E-MANUAL
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka
Samsung. Če želite popolnejšo ponudbo storitev,
izdelek registrirajte na
www.samsung.com/register
Modela____________ Serijska št.______________
Kazalo
• Poslušanje prek sprejemnika
212
88
• Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
214
• Povezava z brezžičnim omrežjem 98
• Uporaba predstavnostne vsebine
217
4
• Povezava z brezžičnim omrežjem
105
• Priključitev naprave USB
218
• Uporaba možnosti Kanal 12
• Nastavitev omrežja
109
• Povezava z računalnikom prek omrežja
219
• Uporaba priljubljenih kanalov
21
• Nastavitev ure
127
• Posneti televizijski program 228
• Shranjevanje kanalov
23
• Zaklep programa
136
• Videi239
• Uporaba kanala (za satelitsko televizijo)
32
• Varčne rešitve
139
• Glasba247
• Druge funkcije
145
• Fotografije253
• Slika v sliki (PIP)
153
• Predstavnostna vsebina –
dodatna funkcija
kanal
Izbira
• Uporaba gumba za informacije (vodnik po
trenutnem in naslednjem programu)
3
• Povezava z žičnim omrežjem
• Uporaba menija kanala
• Uporaba priljubljenih kanalov
(za satelitsko televizijo)
37
• Shranjevanje kanalov
(za satelitsko televizijo)
39
• Druge funkcije
51
Osnovne funkcije
• Spreminjanje prednastavljenega
slikovnega načina
53
• Prilagoditev slikovnih nastavitev
54
• Sprememba velikosti slike
55
• Sprememba možnosti slike
62
• Nastavitev televizorja z računalnikom
71
• Spreminjanje prednastavljenega
načina zvoka
75
• Prilagajanje zvočnih nastavitev
76
• Izbira zvočnega načina 87
• Support156
255
Druge informacije
Napredne funkcije
• Uporaba 3D-funkcije
163
• Začetek uporabe storitve Smart Hub
175
• Nastavitev storitve Smart Hub
187
• Uporaba storitve Smart Hub
190
• Odpravljanje težav s storitvijo SMART HUB195
• Funkcija AllShare™
198
• Nastavitev funkcije AllShare™
199
• Anynet+203
• Nastavitev sistema Anynet+
208
• Preklapljanje med napravami,
ki podpirajo Anynet+
210
• Odpravljanje težav
265
• Vstavitev v režo za SPLOŠNI VMESNIK
277
• Funkcija teleteksta(odvisno od države)
282
• Ključavnica Kensington proti kraji
287
• Licenca289
Vo. za e-Manual
• Ogled e-priročnika
291
kanal
❑❑ Uporaba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in
naslednjem programu)
Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.
Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o
televizijskem programu za vsak kanal glede na čas predvajanja.
●● Za ogled informacij o želenem programu med gledanjem trenutnega kanala se
pomikajte z gumboma l, r.
●● Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma u, d. Če se
želite pomakniti na trenutno izbran kanal, pritisnite gumb ENTERE.
abc1
18:11 Čet 6 Jan
Antena DTV
, Life On Venus Avenue
15
Nerazvrščeno
Ni podrobnih informacij
18:00 ~ 6:00
a Informacije
Slovenščina
▶
❑❑ Uporaba menija kanala
Pritisnite gumb SMART HUB za izbiro želenega
menija. Prikazan bo vsak zaslon.
Samsung Apps
Priporočeno
■■ Vodnik
Priljubljene
Kanal
Videi
Fotografije
Glasba
Upravitelj urnika
b Razvrsti po
{ Način urej.
} Nastavitve
EPG (elektronski programski vodnik)
zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa.
●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od
Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo
modela.
izdajatelji televizijskega programa, lahko
vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob določenem času
samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije o programu so
lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.
Vir
a Prijava
◀
Slovenščina
▶
Uporaba ogleda kanala
a Rdeči (Upravitelj Mgr): prikaže
možnost Upravitelj urnika.
Vodnik
2:10 Tor 1 Jun
DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama
b Zelena (-24 ur): za prikaz seznama
programov, ki bodo oddajani v času
24 ur.
◀
{ Rumena (+24 ur): za prikaz
seznama programov, ki bodo oddajani
v času 24 ur.
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...
Pogled kanala - Vsi
Danes
18:00
18:30
1
Discovery
American Chopper
2
DiscoveryH&L
Nadaljevanje programa ob 06:00
3
five
Home and...
4
price-drop.tv
Ni informacij
5
QVC
QVC Selection
6
R4DTT
Ni informacij
19:00
19:30
Tine Team
Ni informacij
Fiv...
Dark Angel
a Upravitelj urnika b -24 ur { +24 ur } Način kanala `Informacije k Stran E Urnik
} Modri (Način kanala): za izbiro vrste kanalov, za katere želite, da se prikažejo v
oknu Pogled kanala.
Slovenščina
▶
`Informacije: za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
k (Stran): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
E (Glej / Urnik): Pri izbiranju trenutnega programa lahko gledate izbrani program.
/ Pri izbiranju naslednjega programa lahko rezervirate izbranega.
◀
▶
Slovenščina
■■ Upravitelj urnika
OO SMART HUB → Upravitelj urnika → ENTERE
Za ogled, spremembo ali brisanje kanala, ki ste ga rezervirali za ogled.
Uporaba funkcije Ogled s časovnikom
Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob določenem
času. Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni čas.
◀
1. Pritisnite gumb ENTERE, da dodate ročni vnos. Prikaže se pojavni zaslon.
2. S pritiskanjem gumba l ali r izberite Ogled s časovnikom.
Slovenščina
▶
3. Pritisnite gumbe l / r / u / d, da nastavite možnost Antena, Kanal, Ponovi
ali Začetni čas.
●● Antena: izberite želeni vir antene.
●● Kanal: za izbiro želenega kanala.
●● Ponovi.: za izbiro možnosti Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Sob~Ned ali
Ročno za nastavitev po meri. Če izberete Ročno, lahko nastavite želeni
dan.
◀
NN Oznaka c označuje izbrani datum.
●● Datum: za izbiro želenega datuma.
NN Možnost je na voljo, če izberete Enkrat v možnosti Ponovit.
●● Začetni čas: za nastavitev želenega časa začetka.
Slovenščina
▶
NN Na zaslonu Informacije lahko spremenite ali prekličete podatke o rezervirani
vsebini.
●● Prekliči urnike: za preklic oddaje, ki ste si jo rezervirali za ogled.
●● Uredi.: za spremembo oddaje, ki ste jo rezervirali za ogled.
●● Nazaj: vrnitev na prejšnji zaslon.
NN Rezervirati je mogoče samo shranjene kanale.
◀
▶
Slovenščina
■■ Seznam kanalov
Seznam kanalov
Vsi
Za ogled vseh iskanih kanalov.
OO Ko pritisnete gumb CH LIST na daljinskem
upravljalniku, se takoj prikaže zaslon
Seznam kanalov.
1
A
2
B
3
C
4
D
5
E
Ni informacij
6
F
7
G
8
H
9
I
10
J
11
K
12
L
Običajna antena
a Antena { Pogled programa L Način kanala E Glej k Stran
●● Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
◀
▶
Slovenščina
NN Uporaba gumbov za upravljanje skupaj z možnostjo Seznam kanalov.
●● a Rdeči (Antena): za preklop na možnosti Običajna ali antena.
NN Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
●● { Rumena (Pogled programa / Pogled kanala): prikaže program, če je izbran
digitalni kanal. Za vrnitev na ogled kanala.
●● l r Način kanala / Kanal: za izbiro vrste kanalov, za katere želite, da se
prikažejo v oknu Pogled kanala. / Za menjavo kanalov.
◀
NN Če pritisnete gumb { (Pogled programa), se lahko z gumbom L (Kanal)
pomaknete na druge kanale.
NN Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
●● E Glej / Informacije: za ogled izbranega kanala. / za prikaz podrobnosti o
izbranem programu.
●● k Stran: za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
Slovenščina
▶
❑❑ Uporaba možnosti Kanal
NN Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
■■ Kanal
OO SMART HUB → Kanal → ENTERE
Za brisanje/dodajanje kanalov ali nastavitev priljubljenih kanalov in uporabo
programskega vodnika za digitalne programe. Z meniji v zgornjem desnem delu
zaslona spremenite nastavitve antene ali kanala.
◀
▶
Slovenščina
●●
Antena : Preklapljanje med viri antene.
NN Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
◀
●●
Razvrsti.: Razvrščanje po možnosti Številka kanala ali Ime kanala
●●
Način urej.: za brisanje kanalov, dodeljenih možnosti Priljubljeni. Za
podrobnosti o dodeljevanju kanala priljubljenim si oglejte razdelek "Uporaba
priljubljenih kanalov". kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot
priljubljene.
1. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite ikono
pritisnite gumb ENTERE
Slovenščina
Način urej. in nato
▶
2. S puščičnimi gumbi izberite kanal kot priljubljen in nato pritisnite ENTERE.
Na levi strani kanala se prikaže kljukica.
NN Izberete lahko več kot en kanal.
NN S ponovnim pritiskom gumba ENTERE prekličete izbiro kanala.
3. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite ikono Način urej. in nato pritisnite
gumb ENTERE. Odpre se pojavno okno Uredi priljub.
◀
▶
Slovenščina
4. Označite skupino na seznamu priljubljenih in nato pritisnite ENTERE.
NN Zaslon Uredi priljub. ima pet skupin (Favorites 1, Favorites 2 itd.).
riljubljeni kanal lahko shranite v katero koli skupino. Skupino izberite s
puščicama gor in dol na daljinskem upravljalniku.
5.Izberite V redu, pritisnite ENTERE in nato ponovno pritisnite ENTERE.
6.Pritisnite RETURNR, da zapustite Način urej..
◀
▶
Slovenščina
●● Uporaba menija Način urej. za brisanje kanala iz seznama kanalov.
1. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite ikono Način urej. in nato pritisnite
gumb ENTERE.
2. Z gumbi l / r / u / d izberite kanal in nato pritisnite ENTERE. Na levi
strani kanala se prikaže kljukica.
NN Izberete lahko več kot en kanal.
NN S ponovnim pritiskom gumba ENTERE prekličete izbiro kanala.
◀
3. Na dnu zaslona izberite Izbriši in nato pritisnite ENTERE. Prikaže se
pojavno okno, ki vas sprašuje, ali želite izbrisati element.
Slovenščina
▶
4.Izberite V redu, pritisnite ENTERE in nato ponovno pritisnite ENTERE.
Kanal se izbriše iz Seznama kanalov.
5.Pritisnite RETURNR, da zapustite Način urej..
●● Izberi vse: izbere vse kanale.
◀
▶
Slovenščina
Uporaba gumba TOOLS z možnostjo Kanal
●● Nasl. na programu (samo pri digitalnih kanalih): za ogled podrobnosti
oddajanega signala na izbranem digitalnem kanalu.
●● Uredi priljub.: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
1. Izberite možnost Uredi priljub. in pritisnite gumb ENTERE.
2. S pritiskanjem gumba ENTERE izberite možnost Priljubljene 1-5 in nato
pritisnite gumb V redu.
◀
NN Po en priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih kanalov v
možnosti Priljubljene 1-5.
●● Zakleni. / Odkleni.: kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in
gledati.
Slovenščina
▶
NN OPOMBA
●● Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala
nastavljena na Vklop.
●● Uredi ime kanala (samo pri analognih kanalih): za poimenovanje kanala.
NN Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.
●● Uredi številko kanala.: Izberite številko kanala, ki jo želite spremeniti.
NN Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.
◀
●● Izbriši: lahko izbrišete kanal, da prikažete želene kanale.
Slovenščina
▶
Ikone stanja kanala
Ikona
Delovanje
a
Analogni kanal.
c
Izbrani kanal.
F
Kanal, ki je nastavljen kot Priljubljene 1-5.
\
Zaklenjen kanal.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba priljubljenih kanalov
■■ Priljubljene
OO SMART HUB → Priljubljene → ENTERE
Prikaz vseh priljubljenih kanalov.
●● Uredi priljub. t: izbrane kanale lahko nastavite na želene priljubljene
kanale.
◀
NN Prikazan bo simbol “F” in kanal bo nastavljen kot priljubljeni.
Slovenščina
▶
1. Na zaslonu Kanal izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.
NN Če želite dodati več kanalov, uporabite meni Način urej. v zgornjem
desnem kotu zaslona Kanal.
2. Dodajte ali izbrišite kanal v priljubljenih 1, 2, 3, 4 ali 5.
NN Izberete lahko eno ali več skupin.
NN Levo od izbranih kanalov se prikaže oznaka c.
◀
3. Ko spremenite nastavitve, si lahko ogledate seznam kanalov za vsako
skupino v možnosti priljubljenih kanalov.
Slovenščina
▶
❑❑ Shranjevanje kanalov
OO MENUm → Kanal → ENTERE
■■ Antena t
NN Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate
določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor.
◀
▶
Slovenščina
■■ Država (Ni na voljo na nekaterih mestih.)
NN Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.
NN Izberite državo, da televizor lahko ustrezno izvede samodejno iskanje kanalov,
ki oddajajo.
●● Digitalni kanal: za spremembo države digitalnih kanalov.
●● Analogni kanal: za spremembo države digitalnih kanalov.
◀
▶
Slovenščina
■■ Samodejno iskanje
●● Samodejno iskanje
Samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.
NN Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali
želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen s funkcijo Zaklepanje
kanala, se prikaže okno za vnos kode PIN.
–– Antenski vir: za izbiro antenskega vira, ki ga želite shraniti. za izbiro
◀
antenskega vira, ki ga želite shraniti.
–– Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni: za izbiro vira kanalov, ki ga
želite shraniti. Če izberete Kabelski signal → Digitalni in analogni ali
Digitalni: vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.
–– Način iskanja (Polno / Omrežje / Hitro): s to možnostjo poiščete vse
kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.
Slovenščina
▶
NN Če nastavite na Hitro, lahko ročno nastavite možnosti Omrežje,
Omrežni identifikator, Frekvenca, Modulacija in Hitrost simbolov
tako, da pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.
–– Omrežje (Samod. / Ročno): za izbiro načina nastavitve Omrežni
identifikator med možnostma Samod. ali Ročno.
–– Omrežni identifikator: če je možnost Omrežje nastavljena na Ročno,
lahko nastavite Omrežni identifikator s številskimi gumbi.
◀
–– Frekvenca: za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)
–– Modulacija: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
–– Hitrost simbolov: za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.
Slovenščina
▶
–– Samod. razvrščanje za Italijo :Najdeni kanali bodo samodejno razvrščeni po
kriteriju, ki so ga ustvarile vse pomembnejše nacionalne in lokalne televizijske
hiše.
–– Razvrščanje drugih za Italijo : Če izberete ta meni, boste našli naročene
druge kanale, ki jih neposredno organizirajo zasebne nacionalne televizijske
hiše.
NN Samod. razvrščanje in Razvrščanje drugih je na voljo, če je vir antene
nastavljen na Običajna antena.
◀
NN Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
Slovenščina
▶
■■ Možnost kabelskega iskanja
(Odvisno od države.)
Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za
iskanje v kabelskem omrežju.
–– Začetna frekvenca / Končna frekvenca: za nastavitev začetne ali končne
frekvence (se razlikuje glede na državo).
–– Hitrost simbolov: za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.
◀
–– Modulacija: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
■■ Sam. shr. v prip. (Izklop / Vklop) za Italijo : za omogočanje in onemogočanje
samodejnega iskanja, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
■■ Časovn. za bujenje (1 uro kasneje / 2 uri kasneje / 00:00 / 02:00 / 12:00 /
14:00) za Italijo : časovnik za razpored samodejno vklopi televizor in išče kanale.
Slovenščina
▶
■■ Ročno iskanje
Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.
NN Če je kanal zaklenjen s funkcijo Zaklepanje kanala, se prikaže okno za vnos
kode PIN.
●● Digitalno shranjevanje programov: za iskanje digitalnega kanala.
1. Pritisnite gumb u / d / l / r za izbiro Novo.
NN Če izberete možnost Antena → Običajna antena: Kanal, Frekvenca,
◀
Pasovna širina
NN Če izberete možnost Antena → Kabelski signal: Frekvenca,
Modulacija, Hitrost simbolov
2. Pritisnite gumb d za izbiro možnosti Išči. Ko se iskanje zaključi, se kanal
posodobi na seznamu kanalov.
Slovenščina
▶
●● Digitalno shranjevanje programov: za iskanje digitalnega kanala.
1. Pritisnite gumb u / d / l / r, da izberete možnost Novo.
2. Nastavite možnosti Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal in Išči.
3. Pritisnite gumb d, da izberete Shranjevanje. Ko se iskanje zaključi, se
kanal posodobi na seznamu kanalov.
◀
▶
Slovenščina
NN Način kanala
●● P (programski način): po končani naravnavi so postajam na vašem območju
dodeljene številke položajev od P0 do P99. Kanal lahko izberete z vnosom
številke položaja v tem načinu.
●● C (način običajne antene) / S (način kabelskega kanala): ta načina
omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke posamezne postaje ali
kabelskega kanala.Uporaba kanala (satelitskega)
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba kanala (za satelitsko televizijo)
za zaslone LED serije 5700 in novejše modele, Za plazemski televizor.
NN Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
■■ Kanal
OO SMART HUB → Kanal → ENTERE
◀
Za brisanje/dodajanje kanalov ali nastavitev priljubljenih kanalov in uporabo
programskega vodnika za digitalne programe. Izberite kanal na zaslonih Vsi kanali,
Analogni, TV, Radio in Podatk./Drugo. Z meniji v zgornjem desnem delu zaslona
spremenite nastavitve antene ali kanala.
●●
Antenna: za preklapljanje med možnostmi Običajna antena, Kabelski
signal in Satelit.
NN Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
●●
Razvrsti: Razvrščanje po možnosti Številka kanala ali Ime kanala.
●●
Način urej.: za urejanje želenih kanalov. Za podrobnosti o dodeljevanju
kanala priljubljenim si oglejte razdelek "Uporaba priljubljenih kanalov".
●● Izberi vse: izbere vse kanale.
Slovenščina
▶
Uporaba gumba TOOLS pri možnosti Kanal
●● KanalUredi priljub.: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot
priljubljene.
1. Izberite možnost Uredi priljub. in pritisnite gumb ENTERE.
2. S pritiskanjem gumba ENTERE izberite možnost Priljubljene 1-5 in nato
pritisnite gumb V redu.
NN Po en priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih kanalov v
možnosti Priljubljene 1-5.
◀
▶
Slovenščina
●● Zakleni. / Odkleni.: kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in
gledati.
NN OPOMBA
●● Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala
nastavljena na Vklop.
●● Uredi številko kanala. (samo pri digitalnih kanalih): za dodelitev lastnega imena
kanala.
◀
NN Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.
●● Uredi številko kanala.: Izberite številko kanala, ki jo želite spremeniti.
NN Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.
Slovenščina
▶
●● Nasl. na programu (samo pri digitalnih kanalih): za ogled podrobnosti
oddajanega signala na izbranem digitalnem kanalu.
●● Išči.: za iskanje želenih kanalov v skladu z nastavitvami.
●● Razporedi.: (če je možnost Antenna nastavljena na Satellite): za prerazporeditev
upravitelja kanalov v številčnem vrstnem redu.
●● Izbriši: lahko izbrišete kanal, da prikažete želene kanale.
◀
▶
Slovenščina
Ikone stanja kanala
Ikona
Delovanje
a
Analogni kanal.
c
Izbrani kanal.
F
Kanal, ki je nastavljen kot Priljubljene 1-5.
\
Zaklenjen kanal.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba priljubljenih kanalov (za satelitsko televizijo)
za zaslone LED serije 5700 in novejše modele, Za plazemski televizor.
■■ Priljubljene
Prikaz vseh priljubljenih kanalov.
●● Uredi priljub. t: izbrane kanale lahko nastavite na želene priljubljene
kanale.
◀
NN Prikazan bo simbol “F” in kanal bo nastavljen kot priljubljeni.
Slovenščina
▶
1. Na zaslonu Kanal izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.
NN Če želite dodati več kanalov, uporabite meni Način urej. v zgornjem
desnem kotu zaslona Kanal.
2. Dodajte ali izbrišite kanal v priljubljenih 1, 2, 3, 4 ali 5.
NN Izberete lahko eno ali več skupin.
NN Levo od izbranih datotek se prikaže znak c.
◀
3. Ko spremenite nastavitve, si lahko ogledate seznam kanalov za vsako
skupino v možnosti priljubljenih kanalov.
Slovenščina
▶
❑❑ Shranjevanje kanalov (za satelitsko televizijo)
za zaslone LED serije 5700 in novejše modele, Za plazemski televizor.
OO MENUm → Kanal → ENTERE
■■ Antena t
NN Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
◀
Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate
določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor.
Slovenščina
▶
■■ Država (Ni na voljo na nekaterih mestih.)
NN Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.
NN Izberite državo, da televizor lahko ustrezno izvede samodejno iskanje kanalov,
ki oddajajo.
●● Digitalni kanal: za spremembo države digitalnih kanalov.
●● Analogni kanal: za spremembo države digitalnih kanalov.
◀
▶
Slovenščina
■■ Samodejno iskanje
●● Samodejno iskanje
Samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.
NN Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim
ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen s funkcijo Zaklepanje
kanala, se prikaže okno za vnos kode PIN.
–– Antenski vir: za izbiro vira antene, ki ga želite shraniti. Možnost se lahko
◀
razlikuje glede na državo.
–– Vrsta kanalov: izberite vrsto kanala, ki ga želite shraniti.
–– Satelit: izbere satelit za iskanje. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
–– Način iskanja: izbere način iskanja za izbrani satelit.
Slovenščina
▶
■■ Možnost kabelskega iskanja
(Odvisno od države.)
Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za
iskanje v kabelskem omrežju.
–– Začetna frekvenca / Končna frekvenca: za nastavitev začetne ali končne
frekvence (se razlikuje glede na državo).
–– Hitrost simbolov: za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.
