Samsung | 2493HM | Samsung 320PX Hitri vodnik

LCD MONITOR
quick start guide
2493HM, 2693HM
ii
Uvod
Vsebina paketa
Opomba
Preverite, ali so monitorju priloženi naslednji predmeti.
Če kateri predmet manjka, se obrnite na trgovca.
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.
Odpakiranje
Brez stojala
S stojalom
Monitor
Monitor in drseče stojalo
Priročniki
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Navodila za uporabo
(Ni na voljo povsod)
Kabli
Kabel D-Sub
Napajalni kabel
Naprodaj posebej
Kabel DVI
Kabel HDMI
8
Slušalke
Uvod
Naprodaj posebej
Stereo kabel
Kabel USB
Drugo
Čistilna krpa
Opomba
Na voljo samo za izdelke v črni barvi z visokim sijajem.
Monitor
Začetne nastavitve
S tipko za navzgor ali navzdol izberite jezik.
Prikazana vsebina bo izginila po 40 sekundah.
Izklopite in vklopite gumb za napajanje. Znova se bo prikazala.
Mogoče jo je prikazati do trikrat (3 x). Ločljivost računalnika nastavite, preden dosežete maksimalno
število.
Opomba
Na zaslonu prikazana ločljivost je optimalna ločljivost izdelka.
Prilagodite ločljivost računalnika tako, da je enaka optimalni ločljivosti tega izdelka.
9
Uvod
Spredaj
Opomba
Če jih želite uporabiti, se jih rahlo dotaknite s prsti.
Gumb MENU [MENU/ ]
Odpre in zapre meni na zaslonu. Uporablja se tudi za izhod iz menija na zaslonu
in za vrnitev v prejšnji meni.
Customized Key
Za gumb po meri lahko po želji določite funkcijo prilagojene tipke.
Opomba
Customized key lahko konfigurirate za določeno funkcijo v možnosti Setup >
Customized Key.
Gumb Volume
Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom nastavite glasnost.
>> Kliknite tukaj za ogled animacije.
Gumba za prilagoditev [
]
Za prilagoditev elementov menija.
Gumb Enter [
]/SOURCE
Aktivira označeni element menija.
Pritisnite ' /SOURCE' in izberite video signal, ko je prikaz na zaslonu izklopljen.
(Ko pritisnete gumb
/SOURCE za spremembo načina vhoda, se na zgornjem
levem delu zaslona prikaže sporočilo o trenutnem načinu – analogni ali digitalni
vhodni signal.)
10
Uvod
Opomba
Če izberete digitalni način, monitor s kablom DVI povežite z vrati DVI grafične
kartice.
>> Kliknite tukaj za ogled animacije.
Gumb AUTO
Ta gumb uporabite za samodejno prilagoditev.
>> Kliknite tukaj za ogled animacije.
Gumb za napajanje [
]
S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.
Indikator napajanja
Lučka med normalnim delovanjem sveti modro, ko monitor shrani nastavitve, pa
enkrat modro utripne.
Opomba
Oglejte si v priročniku opisano funkcijo PowerSaver za dodatne informacije o
funkcijah varčevanja z energijo. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE,
ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dalj časa nenadzorovanega.
Zvočnik
Za poslušanje zvoka povežite zvočno kartico osebnega računalnika z monitorjem.
Zadaj
Opomba
Konfiguracija na hrbtni strani monitorja se lahko med posameznimi izdelki razlikuje.
POWER S/W / POWER IN
11
Uvod
POWER S/W
Vklopite in izklopite monitor.
POWER IN
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata
POWER IN na hrbtni strani monitorja.
HDMI IN / DVI IN(HDCP) /
RGB IN
HDMI IN
S kablom HDMI povežite priključek HDMI IN na
hrbtni strani monitorja in priključek HDMI naprave z digitalnim izhodom.
DVI IN(HDCP)
Kabel DVI priključite na vrata DVI IN(HDCP) na
hrbtni strani monitorja.
RGB IN
Povežite priključek RGB IN na hrbtni strani monitorja in računalnik.
AUDIO IN / AUDIO OUT
AUDIO IN
Zvočni kabel monitorja priključite na vrata za
zvok na hrbtni strani računalnika.
