MM-DG25
OSEBNI MIKRO
KOMPONENTNI SISTEM
Navodila za uporabo
Predstavljajte si priložnosti
Hvala za nakup Samsung izdelka.
Za bolj celovite usluge se registrirajte na
www.samsung.com/global/register
Varnostna opozorila
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE
ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA.
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO
USPOSOBLJENA OSEBA.
Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna
nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega
toka.
Simbol vas opozarja na pomembna navodila za
delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s
temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.
POZOR-NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA
PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH
ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI
ŽARKOM.
OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
1
Previdnostni ukrepi
SLV
PRIPRAVA
Zagotovite, da omrežna napajalna napetost na mestu priključitve ustreza vrednosti napetosti, ki je zapisana na identifikacijski nalepki
na zadnji strani predvajalnika. Predvajalnik namestite v vodoraven položaj, na primerno osnovo (pohištvo), z dovolj prostora okoli enote
za ustrezno prezračevanje (7,5 ~ 10 cm). Zagotovite, da prezračevalne odprtine niso zakrite. Na vrh predvajalnika ne odlagajte nobenih
predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnike ali drugo opremo, ki se lahko segreje. Pred premikanjem predvajalnika se
prepričajte, da je reža za plošče prazna. Predvajalnik je predviden za neprekinjeno uporabo. Ob izklopu DVD predvajalnika v stanje
pripravljenosti je predvajalnik še vedno priključen na električno napetost. Če želite predvajalnik izključiti iz električne napetosti, izvlecite
vtič iz omrežne vtičnice - posebej, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko
poškoduje napravo.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
Phones
Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr.
kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja
(npr. zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni
kabel izključite iz električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za
industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo. Če
predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do
kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času,
pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno
temperaturo.
Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom,
vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
2
Lastnosti
Predvajanje večih diskov & FM radio.
MM-DG25 združuje uporabnost predvajanja večih diskov, vključno z DVD-VEDIO, CD,
MP3-CD, CD-R, CD-RW, DivX, JPEG in DVD-R/RW s prefinjenim FM radiem in USB
vmesnikom, vse v enem predvajalniku.
Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja
MM-DG25 samodejno zviša in zmanjša osvetljenost televizijskega zaslona po treh
minutah ustavljenega predvajanja.
MM-DG25 se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 20-ih minutah v
načinu ohranjevalnika zaslona.
Funkcija varčevanja z energijo
MM-DG25 se samodejno izklopi po 20-ih minutah v načinu mirovanja. (le za USB, DVD).
DVD (digitalna prilagodljiva plošča) nudi izjemen zvok in sliko, zahvaljujoč
prostorskemu zvoku Dolby Digital in tehnologiji kompresije videa MPEG-2. Zdaj lahko
doma uživate ob odličnih učinkih, ki dajejo vtis, kot bi sedeli v kinu ali
koncertni dvorani.
VIDEO
1
~ 6
DVD-predvajalniki in plošče so kodirani glede na regijo. Da je ploščo mogoče predvajati,
se morata regionalni oznaki ujemati. Če se kodi ne ujemata, plošče ni mogoče
predvajati. Regionalna oznaka predvajalnika je na njegovi hrbtni strani.
(Vaš DVD-predvajalnik predvaja samo DVD-plošče z enakimi regionalnimi oznakami.)
Avtorska zaščita
3
•
Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega DVD-predvajalnik povežite
neposredno s televizorjem, in ne prek videorekorderja. Povezava z videorekorderjem lahko
povzroči motnje slike z avtorsko zaščitenih DVD-plošč.
•
Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri
ameriškem uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov
pravic. Uporabo te avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je
namenjena samo za domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene
odobri podjetje Macrovision Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
Vsebina
SLV
PRIPRAVA
PRIPRAVA
Varnostna opozorila............................................................................................................................................................ 1
Previdnostni ukrepi ............................................................................................................................................................. 2
Lastnosti ............................................................................................................................................................................. 3
Opis .................................................................................................................................................................................... 5
POVEZAVE
Priklop zvočnikov ................................................................................................................................................................ 9
Povezovanje izhoda Video Out s TV-jem ........................................................................................................................... 10
Funkcija P.SCAN (progresivno skeniranje) ........................................................................................................................ 11
Priključek za avdio iz zunanjih komponent ......................................................................................................................... 12
Povezovanje FM anten ....................................................................................................................................................... 13
Nastavljanje ure .................................................................................................................................................................. 14
Preverjanje preostalega časa ............................................................................................................................................. 15
DELOVANJE
Predvajanje plošč ............................................................................................................................................................... 16
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD....................................................................................................................................... 17
Predvajanje datotek JPEG ................................................................................................................................................. 18
Predvajanje datotek DivX ................................................................................................................................................... 19
Predvajanje predstavnostnih datotek z uporabo funkcije USB Host ................................................................................. 21
Prikaz informacij o plošči .................................................................................................................................................... 23
Hitro/Počasno predvajanje ................................................................................................................................................. 24
Preskok prizorov/skladb ..................................................................................................................................................... 25
Funkcija spreminjanja zornega kota ................................................................................................................................... 26
Ponovno predvajanje .......................................................................................................................................................... 27
Ponovno predvajanje A↔B ................................................................................................................................................ 28
Funkcija spreminjanja zornega kota ................................................................................................................................... 29
Izbira jezika govora/podnaslovov ....................................................................................................................................... 30
Neposredni pomik na prizor/skladbo .................................................................................................................................. 31
Uporaba možnosti Disc Menu ............................................................................................................................................ 32
Uporaba možnosti Title Menu............................................................................................................................................. 33
NAMESTITEV
Nastavitev jezika ................................................................................................................................................................ 34
Nastavitev vrste televizijskega zaslona .............................................................................................................................. 35
Nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) ...................................................................................................... 37
Nastavitev gesla ................................................................................................................................................................ 38
Nastavitev kompresije dinamičnega razpona (DRC) ......................................................................................................... 39
Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike (AV SYNC) .......................................................................................................... 40
DELOVANJE RADIA
O RDS predvajanju............................................................................................................................................................. 41
Poslušanje radia ................................................................................................................................................................. 43
Prednastavitev radijskih postaj ........................................................................................................................................... 44
RAZNO
Funkcija presnemavanja CD-jev......................................................................................................................................... 45
Štoparica ............................................................................................................................................................................ 46
Preklic štoparice ................................................................................................................................................................. 47
Funkcija Power Sound / Treble Level / Bass Level ............................................................................................................ 48
Funkcija DSP/EQ Function / Power Bass........................................................................................................................... 49
Funkcija samodejnega izklopa/Funkcija Mute .................................................................................................................... 50
Funkcije DEMO / DIMMER ................................................................................................................................................. 51
Povezovanje slušalk ........................................................................................................................................................... 52
Opozorila glede hranjenja in ravnanjas ploščami ............................................................................................................... 53
Odpravljanje težav .............................................................................................................................................................. 54
Oznake na ploščah ............................................................................................................................................................. 56
Opombe o terminologiji....................................................................................................................................................... 57
Specifikacije........................................................................................................................................................................ 58
4
Opis
—Sprednja plošča—
5
1
2
1.
2.
3.
PRIKAZ OKNA
PROSTOR ZA CD-PLOŠČO
PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE
3
4.
5.
4
VHOD ZA USB
VOLUME
KAJ VKLJUČUJE
Preverite, ali so priloženi naslednji pripomočki.
Video kabel
5
FM-antena
Uporabniški priročnik
Daljinski
upravljalnik
—Zgornja plošča—
SLV
1
2 3 4 5 6
7
—Zadnja plošča—
1
2
3
4
5
6
1. VHOD ZA SCART
2. Sestavni deli vtičnice za video
Povežite televizor z vhodnimi vtikači za video s temi vtičnicami.
7
6. Priključki za zvočnike
7. KABEL (Priklopite kable zvočnika.)
3. AUX IN
4. Vtičnice za video
Povežite vhodne vtikače (VIDEO IN) na televizorju z vtičnico
VIDEO OUT.
5. Priključek za FM-anteno
6
PRIPRAVA
1. POWER
2. FUNCTION CHANGE
(SPREMEMBA FUNKCIJE)
3. TIPKE ZA ISKANJE (DOL)
4. ISKANJE FREKVENCE ALI TIPKA USTAV
5. PREDVAJAJ/PREMOR GUMB ZA
6. TIPKE ZA ISKANJE (GOR)
7. ODPRI/ZAPRI
Opis (nadaljevanje)
—Daljinski upravljalnik—
Gumb OPEN/CLOSE
Gumb POWER
Gumb TIMER ON/OFF
Gumb TIMER/CLOCK
Gumb DIMMER
Gumb DVD
Gumb TUNER
Gumb AUX
Gumb USB
Številčne tipke (0~9)
Gumb RDS SELECTION
Gumb CD RIPPING
Gumb STEP
Gumb CD Skip
Gumb SHUFFLE
Gumb PAUSE
Gumb VOLUME
Gumb Play
Gumb Stop
Gumb SEARCH
Gumb MUTE
Gumb TUNING /Tuning Preset
Gumb AUDIO
Gumb MENU
Gumb RETURN
Gumb Cursor/ENTER
Gumb INFO
Gumb REPEAT
Gumb SUBTITLE
Gumb DSP/EQ
Gumb POWER BASS
Gumb SLEEP
Gumb MO/ST
Gumb SLOW
Gumb ZOOM
Gumb POWER SOUND
Gumb REPEAT A-B
7
Gumb EXIT
Gumb REMAIN
Gumb DEMO
Gumb TUNER MEMORY
Gumb TREB/BASS
Gumb CANCEL
Gumb ANGLE
SLV
PRIPRAVA
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
1
Pozor
Odstranite pokrovček v
smeri puščice na sliki.
