Samsung | MD65C | Samsung MD65C Navodila za uporabo

ZASLON VELIKEGA
FORMATA
Uporabniški priročnik
MD65C
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije
pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom
izboljšave delovanja.
BN46-00350C-00
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
7
Varnostni ukrepi
8
Simboli8
Čiščenje8
Shranjevanje9
Elektrika in varnost
9
Namestitev10
Delovanje12
Daljinski upravljalnik (RS232C)
31
Povezava kablov
31
Povezava34
Kode nadzora
35
Priklop in uporaba vhodne naprave
Priprave
Preverjanje vsebine
Odstranjevanje embalaže
Pregled komponent
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 29
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev na
steno29
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
29
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)30
15
15
16
Deli19
Nadzorna plošča
19
Zadnja stran
21
Namestitev držala stojala za kable
22
Daljinski upravljalnik
23
Priključitev kabla za IR stereo
(naprodaj posebej)
26
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)27
Kot nagiba in sukanje
27
Prezračevanje27
Mere28
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
44
44
Povezava z računalnikom
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
45
45
46
46
47
47
Spreminjanje ločljivosti
48
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP 48
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista 48
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7 49
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 8 49
Povezava zunanjega monitorja
50
Povezava z video napravo
Povezava s kablom AV
Povezava s komponentnim kablom
Povezava s kablom HDMI-DVI
Priključitev s kablom HDMI
51
51
52
52
53
Povezava z zvočnim sistemom
54
Priklop omrežnega sprejemnika (na prodaj
ločeno)55
MagicInfo55
Plug In Module58
Sprememba vira signala
59
Source59
Uporaba MDC
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control61
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control61
Namestitev in odstranitev programa MDC 63
Namestitev63
Odstranitev63
Kaj je MDC?
64
Povezovanje z MDC
64
Upravljanje povezav
67
User Login68
Auto Set ID69
Kloniranje70
Znova izvedi ukaz
71
2
Kazalo
Kako začnete uporabljati MDC
72
Postavitev osnovnega zaslona
73
Meniji73
Prilagoditev zaslona
75
Dodatne funkcije
78
Prilagoditev zvoka
80
Nastavitev sistema
80
Nastavitve orodij
89
Druge funkcije
92
Upravljanje skupin
93
Upravljanje razporedov
95
Navodila za odpravljanje težav
97
Prilagoditev zaslona
Picture Mode99
Če je vir signala PC, DVI ali DisplayPort99
Če je vir signala AV, Component, HDMI1, HDMI299
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)100
Screen Adjustment101
Picture Size101
Position103
Zoom/Position103
4:3 Screen Size104
PC Screen Adjustment104
Resolution Select105
Auto Adjustment105
Rotation106
Aspect Ratio106
Advanced Settings107
Dynamic Contrast108
Black Tone108
Flesh Tone108
RGB Only Mode108
Colour Space108
White Balance109
10p White Balance109
Gamma109
Expert Pattern110
Motion Lighting110
Picture Options111
Colour Tone112
Colour Temp.112
Digital Noise Filter112
MPEG Noise Filter112
HDMI Black Level113
Film Mode113
Motion Plus113
Dynamic Backlight114
Reset Picture114
Prilagoditev zvoka
Sound Mode115
Sound Effect116
Speaker Settings117
Reset Sound118
Network
Network Settings119
Povezava z ožičenim omrežjem
119
Nastavitve žičnega omrežja
121
Povezava z brezžičnim omrežjem
123
Nastavitve brezžičnega omrežja
124
WPS(PBC)127
Network Status128
Wi-Fi Direct129
Soft AP130
AllShare Settings131
Device Name131
3
Kazalo
System
Ticker145
DivX® Video On Demand156
Multi Control132
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control132
Video Wall146
Video Wall146
Format146
Horizontal146
Vertical147
Screen Position147
Play Mode156
Source AutoSwitch Settings148
Source AutoSwitch148
Primary Source Recovery148
Primary Source148
Secondary Source148
PC module power158
Synced power-on158
Synced power-off158
General149
Max. Power Saving149
Game Mode149
BD Wise149
Menu Transparency149
Sound Feedback150
Auto Power150
Standby Control150
Lamp Schedule151
OSD Display151
Power On Adjustment151
Temperature Control151
Support
Time133
Clock Set133
Sleep Timer133
On Timer134
Off Timer135
Holiday Management135
Menu Language136
Rotate menu137
Eco Solution138
Energy Saving138
Eco Sensor138
No Signal Power Off138
Auto Power Off138
Security139
Safety Lock139
Button Lock139
Change PIN139
PIP140
Auto Protection Time141
Screen Burn Protection142
Pixel Shift142
Timer143
Immediate display144
Side Grey144
Magic Clone157
Reset System157
Reset All158
Software Update159
By USB159
Contact Samsung160
Contents Home161
MagicInfo Lite161
MagicInfo Premium S161
MagicInfo Videowall S161
AllShare Play162
Source162
Anynet+ (HDMI-CEC)152
Anynet+ (HDMI-CEC)152
Auto Turn Off153
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
154
4
Kazalo
AllShare Play
Kaj je AllShare Play?163
Preden začnete uporabljati funkcijo AllShare Play z
napravo USB, preberite naslednje
163
Uporaba naprave USB
165
Povezava z računalnikom prek omrežja
166
Uporaba funkcij AllShare Play167
Uporaba osnovnih funkcij storitve
AllShare Play168
Razvrščanje seznamov datotek
168
Predvajanje izbranih datotek
169
Kopiranje datotek
169
Izdelava seznama Playlist169
My list170
Možnosti za My list170
Videos171
Predvajanje videoposnetka
171
Photos172
Ogled fotografije (ali diaprojekcije)
172
Podprte oblike zapisa datotek za podnapise in
AllShare Play
176
Podnapisi176
Podprte ločljivosti slik
176
Podprte oblike zapisov glasbenih datotek
177
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
177
MagicInfo Premium S210
MagicInfo Premium S Player210
Local Schedule Manager213
Template Manager220
Content manager223
Settings225
Med predvajanjem vsebine
227
MagicInfo Lite
Oblike zapisa, ki jih podpira MagicInfo Lite
player179
Preberite pred uporabo funkcije MagicInfo Lite
player179
Odobritev priklopljene naprave v strežniku 184
MagicInfo Lite186
MagicInfo Lite player186
Local Schedule Manager189
Content manager196
Settings198
Med predvajanjem vsebine
200
Music173
Music – predvajanje
173
Meni z možnostmi za predvajanje – Videos/
Photos/Music174
Odobritev priklopljene naprave v strežniku 208
MagicInfo Videowall S
Oblike zapisa, ki jih podpira MagicInfo Videowall
S Player229
Preberite pred uporabo funkcije MagicInfo
Videowall S Player229
MagicInfo Videowall S232
Settings232
Med predvajanjem vsebine
233
Navodila za odpravljanje težav
MagicInfo Premium S
Oblike zapisa, ki jih podpira MagicInfo Premium
S Player202
Preberite pred uporabo funkcije MagicInfo Premium
S Player202
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
234
Preskušanje izdelka
234
Preverjanje ločljivosti in frekvence
234
Preverite naslednje.
235
Vprašanja in odgovori
245
5
Kazalo
Specifikacije
Splošno247
Varčevanje z energijo
250
Prednastavljeni časovni načini
251
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
253
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
262
Ni napaka na izdelku
262
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 262
Drugo262
WEEE263
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
263
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku 263
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
264
Optimalna kakovost slike
264
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
265
Licenca267
Terminologija268
6
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2013 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
-- (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
-- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
7
Varnostni ukrepi
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov
Pozor
LCD zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI
HRBTNEGA DELA)
1
Izklopite izdelek in računalnik.
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
3
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
•• Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila
ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.
!
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in
vzdrževanje monitorja.
•• Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
Simboli
Opozorilo
4
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost izdelka.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
8
Shranjevanje
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne
odlagajte pod težke predmete.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
Uporaba vlažilcev zraka UV v bližini svetlečih se izdelkov lahko povzroči bele madeže na površini izdelkov.
――Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).
Elektrika in varnost
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
•• Sicer lahko pride do požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave
tipa 1).
•• Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
!
9
Namestitev
Pozor
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
•• Sicer lahko pride do požara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne
uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
!
•• Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti
ovir.
•• Uporabljajte le odobrene omarice.
!
•• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti
napajanje monitorja.
!
Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na
primer polica s knjigami ali omara.
•• Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za
izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
!
!
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
•• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
10
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena
polica, neravna površina in tako dalje).
Pozor
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko
poškoduje ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Lahko pride do poškodbe zaslona.
!
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji
spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
•• Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Izdelek previdno odložite.
•• Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in
stabilno površino.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči
deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
SAMSUNG
!
Če monitor postavite na nenavadno mesto (na primer na mesto, kjer je
izpostavljen veliki količini prahu, kemičnim snovem, visokim ali nizkim
temperaturam, ali na mesto, kjer se ga bo neprekinjeno uporabljalo, na
primer na letališču, železniški postaji) lahko to resno vpliva na njegovo
delovanje.
•• Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
11
Delovanje
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo
otroke (igrače, slaščice itd.).
•• Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči
po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Opozorilo
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali
spreminjajte monitorja.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
!
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa
iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
!
!
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali
dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung
za pomoč strankam.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli
kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
•• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
!
Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z
gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega
udara.
GAS
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali
kateri koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
12
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
Pozor
•• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
!
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
•• Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način
varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
!
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
-_100
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko
vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara,
električnega udara ali uhajanja električnega toka.
!
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
•• Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je
voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
13
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v
usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•• S tem boste odpravili utrujenost oči.
•• Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane
vroč.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove
in rabljene baterije hkrati.
•• Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo
ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
•• Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
!
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti
v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•• Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
!
•• Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa
lahko pade in pride do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
!
•• Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji
javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali
akumulatorskih baterij.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.
•• Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
14
Poglavje 02
Priprave
Preverjanje vsebine
3
S pomočjo utorov na škatli dvignite in odstranite zgornji del škatle.
4
Preglejte komponente ter odstranite stiropor in plastično vrečko.
Odstranjevanje embalaže
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
1
――Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazane slike.
2
Odstranite črno napravo za zaklepanje na dnu škatle.
1
2
3
5
Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.
15
Pregled komponent
-- Če katere koli komponente manjkajo, se
obrnite na ponudnika, pri katerem ste
izdelek kupili.
Komponente
――Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
-- Videz komponent in elementov, ki so
na prodaj posebej, se lahko razlikuje od
prikazane slike.
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Uporabniški priročnik
CD s programsko opremo
MagicInfo Lite Edition
Napajalni kabel
Kabel D-SUB (str.45)
-
+
-
-- Stojalo ni priloženo. Če želite namestiti
stojalo, ga lahko kupite posebej.
+
Baterije (str.24)
(ni na voljo povsod)
Držalni obroč (4EA)
Daljinski upravljalnik (str.23)
Držalno stojalo za kable
16
Predmeti, ki so naprodaj posebej
-- Naslednje elemente lahko kupite pri
najbližjem trgovcu.
Komplet za pritrditev na steno
Stojalo
Stereo kabel RS232C (str.64)
Kabel DVI (str.46)
Kabel HDMI-DVI (str.46)
Kabel DP (str.47)
Kabel HDMI (str.47)
Video kabel (str.51)
Stereo kabel (str.26)
Komponentni kabel (str.52)
Stereo kabel RCA (str.54)
Kabel RCA (str.51)
AV/komponentni vmesnik
(str.51)
Zvočni vmesnik (str.51)
-- Z vmesnikom RS232C lahko povežete
drug monitor s kablom RS232C z
9-pinskim D-SUB priključkom.
-- Adapterja priključite na ustrezna vrata na
izdelku, RS232C IN oziroma OUT.
17
Kabel DP-DVI
Komplet zunanjega tipala
(str.26)
Adapter RS232C (IN)
Omrežni sprejemnik
PIM
Adapter RS232C (OUT)
Kabel LAN
(Potrebujete za priključitev
omrežnega sprejemnika)
18
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
Deli
namenom izboljšave kakovosti.
Tipka na plošči
Nadzorna plošča
Gumbi
Opis
Vklopi izdelek.
Če pritisnete gumb , ko se izdelek vklopi, se bo prikazal nadzorni meni.
――Za izhod iz menija na zaslonu pritisnite in držite tipko na plošči vsaj eno sekundo.
Odpre nadrejeni ali podrejeni meni. Prilagodite lahko tudi vrednost možnosti.
Odpre levi ali desni meni.
――Glasnost prilagodite tako, da pomaknete tipko na plošči v levo ali desno, ko
Zvočnik
nadzorni meni ni prikazan.
POWER
ON
Tipka na plošči
Daljinski senzor
Prejema signale daljinskega upravljalnika.
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik
tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Daljinski senzor
19
――Če pritisnete gumb
na tipki na plošči (str.19) ko se izdelek vklopi, se bo
prikazal nadzorni meni.
Gumbi
Opis
Izbere priključeni vir signala.
Nadzorni meni
Source
Pomaknite tipko na plošči v desno in izberite Source
v nadzornem meniju. Ko
se prikaže seznam virov signala, pomaknite tipko na plošči navzgor ali navzdol, da
izberete želeni vir signala. Nato pritisnite tipko na plošči.
Odpre meni na zaslonu.
CONTENT
MENU
Pomaknite tipko na plošči v levo in izberite Meni v nadzornem meniju. Prikaže se
nadzorni zaslon menija na zaslonu. Pomaknite tipko na plošči v desno, da izberete
želeni meni. Podmeni lahko izberete tako, da pomaknete tipko na plošči navzgor,
navzdol ali v levo ali desno. Če želite spremeniti nastavitve, izberite želeni meni in
pritisnite tipko na plošči.
Odpre način Contents Home.
CONTENT
Contents Home
Pomaknite tipko na plošči navzgor in izberite Contents Home
meniju.
CONTENT
v nadzornem
Izklopi izdelek.
Power off
Pomaknite tipko na plošči navzdol in izberite Power off
Nato pritisnite tipko na plošči.
Return
Zapre trenutni meni.
v nadzornem meniju.
Return
20
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
RS232C IN
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
RS232C IN
Opis
Omogoča povezavo s programom MDC s stereo vmesnikom RS232C.
RS232C OUT
IR / AMBIENT SENSOR IN
Napaja zunanjo ploščo s senzorji ali prejema signal svetlobnega senzorja.
AUDIO OUT
Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
USB
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
DP IN
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
DVI IN / MAGICINFO IN
DVI IN: Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Če želite uporabljati MagicInfo, ne pozabite priključiti kabla DP-DVI.
DP OUT
Omogoča povezavo z drugim izdelkom s kablom DP.
RGB IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.
AV IN / COMPONENT IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo prek vmesnika za komponente/AV.
IR OUT
Prejema signal daljinskega upravljalnika prek zunanje plošče s senzorji in posreduje
signal prek vrat LOOP OUT.
RJ45
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
RS232C OUT
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
AUDIO
OUT
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
USB
HDMI IN 2
DP IN
HDMI IN 1
DVI IN /
MAGICINFO IN
DP OUT
RGB IN
IR
COMPONENT IN OUT
RJ45
21
Namestitev držala stojala za kable
22
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
――Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
OFF
Vklopi izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
Prilagodite glasnost.
spremenite vhodni vir.
Gumb za zagon MagicInfo Lite, MagicInfo
Premium S, MagicInfo Videowall S.
Gumbi so odvisni od nastavitev
Play Mode.
2
5
8
0
3
6
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Številski gumbi
Za vnos gesla v meni na zaslonu.
9
CONTENT
(HOME)
VOL
Izklopi izdelek.
utiša zvok.
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa
pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+ VOL –).
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
Gumb za zagon Contents Home.
CH
MENU
BLANK
Začasno izklopi video in utiša zvok.
Izklop funkcije BLANK
- Znova pritisnite BLANK.
- Pritisnite SOURCE.
- Izdelek izklopite in znova vklopite.
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
23
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
TOOLS
INFO
Prikaz informacij o trenutnem vhodnem viru.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali
prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
MagicInfo
3D
LOCK
Gumb za zagon MagicInfo Quick.
Ta gumb je onemogočen za izdelke, ki ne
podpirajo funkcije MagicInfo.
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo,
če je povezan omrežni sprejemnik.
Izhod iz trenutnega menija.
Ročno izberite priključeni vhodni vir: PC, DVI,
HDMI ali DisplayPort.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Gumbi za uporabo v načinih Videos, Photos,
Music in sistema Anynet+.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
24
Prilagajanje prikaza na zaslonu (OSD) z daljinskim upravljalnikom
Opis
1
Odprite meni na zaslonu.
2
Izberite Picture, Sound, Network, System ali Support
na prikazanem meniju OSD.
7m ~ 10m
Gumbi
Sprejemni doseg daljinskega upravljalnika
3
4
30˚
30˚
Poljubno spremenite nastavitve.
Končajte nastavitev.
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in
desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
5
Zaprite meni na zaslonu (OSD).
25
Priključitev kabla za IR stereo
(naprodaj posebej)
1
2
Preden priključite komplet zunanjega tipala, napravo izklopite. Ko komplet
priključite, napravo vklopite.
Upravljanje več prikazovalnih izdelkov z daljinskim
upravljalnikom
IR OUT
IR/AMBIENT
SENSOR IN
•• Z namenskim stereo kablom povežite vrata IR OUT na izdelku in vrata IR /
AMBIENT SENSOR IN na drugem prikazovalnem izdelku.
•• Ukaz, poslan iz daljinskega upravljalnika, usmerjenega v izdelek
prejela oba prikazovalna izdelka: 1 in 2 .
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
1 , bosta
Upravljanje več prikazovalnih izdelkov s kompletom
zunanjega senzorja (naprodaj posebej)
1
•• Ukaz, poslan iz daljinskega upravljalnika, usmerjenega v izdelek 1
(s katerim je povezan komplet zunanjega senzorja), bosta prejela oba
prikazovalna izdelka: 1 in 2 .
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
IR/AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR/AMBIENT
SENSOR IN
POWER
SOURCE
26
Pred namestitvijo izdelka (Navodila
za namestitev)
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost poškodbe.
•• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
•• Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
•• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
Kot nagiba in sukanje
15 ˚
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
•• Izdelek je lahko nagnjen največ pod kotom 15 glede na steno.
•• Če želite izdelek uporabljati navpično (pokončni pogled), ga obrnite v smeri urinega kazalca, tako da je indikator LED
usmerjen navzdol.
Prezračevanje
Namestitev na ravno steno
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 C
A
•• Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura
A pa mora biti pod 35 C.
B
Slika 1.1 Pogled od strani
27
Namestitev na vbočeno steno
Slika 1.3 Pogled od strani
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
B
D
D
Pogled od zgoraj
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
A
C Najmanj 50 mm
D Najmanj 50 mm
E Okoljska temperatura: pod 35 C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja,
okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.
C
E
Slika 1.2 Pogled od strani
Mere
Enota: mm
Ime modela
5
1
MD65C
1
1467,4
1 2
1431,4
23
806,5
34
848,0
45
56,2
――Nekatere risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Nekatere mere se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pred namestitvijo izdelka si oglejte mere. Ne odgovarjamo za napake v tisku ali črkovanju.
2
4
3
28
Namestitev kompleta za pritrditev
na steno
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev na steno
Če želite namestiti komplet za pritrditev na steno drugega izdelovalca, uporabite nosilni obroč (1).
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
1
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet
za pritrditev na steno.
29
Specifikacije kompleta za pritrditev na
steno (VESA)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla.
Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na
najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe
oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za
sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko
poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od
specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za
tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno,
ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
•• Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Enota: mm
Ime modela
MD65C
Luknje za vijake po
standardu VESA (A *
B) v milimetrih
400 × 400
Običajni vijak
M8
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi
električnega udara.
30
Daljinski upravljalnik (RS232C)
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
31
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
9
•• Dodelitev pinov
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Ženski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
----------
5
Gnd
(ø3,5)
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
32
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
33
Povezava
•• Povezava 2
•• Povezava 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Povezava 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
34
Kode nadzora
Št.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
9
Varnostni zaklep
0x5D
0~1
10
Vklopi videosteno
0x84
0~1
11
Uporabniški nadzor videostene
0x89
-
Glava
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
Ukaz
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0x11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0x12
0~100
3
Nadzor vhoda
0x14
-
4
Nadzor načina zaslona
0x18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0x19
0~255
6
Vklop / izklop funkcije PIP
0x3C
0~1
7
Nadzor samodejnega prilagajanja
(samo PC in BNC)
0x3D
0
8
Nadzor načina video stene
0x5C
0~1
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh
vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +
FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Npr. vklop in ID = 0.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov ID,
nastavite ID na "0xFE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK ne bo
odzval.
35
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Glava
Ukaz
0xAA
0x12
ID
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0xAA
0x12
ID
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrolna
vsota
0xAA
0xFF
"Volume"
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
•• Nak
Ukaz
1
Kontrolna
vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
0xAA
Dolžina podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
36
Nadzor vhoda
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0x25
DisplayPort
――Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na ukaze
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0xAA
0x14
ID
Dolžina podatkov
»Get« (Pridobi).
――Ta model ne podpira vrat HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 in HDMI2_PC.
Kontrolna
vsota
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
0
――RF (TV) in DTV sta na voljo samo pri modelih, ki vključujejo TV.
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Ukaz
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Input Source"
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0x14
Osebni računalnik
0x18
DVI
0x0C
Vhodni vir
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
37
Nadzor načina zaslona
•• Nak
•• Funkcija
Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija Video Wall.
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrolna
vsota
――Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo televizor.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Glava
Ukaz
0xAA
0x18
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Nadzor velikosti zaslona
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
•• Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
0xAA
Ukaz
ID
0x18
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
16 : 9
0 x 04
Povečava
0x31
Široka povečava
0x0B
4:3
Ukaz
0xAA
0x19
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Ack
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
0 x 01
Glava
Glava
Ukaz
0xAA
0x F
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
38
Nadzor vklopa / izklopa funkcije PIP
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)
•• Funkcija
Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.
•• Funkcija
Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.
――Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.
――Načina ni mogoče upravljati, če je za Video Wall izbrano On.
•• Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)
Brez
――Ta funkcija ni na voljo v MagicInfo.
•• Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)
•• Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA / IZKLOPA funkcije PIP)
Glava
Ukaz
0xAA
0x3C
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Vklop / izklop funkcije PIP (VKLOP / IZKLOP PIP)
Glava
Ukaz
0xAA
0x3C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"PIP"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x3D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Auto
Adjustment"
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
1: VKLOP funkcije PIP
0: IZKLOP funkcije PIP
•• Ack
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
39
Nadzor načina video stene
Varnostni zaklep
•• Funkcija
Način Video Wall lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock v izdelku.
Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video Wall.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
•• Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5C
ID
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x5D
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
0
•• Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Video Wall Mode"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
1: Full
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni zaklep)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Safety Lock"
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
0: Natural
1: VKLOP
•• Ack
0: IZKLOP
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrolna
vsota
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Nak
Glava
0xAA
Ukaz
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
r-CMD
0x5C
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
40
Vklopi videosteno
•• Nak
•• Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.
•• Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene
Glava
Ukaz
0xAA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Ukaz
0xAA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolna
vsota
•• Pridobi stanje videostene
Glava
Ukaz
0xAA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Nastavi videosteno
0: IZKLOPI videosteno
•• Ack
0xAA
0xFF
Dolžina
podatkov
•• Funkcija
Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.
1: VKLOPI videosteno
Ukaz
0xAA
ID
Uporabniški nadzor videostene
0
•• V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku
Glava
Ukaz
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Vklopi/izklopi videosteno
Glava
Glava
ID
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0x84
Vrednost 1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Vrednost 1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku
V.Wall_On : Enako kot zgoraj
41
Model videostene10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Izklopljen
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0 x 18 0 x 19 0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x00
42
Wall_SNo : Številska koda izdelka, nastavljena v izdelku
Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)
Nastavi številko
Podatki
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
Vrednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
43
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Preden ta izdelek povežete z drugimi napravami, preverite naslednje. Na ta izdelek lahko priključite osebne računalnike,
videokamere, zvočnike, sprejemnike STB in predvajalnike DVD / Blu-ray.
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
44
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
45
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
DVI IN /
MAGICINFO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Ko s kablom HDMI-DVI povezujete računalnik z izdelkom, za Edit Name
izberite DVI PC, da boste lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v
računalniku.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
46
Povezava s kablom HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Povezava s kablom DP
•• Previdnostni ukrepi pri uporabi standarda DP
――Ta izdelek zaradi povečanja zmogljivosti napajanja v stanju pripravljenosti
ustavi komunikacijo DP, ko je izklopljen ali v načinu varčevanja z energijo.
Če izdelek v načinu dvojnega monitorja izklopite ali če ta preklopi v način
varčevanja z energijo, se spremenjene nastavitve monitorja morda ne
bodo posodobile in slika na zaslonu morda ne bo pravilno prikazana. Če
pride do te težave, pred uporabo izdelka možnost Max. Power Saving
nastavite na Off.
DP IN
――Nekatere grafične kartice, ki niso združljive s standardom DP, bodo morda
preprečile prikaz zaslona za z možnostmi zagona/BIOS-a sistema Windows,
ko je izdelek v načinu varčevanja z energijo. V takem primeru morate
najprej izklopiti izdelek in šele nato vklopiti računalnik.
47
Spreminjanje ločljivosti
――Za optimalno kakovost slike prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na nadzorni plošči računalnika.
――Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP
Odprite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve in spremenite ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista
Odprite Nadzorna plošča
Osebne nastavitve
Nastavitve zaslona in spremenite ločljivost.
48
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7
Odprite Nadzorna plošča
Zaslon
Ločljivost zaslona in spremenite ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 8
Odprite Nastavitve
Nadzorna plošča
Zaslon
Ločljivost zaslona in spremenite ločljivost.
49
Povezava zunanjega monitorja
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
DP OUT
DP IN
50
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko
SOURCE.
Povezava s kablom AV
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
51
Povezava s komponentnim kablom
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla
HDMI-DVI. Da odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata
na izdelku in video napravi. Ko s kablom HDMI-DVI povezujete video napravo
z izdelkom, za Edit Name izberite DVI Devices, da boste lahko dostopali do
video in avdio vsebin, shranjenih v video napravi.
――Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
52
Priključitev s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do
1080p)
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno
napravo s kablom HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete
zvočnega kabla.
-- Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI,
uporabite kabel HDMI-DVI in avdio kable.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico
načina HDMI, slika morda ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo
prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do tovrstne težave, povprašajte
izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava podpira. Če je
različica zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne
bo prikazana ali pa bo prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
53
Povezava z zvočnim sistemom
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
AUDIO OUT
54
Priklop omrežnega sprejemnika (na prodaj ločeno)
――Za podrobnosti o priključitvi omrežnega sprejemnika glejte priročnik za omrežni sprejemnik, ki ste ga prejeli ob nakupu.
MagicInfo
Če želite uporabljati MagicInfo, morate v izdelek priklopiti omrežni sprejemnik (naprodaj posebej).
――Če želite spremeniti nastavitve funkcije MagicInfo, na namizju "zaženite MagicinfoSetupWizard".
――Za podrobnosti o uporabi funkcije MagicInfo si oglejte DVD, ki je priložen omrežnemu sprejemniku.
――Informacije v tem poglavju se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Pri morebitnih težavah zaradi namestitve drugega operacijskega sistema od tistega, ki je priložen omrežnemu sprejemniku, obnovitve prejšnje različice operacijskega
sistema ali namestitve programske opreme, ki ni združljiva s priloženim operacijskim sistemom, ne boste upravičeni do tehnične podpore in boste morali plačati za obisk
serviserja. Prav tako ne boste upravičeni do zamenjave izdelka ali vračila kupnine.
Odpiranje načina MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Ko namestite in priklopite omrežni sprejemnik (na prodaj ločeno) v izdelek, ga vklopite.
2
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE in izberite MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
――Če v vrata DVI IN / MAGICINFO IN na izdelku priključite omrežni sprejemnik, se bo nastavitev Source preklopila z DVI v
MagicInfo.
Select Later
3
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Izberite privzeto aplikacijo, ki se bo zagnala s funkcijo MagicInfo.
Cancel
55
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
4
Vnesite podatke o naslovu IP.
5
Izberite jezik. (Privzeti jezik je angleščina.)
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
Current Language
:
Engilsh
Chinese [Traditional]
German
English
French
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
56
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Izberite način prikaza.
7
Znova preverite izbrane nastavitve.
Select Screen Type - step 4
Landscape
Portrait
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, dvakrat kliknite ikono MagicInfo na namizju. V spodnjem desnem kotu zaslona se bo
Setup Information
1. Application :
prikazala ikona.
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
2. Internet Protocol [TCP/IP]
IP :
192.168.0.102
3. Language :
4. Screen Type :
English
Landscape
Do not show again
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
57
Plug In Module
Če želite uporabljati Plug In Module, morate priključiti modul za uporabo vtičnikov (PIM) Samsung (prodaja se posebej).
Če želite priključiti napravo drugega izdelovalca, se prepričajte, da je naprava združljiva s standardi OPS (Open Pluggable Specification).
――Podrobnosti o tem, kako priključiti napravo, najdete v uporabniškem priročniku, ki ga dobite ob nakupu modula za uporabo vtičnikov (PIM).
――Podrobnosti o uporabi izdelka MagicInfo, ki je zagotovljen v modulu za uporabo vtičnikov, najdete na strani55.
――Najboljšo kakovost zvoka dobite tako, da konfigurirate nastavitve zvoka s povezavo HDMI na nadzorni plošči sistema Windows v napravi OPS. Če imate izdelke drugih
izdelovalcev, to velja le za naprave, ki so združljive s HDMI.
――Če želite omogočiti zvočni izhod iz izdelka OPS, ki ne podpira povezave HDMI, konfigurirajte nastavitve analognega zvoka z nadzorno ploščo sistema Windows. Odprite
Plug In Module > Edit Name in nastavite vhodni vir na PC, DVI PC ali DVI.
58
Sprememba vira signala
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.
Source
MENU m → Support → Contents Home → Source → ENTER E
Tehnologija prikaza slike WiDi vam omogoča, da vzpostavite povezavo med svojim izdelkom in prenosnim računalnikom prek
brezžične povezave. Ta tehnologija temelji na brezžičnem lokalnem omrežju (LAN) serije N, ki je načrtovan za prenos signala
visoke kakovosti standarda 720p ali 1080p med brezžičnimi napravami.
Source
HDMI1
PC
HDMI2
PC
DisplayPort
---
PC
---
DVI
---
To je še posebej uporabno, če želite povezati namizni računalnik z večjim zaslonom, kakršen je izdelek.
•• Za uporabo funkcije WiDi mora prenosni računalnik izpolnjevati spodnje zahteve.
(Več informacij o združljivosti vašega prenosnega računalnika dobite pri izdelovalcu tega.)
Sistemske zahteve
Intel® WiDi
AV
---
Component
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Procesor: Intel Core serije i3
--Tools
Kaj je Intel® WiDi?
Return
•• Grafika: Intel HD Graphics
•• Brezžični vmesnik
-- Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
-- Intel® Centrino® Advanced-N 6200 ali 6230, 6205
-- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
-- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
-- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
•• Programska oprema: za namestitev potrebujete Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, Intel®Wireless Display
•• Operacijski sistem: Windows 7 (32- ali 64-bitni)
59
Povezava WiDi
1
Na zaslonu Source izberite Intel® WiDi.
2
Na namizju zaženite Intel® WiDi (
).
――Takoj po zagonu program poišče vmesnike, ki so na voljo.
3
Izberite ustrezen vmesnik za program in pritisnite »Connect« (Vzpostavi povezavo).
――Če izbranega vmesnika ni, pritisnite »Poišči vmesnike, ki so na voljo«.
――Če z iskanjem najdete več kot 2 ujemanja, preverite ID izdelka, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
4
Vnesite varnostno kodo v program WiDi v prenosnem računalniku. Varnostna koda bo na zaslonu prikazana le ob prvem
zagonu.
5
Povezava s prenosnim računalnikom je vzpostavljena. Zdaj vam funkcija WiDi omogoča brezžičen prenos podatkov.
Pogoji uporabe
•• Frekvenca: 2,4 G/5 G
•• Učinkovit domet: 0,5 m ~ 3 m (največ 10 m) – potrebno za minimiziranje električne interference
•• Delovanje: Tehnologija WiDi za namene komunikacije uporablja sistem kodekov za stiskanje, zato lahko pri prenosu pride
do zakasnitve ali do popačenja slike na zaslonu. Priporočamo vam, da uporabite vrata za žično povezavo
(HDMI ali »vrata PC«, če so na voljo), da se temu izognete in zagotovite stabilno ter optimalno delovanje.
60
Poglavje 04
Uporaba MDC
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control
Wake On LAN(WOL):
S to funkcijo lahko zaženete izdelek tako,
da mu prek omrežja pošljete vnaprej
določeni ukaz iz zunanjega sistema.
Poskrbite, da omrežje omogoča
podatkovno komunikacijo z računalnikom,
ki izdelku pošlje ukaz. Poskrbite, da imate
program, ki ustvari signale Wake on LAN.
MENUm→ System → Multi Control → ENTERE
Izdelku dodelite posamezni ID.
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control
•• ID Setup
Monitorju dodelite ID. (Razpon: 0~99)
Pritisnite ▲/▼, da izberete številko, nato pritisnite E.
•• ID Input
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala.
Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
•• MDC Connection
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
-- RS232C MDC
Komunicira s programom MDC prek kabla RS232C MDC.
-- RJ45 MDC
Komunicira s programom MDC prek kabla RJ45 MDC.
――Če je možnost MDC Connection nastavljena na RJ45 MDC in če je izdelek izklopljen, bo omogočena samo funkcija WOL. Komunikacija MDC ne bo na voljo.
――Funkcija WOL je omogočena le, če je možnost MDC Connection nastavljena na RJ45 MDC.
61
•• DisplayPort daisy chain
Za prikaz vhodnega videa DP IN prek vhodnih vrat DP OUT izbirajte med načinoma za povezavo naprave SST (Single Stream Transport) in MST (Multi Stream
Transport).
Clone: v izhodnem načinu SST je isti izhod zaslona prikazan na dveh povezanih prikazovalnih napravah.
――Če je izbrana možnost Clone, računalnik prepozna dva zaslona kot enega.
――Način Clone se omogoči, če je vir signala digitalni vir, ki ni DisplayPort, na primer DVI, HDMI1, HDMI2, ali MagicInfo.
Expand: v načinu MST se različna izhoda prikažeta na dveh povezanih prikazovalnih napravah.
――Če je izbrana možnost Expand, računalnik prepozna dva zaslona kot ločena zaslona.
――Način deluje samo v računalnikih, ki podpirajo DisplayPort 1.2 MST.
――Pri zaslonih z visoko ločljivostjo Full HD (1920x1080) je mogoče povezati največ štiri zaslone.
62
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
Na namestitev programa MDC lahko
vplivajo grafična kartica, matična plošča in
stanje omrežja.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže
okno za namestitev programske opreme,
namestite izvršljivo datoteko MDC Unified
v mapi MDC na CD-ju.
Če ne določite poti imenika, se bo
program namestil na privzeto pot imenika.
Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite
"Finish", da takoj zaženete program MDC.
1
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
3
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
4
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
5
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in kliknite "Next".
6
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "Next".
7
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti program, in kliknite "Next".
8
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega želite namestiti program, in kliknite "Install".
9
Prikazal se bo potek namestitve.
10Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
11Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
-- Ikona za izvedbo programa MDC se
morda ne bo prikazala, odvisno od
sistema računalnika ali specifikacij
izdelka.
-- Če se ikona za izvedbo ne prikaže,
pritisnite F5.
Odstranitev
1
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani program.
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
63
Kaj je MDC?
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov,
ki omogoča hkraten in enostaven nadzor
nad različnimi prikazovalnimi napravami iz
računalnika.
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)
Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
64
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Prikazovalne naprave lahko med seboj povežete s serijskim kablom RS-232C.
Povezava z neposrednim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RJ45 na izdelku in vrata LAN na zvezdišču.
Monitor 1
RJ45
HUB
Monitor 2
Computer
65
Povezava s križnim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RS232C IN/OUT na izdelku.
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
66
Upravljanje povezav
Upravljanje povezav vključuje Seznam povezav in možnosti spreminjanja Seznama povezav.
Seznam povezav – Prikazuje podrobnosti povezav, na primer nastavitev povezave (IP/COM, št. vrat, naslov MAC in vrsto povezave), stanje povezave, nastavitev Set ID
Range in zaznane naprave.
Vsaka povezava lahko vključuje največ 100 naprav, ki so med seboj povezane zaporedno. Vsi zaznani zasloni v povezati so prikazani na Seznamu naprav, v katerem lahko
uporabnik zaznane naprave združuje in jim pošilja ukaze.
Možnosti spreminjanja seznama povezav – Te vključujejo možnosti Add, Edit, Delete in Refresh.
67
User Login
Ko zaženete program, se prikaže okno za prijavo uporabnika.
Začetni prijavni ID (password: admin) in geslo (Auto Login: admin) sta nastavljena na admin.
――Ko se prvič prijavite, spremenite geslo, da zagotovite varnost.
――Če želite spremeniti geslo, pojdite na Home > User Settings.
Ko se prijavite, se v spodnjem desnem delu programa prikaže [User Login : admin].
Če se želite samodejno prijaviti po vnovičnem zagonu programa, potrdite potrditveno polje Auto Login v oknu User Login.
68
Auto Set ID
Funkcija Auto Set ID dodeli nastavljeni ID vsem zaslonom, ki so zaporedno povezani v izbrano povezavo.
Povezava lahko vključuje največ 100 zaslonov.
Nastavljeni ID se dodeli zaporedno, in sicer od številke 1 do 99, zadnji nastavljeni ID pa je 0.
――ID za zadnji 100. zaslon je nastavljen na 0.
69
Kloniranje
S funkcijo kloniranja lahko nastavitev enega zaslona velikega formata kopirate v druge izbrane zaslonov velikega formata.
V oknu možnosti kopiranja nastavitev lahko klonirate samo izbrane ali vse kategorije zavihkov.
――Če želite izbrisati nastavitve, ki ste jih konfigurirali, kliknite gumb Paste Settings.
70
Znova izvedi ukaz
S to funkcijo določite, kolikokrat se bo izvajanje ukaza MDC ponovilo, če ne bo odziva ali če bo zaslon vrnil neveljaven odziv.
Število vnovičnih poskusov ukaza lahko določite v oknu z možnostmi MDC.
Število vnovičnih poskusov je lahko od 1 do 10. Privzeta vrednost je 1.
71
Kako začnete uporabljati MDC
1
Za zagon programa kliknite Start → Programi → Samsung → MDC Unified.
Ko zaženete program MDC, se prikaže okno za prijavo.
Vnesite uporabniški ID in geslo.
•• Privzeti uporabniški ID in geslo sta admin.
•• Ko se prvič prijavite, spremenite geslo.
2
Kliknite Add, če želite dodati prikazovalno napravo.
SET ID Range: Izberite razpon enoličnega ID-ja, ki je dodeljen zaslonu.
-- Če za povezavo uporabljate serijski kabel RS232C, odprite Serial in vnesite COM Port.
-- Če za povezavo uporabljate Ethernet, vnesite naslov IP prikazovalne naprave.
72
Postavitev osnovnega zaslona
1
6
5
4
2
3
1 Menijska vrstica
Spremenite stanje prikazovalne naprave ali lastnosti programa.
2 Kategorija naprave
Oglejte si seznam povezanih prikazovalnih naprav ali skupin naprav.
3 Kategorija razporeda
Oglejte si seznam razporedov za prikazovalne naprave.
4 Seznam nizov
Izberite prikazovalno napravo, ki jo želite prilagoditi.
5 Spremeni seznam nizov
Dodajte, uredite, prerazporedite ali izbrišite nize.
6 Teme pomoči
Prikaže pomoč za program.
Meniji
Izbrano napravo lahko vklopite ali izklopite, zamenjate vir signala ali prilagodite glasnost naprave.
Home
Izberite element in spremenite želeno nastavitev.
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Home.
Napajanje
•• On : vklopite izbrani zaslon.
1
•• Off : izklopite izbrani zaslon.
Input
2
3
•• Vhodni vir : spremenite vhodni vir.
-- Razpoložljivi vhodni viri so odvisni od modelov prikazovalnih naprav.
-- Vhodni vir lahko spremenite le pri zaslonih, ki so vklopljeni.
•• Channel : zamenjajte kanal.
-- S puščičnima gumboma navzgor/navzdol lahko preklopite na drug TV-kanal.
-- Kanal lahko zamenjate le, če je vhodni vir TV.
-- Izberete lahko le registrirane kanale.
-- Velja le za modele, ki podpirajo TV-je.
73
――Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka je možno le pri zaslonih, ki so vklopljeni.
Volume
Volume
•• Prilagodite glasnost izbranega zaslona.
2
Opozorilo
3
•• Glasnost lahko prilagodite z drsnikom na lestvici od 0 do 100.
Mute
•• Vklop ali izklop funkcije Mute izbranega zaslona.
Funkcija Mute se bo samodejno onemogočila, če prilagodite Volume, ko je omogočeno Mute.
Fault Device
•• Ta meni prikazuje seznam prikazovalnih naprav z naslednjimi napakami: napaka ventilatorja, temperature, tipala za
svetlost ali luči.
•• Na seznamu izberite prikazovalno napravo. Gumb Repair bo omogočen.
3
•• Kliknite gumb Refresh, da posodobite stanje napake v prikazovalni napravi. Obnovljena prikazovalna naprava bo izginila
s seznama Fault Device List.
Fault Device Alert
•• Poročilo o zaznani prikazovalni napravi z napako bo poslano po e-pošti.
•• Izpolnite vsa zahtevana polja. Gumba Test in OK bosta omogočena.
Vnesti morate naslov Sender in vsaj en naslov Recipient.
74
User Login
User Settings
•• Dodajte, izbrišite ali uredite podatke za prijavo.
Logout
•• Odjavite se iz trenutnega uporabniškega računa tako:
•• Kliknite Logout. Prikaže se sporočilo »Do you want to log admin out?«.
•• Kliknite Yes. Prikaže se okno za prijavo uporabnika.
•• Če se ne želite prijaviti, kliknite Close. Program se zapre.
――Če zaprete program tako, da izberete možnost Logout, se prikaže prijavno okno, ki vas pozove k vnosu informacij o
uporabniku, tudi če je potrjeno potrditveno polje Auto Login.
Prilagoditev zaslona
Prilagodite lahko nastavitve zaslona (kontrast, svetlost idr.).
Po meri
Izberite element in spremenite želeno nastavitev zaslona.
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Picture.
Picture Mode
•• Prilagodite slikovni način izbrane prikazovalne naprave.
Contrast
•• Prilagodite kontrast izbrane prikazovalne naprave.
Brightness
•• Prilagodite svetlost izbrane prikazovalne naprave.
75
Barva
Color
•• Prilagodite barve izbrane prikazovalne naprave.
Tint (G/R)
•• Prilagodite odtenek izbrane prikazovalne naprave.
Color Tone
•• Prilagodite barvni ton ozadja izbrane prikazovalne naprave.
Color Temp.
-- Nastavitvi Color in Tint (G/R) nista na voljo, če je vhodni vir PC.
-- Možnosti Color, Tint (G/R), Color Tone in Color Temp. niso na voljo, če sta izbrani funkciji PC
Source in Video Source.
Možnosti
•• Prilagodite barvno temperaturo izbrane prikazovalne naprave.
――Ta možnost je omogočena, če je za Color Tone izbrano Off.
HDMI Black Level
•• Prilagodite HDMI Black Level izbrane prikazovalne naprave.
Auto Motion Plus
Ta možnost se uporablja za prikaz dinamičnih slik.
•• Off : onemogočite funkcijo Auto Motion Plus.
•• Clear : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete jasno. Ta način je primeren za prikaz intenzivnih slik.
•• Standard : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete standardno.
•• Smooth : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete mehko. Ta način je primeren za prikaz neintenzivnih slik.
•• Custom : prilagodite raven vžganosti zakasnelih slik ali migljanja.
•• Demo : ta funkcija predstavi tehnologijo Auto Motion Plus. Predogled rezultata po spremembi načina je prikazan na levi
strani okna.
――Auto Motion Plus pri nekaterih izdelkih morda ni na voljo.
•• Detail: Oglejte si podrobne informacije o izbrani prikazovalni napravi.
Brightness Sensor
•• Vklop ali izklop funkcije Brightness Sensor izbrane prikazovalne naprave.
•• Brightness Sensor zaznava intenzivnost svetlobe v prostoru in samodejno prilagodi svetlost zaslona.
――Brightness Sensor pri nekaterih izdelkih morda ni na voljo.
76
MPEG Noise Filter
Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Upravlja osvetlitev ozadja LED za povečanje jasnosti slike.
Cinema Black
V filmskem načinu ta funkcija zatemni zgornji in spodnji del videa ter tako zagotovi poglobljeno izkušnjo gledanja.
•• Off: Izklopi funkcijo Cinema Black.
•• On: Prilagodi zatemnitev zgornjega in spodnjega dela zaslona glede na video.
Velikost
Picture Size
•• Prilagodite velikost zaslona izbrane prikazovalne naprave.
•• Element Detail bo onemogočen, če je za Picture Size izbran način, ki ne podpira podrobne konfiguracije.
•• Z gumboma -/+ lahko prilagodite Zoom.
•• Zaslon lahko prestavljate z gumbi navzgor/navzdol/levo/desno.
Detail
•• Ogledate si lahko podrobnosti o izbrani velikosti zaslona.
PC Screen Adjustment
•• Prilagoditev frekvence ali natančno prilagajanje je možno z gumboma -/+ v možnosti Coarse ali Fine.
•• Če želite premakniti zaslon, kliknite eno od štirih slik pod Position.
•• Če želite samodejno prilagoditi frekvenco, natančno prilagoditi ali premakniti zaslon, kliknite Auto Adjustment.
77
Dodatne funkcije
3D Mode
Izberite obliko 3-D vhoda.
3D L/R Change
zamenjajte levo in desno sliko.
3D → 2D
prikaže sliko le za levo oko.
3D Auto View
3D Control
Če nastavite 3D Auto View na Message Notice, se prikaže pojavno sporočilo, ko izdelek prejme 3D-signal.
3D Optimization
Splošna prilagoditev 3-D učinka.
3D Expert Pattern
Oglejte si 3D-vzorec.
3D Effect
Prilagodite 3-D učinke, na primer perspektivo in globino, za svojo izbrano izkušnjo gledanja 3-D slik.
•• Auto: Samodejno prilagodite nastavitve perspektive in globine v skladu z virom 3-D signala.
•• Manual: Ročno prilagodite nastavitve perspektive in globine.
78
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Prilagajanje kontrasta zaslona.
Gamma Control
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
RGB Only Mode
Prikaže barve Red, Green in Blue za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
Flesh Tone
Poudari rožnat »Flesh Tone«.
Motion Lighting
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
LED Motion Plus
Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko
Color Space
Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
•• Auto / Native / Custom
-- Če želite prilagoditi nastavitve Color, Red, Green, Blue in Reset, za Color Space izberite Custom.
White Balance
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Prilagodite temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Prilagodite svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• Reset
Ponastavi funkcijo White Balance na privzete nastavitve.
79
Prilagoditev zvoka
Spremenite nastavitve zvoka.
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Sound.
Bass
•• Prilagoditev nizkih tonov za izbrani zaslon.
Treble
•• Prilagoditev visokih tonov za izbrani zaslon.
-- Element Bass ali Treble bo onemogočen, če ga izbrani niz ne podpira.
Balance(L/R)
•• Prilagoditev glasnost levega in desnega zvočnika za izbrani zaslon.
SRS TS XT
•• Vklop ali izklop učinka SRS TS XT izbrane prikazovalne naprave.
Nastavitev sistema
Video Wall
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek System.
Funkcijo Video Wall lahko uporabite za prikaz dela celotne slike ali ponavljanje iste slike na vseh priključenih zaslonih.
――Funkcija Video Wall je omogočena le, če so naprave v skupini.
Video Wall
•• Vklop ali izklop funkcije Video Wall.
80
Oblika zapisa
H
•• Izbira oblike zapisa za ogled razdeljenega zaslona.
•• Izberite število vodoravnih prikazovalnih naprav.
•• V vrsti je mogoče razporediti do 15 zaslonov.
――Če jih je vodoravno (H) razporejenih 15, jih je navpično (V) možno razporediti največ 6.
V
•• Izberite število navpičnih prikazovalnih naprav.
•• V vrsti je mogoče razporediti do 15 zaslonov.
――Če jih je vodoravno (V) razporejenih 15, jih je navpično (H) možno razporediti največ 6.
Screen Position
•• Oglejte si razporeditev zaslonov (konfigurirane z ločevalnikom zaslona) ali spremenite razporeditev.
•• Možnosti Screen Position in Preview so omogočene, če je funkcija Video Wall vklopljena.
•• Če je izbranih več nizov, je Preview omogočen le, če se nastavitvi za H in V ujemata s postavitvijo izbranih nizov.
Full
Natural
•• Če želite spremeniti Position, izberite niz in ga povlecite na drugo mesto.
――Obseg nastavitev ločevalnika zaslona se lahko razlikuje glede na model.
PIP
PIP Size
•• Oglejte si PIP Size za trenutni zaslon.
PIP Source
•• Izberite vhodni vir za funkcijo PIP.
Sound Select
•• Izberite in omogočite zvok iz primarnega ali sekundarnega zaslona.
Channel
-- V meniju bodo prikazane osnovne informacije za prilagoditev možnosti PIP.
•• Kanal lahko zamenjate, če je za PIP Source izbrano TV.
-- Možnost PIP bo onemogočena, če je za Video Wall izbrano On.
-- Možnost Picture Size je onemogočena, če je za PIP izbrano On.
81
Splošno
User Auto Color
•• Samodejno prilagodi barve na zaslonu.
――Na voljo le v načinu PC.
Auto Power
•• Nastavite, da se izdelek samodejno vklopi.
Standby Control
•• Nastavite, da izdelek preklopi v stanje pripravljenosti, če ne zazna vhodnega vira.
Ventilator & temperatura
Določite nastavitve zaznavanja hitrosti ventilatorja in notranje temperature za zaščito izdelka.
Fan Control
•• Izberite način konfiguriranja hitrosti ventilatorja.
Fan Speed Setting
•• Konfigurirajte hitrost ventilatorja.
Temperature
•• Zazna notranjo temperaturo na podlagi temperaturnega razpona.
82
Varnost
Safety Lock
•• Zaklenite menije na zaslonu.
――Če jih želite odkleniti, za Safety Lock izberite Off.
Button Lock
•• Zaklenite gumbe na prikazovalni napravi.
――Če jih želite odkleniti, za Button Lock izberite Off.
Prikaz na zaslonu
Source OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, ko zamenjate Source.
Not Optimum Mode OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če je izbran način, ki ga naprava ne podpira.
No Signal OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če ni vhodnega signala.
MDC OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če funkcija MDC spremeni nastavitve.
83
Čas
Clock Set
Spremenite trenutni čas v izbrani prikazovalni napravi glede na čas v računalniku.
Če čas v prikazovalni napravi ni nastavljen, bodo prikazane ničelne vrednosti.
Timer
On Timer
•• Repeat : določite obdobje, v katerem želite ponoviti izbrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : nastavitve za Holiday Management lahko uporabite pri možnosti Timer.
•• On Time : nastavite čas vklopa izbrane prikazovalne naprave.
•• Volume : določite glasnost prikazovalne naprave, ko se ta vklopi s funkcijo On Time.
•• Source : določite vhodni vir prikazovalne naprave, ko se ta vklopi s funkcijo On Time.
Off Timer
•• Repeat : določite obdobje, v katerem želite ponoviti izbrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : nastavitve za Holiday Management lahko uporabite pri možnosti Timer.
•• Off Time : nastavite čas izklopa izbrane prikazovalne naprave.