◀
–– Modulacija: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
■■ Sam. shr. v prip.(Izklop / Vklop) za Italijo: za omogočanje in onemogočanje
samodejnega iskanja, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
■■ Časovn. za bujenje (1 uro kasneje / 2 uri kasneje / 00:00 / 02:00 / 12:00 /
14:00) za Italijo: časovnik za razpored samodejno vklopi televizor in išče kanale.
Slovenščina
▶
–– Samod. razvrščanje za Italijo :Najdeni kanali bodo samodejno razvrščeni po
kriteriju, ki so ga ustvarile vse pomembnejše nacionalne in lokalne televizijske
hiše.
–– Razvrščanje drugih za Italijo : Če izberete ta meni, boste našli naročene
druge kanale, ki jih neposredno organizirajo zasebne nacionalne televizijske
hiše.
NN Samod. razvrščanje in Razvrščanje drugih je na voljo, če je vir antene
nastavljen na Običajna antena.
◀
NN Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
Slovenščina
▶
■■ Ročno iskanje
Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.
NN Če je kanal zaklenjen s funkcijo Zaklepanje kanala, se prikaže okno za vnos
kode PIN.
●● Transponder: za izbiro transponderja z gumboma za navzgor / navzdol.
●● Način iskanja: za izbiro brezplačnih ali vseh kanalov za shranjevanje.
●● Omrežno iskanje (Onemogoči / Omogoči): iskanje omrežja z gumbom za
◀
navzgor / navzdol.
●● Kakovost signala: za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.
NN Informacije o satelitu in povezanem transponderju se lahko spreminjajo glede
na razmere oddajanja.
NN Ko je nastavitev zaključena, se pomaknite na možnost Išči in pritisnite gumb
ENTERE. Začne se iskanje kanala.
Slovenščina
▶
■■ Satelitski sistem
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN. Možnost
Satelitski sistem je na voljo, če je možnost Antena nastavljena na Satelit. Pred
zagonom Samodejno iskanje nastavite Satelitski sistem. Iskanje kanalov bo
potekalo normalno.
●● Izbira satelitov: izberete lahko satelite za ta televizor.
●● Napajanje za LNB (Izklop / Vklop): omogoči ali onemogoči napajanje za
◀
pretvornik LNB.
▶
Slovenščina
●● Nastavitve pretvornika LNB: za konfiguracijo zunanje opreme.
–– Satelit: za izbiro satelita za sprejemanje digitalnih oddajanj.
–– Transponder: za izbiro transponderja s seznama ali dodajanje novega.
–– Način DiSEqC: za izbiro načina DiSEqC za izbrani pretvornik LNB.
–– Nižji oscilatorji LNB: za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na nižjo
frekvenco.
–– Nižji oscilatorji LNB: za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na nižjo
◀
frekvenco.
▶
–– Ton 22 kHz (Izklop / Vklop / Samod.): za izbiro tona 22 kHz glede na vrsto
pretvornika LNB. Za univerzalni pretvornik LNB nastavite na samodejno.
–– Kakovost signala za televizor LED : za prikaz trenutnega stanja oddajanega
signala.
Slovenščina
●● Nastavitve regulatorja položaja: za konfiguracijo usmerjevalnika antene.
Regulator položaja (Vklop / Izklop): omogoči ali onemogoči krmiljenje
položaja.
Vrsta regulatorja položaja (USALS / DiSEqC 1.2): za nastavitev krmiljene
vrste DiSEqC 1.2 ali USALS (Universal Satellite Automatic Location System).
–– Moja zemljepisna dolžina: za nastavitev zemljepisne dolžine vaše lokacije.
–– Moja zemljepisna širina: za nastavitev zemljepisne širine vaše lokacije.
◀
–– Nastavitve zemljepisne dolžine satelitov: za nastavitev zemljepisne
dolžine uporabniško določenih satelitov.
Slovenščina
▶
Uporabniški način: za nastavitev položaja satelitske antene glede na
posamezen satelit. Če shranite trenutni položaj satelitske antene glede na
določen satelit, lahko, ko potrebujete signal tega satelita, anteno premaknete v
vnaprej določen položaj.
–– Satelit: za izbiro satelita, za katerega želite nastaviti položaj.
–– Transponder: za izbiro transponderja s seznama za sprejem signala.
–– Način premikanja: za izbiro načina premikanja med diskretnim in nenehnim
◀
premikanjem.
–– Velikost koraka: za nastavitev velikosti koraka za vrtenje antene. Velikost
koraka je na voljo, če je za način premikanja nastavljen na možnost koraka.
Slovenščina
▶
–– Pojdi na shranjen položaj.: za obračanje antene na shranjeni položaj glede
na satelit.
–– Položaj antene: za prilagajanje in shranjevanje položaja antene za izbrani
satelit.
–– Shrani trenutni položaj: za shranjevanje trenutnega položaja kot izbrane
meje usmerjevalnika.
–– Kakovost signala: za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.
◀
▶
Slovenščina
Namestitveni način: za nastavitev mejnih vrednosti za razpon premikanja
satelitske antene ali ponastavitev položaja. Običajno to funkcijo uporablja
priročnik za namestitev.
–– Mejni položaj (Vzhod / Zahod): za izbiro smeri mejne vrednosti
usmerjevalnika.
–– Položaj antene: Za prilagajanje in shranjevanje položaja antene za izbrani
satelit.
◀
–– Shrani trenutni položaj: Za shranjevanje trenutnega položaja kot izbrane
mejne vrednosti usmerjevalnika.
–– Pojdi na izhodišče.: za premik antene na referenčni položaj.
–– Ponastavi mejo regulatorja položaja.: omogoča vrtenje antene v polnem
loku.
●● Ponastavi vse nastavitve (Da / Ne.): vse nastavitve satelita bodo
ponastavljene začetne vrednosti.
Slovenščina
▶
❑❑ Druge funkcije
OO MENUm → Kanal → ENTERE
■■ Uredi številko kanala.
Uporabite to, da spremenite številko kanala. Ko je številka kanala spremenjena, se
informacije o kanalu ne posodobijo samodejno. Omogočite ali onemogočite Uredi
številko kanala..
◀
NN Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.
■■ Natančna nastavitev
(samo pri analognih kanalih.)
Če je sprejem jasen, natančna nastavitev ni potrebna, ker se samodejno izvede
med iskanjem in shranjevanjem. Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali
kanal ročno fino naravnati. Pomikajte se levo ali desno, dokler slika ne postane
jasna.
Slovenščina
▶
NN Nastavitve se uveljavijo za kanal, ki ga trenutno predvajate.
NN Shranjeni natančno nastavljeni kanali so označeni z zvezdico “*” na desni strani
številke kanala na traku s kanalom.
NN Če želite ponastaviti natančno nastavitev, izberite Ponastavitev.
■■ Prenos seznama kanalov
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN. Za uvoz ali
izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.
◀
●● Uvozi iz USB-ja: uvozi seznam kanalov iz USB-ja.
●● Izvozi na USB.: za izvoz seznama kanalov v pomnilnik USB. Funkcija je na
voljo, če je priključen pomnilnik USB.
Slovenščina
▶
Osnovne funkcije
❑❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
OO MENUm → Slika → Slikovni način → ENTERE
■■ Slikovni način t
Izberite želeno vrsto slike.
●● Dinamično: primerno za svetel prostor.
●● Standard: primerno za običajno okolje.
◀
●● Naravno za televizor LED / Sproščeno za plazemski televizor : primerno za zmanjšanje
naprezanja oči.
●● Film: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
●● Zabavno: primerno za gledanje filmov in iger.
NN Na voljo samo v načinu PC.
Slovenščina
▶
❑❑ Prilagoditev slikovnih nastavitev
OO MENUm → Slika → ENTERE
■■ Osvetlitev za televizorje LED / Celična osvetl. za plazemske televizorje / Kontrast /
Svetlost / Ostrina / Barve / Ton barve (Z/R)
Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.
NN Funkcija Ton barve (Z/R) ni na voljo v analognih načinih TV, Ext., AV sistema
PAL.
◀
▶
NN V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti
Osvetlitev
Svetlost.
za televizorje LED
/ Celična osvetl.
za plazemske televizorje ,
Kontrast in
NN Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane
s televizorjem.
Slovenščina
❑❑ Sprememba velikosti slike
OO MENUm → Slika → Prilagoditev zaslona → ENTERE
■■ Prilagoditev zaslona
●● Velikost slike:tudi kabelski / satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več
možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma
uporabljate način 16:9.
–– Samod. široko: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.
◀
–– 16:9: velikost slike prilagodi razmerju stranic 16:9 za DVD-je in
širokozaslonsko oddajanje.
–– Široka povečava: povečava slike nad 4:3.
NN Prilagoditev načina Položaj z gumboma u, d.
Slovenščina
▶
–– Povečava: povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se navpično
prilagodi velikosti zaslona.
NN Prilagoditev položaja ali velikosti z gumboma u, d.
–– 4:3: privzeta nastavitev za film ali navadno oddajanje.
NN Dolgotrajno gledanje slik z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi
okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo
zadrževanje slike (vžgano sliko), česar garancija ne zajema.
◀
–– Prileganje zaslona: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem
signalu HDMI (720p / 1080i / 1080p) ali komponentnem signalu (1080i /
1080p).
Slovenščina
▶
–– Pametni pogled 1: pomanjšanje slike z razmerjem stranic 16:9 za 50 %.
za televizor LED
–– Pametni pogled 2: pomanjšanje slike z razmerjem stranic 16:9 za 25 %.
za televizor LED
NN Pametni pogled 1 je omogočen samo v načinu HDMI.
NN Pametni pogled 2 je omogočen samo v načinih HDMI in DTV.
NN Velikost slike se lahko razlikuje glede na ločljivost vhodnega signala, ko
◀
se vsebina predvaja z uporabo možnosti Videi v možnosti Moja vsebina
ali Smart Hub.
Slovenščina
▶
NN OPOMBA
●● Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
●● Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
●● V načinu računalnika je mogoče prilagajati samo načina 16:9 in 4:3.
●● Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene
na vhode na televizorju.
◀
▶
Slovenščina
●● Po izbiri Prileganje zaslona v načinu HDMI (1080i / 1080p) ali komponente
(1080i / 1080p) boste morda morali usrediščiti sliko:
1. S pritiskanjem gumba d izberite Položaj.
2. Pritisnite gumb ENTERE.
3. S pritiskanjem gumba u, d, l ali r premaknite sliko.
4. Pritisnite gumb ENTERE.
◀
5.Izberite Zapri z zaporednim pritiskanjem gumbov d in u. Za ponastavitev
položaja slike pritisnite Pona..
Slovenščina
▶
●● HD (visoka ločljivost): 16:9 - 1080i / 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
●● Prilagajate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane
na vhod televizorja.
◀
Vhodni vir
Velikost slike
ATV, EXT, DTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p)
Samod. široko, 16:9, Široka povečava, Zoom, 4:3
DTV (1080i, 1080p)
Samod. široko, 16:9, Široka povečava, Zoom, 4:3,
Screen Fit, Smart View 2 za televizorje LED
AV, Component
(480i, 480p, 576i, 576p, 720p)
16:9, Široka povečava, Zoom, 4:3
Component (1080i, 1080p)
16:9, Široka povečava, Zoom, 4:3, Prileganje zaslona
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Široka povečava, Zoom, 4:3, Prileganje zaslona,
Pametni pogled 1 za televizorje LED ,
Pametni pogled 2 za televizorje LED
PC
16:9, 4:3
Slovenščina
▶
●● Vel. zaslona 4:3 (16:9 / Široka povečava / Povečava / 4:3): na voljo samo,
če je velikost slike nastavljena na Samod. široko. Želeno velikost slike lahko
določite v velikosti 4:3 WSS ali izvirni velikosti. V različnih evropskih državah so
zahtevane različne velikosti slike.
NN Ni na voljo v načinu računalnika, komponente in HDMI.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Sprememba možnosti slike
■■ Dodatne nastavitve
OO MENUm → Slika → Dodatne nastavitve → ENTERE
(Možnost Dodatne nastavitve je na voljo v načinih Standardni in Film.)
Za prilagajanje podrobnih nastavitev zaslona, vključno z
barvo in kontrastom.
◀
NN V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo
možnosti Gama in Nastavitev beline.
Dodatne nastavitve
Črni ton
Dinamični kontrast
Izklop
Srednje
Podrobnosti senc
-2
Gama
Način Samo RGB
Barvni prostor
0
Izklop
Izvorno
Nastavitev beline
●● Prikazani meni se lahko razlikuje,
odvisno od modela.
Slovenščina
▶
●● Črni ton (Izklop / Temno / Temnejše / Najtemnejše): izbira ravni črne za
prilagoditev globine zaslona.
●● Dinamični kontrast (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko): za prilagoditev
kontrasta zaslona.
●● Podrobnosti senc (-2~+2) za televizor LED : za povečanje svetlosti temnih slik.
●● Gama:prilagodi primarno intenzivnost barv.
●● Vzorec za kalibracijo (Izklop / Vzorec 1 / Vzorec 2) za plazemski zaslon TV :
◀
z zagonom funkcije Vzorec za kalibracijo se slika umeri brez generatorja ali
filtra. Če meni prikaza na zaslonu izgine ali se prikaže meni, ki ni meni slike, se
je umerjanje shranilo in okno Vzorec za kalibracijo izgine.
NN Med izvajanjem funkcije Vzorec za kalibracijo se zvok ne predvaja.
NN Omogočeno samo pri modelih DTV, komponente / HDMI.
Slovenščina
▶
●● Način Samo RGB (Off / Rdeča / Zelena / Modra): prikaže rdečo, zeleno in
modro barvo za natančno nastavljanje odtenka in nasičenosti.
●● Barvni prostor(Samod. / Izvorno / Po meri): za prilagoditev razpona barv, ki
so na voljo za ustvarjenje slike.
NN Možnost Po meri je na voljo samo pri plazemskih televizorjih.
●● Nastavitev beline: prilagoditev barvne temperature za naravnejšo sliko.
◀
R-Offset / G-Offset / B-Offset: za prilagoditev temnosti posamezne barve
(rdeča, zelena, modra).
R-Gain / G-Gain / B-Gain: za prilagoditev temnosti posamezne barve (rdeča,
zelena, modra).
Ponastavitev:za ponastavitev možnosti za nastavitev beline na privzete
nastavitve.
Slovenščina
▶
●● Nas. bel. po 10 t. (Izklop / Vklop) za plazemski zaslon TV : nadzoruje nastavitev
beline v intervalih po 10 točk, tako da prilagodi svetlost rdeče, zelene in modre
barve.
NN Ta način je na voljo, če je slikovni način nastavljen na Film in če je zunanji
vhod nastavljen na vse vhode.
NN Nekatere zunanje naprave te funkcije morda ne podpirajo.
Interval: izbere interval za prilagajanje.
◀
Rdeča: prilagodi raven rdeče barve.
Zelena: prilagodi raven zelene barve.
Modra: prilagodi raven modre barve.
Ponastavitev: za ponastavitev možnosti Nas. bel. po 10 t. na privzete
nastavitve.
Slovenščina
▶
●● Barva polti: za poudarjanje rožnatega kožnega tona.
●● Izboljšava robov (Izklop / Vklop): za poudarjanje robov predmetov.
●● Osvetlj. gibanja (Izklop / Vklop): za zmanjšanje porabe energije z upravljanjem
svetlosti.
NN Osvetlj. gibanja je na voljo v načinu Standardni / Film.
NN 3D ni podprt.
NN Če spreminjate vrednost nastavitve možnosti Kontrast, se način Osvetlj.
◀
gibanja nastavi na Izklop.
▶
Slovenščina
●● xvYCC (Izklop / Vklop) Za plazemski televizor. : vklop načina xvYCC na poveča
količino podrobnosti in barvni prostor pri gledanju filmov iz zunanje naprave (npr.
iz predvajalnika DVD), ki je priključen na vtičnico HDMI ali vhod za komponento.
NN Ta način je na voljo, če je slikovni način nastavljen na Film in če je zunanji
vhod nastavljen na način HDMI ali komponento.
NN Nekatere zunanje naprave te funkcije morda ne podpirajo.
●● LED Motion Plus (Izklop / Vklop) za televizor LED : odstrani nejasnost, ki nastane
◀
pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasna.
Slovenščina
▶
■■ Možnosti slike
OO MENUm → Slika → Možnosti slike → ENTERE
NN V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti Barvni ton.
●● Barvni ton (Hladno / Standard / Toplo 1 / Toplo 2)
NN Možnost Toplo 1 ali Toplo 2 bo deaktivirana, če
je slikovni način nastavljen na Dinamično.
NN Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse
◀
zunanje naprave, ki so priključene na vhode na
televizorju.
Možnosti slike
Barvni ton
Standard
Filter digitalnih motenj
Samod.
Filter motenj MPEG
Samod.
Stopnja črnine HDMI
Normalno
Filmski način
Izklop
▶
●● Prikazana slika se lahko razlikuje,
odvisno od modela.
Slovenščina
●● Filter digitalnih motenj (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samod. /
Samod. ponazor.): če je oddajani signal šibak, lahko pride do statičnih motenj
in podvojenih slik. Izberite eno od možnosti, tako da je slika prikazana z
največjo kakovostjo.
Samod. ponazor.: pri preklapljanju analognih kanalov prikaže moč trenutnega
signala in določi filter šuma za zaslon.
NN Na voljo samo pri analognih kanalih.
◀
▶
Slovenščina
●● Filter motenj MPEG (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samod.): zmanjša
šum MPEG za boljšo kakovost slike.
●● Stopnja črnine HDMI (Nizko / Normalno): za izbiro ravni črne na zaslonu, da
prilagodite globino zaslona.
NN Na voljo samo v načinu HDMI (signali RGB).
●● Filmski način (Izklop / Samodejno 1 / Samodejno 2 / Cinema Smooth):
◀
za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz
vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.
NN Na voljo v načinih AV, komponente (480i / 1080i) in HDMI (1080i).
NN Možnost Cinema Smooth je na voljo samo pri plazemskih televizorjih.
■■ Ponastavitev slike (Da / Ne)
Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.
Slovenščina
▶
❑❑ Nastavitev televizorja z računalnikom
Za nastavitev vhodnega vira na računalnik.
■■ Samodejna prilagoditev t
OO MENUm → Slika → Samodejna prilagoditev → ENTERE
Samodejna prilagoditev vrednosti/položajev frekvence in natančna določitev
nastavitev.
◀
NN Ni na voljo pri priključitvi s kablom HDMI-DVI.
Slovenščina
▶
■■ Prilag. zasl. računalnika
OO MENUm → Slika → Prilagoditev zaslona → Prilag. zasl. računalnika →
ENTERE
●● Grobo / Natančno: za odpravo ali zmanjšanje šumov na sliki. Če šuma ne
uspete odpraviti z natančno naravnavo, čim bolje prilagodite frekvenco (Grobo)
in znova natančno naravnajte. Po zmanjšanju šuma znova prilagodite sliko tako,
da bo poravnana na sredino zaslona.
◀
●● Položaj: prilagoditev položaja računalniškega zaslona s smernim gumbom (u /
d / l / r).
●● Ponastavitev slike: ponastavitev slike na privzete nastavitve.
Slovenščina
▶
Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona
Nastavitev računalniške programske opreme (v okolju Windows XP)
Dejanski prikazi na računalniškem zaslonu so lahko drugačni, odvisno od različice
operacijskega sistema Windows in grafične kartice. V tem primeru skoraj vedno veljajo
iste informacije za osnovno nastavitev. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali
prodajalca izdelkov Samsung.)
◀
1. Najprej kliknite možnost “Nadzorna plošča” v meniju Start v operacijskem sistemu
Windows.
2. Kliknite “Videz in teme” v oknu “Nadzorna plošča” in prikazalo se bo pogovorno
okno zaslona.
3. Kliknite “Zaslon” in odprlo se bo pogovorno okno zaslona.
Slovenščina
▶
4. Pomaknite se na zavihek “Nastavitve” v pogovornem oknu zaslona.
●● Ustrezna nastavitev velikosti (ločljivost) [optimalna: 1920 X 1080 pixels]
●● Če je v pogovornem oknu z nastavitvami zaslona na voljo možnost za navpično
frekvenco, je njena ustrezna vrednost “60” ali “60 Hz”. Sicer samo kliknite “V
redu” in zaprite pogovorno okno.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka
OO MENUm → Zvok → Način zvoka → ENTERE
■■ Način zvoka t
●● Standard: za izbiro običajnega zvočnega načina.
●● Glasba: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
●● Film: najboljši zvok za filme.
◀
●● Jasen glas: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
●● Ojačano: povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno
doživetje za osebe z okvaro sluha.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, je Način
zvoka onemogočen.
Slovenščina
▶
❑❑ Prilagajanje zvočnih nastavitev
OO MENUm → Zvok → Zvočni učinek → ENTERE
■■ Zvočni učinek
●● SRS TruSurround HD (Izklop / Vklop) t
(samo standardni zvočni način)
◀
Ta funkcija nudi 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok prek para zvočnikov s
tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).
Slovenščina
▶
●● SRS TruDialog (Izklop / Vklop)
(samo standardni zvočni način)
S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali
zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.
◀
▶
Slovenščina
●● Iznačevalnik
Prilagoditev zvočnega načina (samo standardni zvočni način).
–– Ravnovesje L/R: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim
zvočnikom.
–– 100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (nastavitev pasovne širine): za
nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.
–– Ponastavitev: ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.
◀
▶
Slovenščina
■■ Možnosti oddajanja zvoka
●● Jezik zvoka
(samo pri digitalnih kanalih)
Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.
NN Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajo.
◀
▶
Slovenščina
●● Oblika zvočnega zapisa
(samo pri digitalnih kanalih)
Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika
lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in
avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.
NN Možnost Oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajo.
◀
5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega
zvočnika z optičnim kablom.
Slovenščina
▶
●● Zvočni opis
(Samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na voljo.)
Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja
skupaj z glavnim zvokom.
NN Zvočni opis (Izklop / Vklop): vklopite ali izklopite funkcijo Opis zvoka.
NN Glasnost: za prilagoditev glasnosti zvočnega opisa.
