Samsung | SWA-5000 | Samsung SWA-5000 Navodila za uporabo

Brezžični sprejemni modul
Model: SWA-5000
Hvala, ker ste kupili ta izdelek (SWA-5000).
Za več informacij o povezavi in uporabi brezžičnega sprejemnega
modula (SWA-5000) si oglejte uporabniški priročnik za
Samsungov domači kino (z vrati za TX-kartico).
Če glavna enota ne vzpostavi brezžične povezave, je treba nastaviti ID med glavno
enoto in brezžičnim sprejemnim modulom. Ko je glavna enota izklopljena, pritisnite
gumbe »0« ¬ »1« ¬ »3« ¬ »5« na daljinskem upravljalniku. Po tem se lahko začne
postopek seznanjanja med glavno enoto in brezžičnim sprejemnim modulom.
Ko je brezžični sprejemni modul prižgan, pritisnite gumb »ID SET (NASTAVITEV ID)« na
zadnji strani enote in ga držite 5 sekund.
Dodatki
Brezžični sprejemni modul
TX-kartica
Kabel zvočnika (2EA)
a Kartica TX ni priložena modelu domačega kina, ki nima vrat za priključitev kartice TX
(priključka za brezžično povezavo).
Specifikacije
Električna poraba
50 W
Teža
1,1 kg
Mere (Š x V x G)
76,2 x 228 x 152 mm
Območje obratovalne temperature
od 5 do 35 °C
Območje obratovalne vlažnosti
10–75 %
Izhod
Oglejte si uporabniški priročnik za Samsungov izdelek.
Frekvenčni razpon
20 Hz–20 KHz
Razmerje signal/šum
65 dB
SWA-5000-SLV_0614.indd 1
2010-06-14
5:51:32
Varnostna opozorila
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.
POZOR:
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE
ODPIRAJTE ZADNJEGA POKROVA. NAPRAVA NIMA
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA
OSEBA.
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
nevarno napetostjo, ki lahko povzroči
električni udar.
Ta oznaka vas opozarja na
pomembne napotke za uporabo in
vzdrževanje, ki so priloženi tej napravi.
OPOZORILO: Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega
udara.
POZOR: ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA
POTISNITE V VTIČNICO.
Velika Britanija
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Ta oznaka, ki je lahko na izdelku ali v priloženih dokumentih, označuje, da izdelka po poteku njegove
življenjske dobe ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili škodljiv vpliv na okolje
in zdravje drugih ljudi zaradi neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in
ga ustrezno reciklirajte, saj s tem omogočite ponovno uporabo surovin.
Posamezniki naj se za podrobnosti o varnem in do okolja prijaznem recikliranju izdelka obrnejo na prodajalca
tega izdelka oziroma na lokalni državni organ.
Podjetja naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Izdelek zavrzite ločeno od drugih gospodarskih odpadkov.
SWA-5000-SLV_0614.indd 2
2010-06-14
5:51:36
Varnostna opozorila
Spodnje slike prikazujejo opozorila, ki jih morate upoštevati pri uporabi ali premikanju brezži nega
sprejemnega modula.
Okoljski obratovalni pogoji:
Temperatura prostora
5–35 °C
Vlažnost
10–75 %
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom
toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
Na enoto ne postavljajte lončnic ali vaz. Vlaga lahko povzroči
nevaren električni udar, kar bi lahko poškodovalo napravo. V
takih primerih nemudoma izvlecite električni vtič iz vtičnice.
Med neurji izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje
napravo.
Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov.
Zaradi poškodovanega napajalnega kabla lahko
pride do poškodb naprave (nevarnost požara) ter
električnega udara.
Ne odstranjujte nobenih plošč. Notranjost enote vsebuje
komponente, ki lahko povzročijo električni udar.
AH68-01877B
SWA-5000-SLV_0614.indd 3
2010-06-14
5:51:36
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
SWA-5000-SLV_0614.indd 4
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Contact Center Web Site
www.samsung.com/ch
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-06-14
5:51:36
Download PDF