Samsung | MM-J430D | Samsung MM-J430D Navodila za uporabo

MM-J430D
DVD MIKRO
KOMPONENTNI SISTEM
uporabniški priročnik
Predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na
www.samsung.com/register
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 1
2016/2/3 19:08:22
Varnostne informacije
Varnostna opozorila
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO
USPOSOBLJENA OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE.
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ
DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
OPOZORILO
• Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. S
tem boste zmanjšali nevarnost požara ali
električnega udara.
POZOR
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom
tekočine in nanjo ne odlagajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in
mora biti ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno
električno vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega
omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni
kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
To je oznaka za pomembna navodila
glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot LASERSKI
IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko
povzročijo nevarno sevanje.
POZOR
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH
ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
OPOZORILO
• ZARADI NEVARNOSTI POŽARA SVEČ
IN DRUGIH PREDMETOV Z ODPRTIM
PLAMENOM NIKOLI NE PRIBLIŽAJTE
IZDELKU.
| 2 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 2
2016/2/3 19:08:23
Previdnostni ukrepi
• Preverite, ali električna napetost v vašem domu
ustreza napajalnim zahtevam na identifikacijski
nalepki na hrbtni strani izdelka.
• Izdelek namestite na primerno vodoravno podlago
(pohištvo), tako da je okoli njega dovolj prostora za
prezračevanje (7,5–10 cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo
opremo, ki se segreva. Prezračevalne reže ne smejo
biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Pred premikanjem izdelka se prepričajte, da je reža
za plošče prazna.
• Če želite napravo popolnoma izklopiti, izvlecite vtič
iz stenske vtičnice. Če naprave dalj časa ne boste
uporabljali, izvlecite električni vtič iz stenske vtičnice.
• Med neurji vtič odklopite iz električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko
poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči
pregrevanje in okvaro izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto in
opremo, ki proizvaja močna magnetna ali električna
polja (npr. zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, odklopite napajalni kabel
iz električne vtičnice.
• Ta izdelek je samo za osebno uporabo. Izdelek ni
primeren za industrijsko rabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru,
lahko pride do kondenzacije. Če izdelek prevažate v
zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2
uri, da se segreje na sobno temperaturo.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom,
vsebujejo okolju nevarne kemikalije. Baterij ne
zavrzite z navadnimi gospodinjskimi odpadki.
• Zvočnike postavite na primerno razdaljo na obe
strani sistema, da zagotovite dober stereo zvok.
• Zvočnike usmerite proti območju poslušanja.
vtičnica in vtič vedno lahko in preprosto
dostopna.
• Uporabljajte samo vtič in stensko vtičnico, ki sta
ustrezno ozemljena.
-- Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni
udar ali poškodbo opreme. (Samo oprema
razreda 1.)
Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
• Držanje plošč
-- Prstni odtisi ali praske na plošči lahko
zmanjšajo kakovost zvoka in slike ali
povzročijo preskakovanje.
-- Ne dotikajte se površine plošče,
kjer so posneti podatki.
-- Ploščo držite za robove, da na njeni površini
ne bo prstnih odtisov.
-- Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega
traku.
• Čiščenje plošč
-- Če so na plošči prstni odtisi ali umazanija,
jo očistite z blagim čistilom,
razredčenim z vodo, in obrišite z
mehko krpo.
-- Čistite jo nežno, od središča
plošče navzven.
• Shranjevanje plošč
-- Ne izpostavljajte jih neposredni sončni
svetlobi.
-- Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
-- Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v
navpičnem položaju.
• Če pride topel zrak v stik s hladnimi deli
izdelka, lahko pride do kondenzacije
vode. Če se v notranjosti izdelka nakopiči
kondenzacijska voda, izdelek morda ne bo
pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo
odstranite in pustite vklopljen izdelek stati 1
uro ali 2.
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom. Na
napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s
tekočino, na primer vaz.
• Če želite napravo povsem izklopiti, jo morate
odklopiti iz zidne vtičnice. Zato morata biti zidna
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 3
3|
2016/2/3 19:08:24
Varnostne informacije
Licenca
Avtorske pravice
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse
pravice pridržane.
Ta naprava DivX Certified® je bila podrobno
preizkušena za predvajanje videa v obliki DivX®.
Za predvajanje kupljenih filmov v obliki DivX
morate najprej registrirati svojo napravo na spletni
strani vod.divx.com. Registracijsko kodo najdete
v razdelku DivX VOD nastavitvenega meniju svoje
naprave.
DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov
DivX®, vključno z dodatno vsebino.
DivX®, DivX Certified® in njuna logotipa so
blagovne znamke družbe DivX, LLC in so
uporabljeni na podlagi licence.
Naprava je zaščitena vsaj z enim od naslednjih
ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 8,649,669;8,656,183; 8,731,369;
RE45,052.
Zaščita pred kopiranjem
• Številne DVD-plošče imajo programsko
avtorsko zaščito. Zaradi tega priključite svoj
izdelek neposredno na svojo televizijo in ne
na videorekorder. Če ga boste priključili na
videorekorder, bo zaradi zaščite na DVD-ju
slika nejasna.
• »Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito
avtorskih pravic, ki je zaščitena z ameriškimi
patenti in drugimi pravicami intelektualne
lastnine podjetja Rovi Corporation. Povratno
inženirstvo in razstavljanje je prepovedano.«
Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in znak dveh D-jev sta blagovni znamki
podjetja Dolby Laboratories.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito
avtorskih pravic, ki je zaščitena z ameriškimi
patenti in drugimi pravicami intelektualne
lastnine podjetja Rovi Corporation. Obratno
inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.
| 4 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 4
2016/2/3 19:08:24
Vsebina
VARNOSTNI PODATKI
2
3
3
4
4
4
6
7
8
9
9
10
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
Licenca
Avtorske pravice
Zaščita pred kopiranjem
UVOD
Združljivost plošč in oblik datotek
Opombe o povezavi USB
Sprednja/zgornja plošča
Zadnja plošča
Dodatna oprema
Daljinski upravljalnik
POVEZAVE
11
12
Priklop zvočnikov
Priključitev televizorja v izhodni priključek
za video
16
16
OSNOVNE FUNKCIJE
17
17
17
17
19
20
21
21
22
22
23
23
24
25
27
NASTAVITVE
14 Postopek za začetne nastavitve
14 Dostop do nastavitvenega zaslona
14 Prikaz
14
Razmerje širina/višina
14
Funkcija BD Wise
15Ločljivost
15
Izhodni videosignal
15
Oblika HDMI
15 Zvok
15
DRC (kompresija dinamičnega razpona)
15
AUDIO SYNC (SINHRONIZACIJA ZVOKA)
15
Izbira zvočnikov
16
Povratni zvočni kanal
16 Sistem
16
Začetne nastavitve
16 Jezik
16 Varnost
16
Starševski nadzor
16
Sprememba gesla
Podpora
Informacije o izdelku
Predvajanje plošč
Predvajanje zvočnih CD-plošč (CD-DA)/
MP3/WMA
Predvajanje datotek JPEG
Uporaba predvajalne funkcije
Posebni zvočni učinki
TV SoundConnect
Poslušanje radia
Funkcija prikaza
Nastavitev ure
Funkcija časovnika
Izbiranje načina MY KARAOKE
Funkcija USB
Funkcija snemanja
Bluetooth
Posodobitev programske opreme
DRUGE INFORMACIJE
28
29
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
• Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so
samo informativne narave in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka.
• V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo
administrativne stroške:
a. če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da
izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali
tega uporabniškega priročnika);
b. če napravo prinesete na servis in se izkaže, da
ni pokvarjena (kar pomeni, da niste prebrali tega
uporabniškega priročnika).
• O znesku administrativnih stroškov vas bomo
obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred
obiskom na domu.
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 5
5|
2016/2/3 19:08:24
Uvod
Združljivost plošč in oblik datotek
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko
predvaja izdelek
Nosilci
vsebin
Ime
Vrsta plošče
DVD
Plošče DVD-Video ali
DVD±R/±RW
CD
Podatkovna CD-plošča
(CD DA, CD-R/-RW)
DivX
DVD±R/±RW, CD-R/-RW
GLASBA
MP3
CD-R/-RW
FOTOGRAFIJE
JPEG
CD-R/-RW
VIDEO
Podprte oblike
Podpora video datotek
Oblika
zapisa
AVI
V1/V2/V3/V7
Podpora glasbenih datotek
Pripona
datoteke
*.mp3
• LD, CD-G/-I/-ROM, DVD-ROM/-RAM
\\ DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo
mogoče predvajati na tem izdelkom.
\\ Ta izdelek se morda ne bo odzval na vse
upravljalne ukaze, ker nekatere plošče DVD
ali CD med predvajanjem omogočajo samo
določeno ali omejeno delovanje in samo
določene funkcije. Prosimo, upoštevajte, da to
ni napaka izdelka.
\\ Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek
predvajal vsako ploščo z logotipom DVD ali CD,
ker se oblike plošč razvijajo in med izdelavo
programske opreme in/ali proizvodnjo plošč
DVD in CD lahko pride do težav in napak.
\\ Prosimo, da se obrnete na službo za stranke
SAMSUNG, če imate kakršna koli vprašanja
oziroma če naletite na težave pri predvajanju
plošč DVD ali CD s tem izdelkom. Poleg tega
v nadaljevanju priročnika poiščite dodatne
informacije o omejitvah predvajanja.
\\ Nekatere plošče DVD in drugih oblik, kupljene v
prosti prodaji zunaj vaše regije, morda ne bodo
delovale v tem izdelku.
DivX3.11,4,5,6
WMV
Vrste plošč, ki jih vaš izdelek ne more
predvajati
| OPOMBE |
Podprte različice
*.wma
Zvočni kodek
Hitrost
vzorčenja
Gostota
zapisa
MPEG 1 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2.5 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
Wave_Format_
MSAudio1
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Wave_Format_
MSAudio2
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
AC3
/
44.1/48khz 128~384kbps
• Razmerje širina/višina: Ta izdelek podpira ločljivost
do 720 x 576 slikovnih pik. Ločljivosti televizijskih
zaslonov, ki presegajo vrednost 800, niso podprte.
• Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja
nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu
začne migotati.