◀
▶
Slovenščina
■■ Dodatna nastavitev
(samo pri digitalnih kanalih)
●● Raven zvoka DTV(MPEG / HE-AAC): ta funkcija omogoča zmanjšanje
neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim
televizijskim oddajanjem) na želeno raven.
NN Možnost MPEG / HE-AAC je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno
od vrste oddajanega signala.
◀
NN Za zvišanje ali znižanje glasnosti nastavite med 0 in -10.
Slovenščina
▶
●● Izhod SPDIF: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) se uporablja za digitalni
zvok z zmanjšanjem motenj v zvočnikih in različnih digitalnih napravah, kot je
predvajalnik DVD.
Oblika zvočnega zapisa: med sprejemanjem digitalnega televizijskega
oddajanja lahko izberete obliko zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF): PCM
ali Dolby Digital.
◀
Zakasnitev zvoka: za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video
signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in
poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je
sprejemnik AV (0 ~ 250 ms).
Slovenščina
▶
●● Stiskanje Dolby Digital (Line / RF): ta funkcija zmanjša neskladnost med
signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HEAAC, ATV Sound).
NN Za dinamični zvok izberite možnost linije, za zmanjšanje razlik med glasnimi
in tihimi zvoki ponoči pa izberite možnost RF.
Line: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca),
na -20 ali -31 dB.
◀
RF: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca),
na -10 ali -20 dB.
Slovenščina
▶
■■ Nastavitve zvočnika
●● Izbira zvočnika (Zunanji zvočnik / TV zvočnik)
Lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in
avdio sprejemnik. V tem primeru televizor nastavite na Zunanji zvočnik.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, glasnost in
gumbi MUTE ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo omejene.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik.
◀
●● TV zvočnik: Izklop, Zunanji zvočnik: Vklop
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na TV zvočnik.
●● TV zvočnik: Vklop, Zunanji zvočnik: Vklop
NN Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.
Slovenščina
▶
●● Samodejna glasnost (Izklop / Normalno / Nočno)
Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na Normalno.
Nočno: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom Normalno,
skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.
NN Ko nastavljate glasnost zunanjih naprav, povezanih s televizorjem (sprejemnika
STB ali predvajalnika DivX), izklopite način Samodejna glasnost. To storite
zato, ker v načinu Samodejna glasnost ni mogoče nastavljati glasnosti.
◀ ■■ Ponastavi zvok (Da / Ne)
▶
Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.
Slovenščina
❑❑ Izbira zvočnega načina t
Če nastavite na Dual f-g, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.
NICAM Stereo
Mono
MONO
Stereo
STEREO ↔ MONO
Dual
DUAL f ↔ DUAL g
Mono
MONO
Stereo
MONO ↔ STEREO
Dual
MONO ↔ DUAL f
DUAL g
↑
◀
Dual 1/2
←
A2 Stereo
Vrsta zvoka
Dual 1/2
Samodejen preklop
DUAL f
Samodejen preklop
DUAL f
Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na mono.
NN Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.
NN Na voljo samo, če je vhodni vir Vnos nastavljen na TV.
Slovenščina
▶
Izbira
❑❑ Povezava z žičnim omrežjem
Televizor lahko s kablom povežete v omrežje LAN na tri načine:
●● Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da s kablom LAN povežete vrata
LAN na hrbtni strani televizorja in zunanji modem. Oglejte si spodnji diagram.
Vrata za modem na steni
Zunanji modem (ADSL / VDSL /
kabelska televizija)
◀
Hrbtna plošča
televizorja
▶
Kabel za modem
Kabel LAN
Slovenščina
●● Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da povežete vrata LAN na
hrbtni strani televizorja in delilnik IP, ki je povezan z zunanjim modemom. Za
vzpostavitev povezave uporabite kabel LAN. Oglejte si spodnji diagram.
Vrata za modem
na steni
Hrbtna plošča
televizorja
Zunanji modem (ADSL / VDSL Delilnik IP (če imate
/ kabelska televizija)
strežnik DHCP)
◀
▶
Kabel za modem
Kabel LAN
Slovenščina
Kabel LAN
●● Morda je omrežje konfigurirano tako, da lahko televizor v omrežje LAN povežete
tako, da neposredno povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in stensko
omrežno vtičnico s kablom LAN. Oglejte si spodnji diagram. Stenska vtičnica je
priključena na modem ali usmerjevalnik nekje drugje v stavbi.
Hrbtna plošča
televizorja
Vrata LAN na steni
◀
▶
Kabel LAN
Slovenščina
●● Če imate dinamično omrežje, uporabite modem ADSL ali usmerjevalnik, ki
podpira protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP). Modemi in
usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti za naslov
IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje za dostop
do interneta, zato vam jih ni treba ročno vnesti. Večina domačih omrežij je
dinamičnih.
◀
Nekatere omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični
naslov IP, ročno vnesite vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in
DNS na televizijskem zaslonu za nastavitev kabelske povezave, ko nastavljate
omrežno povezavo. Za vrednosti naslova IP, maske podomrežja, prehoda in
DNS-a se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Če imate računalnik s
sistemom Windows, lahko vrednosti pridobite prek njega.
NN Če omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki
podpirajo DHCP. Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo
statičnih naslovov IP.
Slovenščina
▶
■■ Omrežne nastavitve
OO MENUm → Omrežje → Omrežne nastavitve → ENTERE
Nastavite omrežne povezave za uporabo različnih internetnih storitev, kot sta
Smart Hub in AllShare, ter nadgradite programsko opremo.
■■ Stanje omrežja
OO MENUm → Omrežje → Stanje omrežja → ENTERE
◀
Preverite trenutno stanje omrežja in interneta.
■■ Nastav. funkcije AllShare
OO MENUm → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare → ENTERE
Za nastavitev, ali naj se v omrežju uporabijo funkcije predstavnosti.
Slovenščina
▶
■■ Nastavitev omrežja (Samod.)
Samodejno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki
podpira DHCP. Za samodejno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje
sledite naslednjim korakom:
Samodejna nastavitev
◀
1. Pomaknite se na zaslon Omrežne
nastavitve. Za odprtje sledite navodilom za
možnost Omrežne nastavitve.
Omrežna nastavitev
Izberite vrsto omrežne povezave.
Žično
Brezžično (splošno)
WPS (PBC)
2.Izberite Žično.
One Foot Connection
3. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in
izvede se omrežna nastavitev.
Slovenščina
Nazaj
Povezavo z omrežjem vzpostavite
s kablom LAN. Prepričajte se, da je
Naprej
priključen kabel LAN.
Prekliči
▶
NN Če nastavitve ni mogoče izvesti samodejno,
preverite povezavo vrat LAN.
Omrežna nastavitev
Vzpostavljeni sta brezžična in internetna povezava.
Naslov MAC:
NN Če vrednosti omrežne povezave ni mogoče
najti ali če želite povezavo vzpostaviti ročno,
nastavite na možnost za ročno. Oglejte si
naslednji razdelek “Ročna nastavitev”.
Naslov IP
Maska podomrežja
00:12:fb:2b:56:4d
192.168.11.4
255.255.255.0
Prehod192.168.11.1
SEC_LinkShare
Strežnik DNS
192.168.11.1
Ponovi
Nastavitve IP
Internet je uspešno povezan.
Če imate težave z uporabo interneta, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
V redu
NN Ne podpira omrežne hitrosti, nižje od 10 Mb/s.
◀
▶
Slovenščina
■■ Omrežne nastavitve (Ročno)
Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva
statični naslov IP.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite
po naslednjem postopku:
1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem desnem delu zaslona.
◀
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne
povezave.
Slovenščina
▶
Ročna nastavitev
Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim
korakom:
1. Sledite korakom od 1. do 2. v postopku
“Samodejna nastavitev”.
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite Nastav.
IP.
◀
3. Način IP nastavite na Ročno.
Nastav. IP
Način IP
Ročno
Naslov IP
0.0.0.0
Maska podomrežja
0.0.0.0
Prehod
0.0.0.0
Način DNS
4. Pritisnite gumb d na daljinskem upravljalniku, da
se pomaknete na možnost Naslov IP.
Slovenščina
Ročno
Strežnik DNS
0.0.0.0
V redu
▶
5. Vnesite vrednosti za možnosti Naslov IP, Maska podomrežja, Prehod in Strežnik
DNS. S številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite številke, med polji pa
se pomikajte s smernimi gumbi.
6. Ko končate, izberite V redu.
7. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Povezava z brezžičnim omrežjem
za televizor LED
Za povezavo televizorja v brezžično omrežje potrebujete brezžični usmerjevalnik
ali modem in kartico Samsung za brezžični LAN (WIS09ABGN, WIS09ABGN2 in
WIS10ABGN), ki jo vstavite v vtičnico USB na hrbtni ali stranski plošči televizorja.
Oglejte si spodnjo sliko.
Vrata LAN na steni
◀
Hrbtna plošča
televizorja
Brezžični delilnik IP
(usmerjevalnik s strežnikom
DHCP)
▶
Kartica
Samsung
za brezžični LAN
Kabel LAN
Slovenščina
Kartica Samsung za brezžični LAN je na prodaj posebej. Na voljo je pri izbranih
trgovcih, v spletnih trgovinah in na spletnem mestu. Kartica Samsung za brezžični LAN
podpira komunikacijske protokole EEE 802,11a/b/g in n. Samsung priporoča uporabo
protokola IEEE 802,11n. Pri predvajanju videa prek povezave omrežje lahko pride do
motenj.
NN OPOMBA
●● Če želite uporabljati brezžično omrežje, uporabite “kartico Samsung za brezžični
LAN” (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN).
◀
●● Kartica Samsung za brezžični LAN in podaljšek USB sta na prodaj posebej.
Na voljo sta pri izbranih trgovcih, v spletnih trgovinah in na spletnem mestu
Samsungparts.com.
Slovenščina
▶
●● Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z
brezžičnim usmerjevalnikom IP (usmerjevalnik ali modem). Če brezžični
usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem
prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
●● Za brezžični usmerjevalnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal,
nastavljen za brezžični delilnik IP, uporablja druga naprava v bližini, lahko pride
do motenj in komunikacija morda ne bo uspešna.
●● Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo deloval pri
◀
televizorju.
▶
Slovenščina
●● Če je za brezžični usmerjevalnik izbran način čiste visoke prepustnosti
(Greenfield) 802,11n in je način šifriranja nastavljen na WEP, TKIP ali TKIP-AES
(WPS2 mešano), televizor Samsung ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z
novimi specifikacijami povezave Wi-Fi.
●● Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega omrežja
Wi-Fi), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom
gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno
konfiguriral ključa SSID in WPA v ustreznem načinu.
◀
●● Če usmerjevalnik, modem ali naprava ni potrjena, je s televizorjem ni mogoče
povezati prek “kartice Samsung za brezžični LAN”.
●● Pred priključitvijo kartice Samsung za brezžični LAN zagotovite, da je televizor
vklopljen.
Slovenščina
▶
●● Načini povezave: brezžično omrežno povezavo lahko nastavite na pet načinov.
–– Samodejna nastavitev (uporaba funkcije samodejnega iskanja omrežja)
–– Ročna nastavitev
–– WPS (PBC)
–– Ad hoc
–– One Foot Connection
◀
–– Plug & Access
●● Kartice Samsung za brezžični LAN morda ne bo mogoče prepoznati, če boste
namesto priloženega kabla za povezavo uporabili zvezdišče USB ali podaljšek
USB.
Slovenščina
▶
Obvestilo
Če je v televizor vstavljena kartica Samsung za brezžični LAN, je lahko slika na
nekaterih kanalih poškodovana ali so na njej statične motnje. V tem primeru
vzpostavite povezavo na enega od naslednjih načinov ali priključite kartico Samsung
za brezžični LAN s kablom USB na mestu, kjer ni radijskih motenj.
●● 1. način: Povezava s pravokotnim adapterjem
USB
◀
Kartico Samsung za brezžični LAN priključite s
pravokotnim adapterjem USB po naslednjem
postopku:
1. Povežite pravokotni adapter USB s kartico
Samsung za brezžični LAN.
2. Drugi konec pravokotnega adapterja
priključite na vrata USB.
Slovenščina
▶
●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od modela.
●● 2. način: povezava s podaljškom
Kartico Samsung za brezžični LAN znova
priključite s podaljškom po naslednjem
postopku:
1. Podaljšek priključite na vrata USB.
2. Priključite podaljšek in kartico Samsung za
brezžični LAN.
◀
●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od modela.
3. Kartico Samsung za brezžični LAN pritrdite
na zgornji del hrbtne strani televizorja z obojestranskim lepilnim trakom.
NN Kartico Samsung za brezžični LAN namestite na območju brez motenj, da se
izognete motnjam med adapterjem in kanalnikom.
Slovenščina
▶
❑❑ Povezava z brezžičnim omrežjem
za plazemski zaslon TV
Televizor lahko v brezžično omrežje povežete s kartico Samsung za brezžični LAN,
ki je vgrajena v televizorju.
Vrata LAN na steni
Brezžični delilnik IP
(usmerjevalnik s strežnikom
DHCP)
◀
▶
Kabel LAN
Slovenščina
Kartica Samsung za brezžični LAN podpira komunikacijske protokole IEEE IEEE
802,11a/b/g in n. Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802,11n. Pri
predvajanju videa prek povezave omrežje lahko pride do motenj.
NN OPOMBA
●● Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z
brezžičnim usmerjevalnikom IP (usmerjevalnik ali modem). Če brezžični
usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem
prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
◀
●● Za brezžični usmerjevalnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal,
nastavljen za brezžični delilnik IP, uporablja druga naprava v bližini, lahko pride
do motenj in komunikacija morda ne bo uspešna.
●● Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo deloval pri
televizorju.
Slovenščina
▶
●● Če je za brezžični usmerjevalnik izbran način čiste visoke prepustnosti
(Greenfield) 802.11n in je način šifriranja nastavljen na WEP, TKIP ali TKIP-AES
(WPS2 mešano), televizor Samsung ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z
novimi specifikacijami povezave Wi-Fi.
●● Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega omrežja
Wi-Fi), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom
gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno
konfiguriral ključa SSID in WPA v ustreznem načinu.
◀
●● Če usmerjevalnik, modem ali naprava ni potrjena, je s televizorjem ni mogoče
povezati.
●● Pred priključitvijo kartice Samsung za brezžični LAN zagotovite, da je televizor
vklopljen.
Slovenščina
▶
●● Načini povezave: brezžično omrežno povezavo lahko nastavite na pet načinov.
–– Samodejna nastavitev (uporaba funkcije samodejnega iskanja omrežja)
–– Ročna nastavitev
–– WPS (PBC)
–– Ad hoc
–– One Foot Connection
◀
–– Plug & Access
▶
Slovenščina
❑❑ Nastavitev omrežja
■■ Nastavitev omrežja (Samod.)
◀
Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom, tako da
morajo naprave za dostop do omrežja oddati šifrirano varnostno kodo, imenovano
ključ za dostop ali varnostni ključ. Varnostni ključ temelji na geslu, običajno je
to beseda ali zaporedje črk in številk določene dolžine, ki ste ga morali vnesti,
ko ste nastavljali varnost brezžičnega omrežja. Če uporabite ta način nastavitve
omrežne povezave in imate varnostni ključ za brezžično omrežje, boste morali med
nastavitvijo vnesti to geslo.
Slovenščina
▶
Samodejna nastavitev
1. Pomaknite se na zaslon Omrežne
nastavitve. Za odprtje sledite navodilom za
možnost Omrežne nastavitve.
2. Izberite možnost Brezžično.
◀
Omrežna nastavitev
Izberite vrsto omrežne povezave.
Žično
Brezžično (splošno)
WPS (PBC)
One Foot Connection
Nazaj
Z izbiro dostopne točke
nastavite brezžično omrežje.
Morda boste morali vnesti
varnostni ključ, odvisno od
Naprej
Prekliči
nastavitev dostopne točke.
3.Funkcija Omrežje poišče brezžična omrežja,
ki so na voljo. Ko je postopek končan, se
prikaže seznam omrežij, ki so na voljo.
●● Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
4. Na seznamu omrežij s pritiskanjem gumba u ali d izberite omrežje in nato
pritisnite gumb ENTERE.
NN Če je brezžični usmerjevalnik nastavljena na skrito (nevidno), izberite Dodaj
omrežje in vnesite ustrezno vrednost za Ime omrežja (SSID) in Varnostni
ključ, da vzpostavite povezavo.
Slovenščina
▶
5. Če se prikaže pojavni zaslon Varnost, pojdite na 6. korak. Če izberete brezžični
usmerjevalnik, ki nima varnosti, pojdite na 7. korak.
6. Če brezžični usmerjevalnik ima varnost,
vnesite varnostni ključ (Varnost ali PIN) in
izberite Naprej.
NN Številke/znake varnostnega ključa
(varnost ali PIN) vnašajte z gumbi na
daljinskem upravljalniku u/d/l/ r.
◀
NN Geslo bi morali najti na enem od
nastavitvenih zaslonov, s katerimi ste
nastavili usmerjevalnik ali modem.
Slovenščina
Omrežna nastavitev
Za vzpostavitev povezave vnesite ime dostopne točke (SSID).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
a/A
Izbriši
Nazaj
Naprej
Prekliči
Presledek
●● Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
▶
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.
NN Če nastavitev varnostnega ključa (varnost ali PIN) ni mogoča, izberite
možnost Pona. ali Nastavitve IP.
NN Za ročno nastavitev povezave izberite možnost Nastavitve IP. Oglejte si
naslednji razdelek “Ročna nastavitev”.
◀
▶
Slovenščina
■■ Nastavitev omrežja (Ročno)
Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva
statični naslov IP.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite
po naslednjem postopku:
1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem desnem delu zaslona.
◀
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne
povezave.
Slovenščina
▶
Ročna nastavitev
Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim
korakom:
Nastav. IP
1. Sledite korakom od 1. do 7. v postopku
“Samodejna nastavitev”.
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite
Nastavitve IP.
◀
3. Način IP nastavite na Ročno.
Način IP
Ročno
Naslov IP
0.0.0.0
Maska podomrežja
0.0.0.0
Prehod
0.0.0.0
Način DNS
Ročno
Strežnik DNS
4. Pritisnite gumb d na daljinskem upravljalniku,
da se pomaknete na prvo vnosno polje.
Slovenščina
0.0.0.0
V redu
▶
5. Vnesite vrednosti za možnosti Naslov IP, Maska podomrežja, Prehod in
Strežnik DNS. S številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite številke,
med polji pa se pomikajte s smernimi gumbi.
6. Ko končate, izberite V redu.
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.
◀
▶
Slovenščina
■■ Nastavitev omrežja (WPS(PBC))
Nastavitev z možnostjo WPS(PBC)
Če je usmerjevalnik opremljen z gumbom WPS(PBC), sledite tem korakom:
1. Pomaknite se na zaslon Omrežne
nastavitve. Za odprtje sledite navodilom za
možnost Omrežne nastavitve.
Izberite vrsto omrežne povezave.
Žično
Brezžično (splošno)
WPS (PBC)
2.Izberite WPS(PBC).
◀
Omrežna nastavitev
One Foot Connection
Nazaj
Povezavo z dostopno točko
preprosto vzpostavite tako, da
možnost izberite, če dostopna
točka podpira konfiguracijo s
3. V 2 minutah pritisnite gumb WPS(PBC)
na usmerjevalniku. Televizor samodejno
pridobi vse potrebne vrednosti za nastavitev
omrežja in se poveže v omrežje.
potisnim gumbom (PBC).
●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
4. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.
Slovenščina
Naprej
pritisnete gumb WPS(PBC). To
Prekliči
▶
■■ Nastavitev začasnega omrežja
Televizor lahko povežete z mobilno napravo, ki podpira začasne povezave,
brez brezžičnega usmerjevalnika ali AP-ja. Med povezavo z mobilno napravo
lahko uporabljate datoteke v napravi ali se povežete z internetom prek funkcije
večpredstavnosti ali AllShare™.
Nastavitev z možnostjo Začasno
◀
1. Pomaknite se na zaslon Omrežne nastavitve. (MENUm → Omrežje →
Omrežne nastavitve → ENTERE).
2.Izberite Brezžično (splošno), pritisnite ENTERE, in nato ponovno pritisnite
ENTERE.
Slovenščina
▶
3. Izberite možnost Začasno. Prikaže se sporočilo “Začasna storitev podpira
neposredno povezavo z napravami, združljivimi z Wi-Fi, kot je mobilni
telefon ali osebni računalnik. Druge omrežne storitve so morda omejene.
Ali želite spremeniti omrežno povezavo?” je prikazana trenutna.
4.Izberite V redu, in pritisnite ENTERE. Televizor poišče mobilno napravo.
5. Ko televizor konča z iskanjem mobilne naprave, v napravo, s katero se želite
povezati, vnesite generirano Ime omrežja (SSID) in Varnostni ključ ter se
povežite z omrežjem.
◀
NN Če omrežje ne deluje normalno, znova preverite možnost Ime omrežja
(SSID) in varnostni ključ. Napačen varnostni ključ lahko povzroči napako.
NN Če je naprava povezana enkrat, je prikazana na seznamu omrežnih
nastavitev. Ko jo znova povežete, jo lahko najdete na seznamu.
Slovenščina
▶
■■ Omrežne nastavitve (One Foot Connection)
Možnost One Foot Connection omogoča preprosto povezavo televizorja
Samsung in brezžičnega usmerjevalnika Samsung tako, da brezžični usmerjevalnik
namestite na oddaljenost do 25 cm od televizorja. Če brezžični usmerjevalnik ne
podpira funkcije One Foot Connection, morate povezavo vzpostaviti na enega od
ostalih načinov.
NN Za informacije o opremi, ki podpira možnost One Foot Connection, obiščite
spletno mesto www.samsung.com.
◀
▶
Slovenščina
Nastavitev s funkcijo povezave na krajše razdalje
Vklopite brezžični usmerjevalnik in televizor.
1. Pomaknite se na zaslon Omrežne
nastavitve. Za odprtje sledite navodilom
za možnost Omrežne nastavitve.
