Samsung | HT-BD1220 | Samsung HT-BD1220 Navodila za uporabo

HT-BD1220
Sistem za 2,1-kanalni
domači kino Blu-ray
Uporabniški priročnik
Predstavljajte si možnosti
Hvala za nakup, Samsungov izdelka.
Izkoristite vse prednosti naše široke ponudbe storitev in registrirajte
izdelek na spletni strani
www.samsung.com/register
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd Sec1:1
2009-07-30
5:17:28
Glavne funkcije novega
domačega kina Blu-ray
FUNKCIJE PREDVAJALNIKA
Predvajanje različnih vrst plošč in FM-sprejemnika.
HT-BD1220 v eni napravi združuje predvajalnik za različne vrste plošč, vključno z BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R (video
način), CD, MP3, JPEG, DivX, MKV, MP4 in CD-R/RW, ter kakovosten FM-sprejemnik.
Popolna podpora za avdio dekodiranje HD (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS,DTS-HD HRA,
DTS-HD MA Essential)
Več informacij najdete na www.DOLBY.COM in DTS.COM.
Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja
Če je glavna enota v načinu mirovanja dlje kot 5 minut, se zažene ohranjevalnik zaslona.
HT-BD1220 se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 15-ih minutah v načinu ohranjevalnika zaslona.
Funkcija varčevanja z energijo
HT-BD1220 se samodejno izklopi po 20-ih minutah v načinu mirovanja.
Podpora funkcije USB HOST
Domači kino s funkcijo USB HOST omogoča povezavo in predvajanje iz zunanjih pomnilniških naprav USB, na
primer iz MP3 predvajalnikov, pomnilnikov USB flash itd.
HDMI
HDMI istočasno oddaja Blu-Ray/DVD video in avdio signale ter predvaja čistejšo sliko.
Ločljivost 1080p (polna visoka ločljivost) zagotavlja še bolj jasne slike.
Funkcija AV SYNC
Če je enota povezana z digitalnim televizorjem, lahko video zaostaja za zvokom.
V tem primeru lahko nastavite čas zamika zvoka, da sinhronizirate zvok z videom.
Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
S funkcijo Anynet+ lahko glavno napravo tega sistema upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja
Samsung tako, da s HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino Blu-ray. (Na voljo samo pri
televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)
Podpora za iPod in iPhone
Priključite svoj iPod na hišni kino s pomočjo priložene priključne postaje za iPod in uživajte
v poslušanju svojih glasbenih datotek.
BD Wise
Funkcija BD Wise samodejno prilagodi Samsungove izdelke, ki podpirajo BD Wise, na optimalne nastavitve med
napravami. Ta funkcija je omogočena le, če so Samsungove naprave, ki podpirajo BD Wise, med seboj povezane s
HDMI-kablom.
2
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 2
2009-08-10
11:25:34
SLV
FUNKCIJE PLOŠČ BLU-RAY
Plošče Blu-ray podpirajo najbolj kakovostne obstoječe video zapise visoke ločljivosti – zaradi velike zmogljivosti ni
potrebe, da bi bili video posnetki slabše kakovosti. Nadaljnje so plošče Blu-ray enake, znane velikosti in videza kot
DVD-ji.
* Naslednje lastnosti plošč Blu-ray so odvisne od plošče in se razlikujejo. Videz in krmarjenje lastnosti se prav tako
razlikujeta od plošče do plošče. Spodaj opisanih lastnosti nimajo vse plošče.
Video vrhunci
Format BD-ROM za prikazovanje filmov podpira tri
visoko napredne video kodeke, vključno z AVC,
VC-1 in MPEG-2.
Na voljo so tudi naslednje ločljivosti za HD-video:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
PLAY MOVIE
Predvajanje z visoko ločljivostjo
3
Če si želite ogledati vsebine plošč Blu-ray visoke
ločljivosti, potrebujete HDTV (televizijo visoke
ločljivosti).
Nekatere plošče za ogled vsebine visoke ločljivosti
HD Video
potrebujejo priključek HDMI OUT na predvajalniku.
Zmožnost prikazovanje vsebine na ploščah Blu-ray visoke
ločljivosti je lahko omejena, glede na ločljivost televizije.
LANGUAGES
PREVIEWS
Grafične
ravnine
▼
4
5
6
7
PLAY MOVIE
8
9
LANGUAGES
Podnapisi
Lahko izbirate med različnimi vrstami pisave ter velikostjo in barvo
podnapisov. Podnapisi so lahko tudi animirani, lahko jih pomikate
naprej, nazaj ali pa izključite, Odvisno od tega, kaj je na plošči Blu-ray.
BD-LIVE
Plošča Blu-ray, ki prek omrežne povezave podpira BD-LIVE, vam
omogoča, da uživate v različnih vsebinah, ki jih ponuja proizvajalec
plošče.
SCENE SELECTIONS
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Youtube
Ta hišni kino Blu-ray vam omogoča, da uživate v video posnetkih na zahtevo, ki vam jih omogoča YouTube prek omrežne povezave.
3
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 3
2009-07-30
5:17:51
Glavne lastnosti novega
domačega kina Blu-ray
KAJ VKLJUČUJE
Preverite, ali so priloženi naslednji priključki.
Video kabel
FM-antena
Žica zvočnika (3 EA)
Priključna postaja za iPod
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik
/ Baterije (velikost AAA)
4
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 4
2009-07-30
5:17:55
SLV
Varnostni podatki
VARNOSTNA OPOZORILA
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA
NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA
OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.
Simbol označuje, da je v notranjosti enote
prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči
udar električnega toka.
Simbol vas opozarja na pomembna
navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so
priložena enoti.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI
IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov,
ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo
nevarno sevanje.
POZOR: NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKOM.
OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega
udara.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto
dostopen, iz vtičnice.
POZOR
• Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot
so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.
5
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 5
2009-07-30
5:17:56
Varnostni podatki
PREVIDNOSTNI UKREPI
Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani predvajalnika. Predvajalnik
namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm). Prezračevalne reže ne smejo
biti pokrite. Na predvajalnik ne postavljajte drugih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva.
Preden predvajalnik prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke prazna. Predvajalnik je namenjen za neprekinjeno uporabo. Preklop
domačega kina Blu-ray v stanje pripravljenosti ne izključi električnega napajanja. Če želite izključiti električno napajanje predvajalnika,
napajalni kabel izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika ne boste uporabljali dlje časa.
Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko
poškoduje napravo.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
Phones
Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr.
kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja (npr.
zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni kabel izključite iz
električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek
uporabljajte le za osebno uporabo.
Če predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času, pred uporabo
počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne
kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem uradu za patente, in
druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te avtorsko zaščitene tehnologije mora
odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo za domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen
če druge namene odobri podjetje Macrovision Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
6
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 6
2009-07-30
5:17:56
SLV
Vsebina
2
3
4
Funkcije predvajalnika
Funkcije plošč Blu-ray
Kaj vključuje
5
6
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
10
11
Preden začnete z branjem uporabniškega
priročnika
Značilnosti posameznih nosilcev podatkov
OPIS
14
15
Sprednja plošča
Zadnja plošča
DALJINSKI UPRAVLJALNIK
16
18
Pregled daljinskega upravljalnika
Nastavitev daljinskega upravljalnika
PRIKLOP
20
22
24
26
28
30
Priklop zvočnikov
Priklop video izhoda na televizor
Povezava iPod-a
Priklop zunanji avdio komponent
Priklop na omrežje
Priklop FM-antene
OSNOVNE FUNKCIJE
PREDVAJALNIKA PLOŠČ BLU-RAY
31
32
32
33
33
34
Pred predvajanjem
Krmarjenje po menijih
Predvajanje plošče
Nastavitev zvoka
Uporaba funkcij search in SKIP
Predvajanje v počasnem posnetku/
predvajanje po korakih
NASTAVITEV SISTEMA
35
Nastavitev ure
35
36
36
Nastavitev jezikovnih možnosti
GLAVNE FUNKCIJE NOVEGA
DOMAČEGA KINA BLU-RAY
2
5
10
14
16
20
VARNOSTNI PODATKI
ZAČETEK
31
NASTAVITEV JEZIKA
7
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 7
2009-07-30
5:17:57
Vsebina
NASTAVITEV ZVOKA
37
Nastavitev možnosti zvočnikov
40
42
Nastavitev zaslonskih možnosti
Nastavitev video zaslona/izhodnih možnosti
44
Možnosti za nastavitev HDMI
47
Nastavitev funkcije za Nadzor vsebine
49
Nastavitev omrežnih možnosti
54
Upravljanje sistemske naprave
55
57
57
Nadgradnja strojne programske opreme
Sistemske informacije
Obvestilo o nadgradnji strojne programske
opreme
Registracija DivX(R)
Deaktivacija DivX(R)
37
NASTAVITEV ZASLONA
40
NASTAVITEV HDMI
44
NADZOR VSEBINE
47
OMREŽNE NASTAVITVE
49
UPRAVLJANJE PODATKOV BD
54
NADGRADNJA SISTEMA
55
57
57
GLEDANJE FILMA
58
58
59
60
61
61
62
63
63
64
Uporaba funkcije zaslona
Uporaba menija plošče in pojavnega menija/
menija naslova
Ponovno predvajanje
Izbor avdio jezika
Izbor jezika podnapisov
Spreminjanje zornega kota kamere
Nastavitve za PIP (Slika v Sliki)
BD-LIVE™
Predvajanje datotek DivX, MKV, MP4
8
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 8
2009-07-30
5:17:57
66
67
Gumbi daljinskega upravljalnika za
predvajanje plošče Avdio CD(CD-DA)/MP3
Ponovno predvajanje plošče avdio cd (CDDA) in MP3
Predvajanje Avdio CD-ja (CD-DA)/MP3
66
66
69
69
69
69
70
70
Ogled slike
Diaprojekcija/hitrost
Rotate (Zasuk)
Zoom (Povečava)
Pojdi na seznam slik
UPORABA FUNKCIJE USB
71
Predvajanje predstavnostnih datotek z
uporabo funkcije USB Host
73
73
74
Poslušanje radia
Prednastavitev radijskih postaj
O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)
76
78
Poslušanje glasbe
Gledanje filma
79
Povezava z Osebnim Računalnikom in
Predvajanje Plošč v Obliki Zapisa MP3, JPEG,
DivX, MKV ali MP4
81
Uporaba storitev YouTube
PRIROČNE FUNKCIJE
86
86
86
Funkcija časovnika za izklop
Prilagoditev osvetlitve zaslona
Izklop zvoka
ODPRAVLJANJE TEŽAV
87
Odpravljanje težav
DODATEK
89
89
90
Opozorila v zvezi s hranjenjem in ravnanjem
s ploščami
Tehnične lastnosti
OGLED SLIKE
71
RADIO
73
UPORABA IPOD-A
76
FUNKCIJA PRETOK PODATKOV IZ
RAČUNALNIKA
79
UPORABA E-VSEBIN
81
86
SLV
POSLUŠANJE GLASBE
87
9
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 9
2009-07-30
5:17:57
Začetek
PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
Simboli, ki so uporabljeni v priročniku
Ikona
h
g
f
Z
C
V
Izraz
BD-ROM
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-RE.
BD-R
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-R.
DVD-VIDEO
Označuje vsebino plošč DVD ali DVD-R-/DVD-RW, ki so bile posnete in zaključene v video
načinu.
DVD-RW
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-RW (posnete in zaključene v video načinu).
DVD-R
M
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-R (posnete in zaključene v video načinu).
Vsebuje funkcijo, ki je na voljo na avdio plošči CD-RW/CD-R (format CD-DA).
MP3
Označuje funkcijo, ki je na voljo za plošče DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R in pomnilniške naprave USB.
JPEG
Označuje funkcijo, ki je na voljo za plošče DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R in pomnilniške naprave USB.
DivX, MKV,
MP4
F
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
BD-RE
Audio CD
A
G
Razlaga
To vključuje funkcijo, ki je na voljo na ploščah DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R in na pomnilniški
napravi USB.
Pomnilniška
naprava USB
Označuje funkcijo, ki je na voljo za pomnilniško napravo USB.
POZOR
Označuje primere, ko funkcija ne deluje ali primere, ko so bile nastavitve preklicane.
Opomba
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
O uporabi uporabniškega priročnika
1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte strani 5–6.)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte strani 87–88.)
Avtorske pravice
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez
predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
10
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 10
2009-07-30
5:17:57
SLV
ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH NOSILCEV PODATKOV
Vrste plošč, ki jih je mogoče predvajati
Vrste plošč
Logotip
plošče
BD-ROM
BD-RE/BD-R
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
Oblika plošče
Dolžina predvajanja
Predvajalni čas je odvisen od
naslova.
enostranska
enostranska (12 cm)
240
dvostranska (12 cm)
480
enostranska (8 cm)
80
dvostranska (8 cm)
160
enostranska (12 cm)
74
enostranska (8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● ZAČETEK
DVD-VIDEO
Posneta vsebina
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW
(posnete in zaključene v
video načinu)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(primer : podaljšano
predvajanje)
DVD-R
(posnete in zaključene v
video načinu)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(primer : podaljšano
predvajanje)
• Ta predvajalnik je združljiv le z barvnim sistemom PAL.
• Plošče NTSC se ne bodo predvajale.
Logotipi plošč, ki jih je mogoče predvajati
Plošča Blu-ray
Dolby Digital Plus
avdio plošče DTS-HD visoke ločljivosti
Oddajniški sistem PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Essential
Digital Audio
M
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani
blagovni znamki Dolby Laboratories.
11
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 11
2009-08-10
11:26:03
Začetek
Vrste plošč, ki jih ni mogoče predvajati
•
•
•
•
plošča HD DVD
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R za zapisovanje.
DVD-RW (način VR)
M
• plošča DVD-ROM/PD/MV-Disc itd.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• 8-centimetrska MD (mini disk)
Nekaterih komercialnih plošč in DVD-plošč, kupljenih izven vaše regije, predvajalnik morda ne bo mogel
predvajati. Pri predvajanju teh plošč, na zaslonu piše “No disc” (Ni plošče) ali “Please check the regional
code of the disc.” (Preverite krajevno kodo plošče.).
 Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
Krajevna koda
Tako domači kino Blu-ray kot tudi plošče so kodirane po regijah. Te krajevne kode se morajo ujemati,
da je predvajanje plošč mogoče. Če se kode ne ujemajo, predvajanje plošče ne bo možno. Številka
regije tega domačega kina Blu-ray je označena na hrbtni strani naprave.
Regijska koda BD
A
B
C
Območje
Severna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japonska, Tajvan, Hong Kong in
Jugovzhodna Azija.
Evropa, Grenlandija, Francoski teritoriji, Srednji vzhod, Afrika, Avstralija in Nova Zelandija.
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in Južna Azija.
Koda regija
Območje
DVD-video
1
ZDA, Kanada
Japonska, Evropa, Južna Afrika, Srednji
2
Vzhod, Grenlandija
Koreja, Tajvan, hong Kong, deli Jugovzhodne
3
Azije
Avstralija, Nova Zelandija, Južna Amerika
4
(vključno z Mehiko)
5
Vzhodna Evropa, Rusija, Indija, Afrika
Koda regija
DVD-video
6
Kitajska
Območje
7
Nespecificirana posebna uporaba
8
Letalske družbe/križarke (vključno z Mehiko)
9
Brez regije
Združljivost plošč Blu-ray
Plošče Blu-ray so plošče novega formata. Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti. Vse plošče niso združljive
in vseh formatov ne bo mogoče predvajati. Za dodatne informacije si preberite izjavo o skladnosti in združljivosti v
tem priročniku. V primeru težav z združljivostjo se posvetujte s službo za stranke SAMSUNG.
M
Predvajanje morda ne bo možno pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot so sprememba
zornega kota ali prilagoditev razmerja višina/širina. Podrobni podatki o ploščah so napisani na ovitku. Po potrebi si
jih preberite.
 Ne dovolite, da se plošča umaže ali popraska. Če so na snemalni površini plošči prstni odtisi, umazanija, prah,
praske ali obloge cigaretnega dima, plošče mogoče ne bo možno predvajati.
 Plošč, na katerih so posnetki za program NTSC, s tem izdelkom ni možno predvajati.
 Pri predvajanju naslova BD-Java, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa so nekatere funkcije bolj počasne.
12
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 12
2009-07-30
5:17:58
SLV
Vrste plošč
❖ BD-RE/BD-R
Zapisljiva plošča Blu-ray BD-RE/BD-R je idealen format za izdelavo varnostnih kopij ali snemanje
osebnih video posnetkov.
❖ BD-ROM
Plošče Blu-ray samo za branje. Plošča BD-ROMA vsebuje vnaprej posnete podatke. Čeprav lahko BDROM vsebuje kakršne koli podatke, jih večina vsebuje filme visoke ločljivosti, primerne za predvajanje v
domačem kinu Blu-ray. Enota lahko predvaja vnaprej posnete komercialne plošče BD-ROM.
● ZAČETEK
❖ DVD-Video
• Digitalna prilagodljiva plošča (DVD) vsebuje do 135 minut slik, 8 avdio jezikov in 32 jezikov za
podnapise. Opremljena je s programom za stiskanjem slik MPEG-2 in prostorskim zvokom Dolby
Digital, ki vam omogoča užitek ob živahnih in čistih slikah.
• Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojne plošče DVD-video, lahko pride do začasnih motenj pri
predvajanju slike in zvoka. V tem primeru ne gre za napako enote.
• Ko ploščo DVD-RW/-R, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Vnaprej posnete
(vnaprej ožigosane) komercialne DVD-je prav tako imenujemo DVD-video. Ta enota lahko predvaja
vnaprej posnete komercialne plošče DVD (plošče DVD-video) s filmi.
❖ Avdio CD
• Avdio plošča, na kateri je posnet 44,1 kHz PCM avdio posnetek.
• Ta enota lahko predvaja avdio format CD-DA plošč CD-R in CD-RW.
• Enota morda ne bo mogla predvajati nekaterih plošč CD-R ali CD-RW zaradi načina snemanja.
❖ CD-R/-RW
• Uporabite ploščo CD-R/-RW 700 MB (80 minut). Če je možno, ne uporabljajte plošč 800 MB (90
minut) ali več, ker predvajanje morda ne bo možno.
• Če snemanje plošče CD-R/-RW ni bilo zaključeno, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje
vseh posnetkov pa morda ne bo mogoče.
• Nekaterih plošč CD-R/-RW s to enoto morda ne bo možno predvajati, odvisno od naprave, s katero
ste ploščo zapekli. Predvajanje vsebin, posnetih na ploščo CD-R/-RW s CD-jev za osebno uporabo, je
odvisno od vsebine in plošče.
❖ Predvajanje plošče DVD-R
• Ko ploščo DVD-R, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video.
• Ta enota lahko predvaja plošče DVD-R, posnete in zaključene s Samsungovim video snemalnikom
DVD. Morda ne bo predvajala nekaterih plošč DVD-R, odvisno od plošče in stanja snemanja.
❖ Predvajanje plošče DVD-RW
• Predvajati je možno plošče DVD-RW, posnete v video načinu in zaključene.
• Ko ploščo DVD-RW, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Zmožnost predvajanja je
odvisna od stanja snemanja.
Format plošče
❖ Uporaba plošče MP3
•
•
•
•
•
Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R, posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
Predvajati je možno samo datoteke MP3, s končnicama “.mp3” ali “.MP3”.
Predvajalna gostota zapisa je od 56 Kbps do 320 Kbps.
Predvajalna vzorčna hitrost je od 32 KHz do 48 KHz.
Enota lahko predvaja 1500 datotek in map, shranjenih pod nadrejeno mapo. Pri datotekah MP3,
posnetih z VBR (spremenljiva gostota zapisa), se lahko zvok izključi in vključi.
❖ Uporaba plošče JPEG
• Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R, posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
• Prikazovati je možno samo datoteke JPEG s končnicami “.jpg”, “.JPG”, “.jpeg” ali “JPEG”.
• Progresivne datoteke JPEG so prav tako podprte.
