska.
4
Odprite izmenljivi disk.
5
Prenesite fotografije ali videoposnetke v računalnik Mac OS.
149
Povezovanje z zunanjimi napravami
Uporaba programov na računalniku
Datoteke si lahko ogledate ali uredite s priloženimi programi. Datoteke
lahko prav tako pošljete na računalnik brezžično.
4
Namestitev i-Launcher na računalnik.
OS
Kako namestiti
Windows
Ko vas pojavno okno pozove za namestitev i-Launcher,
izberite Yes (Da).
• Če se pojavno okno ne prikaže, izberite Moj računalnik
ĺ i-Launcher ĺ iLinker.exe.
• Če se prikaže pojavno okno s pozivom za zagon
iLinker.exe, ga poženite naprej.
• Ko povežete fotoaparat z računalnikom, ki ima
nameščen i-Launcher, se bo program zagnal
samodejno.
Mac
Kliknite Naprave ĺ i-Launcher ĺ Mac ĺ iLinker.
Namestitev i-Launcher
1
Izklopite fotoaparat.
2
Priklopite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.
5
Sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve.
Preden namestite program, preverite, ali je računalnik povezan na omrežje.
En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo
podatkov.
3
Vklopite fotoaparat.
150
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Uporaba programov na računalniku
Uporaba Samsung i-Launcher
Uporaba i-Launcher
Ikona
i-Launcher omogoča posodobite vdelane programske opreme vašega
fotoaparata ali prikaže povezavo za prenos programa PC Auto Backup.
Opis
Vdelano programsko opremo vašega fotoaparata lahko prenesete.
Prenesite navodila za uporabo.
Prenesite program za pretvorbo datotek Samsung RAW (SRW) v
datoteke DNG.
i-Launcher ponudi povezavo za prenos programa PC Auto
Backup, ko povežete fotoaparat z računalnikom. Fotografije ali
videoposnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko brezžično
pošljete na računalnik.
Če ne morete odpreti datotek RAW (SRW) s programom Adobe Photoshop
Lightroom, pretvorite obliko datoteke v DNG s programom Samsung DNG
Converter ali posodobite program Adobe Photoshop Lightroom.
Zahteve za operacijski sistem Windows
Element
Zahteve
CPE
Intel® Core™ 2 Duo 1.66 GHz ali več/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2.2 GHz ali več
RAM
Najmanj 512 MB RAM-a (priporočljivo 1 GB ali več)
OS*
Windows 7, Windows 8
Zmogljivost
trdega diska
250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
• Pogon za zgoščenke (CD)
• Monitor z ločljivostjo 1024X768 slikovnih pik, združljiv s
Drugo
16-bitnim barvnim zaslonom (priporočljivo
1280X1024 slikovnih pik, 32-bitni barvni zaslon)
• Vrata USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT ali več/serija ATI X1600 ali več
• Microsoft DirectX 9.0c ali novejši
* Nameščena bo 32-bitna različica programa i-Launcher – tudi na 64-bitnih različicah sistemov
Windows 7 in Windows 8.
151
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Uporaba programov na računalniku
• Zahteve na naslednjih straneh so samo priporočila. Četudi računalnik ustreza
zahtevam, program i-Launcher morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega,
v kakšnem stanju je vaš računalnik.
• Če vaš računalnik ne ustreza zahtevam, predvajanje videoposnetkov morda ne
bo pravilno.
Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki je posledica uporabe
neustreznih računalnikov, kot na primer računalnik, ki ga sestavite sami.
Odpiranje Samsung i-Launcher
Na vašem računalniku izberite Začetek → Vsi programi → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher. Ali kliknite Programi → Samsung
→ i-Launcher na vašem računalniku Mac OS.
Prenos vdelane programske opreme
Iz zaslona Samsung i-Launcher kliknite . Za informacije o posodabljanju
vdelane strojne programske opreme glejte stran 167.
Zahteve za operacijski sistem Mac OS
Element
Zahteve
OS
Mac OS 10.5 ali novejši (razen PowerPC)
RAM
Najmanj 256 MB RAM-a (priporočljivo 512 MB
ali več)
Zmogljivost trdega diska
Najmanj 110 MB
Drugo
• Pogon za zgoščenke (CD)
• Vrata USB 2.0
Prenos programa PC Auto Backup
Iz zaslona Samsung i-Launcher kliknite . Za informacije o namestitvi
programa PC Auto Backup, glejte stran 129.
152
Povezovanje z zunanjimi napravami >
Uporaba programov na računalniku
Nameščanje Adobe Photoshop Lightroom
Uporaba Adobe Photoshop Lightroom
1
Vstavite zgoščenko DVD-ROM s programom Adobe Photoshop
Lightroom v računalnik.
2
Izberite jezik.
3
Sledite navodilom na zaslonu.
Fotografije, posnete s fotoaparatom, se pogosto pretvorijo v obliko
JPEG in se v pomnilnik shranijo glede na nastavitve fotoaparata v času
fotografiranja. Datoteke RAW se ne pretvorijo v obliko JPEG in se v
pomnilnik shranijo nespremenjene. S programom Adobe Photoshop
Lightroom lahko kalibrirate osvetlitev, ravnovesje beline, odtenke,
kontraste in barve fotografij. Prav tako lahko uredite datoteke z obliko
JPEG ali TIFF, ter tudi datoteke RAW. Če želite več informacij, si oglejte
vodnik za program.
• Če ne morete odpreti datotek RAW (SRW) s programom Adobe Photoshop
Lightroom, pretvorite obliko datoteke v DNG s programom Samsung DNG
Converter ali posodobite program Adobe Photoshop Lightroom.
• V Adobe Photoshop Lightroom, so lahko svetlost, barva in drugi učinki
prikazani drugače. Do tega pride, ker se odstrani izvirne nastavitve fotoaparata
in možnosti, ki ste jih uporabili med slikanjem, da se jih pripravi za obdelavo v
Adobe Photoshop Lightroom.
153
Poglavje 7
Dodatek
Preberite si informacije o sporočilih o napakah, vzdrževanju fotoaparata, napotkih za odpravljanje
težav, tehničnih podatkih in opcijskih dodatkih.
Dodatek
Sporočila o napakah
Ko se pojavijo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s
spodaj navedenimi postopki.
