Samsung | BD-P1500 | Samsung BD-P1500 Navodila za uporabo

BD-P1500
Predvajalnika plošč Blu-ray
Uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Če želite prejeti še dodatne storitve, registrirajte
svoj izdelek na spletni strani
www.samsung.com/global/register
glavne lastnosti vašega novega
predvajalnika plošč Blu-ray
Lastnosti predvajalnika
Podpira različne vrste video plošč
Podpira plošče Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD Video in DVD-RW/-R (samo V-način in zaključene plošče).
HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
HDMI zmanjša hrup slike tako, da omogoča pot čistim digitalnim video/avdio signalom od predvajalnika do vaše
televizije.
Lastnosti plošč Blu-ray
Plošče Blu-ray imajo 25 GB pomnilnika (enoslojne) ali 50 GB (dvoslojne) pri enostranski plošči, kar je približno 5 do
10-kratna kapaciteta DVD-ja. Plošče Blu-ray podpirajo tudi najbolj kakovostne HD-videe, razpoložljive v industriji –
velika kapaciteta pomeni, da ni treba snemati video posnetkov slabše kakovosti. Nadaljnje so plošče Blu-ray enake,
znane velikosti in videza kot DVD-ji.
* Naslednje lastnosti plošč Blu-ray so odvisne od plošče in se razlikujejo.
Videz in navigacija lastnosti se prav tako razlikujeta od plošče do plošče.
Spodaj opisanih lastnosti nimajo vse plošče.
Video vrhunci
Format BD-ROM za prikazovanje filmov podpira tri visoko napredne video kodeke, vključno z AVC, VC-1 in MPEG-2.
Na voljo so tudi naslednje ločljivosti za HD-video:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
Za predvajanje z visoko ločljivostjo
Če si želite ogledati vsebine plošč Blu-ray visoke ločljivosti, potrebujete HDTV (televizijo visoke ločljivosti). Nekatere
plošče za ogled vsebine visoke ločljivosti potrebujejo priključek HDMI OUT na predvajalniku. Sposobnost
prikazovanje vsebine na ploščah Blu-ray visoke ločljivosti je lahko omejena, glede na ločljivost vaše televizije.
Grafične ravnine
Na vrhu sloja HD-video sta na voljo dva
posamezna video sloja s polno HD-ločljivostjo
(1920 x 1080).
En sloj je namenjen za prikazovanje grafike,
povezane z videom (kot so podnapisi), drugi sloj
pa za prikazovanje interaktivnih elementov, kot so
gumbi ali meniji.
Na obeh slojih so na voljo tudi različni učinki
brisanja, senčenja in premikanja.
2_ slovenščina
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafične
ravnine
▼
3
HD Video
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Grafika menija
Podpira grafiko z vsemi 256 barvami in animacijami, ter tako znatno presega sposobnosti DVD-videa.
Za razliko od DVD-ja, je pri teh ploščah možno v menije dostopati med predvajanjem video posnetka.
Zvoki menija
Ko označite ali izberete možnost menija na plošči Blu-ray, se zaslišijo zvoki, kot so kliki gumba ali glas, ki vam razloži
izbrano menijsko možnost.
Večstranski/pojavni meniji
Pri ploščah DVD-video se predvajanje prekine vsakič, ko vstopite v nov
menijski zaslon. Ker lahko plošča Blu-ray vnaprej naloži podatke na ploščo
ne da bi se pri tem prekinilo predvajanje, je lahko meni sestavljen iz več
strani.
Tako lahko med predvajanjem avdio ali video posnetka v ozadju brez
težav brskate po straneh menija ali izbirate različne menijske poti.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Interaktivnost
Določene plošče Blu-ray lahko vsebujejo animirane menije in trivia igre.
Diaprojekcija z možnostjo brskanja
S ploščami Blu-ray lahko uporabnik med poslušanjem avdio posnetka brska po različnih mirujočih slikah.
Podnapisi
Odvisno od tega, kaj je na plošči Blu-ray, lahko izbirate med različnimi vrstami pisave ter velikostjo in barvo
podnapisov. Podnapisi so lahko tudi animirani, lahko jih pomikate naprej, nazaj ali pa izključite.
KAJ VKLJUČUJE
Preverite, ali so priloženi naslednji pripomočki.
STANDBY/ON
OPEN/
CLOSE
TV
STANDBY/ON
PAUSE
kompozitni (video) kabel, L/D avdio kabel
baterije za daljinski upravljalnik (velikosti AAA)
OK
uporabniški priročnik
hitri priročnik
daljinski upravljalnik
slovenščina _3
Varnostni podatki
OPOZORILO
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO
USPOSOBLJENA OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE.
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR: ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA
ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE
POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). NAPRAVA
NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK
POPRAVIL SAM.
To je oznaka za pomembna navodila
glede izdelka.
Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je knjižna polica ali podobno.
OPOZORILO : Da bi preprečili poškodbe in s tem požar ali električni udar, naprave ne izpostavljajte padavinam ali
vlagi.
POZOR : Predvajalnik plošč Blu-ray UPORABLJA NEVIDNI LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO POVZROČI NEVARNO
IZPOSTAVLJENOST SEVANJU, ČE GA USMERITE NA OSEBO. PREDVAJALNIK PLOŠČ BLU-RAY
UPORABLJAJTE SKLADNO Z NAVODILI.
POZOR
TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA UPRAVLJALNIH ALI NASTAVLJALNIH GUMBOV ALI IZVAJANJE
POSTOPKOV, KI NISO OPISANI V TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČI NEVARNO IZPOSTAVLJENOST
SEVANJU. POKROVA NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN NAPRAVE NE SKUŠAJTE POPRAVLJATI SAMI. SERVIS NAJ
OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če se izolirani kabli in priključki uporabljajo za priklop enote na drugo opremo.
Da bi preprečili elektromagnetne motnje z električnimi napravami, kot so radiji in televizije, za povezave uporabljajte
izolirane kable in priključke.
POMEMBNO OBVESTILO
Napajalni kabel naprave je opremljen z ulitim vtikačem, v katerem je varovalka. Moč varovalke je navedena na vtični
strani zatiča.
Če jo je treba zamenjati, je treba uporabiti varovalko z enako močjo, ki je v skladu z BS1362.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrovčka varovalke, če je tega možno odstraniti. Če potrebujete nadomestni
pokrovček varovalke, mora biti ta enake barve kot vtična stran vtiča. Nadomestni pokrovčki so na voljo pri
prodajalcu izdelka.
Če nameščeni vtikač ne ustreza vtičnicam v vašem domu ali napajalni kabel ni dovolj dolg, poiščite ustrezen
podaljšek, ki ustreza zahtevam varnosti, ali pa se obrnite na prodajalca izdelka.
Če nameščeni vtikač ne ustreza vtičnicam v vašem domu ali napajalni kabel ni dovolj dolg, poiščite ustrezen
podaljšek, ki ustreza zahtevam varnosti, ali pa se obrnite na prodajalca izdelka.
Če je odstranitev vtikača edina možnost, odstranite varovalko in vtikač ustrezno zavrzite. Vtikača z nezaščitenim
kablom ne vključujte v električno vtičnico, ker lahko pride do električnega udara. Če želite napravo izključiti iz
električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.
4_ Varnostni podatki
Izdelek, priložen tem navodilom za uporabo, je zaščiten z licenco in pravicami intelektualne lastnine določene tretje
stranke. Ta licenca je omejena na zasebno, nekomercialno uporabo izdelka s strani končnega uporabnika.
Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo.
Licenca ne zajema nobenega drugega izdelka, razen tega, in ne velja za nobene druge nelicencirane izdelke ali
postopke v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC, ki se uporabljajo ali prodajajo v kombinaciji s tem izdelkom.
Licenca zajema samo uporabo tega izdelka, ki je namenjen kodiranju in/ali dekodiranju avdio datotek v skladu z ISO/
IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3. Ta licenca ne podeljuje nobenih pravic za lastnosti izdelka ali funkcije, ki niso v
skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3.
Pomembni varnostni napotki
1)
Pred uporabo naprave si skrbno preberite ta navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj navedene varnostne
napotke. Ta navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo.
2)
Preberite si ta navodila.
3)
Shranite ta navodila.
4)
Upoštevajte vsa opozorila.
5)
Sledite vsem napotkom.
6)
Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
7)
Čistite jo samo s suho krpo.
8)
Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. Napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca.
9)
Naprave ne postavljajte v bližini toplotnih virov, kot so radiatorji, grelniki ali druge naprave
(vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
10) Ne uničite varnostnega namena polariziranih ali ozemljitvenih vtičev. Polariziran vtič ima dve različno široki
platici. Ozemljitveni vtič ima dve platici in tretjo ozemljitveno platico. Široka platica ali tretja platica sta namenjeni
vaši varnosti. Če vtič ne ustreza vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem glede zamenjave vtičnice.
11) Zaščitite napajalni kabel tako, da se po njem ne bo hodilo ali da se ne bo preščipnil, predvsem v bližini vtiča,
vtičnice ali na mestu, kjer izstopa iz naprave.
12) Uporabljajte samo dodatke/pripomočke, ki jih specificira proizvajalec.
13) Uporabljajte samo vozičke, stojala, trinožne mize ali mize, ki jih specificira proizvajalec
ali pa se prodajajo skupaj z napravo. Pri uporabi vozička, na katerem je naprava,
pazite, da med premikanjem vozička naprava ne pade in pride do poškodbe,.
14) Med nevihtami ali ko naprave dalj čase ne uporabljate, jo izključite iz vtičnice.
15) Servis naj opravi ustrezno usposobljena oseba. Servis je potreben, če je prišlo do
poškodbe naprave ali katerega njenega dela, kot sta napajalni kabel ali vtič, če je prišlo do razlitja tekočine ali
padca predmetov na napravo, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava ne deluje kot bi morala
ali pa vam je padla na tla.
slovenščina _5
● VARNOSTNI PODATKI
PREVIDNOSTNI UKREPI
Varnostni podatki
Opozorila za ravnanje z napravo
• Preden na predvajalnik plošč Blu-ray priklopite druge naprave, se prepričajte, da so vse izključene.
• Predvajalnika plošč Blu-ray ne premikajte med predvajanjem plošče, ker lahko to popraska ali zlomi ploščo in
poškoduje notranje dele predvajalnika.
• Na predvajalnik plošč Blu-ray ne postavljajte vaz, napolnjenih z vodo, ali kakršnih koli majhnih kovinskih
predmetov.
• Pazite, da z roko ne sežete v pladenj za plošče.
• V pladenj za plošče ne vstavljajte ničesar drugega razen plošč.
• Zunanje motnje, kot so strele in statična elektrika, lahko ovirajo normalno delovanje predvajalnika plošč Blu-ray. V
tem primeru predvajalnik izključite in ga ponovno vključite z gumbom STANDBY/ON, ali pa ga izključite iz
električne vtičnice in nato ponovno vključite. Predvajalnik plošč Blu-ray bo ponovno normalno deloval.
• Po uporabi iz predvajalnika odstranite ploščo in ga izključite.
• Kadar predvajalnik plošč Blu-ray dalj časa ne nameravate uporabljati, izvlecite vtič napajalnega kabla iz električne
vtičnice.
• Ploščo čistite tako, da jo v z ravnimi potezami obrišete iz notranjosti proti zunanjosti.
• Predvajalnika ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine.
• Ko vtič vtaknete v stensko električno vtičnico, bo predvajalnik tudi po izklopu še vedno pod napetostjo (način
pripravljenosti).
• Predvajalnik ne sme biti izpostavljen kapljanju ali škropljenju in nanj ne postavljajte nobenih predmetov, napolnjenih
s tekočinami, kot so vaze
• Če želite izključiti predvajalnik iz električnega omrežja, morate vtič izvleci iz električne vtičnice, zato mora biti vtič
lahko dostopen.
Vzdrževanje ohišja
Zaradi varnosti se prepričajte, da ste vtič izvlekli iz električne vtičnice.
• Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali drugih topil.
• Ohišje obrišite z mehko krpo.
Omejitve pri predvajanju
• Ta predvajalnik se morda ne bo odzval na vse obratovalne ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray, DVD ali CD med
predvajanjem omogočajo samo specifično ali omejeno obratovanje in lastnosti. Pomnite, da v tem primeru ne gre
za okvaro predvajalnika.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo ta predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako Blu-ray, DVD in CD, ker se
lahko formati plošč razvijajo naprej, med izdelavo programske opreme za Blu-ray, DVD in CD in/ali proizvodnjo
plošč pa so možne težave in napake.
Ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema. Prosimo, da se obrnete na
službo za stranke SAMSUNG, če imate kakršna koli vprašanja ali pa naletite na težave s predvajanjem plošč Bluray, DVD ali CD s tem predvajalnikom. Dodatne informacije o predvajalnih omejitvah najdete tudi v tem priročniku.
6_ Varnostni podatki
Vsebina
Kaj vključuje
VARNOSTNI PODATKI
4
5
Opozorilo
Previdnostni ukrepi
ZAČETEK
9
10
13
Preden začnete z branjem uporabniškega
priročnika
Vrste plošč in lastnosti
Hranjenje in upravljanje s ploščami
OPIS
14
15
16
Sprednja plošča
Zaslon predvajalnika
Zadnja plošča
DALJINSKI UPRAVLJALNIK
17
18
18
19
Pregled daljinskega upravljalnika
Nastavitev daljinskega upravljalnika
Glede baterije
Nadzorljive TV-kode
PRIKLJUČKI
20
Priklop na tv s HDMI-kablom (Najboljša
kakovost)
Funkcija za samodejno zaznavanje HDMI
Priklop na tv z DVI-kablom
(Najboljša kakovost)
Priklop na televizijo (Komponenta)
(Boljša kakovost)
Priklop na televizijo (Video) (Dobra kakovost)
Priklop na avdio sistem (2-kanalni
ojačevalnik)
Priklop na avdio sistem (Dolby digital,
Ojačevalnik DTS)
Priklop na avdio sistem (Ojačevalnik, Ki
podpira HDMI)
Priklop na samsungov strežnik za posodobitev
2
4
9
14
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
30
31
31
32
Pred predvajanjem
Navigiranje zaslonskih menijev
Predvajanje plošče
Nastavitev zvoka ob vklopu/izklopu naprave
Uporaba funkcij SEARCH in SKIP
Predvajanje v počasnem posnetku/
Predvajanje po korakih
NASTAVITEV SISTEMA
33
Nastavitev ure
33
34
34
Nastavitev jezikovnih možnosti
OSNOVNE FUNKCIJE VAŠEGA
PREDVAJALNIKA PLOŠČ BLU-RAY
NASTAVITEV JEZIKA
slovenščina _7
● VSEBINA
3
GLAVNE LASTNOSTI VAŠEGA NOVEGA
PREDVAJALNIKA PLOŠČ BLU-RAY
Vsebina
35
Nastavitev avdio možnosti
NASTAVITEV ZASLONA
37
Nastavitev zaslonskih možnosti
NASTAVITEV HDMI
40
Nastavitev možnosti za Nastavitev HDMI
NADZOR VSEBINE
42
Nastavitev funkcije za Nadzor vsebine
OMREŽNE NASTAVITVE
44
45
45
46
Nastavitev TCP/IP
Nastavitve strežnika
Nastavitev strežnika NTP (Za pridobivanje
časovnih informacij s strežnika NTP)
Naslov MAC
47
Upravljanje sistemske naprave
NADGRADNJA SISTEMA
48
50
Nadgradnja strojne programske opreme
Sistemske informacije
GLEDANJE FILMA
51
52
60
Uporaba funkcije zaslona
Uporaba menija plošče in pojavnega menija/
menija naslova
Ponovno predvajanje
Izbor avdio jezika
Izbor jezika podnapisov
Spreminjanje zornega kota kamere
Nastavitve BONUSVIEW
Uporaba funkcije zaznamka
Predvajanje Avdio CD-ja (CD-DA)
Zaslonski element plošče Avdio CD (CD-DA)
Gumbi daljinskega upravljalnika za
predvajanje plošče Avdio CD(CD-DA)
Ponovno predvajanje plošče Avdio CD(CD-DA)
ODPRAVLJANJE TEŽAV
62
Odpravljanje težav
62
64
64
Tehnične lastnosti
NASTAVITEV ZVOKA
35
37
40
42
44
UPRAVLJANJE TRAJNEGA
POMNILNIKA
47
48
51
POSLUŠANJE GLASBE
59
DODATEK
8_ Vsebina
53
54
55
55
56
57
59
59
60
Začetek
PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
ki so uporabljene v priročniku
h
g
f
Z
C
V
B
M
● ZAČETEK
Ikona
Izraz
Razlaga
BD-ROM
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
BD-RE
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-RE.
BD-R
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-R.