2.Izberite One Foot Connection.
Omrežna nastavitev
Izberite vrsto omrežne povezave.
Žično
Brezžično (splošno)
WPS (PBC)
Če vaša točka dostopa podpira
povezavo na kratke razdalje, se
samodejno povežite v brezžično
One Foot Connection
◀
Slovenščina
Naprej
omrežje. To vrsto povezave
izberite po tem, ko ste dostopno
3. Brezžični usmerjevalnik postavite
vzporedno s kartico Samsung za brezžični
LAN na razdalji do 25 cm.
Nazaj
Prekliči
točko namestili 25 cm od
televizorja.
●● Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
▶
NN Če funkcija One Foot Connection ne poveže televizorja z usmerjevalnikom,
se na zaslonu prikaže pojavno okno s sporočilom o neuspeli povezavi. Če
želite znova uporabiti funkcijo One Foot Connection, ponastavite brezžični
usmerjevalnik, odklopite kartico Samsung za brezžični LAN in znova
začnite s 1. korakom. Uporabite pa lahko tudi katerega od ostalih načinov
povezave.
4. Počakajte, da se samodejno vzpostavi povezava.
5. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.
◀
6. Brezžični usmerjevalnik postavite na želeno mesto.
NN Če se nastavitve brezžičnega usmerjevalnika spremenijo ali pa namestite
nov AP, znova izvedite postopek One Foot Connection tako, da začnete s 1.
korakom.
Slovenščina
▶
■■ Nastavitev omrežja (Plug & Access)
Funkcija Plug & Access mogoča preprosto povezavo televizorja Samsung in
brezžičnega usmerjevalnika Samsung s pomnilniškim ključem USB. Če brezžični
usmerjevalnik ne podpira funkcije Plug & Access, morate povezavo vzpostaviti na
enega od ostalih načinov.
NN Za informacije o opremi, ki podpira funkcijo Plug & Access, obiščite spletno
mesto www.samsung.com.
◀
▶
Slovenščina
Nastavitev s funkcijo Plug & Access
Vklopite brezžični usmerjevalnik in televizor.
1. Vstavite pomnilniški ključ USB v brezžični usmerjevalnik Samsung in preverite
stanje indikatorja LED brezžičnega usmerjevalnika (utripa → vklopljeno).
2. Nato odstranite pomnilnik USB in ga vstavite v televizor Samsung.
3. Počakajte, da se samodejno vzpostavi povezava.
NN Če funkcija Plug & Access ne poveže televizorja z brezžičnim usmerjevalnikom,
◀
se na zaslonu prikaže pojavno okno s sporočilom o neuspeli povezavi. Če želite
znova uporabiti funkcijo Plug & Access, ponastavite brezžični usmerjevalnik,
odklopite kartico Samsung za brezžični LAN in znova začnite s 1. korakom.
Uporabite pa lahko tudi katerega od ostalih načinov povezave.
Slovenščina
▶
4. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.
5. Brezžični usmerjevalnik postavite na želeno mesto.
NN Če se nastavitve brezžičnega usmerjevalnika spremenijo ali pa namestite nov
brezžični usmerjevalnik, znova izvedite postopek Plug & Access tako, da
začnete s 1. korakom.
◀
▶
Slovenščina
Prednostna kakovost storitveBrezžični usmerjevalnik Samsung je optimiran
za pretakanje avdio in video vsebin visoke ločljivosti za digitalni televizor
Samsung
To funkcija je posebnost našega izdelka.
Brezžični usmerjevalnik Samsung je mogoče povezati s številnimi napravami, kot
so prenosni računalnik, mobilni telefon, predvajalnik BD itd.
◀
Če televizor Samsung povežete z brezžičnim usmerjevalnikom Samsung, medtem
ko so povezane ostale naprave, brezžični usmerjevalnik televizorju zagotovi
prednostno povezavo pred drugimi napravami.
Ta funkcija omogoča optimalni pretok vsebin in optimalno hitrost prenosa.
●● Da se bo vaš televizor ponašal s hitrostjo, mu omogočite prednostno pasovno
širino (izbirni vklop/izklop).
●● Če televizorjem Samsung zagotovite porednost, lahko uživate v vsebini visoke
ločljivosti brez shranjevanja v medpomnilnik.
●● Hitrost povezave je odvisna od omrežnega okolja.
Slovenščina
▶
Če se televizor ne poveže z internetom
Televizor se morda ne more povezati z internetom, ker je ponudnik internetnih storitev trajno
registriral naslov MAC (enolični ID) računalnika ali modema, pristnost katerega se zato preverja ob vsaki povezavi z internetom, s čimer se želi preprečiti nepooblaščen dostop. Ker
ima televizor drugačen naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more preveriti pristnosti
naslova MAC televizorja, in ta se ne more povezati.
Da odpravite težavo, ponudnika internetnih storitev povprašajte po postopkih povezave
naprave, ki ni računalnik (na primer televizorja), z internetom.
◀
Če ponudnik internetnih storitev za povezavo z internetom zahteva ID ali geslo, se televizor
morda ne bo mogel povezati z internetom. V tem primeru morate pri povezovanju z internetom vnesti svoj ID ali geslo.
Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi požarnega zida. V tem primeru se obrnite
na ponudnika internetnih storitev.
Če se z internetom ne uspete povezati, čeprav ste izvedli postopke, ki jih je navedel ponudnik internetnih storitev.
Slovenščina
▶
❑❑ Nastavitev ure
OO MENUm → Sistem → Čas → ENTERE
■■ Čas
●● Ura: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika
televizorja.
OO Ob vsakem pritisku gumba INFO se bo prikazal trenutni čas.
◀
NN Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.
–– Način ure (Samod. / Ročno)
Samod.: za samodejno nastavitev trenutne ure z uporabo digitalno
oddajanega časa.
NN Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.
Slovenščina
▶
Ročno: za ročno nastavitev trenutnega časa.
NN Samodejna ura morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V
tem primeru uro nastavite ročno.
–– Nastavitev ure: za nastavitev možnosti Datum in Čas.
NN Na voljo samo, če je Način ure nastavljena na Ročno.
NN Možnosti Datum in Čas lahko nastavite neposredno s pritiskom
številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.
◀
–– Časovni pas (Samod. / Ročno): za nastavitev časovnega pasu na GMT.
NN Na voljo samo, če je Način ure nastavljen na Samod..
Slovenščina
▶
–– GMT (GMT -3:00 ~ GMT +12:00): za izbiro časovnega pasa.
NN Na voljo samo, če je Časovni pas nastavljen na Ročno.
–– Poletni/zimski čas (Izklop / Vklop) za televizor LED : vklopi ali izklopi funkcijo
Poletni / zimski čas. Funkcija Poletni / zimski čas samodejno prilagodi čas
med prestavljanjem ure na poletni / zimski čas.
NN Na voljo samo, če je Časovni pas nastavljen na Ročno.
◀
▶
Slovenščina
Uporaba časovnika za spanje
OO MENUm → Sistem → Čas → Časovnik za spanje → ENTERE
●● Časovnik za spanje t: samodejno izklopi televizor po prednastavljenem
času (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut).
NN Če želite preklicati delovanje funkcije Časovnik za spanje, izberite Izklop.
◀
▶
Slovenščina
Nastavitev časovnika vklopa/izklopa
O MENUm → Sistem → Čas → ENTERE
● Časovnik vklopa 1 / Časovnik vklopa
2 / Časovnik vklopa 3: izvedete lahko tri
različne nastavitve časovnika vklopa. Najprej
morate nastaviti uro.
◀
Nastavitev: izberite Izklop, Enkrat, Vsak
dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali
Ročno za nastavitev po meri. Če izberete
Ročno, lahko nastavite dan, ko želite, da se
časovnik vklopi.
N Oznaka c označuje izbran dan.
Slovenščina
Časovnik vklopa 1
Nastavitev
Ned
Izklop
Pon
Tor
Sre
Čas
Čet
Pet
Sob
12:00
Glasnost
20
Vir
TV
Antena
DTV
Kanal
3
Zapri
▶
Čas: za nastavitev ure in minut.
Glasnost: za nastavitev želene glasnosti.
Vir: za izbiro, ali naj se ob samodejnem vklopu televizorja predvaja vsebina
TV ali USB. (Možnost USB lahko izberete samo, če je na televizor povezana
naprava USB.)
Antena (če je možnost Vir nastavljena na TV): za izbiro želenega antene.
Kanal (če je možnost Vir nastavljena na TV): za izbiro želenega kanala.
◀
Glasba / Foto (če je možnost Source nastavljena na USB): za izbiro
mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene datoteke, ki naj se predvajajo ob
samodejnem vklopu televizorja.
Foto (če je možnost Vir nastavljena na USB): za izbiro mape v napravi USB, ki
vsebuje foto datoteke, ki naj se predvajajo ob samodejnem vklopu televizorja.
Slovenščina
▶
NN OPOMBA
●● Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če mapa z glasbeno datoteko
ni izbrana, funkcija časovnika ne deluje pravilno.
●● Če je v napravi USB samo ena slikovna datoteka, se diaprojekcija ne bo
predvajala.
●● Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
◀
▶
Slovenščina
●● Vsaki uporabljeni napravi USB je dodeljena ločena mapa. Če uporabljate
več naprav USB iste vrste, mora imeti vsaka naprava mapo z drugačnim
imenom.
●● Priporočamo, da pri uporabi časovnika vklopa uporabite ključ USB in
bralnik več kartic. Funkcija Časovnik vklopa morda ne bo delovala z
napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in PMP-ji
nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.
◀
▶
Slovenščina
● Časovnik izklopa 1 / Časovnik izklopa
2 / Časovnik izklopa 3: izvedete lahko tri
različne nastavitve časovnika vklopa. Najprej
morate nastaviti uro.
Časovnik izklopa 1
Nastavitev
Ned
Izklop
Ned
Tor
Čas
Nastavitev: izberite Izklop, Enkrat, Vsak
dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali
Ročno za nastavitev po meri. Če izberete
Ročno, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.
◀
N Oznaka c označuje izbran dan.
Čas: za nastavitev ure in minut.
Slovenščina
Sre
Čet
Pet
Sob
12:00
Zapri
▶
❑❑ Zaklep programa
OO MENUm → Sistem → Varnost → ENTERE
■■ Varnost
NN Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.
NN Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni PIN.
●● Zaklepanje kanala (Izklop / Vklop): Za zaklep kanalov v možnosti Kanal,
◀
s čimer lahko nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečite
gledanje neprimernih programov.
NN Na voljo samo, če je Vir nastavljen na TV.
Slovenščina
▶
●● Zakl. kat. programa: funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer
otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4-mestno
kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže
simbol “\”.
NN Element Zakl. kat. programa se razlikuje od države do države.
●● Spremeni PIN.: Za spreminjanje osebne identifikacijske številke, ki je potrebna
za nastavitev televizorja.
◀
●● Omog. zvr. za odrasle (Izklop / Vklop): Za prilagajanje možnosti Omog. zvr.
za odrasle.
NN Možnost Omog. zvr. za odrasle je na voljo samo pri anteni Freesat.
Slovenščina
▶
Gledanje omejenega kanala
Če televizor preklopi na omejeni kanal, ga blokira funkcija Zakl. kat. programa.
Zaslon bo prazen in prikazano bo naslednje sporočilo:
Ta kanal je blokiran s funkcijo Zakl. kat. programa. Vnesite PIN, da deblokirate.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Varčne rešitve
■■ Ekološka nastavitev
OO MENUm → Sistem → Ekološka nastavitev → ENTERE
●● Varč. z energ.(Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Izklop slike): Ta funkcija
prilagodi svetlost televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če izberete
možnost Izklop slike, se zaslon izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop
zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumba za glasnost.
◀
▶
Slovenščina
●● Ekološki senzor (Izklop / Vklop): za varčnejšo porabo energije; nastavitve slike
bodo samodejno prilagojene svetlosti prostora.
NN Če prilagodite možnost Osvetlitev za televizor LED / Celična osvetl.
za plazemski televizor ,
se Ekološki senzor nastavi na Izklop.
/ Ni v pomnilniku. za plazemski televizor : če je
možnost Ekološki senzor nastavljena na Vklop, lahko ročno prilagajate
najmanjšo svetlost zaslona.
Min. osvetlitev
◀
za televizor LED
NN Če je možnost Ekološki senzor nastavljena na Vklop, se lahko spremeni
svetlost zaslona (rahlo se zniža ali zviša), odvisno od intenzivnosti okoliške
svetlobe.
Slovenščina
▶
●● Izklop, če ni signala (Izklop / 15 min / 30 min / 60 min): Da se izognete
nepotrebni rabi energije, nastavite, kako dolgo naj televizor ostane vklopljen, če
ne prejema signala.
NN Funkcija je onemogočena, ko je računalnik v načinu varčevanja z energijo.
●● Sam. izkl. en. (Izklop / Vklop): televizor se samodejno izklopi po 3 urah
nedejavnosti, da ne pride do pregrevanja.
■■ Čas samodejne zaščite (2 uri / 4 ure / 8 ur / 10 ur / Izklop)
◀
za televizor LED
Če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se
vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.
Slovenščina
▶
■■ Zaščita zaslona pred vžigom
za plazemski televizor
V napravo je vgrajena tehnologija za preprečevanje ožiga zaslona, ki zmanjša
možnost ožiga. Časovne nastavitve vam omogočajo določanje števila minut med
premiki slike.
●● Premik slikovne točke (Izklop / Vklop): pri tej funkciji se slikovne pike na
◀
zaslonu PDP neznatno premikajo v vodoravni ali navpični smeri, kar zelo
zmanjša možnost pojava zakasnele slike.
NN Optimalne razmere za premikanje slikovnih točk
Možnost
TV / AV / komponenta / HDMI / računalnik
Vodoravno
0~4
4
Navpično
0~4
4
Čas (v minutah)
1–4 min
4 min
Slovenščina
▶
NN Vrednost za Premik slikovne točke je odvisna od velikosti monitorja (palci)
in načina.
NN Funkcija ni na voljo v načinu Prileganje zaslona.
●● Čas samodejne zaščite (Izklop / 10 min / 20 min / 40 min / 1 hour): če je
zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi
ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.
●● Drsenje:ta funkcija odstrani zakasnele slike z zaslona tako, da vse slikovne pike
◀
na plazemskem zaslonu pomika po določenem vzorcu. To funkcijo uporabite,
če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je koristna,
če je na zaslonu bila dolgo prikazana mirujoča slika.
Slovenščina
▶
NN Funkcija za odstranitev zakasnelih slik se mora izvajati dalj časa (približno 1 uro),
da se slike učinkovito odstranijo z zaslona. Če po izvedbi funkcije zakasnela
slika ni odstranjena, jo znova izvedite.
NN Za preklic te funkcije pritisnite katero koli tipko na daljinskem upravljalniku.
Sivina stranskih črt(Svetlo / Temno): če televizor gledate v razmerju slike 4:3, se
s prilagoditvijo izravnave belin na skrajnje levi in skrajnje desni strani prepreči, da bi
prišlo do poškodbe televizorja.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Druge funkcije
OO MENUm → Sistem → ENTERE
■■ Jezik
●● Jezik menijev: za nastavitev jezika menija.
●● Jezik teleteksta: za nastavitev želenega jezika teleteksta.
NN Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
◀
●● Izbira (Glavni jezik zvoka / Sekundarni jezik zvoka / Glavni jezik
podnapisov / Sekundarni jezik podnapisov / Glavni jezik teleteksta /
Sekundarni jezik teleteksta): za izbiro jezika, ki naj bo privzeti jezik, ko boste
izbrali kanal.
Slovenščina
▶
■■ Podnapisi
S tem menijem nastavite način Podnapisi.
●● Podnapisi (Izklop / Vklop): vklopi ali izklopi podnapise.
●● Način (Normalno / Okvara sluha): nastavi način podnapisov.
●● Jezik podnapisov: nastavi jezik podnapisov.
NN Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije Okvara sluha, se samodejno
vklopi način Normalno, tudi če je izbran način Okvara sluha.
◀
NN Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
Slovenščina
▶
■■ Digitalno besedilo (Onemogoči / Omogoči)
(Samo v ZK.)
Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja skupaj z digitalnim besedilom.
◀
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group):
mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za
večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in
vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve,
animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne podatke. MHEG je
tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja
na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC
(elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in
omrežne igre.
Slovenščina
▶
■■ Splošno
●● Igralni način(Izklop / Vklop): če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™
ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete način iger.
NN OPOMBA
●● Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način
–– Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju
nastavitve nastavite Igralni način na Izklop.
◀
–– Če meni televizorja prikažete v načinu Igralni način, zaslon rahlo miglja.
Slovenščina
▶
●● Igralni način ni na voljo, če je vhodni vir nastavljen na televizor ali
računalnik.
●● Ko ste priključili igralno konzolo, nastavite Igralni način na Vklop. Žal je
kakovost slike lahko nižja.
●● Če je možnost Igralni način nastavljena na Vklop:
–– način Slika je nastavljen na Standardni in način Zvok je nastavljen na
Film.
◀
▶
Slovenščina
●● BD Wise (Izklop / Vklop) za plazemski televizor : za optimalno kakovost slike za
predvajalnike DVD, Blu-Ray in sisteme za domači kino Samsung, ki podpirajo
funkcijo BD Wise. Če je možnost BD Wise nastavljena na Vklop, se slikovni
način samodejno preklopi na optimalno ločljivost.
NN Na voljo pri povezavi izdelkov Samsung, ki podpirajo BD Wise, prek kabla
HDMI.
●● Logot. ob zag. (Izklop / Vklop) : za prikaz logotipa družbe Samsung ob vklopu
televizorja.
◀
●● TV ime: za nastavitev imena televizorja tako, da ga je mogoče preprosto najti v
mobilni napravi.
NN Če izberete možnost uporabniškega vnosa, lahko v televizor vnašate s
tipkovnico na zaslonu.
Slovenščina
▶
■■ Anynet+ (HDMI-CEC)
Za podrobnosti o možnostih nastavitve si oglejte navodila za funkcijo
“Anynet+(HDMI-CEC)”.
■■ DivX® Video na zahtevo
◀
Za prikaz registracijske kode, ki je dodeljena televizorju. Če se povežete s spletnim
mestom podjetja DivX in se registrirate, lahko prenesete registracijsko datoteko za
video na zahtevo. Če zaženete registracijo videa na zahtevo z uporabo možnosti
Videi v funkciji SMART HUB, se izvede registracija.
NN Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite “http://vod.divx.com”.
■■ Omrežni daljinski upravljalnik (Izklop / Vklop)
Za vklop/izklop ali izdajo dovoljenja za mobilne telefone/naprave Samsung. Na
voljo morate imeti mobilni telefon / 3-palčno napravo na dotik / napravo Samsung,
ki podpira funkcijo brezžičnega daljinskega upravljalnika. Za podrobnosti si oglejte
priročnik za posamezno napravo.
Slovenščina
▶
■■ Splošni vmesnik
●● Meni splošnega vmesnika (CI): uporabniku omogoča izbiro iz menija, ki ga
omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na
računalniško kartico.
●● Informacije o aplikaciji: ogled informacij na CAM-u, ki je vstavljen v režo za
splošni vmesnik in informacij na kartici “CI ali CI+ CARD”, ki je vstavljena v
CAM. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je
televizor vklopljen ali izklopljen.
◀
1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem
trgovcu ali po telefonu.
2. “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+” trdno vstavite v modul
za pogojni dostop v smeri puščice.
3. Modul za pogojni dostop s “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO
CI+” vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je
vzporeden z režo.
4. Preverite, ali na kanalu s kodiranim signalom vidite sliko.
Slovenščina
▶
❑❑ Slika v sliki (PIP)
■■ Slika v sliki (PIP) t
OO MENUm → Sistem → Slika v sliki (PIP) → ENTERE
Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega
video vira. Slika v sliki (PIP) ne deluje v istem načinu.
NN OPOMBA
◀
●● Za zvok pri funkciji Slika v sliki (PIP) si oglejte navodila za možnost Izbira
zvoka.
●● Če televizor izklopite, ko je v načinu Slika v sliki (PIP), okno možnosti Slika
v sliki (PIP) izgine.
Slovenščina
▶
●● Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP
videti malce nenaravna.
●● Ko se izvaja funkcija Zaklepanje kanala, funkcije Slika v sliki (PIP) ni
mogoče uporabljati.
NN Nastavitve funkcije slike v sliki (PIP)
Glavna slika
Podslika
Komponenta, HDMI, računalnik
Televizor
◀
▶
Slovenščina
●● PIP (Izklop / Vklop): za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije slike v sliki (PIP).
●● Kanal: izbere kanal za podzaslon.
●● Velikost (Õ / Ã): za izbiro velikosti podslike.
●● Velikost (à / – / — / œ): za izbiro velikosti podslike.
●● Izbira zvoka (Glavni / Podzaslon): za izbiro želenega zvoka (Glavni /
Podzaslon) v načinu PIP.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Support
■■ E-priročnik
OO MENUm → Podpora → ENTERE
Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.
NN Za podrobne informacije o zaslonu e-priročnika si oglejte “Ogled e-priročnika”.
◀
▶
Meni Podpora
Slovenščina
■■ Samod. diagnoza
OO MENUm → Podpora → ENTERE
NN Samod. diagnoza lahko traja nekaj sekund, to je za televizor normalno.
●● Preizkus slike (Da / Ne): za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.
●● Da: če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite Da. Morda
je težava v televizorju. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.
●● Ne.: če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite Ne. Vzrok težave je morda
◀
zunanja oprema. Preverite povezave. Če je težava še vedno prisotna, si oglejte
uporabniški priročnik za zunanjo napravo.
Slovenščina
▶
●● Preizkus zvoka (Da / Ne): težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem
vgrajene melodije.
NN Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred preizkušanjem zvoka
preverite, ali je možnost Izbira zvočnika nastavljena na TV zvočnik v meniju
Zvok.
NN Med preizkusom se melodija predvaja tudi, če je možnost Izbira zvočnika
nastavljena na Zunanji zvočnik ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom
gumba MUTE.
◀
●● Da: če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite Da. Morda
je težava v televizorju. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.
