Samsung | UE40EH5000W | Samsung UE40EH5000W Navodila za uporabo

E-MANUAL
Thank you for purchasing this Samsung
product. To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
Model___________ Serial No._____________
Vsebina
Nastavitev kanala
Funkcije prednostnih nastavitev
• Uporaba gumba za informacije (vodnik po
trenutnem in naslednjem programu)
1
• Uporabe menija kanala
2
Napredne funkcije
• Priključitev v omrežje
57
• Uporaba 3D-funkcije
124
• Nastavitev žičnega omrežja
71
• Uporaba predstavnostne vsebine
135
• Nastavitev brezžičnega omrežja
77
• Priključitev naprave USB
136
• Upravljanje v omrežje povezanih naprav
86
• Povezava z računalnikom prek omrežja
142
• Začetna nastavitev
90
• Prikaz na zaslonu
145
• Nastavitev časa
91
• Predstavnostna vsebina − dodatne funkcije 156
• Spreminjanje prednastavljenega slikovnega 27
načina
• Uporaba časovnika za spanje
93
• Uporaba funkcij DLNA
• Nastavitev časovnika vklopa/izklopa
94
• Prilagoditev slikovnih nastavitev
28
• Zaklep programa
98
• Sprememba možnosti slike
38
• Slika v sliki (PIP)
100
• Spreminjanje prednastavljenega načina
zvoka
45
• Varčne rešitve
102
• Druge funkcije
105
• Prilagajanje nastavitev zvoka
46
• Meni Podpora
116
• Izbira zvočnega načina
56
• Ponovna naravnava kanalov
17
Osnovne funkcije
160
Druge informacije
• Funkcija teleteksta
166
• Ključavnica Kensington proti kraji
170
• Reža za splošni vmesnik za povezave
172
• Odpravljanje težav
174
• Licenca
191
❑❑ U
poraba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in
naslednjem programu)
Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.
Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o
televizijskem programu za vsak kanal glede na čas predvajanja.
NN Če pritisnete gumb a (Informacije), se prikažejo informacije o programu.
●● Za ogled informacij o želenem programu med gledanjem trenutnega kanala se
pomikajte z gumboma ◄ in ►.
●● Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲ in ▼. Če se
želite pomakniti na trenutno izbran kanal, pritisnite gumb ENTERE.
Slovenščina
▶
❑❑ Uporabe menija kanala
OO MENUm → Podpora → Zač. zaslon vsebine → ENTERE
S pritiskanjem gumba CONTENT izberite želeni meni. Prikazan bo ustrezen
zaslon.
■■ Seznam kanalov
◀
Ogledate si lahko informacije o kanalu
za možnosti Vsi, TV, Radio, Podatk./
Drugo, Analogni in Priljubljeni 1−5.
▶
NN Ko pritisnete gumb CH LIST na
daljinskem upravljalniku, se prikaže
zaslon Seznam kanalov.
Zač. zaslon vsebine
Seznam kanalov
Vodnik
AllShare Play
Upravitelj urnika
Vir
R Nazaj
* Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
Slovenščina
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Vsi: Prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.
TV: Prikaže vse trenutno razpoložljive televizijske kanale.
Radio: Prikaže vse trenutno razpoložljive radijske kanale.
Podatk./drugo: Prikaže vse trenutno razpoložljive MHP- in druge kanale.
Analogni: Prikaže vse trenutno razpoložljive analogne kanale.
Priljubljeni 1−5: Prikaz vseh priljubljenih kanalov.
NN Če si želite ogledati priljubljene kanale, ki ste jih dodali, pritisnite gumb
◀
CH LIST in se z gumbom L (Način kanala) pomaknite na možnost
Priljubljeni 1−5.
Slovenščina
▶
NN Uporaba gumbov za upravljanje skupaj z možnostjo Seznam kanalov.
●● T (Orodja): Za prikaz menija z možnostmi.
●● L (Način kanala / Kanal): Pomik na možnost Vsi, TV, Radio, Podatk./
Drugo, Analogni ali Priljubljeni 1−5.
NN Če izberete Pogled programa v meniju T (Orodja), se na druge
kanale lahko pomaknete z gumbom L (Kanal).
●● E (Glej / Informacije): za ogled izbranega kanala. / Prikaz podrobnosti
o izbranem programu.
◀
●● k (Stran): Za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
Slovenščina
▶
Uporaba gledanja po razporedu na seznamu kanalov
(samo pri digitalnih kanalih)
Če nastavite Ogled razporeda v možnosti Seznam kanalov, lahko program
nastavite samo v možnosti Pogled programa.
1. Pritisnite gumb CH LIST in izberite želeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb TOOLS in izberite Pogled programa. Prikaže se seznam
oddaj za izbrani kanal.
◀
3. S pritiskanjem gumba ▲ / ▼ izberite želeni program, nato pa pritisnite gumb
ENTERE (Informacije) ali gumb INFO.
4. Izberite Ogled razporeda in nato pritisnite gumb ENTERE.
NN Če želite preklicati Ogled razporeda, izvedite korake od 1. do 3. Izberite
Prekliči urnik.
Slovenščina
▶
Uporaba menija možnosti t
Vsak kanal nastavite z možnostmi menija Seznam kanalov (Pogled programa,
Uredi priljub., Zakleni/Odkleni, Uredi ime kanala, Uredi številko kanala,
Izbriši, Informacije, Razvrsti in Način urej.).
Elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje kanala.
1. Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.
2. Izberite funkcijo in spremenite njene nastavitve.
◀
▶
Slovenščina
●● Pogled programa: Za prikaz programa, ko je izbran digitalni kanal.
●● Uredi priljub.: Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
Dodajte ali izbrišite izbrani kanal v možnosti Priljubljeni 1−5.
1. Izberite Uredi priljub. in pritisnite gumb ENTERE.
2. Pritisnite gumb ENTERE, da izberete Priljubljeni 1−5, nato pritisnite
gumb V redu.
NN Po en priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih kanalov v
možnosti Priljubljeni 1−5.
◀
▶
Slovenščina
●● Zakleni/Odkleni: Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in
gledati.
NN Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala
nastavljena na Vklop.
NN Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo
PIN spremenite z možnostjo Spremeni PIN..
●● Uredi ime kanala (samo pri analognih kanalih): Za poimenovanje kanala.
◀
▶
Slovenščina
●● Uredi številko kanala: Številko lahko uredite s pritiskanjem želenih številskih
gumbov.
NN Na nekaterih področjih funkciji Uredi ime kanala in Uredi številko
kanala morda nista podprti.
●● Izbriši: Kanal lahko izbrišete, da prikažete samo želene kanale.
●● Informacije: Za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
●● Razvrsti: Za spreminjanje seznama, urejenega po številki ali imenu kanala.
◀
▶
Slovenščina
●● Način urej.: Želene kanale lahko izberete in uredite.
Uporaba menija možnosti t
Vsak kanal nastavite z možnostmi menija (Uredi priljub., Zakleni/Odkleni,
Izbriši, Počisti izbor, Izberi vse).
1. Pritisnite gumb TOOLS na zaslonu Seznam kanalov in izberite Način
urej. Na levi strani kanala se prikaže potrditveno polje.
2. S pritiskanjem gumba ▲/▼ izberite želeni kanal in nato pritisnite gumb
ENTERE. Izbrani kanal ima oznako (c).
◀
NN Izberete lahko več kot en kanal.
NN Za preklic izbire kanala znova pritisnite gumb ENTERE.
3. Pritisnite gumb TOOLS, izberite funkcijo in spremenite njene nastavitve.
Slovenščina
▶
●● Uredi priljub.: Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot
priljubljene.
NN Zaslon Uredi priljub. ima pet skupin (Priljubljeni 1, Priljubljeni
2 itd.). Priljubljeni kanal lahko shranite v katero koli od teh skupin.
Skupino izberite s pritiskanjem gumba ▲/▼.
●● Zakleni/Odkleni: Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in
gledati.
NN Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala
◀
nastavljena na Vklop.
NN Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni PIN..
●● Izbriši: Kanal lahko izbrišete, da prikažete samo želene kanale.
●● Počisti izbor: Izbiro izbranih kanalov lahko prekličete.
●● Izberi vse: Izberete lahko vse kanale na seznamu kanalov.
Slovenščina
▶
■■ Vodnik
◀
EPG (elektronski programski
vodnik) zagotavljajo izdajatelji
televizijskega programa.
Z razporedi programov, ki
jih zagotavljajo izdajatelji
televizijskega programa, lahko
vnaprej izberete programe, ki
si jih želite ogledati, in kanal se
ob določenem času samodejno
preklopi na kanal z izbranim
programom. Informacije o
programu so lahko zastarele ali
jih ni, odvisno od stanja kanala.
Vodnik
18:15 Sob 1 maj
Die Musik-Show
DTV Običajna antena 825 NDR FERNSEHEN
19:15 - 20:40
Dani is devastated when scot makes clear his views ...
825 NDR FERNSEHEN
Pogled kanala − Vsi
Danes
▲
▼
20:00
821
Kanal 5
Ni informacij
822
M6
Ni informacij
823
MDR FERNSEHEN
Musik fur Sie
824
Mediashopping
Ni informacij
825
NDR FERNSEHEN
826
NT1
a Up. urnika
1
b -24 ur
2
20:30
21:00
MD...
Die Musik-Show
21:30
Ein Schloss am ...
Die NDR Quizshow
Sportclub live
Ni informacij
{ +24 ur } Način kanala `Informacije 3
4
5
k Stran 6
* Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Slovenščina
E Urnik
7
▶
1 a Rdeči (Up. urnika): Za pomik na rezervirane programe v možnosti Up. urnika.
2 b Zeleni (-24 ur): Za prikaz seznama programov, ki bodo oddajani v času 24 ur.
3 { Rumeni (+24 ur): Za ogled seznama programov, ki se bodo predvajali čez 24
ur.
4 } Modri (Način kanala): Za izbiro vrste kanalov, za katere želite, da se prikažejo
v oknu Pogled kanala. (Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Priljubljeni 1−5)
◀
▶
Slovenščina
5 `(Informacije): Za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
6 k (Stran): Za pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.
7 E (Glej / Urnik)
●● Med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate izbrani program.
●● Med izbiranjem prihodnjega programa lahko rezervirate ogled izbranega
programa. Za preklic razporeda znova pritisnite gumb ENTERE in izberite
Prekliči urnik.
◀
▶
Slovenščina
■■ Upravitelj urnika
Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob
določenem času. Kanal, ki ste ga rezervirali za ogled, lahko prikažete, spreminjate
ali izbrišete. Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni čas.
Uporaba menija možnosti t
Vse kanale nastavite z možnostmi menija (Prekliči urnik, Uredi urnik, Ročna
nastavitev razporeda, Ogled vodnika).
◀
1. S pritiskanjem gumba TOOLS izberite možnost Ročna nastavitev
razporeda.
NN Možnost a (Ročna nastavitev razporeda) lahko pritisnete neposredno
na zaslonu Upravitelj urnika.
2. S pritiskanjem gumba ◄/►/▲/▼ ali številskih gumbov nastavite možnosti
Antena, Kanal, Ponovi, Datum, Začetni čas.
●● Antena: Izberite želeni oddajani signal.
●● Kanal: Za izbiro želenega kanala.
Slovenščina
▶
●● Ponovi: Za izbiro možnosti Enkrat, Ročno, Sob~Ned, Pon~Pet ali Vsak
dan. Če izberete Ročno, lahko nastavite želeni dan.
NN Izbrani dan ima oznako (c).
●● Datum: Za nastavitev želenega datuma.
NN Možnost je na voljo, če izberete Enkrat v možnosti Ponovi.
●● Začetni čas: Za nastavitev želenega začetnega časa.
NN Če želite urediti ali preklicati urnik, izberite rezervirani urnik v možnosti
◀
Seznam rezervacij. Pritisnite gumb TOOLS in izberite Uredi urnik ali
Prekliči urnik.
NN Če izberete Ogled vodnika, se prikaže zaslon Vodnik.
Slovenščina
▶
❑❑ Ponovna naravnava kanalov
■■ Antena (Običajna antena / Kabelski signal) t
OO MENUm → Kanal → Antena → ENTERE
Preden začnete s shranjevanjem kanalov, ki so na voljo, v televizor, morate
določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor (tj. sistem Običajna antena
ali Kabelski signal).
◀
▶
Slovenščina
■■ Država
(Odvisno od države.)
OO MENUm → Kanal → Država → ENTERE
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
●● Digitalni kanal: Za spremembo države digitalnih kanalov.
●● Analogni kanal: Za spremembo države analognih kanalov.
◀
▶
Slovenščina
■■ Samodejno iskanje
(Odvisno od države.)
OO MENUm → Kanal → Samodejno iskanje → ENTERE
Samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.
NN Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali
želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos
številke PIN.
◀
●● Samodejno iskanje
Običajna antena / Kabelski signal: Za izbiro antenskega vira, ki ga želite
shraniti.
Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni: Za izbiro vira kanalov, ki ga želite
shraniti.
Slovenščina
▶
Če je možnost antenskega vira nastavljena na običajno anteno ali
kabelski signal:
Če izberete Kabelski signal → Digitalni in analogni ali Digitalni: Vnesite
vrednost za iskanje kabelskih kanalov.
–– Izbira operaterja (odvisno od države): izbere ponudnika kabelskih storitev.
–– Način iskanja (Polno / Omrežje / Hitro): S to možnostjo poiščete vse
kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.
◀
NN Če nastavite na Hitro, lahko ročno nastavite možnosti Omrežje,
Omrežni identifikator, Frekvenca, Modulacija in Hitrost simbolov
tako, da pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.
–– Omrežje (Samod. / Ročno): Za izbiro načina nastavitve Omrežni
identifikator med možnostma Samod. ali Ročno.
–– Omrežni identifikator: Če je možnost Omrežje nastavljena na Ročno,
lahko nastavite Omrežni identifikator s številskimi gumbi.
Slovenščina
▶
–– Frekvenca: Za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)
–– Modulacija: Za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.
–– Hitrost simbolov: Za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.
●● Možnost kabelskega iskanja
(Odvisno od države in kabelskih kanalov.)
Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za
iskanje v kabelskem omrežju.