• Delov datoteke DivX s previsokim številom slik na
sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
• Ker ta izdelek podpira samo kodirne formate,
ki jih je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc.,
predvajanje datotek DivX, ki jih ustvari uporabnik,
morda ne bo mogoče.
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko
predvaja
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
DivX
| 6 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 6
2016/2/3 19:08:25
Regijska koda
Tako izdelki kot plošče so kodirani po regijah.
Predvajanje plošče je mogoče, samo če se regijski
kodi ujemata. Če se kodi ne ujemata, plošče
ne bo mogoče predvajati. Regijska koda tega
predvajalnika je na zadnji strani izdelka.
Vrsta
plošče
DVDVIDEO
Regijska
koda
Območje
1
ZDA, območja ZDA in
Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji
vzhod, Egipt, Južna Afrika,
Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika,
Srednja Amerika,
Avstralija, Nova Zelandija,
Pacifiški otoki, Karibski
otoki
5
Rusija, Vzhodna Evropa,
Indija, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
| OPOMBA |
\\ Če se regijska koda plošče DVD ne ujema
z regijsko kodo tega izdelka, izdelek plošče
morda ne bo predvajal.
Opombe o povezavi USB
• Podprte naprave: pomnilnik USB, MP3predvajalnik, digitalni fotoaparat
• Imen datotek ali map v napravi USB, ki
vsebujejo več kot 10 znakov, morda ne bo
mogoče pravilno prikazati na zaslonu oziroma jih
upravljati.
• Datotek s podnapisi, katerih velikost presega
300 KB, morda ne bo mogoče pravilno prikazati.
• Nekatere naprave USB, digitalne kamere,
bralniki kartic USB, iPodi, iPhoni ali pametni
telefoni morda niso podprti.
• Podprta sta datotečna sistema FAT16 in FAT32.
• Povežite neposredno z vrati USB izdelka.Če jih
povežete z drugim kablom, lahko pri povezavi
USB pride do težav z združljivostjo.
• Če v bralnik za več kartic vstavite več kot eno
pomnilniško napravo, bralnik morda ne bo
pravilno deloval.
• Protokoli PTP za digitalne fotoaparate niso
podprti.
• Med postopkom branja (»READ«) ne odklopite
naprave USB.
• Večja, kot je ločljivost slike, daljša je zakasnitev
pri prikazovanju. Datotek MP3 z zaščito DRM/
WMA, prenesenih s komercialnih spletnih strani,
ne bo mogoče predvajati.
• Trdi diski USB morajo imeti svoj vir napajanja. V
nasprotnem primeru ne bodo delovali.
• Največji električni tok, ki ga podpirajo vrata USB
za zunanjo napravo, je 500 mA (pri 5-voltnem
enosmernem toku).
• Podprte oblike datotek
Oblika
zapisa
Fotografija
Glasba
Film
Ime
datoteke
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Pripona
datoteke
JPG .JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Gostota
zapisa
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Različica
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11,4,5,6
Slikovne
pike
640x480
–
–
720x576
Frekvenca
vzorčenja
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
| OPOMBE |
\\ Če predvajate JPEG-datoteko z ločljivostjo, ki je
večja od zmogljivosti DVD-ja, je lahko kakovost
prikazane slike manjša.
\\ Pri CD-ploščah je največje možno število
posnetkov za predvajanje 999.
\\ Pri CD-ploščah je največje možno število map
za predvajanje 250.
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 7
7|
2016/2/3 19:08:26
Uvod
Sprednja/zgornja plošča
1
2
3
4 5
6
7
!
5V 500mA AUX IN
9 8
0
1
Gumb POWER (VKLOP/IZKLOP)
S pritiskom tega gumba napravo vklopite
ali izklopite.
2
Gumb SOURCE (VIR)
3
Gumb STOP (ZAUSTAVI)
4
Gumb PLAY/PAUSE (PREDVAJAJ/
PREMOR)
5
Gumb OPEN/CLOSE (ODPRI/ZAPRI)
Gumb VOLUME CONTROL – (ZMANJŠAJ
GLASNOST)
9
Priključek USB
6
0
Reža za plošče
7
Gumb VOLUME CONTROL + (POVEČAJ
GLASNOST)
!
Zaslon
PRIKLJUČEK AUX IN (ZUNANJI VIR ZVOKA)
8
1. Z zvočnim kablom (ni priložen) povežite
priključek AUX IN (ZUNANJI VIR ZVOKA) na
izdelku s priključkom Audio Out (Izhod za zvok)
na zunanjem analognem viru.
2. Pritisnite ( ), da preklopite vhodni način na
AUX (ZUNANJI VIR).
~~ Če v načinu AUX (ZUNANJI VIR) več kot 8 ur
ne izvedete nobenega postopka, se napajanje
samodejno izklopi.
UPORABA GUMBOV ZASLONA NA DOTIK
¡¡ S konico prsta se dotaknite zaslona na dotik.
¡¡ Za upravljanje gumbov zaslona na dotik uporabljajte le prste in nobenih drugih predmetov, da ga ne poškodujete.
¡¡ Zaslona na dotik se ne dotikajte z umazanimi rokami.
¡¡ Zaslona na dotik se ne dotikajte z rokavicami.
¡¡ Zaslon na dotik morda ne bo deloval, če uporabite nohte ali druge instrumente, kot je kemični svinčnik.
| 8 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 8
2016/2/3 19:08:26
Zadnja plošča
7
6
5
4
3
2
1
1. DC 24V (Vhodni priključek za napajanje)
• Priključek napajalnika priključite v vhod za
električno napajanje in nato vtikač napajalnika
v omrežno vtičnico.
2. Priključki za 2,0-kanalne zvočnike
Priključki za zvočnike so na zadnji strani sistema.
Da bi dosegli pravo kakovost zvoka, vstavite
spodaj prikazana priključna kabla zvočnika v
ustrezna priključka za zvočnik na zadnji strani
sistema.
• Levi zvočnik (označen z L).
• Desni zvočnik (označen z R).
2. Počasi premikajte anteno, dokler ne najdete
mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo
pritrdite na zid ali drugo trdno podlago.
3. Če je sprejem slab, boste morda morali
namestiti zunanjo anteno. Pri tem priključite
zunanjo FM-anteno v vtičnico FM-Antenna
(FM-antena) na zadnji strani sistema, pri
čemer uporabite 75-ohmski koaksialni
kabel (ni priložen).
5. Priključek HDMI OUT (HDMI-IZHOD)
Prek HDMI-kabla istočasno oddaja digitalni video
in avdio signal.
3. ONLY FOR SERVICE
• Ta priključek je predviden samo za servis.
Ne uporabljajte ga.
6. PRIKLJUČEK VIDEO OUT
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video
izhod predvajalnika (VIDEO OUT).
4. Priključek za FM-anteno
7. Priključki COMPONENT VIDEO OUTPUT
V te priključke priključite televizor s
komponentnimi video priključki.
1. FM-anteno (priložena) priključite v priključek
FM Antenna (FM-antena).
Dodatna oprema
Preverite, ali ste dobili spodaj našteto dodatno opremo.
Video kabel
FM-antena
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik/
baterije
Napajalnik
Napajalni kabel
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 9
9|
2016/2/3 19:08:27
Uvod
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
POWER (VKLOP/IZKLOP)
SOURCE
SOUND
EQ
SOUND (ZVOK)
DISC MENU (MENI PLOŠČE)
DVD
DISC MENU
TITLE MENU
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VOL
VOL
0
VOLUME- (GLASNOST)
TUNING
SOURCE (VIR)
MUTE (UTIŠAJ) (Začasni izklop zvoka. S
ponovnim pritiskom ga spet vklopite.)
DVD
EQ (IZENAČEVALNIK)
SLEEP (MIROVANJE) (Pridržite ta gumb, nato pa
nastavite čas preklopa izdelka v stanje mirovanja.)
TITLE MENU (MENI NASLOVA)
Številski gumbi (0–9)
VOLUME + (POVEČAJ GLASNOST)
TUNING ,PRESKOČI­
STOP (ZAUSTAVI)
PLAY (PREDVAJAJ)
REPEAT (PONAVLJANJE)
HOME (DOMOV)
TOOLS (ORODJA)
SEARCH (IŠČI)
PAUSE (PREMOR)
REPEAT
HOME
USB REC
USB REC (SNEMANJE V POMNILNIK USB)
TOOLS
INFO
INFO (INFORMACIJE)
CURSOR, ENTER
RETURN (NAZAJ)
DISPLAY, A (ZASLON, A)
MO/ST, B (MONO/STEREO, B)
HITROST SNEMANJA CD-PLOŠČE
MY KARAOKE (MOJE KARAOKE)
EXIT
RETURN
DISPLAY
A
B
CD REC
MY KARAOKE
SPEED
EXIT (IZHOD)
MO/ST
C
D
TIMER
ON/OFF CLOCK
D
C
TIMER CLOCK
TIMER ON/OFF
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
| OPOMBE |
\\ Baterije vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se bosta oznaki +
in - ujemali s prikazom v prostoru za baterije.
\\ Baterij ne mečite v ogenj.
\\ Ne ustvarjajte kratkega stika baterij ter jih ne razstavljajte ali
pregrevajte.
\\ Če baterije zamenjate z napačno vrsto baterij, obstaja nevarnost
eksplozije. Baterije zamenjajte samo z enako ali enakovredno
vrsto baterij.
\\ Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje
7 metrov od enote.
* Velikost baterije: AAA
| 10 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 10
2016/2/3 19:08:29
Povezave
Priklop zvočnikov
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
Speaker (L)
Speaker (R)
Namestitev izdelka
Postavite ga na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Za 32-palčne televizorje 2~2,4 m
Za 55-palčne televizorje 3,5~4 m
Sprednja zvočnika
ei
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod
kotom približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini
vaših ušes.
| POZOR |
\\ Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
\\ Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
| OPOMBA |
\\ Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na
zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 11
11 |
2016/2/3 19:08:30
Povezave
Priključitev televizorja v izhodni priključek za video
Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega izmed naslednjih štirih načinov.
NAČIN 1
(ni priložen)
NAČIN 2
(dostavljeno)
NAČIN 3
(ni priložen)
TV
VIDEO INPUT
COMPONENT IN
NAČIN 1: Priključek Component Video
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen)
povežite priključke COMPONENT OUT (Pr, Pb in Y) na zadnji strani izdelka s komponentnimi video
vhodnimi priključki na televizorju.