DVD-VIDEO
Označuje vsebino plošč DVD ali DVD-R-/DVD-RW, ki so bile posnete in
zaključene v video načinu.
DVD-RW
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-RW. (posnete in
zaključene v video načinu)
DVD-R
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-R (posnete in zaključene v
video načinu).
Audio CD
Označuje vsebino podatkovnih CD-plošč (CD-R ali CD-RW).
Opomba
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
O uporabi uporabniškega priročnika
1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte strani 4~6)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte strani 62~63)
Avtorske pravice
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez
vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd..
slovenščina _9
Začetek
VRSTE PLOŠČ IN LASTNOSTI
Vrste plošč, ki jih je mogoče predvajati
Vrste plošč
BD-ROM
BD-RE/BD-R
DVD-VIDEO
Logotip
plošče
Posneta vsebina
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
Oblika plošče
enostranska (25 GB/50 GB)
Dolžina predvajanja
Predvajalni čas je odvisen od
naslova.
enostranska (12 cm)
240
dvostranska (12 cm)
480
enostranska (8 cm)
80
dvostranska (8 cm)
160
DVD-RW
(posnete in
zaključene V video
načinu)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : podaljšano predvajanje)
DVD-R
(posnete in
zaključene V video
načinu)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : podaljšano predvajanje)
AUDIO-CD
AUDIO
enostranska (12 cm)
74
enostranska (8 cm)
20
Logotipi plošč, ki jih je mogoče predvajati
Plošča Blu-ray
Dolby Digital Plus
Digital Audio
Dolby TrueHD
Oddajniški sistem PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.
Stereo
Java
Vrste plošč, ki jih ni mogoče predvajati
•
•
•
•
Plošče Blu-ray z drugačno krajevno kodo od “Regija B”.
DVD-video s krajevno številko, drugačno od »2« ali »ALL«
HD DVD
DVD-RAM
10_ Začetek
•
•
•
•
3,9 GB DVD-R za zapisovanje.
DVD-RW (način VR)
plošča DVD-ROM/PD/MV-Disc itd.
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
[Opombe]
• Nekaterih komercialnih plošč in DVD-plošč, kupljenih izven vaše regije, predvajalnik morda ne bo
mogel predvajati. Pri predvajanju teh plošč, na zaslonu piše »No disc« (Ni plošče) ali »Please check the
regional code of the disc.« (Preverite krajevno kodo plošče.).
• Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
• Enota ne more predvajati vsebine posnete na CD-R in DVD-RW/-R, kot so formati divx, avi, mpg,
mov, wma, mp3 in ogledovalnik digitalnih slik (JPEG).
Krajevna koda
Vrsta plošče
Blu-ray
DVD-VIDEO
Krajevna koda
B
2
Blu-ray Disc Region Code
Območje
A
Severna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japonska, Tajvan, Hong Kong in Jugovzhodna
Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski teritoriji, Srednji vzhod, Afrika, Avstralija in Nova Zelandija.
C
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in Južna Azija.
Regijska koda DVD
Območja
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod, Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja Amerika, Avstralija, Nova Zelandija, Pacifi ški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija, večji del Afrike, Severna Koreja, Mongolija
6
Kitajska
Združljivost plošč Blu-ray
Plošče Blu-ray so plošče novega formata. Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti. Vse plošče
niso združljive in vsake plošče ne bo mogoče predvajati. Za dodatne informacije si preberite izjavo o
skladnosti in združljivosti v tem priročniku. V primeru težav z združljivostjo se posvetujte s službo za
stranke SAMSUNG. Ta Samsungov predvajalnik plošč Blu-ray (BD-P1500) podpira samo BD-ROM
profil 1, različico 1.1.
M
Predvajanje morda ne bo možno pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot so
sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja višina/širina. Podrobni podatki o ploščah so napisani na
ovitku. Po potrebi si jih preberite.
 Ne dovolite, da se plošča umaže ali popraska. Če so na snemalni površini plošči prstni odtisi, umazanija, prah,
praske ali obloge cigaretnega dima, plošče mogoče ne bo možno predvajati.
 Pri predvajanju naslova BD-Java, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa so nekatere funkcije bolj počasne.
slovenščina _11
● ZAČETEK
Predvajalnik plošč Blu-ray kot tudi plošče so kodirane po regijah. Te krajevne kode se morajo ujematii,
da je predvajanje plošč mogoče. Če se kode ne ujemajo, predvajanje plošče ne bo možno.
Regijska številka tega predvajalnika plošč Blu-ray je navedena na zadnji strani predvajalnika.
Začetek
Vrste plošč
❖ BD-ROM
Plošče Blu-ray samo za branje. Plošča BD-ROMA vsebuje vnaprej posnete podatke. Čeprav lahko BDROM vsebuje kakršne koli podatke, jih večina vsebuje filme visoke ločljivosti, primerne za predvajanje s
predvajalnikom plošč Blu-ray. Enota lahko predvaja vnaprej posnete komercialne plošče BD-ROM.
❖ BD-RE/BD-R
Zapisljiva plošča Blu-ray BD-RE/BD-R je idealen format za izdelavo varnostnih kopij ali snemanje
osebnih video posnetkov.
❖ DVD-Video
• Digitalna prilagodljiva plošča (DVD) vsebuje do 135 minut slik, 8 avdio jezikov in 32 jezikov za
podnapise. Opremljena je s programom za stiskanjem slik MPEG-2 in prostorskim zvokom Dolby
Digital, ki vam omogoča užitek ob živahnih in čistih slikah.
• Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojne plošče DVD-video, lahko pride do začasnih motenj
pri predvajanju slike in zvoka. V tem primeru ne gre za napako enote.
• Ko ploščo DVD-RW/-R, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Vnaprej posnete
(vnaprej ožigosane) komercialne DVD-je prav tako imenujemo DVD-video. Ta enota lahko predvaja
vnaprej posnete komercialne plošče DVD (plošče DVD-video) s filmi.
❖ Audio CD
• Avdio plošča, na kateri je posnet 44,1 kHz PCM avdio posnetek.
• Ta enota lahko predvaja avdio format CD-DA plošč CD-R in CD-RW.
• Enota morda ne bo mogla predvajati nekaterih plošč CD-R ali CD-RW zaradi načina snemanja.
❖ CD-RW/CD-R
• Uporabite ploščo CD-RW/CD-R s 700 MB (80 minut). Če je možno, ne uporabljajte plošč z 800
MB (90 minut) ali več, ker predvajanje morda ne bo možno.
• Če snemanje plošče CD-RW/CD-R ni bilo zaključeno, bo zagon predvajanja trajal dlje časa,
predvajanje vseh posnetkov pa morda ne bo mogoče.
• Nekaterih plošč CD-RW/CD-R s to enoto morda ne bo možno predvajati, odvisno od naprave, s
katero ste ploščo zapekli. Predvajanje vsebin, posnetih na ploščo CD-R/-RW s CD-jev za osebno
uporabo, je odvisno od vsebine in plošče.
❖ Predvajanje plošče DVD-R
• Ko ploščo DVD-R, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video.
• Ta enota lahko predvaja plošče DVD-R, posnete in zaključene s Samsungovim video snemalnikom
DVD. Morda ne bo predvajala nekaterih plošč DVD-R, odvisno od plošče in stanja snemanja.
❖ Predvajanje plošče DVD-RW
• Predvajati je možno plošče DVD-RW, posnete v video načinu in zaključene.
• Ko ploščo DVD-RW, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Zmožnost
predvajanja je odvisna od stanja snemanja.
Format plošče
❖ DVD-RW/-R (V)
• Ta format se uporablja za snemanje podatkov na ploščo DVD-RW ali DVD-R. To ploščo je možno
predvajati s predvajalnikom plošč Blu-ray, ko je zaključena.
❖ AVCHD (visoka ločljivost naprednih video kodekov)
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče formata AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in
uporabljajo v kamkorderjih.
• Format AVCHD je digitalni video format z visoko ločljivostjo.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 lahko stisne slike z večjo učinkovitostjo od običajnega formata za
stiskanje.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo format “x.v.Color”.
12_ Začetek
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče AVCHD s formatom “x.v.Color”.
• “x.v.Color” je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
• “AVCHD” in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetja Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
in družbe Sony Corporation.
M
Nekatere plošče formata AVCHD se morda ne bodo predvajale, odvisno od pogojev snemanja.
Plošče formata AVCHD je treba zaključiti.
 “x.v.Color” nudi širši razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.
● ZAČETEK
HRANJENJE IN UPRAVLJANJE S PLOŠČAMI
Ravnanje s ploščami
❖ Oblika plošče
• Uporabite plošče pravilnih oblik. Če uporabljate ploščo nepravilne oblike
(plošča posebne oblike), se lahko predvajalnik plošč Blu-ray pokvari.
❖ Držanje plošče
• Ne dotikajte se plošče za površino, kjer je posneta.
❖ Plošče Blu-ray
• Če predvajalnika dalj časa ne boste uporabljali, vzemite ploščo Blu-ray iz predvajalnika in jo
shranite v ovitek.
• Pazite, da na površini plošče Blu-ray ne pustite prstnih odtisov ali ga opraskate.
❖ DVD-RW in DVD-R
• Ploščo očistite s čistilom za plošče PD (LF-K200DCA1, kjer je na voljo). Za čiščenje plošč DVDRW/-R ne uporabljajte čistil ali krp za CD-je.
❖ DVD-video, avdio CD
• Umazanijo ali nesnago s plošče obrišite z mehko krpo.
❖ Opozorila pri uporabi plošče
• Na potiskano stran plošče ne pišite s kemičnim svinčnikom ali svinčnikom.
• Ne uporabljajte čistilnih razpršil ali antistatičnih sredstev za čiščenje plošč.
Prav tako ne uporabljajte hlapljivih kemikalij, kot sta benzene ali razredčilo.
• Na plošče ne lepite etiket ali nalepk. (Ne uporabljajte plošč, zlepljenih z
lepljivim trakom ali z ostanki odlepljenih etiket.)
• Ne uporabljajte varoval ali ovitkov za zaščito proti praskam.
• Ne uporabljajte plošč, potiskanih s tiskalniki etiket, ki so na voljo na trgu.
• Ne vstavljajte ukrivljenih ali razpokanih plošč.
Hranjenje plošč
Pazite, da ne poškodujete plošče, ker so podatki na njej izredno občutljivi za okolje.
• Plošče ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
• Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
• Hranite jih v navpičnem položaju.
• Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
• Če vaš predvajalnik plošč Blu-ray nenadoma prestavite iz hladnega na topel prostor, se lahko na njegovih
notranjih delih in leči ustvari kondenz in povzroči nenormalno predvajanje plošče. V tem primeru počakajte
dve uri, preden priključite vtič v električno vtičnico. Nato vstavite ploščo in jo ponovno poskusite predvajati.
slovenščina _13
Opis
SPREDNJA PLOŠČA
1
2
3
8 7
14_ Opis
6
5 4
Gumb STANDBY/ON
Vključi in izključi predvajalnik plošč Blu-ray.
DISC TRAY
Pladenj za plošče
Gumb PLAY/PAUSE
Predvaja ali začasno ustavi predvajanje.
GUMBA SEARCH/SKIP
Preskoči na naslednji naslov/poglavje/posnetek ali se vrne na predhodni naslov/
poglavje/posnetek.
Gumb STOP
Ustavi predvajanje plošče.
ZASLON
Prikazuje status predvajanja, čas predvajanja, itd..
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
Zazna vsak signal daljinskega upravljalnika.
GUMB OPEN/CLOSE
Odpre in zapre pladenj za plošče.
ZASLON PREDVAJALNIKA
● OPIS
Indikator za Open/Close, Sveti, ko so izbrani gumbi, povezani s predvajanjem, ter gumbi za odpiranje/
povezan s predvajanjem. zapiranje.
Indikator plošče sveti
Indikator plošče sveti - ko je plošča v pladnju.
Indikator vrste plošče
Indikator vrste plošče - Sveti in s tem nakazuje vrsto plošče v pladnju.
Indikator USB
Sveti in s tem nakazuje, da je USB povezan.
Indikator HDMI
Sveti in s tem nakazuje, da je HDMI povezan.
Indikator ločljivosti
Označuje ločljivost 1080p, 1080i ali 720p, ko sta priključena HDMI ali
komponenta.
Indikator STATUS
Indikator časa predvajanja/ure/trenutnega statusa.
slovenščina _15
Opis
ZADNJA PLOŠČA
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
LAN
HDMI OUT
USB HOST
2
OPTICAL
AV OUT
7
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
1
HDMI OUT
LAN
USB HOST
OPTICAL
2
M
3
4
AV OUT
5
6
LAN
Priključek LAN se uporablja za priklop Samsungovega strežnika za posodobitev strojne opreme.
USB HOST
Za posodabljanje programske opreme lahko uporabljate samo bliskovni pogon USB.
HDMI OUT
S kablom HDMI povežite izhodni priključek HDMI z vhodnim priključkom HDMI na vaši
televiziji za najboljšo kakovost slike oz. na vašem sprejemniku za najboljšo kakovost
zvoka.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Poveže se s sprejemnikom.
AUDIO OUT
Z avdio kabli ga priklopite na avdio izhod zunanje opreme.
VIDEO OUT
Za priklop vhoda zunanje naprave s pomočjo video kabla.
COMPONENT
VIDEO OUT
Za priklop opreme s komponentnim video vhodnim priključkom.
Priključek za gostiteljski USB je namenjen samo posodabljanju strojne opreme. Z naprave USB ni možno
predvajati zvoka ali video posnetkov.
 Posodobitve programske opreme s priključkom USB podpirajo samo bliskovne pogone USB.
Druge naprave USB (npr. MP3-predvajalnik) morda ne bodo delovale.
 Bliskovnih pomnilnikov USB večjih dimenzij ni možno vstaviti, ko sta priključena kabla HDMI ali LAN.
16_ Opis
Daljinski upravljalnik
PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
3. Ponovno namestite pokrovček.
Pri običajni uporabi televizije baterije držijo
približno leto dni.
Gumb OPEN/CLOSE
Odpre in zapre pladenj za plošče.
STANDBY/ON
Gumb STANDBY/ON
OPEN/
CLOSE
TV
STANDBY/ON
TV STANDBY/ON
Gumb TV INPUT SEL.
Po nastavitvi lahko s tem gumbom nastavite vhodni vir
na televiziji.
ŠTEVILČNI gumbi
Gumb SLOW
Gumb SLOW
Gumb PAUSE
Ob vsakem pritisku se bo plošča predvajala počasi.
Pritisnite za začasno prekinitev predvajanja plošče.
PAUSE
Gumbi REVERSE/FORWARD SKIP
Gumb STOP
S tem gumbom preskočite naprej ali se vrnete nazaj.
S pritiskom ustavite predvajanje plošče.
Gumb PLAY
Gumbi REVERSE/FORWARD SEARCH
Pritisnite za predvajanje plošče.
S tem gumbom zavrtite ploščo nazaj ali naprej.
Gumba TV VOL
Gumb TV PROG
TV volume adjustment
S tem gumbom izberite TV-program.
Gumb MENU
Gumb TV MUTE
Prikaže nastavitveni meni predvajalnika plošč Blu-ray.
zključi zvočnike na televiziji.
OK/SMERNI gumbi
Gumb INFO
Prikaže trenutne nastavitve ali stanje plošče.
Gumb RETURN
OK
Gumb EXIT
Gumb DISC MENU
S tem gumbom vstopite v meni plošče.
BARVNI gumbi : RDEČ (A), ZELEN (B),
RUMEN (C), MODER (D)
Gumb POPUP MENU/TITLE MENU
S tem gumbom vstopite v pojavni meni/meni
naslova.
Gumb REPEAT A-B
Gumb AUDIO
S tem gumbom dostopate do različnih avdio
funkcij na plošči (plošč Blu-ray/DVD).
Gumb MARKER
Uporabite ta gumb, da označite položaj med
predvajanjem plošče..
Gumb SUBTITLE
S tem gumbom vključite podnapise plošče plošč
Blu-ray/DVD.
Omogoča ponovno predvajanje določenega
izseka.
Gumb BONUSVIEW
S tem gumbom vključite ali izključite funkcijo Bonusview,
ki je na voljo na podprtih ploščah Blu-ray.
Gumb REPEAT
Omogoča ponovno predvajanje naslova, poglavja,
posnetka ali plošče.
slovenščina _17
● DALJINSKI UPRAVLJALNIK
1. Dvignite pokrov na zadnji strani
2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA.
daljinskega upravljalnika, kot je prikazano.
Prepričajte se, da se oznaki »+« in »-« na
baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
Daljinski upravljalnik
NASTAVITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate določene funkcije vaše televizije.
Kontrolni funkcijski gumbi so : TV STANDBY/ON, TV PROG ,., TV VOL + –, TV MUTE, TV INPUT SEL..
