Samsung | MM-D470D | Samsung MM-D470D Navodila za uporabo

MM-D470D
DVD MIKRO
KOMPONENTNI SISTEM
uporabniški priročnik
Predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na
www.samsung.com/register
Varnostne informacije
Varnostna opozorila
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE.
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
OPOZORILO
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega udara.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
To je oznaka za pomembna navodila
glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
POZOR
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine
in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino,
kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti
ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno
vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite
vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko
povzročijo nevarno sevanje.
POZOR
• NEVARNOST
NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA PRI
ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH.
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
• Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
• Administrativni stroški se zaračunajo, če
a. vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
b. izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
2
slovenščina
Varnostne informacije
Licenca
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost
zvoka in slike ali pa povzročijo preskakovanje plošče.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne
opraskate.
Držanje plošče
• Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
• Ploščo primite za rob, da na predvajalni
površini ne pustite prstnih odtisov.
• Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
• DivX®, DivX Certified® in njuna logotipa so blagovne znamke
družbe DivX, Inc. in so uporabljeni na podlagi licence.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Hranitev plošč
• Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
• Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
• Hranite jih v čisti zaščitni škatli.Hranite v navpičnem
položaju.
✎✎OPOMBA
``
``
Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne
znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA
in drugih državah.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena
z ameriškimi patenti in drugimi pravicami intelektualne lastnine podjetja
Rovi Corporation. Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
• iPod je blagovna znamka družbe Apple Inc.,
registrirane v ZDA in drugih državah.
Avtorske pravice
Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice
pridržane.
Hranitev in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
✎✎OPOMBA
``
• O VIDEU DIVX: DivX® je digitalni video format podjetja DivX,Inc. To je
uradna naprava s certifikatom DivX, ki predvaja video zapise DivX. Za več
informacij in orodij programke opreme za pretvorbo datotek v video zapis
DivX obiščite www.divx.com.
O VIDEIH DIVX NA ZAHTEVO: Ta certificirana naprava DivX® mora biti
registrirana, da lahko z njo predvajate vsebino videov DivX na zahtevo
(VOD). Če želite ustvariti registracijsko kodo, poiščite odsek DivX VOD v
nastavitvenem meniju naprave. S to kodo nato obiščite spletno mesto vod.
divx.com, da zaključite postopek registracije in izveste več o DivX VOD.
• DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX®.
Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli izdelka, lahko
pride do kondenzacije vode. Če se v notranjosti izdelka
nakopiči kondenzacijska voda, izdelek morda ne bo
pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite
in pustite vklopljen izdelek stati 1 ali 2 uri.
Avtorska zaščita
• Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega
priključite svoj izdelek neposredno na svojo televizijo in ne na
videorekorder. Če ga boste priključili na videorekorder, bo zaradi
zaščite na DVD-ju slika nejasna.
• »Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je
zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi pravicami intelektualne
lastnine podjetja Rovi Corporation. Povratno inženirstvo in
razstavljanje je prepovedano.«
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
Video kabel
FM-antena
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik in
baterije (velikosti AAA)
Napajalni kabel
Napajalnik
slovenščina
3
Vsebina
VARNOSTNI PODATKI
2
3
3
3
3
3
Varnostna opozorila
Dodatki
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Licenca
Avtorske pravice
Avtorska zaščita
ZAČETEK
5
5
6
9
9
10
11
Previdnostni ukrepi
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Vrste in značilnosti plošč
Opis
Sprednja plošča
Zadnja plošča
Daljinski upravljalnik
POVEZAVE
12
14
15
15
Povezava video izhoda in televizorja
Priključek za avdio iz zunanjih komponent
Priklop FM-antene
Povezovanje slušalk
NASTAVITEV
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Pred začetkom (prvotna nastavitev)
Nastavitev nastavitvenega menija
Prikaz
Višina/širina televizijskega zaslona
BD Wise
Ločljivost
Oblika zapisa HDMI
Avdio
DRC (kompresija dinamičnega razpona)
AUDIO-SYNC
Zvok HDMI
Povratni avdio kanal
Sistem
Prvotna nastavitev
Registracija DivX-a (R)
Deaktivacija DivX(R)
Jezik
Varnost
Starševski nadzor
Sprememba gesla
Podpora
Informacije o izdelku
OSNOVNE FUNKCIJE
20
20
21
21
26
27
27
28
28
30
30
31
Predvajanje plošč
Predvajanje plošč avdio CD (CD-DA)/MP3/WMA
Predvajanje datotek JPEG
Uporaba predvajalne funkcije
Način zvoka
Funkcija Mute
Funkcija prikaza
Poslušanje radia
O RDS predvajanju
Nastavljanje ure
Štoparica
Funkcija samodejnega izklopa
2
5
12
16
20
4
slovenščina
USB-funkcija
Uporaba predvajalnika iPod (dodatno)
Funkcija snemanja
DRUGE INFORMACIJE
35
36
37
Odpravljanje težav
Seznam kod za jezike
Jezik
32
35
Začetek
32
32
34
01
NAPREDNE FUNKCIJE
Začetek
Previdnostni ukrepi
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite
s spodnjimi ikonami in izrazi.
Ikona
Izraz
Razlaga
d
DVD
Označuje vsebino plošč
DVD-video ali DVD±R/±RW,
ki so bile posnete in
zaključene v video načinu.
B
CD
Označuje vsebino
podatkovnih CD-plošč (CD
DA, CD-R/-RW).
A
MP3
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah CD-R/-RW.
G
JPEG
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah CD-R/-RW.
D
DivX
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah MPEG4.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!
POZOR
Označuje primere, ko funkcija ne
deluje, ali primere, ko so bile
nastavitve preklicane.
✎
OPOMBA
Označuje nasvete in navodila, ki
vam pomagajo pri uporabi
funkcij.
slovenščina
SLOVENŠČINA
• Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza
podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave.
• Izdelek namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z
ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se
segreva.
Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Preden izdelek prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke
prazna.
• Če želite izključiti električno napajanje izdelka, vtič za izmenični
tok izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika ne boste
uporabljali dlje časa.
• Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana
napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in
okvaro izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto ali
opremo, ki proizvaja močna magnetna ali električna polja
(npr. zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, napajalni kabel izključite iz
električne vtičnice.
• Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek
uporabljajte le za osebno uporabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko
pride do kondenzacije. Če izdelek prevažate v zimskem
času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se
segreje na sobno temperaturo.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom,
vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
5
Začetek
Vrste in značilnosti plošč
Vrste plošč, ki jih je mogoče predvajati
Vrste in oznake
(logotip) plošč
Krajevna koda
Izdelek in plošče so kodirani glede na regijo. Predvajanje
plošče je možno samo, če se regionalni oznaki ujemata. Če
se oznaki ne ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče.
Krajevna
Vrsta plošče
koda
DVD-VIDEO
Območje
Posneti
signali
Velikosti
plošč
AVDIO
+
DVD-VIDEO
VIDEO
AVDIO
1
ZDA, ameriški teritoriji in Kanada
2
Evropa, Japonska, Srednji
Vzhod, Egipt, Južna Afrika,
Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, pacifiško otočke, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večina Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
12 cm
Najdaljši čas
predvajanja
pribl. 240 min
(enostransko)
pribl. 480 min.
(obojestransko)
12 cm
74 min.
12 cm
-
AVDIO-CD
AVDIO
DivX
+
VIDEO
Ne uporabljajte plošč naslednjih vrst!
• Plošč LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM in
DVD-RAM ni mogoče predvajati s tem izdelkom.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja
pojavi sporočilo <WRONG DISC FORMAT
(NAPAČEN FORMAT PLOŠČE)>.
• DVD plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče
predvajati na tem izdelkom.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja
pojavi sporočilo < Napačna regija. Preverite ploščo. >.
Vrste in formati plošč
Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.
Plošče CD-R
• Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je
odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali
računalnik) in ohranjenosti plošče.
• Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80
minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
• Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne
bo mogoče predvajati.
• Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče
CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne,
predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.
6
slovenščina
01
• Mogoče je predvajanje samo plošč CD-R z
datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena MP3-datotek ne smejo vsebovati
razmakov ali posebnih znakov (. / = +).
• Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo
od 128 kb/s.
• Predvajati je možno samo datotek s končnico ».
mp3« in ».MP3«.
• Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane
večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje
časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne
bo mogoče.
• Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo
gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako
nizko kot visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320
kb/s), bo zvok pri predvajanju morda
neenakomeren.
• Pri CD-ploščah je največje možno število
predvajanih posnetkov 999.
• Pri CD-ploščah je največje možno število
predvajanih map 300.
Plošče CD-R JPEG
•Mogoče je predvajanje samo datotek s končnico »jpg«.
• Če plošča ni zaključena, bo trajalo dlje časa, preden
naprava začne s predvajanjem in morda ne bodo
predvajane vse posnete datoteke.
• Predvajati je mogoče samo CD-R-plošče z
JPEG-datotekami v formatu ISO 9660 ali Joliet.
• Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov
in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov
(. / = +).
• Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane
večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• V eno mapo lahko shranite največ 999 slik.
• Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati
samo JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
• Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke
Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje ali pa sploh ne bo
mogoč.
Plošče DVD±R/±RW, CD-R/RW
(Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 800 x
600 slikovnih pik itd.)
• Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v
DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
DivX (Digital internet video express)
DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje
Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki
omogoča prenos avdio in video podatkov prek
interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3
za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video
kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.
Podprti formati (DivX)
Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne
formate. Če video format in avdio format nista podprta,
to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.
