BD-F8500/F8900
BD-F8500M/F8900M
BD-F8500N/F8900N
BD-F8500A/F8900A
BD-F8509S/F8909S
BD-F6900/F6909S
E-MANUAL
E-MANUAL
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
Vsebina
Priključki
Priklop na televizor
Priklop na avdio sistem
8
8
1. način: Priklop na sprejemnik AV, ki podpira
HDMI
2. način: Priklop na sprejemnik AV prek optičnega
vhoda
Priklop na omrežni usmerjevalnik
9
Žično omrežje
10 Brezžično omrežje
Nastavitve
Prikaz
11 Nastavitve 3D
11 Način predv. 3D Blu-ray
12 Velikost zasl.
13 Razmerje stranic
13 BD Wise (samo Samsungovi izdelki)
14 Ločljivost
15 Ločljivost glede na način izhoda
16 Pametna ločljivost DTV
16 Filmski format (24fps)
17 Velikost zaslona Smart Hub
17 Obl. zap. barv HDMI
18 Globoka barva HDMI
18 Zaporedni način
Zvok
18 Digitalni izhod
20 Izbiranje digitalnega izhoda
Televizijski program
25 Samodejno iskanje
25 Samodejno iskanje
25 Možnost kabelskega iskanja
25 Antena
25 Seznam kanalov
26 Vodnik
26 Upravitelj urnika
26 Uredi kanal
26 Uredi priljub.
26 Nastavitve kanalov
26 Država (območje)
27 Ročno iskanje
27 Prenesi sezn. kanalov
27 Izbriši profil upravljavca CAM
27 Nastavitev satelitskega sistema
28 Podnapisi
28 Glavni jezik podnapisov
28 Sekundarni jezik podnapisov
28 Jezik zvoka
28 Glavni jezik zvoka
28 Sekundarni jezik zvoka
28 Uredi številko kanala
29 Zakl. kat. programa
29 Digitalno besedilo
29 Podatkovna storitev
30 Jezik teleteksta
30 Glavni jezik teleteksta
30 Sekundarni jezik teleteksta
30 RF-Gain obhoda
30 Vrsta povezave z anteno
31 Splošni vmesnik
22 Zmanjševanje velikosti PCM
Omrežja
23 Način pretvorba v dvokanalni zvok
32 Omrežne nastavitve
22 Upravljanje dinamičnega razpona
23 Način DTS Neo:6
23 Sinh. zvoka
24 Povezana naprava
32 Stanje omrežja
33 Žično omrežje
34 Brezžično omrežje
37 Wi-Fi Direct
39 Nastav. funkcije AllShare
39 Skupna raba vsebine
39 Skupna raba trdega diska
39 Nastavi oddaljen dostop
39 Oddal. razporejev.
39 Registriranje v AllShare Play
40 Ime naprave
40 Nastavitve BD-Live
40 Internetna povezava BD-Live
40 Izbriši podatke BD.
40 Upravljanje podatkov BD
Funkcije Smart
41 Nast. aplikacij
41 Samodejna pasica
41 Nastavitve potisnega obveščanja
41 Aplikac., vezane na kan.
41 Lastnosti
41 Zaklepanje kategorije VOD
42 Pogoji in določ., pravil. o zaseb.
42 Ponastavi Smart Hub
Sistem
42 Nastavitev
42 Jezik
42 Upravit. naprav
43 Nast. tipkovnice
43 Nastavitve miške
44 Ura
44 Upravitelj naprav za shranjev.
Podpora
47 Oddaljeno upravljanje
47 Priročnik e-Manual (odpravljanje težav)
47 Posodobitev programske opreme
48 Posodobi zdaj
48 Samodej. posodobitev
50 Upravljanje satelitskih kanalov
50 Stik s Samsungom
50 Ponas.
Predvajanje predstavnostnih
vsebin
Zaslon AllShare Play
51 Dostop do zaslona AllShare Play
51 Predvajanje komercialnih plošč
Predvajanje datotek iz naprave USB
52 1. način
52 2. način
Uporaba omrežne funkcije AllShare
54 Prenos programske opreme AllShare
54 Predvajanje vsebine iz vašega računalnika ali
naprave AllShare (DMS) prek tega izdelka (DMP)
55 Predvajanje vsebine na notranjem disku HDD
te naprave (DMS) prek računalnika ali vašega
pametnega telefona (DMP)
Upravljanje predvajanja videa
44 Formatiraj napravo
55 Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje videov
44 Preizkusi delovanje naprave
59 Uporaba menijev Ogled in Možnosti
44 Preveri napravo
45 Privz. napr. za snemanje
45 Sam.izkl.en
45 Varnost
45 Starševska ocena BD
45 Starševska ocena DVD
45 Spremeni PIN.
46 Splošno
46 Napredno kopir. glasbe
46 Prosojnost menijev
46 Anynet+ (HDMI-CEC)
46 DivX® Video na zahtevo
57 Uporaba menija Orodja
59 Uporaba menija Ogled
60 Uporaba menija Možnosti
Upravljanje predvajanja glasbe
60 Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
61 Uporaba menijev Ogled in Možnosti
61 Uporaba menija Ogled
61 Uporaba menija Možnosti
62 Ponavljanje posnetkov z avdio CD-plošče
62 Mešano predvajanje posnetkov na avdio
CD-plošči
63 Ustvarjanje predvajalnega seznama zvočne
CD-plošče
64 Prenos
Predvajanje fotografij
65 Uporaba menija Orodja
66 Uporaba menijev Ogled in Možnosti
66 Uporaba menija Ogled
66 Uporaba menija Možnosti
Funkcije DTV
Gledanje TV-kanalov
67 Uporaba možnosti kanala
67 Uporaba gumbov daljinskega upravljalnika
68 Uporaba gumba Tools
Urejanje kanalov
69 Seznam kanalov
69 Uredi kanala
70 Uporaba gumbov daljinskega upravljalnika
Ogled zaslona vodnika
78 Funkcija Timeshift
78 Vklop funkcije Timeshift z gumbom PREDVAJAJ
78 Vklop funkcije Timeshift z gumbom PREMOR
78 Informacije o funkciji Timeshift
79 Gumb za nadzor predvajanja je omogočen med
delovanjem funkcije Timeshift
79 Zaustavitev funkcije Timeshift
Predvajanje posnetega naslova
80 Uporaba menijev Ogled, Filter in Možnosti
80 Uporaba menija Ogled
80 Uporaba menija Filter
81 Uporaba menija Možnosti
Urejanje posnetega naslova
82 Deljenje izseka naslova (Razdeli na dva)
82 Deljenje izseka naslova (Delno brisanje)
Kopiraj
83 Kopiranje videoposnetkov, glasbe ali fotografij
71 Uporaba možnosti zaslona vodnika
Funkcije 3D
71 Nastavitev funkcije Upravitelj sporedov
Prijava v Samsungov račun
71 Uporaba gumbov daljinskega upravljalnika
Uporaba teleteksta
73 Tipična stran teleteksta
Napredne funkcije
Snemanje
84 Ogled DTV-ja s 3D-učinkom
Pred uporabo funkcij »Filmi in TV-oddaje«
in »Aplikacije«
Uporaba filmov in televizijskih oddaj
Uporaba Aplikacij
88 Kratek pregled zaslona z aplikacijami
74 Preverjanje razpoložljive velikosti pomnilnika
89 Prenašanje aplikacij
75 Snemanje trenutnega TV-kanala, ki ga gledate
91 Uporaba zaslona »Več aplikacij«
74 Opombe o kapaciteti trdega diska
90 Zagon aplikacije
75 Začasna prekinitev snemanja
91 Razvrščanje aplikacij
75 Zaustavitev snemanja
75 Nadzor predvajanja med snemanjem
76 Gledanje drugih kanalov med snemanjem TVkanala
76 Istočasno snemanje
76 Istočasno snemanje dveh TV-kanalov
77 Gledanje različnih TV-kanalov, ki se ne snemajo
77 Zaustavitev snemanja
77 Istočasno delovanje
92 Uporaba menija Možnosti
92 Zakleni/Odkleni
93 Uredi Moje Appe
94 Ustvari mapo
95 Premakni v mapo
95 Preimenuj mapo
96 Izbriši
97 Pos. aplikacij
Screen Mirroring
Uporaba spletnega brskalnika
99 Brskanje s povezavo in brskanje s kazalcem
100 Kratek pregled nadzorne plošče
101Uporaba pojavnega okna tipkovnice
102Možnosti v pojavnem oknu tipkovnice
102 Uporaba menija »Nastavitve«
Povezovanje računov internetnih storitev s
predvajalnikom
Nastavitve BD-Live
105 BD-LIVE™
106 BD-LIVE™
Priloga
Podprte oblike
107 Podpora video datotek
109 Podprte oblike datotek s podnapisi
109 Podpora glasbenih datotek
110 Podprte slikovne datoteke
110 AVCHD (visoka ločljivost naprednih video kodekov)
Odpravljanje napak
Priklop na televizor
Razen za modele F8909S, F6909S, F8509S
Za modele F8909S, F6909S, F8509S
"" Hrbtna stran plošče se razlikuje od modela do modela. Za več podrobnosti glejte uporabniški
priročnik izdelka.
"" Preko povezave kabla RF tega izdelka se pošiljajo samo signali televizorja. Kable HDMI morate
priklopiti, da lahko gledate predvajanje iz vašega izdelka.
"" Če za povezavo s prikazovalno napravo uporabljate kabel HDMI-DVI, morate v zvočni sistem
priklopiti tudi izhodni priključek za digitalni zvok, da boste slišali zvok.
"" Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite
navodila za uporabo televizorja.
"" Ko prvič povežete izdelek z novim televizorjem prek kabla HDMI, se izhodna ločljivost signala
HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
"" Dolg kabel HDMI lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost Globoka barva
HDMI nastavite na Izklop.
"" Če je izdelek priključen na vaš televizor v načinu izhoda HDMI 720p,1080i ali 1080p, morate
uporabiti kabel HDMI High speed (kategorija 2).
"" HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal. Če televizor ne podpira funkcije HDCP
(digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), bodo na zaslonu občasne motnje.
"" Električnega kabla ne priključite, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav. Če želite zamenjati
priključke, najprej izključite vse naprave.
"" Pri vzpostavitvi povezave z 2 RF-kabloma istega satelitskega krožnika, lahko gledate in snemate
različne kanale. Za modela F8909S, F8509S
"" Pri vzpostavitvi povezave z enim RF-kablom ogled drugega kanala med snemanjem ni
mogoč. Za modela F8909S, F8509S
Priklop na avdio sistem
1. način: Priklop na sprejemnik AV, ki
podpira HDMI
2. način: Priklop na sprejemnik AV prek
optičnega vhoda
"" Ko vse priključke priključite, pritiskajte gumb za izbiro vhoda povezanega avdio sistema in
televizorja, dokler se na televizorju ne prikaže video signal iz izdelka in skozi avdio sistem zaslišite
zvok.
"" Električnega kabla ne priključite, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav. Če želite zamenjati
priključke, najprej izključite vse naprave.
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Izdelek lahko povežete z omrežnim usmerjevalnikom na enega od spodaj prikazanih načinov.
Žično omrežje
"" Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen zaradi
usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več
informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
"" Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
"" Če želite uporabljati funkcijo AllShare prek vašega osebnega računalnika, morate osebni
računalnik povezati v isto omrežje, v katero je povezan vaš izdelek.
Brezžično omrežje
Za serijo BD-F8
"" Če brezžični modem podpira DHCP, lahko vaš izdelek za povezavo z brezžičnim omrežjem
uporablja DHCP ali statični naslov IP.
"" Brezžični usmerjevalnik nastavite na način »Infrastructure« (Infrastruktura). Način »Ad-hoc«
(Začasno) ni podprt.
"" Izdelek podpira samo naslednje brezžične protokole varnostnega ključa: WEP (OPEN/SHARED),
WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
"" Izberite kanal brezžičnega modema, ki trenutno ni v uporabi. Če je kanal nastavljen za brezžični
modem, ki ga trenutno uporablja druga naprava v bližini, bo prišlo do motenj in napak v
komunikaciji.
"" Če izberete način čistega visokega pretoka (Greenfield) 802.11n in je vrsta šifriranja vašega
usmerjevalnika nastavljena na WEP, TKIP ali TKIP-AES (WPS2Mixed), izdelek ne bo podpiral
povezave v skladu z novimi specifikacijami certifikata Wi-Fi.
"" Če vaš usmerjevalnik podpira WPS (zaščitena nastavitev WI-Fi), se lahko povežete z omrežjem
preko PBC-ja (konfiguracija s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebna identifikacijska številka). WPS bo
v katerem koli načinu samodejno konfiguriral ključ SSID in WPA.
"" Brezžično omrežje lahko, odvisno od načina uporabe, povzroči interferenco (delovanje
usmerjevalnika, oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
"" Če želite uporabljati funkcijo AllShare prek vašega osebnega računalnika, morate osebni
računalnik povezati v isto omrežje, v katero je povezan vaš izdelek.
Prikaz
Nastavite lahko različne možnosti prikaza, na primer razmerje širina/višina, ločljivost itd.
Nastavitve 3D
Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray s 3D-vsebino v načinu 3D.
●● Če odprete osnovni zaslon ali zaslon aplikacije, ko ste v 3D-načinu, se bo izdelek
samodejno preklopil na 2D.
Način predv. 3D Blu-ray
Poskusite sedaj
Nastavite, ali želite predvajati ploščo 3D Blu-ray v podobi 3D ali 2D.
●● Samod.: ta funkcija samodejno zazna, ali priključeni televizor podpira 3D-prikaz, in skladno
s tem ploščo Blu-ray 3D predvaja v načinu 2D ali 3D. Ploščo oblike 3D predvaja v načinu
3D, če televizor podpira ta način. Predvajanje plošč 3D ni mogoče, če televizor ne
podpira načina 3D.
●● 3D → 3D: plošče 3D ali Blu-ray 3D vedno predvaja samo v načinu 3D.
●● 3D → 2D: plošče Blu-ray 3D vedno predvaja v načinu 2D. Predvajanje plošč 3D ni mogoče.
"" Pri nekaterih 3D-ploščah morate za zaustavitev filma med 3D-predvajanjem enkrat pritisniti
gumb '. Film se bo zaustavil in način 3D se bo izklopil. Za spremembo možnosti 3D, medtem ko
predvajate film v 3D, enkrat pritisnite gumb '. Prikaže se meni Blu-ray. Ponovno pritisnite gumb
' in v meniju Blu-ray izberite 3D-nastavitve.
"" Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi, desni
ali obeh straneh.
Velikost zasl.
Poskusite sedaj
Omogoča vam vnesti dejansko velikost zaslona vašega televizorja, da lahko izdelek prilagodi
sliko glede na velikost zaslona in prikaže optimalno 3D-sliko. (3D-sliko, ki je večja od 116
palcev (3 m), je najbolje nastaviti na 116 palcev.)
"" Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja pogojena z ločljivostjo izvirnega 3D-videoposnetka, je ne
morete spremeniti.
"" Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter nastavitev velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo
pravilno delovale v 3D-načinu predvajanja.
"" Za pravilno oddajanje 3D-signala morate uporabiti visokohitrostni kabel HDMI.
"" Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji, ki je najmanj trikrat večja od širine zaslona
televizorja. Če imate npr. 46-palčni zaslon, se usedite 138 palcev (3,5 metra) od zaslona. 3D-video
zaslon namestite v višino oči, da bo 3D-slika najboljša.
"" Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek morda ne bo pravilno deloval.
"" »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni znamki podjetja Blu-ray Disc Association.
Razmerje stranic
Poskusite sedaj
Omogoča vam nastavitev izhodnega signala izdelka na velikost zaslona vašega televizorja.
●● 16:9 Izvirno: to možnost izberite, če je izdelek priključen na televizor z razmerjem širine/
višine zaslona 16:9. Izdelek bo vsebino prikazal v izvirnem razmerju širina/višina. Vsebina
oblike 4:3 bo prikazana s črnimi robovi na levi in desni strani.
●● 16:9 polno: to možnost izberite, če je izdelek priključen na televizor z razmerjem širine/
višine zaslona 16:9. Vsebina bo zapolnila celoten zaslon. Vsebina oblike 4:3 bo razširjena.
●● 4:3 S črnimi robovi: to možnost izberite, če je izdelek priključen na televizor z razmerjem
širine/višine zaslona 4:3. Izdelek bo vsebino prikazal v izvirnem razmerju širina/višina.
Vsebina oblike 16: 9 bo prikazana s črnimi robovi na zgornji in spodnji strani.
●● 4:3 Panoramsko: to možnost izberite, če je izdelek priključen na televizor z razmerjem
širine/višine zaslona 4:3. Vsebina oblike 16:9 bo odrezana na levem in desnem robu.
"" Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine ne bodo na voljo.
"" Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje od razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo
slika morda popačena.
"" Če izberete način 16:9 Izvirno, bo slika na televizorju morda prikazana v načinu 4:3 (s črnimi
robovi na obeh straneh slike).
BD Wise (samo Samsungovi izdelki) Poskusite sedaj
Če Samsungov izdelek in Samsungov televizor s funkcijo BD Wise povežete prek kabla
HDMI in je funkcija BD Wise vklopljena tako v izdelku kot v televizorju, predvajalnik oddaja
videoposnetke z ločljivostjo videa in hitrostjo sličic Blu-ray/DVD.
●● Izklop: izhodna ločljivost ostane na vrednosti, predhodno nastavljeni v meniju za ločljivost,
ne glede na ločljivost plošče. Glejte spodnji razdelek »Ločljivost«.
●● Vklop: izdelek oddaja videoposnetek z izvirno ločljivostjo in s hitrostjo sličic plošče Blu-
ray/DVD.
"" Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v
meniju za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
"" Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira funkcije BD Wise, te funkcije ne morete uporabiti.
"" Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete tako, da možnost BD Wise v izdelku in televizorju
nastavite na Vklop.
Ločljivost
Poskusite sedaj
Nastavite izhodno ločljivost video signala HDMI.
Številka označuje število črt videoposnetka na sličico. Črki i in p označujeta način s
prepletanjem oz. način zaporednega izrisovanja slike. Več ko je črt, boljša je kakovost.
●● BD Wise: samodejno nastavi ločljivost na ločljivost plošče Blu-ray/DVD, če ste izdelek s
kablom HDMI priključili na televizor s funkcijo BD Wise. (Menijski element BD Wise se
prikaže le, če je možnost BD Wise nastavljena na Vklop. Glejte razdelek BD Wise zgoraj.)
●● Samod.: samodejno nastavi izhodno ločljivost na največjo ločljivost priključenega
televizorja.
●● 1080p: prikaže 1080 črt videoposnetka z zaporednim izrisovanjem.
●● 1080i: prikaže 1080 črt videoposnetka s prepletanjem.
●● 720p: prikaže 720 črt videoposnetka z zaporednim izrisovanjem.
●● 576p/480p: prikaže 576/480 črt videoposnetka z zaporednim izrisovanjem.
Ločljivost glede na način izhoda
●● Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin/DTV/DVD
Ločljivost
BD Wise
Samod.
1080p
1080i
720p
576p/480p
Plošča Blu-ray
E-vsebine/digitalne
vsebine/DTV
DVD
Ločljivost plošče Blu-ray
1080p
576i/480i
Najv. ločljivost TV-vhoda Najv. ločljivost TV-vhoda Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p
1080p
1080p
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
"" Če je po spremembi ločljivosti zaslon prazen, izvrzite vse plošče ter na osnovnem zaslonu
pritisnite gumb ' na vrhu izdelka in ga držite vsaj pet sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile
na tovarniško privzete nastavitve.
"" Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki za BD.
"" Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko izdelek uporablja način za
prikazovanje filmskih sličic (24 fps).
Pametna ločljivost DTV
Poskusite sedaj
S to funkcijo lahko samodejno optimizirate ločljivost zaslona za digitalno oddajanje.
●● Samod.: ločljivost zaslona se samodejno optimizira za digitalno oddajanje.
●● Izklop: izklop pametne ločljivosti DTV.
"" Če preklopite TV-kanal in je ta funkcija nastavljena na Samod., lahko glede na vaš televizor čas
prikaza naslednjih kanalov traja dlje časa, kot če je ta funkcija nastavljena na Izklop.
"" Pametna ločljivost DTV je aktivirana samo, če je možnost ločljivosti nastavljena na Samod..