Če želite ugotoviti, ali je vaša televizija združljiva, sledite spodnjim navodilom.
1. Vključite televizijo.
2. Usmerite daljinski upravljalnik proti televiziji.
3. Pritisnite in zadržite gumb TV STANDBY/ON in vpišite dvoštevilčno kodo, ki ustreza znamki vaše
televizije. Pri tem uporabite številčne gumbe. (Seznam s kodami je na naslednji strani.)
Če je vaša televizija združljiva z daljinskim upravljalnikom, se bo izključila.
Sedaj je vaša televizija programirana na delovanje z daljinskim upravljalnikom.
M
Če je za znamko vaše televizije navedenih več kod, poskusite vnesti vsako, dokler ne najdete prave.
 Če zamenjate baterije daljinskega upravljalnika, morate ponovno nastaviti kodo znamke.
Najprej pritisnite gumb TV, nato pa lahko televizijo upravljate z naslednjimi gumbi.
Gumb
TV STANDBY/ON
TV INPUT SEL.
TV VOL (+/–)
TV PROG (,/.)
TV MUTE
M
Funkcija
Za vklop in izklop televizije..
Za izbiro zunanjega vira..
Za nastavitev glasnosti televizije..
Za izbor želenega kanala.
Za vklop in izklop zvoka.
Zgoraj navedene funkcije morda ne bodo delovale pri vseh televizijah. Če se pojavijo težave, upravljajte
televizijo neposredno z gumbi na njej.
GLEDE BATERIJE
Če daljinskih upravljalnik ne deluje pravilno :
•
•
•
•
Preverite polarnost + – baterij (suhe celične baterije)
Preverite, ali so se baterije izpraznile.
Preverite, ali kakšna ovira blokira daljinski senzor.
Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
Baterije odstranite v skladu s krajevnimi okoljevarstvenimi
predpisi. Baterij ne odvrzite med gospodinjske odpadke.
18_ Daljinski upravljalnik
NADZORLJIVE TV-KODE
Znamka
SAMSUNG
kode
TV STANDBY/ON+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA
TV STANDBY/ON+82
ANAM
TV STANDBY/ON+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV STANDBY/ON+57
BLAUPUNKT
TV STANDBY/ON+71
BRANDT
TV STANDBY/ON+73
BRIONVEGA
TV STANDBY/ON+57
CGE
TV STANDBY/ON+52
CONTINENTAL EDISON
TV STANDBY/ON+75
DAEWOO
TV STANDBY/ON+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON
TV STANDBY/ON+64
FERGUSON
TV STANDBY/ON+73
FINLUX
TV STANDBY/ON+06, +49, +57
FORMENTI
TV STANDBY/ON+57
FUJITSU
TV STANDBY/ON+84
GRADIENTE
TV STANDBY/ON+70
GRUNDIG
TV STANDBY/ON+49, +52, +71
HITACHI
TV STANDBY/ON+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV STANDBY/ON+52
JVC
TV STANDBY/ON+61, +79
LG
TV STANDBY/ON+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV STANDBY/ON+06, +69
LOEWE OPTA
TV STANDBY/ON+06, +57
MAGNAVOX
TV STANDBY/ON+40
METZ
TV STANDBY/ON+57
MITSUBISHI
MIVAR
TV STANDBY/ON+06, +48, +62, +65
TV STANDBY/ON+52, +77
NEC
TV STANDBY/ON+83
NEWSAN
TV STANDBY/ON+68
NOBLEX
TV STANDBY/ON+66
NOKIA
TV STANDBY/ON+74
NORDMENDE
TV STANDBY/ON+72, +73, +75
PANASONIC
TV STANDBY/ON+53, +54, +74, +75
PHILIPS
TV STANDBY/ON+06, +55, +56, +57
PHONOLA
TV STANDBY/ON+06, +56, +57
PIONEER
TV STANDBY/ON+58, +59, +73, +74
RADIOLA
TV STANDBY/ON+06, +56
RADIOMARELLI
TV STANDBY/ON+57
RCA
TV STANDBY/ON+45, +46
REX
TV STANDBY/ON+74
SABA
TV STANDBY/ON+57, +72, +73, +74, +75
SALORA
TV STANDBY/ON+74
SANYO
TV STANDBY/ON+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER
TV STANDBY/ON+06
SELECO
TV STANDBY/ON+74
SHARP
TV STANDBY/ON+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS
TV STANDBY/ON+71
SINGER
TV STANDBY/ON+57
SINUDYNE
TV STANDBY/ON+57
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
TV STANDBY/ON+35, +48
TV STANDBY/ON+73
TV STANDBY/ON+67, +73, +75, +76
TV STANDBY/ON+72, +73, +75
TV STANDBY/ON+80, +81
TV STANDBY/ON+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA
TV STANDBY/ON+57
YOKO
TV STANDBY/ON+06
ZENITH
TV STANDBY/ON+63
slovenščina _19
● DALJINSKI UPRAVLJALNIK
BANG & OLUFSEN
Priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priklop predvajalnika plošč Blu-ray na
druge zunanje naprave.
PRIKLOP NA TV S HDMI-KABLOM (NAJBOLJŠA KAKOVOST)
1. S kablom HDMI-HDMI (ni priložen) povežite priključek HDMI OUT na zadnji strani predvajalnika s priključkom
HDMI IN na vaši televiziji.
2. Pritiskajte tipko za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na TV-zaslonu ne prikaže signal
HDMI predvajalnika plošč Blu-ray.
• Če ste pravilno nastavili daljinski upravljalnik (glejte strani 18-19), pritisnite gumb TV INPUT SEL. na daljinskem
upravljalniku in kot zunanji vir televizije izberite HDMI.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
LAN
HDMI OUT
USB HOST
2
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
HDMI-kabel
(ni priložen)
M
Če HDMI-kabel med predvajanjem datotek CD-DA priključite ali odstranite, bo predvajalnik ustavil predvajanje.
 Če je predvajalnik priključen na vaš televizor v načinu izhoda HDMI 1080p, morate uporabiti High speed
(kategorija 2) kabel HDMI.
20_ Priključki
FUNKCIJA ZA SAMODEJNO ZAZNAVANJE HDMI
Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, ko je predvajalnik
vključen (glejte stran 39).
M
Glede na vašo televizijo nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vaše televizije.
 Če predvajalnik priključite na televizijo s kablom HDMI, se izhod predvajalnika plošč Blu-ray po 10 sekundah
 Če sta priključena tako komponenta kot tudi HDMI, se samodejno izbere način HDMI. (Glejte stran 39.)
 Ko predvajalnik prvič povežete na televizijo s HDMI-kablom ali ko ga povežete na novo televizijo, se izhodna
ločljivost za HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizija.
 Če povežete Samsungovo televizijo na predvajalnik plošč Blu-ray s HDMI-kablom, lahko predvajalnik brez težav
upravljate z daljinskim upravljalnikom televizije. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo
Anynet+.) (Glejte strani 40-41.)
• HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom.
S HDMI predvajalnik plošč Blu-ray oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni
priključek HDMI, prikazuje žive slike.
• Opis priklopa HDMI
Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke (LPCM ali bitni tok).
- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi
občasno šumenje.
• Zakaj Samsung uporablja HDMI?
Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju plošč Blu-ray/DVD pa se
televiziji pošiljajo digitalni podatki. Zato je potreben pretvornik digitalnih v analogne signale
(v predvajalniku plošč Blu-ray) ali pa pretvornik analognih v digitalne signale (v televiziji). Med to
pretvorbo se zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike poslabša. Tehnologija HDMI pa ne
potrebuje pretvorbe D/A in od predvajalnika do televizije pošilja samo čiste digitalne signale.
• Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s
plošče Blu-ray/DVD oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom
(PC, DVD itd.) in prikazovalno napravo (TV, projektor itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to
pa onemogoča nepooblaščeno kopiranje.
• Kaj je funkcija Anynet+?
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje te enote prek Samsungovih televizij s
funkcijo Anynet+.
- Če ima vaša Samsungova televizija logotip
, potem podpira funkcijo Anynet+.
- Če vključite predvajalnik in vstavite ploščo, bo predvajalnik začel s predvajanjem, televizija pa se bo
samodejno vključila in preklopila na način HDMI.
- Če vključite predvajalnik, vstavite ploščo in pritisnite gumb za predvajanje, se bo televizija takoj
vključila in preklopila na način HDMI.
slovenščina _21
● PRIKLJUČKI
samodejno nastavi na izhodno ločljivost HDMI.
Priključki
PRIKLOP NA TV Z DVI-KABLOM (NAJBOLJŠA KAKOVOST)
1. S kablom HDMI-DVI (ni priložen) povežite priključek HDMI OUT na zadnji strani predvajalnika s priključkom DVI
IN na vaši televiziji.
2. Z avdio kablom povežite priključek AUDIO OUT (rdeči in beli) na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray na
priključek AUDIO IN (rdeči in beli) na televiziji. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray in televizijo.
3. Pritiskajte tipko za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na TV-zaslonu ne prikaže signal DVI
predvajalnika plošč Blu-ray.
• Če ste pravilno nastavili daljinski upravljalnik (glejte strani 18-19), pritisnite gumb TV INPUT SEL. na daljinskem
upravljalniku in kot zunanji vir televizije izberite HDMI.
Če priključite HDMI-kabel, ko je predvajalnik plošč Blu-ray vključen, se bo video izhod predvajalnika samodejno
preklopil na način HDMI (glejte stran 39).
M
Glede na vašo televizijo nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vaše televizije.
 Če predvajalnik priključite na televizijo s kablom HDMI ali HDMI-DVI, potem se izhodni priključek predvajalnika
plošč Blu-ray po 10 sekundah samodejno nastavi na HDMI/DVI.
 Če sta priključena tako komponenta kot tudi HDMI, se samodejno izbere način HDMI. (Glejte stran 39.)
 Ko prvič povežete predvajalnik na televizijo s HDMI-kablom ali na novo televizijo, se izhodna ločljivost za HDMI
samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizija.
 Če HDMI-kabel med predvajanjem datotek CD-DA, bo predvajalnik ustavil predvajanje.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
LAN
2
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
Avdio kabel
Kabel HDMI-DVI
(ni priložen)
Rdeča
22_ Priključki
Bela
PRIKLOP NA TELEVIZIJO (KOMPONENTA) (BOLJŠA KAKOVOST)
- Priklop na televizijo s komponentnimi video kabli.
- Tako boste lahko uživali ob visokokakovostnih in barvitih slikah. Komponentni video priključek loči element slike na
črne in bele (Y), modre (PB) in rdeče (PR) signale ter prikaže čiste slike. (Avdio signali se oddajajo prek avdio
izhoda.)
1. S komponentnimi video kabli (niso priloženi) povežite priključek COMPONENT VIDEO OUT na zadnji strani
predvajalnika plošč Blu-ray na priključek COMPONENT IN na televiziji.
3. Pritiskajte tipko za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na TV-zaslonu ne prikaže signal
komponente, ki ga oddaja predvajalnik plošč Blu-ray.
• Če ste pravilno nastavili daljinski upravljalnik (glejte strani 18-19), pritisnite gumb TV INPUT SEL. na daljinskem
upravljalniku in kot zunanji vir televizije izberite COMPONENT.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
HDMI OUT
LAN
2
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
Komponentni kabel
(ni priložen)
AV OUT
Avdio kabel
(Avdio)Rdeča
M
Bela
Rdeča
MODRA ZELENA
Odvisno od proizvajalca, so lahko komponentni priključki na vaši televiziji označeni z »R-Y, B-Y, Y« ali »Cr, Cb,
Y« namesto s »Pr, Pb, Y«. Število in položaj priključkov se razlikuje glede na televizijo. Prosimo, da si preberete
uporabniški priročnik vaše televizije.
 Izbirate lahko med različnimi nastavitvami za ločljivost, kot so 1080i, 720p, 576p/480p in 576i/480i, odvisno
od vrste plošče. (Glejte stran 39.)
 Dejanska ločljivost se lahko razlikuje od nastavitve v NASTAVITVENEM meniju, če sta priključena tako
komponentni kot tudi HDMI-kabel. Ločljivost se prav tako razlikuje glede na ploščo. (Glejte stran 39.)
 Če med predvajanjem DVD-ja, ko so priključeni tako priključek HDMI kot priključki komponent, izberete način
»Component« (Komponentni), bo meni za nastavitev zaslona prikazal izhodno ločljivost 1080p. Ločljivost je
dejansko 576/480i.
slovenščina _23
● PRIKLJUČKI
2. Z avdio kablom povežite priključek AUDIO OUT (rdeč in bel) na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray na
priključek AUDIO IN (rdeč in bel) na televiziji. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray in televizijo.
Priključki
PRIKLOP NA TELEVIZIJO (VIDEO) (DOBRA KAKOVOST)
1. Z video/avdio kablom povežite priključek VIDEO (rumen) / AUDIO OUT (rdeči in beli) na zadnji strani
predvajalnika plošč Blu-ray na priključek VIDEO (rumen) / AUDIO IN (rdeči in beli) na televiziji.
2. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray in televizijo.
3. Pritiskajte tipko za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na TV-zaslonu ne prikaže video
signal predvajalnika plošč Blu-ray.
• Če ste pravilno nastavili daljinski upravljalnik (glejte strani 18-19), pritisnite gumb TV INPUT SEL. na daljinskem
upravljalniku in kot zunanji vir televizije izberite VIDEO.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
HDMI OUT
LAN
USB HOST
2
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
Rdeča
M
Bela
rumen
Če avdio kabel postavite preblizu napajalnega kabla, se lahko sliši šumenje.
 Če želite priključiti ojačevalnik, si preberite strani z navodili za priklop ojačevalnika. (Glejte strani 25–27.)
 Število in položaj priključkov se razlikuje glede na televizijo. Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vaše
televizije.
 Če je na televiziji en avdio vhodni priključek, ga povežite s priključkom [AUDIO OUT] [levo] (bel) na predvajalniku
plošč Blu-ray.
 Vir VIDEO se vedno oddaja z ločljivostjo 576i/480i, ne glede na ločljivost, nastavljeno v NASTAVITVENEM
meniju. (Glejte stran 39.)
24_ Priključki
PRIKLOP NA AVDIO SISTEM (2-KANALNI OJAČEVALNIK)
1. Z avdio kablom povežite priključek AUDIO OUT (rdeči in beli) na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray na
priključek AUDIO IN (rdeči in beli) na ojačevalniku.
3. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray, televizijo in ojačevalnik.
4. Pritiskajte gumb za izbiro vhoda ojačevalnika in izberite zunanji vhod, da boste zaslišali zvok iz predvajalnika
plošč Blu-ray. Za nastavitev avdio vhoda na ojačevalniku glejte uporabniški priročnik ojačevalnika.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
HDMI OUT
LAN
2
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
Avdio kabel
2-Channel stereo amp
Rdeča
M
Bela
Izdelano z dovoljenjem družbe Dolby Laboratories. “Dolby” in simbol dvojnega D sta blagovni znamki družbe
Dolby Laboratories.
 Izdelano z licenco v skladu z ameriškim patentom št. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 in drugimi izdanimi ameriškimi in svetovnimi patenti ter tistimi, ki so v postopku pridobivanja. DTS
je registrirana blagovna znamka, logotipi in simbol DTS, DTS-HD in DTS-HD Advanced Digital Out pa so
blagovne znamke podjetja DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Vse pravice so pridržane.
slovenščina _25
● PRIKLJUČKI
2. Z video signalnim kablom povežite priključke HDMI, COMPONENT ali VIDEO OUT na zadnji strani predvajalnika
plošč Blu-ray na priključke HDMI, COMPONENT ali VIDEO IN na televiziji, kot je opisano na straneh 20 do 24.
Priključki
PRIKLOP NA AVDIO SISTEM (DOLBY DIGITAL, OJAČEVALNIK DTS)
1. Uporaba optičnega kabla (ni priložen), povežite priključek DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadnji strani
predvajalnika s priključkom DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na vašem ojačevalniku.
2. video signalnim kablom povežite priključke HDMI, COMPONENT ali VIDEO OUT na zadnji strani predvajalnika
plošč Blu-ray na priključke HDMI, COMPONENT ali VIDEO IN na televiziji, kot je opisano na straneh 20 do 24.
3. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray, televizijo in ojačevalnik.
4. Pritiskajte gumb za izbiro vhoda ojačevalnika in izberite zunanji vhod, da boste zaslišali zvok iz predvajalnika
plošč Blu-ray. Za nastavitev avdio vhoda na ojačevalniku glejte uporabniški priročnik ojačevalnika.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
LAN
2
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
M
AV OUT
Preden vključite ojačevalnik, zmanjšajte glasnost. Nenaden glasen zvok lahko poškoduje zvočnike in vaša
ušesa.
