Samsung | MM-E330D | Samsung Micro Audio System E330D Navodila za uporabo

MM-E320D
MM-E330D
DVD MIKRO
KOMPONENTNI SISTEM
uporabniški priročnik
Predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na
www.samsung.com/register
Varnostne informacije
Varnostna opozorila
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE.
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
OPOZORILO
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega udara.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
To je oznaka za pomembna navodila
glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
POZOR
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine
in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino,
kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti
ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno
vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite
vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko
povzročijo nevarno sevanje.
2
slovenščina
POZOR
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA PRI
ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH.
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
Varnostne informacije
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost
zvoka in slike ali pa povzročijo preskakovanje plošče.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne
opraskate.
Držanje plošče
• Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
• Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite
prstnih odtisov.
• Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Hranitev plošč
• Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
• Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
• Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
Hranite v navpičnem položaju.
Licenca
• O VIDEOPOSNETKIH OBLIKE DIVX: DivX® je digitalna oblika
videozapisa, ki jo je ustvarilo podjetje DivX, LLC, podružnica
družbe Rovi Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®,
ki predvaja video DivX. Za več informacij in programskih orodij
za pretvarjanje datotek v video DivX obiščite www.divx.com.
• O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX: Če želite
predvajati video vsebine na zahtevo v obliki DivX, morate
registrirati to napravo s potrdilom DivX Certified®. Za pridobitev
registracijske kode poiščite odsek DivX VOD v nastavitvenem
meniju vaše naprave. Za več informacij o poteku registracije
obiščite vod.divx.com.
• DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX®.
• DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke
družbe Rovi Corporation ali njenih podružnic in se uporabljajo
pod licenco.
• Naprava je zaščitena vsaj z enim od naslednjih ameriških
patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
✎ OPOMBA


Avtorske pravice
Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice
pridržane.
Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Avtorska zaščita
Hranitev in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
✎ OPOMBA

Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli izdelka, lahko
pride do kondenzacije vode. Če se v notranjosti izdelka
nakopiči kondenzacijska voda, izdelek morda ne bo
pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite
in pustite vklopljen izdelek stati 1 ali 2 uri.
• Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega
priključite svoj izdelek neposredno na svojo televizijo in ne na
videorekorder. Če ga boste priključili na videorekorder, bo zaradi
zaščite na DVD-ju slika nejasna.
• »Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je
zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi pravicami intelektualne
lastnine podjetja Rovi Corporation. Povratno inženirstvo in
razstavljanje je prepovedano.«
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
FUNCTION
SOUND
DISC SKIP
EQ
DVD
1
2
DISC MENU
TITLE MENU
4
3
5
6
SYNC
8
7
9
VOL
VOL
0
RDS PTY
RDS DISPLAY
REPEAT
HOME
USB REC
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
DISPLAY
A
CD REC
MO/ST TUNING
B
TIMER
SPEED ON/OFF
Video kabel
FM-antena
Uporabniški priročnik
C
TIMER
D
SLEEP
CLOCK
Daljinski upravljalnik in baterije
(velikosti AAA)
slovenščina
3
Vsebina
2
3
3
3
3
3
Varnostna opozorila
Dodatki
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Licenca
Avtorske pravice
Avtorska zaščita
ZAČETEK
5
5
6
9
9
9
10
11
Previdnostni ukrepi
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Vrste in značilnosti plošč
Opis
Sprednja plošča
Zgornja plošča
Zadnja plošča
Daljinski upravljalnik
POVEZAVE
12
13
14
15
15
Priklop zvočnikov
Povezava video izhoda in televizorja
Priključek za avdio iz zunanjih komponent
Priklop FM-antene
Povezovanje slušalk
NASTAVITEV
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Pred začetkom (prvotna nastavitev)
Nastavitev nastavitvenega menija
Prikaz
Višina/širina televizijskega zaslona
Izhodni video signal
Avdio
DRC (kompresija dinamičnega razpona)
AUDIO-SYNC
Sistem
Prvotna nastavitev
Registracija DivX-a (R)
Jezik
Varnost
Starševski nadzor
Sprememba gesla
Podpora
Informacije o izdelku
OSNOVNE FUNKCIJE
19
19
20
20
25
25
26
26
28
29
29
29
Predvajanje plošč
Predvajanje plošč avdio CD (CD-DA)/MP3/WMA
Predvajanje datotek JPEG
Uporaba predvajalne funkcije
Način zvoka
Nastavljanje ure
Poslušanje radia
O RDS predvajanju
Štoparica
Funkcija Mute
Funkcija prikaza
Funkcija samodejnega izklopa
VARNOSTNI PODATKI
2
5
12
16
19
4
slovenščina
USB-funkcija
Funkcija snemanja
DRUGE INFORMACIJE
32
33
34
Odpravljanje težav
Seznam kod za jezike
Jezik
30
32
Začetek
30
30
01
NAPREDNE FUNKCIJE
Začetek
Previdnostni ukrepi
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite
s spodnjimi ikonami in izrazi.
Ikona
Izraz
Razlaga
d
DVD
Označuje vsebino plošč
DVD-video ali DVD±R/±RW,
ki so bile posnete in
zaključene v video načinu.
B
CD
Označuje vsebino
podatkovnih CD-plošč (CD
DA, CD-R/-RW).
A
MP3
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah CD-R/-RW.
G
JPEG
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah CD-R/-RW.
D
DivX
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah MPEG4.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!
POZOR
Označuje primere, ko funkcija ne
deluje, ali primere, ko so bile
nastavitve preklicane.
✎
OPOMBA
Označuje nasvete in navodila, ki
vam pomagajo pri uporabi
funkcij.
• Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
• Administrativni stroški se zaračunajo, če
a. vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
b. izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
slovenščina
5
SLOVENŠČINA
• Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza
podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave.
• Izdelek namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z
ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se
segreva.
Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Preden izdelek prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke
prazna.
• Če želite izključiti električno napajanje izdelka, vtič za izmenični
tok izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika ne boste
uporabljali dlje časa.
• Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana
napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in
okvaro izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto ali
opremo, ki proizvaja močna magnetna ali električna polja
(npr. zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, napajalni kabel izključite iz
električne vtičnice.
• Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek
uporabljajte le za osebno uporabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko
pride do kondenzacije. Če izdelek prevažate v zimskem
času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se
segreje na sobno temperaturo.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom,
vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
• Na straneh in za sistemom naj bo približno 15 cm
prostora, da zagotovite dobro prezračevanje.
• Zvočnike postavite na zmerno razdaljo na obe strani
sistema, da zagotovite dober prostorski zvok.
• Zvočnike usmerite proti območju poslušanja.
Začetek
Vrste in značilnosti plošč
Vrste plošč, ki jih je mogoče predvajati
Vrste in oznake
(logotip) plošč
Krajevna koda
Izdelek in plošče so kodirani glede na regijo. Predvajanje
plošče je možno samo, če se regionalni oznaki ujemata. Če
se oznaki ne ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče.
+
12 cm
VIDEO
Območje
AVDIO
1
ZDA, ameriški teritoriji in Kanada
2
Evropa, Japonska, Srednji
Vzhod, Egipt, Južna Afrika,
Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, pacifiško otočke, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večina Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
DVD-VIDEO
Velikosti
plošč
AVDIO
DVD-VIDEO
Krajevna
Vrsta plošče
koda
Posneti
signali
Najdaljši čas
predvajanja
pribl. 240 min
(enostransko)
pribl. 480 min.
(obojestransko)
12 cm
74 min.
12 cm
-
AVDIO-CD
AVDIO
+
DivX
VIDEO
Ne uporabljajte plošč naslednjih vrst!
• Plošč LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM in
DVD-RAM ni mogoče predvajati s tem izdelkom.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja
pojavi sporočilo <WRONG DISC FORMAT
(NAPAČEN FORMAT PLOŠČE)>.
• DVD plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče
predvajati na tem izdelkom.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja
pojavi sporočilo < Napačna regija. Preverite ploščo. >.
Vrste in formati plošč
Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.
Plošče CD-R
• Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je
odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali
računalnik) in ohranjenosti plošče.
• Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80
minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
• Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne
bo mogoče predvajati.
• Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče
CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne,
predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.
6
slovenščina
01
• Mogoče je predvajanje samo plošč CD-R z
datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena MP3-datotek ne smejo vsebovati
razmakov ali posebnih znakov (. / = +).
• Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo
od 128 kb/s.
• Predvajati je možno samo datotek s končnico ».
mp3« in ».MP3«.
• Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane
večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje
časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne
bo mogoče.
• Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo
gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako
nizko kot visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320
kb/s), bo zvok pri predvajanju morda
neenakomeren.
• Pri CD-ploščah je največje možno število
predvajanih posnetkov 999.
• Pri CD-ploščah je največje možno število
predvajanih map 250.
Plošče CD-R JPEG
• Mogoče je predvajanje samo datotek s končnico »jpg«.
• Če plošča ni zaključena, bo trajalo dlje časa, preden
naprava začne s predvajanjem in morda ne bodo
predvajane vse posnete datoteke.
• Predvajati je mogoče samo CD-R-plošče z
JPEG-datotekami v formatu ISO 9660 ali Joliet.
• Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov
in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov
(. / = +).
• Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane
večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• V eno mapo lahko shranite največ 999 slik.
• Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati
samo JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
• Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke
Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje ali pa sploh ne bo
mogoč.
(Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 800 x
600 slikovnih pik itd.)
• Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v
DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
DivX (Digital internet video express)
DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje
Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki
omogoča prenos avdio in video podatkov prek
interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3
za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video
kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.
Podprti formati (DivX)
Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne
formate. Če video format in avdio format nista podprta,
to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.
Podprti video formati
Format
Podprte različice
AVI
WMV
DivX3.11–DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Podprti avdio formati
Format
Gostota zapisa
MP3
80–320 kb/s
WMA
56–128 kb/s
Frekvenca
vzorčenja
44,1 kHz
AC3
128–384 kb/s
44,1/48 kHz
• Razmerje višina/širina : ta izdelek podpira do 720 x
576 slikovnih pik. Ločljivosti televizijskih zaslonov, ki
presegajo vrednost 800, niso podprte.
• Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad
48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne
migotati.
• Delov datoteke DivX z visokim številom slik na
sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
• Ker ta izdelek podpira samo kodirne formate, ki jih
je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc.,
predvajanje datoteke DivX, ki jo je ustvaril
uporabnik, morda ne bo mogoče.
Plošče DVD±R/±RW, CD-R/RW
• Posodobitve programske opreme nezdružljivih
formatov niso podprte.
slovenščina
7
Začetek
Plošče CD-R MP3
Začetek
Specifikacije gostitelja USB
Specifikacije gostitelja USB
• Podpira naprave, ki so združljive z USB 1.1 ali
USB 2.0.
•Podpira naprave, ki so povezane s kablom USB tipa A.
• Podpira naprave, ki so združljive z UMS
(pomnilniški medij USB) V1.0.
• Podpira naprave, pri katerih je povezani pogon
formatiran v datotečnem sistemu FAT (FAT,
FAT16, FAT32).
Nezdružljivost
• Ne podpira naprav, pri katerih je potrebna
namestitev ločenega gonilnika na osebni računalnik
(Windows).
• Ne podpira povezave z zvezdiščem USB.
• Predvajalnik morda ne bo zaznal naprave USB, ki
je povezana prek podaljška USB.
• Napravo USB, pri kateri je potreben ločen vir
napajanja, povežite s predvajalnikom in na ločen
električni priključek za napajanje.
Omejitve delovanja
• Če je na povezani napravi nameščenih več
pogonov (ali particij), lahko povežete le en
pogon (ali particijo).
• Naprava, ki podpira le USB 1.1, lahko vpliva na
kakovost slike
Združljive naprave
• Pomnilniška naprava USB, Predvajalnik MP3,
Digitalni fotoaparat
• Izmenljivi trdi disk
- Podprti so izmenljivi trdi diski s kapaciteto
manj kot 160 gigabajtov. Izmenljivi trdi diski s
kapaciteto 160 gigabajtov ali več, morda ne
bodo zaznani.
-* Če povezana naprava ne deluje zaradi nezadostnega
napajanja, lahko za napajanje uporabite ločeni napajalni
kabel in tako omogočite pravilno delovanje. Priključki
kabla USB se glede na izdelovalca naprave USB lahko
razlikujejo.
• Čitalnik kartic USB: Enorežni in večrežni čitalnik
kartic USB.
- Čitalniki kartic USB nekaterih izdelovalcev
morda niso podprti.
8
slovenščina
- * Če v večrežni čitalnik kartic vstavite več
pomnilniških naprav, lahko pride do težav pri
uporabi.
Podprte oblike datotek
Oblika
Fotografija
Ime
datoteke
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Datotečna
pripona
JPG .JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bitna
hitrost
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
Različica
Slikovne
pike
Frekvenca
vzorčenja
Glasba
Film
–
–
V8
640x480
–
–
720x576
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
• Prenos v načinu CBI (kontrolni, masovni in
prekinitveni prenos) med napravami ni podprt.
• Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo protokol PTP ali
potrebujejo namestitev dodatnih programov za
uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
• Nekateri MP3-predvajalniki zaradi velikosti sektorjev
svojega datotečnega sistema morda ne bodo
delovali, ko jih priključite na ta izdelek.
• Funkcija USB-gostitelja ni podprta, če priključite
izdelek, ki za prenos predstavnostnih datotek
uporablja posebno programsko opremo svojega
izdelovalca.
• Ne deluje z napravami, ki uporabljajo protokol za
prenos medijskih datotek (MTP) s programskimi
omejitvami Janus.
• Funkcija USB-gostitelja tega izdelka ne podpira
vseh USB-naprav.
01
Opis
Začetek
Sprednja plošča
6
1
5V
500mA
AUX IN
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
PHONES
4 5
PRIKAZ OKNA
PROSTOR ZA CD-PLOŠČO
VHOD ZA USB
VHOD ZA AUX IN
PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE
GUMB ZA URAVNAVANJE GLASNOSTI
Zgornja plošča
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
GUMB POWER
GUMB USB REC
FUNKCIJSKI GUMB
TIPKE ZA ISKANJE/PRESKOK NAZAJ
ISKANJE FREKVENCE ALI TIPKA USTAV
GUMB PLAY/PAUSE
TIPKE ZA ISKANJE/PRESKOK NAZAJ
GUMB OPEN/CLOSE
USB REC
1 2 3 4 5 6 7 8
slovenščina
9
Začetek
Zadnja plošča
PB
Y
COMPONENT
OUT
5
ONLY FOR
SERVICE
PR
SPEAKERS
OUT(8 )
1
VIDEO OUT
2
3
4
1
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA 2.0-KANALNI
Priključite sprednja zvočnika.
ZVOČNIK
2
SAMO ZA SERVIS
3
ANTENSKI PRIKLJUČEK FM ANTENNA Priključite na anteno FM.
4
PRIKLJUČEK VIDEO OUT
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod predvajalnika
(VIDEO OUT).
5
PRIKLJUČKI COMPONENT VIDEO
OUTPUT (KOMPONENTNI VIDEO
IZHOD)
V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
10
slovenščina
Ta priključek je namenjen samo preizkušanju, zato ga ne uporabljajte.
01
Začetek
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Gumb MUTE
FUNCTION
Gumb POWER
SOUND
DISC SKIP
Gumb SOUND
Gumb DISC MENU
EQ
DVD
3
1
2
DISC MENU
TITLE MENU
4
5
8
VOL
0
RDS PTY
Gumb SKIP
Gumb SKIP, RDS PTY*
Gumb STOP
Gumb PLAY
Gumb TITLE MENU
Gumb SYNC*
Gumb VOL +
RDS DISPLAY
Gumb SEARCH
Gumb SEARCH,RDS DISPLAY
Gumb PAUSE
REPEAT
HOME
Gumb REPEAT
Gumb HOME
Gumb TOOLS
Gumb DVD*
Številski gumbi (0–9)
9
VOL
Gumb VOL -
Gumb EQ
6
SYNC
7
Gumb FUNCTION
USB REC
Gumb USB REC
Gumb TUNING
TUNING
TOOLS
INFO
Gumb INFO
Gumb CURSOR/ENTER
Gumb RETURN
DISPLAY
Gumb DISPLAY, A
Gumb MO/ST, B
Gumb CD REC SPEED
EXIT
RETURN
A
CD REC
MO/ST TUNING
B
TIMER
SPEED ON/OFF
C
TIMER
D
SLEEP
CLOCK
Gumb TIMER ON/OFF
Gumb EXIT
Gumb TUNING
Gumb D
Gumb C
Gumb SLEEP
GumbTIMER/CLOCK
* Ta izdelek ne uporablja funkcije DISC SKIP (PRESKOK PLOŠČE),SYNC.
* Ta izdelek v nekaterih državah morda ne podpira funkcij RDS .
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
✎ OPOMBA