●● Ne.: če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite Ne. Vzrok težave je morda
zunanja oprema. Preverite povezave. Če je težava še vedno prisotna, si oglejte
uporabniški priročnik za zunanjo napravo.
Slovenščina
▶
●● Informacije o signalu: (samo pri digitalnih kanalih) kakovost sprejetega signala
HDTV je popolna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite anteno, da povečate
moč signala.
●● Odpravljanje težav: če imate s televizorjem težave, si oglejte ta opis.
NN Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, se obrnite na
center podjetja Samsung za pomoč strankam.
■■ Nadgradnja programske opreme
◀
Funkcijo Nadgradnja programske opreme lahko izvedete prek oddajnega
signala, omrežne povezave ali s prenosom najnovejše vdelane programske opreme
s spletnega mesta “www.samsung.com” v pomnilniško napravo USB.
Slovenščina
▶
Namestitev najnovejše različice
●● Prek USB-ja: Pogon USB, na katerem je
◀
Hrbtna plošča
televizorja
nadgradnja vdelane programske opreme,
prenesena s spletnega mesta “www.
samsung.com” vstavite v televizor. Med
posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne
odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja
vdelane programske opreme končana, se bo ●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
televizor samodejno izklopil in znova vklopil.
Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve
videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve
zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.
Slovenščina
▶
●● Prek spleta: nadgradi programsko opremo prek spleta.
NN Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobne postopke o uporabi možnosti za
nastavitev omrežja si oglejte navodila “Omrežna povezava”.
NN Če internetna povezava ne deluje pravilno, je povezava lahko prekinjena.
Znova poskusite prenesti. Če težave ne uspete odpraviti, nadgradnje
prenesite prek USB-ja in jih namestite.
●● Prek kanala: nadgradi programsko opremo prek oddajnega signala.
◀
NN Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete
samodejno iskanje in prenos programske opreme.
NN Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.
Slovenščina
▶
●● Nadomestna prog. oprema (varnostna kopija): Če imate težave z novo
vdelano programsko opremo in ta vpliva na delovanje, lahko obstoječo
programsko opremo zamenjate s prejšnjo različico.
NN Če ste zamenjali programsko opremo, je prikazana trenutna.
●● Nadg. v pripravljenosti: ob izbranem času se samodejno izvede ročna
nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka
LED rahlo sveti. To lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske
opreme ne dokonča.
◀
■■ Stopite v stik z družbo Samsung
Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi
programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o
prenosu izdelkov in programske opreme.
Slovenščina
▶
Napredne funkcije
❑❑ Uporaba 3D-funkcije
za plazemski zaslon TV
■■ 3D
◀
Ta razburljiva nova funkcija omogoča gledanje 3D-vsebine. Za optimalen izkoristek
te funkcije si za gledanje 3D-videa kupite aktivna 3D-očala očala Samsung.
Samsung 3D Active Glasses (Samsungova aktivna 3D-očala) so naprodaj posebej.
Za podrobnejše informacije o nakupu se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili
televizor.
Slovenščina
▶
OO MENUm → Slika → 3D → ENTERE
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE
3D-SLIK.
Pred uporabo 3D-funkcije televizorja morate prebrati in razumeti naslednje
varnostne informacije.
[[ OPOZORILO
●● Nekateri gledalci lahko pri gledanju 3D-televizorja občutijo neugodje, npr.
◀
omotico, slabost ali glavobol. Če se pri vas pojavi kateri od teh simptomov,
nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
●● Pri dolgotrajnem gledanju 3D-slik lahko pride do utrujenosti oči. Če se
pri vas pojavi utrujenost oči, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna
3D-očala in počivajte.
Slovenščina
▶
●● Otroke mora pri uporabi funkcije 3D redno preverjati odgovoren odrasli. Če
se pri otrocih pojavi utrujenost oči, glavobol, omotica ali slabost, naj otrok
neha gledati 3D-televizor in počiva.
●● Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (kot običajna, sončna,
zaščitna očala itd.).
●● 3D-funkcije aktivnih 3D-očal ne uporabljajte med hojo ali premikanjem.
◀
Pri uporabi 3D-funkcije aktivnih 3D-očal med premikanjem lahko pride
do poškodb zaradi morebitnega zaletavanja v predmete, spotikanja in/ali
padcev.
Slovenščina
▶
●● Način 3D:izberite vhodno 3D-obliko.
NN Za popoln 3D-učinek si najprej nadenite aktivna 3D-očala in nato na
spodnjem seznamu izberite 3D-način, ki zagotavlja optimalen prikaz 3D-slik.
NN Za gledanje 3D-slik vklopite 3D-očala.
Način 3D
3D
◀
Delovanje
Za izklop 3D-funkcije.
2D → 3D
Za preklop iz 2D- v 3D-sliko.
Vzporedni prikaz
Za prikaz 2 vzporednih slik.
Zgoraj in spodaj
Za prikaz ene slike nad drugo.
Slovenščina
▶
NN Nekateri datotečni zapisi morda ne podpirajo funkcije “2D → 3D.”
NN Možnosti “Ena poleg druge” in “Zgoraj in spodaj” sta na voljo, če je ločljivost
720p, 1080i ali 1080p v načinu DTV, HDMI ali USB, ali če je nastavljena na
računalnik, računalnik pa je povezan s kablom HDMI/DVI.
●● Trirazs. perspek.(-5 ~ +5): prilagodite celotno trirazsežno perspektivo
zaslonske slike.
●● Globina (0~10): za prilagoditev celotne globine.
◀
●● Spremenite L/D (L/D slika / D/L slika): za zamenjavo levih in desnih slik.
●● 3D → 2D (Izklop / Vklop): prikaže sliko samo za levo oko.
NN Ta funkcija je deaktivirana, če je funkcija Način 3D nastavljena na “2D →
3D” ali Izklop.
Slovenščina
▶
Ločljivost, podprta za način računalnika HDMI
Ločljivost za način računalnika HDMI je optimizirana na vhod 1920 x 1080. Pri
ločljivosti vhoda, ki ni 1920 x 1080, slika morda ne bo pravilno prikazana v 3D- ali
celozaslonskem načinu.
◀
▶
Slovenščina
Gledanje 3D-slik
●● Način
NN Nekateri 3D-načini morda niso na voljo, odvisno od oblike zapisa vira slike.
NN Za gledanje 3D-slik si nadenite aktivna 3D-očala in na njih pritisnite gumb za
napajanje.
◀
1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku,
z gumbom u ali d izberite možnost Slika, nato pa
pritisnite gumb ENTERE.
2. Z gumbom u ali d izberite 3D, nato pa pritisnite
gumb ENTERE.
3D
Način 3D
Trirazs. perspek.
3D
0
Globina5
Spremenite L/D L/D slika
3D → 2D
Izklop
●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno
od modela.
Slovenščina
▶
3. Z gumbom u ali d izberite Način 3D,
nato pa pritisnite gumb ENTERE .
4. Z gumbom l ali r na daljinskem
upravljalniku izberite Način 3D za sliko, ki
jo želite gledati.
Način 3D
Prekliči
●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od modela.
◀
▶
Slovenščina
Podprte oblike zapisa in delovne specifikacije za standardni HDMI 3D
NN Spodaj navedene oblike zapisa 3D priporoča združenje HDMI in bi morale biti
podprte.
◀
Oblika zapisa izvirnega signala
Standardni HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p pri 24 Hz x 2
1920 x 2205p pri 24 Hz
1280 x 720p pri 60 Hz x 2
1280 x 1470p pri 60 Hz
Pri 3D-video vhodu v zgornjih oblikah zapisa se način samodejno preklopi v
3D-način.
Slovenščina
▶
Pred uporabo funkcije 3D ...
NN OPOMBA
●● Pri gledanju 3D-slik pri šibki svetlobi (npr. pod reflektorjem itd.), pod
fluorescentno lučjo (50–60 Hz) ali lučjo, ki oddaja svetlobo 3 valovnih dolžin,
lahko slika rahlo miglja. V tem primeru zasenčite luč ali jo izklopite.
●● Pri dostopanju do funkcije SMART HUB, je Način 3D samodejno nastavljen
na Izklop.
◀
●● V načinu 3D so onemogočene nekatere funkcije načina Slika.
●● V načinu 3D ni podprta funkcija Slika v sliki (PIP).
Slovenščina
▶
●● Aktivna 3D-očala starejših izdelkov Samsung (infrardečih) in drugih
proizvajalcev niso podprta.
●● Ko prvič vklopite televizor, lahko traja nekaj časa, da se 3D-prikaz optimizira.
●● Aktivna 3D-očala morda ne bodo delovala pravilno, če je v bližini očal ali
televizorja še kakšen drug, vklopljen 3D-izdelek ali elektronska naprava.
V primeru težav imejte druge elektronske naprave čim bolj oddaljene od
aktivnih 3D-očal.
◀
●● Pri predvajanju slik iz 3D-vira s 50 Hz lahko osebe, ki so občutljive na
vizualne dražljaje, vidijo svetle slike kot migljajoče.
Slovenščina
▶
●● Funkcija 2D v 3D ni podprta za nekatere datoteke.
●● Če med gledanjem televizije s 3D-očali ležite na boku, je lahko slika videti
temna ali je ni mogoče videti..
●● 3D-slike ves čas glejte iz ustreznega kota in z optimalne oddaljenosti za
gledanje televizije.
●● Sicer 3D-učinki ne bodo optimalni.
●● Idealna oddaljenost pri gledanju je enaka vsaj trikratni višini zaslona.
◀
Priporočamo, da gledalec sedi tako, da ima oči v višini zaslona.
Slovenščina
▶
❑❑ Začetek uporabe storitve Smart Hub
Za plazemski televizor
Značilnosti
◀
Search All
Social TV
Enostavno iskanje in
dostopanje do vsebine iz
različnih virov (npr. iz aplikacij,
vašega videa, funkcije
AllShare).
Delite doživetje gledanja
televizije s prijatelji prek storitve
družabnih omrežij (SNS).
▶
Your Video
Gledanje filmov prilagodite
svojim željam s storitvijo
priporočanja videov na zahtevo
(VOD).
* Ta funkcija je na voljo samo v
določenih regijah.
Slovenščina
Storitev Smart Hub prinaša koristne in
razvedrilne vsebine ter storitve neposredno iz
spleta v televizor.
Samsung Apps
Recommended
Priljubljene
Kanal
Videi
Fotografije
Glasba
Upravitelj urnika
b Razvrsti po
{ Način urej.
} Nastavitve
Vir
a Prijava
●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
◀
▶
Smart Hub
Slovenščina
Prikaz na zaslonu
Storitev aplikacije: različne
storitve, ki jih nudi družba
Samsung.
Samsung Apps
Recommended
Televizijski zaslon: prikaz
trenutnega kanala.
◀
Priljubljene
Kanal
Videi
Fotografije
Glasba
Upravitelj urnika
Vir
a Prijava b Razvrsti po { Način urej. } Nastavitve
Informacije: prikaz obvestil,
novih aplikacij in oglasov
za predstavitev novih
izdelkov Samsung.
Priporočene aplikacije: za
prikaz storitve, ki jo priporoča
Samsung. Na ta seznam ni
mogoče dodati storitev ali jih
brisati z njega.
Seznam nameščenih
aplikacij: prikaz nameščenih
aplikacij v televizorju.
Upravljalni gumbi:
●● a Rdeča (Prijava): prijava v storitev Smart Hub.
●● b Zelena (Razvrsti po): za razvrstitev aplikacij po kategoriji.
●● { Rumena (Način urej.): za urejanje aplikacij (filma, izdelava
mape).
●● } Modra (Nastavitve): urejanje in konfiguriranje aplikacij in
nastavitev storitve Smart Hub.
NN Barvni gumbi lahko delujejo drugače, odvisno od aplikacije.
Slovenščina
▶
NN OPOMBA
●● Pred uporabo funkcije Smart Hub konfigurirajte omrežne nastavitve. Za več
informacij si oglejte razdelek “Omrežne nastavitve”.
●● Pisave v ponudnikovi vsebini, ki niso podprte, ne bodo prikazane pravilno.
●● Lahko pride do počasnih odzivov in/ali prekinitev, odvisno od stanja omrežja.
●● Storitve aplikacije moda podpirajo samo angleščino, odvisno od regije.
●● Ta funkcija ponekod ni na voljo.
◀
▶
Slovenščina
●● Če med uporabo aplikacije pride do težav, se obrnite na ponudnika vsebine.
●● Posodobitve aplikacije ali sama aplikacija je morda ukinjena, odvisno od
ponudnika vsebine.
●● Nekatere aplikacije imajo morda omejene storitve ali niso podprte, odvisno od
državnih predpisov.
◀
▶
Slovenščina
Prijava v račun
Če ima aplikacija več računov, izberite ^ za
dostop do različnih računov.
NN Za zabavnejšo uporabo aplikacije se
registrirajte in prijavite v račun.
NN Za navodila o ustvarjanju računa si oglejte
Prijava
ID storitve Smart Hub
Pritisnite [Potrdi]
Geslo
Pritisnite [Potrdi]
Zapomnite si ID in geslo za Smart Hub.
Prijava
Prekliči
Ustvari račun.
Pozablj. geslo
razdelek “Ustvarjanje Smart Hub ID”.
◀
▶
Slovenščina
1. Na domači strani funkcije Smart Hub pritisnite rdeči gumb.
2.Izberite ^ s pritiskom gumba u/d/l/r. Prikaže se seznam računov.
NN Če želite ustvariti račun, izberite Create Account. Na zaslonu se bo prikazalo
okno za ustvarjanje računa.
3. Izberite želeni Smart Hub ID in pritisnite gumb ENTERE.
4. Ko izberete Smart Hub ID, z daljinskim upravljalnikom vnesite Geslo.
NN Ko prijava uspe, se na zaslonu prikaže Smart Hub ID.
◀
▶
Slovenščina
Ustvarjanje ID-ja za Smart Hub
Pred ustvarjanjem Smart Hub ID prenesite aplikacijo z možnostjo Samsung Apps.
1. Pritisnite rdeči gumb. Prikaže se zaslon za prijavo.
2.Izberite Ustvari račun.. Prikaže se zaslon Ustvari račun..
3. Pritisnite gumb ENTERE za vnos novega ID-ja Smart Hub ID. Prikazal se bo
zaslon s tipkovnico.
4. S tipkovnico na zaslonu vnesite ID Smart Hub ID.
◀
NN Smart Hub ID mora imeti obliko zapisa “primer@primer.com”.
Slovenščina
▶
Uporaba tipkovnice
S pritiskanjem gumba TTX/MIX na daljinskem upravljalniku, ko je prikazan zaslon
s tipkovnico, lahko besedilna polja spremenite na male ali velike črke, veliko
začetnico, številke ali ikone.
Preklapljanje vhodnega način z zelenim gumbom b (T9 / ABC).
Jezik lahko spremenite z gumbom TOOLS.
Tipkovnico na zaslonu lahko uporabljate v več aplikacijah storitve Smart Hub.
◀
Spodaj je naveden način vnosa znakov s tipkovnico vrste ABC.
4-1. Primer: vnesti želite “105Chang”.
4-2. Trikrat pritisnite gumb TTX/MIX na daljinskem upravljalniku, da preklopite
način vnosa iz malih črk v številke.
4-3. Pritisnite gumbe 1, 0 in 5 v številskem zaporedju.
Slovenščina
▶
4-4. Štirikrat pritisnite gumb TTX/MIX na daljinskem upravljalniku, da preklopite
način vnosa iz številk v velike črke.
4-5. Trikrat pritisnite gumb 2 na daljinskem upravljalniku, da vnesete črko C.
4-6. Trikrat pritisnite gumb TTX/MIX na daljinskem upravljalniku, da preklopite
način vnosa iz velikih črk v male črke.
4-7. S pritiskanjem gumbov na daljinskem upravljalniku vnesite preostanek niza
“Chang”. Ko končate, pritisnite gumb ENTERE.
◀
▶
Slovenščina
5. Z daljinskim upravljalnikom vnesite Geslo.
●● Geslo mora vsebovati 6–12 znakov.
●● Vneseni znak izbrišete z gumbom PRE-CH.
●● Z gumbom π (REW) ali µ (FF) na zaslonu s tipkovnico z ikonami izberete
ikono, ki jo želite vnesti.
◀
6. Račun je ustvarjen. Vsi uporabniki televizorja Samsung lahko razpoložljive storitve
uporabljajo z vnosom enakih podatkov za prijavo, če njihove račune povežete z IDjem televizorja. Če želite registrirati ID mesta storitve, izberite Da. Na zaslonu se bo
prikazal seznam mest storitev.
Slovenščina
▶
7. Izberite registracijo za želeno mesto storitve in nato pritisnite gumb ENTERE.
8. S številskimi gumbi vnesite ID in geslo za mesto aplikacije. Nato pritisnite gumb
ENTERE.
9. Registracija je uspešno izvedena. Če želite dodati še kakšno mesto storitve,
izberite Da. Nato pritisnite gumb ENTERE in pojdite na 6. korak.
10.Ko končate, izberite V redu. Nato pritisnite gumb ENTERE.
◀
▶
Slovenščina
❑ Nastavitev storitve Smart Hub
■ Nastavitve
Na tem zaslonu konfigurirajte nastavitve storitve
Smart Hub. Označite Nastavitve z gumboma
u in d in pritisnite gumb ENTERE.
Upravljanje računov
Upravitelj storitve
Pona.
● Upravljanje računov
◀
Nastavitve
Lastnosti
Račun za storitev: registracija podatkov za
prijavo na mesta storitev.
Spremeni geslo.: za spremembo gesla računa.
Delete From List: za brisanje računa s seznama računov.
Odstranitev: za odpoved naročnine na storitev Smart Hub.
Slovenščina
Zapri
▶
●● Upravitelj storitve
Samodejni zagon pasice (Izklop / Vklop): nastavite lahko, da se ob vklopu
televizorja vklopi funkcija Samodejni zagon pasice.
NN V aplikaciji Pasica so na voljo koristne novice, vremenske napovedi in borzne
informacije. Za uporabo te funkcije prenesite aplikacijo Pasica storitve Smart
Hub.
NN Aplikacija Pasica ima morda drugačno storitev ali ni podprta, odvisno od
◀
države.
Storitev, vezana na kanal.(Izklop / Vklop): nekateri kanali podpirajo aplikacije kot
storitev internetnih podatkov in tako omogočajo dostop do internetnih storitev med
gledanjem televizije.
NN Funkcija je na voljo samo, če jo podpira oddajnik.
Slovenščina
▶
●● Ponastavitev: za ponastavitev funkcije Smart Hub na tovarniško privzete
nastavitve. Če želite ponastaviti Smart Hub, morate vnesti geslo.
●● Lastnosti
Več: za prikaz informacij o storitvi Smart Hub.
Dogovora o pogojih za storitev: za prikaz Dogovora o pogojih za storitev.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba storitve Smart Hub
■■ Samsung Apps
Samsung Apps je trgovina za prenos aplikacij za TV- in AV-opremo Samsung.
Prenesene aplikacije omogočajo predvajanje raznolike vsebine: videov, glasbe,
fotografij, koristnih informacijah itd.
V prihodnosti bodo na voljo dodatne aplikacije.
◀
▶
Slovenščina
NN Uporaba barvnih gumbov skupaj s storitvijo Samsung Apps.
●● a Rdeča (Prijava): za prijavo v
internetno storitev.
Novosti?
Priporočeno
sličic): za spremembo načina gledanja.
Ime
TV store Test User002
Igra
Šport
Najnovejše
YouTube
Video
●● b Zeleni (Pogled seznama / Pogled
Največkrat preneseno
Brezplačni
Življenjski slog
Informacije
Drugo
Moj račun
●● } Modri (Razvrsti po): za razvrstitev
◀
aplikacij glede na možnost Priporočeno,
Največkrat preneseno, Najnovejše ali Ime.
●● R Nazaj: za pomik na prejšnji meni.
Slovenščina
Pomoč
a Prijava b Pogled sličic } Razvrsti po R Nazaj
▶
Uporaba storitve Samsung Apps po kategorijah
Na voljo so naslednje kategorije:
●● Novosti?: za prikaz novo registriranih aplikacij.
●● Video: za prikaz različnih video vsebin, kot so filmi, televizijske oddaje in kratki
videi.
●● Igra: za prikaz različnih iger, kot sta na primer sudoku in šah.
●● Šport: za prikaz različnih športnih vsebin, kot so informacije o tekmah, slike in
◀
▶
kratki videi.
●● Življenjski slog: vključuje različne vsebine o življenjskih slogih, kot so glasba,
orodja za upravljanje fotografij in družabna omrežja, kot sta Facebook in Twitter.
Slovenščina
●● Informacije: vključuje različne informativne storitve, kot so novice, borzne novice
in vremenska napoved.
●● Drugo: druge storitve.
●● Moj račun: za prikaz seznama aplikacij in stanja elektronskega denarja.
NN Od srede leta 2010 (samo v ZDA in Južni Koreji) je mogoče kupiti elektronski
denar za kupovanje aplikacij na spletnem mestu tv.samsung.com.
●● Pomoč: v primeru vprašanj o storitvi Smart Hub si najprej oglejte ta razdelek.
◀
▶
Slovenščina
[Pravno obvestilo]
Zaradi različnih zmogljivosti izdelkov s storitvijo vsebine Smart Hub družbe
Samsung ter omejitev razpoložljive vsebine morda določene funkcije, aplikacije
in storitve niso na voljo v vseh napravah in povsod.
◀
Za uporabo nekaterih funkcij storitve Smart Hub je morda potrebna tudi
naročnina ali dodatne zunanje naprave, ki so naprodaj ločeno. Obiščite http://
www.samsung.com za več informacij o določenih napravah in razpoložljivosti
vsebine. Storitve in razpoložljivosti vsebine prek storitve Smart Hub se lahko
občasno spremenijo brez predhodnega obvestila.
Slovenščina
▶
❑❑ Odpravljanje težav s storitvijo SMART HUB
◀
Težava
Možna rešitev
Vsebine nekaterih aplikacij so na voljo
samo v angleškem jeziku. Kako lahko
spremenim jezikovno nastavitev?