――Potrditvena polja za izbiro dni v tednu pod možnostjo Repeat so omogočena le, če je izbrano Manual.
84
Holiday Management
S funkcijo Holiday Management preprečite, da bi se naprave, ki se vklopijo s funkcijo Timer, ob določenih dneh vklopile.
――Funkcijo Holiday Management lahko omogočite ali onemogočite v meniju z nastavitvami za Timer.
•• Add: vnesite praznike.
kliknite gumb Add v oknu Holiday Management.
•• Delete : izbrišite praznike. potrdite želena polja in kliknite ta gumb.
•• Seznam praznikov: oglejte si seznam praznikov, ki ste jih dodali.
Zaščita pred vžganostjo zakasnelih slik
Pixel Shift
V določenih časovnih intervalih se zaslon rahlo premakne, da prepreči vžganost zakasnelih slik.
85
Screen Saver
S to funkcijo preprečite vžganost zakasnelih slik, kadar izbrano prikazovalno napravo dlje časa pustite v istem stanju.
Timer: Nastavite lahko časovnik za Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih
(Period).
•• Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od
Start Time do End Time).
•• Mode: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
•• Period (Hour): določite interval za vklop funkcije Screen Saver.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Time (Sec): določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Saver vklopljena.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Start Time: Nastavite začetni čas za prikaz ohranjevalnika zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: Nastavite končni čas za prikaz ohranjevalnika zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
――Period (Hour) in Time (Sec) lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost
Repeat.
――Start Time in End Time lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost
Interval.
86
Safety Screen
S funkcijo Safety Screen lahko preprečite vžganost zakasnelih slik, kadar je na zaslonu prikazovalne naprave dlje časa prikazana
statična slika.
Lamp Control
Funkcija Lamp Control se uporablja za prilagoditev osvetlitve ozadja, da se zmanjša poraba energije.
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbrane prikazovalne naprave ob določenem času.
Če spremenite Manual Lamp Control, se za Auto Lamp Control samodejno izbere Off.
Ročna prilagoditev osvetlitve ozadja izbranega zaslona.
Če spremenite Auto Lamp Control, se za Manual Lamp Control samodejno izbere Off.
•• Ambient Light : funkcija Ambient Light zazna intenzivnost svetlobe v prostoru in samodejno prilagodi svetlost vseh
zaslonov v isti zaporedni povezavi.
87
Ticker
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
Ticker
Vklop ali izklop funkcije Ticker.
•• Off / On
Message
Vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
Timer
Nastavite Start Time in End Time, da se prikaže sporočilo (Message).
Position
Za usmerjenost prikaza sporočila (Message) izberite Horizontal in Vertical.
Motion
Določite Direction in Speed, da se prikaže sporočilo (Message).
Font Options
Določite sporočilo Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color in Background Opacity.
88
Nastavitve orodij
•• Panel Control: vklopi ali izklopi zaslon prikazovalne naprave.
•• Remote Control: omogoči ali onemogoči daljinski upravljalnik.
Varnost
Ponastavi
•• Reset Picture: ponastavi nastavitve zaslona.
•• Reset Sound: ponastavi nastavitve zvoka.
•• Reset System: ponastavi nastavitve sistema.
•• Reset All: hkrati ponastavi nastavitve zaslona, zvoka in sistema.
89
Uredi stolpec
Konfigurirajte nastavitve za elemente, ki bodo prikazani na seznamu prikazanih.
•• Language: izberite jezik programa MDC. Ko izberete jezik, znova zaženite program MDC, da se izbrani jezik uveljavi.
Options
•• Command Retry Count: določite število vnovičnih poskusov, če ukaz ne uspe.
•• Error Status Interval: določite časovni interval za poizvedbo prikazovalne naprave, s katerim preverite, ali je prišlo do
napake »Fault Device«.
•• Mail Alert Interval: določite časovni interval za e-poštna obvestila, če pride do napake »Fault Device«.
Edit Column
Izberite elemente, ki jih želite prikazati na seznamu nizov.
90
Monitor Window
Prikaže se okno s podrobnostmi o prenosu podatkov med računalnikom in prikazovalnimi napravami.
•• Filter
Information
Oglejte si informacije o programu.
91
Druge funkcije
Spreminjanje velikosti okna
Postavite kazalko miške v kot programskega okna. Prikazala se bo puščica.
Premaknite puščico in tako prilagodite velikost programskega okna.
92
Upravljanje skupin
Ustvarite skupine in upravljajte seznam nizov na ravni skupine.
――Imena skupin morajo biti različna.
Združevanje v skupine
1
Kliknite z desno tipko miške in izberite Group
Edit na seznamu prikazovalnih naprav na levi strani programskega
okna.
2
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Add on the same level ali Add on the sub level.
•• Add on the same level: ustvarite skupino na isti ravni kot je izbrana skupina.
-- Gumb Add on the same level je omogočen le, če obstaja najmanj ena skupina.
93
•• Add on the sub level: ustvarite podskupino izbrane skupine.
Brisanje skupin
3
Vnesite ime skupine.
1
Izberite ime skupine in kliknite Edit.
2
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Delete.
3
Kliknite Yes. Skupina bo izbrisana.
94
Preimenovanje skupin
1
Izberite ime skupine in kliknite Edit.
2
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Rename.
3
Če se v prejšnjem imenu skupine prikaže kazalka, vnesite novo ime skupine.
Rename
Upravljanje razporedov
Ustvarjanje razporedov
Ustvarite in registrirajte razpored na ravni skupine.
1
Kliknite All Schedule List v razdelku razporeda na levi strani programskega okna. Gumb Add na sredini bo omogočen.
95
2
Kliknite gumb Add. Odprlo se bo okno Add Schedule.
3
Kliknite Add pod elementom Device Group in izberite skupino, v katero želite dodati razpored.
4
Izberite Date&Time/Action in kliknite OK. Razpored bo dodan in v oknu s seznamom nizov bo prikazan seznam
razporedov.
-- Device Group : izberite skupino.
-- Date&Time
Instant Execution : takoj zažene razpored.
Timer : določi datum, čas in interval za zagon razporeda.
-- Action : izberite funkcijo, ki se bo vklopila ob izbranem času in intervalu.
Spreminjanje razporeda
Če želite spremeniti razpored, ga izberite in kliknite Edit.
Brisanje razporeda
Če želite izbrisati razpored, ga izberite in kliknite Delete.
96
Navodila za odpravljanje težav
-- Ta program morda ne bo deloval
pravilno zaradi težave pri komunikaciji
med računalnikom in zaslonom ali
zaradi elektromagnetnih valov iz bližnjih
elektronskih naprav.
Težava
Zaslon, ki ga želite nadzorovati, se
ne prikaže v tabeli s sistemskimi
informacijami.
Rešitev
1
Preverite povezavo kabla RS232C (preverite, ali je kabel pravilno priključen v ustrezna serijska vrata).
2
Preverite, ali je morda priključen drug zaslon z enakim ID-jem. Če je priključen zaslon z enakim ID-jem, zasloni morda
ne bodo prikazani zaradi spora med podatki.
3
Preverite, ali je ID zaslona v razponu od 0 do 99. (Spremenite ID v meniju zaslona.)
――Pri zaslonu, ki podpira ID v razponu od 0 do 99, mora biti ID nastavljen med 0 in 99.
Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne
prikaže v drugih tabelah z informacijami
o nadzoru.
Preverite, ali je zaslon vklopljen. (Glejte stanje napajanja v tabeli s sistemskimi informacijami.)
Prikazuje se naslednje sporočilo.
Preverite, ali ste izbrali zaslon, ki ga želite upravljati.
Zasloni se vklapljajo ali izklapljajo ob
različnih časih, čeprav je nastavljena
možnost On Time ali Off Time.
Prilagodite čas v računalniku, da sinhronizirate čas v povezanih zaslonih.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval, če boste odstranili kabel RS-232C ali nepravilno zaprli program, ko je za funkcijo
Remote Control izbrano Disable. Težavo odpravite, tako da ponovno zaženite program in za Remote Control izberete
Enable.
Preverite, ali ste izbrali vhodni vir, na katerega je priključen zaslon.
97
Prikaz lastnosti zaslona pri uporabi več zaslonov
1
Če ni izbran zaslon: prikaže se privzeta vrednost.
2
Če je izbran en zaslon: prikažejo se nastavitve za izbrani zaslon.
3
Če sta izbrana dva zaslona (npr. z ID 1 in ID 3): nastavitve za ID 1 se prikažejo pred nastavitvami za ID 3.
4
Če sta potrjeni polji All + Select in so izbrani vsi zasloni: prikažejo se privzete nastavitve.
98
Poglavje 05
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Colour Tone idr.)
-- Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
Če je vir signala PC, DVI ali DisplayPort
•• Information: ta način zmanjšuje utrujenost oči in je primeren za prikazovanje javnih informacij.
MENUm → Picture → Picture Mode → ENTERE
•• Advertisement: ta način je primeren za prikazovanje video vsebin in oglasov v zaprtih prostorih/na prostem.
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek
uporabljal.
Prikazane so različne možnosti za Picture Mode, ki so odvisne od trenutnega vira
signala.
•• Dynamic: ta način je primeren za svetle prostore.
•• Standard: ta način je na splošno primeren za katero koli okolje.
Picture
•• Natural: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
Picture Mode
Information
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
Če je vir signala AV, Component, HDMI1, HDMI2
G 50
•• Movie: ta način zmanjšuje utrujenost oči.
R 50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
99
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENUm → Picture → ENTERE
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
Vhodni vir
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1 (če je
priključen računalnik), HDMI2 (če je
priključen računalnik)
Picture Mode
Information
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour
Dynamic, Standard, Natural, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
AV, Component, HDMI1, HDMI2
Nastavljive možnosti
――Če spremenite nastavitev Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ali Tint (G/R), se bo OSD ustrezno prilagodil.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
――Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
R 50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
100
Screen Adjustment
izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.
MENUm → Picture → Screen Adjustment → ENTERE
•• Zoom1: uporabite za zmerno povečavo. Odreže zgornje in stranske dele slike.
Custom
16:9
PC Screen Adjustment
Resolution Select
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Zoom2: uporabite za večjo povečavo.
•• Smart View 1: zmanjša sliko 16:9 za 50 %.
――Smart View 1 je omogočeno le v načinih HDMI1 in HDMI2.
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
――Prikazane so različne možnosti za Screen Adjustment, ki so odvisne od trenutnega vira signala.
•• 16:9: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9.
Screen Adjustment
Picture Size
Picture Size
•• Smart View 2: zmanjša sliko 16:9 za 25%.
――Smart View 2 je omogočeno le v načinih HDMI1 in HDMI2.
•• Wide Fit: poveča razmerje višina/širina slike tako, da se slika prilagodi celotnemu zaslonu.
Off
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu (4:3).
――Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike na
zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
•• Screen Fit: prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala HDMI1, HDMI2 (720p/1080i/1080p) ali
Component (1080i/1080p).
•• Custom: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
•• Original ratio: če je vhodni vir PC, DVI, HDMI1 (povezava z računalnikom), HDMI2 (povezava z računalnikom) ali
DisplayPort, bo video prikazan v izvirnem razmerju slike.
――Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.
101
Velikosti slike, ki so na voljo za posamezni vir signala
Vir signala
Picture Size
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
Component (1080i, 1080p)
16:9, Wide Fit, Screen Fit, 4:3 , Custom
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Smart View 1, Smart View 2, Wide Fit, 4:3 , Screen Fit,
Custom
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, Smart View 1, Smart View 2, 4:3,
Custom
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1(če je priključen računalnik),
HDMI2 (če je priključen računalnik)
16:9, 4:3, Original ratio
102
Position
Prilagodi položaj slike. Position je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit ali Custom.
――Če želite uporabljati funkcijo Position, ko izberete Zoom1, Zoom2, Wide Fit ali Screen Fit, upoštevajte spodnja navodila.
Screen Adjustment
Picture Size
Zoom1
· Position
· 4:3 Screen Size
1
S tipko ▼ izberite Position. Pritisnite tipko E.
2
S tipko ▲ ali ▼ premaknite sliko navzgor ali navzdol.
3
Pritisnite tipko E.
16:9
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Če želite uporabljati funkcijo Zoom/Position, ko izberete Screen Fit v HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p) ali Component
Zoom/Position
(1080i/1080p) ali Custom, upoštevajte spodnja navodila.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
16:9
PC Screen Adjustment
Resolution Select
1
S tipko ▼ izberite Zoom/Position. Pritisnite tipko E.
2
Izberite Zoom ali Position. Pritisnite tipko E.
3
S tipko ▲/▼/◄/► premaknite sliko.
4
Pritisnite tipko E.
――Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Zoom/Position.
Off
Slika bo nastavljena na privzeti položaj.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
103
4:3 Screen Size
Na voljo le, če je velikost slike nastavljena na Auto Wide. Želeno velikost slike lahko določite v razmerju WSS 4:3 (Wide Screen
Service) ali v izvirni velikosti. Vsaka evropska država zahteva drugačno velikost slike.
•• 16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
16:9
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
odstrani ali zmanjša šum slike.
Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo Coarse čim bolj prilagodite frekvenco (Coarse) in znova
zaženite natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana s sredino zaslona.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
Pritisnite tipko ▲ ali ▼, da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko ◄ ali ►, da prilagodite vodoravni položaj.
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
•• Position
Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.
16:9
•• Image Reset
Ponastavi sliko na privzete nastavitve.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
104
Resolution Select
Če slika ni normalna, tudi če je ločljivost grafične kartice enaka eni od naslednjih, lahko kakovost slike optimirate tako, da v tem
meniju izberete enako ločljivost za izdelek, kot jo uporablja računalnik.
Razpoložljive ločljivosti: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
16:9
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Auto Adjustment
Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve.
MENUm → Picture → Auto Adjustment → ENTERE
Picture
Auto Adjustment
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
105
Rotation
Zavrtite sliko na zaslonu.
•• Landscape: prikaže zaslon v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže zaslon v pokončnem načinu.
MENUm → Picture → Rotation → ENTERE
Picture
Rotation
· Aspect Ratio
Portrait
Full Screen
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Aspect Ratio
Za zasukani zaslon izberite celozaslonski ali izvirni prikaz.
•• Full Screen: prikaže zasukani zaslon v celozaslonskem načinu.
MENUm → Picture → Aspect Ratio → ENTERE
•• Original: prikaže zasukani zaslon v prvotnem razmerju slike.
――Na voljo le, če je za Rotation izbrano Portrait.
Picture
Rotation
· Aspect Ratio
Portrait
Full Screen
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
106
Advanced Settings
Vir signala
MENUm → Picture → Advanced Settings → ENTERE
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Advanced Settings
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1
(če je priključen računalnik),
HDMI2 (če je priključen
računalnik)
Information
White Balance / Gamma
Advertisement
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / Colour Space
/ White Balance / Gamma
AV, Component, HDMI1,
HDMI2
Natural, Dynamic
Ni na voljo
AV
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Motion
Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / 10p White Balance /
Gamma
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Expert
Pattern / Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / 10p White Balance /
Gamma / Expert Pattern
Off
Native
Component, HDMI1, HDMI2
White Balance
10p White Balance
Picture Mode
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
107
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
10p White Balance
Off
Prilagajanje kontrasta zaslona.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Poudari roza Flesh Tone.
RGB Only Mode
Prikaže barve Red, Green in Blue za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
•• Auto / Native / Custom
――Če želite prilagoditi nastavitve Colour, Red, Green, Blue in Reset, za Colour Space izberite Custom.
108
White Balance
Advanced Settings
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
White Balance
10p White Balance
Gamma
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Reset: ponastavi White Balance na privzete nastavitve.
10p White Balance
S prilagajanjem svetlosti rdeče, zelene in modre nadzira ravnovesje bele barve v intervalih po 10 točk.
•• Off / On
Interval: izberite interval, ki ga želite prilagoditi.
Red: prilagodi raven rdeče barve.
Green: prilagodi raven zelene barve.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Blue: prilagodi raven modre barve.
Reset: ponastavi 10p White Balance na privzete nastavitve.
――Na voljo le, če je za Picture Mode izbrano Movie in je v zunanjem viru nastavljen ves vhod.
――Nekatere zunanje naprave mora ne podpirajo te funkcije.
Gamma
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
109
Expert Pattern
Advanced Settings
S funkcijo Expert Pattern umerite sliko.
Če meni OSD izgine ali če se ne odpre meni Picture, izdelek shrani umerjanje in zaslon Expert Pattern izgine.
White Balance
10p White Balance
Gamma
•• Off: izklopi funkcijo Expert Pattern.
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Pattern1: ta preskus prikazuje učinek nastavitev zaslona na odtenke sive in črne.
•• Pattern2: ta preskus prikazuje učinek nastavitev zaslona na barvo.
――Ko izberete Pattern1 ali Pattern2, lahko prilagodite druge zahtevnejše nastavitve za želeni učinek.
――Ko je zagnan Expert Pattern, se zvok ne predvaja.
――Možno le v načinih Component, HDMI1 in HDMI2.
Motion Lighting
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
•• Off / On
110
Picture Options
Možnost izberite s puščičnima tipkama ▲ in ▼, nato pritisnite E.
MENUm → Picture → Picture Options → ENTERE
Vhodni vir
S puščičnimi tipkami spremenite nastavitev in pritisnite E.
PC, DVI
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Picture Mode
Picture Options
Information
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus /
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus /
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / Colour Temp. / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / Motion Plus / Dynamic Backlight
HDMI1, HDMI2
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus /
Dynamic Backlight
AV, Component, HDMI1
(1080i), HDMI2 (1080i)
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / Film Mode / Motion Plus / Dynamic
Backlight
HDMI1(če je priključen
računalnik), HDMI2 (če je
priključen računalnik)
DisplayPort
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
111
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
Če je vir signala PC, DVI, DisplayPort ali HDMI1 (povezava z računalnikom), HDMI2 (povezava z računalnikom).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Če je vir signala AV, Component, HDMI1 ali HDMI2.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Možnost Warm1 ali Warm2 bo onemogočena, če je za Picture Mode izbrano Dynamic.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Colour Temp.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Prilagodite temperaturo barve (Red/Green/Blue). (Razpon: 3000K–15000K)
――Ta možnost je na voljo, če je za Colour Tone izbrano Off.
Digital Noise Filter
Če je signal oddajanja, ki ga sprejema izdelek, šibek, lahko aktivirate funkcijo Digital Noise Filter, da zmanjšate morebitno
statiko ali podvajanje na zaslonu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Ko je signal šibek, preskusite vse možnosti, dokler ni na izdelku prikazana najboljša slika.
MPEG Noise Filter
Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
112
HDMI Black Level
Picture Options
HDMI Black Level
Normal
Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.
•• Normal / Low
――Na voljo le v načinih HDMI1, HDMI2 in DVI (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Film Mode
Dynamic Backlight
Off
ta način je primeren za ogled filmov.
Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Na voljo v načinu AV, Component, HDMI1(1080i) ali HDMI2(1080i).
Motion Plus
Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko
Imena menijev se lahko spreminjajo odvisno od države.
Off : izklopi možnost Motion Plus.
Clear : za Motion Plus izbere način Clear (primeren za jasno sliko v filmih).
Standard : za Motion Plus izbere način Standard.
Smooth : za Motion Plus izbere način Smooth (primeren za naravnejšo sliko v filmih).
Custom: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik in tresenja.
Demo : izbere Motion Plus (če je za Motion Plus izbrano On, bo slika prikazana na levi polovici zaslona).
•• Blur Reduction: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik.
-- Ta možnost je podprta, če je za Motion Plus izbrano Custom.
•• Judder Reduction: to možnost uporabite za zmanjšanje tresenja.
-- Ta možnost je podprta, če je za Motion Plus izbrano Custom.
•• Reset: ponastavi nastavitve Motion Plus na privzete vrednosti.
-- Če uporabite to možnost, se lahko slika na zaslonu nenamerno spreminja.
-- Onemogočeno, če je za PIP izbrano On.
113
Dynamic Backlight
Picture Options
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
•• Off / On
――Možnost Dynamic Backlight ni na voljo, če je vir signala PC, AV Component in je za Video Wall izbrano On.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Picture
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
MENUm → Picture → Reset Picture → ENTERE
Picture
Reset Picture
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
114
Poglavje 06
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte nastavitve zvoka (Sound) za ta izdelek.
Sound Mode
Izberete lahko zvočni način, ki ustreza vašim željam.
•• Standard: izbere navaden zvočni način.
MENUm → Sound → Sound Mode → ENTERE
•• Movie: ponuja najboljši zvok za filme.
•• Clear Voice: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
Sound
Sound Mode
•• Music: glasba je glasnejša od glasov.
Standard
•• Amplify: poveča intenzivnost visokofrekvenčnih zvokov, kar zagotavlja boljšo izkušnjo s poslušanjem za osebe z okvaro
sluha.
――Če je za Speaker Select izbrano External, je možnost Sound Mode onemogočena.
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
115
Sound Effect
Konfigurirajte želeni zvočni učinek za zvočni izhod.
――Če je za Speaker Select izbrano External, je možnost Sound Effect onemogočena.
MENUm → Sound → Sound Effect → ENTERE
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
――Na voljo le, če je za Sound Mode izbrano Standard.
•• Virtual Surround (Off / On)
Ta funkcija zagotavlja navidezni prostorski zvok 5.1 prek dveh zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer
Function).
•• Dialog Clarity (Off / On)
Ta funkcija vam omogoča, da povečate intenzivnost glasu in zmanjšate glasnost glasbe v ozadju ali zvočnikov učinkov,
tako da je dialog bolj razumljiv.
•• Equaliser
S funkcijo Equaliser prilagodite nastavitve zvoka za vsak zvočnik.
-- Balance L/R: prilagodi ravnovesje med desnim in levim zvočnikom.
-- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Prilagoditev pasovne širine): Prilagodi raven določenih frekvenc pasovne
širine.
-- Reset: ponastavi izenačevalnik na privzete nastavitve.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
116
Speaker Settings
MENUm → Sound → Speaker Settings → ENTERE
――Če je za Speaker Select izbrano External, se zvočniki na izdelku izklopijo.
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za Speaker Select izbrano Internal, se vklopijo tako zvočniki na
izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov izdelka in zunanjih zvočnikov.
Sound
Sound Mode
•• Speaker Select (External / Internal)
Če zvočno skladbo iz oddaje ali filma poslušate prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga
povzroči razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem primeru
v izdelku izberite možnost External.
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
――Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
•• Auto Volume (Off / Normal / Night)
Glasnost je odvisna od kanala.
Samodejno izenači raven glasnosti pri preklapljanju med kanali.
-- Normal izenači raven glasnosti v posameznem kanalu, da je pri spreminjanju kanalov raven glasnosti enaka.
-- Night izenači in poveča raven glasnosti na kanalih, da je vsak kanal tišji. Možnost Night je uporabna ponoči, ko
potrebujete nizko raven glasnosti.
――Če želite glasnost upravljati iz priključene izvorne naprave, za Auto Volume izberite Off. Spremembe nadzora glasnosti
v priključeni izvorni napravi morda ne bo mogoče uveljaviti, če je za Auto Volume izbrano Normal ali Night.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
117
Reset Sound
Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.
MENUm → Sound → Reset Sound → ENTERE
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
118
Poglavje 07
Network
Network Settings
Povezava z ožičenim omrežjem
Izdelek lahko s kablom povežete z lokalnim omrežjem na tri načine.
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
•• Izdelek lahko povežete v lokalno omrežje, tako da s kablom LAN povežete vrata LAN na hrbtni strani izdelka in zunanji
modem. Glejte spodnjo shemo.
Network Settings
LAN
Zunanji modem
(ADSL / VDSL )
Vrata za modem na steni
The next step is to set up a wireless network using an
internal LAN Adapter.
RJ45
Start
Cancel
If you want to connect to your wired network, plug in a
network cable.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Kabel za modem
Kabel LAN
•• Izdelek lahko povežete z lokalnim omrežjem, tako da povežete vrata LAN na hrbtni strani izdelka z razdelilnikom naslova
IP, ki je priključen v zunanji modem. Za povezavo uporabite kabel LAN. Glejte spodnjo shemo.
LAN
Vrata za modem na steni
Zunanji modem
(ADSL / VDSL)
Kabel za modem
Delilnik IP
(s strežnikom DHCP)
Kabel LAN
RJ45
Kabel LAN
119
•• V nekaterih omrežjih lahko povežete izdelek z lokalnim omrežjem, tako da kabel LAN vključite v vrata LAN na hrbtni strani izdelka in neposredno v stensko omrežno
vtičnico.
Glejte spodnjo shemo. Stenska vtičnica je v tem primeru povezana z modemom ali usmerjevalnikom v vašem domu.
LAN
Vrata LAN na steni
RJ45
Kabel LAN
Če imate vzpostavljeno dinamično omrežje, uporabite modem ali usmerjevalnik ADSL, ki podpira protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in
usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno posredujejo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, s katerimi vaš izdelek dostopa do interneta, zato vam
jih ni treba vnesti ročno. Večina domačih omrežij je dinamičnih.
Nekatera omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, morate med nastavitvijo omrežne povezave ročno vnesti vrednosti za naslov IP,
masko podomrežja, prehod in DNS na zaslonu za nastavitev kabelske povezave. Če ne veste vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, se obrnite na vašega
ponudnika internetnih storitev.
Če uporabljate operacijski sistem Windows, lahko te vrednosti preverite tudi v računalniku.
――Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP.
――Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.
120
Nastavitve žičnega omrežja
Nastavite omrežno povezavo za uporabo internetnih storitev, kot je nadgradnja programske opreme.
Network Settings – samodejno
Omogoča priključitev v omrežje s kablom LAN.
Najprej morate vključiti kabel LAN.
Samodejna nastavitev
1
Odprite okno Network Settings. Izberite Start, pritisnite E in nato znova pritisnite E.
2
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in preveri omrežno povezavo.
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Wired network and Internet connection completed.«.
――Če postopek vzpostavitve povezave ne uspe, preverite povezavo z vrati LAN.