NAČIN 2: Kompozitni video
S priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT (VIDEO IZHOD) na zadnji strani izdelka in
priključek VIDEO IN (VIDEO VHOD) na televizorju.
NAČIN 3: HDMI
Priključite HDMI-kabel (ni priložen) od priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v priključek HDMI IN na
televizorju.
| OPOMBE |
\\ Ločljivosti, ki so na voljo za HDMI-izhod, so 480p(576p), 720 p,1080i/1080 p. Za več informacij o nastavitvi ločljivosti
si oglejte stran 15.
\\ Ta izdelek oddaja signal v prepletenem naèinu 480i(576i) za komponentni/kompozitni izhod.
\\ Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir video vhoda na vašem televizorju tako, da se bo ujemal z video izhodnim
načinom na izdelku.
Preden nastavite vir za video vhod na televizorju, morate prižgati ta izdelek. Za več informacij o izbiri vira vhodnega
video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
| 12 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 12
2016/2/3 19:08:31
!! POZOR
`` Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir za video signal na videorekorderju je lahko omejen s sistemom
za zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.
FUNKCIJA HDMI
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
Če uporabljate Samsungov televizor, ki podpira funkcija CEC, bo video izhod na izdelku samodejno preklopil v
način HDMI, ko boste pri vključenem izdelku priklopili kabel HDMI.
•HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
•HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom. S HDMI
izdelek oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni priključek HDMI, prikazuje žive slike.
•Opis priklopa HDMI
- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno
šumenje.
•Kaj je HDCP?
•HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s DVD-plošče
oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in prikazovalno
napravo (TV, projektor itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščeno
kopiranje.
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje drugih Samsungovih naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja
Samsung. Anynet+ lahko uporabite s priklopom tega izdelka na televizor SAMSUNG s pomočjo HDMI-kabla. Na
voljo je samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
1. Napravo in televizor Samsung povežite s HDMI-kablom. (Glejte stran 12.)
2. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik televizorja.)
| OPOMBE |
`` Funkcija Anynet+ podpira nekatere gumbe na daljinskem upravljalniku.
`` Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
`` Glede na vašo televizijo nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vaše televizije.
`` Preverite, ali ima vaš televizor logotip Anynet+(HDMI-CEC). (Če ima logotip Anynet+(HDMI-CEC), podpira
funkcijo Anynet+.)
Uporaba funkcije ARC (Povratni avdio kanal)
ARC je funkcija, s katero lahko zvok televizorja predvajate prek izdelka namesto prek televizorjevih
zvočnikov, ne da bi morali za to povezavo priključiti dodaten kabel.
1. Izdelek in televizor Samsung povežite s HDMI-kablom. (Glejte 12. stran.)
2. Pritisnite gumb SOURCE in izberite vhod ARC.
• Funkcijo ARC izberete tako, da pritisnete gumba SOURCE na daljinskem upravljalniku in izdelku.
• Če v meniju televizorja izberete predvajanje prek zvočnikov televizorja, se na zaslonu glavne enote prikaže sporočilo »S
MUTE« (ZVOK JE UTIŠAN).
• Gumbi S MUTE MODE,EQ/SOUND/VOL/MUTE ne bodo delovali.
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 13
13 |
2016/2/3 19:08:32
SOURCE
SOUND
EQ
Nastavitve
Postopek za začetne nastavitve
Pritisnite gumb POWER (VKLOP/IZKLOP), ko
napravo prvič priključite v televizor. Prikazal se bo
zaslon za prvotno nastavitev.
TITLE MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VOL
VOL
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo v meniju Settings
0
TUNING
1
▲▼ (izberite želeni jezik)  v
 ▲▼ (izberite razmerje širina/višina)  v.
REPEAT
HOME
TOOLS
USB REC
INFO
3
Initial settings > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays
2
EXIT
RETURN
DISPLAY
English
한국어
Nederlands
Français
Deutsch
Italiano
DVD
SLEEP
DISC MENU
4
MO/ST
1
A (DOMOV):
B
C
Gumb HOME
SDtem gumbom
CD REC MY KARAOKE
odprete osnovni
zaslon.TIMER
2
Gumb RETURN: Gumb za vrnitev v prejšnji meni.
SPEED
ON/OFF CLOCK
3
Gumb v (Enter) / DIRECTION :
• Z gumbi ▲▼◄► premikate kazalec ali
izberete element.
• Če želite aktivirati trenutno izbrani element ali
potrditi nastavitev, pritisnite gumb v.
vsebine plošče.
4
Gumb EXIT (IZHOD): S tem gumbom zaprete
trenutni meni.
RDEČI (A) gumb.
Prikaz
>Move
" Select
| OPOMBE |
\\ Uvodni zaslon je lahko drugačen, kar je odvisno od
\\ Če prikaz prestavite na prejšnji zaslon, pritisnite gumb
\\ Ko izberete jezik menija, ga lahko spremenite tako, da za
dlje kot 5 sekund pritisnete gumb 5 na sprednji plošči,
ko v napravi ni plošče.
\\ Če želite znova prikazati zaslon z začetnimi
nastavitvami in jih spremeniti, izberite možnost
Reset (Ponastavi).
Dostop do nastavitvenega zaslona
1. Pritisnite gumb za POWER.
Settings
Razmerje širina/višina
• 4:3 Pan-Scan (4 : 3 Ozka slika): To možnost izberite, če si
želite ogledati posnetek s plošče DVD z razmerjem 16 : 9
brez črne obrobe ob zgornjem in spodnjem robu zaslona
na televizorju z razmerjem višina/širina 4 : 3.
• 4:3 Letterbox (4 : 3 Široka slika): To možnost izberite,
če si želite ogledati posnetek s plošče DVD z razmerjem
16 : 9 na celotnem zaslonu, čeprav imate televizor z
zaslonskim razmerjem višina/širina 4 : 3. Na zgornjem in
spodnjem robu zaslona bo črna obroba.
• 16:9 Wide (Široki način): Slika bo prikazana na celotnem
zaslonu televizorja v razmerju 16 : 9.
| OPOMBE |
\\ Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je
ne morete predvajati v širokozaslonskem načinu.
\\ Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo po obliki
Source
DVD/CD
2. Z gumboma ◄► izberite Settings
(Nastavitve), nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se nastavitveni zaslon.
3. Za dostop do menijev, podmenijev in možnosti
na nastavitvenem zaslonu glejte spodnjo sliko
daljinskega upravljalnika.
| 14 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 14
zapisa slike, je predvajana slika odvisna od vrste
programske opreme, vrste televizorja in nastavitve
razmerja višina/širina.
\\ Pri uporabi povezave HDMI se bo zaslon samodejno
preklopil v način 16:9 Wide (16: 9 Široki način) in funkcija
TV Aspect (Razmerje širina/višina) se bo izklopila.
BD Wise
(samo izdelki Samsung)
BD Wide je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezave. Ko izdelke Samsung med
seboj priključite z BD-Wise preko HDMI-ja, se bo
samodejno nastavila optimalna ločljivost.
2016/2/3 19:08:33
• On : Na televizorju se bo oddajala izvorna ločljivost DVD-plošče.
• Off : Izhodna ločljivost bo fiksna glede na predhodno
nastavljeno ločljivost, ne glede na ločljivost plošče.
| OPOMBE |
\\ Tako se bo optimizirala kakovost slike glede na vsebino
(na plošči, DVD-ju itd.), ki jo želite predvajati, in izdelek ali
Samsungov televizor, združljiv z BD Wise.
\\ Če želite v načinu za BD Wise spremeniti ločljivost, morate
način za BD najprej izključiti.
\\ BD Wise bo onemogočen, če izdelek priključite na
napravo, ki ne podpira načina za BD Wise.
Ločljivost
Nastavi izhodno ločljivost video signala HDMI.
Številka v 480p(576p), 720p, 1080i in 1080p
označuje število vrstic videa.
Črki i in p označujeta prepleten način oz. progresivno
skeniranje.
• 480p(576p): oddaja 480 vrstic progresivnega video
posnetka.
• 720p: oddaja 720 vrstic progresivnega video
posnetka.
• 1080i: oddaja 1080 vrstic prepletenega video
posnetka.
• 1080p: oddaja 1080 vrstic progresivnega video
posnetka
• BD Wise: Samodejno nastavi optimalno ločljivost
pri priklopu na televizor s funkcijo BD Wise preko
HDMI-ja. (Menijski element BD Wise se bo prikazal
samo, če je funkcija BD Wise vključena.)
| OPOMBE |
\\ Če je priključena komponenta ali kompozit, bo ločljivost
podpirala samo 480i(576i) .
\\ 1080p se morda ne bo prikazal, odvisno od
televizorja.
Izhodni videosignal
Države uporabljajo različne TV-standarde. Izberete lahko
NTSC ali PAL.
• NTSC : Izberete lahko video format NTSC.
• PAL : Izberete lahko video format PAL.
| OPOMBE |
\\ Glede na vrsto glavne enote (NTSC ali PAL) se lahko
slika, prikazana na televizorju, nekoliko razlikuje.
Oblika HDMI
Barvne nastavitve HDMI-izhoda lahko optimizirate.
Izberite vrsto priključene naprave.
•Monitor : Izberite, če je naprava priključena na
monitor prek HDMI.
• TV : Izberite, če je naprava priključena na TV prek HDMI.
Zvok
DRC (kompresija dinamičnega razpona)
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi
in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko
uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati
filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
• Izbirate lahko med možnostmi izklopljeno, 2/8, 4/8, 6/8,
popolno.
AUDIO SYNC (SINHRONIZACIJA
ZVOKA)
Video in avdio sinhronizacija se morda ne bosta
ujemali z digitalnim televizorjem.
V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo
ustrezala zakasnitvi slike.
• Čas zakasnitve zvoka lahko nastavite med 0 mS in 300
mS. Nastavite ga na optimalno stanje.
Izbira zvočnikov
Prenos zvočnega signala prek kabla HDMI lahko
spremenite v Avdio sistem/TV-zvočnik.
• Avdio sistem : V
ideo signal se prenaša samo prek
HDMI-kabla, avdio signal pa predvajajo
samo zvočniki izdelka.