2
Vstavite dve 1,5-voltni
bateriji AAA tako, da se
oznake polarnosti ujemajo
(+ in –).
3
Ponovno namestite
pokrovček.
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:
•
•
•
•
Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na
(–).
Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do
razdalje 7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi
pod kotom do 45° od senzorja daljinskega upravljalnika.
45
45
8
Priklop zvočnikov
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne
vtičnice.
Priključki za zvočnike so na zadnji strani sistema.
Na sistemu sta dva priključka:
za levi zvočnik (označen z L)
za desni zvočnik (označen z R)
Za pravilno kakovost zvoka vstavite priključne kable zvočnikov v priključke na sistemu.
Postavitev DVD-predvajalnika
•
Predvajalnik postavite na stojalo, polico
ali na polico stojala za televizor.
Prednji zvočniki
•
•
L R
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in
ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).
Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov
v višini vaših ušes.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do
3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost
2–2,4 metra.
Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo
oddaljenost (3,5–4 metre)
Navodila za namestitev zvočnika
•
•
•
Namestitev v bližini grelnih naprav, pod neposredno svetlobo ali v visoki vlažnosti lahko povzroči poslabšanje kakovosti
zvočnika.
Ne namestite na steno in druge visoke položaje ali nestabilna mesta, da se izognete nesrečam ob morebitnem padcu
zvočnika.
Zvočnike ne postavljajte v bližino televizijskega ali računalniškega zaslona.
Zvočnik v bližini televizijskega ali računalniškega zaslona lahko vpliva na kakovost slike.
9
Povezovanje izhoda Video Out s
TV-jem
SLV
Izberite eno izmed štirih metod za povezovanje s TV-jem.
POVEZAVE
METODA 2
METODA 3
METODA 1
(priložena)
METODA 1 : Komponentni Video ....... (Boljša kvaliteta)
Če je vaš televizor opremljen z vhodi za komponentni video, s pomočjo komponentnega video kabla (ni priložen) povežite
priključke komponentnega video izhoda (Pr, Pb in Y) na zadnji strani DVD predvajalnika s priključki komponentnega video
vhoda na vašem TV-ju.
METODA 2 : Scart ....... (Boljša kvaliteta)
Če je vaš televizor opremljen s SCART vhodom, s pomočjo Scart priključka (ni priložen) povežite priključek AV OUT
na zadnjem delu glavne enote in priključek SCART IN na vašem televizorju.
METODA 3 : Kompozitni Video ....... (Dobra kvaliteta)
Povežite priključek VIDEO OUT na zadnji strani DVD predvajalnika in priključek VIDEO IN na vašem TV-ju s pomočjo
priloženega video kabla.
10
Funkcija P.SCAN (progresivno skeniranje)
Za razliko od prepletenega načina, pri katerem se izmenjujeta dve informacijski polji o sliki in
tako tvorita sliko (najprej lihe in nato sode vrstice skeniranja), se pri progresivnem skeniranju
uporablja eno informacijsko polje (vse vrstice so prikazane naenkrat), pri čemer nastane čista
in natančna slika brez vidnih vrstic skeniranja.
Za svoj televizor lahko izberete »Progressive Scan« (Postopno pregledovanje) ali
»Interlace Scan« (Prepleteno pregledovanje).
Pojdite na <Setup> (Nastavitev) -> <Display Setup> (Nastavitev zaslona) -> <Video
Output> (Video izhod) in nastavite I-SCAN ali P-SCAN.
(Glejte stran 35.)
Kaj je progresivno (ali neprepleteno) skeniranje?
Prepleteno skeniranje (1 SLIČICA = 2 POLJI)
Pri prepletenem skeniranju video posnetka je ena sličica
sestavljena iz dveh prepletenih polj (liho in sodo), pri
čemer vsako od polj vsebuje vsako drugo vrstico sličice.
Najprej je prikazano liho polje alternativnih vrstic in nato
se prikaže še sodo polje, ki zapolni izmenične luknje, ki jih
je pustilo liho polje, in tako nastane ena sličica.
Ena sličica, prikazana vsako 1/25 sekunde, vsebuje dve
prepleteni polji, kar pomeni, da se vsako 1/50 sekunde
prikaže skupno 50 polj.
Način prepletenega skeniranja je namenjen za zajemanje
mirujočega predmeta.
Opomba
Progresivno skeniranje (CELOTNA SLIČICA)
Način progresivnega skeniranja skenira eno celotno
sličico video posnetka za drugo, v vsaki vrstici na zaslonu
posebej.
Naenkrat se izriše celotna slika, v čemer je tudi razlika v
primerjavi s prepletenim skeniranjem, pri katerem se
video posnetek izriše v nizu prehodov.
Način progresivnega skeniranja se uporablja pri premičnih
predmetih.
• Ta funkcija deluje samo pri televizijah, opremljenih s komponentnimi video izhodi (Y, Pr, Pb), ki podpirajo
progresivni video posnetek. (Ne deluje na televizijah z običajnimi komponentnimi vhodi, kot so na primer
televizije z neprogresivnim skeniranjem.)
• Glede na znamko in model vaše televizije ta funkcija morda ne bo delovala.
11
Priključek za avdio iz
zunanjih komponent
SLV
Povezovanje zunanje analogne komponente
Primer : Komponente z analognim signalom, kot so videorekorder, kamkorder in televizor.
POVEZAVE
Avdio kabel
(ni priložen)
1
Če ima zunanja analogna naprava samo en avdio
izhod, ga priključite na levi ali desni vhod.
Povežite AUX IN na predvajalniku z Audio Out na zunanji analogni komponenti.
• Prepričajte se, da ste upoštevali barve na vtikačih.
2 Za izbiro AUX-a pritisnite AUX.
• Na zaslonu se izpiše ‘AUX’.
12
Povezovanje FM anten
FM antena (priložena)
1
2
Povežite priloženo FM anteno v FM 75 ΩKOAKSIALNO vtičnico.
Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa
jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
Opomba
13
• Ta enota ne sprejema AM programov.
Nastavljanje ure
SLV
Pri vsakem koraku imate na voljo nekaj sekund za nastavitev željenih možnosti.
Če ta čas prekoračite, morate začeti ponovno.
2
Dvakrat pritisnite
TIMER/CLOCK.
POVEZAVE
1
Vklopite sistem s
pritiskom na tipko
POWER.
• Prikaže se CLOCK.
3
Pritisnite ENTER.
Ure utripajo.
• Povečajte ure :
• Zmanjšajte ure :
4
Ko je prikazan
točen čas, pritisnite
ENTER.
Minute utripajo.
• Povečajte minute :
• Zmanjšajte minute :
Ko je prikazan
točen čas,
pritisnite ENTER.
5
•
•
Na zaslonu se izpiše ‘TIMER'.
Sedaj je točen čas nastavljen.
Opomba
• Čas je lahko prikazan, tudi ko uporabljate drugo funkcijo, z enkratnim pritiskom
na TIMER/CLOCK.
14
Preverjanje preostalega
časa
DVD
1
Pritisnite gumb
REMAIN.
• Funkcija za preverjanja skupnega in
preostalega časa predvajanja naslova ali
poglavja.
Vsakič ko pritisnete gumb REMAIN
(PREOSTANEK), se čas prikaže, kot
je prikazano spodaj:
TITLE REMAIN TIME
CHAPTER REMAIN TIME
ELAPSED TIME
CD
1
MP3
Pritisnite gumb
REMAIN.
 Če pritisnete gumb REMAIN (PREOSTALI
ČAS), se prikaže, koliko časa je še preostalo.
 Funkcijo prekličete tako, da ponovno pritisnete
gumb REMAIN (PREOSTALI ČAS).
15
Predvajanje plošč
2
Vstavite disk.
• Disk vstavite tako, da bo oznaka obrnjena
navzgor.
3
Pritisnite tipko OPEN/CLOSE , da zaprete
pladenj za diske.
DVD
CD
DELOVANJE
1
Pritisnite tipko OPEN/CLOSE , da odprete
pladenj za diske.
SLV
MP3
• Predvajanje se začne samodejno.
• Če je televizor vklopljen, se bo na zaslonu
prikazal seznam MP3-jev na CD-ju.
Opomba
•
•
Začetni prikaz na zaslonu je lahko različen - odvisno od vsebine plošče.
Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo mogoče
predvajati.