――Če s samodejnim postopkom ni mogoče najti vrednosti omrežne povezave ali če želite povezavo nastaviti ročno, se pomaknite na naslednje poglavje o ročni
121
nastavitvi omrežja Network Settings.
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod in naslov strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave ogledate tako.
1
Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2
V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
3
V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Podpora.
4
Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
Ročna nastavitev
1
Odprite okno Network Settings. Izberite Start, pritisnite E in nato znova pritisnite E.
2
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in začne se postopek preverjanja. Pritisnite Stop. Postopek preverjanja se ustavi.
3
Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
4
Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP Setting izberite Enter manually. Ponovite postopek vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
――Če za IP Setting nastavite Enter manually, se nastavitev DNS setting samodejno spremeni v Enter manually.
5
Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in začne se postopek preverjanja.
6
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Wired network and Internet connection completed.«.
122
Povezava z brezžičnim omrežjem
Če želite izdelek povezati z brezžičnim omrežjem, potrebujete brezžični usmerjevalnik ali modem in Samsungov vmesnik za brezžični LAN (WIS10ABGN, WIS12ABGNX), ki
ga povežete z vrati USB na hrbtni ali stranski plošči izdelka. Glejte spodnjo sliko.
Brezžični delilnik IP
(usmerjevalnik s strežnikom DHCP)
Plošča izdelka
Vrata LAN na steni
Adapter Samsung za brezžični LAN
Kabel LAN
Samsungov vmesnik za brezžični LAN je na prodaj ločeno pri izbranih trgovcih, spletnih trgovinah in na spletnem mestu Samsungparts.com. Samsungov vmesnik za
brezžični LAN podpira protokole IEEE 802.11a/b/g in n. Samsung priporoča protokol IEEE 802.11n. Ko predvajate videoposnetek po omrežni povezavi, se bo slika morda
zaustavljala.
――V brezžičnem omrežju morate uporabiti »Samsungov vmesnik za brezžični LAN« (WIS10ABGN, WIS12ABGNX).
Samsungov vmesnik za brezžični LAN in USB-podaljšek sta na prodaj ločeno pri izbranih trgovcih, spletnih trgovinah in na spletnem mestu Samsungparts.com.
――Za brezžični razdelilnik naslovov IP uporabite kanal, ki ga trenutno ne uporabljate. Če izbrani kanal že uporablja druga bližnja naprava, bo prišlo do motenj in prekinitve
komunikacije.
――Vaš izdelek podpira le naslednje varnostne protokole za brezžična omrežja.
Če izberete pretok Pure High (Greenfield) 802.11n in je v dostopni točki ali brezžičnem usmerjevalniku za vrsto šifriranja izbrano WEP, TKIP ali TKIP AES (WPS2Mixed),
Samsungovi izdelki v skladu z novimi specifikacijami za WiFi ne bodo podpirali povezave.
――Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup), se lahko povežete v omrežje z načinom PBC (Push Button Configuration) ali vnosom kode PIN.
Funkcija WPS bo v obeh načinih samodejno konfigurirala vrednost SSID in ključ WPA.
――Če usmerjevalnik, modem ali naprava nima potrjenega certifikata, je ni dovoljeno uporabiti za povezavo izdelka s »Samsungovim vmesnikom za brezžični LAN«.
――Preden vzpostavite povezavo s Samsungovim vmesnikom za brezžični LAN, mora biti izdelek vklopljen.
――Načini vzpostavitve povezave: Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko vzpostavite na tri načine.
Samodejna nastavitev (s funkcijo samodejnega iskanja omrežja), ročna nastavitev, WPS(PBC)
――Izdelek morda ne bo prepoznal Samsungovega vmesnika za brezžični LAN, če za povezavo z izdelkom uporabite USB-zvezdišče ali USB-podaljšek, ki ni priložen izdelku.
123
Nastavitve brezžičnega omrežja
Samodejna nastavitev omrežja
Večina brezžičnih omrežij ima izbirni varnostni sistem, ki od naprav, ki dostopajo do omrežja, zahteva šifrirano varnostno kodo, imenovano Security Key. Koda Security Key
temelji na geslu, ki je navadno beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki ste jih morali vnesti, ko ste nastavljali varnost za brezžično omrežje. Če omrežno povezavo
nastavite na tak način in če poznate kodo Security Key za brezžično omrežje, boste morali med samodejnim ali ročnim postopkom nastavitve vnesti to geslo.
Samodejna nastavitev
1
Odprite okno Network Settings. Izberite Start in pritisnite E.
2
Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
3
Na seznamu omrežij pritisnite tipko
ali , da izberete omrežje, nato pa dvakrat pritisnite tipko E.
――Če je brezžični usmerjevalnik skrit (neviden), morate izbrati Add Network in vnesti ustrezna Network Name in Security Key, da vzpostavite povezavo.
4
Če se prikaže zaslon Enter security key., nadaljujte s 5. korakom. Če izberete brezžični usmerjevalnik brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
5
Če je v usmerjevalniku vklopljena varnost, vnesite Security Key (Security Key ali PIN).
6
Ko končate, z desno puščično tipko premaknite kazalko na Next in pritisnite E. Prikaže se zaslon z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
――Vzpostavila se bo povezava z usmerjevalnikom, vendar do interneta ne bo mogoče dostopati.
7
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.«.
124
Ročna nastavitev omrežja
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod in naslov strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave ogledate tako.
1
Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2
V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
3
V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Podpora.
4
Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
125
Ročna nastavitev
1
Odprite okno Network Settings. Izberite Start in pritisnite E.
2
Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
3
Na seznamu omrežij pritisnite tipko
ali , da izberete omrežje, nato pa dvakrat pritisnite tipko E.
――Če je brezžični usmerjevalnik skrit (neviden), morate izbrati Add Network in vnesti ustrezna Network Name in Security Key, da vzpostavite povezavo.
4
Če se prikaže zaslon Enter security key., nadaljujte s 5. korakom. Če izberete brezžični usmerjevalnik brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
5
Če je v usmerjevalniku vklopljena varnost, vnesite Security Key (Security Key ali PIN).
6
Ko končate, z desno puščično tipko premaknite kazalko na Next in pritisnite E. Prikaže se zaslon z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
7
Ko se naprava poskuša povezati z omrežjem, izberite Stop. Tako boste prekinili povezavo.
8
Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
9
Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP Setting izberite Enter manually. Ponovite postopek vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
――Če za IP Setting nastavite Enter manually, se nastavitev DNS setting samodejno spremeni v Enter manually.
10Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in začne se postopek preverjanja.
11Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.«.
126
WPS(PBC)
Nastavitev z možnostjo WPS(PBC)
Če je na usmerjevalniku tipka WPS(PBC), upoštevajte spodnja navodila.
1
Odprite okno Network Settings.
2
Izberite WPS(PBC), pritisnite E in nato znova pritisnite E.
3
V dveh minutah pritisnite tipko WPS(PBC) na usmerjevalniku. Izdelek samodejno pridobi vse vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih potrebuje za vzpostavitev povezave
z omrežjem.
4
Prikaže se zaslon z omrežno povezavo, nastavitev omrežja pa je končana.
127
Network Status
Preverite lahko trenutno stanje omrežja in povezave z internetom.
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
00 : 12 : fb : df : 29 : 76
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
You are connected to the Internet. If you have any problems using online
services, please contact your Internet service provider.
IP Settings
Retry
Close
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
128
Wi-Fi Direct
-- Če želite uporabiti to funkcijo, mora
mobilna naprava podpirati Wi-Fi Direct.
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Nastavite za povezavo izdelka z brezžičnimi mobilnimi napravami. S to funkcijo lahko brezžične mobilne naprave neposredno povežete s svojim izdelkom brez
usmerjevalnika.
Če želite povezati mobilno napravo z izdelkom s funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte spodnja navodila:
1
Odprite okno Wi-Fi Direct. Izdelek začne iskati naprave.
2
V napravi vklopite funkcijo Wi-Fi Direct. Izberite želeno napravo Wi-Fi.
•• PBC (Push Button Configuration): V dveh minutah na napravi Wi-Fi pritisnite gumb WPS(PBC). Izdelek samodejno pridobi vse vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih
potrebuje za vzpostavitev povezave z omrežjem.
•• PIN: vnesite PIN, ki je prikazan v napravi.
――Če želite prekiniti povezavo z napravo, izberite povezano napravo Wi-Fi in nato Disconnected.
129
Soft AP
MENU m → Network → Soft AP → ENTER E
S to funkcijo lahko povežete izdelek z mobilnimi napravami, če te ne podpirajo funkcije Wi-Fi Direct. Nastavite možnosti za povezavo naprave Wi-Fi.
•• Soft AP
Vklopi ali izklopi možnost Soft AP. Če je za Soft AP izbrano On, lahko mobilne naprave ime izdelka najdejo na seznamu brezžičnih povezav.
•• Security Key
Security Key nastavite ročno z daljinskim upravljalnikom.
--------
B Show security key: prikaže varnostno kodo. Ali naj bo varnostna koda prikazana ali ne, je predstavljeno zgoraj v potrditvenem polju.
A Del.: izbriše posamezne znake vnesene varnostne kode.
C Space: vstavi presledek med znake pri vnašanju varnostne kode.
Return: vrne se na zaslon pred vnosom varnostne kode.
Security Key mora vsebovati najmanj osem števk.
Vnesite generirano varnostno kodo v napravo, ki jo želite povezati.
Če omrežje ne deluje normalno, znova preverite varnostno kodo. Zaradi napačne varnostne kode lahko pride do napake.
130
AllShare Settings
MENU m → Network → AllShare Settings → ENTER E
Prikaže seznam mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so bile nastavljene tako, da s tem izdelkom uporabljajo funkcijo AllShare Play.
•• Allow/Deny: dovoli/blokira naprave.
•• Delete from the list: izbriše naprave s seznama.
――Funkcija izbriše s seznama le ime naprave. Če je izbrisana naprava vklopljena ali če skuša vzpostaviti povezavo z izdelkom, bo njeno ime morda znova na seznamu.
Uporaba funkcije AllShare Play
Prikaže se okno s opozorilom, da bo v izdelku prikazana predstavnostna vsebina (videoposnetki, fotografije ali glasba), poslana iz mobilnega telefona. Vsebina je samodejno
predvajana 3 sekunde po tem, ko se prikaže okno z opozorilom. Če pritisnete tipko RETURN ali EXIT, ko se prikaže okno z opozorilom, predstavnostna vsebina ni
predvajana.
――Ko naprava prvič dostopi do vašega izdelka prek funkcije »Media«, se prikaže pojavno okno z opozorilom. S tipko E izberite Allow. S tem telefonu dovolite prost dostop
do izdelka in predvajanje vsebine s funkcijo AllShare Play.
――Če želite izklopiti prenos predstavnostne vsebine iz mobilnega telefona, omogočite Deny v funkciji AllShare Settings.
――Vsebina morda ne bo predvajana v izdelku, odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.
――Tipke E in / morda ne bodo delovale, saj so odvisne od vrste predstavnostne vsebine.
――Z mobilno napravo lahko upravljate funkcijo AllShare Play. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku posameznega mobilnega telefona.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Izberite ali vnesite ime naprave.
To ime je mogoče prikazati v omrežnih daljinskih upravljalnikih prek omrežja.
131
Poglavje 08
System
Multi Control
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control
•• ID Setup
Monitorju dodelite ID. (Razpon: 0~99)
MENUm → System → Multi Control → ENTERE
Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete številko, nato pritisnite E.
Multi Control
•• ID Input
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala.
ID Setup
00
ID Input
--
MDC Connection
RS232C MDC
DisplayPort daisy chain
Clone
Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
•• MDC Connection
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
-- RS232C MDC: komunikacija z napravo MDC poteka prek stereo kabla RS232C.
-- RJ45 MDC: komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RJ45.
•• DisplayPort daisy chain
Za prikaz vhodnega videa DP IN prek vhodnih vrat DP OUT izbirajte med načinoma za povezavo naprave SST (Single Stream
Transport) in MST (Multi Stream Transport).
Clone: v izhodnem načinu SST je isti izhod zaslona prikazan na dveh povezanih prikazovalnih napravah.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Če je izbrana možnost Clone, računalnik prepozna dva zaslona kot enega.
――Način Clone se omogoči, če je vir signala digitalni vir, ki ni DisplayPort, na primer DVI, HDMI1, HDMI2, ali MagicInfo.
Expand: v načinu MST se različna izhoda prikažeta na dveh povezanih prikazovalnih napravah.
――Če je izbrana možnost Expand, računalnik prepozna dva zaslona kot ločena zaslona.
――Način deluje samo v računalnikih, ki podpirajo DisplayPort 1.2 MST.
――Pri zaslonih z visoko ločljivostjo Full HD (1920x1080) je mogoče povezati največ štiri zaslone.
132
Time
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali Sleep Timer. S funkcijo Timer lahko izdelek nastavite tako, da se ob določenem času
samodejno vklopi ali izklopi.
MENUm → System → Time → ENTERE
Clock Set
Če želite uporabljati različne funkcije časomera, ki jih omogoča izdelek, nastavite uro.
Time
•• Clock Set
Nastavite Date in Time.
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off
끄기
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se lahko
premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
――Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
Sleep Timer
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite E. Če želite preklicati Sleep Timer, izberite Off.
133
Time
On Timer
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
On Timer
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
Off Timer
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.
Holiday Management
(On Timer1 ~ On Timer7)
――Za uporabo funkcije On Timer morate nastaviti uro.
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete dni,
ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
――Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Volume: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Source: izberite želeni vir signala.
•• Music / Photo (če je za Source izbrano USB): Izberite mapo v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali slikovne datoteke, ki jih
želite predvajati ob samodejnem vklopu izdelka.
――Ta funkcija je na voljo le, če je priključena naprava USB.
――Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če ne izberete mape z glasbeno datoteko, funkcija »Timer« ne deluje pravilno.
――Če je v napravi USB le ena datoteka z eno fotografijo, ne bo mogoče predvajati diaprojekcije.
――Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
――Vsaka uporabljena naprava USB je dodeljena drugi mapi. Če uporabljate več enakih vrst naprav USB, naj imajo mape, ki so
dodeljene posamezni napravi USB, različna imena.
――Priporočamo, da pri uporabi funkcije On Timer uporabljate pomnilniški ključ USB in bralnik kartic. Funkcija On Timer morda
ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 ali PMP-ji nekaterih izdelovalcev, saj lahko
izdelek porabi preveč časa za prepoznavanje teh naprav.
134
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off Timer
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer1 ~ Off Timer7)
――Za uporabo funkcije Off Timer morate nastaviti uro.
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete dni,
ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
――Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Holiday Management
Timer se bo ob dnevih, ki jih določite kot praznike, onemogočil.
•• Add: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama ▲/▼ izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Save.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
-- Start: določi začetni datum praznika.
-- End: določi končni datum praznika.
-- Delete: izbriše vse elemente na seznamu praznikov.
Izberite Delete. Prikaže se sporočilo »Delete all holidays?«.
Izberite Yes. Izbrisani bodo vsi prazniki.
•• Apply: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
-- Pritisnite E, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
-- Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
135
Menu Language
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge funkcije
računalnika.
MENUm → System → Menu Language → ENTERE
System
Time
Menu Language
Rotate menu
English
Landscape
Eco Solution
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
136
Rotate menu
Konfigurirajte zaslon menija.
•• Landscape: prikaže meni v ležečem načinu (privzeto).
MENUm → System → Rotate menu → ENTERE
•• Portrait: prikaže meni v pokončnem načinu na desni strani zaslona izdelka.
――Na voljo v načinih PC/DVI/HDMI1/HDMI2/DisplayPort/MagicInfo.
System
Time
Menu Language
Rotate menu
English
Landscape
Eco Solution
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
137
Eco Solution
Energy Saving
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
MENUm → System → Eco Solution → ENTERE
Če izberete Picture Off, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.
Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.
Eco Solution
•• Off / Low / Medium / High / Picture Off
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Eco Sensor
Off
Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
•• Off / On
――Če prilagodite nastavitev Backlight v meniju Picture in je možnost Eco Sensor vklopljena, se bo možnost Off izklopila.
Min. Backlight
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Če je za Eco Sensor izbrano On, lahko najmanjšo svetlost zaslona prilagodite ročno. Min. Backlight je najtemnejši način
osvetlitve. Nastavitev Min. Backlight mora biti nižja od nastavitve Backlight.
――Če je za Eco Sensor izbrano On, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na intenzivnost
svetlobe v prostoru.
No Signal Power Off
Ko naprava ne sprejema signala iz nobenega vira, napravo izklopite, da prihranite energijo.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu varčevanja z energijo.
――Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Auto Power Off
Za preprečevanje pregrevanja se izdelek samodejno izklopi, če v roku štirih ur ne pritisnete tipke na daljinskem upravljalniku
oziroma se ne dotaknete tipke sprednji strani.
•• Off / On
138
Security
Pri vsakem dostopu do funkcij Security se prikaže zaslon za vnos kode PIN, privzeta številka PIN je »0-0-0-0« (privzeto geslo: 0 0 - 0 - 0).
MENUm → System → Security → ENTERE
Safety Lock
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Security
•• Off / On
Safety Lock
Off
S funkcijo Safety Lock zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba LOCK na daljinskem
upravljalniku.
Button Lock
Off
Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0).
Change PIN
Button Lock
V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.
Če je za Button Lock izbrano On, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
Change PIN
Odprl se bo zaslon Change PIN.
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter New PIN. Iste štiri znake vnesite še v Confirm New PIN.
Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko Close. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
139
PIP
Nastavitve za PIP
Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
MENUm → System → PIP → ENTERE
Glavna slika
System
Podslika
PC
AV
PIP
Off
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort, MagicInfo
Auto Protection Time
Off
HDMI1, HDMI2, DVI, DisplayPort, MagicInfo
AV
Screen Burn Protection
Ticker
•• PIP (Off/On): aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo PIP.
Off
Video Wall
•• Source: izberete lahko vir podslike.
•• Size (
,
•• Position (
――V načinu (
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): izberite velikost podslike.
): izberite položaj podslike.
) ni mogoče izbrati Position.
•• Sound Select (Main / Sub): izberete lahko, da se predvaja zvok iz slike Main ali slike Sub.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Za zvok PIP glejte navodila za Sound Select.
-- Če izdelek izklopite med gledanjem v načinu PIP, način PIP ostane omogočen po vklopu/
izklopu izdelka.
-- Če za ogled igre ali karaok uporabljate glavni zaslon, boste morda opazili, da slika na zaslonu
PIP postane rahlo nenaravna.
140
Auto Protection Time
Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da bi preprečil nastanek učinka
vžganosti na vžganih slikah na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
MENUm → System → Auto Protection Time → ENTERE
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
141
Screen Burn Protection
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje nastanka vžganih
slik na zaslonu, imenovano Pixel Shift.
Pixel Shift narahlo pomakne sliko na zaslonu.
MENUm → System → Screen Burn Protection → ENTERE
Nastavitev Pixel Shift Time vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical in Time so na voljo le, če je za Pixel Shift izbrano On.
Immediate display
Off
•• Horizontal: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
Side Grey
Off
•• Vertical: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
•• Time: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
Nastavitve, ki so na voljo
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)
0~4
4
Vertical (slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 min~4 min
4 min
――Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.
――Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni napaka v izdelku.
――Ta funkcija ni na voljo v načinu Screen Fit.
142
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Nastavite lahko časovnik za Screen Burn Protection.
Funkcija Pixel Shift se po določenem času samodejno izklopi.
Timer
•• Off
•• Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih
(obdobje).
•• Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od
Start Time do End Time).
――Možnost je na voljo le, če je konfigurirana možnost Clock Set.
――Mode, Period, Time, Start Time in End Time so na voljo le, če je za Timer izbrano Repeat ali Interval.
•• Mode: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
-- Pixel: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.
-- Rolling bar: navpična vrstica se premika od leve proti desni.
-- Fading screen: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.
――Vzorca Rolling bar in Fading screen se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval ponavljanja.
•• Period: določite interval za vklop funkcije Screen Burn Protection.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Time: določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Burn Protection vklopljena.
――Možnost je na voljo le, če je za Pixel izbrano Mode.
•• Start Time: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
143
Immediate display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Kadar je zaslon nastavljen na razmerje 4:3, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
144
Ticker
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion in Font options so na voljo le, če je za Ticker izbrano On.
MENUm → System → Ticker → ENTERE
•• Message: vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
•• Time: za Start Time in End Time izberite Message.
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
Off
•• Position: za usmerjenost prikaza možnosti Message izberite Horizontal ali Vertical.
-- Horizontal (Left / Centre / Right)
-- Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: določite Direction in Speed za prikaz možnosti Message.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (Left / Right / Top / Bottom)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction in Speed sta na voljo le, če je za Motion izbrano On.
•• Font options: vnesite sporočilo Size in Text colour.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
145
Video Wall
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri modeli morda ne bodo
podpirali funkcije MagicInfo.
MENUm → System → Video Wall → ENTERE
Video Wall
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Video Wall lahko vklopite ali izklopite.
Za organiziranje video stene izberite možnost On.
Format
Za izbiro oblike zapisa prikaza slik na več zaslonih.
•• Full: prikaz slik v celozaslonskem načinu.
•• Natural: prikaz slik v izvirni ločljivosti brez povečave ali pomanjšave.
――Možnost Format je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Horizontal
-- Možnost Video Wall je na voljo le, če je za PIP izbrano Off.
Ta funkcija samodejno razdeli zaslon glede na določeno število vodoravnih zaslonov.
-- Če so vodoravno in navpično priključeni več kot štirje zasloni, priporočamo, da uporabite
ločljivost vhoda XGA (1024 x 768) ali višjo, da preprečite temno sliko zaradi zmanjšanja
kontrasta ali intenzivnosti barve.
Vnesite število vodoravno razporejenih zaslonov.
Vodoravni zaslon bo samodejno razdeljen glede na vneseno število.
Za vodoravno razporeditev lahko dodelite do 15 zaslonov.
――Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov (zmnožek vodoravnih in navpičnih zaslonov). Če je na primer vodoravna
razporeditev nastavljena na 15, je mogoče navpični razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov. Če pa je navpična razporeditev
nastavljena na 15, je mogoče vodoravni razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov.
――Možnost Horizontal je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
146
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
Ta funkcija samodejno razdeli zaslon glede na določeno število navpičnih zaslonov.
Vnesite število navpično razporejenih zaslonov.
Navpični zaslon bo samodejno razdeljen glede na vneseno število.
· Horizontal
1
Za navpično razporeditev lahko dodelite do 15 zaslonov.
――Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov (zmnožek vodoravnih in navpičnih zaslonov). Če je na primer vodoravna
· Vertical
1
razporeditev nastavljena na 15, je mogoče navpični razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov. Če pa je navpična razporeditev
nastavljena na 15, je mogoče vodoravni razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov.
· Screen Position
――Možnost Vertical je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
Screen Position
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Razporeditev razdeljenih zaslonov lahko prilagajate tako, da s funkcijo Screen Position premikate oštevilčene zaslone.
Izberite Screen Position, da prikažete razporeditev (oštevilčenih) zaslonov glede na nastavitvi Horizontal ali Vertical. Za
prilagoditev razporeditve premaknite številko (zaslon) s smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku in pritisnite E.
――V možnost Screen Position je mogoče razporediti največ 100 zaslonov.
――Možnost Screen Position je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
――Okno Screen Position se prikaže le, če sta konfigurirani nastavitvi Horizontal in Vertical.
147
Source AutoSwitch Settings
Če zaslon vklopite, ko je za Source AutoSwitch izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno iskal
aktiven video signal v drugih virih video signala.
MENUm → System → Source AutoSwitch Settings → ENTERE
Source AutoSwitch
Če je za Source AutoSwitch izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Source AutoSwitch Settings
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
Source AutoSwitch
On
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
· Primary Source Recovery
Off
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej bo preveril prvi
in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in prikazalo se bo sporočilo,
da ni signala.
· Primary Source
All
· Secondary Source
PC
Če je možnost Primary Source nastavljena na All, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med vhodnimi video
viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
――Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
148
General
Max. Power Saving
Izklopi izdelek, da bi zmanjšal porabo energije, kadar je računalnik določen čas nedejaven.
MENUm → System → General → ENTERE
•• Off / On
――Na voljo le v načinih PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort.
General
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
BD Wise
On
Menu Transparency
Medium
Sound Feedback
Auto Power
Standby Control
Low
Off
Auto
Game Mode
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si tako
zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.
•• Off / On
――Previdnostni ukrepi in omejitve za Game Mode
Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju za Game Mode izberite Off.
――Game Mode ni na voljo, če je za vir signala izbrano PC, DVI ali DisplayPort.
――Če je za Game Mode izbrano On
Za Picture Mode je izbrano Standard, za Sound Mode pa je izbrano Movie.
BD Wise
Zagotavlja optimalno kakovost slike za Samsungove DVD/Blu-ray predvajalnike in domači kino, ki podpirajo funkcijo BD Wise.
Če je za BD Wise izbrano On, način slike samodejno preklopi v optimalno ločljivost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
――Ta možnost je na voljo, če Samsungove izdelke, ki podpirajo BD Wise, priključite v izdelek s kablom HDMI.
――Funkcija BD Wise je na voljo le, če je priključen vir signala, ki podpira funkcijo BD Wise.
Menu Transparency
Nastavite prosojnost menijskega polja.
•• High / Medium / Low
149
Sound Feedback
General
Sound Feedback
Auto Power
Low
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
Temperature Control
Možnost Sound Feedback je privzeto omogočena. Izklopite možnost Sound Feedback ali prilagodite glasnost.
Ta funkcija je privzeto omogočena. Glasnost lahko prilagodite ali utišate.
――Off / Low / Medium / High
Auto Power
Če boste omogočili to možnost, se bo izdelek samodejno vklopil ob priključitvi napajalnega kabla.
OSD Display
Power On Adjustment
Izdelek proizvaja zvok, kadar ga uporabljate.
0 Sec
77
•• Off / On
Standby Control
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil način
varčevanja z energijo.
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
――Možnost Standby Control je na voljo le, če je za Source izbrano PC, DVI, HDMI1, HDMI2 ali DisplayPort.