Filmski format (24fps)
Poskusite sedaj
Če funkcijo Filmski format (24fps) nastavite na samodejno, lahko predvajanje prilagodi
izhodni signal HDMI na 24 sličic na sekundo in tako izboljša kakovost slike. Funkcijo Filmski
format (24fps) lahko uporabljate samo na televizorju, ki podpira to hitrost sličic. Filmski
format je na voljo samo, če je izdelek v načinih izhodne ločljivosti 1080p.
●● Samod.: funkcija Filmski format (24fps) je vklopljena.
●● Izklop: funkcija Filmski format (24fps) je izklopljena.
Velikost zaslona Smart Hub
Poskusite sedaj
Nastavite zaslon Smart Hub na optimalno velikost.
"" Če je stran e-priročnika na zaslonu vašega televizorja nepopolna ali delno skrita, nastavite
Velikost zaslona Smart Hub na Velikost 1.
Obl. zap. barv HDMI
Poskusite sedaj
Nastavite obliko zapisa barvnega prostora izhodnega signala HDMI glede na povezano
napravo.
●● Samod.: samodejno nastavi najboljšo obliko zapisa, ki jo podpira zaslon povezane naprave.
●● YCbCr (4:4:4): priporočljivo, kadar je priključen zaslon, ki podpira YCbCr (4:4:4), saj je
večina filmov v tej obliki zapisa.
●● RGB (Standardno): priporočljivo, kadar je priključen zaslon, ki ne podpira oblike zapisa
YCbCr. Izberite to možnost, če želite nastaviti oddajanje običajne barvne lestvice RGB.
●● RGB (Izboljšano): izberite to možnost, če želite nastaviti oddajanje izboljšane barvne
lestvice RGB. Ni priporočljivo za splošno uporabo, saj je tu kontrast med belo in črno
zelo izrazit.
Globoka barva HDMI
Poskusite sedaj
Omogoča predvajanje video posnetkov z barvno globino prek izhodnega priključka HDMI
OUT. Barvna globina omogoča natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno globino.
●● Samod.: izdelek oddaja videoposnetek z barvno globino v priključeni televizor, ki podpira
barvno globino HDMI.
●● Izklop: slika se oddaja brez funkcije barvne globine.
Zaporedni način
Poskusite sedaj
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju plošč DVD.
●● Samod.: to možnost izberite, če želite, da izdelek samodejno izbere najboljšo kakovost
slike za DVD, ki ga predvajate.
●● Video: to možnost izberite za najboljšo sliko pri predvajanju plošč DVD s koncerti ali
televizijskimi oddajami.
Zvok
Digitalni izhod
Poskusite sedaj
Digitalni izhod nastavite tako, da se bo ujemal z zmožnostmi AV-sprejemnika, ki ste ga
povezali z izdelkom:
●● PCM: to možnost izberite, če ste priključili AV-sprejemnik, ki podpira signal HDMI.
●● Bitni tok (neobdelan): to možnost izberite, če ste priključili AV-sprejemnik, ki podpira
HDMI in ima funkcijo dekodiranja Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio.
●● Bitni tok (ponovno kodir. DTS): to možnost izberite, če ste priključili AV-sprejemnik, ki
uporablja digitalni optični vhod, ki lahko dekodira DTS.
●● Bitni tok (ponovno kodir. Dolby D): to možnost izberite, če nimate AV-sprejemnika, ki
podpira signal HDMI, ampak uporabljate AV-sprejemnik s funkcijo dekodiranja signala
Dolby Digital.
"" Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod, sicer zvoka ne boste slišali ali pa boste zaslišali
glasen hrup.
"" Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
"" Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Navigacijski zvočni učinki.
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
Povezava
PCM
AVsprejemnik,
ki podpira
signal
HDMI
Bitni tok (neobdelan)
Optični
AVsprejemnik,
ki podpira
signal
HDMI ali
optični
signal
AVsprejemnik,
ki podpira
signal
HDMI ali
optični
signal
Dolby
TrueHD
Do
2-kanalni
7.1-kanalnega
PCM
PCM
Dolby
TrueHD
Dolby
Digital
Ponovno
kodiran DTS
DTS
Do
2-kanalni
6.1-kanalnega
PCM
PCM
DTS
DTS
Ponovno
kodiran DTS
Zvok visoke
Do
2-kanalni
ločljivosti 7.1-kanalnega
PCM
DTS-HD
PCM
Zvok visoke
ločljivosti
DTS-HD
DTS
Ponovno
kodiran DTS
Kodek DTSDo
2-kanalni
HD Master 7.1-kanalnega
PCM
Audio
PCM
Kodek DTSHD Master
Audio
DTS
Ponovno
kodiran DTS
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital*
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital*
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital*
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital*
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital*
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital*
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital*
2-kanalni
PCM
Dolby
Digital
Dolby
Digital
Dolby
Digital
Dolby
Digital
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM
PCM
Dolby
Digital
Do
2-kanalni
7.1-kanalnega
PCM
PCM
Dolby
Digital
Dolby
Digital
Ponovno
kodiran DTS
Dolby
Digital Plus
Dolby
Digital
Ponovno
kodiran DTS
PCM
Zvočni
posnetek na
plošči DVD
Optični
Bitni tok
(ponovno
kodir.
Dolby D)
Do
2-kanalni
7.1-kanalnega
PCM
PCM
Do
Dolby
2-kanalni
7.1-kanalnega
Digital Plus
PCM
PCM
Zvočni
posnetek na
plošči Bluray
AVsprejemnik,
ki podpira
signal
HDMI
Bitni tok
(ponovno
kodir.
DTS)
Dolby
Digital
DTS
2-kanalni
2-kanalni
PCM
PCM
Do
2-kanalni
5.1-kanalnega
PCM
PCM
Do
2-kanalni
6.1-kanalnega
PCM
PCM
2-kanalni
Ponovno
PCM
kodiran DTS
Nastavitev
PCM
Bitni tok (neobdelan)
Bitni tok
(ponovno
kodir.
DTS)
Bitni tok
(ponovno
kodir.
Dolby D)
AVsprejemnik,
ki podpira
signal
HDMI ali
optični
signal
AVsprejemnik,
ki podpira
signal
HDMI
Optični
AVsprejemnik,
ki podpira
signal
HDMI ali
optični
signal
Do
2-kanalni
5.1-kanalnega
PCM
PCM
Dolby
Digital
Dolby
Digital
Ponovno
kodiran DTS
Do
Zvočni tok
Dolby
2-kanalni
5.1-kanalnega
oddajanja Digital Plus
PCM
PCM
Dolby
Digital
Plus**
Dolby
Digital
Ponovno
kodiran DTS
2-kanalni
PCM
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital***
2-kanalni
PCM
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital***
2-kanalni
PCM
Povezava
Dolby
Digital
MPEG1 sloj
2
HE-AAC
AVsprejemnik,
ki podpira
signal
HDMI
2-kanalni
PCM
Optični
2-kanalni
PCM
Do
2-kanalni
5.1-kanalnega
PCM
PCM
Ponovno
kodiran
DTS***
Dekodira
glavni
zvočni tok in
zvočni tok
Oddaja samo glavni
BONUSVIEW
Dekodira glavni zvočni
zvočni tok, da lahko AV- v zvok PCM
tok in zvočni tok
sprejemnik dekodira
Definicija za
ter doda
BONUSVIEW (dodatki)
zvočni bitni tok. Zvoki
ploščo Blu- Katera koli
možnost
v zvok PCM ter doda
funkcije BONUSVIEW
ray
zvočnih
možnost zvočnih učinkov
in zvočni učinki ne bodo
učinkov
krmarjenja.
slišni.
krmarjenja,
nato pa znova
kodira zvok
PCM v bitni
tok DTS.
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital
2-kanalni
PCM
Ponovno
kodiran
Dolby
Digital***
Dekodira
glavni
zvočni tok in
zvočni tok
BONUSVIEW
v zvok PCM
ter doda
možnost
zvočnih
učinkov
krmarjenja,
nato pa znova
kodira zvok
PCM v bitni
tok Dolby
Digital.
* Če je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »ponovno kodir. Dolby D« ne uporabi.
Izhodni zvok bo 2-kanalni PCM.
** Če je možnost Zvočni opis nastavljena na Vklop, se bo avdio izhod preklopil na Dolby
Digital, četudi je izvorni tok oddajanja Dolby Digital Plus.
*** Če je možnost Zvočni opis nastavljena na Vklop. in je hitrost vzorčenja manj kot 48 kHz,
se bo zvočni izhod spremenil na PCM, četudi izberete bitni tok.
Zmanjševanje velikosti PCM
Poskusite sedaj
Nastavite, ali želite uporabiti postopek pretvorbe signala z nižjo frekvenco ali ne.
●● Izklop: to možnost izberite, če je AV-sprejemnik, ki je priključen na izdelek, združljiv s 96
kHz.
●● Vklop: to možnost izberite, če AV-sprejemnik, ki je priključen na izdelek, ni združljiv s 96
kHz. 96-kiloherčni signali bodo pretvorjeni v 48-kiloherčne signale.
"" Tudi če je možnost Zmanjševanje velikosti PCM nastavljena na Izklop, bo frekvenca izhodnega
signala nekaterih plošč, predvajanih prek optičnih digitalnih izhodov, nižja.
"" Če vaš televizor ni združljiv s stisnjenimi večkanalnimi oblikami zapisa (Dolby Digital, DTS), bo
izdelek morda predvajal 2-kanalni zvok PCM z nižjo frekvenco, četudi ste v nastavitvenem meniju
nastavili digitalni izhod kot Bitni tok (neobdelan/ponovno kodiran DTS/ponovno kodiran Dolby D).
"" Če vaš televizor ni združljiv s frekvenco vzorčenja PCM, višjo od 48 kHz, bo izdelek morda oddajal
prilagojen 48-kiloherčni zvok PCM, čeprav možnost Zmanjševanje velikosti PCM nastavite na
Izklop.
Upravljanje dinamičnega razpona
Poskusite sedaj
To možnost nastavite za Dolby Digital, Dolby Digital Plus in Dolby TrueHD.
●● Samod.: nadzor dinamičnega razpona se bo samodejno nastavil glede na informacije, ki
jih vsebuje zvočni zapis Dolby TrueHD. Ta nastavitev je enaka nastavitvi »Vklop« pri
možnosti Dolby Digital in Dolby Digital Plus.
●● Izklop: uživate lahko v izvornem zvoku brez stiskanja dinamičnega razpona zvoka.
●● Vklop: dinamični razpon se ustrezno stisne z ojačenjem zvoka nizke glasnosti in
zmanjšanjem izredno glasnega zvoka.
Način pretvorba v dvokanalni zvok
Poskusite sedaj
Za stereo izhod izberite način zmanjšanja števila kanalov.
●● Običajni stereo: zmanjša število kanalov v dvokanalni stereo zvok. To možnost izberite, če
je izdelek priključen na napravo, ki ne podpira funkcij navideznega prostorskega zvoka,
kot je Dolby Pro Logic.
●● Prostorsko združljiv: zmanjša število kanalov v stereo zvok, ki je združljiv s prostorskim
zvokom. To možnost izberite, če je izdelek priključen na napravo, ki podpira funkcije
navideznega prostorskega zvoka, kot je Dolby Pro Logic.
Način DTS Neo:6
Poskusite sedaj
Večkanalni zvok lahko poslušate prek izhoda HDMI tudi pri 2-kanalnem viru zvoka.
●● Izklop: predvaja dvokanalni zvočni signal samo prek sprednjih zvočnikov.
●● Filmsko: to možnost izberite, če želite predvajati dvokanalni filmski zvok prek večkanalnih
zvočnikov.
●● Glasba: to možnost izberite, če želite predvajati dvokanalno glasbo prek večkanalnih
zvočnikov.
"" Če uporabljate AV-sprejemnik, ki podpira HDMI, je ta možnost na voljo, če za Digitalni izhod
izberete PCM.
Sinh. zvoka
Poskusite sedaj
Če je izdelek priključen na digitalni televizor, se lahko zgodi, da zvočni signal ni usklajen z
videosignalom. V tem primeru prilagodite čas zakasnitve zvoka, da bo ustrezal videosignalu.
●● Časovno zakasnitev zvoka lahko nastavite od 0 do 250 ms. Poiščite optimalno nastavitev.
"" Izbrana časovna zakasnitev zvoka morda ne bo ustrezala predvajani vsebini.
Povezana naprava
Poskusite sedaj
Izberite napravo, ki ste jo priključili na izdelek, če želite poleg zvoka televizorja predvajati tudi
zvok iz naprave. Glasnost oddaje DTV se bo prilagodila glede na napravo.
●● Sprejemnik AV: izberite to možnost, če za poslušanje zvoka uporabljate splošni AV-
sprejemnik/hišni kino ali televizor.
●● Sprejemn. AV (nač. zamika): izberite to možnost v enem od spodnjih dveh primerov.
––
Če uporabljate AV-sprejemnik/hišni kino s certifikatom THX.
––
Če je možnost »Digitalni izhod« nastavljena na »Bitni tok« in če menite, da je med
gledanjem oddaje DTV zvok Dolby veliko glasnejši od zvoka 2-slojnega MPEG1,
izberite to možnost, četudi vaš AV-sprejemnik nima certifikata THX.
●● Stereo naprava: to možnost izberite, če uporabljate stereo ojačevalnik ali snemalno
napravo, ki podpira optični digitalni avdio vhod v obliki PCM.
"" Za uporabnike, pri katerih je televizor edina naprava, ki oddaja zvok: 1) Če televizor ne podpira
vhoda bitnega toka Dolby Digital prek priključka HDMI, posebne nastavitve niso potrebne. 2) Če
televizor podpira vhod bitnega toka Dolby Digital prek priključka HDMI, nastavite »Povezana
naprava« na »Stereo naprava«.
"" Če je oddaja DTV, ki jo gledate, izdelana v skladu z EBU R128, je mogoče povprečno razliko v
glasnosti med zvokom 2-slojnega MPEG1, zvokom Dolby Digital, zvokom Dolby Digital Plus in
zvokom HE-AAC zmanjšati. Če oddaja DTV ni v skladu z EBU E128, bo morda nekaj razlike med
povprečno glasnostjo televizijskih oddaj.
"" Veliko število AV-sprejemnikov/hišnih kinov dekodira zvok Dolby Digital/Dolby Digital Plus s +4
dB ZAMIKA v primerjavi z isto ravnjo kodiranja vhoda PCM. Te vrste izdelkov vključujejo tako
sprejemnike s certifikatom THX in tiste brez. Če uporabnik izbere možnost »Sprejemn. AV (nač.
zamika)«, bo povprečna razlika v glasnosti med zvokom Dolby Digital/Dolby Digital Plus, ki jo
dekodira takšen izdelek, in zvokom 2-slojnega MPEG1, ki jo dekodira ta izdelek, podobna.
Televizijski program
S funkcijami, kot sta država in samodejno iskanje kanalov, lahko nastavite TV-kanale.
Samodejno iskanje
Poskusite sedaj
Pregleda vse kanale in jih shrani v pomnilnik izdelka.
Samodejno iskanje
Konfigurirajte nastavitve samodejnega iskanja, da naprava poišče in shrani kanale.
Možnost kabelskega
iskanja Razen za modele F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S
Konfigurirajte možnosti iskanja za kabelsko omrežje, kot sta frekvenca in stopnja simbola.
Antena
Poskusite sedaj Razen za modela F8900A, F8500A
S to možnostjo izberete primerno vrsto antene za sprejem digitalnih signalov.
Preden lahko začne vaš izdelek s pomnjenjem razpoložljivih kanalov, morate določiti vrsto
signalnega vira, ki je povezan s tem izdelkom.
Seznam kanalov
Poskusite sedaj
S to možnostjo si ogledate shranjene kanale.
TV-kanale si lahko ogledate na več načinov.
Vodnik
Poskusite sedaj
Za vsak kanal prikaže informacije o programu.
Upravitelj urnika
Poskusite sedaj
S to funkcijo lahko upravljate sezname za načrtovano gledanje ali snemanje.
Uredi kanal
S to možnostjo lahko urejate funkcije kanala.
Uredi priljub.
S to možnostjo lahko ustvarjate in urejate sezname priljubljenih kanalov.
Nastavitve kanalov
Država (območje)
Poskusite sedaj
Izberite državo, da bo televizor lahko pravilno samodejno poiskal predvajane kanale.
"" Geslo: s številskimi gumbi vnesite štirimestno geslo. 1) Francija, Italija: gesla ne morete nastaviti na
»0000«. Izberite druge številke. 2) Drugo: privzeto geslo je nastavljeno na 0000.
"" Meni za razvrščanje kanalov je mogoče prikazati, če je država nastavljena na Italijo.
Ročno iskanje
Poskusite sedaj
Ročno poiščite kanal in ga shranite v pomnilnik izdelka.
Po koncu iskanja se kanali na seznamu kanalov posodobijo.
Prenesi sezn. kanalov
Poskusite sedaj
S to funkcijo lahko uvozite ali izvozite seznam kanalov.
Za uporabo te funkcije mora biti povezan USB-pomnilnik.
●● Uvozi iz USB-ja: uvozi seznam kanalov z USB-ja.
●● Izvozi na USB.: izvozi seznam kanalov v USB.
"" Če državo nastavite na Nizozemsko in vir antene na kabel, se ta meni ne bo prikazal.
Izbriši profil upravljavca CAM
Razen za modela F8900A, F8500A
Izberite ta meni, da izbrišete profil upravljavca CAM.
Nastavitev satelitskega sistema
Za modele F8909S, F8509S, F6909S
Konfigurirajte nastavitve za satelitsko napravo.
●● Izbira satelitov : izberite enega ali več satelitov za vaš izdelek.
●● Napajanje za LNB : omogoči ali onemogoči napajanje za LNB prek sprejemnika.
●● Nastavitve pretvornika LNB : konfigurirajte parametre za svojo satelitsko napravo.
●● Nastav. SatCR/Unicable : konfigurirajte namestitev enojnega kabla.
"" Ta meni v nekaterih državah morda ni podprt.
●● Nastavitve regulatorja položaja : konfigurirajte nastavitve za regulator položaja vaše
antene.
●● Ponastavi vse nastavitve : obnovi vse nastavitve na privzete.
Podnapisi
Poskusite sedaj
S to možnostjo konfigurirate možnosti podnapisov.
Glavni jezik podnapisov
Poskusite sedaj
Izberite glavni jezik podnapisov.
Sekundarni jezik podnapisov
Izberite sekundarni jezik podnapisov.
Jezik zvoka
Izberite vrsto jezika zvoka.
Glavni jezik zvoka
Izberite glavni jezik zvoka.
Sekundarni jezik zvoka
Izberite sekundarni jezik zvoka.
Uredi številko kanala
Uporabite to funkcijo, da spremenite številko kanala.
"" Ta meni v nekaterih državah morda ni podprt.
Poskusite sedaj
Zakl. kat. programa
Poskusite sedaj
S to možnostjo zaklenete nekatere programe.
"" Geslo: s številskimi gumbi vnesite štirimestno geslo. 1) Francija, Italija: gesla ne morete nastaviti na
0000. Izberite druge številke. 2) Drugo: privzeto geslo je nastavljeno na 0000.
Digitalno besedilo
Za modela BD-F8900M, F8500M
Če se program oddaja z digitalnim besedilom, je ta funkcija omogočena.
Podatkovna storitev
Omogočite ali onemogočite funkcije samodejnega zagona podatkovne storitve, ki samodejno
aktivira podatkovno storitev.
"" Funkcija »Podatkovna storitev« vam omogoča uporabljati informacije (besedilo, fotografije,
slike, dokumente, programsko opremo itd.), prenesene preko oddajnikov, če kanal, ki ga trenutno
gledate, nudi podatkovno storitev.
"" V nekaterih državah element »Podatkovna storitev« ni na voljo v meniju.
"" Nekatere podatkovne storitve so na voljo samo, ko je izdelek povezan z omrežjem.
"" Med snemanjem podatkovna storitev ni na voljo.
Jezik teleteksta
Poskusite sedaj
S to možnostjo nastavite jezik teleteksta.
Glavni jezik teleteksta
Poskusite sedaj
Izberite glavni jezik teleteksta.
Sekundarni jezik teleteksta
Poskusite sedaj
Izberite sekundarni jezik teleteksta.