AUDIO OUT
Izhodni priključek za slušalke
Priključek za povezavo
USB (izbirno)
UP (odhodna vrata USB)
S kablom USB povežite vrata
in vrata USB računalnika.
UP monitorja
DOWN (dohodna vrata USB)
S kablom USB povežite vrata
itorja USB in naprave USB.
12
DOWN mon-
Uvod
Opomba
Da lahko uporabite
morate povezati
čunalnikom.
DOWN (dohodna vrata),
UP (odhodna vrata) z ra-
Vrata
UP monitorja in vrata USB računalnika povežite s kablom USB, priloženim temu
monitorju.
Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu.
(Napravo za zaklepanje je treba kupiti posebej.)
Opomba
Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na prodajalca.
Stabilizator stojala
Za dvig in spust monitorja odstranite fiksirni zatič
na stojalu.
Opomba
Oglejte si razdelek Povezava kablov za dodatne informacije o povezavah kablov.
13
Povezave
Povezava kablov
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata POWER IN na hrbtni strani monitorja.
Napajalni kabel monitorja priključite na bližnjo vtičnico.
Uporabite povezavo, ki je primerna za računalnik.
Uporaba priključka D-sub (analognega) na grafični kartici.
•
Signalni kabel priključite na 15-pinska vrata D-sub na hrbtni strani monitorja.
[RGB IN]
Uporaba priključka DVI (digitalnega) na grafični kartici.
•
Kabel DVI priključite na vrata DVI IN(HDCP) na hrbtni strani monitorja.
[DVI IN(HDCP)]
Povezava z računalnikom Macintosh.
•
Povežite monitor in računalnik Macintosh s kablom za povezavo D-sub.
S stereo kablom (naprodaj posebej) povežite priključek AUDIO IN na monitorju
in izhodni priključek za zvočnik na zvočni kartici računalnika.
Opomba
Če sta monitor in računalnik povezana, ju lahko vklopite in začnete uporabljati.
Povezava HDMI
Opomba
Na monitor lahko povežete naprave z digitalnim izhodom.
Kakovost slike in zvoka bo boljša.
14
Povezave
Povezava s kablom HDMI
1.
Vhodne naprave, kot je digitalni predvajalnik DVD, se s kablom HDMI povežejo na priključek
HDMI IN monitorja. Ko dokončate vse povezave, povežite napajalna kabla za monitor in predvajalnik DVD (ali za napravo, ki je povezana z digitalnim izhodnim priključkom).
Izberite HDMI z gumbom SOURCE.
Povezava s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI
1.
S kablom za povezavo vrat DVI in HDMI povežite izhodni priključek DVI naprave z digitalnim
izhodom in priključek HDMI IN monitorja.
2.
Povežite rdeči in beli vtič stereo kabla z avdio izhodnima priključkoma enake barve naprave z
digitalnim izhodom, nasprotni vtič pa povežite s priključkom AUDIO IN monitorja.
3.
Ko dokončate vse povezave, povežite napajalna kabla za monitor in predvajalnik DVD (ali za
napravo, ki je povezana z digitalnim izhodnim priključkom).
4.
Izberite HDMI z gumbom SOURCE .
Opomba
Če povezavo izvedete samo s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI, brez povezave z virom zvoka,
zvoka ni mogoče slišati.
Povezava USB (izbirno)
Opomba
Napravo USB, kot je miška, tipkovnica, pomnilniška kartica ali zunanji trdi disk, lahko uporabljate s
priklopom na vrata
DOWN monitorja brez priklopa na računalnik.
15
Povezave
Vrata USB monitorja
podpirajo hitri vmesnik USB 2.0.
Visoka hitrost
Polna hitrost
Nizka hitrost
Podatkovna hitrost
480 Mb/s
12 Mb/s
1,5 Mb/s
Poraba energije
2,5 W
2,5 W
2,5 W
(maks., vsaka vrata) (maks., vsaka vrata) (maks., vsaka vrata)
1.
S kablom USB povežite vrata
UP monitorja in vrata USB računalnika.
Opomba
Da lahko uporabite vrata
DOWN, morate povezati UP (odhodna vrata) z računalnikom.