――Če se prikaže sporočilo "No Signal", ko je vhodna naprava priključena, preverite povezave kablov.
150
Lamp Schedule
General
Sound Feedback
Auto Power
Low
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
Temperature Control
0 Sec
77
Uporabniku omogoča, da v načinu MDC prilagodi vrednost »Lamp« na svojo vrednost ob določenem času.
•• Off / On
OSD Display
Prikaže ali skrije menijski element na zaslonu.
――Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
Power On Adjustment
Za nastavitev časa ogrevanja zaslona, preden se ta vklopi po pritisku gumba za napajanje. (Razpon: 0 – 50 sekund.)
――Prekratek čas ogrevanja lahko poškoduje izdelek zaradi prenapetosti.
Temperature Control
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 77 C.
Priporočena delovna temperatura izdelka je od 75 do 80 C (če je temperatura okolja 40 C)).
――Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej narašča, se
izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
151
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENUm → System → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija, s katero lahko upravljate vse priključene Samsungove naprave, ki podpirajo Anynet+ z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega izdelka. Sistem Anynet+ lahko uporabljate le s Samsungovimi napravami, ki vključujejo funkcijo
Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša Samsungova naprava podpira to funkcijo, preverite, ali je na napravi logotip sistema
Anynet+.
――Naprave s funkcijo Anynet+ lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka, ne s tipkami na izdelku.
――Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V takem primeru znova izberite napravo Anynet+.
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
――V načinu PIP je funkcija Anynet+ na voljo le, če je AV-naprava priključena kot primarni zaslon. Če je AV-naprava priključena
Receiver
Off
kot sekundarni zaslon, funkcija ne deluje.
――Anynet+ podpira največ 12 AV-naprav. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.
――Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti oziroma aktivna.
Meni Anynet+
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Funkcij sistema Anynet+ ni mogoče uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev.
-- Navodila za povezavo z zunanjimi napravami Anynet+ najdete v uporabniškem priročniku za
napravo.
-- Priključite lahko le en sprejemnik (domači kino).
Meni Anynet+ se spreminja glede na vrsto in stanje naprav Anynet+, ki so priključene v izdelek.
Meni »Anynet+«
Opis
View PC
Spremeni način Anynet+ v način PC.
Device List
Prikaže seznam naprav Anynet+.
(ime_naprave) MENU
Prikaže menije priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik DVD-jev,
se prikaže meni diska predvajalnika DVD-jev.
(ime_naprave) Tools
Prikaže menije z orodji priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik
DVD-jev, se prikaže meni z orodji predvajalnika DVD-jev.
――Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
(ime_naprave) Title Menu
Prikaže menije z naslovi diska v priključeni napravi. Če je na primer priključen
predvajalnik DVD-jev, se prikaže meni z naslovi filma v predvajalniku DVD-jev.
――Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
152
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Nastavite, da se naprava Anynet+ samodejno izklopi (Off), ko izklopite izdelek.
•• No / Yes
――Če je za Auto Turn Off izbrano Yes, se bodo delujoče zunanje naprave izklopile hkrati z izdelkom.
――Morda ne bo omogočeno, odvisno od naprave.
Preklapljanje med napravami Anynet+
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1
Pritisnite tipko TOOLS, izberite Anynet+ (HDMI-CEC) in pritisnite E.
2
Izberite Device List in pritisnite tipko E.
Če ne najdete želene naprave, izberite Refresh, da osvežite seznam.
3
Izberite napravo in pritisnite tipko E. Preklopite na izbrano napravo.
――Meni Device List se prikaže le, če je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
――Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Ko se izvaja postopek preklopa, ga ne morete preklicati.
――Če ste napravo Anynet+ izbrali tako, da ste pritisnili tipko SOURCE in nato izbrali vhodno napravo, ne morete uporabiti
funkcije Anynet+.
――Preklopite na napravo Anynet+ z možnostjo Device List.
153
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
Težava
Anynet+ ne deluje.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira le naprave Anynet+.
•• Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno priključen.
•• Preverite, ali so kabli Video/Audio/HDMI naprave Anynet+ pravilno priključeni.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v nastavitvenem meniju Anynet+.
•• Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo Anynet+.
•• Anynet+ v določenih okoliščinah ne deluje. (začetna nastavitev)
•• Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in nato znova vklopite izdelek.
•• Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.
Anynet+ želim zagnati.
•• Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena v izdelek, nato pa preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On
v meniju Anynet+ Setup.
•• Pritisnite tipko TOOLS, da odprete meni Anynet+, nato izberite želeni meni.
Anynet+ želim zapreti.
•• Izberite View PC v meniju Anynet+.
•• Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite tipko SOURCE in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
"Disconnecting Anynet+ device
...".
•• Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.
Naprava Anynet+ ne predvaja.
•• Funkcije predvajanja ni mogoče uporabiti, ko se izvaja začetna nastavitev.
•• Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko izdelek dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopi na
napravo Anynet+.
154
Težava
Priključena naprava ni prikazana.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.
•• Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju Anynet+ Setup.
•• Znova poiščite naprave Anynet+.
•• Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s kablom HDMI.
•• Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
•• Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije ali izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.
155
DivX® Video On Demand
MENUm → System → DivX® Video On Demand → ENTERE
Prikaže kodo registracije, ki je bila odobrena za izdelek.
Če vzpostavite povezavo s spletnim mestom DivXⓇ in se registrirate s to kodo, lahko prenesete registracijsko datoteko VOD.
Dodatne informacije o vsebini DivXⓇ VOD najdete na spletnem mestu "http://vod.divx.com".
System
DivX® Video On Demand
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Play Mode
Izberite Play Mode.
Če spremenite Play Mode, se bodo spremenile tudi funkcije v možnosti Contents Home.
MENUm → System → Play Mode → ENTERE
System
Play Mode
•• MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
――Če spremenite Play Mode, se bo izdelek samodejno znova zagnal in uveljavil spremembe.
――Če spremenite Play Mode, se bodo vse prejšnje nastavitve v razdelku Play Mode ponastavile.
MagicInfo Lite
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
156
Magic Clone
MENUm → System → Magic Clone → ENTERE
Magic Clone
Clone to USB
Clone From USB
Izvozite nastavitve izdelka v napravo USB ali naložite nastavitve iz naprave USB.
Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.
•• Clone to USB: kopira nastavitve izdelka v napravo USB.
•• Clone From USB: izdelku dodeli nastavitve, shranjene v napravi USB.
-- Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.
――Možnost morda ne bo pravilno delovala, če naprava USB poleg datoteke z nastavitvami vsebuje še druge datoteke.
――Preden zaženete ta postopek, preverite, ali naprava USB deluje pravilno.
――Ta možnost je na voljo za izdelke z enakimi vrednostmi Model Code in Software Version.
Odprite Support → Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version. za izdelek.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset System
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.
MENUm → System → Reset System → ENTERE
System
Reset System
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
157
Reset All
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
MENUm → System → Reset All → ENTERE
System
Reset All
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
PC module power
MENUm → System → PC module power → ENTERE
Računalniški modul je mogoče vklopiti/izklopiti ločeno od zaslona.
Synced power-on
Če želite vklopiti računalniški modul brez vklopa zaslona velikega formata, izberite Off.
System
PC module power
•• Off / On
Synced power-off
Če želite izklopiti zaslon velikega formata, ne pa tudi računalniškega modula, izberite Off.
•• Off / On
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Računalniški modul: pomeni omrežne komunikatorje ali PIM.
158
Poglavje 09
Support
Software Update
MENUm → Support → Software Update → ENTERE
-- Current Version: to je različica
programske opreme, ki je že nameščena
v izdelku.
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
――Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova
vklopi.
――Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve,
tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
By USB
-- Pogon USB odstranite šele po
dokončani nadgradnji.
1
Obiščite http://www.samsunglfd.com
2
V računalnik prenesite stisnjeno datoteko EXE, v katero je vključena nadgradnja na najnovejšo programsko opremo prek USB-ja.
3
Stisnjeno datoteko EXE ekstrahirajte v računalnik. Ustvarite eno mapo, ki ima enako ime kot datoteka EXE.
4
Kopirajte mapo v pomnilniški ključek USB.
5
Vklopite izdelek in vstavite pomnilniški ključek USB v vrata USB na izdelku.
6
V meniju izdelka obiščite Support → Software Update.
7
Izberite By USB.
159
Contact Samsung
MENUm → Support → Contact Samsung → ENTERE
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
――Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
160
Contents Home
MagicInfo Lite
MENUm → Support → Contents Home → ENTERE
MENU m → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTER E
――MagicInfo Lite lahko odprete tako, da pritisnete MagicInfo Lite/S na daljinskem upravljalniku.
――Če želite zagnati MagicInfo Lite, izberite MagicInfo Lite za Play Mode v razdelku System.
Support
Contents Home
MagicInfo Lite player vam omogoča predvajanje vsebine (slik, videoposnetkov, dokumentov) ob želenem času.
Predvajate lahko vsebino, shranjeno v notranjem pomnilniku ali na pomnilniškem ključku USB. Če vzpostavite povezavo z
omrežjem, lahko vsebino predvajate tudi prek strežnika MagicInfo Lite Server.
――Za podrobnosti o meniju MagicInfo Lite glejte stran 179.
MagicInfo Premium S
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
MENU m → Support → Contents Home → MagicInfo Premium S → ENTER E
――MagicInfo Premium S lahko odprete tako, da pritisnete MagicInfo Lite/S na daljinskem upravljalniku.
――Če želite zagnati MagicInfo Premium S, izberite MagicInfo Premium S za Play Mode v razdelku System.
――Za uporabo storitve MagicInfo Premium S morate kupiti licenco.
MagicInfo Premium S Player lahko uporabljate za urejanje in predvajanje vsebinskih datotek, vključno s predlogami, na
primer slik, videoposnetkov in dokumentov.
Predvajajte vsebino in predloge iz pomnilniškega ključka USB ali notranjega pomnilnika. Ali pa vsebino datotek in predlog
predvajajte iz strežnika MagicInfo Premium Server prek omrežja.
――Za podrobnosti o meniju MagicInfo Premium S glejte stran 202.
MagicInfo Videowall S
MENU m → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S → ENTER E
――MagicInfo Videowall S lahko odprete tako, da pritisnete MagicInfo Lite/S na daljinskem upravljalniku.
――Če želite zagnati MagicInfo Videowall S, izberite MagicInfo Videowall S za Play Mode v razdelku System.
――Za uporabo storitve MagicInfo Videowall S morate kupiti licenco.
MagicInfo Videowall S Player omogoča predvajanje vsebine ob želenem času. Vsebina, ki jo je mogoče predvajati, vključuje
vsebino VideoWall, ki jo ustvarite v programu MagicInfo VideoWall Author poleg druge slike in videodatotek.
Vsebino je mogoče predvajati prek VideoWall Console po omrežju.
――Za podrobnosti o meniju MagicInfo Videowall S glejte stran 229.
161
AllShare Play
MENU m → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTER E
Uživajte v videoposnetkih, fotografijah in glasbi, ki so shranjene v napravi USB MSC (Mass Storage Class).
――Za podrobnosti o meniju AllShare Play glejte stran 163.
Source
-- Vir signala je mogoče spremeniti
tudi s tipko SOURCE na daljinskem
upravljalniku.
MENUm → Support → Contents Home → Source → ENTERE
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama Source, da prikažete zaslon izbranega vira.
Edit Name
MENUm → Support → Contents Home → Source → TOOLS → Edit Name → ENTERE
Zaslon morda ne bo pravilno prikazal, če ime vhodne naprave ni določeno v Edit Name.
Poleg tega je za optimalno kakovost slike najbolje, da vhodno napravo preimenujete v Edit Name.
――Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Naprave Source na seznamu so odvisne od izbranega vira.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――Razpoložljive nastavitve v meniju Picture so odvisne od trenutnega vira in nastavitev v Edit Name.
•• Če PC priključite na vrata HDMI, nastavite Edit Name na PC. V drugih primerih nastavite Edit Name na AV-napravah.
•• Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI v vrata HDMI IN 1 ali HDMI IN 2, v izdelku izberite način PC v razdelku Edit Name.
•• Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI-DVI v vrata HDMI IN 1 ali HDMI IN 2, v izdelku izberite način DVI PC v razdelku Edit Name.
•• Če izdelek priključite v AV-napravo s kablom HDMI-DVI v vrata HDMI IN 1 ali HDMI IN 2, v izdelku izberite način DVI Devices v razdelku Edit Name.
Information
MENUm → Support → Contents Home → Source → TOOLS → Information → ENTERE
Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.
162
Poglavje 10
AllShare Play
Uživajte v videoposnetkih, fotografijah in glasbi, ki so shranjene v napravi USB MSC (Mass Storage Class).
Kaj je AllShare Play?
AllShare Play lahko odprete tudi tako,
da pritisnete CONTENET(HOME) na
daljinskem upravljalniku.
Predvajajte fotografije, videoposnetke ali glasbene datoteke v napravi za shranjevanje. Prek brezžičnega omrežja povežite pametni telefon z računalnikom.
Predvajajte različno vsebino z enim od naslednjih načinov funkcije AllShare Play:
•• Z uporabo notranjega pomnilnika in naprave USB: predvajajte videoposnetke, fotografije in glasbene datoteke iz naprave USB. Kopirajte datoteke v notranji pomnilnik.
•• Prek omrežne povezave z računalnikom: prek omrežne povezave predvajajte fotografije, videoposnetke in glasbene datoteke, shranjene v računalniku.
Preden začnete uporabljati funkcijo AllShare Play z napravo USB, preberite naslednje
Pozor
•• Preden povežete napravo USB z izdelkom, naredite varnostno kopijo datotek, da preprečite poškodovanje ali izgubo podatkov.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo podatkov.
•• Med nalaganjem naprave USB ne odstranjujte.
•• Če je naprava USB priključena s podaljškom USB, naprava USB morda ne bo prepoznana, ali pa branje datotek, shranjenih v napravi, ne bo mogoče.
•• Če izdelek ne prepozna priključene naprave USB, so datoteke v napravi USB morda poškodovane ali jih ni mogoče prebrati.
Če pride do tega, priključite napravo USB na računalnik, da jo formatirate, nato jo pravilno priključite.
•• Trdi disk s standardom USB z več kot 2 TB pomnilnika ni podprt.
163
Naprave, ki podpirajo funkcijo AllShare Play
•• Nekatere vrste naprav, digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive z izdelkom.
•• AllShare Play podpira samo naprave USB MSC.
•• MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo za množični prenos. Primeri naprav MSC so pogoni USB, bralniki bliskovnih pomnilniških kartic
in trdi diski USB. (Zvezdišča USB niso podprta.)
Naprave MSC morajo biti priključene neposredno v vrata USB izdelka.
•• Če je priključenih več naprav PTP (Picture Transfer Protocol), bo delovala samo ena.
•• Če je priključenih več naprav MSC, nekatere naprave morda ne bodo prepoznane. Naprave USB, ki zahtevajo močnejše napajanje (višje od 500 mA ali 5 V) morda ne
bodo podprte.
•• Če se prikaže opozorilo o pregretju, medtem ko je naprava USB priključena ali se uporablja, naprava USB morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
•• Ohranjevalnik zaslona se aktivira, če je izdelek nedejaven toliko časa, kot je določeno v možnosti Auto Protection Time.
•• Način varčevanja z energijo v nekaterih zunanjih trdih diskih se bo morda samodejno deaktiviral, ko jih priključite na izdelek.
Datotečni sistem in oblike zapisa
•• AllShare Play morda ne bo pravilno prepoznal večpredstavnostnih datotek, za katere nimate licence.
•• Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
•• Podprti datotečni sistemu so FAT16, FAT32 in NTFS (samo za branje).
•• AllShare Play podpira obliko zapisa zaporednega JPEG.
Ne podpira progresivne oblike zapisa JPEG.
•• Prikaz slik z višjo ločljivostjo traja dlje.
•• Najvišja podprta ločljivost JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
•• Če datoteka ni podprta ali je okvarjena, se prikaže sporočilo Not Supported File Format..
•• Pri razvrščanju datotek v načinu prikaza mape je v vsaki mapi mogoče prikazati največ 1000 datotek.
•• Če naprava USB vsebuje 8000 datotek in map ali več, se nekatere datoteke in mape morda ne bodo odprle.
•• Predvajanje plačljivih datotek DRM MP3, prenesenih s spletnih mest, ni mogoče.
DRM (Digital Rights Management) se nanaša na sistem za zaščito avtorsko zaščitenih podatkov, ki so v obtoku v internetu, ali drugih digitalnih medijev, tako da
omogoča varno distribucijo in/ali onemogoča nezakonito distribucijo podatkov.
164
Uporaba naprave USB
Priključitev naprave USB
Priporočena je uporaba trdega diska USB,
ki ima napajalnik.
1
Vklop izdelka
2
Napravo USB, v kateri so shranjene fotografije, glasba in/ali filmi, priključite na vrata USB na zadnji strani ali ob strani izdelka.
3
Ko je naprava USB pravilno priključena, se prikaže sporočilo New device connected.. Med možnostmi Videos, Photos in Music izberite vsebino, ki jo želite predvajati.
――Če je priključena samo ena naprava USB, se datoteke, shranjene v napravi USB, prikažejo samodejno.
――Za ogled vsebine, shranjene v napravi USB, priključite napravo USB v vrata USB na izdelku.
Odstranjevanje naprave USB
Odstranjevanje naprave USB s seznama Source
Priporočamo, da napravo USB odstranite
s pomočjo funkcije Safely Remove USB
Device.
1
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE. Ali pa odprite meni Source v meniju OSD.
MENUm → Support → Contents Home → Source → ENTERE
2
Izberite napravo USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb TOOLS. Prikazala se bo možnost Tools.
3
Izberite Safely Remove USB Device in počakajte, da se povezava z napravo USB prekine. Naprava USB je izključena.
Brisanje storitve AllShare Play z zaslona
1
Odprite stran AllShare Play.
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
2
Izberite katero koli možnost, razen My list, in pritisnite E na daljinskem upravljalniku.
3
Izberite napravo USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb TOOLS. Prikazala se bo možnost Tools.
4
Izberite Safely Remove USB Device in počakajte, da se povezava z napravo USB prekine. Naprava USB je izključena.
165
Povezava z računalnikom prek omrežja
V načinu AllShare Play lahko predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo, shranjeno v računalniku, prek omrežne povezave.
•• Za podrobnosti o konfiguriranju omrežja glejte razdelek Network Settings.
•• Za ogled vsebine, shranjene v računalniku, povežite izdelek in računalnik z istim brezžičnim usmerjevalnikom, nato pa obiščite http://www.samsung.com in prenesite
program AllShare.
•• Izdelek in računalnik morata biti povezana na isto podomrežje.
Vsi naslovi IP so sestavljeni iz štirih delov, ločenih s piko.
(Primer naslova IP: 111.222.333.444). Izdelek mora imeti enak naslov IP kot računalnik, razen četrtega dela naslova, če sta povezana v isto podomrežje. (Npr.
111.222.333.***)
Če je izdelek povezan z računalnikom prek omrežja, AllShare Play ne podpira naslednjih funkcij.
•• Funkciji Background Music On in Background Music Setting
•• Funkcije, ki razvrščajo datoteke v mapi Videos, Photos ali Music glede na privzete nastavitve
Funkcije π ali µ med predvajanjem videoposnetka
•• DivXⓇ DRM ni podprt.
•• Požarni zid programa Windows nastavite tako, da bo dovoljeval programsko opremo AllShare PC.
•• Če uporabljate način AllShare Play prek omrežne povezave, so razpoložljive funkcije odvisne od strežnika, in sicer:
-- Razpoložljivi načini razvrščanja so lahko različni.
-- Funkcija Scene Search morda ne bo podprta.
-- Funkcija nadaljevanja predvajanja morda ne bo na voljo za več uporabnikov.
(Funkcija si zapomni le točko, kjer je zadnji uporabnik zaustavil predvajanje videoposnetka.)
-- Funkcija iskanja morda ne bo delovala, odvisno od informacij o vsebini.
•• Pri predvajanju vsebine videoposnetka prek omrežne povezave lahko pride do jecljanja datoteke.
166
Uporaba funkcij AllShare Play
Če povežete izdelek z vhodno napravo, npr. s prenosnim telefonom ali z računalnikom, v isto omrežje, lahko predvajate večpredstavnostno vsebino, shranjeno v napravi,
npr. videoposnetke, fotografije in glasbo.
Za več informacij obiščite http://www.samsung.com ali se obrnite na center za pomoč strankam družbe Samsung Electronics.
V mobilno napravo bo morda treba namestiti dodatno programsko opremo.
Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik za mobilno napravo.
――Izdelek Samsung povežite z omrežjem s funkcijo AllShare Play in uporabljajte posebne funkcije, ki jih omogoča Samsung:
•• Predvajanje različnih oblik videozapisa (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV itd.)
•• Funkcija prikaza sličic videoposnetkov
•• Funkcija ustvarjanja zaznamkov (za nadaljevanje predvajanja videoposnetka)
•• Samodejno ustvarjanje poglavij (iskanje prizorov)
•• Upravljanje digitalne vsebine
•• Združljivost z različnimi oblikami zapisov podnapisov (SRT, SMI, SUB, TXT in TTXT)
•• Iskanje po imenih datotek
•• In veliko drugih
――Če predvajate videodatoteko in imate vzpostavljeno povezavo s strežnikom, ki ni izdelek družbe Samsung Electronics, lahko pride do težave z združljivostjo.
――Če želite uporabiti programsko opremo AllShare Play, obiščite spletno mesto http:// www.samsung.com in prenesite AllShare.
167
Uporaba osnovnih funkcij storitve
AllShare Play
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
AllShare Play / My List /
Razvrščanje seznamov datotek
Če želite razvrstiti datoteke, na daljinskem upravljalniku pritisnite D in določite kriterije razvrščanja.
Pogoji
razvrščanja
Videos
Photos
Music
Prikaže celotno mapo. Ime datoteke in sličico si
ogledate tako, da izberete mapo.
c
c
c
Title
Razvrsti in prikaže naslove datotek po simbolu,
številki, abecednem vrstnem redu ali posebnem,
vrstnem redu.
c
c
c
Latest Date
Razvrsti in prikaže datoteke po najpoznejšem
datumu.
c
c
Earliest Date
Razvrsti in prikaže datoteke po najnovejšem
datumu.
c
c
Monthly
Razvrsti in prikaže datoteke s fotografijami po
mesecu.
Artist
Razvrsti glasbene datoteke po izvajalcu v
abecednem vrstnem redu.
c
Album
Razvrsti glasbene datoteke po albumu v
abecednem vrstnem redu.
c
Genre
Razvrsti glasbene datoteke po zvrsti.
c
Recently played files will be displayed here.
What's new
Updated files will be displayed here.
Photos
Playlist
Music
Videos
Folder view
Recently Played
My List
Delovanje
No playlists have been created.
Create a playlist to quickly and easily access your content.
Return
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
c
168
Predvajanje izbranih datotek
Izdelava seznama Playlist
1
Na seznamu Videos, Photos ali Music izberite datoteke.
1
Na seznamu Videos, Photos ali Music izberite datoteke.
2
Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko TOOLS in izberite Play selection.
2
Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko TOOLS in izberite Add to Playlist.
――Možnost se ne prikaže, če je mapa označena s kazalko.
3
Izberite datoteke in pritisnite Play.
――Možnost se ne prikaže, če je mapa označena s kazalko.
3
Izberite datoteke in pritisnite Add.
Prikaže se stran Add to Playlist.
――Prikaže se c za izbrane datoteke.
――Če želite izbrati vse datoteke v trenutni mapi, pritisnite Select All.
――Prikaže se c za izbrane datoteke.
――Če želite počistiti izbiro, pritisnite Deselect All.
――Če želite izbrati vse datoteke v trenutni mapi, pritisnite Select All.
――Če želite počistiti izbiro, pritisnite Deselect All.
Kopiranje datotek
4
Izberite Create new. Prikaže se stran Create a new playlist..
1
Na seznamu Videos, Photos ali Music izberite datoteke.
5
Z daljinskim upravljalnikom vnesite ime seznama predvajanja in izberite Done.
2
Izberite napravo za shranjevanje.
6
Seznam predvajanja je ustvarjen.
•• Internal Memory: kopira datoteke iz Internal Memory v pomnilniško napravo USB devices..
Za predvajanje izberite Play.
•• USB devices.: kopira datoteke iz pomnilniške datoteke USB devices. v Internal Memory.
Za vrnitev na seznam datotek izberite OK.
3
Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko TOOLS in izberite Send.
7
Ustvarjeni seznam Playlist se prikaže v My list.
Možnost se ne prikaže, če je mapa označena s kazalko.
4
Izberite datoteke in pritisnite Send.
――Prikaže se c za izbrane datoteke.
――Če želite izbrati vse datoteke v trenutni mapi, pritisnite Select All.
――Če želite počistiti izbiro, pritisnite Deselect All.
169
My list
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → My list → ENTERE
Dostopajte do želene vsebine hitreje in priročneje.
Za predvajanje datotek izberite datoteke ali Playlist in pritisnite E.
•• Recently played: prikaže nedavno predvajani videoposnetek, fotografijo ali glasbeno datoteko. Ta način je primeren, kadar želite predvajati datoteke, ki so se
predvajale že prej.
•• What's new: prikaže novi videoposnetek, fotografijo ali glasbeno datoteko, ki ste jo prenesli v računalnik ali napravo USB. Ta način je primeren za predvajanje novih
datotek, ki ste jih nedavno prenesli.
•• Playlist: prikaže datoteke na seznamu Playlist, ki so shranjene v računalniku ali napravi USB. Če želite predvajati seznam Playlist, izberite želeni seznam Playlist.
Možnosti za My list
Ime možnosti
Operacije
Recently played
What's new
Playlist
Play
Predvaja izbrano datoteko ali Playlist.
c
Remove
Izbrišite izbrano datoteko.
c
Delete
Izbriše izbrani seznam Playlist.
c
Edit playlist
Uredi izbrani seznam Playlist.
c
Information
Prikaže informacije o izbrani datoteki ali seznamu
Playlist.
c
c
c
c
c
170
Videos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Videos → ENTERE
Predvajanje videoposnetka
1
Izberite notranji pomnilnik ali napravo USB. Na seznamu datotek izberite datoteke.