• Kazalo vsebine plošče MP3 je odvisno od formata posnetkov MP3/WMA, ki so
ki so zapisani na njej.
• Za mešane plošče je seznam predvajanja sledeč:MP3/WMA k DIVX kJPEG.
• Pri ploščah CD lahko skladbo izberete s številskimi gumbi: ko pritisnete
številski gumb, se po 3 sekundah predvajanje samodejno začne.
• Naprava ne podpira formata DTS Audio.
• Naprava ne podpira formata DVD Audio Dis.
Za zaustavitev predvajanja, med predvajanjem
pritisnite gumb STOP.
• Če pritisnete enkrat, se bo položaj shranil v pomnilnik. Če pritisnete gumba PLAY
•
(PREDVAJAJ) ( ) , se predvajanje začne iz zaustavljenega položaja. (Ta funkcija
deluje le z DVD-ji.)
Če gumb pritisnete dvakrat, se pojavi sporočilo, <STOP> in če nato pritisnete
gumb PLAY (
) se predvajanje začne od začetka.
To temporarily pause playback, pritisnite gumb
PAUSE .
•
S ponovnim pritiskom gumba PLAY(
nadaljuje.
) se predvajanje
16
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD
1
Naložite MP3/WMA
disk.
• Pojavil se bo menijski zaslon MP3/WMA in
predvajanje se bo začelo.
• Prikaz menija je odvisen od MP3/WMA
2
uporabite
za izbiro albuma,
nato pritisnite gumb
ENTER.
• Uporabite
za izbiro posnetka.
diska.
• WMA-DRM datotek ni možno predvajati.
3
Za zamenjavo albuma,
uporabite
za
izbiro drugega albuma
v načinu Stop, nato
pritisnite gumb
ENTER.
4
Za zaustavitev
predvajanja
pritisnite gumb
STOP.
• Za izbiro drugega albuma in
posnetka, ponovite koraka 2 in 3.
Opomba
• Odvisno od načina snemanja, nekaterih MP3/WMA-CD-jev ne boste mogli
predvajati.
• Seznam vsebine MP3-CD se razlikuje glede na format MP3/WMA
posnetka na disku.
17
Predvajanje datotek JPEG
SLV
JPEG
Posnetke z dgitalnega fotoaparata, videokamere ali JPEG datoteke lahko shranite na CD
in nato predvajate s tem DVD predvajalnikom.
Funkcija Zasukaj/Zrcali
Med predvajanjem pritisnite kazalniške gumbe
,
,
.
DELOVANJE
Gumb
,
: navpično zrcaljenje
Gumb :
zasuk za 90° v levo
Gumb :
zasuk za 90° v desno
Izvirna slika
Gumb
: navpično zrcaljenje
Funkcija Zoom (Povečaj)/Auto play (Samodejno predvajanje)
Med predvajanjem pritisnite gumb INFO in na televizorju se prikaže sledeče:
izberite ikono, nato pa pritisnite gumb ENTER –
vsakič ko pritisnete gumb, se bo vaša izbira zavrtela v smeri urnega kazalca.
izberite ikono, nato pa pritisnite gumb ENTER –
2. Z gumboma ,
vsakič ko pritisnete gumb, se bo vaša izbira spremenila sledeč x2 k x4 k x2 k
Off(Izklop).
izberite ikono in pritisnite gumb ENTER; na
3. Z gumboma ,
televizorju se prikaže sledeče:
1. Z gumboma
,
Z gumbom ENTER izberite časovni razmik za predvajanje slik.
4. S pritiskom gumba STOP prekličete funkcijo.
18
Predvajanje datotek DivX
Preskok naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov
• Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov
.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik preskoči na prejšnjo,
kadarkoli pritisnete gumb
.
Hitro predvajanje
Pritisnite gumb
.
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost spremeni v naslednjem
zaporedju:
• Če se želite vrniti na običajno predvajanje, pritisnite gumb
PLAY (PREDVAJAJ) (
19
).
Funkcija preskoka za 5 minut
SLV
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ,
• Vsakič, ko pritisnete gumb
predvajanje preskoči za 5 minut naprej.
• Vsakič, ko pritisnete gumb
predvajanje preskoči za 5 minut nazaj.
Opomba
• Za datoteke MPEG funkcija za preskok 5 minut ni podprta.
Prikaz avdio posnetkov
Pritisnite gumb AUDIO.
DELOVANJE
• Če je na plošči več avdio posnetkov, lahko med njimi izbirate.
• Vsakič ko pritisnete gumb, se vaša izbira spremeni sledeče:AUDIO(OFF, 1/1, 1/2 ...).
Prikaz podnapisov
Pritisnite gumb SUBTITLE.
• Vsakič ko pritisnete gumb, se vaša izbira spremeni sledeče:
KOR
SUBTITLE
Off
SUBTITLE
• Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta predvajana samodejno.
• Podprtih je do 8 jezikov za podnaslove.
Razpredelnica za DivX
Podpira DivX
Avi datoteke vsebujejo audio in video podatke; te morajo biti shranjene na CD-ju formata ISO 9660.
Združljivost SLIKE
Združljivost SLIKE
DivX3.11
Do zadnje VERZIJE
Združljivost ZVOKA
MP3
CBR : 8kbps~320kbps
AC3
CBR : 32kbps~640kbps
WMA CBR1:Stereonačin:48kbps~384kbps
CBR2:Mono case:64kbps~192kbps
Opomba
Datoteke MPEG, ki vsebujejo DivX se lahko ločijo na Video in Audio.
• Združljivost slike :Podprte so vse verzije DivX od verzije 3.11 dalje
(vključno z zadnjo, 5.1). Nadalje, DivX je podprt.
• Združljivost zvoka : Podprti so MP3-ji od 8kbps do 320 kbps, AC3ji od 32 kbps do 640 kbps in WMA-ji od 48 kbps do 384 kbps.
• Nadalje, za podnaslove ta enota podpira tekstovni format (SMI).
• Ko predvajate DviX disk, lahko predvajate le datoteke s končnico AVI.
• Med razpoložljivimi DivX Audio formati, naprava ne podpira formata DTS Audio.
• Ko z računalnikom pečete podnapise na CD-ROM se prepričajte, da so podnapisi SMI
datoteka.
• MPEG 1 Sloj 1 (MP1) ni podprt.
20
Predvajanje predstavnostnih datotek z uporabo funkcije USB Host
Z uporabo predvajalnikove USB funkcije, lahko nanj povežete zunanje naprave, kot so MP3
predvajalnik, USB spominski ključ, itn.
1
povežite USB kabel.
2
Način USB izberete tako,
da pritisnite gumb
FUNCTION (FUNKCIJA)
na glavni enoti ali pa
gumb USB na
daljinskem upravljalniku.
• Na zaslonu se pojavi prikaz <USB> in
nato izgine.
• Na televizijskem zaslonu se pojavi USB
SORTING in shranjena datoteka se
začne predvajati.
Če želite predvajanje zaustaviti, pritisnite gumb STOP ( )
Opomba
•
•
•
Podprte so video datoteke (DivX, MPEG, itn.).
Da preprečite morebitno izgubo podatkov, shranjenih na USB napravi,
pred odstranitvijo kabla napravo izključite, ali jo preklopite v drug način.
Seznam predvajanja je sledeč:MP3/WMA k DIVX kJPEG.
Preskok naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov
•
•
Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb
Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb
ali
izbrana naslednja datoteka.
izbrana prejšnja datoteka.
Hitro predvajanje
Če želite ploščo predvajati z večjo hitrostjo, med predvajanjem
pritisnite enega od gumbov
.
• Vsakič, ko pritisnete gumb, se bo hitrost predvajanja spremenila na naslednji način:
x 2
x 4
x 8
ail  x 2
x 4
x 8
• Če se želite vrniti na običajno predvajanje, pritisnite gumb PLAY (PREDVAJAJ) (
21
).
Specifikacije gostitelja USB
Specifikacije gostitelja
USB
Nezdružljivost
SLV
• Podpira naprave, ki so združljive z USB 1.1 ali USB 2.0.
• Podpira naprave, ki so povezane s kablom USB tipa A.
• Podpira naprave, ki so združljive z UMS (pomnilniški medij USB)
V1.0.
• Podpira naprave, pri katerih je povezani pogon formatiran v
datotečnem sistemu FAT (FAT, FAT16, FAT32).
•Ne podpira naprav, pri katerih je potrebna namestitev ločenega gonilnika
na osebni računalnik (Windows).
• Ne podpira povezave z zvezdiščem USB.
• Predvajalnik morda ne bo zaznal naprave USB, ki je povezana prek
podaljška USB.
• Napravo USB, pri kateri je potreben ločen vir napajanja, povežite s
predvajalnikom in na ločen električni priključek za napajanje.
• Če je na povezani napravi nameščenih več pogonov (ali particij),
lahko povežete le en pogon (ali particijo).
• Naprava, ki podpira le USB 1.1, lahko vpliva na kakovost slike
Omejitve delovanja
DELOVANJE
Združljive naprave
1. Pomnilniška naprava USB
2. Predvajalnik MP3
3. Digitalni fotoaparat
4. Izmenljivi trdi disk
• Podprti so izmenljivi trdi diski s kapaciteto manj kot 160 gigabajtov. Izmenljivi trdi diski s
kapaciteto 160 gigabajtov ali več, morda ne bodo zaznani.
