Samsung DB10E-T Navodila za uporabo

Add to My manuals
165 Pages

advertisement

Samsung DB10E-T Navodila za uporabo | Manualzz
Uporabniški priročnik
DB10E-T
DB10E-POE
DB10E-TPOE
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
delovanja.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
6
Varnostni ukrepi
7
Simboli7
Čiščenje7
Shranjevanje8
Elektrika in varnost
8
Namestitev9
Delovanje11
Priprave
Pregled komponent
14
Komponente14
Deli15
Nadzorna plošča
15
Zadnja stran
16
Ključavnica proti kraji
17
Logotip vmesnika
17
Daljinski upravljalnik
18
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)20
Prezračevanje20
Uporaba STOJALA
21
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 22
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
22
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)22
Daljinski upravljalnik (RS232C)
23
Povezava kablov
23
Povezava26
Kode nadzora
27
Uporaba zaslona na dotik
Povezava s kablom HDMI-DVI
47
Povezava z video napravo
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
47
47
48
Priključevanje kabla LAN
48
Sprememba vira signala
49
Source49
Zaslon na dotik
36
Pred uporabo izdelka preberite spodnje
informacije36
Zahteve37
Uporaba MDC
Priključitev zaslona na dotik
38
Povezava z računalnikom
38
Priključitev na prenosni ali tablični računalnik 39
Namestitev in odstranitev programa MDC 50
Namestitev50
Odstranitev50
Konfiguriranje nastavitev zaslona na dotik 40
Umerjanje zaslona
40
Umerjanje41
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po ethernetu
Upravljanje zaslona
43
Poteze za zaslon na dotik
43
Opombe44
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
46
46
Povezava z računalnikom
Povezava s kablom HDMI
46
46
51
51
Funkcija domačega zaslona
Player52
Odobritev priklopljene naprave v strežniku
53
Network Channel57
Local Channel57
Published Content57
Published Channel57
Network File57
My Templates57
Funkcije, ki so na voljo na strani Player58
2
Kazalo
Meni Settings na strani Player59
Med predvajanjem vsebine
61
Oblike zapisa, ki jih podpira Player63
Oblike zapisa, ki jih podpira Videowall
68
Schedule70
Funkcije, ki so na voljo na strani Schedule70
Template72
Clone Product75
ID Settings76
Device ID76
PC Connection Cable76
Screen Saver77
Network Status77
Video Wall78
Video Wall78
On/Off Timer80
On Timer80
Off Timer81
Holiday Management81
Ticker82
More settings82
URL Launcher83
Prilagoditev zaslona
Picture Mode84
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)85
Colour Temperature86
White Balance87
2 Point87
10 Point87
Gamma88
Calibrated value88
Advanced Settings89
Dynamic Contrast90
Black Tone90
Flesh Tone90
RGB Only Mode90
Colour Space90
Motion Lighting90
Picture Options91
Colour Tone92
Digital Clean View92
MPEG Noise Filter92
HDMI Black Level93
Film Mode93
Dynamic Backlight93
Picture Size94
Picture Size94
Position95
Zoom/Position95
Picture Off96
Reset Picture96
OnScreen Display
Display Orientation97
Onscreen Menu Orientation97
Source Content Orientation97
Aspect Ratio97
Screen Protection98
Auto Protection Time98
Screen Burn Protection98
Message Display101
Source Info101
No Signal Message101
MDC Message101
Download Status Message101
Menu Language102
Reset OnScreen Display102
Prilagoditev zvoka
Sound Mode103
Sound Effect104
Dialog Clarity104
3
Kazalo
Equaliser104
Dolby Digital Comp105
Speaker Settings105
Sound Output105
Auto Volume106
Reset Sound106
Network
Network Status107
Network Settings107
Network type107
Nastavitve omrežja (žično)
108
Nastavitve omrežja (brezžično)
110
WPS(PBC)112
Wi-Fi Direct113
Multimedia Device Settings113
Screen Mirroring114
Screen Mirroring114
System
Accessibility116
Menu Transparency116
High Contrast116
Enlarge116
Setup117
Začetne nastavitve (System)117
Touch Control119
Touch Control Lock119
Admin Menu Lock119
Device to Control119
Time120
Clock Set120
DST120
Sleep Timer120
Power On Delay120
Auto Source Switching121
Auto Source Switching121
Primary Source Recovery121
Primary Source121
Secondary Source121
Server Network Settings114
Connect to server114
MagicInfo Mode114
Server Access114
FTP Mode114
Power Control122
Auto Power On122
Max. Power Saving122
Standby Control122
Power Button122
Network Standby122
Device Name115
Eco Solution123
Energy Saving123
Screen Lamp Schedule123
No Signal Power Off123
Auto Power Off123
Temperature Control124
Device Manager125
Keyboard Settings125
Mouse Settings126
Play via127
Change PIN127
Security128
Safety Lock128
Button Lock128
USB Auto Play Lock128
General129
Smart Security129
BD Wise130
Anynet+ (HDMI-CEC)131
HDMI Hot Plug135
DivX® Video On Demand135
Game Mode135
Reset System136
4
Kazalo
Podpora
Software Update137
Update now137
Auto update137
Contact Samsung137
Podprte oblike zapisa datotek za
podnapise in predvajanje medijev
147
Podnapisi147
Podprte ločljivosti slik
147
Podprte oblike zapisov glasbenih datotek
148
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
148
Go to Home137
Reset All137
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
150
Preskušanje izdelka
150
Preverjanje ločljivosti in frekvence
150
Preverite naslednje.
151
Predvajanje fotografij, videov in
glasbe (predvajanje medijev)
Pred uporabo funkcije predvajanja
predstavnostne vsebine z napravo USB
preberite naslednje
Uporaba naprave USB
Predvajanje medijske vsebine iz računalnika/
mobilne naprave
Navodila za odpravljanje težav
138
140
Specifikacije
141
Splošno156
Funkcije, ki so na voljo na strani seznama
medijske vsebine
142
Menijske možnosti na strani seznama medijske
vsebine143
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem fotografij
144
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem videa
145
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem glasbe
146
Prednastavljeni časovni načini
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)161
Ni napaka na izdelku
161
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 161
Drugo161
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
162
Optimalna kakovost slike
162
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
162
Licenca164
Terminologija165
158
5
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2016 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
-- (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
-- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
6
Varnostni ukrepi
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI
HRBTNEGA DELA)
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
LCD zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
1
Izklopite izdelek in računalnik.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
!
3
•• Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila
ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in
vzdrževanje monitorja.
•• Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
Simboli
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
4
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost izdelka.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
7
Shranjevanje
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne
odlagajte pod težke predmete.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
Uporaba vlažilcev zraka UV v bližini svetlečih se izdelkov lahko povzroči bele madeže na površini izdelkov.
――Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).
Elektrika in varnost
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
!
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
•• Sicer lahko pride do požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
!
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave
tipa 1).
•• Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
8
Namestitev
Pozor
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
!
•• Sicer lahko pride do požara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne
uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
•• Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.
!
•• Uporabljajte le odobrene omarice.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti
ovir.
•• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti
napajanje monitorja.
!
•• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
•• Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za
izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.
!
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena
polica, neravna površina in tako dalje).
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko
poškoduje ali povzroči požar.
!
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
9
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
•• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
Pozor
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
!
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
•• Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in
stabilno površino.
•• Lahko pride do poškodbe zaslona.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči
deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji
spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Izdelek previdno odložite.
!
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
SAMSUNG
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno
velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali
večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval
daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
•• Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
10
Delovanje
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo
otroke (igrače, slaščice itd.).
•• Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči
po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Opozorilo
Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
!
!
Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi
napajalni kabel.
!
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali
električnega udara.
!
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali
dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung
za pomoč strankam.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli
kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
•• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
!
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
•• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Če izdelek pade na tla ali če pride do poškodbe ohišja, ga izklopite in
izvlecite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
•• Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega
udara.
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali
kateri koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
11
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
!
•• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Pozor
!
•• Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način
varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
•• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara,
električnega udara ali uhajanja električnega toka.
100
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko
vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
!
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Vaš vid se lahko poslabša.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je
voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
Enosmerni napajalnik je pod visoko napetostjo. Nikoli ne razstavljajte,
popravljajte ali spreminjajte izdelka.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.
•• Sicer lahko pride do požara.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.
•• Sicer lahko pride do požara.
Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju
in snegu.
•• Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
12
Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.
!
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
•• Sicer lahko pride do požara.
!
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.
Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice
obrnjene navzgor, lahko voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika
in povzročijo okvaro.
•• Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
!
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v
usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
•• Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo
ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
!
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
•• Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
•• S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane
vroč.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove
in rabljene baterije hkrati.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti
v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•• Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji
javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali
akumulatorskih baterij.
13
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
Komponente
-- Če katere koli komponente manjkajo, se
obrnite na ponudnika, pri katerem ste
izdelek kupili.
――Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
-- Slike so lahko videti drugače kot dejanske
komponente.
Garancijska kartica
Navodila za hitro
namestitev
(ni na voljo povsod)
Pravna navodila
Napajalni kabel
Stereo kabel RS232C
STOJALO
Adapter za enosmerni tok
-
-
+
+
Baterije
(ni na voljo povsod)
Daljinski upravljalnik
14
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
Deli
namenom izboljšave kakovosti.
Deli
Nadzorna plošča
Zvočnik
Zvočnik
Opis
――Podprt je samo model DB10E-T.
Ta tipka omogoča vklop in izklop zaslona.
Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da
izvedete ustrezno funkcijo.
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik
tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 1 in 4 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
Daljinski senzor
15
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
DC 14V
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
AUDIO OUT
Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.
RS232C IN
Omogoča povezavo s programom MDC s stereo kablom RS232C.
HDMI IN
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
SD CARD
Opis
DC 14V
AUDIO OUT
RJ45
RS232C IN
USB
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
USB(PC)
Povežite se z računalnikom s kablom za prenos USB 2.0.
――Podprt je samo model DB10E-T.
HDMI IN
――Izdelek lahko povežete samo z namiznim, prenosnim ali tabličnim računalnikom.
――Kabel za prenos USB 2.0 je na prodaj posebej.
RJ45
――Podprt je samo model DB10E-T.
USB
PoE+/RJ45
SD CARD
Povežite se s pomnilniško kartico SD.
PoE+/RJ45
Opremo PSE (oprema za napajanje) priključite s kablom LAN.
USB(PC)
Če med napajanjem iz opreme PSE (oprema za napajanje) prek vrat PoE+ (napajanje prek
etherneta) v izdelku vstavite ali odstranite napajalnik, lahko pride do napake.
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
――Podprti so samo modeli DB10E-POE in DB10E-TPOE.
――Če želite za namestitev monitorja uporabiti NOSILEC, kupite in uporabite vrsto kabla LAN, ki je
prikazan na spodnji sliki.
16
Ključavnica proti kraji
Logotip vmesnika
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
Logotipa ločilnika ne vlecite s silo. Logotip se lahko strga ali odlomi.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte
navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4
Zaklenite napravo za zaklepanje.
-- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
-- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
-- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
17
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
――Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
POWER
OFF
Vklopi izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Številski gumbi
Za vnos gesla v meni na zaslonu.
9
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
CH LIST
utiša zvok.
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa
pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+ VOL –).
MUTE
Prilagodite glasnost.
spremenite vhodni vir.
2
Izklopi izdelek.
CH
MagicInfo
Player I
Gumb za zagon Player. Gumbi so odvisni od
nastavitev Play via.
Gumb za zagon Go to Home.
18
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
TOOLS
INFO
Prikaz informacij o trenutnem vhodnem viru.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali
prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Z gumbom SET prekličite nastavljeno vrednost in z
daljinskim upravljalnikom upravljajte vse povezane
izdelke.
Izhod iz trenutnega menija.
Ročno izberite priključeni vhodni vir: HDMI.
Ko uporabljate meni za medije ali meni HDMICEC, lahko funkcijo izberete tako, da pritisnete
barvni gumb na daljinskem upravljalniku, ki
ustreza gumbu iste barve na zaslonu.
Uporablja se v načinu Anynet+ in
večpredstavnostnem načinu.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
19
Pred namestitvijo izdelka (Navodila
za namestitev)
Prezračevanje
Namestitev na ravno steno
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 C
•• Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura
A pa mora biti pod 35 C.
A
B
Slika 1.1 Pogled od strani
Namestitev na vbočeno steno
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Pogled od zgoraj
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja,
A
okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.
B
Slika 1.2 Pogled od strani
20
Uporaba STOJALA
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Izdelek mora biti v pokončnem položaju. Ne postavljajte ga v ležeči položaj.
Na ravno površino položite zaščitno tkanino ali blazino.
Nato na tkanino ali blazino položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
Vstavite stojalo v režo na izdelku in ga zavrtite, da ga pritrdite.
21
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.
Specifikacije kompleta za pritrditev na
steno (VESA)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla.
Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na
najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe
oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za
sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko
poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od
specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za
tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno,
ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Enota: mm
Luknje za vijake po standardu VESA (A * B) v
milimetrih
75,0 × 75,0
Običajni vijak
M4 / L8 ~ 12
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi
električnega udara.
22
Daljinski upravljalnik (RS232C)
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
<Moški priključek>
Pin
<Ženski priključek>
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
23
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
6
•• Dodelitev pinov
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Moški
priključek
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø3,5)
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
24
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
25
Povezava
RJ45
RJ45
26
Kode nadzora
Št.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
9
Varnostni zaklep
0 x 5D
0~1
10
Vklopi videosteno
0x84
0~1
11
Uporabniški nadzor videostene
0x89
-
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
Ukaz
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0 x 11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0 x 12
0~100
3
Nadzor vhoda
0 x 14
-
4
Nadzor načina zaslona
0 x 18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0 x 19
0~255
6
Vklop / izklop funkcije PIP
0 x 3C
0~1
7
Nadzor samodejnega prilagajanja
(samo PC in BNC)
0 x 3D
0
8
Nadzor načina video stene
0 x 5C
0~1
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh
vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +
FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Npr. vklop in ID = 0.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov ID,
nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK ne bo
odzval.
27
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
•• Ack
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 11
"Power"
Kontrolna
vsota
0 x AA
0 x FF
"Volume"
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 12
"Volume"
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Nak
Ukaz
1
Kontrolna
vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
0 x AA
Dolžina podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
28
Nadzor vhoda
0 x 24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0 x 25
DisplayPort
――Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na ukaze
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
Dolžina podatkov
»Get« (Pridobi).
――Ta model ne podpira vrat HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 in HDMI2_PC.
Kontrolna
vsota
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
0
――RF (TV) in DTV sta na voljo samo pri modelih, ki vključujejo TV.
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
•• Ack
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Input Source"
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0 x 14
Osebni računalnik
0 x 18
DVI
0 x 0C
Vhodni vir
0 x 08
Komponenta
0 x 20
MagicInfo
0 x 1F
DVI_video
0 x 30
RF (TV)
0 x 40
DTV
0 x 21
HDMI1
0 x 22
HDMI1_PC
0 x 23
HDMI2
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
29
Nadzor načina zaslona
•• Nak
•• Funkcija
Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija Video Wall.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 18
"ERR"
Kontrolna
vsota
――Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo televizor.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 18
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Nadzor velikosti zaslona
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
•• Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
0 x AA
Ukaz
ID
0 x 18
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
16 : 9
0 x 04
Povečava
0 x 31
Široka povečava
0 x 0B
4:3
Ukaz
0 x AA
0 x 19
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Ack
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
0 x 01
Glava
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 19
"Screen
Size"
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0 x 18
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 19
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
30
Nadzor vklopa / izklopa funkcije PIP
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)
•• Funkcija
Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.
•• Funkcija
Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.
――Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.
――Načina ni mogoče upravljati, če je za Video Wall izbrano On.
•• Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)
Brez
――Ta funkcija ni na voljo v MagicInfo.
•• Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)
•• Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA / IZKLOPA funkcije PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Vklop / izklop funkcije PIP (VKLOP / IZKLOP PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"PIP"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Auto
Adjustment"
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"Auto
Adjustment"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
1: VKLOP funkcije PIP
0: IZKLOP funkcije PIP
•• Ack
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
31
Nadzor načina video stene
Varnostni zaklep
•• Funkcija
Način Video Wall lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock v izdelku.
Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video Wall.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
•• Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
0
•• Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Video Wall Mode"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
1: Full
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni zaklep)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Safety Lock"
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
0: Natural
1: VKLOP
•• Ack
0: IZKLOP
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5C
"Video Wall
Mode"
Kontrolna
vsota
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Nak
Glava
0 x AA
Ukaz
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
r-CMD
0 x 5C
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 5D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
32
Vklopi videosteno
•• Nak
•• Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.
•• Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene
Glava
Ukaz
0 x AA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Ukaz
0 x AA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolna
vsota
•• Pridobi stanje videostene
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Nastavi videosteno
0: IZKLOPI videosteno
•• Ack
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
•• Funkcija
Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.
1: VKLOPI videosteno
Ukaz
0 x AA
ID
Uporabniški nadzor videostene
0
•• V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku
Glava
Ukaz
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Vklopi/izklopi videosteno
Glava
Glava
ID
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0x84
Vrednost 1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Vrednost 1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku
V.Wall_On : Enako kot zgoraj
33
Model videostene10 x 10
1
2
3
Izklopljen
0x00
1
0 x 11 0 x 12 0x13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0 x 14 0x15
0x16
0x17
0 x 18 0 x 19 0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0 x 21 0 x 22 0 x 23 0 x 24 0 x 25 0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0 x 31 0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0 x 3C 0 x 3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0 x 5C 0 x 5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0 x AA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x00
0x00
0x00
0x00
0x4D
34
Wall_SNo : Številska koda izdelka, nastavljena v izdelku
Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)
Nastavi številko
Podatki
1
0 x 01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
Vrednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
35
Poglavje 03
Uporaba zaslona na dotik
Podprti so samo modeli DB10E-T in DB10E-TPOE.
Zaslon na dotik
Računalnik lahko upravljate tako, da tapnete zaslon, namesto da uporabljate vhodno napravo, kot sta
tipkovnica ali miška. Funkcije zaslona na dotik so zasnovane tako, da zaznajo električni tok, ki teče skozi
vaše telo (kapacitivno). Zaslona se morate dotakniti oziroma nanj tapniti s konico prsta.
•• Upravljanje menija na zaslonu z dotikanjem
――Na zaslonu menija izberite System → Touch Control → Device to Control → Samsung SMART
Signage.
•• Upravljanje zaslona z izdelkom povezanega računalnika z dotikanjem
――Na zaslonu menija izberite System → Touch Control → Device to Control → Connected
Pred uporabo izdelka preberite spodnje informacije
•• Pazite, da zaslon ne pride v stik z električnimi napravami. Statična energija lahko povzroči, da zaslon
ne bo deloval pravilno.
•• Pri dotikanju zaslona s konico prsta ne uporabite prekomerne sile. Zaslona na dotik se ne dotikajte z
ostrimi predmeti. Zaslon se lahko zlomi ali poškoduje.
•• Zaslona se ne dotikajte z rokavicami, umazanimi prsti ali ostrimi predmeti, kot so nohti ali kemični
svinčniki. Zaslon morda ne bo deloval pravilno.
•• Pazite, da zaslon ne pride v stik z vlago. Senzor, občutljiv na dotik, morda ne bo deloval pravilno.
•• Če je na zaslonu dlje časa prikazana statična slika, se lahko pojavijo zakasnele slike (upočasnitev
delovanja zaslona) ali madeži. Zaslon izklopite, ko ga ne uporabljate.
Source Device.
――V tem načinu lahko meni na zaslonu izdelka upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
36
Zahteve
Združljivi operacijski sistemi
Operacijski sistem
Windows
Miška
(ena)
Win 8.1
O
Digitalizator
(več)
O
Poteze
O
Plug & Play
O
Operacijski sistem
Linux
Ubuntu
Professional
32/64bit
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Enterprise
O
O
O
O
Professional
O
O
O
O
Home premium
O
O
O
O
Home Basic
O
X
X
O
Starter
O
X
X
O
O
X
X
O
Home
O
X
X
O
Win7
O
X
X
O
Enterprise
Win7
Win XP
Embedded
Mac OS X
Ultimate
Professional
32/64bit
32/64bit
Win XP
32/64bit
O
X
X
O
Lion
10.7.5
-
X
X
X
X
Mountain Lion
10.8.5
-
X
X
X
X
Mavericks
10.9.1
-
X
X
X
X
10.04
32/64bit
Digitalizator
(več)
Poteze
Plug & Play
O
X
X
O
10.10
O
X
X
O
11.04
O
X
X
O
11.10
O
X
X
O
12.04
O
O
O*
O
12.10
O
O
O*
O
13.04
O
O
O*
O
13.10
O
O
O*
O
14.04
O
O
O*
O
14.10
O
O
O*
O
Fedora
15
O
X
X
O
OpenSUSE
11.4/12.1/12.2/12.3
O
X
X
X
CentOS
5.8
O
X
X
X
Mint
14.1
O
X
X
X
SoC touch (VD
Kernel: 3.8.13
O
X
X
X
(3.16.1)
Win8
Miška
(ena)
Linux)
O* : Odvisno od sistema
37
Priključitev zaslona na dotik
Povezava z računalnikom
1
Povežite računalnik in izdelek s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezovanje naprav s kablom HDMI
Povezovanje naprav s kablom HDMI-DVI
HDMI IN
38
2
Napajalni kabel iz izdelka priključite v električno vtičnico.
Priključitev na prenosni ali tablični računalnik
3
Po priključitvi napajanja izdelek samodejno zazna povezano vhodno napravo in se z njo poveže.
Prenosni ali tablični računalnik lahko z izdelkom povežete enako kot povežete namizni računalnik.
――Če je zaslon prazen, izklopite izdelek in ga nato znova vklopite.
4
Povežite vrata USB(PC) v izdelku in vrata USB v računalniku s kablom za prenos USB 2.0.
――Kabel za prenos USB 2.0 je na prodaj posebej.
•• Če upravljanje zaslona na dotik ni na voljo, ko sta napravi povezani
――Najprej morate priključiti kabel HDMI ali HDMI-DVI, šele nato pa kabel za prenos USB 2.0.
――Če upravljanje zaslona na dotik ni na voljo niti po tem, ko so kabli pravilno priključeni, izvlecite
kabel za prenos USB 2.0 in ga nato znova priključite.
――Kabel za prenos USB 2.0 je na prodaj posebej.
USB(PC)
39
Konfiguriranje nastavitev zaslona na dotik
Če želite pravilno uporabljati funkcijo dotika izdelka v sistemu Windows, odprite okno Nastavitve tabličnega računalnika in umerite izdelek.
――Najprej priključite zaslon na dotik, nato konfigurirajte spodnje nastavitve.
――Največje število zaslonov na dotik, ki jih lahko hkrati povežete, se razlikuje glede na operacijski sistem in nastavitve grafične kartice.
Umerjanje zaslona
Okno Nastavitve tabličnega računalnika odprite na ustrezen način v skladu s spodaj prikazano konfiguracijo sistema.
Dostop do možnosti Nastavitve tabličnega računalnika v sistemu Windows 7
Pomaknite se na Nadzorna plošča Nastavitve tabličnega računalnika. (Umerite izdelek po navodilih v poglavju »Umerjanje« na strani 41.)
――Če možnost Nastavitve tabličnega računalnika ni na voljo v razdelku Nadzorna plošča, poiščite Nastavitve tabličnega računalnika v Preišči nadzorno ploščo.
Dostop do možnosti Nastavitve tabličnega računalnika v sistemu Windows 8
Pomaknite se na Nastavitve Nadzorna plošča Nastavitve tabličnega računalnika. (Umerite izdelek po navodilih v poglavju »Umerjanje« na strani 41.)
――Če možnost Nastavitve tabličnega računalnika ni na voljo v razdelku Nadzorna plošča, poiščite Nastavitve tabličnega računalnika v Preišči nadzorno ploščo.
40
Umerjanje
――Spodnja navodila so za sistem Windows 8. Enak način velja za Windows 7 in Windows 8.
――Ko boste v meniju na zaslonu spremenili možnost Picture Size, boste morda morali znova umeriti nastavitve slike.
――Če med umerjanjem pride do napake, odprite okno Nastavitve tabličnega računalnika
1
Na zavihku Prikaz v razdelku Konfiguriraj izberite Namestitev.
stran Zaslon. Tapnite Ponastavi in znova izvedite umerjanje.
2
S prstom tapnite prikazano stran na zaslonu.
――Način dveh zaslonov: Če se ta stran ne prikaže na zaslonu, pritisnite tipko Enter za prikaz.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
41
3
Na zavihku Prikaz v razdelku Možnosti prikaza izberite izdelek. Nato izberite Umerjanje.
5
Ko je umerjanje končano, se prikaže sporočilo Ali želite shraniti podatke o umerjanju? Izberite
Da, da shranite spremembe.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
6
No
Zaslon na dotik je bil uspešno umerjen.
――Če izberete možnost Ponastavi, bodo podatki o umerjanju odstranjeni.
4
Izvedite umerjanje, tako da sledite navodilom na zaslonu, kot je prikazano na sliki.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
42
Upravljanje zaslona
Vlečenje
Poteze za zaslon na dotik
Uporaba potez za zaslon na dotik je podobna uporabi miške.
Dotik
Rahlo se dotaknite in povlecite v poljubno smer na zaslonu.
S to potezo se na spletni strani, zemljevidu ali fotografiji premikate v določeno smer.
――Podobno kot vlečenje z miško.
Dvojni dotik
Rahlo se dotaknite zaslona.
S to potezo izberete funkcijo ali menijsko možnost.
――Podobno kot klik z miško.
Dvakrat se dotaknite zaslona.
S to potezo zaženete izbrani program.
――Podobno kot dvojni klik z miško.
43
Drsanje
Opombe
•• Če želite izboljšati natančnost vnosa z dotikom, povečajte velikost ali ikone.
•• Za natančne klike ali vnose v načinu upravljanja zaslona na dotik za večjo učinkovitost uporabite
daljinski upravljalnik.
S prstom podrsajte po zaslonu, kot je prikazano na sliki.
S to potezo se pomaknete na prejšnjo ali naslednjo sliko ali spletno stran.
Povečava/pomanjšava
Približajte ali razmaknite prste na zaslonu, kot je prikazano na sliki.
S tema potezama povečate ali pomanjšate spletno stran, zemljevid ali fotografijo.
44
――Če se zaslona dotaknete in prst na njem pridržite, ko je izdelek vklopljen, se
prikaže skrbniški meni.
――Če upravljanje zaslona na dotik ni na voljo
Na zaslonu menija uporabite daljinski upravljalnik in pojdite v meni System →
Touch Control → Touch Control Lock ter izberite možnost Off.
――Če skrbniški meni ni prikazan
Na zaslonu menija uporabite daljinski upravljalnik in pojdite v meni System →
Touch Control → Admin Menu Lock ter izberite možnost Off.
Skrbniški meni
Gumbi
Opis
Volume
Prilagodite možnost Volume.
――V skrbniškem meniju izberite možnost Volume
Home
Odpre način Home.
――V skrbniškem meniju izberite možnost Home
Tools
Prikaz menija Tools.
――V skrbniškem meniju izberite možnost Tools
.
.
.
Odpre meni na zaslonu.
Menu
Če želite spremeniti nastavitve, izberite menijsko možnost.
――V skrbniškem meniju izberite možnost Menu .
Izbere priključeni vir signala.
Source
Power off
Na prikazanem seznamu vhodnih virov izberite enega.
――V skrbniškem meniju izberite možnost Source .
Izklopi izdelek.
――V skrbniškem meniju izberite možnost Power off
.
45
Poglavje 04
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom HDMI
46
Povezava s kablom HDMI-DVI
Ko s kablom HDMI-DVI povežete računalnik in izdelek, morate nastavitve konfigurirati, kot je prikazano
spodaj, da omogočite video in zvok iz računalnika.
•• Picture → nastavite način vsakega zaslona na Text v meniju Picture Mode
•• System → General → nastavite HDMI Hot Plug na Off
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če uporabljate daljinski upravljalnik, priključite zunanjo napravo in pritisnite SOURCE na
daljinskem upravljalniku, da izberete napravo.
――Če uporabljate način upravljanja zaslona na dotik, priključite zunanjo napravo. Ko je izdelek
vklopljen, se dotaknite zaslona in pridržite, da se prikaže skrbniški meni. V skrbniškem meniju
izberite možnost Source .
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Ko s kablom HDMI-DVI povežete video napravo in izdelek, morate nastavitve konfigurirati, kot je
prikazano spodaj, da omogočite video in zvok iz video naprave.
•• Picture → nastavite način vsakega zaslona na Text v meniju Picture Mode
•• System → General → nastavite HDMI Hot Plug na Off
HDMI IN
47
Povezava s kablom HDMI
Priključevanje kabla LAN
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do 1080p)
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega kabla.
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika morda
ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do tovrstne težave,
povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava podpira. Če je različica
zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali pa bo
prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
•• Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Oklopljen sukan dvovod
48
Sprememba vira signala
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.
――Če uporabljate daljinski upravljalnik, priključite zunanjo napravo in pritisnite SOURCE na daljinskem upravljalniku, da
izberete napravo.
――Če uporabljate način upravljanja zaslona na dotik, priključite zunanjo napravo. Ko je izdelek vklopljen, se dotaknite zaslona in
Source
pridržite, da se prikaže skrbniški meni. V skrbniškem meniju izberite možnost Source .
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.
Uporaba daljinskega upravljalnika
•• SOURCE → Source
――Ko ste na zaslonu Source, pritisnite gumb TOOLS na daljinskem upravljalniku. Pritisnete lahko tudi meni Options v
Uporaba načina upravljanja zaslona na dotik
(Podprti so samo modeli DB10E-T in DB10E-TPOE.)
•• Skrbniški meni → Source
zgornjem desnem delu zaslona. Prikažejo se podrobne informacije o priključeni zunanji napravi.
Edit Name
→ Source
Source
Options
Uporaba daljinskega upravljalnika
•• SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
MagicInfo S
Screen Mirroring
HDMI
To see available options, tap Options at the top right corner of the screen.
Uporaba načina upravljanja zaslona na dotik (Podprti so samo modeli DB10E-T in DB10E-TPOE.)
•• Skrbniški meni → Source
→ Source → Options → Edit Name
Prilagodite ime priključene zunanje naprave.
――Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Naprave Source na seznamu so odvisne od izbranega vira.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI
Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
49
Poglavje 05
Uporaba MDC
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.
Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč. Program MDC je na voljo na spletnem mestu.
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
――Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje omrežja.
8
Prikazal se bo potek namestitve.
9
Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
――Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite "Finish", da takoj zaženete program MDC.
10Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
――Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema računalnika ali
1
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
2
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
3
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
Odstranitev
4
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in kliknite
1
specifikacij izdelka.
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
program.
"Next".
5
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "Next".
6
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
program, in kliknite "Next".
――Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
7
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega želite
namestiti program, in kliknite "Install".
50
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Naprave za prikazovanje lahko povežete s kablom LAN.
Povezava z neposrednim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RJ45 na izdelku in vrata LAN na zvezdišču.
Računalnik
Monitor 1
Monitor 2
51
Poglavje 06
Funkcija domačega zaslona
Ta funkcija je na voljo v meniju Support → Go to Home.
Dostopno prek gumba HOME na daljinskem upravljalniku.
――Če želite uporabljati funkcijo Player, možnost Play via nastavite na MagicInfo in System.
Player
HOME
Predvajajte različno vsebino, kot so kanali z določenimi urniki, predloge ali datoteke.
Kanale ali vsebino lahko predvajate na naslednje načine.
→ Player →ENTER E
•• Network Channel: Predvajajte vsebino ob uporabi strežnika.
――Če želite zagnati Network Channel, mora biti izdelek povezan s strežnikom.
MagicInfo Player S3
•• Local Channel: Predvajajte vsebino v notranjem pomnilniku ali iz zunanjega pomnilnika.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
52
Odobritev priklopljene naprave v strežniku
3
V menijski vrstici na vrhu okna izberite Device.
