Samsung | QH55H | Samsung QM65H Navodila za uporabo

Uporabniški priročnik
DBJ (DB43J DB49J)
QBH (QB65H QB75H)
QHH (QH55H QH65H)
QMH (QM49H QM55H QM65H)
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Priporočamo, da modele DBJ, QBH in QHH uporabljate manj kot 16 ur na dan.
Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
6
Varnostni ukrepi
7
Čiščenje
7
Shranjevanje8
Elektrika in varnost
8
Namestitev
9
Delovanje
11
Priprave
Pregled komponent
Komponente
14
14
Deli15
Nadzorna plošča
15
Zadnja stran
19
Ključavnica proti kraji
22
Daljinski upravljalnik
23
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)25
Kot nagiba in sukanje
25
Prezračevanje
25
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 27
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev
na steno
28
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 28
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)
29
Daljinski upravljalnik (RS232C)
Povezava kablov
Povezava
Kode nadzora
30
30
33
34
Source
Web Browser
Remote Workspace
52
53
54
Uporaba MDC
Priklop in uporaba
vhodne naprave
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
Odstranitev
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
42
42
Povezava z računalnikom
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
Povezava s kablom HDMI-DVI
42
42
43
43
44
Povezava zunanjega monitorja
45
Funkcija Player
Povezava z video napravo
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
46
46
47
Povezava z zvočnim sistemom
47
Player
Prikazovanje vsebine
Med predvajanjem vsebine
Razpoložljivi meniji
Oblike zapisa, ki jih podpira Player
Navodila za priključitev napajalnega kabla 48
Namestitev omrežnega sprejemnika (naprodaj
ločeno)
49
Priklop omrežnega sprejemnika (na prodaj
ločeno)
MagicInfo
50
50
Sprememba vira signala
52
55
55
55
Povezovanje z MDC
56
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi
za serijsko podatkovno komunikacijo)
56
Uporaba MDC po ethernetu
57
59
59
60
60
61
Schedule66
Clone Product67
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
68
68
68
68
2
Kazalo
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
69
69
69
70
70
Network Status71
Picture Mode72
On/Off Timer73
On Timer
73
Off Timer
74
Holiday Management
74
Ticker75
URL Launcher76
URL Launcher Settings77
Odobritev priklopljene naprave v strežniku 78
Nastavitev trenutnega časa
79
Prilagoditev zaslona
Picture Mode
80
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
81
Colour / Tint (G/R)
Colour Temperature
82
White Balance
2 Point
20 Point Settings
83
83
83
Gamma
HLG / ST.2084 / BT.1886
84
84
Calibrated value
84
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space Settings
HDMI UHD Color
Motion Lighting
HDR+ Mode
85
85
85
85
85
86
86
86
86
Picture Options
87
Colour Tone
87
Digital Clean View
87
HDMI Black Level88
Film Mode88
Auto Motion Plus Settings
89
Local Dimming
89
Dynamic Backlight
90
Picture Size Settings
Picture Size
Fit to screen
Zoom and Position
91
91
91
91
Reset Picture
92
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
93
93
93
93
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
94
94
94
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
97
97
97
97
97
Language
98
Reset OnScreen Display
98
Prilagoditev zvoka
Sound Mode
99
Balance100
Equaliser100
HDMI Sound100
Sound on Video Call100
Sound Output101
Auto Volume101
3
Kazalo
Reset Sound101
Network
Network Status102
Open Network Settings102
Network Type
102
Nastavitve omrežja (žično)
103
Nastavitve omrežja (brezžično)
105
Use WPS
107
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
108
108
108
108
108
108
Device Name
108
System
Accessibility
High Contrast
Enlarge
109
109
109
Start Setup110
Touch Control110
Touch Control
110
Admin Menu Lock
110
Time111
Clock Set
111
DST
111
Power On Delay
111
Auto Source Switching112
Auto Source Switching
112
Primary Source Recovery
112
Primary Source
112
Secondary Source
112
Power Control113
Auto Power On
113
PC module power
113
Max. Power Saving
113
Standby Control
114
Network Standby
114
Power Button
114
Eco Solution115
Energy Saving Mode
115
Eco Sensor
115
Screen Lamp Schedule
116
No Signal Power Off
116
Auto Power Off
116
Temperature Control117
External Device Manager
Keyboard Manager
Device Connection Manager
118
118
118
Play via
119
Change PIN
119
Security120
Safety Lock On
120
Button Lock
120
USB Auto Play Lock
120
Mobile Connection Lock
121
Remote Management
121
Network Port
121
USB Port
121
General122
Smart Security
122
Anynet+ (HDMI-CEC)
122
HDMI Hot Plug
124
Custom Logo
124
Game Mode
125
Empty Storage
125
Irregular Video Wall
125
Reset System126
Podpora
Software Update127
Update Now
127
Auto update
127
Contact Samsung127
Reset All127
4
Kazalo
Navodila za odpravljanje težav
Dodatek
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
128
Preskušanje izdelka
128
Preverjanje ločljivosti in frekvence
128
Preverite naslednje.
129
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)143
Ni napaka na izdelku
143
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 143
Drugo
143
Vprašanja & odgovori
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Priporočeni ukrepi za preprečevanje
135
Licenca145
Specifikacije
Splošno136
Prednastavljeni časovni načini
144
144
144
Terminologija146
138
5
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2017 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
–– (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
–– (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
6
Varnostni ukrepi
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih
zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
slikah.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
1
Izklopite izdelek in računalnik.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.
3
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
•• Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol,
topila ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo
površino.
!
•• Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na
monitor.
4
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato
pa z njo očistite zunanjost izdelka.
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
7
Shranjevanje
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane
naprave tipa 1).
Uporaba vlažilcev zraka UV v bližini svetlečih se izdelkov lahko povzroči bele madeže na
površini izdelkov.
――Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je
•• Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
!
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega
kabla ne odlagajte pod težke predmete.
plačljiva).
Elektrika in varnost
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega
udara.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
slikah.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo
pritrjene električne vtičnice.
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Sicer lahko pride do požara.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
!
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do
električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
!
8
Namestitev
Pozor
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh
monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
•• Sicer lahko pride do požara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne
uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
!
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme
biti ovir.
•• Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do
poškodbe.
!
•• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem
prekiniti napajanje monitorja.
!
•• Uporabljajte le odobrene omarice.
Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je
na primer polica s knjigami ali omara.
•• Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z
gumbom za izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži
zrak.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
!
!
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
•• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
9
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika
(nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).
Pozor
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči
poškodbe.
•• Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko
poškoduje ali povzroči požar.
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi
(kapljice vode), olju ali dimu.
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Lahko pride do poškodbe zaslona.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali
vročim predmetom, na primer peči.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji
spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči
poškodbe.
•• Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
Izdelek previdno odložite.
•• Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno
in stabilno površino.
!
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči
deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega
pulta.
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno
velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam
ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno
deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na
učinkovitost njegovega delovanja.
•• Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite
na center družbe Samsung za pomoč strankam.
10
Delovanje
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki
privabljajo otroke (igrače, slaščice itd.).
•• Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo
seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih
poškodb.
Opozorilo
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali
spreminjajte izdelka.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni
kabel.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe
Samsung za pomoč strankam.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop,
nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega
udara.
!
!
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po
zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati,
pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg
tega takoj prezračite prostor.
•• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
!
Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor
z gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali
električnega udara.
GAS
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni
kabel ali kateri koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati,
pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.
11
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih
sredstev ali vnetljivih snovi.
Pozor
•• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela
slika ali pomanjkljive slikovne pike.
!
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
•• Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način
varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo
se sliko.
!
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
-_100
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.)
ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara,
električnega udara ali uhajanja električnega toka.
!
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in
iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe
Samsung za pomoč strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.),
iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
•• Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako,
da ga vlečete za podstavek.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v
katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči
poškodbe.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in
iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe
Samsung za pomoč strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš
vid poslabša.
!
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
12
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci
ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•• S tem boste odpravili utrujenost oči.
•• Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko
postane vroč.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
•• Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
!
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne
uporabljajte nove in rabljene baterije hkrati.
•• Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je
treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev
rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•• Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
!
•• Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati
ali pa lahko pade in pride do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
!
•• Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne
v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto
vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne
nastavite previsoko.
•• Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
13
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
Komponente
–– Če katere koli komponente
manjkajo, se obrnite na ponudnika,
pri katerem ste izdelek kupili.
–– Videz dejanskih komponent se lahko
razlikuje od prikazanih slik.
–– Stojalo ni priloženo. Če želite
namestiti stojalo, ga lahko kupite
posebej.
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Pravna navodila
Napajalni kabel
–– Z vmesnikom RS232C lahko povežete
drug monitor s kablom RS232C z
9-pinskim D-SUB priključkom.
Baterije
(ni na voljo povsod)
Adapter za opremo za pritrditev na
steno (4 EA)
(Podprti modeli: QHH)
Daljinski upravljalnik
Adapter RS232C (IN)
Pokrov za priključke
(Podprti modeli: QHH)
DRŽALO ZA KABEL (3 EA)
(Podprti modeli: QBH, QH65H)
14
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
Deli
obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Deli
Nadzorna plošča
DBJ
Logotip vmesnika
QHH
Opis
Logotipa ločilnika ne vlecite s silo. Logotip se lahko strga ali odlomi.
――Podprti modeli: QB65H, QMH
Usmerite daljinski upravljalnik v spodnji del sprednje strani izdelka in pritisnite gumb,
da izvedete funkcijo. Tipalo za daljinski upravljalnik je na spodnjem delu izdelka.
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik
Zvočnik
tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Zvočnik
Daljinski senzor
QB65H / QMH
Za uporabo daljinskega senzorja/senzorja eco se prepričajte,
da tipka na drsni plošči ne izstopa iz spodnjega dela izdelka.
――Podprti modeli: QB65H, QHH, QMH
Daljinski senzor &
Tipka na plošči
Zvočnik
QB65H / QHH / QMH
Tipka na plošči
Za uporabo tipke na plošči se prepričajte, da tipka na drsni
plošči ne izstopa iz spodnjega dela izdelka.
――Podprti modeli: QB65H, QHH, QMH
Logotip vmesnika
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30° levo in desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
Daljinski senzor &
Tipka na plošči
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
15
――Potisna tipka je spodaj desno na sprednjem delu izdelka.
――Če pritisnete gumb P na tipki na plošči ko se izdelek vklopi, se bo
Gumbi
Opis
Izklopi izdelek.
prikazal nadzorni meni.
Power off
Nadzorni meni
Ko je prikazan nadzorni meni, na kratko pritisnite potisno tipko, da kazalec
premaknete na možnost Power off , nato pa pritisnite in pridržite potisno
tipko, da izdelek izklopite.
Izbere priključeni vir signala.
Source
Power off
Source
Ko je prikazan nadzorni meni, na kratko pritisnite potisno tipko, da kazalec
premaknete na možnost Source , nato pa pritisnite in pridržite potisno
tipko, da prikažete zaslon vhodnega vira.
Ko je prikazan zaslon vhodnega vira, pritisnite in pridržite potisno tipko, da
preklopite na želeni vhodni vir.
――Potisno tipko je mogoče uporabiti samo za možnosti Power off in Source.
Press: Move
Press & Hold: Select
――Če želite zapreti zaslon nadzornega menija, 3 sekunde ali več ne pritiskajte potisne tipke.
16
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
Nadzorna plošča
obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
QB75H
Deli
Opis
Vklopi izdelek.
Če pritisnete gumb , ko se izdelek vklopi, se bo prikazal nadzorni meni.
――Za izhod iz menija na zaslonu pritisnite in držite tipko na plošči vsaj eno sekundo.
Odpre nadrejeni ali podrejeni meni. Prilagodite lahko tudi vrednost možnosti.
Zvočnik
Odpre levi ali desni meni.
――Glasnost prilagodite tako, da pomaknete tipko na plošči v levo ali desno, ko
Tipka na plošči
nadzorni meni ni prikazan.
Logotip vmesnika
Daljinski senzor
Logotip vmesnika
Logotipa ločilnika ne vlecite s silo. Logotip se lahko strga ali odlomi.
Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v spodnji del sprednje strani izdelka in pritisnite gumb,
da izvedete funkcijo. Tipalo za daljinski upravljalnik je na spodnjem delu izdelka.
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik
tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30° levo in desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
17
――Če pritisnete gumb
na tipki na plošči ko se izdelek vklopi, se bo
prikazal nadzorni meni.
Gumbi
Opis
Home
Nadzorni meni
Prikaz menija aplikacije Player.
Pomaknite tipko na plošči navzgor in izberite Home
v nadzornem meniju.
Odpre meni na zaslonu.
Settings
Home
Pomaknite tipko na plošči v levo in izberite Settings
v nadzornem meniju.
Prikaže se nadzorni zaslon menija na zaslonu. Pomaknite tipko na plošči v
desno, da izberete želeni meni. Podmeni lahko izberete tako, da pomaknete
tipko na plošči navzgor, navzdol ali v levo ali desno. Če želite spremeniti
nastavitve, izberite želeni meni in pritisnite tipko na plošči.
Izklopi izdelek.
