Samsung | HT-C7200 | Samsung HT-C7200 Navodila za uporabo

HT-C7200
Sistem za 2,1-kanalni
domači kino Blu-ray
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na
www.samsung.com/register
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 1
2010-05-07
6:21:51
Varnostne informacije
Varnostna opozorila
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR: ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
OPOZORILO
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega
udara.
POZOR
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine
in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino,
kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti
ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno
vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite
vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
To je oznaka za pomembna
navodila glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili,
lahko povzročijo nevarno sevanje.
POZOR
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 2
2010-05-07
6:22:23
Previdnostni ukrepi
• Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani
naprave.
• Izdelek namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10
cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva.
Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Preden izdelek prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke prazna.
• Če želite izključiti električno napajanje izdelka, vtič za izmenični tok izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika
ne boste uporabljali dlje časa.
• Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in
okvaro izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto ali opremo, ki proizvaja močna magnetna ali električna polja
(npr. zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
• Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če izdelek prevažate v zimskem
času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 3
3
2010-05-07
6:22:23
Varnostne informacije
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na
kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo
preskakovanje plošče.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne
opraskate.
Držanje plošč
• Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
• Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne
pustite prstnih odtisov.
• Na ploščo ne lepite papirja in
nalepk.
Shranjevanje plošč
• Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
• Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
• Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
Hranite jih v navpičnem položaju.
✎ OPOMBA
 Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
 Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Hranitev in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
✎ OPOMBA
 Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli izdelka,
Licenca
• »Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih
pravic, ki je zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja Rovi
Corporation. Povratno inženirstvo in razstavljanje je
prepovedano.«
• O VIDEU DIVX: DivX® je oblika
digitalnega video zapisa, ki ga je
ustvarila družba DivX, Inc. Ta
predvajalnik je uradno odobrena naprava za
predvajanje video posnetkov oblike DivX. Več
informacij in programska orodja za pretvorbo datotek
v obliko DivX najdete na naslovu www.divx.com.
O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX:
Če želite predvajati video vsebine na zahtevo v obliki
DivX morate registrirati to napravo, ki je odobrena za
predvajanje datotek DivX®. Če želite ustvariti
registracijsko šifro, poiščite možnost »DivX VOD
(Video na zahtevo)« v nastavitvenem meniju naprave.
Ko ustvarite šifro, obiščite vod.divx.com, kjer boste
dokončali postopek in izvedeli več o funkciji »DivX
VOD (Video na zahtevo)«.
Naprava je odobrena za predvajanje video vsebin
oblike DivX visoke ločljivosti do 1080p, vključno z
najkakovostnejšimi vsebinami.
• iPod je blagovna
znamka družbe Apple
Inc., registrirane v ZDA
in drugih državah.
iPhone je blagovna znamka družbe Apple Inc.
Avtorske pravice
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse
pravice pridržane.
lahko pride do kondenzacije vode. Če se v
notranjosti izdelka nakopiči kondenzacijska voda,
izdelek morda ne bo pravilno deloval. V takšnem
primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen izdelek
stati 1 ali 2 uri.
4
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 4
2010-05-07
6:22:23
Vsebina
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Licenca
Avtorske pravice
ZAČETEK
7
7
8
12
13
13
14
15
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Vrste in značilnosti plošč
Dodatki
Opis
Nadzorna plošča
Hrbtna plošča
Daljinski upravljalnik
POVEZAVE
17
19
21
22
23
24
Priklop zvočnikov
Povezava zunanjih naprav/vašega televizorja prek HDMIpriključka
Priklop torodialnega feritnega jedra na napajalni kabel
glavne enote
Povezava video izhoda in televizorja
Priklop zvoka z zunanje komponente
Omrežna povezava
Priklop FM-antene
25
26
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
38
38
38
39
39
39
Pred začetkom (uvodne nastavitve)
Nastavitve menija
Zaslon
Razmerje višina/širina
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
Ločljivost
Oblika HDMI
Filmske sličice (24 Fs)
Zaporedno izrisovanje slik
Mirujoči način
HDMI Barvna globina
Avdio
Nastavitev zvočnikov
Optimiziranje EQ
HDMI-avdio
Digitalni izhod
Upravljanje dinamičnega razpona
AV Sync
Sistem
Uvodne nastavitve
Velikost zaslona Internet@TV
Anynet+(HDMI-CEC)
Upravljanje podatkov BD
Ura
Registracija DivX(R)
Deaktivacija DivX(R)
Nastavitev omrežja
Omrežne nastavitve
Stanje omrežja
Internetna povezava za BD-LIVE
Jezik
Varnost
Starševski nadzor
Sprememba gesla
2
17
NASTAVITEV
25
20
SLOVENŠČINA
2
3
4
4
4
VARNOSTNI PODATKI
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 5
5
2010-05-07
6:22:23
Vsebina
NASTAVITEV
39
39
39
39
39
40
40
40
Splošno
Ozadje
Varčevanje z energijo
Zaslon nadzorne plošče
Zvok ob vklopu/izklopu
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Obrnite se na Samsung
OSNOVNE FUNKCIJE
41
41
43
44
46
48
49
50
51
52
Predvajanje plošče
Uporaba menija plošče, menija naslova in pojavnega
menija
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Predvajanje v počasnem posnetku/predvajanje po
prizorih
Ponovno predvajanje
Uporaba gumba TOOLS
Poslušanje glasbe
Način zvoka
Predvajanje fotografij
Predvajanje iz pomnilnika USB
Poslušanje radia
Uporaba predvajalnika iPod
OMREŽNE STORITVE
54
58
58
58
Uporaba funkcije Internet@TV
BD-LIVE™
Obveščanje o nadgradnjah programske opreme
Uporaba funkcije AllShare
DRUGE INFORMACIJE
60
63
Odpravljanje težav
Tehnične lastnosti
39
41
54
60
42
43
• Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
6
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 6
2010-05-07
6:22:23
01
Kako začeti
Kako začeti
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
Izraz
Logotip
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicija
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-RE/-R, posnetih v obliki BDRE.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD+RW ali DVD-RW(V)/DVDR/+R, ki so posnete in zaključene.
o
w
G
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/CD-R (oblike CDDA).
x
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki DivX.
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
Pomnilniška
naprava USB
-
POZOR
-
OPOMBA
-
Bližnjična tipka
-
F
!
✎
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v oblikah MP3 in WMA.
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki JPEG.
Označuje vsebino, ki je na voljo na napravah USB.
Označuje primere, ko funkcija ne deluje, ali primere, ko so bile nastavitve
preklicane.
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
Ta funkcija omogoča neposreden in preprost dostop s pritiskom
gumba na daljinskem upravljalniku.
• Ta izdelek je združljiv le z barvnim sistemom PAL.
• Plošče NTSC se ne bodo predvajale.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 7
7
2010-05-07
6:22:23
Kako začeti
Vrste in značilnosti plošč
Logotipi plošč, ki jih je mogoče
predvajati
Združljivost plošč Blu-ray
Plošče Blu-ray so plošče nove oblike. Zaradi tega lahko
pride do težav pri združljivosti. Nekatere plošče niso
združljive in predvajanje nekaterih plošče ni mogoče. Za
dodatne informacije si v tem priročniku preberite
poglavje Vrste in značilnosti plošč. V primeru težav z
združljivostjo se posvetujte s službo za stranke
SAMSUNG.
Plošča Blu-ray
Dolby Digital Plus
Oddajniški sistem PAL v
Veliki Britaniji, Franciji,
Nemčiji itd.
Dolby TrueHD
Avdio plošče DTS-HD
visoke ločljivosti
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
BD-LIVE
✎ OPOMBA
 Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih
vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot
so sprememba zornega kota ali prilagoditev
razmerja višina/širina.
Podrobni podatki o ploščah so napisani na ovitku.
Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
 Pazite, da se plošča ne umaže ali popraska.
Zaradi prstnih odtisov, umazanije, prahu, prask ali
usedlin cigaretnega dima na snemalni površini
plošča ne bo več uporabna za predvajanje.
 Pri predvajanju naslova BD-Java, se lahko ta nalaga
dlje kot običajno ali pa so nekatere funkcije bolj
počasne.
Vrste plošč, ki jih ni mogoče
predvajati
•
•
•
•
•
•
plošča HD DVD
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R za zapisovanje.
DVD-RW (način VR)
plošče super avdio CD (razen sloja CD)
plošče DVD-ROM/PD/MV, itd CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• plošče CDG predvajajo samo zvok, ne pa
grafike.
✎ OPOMBA
 Nekatere komercialne plošče in plošče DVD,
kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v
tem izdelku. Pri predvajanju teh plošč na zaslonu
piše »Cannot read this disc.« ali »Please check the
regional code of the disc.«.
 Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v
DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
8
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 8
2010-05-07
6:22:24
01
Vrste plošč
Tako izdelek kot tudi plošče so kodirani glede na
regijo. Regijski kode se morata ujemati, da je
predvajanje plošč mogoče. Če se kodi ne
ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče.
BD-ROM
Vrsta plošče
Blu-ray
DVD-VIDEO
Regijska
koda
Območje
A
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hong Kong in
Jugovzhodna Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Srednji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
C
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in
Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova Zelandija,
Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
Plošče Blu-ray samo za branje. Plošča BD-ROMA
vsebuje vnaprej posnete podatke. Čeprav lahko BDROM vsebuje kakršne koli podatke, jih večina vsebuje
filme visoke ločljivosti, primerne za predvajanje na tem
izdelku. Izdelek lahko predvaja predhodno posnete
komercialne plošče BD-ROM.
Kako začeti
Regijska koda
BD-RE/BD-R
Plošče Blu-ray (večkrat zapisljive)/plošče Blu-ray
(zapisljive). Plošče BD-RE/BD-R so najbolj primerne za
varnostno kopiranje ali snemanje osebnih video
posnetkov.
DVD-VIDEO
• Digitalna prilagodljiva plošča (DVD) vsebuje do 135
minut slik, 8 avdio jezikov in 32 jezikov za podnapise.
Opremljena je s programom za stiskanjem slik
MPEG-2 in prostorskim zvokom Dolby Digital, ki vam
omogoča užitek ob živahnih in čistih slikah.
• Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojne plošče
DVD-video, lahko pride do začasnih motenj pri
predvajanju slike in zvoka.
• To ni znak okvare izdelka. Ko ploščo DVD-RW/-R,
posneto v video načinu, zaključite, postane DVDvideo. Vnaprej posnete (vnaprej ožigosane)
komercialne DVD-je prav tako imenujemo DVDvideo. Ta izdelek lahko predvaja predhodno posnete
komercialne plošče DVD (plošče DVD-VIDEO) s filmi.
DVD-R/-RW
• Ko ploščo DVD-R/-RW , posneto v video načinu,
zaključite, postane DVD-video. Zmožnost
predvajanja je odvisna od pogojev snemanja.
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD-R, posnete in
zaključene s Samsungovim video snemalnikom DVD.
• Predvajati je možno plošče DVD-RW, posnete v
video načinu in zaključene.
DVD+RW
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+RW, posnete
s Samsungovim DVD-video snemalnikom. Zmožnost
predvajanja je odvisna od pogojev snemanja.
DVD+R
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+R, posnete in
zaključene s Samsungovim DVD-video snemalnikom.
Zmožnost predvajanja je odvisna od pogojev
snemanja.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 9
9
2010-05-07
6:22:25
Kako začeti
Avdio CD
DivX(Digital Video Express)
• Avdio plošča, na kateri je posnet 44,1 kHz PCM
avdio posnetek.
• Ta izdelek lahko predvaja avdio format CD-DA plošč
CD-R in CD-RW.
• Izdelek morda ne bo mogel predvajati nekaterih
plošč CD-R ali CD-RW zaradi načina snemanja.
DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje
Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki
omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta
v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3
za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video
kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.
CD-R/-RW
• Uporabljajte plošče CD-R/-RW z zmogljivostjo 700
MB (80 minut). Če je mogoče, ne uporabljajte plošč z
zmogljivostjo 800 MB (90 minut) ali več, ker
predvajanje morda ne bo mogoče.
• Če snemanje plošče CD-R/-RW ni bilo zaključeno,
bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje
vseh posnetkov pa morda ne bo mogoče.
• Nekaterih plošč CD-R/-RW s tem izdelkom morda
ne bo možno predvajati, odvisno od naprave, s
katero ste ploščo zapekli. Predvajanje vsebin,
posnetih na ploščo CD-R/-RW s CD-jev za osebno
uporabo, je odvisno od vsebine in plošče.
Format plošče
Podprti formati (DivX)
Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne
formate. Če video format in avdio format nista podprta,
to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.
Podprti video formati
Format
AVI
Podprte različice
DivX3.11–DivX5.1, XviD
Podprti avdio formati
Format
Gostota zapisa
Frekvenca
vzorčenja
MP3
80–384 kb/s
44,1 kHz
Uporaba plošče MP3
AC3
128–384 kb/s
44,1/48 kHz
• Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R,
posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
• Predvajati je možno samo datoteke MP3, s
končnicama ».mp3« ali ».MP3«.
• Predvajalna gostota zapisa je od 56 Kb/s do 320
Kb/s.
• Predvajalna vzorčna hitrost je od 32 KHz do 48 KHz.
• Izdelek lahko predvaja 1500 datotek in map,
shranjenih pod nadrejeno mapo. Pri datotekah MP3,
posnetih z VBR (spremenljiva gostota zapisa), se
lahko zvok izključi in vključi.
DTS
1,5 Mb/s
44,1 kHz
Uporaba plošče JPEG
• Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R,
posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
• Prikazovati je možno samo datoteke JPEG s
končnicami ».jpg«, ».JPG«, ».jpeg« ali »JPEG«.
• Progresivne datoteke JPEG so prav tako podprte.
DVD-RW/-R (V)
• Ta format se uporablja za snemanje podatkov na
ploščo DVD-RW ali DVD-R. To ploščo je možno
predvajati na tem izdelku, ko je zaključena.
• Če je plošča posneta v video načinu na snemalniku
drugega proizvajalca, vendar ni zaključena, je ni
mogoče predvajati na tem izdelku.
10
• Datoteke DivX, vključno z avdio in video datotekami v
DTS-formatu, so podprte samo do 6 Mb/s.
• Razmerje višina/širina: Čeprav je privzeta ločljivost
datotek DivX 640 x 480 slikovnih pik (4 : 3), ta izdelek
podpira ločljivost do 800 x 600 slikovnih pik (16 : 9).
Ločljivosti televizijskih zaslonov, ki presegajo vrednost
800, niso podprte.
• Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad
48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne
migotati.
• QPEL in GMC nista podprta.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, pretok iz
osebnega računalnika
• Mogoče je predvajanje samo video datoteke z
naslednjimi končnicami. : .avi, .divx, .mkv, .mp4,
.AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
✎ OPOMBA
 Nekaterih oblik plošč DivX MKV in MP4 morda
ne bo mogoče predvajati, kar je odvisno od
ločljivosti videa in hitrosti sličic.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 10
2010-05-07
6:22:26
01
Kako začeti
Podprte oblike datotek
Podprte video datoteke
Končnica
datoteke
*.avi
Oznaka
Video kodek
Avdio kodek
Ločljivost
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
*.mkv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
*.mp4
VC-1 AP
WMV (wmv9)
MP4 (mp4v)
MP4
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
PS
1920x1080
WMA
VC-1 SM
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
Podprte glasbene datoteke
Končnica datoteke
Oznaka
Avdio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Združljivo z različico WMA 10
* Frekvenca vzorčenja (v kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 48
* Gostota zapisa – vse gostote od 5 kb/s do
384 kb/s
*.wma
WMA
Podprti razpon
Specifikacije gostitelja USB
Specifikacije gostitelja USB
• Podpira naprave, ki so združljive z USB 1.1 ali USB 2.0.