• * Če povezana naprava ne deluje zaradi nezadostnega napajanja, lahko za napajanje
uporabite ločeni napajalni kabel in tako omogočite pravilno delovanje. Priključki kabla USB se
glede na izdelovalca naprave USB lahko razlikujejo.
5. Čitalnik kartic USB: Enorežni in večrežni čitalnik kartic USB.
• Čitalniki kartic USB nekaterih izdelovalcev morda niso podprti.
• * Če v večrežni čitalnik kartic vstavite več pomnilniških naprav, lahko pride do težav pri uporabi.
Podprte oblike datotek
Oblika
Ime datoteke
Datotečna
pripona
Bitna hitrost
Različica
Slikovne
pike
Frekvenca
vzorčenja
Fotografija
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
8~320kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
V8
–
44.1kHz
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Stereo:48~384kbps
Glasba
Mono:64~192kbps
Film
DivX
.AVI
4Mbps
• Prenos v načinu CBI (kontrolni, masovni in prekinitveni prenos) med napravami ni podprt.
• Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo protokol PTP ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za
uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
• Naprave, ki uporabljajo datotečni sistem NTFS, niso podprte. (Podprt je samo datotečni sistem
FAT 16/32 (dodelitvena tabela 16/32).)
• Ne deluje z napravami, ki uporabljajo protokol za prenos medijskih datotek (MTP) s programskimi
omejitvami Janus.
• MPEG 1 Sloj 1 (MP1) ni podprt.
22
Prikaz informacij o plošči
Informacije o plošči si lahko ogledate na televizijskem zaslonu.
Pritisnite gumb INFO.
• Pritisnite drsnika
,
da izberete želeno točko.
DVD
Prikaz informacij izgine.
Opomba
• Videz prikaza informacij je odvisen od vsebine plošče.
• Kaj je Naslov?
Film na DVD disku.
• Kaj je Poglavje?
Vask naslov na DVD disku je razdeljen na več podobnih manjših delov
imenovanih "poglavja".
•
se pojavi na televizijskem zaslonu!
Če se na televizijskem zaslonu pojavi ta simbol, medtem, ko pritiskate
natipke, je to dejanje nemogoče, dokler se predvaja disk.
• Kaj je Datoteka?
Del videa ali glasbe, posnet na CD, ali MP3 CD.
23
Hitro/Počasno predvajanje
Hitro predvajanje
DVD
Dvakrat pritisnite gumb
CD
SLV
MP3
.
• Vsakič, ko med predvajanjem dvakrat pritisnete enega od gumbov, se bo hitrost predvajanja spremenila na naslednji
način:
CD
DVD
16
32
32
128
128
DELOVANJE
16
MP3
• Če se želite vrniti na običajno predvajanje, pritisnite gumb
PLAY (PREDVAJAJ) (
).
Počasno predvajanje
Pritisnite gumb SLOW.
• Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja
spremeni v naslednjem zaporedju:
DVD
DivX
• V načinu premora ali načinu počasnega predvajanja lahko z
izbirate na naslednji način:
gumboma
• Če se želite vrniti na običajno predvajanje, pritisnite gumb PLAY (PREDVAJAJ) (
Opomba
).
• Med hitrim predvajanjem plošče CD ali MP3-CD, se zvoka ne sliši.
• Med počasnim predvajanjem in predvajanjem po korakih ni nobenih zvokov.
24
Preskok prizorov/skladb
DVD
MP3
CD
Na kratko pritisnite
•
•
.
Vsakič, ko med predvajanjem na kratko pritisnete tipko, se bo predvajalo prejšnje ali
naslednje poglavje ali datoteka.
Toda, poglavij ne morete preskakovati zaporedoma.
DVD
CD
MP3
Skip
Track01
Track01
Track02
Track03
Track04
Track05
Track06
Track07
Track02
Track01
Track02
Track03
Track04
Track05
Track06
Track07
Skip
Track03
Track01
Track02
Track03
Track04
Track05
Track06
Track07
Predvajanje sličice za sličico
Pritisnite gumb STEP.
•
DVD
DivX
Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za
en okvir.
25
Step
Funkcija spreminjanja zornega kota
SLV
Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi koti.
DVD
1
Pritisnite gumb
ANGLE.
1/3
2
S pritiskom puščičnega
gumbov in ali številskih
gumbov izberite želeni kot.
• Z vsakim pritiskom gumba se stopnja
povečave spremeni v naslednjem zaporedju:
DELOVANJE
1/3
2/3
3/3
Opomba
• Ko se predvaja DivX plošče, se zaslon poveča na dvakratno
normalno velikost.
26
Ponovno predvajanje
Ponovno predvajanje omogoča ponavljanje predvajanja poglavja, naslova, posnetka (skladbe) ali
imenika (MP3-datoteke).
DVD
CD
MP3
DIVX
Pritisnite gumb REPEAT.
•
Z vsakim pritiskom gumba se način ponovnega predvajanja spremeni v
naslednjem zaporedju:
DVD
DIVX
MP3
CD
Track
Track
Track
Folder
Folder
Disc
Off
Disc
Shuffle
Shuffle
Off
Off
Možnosti ponovnega
predvajanja
TRACK
SHUFFLE
Ponovno predvajanje izbranega
posnetka.
Naključno zaporedje predvajanja
posnetkov.
(Vsaka skladba se lahko predvaja le
enkrat.)
Folder
Ponovno predvajanje vseh posnetkov
v mapi.
OFF
Preklic ponovnega predvajanja.
DISC
Ponovno predvajanje celotne plošče.
• Za plošče CD, MP3 ali DIVX lahko pritisnete gumb SHUFFLE (PREDVAJAJ NAKLJUČNO)
za predvajanje pesmi po naključnem vrstnem redu. (Vsak posnetek bo predvajan le enkrat.)
27
Ponovno predvajanje A↔B
DVD
1
CD
MP3
SLV
DIVX
Pritisnite gumb REPEAT
A-B (PONOVI A-B) na
mestu, kjer želite, da se
začne ponavljajoče
predvajanje (A).
Prikaže se 'RPT A-' .
Pritisnite gumb REPEAT A-B
(PONOVI A-B) na mestu, kjer
želite, da se konča
ponavljajoče predvajanje (B).
2
Prikaže se 'RPT A-B' .
DELOVANJE
3
Za vrnitev na običajno
predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT
A-B (PONOVI A-B).
Prikaže se 'RPT OFF-' .
• Funkcija ponavljanje A-B ne deluje z nekaterimi JPEG diski.
• Časovni razmik med točko A in B mora biti več kot 5 sekund.
28
Funkcija spreminjanja zornega kota
Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi koti.
Funkcija spreminjanja zornega kota
DivX
DVD
1
JPEG
2
Pritisnite gumb
ZOOM.
S pritiskom puščičnih
gumbov , , ,
se pomaknite na del, ki
ga želite povečati.
Pritisnite gumb
ENTER.
3
• Z vsakim pritiskom gumba se stopnja povečave
spremeni v naslednjem zaporedju:w:
DVD
DivX
29
JPEG
2x
4x
OFF.
2x
4x
2x
OFF.
Izbira jezika govora/
podnaslovov
Funkcija izbire jezika zvoka
1
Pritisnite gumb
INFO.
2
DVD
Z drsnikoma ,
izberite »Audio « (Avdio)
in nato pritisnite gumb
ENTER.
Subtitle Language Selection Function
1
2
3
Z drsnikoma , ali
številskimi gumbi izberite
želeni jezik avdia in nato
pritisnite gumb ENTER.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na
število jezikov na DVD-plošči izbere
drug jezik zvoka (angleški, španski,
francoski itd.).
DVD
Z drsnikoma ,
izberite »Subtitle «
(Podnapisi) in nato
pritisnite gumb ENTER.
3
Z drsnikoma ,
li številskimi gumbi izberite želeni
jezik podnapisov in nato pritisnite
gumb ENTER.
Opomba
• Jezik podnapisov ali avdia lahko izberete z
gumboma AUDIO (AVDIO) ali SUBTITLE
(PODNAPIS) na daljinskem upravljalniku.
• A lemeztöl függően előfordulhat, hogy a lejátszás
és feliratozás nyelve nemválasztható ki.
30
DELOVANJE
Opomba
Pritisnite gumb
INFO.
SLV
Neposredni pomik na
prizor/skladbo
DVD
1
Premik na Naslov/Poglavje
2
Pritisnite gumb
INFO.
Premik na določen čas
Premik na Naslov/Poglavje
3
Z drsnikoma ,
ali številskimi gumbi izberite
želeni del in nato pritisnite
gumb ENTER.
4
Premik na določen čas
5
31
Wciśnij przyciski
numeryczne, aby
wybrać żądany czas
i następnie wciśnij
przycisk ENTER.
Z drsnikoma ,
izberite Title/Chapter
(Naslov/poglavje).