❖ DVD-RW/-R (V)
• Ta format se uporablja za snemanje podatkov na ploščo DVD-RW ali DVD-R. To ploščo je možno
predvajati na domačem kinu Blu-ray, ko je zaključena.
• Če je plošča posneta v video načinu na snemalniku drugega proizvajalca, vendar ni zaključena, je ni
mogoče predvajati na domačem kinu Blu-ray.
13
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 13
2009-07-30
5:17:58
Opis
SPREDNJA PLOŠČA
1 2
3
4
5
6
7
8 9
11
10
GUMB POWER (VKLOP/IZKLOP)
Vključi in izključi domači kino Blu-ray.
INDIKATOR STANJA
PRIPRAVLJENOSTI
Ko napravo prvič vključite, ta indikator sveti.
GUMB ODPIRANJE/ZAPIRANJE
Odpre in zapre pladenj za plošče.
FUNKCIJSKI GUMB
Način se preklopi na naslednji način :
BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
GUMB ZA ISKANJE NAVZDOL IN
PRESKOK NAZAJ (
)
Se vrne na predhodni naslov/poglavje/posnetek.
Gumb STOP
Ustavi predvajanje plošče.
GUMBI za nadzor glasnosti
Prilagoditev glasnosti.
Gumb PLAY/PAUSE
Predvaja ali začasno ustavi predvajanje.
GUMB ZA ISKANJE NAVZGOR IN
PRESKOK NAPREJ(
)
Preide na naslednji naslov/poglavje/posnetek.
10
PLADENJ PLOŠČE
Pladenj za plošče
11
STITELJ USB
Tukaj lahko priklopite pomnilniško napravo USB in jo uporabljate za shranjevanje,
kadar ste povezani z BD-LIVE. Uporabite jo lahko tudi za nadgradnjo strojne
programske opreme in predvajanje datotek oblike MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
M
14
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 14
Zmanjša frekvenčni pas FM.
Poveča frekvenčni pas FM.
Za priključitev na prilagojevalnik za WLAN morate uporabiti USB HOST na hrbtni strani domačega kina Blu-ray.
 Naprave USB HDD ne morete uporabljati za shranjevanje podatkov BD (BD-LIVE).
2009-07-30
5:17:58
1
2
3 4 5 6
7
SLV
ZADNJA PLOŠČA
8 9
● OPIS
10
11
PRIKLJUČEK za iPod
Sem priključite priključno postajo za iPod.
KOAKSIALNI PRIKLJUČEK FM 75ΩA
Priključite na anteno FM.
Priključki AUX IN (POMOŽNI VHODNI
PRIKLJUČKI)
Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je
videorekorder).
PRIKLJUČEK VIDEO OUT
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod enote (VIDEO
OUT).
PRIKLJUČKI COMPONENT VIDEO OUTPUT
V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
PRIKLJUČEK HDMI OUT
S kablom HDMI priključite za izhodni priključek HDMI na vhodni priključek
HDMI na televiziji, da boste lahko uživali v visoko kakovostnih slikah.
PRIKLJUČKI EXTERNAL DIGITAL OPTICAL
INPUT (VHOD ZUNANJE DIGITALNE
OPTIČNE NAPRAVE)
Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim
izhodnim signalom.
PRIKLJUČEK LAN
Lahko se uporabi za povezavo v BD-LIVE in YouTube.
Lahko se uporabi tudi za nadgradnjo strojne programske opreme.
PRIKLJUČEK ZA WLAN
Sem lahko priključite pomnilniško napravo USB, ki jo lahko uporabite
kot pomnilnik, ko je vzpostavljena povezava z BD-LIVE. Lahko pa jo
uporabite za nadgradnjo strojne programske opreme ali predvajanje
MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 oziroma za povezavo z BD-LIVE prek
prilagojevalnika za WLAN.
10
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA 2-KANALNI
ZVOČNIK
Priključite sprednji in nizkotonski zvočnik.
11
HLADILNI VENTILATOR
Ventilator se vedno vključi ob vklopu naprave. Pri namestitvi izdelka
zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10cm prostora.
M
Prevelikih USB-pogonov morda ne bo mogoče vstaviti, če je priključen kabel LAN ali HDMI.
15
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 15
2009-07-30
5:17:59
Daljinski upravljalnik
PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
21
1
2
3
4
5
6
7
8
22
23
24
25
26
27
28
9
29
10
11
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 16
2009-07-30
5:18:01
Gumb POWER
19
Gumb MO/ST
2
Gumb BD RECEIVER
20
Gumb DISC MENU
3
Gumb TV
21
Gumb OPEN/CLOSE
4
tevilski gumbi (0–9)
22
Gumb DIMMER
5
Gumb AUDIO
6
Gumb STEP
7
Gumba za pomikanje med nastavljenimi
radijskimi postajami in posnetki na plošči
Gumb PLAY
Gumb STOP
Gumba SEARCH
8
Gumb BD
Gumb TUNER
● DALJINSKI UPRAVLJALNIK
23
SLV
1
Gumb AUX
24
Gumb SOURCE
25
Gumb za izbiro funkcije RDS
26
Gumb SUBTITLE
9
Gumb VOLUME
27
Gumb PAUSE
10
Gumb V-SOUND
28
Gumb MUTE
11
Gumb MENU
29
Gumb TUNING/CH
12
Puščični gumbi/gumb ENTER
30
Gumb RETURN
13
Gumb INFO
31
Gumb EXIT
14
Barvni gumbi : RDEČ (A), ZELEN
(B), RUMEN (C), MODER (D)
32
Gumb ZOOM
15
Gumb POPUP MENU, TITLE MENU
33
Gumb PIP
16
Gumb TUNER MEMORY
34
Gumb REPEAT
17
Gumb CANCEL
35
Gumb DSP
Gumb REPEAT A-B
Gumb SLEEP
36
18
37
Gumb SLOW
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
1.
Dvignite pokrov na
zadnji strani daljinskega
upravljalnika, kot je
prikazano.
2.
Vstavite dve bateriji velikosti AAA.
Prepričajte se, da se oznaki »+« in »-« na baterijah
ujemata s sliko v predalu za baterije.
3.
Ponovno namestite
pokrovček.
Pri običajni uporabi televizije
baterije držijo približno leto dni.
17
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 17
2009-07-30
5:18:01
Daljinski upravljalnik
NASTAVITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate določene funkcije televizije.
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom
1. S pritiskom gumba preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
2. S pritiskom gumba POWER vklopite televizor.
3. Med pritiskom na gumb POWER vnesite kodo, ki ustreza
vaši znamki TV sprejemnika.
• Če je v preglednici več kod za izbran televizor, jih vnašajte
posamično, da ugotovite, katera je prava.
Primer : za televizor Samsung
Pritisnite in zadržite gumb POWER ter z numeričnimi
tipkami vnesite 00, 15, 16, 17 in 40.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
• Za upravljanje televizorja lahko uporabljate gumbe TV
POWER, VOLUME, CHANNEL in številske gumbe (0–9).
M
 Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s televizorji nekaterih znamk. Tudi funkcije, ki so
na voljo, so odvisne od znamke televizorja.
 Če za daljinski upravljalnik ne nastavite kode za svojo znamko televizorja, bo ta privzeto
deloval samo na televizorjih Samsung.
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje
7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom do 30°
od senzorja daljinskega upravljalnika.
18
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 18
2009-07-30
5:18:03
Št..
SLV
Seznam kod za različne znamke televizorjev
Št
Znamka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Koda
Znamka
Koda
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● DALJINSKI UPRAVLJALNIK
4
59, 60, 98
19
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 19
2009-07-30
5:18:03
Priklop
V tem odseku so opisani različni načini za priklop domačega kina Blu-ray na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
PRIKLOP ZVOČNIKOV
2,5 do 3-kratna velikost TV-zaslona
Položaj domačega kina Blu-ray
Postavite ga na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost 2–2,4 metra.
Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo oddaljenost 3,5–4 metre.
Sprednja zvočnikaei
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).
Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini ušes.
Nizkotonski zvočnik
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga, kamor želite.
20
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 20
2009-07-30
5:18:03
SLV
Priklop zvočnikov
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in
spustite zaklep.
Črna
Rdeča
● PRIKLOP
3. Priključite priključne vtiče na zadnjo stran domačega kina Blu-ray, tako
da se bodo barve vtičev na zvočnikih ujemale z barvami priključkov na
zvočnikih.
Sprednji zvočnik (L)
Sprednji zvočnik (D)
Nizkotonski zvočnik
 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškoduje.
 Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
 Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega
zvočnika potiskali rok ali predmetov.
 Nizkotonskega zvočnika ne obesite na steno skozi kanal (odprtino)
M
Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja,
moti barve na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
21
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 21
2009-07-30
5:18:04
Priklop
PRIKLOP VIDEO IZHODA NA TELEVIZOR
Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega izmed naslednjih treh načinov.
3. NAČIN
(priložen)
2. NAČIN
1. NAČIN
1. NAČIN: HDMI (NAJBOLJŠE)
Priključite kabel HDMI iz izhodnega priključka HDMI OUT (ni priložen) na zadnji strani domačega kina Bluray na vhodni priključek HDMI IN na izbrani televiziji.
M
Glede na izbrano televizijo nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
 Če predvajalnik priključite na televizijo s kablom HDMI, potem se izhodni priključek domačega kina
Blu-ray po 10 sekundah samodejno nastavi na HDMI.
 Če uporabljate funkcijo Anynet* (glejte stran 44) in sta priključena tako komponentni kot tudi HDMIpriključek, se samodejno izbere način HDMI.
 Ko predvajalnik prvič povežete na televizijo s HDMI-kablom ali ko ga povežete na novo televizijo, se
izhodna ločljivost za HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizija.
 Če povežete Samsungovo televizijo na domači kino Blu-ray s kablom HDMI, lahko predvajalnik
brez težav upravljate z daljinskim upravljalnikom televizije. (Na voljo samo pri televizorjih
SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.) (Glejte stran 44.)
 Če HDMI-kabel med predvajanjem datotek CD-DA, MP3 ali JPEG priključite ali odstranite, bo
predvajalnik ustavil predvajanje.
 Po vzpostavitvi video povezave nastavite vir za video vhod na izbranem televizorju tako, da se bo ujemal z
ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na izbranem domačem kinu Blu-ray.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste pravilno nastavili daljinski upravljalnik, pritisnite gumb SOURCE na daljinskem
upravljalniku in kot zunanji vir televizije izberite HDMI.
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, ko je
predvajalnik vključen. Za možne ločljivosti HDMI glejte stran 42.
• HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom.
S HDMI domači kino Blu-ray oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni priključek HDMI, prikazuje
žive slike.
22
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 22
2009-07-30
5:18:05
SLV
● PRIKLOP
• Opis priklopa HDMI
Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke.
- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če izbrana televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno
šumenje.
• Zakaj Samsung uporablja HDMI?
Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju plošč BD/DVD pa se televiziji pošiljajo
digitalni podatki. Zato je potreben pretvornik digitalnih v analogne signale (v domačem kinu Blu-ray) ali pa pretvornik
analognih v digitalne signale (v televiziji). Med to pretvorbo se zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike poslabša.
Tehnologija HDMI pa ne potrebuje pretvorbe D/A in od predvajalnika do televizije pošilja samo čiste digitalne signale.
• Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s plošče BD/DVD
oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in prikazovalno napravo
(TV, projektor itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščeno kopiranje.
• Kaj je funkcija Anynet+?
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje te enote prek Samsungovih televizij s funkcijo Anynet+.
- Če ima izbrana Samsungova televizija znak
, potem podpira funkcijo Anynet+.
- Če vključite predvajalnik in vstavite ploščo, bo predvajalnik začel s predvajanjem, televizija pa se bo samodejno
vključila in preklopila na način HDMI.
- Če vključite predvajalnik, vstavite ploščo in pritisnite gumb za predvajanje, se bo televizija takoj vključila in preklopila
na način HDMI.
• Kaj je BD Wise?
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija medsebojne povezljivosti.
- Če Samsungove izdelke povežete z BD Wise prek vmesnika HDMI, se samodejno nastavi optimalna ločljivost.
2. NAČIN: Komponentni video (BOLJŠE)
Če je televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen)
povežite komponentni video izhod (Pr, Pb in Y) na zadnji plošči domačega kina Blu-ray z ustreznimi
video vhodnimi komponentnimi priključki na televizorju.
M




Izbirate lahko med različnimi nastavitvami za ločljivost, kot so 1080i, 720p, 576p/480p in 576i/480i,
odvisno od vrste plošče. (Glejte stran 42.)
Dejanska ločljivost se lahko razlikuje od nastavitve v NASTAVITVENEM meniju, če sta priključena tako
komponentni kot tudi HDMI-kabel. Ločljivost se prav tako razlikuje glede na ploščo. (Glejte stran 42.)
Po vzpostavitvi video povezave nastavite vir za video vhod na televizorju tako, da se bo ujemal z
ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na domačem kinu Blu-ray.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
Če ste pravilno nastavili daljinski upravljalnik, pritisnite gumb SOURCE na daljinskem upravljalniku
in za zunanji vir televizije izberite COMPONENT.
Če so med predvajanjem plošče DVD priključeni priključek HDMI in priključki komponent, vi pa
izberete način »Component« 1080p, 1080i ali 720p, bo v meniju pod »Display Setup« prikazana
izhodna ločljivost 1080p, 1080i ali 720p. Dejanska ločljivost je 576i/480i.
3. NAČIN: Kompozitni video (DOBRO)
Priključite priložen video kabel iz izhodnega video priključka VIDEO OUT na zadnji strani domačega kina
Blu-ray na vhodni priključek VIDEO IN na vaši televiziji.
M
Vir VIDEO se vedno oddaja z ločljivostjo 576i/480i, ne glede na ločljivost, nastavljeno v
NASTAVITVENEM meniju. (Glejte stran 42.)
 Po vzpostavitvi video povezave nastavite vir za video vhod na vašem televizorju tako, da se bo
ujemal z ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem
domačem kinu Blu-ray.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za
televizor.
 Če ste pravilno nastavili daljinski upravljalnik, pritisnite gumb SOURCE na daljinskem
upravljalniku in kot zunanji vir televizije izberite VIDEO.
 Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir za video signal na videorekorderju je lahko omejen
s sistemom za zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.
23
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 23
2009-07-30
5:18:07
Priklop
POVEZAVA iPod-a
V glasbi ter video posnetkih iz iPod-a lahko uživate prek glavne enote. Za več informacij o delovanju iPod-a prek
tega domačega kina Blu-ray si lahko ogledate strani 25 ter 76–78.
(priloženo)
1. Priključno postajo za iPod povežite s priključkom za iPod na hrbtni strani glavne enote.
2. Postavite iPod v priključno postajo.
• Na TV-zaslonu se izpiše sporočilo »iPod Connected«.
M
Za ogled videa iz iPoda mora biti VIDEO izhod povezan s televizorjem (glejte stran 23).
 Ker sta priključka za kabel zelo blizu drug drugega, odstranite USB-pomnilnik, preden izklopite
kabel priključne postaje za iPod.
 Prilagodite glasnost na zmerno raven, preden priključite iPod na hišni kino Blu-ray.
 Ko enoto priklopite in jo povežete z iPod-om, se enota napaja iz baterije iPod.
 Zagotovite, da je priključna postaja priključena tako, da je nalepka »SAMSUNG« usmerjena
navzgor.
 »Made for iPod« pomeni, da je bil elektronski priključek izdelan izključno za priklop na iPod in
ustreza standardom za delovanje naprav Apple.
24
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 24
2009-07-30
5:18:07
SLV
Modeli iPod, ki so na voljo za HT-BD1220
5. generacija iPod-ov
(video)
30 GB 60 GB 80 GB
iPod classic
80 GB 120 GB 160 GB
1. generacija iPod
touch
4 GB 16 GB 32 GB
4. generacija iPod nano
(video)
8 GB 16 GB
iPhone 3G
8 GB 16 GB
2. generacija iPod
touch
8 GB 16 GB 32 GB
iPhone
4 GB 8 GB 16 GB
● PRIKLOP
3. generacija iPod nano
(video)
4 GB 8 GB
M
»Made for iPod« pomeni, da je bil elektronski priključek izdelan izključno za priklop na iPod in ustreza
standardom za delovanje naprav Apple.
 »Works with iPhone« pomeni, da je bil elektronski priključek izdelan izključno za priklop na iPhone in
ustreza standardom za delovanje naprav Apple.
 Apple ne prevzema odgovornosti za delovanje naprave ali njene skladnosti z varnostnimi ali
regulativnimi standardi.
iPod je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. iPhone je
blagovna znamka družbe Apple Inc.
25
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 25
2009-07-30
5:18:07
Priklop
PRIKLOP ZUNANJI AVDIO KOMPONENT
OPTIČNI: Priklop zunanje digitalne naprave
Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).
1. Povežite digitalni vhod glavne enote (OPTICAL 1 ali OPTICAL 2) na digitalni izhod zunanje digitalne
naprave.
2. Pritisnite gumb FUNCTION na glavni enoti, da izberete vhod D.IN.
• Način se preklopi na naslednji način : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Optični kabel
(ni priložen)
M
Če želite gledati video posnetek s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate priključiti
njegov video izhod na televizijo.
 Ta sistem podpira digitalne frekvence vzorčenja 32 kHz ali višje, ki jih oddajajo zunanje
digitalne naprave.
 Ta sistem podpira le DTS in digitalni avdio Dolby; avdio datoteke MPEG, ki so nastavljene
na bitni tok, niso podprte.
26
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 26
2009-07-30
5:18:08
SLV
AUX : Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je videorekorder.
1. Povežite priključek AUX IN (avdio) glavne enote na avdio izhod zunanje analogne naprave.
• Upoštevajte barve priključkov.
● PRIKLOP
2. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite vhod AUX.
• Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Način se preklopi na naslednji način : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Avdio kabel (ni priložen)
Če ima zunanja analogna naprava
samo en avdio izhod, ga priključite
na levi ali desni vhod.
M
Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda
videorekorderja na to napravo.
27
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 27
2009-07-30
5:18:09
Priklop
PRIKLOP NA OMREŽJE
Za dostop do omrežnih storitev ali posodobitev trenutne strojne programske opreme morate vzpostaviti eno od
povezav.
Ko se povežete z omrežjem, lahko dostopate do storitev BD-LIVE, YouTube, pretakanja podatkov iz računalnika in
posodobitev programske opreme v Samsungovem posodobitvenem strežniku.
1. primer: priključitev na modem z omrežnim kablom LAN
1. Z omrežnim kablom (kabel UTP, ni priložen) povežite priključek LAN na zadnjo stran predvajalnika
plošč Blu-ray in modem .
Do vrat LAN
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Povezava s pomočjo usmerjevalnika (npr. DSL)
Usmerjevalnik
Broadband modem
ali
Širokopasovna
storitev
Do vrat LAN
Do vrat LAN
Širokopasovna
storitev
Povezava med
računalnikom in
usmerjevalnikom za
pretok podatkov iz
računalnika
M
Če želite uporabiti funkcijo Pretok podatkov iz računalnika (oglejte si strani 79–80), povežite
svoj osebni računalnik z usmerjevalnikom.
 Internetni dostop do Samsungovega strežnika za posodobitev morda ne bo dovoljen, odvisno
od usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali politike izbranega ponudnika internetnih storitev.
Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
 Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
28
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 28
2009-07-30
5:18:11
V omrežje se lahko povežete z brezžičnim modemom za skupno rabo IP. Glejte nastavitve brezžičnega
omrežja na strani 50.
SLV
2. primer: priključitev na brezžični modem za skupno rabo IP
modemska vrata
● PRIKLOP
brezžični modem za
skupno rabo IP
modemski kabel
M
brezžični
vmesnik za LAN
(ni priložen)
Ta enota je združljiva samo s Samsungovim brezžičnim vmesnikom za LAN. (ni priložen)
(ime modela: WIS09ABGN).
- Samsungov brezžični vmesnik za LAN se prodaja ločeno.
- Če ga želite kupiti, se obrnite na zastopnika ali servisni center Samsung Electronics.