2
Pritisnite tipko E ali ∂ (Predvajaj).
•• Na vrhu se prikaže ime datoteke s časom predvajanja.
•• Če čas predvajanja videoposnetka ni znan, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.
•• Med predvajanjem videoposnetka lahko iščete s tipkama ◄ in ►.
•• Med predvajanjem lahko uporabljate tipke π (Previj nazaj), µ (Previj naprej), ∑ (Začasno prekini), ∫ (Ustavi) in ∂ (Predvajaj) na dnu daljinskega upravljalnika.
( π 3 / π 2 / π 1 / µ 1 / µ 2 / µ 3)
•• Če želite zapreti film, pritisnite tipko RETURN.
Uporaba funkcije za neprekinjeno predvajanje (nadaljevanje predvajanja)
Če zaprete film, ko se predvaja, ga lahko pozneje predvajate s točke, kjer ste ga zaustavili.
-- Funkcija nadaljevanja predvajanja ne
podpira več uporabnikov. (Zapomni si le
točko, kjer je zadnji uporabnik zaustavil
predvajanje.)
1
Izberite datoteko s seznama datotek.
2
Pritisnite tipko ∂ (Predvajaj) ali E.
3
Predvajanje filma se začne s točke, kjer ste film zaustavili.
――Funkcija nadaljevanja predvajanja je ne voljo le, kadar želite nadaljevati predvajanje filma, ki ste ga zaustavili.
――Za premor pritisnite tipko ∑.
171
Photos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Photos → ENTERE
Ogled fotografije (ali diaprojekcije)
1
Izberite notranji pomnilnik ali napravo USB. Izberite datoteko s seznama datotek.
2
Pritisnite tipko E.
•• Če si želite ročno ogledati posamezno datoteko, pritisnite levo ali desno puščično tipko.
•• Če želite zagnati diaprojekcijo, pritisnite tipko ∂ (Predvajaj), ko se prikaže izbrana datoteka.
•• Med diaprojekcijo so vse datoteke na seznamu datotek prikazane v vrstnem redu, prva na seznamu pa je datoteka, ki ste jo izbrali.
――Če izberete napačno glasbo ozadja, je ne morete spremeniti, dokler se BGM (Glasba v ozadju) nalaga.
――Med diaprojekcijo lahko s tipko TOOLS dostopate do dodatnih funkcij, kot so Go to Photos List, Stop Slide Show, Slide Show Speed, Slide Show Effect,
Background Music On / Background Music Off, Background Music Setting, Picture Mode, Sound Mode, Zoom, Rotate in Information.
――Med predvajanjem diaprojekcije lahko uporabljate tipke ∑ (Začasno prekini), ∫ (Ustavi) in ∂ (Predvajaj) na dnu daljinskega upravljalnika.
――Če pritisnete tipko ∫ (Ustavi) ali RETURN, se diaprojekcija ustavi in prikaže se glavni zaslon s fotografijo.
172
Music
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Music → ENTERE
Music – predvajanje
1
Izberite notranji pomnilnik ali napravo USB. Na seznamu datotek izberite datoteke.
2
Pritisnite tipko E ali ∂ (Predvajaj).
•• Med predvajanjem glasbe lahko iščete s tipkama π (Previj nazaj) in µ (Previj naprej).
――Če je pri predvajanju datotek MP3 zvok nenavaden, prilagodite možnost Equaliser v meniju Sound.
(Zaradi prekomerno spremenjene datoteke MP3 lahko pride do težav z zvokom.)
173
Meni z možnostmi za predvajanje – Videos/Photos/Music
-- Če ste izbrali ime naprave in pritisnete
tipko INFO, se prikažejo podatki o
izbrani napravi.
-- Če ste izbrali ime datoteke in pritisnete
tipko INFO, se prikažejo podatki o izbrani
datoteki.
Pri predvajanju videodatotek ali datotek s fotografijami lahko pritisnete tipko TOOLS, s katero prikažete meni z možnostmi.
Ime možnosti
Operacije
Videos
Photos
Music
View
Razvrstite glasbene datoteke glede na vrednost Folder view,
Title, Artist, Album ali Genre.
c
Play selection
Izberite in predvajajte datoteke s seznama glasbenih datotek.
c
Go to Videos List
Vrnite se na seznam videoposnetkov.
Go to Photos List
Vrnite se na seznam fotografij.
Go to the playlist
Odprite My list.
Play from the beginning
Znova od začetka predvajajte videoposnetek, ki se trenutno
predvaja.
c
Scene Search
S funkcijo Scene Search lahko med predvajanjem film začnete
gledate na poljubnem prizoru.
c
Title Search
Premaknete se lahko neposredno na drug naslov.
c
Time Search
S tipkama l in r lahko iščete po filmu v enominutnih
intervalih.
c
Repeat Mode
Sočasno lahko predvajate datoteke s filmom in glasbene
datoteke.
c
Picture Size
Velikost slike lahko prilagodite na želeno velikost.
c
Picture Mode
Nastavitev Picture Mode lahko spremenite.
c
c
c
c
c
174
Ime možnosti
Operacije
Videos
Sound Mode
Nastavitev Sound Mode lahko spremenite.
c
Audio Language
Videoposnetek si lahko ogledujete v enem od podprtih jezikov.
c
Photos
Music
c
Funkcija je omogočena le med predvajanjem pretočnih
datotek, ki podpirajo več oblik zvočnega zapisa.
Subtitle
Prikažete lahko podnapise. Če je v datoteki s podnapisi več
jezikov, lahko izberete določen jezik.
c
Subtitle Settings
Prikaže Subtitle Settings. Nastavite lahko možnost
podnapisov.
c
Start Slide Show / Stop Slide
Show
Začnete in zaustavite lahko predvajanje diaprojekcije.
Slide Show Speed
Med predvajanjem diaprojekcije lahko nastavite hitrost
predvajanja. Namesto tega lahko uporabite tudi tipko π ali
µ na daljinskem upravljalniku.
c
Slide Show Effect
Nastavite lahko različne učinke diaprojekcije.
c
Background Music On /
Background Music Off
Začnete ali zaustavite lahko predvajanje glasbe v ozadju.
c
Background Music Setting
Med predvajanjem datoteke s fotografijami ali diaprojekcije
lahko nastavite glasbo v ozadju.
c
Zoom
V celozaslonskem načinu lahko povečate slike.
c
Rotate
Slike lahko sukate.
c
Information
Oglejte si informacije o datoteki.
c
Namesto tega lahko uporabite tudi tipko ∂ ali ∑ na
daljinskem upravljalniku.
c
c
c
175
Podprte oblike zapisa datotek za podnapise in AllShare Play
Podnapisi
Zunanja
Notranja
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Vsebnik: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
•• Micro DVD (.sub ali .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Vsebnik: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 timed text
Vsebnik: MP4
Podprte ločljivosti slik
Datotečna pripona
Type (Vrsta)
Ločljivost
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
176
Podprte oblike zapisov glasbenih datotek
Datotečna pripona
Type (Vrsta)
Kodek
Komentarji
*.mp3
MPEG
MPEG1, raven zvoka 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcija za iskanje (skok) ni podprta.
Podpira do 2 kanala
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo mogoče predvajati ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Zvok ali video morda ne bo deloval, če je bitna hitrost/hitrost sličic v sekundi vsebine nad združljivimi hitrostmi sličic v sekundi, ki so navedene v zgornji tabeli.
•• Če pri možnosti »Index Table« pride do napake, funkcija »Seek« (Jump) ni podprta.
•• Pri predvajanju videoposnetka prek omrežne povezave lahko pride do jecljanja datoteke.
•• Če bitna hitrost videoposnetka presega 10 Mb/s, prikaz menja lahko traja dalj časa.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso združljive s predvajalnikom.
Videodekoder
Zvočni dekoder
Podpira do H.264, raven 4.1
Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti.
Zvok WMA brez izgub ni podprt.
Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
•• Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
Če je Vorbis samo v vsebniku Webm, podpira do 2 kanala.
•• Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
GMC 2 ni podprt.
Podpira samo BD MVC Spec.
177
Datotečna
pripona
Vsebnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Ločljivost
1920 x 1080
Hitrost sličic
(sličic/s)
6~30
Bitna hitrost
(Mb/s)
30
Zvočni kodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
DTS Core
*.mpeg
G.711(ALaw,μ-Law)
Windows Media Video v9
*.ts
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
*.divx
*.webm
WebM
VP8
Vorbis
178
Poglavje 11
MagicInfo Lite
-- Če želite zagnati MagicInfo Lite,
izberite MagicInfo Lite za Play Mode v
razdelku System.
Oblike zapisa, ki jih podpira MagicInfo Lite player
Preberite pred uporabo funkcije MagicInfo Lite player
•• Podprti datotečni sistemi so FAT16, FAT32 in NTFS.
•• Datotek, pri katerih sta navpična in vodoravna ločljivost višji od najvišje ločljivosti, ni mogoče predvajati.
Preverite navpično in vodoravno ločljivost datoteke.
•• Preverite, katere vrste in različice videokodekov in avdiokodekov so podprte.
•• Preverite različice v podprtih datotekah.
-- Podpira Flash do različice 10.1
-- Podpira PowerPoint 97–2007
•• Prepoznana bo samo tista naprava USB, ki ste jo priključili nazadnje.
179
Vsebina
Datotečna
pripona
Vsebnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Ločljivost
1920 x 1080
Hitrost sličic
(sličic/s)
6~30
Bitna hitrost
(Mb/s)
30
Zvočni kodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
DD+
H.264 BP/MP/HP
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Windows Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
180
Videoposnetki
•• Ne podpira 3D-videovsebine.
•• Ne podpira vsebine, katere ločljivost je višja od
tiste, ki je navedena v zgornji tabeli.
•• Videovsebina, katere bitna hitrost ali hitrost
sličic v sekundi je višja od hitrosti, navedene
v zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje
videoposnetka med predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku,
videovsebine morda ne bo mogoče predvajati
ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda
niso združljive s predvajalnikom.
zvok
•• Zvočna vsebina, katere bitna hitrost ali hitrost
sličic v sekundi je višja od hitrosti, navedene
v zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje
zvoka med predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku,
videovsebine morda ne bo mogoče predvajati
ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
Slika
•• Podprte oblike zapisa slik: Jpeg
•• Najvišja podprta ločljivost: 15,360 x 8,640
•• Podprti slikovni učinki: 13 učinkov
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin
Wheel, Random Blocks, Spin Fade In)
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda
niso združljive s predvajalnikom.
•• Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro. Zvok WMA
brez izgub ni podprt.
•• QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
•• Podpira do H.264, raven 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in
AVCHD niso podprti.
•• Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
-- Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
-- Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
•• Ne podpira GMC 2 ali novejših različic.
•• Podpira samo BD MVC Spec.
181
Flash
Power Point
•• Podpira Flash 10.1
•• Animacije Flash
-- Podprte oblike zapisa datotek: SWF
•• Priporočena ločljivost: 960 x 540
-- Pozor
Ni mogoče zagotoviti enakega delovanja kot pri uporabi predvajalnika
Flash v operacijskem sistemu Windows
Med ustvarjanjem vsebine je potrebna optimizacija
•• Videoposnetki Flash
-- Podprte oblike zapisa datotek: FLV
-- Videoposnetki
Kodek: H.264 BP
Ločljivost: 1920 x 1080
-- zvok
Kodek: H.264 BP
-- Pozor
Ne podpira oblike zapisa F4V
Ne podpira na zaslonu zajetih videoposnetkov
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: ppt, pptx
-- Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ne podpira funkcij
-- Učinek animacije
-- 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
-- Glava in noga (ne podpira nekaterih elementov)
-- Word Art
-- Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi skupine
-- Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta. Podpira 97 od 115
podelementov.
-- Vstavljanje predmetov
-- Odpiranje šifriranih dokumentov
-- Navpično besedilo
nekateri podelementi niso podprti
-- Opombe na diapozitivih in izročki
182
PDF
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: pdf
•• Ne podpira funkcij
-- Vsebina, manjša od 1 slikovne točke, ni podprta zaradi vpliva na hitrost.
-- Maskirana slika in slika v obliki ploščice nista podprti.
-- Vsebina z zasukanim besedilom ni podprta.
-- Učinki 3D-senčenja niso podprti.
WORD
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: .doc, .docx
-- Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ne podpira funkcij
-- Učinek ozadja strani
-- Nekaj slogov odstavkov
-- Word Art
-- Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi skupine
-- 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
-- Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta. Podpira 97 od 115
podelementov.
-----
Grafikoni
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Navpično besedilo
nekateri podelementi niso podprti
-- Opombe na diapozitivih in izročki
183
Odobritev priklopljene naprave v strežniku
1
4
V menijih na levi izberite Lite.
5
Izberite Unapproved v podmenijih menija Lite.
6
Na seznamu neodobrenih naprav Lite izberite napravo in nato gumb Approve.
Povežite se s strežnikom, ki ste ga dodelili vaši napravi.
2
Vnesite ID in geslo, da se prijavite.
3
V menijski vrstici na vrhu okna izberite Device.
184
7
Vnesite zahtevane podatke za odobritev naprave.
9
Ko strežnik odobri napravo, se bo registrirani razpored v izbrani skupini prenesel v napravo. Po
prenosu se bo razpored predvajal.
――Dodatrne podrobnosti o konfiguraciji razporeda najdete v priročniku <Uporabniški priročnik za
MagicInfo Lite Server>.
――Če je naprava izbrisana s seznama naprav, ki jih odobrava strežnik, bo naprava znova zagnana, pri tem
pa bodo ponastavljene njene nastavitve.
Nastavitev trenutnega časa
Če se nastavljeni čas v napravi ne ujema s časom v strežniku, se razpored morda ne bo izvedel.
1
Odprite zavihke Device → Time.
2
Izberite napravo.
3
Izberite Clock Set in sinhronizirajte čas s strežnikom.
•• Device Name: vnesite ime naprave.
•• Device Group: izberite
, da določite skupino.
•• Location: vnesite trenutno mesto naprave.
――Če med omrežnim razporedom pritisnete gumb INFO na daljinskem upravljalniku, se bodo prikazale
podrobnosti razporeda. Natančno preverite ID naprave, da ugotovite, ali ste izbrali pravo napravo.
8
V meniju All preverite, ali je naprava registrirana.
•• Pri prvi vzpostavitvi povezave s strežnikom je ura na izdelku nastavljena na podlagi GMT regije, kjer je
nameščen strežnik.
•• Uro v izdelku lahko spremenite v strežniku, kot je prikazano v 3. koraku.
•• Če izdelek izklopite in ga znova vklopite, je ura v izdelku ponastavljena na zadnjo uro, ki je bila
nastavljena v strežniku.
――Za podrobnosti o upravljanju časovnih nastavitev (razporedi, prazniki idr.) si oglejte <Uporabniški
priročnik za strežnik MagicInfo Lite>.
185
2
MagicInfo Lite
Izberite Network schedule v meniju MagicInfo Lite player.
MagicInfo Lite player
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTERE
――Če želite zagnati MagicInfo Lite, izberite MagicInfo Lite za Play Mode v razdelku System.
――Pritisnite tipko MagicInfo Lite/S na daljinskem upravljalniku.
Network schedule
Local schedule
Internal Auto Play
MagicInfo Lite player
Network schedule
Na zaslonu menija MagicInfo Lite si lahko ogledate, ali je vzpostavljena povezava s strežnikom
(odobritev). Če želite preveriti povezavo s strežnikom, pritisnite tipko INFO na daljinskem upravljalniku,
ko se izvaja Network schedule.
1
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Izberite MagicInfo Lite player v meniju MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
186
Local schedule
Premaknite se v razdelek Local Schedule Manager → Kliknite Create, da ustvarite razpored → Izberite razpored, ki ga želite
zagnati
1
MagicInfo Lite player
Network schedule
Izberite Local schedule na zaslonu menija MagicInfo Lite player.
Zaženite razporede, ki ste jih ustvarili v Local Schedule Manager.
――Če v Local Schedule Manager prej še niste zagnali nobenega razporeda, je ta meni onemogočen.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Ta možnost je omogočena samo, kadar je v pomnilniku Internal Memory na voljo vsaj ena vsebina poleg glasbenih
Internal Auto Play
datotek.
1
MagicInfo Lite player
Network schedule
Izberite Internal Auto Play na zaslonu menija MagicInfo Lite player.
•• Predvaja vsebino, ki je bila kopirana v Internal Memory, v abecednem vrstnem redu.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
187
――Možnost je omogočena le, ko je na voljo najmanj en element vsebine, razen pri glasbenih datotekah v mapi
USB Device Auto Play
»MagicInfoSlide« v shrambi USB.
――Priklopljena mora biti naprava USB. V napravi USB ustvarite mapo z imenom "MagicInfoSlide" in vanjo kopirajte vsebino.
MagicInfo Lite player
1
Network schedule
Local schedule
Izberite USB Device Auto Play na zaslonu menija MagicInfo Lite player.
•• Vsebina v mapi "MagicInfoSlide" v napravi USB bo predvajana v abecednem vrstnem redu.
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• USB Device Auto Play se samodejno zažene, če priključite pomnilnik USB, ko se izvaja Network schedule, Local
schedule ali Internal Auto Play.
Return
188
2
Local Schedule Manager
Izberite Create na zaslonu Local Schedule Manager.
Konfigurirajte nastavitve predvajanja iz Local schedule.
Local Schedule Manager
Vsebino pa lahko izberete in jo predvajate tudi iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniškega ključka
USB glede na prilagojeno zaporedje predvajanja.
Storage
Edit
No Playing Schedule
Registriranje razporeda Local schedule
1
Create
Internal Memory
Delete
Run
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Lite.
Info
Copy
MagicInfo Lite
Close
MagicInfo Lite player
Return
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
3
Izberite Time, da nastavite čas predvajanja vsebine.
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Ti
C
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Return
Time
Contents
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
Cancel
Return
-- Ustvarite lahko največ 24 urnikov.
-- Če ustvarite več kot en urnik, mora biti začetni čas urnikov različen.
(Primer nepravilne nastavitve: 12:00 am–12:00 am / 12:00 am–11:00 pm)
-- V spodnjem primeru se, če je enemu časovnemu odseku dodeljenih več razporedov Local schedule, razpored B izvrši
pred razporedom A.
(npr. A: 12.00–12.00/B: 13.00–14.00)
189
4
Izberite Contents, da nastavite želeno vsebino za predvajanje.
5
Izberite Duration.
Contents
Direction
USB
Internal Memory
No Items
Contents
Mapa1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Cancel
Down
Deselect
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Izberete lahko največ 99 vsebinskih datotek.
Določite zaporedje in trajanje predvajanja vsebine.
•• Spreminjanje vrstnega reda predvajanja
Izberite datoteko z vsebino in z gumbom Up ali Down spremenite zaporedje.
•• Duration
Nastavite trajanje predvajanja vsebine.
-- Duration ni mogoče določiti za videoposnetke.
-- Duration je mogoče nastaviti za najmanj pet sekund.
Pritisnite Save, da shranite nastavitve.
190
6
Izberite Save. Izberite prostor v pomnilniku, kamor želite shraniti vsebino.
――Poskrbite, da je registriran vsaj en Local schedule.
Create
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Spreminjanje nastavitve Local schedule
1
Delete
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Lite.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Lite
--:-- am ~ --:-- pm
ave
Where--:-do you
to save?
amwant
~ --:-pm
Time
MagicInfo Lite player
No Item
No Item
Cont
Internal
Time
USB
Cancel
--:-- am~ --:-- pm
ancel
Local Schedule Manager
Content manager
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Return
7
Close
Settings
No Items
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Preverite, ali je razpored dodan v Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Izberite lokalni razpored, ki ga želite spremeniti.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
Create
Run
No Playing Schedule
Info
Edit
Delete
Copy
Close
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Return
Copy
Close
Return
191
3
Brisanje razporeda Local schedule
Izberite Edit.
――Poskrbite, da je registriran vsaj en Local schedule.
Edit
Time
12:00 am~ 12:00 pm
Contents
Menu1.jpg Menu2
Time
Contents
1
Delete
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
MagicInfo Lite player
Cancel
Local Schedule Manager
Content manager
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Return
4
Close
Settings
No Items
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Spremenite podrobnosti lokalnega razporeda. Nato izberite Save.
Return
2
Izberite lokalni razpored, ki ga želite izbrisati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Nato izberite Delete.
192
Zagon razporeda Local schedule
Ustavitev razporeda Local schedule
――Poskrbite, da je registriran vsaj en Local schedule.
――Ta funkcija je na voljo le, ko se razpored izvaja.
1
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Lite.
Če izberete Stop, se bo način delovanja iz Local schedule spremenil v Network schedule.
1
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Izberite lokalni razpored, ki ga želite zagnati. Nato izberite Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Izberite Stop.
Local Schedule Manager
Create
Edit
Storage
Internal Memory
Delete
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Copy
Close
Edit
Delete
Run
Info
Create
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Copy
Close
Return
Return
193
Ogled podrobnosti za Local schedule
1
3
Prikazale se bodo podrobnosti razporeda.
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Lite.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Lite
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Izberite lokalni razpored, ki si ga želite podrobno ogledati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
194
Kopiranje razporeda Local schedule
1
3
Izberite lokalne razporede in pritisnite Copy.
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Lite.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Lite
Internal Memory
No Playing Schedule
MagicInfo Lite player
Create
Edit
Delete
All schedules
Local Schedule Manager
2012.01.01_1834.lsch
Content manager
Run
Info
Close
Settings
Copy
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Izberite napravo za shranjevanje, kjer so shranjene datoteke lokalnih urnikov za kopiranje.
4
Pokazalo se bo vprašanje, ali želite kopirati datoteke v Internal Memory ali pomnilniško napravo
USB. Izberite Yes, da kopirate datoteke.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No Pla
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• Internal Memory: kopira lokalne razporede iz Internal Memory v pomnilniško napravo USB.
•• USB: kopira lokalne razporede iz pomnilniške naprave USB v Internal Memory.
195
2
Content manager
Content manager
Kopiranje vsebine
1
Izberite vsebino, ki jo želite kopirati.
Internal Memory
Izberite Content manager na zaslonu menija MagicInfo Lite.
USB
Mapa1
No Items
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Copy
Local Schedule Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Če izberete vsebino v Internal Memory: Vsebino iz Internal Memory lahko kopirate v pomnilnik
USB.
Return
•• Če izberete vsebino v USB: Vsebino iz pomnilnika USB lahko kopirate v Internal Memory.
――Če izberete hkrati vsebino iz Internal Memory in pomnilnika USB, kopiranje ne bo možno.
3
Nato izberite Copy.
196
2
Brisanje vsebine
1
Izberite Content manager na zaslonu menija MagicInfo Lite.
Izberite vsebino, ki jo želite izbrisati. Nato izberite Delete.
•• Vsebino iz Internal Memory in pomnilnika USB lahko brišete hkrati.
Content manager
MagicInfo Lite player
Internal Memory
MagicInfo Lite player
Mapa1
Menu3.jpg
Local Schedule Manager
USB
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Content manager
Menu2.jpg
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
197
Settings
Server Network Settings
Za zagon funkcije MagicInfo Lite vzpostavite povezavo z omrežjem.
Settings
Server Network Settings
Server
Default content duration
Vnesite nastavitve strežnika MagicInfo Lite.
(Npr. http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
Content Ratio
Image Effect
Random
Default content
None
Content Layout
Landscape
Schedule Name
YYYYMMDD
Close
•• Če je možnost SSL omogočena, bo strežnik uporabil https in šifriral prenos podatkov.
――Vnesite naslov IP strežnika in številko vrat. Za številko vrat uporabite številko 7001. (Če s strežnikom ne morete vzpostaviti
povezave prek vrat 7001, se obrnite na skrbnika strežnika, ki vam bo pomagal poiskati pravilno številko vrat, nato spremenite
številko vrat.)
Safely Remove USB Device
FTP Mode
Return
Nastavite način delovanja FTP.
•• Active / Passive
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Default Storage
Določite mesto, kamor želite shraniti vsebino (preneseno s strežnika).
•• Internal Memory: shrani vsebino v notranji pomnilnik izdelka.
•• USB: shrani vsebino na pomnilniški ključek USB.
――Če se Network Settings izvede, ko pomnilniški ključek USB ni priključen, se bo izvedla privzeta vsebina.
198
Default content duration
Content Layout
Določite trajanje predvajanja vsebine.
Spremenite usmerjenost zaslona na ležeči ali pokončni prikaz.
•• Image Viewer Time, Doc viewing time, PPT Viewer Time, PDF Viewing time, Flash Viewing
time
――Trajanje je mogoče nastaviti za najmanj pet sekund.
•• Landscape / Portrait
――Če je Content Layout v pogledu Portrait, ne podpira videokodeka VP8.
Content Ratio
Določite razmerje višina/širina zaslona po vrsti med predvajanjem vsebine.
•• Doc Ratio, PPT Ratio, PDF Ratio, Video Ratio
-- Original: prikaz vsebine v izvirni velikosti.
-- Full Screen: prikaz vsebine v celozaslonskem načinu.
Image Effect
Konfigurira učinke prehoda slike.
•• Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin
Wheel, Random Blocks, Spin Fade In, Random, None
Default content
Schedule Name
Izberite obliko naslova urnika pri ustvarjanju lokalnega urnika.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safely Remove USB Device
Varno odstrani pomnilnik USB
Delete all content
Izbriše vso vsebino v Internal Memory.
Reset Settings
Obnovi vse vrednosti v Settings na privzete tovarniške.
Določite vsebino, ki se privzeto začne predvajati, ko zaženete MagicInfo Lite.
•• Vsebina, velikosti največ 20 MB, je podprta za Default content.
199
Med predvajanjem vsebine
Ogled podrobnosti vsebine med predvajanjem
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Pritisnite tipko INFO na daljinskem upravljalniku.