Z drsnikoma ,
izberite Time (Ura).
Opomba
•
•
Če se želite pomakniti neposredno na
želeni naslov, poglavje ali posnetek,
pritisnite enega od gumbov
na
daljinskem upravljalniku.
Možnost pomika na želeni naslov ali čas
posnetka je odvisna od vrste plošče.
Uporaba možnosti Disc Menu
SLV
Menije lahko uporabljate za nastavitev jezika zvoka, jezika podnapisov, profila itd.
Vsebina menija je odvisna od DVD-plošče.
DVD
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
3
Pritisnite kurzor ,
tipko, da izberete željen
predmet, nato pritisnite
ENTER.
DELOVANJE
Disc Menu
2
S pritiskom puščičnih
gumbov , se
pomaknite na <Disc
Menu> in nato dvakrat
pritisnite gumb ENTER.
Disc Menu
4
Pritisnite kurzor ,
tipko, da izberete
željen predmet, nato
pritisnite ENTER.
Za vrnitev na predhodni nivo pritisnite gumb RETURN.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb EXIT.
32
Uporaba možnosti Title Menu
Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko ogledate naslove posameznih filmov.
Razpoložljivost te možnosti je odvisna od vsebine plošče.
DVD
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
2
Z drsnikoma , se
premaknite na »Title
Menu« (Meni naslova)
in nato dvakrat
pritisnite gumb
ENTER.
Disc Menu
3
Pritisnite kurzor ,
tipko, da izberete željen
predmet, nato pritisnite
ENTER.
4
Pritisnite kurzor ,
tipko, da izberete
željen predmet, nato
pritisnite ENTER.
Za vrnitev na predhodni nivo pritisnite gumb RETURN.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb EXIT.
33
Nastavitev jezika
SLV
Privzeti jezik prikazov na zaslonu je angleščina.
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
2
S pritiskom puščičnega gumba
se pomaknite na
možnost <Setup> in pritisnite
gumb ENTER.
3
Pritisnite kurzor ,
tipko, da izberete željen
predmet, nato pritisnite
ENTER.
Disc Menu
DELOVANJE
4
S pritiskom puščičnih
gumbov , izberite
želeni jezik in pritisnite
gumb ENTER.
• Ko je nastavitev končana, se bo, če je bil
nastavljen angleški jezik, pokazal angleški
OSD.
Izbira jezika prikaza na
zaslonu
Izbira jezika menija
plošče (posneto na
ploščo)
Izbira jezika zvoka
(posnetega na plošči)
*
Izbira jezika podnapisov
(posnetih na plošči)
Če izbranega jezika ni na
plošči, se jezik menija ne
bo spremenil v jezik, ki ga
nastavite.
Izbira jezika menija plošče
(posnetega na plošči)
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb
MENU ali EXIT gumb.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
34
Nastavitev vrste televizijskega
zaslona
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
2
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
<Setup> in pritisnite
gumb ENTER.
4
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
'Tv Aspect' in pritisnite
gumb ENTER.
Disc Menu
3
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
‘Display Setup’ in
pritisnite gumb ENTER.
• Za svoj televizor lahko izberete
način »4:3 Letter Box«, »4:3
Pan&Scan« ali »16:9 Wide«.
5
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
‘Screen Messages’ in
pritisnite gumb ENTER.
• Izberete lahko »On« (Vklopljeno) ali »Off«
(Izklopljeno).
On (Vklopljeno): lahko vidite sporočila na zaslonu.
Off (Izklopljeno): sporočil na zaslonu ne morete
videti.
.
35
6
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
'Video Output' in
pritisnite gumb ENTER.
• Izberete lahko »I-SCAN« ali
»P-SCAN«.
(o načinu P-SCAN ali I-SCAN lahko
več preberete na strani 11).
SLV
Nastavitev razmerja višina/širina slike zaslona televizorja
Razmerje med višino in širino slike na zaslonu običajnega televizorja je 4 : 3, pri širokozaslonskih in
visokoločljivostnih televizorjih pa 16 : 9. Temu razmerju rečemo razmerje višina/širina. Če predvajate
DVD-plošče z različnimi velikostmi slike, morate razmerje višine/širine slike prilagoditi televizorju ali
monitorju.
✱ Za običajni televizor izberite možnost <4:3PS> ali <4:3LB>. Če uporabljate
širokozaslonski teievizor, pa izberite možnost <WIDE/HDTV>.
16:9 Wide
: To
možnost izberite, če želite gledati posnetek v
razmerju 16 : 9 na celotnem zaslonu
širokozaslonskega televizorja.
•
: To
4:3LB
(4:3 Letter box)
(4:3 Pan&Scan)
možnost izberite, če želite gledati posnetek v
razmerju 16 : 9 v stisnjenem načinu na običajnem
televizorju.
•
•
Na televizorju se bosta pojavila zgornji in spodnji črni rob.
: To
4:3PS
•
NAMESTITEV
možnost izberite, če želite gledati posnetek v
razmerju 16 : 9 v načinu nabiralnika na običajnem
televizorju.
•
Opomba
Uživali boste ob širokozaslonskem razmerju višine/širine.
Viden je le osrednji del slike (ob straneh je slika v razmerju
16 : 9 odrezana).
Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete gledati v širokozaslonskem
načinu.
Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate slike, je predvajana slika
odvisna od vrste programske opreme, vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/širina.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno
stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni
zaslon.
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb EXIT.
36
Nastavitev starševskega
nadzora (stopnja nastavitve)
S to nastavitvijo otrokom omejite ogled DVD-plošč z vsebinami, ki zanje še niso primerne.
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
2
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
<Setup> in pritisnite gumb
ENTER.
5
Vnesite geslo in
pritisnite gumb
ENTER.
3
S pritiskom puščičnega
gumba se pomaknite na
možnost ‘Parental Setup’
in pritisnite gumb ENTER.
Disc Menu
4
•
•
S pritiskom puščičnih
gumbov , izberite
želeno stopnjo nastavitve
in pritisnite gumb ENTER.
Če ste izbrali možnost Level 6,
ogled DVD plošč s stopnjo, višjo od
7, ne bo mogoč.
Višja stopnja označuje vsebine z
več nasilja in spolnosti.
•
•
Privzeta nastavitev gesla je <7890>.
Ko je nastavitev končana, se
pomaknete na prejšnji zaslon.
Opomba
•
Ta funkcija deluje samo, če
DVD-plošča vsebuje informacije o
nastavitvi stopnje.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno
stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
37
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb EXIT.
Nastavitev gesla
SLV
Za nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) lahko
nastavite geslo.
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
2
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
<Setup> in pritisnite gumb
ENTER.
3
S pritiskom puščičnega
gumba se pomaknite na
možnost ‘Parental Setup’
in pritisnite gumb ENTER.
Disc Menu
5
NAMESTITEV
4
Z drsnikoma , izberite
»Change Password«
(Spremeni geslo) in nato
pritisnite gumb ENTER.
Vnesite geslo in
pritisnite gumb
ENTER.
•
Vnesite staro geslo in nato novo
geslo ter novo geslo potrdite.
•
Nastavitev je končana.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
S tipko CANCEL prekličete napako pri vnosu številke gesla.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
38
Nastavitev kompresije dinamičnega razpona (DRC)
S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na
nižji glasnosti, recimo zvečer.
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
2
S pritiskom puščičnega gumba
se pomaknite na možnost
<Audio> in pritisnite gumb
ENTER.
Disc Menu
3
Z drsnikoma ,
izberite »DRC« (NDR) in
nato pritisnite gumb
ENTER.
4
S pritiskom puščičnih
gumbov , prilagodite
funkcijo DRC.
•
NDR lahko nastavite med 0 in 8.
Nastavite na najboljšo nastavitev.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno
stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb EXIT.
39
Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike (AV SYNC)
SLV
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom.
V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
2
S pritiskom puščičnega
gumba , se pomaknite
na možnost <Audio> in
pritisnite gumb ENTER.
Disc Menu
4
•
Z gumbom za pomikanje
, izberite zakasnitev
AV-SYNC in pritisnite gumb
ENTER.
Zakasnitev zvoka lahko nastavite med 0 ms in
300 ms. Izberite najprimernejšo zakasnitev.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
40
NAMESTITEV
3
S pritiskom puščičnega
gumba , se pomaknite
na možnost <AV-SYNC> in
pritisnite gumb ENTER.
O RDS predvajanju
Uporaba RDS (Radio podatkovni sistem) za sprejem FM postaj
RDS dovoljuje FM postajam, da pošiljajo dodaten signal poleg rednega signala programa. Na primer, postaje in njihova imena, ter tudi podatki o tipu
programa, ki je predvajan, npr. šport, glasba, itd.
Ko poslušate postajo, ki omogoča RDS storitev, na prikazovalniku zasveti
RDS kazalec.
Opis RDS funkcije
• PTY (Tip programa) : Prikaže tip trenutno predvajanega programa
• PS NAME(Ime programske usluge) : Kaže ime postaje in je sestavljeno iz 8 znakov.
• RT (Radijsko besedilo) : Dekodira besedilo, ki ga postaja oddaja, in je sestavljeno iz največ 64
znakov.