 Avdio vhod v zaslonskem meniju nastavite glede na ojačevalnik. (Glejte strani 35–36.)
 Položaj priključkov se razlikuje glede na ojačevalnik. Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vašega
ojačevalnika.
 Pri uporabi te povezave bo plošče z avdio zvočnimi zapisi LPCM mogoče slišati le skozi sprednja dva kanala
26_ Priključki
PRIKLOP NA AVDIO SISTEM (OJAČEVALNIK, KI PODPIRA HDMI)
1. S kablom HDMI-HDMI (ni priložen) povežite priključek HDMI OUT na zadnji strani predvajalnika s priključkom
HDMI IN na vašem ojačevalniku.
2. S kablom HDMI-HDMI povežite priključek HDMI OUT na ojačevalniku s priključkom HDMI IN na televiziji.
4. Pritiskajte gumb za izbiro vhoda na ojačevalniku in izberite zunanji vhod, da boste zaslišali zvok iz predvajalnika
plošč Blu-ray. Za nastavitev avdio vhoda na ojačevalniku glejte uporabniški priročnik ojačevalnika.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
HDMI OUT
LAN
2
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
M
AV OUT
Preden vključite ojačevalnik, zmanjšajte glasnost. Nenaden glasen zvok lahko poškoduje zvočnike in vaša
ušesa.
 Avdio vhod v zaslonskem meniju nastavite glede na ojačevalnik. (Glejte strani 35–36.)
 Položaj priključkov HDMI se razlikuje glede na ojačevalnik. Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik
vašega ojačevalnika.
slovenščina _27
● PRIKLJUČKI
3. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray, televizijo in ojačevalnik.
Priključki
PRIKLOP NA SAMSUNGOV STREŽNIK ZA POSODOBITEV
Strojno opremo predvajalnika lahko posodobite preko Samsungovega strežnika s pomočjo priključka LAN. Ko je
priključek LAN povezan, se bo predvajalnik plošč Blu-ray samodejno povezal s strežnikom za posodobitev.
1. Z neposrednim kablom LAN (kabel UTP), povežite priključek LAN na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray s
priključkom LAN na vašem modemu.
• Povežite za posodobitev programske opreme prek Samsungovega strežnika za posodobitev.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
LAN
HDMI OUT
USB HOST
2
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
Do vrat LAN
Širokopasovni modem
(with integrated router)
Širokopasovna
storitev
M
Do vrat LAN
AV OUT
Povezava s pomočjo usmerjevalnika
(npr. DSL)
Usmerjevalnik
Širokopasovni modem
Do vrat LAN
Internetni dostop do Samsungovega strežnika za posodobitev morda ne bo dovoljen, odvisno od usmerjevalnika, ki ga
uporabljate, ali politike vašega ponudnika internetnih storitev.
Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
 Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
28_ Priključki
Širokopasovna
storitev
Osnovne funkcije vašega
predvajalnika plošč Blu-ray
V tem odseku so predstavljene osnovne predvajalne funkcije in možnosti
predvajanja glede na vrsto plošče.
• Vključite televizijo in jo nastavite na pravi video vhod (vhod, na katerega je priključen predvajalnik Blu-ray).
• Če je predvajalnik priključen na zunanji avdio sistem, slednjega vključite in ga nastavite na pravilni avdio vhod.
Po prvem priklopu predvajalnika pritisnite gumb STANDBY/
ON in prikaže se naslednji zaslon:
Če želite izbrati jezik, pritisnite ŠTEVILČNI gumb. (Ta zaslon se
prikaže samo, ko prvič priključite predvajalnik.) Če jezik za
začetni zaslon ni nastavljen, se lahko nastavitve spremenijo
kadar koli napravo vključite ali izključite. Zato izberite jezik, ki
ga želite uporabljati. Ko izberete jezik menija, ga lahko
spremenite tako, da za 5 sekund zadržite gumb
na
sprednji plošči enote. Pri tem v enoti ne sme biti plošče. Nato
se ponovno prikaže MENI ZA IZBOR JEZIKA, kjer lahko
nastavite drug jezik.
M
Plošče, ki jih ta predvajalnik ne predvaja.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super avdio CD (razen sloj CD)
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 poru Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BBS42
• DVD+R
• CDV
• CD-I
• CDG-ji predvaja samo zvok, ne pa tudi slike.
 Plošče, ki jih je možno predvajati s tem predvajalnikom (Pri naslednjih ploščah je sposobnost predvajanja lahko
odvisna od pogojev snemanja.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (način V) • CD-RW/CD-R
• Enota morda ne bo predvajala določenih plošč CD-RW/CD-R in DVD-R, odvisno od vrste plošče ali stanja
snemanja.
 Plošče Blu-ray so plošče novega formata. Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti z novimi in
obstoječimi formati plošč. Vse plošče niso združljive in predvajanje vsake plošče ni mogoče.Za dodatne
informacije si preberite poglavje o vrstah in lastnostih plošč ter izjavo o skladnosti in združljivosti v tem
priročniku. V primeru težav z združljivostjo se obrnite na službo za stranke SAMSUNG.
 Enota ne more predvajati vsebine, posnete na CDRW/CD-R in DVD-RW/-R, kot so formati divx, avi, mpg, mov,
wma, mp3 in ogledovalnik digitalnih slik (JPEG).
slovenščina _29
● OSNOVNE FUNKCIJE
PRED PREDVAJANJEM
Osnovne funkcije vašega
predvajalnika plošč Blu-ray
NAVIGIRANJE ZASLONSKIH MENIJEV
Video
System Information
System Setup
Music
Setup
Time Zone
Language Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Menu
Audio Setup
Display Setup
Clock Set
Power On/Off sound
Persistent Storage Management
System Update
Digital Output
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
Resolution
Screen Message
Front Display
HDMI Setup
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Format
Network Setup
TCP/IP
Proxy
NTP Server
MAC Address
Parental Setup
Parental Lock
Rating Level
New Password
PREDVAJANJE PLOŠČE
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE ( ).
Indikator za stanje pripravljenosti se izključi in pladenj za plošče se odpre.
2. Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom naj bo zgoraj.
3. Pritisnite gumb PLAY (
M
) ali OPEN/CLOSE (
), da se pladenj zapre.
Ko ustavite predvajanje plošče, si predvajalnik zapomni, kje ste predvajanje ustavili. Ko ponovno pritisnete
gumb PLAY ( ), se predvajanje nadaljuje od te točke.
 Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb STOP ( ), da onemogočite funkcijo nadaljevanja (Resume).
 Če med predvajanjem pritisnete gumb PLAY ( ), se predvajanje začasno prekine.
Za nadaljevanje ponovno pritisnite gumb PLAY (
).
 Če predvajalnik pustite v načinu stop dlje kot 5 minut ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televiziji prikaže
ohranjevalnik zaslona. Če predvajalnik pustite v načinu ohranjevalnika zaslona dlje kot 30 minut, se napajanje
samodejno izključi, razen med predvajanjem CDDA (funkcija samodejnega izklopa).
 Če v načinu premora več kot 5 sekundah ne naredite ničesar, se bo postopek ustavil (razen za nekatere plošče
Blu-ray).
30_ Osnovne funkcije
NASTAVITEV ZVOKA OB VKLOPU/IZKLOPU NAPRAVE
Ko vključite ali izključite predvajalnik, ta zapiska.
1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Setup, nato pa pritisnite gumb OK ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite System Setup in nato pritisnite gumb OK ali ►.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Power On/Off sound, nato pa pritisnite OK ali ►.
6. Pritisnite gumb MENU, da zapustite nastavitveni meni.
UPORABA FUNKCIJ SEARCH IN SKIP
Med predvajanjem lahko hitro iščete skozi poglavje ali posnetek, s funkcijo preskakovanja pa lahko preskočite na
naslednji izbor.
Iskanje po poglavju ali posnetku
hgfZCV
Se predvajanje začasno prekine, Če pritisnete gumb SEARCH (
).
• Če pritisnete gumb SEARCH ( ), se hitrost predvajanja poveča na
 X2  X4  X8  X16  X32  X128
• Če pritisnete gumb SEARCH ( ), se hitrost predvajanja poveča na
 X2  X4  X8  X16  X32  X128
• Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja, pritisnite gumb PLAY (
M
).
Med iskanjem ni zvoka.
hgfZCV
Preskakovanje posnetkov
Med predvajanjem pritisnite gumb SKIP (
).
Če med predvajanjem plošče plošč Blu-ray/DVD pritisnete gumb SKIP ( ), predvajalnik preskoči na
naslednje poglavje. Če pritisnete gumb SKIP ( ), predvajalnik preskoči na začetek poglavja. Če gumb
pritisnete ponovno, predvajalnik preskoči na začetek predhodnega poglavja.
slovenščina _31
● OSNOVNE FUNKCIJE
5. Z gumboma ▲▼ izberite Off ali On, nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
Osnovne funkcije vašega
predvajalnika plošč Blu-ray
PREDVAJANJE V POČASNEM POSNETKU/PREDVAJANJE PO KORAKIH
Predvajanje v počasnem posnetku
hgfZCV
Med predvajanjem pritisnite gumb SLOW na daljinskem upravljalniku.
• Če pritisnete gumb SLOW, se bo hitrost predvajanja zmanjšala na
1/8  1/4  1/2
• Za povratek na normalno hitrost predvajanja, pritisnite gumb PLAY (
M
Ta ikona (
).
) označuje, da niste pritisnili pravilnega gumba.
 Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
 Počasno predvajanje je možno samo v smeri posnetka naprej.
Predvajanje po korakih
hgfZCV
V načinu premora pritisnite gumb PAUSE ( ).
• Ob vsakem pritisku gumba PAUSE ( ) se prikaže nov prizor.
• Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja, pritisnite gumb PLAY (
M
Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
 Predvajanje po korakih je možno samo v smeri posnetka naprej.
32_ Osnovne funkcije
).
Nastavitev sistema
Priporočamo vam, da pred uporabo predvajalnika konfi gurirate ustrezne nastavitve
za zunanjo napravo, ki jo želite priključiti, ali katero koli drugo napravo.
NASTAVITEV URE
1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Setup, nato pa pritisnite
gumb OK ali ►.
System Information
Music
Setup
System Setup
Time Zone
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
Persistent Storage Management
HDMI Setup
System Update
No Disc
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite System Setup in nato
pritisnite gumb OK ali ►.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Time Zone, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
Network Setup
Parental Setup
5. Uporabite gumba ◄►, da postavite drsnik v primerno
časovno cono za vaše območje in pritisnite gumb OK.
Time Zone
Music
Setup
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
System Update
No Disc
Display Setup
HDMI SetupGMT + 00:00
London, Lisbon
Network Setup
Parental Setup
s Save
M
² Return
Če želite izbrati pravilne časovne nastavitve za vaše območje, morate vključiti (ON) strežnik NPT.
(Glejte strani 45)
Nastavitev ure
Za nastavitev sledite korakom od 1 do 3.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Clock Set, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
System Information
Time Zone
Music
Setup
System Setup
Clock Set
Language Setup
Power On/Off sound : On
Audio Setup
Persistent Storage Management
Display Setup
System Update
No Disc
5. Pritisnite gumba ◄► za premikanje med “da.”(datum),
“hr” (ura) in “min” (minute). Datum in čas nastavite s
pritiskom gumbov ▲▼, nato pa pritisnite OK.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
System Information
Time Zone
Music
No Disc
Clock Set
System Setup
Setup
Clock Set
Languageda.Setup
Power
On/Off sound : On
hr. min.
Audio
Setup
JAN/01/2008
Persistent
02 05 Storage Management
Display Setup
Tuesday
HDMI Setups Save
System Update
² Return
Network Setup
Parental Setup
slovenščina _33
● NASTAVITEV SISTEMA
Izberite svojo časovno cono
Nastavitev jezika
NASTAVITEV JEZIKOVNIH MOŽNOSTI
Ko nastavite možnosti za avdio, podnapise, meni plošče in jezikovni meni predvajalnika, bodo nastavitve samodejno
privzete vsakič, ko boste gledali film.
M
Če želite za predvajanje plošče izbrati drugačen avdio jezik in jezik podnapisov, lahko nastavitev izberete v
meniju plošče.
1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Setup in nato pritisnite
gumb OK ali ►.
No Disc
Music
System Setup
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Language Setup in nato
pritisnite gumb OK ali ►.
Prikaže se meni za nastavitev jezika.
Music
System Setup
Setup
Language Setup
Audio
Audio Setup
Subtitle
: Automatic
Display Setup
Disc Menu
: English
HDMI Setup
Menu
: Automatic
: Original
: Original
No Disc
Network Setup
Parental Setup
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno možnost,
nato pa pritisnite gumb OK ali ►.
Music
System Setup
Setup
Language Setup
Audio
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
Disc Menu
English
: Automatic
Français
: Deutsch
English
HDMI Setup
Menu
: Español
English
No Disc
•
•
•
•
Audio : za avdio jezik plošče.
Subtitle : za podnapise plošče.
Disc Menu : za meni, ki je na plošči.
Menu : za zaslonski meni predvajalnika plošč Blu-ray.
Network Setup
Italiano
Parental Setup
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno možnost,
nato pa pritisnite gumb OK.
M
S pritiskom gumba RETURN ali ◄ se vrnite na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb MENU.
 Izbran jezik se prikaže le, če ga plošča podpira.
34_ Nastavitev jezika
Nastavitev zvoka
NASTAVITEV AVDIO MOŽNOSTI
Omogoča vam nastavitev avdio naprave in stanja zvoka odvisno od avdio
sistema, ki ga uporabljate s predvajalnikom.
1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb MENU.
System Setup
No Disc
Music
Language Setup
Setup
Audio Setup
Display Setup
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Audio Setup in nato
pritisnite gumb OK ali ►.
Parental Setup
HDMI Setup
Network Setup
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite eno izmed spodaj opisanih
avdio možnosti, nato pa pritisnite gumb OK ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno točko, nato pa
pritisnite gumb OK.
System Setup
No Disc
Music
Language Setup
Setup
Audio Setup
Digital Output
Display Setup
PCM Down Sampling : On
HDMI Setup
Dynamic Compression : On
6. Vsaka od avdio možnosti je podrobno opisana v
nadaljevanju.
: PCM
Network Setup
Parental Setup
M
S pritiskom gumba RETURN ali ◄ se vrnite na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb MENU.
Digital Output (Digitalni izhod)
Plošče Blu-ray imajo lahko tri avdio tokove. BONUSVIEW
System Setup
- Primarni avdio: glavni zvočni zapis plošče
No Disc
- Sekundarni avdio: zagotavlja zvok za BONUSVIEW-okno
plošče Blu-ray.
Music
Language Setup
Setup
Audio Setup
Digital Output
Display Setup
Bitstream(Re-encode)
PCM Down Sampling : On
Bitstream(Audiophile)
Dynamic Compression : On
HDMI Setup
: PCM
PCM
Network Setup
- Zvočni učinek: ob izbiri menijske točke lahko zaslišite zvoke
menija (itd.) (odvisno od plošče), ki so na plošči
Blu-ray.
Parental Setup
Izbor digitalnega izhoda
Nastavitev
PCM
Definicija
Za
Tako lahko hkrati uživate v
primarnem in sekundarnem
Dekodira primarne in
zvoku ter zvočnem učinku.
sekundarne avdio tokove ter
Prav tako lahko uživate v zvoku
tokove zvočnih učinkov v avdio
Dolby TrueHD, čeprav vaš
PCM.
sprejemnik ne more dekodirati
Dolby TrueHD.
Hkrati dekodira primarne in
sekundarne avdio tokove in
Tako lahko hkrati uživate v
Bitstream
zvočne učinke v zvok PCM ter primarnem in sekundarnem
(Re-encode) nato zvok PCM znova zakodira zvoku ter zvočnem učinku.
v bitni tok DTS.
Oddaja samo primarni avdio
zvočni zapis (glavni zvočni
V zvoku DTS-HD lahko uživate,
Bitstream
če imate sprejemnik HDMI
zapis filma), tako da lahko vaš
(Audiophile) sprejemnik dekodira avdio bitni 1.3, ki je zmožen dekodirati
tok.
DTS-HD.
Con
Priporočena uporaba
Priporočljiva izbira, če imate
sprejemnik HDMI 1.1 ali HDMI
S to nastavitvijo zvok DTS-HD ne 1.2, ki ne more dekodirati DTSbo slišen, čeprav imate
HD MA.
sprejemnik HDMI 1.3, ki je
Priporočljivo tudi, če za zvok
zmožen dekodirati DTS-HD.
uporabljate optični kabel in vaš
sprejemnik ne more dekodirati
formata Dolby Digital ali DTS.