Power off
Settings
Return
Source
Pomaknite tipko na plošči navzdol in izberite Power off
Nato pritisnite tipko na plošči.
v nadzornem meniju.
Izbere priključeni vir signala.
Source
Pomaknite tipko na plošči v desno in izberite Source v nadzornem meniju. Ko
se prikaže seznam vhodnih virov, pomaknite tipko na plošči v levo ali desno, da
izberete želeni vhodni vir. Nato pritisnite tipko na plošči.
Return
Zapre trenutni meni.
Power off
18
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije
RS232C OUT
se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
QHH
Opis
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
RS232C IN
RJ45
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN. (10/100 Mb/s)
――Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Oklopljen sukan dvovod.
DP IN
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
HDMI 1 (ARC)
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
HDMI 2
USB ¨(5V 0.5A)
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
――Vrata USB izdelka podpirajo stalni tok z največjo močjo 0,5 A. Če je
največja dovoljena vrednost presežena, vrata USB morda ne delujejo.
USB ¨(5V 1A)
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
――Vrata USB izdelka podpirajo stalni tok z največjo močjo 1,0 A. Če je
največja dovoljena vrednost presežena, vrata USB morda ne delujejo.
19
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije
USB 1 ¨(1.0A)
se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
QBH
QMH
Opis
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
――Vrata USB izdelka podpirajo stalni tok z največjo močjo 1,0 A. Če je
največja dovoljena vrednost presežena, vrata USB morda ne delujejo.
RJ45
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN. (10/100 Mb/s)
――Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Oklopljen sukan dvovod.
RS232C IN
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Če želite uporabljati MagicInfo, ne pozabite priključiti kabla
DP-DVI.
HDMI IN 1 (ARC)
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
HDMI IN 2
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DP IN
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Omogoča povezavo z drugim izdelkom s kablom HDMI.
USB 2(0.5A)
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
――Vrata USB izdelka podpirajo stalni tok z največjo močjo 0,5 A. Če je
največja dovoljena vrednost presežena, vrata USB morda ne delujejo.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Zvok iz izvorne naprave sprejema prek kabla za zvok.
AUDIO OUT
Zvok zvočni napravi oddaja prek kabla za zvok.
IR IN
Napaja zunanjo ploščo s senzorji ali prejema signal svetlobnega senzorja.
RS232C OUT
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
20
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije
USB 1 ¨(1.0A)
se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
DBJ
Opis
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
――Vrata USB izdelka podpirajo stalni tok z največjo močjo 1,0 A. Če je
največja dovoljena vrednost presežena, vrata USB morda ne delujejo.
HDMI IN 1 (ARC)
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
HDMI IN 2
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Če želite uporabljati MagicInfo, ne pozabite priključiti kabla
DP-DVI.
RS232C IN
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
RS232C OUT
RJ45
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN. (10/100 Mb/s)
――Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Oklopljen sukan dvovod.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Zvok iz izvorne naprave sprejema prek kabla za zvok.
AUDIO OUT
Zvok zvočni napravi oddaja prek kabla za zvok.
21
Ključavnica proti kraji
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti
glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
slikah.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
QBH / QHH / QMH
DBJ
DBJ
1
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4
Zaklenite napravo za zaklepanje.
–– Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
–– Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti
kraji.
–– Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
22
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih
prikazovalnih naprav.
――Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
POWER
OFF
Vklopi izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Prilagodite glasnost.
spremenite vhodni vir.
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
2
5
8
SYMBOL
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Številski gumbi
Za vnos gesla v meni na zaslonu.
9
–– Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
CH LIST
utiša zvok.
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali
pa pritisnite gumb za nadzor glasnosti
(+ VOL –).
MUTE
VOL
Izklopi izdelek.
CH
MagicInfo
Player I
DBJ / QBH / QMH: Uporabite to bližnjično
tipko za neposredni dostop do storitve
MagicInfo. Ta bližnjična tipka je na voljo, ko
je priključen omrežni sprejemnik.
Gumb za zagon Player.
23
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
TOOLS
INFO
Prikaz informacij o trenutnem vhodnem viru.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni
ali prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Če je prek funkcije Video Wall povezanih več
izdelkov, pritisnite gumb SET in s številskimi
gumbi vnesite ID izdelka.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Izdelek upravljajte z daljinskim upravljalnikom.
Z gumbom SET prekličite nastavljeno vrednost
in z daljinskim upravljalnikom upravljajte vse
povezane izdelke.
Izhod iz trenutnega menija.
DBJ: Ročno izberite priključeni vhodni vir:
DVI, HDMI 1 ali HDMI 2.
QHH: Ročno izberite priključeni vhodni vir:
HDMI 1, HDMI 2 ali DisplayPort.
QBH / QMH: Ročno izberite priključeni
vhodni vir: DVI, HDMI 1, HDMI 2 ali
DisplayPort.
–– Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
–– Če daljinskega upravljalnika dlje časa
ne uporabljate, odstranite bateriji.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
24
Pred namestitvijo izdelka
(Navodila za namestitev)
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost
poškodbe.
•• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
•• Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
•• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
15°
Kot nagiba in sukanje
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
•• Izdelek je lahko nagnjen največ pod kotom 15° glede na steno.
•• Če želite izdelek uporabljati navpično (pokončni pogled), ga obrnite v smeri urinega kazalca, tako da je
indikator LED usmerjen navzdol.
Prezračevanje
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Namestitev na ravno steno
A
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35°C
――Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska
temperatura A pa mora biti pod 35°C.
B
25
Namestitev na vbočeno steno
D
B
D
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
C Najmanj 50 mm
D Najmanj 50 mm
A
E Okoljska temperatura: pod 35°C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi
prezračevanja, okoljska temperatura pa mora biti pod 35°C.
C
E
26
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
――Pokrov je mogoče preprosto odstraniti z roko. Ko nameščate stenski nosilec, odstranite pokrov. Ko stenskega nosilca ne nameščate, pokrova ne odstranite.
――Odstranitev pokrova je nujna samo pri nameščanju modela WMN-M11E (stenski nosilec brez odprtin).
――Podprti modeli: QHH
1
2
3
27
Priprava na namestitev kompleta za
pritrditev na steno
Če želite namestiti stenski nosilec drugega izdelovalca, uporabite vmesnik za stenski nosilec (1).
――Podprti modeli: QHH
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
1
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite
namestiti komplet za pritrditev na steno.
28
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na
tla. Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije
obrnite na najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude
poškodbe oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne
dele za sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi
vijaki lahko poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov
odvisna od specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne
odgovarja za tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev
na steno, ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil
za namestitev.
•• Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Ime modela
Luknje za vijake po standardu Običajni vijak
VESA (A * B) v milimetrih
DBJ
200 × 200
QBH / QHH / QMH
400 × 400
M8
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
――Če želite uporabljati stenski nosilec, preverite, ali je izdelek z nosilca mogoče odstraniti brez uporabe dodatnega
orodja. (Podprti modeli: DBJ)
29
Daljinski upravljalnik (RS232C)
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
<Moški priključek>
Pin
<Ženski priključek>
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
30
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
6
•• Dodelitev pinov
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Moški
priključek
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
31
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
↔
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
32
Povezava
•• Povezava 2
――Adapterja priključite na ustrezna vrata na izdelku, RS232C IN oziroma OUT.
•• Povezava 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Povezava 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
33
Kode nadzora
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto
vseh vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano
spodaj (11 + FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
Glava
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina
podatkov
Primer: Vklop & ID = 0
Kontrolna
vsota
0
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
0xAA
Ukaz
ID
Vrsta ukaza
Dolžina
podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
Vrsta ukaza
Ukaz
Ukaz
0xAA
0x11
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
ID
Dolžina
podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina
podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na
njihov ID, nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom,
vendar se ACK ne bo odzval.
Ukaz
Št.
Glava
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0x11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0x12
0~100
3
Nadzor vhoda
0x14
-
4
Nadzor velikosti zaslona
0x19
0~255
5
Nadzor načina video stene
0x5C
0~1
6
Varnostni zaklep
0x5D
0~1
7
Vklopi videosteno
0x84
0~1
8
Uporabniški nadzor videostene
0x89
-
34
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
0xAA
0x12
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Power"
ID
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0xAA
0x12
ID
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrolna
vsota
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Ukaz
0xAA
0xFF
Kontrolna
vsota
1
"Volume"
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1 Kontrolna
vsota
3
'N'
0x11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrolna
vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
•• Nak
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
0xAA
Dolžina
podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina
podatkov
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
35
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
Nadzor vhoda
•• Ack
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0xAA
0x14
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Ukaz
0xAA
0x14
ID
DVI
0 x 0C
Vhodni vir
0 x 20
MagicInfo
0 x 1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
•• Nak
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Input Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0x18
Ack /
Nak
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Dolžina
podatkov
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
――Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na
ukaze »Get« (Pridobi).
――Ta model ne podpira vrat HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 in HDMI2_PC.
36
Nadzor velikosti zaslona
Nadzor načina video stene
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
•• Funkcija
Način Video Wall lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video Wall.
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
Glava
0xAA
Ukaz
ID
0x19
Dolžina
podatkov
•• Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)
Kontrolna
vsota
0xAA
Ukaz
Ukaz
0xAA
0x5C
ID
0
•• Ack
Glava
Glava
ID
0xFF
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
3
'A'
0x19
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
"Screen
Size"
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5C
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
•• Nak
1: Full
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrolna
vsota
0: Natural
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
37
Varnostni zaklep
Vklopi videosteno
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock On v izdelku.
•• Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Glava
0xAA
Ukaz
ID
Dolžina
podatkov
0x5D
Kontrolna
vsota
0
•• Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene
Glava
Ukaz
0xAA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Vklopi/izklopi videosteno
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni
zaklep)
Glava
Ukaz
Glava
Ukaz
0xAA
0x84
0xAA
0x5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
•• V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku
1: VKLOPI videosteno
0: IZKLOPI videosteno
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Ack
1: VKLOP
0: IZKLOP
•• Ack
Glava
0xAA
Ukaz
ID
0xFF
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
3
'A'
0x5D
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
"Safety Lock"
•• Nak
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolna
vsota
V.Wall_On : Enako kot zgoraj
•• Nak
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
Glava
Glava
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
38
Uporabniški nadzor videostene
•• Funkcija
Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.
•• Pridobi stanje videostene
Glava
Ukaz
0xAA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Nastavi videosteno
Glava
Ukaz
0xAA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Vrednost 1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku
39
Model videostene10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Izklopljen
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40
Wall_SNo : Številska koda izdelka, nastavljena v izdelku
Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)
Nastavi številko
Podatki
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
Vrednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
41
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom HDMI
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
――Za povezovanje s kablom HDMI ali DP priporočamo uporabo odobrenih kablov.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
42
Povezava s kablom DP
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
――Podprti modeli: DBJ, QBH, QMH
QBH / QHH: DP IN
QMH: DP IN (DAISY CHAIN IN)
•• Previdnostni ukrepi pri uporabi standarda DP
――Nekatere grafične kartice, ki niso združljive s standardom DP, bodo morda preprečile
prikaz zaslona za z možnostmi zagona/BIOS-a sistema Windows, ko je izdelek v načinu
varčevanja z energijo. V takem primeru morate najprej izklopiti izdelek in šele nato
vklopiti računalnik.
――Vmesniki DP IN v izdelku in priložen kabel DP so izdelani skladno s standardi VESA.
Uporaba kabla DP, ki ne ustreza standardom VESA, lahko povzroči okvare izdelka. Podjetje
Samsung Electronics ni odgovorno za nobene težave, do katerih pride zaradi uporabe
neustreznega kabla.
Vedno uporabljajte kabel DP, določen v standardih VESA.
DVI/MAGICINFO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Z vmesnikom DVI-HDMI lahko vrata DVI v izdelku uporabite kot vrata HDMI.
――Zvok ne bo dostopen, če so vrata DVI na izdelku povezana z vrati HDMI na računalniku prek
vmesnika DVI-HDMI.
――Če želite optimalno ločljivost (3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz) uporabiti, ko je
novi podatki o ločljivosti, zaradi katerih se ponastavi velikost ali lokacija opravilnega okna.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
vhodni vir DisplayPort, priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 5 m.
――Če način varčevanja z energijo onemogočite, ko je vhodni vir DisplayPort, se lahko uvozijo
43
Povezava s kablom HDMI-DVI
Ko s kablom HDMI-DVI povežete računalnik in izdelek, morate nastavitve konfigurirati, kot je
prikazano spodaj, da omogočite video in zvok iz računalnika.
•• Sound → nastavite HDMI Sound na PC(DVI)
•• Picture → nastavite način vsakega zaslona na Text v meniju Picture Mode
•• System → General → nastavite HDMI Hot Plug na Off
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Modeli QHH ne podpirajo vrat AUDIO.
44
Povezava zunanjega monitorja
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Vrata HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) so na voljo samo, če je vhodni vir nastavljen na možnost HDMI 2 (računalniška povezava) ali DisplayPort.
――Za najboljšo kakovost prikaza vsebine UHD naj bo kabel krajši od 10 čevljev (3 metrov).