• CT (Ura) : Dekodira točen čas iz FM frekvence.
Nekatere postaje ne oddajajo informacije PTY, RT ali CT, zato le-ta ni vedno prikazana.
• TA (Prometna obvestila) : Ko ta simbol utripa, nakazuje, da so v oddajanju prometna obvestila.
• RDS morda ne bo deloval pravilno, če poslušana postaja ne oddaja
RDS signala pravilno ali je signal prešibek.
Prikaz RDS signalov
Na prikazovalniku lahko vidite RDS signale, ki jih oddaja postaja.
Med poslušanjem FM postaje, pritisnite tipko RDS.
Vsakič, ko pritisnete tipko, se prikazovalnik spremeni in vam poda naslednje podatke.:
PS NAME ➝ RT ➝ CT ➝ Frequency
• PS (Storitev programa): Med iskanjem se prikaže “PS”, čemur sledijo imena postaj. Če ni nobenega
signala, se izpiše “NO PS”.
• RT (Radijsko besedilo) : Med iskanjem se prikaže “RT”, čemur sledi besedilo, ki ga pošilja poslušana
postaja. Če ni nobenega signala, se izpiše “NO RT".
• Frekvenca: Frekvenca postaj (ni RDS storitev)
O znakih na prikazovalniku
Ko prikazovalnik kaže PS ali RT signal, so uporabljeni naslednji znaki.
Okno prikazovalnika ne loči med malimi in velikimi črkami in vedno uporablja velike črke.
Okno prikazovalnika ne prikazuje naglašenih črk, “A”, na primer, lahko pomeni naglašene “A”-je,
kot so “Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ in Ă.”
• Ko je iskanje končano, na prikazovalniku ni izpisano “PS” in “RT”.
41
PTY (Tip programa) in funkcija PTY-SEARCH
SLV
Ena od prednosti RDS storitve je, da lahko iz prednastavljenih programov najdete točno določen program, s
specifikacijo PTY kod.
Iskanje programov s PTY kodami
Preden začnete...
• PTY iskanje se nanaša le na prednastavljene postaje.
• Za ustavitev iskanja, kadarkoli pritisnite STOP.
• Pri naslednjih korakih je časovna omejitev. Če je nastavitev prekinjena preden končate, ponovno začnite s
korakom 1.
1
2
Med poslušanjem FM postaje, pritisnite tipko PTY SEARCH.
Pritiskajte PTY- ali PTY+, dokler na prikazovalniku ni izpisana TPY koda, ki jo
želite.
• Opis PTY kode je na desni strani prikazovalnika.
3
PTY SEARCH pritisnite ponovno, dokler je na prikazovalniku še izpisana PTY
koda, izbrana v prejšnjem koraku.
• Če iščete isti “PTY”, se bo iskanje zaustavilo. Če ni na voljo istega “PTY”,
se bo iskanje nadaljevalo in ustavilo na začetku.
Tip programa
Prikazovalnik
NEWS
AFFAIR
INFO
Novice, vključno z mnenji in poročili
Razne zadeve, vključno s sedanjimi dogodki,
dokumentarnimi oddajami, razpravami in analizami.
Podatki, vključno s težami in merami,
napovedmi, potrošniškimi temami, zdravstvenimi
podatki, itd.
Prikazovalnik
Tip programa
CLASS
Težka klasična glasba – Orkestralna glasba,
simfonična, komorna glasba in opera
OTHER
Druga glasba – Jazz, R&B, narodna
WEATHE
Vreme
FINANC
Finance
CHILD
Otroški programi
SOCIAL
Družbene zadeve
Radijski dramski program, itd.
RELIG.
Vera
Kulturno-narodna ali lokalna kultura, vključno z
verskimi težavami, družbenimi vedami, jezikom,
gledališčem, itd.
PHONE
Pogovorne oddaje
TRAVEL
Potovanja
SCIEN.
Naravne znanosti in tehnologija
LEISUR
Prosti čas
VARIED
Drugo-Govori, zabavni program (kvizi, igre),
intervjuji, komedije in satira, itd.
POP M
Pop glasba
ROCK M
Rock glasba
SPORT
Sport
EDUC.
Izobrazba
DRAMA
CULTUR
M.O.R.
Trenutna sodobna glasba za lahko poslušanje
LIGHT
Lahka klasična glasba – Klasična glasba,
instrumentalna in zborovska glasba
JAZZ
Jazz glasba
COUNTR
Narodna glasba
NATION
Nacionalna glasba
OLDIES
Stari hiti
FOLK M
Folk glasba
DOCU.
Dokumentarni program
42
Poslušanje radia
S samodejnim ali ročnim iskanjem radijske postaje lahko poslušate izbrani pas
(radijske postaje FM,).
Daljinski upravljalnik
1
Pritisnite gumb
TUNER.
2
Nastavite želeno
radijsko postajo.
Samodejno iskanje 1 Pritisnite tipko STOP ( ) za izbiro
prednastavljenih (PRESET) postaj, nato
ail
da izberete eno od
pa pritisnite tipko TUNING
prednastavljenh postaj.
Pritisnite tipko STOP ( ) in izberite
Samodejno iskanje 2
"AUTO" nato pa pritisnite
ail
, da sistem samodejno poišče
tipko TUNING
postajo.
Ročno iskanje Pritisnite STOP ( ) , da izberete
TUNING
ail
"MANUAL". Na kratko pritisnite tipki
, da povečate ali zmanjšate frekvenco.
Glavna enota
1
Za izbiro FM pasu,
pritisnite gumb
FUNCTION.
2
Izberite radijsko
postajo.
Samodejno iskanje 1 Pritisnite tipko STOP ( ) za izbiro
prednastavljenih (PRESET) postaj, nato
pa pritisnite tipko
da izberete eno od
prednastavljenh postaj.
Pritisnite tipko STOP ( ) in izberite
Samodejno iskanje 2
"AUTO" nato pa pritisnite tipko
,
da sistem samodejno poišče postajo.
Ročno iskanje Pritisnite STOP ( ) , da izberete
,
"MANUAL". Na kratko pritisnite tipki
da povečate ali zmanjšate frekvenco.
S pritiskom gumba MO/ST izberite način Mono ali Stereo.
(To velja samo pri poslušanju postaje FM.)
•
•
43
Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med načinoma <STEREO> in <MONO>.
Če je sprejem postaje slab, izberite način <MONO> za čist, nemoten sprejem.
Prednastavitev radijskih postaj
SLV
Shranite lahko do:
15 FM postaj
Primer : Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1
S pritiskom gumba
TUNER izberite
radijsko frekvenco
FM.
2
S pritiskom na
TUNING
ail
izberite 89.10.
3
Pritisnite gumb
TUNER MEMORY.
• Za samodejno ali ročno
iskanje postaje si preberite 2.
korak na strani 43.
MHz
•
kHz
kHz
S pritiskom gumbov
TUNING
ail
izberite številko
programa.
Izberete lahko med 0 in 15.
5
Ponovno pritisnite
gumb TUNER
MEMORY.
6
Če želite nastaviti
še druge postaje,
ponovite korake od 2
do 5.
• Če v 5 sekundah ne pritisnete “TUNER
MEMORY” prednastavljena nastavitev izgine
in prikaže se “FM”.
MHz
MHz
kHz
kHz
44
DELOVANJE RADIA
4
MHz
MHz
kHz
Funkcija presnemavanja
CD-jev
Kompaktni disk lahko kopirate na USB kot MP3 datoteko.
Ta funkcija vam omogoča kopiranje z zagonom diska ali posnetka po lastni izbiri.
1
4
Sistem preklopite s
pritiskom na
POWER.
Za začetek kopiranja, na
daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb CD RIPPING
(KOPIRANJE CD-ja).
Ko pritisnete ta gumb, se prikaže napis
»TRACK RIPPING« (KOPIRANJE
SKLADBE) in kopiranje zgoščenke se
prične.
Ko pritisnete ta gumb, se prikaže napis
»FULL CD RIPPING« (KOPIRANJE
ZGOŠČENKE) in kopiranje zgoščenke se
prične.
Med kopiranjem VD-ja, ne odstranjujte
enote USB.
2
5
Povežite USB.
Za zaustavitev kopiranja
pritisnite gumb STOP( )
Nato samodejno
ustvari in shrani
datoteko v formatu MP3.
Ko se kopiranje zgoščenke zaključi, se v vaši
napravi ustvari imenik »RIPPING«
(KOPIRANO) in ime datoteke je enako, kot je
na zgoščenki.
Opomba
◆ Med kopiranjem CD-ja ne odstranjujte USB-ja in kabla za napajanje. To lahko poškoduje datoteko.
Če želite kopiranje CD-ja zaustaviti med kopiranjem, morate najprej pritisniti tipko ta zaustavitev,
nato enoto USB lahko odstranite.
◆ Če odklopite enoto USB med kopiranjem CD-ja, se bo glavna enota izklopila in kopirane datoteke
morda ne boste mogli izbrisati. V tem primeru prosimo povežite USB v računalnik in naredite
varnostno kopijo USB-ja, nato pa formatirajte USB napravo.