4
V menijih na levi izberite Lite.
5
Izberite Unapproved v podmenijih menija Lite.
6
Na seznamu neodobrenih naprav Lite izberite napravo in nato gumb Approve.
Odobritev strežnika Lite
•• Način MagicInfo Mode nastavite na Lite v meniju Server Network Settings.
Odobrite strežnik Lite in ga uporabite.
――Pred odobritvijo naprave konfigurirajte nastavitve Network Settings za strežnik.
1
2
Povežite se s strežnikom, ki ste ga dodelili vaši napravi.
Vnesite ID in geslo, da se prijavite.
53
7
Vnesite zahtevane podatke za odobritev naprave.
9
Ko strežnik odobri napravo, se bo registrirani razpored v izbrani skupini prenesel v napravo. Po
prenosu se bo razpored predvajal.
――Dodatrne podrobnosti o konfiguraciji razporeda najdete v priročniku <Uporabniški priročnik za
MagicInfo Lite Server>.
――Če je naprava izbrisana s seznama naprav, ki jih odobrava strežnik, bo naprava znova zagnana, pri tem
pa bodo ponastavljene njene nastavitve.
Nastavitev trenutnega časa
Če se nastavljeni čas v napravi ne ujema s časom v strežniku, se razpored morda ne bo izvedel.
•• Device Name: vnesite ime naprave.
•• Device Group: izberite
1
Odprite zavihke Device → Time.
2
Izberite napravo.
3
Izberite Clock Set in sinhronizirajte čas s strežnikom.
, da določite skupino.
•• Location: vnesite trenutno mesto naprave.
――Če med omrežnim razporedom pritisnete gumb INFO na daljinskem upravljalniku, se bodo prikazale
podrobnosti razporeda. Natančno preverite ID naprave, da ugotovite, ali ste izbrali pravo napravo.
8
V meniju All preverite, ali je naprava registrirana.
•• Pri prvi vzpostavitvi povezave s strežnikom je ura na izdelku nastavljena na podlagi GMT regije, kjer
je nameščen strežnik.
•• Uro v izdelku lahko spremenite v strežniku, kot je prikazano v 3. koraku.
•• Če izdelek izklopite in ga znova vklopite, je ura v izdelku ponastavljena na zadnjo uro, ki je bila
nastavljena v strežniku.
――Za podrobnosti o upravljanju časovnih nastavitev (razporedi, prazniki idr.) si oglejte <Uporabniški
priročnik za strežnik MagicInfo Lite>.
54
Odobritev strežnika Premium
3
V menijski vrstici na vrhu okna izberite Device.
4
V menijih na levi izberite Premium.
5
Izberite Unapproved v podmenijih menija Premium.
6
Na seznamu neodobrenih naprav Premium izberite napravo in nato gumb Approve.
•• Način MagicInfo Mode nastavite na Premium v meniju Server Network Settings.
Odobrite strežnik Premium in ga uporabite.
――Pred odobritvijo naprave konfigurirajte nastavitve Network Settings za strežnik.
1
2
Povežite se s strežnikom, ki ste ga dodelili vaši napravi.
Vnesite ID in geslo, da se prijavite.
55
7
Vnesite zahtevane podatke za odobritev naprave.
9
Ko strežnik odobri napravo, se bo registrirani razpored v izbrani skupini prenesel v napravo. Po
prenosu se bo razpored predvajal.
――Dodatrne podrobnosti o konfiguraciji razporeda najdete v priročniku <Uporabniški priročnik za
MagicInfo Premium Server>.
――Če je naprava izbrisana s seznama naprav, ki jih odobrava strežnik, bo naprava znova zagnana, pri tem
pa bodo ponastavljene njene nastavitve.
Nastavitev trenutnega časa
Če se nastavljeni čas v napravi ne ujema s časom v strežniku, se razpored morda ne bo izvedel.
•• Device Name: vnesite ime naprave.
•• Device Group: izberite
1
Odprite zavihke Device → Time.
2
Izberite napravo.
3
Izberite Clock Set in sinhronizirajte čas s strežnikom.
, da določite skupino.
•• Location: vnesite trenutno mesto naprave.
――Če med omrežnim razporedom pritisnete gumb INFO na daljinskem upravljalniku, se bodo prikazale
podrobnosti razporeda. Natančno preverite ID naprave, da ugotovite, ali ste izbrali pravo napravo.
8
V meniju All preverite, ali je naprava registrirana.
•• Pri prvi vzpostavitvi povezave s strežnikom je ura na izdelku nastavljena na podlagi GMT regije, kjer
je nameščen strežnik.
•• Uro v izdelku lahko spremenite v strežniku, kot je prikazano v 3. koraku.
•• Če izdelek izklopite in ga znova vklopite, je ura v izdelku ponastavljena na zadnjo uro, ki je bila
nastavljena v strežniku.
――Za podrobnosti o upravljanju časovnih nastavitev (razporedi, prazniki idr.) si oglejte <Uporabniški
priročnik za strežnik MagicInfo Premium>.
56
Device : All
Player
Content : All
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
Network File
No channels
Local Channel
My Templates
Published Content
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Sort by : File Name
Options
1 / 4 item(s)
Network Channel
Predvajajte vsebino, predloge in urnike, konfigurirane v strežniku.
•• Na zaslonu menija Player si lahko ogledate, ali je vzpostavljena povezava s strežnikom (odobritev).
Če želite preveriti povezavo s strežnikom, pritisnite tipko INFO na daljinskem upravljalniku, ko se izvaja Network Channel.
Local Channel
Predvajajte spored ali kanal, ki je bil konfiguriran v izdelku.
――Sporočilo No channels se prikaže, če v meniju Local Channel ni registriran noben kanal.
Published Content
Predvajajte predlogo, ki je shranjena na priključeni napravi USB.
――Funkcija Published Content se prikaže le, če je priključena naprava USB s predlogami.
――Predvajanje načrtovane vsebine.
Published Channel
Predvajanje načrtovane vsebine, shranjene v napravi USB.
――Funkcija Published Channel se pojavi samo, ko je povezana naprava USB z urnikom.
――Pripravite urnik predvajanja vsebine po kanalih in lahko boste predvajali poljubno načrtovano gradivo.
Network File
Prikazane so vsebinske datoteke, ki so vključene v urnikih in so bile prenesene prek strežnika MagicInfo Server.
My Templates
Predvajajte predlogo v My Templates, ki je shranjena v notranjem pomnilniku izdelka.
57
Funkcije, ki so na voljo na strani Player
Stran seznama Player zagotavlja naslednje funkcije.
•• Device
Izberite Internal ali USB za iskanje seznama želenih naprav.
-- All / Internal / USB
•• Content
Izberite vrsto vsebine kot merilo za iskanje seznama želenih naprav.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Določite vrsto vsebine.
-- File Name / Recently played
•• Options
Menijske možnosti, ki so na voljo na strani Player
Ime možnosti
Operacije
Play Selected
Izberite in predvajajte želeno vsebino.
Send
Kopirajte vsebino v drugo pomnilniško napravo.
Delete
Izbrišite želeno vsebino.
Settings
Konfigurirajte podrobne lastnosti vsebine.
――Za podrobnosti o funkciji Settings si oglejte naslednjo stran.
58
Meni Settings na strani Player
Default Storage
Izberite mesto za shranjevanje, kamor želite prenesti nastavljene kanale z omrežja.
Settings
•• Internal / USB / SD Card
Picture Size
Settings
Nastavite velikost zaslona za vsebino.
Select the storage location that you want to download scheduled channels
from the network to.
Default Storage
Close
Display Duration
Content Orientation
•• Full Screen / Original Size / Fit to Screen
Internal
Picture Size
Transition Effect
Če je funkcija Picture Size nastavljena na možnost Video ali Image
Random
Če je funkcija Picture Size nastavljena na možnost PDF ali Office
•• Full Screen / Original Size
――Ta funkcija je na voljo samo za datoteke Video, Image, PDF in Office.
Landscape
Display Duration
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Nastavite trajanje za vsako stran v diaprojekciji.
――Ta funkcija je na voljo samo za datoteke Image, PDF, Flash in Office.
Transition Effect
Konfigurirajte učinke prehoda med stranmi ali prizori v diaprojekciji ali video datoteki.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Ta funkcija je na voljo samo za datoteke Image.
Content Orientation
Preklopite usmerjenost vsebine, ki se predvaja, v Landscape ali Portrait način.
•• Landscape / Portrait
――Če je Content Orientation v pogledu Portrait, ne podpira videokodeka VP8.
――Možnost Source ni na voljo, ko je možnost Content Orientation nastavljena na Portrait.
59
Default content
Če kanal zaženete, ko zanj ni načrtovan noben program, bo prikazana privzeta vsebina.
•• None / My Templates
Safely Remove
Varno odstrani pomnilnik USB
Reset
Obnovi vse vrednosti v Settings na privzete tovarniške.
60
Med predvajanjem vsebine
Pritisnite tipko INFO na daljinskem upravljalniku.
•• Current time
Ogled podrobnosti vsebine med predvajanjem
•• CH Number: Številka, dodeljena kanalu, ki se trenutno predvaja
――Uporabite lahko samo med predvajanjem Network Channel/Local Channel.
Information
Current time:
Type:
00:00 am
No channels selected
CH Name:
No channels selected
Software Version:
•• CH Name: Ime kanala, ki se trenutno predvaja
――Uporabite lahko samo med predvajanjem Network Channel/Local Channel.
Network Channel
CH Number:
•• Software Version: prikaže različico programske opreme v napravi
•• MAC ID: prikaže izvirno identifikacijsko številko naprave
B2B-EP-MIP-5475
OK
No Schedule to download
•• Type: Vrsta kanala, ki se trenutno predvaja
――Uporabite lahko samo med predvajanjem Network Channel/Local Channel.
•• Tags: nastavitve oznake, določene za napravo iz strežnika
――Uporabite lahko samo med predvajanjem Network Channel/Local Channel.
•• Server: prikaže stanje povezave (Connected, Not connected ali Not approved) strežnika
•• USB: prikaže stanje povezave z napravo USB
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
61
Spreminjanje nastavitev predvajane vsebine
Med predvajanjem vsebine pritisnite tipko TOOLS na daljinskem upravljalniku, da konfigurirate nastavitve, kot sta Picture
Mode in Sound Mode.
•• Playlist
Ogled seznama vsebinskih elementov, ki se trenutno predvajajo.
•• Music
Nastavite glasbo v ozadju za vsebino, ki se trenutno predvaja.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
Repeat
•• Picture Mode
Prilagodi nastavitve zaslona za vsebino, ki se trenutno predvaja.
-- Shops & Shopping Centres / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Sound Mode
――(Podprt je samo model DB10E-T.)
Prilagodi nastavitve zvoka za vsebino, ki se trenutno predvaja.
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
•• Repeat
Nastavite način ponavljanja.
-- One / All
62
Oblike zapisa, ki jih podpira Player
•• Podprti datotečni sistemi vključujejo FAT32 in NTFS.
•• Datotek, pri katerih sta navpična in vodoravna ločljivost višji od najvišje ločljivosti, ni mogoče
predvajati.
Preverite navpično in vodoravno ločljivost datoteke.
•• Preverite, katere vrste in različice videokodekov in avdiokodekov so podprte.
•• Preverite različice v podprtih datotekah.
-- Podprta sta programa Flash Player 11.0 in starejši ter Flash Air 3.0 in starejše različice.
-- Podpira PowerPoint 97–2007
•• Prepoznana bo samo tista naprava USB, ki ste jo priključili nazadnje.
Večokvirni omrežni razpored
Datoteke s predlogami in datoteke LFD(.lfd)
Omejitve
•• Poskrbite, da v Internal/USB obstaja porazdeljena mapa (vsebina/urniki).
Omejitve glede predvajanja
•• Predvajati je mogoče največ dve videodatoteki (Video).
•• Več kot ene videodatoteke Flash ni mogoče predvajati.
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Več videoposnetkov (Video) ni mogoče hkrati predvajati na istem zaslonu na videosteni.
Omejitve glede zvočnega izhoda
•• Več kot enega zvočnega izhoda ni mogoče uporabiti.
Omejitve glede predvajanja
•• Hkrati lahko predvajate največ dve video datoteki (Video).
•• Prednost predvajanja: datoteka Flash > omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem
okvirju, ki ga izbere uporabnik
•• V načinu pokončnega predvajanja lahko hkrati predvajate samo eno video datoteko.
•• Več kot ene videodatoteke Flash ni mogoče predvajati.
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Datoteke LFD(.lfd) niso podprte.
Omejitve glede zvočnega izhoda
•• Več kot enega zvočnega izhoda ni mogoče uporabiti.
•• Prednost predvajanja: datoteka Flash > omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem
okvirju, ki ga izbere uporabnik
――Omrežni BGM: nastavitve konfigurirate v 1. koraku izdelave strežniškega razporeda.
――Lokalni BGM: nastavitve BGM lahko konfigurirate z orodji, ki jih odprete z gumbom TOOLS med
predvajanjem Player.
――Uporabniško izbrani glavni okvir: nastavitve glavnega okvira konfigurirate v 2. koraku izdelave
strežniškega razporeda.
63
Vsebina
Datotečna
pripona
Vsebnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Ločljivost
1920 x 1080
Hitrost sličic
(sličic/s)
6~30
Bitna hitrost
(Mb/s)
30
Zvočni kodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP/MP/HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Windows Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
64
Videoposnetki
•• Ne podpira 3D-videovsebine.
•• Ne podpira vsebine, katere ločljivost je višja od
tiste, ki je navedena v zgornji tabeli.
•• Videovsebina, katere bitna hitrost ali hitrost
sličic v sekundi je višja od hitrosti, navedene
v zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje
videoposnetka med predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku,
videovsebine morda ne bo mogoče predvajati
ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda
niso združljive s predvajalnikom.
zvok
•• Zvočna vsebina, katere bitna hitrost ali hitrost
sličic v sekundi je višja od hitrosti, navedene
v zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje
zvoka med predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku,
videovsebine morda ne bo mogoče predvajati
ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda
niso združljive s predvajalnikom.
Slika
•• Podprte oblike zapisa slik: JPEG, PNG, BMP
――Podprte so 32-bitne, 24-bitne in 8-bitne
datoteke BMP.
•• Najvišja podprta ločljivost: 4096 x 4096
•• Največja podprta velikost datoteke: 20 MB
•• Podprti slikovni učinki: 9 učinkov
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
•• Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro. Zvok WMA
brez izgub ni podprt.
•• QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
•• Podpira do H.264, raven 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD
niso podprti.
•• Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
-- Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
-- Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
•• Ne podpira GMC 2 ali novejših različic.
•• Podpira samo BD MVC Spec.
•• Če video datoteke v monitorju uporabljajo
nezdružljive kodeke ali če je ločljivost 1080 x
1920, lahko predvajate samo eno video datoteko
naenkrat.
•• Med predvajanjem samo ene video datoteke
v naslednjih primerih ni podprt način brez
prekinitev:
-- Nezdružljiv kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Nezdružljiv kodek
-- Nezdružljiv kodek ↔ Združljiv kodek
-- Ločljivost ni enaka kot tista v monitorju
-- Frekvenca ni enaka kot tista v monitorju
65
Flash
Power Point
•• Podprta sta programa Flash Player 11.0 in starejši
ter Flash Air 3.0 in starejše različice.
•• Animacije Flash
-- Podprte oblike zapisa datotek: SWF
•• Priporočena ločljivost: 960 x 540
-- Pozor
Ni mogoče zagotoviti enakega delovanja
kot pri uporabi predvajalnika Flash v
operacijskem sistemu Windows
Med ustvarjanjem vsebine je potrebna
optimizacija
•• Videoposnetki Flash
-- Podprte oblike zapisa datotek: FLV
-- Videoposnetki
Kodek: H.264 BP
Ločljivost: 1920 x 1080
-- zvok
Kodek: H.264 BP
-- Pozor
Ne podpira oblike zapisa F4V
Ne podpira na zaslonu zajetih
videoposnetkov
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: ppt, pptx
-- Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ne podpira funkcij
-- Učinek animacije
-- 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
-- Glava in noga (ne podpira nekaterih
elementov)
-- Word Art
-- Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi
skupine
PDF
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: pdf
•• Ne podpira funkcij
-- Vsebina, manjša od 1 slikovne točke, ni
podprta zaradi vpliva na hitrost.