* Velikost baterije: AAA
Place batteries in the remote control so they match the
polarity : (+) to (+) and (–) to (–).
Always replace both batteries at the same time.
Do not expose the batteries to heat or a flame.
The remote control can be used up to approximately 23
feet (7 meters) in a straight line.
slovenščina
11
Priključki
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
Priklop zvočnikov
PB
Y
COMPONENT
OUT
ONLY FOR
SERVICE
PR
SPEAKERS
OUT(8 )
VIDEO OUT
Namestitev izdelka
Postavite ga na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Za 32-palčne televizorje 2~2,4 m
Za 55-palčne televizorje 3,5~4 m
Sprednja zvočnika
ei
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°). Postavite ju
tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
! POZOR


Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
✎ OPOMBA

Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na
zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
12
slovenščina
02
Priključki
Priključki
Povezava video izhoda in televizorja
Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega izmed naslednjih štirih načinov.
PB
Y
COMPONENT
OUT
ONLY FOR
SERVICE
PR
SPEAKERS
OUT (8 )
VIDEO OUT
2. NAČIN (dostavljeno)
1. NAČIN (ni priložen)
TV
VIDEO INPUT
COMPONENT IN
1. NAČIN: Priključek Component Video(Boljša kvaliteta)
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen)
povežite priključke COMPONENT OUT (Pr, Pb in Y) na zadnji strani izdelka s komponentnimi video vhodnimi
priključki na televizorju.
2. NAČIN: Kompozitni video(Dobra kvaliteta)
S priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT (VIDEO IZHOD) na zadnji strani izdelka in
priključek VIDEO IN (VIDEO VHOD) na televizorju.
slovenščina
13
Priključki
Priključek za avdio iz zunanjih komponent
5V
500mA
AUX IN
PHONES
(ni priložen)
Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. Povežite AUX IN na predvajalniku z Audio Out na zunanji analogni komponenti.
2. Pritisnite gumb F(
) in izberite vhod AUX.
AUX lahko izberete tudi tako, da pritisnete gumb FUNCTION (FUNKCIJA) na daljinskem upravljalniku.
14
slovenščina
02
Priključki
Priključki
Priklop FM-antene
PB
FM-antena
(priložena)
Y
COMPONENT
OUT
ONLY FOR
SERVICE
PR
SPEAKERS
OUT( 8 )
VIDEO OUT
1. Priloženo FM-anteno priključite v priključek FM Antenna.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo
pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
✎ OPOMBA

Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
Povezovanje slušalk
V sistem vaše mikro komponente lahko povežete slušalke in tako ne motite ostalih prisotnih.
Slušalke morajo imeti ustrezen vtikač ø 3,5 ali ustrezen adapter.
5V
500mA
AUX IN
PHONES
1. Slušalke povežete v vtičnico PHONES na sprednji plošči.
• Predvajanja glasbe odtlej preko zvočnikov ni več možno slišati.
✎ OPOMBA

Dolgotrajno poslušanje glasne glasbe preko slušalk lahko poškoduje vaš sluh.
slovenščina
15
Nastavitev
Pred začetkom (prvotna nastavitev)
1. Pritisnite gumb POWER, ko napravo prvič
priključite v televizor.
Prikazal se bo zaslon za prvotno nastavitev.
Nastavitev nastavitvenega menija
Dostopni korak se lahko razlikuje glede na izbrani meni.
GUI (grafični uporabniški vmesnik) v tem priročniku se lahko
razlikuje glede na različico strojno-programske opreme.
1
Initial setting | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
한국어
2
Nederlands
Français
Deutsch
3
Italiano
Move
4
Select
1
GUMB HOME: PRIKAŽE DOMAČI MENI.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno
možnost, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno višino/širino
TV-zaslona, nato pa pritisnite gumb ENTER.
2
GUMB ENTER / DIRECTION
PREMIK DRSNIKA IN IZBOR ELEMENTA.
IZBOR TRENUTNO IZBRANEGA ELEMENTA.
POTRDITEV NASTAVITVE.
✎ OPOMBA
3
GUMB RETURN: NAZAJ NA PREJŠNJI
NASTAVITVENI MENI.
4
GUMB EXIT: UPORABLJA SE ZA IZHOD IZ
NASTAVITVENEGA MENIJA.



Če se prestavite na prejšnji zaslon, in držite pritisnite
gumb A.
Ko izberete jezik menija, ga lahko spremenite tako, da
za dlje kot 5 sekund pritisnete gumb STOP () na
zgornji plošči, ko v napravi ni plošče.
Če se zaslon za prvotno nastavitev ne prikaže, glejte
poglavje Prvotna nastavitev. (Glejte stran 18.)
Settings
Function
DVD/CD
1. Pritisnite gumb POWER v načinu NO DISC.
ALI Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb
STOP.
2. Pritisnite gumba ◄► in izberite Settings in nato
pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni meni, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
6. Pritisnite gumb EXIT, da zapustite nastavitveni
meni.
16
slovenščina
03
Nastavitev
Izhodni video signal
Prikaz
Konfigurirate lahko različne možnosti prikaza, kot so
razmerje višina/širina TV-zaslon, ločljivost itd.
Države uporabljajo različne TV-standarde.
Izberete lahko NTSC ali PAL.
Višina/širina televizijskega zaslona
• NTSC : Izberete lahko video format NTSC.
• PAL : Izberete lahko video format PAL.
Glede na vrsto televizije, ki jo imate, boste morda
morali prilagoditi zaslonske nastavitve.
✎ OPOMBA

Glede na vrsto glavne enote (NTSC ali PAL) se lahko slika,
prikazana na televizorju, nekoliko razlikuje.
Settings
Audio
Display
TV Aspect
4:3 Pan-Scan
Audio
Video Out Signal
4:3 Letter Box
System
16:9 Wide
DRC (kompresija dinamičnega razpona)
Language
Security
Support
Move
Select
Return
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi
in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko
uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati
filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
Settings
• Način 4:3 Pan-Scan
Izberite ta način, ko si želite ogledati 16:9
video posnetek na DVD-ju brez zgornjega
in spodnjega črnega roba, četudi imate
televizor z zaslonom 4:3 (skrajni levi in
desni del filma bo odrezan).
Display
DRC
Audio
Audio Sync
System
: 0 Full
: 506/8
mSec
4/8
2/8
Language
Off
Security
Support
Move
Select
Return
• Način nabiralnika 4:3
Izberite to možnost, če si želite ogledati
posnetek s plošče DVD na celotnem
zaslonu v razmerju 16:9, čeprav imate
televizijo z zaslonskim razmerjem 4:3.
Na televiziji se bosta pojavila zgornji in
spodnji črni rob.
• Način 16:9 WIDE
Na TV-zaslonu lahko gledate celotno
sliko v razmerju 16:9.
• Izbirate lahko med možnostmi izklopljeno, 2/8,
4/8, 6/8, popolno
AUDIO-SYNC
Video in avdio sinhronizacija se morda ne bosta
ujemali z digitalnim televizorjem.
V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo
ustrezala zakasnitvi slike.
Settings
DRC
:0
Audio
Audio Sync
25 mS
: 50 mSec
50 mS
System
✎ OPOMBA


Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete
gledati v širokozaslonskem načinu.
Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate
slike, je predvajana slika odvisna od vrste programske opreme,
vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/širina.
0 mS
Display
Language
75 mS
Security
100 mS
Support
125 mS
150 mS
175 mS
Move
Select
Return
• Čas zakasnitve zvoka lahko nastavite med 0 ms in
300 ms. Nastavite ga na optimalno stanje.
slovenščina
17
Nastavitev
Varnost
Sistem
Prvotna nastavitev
Z uporabo nastavitve Initial Setting (Prvotna nastavitev)
lahko nastavite jezik in razmerje višina/širina televizorja.
Funkcija za nadzor vsebine deluje v povezavi s ploščami
DVD, ki jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je
možno nadzorovati vrste plošč DVD, ki jih gleda vaša
družina. Na plošči je 8 stopenj nastavitve.
Starševski nadzor
Registracija DivX-a (R)
Za nakup in predvajanje vsebine DivX(R) VOD
potrebujete registracijsko kodo DivX(R) VOD.
Jezik
Izberete lahko želeni jezik zaslonskega menija,
menija plošče itd.
Izberite stopnjo nadzora, ki jo želite nastaviti.
Višja številka nakazuje, da je program namenjen samo
za odrasle. Če na primer izberete stopnjo 6, se plošče,
ki vsebujejo stopnji 7 in 8, ne bodo predvajale.
Vnesite geslo in pritisnite gumb ENTER.
- Privzeta nastavitev gesla je »0000«.
- Ko je nastavitev konèana, se pomaknete na prejšnji
zaslon.
Settings
Settings
Display
Parental Rating
: Off
Audio
Password
: Change
English
: ENGLISH
Korean
System
Security
Display
OSD Language
Audio
Disc Menu
System
Audio
Chinese
: ENGLISH
Language
Subtitle
Security
Dutch
: ENGLISH
French
Support
German
Language
Support
Italian
Move
Select
Return
Japanese
Move
Select
Return
Sprememba gesla
Jezik prikaza
na zaslonu
Izberite jezik prikazov na zaslonu.
Meni plošče
Izberite jezik menijev plošče.
Avdio
Izberite »Change« (Spremeni) in vnesite 4-številčno
geslo, da nastavite starševski nadzor. Pri tem uporabite
številčne gumbe na daljinskem upravljalniku.
Izberite jezik avdia zvoka.
Če ste pozabili geslo
Podnapisi
Izberite jezik podnapisov plošče.
a Če želite izbrati drug jezik, izberite »OTHERS«
(DRUGO) v meniju plošče, za avdio in podnapise ter
vnesite kodo jezika vaše države (glejte stran 33).
a V meniju jezika prikazov na zaslonu možnost
»OTHERS« ni na voljo.
✎ OPOMBA

Izbran jezik se prikaže le, če ga plošča podpira.
V načinu "NO DISC" pritisnite gumb STOP ()
na zgornji plošči in ga držite pritisnjenega
najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo
ponastavile na tovarniške nastavitve.
Podpora
Informacije o izdelku
Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo
lahko pomagali.
18
slovenščina
Predvajanje plošč avdio CD (CD-DA)/MP3/WMA
2. Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z
napisom naj bo zgoraj.
3. S pritiskom gumba OPEN/CLOSE odprite
pladenj za plošče.
Track01
Osnovne funkcije
1/17
✎ OPOMBA



Funkcija nadaljevanja: Če ustavite predvajanje
plošče, si predvajalnik zapomni mesto, na
katerem ste ustavili predvajanje, in ob naslednjem
pritisku gumba PLAY se nadaljuje s predvajanjem
na tem mestu. (Ta možnost velja samo za
DVD-plošče.)
Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb STOP,
da onemogočite funkcijo nadaljevanja (Resume).
Če na izdelku ali daljinskem upravljalniku dlje kot 3
minute ne pritisnete nobenega gumba, ko je
izdelek v načinu začasne zaustavitve, se bo
preklopil v način zaustavitve nadaljevanja
predvajanja. Po 5 minutah v načinu zaustavitve
nadaljevanja predvajanja pa se bo preklopil v
način ohranjevalnika zaslona.
Morda se bo prikazal uvodni zaslon, odvisno od
od vsebine plošče.

Piratske kopije ne bodo delovale na tem izdelku,
ker kršijo priporočila CSS (sistem za mešanje
vsebine: sistem za zaščito kopiranja).

DTS-zvok ni podprt.
䡋Ob pritisku neveljavnega gumba se na zaslonu
prikaže .
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. V pladenj za plošče vstavite avdio CD (CD-DA) ali
ploščo MP3.
• Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne
predvajati samodejno.
- Če želite izbrati prejšnji/naslednji posnetek,
pritisnite gumba #$.
• Pri plošči MP3/WMA pritiskajte gumba
▲▼◄► in izberite možnost Music, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
- Pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite želeno
datoteko, nato pa pritisnite gumb ENTER.
- Če želite izbrati prejšnjo/naslednjo stran,
pritisnite gumba .
2. S pritiskom gumba STOP ()zaustavite predvajanje.
✎ OPOMBA


Funkcija ohranjevalnika zaslona
televizorja/varčevanja z energijo
04
BA
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE.
Nastavitev /
Predvajanje plošč
03
Osnovne funkcije

Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA
morda ne bo mogoče predvajati.
Kazalo vsebine plošče MP3-CD je odvisno od formata
posnetkov MP3/WMA, ki so zapisani na njej.
Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
• Če izdelek pustite v načinu STOP dlje kot 5 minut
ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televiziji
prikaže ohranjevalnik zaslona.
• Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika zaslona
več kot 20 minut, se napajanje samodejno izklopi.
slovenščina
19
Osnovne funkcije
Predvajanje datotek JPEG
Uporaba predvajalne funkcije
Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali
kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika
lahko shranite na CD-ploščo in jih nato predvajate s tem
izdelkom.
1. V pladenj za plošče vstavite ploščo JPEG.
2. Z gumboma ◄► izberite Photos, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
Iskanje naprej/nazaj
dBAD
Za funkcijo iskanja pritisnite gumba .
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite mapo, ki jo želite
predvajati, ter pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, ter pritisnite gumb ENTER.
• Izbrana datoteka se bo začela predvajati in
začel se bo prikaz diaprojekcije.
• Če želite zaustaviti diaprojekcijo, pritisnite
gumb PAUSE () .
• Prejšnjo ali naslednjo datoteko odprete tako,
da pritisnete gumb ◄,► v načinu
diaprojekcije.
../ PICTURES
JPEG 1
JPEG 2
✎ OPOMBA

Med načinom iskanja zvok ne bo predvajan.
Preskok prizorov/skladb
dBAD
Pritisnite gumba #$.
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov med
predvajanjem bo predvajan prejšnji ali naslednji
posnetek, poglavje ali imenik (datoteka).
JPEG 3
Predvajanje v počasnem posnetku
642 X 352
Dd
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Pritisnite gumb PAUSE ()in nato gumb , da
vključite predvajanje v počasnem posnetku.
Funkcija zasuka
G
Med načinom PAVZE pritisnite ZELENI (B) ali RUMENI (C)
gumb.
• ZELENI (B) gumb: zasuk za 90 stopinj v levo.
RUMENI (C) gumb: zasuk za 90 stopinj v desno.
✎ OPOMBA

Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta
5120 x 3480 (ali 19,0 milijona slikovnih pik) za
standardne JPEG-datoteke in 2048 x 1536 (3,0
milijona slikovnih pik) za datoteke prepletenih slik.
20
slovenščina
D
d
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ OPOMBA


Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
Počasno predvajanje nazaj ni mogoče.
04
Uporaba menija naslova
dD
Večkrat pritisnite gumb PAUSE .
• Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne
naprej za en okvir.
✎ OPOMBA

Med pomikanjem med slikami ni zvoka.
Funkcija preskoka za 5 minut
d
Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko
ogledate naslove posameznih filmov.
1. Med predvajanjem pritisnite in držite
pritisnjen gumb TITLE MENU na
daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izvedite želeni izbor,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
D
✎ OPOMBA