Jezik vsebine aplikacije se lahko razlikuje od jezika uporabniškega
vmesnika aplikacije.
Nekatere storitve aplikacije ne
delujejo.
Preverite pri ponudniku storitev.
Če se pojavi napaka omrežja, lahko
uporabljam samo meni nastavitve.
Če omrežna povezava ni vzpostavljena, je lahko storitev omejena,
ker je za vse funkcije, razen za meni nastavitve, potrebna
povezava z internetom.
Možnost spreminjanja jezika je odvisna od ponudnika storitev.
Preverite informacije ponudnika storitev aplikacije na spletnem
mestu s pomočjo.
Slovenščina
▶
Vsa vsebina in storitve, dostopne prek te naprave, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih
pravicah, patentih, blagovnih znamkah in/ali z drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Takšna vsebina in
storitve so na voljo samo za osebno nekomercialno uporabo. Vsebine in storitev ni dovoljeno uporabljati
na način, ki ga lastnik vsebine ali ponudnik storitev ni odobril. Brez omejitev že navedenega, razen če je
to izrecno odobril ustrezni lastnik vsebine ali ponudnik storitev, ni dovoljeno spreminjati, kopirati, znova
izdajati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, ustvarjati izpeljanih del, uporabljati ali distribuirati,
na kakršen koli način in v katerem koli mediju, kakršne koli vsebine ali storitev, ki so prikazane prek te
naprave.
◀
IZRECNO POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA NAPRAVO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST
IN DA JE CELOTNO TVEGANJE GLEDE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI DELOVANJA NA VAŠI STRANI.
NAPRAVA IN VSA VSEBINA TER STORITVE TRETJE OSEBE SO POSREDOVANE “TAKE, KOT SO”,
BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, POGODBENEGA ALI NAZNAČENEGA. SAMSUNG IZRECNO
ZAVRAČA VSA JAMSTVA IN DOLOČILA GLEDE NAPRAVE IN KAKRŠNE KOLI VSEBINE IN STORITEV,
POGODBENA ALI NAZNAČENA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, JAMSTVA GLEDE
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, KAKOVOSTI, GLEDE PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TOČNOSTI,
MIRNEGA UŽIVANJA LASTNINE IN NEKRŠITVE PRAVIC TRETJE OSEBE. SAMSUNG NE JAMČI ZA
TOČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST IN POPOLNOST KATERE KOLI VSEBINE
ALI STORITEV, KI SO NA VOLJO PREK NAPRAVE, IN NE JAMČI, DA BODO NAPRAVA, VSEBINA ALI
STORITVE IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI ZA NEMOTENO IN BREZHIBNO DELOVANJE IZDELKA ALI
STORITEV.
Slovenščina
▶
POD NOBENIM POGOJEM, VKLJUČNO Z MALOMARNIM RAVNANJEM, SAMSUNG NI ODGOVOREN,
BODISI PO POGODBI ALI PREKRŠKU, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO, PLAČILA ODVETNIKOV, IZDATKE IN KATERO KOLI DRUGO ŠKODO, NASTALO
ZARADI KATERIH KOLI INFORMACIJ V NAPRAVI ALI UPORABE NAPRAVE ALI ZARADI DOSTOPA
KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITEV Z VAŠE STRANI ALI KATERE KOLI TRETJE OSEBE, TUDI V
PRIMERU SEZNANJENOSTI Z MOŽNOSTJO TAKE ŠKODE.
◀
Storitve tretje osebe se lahko spremenijo, zadržijo, odstranijo, odpovejo ali prekinejo ali dostop se lahko
kadar koli onemogoči, brez obvestila, in Samsung ne določa določil ali jamstev za razpoložljivost kakršne
koli vsebine ali storitve za katero koli časovno obdobje. Vsebino in storitve pošljejo tretje osebe prek
omrežij in sredstev za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez omejitev splošnih značilnosti te
odpovedi odgovornosti, Samsung izrecno zavrača kakršno koli odgovornost ali obveznost za kakršno koli
spremembo, prekinitev, onemogočenje, odstranitev ali začasno ustavitev kakršne koli vsebine ali storitve,
ki je na voljo prek naprave. Samsung lahko uvede omejitve uporabe ali dostopa do določenih storitev ali
vsebine, v vsakem primeru in brez obvestila ali odgovornosti.
Samsung ni odgovoren za storitve za stranke, povezane z vsebino in storitvami. Vsa vprašanja ali zahteve
glede storitev o vsebini ali storitvah se morajo nanašati neposredno na ustrezne ponudnike vsebine in
storitev.
Slovenščina
▶
All Share
❑❑ Funkcija AllShare™
Funkcija AllShare™ poveže televizor z združljivimi mobilnimi telefoni/napravami
Samsung v omrežju. Poleg tega lahko predvajate predstavnostno vsebino,
vključno z videi, fotografijami in glasbo, ki je shranjena v mobilnih telefonih in drugih
napravah (npr. v računalniku), tako, da jo upravljate v televizorju prek omrežja.
NN Za več informacij obiščite “www.samsung.com” ali pokličite Samsungov klicni
center. V mobilne naprave bo morda treba namestiti dodatno programsko
opremo. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za naprave.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Nastavitev funkcije AllShare™
■■ Nastav. funkcije AllShare
●● Media (Vklop / Izklop): omogoči ali onemogoči
funkcijo predstavnosti. Ko je funkcija predstavnosti
vklopljena, lahko predvajanje predstavnostne
vsebine upravljate z mobilnim telefonom ali drugimi
napravami, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.
◀
Nastav. funkcije AllShare
Predstavn.
▶
Slovenščina
■■ Predstavn.
Za prikaz seznama mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so nastavljeni s
televizorjem za uporabo funkcije Predstavn..
NN Funkcija Predstavn. je na voljo v vseh mobilnih napravah, ki podpirajo funkcijo
DLNA DMC.
●● Dovoljeno. / Zavrnjeno.: za omogočanje / blokiranje naprav.
●● Izbriši: za brisanje naprav s seznama.
◀
NN Ta funkcija izbriše samo ime naprave s seznama. Če se izbrisana naprava
vklopi ali poskuša vzpostaviti povezavo s televizorjem, se lahko znova
prikaže na seznamu.
Slovenščina
▶
Uporaba funkcije predstavnosti
Prikaže se okno alarma, ki sporoča, da bodo na televizorju prikazane predstavnostne
vsebine (videi, fotografije, glasba), poslane iz mobilnega telefona. Vsebine se
samodejno predvajajo 3 sekunde po prikazu okna alarma. Če ob prikazu okna alarma
pritisnete gumb RETURN ali EXIT, se predstavnostne vsebine ne predvajajo.
NN OPOMBA
●● Ob prvem zagonu predstavnostne funkcije se prikaže pojavno okno. Pritisnite
◀
gumb ENTERE, da izberete možnost Dovoli in tako v napravi omogočite
uporabo funkcije Predstavn..
Slovenščina
▶
●● Če želite izklopiti prenos predstavnostne vsebine iz mobilnega telefona,
nastavite Predstavn. na Izklop v možnosti Nastav. funkcije AllShare.
●● Vsebina se morda ne bo predvajala na televizorju, odvisno od ločljivosti in oblike
zapisa.
●● Gumbi ENTERE in l/r morda ne bodo delovali, odvisno od predstavnostne
vsebine.
●● Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje predstavnosti. Za podrobnosti
◀
si oglejte uporabniške priročnike za mobilne telefone.
Slovenščina
▶
Kaj je Anynet+? t
Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih Samsungovih naprav, ki
podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem Anynet+
lahko uporabljate pri napravah Samsung, ki imajo funkcijo Anynet+. Prepričajte se, da
ima vaša naprava Samsung to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip
Anynet+.
NN OPOMBA
◀
●● Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko nadzorujete samo z daljinskim
upravljalnikom televizorja, in ne z gumbi na televizorju.
●● Televizijski daljinski upravljalnik v določenih razmerah ne deluje. V tem primeru
znova izberite napravo, ki podpira Anynet+.
●● Funkcije sistema Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.
Anynet+
Slovenščina
▶
Za način povezovanja zunanjih naprav si oglejte podprti uporabniški priročnik.
NN OPOMBA
●● Z optičnim kablom povežite vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na
televizorju in digitalni avdio vhod na domačem kinu.
●● Če uporabite zgornjo povezavo, omogoča optična vtičnica samo izhod
◀
2-kanalnega zvoka. Slišali boste samo zvok iz sprednjega, levega in
desnega zvočnika domačega kina in globokotonca. Za 5.1-kanalni zvok
povežite vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na predvajalniku DVD/
satelitskem sprejemniku (npr. naprava, ki podpira Anynet, 1 ali 2) neposredno z
ojačevalnikom ali domačim kinom in ne s televizorjem.
Slovenščina
▶
●● Povezati je mogoče samo en domači kino.
●● Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete s kablom HDMI. Nekateri kabli
HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
●● Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali
je vklopljena.
●● Anynet+ podpira skupno največ 12 naprav AV. Povežete lahko do 3 naprave
iste vrste.
◀
▶
Slovenščina
Meni Anynet+
Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki
so povezane s televizorjem.
Meni Anynet+
Gledanje televizije
Seznam naprav
◀
Opis
Način Anynet+ se preklopi v način televizijskega oddajanja.
Za prikaz seznama naprav, ki podpirajo Anynet+.
Snemanje: (*snemalnik)
Za takojšen začetek snemanja s snemalnikom. (Na voljo samo za naprave,
ki podpirajo snemanje.)
(ime_naprave) MENU
Za prikaz menijev povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD,
se prikaže meni diska snemalnika DVD.
(ime_naprave) TOOLS
Za prikaz menija orodja povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik
DVD, se prikaže meni predvajanja snemalnika DVD.
NN Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.
Slovenščina
▶
Meni Anynet+
(ime_naprave) Title Menu
Opis
Za prikaz menija naslova povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik
DVD, se prikaže meni naslova snemalnika DVD.
NN Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.
Ustavi snemanje.: (*snemalnik)
Sprejemnik
Za ustavitev snemanja.
Zvok se predvaja prek sprejemnika.
Če je povezanih več snemalnih naprav, so prikazane kot (*snemalnik), če pa je
povezana samo ena snemalna naprava, pa je prikazana kot (*ime_naprave).
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Nastavitev sistema Anynet+
OO MENUm → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
■■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Izklop / Vklop)
Če želite uporabljati funkcijo sistema Anynet+, mora biti možnost Anynet+ (HDMICEC) nastavljena na Vklop.
NN Ko je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogočena, so deaktivirane vse
◀
možnosti, povezane s sistemom Anynet+.
Slovenščina
▶
■■ Samodejen izklop (Ne / Da)
Nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu
televizorja.
NN Če je možnost Samodejen izklop nastavljena na Da, se bodo vklopljene
zunanje naprave izklopile istočasno kot televizor. Vendar pa se naprava ne bo
izklopila, če bo snemala.
NN Morda ni omogočeno; odvisno od naprave.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+
1. Pritisnite gumb TOOLS, da izberete možnost Anynet+ (HDMI-CEC). Nato
pritisnite gumb ENTERE, da izberete Seznam naprav.
NN Če ne najdete želene naprave, izberite možnost Osveži, da osvežite
seznam.
2. Izberite napravo in pritisnite gumb ENTERE. Preklopite lahko na želeno
napravo.
◀
NN Meni Seznam naprav se prikaže samo, če nastavite možnost Anynet+
(HDMI-CEC) na Vklop v meniju Sistem.
Slovenščina
▶
●● Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Operacije preklopa,
ki poteka, ni mogoče preklicati.
●● Če ste način zunanjega vhoda izbrali z gumbom SOURCE, ne morete
uporabiti funkcije Anynet+. Ne pozabite preklopiti na napravo, ki podpira
Anynet+, z uporabo možnosti Seznam naprav.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Poslušanje prek sprejemnika
Zvok lahko poslušate prek sprejemnika (npr. domačega kina) namesto uporabe
možnosti TV zvočnik.
1.Izberite Sprejemnik in nastavite na Vklop.
2. Pritisnite gumb EXIT za izhod.
NN Če sprejemnik podpira samo zvok, morda ni prikazan na seznamu naprav.
NN Sprejemnik bo deloval, če ste ustrezno povezali optično vhodno vtičnico
◀
sprejemnika in vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizorju.
Slovenščina
▶
NN Če je sprejemnik (npr. domači kino) vklopljen, zvok prihaja iz optične
vtičnice na televizorju. Kadar televizor prikazuje običajne signale DTV
(običajna antena), pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik. Če je vir digitalna
komponenta, kot je predvajalnik DVD, in je s televizorjem povezana prek
vhoda HDMI, bo sprejemnik predvajal samo 2-kanalni zvok.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
Težava
Možna rešitev
Anynet+ ne deluje.
•• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo
naprave, ki podpirajo Anynet+.
Povezati je mogoče en sprejemnik (domači kino).
••
•• Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno
••
◀
••
••
nameščen.
Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ s kablom video/avdio/
HDMI.
Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost Anynet+
(HDMI-CEC) nastavljena na Vklop.
Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način
televizorja.
Preverite, ali je daljinski upravljalnik podpira Anynet+.
••
•• V določenih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, ali Plug &
••
••
Play (začetna nastavitev) itd.)
Ko povezujete ali odstranjujete kabel HDMI, znova poiščite naprave ali
izklopite in znova vklopite televizor.
Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave, ki podpira Anynet+,
vklopljena.
Slovenščina
▶
Želim zagnati Anynet+.
•• Preverite, ali sta naprava, ki podpira Anynet+, in televizor pravilno
povezana in ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju za
nastavitev sistema Anynet+ nastavljena na Vklop.
•• Pritisnite gumb TOOLS, da se prikaže meni Anynet+, in izberite želeni
meni.
Želim zapreti Anynet+.
•• V meniju Anynet+ izberite Gledanje televizije.
•• Na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE in
izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
◀
Na zaslonu se prikaže
sporočilo “Vzpostavljanje
povezave z napravo Anynet+
...”.
•• Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način
Naprava, ki podpira Anynet+,
ne predvaja.
•• Funkcije predvajanja ne morete uporabljati, ko se izvaja funkcija Plug
gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.
•• Daljinski upravljalnik lahko uporabite potem, ko nastavite sistem
Anynet+ ali preklopite na način gledanja.
& Play (začetna nastavitev).
Slovenščina
▶
Povezana naprava ni
prikazana.
•• Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+.
•• Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen.
•• Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost Anynet+
(HDMI-CEC) nastavljena na Vklop.
•• Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+.
•• Napravo, ki podpira Anynet+, je mogoče povezati samo s kablom
HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema
Anynet+.
•• Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla
HDMI, ponovite iskanje naprav.
◀
Televizijskega programa ni
mogoče posneti.
•• Preverite, ali je vtičnica za anteno na snemalni napravi pravilno
Zvok televizorja ne prihaja iz
sprejemnika.
•• Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom.
povezana.
Slovenščina
▶
❑❑ Uporaba predstavnostne vsebine
Uživajte v slikovnih, glasbenih in/ali filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi
USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC).
1. Pritisnite gumb SMART HUB.
Search All
Samsung Apps
2. S pritiskanjem gumba d ali u izberite
želeni meni (Videi, Fotografije, Glasba) in
nato pritisnite gumb ENTERE.
◀
Recommended
Priljubljene
Kanal
Videi
Fotografije
Glasba
Urnik
Vir
a Prijava b Razvrščanje { Uredi } Nastavitve
●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
Moja vsebina
Slovenščina
▶
❑❑ Priključitev naprave USB
1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so datoteke
s posnetim televizijskim programom,
fotografijami, glasbo in/ali filmi, priključite
na vrata USB na hrbtni ali stranski plošči
televizorja.
◀
Hrbtna plošča
televizorja
Pogon USB
●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže
pojavno okno. Nato lahko izberete možnost New device connected.
Slovenščina
▶
❑❑ Povezava z računalnikom prek omrežja
Slike, glasbo in videe, shranjene v računalniku, lahko predvajate prek omrežne
povezave v načinu SMART HUB.
1. Za več informacij o konfiguriranju omrežja si oglejte razdelek “Nastavitev
omrežja”.
●● Priporočamo, da sta televizor in računalnik v istem podomrežju. Prvi 3 deli
◀
naslova maske podomrežja televizorja in naslova IP računalnika morajo biti
enaki, spremenite samo zadnji del (naslov gostitelja). (Na primer naslov IP:
123.456.789.**)
Slovenščina
▶
2. S kablom LAN povežite zunanji modem in računalnik, v katerega boste
namestiti Allshare PC software.
●● Televizor lahko z računalnikom povežete neposredno, brez uporabe
usmerjevalnika.
NN Pri povezavi z računalnikom v omrežju niso na voljo naslednje funkcije:
●● Funkciji Način glasbe za ozadje in Nastavitev glasbe za ozadje.
●● Razvrščanje datotek po pomembnosti v mapah Fotografije, Glasba in Videi.
◀
●● Gumba π (REW) ali µ (FF) med predvajanjem filma.
NN DivX s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, večkanalni zvok in vdelani napisi
niso podprti.
NN Allshare PC software mora biti dovoljen s strani požarnega zida računalnika.
Slovenščina
▶
NN Pri uporabi načina SMART HUB prek omrežne povezave morda velja spodaj
navedeno, odvisno od funkcij uporabljenega strežnika:
●● Način razvrščanja se lahko razlikuje.
●● Funkcija Iskanje po prizorih morda ni podprta.
●● Funkcija Nadaljuj za nadaljevanje predvajanja videa morda ni podprta.
–– Funkcija Nadaljuj ne podpira več uporabnikov istočasno. (Zapomni pa si,
na kateri točki je nehal igrati zadnji igralec.)
◀
●● Gumba l ali r morda ne bosta delovala, odvisno od informacij o vsebini.
NN Pri predvajanju videa v načinu SMART HUB in prek omrežne povezave se
datoteka morda ne bo predvajala gladko.
Slovenščina
▶
Pred uporabo funkcij vaše vsebine ...
NN Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.
NN Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije Predstavnostna
vsebina
●● Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
●● Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.
●● Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB
◀
morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
Slovenščina
▶
●● Predstavnostna vsebina podpira samo naprave USB iz razreda za množično
shranjevanje (MSC). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje,
namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično
shranjevanje so ključi, bralniki pomnilniških kartic, trdi diski USB itd. (zvezdišča
USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na
televizorju.
●● Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se
◀
ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Družba SAMSUNG ne odgovarja za
poškodbe datotek in izgubo podatkov.
●● Priključite trdi disk USB na namenska vrata USB 1 (HDD).
●● Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
●● Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
Slovenščina
▶
●● Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
●● Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo “Nepodprta
oblika zapisa datoteke”.
●● Če so datoteke razvrščene po možnosti Pogled mape, je v posamezni mapi
mogoče prikazati do 1000 datotek.
●● Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 8000 datotek
◀
in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map morda ne bo mogoče
uporabljati.
●● Datotek MP3 s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, prenesenih z
mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic
(DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje
vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov
ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem
zaračunavanja in obračunavanja.
Slovenščina
▶
●● Če je povezanih več kot 2 napravi protokola za prenos slike (PTP), je mogoče
naenkrat uporabljati samo eno.
●● Če sta povezani več kot dve napravi iz razreda za množično shranjevanje,
nekatere od njih morda ne bodo prepoznane. Naprava USB, ki potrebuje veliko
energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.
●● Če se med priključevanjem ali uporabo naprave USB prikaže opozorilo o
previsoki moči, naprava morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
◀
▶
Slovenščina
●● Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti Čas
samodejne zaščite, se zažene ohranjevalnik zaslona.
●● Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno
sprosti način varčevanja z energijo.
●● Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po
prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
●● Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam
◀
datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja,
priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite
povezavo.
●● Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu
funkcije SMART HUB, datoteko trajno izbrišite s funkcijo računalnika “Izpraznite
koš”.
Slovenščina
▶
Prikaz na zaslonu
Pomaknite se na želeno datoteko z gumbi navzgor/navzdol/desno/levo in nato
pritisnite gumb ENTERE ali ∂ (Predvajaj). Datoteka se začne predvajati.
Ime naprave: prikaz imena
priključene naprave.
◀
Razdelek s seznamom
datotek: potrdite lahko
datoteke in skupine, ki so
razvrščene po posameznih
kategorijah.
Glasba
Home: za vrnitev na domačo
vsebino.
SUM
Zgornja mapa
Sweet Candy
I Love Music
Musikk_5
Ming
Ingen artist
Musikk_1
Musikk_6
Ingen artist
Ingen artist
Musikk_2
Musikk_7
Ingen artist
Ingen artist
Musikk_3
Musikk_8
Ingen artist
Ingen artist
Musikk_4
Musikk_9
Ingen artist
Ingen artist
Vrstica strani: pomik na drugo stran, ki vsebuje seznam
datotek.
Slovenščina
Spremeni vsebino/napravo:
sprememba vrste vsebine ali
povezane naprave.
Sorting: prikaz standarda
razvrščanja. Standard
razvrščanja se lahko razlikuje
glede na vsebino.
Način urej.: za izbiro in
predvajanje več datotek ali
njihovo dodelitev na vaš
seznam predvajanja. Ta
funkcija je na voljo samo v
načinu glasbe.
▶
❑❑ Posneti televizijski program
za plazemski zaslon TV
Da bi lahko uporabljali funkcijo Snemanje ali funkcijo Timeshift, mora biti za
snemanje na voljo priključena naprava USB. Priporočamo, da za trdi disk USB
uporabite funkcijo Formatiranje naprave.
NN Dokler se naprava formatira, je ne izključujte. Če boste napravo formatirali, se
bodo izbrisale vse datoteke.
NN Preden napravo formatirate za televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da
◀
se ne poškodujejo ali izgubijo. Družba SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe
datotek in izgubo podatkov.
NN Učinkovitost pisanja/branja in krmilnik trdega diska USB niso vedno enaki.
Zaradi tega morda nekateri trdi diski USB ne bodo opravili preizkusa delovanja.
Trdega diska USB, ki ne opravi preizkusa delovanja, ni mogoče uporabljati z
napravo PVR.