•• Software Version: prikaže različico programske opreme v napravi
•• Device Name: prikaže ime naprave, ki jo je prepoznal strežnik
•• Device ID: prikaže izvirno identifikacijsko številko naprave
•• Mode: prikaže trenutni način delovanja
(Network schedule, Local schedule, Internal Auto Play ali USB Device Auto Play) za MagicInfo Lite player
•• Server: prikaže stanje povezave (Connected, Disconnected ali Not approved) strežnika
•• USB: prikaže stanje povezave z napravo USB
•• Schedule download: prikaže napredek prenosa omrežnega razporeda s strežnika
Cancel
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
200
Spreminjanje nastavitev predvajane vsebine
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safely Remove USB Device
Pritisnite tipko TOOLS na daljinskem upravljalniku.
Nastavitev Picture Mode ali Sound Mode lahko spremenite ali varno odstranite napravo USB (Safely Remove USB Device),
ko se predvaja vsebina, tako da pritisnete tipko TOOLS na daljinskem upravljalniku.
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Prilagodi nastavitve zaslona za vsebino, ki se trenutno predvaja.
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Prilagodi nastavitve zvoka za vsebino, ki se trenutno predvaja.
•• PIP (Off / On)
aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo PIP.
•• Background Music (Off / On)
Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Background Music.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Glasbene datoteke v Internal Memory nastavi kot Background Music.
――Če želite omogočiti Background Music Setting, mora biti v Internal Memory shranjena vsaj ena datoteka MP3.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Safely Remove USB Device
Varno odstrani pomnilnik USB
201
Poglavje 12
MagicInfo Premium S
-- Če želite zagnati MagicInfo Premium S,
izberite MagicInfo Premium S za Play
Mode v razdelku System.
Za uporabo storitve MagicInfo Premium S morate kupiti licenco.
Če želite prenesti programsko opremo, obiščite domačo spletno stran Samsung na naslovu http://www.samsunglfd.com.
Za nakup licence se obrnite na center za pomoč strankam.
Oblike zapisa, ki jih podpira MagicInfo Premium S Player
Preberite pred uporabo funkcije MagicInfo Premium S Player
•• Podprti datotečni sistemi so FAT16, FAT32 in NTFS.
•• Datotek, pri katerih sta navpična in vodoravna ločljivost višji od najvišje ločljivosti, ni mogoče predvajati.
Preverite navpično in vodoravno ločljivost datoteke.
•• Preverite, katere vrste in različice videokodekov in avdiokodekov so podprte.
•• Preverite različice v podprtih datotekah.
-- Podpira Flash do različice 10.1
-- Podpira PowerPoint 97–2007
•• Prepoznana bo samo tista naprava USB, ki ste jo priključili nazadnje.
――Za nadaljnje podrobnosti o podprtih kodekih glejte (str.180) .
202
Videoposnetki
•• Ne podpira 3D-videovsebine.
•• Ne podpira vsebine, katere ločljivost je višja od
tiste, ki je navedena v zgornji tabeli.
•• Videovsebina, katere bitna hitrost ali hitrost
sličic v sekundi je višja od hitrosti, navedene
v zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje
videoposnetka med predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku,
videovsebine morda ne bo mogoče predvajati
ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda
niso združljive s predvajalnikom.
zvok
•• Zvočna vsebina, katere bitna hitrost ali hitrost
sličic v sekundi je višja od hitrosti, navedene
v zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje
zvoka med predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku,
videovsebine morda ne bo mogoče predvajati
ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
Slika
•• Podprte oblike zapisa slik: Jpeg
•• Najvišja podprta ločljivost: 15,360 x 8,640
•• Podprti slikovni učinki: 8 učinkov
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe)
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda
niso združljive s predvajalnikom.
•• Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro. Zvok WMA
brez izgub ni podprt.
•• QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
•• Podpira do H.264, raven 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in
AVCHD niso podprti.
•• Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
-- Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
-- Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
•• Ne podpira GMC 2 ali novejših različic.
•• Podpira samo BD MVC Spec.
•• Nekateri kodeki v načinu dvojnega predvajanja
pri predvajanju dveh različnih videodatotek
morda niso podprti.
203
Flash
Power Point
•• Podpira Flash 10.1
•• Animacije Flash
-- Podprte oblike zapisa datotek: SWF
•• Priporočena ločljivost: 960 x 540
-- Pozor
Ni mogoče zagotoviti enakega delovanja
kot pri uporabi predvajalnika Flash v
operacijskem sistemu Windows
Med ustvarjanjem vsebine je potrebna
optimizacija
•• Videoposnetki Flash
-- Podprte oblike zapisa datotek: FLV
-- Videoposnetki
Kodek: H.264 BP
Ločljivost: 1920 x 1080
-- zvok
Kodek: H.264 BP
-- Pozor
Ne podpira oblike zapisa F4V
Ne podpira na zaslonu zajetih
videoposnetkov
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: ppt, pptx
-- Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ne podpira funkcij
-- Učinek animacije
-- 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
-- Glava in noga (ne podpira nekaterih
elementov)
-- Word Art
-- Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi
skupine
PDF
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: pdf
•• Ne podpira funkcij
-- Vsebina, manjša od 1 slikovne točke, ni
podprta zaradi vpliva na hitrost.
-- Maskirana slika in slika v obliki ploščice
nista podprti.
-- Vsebina z zasukanim besedilom ni podprta.
-- Učinki 3D-senčenja niso podprti.
-- Nekateri znaki niso podprti
(Posebni znaki se lahko prikažejo
popačeno)
-- Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta.
Podpira 97 od 115 podelementov.
------
Vstavljanje predmetov
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Grafikoni
Navpično besedilo
nekateri podelementi niso podprti
-- Opombe na diapozitivih in izročki
204
WORD
Datoteke s predlogami
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: .doc, .docx
-- Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ne podpira funkcij
-- Učinek ozadja strani
-- Nekaj slogov odstavkov
-- Word Art
-- Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi
skupine
•• Ustvarjanje/urejanje/predvajanje je možno le v
Template Manager.
Zaslon velikega formata
•• Podprto v USB Device Auto Play in Network
schedule (izdelano v računalniškem orodju za
ustvarjanje za Premium S Player)
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
-- Pripona: .lfd
-- 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
-- Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta.
Podpira 97 od 115 podelementov.
-----
Grafikoni
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Navpično besedilo
nekateri podelementi niso podprti
-- Opombe na diapozitivih in izročki
205
Večokvirni omrežni razpored
Omejitve glede predvajanja
•• Predvajati je mogoče največ dve videodatoteki (Videos).
•• Če je omogočen način PIP, je mogoče predvajati samo eno videodatoteko (Videos).
•• Več kot ene videodatoteke Flash ni mogoče predvajati.
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Datoteke LFD(.lfd) niso podprte.
Omejitve glede zvočnega izhoda
•• Več kot enega zvočnega izhoda ni mogoče uporabiti.
•• Prednost predvajanja: datoteka Flash > omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem okvirju, ki ga izbere uporabnik
――Omrežni BGM: nastavitve konfigurirate v 1. koraku izdelave strežniškega razporeda.
――Lokalni BGM: nastavitve BGM lahko konfigurirate z orodji, ki jih odprete z gumbom TOOLS med predvajanjem MagicInfo Premium S.
――Uporabniško izbrani glavni okvir: nastavitve glavnega okvira konfigurirate v 2. koraku izdelave strežniškega razporeda.
Datoteke s predlogami in datoteke LFD(.lfd)
Omejitve
•• Scenariji, ustvarjeni v računalniškem orodju za ustvarjanje in objavljeni v napravi USB, niso podprti.
•• Scenariji, ustvarjeni v računalniškem orodju za ustvarjanje in objavljeni v napravi USB skupaj s podrobnostmi razporeda, niso podprti.
•• Možno je samo predvajanje prek USB Device Auto Play.
V mapi MagicInfoSlide v napravi USB mora obstajati datoteka .lfd.
206
Omejitve glede predvajanja
•• Predvajati je mogoče največ dve videodatoteki (Videos).
•• Če je omogočen način PIP, je mogoče predvajati samo eno videodatoteko (Videos).
•• Več kot ene videodatoteke Flash ni mogoče predvajati.
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Več videoposnetkov (Videos) ni mogoče hkrati predvajati na istem zaslonu na videosteni.
•• Več kot ene PIP datoteke z vsebino ni mogoče predvajati.
Omejitve glede zvočnega izhoda
•• Več kot enega zvočnega izhoda ni mogoče uporabiti.
•• Prednost predvajanja: datoteka Flash > omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem okvirju, ki ga izbere uporabnik
――Uporabniško izbrani glavni okvir: Zvočni izhod izberete v 3. koraku ustvarjanja v programu Template Manager.
Drugo
Delovanje programa Flash v računalniku se lahko upočasni (omejitve glede hitrosti strojne opreme)
Omejitve glede funkcije PIP
•• Funkcija PIP ni na voljo med predvajanjem datotek Flash.
•• Ni podprto v postavitvi Portrait. (PIP je podprto, če je konfigurirano v programu Template Manager in uveljavljeno v datoteki .lfd.)
•• Načina PIP, konfiguriranega v programu Template Manager ali uveljavljenega v datoteki .lfd, in načina PIP, konfiguriranega v izdelku, ni mogoče uporabljati hkrati.
•• PIP je vedno v načinu Landscape, če ga konfigurirate v programu Template Manager ali uveljavite v datoteki .lfd.
(Zaslona ni mogoče sukati, ko je za postavitev vsebine izbrano Portrait.)
207
Odobritev priklopljene naprave v strežniku
1
Povežite se s strežnikom, ki ste ga dodelili vaši napravi.
2
Vnesite ID in geslo, da se prijavite.
3
V menijski vrstici na vrhu okna izberite Device.
4
V menijih na levi izberite Premium.
5
Izberite Unapproved v podmenijih menija Premium.
6
Na seznamu neodobrenih naprav Premium izberite napravo in nato gumb Approve.
208
7
Vnesite zahtevane podatke za odobritev naprave.
9
Ko strežnik odobri napravo, se bo registrirani razpored v izbrani skupini prenesel v napravo. Po
prenosu se bo razpored predvajal.
――Dodatrne podrobnosti o konfiguraciji razporeda najdete v priročniku <Uporabniški priročnik za
MagicInfo Premium Server>.
――Če je naprava izbrisana s seznama naprav, ki jih odobrava strežnik, bo naprava znova zagnana, pri tem
pa bodo ponastavljene njene nastavitve.
Nastavitev trenutnega časa
Če se nastavljeni čas v napravi ne ujema s časom v strežniku, se razpored morda ne bo izvedel.
1
Odprite zavihke Device → Time.
2
Izberite napravo.
3
Izberite Clock Set in sinhronizirajte čas s strežnikom.
•• Device Name: vnesite ime naprave.
•• Device Group: izberite
, da določite skupino.
•• Location: vnesite trenutno mesto naprave.
――Če med omrežnim razporedom pritisnete gumb INFO na daljinskem upravljalniku, se bodo prikazale
podrobnosti razporeda. Natančno preverite ID naprave, da ugotovite, ali ste izbrali pravo napravo.
8
V meniju All preverite, ali je naprava registrirana.
•• Pri prvi vzpostavitvi povezave s strežnikom je ura na izdelku nastavljena na podlagi GMT regije, kjer
je nameščen strežnik.
•• Uro v izdelku lahko spremenite v strežniku, kot je prikazano v 3. koraku.
•• Če izdelek izklopite in ga znova vklopite, je ura v izdelku ponastavljena na zadnjo uro, ki je bila
nastavljena v strežniku.
――Za podrobnosti o upravljanju časovnih nastavitev (razporedi, prazniki idr.) si oglejte <Uporabniški
priročnik za strežnik MagicInfo Premium>.
209
MagicInfo Premium S
2
Izberite Network schedule v meniju MagicInfo Premium S Player.
MagicInfo Premium S Player
T Contents Home MagicInfo Premium S ENTER E
MENUm :
Support
――Če želite zagnati MagicInfo Premium S, izberite MagicInfo Premium S za Play Mode v razdelku
System.
――Pritisnite tipko MagicInfo Lite/S na daljinskem upravljalniku.
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Na zaslonu menija MagicInfo Premium S si lahko ogledate, ali je vzpostavljena povezava s strežnikom
(odobritev). Če želite preveriti povezavo s strežnikom, pritisnite tipko INFO na daljinskem upravljalniku,
ko se izvaja Network schedule.
1
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Izberite MagicInfo Premium S Player v meniju MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
210
Local schedule
Premaknite se v razdelek Local Schedule Manager → Kliknite Create, da ustvarite razpored → Izberite razpored, ki ga želite
zagnati
1
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Izberite Local schedule na zaslonu menija MagicInfo Premium S Player.
Zaženite razporede, ki ste jih ustvarili v Local Schedule Manager.
――Če v Local Schedule Manager prej še niste zagnali nobenega razporeda, je ta meni onemogočen.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Template Player
Premaknite se v razdelek Template Manager → Kliknite Create, da ustvarite predlogo → Izberite predlogo, ki jo želite zagnati
1
MagicInfo Premium S Player
Izberite Template Player na zaslonu menija MagicInfo Premium S Player.
Zaženite predloge, ustvarjene s programom Template Manager.
Network schedule
――Če v Local Schedule Manager prej še niste zagnali nobenega razporeda, je ta meni onemogočen.
Local schedule
Template Player
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
211
――Ta možnost je omogočena samo, kadar je v pomnilniku Internal Memory na voljo vsaj ena vsebina poleg glasbenih
Internal Auto Play
datotek.
1
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Izberite Internal Auto Play na zaslonu menija MagicInfo Premium S Player.
•• Predvaja vsebino, ki je bila kopirana v Internal Memory, v abecednem vrstnem redu.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Možnost je omogočena le, ko je na voljo najmanj en element vsebine, razen pri glasbenih datotekah v mapi
USB Device Auto Play
»MagicInfoSlide« v shrambi USB.
――Priklopljena mora biti naprava USB. V napravi USB ustvarite mapo z imenom "MagicInfoSlide" in vanjo kopirajte vsebino.
MagicInfo Premium S Player
1
Network schedule
Local schedule
Izberite USB Device Auto Play na zaslonu menija MagicInfo Premium S Player.
•• Vsebina v mapi "MagicInfoSlide" v napravi USB bo predvajana v abecednem vrstnem redu.
Template Player
Close
Internal Auto Play
•• USB Device Auto Play se samodejno zažene, če priključite pomnilnik USB, ko se izvaja Network schedule, Local
schedule ali Internal Auto Play.
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
212
2
Local Schedule Manager
Izberite Create na zaslonu Local Schedule Manager.
Konfigurirajte nastavitve predvajanja iz Local schedule.
Local Schedule Manager
Vsebino pa lahko izberete in jo predvajate tudi iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniškega ključka
USB glede na prilagojeno zaporedje predvajanja.
Storage
Edit
No Playing Schedule
Registriranje razporeda Local schedule
1
Create
Internal Memory
Delete
Run
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Premium S.
Info
Copy
MagicInfo Premium S
Close
MagicInfo Premium S Player
Return
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
3
Izberite Time, da nastavite čas predvajanja vsebine.
Settings
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Ti
C
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Return
Time
Contents
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
Cancel
Return
-- Ustvarite lahko največ 24 urnikov.
-- Če ustvarite več kot en urnik, mora biti začetni čas urnikov različen.
(Primer nepravilne nastavitve: 12:00 am–12:00 am / 12:00 am–11:00 pm)
-- V spodnjem primeru se, če je enemu časovnemu odseku dodeljenih več razporedov Local schedule, razpored B izvrši
pred razporedom A.
(npr. A: 12.00–12.00/B: 13.00–14.00)
213
4
Izberite Contents, da nastavite želeno vsebino za predvajanje.
5
Izberite Duration.
Contents
Direction
USB
Internal Memory
No Items
Contents
Mapa1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Cancel
Down
Deselect
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Izberete lahko največ 99 vsebinskih datotek.
Določite zaporedje in trajanje predvajanja vsebine.
•• Spreminjanje vrstnega reda predvajanja
Izberite datoteko z vsebino in z gumbom Up ali Down spremenite zaporedje.
•• Duration
Nastavite trajanje predvajanja vsebine.
-- Duration ni mogoče določiti za videoposnetke.
-- Duration je mogoče nastaviti za najmanj pet sekund.
Pritisnite Save, da shranite nastavitve.
214
6
Izberite Save. Izberite prostor v pomnilniku, kamor želite shraniti vsebino.
――Poskrbite, da je registriran vsaj en Local schedule.
Create
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Spreminjanje nastavitve Local schedule
1
Delete
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Premium S.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Premium S
--:-- am ~ --:-- pm
ave
Where--:-do you
to save?
amwant
~ --:-pm
Tim
MagicInfo Premium S Player
No Item
No Item
Con
Internal
Time
USB
Cancel
--:-- am~ --:-- pm
ancel
Local Schedule Manager
Template Player
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Close
Content manager
No Items
Settings
Return
7
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Preverite, ali je razpored dodan v Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Izberite lokalni razpored, ki ga želite spremeniti.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
All schedules
Run
No Playing Schedule
Info
Create
Edit
Delete
Copy
All schedules
Close
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Return
Close
Return
215
3
Brisanje razporeda Local schedule
Izberite Edit.
――Poskrbite, da je registriran vsaj en Local schedule.
Edit
Time
12:00 am~ 12:00 pm
Contents
Menu1.jpg Menu2
1
Delete
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
Time
Contents
Time
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
MagicInfo Premium S Player
Cancel
Local Schedule Manager
Template Player
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Close
Content manager
No Items
Settings
Return
4
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Spremenite podrobnosti lokalnega razporeda. Nato izberite Save.
Return
2
Izberite lokalni razpored, ki ga želite izbrisati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Nato izberite Delete.
216
Zagon razporeda Local schedule
Ustavitev razporeda Local schedule
――Poskrbite, da je registriran vsaj en Local schedule.
――Ta funkcija je na voljo le, ko se razpored izvaja.
1
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Premium S.
Če izberete Stop, se bo način delovanja iz Local schedule spremenil v Network schedule.
1
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Izberite lokalni razpored, ki ga želite zagnati. Nato izberite Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Izberite Stop.
Local Schedule Manager
Create
Edit
Storage
Internal Memory
Delete
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
Run
All schedules
Info
2012.01.01_1834.lsch
Copy
Close
Stop
Info
Copy
Close
Return
Return
217
Ogled podrobnosti za Local schedule
1
3
Prikazale se bodo podrobnosti razporeda.
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Premium S.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Premium S
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Close
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Izberite lokalni razpored, ki si ga želite podrobno ogledati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
218
Kopiranje razporeda Local schedule
1
3
Izberite lokalne razporede in pritisnite Copy.
Izberite Local Schedule Manager na zaslonu menija MagicInfo Premium S.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Premium S
Internal Memory
No Playing Schedule
Edit
Delete
MagicInfo Premium S Player
All schedules
Local Schedule Manager
2012.01.01_1834.lsch
Template Player
Run
Info
Close
Content manager
Copy
Settings
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Create
4
Pokazalo se bo vprašanje, ali želite kopirati datoteke v Internal Memory ali pomnilniško napravo
USB. Izberite Yes, da kopirate datoteke.
Izberite napravo za shranjevanje, kjer so shranjene datoteke lokalnih urnikov za kopiranje.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No Pla
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• Internal Memory: kopira lokalne razporede iz Internal Memory v pomnilniško napravo USB.
•• USB: kopira lokalne razporede iz pomnilniške naprave USB v Internal Memory.
219
2
Template Manager
Izberite Create na zaslonu Template Manager.
Template Manager
Registriranje predloge
1
Storage
Izberite Template Manager na zaslonu menija MagicInfo Premium S.
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
MagicInfo Premium S
Delete
Play
MagicInfo Premium S Player
Preview
Local Schedule Manager
Close
Template Manager
Close
Content manager
Return
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
3
Return
Izberite predlogo v načinu Landscape ali Portrait.
Create
Select a template.
Landscape
Portrait
Next
Cancel
――Vrtenje prepletenega signala ni podprto.
220
4
Organizirajte predlogo, tako da ji dodajate besedilo, video, fotografije ali datoteke PDF.
Contents
Contents
Create
Type
Select the position and the background.
None
Contents
Use background image
Preview
No Items
Size
Fit to screen
Source
PC
Previous
Next
OK
Cancel
Return
Cancel
•• Type: izberite vrsto datoteke, s katero boste predlogo organizirali.
-- None / PIP / Videos / Image / Flash / Office / PDF
•• Contents: izberite datoteko v Internal Memory ali napravi USB.
-- Če želite naložiti datoteko ali ročno vnesti besedilo, izberite Text input.
•• Size: določite velikost zaslona med prikazom datoteke na strani s predlogami.
-- Fit to screen / Lock Aspect Ratio
•• Source: ta možnost je omogočena, če je za Type izbrano PIP.
-- Component / AV / PC / DVI / HDMI
――V predlogi sta lahko največ dve datoteki Videos.
――V predlogi je lahko le ena datoteka PIP.
(Če je izbrana datoteka PIP, lahko izberete le eno datoteko Videos.)
――Datoteka Office in datoteka PDF ne moreta biti v isti predlogi.
――Predloga lahko vsebuje največ eno datoteko vrste Flash.
221
5
6
Select sound or background music.
Izberite Save. Izberite prostor v pomnilniku, kamor želite shraniti vsebino.
Create
Create
Select sound or background music.
Save the template and finish.
Internal
Storage
Background Music
Template Name
Preview
20130101_2222
Preview
Previous
Previous
Next
OK
Cancel
Cancel
•• Če sta dodeljeni dve datoteki vrste Videos, izberite tisto, ki vsebuje želeni zvok.
-- Če ena videodatoteka vsebuje vsebino PIP, lahko izberete zvok iz vsebine PIP.
7
Preverite, ali je predloga dodana v Template Manager.
•• Če je izbrana datoteka Flash, ni mogoče omogočiti zvočnega izhoda iz druge datoteke ali glasbe
za ozadje. (5. korak je preskočen.)
•• Če je omogočena možnost Background Music, funkcija nastavitve zvoka v datoteki ni podprta.
Template Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
All schedules
Delete
20130101_2222.tlfd
Run
Preview
Close
Return
222
2
Content manager
Content manager
Kopiranje vsebine
1
Izberite vsebino, ki jo želite kopirati.
Internal Memory
Izberite Content manager na zaslonu menija MagicInfo Premium S.
USB
Mapa1
No Items
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Copy
Local Schedule Manager
Template Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Če izberete vsebino v Internal Memory: Vsebino iz Internal Memory lahko kopirate v pomnilnik
USB.
Return
•• Če izberete vsebino v USB: Vsebino iz pomnilnika USB lahko kopirate v Internal Memory.
――Če izberete hkrati vsebino iz Internal Memory in pomnilnika USB, kopiranje ne bo možno.
3
Nato izberite Copy.
223
2
Brisanje vsebine
1
Izberite Content manager na zaslonu menija MagicInfo Premium S.
Izberite vsebino, ki jo želite izbrisati. Nato izberite Delete.
•• Vsebino iz Internal Memory in pomnilnika USB lahko brišete hkrati.
Content manager
MagicInfo Premium S
Internal Memory
MagicInfo Premium S Player
Mapa1
Menu3.jpg
Local Schedule Manager
USB
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Template Manager
Menu2.jpg
Content manager
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
224
Server Network Settings
Settings
Za zagon funkcije MagicInfo Premium S vzpostavite povezavo z omrežjem.
Settings
Server
Server Network Settings
Vnesite nastavitve strežnika MagicInfo Premium S.
Default content duration
•• Če je možnost SSL omogočena, bo strežnik uporabil https in šifriral prenos podatkov.
――Vnesite naslov IP strežnika in številko vrat. Za številko vrat uporabite številko 7001. (Če s strežnikom ne morete vzpostaviti
Content Ratio
Copy Deployed Folders
Image Effect
Manual
Close
Random
Default content
None
Content Layout
Landscape
Schedule Name
YYYYMMDD
povezave prek vrat 7001, se obrnite na skrbnika strežnika, ki vam bo pomagal poiskati pravilno številko vrat, nato spremenite
številko vrat.)
FTP Mode
Nastavite način delovanja FTP.
Return
•• Active / Passive
Default Storage
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Določite mesto, kamor želite shraniti vsebino (preneseno s strežnika).
•• Internal Memory: shrani vsebino v notranji pomnilnik izdelka.
•• USB: shrani vsebino na pomnilniški ključek USB.
――Če se Network schedule izvede, ko pomnilniški ključek USB ni priključen, se bo izvedla privzeta vsebina.
225
Default content duration
Content Layout
Določite trajanje predvajanja vsebine.
Spremenite usmerjenost zaslona na ležeči ali pokončni prikaz.
•• Image Viewer Time, Template Display Duration, Doc viewing time, PPT Viewer Time, PDF
Viewing time, Flash Viewing time
――Trajanje je mogoče nastaviti za najmanj pet sekund.
•• Landscape / Portrait
――Če je Content Layout v pogledu Portrait, ne podpira videokodeka VP8.
Content Ratio
Določite razmerje višina/širina zaslona po vrsti med predvajanjem vsebine.
•• Image ratio, Doc Ratio, PPT Ratio, PDF Ratio, Video Ratio
-- Original: prikaz vsebine v izvirni velikosti.
-- Full Screen: prikaz vsebine v celozaslonskem načinu.
Copy Deployed Folders
•• Manual / Auto
Image Effect
Konfigurira učinke prehoda slike.
•• Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random, None
Schedule Name
Izberite obliko naslova urnika pri ustvarjanju lokalnega urnika.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safely Remove USB Device
Varno odstrani pomnilnik USB
Delete all content
Izbriše vso vsebino v Internal Memory.
Reset Settings
Obnovi vse vrednosti v Settings na privzete tovarniške.
Default content
Določite vsebino, ki se privzeto začne predvajati, ko zaženete MagicInfo Premium S.
•• Vsebina, velikosti največ 20 MB, je podprta za Default content.
226
Med predvajanjem vsebine
Ogled podrobnosti vsebine med predvajanjem
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Pritisnite tipko INFO na daljinskem upravljalniku.