Glede na ploščo se lahko nastavitveni menijski elementi
razlikujejo, včasih pa ta meni ni na voljo.
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ◄,►.
• Vsakič, ko pritisnete gumb ►, predvajanje
preskoči za 5 minut naprej.
• Vsakič, ko pritisnete gumb ◄, predvajanje
preskoči za 5 minut nazaj.
✎ OPOMBA

Ta funkcija deluje samo pri ploščah DivX.
Uporaba menija plošče
d
Ogledate si lahko menije za nastavitev jezika zvoka,
jezika podnapisov, profila itd.
1. Med predvajanjem pritisnite in držite
pritisnjen gumb DISC MENU na
daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izvedite želeni izbor,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
✎ OPOMBA

Glede na ploščo se lahko nastavitveni menijski
elementi razlikujejo, včasih pa ta meni ni na voljo.
slovenščina
21
Osnovne funkcije
Predvajanje po korakih
Osnovne funkcije
Ponovno predvajanje
Ponovno predvajanje A–B
dBAD
Ponovi DVD/DivX
Ponovno lahko predvajate naslov, poglavje ali odsek
(A-B Repeat) plošče DVD/DivX.
Repeat
dB
S to funkcijo lahko ponovno predvajate določene
dele DVD- ali CD-plošče.
1. Med predvajanjem plošče DVD ali CD pritisnite
gumb REPEAT (PONOVI) na daljinskem
upravljalniku.
2. Za DVD pritisnite gumb ▲▼ , da izberete A-. Za
CD pritiskajte gumb REPEAT (PONOVI), dokler
.
se na televizorju ne prikaže
Off
3. Pritisnite gumb ENTER na točki, kjer želite, da
se začne ponovno predvajanje (A).
1. Med predvajanjem plošče DVD/DivX
pritisnite gumb REPEAT (PONOVI) na
daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želen
način ponovnega predvajanja, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
REPEAT
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite možnost OFF
(IZKLJUČENO), da se vrnete na običajno
predvajanje, ter pritisnite gumb ENTER.
Z
D
Off ➞ Title ➞ Chapter ➞ A Off ➞ Title ➞ Folder ➞ All
Ponovno predvajanje plošče CD/MP3
1. Med predvajanjem plošče CD/MP3
zaporedoma pritiskajte gumb REPEAT
(PONOVI), da izberete želeni način ponovnega
predvajanja.
B
A
22
(Običajno Ponovi posnetek Ponovi vse Naključno Ponovi odsek A-B)
(Običajno Ponovi zapis
Repeat Dir Ponovi vse Naključno)
slovenščina
4. Pritisnite gumb ENTER na točki, kjer želite, da
se konča ponovno predvajanje (B).
5. Nazaj na normalno predvajanje:
Za DVD pritisnite gumb REPEAT (PONOVI), da
izberete možnost »REPEAT OFF« (IZKLJUČI
PONAVLJANJE).
Za CD pritisnite gumb REPEAT (PONOVI) in
izberite
.
✎ OPOMBA

Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri
predvajanju plošč DivX, MP3 ali JPEG.
04

d

03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change

Select

D
2/3

KO 1/2
EN 02/02
Change
Select
Če je na DVD-ju npr. več kot en film, bo
vsak film označen z naslovom.
Chapter(
) : Večina plošč DVD je
posnetih v poglavjih, tako da lahko hitro
najdete specifično poglavje.
Playing time( ) : AlOmogoča
predvajanje filma s poljubne časovne
točke. Kot referenco morate vnesti
začetni čas. Funkcija časovnega iskanja
ne deluje pri vseh ploščah.
Audio(
): Nanaša se na jezik filmske
glasbe. Plošča DVD lahko vsebuje do 8
avdio jezikov.
Subtitle(
): Nanaša se na razpoložljive
jezike podnapisov na plošči. Izbirate
lahko med jeziki podnapisov, po želji pa
lahko podnapise tudi izključite. Plošča
DVD lahko vsebuje do 32 jezikov za
podnapise.
Angle(
): Če plošča DVD vsebuje
različne snemalne zorne kote za določen
prizor, lahko uporabite funkcijo zornega
kota.
Izbira jezika avdio zapisa
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TOOLS na daljinskem upravljalniku.
dD
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko.
3. Z gumboma ◄► izvedite želeno
nastavitev, nato pa pritisnite gumb ENTER.
- Za nadzor nekaterih elementov lahko
uporabljate številčne gumbe na daljinskem
upravljalniku.
4. Če želite zapreti informacije o plošči, ponovno
pritisnite gumb TOOLS.
1. Pritisnite gumb TOOLS.
2.
Z gumboma ▲▼ izberite AUDIO (
)
3. S pritiskom gumbov ◄► ali številskih gumbov
izberite želeni jezik zvoka.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na število
jezikov na DVD-plošči izbere drug jezik zvoka.
✎ OPOMBA


Pri predvajanju vsebine v meniju z orodji nekatere funkcije morda
ne bodo omogočene, odvisno od plošče.
Nekateri meniji z orodji se lahko razlikujejo, glede na
plošče in datoteke.
TOOLS menu
Meni TOOLS (Orodja)
 Title(
) : Za dostop do želenega
naslova, če je na plošči več kot eden.
slovenščina
23
Osnovne funkcije
Prikaz informacij o plošči
Osnovne funkcije
Izbira jezika podnapisov
Funkcija spreminjanja zornega kota
d
dD
1. Pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma▲▼ izberite SUBTITLE (
).
3. S pritiskom gumbov ◄► ali številskih gumbov
izberite želeni jezik podnapisov.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na število
jezikov na DVD-plošči izbere drug jezik podn
apisov.

D
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj
izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z
napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. Koren
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov
alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
• Podnapisi datotek DivX s končnicami *.smi, *.sub,
*.srt in večji od 148 kbyte niso podprti.
24
slovenščina
2. Z gumboma ▲▼ izberite ANGLE (
).
3. S pritiskom gumbov ◄► ali številskih gumbov
izberite želeni zorni kot.

Razpoložljivost podnapisov in različnih jezikov
zvoka je odvisna od vsebine plošče.
Pri datotečnem formatu DivX bodo jeziki
podnapisov morda prikazani samo s številkami.
Funkcija napisov
1. Pritisnite gumb TOOLS.
✎ OPOMBA
✎ OPOMBA

Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod
različnimi koti.
Ta funkcija deluje samo pri ploščah, ki vsebujejo
posnetke z različnih zornih kotov.
04
EQ
Vaš micro kompaktni sistem je opremljen s
prednastavljenim izenačevalnikom, ki vam omogoča
izbirati najprimernejšo usklajenost zvoka med nizkimi
in visokimi frekvencami glede na vrsto glasbe, ki jo
poslušate.
Pri vsakem koraku imate na voljo nekaj sekund za
nastavitev željenih možnosti.
Če ta čas prekoračite, morate začeti ponovno.
1. Vklopite sistem s pritiskom na tipko POWER .
2. Pritisnite in držite pritisnjen gumb TIMER/
CLOCK (ČASOVNIK/URA) in nato pritisnite
gumb ENTER (VNESI).
Rezultat: Prikaže se "CLOCK".
Pritisnite gumb EQ na daljinskem
upravljalniku.Z vsakim pritiskom gumba
»EQ« se način EQ preklopi v naslednjem
vrstnem redu:
TIMER
CLOCK
3. Pritisnite ENTER. Ure utripajo.
EQ


Zmanjšajte ure : ◄
Povečajte ure: ►
4. Ko je prikazan točen ure, pritisnite ENTER.
OFF FLAT RANCHA SAMBA CUMBIA HABANA BOOMBAREGGAE PARTY POP HIPHOP ROCKJAZZ CLASS STA+EQ DYN+SMP3+ VIR+S .
Rezultat: Minute utripajo.
Zmanjšajte minute: ◄


Povečajte minute: ►
5. Ko je prikazan točen minute, pritisnite ENTER.
Rezultat: Na zaslonu se izpiše ‘ TIME'.
Sedaj je točen čas nastavljen.