◀
Začetna frekvenca / Končna frekvenca: Za nastavitev začetne ali končne
frekvence (odvisno od države).
Hitrost simbolov: Za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.
Modulacija: Za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.
Slovenščina
▶
■■ Ročno iskanje
OO MENUm → Kanal → Ročno iskanje → ENTERE
Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.
NN Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.
NN Ali je Ročno iskanje podprto, je odvisno od vira kanala.
Če je možnost antenskega vira nastavljena na običajno anteno ali kabelski
signal:
◀
●● Digitalno shranjevanje programov: Za ročno iskanje digitalnih kanalov in
shranjevanje v televizorju. Za iskanje digitalnih kanalov pritisnite gumb Novo.
Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.
–– Če izberete možnost Antena → Običajna antena: Kanal, Frekvenca,
Pasovna širina
–– Če izberete možnost Antena → Kabelski signal: Frekvenca, Modulacija,
Hitrost simbolov
Slovenščina
▶
●● Analogno shranjevanje programov: Za iskanje analognega kanala. Pritisnite
gumb Novo za iskanje digitalnih kanalov z nastavitvijo možnosti Program,
Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal, Išči.
NN Način kanala
–– P (programski način): Po končani naravnavi so postajam na vašem
območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. V tem načinu lahko
kanal izberete z vnosom številke položaja.
–– C (način zemeljskega kanala) / S (način kabelskega kanala): Ta načina
◀
omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke posamezne postaje
ali kabelskega kanala.
Slovenščina
▶
■■ Prenesi sezn. kanalov
(Odvisno od države.)
OO MENUm → Kanal → Prenesi sezn. kanalov → ENTERE
Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.
NN Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
●● Uvozi iz USB-ja: Za uvoz seznama kanalov iz pomnilnika USB.
●● Izvozi na USB: Za izvoz seznama kanalov na pomnilnik USB.
◀
▶
Slovenščina
■■ Natančna nastavitev
(samo pri analognih kanalih.)
OO MENUm → Kanal → Natančna nastavitev → ENTERE
Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno natančno
naravnati.
NN Natančno naravnani kanali so označeni z zvezdico “*”.
NN Če želite ponastaviti natančno naravnavo, izberite Ponastavitev.
◀
▶
Slovenščina
■■ Uredi številko kanala (Onemogoči / Omogoči)
(Odvisno od države.)
OO MENUm → Kanal → Uredi številko kanala → ENTERE
Za spreminjanje številke kanala. Če spremenite številko kanala, se podatki o
kanalu ne posodobijo samodejno.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
OO MENUm → Slika → Slikovni način → ENTERE
■■ Slikovni način t
Izberite želeno vrsto slike.
NN Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnosti Zabavno
in Standardno.
◀
●● Dinamično: primerno za svetel prostor.
●● Standardno: primerno za običajno okolje.
●● Naravno za 32-palčne in večje televizorje LED serije 5 : primerno za zmanjšanje
naprezanja oči.
●● Film: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
●● Zabavno: primerno za gledanje filmov in iger.
NN Na voljo samo če je povezan računalnik.
Slovenščina
▶
❑❑ Prilagoditev slikovnih nastavitev
■■ Samsung MagicAngle za 19-palčne televizorje LED serije 4, 22-palčne televizorje LED serije 5
OO MENUm → Slika → Samsung MagicAngle → ENTERE
Prilagoditev kota gledanja zaslona za optimizacijo kakovosti zaslona glede na vaš
položaj gledanja.
●● Samsung MagicAngle: Ko gledate zaslon pod kotom od zgoraj ali od spodaj,
◀
lahko z nastavitvijo ustreznega načina za posamezen položaj dobite podobno
kakovost slike kot pri gledanju pod pravim kotom.
Izklop: za gledanje pod pravim kotom.
Nač. nagiba nazaj: za gledanje z rahlo nižjega položaja.
Stoječi način: za gledanje z višjega položaja.
●● Način: za prilagajanje kota gledanja zaslona.
NN Ko je možnost Samsung MagicAngle nastavljena na Nač. nagiba nazaj ali
Stoječi način, možnost Gama ni na voljo.
Slovenščina
▶
■■ Osvetlitev za televizorje LED in LCD / Celična osvetl. za plazemske televizorje /
Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barva / Ton barve (Z/R)
Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.
NN OPOMBA
●● V analognih načinih sistema PAL TV, Ext., AV funkcija Ton barve (Z/R) ni
na voljo.
Zaslon LCD 420 ne podpira načina AV in komponentnega načina
●● Če priključite računalnik, je mogoče spremeniti samo možnost
◀
Osvetlitev za televizorje LED in LCD / Celična osvetl.
Kontrast, Svetlost in Ostrina.
za plazemske televizorje
●● Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so
povezane s televizorjem.
●● Z manjšo svetlostjo slike zmanjšate porabo energije.
Slovenščina
,
▶
■■ Prilagoditev zaslona
OO MENUm → Slika → Prilagoditev zaslona → ENTERE
Nastavite različne možnosti slike, kot sta velikost slike in razmerje stranic.
●● Velikost slike: tudi kabelski/satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več
možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma
uporabljate način 16:9.
Samod. široko: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.
◀
16:9: nastavitev slike na široki način 16:9.
Široka povečava: povečava slike nad 4:3.
NN Prilagodi Položaj z gumboma ▲ in ▼.
Slovenščina
▶
Povečava: povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se prilagodi navpični
velikosti zaslona.
NN Prilagodi Položaj in Povečava z gumboma ▲ in ▼.
4:3: nastavitev slike na osnovni način (4:3).
NN Dolgotrajno gledanje z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja
◀
na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo zadrževanje
slike (vžgano sliko), kar ni vključeno v garancijo.
Prileganje zaslona: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem
signalu HDMI (720p/1080i/1080p) ali komponentnem signalu (1080i/1080p).
Zaslon LCD 420 ne podpira načina AV in komponentnega načina
Slovenščina
▶
Pametni pogled 1
za 50 %.
za 32-palčne in večje televizorje LED serije 5
: zmanjša izvirni zaslona
Pametni pogled 2
za 25%.
za 32-palčne in večje televizorje LED serije 5
: zmanjša izvirni zaslona
NN OPOMBA
◀
●● Pametni pogled 1 je omogočen samo v načinu HDMI.
●● Pametni pogled 2 je omogočen samo v načinih DTV in HDMI.
●● Velikost slike se lahko razlikuje glede na ločljivost vhodnega signala,
ko se vsebina predvaja z uporabo možnosti Videi v možnosti Media
Play.
●● Položaj: za prilagoditev položaja slike. Na voljo je samo pri možnosti
Prileganje zaslona ali Široka povečava.
Slovenščina
▶
●● Povečava/položaj: Za prilagoditev velikosti in položaja slike. Na voljo samo
pri možnosti Povečava.
NN OPOMBA
●● Po izbiri Prileganje zaslona v načinu HDMI (1080i/1080p) ali
komponentnem načinu (1080i/1080p) boste morda morali usrediščiti
sliko Zaslon LCD 420 ne podpira načina AV in komponentnega načina :
1. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Položaj.
2. Pritisnite gumb ENTERE.
◀
3. Pritisnite gumb ▲, ▼, ◄ ali ►, da premaknete sliko.
●● Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
●● Če želite ponastaviti položaj, ki ste ga prilagodili, izberite Ponastavitev na
zaslonu Položaj. Slika bo nastavljena na svoj privzeti položaj.
Slovenščina
▶
●● Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
●● Če ste povezali računalnik, je mogoče prilagajati samo načina 16:9 in 4:3.
●● Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so
priključene na vhode na televizorju.
●● Če funkcijo Prileganje zaslona uporabite pri vhodnem signalu HDMI
720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri
funkciji zmanjšanja prevelike slike.
●● Vel. zaslona 4:3 (16:9 / Široka povečava / Povečava / 4:3): na voljo samo,
◀
če je velikost slike nastavljena na Samod. široko. Želeno velikost slike lahko
določite kot velikost 4:3 WSS ali kot izvirno velikost. V različnih evropskih
državah so zahtevane različne velikosti slike.
Slovenščina
▶
●● Prilag. zasl. računalnika
za 19-palčne televizorje LED serije 4, 22-palčne televizorje LED serije 5
NN Na voljo v načinu PC.
Grobo / Natančno: za odpravo ali zmanjšanje šumov na sliki. Če šuma ne
uspete odpraviti z natančno naravnavo, čim bolje prilagodite frekvenco (Grobo)
in znova natančno naravnajte. Po zmanjšanju šuma znova prilagodite sliko
tako, da bo poravnana na sredino zaslona.
◀
Položaj: Nastavite položaj računalniškega zaslona, če se ne prilega zaslonu
televizorja. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ prilagodite navpični položaj. S
pritiskom gumba ◄ ali ► prilagodite vodoravni položaj.
Ponastavitev slike: ponastavitev slike na privzete nastavitve.
Slovenščina
▶
■■ Samodejna prilagoditev
t za 19-palčne televizorje LED serije 4, 22-palčne televizorje LED serije 5
OO MENUm → Slika → Samodejna prilagoditev → ENTERE
Samodejna prilagoditev vrednosti frekvence/položajev in natančna naravnava
nastavitev.
NN Na voljo v načinu PC.
NN Ni na voljo pri povezavi s kablom HDMI/DVI.
◀
Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona
Nastavitev računalniške programske opreme (v operacijskem sistemu Windows)
Dejanski prikazi na računalniškem zaslonu so lahko drugačni, odvisno od različice
operacijskega sistema Windows in grafične kartice. V tem primeru skoraj vedno
veljajo iste informacije za osnovno nastavitev. (V nasprotnem primeru se obrnite
na proizvajalca računalnika ali prodajalca izdelkov Samsung.)
Slovenščina
▶
Za nastavitev ločljivosti zaslona kliknite možnost “Nadzorna plošča” v meniju Start
sistema Windows in nato izberite želeno ločljivost zaslona v možnosti “Zaslon”.
NN OPOMBA
●● Pravilna nastavitev velikosti (ločljivost zaslona)
− [Optimalno: 1366 x 768 slikovnih pik]
za televizorje LED serije 4
− [Optimalno: 1920 x 1080 slikovnih pik]
za televizorje LED serije 5
●● Če je v nastavitvah zaslona na voljo možnost za navpično frekvenco, je
njena ustrezna vrednost "60" ali "60 Hz".
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Sprememba možnosti slike
■■ Dodatne nastavitve
OO MENUm → Slika → Dodatne nastavitve → ENTERE
(na voljo v načinih Standardno / Film)
Prilagodite lahko podrobne nastavitve zaslona, vključno z barvo in kontrastom.
NN Ob vzpostavitvi povezave z računalnikom lahko spreminjate samo Gamma in
Nastavitev beline.
za 19-palčne televizorje LED serije 4, 22-palčne televizorje LED serije 5
◀
▶
Slovenščina
●● Dinamični kontrast (Izklop / Nizko
/ Srednje / Visoko): za prilagoditev
kontrasta zaslona.
●● Črni ton (Izklop / Temno / Temnejše
/ Najtemnejše): izbira ravni črne za
prilagoditev globine zaslona.
●● Barva polti: Za prilagajanje kožnega
tona.
Dodatne nastavitve
Dinamični kontrast
Črni ton
Srednje
Izklop
Barva polti
Način Samo RGB
Barvni prostor
0
Izklop
Izvorno
Nastavitev beline
Gama
◀
0
●● Način Samo RGB (Izklop / Rdeča / Zelena / Modra): prikaže rdečo, zeleno
in modro barvo za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
●● Barvni prostor (Samod. / Izvorno): za prilagoditev razpona barv, ki so na
voljo za ustvarjanje slike.
Slovenščina
▶
●● Nastavitev beline: za prilagoditev barvne temperature za naravnejšo sliko.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: za prilagoditev temnosti posamezne barve
(rdeča, zelena, modra).
R-Gain / G-Gain / B-Gain: za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča,
zelena, modra).
Ponastavitev: za ponastavitev možnosti Nastavitev beline na njene privzete
nastavitve.
◀
●● Gama: prilagodi primarno intenzivnost barv.
●● Osvetlj. gibanja (Izklop / Vklop): za zmanjšanje porabe energije s
prilagajanjem osvetlitve gibanju na zaslonu.
NN Ta funkcija ni podprta v načinu 3D. za plazemske televizorje serije 490
NN Če spremenite vrednost nastavitve možnosti
Osvetlitev za televizorje LED in LCD / Celična osvetl. za plazemske televizorje ,
Svetlost ali Kontrast, se Osvetlj. gibanja nastavi na Izklop.
Slovenščina
▶
■■ Možnosti slike
OO MENUm → Slika → Možnosti slike → ENTERE
NN Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnost Barvni ton.
●● Barvni ton (Hladno / Standardni / Toplo 1 / Toplo 2)
NN Možnost Toplo 1 ali Toplo 2 bo deaktivirana, če je slikovni način
◀
nastavljen na Dinamično.
NN Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so
priključene na vhode na televizorju.
Slovenščina
▶
●● Filter digitalnih motenj (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samod. /
samod. ponazor.): Če je sprejeti televizijski signal šibak, lahko aktivirate
funkcijo Filter digitalnih motenj za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na
zaslonu.
NN Če je signal šibak, poskusite s katero od ostalih možnosti, tako da je slika
prikazana z največjo kakovostjo.
samod. ponazor.: za prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.
◀
NN Na voljo samo pri analognih kanalih.
NN Ob pritisku gumba INFO se prikaže vrstica moči signala.
NN Če je stolpec zelen, je signal optimalen.
Slovenščina
▶
●● Filter motenj MPEG (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samod.): zmanjša
motnje MPEG za boljšo kakovost slike.
●● Stopnja črnine HDMI (Nizko / Normalno): za izbiro ravni črne barve na
zaslonu, da prilagodite globino zaslona.
NN Na voljo samo v načinu HDMI (signali RGB).
●● Filmski način (Izklop / Samodejno 1 / Samodejno 2): za nastavitev
◀
televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in
prilagodi sliko za optimalno kakovost.
NN Na voljo v načinu TV, AV, v komponentnem načinu (480i/1080i) in načinu
HDMI (1080i). Zaslon LCD 420 ne podpira načina AV in komponentnega načina
NN Če zaslon ni naravnega videza, njegovo možnost v načinu Filmski način
preklopite na Izklop / Samodejno 1 / Samodejno 2.