Priporočena izbira, če nimate
Kakovost zvoka je lahko nižja od sprejemnika, ki podpira HDMI,
nastavitev za PCM ali bitni tok vendar imate sprejemnik z
(avdiofilni).
optičnim vhodom, ki lahko
dekodira DTS.
Priporočena izbira, če imate
Sekundarnega zvoka in
sprejemnik HDMI 1.3, ki lahko
zvočnega učinka ne boste slišali.
dekodira DTS-HD.
slovenščina _35
● NASTAVITEV ZVOKA
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Setup in nato pritisnite
gumb OK ali ►.
Nastavitev zvoka
M
Če ste na plošči izbrali zvočni posnetek LPCM, se izhod samodejno nastavi na PCM.
 Pazite, da boste izbrali pravilni digitalni izhod, drugače ne boste slišali zvoka ali pa boste slišali samo glasno
šumenje.
 Če naprava HDMI (sprejemnik, TV) ni združljiva s stisnjenimi formati (Dolby Digital, DTS), se bo avdio signal
oddajal kot PCM.
 Pri navadnih DVD-jih se sekundarni zvok in zvočni učinki ne slišijo.
 Nekatere plošče Blu-ray nimajo sekundarnega zvoka in zvočnih učinkov.
 Nastavitev digitalnega izhoda ne vpliva na analogni izhod (L/D) zvoka ali HDMI-avdio izhod na vaši televiziji.
V primeru povezave na sprejemnik vpliva na optični izhod in HDMI-avdio izhod.
 Ko predvajalnik oddaja avdio bitni tok HD (Dolby TrueHD ali DTS-HD Master Audio) iz optičnega priključka na
sprejemnik HDMI 1.3, bo slišen le 2-kanalni zvok PCM.
 Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio signali oddajajo zvok PCM ne glede na izbor digitalnega izhoda
(PCM ali bitni tok).
PCM Down Sampling (Pretvorba PCM)
• On : To izberite, če ojačevalnik, priključen na vaš
predvajalnik, ni združljiv s 96 KHz. 96-kiloherčni signali se
bodo pretvorili na 48-kiloherčne signale.
• Off : Izključeno: To izberite, če je ojačevalnik, priključen na
vaš predvajalnik, združljiv s 96 KHz. Signali se bodo oddajali
brez sprememb.
M
System Setup
No Disc
Music
Language Setup
Digital Output
Setup
Audio Setup
PCM Down Sampling : OnOn
Display Setup
Off
Dynamic Compression : On
: PCM
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Tudi, če je funkcija za pretvorbo PCM izključena, bodo nekatere plošče oddajale samo pretvorjene avdio
signale prek optičnih digitalnih izhodov.
HDMI
• Če vaša televizija ni združljiva s stisnjenim večkanalnim formatom (Dolby Digital, DTS), bo enota morda
oddajala prilagojeni 2-kanalni zvok PCM, čeprav v nastavitvenem meniju nastavite bitni tok (za
ponovno kodiranje ali avdiofilni).
• Če vaša televizija ni združljiva s frekvenco vzorčenja PCM, višjo od 48 kHz, bo enota morda oddajala
prilagojen 48-kiloherčni zvok PCM, čeprav izključite funkcijo za pretvorbo PCM.
Dynamic Compression (Dinamična kompresija)
Ta je aktivna samo, če naprava zazna signal Dolby Digital.
• Off : Uživate lahko v gledanju filmov s standardnim
dinamičnim razponom.
• On : Pri predvajanju filmske glasbe pri nizki glasnosti ali z
manjšimi zvočniki, lahko sistem uporabi ustrezno kompresijo
in zmanjša vsebino na bolj razumljivo ter tako prepreči
preglasne dramatične prehode.
36_ Nastavitev zvoka
No Disc
System Setup
Digital Output
Music
Language Setup
PCM Down Sampling : On
Setup
Audio Setup
Dynamic Compression : On
: PCM
Off
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Nastavitev zaslona
NASTAVITEV ZASLONSKIH MOŽNOSTI
S to funkcijo lahko spremenite nastavitve TV-zaslona. Odvisna je od vrste plošče ali televizije. Pri nekaterih ploščah
ali televizijah morda ne bo delovala.
Language Setup
1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb MENU.
Music
Audio Setup
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Display Setup (Nastavitev
zaslona) in nato pritisnite gumb OK ali ►.
Prikaže se nastavitveni meni za video.
Parental Setup
4. Pritisnite gumba ▲▼ in med možnostmi na naslednjih
straneh izberite želeno možnost zaslona.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno točko podmenija
med možnostmi za video zaslon, nato pa pritisnite gumb
OK.
Language Setup
No Disc
Music
Audio Setup
Setup
Display Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Network Setup
Resolution
: 1080i
Parental Setup
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
6. Vsaka od video možnosti je podrobno opisana v
nadaljevanju.
M
S pritiskom gumba RETURN ali ◄ se vrnite na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb MENU.
TV Aspect (Višina/širina televizijskega zaslona)
Glede na vrsto televizije, ki jo imate, boste morda morali prilagoditi zaslonske nastavitve. (razmerje višina/širina).
• 4:3 Letter Box :
Izberite to možnost, če si želite ogledati
posnetek s plošče Blu-ray/DVD na celotnem
zaslonu v razmerju 16:9, čeprav imate
televizijo z zaslonskim razmerjem 4:3. Na
zgornjem in spodnjem robu zaslona se bodo
prikazale črne črte.
Language Setup
No Disc
Music
Audio Setup
Setup
Display Setup
TV Aspect
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
Network Setup
Resolution
4:3 Pan-Scan
: Off
16:9 Wide
: 1080i
16:9 Normal
Parental Setup
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
4:3 Wide
Letter Box
: 16:9
• 4:3 Pan-Scan :
Izberite, kdaj želite gledati video v razmerju 16:9, ki
ga proizvaja plošča Blu-ray/DVD brez črnih pasov
ob zgornjem in spodnjem robu zaslona, čeprav
imate televizor z zaslonom v razmerju 4:3. (Skrajna
leva in desna stran slike filma bosta odrezani.).
• 16:9 Wide :
Na TV-zaslonu lahko gledate celotno sliko v razmerju 16:9.
• 16:9 Normal :
Določeni filmi (vir 4:3) bodo prikazani v razmerju velikosti 4:3 Pillarbox (črna pasova na obeh
straneh slike), če izberete razmerje velikosti 16:9 normal.
M
Glede na vrsto plošče nekatera razmerja višine/širine ne bodo na voljo.
 Če izberete razmerje velikosti, drugačno od razmerja velikosti vašega TV-zaslona, bo slika popačena.
slovenščina _37
● NASTAVITEV ZASLONA
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Setup in nato pritisnite
gumb OK ali ►.
No Disc
Nastavitev zaslona
Movie Frame (24 Fs) (Filmske sličice (24 Fs))
Filmi so običajno posneti s 24 sličic na sekundo. Nekatere
plošče Blu-ray so zmožne predvajati s to hitrostjo sličic na
minuto.
Language Setup
No Disc
Music
Audio Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Setup
Display Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
On
HDMI Setup
Resolution
Off
: 1080i
Network Setup
Screen Message
: On
Parental Setup
Front Display
: Bright
Če funkcijo »Movie Frame« (Filmske sličice) (24 Fs)
VKLJUČITE, lahko prilagodite HDMI-izhod predvajalnika na 24
prizorov na sekundo ter tako izboljšate kakovost slike.
Ta funkcija je možna samo pri televizijah, ki podpirajo to hitrost
prikazovanja prizorov.
Ta meni je možno izbrati samo v načinih z izhodno ločljivostjo
1080i ali 1080p HDMI.
Glede na ploščo sta lahko vključeni dve vrsti vira: filmski material (24 sličic) in video material (30 sličic).
Pri preklopu vira iz filma (24 sličic) na video (30 sličic), bo zaslon par sekund utripal.
Resolution (Ločljivost)
Nastavi izhodno ločljivost komponentnega signala in signala HDMI-video.
• Številka v 576i/480i, 576p/480p, 720p, 1080p in 1080i
označuje število vrstic videa. Črki i in p označujeta prepleten
način oz. progresivno skeniranje.
No Disc
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Music
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Setup
Display Setup
Resolution
HDMI Setup
Screen Message
Network Setup
Front Display
- 1080p : oddaja 1080 vrstic progresivnega video posnetka.
Parental Setup
: 1080p
1080i
: On
720p
: Bright
576p/480p
576i/480i
- 1080i : oddaja 1080 vrstic prepletenega video posnetka.
- 720p : oddaja 720 vrstic progresivnega video posnetka.
- 576p/480p : oddaja 576/480 vrstic progresivnega video
posnetka.
- 576i/480i : oddaja 576/480 vrstic prepletenega video posnetka.
Če priključena televizija ne podpira filmskega prizora ali izbrane
ločljivosti, se vam bo prikazalo naslednje sporočilo.
Če izberete »Yes« (Da) in ločljivost ni podprta, bo TV-zaslon
prazen. Počakajte 15 sekund in ločljivost se bo samodejno
preklopila na predhodno vrednost.
Photo
Setup
No Disc
!
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Setup
If Display
no pictures
are shownResolution
after the selection,
please wait for 15 seconds. And then,
theHDMI
resolution
Setup will be reverted
Screen Message
to the previous value automatically.
Parental Setup
Front Display
Would you like to make a selection?
System Upgrade
Yes
M
: 1080p
: On
: Bright
No
Če je zaslon prazen, pritisnite in 5 sekund zadržite gumb $ na sprednji plošči predvajalnika (brez vstavljene
plošče). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško privzete nastavitve. Sledite korakom na prejšnji
strani, da si omogočite dostop do vsakega načina in izberete nastavitev zaslona, ki jo vaša televizija podpira.
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v trajnem
pomnilniku.
38_ Nastavitev zaslona
❖ Ločljivost v skladu z izhodnim načinom
• Predvajanje plošč Blu-ray
Izhod
Nastavitev
HDMI
Component
VIDEO
(HDMI in komp. povezana/povezana samo komp.)
1080p@60F
576i / 480i / 1080i
576i/480i
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) vključene
1080p@24F
576i / 480i / 1080i
576i/480i
1080i, Movie Frame (24Fs) izključene
1080i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i / 480i / 576p / 480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
• Predvajanje DVD-jev
Izhod
Nastavitev
M
HDMI
Component
VIDEO
(HDMI in komp. povezana/povezana samo komp.)
1080p
1080p@60F
576i / 480i / 576p / 480p
576i/480i
1080i
1080i
576i / 480i / 576p / 480p
576i/480i
720p
720p
576i / 480i / 576p / 480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i / 480i / 576p / 480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
Ko so med predvajanjem DVD-ja priključeni tako priključek HDMI kot priključki komponent, vendar trenutno
uporabljate priključek komponente, bo meni za nastavitev zaslona prikazal izhodno ločljivost 1080p. Ločljivost je
dejansko 576i/480i..
 Predvajalnik ima funkcijo za samodejno zaznavanje HDMI. Ko predvajalnik prvič priključite na televizijo s
priključkom HDMI, se bo njegov izhod samodejno nastavil na HDMI.
 Če funkcija za samodejno zaznavanje HDMI ne deluje, lahko izberete ločljivost 1080p ali filmske sličice (24 Fs).
 Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko uporabljate način za prikazovanje filmskih sličic (24 Fs).
Screen Message (Sporočilo na zaslonu)
• On : Prikaže sporočilo, povezano z obratovalnim načinom.
• Off : Ne prikaže sporočila, povezanega z obratovalnim
načinom.
No Disc
Language Setup
Movie Frame (24 Fs)
Music
Audio Setup
Resolution
: Off
: 1080i
Setup
Display Setup
Screen Message
: On
On
HDMI Setup
Front Display
Off
: Bright
Network Setup
Parental Setup
Front Display
• Automatic : Zaslon je med predvajanjem temen in sveti, ko
je enota v načinu Stop.
• Dim : Izberite, če želite zatemniti zaslon predvajalnika.
• Bright : Izberite, če želite osvetliti zaslon predvajalnika.
No Disc
Language Setup
Resolution
: 1080i
Music
Audio Setup
Screen Message
: On
Setup
Display Setup
Front Display
: Bright
Automatic
Dim
HDMI Setup
Bright
Network Setup
Parental Setup
slovenščina _39
● NASTAVITEV ZASLONA
1080p, Movie Frame(24Fs) izključene
Nastavitev HDMI
NASTAVITEV MOŽNOSTI ZA NASTAVITEV HDMI
1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Setup in nato pritisnite
gumb OK ali ►.
Audio Setup
No Disc
Music
Display Setup
Setup
HDMI Setup
Network Setup
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite HDMI Setup in nato
pritisnite gumb OK ali ►.
Prikaže se meni za nastavitev HDMI.
Parental Setup
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite eno izmed zaslonskih
možnosti (Anynet ali format), nato pa pritisnite gumb OK ali
►.
Anynet+ (HDMI-CEC) (Samo izdelki Samsung)
Ko je HDMI vključen, lahko uporabljate funkcijo Anynet+.
• On : Funkcija Anynet+ deluje.
• Off : Funkcija Anynet+ ne deluje.
Audio Setup
No Disc
Music
Display Setup
Setup
HDMI Setup
Anynet+ (HDMI-CEC) : On
Network Setup
HDMI Format
Off
: TV
Parental Setup
Kaj je funkcija Anynet+?
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo
funkcijo Anynet+.
S preprostim pritiskom tipke PLAY na daljinskem upravljalniku televizorja lahko vklopite televizor in
domači kino Samsung ter predvajate ploščo.
M
Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
Kako uporabljati Anynet+
1. Predvajalnik plošč Blu-ray in televizor Samsung povežite s HDMI-kablom. (Glejte strani 20–21.)
2. Vključite funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na predvajalniku plošč Blu-ray.
3. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik
televizorja.)
40_ Nastavitev HDMI
OK
Meni TV Anynet+
Ko pritisnete gumb Anynet+ na daljinskem upravljalniku
n
Samsungove televizije, se prikaže naslednji zaslonski prikaz
Blu-ray Disc Player
View TV
(OSD).
Select Device
• Meni predvajalnika plošč Blu-ray
Record
Menu on Device
- Pri predvajanju filma: prikaže se meni plošče (enako kot
Device Operation
Receiver : Off
gumb DISC MENU na daljinskem upravljalniku
Setup
predvajalnika Blu-ray).
>Move
sOK
eExit
- V načinu Stop: prikaže se NASTAVITVENI meni (enako kot
gumb MENU na daljinskem upravljalniku predvajalnika Bluray).
• Upravljalni meni predvajalnika plošč Blu-ray
- Pri predvajanju plošče DVD VIDEO, DVD-RW/R, BD-ROM, BD-RE: prikaže se informacijski zaslon
OSD (enako kot gumb INFO na daljinskem upravljalniku predvajalnika).
M
Ti meniji so pri vseh Samsungovih televizijah drugačni..
HDMI Format (Formatiranje)
Izhod HDMI lahko optimizirate za priklop na televizijo ali monitor.
Audio Setup
• TV : izberite, če je naprava priključena na TV prek HDMI.
• Monitor : izberite, če je naprava priključena na monitor prek HDMI.
Če je predvajalnik priključen na televizijo, možnost monitorja
ni na voljo.
M
No Disc
Music
Display Setup
Anynet+ (HDMI-CEC) : On
Setup
HDMI Setup
HDMI Format
: TV
Monitor
Network Setup
Parental Setup
Preden izberete to možnost, morate na predvajalnik priključiti televizor ali monitor.
slovenščina _41
● NASTAVITEV HDMI
Funkcije Anynet+
• Predvajanje z enim dotikom
S preprostim pritiskom gumba PLAY na daljinskem upravljalniku predvajalnika plošč Blu-ray lahko
vključite Samsungovo televizijo in hišni kino ali pa predvajate glasbo.
• Gledanje z enim dotikom
V meniju Anynet+ na televiziji izberite »Watching plošč Blu-ray« (Gledanje plošč Blu-ray) ali »Connected
to Blu-ray disc player« (Priključeno na predvajalnik plošč Blu-ray) (odvisno od menija vaše televizije).
Predvajalnik plošč Blu-ray se bo samodejno vključil in televizija se bo preklopila na način HDMI.
• Povezava daljinskega upravljalnika
Ta predvajalnik lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom vaše Samsungove televizije.
• Razpoložljivi gumbi na daljinskem upravljalniku Samsungovega televizorja: ti gumbi imajo enake
funkcije kot gumbi na daljinskem upravljalniku predvajalnika plošč Blu-ray.
- Kontrolni gumbi za predvajanje :
- Gumb za upravljanje menijev :
- Številčni gumbi :
- Barvni gumbi : A B C D
Nadzor vsebine
NASTAVITEV FUNKCIJE ZA NADZOR VSEBINE
Funkcija za nadzor vsebine deluje v povezavi s ploščami Blu-ray/DVD, ki jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo
katere je možno nadzorovati vrste plošč Blu-ray/DVD, ki jih gleda vaša družina. Na plošči je 8 stopenj nastavitve.
hZ
1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb
OK ali ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Parental Setup (Nastavitev
nadzora vsebine), nato pa pritisnite gumb OK ali ►.