――Najdaljše zanke: Do 4, če je podprta tehnologija HDCP 2.2, do 7, če je podprta tehnologija HDCP 1.4, in do 9, če tehnologija HDCP ni podprta.
――Podprti modeli: QMH
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
45
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla HDMI-DVI. Da
odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi.
――Ko s kablom HDMI-DVI povežete video napravo in izdelek, morate nastavitve konfigurirati,
kot je prikazano spodaj, da omogočite video in zvok iz video naprave.
Z vmesnikom DVI-HDMI lahko vrata DVI v izdelku uporabite kot vrata HDMI. Zvok ne bo
dostopen, če so vrata DVI na izdelku povezana z vrati HDMI na računalniku prek vmesnika
DVI-HDMI.
――Sound → nastavite HDMI Sound na AV(HDMI)
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Picture → nastavite način vsakega zaslona na Videos/Images v meniju Picture Mode
――System → General → nastavite HDMI Hot Plug na On
――Modeli QHH ne podpirajo vrat DVI in AUDIO.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
――Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
46
Povezava s kablom HDMI
Povezava z zvočnim sistemom
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (UHD 30Hz)
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom
HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega
kabla.
–– Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, uporabite
kabel HDMI-DVI in avdio kable.
――Podprti modeli: DBJ, QBH, QMH
AUDIO OUT
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika
morda ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do
tovrstne težave, povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava
podpira. Če je različica zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali
pa bo prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
47
Navodila za priključitev napajalnega kabla
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Podprti modeli: QHH
1
1
Napajalni kabel priključite v napajalna
vrata na hrbtni strani izdelka.
2
Priključen napajalni kabel vstavite v utor.
3
Pokrov poravnajte z utorom in ga potisnite
v smeri, prikazani na sliki.
48
Namestitev omrežnega sprejemnika (naprodaj ločeno)
――Podprti modeli: QBH, QMH
1
Namestite omrežni sprejemnik, kot je
prikazano.
2
Najprej zatiča na omrežnem sprejemniku
vstavite v označeni reži ( A ) na okvirju
3
Namestite omrežni sprejemnik na
pritrjene okvirje za namestitev.
za namestitev. Zatiča morata viseti na
okvirju. Nato poravnajte označene luknje
( B ).
49
Priklop omrežnega sprejemnika (na prodaj ločeno)
――Za podrobnosti o priključitvi omrežnega sprejemnika glejte priročnik za omrežni sprejemnik, ki ste ga prejeli ob nakupu.
――Podprti modeli: DBJ, QBH, QMH
MagicInfo
Če želite uporabljati MagicInfo, morate v izdelek priklopiti omrežni sprejemnik (naprodaj posebej).
――Če želite spremeniti nastavitve funkcije MagicInfo, na namizju "zaženite MagicinfoSetupWizard".
――Za podrobnosti o uporabi funkcije MagicInfo si oglejte DVD, ki je priložen omrežnemu sprejemniku.
――Informacije v tem poglavju se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Pri morebitnih težavah zaradi namestitve drugega operacijskega sistema od tistega, ki je priložen omrežnemu sprejemniku, obnovitve prejšnje različice
operacijskega sistema ali namestitve programske opreme, ki ni združljiva s priloženim operacijskim sistemom, ne boste upravičeni do tehnične podpore
in boste morali plačati za obisk serviserja. Prav tako ne boste upravičeni do zamenjave izdelka ali vračila kupnine.
Odpiranje načina MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Ko namestite in priklopite omrežni sprejemnik (na prodaj ločeno) v izdelek, ga vklopite.
2
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE in izberite MagicInfo.
――Če v vrata DVI/MAGICINFO IN na izdelku priključite omrežni sprejemnik, se bo nastavitev Source preklopila z DVI
v MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Izberite privzeto aplikacijo, ki se bo zagnala s funkcijo MagicInfo.
Cancel
50
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Vnesite podatke o naslovu IP.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Izberite način prikaza.
7
Znova preverite izbrane nastavitve.
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Izberite jezik. (Privzeti jezik je
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže,
Setup Information
Select Language -step 3
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
192.168.0.102
3. Language :
English
dvakrat kliknite ikono MagicInfo na
namizju. V spodnjem desnem kotu
zaslona se bo prikazala ikona.
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
51
Sprememba vira signala
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Source
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da
prikažete zaslon izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
katero ga želite pretvoriti.
SOURCE → Source
Edit
Source
SOURCE → Source → u → Edit → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
Screen Mirroring Remote Workspace
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Uredite ime in vrsto naprave za povezano zunanjo napravo.
•• Na seznamu so lahko naslednje vhodne naprave. Vhodne naprave na seznamu se lahko
razlikujejo, odvisno od izbranega vira.
DBJ: HDMI 1 / HDMI 2 / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
QHH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
–– Možnost DisplayPort je na voljo samo pri modelih QBH, QHH, QMH.
QBH / QMH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray
player
•• Naslednjih virov ni mogoče urejati.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser / Screen Mirroring / Remote Workspace
Information
INFO
Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.
52
Web Browser
Advanced Settings
SOURCE → Source →
Web Browser → ENTER E
――Priključite kabel LAN za dostop do interneta iz izdelka (podobno kot dostopanje do interneta
iz računalnika).
Splošno
Samodejno skrivanje
zavihkov in orodne vrstice
Premaknite kazalec ali žarišče na vrh zaslona, da se znova
prikažejo.
Settings
SOURCE → Source →
Če zavihkov, menija ali orodne vrstice v brskalniku nekaj časa
ne uporabljate, bodo samodejno izginili.
••
Web Browser → u → Settings → ENTER E
Refresh Interval
Blokiranje pojavnih oken
Uporabi/ne uporabi
Blokirajte pojavna okna, da bo brskanje prijetnejše.
•• Uporabi/ne uporabi
Nastavite, koliko časa naj spletni brskalnik čaka, preden se vrne na domačo stran.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Ponastavitev nastavitev
Nastavite merilo povečave, ki bo uporabljeno, ko osvežite spletni brskalnik.
Vse prilagojene nastavitve spletnega brskalnika bodo
ponastavljene na privzete vrednosti. Vaši zaznamki in
zgodovina bodo ostali nespremenjeni.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Nastavite spletno mesto, ki bo prikazano, ko osvežite spletni brskalnik.
•• Samsung Display / Custom
Mehanizem za iskanje
Če v polje za URL/ključno besedo vnesete ključno besedo, bo spletni brskalnik odprl stran z
rezultati iskanja. Izberite mehanizem za iskanje, ki ga želite uporabljati.
•• Google/Bing
Custom
Vnesite URL, da ga nastavite kot domačo stran.
•• Enter URL
――Na voljo le, če je za Home Page izbrano Custom.
53
Remote Workspace
Zasebnost in varnost
Do Not Track
Poziv spletnim mestom, naj vam ne sledijo.
•• Uporabi/ne uporabi
Brisanje zgodovine
Brisanje celotne zgodovine brskanja.
JavaScript
Za boljše brskanje vsem spletnim mestom dovolite, da zaženejo
JavaScript.
•• Uporabi/ne uporabi
Brisanje podatkov brskanja
Izbrišite vse podatke brskanja, kot so piškotki ter slike in
podatki v predpomnilniku. Vaši zaznamki in zgodovina bodo
ostali nespremenjeni.
SOURCE → Source →
Remote Workspace → ENTER E
Ta funkcija omogoča povezovanje izdelka z oddaljenim računalnikom ali strežnikom v oblaku.
Vnesite naslov računalnika ali strežnika v oblaku, s katerim se želite povezati. Nato upoštevajte
navodila na zaslonu.
――Preverite, ali je izdelek povezan v omrežje.
――Ta funkcija je podprta, ko je operacijski sistem računalnika ali strežnika v oblaku Windows
Vista ali novejši.
――Pred zagonom te funkcije povežite tipkovnico in miško.
Kodiranje
Kodiranje
Izberite način kodiranja za spletne strani. Trenutna nastavitev
je Samodejno.
•• Samodejno/ročno (trenutno: Unicode)
Vizitka
Prikaz trenutne različice spletnega brskalnika.
54
Poglavje 04
Uporaba MDC
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.
Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč. Program MDC je na voljo na spletnem mestu.
Ko v zaporedju pritisnete tipki On in Off, izdelek približno minuto preverja stanje. Ukaz
poskusite zagnati po minuti.
6
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite
namestiti program, in kliknite "Next".
――Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
――Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje
7
želite namestiti program, in kliknite "Install".
8
Prikazal se bo potek namestitve.
9
Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
omrežja.
1
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
2
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
3
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega
――Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite "Finish", da takoj zaženete program MDC.
10 Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
――Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema
računalnika ali specifikacij izdelka.
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
"Next".
4
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in
kliknite "Next".
5
Odstranitev
1
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani
program.
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite
"Next".
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
55
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)
Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalnik
56
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Naprave za prikazovanje lahko povežete s kablom LAN.
Povezava z neposrednim kablom za LAN
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RJ45 na izdelku in vrata LAN na zvezdišču.
Računalnik
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
57
Povezava s križnim kablom za LAN
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RS232C IN/OUT na izdelku.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalnik
58
Poglavje 05
Funkcija Player
Dostopno prek gumba HOME na daljinskem upravljalniku.
Player
HOME
Št.
→ Player → ENTER E
Predvajajte različno vsebino, kot so kanali z določenimi urniki, predloge ali datoteke.
Player
Used
199.33 MB
Internal Memory
Filter By: All
1
5
Opis
1
Izberite notranji ali zunanji pomnilnik.
2
Predvajajte vsebino, predloge in urnike, konfigurirane v strežniku.
•• Na zaslonu Player si lahko ogledate, ali je vzpostavljena povezava s
strežnikom (odobritev). Če želite preveriti povezavo s strežnikom, ko
se izvaja funkcija Network Channel, pritisnite tipko INFO na daljinskem
upravljalniku.
Available
4.26 GB(95%)
Options
1
6
Izberite možnost Network Channel na zaslonu Player. Sporočilo No
channels se prikaže, če v meniju Network Channel ni registriran noben
No channels
kanal.
2
2
Network Channel
3
Network File
4
My Templates
Network Channel se bo zagnal.
3
Predvajajte vsebino, shranjeno v strežniku.
4
Predvajajte predlogo, shranjeno v notranjem pomnilniku.
5
Izberite vrsto vsebine kot merilo za iskanje seznama želenih naprav.
6
Nastavite različne možnosti za funkcijo Player.
Prikazovanje vsebine
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1
–– Če želite uporabljati funkcijo Player, možnost Play via nastavite na MagicInfo in System.
Izberite notranji ali zunanji pomnilnik. Prikazale se bodo datoteke, shranjene v izbranem
pomnilniku.
2
Izberite želeno datoteko. Vsebina se bo prikazala na zaslonu. (Za več informacij o
združljivih oblikah zapisa datotek si oglejte razdelek »Oblike zapisa datotek, združljive s
funkcijo Player«.)
59
Med predvajanjem vsebine
Razpoložljivi meniji
Gumbi za upravljanje na daljinskem upravljalniku
Za konfiguracijo nastavitev med predvajanjem vsebine pritisnite tipko TOOLS na daljinskem
upravljalniku.
Gumbe na daljinskem upravljalniku lahko uporabljate za predvajanje, začasno ustavitev ali
preskakovanje vsebine na seznamu predvajanja.
Gumb
Funkcija
TOOLS
Prikaže menijsko vrstico.
INFO
Prikaže informacije o vsebini.
►
Pomik na naslednjo datoteko ali stran.
◄
Pomik na prejšnjo datoteko ali stran.
E/∆/³
Predvaja ali začasno ustavi diaprojekcijo ali video vsebino.
´
Ustavi prikazovanje vsebine in se pomakne na zaslon Player.
π
Previjanje video vsebine nazaj.
µ
Hitro previjanje video vsebine naprej.
Menu
Opis
Playlist
Ogled seznama vsebinskih elementov, ki se trenutno predvajajo.
Channel List
Network Channel / Internal Channel / USB
Picture Mode
Prilagodi nastavitve zaslona za vsebino, ki se trenutno predvaja.
Sound Mode
Prilagodi nastavitve zvoka za vsebino, ki se trenutno predvaja.
Repeat
Nastavite način ponavljanja.
Background Music
Nastavitev glasbe v ozadju, ki se bo predvajala med predvajanjem
vsebine.
Reset
Ponastavitev glasbe v ozadju.
Pause
Začasna ustavitev glasbe v ozadju.
Prev
Predvajanje prejšnje glasbe v ozadju na seznamu.
Next
Predvajanje naslednje glasbe v ozadju na seznamu.
――Možnosti Reset, Pause, Prev, Next se pojavijo samo, ko je glasba v ozadju nastavljena.
60
Oblike zapisa, ki jih podpira Player
•• Podprti datotečni sistemi vključujejo FAT32 in NTFS.
•• Datotek, pri katerih sta navpična in vodoravna ločljivost višji od najvišje ločljivosti, ni
mogoče predvajati. Preverite navpično in vodoravno ločljivost datoteke.
•• Preverite, katere vrste in različice videokodekov in avdiokodekov so podprte.
•• Preverite različice v podprtih datotekah.