●● LED Motion Plus (izklop / vklop)
: odstrani nejasnost, ki
nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasna.
NN Možnost bo onemogočena, če je slikovni način nastavite na Naravno.
za televizorje LED serije 5
Slovenščina
▶
■■ Ponastavitev slike (Da / Ne)
OO MENUm → Slika → Ponastavitev slike → ENTERE
Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka
■■ Način zvoka t
OO MENUm → Zvok → Način zvoka → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Standardno: za izbiro običajnega načina zvoka.
Glasba: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
Film: za najboljši zvok za filme.
Jasen glas: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
Ojačano: povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno
doživetje za osebe z okvaro sluha.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, je možnost
Način zvoka onemogočena.
za televizorje LED in plazemske televizorje
Slovenščina
▶
❑❑ Prilagajanje nastavitev zvoka
■■ Zvočni učinek
(samo standardni zvočni način)
OO MENUm → Zvok → Zvočni učinek → ENTERE
S tipkama za pomik navzgor in navzdol izberite možnost in pritisnite gumb
ENTERE.
●● SRS TruSurround HD (Izklop / Vklop) t
◀
(samo standardni zvočni način)
Ta funkcija nudi 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok prek para zvočnikov s
tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).
Slovenščina
▶
●● SRS TruDialog (Izklop / Vklop)
(samo standardni zvočni način)
S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali
zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.
●● Izenačevalnik
Prilagoditev načina zvoka (samo standardni način zvoka).
Ravnovesje: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.
◀
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (nastavitev pasovne širine): za
nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.
Ponastavitev: ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, je možnost
Zvočni učinek onemogočena.
za televizorje LED in plazemske televizorje
Slovenščina
▶
■■ Možnosti oddajanja zvoka
OO MENUm → Zvok → Možnosti oddajanja zvoka → ENTERE
●● Jezik zvoka t
(samo pri digitalnih kanalih)
Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.
NN Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.
●● Oblika zvočnega zapisa
◀
(samo pri digitalnih kanalih)
Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika
lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in
avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.
NN Možnost Oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajo.
5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega
zvočnika z optičnim kablom. Zaslon LCD 420 ne podpira
Slovenščina
▶
●● Zvočni opis
(samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na voljo)
Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja
skupaj z glavnim zvokom.
Zvočni opis (Izklop / Vklop): vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.
Glasnost: za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.
◀
▶
Slovenščina
■■ Dodatne nastavitve
OO MENUm → Zvok → Dodatne nastavitve → ENTERE
●● Raven zvoka DTV (MPEG / HE-AAC) (samo pri digitalnih kanalih): ta funkcija
◀
omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov,
prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.
NN Možnost MPEG / HE-AAC je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno
od vrste oddajanega signala.
NN Za zvišanje ali znižanje glasnosti ustrezno nastavite med 0 in -10.
Slovenščina
▶
●● Izhod SPDIF
: SPDIF (Sony Philips Digital
InterFace) se uporablja za digitalni zvok z zmanjšanjem motenj v zvočnikih in
različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.
Oblika zvočnega zapisa: Izberete lahko obliko zapisa izhoda digitalnega
avdia (SPDIF). Razpoložljiva oblika zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF) je
odvisna od vhodnega vira.
za televizorje LED in plazemske televizorje
NN S povezavo 5.1-kanalnih zvočnikov v nastavitvi sistema Dolby Digital se
◀
poveča interaktivni 3D-zvok.
Zakasnitev zvoka: za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video
signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in
poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je
sprejemnik AV (0 ~ 250 ms).
Slovenščina
▶
●● Stiskanje Dolby Digital (Line / RF): ta funkcija zmanjša neskladnost med
signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HEAAC, ATV Sound).
NN Za dinamični zvok izberite Line, za zmanjšanje razlik med glasnimi in
tihimi zvoki ponoči pa izberite RF.
Line: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca),
na -20 ali -31 dB.
◀
RF: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca),
na -10 ali -20 dB.
Slovenščina
▶
■■ Nastavitve zvočnika
OO MENUm → Zvok → Nastavitve zvočnika → ENTERE
●● Izbira zvočnika (Zunanji zvočnik / TV zvočnik)❑
za televizorje LED in plazemske televizorje
Zaradi različnih hitrosti dekodiranja glavnega zvočnika in avdio sprejemnika
lahko pride do odmeva. V tem primeru televizor nastavite na Zunanji zvočnik.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, gumba
◀
za glasnost in gumb MUTE ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo
omejene.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik.
●● TV zvočnik: Izklop, Zunanji zvočnik: Vklop
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na TV zvočnik.
●● TV zvočnik: Vklop, Zunanji zvočnik: Vklop
NN Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.
Slovenščina
▶
●● Samodejna glasnost (Izklop / Normalno / Nočno)
Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na Normalno.
Nočno: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom Normalno,
skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.
NN Za uporabo nadzora glasnosti na vhodni napravi, ki je povezana s
televizorjem, v televizorju nastavite možnost Samodejna glasnost na
Izklop. Sicer sprememba glasnosti na vhodni napravi ne bo uveljavljena.
◀
▶
Slovenščina
■■ Ponastavi zvok (Da / Ne)
OO MENUm → Zvok → Ponastavi zvok → ENTERE
Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Izbira zvočnega načina t
Če nastavite na Dual I-II, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.
A2 Stereo
NICAM Stereo
◀
Vrsta zvoka
Dual I-II
Privzeto
Mono
Mono
Samodejen preklop
Stereo
Stereo ↔ Mono
Dual
Dual I ↔ Dual II
Dual I
Mono
Mono
Samodejen preklop
Stereo
Mono ↔ Stereo
Dual
Mono → Dual I
 Dual II 
Dual I
NN Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na
mono.
NN Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.
NN Na voljo samo, če je Vir nastavljen na TV.
Slovenščina
▶
❑❑ Priključitev v omrežje
za 32-palčne in večje televizorje LED serije 5, plazemske televizorje serije 490
NN Pri televizorjih LED v nekaterih državah ni podprta omrežna funkcija.
■■ Žična omrežna povezava
Televizor lahko s kablom povežete v omrežje LAN na tri načine:
◀
▶
Slovenščina
●● Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da s kablom LAN povežete
vrata LAN na hrbtni strani televizorja z zunanjim modemom. Oglejte si spodnji
diagram.
* Lahko se razlikuje,
odvisno od modela.
Hrbtna plošča televizorja
Zunanji modem
(ADSL / VDSL / Kabelska TV)
Prikazana sta spodaj:
◀
▶
Kabel modema
Slovenščina
Kabel LAN
●● Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da povežete vrata LAN na hrbtni
strani televizorja in usmerjevalnik IP, ki je povezan z zunanjim modemom. Za
vzpostavitev povezave uporabite kabel LAN. Oglejte si spodnji diagram.
* Lahko se razlikuje,
odvisno od modela.
Hrbtna plošča televizorja
Prikazana sta spodaj:
◀
Usmerjevalnik IP
Zunanji modem
(ADSL / VDSL / Kabelska TV)(če imate strežnik DHCP)
Kabel modema
Kabel LAN
Slovenščina
Kabel LAN
▶
●● Morda je omrežje konfigurirano tako, da lahko televizor v omrežje LAN
povežete tako, da neposredno povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja
in stensko omrežno vtičnico s kablom LAN. Oglejte si spodnji diagram. Oglejte
si spodnji diagram. Stenska vtičnica je priključena na modem ali usmerjevalnik
nekje drugje v stavbi.
Hrbtna plošča televizorja
* Lahko se razlikuje,
odvisno od modela.
Vrata LAN na steni
◀
▶
Kabel LAN
●● Če vaše omrežje zahteva dinamični naslov IP, uporabite modem ADSL ali
usmerjevalnik, ki podpira protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP).
Slovenščina
◀
Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti
za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje
za dostop do interneta, zato vam jih ni treba ročno vnesti. Večina domačih
omrežji uporablja dinamični naslov IP. Nekatere omrežja zahtevajo statični
naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, ročno vnesite vrednosti
za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS na televizijskem zaslonu za
nastavitev kabelske povezave, ko nastavljate omrežno povezavo. Za vrednosti
naslova IP, maske podomrežja, prehoda in DNS-a se obrnite na ponudnika
internetnih storitev. Če imate računalnik s sistemom Windows, lahko vrednosti
pridobite prek njega.
NN Če omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki
podpirajo DHCP. Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo
statičnih naslovov IP.
NN Ni podprto pri omrežni hitrosti do vključno 10 Mb/s.
Slovenščina
▶
■■ Brezžična omrežna povezava
Za povezavo televizorja v brezžično omrežje potrebujete brezžični usmerjevalnik
ali modem in kartico Samsung za brezžični LAN (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX),
ki jo vstavite v vrata USB na hrbtni ali stranski plošči televizorja. Oglejte si spodnjo
sliko.
Brezžični usmerjevalnik IP
(brezžični usmerjevalnik s strežnikom DHCP)
◀
kartico Samsung za brezžični
LAN
Vrata LAN na steni
Stranska plošča televizorja
Kabel LAN
Slovenščina
▶
Kartica Samsung za brezžični LAN je naprodaj posebej. Na voljo je pri izbranih
trgovcih in v spletnih trgovinah. Kartica Samsung za brezžični LAN podpira
komunikacijske protokole IEEE 802.11 a / b / g in n. Samsung priporoča uporabo
protokola IEEE 802.11n. Video se prek omrežne povezave morda ne bo predvajal
gladko.
NN OPOMBA
●● Če želite uporabljati brezžično omrežje, uporabite “kartico Samsung za
brezžični LAN” (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX).
◀
●● Kartica Samsung za brezžični LAN in podaljšek USB sta na prodaj
posebej. Na voljo sta pri izbranih trgovcih in v spletnih trgovinah.
Slovenščina
▶
●● Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z
brezžičnim usmerjevalnikom IP (usmerjevalnik ali modem). Če brezžični
usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim
omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
●● Za brezžični delilnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal,
nastavljen za brezžični delilnik IP, uporablja druga naprava v bližini, lahko
pride do motenj in komunikacija morda ne bo uspešna.
●● Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo deloval pri
◀
televizorju.
▶
Slovenščina
●● Če je za brezžični usmerjevalnik izbran način čiste visoke prepustnosti
(Greenfield) 802.11n in je način šifriranja nastavljen na WEP or TKIP,
televizor Samsung ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z novimi
specifikacijami potrjevanja Wi-Fi.
●● Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega
omrežja Wi-Fi), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije
s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo
samodejno konfiguriral ključa SSID in WPA v ustreznem načinu.
◀
●● Če usmerjevalnik, modem ali naprava ni potrjena, se lahko ne bo povezala
s televizorjem prek “kartice Samsung za brezžični LAN”.
●● Pred priključitvijo kartice Samsung za brezžični LAN zagotovite, da je
televizor izklopljen.
Slovenščina
▶
●● Načini povezave: Brezžično omrežno povezavo nastavite po spodnjem
postopku.
––
––
––
––
Samodejna nastavitev (uporaba funkcije samodejnega iskanja omrežja)
Ročna nastavitev
WPS(PBC)
Wi-Fi Direct
●● Kartice Samsung za brezžični LAN morda ne bo mogoče prepoznati, če
◀
boste namesto priloženega kabla za povezavo uporabili zvezdišče USB
ali podaljšek USB.
Slovenščina
▶
Obvestilo
Če je v televizor vstavljena kartica Samsung za brezžični LAN, je lahko slika na
nekaterih kanalih poškodovana ali so na njej statične motnje. V tem primeru
vzpostavite povezavo na enega od naslednjih načinov ali priključite kartico
Samsung za brezžični LAN s kablom USB na mestu, kjer ni radijskih motenj.
1. način
◀
Povezava s pomočjo pravokotnega pretvornika USB. za povezavo kartice
Samsung za brezžični LAN s pomočjo
pravokotnega pretvornika USB sledite naslednjim
korakom:
1. Povežite pravokotni adapter USB s kartico
Samsung za brezžični LAN.
2. Drugi konec pravokotnega adapterja USB
povežite z vrati USB.
Slovenščina
* Položaj vrat se lahko razlikuje,
odvisno od modela.
▶
2. način
Povezava s podaljškom
Kartico Samsung za brezžični LAN znova
priključite s podaljškom po naslednjem postopku:
ali
1. Podaljšek priključite v vrata USB.
2. Povežite podaljšek in kartico Samsung za
brezžični LAN.
◀
* Položaj vrat se lahko razlikuje,
odvisno od modela.
3. Kartico Samsung za brezžični LAN pritrdite
na zgornji del hrbtne strani televizorja z
obojestranskim lepilnim trakom.
NN Kartico Samsung za brezžični LAN namestite na območju brez motenj,
da se izognete motnjam med adapterjem in sprejemnikom.
Slovenščina
▶
■■ Omrežne nastavitve
OO MENUm → Omrežje → Omrežne nastavitve → ENTERE
Vzpostavite lahko žično ali brezžično povezavo z omrežjem.
NN Za podrobne nastavitve žičnega omrežja si oglejte "Nastavitev žičnega
omrežja", za podrobne nastavitve brezžičnega omrežja pa "Nastavitev
brezžičnega omrežja" v tem priročniku.
◀
▶
Slovenščina
■■ Stanje omrežja
OO MENUm → Omrežje → Stanje omrežja → ENTERE
Preverite trenutno stanje omrežja in interneta.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Nastavitev žičnega omrežja
za 32-palčne in večje televizorje LED serije 5, plazemske televizorje serije 490
NN Pri televizorjih LED v nekaterih državah ni podprta omrežna funkcija.
■■ Nastavitev žičnega omrežja (samodejno)
NN Če priključite kabel LAN, se prikaže pojavni zaslon za nastavitev žičnega
◀
omrežja.
Samodejno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki
podpira DHCP. Za samodejno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje
sledite naslednjim korakom:
Slovenščina
▶
Samodejna nastavitev
1. Pomaknite se na zaslon Omrežne
nastavitve.
Omrežne nastavitve
Omrežni kabel je povezan.
Pritisnite Začni, če želite konfigurirati nastavitve žičnega omrežja.