• Podpira naprave, ki so povezane s kablom USB tipa A.
• Podpira naprave, ki so združljive z UMS (pomnilniški medij USB) V1.0.
• Podpira formatiranje datotečnega sistema FAT (FAT, FAT16, FAT32).
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 11
11
2010-05-07
6:22:26
Kako začeti
• Naprave, ki uporabljajo NTFS-datotečni sistem,
niso podprte. (Podprt je samo datotečni sistem
FAT 16/32 (dodelitvena tabela 16/32).)
• Predvajalnik ne deluje z napravami, ki
uporabljajo protokol za prenos medijskih datotek
(MTP) s programskimi omejitvami Janus.
Nezdružljivost
• Ne podpira naprav, pri katerih je potrebna
namestitev ločenega gonilnika na osebni
računalnik (Windows).
• Ne podpira povezave z zvezdiščem USB.
• Predvajalnik morda ne bo zaznal naprave
USB, ki je povezana prek podaljška USB.
USB-naprave, ki se lahko uporabljajo z
izdelkom
Omejitve delovanja
• Če je na povezani napravi nameščenih več
pogonov (ali particij), lahko povežete le en
pogon (ali particijo).
• Naprava, ki podpira le USB 1.1, lahko vpliva
na kakovost slike.
Podprte oblike zapisov datotek
Format
Fotografija
Glasba
Ime datoteke
Končnica datoteke
Gostota zapisa
Različica
Slikovne pike
Frekvenca vzorčenja
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80–384 kb/s
–
–
44,1 kHz
1. Pomnilniška naprava USB
2. Predvajalnik MP3
3. Digitalni fotoaparat
4. Čitalnik kartic USB: Enorežni in večrežni čitalnik kartic
USB.
• Čitalnik kartic USB morda ne bo podprt, odvisno
od proizvajalca.
• Če v večrežni čitalnik kartic vstavite več
pomnilniških kartic, lahko pride do težav pri
uporabi.
✎ OPOMBA
 Zunanja naprava HDD ni podprta.
• Prenos v načinu CBI (Control/Bulk/Interrupt) med
napravami ni podprt.
• Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo PTP-protokol ali
potrebujejo namestitev dodatnih programov za uporabo
z osebnimi računalniki, niso podprti.
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
Video kabel
FM-antena
Priključna postaja za iPod
(za napajalni kabel)
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
Uporabniški priročnik
3
PTY+
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
(majhen: za USB-kabel)
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
(majhen)
Daljinski upravljalnik in baterije
(velikosti AAA)
12
Brezžični prilagojevalnik za LAN / priključek
za brezžični prilagojevalnik za LAN
Torodialno feritno jedro
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 12
2010-05-07
6:22:26
01
Kako začeti
Opis
Nadzorna plošča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
ZASLON
Prikaže stanje predvajanja, čas itd.
2
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
Zazna signale daljinskega upravljalnika.
3
FUNKCIJSKI GUMB
Načini se preklapljajo kot sledi:
BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
4
5
6
7
GUMB ZAUSTAVI
Zaustavi predvajanje plošče.
GUMB PREDVAJAJ/PREMOR
Predvaja ploščo ali predvajanje začasno ustavi.
UPRAVLJANJE GLASNOSTI
Prilagoditev glasnosti.
GUMB ODPRI/ZAPRI
Odpre in zapre pladenj za plošče.
8
9
GUMB POWER (
PLADENJ ZA PLOŠČE
Sem vstavite ploščo.
10
USB-VRATA
Sem lahko priključite pomnilniško napravo USB, ki jo lahko uporabite kot pomnilnik, ko je
vzpostavljena povezava z BD-LIVE. Uporabite jo lahko tudi za nadgradnjo programske
opreme in predvajanje datotek oblike MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
)
Vklopi in izklopi izdelek.
✎ OPOMBA
 Posodobitve programske opreme s priključkom USB morate izvajati z bliskovno pomnilniško napravo USB.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 13
13
2010-05-07
6:22:28
Kako začeti
Hrbtna plošča
1
2
3
4 5 6 7 8
9 10
11 12
1
VHODNI HDMI-PRIKLJUČKI
S pomočjo HDMI-kabla istočasno sprejemajo digitalne video in avdio
signale.
2
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA 2,1-KANALNI
ZVOČNIK
Priključite sprednji in nizkotonski zvočnik.
3
IZHODNI HDMI-PRIKLJUČEK
S kablom HDMI priključite za izhodni priključek HDMI na vhodni
priključek HDMI na vaši televiziji, da boste lahko uživali v visoko
kakovostnih slikah.
4
PRIKLJUČEK ZA WLAN
Uporablja se lahko za omrežne storitve (glejte strani 54-59),
BD-LIVE in za posodobitev programske opreme z brezžičnim
prilagojevalnikom LAN.
5
PRIKLJUČEK LAN
Ta priključek lahko uporabljate za omrežne storitve (glejte strani od
54 do 59), BD-LIVE in nadgradnje programske opreme prek
omrežne povezave.
6
ZUNANJI DIGITALNI OPTIČNI VHODNI
PRIKLJUČKI (OPTIČNO)
Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim
izhodnim signalom.
7
HLADILNI VENTILATOR
hladilni ventilator dovaja hladen zrak izdelku in preprečuje pregretje
izdelka, vrti pa se vedno, ko je izdelek vključen.
8
PRIKLJUČEK ZA iPod
Sem priključite priključno postajo za iPod.
9
PRIKLJUČKI AUX IN (POMOŽNI VHODNI
PRIKLJUČKI)
Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je
videorekorder).
10
KOMPONENTNI VIDEO IZHODNI
PRIKLJUČKI
V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
11
PRIKLJUČEK ZA FM-ANTENO
Priključite na anteno FM.
12
IZHODNI VIDEO PRIKLJUČEK
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod enote
(VIDEO OUT).
! POZOR
 Pri namestitvi izdelka zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10 cm prostora.
 Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja ali prezračevalnih rež.
14
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 14
2010-05-07
6:22:28
01
Kako začeti
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
Vklop in izklop izdelka.
Če želite z daljinskim upravljalnikom
preklapljati med načinoma Domači kino
in TV, preverite barvo te svetleče diode.
- Domači kino: oranžna
- TV: zelena
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
1
2
3
4
5
6
7
8
0
Omogoča ponovno prevajanje
naslova, poglavja, posnetka ali plošče.
Pritisnite, če želite preskočiti naprej ali
nazaj.
S temi gumbi iščete naprej ali
nazaj.
S pritiskom ustavite/nadaljujete
predvajanje plošče.
Pritisnite za začasno prekinitev
predvajanja plošče.
MUTE
Začasno izključi zvok.
Prilagodite glasnost.
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Pritisnite, da preverite meni plošče.
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Izbor zaslonskih menijskih elementov in
sprememba menijske vrednosti.
Vrnitev v prejšnji meni.
Te gumbe uporabljate za menije izdelka in
nekatere funkcije plošč Blu-ray.
To vam daje občutek, da poslušate
5,1-kanalni avdio sistem.
Poiščite aktivne FM-postaje in
spreminjajte kanale.
Prilagodite lahko stopnjo glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
S tem gumbom vstopite v pojavni
meni/meni naslova.
S tem gumbom prikažete
informacije o predvajanju med
predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom zaprete meni.
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
S tem gumbom se povežete z
različnimi storitvami Internet@TV.
Nastavite čas za samodejni
izklop izdelka.
REPEAT
S tem gumbom vklopite celozaslonski
prikaz na televizorju.
S tem gumbom odprete meni »Tools
(Orodja)«.
Odpiranje in zapiranje pladnja plošč.
9
FULL SCREEN
S tem gumbom odprete osnovni
meni.
To je gumb za izbor načina.
ali
Pritisnite, da izberete video način TV-ja.
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Uporablja se za nastavitev
prednastavljene radijske frekvence.
Izbere MONO ali STEREO za
predvajanje radia.
Uravnava in stabilizira stopnjo
glasnosti. (procesor digitalnega
signala)
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 15
15
2010-05-07
6:22:28
Kako začeti
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
* Velikost baterije: AAA
Seznam kod za različne znamke televizorjev
Znamka
Koda
Znamka
Koda
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ OPOMBA
 Prepričajte se, da se oznaki »+« in »–« na
baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
 Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo
približno leto dni.
 Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti
uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja.
Nastavitev daljinskega upravljalnika
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate
določene funkcije vašega televizorja.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
2. S pritiskom gumba POWER vklopite televizor.
3. Pridržite gumb POWER in vnesite kodo za
svojo znamko televizorja.
• Če je v preglednici več kod za vaš televizor,
jih vnašajte posamično, da ugotovite,
katera je prava.
• Primer: za televizor Samsung
Pridržite gumb POWER in s številskimi gumbi
vnesite kode 00, 15, 16, 17 in 40.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
• Za upravljanje televizorja lahko uporabljate
gumbe TV POWER, VOLUME, CHANNEL
in številske gumbe (0–9).
✎ OPOMBA
 Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s
televizorji nekaterih znamk. Prav tako so funkcije,
ki so na voljo, odvisne od znamke televizorja.
 Daljinski upravljalnik bo privzeto deloval s
Samsungovim televizorjem.
16
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom
1. S pritiskom gumba BD RECEIVER/TV
preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
Penney
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 16
2010-05-07
6:22:29
02
Priključki
Priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priklop izdelka na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
Priklop zvočnikov
SW
2,5 do 3-kratna velikost TV-zaslona
Namestitev izdelka
Postavite ga na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer: Za 32-palčne televizorje 2–2,4 m
Za 55-palčne televizorje 3,5–4 m
Sprednja zvočnika ei
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi
(pod kotom približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni
zvočnikov v višini vaših ušes.
Nizkotonski zvočnik g
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben.
Postavite ga na želeno mesto.
! POZOR
 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
 Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
 Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali
predmetov.
 Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno za odprtino.
✎ OPOMBA
 Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na
zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
Komponente zvočnikov
(L)
(R)
SPREDNJI
SUBWOOFER
KABEL ZVOČNIKA
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 17
17
2010-05-07
6:22:30
Priključki
Priklop zvočnikov
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in
spustite zaklep.
3. Priključite priključne vtiče na zadnjo stran izdelka, tako da se bodo barve
vtičev na zvočnikih ujemale z barvami priključkov na zvočnikih.
Sprednji zvočnik (D)
Črna
Rdeč
Sprednji zvočnik (L)
Subwoofer
Odstranjevanje/nameščanje zvočnika na stojalo
* Samo sprednji zvočniki
Kako odstraniti zvočnik
Če zvočnik pritrdite na steno, pred uporabo odstranite
stojalo.
1. Stojalo izvlecite v smeri puščice, kot je prikazano.
• Pazite, da ga ne povlečete premočno, ker se lahko
poškoduje.
2. To je videz po odstranitvi stojala.
Kako namestiti zvočnik
1. Priklopite stojalo v smeri puščice, da se bo prilegalo v
ustrezne luknje (x 4) na zvočniku.
2. Popolnoma vstavite stojalo v smeri puščice, kot je
prikazano.
3. To je videz po namestitvi zvočnika na stojalo.
18
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 18
2010-05-07
6:22:32
02
HDMI je digitalni standardni vmesnik za povezavo na naprave, kot so televizor, projektor, DVD-predvajalnik,
predvajalnik plošč Blu-ray, satelitska digitalna naprava Settop Box itd.
Priključki
Povezava zunanjih naprav/vašega televizorja prek HDMI-priključka
HDMI prepreči morebitno izgubo signala pri analogni pretvorbi in vam tako omogoča, da lahko uživate v
video in avdio kakovosti, kot je bila prvotno ustvarjena v digitalnem viru.
Predvajalnik DVD ali Blu-ray
SAT (satelitski/satelitski digitalni sprejemnik)
HDMI IN
HDMI OUT
IZHOD HDMI: povezava s televizorjem prek kabla HDMI
(NAJBOLJŠA KAKOVOST)
Priključite HDMI-kabel (ni priložen) od priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v priključek HDMI IN
na televizorju.
✎ OPOMBA
 Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
 Če HDMI-kabel med predvajanjem datotek CD-DA, MP3 ali JPEG priključite ali odstranite, bo predvajalnik
ustavil predvajanje.
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z ustreznim
video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite HDMI.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0511.indd 19
19
2010-05-11
4:50:40
Priključki
VHOD HDMI: povezava z zunanjo komponento prek kabla HDMI
1. Priključite HDMI-kabel (ni priložen) od priključka HDMI IN na zadnji strani izdelka v priključek HDMI OUT
na televizorju.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod HDMI 1 ali HDMI 2.
Načini se preklapljajo kot sledi: BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
Napravin video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, preden
predvajalnik vključite. Za možne ločljivosti HDMI glejte stran 28.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
• Opis priklopa HDMI
- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če vaš televizor ne podpira HDCP, se bo na zaslonu pojavil občasni šum.
• Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s plošče BD/
DVD oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in prikazovalno
napravo (TV, projektor itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščeno kopiranje.
! POZOR
 Funkcija Anynet+ je podprta samo, če je kabel HDMI priključen na izhodni priključek HDMI OUT izdelka.
Priklop torodialnega feritnega jedra na napajalni kabel glavne enote
Če na napajalni kabel glavne enote priklopite torodialno feritno jedro, to pomaga preprečiti
RF-motnje radijskih signalov.
1. Potegnite pritrdilni jeziček torodialnega feritnega jedra, da ga odprete.
2. Na napajalnem kablu glavne enote naredite dvojno zanko.
3. Priključite torodialno feritno jedro na napajalni kabel glavne enote, kot je prikazano na sliki, in jedro
pritiskajte navznoter, da klikne.
20
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 20
2010-05-07
6:22:36
02
Priključki
Povezava video izhoda in televizorja
1. NAČIN
Rdeč
Moder Zelen
2 . NAČIN
iPod
Rumeni
1. NAČIN: Komponentni video (BOLJŠA KAKOVOST)
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen)
povežite komponentni video izhod (Pr, Pb in Y) na zadnji plošči izdelka z ustreznimi video vhodnimi
komponentnimi priključki na televizorju.
✎ OPOMBA
 Izbirate lahko med različnimi nastavitvami za ločljivost, kot so 1080i, 720p, 576p (480p) in 576i (480i), odvisno
od vrste plošče. (Glejte stran 28.)
 Dejanska ločljivost se lahko razlikuje od nastavitve v nastavitvenem meniju, če sta priključena tako
komponentni kabel kot tudi kabel HDMI. Ločljivost se prav tako razlikuje glede na ploščo. (Glejte stran 28.)
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z ustreznim
video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite COMPONENT.
 Če so med predvajanjem plošče DVD priključeni priključek HDMI in priključki komponent, vi pa izberete način
Component, 1080p, 1080i, 720p ali 576p (480p), bo v meniju pod »Display Setup (Nastavitev zaslona)«
prikazana izhodna ločljivost 1080p, 1080i, 720p ali 576p (480p). Dejanska ločljivost je 576i (480i).
2. NAČIN: Kompozitni video (DOBRA KAKOVOST)
S priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT (VIDEO IZHOD) na zadnji strani izdelka in
priključek VIDEO IN (VIDEO VHOD) na televizorju.
✎ OPOMBA
 Vir VIDEO se vedno oddaja z ločljivostjo 576i (480i), ne glede na ločljivost, nastavljeno v nastavitvenem
meniju. (Glejte stran 28.)
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z
ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE
na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite VIDEO.