Slovenščina
▶
■■ Snemanje s časovnikom (v možnosti Upravitelj urnika)
OO SMART HUB → Schedule Manager → ENTERE
Omogoča rezerviranje snemanja programa, ki bo na televizijskem sporedu. Za
uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni čas.
Uporaba funkcije snemanja s časovnikom (samo digitalni kanali)
1. Pritisnite gumb ENTERE, da izberete možnost Upravitelj urnika. Prikaže se
zaslon Upravitelj urnika.
◀
2. Pritisnite gumb ENTERE, da dodate ročni vnos. Prikaže se pojavni zaslon.
Slovenščina
▶
3. S pritiskanjem gumba l ali r izberite možnost Snemanje s časovnikom.
NN Priporočamo uporabo USB HDD z vsaj 5.400 vrt./min. USB HDD vrste
RAID ni podprt.
NN S shranjevalno napravo USB ni mogoče snemati, dokler ni opravljen
preizkus Preizk. delov. naprave.
4. Pritisnite gumbe l / r / u/d, da nastavite možnost Antena, Kanal, Datum ali
Začetni čas.
◀
▶
Slovenščina
Snemanje programa, ki se trenutno oddaja
Za snemanje programa, ki se trenutno oddaja.
Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni čas.
1. Med gledanjem programa pritisnite gumb � (REC) na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se pojavno okno.
NN Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. USB HDD
vrste RAID ni podprt.
◀
NN S shranjevalno napravo USB ni mogoče snemati, dokler ni opravljen
preizkus Preizk. delov. naprave.
2. Izberite možnost Dolžina za nastavitev časa snemanja, nato pa izberite V redu.
Slovenščina
▶
Uporaba funkcije časovne zakasnitve
Če ste zamudili program, ki se pravkar oddaja, si ga lahko s to funkcijo ogledate
posnetega.
1. Med gledanjem programa pritisnite gumb � (Predvajaj) na daljinskem
upravljalniku, da zaženete funkcijo Timeshift.
2. Če želite ustaviti funkcijo Timeshift, pritisnite gumb � (Ustavi) na daljinskem
upravljalniku.
◀
▶
Slovenščina
NN Način Timeshift se lahko izvaja do 90 minut.
NN Potem ko se je funkcija načina Timeshift izvajala najdaljši možni čas, se
podatki o času spremenijo v “01:30:00”.
NN Funkcija Timeshift ni podprta za analogne kanale.
NN Funkcije Timeshift so onemogočene za kanale, ki so zaklenjeni z možnostjo
Zaklepanje kanala.
◀
▶
Slovenščina
Pred uporabo funkcije časovne zakasnitve in funkcije snemanja ...
[[ Posneti videi so zaščiteni s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic) in jih
ni mogoče predvajati na računalniku ali drugih televizorjih. Datotek, shranjenih v
televizorju, ni mogoče uporabljati po zamenjavi matične plošče.
NN OPOMBA
●● Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. Trdi disk USB
vrste RAID ni podprt.
◀
●● Razpoložljivost snemanja in funkcije Timeshift se lahko razlikuje, odvisno od
kakovosti slike in prostega prostora na trdem disku.
●● Če snemanje začasno ustavite, bo televizor samodejno nadaljeval s
predvajanjem.
Slovenščina
▶
●● Če je dosežena meja 5 % nezasedenega prostora v shranjevalni napravi
USB, se trenutno snemanje konča.
●● Če se snemanje izvaja s funkcijo PVR (osebni videorekorder) in napravo, ki
podpira funkcijo HDMI-CEC, ima prednost snemanje s funkcijo PVR.
◀
▶
Slovenščina
●● Če naprava USB ni uspešno opravila preizkusa Preizk. delov. naprave, je
zanjo treba znova izvesti funkciji Formatiranje naprave in Preizk. delov.
naprave, da bo mogoče snemati z možnostjo Vodnik ali Kanal.
●● Funkcije Timeshift je mogoče uporabljati samo pri shranjevalni napravi USB,
ki je opravila preizkus Preizk. delov. naprave.
●● Če funkcijo snemanja ali Timeshift poskušate uporabiti v napravi, za katero
ni opravljen preskus Preizk. delov. naprave, se ne bo zagnala.
◀
▶
Slovenščina
●● Če pritisnete gumb � (REC) na daljinskem upravljalniku, medtem ko je
prikazan zaslon Kanal ali snemate z možnostjo Snemanje s časovnikom,
lahko televizor začne ali neha snemati z zamikom 1 ali 2 sekund zaradi
obdelave ukaza.
●● Če priključite napravo USB, namenjeno snemanju, se samodejno izbrišejo
datoteke funkcije Timeshift ali snemanja, ki so bile nepravilno shranjene.
●● Če med snemanjem preklopite v način zunanjega vhoda, se bo snemanje
◀
nadaljevalo, vendar bo gumb � (REC) onemogočen.
●● Če je katera od funkcij za izklop televizorja (Časovnik za spanje, Časovnik
izklopa itd.) nastavljena na čas, ki je v sporu s snemanjem, se bo televizor
samodejno izklopil po končanem snemanju.
Slovenščina
▶
Predvajanje posnetega televizijskega programa
1. Pritisnite gumb l / r / u / d, da s seznama datotek izberete želeno datoteko.
2. Pritisnite gumb ENTERE ali � (Predvajaj).
●● Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
●● Med predvajanjem posnetega televizijskega programa lahko iščete z
gumboma l in r.
◀
●● Med predvajanjem lahko uporabljate gumba π (REW) in µ (FF).
Slovenščina
▶
■■ Videi
Predvajanje videa
1. Pritisnite gumb l / r / u / d, da s
seznama datotek izberete želeno datoteko.
1:02:15 / 2:04:10
3/15
1:02:15 / 2:04:10
2. Pritisnite gumb ENTERE ali �
(Predvajaj).
◀
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
Slovenščina
▶
●● Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
●● Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista
prikazana.
●● Med predvajanjem videa lahko iščete z gumboma l in r.
●● Med predvajanjem lahko uporabljate gumba π (REW) in µ (FF).
◀
▶
Slovenščina
NN V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre,
ni pa mogoče predvajati same igre.
●● Podprte oblike zapisa podnapisov
◀
Ime
Datotečna pripona
Oblika zapisa
Besedilo na osnovi časa MPEG-4
.ttxt
XML
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
Na osnovi niza
SubViewer
.sub
Na osnovi niza
Mikro DVD
.sub ali .txt
Na osnovi niza
Slovenščina
▶
●● Podprte oblike video zapisa
Datotečna
pripona
*.avi
*.mkv
Vsebnik
AVI
MKV
◀
*.asf
*.wmv
*.mp4
ASF
ASF
MP4
Bitna
hitrost
(Mb/s)
Video kodek
Ločljivost
Hitrost sličic
(sličic/s)
DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
1920 x 1080
6 ~ 30
8
XviD
1920 x 1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP /ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920 x 1080
6 ~ 30
8
DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
1920 x 1080
6 ~ 30
8
XviD
1920 x 1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920 x 1080
6 ~ 30
8
Window Media Video v9
1920 x 1080
6 ~ 30
25
WMA
H.264 BP / MP / HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
XVID
1920 x 1080
6 ~ 30
8
MP3 /
ADPCM /
AAC
Slovenščina
Zvočni kodek
MP3 / AC3
/ LPCM /
ADPCM /
DTS Core
MP3 / AC3
/ LPCM /
ADPCM /
WMA
▶
Datotečna
pripona
◀
Vsebnik
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
PS
TS
Bitna
hitrost
(Mb/s)
Video kodek
Ločljivost
Hitrost sličic
(sličic/s)
H.264 BP / MP / HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
MPEG1
1920 x 1080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920 x 1080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
1920 x 1080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920 x 1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920 x 1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920 x 1080
6 ~ 30
25
VC1
1920 x 1080
6 ~ 30
25
Slovenščina
Zvočni kodek
ADPCM /
AAC / HEAAC
AC3 / MPEG
/ LPCM
AC3 / MPEG
/ LPCM /
AAC
AC3 / AAC /
MP3 / DD+ /
HE-AAC
▶
Video dekoder
Avdio dekoder
•• GMC / Podpira do H.264, raven 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 in
•• Podpira do WMA 7, 8, 9, STD
•• WMA 9 PRO podpira do 2-kanalni zvok in ne
AVCHD niso podprti.
•• XVID, MPEG4 SP, ASP:
podpira zvoka brez izgub.
•• Frekvenca vzorčenja WMA 22050 Hz mono ni
podprta.
−− Below 1280 x 720: 60 frame max
−− Below 1280 x 720: 30 frame max
◀
▶
Slovenščina
Druge omejitve
NN OPOMBA
●● Video vsebina ne bo predvajana ali se ne bo predvajala pravilno, če je vsebina
ali vsebnik poškodovan.
●● Zvok in slika morda ne bosta delovala, če je standardna bitna hitrost/hitrost
sličic vsebina višja od podprte hitrosti sličic/s, ki je navedena v zgornji tabeli.
●● Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
◀
●● Pri predvajanju videa prek omrežne povezave se datoteka morda ne bo
predvajala gladko.
●● Video vsebine ni mogoče predvajati, če je datoteka zelo velika.
Slovenščina
▶
Neprekinjeno predvajanje filmske datoteke (nadaljevanje predvajanja)
Če zapustite funkcijo predvajanja videa Videi, je video mogoče pozneje predvajati od
mesta, kjer ste ga ustavili.
NN Funkcija Nadaljuj ne podpira več uporabnikov istočasno. (Zapomni pa si, na kateri
točki je nehal igrati zadnji igralec.)
1. S pritiskanjem gumba l ali r v razdelku s seznamom datotek izberite film, ki ga
želite neprekinjeno predvajati.
◀
2. Pritisnite gumb ∂ (Predvajaj)/ENTERE.
NN Ob zagonu predvajanja se na vrstici napredovanja prikaže trikotna ikona.
3. Pritisnite gumb TOOLS in nato izberite možnost Nadaljuj. Film se začne predvajati
na mestu, kjer ste ga ustavili.
Slovenščina
▶
■■ Glasba
Predvajanje glasbe
1. Pritisnite gumb l / r / u / d, da s seznama
datotek izberete želeno glasbeno datoteko.
2. Pritisnite gumb ENTERE ali � (Predvajaj).
●● Med predvajanjem glasbe lahko iščete z
◀
gumboma � (REW) in µ (FF).
I Love You
Ming
Musikk_1
M
Mu
Ingen
Inge
n artist
a
Musiikk_
kk 2
kk_2
Ingen ar
artist
st
Musi
siikk_
k__3
Inge
en a
artist
ist
st
Love
R&B
2011-01-01
tag
1.2MB
01:01/03:12
I Love You
Ming
Musikk_4
_
_4
Ingen arrti
tistt
Musikk_5
Ingen artistt
Musikk_
kk__6
Inge
en artist
a tist
Musikk_7
kk_7
_7
Inge
ngen
n ar
artist
Mu kk_8
Musi
k
Ingen artist
In
●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
Slovenščina
▶
NN Prikazane so samo datoteke s priponama MP3. Datoteke z drugimi priponami
niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.
NN Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite
možnost izenačevalnika v meniju zvoka. (Preveč modulirana datoteka MP3
lahko povzroči težave z zvokom.)
◀
▶
Slovenščina
Ustvarjanje svojega seznama predvajanja
1. Na zaslonu Glasba v meniju SMART HUB s pritiskanjem gumba l / r /u /d
Način urej. in nato pritisnite gumb ENTERE.
izberite
2. Pritisnite gumb l / r /u /d, da izberete skladbe, ki jih želite dodati, nato pa
pritisnite gumb ENTERE.
NN Levo od izbranih datotek se prikaže potrditveno polje.
NN Če želite izbrati vse datoteke na trenutni strani, izberite možnost Izberi vse na
◀
vrhu strani.
3. S pritiskanjem gumba l / r / u / d izberite Dod. na sez. pred.
NN Če izberete inicializacijo možnosti Moj seznam predvajanja, se možnost Moj
seznam predvajanja vrne na privzeti seznam predvajanja.
Slovenščina
▶
4. Pritisnite gumb ENTERE. Prikaže se sporočilo “Selected items added to My
Playlist”.
5. Na novo ustvarjen ali posodobljen seznam predvajanja bo prikazan na glavni strani
funkcije Glasba.
Izvajanje funkcije Moj seznam predvajanja
◀
Izberite mapo Moj seznam predvajanja in glasba se bo začela samodejno predvajati.
S pritiskanjem gumba u ali d lahko na seznamu predvajanja izberete drugo glasbeno
datoteko.
NN Če želite izbrisati datoteko s seznama Moj seznam predvajanja, s smernimi
gumbi izberite ikono koša poleg datoteke, ki jo želite izbrisati.
Slovenščina
▶
Predvajanje izbranih glasbenih datotek
1. Na zaslonu Glasba v meniju SMART HUB s
pritiskanjem gumba l / r /u /d izberite
Način urej. in nato pritisnite gumb ENTERE.
2. Pritisnite gumb l / r /u /d, da iz seznama
datotek izberete želeno glasbeno datoteko,
nato pa pritisnite gumb ENTERE.
Playlist
I Love You
Ming
Musikk_1
M
Mu
Ingen
Inge
n artist
a
Musiikk_
kk 2
kk_2
Ingen ar
artist
st
Musi
siikk_
k__3
Inge
en a
artist
ist
st
Love
R&B
2011-01-01
tag
1.2MB
01:01/03:12
I Love You
Ming
Musikk_4
_
_4
Ingen arrti
tistt
Musikk_5
Ingen artistt
Musikk_
kk__6
Inge
en artist
a tist
Musikk_7
kk_7
_7
Inge
ngen
n ar
artist
Mu kk_8
Musi
k
Ingen artist
In
●● Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
◀
Slovenščina
▶
NN OPOMBA
●● Levo od izbranih datotek se prikaže oznaka potrditvenega polja.
●● Če želite izbrati vse datoteke na trenutni strani, izberite možnost Izberi vse
na vrhu strani.
●● Za preklic izbire znova pritisnite gumb ENTERE.
3. Pritisnite gumb l / r /u /d, da izberete možnost Predvajaj. Predvajale se bodo
izbrane glasbene datoteke.
◀
▶
Slovenščina
■■ Fotografije
Ogled fotografije (ali načina diaprojekcije diaprojekcije)
1. Pritisnite gumb l / r /u /d, da s seznama
datotek izberete želeno datoteko.
Normalno
Friends.jpg
1024 x 768
2011/01/03
2. Pritisnite gumb ENTERE.
●● Ko na seznamu datotek pritisnete gumb
◀
∂ (Predvajaj), se diaprojekcija začne
takoj predvajati.
●● Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
Slovenščina
▶
●● V diaprojekcijo bodo vključene vse datoteke iz razdelka s seznamom datotek.
●● Med diaprojekcijo so datoteke prikazane v zaporedju od trenutno prikazane
datoteke naprej.
NN Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je
možnost Background Music nastavljena na Vklop.
NN Možnosti Način glasbe za ozadje ni mogoče spremeniti, dokler se glasba za
ozadje ne naloži.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Predstavnostna vsebina – dodatna funkcija
Razvrščanje seznama datotek
Za razvrščanje datotek na seznamu datotek izberite možnost
gumbom l / r /u /d. Nato pritisnite gumb ENTERE.
Kategorija
◀
Posneta TV
za plazemski
televizor
Delovanje
Razvrščanje z
Videi
Glasba
Fotografije
>
>
>
>
>
Pogled mape
Za prikaz celotne mape. Ime datoteke in
sličico si lahko ogledate tako, da izberete
mapo.
Naslov
Za razvrstitev in prikaz naslovov datotek
po simbolih/številkah/abecedi/v posebnem
vrstnem redu.
>
>
Najpozn.
datum
Za razvrstitev in prikaz datotek glede na
najnovejši datum.
>
>
>
Najzgod.
datum
Za razvrstitev in prikaz datotek glede na
najstarejši datum.
>
>
>
Slovenščina
▶
Kategorija
◀
Posneta TV
za plazemski
televizor
Delovanje
Videi
Glasba
Izvajalec
Razvrstitev glasbenih datotek po
abecednem redu izvajalcev.
>
Album
Razvrstitev glasbenih datotek po
abecednem redu albumov.
>
Zvrst
Za razvrstitev glasbenih datotek po zvrsti.
>
Mesečno
Za razvrstitev in prikaz foto datotek po
mesecih.
Slovenščina
>
Fotografije
>
▶
Meni z možnostmi za predvajanje videov / glasbe / fotografij
Med predvajanjem so na voljo te funkcije.
Kategorija
◀
Delovanje
Videi
Glasba Fotografije
Seznam
Vrnitev na seznam datotek.
Nazaj/Naprej
Pomik na prejšnjo/naslednjo datoteko s
fotografijami.
>
Zagon/zaustavitev
diaprojekcije
Za zagon ali ustavitev diaprojekcije.
>
Hitrost diaprojekcije
Za izbiro hitrosti diaprojekcije med ogledom
diaprojekcije. Lahko pa uporabite tudi gumba π
(REW) ali µ (FF) na daljinskem upravljalniku.
>
Glasba v ozadju
vklopljena
Glasbo za ozadje lahko zaženete ali ustavite.
>
Nastavitev glasbe za
ozadje
Za nastavitev in izbiro glasbe za ozadje med
ogledom datoteke s fotografijami ali diaprojekcije.
>
Slikovni način
Spremenite lahko Slikovni način.
Slovenščina
>
>
>
▶
>
>
Kategorija
◀
Delovanje
Videi
Glasba Fotografije
Način zvoka
Spremenite lahko Način zvoka.
Povečava
Za povečavo slik v celozaslonskem načinu.
>
Zasukaj
Za zasuk slik.
>
Iskanje naslova
Za neposreden pomik na drug naslov.
>
Podnapisi
Za ogled podnapisov. Če datoteka vsebuje
večjezične podnapise, lahko izberete določen jezik.
>
Način ponavljanja
Za ponavljajoče se predvajanje filmskih in glasbenih
datotek.
>
Velikost slike
Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah.
>
Nastavitev podnapisov
Prikaz možnosti Nastavitev podnapisov. Lahko
nastavite možnost podnapisov.
>
Slovenščina
>
>
>
▶
>
>
Kategorija
◀
Delovanje
Videi
Predvajaj/Premor
Za zagon in ustavitev. Lahko pa uporabite tudi
gumba � (Predvajaj) ali ∑ (Premor) na daljinskem
upravljalniku.
Zagon/zaustavitev
diaprojekcije
Za zagon ali ustavitev diaprojekcije.
Naključno
Glasbo lahko predvajate v zaporedju ali naključno.
Nadaljuj
Filmska datoteka se začne predvajati na mestu, kjer
ste jo ustavili.
>
Iskanje po prizorih
Prizor lahko raziščete razdeljen na 5 želenih poglavij.
>
Iskanje časa
Film lahko raziskujete v 10-sekundnih presledkih z
uporabo gumbov l in r.
>
>
Glasba Fotografije
>
>
>
NN Za ogled podrobnih informacij o izbrani napravi pritisnite gumb INFO.
NN Za ogled podrobnih informacij o izbrani datoteki pritisnite gumb INFO.
Slovenščina
>
▶
Druge informacije
■■ Podatkovna storitev
za Italijo
Omogoča uporabniku, da uporablja informacije (besedilo, slike, grafike,
dokumente, programsko opremo itd.), ki jih posredujejo množični mediji.
Samodejni zagon podatkovne storitve (Vklop / Izklop)
Za nastavitev, ali naj se samodejno zažene podatkovna storitev. Sam. zagon pod.
stor. samodejno zažene podatkovno storitev, brez posredovanja uporabnika.
◀
NN Če se izvaja še kakšna funkcija, funkcija Sam. zagon pod. stor. morda ne bo
delovala.
Slovenščina
▶
Uporaba podatkovnih storitev
Če kanal, ki ga trenutno gledate, omogoča podatkovne storitve, lahko s pritiskom
, za Italijo ali rdečega gumba aktivirate različne podatkovne storitve.
NN Vsebina informacij podatkovnih storitev je odvisna od dejanskega predvajanja.
NN Ko uporabljate podatkovne storitve, morda ne boste mogli spremeniti kanala z
numeričnimi tipkami (odvisno od storitve).
◀
1. Pritisnite gumb ,
želeno storitev.
za Italijo .
Pritisnite gumb u / d / l / r in OKE ter izberite
NN Če je funkcija Sam. zagon pod. stor. nastavljena na Vklop, se bo storitev
samodejno zagnala in naložil se bo trak. V tem primeru gumb ,
deluje.
Slovenščina
za Italijo
ne
▶
2. Pritisnite rdeči gumb. Prikaže se zaslon podatkovnih storitev.
3. Pritisnite gumb u / d / l / r na zaslonu podatkovnih storitev in se pomaknite
na želeno možnost ter nato pritisnite OKE. Zagnale se bodo izbrane storitve.
NN Če se na zaslonu prikaže barvni gumb določene funkcije, lahko uporabite
ponujeno funkcijo, tako da pritisnete ustrezen gumb.
4. Če pritisnete gumb EXIT, se podatkovne storitve zaprejo.
◀
▶
Slovenščina
Glavni gumbi podatkovnih storitev in njihove funkcije
Gumb
, za Italijo ali
rdeči gumb.
(Podatkovne
storitve)
BACKR
◀
Barvni gumb
Delovanje
Prikaže seznam Podatkovna storitev in nemudoma zažene Podatkovna storitev.
Vrnitev na prejšnji zaslon.
Izvaja funkcije, ki pripadajo posameznim ikonam barvnih gumbov, ki so prikazane na zaslonu
funkcije Podatkovna storitev.
NN Delovanje je lahko različno in je odvisno od ponudnika storitev.
Simbol
Besedilo vnesete s številkami in črkami, ki so natisnjene na numeričnih tipkah daljinskega
upravljalnika ali nad njimi. Če pritiskate posamezne numerične tipke na daljinskem
upravljalniku, se na praznem zaslonu za vnos besedila, kjer se nahaja kazalka, prikazujejo
ustrezne črke, številke ali posebni znaki. Na primer: če hitro pritiskate tipko za število 3, se v
določenem vrstnem redu prikazujejo dodeljene črke (D, E in F) ter število 3.