✎ OPOMBA
✎ OPOMBA

Med snemanjem CD-ja, funkcija EQ ne deluje in
EQ se samodejno preklopi v način "OFF".

Ta funkcija ni na voljo med predvajanjem DVD-ja.


Čas lahko prikažete, tudi kadar uporabljate druge funkcije,
tako da enkrat pritisnete gumb TIMER/CLOCK
(ČASOVNIK/URA).
Prav tako lahko pritisnete gumb # ali $ na zgornji plošči
namesto gumbov ◄ ali ► v korakih 3 in 4.
P BASS
aš micro-kompaktni sistem ima funkcijo ojačevanja
nizkih tonov, ki se imenuje Power Bass. Ta funkcija
naredi zvok mogočnejši in bolj realističen.
1. Pritisnite gumb SOUND (ZVOK) na
daljinskem upravljalniku.
SOUND
Rezultat: prikaže se napis "P BASS".
2. Če želite to funkcijo preklicati, znova pritisnite
ta gumb, in za nekaj sekund se prikaže napis
“P OFF”.
✎ OPOMBA

Med snemanjem CD-ja, funkcija Power Bass ne
deluje in Power Bass se samodejno preklopi v
način "OFF".
slovenščina
25
Osnovne funkcije
Nastavljanje ure
Način zvoka
Osnovne funkcije
Poslušanje radia
Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1 : S pritiskom gumba
STOP izberite možnost PRE 01 in nato s
pritiskom gumbov TUNING (
) izberite
prednastavljeno postajo.
• Samodejno iskanje 2 : S pritiskom gumba STOP
izberite možnost MANUAL nato pa pritisnite in držite
pritisnjen gumb TUNING (
), da samodejno
poiščete aktivne radijske postaje.
• Ročno iskanje : Pritisnite gumb STOP in
izberite možnost MANUAL, nato pa za kratek
) in
čas pritisnite gumb TUNING (
postopoma zvišajte ali znižajte frekvenco.
Uporaba gumbov na izdelku
1. Pritisnite gumb F(
)in izberite FM. .
2. Izberite radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1: S pritiskom gumba
STOP (  ) izberite možnost PRESET in
nato s pritiskom gumbov # $ izberite
prednastavljeno postajo.
• Samodejno iskanje 2 : S pritiskom gumba
STOP (  ) izberite možnost MANUAL in nato
pritisnite in držite gumba # $za samodejno
iskanje radijskih postaj.
• Ročno iskanje : S pritiskom gumba STOP (  )
izberite možnost MANUAL in nato s pritiskom
gumbov # $ izberite nižjo ali višjo frekvenco.
Nastavitev načina Mono/Stereo
Pritisnite gumb MO/ST.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok
preklopi med načinoma STEREO in
MONO.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način
MONO za čist, nemoten sprejem.
✎ OPOMBA

26
To velja samo pri poslušanju FM-postaje.
slovenščina
Prednastavitev radijskih postaj
Primer: Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Pritisnite gumb STOP (  ) na zgornji plošči in
izberite način <MANUAL>.
3. Pritisnite gumb # $ na zgornji plošči in izberite
<89.10>.
4. Pritisnite gumb ENTER.
• Na zaslonu se utripa številka.
5. S pritiskom gumbov # $ izberite številko
programa.
• Izberete lahko med 1 in 15.
6. Ponovno pritisnite gumb ENTER.
• Pritisnite gumb ENTER, preden številka na
zaslonu izgine.
• Prikaz številke na zaslonu izgine in postaja je
shranjena v pomnilniku.
7. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite
korake od 2 do 6.
• Shranjeno postajo izberete tako, da pritisnete
gumb # $ na zgornji plošči in izberete kanal.
OPOMBA
 Prav tako lahko namesto gumbov #ali $ v koraku 3,
)
5 in 7 uporabite gumbe TUNING (ISKANJE) (
✎
na daljinskem upravljalniku.
O RDS predvajanju
Uporaba RDS (Radio podatkovni
sistem) za sprejem FM postaj
RDS dovoljuje FM postajam, da pošiljajo dodaten
signal poleg rednega signala programa. Na primer,
postaje in njihova imena, ter tudi podatki o tipu
programa, ki je predvajan, npr. šport, glasba, itd.
Ko poslušate postajo, ki omogoča RDS storitev, na
prikazovalniku zasveti RDS kazalec.
Opis RDS funkcije
• PTY (Tip programa) : Prikaže tip trenutno predvajanega
programa
• PS NAME(Ime programske usluge) : Kaže ime postaje in je
sestavljeno iz 8 znakov.
• RT (Radijsko besedilo) : Dekodira besedilo, ki ga postaja
oddaja, in je sestavljeno iz največ 64
znakov.
04
✎ OPOMBA

RDS morda ne bo deloval pravilno, če poslušana
postaja ne oddaja
RDS signala pravilno ali je signal prešibek.
Prikaz RDS signalov
Na prikazovalniku lahko vidite RDS signale, ki jih
oddaja postaja
Med poslušanjem FM postaje, pritisnite tipko RDS
DISPLAY.
• Vsakič, ko pritisnete tipko, se prikazovalnik
spremeni in vam poda naslednje podatke : PS
NAME RT
CT Frequency
PS (Storitev
programa)
Med iskanjem se prikaže “PS”,
čemur sledijo imena postaj. Če ni
nobenega signala, se izpiše “NO
PS”.
RT (Radijsko
besedilo)
Med iskanjem se prikaže “RT”,
čemur sledi besedilo, ki ga pošilja
poslušana postaja. Če ni
nobenega signala, se izpiše “NO
RT".
CT (Ura)
Dekodira točen čas iz FM
frekvence. Nekatere postaje ne
oddajajo informacije PTY,RT ali
CT,zato le-ta ni vedno prikazana.
Frekvenca
Frekvenca postaj (ni RDS storitev)
PTY (Tip programa) in funkcija PTYSEARCH
Ena od prednosti RDS storitve je, da lahko iz
prednastavljenih programov najdete točno določen
program, s specifikacijo PTY kod.
Iskanje programov s PTY kodami
Preden začnete!
• PTY iskanje se nanaša le na prednastavljene postaje.
• Za ustavitev iskanja, kadarkoli pritisnite STOP.
• Pri naslednjih korakih je časovna omejitev. Če je
nastavitev prekinjena preden končate, ponovno
začnite s korakom 1.
• Če uporabljate gumbe na daljinskem upravljalniku,
se prepričajte, da ste FM-postajo izbrali s tem
daljinskim upravljalnikom.
1. Med poslušanjem FM-postaje pritisnite gumb
RDS PTY.
) izberite
2. S pritiskanjem gumbov TUNING (
želeno PTY-kodo na zaslonu.
• Na zaslonu se prikažejo PTY-kode, ki so
opisane na desni.
3. Ko je na zaslonu še vedno prikazana želena
PTY-koda, ki ste jo izbrali v prejšnjem koraku,
znova pritisnite gumb RDS PTY.
• Osrednja enota med 30 prednastavljenimi
FM-postajami poišče izbrano postajo in jo
nastavi.
O znakih na prikazovalniku
Ko prikazovalnik kaže PS ali RT signal, so uporabljeni naslednji
znaki.
• Okno prikazovalnika ne loči med malimi in velikimi
črkami in vedno uporablja velike črke.
• Okno prikazovalnika ne prikazuje naglašenih črk,
“A”, na primer, lahko pomeni naglašene “A”-je, kot
so “Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ in Ă.”
slovenščina
27
Osnovne funkcije
• CT (Ura) : Dekodira točen čas iz FM frekvence. Nekatere
postaje ne oddajajo informacije PTY,RT ali CT,zato le-ta ni
vedno prikazana.
• TA (Prometna obvestila) : Ko ta simbol utripa, nakazuje, da
so v oddajanju prometna obvestila.
Osnovne funkcije
8. Pritisnite gumb ENTER (
Štoparica
Časovnik vam omogoča samodejen vklop in izklop
sistema ob določenih urah.