◆ Če na USB-ju ni dovolj pomnilnika, se prikaže sporočilo »RIPPING ERROR« (NAPAKA PRI
KOPIRANJU).
◆ DTS-CD ne more kopirati CD-jev.
◆ CD lahko kopirate le na zunanje diske formata FAT, ne pa na diske formata NTFS. Funkcija
kopiranja CD-jev ne podpira vseh USB naprav.
◆ Pri uporabi funkcije hitrega iskanja CD-ja ali v načinu premora ali mirovanja, funkcija kopiranja
CD-ja ne deluje.
◆ Med kopiranjem CD-ja ne pritiskajte na nobeno tipko. Če napravo med kopiranjem CD-ja stresete,
se kopiranje lahko prekine.
◆ Včasih je pri nekaterih USB napravah čas kopiranja CD-ja daljši.
◆ V načinu programiranja ne morete uporabiti funkcije CD RIPPING (KOPIRANJE CD-JA).
◆ Ko se kopiranje CD-ja konča ali ustavi, se CD ponovno naloži.
45
3
Naložite
kompaktni disk
(Digitalni avdio).
Vrata za CD odprete s pritiskom na gumb
OPEN/CLOSE.
Vstavite CD in pritisnite gumb OPEN/
CLOSE, da zaprete vrata za CD.
Za izbiro želene pesmi uporabite gumba
.
Štoparica
SLV
• Štoparica omogoča, da se sistem vklaplja in izklaplja ob določenem času.
• Če nočete, da bi se sistem samodejno vklapljal in izklapljal, morate izklopiti štoparico.
• Preden nastavite štoparico se prepričajte, da je čas pravilen.
• Pri vsakem koraku imate na voljo nekaj sekund za nastavitev željenih možnosti.
Če ta čas prekoračite, morate začeti ponovno.
Primer: Vsako jutro se želite zbuditi ob glasbi.
1
Vklopite sistem
s pritiskom na
POWER.
2
Pritisnite TIMER/
CLOCK, dokler
se ne prikaže
TIMER.
3
Pritisnite ENTER.
• Za par sekund se prikaže
ON TIME (namesto simbola
izenačevalnika), ki mu sledi že
nastavljen čas vklopa; nastavite
lahko čas vklopa na štoparici.
4
Nastavite čas
vklopa štoparice.
a. S pritiskom na tipko ali nastavite
uro.
b. Pritisnite ENTER.
• Minute utripajo.
c. S pritiskom na tipko ali nastavite
minute.
d. Pritisnite ENTER.
• Za par sekund se prikaže OFF TIME
(namesto simbola izenačevalnika), ki
mu sledi že nastavljen čas izklopa;
nastavite lahko čas izklopa na
štoparici.
7
Pritisnite tipko ali
da izberete vir, ki želite,
da ga sistem predvaja,
ko se vklopi.
5
Nastavite čas
izklopa štoparice.
a. S pritiskom na tipko
ali
nastavite uro.
b. Pritisnite ENTER.
• Minute utripajo.
c. S pritiskom na tipko
ali
nastavite minute.
d. Pritisnite ENTER.
• Prikaže se VOL 10, kjer 10
pomeni že nastavljeno jakost
zvoka.
8
6
•
Pritisnite tipko ali
da nastavite
jakost zvoka in
pritisnite ENTER.
Prikazan je vir, ki bo predvajan.
Pritisnite ENTER,
da potrdite
štoparico.
• TUNER (radio) : a Pritisnite ENTER.
b S pritiskom
na ali izberete
prednastavljene
postaje.
RAZNO
• DVD/CD (kompaktni disk) : Vstavite
ploščo.
• USB: Vstavite USB.
Opomba • Če je čas vklopa in izklopa štoparice enak, se izpiše .
• Če ni plošče ali USB, ko izberete DVD ali USB, se bo nastavitev samodejno spremenila v
»TUNER« (UGLAŠEVALNIK).
46
Preklic štoparice
Po nastavitvi štoparice, se bo le-ta samodejno vklopila, kot je prikazano z indikatorjem TIMER na
prikazovalniku. Če štoparice ne želite več uporabljati, jo morate izklopiti.
Da štoparico izklopite, enkrat
pritisnite TIMER ON/OFF.
•
več ni prikazan.
Da štoparico ponovno vklopite, spet
pritisnite TIMER ON/OFF.
•
47
je ponovno prikazan.
Funkcija Power Sound/
Treble Level/Bass Level
SLV
Funkcija POWER SOUND
Vaš micro-kompaktni sistem ima funkcijo POWER SOUND.
Funkcija POWER SOUND ojača nizke tone in popravi visoke ter tako omogoči
bistveno kakovostnejši zvok.
Pritisnite gumb P. SOUND.
Ko kopirate CD, funkcija P.SOUND zvokov ne deluje in
nastavitve se samodejno prestavijo v način “OFF”.
Rezultat: Prikaže se P.SOUND.
Za preklic te funkcije ponovno pritisnite P.SOUND in
za nekaj sekund se bo prikazal napis “OFF
(IZKLJUČENO)” in P.SOUND izgine.
Funkcija stopnje visokih
tonov
Funkcija TREBLE ojača visoke tone in nudi bobneče
zvočne efekte.
Pritiskajte tipko TREB/
BASSdokler se ne izpiše TREB 0.
•
Pritisnite tipko
+4.
da izberete od TREB -4 do TREB
• Izberete lahko raven visokih tonov po vaši želji.
Funkcija stopnje nizkih
tonov
Funkcija BASS ojača nizke tone in nudi bobneče zvočne
efekte.
Pritiskajte tipko TREB/BASS
dokler se ne izpiše BASS 0.
RAZNO
•
•
da izberete od BASS -4 do BASS +4.
Pritisnite tipko
Izberete lahko raven visokih tonov po vaši želji.
48
Funkcija DSP/EQ /Funkcija
Power Bass
DSP/EQ
Vaš micro-kompaktni sistem ima prednastavljeni
izenačevalnik zvokov, ki vam omogoča izbiro
najprimernejšega ravnovesja med nizkimi in visokimi
toni, skladno z glasbo, ki jo poslušate.
Za izbiro ustreznega ravnovesja, na
daljinskem upravljalniku pritisnite
DSP/EQ.
Za vzpostavitev …
Normalno ravnovesje (linearno)
Ravnovesje za popularno glasbo
Ravnovesje za rock glasbo
Ravnovesje, primerno za klasično glasbo
Ravnovesje, primerno za jazz
Ravnovesje, primerno za s.bass
Izberite …
PASS
POP
ROCK
CLASS
JAZZ
S.BASS
Ko kopirate CD, funkcija DSP/EQ zvokov ne deluje in nastavitve
se samodejno prestavijo v način “PASS”.
Izbiranje Power Bass
Vaš micro-kompaktni sistem ima funkcijo ojačevanja nizkih tonov, ki
se imenuje SBS (Super Bass Sound). Ta funkcija naredi zvok
mogočnejši in bolj realističen.
Pritisnite gumb P.BASS.
Rezultat: Prikaže se“P. BASS”.
Za preklic te funkcije ponovno pritisnite P.BASS in za nekaj
sekund se bo prikazal napis “OFF (IZKLJUČENO)”.
Ko kopirate CD, funkcija P.BASS zvokov ne deluje in
nastavitve se samodejno prestavijo v način “OFF”.
49
Funkcija samodejnega izklopa/
Funkcija Mute
SLV
Samodejni izklop
Nastavite lahko čas, ko se bo DVD predvajalnik samodejno izklopil.
Pritisnite tipko SLEEP.
• Vedno, ko pritisnete tipko, se izbira spremeni: 90 MIN
MIN
30 MIN
15 MIN
60 MIN
45
SLEEPOFF.
Da potrdite nastavitve za samodejni izklop, pritisnite
tipko SLEEP.
• Prikazal se bo preostali čas do samodejnega izklopa DVD predvajalnika.
• Ponovni pritisk na tipko spremeni čas do izklopa v čas, ki je bil nastavljen
pred tem.
Da izklopite samodejni izklop, pritisnite tipko SLEEP,
dokler se na prikazovalniku ne pokaže SLEEPOFF.
Funkcija Mute
To je koristno, ko se oglasite na telefon ali greste odpret vrata.
Pritisnite tipko MUTE.
• Na zaslonu se izpiše 'MUTE'.
• Če želite ponovno vklopiti zvok, še enkrat pritisnite gumb
RAZNO
MUTE (IZKLOP ZVOKA) ali VOLUME (GLASNOST).
50
Funkcije DEMO /Funkcije DIMMER
Funkcija DEMO
Pregledate lahko mnoge funkcije, ki so na
voljo.
Pritisnite tipko DEMO.
• Funkcije, ki so na voljo, se izpišejo na prikazovalniku.
• Vse funkcije so podrobno opisane v tej knjižici. Za
navodila, kako jih uporabljati, poglejte v primeren del
navodil.
Funkcija DIMMER
Nastavite lahko osvetljenost prikzovalnika, da Vas
ne bo motil med gledanjem filma.