 Uporabiti morate brezžični modem za skupno rabo IP, ki podpira IEEE 802.11 a/b/g/n (n je
priporočen zaradi stabilnega delovanja brezžičnega omrežja).
 Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči interferenco (delovanje dostopne
točke, oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
 Brezžični modem za skupno rabo IP nastavite na način »Infrastructure«. Način »Ad-hoc« ni
podprt.
 Podprti sta samo naslednji možnosti varnostnega ključa dostopne točke (brezžičnega
modema za skupno rabo IP):
1) Način overjanja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Vrsta šifriranja: WEP, TKIP, AES
29
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 29
2009-07-30
5:18:12
Priklop
PRIKLOP FM-ANTENE
1. Priloženo FM anteno priključiite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa
jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
FM antena
(priložena)
M
Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
Hladilni ventilator
Ventilator v napravo dovaja hladen zrak in s tem preprečuje pregrevanje.
Upoštevajte naslednji varnostni opozorili.
• Poskrbite, da bo naprava ustrezno hlajena. V primeru slabega prezračevanja enote lahko temperatura v notranjosti
naraste in povzroči okvaro enote.
• Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja in prezračevalnih rež. (Če je hladilni ventilator pokrit s časopisom ali krpo, lahko
pride do pregrevanja naprave, to pa lahko povzroči požar.)
30
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 30
2009-07-30
5:18:13
SLV
Osnovne funkcije
predvajalnika plošč Blu-ray
V tem odseku so predstavljene osnovne osnovne funkcije in možnosti predvajanja glede na vrsto plošče.
PRED PREDVAJANJEM
● OSNOVNE FUNKCIJE
• * Vključite televizor in ga nastavite na pravi video vhod (vhod, na katerega je priključen domači kino Blu-ray).
Po prvem priklopu predvajalnika pritisnite gumb POWER in
prikaže se naslednji zaslon:
Če želite izbrati jezik, pritisnite gumb NUMBER. (Ta zaslon se
prikaže samo, ko prvič priključite predvajalnik.) Če jezik za
začetni zaslon ni nastavljen, se lahko nastavitve spremenijo
kadar koli napravo vključite ali izključite. Zato izberite jezik, ki
ga želite uporabljati. Ko izberete jezik menija, ga lahko
spremenite tako, da za 5 sekund zadržite gumb STOP () na
sprednji plošči enote. Pri tem v enoti ne sme biti plošče.
Nato se ponovno prikaže MENU LANGUAGE SELECTION,
kjer lahko nastavite drug jezik.
M
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Macrovision : BSS41
Plošče, ki jih je možno predvajati s tem predvajalnikom (Pri naslednjih ploščah je zmožnost
predvajanja lahko odvisna od pogojev snemanja.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (V mode)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• MKV
• MP4
• Enota morda ne bo predvajala določenih plošč CD-R, CD-RW in DVD-R, odvisno od
vrste plošče ali stanja snemanja.
 Plošče, ki jih ta predvajalnik ne predvaja.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super avdio CD (razen sloj CD)
• DVD+R
• CDV
• CD-I
• CDG-ji predvaja samo zvok, ne pa tudi slike.
 Plošče Blu-ray so plošče novega formata. Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti z novimi
in obstoječimi formati plošč. Vse plošče niso združljive in predvajanje vsake plošče ni mogoče.Za
dodatne informacije si preberite poglavje o vrstah in lastnostih plošč ter izjavo o skladnosti in
združljivosti v tem priročniku. V primeru težav z združljivostjo se obrnite na službo za stranke
SAMSUNG.
31
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 31
2009-08-10
11:26:34
Osnovne funkcije
predvajalnika plošč Blu-ray
KRMARJENJE PO MENIJIH
❖ Grafični uporabniški vmesnik v tem priročniku se morda razlikuje od vašega; odvisno od različice vdelane programske opreme.
System Information
System
Time Zone
Clock Set
Language
Video
Music
Photo
Setup
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
DivX(R) Registration
Disc Menu
DivX(R) Deactivation
Menu
System Update
Audio
Display
Dynamic Compression
TV Aspect
AV Sync
Movie Frame (24 Fs)
Test Tone
Resolution
Speaker Distance
Progressive Mode
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
HDMI
Network
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
HDMI Format
BD Wise
HDMI Audio
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
e-Contents
YouTube
New Password
PREDVAJANJE PLOŠČE
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE.
2. Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom naj bo zgoraj.
3. Pritisnite gumb PLAY ali OPEN/CLOSE, da se pladenj zapre.
M




32
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 32
Ko ustavite predvajanje plošče, si predvajalnik zapomni, kje ste predvajanje ustavili. Ko
ponovno pritisnete gumb PLAY, se predvajanje nadaljuje od te točke. Ta funkcija se
imenuje »Nadaljevanje«.
Pri nekaterih BD-ploščah (BD-J) je ta funkcija lahko prepovedana.
Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb STOP, da onemogočite funkcijo nadaljevanja (Resume).
Če med predvajanjem pritisnete gumb PAUSE, se predvajanje začasno prekine.
Za nadaljevanje ponovno pritisnite gumb PLAY.
Če predvajalnik pustite v načinu stop dlje kot 5 minut ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se
na televiziji prikaže ohranjevalnik zaslona. Če predvajalnik pustite v načinu ohranjevalnika
zaslona dlje kot 15 minut, se napajanje samodejno izključi, razen med predvajanjem CD-DA
(funkcija samodejnega izklopa).
Če v načinu premora več kot 5 minut ne pritisnete nobenega gumba na enoti ali na
daljinskem upravljalniku, se bo postopek ustavil (razen pri nekaterih ploščah Blu-ray).
2009-07-30
5:18:15
SLV
NASTAVITEV ZVOKA
Zvok ob Vklopu/Izklopu
Nastavite lahko zvok melodije, ki se predvaja, vsakokrat ko vklopite ali izklopite predvajalnik.
1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb MENU.
System Information
Music
Time Zone
2. Pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite Setup, nato pa
pritisnite gumb ENTER ali ►.
Photo
DVD
Setup
Language
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
►
● OSNOVNE FUNKCIJE
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite System in nato pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Clock Set
System
◄
Network
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Power On/Off sound,
nato pa pritisnite gumb ENTER ali ►.
Parental
5. Z gumboma ▲▼ izberite On ali Off, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali gumb ►.
6. Pritisnite gumb MENU, da zapustite nastavitveni meni.
UPORABA FUNKCIJ SEARCH IN SKIP
Med predvajanjem lahko hitro iščete skozi poglavje ali posnetek, s funkcijo preskakovanja pa lahko preskočite na
naslednji izbor.
hgfZCV
Iskanje po poglavju ali posnetku
Med predvajanjem pritisnite gumb SEARCH (
).
Vsakokrat, ko pritisnete gumb SEARCH, se hitrost predvajanja preklopi na naslednji način.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
DivX, MKV, MP4
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
X2X4X8
• Program lahko pregledate v obratni smeri.
• Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja, pritisnite gumb PLAY.
M
Med iskanjem ni zvoka.
hgfZCV
Preskakovanje posnetkov
Med predvajanjem pritisnite gumb PRESKOČI (
).
), predvajalnik
Če med predvajanjem plošče plošč Blu-ray/DVD pritisnete gumb PRESKOČI (
preskoči na naslednje poglavje.
Če pritisnete gumb PRESKOČI (
), predvajalnik preskoči na začetek poglavja. Če gumb pritisnete
ponovno, predvajalnik preskoči na začetek predhodnega poglavja.
33
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 33
2009-07-30
5:18:15
Osnovne funkcije
predvajalnika plošč Blu-ray
PREDVAJANJE V POČASNEM POSNETKU/PREDVAJANJE PO KORAKIH
Predvajanje v počasnem posnetku
hgfZCV
V načinu premora ali predvajanja po korakih, pritisnite gumb
SLOW na daljinskem upravljalniku, če želite vključiti predvajanje
v počasnem posnetku.
• Če pritisnete gumb SLOW,  1/8  1/4  1/2
• Za povratek na normalno hitrost predvajanja, pritisnite gumb
PLAY ( ) .
M
Ta ikona (
) označuje, da niste pritisnili pravilnega gumba.
 Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
 Počasno predvajanje je možno samo v smeri posnetka naprej.
Predvajanje po korakih
hgfZCV
Med predvajanjem pritisnite gumb STEP na daljinskem
upravljalniku, da vključite predvajanje po korakih.
• Ob vsakem pritisku se prikaže nov prizor.
• Ko pritisnete gumb STEP, se aktivira naslednji prizor.
• Za nadaljevanje normalnega predvajanja pritisnite gumb
PLAY ( ).
M
Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
 Predvajanje po korakih je možno samo v smeri posnetka naprej.
34
HT-BD1220A_SLV-1-0730.indd 34
2009-07-30
5:18:17
SLV
Nastavitev sistema
NASTAVITEV URE
Izberite svojo časovno cono
Photo
DVD
Setup
2. Pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite Setup, nato pa
pritisnite gumb ENTER ali ►.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound : On
Display
BD data management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite System in nato pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Music
4. Z gumboma ▲▼ izberite Time Zone, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali gumb ►.
5. Uporabite gumba ◄►, da postavite drsnik v primerno
časovno cono za izbrane območje in pritisnite gumb
ENTER.
M
Time Zone
Photo
DVD
Setup
● NASTAVITEV SISTEMA
Music
1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb MENU.
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
◄
DivX(R) Registration
Network SetupGMT + 00:00
DivX(R) Deactivation
London,
Casablanca
Parental
SetupLisbon,System
Update
Save
►
Return
Za samodejno nastavitev časa NTP-strežnik nastavite na ON. (Glej stran 55).
Nastavitev ure
Za nastavitev sledite korakom od 1 do 3.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Clock Set, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali gumb ►.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System
◄
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On
Audio
BD data management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
Network
System Update
►
Parental
5. Pritisnite gumba ◄► za premikanje med “da.”(datum),
“hr” (ura) in “min” (minute). Datum in čas nastavite s
pritiskom gumbov ▲▼, nato pa pritisnite ENTER.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
◄
Clock Set
System
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language
01 management
01
Audio JAN/01/2009 BD data
Display Thursday
HDMI
Network
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
Save
System UpdateReturn
Parental
35
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 35
2009-07-30
5:24:11
Nastavitev jezika
NASTAVITEV JEZIKOVNIH MOŽNOSTI
Ko nastavite možnosti za avdio, podnapise, meni plošče in jezikovni meni predvajalnika, se nastavitve samodejno
privzamejo za vsak ogled filma.
Če želite za predvajanje plošče izbrati drugačen avdio jezik in jezik podnapisov, lahko
nastavitev izberete v meniju plošče.
1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb MENU.
Music
Photo
2. Pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite Setup in nato
pritisnite gumb ENTER ali ►.
DVD
Setup
System
◄
Language
◄
M
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Language in nato
pritisnite gumb ENTER ali ►.
Prikaže se meni za nastavitev jezika.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
DivX Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
Audio
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Language
◄
►
Parental
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno možnost,
nato pa pritisnite gumb ENTER ali ►.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
◄
Audio
Subtitle
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
►
Parental
• Audio : za avdio jezik plošče.
• Subtitle : za podnapise plošče.
• DivX Subtitle : za jezik za podnapise za DivX glede na regijo.
Western
afrikanščina, baskovščina, katalonščina, danščina, nizozemščina, angleščina, ferščina, fi nščina,
francoščina, nemščina, islandščina, indonezijščina, italijanščina, malajščina, norveščina,
portugalščina, španščina, svahili, švedščina
Central
angleščina, albanščina, hrvaščina, češčina, madžarščina, poljščina, romunščina,
srbščina (latinica), slovaščina, slovenščina
Cyrillic
angleščina, azerščina, beloruščina, bolgarščina, kazahstanščina, makedonščina, ruščina, srbščina,
tatarščina, ukrajinščina, uzbekistanščina
Greek
angleščina, grščina
• Disc Menu : za meni, ki je na plošči.
• Menu : za zaslonski meni predvajalnika plošč Blu-ray.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno možnost, nato pa pritisnite gumb ENTER.
M
S pritiskom gumba RETURN ali ◄ se vrnite na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb MENU.
 Izbran jezik se prikaže le, če ga plošča podpira.
36
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 36
 Če je jezik podnapisov prikazan v popačeni pisavi, podnapise za filme DivX nastavite na ustrezno regijo.
Če še vedno ne deluje, ta format ni podprt.
2009-07-30
5:24:35
SLV
Nastavitev zvoka
NASTAVITEV MOŽNOSTI ZVOČNIKOV
Dynamic Compression (dinamična kompresija)
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Display
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI
Test Tone
Audio
◄
Network
►
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
AV Sync
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do
zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru zakasnitev zvoka
prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.
• Zakasnitev zvoka lahko nastavite med 0 ms in 300 ms.
Izberite najprimernejšo zakasnitev.
Music
● NASTAVITEV ZVOKA
Ta je aktivna samo, če naprava zazna signal Dolby Digital.
• On : Pri predvajanju filmske glasbe pri nizki glasnosti ali z
manjšimi zvočniki, lahko sistem uporabi ustrezno kompresijo
in zmanjša vsebino na bolj razumljivo ter tako prepreči
preglasne dramatične prehode.
• Off : Uživate lahko v gledanju filmov s standardnim
dinamičnim razponom.
System
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language
Audio
◄
AV Sync
Display
Test Tone
HDMI
Speaker Distance
: 50msec
0msec
25msec
50msec
75msec
Network
Sound Edit
100msec
Parental
125msec
Nastavitev poskusnega tona
Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite poskusni zvok.
Music
System
1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite Setup in nato
pritisnite gumb ENTER ali ►.
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Audio in nato pritisnite
gumb ENTER ali ►.
• Prikaže se nastavitveni meni za avdio.
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Test Tone in nato
pritisnite gumb ENTEr ali ►.
5. Pritisnite RDEČI (A) gumb.
• Testni ton bo poslan na L R LFE tako da lahko
preverite, če so zvočniki pravilno nastavljeni.
Dynamic Compression : On
Display
Music
Dynamic Compression : On
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
AV Sync
◄
Test Tone
Display
Speaker Distance
HDMI
Sound Edit
: 50msec
►
Network
6. Če želite preizkus prekiniti, ponovno pritisnite RDEČI (A)
gumb.
M
Parental
S pritiskom gumba RETURN se vrnete na predhodni meni.
 Če predvajate BD/DVD ali CD-ploščo, bo ta preizkus deloval samo v načinu mirovanja.
 S to funkcijo preverite, ali so vsi zvočniki pravilno povezani in ali pravilno delujejo.
 Funkcija poskusnega zvoka ni na voljo, če je možnost HDMI AUDIO vključena (zvok je predvajan prek
zvočnikov televizorja).
37
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 37
2009-07-30
5:24:39
Nastavitev zvoka
NASTAVITEV MOŽNOSTI ZVOČNIKOV
Nastavitev razdalje zvočnikov
Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na enako razdaljo od mesta poslušanja, lahko nastavite
čas zakasnitve avdio signalov za sprednji in nizkotonski zvočnik.
1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite Setup in nato
pritisnite gumb ENTER ali ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Audio in nato pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Language
Audio
Dynamic Compression : On
◄
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Prikaže se nastavitveni meni za avdio.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Speaker Distance
(Razdalja zvočnika), nato pa pritisnite ENTER ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želen zvočnik, nato pa
pritisnite gumba ◄►, da nastavite razdaljo zvočnikov.
Dynamic Compression : On
Music
AV Sync
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Speaker Distance
Display
Network
Parental
6. Ko končate, z gumboma ▲▼◄►izberite Save, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
Če dela ne želite shraniti, z gumboma ▲▼◄► izberite
Cancel, nato pa pritisnite gumb ENTER.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
S pritiskom gumba RETURN se vrnete na predhodni
meni.
►
Sound Edit
HDMI
• Razdaljo zvočnikov lahko nastavite med 0,3 m in 9 m.
M
: 50msec
Test Tone
◄
DVD
Front
Setup
AV Sync
System Speaker
Setup
Distance
Language Setup
Audio Setup
: 50msec
Test Tone
◄
SubwooferDisplay Setup
Speaker Distance10ft (3.0m)
Sound Edit
►
10ft (3.0m)
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Save
Cancel
Select
A Test Tone
Return
Možnosti urejanja zvoka
Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite glasnost in usklajenost zvoka.
1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite Setup in nato
pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Audio in nato pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Prikaže se nastavitveni meni za avdio.
38
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 38
2009-07-30
5:24:43
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Sound Edit, nato pa
pritisnite ENTER ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želen zvočnik, nato pa
pritisnite gumba ◄►, da prilagodite nastavitev.
AV Sync
Music
Photo
Setup
Audio
◄
Sound Edit
►
HDMI
Network
Parental
• Izbirate lahko med 0, -6 in OFF (Izključeno).
• Najnižja nastavitev glasnosti je –6.
Prilagoditev stopnje nizkotonskega zvočnika
• Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB in –6 dB.
• Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri –6 dB.
AV Sync
Music
Photo
DVD
: 50msec
Test Tone
System Setup
Sound Edit
Language Setup
Front Balance
◄
Setup
Audio Setup
Subwoofer Level
Display Setup
Speaker Distance
Sound Edit
►
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Save
A Test Tone
● NASTAVITEV ZVOKA
S pritiskom gumba RETURN se vrnete na predhodni meni.
Prilagoditev usklajenosti sprednjih zvočnikov
M
Speaker Distance
Language
Display
6. Ko končate, z gumboma ▲▼◄►izberite Save, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
Če dela ne želite shraniti, z gumboma ▲▼◄► izberite
Cancel, nato pa pritisnite gumb ENTER.
M
: 50msec
Test Tone
System
DVD
SLV
Možnosti urejanja zvoka
Cancel
Select
Return
Pritisnite RDEČI gumb (A), da zaženete poskusni zvok na zaslonu, ki je prikazan; deluje
enako kot običajni poskusni zvok.
 Za izklop testnega zvoka in vrnitev v prejšnji zaslon znova pritisnite RDEČI gumb (A).
V-SOUND (navidezni zvok)
Proizvaja realističen zvok skozi 2,1-kanalni zvok s pomočjo
navideznih učinkov, ki uporabniku dajejo občutek, da
posluša 5,1-kanalni zvok.
Pritisnite gumb V-SOUND.
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem
zaporedju:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
M
Podprt je samo večkanalni zvok.
Funkcija DSP
Pritisnite gumb DSP.
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem
zaporedju:
SMART SOUND AUDIO UPSCALING
POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : S tem gumbom uravnavate in
stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih spremembah
glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.
• AUDIO UPSCALING : Ta funkcija izboljša kakovost zvočne izkušnje (npr. glasba mp3).
Zvok MP3-kakovosti (24 kHz, 8-bitni) lahko obogatite na zvok CD-kakovosti (44,1 kHz, 16-bitni).
• POWER BASS : Funkcija POWER BASS poudari nizke tone, kar ustvari zvočne učinke bobnenja.
39
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 39
2009-07-30
5:24:47
Nastavitev zaslona
NASTAVITEV ZASLONSKIH MOŽNOSTI
S to funkcijo lahko spremenite nastavitve TV-zaslona. Odvisna je od vrste plošče ali televizije. Pri nekaterih ploščah
ali televizijah morda ne bo delovala.
1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite Setup in nato pritisnite
gumb ENTER ali ►.
System
Music
Language
Photo
DVD
Setup
Audio
◄
Display
►
HDMI
Network
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Display in nato pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Prikaže se nastavitveni meni za video.
Parental
4. Pritisnite gumba ▲▼ in med možnostmi na naslednjih
straneh izberite želeno možnost zaslona.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno točko podmenija
med možnostmi za video zaslon, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
6. Vsaka od video možnosti je podrobno opisana v
nadaljevanju.
M
System
Language
Audio
Display
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network
Resolution
Parental
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
: 1080p
S pritiskom gumba RETURN ali ◄ se vrnite na predhodni
meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb MENU.
Višina/širina televizijskega zaslona
Glede na vrsto televizije, ki jo imate, boste morda morali prilagoditi zaslonske nastavitve. (razmerje višina/širina).