Preden nastavite časovnik, preverite, ali je ura
pravilno nastavljena.
Pri vsakem koraku imate nekaj sekund časa, da nastavite potrebne
možnosti. Če ta čas prekoračite, morate začeti znova.
Če ne želite, da se sistem samodejno vklaplja ali
izklaplja, morate preklicati funkcijo časovnika s
pritiskom gumba TIMER ON/OFF (VKLOP/IZKLOP
ČASOVNIKA).
Primer: Zjutraj se želite prebuditi ob zvoku glasbe.
1. Vklopite sistem s pritiskom gumba POWER.
Rezultat: Prikaže se sporočilo CHKREC (Do you want to
record?) (SNEMANJE KANALA (Želite snemati?)) .
9. Pritisnite gumb ENTER (
2). Če izberete možnost REC Y, lahko nastavite časovno
snemanje sprejemnika.
).
a. Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže možnost
ON in nastavite lahko čas vklopa za časovno
snemanje sprejemnika.
).
b. Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže možnost
OFF in nastavite lahko čas izklopa za časovno
snemanje sprejemnika.
).
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže napis ON, ki ga
lahko nastavite s časovnikom.
✎ OPOMBA
4. Nastavite čas vklopa časovnika.
a
b
Pritisnite gumb ◄ ali ►.
Pritisnite gumb ENTER (
c
d
Rezultat: Utripa indikator za minute.
Pritisnite gumb ◄ ali ►.
Pritisnite gumb ENTER (
).


).

Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže napis OFF,
ki ga lahko nastavite s časovnikom.
5. Nastavite čas izklopa s časovnikom.
a
b
Pritisnite gumb ◄ ali ►.
Pritisnite gumb ENTER (
c
d
Rezultat: Utripa indikator za minute.
Pritisnite gumb ◄ ali ►.
Pritisnite gumb ENTER (
).
6. S pritiskanjem gumbov ◄ in ► nastavite stopnjo
glasnosti in pritisnite gumb ENTER (
).
Rezultat: Prikaže se vir, ki ga je treba izbrati.
7. S pritiskanjem gumbov ◄ in ► izberite želeni vir, za katerega
želite, da se začne predvajati ob vklopu sistema.


28
FM (radio) : a Pritisnite gumb ENTER (
).
b S pritiskanjem gumbov ◄ in ►
izberite prednastavljeno postajo.
DVD/CD: Vstavite en avdio CD.
USB: Priključite USB-napravo.
slovenščina


).
Rezultat: Prikaže se napis VOL XX, kjer XX
predstavlja že nastavljeno stopnjo
glasnosti.

).
Rezultat: Prikaže se sporočilo REC N in s pritiskanjem
gumbov ◄ in ► lahko izberete možnost REC Y ali REC
N , nato pa pritisnite gumb ENTER .
1). Če izberete možnost REC N , boste preklicali
časovno snemanja sprejemnika, čeprav ste ga že
nastavili.
2. Pritisnite gumb TIMER/CLOCK (ČASOVNIK/
URA), nato pa pritisnite gumb ◄ ali ►, da se
prikaže TIME (ČAS).
3. Pritisnite gumb ENTER (
).
Najdaljši čas snemanja sprejemnika je 5 ur.
Če je čas vklopa enak času izklopa časovnika, se
prikaže beseda ERROR.
Če je čas vklopa ali izklopa enak času snemanja, je
na voljo samo čas vklopa ali izklopa in čas snemanja
ni na voljo.
Če niste vstavili plošče ali USB-ja in ste izbrali možnost
DVD/CD ali USB, bo naprava samodejno preklopila na
možnost "TUNER".
Če je funkcija samodejnega časovnika vklopljena, bo pri
funkciji DVD/CD ali USB glede na ploščo (ali napravo) morda
treba aktivirati dodaten korak. Zato je bolje, da namesto
tega izberete funkcijo radia.
Preklic štoparice
Po nastavitvi štoparice, se bo le-ta samodejno
vklopila, kot je prikazano z indikatorjem TIMER na
prikazovalniku. Če štoparice ne želite več uporabljati,
jo morate izklopiti.
1. Za izklop časovnika enkrat pritisnite TIMER ON/
OFF (VKLOP/IZKLOP ČASOVNIKA) in prikaz
izgine.
Rezultat:
več ni prikazan.
2. Če želite znova nastaviti časovnik, znova pritisnite
gumb »TIMER ON/OFF« (VKLOP/IZKLOP
ČASOVNIKA).
Rezultat:
je ponovno prikazan.
04
To je koristno, ko se oglasite na telefon ali greste
odpret vrata.
Funkcija samodejnega izklopa
S to funkcijo lahko nastavite čas, ko naj se DVDpredvajalnik samodejno izklopi.
SLEEP
1. Pritisnite tipko MUTE:


Na zaslonu se izpiše 'MUTE'.
1. Pritisnite tipko SLEEP:

Če želite nato zvok znova vklopiti, znova
pritisnite gumb MUTE ali VOL-/VOL+.
2.
Funkcija prikaza

Funkcija predstavitve
Vse razpoložljive funkcije sistema se bodo
prikazale na sprednji plošči.

Funkcija zatemnitve
Izbrana je funkcija zatemnitve in zaslon se zatemni.

VKLOP zaslona
Zaslon se vklopi.

VKLOP ure
Prikaže se ura, ki ste jo nastavili.
Še enkrat ali večkrat pritisnite gumb SLEEP (SPANJE)
in določite, kako dolgo naj sistem nadaljuje s
predvajanjem, preden se izključi:
90MIN  60MIN  45MIN  30MIN  15MIN 
SLPOFF
Kadar koli lahko:
Preverite preostali čas tako, da pritisnete gumb
SLEEP .
 Spremenite preostali čas tako, da ponovite 1. in 2.
korak.

Na zaslonu lahko prikažete vse razpoložljive funkcije
in nastavite svetlost zaslona.
DISPLAY
1. Vsakič, ko pritisnete DISPLAY
A
(ZASLON) na daljinskem upravljalniku,
se način zaslona spremeni v naslednjem
zaporedju:
Rezultat: predvajanje se začne in
prikažejo se naslednji indikatorji: 90MIN
3.
Če želite časovnik za izklop izklopiti, pritiskajte gumb
SLEEP (SPANJE), dokler se ne prikaže možnost
SLPOFF (IZKLOPI SPANJE).
slovenščina
29
Osnovne funkcije
Funkcija Mute
Napredne funkcije
Funkcija snemanja
USB-funkcija
Predvajanje predstavnostnih
datotek s funkcijo gostitelja USB
Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in glasba,
shranjene v MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali
digitalni kameri, lahko predvajate v kakovostnem
video formatu s 2.0-kanalnim zvokom tako, da
pomnilniško napravo priključite v USB-vrata izdelka.
B
V USB-pomnilnik lahko posnamete zvok s CD-ja,
radijskega oddajanja ali z zunanjih virov.
1. Vklopite sistem s pritiskom gumba POWER.
2. Priključite zunanji USB-pomnilnik, na katerega želite
) glavne
posneti zvok, na USB-priključek (
enote.
3. Predvajajte ploščo, nastavite radijsko frekvenco
ali priključite zunanji vir na glavno enoto.
CD
5V
500mA
AUX IN
PHONES




1. USB-napravo vključite v USB-vrata na sprednji
strani naprave.
2. Pritisnite gumb F(
) na glavni enoti in izberite
način USB.
• USB lahko izberete tudi tako, da pritisnete
gumb FUNCTIONna daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumba ◄► in izberite možnosti
Videos, Music ali Photo.
- Izberite datoteko za predvajanje.
Varno odstranjevanje USB-naprave
Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi,
sledite spodnjim navodilom za varno izključitev
USB-naprave.
• Pritisnite gumb RUMENI gumb (C).
- Na zaslonu se prikaže REMOVE.
• Odstranite USB-kabel.
Radijski sprejemnik


USB-kabel počasi izvlecite iz USB-vrat. V
nasprotnem primeru se podatki lahko
poškodujejo.
Pritisnite gumb F( ) na glavni enoti in izberite funkcijo
FM.
Nastavite radijsko frekvenco, ki jo želite snemati.
Zunanji vir



Na glavno enoto priključite zunanjo komponento/MP3predvajalnik.
Znova pritisnite gumb FUNCTION (FUNKCIJA) in
izberite vhod AUX.
Predvajajte skladbo z zunanje naprave.
4. S pritiskom gumba USB REC (USB-SNEMANJE)
začnite snemanje.
CD


✎ OPOMBA

Pritisnite gumb F(
) na glavni enoti in izberite
funkcijo DVD/CD.
S pritiskom gumba OPEN/CLOSE odprite predal za
ploščo.
Vstavite CD in s pritiskom gumba OPEN/CLOSE
zaprite prostor za ploščo.
Z gumbi za izbiranje ( # ali $ ) izberite želeno
skladbo na CD-ju.