UP monitorja in vrata USB računalnika povežite s kablom USB, priloženim temu
Vrata
monitorju.
2.
S kablom USB povežite vrata
3.
Postopki uporabe so enaki kot tisti pri uporabi na računalnik povezane zunanje naprave.
DOWN monitorja USB in naprave USB.
•
Povežete in uporabljate lahko tipkovnico in miško.
•
Predvajate lahko datoteko iz predstavnostne naprave.
(Primeri predstavnostnih naprav: predvajalnik MP3, digitalni fotoaparat itd.)
•
Na shranjevalni napravi lahko zaženete, premikate, kopirate ali brišete datoteke.
(Primeri shranjevalnih naprav: zunanji pomnilnik, pomnilniška kartica, bralnik pomnilnika,
predvajalnik MP3 s trdim diskom itd.)
•
Uporabljate lahko tudi druge na računalnik povezane naprave USB.
16
Povezave
Opomba
Če povežete napravo na vrata
DOWN monitorja, uporabite namenski kabel naprave.
(Za nakup kabla in zunanjih naprav se obrnite e na servisni center za izdelek.)
Podjetje ni odgovorno za težave ali poškodovanje zunanjih napravah zaradi uporabe nepooblaščenih kablov.
Nekateri izdelki ne ustrezajo standardu USB in lahko povzročijo nepravilno delovanje naprave.
Če naprava kljub priklopu na računalnik ne deluje pravilno, se obrnite na servisni center naprave/
računalnika.
Povezava slušalk
Opomba
Na monitor lahko povežete slušalke.
1.
Slušalke povežite na priključek za povezavo slušalk.
Uporaba stojala
Vrtljivo stojalo
Z uporabo
lahko monitor zasukate levo in desno pod kotom 350˚ in ga nastavite v ležeči položaj.
Guma pod stojalom preprečuje drsenje monitorja.
Če poskušate monitor zasukati, ko je nanj priključen napajalni kabel, lahko poškodujete kabel.
17
Povezave
Kot nagiba
Z uporabo
gledanja.
lahko prilagodite kot nagiba v razponu od 5˚ naprej do 25˚ nazaj, na najudobnejši kot
Drseče stojalo / Vrtljivo stojalo
Stabilizator stojala
Opomba
Zaslon monitorja zasukate tako, da ga najprej dvignete do najvišje višine stojala in nato zgornji del
nagnete nazaj.
Sicer lahko vogali zaslona monitorja zadenejo ob tla in se poškodujejo.
Priključitev podstavka
Na monitor je mogoče namestiti pritrjevalno podlogo velikosti 200 mm x 100 mm, ki je združljiva s
standardom VESA.
18
Povezave
Monitor
Pritrjevalna podloga (naprodaj posebej)
1.
Izklopite monitor in izključite napajalni kabel.
2.
Položite navzdol obrnjen monitor LCD na ravno površino in ga podložite z blazino, da zaščitite
zaslon.
3.
Odstranite štiri vijake in nato stojalo z monitorja LCD.
4.
Poravnajte pritrjevalno podlogo z odprtinami na pritrjevalni podlogi hrbtnega pokrova in jo pritrdite s štirimi vijaki, priloženimi podstavku v obliki roke, obešalu za pritrditev na steno ali drugem
podstavku.
•
Ne uporabljajte vijakov, katerih dimenzije so daljše od standardnih, saj lahko
poškodujejo notranjost monitorja.
•
Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda
VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
•
Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da
ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge.
Samsung ni odgovoren za take nesreče.
•
Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesno poškodbo, če stranka
uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA ali ki ni odobrena, ali če ne
upošteva navodil za namestitev izdelka.
•
Če želite monitor pritrditi na steno, kupite komplet za pritrditev na steno, ki omogoča namestitev monitorja vsaj 10 cm stran od stene.
•
Za dodatne informacije se obrnite na najbližji servisni center Samsung. Samsung
Electronics ne jamči za škodo, ki je povzročena z uporabo drugega podstavka.
•
Uporabite stenski nosilec v skladu z mednarodnimi standardi.
19
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije samopreskusa
Opomba
Monitor omogoča funkcijo samopreskusa, s katero lahko preverite, ali pravilno deluje.