Sporočila o napakah
Priporočeni postopek
Lens is locked
(Objektiv je zaklenjen)
Objektiv se zaklene. Obrnite objektiv v
nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne
zaslišite zaskoka. (str. 46)
Sporočila o napakah
Priporočeni postopek
Memory Full
(Pomnilnik je poln)
Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo
pomnilniško kartico.
• Fotoaparatu ni uspelo poslati e-pošte ali
Transfer failed.
(Prenos ni uspel.)
• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno
Card Error
(Napaka kartice)
vklopite.
• Odstranite pomnilniško kartico in jo znova
vstavite.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
Low Battery
(Prazna baterija)
Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
No Image File
(Ni slikovnih datotek)
Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško
kartico, na kateri so shranjene fotografije.
Device disconnected.
(Naprava je odklopljena.)
Omrežna povezava je bila prekinjena med
prenosom fotografij na podprte naprave.
Ponovno izberite podprto napravo.
File Error
(Napaka datoteke)
Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite
servisni center.
datotek na druge naprave. Poizkusite s
ponovnim pošiljanjem.
• Preverite omrežno povezavo in poizkusite
znova.
Unable to capture a
photo because folder
and file number on
the memory card
reached the maximum
values. Reset the
folder number? (Zajem
fotografije ni možen,
ker je številka mape in
datoteke na pomnilniški
kartici dosegla najvišjo
vrednost. Ponastavim
številko mape?)
Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF.
Sledite navodilom na zaslonu za ponastavitev
številke mape.
Error 00 (Napaka 00)
Izklopite fotoaparat in ponovno namestite
objektiv. Če se sporočilo še prikazuje, pokličite
servisni center.
Error 01/02
(Napaka 01/02)
Izklopite fotoaparat, odstranite baterijo in jo
ponovno vstavite. Če se sporočilo še prikazuje,
pokličite servisni center.
155
Dodatek
Vzdrževanje fotoaparata
Čiščenje fotoaparata
Objektiv in zaslon fotoaparata
Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko
krpo. Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite tekočino za čiščenje
objektivov na čistilni papir in nežno obrišite objektiv.
Slikovni senzor
Ker je slikovni senzor izpostavljen zunanjemu okolju, se lahko v raznih
pogojih fotografiranja na fotografijah pojavlja prah. Težava je običajna,
do izpostavljanja prahu pa pride z vsakdanjo uporabo fotoaparata.
Izpihovalnika ne vstavljajte v odprtino za nastavek objektiva.
Ohišje fotoaparata
Obrišite ga z mehko, suho krpo.
Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko
poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
156
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata
Uporaba na plaži ali obali
• Fotoaparat zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga uporabljate na
Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata
• Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
• Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali
plaži ali podobnih krajih.
• Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, vmesnika ali pomnilniške
kartice ne smete prijemati z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne uporabljajte
z vlažnimi rokami, saj lahko to povzroči okvaro vašega fotoaparata.
kjer se vlažnost hitro poveča.
• Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. ga ne
shranjujte na vročih, slabo prezračenih mestih, kot npr. v avtu med
poletnim časom.
• Fotoaparat zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi
vibracijami, da ga ne poškodujete.
• Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali
slabo prezračenih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se
delov in notranjih komponent.
Shranjevanje za daljše obdobje
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v zaprto
embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice silica gel.
• Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in morali jih boste
ponovno napolniti pred uporabo.
• Trenutni datum in čas lahko inicializirate, če vklopite fotoaparat zatem,
ko ste iz njega odstranili baterijo za dlje časa.
• Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali
vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov
oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.
• Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.
157
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju
Če fotoaparat prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu
ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite
fotoaparat in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na
pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga
ne izpari, ter jo nato ponovno vstavite.
Ostali previdnostni ukrepi
• Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
• Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in
povzroča nepravilno delovanje.
• Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
• Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se udarcem po
fotoaparatu.
• Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v embalaži,
kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred praskami tako, da ga
ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali kovinskemu denarju.
• Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon počen ali zlomljen. Zlomljeno
stelo ali akril lahko poškodujejo vaše roke ali obraz. Fotoaparat odnesite
v servisni center Samsung, kjer vam ga bodo popravili.
• Fotoaparatov, baterij, polnilcev ali dodatne opreme nikoli ne postavljajte
v bližino, na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki
ali radiatorji. Vročina lahko deformira ali pregreje te naprave, kar lahko
povzroči požar ali eksplozijo.
• Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko ta
razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
• Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s
popolnoma čisto mehko krpo.
• Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način fotoaparat
zavaruje pomnilniško kartico. Vklopite fotoaparat, če ga želite ponovno
uporabiti.
• Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
• Če uporabljate fotoaparat pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj
časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa se
pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se bodo sama
popravila, ko fotoaparat ponovno preide na normalno temperaturo.
• Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z
občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline.
Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati
fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
• Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, režo ali dostopno točko
fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi
nepravilne uporabe.
• Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav tako tega
ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi
popravil v nepooblaščenem servisu.
158
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
O pomnilniških karticah
Podprte pomnilniške kartice
Ta izdelek podpira pomnilniške kartice microSD, microSDHC ali microSDXC.
Vmesnik za pomnilniško kartico
Pomnilniška kartica
Če želite brati podatke s pomočjo računalnika ali čitalnika pomnilniških
kartic, vstavite pomnilniško kartico v vmesnik za pomnilniško kartico.
159
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Zmogljivost pomnilniških kartic
Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja. Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice SD z zmogljivostjo 2 GB.
Kakovost
Velikost
Fotografija
Zelo visoka
Visoka
Običajna
RAW
RAW + zelo
visoka
RAW + visoka
RAW + običajna
20.0M (5472X3648)
162
294
403
57
26
32
35
10.1M (3888X2592)
292
492
638
-
32
37
39
5.9M (2976X1984)
440
688
846
-
36
40
41
2.0M (1728X1152)
841
1.095
1.217
-
41
42
43
Burst (Zaporedno)
495
753
911
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
188
337
456
-
27
34
37
7.8M (3712X2088)
359
585
739
-
34
38
40
4.9M (2944X1656)
503
762
919
-
37
40
41
2.1M (1920X1080)
1.566
2.840
3.897
-
44
45
46
13.3M (3648X3648)
231
403
536
-
30
35
38
7.0M (2640X2640)
390
624
781
-
35
39
40
4.0M (2000X2000)
573
839
993
-
38
41
42
1.1M (1024X1024)
2.814
4.750
6.163
-
45
46
46
160
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Velikost
Video
posnetek
Kakovost
HQ
Običajna kakovost
1920X1080 (30 fps
(30 slik na sekundo))
Pribl. 17' 02"
Pribl. 19' 50"
1280X720 (30 fps
(30 slik na sekundo))
Pribl. 23' 46"
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic
• Pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim
temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature
lahko poškodujejo pomnilniške kartice.
• Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico
Pribl. 29' 37"
vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in pomnilniško
kartico.
• Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati
640X480 (30 fps
(30 slik na sekundo))
Pribl. 58' 24"
Pribl. 77' 06"
ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim
fotoaparatom.
• Izklopite fotoaparat, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico.
For Sharing (Za skupno
rabo) (30 fps (30 slik na
sekundo))
-
Pribl. 261' 21"
• Zgornje vrednosti so izmerjene brez uporabe povečave.
• Snemalni čas se lahko razlikuje, če uporabljate povečavo.
• Več videoposnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni
čas.
• Najdaljši čas snemanja je 20 minut na datoteko.
• Najdaljši čas predvajanja videoposnetkov For Sharing (Za skupno rabo) je 30 sekund
na datoteko.
• Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklapljajte fotoaparata,
medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
• Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete več
shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
• Pomnilniških kartic ne upogibajte, mečite na tla ali izpostavljajte
močnim udarcem ali pritisku.
• Pomniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih
magnetnih polj.
• Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki
vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.
161
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
• Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo
ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden
jo ponovno vstavite v fotoaparat.
O bateriji
Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.
• Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v stik s
pomnilniško kartico oz. z režo pomnilniške kartice. V nasprotnem
primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparat.
• Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero zaščitite
kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
• Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk, CD ali
DVD.
• Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje.
To je običajno in ne povzroča okvare.
• Uporabljajte pomnilniško kartico, ki ustreza standardnim zahtevam.
Tehnični podatki baterije
Element
Opis
Model*
B740AE/B740AC/B740AU/B740AK
Vrsta
Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic
2.330 mAh
Napetost
3,8 V
Čas polnjenja** (Ko je baterija
povsem prazna)
Pribl. 270 min.
* Specifikacije baterije ali model se lahko razlikuje glede na vašo regijo.
** Zgornje številke veljajo, če uporabljate priloženi kabel USB in napajalnik. V primeru
povezave z računalnikom lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
162
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne
poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti upoštevajte ta navodila za ustrezno
ravnanje z baterijo:
• Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na
•
•
•
•
•
•
•
•
bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali ostale neobičajne pojave, jo takoj
prenehajte uporabljati in se obrnite na proizvajalca.
Uporabljajte le originalne polnilnike za baterijo, ki jih je priporočil
proizvajalec, baterijo pa polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo.
Baterije ne postavljajte v bližino naprav za gretje in je ne hranite v okolju z
zelo visokimi temperaturami, na primer v zaprtem avtu v poletnem času.
Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, na primer
na kopališču ali v kabini za prhanje.
Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine, na primer na
postelje, preproge ali električne odeje.
Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v zaprtem prostoru.
Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, na primer
ogrlicami, kovanci, ključi ali zapestnimi urami.
Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil
proizvajalec.
•
•
•
•
•
•
Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali tlačnim silam.
Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da ne pade z višine).
Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C (140 °F) ali več.
Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer soncu, ognju ali
podobnem.
Napotki za odlaganje
• Baterijo zavrzite odgovorno.
• Baterije nikoli ne zažigajte.
• Predpisi o odlaganju se morda razlikujejo glede na državo ali regijo. Baterijo
zavrzite v skladu z lokalnimi in zveznimi predpisi.
Napotki za polnjenje baterije
Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Ob
neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.
163
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Življenjska doba baterije
Način za
fotografiranje
Povprečni čas/število fotografij
Fotografije
Pribl. 185 min./Pribl. 370 fotografij
Videoposnetki
Pribl. 135 min. (Snemanje videoposnetkov pri
ločljivosti 1920X1080 in 30 slik na sekundo.)
• Zgornje vrednosti temeljijo na CIPA testnih standardih. Dejanske
vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo.
• Razpoložljivi čas fotografiranja je odvisen od ozadja, intervala
fotografiranja in pogojev uporabe.
• Več videoposnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili
skupni snemalni čas.
Opombe pri uporabi baterije
• Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim temperaturam (pod
0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature lahko zmanjšajo
zmožnost polnjenja vaših baterij.
• Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko
segreje. To ne vpliva na običajno uporabo fotoaparata.
• Ne vlecite za napajalni kabel pri odklopu vtikača iz vtičnice, saj lahko s
tem povzročite požar ali električni udar.
• Pri temperaturah pod 0 °C/32 °F, se lahko zmogljivost in življenjska doba
baterije zmanjšata.
• Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se
bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite baterije.
Sporočilo o prazni bateriji
Če se baterija izprazni do konca, se ikona za baterijo obarva rdeče in
prikaže se sporočilo »Low Battery (Prazna baterija)«.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in
povzročijo resne okvare fotoaparata. Shranjevanje fotoaparata, ki ima
vstavljeno baterijo, za dlje časa lahko povzroči, da se baterija sprazni.
Povsem prazne baterije morda ne boste mogli v celoti napolniti.
• Če fotoaparata ne boste uporabljali za dlje časa (3 mesece ali več),
preverite baterijo in jo redno polnite. Če pustite, da se baterija nenehno
prazni, se lahko zmogljivost in življenjska doba zmanjšata, kar pa lahko
privede do okvare, požara ali eksplozije.
164
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Previdnostna opozorila uporabi baterije
Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami.
Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako
ustvari povezava med poloma + in –, to pa povzroči začasno ali trajno
poškodbo baterije, ter požar ali elektrošok.
• Če fotoaparat priključite na zunanji električni vir, ko je baterija prazna,
bo uporaba funkcij, ki zahtevajo veliko količino električne energije,
povzročila, da se fotoaparat izklopi. Za običajno uporabo fotoaparata,
ponovno napolnite baterijo.
• Če ponovno priključite napajalni kabel, ko je baterija v celoti napolnjena,
se lučka stanja vklopi za približno 30 minut.
• Uporaba bliskavice in snemanje videoposnetkov hitro izpraznita baterijo.