Podprti video formati
Format
Podprte različice
AVI
WMV
DivX3.11–DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Podprti avdio formati
Format
Gostota zapisa
MP3
80–320 kb/s
WMA
56–128 kb/s
Frekvenca
vzorčenja
44,1 kHz
AC3
128–384 kb/s
44,1/48 kHz
• Razmerje višina/širina : Čeprav je privzeta ločljivost
za DivX 640 x 480 slikovnih pik, ta izdelek podpira
do 720 x 480 slikovnih pik. Ločljivosti televizijskih
zaslonov, ki presegajo vrednost 800, niso podprte.
• Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad
48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne
migotati.
• Delov datoteke DivX z visokim številom slik na
sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
• Ker ta izdelek podpira samo kodirne formate, ki jih
je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc.,
predvajanje datoteke DivX, ki jo je ustvaril
uporabnik, morda ne bo mogoče.
• Posodobitve programske opreme nezdružljivih
formatov niso podprte.
slovenščina
7
Začetek
Plošče CD-R MP3
Začetek
Specifikacije gostitelja USB
Specifikacije gostitelja USB
•P
odpira naprave, ki so združljive z USB 1.1 ali
USB 2.0.
•Podpira naprave, ki so povezane s kablom USB tipa A.
•P
odpira naprave, ki so združljive z UMS
(pomnilniški medij USB) V1.0.
• Podpira naprave, pri katerih je povezani pogon formatiran v datotečnem sistemu FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Nezdružljivost
•N
e podpira naprav, pri katerih je potrebna
namestitev ločenega gonilnika na osebni računalnik
(Windows).
•N
e podpira povezave z zvezdiščem USB.
•P
redvajalnik morda ne bo zaznal naprave USB, ki
je povezana prek podaljška USB.
•N
apravo USB, pri kateri je potreben ločen vir
napajanja, povežite s predvajalnikom in na ločen
električni priključek za napajanje.
Omejitve delovanja
• Če je na povezani napravi nameščenih več
pogonov (ali particij), lahko povežete le en
pogon (ali particijo).
•N
aprava, ki podpira le USB 1.1, lahko vpliva na
kakovost slike
Združljive naprave
• Pomnilniška naprava USB, Predvajalnik MP3,
Digitalni fotoaparat
• Izmenljivi trdi disk
-P
odprti so izmenljivi trdi diski s kapaciteto
manj kot 160 gigabajtov. Izmenljivi trdi diski s
kapaciteto 160 gigabajtov ali več, morda ne
bodo zaznani.
-* Če povezana naprava ne deluje zaradi nezadostnega
napajanja, lahko za napajanje uporabite ločeni napajalni
kabel in tako omogočite pravilno delovanje. Priključki
kabla USB se glede na izdelovalca naprave USB lahko
razlikujejo.
• Čitalnik kartic USB: Enorežni in večrežni čitalnik
kartic USB.
- Čitalniki kartic USB nekaterih izdelovalcev
morda niso podprti.
8
slovenščina
- * Če v večrežni čitalnik kartic vstavite več
pomnilniških naprav, lahko pride do težav pri
uporabi.
Podprte oblike datotek
Oblika
Fotografija
Ime
datoteke
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Datotečna
pripona
JPG .JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bitna
hitrost
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
Različica
Slikovne
pike
Frekvenca
vzorčenja
Glasba
Film
–
–
V8
640x480
–
–
720x480
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
• Prenos v načinu CBI (kontrolni, masovni in
prekinitveni prenos) med napravami ni podprt.
• Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo protokol PTP ali
potrebujejo namestitev dodatnih programov za
uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
• Nekateri MP3-predvajalniki zaradi velikosti sektorjev
svojega datotečnega sistema morda ne bodo
delovali, ko jih priključite na ta izdelek.
• Funkcija USB-gostitelja ni podprta, če priključite
izdelek, ki za prenos predstavnostnih datotek
uporablja posebno programsko opremo svojega
izdelovalca.
• Ne
deluje z napravami, ki uporabljajo protokol za
prenos medijskih datotek (MTP) s programskimi
omejitvami Janus.
• Funkcija USB-gostitelja tega izdelka ne podpira
vseh USB-naprav.
01
Opis
Začetek
Sprednja plošča
13
12
1
11
10
2
3
9
4
5
6
7
8
1. VGRAJENI ZVOČNIK
2. ISKANJE FREKVENCE ALI TIPKA USTAV
3. TIPKE ZA ISKANJE/PRESKOK NAZAJ
4. GUMB POWER
5. FUNKCIJSKI GUMB
6. GUMB ZA URAVNAVANJE GLASNOSTI
7. TIPKE ZA ISKANJE/PRESKOK NAZAJ
8. GUMB OPEN/CLOSE
9. GUMB PLAY/PAUSE
10. PRIKAZ OKNA
11. VGRAJENI ZVOČNIK
12. REŽA ZA PLOŠČO
13. PRIKLJUČEK za priključno postajo naprave iPod
slovenščina
9
Začetek
Zadnja plošča
PHONES
1
2
3
ONLY FOR SERVICE
AUX IN
4 5 6 7
8
9
1
PRIKLJUČEK VIDEO OUT
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod predvajalnika (VIDEO OUT).
2
PRIKLJUČEK ZA ENOSMERNO NAPAJANJE 14 V
Sem priključite napajalnik naprave.
3
PHONES
Priključek za slušalke.
4
SAMO ZA SERVIS
Ta priključek je namenjen samo preizkušanju, zato ga ne uporabljajte.
5
PRIKLJUČKI COMPONENT VIDEO
OUTPUT (KOMPONENTNI VIDEO IZHOD)
V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
6
PRIKLJUČEK AUX IN
Sem priključite vtiče kablov zunanje naprave (npr. videosnemalnika).
7
IZHODNI HDMI-PRIKLJUČEK
S kablom HDMI povežite ta izhodni priključek HDMI z vhodnim priključkom
HDMI na televizorju, da boste lahko predvajali sliko najboljše kakovosti.
8
USB-VRATA
Priklopite in predvajajte datoteke z zunanje pomnilniške naprave USB, kot so
MP3-predvajalniki, bliskovni pomnilnik USB itd.
9
ANTENSKI PRIKLJUČEK FM ANTENNA Priključite na anteno FM.
Kam namestiti micro kompaktni sistem
Da lahko izkoristite vse funkcije micro kompaktnega sistema, pred priklopom eOPOMBA sledite tem
navodilom za namestitev.
Napravo postavite na ravno in stabilno površino.
Nikoli je ne postavljajte na preprogo.
Nikoli je ne postavljajte v zunanje prostore.
Na straneh in za sistemom naj bo približno 15 cm prostora, da zagotovite dobro prezračevanje.
Prepričajte se, da je dovolj prostora za odpiranje predala za CD-je.
Posodobitve programske opreme prek priključka USB izvajajte samo z bliskovno pomnilniško napravo USB.
Ne zakrivajte prezračevalnih rež.
10
slovenščina
01
Začetek
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Gumb FUNCTION
Gumb POWER
Gumb MO/ST, B
Gumb DISPLAY, A
Gumb TIMER/CLOCK
Gumb TIMER ON/OFF
Gumb TITLE MENU
Gumb DISC MENU
Gumb REPEAT
Gumb VOL -­
Gumb USB REC
Gumb SKIP, RDS PTY *
Gumb STOP
Gumb SEARCH
Gumb MENU
Gumb DVD *
Gumb SOUND, C
Gumb EQ, D
Gumb SLEEP
Številski gumbi (0–9)
Gumb SYNC
Gumb CD REC SPEED
Gumb VOL +
Gumb PAUSE
Gumb SKIP, RDS DISPLAY *
Gumb PLAY
Gumb SEARCH
Gumb TUNING
Gumb RETURN
Gumb CURSOR/ENTER
Gumb TOOLS
Gumb INFO
Gumb EXIT
Gumb TUNING
Gumb MUTE
* Ta izdelek ne uporablja funkcije DISC SKIP (PRESKOK PLOŠČE) .
* Ta izdelek v nekaterih državah morda ne podpira funkcij RDS .
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
✎✎OPOMBA
* Velikost baterije: AAA
`` Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake
polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
`` Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
`` Baterij ne izpostavljajte vročini ali plamenom.
`` Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do
razdalje 7 metrov od televizorja.
slovenščina
11
Priključki
Povezava video izhoda in televizorja
Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega izmed naslednjih štirih načinov.
PHONES
2. NAČIN
(dostavljeno)
ONLY FOR SERVICE
AUX IN
3. NAČIN
1. NAČIN
(ni priložen)
VIDEO INPUT
COMPONENT IN
TV
1. NAČIN: Priključek Component Video(Boljša kvaliteta)
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen)
povežite priključke COMPONENT OUT (Pr, Pb in Y) na zadnji strani izdelka s komponentnimi video vhodnimi
priključki na televizorju.
2. NAČIN: Kompozitni video(Dobra kvaliteta)
S priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT (VIDEO IZHOD) na zadnji strani izdelka in
priključek VIDEO IN (VIDEO VHOD) na televizorju.
3. NAČIN: HDMI(NAJBOLJŠA KAKOVOST)
Priključite HDMI-kabel (ni priložen) od priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v priključek HDMI IN na
televizorju.
✎✎OPOMBA
``
``
``
Ločljivosti, ki so na voljo za HDMI-izhod, so 480p(576p), 720 p,1080i/1080 p. Za več informacij o nastavitvi
ločljivosti si oglejte stran 17.
Ta izdelek oddaja signal v prepletenem naèinu 480i(576i) za komponentni/kompozitni izhod.
Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir video vhoda na vašem televizorju tako, da se bo ujemal z video
izhodnim načinom na izdelku.
Preden nastavite vir za video vhod na televizorju, morate prižgati ta izdelek. Za več informacij o izbiri vira
vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
12
slovenščina
02
``
Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir za video signal na videorekorderju je lahko omejen s sistemom za
zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.