-- Maskirana slika in slika v obliki ploščice
nista podprti.
-- Vsebina z zasukanim besedilom ni podprta.
-- Učinki 3D-senčenja niso podprti.
-- Nekateri znaki niso podprti
(Posebni znaki se lahko prikažejo
popačeno)
-- Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta.
Podpira 97 od 115 podelementov.
------
Vstavljanje predmetov
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Grafikoni
Navpično besedilo
nekateri podelementi niso podprti
-- Opombe na diapozitivih in izročki
66
WORD
Datoteke s predlogami
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: .doc, .docx
-- Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ustvarjanje/urejanje/predvajanje je možno le v
Template.
Zaslon velikega formata
•• Podprto v Network Channel in Local Channel
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: .lfd
•• Ne podpira funkcij
-- Učinek ozadja strani
-- Nekaj slogov odstavkov
-- Word Art
-- Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi
skupine
-- 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
-- Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta.
Podpira 97 od 115 podelementov.
-----
Grafikoni
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Navpično besedilo
nekateri podelementi niso podprti
-- Opombe na diapozitivih in izročki
67
Oblike zapisa, ki jih podpira Videowall
――Več podrobnosti najdete v <uporabniškem priročniku za strežnik MagicInfo Server>.
Videoposnetki
Slika
•• Ne podpira 3D-videovsebine.
•• Podprte oblike zapisa slik: Jpeg, bmp, png
•• Ne podpira vsebine, katere ločljivost je višja od tiste, ki je navedena v zgornji
tabeli.
•• Najvišja podprta ločljivost: 15.360 x 8.640
――Prikaz slike z višjo ločljivostjo lahko traja dlje.
•• Videovsebina, katere bitna hitrost ali hitrost sličic v sekundi je višja od hitrosti,
navedene v zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje videoposnetka med
predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo
mogoče predvajati ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso združljive s
predvajalnikom.
•• Podpira do H.264, raven 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti.
•• Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
-- Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
-- Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
•• Ne podpira GMC 2 ali novejših različic.
•• Podpira samo BD MVC Spec.
•• Nekateri kodeki morda ne bodo podprti v pokončnem načinu predvajanja.
68
Omejitve
•• Za vsakega odjemalca je mogoče predvajati samo eno videodatoteko (Video).
――Na zaslonih na videosteni je mogoče predvajati različne vsebinske datoteke.
Dveh videodatotek (Video) ni mogoče hkrati predvajati na istem zaslonu na videosteni.
Na voljo
Na voljo
Ni na voljo
69
Schedule
Funkcije, ki so na voljo na strani Schedule
Stran Schedule zagotavlja naslednje funkcije.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30
•• Device
-- Prikaz imena povezane pomnilniške naprave.
――Ta možnost se vklopi samo, če je možnost Type nastavljena na Local v meniju Device.
•• Options
01:00
03:30
•• Type
-- Local: Dodajte ali uredite urnike.
-- Network: Oglejte si omrežni urnik, konfiguriran v strežniku.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Menijske možnosti, ki so na voljo na strani Schedule
Ime možnosti
Operacije
06:00
Send
Pošljite konfigurirane urnike v drugo pomnilniško napravo. To je podobno računalniški
funkciji »kopiraj«.
Delete
Izbrišite urnike.
70
Konfiguracija urnikov kanalov
Ob želeni uri predvajajte medijsko vsebino, kot so videi, fotografije in glasba.
1
Izberite kanal za konfiguracijo.
2
Izberite videe, glasbo ali fotografije, ki jih želite uporabiti za urnik kanala.
3
Nastavite načrtovano uro predvajanja. (Start Time ~ Stop Time)
4
Spremenite ime urnika kanala in izberite ciljno mapo za shranjevanje.
5
Pritisnite tipko Save.
――Na voljo samo, če je možnost Type nastavljena na Local.
Urejanje urnika kanala.
Spremenite nastavitve za urnik konfiguriranega kanala, denimo vsebino, trajanje in ime urnika.
1
Izberite kanal za urejanje.
2
Izberite videe, fotografije ali glasbo za urejanje v urniku kanala.
-- Brisanje vsebine: Kazalec postavite nad želeno vsebino in pritisnite gumb E, da jo izbrišete.
-- Pomaknite se na povsem desni konec seznama vsebine. Kliknite gumb +, da dodate vsebino ali spremenite zaporedje predvajanja vsebinskih elementov.
3
Nastavite načrtovano uro predvajanja. (Start Time ~ Stop Time)
4
Spremenite ime urnika kanala in izberite ciljno mapo za shranjevanje.
5
Pritisnite tipko Save.
――Na voljo samo, če je možnost Type nastavljena na Local.
71
Template
HOME
Funkcije, ki so na voljo na strani Template
Uporabite predloge in ustvarite edinstveno vsebino. Ustvarjanje vsebine je preprosto. Samo spremenite
slike in besedilo v predlogi.
→ Template → ENTER E
Template
Market : All
Select a template to customise.
My Templates
Razvrstite seznam predlog po naslednjih merilih.
Orientation : Landscape
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: Ta način izberite, ko izdelek uporabljate v ležeči usmeritvi.
-- Portrait: Ta način izberite, ko izdelek uporabljate v pokončni usmeritvi.
1
Med navedenimi vzorci izberite eno predlogo.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Preview
Cancel
New town
interior design
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
2
bg_co...
Background Music
Organizirajte predlogo, tako da ji dodajate besedilo, video, fotografije ali datoteke PDF.
72
Vnašanje besedila
Vstavljanje vsebine, kot so videi, fotografije in datoteke PDF
Aa
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Create Template
Press the volume button on the remote to
change the font size.
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Edit
Item(s) selected
Select item to delete
Preview
Cancel
picture1.jpg
New town
interior design
Edit Text
Font options
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
bg_co...
Hide Element
Show
Default content duration
00:00:05
Mute
Done
Background Music
Edit Text
Aspect Ratio
Cancel
Konfiguracija slik/glasbe v ozadju
Za vnos besedila izberite okno Edit Text.
Font options
Font Size: Določite velikost besedila za sporočilo.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font Colour: Določite barvo besedila za sporočilo.
Background colour: Določite barvo ozadja za sporočilo.
Background opacity: Določite prosojnost ozadja za sporočilo.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Alignment: Izberite način poravnave sporočila.
Scroll: Določite smer/hitrost drsenja za sporočilo.
Hide Element: Prikažite ali skrijte sporočilo.
――Če izberete Hide, se nastavitve sporočila ne ponastavijo.
bg_common_01.jpg
Done
Cancel
Reset: Vse nastavitve v meniju Font options ponastavite na privzete vrednosti.
73
3
Preview
Konfigurirajte možnosti Template Name in Storage.
Save
Duration
23:59:59
Template Name
Template preview is running. It will stop after 20
seconds.
Storage
1
S funkcijo Preview si lahko predogledate ustvarjeno predlogo.
2
Če želite predlogo shraniti, pritisnite gumb Save.
Internal
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
4
Cancel
Pritisnite gumb Save, da končate ustvarjanje vsebine.
74
Clone Product
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Nastavitve v izdelku izvozite v zunanjo pomnilniško napravo. Nastavitve lahko tudi uvozite iz zunanje pomnilniške naprave.
Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.
Ko v zunanji pomnilniški napravi ni mogoče najti podvojene datoteke
1
Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Clone Product.
2
Pojavi se sporočilo No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Ko je v zunanji pomnilniški napravi najdena podvojena datoteka
1
Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Clone Product.
2
Pojavi se sporočilo Cloning file found. Please select an option..
Zaženite funkcijo Import from External Storage ali Export to External Storage.
-- Import from External Storage: kopiranje nastavitev iz zunanje pomnilniške naprave v izdelek.
-- Export to External Storage: kopiranje nastavitev iz izdelka v zunanjo pomnilniško napravo.
――Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.
75
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Monitorju dodelite ID.
Device ID
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala. (Razpon: 0~224)
――Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
――Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
PC Connection Cable
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
•• RS232C cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek stereo kabla RS232C.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network (DB10E-T) / RJ-45 (LAN) Cable (DB10E-POE/DB10E-TPOE)
komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RJ45.
76
Screen Saver
Vklop ali izklop funkcije Screen Saver.
Če vklopite funkcijo Screen Saver, se zaslon vsakih 30 minut zavrti, da ne pride do vžganosti.
•• Off / On
HOME
→ Screen Saver → ENTER E
Screen Saver
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Network Status
HOME
Preverite trenutno omrežje in internetno povezavo.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
77
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri modeli morda ne bodo
podpirali funkcije MagicInfo.
Video Wall
Video Wall lahko vklopite ali izklopite.
Za organiziranje video stene izberite možnost On.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ta funkcija samodejno razdeli video zid glede na konfiguracijo matrike video zida.
Vnesite matriko video zida.
Video zid je razdeljen glede na konfiguracijo matrike. Nastavite lahko 1–15 navpičnih ali vodoravnih prikazovalnih naprav.
――Video zid lahko razdelite na največ 100 zaslonov.
――Možnost Horizontal x Vertical je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
Screen Position
Če želite prerazporediti zaslone, s funkcijo Screen Position prilagodite število za vsak izdelek v matriki.
Če izberete možnost Screen Position, bo prikazana matrika video zida s številkami, dodeljenimi izdelkom, ki tvorijo video zid.
Če želite prerazporediti izdelke, uporabite smerne gumbe na daljinskem upravljalniku za premik izdelka na drugo želeno
številko. Pritisnite tipko E.
――Funkcija Screen Position omogoča razdelitev zaslona v največ 100 pogledov (15 x 15). Ko so izdelki priključeni prek vrat DP
Loopout, je največje mogoče število razdeljenih pogledov 100.
――Možnost Screen Position je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
――Če želite uporabiti to funkcijo, morate konfigurirati možnost Horizontal x Vertical.
78
Format
Izberite način prikaza slik na video zidu.
•• Full: prikaz slik v celozaslonskem načinu brez robov.
•• Natural: prikaz slik v izvirnem razmerju stranic brez povečevanja ali zmanjševanja velikosti.
――Možnost Format je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
79
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Pred uporabo te funkcije morate nastaviti možnost Clock Set.
On Timer
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
On/Off Timer
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual.
Če izberete Manual, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
-- Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Volume: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Source: izberite želeni vir signala.
•• Content (če je za Source izbrano Internal/USB): V napravi USB ali notranjem pomnilniku naprave izberite mapo, v kateri
je vsebina, ki jo želite predvajati ob vklopu izdelka. Vsebina so lahko glasbene in video datoteke ali fotografije.
――Ta funkcija je na voljo le, če je priključena naprava USB.
――Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če ne izberete mape z glasbeno datoteko, funkcija »Timer« ne deluje pravilno.
――Če je v napravi USB samo ena datoteka s fotografijo, se Slide Show ne bo predvajala.
――Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
――Vsaka uporabljena naprava USB je dodeljena drugi mapi. Če uporabljate več enakih vrst naprav USB, naj imajo mape, ki so
dodeljene posamezni napravi USB, različna imena.
――Priporočamo, da pri uporabi funkcije On Timer uporabljate pomnilniški ključ USB in bralnik kartic.
――Funkcija On Timer morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 ali PMP-ji nekaterih
izdelovalcev, saj lahko izdelek porabi preveč časa za prepoznavanje teh naprav.
80
Off Timer
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual.
Če izberete Manual, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
-- Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
Holiday Management
Časovnik bo onemogočen med obdobjem, ki ste ga označili kot praznike.
•• Add Holiday: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama u/d izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Save.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
-- Start: določi začetni datum praznika.
-- End: določi končni datum praznika.
――Delete: Izbrišite izbrane elemente s seznama praznikov.
――Edit: Izberite možnost počitnic in spremenite datum.
•• Set Applied Timer: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
-- Pritisnite E, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
-- Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
81
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
•• Off / On
•• Message: vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
•• Time: za Start Time in End Time izberite Message.
•• Font options: Določite pisavo in barvo besedila za sporočilo.
Ticker
•• Position: Izberite postavitev za prikaz Message.
•• Scroll: Določite možnosti Direction in Speed drsenja za sporočilo.
•• Preview: Predogled nastavitev konfiguriranih podnapisov.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
More settings
HOME
Pojavi se meni z nastavitvami slike.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
82
URL Launcher
Za podrobnosti o uporabi funkcije URL Launcher se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
――Če želite uporabljati funkcijo URL Launcher, možnost Play via nastavite na URL Launcher in System.
→ URL Launcher → ENTER E
HOME
SSSP 3.0
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2015
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
83
Poglavje 07
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Colour Tone idr.)
Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Način Videos/Images izboljša kakovost slike v video napravi. Način Text izboljša kakovost slike v računalniku.
•• Shops & Shopping Centres
Primerno za nakupovalna središča.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
Picture
Picture Mode
•• Offices & Schools
Primerno za pisarne in šole.
Shops & Shopping Centres
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
R50
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Terminals & Stations
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
-- Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv
»Advanced Color Management«.
-- Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost, barvo, gamo
in monotonost, s programom za umerjanje barv »Advanced Color Management«.
-- Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran www.samsung.com/
displaysolutions.
•• BD Wise
Zagotavlja optimalno kakovost slike za Samsungove DVD/Blu-ray predvajalnike in domači kino, ki podpirajo funkcijo BD
Wise. Če je za BD Wise izbrano On, način slike samodejno preklopi v optimalno ločljivost.
-- Ta možnost je na voljo, če Samsungove izdelke, ki podpirajo BD Wise, priključite v izdelek s kablom HDMI.
-- Funkcija BD Wise je na voljo le, če je priključen vir signala, ki podpira funkcijo BD Wise.
84
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
Picture Mode
Shops & Shopping Centres,
Offices & Schools, Terminals
& Stations, Video Wall
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Shopping Centres
Nastavitve za Picture
Mode
Nastavljive možnosti
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
Backlight
BD Wise
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
· Backlight
100
· Contrast
70
――Če spremenite nastavitev Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ali Tint (G/R), se bo OSD ustrezno prilagodil.
· Brightness
45
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
――Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
R50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
85
Colour Temperature
Prilagodite temperaturo barve (rdeča/zelena/modra). (Razpon: 2.800K-16.000K)
――Omogočeno, če je možnost Colour Tone nastavljena na Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Možnost Colour Temperature je onemogočena, če je možnost Picture Mode nastavljena na Calibration ali BD Wise.
Picture
Colour Temperature
10000K
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
86
White Balance
2 Point
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
Picture
White Balance
•• Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
10 Point
S prilagajanjem svetlosti rdeče, zelene in modre nadzira ravnovesje bele barve v intervalih po 10 točk.
•• Off / On
Level: izberite interval, ki ga želite prilagoditi.
Red: prilagodi raven rdeče barve.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Green: prilagodi raven zelene barve.
Blue: prilagodi raven modre barve.
Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
――Nekatere zunanje naprave mora ne podpirajo te funkcije.
――Omogočeno, ko je možnost Picture Mode nastavljena na Offices & Schools (Videos/Images).
87
Gamma
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Gamma onemogočena.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Calibrated value
Izberite, ali želite nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv Advanced
Color Management, uporabiti v načinih Informacije in Oglaševanje.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Calibrated value onemogočena.
Picture
Calibrated value
Don't apply
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
88
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Shopping Centres,
Offices & Schools, Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Terminals & Stations
BD Wise
Nastavitve za Picture
Mode
Nastavljive možnosti
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Colour Space / Motion Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Advanced Settings onemogočena.
On
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
89
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
On
Prilagajanje kontrasta zaslona.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Poudari roza Flesh Tone.
RGB Only Mode
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Prikaže barve Red, Green in Blue za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
•• Auto / Native / Custom
――Če želite prilagoditi nastavitve Colour, Red, Green, Blue in Reset, za Colour Space izberite Custom.