• TV-zvočnik : V
ideo in avdio signal se prenašata
prek HDMI-kabla, zaradi česar zvok
predvajajo samo zvočniki televizorja.
| OPOMBE |
\\ Privzeta nastavitev te funkcije je avdio sistem.
\\ Zvok, predvajan s funkcijo HDMI avdio, se samodejno
prilagodi 2-kanalnemu zvoku televizorja.
\\ Če v meniju televizorja izberete predvajanje prek
zvočnikov televizorja, gumbi EQ/POWER BASS/
Snemanje/MY KARAOKE/VOL/MUTE ne bodo delovali.
\\ Ko je izbira zvočnika nastavljena na »TV-zvočnik«, lahko
glasnost prilagajate samo z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 15
15 |
2016/2/3 19:08:34
Nastavitve
Povratni zvočni kanal
Zvok iz televizorja lahko predvajate prek zvočnikov,
če uporabite kabel HDMI.
•Off: Izklop funkcije povratnega avdio kanala.
•Auto (Samodejno): Prek zvočnikov lahko
predvajate zvok iz televizorja, ki je združljiv s
funkcijo povratnega avdio kanala.
| OPOMBE |
\\ Če je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Off
(Izklopljena), funkcija Audio Return Channel (Povratni
avdio kanal) ni na voljo.
\\ Uporaba kabla HDMI brez certifikata ARC (povratni
avdio kanal) lahko povzroči težave z združljivostjo.
\\ Funkcija ARC je na voljo samo, če je priključen
televizor, združljiv s funkcijo ARC.
\\ Če več kot 25 minut ni signala ARC, se napajanje
samodejno izključi.
Sistem
Začetne nastavitve
Z uporabo nastavitve Initial Setting (Prvotna
nastavitev) lahko nastavite jezik in razmerje višina/
širina televizorja.
| OPOMBE |
\\ Če je kabel HDMI priključen v napravo, razmerja višina/
širina TV-zaslona ni možno nastaviti in je privzeto 16 : 9
(širokozaslonsko).
DivX(R) VOD
Za nakup in predvajanje vsebine DivX(R) VOD
potrebujete registracijsko kodo DivX(R) VOD.
| OPOMBE |
\\ Tudi po ponastavitvi sistema se nastavitve Registracija
DivX(R) ne bodo ponastavile.
Če želite izbrati jezik, ki ni prikazan v meniju, izberite
»OTHERS« (DRUGO) v meniju plošče za zvok in
podnapise ter vnesite kodo jezika svoje države. Za
več informacij glejte www.samsung.com ali pokličite
službo za pomoč strankam podjetja Samsung.
| OPOMBE |
\\ V meniju jezika prikazov na zaslonu možnost
»OTHERS« ni na voljo.
\\ Izbran jezik se prikaže le, če ga plošča podpira.
Varnost
Funkcija za nadzor vsebine deluje v povezavi s ploščami
DVD, ki jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere
je možno nadzorovati vrste plošč DVD, ki jih gleda vaša
družina. Na plošči je 8 stopenj nastavitve.
Starševski nadzor
Izberite oceno, ki jo želite nastaviti. Vnesite geslo in
pritisnite gumb v.
• Privzeta nastavitev gesla je »0000«.
Sprememba gesla
Izberite »Change« (Spremeni) in vnesite 4-številčno
geslo, da nastavite starševski nadzor. Pri tem
uporabite številčne gumbe na daljinskem upravljalniku.
Če ste pozabili geslo
V načinu »No Disc« (Ni plošče) pritisnite gumb (5)
na daljinskem upravljalniku in ga držite najmanj 5
sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na
privzete tovarniške.
Podpora
Informacije o izdelku
Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo
lahko pomagali.
Jezik
Izberete lahko želeni jezik zaslonskega menija,
menija plošče itd.
| 16 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 16
2016/2/3 19:08:35
Osnovne funkcije
Predvajanje plošč
Predvajanje datotek JPEG
OPEN/CLOSE  Ploščo nežno položite na pladenj.
Stran z etiketo naj bo zgoraj.  OPEN/CLOSE.
Vstavite ploščo JPEG  _+ (izberite Photos)  v
 $% (izberite želeno mapo)  v  $% (izberite
želeno fotografijo)  v
| OPOMBE |
\\ Če ustavite predvajanje plošče, si predvajalnik zapomni
mesto, na katerem ste ustavili predvajanje, in ob
naslednjem pritisku gumba 6 nadaljuje predvajanje na
tem mestu. (Ta možnost velja samo za DVD-plošče.)
Če želite onemogočiti funkcijo Resume (Nadaljevanje),
med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb 5.
\\ Če v načinu premora več kot 3 minute ne pritisnete
nobenega gumba na izdelku ali daljinskem upravljalniku,
se bo izdelek preklopil v stanje mirovanja.
\\ Piratskih plošč ni mogoče predvajati s tem izdelkom,
ker kršijo priporočila zaščitnega sistema CSS (za zaščito
avtorskih pravic).
\\ Ob pritisku neveljavnega gumba se na zaslonu prikaže .
\\ Če v načinu zaustavitve ali predvajanja (glasbe) več kot
5 minut ne pritisnete nobenega gumba, se bo aktiviral
ohranjevalnik zaslona.
\\ Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika zaslona več
kot 20 minut, se napajanje samodejno izklopi. (Ne velja
za predvajanje glasbe.)
\\ Zvok DTS ni podprt.
Predvajanje zvočnih CD-plošč (CDDA)/MP3/WMA
1. Vstavite zvočno CD-ploščo (CD-DA) ali
MP3-ploščo.
• Pri zvočni CD-plošči se prvi posnetek začne
predvajati samodejno.
-- Prejšnji/naslednji posnetek izberete z gumboma
[]. Posnetek lahko izberete tudi s številskimi
gumbi (0–9).
• Pri plošči MP3/WMA z gumboma _+ in izberite
možnost Music, nato pa pritisnite gumb v.
-- Z gumboma $%_+ izberite želeno datoteko,
nato pa pritisnite gumb v.
-- Če želite izbrati prejšnjo/naslednjo stran, pritisnite
gumba ().
2. Predvajanje zaustavite s pritiskom gumba 5.
| OPOMBE |
\\ Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA
morda ne bo mogoče predvajati.
\\ Kazalo vsebine plošče MP3-CD je odvisno od oblike
zapisa posnetkov MP3/WMA, ki so zapisani na njej.
\\ Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
\\ Če v stanju zaustavitve ali brez plošče več kot 25
minut ne pritisnete nobenega gumba na izdelku ali
daljinskem upravljalniku, se bo izdelek samodejno
izklopil.
• Izbrana datoteka se bo začela predvajati in začel se bo
prikaz diaprojekcije.
Če želite zaustaviti diaprojekcijo, pritisnite gumb 7.
• Prejšnjo ali naslednjo datoteko odprete tako, da v
načinu diaprojekcije pritisnete _,+,[,].
Funkcija zasuka
V načinu PAUSE (PREMOR) pritisnite ZELENI (B)
ali RUMENI (C) gumb.
• ZELENI (B) gumb: zasuk za 90 stopinj v levo.
• RUMENI (C) gumb: zasuk za 90 stopinj v desno.
| OPOMBA |
\\ Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta 5120
x 3480 (ali 19,0 milijona slikovnih pik) za standardne
datoteke JPEG oziroma 2048 x 1536 (3,0 milijona
slikovnih pik) za datoteke z zaporednim izrisovanjem.
Uporaba predvajalne funkcije
Iskanje naprej/nazaj
Za funkcijo iskanja pritisnite gumba ().
| OPOMBA |
\\ Med hitrim predvajanjem se zvok ne predvaja (razen
pri CD-DA x 1 in CD-DA x 2).
Preskakovanje prizorov/skladb
Pritisnite gumba [] .
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov med predvajanjem
bo predvajan prejšnji oziroma naslednji posnetek, poglavje
ali imenik (datoteka).
• Zaporedno preskakovanje poglavij ni mogoče.
Preskakovanje map
Pri predvajanju datotek z glasbo/videom/fotografijami
ali v načinu zaustavitve pritisnite in držite enega od
gumbov [].
• S tem preskočite na prejšnjo oziroma naslednjo mapo, na
zaslonu pa se prikaže »File Searching...« (Iskanje datoteke).
| OPOMBE |
\\ Te funkcije ni mogoče uporabiti v načinih previjanja
naprej/nazaj, pri predvajanju po prizorih in pri
predvajanju počasnega posnetka.
\\ Čas preskakovanja je odvisen od vsebine datoteke
oziroma mape.
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 17
17 |
2016/2/3 19:08:37
Osnovne funkcije
Počasno predvajanje posnetka
Če želite predvajati počasni posnetek, pritisnite
gumb 7, nato pa ).
| OPOMBE |
\\ Med predvajanjem počasnega posnetka se zvok ne
predvaja.
\\ Počasno predvajanje nazaj ni mogoče.
\\ Ta funkcija je na voljo za DivX/DVD.
Predvajanje po prizorih
Zaporedoma pritiskajte gumb 7.
• Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za
eno sličico.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost OFF
(IZKLOP), da se vrnete na običajno
predvajanje, nato pa pritisnite gumb v.
• DVD : Off ➞ Title ➞ Chapter ➞ A-B
• DivX: Off ➞ Title ➞ Folder ➞ All
Ponovno predvajanje plošče CD/MP3
Med predvajanjem plošče CD/MP3 zaporedoma
pritiskajte gumb REPEAT (PONOVI), da izberete želeni
način ponovnega predvajanja.
• CD :
(Izklop) ;
(Naključno) ;
(Posnetek) ;
(Odsek A-B)
(Vse) ;
| OPOMBE |
• MP3 :
(Izklop) ;
(Posnetek) ;
(Vse);
(Naključno)
Funkcija preskoka za 5 minut
S to funkcijo lahko ponovno predvajate določene
dele DVD- ali CD-plošče.
\\ Med predvajanjem po prizorih se zvok ne predvaja.
\\ Ta funkcija je na voljo za DivX/DVD.
(Imenik);
Ponovno predvajanje A–B
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov _,+ .
1. Med predvajanjem DVD- ali CD-plošče pritisnite
gumb REPEAT (PONOVI) na daljinskem upravljalniku .
2. Pri DVD-plošči z gumboma $% izberite A-. Pri
CD-plošči zaporedoma pritiskajte gumb REPEAT
| OPOMBA |
\\ Ta funkcija je na voljo le pri ploščah DivX, ki vsebujejo
informacijo o času.