• 4:3 Letter Box :
Izberite to možnost, če si želite ogledati posnetek s
plošče Blu-ray/DVD na celotnem zaslonu v
razmerju 16:9, čeprav imate televizijo z zaslonskim
razmerjem 4:3. Na zgornjem in spodnjem robu
zaslona se bodo prikazale črne črte.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
• 4:3 Pan-Scan :
Izberite, kdaj želite gledati video v razmerju 16:9, ki
ga proizvaja plošča Blu-ray/DVD brez črnih pasov
ob zgornjem in spodnjem robu zaslona, čeprav
imate televizor z zaslonom v razmerju 4:3. (Skrajna
leva in desna stran slike filma bosta odrezani.).
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9
Resolution
: 1080p Wide
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 16:9 Wide :
Na TV-zaslonu lahko gledate celotno sliko v razmerju 16:9.
• 16:9 Normal :
Določeni filmi (vir 4:3) bodo prikazani v razmerju velikosti 4:3 Pillarbox (črna pasova na obeh
straneh slike), če izberete razmerje velikosti 16:9 normal.
M
Glede na vrsto plošče nekatera razmerja višine/širine ne bodo na voljo.
 Če izberete razmerje velikosti, drugačno od razmerja velikosti izbranega TV-zaslona, bo
slika popačena.
40
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 40
2009-07-30
5:24:49
Filmi so običajno posneti s 24 sličic na sekundo. Nekatere
plošče Blu-ray so zmožne predvajati s to hitrostjo sličic na
minuto. Če funkcijo Filmske sličice (24 Fs) nastavite na ON,
lahko prilagodite HDMI-izhod domačega kina Blu-ray na 24
sličic na sekundo ter tako izboljšate kakovost slike.
SLV
Video okvir (24 sličic)
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
TV Aspect
Display
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs) : Off On
Off
Resolution
: 1080p
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
◄
Ta funkcija je možna samo pri televizijah, ki podpirajo to
hitrost prikazovanja prizorov.
►
● NASTAVITEV ZASLONA
Ta meni je možno izbrati samo v načinih z izhodno ločljivostjo
1080i ali 1080p HDMI.
Glede na ploščo sta lahko vključeni dve vrsti vira: filmski material (24 sličic) in video material (30 sličic).
Pri preklopu vira iz filma na video, bo zaslon par sekund utripal.
Ločljivost
Nastavi izhodno ločljivost komponentnega signala in signala HDMI-video.
System
• Številka v 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p in 1080i
Music
Language
označuje število vrstic videa. Črki i in p označujeta prepleten
Photo
Audio
Setup
način oz. progresivno skeniranje.
Display
HDMI
- BD Wise: Samodejno izbere najboljšo ločljivost pri povezavi
Network
Parental
prek HDMI s televizorjem, ki podpira funkcijo BD Wise.
(Menijski element BD Wise se pojavi le, če je možnost BD
Wise nastavljena na »On«.)
- 1080p : oddaja 1080 vodov zaporednih video signalov (le
HDMI).
- 1080i : oddaja 1080 vrstic prepletenega video posnetka.
- 720p : oddaja 720 vrstic progresivnega video posnetka.
- 576p/480p : oddaja 576/480 vrstic progresivnega video posnetka.
- 576i/480i : oddaja 576/480 vodov prepletenih video signalov (le komponentni).
DVD
Če priključena televizija ne podpira filmskega prizora ali
izbrane ločljivosti, se izpiše naslednje sporočilo.
Če izberete Yes in ločljivost ni podprta, bo TV-zaslon prazen.
Počakajte 15 sekund in ločljivost se bo samodejno preklopila
na predhodno vrednost.
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off
◄
Resolution
: 1080p
1080p
Progressive Mode
1080i
: Auto
720p
: Auto
Still Mode
Screen Message
: On 576p/480p
576i/480i
TV Aspect
: 16:9 Normal
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
◄ 15 Resolution
please wait for
seconds. And then, : 1080p
Display
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI
to the previous value automatically.
Still Mode
: Auto
Network
Would you like to make a selection?
Screen Message
: On
Parental
Yes
M
TV Aspect
►
No
Če je zaslon prazen, pritisnite in 5 sekund zadržite gumb STOP () na sprednji plošči
predvajalnika (brez vstavljene plošče). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške
nastavitve. Sledite korakom na prejšnji strani, da si omogočite dostop do vsakega načina
in izberete nastavitev zaslona, ki jo izbrana televizija podpira.
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, ki so
shranjeni v pomnilniku BD.
41
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 41
2009-07-30
5:24:53
Nastavitev zaslona
NASTAVITEV VIDEO ZASLONA/IZHODNIH MOŽNOSTI
Ločljivost ustrezno izhodnim načinom
• Predvajanje plošč Blu-ray
HDMI
Component
(HDMI in komp. povezana/povezana samo
komp.)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs)
izključene
1080p@60F
1080i
576i(480i)
1080p/1080i, Movie
Frame (24Fs) vključene
1080p@24F
576i(480i) / 1080i
576i(480i)
1080i, Movie Frame (24Fs)
izključene
1080i
1080i
576i(480i)
720p
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
HDMI
Component
(HDMI in komp. povezana/povezana samo
komp.)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
Izhod
Nastavitev
• Predvajanje DVD-jev
Izhod
Nastavitev
M
Če so med predvajanjem DVD-plošče priključeni priključek HDMI in priključki komponent,
vi pa izberete način »Component« 1080p, 1080i ali 720p, bo v meniju pod »Display Setup«
prikazana izhodna ločljivost 1080p, 1080i ali 720p.
Dejanska ločljivost je 576i/480i.
 Predvajalnik ima funkcijo za samodejno zaznavanje HDMI. Ko predvajalnik prvič priključite
na televizijo s priključkom HDMI, se bo njegov izhod samodejno nastavil na HDMI.
 Če funkcija za samodejno zaznavanje HDMI ne deluje, lahko izberete ločljivost 1080p ali
filmske sličice (24 Fs).
 Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko uporabljate način za
prikazovanje filmskih sličic (24 Fs).
42
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 42
2009-07-30
5:24:56
Način zaporednega izrisovanja slik pomaga izboljšati kakovost slik pri
predvajanju plošč DVD z ločljivostjo 480i.
• Auto: Izberite to možnost, če želite, da predvajalnik
samodejno nastavi najboljšo sliko za DVD, ki ga gledate.
• Video: Izberite to možnost za najboljšo sliko pri ogledu
plošč DVD koncertov ali televizijskih oddaj.
SLV
Zaporedno izrisovanje slik
Music
Photo
DVD
Setup
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language
Audio
HDMI
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network
Screen Message
Display
◄
►
: On
Parental
● NASTAVITEV ZASLONA
Vrstica slike in polja
Mirujoči način
Music
Photo
Za najboljši prikaz mirujoče slike (v načinu premora) s plošče
DVD lahko nastavite način »Auto«, »Field« ali »Frame«.
• Auto : Izberite to nastavitev, da bo predvajalnik samodejno
prikazal najboljšo mirujočo sliko glede na vsebino.
• Field : Izberite to možnost, ko začasno zaustavite prizor z
veliko dogajanja.
• Frame : Izberite to možnost za povečanje ločljivosti
mirujoče slike.
DVD
Setup
System
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language
Resolution
Audio
Display
◄
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Screen Message
HDMI
: 1080p
Progressive Mode
Network
Parental
Sporočilo na zaslonu
• On : Izpiše sporočilo, povezano z obratovalnim načinom.
• Off : Ne Izpiše sporočila, povezanega z obratovalnim
načinom.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Resolution
Language
Audio
Display
HDMI
◄
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Off
Network
Parental
43
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 43
2009-07-30
5:24:56
Nastavitev HDMI
MOŽNOSTI ZA NASTAVITEV HDMI
1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb MENU.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite HDMI in nato pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Prikaže se meni za nastavitev HDMI.
Language
Music
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
◄
HDMI
◄
2. Pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite Setup in nato pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Network
Parental
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite eno izmed zaslonskih
možnosti (Anynet ali format), nato pa pritisnite gumb
ENTER ali ►.
M
S pritiskom gumba RETURN ali ◄ se vrnite na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb MENU.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Samo za samsungove izdelke
Kaj je funkcija Anynet+?
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo
funkcijo Anynet+.
To enoto lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom Samsungove televizije ali z vklopom Samsungove
televizije ali domačega kina tako, da s predvajanjem plošče začnete le s pritiskom na tipko PLAY na
daljinskem upravljalniku televizije.
M
Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
Kako uporabljati Anynet+
1. Domači kino Blu-ray in televizor Samsung povežite s kablom HDMI. (Glejte strani 22–23.)
2. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik
televizorja.)
Funkcije Anynet+
• Predvajanje z enim dotikom
S preprostim pritiskom gumba PLAY na daljinskem upravljalniku televizorja lahko vključite Samsungov
televizor in hišni kino ali pa predvajate glasbo.
• Gledanje z enim dotikom
V meniju Anynet+ v televizorju izberite »Watching Blu-ray Home Theater« ali »Connected to Blu-ray
Home Theater« (glede na meni izbranega televizorja). Domači kino Blu-ray se bo samodejno vključil in
televizor se bo preklopil na način HDMI.
• Povezava daljinskega upravljalnika
Ta predvajalnik lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom izbrane Samsungove televizije.
• Razpoložljivi gumbi na daljinskem upravljalniku Samsungovega televizorja: ti gumbi delujejo na enak
način kot gumbi na daljinskem upravljalniku domačega kina Blu-ray.
- Kontrolni gumbi za predvajanje :
- Gumb za upravljanje menijev :
- Številčni gumbi : ~
44
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 44
2009-07-30
5:24:59
Ti meniji so pri vseh Samsungovih televizijah drugačni.
Formatiranje
Izhod HDMI lahko optimizirate za priklop na televizijo ali
monitor.
• TV : izberite, če je naprava priključena na TV prek HDMI.
• Monitor : izberite, če je naprava priključena na monitor
prek HDMI.
Če je predvajalnik priključen na televizijo, možnost monitorja
ni na voljo.
M
Language
Music
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: Tv TV
Network
BD Wise
: On Monitor
Parental Stup
HDMI Audio
: Off
◄
Preden izberete to možnost, morate na predvajalnik priključiti televizor ali monitor.
BD Wise
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija povezovanja
med napravami.
Če Samsungove izdelke povežete z BD-Wise prek vmesnika
HDMI, se samodejno nastavi optimalna ločljivost.
• On : Na televizorju bo neposredno prikazana izvirna
ločljivost plošče BD/DVD.
• Off : Izhodna ločljivost bo določena na podlagi predhodne
nastavitve možnosti »Resolution«, ne glede na ločljivost na
plošči.
M
● NASTAVITEV HDMI
M
SLV
Meni TV Anynet+
Ko pritisnete gumb Anynet+ na daljinskem upravljalniku Samsungove
n
televizije, se prikaže naslednji zaslonski prikaz (OSD).
THEATER
View
TV
• Meni domačega kina Blu-ray
Select Device
Record
- Pri predvajanju filma: prikaže se meni plošče (enako kot
Menu on Device
gumb DISC MENU na daljinskem upravljalniku domačega
Device Operation
Receiver : Off
kina Blu-ray).
Setup
- V načinu STOP: prikaže se NASTAVITVENI meni (enako
Move
Enter
Exit
kot gumb MENU na daljinskem upravljalniku domačega
kina Blu-ray).
• Upravljalni meni domačega kina Blu-ray
- Pri predvajanju plošče DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE:
prikaže se informacijski zaslon OSD (enako kot gumb INFO na daljinskem upravljalniku predvajalnika).
Samo za samsungove izdelke
Language
Music
Audio
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Off
HDMI Audio
►
Parental Stup
Če želite spremeniti ločljivost, ko je vključena možnost BD Wise, morate najprej možnost BD Wise izključiti.
 Če izključite možnost BD Wise, se bo ločljivost priključenega televizorja samodejno nastavila na največjo.
 Če je predvajalnik povezan z napravo, ki ne podpira BD Wise, funkcije BD Wise ne morete uporabiti.
 Za pravilno delovanje možnosti BD Wise nastavite BD Wise v meniju predvajalnika in televizorja na
VKLJUČENO.
45
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 45
2009-07-30
5:25:01
Nastavitev HDMI
MOŽNOSTI ZA NASTAVITEV HDMI
HDMI-avdio
Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko vklopite ali izklopite.
• On : Video in avdio signal se prenašata prek HDMI-kabla,
Music
zaradi česar zvok predvajajo samo zvočniki televizorja.
• Off : video signal se prenaša samo prek HDMI-kabla, avdio
signal pa predvajajo samo zvočniki domačega kina
Blu-ray.
M
Photo
Language
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Audio
: OffOn
Off
Parental Stup
Privzeta nastavitev funkcije HDMI AUDIO je OFF.
 Zvok, predvajan s funkcijo HDMI AUDIO, se samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku
televizorja.
46
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 46
2009-07-30
5:25:03
SLV
Nadzor vsebine
NASTAVITEV FUNKCIJE ZA NADZOR VSEBINE
Funkcija za nadzor vsebine deluje za plošče Blu-ray/DVD, ki jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je
možno nadzorovati vrste plošč Blu-ray/DVD, ki jih gledate v družini. Na plošči je 8 stopenj nastavitve.
1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼◄► izberite Setup, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Parental, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Pri prvi uporabi domačega kina Blu-ray se Izpiše sporočilo
»Enter New password«.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku
vpišite 4-mestno geslo.
Izpiše se sporočilo »Confirm the password.«.
Ponovno vnesite geslo.
● NADZOR VSEBINE
hZ
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
Display
Music
HDMI
5. Pritisnite gumb ENTER ali ►, da izberete Parental Lock.
6. Z gumboma ▲▼ izberite On ali Off, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
M
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
S pritiskom gumba RETURN ali ◄ se vrnite na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite
gumb MENU.
47
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 47
2009-07-30
5:25:04
Nadzor vsebine
NASTAVITEV FUNKCIJE ZA NADZOR VSEBINE
Če ste pozabili geslo
1. Odstranite ploščo.
2. Za 5 sekund ali dlje pritisnite in zadržite gumb STOP () na sprednji plošči.
• Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
M
Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, ki so
shranjeni v pomnilniku BD.
Nastavitev stopnje nastavitve
1. Z gumboma ▲▼ izberite Rating Level, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali ►.
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno stopnjo nastavitve, nato pa
pritisnite gumb ENTER. Če na primer izberete stopnjo 6, se
plošče, ki vsebujejo stopnji 7 in 8, ne bodo predvajale.
Višja številka nakazuje, da je program namenjen samo za
odrasle.
Stopnja 8 je najbolj omejevalna, stopnja 1 pa najmanj.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Sprememba gesla
Display
1. Z gumboma ▲▼ izberite New Password, nato pa
pritisnite gumb ENTER ali ►.
Music
Photo
DVD
2. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku
vpišite 4-mestno geslo. Izpiše se sporočilo »Enter New
password.«.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
HDMI
Parental Lock
: Off
Network
Rating Level
: 1(Kids)
Parental
◄
New Password
►
Display
Parental Lock
HDMI
Rating Level
Parental
Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku
vpišite geslo.
Return
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
48
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 48
2009-07-30
5:25:08
SLV
Omrežne nastavitve
NASTAVITEV OMREŽNIH MOŽNOSTI
Glede informacij o pravilnih nastavitvah glejte omrežne nastavitve računalnika ali pa se obrnite na
ponudnika internetnih storitev.
Za nastavitev omrežja vašega domačega kina Blu-ray sledite spodnjim korakom.
2. Z gumboma ▲▼◄► izberite Setup, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Music
Photo
DVD
Setup
● OMREŽNE NASTAVITVE
1. Ko je enota v načinu Stop (zaustavitev) ali No Disc
(Niplošče), pritisnite gumb MENU.
Display
HDMI
Network
◄
Parental
3. Z gumboma ▲▼ izberite Network, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali ►.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite eno izmed spodaj
opisanih možnosti omrežja, nato pa pritisnite gumb
ENTER ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni element, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
Vsaka od možnosti omrežja je podrobno opisana v nadaljevanju.
Izbira omrežja
Izberite kabelski ali brezžični način povezave z omrežjem.
Music
Za nastavite sledite zgornjim korakom 1–3.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Network Selection, nato pa
pritisnite gumb ENTER ali ►.
• Cable : Izberite to možnost, če želite omrežno
povezavo vzpostaviti s kablom. (Glejte stran 28.)
• Wireless : Izberite to možnost, če želite omrežno
povezavo vzpostaviti brezžično. (Glejte stran 29.)
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection : Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Kabelsko omrežje
Za nastavite sledite zgornjim korakom 1–3.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Cable Network, nato pa
pritisnite gumb ENTER ali ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network Selection : Cable
Network
◄
Parental
Cable Network
5. Z gumboma ▲▼ izberite DHCP, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
BD-LIVE
Connection
M
Če je DHCP nastavljen na On, ne morete izbrati
IP-naslova, maske podomrežja ali prehoda.
Music
 Če je DNS nastavljen na Auto, izbor primarnega/
sekundarnega DNS ni mogoč.
DVD
Setup
: Allow (Valid Only)
Audio
Display
Photo
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
ParentalMask
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
NTP Server
: Auto
DNS
: Off
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
49
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 49
2009-07-30
5:25:12
Omrežne nastavitve
NASTAVITEV OMREŽNIH MOŽNOSTI
6. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
• Če je DHCP na Off, DNS pa na možnost za ročno
nastavitev, vnesite svoj IP-naslov, masko
podomrežja, prehod in nastavitve primarnega DNS
(sekundarni DNS je neobvezen).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Je nastavitev razpoložljiva
Music
• Če je DHCP na On, DNS pa je nastavljen na
možnost za ročno nastavitev, vnesite nastavitve
primarnega DNS (sekundarni DNS ni obvezen).
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Je nastavitev razpoložljiva
Nastavitev ni razpoložljiva
Music
• Če je DHCP nastavljen na On, DNS pa na Auto,
druge oziroma dodatne nastavitve niso potrebne.
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Ko izberete točko, uporabite številko in gumbe
▲▼◄►.
 Če samodejne nastavitve ne delujejo, se
obrnite na svojega ponudnika internetnih
storitev.
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
M
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Nastavitev ni razpoložljiva
7. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite Save, nato pa pritisnite gumb ENTER.
8. Če dela ne želite shraniti, z gumbi ▲▼◄► izberite Cancel, nato pa pritisnite gumb ENTER.
M
IP-naslov, ki se uporablja v tem priročniku, je samo za ponazoritev. Za dejanski IP-naslov
morate upoštevati svoje omrežne nastavitve.
 Za informacije o nastavitvah IP-naslova, maske podomrežja, prehoda in primarnega DNS
preverite nastavitve omrežja svojega računalnika ali pa se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev.
Brezžično omrežje
Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 na strani 49.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Wireless Network, nato pa
pritisnite gumb ENTER ali ►.
Music
Photo
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Cable Network
HDMI
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
50
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 50
2009-07-30
5:25:16
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Display
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
 Če je DNS nastavljen na Auto, izbor primarnega/
Save
Cancel
Select
sekundarnega DNS ni mogoč.
Photo
DVD
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Music
Photo
Setup
- Izberite ustrezno varnostno dostopno točko, če jo
poznate. Če je ne poznate, s spodnjega seznama izberite
WEP, WPAPSK ali WPA2PSK in vpišite geslo. Preizkusite
vsako varnostno dostopno točko in vpisujte geslo, dokler
ne vzpostavite povezave.
►
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
DVD
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Access Point – Security
1 2 3
Cable Network
HDMI
OPEN
Network
WEP
Parental
WPAPSK
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
WPA2PSK
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
Music
- Vpišite geslo, nato pa pritisnite gumb MODRI (D) za
povezavo z vašo dostopno točko (usmerjevalnik).
Photo
Setup
Display
Photo
DVD
Setup
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
Music
Network Selection : Wireless
1 2 3
Password
Cable Network
Network
_ Parental
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
Za več informacij o zaščiti dostopne točke glejte priročnik
za uporabo dostopne točke (usmerjevalnika).