2. Izberite Začni.
3. Prikaže se zaslon za omrežno
povezavo in izvede se nastavitev
omrežja.
◀
Začni
Prekliči
Če se želite povezati z brezžičnim omrežjem, priključite
vmesnik Samsung Wireless LAN Adapter.
NN Če nastavitve ni mogoče izvesti samodejno, preverite povezavo vrat LAN.
NN Če vrednosti omrežne povezave ni mogoče najti ali če želite povezavo
vzpostaviti ročno, nastavite na možnost Ročno. Oglejte si naslednji razdelek
“Ročna nastavitev”.
Slovenščina
▶
■■ Nastavitev žičnega omrežja (Ročno)
Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva
statični naslov IP.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave
pridobite po naslednjem postopku:
1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem desnem delu
zaslona.
◀
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti
omrežne povezave.
Slovenščina
▶
Ročna nastavitev
Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim
korakom:
1. Sledite korakom od 1. do 2. v postopku
Nastav. IP
“Samodejna nastavitev”.
Način IP
Ročno
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite
Nastav. IP.
Naslov IP
0.0.0.0
Maska podomrežja
0.0.0.0
Prehod
0.0.0.0
3. Možnost Način IP nastavite na Ročno.
◀
4. S pritiskanjem gumba ▼ se pomaknite na
prvo vnosno polje.
Način DNS
Ročno
Strežnik DNS
0.0.0.0
V redu.
R Nazaj
5. Vnesite vrednosti za možnosti Naslov IP, Maska podomrežja, Prehod in
Strežnik DNS. S številskimi gumbi vnesite številke, med vnosnimi polji pa se
pomikajte s puščičnimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost V redu..
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.
Slovenščina
▶
Kontrolni seznam pri napaki žične omrežne povezave
Če žične omrežne povezave ni mogoče vzpostaviti, pri spodaj navedenih težavah
upoštevajte naslednje informacije.
Težave
Ni omrežnega kabla.
Rešitve in razlage
• Preverite, ali je omrežni kabel priklopljen.
• Če je priklopljen, preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če je
vklopljen, ga izklopite in ponovno vklopite.
Samodejna nastavitev
naslova IP ni uspela.
◀
Upoštevajte spodnja navodila in samodejno nastavite naslov IP ali pa
izberite Nastav. IP in naslov IP nastavite ročno.
• Preverite, ali je na usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP, in
odklopite ter ponovno priklopite usmerjevalnik.
• Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Slovenščina
▶
Težave
Ni mogoče vzpostaviti
povezave z omrežjem.
Rešitve in razlage
• V možnosti Nastav. IP preverite, ali je naslov IP ustrezno nastavljen.
• Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Povezava z lokalnim
• Preverite, ali je internetni kabel LAN ustrezno priključen na vhod LAN
omrežjem je
na usmerjevalniku.
vzpostavljena, a povezava
• Preverite nastavitve DNS v Nastav. IP.
z internetom ne deluje.
• Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na
svojega ponudnika internetnih storitev.
◀
Nastavitev omrežja je
• Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom.
dokončana, a povezava z
• Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na
internetom ne deluje.
svojega ponudnika internetnih storitev.
Slovenščina
▶
❑❑ Nastavitev brezžičnega omrežja
za 32-palčne in večje televizorje LED serije 5, plazemske televizorje serije 490
NN Pri televizorjih LED v nekaterih državah ni podprta omrežna funkcija.
■■ Nastavitev brezžičnega omrežja (samodejno)
◀
Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom, tako da
morajo naprave za dostop do omrežja oddati šifrirano varnostno kodo, imenovano
ključ za dostop ali varnostni ključ. Varnostni ključ temelji na geslu; običajno je
to beseda ali zaporedje črk in številk določene dolžine, ki ste ga morali vnesti,
ko ste nastavljali varnost brezžičnega omrežja. Če uporabite ta način nastavitve
omrežne povezave in imate varnostni ključ za brezžično omrežje, boste morali
med nastavitvijo vnesti to geslo.
NN Če priključite vmesnik Samsung za brezžični LAN, se prikaže pojavni zaslon
za nastavitev brezžičnega omrežja.
Slovenščina
▶
Samodejna nastavitev
1. Pomaknite se na zaslon Omrežne
nastavitve.
Omrežne nastavitve
Vmesnik Samsung Wireless LAN Adapter je povezan.
Pritisnite Začni, če želite konfigurirati nastavitve brezžičnega
omrežja.
2. Izberite Začni.
3. Funkcija omrežja poišče brezžična
omrežja, ki so na voljo. Ko je
postopek končan, se prikaže
seznam omrežij, ki so na voljo.
◀
Začni
Prekliči
Če se želite povezati z žičnim omrežjem, priključite
omrežni kabel.
4. Na seznamu omrežij s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite omrežje in nato
pritisnite gumb ENTERE.
NN Če je brezžični usmerjevalnik nastavljen na skrito (nevidno), izberite Dodaj
omrežje in vnesite ustrezno ime omrežja in varnostni ključ, da vzpostavite
povezavo.
Slovenščina
▶
5. Če se prikaže pojavni zaslon Varnost, pojdite na 6. korak. Če izberete
brezžični usmerjevalnik, ki nima varnosti, pojdite na 7. korak.
6. Za nastavitev varnosti brezžičnega usmerjevalnika vnesite varnostni ključ
(varnost ali PIN).
NN Številke / znake varnostnega ključa (varnost ali PIN) vnesite z gumbom
▲/▼/◄ /►. Za vnos znakov pritisnite ENTERE.
NN Geslo lahko najdete na enem od nastavitvenih zaslonov, na katerih v ste
nastavili usmerjevalnik ali modem.
◀
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.
NN Če nastavitev varnostnega ključa (Varnost ali PIN) ne uspe, izberite
možnost Ponovi. ali Nastav. IP.
NN Za ročno nastavitev povezave izberite možnost Nastav. IP. Oglejte si
naslednji razdelek “Ročna nastavitev”.
Slovenščina
▶
■■ Nastavitev brezžičnega omrežja (Ročno)
Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva
statični naslov IP.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave
pridobite po naslednjem postopku:
1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem desnem delu
zaslona.
◀
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti
omrežne povezave.
Slovenščina
▶
Ročna nastavitev
Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim
korakom:
1. Sledite korakom od 1. do 7. v postopku “Samodejna nastavitev”.
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite Nastav. IP.
3. Možnost Način IP nastavite na Ročno.
4. S pritiskanjem gumba ▼ se pomaknite na prvo vnosno polje.
◀
5. Vnesite vrednosti za možnosti Naslov IP, Maska podomrežja, Prehod in
Strežnik DNS. S številskimi gumbi vnesite številke, med vnosnimi polji pa se
pomikajte s puščičnimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost V redu..
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.
Slovenščina
▶
■■ Nastavitev brezžičnega omrežja (WPS(PBC))
Če je usmerjevalnik opremljen z gumbom WPS(PBC), sledite tem korakom:
1. Pomaknite se na zaslon Omrežne nastavitve.
2. Izberite Začni.
3. Funkcija omrežja poišče brezžična omrežja, ki so na voljo. Ko je postopek
končan, se prikaže seznam omrežij, ki so na voljo.
4. Izberite WPS(PBC).
◀
5. V 2 minutah pritisnite gumb WPS(PBC) na usmerjevalniku. Televizor
samodejno pridobi vse potrebne vrednosti za nastavitev omrežja in se poveže
v omrežje.
6. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.
Slovenščina
▶
Kontrolni seznam pri napaki brezžične omrežne povezave
Če brezžične omrežne povezave ni mogoče vzpostaviti, pri spodaj navedenih
težavah upoštevajte naslednje informacije.
Težave
Brezžična omrežna
povezava ni bila
vzpostavljena.
◀
Rešitve in razlage
• Ni izbranega brezžičnega usmerjevalnika. V možnosti Omrežne
nastavitve izberite svoj usmerjevalnik.
• Za uporabo brezžičnega omrežja mora biti nameščen Samsungov
vmesnik za za brezžični LAN.
• Prepričajte se, da je televizor povezan z brezžičnim delilnikom
(usmerjevalnikom) IP.
Samodejna nastavitev
naslova IP ni uspela.
• Upoštevajte spodnja navodila in samodejno nastavite naslov IP ali pa
izberite Nastav. IP in naslov IP nastavite ročno.
• Preverite, ali je na usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP, in odklopite
ter ponovno priklopite usmerjevalnik.
• Preverite, ali morate za uporabo usmerjevalnika vnesti varnostni ključ.
• Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Slovenščina
▶
Težave
Rešitve in razlage
Ni mogoče vzpostaviti
povezave z brezžičnim
usmerjevalnikom.
• Preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če je, ga skušajte izklopiti in
ponovno vklopiti.
Ni mogoče vzpostaviti
povezave z omrežjem.
• V možnosti Nastav. IP preverite, ali je naslov IP ustrezno nastavljen.
• Preverite, ali morate za uporabo usmerjevalnika vnesti varnostni ključ.
• Preverite, ali morate za uporabo usmerjevalnika vnesti varnostni ključ.
• Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
◀
Povezava z lokalnim
• Preverite, ali je internetni kabel LAN ustrezno priključen na vhod LAN
omrežjem je
na usmerjevalniku.
vzpostavljena, a povezava
• Preverite nastavitve DNS v Nastav. IP.
z internetom ne deluje.
• Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na
svojega ponudnika internetnih storitev.
Nastavitev omrežja je
• Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom.
dokončana, a povezava z
• Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na
internetom ne deluje.
svojega ponudnika internetnih storitev.
Slovenščina
▶
Če se televizor ne poveže z internetom
Televizor se morda ne more povezati z internetom, ker je ponudnik internetnih storitev
trajno registriral naslov MAC (enolični ID) računalnika ali modema, pristnost katerega se
zato preverja ob vsaki povezavi z internetom, s čimer se želi preprečiti nepooblaščen
dostop. Ker ima televizor drugačen naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more
preveriti pristnosti naslova MAC televizorja, in ta se ne more povezati.
Da odpravite težavo, ponudnika internetnih storitev povprašajte po postopkih povezave
naprave, ki ni računalnik (na primer televizorja), z internetom.
◀
Če ponudnik internetnih storitev za povezavo z internetom zahteva ID ali geslo,
se televizor morda ne bo mogel povezati z internetom. V tem primeru morate pri
povezovanju z internetom vnesti svoj ID ali geslo.
Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi požarnega zida. V tem primeru se
obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Če se z internetom ne uspete povezati, čeprav ste izvedli postopke, ki jih je navedel
internetni ponudnik, se obrnite na družbo Samsung Electronics.
Slovenščina
▶
❑❑ Upravljanje v omrežje povezanih naprav
za plazemske televizorje serije 490
■■ Wi-Fi Direct
OO MENUm → Omrežje → Wi-Fi Direct → ENTERE
Nastavite za povezavo televizorja z brezžičnimi mobilnimi napravami. S to
funkcijo lahko na televizor neposredno povežete brezžične mobilne naprave, brez
brezžičnega usmerjevalnika.
◀
NN To funkcijo lahko uporabite, če priključite vmesnik Samsung za brezžični LAN. ▶
NN Podpira samo funkcijo AllShare Play.
NN Nekatere mobilne naprave tega ne podpirajo.
Slovenščina
Povezava televizorja z napravo prek povezave Wi-Fi Direct
1. Pomaknite se na zaslon Wi-Fi Direct. Televizor začne iskati naprave.
2. V napravi vklopite funkcijo povezave Wi-Fi Direct. Izberite napravo in pritisnite
gumb ENTERE.
●● PBC: V 2 minutah pritisnite gumb za WPS(PBC) na napravi. Televizor
samodejno pridobi vse potrebne omrežne nastavitve in se poveze v
omrežje.
●● PIN: Vnesite prikazani PIN v napravo.
◀
NN Če želite prekiniti povezavo naprave, izberite to napravo in s pritiskanjem
gumba ENTERE izberite Prek. pov.
Slovenščina
▶
■■ Nastav. funkcije AllShare
OO MENUm → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare → ENTERE
Nastavite, ali naj bo v omrežje povezani napravi (kot je pametni telefon ali tablični
računalnik) dovoljena skupna raba vsebin ali upravljanje televizorja prek aplikacije,
prenesene v mobilno napravo. Za podrobnosti o možnostih nastavitve si oglejte
razdelek "Uporaba funkcij DLNA".
◀
▶
Slovenščina
■■ Ime naprave
OO MENUm → Omrežje → Ime naprave → ENTERE
Ime televizorja spremenite z ročnim vnosom imena.
NN Na zaslonu se prikaže tipkovnica in z daljinskim upravljalnikom lahko ročno
vnesete ime za televizor. Npr., če želite ime spremeniti v televizor Samsung,
s pritiskanjem gumba ▲/▼/◄/► izberite ustrezne črke in nato izberite
Končano.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Začetna nastavitev
■■ Nastavitev
OO MENUm → Sistem → Nastavitev → ENTERE
Za nastavitev kanalov in ure, ko prvič nastavljate televizor ali ko ga ponastavljate.
NN Za podrobne informacije o nastavitvi funkcije Nastavitev si oglejte razdelek
“Začetna nastavitev” v uporabniškem priročniku.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Nastavitev časa
■■ Čas
OO MENUm → Sistem → Čas → ENTERE
Ob vsakem pritisku gumba INFO se bo prikazal trenutni čas.
●● Ura: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije
◀
časovnika televizorja.
NN Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.
Način ure: trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.
–– Samod.: za samodejno nastavitev trenutnega časa s pomočjo digitalno
oddajanega časa.
NN Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.
Slovenščina
▶
–– Ročno: za ročno nastavitev trenutnega časa.
NN Samodejna nastavitev ure morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in
signala. V tem primeru uro nastavite ročno.
Nastavitev ure: Nastavite možnosti Datum in Čas.
NN Na voljo je samo, če je možnost Način ure nastavljena na Ročno.
NN Možnosti Datum in Čas lahko nastavite neposredno številskimi gumbi na
daljinskem upravljalniku.
Časovni pas (odvisno od države): za izbiro časovnega pasu.
◀
NN Ta funkcija je na voljo samo, če je Način ure nastavljen na Samod..
NN Če izberete Ročno v možnosti Časovni pas, se aktivirata GMT in
Poletni/zimski čas.