Preverjanje funkcije samopreskusa
1.
Izključite računalnik in monitor.
2.
Izključite video kabel iz hrbtne strani računalnika.
3.
Vklopite monitor.
Če monitor deluje pravilno, se prikaže okno, ki je na spodnji sliki.
To okno se pojavi med normalnim delovanjem, če se video kabel izključi ali poškoduje.
4.
Izklopite monitor in znova priključite video kabel, nato vklopite računalnik in monitor.
Če je zaslon monitorja po izvedbi omenjenega postopka še vedno prazen, preverite video krmilnik in
računalniški sistem; monitor deluje pravilno.
Opozorila
Če je kaj narobe z vhodnim signalom, se na zaslonu prikaže sporočilo ali pa zaslon postane prazen,
čeprav je indikator LED napajanja še vedno vklopljen. Sporočilo lahko navaja, da je monitor izven
frekvenčnega razpona ali da preverite signalni kabel.
Okolje
Mesto in položaj monitorja lahko vpliva na kakovost in druge značilnosti monitorja.
Če so v bližini monitorja nizkotonski zvočniki, jih izključite in premestite v drug prostor.
Odstranite elektronske naprave, kot so radii, ventilatorji, ure in telefoni, ki so od monitorja oddaljeni
do enega metra.
Koristni nasveti
Monitor ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme iz računalnika. Zato lahko to v primeru težav z računalnikom ali video kartico povzroči, da je monitor prazen, da prikazuje blede barve, šum, da način
videa ni podprt itd. V tem primeru najprej preverite vir težave in se nato obrnite na servisni center ali
prodajalca.
77
Odpravljanje težav
Ocenjevanje stanja delovanja monitorja
Če na zaslonu ni slike ali se prikaže sporočilo "Not Optimum Mode", Recommended Mode 1920
x 1200 60 Hz", izključite kabel iz računalnika pri vklopljenem monitorju.
Če se na zaslonu prikaže sporočilo ali zaslon postane bel, monitor deluje.
V tem primeru poiščite napake v delovanju računalnika.
Kontrolni seznam
Opomba
Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za
pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na trgovca.
Na zaslonu ni slike. Monitorja ni mogoče vklopiti.
Q:
Je napajalni kabel pravilno priključen?
A:
Preverite povezavo in napajanje napajalnega kabla.
Q:
Ali je na zaslonu prikazano "Check Signal Cable"?
A:
(Pri povezavi s kablom D-sub.)
Preverite povezavo signalnega kabla.
(Povezano s kablom DVI.)
Če je monitor pravilno priključen in je na zaslonu še vedno prikazano sporočilo o napaki, preverite, ali je stanje monitorja nastavljeno na analogno.
Če je monitor pravilno priključen in je na zaslonu še vedno prikazano sporočilo (o napaki),
preverite, ali je stanje monitorja nastavljeno na analogno. Pritisnite gumb " /SOURCE", da
monitor znova preveri vir vhodnega signala.
Q:
Če je napajanje vklopljeno, znova zaženite računalnik. Prikazati bi se moral začetni zaslon (zaslon za prijavo).
A:
Če se začetni zaslon (zaslon za prijavo) prikaže, zaženite računalnik v ustreznem načinu (v
varnem načinu za Windows ME/XP/2000) in spremenite frekvenco grafične kartice.
(Oglejte si razdelek Prednastavljeni časovni načini.)
Če se začetni zaslon (zaslon za prijavo) ne prikaže, se obrnite na servisni center ali trgovca.
Q:
Ali je na zaslonu prikazano "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x 1200 60
Hz"?
A:
To sporočilo se prikaže, če signal iz video kartice preseže največjo ločljivost in frekvenco, pri
katerih lahko monitor pravilno deluje.
A:
Prilagodite največjo ločljivost in frekvenco, pri katerih lahko monitor pravilno deluje.
A:
Če zaslon preseže SXGA ali 75 Hz, se prikaže sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x 1200 60 Hz". Če zaslon preseže 85 Hz, bo deloval pravilno, vendar bo
eno minuto prikazano sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x 1200
60 Hz".
V tej minuti spremenite način v priporočeni.
78
Odpravljanje težav
(Če znova zaženete sistem, se sporočilo še enkrat prikaže.)
Q:
Na zaslonu ni slike. Ali indikator napajanja na monitorju utripa v 1-sekundnih intervalih?
A:
Monitor je v načinu PowerSaver.
A:
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici, da aktivirate monitor in obnovite sliko na zaslonu.
A:
Če še vedno ni slike, pritisnite gumb " /SOURCE". Nato znova pritisnite katero koli tipko na
tipkovnici, da aktivirate monitor in obnovite sliko na zaslonu.
Q:
Ali je povezan s kablom DVI?
A:
Če zaženete sistem, preden priključite kabel DVI, ali izključite in znova priključite kabel DVI,
ko je računalnik zagnan, bo zaslon morda prazen, saj nekateri modeli grafičnih kartic ne oddajajo
video signalov. Priključite kabel DVI in znova zaženite računalnik.
Ni prikaza na zaslonu.
Q:
Ali ste zaklenili meni prikaza na zaslonu (OSD), da bi preprečili spreminjanje?
A:
Odklenite prikaz na zaslonu tako, da vsaj 5 sekund držite pritisnjen gumb [MENU/ ].
Na zaslonu so prikazane nenavadne ali samo črno-bele barve.
Q:
Ali je na zaslonu prikazana samo ena barva, kot če bi na zaslon gledali skozi celofan?
A:
Preverite povezavo signalnega kabla.
A:
Preverite, ali je grafična kartica popolnoma vstavljena v režo.
Q:
Ali so barve zaslona postale nenavadne po zagonu programa ali zaradi trka med programi?
A:
Znova zaženite računalnik.
Q:
Ali je video kartica pravilno nastavljena?
A:
Nastavite video kartico, kot je opisano v priročniku za video kartico.
Zaslon je naenkrat postal neenakomeren.
Q:
Ali ste zamenjali video kartico ali gonilnik?
A:
S pomočjo prikaza na zaslonu prilagodite položaj in velikost slike na zaslonu.
Q:
Ali ste prilagodili ločljivost ali frekvenco monitorja?
A:
Prilagodite ločljivost in frekvenco video kartice.
(Oglejte si razdelek Prednastavljeni časovni načini.)
Q:
Zaslon je lahko neenakomeren zaradi ciklusa signalov video kartice. Oglejte si prikaz na zaslonu
in znova prilagodite položaj.
Zaslon je neizostren ali pa ni mogoče prilagoditi prikaza na zaslonu.
Q:
Ali ste prilagodili ločljivost ali frekvenco monitorja?
A:
Prilagodite ločljivost in frekvenco video kartice.
(Oglejte si razdelek Prednastavljeni časovni načini.)
79
Odpravljanje težav
Indikator LED utripa, vendar na zaslonu ni slik.
Q:
Preverite, ali je frekvenca pravilno prilagojena v možnosti časovnega izbora v meniju?
A:
Frekvenco prilagodite, kot je opisano v priročniku za video kartico in v razdelku Prednastavljeni
časovni načini.
(Največja frekvenca pri določeni ločljivosti se lahko razlikuje med izdelki.)
Na zaslonu je prikazanih samo 16 barv. Barve na zaslonu so se spremenile, potem ko ste zamenjali video kartico.
Q:
Ali so barve sistema Windows pravilno nastavljene?
A:
Windows XP :
Nastavite ločljivost v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and
Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).
A:
Windows ME/2000 :
Nastavite ločljivost v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) →
"Settings" (Nastavitve).
Q:
Ali je video kartica pravilno nastavljena?
A:
Nastavite video kartico, kot je opisano v priročniku za video kartico.
Prikazano je sporočilo "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC)
monitor found".
Q:
Ali ste namestili gonilnik monitorja?
A:
Namestite gonilnik monitorja, kot je opisano v razdelku navodili za instalacijo gonilnikov.
Q:
V priročniku za video kartico preverite, ali je podprta funkcija Plug and Play (VESA DDC).
A:
Namestite gonilnik monitorja, kot je opisano v razdelku navodili za instalacijo gonilnikov.