•• Software Version: prikaže različico programske opreme v napravi
•• Device Name: prikaže ime naprave, ki jo je prepoznal strežnik
•• Device ID: prikaže izvirno identifikacijsko številko naprave
•• Mode: prikaže trenutni način delovanja
(Network schedule, Local schedule, Template Player, Internal Auto Play ali USB Device Auto Play) za MagicInfo
Premium S Player
•• Server: prikaže stanje povezave (Connected, Disconnected ali Not approved) strežnika
•• USB: prikaže stanje povezave z napravo USB
•• Schedule download: prikaže napredek prenosa omrežnega razporeda s strežnika
Cancel
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
227
Spreminjanje nastavitev predvajane vsebine
Pritisnite tipko TOOLS na daljinskem upravljalniku.
Nastavitev Picture Mode ali Sound Mode lahko spremenite ali varno odstranite napravo USB (Safely Remove USB Device),
ko se predvaja vsebina, tako da pritisnete tipko TOOLS na daljinskem upravljalniku.
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safely Remove USB Device
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Prilagodi nastavitve zaslona za vsebino, ki se trenutno predvaja.
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Prilagodi nastavitve zvoka za vsebino, ki se trenutno predvaja.
•• PIP (Off / On)
aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo PIP.
•• Background Music (Off / On)
Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Background Music.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Glasbene datoteke v Internal Memory nastavi kot Background Music.
――Če želite omogočiti Background Music Setting, mora biti v Internal Memory shranjena vsaj ena datoteka MP3.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Safely Remove USB Device
Varno odstrani pomnilnik USB
228
Poglavje 13
MagicInfo Videowall S
-- Če želite zagnati MagicInfo Videowall
S, izberite MagicInfo Videowall S za
Play Mode v razdelku System.
Za uporabo storitve MagicInfo Videowall S morate kupiti licenco.
Če želite prenesti programsko opremo, obiščite domačo spletno stran Samsung na naslovu http://www.samsunglfd.com.
Za nakup licence se obrnite na center za pomoč strankam.
Oblike zapisa, ki jih podpira MagicInfo Videowall S Player
Preberite pred uporabo funkcije MagicInfo Videowall S Player
MagicInfo Videowall S lahko konfigurira in upravlja vsebinske datoteke samo prek konzole VideoWall Console.
•• Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik za VideoWall Console.
•• Za prikaz okna za izbor menija pritisnite RETURN na daljinskem upravljalniku.
――Za nadaljnje podrobnosti o podprtih kodekih glejte (str.180) .
229
Videoposnetki
Slika
•• Ne podpira 3D-videovsebine.
•• Podprte oblike zapisa slik: Jpeg, bmp, png
•• Ne podpira vsebine, katere ločljivost je višja od tiste, ki je navedena v zgornji
tabeli.
•• Najvišja podprta ločljivost: 15,360 x 8,640
-- Prikaz slike z višjo ločljivostjo lahko traja dlje.
•• Videovsebina, katere bitna hitrost ali hitrost sličic v sekundi je višja
od hitrosti, navedene v zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje
videoposnetka med predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo
mogoče predvajati ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso združljive s
predvajalnikom.
•• Podpira do H.264, raven 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti.
•• Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
-- Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
-- Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
•• Ne podpira GMC 2 ali novejših različic.
•• Podpira samo BD MVC Spec.
230
Omejitve
•• Za vsakega odjemalca je mogoče predvajati samo eno videodatoteko (Videos).
――Na zaslonih na videosteni je mogoče predvajati različne vsebinske datoteke.
Dveh videodatotek (Videos) ni mogoče hkrati predvajati na istem zaslonu na videosteni.
Na voljo
Na voljo
Ni na voljo
231
MagicInfo Videowall S
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S →
ENTERE → RETURN
――Če želite zagnati MagicInfo Videowall S, izberite MagicInfo Videowall S za
Play Mode v razdelku System.
――Pritisnite tipko MagicInfo Lite/S na daljinskem upravljalniku.
Settings
Default Storage
Določite mesto, kamor želite shraniti vsebino (preneseno s strežnika).
•• Internal Memory: shrani vsebino v notranji pomnilnik izdelka.
•• External: shrani vsebino na pomnilniški ključek USB.
Default content
Konfigurirajte nastavitve za vsebino, ki bo predvajana privzeto.
Content Layout
Spremenite usmerjenost zaslona na ležeči ali pokončni prikaz.
Settings
Default Storage
Internal Memory
Default content
None
Content Layout
Landscape
Port
51001
•• Landscape / Portrait
――Če je Content Layout v pogledu Portrait, ne podpira videokodeka VP8.
Port
Close
Safely Remove USB Device
Oglejte si številko vrat strežnika. Za številko vrat uporabite številko 51001.
•• Če s strežnikom ne morete vzpostaviti povezave s številko vrat 51001, se obrnite na skrbnika strežnika, ki vam bo pomagal
poiskati pravilno številko vrat, in nato spremenite številko vrat.
Reset
Safely Remove USB Device
Return
Varno odstrani pomnilnik USB
Reset
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Obnovi vse vrednosti v Settings na privzete tovarniške.
232
Med predvajanjem vsebine
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Connected
Pritisnite tipko INFO na daljinskem upravljalniku.
•• Software Version: prikaže različico programske opreme v napravi
•• Device Name: prikaže ime naprave, ki jo je prepoznal strežnik
•• Device ID: prikaže izvirno identifikacijsko številko naprave
•• USB: prikaže stanje povezave z napravo USB
Cancel
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
233
Poglavje 14
Navodila za odpravljanje težav
Preden pokličite Samsungov center za
pomoč strankam, preskusite izdelek, kot
je opisano v nadaljevanju. Če težave ne
uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite
računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode
(glejte Podprte ločljivosti).
234
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
PC je prikazan v razdelku Source, če računalnik nima
vzpostavljene povezave.
PC je vedno prikazan v razdelku Source, ne glede na to, ali ima računalnik vzpostavljeno povezavo.
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal (oglejte si
razdelek "Povezava z računalnikom").
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s
specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
235
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je
združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne
informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Colour Space.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Pojdite v meni System in zagotovite, da je nastavitev Sleep Timer nastavljena na Off.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do 15.
minutah.
Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti
slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.
Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
236
Težave v zvezi z zaslonom
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri predvajanju hitro
premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno prikazana. To še
ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje statike.
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Colour, Brightness in
Sharpness.
――Za podrobnosti o meniju Picture glejte stran 99.
Odprite System in prilagodite nastavitve Energy Saving.
――Za podrobnosti o meniju System glejte stran 138.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
――Za podrobnosti o meniju Reset Picture glejte stran 114.
Ob robovih zaslona so prikazane prekinjene vrstice.
Če je nastavitev Picture Size nastavljena na Screen Fit, jo spremenite na 16:9.
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.
Te črte so prikazane, če je prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC na zaslonu. Za pomoč se obrnite
na servisni center družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal nestabilen.
To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno ločljivost.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne trakove na
obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega razmerja
višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
237
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Če imate priključen kabel HDMI, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.
Odprite Sound in možnost Speaker Select spremenite na Internal.
Če uporabljate vhodno napravo:
•• zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in
•• preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo
(če je kabel HDMI npr. priključen na zaslon, boste morda morali spremeniti nastavitev zvoka na
HDMI).
Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete dodaten zvočni kabel.
Če ima izdelek vrata za slušalke, zagotovite, da je priključek prazen.
Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.
Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.
Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.
Priključite kabel in preverite moč signala.
Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.
238
Težave z zvokom
Kljub izklopu zvoka, se ta še vedno predvaja.
Če je Speaker Select nastavljen na External, sta tipka za glasnost in izklop zvoka onemogočeni.
Prilagodite glasnost zunanjih zvočnikov.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Če spremenite ali izklopite zvok v izdelku, s tem ne boste vplivali na zunanji ojačevalnik (dekodirnik).
Zvok, ki ga predvajajo zvočniki zaslona, se ne spremeni, tudi
če spremenite nastavitev Sound Mode.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Iz zvočnikov je mogoče slišati odmev.
Razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zunanjimi zvočniki lahko povzroči odmev.
Nastavitve zvoka v vhodni napravi ne vplivajo na nastavitve notranjih zvočnikov izdelka.
V tem primeru nastavitev Speaker Select na External.
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
239
Težave s povezavo Intel® WiDi
Ni mogoče vzpostaviti povezave WiDi.
Priporočamo vam, da prenosnik uporabljate v radiju delovanja, ki ne presega oddaljenosti 3 m od
izdelka.
Do prekinitve povezave ali zakodirane slike na zaslonu lahko pride v okolju, kjer se uporablja več
usmerjevalnikov, kot je na primer pisarna. WiDi se uporablja za obravnavo sprotnega pretočnega
prenosa, zato lahko naletite na težavo zakodiranega signala, če pride do električne interference.
Preverite, ali lahko v bližini izdelka pride do električne interference in prestavite izdelek tako, da bo čim
bolj oddaljen od takšne lokacije, kot je npr. električni stolp, mikrovalovna pečica ali druga okolja, kjer se
ustvarja elektromagnetno valovanje.)
Po začetnem vklopu WiDi ni prikazan na seznamu Source.
Preverjanje pristnosti brezžične povezave zunanjega ali notranjega modula WiFi traja približno 20
sekund. Počakajte trenutek.
Če se težava ponovi, jo povzroča okvarjeni modul brezžične povezave ali pa nepravilno ožičenje s kabli
med posameznimi moduli.
Na zaslonu se v rednih intervalih prikazuje zakodirana slika.
Na izdelek morda vplivajo radijski signali iz okolja. Med izdelek in računalnik ali prenosni računalnik ne
postavljajte predmetov, ki lahko povzročijo električno interferenco.
•• Če je izdelek preblizu prenosnemu računalniku, je delovanje povezave WiDi lahko slabše.
Priporočamo vam, da med izdelki ohranjate priporočeno razdaljo.
•• Mikrovalovna pečica in sesalnik sta lahko vzrok električne interference s signalom WiDi. Kadar
uporabljate funkcijo WiDi, teh naprav torej ne uporabljajte.
•• Električni stolp, mikrovalovna pečica ali druge naprave, ki ustvarjajo elektromagnetno valovanje,
so lahko vzrok za zakodirano sliko na zaslonu. Izdelek zato uporabljajte kolikor je le mogoče dlje
od takšnih naprav.
Ali lahko posodobim gonilnik programske opreme, ko
uporabljam način WiDi?
Če posodobite ali izbrišete gonilnik programske opreme za brezžično povezavo ali grafiko, med
tem ko uporabljate funkcijo WiDi za vzpostavljanje brezžične povezave med izdelkom in prenosnim
računalnikom, bo povezava z vmesnikom WiDi prekinjena, zaradi česar pride do sistemske napake.
Preden začnete posodabljati gonilnik programske opreme, prekinite povezavo WiDi.
Če je povezava z vmesnikom prekinjena, program ne bo
oddajal zvoka.
Zaprite program in ročno prilagodite glasnost zvoka prenosnega računalnika.
240
Težave s povezavo Intel® WiDi
Če spremenite nastavitve brezžičnega LAN-a za WiDi, se
vmesnik lahko začasno zakodira ali se začasno prekine
povezava z njim.
Ne spreminjajte nastavitev brezžičnega LAN-a, kadar uporabljate način WiDi.
Če je izdelek preveč oddaljen od prenosnega računalnika, se
učinkovitost predvajanja izdelka ustrezno poslabša.
Priporočamo vam, da med izdelki ohranjate priporočeno razdaljo.
Kako v načinu WiDi dostopam do funkcije razširjenega
videa?
Če izdelek podpira video HD standarda 1080p, prenosni računalnik pa ne, lahko v izdelku kljub temu
predvajate video HD standarda 1080p. Če želite izkoristiti prednost funkcije razširjenega videa (HD,
standard 1080p) v načinu WiDi, upoštevajte spodnja navodila:
1
S kombinacijo tipke sistema Windows in tipke P na tipkovnici izberite »Extend« (Razširi). S tem
preklopite na način »Extended Desktop« (Razširjeno namizje).
2
Spremenite ločljivost zaslona na 1920 x 1080 za način razširjenega namizja.
3
Premaknite predvajalnik videa na zaslon razširjenega namizja.
4
Pred predvajanjem videovira standarda 1080p maksimizirajte zaslon videopredvajalnika.
V načinu WiDi se zdi, da je kazalnik miške počasnejši.
Povezava WiDi bo obdelala signal z 0,3-sekundno zakasnitvijo, zato boste morda opazili, da se vaša
tipkovnica in miška odzivata počasneje. V načinu, ki zahteva hitrejše odzivanje, kot so npr. računalniške
igre, namesto povezave WiDi raje uporabite žično povezavo, kot je npr. način PC/HDMI.
Želim spremeniti velikost zaslona WiDi.
V načinu WiDi je podprta le izvorna velikost videovira.
Kako pridobim gonilnik programske opreme WiDi?
Obrnite se na izdelovalca prenosnega računalnika. Gonilnik programske opreme, ki ste ga prenesli
z domače strani družbe Intel ®, morda ne deluje pravilno. Če želite več informacij o specifikacijah,
najnovejših gonilnikih programske opreme in drugih povezanih orodjih, se obrnite na izdelovalca
prenosnega računalnika.
241
Težave s povezavo Intel® WiDi
Ko spremenim ločljivost zaslona, imam na zaslonu težave z
začasno interferenco.
Če spremenite ločljivost zaslona v načinu WiDi, lahko pride do težave z začasno interferenco.
V programu WiDi v prenosnem računalniku ne morem
spremeniti velikosti videozaslona v izdelku.
Meni za spreminjanje velikosti programa WiDi je omogočen le s posebnim zunanjim vmesnikom WiDi.
Izdelek ni združljiv z vmesnikom.
Našel sem razpoložljive vmesnike WiDi v prenosniku, vendar
ne morem vzpostaviti povezave.
Na funkcijo WiDi lahko močno vpliva okolje brezžičnih komunikacij. Zaradi tega lahko občasno pride
do napake pri vzpostavljanju povezave. Poskusite znova čez nekaj trenutkov.
Liki v videu, ki podpira Full HD (1920 X 1080), so zamegljeni.
WiDi že privzeto prikazuje video v zmanjšani ločljivosti. Če želite izboljšati ostrino slike, se obrnite na
izdelovalca prenosnega računalnika, pri katerem dobite najnovejše gonilnike programske opreme.
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.
Zaslon je nagnjen.
Odstranite stojalo in ga nato znova pritrdite na izdelek.
Prekinitev delovanja zvoka ali videa.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Trd ali debel kabel lahko poškoduje zvočne in videodatoteke.
Zagotovite, da so kabli dovolj gibljivi, saj boste le tako zagotovili dolgotrajno pravilno delovanje. Če
boste izdelek pritrdili na steno, priporočamo, da uporabite kable pod pravim kotom.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Meni PIP ni na voljo.
Meni je omogočen oz. onemogočen glede na izbrani Source.
――Za podrobnosti o meniju PIP glejte stran 140.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: »The defined resolution is not supported.«.
Sporočilo »The defined resolution is not supported.« se prikaže, če ločljivost vhodnega vira presega
največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
242
Druge težave
Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu HDMI
ni mogoče predvajati.
Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna naprava,
denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je, da je v
izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI.
Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.
Če naletite na te težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI, ki ne
vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
Tipalo IR ne deluje.
Zvočni vhod
Način zaslona
Osebni računalnik
Auto
Nastavitve računalnika
DVI PC
Audio In (stereo vrata)
Nastavitve računalnika
Preverite, ali se vklopi lučka, ko na daljinskem upravljalniku pritisnete poljubno tipko.
•• Če se lučka tipala ne vklopi, na hrbtni strani izdelka izklopite gumb za napajanje in ga nato znova
vklopite.
(Če izklopite zaslon, je indikator LED napajanja rdeč.)
Če se lučka tipala še vedno ne zasveti tudi potem, ko ste izklopili in vklopili gumb za napajanje,
notranja vtičnica morda ne deluje.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
•• Če vklopljena lučka tipala ne zasveti rdeče, ko pritisnite določeno tipko na daljinskem
upravljalniku, je tipalo IR morda poškodovano.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
•• Če pritisnete poljubno tipko daljinskega upravljalnika in se zasveti rdeča lučka tipala, vendar se
vsebina na zaslonu ne spremeni, potem imate morda poškodovano matično ploščo.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
243
Druge težave
Če je v načinu varčevanja z energijo vhodni vir nastavljen
na DisplayPort, nastavitev zaslona računalnika ni mogoče
shraniti.
Izberite System → General in možnost Max. Power Saving nastavite na Off. Lahko pa znova
nastavite nastavitve izhoda zaslona računalnika. Preverite, ali je nastavitev omogočena.
Če zaženete računalnik, ko je vhodni vir nastavljen na
DisplayPort, zaslon BIOS in zaslon za zagon nista prikazana.
Zaženite računalnik, kadar je nabor vklopljen ali kadar vhodni vir ni nastavljen na DisplayPort.
244
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve → Dodatno
→ Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
•• Windows ME / 2000: Izberite Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve → Dodatno →
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v
uporabniškem priročniku za računalnik ali
grafično kartico.
•• Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve
zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
frekvenco.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve in nastavite
ločljivost.
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi →
Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
245
Vprašanje
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
Odgovor
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz
in teme → Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Videz in prilagajanje → Prilagodi→ Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a
v računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz
in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve → Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali
nastavitve BIOS-a v računalniku.
246
Poglavje 15
Specifikacije
1
Splošno
Velikost
Ime modela
Zaslon
2
Velikost
Razred 65 (64,5 palcev / 163 cm)
Območje prikaza
1428,48 mm (V) x 803,52 mm (N)
Območje prikaza
V
N
3
MD65C
Mere (Š x V x G)
1467,4 x 848,0 x 56,2 mm
Teža (brez stojala)
27,4 kg
VESA
400 mm × 400 mm
Barve zaslona
10-bitne(barvno stresanje), 1,07B
Sinhronizacija
Mere (Š x V x G)
G
V
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
30 ~ 81 kHz
Navpična
frekvenca
48 ~ 75 Hz
Optimalna
ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Š
247
Ime modela
MD65C
Najhitrejša točkovna ura
148,5 MHz (analogno, digitalno)
Avdio izhod
10 W X 2
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V. Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih
državah razlikuje.
USB
1 DOWN
Priključki za signale
Okoljski vidiki
Vhodni signal
Optional Tuner(ATV/DTV) - America/Korea Product Only
Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI(MagicInfro), HDMI1, HDMI2, DP, Audio In, RJ45, RS232C In, USB1(Media Player),
External Ambient Sensor
Izhodni signal
DP Out, Audio Out, RS232C Out, IR Out
Delovanje
Temperatura : 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Vlaga : 10~80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura : -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Vlaga : 5~95 %, brez kondenzacije
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim
sistemom optimira nastavitve monitorja.
Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Ta naprava je digitalna oprema razreda A.
248
[Priporočilo] – samo EU
•• Samsung Electronics izjavlja, da ta Monitor izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
•• Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com. Pomaknite se na Support (Podpora) > Search
Product Support (Iskanje po podpori za izdelke) in vnesite ime modela.
•• To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
249
Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne
uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja
z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z energijo
Normalno delovanje
Ocena
Indikator napajanja
Izklopljen
Poraba toka
230 W
običajno
225 W
Najv
253 W
Način varčevanja z
energijo
Izklop
Izklop
(stikalo za napajanje)
Utripa
Vklopljen
Izklopljen
0,5 W
0,5 W
0W
――Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
――Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.
――Da zmanjšate porabo energije na 0, izklopite stikalo na hrbtni strani ali izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite
napajalni kabel.
250
Prednastavljeni časovni načini
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena,
-- Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve
proti desni strani zaslona, se imenuje
vodoravni cikel. Recipročno število
vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v
enoti kHz.
-- Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat na
sekundo (kot fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali hitrost
osveževanja. Navpična frekvenca se meri
v enoti Hz.
lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60
Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza
načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri
čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
251
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
252
Poglavje 16
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
――V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
4004-0000
CHILE
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
253
LATIN AMERICA
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
254
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17,
180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
255
EUROPE
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
http://www.samsung.com/pl
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
http://www.samsung.com
256
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
CIS
257
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
http://www.samsung.com/in
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
258
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
MENA
BAHRAIN
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant (English)
065777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
259
MENA
OMAN
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
AFRICA
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
260
AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864 )
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
261
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
262
WEEE
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega
polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih
vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste
preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na
trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno
odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo
srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih
lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
263
Optimalna kakovost slike in preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Optimalna kakovost slike
•• Za optimalno kakovost slike odprite nadzorno ploščo v računalniku ter prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na naslednji način. Kakovost slike zaslonov LCD TFT
se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.
-- Ločljivost: 1920 x 1080
-- Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 48 ~ 75 Hz
Hitrost osveževanja zaslona: pove, kolikokrat v sekundi se slika na zaslonu osveži.
•• Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
-- Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 6,220,800
•• Zaženite Auto Adjustment, da izboljšate kakovost slike. Če je na sliki kljub samodejni prilagoditvi viden šum, prilagodite Coarse ali Fine.
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.
-- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični ohranjevalnik zaslona.
•• Za razliko od monitorjev CDT lahko monitorje LCD TFT (zaradi narave zaslona) nastavite samo na eno ločljivost, da dobite optimalno kakovost slike. Zato lahko
nastavitev ločljivosti, ki ni določena, zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš monitor.
264
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Črna matrika
Skupna
elektroda (ITO)
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno delovanje pomeni
nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur) prikazuje isti vzorec, lahko pride do
majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče kristale v slikovnih pikah.
Barvni filter
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride do tega, se
ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z zmanjšanjem razlike napetosti.
――Vžganost zakasnelih slik se pri uporabi zaslona LCD pri normalnih pogojih ne bi smela pojaviti.
Vir
Odvod
Preprečevanje vžganosti slik
――Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite računalnik ali sistem tako, da bo
zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z navodili za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko servisiranje.
TFT
Vrata
Linija podatkovnega vodila
Elektroda za
slikovne pike (ITO)
Kondenzator (Cs)
•• Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo
-- Po 20-urni uporabi izdelek izklopite za 4 uri.
-- Po 12-urni uporabi izdelek izklopite za 2 uri.
-- V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop izdelka.
-- Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.
Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
•• Navadno spreminjanje barve
-- Uporabite 2 barvi
Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
265
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
――Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
-- Svetlost: pomeni svetlost ali temnost
barve, ki je odvisna od količine oddane
svetlobe.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• navadno spreminjanje barve besedila
-- Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.
Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
266
Licenca
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Ime Dolby in simbol z dvojno črko D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
267
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Vsaka od zgoraj navedenih
hitrosti iskanja pomeni število vrstic
učinkovitega iskanja, ki vpliva na
ločljivost zaslona. Hitrost iskanja je
lahko označena z i (prepletena) ali p
(progresivna), odvisno od načina iskanja.
- Iskanje
Iskanje je proces progresivnega
pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo
sliko. Veliko število slikovnih pik ustvarja
čistejšo in bolj živo sliko.
- Progresivno
Pri progresivnem načinu iskanja se vse
vrstice slikovnih pik na zaslonu iščejo
posamezno (progresivno).
- Prepleteno
Pri prepletenem načinu iskanja se
najprej išče vsaka druga vrstica slikovnih
pik od zgoraj navzdol, nato pa se iščejo
preostale vrstice slikovnih pik (ki niso
bile poiskane).
Način neprepletanja in način
prepletanja____ Način neprepletanja
(progresivno iskanje) progresivno
prikazuje vodoravno črto od zgornjega
do spodnjega dela zaslona. Način
prepletanja najprej prikaže vrstice z
lihimi števili in nato vrstice s sodimi
števili. Način neprepletanja se večinoma
uporablja pri monitorjih, saj ustvarja
jasnost zaslona, način prepletanja pa se
večinoma uporablja pri televizorjih.
Razdalja med pikami____ Zaslon je
sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Krajša razdalja med pikami ustvarja
višjo ločljivost. Razdalja med pikami
je najkrajša razdalja med pikami iste
barve. Razdalja med pikami se meri v
milimetrih.
Navpična frekvenca____ Izdelek
prikaže eno sliko večkrat na sekundo
(kot utripajoča fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Navpična frekvenca
se meri v enoti Hz.
Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike 60krat v sekundi.
Vodoravna frekvenca____ Čas branja
ene vrstice od leve proti desni strani
zaslona se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla
se imenuje vodoravna frekvenca.
Vodoravna frekvenca se meri v enoti
kHz.
Vir____ Vhodni vir pomeni vhodno
video napravo, povezano z izdelkom, na
primer videokamero, videorekorder ali
predvajalnik DVD.
Vrata za komponente (zelena, modra
in rdeča)____ Vrata za komponente,
ki zaznavajo, prenašajo in sprejemajo
kontrastne signale, zagotavljajo boljšo
kakovost slike kot kateri koli drug način
video povezave.
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD
je masovni pomnilniški disk v velikosti
CD-ja, na katerega lahko shranjujete
večpredstavnostne aplikacije (avdio,
video ali igre) s tehnologijo stiskanja
video podatkov MPEG-2.
Plug & Play____ Funkcija Plug &
Play omogoča samodejno izmenjavo
informacij med monitorjem in
računalnikom za optimalno okolje
zaslona. Izdelek uporablja mednarodni
standard VESA DDC za izvajanje funkcije
Plug & Play.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko
z enim kablom povežete z digitalnim
avdio in video virom visoke razločljivosti
in ne zahteva stiskanja.
Ločljivost____ Ločljivost je število
vodoravnih pik (slikovnih pik) in
navpičnih pik (slikovnih pik), ki
sestavljajo zaslon. Predstavlja raven
prikaza podrobnosti. Višja ločljivost
omogoča prikaz večje količine podatkov
na zaslonu in je koristna za izvajanje več
opravil hkrati.
Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni, da
je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih
slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih slikovnih pik (navpična
ločljivost).
Multiple Display Control (MDC)____
Aplikacija MDC (Multiple Display
Control) omogoča hkraten nadzor
več prikazovalnih naprav z osebnim
računalnikom. Komunikacija med
računalnikom in monitorjem poteka
prek kablov RS232C (serijski prenos
podatkov) in RJ45 (LAN).
268
Download PDF

advertising