Slovenščina
▶
❑❑ Uporaba časovnika za spanje
OO MENUm → Sistem → Čas → Časovnik za spanje → ENTERE
●● Časovnik za spanje t: samodejno izklopi televizor po prednastavljenem
času. (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut).
NN Če želite preklicati delovanje funkcije Časovnik za spanje, izberite
Izklop.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Nastavitev časovnika vklopa / izklopa
OO MENUm → Sistem → Čas → Časovnik vklopa <or> Časovnik izklopa →
ENTERE
●● Časovnik vklopa 1 / Časovnik vklopa 2 / Časovnik vklopa 3: izvedete
lahko tri različne nastavitve časovnika vklopa. Najprej morate nastaviti uro.
–– Nastavitev: izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob,
◀
Sob~Ned ali Ročno, če ga želite nastaviti po meri. Če izberete Ročno,
lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.
NN Oznaka c označuje izbrani dan.
–– Čas: za nastavitev ure in minut.
–– Glasnost: za nastavitev želene glasnosti.
Slovenščina
▶
–– Vir: za izbiro, ali naj se ob samodejnem vklopu televizorja predvaja vsebina
TV ali USB. (USB lahko izberete samo, če je na televizor povezana
naprava USB.)
–– Antena (če je možnost Vir nastavljena na TV): za izbiro možnosti ATV ali
DTV.
–– Kanal (če je možnost Vir nastavljena na TV): Za izbiro želenega kanala.
–– Glasba / Foto (če je možnost Vir nastavljena na USB): za izbiro mape
◀
v napravi USB, ki vsebuje glasbene datoteke ali datoteke fotografij za
predvajanje ob samodejnem vklopu televizorja.
NN OPOMBA
●● Če v napravi USB ni glasbenih datotek ali če mapa z glasbeno
datoteko ni izbrana, funkcija časovnika ne bo delovala pravilno.
Slovenščina
▶
●● Če je v napravi USB samo ena foto datoteka, predvajanje
diaprojekcije ni mogoče.
●● Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
●● Vsakemu USB-ju, ki ga uporabljate, je dodeljena lastna mapa. Če
uporabljate več USB-jev iste vrste, se prepričajte, da ima vsak
USB dodeljeno mapo z drugačnim imenom.
●● Priporočamo, da pri uporabi Časovnik vklopa uporabite ključ
USB in bralnik več kartic.
◀
●● Funkcija Časovnik vklopa morda ne bo delovala z napravami
USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in PMP-ji
nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.
Slovenščina
▶
●● Časovnik izklopa 1 / Časovnik izklopa 2 / Časovnik izklopa 3: izvedete
lahko tri različne nastavitve časovnika izklopa. Najprej morate nastaviti uro.
Nastavitev: izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob,
Sob~Ned ali Ročno, če ga želite nastaviti po meri. Če izberete Ročno, lahko
nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.
NN Oznaka c označuje izbrani dan.
Čas: za nastavitev ure in minut.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Zaklep programa
■■ Varnost
OO MENUm → Sistem → Varnost → ENTERE
NN Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.
NN Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni
PIN..
◀
●● Zaklepanje kanala (Izklop / Vklop): Za zaklepanje kanalov v meniju kanalov,
s čimer lahko nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečite
gledanje neprimernega programa.
NN Na voljo samo, če je Vir nastavljen na TV.
Slovenščina
▶
●● Zakl. kat. programa (odvisno od države): funkcija nepooblaščenim
uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega
programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani
kanal zaklenjen, se prikaže simbol “\”.
NN Elementi možnosti Zakl. kat. programa se razlikujejo glede na državo.
●● Spremeni PIN.: Spremenite geslo, potrebno za nastavitev televizorja.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Slika v sliki (PIP)
■■ Slika v sliki (PIP) t
OO MENUm → Sistem → Slika v sliki (PIP) → ENTERE
Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega
video vira. Slika v sliki (PIP) ne deluje v istem načinu.
NN OPOMBA
◀
●● Za zvok pri funkciji PIP si oglejte navodila Izbira zvoka.
●● Če televizor izklopite, ko je v načinu Slika v sliki (PIP), okno PIP izgine.
●● Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP
videti malce nenaravna.
Slovenščina
▶
●● Nastavitve funkcije Slika v sliki (PIP)
Zaslon LCD 420 ne podpira načina AV in komponentnega načina
Glavna slika
Podslika
Component, HDMI
TV
●● Slika v sliki (PIP) (Izklop / Vklop): za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije
Slika v sliki (PIP).
◀
●●
●●
●●
●●
Kanal: za izbiro kanala za podzaslon.
Velikost (Õ / Ã): za izbiro velikosti podslike.
Položaj (à / – / — / œ): za izbiro položaja podslike.
Izbira zvoka (Glavni / Podzaslon): za izbiro želenega zvoka (Glavni /
Podzaslon) v načinu Slika v sliki (PIP).
Slovenščina
▶
❑❑ Varčne rešitve
■■ Ekološka nastavitev
OO MENUm → Sistem → Ekološka nastavitev → ENTERE
●● Varč. z energ. (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Izklop slike) t:
za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če
izberete možnost Izklop slike, se zaslon izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za
vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumba za glasnost.
◀
▶
Slovenščina
●● Ekološki senzor (Izklop /
Vklop) za 32-palčne in večje televizorje LED serije 5, plazemske televizorje : za varčnejšo porabo
energije; nastavitve slike bodo samodejno prilagojene svetlosti prostora.
NN Če prilagodite možnost Osvetlitev za televizorje LED ali LCD / Celična
osvetl. za plazemske televizorje , bo možnost Ekološki senzor nastavljena na
Izklop.
Min. osvetlitev za televizorje LED ali LCD / Min. cel. osvet. za plazemske televizorje :
če je možnost Ekološki senzor nastavljena na Vklop, lahko ročno prilagajate
najmanjšo svetlost zaslona.
◀
NN Če je možnost Ekološki senzor nastavljena na Vklop, se lahko spremeni ▶
svetlost zaslona (rahlo se zniža ali zviša), odvisno od intenzivnosti okoliške
svetlobe.
Slovenščina
●● Izklop, če ni signala (Izklop / 15 min / 30 min / 60 min): da se izognete
nepotrebni porabi energije, nastavite, kako dolgo naj televizor ostane vklopljen,
če ne sprejema signala.
NN Funkcija je onemogočena, ko je računalnik v načinu varčevanja z energijo.
●● Sam. izkl. en. (Izklop / Vklop): za samodejni izklop televizorja, če ta 4 ure ne
bo prejel nobenega ukaza uporabnika.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Druge funkcije
■■ Jezik
OO MENUm → Sistem → Jezik → ENTERE
●● Jezik menijev: za nastavitev jezika menijev.
●● Jezik teleteksta (odvisno od države): za nastavitev želenega jezika teleteksta.
NN Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
◀
●● Izbrani jezik (Primarni zvok / Sekundarni zvok / Primarni podnapisi /
Sekundarni podnapisi / Primarni teletekst / Sekundarni teletekst): za
izbiro jezika, ki bo privzeti jezik, ko izberete kanal.
NN Primarni teletekst in Sekundarni teletekst morda ponekod nista na
povsod.
Slovenščina
▶
■■ Podnapisi
OO MENUm → Sistem → Podnapisi → ENTERE
S tem menijem nastavite način Podnapisi.
●● Podnapisi (Izklop / Vklop): za vklop ali izklop podnapisov.
●● Način podnapisov (Normalno / Okvara sluha): za nastavitev načina
podnapisov.
●● Jezik podnapisov: za nastavitev jezika podnapisov.
◀
NN Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije Okvara sluha, se
samodejno vklopi način Normalno, tudi če je izbran način Okvara sluha.
NN Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
Slovenščina
▶
■■ Digitalno besedilo (Onemogoči / Omogoči)
(Samo v ZK.)
OO MENUm → Sistem → Digitalno besedilo → ENTERE
Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja skupaj z digitalnim besedilom.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
◀
Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za
večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG
in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne
storitve, animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne podatke.
MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem,
in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV
(interaktivna televizija), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje,
telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.
Slovenščina
▶
■■ Čas samodejne zaščite
za televizorje LED in LCD
OO MENUm → Sistem → Čas samodejne zaščite → ENTERE
●● Čas samodejne zaščite (Izklop / 2 uri / 4 ure / 8 ur / 10 ur): Če je zaslon
z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi
ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.
◀
▶
Slovenščina
■■ Zaščita zaslona pred vžigom
za plazemske televizorje
OO MENUm → Sistem → Zaščita zaslona pred vžigom → ENTERE
V napravo je vgrajena tehnologija za preprečevanje ožiga zaslona, ki zmanjša
možnost ožiga. Časovne nastavitve vam omogočajo določanje števila minut med
premiki slike.
●● Premik slikovne točke (Izklop / Vklop): pri tej funkciji se slikovne pike na
◀
plazemskem zaslonu rahlo premikajo v vodoravni ali navpični smeri, kar zelo
zmanjša možnost pojava zakasnele slike.
NN Optimalne razmere za premikanje slikovnih točk
Možnost
TV / HDMI
Vodoravno
0~4
4
Navpično
0~4
4
Čas (v minutah)
1~4 min
4 min
Slovenščina
▶
NN Vrednost za Premik slikovne točke je odvisna od velikosti monitorja (palci)
in načina.
NN Funkcija ni na voljo v načinu Prileganje zaslona.
●● Čas samodejne zaščite (Izklop / 10 min / 20 min / 40 min / 1 ura): Če je
zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se
vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.
●● Drsenje: ta funkcija odstrani zakasnele slike z zaslona tako, da vse slikovne
◀
pike na plazemskem zaslonu pomika po določenem vzorcu. To funkcijo
uporabite, če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej
je koristna, če je na zaslonu bila dolgo prikazana mirujoča slika.
Slovenščina
▶
NN Funkcija za odstranitev zakasnelih slik se mora izvajati dalj časa (približno
1 uro), da se slike učinkovito odstranijo z zaslona. Če po izvedbi funkcije
zakasnela slika ni odstranjena, jo znova izvedite.
NN Za preklic te funkcije pritisnite katero koli tipko na daljinskem upravljalniku.
●● Sivina stranskih črt (Svetlo / Temno): če televizor gledate v razmerju slike
4:3, se s prilagoditvijo izravnave belin na skrajnje levi in skrajnje desni strani
prepreči, da bi prišlo do poškodbe televizorja.
◀
▶
Slovenščina
■■ Splošno
OO MENUm → Sistem → Splošno → ENTERE
●● Igralni način (Izklop / Vklop): če priključite igralno konzolo, kot je
PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če
izberete način iger.
NN OPOMBA
●● Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način
◀
–– Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v
meniju nastavitve nastavite Igralni način na Izklop.
–– Če meni televizorja prikažete v načinu Igralni način, se zaslon
rahlo trese.
Slovenščina
▶
●● Igralni način ni na voljo v načinu TV.
●● Ko priključite igralno konzolo, nastavite Igralni način na Vklop. Žal je
kakovost slike lahko nižja.
●● Če je možnost Igralni način nastavljena na Vklop:
–– Slikovni način je nastavljen na Standardno in Način zvoka je
nastavljen na Film.
●● Zaklepanje plošče (Izklop / Vklop): Za zaklepanje in odklepanje vseh tipk na
plošči.
◀
●● Logot. ob zag. (Izklop / Vklop): za prikaz logotipa družbe Samsung ob
vklopu televizorja.
Slovenščina
▶
■■ DivX® Video na zahtevo
OO MENUm → Sistem → DivX® Video na zahtevo → ENTERE
Za prikaz registracijske kode, ki je dodeljena televizorju. Če se povežete s
spletnim mestom družbe DivX in se registrirate z 10-mestno registracijsko kodo,
lahko prenesete aktivacijsko datoteko za video na zahtevo.
Ko jo zaženete z možnostjo Videi, je registracija dokončana.
NN Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite http://vod.divx.com.
◀
▶
Slovenščina
■■ Splošni vmesnik
OO MENUm → Sistem → Splošni vmesnik → ENTERE
●● Meni splošnega vmesnika (CI): uporabniku omogoča izbiro možnosti iz
◀
menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika
izberite glede na računalniško kartico.
●● Informacije o aplikaciji: ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je
vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI
VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za
pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor
vklopljen ali izklopljen.
1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem
trgovcu ali po telefonu.
2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v
modul za pogojni dostop v smeri puščice.
3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali
KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako,
da je vzporeden z režo.
4. Preverite, ali na kanalu s kodiranim signalom vidite sliko.
Slovenščina
▶
❑❑ Meni Podpora
■■ e-Manual
OO MENUm → Podpora → e-Manual → ENTERE
Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.
NN Za podrobne informacije o zaslonu e-priročnika si oglejte razdelek "Uporaba
e-priročnika" v uporabniškem priročniku.
◀
▶
Slovenščina
■■ Samod. diagnoza
OO MENUm → Podpora → Samod. diagnoza → ENTERE
NN Samod. diagnoza lahko traja nekaj sekund, to je za televizor normalno.
●● Preizkus slike (Da / Ne.): za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.
●● Preizkus zvoka (Da / Ne.): težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem
◀
vgrajene melodije.
NN Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred izvedbo preskusa zvoka
preverite, ali je možnost Izbira zvočnika nastavljena na TV zvočnik v
meniju Zvok. za televizorje LED in plazemske televizorje
NN Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je možnost Izbira zvočnika
nastavljena na Zunanji zvočnik ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom
gumba MUTE. za televizorje LED in plazemske televizorje
Slovenščina
▶
●● Informacije o signalu: (samo pri digitalnih kanalih) kakovost sprejetega
signala televizorja visoke ločljivosti je popolna ali pa kanali niso na voljo.
Prilagodite anteno, da povečate moč signala.
●● Ponastavitev: Ponastavitev vseh nastavitev razen omrežnih na tovarniške.
NN Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode
PIN.
NN Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo
Spremeni PIN..
◀
●● Odpravljanje težav: če imate s televizorjem težave, si oglejte ta opis.
NN Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
Slovenščina
▶
■■ Nadgradnja programske opreme
OO MENUm → Podpora → Nadgradnja programske opreme → ENTERE
Funkcijo Nadgradnja programske opreme lahko uporabite tako, da prenesete
najnovejšo vdelano programsko opremo s spletnega mesta “www.samsung.com”
na pomnilniško napravo USB.