RF-Gain obhoda
Za modela BD-F8900N, F8500N
Izberite to funkcijo, če si želite ogledati TV-kanale, četudi je izdelek izključen.
"" Pri uporabi te funkcije je električna poraba večja.
Vrsta povezave z anteno
Za modela F8909S, F8509S
Izberite enojno ali dvojno glede na število povezanih antenskih kablov.
Splošni vmesnik
Razen za model BD-F8900A, F8500A
Prikaže meni splošnega vmesnika in informacije o aplikaciji.
●● Meni splošnega vmesnika (CI): to uporabniku omogoča izbirati iz menija CAM. Izberite
meni CI v meniju kartice osebnega računalnika.
●● Pretvorba videa CAM: nastavitev lahko konfigurirate tako, da naprava samodejno pretvori
video kodek CAM-a. Če ne želite uporabljati te funkcije, jo izklopite.
"" Uporabljati morate CAM, ki podpira pretvorbo video kodeka.
●● Informacije o aplikaciji: ogled informacij o modulu CAM (modul za pogojni dostop),
vstavljenem v režo CI, in o kartici »CI CAM s CI ali CI+ CARD«, ki je vstavljena v CAM. CAM
lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je izdelek vklopljen ali izklopljen.
●● Uprav. kod PIN za CICAM: shranite ali izbrišite številke PIN za CICAm.
1. CI CAM lahko kupite pri najbližjem prodajalcu ali ga naročite po telefonu.
2. Čvrsto vstavite »CI CAM s CI ali CI+ CARD«.
3. Vstavite CAM s »CI CAM s CI ali kartico CI+ CARD« v režo skupnega vmesnika v smeri
puščice, da bo poravnan vzporedno z režo.
4. Preverite, ali lahko na kanalu z zakodiranim signalom vidite sliko.
"" Ta izdelek deluje s CI in CI+ CAM. V primeru nekaterih krajevnih televizijskih postaj izdelek morda
ne bo popolnoma združljiv z vsemi vrstami CAM-a.
"" Če vstavljeni CAM ne deluje pravilno, izvlecite kartico CAM iz izdelka in jo znova vstavite v režo.
"" Če se prikaže pojavno sporočilo, ustrezno ukrepajte. (To ni okvara izdelka. Za več informacij se
obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.)
1. »Vstavljena je napačna pametna kartica.« : pametna kartica ni pravilno vstavljena.
2. »Pametna kartica ni podprta.« : vstavljena je napačna pametna kartica.
3. »Dobroimetje na vaši pametni kartici je poteklo. Vaša pametna kartica ni pooblaščena za
to storitev.« : dobroimetje na vaši pametni kartici je poteklo.
4. »Vstavljena ni nobena pametna kartica.« : pametna kartica ni pravilno vstavljena.
"" Nekateri CAM-i na trgu s starejšo različico vdelane programske opreme niso povsem združljivi z
napravo, ki je skladna s specifikacijo v1.3.
"" Gre za težavo starejših CAM-ov, ne te naprave, združljive s CI Plus. V tem primeru lahko težavo
odpravite tako, da posodobite vdelano programsko opremo CAM-a.
"" Za to stopite v stik z omrežnim operaterjem ali operaterjem CAM-a.
"" Preverite, ali je vdelana programska oprema CAM-a nadgrajena za združljivost z različico CI+ 1.3.
Omrežja
Ko ta izdelek povežete z omrežjem, lahko uporabljate omrežne aplikacije in funkcije ter prek
omrežne povezave nadgradite programsko opremo izdelka. Za uporabo omrežnih storitev
mora biti vaš izdelek povezan z omrežjem.
Stanje omrežja
Omogoča vam preveriti trenutno stanje omrežja in interneta.
Omrežne nastavitve
Razen za serijo BD-F6
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen
ali dinamičen. Če je dinamičen in imate žično ali brezžično omrežje, priporočamo uporabo
samodejnih postopkov konfiguracije, ki so opisani spodaj.
Če se povezujete z žičnim omrežjem, priključite izdelek na usmerjevalnik s kablom LAN,
preden začnete s konfiguracijo. Če se povezujete z brezžičnim omrežjem, pred začetkom
prekinite morebitne vzpostavljene žične povezave.
Žično omrežje
Žično – samodejno
1.
2.
3.
4.
5.
Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
Izberite Omrežje in pritisnite gumb E.
Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite gumb E.
Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite Žično, nato pa pritisnite gumb E.
Izberite Vzp. pov. in pritisnite gumb E. Izdelek zazna žično povezavo, preveri omrežno
povezavo in se nato poveže z omrežjem.
Žično – ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek ne deluje, morate ročno določiti omrežne
nastavitve.
Za žična omrežja izvedite prvi in drugi korak, nato pa sledite spodnjemu postopku:
1. Izberite Stanje omrežja. Predvajalnik bo poišče omrežje in nato prikaže sporočilo o
neuspelem vzpostavljanju povezave.
2. Na dnu zaslona izberite Nastav. IP, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon za
nastavitve IP.
3. Izberite polje Nastavitve IP in pritisnite gumb E.
4. V polju Nastavitve IP izberite Vnesi ročno, nato pa pritisnite gumb E.
5. Izberite vrednost, ki jo želite vnesti (na primer Naslov IP), nato pa pritisnite gumb E.
Številske vrednosti vnesite s številčnico na daljinskem upravljalniku. Vrednosti lahko
vnašate tudi z gumboma ▲▼. Z gumbi ◀▶ na daljinskem upravljalniku se premikajte od
enega vnosnega polja do drugega. Ko končate vnos posamezne vrednosti, pritisnite
gumb E.
6. Z gumbom ▲ ali ▼ se pomaknite na naslednjo vrednost in vnesite vrednost skladno z
navodilom v 5. koraku.
7. 5. in 6. korak ponavljajte, dokler ne vnesete vseh vrednosti.
"" Vrednosti omrežnih nastavitev lahko dobite pri svojem ponudniku internetnih storitev.
8. Ko vnesete vse vrednosti, izberite V redu., nato pa pritisnite gumb E. Predvajalnik
preveri omrežno povezavo in se nato poveže z omrežjem.
Brezžično omrežje
Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko nastavite na štiri načine:
–– brezžično samodejno
–– brezžično ročno
–– WPS(PBC)
–– WPS(PIN)
Ko konfigurirate svojo brezžično omrežno povezavo, se bodo vse morebitne brezžične
omrežne naprave, trenutno povezane prek predvajalnika ali trenutne žične povezave
predvajalnika, prekinile.
Brezžično – samodejno
1.
2.
3.
4.
Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
Izberite Omrežje in pritisnite gumb E.
Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite gumb E.
Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite Brezžično, nato pa pritisnite gumb E.
Izdelek poišče in nato prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
5. Izberite želeno omrežje in pritisnite gumb E.
6. Na zaslonu »Varnost« vnesite varnostno kodo ali vstopni izraz omrežja. Številke vnesite
neposredno s številskimi gumbi na vašem daljinskem upravljalniku. Črke vnesite tako, da
s puščičnim gumbom izberete črko, nato pa pritisnete gumb E.
"" Če želite, da bi bilo geslo med vnašanjem prikazano, s puščičnimi gumbi na desni strani izberite
Prikaži geslo., nato pa pritisnite gumb E.
7. Ko končate, izberite možnost Končano, nato pa pritisnite gumb E. Predvajalnik preveri
omrežno povezavo in se nato poveže z omrežjem.
8. Ko je preverjanje končano, izberite V redu. in pritisnite gumb E.
"" Varnostno kodo ali vstopni izraz najdete na enem od zaslonov nastavitev usmerjevalnika ali
modema.
Brezžično – ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek ne deluje, morate ročno določiti omrežne
nastavitve.
1. Sledite napotkom v razdelku Brezžično – samodejno do 5. koraka.
2. Predvajalnik bo poišče omrežje in nato prikaže sporočilo o neuspelem vzpostavljanju
povezave.
3. Na dnu zaslona izberite Nastav. IP, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon za
nastavitve IP.
4. Izberite polje Nastavitve IP in pritisnite gumb E.
5. V polju Nastavitve IP izberite Vnesi ročno, nato pa pritisnite gumb E.
6. Izberite vrednost, ki jo želite vnesti (na primer Naslov IP), nato pa pritisnite gumb E.
Številske vrednosti vnesite s številčnico na daljinskem upravljalniku. Vrednosti lahko
vnašate tudi z gumboma ▲▼. Z gumbi ◀▶ na daljinskem upravljalniku se premikajte od
enega vnosnega polja do drugega. Ko končate vnos posamezne vrednosti, pritisnite
gumb E.
7. Z gumbom ▲ ali ▼ se pomaknite na naslednjo vrednost in vnesite vrednost skladno z
navodilom v 6. koraku.
8. 6. in 7. korak ponavljajte, dokler ne vnesete vseh vrednosti.
"" Vrednosti omrežnih nastavitev lahko dobite pri svojem ponudniku internetnih storitev.
9. Ko končate, izberite možnost V redu., nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon
Varnost.
10.Na zaslonu Varnost vnesite varnostno kodo ali vstopni izraz omrežja. Številke vnesite
neposredno s številskimi gumbi na vašem daljinskem upravljalniku. Črke vnesite tako, da
z gumbi ▲▼◀▶ izberete črko, nato pa pritisnete gumb E.
11. Ko končate, na desni strani zaslona izberite možnost Končano, nato pa pritisnite gumb
E. Predvajalnik preveri omrežno povezavo in se nato poveže z omrežjem.
12.Ko predvajalnik preveri omrežno povezavo, izberite V redu., nato pa pritisnite gumb E.
WPS(PBC)
1.
2.
3.
4.
5.
Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
Izberite Omrežje in pritisnite gumb E.
Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite gumb E.
Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite Brezžično, nato pa pritisnite gumb E.
Pritisnite gumb ▲ na daljinskem upravljalniku, nato pa pritisnite gumb ▶, da izberete
WPS(PBC).
6. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb E. Prikaže se sporočilo »Pritisnite gumb
PBC«.
7. V naslednjih dveh minutah pritisnite gumb WPS(PBC) na usmerjevalniku. Predvajalnik bo
samodejno poiskal vse nastavitvene vrednosti omrežja, ki jih potrebuje, in se povezal z
vašim omrežjem. Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko predvajalnik preveri omrežno
povezavo, se poveže z omrežjem.
WPS(PIN)
Preden začnete, odprite meni z nastavitvami usmerjevalnika v računalniku in odprite zaslon,
kjer je polje za vnos kode WPS PIN.
1.
2.
3.
4.
Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
Izberite Omrežje in pritisnite gumb E.
Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite gumb E.
Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite Brezžično, nato pa pritisnite gumb E.
Predvajalnik poišče in nato prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
5. Izberite želeno omrežje in pritisnite gumb E.
6. Izberite WPS(PIN) in pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno sporočilo PIN.
7. V polje WPS PIN zaslona nastavitev usmerjevalnika vnesite kodo PIN in shranite zaslon.
"" Informacije o dostopu do strani nastavitev usmerjevalnika poiščite pri izdelovalcu usmerjevalnika
ali v uporabniškem priročniku usmerjevalnika.
"" Za povezavo WPS nastavite varnostno kodiranje vašega brezžičnega usmerjevalnika na AES.
Nastavitev varnostnega kodiranja WEP ne podpira povezave WPS.
Wi-Fi Direct
Razen za serijo BD-F6
Funkcija za Wi-Fi Direct vam omogoča povezati napravo s funkcijo neposredne povezave
»Wi-Fi Direct« z izdelkom prek omrežja brez brezžičnega usmerjevalnika.
"" Nekatere brezžične naprave morda ne bodo podpirale funkcije AllShare, če bodo povezane prek
funkcije WI-Fi Direct. V tem primeru priporočamo, da spremenite način omrežne povezave med
napravama.
"" Prenos podatkov prek povezave Bluetooth lahko povzroči motnje v signalu funkcije »Wi-Fi
Direct«. Priporočamo, da pred uporabo funkcije Wi-Fi Direct« izklopite funkcijo Bluetooth v
pametnem telefonu oziroma napravi.
1.
2.
3.
4.
Vklopite napravo s funkcijo Wi-Fi Direct in vklopite funkcijo Wi-Fi Direct.
Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
Izberite Omrežje in pritisnite gumb E.
Izberite Wi-Fi Direct, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se seznam naprav s funkcijo
Wi-Fi Direct, s katerimi se lahko povežete.
5. Brezžično povezavo lahko zaključite na tri načine:
●●
prek brezžične naprave.
●●
prek izdelka s PBC-jem.
●●
prek izdelka s kodo PIN.
Vse možnosti so opisane v nadaljevanju.
Prek brezžične naprave
1. Na brezžični napravi sledite postopku za povezavo z drugo napravo s funkcijo Wi-Fi
Direct. Za navodila glejte uporabniški priročnik naprave.
2. Ko končate s postopkom, bi se moralo na TV-zaslonu prikazati pojavno sporočilo z
besedilom, da je naprava, ki podpira funkcijo Wi-Fi Direct, zahtevala povezavo. Izberite
V redu., nato pa pritisnite gumb E, da sprejmete povezavo.
3. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje, ki mu sledi sporočilo s potrditvijo
povezave. Ko se zapre, bi morali napravo videti na zaslonu Wi-Fi Direct kot povezano.
Prek izdelka s PBC-jem
1. Izberite napravo s funkcijo Wi-Fi Direct, ki jo želite povezati s tem izdelkom, nato pa
pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno sporočilo PBC/PIN.
2. Izberite PBC in pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno sporočilo PBC.
3. V 2 minutah pritisnite gumb PBC na brezžični napravi.
4. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje, ki mu sledi sporočilo s potrditvijo
povezave. Ko se zapre, bi morali napravo videti na zaslonu Wi-Fi Direct kot povezano.
Prek izdelka s kodo PIN
1. Izberite napravo s funkcijo Wi-Fi Direct, ki jo želite povezati s tem izdelkom, nato pa
pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno sporočilo PBC/PIN.
2. Izberite PIN in pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno sporočilo PIN.
3. Zapomnite si kodo PIN v pojavnem sporočilu, nato pa jo vnesite v ustrezno polje na
napravi s funkcijo Wi-Fi Direct, s katero se želite povezati.
4. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje, ki mu sledi sporočilo s potrditvijo
povezave. Ko se zapre, bi morali napravo videti na zaslonu Wi-Fi Direct kot povezano.
"" Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se bo žična ali brezžična povezava prekinila.
"" Nekatere brezžične naprave morda ne bodo podpirale funkcije AllShare, če bodo povezane prek
funkcije WI-Fi Direct. V tem primeru je priporočljivo, da spremenite način omrežne povezave med
napravama.
Nastav. funkcije AllShare
Poskusite sedaj
Upravljajte svoje naprave, povezane v omrežje, in nastavite možnosti skupne rabe trdega
diska tega izdelka.
Skupna raba vsebine
Dovolite drugim napravam v vašem omrežju, kot so pametni telefoni in tablice, da delijo
vsebino z vašim izdelkom.
Skupna raba trdega diska
Za serijo BD-F8.
Nastavite, če želite deliti vsebino s tega izdelka z drugimi napravami, povezanimi v omrežje,
kot je pametni telefon.
"" Če je meni nastavljen na Vklop, funkcija za »Sam. izkl. en« ni na voljo.
Nastavi oddaljen dostop
Poskusite sedaj
Oddaljeni dostop vam omogoča, da dostopate do izdelka in ga nadzirate prek drugih naprav.
Za uporabo funkcij za dostop na daljavo s Samsungovimi pametnimi telefoni se morate
prijaviti v Samsungov račun.
Oddal. razporejev.
Snemanje lahko načrtujete na daljavo. Na voljo samo s Samsungovimi telefoni, ki podpirajo
funkcijo načrtovanja na daljavo.
Registriranje v AllShare Play
Za souporabo vsebine napravo registrirajte pri storitvi Allshare Play. Na voljo samo s
Samsungovimi telefoni, ki podpirajo funkcijo AllShare.
Ime naprave
Poskusite sedaj
Omogoča vam vnesti ime izdelka, po katerem ga boste prepoznali v omrežjih.
Nastavitve BD-Live
Poskusite sedaj
Nastavite različne funkcije BD-Live. BD-Live vam omogoča dostop do dodatnih funkcij, ki so
na voljo na nekaterih ploščah Blu-ray, če ste povezani z internetom.
Internetna povezava BD-Live
Poskusite sedaj
Omogoča vam, da v celoti dovolite, delno dovolite ali prepoveste internetno povezavo BDLive.
Izbriši podatke BD.
Poskusite sedaj Za serijo BD-F8.
Izbrišite vse podatke BD v pomnilniku.
Upravljanje podatkov BD
Za serijo BD-F6.
Upravljajte podatke BD, ki jih prenesete iz storitve BD-Live ali s plošče Blu-ray.
Izberi napravo.
Spremenite mesto želenega pomnilnika, da shranite podatke BD.
Izbriši podatke BD.
Izbrišite vse podatke BD v pomnilniku.
Funkcije Smart
Nastavite svoje nastavitve za aplikacije.
Nast. aplikacij
Omogoča določanje nastavitev obvestil in ogled osnovnih informacij o aplikacijah.
Samodejna pasica
S to možnostjo se izbrana storitev pasice samodejno vklopi.
Nastavitve potisnega obveščanja
Če izberete to možnost, boste dobivali obvestila iz izbranih storitev.
Aplikac., vezane na kan.
S to možnostjo omogočite ali onemogočite aplikacije, vezane na kanale.
Na voljo so na določenih kanalih, ki ponujajo dodatne informacije ali storitve.
Lastnosti
Tu si lahko ogledate informacije o aplikacijah.
Zaklepanje kategorije VOD
Na podlagi te ocene lahko zaklenete dostop do video vsebin na zahtevo.
"" Ta meni v nekaterih državah morda ni podprt.
Pogoji in določ., pravil. o zaseb.
Prebrati morate tako pogoje in določila kot tudi pravilnik o zasebnosti ter se z njima strinjati,
da boste lahko uporabljali aplikacijske storitve.
Ponastavi Smart Hub
Ponastavite nastavitve računa storitev aplikacij in Samsung, ki so shranjene v vaši napravi.
Sistem
Nastavitev
Poskusite sedaj
Nastavite kanale in uro ob prvi nastavitvi ali ponastavitvi tega izdelka.
Jezik
Poskusite sedaj
Želeni jezik lahko nastavite za zaslonski meni, meni plošče itd.
●● Izbrani jezik bo prikazan samo, če je podprt.
Upravit. naprav
Poskusite sedaj
Nastavite vhodne naprave, ki jih boste uporabljali s tem izdelkom. Preverite seznam naprav in
popravite nastavitve v tem meniju.
Nast. tipkovnice
Poskusite sedaj
Omogoča vam nastaviti brezžično USB-tipkovnico, povezano z izdelkom.
"" Tipkovnico lahko uporabljate samo, ko se v spletnem brskalniku ali zaslonu aplikacije prikaže
zaslon ali okno tipkovnice QWERTY.
Nastavitve miške
Poskusite sedaj
Omogoča vam nastaviti brezžično USB-miško, povezano z izdelkom. Miško lahko v meniju
izdelka uporabljate na enak način kot miško osebnega računalnika.
"" Miško lahko uporabljate samo, ko se v spletnem brskalniku in aplikacijskem zaslonu prikaže zaslon
ali okno.
Uporaba miške v meniju izdelka:
1. USB-miško priključite v izdelek.
2. Kliknite glavni gumb, ki ste ga izbrali pri nastavitvi miške. Prikaže se enostaven meni.
3. Kliknite menijske možnosti po želji.
"" Združljivost tipkovnice in miške z vašim izdelkom je odvisna od modela vmesnika USB HID.
"" Nekatere tipke na tipkovnici HID morda ne bodo delovale.
"" Žične USB-tipkovnice niso podprte.
"" Nekatere aplikacije morda niso podprte.
"" Če brezžična tipkovnica HID ne deluje zaradi motenj, jo prestavite bližje k izdelku.
Ura
Poskusite sedaj
Nastavi trenutni datum in čas.
"" Če funkciji »Ogled razporeda« in »Razpored snemanja« nastavite z možnostmi »GUIDE«,
»Seznam kanalov« ali z informacijskim menijem, bodo delovale na osnovi časovnih informacij
TV-programa. Če način ure nastavite na Ročno in ročno spremenite čas, sta lahko funkciji »Ogled
razporeda« in »Razpored snemanja« omejeni ali nepravilno delujeta.