Return
Audio
HDMI
DVD
• Če je DHCP nastavljen na »Off«, DNS pa na »Manual«,
vnesite svoj IP-naslov, masko podomrežja, prehod in
nastavitve glavnega strežnika DNS.
Return
● OMREŽNE NASTAVITVE
Music
6. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
• Izberite dostopno točko, nato pa pritisnite gumb
ENTER, tako da se izpiše seznam razpoložljivih
dostopnih točk. (Iskanje lahko traja več sekund.)
- Ko izberete dostopno točko in pritisnete gumb ENTER,
se naprava poskuša povezati z izbrano dostopno točko.
- Če je povezava uspešna, se izpiše ustrezno obvestilo.
(Če dostopna točka prikazuje ikono za zaklepanje, boste
morda morali vpisati overitveno geslo.)
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Če je DHCP nastavljen na On, ne morete izbrati
IP-naslova, maske podomrežja ali prehoda.
►
SLV
5. Z gumboma ▲▼ izberite DHCP, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
H
X
n
4
$
I J K L M N O P
NTP Server
: Off
Y Z a b c d e f
o Network
p q r Connection
s t u v Test
5 6 7 8 9 0 − _
BD-LIVE Internet
% ^ & ( ) / ? | : Allow (Vaild Only)
Connection
Clear
d Save
Select
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: Off
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP Server
: Off
Subnet Mask
: 255 . 255 . 255 . 000
Network
Connection
Test
Gateway
: 000
. 000 . 000
. 000
Display
DNS
DNS Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
Je nastavitev
razpoložljiva
51
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 51
2009-07-30
5:25:20
Omrežne nastavitve
NASTAVITEV OMREŽNIH MOŽNOSTI
• Če je DHCP nastavljen na »On«, DNS pa na
»Manual«, vnesite glavni strežnik DNS.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
: Not Selected
◄
Wireless Network
◄
: On
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
HDMI
Access Point
Network
DHCP
Parental
IP Address
►
NTP
: 255
. 255Server
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Return
Je nastavitev razpoložljiva
Nastavitev ni razpoložljiva
• Če je DHCP nastavljen na »On«, DNS pa na
»Auto«, druge oziroma dodatne nastavitve niso
potrebne.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP
Server
Subnet Mask
: 255 . 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Gateway
M
DNS
DNS Server
Ko izberete točko, uporabite številko in
gumbe ▲▼◄►.
►
Save
Cancel
Select
Return
 Če samodejne nastavitve ne delujejo, se
obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Nastavitev ni razpoložljiva
7. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite Save, nato pa pritisnite gumb ENTER.
8. Če dela ne želite shraniti, z gumbi ▲▼◄► izberite »Cancel«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
M
IP-naslov, ki se uporablja v tem priročniku, je samo za ponazoritev. Za dejanski IP-naslov
morate upoštevati svoje omrežne nastavitve.
 Za informacije o nastavitvah IP-naslova, maske podomrežja, prehoda in primarnega DNS
preverite nastavitve omrežja računalnika ali pa se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Nastavitve Strežnika
Strežnik proski obravnava zahteve tako, da jih posreduje drugim strežnikom.
Če morate prilagoditi nastavitve strežnika, vnesite nastavitve, ki jih določa ISP.
Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 na strani 49.
4. Z gumboma ▲▼izberite Proxy, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali gumb ►.
• Server
• Port
• User
• Password
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
HDMI
Proxy
Network
Server
Parental
Port
Proxy
►
User
:
NTP Server
Password
:
Network Connection Test
: Off
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Save
Cancel
Select
M
Network Selection : Wireless
Cable Network
: ◄Off
Wireless Network
◄
:
Proxy
: 8080
Return
Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
52
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 52
2009-08-10
11:27:14
Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 na strani 49.
Music
Photo
Audio
Cable Network
Display
Wireless Network
Proxy
HDMI
DVD
Setup
Network
◄
Parental
: OffOn
Off
Network Connection Test
NTP Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Preizkus omrežne povezave
S tem menijem lahko preverite, ali vaša omrežna povezava
pravilno deluje.
Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 na strani 49.
DVD
Cable Network
Music
Audio
Photo
Wireless Network
DisplayNetwork Connection
Test
Proxy
HDMI
Setup
4. Z gumboma ▲▼ izberite Network Connection Test,
nato pa pritisnite gumb ENTER ali ►.
✔Network
MAC Address (00:10:18:00:00:70)
◄
►
NTP Server
: Off
◄
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental
Network Connection Test
✔ Gateway Ping
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Internet Service TestConnection
● OMREŽNE NASTAVITVE
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite NTP Server, nato pa
pritisnite gumb ENTER ali ►.
• On : Predvajalnik se samodejno poveže z internetnim
strežnikom, da bi prilagodil časovne nastavitve.
• Off : Predvajalnik se ne poveže z internetom za
prilagoditev časovnih nastavitev.
SLV
Nastavitev strežnika NTP (za pridobivan je časovnih informacij s
strežnika NTP)
Your network is operating properly
Return
Internetna Povezava BD-LIVE
Domači kino Blu-ray podpira možnost BD-LIVE, ki vam omogoča uživati v različnih vsebinah interaktivnih
storitev, ki jih nudijo proizvajalci plošč prek omrežnih povezav. Če želite uporabiti to funkcijo, morate
najprej vzpostaviti povezavo LAN (glejte stran 28) ali povezavo WLAN prek reže USB.
* Na voljo mora biti pomnilniška naprava USB z najmanj 1 GB pomnilnika, ki mora biti priklopljena v eno
od rež USB, da bo mogoč prenos vsebin BD-LIVE.
Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.
Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 na strani 49.
4. Z gumboma ▲▼ izberite BD-LIVE Internet Connection,
nato pa pritisnite gumb ENTER ali ►.
• Allow (All) : Internetna povezava bo omogočena za vse
vsebine BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Internetna povezava bo omogočena
le za vsebine BD-LIVE z veljavnim certifikatom.
• Prohibit : Internetna povezava ne bo omogočena za
nobeno od vsebin BD-LIVE.
M
Music
Photo
Proxy
Audio
NTP Server
Display
DVD
Setup
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Kaj je veljavno potrdilo? Ko domači kino Blu-ray prek funkcije BD-LIVE pošilja podatke s
plošče in zahteva od strežnika certifikacijo te plošče, strežnik na podlagi prenesenih
podatkov preveri, ali je plošča prava in predvajalniku pošlje certifikacijo.
 Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.
53
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 53
2009-07-30
5:25:29
Upravljanje podatkov BD
Podatki BD (shranjeni v zunanjem bliskovnem pomnilniku USB) so vsebine plošč Blu-ray, kot so
napovedniki in druge posebne funkcije, prenesene s spletnega mesta storitve BD-LIVE ali s plošč
Blu-ray.
* Na voljo mora biti pomnilniška naprava USB z najmanj 1 GB pomnilnika, ki mora biti priklopljena v eno od rež USB,
da bo mogoč prenos vsebin BD-LIVE.
UPRAVLJANJE SISTEMSKE NAPRAVE
Uporabniške podatke v pomnilniku podatkov BD lahko upravljate.
1. Ko je enota v načinu Stop (zaustavitev), pritisnite gumb
MENU.
2. Z gumboma ▲▼◄► izberite Setup, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Z gumboma ▲▼ izberite System, nato pa pritisnite gumb
ENTER ali ►.
◄
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite BD Data Management,
nato pa pritisnite gumb ENTER ali ►.
- Brisanje bliskovnega pomnilnika 1. Pritisnite gumb ENTER in izberite možnost »BD Data
Delete«.
Izpiše se sporočilo »All BD data will be deleted. Do you
want to continue?« (Vsi podatki BD bodo zbrisani. Ali želite
nadaljevati?).
2. Pritisnite gumb ◄► in izberite »Yes«, nato pritisnite gumb
ENTER.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System BD Data◄ Management
BD Data Management
►
Language
Current
Device : External
Flash
Memory
DivX(R)
Registration
TotalAudio
Size : 953MB Available Size : 889MB
DivX(R) Deactivation(R)
Display
System Update
BD Data Delete
HDMI
Network
Parental
Select
Return
Opis informacij naprave (pomnilnika) na predvajalniku
• Celotna velikost: celotna velikost naprave (mesta za
shranjevanje).
• Razpoložljiva velikost: razpoložljiva velikost naprave (mesta za shranjevanje).
M
Informacija o velikosti pomnilnika trenutne (pomnilniške) naprave je napisana desno od
menija za upravljanje podatkov BD.
 V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med predvajanjem
napravo USB izključite.
 Priporočamo uporabo USB-naprave, ki podpira protokole USB 2.0, obliko zapisa FAT32 in
hitrost branja/zapisa 4 MB ali več.
 Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo več
delovala.
54
HT-BD1220A_SLV-2-0730.indd 54
2009-07-30
5:25:32
SLV
Nadgradnja sistema
Samsung vam bo v prihodnosti morda ponudil možnost nadgradnje strojne programske opreme predvajalnika plošč Bluray. Za nadgradnjo strojne programske opreme morate:
● NADGRADNJA SISTEMA
1. Za prenos najnovejše strojne programske opreme pojdite na www.samsung.com, stran »SUPPORT«
(PODPORA). Za posodobitev strojne programske opreme lahko uporabite CD-R ali bliskovni pogon USB. Več
informacij si oglejte na strani »Upgrade Manual« (Ročno posodabljanje) na spletni strani, omenjeni zgoraj.
ali.
2. Povežite se z omrežjem (glejte strani 28 in 29) in sledite spodnjim korakom.
NADGRADNJA STROJNE PROGRAMSKE OPREME
1. Ko je enota v načinu Stop (zaustavitev) ali No Disc
(Niplošče), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼◄► izberite Setup, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
Language
Audio
Display
3. Z gumboma ▲▼ izberite System, nato pa pritisnite gumb
ENTER ali ►.
HDMI
Network
Parental
4. Z gumboma ▲▼ izberite System Update, nato pa
pritisnite gumb ENTER ali ►.
BD Data Menagement
Music
5. Predvajalnik bo samodejno preveril stanje kabelske ali
mrežne povezave. Prikazalo se bo okno za preverjanje
povezave.
DivX(R) Registration
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Deactivation(R)
System
System Update
◄
►
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
 Če je nadgradnja mogoča : v sporočilnem oknu se izpišejo
podatki o trenutnih in novih različicah strojne programske
opreme.
BD Data Menagement
Music
Photo
 Če nadgradnja ni mogoča : v sporočilnem oknu se vizpiše
naslednje besedilo.
• Če kabel ni priključen :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Če omrežna povezava ni uspela :
"This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup."
• Če ni na voljo aktualnih različic (aktualna različica je že
nameščena) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
• Če je v predvajalniku plošča :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To pomeni, da morate odstraniti vse plošče iz enote,
tako da lahko izvedete nadgradnjo.
• Če strežnik ni na voljo :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System
Update
4
►
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
55
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 55
2009-08-10
11:31:35
Nadgradnja sistema
NADGRADNJA STROJNE PROGRAMSKE OPREME
6. Za nadgradnjo sistema z gumboma ◄► izberite Start in
nato pritisnite gumb ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental
Cancel
7. Nadgradnja sistema se bo začela.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
8. Če med postopkom prenašanja izberete Cancel, se odpre
okno, v katerem potrdite izbiro.
Če želite prekiniti prenos, izberite Yes in pritisnite gumb
ENTER.
60%
HDMI Setup
Network Setup
Cancel
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
9. Sledi potrditev. Po koncu prenosa se bo postopek
posodobitve programske opreme začel samodejno.
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental
10.Po koncu namestitve se bo predvajalnik samodejno
izključil v 5 sekundah.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške. Ko
boste naslednjič vključili sistem, se vam bo prikazalo okno
za izbor jezika.
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
No
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental
M
Če želite nadgradnjo med prenosom podatkov za
nadgradnjo prekiniti, pritisnite gumb ENTER.
Prikazalo se bo potrditveno sporočilo.
Če izberete Yes se bo postopek posodobitve končal,
če pa izberete No, se bo postopek nadaljeval.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
 Po koncu nadgradnje sistema, v meniju Nadgradnja
sistema preverite podatke strojne programske
opreme.
 Med nadgradnjo sistema ne izključite predvajalnika,
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The power will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
Network Setup
Parental
sicer ta ne bo pravilno deloval.
 Posodobitve programske opreme s priključkom USB
podpirajo samo bliskovne pogone USB.
Druge naprave USB (npr. MP3-predvajalnik) morda ne bodo delovale
 Na bliskovnem pomnilniku USB je lahko samo ena datoteka za posodobitev programske opreme,
ker se predvajalnik drugače ne bo pravilno posodobil.
 Prevelikih USB-pogonov morda ne bo mogoče vstaviti, če je priključen kabel LAN ali HDMI.
56
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 56
2009-08-10
11:31:46
SLV
SISTEMSKE INFORMACIJE
Po koncu nadgradnje strojne programske opreme, preverite podatke o
strojni programski opremi. Pri tem sledite spodnjim korakom.
Music
Photo
Setup
1. Ko je enota v načinu Stop (zaustavitev) ali No Disc
(Niplošče), pritisnite gumb MENU.
◄
System
◄
DVD
Language
Audio
Display
HDMI
2. Z gumboma ▲▼◄► izberite Setup, nato pa pritisnite
gumb ENTER ali ►.
Network
Parental
Music
Photo
DVD
Setup
4. Z gumboma ▲▼ izberite System Information, nato pa
pritisnite gumb ENTER ali ►.
Izpišejo se podrobni podatki o trenutni strojni programski
opremi.
System
◄
System Information
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
►
Power On/Off sound
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
● NADGRADNJA SISTEMA
3. Z gumboma ▲▼ izberite System, nato pa pritisnite gumb
ENTER ali ►.
Music
5. Pritisnite gumb ENTER, da izberete OK.
Prikazal se bo meni za nadgradnjo sistema.
Photo
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
►
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
: On
DivX(R) Registration
Parental Setup
OK DivX(R) Deactivation(R)
System Update
OBVESTILO O NADGRADNJI STROJNE PROGRAMSKE OPREME
Pojavni meni se prikaže, ko je na Samsungovem strežniku za posodobitve
na voljo novejša različica strojne programske opreme, kot je nameščena
na domačem kinu Blu-ray.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
• Yes : izberite, če boste programsko opremo nadgradili takoj.
• No : izberite, če boste programsko opremo nadgradili pozneje.
Yes
No
REGISTRACIJA DIVX(R)
Music
Če želite predvajati video format DivX (R), predvajalnik registrirajte in
vnesite registracijsko kodo.
Photo
DVD
Setup
: On
►
DivX(R) Deactivation(R)
Language Setup
Več informacij si lahko ogledate na spletni strani www.divx.com/vod.
M
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
System Setup
DemandUpdate
AudioDivX(R)
Setup Video On System
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Display Setup
To learn more visit www.divx.com/vod
HDMI Setup
Network Setup
 Ta možnost ni vključena, če izberete OK. Če želite vključiti to
Parental Setup
OK
možnost, aktivirajte možnost Deaktivacija Divx(R).
DEAKTIVACIJA DIVX(R)
Music
Photo
Če želite prek spletne strani deaktivirati registracijsko kodo, izberite »Yes«.
Nato lahko pridobite novo registracijsko kodo.
DVD
Setup
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
Language Setup
►
System Update
Audio Setup
DivX(R) Video On Demand
Setup
DoDisplay
you want
to deactivate your device?
HDMI Setup
M
Network Setup
 To funkcijo lahko upravljate, ko je funkcija Registracija DivX(R) na
Parental Setup
Yes
No
voljo.
57
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 57
2009-08-10
11:31:52
Gledanje filma
UPORABA FUNKCIJE ZASLONA
hgfZCV
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem
upravljalniku.
• Če ima plošča Blu-ray možnost PIP, pritisnite gumb
INFO v razdelku PIP, da se vam izpišejo informacije,
povezane s PIP.
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko.
BD
§ Change
3. Z gumboma ◄► izvedite želeno nastavitev, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
• S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku lahko
neposredno dostopate do naslova in poglavja ali pa
zaženete predvajanje s poljubnega časa.
4. Če želite zaslon zapreti, ponovno pritisnite gumb INFO.
Info
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
Picture Mode
s Select
<Meni INFO za razdelek PIP>
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Picture Mode
§ Change
M
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: Normal
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
: Normal
s Select
Če vsebine predvajate iz informacijskega menija, morda nekatere funkcije ne bodo na voljo, odvisno od
plošče.
 Title : Za dostop do želenega naslova, če jih je na plošči več. Na primer, če je na plošči Blu-ray/DVD
posnetih več filmov, bo vsak film prepoznan kot naslov.
 Chapter : večina plošč Blu-ray/DVD je posnetih v poglavjih, tako da lahko hitro najdete določeni izsek.
 Audio : Nanaša se na jezik filmske glasbe. Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 avdio jezikov, DVD pa
do 8.
 Playing Time : Omogoča predvajanje filma s poljubne časovne točke. Kot referenco morate vnesti
začetni čas. Funkcija časovnega iskanja ne deluje pri vseh ploščah.
 Subtitle : Nanaša se na razpoložljive jezike podnapisov na plošči. Izbirate lahko med jeziki podnapisov,
po želji pa lahko podnapise tudi izključite. Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov za podnapise,
DVD pa do 32.
 Angle : Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne snemalne zorne kote za določen prizor, lahko
uporabite funkcijo ZORNI KOT.
 BONUSVIEW Video/ BONUSVIEW Audio : če se v razdelku PIP izpiše trenutni naslov plošče Blu-ray,
lahko vpišete nastavitve za BONUSVIEW Video ali BONUSVIEW Audio. Možnosti za BONUSVIEW
Video/BONUSVIEW Audio pa so onemogočene pri plošči Blu-ray, ki ne podpira funkcije PIP.
 Picture Mode : Ta funkcija omogoča prilagoditev kakovosti videa pri povezavi s televizorjem prek HDMI.
- Dynamic : Izberite to možnost, če želite izboljšati ostrino.
- Normal : To možnost izberite za večino predvajanj.
- Movie : To je najboljša možnost za predvajanje filmov.
- User : uporabnik lahko prilagodi ostrino in zmanjša šum.
58
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 58
2009-08-10
11:31:58
hZ
Uporaba menija plošče
1. Med predvajanjem pritisnite gumb DISC MENU na
daljinskem upravljalniku.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
▼
3
M
PREVIEWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Meni ni na voljo za vse plošče.
● GLEDANJE
WATCHING FILMA
A MOVIE
2. Z gumboma ▲▼◄► izvedite želeno nastavitev, nato pa
pritisnite gumb ► ali ENTER.
• Nastavitvene točke v meniju plošče se razlikujejo glede
na ploščo.
SCENE SELECTIONS
SLV
UPORABA MENIJA PLOŠČE IN POJAVNEGA MENIJA/MENIJA NASLOVA
Z
Uporaba menija naslova
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TITLE MENU na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼◄► izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite gumb ENTER.
• Nastavitvene točke v meniju naslova se razlikujejo glede na ploščo.
M
Meni naslova ni na voljo za vse plošče.
 Meni naslova se izpiše samo, če sta na plošči vsaj dva naslova.
gf
Predvajanje seznama naslovov
1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb DISC
MENU ali TITLE MENU.
CD
BD-RE
Video
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos s seznama naslovov, ki ga
želite predvajati, nato pa pritisnite gumb ► ali ENTER.
Izbrani vnos (naslov) se bo predvajal.
◄
Music
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
Page
h
Uporaba pojavnega menija
1. Med predvajanjem pritisnite gumb POPUP MENU na
daljinskem upravljalniku.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
SUBTITLES
SCENE SELECTIONS
2. Z gumbi ▲▼◄► ali gumbom ENTER izberite želen meni.
• Nastavitvene točke v pojavnem meniju se razlikujejo
glede na ploščo.
▼
3
M
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Meni ni na voljo za vse plošče.