! POZOR
 Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir za video signal na videorekorderju je lahko omejen s
sistemom za zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 21
21
2010-05-07
6:22:37
Priključki
Priklop zvoka z zunanje komponente
iPod
Optični kabel
(ni priložen)
Rdeč
Bel
Avdio kabel
(ni priložen)
Če ima zunanja analogna
naprava samo en avdio
izhod, ga priključite na
levi ali desni vhod.
Satelitski digitalni
sprejemnik
Videorekorder
OPTIČNI
AUX
OPTIČNI: Priklop zunanje digitalne naprave
Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).
1. Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL) in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod D.IN.
• Načini se preklapljajo kot sledi: BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
✎ OPOMBA
 Če želite gledati video posnetek s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate priključiti njegov video
izhod na televizijo.
 Ta sistem podpira digitalne frekvence vzorčenja 32 kHz ali višje, ki jih oddajajo zunanje digitalne naprave.
 Ta sistem podpira le DTS in digitalni avdio Dolby; avdio datoteke MPEG, ki so nastavljene na bitni tok,
niso podprte.
AUX : Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. Povežite priključek AUX IN (avdio) izdelka na avdio izhod zunanje analogne naprave.
• Upoštevajte barve priključkov.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod AUX.
• Načini se preklapljajo kot sledi: BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
✎ OPOMBA
 Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta
izdelek.
22
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 22
2010-05-07
6:22:38
02
Ta izdelek omogoča ogled vsebin, ki so na voljo prek omrežnih storitev (glejte strani 54–59), kot sta
Internet@TV in BD-LIVE, ter nadgradnje programske opreme prek omrežne povezave. Priporočamo,
da za omrežno povezavo uporabite dostopno točko ali usmerjevalnik naslovov IP.
Več informacij o povezavi z usmerjevalnikom poiščite v uporabniškem priročniku za usmerjevalnik ali pa
pri izdelovalcu usmerjevalnika poiščite tehnično pomoč.
Priključki
Omrežna povezava
Kabelsko omrežje
1. S kablom LAN za neposredno povezavo (kabel UTP) povežite priključek LAN na zadnji strani
izdelka s priključkom LAN na modemu.
2. Nastavite možnosti omrežja. (Glejte stran 35.)
iPod
Usmerjevalnik
Širokopasovni
modem (z vgrajenim
usmerjevalnikom)
ali
Širokopasovna
storitev
Širokopasovni modem
Širokopasovna
storitev
Omrežna povezava z osebnim
računalnikom prek funkcije
AllShare (glejte strani 58 in 59).
✎ OPOMBA
 Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od usmerjevalnika,
ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev.
 Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
 Za uporabo funkcije AllShare mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 23
23
2010-05-07
6:22:38
Priključki
Brezžično omrežje
V omrežje se lahko povežete z brezžičnim modemom za skupno rabo IP.
1. Če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo, potrebujete brezžični usmerjevalnik AP/IP.
Brezžični prilagojevalnik LAN priklopite v vmesnik brezžičnega omrežja na hrbtni plošči izdelka.
- Ta enota je združljiva s priloženim brezžičnim prilagojevalnikom za LAN.
- Brezžično omrežje lahko uporabljate tudi tako, da priključite brezžični prilagojevalnik LAN v
priključek za brezžični prilagojevalnik LAN.
2. Nastavite možnosti omrežja. (Glejte stran 35.)
Širokopasovna
storitev
Brezžični modem
za skupno rabo IP
iPod
PC
ALI
✎ OPOMBA
Omrežna povezava z
osebnim računalnikom
prek funkcije AllShare
(glejte strani 58 in 59).
Brezžični vmesnik za LAN
 Uporabiti morate brezžični modem za skupno rabo IP, ki podpira standard IEEE 802.11 a/b/g/n (n je
priporočen zaradi stabilnega delovanja brezžičnega omrežja).
 Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči motnje (delovanje dostopne točke,
oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
 Brezžični modem za skupno rabo IP nastavite na način »Infrastructure (Infrastruktura)« . Način »Ad-hoc
(Začasno)« ni podprt.
 Podprti sta samo naslednji možnosti varnostnega ključa dostopne točke (brezžičnega modema za
skupno rabo IP):
1) Način overjanja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Vrsta šifriranja: WEP, AES
 Za uporabo funkcije AllShare mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.
Priklop FM-antene
FM-antena (priložena)
1. Priloženo FM-anteno priključite v priključek za
FM-anteno.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru,
dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem
dober, nato pa jo pritrdite na steno ali drugo
trdno podlago.
✎ OPOMBA
 Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
iPod
24
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 24
2010-05-07
6:22:40
03
Nastavitev
1. Vklopite izdelek, nato pa še televizor.
(Ko izdelek prvič priklopite na televizor, se samodejno
vklopi in prikaže se zaslon »Initial Settings«.)
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
5. Z gumboma ◄ ► izberite želeno nastavitev
»Network Settings«: »Wired«, »Wireless« ali
»PBC (WPS)«, nato pa pritisnite gumb
ENTER. (Glejte strani 35–38.)
Zažene se »Network Test« in uvodne
nastavitve bodo končane.
6. Pritisnite gumb OK.
Prikaže se osnovni meni. (Več informacij o
osnovnem meniju poiščite na 26. strani.)
Nastavitev
Pred začetkom (uvodne nastavitve)
Français
• Osnovni meni
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
s Select
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeni jezik in nato
pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumb ENTER, da izberete možnost
»Start«.
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
Initial Settings
✎ OPOMBA
TV Aspect, Musical Auto Calibration and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings"
 Ko izdelek prvič priklopite na televizor, se
Start
a Previous
" Select
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno razmerje višina/
širina televizorja, nato pa pritisnite gumb ENTER.
(Glejte stran 27.)
samodejno vklopi.
To ni znak okvare naprave.
 Če ne nastavite uvodnih nastavitev se osnovni
meni ne prikaže.
 Če med izvajanjem omrežnih nastavitev
pritisnete MODRI gumb (D), lahko odprete
osnovni meni, čeprav omrežne nastavitve še
niso končane.
 Ko se vrnete v osnovni meni, se celozaslonski
način samodejno prekliče.
Initial Settings I Network
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Wired
Wireless
PBC (WPS)
a Previous d Skip
< Move " Select
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 25
25
2010-05-07
6:22:42
Nastavitev
 Če želite znova prikazati zaslon »Initial
Setting«, da bi vnesli spremembe, pritisnite
gumb ZAUSTAVI () na nadzorni plošči
izdelka in ga držite več kot 5 sekund, ko v
napravi ni plošče.
 S kablom HDMI povežite izdelek s
Samsungovim televizorjem, ki podpira funkcijo
Anynet+(HDMI-CEC).
Če televizor uporablja jezik, ki ga izdelek
podpira, se bo jezik samodejno nastavil
izbrano možnost.
Vendar pa morate pred tem funkcijo
Anynet+(HDMI-CEC) nastaviti na »On« v
televizorju in izdelku.
 Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več
kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb,
se na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona.
Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika
zaslona dlje kot 25 minut, se predvajalnik
samodejno izključi, razen med predvajanjem
plošč CD-DA (funkcija samodejnega izklopa).
Nastavitve menija
DISC MENU
MENU
POPUP
TOOLS
INFO
3
RETURN
EXIT
4
TUNER
1
Gumb MENU: s tem gumbom odprete osnovni meni.
2
Gumb RETURN: vrnitev v prejšnji meni.
3
Gumb ENTER / PUŠČIČNI GUMBI:
S puščičnimi gumbi lahko premikate drsnik in izberete
element.
S pritiskom gumba ENTER zaženete izbrani element ali
potrdite nastavitev.
4
Gumb EXIT: S tem gumbom zaprete meni.
26
• Osnovni meni
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device
1
Izbere Internet@TV.
2
Izbere videoposnetke.
3
Izbere glasbo.
4
Izbere fotografije.
5
Izbere možnost »Settings«.
6
Prikaže razpoložljive gumbe.
d View Devices
" Enter
6
TITLE MENU
1
2
1. Pritisnite gumb POWER.
Prikaže se osnovni meni.
2. Z gumboma ◄► izberite »Settings«, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Z gumbom EXIT zaprite meni.
✎ OPOMBA
 Če je izdelek povezan v omrežje, v osnovnem
meniju izberite možnost Internet@TV.
S funkcijo »Samsung AppS« prenesite želene
vsebine.
 Način dostopa je odvisen od izbranega menija.
 Prikaz na zaslonu se lahko spremeni po
nadgradnji izdelka.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 26
2010-05-07
6:22:46
03
Nastavite različne možnosti prikaza, na primer
razmerje višina/širina, ločljivost itd.
Razmerje višina/širina
Odvisno od vrste televizorja boste morda morali
prilagoditi nastavitev zaslona
• 16:9 Normal
Določeni filmi (vir 4 : 3) bodo
prikazani v razmerju velikosti 4 :
3 s črnima obrobama na obeh
straneh slike, če izberete razmerje
velikosti 16 : 9.
• 16:9 Wide
Slika bo prikazana na celotnem
širokem zaslonu v razmerju 16 : 9.
• 4:3 Letter Box
Izberite to možnost, če si želite
ogledati posnetek s plošče Bluray/DVD na celotnem zaslonu
v razmerju 16 : 9, čeprav imate
televizijo z razmerjem višina/širina
4 : 3. Na zgornjem in spodnjem
robu zaslona bo črna obroba.
• 4:3 Pan-Scan
Izberite to možnost, če si želite
ogledati posnetek s plošče Bluray/DVD brez črne obrobe ob
zgornjem in spodnjem robu
zaslona na televizorju z razmerjem
višina/širina 4 : 3 (skrajni levi in
desni rob slike bosta odrezana).
✎ OPOMBA
 Glede na vrsto plošče nekatera razmerja višine/
širine ne bodo na voljo.
 Če izberete razmerje velikosti, drugačno od
razmerja velikosti zaslona televizorja, bo slika
morda popačena.
 Če izberete možnost »4:3 Pan-Scan (Ozka
slika)« ali »4:3 Letter Box (Poštni nabiralnik)«, z
gumbom FULL SCREEN (Cel zaslon) na
daljinskem upravljalniku ne bo mogoče prikazati
celozaslonske slike.
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungove izdelke povežete z BD Wise prek
vmesnika HDMI, se samodejno nastavi optimalna
ločljivost.
• Off: Izhodna ločljivost bo določena na podlagi
predhodne nastavitve možnosti »Resolution
(Ločljivost)«, ne glede na ločljivost na plošči.
• On: na televizorju bo prikazana izvirna ločljivost
plošče BD/DVD.
✎ OPOMBA
 Če želite nastaviti ločljivost načina BD Wise,
morate pred tem funkcijo »BD Wise« nastaviti
na »Off«.
 Če izklopite funkcijo BD Wise, se ločljivost
priključenega televizorja samodejno nastavi na
najvišjo ločljivost.
 Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira
funkcije BD Wise, te ne morete uporabiti.
 Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete
tako, da možnost BD Wise na predvajalniku in
televizorju nastavite na »On«.
Ločljivost
Nastavi izhodno ločljivost komponentnega signala in
video signala HDMI.
Številka v oznaki 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p),
576i(480i) označuje število črt videoposnetka.
Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz. način
zaporednega izrisovanja slike.
• Auto: samodejno preveri in nastavi najprimernejšo
ločljivost. (samo HDMI)
• BD Wise: samodejno izbere najboljšo ločljivost pri
povezavi prek HDMI s televizorjem, ki podpira
funkcijo BD Wise. (Menijski element BD Wise se
pojavi, samo če je možnost BD Wise nastavljena
na »On (Vklopljena)«.) (samo HDMI)
• 1080p: prikaže 1080 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem. (samo HDMI)
• 1080i: prikaže 1080 črt videoposnetka s
prepletanjem.
• 720p: prikaže 720 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576p/480p: prikaže 576(480) črt videoposnetka
z zaporednim izrisovanjem.
• 576i/480i: prikaže 576(480) črt videoposnetka s
prepletanjem. (samo komponentni in VIDEO način)
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 27
Nastavitev
Zaslon
27
2010-05-07
6:22:48
Nastavitev
Ločljivost glede na izhodni način
• Predvajanje plošče Blu-ray
Povezava prek HDMI
Izhod
Nastavitev
Povezava brez HDMI
Način HDMI
Komponentni/VIDEO način
Komponentni način
VIDEO način
Samodejno
Najprimernejša
ločljivost
576i(480i)
-
-
1080p, možnost »Movie Frame (24Fs)«
nastavljena na »Off«
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080p/1080i, možnost »Movie Frame
(24Fs)« nastavljena na »Off)«
1080p@24F
576i(480i)
-
-
1080i, možnost »Movie Frame (24Fs)«
nastavljena na »Off«
1080i
576i(480i)
1080i
576i(480i)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
720p
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
• DVD playback
Povezava prek HDMI
Izhod
Nastavitev
Način HDMI
Komponentni/VIDEO način
Komponentni način
VIDEO način
Samodejno
Najprimernejša
ločljivost
576i(480i)
-
-
1080p
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080i
1080i
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
✎ OPOMBA
 Če priključeni televizor ne podpira filmskih sličic
28
Povezava brez HDMI
ali izbrane ločljivosti, se prikaže sporočilo: »If no
pictures are shown after the selection, please
wait for 15 seconds. (Če se po izbiri slika ne
prikaže, počakajte 15 sekund.)« Nato se bo
ločljivost samodejno preklopila na prejšnjo
nastavitev. Prikazalo se bo sporočilo »Would
you like to make a selection? (Želite izbrati
nastavitev?)«. Če izberete »Yes (Da)« in
ločljivost ni podprta, bo zaslon televizorja
prazen. Počakajte 15 sekund in ločljivost se bo
samodejno preklopila na predhodno vrednost.
 Če je zaslon prazen, pritisnite gumb ZAUSTAVI
() na sprednji strani izdelka (plošča ni
vstavljena) in ga držite najmanj 5 sekund. Vse
nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško
privzete nastavitve. Sledite korakom na
prejšnji strani, da si omogočite dostop do
ustreznega načina in izberete možnost
»Display Setup«, ki jo vaš televizor podpira.
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev
bodo izbrisani vsi uporabniški podatki,
shranjeni v podatkih BD.
 Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja
24 sličic, da lahko uporabljate način za
prikazovanje filmskih sličic (24 Fs).
 Če sta priključena tako kabel HDMI kot
komponentni kabel in je trenutno nastavljen
komponentni izhod, se dejanska ločljivost
razlikuje od tabele ločljivosti odvisno od
televizorja.
 Če funkcija za samodejno zaznavanje HDMI ne
deluje, lahko izberete ločljivost 1080p ali
filmske sličice (24 Fs).
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 28
2010-05-07
6:22:54
03
Zaporedno izrisovanje slik
Barvne nastavitve izhoda HDMI lahko prilagodite
za čim boljši prikaz. Nastavite možnost »Type
(Vrsta)«, ki določa vrsto naprave.
To možnost izberite, da izboljšate sliko pri
predvajanju plošč DVD.
• TV: Izberite to možnost, če je naprava
priključena na televizor prek povezave HDMI.
• Monitor: izberite, če je naprava priključena na
monitor prek povezave HDMI.
✎ OPOMBA
 Preden izberete to možnost, mora biti na
napravo priključen TV ali monitor.
Filmske sličice (24 Fs)
Če je možnost »Movie Frame (24Fs)« nastavljena
na »On (Vklopljeno)«, lahko prilagodite izhod HDMI
izdelka tako, da prikaže 24 sličic na sekundo, kar
izboljša kakovost slike.
Funkcijo »Movie Frame (24Fs)« lahko uporabite
samo na televizorju, ki podpira to hitrost prikaza.