Pri prvi uporabi predvajalnika plošč Blu-ray, se prikaže
sporočilo »Enter new password«.
HDMI Setup
No Disc
Music
Network Setup
Setup
Parental Setup
HDMI Setup
Music
No Disc
Network Setup
Parental Setup
Setup
Parental Setup
Enter New password.
« Number
4. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku
vpišite 4-mestno geslo. Prikaže se sporočilo »Confirm the
password«. Ponovno vnesite geslo.
² Return
HDMI Setup
Music
No Disc
Network Setup
Parental Setup
Setup
Parental Setup
Confirm the password.
« Number
² Return
5. Pritisnite gumb OK ali ►, da izberete Parental Lock.
HDMI Setup
No Disc
Music
Network Setup
Setup
Parental Setup
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1 (Kids)
New Password
6. Z gumboma ▲▼ izberite On ali Off, nato pa pritisnite
gumb OK.
M
S pritiskom gumba RETURN ali ◄ se vrnite na predhodni meni.
Za izhod iz menija pritisnite gumb MENU.
Če ste pozabili geslo
1. Odstranite ploščo.
2. Za 5 sekund ali dlje pritisnite in zadržite gumb $ na sprednji plošči.
• Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
M
Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v trajnem
pomnilniku.
42_ Nadzor vsebine
Nastavitev stopnje nastavitve
1. Z gumboma ▲▼ izberite Rating Level, nato pa pritisnite
gumb OK ali ►.
HDMI Setup
No Disc
Music
Network Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
: 8 (Adults)
7
6
5
4
3
2
1 (Kids)
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno stopnjo nastavitve, nato
pa pritisnite gumb OK. Če na primer izberete stopnjo 6,
se plošče, ki vsebujejo stopnji 7 in 8, ne bodo predvajale.
Višja številka nakazuje, da je program namenjen samo za
odrasle.
Stopnja 1 je najbolj omejevalna, stopnja 8 pa najmanj.
HDMI Setup
No Disc
Music
Network Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
: 8 (Adults)
New Password
Sprememba gesla
1. Z gumboma ▲▼ izberite New Password, nato pa
pritisnite gumb OK ali ►.
No Disc
2. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku
vpišite 4-mestno geslo. Prikaže se sporočilo »Enter new
password«.
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Music
Network Setup
Rating Level
: 8 (Adults)
Setup
Parental Setup
New Password
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Network Setup
Rating Level
: 8 (Adults)
Music
No Disc
Parental Setup
Setup
Parental Setup
New Password
Enter New password.
« Number
3. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku
vpišite geslo.
Music
No Disc
² Return
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Network Setup
Rating Level
: 8 (Adults)
Parental Setup
Setup
Parental Setup
New Password
Confirm the password.
« Number
² Return
slovenščina _43
● NADZOR VSEBINE
New Password
Omrežne nastavitve
Predvajalnik lahko posodobite preko Samsungovega strežnika.
Sledite spodaj opisanim korakom, saj boste tako zagotovili najboljšo internetno povezavo za
vaš predvajalnik. Glede informacij o pravilnih nastavitvah glejte omrežne nastavitve vašega
računalnika ali pa se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
NASTAVITEV TCP/IP
1. Ko je enota v načinu Stop (Mirovanje) ali No Disc
(Niplošče), pritisnite gumb MENU.
Display Setup
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb
OK ali ►.
No Disc
Music
HDMI Setup
Setup
Network Setup
TCP/IP
Parental Setup
Proxy
NTP Server
3. Z gumboma ▲▼ izberite Network Setup, nato pa
pritisnite gumb OK ali ►.
: Off
MAC Address
4. Z gumboma ▲▼ izberite TCP/IP, nato pa pritisnite gumb
OK ali ►.
5. Z gumboma ▲▼ izberite DHCP, nato pa pritisnite gumb
OK.
Display Setup
HDMI Setup
Music
TCP/IP
IP Address
M
TCP/IP
: On
Setup DHCP Network Setup
No Disc
Če je DHCP vključen, izbor IP-naslova, maske podomrežja ali
prehoda ni mogoč.
:
000 .
000 .
000 .
000
Parental Setup
Subnet Mask
: 255 .
Proxy
255 . 255 . 000
Gateway
000 .Server
000 . 000
NTP
:
000 .
DNS
:
Automatic
Primary DNS
:
000 .
:
000 .
Secondary DNS
Save
000 .
000 .
000
Cancel
s Select
 IČe je DNS nastavljen na samodejno, izbor primarnega/
: Off
MAC
Address
000 . 000 . 000
² Return
sekundarnega DNS ni mogoč.
6. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko, nato pa pritisnite gumb OK.
• Če je DHCP na Off, DNS pa na
možnost za ročno nastavitev, vnesite
svoj IP-naslov, masko podomrežja,
prehod in nastavitve primarnega DNS
(sekundarni DNS je neobvezen).
HDMI Setup
Parental Setup
Music
TCP/IP
No Disc
System Information
: Off
Setup DHCP System Upgrade
Network Setup
IP Address
:
000 .
000 .
Subnet Mask
:
255 .
Upgrade
Start. 000
255 . 255
Gateway
:
000 .
000 . 000 . 000 N : Off
Modem(28.8Kbps)
DNS
:
Manual
:
000 .
000 .
000 .
000
Secondary DNS
:
000 .
000 .
000 .
000
Cancel
s Select
No Disc
razpoložljiva
² Return
System Information
: On
Setup DHCP System Upgrade
Network Setup
IP Address
:
000 .
000 .
000 .
000
Subnet Mask
:
255 .
255 .
255 .
000
Gateway
:
000 .
000
. 000 . 000 N : Off
Modem(28.8Kbps)
DNS
:
Manual
Primary DNS
:
000 .
:
000 .
Save
000 .
000 .
nastavitev ni
razpoložljiva
000 .
000
000 .
000
je nastavitev
² Return
nastavitev ni
Cancel
s Select
HDMI Setup
Parental Setup
Music
TCP/IP
No Disc
System Information
: On
Setup DHCP System Upgrade
Network Setup
IP Address
:
000 .
000 .
Subnet Mask
:
255 .
Upgrade
Start. 000
255 . 255
Gateway
:
000 .
000 . 000 . 000 N : Off
Modem(28.8Kbps)
DNS
:
Automatic
Primary DNS
:
000 .
Secondary DNS
:
000 .
Save
000 .
000
000 .
000 .
000
000 .
000 .
000
Cancel
s Select
44_ Omrežne nastavitve
je nastavitev
HDMI Setup
Parental Setup
Music
TCP/IP
Secondary DNS
• Če je DHCP vklopljen in DNS
nastavljen na Automatic (Samodejno),
ne potrebujete dodatnih ali dopolnilnih
nastavitev.
000
Primary DNS
Save
• Če je DHCP na On, DNS pa je
nastavljen na možnost za ročno
nastavitev, vnesite nastavitve
primarnega DNS (sekundarni DNS je
neobvezen).
000 .
² Return
nastavitev ni
razpoložljiva
M
Ko izberete točko, uporabite številko in gumbe ▲▼◄►.
 Če samodejne nastavitve ne delujejo, naj uporabnik pokliče svojega ponudnika internetnih storitev.
8. Če dela ne želite shraniti, z gumbi ▲▼◄► izberite Cancel, nato pa pritisnite gumb OK.
M
IP-naslov, ki se uporablja v tem priročniku, je samo za ponazoritev. Za dejanski IP-naslov morate upoštevati
svoje omrežne nastavitve.
 Za informacije o nastavitvah IP-naslova, maske podomrežja, prehoda in primarnega DNS preverite nastavitve
omrežja svojega računalnika ali pa se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
NASTAVITVE STREŽNIKA
Strežnik proxy obravnava zahteve tako, da jih posreduje drugim strežnikom.
Če morate prilagoditi nastavitve strežnika, vnesite nastavitve, ki jih določa ISP.
Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 poglavja »Nastavitve TCP/IP« na strani 44.
4. Z gumboma ▲▼izberite Proxy, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
• Server
• Port
• User
• Password
Display Setup
No Disc
Music
Proxy
HDMI Setup
TCP/IP
Setup
Proxy
Network Setup
: Off
Proxy
:
Parental Setup
: 8080
NTP Server
Server
Port
User
Password
:
Save
Cancel
s Select
M
: Off
MAC Address
:
² Return
Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
NASTAVITEV STREŽNIKA NTP (ZA PRIDOBIVANJE ČASOVNIH
INFORMACIJ S STREŽNIKA NTP)
Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 poglavja "TCP/IP Setting" na strani 44.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite NTP Server, nato pa
pritisnite gumb ENTER ali ►.
• On : Predvajalnik se samodejno poveže z internetnim
strežnikom, da bi prilagodil časovne nastavitve.
• Off : Predvajalnik se ne poveže s internetnim
strežnikom za prilagoditev časovnih nastavitev.
Display Setup
No Disc
TCP/IP
Music
HDMI Setup
Proxy
Setup
Network Setup
NTP Server
Parental Setup
MAC Address
: Off
On
Off
slovenščina _45
● OMREŽNE NASTAVITVE
7. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite Save, nato pa pritisnite gumb OK.
Omrežne nastavitve
NASLOV MAC
Prikaže naslov MAC predvajalnika.
Naslov MAC (naslov za nadzor dostopa do medija) je edinstven identifikator, pritrjen na večino omrežnih
vmesnikov. To je naslov, ki ima enako funkcijo kot ime določenega omrežnega vmesnika in ga ni možno
spremeniti.
1. Ko je enota v načinu Stop (Mirovanje) ali No Disc
(Niplošče), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb
OK ali ►.
Display Setup
Music
No Disc
Setup
Proxy
HDMI Setup
NTP Server
MAC Address
Network Setup
MAC Address
Parental Setup
Network Setup
00 : 16 : 6c : 1a Upgrade
: 7a : f1 Start
3. Z gumboma ▲▼ izberite Network Setup, nato pa
pritisnite gumb OK ali ►.
OK
4. Z gumboma ▲▼ izberite Mac Address, nato pa pritisnite
gumb OK ali ►.
Prikaže se naslov MAC.
M
Samsung ne odgovarja za kakršno koli okvaro ali nepravilno delovanje, ki nastane zaradi napake v internetni
povezavi ali komunikaciji. Samsung prav tako ne odgovarja za napake v delovanju uporabnikove internetne
povezave.
 Morda ne boste imeli dostopa do nekaterih internetnih storitev, kar je odvisno od omejitev vašega ponudnika
internetnih storitev.
 Sami ste odgovorni za morebitna plačila za internetno povezavo.
 Za uporabo storitev DSL potrebujete DSL-modem. S svojim ponudnikom internetnih storitev ste se morda
dogovorili o številu sočasno uporabljenih naprav za vzpostavitev internetne povezave. V skladu s tem
sporazumom do omrežja ne smete istočasno dostopati z osebnim računalnikom in s predvajalnikom plošč Bluray.
 V okviru vaše pogodbe s ponudnikom internetnih storitev morda ne smete uporabljati usmerjevalnika.
46_ Omrežne nastavitve
Upravljanje trajnega pomnilnika
Trajni pomnilnik (notranji bliskovni pomnilnik) je pomnilnik, ki je vgrajen v predvajalnik
in je namenjen shranjevanju vsebine plošč Blu-ray. Predvajanje vsebine v trajnem
pomnilniku je odvisno od plošče.
Uporabniške podatke v trajnem pomnilniku lahko upravljate.
Clock Set
1. Ko je enota v načinu Stop (Mirovanje) ali No Disc
(Niplošče), pritisnite gumb MENU.
Power On/Off sound : On
Music
Setup
System Setup
Persistent Storage Management
Language Setup
System Update
No Disc
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb
OK ali ►.
Audio Setup
Display Setup
3. Z gumboma ▲▼ izberite Network Setup, nato pa
pritisnite gumb OK ali ►.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Persistent Storage
Management, nato pa pritisnite gumb OK ali ►.
BD
Persistent Storage Management
5. Pritisnite gumba ▲▼ za premikanje podimenika, nato pa
pritisnite tipko OK ali ►.
Internal Flash Memory
- Za brisanje imenika vsebine Uporabite gumba ▲▼, da izberete imenik, ki ga želite
izbrisati, in pritisnite MODRI (D) gumb
Select Device
Format
Ime menija
² Setup
Informacije o napravi
Poudarjeno
BD
Persistent Storage Management
Opis informacij naprave (pomnilnika) na predvajalniku
• Celotna velikost: celotna velikost naprave (pomnilnika).
• Razpoložljiva velikost: razpoložljiva velikost naprave
(pomnilnika).
Internal Flash Memory
Content 01
Content 02
Content 03
Content 04
Content 05
• Total Size
130(MB)
• Available Size
130(MB)
a Device
d Delete
#/$ Page
Seznam vsebine
Področje pomoči
Drsnik
M
V večini primerov imenik vsebine hrani datoteke, povezane z vsakim naslovom.
(Ti imeniki vsebujejo datoteke, prenesene s plošče.)
 Pritisnite RDEČI (A) gumb v seznamu vsebin, da se premaknete navzgor v imenik naprave (pomnilnika).
 Informacije o velikosti pomnilnika trenutne naprave se nahajajo na desni strani seznama vsebine.
slovenščina _47
● UPRAVLJANJE TRAJNEGA POMNILNIKA
UPRAVLJANJE SISTEMSKE NAPRAVE
Nadgradnja sistema
Samsung vam bo v prihodnosti morda ponudil možnost nadgradnje strojne programske opreme predvajalnika plošč
Blu-ray. Za nadgradnjo strojne programske opreme morate:
1. Pojdite na samsung.com in si preberite stran ‘PODPORA’ ter si prenesite aktualno programsko opremo.
Za posodobitev programske opreme lahko uporabite CD ali napravo USB. Za več informacij si preberite
“Priročnik za posodobitev”, ki ga najdete na zgoraj omenjeni internetni strani.
ali.
2. priključiti priključek LAN predvajalnika na priključek LAN na modemu (glejte stran 28) in slediti spodnjim korakom.
NADGRADNJA STROJNE PROGRAMSKE OPREME
1. Ko v enoti ni plošče, pritisnite gumb MENU.
Music
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb OK ali ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite System Setup, nato pa pritisnite gumb
OK ali ►.
System Setup
Setup
No Disc
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
4. Z gumboma ▲▼ izberite System Update,nato pa pritisnite
gumb OK ali ►.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
System Setup
Setup
System Update
No Disc
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
5. Predvajalnik bo samodejno preveril stanje kabelske ali mrežne
povezave. Prikazalo se bo okno za preverjanje povezave.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
System Setup
System Update
Setup
No Disc
System Update
1 2 3 4
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
 Če je nadgradnja mogoča : v sporočilnem oknu se vam bodo
prikazali podatki o trenutnih in novih različicah strojne
programske opreme.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
System Update
1 2 3 4
Language Setup
The new update data was found.
Audio Current
Setup Version : XXXXX
System Setup
System Update
Setup
No Disc
 Če nadgradnja ni mogoča: v sporočilnem oknu se vam bo
Start
Cancel
prikazal naslednji opis.
• Če kabel ni priključen :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Če omrežna povezava ni uspela :
"This system can not connected to internet for update.
Please, check the network setup"
• Če ni na voljo aktualnih različic (aktualna različica je že
OK
nameščena) :
"The latest version of the firmware is already installed. There
is no need to update."
• Če je v predvajalniku plošča :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To pomeni, da morate odstraniti vse plošče iz enote, da lahko izvedete nadgradnjo.
• Če strežnik ni na voljo:
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
Setup
No Disc
System Setup
System Update
System Update
1 2 3 4
Language Setup
This system can not connect
Audio
to Setup
internet for update.
Please,
Display
Setupcheck the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
48_ Nadgradnja sistema
6. Za nadgradnjo sistema z gumboma ◄► izberite Start in nato
pritisnite gumb OK.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
System Update
System Setup
Setup
No Disc
System Update
1 2 3 4
Language
Setup data was found.
The new update
AudioCurrent
Setup Version : XXXXX
New Version : XXXXX
Display Setup
HDMI Start
Setup
Cancel
Network Setup
Parental Setup
7. Nadgradnja sistema se bo začela.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
System Update
System Update
1 2 3 4
Language Setup
Downloading update data...
Audio
Please,Setup
do not turn off the power.
60%
Display Setup
HDMI Setup Cancel
Network Setup
Parental Setup
8. Če med postopkom prenašanja izberete Prekini, se prikaže
okno, v katerem potrdite svojo izbiro.