59
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 59
2009-08-10
11:32:03
Gledanje filma
PONOVNO PREDVAJANJE
Ponovi trenutno poglavje ali naslov.
Ponovno predvajanje
hgfZCV
1. Med predvajanjem pritisnite gumb REPEAT na daljinskem
upravljalniku. Prikaže se zaslon za ponovno predvajanje.
Repeat
Off
2. Z gumboma ▲▼ izberite Chapter ali Title.
• Predvajanje plošče Blu-ray/DVD se ponovi glede na
poglavje ali naslov.
3. Če se želite vrniti na normalno predvajanje, ponovno
pritisnite gumb REPEAT, nato pa z gumboma ▲▼
izberite Off.
M
Glede na ploščo funkcija za ponovno predvajanje morda ni na voljo.
poraba funkcije ponavljanja A-B
1. Pritisnite gumb REPEAT A-B na daljinskem upravljalniku.
hgfZCV
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Pritisnite gumb REPEAT A-B na točki, kjer želite, da se
začne ponovno predvajanje (A).
3. Pritisnite gumb REPEAT A-B na točki, kjer želite, da se
konča ponovno predvajanje (B).
4. Če se želite vrniti na normalno predvajanje, ponovno
pritisnite gumb REPEAT A-B.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Točko B lahko nastavite 5 sekund za točko A.
60
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 60
2009-08-10
11:32:06
SLV
hgfZ
IZBOR AVDIO JEZIKA
Želen avdio jezik lahko hitro in preprosto izberete z gumbom AUDIO.
Uporaba gumba AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● GLEDANJE
WATCHING FILMA
A MOVIE
1. Med predvajanjem pritisnite gumb AUDIO. Avdio se
preklopi, ko večkrat zaporedoma pritisnete gumb.
• Avdio jeziki so prikazani s kraticami.
2. Če želite odstraniti vrstico Audio, pritisnite gumb RETURN.
Uporaba gumba INFO
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbom ▲▼ izberite Audio.
3. Z gumboma ◄► na daljinskem upravljalniku izberite želen avdio jezik.
M
Ta funkcija je odvisna od tega, kateri avdio jeziki so zakodirani na plošči in morda ne bo na
voljo.
 Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 avdio jezikov, DVD pa do 8.
 Glede na vrsto plošče lahko z gumbom AUDIO spremenite zvočni glasbeni posnetek in
jezik zvoka.
Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko izbrali večkanalni LPCM ali avdio glasbeni
posnetek Dolby Digital pri angleških glasbenih posnetkih.
 Če ima plošča Blu-ray razdelek PIP, bodo prikazane tudi informacije o primarnem/
sekundardnem načinu.
Med primarnim in sekundarnim avdio načinom lahko preklapljate z gumbom ◄ ►.
 Če razdelek PIP ne vsebuje avdio nastavitev za PIP, se na zaslonu ne bo prikazal indikator
◄ ►.
IZBOR JEZIKA PODNAPISOV
Želen jezik podnapisov lahko hitro in preprosto izberete z gumbom SUBTITLE.
hZ
Uporaba gumba SUBTITLE
1. Pritisnite gumb SUBTITLE. Podnapisi se preklopijo, ko
večkrat zaporedoma pritisnete gumb. Jeziki podnapisov
so prikazani s kraticami.
Subtitle
0/2 Off
2. Če želite odstraniti vrstico Subtitle, pritisnite gumb
RETURN.
61
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 61
2009-08-10
11:32:06
Gledanje filma
IZBOR JEZIKA PODNAPISOV
Uporaba gumba INFO
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbom ▲▼ izberite Subtitle.
3. Z gumboma ◄► na daljinskem upravljalniku izberite želen jezik podnapisov.
M
Glede na ploščo Blu-ray/DVD, boste morda lahko zamenjali zaželene podnapise v Disc
Menu (Meni plošče).
Pritisnite gumb DISC MENU.
 Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki podnapisov so zakodirani na plošči in morda ne
bo na voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
 Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov za podnapise, DVD pa do 32.
 Če ima plošča Blu-ray razdelek PIP, bodo prikazane tudi informacije o primarnem/
sekundardnem načinu.
 Ta funkcija istočasno spremeni primarne in sekundarne podnapise.
 Število vseh podnapisov je vsota glavnih in pomožnih podnapisov.
SPREMINJANJE ZORNEGA KOTA KAMERE
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne snemalne zorne kote za določen prizor, lahko uporabite funkcijo ZORNI KOT.
hZ
Uporaba funkcije ANGLE
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem
upravljalniku.
DVD-Vedio
Info
2. Z gumbom ▲▼ izberite Angle.
Title
: 001/006
Chapter
: 003/016
3. Z gumboma ◄► ali s številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku lahko izberete želen zorni kot.
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
M
Move
Če ima plošča samo en zorni kot, ta funkcija ne bo delovala. Trenutno je zelo malo plošč s
to funkcijo.
 Funkcije ne delujejo za vse plošče.
62
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 62
2009-08-10
11:32:06
Možnost PIP vam omogoča ogled dodatne vsebine (kot so komentarji) v majhnem zaslonskem okencu med samim
predvajanjem filma.
Uporaba gumba PIP
SLV
NASTAVITVE ZA PIP (SLIKA V SLIKI)
h
1. Če ima trenutna plošča Blu-ray možnost PIP, lahko z
gumbom PIP nastavite PIP na On ali Off.
● GLEDANJE
WATCHING FILMA
A MOVIE
2. Vsakič, ko pritisnete gumb PIP, lahko preklapljate med
PIP On in PIP Off.
M
Podrobne nastavitve možnosti PIP lahko spremenite v meniju INFO (glejte stran 58: izbor
sekundarnega avdia, video pretoka in podnaslovi itd.).
 Če preklopite iz BONUSVIEW Video, se bo BONUSVIEW Audio samodejno spremenil v
skladu s BONUSVIEW Video.
 Če plošča Blu-ray podpira samo BONUSVIEW Audio, lahko sekundarni avdio vklopite ali
izklopite samo s pritiskom gumba PIP.
BD-LIVE™
Domači kino Blu-ray podpira možnost BD-LIVE, ki vam omogoča uživati v različnih vsebinah interaktivnih storitev, ki
jih nudijo proizvajalci plošč prek omrežnih povezav.
Uporaba plošče BD-LIVE
1. Povežite se z omrežjem (glejte strani 28 in 29) in preverite nastavitve omrežja (glejte strani 49–53).
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
3. Izberite vsebine, ki jih proizvajalec plošče ponuja za uporabo funkcije BD-LIVE.
M
Način uporabe in funkcije BD-LIVE so lahko različni, glede na ploščo.
 Če želite uporabljati BD-LIVE, morate v eno od rež USB vstaviti pomnilniško napravo USB z
najmanj 1 GB pomnilnikom.
63
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 63
2009-08-10
11:32:07
Gledanje filma
PREDVAJANJE DATOTEK DIVX, MKV, MP4
Funkcije na tej strani se nanašajo na predvajanje plošč DivX, MKV, MP4 .
Preskok naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov #,$.
• Med predvajanjem pritisnite gumb $.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik
preskoči na prejšnjo, kadarkoli pritisnete gumb #.
Hitro predvajanje
Med predvajanjem pritisnite gumb ,.
Za spremembo hitrosti predvajanja med predvajanjem
pritisnite gumb  ali .
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost spremeni v naslednjem zaporedju :
2x 4x 8x.
Prikaz avdio posnetkov
Pritisnite gumb AUDIO.
• Če je na plošči več avdio jezikov, lahko med njimi
izbirate.
• S pritiskom gumba izbirate med možnostmi AUDIO
(1/N, 2/N ...) in .
Prikaz podnapisov
Pritisnite gumb SUBTITLE.
• S pritiskom gumba izbirate med možnostmi SUBTITLE
(1/N, 2/N ...) in SUBTITLE OFF.
• Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta
predvajana samodejno.
• Glejte točko 2 (funkcija napisov) na naslednji strani, kjer
boste našli več podrobnosti o uporabi podnapisov pri
ploščah DivX.
64
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 64
2009-08-10
11:32:07
DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije
MPEG4, ki omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3 za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in
video kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.
1. Podprti formati
Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne formate. Če video format in avdio format nista podprta, to povzroči, da
slika ali zvok ne bosta predvajana.
Format
AVI
Podprte različice
DivX3.11~DivX5.1, XviD
● GLEDANJE
WATCHING FILMA
A MOVIE
Podprti video formati
Podprti Avdio Formati
Format
MP3
AC3
Gostota zapisa
56 ~ 320 kbps
128~384kbps
Frekvenca vzorčenja
32 ~ 48kHz
44.1/48khz
SLV
DivX(Digital internet video eXpress)
• Ta izdelek podpira do 720 x 480 slikovnih pik.
• Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu
začne migotati.
• Qpel in gmc nista podprta.
2. Funkcija napisov
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. Koren
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your
files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-onDemand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to
vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.
DivX Certified to play DivX video.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, pretok iz osebnega računalnika
• Možno je predvajanje video datotek z naslednjimi končnicami : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX,
.MKV, .MP4
M
 Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo možno predvajati, kar je
odvisno od ločljivosti videoposnetkov in gostote zapisa.
65
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 65
2009-08-10
11:32:08
Poslušanje glasbe
GUMBI DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ZA PREDVAJANJE
PLOŠČE AVDIO CD(CD-DA)/MP3
1. Gumb PAUSE: Se predvajanje začasno ustavi.
0
STOP
) button : Med predvajanjem se pomakne na naslednjo
2. Gumb SKIP (
stran na seznamu glasbe oz. se pomakne na naslednji posnetek na
predvajalnem seznamu.
PLAY
3. Gumb PLAY : Predvaja trenutno izbrani posnetek.
4. Gumbi ▲▼ : Za izbor posnetka (pesmi) ali mape v seznamu glasbe ali
predvajalnem seznamu.
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
5. BARVNI GUMBI
• RDEČI (A) gumb: Za izbor predvajalnega načina (ponovno predvajanje)
med predvajanjem.
• ZELENI (B) gumb: Preklop iz seznama glasbe na predvajalni seznam.
• RUMENI (C) gumb: Predvajanje predvajalnega seznama.
6. Gumbi ◄ ►
◄ : Predvaja izbran posnetek, glede na trenuten položaj.
► : Se premakne v meni.
7. Gumb ENTER: Predvaja izbrani posnetek (pesem).
8. Gumb STOP: Ustavi posnetek (pesem).
9. Gumb SKIP (
) : Če gumb pritisnete po treh sekundah predvajanja,
se bo ponovno predvajala trenutna pesem. Če pa ta gumb pritisnete v
treh sekundah po začetku predvajanja, se bo začel predvajati predhodni
posnetek.
Uporablja se za pomik na prejšnjo stran seznama glasbe ali
predvajalnega seznama.
PONOVNO PREDVAJANJE PLOŠČE AVDIO CD (CD-DA) IN MP3
Med predvajanjem zaporedoma pritiskajte gumb REPEAT ali RDEČI (A) gumb, da izberete želen način
ponovnega predvajanja.
Med predvajanjem avdio CD-ja (CD-DA) :
Med predvajanjem plošče MP3 :
•
•
•
•
•
Normalno (avdio CD (CD-DA)/MP3) : posnetki na plošči se predvajajo v zaporedju, v
katerem so bili posneti na ploščo.
Repeat Track (avdio CD (CD-DA)/MP3) :
Repeat Folder (MP3)
Random (avdio CD (CD-DA)/MP3) :
- Med predvajanjem avdio CD-ja (CD-DA) : možnost naključnega predvajanja predvaja
posnetke na plošči v naključnem zaporedju.
- Med predvajanjem plošče MP3 : možnost naključnega predvajanja predvaja datoteko mape v
naključnem zaporedju.
Repeat All (Audio CD(CD-DA)): ponovno se predvajajo vsi posnetki.
-Nazaj na normalno predvajanjeZaporedoma pritiskajte gumb REPEAT ali RDEČI (A) gumb, da se vrnete nazaj na normalno
predvajanje.
66
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 66
2009-08-10
11:32:08
2. Če se želite prestaviti na seznam glasbe, pritisnite gumb
STOP ali RETURN.
Na vašem televizorju je prikazan zaslon z glasbenim
seznamom.
3. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga želite predvajati,
in pritisnite gumb ENTER.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
A Play Mode
Video
CD
CD
◄
Music
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
◄
TRACK 007
00:03:54
B Playlist
● POSLUŠANJE
LISTENING TOGLASBE
MUSIC
1. V pladenj za plošče vstavite avdio CD (CD-DA) ali MP3ploščo.
• Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne predvajati
samodejno.
• Pri MP3-plošči pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite
Music, nato pa pritisnite gumb ENTER.
(Poslušate lahko tudi datoteke mp3, shranjene v
pomnilniški napravi USB.)
SLV
AF
PREDVAJANJE AVDIO CD-JA (CD-DA)/MP3
Page
❖ Zaslonski element plošče Avdio CD (CD-DA)/MP3
Prikazuje vrsto medija.
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Trenutni posnetek (pesem).
Prikaže številko in naslov trenutno predvajanih
posnetkov.
Vrstica predvajalnega stanja
Izpiše se stanje ponavljanja.
a Play Mode
Izpiše se trenutni predvajalni indeks, število vseh
posnetkov.
Trenutni/celotni čas predv.
Izpiše se razpoložljive BARVNE gumbe.
67
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 67
2009-08-10
11:32:08
Poslušanje glasbe
AF
Predvajalni seznam
Sestavite lahko predvajalni seznam z največ 99 posnetki.
1. V pladenj za plošče vstavite avdio CD (CD-DA) ali MP3ploščo.
• Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne predvajati
samodejno.
• Pri MP3-plošči pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite
Music, nato pa pritisnite gumb ENTER.
(Poslušate lahko tudi datoteke mp3, shranjene v
pomnilniški napravi USB.)
TRACK 001
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Video
CD
CD
◄
Music
◄
B Playlist
Page
2. Za premik na seznam glasbe pritisnite gumb ZELENI (B)
ali RETURN.
Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.
3. Pritisnite ZELENI (B) gumb, da odprete predvajalni
seznam.
Original
Playlist
Video
CD
CD
◄
Music
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
4. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, nato pa pritisnite
gumb ENTER, da posnetek dodate na predvajalnemi
seznam.
Če želite dodati še kakšen posnetek, postopek ponovite.
5. Če je na seznamu nezaželen posnetek, ga izberite z gumbi
►▲▼, nato pa pritisnite gumb ENTER.
• Izbran posnetek bo izbrisan.
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Play
Add
Original
Playlist
TRACK 001
Video
TRACK 002
CD
CD
◄
Music
Photo
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
TRACK 007
6. Pritisnite RUMENI (C) gumb, da začnete s predvajanjem
izbranih posnetkov.
Na koncu posnetka se začne naslednji posnetek predvajati
samodejno.
B Music List
C Playlist play
Add
Play
7. Za urejanje predvajalnega seznama pritisnite gumb STOP ali RETURN.
8. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb RETURN.
68
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 68
2009-08-10
11:32:11
SLV
Ogled slike
OGLED SLIKE
1. V režo za plošče vstavite ploščo JPEG.
• Prikaže se zaslon menija.
Video
CD
CD
..
Photo
◄
◄
Setup
• Prikaže se seznam fotografij.
3. Z gumboma ▲▼ izberite sliko.
• Za ogled naslednje strani, pritisnite gumb SKIP (
• Za ogled predhodne strani, pritisnite gumb SKIP (
).
).
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
● OGLED SLIKE
2. Z gumboma ▲▼◄► izberite Photo, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
Music
DIAPROJEKCIJA/HITROST
Za nastavitev sledite zgornjim korakom od 1 do 2.
3. Pritisnite MODRI (D) gumb.
• Diaprojekcija se bo začela.
►
KE.JPG
03/07
CD
4. Ko se diaprojekcija začne, pritisnite MODRI (D) gumb, da
prilagodite hitrost predvajanja.
• Z vsakim pritiskom gumba se hitrost predvajanja ustrezno
poveča.
D Speed
➞
➞
-Zaustavitev diaprojekcije Pritisnite gumb STOP ali RETURN.
ROTATE (ZASUK)
Za nastavitev sledite zgornjim korakom od 1 do 3.

4. Pritisnite gumb ENTER.
_____1_.JPG
03/07
CD
5. Z RDEČIM (A) in ZELENIM (B) gumbom zasučite sliko v želeno
smer.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
69
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 69
2009-08-10
11:32:17
Ogled slike
ZOOM (POVEČAVA)
Za nastavitev sledite korakom od 1 do 3 v poglavju “Ogled slike”
na strani 69.
_____1_.JPG

03/07
CD
4. Pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite RUMENI (C) gumb.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Z RUMENIM gumbom (C) ali gumbom ZOOM lahko sliko
povečate/pomanjšate.
x2
Move
C Zoom
- Za premik predela Pritisnite gumba ▲▼◄ ► na predelu, ki ga želite povečati.
- Izklop funkcije približevanja Pritisnite RUMENI (C) gumb.
POJDI NA SEZNAM SLIK
Za nastavitev sledite korakom od 1 do 3 v poglavju “Ogled slike”
na strani 69.
BEACH.JPG

03/07
CD
4. Pritisnite gumb ENTER.
5. Če želite priti do seznama slik, pritisnite gumb RETURN ali STOP.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
◄
176.JPG
08 JUL 2000
BEACH.JPG
17 JUL 2000
127 KB
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
70
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 70
2009-08-10
11:32:21
SLV
Uporaba funkcije USB
PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH DATOTEK Z UPORABO
FUNKCIJE USB HOST
Uživate lahko v predstavnostnih datotekah, kot so slike in filmi, shranjenih na MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali
digitalnem fotoaparatu.
● UPORABA FUNKCIJE USB
1. USB napravo vključite v USB-vrata na bočni
strani naprave.
2. Na zaslonu se prikaže USB Connected in nato
izgine.
3. V nastavitvenem meniju je prikazana ikona
USB.
Varna odstranitev USB
Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi, sledite spodnjim navodilom za varno izključitev USBnaprave.
• Pritisnite RUMENI gumb (C). Na zaslonu bo prikazano »Sedaj lahko varno odstranite USB.«.
• Izključite USB-kabel.
Preskok naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov # ali $.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb $
izbrana naslednja datoteka.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb #
izbrana prejšnja datoteka.
71
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 71
2009-08-10
11:32:25
Uporaba funkcije USB
Specifikacije gostitelja USB
Specifikacije gostitelja
USB
Nezdružljivost
Omejitve delovanja
• Podpira naprave, ki so združljive z USB 1.1 ali USB 2.0.
• Podpira naprave, ki so povezane s kablom USB tipa A.
• Podpira naprave, ki so združljive z UMS (pomnilniški medij USB) V1.0.
• Podpira naprave, pri katerih je povezani pogon formatiran v datotečnem sistemu FAT
(FAT, FAT16, FAT32).
• Ne podpira naprav, pri katerih je potrebna namestitev ločenega gonilnika na osebni
računalnik (Windows).
• Ne podpira povezave z zvezdiščem USB.
• Predvajalnik morda ne bo zaznal naprave USB, ki je povezana prek podaljška USB.
• Napravo USB, pri kateri je potreben ločen vir napajanja, povežite s predvajalnikom in
na ločen električni priključek za napajanje.
• Če je na povezani napravi nameščenih več pogonov (ali particij), lahko povežete le
en pogon (ali particijo).
• Naprava, ki podpira le USB 1.1, lahko vpliva na kakovost slike.
USB-naprave, ki jih lahko uporabljate z domačim kinom
1. Pomnilniška naprava USB
2. Predvajalnik MP3
3. Digitalni fotoaparat
4. Izmenljivi trdi disk
• Podprti so izmenljivi trdi diski s kapaciteto manj kot 160 gigabajtov. Izmenljivi trdi diski s kapaciteto
160 gigabajtov ali več, morda ne bodo zaznani.
• Če povezana naprava ne deluje zaradi nezadostnega napajanja, lahko za napajanje uporabite
ločeni napajalni kabel in tako omogočite pravilno delovanje. Priključki kabla USB se glede na
izdelovalca naprave USB lahko razlikujejo.