(PONOVI), dokler se ne prikaže
.
3. Pritisnite gumb v na mestu, kjer želite, da se
ponavljajoče se predvajanje začne (A).
4. Pritisnite gumb v na mestu, kjer želite, da se
ponavljajoče se predvajanje konča (B).
5. Preklop na normalno predvajanje:
Pri DVD-plošči z gumbom REPEAT izberite OFF. Pri
CD-plošči z gumbom REPEAT izberite .
• Vsakič, ko pritisnete gumb +, predvajanje preskoči za
5 minut naprej.
• Vsakič, ko pritisnete gumb _, predvajanje preskoči za
5 minut nazaj.
Uporaba menija plošče/naslova
Med predvajanjem pritisnite in pridržite
DISC MENU ali TITLE MENU ; $%_+ ; v
• Disc Menu (Meni plošče) : Ogledate si lahko menije za
nastavitev jezika zvoka, jezika podnapisov, profila itd.
• Title Menu (Meni naslova) : Pri DVD-ploščah, ki
vsebujejo več naslovov, si lahko ogledate naslove
posameznih filmov.
| OPOMBA |
\\ Odvisno od plošče so lahko nastavitveni menijski elementi
drugačni, včasih pa ta meni ni na voljo.
Ponovno predvajanje
DVD/DivX Repeat (Ponovi DVD/DivX)
Ponovno lahko predvajate naslov, poglavje ali
odsek (A-B Repeat) plošče DVD/DivX.
1. Med predvajanjem plošče DVD/DivX pritisnite gumb
REPEAT (PONOVI) na daljinskem upravljalniku .
2. Z gumboma $% izberite želeni način ponovnega
predvajanja, nato pa pritisnite gumb v.
| OPOMBE |
\\ Funkcija ponavljanja A-B ne deluje pri predvajanju
plošč DivX, MP3 ali JPEG.
\\ Pri DVD-plošči mora biti točka B najmanj 5 sekund za
točko A.
Prikaz informacij o plošči
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS (ORODJA)
na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma $% izberite želeni element.
3. Z gumboma _+ izberite želeno nastavitev, nato pa
pritisnite gumb v.
• Za nastavitev nekaterih elementov lahko uporabljate
številske gumbe na daljinskem upravljalniku.
4. Če želite zapreti informacije o plošči, ponovno
pritisnite gumb TOOLS (ORODJA).
| OPOMBA |
\\ Meniji razpoložljivih orodij so odvisni od plošče oziroma
datotek.
| 18 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 18
2016/2/3 19:08:37
Meni TOOLS (ORODJA)
• Title (Naslov)(
) : Dostop do želenega naslova, če
je na plošči več kot eden.
• Chapter (Poglavje)(
) : Večina DVD-plošč je
posnetih v več poglavjih, tako da lahko hitro najdete
posamezen del.
• Playing time (Čas predvajanja)(
) : Omogoča
predvajanje filma s poljubne časovne točke. Kot
referenco morate vnesti začetni čas. Funkcija
časovnega iskanja ne deluje pri vseh ploščah.
• Audio (Zvok)(
): Nanaša se na jezik zvočnega
posnetka filma. DVD-plošča lahko vsebuje do 8 jezikov
zvoka.
• Subtitle (Podnapisi)(
): Nanaša se na razpoložljive
jezike podnapisov na plošči. Izbirate lahko med jeziki
podnapisov, po želji pa jih lahko tudi izklopite. DVDplošča lahko vsebuje do 32 jezikov za podnapise.
• Angle (Kot)(
): Če DVD-plošča vsebuje različne
snemalne zorne kote za določen prizor, lahko uporabite
funkcijo zornega kota.
TOOLS  $% (izberite AUDIO, SUBTITLE ali
ANGLE)  _+ (izberite želeno možnost)
| OPOMBE |
EQ (IZENAČEVALNIK)
1. Pritisnite gumb EQ.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvočni način
spremeni v naslednjem zaporedju:
FLAT ; RANCHERA ;CUMBIA ; REGGAE ;
MERENGUE ; SALSA ; REGGATON ; FOLKLORE
; PARTY ; POP ; HIP HOP ; ROCK ; JAZZ ;
CLASSICAL ; ELECTRONIC ; OFF
| OPOMBE |
\\ Med snemanjem CD-ja se izenačevalnik se samodejno
nastavi na OFF (IZKLOP) in ga ni mogoče uporabiti.
\\ Če več kot 4 sekund ne pritisnete nobenega gumba,
se nastavitev samodejno prekliče in shrani se prejšnja
nastavitev.
\\ Načini izenačevalnika se lahko razlikujejo glede na
regijo.
POWER BASS (OJAČITEV NIZKIH TONOV)
Vaš mikrokomponentni sistem ima funkcijo ojačitve
nizkih tonov, ki se imenuje Power Bass. Ta ojači in
poglobi zvok.
\\ Razpoložljivost podnapisov in različnih jezikov zvoka je
odvisna od vsebine plošče.
\\ Ta funkcija deluje samo pri ploščah, ki vsebujejo
posnetke z različnih zornih kotov.
Funkcija napisov
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj
izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi
(*.smi) shranite v isto mapo in pod istim imenom kot
filmsko datoteko DivX (*.avi).
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov
alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih znakov
(2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
• Podnapisi datotek DivX imajo lahko končnico *.smi,
*.sub ali *.srt, datoteke, večje od 148 kilobajtov, niso
podprte.
1. Pritisnite gumb SOUND (ZVOK) na daljinskem
upravljalniku.
Rezultat: Prikaže se napis »ON -POWER BASS« (Ojačitev nizkih tonov je vklopljena).
2. Če želite to funkcijo preklicati, znova
pritisnite gumb, in za nekaj sekund se
prikaže napis »OFF-POWER BASS«
(Ojačitev nizkih tonov je izklopljena).
|OPOMBE |
\\ Med snemanjem CD-ja se funkcija Power Bass
(Ojačitev nizkih tonov) samodejno nastavi na OFF
(IZKLOP) in je ni mogoče uporabiti.
Posebni zvočni učinki
Vaš mikrokomponentni sistem ima vnaprej
določene nastavitve izenačevalnika, ki so
optimizirane za določeno zvrst glasbe.
• Deluje samo pri 2-kanalnem pretakanju zvoka LPMC.
• Te funkcije niso na voljo za signal v obliki AC-3.
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 19
19 |
2016/2/3 19:08:38
Osnovne funkcije
TV SoundConnect
Z uporabo funkcije TV SoundConnect lahko prek
mikrokomponentnega sistema poslušate zvok
iz televizorja Samsung, ki podpira funkcijo TV
SoundConnect.
Prekinitev povezave med televizorjem in
mikrokomponentnim sistemom
Povezavo med televizorjem in
mikrokomponentnim sistemom lahko prekinete.
Navodila najdete v uporabniškem priročniku za
televizor.
Povezava mikrokomponentnega sistema
s televizorjem Samsung, ki podpira TV
• Ko prekinete povezavo med mikrokomponentnim
SoundConnect
Preden aktivirate funkcijo, se prepričajte, da je v
televizorju Samsung vklopljen način SoundConnect
ali SoundShare.
1. Pritisnite gumb SOURCE (VIR), da se prikaže
sporočilo funkcije TV SOUND CONNECT.
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. V meniju televizorja za nastavitev funkcije
SoundConnect možnost »Add New Device«
(Dodaj novo napravo) nastavite na »On« (Vklop).
(Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik za
televizor.)
3. Ko se mikrokomponentni sistem poveže s
televizorjem, se na sprednjem zaslonu prikaže
Ime [TV] ; CONNECTED; TV.
4. Zvok iz povezanega televizorja se predvaja prek
mikrokomponentnega zvočnega sistema .
• V načinu TV SoundConnect funkcije
za predvajanje/ponovno predvajanje/
zaustavitev/naprej/nazaj niso na voljo.
• Funkcija SoundConnect je na voljo pri
nekaterih televizorjih Samsung, ki so se
začeli prodajati po letu 2012. Preverite, ali
vaš televizor podpira funkcijo SoundShare
oziroma SoundConnect. (Za podrobnosti
glejte uporabniški priročnik televizorja.)
• Če odklopite mikrokomponentni sistem, se
povezava TV SoundConnect prekine. Če
želite znova vzpostaviti povezavo, priklopite
mikrokomponentni sistem v vtičnico in
nato znova vzpostavite povezavo TV
SoundConnect.
• Prek funkcije TV SoundConnect je lahko s
televizorjem istočasno povezan samo en
mikrokomponentni sistem.
• Če želite v načinu TV SoundConnect
povezati drug televizor, pritisnite gumb p
in ga držite več kot 5 sekund, nato pa po
zgornjih navodilih povežite drug televizor.
sistemom in televizorjem, se na zaslonu prikaže
TV DISCONNECTED ; REQUEST.
Prekinitev povezave med televizorjem in
mikrokomponentnim sistemom
Če želite preklopiti iz načina TV SoundConnect
v drug način, pritisnite gumb drugega načina na
sprednji plošči mikrokomponentnega sistema ali
pa izklopite mikrokomponentni sistem. Povezava s
trenutno napravo se prekine.
• Povezani televizor nekaj časa čaka na odziv
mikrokomponentnega sistema, nato pa prekine
povezavo (čas do prekinitve povezave je odvisen
od televizorja).
• Če je razdalja med televizorjem in
mikrokomponentnim sistemom večja od 2 m (6,5
čevlja), se lahko povezava prekine ali pa je zvok
moten.
• Prekinitve povezave ali motnje zvoka lahko
povzroči tudi nestabilnost omrežnega okolja.
• V načinu TV SoundConnect se mikrokomponentni
sistem po 25 minutah samodejno izklopi, če ni
povezan s televizorjem.
| 20 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 20
2016/2/3 19:08:38
Poslušanje radia
Izbira shranjene postaje
Shranjevanje želenih postaj
Če želite poslušati shranjeno postajo:
Shranite lahko največ 15 FM-postaj
2 . Pritiskajte gumb STOP (ZAUSTAVI),
dokler se ne prikaže možnost »PRESET«
(PREDNASTAVITEV).
1 . Z gumbom SOURCE izberite možnost FM.