Prikaže se sporočilo “TRACK
RECORDING” in začne se snemanje s
CD-ja.
S pritiskom in držanjem gumba USB
REC začnite snemanje vseh posnetkov na
plošči. .
Prikaže se sporočilo“FULL CD RECORDING”.
Če snemate MP3-ploščo, se datoteka v celoti
prekopira v USB-napravo.
Na televizorju se prikaže sporočilo "Processed XX%".
Ko je snemanju končano, se prikaže sporočilo "USB
copy done".
Če ima datoteka isto ime, se prikaže sporočilo "File
Existed", in funkcija se prekliče.
Radijski sprejemnik/zunanji vir
30

slovenščina
Prikaže se sporočilo“RECORDING”.
05

Po končanem snemanju se bo v napravi ustvaril imenik z
imenom "RECORDING" za CD, "CD COPY" za CD z
MP3-posnetki, "TUNER RECORDING" ali "AUX
RECORDING".
✎ OPOMBA










Med snemanjem ne odklopite napajalnega ali USBkabla, ker lahko s tem poškodujete datoteko.
Če ste med snemanjem odklopili USB-napravo, se bo
glavna enota izklopila in posnete datoteke morda ne
bo mogoče izbrisati. V takem primeru priključite USBnapravo na računalnik in najprej naredite varnostno
kopijo podatkov na USB-napravi, ki jo shranite v
računalnik, ter šele nato formatirajte USB-napravo.
Če nimate na voljo dovolj USB-pomnilnika, se bo
prikazalo sporočilo “NOT ENOUGH MEMORY”.
Snemanje deluje, če ste USB-napravo ali HDD
formatirali v datotečnem sistemu FAT. (Datotečni sistem
NTFS ni podprt.)
Kadar uporabljate funkcijo za hitro iskanje po CD-ju,
snemanje s CD-ja ne bo mogoče.
Čas snemanja je lahko pri nekaterih USB-napravah
včasih nekoliko daljši.
Med snemanjem s CD-ja, funkcija EQ ne bo delovala in
se bo samodejno IZKLOPILA.
Med snemanjem s CD-ja, funkcija REPEAT
(PONOVITEV) ne bo delovala in se bo samodejno
IZKLOPILA.
Kadar v načinu Tuner (Radijski sprejemnik) iščete
razpoložljive frekvence oz. če te niso na voljo, radijske
postaje ni mogoče snemati.
Upoštevajte, da je posnetku lahko slišno šumenje, če
med snemanjem glasbe z zunanje naprave prek AUXali USB-kanala nastavite previsoko vhodno glasnost. V
takih primerih znižajte glasnost zunanje naprave.
Hitrost snemanja
1. Vsakič, ko pritisnete gumb CD REC SPEED
(HITROST SNEMANJA CD-JA) na daljinskem
upravljalniku, se hitrost snemanja spremeni v
naslednjem zaporedju:
RECORD SPD x 1RECORD SPD x 3

Snemanje z radijskega sprejemnika ali zunanjega
vira ne omogoča nastavljanja hitrosti snemanja.

Kadar izberete možnost RECORD SPD x 3
(HITROST SNEMANJA x 3), zvok ne bo predvajan.
slovenščina
31
Napredne funkcije
5. Če želite prekiniti snemanje, pritisnite gumb STOP
(  ) ter nato samodejno ustvarite in shranite
MP3-datoteko.
Druge informacije
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji
ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Simptom
Pregledi/odprava težav
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite krajevno oznako DVD-plošče.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in
oddaljenosti od naprave?
• Ali so baterije prazne?
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.
• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati.
Zaslon menija se ne bo prikazal,
četudi izberete funkcijo menija.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE mode, 4:3
LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3
predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju
višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
32
slovenščina
06
Druge
informacije
Other Information
Pregledi/odprava težav
• Izdelek ne deluje.
(Primer: Naprava se izklopi ali pa
tipka na zgornji plošči ne deluje oz.
zaslišite nenavaden zvok.)
• Izdelek ne deluje normalno.
• Ko se na zaslonu naprave prikaže sporočilo "NO DISC" pritisnite in za dlje kot 5
sekund držite pritisnjen gumb STOP () na glavni enoti, ko v napravi ni plošče
(funkcija ponastavitve). na daljinskem upravljalniku, ko v napravi ni plošče
(ponastavitvena funkcija).
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski
nadzor.
• Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo »NO DISC« (NI PLOŠČE), pritisnite in za dlje
kot 5 sekund držite pritisnjen gumb STOP (). Na zaslonu se pojavi sporočilo“INIT”in
nastavitve se ponastavijo.
Nato pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega
signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno, kjer je signal močnejši.
Seznam kod za jezike
Vnesite ustrezno številko kode za možnost »OTHERS« (DRUGO) menija plošče, zvoka in podnapisov. (Glejte stran 18.)
Koda
Jezik
Koda
1142
Jezik
Greek
Koda
1027
Afar
1239
1028
Abkhazian
1144
English
1032
Afrikaans
1145
Esperanto
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
1045
Assamese
1151
Basque
1051
Aymara
1157
1052
Azerbaijani
1165
1053
Bashkir
1057
Byelorussian
1059
1060
Jezik
Koda
Interlingue
1345
1245
Inupiak
1248
Indonesian
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
Malagasy
1482
Kirundi
1527
Tajik
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
slovenščina
33
Druge informacije
Simptom
Druge informacije
Jezik
Splošno
Radijski sprejemnik
FM
Teža
Teža
Dimenzije
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Razmerje signal/šum
Uporabna občutljivost
Celotne harmonične motnje
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča(1Plošča)
CD: 12 cm (ZGOŠČENKA)
Video/Avdio
Ojačevalnik
Priključek Component Video
1.68 Kg (MM-E320D)
1.76 Kg (MM-E330D)
200 (Š) x 142 (V) x 207 (G) mm
+5 °C – +35 °C
10 % do 75 %
55 dB
12 dB
0.6 %
Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča): 135 min
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 74 min
Y: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
10 W/CH (8 Ω) x2 (MM-E320D)
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
35 W/CH (8 Ω) x2 (MM-E330D)
Frekvenčni razpon
20 Hz–20 KHz
Razmerje signal/šum
70 dB
Ločevanje kanalov
60 dB
Vhodna občutljivost
(AUX) 900 mV
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.
34
slovenščina
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
Contact Center 
WebSite
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
-
` Asia Pacific
Japan
Malaysia
www.samsung.com
WebSite
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
Indonesia
www.samsung.com
Contact Center 
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so označeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.
Za varstvo naravnih virov in podporo recikliranja, ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte pri
vašem lokalnem zbirališču za brezplačno vračilo baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje posebnih odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v dokumentaciji označuje, da izdelka in njegovih električnih dodatkov (npr. polnilnika,
slušalk, USB-kabla) po njihovi življenjski dobi ne smete odstraniti z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
škodljiv vpliv na okolje in zdravje drugih ljudi zaradi neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst
odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, saj s tem omogočite ponovno uporabo surovin.
Posamezniki naj se za podrobnosti o varnem in do okolja prijaznem recikliranju izdelka obrnejo na prodajalca tega
izdelka oziroma na lokalni državni organ.
Podjetja naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Izdelek in njegove elektronske dodatke zavrzite ločeno od drugih gospodarskih odpadkov.
Code No. AH68-02458G(Rev 0.0)
Download PDF

advertising