Upravitelj naprav za shranjev.
Formatiraj napravo
Poskusite sedaj
Poskusite sedaj
Formatirajte izbrano napravo. Vsa vsebina bo izbrisana iz te naprave.
Preveri napravo
Poskusite sedaj
Preverite, ali je v izbrani napravi napaka.
Preizkusi delovanje naprave
Poskusite sedaj
Preizkusite delovanje snemanja naprave.
"" Ker funkcije naprave, kot so Timeshift in druge vdelane funkcije, potrebujejo določen prostor
na vgrajenem trdem disku, se lahko skupna velikost, prikazana v možnosti »Upravitelj naprav za
shranjev.«. v nastavitvenem meniju, razlikuje od kapacitete trdega diska, navedene v priročniku.
Privz. napr. za snemanje
Poskusite sedaj
Spremenite mesto za shranjevanje datotek.
Sam.izkl.en
Poskusite sedaj
S to funkcijo varčujete z energijo, saj se izdelek samodejno izklopi, če več kot 4 ure ne
pritisnete nobenega ukaza.
"" Ta funkcija ni na voljo, če je funkcije »Skupna rabe trdega diska« nastavljena na
Vklop.. Za serijo BD-F8
Varnost
Poskusite sedaj
Ta funkcija deluje skupaj s ploščami Blu-ray in DVD z določeno starostno omejitvijo ali oceno,
ki označuje vrsto vsebine.
Te številke vam bodo pomagale nadzirati, katere vrste plošč Blu-ray in DVD lahko gleda vaša
družina. Pri dostopu do te funkcije se prikaže varnostni zaslon.
Vnesite svojo varnostno kodo PIN.
"" Geslo: s številskimi gumbi vnesite štirimestno geslo. 1) Francija, Italija: gesla ne morete nastaviti na
»0000«. Izberite druge številke. 2) Drugo: privzeto geslo je nastavljeno na 0000.
Starševska ocena BD
Preprečite predvajanje plošč Blu-ray z določeno starostno omejitvijo, razen če vnesete PIN.
Starševska ocena DVD
Preprečite predvajanje plošč DVD z določeno starostno omejitvijo, razen če vnesete PIN.
Če vnesete večjo številko, to pomeni, da je vsebina namenjena samo odraslim.
Spremeni PIN.
Spremenite 4-mestno kodo PIN, s katero dostopate do varnostnih funkcij.
Splošno
Poskusite sedaj
Spodnje možnosti lahko spremenite tako, da se bodo ujemale z vašimi željami.
Napredno kopir. glasbe
Za serijo BD-F8
Pri kopiranju glasbenih datotek se bodo informacije samodejno posodobile.
Čas kopiranja se lahko poveča.
"" Ta funkcija je na voljo samo, ko je izdelek povezan z omrežjem.
Prosojnost menijev
Poskusite sedaj
Prilagodite prosojnost polja menija.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Poskusite sedaj
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi
izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+. Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek priključite na
Samsungov televizor s kablom HDMI.
DivX® Video na zahtevo
Poskusite sedaj
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD, s katerimi lahko kupite in predvajate vsebine
DivX® VOD.
Podpora
Oddaljeno upravljanje
Poskusite sedaj
Upravljanje na daljavo našemu klicnemu centru omogoča dostop do vašega Samsungovega
izdelka na daljavo, da vam lahko odpravijo napako. Za uporabo tega programa sprejmite
pogoje servisne pogodbe.
Priročnik e-Manual (odpravljanje težav)
Preverite e-priročnik, shranjen na napravi, v katerem so napotki za odpravljanje napak.
Posodobitev programske opreme
Poskusite sedaj
Meni za posodobitev programske opreme omogoča nadgradnjo programske opreme, s
katero izboljšate delovanje in uporabljate dodatne storitve.
1.
2.
3.
4.
Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
Izberite Podpora in pritisnite gumb E.
Izberite Posodobitev programske opreme in pritisnite gumb E.
Če želite prenesti programsko opremo in takoj izvesti posodobitev, izberite Posodobi
zdaj, nato pa pritisnite gumb E. Podrobnosti najdete v razdelku Posodobi na tej strani.
5. Če želite, da izdelek samodejno prenese posodobitev za programsko opremo, ko je ta na
voljo, izberite Samodej. posodobitev, nato pa pritisnite gumb E.
"" Nadgradnja je končana, ko se izdelek izklopi in se nato znova samodejno vklopi.
"" Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli pravne odgovornosti za okvare izdelka,
do katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med
postopkom posodobitve programske opreme.
"" Ko poteka nadgradnja sistema, je na sprednji plošči prikazano "UPDATE".
Posodobi zdaj
S funkcijo Posodobi lahko posodobite programsko opremo prek omrežne povezave ali USBpogona. Navodila za omrežno posodobitev so spodaj. Navodila za posodobitev s pomočjo
USB-pogona so na naslednji strani.
1. Izberite možnost Posodobi zdaj, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno
sporočilo Posodobi.
2. Izdelek na spletu poišče najnovejšo različico programske opreme.
3. Če je ne najde, se prikaže pojavno sporočilo "Ni novih posodobitev". Za izhod pritisnite
gumb E.
4. Če najde novo različico, se prikaže pojavno sporočilo "Potrdi posodobitev".
5. Izberite V redu. Izdelek bo nadgradil programsko opremo, se izklopil in nato znova
samodejno vklopil.
6. Če v eni minuti ne izberete V redu. ali Prekliči., bo izdelek shranil novo programsko
opremo za nadgradnjo. Programsko opremo lahko nadgradite pozneje z možnostjo
Samodej. posodobitev.
7. Če izberete Prekliči., izdelek prekliče posodobitev.
"" Po koncu posodobitve sistema preverite podrobnosti o programski opremi v razdelku z
informacijami o izdelku na zaslonu Stik s Samsungom.
"" Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika ne izklapljajte. To lahko povzroči okvaro
predvajalnika.
Samodej. posodobitev
Funkcijo Samod. posodobitev lahko nastavite tako, da predvajalnik prenese novo programsko
opremo za nadgradnjo, ko je v načinu Samod. posodobitev. V načinu Samod. posodobitev je
predvajalnik izklopljen, njegova internetna povezava pa je aktivna. To predvajalniku omogoča
samodejni prenos programske opreme za nadgradnjo, ko ga ne uporabljate.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Način za Samodej. posodobitev, nato pa pritisnite
gumb E.
2. Izberite želeni čas. Izdelek se bo posodobil samodejno ob nastavljenem času ali po
izklopu. Če predvajalnik prenese novo programsko opremo za nadgradnjo, vas bo ob
naslednjem vklopu vprašal, ali jo želite namestiti
"" Za uporabo funkcije samodejne posodobitve mora biti predvajalnik povezan z internetom.
Prek USB-ja
1. Obiščite www.samsung.com.
2. Kliknite SUPPORT v zgornjem desnem kotu.
3. V iskalno polje vnesite številko modela izdelka. Ko vnesete številko modela, se bo prikazal
spustni seznam izdelkov, ki ustrezajo tej številki modela.
4.
5.
6.
7.
8.
Levokliknite na številko modela izdelka v spustnem seznamu.
Na strani, ki se prikaže, se pomaknite navzdol in kliknite Firmware Manuals & Downloads.
Kliknite Firmware na sredini strani.
Kliknite na gumb ZIP v stolpcu Datoteka na desni strani.
V prvem pojavnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite Send. V drugem pojavnem sporočilu,
ki se prikaže, kliknite OK, da prenesete in shranite datoteko z vdelano programsko
opremo v svoj osebni računalnik.
9. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip. Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
10.
11.
12.
13.
14.
Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
Iz predvajalnika odstranite ploščo, nato pa v vrata USB izdelka priključite pomnilnik USB.
V meniju izdelka izberite Nastavitve > Podpora > Posodobitev programske opreme.
Izberite Posodobi zdaj.
Izdelek poišče programsko opremo na USB-pogonu. Ko jo najde, se prikaže pojavno
sporočilo "Potrdi posodobitev".
15. Izberite V redu.. Izdelek bo nadgradil programsko opremo, se izklopil in nato znova
samodejno vklopil.
"" Pladenj za ploščo v predvajalniku mora biti med nadgradnjo programske opreme prek priključka
USB prazen.
"" Po koncu posodobitve sistema preverite podrobnosti o programski opremi v razdelku z
informacijami o izdelku na zaslonu Stik s Samsungom.
"" Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika ne izklapljajte. To lahko povzroči okvaro
predvajalnika.
"" Posodobitve programske opreme prek priključka USB lahko izvajate le z bliskovno pomnilniško
napravo USB.
Upravljanje satelitskih kanalov
Za modela BD-F8909S, F8509S, F6909S
Upravljajte prenose programske opreme prek satelitskega kanala.
Stik s Samsungom
Poskusite sedaj
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri uporabi izdelka.
Ponas.
Poskusite sedaj
Ponastavi vse nastavitve na privzete nastavitve, razen nastavitev omrežja in aplikacijskih
storitev. Privzeti PIN je 0000.
"" Geslo: s številskimi gumbi vnesite štirimestno geslo. 1) Francija, Italija: gesla ne morete nastaviti na
»0000«. Izberite druge številke. 2) Drugo: privzeto geslo je nastavljeno na 0000.
Vaš izdelek lahko predvaja vsebino na ploščah Blu-ray/DVD/CD, v USB-napravah ali
računalnikih. Za predvajanje vsebine iz računalnika morate računalnik in izdelek povezati v
omrežje in v računalnik prenesti ter namestiti omrežno programsko opremo AllShare.
Zaslon AllShare Play
Pri vseh medijih je glavni zaslon AllShare Play ali eden njegovih podzaslonov vaš glavni
način dostopa za predvajanje vsebine, ki je shranjena v različnih napravah, ki so povezane
neposredno ali uporabljajo vaše omrežje.
Dostop do zaslona AllShare Play
Za dostop do glavnega zaslona AllShare Play izberite možnost Fotografije, videi in glasba na
osnovnem zaslonu in pritisnite gumb E.
Predvajanje komercialnih plošč
1. Pritisnite gumb , da odprete pladenj za ploščo.
2. Previdno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo oznaka plošče usmerjena navzgor.
3. Pritisnite gumb , da zaprete pladenj za ploščo. Predvajanje se začne samodejno.
"" V načinu ogleda televizorja bo gumb ∂ deloval kot časovni zamik in ne bo imel svoje prvotne
funkcije predvajanja, četudi je vstavljena plošča.
"" Na osnovnem zaslonu bo gumb ∂ deloval kot gumb za predvajanje večpredstavnostne vsebine na
plošči.
Predvajanje datotek iz naprave
USB
Obstajata dva načina za predvajanje ali ogled večpredstavnostnih datotek v napravi USB prek
izdelka.
1. način
1. Vklopite izdelek.
2. Priključite napravo USB v vrata USB na sprednji strani predvajalnika. Prikaže se pojavno
sporočilo o novi povezani napravi.
"" Če se pojavno sporočilo ne prikaže, uporabite 2. način.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Fotografije, Videi, Glasba ali Vsa vsebina, nato pa pritisnite
gumb E. Prikaže se zaslon AllShare Play z vsebino naprave. Glede na razvrstitev vsebin
boste videli mape, posamezne datoteke ali oboje.
4. Po potrebi z gumbi ▲▼◀▶ izberite mapo, nato pa pritisnite gumb E.
5. Izberite datoteko, ki jo želite predvajati ali si jo ogledati, nato pa pritisnite gumb E.
6. Pritisnite gumb RETURN, če želite zapreti mapo, ali EXIT, če se želite vrniti na način za
ogled televizorja.
2. način
1.
2.
3.
4.
5.
Vklopite izdelek.
Priključite napravo USB v vrata USB na sprednji strani izdelka.
Z gumbom MENU se vrnite na osnovni zaslon.
Na osnovnem zaslonu izberite Fotografije, videi in glasba nato pa pritisnite gumb E.
Izberite želeno vsebino Fotografije, Videi, Glasba ali Vsa vsebina, nato pa pritisnite gumb
E.
6. Z gumbi ▲▼◀▶ izberite želeno napravo, nato pa pritisnite gumb E. Glede na razvrstitev
vsebin boste videli mape, posamezne datoteke ali oboje.
7. Po potrebi z gumbi ▲▼◀▶ izberite mapo, nato pa pritisnite gumb E.
8. Z gumbi ▲▼◀▶ izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa
pritisnite gumb E.
9. Pritisnite gumb RETURN, če želite zapreti mapo, ali EXIT, če se želite vrniti na osnovni
zaslon.
"" Če med predvajanjem iz pomnilniške naprave USB ali telefona vstavite ploščo, se naprava
samodejno preklopi v način "Plošča."
Uporaba omrežne funkcije AllShare
Aplikacija AllShare vam omogoča prek brezžične ali žične omrežne povezave predvajati
video posnetke, fotografije in glasbo v vašem računalniku ali napravi z izdelkom. Upoštevajte,
da se posnete TV-vsebine, shranjene v vdelanem pomnilniku HDD, ne bodo delile z drugimi
napravami.
"" Samsungov pametni telefon, na katerem je nameščena aplikacija AllShare, je mogoče povezati
samo znotraj istega omrežja.
"" Samsungov pametni telefon ali računalnik z nameščeno aplikacijo AllShare Play je mogoče
povezati z izdelkom Blu-ray prek oddaljenega omrežja.
"" Za povezavo naprav prek oddaljenega omrežja je treba uporabiti enak Samsungov račun za
prijavo tega izdelka Blu-ray kot tudi naprave, na kateri je aplikacija AllShare Play.
"" Za dodatna navodila o souporabi vsebine z aplikacijo AllShare v omrežju z dostopom na daljavo
glejte priročnik »Registracija pri AllShare«, da omogočite funkcijo.
Prenos programske opreme AllShare
AllShare Play vam poenostavi priklic predstavnostnih datotek in tako lahko v njih uživate prek
računalnikov in naprav z omogočeno funkcijo DLNA. Vendar pa mora biti na računalnikih
nameščena aplikacija AllShare in računalniki in mobilne naprave morajo podpirati AllShare
Play. Za več informacij obiščite spletno stran AllShare (http://www.allshareplay.com). Če
boste poskušali predvajati predstavnostne datoteke prek strežnika DLNA tretje osebe, boste
morda naleteli na težave z združljivostjo.
Predvajanje vsebine iz vašega računalnika
ali naprave AllShare (DMS) prek tega
izdelka (DMP)
1. Povežite izdelek, osebni računalnik in/ali napravo, združljivo z AllShare, v isto brezžično
ali žično omrežje.
2. Sledite navodilom v priročniku za namestitev/uporabo programske opreme AllShare ter
nastavite naprave in datoteke za predvajanje ali ogled.
3. Na osnovnem zaslonu predvajalnika izberite Fotografije, videi in glasba, nato pa
pritisnite gumb E. Prikazal se bo zaslon AllShare Play.
4. Izberite Fotografije, Videi, Glasba ali Vsa vsebina, nato pa pritisnite gumb E.
5. Na seznamu z Allshare združljivih povezanih naprav, ki se prikaže, izberite računalnik
ali drugo napravo, nato pa pritisnite gumb E. Prikazal se bo zaslon z razpoložljivimi
datotekami.
6. Izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa pritisnite gumb E.
Predvajanje vsebine na notranjem disku
HDD te naprave (DMS) prek računalnika
ali vašega pametnega telefona
(DMP) Za serijo BD-F8.
(Na voljo samo na Samsungovih telefonih, ki podpirajo funkcijo AllShare.)
1. Povežite izdelek, osebni računalnik in/ali Samsungov mobilni telefon, združljiv z AllShare,
v isto brezžično omrežje.
2.
3.
4.
5.
V meniju izdelka izberite Nastavitev > Omrežje > Nastav. funkcije AllShare.
Nastavite možnost Skupna raba trdega diska na Vklop.
Zaženite aplikacijo AllShare Play na telefonu ali računalniku.
Izberite izdelek kot predvajalno napravo in nato izberite datoteko, ki si jo želite ogledati
ali predvajati.
Upravljanje predvajanja videa
Upravljate lahko predvajanje video posnetkov na plošči, v napravi USB, mobilni napravi ali
računalniku. Glede na ploščo ali vsebino nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda
ne bodo na voljo.
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje videov
Gumbi, povezani s predvajanjem
Izdelek v načinu iskanja, počasnega predvajanja ali predvajanja po prizorih ne predvaja zvoka.
●● Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost, pritisnite gumb ∂.
●● ∂ gumb: začne predvajanje.
●● ' gumb: zaustavi predvajanje.
●● ∑ gumb: začasno zaustavi predvajanje.
●● Hitro predvajanje posnetka: med predvajanjem pritisnite gumb † ali …. Vsakič, ko
pritisnete gumb † ali …, se bo hitrost predvajanja spremenila.
●● Počasno predvajanje posnetka: v načinu premora pritisnite gumb …. Vsakič, ko pritisnete
gumb …, se bo hitrost predvajanja spremenila.
●● Predvajanje po prizorih: v načinu premora pritisnite gumb ∑. Z vsakim pritiskom gumba ∑
se prikaže nov prizor.
●● Predvajanje s preskakovanjem: med predvajanjem pritisnite gumb € ali ‚. Z vsakim
pritiskom gumba € ali ‚ se plošča prestavi na prejšnje ali naslednje poglavje ali
datoteko.
Uporaba menija plošče, menija naslova, pojavnega menija in seznama
naslovov
●● DISC MENU gumb: med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite prikazati meni plošče.
●● TITLE MENU gumb: med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite prikazati meni naslova.
–– Če plošča vsebuje predvajalni seznam, ga odprite z gumbom Pogled.
●● POPUP MENU gumb: med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite prikazati pojavni
meni.
Uporaba menija Orodja
V načinu premora pritisnite gumb TOOLS.
●● Predvajanje od začetka: izberite to možnost, da se vrnete na začetek filma, nato pa
pritisnite gumb E.
●● Opomba o filmu: opomba o filmu prikaže informacije, kot so režiser, zasedba, povzetek itd.
"" Opomba o filmu je na voljo, če so na disku na voljo podatki Opomba o filmu in ste povezani z
internetom.
●● Iskanje prizora: funkcijo Iskanje prizora lahko uporabljate med predvajanjem za ogled ali
začetek predvajanja filma od prizora po vašem izboru.
"" Če so podatki kazala v datoteki poškodovani ali datoteka ne podpira indeksiranja, funkcije Iskanje
prizora ne bo mogoče uporabljati.
"" Če uporabite funkcijo AllShare Play, ko se povežete z računalnikom v omrežju, funkcija Iskanje
prizora morda ne bo podprta.
●● Iskanje naslova: če je na plošči ali v napravi več kot en film, izberite to možnost, da začnete
predvajati drug naslov.
1. Izberite Iskanje naslova in pritisnite gumb E.
2. Z gumboma ▲▼ izberite naslov, nato pa pritisnite gumb E.
●● Išči poglavja: izberite to možnost, če želite predvajati poljubno poglavje.
1. Izberite Išči poglavja in pritisnite gumb E.
2. Z gumboma ▲▼ izberite poglavje, nato pa pritisnite gumb E.
●● Iskanje po čas. vrstici: izberite to možnost, če želite film predvajati od izbrane časovne
točke.
1. Izberite Iskanje po čas. vrstici in pritisnite gumb E.
2. S številskimi gumbi vnesite časovno točko, do katere se želite pomakniti, nato pa
pritisnite gumb E.
"" Z gumboma ◀▶ lahko film premaknete naprej ali nazaj. Film se bo premaknil naprej ali nazaj za
eno minuto vsakič, ko boste pritisnili enega od gumbov ◀▶.
●● Način ponavljanja: to možnost izberite, če želite ponavljati predvajanje naslova, poglavja
ali določenega izseka.
–– Izklop: to možnost izberite, če se želite vrniti na običajno predvajanje.
–– Naslov: to možnost izberite, če želite ponavljati predvajanje izbranega naslova.
–– Poglavje: to možnost izberite, če želite ponavljati predvajanje izbranega poglavja.
–– Ponovi A-B: to možnost izberite, če želite ponavljati predvajanje izbranega izseka.
1. Z gumboma ▲▼ izberite Ponovi A-B, nato pa pritisnite gumb E.
2. Pritisnite gumb E na mestu, kjer želite, da se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
Pustite film, da se predvaja.