2 . Če želite poiskati postajo, enkrat ali večkrat
pritisnite gumb STOP (ZAUSTAVI) na izdelku,
dokler se ne prikaže nastavitev MANUAL.
3. Postajo lahko izberete tako:
• Pritisnite gumb TUNING (ISKANJE
KANALOV) 1, 2 na daljinskem
upravljalniku in ga držite, da naprava
samodejno poišče radijske postaje.
4. Pritisnite MO/ST (MONO/STEREO), da
preklopite med stereo in mono zvokom.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način
MONO, da bo zvok čistejši in brez motenj.
• To velja samo pri poslušanju FM-postaj.
5 . Če ne želite shraniti najdene radijske postaje,
se vrnite na korak 3 in poiščite drugo postajo.
V nasprotnem primeru:
a. Pritisnite gumb ENTER (VNESI).
• Na zaslonu se prikaže FM in utripajoča
številka. Gre za trenutno številko
prednastavljene postaje.
b. Z gumboma $, % se lahko pomikate po
prednastavljenih postajah.
1 . Z gumbom SOURCE izberite možnost FM.
3 . Z gumboma TUNING 1, 2 na daljinskem
upravljalniku izberite številko prednastavljene
postaje.
Funkcija prikaza
Na zaslonu lahko prikažete vse razpoložljive
funkcije in nastavite svetlost zaslona.
1. Vsakič ko pritisnete gumb DISPLAY (PRIKAZ)
na daljinskem upravljalniku, se način zaslona
spremeni v naslednjem zaporedju:
``
Funkcija Dimmer (Zatemnitev)
Če izberete funkcijo Dimmer (Zatemnitev), se
zaslon zatemni.
``
Display ON (VKLOP zaslona)
Zaslon se vklopi.
``
Clock ON (VKLOP ure)
Prikaže se ura, ki ste jo nastavili.
• Izbirate lahko med številkami od 1 do 15.
c. Pritisnite gumb ¬, da shranite
nastavljeno postajo.
6 . Če želite shraniti dodatne radijske postaje,
ponovite korake od 3 do 5.
||OPOMBE |
✎✎ V načinu Tuner (Sprejemnik)
• V načinu Manual (Ročno) lahko postaje
spreminjate z gumboma 1 in 2.
• V načinu Preset (Prednastavljeno) lahko z
gumboma 1 in 2 poiščete shranjeno
radijsko postajo.
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 21
21 |
2016/2/3 19:08:38
Osnovne funkcije
Nastavitev ure
Pri vsakem koraku imate nekaj sekund časa, da
nastavite potrebne možnosti. Če ta čas presežete,
morate začeti znova.
1. Vklopite sistem s pritiskom gumba
POWER ( ) .
2. Pritisnite gumb TIMER CLOCK, nato pa
pritisnite gumb v.
Rezultat: Na zaslonu se izpiše »CLOCK« (URA).
3. Pritisnite gumb v.
Rezultat: Ura začne utripati.
``
``
Zmanjšanje vrednosti ur: %
Povečanje vrednosti ur: $
4. Ko je vrednost ur pravilno prikazana, pritisnite
gumb v.
Rezultat: minute utripajo.
``
``
Zmanjšanje vrednosti minut:%
Povečanje vrednosti minut: $
5. Ko je vrednost minut pravilno prikazana,
pritisnite gumb v.
Rezultat: Na zaslonu se prikaže »
``
TIME« (ČAS )."
Trenutni čas je sedaj nastavljen.
| OPOMBA |
\\ Čas lahko prikažete, tudi kadar uporabljate druge
funkcije, tako da enkrat pritisnete gumb TIMER
CLOCK.
Funkcija časovnika
Časovnik vam omogoča samodejen vklop in izklop
sistema ob določenih urah.
\\ Preden nastavite časovnik, se prepričajte, da je ura
pravilno nastavljena.
\\ Pri vsakem koraku imate nekaj sekund časa, da
nastavite potrebne možnosti. Če ta čas presežete,
morate začeti znova.
\\ Če ne želite, da se sistem samodejno vklaplja ali
izklaplja, morate preklicati funkcijo časovnika s
pritiskom gumba TIMER ON/OFF (VKLOP/IZKLOP
ČASOVNIKA).
Primer: Zjutraj se želite prebuditi ob zvoku glasbe.
1. Vklopite sistem s pritiskom gumba POWER (
).
2. Pritisnite gumb TIMER CLOCK in ga držite,
nato pa pritisnite gumb ▲ ali ▼, da se prikaže
TIME (ČAS ).
3. Pritisnite gumb v.
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže
nastavitev ON (VKLOP) in nastavite lahko uro
vklopa s časovnikom.
4. Nastavite uro vklopa s časovnikom.
a P
ritisnite gumb $ ali %.
b Pritisnite gumb v .
Rezultat: minute utripajo.
c Pritisnite
gumb $ ali %.
d Pritisnite gumb v.
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže
nastavitev OFF (IZKLOP) in
nastavite lahko uro izklopa s
časovnikom.
5. Nastavite uro izklopa s časovnikom.
a Pritisnite gumb $ ali %.
b Pritisnite gumb v .
Rezultat: minute utripajo.
c Pritisnite
gumb $ ali %.
d P
ritisnite gumb v .
Rezultat: prikaže se VOL XX (GLASNOST
XX), kjer XX predstavlja nastavljeno
stopnjo glasnosti.
6. Z
gumboma $ in % nastavite glasnost in
pritisnite gumb v.
Rezultat: prikaže se vir, ki ga je treba izbrati.
7. P
ritisnite gumb $ ali %, da izberete vir, za
katerega želite, da se začne predvajati ob
vklopu sistema.
`` FM (radio) : a Pritisnite gumb v .
b Z gumboma $ in % izberite
prednastavljeno postajo.
`` DVD/CD (zgoščenka): Vstavite zvočno CD-ploščo.
`` USB : Priključite USB-napravo.
8. Pritisnite gumb v.
Rezultat: n a zaslonu se prikaže CHKREC (Ali
želite snemati?).
9. Pritisnite gumb v.
Rezultat: Prikaže se sporočilo REC N . Z
gumboma $ in % lahko izberete možnost REC
Y ali REC N , nato pa pritisnite gumb v.
1).Če izberete možnost REC N (PREKLIC
SNEMANJA), boste preklicali časovno
snemanje sprejemnika, čeprav ste ga že
nastavili.
| 22 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 22
2016/2/3 19:08:38
upravljalniku, se zvok glasu preklopi med On
(Vklop) in Off (Izklop).
2).Če izberete možnost REC Y , lahko nastavite
časovno snemanje sprejemnika.
a. Pritisnite gumb v.
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže
možnost ON in nastavite lahko čas vklopa
za časovno snemanje sprejemnika.
b. Pritisnite gumb v .
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže
nastavitev OFF in nastavite lahko čas
izklopa za časovno snemanje sprejemnika.
| OPOMBE |
\\ Najdaljši čas snemanja sprejemnika je 5 ur.
\\ Če je vklopljen samodejni časovnik, bo pri
nastavitvi DVD/CD ali USB morda treba aktivirati
dodatni korak, odvisno od plošče (ali naprave).
Bolje je, če namesto tega izberete funkcijo
sprejemnika.
\\ Če sta časa za vklop in izklop časovnika ista, se
prikaže beseda »ERROR« (NAPAKA).
\\ Če izberete DVD/CD ali USB in DVD/CD-plošča ni
vstavljena oziroma pomnilnik USB ni priključen, se
nastavitev samodejno spremeni v TUNER.
\\ Če je čas vklopa ali izklopa enak času trajanja
snemanja, bo veljala samo možnost časa vklopa
ali izklopa, nastavitev časa trajanja snemanja pa
bo izklopljena.
Preklic časovnika
Ko nastavite časovnik, se bo ta samodejno vklopil, kar je
označeno s prikazom »TIMER« (ČASOVNIK) na zaslonu.
Če časovnika ne želite uporabljati, ga lahko izklopite.
1. Časovnik prekličete tako, da enkrat pritisnete gumb
TIMER ON/OFF (VKLOP/IZKLOP ČASOVNIKA).
2. Če želite znova uporabljati časovnik, znova pritisnite
gumb TIMER ON/OFF (VKLOP/IZKLOP ČASOVNIKA).
| OPOMBA |
\\ Če izberete način OFF-TIMER, funkciji TIMER
RECORDING in TIME nista na voljo.
Izbiranje načina MY KARAOKE
Pritisnite gumb MY KARAOKE (MOJE
KARAOKE) na daljinskem upravljalniku,da
odstranite glas. Vsakič ko pritisnete gumb MY
KARAOKE (MOJE KARAOKE) na daljinskem
• OFF(IZKLOP): Predvaja izvirni zvok.
• ON(VKLOP): Zmanjša glasnost frekvenc
človeškega glasu.
• Način My Karaoke (Moje karaoke) deluje
samo pri predvajanju zvoka v obliki CDDA/
DVD/MP3/WMA in ni na voljo v načinih Tuner
(Sprejemnik), Bluetooth, AUX, ARC in TV
SoundConnect.
• Izdelek nima vhodnega priključka za mikrofon
MIC IN.
Funkcija USB
Predvajanje predstavnostnih datotek z
uporabo funkcije gostitelja USB
Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in glasba,
shranjene v MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali
digitalni kameri, lahko predvajate v kakovostnem video
formatu z 2.0-kanalnim zvokom tako, da pomnilniško
napravo priključite v USB-vrata izdelka.
1. Zunanji USB-pomnilnik priključite v USB-vrata
na glavni enoti.
2. Izberite način USB, tako da pritisnete gumb
na glavni enoti ali pa gumb SOURCE (VIR) na
daljinskem upravljalniku.
3. Z gumboma _+ izberite možnost Videos
(Videoposnetki), Music (Glasba) ali Photo
(Fotografije).
- Izberite datoteko za predvajanje.
Varno odstranjevanje USB-naprave
Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi,
sledite spodnjim navodilom za varno odstranjevanje
USB-naprave.
1. Pritisnite RUMENI (C) gumb.
- Na zaslonu se prikaže »REMOVE« .
• Odklopite USB-kabel.
| OPOMBE |
\\ USB-kabel previdno izvlecite iz USB-vrat. V nasprotnem
primeru lahko poškodujete USB-vrata.