–– Podpira PowerPoint 97–2007
•• Prepoznana bo samo tista naprava USB, ki ste jo priključili nazadnje.
Omejitve glede zvočnega izhoda
•• Več kot enega zvočnega izhoda ni mogoče uporabiti.
•• Prednost predvajanja: omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem okvirju, ki
ga izbere uporabnik
――Omrežni BGM: nastavitve konfigurirate v 1. koraku izdelave strežniškega razporeda.
――Lokalni BGM: nastavitve BGM lahko konfigurirate z orodji, ki jih odprete z gumbom
TOOLS med predvajanjem Player.
――Uporabniško izbrani glavni okvir: nastavitve glavnega okvira konfigurirate v 2. koraku
izdelave strežniškega razporeda.
Večokvirni omrežni razpored
Datoteke s predlogami in datoteke LFD(.lfd)
Omejitve glede predvajanja
Omejitve
•• Hkrati lahko predvajate največ dve video datoteki (Video).
•• V načinu pokončnega predvajanja lahko hkrati predvajate samo eno video datoteko.
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Datoteke LFD(.lfd) niso podprte.
•• Poskrbite, da v Internal Memory / USB obstaja porazdeljena mapa (vsebina/urniki).
Omejitve glede predvajanja
•• Predvajati je mogoče največ dve videodatoteki (Video).
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Več videoposnetkov (Video) ni mogoče hkrati predvajati na istem zaslonu na videosteni.
Omejitve glede zvočnega izhoda
•• Več kot enega zvočnega izhoda ni mogoče uporabiti.
•• Prednost predvajanja: omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem okvirju, ki
ga izbere uporabnik
61
Vsebina
Datotečna
pripona
Vsebnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
Videokodek
H.264 BP/MP/HP
Hitrost sličic
(sličic/s)
4096x2160
4096X2160: 30
Bitna hitrost
(Mb/s)
60
3840X2160: 60
HEVC (H.265 - Main, Main10)
60
80
3840x2160
30
80
1920x1080
60
20
MOV
MVC
*.3gp
FLV
MPEG4 SP/ASP
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
TS
*.tp
SVAF
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby TrueHD
MPEG(MP3)
MPEG2
*.ts
AC3
DD+
Window Media Video v9 (VC1)
MPEG1
Zvočni kodek
LPCM
Motion JPEG
*.mov
*.trp
Ločljivost
G.711(A-Law, μ-Law)
30
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.mov
*.flv
*.vob
H 263 Sorenson
*.svi
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
62
Videoposnetki
•• Ne podpira 3D-videovsebine.
•• Ne podpira vsebine, katere ločljivost je višja od tiste, ki je
navedena v zgornji tabeli.
•• Videovsebina, katere bitna hitrost ali hitrost sličic v
sekundi je višja od hitrosti, navedene v zgornji tabeli,
lahko povzroči zaustavljanje videoposnetka med
predvajanjem.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine
morda ne bo mogoče predvajati ali je ne bo mogoče
predvajati pravilno.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso
združljive s predvajalnikom.
zvok
Slika
•• Zvočna vsebina, katere bitna hitrost ali hitrost sličic v
sekundi je višja od hitrosti, navedene v zgornji tabeli,
lahko povzroči zaustavljanje zvoka med predvajanjem.
•• Podprte oblike zapisa slik: JPEG, PNG, BMP, MPO
――Podprte so 32-bitne, 24-bitne in 8-bitne datoteke BMP.
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, se zvočna
vsebina ne bo predvajala oziroma se ne bo predvajala
pravilno.
•• Največja podprta velikost datoteke: 20 MB
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso
združljive s predvajalnikom.
•• Najvišja podprta ločljivost: 4096 x 4096
•• Podprti slikovni učinki: 9 učinkov
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro. Zvok WMA brez izgub
ni podprt.
•• QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
•• Podpira do H.264, raven 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/AP L4 in AVCHD niso podprti.
•• Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
–– Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
–– Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
•• Ne podpira GMC 2 ali novejših različic.
•• Podpira samo BD MVC Spec.
•• Če video datoteke v monitorju uporabljajo nezdružljive
kodeke ali če je ločljivost 1080 x 1920, lahko predvajate
samo eno video datoteko naenkrat.
•• Med predvajanjem samo ene video datoteke v naslednjih
primerih ni podprt način brez prekinitev:
–– Nezdružljiv kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Nezdružljiv
kodek
–– Nezdružljiv kodek ↔ Združljiv kodek
–– Ločljivost ni enaka kot tista v monitorju
–– Frekvenca ni enaka kot tista v monitorju
63
Power Point
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
–– Pripona: ppt, pptx
–– Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ne podpira funkcij
–– Učinek animacije
–– 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
–– Glava in noga (ne podpira nekaterih elementov)
–– Word Art
–– Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi skupine
–– Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta. Podpira 97
od 115 podelementov.
––
––
––
––
––
Vstavljanje predmetov
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Grafikoni
Navpično besedilo
Nekateri podelementi niso podprti
PDF
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
–– Pripona: pdf
•• Ne podpira funkcij
–– Vsebina, manjša od 1 slikovne točke, ni podprta zaradi
vpliva na hitrost.
–– Maskirana slika in slika v obliki ploščice nista podprti.
–– Vsebina z zasukanim besedilom ni podprta.
–– Učinki 3D-senčenja niso podprti.
–– Nekateri znaki niso podprti
(Posebni znaki se lahko prikažejo popačeno)
WORD
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
–– Pripona: .doc, .docx
–– Različica: Office 97 ~ Office 2007
•• Ne podpira funkcij
–– Učinek ozadja strani
–– Nekaj slogov odstavkov
–– Word Art
–– Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi skupine
–– 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
–– Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta. Podpira 97
od 115 podelementov.
––
––
––
––
Grafikoni
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Navpično besedilo
Nekateri podelementi niso podprti
–– Opombe na diapozitivih in izročki
–– Opombe na diapozitivih in izročki
64
Datoteke s predlogami
•• Ustvarjanje/urejanje/predvajanje je možno le v My
Templates.
Zaslon velikega formata
•• Podprto v načinu Network Channel
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
–– Pripona: .lfd
65
Schedule
HOME
Urnik predvajanja vsebine lahko preverite v strežniku, ga uvozite iz zunanje shrambe ali v
mobilni napravi.
Št.
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Connected
[Ch.1] *******
Network
AM
Opis
1
Izberite strežnik ali zunanji pomnilnik.
2
Prikaz tedenskega urnika predvajanja vsebine.
Izberite za prikaz podrobnih informacij vsakega dogodka.
12
01
02
03
3
04
05
Prikaz sličice in kratkega opisa vsebine.
06
07
Information
08
09
10
11
12
PM
00
All day
All day
All day
All day
01
02
03
All day
All day
All day
Location:
Internal Memory
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
04
05
06
07
08
09
10
Repeat:
Daily
Time:
All day
11
AM
00
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
66
Clone Product
Nastavitve v izdelku izvozite v zunanjo pomnilniško napravo. Nastavitve lahko tudi uvozite iz zunanje pomnilniške
naprave.
Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
MENU
Ko v zunanji pomnilniški napravi ni mogoče najti podvojene datoteke
1
Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Clone Product.
2
Pojavi se sporočilo No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
3
Clone Product
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite možnost Export, da izvozite nastavitve.
Ko je v zunanji pomnilniški napravi najdena podvojena datoteka
1
Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Clone Product.
2
Pojavi se sporočilo Cloning file found. Please select an option..
Zaženite funkcijo Clone from external storage device ali Clone to external storage device.
–– Clone from external storage device: kopiranje nastavitev iz zunanje pomnilniške naprave v izdelek.
–– Clone to external storage device: kopiranje nastavitev iz izdelka v zunanjo pomnilniško napravo.
――Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.
67
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Monitorju dodelite ID.
Device ID
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala. (Razpon:
0~224)
――Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
――Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
Device ID Auto Set
Ta funkcija samodejno dodeli številko ID napravi, povezani s kablom RS232C.
ID Settings
Če je priključenih več naprav, funkcijo omogočite v prvi ali zadnji napravi.
――Ta funkcija je na voljo samo za prvo v seriji naprav, povezanih s kablom RS-232C (daisy chain).
PC Connection Cable
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
•• RS232C cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek stereo kabla RS232C.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RJ45.
68
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri modeli
morda ne bodo podpirali funkcije MagicInfo.
Video Wall
Video Wall lahko vklopite ali izklopite.
Za organiziranje video stene izberite možnost On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Video Wall
Ta funkcija samodejno razdeli video zid glede na konfiguracijo matrike video zida.
Vnesite matriko video zida.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Video zid je razdeljen glede na konfiguracijo matrike. Nastavite lahko 1–15 navpičnih ali vodoravnih prikazovalnih
naprav.
――Video zid lahko razdelite na največ 225 zaslonov.
――Možnost Horizontal x Vertical je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
69
Screen Position
Če želite prerazporediti zaslone, s funkcijo Screen Position prilagodite število za vsak izdelek v matriki.
Če izberete možnost Screen Position, bo prikazana matrika video zida s številkami, dodeljenimi izdelkom, ki tvorijo
video zid.
Če želite prerazporediti izdelke, uporabite smerne gumbe na daljinskem upravljalniku za premik izdelka na drugo
želeno številko. Pritisnite tipko E.
――Funkcija Screen Position omogoča razdelitev zaslona v največ 225 pogledov (15 x 15).
――Možnost Screen Position je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
――Če želite uporabiti to funkcijo, morate konfigurirati možnost Horizontal x Vertical.
Format
Izberite način prikaza slik na video zidu.
•• Full: prikaz slik v celozaslonskem načinu brez robov.
•• Natural: prikaz slik v izvirnem razmerju stranic brez povečevanja ali zmanjševanja velikosti.
――Možnost Format je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
70
Network Status
HOME
Preverite trenutno omrežje in internetno povezavo.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
71
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Način Videos/Images izboljša kakovost slike v video napravi. Način Text izboljša kakovost slike v računalniku.
•• Shops & Shopping Centres
Primerno za nakupovalna središča.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Offices & Schools
Primerno za pisarne in šole.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Terminals & Stations
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
Picture Mode
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv »Color Expert«.
–– Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost,
barvo, gamo in monotonost, s programom za umerjanje barv »Color Expert«.
–– Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
72
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Pred uporabo te funkcije morate nastaviti možnost Clock Set.
On Timer
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni
čas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete
dni, ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
–– Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
On/Off Timer
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol.
Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Volume: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in
desno.
•• Source: izberite želeni vir signala.
•• Content (če je za Source izbrano Internal/USB): V napravi USB ali notranjem pomnilniku naprave izberite
mapo, v kateri je vsebina, ki jo želite predvajati ob vklopu izdelka. Vsebina so lahko glasbene in video datoteke
ali fotografije.
――Ta funkcija je na voljo le, če je priključena naprava USB.
――Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če ne izberete mape z glasbeno datoteko, funkcija »Timer« ne deluje
pravilno.
――Če je v napravi USB samo ena datoteka s fotografijo, se Slide Show ne bo predvajala.
――Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
――Vsaka uporabljena naprava USB je dodeljena drugi mapi. Če uporabljate več enakih vrst naprav USB, naj imajo
mape, ki so dodeljene posamezni napravi USB, različna imena.
――Priporočamo, da pri uporabi funkcije On Timer uporabljate pomnilniški ključ USB in bralnik kartic.
――Funkcija On Timer morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 ali PMPji nekaterih izdelovalcev, saj lahko izdelek porabi preveč časa za prepoznavanje teh naprav.
73
Off Timer
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete
dni, ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
–– Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol.
Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
Holiday Management
Časovnik bo onemogočen med obdobjem, ki ste ga označili kot praznike.
•• Add Holiday: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama u/d izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Done.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
–– Start Date: določi začetni datum praznika.
–– End Date: določi končni datum praznika.
――Delete: Izbrišite izbrane elemente s seznama praznikov.
――Edit: Izberite možnost počitnic in spremenite datum.
•• Set Applied Timer: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
–– Pritisnite E, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
–– Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
74
Ticker
HOME
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
•• Off / On
→ Ticker → ENTER E
•• Message: vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
•• Time: za Start Time in End Time izberite Message.
•• Font options: Določite pisavo in barvo besedila za sporočilo.
•• Position: Izberite postavitev za prikaz Message.
•• Scroll: Določite možnosti Direction in Speed drsenja za sporočilo.
•• Preview: Predogled nastavitev konfiguriranih podnapisov.
Ticker
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
75
URL Launcher
HOME
Za podrobnosti o uporabi funkcije URL Launcher se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
――Če želite uporabljati funkcijo URL Launcher, možnost Play via nastavite na URL Launcher in System.
→ URL Launcher → ENTER E
URL Launcher
URL Launcher
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
76
URL Launcher Settings
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install Web App: Vnesite URL za namestitev spletne aplikacije.
•• Install from USB Device: Namestite spletno aplikacijo iz naprave za shranjevanje USB.
•• Uninstall: Odstranite nameščeno spletno aplikacijo.
•• Timeout Setting: Nastavite obdobje časovne omejitve za povezavo z URL-jem.
•• Developer Mode: Omogočite način za razvijalce.