To možnost lahko izberete samo v načinih z
izhodno ločljivostjo 1080i ali 1080p HDMI.
• Off: možnost »Movie Frame (24Fs)« ni
vklopljena.
• On: možnost »Movie Frame (24Fs)« je
vklopljena.
✎ OPOMBA
 Vključeni sta lahko dve vrsti hitrosti sličič,
odvisno od plošče. filmski material (24 sličic) in
video material (30 sličic). Pri preklopu vira iz
filma (24 sličič) na video (30 sličič), bo zaslon
par sekund utripal.
 Če vaš televizor ne podpira možnosti »Movie
Frame (24Fs)«, se prikaže pojavno sporočilo.
• Auto: izberite to možnost, če želite, da izdelek
samodejno nastavi najboljšo sliko za ploščo
DVD, ki jo gledate.
• Video : izberite to možnost za najboljšo sliko
pri ogledu plošč DVD s koncerti ali televizijskimi
oddajami.
Mirujoči način
Izberite vrsto slike, ki bo prikazana, ko začasno
ustavite predvajanje plošče DVD.
• Auto: samodejno nastavi najboljšo mirujočo
sliko glede na predvajano vsebino.
• Frame : to možnost izberite za začasno
zaustavitev prizora z umirjenim dogajanjem.
• Field : izberite to možnost, če začasno
zaustavite prizor z veliko dogajanja.
HDMI Barvna globina
S to možnostjo nastavite barvno globino
priključka HDMI OUT. Barvna globina omogoča
natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno
globino.
• Auto: slika bo prikazana s funkcijo »Barvna
globina«, če je izdelek priključen na televizor, ki
podpira barvno globino HDMI.
• Off : slika bo prikazana brez funkcije »Barvna
globina«.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 29
Nastavitev
Oblika HDMI
29
2010-05-07
6:22:55
Nastavitev
Razdalja
Avdio
Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na
enako razdaljo od mesta poslušanja, lahko
nastavite čas zakasnitve avdio signalov za
sprednji in nizkotonski zvočnik.
Nastavitev zvočnikov
Settings
Speaker Setting
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
|
Level
Distance
Test Tone
:
• Razdaljo zvočnikov lahko nastavite med 0,3 m
in 9,0 m.
Off
Settings
s Select
r Return
Glasnost
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Distance
: ◄ 10ft (3.0m) |
: 10ft (3.0m)
: 10ft (3.0m)
:
Off
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
<Change s Select r Return
Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite
glasnost in usklajenost zvoka.
Prilagoditev stopnje sprednjega/
nizkotonskega zvočnika
• Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB
in –6 dB.
• Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri –
6 dB.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Level
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
:
:
:
:
Poskusni zvok
Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite
poskusni zvok.
Z gumboma ◄, ► izberite možnost »All«.
• Če želite preveriti, ali so zvočniki pravilno
nastavljeni, se bo poskusni zvok poslal v
zaporedju sprednji levi zvočnik sprednji
desni zvočnik nizkotonski zvočnik.
◄ 0 dB |
0 dB
0 dB
Off
Če želite poskusni zvok zaustaviti, pritisnite
gumba ◄, ► in izberite možnost »Off«.
Settings
<Change s Select r Return
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
Distance
Test Tone
:◄
All
|
<Change s Select r Return
✎ OPOMBA
 Funkcija poskusnega zvoka ni na voljo, če je
možnost HDMI Avdio VKLJUČENA (zvok je
predvajan prek zvočnikov televizorja).
30
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 30
2010-05-07
6:22:55
03
Digitalni izhod
Nastavitev optimalno izenačenje EQ glede na
območje uporabe.
• Off: optimiziranje EQ je izključeno.
• On: optimiziranje EQ je vključeno.
Možnost »Digital Output« nastavite glede na
priključeni sprejemnik. (Podrobnosti najdete v
razdelku o izbiri digitalnega izhodnega signala na
naslednji strani.)
HDMI-avdio
Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko
vklopite ali izklopite.
• Off: Izključeno: Video signal se prenaša samo
prek HDMI-kabla, avdio signal pa predvajajo
samo zvočniki izdelka.
• On: Video in avdio signal se prenašata prek
HDMI-kabla, zaradi česar zvok predvajajo
samo zvočniki televizorja.
✎ OPOMBA
 Zvok, predvajan s funkcijo HDMI avdio, se
samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku
televizorja.
Nastavitev
Optimiziranje EQ
• PCM
• Bitni tok (Ponovno kodiranje)
• Bitni tok (Izboljšanje kakovosti zvoka)
Plošče Blu-ray imajo lahko tri avdio tokove.
- Primarni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
- Sekundarni zvok: Dodatni zvočni zapis, kot
so na primer komentarji režiserja in igralcev.
- Interaktivni zvok: interaktivni zvok je slišen, če
ga izberete. Interaktivni zvok je odvisen od
posamezne plošče Blu-ray.
✎ OPOMBA
 Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni
izhod, drugače zvoka ne boste slišali ali pa
boste zaslišali glasen hrup.
 Če naprava HDMI (sprejemnik, televizor) ne
podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
 Pri navadnih ploščah DVD sekundarni zvok in
zvočni učinki ne bodo slišni.
 Nekatere plošče Blu-ray nimajo sekundarnega
zvoka in zvočnih učinkov.
 Nastavitev »Digital Output (Digitalni izhod)« ne
vpliva na analogni izhodni avdio signal (L/D) ali
izhodni avdio signal HDMI, ki je priključen na
televizor.
Vpliva na povezavo prek optičnega kabla ali kabla
HDMI z avdio sprejemnikom.
 Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio
izhodi oddajajo signal PCM ne glede na to, ali je
možnost »Digital Output« nastavljena na »PCM« ali
»Bitstream«.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 31
31
2010-05-07
6:22:58
Nastavitev
Izbira digitalnega izhoda
Nastavitev
Sprejemnik
HDMI
Povezava
PCM
Avdio tok na
plošči Blu-ray
Sprejemnik
HDMI
Optični
Ponovno kodiranje z DTS
PCM
PCM 2-kanalni
Ponovno kodiranje z DTS
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Največ 7,1-kanalni PCM 2-kanalni
Plus
Ponovno kodiranje z DTS
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby TrueHD Največ 7,1-kanalni PCM 2-kanalni
Ponovno kodiranje z DTS
Dolby TrueHD
Dolby Digital
Največ 6,1-kanalni PCM 2-kanalni
Ponovno kodiranje z DTS
DTS
DTS
DTS-HD HRA Največ 7,1-kanalni PCM 2-kanalni
Ponovno kodiranje z DTS
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD MA Največ 7,1-kanalni PCM 2-kanalni
Ponovno kodiranje z DTS
DTS-HD MA
DTS
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital Največ 5.1-kanalni PCM 2-kanalni
DTS
32
HDMI- ali optični
sprejemnik
Največ 7,1-kanalni PCM 2-kanalni
PCM
Razlaga za
ploščo Blu-ray
Optični
Bitni tok
(Izboljšanje kakovosti zvoka)
Dolby Digital Največ 5.1-kanalni PCM 2-kanalni
DTS
Avdio tok na
plošči DVD
Bitni tok
(Ponovno kodiranje)
PCM
Kateri koli
Največ 6,1-kanalni PCM 2-kanalni
Dekodira primarne in sekundarne
avdio tokove ter tokove zvočnih
učinkov v avdio PCM.
Oddaja samo primarni avdio zvočni zapis
Hkrati dekodira primarne in
(glavni zvočni zapis filma), tako da lahko
sekundarne avdio tokove in zvočne
vaš sprejemnik dekodira avdio bitni tok.
učinke v zvok PCM ter nato zvok
Sekundarnega zvoka in zvočnega učinka
PCM znova kodira v bitni tok DTS.
ne boste slišali.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 32
2010-05-07
6:22:58
03
Anynet+ (HDMI-CEC)
S to funkcijo je zvok lahko nastavljen na nizko
glasnost, vendar so dialogi kljub temu razločni.
Funkcija je aktivna samo, če izdelek zazna signal
Dolby Digital.
• Off: V filmu lahko uživate s standardnim
dinamičnim prenosom.
• On: Pri predvajanju zvočnega zapisa filma pri
tihi glasnosti ali iz manjših zvočnikov sistem
lahko uporabi ustrezno funkcijo stiskanja, da
pretvori vsebino nizke ravni v bolj razumljivo in
prepreči, da bi bili dramatični izseki preglasni.
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča
povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi
izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek priključite
na Samsungov televizor s kablom HDMI.
Izdelek lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega televizorja in
predvajanje plošče preprosto zaženete z
gumbom PREDVAJAJ (►), na daljinskem
upravljalniku televizorja.
Več informacij najdete v uporabniškem priročniku
televizorja.
• Off : funkcija Anynet+ je izklopljena.
• On : funkcija Anynet+ je vklopljena.
AV Sync
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride
do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru
zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala
zakasnitvi slike.
• Čas zakasnitve zvoka lahko nastavite med 0
ms in 300 ms. Nastavite ga na optimalno
stanje.
Sistem
✎ OPOMBA
 Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne
podpira CEC.
 Samsungovov televizor podpira funkcijo
Anynet+, če je na njem logotip n.
 Odvisno od televizorja nekatere izhodne
ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, glejte uporabniški priročnik televizorja.
 Funkcija Anynet+ je podprta samo, ko je kabel
HDMI priključen v izhodni priključek HDMI OUT
na izdelku.
Uvodne nastavitve
Upravljanje podatkov BD
Z začetnimi nastavitvami lahko nastavite jezik,
razmerje višina/širina TV-zaslona, omrežne
nastavitve itd. Za več informacij o nastavitvah
glejte ustrezno poglavje v tem uporabniškem
priročniku.
Omogoča vam upravljati preneseno vsebino s
plošče Blu-ray, ki podpira storitev BD-LIVE.
Preverite lahko podatke o napravi, vključno z
velikostjo pomnilnika, izbrišete podatke BD ali
spremenite bliskovni pomnilnik. Funkcija za
spremembo naprave vam omogoča izbrati
notranji ali zunanji pomnilnik naprave (priključena
USB-naprava). Če so podatki, ki jih želite shraniti
s storitve BD-LIVE, večji od preostale velikosti
pomnilnika ali pa je notranji pomnilnik poln,
priklopite zunanjo USB-napravo in v meniju
izberite možnost »Zunanja naprava«.
Velikost zaslona Internet@TV
Nastavitev najprimernejše velikosti zaslona
Internet@TV.
• Size 1: prikaže pomanjšane ikone aplikacij;
morda do na robu zaslona črna obroba.
• Size 2: prikaže ikone aplikacij v običajni
velikosti.
• Size 3: prikaže povečane ikone aplikacij; slika
bo morda prevelika za zaslon televizorja.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Menu :
BDOn-Screen
Data Management
Disc Menu: Internal Flash:Memory
Current Device
Total Size Audio
: 703MB
Subtitle : 700MB
Available Size
|
Delete BD Data
Change Device
:
:
: Internal Flash Memory
" Select
' Return
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 33
Nastavitev
Upravljanje dinamičnega razpona
33
2010-05-07
6:22:58
Nastavitev
Opis informacij o napravi (pomnilniku) na
izdelku
Registracija DivX(R)
• Total Size: skupna velikost pomnilnika naprave.
• Available Size: nezasedeni prostor v pomnilniku
naprave.
Če želite kupiti in predvajati vsebine DivX(R) VOD,
si lahko ogledate registracijsko šifro za DivX(R)
VOD.
✎ OPOMBA
 V načinu zunanjega pomnilnika se predvajanje
plošče zaustavi, če med predvajanjem izključite
napravo USB.
 Podprte so samo naprave USB, ki so
formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka
nosilca DOS 8.3). Priporočamo uporabo
naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in
hitrost branja/zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
 Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija
za nadaljevanje predvajanja morda ne bo
delovala.
 Skupna velikost v funkciji »BD Data
Management (Upravljanje podatkov BD)« je
odvisna od različice programske opreme.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
DivX(R)
AudioVideo On Demand:
Your registration
Subtitlecode is : XXXXXXXXXX
:
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ OPOMBA
 Te možnosti ne vklopite tako, da izberete OK.
Če želite vklopiti to možnost, vklopite možnost
»DivX(R) Deactivation«.
Ura
Deaktivacija DivX(R)
Nastavitev funkcij, povezanih s časom.
To možnost izberite, če želite pridobiti novo
registracijsko šifro.
Settings
Display
On-Screen
ClockMenu :
:
Audio Clock Mode Disc Menu
: Auto
|
Audio
:
System Clock Set
Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00:
LanguageDST
: Off
Security
General
> Move s Select r Return
Support
• Clock Mode : Izberete lahko možnost »Auto«
ali »Manual«. Če izberete »Manual« način,
omogočite meni »Clock Set« in onemogočite
funkcijo »DST«.
• Clock Set : ročno lahko nastavite uro in
datum.
• Time Zone : nastavite lahko časovni pas vaše
države.
• DST : DST (poletni čas) lahko nastavite na 1
uro, 2 uri ali funkcijo izključite.
34
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ OPOMBA
 To funkcijo lahko upravljate, če je funkcija
»DivX(R) Registration« izklopljena.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 34
2010-05-07
6:22:59
03
Če želite nastaviti omrežno povezavo izdelka,
sledite spodnjim korakom.
1. V meniju »Home (Osnovni meni)« z gumboma
◄► izberite možnost »Settings«, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
»Network«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Network
Settings«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Network
Type«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Wired«
ali »Wireless«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
Nastavitev
Nastavitev omrežja
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Auto
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
0
Subnet Mask
: 0
Subtitle
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
> Move
" Select
:
:
0
:
0
:
0
0
0
0
0
0
' Return
2. Ko funkcija nastavitve omrežja samodejno
nastavi nastavitve omrežja, pritisnite gumb
RETURN. Nato zaženite možnost »Network
Test«, da preverite, ali se je izdelek povezal z
omrežjem (glejte stran 38).
6. Kazalec pomaknite se v naslednji razdelek.
3. Če funkcija nastavitve omrežja ne nastavi
nastavitev omrežja ali če ste izbrali možnost
»Manual«, glejte napotke za ročno nastavitev.
Omrežne nastavitve
Ročna nastavitev žičnega omrežja
Pri ponudniku internetnih storitev se pozanimajte,
ali je vaš naslov IP statičen ali dinamičen. Če
je dinamičen, priporočamo uporabo nastavitve
»Auto«. To je najlažji način, ki deluje v večini
primerov. Če je naslov IP statičen, morate uporabiti
ročne nastavitve.
Napotki za žična omrežja so spodaj. Napotki za
brezžična omrežja sledijo napotkom za žična.
Žično omrežje
1. V meniju »Network Settings« z gumboma
▲▼ izberite možnost »Network Settings«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
Prikaže se zaslon »Internet Protocol Setup«.
2. Pritisnite gumb ►, nato pa izberite možnost
»Auto« ali »Manual« in pritisnite gumb
ENTER.
Če možnost »Auto Setting« ne deluje, morate ročno
nastaviti vrednosti v možnosti »Network Settings«.
Nastavitve omrežja v večini osebnih računalnikov
najdete na spodnji način.
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite »Status (Stanje)«.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite
»Support (Podpora)«.
4. Na kartici »Support«, kliknite gumb »Details
(Podrobnosti)«.
Prikažejo se omrežne nastavitve.
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjim korakom.
1. Na zaslonu »Internet Protocol Setup«,
pritisnite gumb ENTER.
Samodejna nastavitev žičnega omrežja
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
»Manual«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
1. Če ste izbrali možnost »Auto«, funkcija
nastavitve omrežja samodejno nastavi
vrednosti naslova IP, podomrežne maske itd.
3. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja, »IP Address«.
✎ OPOMBA
 Ta postopek lahko traja do pet minut.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 35
35
2010-05-07
6:23:01
Nastavitev
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Manual
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
Subnet Mask
: 255 255
Subtitle
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Manual
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
> Move
" Select
:
:
0
:
255
:
0
2.
Pritisnite RDEČI gumb (A) na daljinskem
upravljalniku.
3.
Najkasneje v dveh minutah pritisnite gumb
PBC (WPS) na usmerjevalniku. Izdelek
prikaže zaslon »Network Selection« in
samodejno pridobi vse omrežne nastavitve,
ki jih potrebuje za povezavo z vašim
omrežjem. Ko je postopek končan, se
prikaže gumb OK. Na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb ENTER.
4.
Ko je omrežna povezava nastavljena, z
gumbom RETURN zaprite zaslon »Network
Setting«.
0
0
0
0
0
' Return
4.
S številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku vnesite naslov.
5.
Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje. Tudi ostale puščične gumbe lahko
uporabite za premikanje gor, dol in nazaj
6.
V polja »IP Address«, »Subnet Mask« in
»Gateway« vnesite ustrezne vrednosti.
7.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na
možnost DNS.
8.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
9.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
RETURN.
Nastavitev brezžične omrežne povezave s
funkcijo »Auto Network Search«
Večina brezžičnih omrežij ima dodatni varnostni
sistem, ki zahteva, da naprave, ki dostopajo do
omrežja, pošljejo šifrirano varnostno kodo, ki se
imenuje dostopni oz. varnostni ključ. Varnostni ključ
temelji na vstopnem izrazu, ki je običajno beseda ali
niz črk in številk določene dolžine, ki ga nastavite kot
del varnostnih nastavitev brezžičnega omrežja. Če ste
v nastavitvah omrežja uporabili to možnost in imate
dostopni ključ svojega brezžičnega omrežja, boste
med postopkom nastavitve morali vnesti vstopni izraz.
 Nastavitev omrežne povezave
10. Zaženite možnost »Network Test«, da
preverite, ali se je izdelek povezal z
omrežjem (glejte stran 38).
Če želite brezžično omrežno povezavo nastaviti s
funkcijo »Auto Network Search«, sledite spodnjim
korakom.
Brezžično omrežje
1.
V meniju »Network Settings« z gumboma
▲▼ izberite možnost »Network Settings«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
Prikaže se zaslon »Internet Protocol Setup«.
2.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Internet
Protocol Setup«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
3.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Auto«
ali »Manual«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
4.
Če ste izbrali možnost »Auto«, z gumbom
▲ kazalec pomaknite do možnosti »Access
Point Selection«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
Funkcija nastavitve omrežja bo poiskala
razpoložljiva brezžična omrežja.
Ko je postopek končan, se prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
Brezžično omrežje lahko nastavite na tri načine:
• s funkcijo PBC (WPS);
• s funkcijo »Auto Network Search«;
• ročno.
Posamezni postopki so opisani spodaj.
Nastavitev brezžične omrežne povezave s
funkcijo PBC (WPS)
Najenostavnejši način nastavitve brezžične
omrežne povezave je uporaba funkcije PBC (WPS).
Če je na vašem brezžičnem usmerjevalniku gumb
PBC (WPS), sledite spodnjim korakom.
1.
V meniju »Network Settings« z gumboma
▲▼ izberite možnost »Network Settings«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
Prikaže se zaslon »Internet Protocol Setup«.
36
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 36
2010-05-07
6:23:03
03
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Settings
Network Selection
Connecting to network.
Network Name(SSID) : shj
Stop
" Select
' Return
5.
Na seznamu omrežij z gumboma ▲▼
izberite omrežje, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
6.
Če se prikaže pojavno okno »PIN/Security« ,
nadaljujte s 7. korakom. Če se prikaže
zaslon »Network Connecting«, nadaljujte z
11. korakom.
7.
8.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost »PIN« ali
»Security«. Pri večini domačih omrežji
navadno izberete možnost »Security«, da
vnesete varnostni ključ.
Na zaslonu »Security« vnesite vstopni izraz
omrežja v polje »Pass Phrase (Vstopni izraz)«.
✎ OPOMBA
 Vstopni izraz najdete na enem od zaslonov
11. Počakajte, da se prikaže potrditveno
sporočilo o vzpostavljeni povezavi, nato pa
pritisnite gumb ENTER. Prikaže se zaslon
»Network Settings«.
12. Če želite preskusiti omrežno povezavo, z
gumbom ▼ izberite možnost »Network
Test«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
Ročna nastavitev brezžične omrežne
povezave-Ročno
Če možnost »Auto Setting« ne deluje, morate ročno
vnesti vrednosti v možnosti »Network Settings«.
Nastavitve omrežja v večini osebnih računalnikov
najdete na spodnji način.
1.
Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu zaslona.
2.
V pojavnem meniju kliknite »Status (Stanje)«.
3.
V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite
»Support (Podpora)«.
4.
Na kartici »Support (Podpora)«, kliknite
gumb »Details (Podrobnosti)«.
nastavitev usmerjevalnika ali modema.
9.
Za vnos vstopnega izraza sledite spodnjim
splošnim napotkom.
• S številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku vnesite številčno vrednost.
• S puščičnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku se pomikajte med posameznimi
gumbi zaslona »Security Key«.
• Če želite vnesti črke, kazalec pomaknite do
gumba z oznako a/A/1/, nato pa pritisnite
gumb ENTER. Vsakič ko pritisnete gumb
ENTER, spremenite vrsto znakov, ki jih
lahko vnašate (a/A/1/).
• Če želite vnesti črko, pritisnite številčni
gumb, ki ustreza črki. Če ga pritisnete
večkrat zapored, se črke spreminjajo.
• Če želite izbrisati zadnjo vneseno črko ali
številko, kazalec pomaknite do gumba
»Delete«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
• Če želite počistiti vse vnesene črke ali številke,
kazalec pomaknite do gumba »Clear«, nato pa
pritisnite gumb ENTER. Lahko pritisnete tudi
RDEČI gumb (A) na daljinskem upravljalniku.
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjim korakom.
1.
Na zaslonu »Internet Protocol Setup«,
pritisnite gumb ENTER.
2.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost
»Manual«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja, »IP Address«.
4.
S številčnimi gumbi vnesite številke.
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu :
Access Point Selection : Not Selected
Audio
Disc Menu
:
Internet Protocol Setup : Manual
System
Audio
:
0
0
IP Address
: 0
Network
Subtitle
:
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
: Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
a PBC (WPS) > Move
0
0
0
0
" Select ' Return
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 37
Nastavitev
10. Ko končate, pritisnite RUMENI gumb (C) na
daljinskem upravljalniku ali pa kazalec
pomaknite do gumba »Done« in pritisnite
gumb ENTER.
Prikaže se zaslon »Network Connecting«.
Settings
37
2010-05-07
6:23:03
Nastavitev
5.
Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.
Tudi ostale puščične gumbe lahko uporabite
za premikanje gor, dol in nazaj
6.
V polja »IP Address«, »Subnet Mask« in
»Gateway« vnesite ustrezne vrednosti.
7.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na
možnost DNS.
8.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
9.
Ko končate, pritisnite gumb ▲, da se vrnete
na zaslon »Access Point Selection«. Izberite
omrežje, nato pa pritisnite gumb ENTER.
10. Vrnite se na 6. korak postopka samodejne
nastavitve brezžičnega omrežja zgoraj in
sledite navodilom.
Preskus omrežja
S to možnostjo se lahko povežete z žičnim
omrežjem ali preverite, ali vaša omrežna
povezava pravilno deluje.
Settings
Display
On-Screen
NetworkMenu
Test :
Audio
Disc Menu
:
MAC Address (00:00:00:00:00:00)
System
Audio
:
IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Network
Subtitle
:
Gateway Ping
Language Internet Service Test
Security
Network testing...
General
Support
Internetna povezava za BD-LIVE
S to možnostjo dovolite internetno povezavo,
kadar uporabljate storitev BD-LIVE.
• Allow (All): internetna povezava bo
omogočena za vse vsebine BD-LIVE.
• Allow (Valid Only): internetna povezava bo
omogočena le za vsebine BD-LIVE z veljavnim
potrdilom.
• Prohibit: internetna povezava ne bo
omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.
✎ OPOMBA
 Kaj je veljavno potrdilo?
Če izdelek uporablja funkcijo BD-LIVE za
pošiljanje podatkov o plošči in od strežnika
zahteva potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi
prenesenih podatkov preveri, ali je plošča
veljavna in izdelku pošlje potrdilo.
 Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko
internetna povezava omejena.
Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni, meni
plošče itd.
• On-Screen Menu: nastavitev jezika prikaza na
zaslonu.
• Disc Menu: nastavitev jezika prikaza menijev
plošče.
• Audio: nastavitev jezika zvoka na plošči.
• Subtitle: nastavitev jezika podnapisov.
✎ OPOMBA
Stanje omrežja
 Izbrani jezik bo prikazan, samo če ga plošča
podpira.
S to možnostjo preverite, ali je povezava z
omrežjem in internetom vzpostavljena.
38
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 38
2010-05-07
6:23:05
03
Nastavitev
Varnost
Splošno
Ko prvič odprete ta meni, se prikaže zaslon za
nastavitev gesla. S številčnimi gumbi vnesite
štirimestno geslo. (Privzeto geslo je 0000.)
Ozadje
Sprememba teme ozadja na menijskem zaslonu.
Starševski nadzor
Ta funkcija v povezavi s ploščami Blu-ray/DVD, ki
jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je
možno nadzorovati vrste plošč Blu-ray/DVD, ki jih
gleda vaša družina.
Izberite stopnjo, ki jo želite nastaviti. Višje stopnje
označujejo vsebine, namenjene samo odraslim. Na
primer, če izberete stopnjo 6, plošč, ki vsebujejo
vsebine stopnje 7 ali 8, ne bo mogoče predvajati.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Parental Rating
: Off
Change Password
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
s Select
> Move
r Return
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Parental Rating
Change Password
Off
8(Adults)
7
6
5
4
▼
Sprememba gesla
Spremenite lahko štirimestno geslo, s katerim
dostopate na varnostnih funkcij.
Varčevanje z energijo
Porabo energije lahko zmanjšate tako, da
nastavite, da se nadzorna plošča samodejno
izklopi, če pet sekund ne pritisnete nobenega
gumba.
• Off: funkcija varčevanja z energijo ni
omogočena.
• On: nadzorna plošča se bo samodejno
izklopila, če pet sekund ne pritisnete nobenega
gumba.
Zaslon nadzorne plošče
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Change Password
Enter the password
Enter Pin r Return
Če pozabite geslo
Nastavite lahko svetlost zaslona nadzorne plošče.
• Auto: zatemnjen med predvajanjem.
• Dim: zatemnjen zaslon.
• Bright: svetel zaslon.
Zvok ob vklopu/izklopu
Predvaja melodijo ob vklop in izklopu izdelka.
• Off : zvok ob vklopu je izklopljen.
• On : zvok ob vklopu je vklopljen.
1. Odstranite ploščo.
2. Pritisnite gumb ZAUSTAVI () na nadzorni
plošči in ga držite najmanj 5 sekund.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške nastavitve.
✎ OPOMBA
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških
nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 39
39
2010-05-07
6:23:06
Nastavitev
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Ta možnost omogoča nadgradnjo programske
opreme, s katero izboljšate delovanje izdelka in
uporabljate dodatne storitve. Trenutno različico
programske opreme lahko preverite prek interneta
tako, da nastavite samodejno obveščanje o
nadgradnjah. Če je izdelek pravilno povezan v
omrežje prek kabla ali brezžične povezave, se bo
ob vsakem vklopu samodejno povezal s
Samsungovim spletiščem in prenesel
posodobitvene datoteke, če so na voljo.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Audio
Disc MenuUpgrade :
System Current Version Audio : XXX-XXXXXXXXX
:
NetworkBy Internet
Subtitle
:
|
Language
Auto Upgrade Notification : On
Security
General
s Select r Return
Support
Programsko opremo lahko posodobite tudi na
enega od spodnjih načinov. Posodobitev
programske opreme poteka enako kot v
možnosti »By Internet«.
• USB: Obiščite www.samsung.com/bluraysupport
in prenesite najnovejšo različico programske
opreme (datoteka RUF) ter jo shranite v
bliskovni pogon USB. Priklopite bliskovni
pogon USB v vrata USB izdelka (pladenj za
plošče mora biti prazen), da posodobite
programsko opremo, nato pa sledite navodilom
na zaslonu.
• CD: Obiščite www.samsung.com/bluraysupport
in prenesite najnovejšo različico programske
opreme (datoteka RUF) ter jo zapišite na
ploščo. Vstavite ploščo v izdelek in jo
predvajajte, da zaženete posodobitev, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
✎ OPOMBA
 Pri posodobitvah programske opreme s
priključkom USB v napravi ne sme biti diska.
 Če želite nadgradnjo med prenosom podatkov
za nadgradnjo prekiniti, pritisnite gumb ENTER.
1. Če želite izbrati možnost »By Internet«,
pritisnite gumb ENTER.
Če je posodobitev na voljo, se prikaže
pojavno okno.
2. Če izberete »Yes«, se bo izdelek samodejno
izklopil, nato pa ponovno zagnal.
(Ne izklapljajte ga ročno.)
3. Prikaže se pojavno okno o poteku postopka.
Ko je posodobitev končana, se izdelek
samodejno izklopi.
4. Z gumbom POWER vklopite izdelek.
✎ OPOMBA
 Posodobitev je končana, ko se izdelek izklopi
 Po koncu nadgradnje sistema, v meniju
»Upgrade« preverite podrobnosti o programski
opremi.
 Med nadgradnjo sistema ne izključite izdelka,
sicer ta morda ne bo več pravilno deloval.
 Posodobitev programske opreme s
priključkom USB-gostitelja ne izvajajte z
drugimi USB-napravami razen z bliskovnimi
pogoni USB.
Obrnite se na Samsung
Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo
lahko pomagali.
po ponovnem zagonu. Z gumbom POWER
vklopite posodobljeni izdelek.
Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte
izdelka.
 Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli zakonske odgovornosti za okvare,
do katerih pride zaradi nestabilne internetne
povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med
postopkom nadgradnje programske opreme.
40
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 40
2010-05-07
6:23:09
Zgradba plošče
Vsebine plošč so navadno razdeljene na spodnje
načine.
Predvajanje
1. S pritiskom gumba za ODPRI/ZAPRI ( )
odprite pladenj za plošče.
2. Nežno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo
nalepka na plošči usmerjena navzgor.
3. Pritisnite gumb PREDVAJAJ (►) ali ODPRI/
ZAPRI ( ), da se pladenj zapre.
• Plošči Blu-ray in DVD-VIDEO
naslov 1
poglavje 1 poglavje 2
poglavje 1
naslov 2
poglavje 2
poglavje 3
posnetek 4
posnetek 5
Osnovne funkcije
Predvajanje plošče
04
Osnovne funkcije
• Zvočna CD-plošča (CD-DA)
posnetek 1
posnetek 2
posnetek 3
• MP3, WMA, DivX, MKV in MP4
Srednji
mapa (skupina) 1
datoteka 1 datoteka 2
mapa (skupina) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
Plošče
Srednji
Uporaba menija plošče, menija
naslova in pojavnega menija
! POZOR
Uporaba menija plošče
 Ploščo vstavite v pladenj za ploščo tako, da
leži na sredini pladnja.
Če plošča ni pravilno položena, predvajanje
morda ne bo mogoče.