3. Pritisnite gumb E na mestu, kjer želite, da se konča ponavljajoče se predvajanje (B).
"" Točka (B) mora biti najmanj 5 sekund za točko (A).
●● Čez cel zaslon: Izberite, da nastavite velikost video posnetka.
●● Sinh. Zvoka: to možnost izberite, če želite nastaviti sinhronizacijo zvoka.
●● Zasukaj.: to možnost izberite, če želite zavrteti sliko.
●● Slikovni način: to možnost izberite, če želite nastaviti način predvajanja slike.
–– Dinamično: poveča ostrino in svetlost.
–– Standardni: to možnost izberite za večino predvajanj.
–– Film: najboljša nastavitev za gledanje filmov.
–– Uporabnik: prilagodite lahko funkciji ostrine in odstranjevanja šuma.
"" Če uporabljate funkcijo BD Wise, se ta meni ne prikaže.
●● Zvok: to možnost izberite, če želite nastaviti jezik zvoka.
●● Podnapisi: to možnost izberite, če želite nastaviti jezik podnapisov.
●● Nastavitve podnap.: to možnost izberite, če želite določiti nastavitve podnapisov.
●● Kot: to možnost izberite, če si želite prizor ogledati z drugega zornega kota. Možnost
kota prikaže število razpoložljivih zornih kotov za ogled. Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje
različne zorne kote določenega prizora, lahko spremenite zorni kot.
●● Video BONUSVIEW, Zvok BONUSVIEW: to možnost izberite, če želite nastaviti funkcijo
BONUSVIEW.
●● Informacije: to možnost izberite, če si želite ogledati informacije o video datoteki.
"" Meni »Orodja« je odvisen od plošče oziroma pomnilniške naprave.
"" Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali več lahko preobremenijo izdelek, zaradi česar
se lahko predvajanje zaustavi.
Uporaba menijev Ogled in Možnosti
Uporaba menija Ogled
Na zaslonu, na katerem so prikazane video datoteke, izberite Pogled, nato pa pritisnite gumb
E.
●● Datum: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po datumu.
●● Naslov: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po naslovu.
●● Mapa: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po mapah.
●● Seznam predvajanja: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po predvajalnem
seznamu.
●● Seznam naslovov: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po naslovu.
"" Prikaz menija Ogled je odvisen od plošče ali pomnilniške naprave.
Uporaba menija Možnosti
Na zaslonu, na katerem so prikazane video datoteke, izberite Možnosti, nato pa pritisnite
gumb E.
●● Predv. izbrano: Možnost Predv. izbrano omogoča neposredno izbiranje datoteke za
predvajanje. Na splošno ta funkcija deluje enako za vse medije.
●● Pošlji.: Če želite izbrane datoteke naložiti v aplikacijo (Picasa, Facebook ipd.) ali napravo,
izberite možnost Pošlji.. Če želite uporabljati možnost Pošlji., morate odpreti račun na
spletni strani in se prijaviti s funkcijo Prijava.
●● Izbriši: Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati iz naprave.
Upravljanje predvajanja glasbe
Upravljate lahko predvajanje glasbe na plošči, v napravi USB, mobilni napravi ali računalniku.
Glede na ploščo ali vsebino nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo na
voljo.
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
●● ŠTEVILSKI gumbi: pritisnite številko posnetka. Predvaja se izbrani posnetek.
●● €‚ gumb: premik na naslednji posnetek.
●● ' gumb: zaustavi posnetek.
●● Hitro predvajanje (samo zvočne CD-plošče (CD-DA)): med predvajanjem pritisnite gumb
† ali …. Vsakič, ko pritisnete gumb † ali …, se bo hitrost predvajanja spremenila.
●● ∑ gumb: začasno zaustavi posnetek.
●● ∂ gumb: predvaja trenutno izbrani posnetek.
Uporaba menijev Ogled in Možnosti
Uporaba menija Ogled
Na predvajalnem zaslonu izberite Pogled in pritisnite gumb E.
●● Skladba: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po skladbi.
●● Album: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po albumu.
●● Izvajalec: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po izvajalcu.
●● Zvrst: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po zvrsti.
●● Mapa: prikaže se na zaslonu funkcije ogleda. Razvrščanje po mapah.
"" Prikaz menija Ogled je odvisen od plošče ali pomnilniške naprave.
Uporaba menija Možnosti
Na zaslonu za predvajanje ali zaslonu, na katerem so prikazane glasbene datoteke, izberite
Možnosti, nato pa pritisnite gumb E.
●● Predv. izbrano: z možnostjo Predv. izbrano izberete posnetek, ki ga želite predvajati. Na
splošno ta funkcija deluje enako za vse medije. Glejte Ponovitev predvajanja posnetkov
na avdio CD-plošči.
●● Pošlji.: to možnost izberite, če želite datoteko poslati v drugo napravo.
●● Prenos: funkcija Kopiranje spremeni avdio na CD-ju v obliko zapisa mp3 in shrani
pretvorjene datoteke v napravo USB ali mobilno napravo, povezano z izdelkom.
●● Informacije: to možnost izberite, če si želite ogledati informacije (o vsebini).
●● Kodiranje: to možnost izberite, že želite nastaviti možnosti kodiranja besedila.
●● Izbriši: to možnost izberite, če želite izbrano datoteko izbrisati iz naprave.
"" Prikaz menija Možnosti je odvisen od plošče ali pomnilniške naprave.
Ponavljanje posnetkov z avdio CD-plošče
Izdelek lahko nastavite tako, da ponavlja predvajanje posnetkov na avdio CD-plošči (CD-DA/
MP3).
1. Na zaslonu za predvajanje z gumbi ▲▼◀▶ izberite
v spodnjem levem kotu zaslona,
nato pa pritisnite gumb E.
2. Z gumboma ▲▼ izberite način ponavljanja po vaši želji. Izbirate lahko med Izklop, Ena
pesem, ali Vsi. Nato pritisnite gumb E.
Mešano predvajanje posnetkov na avdio
CD-plošči
Izdelek lahko nastavite tako, da naključno predvaja posnetke na avdio CD-plošči (CD-DA/
MP3).
1. Na zaslonu za predvajanje z gumbi ▲▼◀▶ izberite
nato pa pritisnite gumb E.
v spodnjem levem kotu zaslona,
2. Z gumboma ▲▼ način mešanega predvajanja nastavite na Vklop ali Izklop, nato pa
pritisnite gumb E.
Ustvarjanje predvajalnega seznama
zvočne CD-plošče
1. Na zaslonu za predvajanje izberite gumb Možnosti, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže
se meni Možnosti.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Predv. izbrano, nato pa pritisnite gumb E. Prikazal se bo
zaslon za predvajanje izbora.
3. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, nato pa pritisnite gumb E. Na levi strani posnetka se
prikaže kljukica.
4. Ponovite 3. korak in izberite še druge posnetke.
5. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se pomaknite do posnetka in znova pritisnite
gumb E. Kljukica ob posnetku bo izginila.
6. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite možnost Predvajaj, nato pa pritisnite gumb E.
Ponovno se bo prikazal zaslon za predvajanje glasbe in prikazoval samo označene
posnetke. Izbrani posnetki se bodo predvajali samodejno.
"" Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
"" Če ste ustvarili predvajalni seznam, bo možnost Predv. izbrano v meniju z možnostmi nadomestila
možnost Uredi sez. predvajanja.
"" Na zaslonu za predvajanje izbora lahko izbirate med Izberi vse, Počisti vse. in Prekliči.. 1) Če želite
Izberi vse posnetke, izberite možnost Izberi vse. Tako prekličete izbor posameznih posnetkov.
Ko pritisnete gumb RETURN na daljinskem upravljalniku ali izberete gumb Predvajaj in nato
pritisnete gumb E, se bodo na zaslonu za predvajanje glasbe prikazali vsi posnetki in izdelek
bo začel predvajati vse posnetke, začenši s posnetkom 001. 2) Če želite preklicati izbor vseh
izbranih posnetkov naenkrat, izberite možnost Počisti vse.. Nato izberite posamezne posnetke
ali uporabite Izberi vse, da izberete vse posnetke, nato pa pritisnite gumb RETURN na daljinskem
upravljalniku. Če ne uporabite možnosti Izberi vse ali izberete posameznih posnetkov, se
predvajalni seznam ne bo spremenil. 3) Z možnostjo Prekliči. lahko prekličete vse spremembe, ki
ste jih naredili na zaslonu za predvajanje izbora. Ko se vrnete na predvajalni zaslon, predvajalni
seznam ne bo spremenjen.
Prenos
1. V priključek USB na sprednji strani izdelka priključite napravo USB.
2. Na zaslonu za predvajanje izberite gumb Možnosti, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže
se meni Možnosti.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Prenos, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon Prenos.
4. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, nato pa pritisnite gumb E. Na levi strani posnetka se
prikaže kljukica.
5. Ponovite 3. korak in izberite še druge posnetke.
6. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se pomaknite do posnetka in znova pritisnite
gumb E. Kljukica ob posnetku bo izginila.
7. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite gumb Kopiranje, nato pa pritisnite gumb E.
Prikaže se pojavno sporočilo kopiranja.
8. Z gumboma ▲▼ izberite napravo, kjer naj se kopirana datoteka shrani, nato pa pritisnite
gumb E.
"" Ne odklapljajte naprave, ko poteka kopiranje.
9. Če želite prekiniti kopiranje posnetka, pritisnite gumb E, nato pa izberite Da. Za
nadaljevanje kopiranja izberite Ne..
10. Ko je kopiranje končano, se prikaže sporočilo »Uspešno kopirano.«. Pritisnite gumb E.
11. Pritisnite gumb RETURN ali izberite Prekliči., nato pa pritisnite gumb E, da se vrnete
nazaj na zaslon za predvajanje.
"" Ta funkcija ni na voljo za avdio CD-plošče s funkcijo DTS.
"" Te funkcije nekatere plošče morda ne bodo podpirale.
"" Ta funkcija bo kodirala v obliko .mp3 pri hitrosti 192 kb/s.
"" Na zaslonu za kopiranje lahko izbirate med Izberi vse in Počisti vse..
"" Izberite Izberi vse za izbor vseh posnetkov, nato pa pritisnite gumb E. Tako prekličete izbor
posameznih posnetkov.
"" Če želite preklicati izbor vseh izbranih posnetkov naenkrat, izberite možnost Počisti vse..
Predvajanje fotografij
Predvajate lahko fotografije s plošče DVD, iz naprave USB, mobilne naprave ali računalnika.
Uporaba menija Orodja
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
●● Nazaj: to možnost izberite, če se želite premakniti na prejšnjo sliko.
●● Naprej: to možnost izberite, če se želite premakniti na naslednjo sliko.
●● Zaženi diaprojekcijo./Ustavi diaprojekcijo.: to možnost izberite, če želite predvajati/
začasno ustaviti diaprojekcijo.
●● Nastavitev diaprojekcije: določanje nastavitev diaprojekcije.
–– Hitrost: izberite, da nastavite hitrost diapozitivov.
–– Učinek: izberite, da nastavite učinek diapozitivov.
●● Povečava: to možnost izberite, če želite povečati trenutno sliko. (Povečava je največ
4-kratna.)
●● Zasukaj.: to možnost izberite, če želite zavrteti sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali desno.)
●● Glasba za ozadje: to možnost izberite, če želite med gledanjem diaprojekcije poslušati
glasbo.
●● Nastavitve: izbiranja način predvajanja slike in informacij.
"" Meni »Orodja« je odvisen od plošče oziroma pomnilniške naprave. Nekatere možnosti morda ne
bodo prikazane.
"" Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage, mora biti slikovna datoteka na istem pomnilniškem
mediju kot glasbena datoteka. Kakovost zvoka je odvisna od bitne hitrosti datoteke MP3, velikosti
datoteke fotografije in načina šifriranja obeh.
"" V celozaslonskem načinu ne morete povečati podnapisov in grafičnih elementov.
Uporaba menijev Ogled in Možnosti
Uporaba menija Ogled
Na zaslonu, na katerem so prikazane fotografije, izberite Pogled, nato pa pritisnite gumb E.
●● Datum: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po datumu.
●● Naslov: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po naslovu.
●● Mapa: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po mapah.
"" Prikaz menija Ogled je odvisen od plošče ali pomnilniške naprave.
Uporaba menija Možnosti
Na zaslonu, na katerem so prikazane fotografije, izberite Možnosti, nato pa pritisnite gumb
E.
●● Diaprojekcija: predvajanje diaprojekcije datotek v trenutni mapi, ne da bi jih izbrali.
●● Predv. izbrano: z možnostjo Predv. izbrano neposredno izberete fotografijo, ki jo želite
prikazati. Na splošno ta funkcija deluje enako za vse medije.
●● Pošlji.: če želite izbrane datoteke naložiti v aplikacijo (Picasa, Facebook ipd.) ali napravo,
izberite možnost Pošlji.. Če želite uporabiti funkcijo Pošlji, morate odpreti račun na
spletni strani in se prijaviti s funkcijo Prijava.
●● Izbriši: to možnost izberite, če želite izbrano datoteko izbrisati iz naprave.
Gledanje TV-kanalov
Po koncu iskanja kanalov lahko gledate TV-kanal.
Uporaba možnosti kanala
Uporaba gumbov daljinskega upravljalnika
Med gledanjem kanala lahko pritisnete spodaj navedene gumbe.
●● ŠTEVILSKI gumbi: če želite preklopiti neposredno na določen TV-kanal, pritisnite ustrezno
številko TV-kanala.
●● Gumb PROG: s tem gumbom lahko spreminjate TV-kanale.
●● Gumb INFO: s pritiskom tega gumba se prikažejo podrobne informacije izbranega kanala.
●● Gumb Seznam kanalov: s pritiskom tega gumba se prikaže Seznam kanalov.
Uporaba gumba Tools
Med gledanjem kanala pritisnite gumb TOOLS.
●● Slikovni način: to možnost izberite, če želite nastaviti način predvajanja slike.
––
Dinamično: to možnost izberite, če želite izboljšati ostrino.
––
Standardni: to možnost izberite za večino predvajanj.
––
Film: to je najboljša možnost za predvajanje filmov.
––
Uporabnik: prilagodite lahko funkciji ostrine in odstranjevanja šuma.
"" Tega menija ni mogoče prikazati, če uporabljate funkcijo BD Wise.
●● Jezik zvoka: to možnost izberite, če želite nastaviti jezik zvoka.
●● Dual I II: to možnost izberite, če želite nastaviti zvok.
●● Zaklep trenutnega kanala: TV-kanal lahko zaklenete z nastavitvijo PIN-a.
"" Ta meni je mogoče prikazati samo, če je država nastavljena na Nizozemsko, signal pa se prenaša
prek kabla.
●● Antena: to možnost izberite, če želite spremeniti signal.
●● Uredi priljub.: to možnost izberite, če želite urediti priljubljene kanale.
●● Podatki o signalu: to možnost izberite, če želite preveriti podatke o signalu.
●● Zvočni opis: izberite, da glavnemu zvoku dodate govorjeni opis za pomoč slabovidnim oz.
slepim osebam.
●● Podnapisi: izberite to možnost, da nastavite želene podnapise.
Urejanje kanalov
Seznam kanalov
1. Pritisnite gumb CH LIST na daljinskem upravljalniku, da si ogledate vse najdene kanale.
Prikazal se bo seznam kanalov.
2. Z gumbom ◀ lahko razporedite kanale. Seznam lahko spremenite tudi glede na ime ali
številko.
3. Z gumbom ▶ prikažete seznam kanalov glede na način kanala. (Uredi priljub., Vsi, TV,
Radio, Podatk./Drugo)
4. Izberite želeni kanal, nato pa pritisnite gumb E. Izbrani kanal bo prikazan.
Uredi kanala
Shranjene kanale lahko upravljate.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
2. Izberite Televizijski program in pritisnite gumb E.
3. Izberite Uredi kanal, nato pa pritisnite gumb E. Prikazal se bo zaslon za urejanje
kanalov.
Uporaba gumbov daljinskega upravljalnika
Ko je prikazan zaslon za urejanje kanalov, lahko upravljate shranjene kanale.
●● a: to možnost izberite, če želite spremeniti številko kanala.
●● b: to možnost izberite, če želite zakleniti ali odkleniti kanale.
●● {: to možnost izberite, če želite izbrisati izbrani kanal.
●● }: to možnost izberite, če želite označiti vse kanale.
●● Pojdi na: to možnost izberite, če želite preklopiti na določen na TV-kanal.
●● k: premik na naslednjo ali prejšnjo stran.
●● E: izbere želeni kanal.
●● T gumb: prikaže meni z orodji.
Ogled zaslona vodnika
Informacije EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo posamezni ponudniki
programov. S pomočjo sporedov posameznih ponudnikov kanalov lahko vnaprej določite
kanale, ki jih želite gledati, tako da se bo kanal samodejno preklopil na izbrani kanal ob
določenem času. Glede na stanje kanala bodo vnosi kanalov videti prazni ali zastareli.
Uporaba možnosti zaslona vodnika
Pritisnite gumb GUIDE na daljinskem upravljalniku.
Uporaba gumbov daljinskega upravljalnika
Ko je prikazan zaslon vodnika, lahko upravljate shranjene kanale.
●● a: to možnost izberite, če želite hitro poiskati želeni kanal in čas.
●● b: to možnost izberite, če želite spremeniti kategorijo. (Prikaži vse, TV, Radio)
●● {: to možnost izberite, če želite rezervirati želene TV-programe. (Razp. snemanja, Ogl.
razporeda)
Nastavitev funkcije Upravitelj sporedov
S tem menijem lahko rezervirate želene TV-programe. Pred uporabo te funkcije poskrbite, da
bo ura nastavljena.
1.
2.
3.
4.
Na osnovnem zaslonu izberite Upravitelj urnika, nato pa pritisnite gumb E.
Pritisnite gumb E.
Izberite možnost Ogl. razporeda ali Razp. snemanja, nato pa pritisnite gumb E.
Izpolnite ustrezna polja in pritisnite gumb E.
"" V pogledu upravitelja sporedov možnosti Ogl. razporeda in Razp. snemanja nista prikazani.
Uporaba teleteksta
Če program DTV podpira signal teleteksta, lahko uporabljate storitev teleteksta. Za pravilen
prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. V nasprotnem primeru
nekatere informacije ali strani morda ne bodo prikazane.
1. Med gledanjem kanala pritisnite gumb TTX/MIX.
2. Z zaporednim pritiskanjem gumba TTX/MIX lahko spremenite ali zaprete način
teleteksta.
●● 8: Shrani stran teleteksta.
●● 4: Teletekst prikaže v zgornji polovici zaslona v dvojni velikosti. Če želite besedilo
prestaviti v spodnjo polovico zaslona, ponovno pritisnite ta gumb. Za običajen prikaz ga
pritisnite ponovno.
●● 9: Zadrži prikaz na trenutni strani, če obstaja več sekundarnih strani, ki se samodejno
izmenjujejo. Če želite funkcijo preklicati, ponovno pritisnite ta gumb.
●● Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska hiša uporablja sistem FASTEXT,
bodo različne teme na strani teleteksta barvno kodirane in izberete jih lahko s pritiskom
barvnih gumbov. Pritisnite barvo, ki se ujema s temo po vašem izboru. Prikaže se nova
barvno kodirana stran. Na enak način lahko izberete posamezne elemente. Za prikaz
predhodne ali naslednje strani pritisnite gumb ustrezne barve.
●● 1: Prikaže razpoložljivo podstran.
●● 2: Prikaže naslednjo stran teleteksta.
●● 3: Prikaže predhodno stran teleteksta.
●● 6: S tem gumbom lahko kadar koli med gledanjem teleteksta prikažete stran s kazalom.
●● 0: Izbere način teleteksta (LIST/FLOF). Če gumb pritisnete med načinom LIST, se način
preklopi v način »Shrani na seznam«. V načinu »Shrani v seznam« lahko shranite stran
teleteksta na seznam s pritiskom gumba 8 (Shrani).
●● 5: Prikaže skrito besedilo (npr. odgovore na vprašanja kviza). Za prikaz običajnega
zaslona ponovno pritisnite gumb.
●● 7: Skrči prikaz teleteksta, da delno prikaže trenutno oddajo.
Tipična stran teleteksta
Del
Vsebina
A
B
C
D
E
F
Številka izbrane strani.