Opombe o polnjenju baterije
• Če lučka stanja ne sveti, zagotovite, da je baterija vstavljena pravilno.
• Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo v
celoti napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite fotoaparat.
• Fotoaparata ne uporabljajte, ko polnite baterijo. Posledica tega je lahko
tudi požar ali elektrošok.
• Ne vlecite za napajalni kabel pri odklopu vtikača iz vtičnice, saj lahko s
tem povzročite požar ali električni udar.
Pred uporabo fotoaparata v celoti napolnite baterijo.
• Če lučka stanja utripa rdeče, znova priključite kabel ali odstranite baterijo
in jo vstavite znova.
• Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki temperaturi,
lahko lučka stanja utripa redeče. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
• Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je
polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
• Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne postavljajte težkih
predmetov. Tako lahko poškodujete kabel.
• Preden vklopite fotoaparat, polnite baterijo vsaj 10 minut.
165
Dodatek >
Vzdrževanje fotoaparata
Opombe za polnjenje pri priključenem računalniku
• Uporabite samo priložen kabel USB.
• Baterije morda ni moč polniti, ko:
- uporabljate zvezdišče USB
- so druge naprave USB priključene na vaš računalnik
- priključite kabel na vrata na sprednji strani računalnika
- vrata USB vašega računalnika ne podpirajo standardne izhodne moči
(5 V, 500 mA)
Z baterijami ravnajte previdno in jih zavrzite odgovorno
• Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte
lokalne predpise.
• Baterij ali fotoaparatov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje,
kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije
pregrejejo, lahko eksplodirajo.
166
Dodatek
Posodabljanje vdelane programske opreme
Povezava fotoaparata z računalnikom in posodobitev vdelane strojne
programske opreme fotoaparata obejktiva.
• Posodobitve vdelane programske opreme ne morete zagnati brez popolnoma
napolnjene baterije. Napolnite baterijo do konca, preden zaženete nadgradnjo
programske opreme.
• Če posodobite vdelano programsko opremo, se bodo uporabniške nastavitev
in vrednosti ponastavile. (Datum, čas, jezik ter nastavitve video izhoda se ne
bodo spremenile.)
• Med posodabljanjem ne izklapljajte fotoaparata.
1
Izklopite fotoaparat.
2 Priklopite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.
3 Vklopite fotoaparat.
4 Na računalniku izberite i-Launcher →
.
5 Sledite navodilom na zaslonu za prenos vdelane programske
opreme na fotoaparat.
• Vdelano programsko opremo vašega fotoaparata za objektiv lahko
prenesete.
6 Po zaključenem prenosu izklopite fotoaparat.
7
Odstranite kabel USB.
8 Vklopite fotoaparat.
9 Pritisnite [m] → q → Device Information (Informacije
o napravi) → Software Update (Posodobitev programske
opreme) → Body Firmware (Vdelana strojna oprema ohišja)
ali Lens Firmware (Vdelana strojna oprema objektiva).
• En konec USB kabla je potrebno priklopiti na vaš fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za
izgubo podatkov.
• Če priključite kabel USB v vrata HDMI, fotoaparat ne bo deloval pravilno.
10V pojavnem oknu na fotoaparatu za posodobitev vdelane
strojne opreme izberite Yes (Da).
167
Dodatek
Preden se obrnete na servisni center
Če imate težave z napravo, jih poskusite odpraviti s temi postopki za
odpravljanje težave, preden se obrnete na servisnega strokovnjaka.
V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih
komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na
primer pomnilniška kartica in baterija.
Težava
Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne
vklopi
• Preverite, ali je baterija vstavljena.
• Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
• Napolnite baterijo.
• Napolnite baterijo.
• Vaš fotoaparat je morda v načinu samodejnega
Fotoaparat se
nenadoma izklopi
izklopa oz. zaslon se samodejno izklopi.
(str. 142)
• Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči
okvare pomnilniške kartice zaradi previsoke
temperature. Znova vklopite fotoaparat.
Težava
• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite
Ni mogoče posneti
fotografij
Baterija fotoaparata se
hitro prazni
•
•
•
•
•
nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico.
Formatirajte pomnilniško kartico.
Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo.
Zagotovite, da je fotoaparat vključen.
Napolnite baterijo.
Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
Fotoaparat se ne
odziva
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Fotoaparat se segreva
Fotoaparat se lahko med uporabo segreva. To
je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali
zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica se
nepričakovano sproži
Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike.
Fotoaparat deluje brez okvare.
• Bliskavica je morda nastavljena na
Bliskavica ne deluje
• Baterija se lahko pri nizkih temperaturah (pod
0 °C/32 °F) prazni hitreje. Shranite baterijo na
toplo, na primer v žep.
• Uporaba bliskavice in snemanje
videoposnetkov hitro izpraznita baterijo. Po
potrebi jo znova napolnite.
• Baterije so potrošni deli, ki jih je po določenem
času treba zamenjati. Če se baterija hitro prazni,
Kupite novo pomnilniško kartico.
Priporočeni postopek
Off (Izklopljeno). (str. 88)
• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete
uporabljati.
Datum in čas nista
pravilna
Nastavite datum in čas v meniju q. (str. 142)
Zaslon ali gumbi ne
delujejo
Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
168
Dodatek >
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Težava
• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno
Napaka na
pomnilniški kartici
vklopite.
• Odstranite pomnilniško kartico in jo nato
ponovno vstavite.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
Za dodatne informacije glejte »Previdnostni
ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic«. (str. 161)
Vaš TV sprejemnik ali
računalnik ne more
prikazovati fotografij
ali video posnetkov,
ki so shranjeni na
pomnilniški kartici
microSDXC
Pomnilniške kartice microSDXC uporabljajo
datotečni sistem exFAT. Prepričajte se, da
je zunanja naprava združljiva z datotečnim
sistemom exFAT, preden priklopite fotoaparat na
napravo.
Vaš računalnik ne
prepozna pomnilniške
kartice microSDXC
Pomnilniške kartice microSDXC uporabljajo
datotečni sistem exFAT. Če želite uporabiti
pomnilniške kartice microSDXC na operacijskem
sistemu Windows XP, prenesite in posodobite
gonilnike za datotečni sistem exFAT z
Microsoftove spletne strani.
Ni mogoče prikazati
datotek
Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat morda
ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati
standardu DCF). Če pride do te težave, si oglejte
datoteke v računalniku.
Priporočeni postopek
• Zagotovite, da je nastavljena možnost izostritve
primerna za vrsto fotografije, ki jo želite posneti.
Fotografija je
zamegljena
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata,
uporabite stojalo.
• Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite.
(str. 156)
Barve na fotografiji
ne ustrezajo dejanski
sceni
Neustrezna nastavitev beline je lahko vzrok za
nenaravne barve. Izberite ustrezno nastavitev
beline glede na vir svetlobe. (str. 70)
Fotografija je
presvetla ali pretemna
Vaša fotografija je preveč osvetljena ali premalo.
• Prilagodite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve.
• Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 69)
• Izklopite bliskavico. (str. 88)
• Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 95)
Fotografije so
popačene
Kadar uporabljate širokokotni objektiv, ki
omogoča fotografiranje s širokokotnim
pogledom, so lahko fotografije rahlo popačene.
To je običajen pojav in ne povzroča okvare.
Na fotografiji se
pojavijo vodoravne
črte
To se lahko zgodi, kadar je motiv izpostavljen
fluorescentnemu svetlobnemu viru ali
svetlobnemu viru pare iz živega srebra. Izberite
daljši čas osvetljevanja.
Zaslon za predvajanje
se ne prikaže na
povezani zunanji
napravi
• Zagotovite, da je kabel HDMI pravilno povezan
z zunanjim monitorjem.
• Vsebina na pomnilniški kartici mora biti
pravilno posneta.
169
Dodatek >
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Računalnik ne
prepozna fotoaparata
• Zagotovite, da je kabel USB povezan pravilno.
• Zagotovite, da je fotoaparat vključen.
• Preverite, ali uporabljate podprt operacijski
sistem.
Računalnik prekine
povezavo s
fotoaparatom med
prenosom datotek
zaženite.
• Odvisno od specifikacij vašega računalnik
in okolja, se program morda ne bo zagnal
samodejno. V tem primeru kliknite Začetek ĺ
Vsi programi ĺ Samsung ĺ i-Launcher ĺ
Samsung i-Launcher na vašem računalniku
Windows. (Za Windows 8, odprite zaslon Start,
ter nato izberite Vsi programi ĺ Samsung
i-Launcher.) Ali kliknite Programi ĺ Samsung
ĺ i-Launcher na vašem računalniku Mac OS.
Priporočeni postopek
• Motiv ni izostren. Ko je motiv zunaj območja
Samodejna izostritev
ne deluje
Prenos datotek lahko prekine statična elektrika.
Odklopite kabel USB in ga znova priklopite.
• Zaprite program i-Launcher in ga ponovno
Program i-Launcher
ne deluje pravilno
Težava
AF, fotografirajte tako, da motiv premaknete
v območje AF in pritisnete [Sprožilec] do
polovice.
• Motiv je preblizu. Oddaljite se od motiva in
fotografirajte.
• Način izostritve je nastavljen na ročno izostritev
(MF). Preklopite način na samodejna izostritev
(AF).
Funkcija AEL (Zaklep
za samodejno
osvetlitev) ne deluje
Funkcija AEL (Zaklep za samodejno osvetlitev) ne
deluje v načinih t, M, s in R. Za uporabo
te funkcije izberite drug način.
Objektiv ne deluje
• Objektiv mora biti pravilno nameščen.
• Odstranite objektiv iz fotoaparata in ga
ponovno namestite.
Zunanja bliskavica ne
deluje
Ko vklopite
fotoaparat, se prikaže
zaslon z nastavitvami
datuma in časa
Zagotovite, da je zunanja bliskavica pravilno
nameščena na vrata zunanje bliskavice.
• Znova nastavite datum in uro.
• Ta zaslon se prikaže, ko je notranji vir napajanja
fotoaparata popolnoma prazen. Vstavite polno
baterijo in naprave ne vklopite vsaj 72 ur, da se
notranji vir napajanja znova napolni.
170
Dodatek
Tehnični podatki fotoaparata
Slikovni senzor
Zaslon
Vrsta
CMOS
Vrsta
TFT LCD
Velikost senzorja
23,5 X 15,7 mm
Velikost
3,0" (Pribl. 75,2 mm)
Efektivno število
slikovnih pik
Pribl. 20,3 milijonov slikovnih pik
Ločljivost
HVGA (320X480) 460,8 k pik
Polje prikaza
Pribl. 100 %
Skupno število slikovnih
pik
Pribl. 21,6 milijonov slikovnih pik
Kot
Dvig za: 180°
Barvni filter
Osnovni barvni filter RGB
Uporabniški zaslon
Grid Line (Mrežne črte), Icons (Ikone),
Histogram, Merilnik nivoja
Nastavek za objektiv
Izostritev
Vrsta
Nastavek Samsung NX
Razpoložljivi objektiv
Objektiv Samsung NX (3D objektivi niso podprti)
Stabilizacija slike
Vrsta
Premik objektiva (odvisno od objektiva)
Način
Off (Izklopljeno)/Mode 1 (Način 1)/
Mode 2 (Način 2)
Popravljanje popačenosti
Izklopljeno/Vklopljeno (odvisno od objektiva)
i-Function
Vrsta
Kontrast AF
Točka ostrenja
•
•
•
•
Način
Single AF (Enojni AF), Continuous AF
(Neprekinjeni AF), Manual Focus (Ročna
izostritev)
Pomožna lučka AF
Da
Izbira: 1 točka (Poljubna izbira)
Večpodročno: običajno 21 toč, od blizu 35 točk
Zaznavanje obraza: največ 10 obrazov
AF za sledenje predmeta
Podprto (Vrednost zaslonke, Čas osvetlitve, EV (Vrednost osvetlitve), ISO,
White Balance (Ravnovesje beline))
171
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Sprožilec
Vrsta
Elektronski prvi zavesni zaklop,
zaklop goriščne ravnine
Hitrost
• Samodejno: 1/4.000–1/4 s.
• Ročno: 1/4.000–30 s. (EV korak po 1/3)
• Bulb (časovna omejitev: 4 min)
Osvetlitev
TTL 221 (17X13) segment blokiranja
Sistem merjenja
Merjenje: Multi (Večpodročno), Center-weighted
(Sredinsko uteženo), Spot (Točkovno)
Razpon merjenja: EV 0–18 (ISO 100 · 30 mm, F2)
Izravnava
±3 vrednost osvetlitve (EV korak po 1/3)
AE zaklep
Gumb po meri
Enakovredno ISO
Auto (Samodejno), 100-25600 (1 ali EV korak po 1/3)
Način fotografiranja
Način
Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Burst
(Zaporedno) (samo 5M), Timer (Samosprožilec),
Bracket (Kadriranje), (Auto Exposure (Samodejna
osvetlitev), White Balance (Ravnovesje beline),
Picture Wizard (Čarovnik za slike), Globina)
Kadriranje
Samosprožilec
Sprožitev sprožilca
Bliskavica
Vrsta
Način
Hitrost sinhronizacije
EV bliskavice
Zunanja bliskavica
Sinhronizacijski priključek
Ravnovesje beline
5 slik na sekundo
Neprekinjeno
fotografiranje
* Največja hitrost snemanja je 5 sličic na sekundo. Po pribl.
13 slikah oblike JPEG ali 5 slikah oblike RAW pride do
upočasnitve. (Lahko je odvisno od tehničnih podatkov
pomnilniške kartice.)
Način
Mikro prilagajanje
Auto exposure bracketing (Kadriranje s
samodejno osvetlitvijo) (±3 EV), White Balance
bracketing (Kadriranje z ravnovesjem beline),
Picture Wizard bracketing (Kadriranje s
čarovnikom za slike), Kadriranje globine (Samo v
načinih Program in Prednost zaslonke)
2–30 s. (1 sekundni interval)
Podprto (prek pametnega telefona)
Zunanja bliskavica (izbirno)
Smart Flash (Pametna bliskavica), Auto
(Samodejno), Auto Red-eye (Samodejni učinek
rdečih oči), Fill in (Dosvetlitev), Fill-in Red (Rdeča
dosvetlitev), 1st Curtain (Prva zavesa), 2nd
Curtain (Druga zavesa), Off (Izklopljeno)
Manj kot 1/180 s.
-2–+2 vrednost osvetlitve (EV korak po 0,5)
Dodatne zunanje bliskavice Samsung
Nastavek za bliskavico
Auto WB (Samodejna nastavitev beline),
Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno),
Fluorescent White (Fluorescentna bela),
Fluorescent NW (Fluorescentna neonska bela),
Fluorescent Daylight (Fluorescentna dnevna
svetloba), Tungsten (Volframova svetloba),
Flash WB (Nastavitev beline bliskavice),
Custom Set (Nastavitev po meri),
Color Temperature (Temperatura barve) (ročno)
Rumenkasto rjava/Modra/Zelena/
Škrlatna 7 zaporednih korakov
172
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Dinamični razpon
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Off (Izklopljeno) /Smart Range+ (Pametno območje+) /HDR
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (samo način zaporednega
fotografiranja), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Čarovnik za slike
Način
Standard (Standardno), Vivid (Živo), Portrait
(Portret), Landscape (Pokrajina), Forest (Gozd),
Retro (Starinski učinek), Cool (Hladno), Calm
(Mirno), Classic (Klasično), Custom1 (Po meri 1),
Custom2 (Po meri 2), Custom3 (Po meri 3)
Parameter
Color (Barva), Saturation (Nasičenje),
Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast)
Velikost
Smart Auto (Pametno samodejno),
Smart (Samodejno), Program, Aperture Priority
(Prednost zaslonke), Shutter Priority (Prednost
sprožilca), Manual (Ročno), Panorama
Kakovost
Super Fine (Zelo visoka), Fine (Visoka),
Normal (Običajna), RAW, RAW + S.Fine (RAW +
zelo visoka), RAW + Fine (RAW + visoka),
RAW + Normal (RAW + običajna)
Standard RAW
SRW (ver.3.0.0)
Beauty Face (Lepotni obraz), Best Face (Najlepši
obraz), Continuous Shot (Neprekinjen posnetek),
Kids Shot (Posnetek otroka), Landscape
(Pokrajina), Macro (Makro), Food (Hrana),
Parties and Indoors (Zabave in v prostoru),
Action Freeze (Zamrznitev gibanja),
Rich Tones (Bogati toni), Waterfall (Vodni slap),
Silhouette (Silhueta), Sunset (Sončni zahod),
Night (Noč), Fireworks (Ognjemet),
Light Trace (Sledi svetlobe)
Barvni prostor
sRGB, Adobe RGB
Fotografiranje
Način
Pametni način
Pametni filter
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Sketch (Skica), Fish Eye (Ribje oko)
Videoposnetek
Vrsta
MP4 (H.264)
Oblika
Videoposnetek: H.264, zvok: AAC
Način AE za
videoposnetke
Program, Aperture Priority (Prednost zaslonke),
Shutter Priority (Prednost sprožilca), Manual (Ročno)
Kratek videoposnetek
Zvok vklopljen/izklopljen (Čas snemanja: največ 20')
Pametni filter
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Sketch (Skica), Fish Eye (Ribje oko)
173
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Velikost
1920X1080, 1280X720, 640X480, 320X240
(For Sharing (Za skupno rabo))
Hitrost snemanja
30 slik na sekundo (NTSC), 25 slik na sekundo (PAL)
Večpodročno gibanje
x0.25 (640X480, samo 320X240), x1, x5, x10, x20
Kakovost
HQ (Visoka kakovost), Normal (Običajno)
Zvok
Stereo
Uredi
Zajemanje slik, Rezanje časa
Predvajanje
Vrsta
Uredi
Pametni filter
Single image (Enojna slika), Thumbnails (Sličice)
(15/28), Slide show (Diaprojekcija),
Movie (Videoposnetek)
Smart Filter (Pametni filter), Resize (Spreminjanje
velikosti), Rotate (Zasukaj), Face Retouch
(Retuširanje obraza), Brightness (Svetlost),
Contrast (Kontrast), samodejna prilagoditev,
nasičenost, RGB adjustment (Prilagoditev RGB),
temperatura barve, osvetlitev
Vignetting (Vinjetiranje), Miniature (Miniatura),
Soft Focus (Mehka izostritev), Sketch (Skica),
Fish-eye (Ribje oko), Classic (Klasično), Retro
(Starinski učinek), Oil Painting (Oljna slika),
Cartoon (Animacija), Ink Painting (Slika iz črnila),
Cross Filter (Križni filter), Zooming Shot (Posnetek
povečave)
Shranjevanje
Mediji
Zunanji pomnilnik (izbirno):
kartica microSD (zagotovljeno do 2 GB),
kartica microSDHC (zagotovljeno do 32 GB),
kartica microSDXC (zagotovljeno do 64 GB,
UHS-1 podprto)
- Priporočen razred 6 ali višje
Oblika datoteke
RAW (SRW (ver.3.0.0)), JPEG (EXIF 2.3), DCF
Brezžično omrežje
Vrsta
IEEE 802.11b/g/n
Funkcija
AutoShare, Remote Viewfinder, MobileLink,
Photo Beam, Auto Backup (Samodejno
varnostno kopiranje), Samsung Link, Home
Monitor+, Group Share
NFC
Da
Vmesnik
Digitalni izhod
USB 2.0 (mikro USB priključek)
Video izhod
• NTSC, PAL (izbirno)
• HDMI
Vhod za napajanje DC
DC 5,0 V, 0,55 A prek mikro USB
174
Dodatek >
Tehnični podatki fotoaparata
Vir napajanja
Vrsta
Polnilna baterija: B740AE/B740AC/B740AU/
B740AK (2.330 mAh, 3,8 V)
* Specifikacije baterije ali model se lahko
razlikuje glede na vašo regijo.
Mere (Š x V x G)
117,4 x 65,9 x 39,0 mm
Teža
230 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
Delovna temperatura
0–40 °C
Delovna vlažnost
5–85 %
Programska oprema
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5, Samsung DNG Converter
* Za namen izboljšanja delovanja, se lahko specifikacije spremenijo brez predhodnega
obvestila.
* Vse ostale znamke in imena izdelkov so v lasti njihovih lastnikov.
175
Dodatek
Slovar
Dostopna točka (AP)
Zaklep za samodejno osvetlitev (AEL)
Dostopna točka je naprava, ki omogoča brezžičnim naprava povezavo z
ožičenim omrežjem.
Te funkcije vam pomagajo zakleniti osvetlitev, pri kateri želite izračunati
osvetlitev.
Omrežje Ad-Hoc
Samodejna izostritev (AF)
Omrežje ad-hoc je začasna povezava za skupno rabo datotek oz.
internetne povezave in med računalniki in napravami.
Sistem samodejno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Vaš fotoaparat
uporablja kontrast za samodejno izostritev.
AdobeRGB
Organska dioda z aktivno matriko, ki oddaja svetlobo
(AMOLED)/Tekoči kristali za zaslone (LCD)
Adobe RGB se uporablja za komercialno tiskanje in ima širše barvno
območje kot sRGB. Njegovo širše barvno območje zagotavlja enostavno
urejanje fotografij na računalniku.
AMOLED je zaslon, ki je zelo tanek in lahek, saj ne potrebuje osvetlitve
od zadaj. LCD je zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike
elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali
LED, kar omogoča reprodukcijo barv.
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)
Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar
vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.
Zaslonka
Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.
176
Dodatek >
Slovar
Tresenje fotoaparata (Zameglitev)
Kompozicija
Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna
fotografija zamegljena. Do tega prihaja pogosteje, kadar je čas osvetlitve
daljši. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate občutljivost,
uporabite bliskavico ali uporabite krajši čas osvetlitve. Namesto tega lahko
uporabite stojalo ali funkcijo OIS, če želite stabilizirati fotoaparat.
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je
kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Barvni prostor
Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)
Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne
fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in
informacijskih tehnologij (JEITA).
Razpon barv, ki jih lahko fotoaparat zazna.
Globina polja
Temperatura barve
Temperatura barve se meri v stopinjah Kelvina in označuje barvni odtenek
za določeno vrsto vira svetlobe. Ko temperatura barve narašča, postaja
barva vira svetlobe bolj modra. Ko temperatura barve pada, postaja barva
vira svetlobe bolj rdeča. Pri 5.500 stopinjah Kelvina je barva vira svetlobe
podobna sončevi svetlobi opoldne.
Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno
izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiva,
goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Če na primer
izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina polja in zamegljenost
ozadja kompozicije.
177
Dodatek >
Slovar
Vrednost osvetlitve (EV)
Bliskavica
Vse kombinacije časa osvetlitve fotoaparata in zaslonke objektiva, ki
omogočajo enako osvetlitev.
Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo
osvetljenih pogojih.
Izravnava EV
Goriščna razdalja
Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki
jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših
fotografij.
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše
goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so
goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.
Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)
Histogram
Specifikacija, ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate,
katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih
tehnologij (JEIDA).
Slikovna predstavitev svetlosti fotografije. Vodoravna os predstavlja
svetlost, navpična os pa predstavlja število slikovnih točk. Visoke točke na
levi (pretemno) in desni (presvetlo) histograma označujejo fotografijo, ki je
neustrezno osvetljena.
Osvetlitev
Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je
nadzorovana s kombinacijo časa osvetlitve, vrednosti zaslonke ter
občutljivostjo filma ISO.
H.264/MPEG-4
Stisnjen video format, ki sta ga izdelali mednarodni organizaciji za
standardizacijo ISO-IEC in ITU-T. Ta kodek lahko omogoča dobro kakovost
videoposnetkov pri nizkih bitnih hitrostih, razvila ga je ekipa Joint Video
Team (JVT).
178
Dodatek >
Slovar
Slikovni senzor
Merjenje
Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za
vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname
svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so
CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni
polprevodnik).
Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe, s
katero nastavite osvetlitev.
Ročna izostritev (MF)
Internet protocol (Naslov IP)
Sistem, ki ročno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Za izostritev motiva
lahko uporabite obroč za ostrenje.
Naslov IP je edinstvena številka, ki je dodeljena vsaki napravi povezani z
internetom.
Motion JPEG (MJPEG)
Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.
Občutljivost ISO
Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma, ki
se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi občutljivosti ISO
fotoaparata uporablja krajši čas osvetlitve, ki lahko zmanjša zamegljenost,
do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so
fotografije z visoko občutljivost bolj dovzetne na šum.
Joint Photographic Experts Group (JPEG)
Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene, kar
omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem ločljivosti
fotografije.
179
Dodatek >
Slovar
Šum
Phase Alternate Line (PAL)
Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot napačno
postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Do šuma običajno
pride, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost
samodejno nastavljena v temnem prostoru.
Standard barvnega kodiranja videoposnetkov, ki se uporablja v številnih
državah po Afriki, Aziji, Evropi in Bližnjem Vzhodu.
Kakovost
Near Field Communication (NFC)
Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja (NFC) je sklop standardov za
radijsko komunikacijo na zelo majhne razdalje. Naprave, ki omogočajo
NFC, lahko uporabljate za vključitev funkcij ali izmenjavo podatkov z
drugimi napravami.
National Television System Committee (NTSC)
Standard barvnega kodiranja videoposnetkov, ki se najpogosteje
uporablja na Japonskem, v Severni Ameriki, na Filipinih, v Južni Ameriki,
Južni Koreji in na Tajvanu.
Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja kakovost
fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost
datoteke.
RAW (grobi podatki CCD)
Izvirni, neobdelani podatki, zbrani neposredno iz slikovnega senzorja
fotoaparata. S pomočjo programa za urejanje lahko nastavite ravnovesje
beline, kontrast, nasičenost, ostrino in ostale podatke, preden stisnete sliko
v standardno datotečno obliko.
Ločljivost
Optična povečava
To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne kvari
kakovosti fotografije.
Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij
vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije z
nizko ločljivostjo.
180
Dodatek >
Slovar
Čas osvetlitve
Ravnovesje beline (ravnovesje barv)
Čas osvetlitve je čas, v katerem se sprožilec odpre in zapre, pri čemer je
pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe,
ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor. Po drugi strani
krajši čas osvetlitve zagotavlja manj časa za prehod svetlobe, zato je
končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.
Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in
plava) v fotografiji. Z nastavitvijo možnosti ravnovesje beline ali ravnovesja
barv lahko ustrezno prilagodite barve na fotografiji.
Wi-Fi
Standardni RGB (sRGB)
Mednarodni standard barvnega prostora, ki ga je ustanovila komisija IEC
(Mednarodna elektrotehnična komisija). Določen je iz barvnega prostora
monitorjev osebnih računalnikov in se uporablja tudi kot standardni barvni
prostor za format Exif.
Wi-Fi je tehnologija, ki omogoča elektronskim napravam brezžično
izmenjavo podatkov preko omrežja.
Zaščitena brezžična povezava Wi-Fi (WPS)
WPS je tehnologija, ki zaščiti brezžična domača omrežja.
Vinjetiranje
Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanji robovi) v
primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko osredotoči
na motive, ki se nahajajo v središču fotografije.
181
Dodatek
Dodatna oprema
Kupite lahko naslednjo dodatno opremo:
Objektiv, zunanja bliskavica, baterija za ponovno polnjenje, polnilec za
baterijo, torbica za fotoaparat, etui za fotoaparat, pomnilniška kartica, filter,
USB kabel, HDMI kabel, pašček
• Če želite najti vrsto, sliko in razpoložljivost dodatkov, obiščite spletno mesto
Samsung.
• Pred nakupov dodatkov preverite združljivost z vašim fotoaparatom. GPS10 in
EM10 nista združljiva s tem fotoaparatom.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Samsung
ne odgovarja za škodo, ki nastane, če uporabljate dodatno opremo drugih
proizvajalcev.
182
Dodatek
Stvarno kazalo
A
D
G
L
Adobe Photoshop Lightroom 153
Datoteke
Globina polja (DOF) 16, 21
Ločljivost
Brisanje 103
Tip videoposnetka 98
Vrsta fotografije 68
Zaščita 103
AF sledenje 77
B
Datum in čas 142
Barvni prostor 136
Baterija
Polnjenje 34
Previdno 162
Vstavite 33
Diaprojekcija 105
Brezžično omrežje 114
Postavitev bliskavice 49
Povezovanje bliskavice 50
Čarovnik za slike 72
Čas osvetlitve 17, 19
Home Monitor+ 127
Fotoaparat
Odklop (Windows) 148
Postavitev 29
Priključitev kot izmenljivi disk 147
Priključitev na računalnik 147
Možnosti fotografiranja 67
Ogled na fotoaparatu 101
Povečava 105
Urejanje 109
M
MobileLink 121
Način za fotografiranje 41
Način za predvajanje 43
F
Način fotografiranja (fotografija) 67
Način fotografiranja
(videoposnetek) 97
Način za predvajanje 110
Merjenje 90
I
Ikone
Fotografije
Č
H
Dodatna oprema
Bliskavica
Fotografiranje z odbijanjem
svetlobe 26
Jakost 89
Možnosti bliskavice 88
Vodilna številka 26
Goriščna razdalja 20
Mobilna povezava 31
Možnost bledenja 99
i-Launcher 151
N
K
Kadriranje 85
Načini za fotografiranje
Pametno 60
Prednost sprožilca 57
Prednost zaslonke 56
Program 54
Ročno 58
Samodejno 52
Snemanje 63
183
Dodatek >
Stvarno kazalo
Način najboljšega obraza 61
Panoramski način 62
Način varčevanja energije 142
Pogon 83
Nastavitve 141
Polnjenje 34
NFC (Tag & Go) 118
Pomnilniška kartica
Previdno 159
Vstavite 33
O
Povečava 105
Občutljivost ISO 69
Poza 13
Objektivi
Pravilo tretjin 23
Odklepanje 46
Oznake 48
Postavitev 45
Zaklepanje 46
Prenos datotek
Mac 148
Windows 147
Prilagoditev slike
Optična stabilizacija slike (OIS) 82
Prilagoditev fotografij 110
Retuširanje obrazov 111
P
Pametna plošča 38
Pametni filter
Način za fotografiranje 94
Način za predvajanje 112
R
S
U
Samodejna izostritev 73
Učinek rdečih oči 89
Samodejno varnostno
kopiranje 129
Samosprožilec 85
V
Samsung Link 131
Video izhod 142
Servisni center 168
Video posnetki
Možnosti 97
Ogled 107
Snemanje 63
Snemanje fotografij 108
Sličice 101
Svetlost zaslona 141
Š
Vrednost osvetlitve (EV) 15, 95
Številka F 15
Vzdrževanje 156
T
Z
Vsebina paketa 28
Tehnični podatki fotoaparata 171
Ravnovesje beline 70
Zaslonka 15, 19
Tip prikaza 44
Remote Viewfinder 125
Zasuk 109
TV sprejemnik 146
Retuširanje obrazov 111
184
Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve po prodaji, glejte
priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto www.samsung.com.
Download PDF