FUNKCIJA HDMI
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
Če uporabljate Samsungov televizor, ki podpira funkcija CEC, bo video izhod na izdelku samodejno preklopil v način
HDMI, ko boste pri vključenem izdelku priklopili kabel HDMI.
• HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
• HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom. S HDMI
izdelek oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni priključek HDMI, prikazuje žive
slike.
• Opis priklopa HDMI
- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno
šumenje.
• Kaj je HDCP?
• HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s
DVD-plošče oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in
prikazovalno napravo (TV, projektor itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča
nepooblaščeno kopiranje.
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija, ki vam omogoča nadzirati druge naprave Samsung z daljinskim upravljalnikom vašega
televizorja Samsung. Anynet+ lahko uporabite s priklopom tega izdelka na televizor SAMUSUNG s pomočjo
HDMI-kabla. Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.
1. Napravo in televizor Samsung povežite s HDMI-kablom. (Glejte stran 12.)
2. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik televizorja.)
✎✎OPOMBA
``
``
``
Funkcija Anynet+ podpira nekatere gumbe na daljinskem upravljalniku.
``
Preverite, ali ima vaš televizor logotip
Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
Glede na vašo televizijo nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vaše televizije.
. (Če ima logotip
, podpira funkcijo Anynet+.)
Uporaba funkcije ARC (Povratni avdio kanal)
ARC je funkcija, s katero lahko zvok televizorja predvajate prek izdelka namesto prek televizorjevih zvočnikov,
ne da bi morali za to povezavo priključiti dodaten kabel.
1. Izdelek in televizor Samsung povežite s HDMI-kablom. (Glejte 12. stran.)
USB REC
2. Pritisnite gumb F (
) in izberite vhod ARC.
• Funkcijo ARC izberete tako, da pritisnete gumba FUNCTION (FUNKCIJA) na daljinskem upravljalniku in
izdelku.
slovenščina
13
Priključki
!!POZOR
Priključki
Priključek za avdio iz zunanjih komponent
PHONES
ONLY FOR SERVICE
AUX IN
Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. Povežite AUX IN na predvajalniku z Audio Out na zunanji analogni komponenti.
USB REC
2. Pritisnite gumb F(
) in izberite vhod AUX.
AUX lahko izberete tudi tako, da pritisnete gumb FUNCTION (FUNKCIJA) na daljinskem upravljalniku.
14
slovenščina
02
Priključki
Priključki
Priklop FM-antene
PHONES
ONLY FOR SERVICE
AUX IN
FM-antena
(priložena)
1. Priloženo FM-anteno priključite v priključek FM Antenna.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo
pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
✎✎OPOMBA
``
Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
Povezovanje slušalk
V sistem vaše mikro komponente lahko povežete slušalke in tako ne motite ostalih prisotnih.
Slušalke morajo imeti ustrezen vtikač ø 3,5 ali ustrezen adapter.
PHONES
ONLY FOR SERVICE
AUX IN
1. Slušalke povežete v vtičnico PHONES na sprednji plošči.
• Predvajanja glasbe odtlej preko zvočnikov ni več možno slišati.
✎✎OPOMBA
`` Dolgotrajno poslušanje glasne glasbe preko slušalk lahko poškoduje vaš sluh.
slovenščina
15
Nastavitev
Pred začetkom (prvotna nastavitev)
1. Pritisnite gumb POWER, ko napravo prvič
priključite v televizor.
Prikazal se bo zaslon za prvotno nastavitev.
Nastavitev nastavitvenega menija
Dostopni korak se lahko razlikuje glede na izbrani meni.
GUI (grafični uporabniški vmesnik) v tem priročniku se lahko
razlikuje glede na različico strojno-programske opreme.
Initial setting | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
1
2
English
3
한국어
Nederlands
Français
Deutsch
4
Italiano
Move Select
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno
možnost, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno višino/širino
TV-zaslona, nato pa pritisnite gumb ENTER.
✎✎OPOMBA
``
``
``
``
``
Če pri začetnih nastavitvah niste izbrali želenega jezika,
boste ob naslednjem vklopu izdelka zagledali okno za
izbor jezika.
Vaš izbor jezika bo veljal za vse menije: zaslonski meni,
meni plošče, avdio, podnapis.
Če se prestavite na prejšnji zaslon, pritisnite gumb
RETURN.
Ko izberete jezik menija, ga lahko spremenite tako, da
za dlje kot 5 sekund pritisnete gumb STOP (@) na
zgornji plošči, ko v napravi ni plošče.
Če se zaslon za prvotno nastavitev ne prikaže, glejte
poglavje Prvotna nastavitev. (Glejte stran 19.)
1
GUMB MENU: Prikaže domači meni.
2
GUMB RETURN: Nazaj na prejšnji
nastavitveni meni.
3
GUMB ENTER / DIRECTION
Premik drsnika in izbor elementa.
Izbor trenutno izbranega elementa.
Potrditev nastavitve.
4
GUMB EXIT: Uporablja se za izhod iz
nastavitvenega menija.
Settings
Function
DVD/CD
1. Pritisnite gumb POWER v načinu NO DISC.
ALI Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb
STOP.
2. Pritisnite gumba _+ in izberite Settings in nato
pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni meni, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
6. Pritisnite gumb EXIT, da zapustite nastavitveni
meni.
16
slovenščina
03
Konfigurirate lahko različne možnosti prikaza, kot so
razmerje višina/širina TV-zaslon, ločljivost itd.
Višina/širina televizijskega zaslona
Glede na vrsto televizije, ki jo imate, boste morda
morali prilagoditi zaslonske nastavitve.
samodejno nastavila optimalna ločljivost.
• On : Na televizorju se bo oddajala izvorna
ločljivost DVD-plošče
• Off : Izhodna ločljivost bo fiksna glede na
predhodno nastavljeno ločljivost, ne glede na
ločljivost plošče.
✎✎OPOMBA
``
• Način 4:3 Pan-Scan
Izberite ta način, ko si želite ogledati 16:9
video posnetek na DVD-ju brez zgornjega
in spodnjega črnega roba, četudi imate
televizor z zaslonom 4:3 (skrajni levi in
desni del filma bo odrezan).
Izberite to možnost, če si želite ogledati
posnetek s plošče DVD na celotnem
zaslonu v razmerju 16:9, čeprav imate
televizijo z zaslonskim razmerjem 4:3.
Na televiziji se bosta pojavila zgornji in
spodnji črni rob.
• Način 16:9 WIDE
Na TV-zaslonu lahko gledate celotno
sliko v razmerju 16:9.
✎✎OPOMBA
``
``
``
``
Ločljivost
• Način nabiralnika 4:3
``
``
Tako se bo optimizirala kakovost slike glede na
vsebino (na plošči, DVD-ju itd.), ki jo želite
predvajati, in izdelek ali Samsungov televizor,
združljiv z BD Wise.
Če želite v načinu za BD Wise spremeniti
ločljivost, morate način za BD najprej izključiti.
BD Wise bo onemogočen, če izdelek priključite
na napravo, ki ne podpira načina za BD Wise.
Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete
gledati v širokozaslonskem načinu.
Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate
slike, je predvajana slika odvisna od vrste programske opreme,
vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/širina.
Pri uporabi HDMI-ja se bo zaslon samodejno preklopil v
način 16:9 Wide in funkcija višine/širine TV-zaslona se
bo izključila.
Glede na vrsto glavne enote (NTSC ali PAL) se lahko slika,
prikazana na televizorju, nekoliko razlikuje.
Nastavi izhodno ločljivost video signala HDMI. Številka v
480p(576p), 720p, 1080i in 1080p označuje število vrstic
videa.
Črki i in p označujeta prepleten način oz. progresivno
skeniranje.
• 480p(576p): oddaja 480 vrstic progresivnega video
posnetka.
• 720p: oddaja 720 vrstic progresivnega video posnetka.
• 1080i: oddaja 1080 vrstic prepletenega video posnetka.
• 1080p: oddaja 1080 vrstic progresivnega video posnetka
• BD Wise: Samodejno nastavi optimalno ločljivost pri
priklopu na televizor s funkcijo BD Wise preko HDMI-ja.
(Menijski element BD Wise se bo prikazal samo, če je
funkcija BD Wise vključena.)
✎✎OPOMBA
``
``
Če je priključena komponenta ali kompozit, bo
ločljivost podpirala samo 480i(576i) .
1080p se morda ne bo prikazal, odvisno od
televizorja.
BD Wise
(samo izdelki Samsung)
BD Wide je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezave. Ko izdelke Samsung med
seboj priključite z BD-Wise preko HDMI-ja, se bo
slovenščina
17
Nastavitev
Prikaz
Nastavitev
Oblika zapisa HDMI
ali izklopite.
Barvne nastavitve HDMI-izhoda lahko optimizirate.
Izberite vrsto priključene naprave.
• Monitor : Izberite, če je naprava priključena na monitor prek
HDMI.
• TV : Izberite, če je naprava priključena na TV prek HDMI.
• Off : Video
signal se prenaša samo prek
HDMI-kabla, avdio signal pa predvajajo samo
zvočniki izdelka.
• On : Video in avdio signal se prenašata
prek HDMI-kabla, zaradi česar zvok predvajajo
samo zvočniki televizorj.
Audio
DRC (kompresija dinamičnega razpona)
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi
in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko
uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati
filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
``
``
``
Settings
Display
DRC
Audio
Audio Sync
System
HDMI Audio
Audio Return Ch.
Language
✎✎OPOMBA
``
``
: 0 Full
: 506/8
mSec
4/8
2/8
Off
Security
Support
Move
Select
Return
• Izbirate lahko med možnostmi izklopljeno, 2/8,
4/8, 6/8, popolno
AUDIO-SYNC
Video in avdio sinhronizacija se morda ne bosta
ujemali z digitalnim televizorjem.
V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo
ustrezala zakasnitvi slike.