Oznaka predvajanega kanala.
Številka trenutne ali iskane strani.
Datum in ura.
Besedilo.
Informacije o stanju. Informacije o funkciji FASTEXT.
"" Gumb TTX/MIX za upravljanje teleteksta deluje samo, če program DTV podpira signal teleteksta.
Snemanje
Preverjanje razpoložljive velikosti
pomnilnika
V pomnilniški napravi za snemanje preverite privzeto snemalno napravo in razpoložljivo
velikost pomnilnika. (Glejte »Upravitelj naprav za shranjev.«)
"" Za snemanje potrebujete najmanj 100 MB prostora.
"" Če je na voljo manj kot 50 MB prostora, se bo snemanje zaustavilo.
Opombe o kapaciteti trdega diska
Za model serije BD-F8
Ta izdelek ima spodaj opisano rezervirano kapaciteto vgrajenega trdega diska, ki jo uporablja
za izvajanje funkcij, ne uporablja pa je za snemanje. (Timeshift: 22 GB, Funkcionalni namen: 5
GB)
Na zaslonu prikazana kapaciteta, ki navaja približno razpoložljivo kapaciteto za snemanje, je
prikazana spodaj, izračunana pa je na osnovi stanja ob dostavi.
Ime modela
Specifikacija prodajalca trdega
diska
Razpoložljiva velikost
1 TB
889 GB
500 GB
431 GB
BD-F8900, F8900M, F8900N,
8900A, 8909S
BD-F8500, F8500M, F8500N,
8500A, 8509S
"" Prikaz zmogljivosti trdega diska: proizvajalec kapaciteto trdega diska izračuna pod predpostavko,
da je 1 KB = 1000 bajtov. Vendar pa operacijski sistem izdelka izračuna kapaciteto trdega diska
pod predpostavko, da je 1 kB = 1024 bajtov, zaradi česar je kapaciteta tega izdelka približno 93
% izračunane vrednosti proizvajalca. Pri trdem disku s kapaciteto 1 TB (1000 GB) bo izdelek na
primer zaznal kapaciteto 931,3 GB.
"" Posnete ali urejene datoteke je priporočljivo z izdelkom uporabljati samo za zasebne namene.
Snemanje trenutnega TV-kanala, ki ga
gledate
1.
2.
3.
4.
Pritisnite gumb PROG ali številske gumbe, da izberete TV-kanal, ki ga želite posneti.
Pritisnite gumb REC.
Če želite prilagoditi dolžino posnetka, pritisnite gumb E.
Izberite želeno dolžino posnetka in pritisnite gumb E.
Začasna prekinitev snemanja
1. Pritisnite gumb REC PAUSE, da začasno zaustavite snemanje v teku.
2. Pritisnite gumb REC, da nadaljujete s snemanjem.
Zaustavitev snemanja
Pritisnite gumb ', da zaustavite snemanje v teku.
Nadzor predvajanja med snemanjem
Med snemanjem TV-kanala lahko poiščete prizor ali se premaknete na začetno točko
snemanja, ne da bi s tem vplivali na snemanje s funkcijo časovnega zamika.
1. † … gumb: iskanje želenega prizora. Vsakič, ko pritisnete ta gumb, se bo hitrost
predvajanja spremenila.
…1→…2→…3→…4→…5
†1→†2→†3→†4→†5
2.
3.
4.
5.
€ gumb: vrnitev na začetno točko snemanja.
‚ gumb: preskok na prizor, ki se na istem kanalu predvaja v živo.
l gumb: preskok za 10 sekund nazaj od trenutnega položaja.
r gumb: preskok za 10 sekund naprej od trenutnega položaja.
6. ∑ gumb: začasna zaustavitev prizora, medtem ko snemanja ne prekinete.
7. ' gumb: če gledate pretekli prizor, se bo točka predvajanja prestavila na prizor, ki se na
istem kanalu predvaja v živo. Če isti prizor gledate v živo, se bo snemanje zaustavilo.
Gledanje drugih kanalov med snemanjem TVkanala Za serijo BD-F8
Med snemanjem televizijske oddaje lahko gledate druge televizijske kanale. Med snemanjem
pritisnite gumb PROG ali številske gumbe, da preklopite na kanal, ki ga želite gledati.
"" Med snemanjem brezplačnega TV-kanala lahko gledate brezplačen ali zakodiran kanal. Če
snemate zakodiran kanal, lahko gledate samo brezplačen kanal.
"" Posnete datoteke, krajše od 10 sekund, se ne shranijo.
Istočasno snemanje
Istočasno snemanje dveh TV-kanalov
Za serijo BD-F8
1. Med snemanjem TV-kanala preklopite na drugi TV-kanal, ki ga želite posneti.
2. Pritisnite gumb REC. Snemanje se bo začelo.
"" Istočasno snemanje dveh različnih plačljivih kanalov ni podprto.
"" Če želite istočasno snemati dva TV-kanala, morate satelitska kabla RF priključiti v vhoda ANT1 IN
in ANT2 IN. Za modele F8909S, F8509S
"" Tudi če priključite dva CI(+) CAM v režo CAM, ne morete gledati ali snemati dveh plačljivih
kanalov. Za modele F8909S, F8509S
Gledanje različnih TV-kanalov, ki se ne
snemajo Za serijo BD-F8
Med istočasnim snemanjem dveh TV-kanalov lahko gledate tretji kanal.
1. Pritisnite gumb CH LIST, da preverite, kateri TV-kanal lahko gledate. Modro obarvan
TV-kanal na seznamu kanalov je tisti, ki ga lahko gledate, ne da bi zaustavili snemanje v
teku.
2. Pritisnite gumb E za ogled razpoložljivega TV-kanala. Če želite gledati kanal, ki ni
prikazan z modro, morate zaustaviti najmanj eno od snemanj v teku.
Zaustavitev snemanja
Za serijo BD-F8
Če gledate TV-kanal, ki se snema
Pritisnite gumb '.
Če gledate TV-kanal, ki se ne snema
Pritisnite gumb '.
Istočasno delovanje
Med snemanjem lahko predvajate ploščo ali uporabljate druge funkcije. Pritisnite gumb
HOME in nato izberite funkcijo Apps ali AllShare. Vendar pa nastavitvenega menija ne boste
mogli izbrati, dokler ne zaustavite snemanja.
Funkcija Timeshift
TV v živo lahko začasno zaustavite ali začnete z gledanjem televizijske oddaje od začetne
točke, na kateri ste uporabili funkcijo Timeshift.
Vklop funkcije Timeshift z gumbom PREDVAJAJ
1. Med gledanjem TV-kanala pritisnite gumb ∂.
2. Funkcija Timeshift se vklopi in prikaže se vrstica Timeshift. Na levi strani vrstice Timeshift
se prikaže TV v živo.
Vklop funkcije Timeshift z gumbom PREMOR
1. Med gledanjem TV-kanala pritisnite gumb ∑.
2. Slika televizijske oddaje se bo zaustavila in prikazala se bo vrstica Timeshift. ∑ (Premor)
se prikaže na levi strani vrstice Timeshift.
Informacije o funkciji Timeshift
Vidite lahko trenutne informacije o funkciji Timeshift.
1. Pritisnite gumb E na daljinskem upravljalniku, ko je funkcija Timeshift omogočena.
2. Prikaže se vrstica Timeshift, kot je prikazana spodaj.
"" Nastavitve funkcije Timeshift se ohranijo, četudi med delovanjem časovnega zamika preklopite na
drugi kanal. V tem primeru je funkcija Timeshift prejšnjega kanala podprta kot funkcija zgodovine.
(Funkcija Timeshift prejšnjega kanala je še vedno na voljo.)
"" Če funkcijo Timeshift zaženete z gumbom za predvajanje ali premor, se bo časovni zamik ohranil,
dokler ne pritisnete gumba za zaustavitev. Če funkcija Timeshift ni več na voljo (če na primer
preklopite na drugo aplikacijo, analogni kanal ali spremenite vir vhodnega signala), se funkcija
zaustavi brez opozorila in nadaljuje samodejno takoj, ko vir preklopite na digitalno TV. 1) Funkcija
zgodovine je podprta samo pri posnetkih preklapljanja znotraj kanalov vira digitalne TV. 2) Če
preklopite na analogni kanal, se funkciji zgodovine in Timeshift samodejno zaustavita. 3) Funkcija
Timeshift se zaustavi samodejno, ko v osnovnem meniju izberete drugi meni. (Zaustavi funkciji
Timeshift in zgodovine, ki sta bili vklopljeni.) 4) Če preklopite nazaj na kanal digitalne TV, se
funkcija Timeshift samodejno nadaljuje, če ne odprete nobenega drugega elementa osnovnega
menija.
"" Za funkcijo Timeshift je rezerviranih 22 GB vgrajenega trdega diska.
Gumb za nadzor predvajanja je omogočen med
delovanjem funkcije Timeshift
1. † … gumb: iskanje želenega prizora. Vsakič, ko pritisnete ta gumb, se bo hitrost
predvajanja spremenila.
…1→…2→…3→…4→…5
†1→†2→†3→†4→†5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
€ gumb: vrnitev na začetek časovnega zamika.
‚ gumb: prikaže prizor, ki se na istem kanalu predvaja v živo.
l gumb: preskok za 10 sekund nazaj od trenutnega položaja.
r gumb: preskok za 10 sekund naprej od trenutnega položaja.
∑ gumb: začasna zaustavitev prizora, medtem ko funkcija Timeshift še naprej deluje.
' gumb: če gledate pretekli prizor, se bo točka predvajanja prestavila na prizor, ki se v
živo predvaja na istem kanalu. Če gledate isti prizor, kot se predvaja v živo, se bo funkcija
Timeshift zaustavila.
Zaustavitev funkcije Timeshift
1. Če vrstica Timeshift ni v načinu premora ali preteklem načinu, pritisnite gumb '.
Prikazalo se bo sporočilo »Ali želite zaustaviti funkcijo časovnega zamika?«.
2. Pritisnite gumb V redu. in nato E, da izklopite funkcijo Timeshift.
3. Če je vrstica Timeshift v načinu premora ali preteklem načinu, se bo način Timeshift
spremenil v TV v živo, ko boste prvič pritisnili gumb '.
4. Ponovno pritisnite gumb ' in prikazalo se bo isto sporočilo z zgoraj prikazano sliko.
5. Izberite možnost Da in pritisnite gumb E.
Predvajanje posnetega naslova
1. Na osnovnem zaslonu izberite Fotografije, videi in glasba, nato pa pritisnite gumb E.
2. Izberite Posneta TV, nato pa pritisnite gumb E. Prikazal se bo seznam posnetih
televizijskih oddaj.
3. Izberite želeno napravo in pritisnite gumb E.
4. Izberite naslov, ki ga želite predvajati, nato pa pritisnite gumb E. Izbrani naslov se bo
predvajal.
Uporaba menijev Ogled, Filter in Možnosti
Uporaba menija Ogled
Na predvajalnem zaslonu izberite Pogled in pritisnite gumb E.
●● Naslov: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po naslovu.
●● Datum: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po datumu.
●● Kanal: prikaže se na zaslonu funkcije Ogled. Razvrščanje po kanalu.
"" Prikaz menija Ogled je odvisen od plošče ali pomnilniške naprave.
Uporaba menija Filter
Na predvajalnem zaslonu izberite Filter in pritisnite gumb E.
●● Vsi: prikaže celoten posnet TV-seznam.
●● Negledano: prikaže se seznam negledanih TV-programov.
Uporaba menija Možnosti
Na zaslonu za predvajanje ali zaslonu s posnetimi TV-datotekami, izberite Možnosti, nato pa
pritisnite gumb E.
●● Predv. izbrano: z možnostjo Predv. izbrano izberete posnetek, ki ga želite predvajati. Na
splošno ta funkcija deluje enako za vse medije. Glejte Ponovitev predvajanja posnetkov
na avdio CD-plošči.
●● Zakleni.: seznam lahko zaklenete.
●● Odkleni.: seznam lahko odklenete.
●● Izbriši: s seznama lahko izbrišete datoteko.
●● Delno brisanje: naslov lahko delno izbrišete.
●● Razdeli.: naslov lahko razdelite.
●● Preimenuj.: naslov lahko preimenujete.
●● Upravljaj napravo: izberite ta meni, če želite upravljati napravo.
"" Prikaz menija Možnosti je odvisen od plošče ali pomnilniške naprave.
Urejanje posnetega naslova
Deljenje izseka naslova (Razdeli na dva)
1.
2.
3.
4.
Na zaslonu Posneta TV izberite Možnosti in pritisnite gumb E.
Izberite možnost Razdeli. in nato pritisnite gumb E.
Izberite naslov, ki ga želite urediti.
Z gumbi, ki se uporabljajo za predvajanje, se premaknite na točko delitve in nato
pritisnite gumb E.
5. Pritisnite gumb E, da izberete Razdeli..
6. Pritisnite gumb E. Razdeljeni naslov se bo razdelil na dva dela, naslovi, ki mi sledijo, pa
se bodo prestavili navzdol za eno mesto.
Deljenje izseka naslova (Delno brisanje)
1.
2.
3.
4.
Na zaslonu Posneta TV izberite Možnosti in pritisnite gumb E.
Izberite Delno brisanje in pritisnite gumb E.
Izberite naslov, ki ga želite urediti.
Pritisnite gumb E na začetni točki. V oknu z začetno točko delitve izseka se prikažeta
slika in čas začetne točke.
●●
Z gumbi, ki se uporabljajo za predvajanje, izberite začetno in končno točko izseka, ki
ga želite izbrisati.
5. Pritisnite gumb E na končni točki. V oknu s končno točko delitve izseka se prikažeta
slika in čas končne točke.
6. Pritisnite gumb E, da izberete Izbriši.
7. Pritisnite gumb E.
"" Najkrajša dolžina izbrisanega izseka ne sme biti daljša od 5 sekund.
Kopiraj
Kopiranje videoposnetkov, glasbe ali
fotografij
●● Samo modeli serije F8 omogočajo kopiranje datotek iz HDD v druge pomnilniške naprave
in obratno.
Vsebina
Trdi disk/plošča/
AllShare → USB
Plošča/USB/AllShare
→ trdi disk
Trdi disk/plošča/USB
→ AllShare
Glasba
Fotografije
Videoposnetki
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
●● Plošča (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (zaključena)/DVD+RW/DVD-RW (zaključena)) →
trdi disk ali USB
●● PTP USB ni na voljo pri kopiranju v pomnilnik USB.
●● Televizijsko oddajo je mogoče posneti na zunanji ali notranji trdi disk, vendar funkcija
kopiranja ni podprta.
1. Pritisnite gumb HOME. Prikazal se bo osnovni zaslon.
2. Ko je predvajalnik v zaustavljenem načinu, priključite pomnilniško napravo USB v
priključek USB na nadzorni plošči izdelka.
3.
4.
5.
6.
Izberite želeno vrsto vsebin in pritisnite gumb E.
Izberite želene vsebine.
Izberite Možnosti in pritisnite gumb E.
Izberite Pošlji. in pritisnite gumb E. Če želite prekiniti kopiranje, pritisnite gumb E.
Funkcije 3D
Ogled DTV-ja s 3D-učinkom
V 3D-učinku lahko uživate v gledanju programov v živo ali posnetih TV-programov s
3D-vsebino.
1. Med gledanjem TV-oddaje ali predvajanjem posnete TV-oddaje pritisnite gumb 3D na
daljinskem upravljalniku. Prikazal se bo meni 3D.
●● En poleg drugega: sliki prikaže drugo ob drugi.
●● Zgoraj in spodaj: sliki prikaže eno nad drugo.
2. Z gumboma ◀▶ izberite želeni način 3D, nato pa pritisnite gumb E.
3. Če med gledanjem 3D enkrat pritisnete gumb 3D, se bo prikazana slika spremenila v
način 2D.
"" Če med gledanjem DTV-ja v načinu 3D načina »En poleg drugega« preklopite TV-kanal, se bo
prikazana slika samodejno spremenila v način 2D.
"" Če je omogočen 3D-učinek načina »En poleg drugega«, načina 3D ni mogoče prilagoditi.
"" Če TV-oddaja ne podpira načinov »En poleg drugega«, »Zgoraj in spodaj« ali funkcije »Samodejno
zaznavanje«, se zaslon za izbor menija 3D ne bo prikazal.
Prijava v Samsungov račun
Preden uporabite funkciji »Filmi in TV-oddaje« in »Aplikacije«, priporočamo, da se prijavite v
Samsungov račun.
Za prijavo v svoj Samsungov račun sledite temu postopku:
1. Ko je prikazan osnovni zaslon, pritisnite a gumb. Prikaže se zaslon za prijavo.
2. Izberite polje »E-pošta« in pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno okno s tipkovnico.
3. S tipkovnico vnesite svoj e-poštni naslov. Ko končate, izberite možnost Končano, nato
pa pritisnite gumb E. Znova se prikaže zaslon za prijavo.
4. Izberite polje »Geslo« in pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno okno s tipkovnico.
5. S tipkovnico vnesite svoje geslo. Ko končate, izberite možnost Končano, nato pa
pritisnite gumb E. Znova se prikaže zaslon za prijavo.
6. Da bo prijava prihodnjič preprostejša, izberite Samodejni vpis, nato pa pritisnite gumb
E.
7. Izberite Prijava in pritisnite gumb E. Predvajalnik se prijavi v vaš račun. V spodnjem
levem kotu zaslona se prikaže vaš e-poštni naslov.
"" Če izberete Samodejni vpis, bo predvajalnik ob naslednji prijavi samodejno vnesel vaš e-poštni
naslov in geslo. Izbrati boste morali le možnost Prijava.
"" Če se vaša e-poštni naslov in geslo ne prikažeta, ko se prikaže zaslon za prijavo, izberite gumb
z navzdol usmerjeno puščico ob polju »E-pošta«, nato pa pritisnite gum E. Prikaže se pojavni
seznam vseh vaših registriranih računov. Izberite račun in pritisnite gumb E. Predvajalnik bo
izpolnil polji e-pošte in gesla.
"" Če po prijavi pritisnete a gumb, se prikaže pojavno okno »Moj račun«. V pojavnem oknu lahko
izberete Odjava, Spreminjanje podatkov o računu, Povez. računov storitev, Odstrani račune iz
naprave in Deaktiviraj račun.
"" Če si želite izposojati filme ali kupovati aplikacije, morate v računu registrirati kreditno kartico.
Če kartice še niste registrirali, izberite Spreminjanje podatkov o računu. Na strani »Spremeni
podatke« računa izberite Registr. kartice, pritisnite gumb E in sledite navodilom na zaslonu.
Pred uporabo funkcij »Filmi in
TV-oddaje« in »Aplikacije«
Če funkcije »Smart Hub« še niste nastavili vas bo predvajalnik pri prvi uporabi funkcije »Filmi
in TV-oddaje« ali »Aplikacije« pozval, da nastavite funkcijo »Smart Hub«.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Filmi in TV-oddaje ali Aplikacije, nato pa pritisnite gumb
E. Če izberete Aplikacije, nadaljujte s 4. korakom.
2. Če izberete Filmi in TV-oddaje, se prikaže pojavno okno »Smart Hub«, ki vas sprašuje,
ali želite nastaviti funkcijo »Smart Hub«. Izberite Da in pritisnite gumb E. Prikaže se
pozdravni zaslon.
3. Izberite Začni in pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon s pogoji uporabe funkcije »Smart
Hub« in pravilnikom o zasebnosti.
4. Na zaslonu s pogoji uporabe funkcije »Smart Hub« si pozorno preberite pogoje in
določila ter pravilnikom o zasebnosti in jih potrdite, če želite uporabljati funkcijo »Smart
Hub«.
5. Pomaknite se navzdol in izberite možnost Prikaži podrobnosti, da si preberete
podrobnosti.
6. Ko končate z branjem, se pomaknite nazaj do prvega vnosnega polja in pritisnite gumb
E, da potrdite, da se strinjate s pogoji in določili storitve ter pravilnikom o zasebnosti.
7. Pritisnite gumb ▶ da se pomaknete do zaslona z dodatnimi pravili o zasebnosti.
8. Kliknite Prikaži podrobnosti, da prikažete celotno obvestilo.
9. Ko končate z branjem, se pomaknite nazaj do vrhnjega vnosnega polja in pritisnite gumb
E.