Gumbi, povezani s predvajanjem
PREDVAJAJ ( ►) Začne predvajanje.
ZAUSTAVI (  )
Zaustavi predvajanje.
• Če gumb enkrat pritisnete,
si predvajalnik zapomni
mesto, kjer je bilo predvajanje
zaustavljeno.
• Če gumb dvakrat pritisnete,
si predvajalnik ne zapomni
mesta, kjer je bilo predvajanje
zaustavljeno.
hZ
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
DISC MENU
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
(Pri nekaterih ploščah Blu-ray (BDJ) ta funkcija morda ne bo
delovala.)
PREMOR (  )
Začasno zaustavi predvajanje.
✎ OPOMBA
 Ob pritisku neveljavnega gumba se na zaslonu
prikaže »Not Available«.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 41
41
2010-05-07
6:23:10
Osnovne funkcije
Uporaba menija naslova
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TITLE MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
TITLE MENU
POPUP
Iskanje želenega prizora
hzZyx
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
 Meni naslova se prikaže samo, če sta na plošči
vsaj dva naslova.
Predvajanje seznama naslovov
z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU ali TITLE MENU.
DISC MENU
2. Na seznamu naslovov z
gumboma▲▼ izberite vnos, ki ga
želite predvajati, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
TITLE MENU
POPUP
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (►).
 Med načinom iskanja se zvoka ne sliši.
h
TITLE MENU
POPUP
2. Z gumbi ▲▼◄► in z gumbom
ENTER izberite želen meni.
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
42
• Med predvajanjem pritisnite gumb ISKANJE
().
Vsakič, ko pritisnete gumb ISKANJE (),
se bo hitrost predvajanja spremenila na spodnji
način.
✎ OPOMBA
Uporaba pojavnega menija
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
POPUP na daljinskem
upravljalniku.
Med predvajanjem lahko hitro iščete po poglavju
ali posnetku in uporabite funkcijo preskoka, da
preskočite na naslednji odsek.
Izpuščanje poglavij
hzZyx
• Med predvajanjem pritisnite gumb PRESKOČI
(#$).
Če pritisnete gumb PRESKOČI ($), se
predvajanje prestavi na naslednje poglavje.
Če pritisnete gumb PRESKOČI (#),
predvajalnik preskoči na začetek poglavja. Če
gumb še enkrat pritisnete, se prestavi na
začetek predhodnega poglavja.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 42
2010-05-07
6:23:11
04
Repeat
Osnovne funkcije
Predvajanje v počasnem posnetku/
predvajanje po prizorih
Off
Predvajanje v počasnem posnetku
hzZyx
3. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
4. Z gumboma ▲▼ izberite »Off«, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
• V načinu premora pritisnite gumb ISKANJE ().
Če pritisnete gumb ISKANJE (), se bo
hitrost predvajanja zmanjšala na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (► ).
✎ OPOMBA
✎ OPOMBA
Ponovno predvajanje izseka
 Glede na ploščo funkcija za ponovno
predvajanje morda ni na voljo.
 Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
 Počasno predvajanje je možno samo v smeri
hzZy
posnetka naprej.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem upravljalniku.
Predvajanje po korakih
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb PREMOR (  ).
Ob vsakem pritisku gumba PREMOR (  ) se
prikaže naslednja sličica.
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (► ).
✎ OPOMBA
 Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
 Predvajanje po korakih je možno samo v smeri
posnetka naprej.
REPEAT
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
REPEAT A-B.
Repeat
REPEAT A-B : Off
s Mark A
3. Pritisnite gumb ENTER na mestu, kjer želite,
da se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
4. Pritisnite gumb ENTER na mestu, kjer želite,
da se ustavi ponavljajoče se predvajanje (B).
5. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
Ponovno predvajanje
6. Pritisnite gumb ENTER.
Ponovno predvajanje naslova ali poglavja
hzZy
Ponovi trenutno poglavje ali naslov.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem upravljalniku.
✎ OPOMBA
 Če nastavite točko (B), preden preteče pet
sekund, se prikaže sporočilo o tem, da je izsek
prekratek.
REPEAT
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
»Chapter« ali »Title«, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 43
43
2010-05-07
6:23:12
Osnovne funkcije
 Informacije o primarnem/sekundarnem načinu
Uporaba gumba TOOLS
Med predvajanjem lahko ploščo
upravljate z gumbom TOOLS.
TOOLS
• Meni zaslona TOOLS
Tools
Title
:
1/1
Chapter
4/21
Playing Time
:
00:12:06
Repeat
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
:
1/6 ENG
Angle
:
1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
bodo prikazane tudi, če ima vaša plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
Uporabite gumb ◄►, če želite preklopiti med
glavnim in pomožnim avdio načinom.
 Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki
zvočnega zapisa so na plošči, zato morda ne
bo na voljo.
 Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 jezikov
zvočnega zapisa, DVD pa do 8.
 Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko za
angleški jezik izbrali večkanalni zvočni zapis
LPCM ali Dolby Digital.
Picture Setting
< Change " Select
Izbira jezika podnapisov
hZx
✎ OPOMBA
▪ Meni zaslona TOOLS je odvisen od plošče.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Neposredni premik na želeni prizor
hzZy
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite »Title (Naslov)«,
»Chapter« ali »Playing Time«.
3. S številčnimi gumbi vnesite želeni »Title
(Naslov)«, »Chapter« ali »Playing Time« in
pritisnite gumb ENTER.
Izbira jezika zvočnega zapisa
hzZx
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Subtitle«.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
podnapisov.
✎ OPOMBA
 Glede na ploščo Blu-ray/DVD boste morda



1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Audio«.

3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
zvočnega zapisa.

lahko želene podnapise nastavili v meniju »Disc
Menu«.
Pritisnite gumb DISC MENU.
Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki
podnapisov so na plošči, zato morda ne bo na
voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov
podnapisov, DVD pa do 32.
Informacije o primarnem/sekundarnem načinu
bodo prikazane tudi, če ima vaša plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
Ta funkcija istočasno spremeni glavne in
pomožne podnapise.
Število vseh podnapisov je vsota glavnih in
pomožnih podnapisov.
✎ OPOMBA
 Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih
nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne
bo prikazan na zaslonu.
44
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 44
2010-05-07
6:23:16
04
x
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete
nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem
videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z
napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer: koren Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov
alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
h
Funkcija BONUSVIEW (Dodatki) vam omogoča
ogled dodatnih vsebin (npr. komentarjev) v
manjšem zaslonskem oknu med predvajanjem
filma.
Ta funkcija je na voljo, samo če jo vsebuje plošča.
Osnovne funkcije
Funkcija napisov
Spreminjanje zornega kota
hZ
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne zorne
kote določenega prizora, lahko uporabite funkcijo
»ANGLE (Zorni kot)«.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Angle«.
Primarni avdio/video
Sekundarni avdio/video
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
»BONUSVIEW Video« ali »BONUSVIEW Audio«.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zorni kot.
3. Z gumboma ◄► izberite dodatek, ki ga želite
predvajati.
Izbira nastavitve slike
✎ OPOMBA
hzZy
Ta funkcija omogoča prilagoditev kakovosti videa
pri povezavi s televizorjem prek priključka HDMI.
 Če spremenite možnost »BONUSVIEW Video«,
se bo možnost »BONUSVIEW Audio«
samodejno spremenila v skladu z možnostjo
»BONUSVIEW Video«.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Picture
Setting«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma ◄► izberite želeno Picture
Setting (nastavitev slike), nato pa pritisnite
gumb ENTER.
• Dynamic: to možnost izberite, če želite
izboljšati ostrino.
• Normal: to možnost izberite za večino
predvajanj.
• Movie: to je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
• User: sami lahko prilagodite ostrino in
zmanjšate šum.
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Select
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 45
45
2010-05-07
6:23:20
Osnovne funkcije
Poslušanje glasbe
ow
Gumbi na daljinskem
upravljalniku, ki se uporabljajo za
predvajanje glasbe
@
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
0
Gumba ◄►: hitro predvajanje.
(razen za avdio CD-je (CD-DA))
9
Gumb ZAUSTAVI: zaustavi posnetek.
0
Gumb PRESKOČI ($): med predvajanjem
pomakne prikaz na naslednjo stran seznama
glasbe oz. kazalec pomakne na naslednji
posnetek na predvajalnem seznamu.
!
Gumb PRESKOČI (#): med predvajanjem
pomakne prikaz na prejšnjo stran seznama
glasbe oz. kazalec pomakne na prejšnji posnetek
na predvajalnem seznamu.
Če gumb pritisnete, ko se posnetek na
predvajalnem seznamu predvaja več kot tri
sekunde, se bo trenutni posnetek predvajal od
začetka. Če pritisnete ta gumb prej kot v treh
sekundah po začetku predvajanja posnetka s
predvajalnega seznama, se bo začel predvajati
predhodni posnetek.
@
ŠTEVILČNI gumbi: med predvajanjem s
predvajalnega seznama s temi gumbi izberete
zaporedno številko posnetka. Predvajan bo
izbrani posnetek.
3
9
4
TOOLS
INFO
5
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
B
INTERNET@
C
V-SOUND
MO/ST
D
6
DSP
1
Gumb REPEAT: izbira načina predvajanja
predvajalnega seznama.
2
Gumba ISKANJE: hitro predvajanje.
(Samo zvočne CD-plošče (CD-DA).)
3
Gumb PREMOR: začasno zaustavi predvajanje.
4
Gumb PREDVAJAJ: predvaja trenutno izbrani
posnetek.
5
Gumba ▲▼: izbira posnetka na seznamu
glasbe ali predvajalnem seznamu.
6
RUMENI gumb (C): izbira ali preklic izbire
posnetka na seznamu glasbe.
46
8
REPEAT
!
7
Gumb ENTER: začne predvajanje posnetka in
ga začasno ustavi.
9
FULL SCREEN
8
7
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 46
2010-05-07
6:23:21
04
Ponavljanje predvajanja zvočne
CD-plošče (CD-DA/MP3)
1. V pladenj za plošče vstavite zvočno CDploščo (CD-DA) ali ploščo s posnetki v obliki
MP3.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi
posnetek začne predvajati samodejno.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost »Music«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
1. Med predvajanjem predvajalnega
seznama pritisnite gumb REPEAT.
Zaslonski elementi prikaza CD-plošče (CD-DA/MP3)
1
2
3
Playlist
TRACK 001
1/12
TRACK 001
2. Želeni način predvajanja izberite z
zaporednim pritiskanjem gumba REPEAT.
Posnetki na plošči se
Audio CD
predvajajo v zaporedju, v
(CD-DA)/MP3
katerem so posneti na plošči.
Off
( )
Posnetek
Audio CD
(CD-DA)
Ponavljanje trenutnega
posnetka.
( ) En
posnetek
MP3
Ponavljanje trenutnega
posnetka.
(
Audio CD
Ponovno predvajanje vseh
(CD-DA)/MP3 posnetkov.
) Vse
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
7
6
04:07
TRACK 004
+
03:41
00:08 / 05:57
REPEAT
Osnovne funkcije
Predvajanje zvočne CD-plošče
(CD-DA/MP3)
( )
Naključno
predvajanje
TRACK 005
03:17
Možnost naključnega
Audio CD
predvajanja predvaja
(CD-DA)/MP3 posnetke na plošči v
naključnem zaporedju.
TRACK 006
03:35
s Pause
5
Tools
r Return
4
Predvajalni seznam
1. V pladenj za plošče vstavite zvočno CD-ploščo
(CD-DA) ali ploščo s posnetki v obliki MP3.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi
posnetek začne predvajati samodejno.
1
Prikaže informacije o glasbi.
2
Prikaže predvajalni seznam.
3
Prikaže trenutni posnetek/skupno število
posnetkov.
4
Prikaže razpoložljive gumbe.
5
Prikaže trenutni in skupni predvajalni čas
6
Prikaže trenutno stanje predvajanja.
7
Prikaže stanje ponavljanja predvajanja.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost »Music«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
2. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb
ZAUSTAVI () ali RETURN.
Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.
3. Z gumbi ▲▼◄► kazalec pomaknite do želenega
posnetka, nato pa pritisnite RUMENI gumb (C),
da ga označite. Če želite dodati več posnetkov,
ponovite postopek.
Music
2. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga
želite predvajati, in pritisnite gumb ENTER.
TRACK 001
TRACK 002
00:05:57
00:04:27
TRACK 003
TRACK 004
00:04:07
00:03:41
TRACK 005
TRACK 006
00:03:17
00:03:35
TRACK 007
TRACK 008
00:03:47
00:03:49
TRACK 009
00:03:53
CDDA
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
TRACK 010
00:03:45
Select
 Jump page
r Return
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 47
47
2010-05-07
6:23:22
Osnovne funkcije
4. Če je na predvajalnem seznamu posnetek, ki
ga ne želite prevajati, ga odstranite z
RUMENIM gumbom (C).
Izbrani posnetek bo izbrisan s seznama.
5. Če želite predvajati izbrane posnetke pritisnite
gumb ENTER.
Izbrani posnetki se bodo samodejno predvajali.
+
• POWER BASS: Ta funkcija poudari nizke
tone, kar ustvari zvočne učinke bobnenja.
1/1
Playlist
TRACK 001
• MP3 ENHANCER: Ta funkcija izboljša
kakovost zvočne izkušnje (npr. glasba mp3).
Zvok MP3-kakovosti (24 kHz, 8-bitni) lahko
obogatite na zvok CD-kakovosti (44,1 kHz, 16bitni).
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
V-SOUND (navidezni zvok)
Proizvaja realističen zvok skozi 2.1-kanalni zvok s
pomočjo navideznih učinkov, ki uporabniku dajejo
občutek, da posluša 5,1-kanalni zvok.
00:08 / 05:57
Pritisnite gumb V-SOUND.
s Pause
Tools
V-SOUND
r Return
6. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite
gumb ZAUSTAVI () ali RETURN.
Z vsakim pritiskom gumba se izbira
spremeni v naslednjem zaporedju:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
7. Če želite odpreti predvajalni seznam, pritisnite
gumb ENTER.
S/W LEVEL
✎ OPOMBA
 Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CDDA) lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
Prilagodite lahko stopnjo glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
S/W LEVEL
Način zvoka
Funkcija DSP (procesor digitalnega signala):
S tem gumbom uravnavate in
stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih
spremembah glasnosti v primeru
menjave kanala ali prizora.
DSP
Pritisnite gumb DSP.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER
BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND: S tem gumbom uravnavate
in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih
spremembah glasnosti v primeru menjave
kanala ali prizora.
48
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 48
2010-05-07
6:23:25
04
G
Predvajanje plošče z datotekami
v obliki JPEG
1. V pladenj za plošče vstavite ploščo z
datotekami v obliki JPEG.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost
»Photos«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, ki jo želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb ENTER.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
• Rotate (Zasukaj): to možnost izberite, če želite
zasukati sliko. (Sliko lahko zasukate v levo ali
desno.)
• Information (Informacije): prikaže informacije
o sliki, vključno z imenom, velikostjo datoteke
itd.
Osnovne funkcije
Predvajanje fotografij
✎ OPOMBA
 Če želite predvajati glasbeno podlago morajo
biti fotografije in datoteke MP3 v isti mapi.
Kakovost zvoka je odvisna od gostote zapisa
datoteke MP3, velikosti datoteke fotografije in
načina šifriranja obeh.
✎ OPOMBA
 V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
Uporaba gumba TOOLS
Med predvajanjem diaprojekcije lahko
z gumbom TOOLS vklopite različne
funkcije.