Povratni avdio kanal
Zvok iz televizorja lahko predvajate prek zvočnikov,
če uporabite kabel HDMI.
• Off: Izklop funkcije povratnega avdio kanala.
• Auto (Samodejno): Prek zvočnikov lahko
predvajate zvok iz televizorja, ki je združljiv s
funkcijo povratnega avdio kanala.
✎✎OPOMBA
``
Če je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena
na Off (Izklopljena), funkcija Audio Return
Channel (Povratni avdio kanal) ni na voljo.
``
Uporaba kabla HDMI brez certifikata ARC
(povratni avdio kanal) lahko povzroči težave z
združljivostjo.
``
Funkcija ARC je na voljo samo, če je priključen
televizor, združljiv s funkcijo ARC.
Settings
Display
Audio
System
Language
0 ms
DRC
:0
Audio Sync
: 50 mSec
25 ms
HDMI Audio
50 ms
Audio Return Ch.
75 ms
Security
100 ms
Support
125 ms
150 ms
175 ms
Move
Select
Return
• Čas zakasnitve zvoka lahko nastavite med 0 ms in
300 ms. Nastavite ga na optimalno stanje.
Zvok HDMI
Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko vklopite
18
slovenščina
Privzeta nastavitev te funkcije je HDMI Audio Off
(izključeno).
Zvok, predvajan s funkcijo HDMI avdio, se
samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku
televizorja.
Če je funkcija HDMI avdio vključena, P.BASS ne
deluje.
V načinu iPod ta meni ni na voljo.
Ko je zvok HDMI AUDIO vklopljen (»On«), lahko
glasnost prilagajate samo z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
03
Nastavitev
a V meniju jezika prikazov na zaslonu možnost
»OTHERS« ni na voljo.
Sistem
✎✎OPOMBA
Prvotna nastavitev
Z uporabo nastavitve Initial Setting (Prvotna nastavitev)
lahko nastavite jezik in razmerje višina/širina televizorja.
OPOMBA
`` Če je kabel HDMI priključen v napravo,
razmerja višina/širina TV-zaslona ni možno
nastaviti in je privzeto 16 : 9 (širokozaslonsko).
✎✎
Registracija DivX-a (R)
``
Izbran jezik se prikaže le, če ga plošča podpira.
Varnost
Funkcija za nadzor vsebine deluje v povezavi s ploščami
DVD, ki jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je
možno nadzorovati vrste plošč DVD, ki jih gleda vaša
družina. Na plošči je 8 stopenj nastavitve.
Starševski nadzor
Za nakup in predvajanje vsebine DivX(R) VOD
potrebujete registracijsko kodo DivX(R) VOD.
OPOMBA
`` Te možnosti ne vklopite tako, da izberete »OK«
(V redu). Če želite vklopiti to možnost, vklopite
možnost »Deaktivacija Divx(R)«.
`` Tudi po ponastavitvi sistema se nastavitve
Registracija DivX(R) ne bodo ponastavile.
✎✎
Deaktivacija DivX(R)
To možnost izberite, če želite pridobiti novo registracijsko šifro.
Jezik
Izberete lahko želeni jezik zaslonskega menija,
menija plošče itd.
Izberite stopnjo nadzora, ki jo želite nastaviti.
Višja številka nakazuje, da je program namenjen samo
za odrasle. Če na primer izberete stopnjo 6, se plošče,
ki vsebujejo stopnji 7 in 8, ne bodo predvajale.
Vnesite geslo in pritisnite gumb ENTER.
- Privzeta nastavitev gesla je »0000«.
- Ko je nastavitev konèana, se pomaknete na prejšnji
zaslon.
Sprememba gesla
Izberite »Change« (Spremeni) in vnesite 4-številčno
geslo, da nastavite starševski nadzor. Pri tem uporabite
številčne gumbe na daljinskem upravljalniku.
Settings
Settings
Display
OSD Language
Audio
Disc Menu
System
Audio
Language
Subtitle
English
: ENGLISH
Korean
Chinese
: ENGLISH
Dutch
: ENGLISH
Display
Parental Rating
: Off
Audio
Password
: Change
System
Language
Security
French
Security
Support
German
Support
Italian
Japanese
Move
Select
Return
Jezik prikaza
na zaslonu
Izberite jezik prikazov na zaslonu.
Meni plošče
Izberite jezik menijev plošče.
Settings
Avdio
Display
ENGLISH
IzberiteOSD
jezik
avdia: ENGLISH
zvoka.
Language
Audio
Disc Menu
System
Audio
KOREAN
: ENGLISH
DUTCH
: ENGLISH
FRENCH plošče.
Podnapisi
jezik podnapisov
Language Izberite
Subtitle
Security
GERMAN
Support
ITALIAN
POLISH
a Č
e želite izbrati drug jezik, izberite
»OTHERS«
PORTUGUESE
(DRUGO) v meniju plošče, za avdio
in podnapise ter
Return 36).
vnesite kodo jezika vašeMove
države Select
(glejte stran
Move
Select
Return
Če ste pozabili geslo
V načinu »NO DISC« (NI PLOŠČE) pritisnite gumb
STOP (@) na nadzorni plošči in ga držite najmanj 5
sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške.
Podpora
Informacije o izdelku
Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo lahko pomagali.
slovenščina
19
Osnovne funkcije
Predvajanje plošč
Predvajanje plošč avdio CD (CD-DA)/MP3/WMA
1. V
režo za plošče navpično vstavite ploščo.
• Previdno vstavite ploščo, tako da bo nalepka
na plošči obrnjena navzgor.
BA
2. Pritisnite gumb PLAY (PREDVAJAJ).
• Predvajanje se začne samodejno.
Track01
1/17
✎✎OPOMBA
``
``
``
Funkcija nadaljevanja: Če ustavite predvajanje
plošče, si predvajalnik zapomni mesto, na
katerem ste ustavili predvajanje, in ob naslednjem
pritisku gumba PLAY se nadaljuje s predvajanjem
na tem mestu. (Ta možnost velja samo za
DVD-plošče.)
Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb STOP,
da onemogočite funkcijo nadaljevanja (Resume).
Če na izdelku ali daljinskem upravljalniku dlje kot 3
minute ne pritisnete nobenega gumba, ko je
izdelek v načinu začasne zaustavitve, se bo
preklopil v način zaustavitve nadaljevanja
predvajanja. Po 5 minutah v načinu zaustavitve
nadaljevanja predvajanja pa se bo preklopil v
način ohranjevalnika zaslona.
Morda se bo prikazal uvodni zaslon, odvisno od
od vsebine plošče.
``
Piratske kopije ne bodo delovale na tem izdelku,
ker kršijo priporočila CSS (sistem za mešanje
vsebine: sistem za zaščito kopiranja).
``
DTS-zvok ni podprt.
※ Ob pritisku neveljavnega gumba se na zaslonu prikaže .
Funkcija ohranjevalnika zaslona
televizorja/varčevanja z energijo
• Če izdelek pustite v načinu STOP dlje kot 5 minut
ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televiziji
prikaže ohranjevalnik zaslona.
• Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika zaslona
več kot 20 minut, se napajanje samodejno izklopi.
(Razen med predvajanjem glasbe)
20
slovenščina
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. V režo za vstavljanje plošče vstavite zvočno
CD-ploščo (CD-DA) ali MP3-ploščo.
• Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne
predvajati samodejno.
- Če želite izbrati prejšnji/naslednji posnetek,
pritisnite gumba [].
• Pri plošči MP3/WMA pritiskajte gumba
$%_+ in izberite možnost Music, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
- Pritisnite gumba $%_+ in izberite želeno
datoteko, nato pa pritisnite gumb ENTER.
- Če želite izbrati prejšnjo/naslednjo stran,
pritisnite gumba ().
2. S pritiskom gumba STOP (@)zaustavite predvajanje.
✎✎OPOMBA
``
``
``
Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA
morda ne bo mogoče predvajati.
Kazalo vsebine plošče MP3-CD je odvisno od formata
posnetkov MP3/WMA, ki so zapisani na njej.
Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
04
Uporaba predvajalne funkcije
Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali
kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika
lahko shranite na CD-ploščo in jih nato predvajate s tem
izdelkom.
1. V režo za plošče vstavite ploščo JPEG.
Iskanje naprej/nazaj
dBAD
Za funkcijo iskanja pritisnite gumba ().
2. Z gumboma _+ izberite Photos, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
( 1 ➞ ( 2 ➞ ( 3 ➞ ( 4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
3. Pritisnite gumba $% in izberite mapo, ki jo želite
predvajati, ter pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite gumba $% in izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, ter pritisnite gumb ENTER.
• Izbrana datoteka se bo začela predvajati in
začel se bo prikaz diaprojekcije.
• Če želite zaustaviti diaprojekcijo, pritisnite
gumb PAUSE (#) .
• Prejšnjo ali naslednjo datoteko odprete tako,
da pritisnete gumb ◄,► v načinu
diaprojekcije.
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
Med hitrim predvajanjem ni zvoka (razen pri CDX1 in
CDX2).
Preskok prizorov/skladb
dBAD
Predvajanje v počasnem posnetku
2010/01/01
Pages
Dd
Return
Funkcija zasuka
G
Med načinom PAVZE pritisnite ZELENI (B) ali RUMENI (C)
gumb.
• ZELENI (B) gumb: zasuk za 90 stopinj v levo.
RUMENI (C) gumb: zasuk za 90 stopinj v desno.
✎✎OPOMBA
``
``
Pritisnite gumba [].
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov med
predvajanjem bo predvajan prejšnji ali naslednji
posnetek, poglavje ali imenik (datoteka).
• Zaporedno preskakovanje poglavij ni mogoče.