"" Strinjanje z dodatnimi pravili o zasebnosti ni obvezno, vendar če se z njimi ne strinjate nekatere
možnosti funkcije »Smart TV« morda ne bodo na voljo.
10. Dvakrat pritisnite gumb ▶. Prikaže se zaslon »Nastavit. je končana«. Pritisnite gumb E.
Uporaba filmov in televizijskih
oddaj
Brezplačne in plačljive filme in televizijske oddaje lahko prenesete ali pretakate v televizor in
si jih na njem ogledate.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Filmi in TV-oddaje, nato pa pritisnite gumb E.
2. Izberite film v kategoriji »Predstavljeno« ali »Priporočeno«, nato pa pritisnite gumb E.
Prikaže se stran izbranega filma. Z gumbom ▼ se pomaknite na dno zaslona. Izberite
Priljubljeni, Predstavljeno, Filmi, TV-oddaje ali Kupljeno, nato pa pritisnite gumb E.
Na strani, ki se prikaže, z gumbi ▲▼◀▶ izberite oddajo ali film, nato pa pritisnite gumb
E. Na zaslonih s filmi in TV-oddajami lahko izberete tudi možnosti Novosti, Najbolj
priljubljeno in Zvrsti, ter poiščete še druge filme in TV-oddaje, ki so na voljo. Na zaslonu
»Zvrsti« z gumbi ▲▼◀▶ izberite zvrst, nato pa pritisnite gumb E. Na zaslonih s filmi in
TV-oddajami te izbirate tako, da z gumbi ▲▼◀▶ označite svoj izbor, nato pa pritisnite
gumb E.
3. Ko si želite ogledati izbrano, izberite Glej zdaj, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se
zaslon s seznamom različnih ponudnikov, ki izposojajo film, in cenami za izposojo.
4. Izberite ponudnika in pritisnite gumb E. Za predvajanje filma sledite navodilom na
zaslonu.
"" Če se v Samsungov račun še niste prijavili, se po 3. koraku prikaže zaslon za prijavo, kjer se morate
prijaviti.
"" Če v Samsungovem računu še niste vnesli podatkov kreditne kartice, se po prijavi prikaže zaslon
»Registr. kartice«. Sledite navodilom na zaslonu. Če si želite izposojati filme ali kupovati aplikacije,
morate registrirati kreditno kartico.
Uporaba Aplikacij
Aplikacije lahko prenašate iz interneta, kjer lahko dostopate do različnih plačljivih ali
brezplačnih aplikacij in si jih ogledate na televizorju. Za dostop do nekaterih aplikacij
potrebujete Samsungov račun.
Kratek pregled zaslona z aplikacijami
●● Priporočeno : prikaže priporočene vsebine, ki jih upravlja Samsung.
●● Moji Appi : prikaže vašo osebno galerijo aplikacij na zaslonu »Več aplikacij«.
●● Več aplikacij : to možnost izberite, če želite prikazati zaslon »Več aplikacij«, kjer lahko
dodate, spreminjate in brišete aplikacije in si ogledate vse prenesene aplikacije.
●● Predstavljene aplikacije : z gumbi ▲▼◀▶ označite eno od predstavljenih aplikacij in
pritisnite gumb E. Prikažejo se informacije izbrani aplikaciji.
Prenašanje aplikacij
S funkcijo »Samsungove aplikacije« lahko prenašate različne plačljive ali brezplačne aplikacije.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Samsung Apps, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se
zaslon Samsungovih aplikacij.
2. Na vrhu zaslonu so v rubriki Novosti prikazane nove aplikacije. Z gumboma ◀▶ se
pomaknite levo ali desno po zaslonu in izberite aplikacijo. Pritisnite gumb E, da
prikažete podrobnejše informacije o aplikaciji. Če je aplikacija brezplačna, izberite
Prenos, nato pa pritisnite gumb E, da jo prenesete. Če je aplikacija plačljiva , izberite
Kupi., pritisnite gumb E in sledite navodilom na zaslonu.
"" Če želite kupiti aplikacijo, morate biti prijavljeni v Samsungov račun in imeti registrirano kreditno
kartico. Za prijavo pritisnite a gumb na daljinskem upravljalniku.
"" kartice še niste registrirali, po prijavi znova pritisnite a gumb, nato pa v pojavnem oknu, ki se
prikaže, izberite Spreminjanje podatkov o računu. Na strani »Spremeni podatke« računa izberite
Registr. kartice, pritisnite gumb E in sledite navodilom na zaslonu.
"" Dostopate lahko tudi do aplikacij v kategorijah, ki so prikazane na levi strani zaslona. Navodila
najdete v 4. koraku.
3. Ko se aplikacija prenese, izberite Zaženi, nato pa pritisnite gumb E, da zaženete
aplikacijo. Če želite aplikacijo zagnati kasneje, pritisnite gumb RETURN. V obeh primerih
se na zaslonu z aplikacijami prikaže ikona aplikacije.
4. Če si želite ogledati še druge aplikacije, se z gumbi ▲▼◀▶ pomaknite na seznam
kategorij na levi.
5. Z gumboma ▲▼ izberite kategorijo. Vsakič, ko osvetljeno polje premaknete na drugo
kategorijo, se na desni prikaže nov izbor aplikacij.
6. Z gumbom ▶ se pomaknite na izbor in z gumbi ▲▼◀▶ izberite aplikacijo.
7. Če si želite ogledati podrobne informacije o aplikaciji, pritisniti gumb E, ko jo izberete.
8. Če želite prenesti aplikacijo, sledite navodilom v 2. in 3. koraku.
Zagon aplikacije
1. Na osnovnem zaslonu izberite Aplikacije, nato pa pritisnite gumb E.
2. Na zaslonu »Aplikacije« z gumbi ▲▼◀▶ izberite aplikacijo, nato pa pritisnite gumb E.
Aplikacija se zažene.
Uporaba zaslona »Več aplikacij«
Na zaslonu »Več aplikacij« je seznam vseh aplikacij, ki ste jih prenesli. Na voljo so naslednje
možnosti:
●● Aplikacije na zaslonu »Več aplikacij« lahko razvrstite z ukazi Datum Prenosa, Nedavno
odprto in Naslov.
●● Za aplikacije v polju »Moje aplikacije« na zaslonu »Aplikacije« je na voljo več možnosti
menija »Uredi«, vključno s posodabljanjem aplikacij, premikanjem aplikacij v mapo ter
brisanjem in zaklepanjem.
●● Zagon aplikacije.
Razvrščanje aplikacij
Aplikacije na zaslonu »Več aplikacij« lahko razvrščate po spodnjem postopku:
1. Na osnovnem zaslonu izberite Aplikacije, nato pa pritisnite gumb E.
2. Na zaslonu »Aplikacije« se z gumbom ▼ pomaknite do ikone Več aplikacij na dnu strani,
nato pa pritisnite gumb E.
3. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma ▲▶ pomaknite do možnosti Prikaz na vrhu
zaslona in pritisnite gumb E.
4. V spustnem oknu, ki se prikaže, izberite Datum Prenosa, Nedavno odprto ali Naslov, nato
pa pritisnite gumb E. Aplikacije na zaslonu »Več aplikacij« se razvrstijo po izbranem
merilu.
Uporaba menija Možnosti
Zakleni/Odkleni
S funkcijama »Zakleni/odkleni« in »Varnostni PIN« lahko zaklenete aplikacije, tako da jih ne
bo mogoče zagnati z zaslonov »Aplikacije« in »Več aplikacij«. Privzeti PIN je 0000.
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma ▲▶ pomaknite do možnosti Možnosti na vrhu
zaslona in pritisnite gumb E.
2. Izberite Zakleni/Odkleni in pritisnite gumb E.
3. Ko se prikaže storitev za zaklepanje, s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku
vnesite kodo PIN.
4. Izberite aplikacijo, ki jo želite zakleniti, nato pa pritisnite gumb E. Na aplikaciji se
prikaže ključavnica. Enako lahko zaklenete tudi druge aplikacije.
5. Za odklepanje izberite aplikacijo, ki jo želite odkleniti, nato pa pritisnite gumb E.
6. Če želite zakleniti vse aplikacije, z gumboma ▲▶ izberite Zakl. vse, nato pa pritisnite
gumb E.
7. Če želite hkrati odkleniti vse zaklenjene aplikacije, z gumboma ▲▶ izberite Odkleni vse,
nato pa pritisnite gumb E.
8. Pritisnite gumb RETURN, da se vrnete na zaslon z aplikacijami. Ob zaklenjenih aplikacijah
bo na desni strani prikazana ključavnica.
Uredi Moje Appe
Funkcija »Uredi moje aplikacije« omogočanje dodajanje in brisanje aplikacij na seznamu
»Moje aplikacije«. Omogoča tudi premestitev aplikacije na seznamu »Moje aplikacije«.
Dodajanje aplikacije na seznam »Moje aplikacije«
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma ▲▶ pomaknite do možnosti Možnosti na vrhu
zaslona in pritisnite gumb E.
2. Izberite Uredi Moje Appe in pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon »Uredi moje
aplikacije«.
3. V vrhnji vrstici z aplikacijami izberite eno od osvetljenih aplikacij, nato pa pritisnite gumb
E. Osvetljena aplikacija se prikaže v spodnjem polju »Moje aplikacije« v vrhnji vrstici pa
se zasenči.
"" Zasenčene aplikacije so že na seznamu »Moje aplikacije«.
4. Ko se vrnete na zaslon »Aplikacije«, bo izbrana aplikacija prikazana v polju »Moje
aplikacije«.
Brisanje aplikacije iz polja »Moje aplikacije«
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma ▲▶ pomaknite do možnosti Možnosti na vrhu
zaslona in pritisnite gumb E.
2. Izberite Uredi Moje Appe in pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon »Uredi moje
aplikacije«.
3. Izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti iz polja »Moje aplikacije«, pritisnite gumb E,
nato pa se z gumbi ▲▼◀▶ pomaknite na ikono X. Prikaže se pojavno okno »Odstrani iz
mojih aplikacij«.
4. Izberite Da in pritisnite gumb E.
5. Ko se vrnete na zaslon »Aplikacije«, bo izbrana aplikacija odstranjena iz polja »Moje
aplikacije«.
Premikanje aplikacije v polje »Moje aplikacije«
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma ▲▶ pomaknite do možnosti Možnosti na vrhu
zaslona in pritisnite gumb E.
2. Izberite Uredi Moje Appe in pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon »Uredi moje
aplikacije«.
3. Izberite aplikacijo, ki jo želite premakniti, pritisnite gumb E, nato pa jo z gumbi ▲▼◀▶
premaknite v smeri ene od puščic, ki so prikazane ob njej (<, >, ^ itd.). Ikona aplikacije se
premakne v izbrani smeri..
4. Ko ikono aplikacije premaknete na želeno mesto, pritisnite gumb E.
5. Ko se vrnete na zaslon »Aplikacije«, bo aplikacija na mestu, ki ste ga izbrali.
Ustvari mapo
Ta funkcija vam omogoča ustvarjanje map na zaslonu »Več aplikacij«, kamor lahko
premestite aplikacije.
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma ▲▶ pomaknite do možnosti Možnosti na vrhu
zaslona in pritisnite gumb E.
2. Izberite možnost Ustvari mapo, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno okno
»Določite ime mape«.
3. Pritisnite gumb E. Prikaže se tipkovnica,
4. Izberite gumb Izbriši na desni strani, nato pa pritisnite gumb E, da iz vnosnega polja
odstranite ime Mapa 1. Nato s tipkovnico vnesite ime, s katerim želite poimenovati
mapo.
5. Ko končate, na desni strani izberite možnost Končano, nato pa pritisnite gumb E.
Prikaže se pojavno okno.
6. Izberite V redu., nato pa pritisnite gumb E. Nova mapa se prikaže na seznamu aplikacij
na levi strani zaslona.
Premakni v mapo
Ta funkcija omogoča premikanje aplikacij v želeno mapo.
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma ▲▶ pomaknite do možnosti Možnosti na vrhu
zaslona in pritisnite gumb E.
2. Izberite možnost Premakni v mapo, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se okno za
premikanje v mapo.
3. Z gumbi ▲▼◀▶ označite aplikacijo, ki jo želite premakniti, nato pa pritisnite gumb E, da
jo izberete. V levem zgornjem kotu ikone aplikacije se prikaže kljukica.
4. Če želite počistiti kljukico, pritisnite gumb E. Kljukica izgine.
5. Če želite izbrati še druge aplikacije, ponovite 3. korak.
"" Če želite izbrati vse prenesene aplikacije, v zgornjem desnem kotu zaslona izberite Izberi vse, nato
pa pritisnite gumb E. Če želite preklicati izbor vseh aplikacij, v zgornjem desnem kotu zaslona
izberite Prekl. izb., nato pa pritisnite gumb E.
6. Ko končate, na vrhu zaslona izberite možnost Izberite mapo, nato pa pritisnite gumb E.
Prikaže se pojavno okno »Izberi mapo«.
7. V pojavnem oknu »Izberi mapo« z gumboma ▲▼ izberite mapo, v katero želite
premakniti izbrane aplikacije, nato pa pritisnite gumb E.
8. Prikaže se pojavno okno »aplikacije premaknjene«. Pritisnite gumb E.
9. Če želite odpreti mapo, jo označite z gumbi ▲▼◀▶ , nato pa pritisnite gumb E.
Preimenuj mapo
Ta funkcija vam omogoča preimenovati obstoječo mapo.
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma ▲▶ pomaknite do možnosti Možnosti na vrhu
zaslona in pritisnite gumb E.
2. Izberite možnost Preimenuj mapo, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon
»Preimenuj mapo«, kjer je ena od map označena.
3. Z gumbi ▲▼◀▶ označite želeno mapo, nato pa pritisnite gumb E. Prikaže se pojavno
okno »Preimenuj«.
4. Pritisnite gumb E. Prikaže se tipkovnica.
5. Vnesite novo ime mape. Ko končate, na desni strani izberite možnost Končano, nato pa
pritisnite gumb E. Znova se prikaže pojavno okno »Preimenuj«, kjer je prikazano novo
ime.
6. Izberite V redu. in pritisnite gumb E. Mapa je preimenovana.
7. Desni strani zaslona izberite Zapri, nato pa pritisnite gumb E.
Izbriši
S to možnostjo lahko izbrišete aplikacije in mape zaslona »Moje aplikacije«. Če mapa vsebuje
aplikacije, bodo slednje izbrisane skupaj z mapo.. Z brisanjem mape trajno odstranite. Če
boste izbrisano aplikacijo kasneje želeli znova uporabiti, jo morate znova prenesti.
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma ▲▶ pomaknite do možnosti Možnosti na vrhu
zaslona in pritisnite gumb E.
2. Izberite Izbriši in pritisnite gumb E. Prikaže se zaslon »Izbriši«.
3. Z gumbi ▲▼◀▶ označite aplikacijo ali mapo, nato pa pritisnite gumb E, da jo izberete.
V levem zgornjem kotu ikone aplikacije ali mape se prikaže kljukica.
4. Če želite počistiti kljukico, pritisnite gumb E. Kljukica izgine.
5. Če želite izbrati še druge aplikacije ali mape, ponovite 3. korak.
"" Če želite izbrati vse prenesene aplikacije, v zgornjem desnem kotu zaslona izberite Izberi vse, nato
pa pritisnite gumb E. Če želite preklicati izbor vseh aplikacij, v zgornjem desnem kotu zaslona
izberite Prekl. izb., nato pa pritisnite gumb E.
6. Ko izberete vse želene elemente, na vrhu zaslona izberite Izbriši, nato pa pritisnite gumb
E. Prikaže se pojavno okno brisanja.
7. Izberite Da in pritisnite gumb E. Izbrane aplikacije se izbrišejo.
"" Zaklenjene aplikacije ali mape ni mogoče neposredno izbrisati. Če v 7. koraku za brisanje izberete
zaklenjeno aplikacijo ali mapo, se prikaže pojavno okno »Zakleni storitev«. V pojavnem oknu
vnesite varnostno kodo PIN, nato pa pritisnite gumb E. Zaklepanje bo preklicano in datoteka ali
mapa bo izbrisana.
Pos. aplikacij
Ko se mora aplikacija posodobiti na najnovejšo različico, izberite možnost Aplikacije in
nato Več aplikacij. Na zaslonu Več aplikacij izberite možnost Pos. aplikacij in nato izberite
aplikacijo s seznama. Aplikacija se začne posodabljati na najnovejšo različico. Možnost Pos.
aplikacij se na zaslonu prikaže samo, ko je potrebna posodobitev.
Screen Mirroring
Za serijo BD-F8
Funkcija Screen Mirroring vam omogoča na televizorju prikazati zaslonski prikaz pametnega
telefona ali tabličnega računalnika s sistemom Android, ki je povezan z izdelkom.
1. Ko je prikazan osnovni zaslon predvajalnika plošč Blu-ray, pritisnite } gumb na
daljinskem upravljalniku. Prikaže se pojavno okno Screen Mirroring.
2. V napravi zaženite aplikacijo AllShare Cast.
3. V svoji napravi poiščite na seznamu razpoložljivih naprav ime izdelka in ga izberite.
4. Na televizorju se prikaže koda PIN. To kodo PIN vnesite v napravo.
5. Na televizorju se prikaže sporočilo o vzpostavljanju povezave (npr.: »povezovanje z
Android_92gb ...«), ki mu sledi sporočilo o vzpostavljeni povezavi.
6. Čez nekaj trenutkov se na televizorju prikaže zaslonski prikaz naprave.
7. Za izklop funkcije Screen Mirroring ritisnite gumb EXIT ali RETURN na daljinskem
upravljalniku ali pa onemogočite funkcijo Zrcaljenje zaslona na svojem pametnem
telefonu.
"" Povežete se lahko z napravo, ki podpira AllShare Cast. Povezovanje s tako napravo morda ni v
celoti podprto, kar je odvisno od izdelovalca. Za več informacij o podpori mobilne povezave si
oglejte spletno stran izdelovalca.
"" Pri uporabi funkcije Screen Mirroring lahko zaradi okolice pride do motenj v sliki in zvoku.
"" Prenos podatkov prek povezave Bluetooth lahko povzroči motnje v signalu funkcije Screen
Mirroring. Priporočamo, da pred uporabo funkcije Screen Mirroring izklopite funkcijo Bluetooth v
pametnem telefonu oziroma napravi (tabličnem računalniku).
"" Screen Mirroring je na voljo samo pri mobilnih napravah, ki podpirajo funkcije AllShare Cast ali
Wireless Mirroring (Brezžično zrcaljenje). Za več informacij obiščite spletno stran proizvajalca
naprave.
Uporaba spletnega brskalnika
Do interneta lahko dostopate prek spletnega brskalnika.
V osnovnem zaslonu izberite Spletni brskal., nato pa pritisnite gumb E.
"" Ko zaženete spletni brskalnik in je predvajalnik prek kabla HDMI povezan s televizorjem,
združljivim s funkcijo BD Wise in je ta vključena, se brskalnik poveča na celotni zaslon, ločljivost
televizorja pa se samodejno nastavi na optimalno vrednost.
"" Spletni brskalnik ni združljiv z aplikacijami Java.
"" Če poskusite prenesti datoteko, ki je ni mogoče shraniti, se bo prikazalo sporočilo o napaki.
"" E-trgovina (nakup izdelkov prek spleta) ni podprta.
"" ActiveX ni podprt.
"" Dostop do nekaterih spletnih strani ali spletnih brskalnikov, ki jih upravljajo določena podjetja, je
lahko blokiran.
Brskanje s povezavo in brskanje s
kazalcem
V spletnem brskalniku sta mogoča dva načina brskanja: brskanje s povezavo in brskanje s
kazalcem. Ko prvič zaženete brskalnik, je vklopljeno brskanje s kazalcem. Če za krmarjenje
po brskalniku uporabljate miško, priporočamo, da nastavitev »Brskanje s kazalcem« pustite
vklopljeno. Če za krmarjenje po brskalniku uporabljate daljinski upravljalnik, priporočamo, da
nastavitev »Brskanje s kazalcem« spremenite v »Brs. s povezavo«. Pri brskanju s povezavo
se označeno polje v brskalniku premika od povezave do povezave in je veliko priročnejše od
brskanja s kazalcem, če uporabljate daljinski upravljalnik.