\\ Izdelek se samodejno izklopi, če USB-naprava ni
priključena več kot 25 minut oziroma če je toliko časa v
načinu zaustavitve.
\\ Iz USB-naprave je mogoče predvajati največ 999 datotek.
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 23
23 |
2016/2/3 19:08:39
Osnovne funkcije
Funkcija snemanja
RECORDING), “CD COPY”(MP3/WMA/
PHOTO/DivX-RECORD DISC), “TUNER
RECORDING” ali “AUX RECORDING” .
S CD-ja, radijske postaje ali zunanjega vira lahko
snemate neposredno v USB-pomnilniško napravo.
| OPOMBE |
1. Povežite zunanjo USB-pomnilniško napravo v
USB-priključek (
) na vašem izdelku.
2. Predvajajte ploščo, radijsko postajo ali pa z
izdelkom povežite zunanji vir.
\\ Če med snemanjem odklopite USB-napravo, se
CD
• Pritisnite gumb SOURCE na glavni enoti in izberite
funkcijo DVD/CD.
• S pritiskom gumba OPEN/CLOSE (ODPRI/ZAPRI)
odprite pladenj za plošče.
• Vstavite CD-ploščo in s pritiskom gumba OPEN/
CLOSE (ODPRI/ZAPRI) zaprite pladenj za ploščo.
• Z gumboma za izbiranje posnetkov ([ in ] )
izberite želeno skladbo na CD-ju.
Radio
• Z gumbom SOURCE (VIR) izberite možnost FM.
• Poiščite postajo, ki jo želite snemati.
Zunanji vir
• Na izdelek priključite zunanjo komponento/MP3predvajalnik.
• Z gumbom SOURCE (VIR) izberite vir <AUX> .
• Predvajajte skladbo z zunanje naprave.
3. S
pritiskom gumba USB REC začnite snemanje.
CD
• Prikaže se sporočilo “TRACK RECORDING” in začne
se snemanje s CD-plošče.
• Če želite posneti vse posnetke na plošči, pritisnite
gumb USB REC (USB-SNEMANJE). Prikaže se
sporočilo "FULL CD RECORDING" .
MP3/WMA/PHOTO/DivX-RECORD DISC
• Če pritisnete gumb USB REC , se bo trenutno
predvajanja datoteka kopirala v USB-napravo.
• Če želite kopirati mapo z glasbo, najprej označite želeno
mapo, nato pa pritisnite gumb USB REC za kopiranje.
KOPIRANJE: Prikaže se “CHECK”“START”“COPY XX”
“COPY END”. Ko je KOPIRANJE končano, se
prikaže sporočilo »STOP« (ZAUSTAVITEV).
• Če že obstaja datoteka z istim imenom, se prikaže
sporočilo »FILE EXIST« in funkcija se prekliče.
Radijski sprejemnik/zunanji vir
• TUNER:TUNER RCORDING" -->"RECORD"
• AUX:AUX RECORDING" -->"RECORD"
4. Č
e želite zaustaviti snemanje, pritisnite gumb 5.
Enota samodejno ustvari in shrani posnete
datoteke v obliki .MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Znova pritisnite gumb 5, da varno odstranite
napravo USB. Po snemanju se na USB-napravi
ustvari imenik “RECORDING(DISCxxxx)”(FULL
\\ Med snemanjem ne odklopite napajalnega ali USBkabla, ker lahko s tem poškodujete datoteke.
glavna enota izklopi in posnete datoteke morda ne
bo mogoče izbrisati iz USB-naprave. Če se to zgodi,
USB-napravo povežite z računalnikom in varnostno
kopirajte njene podatke v računalnik, nato pa jo znova
formatirajte.
\\ WČe v USB-napravi ni dovolj pomnilniškega prostora,
sistem prikaže sporočilo »NOT ENOUGH MEMORY« .
\\ USB-naprava ali trdi disk, na katerega snemate, mora
biti formatiran v datotečnem sistemu FAT. Datotečni
sistem NTFS ni podprt.
\\ Kadar uporabljate funkcijo za hitro iskanje po CD-ju,
snemanje s CD-ja ni mogoče.
\\ Čas snemanja je lahko pri nekaterih USB-napravah
včasih nekoliko daljši.
\\ Izenačevalnik in ojačitev nizkih tonov se samodejno
nastavita na »OFF« (IZKLOP) in med snemanjem CD-ja
nista na voljo.
\\ Funkcija REPEAT (PONOVI) se samodejno nastavi na
»OFF« in med snemanjem s CD-plošče ni na voljo.
\\ Med iskanjem snemanje radijske postaje ni mogoče.
Enako velja, če v načinu radijskega sprejemnika ni na
voljo nobena postaja.
\\ Upoštevajte, da je na posnetku lahko slišati šum, če
pri snemanju glasbe iz zunanje naprave prek priključka
AUX ali USB nastavite previsoko vhodno glasnost. V
takih primerih znižajte glasnost zunanje naprave.
\\ Najdaljši čas snemanja iz radijskega sprejemnika/
zunanje naprave je 5 ur.
\\ Kopirate lahko videoposnetke velikosti do 300 MB.
Hitrost snemanja
Pred začetkom snemanja lahko izberete hitrost snemanja.
1. Vsakič ko pritisnete gumb CD REC SPEED na
daljinskem upravljalniku, se hitrost snemanja
spremeni v naslednjem zaporedju:
NORMAL SPEED RECORD ; HIGH SPEED
RECORD
| OPOMBE |
\\ Pri snemanju iz radijskega sprejemnika ali zunanjega
vira hitrosti snemanja ni mogoče spremeniti.
\\ Če izberete nastavitev HIGH SPEED RECORD
(VISOKA HITROST SNEMANJA), zvoka med
snemanjem ne bo slišati.
CD RECORDING), “RECORDING”(TRACK
| 24 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 24
2016/2/3 19:08:39
Bluetooth
Z napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko
glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom
poslušate brez kabelske povezave.
Kaj je Bluetooth?
Bluetooth je tehnologija, ki napravam, združljivim s
funkcijo Bluetooth, omogoča, da se medsebojno
povezujejo z brezžično povezavo kratkega dosega.
• Naprava Bluetooth lahko zaradi načina uporabe
v naslednjih primerih povzroči šum ali napake v
delovanju:
-- Del vašega telesa je v stiku s sprejemnim/
oddajnim sistemom naprave Bluetooth ali
mikrokomponentnega sistema.
-- Na napravo vplivajo električne spremembe
zaradi ovir, ki so posledica sten, kotov ali
pregrad v pisarni.
-- Povezava je izpostavljena električnim motnjam
iz naprav, ki uporabljajo isti frekvenčni pas,
kar vključuje tudi medicinsko opremo,
mikrovalovne pečice in brezžična lokalna
omrežja WLAN.
• Seznanjanje mikrokomponentnega sistema z
napravo Bluetooth izvedite, ko sta si napravi blizu.
• Večja kot je razdalja med mikrokomponentnim
sistemom in napravo Bluetooth, slabša je kakovost
povezave. Če je razdalja večja od dosega
tehnologije Bluetooth, se povezava prekine.
• Na območjih s slabim sprejemom povezava
Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
• Povezava Bluetooth deluje samo, če je naprava
Bluetooth dovolj blizu mikrokomponentnega
sistema. Če napravo Bluetooth premaknete iz
območja dosega, se bo povezava samodejno
prekinila. Celo znotraj dosega se lahko kakovost
zvoka poslabša zaradi ovir, kot so stene ali vrata.
• Ta brezžična naprava lahko med delovanjem
povzroči električne motnje.
Povezovanje mikrokomponentnega
sistema z napravo Bluetooth
Preden začnete, se prepričajte, da naprava
Bluetooth podpira funkcijo stereo slušalk, ki
delujejo s povezavo Bluetooth.
• Na zaslonu mikrokomponentnega sistema
se za kratek čas prikaže sporočilo »WAIT«
(POČAKAJTE), nato pa »BT READY« .
2 . Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth,
ki jo želite povezati. (Glejte uporabniški
priročnik za napravo Bluetooth.)
3 . Na napravi Bluetooth izberite meni »Stereo
Headset« (Stereo slušalke).
• Prikazal se bo seznam najdenih naprav.
4 . Na seznamu izberite "[Samsung] MICRO
xxxxxx " .
• Ko se izdelek poveže z napravo Bluetooth,
se na sprednjem zaslonu prikaže Device
name ; BT.
• Če seznanitev med napravo Bluetooth in
izdelkom ni bila uspešna, izbrišite staro
napravo »[Samsung] MICRO xxxxxx«, ki
jo je zaznala naprava Bluetooth, in znova
poskusite najti izdelek.
5 . Prek mikrokomponentnega sistema lahko
poslušate glasbo iz povezane naprave
Bluetooth.
• Pri nekaterih modelih funkcije za
predvajanje/ustavitev/naprej/nazaj v načinu
Bluetooth niso na voljo.
||OPOMBE |
\\ Izdelek podpira samo podatke SBC srednje
kakovosti (do 237 kb/s pri 48 kHz) in ne
podpira podatkov SBC visoke kakovosti (328
kb/s pri 44,1 kHz).
\\ Funkcija AVRCP ni podprta.
\\ Povezavo vzpostavljajte samo z napravo
Bluetooth, ki podpira funkcijo A2DP (AV).
\\ Izdelka ne povezujte z napravo Bluetooth, ki
podpira samo funkcijo HF (prostoročno).
\\ Sočasno lahko seznanite samo eno napravo
Bluetooth.
\\ Pri povezovanju naprave Bluetooth z
mikrokomponentnim sistemom boste morda
morali vnesti kodo PIN (geslo). Če se prikaže
okno za vnos kode PIN, vnesite <0000>.
1 . Pritisnite gumb SOURCE (VIR), da se prikaže
sporočilo funkcije BT (BLUETOOTH).
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 25
25 |
2016/2/3 19:08:39
Osnovne funkcije
\\ Ko izklopite mikrokomponentni sistem in se
seznanitev prekine, se ne obnovi samodejno.
Če želite znova vzpostaviti povezavo, morate
napravi še enkrat seznaniti.
\\ Mikrokomponentni sistem morda ne bo iskal
drugih naprav ali se pravilno povezal v naslednjih
primerih:
-- če je v bližini mikrokomponentnega sistema
močno električno polje;
-- če je naprava Bluetooth izklopljena, ni v
bližini ali je pokvarjena.
\\ Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne
pečice, vmesniki za WLAN, fluorescentne luči
in plinski štedilniki uporabljajo enak frekvenčni
razpon kot naprava Bluetooth, zaradi česar
lahko pride do električnih motenj.
\\ Če napravo Bluetooth po prekinitvi povezave
spet premaknete v domet sprejema, izklopite
in znova vklopite mikrokomponentni sistem, da
boste lahko obnovili komunikacijo z napravo
Bluetooth.
\\ Mikrokomponentni sistem se po 25 minutah v
stanju pripravljenosti samodejno izklopi.
\\ Ko se naprava Bluetooth poveže z
mikrokomponentnim sistemom, se ta
samodejno preklopi na način Bluetooth, če je
bil prej v drugem načinu (razen v primeru, ko je
v načinu TV SoundConnect prikazana možnost
»REQUEST« (ZAHTEVAJ), naprava Bluetooth
pa ni še seznanjena z mikrokomponentnim
sistemom).
Prekinitev povezave med napravo
Bluetooth in mikrokomponentnim sistemom
Povezavo med napravo Bluetooth in
mikrokomponentnim sistemom lahko prekinete.
Navodila najdete v uporabniškem priročniku za
napravo Bluetooth.
• Povezava z mikrokomponentnim sistemom bo
prekinjena.
• Ko mikrokomponentni sistem prekine povezavo
z napravo Bluetooth, se na zaslonu prikaže BT
DISCONNECTED ; BT READY.
Prekinitev povezave med napravo
Bluetooth in mikrokomponentnim
sistemom
Če želite preklopiti iz načina Bluetooth v drug
način, pritisnite gumb drugega načina na sprednji
plošči mikrokomponentnega sistema ali pa
izklopite mikrokomponentni sistem. Povezava s
trenutno napravo se prekine.
||OPOMBE |
\\ Povezana naprava Bluetooth nekaj časa
čaka na odziv mikrokomponentnega sistema,
nato pa prekine povezavo (čas do prekinitve
povezave je odvisen od naprave Bluetooth.)
\\ V načinu povezave Bluetooth se bo povezava
Bluetooth prekinila, če je razdalja med
mikrokomponentnim sistemom in napravo
Bluetooth večja od 5 m.
| 26 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 26
2016/2/3 19:08:39
Posodobitev programske opreme
Uporaba funkcije vklopa po povezavi
Bluetooth
Ko je izdelek izklopljen, lahko z njim povežete
pametno napravo po povezavi Bluetooth, da ga
vklopite.
1 . Pritisnite gumb SOURCE (VIR) in ga držite,
da vklopite funkcijo Bluetooth Power On
(Vklop po povezavi Bluetooth). Na zaslonu se
prikaže ON-BLUETOOTH POWER.
2 . Ko je izdelek izklopljen, z njim povežite
pametno napravo po povezavi Bluetooth.
(Za informacije o povezavi Bluetooth glejte
priročnik pametne naprave.)
• Naprava Bluetooth mora biti pred tem
seznanjena z mikrokomponentnim
sistemom.
3 . Ko je povezava vzpostavljena, se izdelek
samodejno vklopi v načinu Bluetooth.
• S pametno napravo izberite glasbo, ki jo
želite predvajati.
||OPOMBA |
\\ Pritisnite gumb SOURCE (VIR) in ga držite,
da vklopite/izklopite funkcijo Bluetooth Power
On (Vklop po povezavi Bluetooth). Vsakič ko
pritisnete in zadržite ta gumb, se na zaslonu
z mikrokomponentnega sistema prikaže »ON
-BLUETOOTH POWER ; OFF-BLUETOOTH
POWER« (Funkcija vklopa po povezavi
Bluetooth je vklopljena/izklopljena).
Družba Samsung lahko v prihodnosti pripravi
posodobitve za vdelano programsko opremo sistema
izdelka.
Če je posodobitev na voljo, lahko vdelano programsko
opremo posodobite, tako da v USB-vrata izdelka
priključite pomnilnik USB s posodobitvijo vdelane programske opreme.
Če je datotek za posodobitev več, morate v napravo
USB naložiti vsako posebej in posodobitev izvesti
postopoma, z vsako datoteko posebej.
Za več informacij o prenosu datotek za posodobitev
obiščite spletno stran Samsung.com ali se obrnite na
Samsungov klicni center.
• Vstavite napravo USB s posodobitvijo vdelane
programske opreme v vrata USB na glavni enoti.
• Posodabljanje vdelane programske opreme izdelka
morda ne bo pravilno delovalo, če so v pomnilniku
USB shranjene zvočne datoteke, ki jih izdelek
podpira.
• Ne izklopite napajanja in ne odstranite naprave USB,
dokler se posodabljanje ne konča. Glavna enota
se bo po koncu posodobitve vdelane programske
opreme samodejno izklopila.
• Po posodobitvi so vse nastavitve ponastavljene
na privzete tovarniške vrednosti. Priporočamo, da
si nastavitve zapišete, da jih boste po posodobitvi
lažje obnovili. Če ne uspete posodobiti vdelane
programske opreme, priporočamo, da formatirate
USB-napravo v datotečni sistem FAT16/FAT32 in
poskusite znova.
• Po koncu posodabljanja programske opreme
vklopite izdelek, ko v enoti ni plošče. Na zaslonu
se prikaže sporočilo »NO DISC«. Pritisnite in držite
gumb STOP na glavni enoti več kot 5 sekund. Na
zaslonu se prikaže napis »INIT« in enota se izklopi.
Posodabljanje je končano.
• USB-naprave ne formatirajte v formatu NTFS.
Izdelek ne podpira datotečnega sistema NTFS.
• Naprava ne podpira nekaterih USB-naprav nekaterih
izdelovalcev.
• Izdelek ima funkcijo DUAL BOOT. Če se vgrajena
programska oprema ne posodobi, večina funkcij ne
bo več delovala in na zaslonu se prikaže »UPGRADE
FIRMWARE«. Ponovno posodobite vgrajeno
programsko opremo.
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 27
27 |
2016/2/3 19:08:39
Druge informacije
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji
ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na
najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Simptom
Pregledi/odprava težav
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite krajevno oznako DVD-plošče.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in oddaljenosti od
naprave?
• Ali so baterije prazne?
• Plošča se vrti, slika pa se ne predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika migota.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.
• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati.
Zaslon menija se ne bo prikazal, četudi
izberete funkcijo menija.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE mode, 4:3 LETTER BOX
mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3 predvajate samo v
tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju višina/širina in izberite
ustrezno nastavitev.
• Izdelek ne deluje.
• Ko se na zaslonu naprave prikaže sporočilo "NO DISC" pritisnite in za dlje kot 5 sekund držite
pritisnjen gumb 5 na glavni enoti, ko v napravi ni plošče (funkcija ponastavitve). na
daljinskem upravljalniku, ko v napravi ni plošče (ponastavitvena funkcija).
(Primer: Naprava se izklopi ali pa tipka
na zgornji plošči ne deluje oz. zaslišite
nenavaden zvok.)
• Izdelek ne deluje normalno.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski nadzor.
• Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo »NO DISC« (NI PLOŠČE), pritisnite in za dlje kot 5
sekund držite pritisnjen gumb 5. Na zaslonu se pojavi sporočilo“INIT”in nastavitve se
ponastavijo.
Nato pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega
signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno, kjer je signal močnejši.
| 28 slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 28
2016/2/3 19:08:40
Tehnični podatki
Teža
SPLOŠNO
Radijski
sprejemnik FM
Mere
Glavna enota
1.20 Kg
Sprednji zvočnik
2.07 Kg
Glavna enota
230 (Š) x 115 (V) x 238,5 (G) mm
Sprednji zvočnik
142,5 (Š) x 260,5 (V) x 180,5 (G) mm
Delovno temperaturno območje
od +5 °C do +35 °C
Delovno območje vlažnosti
od 10 % do 75 %
Razmerje signal/šum
55 dB
Uporabna občutljivost
10 dB
Skupne harmonične motnje
0.6 %
Hitrost branja: 3,49 ~ 4,06 m/s
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča
CD: 12 cm (ZGOŠČENKA)
Pribl. čas predvajanja (enostranska, enoslojna plošča):
135 min.
Hitrost branja: 4,8 ~ 5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 74 min.
Y : 1.0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Video izhod
Komponentni video
Pr : 0.70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pb : 0.70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Video/avdio
Ojačevalnik
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
60W/CH (3Ω/100Hz)(MAX)
Frekvenčni razpon
20Hz~20KHz
Razmerje signal/šum
75 dB
Ločevanje kanalov
60 dB
Vhodna občutljivost
(AUX) 1.2 V
*: nazivna vrednost
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega
obvestila.
- Podatki o teži in velikosti so približni.
- Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
- Za informacije o napajanju in električni porabi glejte nalepko na izdelku.
Obvestilo o odprti kodi
-- Če želite poslati povpraševanja in prošnje v zvezi z odprtokodno programsko opremo, pošljite e-pošto podjetju
Samsung (oss.request@samsung.com).
-- Ta izdelek uporablja programsko opremo, ki jo distribuira združenje Independent JPEG Group.
Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili
Direktive 1999/5/ES.
Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na http://www.samsung.com. Pojdite na Support (Podpora) >
Search Product Support (Poišči podporo za izdelek) in vnesite ime modela.
To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.
slovenščina
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 29
29 |
2016/2/3 19:08:40
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam
SAMSUNG.
Area
`` Europe
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Contact Centre 
Web Site
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864) www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
051 331 999
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/
07001 33 11 , sharing cost
support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/de/
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
support
aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
www.samsung.com/gr/support
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]
Area
Contact Centre 
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
080 697 267
SLOVENIA
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€
NETHERLANDS
0,10/Min)
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna & elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo
materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na
predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in
kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo
na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v
tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske
elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro,
kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi
ES 2006/66.
Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi
škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da
izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega
polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako
spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako
boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme pri odstranjevanju nidovoljeno mešati z drugimi
gospodarskimi odpadki.
MM-J430D-EN-SLV-0917.indd 30
2016/2/3 19:08:41
Download PDF

advertising