PICTURES
Function DVD/CD
✎✎OPOMBA
Pritisnite gumb PAUSE (#)in nato gumb ), da
vključite predvajanje v počasnem posnetku.
d
D
*1 ➞*2 ➞*3
*1 ➞*2 ➞*3
✎✎OPOMBA
``
``
Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
Počasno predvajanje nazaj ni mogoče.
Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta
5120 x 3480 (ali 19,0 milijona slikovnih pik) za
standardne JPEG-datoteke in 2048 x 1536 (3,0
milijona slikovnih pik) za datoteke prepletenih slik.
slovenščina
21
Osnovne funkcije
Predvajanje datotek JPEG
Osnovne funkcije
Predvajanje po korakih
Uporaba menija plošče
d
dD
Večkrat pritisnite gumb PAUSE .
• Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne
naprej za en okvir.
Ogledate si lahko menije za nastavitev jezika zvoka,
jezika podnapisov, profila itd.
✎✎OPOMBA
1. Med predvajanjem pritisnite in držite pritisnjen
gumb DISC MENU na daljinskem upravljalniku.
``
Med pomikanjem med slikami ni zvoka.
Funkcija preskoka za 5 minut
D
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov _,+.
• Vsakič, ko pritisnete gumb +, predvajanje
preskoči za 5 minut naprej.
• Vsakič, ko pritisnete gumb _, predvajanje
preskoči za 5 minut nazaj.
2. Z gumbi $%_+ izvedite želeni izbor, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
✎✎OPOMBA
``
Glede na ploščo se lahko nastavitveni menijski
elementi razlikujejo, včasih pa ta meni ni na voljo.
Uporaba menija naslova
d
✎✎OPOMBA
``
Ta funkcija deluje samo pri ploščah DivX.
22
slovenščina
Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko
ogledate naslove posameznih filmov.
1. Med predvajanjem pritisnite in držite pritisnjen
gumb TITLE MENU na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi $%_+ izvedite želeni izbor, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
✎✎OPOMBA
``
Glede na ploščo se lahko nastavitveni menijski elementi
razlikujejo, včasih pa ta meni ni na voljo.
04
Ponovno predvajanje A–B
dBAD
S to funkcijo lahko ponovno predvajate določene
dele DVD- ali CD-plošče.
Ponovi DVD/DivX
Ponovno lahko predvajate naslov, poglavje ali odsek
(A-B Repeat) plošče DVD/DivX.
Repeat dB
1. Med predvajanjem plošče DVD ali CD pritisnite
in držite pritisnjen gumb REPEAT na daljinskem
upravljalniku .
2. Za DVD pritisnite gumba $% in izberite A-.
Za CD večkrat pritisnite in držite pritisnjen gumb
REPEAT, dokler se na televizorju ne prikaže
.
Off
3. Pritisnite gumb ENTER na točki, kjer želite, da
se začne ponovno predvajanje (A).
1. Med predvajanjem plošče DVD/DivX pritisnite in
držite pritisnjen gumb REPEAT na daljinskem
upravljalniku .
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želen način
ponovnega predvajanja, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite možnost OFF
(IZKLJUČENO), da se vrnete na običajno
predvajanje, ter pritisnite gumb ENTER.
Z
D
Off ➞ Title ➞ Chapter ➞ A -
4. Pritisnite gumb ENTER na točki, kjer želite, da
se konča ponovno predvajanje (B).
5. Nazaj na normalno predvajanje:
za DVD pritisnite in držite pritisnjen gumb REPEAT
ter izberite REPEAT OFF.
Za CD pa pritisnite in držite pritisnjen gumb
REPEAT ter izberite .
✎✎OPOMBA
``
Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri
predvajanju plošč DivX, MP3 ali JPEG.
Off ➞ Title ➞ Folder ➞ All
Ponovno predvajanje plošče CD/MP3
1. Med predvajanjem plošče CD/MP3
zaporedoma pritiskajte in držite pritisnjen gumb
REPEAT, da izberete želeni način ponovnega
predvajanja.
B
A
;
;
;
;
(Običajno ; Ponovi posnetek ; Ponovi vse ;
Naključno ; Ponovi odsek A-B)
;
;
; ;
(Običajno ; Ponovi zapis;
Repeat Dir ; Ponovi vse ; Naključno)
slovenščina
23
Osnovne funkcije
Ponovno predvajanje
Osnovne funkcije
Prikaz informacij o plošči
d
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change Select
D
2/3
KO 1/2
EN 02/02
Change Če je na DVD-ju npr. več kot en film, bo
vsak film označen z naslovom.
`` Chapter(
) : Večina plošč DVD je
posnetih v poglavjih, tako da lahko hitro
najdete specifično poglavje.
`` Playing time( ) : AlOmogoča
predvajanje filma s poljubne časovne
točke. Kot referenco morate vnesti
začetni čas. Funkcija časovnega iskanja
ne deluje pri vseh ploščah.
`` Audio(
): Nanaša se na jezik filmske
glasbe. Plošča DVD lahko vsebuje do 8
avdio jezikov.
`` Subtitle(
): Nanaša se na razpoložljive
jezike podnapisov na plošči. Izbirate
lahko med jeziki podnapisov, po želji pa
lahko podnapise tudi izključite. Plošča
DVD lahko vsebuje do 32 jezikov za
podnapise.
`` Angle(
): Če plošča DVD vsebuje
različne snemalne zorne kote za določen
prizor, lahko uporabite funkcijo zornega
kota.
Izbira jezika avdio zapisa
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS na
daljinskem upravljalniku.
dD
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko.
3. Z gumboma _+ izvedite želeno nastavitev,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
- Za nadzor nekaterih elementov lahko
uporabljate številčne gumbe na daljinskem
upravljalniku.
4. Če želite zapreti informacije o plošči, ponovno
pritisnite gumb TOOLS.
✎✎OPOMBA
``
``
Pri predvajanju vsebine v meniju z orodji nekatere funkcije morda
ne bodo omogočene, odvisno od plošče.
Nekateri meniji z orodji se lahko razlikujejo, glede na
plošče in datoteke.
TOOLS menu
Meni TOOLS (Orodja)
`` Title(
) : Za dostop do želenega
naslova, če je na plošči več kot eden.
24
slovenščina
1. Pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite AUDIO (
)
3. S pritiskom gumbov _+ ali številskih gumbov
izberite želeni jezik zvoka.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na število
jezikov na DVD-plošči izbere drug jezik zvoka.
04
Funkcija spreminjanja zornega kota
dD
d
1. Pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma$% izberite SUBTITLE (
).
3. S pritiskom gumbov _+ ali številskih gumbov
izberite želeni jezik podnapisov.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na število
jezikov na DVD-plošči izbere drug jezik
podnapisov.
Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod
različnimi koti.
1. Pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite ANGLE (
).
3. S pritiskom gumbov ◄► ali številskih gumbov
izberite želeni zorni kot.
✎✎OPOMBA
``
Ta funkcija deluje samo pri ploščah, ki vsebujejo
posnetke z različnih zornih kotov.
✎✎OPOMBA
``
``
Razpoložljivost podnapisov in različnih jezikov
zvoka je odvisna od vsebine plošče.
Pri datotečnem formatu DivX bodo jeziki
podnapisov morda prikazani samo s številkami.
Funkcija napisov
D
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj
izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z
napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. KorenSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov
alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
• Podnapisi datotek DivX s končnicami *.smi, *.sub,
*.srt in večji od 148 kbyte niso podprti.
slovenščina
25
Osnovne funkcije
Izbira jezika podnapisov
Osnovne funkcije
Način zvoka
EQ
P BASS
Vaš micro kompaktni sistem je opremljen s
prednastavljenim izenačevalnikom, ki vam omogoča
izbirati najprimernejšo usklajenost zvoka med nizkimi
in visokimi frekvencami glede na vrsto glasbe, ki jo
poslušate.
aš micro-kompaktni sistem ima funkcijo ojačevanja
nizkih tonov, ki se imenuje Power Bass. Ta funkcija
naredi zvok mogočnejši in bolj realističen.
111 Pritiskajte gumb EQ, dokler ne izberete želene
možnosti.
1. Pritisnite in držite pritisnjen gumb SOUND na
daljinskem upravljalniku.
Izberite... Če želite poslušati...
OFF.......................... normalno usklajen zvok (linearno)
RANCHA.................. usklajenost zvoka za rancha glasbo.
SAMBA..................... usklajenost zvoka za samba glasbo.
CUMBIA................... usklajenost zvoka za cumbia glasbo.
HABANA.................. usklajenost zvoka za habana glasbo.
BOOM BA................ usklajenost zvoka za boom ba glasbo.
REGGAE.................. usklajenost zvoka za reggae glasbo.
PARTY...................... usklajenost zvoka za zabavno glasbo.
POP.......................... usklajenost zvoka za pop glasbo.
HIPHOP.................... usklajenost zvoka za hiphop glasbo.
ROCK....................... usklajenost zvoka za rock glasbo.
JAZZ......................... usklajenost zvoka za jazz glasbo.
CLASS..................... usklajenost zvoka za klasično glasbo.
FLAT......................... usklajenost zvoka za Flat glasbo.
STA+EQ................... usklajenost zvoka za koncertno glasbo.
DYN+S........................usklajenost zvoka za Dynamic Spot .
MP3+............................. usklajenost zvoka za MP3-izboljšano glasbo.
VIR+S....................... usklajenost zvoka za navidezno glasbo.
✎✎OPOMBA
``
Med snemanjem CD-ja, funkcija EQ ne deluje in
EQ se samodejno preklopi v način "OFF".
``
Pri predvajanju signala Dolby funkcija nastavitve
zvoka ni na voljo.
``
Če več kot 3 sekund ne pritisnete nobenega
gumba, se nastavitev samodejno prekliče in
shrani se prejšnja nastavitev.
26
slovenščina
Rezultat: prikaže se napis "P BASS".