Slovenščina
▶
TEXT
u/d/l/r
OKE
EXIT e
Preklop na način teleteksta ali vrnitev v prejšnji zaslon.
NN Delovanje je lahko različno in je odvisno od ponudnika storitev.
Pomika meni Podatkovna storitev gor, dol, levo in desno.
Zažene izbran element.
Ustavi delujočo funkcijo Podatkovna storitev.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Odpravljanje težav
Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od
nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto “www.samsung.
com” in nato kliknite možnost za podporo ali pa pokličite klicni center, ki je naveden na
hrbtni strani tega priročnika.
◀
Težava
Rešitve in razlaga
Kakovost slike
Najprej izvedite funkcijo preizkusa slike, da preverite, ali televizor pravilno
prikazuje preizkusno sliko.
(Pojdite na MENU – Podpora – Samod. diagnoza – Preizkus slike)
Če je preizkusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti
zaradi vira ali signala.
Slovenščina
▶
Težava
Rešitve in razlaga
Televizijska slika ni videti tako
dobro kot v trgovini.
•• Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite
na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite
kabel HDMI ali komponentni kabel.
•• Naročniki na kabelsko / satelitsko televizijo: poskusite s postajami visoke
ločljivosti od kanala navzgor.
•• Povezava antene: izvedite samodejni program in nato poskusite s
postajami visoke ločljivosti.
NN Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino
standardne ločljivosti (SD).
•• Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega/običajnega sprejemnika na
◀
1080i ali 720p.
•• Prepričajte se, da televizijo gledate vsaj z najmanjše priporočene razdalje
glede velikost in ločljivost signala.
Slika je popačena: napake
velikih blokov, majhni bloki,
slikovne pike.
•• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri
hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih.
•• Slika je lahko popačena zaradi nizke stopnje signala ali slabe kakovosti.
Ne gre za okvaro televizorja.
•• Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini analognega ali digitalnega televizorja
(do pribl. 1 m), lahko povzročijo šume na sliki.
Slovenščina
▶
Težava
Rešitve in razlaga
Barva je napačna ali je ni.
•• Če uporabljate povezavo komponent, se prepričajte, da so komponentni
kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava
lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.
Slabe barve ali svetlost.
•• Prilagodite možnosti Slika v meniju televizorja (pomaknite se v način
Slika/Barve/Svetlost/Ostrina).
•• Prilagodite možnost Varč. z energ. v meniju televizorja (pomaknite se na
MENU – Sistem – Ekološka nastavitev – Varč. z energ.)
•• Poskušajte ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike
(pomaknite se na MENU – Slika – Ponastavitev slike).
◀
Črtkana črta na robu zaslona.
•• Če je velikost slike nastavljena na Prileganje zaslona, jo spremenite na
16:9.
Slika je črno-bela.
•• Spremenite ločljivost kabelskega/satelitskega sprejemnika.
•• Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z z
zelenimi vrati komponentnega vhoda 1 na televizorju.
Pri preklapljanju kanalov slika
zamrzne ali je popačena ali pa je
zakasnjena.
•• Če je priključen kabelski sprejemnik, ga ponastavite. Znova povežite
kabel za izmenični tok in počakajte, da se kabelski sprejemnik znova
zažene. To lahko traja do 20 minut.
•• Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.
Slovenščina
▶
Težava
Rešitve in razlaga
3D za plazemski zaslon TV
◀
Aktivna 3D-očala morda ne
bodo delovala pravilno, če
je v bližini očal ali televizorja
še kakšen drug, vklopljen
3D-izdelek ali elektronska
naprava.
•• V primeru težav imejte druge elektronske naprave čim bolj oddaljene od
Pri gledanju 3D-slik pri šibki
svetlobi (npr. pod reflektorjem
itd.), pod fluorescentno lučjo
(50–60 Hz) ali lučjo, ki oddaja
svetlobo 3 valovnih dolžin, lahko
slika rahlo miglja.
•• V tem primeru zasenčite luč ali jo izklopite.
Idealna oddaljenost pri gledanju
je enaka vsaj trikratni višini
zaslona.
•• Priporočamo, da gledalec sedi tako, da ima oči v višini zaslona.
Če boste 3D-očala pustili
vklopljena, se bo skrajšala
življenjska doba baterije.
•• Ko ne uporabljate 3D-očal, jih izklopite.
aktivnih 3D-očal.
▶
Slovenščina
Težava
Rešitve in razlaga
Kakovost zvoka
Najprej izvedite funkcijo Preizkus zvoka, da preverite, ali zvok televizorja
pravilno deluje. (pomaknite se na MENU – Podpora – Samod. diagnoza –
Preizkus zvoka).
Če je zvok V redu, težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.
◀
Ni zvoka ali zvok je pri največji
glasnosti pretih.
•• Preverite glasnost zunanje naprave, ki je povezana s televizorjem.
Slika je dobra, vendar ni zvoka.
•• V meniju zvoka nastavite možnost izbire zvočnika na TV zvočnik.
•• Če uporabljate zunanjo napravo, se prepričajte, da so avdio kabli
priključeni na ustrezne avdio vtičnice na televizorju.
•• Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost avdio izhoda naprave
(če imate na primer na televizor priključen HDMI, je treba možnost zvoka
kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI).
•• Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete ločeni
avdio kabel.
•• Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da vanjo ni
priključena nobena naprava.
Slovenščina
▶
Težava
Rešitve in razlaga
Zvočniki oddajajo nenavaden
šum.
•• Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Prepričajte se, da video kabel ni
priključen na avdio vhod.
•• Pri povezavi antene ali kabelske televizije preverite moč signala. Zaradi
nizke stopnje signala je lahko popačen zvok.
Ni slike, ni videa
Televizor se samodejno izklopi.
•• Preverite, ali je možnost Časovnik za spanje nastavljena na Izklop v
meniju za nastavitev.
•• Če je je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja
◀
v računalniku.
•• Prepričajte se, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na
stensko vtičnico in televizor.
•• Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se televizor
izklopi po 10–15 minutah, če ni signala.
Slovenščina
▶
Težava
Rešitve in razlaga
Povezava RF (kabelski signal/
antena)
Televizor ne sprejema vseh
kanalov.
•• Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen.
•• S funkcijo Plug & Play (začetna nastavitev) poskusite dodati razpoložljive
kanale na seznam kanalov. Pomaknite se na MENU – Sistem – Plug
& Play (začetna nastavitev) in počakajte, da se vsi razpoložljivi kanali
shranijo.
•• Preverite, ali je antena ustrezno postavljena.
◀
Povezava računalnika
Prikaže se sporočilo “Način ni
podprt”.
•• Nastavite ločljivost izhoda računalnika tako, da ustrezata ločljivostim, ki
jih podpira televizor.
Slovenščina
▶
Težava
Rešitve in razlaga
“Računalnik” je ves čas prikazan
na seznamu virov, tudi če ni
povezan.
•• To je normalno; “računalnik” je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi
Video je v redu, vendar ni zvoka.
•• Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev avdio izhoda v
če ni povezan.
računalniku.
Povezava v omrežje
Napaka povezave z brezžičnim
omrežjem.
◀
•• Za uporabo brezžičnega omrežja potrebujete zaščitni ključ USB Samsung
za brezžično omrežje.
•• Prepričajte se, da je omrežna povezava nastavljena na Brezžično.
•• Prepričajte se, da je televizor povezan z brezžičnim delilnikom
(usmerjevalnikom) IP.
Slovenščina
▶
Težava
Rešitve in razlaga
Drugo
V celozaslonskem načinu ni
slike.
•• Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne
ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba.
•• Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na
televizorju, je nad sliko in pod njo prikazana črna obroba.
•• Prilagodite možnosti velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na
celozaslonsko.
◀
Plazma televizor
brni. Za plazemski televizor.
•• Plazemski televizorji običajno rahlo brnijo. To je normalno. Nastane zaradi
električnih nabojev, s katerimi se ustvarjajo slike na zaslonu.
•• Če je brnenje glasno, ste morda na televizorju nastavili previsoko svetlost.
Poskusite z znižanjem svetlosti.
•• Brnenje je lahko glasno tudi, če je hrbtni del plazma televizorja preblizu
stene ali druge trdne površine. Poskusite tudi z drugačno napeljavo
priključitvenih kablov.
Zadrževanje slike (vžgana
slika). Za plazemski televizor.
•• Pri napačni namestitvi stenskega nosilca se lahko pojavi glasen zvok.
•• V napravo je vgrajena tehnologija za zmanjšanje ožiga zaslona, ki
zmanjša možnost ožiga. Tehnologija pomikanja slikovne pike omogoča
nastavitev premikanja slike v smeri navzgor / navzdol (navpična črta) in
od ene strani do druge (vodoravna pika).
Slovenščina
▶
◀
Težava
Rešitve in razlaga
Prikaže se sporočilo “Način ni
podprt”.
•• Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite
Televizor oddaja vonj po plastiki.
•• Ta vonj je normalen in bo sčasoma izginil.
Možnost televizorja Informacije
o signalu ni na voljo v meniju
preizkusa samodiagnostike.
•• Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene/RF/
Televizor je nagnjen vstran.
•• Odstranite osnovno stojalo s televizorja in ga znova sestavite.
•• Meni Kanal je na voljo samo, kadar je izbran vir televizije.
Meni kanalov je zasenčen. (ni na
voljo).
Nastavitve se izbrišejo po 30
minutah ali ob vsakem izklopu
televizorja.
ločljivost izhoda zunanje naprave.
koaksialnega kabla.
•• Če je televizor v načinu Demo. način, se bodo nastavitve zvoka in slike
ponastavile vsakih 30 minut. Način Demo. način preklopite v Domača
uporaba v postopku “Plug & Play” (začetna nastavitev). S pritiskanjem
gumba SOURCE izberite način televizorja in se pomaknite na MENU →
Sistem → Plug & Play (začetna nastavitev) → ENTERE.
Slovenščina
▶
Težava
Rešitve in razlaga
Ponavljajoča se izguba avdio ali
video signala.
•• Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite.
•• Razlog za izgubo avdio ali video signala so lahko premalo upogljivi ali
predebeli kabli. Zagotovite, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno
uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno je priporočljiva uporaba
kablov z 90-stopinjskimi priključki.
◀
Če od blizu pogledate rob
okvirja televizorja, se vidijo delci.
•• To je del zasnove izdelka in ni napaka.
Meni Slika v sliki (PIP) ni na
voljo.
•• Funkcija Slika v sliki (PIP) je na voljo samo pri uporabi vira HDMI,
računalnika ali komponente.
Slovenščina
▶
Težava
Rešitve in razlaga
Prikaže se sporočilo “Moten
signal” ali “Šibek signal/ni
signala”.
•• Če uporabljate KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP (KARTICO
ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+), preverite, ali je vstavljena v
režo za splošni vmesnik.
•• Če je težava še vedno prisotna, KARTICO MODULA ZA POGOJNI
DOSTOP izvlecite iz televizorja in jo znova vstavite v režo.
◀
Televizor se 45 minut po izklopu
znova vklopi.
•• To je normalno. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Aerial), da
Ponavljajoča se težava s sliko/
zvokom.
•• Preverite in spremenite signal/vir.
Med gumijasto podlago stojala
in zgornjo plastjo nekaterega
pohištva lahko pride do trenja.
•• To se prepreči z uporabo klobučevinastih podstavkov na kateri koli
nadgradi vdelano programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem.
površini televizorja, ki pride v stik s pohištvom.
Slovenščina
▶
❑❑ Vstavitev v režo za SPLOŠNI VMESNIK
■■ Namestitev adapterja za kartico za splošni vmesnik
Adapter namestite, kot je prikazano spodaj. Adapter
za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po
naslednjem postopku.
NN Priporočamo, da adapter priključite pred namestitvijo.
◀
1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite
v odprtini na izdelku 1.
NN Poiščite odprtini na hrbtni strani televizorja. Odprtini sta poleg vrat
COMMON INTERFACE.
Slovenščina
Hrbtna
stran
televizorja
▶
2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK povežite z vrati COMMON
INTERFACE na izdelku 2.
3. Vstavite “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+”.
Priporočamo, da kartico za splošni vmesnik vstavite, preden namestite televizor na steno. Po
namestitvi bi jo bilo morda težko vstaviti. Kartico vstavite potem, ko ste priključili modul za
splošni vmesnik na televizor. Modul je težko priključiti, če pred tem vstavite kartico.
◀
▶
Slovenščina
■■ Uporaba “KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+”
Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena “KARTICA ZA SPLOŠNI
VMESNIK ali KARTICA CI+”.
●● Če ne vstavite “KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali
KARTICE CI+”, se bo na nekaterih kanalih prikazalo
sporočilo “Kodiran signal”.
●● V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s
◀
telefonsko številko, ID-jem “KARTICE ZA SPLOŠNI
VMESNIK ali KARTICE CI+”, ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se
prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
●● Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo
“Posodobitev končana”, kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.
Slovenščina
▶
NN OPOMBA
●● “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+” dobite pri lokalnem
ponudniku kabelske televizije.
●● “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+” odstranite tako, da jo
previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
●● “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+” vstavite v smeri, ki je
označena na njej.
◀
●● Kje se nahaja reža COMMON INTERFACE, je odvisno od modela.
Slovenščina
▶
●● “KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+” v nekaterih državah in
regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
●● Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
●● Vstavite “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+”, ki podpira
trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Funkcija teleteksta(odvisno od države)
Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev.
Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer
lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.
NN Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem
upravljalniku.
◀
▶
Slovenščina
/
(Teletekst vklopljen/
mešano/izklopljen)
Za vklop načina teleteksta za trenutni kanal. Gumb dvakrat pritisnite, da teletekst
prekrijete s trenutnim zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.
8 (shrani)
Za shranjevanje strani teleteksta.
4
Za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za premik besedila v
(velikost)
Za spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
9
Če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, s tem gumbom zadržite prikaz
trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.
(zadrži)
◀
▶
Slovenščina
Barvni gumbi (rdeči,
zeleni, rumeni,
modri)
Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta
označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe.
Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena
z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani
pritisnite ustrezni barvni gumb.
0 (način)
Izbira načina teleteksta (LIST/FLOF). Če gumb pritisnete v načinu LIST, se preklopi
v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom
8(shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
1
Za prikaz razpoložljive podstrani.
(podstran)(velikost)
◀
2
Za prikaz naslednje strani teleteksta.
(naslednja stran)
Slovenščina
▶
3
Za prikaz prejšnje strani teleteksta.
(prejšnja stran)
6
a prikaz strani s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.
(Kazalo)
5
Dza prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza).
(razkrij)
7
za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da prekriva trenutni program.
(Prekl.)
◀
▶
Slovenščina
Tipična stran teleteksta
Del
◀
Kazalo
A
Številka izbrane strani.
B
Identiteta televizijskega kanala.
C
Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D
Datum in ura.
E
Besedilo.
F
Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.
Slovenščina
▶
❑❑ Ključavnica Kensington proti kraji
Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje
Samsung. To je naprava, ki se uporablja za
fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na
javnem mestu. Videz in način zaklepanja se lahko
razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za
dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte
priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington.
◀
<Hrbtna stran
televizorja>
1
<Dodatno>
NN Poiščite ikono “K” na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg ikone “K”.
Slovenščina
▶
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega, nepremičnega predmeta, kot
je miza ali stol.
2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zančni konec kabla
ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku 1.
4. Zaklenite zaklep.
◀
NN To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik,
priložen napravi za zaklepanje.
NN Napravo za zaklepanje je treba kupiti posebej.
NN Mesto reže Kensington se lahko razlikuje glede na model televizorja.
Slovenščina
▶
❑❑ Licenca
TheaterSound, SRS and
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.
Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki
podjetja Dolby Laboratories.
◀
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and
the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are
trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Slovenščina
▶
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used
under licence.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified®
device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your
files into DivX video.
◀
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD
section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your
registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.
Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Slovenščina
Vo. za e-Manual
❑❑ Ogled e-priročnika
Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki
so shranjene v televizorju.
Osnovne funkcije
Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
OO MENUm → Podpora → e-Manual →
Prilagoditev slikovnih nastavitev
ENTERE
Spreminjanje velikosti slike
Sprememba možnosti slike
Nastavitev televizorja z računalnikom
Pomoč
Kazalo
▶
Slovenščina
Prikaz na zaslonu
Trenutna oddajanje na
zraku .
Za preklop kategorije.
Želeno kategorijo
izberete s pritiskom
gumba l ali r.
Osnovne funkcije
Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
Prikaže seznam podmenijev.
Želeni podmeni izberete
s pritiskom gumba
ENTERE.
Prilagoditev slikovnih nastavitev
Spreminjanje velikosti slike
◀
Sprememba možnosti slike
Nastavitev televizorja z računalnikom
Kazalo
Pomoč
Upravljalni gumbi:
Pomoč: Prikaže Vodič
e-Manual ali Vodnik za
izdelek. Pritisnite gumb
ENTERE.
Kazalo: Prikaže zaslon s kazalom.
X: Izhod iz e-priročnika.
Slovenščina
▶
Uporaba pomoči
S pritiskom možnosti Pomoč prikažete za e-priročnik in priročnik za izdelek.
❑❑ Ogled e-priročnika
Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah,
ki so shranjene v televizorju.
Sinhroniziranje predstavnosti iz različnih naprav
s funkcijo AllShare
Osnovne funkcije
S funkcijo AllShareTM lahko sinhronizirate digitalne
naprave in uživate v glasbi, filmih in fotografijah
iz računalnika, fotoaparata in mobilnih naprav,
na velikem televizijskem zaslonu. Lahko se tudi
povežete z več računalniki.
Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
OO MENUm → Slika → Slikovni način →
ENTERE
Prilagoditev slikovnih nastavitev
Spreminjanje velikosti slike
Spreminjanje velikosti slike
Spreminjanje velikosti slike
Pomoč
◀
Nazaj
Nazaj
<Vodič e-Manual>
Prikaže se e-priročnik, kot je prikazano zgoraj.
Nazaj
<Vodnik za izdelek>
Prikaže se priročnik za izdelek, kot je prikazano
zgoraj.
Slovenščina
▶
Preklapljanje med e-priročnikom in določenimi meniji
Slika
❑❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
Slikovni način
OO MENUm → Slika → Slikovni način → ENTERE
■■ Slikovni način t
Izberite želeno vrsto slike.
E-MANUAL
NN Če je vhodni vir nastavljena na PC, je Slikovni način na voljo samo v
načinih Standardni in Zabavno.
●● Dinamično: Primerno za svetel prostor.
Standardni
Osvetlitev
14
Kontrast
99
Svetlost
45
Ostrina
50
Barve
50
●● Standardni: Primerno za običajno okolje.
●● Naravno za televizor LED/ Sproščeno za plazemski televizor: primerno za
Posk. zdaj
zmanjšanje naprezanja oči.
●● Film: Primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
●● Zabavno: Primerno za gledanje filmov in iger.
Ton barve (Z/R)
Pomoč
◀
Posk. zdaj
Doma
Povečava
Z 50
R 50
Kazalo
●● Prikazani meni se lahko
razlikuje, odvisno od modela.
1. način
2. način
1. Če želite odpreti določen meni, izberite Posk.
zdaj.
2. Za vrnitev na zaslon e-priročnika pritisnite gumb
E-MANUAL.
1. Ko izbirate območje vsebine, pritisnite gumb
ENTERE. Prikaže se sporočilo “Ali želite
to izvesti?”. Izberite Da in pritisnite gumb
ENTERE. Prikaže se okno prikaza na zaslonu.
2. Za vrnitev na zaslon e-priročnika pritisnite gumb
E-MANUAL.
Slovenščina
▶
Ogled vsebine
❑❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
OO MENUm → Slika → Slikovni način → ENTERE
■■ Slikovni način t
Izberite želeno vrsto slike.
NN Če
je vhodni vir nastavljena na PC, je Slikovni način na voljo samo
v načinih Standardni in Zabavno.
●● Dinamično: Primerno za svetel prostor.
Območje vsebine: če ste
izbrali podmeni, si lahko
ogledate ustrezno vsebino.
Za pomik na prejšnjo ali
naslednjo stran pritisnite
gumb l ali r.
●● Standardni: Primerno za običajno okolje.
●● Naravno za televizor LED / Sproščeno za plazemski televizor:
primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
◀
●● Film: Primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
●● Zabavno: Primerno za gledanje filmov in iger.
Pomoč
Posk. zdaj
Doma
Povečava
Kazalo
Posk. zdaj: Prikaže ustrezne menije.
Domov: Pomik na začetni zaslon e-priročnika.
Povečava: Povečava zaslona.
Kazalo: Prikaže zaslon s kazalom.
Slovenščina
▶
Uporaba načina povečave
Med ogledom navodil e-priročnika za povečavo
zaslona izberite Povečava. Po povečanem
zaslonu se lahko pomikate z gumbom u ali d.
NN Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite gumb
RETURN.
❑❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
OO MENUm → Slika → Slikovni način → ENTERE
■■ Slikovni način t
Izberite želeno vrsto slike.
NN Če
je vhodni vir nastavljena na PC, je Slikovni način na voljo samo
v načinih Standardni in Zabavno.
●● Dinamično: Primerno za svetel prostor.
●● Standardni: Primerno za običajno okolje.
●● Naravno za televizor LED / Sproščeno za plazemski televizor :
primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
Nazaj
◀
▶
Slovenščina
Iskanje ključnih besed z uporabo strani s kazalom
1. Za iskanje ključne besede izberite Kazalo, da odprete zaslon Kazalo.
2. Pritisnite gumb l ali r, da izberete želeno zaporedje znakov, nato pa pritisnite
gumb ENTERE.
3. Pritisnite gumb u ali d, da izberete želeno ključno besedo, in nato pritisnite
gumb ENTERE.
4. Prikaže se ustrezen zaslon z navodili e-priročnika.
◀
NN Zaslon Kazalo zaprete s pritiskom gumba Return.
Slovenščina
Download PDF