Če želite prekiniti prenos, izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
System Setup
Setup
No Disc
System Update
System Update
1 2 3 4
Language Setup
Do you
wantSetup
to cancel the update operation?
Audio
Display Setup
Yes
HDMI Setup
No
Network Setup
Parental Setup
9. Sledi potrditev. Po koncu prenosa se bo postopek
posodobitve programske opreme začel samodejno.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
Setup
No Disc
System Setup
System Update
System Update
1 2 3 4
Language Setup
Verifying update data
AudioPlease
Setup wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
10. Po koncu namestitve se bo predvajalnik samodejno izključil v 5
sekundah.
Ob naslednjem vklopu sistema se bodo vse nastavitve
obnovile na tovarniške in prikazalo se bo okno za izbiro jezika
menijev.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
Setup
No Disc
System Setup
System Update
System Update
1 2 3 4
Firmware
Language
SetupUpdate.
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
TheSetup
power will be off automatically
update is finished.
HDMIafter
Setup
Network Setup
Parental Setup
M
Če želite nadgradnjo med prenosom podatkov za nadgradnjo prekiniti, pritisnite gumb OK.
Prikazalo se bo potrditveno sporočilo.
Če izberete "Yes" se bo postopek posodobitve končal, če pa izberete "No", se bo postopek nadaljeval.
 Po koncu nadgradnje sistema, v meniju Nadgradnja sistema preverite podatke strojne programske opreme.
 Med nadgradnjo sistema ne izključite predvajalnika, sicer ta ne bo pravilno deloval.
 Posodobitve programske opreme s priključkom USB podpirajo samo bliskovne pogone USB.
Druge naprave USB (npr. MP3-predvajalnik) morda ne bodo delovale
 Na bliskovnem pomnilniku USB je lahko samo ena datoteka za posodobitev programske opreme, ker se
predvajalnik drugače ne bo pravilno posodobil.
slovenščina _49
● NADGRADNJA SISTEMA
System Setup
Setup
No Disc
Nadgradnja sistema
SISTEMSKE INFORMACIJE
Po koncu nadgradnje strojne programske opreme, preverite podatke o strojni programski opremi. Pri tem sledite
spodnjim korakom.
1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb
OK ali ►.
Music
Setup
System Setup
No Disc
Language Setup
3. Z gumboma ▲▼ izberite System Setup, nato pa pritisnite
gumb OK ali ►.
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
4. Z gumboma ▲▼ izberite System Information, nato pa
pritisnite gumb OK ali ►.
Prikazali se vam bodo podrobni podatki o trenutni strojni
programski opremi.
Music
Setup
System Setup
System Information
Language Setup
Time Zone
Audio Setup
Clock Set
Display Setup
Power On/Off sound : On
HDMI Setup
Persistent Storage Management
Network Setup
System Update
No Disc
Parental Setup
5. Pritisnite gumb OK, da izberete OK.
Prikazal se bo meni za nadgradnjo sistema.
Music
Setup
No Disc
System Setup
System Information
System Information
Language Setup
Clock Set
S/W : XXXXXX_XXXX
Audio
Setup
Region
: B/2 (BD/DVD)Time Zone
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
50_ Nadgradnja sistema
Power On/Off sound : On
OK
Persistent Storage Management
System Update
Gledanje filma
UPORABA FUNKCIJE ZASLONA
hgfZCV
1. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko.
3. Z gumboma ◄► izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite
gumb OK.
• S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku lahko
neposredno dostopate do naslova in poglavja ali pa
zaženete predvajanje s poljubnega časa.
4. Če želite zaslon zapreti, ponovno pritisnite gumb INFO.
BD
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
Playing Time : 00:04:17
Audio
: 1/1 ENG 2CH
Subtitle
: 0/1 Off
Angle
: 01/01
§ Change
s Select
<meni INFO območja BONUSVIEW >
BD
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
Playing Time
: 00:04:17
Audio
: 1/1 ENG 2CH
Subtitle
: 0/1 Off
Angle
: 01/01
BONUSVIEW Video
: 01/01
BONUSVIEW Audio
: 1/1 ENG 2CH
§ Change
M
● GLEDANJE FILMA
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem
upravljalniku.
• Če ima trenutni naslov na plošči Blu-ray funkcijo
BONUSVIEW, pritisnite gumb INFO, da prikažete
informacije o vsebini BONUSVIEW.
s Select
Če vsebine predvajate iz informacijskega menija, morda nekatere funkcije ne bodo na voljo, odvisno od plošče.
 Title : Za dostop do želenega naslova, če jih je na plošči več. Na primer, če je na plošč Blu-ray/DVD-ju
posnetih več filmov, bo vsak film prepoznan kot naslov.
 Poglavje: večina plošč Blu-ray/DVD je posnetih v poglavjih, tako da lahko hitro najdete določeni izsek.
 Playing Time : Omogoča predvajanje filma s poljubne časovne točke. Kot referenco morate vnesti začetni čas.
Funkcija časovnega iskanja ne deluje pri vseh ploščah.
 Audio : Nanaša se na jezik filmske glasbe. Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 avdio jezikov, DVD pa do 8.
 Subtitle : Nanaša se na razpoložljive jezike podnapisov na plošči. Izbirate lahko med jeziki podnapisov, po želji
pa lahko podnapise tudi izključite. Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov za podnapise, DVD pa do 32.
 Angle : Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne snemalne zorne kote za določen prizor, lahko uporabite
funkcijo ZORNI KOT.
 če se trenutni naslov plošče Blu-ray prikaže na območju BONUSVIEW, lahko prilagodite nastavitve
BONUSVIEW-video in BONUSVIEW-avdio. Možnosti BONUSVIEW-video/BONUSVIEW-avdio bosta onemogočeni,
če plošča Blu-ray te funkcije ne podpira.
slovenščina _51
Gledanje filma
UPORABA MENIJA PLOŠČE IN POJAVNEGA MENIJA/MENIJA NASLOVA
hZ
Uporaba menija plošče
1. Med predvajanjem pritisnite gumb DISC MENU na
daljinskem upravljalniku.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
2. Z gumboma ▲▼◄► izvedite želeno nastavitev, nato pa
pritisnite gumb ► ali OK.
• Nastavitvene točke v meniju plošče se razlikujejo glede
na ploščo.
PREVIEWS
▼
3
M
SCENE SELECTIONS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Glede na ploščo meni plošče morda ni na voljo.
Z
Uporaba menija naslova
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TITLE MENU na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼◄► izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite gumb OK.
• Nastavitvene točke v meniju naslova se razlikujejo glede na ploščo.
M
Glede na ploščo meni naslova morda ni na voljo.
 Meni naslova se prikaže samo, če sta na plošči vsaj dva naslova.
gf
Predvajanje seznama naslovov
1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb DISC MENU
ali TITLE MENU.
2. Z gumboma▲▼ izberite vnos s seznama naslovov, ki ga
želite predvajati, nato pa pritisnite gumb ► ali OK.
Izbrani vnos (naslov) se bo predvajal.
BD
RE
Video
Music
Setup
Title 007
00:04:36
Title 009
00:04:17
Title 010
00:04:11
Title 011
00:04:07
Title 012
00:04:46
Title 013
00:04:21
Title 014
a Playlist
- Pojdi na predvajalni seznam Pritisnite RDEČI (A) gumb, da pridete do predvajalnega seznama.
52_ Gledanje filma
00:03:32
Title 008
00:03:43
#/$ Page
h
Uporaba pojavnega menija
1. Med predvajanjem pritisnite gumb POPUP MENU na
daljinskem upravljalniku.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
SUBTITLES
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Glede na ploščo pojavni meni morda ni na voljo.
PONOVNO PREDVAJANJE
Ponovi trenutno poglavje ali naslov.
Ponovno predvajanje
hgfZCV
1. Med predvajanjem pritisnite gumb REPEAT na daljinskem
upravljalniku. Prikaže se zaslon za ponovno predvajanje.
Repeat
Off
2. Z gumboma ▲▼ izberite Chapter ali Title.
• Ponovi se predvajanje poglavja ali naslova na plošči BD/DVD.
3. Če se želite vrniti na normalno predvajanje, ponovno pritisnite gumb REPEAT, nato pa z gumboma
▲▼ izberite Off.
M
Glede na ploščo funkcija za ponovno predvajanje morda ni na voljo.
Uporaba funkcije ponavljanja A-B
hgfZCV
1. Pritisnite gumb REPEAT A-B na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite gumb REPEAT A-B na točki, kjer želite, da se začne ponovno predvajanje (A).
3. Pritisnite gumb REPEAT A-B na točki, kjer želite, da se konča ponovno predvajanje (B).
4. Če se želite vrniti na normalno predvajanje, pritisnite gumb CANCEL.
M
Točko B lahko nastavite po 5 sekundah od točke A.
slovenščina _53
● GLEDANJE FILMA
2. Z gumbi ▲▼◄► ali gumbom OK izberite želen meni.
• Nastavitvene točke v pojavnem meniju se razlikujejo
glede na ploščo.
Gledanje filma
HGFZ
IZBOR AVDIO JEZIKA
Želen avdio jezik lahko hitro in preprosto izberete z gumbom AUDIO.
Uporaba gumba AUDIO
1. Med predvajanjem pritisnite gumb AUDIO. Avdio se
preklopi, ko večkrat zaporedoma pritisnete gumb.
• Avdio jeziki so prikazani s kraticami.
Audio
255/255 ENG DTS Multi CH
2. Če želite odstraniti ikono AUDIO, pritisnite gumb CANCEL
ali RETURN.
Uporaba gumba INFO
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite avdio jezik.
3. Z gumboma ◄► na daljinskem upravljalniku izberite želen avdio jezik.
M
Ta funkcija je odvisna od tega, kateri avdio jeziki so zakodirani na plošči in morda ne bo na voljo.
 Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 avdio jezikov, DVD pa do 8.
 Glede na vrsto plošče, lahko z gumbom AUDIO spremenite avdio glasbeni posnetek kot tudi avdio jezik.
Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko izbrali večkanalni LPCM ali avdio glasbeni posnetek Dolby digital pri
angleških glasbenih posnetkih.
 Prav tako se bodo prikazale informacije o primarnem/sekundarnem načinu, če ima plošča Blu-ray območje
BONUSVIEW.
Uporabite gumb ◄►, če želite preklopiti med glavnim in pomožnim avdio načinom.
 Če območje BONUSVIEW ne vsebuje nastavitev za BONUSVIEW-avdio, indikator ◄► ne bo prikazan na
zaslonu.
54_ Gledanje filma
IZBOR JEZIKA PODNAPISOV
Želen jezik podnapisov lahko hitro in preprosto izberete z gumbom SUBTITLE.
hZ
Uporaba gumba SUBTITLE
1. Pritisnite gumb SUBTITLE. Podnapisi se preklopijo, ko
večkrat zaporedoma pritisnete gumb. Jeziki podnapisov
so prikazani s kraticami.
Subtitle
255/255 ENG
● GLEDANJE FILMA
2. Če želite odstraniti ikono SUBTITLE, pritisnite gumb
CANCEL ali RETURN.
Uporaba gumba INFO
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbom ▲▼ izberite Subtitle.
3. Z gumboma ◄► na daljinskem upravljalniku izberite želen jezik podnapisov.
M
Glede na ploščo Blu-ray/DVD, boste morda lahko zamenjali zaželene podnapise v Disc Menu (Meni plošče).
Pritisnite gumb DISC MENU.
 Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki podnapisov so zakodirani na plošči in morda ne bo na voljo pri vseh
ploščah Blu-ray/DVD.
 Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov za podnapise, DVD pa do 32.
 Informacije o primarnem/sekundarnem načinu bodo prikazane tudi, če ima vaša plošča Blu-ray možnost
BONUSVIEW.
 Ta funkcija istočasno spremeni primarne in sekundarne podnapise.
 Število vseh podnapisov je vsota glavnih in pomožnih podnapisov.
SPREMINJANJE ZORNEGA KOTA KAMERE
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne snemalne zorne kote za določen prizor, lahko uporabite funkcijo
ZORNI KOT.
hZ
Uporaba funkcije ANGLE
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem
upravljalniku.
BD
Info
2. Z gumbom ▲▼ izberite Angle.
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
3. Z gumboma ◄► ali s številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku lahko izberete želen zorni kot.
Playing Time : 00:04:17
Audio
: 1/8 ENG Multi CH
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
§ Change
M
¨ Move
Če ima plošča samo en zorni kot, ta funkcija ne bo delovala. Trenutno je zelo malo plošč s to funkcijo.
 Glede na ploščo, te funkcije morda ne bodo delovale.
slovenščina _55
Gledanje filma
NASTAVITVE BONUSVIEW
Če trenutna plošča Blu-ray podpira funkcijo BONUSVIEW, lahko funkcijo z gumbom BONUSVIEW nastavite na On
ali Off.
h
Uporaba gumba BONUSVIEW
1. Če ima trenutni naslov plošče Blu-ray funkcijo
BONUSVIEW, bo na zaslonu predvajanja prikazana
ikona BONUSVIEW.
BONUSVIEW
2. Z vsakim pritiskom gumba BONUSVIEW preklapljate med
BONUSVIEW On in BONUSVIEW Off.
BONUSVIEW On
BONUSVIEW Off
M
V meniju INFO lahko spremenite podrobne nastavitve funkcije BONUSVIEW.
 Če preklopite iz BONUSVIEW-video, se bo BONUSVIEW-avdio samodejno preklopil v skladu s BONUSVIEWvideo.
 Če plošča Blu-ray podpira samo BONUSVIEW-avdio, lahko pomožni avdio način vklopite ali izklopite z gumbom
BONUSVIEW.
56_ Gledanje filma
UPORABA FUNKCIJE ZAZNAMKA
Ta funkcija vam omogoča zaznamovati izseke na plošči DVD, da ga boste lahko kasneje hitro našli.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb MARKER na daljinskem
upravljalniku.
Prikaže se zaslon »Bookmark«.
Marker
BD
►
00:12:13 / 01:53:26
2. Ko se prikaže želen zaslon, pritisnite gumb OK.
Izbran prizor se bo shranil.
Add
Add
Add
Add
Add
§ Move
3. Z gumboma ◄► se premaknite na naslednji položaj.
4. Ko se prikaže želen zaslon, ponovno pritisnite gumb OK.
Prizor se bo shranil na izbran položaj, prikazal pa se bo
zaznamek s časovnimi podatki.
• Ponovite zgornji postopek še za označevanje drugih
položajev.
• Označite lahko do 8 prizorov.
Add
Add
e Exit
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
00:12:21 / 01:53:26
Add
Add
a Delete
Add
Add
§ Move
Add
s Play
Add
Add
e Exit
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
a Delete
M
Add
s Add
00:12:33 / 01:53:26
T:1
00:12:27
Add
Add
Add
§ Move
s Play
Add
Add
Add
e Exit
Ko se pladenj za plošče odpre in nato zapre, zaznamki izginejo.
slovenščina _57
● GLEDANJE FILMA
hgfZCV
Uporaba gumba MARKER
Gledanje filma
Predvajanje zaznamka
1. Med predvajanjem pritisnite gumb MARKER na daljinskem
upravljalniku.
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
00:12:21 / 01:53:26
T:1
00:12:27
Add
a Delete
Add
§ Move
Add
Add
s Play
Add
Add
e Exit
2. Z gumboma ◄► izberite zaznamovan prizor.
3. Pritisnite gumb OK ali PLAY(
),da začnete s predvajanjem izbranega prizora.
Brisanje zaznamka
1. Med predvajanjem pritisnite gumb MARKER na daljinskem
upravljalniku.
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
00:13:11 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
a Delete
2. Z gumboma ◄► izberite zaznamovan prizor.
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e Exit
►
T:1
00:12:17
00:13:27 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
T:1
00:12:55
§ Move
T:1
00:12:57
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e Exit
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
a Delete
58_ Gledanje filma
T:1
00:12:57
Marker
BD
a Delete
3. Pritisnite RDEČI (A) gumb, da zbrišete izbran zaznamek.
T:1
00:12:55
§ Move
00:13:38 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
T:1
00:12:55
§ Move
T:1
00:12:57
s Play
Add
Add
e Exit
Add
Poslušanje glasbe
B
PREDVAJANJE AVDIO CD-JA (CD-DA)
TRACK 001
CD
2. Če se želite prestaviti na seznam glasbe, pritisnite gumb
STOP ali RETURN.
Na vašem televizorju je prikazan zaslon z glasbenim
seznamom.
01/12
►
00:01:29 / 00:04:06
a Play Mode
3. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga želite predvajati,
in pritisnite gumb OK.