5. Čitalnik kartic USB: Enorežni in večrežni čitalnik kartic USB.
• Čitalniki kartic USB nekaterih izdelovalcev morda niso podprti.
• Če v večrežni čitalnik kartic vstavite več pomnilniških naprav, lahko pride do težav pri uporabi.
Podprte oblike zapisov datotek
Formatiranje
Ime
datoteke
Končnica
datoteke
Gostota
zapisa
Različica
Slikovne
pike
Frekvenca
vzorčenja
Fotografija
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Glasba
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• Prenos v načinu CBI (kontrolni, masovni in prekinitveni prenos) med napravami ni podprt.
• Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo protokol PTP ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za
uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
• Naprave, ki uporabljajo datotečni sistem NTFS, niso podprte. (Podprt je samo datotečni sistem FAT
16/32 (dodelitvena tabela 16/32).)
• Ne deluje z napravami, ki uporabljajo protokol za prenos medijskih datotek (MTP) s programskimi
omejitvami Janus.
72
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 72
2009-08-10
11:32:25
SLV
Radio
POSLUŠANJE RADIA
1. S pritiskom gumba TUNER izberite radijsko frekvenco.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Ročno iskanje : S kratkim pritiskom gumba TUNING/CH (
frekvenco.
● RADIO
)
• Samodejno iskanje 1 : Če pritisnete gumb SKIP (
izberete prednastavljeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 2 : Če pritisnete in držite gumb
TUNING/CH (
) naprava samodejno poišče aktivne
signale radijskih postaj.
) postopoma premikate
Glavna enota
1. S pritiskom gumba FUNCTION izberite radijsko frekvenco.
2. Izberite radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1 : S pritiskom gumba STOP ( ) izberite možnost PRESET in nato s
pritiskom gumbov SKIP (
) izberite prednastavljeno postajo.
• Samodejno iskanje 2 : S pritiskom gumba STOP ( ) izberite možnost MANUAL in nato
pritisnite in držite gumba SKIP (
) za samodejno iskanje radijskih postaj.
• Ročno iskanje : S pritiskom gumba STOP ( ) izberite možnost MANUAL in nato s kratkim
) izberite nižjo ali višjo frekvenco.
pritiskom gumbov SKIP (
Mono/Stereo
S pritiskom gumba MO/ST izberite način Mono ali Stereo.
• Ob vsakem pritisku na tipko se zvok preklopi med
STEREO in MONO.
• V območju s slabim sprejemom izberite MONO za čist
sprejem brez motenj.
PREDNASTAVITEV RADIJSKIH POSTAJ
Primer : Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1. S pritiskom gumba TUNER izberite radijsko frekvenco.
2. S pritiskom gumbov TUNING/CH TUNING/CH (
izberite <89.10>.
)
3. Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• NUMBER utripa na zaslonu.
4. S pritiskom gumbov SKIP (
) izberite številko programa.
• Izberete lahko med 0 in 15.
5. Ponovno pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY, preden prikaz NUMBER na zaslonu izgine.
• NUMBER na zaslonu izgine in postaja je shranjena v pomnilniku.
6. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake od 2 do 5.
• To Shranjeno postajo izberete z gumbi SKIP (
) na daljinskem upravljalniku.
73
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 73
2009-08-10
11:32:25
Radio
O RADIJSKIH PODATKOVNIH SISTEMIH (RDS)
Uporaba funkcije RDS (radijskega podatkovnega sistema) pri poslušanju radijskih postaj
RDS omogoča radijskim postajam, da poleg radijskega signala oddajajo tudi dodatni
signal. Radijske postaje na ta način oddajajo podatke, kot sta ime postaje in vrsta
oddaje, recimo športna ali glasbena oddaja itd.
Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev RDS, na zaslonu
zasveti indikator funkcije RDS.
Opis funkcije RDS
• PTY (vrsta oddaje) : Prikaže vrsto trenutno poslušane oddaje.
• PS NAME (ime radijske postaje) : Prikaže ime radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov.
• RT (sporočilo postaje) : Prikaže besedilno sporočilo radijske postaje (če ga ta oddaja). Sporočilo ima največ 64 znakov.
• CT (ura) : Prikaže uro radijske frekvence. Nekatere postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT in CT, zato te niso vedno
prikazane.
• TA (prometna obvestila) : Indikator TA ON/OFF (Prometna obvestila vklopljena/izklopljena) prikazuje, ali se predvajajo
prometna obvestila.
M
Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala, če radijska postaja signala ne oddaja pravilno
ali če je signal šibek.
Prikaz RDS-signalov
Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale, ki jih radijska postaja oddaja.
Med poslušanjem radijske postaje pritisnite gumb RDS DISPLAY.
 Z vsakim pritiskom gumba se prikaz na zaslonu spremeni v
naslednjem zaporedju : PS NAME RT CT Frequency
• PS (ime postaje) : Ko iščete postajo, se pojavi oznaka <PS> in ime postaje. Če postaja ne oddaja imena,
se pojavi oznaka <NO PS>.
• RT(sporočilo postaje) : Ko iščete postajo, se pojavi oznaka RT in sporočilo, ki ga postaja oddaja. Če
postaja ne oddaja sporočila, se pojavi oznaka <NO RT>.
• Frequency : Frekvenca postaje (ni RDS-storitev).
Oznake na zaslonu
Ko se na zaslonu izpišeta napisa PS ali RT, so uporabljeni naslednji znaki.
• Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa sporočila na zaslonu izpisana z velikimi črkami.
• Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato recimo črka <A> označuje vse glasove črke <A>, torej
<À, Â, Ä, Á, Å in Ã>.
74
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 74
2009-08-10
11:32:28
Ena od prednosti storitve RDS je iskanje določenih vrst programov iz izbora prednastavljenih postaj na podlagi oznake vrste
programa.
SLV
PTY (vrsta programa) in funkcija PTY-SEARCH
Iskanje postaje s pomočjo PTY-kod
Opombe pred začetkom iskanja ...
● RADIO
• Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti samo za prednastavljene postaje.
• Če želite postopek prekiniti, kadarkoli med iskanjem pritisnite gumb PTY SEARCH.
• Za izvedbo spodnjih korakov obstaja časovna omejitev. Če se nastavitev prekine, preden jo dokončate, ponovno začnite
s 1. korakom.
• Če uporabljate gumbe na daljinskem upravljalniku, se prepričajte, da ste radijsko postajo izbrali s tem daljinskim
upravljalnikom.
1. Med poslušanjem radijske postaje pritisnite gumb PTY
SEARCH.
2. S pritiskanjem gumbov PTY- ali PTY+ izberite želeno PTY-kodo.
• Na zaslonu se pojavijo PTY-kode, ki so opisane spodaj.
3. Ko je na zaslonu prikazana želena PTY-koda, izbrana s
postopkom iz zgornjega koraka, znova pritisnite gumb PTY
SEARCH.
• Naprava med 15 prednastavljenimi radijskimi postajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.
Prikaz
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
Vrsta programa
Novice, mnenja in poročila.
Različne teme, vključno z aktualnimi dogodki
ter dokumentarnimi, debatnimi in analitičnimi
oddajami.
Prikaz
Vrsta programa
LIGHT M
Lahkotna klasična glasba, instrumentalna glasba in zborovsko petje.
CLASSICS
Resna klasična glasba – orkestralna glasba,
simfonična glasba, komorna glasba in
opere.
Informacije z različnih področij, vključno z
vremenskimi, ekonomskimi, potrošniškimi in
zdravstvenimi informacijami.
OTHER M
Druga glasba – jazz, R & B, country ipd.
WEATHER
Vreme.
Športni program.
FINANCE
Finance.
Izobraževalni program.
CHILDREN
Otroške oddaje.
Radijske igre ipd.
SOCIAL A
Družbena tematika.
Program s kulturnega področja,
vključno z verskimi vprašanji, družbenimi
vedami, jezikoslovjem, gledališčem ipd.
RELIGION
Religija.
PHONE IN
Kontaktne oddaje.
TRAVEL
Potopisne oddaje.
Naravoslovne znanosti in tehnologija.
LEISURE
Prosti čas.
Pogovorne oddaje, razvedrilni program
(kvizi, nagradne igre), intervjuji, humor,
satira ipd.
COUNTRY
Country glasba.
POP M
Popularna glasba.
NATION M
Narodna glasba.
ROCK M
Rokovska glasba.
OLDIES
M.O.R.M
Sodobna lahkotna glasba.
VARIED
JAZZ
FOLK M
DOCUMENT
Jazz glasba.
Zimzelena glasba.
Ljudska glasba.
Dokumentarne oddaje.
75
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 75
2009-08-10
11:32:28
Uporaba iPod-a
S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko predvajate svoj iPod.
POSLUŠANJE GLASBE
Glasbene datoteke, shranjene na vašem iPod-u, lahko predvajate tako, da
iPod priključite na domači kino Blu-ray.
1. Povežite priključek priključne postaje za iPod na priključek za iPod
na vašem domačem kinu Blu-ray.
2. Postavite iPod v priključno postajo.
• iPod se samodejno vklopi.
• Na TV-zaslonu se izpiše sporočilo »iPod Connected«.
3. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
4. Pritisnite gumba S,T,W, X na daljinskem upravljalniku in izberite
način iPod.
5. Pritisnite gumba S,T,W, X na daljinskem upravljalniku in izberite Music
ter pritisnite gumb ENTER.
• Prikaže se kategorija Music.
6. Z gumboma S,T izberite želeno kategorijo in pritisnite gumb ENTER.
• Na TV-zaslonu se izpiše seznam skladb.
7. Pritisnite gumba S,T in izberite glasbeno datoteko, ki jo
želite predvajati, ter pritisnite gumb ENTER.
• Glasba se bo začela predvajati v novem zaslonu, ki bo
prikazoval naslov skladbe, čas, izvajalca in vrstico poteka.
Video
CD
Nodisc
◄
Music
►
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
►
TRACK 004
8. Za upravljanje preprostih predvajalnih funkcij, kot so
/
,
/
in REPEAT,
PLAY, PAUSE, STOP,
lahko uporabite daljinski upravljalnik ali glavno enoto.
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Playlist
Page
• Z RDEČIM gumbom (A) izberite želeni predvajalni način.
❖ Zaslonski elementi predvajanja iPod-a
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Prikazuje vrsto medija.
Trenutni posnetek (pesem).
Izpiše številko posnetka, ki se trenutno predvaja.
Vrstica predvajalnega stanja
Prikaže ponovljeno stanje.
A Play Mode
Izpiše trenutni predvajalni indeks, število vseh posnetkov.
Trenutni/celotni čas predvajanja.
Prikaže razpoložljive BARVNE gumbe.
76
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 76
2009-08-10
11:32:29
SLV
Premik na Seznam skladb in izbira skladbe:
1. Pritisnite gumb MENU ali STOP.
• Predvajanje se prekine in izpiše se seznam skladb.
2. Pritisnite gumba S,T in izberite datoteko, ki jo želite predvajati, ter pritisnite gumb ENTER.
• S pritiskom gumba RETURN ali W se vrnete na nadrejeni meni.
● USING AN iPod
Glasbene kategorije iPod-a
Informacije o datoteki, vključno z imenom izvajalca, imenom albuma, naslovom in zvrstjo skladbe se
prikažejo v skladu z informacijami o oznaki ID3 na ustrezni glasbeni datoteki.
Now Playing : predvaja nedavno predvajano datoteko ali pa se pomakne na zaslon predvajanja
trenutne datoteke.
Artists : predvajanje glede na izvajalca.
Songs : predvajanje v zaporednem ali abecednem redu.
Playlists : predvajanje glede na predvajalni seznam.
Albums : predvajanje glede na album.
Genres : predvajanje glede na zvrst.
Composer : predvajanje glede na skladatelja.
M
Na strani 25 je seznam združljivih iPod-ov.
Združljivost je odvisna od različice programske opreme izbranega iPod-a.
 Seznam kategorij je morda drugačen in je odvisen od modela iPod-a.
 Kaj je oznaka ID3?
Oznaka ID3 je priložena datoteki MP3 in vključuje podatke o datoteki, na primer naslov,
izvajalca, album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.
 Ko i-Pod vstavite v priključno postajo, funkcija naključnega izbiranja ne deluje.
77
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 77
2009-08-10
11:32:32
Uporaba iPod-a
GLEDANJE FILMA
Video datoteke, shranjene na izbranem iPod-u, lahko predvajate tako, da iPod priključite na domači kino Blu-ray.
1. Povežite priključek priključne postaje za iPod na priključek za iPod na
vašem domačem kinu Blu-ray.
2. Na zaslonu iPod pojdite na Videos > Settings in nastavite možnost
TV Out na On.
3. Postavite iPod v priključno postajo.
• Na TV-zaslonu se izpiše sporočilo »iPod Connected«.
4. Pritisnite gumba S,T,W, X na daljinskem upravljalniku in izberite način
iPod.
5. Pritisnite gumba S,T,W, X na
daljinskem upravljalniku in izberite Video ter pritisnite gumb ENTER.
6. Pritisnite gumba S,T na daljinskem upravljalniku in izberite Movies ter
pritisnite gumb ENTER.
• Na TV-zaslonu se izpiše seznam video posnetkov.
7. Pritisnite gumba S,T in izberite video datoteko, ki jo želite predvajati, ter
pritisnite gumb ENTER.
• Video datoteka za iPod se bo predvajala na TV-zaslonu.
8. Za upravljanje preprostih predvajalnih funkcij, kot so PLAY, PAUSE,
/
/
STOP,
in
, lahko uporabite daljinski upravljalnik ali
glavno enoto.
• Če pritisnete gumb PREV v roku 2 sekund po začetku predvajanja, bo predvajalnik predvajal predhodno
datoteko.
Če pritisnete gumb PREV 2 sekunde po začetku predvajanj ali kasneje, se bo predvajalnik prestavil na
začetni zaslon trenutne datoteke.
• Za predvajanje naslednje datoteke pritisnite gumb NEXT.
Premik na Seznam videov in izbira datoteke:
1. Pritisnite gumb MENU ali STOP.
• Predvajanje se prekine in izpiše se seznam videov.
2. Pritisnite gumba S,T in izberite datoteko, ki jo želite
predvajati, ter pritisnite gumb ENTER.
• S pritiskom gumba RETURN ali W se vrnete na
nadrejeni meni.
M




CD
Nodisc
►
Video
►
◄
MOVIE 001
Music
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
►
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
Na strani 24 je seznam združljivih iPod-ov.
Združljivost je odvisna od različice programske opreme vašega iPod-a.
Za ogled videa iz iPoda mora biti VIDEO izhod povezan s televizorjem (glejte stran 23).
Če želite predvajati video iz iPod-a prek VIDEO izhoda, mora biti HDMI CEC nastavljen na Off.
Na TV-zaslonu bo prikazan samo predvajalni zaslon. Drugi zasloni so vidni na iPod-u.
Če priključeni iPod ne podpira predvajanja videov, se izpiše sporočilo »Cannot play video files saved on
this iPod«, ko izberete meni Video.
78
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 78
2009-08-10
11:32:32
SLV
funkcija pretok podatkov iz računalnika
POVEZAVA Z OSEBNIM RAČUNALNIKOM IN PREDVAJANJE PLOŠČ V
OBLIKI ZAPISA MP3, JPEG, DIVX, MKV ALI MP4
Način nastavitve skupne mape je lahko drugačen, kar je odvisno od operacijskega sistema osebnega računalnika.
1. Predvajalnik plošč Blu-ray lahko z osebnim računalnikom
povežete s kablom usmerjevalnika, kablom LAN ali
brezžičnim prilagojevalnikom LAN.
2. V računalniku ustvarite skupno mapo in vanjo shranite
želene datoteke MP3, JPEG, DivX, MKV in MP4.
- Za podrobnejše informacije o nastavitvi skupne mape
obiščite Samsungovo spletno mesto in s strani Download
centre (Center za prenose) prenesite priročnik »Setting the
shared folder« (Nastavitev skupne mape).
Nodisc
Video
DISC
◄
e-Contents
Music
Photo
Setup
a Network Search
3. Pritisnite gumb MENU.
4. Pritisnite gumb RDEČI (A).
Odprlo se bo okno, kjer boste lahko izbrali vrsto iskanja omrežja.
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
e-Contents
Auto
• Manual : Želeni osebni računalnik poiščete tako, da
vnesete naslov IP, ime mape, uporabniško ime in geslo za
Windows.
Manual
Setup
5. Z gumboma ◄ ► izberite vrsto iskanja omrežja.
Prikaže se seznam skupnih strežnikov.
• Auto : Samodejno išče primeren osebni računalnik.
● FUNKCIJA PRETOK PODATKOV IZ RAČUNALNIKA
Domači kino Blu-ray lahko povežete z računalnikom in predvajate vsebine v datotekah mp3, jpeg, DivX, MKV in
MP4 , ki so v skupni mapi.
(za več informacij glede povezave si preberite strani 28–29)
s Select
² Return
a Network Search
Music
Photo
6. Iskanje skupne mape
Do skupnih map v osebnem računalniku lahko dostopate na 2
načina:
(Če iščete mapo v načinu samodejnega iskanja, mora ime mape
vsebovati manj kot 12 znakov. Če vsebuje ime mape 12 ali več
znakov, morate uporabiti način ročnega iskanja.)
• Način samodejnega iskanja
Nodisc
◄
Setup
DISC
e-Contents
B
C
a Network Search
Music User
No disc
1. Z gumboma ▲▼ izberite želeni osebni računalnik, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
(Če prvič povezujete, morate vnesti uporabniško ime in
geslo za Windows, da se vam prikaže skupna mapa.)
DISC
e-Contents
►
B
C
Photo
_
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
2. V pogovorno okno vpišite uporabniško ime za računalnik.
3. V pogovorno okno vpišite geslo za računalnik.
Prikazala se bo skupna mapa.
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
No disc
Password
DISC
e-Contents
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
79
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 79
2009-08-10
11:32:35
funkcija pretok podatkov iz računalnika
4. Želeno mapo izberete z gumboma ▲▼.
No disc
Select Folder
DISC
e-Contents
►
ADMIN$
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
B
C
s Save
² Return
a Network Search
• Način ročnega iskanja
1. Vpišite naslov IP osebnega računalnika, v katerem so
shranjene skupne mape.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
►
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
B
C
0
« Number
.
0
.
0
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. V pogovorno okno vpišite ime skupne mape in nato
pritisnite MODRI (D) gumb, s čimer shranite ime.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input shared folder name
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
1
L
b
r
8
(
s Select
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Vpišite geslo za osebni računalnik in nato pritisnite MODRI
(D) gumb, s čimer shranite geslo.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input password
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
1
L
b
r
8
(
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
3
4
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
7. Pritisnite gumb ► in nato z gumboma ▲▼ izberite Video, Music ali Photo.
(Za več informacij o predvajanju videov, glasbe ali fotografij si oglejte strani 58–70.)
M
Ime računalnika mora biti v angleškem jeziku in ne sme vsebovati simbolov.
 Iščete lahko do 4 osebne računalnike v omrežju, prek katerih želite predvajati vsebino.
 Pri povezovanju lahko pride do težav, kar je odvisno od okolja vašega osebnega računalnika.
- Če pri uporabi "Auto Mode" (Samodejni način) naletite na težave, poskusite uporabiti »Manual Mode« (Ročni način).
 Če med enostavno skupno rabo sistema Windows XP in funkcijo pretoka iz osebnega računalnika domačega kina
Blu-ray pride do nesoglasja, izklopite enostavno skupno rabo.
- Za podrobnejše informacije obiščite Samsungovo spletno mesto in s strani Download centre prenesite
priročnik »Setting the shared folder« (Nastavitev skupne mape).
 Če imate težave s funkcijo pretoka podatkov iz računalnika pri uporabi skupne mape na namizju sistema
Windows Vista, obiščite spletno mesto tehnične podpore za operacijski sistem in poiščite pomoč za
spremembo nastavitev ali imenika.