Če želite to funkcijo preklicati, znova pritisnite
ta gumb, in za nekaj sekund se prikaže napis
“P OFF”.
✎✎OPOMBA
``
Med snemanjem CD-ja, funkcija Power Bass ne
deluje in Power Bass se samodejno preklopi v
način "OFF".
04
To je koristno, ko se oglasite na telefon ali greste
odpret vrata.
1. Pritisnite tipko MUTE:
``
``
Na zaslonu se izpiše 'MUTE'.
Če želite nato zvok znova vklopiti, znova pritisnite
gumb MUTE ali VOL-/VOL+.
Funkcija prikaza
Na zaslonu lahko prikažete vse razpoložljive funkcije
in nastavite svetlost zaslona.
1. Vsakič ko pritisnete in držite pritisnjen gumb
DISPLAY na daljinskem upravljalniku, se način
zaslona spremeni v naslednjem zaporedju:
``
Funkcija predstavitve
Vse razpoložljive funkcije sistema se bodo
prikazale na sprednji plošči.
``
Funkcija zatemnitve
Izbrana je funkcija zatemnitve in zaslon se zatemni.
``
VKLOP zaslona
Zaslon se vklopi.
``
VKLOP ure
Prikaže se ura, ki ste jo nastavili.
Connecting
slovenščina
27
Osnovne funkcije
Funkcija Mute
Osnovne funkcije
Poslušanje radia
Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1 : S pritiskom gumba
STOP izberite možnost PRE 01 in nato s
pritiskom gumbov TUNING (
) izberite
prednastavljeno postajo.
• Samodejno iskanje 2 : S pritiskom gumba STOP
izberite možnost MANUAL nato pa pritisnite in držite
pritisnjen gumb TUNING (
), da samodejno
poiščete aktivne radijske postaje. • Ročno iskanje : Pritisnite gumb STOP in
izberite možnost MANUAL, nato pa za kratek
čas pritisnite gumb TUNING (
) in
postopoma zvišajte ali znižajte frekvenco.
Uporaba gumbov na izdelku
USB REC
1. Pritisnite gumb F(
)in izberite FM. .
2. Izberite radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1: S pritiskom gumba
STOP ( @ ) izberite možnost PRE 01 in
nato s pritiskom gumbov [ ] izberite
prednastavljeno postajo.
Prednastavitev radijskih postaj
Primer: Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Pritisnite gumb STOP ( @ ) na zgornji plošči in
izberite način <MANUAL>.
3. S pritiskom gumba TUNING (
) izberite
<89.10>.
4. Pritisnite gumb ENTER.
• Na zaslonu se utripa številka.
5. S pritiskom gumbov [ ] izberite številko
programa.
• Izberete lahko med 1 in 15.
6. Ponovno pritisnite gumb ENTER.
• Pritisnite gumb ENTER, preden številka na
zaslonu izgine.
• Prikaz številke na zaslonu izgine in postaja je
shranjena v pomnilniku.
7. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite
korake od 2 do 6.
• Shranjeno postajo izberete z gumboma TUNING (
) na daljinskem upravljalniku.
• Samodejno iskanje 2 : S pritiskom gumba
STOP ( @ ) izberite možnost MANUAL in nato
pritisnite in držite gumba [ ]za samodejno
iskanje radijskih postaj.
• Ročno iskanje : S pritiskom gumba STOP ( @ )
izberite možnost MANUAL in nato s pritiskom
gumbov [ ] izberite nižjo ali višjo frekvenco.
Nastavitev načina Mono/Stereo
Pritisnite gumb MO/ST.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med
načinoma STEREO in MONO.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način MONO
za čist, nemoten sprejem.
✎✎OPOMBA
`` To velja samo pri poslušanju FM-postaje.
28
slovenščina
O RDS predvajanju
Uporaba RDS (Radio podatkovni
sistem) za sprejem FM postaj
RDS dovoljuje FM postajam, da pošiljajo dodaten
signal poleg rednega signala programa. Na primer,
postaje in njihova imena, ter tudi podatki o tipu
programa, ki je predvajan, npr. šport, glasba, itd.
Ko poslušate postajo, ki omogoča RDS storitev, na
prikazovalniku zasveti RDS kazalec.
Opis RDS funkcije
• PTY (Tip programa) : Prikaže tip trenutno predvajanega
programa
• PS NAME(Ime programske usluge) : Kaže ime postaje in je
sestavljeno iz 8 znakov.
• RT (Radijsko besedilo) : Dekodira besedilo, ki ga postaja
oddaja, in je sestavljeno iz največ 64
znakov.
04
✎✎OPOMBA
``
RDS morda ne bo deloval pravilno, če poslušana
postaja ne oddaja
RDS signala pravilno ali je signal prešibek.
Prikaz RDS signalov
Na prikazovalniku lahko vidite RDS signale, ki jih
oddaja postaja
Med poslušanjem FM postaje, pritisnite tipko RDS
DISPLAY.
• Vsakič, ko pritisnete tipko, se prikazovalnik
spremeni in vam poda naslednje podatke : PS
NAME ; RT; CT ; Frequency
PS (Storitev
programa)
Med iskanjem se prikaže “PS”,
čemur sledijo imena postaj. Če ni
nobenega signala, se izpiše “NO
PS”.
RT (Radijsko
besedilo)
Med iskanjem se prikaže “RT”,
čemur sledi besedilo, ki ga pošilja
poslušana postaja. Če ni
nobenega signala, se izpiše “NO
RT".
CT (Ura)
Dekodira točen čas iz FM
frekvence. Nekatere postaje ne
oddajajo informacije PTY,RT ali
CT,zato le-ta ni vedno prikazana.
Frekvenca
Frekvenca postaj (ni RDS storitev)
O znakih na prikazovalniku
Ko prikazovalnik kaže PS ali RT signal, so uporabljeni naslednji
znaki.
PTY (Tip programa) in funkcija PTYSEARCH
Ena od prednosti RDS storitve je, da lahko iz
prednastavljenih programov najdete točno določen
program, s specifikacijo PTY kod.
Iskanje programov s PTY kodami
Preden začnete!
• PTY iskanje se nanaša le na prednastavljene postaje.
• Za ustavitev iskanja, kadarkoli pritisnite STOP.
• Pri naslednjih korakih je časovna omejitev. Če je
nastavitev prekinjena preden končate, ponovno
začnite s korakom 1.
• Če uporabljate gumbe na daljinskem upravljalniku,
se prepričajte, da ste FM-postajo izbrali s tem
daljinskim upravljalnikom.
1. Med poslušanjem FM-postaje pritisnite gumb
RDS PTY.
2. S pritiskanjem gumbov TUNING (
) izberite
želeno PTY-kodo na zaslonu.
• Na zaslonu se prikažejo PTY-kode, ki so
opisane na desni.
3. Ko je na zaslonu še vedno prikazana želena
PTY-koda, ki ste jo izbrali v prejšnjem koraku,
znova pritisnite gumb RDS PTY.
• Osrednja enota med 30 prednastavljenimi
FM-postajami poišče izbrano postajo in jo
nastavi.
• Okno prikazovalnika ne loči med malimi in velikimi
črkami in vedno uporablja velike črke.
• Okno prikazovalnika ne prikazuje naglašenih črk,
“A”, na primer, lahko pomeni naglašene “A”-je, kot
so “Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ in Ă.”
slovenščina
29
Osnovne funkcije
• CT (Ura) : Dekodira točen čas iz FM frekvence. Nekatere
postaje ne oddajajo informacije PTY,RT ali CT,zato le-ta ni
vedno prikazana.
• TA (Prometna obvestila) : Ko ta simbol utripa, nakazuje, da
so v oddajanju prometna obvestila.
Osnovne funkcije
Nastavljanje ure
Pri vsakem koraku imate na voljo nekaj sekund za
nastavitev željenih možnosti.
Če ta čas prekoračite, morate začeti ponovno.
1. Vklopite sistem s pritiskom na tipko POWER .
Štoparica
Časovnik vam omogoča samodejen vklop in izklop
sistema ob določenih urah.
``
2. Pritisnite in držite pritisnjen gumb TIMER/
CLOCK in nato pritisnite gumb ENTER.
``
Rezultat: Prikaže se "CLOCK".
``
3. Pritisnite ENTER.
Rezultat: Ure utripajo.
Zmanjšajte ure : _
``
``
Povečajte ure: +
4. Ko je prikazan točen ure, pritisnite ENTER.
Rezultat: Minute utripajo.
Zmanjšajte minute: _
``
``
Povečajte minute: +
5. Ko je prikazan točen minute, pritisnite ENTER.
Rezultat: Na zaslonu se izpiše ‘ TIME'.
Sedaj je točen čas nastavljen.
Primer: Zjutraj se želite prebuditi ob zvoku glasbe.
1. Vklopite sistem s pritiskom gumba POWER.
2. Pritisnite in držite pritisnjen gumbTIMER/
CLOCK, nato pa pritisnite gumb ◄ ali ►, da se
prikaže TIME.
3. Pritisnite gumb ENTER (
444 Nastavite čas vklopa časovnika.
✎✎OPOMBA
``
S pritiskom in držanjem gumba TIMER/CLOCK lahko uro
prikažete tudi, medtem ko uporabljate druge funkcije.
Namesto gumbov, opisanih v 3. in 4. koraku, lahko
uporabite tudi gumba [ in ] na zgornji plošči.
).
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže napis ON, ki ga
lahko nastavite s časovnikom.
``
``
Preden nastavite časovnik, preverite, ali je ura
pravilno nastavljena.
Pri
vsakem koraku imate nekaj sekund časa, da nastavite
potrebne možnosti. Če ta čas prekoračite, morate začeti
znova.
Če ne želite, da se sistem samodejno vklaplja in
izklaplja, morate funkcijo časovnika preklicati.
a
b
ritisnite gumb ◄ ali ►.