Trenutna različica-je programska oprema, ki je že nameščena v televizorju.
Namestitev najnovejše različice
◀
●● Prek USB-ja: v televizor vstavite pogon USB, na katerem je datoteka z
nadgradnjo vdelane programske opreme, ki ste jo prenesli s spletnega
mesta "www.samsung.com". Med posodobitvijo ne odklopite napajanja
in ne odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske
opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Ko
bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve videa
in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve
zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.
Slovenščina
▶
●● Prek spleta
za plazemske televizorje serije 490
: nadgradi programsko opremo prek
spleta.
NN Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobnejše razlage postopkov o
uporabi možnosti za nastavitev omrežja glejte navodila "Nastavitve
omrežja".
NN Če internetna povezava ne deluje pravilno, je povezava lahko prekinjena.
Znova poskusite prenesti. Če težave ne uspete odpraviti, nadgradnje
prenesite prek USB-ja in jih namestite.
◀
▶
Slovenščina
●● Prek kanala: nadgradnja programske opreme z uporabo oddajanega
signalom.
NN Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete
samodejno iskanje in prenos programske opreme.
NN Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.
●● Nadomestna prog. oprema: Za nadomestitev trenutne programske opreme
z drugo.
●● Nadg. v pripravljenosti (Izklop / 1 uro kasneje / 2 uri kasneje / 00:00
◀
/ 02:00 / 12:00 / 14:00): ob izbranem času se samodejno izvede ročna
nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka
LCD rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja
programske opreme ne dokonča.
Slovenščina
▶
■■ Stopite v stik s podjetjem Samsung
OO MENUm → Podpora → Stopite v stik s podjetjem Samsung →
ENTERE
Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi
programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o
prenosu izdelkov in programske opreme.
◀
▶
Slovenščina
■■ Zač. zaslon vsebine
OO MENUm → Podpora → Zač. zaslon vsebine → ENTERE
Uživate lahko v različnih koristnih vsebinah.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba 3D-funkcije
za plazemske televizorje serije 490
■■ 3D
OO MENUm → Slika → 3D → ENTERE
◀
Ta razburljiva nova funkcija omogoča gledanje 3D-vsebine. Za optimalen izkoristek
te funkcije si za gledanje 3D-videa kupite aktivna 3D-očala Samsung. Aktivna
3D-očala Samsung so naprodaj posebej. Za podrobnejše informacije o nakupu se
obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili televizor.
NN Logotip "Full HD 3D Glasses™" označuje združljivost prikaznih izdelkov s
3D-očali, ki podpirajo obliko zapisa "Full HD 3D Glasses™", in ne označuje
kakovost slike prikaznih izdelkov.
Slovenščina
▶
Uporaba funkcije 3D v televizorju
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE 3D-SLIK.
Pred uporabo funkcije 3D televizorja morate prebrati in razumeti naslednje
varnostne informacije.
[[OPOZORILO
●● Nekateri gledalci lahko pri gledanju 3D-televizorja občutijo neugodje,
◀
npr. omotico, slabost ali glavobol. Če se pri vas pojavi kateri od teh
simptomov, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in
počivajte.
●● Pri dolgotrajnem gledanju 3D-slik lahko pride do utrujenosti oči. Če se
pri vas pojavi utrujenost oči, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna
3D-očala in počivajte.
Slovenščina
▶
●● Otroke mora pri uporabi funkcije 3D redno preverjati odgovoren odrasli.
Če se pri otrocih pojavi utrujenost oči, glavobol, omotica ali slabost, naj
otrok neha gledati 3D-televizor in počiva.
●● Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (kot običajna, sončna,
zaščitna očala itd.).
●● 3D-funkcije aktivnih 3D-očal ne uporabljajte med hojo ali premikanjem.
◀
Pri uporabi 3D-funkcije aktivnih 3D-očal med premikanjem lahko pride
do poškodb zaradi morebitnega zaletavanja v predmete, spotikanja in/ali
padcev.
Slovenščina
▶
●● Način 3D: Za izbiro vhodno obliko zapisa 3D.
NN Za popoln 3D-učinek si najprej nadenite aktivna 3D-očala in nato na
spodnjem seznamu izberite 3D-način, ki zagotavlja optimalen prikaz
3D-slik.
NN Za gledanje 3D-slik vklopite 3D-očala.
Način 3D
◀
Delovanje
Izklop
Za izklop 3D-funkcije.
2D → 3D
Za preklop iz 2D- v 3D-sliko.
Drugo ob drugem Za prikaz dveh slik ene ob drugi.
Zgoraj in spodaj
Za prikaz ene slike nad drugo.
Slovenščina
▶
NN Nekateri datotečni zapisi morda ne bodo podpirali funkcije "2D → 3D".
NN Pri gledanju 3D-slik pod utripajočimi lučmi, kot so fluorescentne (50–60
Hz), ali lučjo, ki oddaja svetlobo 3 valovnih dolžin, lahko zaslon rahlo
miglja. V tem primeru izklopite ali zasenčite luč.
●● Trirazs. perspek. (-5−+5): Za prilagoditev celotne 3D-perspektive slike na
zaslonu.
●● Globina (1−10): Za prilagoditev celotne globine.
●● Spremenite L/D (L/D slika / D/L slika): Za zamenjavo levih in desnih slik.
◀
▶
Slovenščina
Podprta ločljivost (samo 16:9)
●● HDMI
Vir
/
◀
Frame Packing
Ločljivost
Frekvenca (Hz)
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz
Slovenščina
▶
●● Component in DTV
Vir
Component
DTV
◀
Ločljivost
Frekvenca (Hz)
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
25 Hz
●● Videi / Fotografije (v storitvi AllShare Play)
Glejte razdelek "Podprte oblike zapisov datotek s podnapisi in AllShare Play" v
poglavju "Druge informacije".
Slovenščina
▶
Gledanje 3D-slik
●● 1. način
NN Nekateri 3D-načini morda niso na voljo, odvisno od oblike zapisa vira
slike.
NN Za gledanje 3D-slik si nadenite aktivna 3D-očala in na njih pritisnite gumb
za napajanje.
1. Pritisnite gumb MENU, s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite možnost
Slika in nato pritisnite gumb ENTERE.
◀
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite 3D in nato pritisnite gumb
ENTERE.
Slovenščina
▶
3. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite Način 3D in nato pritisnite gumb
ENTERE.
4. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite Način 3D za sliko, ki jo želite
gledati.
●● 2. način
1. Pritisnite gumb W. Prikaže se slika 3D.
2. Če želite spremeniti 3D-možnosti (npr. Trirazs. perspek.), pritisnite gumb
MENU in izberite možnost Slika.
◀
3. Pojdite na 3. korak v razdelku "1. način" in sledite navodilom od tega
koraka naprej.
NN Za izhod iz načina 3D znova pritisnite gumb W.
Slovenščina
▶
Pred uporabo funkcije 3D ...
NN OPOMBA
●● Če dostopite do funkcije AllShare Play ali e-Manual, se Način 3D
samodejno nastavi na Izklop.
●● Pri menjavi vhodnega vira se Način 3D samodejno nastavi na
konfigurirano vrednost.
◀
●● V načinu 3D so onemogočene nekatere funkcije načina Slika.
●● V načinu 3D ni podprta funkcija Slika v sliki (PIP).
●● Aktivna 3D-očala starejših izdelkov Samsung (infrardečih) in drugih
proizvajalcev niso podprta.
●● Ko prvič vklopite televizor, lahko traja nekaj časa, da se 3D-prikaz
optimizira.
Slovenščina
▶
●● Aktivna 3D-očala morda ne bodo delovala pravilno, če je v bližini očal ali
televizorja še kakšen drug, vklopljen 3D-izdelek ali elektronska naprava.
V primeru težav imejte druge elektronske naprave čim bolj oddaljene od
aktivnih 3D-očal.
●● 3D-slike ves čas glejte iz ustreznega kota in z optimalne oddaljenosti za
gledanje televizije.
●● Sicer 3D-učinki ne bodo optimalni.
●● Idealna oddaljenost pri gledanju je enaka vsaj trikratni višini zaslona.
◀
Priporočamo, da gledalec sedi tako, da ima oči v višini zaslona.
Slovenščina
▶
❑❑ Uporaba predstavnostne vsebine
Uživajte v slikovnih, glasbenih in filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB
iz razreda za množično shranjevanje (MSC).
1. S pritiskanjem gumba CONTENT izberite Media Play / AllShare
Play Samo za plazemske televizorje serije 490 .
2. Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete želeni meni (Videi, Fotografije, Glasba),
nato pa pritisnite gumb ENTERE.
◀
3. S pritiskanjem gumba ▲/▼ izberite želeno napravo in nato znova pritisnite
gumb ENTERE.
Slovenščina
▶
❑❑ Priključitev naprave USB
1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so slikovne, glasbene in filmske datoteke, priključite na
vrata USB ob strani televizorja.
3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže pojavno okno. Neposredno lahko
izberete možnost Videi, Fotografije ali Glasba.
NN Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih
◀
licenc.
NN Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije za
predstavnostno vsebino
●● Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
●● Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.
●● Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB
morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
Slovenščina
▶
●● Funkcija za predstavnostne vsebine podpira samo naprave USB iz
razreda za množično shranjevanje (MSC). MSC je naprava iz razreda za
množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. MSCji so ključi, bralniki pomnilniških kartic itd. (zvezdišča USB niso podprta).
Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.
●● Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek,
da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne
odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
◀
●●
●●
●●
●●
Trdi disk, priključen na USB, ni podprt.
Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
Slovenščina
▶
●● Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo "Oblika
zapisa datoteke ni podprta".
●● Datotek MP3 z DRM-jem, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni
mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki
omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in
celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine,
preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in
obračunavanja.
◀
●● Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda
ne bo podrta.
●● Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti
Čas samodejne zaščite, se zažene ohranjevalnik zaslona.
●● Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko
samodejno sprosti način varčevanja z energijo.
Slovenščina
▶
●● Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po
prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
●● Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam
datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja,
priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite
povezavo.
●● Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu
◀
funkcije predstavnostne vsebine, datoteko trajno izbrišite s funkcijo
računalnika “Izprazni koš".
●● Možnost predstavnostna vsebina podpira samo zaporedno obliko zapisa ▶
JPEG.
●● Funkciji sličice in iskanja prizora v možnosti Videi nista podprti.
●● Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 4000
datotek in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map morda ne
bo mogoče uporabljati.
Slovenščina
Izključitev naprave USB
●● 1. način: Pritisnite gumb SOURCE.
1. Pritisnite gumb SOURCE.
2. Izberite želeno napravo USB in pritisnite gumb TOOLS. Prikaže se meni
Orodja.
3. Izberite Varno odstranite USB in počakajte, da se izbrana naprava USB
izključi. Napravo USB lahko odstranite iz televizorja.
◀
▶
Slovenščina
●● 2. način: Uporabite začetni zaslon Media Play / AllShare
Play
Samo za plazemske televizorje serije 490
.
1. Pomaknite se na začetni zaslon Media Play / AllShare
Play Samo za plazemske televizorje serije 490 .
2. Izberite kategorijo in pritisnite gumb ENTERE.
3. Izberite želeno napravo USB in pritisnite gumb TOOLS. Prikaže se meni
Orodja.
◀
4. Izberite Varno odstranite USB in počakajte, da se izbrana naprava USB
izključi. Napravo USB lahko odstranite iz televizorja.
NN Priporočamo, da za odstranjevanje naprave USB iz televizorja uporabite
funkcijo Varno odstranite USB.
Slovenščina
▶
❑❑ Povezava z računalnikom prek omrežja
za plazemske televizorje serije 490
Slike, glasbo in videe, shranjene v računalniku, lahko predvajate na televizorju
prek omrežne povezave v načinu AllShare Play.
NN Če želite datoteke, shranjene v računalniku, na televizorju predvajati s funkcijo
AllShare Play, prenesite program “AllShare PC Software” in uporabniški
priročnik s spletnega mesta “www.samsung.com”.
◀
1. Za več informacij o konfiguriranju omrežja si oglejte razdelek "Omrežna
povezava".
–– Priporočamo, da televizor in računa. Prvi trije deli naslova IP televizorja
in računalnika morajo biti enaki, spremenite samo zadnji del (naslov
gostitelja). (Na primer naslov IP: 123.456.789.**)
Slovenščina
▶
2. S kablom LAN povežite zunanji modem in računalnik, v katerega boste
namestiti program AllShare PC Software.
–– Televizor lahko z računalnikom povežete neposredno, brez uporabe
usmerjevalnika.
NN Pri povezavi z računalnikom v omrežju niso na voljo naslednje funkcije:
●● Funkciji Glasba v ozadju vkl. in Nastavitev glasbe za ozadje.
●● Gumb � (REW) ali µ (FF) med predvajanjem filma.
◀
NN DivX s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, večkanalni zvok in vdelani
napisi niso podprti.
NN Program AllShare PC Software mora biti dovoljen s strani požarnega zida
računalnika.
Slovenščina
▶
NN Pri uporabi načina AllShare Play prek omrežne povezave morda velja spodaj
navedeno, odvisno od funkcij uporabljenega strežnika:
●● Način razvrščanja se lahko razlikuje.
●● Gumb � (REW), µ (FF) or � (Premor) morda ne bo deloval, odvisno
od informacij o vsebini.
NN Če se video v brezžičnem omrežju ne predvaja gladko, uporabite ožičeno
omrežje.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Prikaz na zaslonu
Z gumbi ◄/►/▲/▼ se pomaknite na želeno datoteko in pritisnite gumb
ENTERE ali � (Predvajaj). Zaslon je lahko drugačen, odvisno od tega, kako
ste dostopili do njega.
* Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
◀
Informacije:
Ogledate si lahko ime
izbrane naprave, način
vsebine, ime mape/
datoteke in stran.
AllShare Play / Videi /
SUM / 500 Days of... .avi
1/15
Informacije:
Ogledate si lahko
ime, velikost in datum
nastanka izbrane
datoteke.
πµ Premik strani E Predvajaj T Orodja R Nazaj
Razdelek s seznamom
datotek:
Potrdite lahko datoteke in
skupine, ki so razvrščeni
po kategoriji.