80
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 80
2009-08-10
11:32:41
SLV
uporaba e-vsebin
S tem hišnim kinom Blu-ray lahko prek omrežja uporabljate storitve e-Vsebine (npr. YouTube).
Povežite se z omrežjem (glejte strani 28–29) in preverite nastavitve omrežja (glejte strani 49–53).
M
V skladu s politiko podjetja se lahko specifikacije spremenijo.
ali pa vsebino začasno shrani v medpomnilniku.
UPORABA STORITEV YOUTUBE
Ta hišni kino Blu-ray vam omogoča, da uporabljate storitve, ki vam jih omogoča YouTube.
1. Ko je enota v načinu zaustavitev ali Niplošče, pritisnite RDEČI gumb (A).
❖ Zaslonski elementi storitve YouTube
● UPORABA E-VSEBIN
 Videopredvajalnik e-vsebine lahko glede na hitrost povezave predvajanje začasno ali dokončno ustavi
Informacije o izbiri države: prikaže izbrano državo.
YouTube /
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
Today
1/5
abc...
Views : 5969
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Views : 5969
00:06:20
ghi...
Views : 5969
Informacije o uporabniku: prikažejo se le ob prijavi.
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
jkl...
Views : 5969
Trenutni čas urejanja: prikaže seznam naslovov, urejenih
po času. (Danes, Ta teden, Ta mesec, Vsi)
00:06:20
Število strani: številka strani izbranega naslova/število
vseh strani na trenutnem seznamu.
a Log Out b Change Mode Select d Option #/$ Page
Seznam vsebine: prikaže naslov, število ogledov, ocene,
čas predvajanja in datum.
Pomoč pri navigaciji: prikaže razpoložljive gumbe.
Seznam kategorij: več informacij poiščite spodaj.
Seznam kategorij
Most Viewed
Top Rated
Most Popular
Most Discussed
Prikaže najbolj gledane videoposnetke.
Prikaže najboljše ocenjene videoposnetke.
Prikaže seznam najbolj priljubljenih videoposnetkov.
Prikaže videoposnetke, o katerih se je največ razpravljalo.
Top Favorites
Prikaže videoposnetke, ki jih uporabniki najpogosteje dodajajo med priljubljene.
Most Linked
Prikaže videoposnetke, do katerih je največ povez z drugih spletnih strani.
Most Responded
Featured
Prikaže videoposnetke z največ odgovori uporabnikov.
Prikaže seznam najbolj zanimivih videoposnetkov.
Visited History
Prikaže zgodovino obiskov videoposnetkov.
My Favorites
Če ste se prijavili v svoj račun YouTube prek hišnega kina Blu-ray in dodali video posnetek k
Mojim priljubljenim, lahko video posnetek predvajate na hišnem kinu Blu-ray ali na osebnem
računalniku, ki sta sinhronizirana s stranjo YouTube.
Player Library
Videoposnetke lahko dodate v knjižnico predvajalnika, ne da bi se prijavili v račun YouTube.
81
HT-BD1220A_SLV-3-0817.indd 81
2009-08-17
5:34:56
uporaba e-vsebin
UPORABA STORITEV YOUTUBE
Search
Country Setup
Account Management
Izberite merila iskanja in vpišite ključno besedo za videoposnetek, ki ga želite predvajati.
Prikaže seznam videoposnetkov za želeno državo.
Omogoča upravljanje uporabniških imen in gesel v storitvi YouTube.
Nastavitev države
Če v možnosti Nastavitev države izberete državo, si lahko
ogledate videoposnetke v spletišču YouTube izbrane države.
1. Z gumboma ▲▼ izberite Country Setup, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Player Library
Worldwide
India
Poland
Search
Australia
Ireland
Russia
Brazil
Israel
South Korea
Canada
Italy
Spain
Czech Republic
Japan
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
Netherlands
United Kingdom
Hong Kong
New Zealand
Country Setup
Account Management
2. Z gumboma ▲▼◄ ► izberite želeno državo, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
a Log In
Prijava
Če ste se prijavili v svoj račun YouTube prek hišnega kina Blu-ray, lahko predvajate video posnetke, ki
ste jih dodali k Mojim priljubljenim.
1. Pritisnite RDEČI gumb (A) na zaslonu YouTube.
2. Z gumboma ▲▼◄ ► vnesite uporabniško ime, nato pa
pritisnite RUMENI gumb (C).
3. Z gumboma ▲▼◄ ► vnesite geslo, nato pa pritisnite
RUMENI gumb (C).
YouTube /
You Tube
Worldwide
Username
Today
Most viewed
I
Top rated
1/5
abc...
abc
Most Popular.. @
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
Most Linked
7 pgrs
8
tuv
Most Responded
Delete
FeaturedØ
9 wxyz
ghi...
0
1
Most Discussed
4 ghi
Top Favorites
Visited History
a a/A/1/
2
YouTube /
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
00:06:20
Views : 5969
b Blank
Done
jkl...
00:06:20
/ Cursor
Select r Return
You Tube
Worldwide
bkj
Today
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Please register 4-digit numeric password.
Then you can logindef...
YouTube on this player simply by
Views : on
5969
:
pressing numeric buttons
the remoteRating
control.
ghi...
Most Responded
Views : 5969
Featured
OK
Visited History
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
Skip
jkl...
My Favorites
YouTube /
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Top rated
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Today
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Enter new password
def...
Most Linked
Views : 5969
Rating :
Confirm the password
Most Responded
ghi...
Featured
Visited History
My Favorites
M
2009-05-21
00:06:20
Views : 5969
Most viewed
5. Vpišite štirimestno številsko geslo.
Prek hišnega kina Blu-ray se lahko v YouTube prijavite prek
številčnih gumbov.
def
Rating :
def...
My Favorites
4. Z gumboma ◄ ► izberite OK, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
00:06:20
Views : 5969
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
[0~9] Number r Return
jkl...
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
Pritisnite RDEČI gumb (A), da se odjavite iz računa YouTube.
82
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 82
2009-08-10
11:32:46
1. Pritisnite gumb ▲▼, da izberete želeno kategorijo.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
SLV
Predvajanje videoposnetka
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
Rating :
a Log In
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating
All :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Weekly
Monthly
Today
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
YouTube > Most viewed
Rating :
2009-05-21
You Tube
Worldwide
3. Z gumboma ► se premaknite na seznam vsebine, nato pa
pritisnite gumb ▲▼, da izberete želeni naslov.
● UPORABA E-VSEBIN
YouTube /
2. Izberite trenutni čas urejanja (Danes, Ta teden, Ta mesec,
Vsi) s pritiskom ZELENEGA gumba (B).
2009-05-21
b Change Mode
Falling in love
I love my dogs.
4. Pritisnite gumb ENTER.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
►
Keywords: dog, love, falling
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
Če pritisnete gumb ENTER, se videoposnetek predvaja celozaslonsko, hkrati pa tudi
prikličete povezane videoposnetke, ki se prikažejo ko se predvajanje konča.
 Zaradi tehničnih nastavitev storitve YouTube slika visokoločljivostne vsebine morda ne bo
brez motenj.
 Pritisnite gumb EXIT za izhod iz storitve YouTube.
Med predvajanjem gumb EXIT ni na voljo.
Iskanje videoposnetka
1. Z gumboma ▲▼ izberite Search, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
2. Z gumboma ◄► izberite merila iskanja, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
• Relevance: izberite to možnost, če želite poiskati podobne
videoposnetke.
• Published: izberite to možnost, če želite urediti videoposnetke
glede na datum,nastanka.
• View count: izberite to možnost, če želite urediti videoposnetke
glede na število ogledov.
• Rating: izberite to možnost, če želite urediti videoposnetke glede
na oceno.
YouTube /
Search
Player Library
Search
Relevance
Published
View Count
Rating
Keyword
Country Setup
My Search History
Account Management
0/0
a Log In
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Today
Player Library
I
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
3. Z gumboma ◄► izberite Keyword, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
You Tube
Worldwide
Account Management
4 ghi
7
pgrs
Ø Delete
a a/A/1/
Views : 5969
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
2
0
b Blank
def
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
00:06:20
ghi...
Views : 5969
00:06:20
Search
jkl...
Views : 5969
/ Cursor
00:06:20
Rating :
Select r Return
2009-05-21
83
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 83
2009-08-10
11:32:51
uporaba e-vsebin
Iskanje videoposnetka
4. Pritisnite gumb ▲▼◄ ►, da izberete besedilno polje.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
5. Pritiskajte gumb ENTER v besedilnem polju toliko časa, da
izberete želeno črko, številko ali ikono.
Today
Player Library
abI
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
7
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
2
Account Management
4 ghi
pgrs
Ø Delete
00:06:20
Views : 5969
abc
def...
ghi...
Views : 5969
0
a a/A/1/
def
b Blank
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
jkl...
/ Cursor
YouTube /
2009-05-21
Search
Views : 5969
6. Ko vnesete temo, ki jo želite poiskati, pritisnite RUMENI
gumb (C) na daljinskem upravljalniku.
Rating :
ab
abc
abcd
Rating :
abcde
abcdef
00:06:20
Rating :
Select r Return
2009-05-21
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
ab...
Search
00:06:20
Views : 5969
Country Setup
Account Management
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
abc...
00:06:20
Views : 5969
abcd...
00:06:20
Views : 5969
abcde...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log In Select d Option #/$ Page
7. Z gumboma ▲▼ izberite želeni videoposnetek, nato pa
pritisnite gumb ENTER za predvajanje.
YouTube > Search
You Tube
Worldwide
abcd
A wild goose is honking.
►
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
Keywords: ab, abc, abcd, abcde
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
Če pritisnete gumb ENTER, ko je kazalec v besedilnem polju a/A/1/ , vam to omogoči
preklop pisave besedilnega polja v male tiskane, velike tiskane črke, številke in ikone.
Moji priljubljeni
Če ste se prijavili v svoj račun YouTube prek hišnega kina Blu-ray in dodali video posnetek k Mojim priljubljenim,
lahko video posnetek predvajate na hišnem kinu Blu-ray ali na osebnem računalniku, ki sta sinhronizirana s
stranjo YouTube.
Shranjevanje videoposnetka
YouTube > Most viewed
You Tube
Worldwide
bkj
1. Med predvajanjem pritisnite ZELENI gumb (B).
Prikaže se pojavno okno s potjo mesta shranjevanja.
Falling in love
You can Iselect
a fidogs.
le storage path.
love my
My Favorites
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost My Favorites, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumb ENTER.
Želeni videoposnetek bo dodan v mapo Moji priljubljeni.
Player Library
►
00:00:00 / 00:06:23
Stores the video in the user account.
You can enjoy it in sync with the Favorites
of the YouTube site.
You can store a video in the TV
regardless of login process.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
84
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 84
2009-08-10
11:32:56
SLV
Moji priljubljeni
Predvajanje videoposnetka, shranjenega v mapi Moji priljubljeni
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost My Favorites na
seznamu kategorij.
2. Z gumboma ► se premaknite na seznam vsebine, nato pa
pritisnite gumb ▲▼, da izberete želeni videoposnetek.
You Tube
Worldwide
bkj
1/5
Most viewed
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log Out Select d Option #/$ Page
M
Če ste prijavljeni v račun YouTube, lahko predvajate tudi videoposnetek, ki ste ga dodali v
mapo Moji priljubljeni v svojem računalniku.
● UPORABA E-VSEBIN
3. Pritisnite gumb ENTER.
Izbrani videoposnetek se bo predvajal.
YouTube /
Knjižnica predvajalnika
Videoposnetke lahko dodate v Knjižnica predvajalnika, ne da bi se prijavili v račun YouTube.
Shranjevanje videoposnetka
1. Med predvajanjem pritisnite ZELENI gumb (B).
YouTube > Most viewed
You Tube
Worldwide
Falling in love
2. Pritisnite gumb ENTER.
Želeni videoposnetek bo dodan v knjižnico predvajalnika.
I love my dogs.
"Falling in love" added to Player Library.
OK
►
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Predvajanje videoposnetka, shranjenega v Knjižnica predvajalnika
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Player Library na
seznamu kategorij.
2. Z gumboma ► se premaknite na seznam vsebine, nato pa
pritisnite gumb ▲▼, da izberete želeni videoposnetek.
3. Pritisnite gumb ENTER.
Izbrani videoposnetek se bo predvajal.
YouTube /
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
abc...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
00:06:20
Views : 5969
ghi...
00:06:20
Views : 5969
jkl...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log In Select d Option #/$ Page
85
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 85
2009-08-10
11:33:00
Priročne funkcije
FUNKCIJA ČASOVNIKA ZA IZKLOP
Nastavite lahko čas, ko se naj domači kino Blu-ray samodejno izključi.
Pritisnite gumb SLEEP.
• Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem
zaporedju :
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Nastavitev potrdite s ponovnim pritiskom gumba SLEEP.
• Označi se čas do trenutka, ko se bo domači kino Blu-ray samodejno
izklopil.
• Če znova pritisnete gumb, se nastavitev nadaljuje od prej nastavljene vrednosti.
Če želite časovnik za izklop izklopiti, s pritiskom gumba SLEEP izberite možnost OFF.
PRILAGODITEV OSVETLITVE ZASLONA
Osvetlitev zaslona naprave lahko prilagodite tako, da vas svetloba z zaslona ne bo motila med ogledom filma.
Pritisnite gumb DIMMER.
• Ob vsakem pritisku na tipko se prilagodi svetilnost sprednjega
prikazovalnika.
IZKLOP ZVOKA
Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.
Pritisnite gumb MUTE.
• Na zaslonu se pojavi prikaz MUTE.
• Za ponovno vzpostavitev zvoka ponovno pritisnite gumb MUTE.
86
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 86
2009-08-10
11:33:05
SLV
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji ukrep ne
pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega pooblaščenega
prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Pregledi/odprava težavZ
● TROUBLESHOOTING
Plošča se ne izvrže.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Povezava z iPod-om ni uspela.
• Preverite stanje priključka in priključne postaje za iPod.
• Različica programske opreme iPod-a mora biti posodobljena.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regionalno oznako BD/DVD-plošč.
BD/DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Ta domači kino Blu-ray ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka.
• Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov in ne
vseh tri.
• Na določenih ploščah BD/DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika.
• Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni.
• Prilagodite glasnost.
• Če poslušate CD-ploščo, radio ali televizijo, zvok oddajata le sprednja
zvočnika.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in
oddaljenosti od naprave?
• So baterije prazne?
• Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/BD) z daljinskim upravljalnikom (TV ali BD)?
• Plošča se vrti, slika pa se ne predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika
migeta.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.
• Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih ne bo
mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.
Ko izberete funkcijo menija, se menijski
zaslon ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
87
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 87
2009-08-10
11:33:05
Odpravljanje težav
SYMPTOM
Check/Remedy
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• BD/DVD-plošče v razmerju 16:9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE, 4:3
LETTER BOX ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko BD/DVD-plošče v
razmerju 4:3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku BD-plošče si
oglejte podatek o razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
• Naprava ne deluje.
(Primer: Napajanje se izklopi ali pa naprava
oddaja nenavaden šum.)
• Domači kino Blu-ray ne deluje pravilno.
• Napravo izklopite in dlje kot 5 sekund pridržite gumb STOP ( ) na napravi.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo,
če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski nadzor.
• Ko se na zaslonu glavne enote izpiše (No Disc), zadržite tipko STOP ( )
na glavni enoti pritisnjeno več kot 5 sekund. Na zaslonu se prikaže
<INITIAL>, vse nastavitve se povrnejo na privzete vrednosti.
• Pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega
signala.
• Je antena pravilno vključena?
• če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno tja, kjer je
signal močnejši
Med poslušanjem TV-zvoka prek
sistema domačega kina Blu-ray, zvok ni
slišen.
• Če med poslušanjem TV-zvoka s funkcijo D.IN ali AUX pritisnete gumb
ODPIRANJE/ZAPIRANJE ( ), se funkciji BD/DVD vključita in TV-zvok se
izključi.
Na zaslonu se prikaže ikona
• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno zaključiti, ker:
1. programska oprema plošče BD/DVD to omejuje.
2. programska oprema plošče BD/DVD ne podpira te funkcije (npr. zorni koti).
3. funkcija trenutno ni na voljo.
4. ste zahtevali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven tega območja.
.
Če je HDMI-izhod nastavljen na ločljivost, ki je
vaša televizija ne podpira (na primer 1080p),
na televiziji morda ne boste videli slike.
• Ko v napravi ni plošče, za dlje kot 5 sekund pritisnite gumb STOP ( )
(na sprednji plošči). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
No HDMI output.
• Preverite povezavo med televizijo in priključkom HDMI na domačem kinu
Blu-ray.
• Preverite, ali televizija podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p/720p/
1080i/1080p.
Nenormalni zaslon z izhodom HDMI.
• Če televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se
na zaslonu pojavi občasno šumenje.
Ne more iskati drugih dostopnih točk
prek brezžičnega USB.
• Preverite, ali je možnost za posredovalni strežnik izključena (Setup ->
Network -> Proxy)
88
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 88
2009-08-10
11:33:05
SLV
Dodatek
OPOZORILA V ZVEZI S HRANJENJEM IN RAVNANJEM S PLOŠČAMI
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo preskakovanje.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.
● DODATEK
Ravnanje s ploščami
Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.
Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Hranjenje plošč
Ne izpostavljajte jih neposredni sončni
svetlobi.
M
Hranite jih v hladnem in zračnem
prostoru.
Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
Hranite jih v navpičnem položaju.
Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
 Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Hranjenje in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
M
Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije vode.
Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne bo pravilno deloval. V takšnem
primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen predvajalnik stati 1 ali 2 uri.
89
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 89
2009-08-10
11:33:05
Dodatek
TEHNIČNE LASTNOSTI
Poraba električne energije
Teža
Dimenzije
Splošno
Razpon obratovalne temperature
Razpon obratovalne zračne vlage
Razpon FM-frekvenc
Radijski sprejemnik Razmerje signal/šum
FM
Uporabna občutljivost
Celotne harmonične motnje
BD (plošča Blu-ray)
DVD (Digital Versatile Disc)
Plošča
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitni video
Video izhod
Komponentni video
Plošča Blu-ray
HDMI
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
Izhodna moč nizkotonskega zvočnika
Ojačevalnik
Frekvenčni razpon
Razmerje signal/šum
Ločevanje kanalov
Vhodna občutljivost
Sistem zvočnikov
Zvočnik
85 W
4,4 kg
440(Š) x 345(G) x 63(V) mm
+5°C ~ +35°C
10 % do 75 %
87,5 ~ 108,0 MHz
60 dB
10 dB
1%
Hitrost branja : 4,917m/s
Hitrost branja : 3,49 ~ 4,06 m/sec
Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča) : 135 minut
Hitrost branja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. čas predvajanja : 74 minut
Hitrost branja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. čas predvajanja : 20 minut
1 kanal : 1,0 Vp-p (75 )
Plošča Blu-ray : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 )
Pr : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 )
Pb : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 )
Plošča Blu-ray : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Večkanalni avdio PCM, avdio bitnega toka, avdio PCM
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
Analogni vhod
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitalni vhod
20Hz~44kHz (±3dB)
70dB
60dB
(AUX)500mV
2,1-kanalni sistem zvočnikov
Mere (Š x V x G)
Nizkotonski zvočnik
Sprednji
3Ω
3Ω
40Hz~160Hz
140Hz~50kHz
90dB/W/M
87dB/W/M
170W
165W
340W
330W
Sprednji : 100,5 x 210 x 99 mm
Nizkotonski zvočnik : 201 x 403 x 410 mm
Teža
Sprednji : 0,70 Kg, Nizkotonski zvočnik : 5,39 Kg
Upornost
Frekvenčni razpon
Izhodna raven zvočnega tlaka
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
*: Nominal specification
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
90
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 90
2009-08-10
11:33:05
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Regija
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Država
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 91
Spletna stran
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Center za pomoč strankam
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-08-10
11:33:05
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne
smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da
baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te
baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih
odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te
izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
HT-BD1220A_SLV-3-0731.indd 92
2009-08-10
11:33:06
Download PDF