P
Pritisnite gumb ENTER (
c
d
Rezultat: Utripa indikator za minute.
Pritisnite gumb ◄ ali ►.
Pritisnite gumb ENTER (
).
).
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže napis OFF,
ki ga lahko nastavite s časovnikom.
555 Nastavite čas izklopa s časovnikom.
a
b
ritisnite gumb ◄ ali ►.
P
Pritisnite gumb ENTER (
c
d
Rezultat: Utripa indikator za minute.
Pritisnite gumb ◄ ali ►.
Pritisnite gumb ENTER (
).
).
Rezultat: Prikaže se napis VOL XX, kjer XX
predstavlja že nastavljeno stopnjo glasnosti.
666 S
pritiskanjem gumbov ◄ in ► nastavite stopnjo
).
glasnosti in pritisnite gumb ENTER (
Rezultat: Prikaže se vir, ki ga je treba izbrati.
777 S
pritiskanjem gumbov ◄ in ► izberite želeni vir,
za katerega želite, da se začne predvajati ob vklopu
sistema.
``
FM (radio) : a Pritisnite gumb ENTER (
b S
pritiskanjem gumbov ◄ in ►
izberite prednastavljeno postajo.
DVD/CD (zgoščenka): Vstavite zgoščenko.
``
``
30
slovenščina
USB: Priključite USB-napravo.
).
04
Rezultat: P
rikaže se sporočilo CHK REC (Do you want to
record?) (SNEMANJE KANALA (Želite snemati?)) .
999 Pritisnite gumb ENTER (
).
).
Rezultat: Prikaže se sporočilo REC N in s pritiskanjem
gumbov ◄ in ► lahko izberete možnost REC Y ali REC
N , nato pa pritisnite gumb ENTER .
1111 Če izberete možnost REC N , boste preklicali
časovno snemanja sprejemnika, čeprav ste ga že
nastavili.
2222 Če izberete možnost REC Y, lahko nastavite časovno
snemanje sprejemnika.
).
aaa Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže možnost
ON in nastavite lahko čas vklopa za časovno
snemanje sprejemnika.
).
bbb Pritisnite gumb ENTER (
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže možnost
OFF in nastavite lahko čas izklopa za časovno
snemanje sprejemnika.
✎✎OPOMBA
``
``
``
``
Funkcija samodejnega izklopa
S to funkcijo lahko nastavite čas, ko naj se DVDpredvajalnik samodejno izklopi.
1. Pritisnite in držite pritisnjen gumb SLEEP:
``
Rezultat: predvajanje se začne in prikažejo se
naslednji indikatorji: 90MIN
2. Še enkrat ali večkrat pritisnite in držite pritisnjen
gumb SLEEP ter določite, kako dolgo naj
sistem nadaljuje s predvajanjem, preden se
izklopi:
90MIN  60MIN  45MIN  30MIN  15MIN 
SLPOFF
Kadar koli lahko:
Preverite preostali čas tako, da pritisnete in držite
pritisnjen gumb SLEEP .
`` Spremenite preostali čas tako, da ponovite 1. in 2.
korak.
``
3. Če želite preklicati izklopni časovnik, pritisnite in držite
pritisnjen gumb SLEEP, dokler se na zaslonu ne
prikaže možnost SLPOFF.
Najdaljši čas snemanja sprejemnika je 5 ur.
Če je čas vklopa enak času izklopa časovnika, se
prikaže beseda ERROR.
Če je čas vklopa ali izklopa enak času snemanja, je
na voljo samo čas vklopa ali izklopa in čas snemanja
ni na voljo.
Če niste vstavili plošče ali USB-ja in ste izbrali možnost
DVD/CD ali USB, bo naprava samodejno preklopila na
možnost "TUNER".
Preklic štoparice
Po nastavitvi štoparice, se bo le-ta samodejno
vklopila, kot je prikazano z indikatorjem TIMER na
prikazovalniku. Če štoparice ne želite več uporabljati,
jo morate izklopiti.
1. Če želite preklicati časovnik, pritisnite in držite
pritisnjen gumb TIMER ON/OFF.
Rezultat:
več ni prikazan.
2. Če želite znova nastaviti časovnik, znova pritisnite
in držite pritisnjen gumb TIMER ON/OFF.
Rezultat: je ponovno prikazan.
slovenščina
31
Osnovne funkcije
888 Pritisnite gumb ENTER (
Napredne funkcije
USB-funkcija
Predvajanje predstavnostnih
datotek s funkcijo gostitelja USB
Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in glasba,
shranjene v MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali
digitalni kameri, lahko predvajate v kakovostnem
video formatu s 2.0-kanalnim zvokom tako, da
pomnilniško napravo priključite v USB-vrata izdelka.
PHONES
ONLY FOR SERVICE
Če je na sistem priključena naprava iPod, lahko z
njim predvajate glasbo ali videoposnetke.
1. Napravo iPod priključite v priključno postajo za
iPod na zgornji plošči izdelka.
• Vaš iPod se bo samodejno vklopil.
2. Pritisnite funkcijski gumb, da preklopite na način
REMOTE IPOD ali IPOD.
REMOTE IPOD
Pri predvajanju glasbenih datotek
televizor ne bo prikazoval slike.
Glasnost lahko prilagajate z
daljinskim upravljalnikom.
Funkciji za predvajanje in iskanje
bosta omogočeni samo na
vašem predvajalniku iPod.
IPOD
Na televizorju bo omogočeno
predvajanje videa in izbor datotek.
Daljinski upravljalnik lahko
uporabljate za prilagajanje
glasnosti ali nastavitve predvajanja
AUX IN
1. USB-napravo vključite v USB-vrata na sprednji
strani naprave.
USB REC
2. Pritisnite gumb F(
) na glavni enoti in izberite
način USB.
• USB lahko izberete tudi tako, da pritisnete
gumb FUNCTIONna daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumba $%_+ in izberite možnosti
Videos, Music ali Photo.
- Izberite datoteko za predvajanje.
Varno odstranjevanje USB-naprave
Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi,
sledite spodnjim navodilom za varno izključitev
USB-naprave.
• Pritisnite in držite pritisnjen RUMENI gumb (C).
- Na zaslonu se prikaže REMOVE.
• Odstranite USB-kabel.
✎✎OPOMBA
``
Uporaba predvajalnika iPod (dodatno)
• Funkcija oddaljene naprave iPod podpira
predvajanje zvoka in slike samo za video datoteke.
• Če je vir v televizorju nastavljen na način
HDMI/RGB, televizor ne bo predvajal videa.
Remote iPod SYNC (Sinhronizacija
oddaljene naprave iPod)
Če želite nastaviti funkcijo iPod SYNC (Sinhronizacija
naprave iPod), pritisnite in držite tipko 8.
• Zakasnitev oddaljene naprave iPod lahko nastavite
v razponu od 0 ms do 1 s. Nastavite jo tako, da se
bo zvok čim bolj ujemal s sliko.
Poslušanje glasbe (Način iPod)
Glasbene datoteke, shranjene na vašem iPod-u, lahko
predvajate tako, da iPod priključite na izdelek.
USB-kabel počasi izvlecite iz USB-vrat. V
nasprotnem primeru se podatki lahko
poškodujejo.
Music
Function
32
slovenščina
iPod
05
2. Z gumboma $%_+ izberite Music.
3. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite predvajati.
• Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko
nadzirate preproste funkcije predvajanje, kot
so gumbi PREDVAJAJ, PREMOR,
ZAUSTAVI, [, ], (, ) in REPEAT.
✎✎OPOMBA
``
``
Prilagodite glasnost na zmerno raven, preden iPod
priključite na izdelek.
Če je enota vklopljena in povezana z s
predvajalnikom iPod, bo enota napajala baterijo
predvajalnika iPod.
Glasbene kategorije iPod-a
Informacije o datoteki, vključno z imenom
izvajalca, imenom albuma, naslovom in zvrstjo
skladbe se prikažejo v skladu z informacijami
oznake ID3 ustrezne glasbene datoteke.
Artist
Predvajanje glede na izvajalca.
Generic
Predvajanje glede na zvrst.
Composers
Predvajanje glede na skladatelja.
Playlist
Predvajanje glede na predvajalni
seznam.
Album
Predvajanje glede na album.
Songs
Predvajanje v zaporednem ali
abecednem redu.
✎✎OPOMBA
``
``
Seznam kategorij je morda drugačen in je
odvisen od modela predvajalnika iPod.
Kaj je oznaka ID3?
Oznaka ID3 je pripeta datoteki MP3 in vključuje
podatke o datoteki, na primer naslov, izvajalca,
album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.
Modeli naprav iPod, ki jih lahko
uporabljate s tem izdelkom
Napredne funkcije
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite iPod.
`` iPod touch (4. generacija)
`` iPod touch (3. generacija)
`` iPod touch (2. generacija)
`` iPod touch (1. generacija)
`` iPod classic
`` iPod z videom
`` iPod s priključno postajo
`` iPod s kolescem za klikanje
``
``
``
``
``
iPod nano (5. generacija)
iPod nano (4. generacija)
iPod nano (3. generacija)
iPod nano (2. generacija)
iPod nano (1. generacija)
`` iPhone 3GS
`` iPhone 3G
`` iPhone
✎✎OPOMBA
`` »Made for iPod« pomeni, da je bil
elektronski pripomoček izdelan izključno
za priklop na iPod in ustreza
standardom za delovanje naprav Apple.
`` Apple ne prevzema odgovornosti za delovanje
naprave ali njeno skladnost z varnostnimi ali
regulativnimi standardi.
`` Nadzor glasnosti se upravlja običajno z modeli
iPod , navedenimi zgoraj. Če imate težave s
katerimi koli od zgoraj navedenih modelov,
posodobite programsko opremo vaše naprave
iPod na najnovejšo različico.