Video
Music
CD
Setup
TRACK 001
00:03:20
TRACK 002
00:03:32
TRACK 003
00:04:36
TRACK 004
00:04:17
TRACK 005
00:04:11
TRACK 006
00:04:07
TRACK 007
00:04:46
TRACK 008
b Playlist
00:04:21
#/$ Page
ZASLONSKI ELEMENT PLOŠČE AVDIO CD (CD-DA)
Prikazuje vrsto medija.
TRACK 001
CD
►
01/12
00:01:29 / 00:04:06
Trenutni posnetek (pesem).
Prikaže številko posnetka, ki se trenutno predvaja.
Vrstica predvajalnega stanja
Prikaže trenutni predvajalni indeks, število vseh posnetkov.
a Play Mode
Trenutni/celotni čas predv.
Prikaže razpoložljive BARVNE gumbe.
(za uporabo barvnih gumbov glejte naslednjo stran).
slovenščina _59
● POSLUŠANJE GLASBE
1. V pladenj za plošče vstavite avdio CD (CD-DA).
Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne predvajati
samodejno.
Poslušanje glasbe
GUMBI DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ZA PREDVAJANJE
PLOŠČE AVDIO CD(CD-DA)
1. Gumb PAUSE ( ): se predvajanje začasno ustavi.
2. Gumb SKIP ( ): če ga pritisnete med predvajanjem, preskoči na
naslednji posnetek. Na seznamu glasbe ali predvajalnem
3. Gumb PLAY ( ): Predvaja trenutno izbrani posnetek.
4. Gumbi ▲▼ : Za izbor posnetka (pesmi) ali mape v seznamu
glasbe ali predvajalnem seznamu.
5. BARVNI gumbi : RDEČ (A), ZELEN (B), RUMEN (C)
• RDEČI (A) gumb : za izbor predvajalnega načina (ponovno
predvajanje) med predvajanjem.
• ZELENI (B) gumb : Pojdi na predvajalni seznam s seznama
glasbe/pojdi na seznam glasbe s predvajalnega seznama
• RUMENI (C) gumb: Predvajanje predvajalnega seznama.
OK
6. Gumbi ◄►.
► : Predvaja izbran posnetek, glede na trenuten položaj.
◄ : Se premakne v meni.
5. Gumb OK: Predvaja izbrani posnetek (pesem).
6. Gumb STOP ( ): Ustavi posnetek (pesem).
7. Pritisnite gumba SEARCH (
) : hitro predvajanje
10. Gumb SKIP ( ): Če gumb pritisnete po treh sekundah
predvajanja, se bo ponovno predvajala trenutna pesem. Če pa ta
gumb pritisnete v treh sekundah po začetku predvajanja, se bo
začel predvajati predhodni posnetek.Prav tako se uporablja za
premikanje po straneh v glasbenem ali predvajalnem seznamu.
PONOVNO PREDVAJANJE PLOŠČE AVDIO CD (CD-DA)
Med predvajanjem zaporedoma pritiskajte gumb REPEAT ali RDEČI (A) gumb, da izberete želen način
ponovnega predvajanja.
Normalno • Normalno : posnetki na plošči se predvajajo v zaporedju, v katerem so bili posneti na ploščo.
Repeat Track :
•
Random :
•
možnost naključnega predvajanja predvaja posnetke na plošči v naključnem zaporedju.
Repeat All : ponovno se predvajajo vsi posnetki.
•
- Nazaj na normalno predvajanje Zaporedoma pritiskajte gumb REPEAT ali RDEČI (A) gumb, da se vrnete nazaj na normalno predvajanje.
60_ Poslušanje glasbe
Predvajalni seznam
Sestavite lahko predvajalni seznam z največ 99 posnetki.
Video
Music
CD
Setup
2. Za premik na seznam glasbe pritisnite gumb STOP ali
RETURN.
Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.
TRACK 006
00:03:20
TRACK 007
00:03:32
TRACK 008
00:04:36
TRACK 009
00:04:17
TRACK 010
00:04:11
TRACK 011
00:04:07
TRACK 012
00:04:46
TRACK 013
00:04:21
TRACK 014
00:03:43
b Playlist
#/$ Page
Music List
Playlist
Video
3. Pritisnite ZELENI (B) gumb.
Music
TRACK 001
Setup
TRACK 002
CD
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
b Music List
Playlist Play
s Add
Music List
4. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, nato pa pritisnite
gumb OK, da posnetek dodate na predvajalnemi seznam.
Če želite dodati še kakšen posnetek, postopek ponovite.
Video
Playlist
TRACK 005
01.TRACK 002
Music
TRACK 006
Setup
TRACK 007
03.TRACK 004
TRACK 008
04.TRACK 006
CD
02.TRACK 003
TRACK 009
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
TRACK 013
b Music List
5. Če je na seznamu nezaželen posnetek, ga izberite z gumbi
▲▼, nato pa pritisnite gumb OK.
• Izbran posnetek bo izbrisan.
Playlist Play
s Add
Music List
Video
Playlist
TRACK 005
Music
TRACK 006
01.TRACK 002
Setup
TRACK 007
02.TRACK 003
TRACK 008
03.TRACK 004
TRACK 009
04.TRACK 006
CD
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
TRACK 013
6. Pritisnite RUMENI (C) gumb, da začnete s predvajanjem
izbranih posnetkov.
Na koncu posnetka se začne naslednji posnetek predvajati
samodejno.
b Music List
TRACK 001
CD
►
Playlist Play
s Delete
01/12
00:01:29 / 00:04:06
7. Za urejanje predvajalnega seznama pritisnite gumb STOP
ali RETURN.
8. Za dostop do seznama glasbe pritisnite ZELENI (B) gumb
ali gumb RETURN.
M
a Play Mode
S tem predvajalnikom ni možno predvajati plošč MP3 ali JPEG.
slovenščina _61
● POSLUŠANJE GLASBE
1. V pladenj za plošče vstavite avdio CD (CD-DA).
Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne predvajati
samodejno.
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servis, preverite naslednje.
TEŽAVA
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom ni možno
izvajati nobenih funkcij.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Vstavite baterije nazaj in ponovno poskusite uporabljati daljinski upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regionalno oznako plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča meni.
Na zaslonu se prikaže ikona .
• Ob pritisku posameznega gumba se prikaže ikona.
• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno zaključiti, ker:
1. programska oprema plošče Blu-ray/DVD to omejuje.
2. programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zorni koti).
3. funkcija trenutno ni na voljo.
4. ste zahtevali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven tega
območja..
Predvajalni način se razlikuje od izbire v
nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo
pravilno delovale, če plošča ni zakodirana z ustrezno funkcijo.
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• Razmerje višina/širina je na vaši lošči Blu-ray/DVD fiksno določeno.
• To ni napaka predvajalnika.
Ni avdio zvoka.
• Prepričajte se, da ste v meniju z avdio možnostmi izbrali pravi digitalni
izhod.
Zaslon je blokiran.
• Ko v napravi ni plošče, za dlje kot 5 sekund pritisnite gumb $ (na
sprednji plošči). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi
uporabniški podatki, shranjeni v trajnem pomnilniku.
Če je HDMI-izhod nastavljen na
ločljivost, ki je vaša televizija ne podpira
(na primer 1080p), na televiziji morda
ne boste videli slike.
• Ko v napravi ni plošče, za dlje kot 5 sekund pritisnite gumb $ (na
sprednji plošči). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi
uporabniški podatki, shranjeni v trajnem pomnilniku.
62_ Odpravljanje težav
TEŽAVA
UKREP
• Ko v napravi ni plošče, za dlje kot 5 sekund pritisnite gumb $ (na
sprednji plošči). Vse nastavitve, vključno z geslom, se bodo ponastavile na
tovarniške. To možnost uporabite le, če je nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi
uporabniški podatki, shranjeni v trajnem pomnilniku.
V primeru drugih težav.
• Pojdite na kazalo in v priročniku poiščite poglavje, ki vsebuje pojasnila
glede vaše težave, ter ponovite postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na vašega najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja ali pa pokličite 1-800SAMSUNG.
Slika šumi ali je popačena.
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda HDMI.
• Preverite povezavo med televizijo in priključkom HDMI na predvajalniku
plošče Blu-ray.
• Preverite, ali vaša televizija podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p/
720p/1080i/1080p.
Nenormalni zaslon z izhodom HDMI.
• Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne
vsebine), se na zaslonu pojavi občasno šumenje.
M
Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v trajnem pomnilniku.
slovenščina _63
● ODPRAVLJANJE TEŽAV
Pozabili ste geslo
Dodatek
TEHNIČNE LASTNOSTI
Splošno
Napajanje
AC 110-240V ~ 50/60Hz
Poraba električne energije
28 W
Teža
2.85 Kg
Dimenzije
430(W) × 271 (D) × 59 (H) mm
Razpon obratovalne temperature
+ 5° C do + 35° C
Razpon obratovalne zračne vlage
10 % do 75 %
BD (plošča Blu-ray)
Hitrost branja: 4,917 m/s
DVD (Digital Versatile Disc)
Plošča
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitni video
Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča): 135 minut.
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 74 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 20 minut
1 kanal : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 )
Plošča Blu-ray/DVD : 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (obremenitev 75 )
Video izhod
Pr : 0.70 Vp-p (obremenitev 75 )
Komponentni video
Pb : 0.70 Vp-p (obremenitev 75 )
Plošča Blu-ray : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/avdio
Avdio izhod
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Večkanalni avdio PCM, avdio bitnega toka.
2-kanalni
L(1/L), R(2/R)
Digitalni avdio izhod
Optični
*Odzivna frekvenca
48-kiloherčna pretvorba : 4 Hz do 22 kHz
96-kiloherčna pretvorba : 4 Hz do 44 kHz
*Razmerje signal/šum
110 dB
*Dinamično območje
100 dB
*Celotne harmonične motnje
0.003%
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
64_ Dodatek
Izjava o skladnosti in združljivosti
• Ker je AACS (napredni način zaščite sistema)
odobren kot sistem za zaščito vsebine formata
plošča Blu-ray, podoben CSS (sistem za
mešanje vsebine) za format DVD, za predvajanje,
analogni signalni izhod itd. veljajo določene
omejitve zaščitene vsebine AACS. Uporaba tega
izdelka in omejitve zanj se lahko razlikujejo glede
na čas nakupa, ker lahko AACS nekatere
omejitve sprejme in/ali prilagodi po proizvodnji
tega izdelka. BD-ROM Mark in BD+ se
uporabljata tudi kot sistem za zaščito vsebine
formata plošča Blu-ray, ki vključuje določene
omejitve, vključno z omejitvami predvajanja za
BD-ROM Mark in/ali zaščitene vsebine BD+. Če
želite več podatkov o AACS, BD-ROM Mark,
BD+ ali o tem izdelku, se obrnite na službo za
stranke SAMSUNG.
• Številne plošče Blu-ray/DVD imajo programsko
avtorsko zaščito. Zato predvajalnik plošč Blu-ray
priključite samo neposredno na vašo televizijo in
ne na videorekorder. Povezava z
videorekorderjem lahko povzroči motnje pri slikah
z avtorsko zaščitenih plošč Blu-ray/DVD.
• Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno
tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki,
registrirani pri ameriškem uradu za patente, in
druge pravice intelektualne lastnine v lasti
podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te
avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti
podjetje Macrovision Corporation in je namenjena
samo za domačo uporabo in druge omejene
namene predvajanja, razen če druge namene
odobri podjetje Macrovision Corporation.
Povratni inženiring in razstavljanje sta
prepovedana.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih
pravicah in zakoni o avtorskih pravicah v drugih
državah, se nepooblaščeno snemanje, uporaba,
prikazovanje, prodajanje in revizija televizijskih
programov, video posnetkov, plošč Blu-ray,
DVD, CD in drugih materialov obravnavajo kot
kriminalno dejanje.
• Za izhod za zaporedno izrisovanje
predvajalnikov za plošče Blu-ray: POTROŠNIKI
MORAJO VEDETI, DA VSE TELEVIZIJE Z VISOKO
LOČLJIVOSTJO NISO POPOLNOMA ZDRUŽLJIVE
S TEM IZDELKOM IN DA SE LAHKO NA
PRIKAZANIH SLIKAH POJAVIJO MOTNJE. V
PRIMERU TEŽAV S SLIKAMI PRI PROGRESIVNEM
SKENIRANJU JE PRIPOROČLJIVO, DA
UPORABNIK PREKLOPI POVEZAVO NA
»STANDARDNO LOČLJIVOST«. ČE IMATE
VPRAŠANJA GLEDE ZDRUŽLJIVOSTI NAŠEGA
TELEVIZORJA S TEM IZDELKOM, SE OBRNITE NA
NAŠO SLUŽBO ZA POMOČ STRANKAM.
VSE plošče NISO združljive.
• Omejitve, opisane spodaj, in tiste, navedene v tem
priročniku, vključno s poglavjem o vrstah in lastnostih
plošč ter vrstah plošč, ki jih je možno predvajati, veljajo
za: vnaprej posnete plošče BD-ROM, DVD-video in avdio
CD-je; plošče BD-RE, BD-R, DVD-RW/DVD-R in plošče
CD-RW/CD-R.
• Plošč, ki zgoraj niso navedene, ni možno predvajati oz.
niso primerne za predvajanje s tem predvajalnikom.
Nekatere izmed zgornjih plošč se morda ne bodo
predvajale zaradi enega ali več spodaj navedenih
razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo ta predvajalnik
predvajal vse plošče z oznakami BD-ROM, BD-RE, BDR, DVD-video, DVD-RW/DVD-R in CD-RW/CD-R in da
se bo ta predvajalnik odzval na vse upravljalne ukaze in
bo predvajal vse funkcije vsake plošče. Te in druge
težave z združljivostjo plošč in predvajalnika z novimi in
obstoječimi formati plošč so možne, ker:
- Po izdelavi tega predvajalnika so bile formatu plošče Bluray dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive
funkcije bodo morda na voljo šele pozneje;
- ta predvajalnik ne podpira vseh novih in obstoječih različic
formatov plošč;
- so morda bili novi in obstoječi formati plošč revidirani,
spremenjeni, posodobljeni, izboljšani in/ali dopolnjeni;
- so nekatere plošče proizvedene na način, ki omogoča
specifično ali omejeno uporabo in funkcije med predvajanjem;
- so morda nekatere funkcije opcijske, dodatne in so bile plošči
dodane po proizvodnji tega predvajalnika ali pa bodo na voljo
pozneje;
- so morda nekatere plošče z oznako BD-ROM, BD-RE, BDR, DVD-video, DVD-RW/DVD-R in CD/RW/CD-R še vedno
nestandardizirane plošče;
- nekaterih plošč ni možno predvajati zaradi njihovega fizičnega
stanja ali stanja snemanja;
- je med izdelavo programske opreme za plošča Blu-ray, DVD
in/ali proizvodnjo plošč prišlo do težav ali napake;
- tta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVDpredvajalnik ali druga AV-oprema in/ali
- zaradi razlogov, opisanih v tem priročniku, in drugih razlogov,
ki jih je odkrila in objavila služba za stranke SAMSUNG.
• V primeru težav z združljivostjo plošč ali uporabo
predvajalnika se posvetujte s službo za stranke
SAMSUNG. Službo za stranke SAMSUNG lahko prosite
tudi za morebitne posodobitve predvajalnika.
• Za dodatne podatke o predvajalnih omejitvah in
združljivosti plošč si preberite poglavja Previdnostni
ukrepi, Preden začnete z branjem uporabniškega
priročnika, Vrste in značilnosti plošč in Pred predvajanjem
v tem priročniku.
slovenščina _65
● DODATEK
ZAŠČITA PROTI KOPIRANJU
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-meseĀno garancijsko dobo za
okvare, ki so posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba
zaĀne teĀi z dnem nakupa naprave pri pooblašĀenem prodajalcu. V primeru potrebe
po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno od naših servisnih
služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi
s strani podjetja Samsung pooblašĀeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v
skladu z garancijskimi pogoji v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblašĀenih
serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
„ GARANCIJSKI POGOJI
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi
originalni raþun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska
številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloþi, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo
okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izkljuþeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblašþena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da
popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta
garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil..
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je
treba eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehniþnim in/ali varnostnim
standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izkljuþene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe
ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izkljuþeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi obiþajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napaþna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napaþne omrežne napetosti,
nezadostnega prezraþevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izkljuþno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je
napravo pridobila na legalni naþin.
7. Kupþeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupþevih pravic iz kupne pogodbe, ki
jih ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo
ne predvideva drugaþe, so kupþeve pravice omejena na toþke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamþijo za posredno oz. poslediþno izgubo
zgošþenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica
brezplaþno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Regija
North America
Latin America
Država
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Center za pomoč strankam 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Spletna stran
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo
odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje
človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga
odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno
recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne
smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AK68-01624G
Download PDF

advertising