URL Launcher Settings
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
77
Odobritev priklopljene naprave v strežniku
――Pred odobritvijo naprave konfigurirajte nastavitve Server Network Settings za strežnik.
1
Povežite se s strežnikom, ki ste ga dodelili vaši napravi.
2
Vnesite ID in geslo, da se prijavite.
4
V podmenijih izberite možnost Unapproved.
5
Izberite napravo na seznamu in kliknite gumb Approve.
6
Vnesite zahtevane podatke za odobritev naprave.
――Device Name: vnesite ime naprave.
――Device Group: izberite
3
V menijski vrstici na vrhu okna izberite Device.
, da določite skupino.
――Location: vnesite trenutno mesto naprave.
――Expired: Nastavite datum poteka odobritve za napravo. Če datuma poteka ne želite
nastaviti, izberite možnost Never expired.
――Če med omrežnim razporedom pritisnete gumb INFO na daljinskem upravljalniku, se
bodo prikazale podrobnosti razporeda. Natančno preverite ID naprave, da ugotovite, ali
ste izbrali pravo napravo.
78
Nastavitev trenutnega časa
Če se nastavljeni čas v napravi ne ujema s časom v strežniku, se razpored morda ne bo izvedel.
7
V meniju All preverite, ali je naprava registrirana.
8
Ko strežnik odobri napravo, se bo registrirani razpored v izbrani skupini prenesel v
1
V stranski menijski vrstici izberite možnost Device.
――Dodatrne podrobnosti o konfiguraciji razporeda najdete v priročniku <Uporabniški priročnik
2
Izberite napravo.
――Če je naprava izbrisana s seznama naprav, ki jih odobrava strežnik, bo naprava znova
3
Izberite Edit → Setup.
4
Izberite Time Zone.
napravo. Po prenosu se bo razpored predvajal.
za MagicInfo Lite Server>.
zagnana, pri tem pa bodo ponastavljene njene nastavitve.
――Pri prvi vzpostavitvi povezave s strežnikom je ura na izdelku nastavljena na podlagi GMT
regije, kjer je nameščen strežnik.
――Uro v izdelku lahko spremenite v strežniku, kot je prikazano v 3. koraku.
――Če izdelek izklopite in ga znova vklopite, je ura v izdelku ponastavljena na zadnjo uro, ki je
bila nastavljena v strežniku.
――Za podrobnosti o upravljanju časovnih nastavitev (razporedi, prazniki idr.) si oglejte
<Uporabniški priročnik za strežnik MagicInfo Lite>.
79
Poglavje 06
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Colour Tone idr.)
Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Način Videos/Images izboljša kakovost slike v video napravi. Način Text izboljša kakovost slike v računalniku.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shops & Shopping Centres
Primerno za nakupovalna središča.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
100
・Backlight
・Contrast
70
・Brightness
45
・Sharpness
65
・Colour
50
・Tint (G/R)
G50
R50
•• Offices & Schools
Primerno za pisarne in šole.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Terminals & Stations
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
V tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv »Color Expert«.
–– Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost,
barvo, gamo in monotonost, s programom za umerjanje barv »Color Expert«.
–– Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
–– Če je za HDR+ Mode izbrano On, je možnost Picture Mode onemogočena.
80
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
――Če spremenite nastavitev Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ali Tint (G/R), se bo OSD ustrezno
prilagodil.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata
izdelka.
――Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
MENU m → Picture → ENTER E
――Če želite prilagoditi nastavitve Colour in Tint (G/R), za Picture Mode izberite Videos/Images.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
100
・Backlight
・Contrast
70
・Brightness
45
・Sharpness
65
・Colour
50
・Tint (G/R)
G50
R50
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
81
Colour Temperature
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
Prilagodite temperaturo barve (rdeča/zelena/modra). (Razpon: 2800K–16000K)
――Omogočeno, če je možnost Colour Tone nastavljena na Off.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Colour Temperature onemogočena.
Picture
Colour Temperature
10000 K
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
82
White Balance
2 Point
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
Picture
White Balance
•• Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
20 Point Settings
S prilagajanjem svetlosti rdeče, zelene in modre nadzira ravnovesje bele barve v intervalih po 20 točk.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
20 Point
Za natančno optimizacijo ravnovesja beline v dvajsetih sekundah prilagodite stopnje svetlosti za rdečo, zeleno in
modro barvo.
•• Off (
) / On (
)
Interval: izberite interval, ki ga želite prilagoditi.
Red: prilagodi raven rdeče barve.
Green: prilagodi raven zelene barve.
Blue: prilagodi raven modre barve.
Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
――Nekatere zunanje naprave mora ne podpirajo te funkcije.
83
Gamma
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Gamma onemogočena.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Podfunkcije HLG, ST.2084 in BT.1886 funkcije Gamma se razlikujejo glede na vhodno sliko in vrednost načina
HDR+ Mode. Ko je način HDR+ Mode nastavljen na možnost On, so na voljo vse možnosti podfunkcij HLG, ST.2084
in BT.1886.
Picture
Gamma
・
BT.1886
BT.1886
0
HLG / ST.2084 / BT.1886
Prilagodite stopnje podfunkcij HLG, ST.2084 in BT.1886 za sliko.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Calibrated value
Izberite, ali želite nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv
Color Expert, uporabiti v načinih Informacije in Oglaševanje.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Calibrated value onemogočena.
Picture
Calibrated value
Don't apply
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
84
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Advanced Settings onemogočena.
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Off
Native
Black Tone
Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Poudari roza Flesh Tone.
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Samodejno uravnavanje kontrasta, ki preprečuje prekomerne razlike med svetlimi in temnimi območji.
•• Off / Low / Medium / High
――Če je za Picture Mode izbrano Video Wall, je možnost Contrast Enhancer onemogočena.
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Contrast Enhancer
Off
RGB Only Mode
Prikaže barve Red, Green in Blue za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / Red / Green / Blue
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
85
Colour Space Settings
Advanced Settings
Colour Space Settings
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
HDR+ Mode
Off
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Konfiguracija nastavitev barvnega prostora za natančnejše določanje spektra barv na zaslonu.
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
Colour Space
Določanje barvnega prostora.
•• Auto / Native / Custom
――Če želite prilagoditi nastavitve Colour, Red, Green, Blue in Reset, za Colour Space izberite Custom.
HDMI UHD Color
Omogočite, da optimizirate kakovost slike za povezavo HDMI UHD.
•• HDMI1 (Off (
) / On (
))
•• HDMI2 (Off ( ) / On ( ))
――Način je podprt samo pri modelih z ločljivostjo UHD.
――Možnost HDMI UHD Color je na voljo samo pri modelih QBH, QHH, QMH.
Motion Lighting
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
•• Off / On
HDR+ Mode
Samodejno nudi optimalni učinek HDR na osnovi vira video signala.
•• Off / On
86
Picture Options
Colour Tone
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Colour Tone onemogočena.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Digital Clean View
Zmanjšajte slikovni šum, da odpravite motnje, denimo utripanje.
•• Off ( ) / On ( )
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Digital Clean View onemogočena.
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
87
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
ta način je primeren za ogled filmov.
Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno
kakovost.
•• Off / Auto1 / Auto2
――To možnost lahko konfigurirate, če vhodni vir podpira načine 480i, 576i ali 1080i.
――Ta možnost ni podprta, če je vzpostavljena povezava z računalnikom.
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
88
Auto Motion Plus Settings
Picture Options
Colour Tone
Off
――Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Izboljšava ostrine slike za optimizacijo slik hitrega gibanja.
――Možnost Auto Motion Plus Settings je na voljo samo pri modelih QHH.
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Auto Motion Plus
Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko.
Imena menijev se lahko spreminjajo odvisno od države.
Off : izklopi možnost Auto Motion Plus.
Auto : za Auto Motion Plus izbere način Auto.
Custom: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik in tresenja.
•• Blur Reduction: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik.
–– Omogočeno, če je možnost LED Clear Motion nastavljena na Off.
–– Ta možnost je podprta, če je za Auto Motion Plus izbrano Custom.
•• Judder Reduction: to možnost uporabite za zmanjšanje tresenja.
–– Omogočeno, če je možnost LED Clear Motion nastavljena na Off.
–– Ta možnost je podprta, če je za Auto Motion Plus izbrano Custom.
•• LED Clear Motion: to možnost uporabite za zmanjšanje tresenja.
–– Ta možnost je podprta, če je za Auto Motion Plus izbrano Custom.
Local Dimming
Samodejno prilagajanje svetlosti posameznih delov zaslona za kar največji kontrast.
――Možnost Local Dimming je na voljo samo pri modelih QHH.
•• Off / Low / Standard / High
89
Dynamic Backlight
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
•• Off / On
――Možnost Dynamic Backlight je na voljo samo pri modelih DBJ, QBH, QMH.
――Privzete vrednosti funkcije Dynamic Backlight pri vsakem načinu Picture Mode so naslednje:
Dynamic Backlight
Picture Mode
Nastavitve za Picture Mode
Off
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations, Video Wall
Text
Videos/Images
Auto
Local Dimming
Off
Video Wall
Dynamic Backlight
On
Calibration
On
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations
Videos/Images
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
90
Picture Size Settings
izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.
MENU m → Picture → Picture Size Settings → ENTER E
Picture Size Settings
Picture Size
・Fit to screen
Picture Size
Prikazane so različne možnosti za prilagoditev zaslona, odvisno od trenutnega vhodnega vira.
――Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.
•• 16:9 Standard: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9 Standard.
16:9 Standard
Off
・Zoom and Position
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Custom: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu (4:3).
――Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike
na zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
Fit to screen
Prilagoditev položaja slike. Ko je možnost izbrana, bo prikazana celotna slika programa. Noben del slike ne bo
odrezan.
•• Off / On / Auto
Zoom and Position
Prilagodi povečavo in položaj slike. Ta možnost je na voljo, ko je vhodni vir nastavljen na DVI, HDMI 1, HDMI 2
(1080i/1080p), DisplayPort. Možnost Picture Size mora biti nastavljena na Custom, da bo možnost na voljo.
――Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Zoom and Position. Slika bo nastavljena na
privzeti položaj.
――Modeli QHH ne podpirajo načina DVI.
――Modeli DBJ ne podpirajo načina DisplayPort.
91
Reset Picture
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
92
Poglavje 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurirajte zaslon menija.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: prikaže meni v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže meni v pokončnem načinu na desni strani zaslona izdelka.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Zavrtite sliko na zaslonu.
•• Landscape: prikaže zaslon v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže zaslon v pokončnem načinu.
Aspect Ratio
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Za zasukani zaslon izberite celozaslonski ali izvirni prikaz.
•• Full Screen: prikaže zasukani zaslon v celozaslonskem načinu.
•• Original ratio: prikaže zasukani zaslon v prvotnem razmerju slike.
――Na voljo le, če je za Onscreen Menu Orientation izbrano Portrait.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
93
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da bi preprečil
nastanek učinka vžganosti na vžganih slikah na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje
nastanka vžganih slik na zaslonu, imenovano Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection narahlo pomakne sliko na zaslonu.
Nastavitev Screen Burn Protection Time vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Pixel Shift
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
――Možnost Pixel Shift je na voljo samo pri modelih QBH, QHH, QMH.
•• Pixel Shift (Off ( ) / On ( ))
――Horizontal, Vertical in Time so na voljo le, če je za Pixel Shift izbrano On.
•• Horizontal: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
•• Vertical: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
•• Time: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
Nastavitve, ki so na voljo
Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)
0~4
4
Vertical (slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 minute ~ 4 minutes
4 minutes
――Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.
――Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni
napaka v izdelku.
94
Timer
Screen Burn Protection
Nastavite lahko časovnik za Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funkcija Screen Burn Protection se po določenem času samodejno izklopi.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih
(obdobje).
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od
Start Time do End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time in End Time so na voljo le, če je za Timer izbrano Repeat ali Interval.
•• Mode: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
–– Pixel: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.
–– Rolling bar: navpična vrstica se premika od leve proti desni.
–– Fading screen: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.
――Vzorca Rolling bar in Fading screen se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval
ponavljanja.
•• Period: določite interval za vklop funkcije Screen Burn Protection.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Time: določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Burn Protection vklopljena.
――Omogočeno, ko je možnost Timer nastavljena na Repeat in možnost Mode na Pixel.
•• Start Time: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
95
Immediate display
Screen Burn Protection
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Immediate display
Off
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
96
Message Display
Source Info
Izberite, ali naj se vir prikaže na zaslonu, ko spremenite vhodni vir.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali naj se na zaslonu prikaže opozorilo, da ni signala, ko signal ni zaznan.
•• Off / On
MDC Message
Izberite, ali naj se upravljalnik več zaslonov (MDC) prikaže na zaslonu, ko z njim upravljate izdelek.
•• Off / On
Download Status Message
Nastavite, da je med prenosom vsebine iz strežnika ali druge naprave prikazano stanje.
•• Off / On
97
Language
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge
funkcije računalnika.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset OnScreen Display
Ta možnost trenutne nastavitve v meniju OnScreen Display ponastavi na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
98
Poglavje 08
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte nastavitve zvoka (Sound) za ta izdelek.