`` Pri nekaterih različicah programske opreme v
napravi iPod lahko pride do težav pri upravljanju.
To ni okvara izdelka.
`` Glede na različico programske opreme ali vrsto
iPoda se lahko nekateri postopki razlikujejo.
Namestite najnovejšo programsko opremo za
iPod. (priporočeno)
`` Predvajanja vsebine aplikacij preko izdelka ni
mogoče zagotoviti. Priporočamo, da predvajate
vsebine, prenesene na iPod.
`` Če imate težave pri uporabi iPoda, obiščite www.
apple.com/support/ipod
slovenščina
33
Napredne funkcije
Funkcija snemanja
B
V USB-pomnilnik lahko posnamete zvok s CD-ja,
radijskega oddajanja ali z zunanjih virov.
1. Vklopite sistem s pritiskom gumba POWER.
2. Priključite zunanji USB-pomnilnik, na katerega želite
) glavne
posneti zvok, na USB-priključek (
enote.
5. Če želite prekiniti snemanje, pritisnite gumb STOP
( @ ) ter nato samodejno ustvarite in shranite
MP3-datoteko.
`` Po končanem snemanju se bo v napravi ustvaril imenik z
imenom "RECORDING" za CD, "CD COPY" za CD z
MP3-posnetki, "TUNER RECORDING" ali "AUX
RECORDING"..
✎✎OPOMBA
`` Med snemanjem ne odklopite napajalnega ali USB``
3. Predvajajte ploščo, nastavite radijsko frekvenco
ali priključite zunanji vir na glavno enoto.
CD (glejte 20. stran)
``
``
``
``
USB REC
Pritisnite gumb F(
) na glavni enoti in izberite
funkcijo DVD/CD.
S pritiskom gumba OPEN/CLOSE odprite predal za
ploščo.
Vstavite CD in s pritiskom gumba OPEN/CLOSE
zaprite prostor za ploščo.
Z gumbi za izbiranje ( [ ali ] ) izberite želeno
skladbo na CD-ju.
Radijski sprejemnik
(glejte 28. stran)
USB REC
``
``
Pritisnite gumb F( ) na glavni enoti in izberite funkcijo
FM.
Nastavite radijsko frekvenco, ki jo želite snemati.
Zunanji vir (glejte 14. stran)
``
``
``
Na glavno enoto priključite zunanjo komponento/MP3predvajalnik.
Znova pritisnite gumb FUNCTION (FUNKCIJA) in
izberite vhod AUX.
Predvajajte skladbo z zunanje naprave.
4. S pritiskom gumba USB REC (USB-SNEMANJE)
začnite snemanje.
CD
``
``
``
``
Prikaže se sporočilo “TRACK RECORDING” in
začne se snemanje s CD-ja.
S pritiskom in držanjem gumba USB REC začnite
snemanje vseh posnetkov na plošči. .
Prikaže se sporočilo“FULL CD RECORDING”.
Če snemate MP3-ploščo, se datoteka v celoti
prekopira v USB-napravo.
Na televizorju se prikaže sporočilo "PROCESSING
XX%". Ko je snemanju končano, se prikaže sporočilo
"STOP".
Če ima datoteka isto ime, se prikaže sporočilo "FILE
EXISTED", in funkcija se prekliče.
Radijski sprejemnik/zunanji vir
``
34
Prikaže se sporočilo“RECORDING”.
slovenščina
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
kabla, ker lahko s tem poškodujete datoteko.
Če ste med snemanjem odklopili USB-napravo, se
bo glavna enota izklopila in posnete datoteke morda
ne bo mogoče izbrisati. V takem primeru priključite
USB-napravo na računalnik in najprej naredite varnostno
kopijo podatkov na USB-napravi, ki jo shranite v
računalnik, ter šele nato formatirajte USB-napravo.
Če nimate na voljo dovolj USB-pomnilnika, se bo
prikazalo sporočilo “NOT ENOUGH MEMORY”.
Snemanje deluje, če ste USB-napravo ali HDD formatirali v
datotečnem sistemu FAT. (Datotečni sistem NTFS ni podprt.)
Kadar uporabljate funkcijo za hitro iskanje po CD-ju,
snemanje s CD-ja ne bo mogoče.
Čas snemanja je lahko pri nekaterih USB-napravah
včasih nekoliko daljši. (Glejte 8. stran.)
Med snemanjem s CD-ja, funkcija EQ ne bo delovala in
se bo samodejno IZKLOPILA.
Med snemanjem s CD-ja, funkcija REPEAT (PONOVITEV)
ne bo delovala in se bo samodejno IZKLOPILA.
Kadar v načinu Tuner (Radijski sprejemnik) iščete
razpoložljive frekvence oz. če te niso na voljo, radijske
postaje ni mogoče snemati.
Upoštevajte, da je posnetku lahko slišno šumenje, če
med snemanjem glasbe z zunanje naprave prek AUX- ali
USB-kanala nastavite previsoko vhodno glasnost. V
takih primerih znižajte glasnost zunanje naprave.
Zvočni signal se med USB-snemanjem CD-plošče ne
bo oddajal.
Če je možnost HDMI AUDIO (HDMI AVDIO) nastavljena
na »On« (Vklopljeno), funkcija USB-snemanja ni podprta.
Posnamete lahko datoteko DivX (najv. 300 MB) ali JPEG.
Hitrost snemanja
1. Vsakič ko pritisnete in držite pritisnjen gumb CD
REC SPEED na daljinskem upravljalniku, se
hitrost snemanja spremeni v naslednjem
zaporedju :
RECORDSPD x 1RECORDSPD x 3
``
``
Snemanje z radijskega sprejemnika ali zunanjega
vira ne omogoča nastavljanja hitrosti snemanja.
Kadar izberete možnost RECORDSPD x 3
(HITROST SNEMANJA x 3), zvok ne bo predvajan.
05
Druge informacije
Pregledi/odprava težav
06
Simptom
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Povezava z iPod-om ni uspela.
• Preverite stanje priključka in priključne postaje za iPod.
• Različica programske opreme iPod-a mora biti posodobljena.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite krajevno oznako DVD-plošče.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in
oddaljenosti od naprave?
• Ali so baterije prazne?
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.
• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati.
Zaslon menija se ne bo prikazal,
četudi izberete funkcijo menija.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE mode, 4:3
LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3
predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju
višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
Druge informacije
Naprava ne izvrže plošče.
slovenščina
/
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji
ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Napredne funkcije
Odpravljanje težav
35
Druge
informacije
Other Information
Simptom
Pregledi/odprava težav
• Izdelek ne deluje.
(Primer: Naprava se izklopi ali pa
tipka na zgornji plošči ne deluje oz.
zaslišite nenavaden zvok.)
• Izdelek ne deluje normalno.
• Ko se na zaslonu naprave prikaže sporočilo "NO DISC" pritisnite in za dlje kot 5
sekund držite pritisnjen gumb STOP (@) na glavni enoti, ko v napravi ni plošče
(funkcija ponastavitve). na daljinskem upravljalniku, ko v napravi ni plošče
(ponastavitvena funkcija).
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski
nadzor.
• Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo »NO DISC« (NI PLOŠČE), pritisnite in za dlje
kot 5 sekund držite pritisnjen gumb STOP (@). Na zaslonu se pojavi sporočilo“INIT”in
nastavitve se ponastavijo.
Nato pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega
signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno, kjer je signal močnejši.
Seznam kod za jezike
Vnesite ustrezno številko kode za možnost »OTHERS« (DRUGO) menija plošče, zvoka in podnapisov. (Glejte stran 19.)
Koda
Jezik
Koda
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
Jezik
Koda
Jezik
Interlingue
Koda
Greek
1239
1345
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
Jezik
Malagasy
Koda
Jezik
Koda
Jezik
1482
Kirundi
1527
Tajik
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Turkmen
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1045
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
1051
Aymara
1157
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1053
Bashkir
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
1059
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
1060
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
36
slovenščina
06
Druge informacije
Jezik
Splošno
Radijski sprejemnik
FM
Teža
Dimenzije
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Razmerje signal/šum
Uporabna občutljivost
Celotne harmonične motnje
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča(1Plošča)
CD: 12 cm (ZGOŠČENKA)
2.5 Kg
500 (Š) x 120 (V) x 182 (G) mm
+5 °C – +35 °C
10 % do 75 %
55 dB
12 dB
0.6 %
Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča): 135 min
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 74 min
Y: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Video izhod
Priključek Component Video
Video/Avdio
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
10 W/CH (8 Ω) x2
Frekvenčni razpon
20 Hz–20 KHz
Razmerje signal/šum
70 dB
Ločevanje kanalov
50 dB
Vhodna občutljivost
(AUX) 800 mV
Ojačevalnik
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.
slovenščina
37
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
Contact Center 
Web Site
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
-
` Asia Pacific
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
` CIS
Indonesia
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Contact Center 
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so označeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.
Za varstvo naravnih virov in podporo recikliranja, ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte pri
vašem lokalnem zbirališču za brezplačno vračilo baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje posebnih odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v dokumentaciji označuje, da izdelka in njegovih električnih dodatkov (npr. polnilnika,
slušalk, USB-kabla) po njihovi življenjski dobi ne smete odstraniti z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
škodljiv vpliv na okolje in zdravje drugih ljudi zaradi neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst
odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, saj s tem omogočite ponovno uporabo surovin.
Posamezniki naj se za podrobnosti o varnem in do okolja prijaznem recikliranju izdelka obrnejo na prodajalca tega
izdelka oziroma na lokalni državni organ.
Podjetja naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Izdelek in njegove elektronske dodatke zavrzite ločeno od drugih gospodarskih odpadkov.
Code No. AH68-02345G(Rev 1.0)
Download PDF

advertising