Upravljalni gumbi:
- E Predvajaj: Za predvajanje izbrane datoteke.
- T Orodja: Za prikaz menija z možnostmi.
- R Nazaj: Za pomik na prejšnji korak.
- πµ/b{ Premik strani: Za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
Slovenščina
▶
■■ Videi
Predvajanje videa
1. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da na seznamu datotek izberete želeni video.
2. Pritisnite gumb ENTERE ali gumb � (Predvajaj).
–– Izbrano ime datoteke je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
–– Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista
prikazana.
◀
–– Med predvajanjem videa lahko iščete z gumboma ◄ in ►.
–– Med predvajanjem lahko uporabljate gumba (�) (REW) in (µ) (FF).
NN V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni
pa mogoče predvajati same igre.
Slovenščina
▶
●● Podprte oblike zapisa podnapisov
–– Zunanje
◀
Ime
Datotečna pripona
MPEG-4 timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Mikro DVD
.sub ali .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
▶
–– Notranje
Ime
Vsebnik
Oblika zapisa
Xsub
AVI
Slikovna oblika zapisa
SubStation Alpha
MKV
Besedilna oblika zapisa
Advanced SubStation Alpha
MKV
Besedilna oblika zapisa
SubRip
MKV
Besedilna oblika zapisa
MPEG-4 Timed text
MP4
Besedilna oblika zapisa
Slovenščina
●● Podprte oblike video zapisa
Datotečna
pripona
◀
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.m2ts
*.mts
*.divx
Vsebnik
Video kodek
Bitna
Hitrost sličic
Ločljivost
hitrost (Mb/
(sličic/s)
s)
Zvočni
kodek
DivX 3.11/4.x/5.x/6.1
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
1920 x 1080
MPEG4 SP/ASP
30
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
640 x 480
6~30
8
Window Media Video v9
MPEG2
1920 x 1080
MPEG1
Slovenščina
30
AC3
LPCM
ADMPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG
(MP3)
DTS Core
▶
Druge omejitve
●● Video vsebina ne bo predvajana ali se ne bo predvajala pravilno, če je vsebina
ali vsebnik poškodovan.
●● Zvok in slika morda ne bosta delovala, če je standardna bitna hitrost/hitrost
sličic vsebina višja od podprte hitrosti sličic/s, ki je navedena v zgornji tabeli.
●● Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
●● Ko predvajate video prek omrežja, je delovanje odvisno od stanja
◀
omrežja. Video se prek omrežne povezave morda ne bo predvajal
gladko. za plazemske televizorje serije 490
●● Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati lahko niso združljivi s
predvajalnikom.
●● Če je bitna hitrost videa prek 10 Mbps, se lahko meni prikaže z zakasnitvijo.
Slovenščina
▶
Videodekoder
Zvočni dekoder
●● Podpira do H.264, raven 4.1
●● H.264 FMO, ASO, RS, VC1 SP, MP, AP L4 in
AVCHD niso podprti.
●● GMC ni podrt.
●● WMA podpira do 10 kanalov Pro 5.1 in profil M2.
(Način LBR za M0 ni podprt.)
●● Zvok WMA brez izgub ni podprt.
◀
▶
Slovenščina
■■ Fotografije
Ogled fotografije (ali diaprojekcije)
1. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da na seznamu datotek izberete želeno
fotografijo.
2. Pritisnite gumb ENTERE.
NN V diaprojekcijo bodo po vrsti vključene vse datoteke na seznamu datotek.
NN Ko na seznamu datotek pritisnete gumb � (Predvajaj), se diaprojekcija
◀
začne takoj predvajati.
NN Diaprojekcijo lahko med predvajanjem prilagajate z gumbom π (REW)
ali µ (FF).
NN Drugo datoteko lahko izberete z gumbom ◄ ali ►.
NN Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je
nastavljena možnost Glasba v ozadju vkl.
Slovenščina
▶
●● Podprte oblike fotografij
Datotečna pripona
Vrsta
Ločljivost
*.jpg
JPEG
15360 x 8640
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
◀
▶
Slovenščina
■■ Glasba
Predvajanje glasbe
1. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da s seznama datotek izberete želeno glasbo.
2. Pritisnite gumb ENTERE ali gumb � (Predvajaj).
–– Med predvajanjem lahko uporabljate gumba � (REW) in µ (FF).
NN Prikazane so samo datoteke s podprto končnico za glasbo. Datoteke z
drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.
◀
NN Če imajo glasbene datoteke med predvajanjem nenavaden zvok, nastavite
možnost Izenačevalnik v meniju Zvok. (Preveč modulirana glasbena
datoteka lahko povzroči težave z zvokom.)
Slovenščina
▶
NN Uporaba menija predvajanja
–– S pritiskanjem gumba ◄/► izberite želeni meni.
●● Predvajaj / Premor: Za vklop in izklop predvajanja glasbe. Uporabite
lahko tudi gumb ∂ ali ∑ na daljinskem upravljalniku.
●● Način ponavljanja (Izklop / Ena pesem / Vsi): Za ponavljajoče se
predvajanje glasbenih datotek.
●● Način mešanja (Izklop / Vklop): Za naključno predvajanje glasbe.
●● Način zvoka (Standardni / Glasba / Film / Jasen glas / Ojačano):
◀
Za prilagoditev nastavitev zvoka.
Slovenščina
▶
●● Podprte oblike glasbe
◀
Datotečna
pripona
Vrsta
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
• Iskanje ni podrto. Podpira do 2 kanala.
*.ogg
OGG
Vorbis
• Podpira do 2 kanala.
*.wma
WMA
WMA
• WMA podpira do 10 kanalov Pro 5.1 in
profil M2. (Način LBR za M0 ni podprt.)
Slovenščina
Opomba
▶
❑❑ Predstavnostna vsebina − dodatne funkcije
Predvajanje izbranih video/glasbenih/slikovnih datotek
1. Na katerem koli glavnem meniju pritisnite gumb TOOLS in izberite Predv.
izbire.
2. Izberite želene datoteke.
NN Levo od izbranih datotek se prikaže potrditveno polje.
◀
3. S pritiskanjem gumba ► izberite Predvajaj.
NN Za izbiro vseh datotek ali preklic izbire vseh pritisnite Izberi vse / Prekliči
izbiro.
Slovenščina
▶
Meni z možnostmi za predvajanje videov/glasbe/fotografij
Med predvajanjem datoteke pritisnite gumb TOOLS.
Kategorija
◀
Delovanje
Videi
Iskanje naslova
Za neposredno premikanje druge
datoteke.
c
Iskanje časa
Video lahko iščete z gumboma ◄
in ► v enominutnih intervalih ali z
neposrednim vnosom številke.
c
Fotografije
NN Morda je podprto; odvisno od
vhodnega vira.
▶
Način ponavljanja
Za ponavljajoče se predvajanje filmskih
datotek.
c
Velikost slike
Za prilagoditev velikosti slike po vaših
željah.
c
Slikovni način
Za prilagoditev nastavitev slike.
c
c
Način zvoka
Za prilagoditev nastavitev zvoka.
c
c
Slovenščina
Glasba
Kategorija
Delovanje
Jezik zvoka
Če je video opremljen z več jeziki,
lahko izberete jezik zvoka.
c
Podnapisi
Vklop/izklop podnapisov.
c
Nastavitve podnap. Za predvajanje videa s podnapisi.
Ta funkcija deluje samo, če ima
datoteka s podnapisi enak naslov
kot video.
◀
Videi
Fotografije
c
Zaženi diaprojekcijo Za zagon ali ustavitev diaprojekcije.
/ Ustavi
diaprojekcijo
c
Hitrost diaprojekcije Za izbiro hitrosti diaprojekcije med
ogledom diaprojekcije.
c
Glasba v ozadju vkl. Med gledanjem diaprojekcije lahko
/ Glasba v ozadju
vklopite/izklopite glasbo za ozadje.
izkl.
c
Slovenščina
Glasba
▶
Kategorija
Delovanje
Videi
Fotografije
Nastavitev glasbe za
ozadje
Med gledanjem diaprojekcije lahko
izberete glasbo za ozadje.
c
Povečava
Za povečavo slik v celozaslonskem
načinu.
c
Zasukaj.
Za zasuk slik v celozaslonskem načinu.
c
Uredi sez. predvajanja Med predvajanjem glasbe lahko urejate
seznam predvajanja.
◀
Predv. izbire
Za izbiro in predvajanje več datotek.
Informacije
Za ogled podrobnih informacij o
predvajani datoteki.
Slovenščina
Glasba
c
c
c
c
c
▶
❑❑ Uporaba funkcij DLNA
za plazemske televizorje serije 490
Lahko predvajate predstavnostno vsebino, vključno z videi, fotografijami in glasbo,
ki je shranjena v mobilnih telefonih in drugih napravah (npr. v računalniku), tako,
da jo upravljate v televizorju prek omrežja.
NN Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobnejše razlage postopkov o uporabi
možnosti za nastavitev omrežja glejte navodila "Nastavitve omrežja".
◀
NN Za več informacij obiščite spletno mesto "www.samsung.com" ali pokličite
klicni center družbe Samsung. V mobilne naprave bo morda treba namestiti
dodatno programsko opremo. Za podrobnosti si oglejte uporabniške
priročnike za posamezne naprave.
NN Če je televizor Samsung povezan s strežnikom DLNA, ki ga ni proizvedel
Samsung, lahko pri predvajanju videa pride do težav z združljivostjo.
Slovenščina
▶
NN Če televizor Samsung povežete v omrežje prek funkcije AllShare™, lahko
uporabljate naslednje izvirne Samsungove funkcije:
–– Predvajanje različnih oblik video zapisa (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV,
itd.)
◀
––
––
––
––
––
Funkcija sličice videa
Funkcija zaznamka (za nadaljevanje predvajanja videa)
Samodejno oblikovanje poglavij (krmarjenje po prizorih)
Upravljanje digitalne vsebine
Združljivost z različnimi oblikami zapisa podnapisov (SRT, SMI, SUB, TXT,
TTXT)
–– Iskanje po imenu datoteke
–– In še več
NN Da boste lahko uporabljali vse izvirne Samsungove funkcije DLNA, uporabite
programsko opremo AllShare™, ki ste jo dobili skupaj s televizorjem.
Slovenščina
▶
Predvajanje predstavnostne vsebine, shranjene v napravah
1. Povežite mobilni telefon ali drugo napravo, ki podpira funkcijo AllShare Play,
in predvajajte predstavnostno vsebino, ki je v napravi. Na spodnjem delu
televizorja se prikaže pojavni zaslon.
2. Izberite Dovoli, da sprejmete povezane naprave. Predstavnostno vsebino
naprav lahko predvajate na televizorju.
NN Dovoljene naprave so prikazane v možnosti Nastav. funkcije AllShare.
◀
▶
Slovenščina
S funkcijo AllShare Play predvajajte predstavnostno vsebino naprav, povezanih s
funkcijo DLNA.
1. S pritiskanjem gumba CONTENT izberite AllShare Play.
2. Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete želeni meni (Videi, Fotografije, Glasba),
nato pa pritisnite gumb ENTERE.
3. Ko je izbrana naprava DLNA, znova pritisnite gumb ENTERE.
4. S pritiskanjem gumba ◄/►/▲/▼ izberite želeno datoteko.
◀
5. Pritisnite gumb ENTERE.
▶
Slovenščina
NN OPOMBA
●● Vsebina se morda ne bo predvajala na televizorju, odvisno od ločljivosti in
oblike zapisa.
●● Gumba ENTERE in ◄/► morda ne bosta delovala, odvisno od
predstavnostne vsebine.
●● Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje predstavnosti. Za
podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za mobilne telefone.
◀
▶
Slovenščina
Uporaba nastavitev funkcije AllShare
OO MENUm → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare → ENTERE
Za prikaz seznama mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so nastavljeni s
televizorjem za uporabo funkcije Nastav. funkcije AllShare.
NN Funkcija Nastav. funkcije AllShare je na voljo v vseh napravah, ki podpirajo
funkcijo DLNA DMC.
◀
●● Dovoli. / Zavrni.: za omogočanje/onemogočanje naprav.
●● Izbriši: za brisanje naprav s seznama.
NN Ta funkcija izbriše samo ime naprav s seznama. Če se izbrisana naprava
vklopi ali poskuša vzpostaviti povezavo s televizorjem, se lahko znova
prikaže na seznamu.
Slovenščina
▶
❑❑ Funkcija teleteksta
Na strani teleteksta s kazalom boste dobili informacije o tem, kako uporabljati
storitev. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen.
V nasprotnem primeru lahko manjka kakšna informacija, ali pa nekatere strani ne
morejo biti prikazane.
Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem
upravljalniku.
●● 0 (način): za izbiro načina teleteksta (LIST/FLOF). Če ga pritisnete v načinu
◀
LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama
lahko z gumbom 8 (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
●● / (teletekst vklopljen/mešano/izklopljen): za vklop načina teleteksta za
trenutni kanal. Gumb dvakrat pritisnite, da teletekst prekrijete s trenutnim
zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.
Slovenščina
▶
●●
●●
●●
●●
1 (podstran): za prikaz razpoložljive podstrani.
8 (shrani): za shranjevanje strani teleteksta.
6 (kazalo): za prikaz strani s kazalom kadar koli med prikazom teleteksta.
4 (velikost): za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona.
Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni
prikaz pritisnite še enkrat.
●● 9 (zadrži): za zadržanje prikaza trenutne strani, če je več sekundarnih strani,
ki si samodejno sledijo. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.
◀
●● 2 (stran gor): za prikaz naslednje strani teleteksta.
●● 3 (stran dol): za prikaz prejšnje strani teleteksta.
Slovenščina
▶
●● 5 (razkrij): za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz
kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.
●● 7 (prekliči): za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da prekriva trenutni
program.
●● Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja
◀
sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi
barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki
je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami.
Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani
pritisnite ustrezni barvni gumb.
Slovenščina
▶
Tipična stran teleteksta:
Del
◀
Vsebina
A
Številka izbrane strani.
B
Identiteta televizijskega kanala.
C
Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D
Datum in ura.
E
Besedilo.
F
Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.