TOOLS
Tools
Stop Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Background Music
Zoom
Rotate
Information
> Move
" Enter
' Return
• Stop Slide Show (Zaustavi diaprojekcijo): to
možnost izberite, če želite zaustaviti
diaprojekcijo.
• Slide Show Speed (Hitrost diaprojekcije): to
možnost izberite, če želite prilagoditi hitrost
diaprojekcije.
• Background Music (Glasbena podlaga): to
možnost izberite, če želite med diaprojekcijo
predvajati glasbo.
• Zoom (Povečava): to možnost izberite, če
želite povečati trenutno sliko. (Povečava je
največ štirikratna.)
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 49
49
2010-05-07
6:23:26
Osnovne funkcije
Predvajanje iz pomnilnika USB
F
Priključek USB lahko uporabljate za predvajanje
večpredstavnostnih datotek (MP3, JPEG, DivX itd.),
prenesenih iz pomnilnika USB.
1. Odprite osnovni meni.
2. Ko je naprava v zaustavljenem načinu, priključite
pomnilnik USB v priključek USB, ki je na bočni
strani izdelka. Prikaže se sporočilo »Do you
want to access the device?«.
3. Pritisnite gumb ◄ ► in izberite »Yes«, nato
pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite RDEČI gumb (A).
✎ OPOMBA
 Da preprečite okvare pomnilnika USB, ga
morate varno odstraniti (izvedite postopek
»Safe to Remove USB«). Pritisnite gumb MENU,
da odprete osnovni meni, nato pa pritisnite
RUMENI gumb (C) in gumb ENTER.
 Če je CD-plošča z datotekami CD-DA, MP3 ali
JPEG v zaustavljenem načinu, z gumbom FULL
SCREEN na daljinskem upravljalniku ni mogoče
prikazati celozaslonske slike.
 Če med predvajanjem iz pomnilnika USB
vstavite ploščo, se naprava samodejno
preklopi v način »DVD« ali »CD«.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
CD
USB
USB a Change Device Safely Remove USB d View Devices " Enter
5.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost USB, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
6. Z gumboma ◄► izberite želeni
videoposnetek, glasbo ali fotografije, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
4-1. Pritisnite MODRI gumb (D).
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
USB
USB
d Home
" Enter
5-1. Z gumboma ◄► izberite možnost USB,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
6-1. Z gumboma ▲▼ izberite želeni
videoposnetek, glasbo ali fotografije, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
7. Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 41–49.
50
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 50
2010-05-07
6:23:31
04
Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1: Če pritisnete gumb #
$, izberete prednastavljeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 2: Če pritisnete in držite
), naprava samodejno
gumb TUNING/CH (
poišče aktivne signale radijskih postaj.
• Ročno iskanje: S pritiskom gumba TUNING/
) postopoma premikate frekvenco.
CH (
Nastavitev načina Mono/Stereo
Pritisnite gumb MO/ST.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok
preklopi med načinoma STEREO in
MONO.
• Če je sprejem postaje slab, izberite
način MONO za čist, nemoten sprejem.
MO/ST
D
Primer: Prednastavitev postaje FM 89.10 v pomnilnik
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. S pritiskom gumba TUNING/CH (
) izberite
<89.10>.
TUNER
MEMORY
3. Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
C
• Na zaslonu utripa ŠTEVILKA.
4. S pritiskom gumba # $ izberite
prednastavljeno številko.
• Izberete lahko med 1 in 15.
5. Ponovno pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY, preden
ŠTEVILKA na zaslonu izgine.
• Prikaz ŠTEVILKE na zaslonu izgine in postaja
je shranjena v pomnilniku.
6. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite
korake od 2 do 5.
• Shranjeno postajo izberete z gumbom #
$ na daljinskem upravljalniku.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 51
Osnovne funkcije
Prednastavitev radijskih postaj
Poslušanje radia
51
2010-05-07
6:23:33
Osnovne funkcije
Uporaba predvajalnika iPod
V glasbi ter video posnetkih iz iPod-a lahko
uživate prek naprave.
✎ OPOMBA
 Prilagodite glasnost na zmerno raven, preden
iPod priključite na izdelek.
 Če je enota vklopljena in povezana z s
predvajalnikom iPod, bo enota napajala
baterijo predvajalnika iPod.
 Zagotovite, da je priključna postaja priključena
tako, da je nalepka »SAMSUNG« usmerjena
navzgor.
 »Made for iPod« pomeni, da je bil elektronski
pripomoček izdelan izključno za priklop na
iPod in ustreza standardom za delovanje
naprav Apple.
 »Works with iPhone« pomeni, da je bil
elektronski pripomoček izdelan izključno za
priklop na iPhone in ustreza standardom za
delovanje naprav Apple.
iPod
iPod
Poslušanje glasbe
Glasbene kategorije iPod-a
Glasbene datoteke, shranjene na vašem iPod-u, lahko
predvajate tako, da iPod priključite na izdelek.
Please activate Internet@TV
service
You
YouTube
Tube
internet radio
to enjoy a variety of Internet Services.
Informacije o datoteki, vključno z imenom
izvajalca, imenom albuma, naslovom in zvrstjo
skladbe se prikažejo v skladu z informacijami
oznake ID3 ustrezne glasbene datoteke.
Now Playing
(Trenutno
predvajanje)
No disc
MEMU
iPod
iPod
No Disc
a Change Device
d View Devices
s Enter
1. Priključno postajo za iPod povežite s
priključkom za iPod na hrbtni strani izdelka.
2. Vstavite iPod v priključno postajo.
• Vaš iPod se bo samodejno vklopil.
• Na TV-zaslonu se pojavi sporočilo »iPod«.
3. Pritisnite RDEČI gumb (A).
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite »iPod« in nato
pritisnite gumb ENTER.
5. Z gumboma ◄► izberite »Music«, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
6. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite
predvajati.
- Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko
nadzirate preproste funkcije predvajanje, kot
so gumbi PREDVAJAJ, PREMOR,
ZAUSTAVI, #/ $, /  in REPEAT
Glejte stran 15.
52
predvaja nedavno predvajano
datoteko ali pa se pomakne na
zaslon predvajanja trenutne
datoteke.
Artist
(Izvajalec)
Predvajanje glede na izvajalca.
Songs
(Skladbe)
Predvajanje v zaporednem ali
abecednem redu.
Playlist
(Predvajalni
seznam)
Album
Generic
(Zvrst)
Composers
(Skladatelji)
Predvajanje glede na
predvajalni seznam.
Predvajanje glede na album.
Predvajanje glede na zvrst.
Predvajanje glede na
skladatelja.
✎ OPOMBA
 Seznam kategorij je morda drugačen in je
odvisen od modela predvajalnika iPod.
 Kaj je oznaka ID3?
Oznaka ID3 je pripeta datoteki MP3 in vključuje
podatke o datoteki, na primer naslov, izvajalca,
album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 52
2010-05-07
6:23:34
04
Osnovne funkcije
Gledanje filma
Video datoteke, shranjene na vašem iPod-u, lahko
predvajate tako, da iPod priključite na izdelek.
1. Priključno postajo za iPod povežite s
priključkom za iPod na hrbtni strani izdelka.
2. Na zaslonu iPod pojdite na »Settings
(Nastavitve)« > »Videos (Video posnetki)« in
nastavite možnosti »TV Out« in »TV signal«.
3. Vstavite iPod v priključno postajo.
• Na TV-zaslonu se pojavi sporočilo »iPod«.
4. Pritisnite RDEČI gumb (A).
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite »iPod« in
nato pritisnite gumb ENTER.
6. Pritisnite gumba ◄► in izberite »Videos«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
7. Izberite video datoteko, ki jo želite predvajati.
- Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko
nadzirate preproste funkcije predvajanje, kot so
gumbi PREDVAJAJ, PREMOR, ZAUSTAVI,
#/ $ in / . (Glejte stran 15.)
Modeli iPod-a, ki jih lahko
uporabljate s tem izdelkom
iPod nano
3. generacija
(video)
iPod
5. generacija
(video)
iPod nano
4. generacija
(video)
iPod touch
1. generacija
iPod touch
2. generacija
iPhone 3G
iPod classic
iPhone
✎ OPOMBA
 Za ogled videa iz iPoda mora biti VIDEO




(kompozitni) izhod povezan s televizorjem
(glejte stran 21).
Če želite predvajati iPod video preko VIDEO
izhoda, izključite možnost Anynet+ (HDMI-CEC).
Na TV-zaslonu bo prikazan samo predvajalni
zaslon. Drugi zasloni so vidni na iPod-u.
Če priključeni iPod ne podpira predvajanja
videov, se prikaže sporočilo »Cannot play
video files saved on this iPod (Ni mogoče
predvajati video datotek, shranjenih na tem
iPod-u.)«, ko izberete meni Video.
Apple ne prevzema odgovornosti za delovanje
naprave ali njeno skladnost z varnostnimi ali
regulativnimi standardi.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 53
53
2010-05-07
6:23:38
Omrežne storitve
Če izdelek povežete v omrežje, lahko uživate v
različnih omrežnih storitvah, kot sta Internet@TV
in BD-LIVE.
4. Če ste sklenili servisno pogodbo, se bo
Internet@TV začel posodabljati. To traja nekaj
minut. Ko je posodobitev končana, se
prikaže menijski zaslon storitve Internet@TV.
Pred porabo omrežnih storitev preberite
naslednja navodila:
Kratek pregled storitve Internet@TV
1. Povezava izdelka v omrežje
(glejte strani 23–24).
1
2
2. Konfiguracija omrežnih nastavitev
(glejte strani 35–38).
3
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
My Applications
Uporaba funkcije Internet@TV
Izdelek povežite v omrežje, če želite prenesti
različne plačljive in brezplačne vsebine. Funkcija
Internet@TV nudi uporabne in razvedrilne spletne
vsebine in storitve, ki jih lahko neposredno
uporabljate z izdelkom. Uporabljate lahko
aplikacije, kot so novice, vremenska napoved,
borzna poročila, igre in glasba.
INTERNET@
To funkcijo lahko upravljate tudi z
gumbom INTERNET@ na
daljinskem upravljalniku.
Pred uporabo funkcije Internet@TV
Contents 1
No Disc
a Change Device
d View Devices
by Date 1/3
Contents 3
Samsung AppS Settings
a Login
6
5
b Mark as Favorite
d Sort by ' Return
4
1
Komercialne vsebine: prikaže vodič Internet@
TV, informacije o izdelkih in predstavitve novih
aplikacij.
2
Recommenced : prikaže priporočene vsebine, ki
jih upravlja Samsung.
3
My Application : prikaže vašo osebno galerijo, v
katero lahko dodajate vsebine in jih brišete iz nje.
4
Pomoč pri krmarjenju : prikaže razpoložljive
krmilne gumbe.
• RDEČI gumb (A): : prijava v storitev
Internet@TV.
• ZELENI gumb (B): s tem gumbom
aplikacijo označite kot priljubljeno.
• MODRI gumb (D): razvrščanje aplikacij.
• RETURN : vrnitev v prejšnji meni.
5
Settings : sistemske nastavitve, ustvarjanje
računov itd.
6
Samsung AppS : prenašate lahko različne
plačljive ali brezplačne aplikacije.
1. Odprite osnovni meni.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Contents 2
Contents 4
" Enter
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Internet@
TV, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Na uvodnem zaslonu storitve Internet@TV so
prikazani splošni pogoji storitve.
S splošnimi pogoji storitve Internet@TV se
morate strinjati, preden jo lahko uporabite.
54
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 54
2010-05-07
6:23:38
05
13. Pritisnite gumb ENTER.
Z daljinskim upravljalnikom lahko z zaslonsko
tipkovnici vnašate besedilo v različnih aplikacijah
Internet@TV.
Če med uporabo tipkovnice na zaslonu pritisnete
gumb FULL SCREEN na daljinskem
upravljalniku, lahko spreminjate znake med
malimi črkami, velikimi črkami, številkami in
ikonami.
14. Na zaslonu se prikažeta zemljevid in naslov.
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
a
Delete
]
0
Input Mode
A
1

Spodaj je primer, kako poiščete naslov, v
aplikaciji Google Maps.
1.
✎ OPOMBA
 Družba Samsung Electronics ne prevzema
Omrežne storitve
Uporaba tipkovnice
kakršne koli zakonske odgovornosti za
prekinitve storitve Internet@TV, do katere pride
zaradi ponudnika storitve, ne glede na vzrok.
 Storitev Internet@TV je namenjena prenašanju
in obdelavi podatkov iz interneta ter
predvajanju spletnih vsebin na televizijskem
zaslonu.
Če internetna povezava ni stabilna, bodo
morda v storitvi zakasnitve ali prekinitve.
Poleg tega se lahko izdelek samodejno izklopi.
V tem primeru preverite internetno povezavo in
poskusite znova.
 Storitve aplikacij so morda samo v angleškem
jeziku, razpoložljive vsebine pa se lahko
razlikujejo glede na državo.
Na zaslonu Internet@TV izberite ikono
Google Maps in pritisnite gumb ENTER na
daljinskem upravljalniku.
 Več informacij o storitvi Internet@TV najdete na
2.
Pritisnite ZELENI gumb (B), da odprete
funkcijo »SEARCH«.
 Storitve, ki so na voljo, se lahko spremenijo
3.
Z gumboma ◄► pomaknite kazalec v okno
»Search or address«.
 Vsebine storitve Internet@TV se lahko
4.
Pritisnite gumb ENTER, da omogočite vnos
v polje za iskanje.
5.
Recimo, da želite vpisati naslov »105
Challenger Rd., Ridgefield Park NJ«.
6.
Dvakrat pritisnite gumb FULL SCREEN na
daljinskem upravljalniku, da spremenite znake
iz malih črk v številke.
7.
Pritisnite 1, 0 in 5.
8.
Z RUMENIM gumbom (C) vnesite presledek.
9.
Trikrat pritisnite gumb FULL SCREEN na
daljinskem upravljalniku, da spremenite znake
iz številk v velike črke.
spletni strani ustreznega ponudnika storitve.
odvisno od ponudnika storitve Internet@TV.
razlikujejo glede na različico vdelane
programske opreme.
 Plačljive avtorsko zaščitene vsebine v obliki
DivX lahko predvajate samo prek priključka
HDMI. Če ste predvajalnik priključili na svoj
televizor s komponentnimi ali video kabli, se
video signal DivX ne bo mogel oddajati ali pa
se bo prikazalo sporočilo »Connect with a
HDMI cable to play this file.« (Za predvajanje te
datoteke napravo priključite s kablom HDMI) ali
»Cannot play current file.« (Trenutne datoteke
ni mogoče predvajati.).
10. Trikrat pritisnite številčni gumb »2« na
daljinskem upravljalniku, da vnesete črko »C«.
11. Trikrat pritisnite gumb FULL SCREEN na
daljinskem upravljalniku, da spremenite znake
iz velikih v male črke.
12. Z gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite preostali
del naslova »Challenger Rd., Ridgefield Park NJ«.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 55
55
2010-05-07
6:23:41
Omrežne storitve
Prijava v račun
Nastavitev sistema
Če želite čim bolj izkoristiti aplikacije, se
registrirajte in prijavite v svoj račun.
Reset (Ponastavitev)
Če to želite, morate najprej ustvariti račun.
(Navodila o ustvarjanju računa najdete v razdelku
Identifikacijska oznaka za Internet@TV na tej
strani.)
1.
Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno aplikacijo
in pritisnite RDEČI gumb (A).
Login
Ponastavi nastavitve storitve Internet@TV na
privzete tovarniške nastavitve.
✎ OPOMBA
 Če ste pozabili svoje geslo, pritisnite gumb
ZAUSTAVI () na sprednji plošči izdelka in ga
zadržite za dlje kot 5 sekund, pri čemer v
izdelku ne sme biti plošče.