Sound Mode
Izberete lahko zvočni način, ki ustreza vašim željam.
•• Standard: izbere navaden zvočni način.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: ponuja najboljši zvok za filme.
•• Clear Voice: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
Sound
Sound Mode
•• Music: glasba je glasnejša od glasov.
Standard
•• Amplify: poveča intenzivnost visokofrekvenčnih zvokov, kar zagotavlja boljšo izkušnjo s poslušanjem za osebe
z okvaro sluha.
――Če sta za Sound Output nastavljeni možnosti External in Receiver (HDMI), je način Sound Mode onemogočen.
Balance
Equaliser
HDMI Sound
Sound on Video Call
Sound Output
AV(HDMI)
Current Source
Internal
Auto Volume
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
99
Balance
HDMI Sound
MENU m → Sound → Balance → ENTER E
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Prilagodite stopnje glasnosti zvočnika za optimizacijo ravnovesja zvoka.
Izberite, kar želite slišati iz vira AV(HDMI) ali PC(DVI).
•• Balance L/R: prilagodi ravnovesje med desnim in levim zvočnikom.
•• Reset: Ponastavi ravnovesje na privzete nastavitve.
――Če sta za Sound Output nastavljeni možnosti External in Receiver (HDMI), je način Balance
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
――Možnost HDMI Sound je na voljo samo pri modelih DBJ, QBH, QMH.
onemogočen.
Sound on Video Call
Equaliser
MENU m → Sound → Equaliser → ENTER E
Nastavite izenačevalnik, da prilagodite glasnost in višino tonov ter izpopolnite izhodni zvok.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (Prilagoditev pasovne širine):
Prilagodi raven določenih frekvenc pasovne širine.
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Izberite zvočni izhod za poslušanje med video klicem.
•• Current Source / Video Call
――Možnost Sound on Video Call je na voljo samo pri modelih DBJ, QBH, QMH.
•• Reset: ponastavi izenačevalnik na privzete nastavitve.
――Na voljo le, če je za Sound Mode izbrano Standard.
――Če sta za Sound Output nastavljeni možnosti External in Receiver (HDMI), je način Equaliser
onemogočen.
100
Sound Output
Auto Volume
MENU m → Sound → Sound Output → ENTER E
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Izberite zvočnike za zvočni izhod.
Glasnost je odvisna od kanala.
•• Internal / External / Receiver (HDMI)
――Ko za Sound Output nastavite možnosti External in Receiver (HDMI), se zvočniki izdelka
Samodejno izenači raven glasnosti pri preklapljanju med kanali.
izklopijo.
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za Sound Output izbrano Internal, se
vklopijo tako zvočniki na izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov
izdelka in zunanjih zvočnikov.
•• Off ( ) / On ( )
――Če želite glasnost upravljati iz priključene izvorne naprave, za Auto Volume izberite Off.
――Če sta za Sound Output nastavljeni možnosti External in Receiver (HDMI), je način Auto
Volume onemogočen.
――Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela. Ponastavite vse nastavitve zvoka na
privzete tovarniške nastavitve.
101
Poglavje 09
Network
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Preverite lahko trenutno stanje omrežja in povezave z internetom.
Konfigurirajte omrežne nastavitve za uporabo različnih funkcij pametnega zvezdišča, kot so
iskanje po internetu, deljenje vsebine prek domačega omrežja in posodobitve funkcij.
Network Type
•• Wireless / Wired
102
Nastavitve omrežja (žično)
•• V nekaterih omrežjih lahko povežete izdelek z lokalnim omrežjem, tako da kabel LAN
vključite v vrata LAN na hrbtni strani izdelka in neposredno v stensko omrežno vtičnico.
Glejte spodnjo shemo. Stenska vtičnica je v tem primeru povezana z modemom ali
usmerjevalnikom v vašem domu.
Povezava z ožičenim omrežjem
Izdelek lahko s kablom povežete z lokalnim omrežjem na tri načine.
•• Izdelek lahko povežete v lokalno omrežje, tako da s kablom LAN povežete vrata LAN na
hrbtni strani izdelka in zunanji modem.
Glejte spodnjo shemo.
(ADSL / VDSL)
Kabel za modem
RJ45
Kabel LAN
Zunanji modem
Delilnik IP
(ADSL / VDSL)
(s strežnikom DHCP)
Kabel LAN
Če imate vzpostavljeno dinamično omrežje, uporabite modem ali usmerjevalnik ADSL, ki
podpira protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki
podpirajo DHCP, samodejno posredujejo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in
DNS, s katerimi vaš izdelek dostopa do interneta, zato vam jih ni treba vnesti ročno. Večina
domačih omrežij je dinamičnih.
•• Izdelek lahko povežete z lokalnim omrežjem, tako da povežete vrata LAN na hrbtni strani
izdelka z razdelilnikom naslova IP, ki je priključen v zunanji modem. Za povezavo uporabite
kabel LAN. Glejte spodnjo shemo.
Vrata za modem na steni
RJ45
LAN
Zunanji modem
Vrata za modem na steni
LAN
Vrata LAN v steni
LAN
RJ45
Nekatera omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP,
morate med nastavitvijo omrežne povezave ročno vnesti vrednosti za naslov IP, masko
podomrežja, prehod in DNS na zaslonu za nastavitev kabelske povezave. Če ne veste vrednosti
za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, se obrnite na vašega ponudnika internetnih
storitev.
Če uporabljate operacijski sistem Windows, lahko te vrednosti preverite tudi v računalniku.
――Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo
DHCP.
――Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.
Kabel za modem
Kabel LAN
Kabel LAN
103
Nastavite omrežno povezavo za uporabo internetnih storitev, kot je nadgradnja programske
opreme.
Samodejno Open Network Settings(žično)
Omogoča priključitev v omrežje s kablom LAN.
2
V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
3
V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
4
Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
Najprej morate vključiti kabel LAN.
Samodejna nastavitev
1
Nastavite možnost Network Type na Wired na strani Open Network Settings.
2
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in preveri omrežno povezavo.
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.«.
――Če postopek vzpostavitve povezave ne uspe, preverite povezavo z vrati LAN.
――Če s samodejnim postopkom ni mogoče najti vrednosti omrežne povezave ali če želite
Ročna nastavitev
1
Nastavite možnost Network Type na Wired na strani Open Network Settings.
2
Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in začne se postopek preverjanja. Pritisnite
Cancel. Postopek preverjanja se ustavi.
3
Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
4
Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP setting izberite Enter manually. Ponovite
postopek vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
povezavo nastaviti ročno, se pomaknite na naslednje poglavje o ročni
Ročno Open Network Settings (žično)
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod
in naslov strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave
ogledate tako.
1
――Če za IP setting nastavite Enter manually, se nastavitev DNS setting samodejno spremeni
v Enter manually.
5
Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje
omrežja in začne se postopek preverjanja.
6
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.«.
Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
104
Nastavitve omrežja (brezžično)
Povezava z brezžičnim omrežjem
Brezžični razdelilnik naslovov IP
(usmerjevalnik s strežnikom DHCP)
Samodejna nastavitev omrežja (brezžično)
Večina brezžičnih omrežij ima izbirni varnostni sistem, ki od naprav, ki dostopajo do omrežja,
zahteva šifrirano varnostno kodo, imenovano Security Key. Koda Security Key temelji na
geslu, ki je navadno beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki ste jih morali vnesti, ko
ste nastavljali varnost za brezžično omrežje. Če omrežno povezavo nastavite na tak način in
če poznate kodo Security Key za brezžično omrežje, boste morali med samodejnim ali ročnim
postopkom nastavitve vnesti to geslo.
Samodejna nastavitev
Vrata LAN v steni
Kabel LAN
Samsung priporoča protokol IEEE 802.11n. Ko predvajate videoposnetek po omrežni povezavi,
se bo slika morda zaustavljala.
――Za brezžični razdelilnik naslovov IP uporabite kanal, ki ga trenutno ne uporabljate. Če izbrani
1
Nastavite možnost Network Type na Wireless na strani Open Network Settings.
2
Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se
prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
3
pritisnite tipko E.
kanal že uporablja druga bližnja naprava, bo prišlo do motenj in prekinitve komunikacije.
――Če želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite Refresh za vnovično iskanje.
――Vaš izdelek podpira le naslednje varnostne protokole za brezžična omrežja.
Če izberete pretok Pure High (Greenfield) 802.11n in je v dostopni točki ali brezžičnem
usmerjevalniku za vrsto šifriranja izbrano WEP, TKIP ali TKIP AES (WPS2Mixed), Samsungovi
izdelki v skladu z novimi specifikacijami za WiFi ne bodo podpirali povezave.
――Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup), se lahko povežete v
omrežje z načinom PBC (Push Button Configuration) ali vnosom kode PIN. Funkcija WPS bo v
obeh načinih samodejno konfigurirala vrednost SSID in ključ WPA.
――Načini vzpostavitve povezave: Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko vzpostavite na tri
načine.
Samodejna nastavitev (s funkcijo samodejnega iskanja omrežja), ročna nastavitev, Use WPS
Na seznamu omrežij pritisnite tipko ▲ ali ▼, da izberete omrežje, nato pa dvakrat
――Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb Stop.
Pojavi se gumb Add Network.
4
Če se prikaže zaslon Enter the password for (AP Name)., nadaljujte s 5. korakom. Če
izberete brezžični usmerjevalnik brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
5
Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ Enter the password for (AP Name).
(varnostni ključ ali koda PIN).
105
6
Ko končate, z desno puščično tipko premaknite kazalko na Done in pritisnite E. Prikaže
Ročna nastavitev
se zaslon z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
1
Nastavite možnost Network Type na Wireless na strani Open Network Settings.
2
Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se
――Vzpostavila se bo povezava z usmerjevalnikom, vendar do interneta ne bo mogoče
dostopati.
7
prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.«.
3
pritisnite tipko E.
――Če želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite Refresh za vnovično iskanje.
Ročna nastavitev omrežja (brezžično)
――Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb Stop.
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod
in naslov strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave
ogledate tako.
1
Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2
V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
3
V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
4
Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
Na seznamu omrežij pritisnite tipko u ali d, da izberete omrežje, nato pa dvakrat
Pojavi se gumb Add Network.
4
Če se prikaže zaslon Enter the password for (AP Name)., nadaljujte s 5. korakom. Če
izberete brezžični usmerjevalnik brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
5
Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ Enter the password for (AP Name).
(varnostni ključ ali koda PIN).
6
Ko končate, z desno puščično tipko premaknite kazalko na Done in pritisnite E. Prikaže
se zaslon z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
7
Ko se naprava poskuša povezati z omrežjem, izberite Cancel. Tako boste prekinili
povezavo.
8
Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
9
Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP setting izberite Enter manually. Ponovite
postopek vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
――Če za IP setting nastavite Enter manually, se nastavitev DNS setting samodejno spremeni
v Enter manually.
106
10 Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje
omrežja in začne se postopek preverjanja.
11
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.«.
Use WPS
Nastavitev z možnostjo Use WPS
Če je na usmerjevalniku tipka Use WPS, upoštevajte spodnja navodila.
1
Nastavite možnost Network Type na Wireless na strani Open Network Settings.
2
Izberite Use WPS, pritisnite E in nato znova pritisnite E.
3
V naslednjih dveh minutah pritisnite gumb WPS ali PBC na brezžičnem usmerjevalniku.
Izdelek samodejno pridobi vse vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih potrebuje za
vzpostavitev povezave z omrežjem.
4
Prikaže se zaslon z omrežno povezavo, nastavitev omrežja pa je končana.
107
Server Network Settings
Proxy server
Nastavite povezavo s posredniškim strežnikom in povezane funkcije.
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Connect to server
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
――Address / Port / ID in Password so na voljo le, če je za Proxy server izbrano On.
Za zagon funkcije Player vzpostavite povezavo z omrežjem.
•• Server Address / TLS / Port
――Če je možnost TLS omogočena, bo strežnik uporabil https in šifriral prenos podatkov.
――Vnesite naslov IP strežnika in številko vrat. Za številko vrat uporabite številko 7001. (Če s
strežnikom ne morete vzpostaviti povezave prek vrat 7001, se obrnite na skrbnika strežnika,
ki vam bo pomagal poiskati pravilno številko vrat, nato spremenite številko vrat.)
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Izberite ali vnesite ime naprave.
MagicInfo Mode
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezno možnost MagicInfo Mode.
To ime je mogoče prikazati v omrežnih daljinskih upravljalnikih prek omrežja.
•• [Signage] Display1 ~ 6 / User Input
•• Lite / Premium
Server Access
Izberite način povezave z omrežjem strežnika.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Nastavite način delovanja FTP.
•• Active / Passive
108
Poglavje 10
System
Accessibility
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
High Contrast
V razdelku Meni nastavite ozadje in pisavo na barve z visokim kontrastom. Če je izbrana ta možnost, meniji niso
prosojni.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
Nastavite, ali želite povečati označen element v razdelku Meni.
•• Off (
) / On (
)
Touch Control
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
109
Start Setup
Pojdite skozi korake prvotne nastavitve kot ob prvi uporabi tega izdelka.
――Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
――Zaradi varnosti naprave spremenite kodo PIN.
System
Start Setup
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Touch Control
Nastavite funkcije, povezane z upravljanjem na dotik.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control
Preprečite upravljanje naprave z dotiki.
•• Off / On
Touch Control
Touch Control
Off
Admin Menu Lock
Admin Menu Lock
Off
Nastavite možnost Admin Menu Lock za prikaz menija s skrbniškimi nastavitvami, ko s prstom pritisnete na zaslon
in ga pridržite.
•• Off / On
――Na voljo le, če je za Touch Control izbrano On.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
110
Time
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali DST. Konfigurirajte različne nastavitve v zvezi s časom.
――Za prikaz trenutne ure pritisnite gumb INFO.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Time
Clock Set
DST
Power On Delay
Off
0
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se
lahko premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
――Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
DST
Vklop ali izklop funkcije DST (poletni/zimski čas).
Off / On
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Start Date: Nastavite začetni datum za poletni čas.
•• End Date: nastavitev datuma konca poletnega časa.
•• Time Offset: nastavitev pravilne ure glede na časovni pas.
――Start Date, End Date in Time Offset so na voljo le, če je za DST izbrano On.
Power On Delay
Ko povezujete več izdelkov, prilagodite čas vklopa za vsak izdelek, da preprečite preobremenitev (v obsegu 0–50
sekund).
111
Auto Source Switching
Če zaslon vklopite, ko je za Auto Source Switching izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon
samodejno iskal aktiven video signal v drugih virih video signala.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Če je za Auto Source Switching izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Auto Source Switching
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
DisplayPort
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej
bo preveril prvi in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in
prikazalo se bo sporočilo, da ni signala.
Primary Source Recovery
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
――Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
――Funkcija Secondary Source je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
112
Power Control
Auto Power On
Ta funkcija samodejno vklopi izdelek, takoj ko ga priključite. Gumba za vklop ni treba pritisniti.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
PC module power
Power Control
Auto Power On
Off
PC module power
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
•• Off / On
Power on only
Računalniški modul je mogoče vklopiti/izklopiti ločeno od zaslona.
――Možnost PC module power je na voljo samo pri modelih DBJ, QBH, QMH.
Synced power-on
Nast. na »Izklopljeno«, da boste lahko račun. modul vklopili brez naprave LFD.
•• Off / On
Synced power-off
Nast. na »Izklopljeno«, da boste lahko izklopili račun. modul brez naprave LFD.
•• Off / On
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Max. Power Saving
Izklopi izdelek, da bi zmanjšal porabo energije, kadar je računalnik določen čas nedejaven.
•• Off / On
113
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC module power
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil
način varčevanja z energijo.
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
――Če se pri povezavi vhodne naprave prikaže sporočilo No Signal, preverite povezave kablov.
――Če je možnost No Signal Message nastavljena na Off, se sporočilo No Signal ne bo prikazalo.
V tem primeru možnost No Signal Message nastavite na On.
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Network Standby
Ta funkcija ohranja omrežje aktivno, ko izklopite izdelek.
•• Off / On
Power Button
Gumb za vklop lahko nastavite, da vklopi napravo ali jo vklopi/izklopi.
•• Power on only: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi.
•• Power on and off: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi/izklopi.
114
Eco Solution
Energy Saving Mode
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.
Eco Sensor
On
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
Off
Samodejna optimizacija svetlosti zaslona prikazovalne naprave glede na osvetlitev prostora.
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 minutes
Off (Recommended)
•• Off / On
――Če kontrast zaslona ne zadošča, nastavite funkcijo Eco Sensor na možnost Off. Če je funkcija Eco Sensor
nastavljena na možnost Off, morda ne ustreza energijskim standardom.
Minimum Backlight
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Nastavitev najmanjše svetlosti za zaslon prikazovalne naprave. Ta funkcija deluje samo, če so njene vrednosti
manjše od vrednosti nastavitve Backlight v meniju Picture.
――Če je za Eco Sensor izbrano On, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na
intenzivnost svetlobe v prostoru.
115
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Eco Sensor
On
Omogočite ali onemogočite urnik svetilke.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 minutes
Off (Recommended)
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
Time
Svetlost zaslona bo ob določeni uri spremenjena na svetlost, določeno v možnosti Lamp.
Lamp
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Prilagodite svetlost plošče. Bliže ko je vrednost številki 100, svetlejša je plošča.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Ko naprava ne sprejema signala iz nobenega vira, napravo izklopite, da prihranite energijo.
•• Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes
――Ta funkcija ne deluje, če je zaslon v načinu pripravljenosti.
――Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Auto Power Off
Če v določenem času ne pritisnete gumba na daljinskem upravljalniku ali se ne dotaknete gumba na sprednjem
delu izdelka, se bo izdelek izklopil samodejno, da ne pride do pregrevanja.
•• Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
116
Temperature Control
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Priporočena delovna temperatura izdelka je od 75 do 80 °C (če je temperatura okolja 40 °C).
――Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej
narašča, se izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
System
Temperature Control
77
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
117
External Device Manager
Upravljanje zunanjih naprav, povezanih s prikazovalno napravo.
――Možnost External Device Manager je na voljo samo pri modelih QBH, QHH, QMH.
MENU m → System → External Device Manager → ENTER E
Keyboard Manager
External Device Manager
Keyboard Manager
Device Connection Manager
Nastavitev tipkovnic, ki jih želite uporabljati s prikazovalno napravo. Dodate lahko tipkovnice in konfigurirate
njihove nastavitve.
Add Bluetooth Keyboard
Povezovanje tipkovnice Bluetooth s prikazovalno napravo.
Keyboard Language
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Nastavitev jezika za tipkovnico.
Keyboard type
Nastavitev vrste tipkovnice.
Device Connection Manager
Napravam v omrežju, denimo pametnim telefonom in tabličnim računalnikom, omogoča deljenje vsebine s
prikazovalno napravo.
Access Notification
Prikaz obvestila, ko prvič povežete napravo.
Za samodejno povezovanje naprav izklopite možnost Obvestila o dostopu.
•• Off / First Time Only / Always On
Device List
Prikaz in upravljanje povezanih naprav.
118
Play via
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezen način Play via.
Domači zaslon se lahko razlikuje glede na nastavitev.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Change PIN
Odprl se bo zaslon Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
――Privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0
System
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter a new PIN.. Iste štiri znake vnesite še v Enter the PIN
again..
――Zaradi varnosti naprave spremenite kodo PIN.
Change PIN
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
119
Security
Safety Lock On
MENU m → System → Security → ENTER E
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
――Zaradi varnosti naprave spremenite kodo PIN.
――Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
Vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock On. Funkcija Safety Lock On omejuje dejanja, ki jih je mogoče izvesti z
daljinskim upravljalnikom. Za izklop funkcije Safety Lock On morate vnesti pravilno kodo PIN.
Security
Safety Lock On
・ Power On Button
On
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Mobile Connection Lock
Off
Remote Management
Network Port
Allow
On
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Power On Button
Vklopite to funkcijo, da boste lahko s tipko za vklop na daljinskem upravljalniku vklopili napravo, ko je omogočena
funkcija Safety Lock On.
•• Off / On
Button Lock
V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.
Če je za Button Lock izbrano On, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
Izberite, ali želite, da se vsebina storitve MagicInfo, ki je shranjena v priključeni napravi USB, predvaja samodejno.
•• Off
Samodejno predvajaj vsebino storitve MagicInfo, shranjeno v napravi USB.
•• On
Vsebine storitve MagicInfo, shranjene v napravi USB, ne predvajaj samodejno.
――Ko priključite napravo USB z vsebino storitve MagicInfo, bo pet sekund prikazan napis »USB Auto Play Lock :
On«.
120
Mobile Connection Lock
Security
Mobile Connection Lock
Remote Management
Off
Allow
Drugim napravam v omrežju, kot so pametni telefoni in tablični računalniki, preprečuje deljenje vsebine s
predvajalnikom Signage.
•• Off / On
Network Port
On
Remote Management
USB Port
On
Izberete lahko zunanji ukaz Allow ali Deny, da pridobite dostop do naprave prek omrežja.
•• Deny / Allow
――Spremenjena nastavitev ostane v veljavi tudi, ko je izdelek izklopljen in med uporabo tipke na plošči ali gumba
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
za vklop in izklop.
Network Port
Blokirajo dostop do zunanjih omrežij. Dostop lahko omogočite, če omrežja registrirate v strežnik.
•• Off / On
USB Port
Blokirajo povezavo z zunanjimi vrati USB.
•• Off / On
121
General
Smart Security
Vključena je tudi protivirusna zaščita za prikazovalno napravo in priključene pomnilniške naprave.
MENUm → System → General → ENTERE
Scan
Preverite, ali so prikazovalna naprava in priključene pomnilniške naprave okužene z virusi.
General
Smart Security
Isolated List
Anynet+ (HDMI-CEC)
To je seznam elementov, ki so izolirani, saj so okuženi z virusi.
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Empty Storage
Irregular Video Wall
Off
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija, s katero lahko upravljate vse priključene Samsungove naprave, ki podpirajo Anynet+
z daljinskim upravljalnikom Samsungovega izdelka. Sistem Anynet+ lahko uporabljate le s Samsungovimi
napravami, ki vključujejo funkcijo Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša Samsungova naprava podpira to funkcijo,
preverite, ali je na napravi logotip sistema Anynet+.
•• Off ( ) / On ( )
――Naprave s funkcijo Anynet+ lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka, ne s tipkami na izdelku.
――Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V takem primeru znova izberite napravo
Anynet+.
――Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti oziroma aktivna.
――Anynet+ podpira največ 12 AV-naprav. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.
122
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
Težava
Anynet+ ne deluje.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira le naprave Anynet+.
•• Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno priključen.
•• Preverite, ali so kabli Video/Audio/HDMI naprave Anynet+ pravilno priključeni.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
•• Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo Anynet+.
•• Anynet+ v določenih okoliščinah ne deluje. (začetna nastavitev)
•• Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in nato znova vklopite
izdelek.
•• Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.
Anynet+ želim zagnati.
•• Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena v izdelek, nato pa preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC)
izbrano On v meniju System.
Anynet+ želim zapreti.
•• Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite tipko SOURCE in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
"Disconnecting Anynet+ device
...".
•• Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.
Naprava Anynet+ ne predvaja.
•• Funkcije predvajanja ni mogoče uporabiti, ko se izvaja začetna nastavitev.
Priključena naprava ni
prikazana.
•• Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.
•• Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko izdelek dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali
preklopi na napravo Anynet+.
•• Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
•• Znova poiščite naprave Anynet+.
•• Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s kablom
HDMI.
•• Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
•• Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije ali izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.
123
HDMI Hot Plug
General
Ta funkcija vklopi časovni zamik za vklop vhodne naprave DVI/HDMI.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Privzeti logotip, ki se prikaže ob vklopu izdelka, lahko prenesete, izberete in nastavite čas njegovega prikaza.
•• Custom Logo
――Lahko izberete privzeti logotip (sliko/video) ali izklopite prikaz privzetega logotipa.
――Za nastavitev privzetega logotipa morate logotip najprej prenesti z zunanje naprave USB.
Empty Storage
Irregular Video Wall
Custom Logo
Off
•• Logo Display Time
――Če je privzeti logotip vrste Image, lahko nastavite Logo Display Time.
•• Download Logo File
――Privzeti logotip lahko prenesete v izdelek z zunanje naprave USB.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Privzeti logotip, ki ga želite prenesti, morate shraniti v datoteko z imenom "samsung", zapisanim z malimi
črkami.
――Če je na voljo več zunanjih naprav USB, izdelek poskuša prenesti privzeti logotip z naprave, ki je bila nazadnje
priključena v izdelek.
Omejitve datoteke s privzetim logotipom
•• Pri privzetih logotipih v obliki slike so podprte samo datoteke z bitnimi slikami (oblika zapisa aRGB 32bpp).
•• Ločljivost privzetega logotipa v obliki slike mora biti med najmanjšo ločljivostjo 64 x 64 in največjo
ločljivostjo zaslona. (Vodoravne in navpične vrednosti ločljivosti morajo biti večkratniki števila 4.)
•• Pri privzetih logotipih v obliki videa so podprte samo datoteke vrste TS Stream.
•• Največja podprta datoteka z videom je 150 MB. Priporočena dolžina datoteke z videom je 20 sekund ali
manj.
124
Game Mode
General
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si
tako zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.
Smart Security
•• Off ( ) / On ( )
――Previdnostni ukrepi in omejitve za Game Mode
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju za Game Mode
izberite Off.
Game Mode
Empty Storage
Empty Storage
Izbrišite datoteke, da sprostite prostor za nove datoteke z vsebino. Datoteke v nedavnem urniku ne bodo izbrisane.
Irregular Video Wall
Off
Irregular Video Wall
Izenačitev svetilnosti nepravilnega video zidu z ležečo in pokončno usmeritvijo.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
――Možnost Irregular Video Wall je na voljo samo pri modelih QHH.
125
Reset System
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
126
Poglavje 11
Podpora
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
――Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko
opremo.
nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.
――Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali,
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
――Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
Update Now
Reset All
Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
――Current version: to je različica programske opreme, ki je že nameščena v izdelku.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da
jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
Auto update
Ta funkcija samodejno posodobi izdelek, ko ga ne uporabljate.
•• Off (
) / On (
)
127
Poglavje 12
Navodila za odpravljanje težav
–– Preden pokličite Samsungov
center za pomoč strankam,
preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete
odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
–– Če je zaslon še vedno prazen,
preverite računalniški sistem, video
krmilnik in kabel.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode
(glejte Podprte ločljivosti).
128
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da
prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona,
posodobite gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice
oziroma računalnika.)
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Zaslon morda ni prikazan pravilno, odvisno od vrste zunanje naprave. V tem primeru ga
povežite, ko je funkcija HDMI Hot Plug nastavljena na On.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco
izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v
skladu s specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
129
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni
v razponu, ki je združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob
upoštevanju razdelka Dodatne informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega
signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Colour Space Settings.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do
15. minutah.
Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti
slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.
Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri
predvajanju hitro premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno
prikazana. To še ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje
statike.
130
Težave v zvezi z zaslonom
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Colour, Brightness
in Sharpness.
Odprite System in prilagodite nastavitve Eco Solution.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.
Te črte so prikazane, če je prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC na zaslonu. Za pomoč se
obrnite na servisni center družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal
nestabilen. To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno
ločljivost.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne
trakove na obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega
razmerja višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
131
Težave z zvokom
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Če imate priključen kabel HDMI, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.
Odprite Sound in možnost Sound Output spremenite na Internal.
Če uporabljate vhodno napravo:
•• zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in
•• preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo
(če je kabel HDMI npr. priključen na zaslon, boste morda morali spremeniti nastavitev
zvoka na HDMI).
Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete dodaten zvočni kabel.
Če ima izdelek vrata za slušalke, zagotovite, da je priključek prazen.
Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.
Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.
Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.
Priključite kabel in preverite moč signala.
Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.
132
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.
Zaslon je nagnjen.
Odstranite stojalo in ga nato znova pritrdite na izdelek.
Prekinitev delovanja zvoka ali videa.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Trd ali debel kabel lahko poškoduje zvočne in videodatoteke.
Zagotovite, da so kabli dovolj gibljivi, saj boste le tako zagotovili dolgotrajno pravilno
delovanje. Če boste izdelek pritrdili na steno, priporočamo, da uporabite kable pod pravim
kotom.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: »The defined resolution is not supported.«.
Sporočilo »The defined resolution is not supported.« se prikaže, če ločljivost vhodnega vira
presega največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu
HDMI ni mogoče predvajati.
Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.
Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.
133
Druge težave
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna
naprava, denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je,
da je v izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI.
Če naletite na te težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI,
ki ne vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
DVI PC
Funkcija HDMI-CEC ne deluje.
Zvočni vhod
Način zaslona
Audio In (stereo vrata)
Nastavitve računalnika
Če želite uporabljati različne zunanje naprave, ki podpirajo funkcijo HDMI-CEC in so
priključene v vrata HDMI IN na izdelku, izklopite funkcijo HDMI-CEC v vseh zunanjih napravah.
Med zunanje naprave sodita tudi predvajalnika diskov Blu-ray in DVD.
Upravljanje zunanje naprave, v kateri je omogočena funkcija HDMI-CEC, lahko samodejno
ustavi delovanje drugih zunanjih naprav.
Če želite spremeniti nastavitve funkcije HDMI-CEC, si oglejte uporabniški priročnik za
napravo ali se za pomoč obrnite na izdelovalca naprave.
Če je v načinu varčevanja z energijo vhodni vir nastavljen
na DisplayPort, nastavitev zaslona računalnika ni mogoče
shraniti.
Izberite System → Power Control in možnost Max. Power Saving nastavite na Off. Lahko
pa znova nastavite nastavitve izhoda zaslona računalnika. Preverite, ali je nastavitev
omogočena.
Če zaženete računalnik, ko je vhodni vir nastavljen
na DisplayPort, zaslon BIOS in zaslon za zagon nista
prikazana.
Zaženite računalnik, kadar je nabor vklopljen ali kadar vhodni vir ni nastavljen na DisplayPort.
134
Vprašanja & odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
–– Dodatna navodila za prilagajanje
najdete v uporabniškem priročniku
za računalnik ali grafično kartico.
•• Windows 10: Pojdite v Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona
→ Lastnosti grafične kartice → Monitor in v razdelku Hitrost osveževanja zaslona
spremenite vrednost v polju Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows 7: Pojdite v Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi
ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 8: Pojdite v Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Pojdite v Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona in
prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.
•• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve →
Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika
zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Prilagajanje
→ Zaklenjen zaslon → Nastavitve časa za izklop zaslona → Poraba energije & spanje ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
135
Poglavje 13
Specifikacije
Splošno
Ime modela
Zaslon
DB43J
QM49H
Velikost
Razred 43 (42,5 palca / 107,9 cm)
Razred 49 (48,5 palca / 123,2 cm)
Razred 49 (48,5 palca / 123,2 cm)
Območje prikaza
940,89 mm (V) x 529,25 mm (N)
1073,779 mm (V) x 604,00 mm (N)
1073,78 mm (V) x 604,00 mm (N)
Ime modela
Zaslon
DB49J
QH55H / QM55H
QB65H / QH65H / QM65H
QB75H
Velikost
Razred 55 (54,6 palca / 138,7 cm)
Razred 65 (64,5 palca / 163,8 cm)
Razred 75 (74,5 palca / 189,3 cm)
Območje prikaza
1209,60 mm (V) x 680,40 mm (N)
1428,48 mm (V) x 803,52 mm (N)
1650,24 mm (V) x 928,26 mm (N)
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Če namestite ohišje, mora biti notranja temperatura 40 °C ali nižja.
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
136
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem
in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje
izdelka.
――To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
137
Prednastavljeni časovni načini
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba
ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično
frekvenco na 60 Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
Ime modela
DB43J / DB49J
QB65H / QB75H /
QM49H / QM55H / QM65H
Vodoravna frekvenca
30–81 kHz
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Navpična frekvenca
48–75 Hz
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
–– Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice
z leve proti desni strani zaslona, se
imenuje vodoravni cikel. Recipročno
število vodoravnega cikla se imenuje
vodoravna frekvenca. Vodoravna
frekvenca se meri v enoti kHz.
–– Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat
na sekundo (kot fluorescentna luč),
da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec.
Hitrost ponavljanja prikaza ene slike
na sekundo se imenuje navpična
frekvenca ali hitrost osveževanja.
Navpična frekvenca se meri v enoti
Hz.
Sinhronizacija
Ločljivost
Digitalna RGB, skladna z vmesnikom DVI (Digital Visual Interface)
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
QH55H / QH65H
-
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik,
ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v
skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
138
QB65H / QB75H / QH55H / QH65H / QM49H / QM55H / QM65H
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
139
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
-/-
140
DB43J / DB49J
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
141
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
142
Poglavje 14
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk
serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez
razstavljanja izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator,
lučka, filter, trak idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek
storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v
spletu.
143
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona ne bi smela pojaviti. Normalno
delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon dalj časa prikazuje isti
vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče
kristale v slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali
stanjšajo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika.
Te informacije so navodila za preprečevanje vžganosti zakasnelih slik. Dolgotrajni
prikaz istega zaslona lahko povzroči vžganost zakasnelih slik. Garancija ne krije te
težave.
Priporočeni ukrepi za preprečevanje
Dolgotrajni prikaz istega zaslona lahko povzroči vžganost zakasnelih slik ali zameglitev slike.
Če izdelka dalj časa ne uporabljate, ga izklopite, vklopite način varčevanja z energijo ali zaženite
ohranjevalnik zaslona.
•• Redno spreminjajte barve.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
144
Licenca
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo
odprtokodne licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung
ali pošljite e-poštno sporočilo na naslov oss.request@samsung.com.
TA IZDELEK SE PRODAJA Z OMEJENO LICENCO IN GA JE DOVOLJENO UPORABLJATI
SAMO V POVEZAVI Z VSEBINO HEVC, KI IZPOLNJUJE VSE TRI SPODAJ NAVEDENE
ZAHTEVE: (1) VSEBINA HEVC MORA BITI NAMENJENA SAMO OSEBNI UPORABI, (2)
VSEBINA HEVC NE SME BITI NA VOLJO ZA NAKUP IN (3) VSEBINO HEVC JE USTVARIL
LASTNIK IZDELKA.
TEGA IZDELKA NI DOVOLJENO UPORABLJATI V POVEZAVI Z VSEBINO, KODIRANO V
OBLIKI HEVC, KI JO JE USTVARILA TRETJA OSEBA ALI KI JO JE UPORABNIK NAROČIL
ALI KUPIL PRI TRETJI OSEBI, RAZEN ČE NI UPORABNIKU LICENCIRANI PRODAJALEC
VSEBINE LOČENO DODELIL PRAVICE ZA UPORABO IZDELKA S TAKO VSEBINO.
VAŠA UPORABA TEGA IZDELKA V POVEZAVI Z VSEBINO, KODIRANO V OBLIKI HEVC, JE
POGOJENA S SPREJEMOM ZGORAJ OPREDELJENEGA OMEJENEGA DOVOLJENJA ZA
UPORABO.
145
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Vsaka od zgoraj
navedenih hitrosti iskanja pomeni
število vrstic učinkovitega iskanja,
ki vpliva na ločljivost zaslona.
Hitrost iskanja je lahko označena
z i (prepletena) ali p (progresivna),
odvisno od načina iskanja.
- Iskanje
Iskanje je proces progresivnega
pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo
sliko. Veliko število slikovnih pik
ustvarja čistejšo in bolj živo sliko.
- Progresivno
Pri progresivnem načinu iskanja se
vse vrstice slikovnih pik na zaslonu
iščejo posamezno (progresivno).
- Prepleteno
Pri prepletenem načinu iskanja se
najprej išče vsaka druga vrstica
slikovnih pik od zgoraj navzdol,
nato pa se iščejo preostale vrstice
slikovnih pik (ki niso bile poiskane).
Način neprepletanja in način
prepletanja____ Način
neprepletanja (progresivno iskanje)
progresivno prikazuje vodoravno
črto od zgornjega do spodnjega dela
zaslona. Način prepletanja najprej
prikaže vrstice z lihimi števili in
nato vrstice s sodimi števili. Način
neprepletanja se večinoma uporablja
pri monitorjih, saj ustvarja jasnost
zaslona, način prepletanja pa se
večinoma uporablja pri televizorjih.
Razdalja med pikami____ Zaslon
je sestavljen iz rdečih, zelenih in
modrih pik. Krajša razdalja med
pikami ustvarja višjo ločljivost.
Razdalja med pikami je najkrajša
razdalja med pikami iste barve.
Razdalja med pikami se meri v
milimetrih.
Navpična frekvenca____ Izdelek
prikaže eno sliko večkrat na sekundo
(kot utripajoča fluorescentna luč),
da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec.
Hitrost ponavljanja prikaza ene slike
na sekundo se imenuje navpična
frekvenca ali hitrost osveževanja.
Navpična frekvenca se meri v enoti
Hz.
Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike
60-krat v sekundi.
Vodoravna frekvenca____ Čas
branja ene vrstice od leve proti
desni strani zaslona se imenuje
vodoravni cikel. Recipročno število
vodoravnega cikla se imenuje
vodoravna frekvenca. Vodoravna
frekvenca se meri v enoti kHz.
Vir____ Vhodni vir pomeni
vhodno video napravo, povezano z
izdelkom, na primer videokamero,
videorekorder ali predvajalnik DVD.
Plug & Play____ Funkcija Plug &
Play omogoča samodejno izmenjavo
informacij med monitorjem
in računalnikom za optimalno
okolje zaslona. Izdelek uporablja
mednarodni standard VESA DDC za
izvajanje funkcije Plug & Play.
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD je masovni pomnilniški disk v
velikosti CD-ja, na katerega lahko
shranjujete večpredstavnostne
aplikacije (avdio, video ali igre) s
tehnologijo stiskanja video podatkov
MPEG-2.
Ločljivost____ Ločljivost je število
vodoravnih pik (slikovnih pik) in
navpičnih pik (slikovnih pik), ki
sestavljajo zaslon. Predstavlja raven
prikaza podrobnosti. Višja ločljivost
omogoča prikaz večje količine
podatkov na zaslonu in je koristna
za izvajanje več opravil hkrati.
Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni,
da je zaslon sestavljen iz 1920
vodoravnih slikovnih pik (vodoravna
ločljivost) in 1080 navpičnih
slikovnih pik (navpična ločljivost).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko
z enim kablom povežete z digitalnim
avdio in video virom visoke
razločljivosti in ne zahteva stiskanja.
Multiple Display Control (MDC)____
Aplikacija MDC (Multiple Display
Control) omogoča hkraten nadzor
več prikazovalnih naprav z osebnim
računalnikom. Komunikacija med
računalnikom in monitorjem poteka
prek kablov RS232C (serijski prenos
podatkov) in RJ45 (LAN).
146
Download PDF