Težave z zvokom
Q:
Ni zvoka
A:
Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na monitorju in avdio izhodna
vrata na zvočni kartici. (Oglejte si razdelek Povezava kablov.)
Preverite glasnost.
Q:
Zvok je prešibak.
A:
Preverite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi kontrole na maksimum še vedno prenizka, preverite kontrolo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
Preverite v primeru, da MagicTune™ ne deluje pravilno.
Q:
Funkcija MagicTune™ je na voljo samo v računalnikih (VGA) z OS Windows, ki podpira Plug
and Play.
80
Odpravljanje težav
A:
Da preverite, ali računalnik podpira funkcijo MagicTune™, sledite spodnjim korakom (če uporabljate Windows XP);
"Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Performance and Maintenance" (Učinkovitost delovanja
in vzdrževanje) → "System" (Sistem) → "Hardware" (Strojna oprema) → "Device Manager" (Upravitelj naprav) → "Monitors" (Monitorji) → Ko ste izbrisali monitor Plug and Play,
poiščite "Monitor Plug and Play" tako, da preiščete novo strojno opremo.
A:
MagicTune™ je dodatna programska oprema za monitor. Nekatere grafične kartice morda ne
podpirajo vašega monitorja. Če imate težave z grafično kartico, obiščite naše spletno mesto, da
preverite seznam združljivih grafičnih kartic.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne deluje pravilno.
Q:
Ste zamenjali računalnik ali grafično kartico?
A:
Prenesite najnovejši program. Program lahko prenesete s spletne strani http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Q:
Ali ste namestili program?
A:
Po prvi namestitvi programa znova zaženite računalnik. Če je kopija programa že nameščena,
jo odstranite, znova zaženite računalnik in še enkrat namestite program. Znova zaženite računalnik, da bo po namestitvi ali odstranitvi programa normalno deloval.
Opomba
Obiščite spletno mesto MagicTune™ in prenesite namestitveno programsko opremo za MagicTune™
MAC.
Če imate težave z monitorjem, preverite naslednje.
Preverite, ali so napajalni kabel in video kabli ustrezno priključeni na računalnik.
Preverite, ali računalnik med zaganjanjem odda več kot tri zvočne signale.
(Če jih, je treba servisirati matično ploščo računalnika.)
Če ste namestili novo video kartico ali če ste sestavili računalnik, preverite, ali sta nameščena gonilnik
(video) kartice in gonilnik monitorja.
Preverite, ali je frekvenca video zaslona nastavljena med 56 Hz in 75 Hz.
(Ne presezite 75 Hz, če uporabljate največjo ločljivost.)
Če imate težave z nastavitvijo grafične (video) kartice, zaženite računalnik v varnem načinu, odstranite
grafično kartico v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "System" (Sistem) → "Device
Administrator" (Skrbnik naprave) in znova zaženite računalnik, da znova namestite grafično (video)
kartico.
Opomba
Če se težave večkrat pojavijo, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
Vprašanja in odgovori
Q:
Kako spremenim frekvenco?
A:
Frekvenco spremenite z vnovično konfiguracijo video kartice.
81
Odpravljanje težav
A:
Podpora video kartici se lahko razlikuje, odvisno od različice uporabljenega gonilnika. (Za podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)
Q:
Kako prilagodim ločljivost?
A:
Windows XP:
Ločljivost nastavite v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz
in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).
A:
Windows ME/2000:
Ločljivost nastavite v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) →
"Settings" (Nastavitve).
* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Q:
Kako nastavim funkcijo varčevanja z energijo?
A:
Windows XP:
Nastavite ločljivost v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz
in teme) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/
računalnik.)
A:
Windows ME/2000:
Nastavite ločljivost v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Screen
Saver" (Ohranjevalnik zaslona).
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/
računalnik.)
Q:
Kako očistim zunanjost ohišja/ploščo LCD?
A:
Izključite napajalni kabel ter očistite monitor z mehko krpo in s čistilnim sredstvom ali z navadno
vodo.
Z ohišja dobro obrišite čistilo in pazite, da ohišja ne opraskate. Pazite, da v monitor ne pride
voda.
Opomba
Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za
pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na trgovca.
82
Download PDF

advertising