Identifikacijska oznaka za Internet@TV
User Account :
adgim
Password :
a Create
2.
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Create (Ustvari)
Vnesite uporabniško ime in geslo.
Ustvarite račun in ga povežite z želenimi
aplikacijami.
Nastavitve
Na tem zaslonu ustvarjate uporabniške račune in
prilagajate nastavitve storitve Internet@TV.
 Ime računa mora vsebovati vsaj 1 znak, vendar
 Prijavite lahko do 10 uporabniških imen za
Change the Service Lock password
Reset
račun.
Manager (Upravitelj)
' Cancel
56
✎ OPOMBA
ne več kot 8.
Settings
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
S tem menijem lahko ustvarite ali izbrišete račun
in vnesete ali izbrišete podatke računa.
Upravljate lahko nastavitve vašega računa,
vključno s podatki o računu, ki bodo poslani
spletni strani z vsebino.
Ta račun je samo za storitev Internet@TV.
• Spletišče storitve: informacije za registracijo
in prijavo v spletišča s storitvami.
• Spremeni geslo: sprememba gesla
uporabniškega računa.
• Izbriši: brisanje računa.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 56
2010-05-07
6:23:41
05
Aplikacije, ki jih namestite v storitev Internet@ TV,
lahko izbrišete ali zaklenete.
Lock (Zakleni)
Zaklene aplikacijo. Za dostop do zaklenjene
aplikacije je potrebno geslo.
Delete (Izbriši)
• RDEČI (A) gumb – Login (Prijava): prijava v
internetno storitev.
• ZELENI (B) gumb – Thumbnail View
(Pogled sličic) : spremeni način pogleda.
• MODRI (D) gumb – Sort By (Razvrsti po) :
razvrsti aplikacije po kategorijah Featured
(Predstavljene), Most Downloaded (Najbolj
priljubljene), Most Recent (Najnovejše) in
Name (Ime).
Omrežne storitve
Uporaba barvnih gumbov v funkciji Samsung AppS
Upravitelj storitve
Izbriše aplikacijo.
Razpoložljive storitve Internet@TV
Lastnosti
Prikaže informacije o storitvi Internet@TV. Če
želite preverite hitrost internetne povezave,
uporabite možnost »Check the speed of your
internet connection (Preveri hitrost internetne
povezave)«.
- YouTube: Gledate lahko video posnetek preko
strani YouTube.
✎ OPOMBA
 Razpoložljive storitve internetnih vsebin lahko
dodajate in brišete.
Samsung AppS
V tej možnosti so na voljo različne aplikacije, ki so
razvrščene v kategorije. Za prenos nekaterih
aplikacij morate plačati.
Samsung AppS
Video
Featured
What's New!
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
Name
Free
TV store Test User002
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
My Application (Moje aplikacije)
Prikaže seznam aplikacij.
Help (Pomoč)
Če imate vprašanja o storitvi Internet@TV, najprej
preverite to možnost. Če ne najdete odgovora,
obiščite spletišče za pomoč.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 57
57
2010-05-07
6:23:42
Omrežne storitve
BD-LIVE™
Uporaba funkcije AllShare
Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate
v storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča
podpira funkcijo BD-LIVE.
Funkcija AllShare izdelku omogoča predvajanje
glasbe, videoposnetkov in slikovnih datotek iz
osebnega računalnika.
1. Preverite, koliko je nezasedenega prostora v
pomnilniku.
V pomnilniški napravi mora biti za storitev
BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate
izdelek povezati z osebnim računalnikom prek
omrežja (glejte strani 23 in 24) in v računalnik
namestiti aplikacijo SAMSUNG PC Share
Manager.
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
3. Izberite eno od različnih vsebin storitve BDLIVE, ki jih omogoča izdelovalec plošče.
✎ OPOMBA
 Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni
od izdelovalca plošče.
Obvestilo o nadgradnji programske opreme
Ko vzpostavite omrežno povezavo, vas bo izdelek s
pojavnim sporočilom obvestil o morebitni novi
različici programske opreme.
1. Vklopite izdelek.
2. V meniju »Software Upgrade« možnost »Auto
Upgrade Notification« na »On«. (Glejte stran 40.)
Če je na voljo nova različica programske
opreme, vas bo izdelek o tem obvestil s
pojavnim sporočilom.
3. Če želite nadgraditi programsko opremo,
izberite »Yes«.
Izdelek se bo samodejno izklopil, nato pa
ponovno zagnal.
(Ne izklapljajte ga ročno.)
4. Prikaže se pojavno okno o poteku postopka.Ko
je posodobitev končana, se izdelek samodejno
izklopi.
5. Z gumbom POWER vklopite izdelek.
✎ OPOMBA
 Posodobitev je končana, ko se izdelek izklopi
po ponovnem zagonu. Z gumbom POWER
vklopite posodobljeni izdelek.
Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte
izdelka.
 Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli zakonske odgovornosti za okvare,
do katerih pride zaradi nestabilne internetne
povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med
postopkom nadgradnje programske opreme.
58
1. Obiščite Samsungovo spletišče na naslovu
www.samsung.com.
2. Prenesite aplikacijo SAMSUNG PC Share
Manager in jo namestite v osebni računalnik.
3. Ko je namestitev končana, se na namizju
prikaže ikona aplikacije SAMSUNG PC Share
Manager.
Dvokliknite ikono, da zaženete aplikacijo.
4. Če želite v oknu »My Computer (Moj
računalnik)« izbrati mapo za skupno rabo,
kliknite ikono »Share Folder Enabled« ( ).
(Če želite odstraniti mapo v skupni rabi,
izberite mapo, ki jo želite odstraniti, in kliknite
ikono »Share Folder Disabled« ( ).)
5. Če želite posodobljeno stanje skupne rabe
poslati strežniku, kliknite ikono »Set Change
State« ( ).
6. Če želite, da izdelek poišče strežnik
osebnega računalnika, v menijski vrstici
kliknite možnost »Share«.
Kliknite »Set Device Policy«, nato pa
»Accept«.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
7. Kliknite ikono Set Change State ( ) in se
pomaknite na domači meni izdelka.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 58
2010-05-07
6:23:42
05
Kratek pregled aplikacije
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Size
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
8
No Disc
a Change Device
d View Devices
Omrežne storitve
8. Napravo izberete tako, da z RDEČIM
gumbom (A) ali MODRIM gumbom (D)
izberete datoteko, ki jo želite predvajati.
(Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 41–49.)
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
" Enter
✎ OPOMBA
 Videoposnetki z visoko ločljivostjo morda ne
bodo pravilno predvajani zaradi zmogljivosti
zunanjega modema ali usmerjevalnika.
 Če vaš sistem uporablja požarni zid, izdelek
morda ne bo našel vašega osebnega
računalnika in ta ne bo prikazan na zaslonu.
1
Menijska vrstica
2
Ikona Omogoči mapo za skupno rabo: s to
možnostjo izberete mapo, ki je v skupni rabi v
osebnem računalniku.
3
Ikona Onemogoči mapo za skupno rabo: s
to možnostjo onemogočite skupno rabo.
4
Ikona Osveži: s to ikono osvežite seznam
map in datotek, ki so v skupni rabi v osebnem
računalniku.
5
Ikona Posodobi: ko izberete mapo za skupno
rabo, ne pozabite pritisniti tega gumba.
Posodobljeno stanje bo poslano strežniku.
6
Strežnik: prikaže ime strežnika za skupno rabo.
7
Mape v skupni rabi: prikaže seznam map v
skupni rabi.
8
Moj računalnik: prikaže seznam map v skupni
rabi v osebnem računalniku.
 Možnost AllShare ne podpira naslednjih funkcij:
- glasbene podlage in funkcij nastavitev
glasbene podlage;
- prednostnega razvrščanja datotek v mapah
»Photo (Fotografije)«, »Music (Glasba)« in
»Movie (Film)«;
- funkcije spremembe skupine;
- funkcije varnega odstranjevanja.
 Način razvrščanja je lahko odvisen od
možnosti strežnika.
 Delovanje ukazov iskanja in preskakovanja je
lahko odvisno od možnosti strežnika.
 Med predvajanjem videoposnetka predvajalni
čas ne bo prikazan.
 Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morata
biti izdelek in osebni računalnik v istem
podomrežju.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 59
59
2010-05-07
6:23:44
Druge informacije
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali
spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite
na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Simptom
Pregledi/odprava težav
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Povezava z iPod-om ni uspela.
• Preverite stanje priključka in priključne postaje za iPod.
• Različica programske opreme iPod-a mora biti posodobljena.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regionalno oznako plošče BD/DVD.
BD/DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni
zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov in
ne vsi trije.
• Na določenih ploščah BD/DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika.
• Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni.
• Prilagodite glasnost.
• Če poslušate CD-ploščo, radio ali televizijo, zvok oddajata le sprednja zvočnika.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in
oddaljenosti od naprave?
• Ali so baterije prazne?
• Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/BD) z daljinskim upravljalnikom
(TV ali BD)?
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.
• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati.
Ko izberete funkcijo menija, se
menijski zaslon ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
60
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 60
2010-05-07
6:23:45
06
Pregledi/odprava težav
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• BD/DVD-plošče v razmerju 16:9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE, 4:3
LETTER BOX ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko BD/DVD-plošče v razmerju
4:3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku plošče Blu-ray si oglejte
podatek o razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
• Izdelek ne deluje.
(Primer: Napajanje se izklopi ali pa
naprava oddaja nenavaden šum.)
• Izklopite napajanje, pritisnite gumb ZAUSTAVI ( ) na daljinskem upravljalniku
in ga držite najmanj 5 sekund. Pri tem v napravi ne sme biti plošče.
• Izdelek ne deluje normalno.
Pozabili ste geslo za starševski
nadzor.
Druge informacije
Simptom
- S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
• Ko v izdelku ni plošče, pritisnite in za dlje kot 5 sekund zadržite gumb
ZAUSTAVI ( ) na izdelku. Na zaslonu se pojavi sporočilo »INIT« in nastavitve
se ponastavijo.
Nato pritisnite gumb POWER.
- S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo FM-anteno, kjer je signal
močnejši.
Pri poslušanju zvoka televizorja
preko izdelka zvok ni slišen.
• Če med poslušanjem TV-zvoka s funkcijo D.IN ali AUX pritisnete gumb ODPRI/
ZAPRI ( ), se funkciji BD/DVD vključita in TV-zvok se izključi.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»Not Available«.
• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno zaključiti, ker:
1. programska oprema plošče BD/DVD to omejuje.
2. programska oprema plošče BD/DVD ne podpira te funkcije (npr. zorni koti).
3. funkcija trenutno ni na voljo.
4. ste zahtevali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven tega območja.
Če je izhod HDMI nastavljen na
ločljivost, ki je vaš televizor ne
podpira (na primer 1080p), slika
morda ne bo prikazana na
televizorju.
• Odstranite ploščo iz naprave, pritisnite gumb ZAUSTAVI ( ) na sprednji plošči
in ga držite najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške
nastavitve.
Ni izhoda signala HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku.
• Preverite, ali vaša televizija podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p(480p)/720p/
1080i/1080p.
Nepravilen prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP, se na
zaslonu občasno pojavi šum.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0510.indd 61
61
2010-05-10
1:28:42
Druge informacije
Simptom
Pregledi/odprava težav
Delovanje aplikacije PC
Share Manager
Skupne mape so prikazane v
aplikaciji PC Share Manager, datotek
pa ni mogoče prikazati.
• Aplikacija prikaže samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam slik, glasbe in filmov,
zato datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, niso prikazane.
Delovanje funkcije AllShare
Videoposnetek se predvaja s
prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da ni omrežje
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med strežnikom in izdelkom ni stabilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare med
televizorjem in osebnim
računalnikom ni stabilna.
• Do tega pojava pride, če naslovi IP v podomrežju niso edinstveni, ker to povzroči
neujemanje naslovov IP.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
BD-LIVE
Povezave s strežnikom BD-LIVE
ni mogoče vzpostaviti.
• Z možnostjo »Network Test« preverite, ali je omrežna povezava uspešno
vzpostavljena. (Glejte stran 38.)
• Preverite, ali je pomnilnik USB priključen v izdelek.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo »BD Data Management«.
(Glejte stran 33.)
• Preverite, ali je možnost »BD-LIVE Internet Connection« nastavljena na »All«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se
pojavi napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo BD Data Management
(Upravljanje podatkov BD). (Glejte stran 33.)
✎ OPOMBA
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v
podatkih BD.
62
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 62
2010-05-07
6:23:46
06
Teža
Splošno
Radijski sprejemnik
FM
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Razmerje signal/šum
Uporabna občutljivost
Celotne harmonične motnje
BD (plošča Blu-ray)
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča
CD: 12cm (ZGOŠČENKA)
CD: 8cm (ZGOŠČENKA)
Kompozitni video
Video izhod
Komponentni video
Video/avdio
HDMI
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
Izhodna moč nizkotonskega zvočnika
Ojačevalnik
Frekvenčno območje
Razmerje signal/šum
Ločevanje kanalov
Vhodna občutljivost
Sistem zvočnikov
Zvočnik
Upornost
Frekvenčni razpon
Izhodna raven zvočnega tlaka
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
Mere (Š x V x G)
Teža
2,5 kg
420 (Š) x 133 (V) x178 (G) mm
Od +5°C do +35°C
Od 10 % do 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Hitrost branja: 4,917 m/s
Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s.
Pribl. čas predvajanja (enostranska, enoslojna plošča): 135 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 74 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 20 minut
1 kanal: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Plošča Blu-ray: 576i(480i)
DVD: 576i(480i)
Y: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Plošča Blu-ray: 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
DVD: 576p(480p), 576i(480i)
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
Večkanalni avdio PCM, avdio bitnega toka, avdio PCM
133 W x 2 (3 Ω)
134 W (3 Ω)
Analogni vhod
20 Hz–20 KHz (±3 dB)
Digitalni vhod
20Hz–44 kHz (±3 dB)
70 dB
60 dB
(AUX) 500 mV
2,1-kanalni sistem zvočnikov
Nizkotonski zvočnik
Sprednji
3Ω
3Ω
40Hz–160Hz
140Hz–20kHz
88dB/W/M
87dB/W/M
134W
133W
268W
266W
Sprednji : 90 x 334,5 x 68,5 mm (podstavek stojala : 109 x 98 mm)
Nizkotonski zvočnik : 168 x 350 x 295 mm
Sprednji : 1,15 kg, Nizkotonski zvočnik : 4,5 kg
Druge informacije
Tehnične lastnosti
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.
slovenščina
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 63
63
2010-05-07
6:23:46
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
Contact Center 
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 64
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center 
Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-07
6:23:46
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so označeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.
Za varstvo naravnih virov in podporo recikliranja, ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte pri
vašem lokalnem zbirališču za brezplačno vračilo baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje posebnih odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v dokumentaciji označuje, da izdelka in njegovih električnih dodatkov (npr. polnilnika,
slušalk, USB-kabla) po njihovi življenjski dobi ne smete odstraniti z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
škodljiv vpliv na okolje in zdravje drugih ljudi zaradi neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst
odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, saj s tem omogočite ponovno uporabo surovin.
Posamezniki naj se za podrobnosti o varnem in do okolja prijaznem recikliranju izdelka obrnejo na prodajalca tega
izdelka oziroma na lokalni državni organ.
Podjetja naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Izdelek in njegove elektronske dodatke zavrzite ločeno od drugih gospodarskih odpadkov.
HT-C7200_ELS_SLV_0507.indd 65
2010-05-07
6:23:46
Download PDF

advertising