Motion Lighting
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
•• Off / On
――Omogočeno, ko je možnost Picture Mode nastavljena na Terminals & Stations (Videos/Images).
90
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Shopping Centres,
Offices & Schools, Terminals
& Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Medium
MPEG Noise Filter
Medium
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Nastavitve za Picture
Mode
Nastavljive možnosti
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise
Filter / Film Mode / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Calibration
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
BD Wise
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise
Filter / HDMI Black Level / Film Mode / Dynamic
Backlight
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
91
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Off
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Text
•• Off / Cool / Standard / Warm
Digital Clean View
Medium
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Videos/Images
MPEG Noise Filter
Medium
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Colour Tone onemogočena.
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Digital Clean View
Če je signal oddajanja, ki ga sprejema izdelek, šibek, lahko aktivirate funkcijo Digital Clean View, da zmanjšate morebitno
statiko ali podvajanje na zaslonu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Moč prejetega signala je največja, ko je črtica zelena.
――Ko je signal šibek, preskusite vse možnosti, dokler ni na izdelku prikazana najboljša slika.
MPEG Noise Filter
Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
92
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Medium
MPEG Noise Filter
Medium
HDMI Black Level
Auto
Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.
•• Auto / Low / Normal
――Na voljo le v načinih HDMI (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
ta način je primeren za ogled filmov.
Film Mode
Off
Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Na voljo v načinu HDMI(1080i).
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Dynamic Backlight
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
•• Off / On
93
Picture Size
izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Prikazane so različne možnosti za prilagoditev zaslona, odvisno od trenutnega vhodnega vira.
•• 16:9: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9.
Picture Size
Picture Size
· Position
•• Zoom1: uporabite za zmerno povečavo. Odreže zgornje in stranske dele slike.
16:9
•• Zoom2: uporabite za večjo povečavo.
•• Smart View 1: zmanjša sliko 16:9 za 50 %.
•• Smart View 2: zmanjša sliko 16:9 za 25%.
•• Wide Fit: poveča razmerje višina/širina slike tako, da se slika prilagodi celotnemu zaslonu.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu (4:3).
――Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike na
zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
•• Screen Fit: prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala HDMI(720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
•• Original ratio: če je vhodni vir HDMI (povezava z računalnikom) bo video prikazan v izvirnem razmerju slike.
――Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.
94
Position
Prilagodi položaj slike. Position je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit ali Custom.
――Če želite uporabljati funkcijo Position, ko izberete Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit ali Custom, upoštevajte spodnja
navodila.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
1
S tipko d izberite Position. Pritisnite tipko E.
2
S tipko u ali d premaknite sliko navzgor ali navzdol.
3
Pritisnite tipko E.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Zoom/Position
Prilagodi povečavo in položaj slike. Ta možnost je na voljo, ko je vhodni vir nastavljen na HDMI (1080i/1080p). Možnost Picture
Size mora biti nastavljena na Custom, da bo ta možnost na voljo.
Picture Size
Picture Size
· Zoom/Position
Custom
1
S tipko d izberite Zoom/Position. Pritisnite tipko E.
2
Izberite Zoom ali Position. Pritisnite tipko E.
3
S tipko u/d/l/r premaknite sliko.
4
Pritisnite tipko E.
――Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Zoom/Position.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Slika bo nastavljena na privzeti položaj.
95
Picture Off
Če izberete Picture Off, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.
Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Picture
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
96
Poglavje 08
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurirajte zaslon menija.
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
•• Portrait: prikaže meni v pokončnem načinu na desni strani zaslona izdelka.
OnScreen Display
Source Content Orientation
Display Orientation
Zavrtite sliko na zaslonu.
Screen Protection
•• Landscape: prikaže zaslon v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže zaslon v pokončnem načinu.
Message Display
Menu Language
•• Landscape: prikaže meni v ležečem načinu (privzeto).
English
Reset OnScreen Display
Aspect Ratio
Za zasukani zaslon izberite celozaslonski ali izvirni prikaz.
•• Full Screen: prikaže zasukani zaslon v celozaslonskem načinu.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Original: prikaže zasukani zaslon v prvotnem razmerju slike.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
97
Screen Protection
Auto Protection Time
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da bi preprečil nastanek učinka
vžganosti na vžganih slikah na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Screen Burn Protection
Off
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje nastanka vžganih
slik na zaslonu, imenovano Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection narahlo pomakne sliko na zaslonu.
Nastavitev Screen Burn Protection Time vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Pixel Shift
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical in Time so na voljo le, če je za Pixel Shift izbrano On.
•• Horizontal: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
•• Vertical: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
•• Time: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
Nastavitve, ki so na voljo
Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)
0~4
4
Vertical (slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 min ~ 4 min
4 min
――Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.
――Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni napaka v izdelku.
――Če je za Picture Size izbrano Screen Fit, je možnost Pixel Shift onemogočena.
98
Timer
Screen Burn Protection
Nastavite lahko časovnik za Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funkcija Screen Burn Protection se po določenem času samodejno izklopi.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off
Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih (obdobje).
Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od Start
Time do End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time in End Time so na voljo le, če je za Timer izbrano Repeat ali Interval.
•• Mode: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
-- Pixel: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.
-- Rolling bar: navpična vrstica se premika od leve proti desni.
-- Fading screen: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.
――Vzorca Rolling bar in Fading screen se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval ponavljanja.
•• Period: določite interval za vklop funkcije Screen Burn Protection.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Time: določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Burn Protection vklopljena.
――Omogočeno, ko je možnost Timer nastavljena na Repeat in možnost Mode na Pixel.
•• Start Time: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
99
Immediate display
Screen Burn Protection
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Kadar je zaslon nastavljen na razmerje 4:3, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
100
Message Display
Source Info
Izberite, ali naj se vir prikaže na zaslonu, ko spremenite vhodni vir.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
Izberite, ali naj se na zaslonu prikaže opozorilo, da ni signala, ko signal ni zaznan.
•• Off / On
MDC Message
Izberite, ali naj se upravljalnik več zaslonov (MDC) prikaže na zaslonu, ko z njim upravljate izdelek.
•• Off / On
Download Status Message
Nastavite, da je med prenosom vsebine iz strežnika ali druge naprave prikazano stanje.
•• Off / On
101
Menu Language
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge funkcije
računalnika.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset OnScreen Display
Ta možnost trenutne nastavitve v meniju OnScreen Display ponastavi na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
102
Poglavje 09
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte nastavitve zvoka (Sound) za ta izdelek.
Sound Mode
Izberete lahko zvočni način, ki ustreza vašim željam.
――Podprt je samo model DB10E-T.
•• Standard: izbere navaden zvočni način.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Music: glasba je glasnejša od glasov.
•• Movie: ponuja najboljši zvok za filme.
Sound
Sound Mode
•• Clear Voice: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
Standard
•• Amplify: poveča intenzivnost visokofrekvenčnih zvokov, kar zagotavlja boljšo izkušnjo s poslušanjem za osebe z okvaro
sluha.
Sound Effect
Dolby Digital Comp
RF
Speaker Settings
Auto Volume
Off
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
103
Sound Effect
Konfigurirajte želeni zvočni učinek za zvočni izhod.
――Če je za Speaker Settings izbrano External, je možnost Sound Effect onemogočena.
――Na voljo le, če je za Sound Mode izbrano Standard.
MENUm → Sound → Sound Effect → ENTERE
――Podprt je samo model DB10E-T.
Sound Effect
Dialog Clarity
Equaliser
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Dialog Clarity
Off
Ta funkcija vam omogoča, da povečate intenzivnost glasu in zmanjšate glasnost glasbe v ozadju ali zvočnikov učinkov, tako da
je dialog bolj razumljiv.
•• Off / On
Equaliser
S funkcijo Equaliser prilagodite nastavitve zvoka za vsak zvočnik.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz(Prilagoditev pasovne širine): Prilagodi raven določenih frekvenc pasovne širine.
•• Reset: ponastavi izenačevalnik na privzete nastavitve.
104
Dolby Digital Comp
Nastavite način stiskanja Dolby Digital.
MENU m → Sound → Dolby Digital Comp → ENTER E
•• Line / RF
――Podprt je samo model DB10E-T.
Sound
Dolby Digital Comp
RF
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Speaker Settings
Sound Output
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Če zvočno skladbo iz oddaje ali filma poslušate prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga povzroči
razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem primeru v izdelku
izberite možnost External.
――DB10E-T: External / Internal / Receiver
Sound
――DB10E-POE/DB10E-TPOE: External / Receiver
――Če je za Speaker Settings izbrano External, se zvočniki na izdelku izklopijo.
Speaker Settings
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za Speaker Settings izbrano Internal, se vklopijo tako zvočniki na
izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov izdelka in zunanjih zvočnikov.
――Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
105
Auto Volume
Glasnost je odvisna od kanala.
Samodejno izenači raven glasnosti pri preklapljanju med kanali.
•• Off / Normal / Night
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Normal izenači raven glasnosti v posameznem kanalu, da je pri spreminjanju kanalov raven glasnosti enaka.
Night izenači in poveča raven glasnosti na kanalih, da je vsak kanal tišji. Možnost Night je uporabna ponoči, ko potrebujete
nizko raven glasnosti.
――Če želite glasnost upravljati iz priključene izvorne naprave, za Auto Volume izberite Off. Spremembe nadzora glasnosti v
Sound
Auto Volume
Off
priključeni izvorni napravi morda ne bo mogoče uveljaviti, če je za Auto Volume izbrano Normal ali Night.
――Podprt je samo model DB10E-T.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Sound
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela. Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.
――Podprt je samo model DB10E-T.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
106
Poglavje 10
Network
Network Status
Network Settings
MENUm → Network → Network Status → ENTERE
MENUm → Network → Network Settings → ENTERE
Preverite lahko trenutno stanje omrežja in povezave z internetom.
Konfigurirajte omrežne nastavitve za uporabo različnih funkcij pametnega zvezdišča, kot so iskanje po
internetu, deljenje vsebine prek domačega omrežja in posodobitve funkcij.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
Select your network type.
Network type
Wireless
Wireless network
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Disconnect
IP Settings
Retry
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Close
Refresh
WPS(PBC)
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Network type
――DB10E-T: Wireless / Wired
――DB10E-POE/DB10E-TPOE: Wired
107
Nastavitve omrežja (žično)
•• V nekaterih omrežjih lahko povežete izdelek z lokalnim omrežjem, tako da kabel LAN vključite v
vrata LAN na hrbtni strani izdelka in neposredno v stensko omrežno vtičnico.
Glejte spodnjo shemo. Stenska vtičnica je v tem primeru povezana z modemom ali
usmerjevalnikom v vašem domu.
Povezava z ožičenim omrežjem
Izdelek lahko s kablom povežete z lokalnim omrežjem na tri načine.
•• Izdelek lahko povežete v lokalno omrežje, tako da s kablom LAN povežete vrata LAN na hrbtni
strani izdelka in zunanji modem.
Glejte spodnjo shemo.
LAN
Vrata LAN na steni
RJ45
LAN
Zunanji modem
(ADSL / VDSL )
Vrata za modem na steni
Kabel za modem
RJ45
Če imate vzpostavljeno dinamično omrežje, uporabite modem ali usmerjevalnik ADSL, ki podpira
protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP,
samodejno posredujejo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, s katerimi vaš izdelek
dostopa do interneta, zato vam jih ni treba vnesti ročno. Večina domačih omrežij je dinamičnih.
Kabel LAN
•• Izdelek lahko povežete z lokalnim omrežjem, tako da povežete vrata LAN na hrbtni strani izdelka z
razdelilnikom naslova IP, ki je priključen v zunanji modem. Za povezavo uporabite kabel LAN. Glejte
spodnjo shemo.
LAN
Vrata za modem na steni
Zunanji modem
(ADSL / VDSL)
Kabel za modem
Kabel LAN
Delilnik IP
(s strežnikom DHCP)
Kabel LAN
RJ45
Nekatera omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, morate med
nastavitvijo omrežne povezave ročno vnesti vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS na
zaslonu za nastavitev kabelske povezave. Če ne veste vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod
in DNS, se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev.
Če uporabljate operacijski sistem Windows, lahko te vrednosti preverite tudi v računalniku.
――Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP.
――Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.
Kabel LAN
108
Nastavite omrežno povezavo za uporabo internetnih storitev, kot je nadgradnja programske opreme.
2
V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
Samodejno Network Settings (žično)
3
V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
4
Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
Omogoča priključitev v omrežje s kablom LAN.
Najprej morate vključiti kabel LAN.
Samodejna nastavitev
Ročna nastavitev
1
Nastavite možnost Network type na Wired na strani Network Settings.
1
Nastavite možnost Network type na Wired na strani Network Settings.
2
Pritisnite gumb Connect, da zaženete možnost Network Settings.
2
Pritisnite gumb Connect, da zaženete možnost Network Settings.
-- Gumb Connect je na voljo samo, če je kabel LAN pravilno priključen.
3
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in preveri omrežno povezavo.
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Wired network and Internet connection
completed.«.
――Če postopek vzpostavitve povezave ne uspe, preverite povezavo z vrati LAN.
――Če s samodejnim postopkom ni mogoče najti vrednosti omrežne povezave ali če želite povezavo
nastaviti ročno, se pomaknite na naslednje poglavje o ročni
-- Gumb Connect je na voljo samo, če je kabel LAN pravilno priključen.
3
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in začne se postopek preverjanja. Pritisnite Stop. Postopek
preverjanja se ustavi.
4
Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
5
Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP Settings izberite Enter manually. Ponovite postopek
vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
Ročno Network Settings (žično)
――Če za IP Settings nastavite Enter manually, se nastavitev DNS Setting samodejno spremeni v
Enter manually.
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod in naslov
strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave ogledate
tako.
1
6
Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in
začne se postopek preverjanja.
7
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Wired network and Internet connection
completed.«.
Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
109
Nastavitve omrežja (brezžično)
Povezava z brezžičnim omrežjem
Brezžični delilnik IP
(usmerjevalnik s strežnikom DHCP)
Vrata LAN na steni
Kabel LAN
Samsung priporoča protokol IEEE 802.11n. Ko predvajate videoposnetek po omrežni povezavi, se bo slika
morda zaustavljala.
――Za brezžični razdelilnik naslovov IP uporabite kanal, ki ga trenutno ne uporabljate. Če izbrani kanal že
Samodejna nastavitev omrežja (brezžično)
Večina brezžičnih omrežij ima izbirni varnostni sistem, ki od naprav, ki dostopajo do omrežja, zahteva
šifrirano varnostno kodo, imenovano Security Key. Koda Security Key temelji na geslu, ki je navadno
beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki ste jih morali vnesti, ko ste nastavljali varnost za brezžično
omrežje. Če omrežno povezavo nastavite na tak način in če poznate kodo Security Key za brezžično
omrežje, boste morali med samodejnim ali ročnim postopkom nastavitve vnesti to geslo.
Samodejna nastavitev
1
Nastavite možnost Network type na Wireless na strani Network Settings.
2
Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže
seznam razpoložljivih omrežij.
3
E.
uporablja druga bližnja naprava, bo prišlo do motenj in prekinitve komunikacije.
――Vaš izdelek podpira le naslednje varnostne protokole za brezžična omrežja.
Če izberete pretok Pure High (Greenfield) 802.11n in je v dostopni točki ali brezžičnem usmerjevalniku
za vrsto šifriranja izbrano WEP, TKIP ali TKIP AES (WPS2Mixed), Samsungovi izdelki v skladu z novimi
specifikacijami za WiFi ne bodo podpirali povezave.
――Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup), se lahko povežete v omrežje
――Če želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite Refresh za vnovično iskanje.
――Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb Stop.
Pojavi se gumb Add Network.
4
z načinom PBC (Push Button Configuration) ali vnosom kode PIN. Funkcija WPS bo v obeh načinih
samodejno konfigurirala vrednost SSID in ključ WPA.
――Načini vzpostavitve povezave: Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko vzpostavite na tri načine.