Pritisnite tipko DIMMER.
• Vedno, ko pritisnete tipko, se osvetljenost spremeni:
ON(Dim)
DIMMER OFF(Bright).
Opomba
Za preklic funkcije DEMO, pritisnite poljuben gumb.
51
DIMMER
Povezovanje slušalk
SLV
V sistem vaše mikro komponente lahko povežete slušalke in tako ne motite ostalih prisotnih.
Slušalke morajo imeti ustrezen vtikač ø 3,5 ali ustrezen adapter.
Slušalke povežete v
vtičnico PHONES na
sprednji plošči.
Opomba
• Dolgotrajno poslušanje glasne glasbe preko
slušalk lahko poškoduje vaš sluh.
• Predvajanja glasbe odtlej preko zvočnikov ni
več možno slišati.
RAZNO
52
Opozorila glede hranjenja in ravnanja
s ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo njeno
preskakovanje. Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.
Ravnanje s ploščami
Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne
pustite prstnih odtisov.
Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Hranjenje in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
Opomba
53
•
Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do
kondenzacije vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne
bo pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen
predvajalnik stati 1 ali 2 uri.
Odpravljanje težav
SLV
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji
ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Pregledi/odprava težav
Pladenj za plošče se ne
odpre.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regionalno oznako DVD-plošče.
•
•
Daljinski upravljalnik ne
deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede
dometa, kota in oddaljenosti od naprave?
• So baterije prazne?
Ko pritisnete gumb Play/Pause, •
•
se predvajanje ne začne takoj.
Ni zvoka.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče
predvajati.
DVD-predvajalnik ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
Obrišite ploščo
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po
korakih ni zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno
prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Slika se ne pojavi, ni zvoka, •
ali pladenj za disk se odpre
2 do 5 sekund kasneje.
• Plošča se vrti, slika pa se
ne predvaja.
• Kakovost slike je slaba in
slika migota.
•
•
•
•
Ste DVD predvajalnik pred kratkim premaknli iz hladnega v topel
prostor? Ko se v predvajalniku nabere kondenz, odstranite disk in
pustite predvajalnik stati prižgan za kako uro ali dve. (Ko kondenz
izgine, lahko predvajalnik spet uporabljate.)
Je televizor vklopljen?
So video kabli pravilno priključeni?
Je plošča umazana ali poškodovana?
Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
RAZNO
54
Težava
Pregledi/odprava težav
Jezik zvoka in podnapisi
ne delujejo.
•
Ko izberete funkcijo
menija, se menijski zaslon
ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni
mogoče spremeniti.
• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v naOinih 16:9
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Ce je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno tja,
WIDE mode, 4:3 LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem
ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3 predvajate samo v tem
razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju
višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
kjer je signal močnejši
•
• Naprava ne deluje.
(Primer: Napajanje se
izklopi ali pa naprava
oddaja nenavaden šum.)
• DVD-predvajalnik ne deluje
pravilno.
Pozabili ste geslo za
starševski nadzor.
Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih ne
bo mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.
Napravo izklopite in dlje kot 5 sekund pridržite gumb STOP na
napravi.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
•
Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo <NO DISC>, pritisnite in
držite gumb STOP
na napravi dlje kot 5 sekund. Na zaslonu se pojavi
sporočilo <INITIAL> in nastavitve se ponastavijo.
•
Pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
55
SLV
Oznake na ploščah
Vrste snemalnih plošč
Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.
Plošče CD-R
• Nekaterih CD-R diskov glede na način njihovega kopiranja (CD snemalnik ali PC) in stanja diska ne morete predvajati.
• Uporabite 650 MB/74 minutni CD-R disk.
Ne uporabljajte CD-R diskov, večjih od 700 MB/80 minut, saj slednjih morda ne bo možno predvajati.
• Nekaterih CD-RW (Ponovno zapisljivi) medijev morda ne boste mogli predvajati.
• Predvajate lahko samo CD-R medije, ki so pravilno ‘zaprti’. Če je postopek zaprt, disk pa ostane odprt, diska morda ne
boste mogli v celoti predvajati.
Plošče CD-R MP3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
Imena datotek MP3 lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo od 128 kb/s.
Predvajati je možno samo datotek s končnico .mp3 in .MP3.
Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje
mogoče samo do praznega dela.
Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo
mogoče.
Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot visoko gostoto
zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
Z enega CD-ja lahko predvajate največ 500 posnetkov.
Z enega CD-ja lahko predvajate največ 300 map.
Plošče CD-R JPEG
•
•
•
•
•
•
•
•
Predvajati je možno samo datoteke s končnico .jpeg in .JPEG.
Če plošča ni zaključena, bo zagon bolj dolgotrajen, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo mogoče.
Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami JPEG, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov
(. / = +).
Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje
mogoče samo do praznega dela.
Na eno CD-ploščo lahko shranite največ 9.999 slik.
Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati zgolj JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje časa ali pa sploh ne bo mogoč.
DVD
R/RW, CD-R/RW DivX diski
• Posodobitev programske opreme za nepodprte formate ni mogoča. (Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 720 x 480
• Delov datoteke DivX z visokim številom slik na sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
• DivX® je digitalni video format, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. To je naprava DivX Certified oz. DivX Ultra
Certified, ki predvaja video DivX.
56
RAZNO
slikovnih pik itd.)
Opombe o terminologiji
KOT
ŠTEVILKA
POGLAVJA
Na nekaterih DVD diskih so prizori, posneti hkrati iz več kotov (isti prizor je posnet od
spredaj, z leve, z desne, itd.)
Pri takih diskih lahko z gumbom ANGLE določate zorni kot za določene prizore.
Te številke so posnete na DVD diskih. Naslov je razdeljen na več delov, vsak od teh
delov je oštevilčen in s pomočjo teh številk lahko hitro najdete željen odlomek na DVDju.
DVD
Zelo zgoščen optični disk na katerem so posnete slike in zovk s pomočjo digitalnih
signalov. Z uporabo nove tehnologije stiskanja videa (MPEG-2) in tehnologije zelo
zgoščenega snemanja, je DVD disk sestavljen iz dveh povezanih 0.6 mm diskov.
PCM
Kratica za Pulce Code Modulation (vrsta pretvorbe analognega signala v digitalni zapis)
– drugo ime za digitalni avdio zapis.
PBC
(NADZOR
PREDVAJANJA)
ŠTEVILKA OBMOČJA
PODNASLOVI
ŠTEVILKA NASLOVA
ŠTEVILKA
DATOTEKE
VIDEO CD
To je posneto na video CD-ju (različica 2.0).
V meniju, prikazanem na TV-zaslonu, lahko izberete prizore ali informacije.
Tako DVD predvajalnik, kot DVD disk vsebujeta številko območja.
Če tevilka območja na DVD disku ne odgovarja tisti na DVD predvajalniku, predvajalnik
tega diska ne more predvajati.
Prevodi se pojavljajo na dnu zaslona. DVD disk lahko vsebuje do 32 jezikov
podnaslovov.
Te številke so posnete na DVD diskih. Če sta na disku dva ali več filmov, so ti filmi
oštevilčeni kot Naslov 1, Naslov 2, itn.
Te številke pripadajo datotekam posnetim na video in audio CD-je. Omogočajo hitro
predvajanje želenih skladb.
Vsebuje posnete slike in zvok, kakovost katerih je primerljiva s kakovostjo video kasete.
Ta predvajalnik podpira tudi video CD-je z nadzorom predvajanja (različica 2.0).
5.1 (ali 6) Kanalski Digitalni Surround zvok predvajan z DVD-jev in LD-jev posnet v
obliki digitalnih signalov (z oznakami na disku
). Z boljšo kakovostjo zvoka,
dinamičnim obsegom in neposrednostjo tradicionalne Dolby surround tehnologije lahko
uživate v dinamičnem in realističnem zvoku.
57
Specifikacije
SLV
RADIO
FM
Razmerje signala/hrupa
Uporabna občutljivost
Skupna zvočna deformacija
62 dB
10 dB
0.4 %
CD-PREDVAJALNIK
Kapaciteta za
Frekvenčni razpon
Razmerje signala/hrupa
Deformacija
Ločitev kanalov
Premer
1 plošče
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
90 dB (at 1 KHz) s filtrom
0.1 % (at 1 KHz)
75 dB
plošče: 120 ali 80 mm. Debelina: 1,2 mm
OJAČEVALNIK
Izhodna moč
Sprednji zvočnik(4 Ω)
Ločitev kanalov
Razmerje signala/hrupa
60 W/CH RMS,IEC (skupna zvočna deformacija: 10 %)
60 dB
70 dB
SPLOŠNO
Električna poraba
Dimenzije
Teža
230 (Š) x 154 (V) x 251 (G) mm
2.2 Kg
35W
RAZNO
58
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Obrnite se na podjetje SAMSUNG po celem svetu)
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Regija
Država
Center za pomoč strankam
Spletna stran
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne
smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da
baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te
baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih
odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati
skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter
tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno
recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AH68-02158G
Download PDF

advertising