Če želite vklopiti brskanje s povezavo, sledite spodnjemu postopku:
1. Z gumbi ▲▼◀▶ daljinskega upravljalnika kazalec premaknite na ikono »Brs. s povezavo«
v zgornjem desnem kotu zaslona. Ikona »Brs. s povezavo« je tretja z desne. kazalec je na
pravem mestu, če ikona pomodri in se na zaslonu prikaže napis »Brs. s povezavo«.
2. Pritisnite gumb E. Brskanje s povezavo je vklopljeno in bo vklopljeno, vsakič ko odprete
spletni brskalnik.
Kratek pregled nadzorne plošče
Nadzorna plošča, ki je v zgodnjem delu zaslona, vsebuje orodno vrstico z ikonami, ki zaženejo
vrsto uporabnih funkcij. Spodaj so te ikone opisane v zaporedje od leve proti desni na zaslonu.
●●
: premik na prejšnjo stran.
●●
: premik na naslednjo spletno stran stran.
●●
: prikaz zaslona zaznamkov in zgodovine. Tukaj lahko dodate zaznamek za trenutno
stran, izberete obstoječ zaznamek ter urejate in brišete zaznamke. Lahko si ogledate
tudi zgodovino brskanja in izberete stran, ki ste jo že obiskali.
●●
: premik na osnovni zaslon spletnega brskalnika.
●●
: omogoča ročni vnos naslova spletne strani s pojavnim oknom tipkovnice.
●●
: ponovno naloži osveženo trenutno stran.
●●
: trenutno stran doda med zaznamke.
●●
●●
: omogoča sikanje informacij na podlagi vnosa v pojavnem oknu tipkovnice.
Glejte »Uporaba pojavnega okna tipkovnice«.
: omogoča povečevanje in pomanjšanje zaslonskega prikaza v odstotkih.
●●
: vklop funkcije PIP.
●●
: preklapljanje med brskanjem s povezavo in brskanjem s kazalcem.
●●
: omogoča določitev nastavitev brskalnika. Glejte »Uporaba nastavitvenega menija«.
●●
: zapre spletni brskalnik.
Uporaba pojavnega okna tipkovnice
Če kliknete
ali
ali polje za vnos podatkov ali besedila in nato
pritisnete gumb E, se prikaže pojavno oknu tipkovnice.
Če pojavno okno tipkovnice uporabljate z daljinskim upravljalnikom, sledite temu postopku:
1. Z gumbi ▲▼◀▶ daljinskega upravljalnika označeno polje pomaknite do želene številke ali
črke.
2. Za vnos črke ali številke v vnosno polje pritisnite gumb E.
3. Če želite vnesti veliko črko, označeno polje pomaknite do tipke Caps v zgornjem levem
kotu in pritisnite E. Če želite znova uporabljati male črke, znova označite tipko Caps in
pritisnite gumb E.
4. Če želite vnesti posebni znak ali ločilo, označite tipko 123#& na levi strani in pritisnite
gumb E.
5. Le želite izbrisati znak, označeno polje pomaknite na gumb ← in pritisnite gumb E.
6. Če želite izbrisati celoten vnos, označeno polje pomaknite na gumb Prekliči. in pritisnite
gumb E.
7. Ko končate vnašanje, označeno polje premaknite na tipko Končano in pritisnite gumb E.
"" Če ste s predvajalnikom povezali brezžično tipkovnico, lahko lahko uporabljate za vnos črk,
številk, posebnih znakov in ločil. Upoštevajte, da brezžična tipkovnica deluje, le kadar je prikazano
pojavno okno tipkovnice, in da jo je mogoče uporabljati samo za vnos črk, številk, posebnih znakov
in ločil.
Možnosti v pojavnem oknu tipkovnice
Če želite odpreti možnosti pojavnega okna tipkovnice, označite tipko
kotu tipkovnice in pritisnite gumb E.
v spodnjem levem
●● Jezik : Izberite jezik tipkovnice. Izberete lahko angleščino, francoščino, ruščino ipd.
●● Priporočeno besedilo : Tipkovnica bo med vnašanjem prikazala priporočene besede. To
funkcijo lahko nastavite na Vklop ali Izklop.
●● Predvidevanje nasled... : Tipkovnica bo med vnašanjem prikazala predvideno naslednjo
črko. Predvidena naslednja črka se prikaže v obroču okoli črke, ki ste jo nazadnje vnesli.
Lahko izberete predvideno črko ali se pomaknete na naslednjo. To funkcijo lahko
nastavite na Vklop ali Izklop.
Uporaba menija »Nastavitve«
V nastavitvenem meniju so funkcije, ki določajo delovanje brskalnika in varnostne nastavitve
brskalnika. Če želite odpreti nastavitveni meni, na nadzorni plošči označite ikono , nato pa
pritisnite gumb E. Če želite izbrati možnost v nastavitvenem meniju, označite možnost in
pritisnite gumb E.
●● Omogoči/Onemogoči prijemanje : Vklop ali izklop funkcij prijemanja. Če je funkcija
prijemanja vklopljena, se lahko premikate navzdol in navzgor po spletni strani, ne da bi
uporabili drsno vrstico. Funkcija prijemanja je na voljo samo pri brskanji s kazalcem.
●● Odobrena mesta : Omogoča omejitev dostopa do neprimernih spletnih mest otrokom,
tako da dovoljuje samo dostop do spletnih mest, ki jih registrirate. pri vsakem dostopu
do te funkcije se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Ko prvič odprete to funkcijo. s
številskimi gumbi daljinskega upravljalnika vnesite privzeto kodo PIN 0000. Kodo PIN
lahko spremenite z možnostjo »Ponastavi geslo za odobrena mesta«. Podrobnosti so
spodaj.
––
Funkcija odobrenih mest : vklop in izklop funkcije odobrenih spletnih mest.
––
Ponastavi geslo za odobrena mesta : prememba gesla funkcije »Odobrena mesta«.
––
Dodaj spl. mesto : omogoča dodajanje trenutnega spletnega mesta seznamu
odobrenih.
––
Upravljaj odobrena mesta : omogoča vnos naslovov URL za dodajanje na seznam
»Odobrena mesta« in brisanje spletnih mest z njega. Če vklopite to funkcijo in
na seznam »Odobrena mesta« ne dodate nobenega spletnega mesta, dostop do
interneta ne bo mogoč.
●● Zasebno brskanje je vkloplj./izkl. : Vklop/izklop zasebnega načina. Če je zasebni način
omogočen, brskalnik ne shranjuje naslovov URL spletnih mest, ki jih obiščete. Če želite
omogočiti zasebni način, izberite V redu.. Če je zasebni način vklopljen, je pred naslovom
URL v brskalniku prikazana ikona »Stop«. Če želite izklopiti zasebni način, ga znova
izberite, ko je vklopljen.
●● Nastavitve PIP : nastavite lahko želeni položaj slike v sliki (PIP).
●● Nastav. splet. brskalnika
––
Nas. za domačo stran : določitev domače strani spletnega brskalnika.
––
Blok. poj. oken : vklop/izklop blokiranja pojavnih oken.
––
Blokiranje strani : vklop/izklop blokiranja oglasov in določanje naslovov URL, kjer so
oglasi blokirani.
––
Splošno : v tej možnosti lahko izbrišete osebne podatke, kot so zgodovina obiskov
spletnih mest in podatki o brskanju (piškotki ipd.) ter ponastavite vse nastavitve
spletnega brskalnika na tovarniške.
––
Kodiranje : kodiranje spletnih strani lahko nastavite na »Sam. izbira« ali pa obliko
kodiranja ročno izberete s seznama.
––
Kazalec : če je kazalec nastavljen na »Kazalec«, lahko izberete njegovo hitrost, lahko
pa vklopite tudi pametni kazalec (Vklop ali Izklop).
––
Informacije o brskalniku : prikaz oznake različice in avtorskih pravic brskalnika.
●● Pomoč : Osnovne informacije o upravljanju spletnega brskalnika.
"" Pri nekaterih spletnih mestih nekatere nastavljene funkcije spletnega brskalnika morda ne bodo
delovale. Funkcije, ki niso aktivne, so zasenčene in jih ni mogoče uporabljati.
Povezovanje računov internetnih
storitev s predvajalnikom
Funkcija »Povez. računov storitev« omogoča povezovanje predvajalnika z vašimi računi
v internetnih storitvah, kot je Pandora, tako da se predvajalnik lahko samodejno poveže s
storitvijo, ko zaženete aplikacijo te storitve.
Povezavo do računa storitve ustvarite na naslednji način:
1. Ko je prikazan osnovni zaslon, pritisnite a gumb na daljinskem upravljalniku, da se
prijavite v svoj Samsungov račun.
2. Ko ste prijavljeni, znova pritisnite a gumb na daljinskem upravljalniku.
3. V pojavnem oknu »Moj račun« izberite možnost Povez. računov storitev, nato pa
pritisnite gumb E.
4. Na zaslonu »Povez. računov storitev« izberite storitev, ki jo želite povezati s
predvajalnikom, in pritisnite gumb E.
5. Izberite Registriraj. in pritisnite gumb E.
6. Na zaslonu »ID in geslo«, s pojavno tipkovnico vnesite uporabniško ime, ki ga uporabljate
za storitev. Ko končate, izberite možnost Končano, nato pa pritisnite gumb E.
7. Enak postopek ponovite tudi za geslo Ko končate, izberite možnost Končano, nato pa
pritisnite gumb E.
8. Izberite V redu. in pritisnite gumb E.
Nastavitve BD-Live
BD-LIVE™
Za serijo BD-F8
Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča
podpira funkcijo BD-LIVE.
Privzeto je pomnilnik že konfiguriran in ga ni treba posebej nastavljati. Če ni dovolj prostora
ali je delovanje funkcije BD-Live moteno, izbrišite podatke BD, da sprostite prostor na
pomnilniku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
Izberite Omrežje in pritisnite gumb E.
Izberite Nastavitve BD-Live in pritisnite gumb E.
Izberite Izbriši podatke BD. in pritisnite gumb E.
Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
Izberite eno od vsebin storitve BD-LIVE, ki jih nudi izdelovalec plošče.
BD-LIVE™
Za serijo BD-F6
Ko je predvajalnik povezan z omrežjem, lahko uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če
plošča podpira funkcijo BD-LIVE.
1. V priključek USB na sprednji strani predvajalnika vstavite pomnilnik USB in preverite
razpoložljivi prostor v pomnilniku. V pomnilniški napravi mora biti za storitve BD-LIVE na
voljo vsaj 1 GB prostora.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato pa pritisnite gumb E.
Izberite Omrežje in pritisnite gumb E.
Izberite Nastavitve BD-Live in pritisnite gumb E.
Izberite Upravljanje podatkov BD in pritisnite gumb E.
Izberite Izberi napravo in pritisnite gumb E.
Izberite napravo USB in pritisnite gumb E.
Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
Izberite eno od vsebin storitve BD-LIVE, ki jih nudi izdelovalec plošče.
"" Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od izdelovalca plošče.
Podprte oblike
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
*.avi
Ločljivost
Bitna
hitrost
(Mb/s)
6~30
30
Avdio kodek
DivX 3.11 / 4 / 5
/6
*.mkv
*.asf
MPEG4 SP/ASP
*.wmv
*.mp4
AVI
*.3gp
*.vro
MKV
ASF
*.mpg
MP4
*.mpeg
3GP
*.ts
MOV
*.tp
FLV
*.trp
VRO
*.mov
VOB
*.flv
PS
*.vob
TS
*.svi
*.m2ts
SVAF
H.264 BP/MP/
HP
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
*.divx
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3
: 1280x720)
LPCM
ADPCM(IMA,
MS)
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG2
MPEG(MP3)
MPEG1
DTS (Core)
640x480
MVC
WebM
Dolby Digital
AAC
HE-AAC
Window Media
Video v7,v8,v9
VP6
*.mts
*.webm
Video kodek
Hitrost
sličic
(sličic na
sekundo)
VP8
1920x1080
4
24/25/30
60
6~30
20
Vorbis
Omejitve
–– Čeprav je datoteka kodirana s podprtim kodekom, omenjenim zgoraj, predvajanje
datoteke morda ne bo mogoče zaradi vsebine datoteke.
–– Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne
ali pa je datoteka poškodovana.
–– Pri datotekah z višjo bitno hitrostjo/hitrostjo sličic od tiste, ki je navedena v zgornji tabeli,
bo predvajanje morda moteno.
–– Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
–– Predvajanje datoteke na daljavo prek omrežne povezave bo morda moteno zaradi
premajhne omrežne hitrosti.
–– Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi z izdelkom.
Dekodirnik za video
–– Podpira do H.264, ravni 4.1. (Ne podpira FMO/ASO/RS)
–– Ne podpira VC1/AP/L4.
–– KODEKI razen za WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
●● Manj kot 1280 x 720 : najv. 60 sličic
●● Več kot 1280 x 720 : najv. 30 sličic
–– Ne podpira oblike GMC 2 ali višje.
–– Podpira SVAF (zgoraj/spodaj, ena ob drugi).
–– Podpira spec. BD MVC.
Dekodirnik za zvok
–– Podpira WMA 10 PRO (do 5.1).
–– Ne podpira zvoka brez izgube WMA.
–– Podpira ADPCM IMA,MS.
–– Ne podpira ADPCM (A-zakon, μ-zakon).
–– Ne podpira QCELP/AMR NB/WB.
–– Podpira vorbis (do 2-kanalni zvok).
–– Podpira DD+ (do 7,1-kanalni zvok).
Podprte oblike datotek s podnapisi DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
"" Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali
hitrosti sličic videa.
Podprte oblike datotek s podnapisi
Ime
Zunanja
Notranje
Končnica datoteke
Časovno usklajeno besedilo
MPEG-4
SAMI
SubRip
SubViewer
Micro DVD
SubStation Alpha
Napredni SubStation Alpha
Powerdivx
Xsub
SubStation Alpha
Napredni SubStation Alpha
SubRip
Časovno usklajeno besedilo
MPEG-4
.ttxt
.smi
.srt
.sub
.sub or.txt
.ssa
.ass
.psb
AVI
MKV
MKV
MKV
MP4
Podpora glasbenih datotek
Končnica datoteke
Vrsta
Kodek
Razpon podpore
*.mp3
*.m4a
MPEG
MPEG1 avdio 3-slojni
-
*.mpa
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
Podpira do 2-kanalni
zvok
Podpira do 2-kanalni
zvok
Podpira WMA 10 Pro (do
5,1-kanalni zvok).
*.wma
WMA
WMA
Ne podpira zvoka brez
izgube WMA.
*.aac
Podpira do profila M2.
*.wav
*.mid
*.midi
*.ape
wav
wav
Ne podpira načina LBR.
-
midi
midi
Vrsta 0 in vrsta 1
ape
ape
-
Podprte slikovne datoteke
Končnica datoteke
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Vrsta
Ločljivost
JPEG
15360x8640
PNG
BMP
MPO
4096x4096
4096x4096
15360x8640
AVCHD (visoka ločljivost naprednih video
kodekov)
●●Ta izdelek lahko predvaja plošče oblike AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in
uporabljajo v kamkorderjih.
●●Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z visoko ločljivostjo.
●●V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene bolj učinkovito kot v običajnih oblikah
stisnjenih slik.
●●Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko »x.v.Color«. Ta izdelek lahko predvaja plošče
AVCHD v obliki »x.v.Color«.
●●»x.v.Color« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
●●»AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetja Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. in družbe Sony Corporation.
"" Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo mogoče predvajati zaradi pogojev snemanja. Plošče
v obliki AVCHD morajo biti zaključene.
"" Oblika »x.v.Color« nudi večji razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.
Odpravljanje napak
Preden se obrnete na servis, poskusite naslednje rešitve.
TEŽAVA
UKREP
Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba
zamenjati.
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m.
Z daljinskim upravljalnikom ni
Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gummogoče upravljati.
bov, da izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga
ponastavite. Ponovno vstavite baterije in znova poskusite uporabljati daljinski upravljalnik.
Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
Plošča se ne predvaja.
Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
Preverite, ali ima plošča menije.
To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
(npr. zornih kotov).
nemogočem postopku.
Zahtevali ste neobstoječo številko naslova ali poglavja oziroma
iskalni čas, ki je izven območja.
Način predvajanja se razlikuje od Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo
izbire v nastavitvenem meniju.
pravilno delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja širina/višina ni mogoče Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Blu-ray/DVD je fiksno.
spremeniti.
To ni napaka izdelka.
Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti
Ni zvoka.
za zvok.
Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
Ko ste na osnovnem zaslonu in v napravi ni plošče, pritisnite gumb
Na zaslonu ni prikaza.
' (na sprednji plošči) in ga zadržite dlje kot 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi
uporabniški podatki za BD.
Ko ste na osnovnem zaslonu in v napravi ni plošče, pritisnite gumb
' (na sprednji plošči) in ga zadržite dlje kot 5 sekund. Vse nastavitve, vključno s številko PIN, se bodo ponastavile nazaj na tovarniške nastavitve. Te možnosti ne uporabljajte, razen če je nujno
Če pozabite geslo PIN.
potrebno.
Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi
uporabniški podatki za BD.
TEŽAVA
UKREP
Pojdite na kazalo in v uporabniškem priročniku poiščite poglavje,
ki vsebuje pojasnila glede vaše težave, ter izvedite opisani postoČe imate druge težave.
pek.
Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
Slika je glasna ali motena.
Očistite ploščo.
Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku.
Ni izhodnega signala HDMI.
Preverite, ali vaš televizor podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p,
720p, 1080i ali 1080p.
Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebiNenavaden prikaz signala HDMI.
ne HDCP, se na zaslonu občasno pojavljajo motne.
Delovanje funkcije AllShare
Skupne mape so prikazane v
AllShare prikazuje samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam Slika,
aplikaciji AllShare, datotek pa ni Glasba ali Film. Datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, ne bodo
mogoče prikazati.
prikazane.
Preverite, ali je omrežje stabilno.
Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da omrežje ni
Videoposnetek se predvaja s prepreobremenjeno.
kinitvami.
Brezžična povezava med napravo, ki podpira standard DLNA, in
izdelkom ni stabilna. Preverite povezavo.
Povezava AllShare med izdelkom Naslov IP v istem podomrežju mora biti edinstven. Če ni, lahko te
in osebnim računalnikom ni stabil- motnje povzročijo motnje IP-ja.
na.
Preverite, ali je vklopljen požarni zid. Če je, ga izklopite.
TEŽAVA
Povezave s strežnikom BD-Live ni
mogoče vzpostaviti.
Med uporabo storitve BD-Live se
pojavi napaka.
Prikaže se sporočilo »Preizkus
delovanja ni uspel.«, funkcije razporejenega snemanja, snemanja in
časovnega zamika pa ne delujejo.
Ogled plačljivega kanala s povezavo CI(+) CAM ni mogoč.
UKREP
BD-Live
V meniju s prikazom stanja omrežja preverite, ali je omrežna povezava uspešno vzpostavljena.
Preverite, ali je v izdelek priključena pomnilniška naprava USB.
V pomnilniški napravi mora biti za storitve BD-Live na voljo vsaj 1
GB prostora. Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo
»Izbriši podatke BD«.
Preverite, ali je možnost »Internetna povezava BD-Live« nastavljena na »Dovoli (vse)«.
Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali
posodobite vdelano programsko opremo.
V pomnilniški napravi mora biti za storitve BD-Live na voljo vsaj 1
GB prostora. Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo
»Izbriši podatke BD«.
Snemanje
Za tovrstne težave je lahko kriva pomnilniška naprava USB slabše
kakovosti, ki ne podpira funkcije snemanja. Priporočamo, da uporabljate zunanji trdi disk USB.
Priporočena hitrost naprave zunanjega trdega diska USB je najmanj 5400 vrt./min. Trdi diski USB vrste RAID niso podprti.
Plačljivi kanal
Preverite, ali je vdelana programska oprema CAM-a nadgrajena za
združljivost z različico CI+ 1.3.
Nekateri CAM-i na trgu s starejšo različico vdelane programske
opreme niso povsem združljivi z napravo, ki je skladna s specifikacijo v1.3.
Gre za težavo starejših CAM-ov, ne te naprave, združljive s CI Plus.
V tem primeru lahko težavo odpravite tako, da posodobite vdelano programsko opremo CAM-a.
Za to stopite v stik z omrežnim operaterjem ali operaterjem CAM-a.
"" Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki za BD.
Download PDF

advertising