Samodejna nastavitev (s funkcijo samodejnega iskanja omrežja), ročna nastavitev, WPS(PBC)
Na seznamu omrežij pritisnite tipko ▲ ali ▼, da izberete omrežje, nato pa dvakrat pritisnite tipko
Če se prikaže zaslon Enter password., nadaljujte s 5. korakom. Če izberete brezžični usmerjevalnik
brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
5
Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ Enter password. (varnostni ključ ali koda PIN).
110
6
Ko končate, z desno puščično tipko premaknite kazalko na Done in pritisnite E. Prikaže se zaslon
Ročna nastavitev
z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
1
Nastavite možnost Network type na Wireless na strani Network Settings.
2
Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže
――Vzpostavila se bo povezava z usmerjevalnikom, vendar do interneta ne bo mogoče dostopati.
7
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Your wireless network and Internet connection
seznam razpoložljivih omrežij.
are setup and ready to use.«.
3
Ročna nastavitev omrežja (brezžično)
Na seznamu omrežij pritisnite tipko u ali d, da izberete omrežje, nato pa dvakrat pritisnite tipko
E.
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
――Če želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite Refresh za vnovično iskanje.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod in naslov
strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
――Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb Stop.
4
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave ogledate
tako.
Če se prikaže zaslon Enter password., nadaljujte s 5. korakom. Če izberete brezžični usmerjevalnik
brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
5
Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ Enter password. (varnostni ključ ali koda PIN).
6
Ko končate, z desno puščično tipko premaknite kazalko na Done in pritisnite E. Prikaže se zaslon
1
Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2
V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
3
V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
7
Ko se naprava poskuša povezati z omrežjem, izberite Stop. Tako boste prekinili povezavo.
4
Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
8
Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
9
Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP Settings izberite Enter manually. Ponovite postopek
z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
――Če za IP Settings nastavite Enter manually, se nastavitev DNS Setting samodejno spremeni v
Enter manually.
111
10Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in
začne se postopek preverjanja.
11Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Your wireless network and Internet connection
are setup and ready to use.«.
WPS(PBC)
Nastavitev z možnostjo WPS(PBC)
Če je na usmerjevalniku tipka WPS(PBC), upoštevajte spodnja navodila.
1
Nastavite možnost Network type na Wireless na strani Network Settings.
2
Izberite WPS(PBC), pritisnite E in nato znova pritisnite E.
3
V dveh minutah pritisnite tipko WPS(PBC) na usmerjevalniku. Izdelek samodejno pridobi vse
vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih potrebuje za vzpostavitev povezave z omrežjem.
4
Prikaže se zaslon z omrežno povezavo, nastavitev omrežja pa je končana.
112
Wi-Fi Direct
MENUm → Network → Wi-Fi Direct → ENTERE
Če želite uporabiti to funkcijo, mora
mobilna naprava podpirati Wi-Fi Direct.
Nastavite za povezavo izdelka z brezžičnimi mobilnimi napravami. S to funkcijo lahko brezžične mobilne naprave neposredno povežete s svojim izdelkom brez
usmerjevalnika.
――Podprt je samo model DB10E-T.
Če želite povezati mobilno napravo z izdelkom s funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte spodnja navodila:
1
Odprite okno Wi-Fi Direct. Izdelek začne iskati naprave.
2
V napravi vklopite funkcijo Wi-Fi Direct. Izberite želeno napravo Wi-Fi.
•• PBC (Push Button Configuration): V dveh minutah na napravi Wi-Fi pritisnite gumb WPS(PBC). Izdelek samodejno pridobi vse vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih
potrebuje za vzpostavitev povezave z omrežjem.
•• PIN: vnesite PIN, ki je prikazan v napravi.
――Če želite prekiniti povezavo z napravo, izberite povezano napravo Wi-Fi in nato Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENUm → Network → Multimedia Device Settings → ENTERE
Drugim napravam, kot so pametni telefoni in tablični računalniki v vašem omrežju, omogoča deljenje vsebine z izdelkom.
――Podprt je samo model DB10E-T.
113
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENUm → Network → Screen Mirroring → ENTERE
MENUm → Network → Server Network Settings → ENTERE
Z izdelkom povežite mobilno napravo, ki podpira funkcijo zrcaljenja. To omogoča, da vsebino zaslona in
zvok iz mobilne naprave predvajate prek izdelka. Zrcaljenje pomeni predvajanje vsebine zaslona in zvoka
iz mobilne naprave na zaslonu naprave.
――Če želite uporabljati funkcijo Screen Mirroring, mora mobilna naprava podpirati funkcije zrcaljenja,
kot so AllShare Cast, WiDi (različica 3.5 ali novejša) in Miracast. Če želite preveriti, ali je funkcija
zrcaljenja na voljo, obiščite spletno mesto proizvajalca mobilne naprave.
――Predvajanje vsebine zaslona ali zvoka je lahko nejasno, če je omrežje preobremenjeno.
――Podprt je samo model DB10E-T.
Screen Mirroring
Zaženite funkcijo zrcaljenja v mobilni napravi. Mobilna naprava samodejno poišče in prikaže izdelek na
seznamu.
――Če se mobilna naprava ne more povezati z izdelkom, ju izklopite in spet vklopite, nato pa poskusite
znova.
Connect to server
Za zagon funkcije Player vzpostavite povezavo z omrežjem.
•• Server Address / SSL / Port
――Če je možnost SSL omogočena, bo strežnik uporabil https in šifriral prenos podatkov.
――Vnesite naslov IP strežnika in številko vrat. Za številko vrat uporabite številko 7001. (Če s strežnikom
ne morete vzpostaviti povezave prek vrat 7001, se obrnite na skrbnika strežnika, ki vam bo pomagal
poiskati pravilno številko vrat, nato spremenite številko vrat.)
MagicInfo Mode
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezno možnost MagicInfo Mode.
•• Lite / Premium
Server Access
Izberite način povezave z omrežjem strežnika.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Nastavite način delovanja FTP.
•• Active / Passive
114
Device Name
MENUm → Network → Device Name → ENTERE
Izberite ali vnesite ime naprave.
To ime je mogoče prikazati v omrežnih daljinskih upravljalnikih prek omrežja.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
115
Poglavje 11
System
Accessibility
Menu Transparency
Nastavite prosojnost menijskega polja.
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
System
Accessibility
Setup
Touch Control
Time
•• High / Medium / Low
High Contrast
V razdelku Meni nastavite ozadje in pisavo na barve z visokim kontrastom. Če je izbrana ta možnost, meniji niso prosojni.
•• Off / On
Enlarge
Nastavite, ali želite povečati označen element v razdelku Meni.
•• Off / On
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
116
Setup
Začetne nastavitve (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Ko prvič vklopite izdelek, konfigurirajte osnovne nastavitve, kot sta jezik in ura.
Pritisnite tipko .
――Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
System
1
Setup
Pritisnite gumb u ali d, nato pa še gumb E. Določite jezik menija na zaslonu.
Touch Control
2
Time
Display Orientation
Konfigurirajte usmeritev strani menija.
-- Landscape / Portrait
Auto Source Switching
3
Power Control
Auto Power Off
Nastavite čas, po katerem se bo izdelek samodejno izklopil, če bo daljše časovno obdobje v mirovanju.
Eco Solution
Temperature Control
Menu Language
-- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
87
4
Network Settings
Nastavite omrežno povezavo. Za začetek pritisnite gumb E. Če ne poznate podatkov za nastavitev omrežja ali ga želite
nastaviti pozneje, izberite Skip. Omrežno povezavo lahko nastavite pozneje v meniju Network.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
5
Clock Set
Nastavite trenutni datum in uro, nato pa izberite Next.
117
6
Play via
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezni način predvajalnika.
――Nastavitev možnosti Play via se pojavi samo, če ste povezani z omrežjem.
7
Device Name
-- User Input / [Signage]Display 1 ~ 6
Izberite ali vnesite ime naprave.
To ime je mogoče prikazati v omrežnih daljinskih upravljalnikih prek omrežja.
8
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
118
Touch Control
Konfigurirajte funkcije, povezane z upravljanjem na dotik.
――Podprti so samo modeli DB10E-T in DB10E-TPOE.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control Lock
Touch Control
Zaklenite način upravljanja zaslona na dotik, da preprečite upravljanje naprav z dotikanjem.
•• Off / On
Touch Control Lock
Off
Admin Menu Lock
Off
Device to Control Samsung SMART Signage
Admin Menu Lock
Nastavite možnost Admin Menu Lock za prikaz menija s skrbniškimi nastavitvami, ko s prstom pritisnete na zaslon in ga
pridržite.
•• Off / On
――Če želite uporabljati funkcijo Touch Control, priključite komplet za prekrivanje zaslona na dotik (na prodaj posebej).
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Device to Control
Določite vir za upravljanje z dotikanjem. Če predvajate vsebino na dotik, ki ste jo ustvarili v avtorskem programu, izberite
možnost Connected Source Device. V tem primeru boste morali za upravljanje menija v napravi uporabiti daljinski
upravljalnik.
•• Samsung SMART Signage / Connected Source Device
119
Time
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali Sleep Timer. S funkcijo Timer lahko izdelek nastavite tako, da se ob določenem času
samodejno vklopi ali izklopi.
――Za prikaz trenutne ure pritisnite gumb INFO.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Clock Set
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se lahko
premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
――Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
DST
Vklop ali izklop funkcije DST (poletni/zimski čas).
Off / On
•• Start Date: Nastavite začetni datum za poletni čas.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• End Date: nastavitev datuma konca poletnega časa.
•• Time Offset: nastavitev pravilne ure glede na časovni pas.
Sleep Timer
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite E. Če želite preklicati Sleep Timer, izberite Off.
Power On Delay
Ko povezujete več izdelkov, prilagodite čas vklopa za vsak izdelek, da preprečite preobremenitev (v obsegu 0–50 sekund).
120
Auto Source Switching
Če zaslon vklopite, ko je za Auto Source Switching izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno
iskal aktiven video signal v drugih virih video signala.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Če je za Auto Source Switching izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Auto Source Switching
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
끄기
Off
Primary Source
HDMI
Secondary Source
MagicInfo Player S
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej bo preveril prvi
in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in prikazalo se bo sporočilo,
da ni signala.
Primary Source Recovery
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
121
Power Control
Auto Power On
Ta funkcija samodejno vklopi izdelek, takoj ko ga priključite. Gumba za vklop ni treba pritisniti.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
•• Off / On
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Izklopi izdelek, da bi zmanjšal porabo energije, kadar je računalnik določen čas nedejaven.
Max. Power Saving
On
Standby Control
Standby Control
On
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
Power Button
Power on only
Network Standby
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil način
varčevanja z energijo.
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
――Če se prikaže sporočilo "No Signal", ko je vhodna naprava priključena, preverite povezave kablov.
――Če je možnost No Signal Message nastavljena na Off, se sporočilo No Signal ne bo prikazalo.
V tem primeru možnost No Signal Message nastavite na On.
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
Power Button
Gumb za vklop lahko nastavite, da vklopi napravo ali jo vklopi/izklopi.
•• Power on only: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi.
•• Power on and off: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi/izklopi.
Network Standby
Ta funkcija ohranja omrežje aktivno, ko izklopite izdelek.
•• Off / On
122
Eco Solution
Energy Saving
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
4 hours
Prilagodite svetlost plošče. Bliže ko je vrednost številki 100, svetlejša je plošča.
•• Off / On
No Signal Power Off
Ko naprava ne sprejema signala iz nobenega vira, napravo izklopite, da prihranite energijo.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu varčevanja z energijo.
――Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Auto Power Off
Če v določenem času ne pritisnete gumba na daljinskem upravljalniku ali se ne dotaknete gumba na sprednjem delu izdelka,
se bo izdelek izklopil samodejno, da ne pride do pregrevanja.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
123
Temperature Control
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 87 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
System
Temperature Control
Priporočena delovna temperatura izdelka je od 85 do 90 C (če je temperatura okolja 40 C)).
――Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej narašča, se
87
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
124
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Konfigurirajte možnosti za zunanje vnosne naprave, ki so povezane z izdelkom.
Keyboard Settings
Ko tipkovnico povežete z izdelkom, se prikaže meni Keyboard Settings.
Select Keyboard
Med razpoložljivimi povezanimi tipkovnicami izberite tisto, ki jo želite uporabiti.
――Uporabite lahko tudi zgolj eno povezano tipkovnico.
Keyboard Options
――Odvisno od države.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Keyboard Language
Določite vnosni jezik tipkovnice.
Keyboard type
Določite vrsto tipkovnice.
Switch Input Language
Konfigurirajte kombinacijo tipk za spremembo vnosnega jezika.
125
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Mouse Settings
Ko miško povežete z izdelkom, se prikaže meni Mouse Settings.
Select Mouse
Konfigurirajte nastavitve povezave z miško ali možnosti za povezane miške.
――Uporabljate lahko samo eno miško od vseh povezanih.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Mouse Options
――Odvisno od države.
Primary Button
Izberite miškin gumb za izvajanje osnovnih funkcij (klik in potrditev).
•• Left / Right
Pointer Speed
Nastavite hitrost miškinega kazalca.
•• Slow / Standard / Fast
126
Play via
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezen način Play via.
Domači zaslon se lahko razlikuje glede na nastavitev.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Odprl se bo zaslon Change PIN.
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter New PIN. Iste štiri znake vnesite še v Confirm New PIN.
Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko Close. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
――Privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
127
Security
Safety Lock
――Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
•• Off / On
System
Safety Lock
S funkcijo Safety Lock zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba LOCK na daljinskem
upravljalniku.
Off
Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0-0-0-0).
Power On Button
· Power On Button
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
vklopite to funkcijo, da boste lahko s tipko za vklop na daljinskem upravljalniku vklopili napravo, ko je omogočena funkcija
Safety Lock.
•• Off / On
Button Lock
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.
Če je za Button Lock izbrano On, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
Izberite, ali želite, da se vsebina storitve MagicInfo, ki je shranjena v priključeni napravi USB, predvaja samodejno.
•• Off
Samodejno predvajaj vsebino storitve MagicInfo, shranjeno v napravi USB.
•• On
Vsebine storitve MagicInfo, shranjene v napravi USB, ne predvajaj samodejno.
――Ko priključite napravo USB z vsebino storitve MagicInfo, bo pet sekund prikazan napis »USB Auto Play Lock : On«.
128
General
Smart Security
Vključena je tudi protivirusna zaščita za prikazovalno napravo in priključene pomnilniške naprave.
MENUm → System → General → ENTERE
Smart Security
General
S to možnostjo lahko vklopite in izklopite zaščito za Smart Security.
•• Off / On
Smart Security
On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Preverite, ali so prikazovalna naprava in priključene pomnilniške naprave okužene z virusi.
Isolated List
To je seznam elementov, ki so izolirani, saj so okuženi z virusi.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Scan
Off
Allowed List
To je seznam elementov, ki so dovoljeni, saj niso okuženi z virusi.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Settings
Nastavite možnosti funkcije Smart Security.
Auto Scan
Samodejni pregled, ko je prikazovalna naprava vklopljena.
•• Off / On
Move to Isolated List automatically
Samodejno premikanje virusov na seznam izoliranih.
•• Off / On
129
BD Wise
General
Zagotavlja optimalno kakovost slike za Samsungove DVD/Blu-ray predvajalnike in domači kino, ki podpirajo funkcijo BD Wise.
Če je za BD Wise izbrano On, način slike samodejno preklopi v optimalno ločljivost.
Smart Security
On
BD Wise
On
•• Off / On
――Ta možnost je na voljo, če Samsungove izdelke, ki podpirajo BD Wise, priključite v izdelek s kablom HDMI.
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
――Funkcija BD Wise je na voljo le, če je priključen vir signala, ki podpira funkcijo BD Wise.
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
130
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Smart Security
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Anynet+ je funkcija, s katero lahko upravljate vse priključene Samsungove naprave, ki podpirajo Anynet+ z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega izdelka. Sistem Anynet+ lahko uporabljate le s Samsungovimi napravami, ki vključujejo funkcijo
Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša Samsungova naprava podpira to funkcijo, preverite, ali je na napravi logotip sistema
Anynet+.