A
B
C
E
F
Slovenščina
D
▶
❑❑ Ključavnica Kensington proti kraji
Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava, ki se
uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Videz
in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za
dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici
Kensington.
NN Poiščite ikono “K” na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg ikone
“K”.
◀
NN Položaj in barva se lahko razlikujeta, odvisno od modela.
▶
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli
velikega, nepremičnega predmeta, kot je miza
ali stol.
Hrbtna stran
televizorja
Izbirno
Slovenščina
2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zančni konec kabla
ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku.
4. Zaklenite zaklep.
NN To so splošna navodila. Za natančna navodila si oglejte uporabniški priročnik,
priložen napravi za zaklepanje.
NN Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Reža za splošni vmesnik za povezave
Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena
"KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA
CI+".
●● Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI
VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na
nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran
signal".
◀
●● V 2–3 minutah se prikažejo informacije
* Slika se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
o združitvi s telefonsko številko, ID-jem
"KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali
KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo
o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
●● Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo
"Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.
Slovenščina
▶
NN OPOMBA
●● "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem
ponudniku kabelske televizije.
●● "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da
jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
●● "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki
je označena na njej.
◀
●● Mesto reže COMMON INTERFACE se lahko razlikuje glede na model.
●● "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah
in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
●● Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
●● Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira
trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.
Slovenščina
▶
❑❑ Odpravljanje težav
Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben
od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto »www.
samsung.com« in nato kliknite Pomoč.
Težave
Kakovost slike
Rešitve in razlage
Najprej izvedite Preizkus slike, da preverite, ali televizor pravilno prikazuje
preskusno sliko. (pojdite v MENU - Podpora - Samod. diagnoza Preizkus slike) Če je preizkusna slika pravilno prikazana, je slika morda
slabe kakovosti zaradi vira ali signala.
◀
▶
Slovenščina
Težave
Rešitve in razlage
Televizijska slika ni videti ●● Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga
tako dobro kot v trgovini.
nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD)
uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel.
Zaslon LCD 420 ne podpira načina AV in komponentnega načina
●● Naročniki na kabelsko/satelitsko televizijo: poskusite s postajami visoke
ločljivosti od kanala navzgor.
●● Povezava z anteno: izvedite samodejni program in nato poskusite s
postajami visoke ločljivosti.
◀
●● Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne
ločljivosti (SD).
●● Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega/običajnega sprejemnika
na 1080i ali 720p.
●● Prepričajte se, da televizijo gledate vsaj z najmanjše priporočene
razdalje glede velikost in ločljivost signala.
Slovenščina
▶
Težave
◀
Rešitve in razlage
Slika je popačena:
napake z velikimi
kvadrati, majhnimi
kvadratki, pikami,
slikovnimi pikami
●● Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej
pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih.
Barva je napačna ali je
ni.
●● Če uporabljate povezavo komponent, se prepričajte, da so
komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba
povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.
●● Slika je lahko popačena zaradi nizke stopnje signala ali slabe kakovosti.
Ne gre za okvaro televizorja.
●● Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini analognega ali digitalnega televizorja
(do pribl. 1 m), lahko povzročijo šume na sliki.
Zaslon LCD 420 ne podpira načina AV in komponentnega načina
Slovenščina
▶
Težave
Rešitve in razlage
Slabe barve ali svetlost.
●● V meniju televizorja prilagodite možnosti Slika. (Pojdite v Slikovni način
/ Barve / Svetlost / Ostrina)
●● V meniju televizorja prilagodite možnost Varč. z energ.. (Pomaknite se
na MENU - Sistem - Ekološka nastavitev - Varč. z energ..)
●● Poskusite ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike.
(Pomaknite se na MENU - Slika - Ponastavitev slike)
Črtkana črta na robu
zaslona.
◀
●● Če je velikost slike nastavljena na Prileganje zaslona, jo spremenite v
16:9.
●● Spremenite ločljivost kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Slika je črno-bela.
●● Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z z
zelenimi vrati komponentnega vhoda 1 na televizorju.
Zaslon LCD 420 ne podpira načina AV in komponentnega načina
Slovenščina
▶
Težave
Rešitve in razlage
Pri preklapljanju kanalov
slika zamrzne ali je
popačena ali pa je
zakasnjena.
●● Če je priključen kabelski sprejemnik, ga ponastavite. Znova povežite
kabel za izmenični tok in počakajte, da se kabelski sprejemnik znova
zažene. To lahko traja do 20 minut.
Kakovost zvoka
Najprej izvedite Preizkus zvoka, da preverite, ali zvok televizorja pravilno
deluje. (Pomaknite se na MENU - Podpora - Samod. diagnoza Preizkus zvoka)
●● Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.
Če je zvok V redu., težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.
◀
Ni zvoka ali zvok je pri
največji glasnosti pretih.
●● Preverite glasnost naprave, povezane s televizorjem (kabelskega/
satelitskega sprejemnika/predvajalnika DVD, Blu-ray itd.).
Slovenščina
▶
Težave
Rešitve in razlage
Slika je dobra, vendar ni ●● V meniju zvoka nastavite možnost Izbira zvočnika na TV
zvoka.
zvočnik. za televizorje LED in plazemske televizorje
●● Če uporabljate zunanjo napravo, se prepričajte, da so avdio kabli
priključeni na ustrezne avdio vtičnice na televizorju.
●● Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost avdio izhoda
naprave (če imate na primer na televizor priključen HDMI, je treba
možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI).
◀
●● Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete ločeni
avdio kabel.
●● Znova zaženite povezano napravo tako, da znova priključite njen
napajalni kabel.
●● Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da vanjo ni
priključena nobena naprava.
Slovenščina
▶
Težave
Zvočniki oddajajo
nenavaden šum.
Rešitve in razlage
●● Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Preverite, ali je video kabel
priključen na avdio vhod.
●● Pri povezavi antene ali kabelske televizije preverite moč signala. Zaradi
nizke stopnje signala je lahko popačen zvok.
Ni slike, ni videa
Televizor se ne vklopi.
●● Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na
stensko vtičnico in televizor.
●● Preverite, ali stenska vtičnica deluje.
◀
●● Pritisnite gumb POWER na televizorju, da preverite, da težave ne
povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte spodnjo
težavo "Daljinski upravljalnik ne deluje.".
Slovenščina
▶
Težave
Televizor se samodejno
izklopi.
Rešitve in razlage
●● Preverite, ali je možnost Časovnik za spanje v meniju Čas nastavljena
na Izklop.
●● Če je je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve
napajanja v računalniku.
●● Prepričajte se, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na
stensko vtičnico in televizor.
●● Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se televizor
izklopi po 10–15 minutah, če ni signala.
◀
▶
Slovenščina
Težave
Ni slike/videa.
Rešitve in razlage
●● Preverite priključitev kablov (izključite in znova priključite vse kable,
priključene na televizor in zunanje naprave).
●● Nastavite video izhod zunanje naprave (kabelskega sprejemnika/
sprejemnika STB, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustreza
povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave
HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju.
●● Preverite, ali se povezane naprave napajajo.
◀
●● S pritiskom gumba SOURCE na daljinskem upravljalniku izberite
ustrezen vir televizorja.
●● Znova zaženite povezano napravo tako, da znova priključite njen
napajalni kabel.
Slovenščina
▶
Težave
Rešitve in razlage
Povezava RF (kabelski signal/antena)
Televizor ne sprejema
vseh kanalov.
●● Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen.
●● Uporabite funkcijo Nastavitev (začetna nastavitev), da dodate
razpoložljive kanale na seznam kanalov. Pomaknite se na MENU
- Sistem – Nastavitev (začetna nastavitev) in počakajte, da se vsi
razpoložljivi kanali shranijo.
●● Preverite, ali je antena ustrezno postavljena.
◀
Slika je popačena:
napake z velikimi
kvadrati, majhnimi
kvadratki, pikami,
slikovnimi pikami
●● Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej
pri gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih.
●● Zaradi šibkega signala je lahko slika popačena. Ne gre za okvaro
televizorja.
Slovenščina
▶
Težave
Rešitve in razlage
Omrežna povezava za plazemske televizorje serije 490
Nadgradnja programske
opreme prek omrežja ne
uspe.
●● Poskusite z uporabo možnosti Omrežne nastavitve v meniju
Omrežje.
●● Če imate najnovejšo različico programske opreme, se nadgradnja ne
izvede.
Drugo
V celozaslonskem načinu
ni slike.
◀
●● Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine
standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba.
●● Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na
televizorju, je nad sliko in pod njo prikazana črna obroba.
●● Prilagodite možnosti velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na
celozaslonsko.
Slovenščina
▶
Težave
Plazma televizor brni.
za plazemske televizorje
Rešitve in razlage
●● Plazma televizorji običajno rahlo brnijo. To je običajen pojav. Nastane
zaradi električnih nabojev, s katerimi se ustvarja slika na zaslonu.
●● Če je brnenje glasno, ste morda na televizorju nastavili previsoko
svetlost. Poskusite z znižanjem svetlosti.
●● Brnenje je lahko glasno tudi, če je hrbtni del plazma televizorja preblizu
stene ali druge trdne površine. Poskusite tudi z drugačno napeljavo
priključitvenih kablov.
◀
●● Brnenje je lahko glasnejše zaradi neustrezne namestitve opreme za
pritrditev na steno.
Zadrževanje slike (vžgana
slika).
za plazemske televizorje
●● V napravo je vgrajena tehnologija pomikanja slikovne pike za zaščito
zaslona pred vžigom slike. S tehnologijo pomikanja slikovne pike lahko
nastavite rahlo pomikanje slike navzgor in navzdol (navpična črta) ter
levo in desno (vodoravna pika). Z rahlim pomikanjem slike zmanjšate
možnost vžiga slike na zaslonu.
Slovenščina
▶
Težave
Daljinski upravljalnik ne
deluje.
Rešitve in razlage
●● Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika in pri tem bodite pozorni na
pravilno polarnost (+/–).
●● Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku.
●● Daljinski upravljalnik poskusite usmeriti neposredno v televizijo na
oddaljenosti 1,5–1,8 metra.
◀
Daljinski upravljalnik
●● Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega sprejemnika programirajte
kabelskega sprejemnika
tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. V uporabniškem
/ sprejemnika STB
priročniku kabelskega/običajnega sprejemnika poiščite kodo televizorja
ne vklopi ali izklopi
SAMSUNG.
televizorja ali prilagodi
glasnosti.
Prikaže se sporočilo
“Način ni podprt.”.
●● Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite
ločljivost izhoda zunanje naprave.
Slovenščina
▶
Težave
Televizor oddaja vonj po
plastiki.
Rešitve in razlage
●● Ta vonj je normalen in bo sčasoma izginil.
Možnost televizorja
●● Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene / RF
Informacije o signalu
/ koaksialnega kabla.
v meniju preizkusa
Samod. diagnoza ni na
voljo.
◀
Televizor je nagnjen
desno ali levo.
●● Odstranite podstavek stojala s televizorja in ga znova sestavite.
Težave pri sestavljanju
podstavka stojala.
●● Zagotovite, da je televizor na ravni površini. Če ne morete odstraniti
vijakov iz televizorja, uporabite magnetni izvijač.
Slovenščina
▶
Težave
Rešitve in razlage
Meni Kanal je zasenčen ●● Meni Kanal je na voljo samo, kadar je izbran vir televizije.
(ni na voljo).
◀
Nastavitve se izbrišejo
po 30 minutah ali
ob vsakem izklopu
televizorja.
●● Če je televizor v načinu Demo. način, se bodo nastavitve zvoka in
slike ponastavile vsakih 30 minut. V postopku Nastavitev (začetna
nastavitev) preklopite Demo. način na Domača uporaba. Pritisnite
gumb SOURCE, izberite način TV in nato pojdite na MENU → Sistem
→ Nastavitev (začetna nastavitev) → ENTERE.
Ponavljajoča se izguba
avdio ali video signala.
●● Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite.
●● Razlog za izgubo avdio ali video signala so lahko premalo upogljivi ali
predebeli kabli. Zagotovite, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno
uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno je priporočljiva uporaba
kablov z 90-stopinjskimi priključki.
Slovenščina
▶
Težave
Rešitve in razlage
Če od blizu pogledate
●● To je del zasnove izdelka in ni napaka.
rob okvirja televizorja, se
vidijo delci.
Meni Slika v sliki (PIP)
ni na voljo.
●● Slika v sliki (PIP) je na voljo samo pri uporabi vira HDMI ali
komponente.
Zaslon LCD 420 ne podpira načina AV in komponentnega načina
Televizor se 45 minut po ●● To je normalno. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Aerial),
izklopu znova vklopi.
da nadgradi vdelano programsko opremo, ki se je prenesla med
gledanjem.
◀
Prikaže se sporočilo
"Šifriran signal" ali
"Šibek signal ali brez
signala".
●● Če uporabljate KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP (KARTICO
ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+), preverite, ali je vstavljena v
režo za splošni vmesnik.
●● Če je težava še vedno prisotna, KARTICO MODULA ZA POGOJNI
DOSTOP izvlecite iz televizorja in jo znova vstavite v režo.
Slovenščina
▶
Težave
Rešitve in razlage
Ponavljajoča se težava s ●● Preverite in spremenite signal/vir.
sliko/zvokom.
Med gumijasto podlago
stojala in zgornjo plastjo
nekaterega pohištva
lahko pride do trenja.
●● To se prepreči z uporabo klobučevinastih podstavkov na kateri koli
površini televizorja, ki pride v stik s pohištvom.
Pojavi se sporočilo "Te
datoteka morda ne bo
prav. predvajana.".
●● Lahko se pojavi zaradi visoke bitne hitrosti vsebine. Vsebina se bo
predvajala, a se lahko pojavijo težave pri predvajanju.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Licenca
TheaterSound, SRS and
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.
SRS TheaterSound™ provides the most immersive surround sound experience from the TVs built-in
speakers, while maintaining steady volume and delivering rich bass and clear dialog.
◀
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta
blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
& other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark
of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
& other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol & DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of
DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Samo za zaslone LCD serije 420
Slovenščina
▶
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more
information and software tools to convert your files into DivX videos.
◀
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD
section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your
registration. Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and
are used under license.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.
Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Slovenščina
Download PDF

advertising