Samsung | HT-Z210 | Samsung HT-Z210 Hitri vodnik

priročnik za hiter začetek
5.1-kanalni digitalni
sistem za domači kino
HT-Z210
HT-TZ212
HT-TZ215
HT-Z310
HT-TZ312
HT-TZ315
1 predvajanje plošč
2 funkcije daljinskega upravljalnika
3 priklop zvočnikov
4 priključitev video izhoda na tv sprejemnik
5 priključek za avdio iz zunanjih komponent
6 poslušanje radia
2 funkcije daljinskega upravljalnika
1
2
DVD RECEIVER
DVD
PORT
3
4
5
6
7
1
19
20
21
2
Gumb TV
Televizor Samsung lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom.
22
3
Gumb POWER
S tem gumbom vključite/izključite domači
kino ali vaš televizor Samsung.
4
Številski gumbi (0-9)
Gumb št. 8: COMPONENT SEL.
Gumb št. 0:: VIDEO SEL.
5
Gumb REMAIN
Funkcija za preverjanje skupnega in
preostalega časa predvajanja naslova ali
poglavja.
23
REMAIN
STEP
PAUSE
24
25
6
8
1 predvajanje plošč
18
Gumb DVD RECEIVER
DVD-sprejemnik lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom.
26
27
28
9
2. Vstavite ploščo.
• Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom naj bo
zgoraj.
3. S ponovnim pritiskom gumba OPEN/CLOSE (
zaprite.
• Predvajanje se začne samodejno.
) pladenj
10
AUDIO
SUB
TITLE
9
30
10
Gumb AUDIO
Izbere avdio jezik plošče.
31
11
Gumb
12
TUNER MEMORY,
gumb SD (standardna definicija)/
HD (visoka definicija)
S tem gumbom shranite radijske frekvence.
S tem gumbom izberete način SD ali HD.
Gumb ZOOM
Poveča sliko med predvajanjem plošče.
11
32
12
33
13
14
P.BASS
8
Gumb MENU
S tem gumbom si ogledate meni.
29
1. Za odpiranje pladnja za plošče pritisnite gumb OPEN/CLOSE
( ).
7
34
35
15
16
36
13
17
37
14
15
16
1 - slovenščina
Gumb STEP
Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne
naprej za en okvir.
Gumba za pomikanje med nastavljenimi
radijskimi postajami in posnetki na plošči
Uglasi radijsko oddajanje, preskoči pesem/
prizor.
Gumb VOLUME
Pritisnite +, da povečate glasnost, in -, da jo
zmanjšate.
PL II MODE
Gumb P.BASS
Izberite glasnost želenih nizkih tonov.
Gumb SLEEP
S tem gumbom nastavite časovnik za izklop.
Gumb SLOW
Izbere tri različne hitrosti počasnega
predvajanja.
Gumb MO/ST
Poslušate lahko radijske oddaje v načinu
MONO ali STEREO.
17
Gumb
18
Gumb DVD
S tem gumbom izberete način DVD.
Gumb TUNER
S tem gumbom poslušate radijske oddaje.
Gumb AUX
S tem gumbom izberete zunanji avdio vhod.
PL II EFFECT
2 - slovenščina
3 priklop zvočnikov
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
19
Gumb PORT
S tem gumbom izberete način USB.
20
Gumb
21
Gumb TV/VIDEO
S tem gumbom izberete TV v načinu VIDEO.
22
Gumb za izbiro funkcije RDS
23
Gumb CANCEL
Uporablja se za preklic napačnega vnosa.
24
Gumb PAUSE
Pritisnite za premor.
25
Gumb PLAY
Pritisnite za predvajanje ali premor.
Gumb STOP
Pritisnite za zaustavitev.
Gumb SEARCH
Hitro previjanje nazaj ali naprej po pesmi/
prizoru.
26
Gumb TUNING/CH
S tem gumbom izberete kanal ali vključite
radijsko oddajanje.
27
Gumb MUTE
S tem gumbom izključite zvok.
28
Gumb RETURN
S tem gumbom odprete prejšnji meni.
29
Gumb Cursor/ENTER
S tem gumbom izberite element ali prestavite
kurzor navzgor/navzdol, levo/desno, ko
nastavljate funkcije menija.
30
Gumb SUBTITLE
Izbere jezik za podnapise.
31
Gumb EXIT
S tem gumbom zapustite nastavitveni zaslon.
32
Gumb INFO
Ogled ali menjava informacij o predvajanju na
zaslonu
33
Gumb SOUND EDIT
34
Gumb REPEAT
Ponovno predvajanje poglavja, naslova,
skupine ali posnetka.
 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškoduje.
35
Gumb DSP/EQ
 Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali
36
Gumb LOGO
Na televizijskem zaslonu se pojavi COPY
LOGO DATA.
 Nizkotonskega zvočnika ne obesite na steno skozi kanal (odprtino)
37
Gumb DIMMER
Prilagodi se svetlost sprednjega zaslona.
OPEN/CLOSE
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in spustite zaklep.
3. Priključite priključne vtiče na zadnjo stran domačega kina.
• Prepričajte se, da se barve priključkov za zvočnike ujemajo z barvami priključnih
vtičnic.
Črna
Rdeča
V primeru HT-Z310
AUX IN 2
Sprednji zvočnik (D)
Srednji zvočnik
Sprednji zvočnik (L)
Zadnji zvočnik (D)
Zadnji zvočnik (L)
Nizkotonski zvočnik
 Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
predmetov.
M
Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na zaslonu.
V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
3 - slovenščina
4 priključitev video izhoda na tv sprejemnik
5 priključek za avdio iz zunanjih komponent
OPTIČNI: Priklop zunanje digitalne naprave
Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).
Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega izmed naslednjih štirih načinov.
1. Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL)
in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
AUX1 : Priključitev zunanje komponente/MP3 predvajalnika
AUX IN 2
2. S pritiskom gumba AUX na daljinskem
upravljalniku izberite možnost DIGITAL IN.
• Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na
napravi.
Način se preklopi na naslednji način :
Komponente kot je npr. MP3 predvajalnik
1. AUX IN (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio
izhodom na zunanji komponenti/MP3 predvajalniku.
AUX IN 2
AUX IN 1
AUX IN 2
2. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite vhod AUX1.
• Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Preklopi se na naslednji način :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞USB ➞ (BT AUDIO) ➞ FM.
AUX IN 2
Avdio kabel
(ni priložen)
Optični kabel (ni priložen)
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞USB ➞
(BT AUDIO) ➞ FM.
Zunanja digitalna komponenta
Avdio IZHOD
4. NAČIN
(priložena)
1. NAČIN
2. NAČIN
3. NAČIN
M
6 poslušanje radia
HT-Z210/TZ212/TZ215 ne podpira funkcije Bluetooth.
Priklop FM-antene
AUX2 : Priklop zunanje analogne naprave
1. Priloženo FM-anteno priključiite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75Ω.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na steno ali
drugo trdno podlago.
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. NAČIN : HDMI
S HDMI kablom (ni priložen) povežite vtičnico HDMI OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico HDMI IN na TV sprejemniku.
2. NAČIN : Komponentni video
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen) povežite priključke Pr, Pb in Y na
zadnji plošči naprave z ustreznimi priključki na televizorju.
3. NAČIN : SCART
1. AUX IN 2 (avdio) vhod na sistemu za domači
kino povežite z avdio izhodom na zunanji
analogni komponenti.
• Upoštevajte barve priključkov.
Poslušanje radia
AUX IN 2
Daljinski upravljalnik
AUX IN 2
1. S pritiskom gumba TUNER izberite radijsko frekvenco.
2. S pritiskom gumba AUX na daljinskem
upravljalniku izberite vhod AUX2.
• Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Način se preklopi na naslednji način :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞USB ➞
(BT AUDIO) ➞ FM.
Avdio kabel (ni priložen)
Če ima zunanja analogna
naprava samo en avdio izhod,
ga priključite na levi ali desni
vhod.
Če ima vaš televizor SCART-vhod, s SCART-kablom (ni priložen) povežite priključek AV OUT na zadnji plošči naprave in priključek SCART
IN na televizorju.
Glavna enota
4. NAČIN : Kompozitni video
Zunanja analogna komponenta
S priloženim video kablom povežite vtičnico VIDEO OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico VIDEO IN na TV sprejemniku.
M
Ločljivosti, ki so na voljo za HDMI-izhod, so 480 p, 576 p, 720 p,1080i/1080p.
M
Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta izdelek.
 Ta izdelek oddaja signal v prepletenem načinu (576 i, 480 i) za komponentni izhod.
 Če napravo in televizor Samsung povežete s HDMI-kablom, lahko domači kino upravljate z daljinskim upravljalnikom
televizorja. Na voljo je samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
 Preverite, ali ima vaš televizor logotip
Če ima logotip
4 - slovenščina
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1 : Če pritisnete gumb # ali $ izberete prednastavljeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 2: Če pritisnete in držite gumb , ali . naprava samodejno poišče aktivne signale radijskih postaj.
• Manual Tuning : S kratkim pritiskom gumba , ali . postopoma premikate frekvenco.
1. S pritiskom gumba FUNCTION izberite radijsko frekvenco.
2. Izberite radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1 : S pritiskom gumba STOP (¦) izberite možnost PRESET in nato s pritiskom gumbov #,$
izberite prednastavljeno postajo.
• Samodejno iskanje 2 : S pritiskom gumba STOP (¦) izberite možnost MANUAL in nato pritisnite in držite gumba
#,$ za samodejno iskanje radijskih postaj.
• Ročno iskanje : S pritiskom gumba STOP (¦) izberite možnost MANUAL in nato s kratkim pritiskom gumbov
izberite nižjo ali višjo frekvenco.
M
podpira funkcijo Anynet+.
5 - slovenščina
Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
6 - slovenščina
Download PDF