――Naprave s funkcijo Anynet+ lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka, ne s tipkami na izdelku.
――Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V takem primeru znova izberite napravo Anynet+.
DivX® Video On Demand
Game Mode
――Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti oziroma aktivna.
Off
――Anynet+ podpira največ 12 AV-naprav. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.
Meni Anynet+
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Meni Anynet+ se spreminja glede na vrsto in stanje naprav Anynet+, ki so priključene v izdelek.
――Pritisnite tipko TOOLS, da odprete meni Anynet+, nato izberite želeni meni.
Meni »Anynet+«
Opis
View PC
Spremeni način Anynet+ v način PC.
Select Device
Prikaže seznam naprav Anynet+.
(ime_naprave) Menu
Prikaže menije priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik DVD-jev,
se prikaže meni diska predvajalnika DVD-jev.
(ime_naprave) Tools
Prikaže menije z orodji priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik
DVD-jev, se prikaže meni z orodji predvajalnika DVD-jev.
――Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
(ime_naprave) Title Menu
Prikaže menije z naslovi diska v priključeni napravi. Če je na primer priključen
predvajalnik DVD-jev, se prikaže meni z naslovi filma v predvajalniku DVD-jev.
――Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
131
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Nastavite, da se naprava Anynet+ samodejno izklopi (Off), ko izklopite izdelek.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• No / Yes
――Če je za Auto Turn Off izbrano Yes, se bodo delujoče zunanje naprave izklopile hkrati z izdelkom.
――Morda ne bo omogočeno, odvisno od naprave.
Search for Devices
Preklapljanje med napravami Anynet+
1
Pritisnite tipko TOOLS, izberite Anynet+ (HDMI-CEC) in pritisnite E.
2
Izberite Select Device in pritisnite tipko E.
Če ne najdete želene naprave, izberite Refresh, da osvežite seznam.
3
Izberite napravo in pritisnite tipko E. Preklopite na izbrano napravo.
――Meni Select Device se prikaže le, če je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
――Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Ko se izvaja postopek preklopa, ga ne morete preklicati.
――Če ste napravo Anynet+ izbrali tako, da ste pritisnili tipko SOURCE in nato izbrali vhodno napravo, ne morete uporabiti
funkcije Anynet+.
――Preklopite na napravo Anynet+ z možnostjo Search for Devices.
132
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
Težava
Anynet+ ne deluje.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira le naprave Anynet+.
•• Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno priključen.
•• Preverite, ali so kabli Video/Audio/HDMI naprave Anynet+ pravilno priključeni.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
•• Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo Anynet+.
•• Anynet+ v določenih okoliščinah ne deluje. (začetna nastavitev)
•• Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in nato znova vklopite izdelek.
•• Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.
Anynet+ želim zagnati.
•• Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena v izdelek, nato pa preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On
v meniju System.
•• Pritisnite tipko TOOLS, da odprete meni Anynet+, nato izberite želeni meni.
Anynet+ želim zapreti.
•• Izberite View PC v meniju Anynet+.
•• Če uporabljate daljinski upravljalnik, na njem pritisnite gumb SOURCE in izberite napravo, ki ni naprava Anynet+.
•• Če uporabljate način upravljanja zaslona na dotik, se dotaknite zaslona in pridržite, ko je izdelek vklopljen, da se prikaže
skrbniški meni. V skrbniškem meniju izberite možnost Source .
Na zaslonu se prikaže sporočilo
"Disconnecting Anynet+ device
...".
•• Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.
Naprava Anynet+ ne predvaja.
•• Funkcije predvajanja ni mogoče uporabiti, ko se izvaja začetna nastavitev.
•• Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko izdelek dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopi na
napravo Anynet+.
133
Težava
Priključena naprava ni prikazana.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.
•• Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
•• Znova poiščite naprave Anynet+.
•• Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s kablom HDMI.
•• Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
•• Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije ali izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.
134
HDMI Hot Plug
General
Ta funkcija vklopi časovni zamik za vklop vhodne naprave DVI/HDMI.
Smart Security
On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Prikaže kodo registracije, ki je bila odobrena za izdelek.
Če vzpostavite povezavo s spletnim mestom DivXⓇ in se registrirate s to kodo, lahko prenesete registracijsko datoteko VOD.
Dodatne informacije o vsebini DivXⓇ VOD najdete na spletnem mestu "http://vod.divx.com".
DivX® Video On Demand
Game Mode
•• Off / On
Off
Game Mode
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si tako
zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
――Previdnostni ukrepi in omejitve za Game Mode
Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju za Game Mode izberite Off.
135
Reset System
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
136
Poglavje 12
Podpora
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
――Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.
programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.
――Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
――Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da jih boste po dokončani
nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
Update now
Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
――Current version: to je različica programske opreme, ki je že nameščena v izdelku.
Auto update
Go to Home
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Dostopno prek gumba HOME
na daljinskem upravljalniku.
Izberite možnost Go to Home za predvajanje različne vsebine iz pomnilniške naprave ali povezanega
omrežja.
Ta funkcija samodejno posodobi izdelek, ko ga ne uporabljate.
•• Off / On
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
137
Poglavje 13
Predvajanje fotografij, videov in glasbe (predvajanje medijev)
Uživajte v videoposnetkih, fotografijah in glasbi, ki so shranjene v napravi USB MSC (Mass Storage Class).
Predvajajte fotografije, videe ali glasbo iz pomnilniške naprave.
Različno vsebino lahko predvajate na naslednje načine.
•• Uporaba naprave USB: Predvajajte medijsko vsebino, kot so videi, fotografije in glasba, iz naprave USB.
•• Povezovanje pomnilniške naprave: Predvajajte medijsko vsebino iz pomnilniških naprav, kot so pametni telefon, fotoaparat, računalnik ali storitve v oblaku.
Pred uporabo funkcije predvajanja predstavnostne vsebine z napravo
USB preberite naslednje
Pozor
•• Preden povežete napravo USB z izdelkom, naredite varnostno kopijo datotek, da preprečite poškodovanje ali izgubo podatkov.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo podatkov.
•• Med nalaganjem naprave USB ne odstranjujte.
•• Če je naprava USB priključena s podaljškom USB, naprava USB morda ne bo prepoznana, ali pa branje datotek, shranjenih v napravi, ne bo mogoče.
•• Če izdelek ne prepozna priključene naprave USB, so datoteke v napravi USB morda poškodovane ali jih ni mogoče prebrati.
Če pride do tega, priključite napravo USB na računalnik, da jo formatirate, nato jo pravilno priključite.
•• Trdi disk s standardom USB z več kot 2 TB pomnilnika ni podprt.
138
Naprave, združljive s predvajanjem medijev
•• Nekateri digitalni fotoaparati USB, pametni telefoni in zvočne naprave morda ne bodo združljivi z izdelkom.
•• Predvajanje medijev je združljivo samo z napravami USB MSC.
•• MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo za množični prenos.
Primeri naprav MSC so pogoni USB, bralniki bliskovnih pomnilniških kartic in trdi diski USB. (Zvezdišča USB niso podprta.)
Naprave MSC morajo biti priključene neposredno v vrata USB izdelka.
•• Če je priključenih več naprav PTP (Picture Transfer Protocol), bo delovala samo ena.
•• Če je priključenih več naprav MSC, nekatere naprave morda ne bodo prepoznane. Naprave USB, ki zahtevajo močnejše napajanje (višje od 500 mA ali 5 V) morda ne
bodo podprte.
•• Če se prikaže opozorilo o pregretju, medtem ko je naprava USB priključena ali se uporablja, naprava USB morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
•• Ohranjevalnik zaslona se aktivira, če je izdelek nedejaven toliko časa, kot je določeno v možnosti Auto Protection Time.
•• Način varčevanja z energijo v nekaterih zunanjih trdih diskih se bo morda samodejno deaktiviral, ko jih priključite na izdelek.
Datotečni sistem in oblike zapisa
•• Če uporabljate večpredstavnostne datoteke brez licence, predvajanje medijev morda ne bo delovalo pravilno.
•• Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
•• Podprti datotečni sistemu so FAT16, FAT32 in NTFS (samo za branje).
•• Predvajanje medijev podpira obliko zapisa zaporednega JPEG.
Ne podpira progresivne oblike zapisa JPEG.
•• Prikaz slik z višjo ločljivostjo traja dlje.
•• Najvišja podprta ločljivost JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
•• Če datoteka ni podprta ali je okvarjena, se prikaže sporočilo Not Supported File Format..
•• Pri razvrščanju datotek v načinu prikaza mape je v vsaki mapi mogoče prikazati največ 1000 datotek.
•• Če naprava USB vsebuje 8000 datotek in map ali več, se nekatere datoteke in mape morda ne bodo odprle.
•• Predvajanje plačljivih datotek DRM MP3, prenesenih s spletnih mest, ni mogoče.
DRM (Digital Rights Management) se nanaša na sistem za zaščito avtorsko zaščitenih podatkov, ki so v obtoku v internetu, ali drugih digitalnih medijev, tako da
omogoča varno distribucijo in/ali onemogoča nezakonito distribucijo podatkov.
139
Uporaba naprave USB
Priključitev naprave USB
1
Vklop izdelka
2
Napravo USB, v kateri so shranjene fotografije, glasba in/ali filmi, priključite na vrata USB na zadnji strani ali ob strani izdelka.
――Če je priključena samo ena naprava USB, se datoteke, shranjene v napravi USB, prikažejo samodejno.
――Za ogled vsebine, shranjene v napravi USB, priključite napravo USB v vrata USB na izdelku.
-- Priporočena je uporaba trdega diska
USB, ki ima napajalnik.
Odstranjevanje naprave USB
Odstranjevanje naprave USB s seznama Source
1
Če uporabljate daljinski upravljalnik, na njem pritisnite gumb SOURCE. Ali pa odprite meni Source v meniju OSD.
- SOURCE → Source
Če uporabljate način upravljanja zaslona na dotik, priključite zunanjo napravo. Ko je izdelek vklopljen, se dotaknite zaslona in pridržite, da se prikaže skrbniški meni. V
skrbniškem meniju izberite možnost Source . (Podprti so samo modeli DB10E-T in DB10E-TPOE.)
- Skrbniški meni → Source
-- Priporočamo, da napravo USB odstranite
s pomočjo funkcije Disconnect USB
Device.
2
→ Source
Izberite USB v meniju Source. Ko ste na zaslonu Source, pritisnite gumb TOOLS na daljinskem upravljalniku ali pritisnite meni Options v zgornjem desnem delu
zaslona.
3
Izberite Disconnect USB Device in počakajte, da se povezava z napravo USB prekine. Naprava USB je izključena.
140
Predvajanje medijske vsebine iz računalnika/mobilne naprave
Odobritev povezave z računalnikom/mobilno napravo
Predvajajte fotografije, videe ali glasbo iz računalnika ali mobilne naprave.
Če želite medijsko vsebino iz računalnika ali mobilne naprave predvajati v izdelku, morate odobriti povezavo z računalnikom ali mobilno napravo.
――Funkcija predvajanja medijev je na voljo v vseh napravah, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC. Funkcija DLNA DMC omogoča iskanje predstavnostne vsebine in upravljanje
predvajanja vsebine iz izdelka, ko računalnik ali mobilno napravo povežete z izdelkom.
1
Če uporabljate daljinski upravljalnik, na njem pritisnite gumb SOURCE. Ali pa odprite meni Source v meniju OSD.
- SOURCE → Source
Če uporabljate način upravljanja zaslona na dotik, priključite zunanjo napravo. Ko je izdelek vklopljen, se dotaknite zaslona in pridržite, da se prikaže skrbniški meni. V
skrbniškem meniju izberite možnost Source . (Podprti so samo modeli DB10E-T in DB10E-TPOE.)
- Skrbniški meni → Source
→ Source
2
Izberite Network v meniju Source. Pojavi se meni Network Device.
3
Na zaslonu izberite Options, nato pa Multimedia Device Settings. Pojavil se bo seznam naprav, povezanih z izdelkom.
4
Izberite napravo in odobrite povezavo. Predvajanje je na voljo samo v napravah, ki imajo dovoljenje za povezavo.
――Če zahtevo za predvajanje predstavnostne vsebine pošljete iz računalnika ali mobilne naprave, se pojavi okno z vprašanjem, če dovolite povezavo z izdelkom. Ob
pomoči pojavnega okna priročno povežite napravi.
――Za podrobnosti o konfiguriranju omrežja glejte razdelek Network Settings.
――Izdelek in računalnik morata biti povezana na isto podomrežje.
Vsi naslovi IP so sestavljeni iz štirih delov, ločenih s piko.
(Primer naslova IP: 111.222.333.444). Izdelek mora imeti enak naslov IP kot računalnik, razen četrtega dela naslova, če sta povezana v isto podomrežje. (Npr.
111.222.333.***)
141
Ko je vzpostavljena povezava z domačim omrežjem (DLNA)
Predvajajte vsebino iz naprave prek povezave z domačim omrežjem.
――Predvajanje medijske vsebine s strežnikom DLNA, ki ni Samsungov, lahko povzroči težave z združljivostjo.
――Predvajanje nekatere medijske vsebine, deljene z računalnikom ali mobilno napravo, morda ne bo mogoče, odvisno od vrste kodiranja vsebine ali oblike zapisa. Nekatere
funkcije morda ne bodo na voljo.
――Če je omrežje močno obremenjeno, se medijska vsebina morda ne bo predvajala pravilno. V tem primeru uporabite napravo USB.
1
Če uporabljate daljinski upravljalnik, na njem pritisnite gumb SOURCE. Ali pa odprite meni Source v meniju OSD.
- SOURCE → Source
Če uporabljate način upravljanja zaslona na dotik, priključite zunanjo napravo. Ko je izdelek vklopljen, se dotaknite zaslona in pridržite, da se prikaže skrbniški meni. V
skrbniškem meniju izberite možnost Source . (Podprti so samo modeli DB10E-T in DB10E-TPOE.)
- Skrbniški meni → Source
→ Source
2
Izberite Network v meniju Source. Pojavi se meni Network Device.
3
Izberite napravo, ki je povezana prek domačega omrežja (DLNA). Pojavil se bo seznam datotek in map, ki jih delite z izbrano napravo.
4
Na seznamu izberite medijsko vsebino za predvajanje. Predvajajte izbrano medijsko vsebino.
Funkcije, ki so na voljo na strani seznama medijske vsebine
SOURCE → Source → USB
Stran seznama medijske vsebine v pomnilniški napravi zagotavlja naslednje funkcije.
•• Sort by
Preurejanje seznama medijske vsebine za določeno obliko zapisa v želenem načinu pogleda.
-- Ta menijska možnost ni na voljo, če je možnost Filter nastavljena na All.
•• Filter
Med vsebino Photos, Videos in Music v pomnilniški napravi bodo prikazane samo vsebinske datoteke v želeni obliki zapisa.
•• Options
-- Ta menijska možnost ni na voljo, če je možnost Filter nastavljena na All.
142
Menijske možnosti na strani seznama medijske vsebine
Ime možnosti
Operacije
Photos
Videos
Music
Slide Show
Zaženite diaprojekcijo.
――Ta menijska možnost ni na voljo, če je možnost Sort by nastavljena na Folder.
Encoding
Izberite jezik kodiranja, če se naslov medijske vsebine ne prikaže pravilno.
c
Rename Playlist
Preimenujte seznam predvajanja.
c
Delete Playlist
Izbriše seznam predvajanja.
c
Add to Playlist
Dodajte datoteke na seznam predvajanja ali ustvarite nov seznam predvajanja.
c
Play Selected
Izberite in predvajajte želeno vsebino s seznama medijske vsebine.
c
c
c
Send
Pošljite medijsko vsebino v drugo pomnilniško napravo. To je podobno računalniški
funkciji »kopiraj«.
c
c
c
Index
Izberite kazalo, da priročno ugotovite položaj medijske vsebine, če je v pomnilniški
napravi veliko medijske vsebine.
――Kazala vključujejo tudi datume in alfanumerične znake.
c
c
c
c
――Ta menijska možnost ni na voljo, če je možnost Sort by nastavljena na Folder.
143
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem fotografij
Če pritisnete gumb E ali TOOLS, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete gumb RETURN, gumbi izginejo.
•• Pause / Play
Zaženite ali ustavite diaprojekcijo. Z diaprojekcijo lahko predvajate vse fotografije v mapi.
-- Če ste izbrali ime naprave in pritisnete
tipko INFO, se prikažejo podatki o
izbrani napravi.
-- Če ste izbrali ime datoteke in pritisnete
tipko INFO, se prikažejo podatki o izbrani
datoteki.
•• Previous / Next
Ogled prejšnje ali naslednje fotografije.
•• Settings
Ime možnosti
Slideshow Settings
Operacije
Speed: Spremenite hitrost diaprojekcije.
Effects: Uporabite učinke prehoda med fotografijami.
Rotate
Zavrtite fotografije.
Zoom
Do 4-kratna povečava fotografij.
Picture Mode
Spremenite način Picture Mode.
Background Music
Predvajanje glasbe v ozadju med gledanjem slik.
――Preverite, ali je glasbena datoteka shranjena v isti napravi.
――Med predvajanjem glasbe v ozadju (Background Music) je prikazan mini predvajalnik. Z njim lahko začasno ustavite trenutno predvajanje
ali zamenjate glasbo.
Select Speakers
Izberite zvočnik za predvajanje glasbe v ozadju (Background Music).
――Ta menijska možnost je na voljo samo med predvajanjem glasbe v ozadju (Background Music).
Send
Pošljite odprte fotografije v drugo pomnilniško napravo. To je podobno računalniški funkciji »kopiraj«.
Information
Ogled informacij o datoteki.
144
Gumbi in funkcije, ki so na voljo
med predvajanjem videa
Ime možnosti
Select Scene
Operacije
Thumbnails: Izberite prizor in predvajajte video iz tega prizora.
――Funkcija Thumbnails ni na voljo: 1) če sličica videa še ni ekstrahirana, 2) če video vsebuje samo
zvok ali 3) če je video krajši od 60 sekund.
Če pritisnete gumb E ali TOOLS, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete
gumb RETURN, gumbi izginejo.
Chapter Titles: Izberite in predvajajte drug video iz iste mape.
Time Bar: Uporabite lahko gumba l in r za 10-sekundne preskoke po datoteki ali za vnos
določene časovne vrednosti, da preskočite na to točko v videu.
•• Pause / Play
Začasno ustavite ali predvajajte video.
V načinu začasne ustavitve so na voljo naslednje funkcije. Opomba: V načinu
začasne ustavitve zvoka ni mogoče slišati.
Repeat
Off
•• Rewind / Fast Forward
Previjanje videa nazaj ali naprej. Po potrebi do 3-krat povečajte hitrost
predvajanja. Če želite nastaviti običajno hitrost predvajanja, izberite ∂.
•• Previous / Next
Če želite predvajati prejšnji video, dvakrat pritisnite . Če  pritisnete samo
enkrat, se bo trenutni video predvajal od začetka.
Če želite predvajati naslednji video, pritisnite ‚.
•• Settings
Konfigurirajte način Repeat.
Repeat One: Ponavljajoče predvajanje trenutnega videa.
Repeat All: Ponavljajoče predvajanje vseh videov v mapi.
Rotate
Zavrtite sliko.
Picture Size
Spremenite velikost zaslona (Picture Size). Podprte velikosti zaslona se razlikujejo glede na sliko.
Picture Mode
Spremenite način Picture Mode.
Select Speakers
Izberite zvočnik, ki bo predvajal zvok iz izdelka.
Audio Language
Predvajajte video v želenem jeziku. Ta funkcija se vklopi samo, če predvajana pretočna datoteka
podpira več oblik zapisa zvoka.
Information
Ogled informacij o datoteki.
145
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem glasbe
•• Pause / Play
Začasno ustavite ali predvajajte glasbo.
•• Rewind / Fast Forward
Previjanje glasbe nazaj ali naprej. Po potrebi do 3-krat povečajte hitrost predvajanja. Če želite predvajati prejšnjo glasbeno datoteko, dvakrat pritisnite ∂.
•• Previous / Next
Če želite predvajati prejšnjo glasbeno datoteko, dvakrat pritisnite . Če  pritisnete samo enkrat, se bo trenutna glasba predvajala od začetka.
Če želite predvajati naslednjo glasbeno datoteko, pritisnite ‚.
•• Repeat
Konfigurirajte način Repeat. Možnost Repeat One ponavljajoče predvaja trenutno glasbeno datoteko. Možnost Repeat All ponavljajoče predvaja vse datoteke v
mapi.
•• Shuffle
Omogočite ali onemogočite način naključnega predvajanja.
146
Podprte oblike zapisa datotek za podnapise in predvajanje medijev
Podnapisi
Zunanja
Notranja
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Vsebnik: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
•• Micro DVD (.sub ali .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Vsebnik: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 timed text
Vsebnik: MP4
Podprte ločljivosti slik
Datotečna pripona
Type (Vrsta)
Ločljivost
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
147
Podprte oblike zapisov glasbenih datotek
Datotečna pripona
Type (Vrsta)
Kodek
Komentarji
*.mp3
MPEG
MPEG1, raven zvoka 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcija za iskanje (skok) ni podprta.
Podpira do 2 kanala
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo mogoče predvajati ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Zvok ali video morda ne bo deloval, če je bitna hitrost/hitrost sličic v sekundi vsebine nad združljivimi hitrostmi sličic v sekundi, ki so navedene v zgornji tabeli.
•• Če pri možnosti »Index Table« pride do napake, funkcija »Seek« (Jump) ni podprta.
•• Pri predvajanju videoposnetka prek omrežne povezave lahko pride do jecljanja datoteke.
•• Če bitna hitrost videoposnetka presega 10 Mb/s, prikaz menja lahko traja dalj časa.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso združljive s predvajalnikom.
Videodekoder
Zvočni dekoder
Podpira do H.264, raven 4.1
Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti.
Zvok WMA brez izgub ni podprt.
Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
•• Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
Če je Vorbis samo v vsebniku Webm, podpira do 2 kanala.
•• Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
GMC 2 ni podprt.
Podpira samo BD MVC Spec.
148
Datotečna
pripona
Vsebnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Ločljivost
1920 x 1080
Hitrost sličic
(sličic/s)
6~30
Bitna hitrost
(Mb/s)
30
Zvočni kodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Windows Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
149
Poglavje 14
Navodila za odpravljanje težav
-- Preden pokličite Samsungov center za
pomoč strankam, preskusite izdelek,
kot je opisano v nadaljevanju. Če težave
ne uspete odpraviti, se obrnite na
Samsungov center za pomoč strankam.
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
-- Če je zaslon še vedno prazen, preverite
računalniški sistem, video krmilnik in
kabel.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode
(glejte Podprte ločljivosti).
150
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
Težave v zvezi z zaslonom
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s
specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je
združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne
informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
151
Težave v zvezi z zaslonom
Barva zaslona ni skladna.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Colour Space.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Pojdite v meni System in zagotovite, da je nastavitev Sleep Timer nastavljena na Off.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do 15.
minutah.
Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti
slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.
Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri predvajanju hitro
premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno prikazana. To še
ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje statike.
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Colour, Brightness in
Sharpness.
Odprite System in prilagodite nastavitve Energy Saving.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Ob robovih zaslona so prikazane prekinjene vrstice.
Če je nastavitev Picture Size nastavljena na Screen Fit, jo spremenite na 16:9.
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.
Te črte so prikazane, če je prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC na zaslonu. Za pomoč se obrnite
na servisni center družbe Samsung.
152
Težave v zvezi z zaslonom
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal nestabilen.
To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno ločljivost.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne trakove na
obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega razmerja
višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.
Preverite kabelsko povezavo.
Priključite kabel in preverite moč signala.
Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.
Kljub izklopu zvoka, se ta še vedno predvaja.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Če spremenite ali izklopite zvok v izdelku, s tem ne boste vplivali na zunanji ojačevalnik (dekodirnik).
Zvok, ki ga predvajajo zvočniki zaslona, se ne spremeni, tudi
če spremenite nastavitev Sound Mode.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Nastavitve zvoka v vhodni napravi ne vplivajo na nastavitve notranjih zvočnikov izdelka.
153
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Težave s funkcijo na dotik
Funkcija na dotik ne deluje.
Zagotovite, da se zaslona dotikate le s prstom in z nobenim drugim predmetom.
Zagotovite, da zaslon ali vaš prst nista mokra.
Zagotovite, da ne nosite rokavic in da vaš prst ni umazan.
Funkcija dotika v programu ne deluje pravilno.
Če program sistema Windows ali Mac, ki ni priložen Samsungovim monitorjem, ali program, ki je
nameščen v računalniku, ne deluje pravilno, se obrnite na izvirnega prodajalca programske opreme.
Program ne deluje pravilno.
154
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.
Prekinitev delovanja zvoka ali videa.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Trd ali debel kabel lahko poškoduje zvočne in videodatoteke.
Zagotovite, da so kabli dovolj gibljivi, saj boste le tako zagotovili dolgotrajno pravilno delovanje. Če
boste izdelek pritrdili na steno, priporočamo, da uporabite kable pod pravim kotom.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: The defined resolution is not supported..
Sporočilo The defined resolution is not supported. se prikaže, če ločljivost vhodnega vira presega
največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna naprava,
denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je, da je v
izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI, ki ne
vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
Osebni računalnik
Zvočni vhod
Način zaslona
Auto
Nastavitve računalnika
155
Poglavje 15
Specifikacije
Splošno
- Velikost
Ime modela
Zaslon
- Območje prikaza
DB10E-T
Velikost
Razred 10 (10,1 palca / 25 cm)
Območje prikaza
217,0 mm (V) x 135,6 mm (N)
DB10E-POE / DB10E-TPOE
Avdio izhod
5 W x 1 (Podprt je samo model DB10E-T.)
Napajanje
Izmenično napajanje 100 do 240 V, 60/50 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
V
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 0 C–40 C (32 F–104 F)
* Če namestite ohišje, mora biti notranja temperatura 40 °C ali nižja.
Vlaga: 10-80 %, brez kondenzacije
N
Shranjevanje
Temperatura: -20 C–45 C (-4 F–113 F)
Vlaga: 5-95 %, brez kondenzacije
― Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim
sistemom optimira nastavitve monitorja.
Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
― Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
― To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.
― Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
156
DB10E-T: [Priporočilo] – samo EU
•• Samsung Electronics izjavlja, da ta Monitor izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
•• Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com/displaysolutions. Pomaknite se na Support (Podpora) > Search Product Support (Iskanje po podpori
za izdelke) in vnesite ime modela.
•• To opremo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
•• To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
157
Prednastavljeni časovni načini
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena,
lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60
Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
-- Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve
proti desni strani zaslona, se imenuje
vodoravni cikel. Recipročno število
vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v
enoti kHz.
-- Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat na
sekundo (kot fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali hitrost
osveževanja. Navpična frekvenca se meri
v enoti Hz.
Sinhronizacija
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
30–81 kHz
Navpična frekvenca
48–75 Hz
Optimalna ločljivost
1280 x 800 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Najhitrejša točkovna ura
148,5 MHz (analogno, digitalno)
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza
načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri
čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
158
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
159
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
160
Poglavje 16
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
161
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
Črna matrika
Skupna
elektroda (ITO)
Barvni filter
Optimalna kakovost slike
•• Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
-- Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 6.220.800
Vir
Odvod
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne
pike.
-- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični
ohranjevalnik zaslona.
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
TFT
Vrata
Elektroda za
slikovne pike (ITO)
Kondenzator (Cs)
Linija podatkovnega vodila
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno
delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur)
prikazuje isti vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče
kristale v slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride
do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z zmanjšanjem
razlike napetosti.
――Vžganost zakasnelih slik se pri uporabi zaslona LCD pri normalnih pogojih ne bi smela pojaviti.
162
Preprečevanje vžganosti slik
――Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite
računalnik ali sistem tako, da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z navodili
za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko servisiranje.
•• Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo
-- Po 12-urni uporabi izdelek izklopite za 2 uri.
-- V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop izdelka.
-- Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.
Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
•• Navadno spreminjanje barve
-- Uporabite 2 barvi
Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.
Type 1
•• navadno spreminjanje barve besedila
-- Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.
Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
OZ348
: 20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
(Svetlost: pomeni svetlost ali temnost barve, ki je odvisna od količine oddane svetlobe.)
――Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
163
Licenca
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Ime Dolby in simbol z dvojno črko D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Ⓡ
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
This DivX CertifiedⓇ device has passed rigorous testing to ensure it plays
DivXⓇ video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find
your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, LLC and
are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung ali
pošljite e-poštno sporočilo na naslov [email protected].
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
164
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Vsaka od zgoraj navedenih
hitrosti iskanja pomeni število vrstic
učinkovitega iskanja, ki vpliva na
ločljivost zaslona. Hitrost iskanja je
lahko označena z i (prepletena) ali p
(progresivna), odvisno od načina iskanja.
- Iskanje
Iskanje je proces progresivnega
pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo
sliko. Veliko število slikovnih pik ustvarja
čistejšo in bolj živo sliko.
- Progresivno
Pri progresivnem načinu iskanja se vse
vrstice slikovnih pik na zaslonu iščejo
posamezno (progresivno).
- Prepleteno
Pri prepletenem načinu iskanja se
najprej išče vsaka druga vrstica slikovnih
pik od zgoraj navzdol, nato pa se iščejo
preostale vrstice slikovnih pik (ki niso
bile poiskane).
Način neprepletanja in način
prepletanja____ Način neprepletanja
(progresivno iskanje) progresivno
prikazuje vodoravno črto od zgornjega
do spodnjega dela zaslona. Način
prepletanja najprej prikaže vrstice z
lihimi števili in nato vrstice s sodimi
števili. Način neprepletanja se večinoma
uporablja pri monitorjih, saj ustvarja
jasnost zaslona, način prepletanja pa se
večinoma uporablja pri televizorjih.
Razdalja med pikami____ Zaslon je
sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Krajša razdalja med pikami ustvarja
višjo ločljivost. Razdalja med pikami
je najkrajša razdalja med pikami iste
barve. Razdalja med pikami se meri v
milimetrih.
Navpična frekvenca____ Izdelek
prikaže eno sliko večkrat na sekundo
(kot utripajoča fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Navpična frekvenca
se meri v enoti Hz.
Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike 60krat v sekundi.
Vodoravna frekvenca____ Čas branja
ene vrstice od leve proti desni strani
zaslona se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla
se imenuje vodoravna frekvenca.
Vodoravna frekvenca se meri v enoti
kHz.
Vir____ Vhodni vir pomeni vhodno
video napravo, povezano z izdelkom, na
primer videokamero, videorekorder ali
predvajalnik DVD.
Plug & Play____ Funkcija Plug &
Play omogoča samodejno izmenjavo
informacij med monitorjem in
računalnikom za optimalno okolje
zaslona. Izdelek uporablja mednarodni
standard VESA DDC za izvajanje funkcije
Plug & Play.
Ločljivost____ Ločljivost je število
vodoravnih pik (slikovnih pik) in
navpičnih pik (slikovnih pik), ki
sestavljajo zaslon. Predstavlja raven
prikaza podrobnosti. Višja ločljivost
omogoča prikaz večje količine podatkov
na zaslonu in je koristna za izvajanje več
opravil hkrati.
Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni, da
je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih
slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih slikovnih pik (navpična
ločljivost).
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD
je masovni pomnilniški disk v velikosti
CD-ja, na katerega lahko shranjujete
večpredstavnostne aplikacije (avdio,
video ali igre) s tehnologijo stiskanja
video podatkov MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko
z enim kablom povežete z digitalnim
avdio in video virom visoke razločljivosti
in ne zahteva stiskanja.
Multiple Display Control (MDC)____
Aplikacija MDC (Multiple Display
Control) omogoča hkraten nadzor
več prikazovalnih naprav z osebnim
računalnikom. Komunikacija med
računalnikom in monitorjem poteka
prek kablov RS232C (serijski prenos
podatkov) in RJ45 (LAN).
165

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.6 cm (10.1") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement