BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
BD-HDD Combo
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 1
2013-02-07 오후 2:27:47
Biztonsági információk
Figyelmeztetés
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
FIGYELEM
Ez a szimbólum „veszélyes feszültséget”
jelez a termék belsejében, ami áramütést
vagy testi sérülést okozhat.
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉ LY, NE NYISSA KI
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
Ez a szimbólum a termékkel velejáró fontos
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A
utasításokat jelzi.
BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT) - BELÜL
NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERELHETŐ
ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
Ne helyezze el ezt az eszközt zárt helyen, úgymint
könyvespolcon vagy hasonló bútoron.
FIGYELMEZTETÉS
• Az esetenkénti tűz- vagy áramütésveszélyt okozó
sérülések elkerülése érdekében, a készüléket ne
tegye ki esőnek vagy nedvesség hatásnak.
FIGYELEM
• A BD-HDD Combo LÁTHATATLAN
LÉZERSUGARAT HASZNÁL, AMELY VESZÉLYES
IS LEHET HOSSZABB KITETTSÉG ESETÉN.
A BD-HDD Combo LEJÁTSZÓT EZÉRT AZ
UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA.
FIGYELEM
A TERMÉK LÉZERREL MŰKÖDŰK. AZ OTT
MEGADOTT VEZÉRLÉSTŐL, BEÁLLÍTÁSTÓL,
VAGY TELJESÍTMÉNYTŐL VALÓ ELTÉRÉS
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK VALÓ KITÉTELT
OKOZHAT. NE NYISSA FEL A BORÍTÁST, ÉS NE
SZERELJE SAJÁT KEZÜLEG. A JAVÍTÁST BÍZZA
SZAKEMBERRE!
A termék megfelel a CE előirásainak, ha árnyékolt
kábellel vagy csatlakozóval csatlakoztatja az
egységet más készülékhez. Az elektromos
eszközök közötti elektromagnetikus interferencia
kiküszöbölésére, mint például a rádiók és
televíziók, használjon árnyékolt kábelt és
csatlakozót.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Az eszköz fővezetéke öntött konnektorral ellátott,
mely biztosítékot is tartalmaz. A biztosíték értéke a
csatlakozótű oldalán van feltűntetve.
Csere esetén a biztosítékkal megegyező BS1362
számút kell használni.
Soha ne használja a csatlakozót a biztosítékfedél
elhagyása mellett, ha a fedél lecsatolható. Ha
elveszett vagy megsérült a biztosítótartó fedele,
csak a dugasz érintkezős oldalának színével
megegyező fedelet szabad helyette használni.
Pótfedelek villamosipari szakboltokban kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaljakba, vagy
nem elég hosszú a tápegység kábele, vásároljon
jóváhagyott típusú hosszabbítót vagy kérdezze
meg márkaszervizét vagy szakboltját.
Ha a gond csak a dugó levágásával orvosolható,
vegye ki belőle a biztosítóbetétet, és dobja a dugót
a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő konténerbe.
Ne dugaszolja a csatlakozót a konnektorba, mert
a csupasz vezetékvég áramütést okozhat.
A konnektorból való eltávolításhoz a csatlakozót
ki kell húzni a foglalatból, emiatt a főcsatlakozó
azonnal működőképes lesz.
A termék, mely tartalmazza a használati utasítást,
bizonyos harmadik személy szellemi vagyoni jogai
által szabadalmazott.
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő használat
veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
| 2 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 2
2013-02-07 오후 2:27:47
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el gondosan az alábbi utasításokat a
készülék használata előtt. Tartsa be az összes
alábbi biztonsági utasítást.
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi
használatra.
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói
utasításoknak megfelelően installálja.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások
közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter,
kályha ill. más készülékek (pl. erősítő),
amelyek meleget bocsátanak ki.
10. Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és ne
kösse azt különösen dugaszokba, megfelelő
csatlakozóaljzatokba, és azokba a pontokba,
amelyek a készülékekből jönnek ki.
11. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokatt/
kiegészítőket használja.
12. Kizárólag a gyártó
által ajánlott, vagy a
vidókamerával együtt
kapható kocsit, tartót,
állványt, konzolt vagy
asztalt használjon. Ha a
kocsit használja, figyeljen, amikor áthelyezi a
kocsit/készülék kombinációt, hogy elkerülje
kocsibukatató szerkezet általi sérüléseket.
13. Áramtalanítsa a készüléket villámlás során,
vagy ha hosszú ideig nem használja azt.
14. Minden javítási munkát bízzon szakemberre.
A készüléket javíttatni kell, ha megsérült, ha
a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék
vagy tárgy került a készülékbe, eső vagy
nedvesség hatásának volt kitéve, nem
működik rendesen, vagy leejtették.
A lemezek tárolása és kezelése
• A lemezek megfogása
-- Az ujjlenyomatok vagy
karcolások a lemezen rontják
a hang és a kép minőségét és szakadozást
okozhatnak
-- Ne érintse meg a lemez felületét, ahol az
adatok rögzítve vannak.
-- A lemezt a szélénél fogja meg, hogy ne
kerülhessenek ujjlenyomatok a felületére.
-- Ne ragasszon rá papírt vagy matricát.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 3
Biztonsági információk
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
9. Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt
dugó biztonsági funkcióját. A polarizált dugó
két érintkezőt tartalmaz, az egyik szélesebb,
mint a másik. A földelt típusú dugó két
érintkezőt tartalmaz, valamint egy harmadik
földelőérintkezőt. A széles érintkező vagy
harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja.
Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a
konnektorba, cseréltesse ki a konnektort.
02
FIGYELEM :
• 3B OSZTÁLYÚ LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN
SUGÁRZÁS LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL A
BURKOLAT KINYITÁSA UTÁN. NE NÉZZEN A
SUGÁRBA (IEC 60825-1)
• A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT
LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK,
VEZÉRLÉSEK VAGY ELJÁRÁSOK
HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK
TEHETI KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA
KI A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA
MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
3|
2013-02-07 오후 2:27:48
Biztonsági információk
• A lemezek tisztítása
-- Ha ujjlenyomat kerül a lemezre,
tisztítsa le enyhe tisztítószeres
vízzel, és törölje tisztára puha
ruhával.
-- Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól
kifelé.
• A lemezek tárolása
`` Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen.
`` Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
`` Tartsa tiszta védőtokban és függőleges
állásban.
Kezelési óvintézkedések
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
fröccsenő víz hatásának. Ne helyezzen vízzel teli
edényeket, például vázát a készülékre.
• A készülék teljes áramtalanításához ki kell húzni
a dugót a konnektorból.
Ezért a dugónak folyamatosan könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
• Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel. Ez ugyanis
áramütéshez vezethet.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba
a konnektorba. A konnektor túlterhelése
túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.
• A burkolat karbantartása.
-- A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
többi eszközt.
-- Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi a
készüléket, lecsapódás keletkezhet a belsejében
és a lencsén, amely zavarja a lemez lejátszását.
Ilyenkor húzza ki a készüléket, és várjon két
órát, mielőtt újra csatlakoztatja a készüléket a
konnektorba. Ezután helyezze be a lemezt, és
próbálja lejátszani újra.
• Ha szokatlan zajt, égésszagot vagy füstöt
érzékel, kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza
ki a dugót a konnektorból. Ezután forduljon
a legközelebbi ügyfélszolgálathoz műszaki
segítségért. Ne használja a készüléket. Ha
tovább használja a készüléket, elektromos
áramütést vagy tüzet okozhat.
A 3D funkció használata
FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL
KAPCSOLATBAN.
A 3D funkciók használata előtt olvassa el és
értelmezze az alábbi biztonsági utasításokat.
• Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést,
hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D
felvételek megtekintése során.
Ha ilyen tüneteket észlel, hagyja abba a 3D TV
nézését, vegye le a 3D Aktív szemüveget, és
pihenjen.
• A 3D felvételek hosszabb idejű megtekintése
terhelheti a szemet. Ha a szem fáradását észleli,
hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D
Aktív szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételeket néző gyermekeket
rendszeresen ellenőrizze egy felelős felnőtt.
Ha a gyerekek szemfáradásra, fejfájásra,
szédülésre vagy hányingerre panaszkodnak,
hagyhassa abba velük a 3D TV nézését, és
hagyja őket pihenni.
• Ne használja a 3D Aktív szemüveget más
célra. (Például általános szemüvegnek,
napszemüvegnek, védőszemüvegnek stb.)
• Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív
szemüveget a helyiségben történő séta vagy
járkálás közben. Ha a 3D funkciót vagy 3D
Aktív szemüveget a helyiségben történő séta
vagy járkálás közben használja, beleütközhet
tárgyakba, megbotolhat és/vagy eleshet, és
megsérülhet.
• 3D műsor megjelenítése közben a tényleges
képernyő az alábbi ábra szerinti lehet:
A képernyő kijelzései
Leírás
Egymás mellett
Ugyanaz a képernyő kétszer
vízszintesen.
Felül és alul
Ugyanaz a képernyő kétszer
függőlegesen.
• A 3D műsorok vétele, rögzítése és lejátszása
nem minden 3D esetében működik mindig,
hiszen a 3D műsorszórási formátumot most
szabványosítják világszerte. Ez nem a készülék
hibája és nem jelent hibás működést.
| 4 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 4
2013-02-07 오후 2:27:48
02
• A 3D tartalmak megtekintéséhez csatlakoztassa
a 3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt vagy
TV-t) a készülék HDMI OUT portjához egy
nagysebességű HDMI-kábellel. Viseljen 3D
szemüveget a 3D lejátszás elkezdéséhez.
• A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja a
készülék a HDMI OUT porton keresztül.
• Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D
film eredeti felbontása, a felbontás nem
módosítható.
• Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a
képernyőméret és a felbontás módosítása nem
működik 3D lejátszásnál.
• Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D
jelek továbbításához.
• Maradjon legalább a képernyőszélesség
háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től
3D felvételek megtekintésekor. Például 46 colos
képernyő esetén maradjon 138 col távolságra a
képernyőtől.
• A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze
a képernyőt szemmagasságba.
• A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén
működik megfelelően.
• A „Blu-ray 3D” és a „Blu-ray 3D” emblémák a
Blu-ray Disc Association védjegyei.
Biztonsági információk
Szerzői jogok
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Az útmutató sem részben,
sem egészben nem reprodukálható és nem
másolható a Samsung Electronics Co.,Ltd.
előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 5
5|
2013-02-07 오후 2:27:48
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
2
3
3
3
4
4
5
Figyelmeztetés
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
A lemezek tárolása és kezelése
Kezelési óvintézkedések
A 3D funkció használata
Szerzői jogok
Előkészületek
8
Lemezek és formátumok kompatibilitása
8
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
8
8
Rögzítési idő a belső HDD lemezen
9Régiókód
A készülék által ismert lemeztípusok logói
9
10
Támogatott formátumok
13
Tartozékok
14
Az elülső panel
14
A hátsó panel
Távirányító
15
Csatlakoztatás
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
Csatlakoztatás TV-hez Audió/Videó kábellel és
RF kábellel
Csatlakoztatás TV-hez
1. módszer HDMI kábellel (nem tartozék) Legjobb minőség (ajánlott)
2. módszer Videó és audió kábellel - Jó minőség
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
1. módszer Csatlakoztatás HDMI-kompatibilis
AV erősítőhöz
2. módszer Csatlakoztatás AV erősítőhöz optikai
bemenettel
3. módszer Csatlakoztatás sztereó erősítőhöz
audió kábellel
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
Vezetékes hálózat
Vezeték nélküli hálózat
Beállítások
A beállítás menete
A Főmenü képernyő
Belépés a Beállítások képernyőre
A távirányító gombjai a Beállítások menü
használatához
23
A Beállítási menü funkciói
33
Hálózatok és az Internet
33
A hálózati kapcsolat konfigurációja
35
Wi-Fi Direct
36
Soft AP
AllShare beállítások
37
37
Eszköz neve
37
Szoftverfrissítés
37Online
38Csatornán
38USB-n
38Lemezről
39Letöltéssel
39
Készenléti frissítés
21
21
21
22
Média lejátszás
Helyezzen be egy lemezt a lemeztálcára
Csatlakoztasson egy USB memóriát vagy
mobiltelefont az USB portra
40
Az AllShare Play képernyő elérése
41
Az AllShare Play funkció használata
42
Az AllShare szoftver letöltése
43
PC-n található tartalmak lejátszása a BD-HDD
Combo készülékkel
43Mobileszközök-on található tartalmak lejátszása
a BD-HDD Combo készülékkel
43
Vezérlés mobileszközzel
44
A videólejátszás vezérlése
44
A távirányító videólejátszásra használható
gombjai
44
A Tools menü használata
40
40
| 6 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 6
2013-02-07 오후 2:27:49
DTV funkciók
51
TV csatornák megtekintése
51
A Tools menü használata
52
A PIP (Picture-In-Picture) funkció használata
52
Csatornák szerkesztése
52
Csatorna lista
53Csatornaképernyő
53
A Tools menü használata
53
A műsorújság képernyő megjelenítése
54
Ütemezéskezelő
54
A teletext szolgáltatás használata
Hálózati szolgáltatások
62
62
63
64
64
64
A Smart Hub használata
A Smart Hub bemutatása
A webböngésző használata
BD-Live™
Samsung Smart View
Dual View
Tartalomjegyzék
46
A Zenelejátszás vezérlése
46
A távirányító zenehallgatásra használható gombjai
A Tools menü használata
46
47
Számok ismétlése Audió CD-n
47
Audió CD-n lévő számok keverése
47
Lejátszólista készítése CD-ről
47Beolvasás
48
AMG (All Media Guide) funkció
48
Fotó tartalmak lejátszása
48
A Tools menü használata
49
A Tools menü használata fájl kijelölése után
Függelék
65
Megfelelőség és kompatibilitás
66
Másolásvédelem
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
66
67
Licenc
69
Ajánlás - csak EU
70
További információk
76
Hibaelhárítás
78Javítás
79
Műszaki adatok
További funkciók
56
Felvétel
56
A rendelkezésre álló szabad hely ellenőrzése
56
Az éppen nézett TV csatorna rögzítése
57
Egyidejű felvétel
58Az Timeshift funkció
59
A rögzített felvétel lejátszása
59
A Rögzített cím szerkesztése
59
Cím egy szakaszának felosztása (Felosztás)
60
Cím egy szakaszának felosztása (részleges
törlés)
60
Másolás
60
Videók, zenék vagy fotók másolása
60
3D funkciók
60
3D Konverter
61
A 3D mélység beállítása
61
DTV megtekintése 3D effektussal
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 7
7|
2013-02-07 오후 2:27:49
Előkészületek
Lemezek és formátumok kompatibilitása
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Tartalomjegyzék
VIDEO
MUSIC
PHOTO
VIDEO
MUSIC
PHOTO
Adathordozó
Blu-ray lemez
3D Blu-ray lemez
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
HDD
USB
Részletek
BD-ROM vagy BD-RE/R lemez BD-RE formátumban rögzítve.
Rögzített és lezárt DVD-VIDEO, DVD±RW/±R lemezek.
DivX, MKV vagy MP4 tartalmú adathordozók.
MP3 vagy WMA tartalmakkal rendelkező CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R lemezekre
rögzített zenék.
JPEG tartalmakkal rendelkező CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R lemezekre rögzített
fotók.
HDD-n vagy USB meghajtón tárolt videók, zene és fotók.
* A fájlformátumról további információk a 10-12. oldalakon találhatók.
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-Lemez, stb.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(kivéve CD réteg)
||MEGJEGYZÉS |
• DVD-RW (VR mód)
• 3.9 GB DVD-R
tartalomkészítéshez.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(a CD-G lemezekről
csak a hang játszható
le, a grafika nem.)
\\ Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/R vagy DVD±RW/±R lemezeket a rögzítési mód miatt.
\\ A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD±RW/±R lemezek nem játszhatók le.
\\ A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD±RW/±R lemezre rögzített felvételeket.
\\ A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-RE/R lemezre rögzített felvételeket.
\\ Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képarány-beállítás nem
működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el ezeket.
\\ BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
Rögzítési idő a belső HDD lemezen
Digitális műsorok rögzíthetők a beépített HDD-re az alábbiak szerint.
A műsortól függően a rögzítési idő eltérő lehet az alábbi táblázat szerint. A Képernyő menüben
megtekinthető a hátralévő rögzítési idő az alábbi táblázatban „nagybetűkkel” írva.
| 8 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 8
2013-02-07 오후 2:27:49
SD
20 Mbps
(High)
5 Mbps
(Normal)
10 Mbps
(High)
257 óra
124 óra
77 óra
102 óra
49 óra
30 óra
411 óra
199 óra
123 óra
205 óra
99 óra
61 óra
||MEGJEGYZÉS |
\\ Mivel a készülék Timeshift és más funkciói bizonyos
mennyiségű HDD szabad tárhelyet igényelnek, a
Beállítások menü „Tárolóeszköz-kezelő” pontjában
megjelenített méret eltérhet a HDD kézikönyvben
megadott kapacitásától.
Régiókód
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva. A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem
lesz lejátszható.
A készülék Régiószáma a hátulján van feltüntetve.
Lemeztípus Régiókód
a
Blu-ray
lemez
b
c
DVD-VIDEO
4
DVD-VIDEO
5
Oroszország, Kelet-Európa, India,
Afrika nagy része, Észak-Korea,
Mongólia
6
Kína
Előkészületek
HD
8 Mbps
(Normal)
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek, Karibszigetek
02
Felvételi idő
Műsorjel Becsült
típusa bitsebesség BD-E8900 BD-E8500 BD-E8300
A készülék által ismert lemeztípusok
logói
Blu-ray lemez
3D Blu-ray lemez
BD-Live
DivX
Terület
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet
Ázsia.
PAL műsorszórási rendszer:
UK, Franciaország,
Németország stb.
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
India, Kína, Oroszország, Középés Dél-Ázsia.
1
USA, USA fennhatóságai és
Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 9
9|
2013-02-07 오후 2:27:50
Előkészületek
Támogatott formátumok
Támogatott videófájlok
Fájl
kiterjesztése
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
Konténer
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
WebM
Videó kodek
Divx 3.11/4.x/
5.x/6.x
MPEG4 SP/
ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Window
Media Video v9
Képfrissítési
sebesség
(kép/mp)
Bitsebesség
(Mbps)
1920x1080
6~30
30
MPEG2
MPEG1
VP6
4
640x480
30
SVAF
MVC
WebM
Felbontás
VP8
1920x1080
24/25/30
40
6~30
8
Audió kodek
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
`` Korlátozások
-- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
-- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
-- A fenti táblázatban jelzett nagyobb bitsebességgel/képfrissítési sebességgel kódolt fájlok hangja/képe
szakadozhat lejátszásnál.
-- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
-- Ha távolról játszik le egy fájlt hálózati kapcsolattal, a videókép szakadozhat a létrejött kapcsolat
sebességétől függően.
-- Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a készülékkel.
`` Videó dekóder
-- H.264 Level 4.1 támogatása.
-- Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 szabványokat.
| 10 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 10
2013-02-07 오후 2:27:51
-- Támogatja a WMA 10 PRO-t (5.1 verzióig).
-- Veszteség nélküli WMA audiót nem támogat.
-- Nem támogatja a QCELP/AMR NB/WB
funkciókat.
-- Támogatja a vorbis-t (2ch.ig), a kodeket csak
webm konténerben.
-- Támogatott ADPCM IMA, MS. (MULAW, ALAW
nem támogatott)
||MEGJEGYZÉS |
\\ Egyes MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen
lehet a videófelbontástól és a képfrissítési sebességtől
függően.
Támogatott filmfelirat fájlformátumok
Név
MPEG-4 Timed text
.smi
SubViewer
.sub
.srt
Micro DVD
.sub vagy .txt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
.ssa
Powerdivx
.psb
SubStation Alpha
MKV
Xsub
Belső
.ttxt
SAMI
SubRip
Külső
Fájl
kiterjesztése
Advanced SubStation
Alpha
AVI
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Fájl kiterjesztése
Típus
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Támogatott képfájlok
Fájl kiterjesztése
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Kodek
Típus
Felbontás
JPEG
15360x8640
PNG
BMP
MPO
1920x1080
1920x1080
15360x8640
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
• A készülék támogatja az USB adathordozókat,
az MP3 lejátszókat, digitális fényképezőgépeket
és USB kártyaolvasókat.
• Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a készülékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja (csak olvasás).
• Az USB adathordozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához. USB
kábellel történő csatlakoztatás kompatibilitási
problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog
megfelelően működni.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 11
Előkészületek
`` Audió dekóder
Támogatott zenefájlok
02
-- KODEKEK, kivéve MVC, VP8, VP6
1) 1280 x 720 alatt: 60 képkocka max.
2) 1280 x 720 felett: 30 képkocka max.
3) Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat.
-- Támogatja az SVAF Felső/alsó, egymás melletti
módokat.
-- Támogatja a BD MVC Spec.-et.
11 |
2013-02-07 오후 2:27:51
Előkészületek
• A készülék támogatja a PTP protokollt.
• Ne húzza ki az USB eszközt a „betöltési” folyamat
alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál hosszabb
a megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi
honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési
sebességű videókat támogat.
• A készülék csak az USB háttértár (MSC)
eszközöket támogatja, mint például pendrive,
flash kártyaolvasók és USB HDD. (A HUB nem
támogatott.)
• Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók
és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a
készülékkel.
• Ha egyes készülékek túl sok energiát vennének
fel, az eszköz működését behatárolhatja az
áramkorlátozó.
• Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil,
biztosítson további tápfeszültséget a konnektorba
való csatlakoztatással.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az
USB HDD gyártóhoz.
• Az USB adathordozót biztonságosan el kell
távolítani (az "USB bizt. eltávolítása" funkcióval a
sérülések elkerülése érdekében.)
• A SAMSUNG nem vállal felelősséget
adatvesztésért.
• A készülék nem támogatja a tömörített fájlokat,
felosztott fájlokat és NTFS titkosított fájlokat.
-- USB eszköz kihúzása előtt használja az USB
biztonságos eltávolítása funkciót.
-- Ha nem használja az USB biztonságos
eltávolítása funkciót, az USB eszközön lévő
adatok meghibásodhatnak vagy elveszhetnek.
-- Az USB eszköz az asztali PC-n megjavítható
és formázható. (csak MS-Windows OS esetén)
Csatlakoztasson egy USB eszközt az
Timeshift és a Rögzített TV funkciók
használata előtt
Ne használjon USB memóriát. Az USB
memória használatát nem támogatjuk.
Javasoljuk legalább 5400 rpm
fordulatszámú USB HDD használatát,
viszont a RAID típusú USB HDD-ket
nem támogatjuk.
• Az Timeshift mód vagy a Rögzített TV funkció
használatához a csatlakoztatott USB eszközön
el kell végezni az Eszköz formázása funkciót a
megfelelő rögzítéshez.
-- Az eszközt a formázása közben ne húzza ki
a készülékből. A formázás során minden fájl
törlődik.
-- Az eszköz formázása előtt mentse a fájlokat
az adatvesztés elkerülése érdekében.
A SAMSUNG nem vállal felelősséget
adatvesztésért.
• A rögzített videók digitális jogvédelemmel
ellátottak (DRM) és nem játszhatók le PC-n
vagy más készüléken. A TV-re mentett fájlok az
alapkártya cseréje után nem használhatók.
• Legalább 100 MB szabad helyre van szükség a
felvételhez.
• A felvétel megáll, ha a szabad tárhely 50 MB alá
esik.
• Ha az USB eszköz nem felelt meg a Készülék
teljesítményteszt funkción, az USB eszközre el
kell végezni Eszköz formázása és a Készülék
teljesítményteszt funkciót újra, mielőtt a Műsor
vagy a Csatornakezelő használatával rögzíteni
kezdene.
Ha a készüléken nem sikerült a teljesítményteszt,
akkor felvételre nem használható.
| 12 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 12
2013-02-07 오후 2:27:51
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
02
Előkészületek
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos képtömörítési formátumnál nagyobb
hatékonysággal tömöríti a képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az „x.v.Color” formátumot használják. A készülékkel lejátszhatók az „x.v.Color”
formátumot használó AVCHD lemezek is.
• Az „x.v.Color” a Sony Corporation védjegye.
• Az „AVCHD” és az AVCHD embléma a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony Corporation
védjegyei.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
\\ Az „x.v.Color” a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
1
2
4
5
7
TTX/MIX
INPUT
3
6
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
A
HOME
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
Audio/Video kábel
RF kábel a TV-hez
Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)
Használati útmutató
GUIDE
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Távirányító
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 2:27:51
Előkészületek
Az elülső panel
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB
ENTER GOMB
STOP GOMB
POWER GOMB
LEMEZKIADÁS GOMB
LEMEZTÁLCA
KÉPERNYŐ
KÖZÖS INTERFÉSZ
FOGLALAT
USB HOST
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
||MEGJEGYZÉS |
\\ A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB memóriát az USB Host aljzathoz.
\\ Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található Play gombbal nem indítható el a lejátszás.
A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és meg kell nyomnia az v
gombot.
\\ A „CI CAM vagy CI+ CARD” kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.
\\ A „CI CAM vagy CI+ CARD” kártya kivételekor óvatosan vegye ki a kártyát, mert ha leejti, a „CI CAM vagy CI+ CARD” kártya
megsérülhet.
\\ A „CI CAM vagy CI+ CARD” kártyát a kártyán jelzett irányban helyezze be.
\\ A CI kártyafoglalat helye a modelltől függően eltérő lehet.
\\ A „CI CAM vagy CI+ CARD” kártya nem minden országban vagy régióban támogatott, érdeklődjön a kereskedőnél.
Probléma esetén forduljon a szolgáltatóhoz.
A hátsó panel
ANT OUT (TO TV)
ANT IN
LAN
HDMI OUT
AUDIO OUT
USB HOST
DIGITAL AUDIO OUT
VIDEO OUT
| 14 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 14
2013-02-07 오후 2:27:52
Távirányító
TV működtetéséhez.
A BD-HDD Combo működtetése.
A számgombokkal az opciók működtethetők
vagy csatornák érhetők el közvetlenül.
Lemezmenübe való belépés.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
TTX/MIX
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Léptetés előre vagy hátra.
TV elnémítása.
TV hangerő beállítása.
TV MUTE
TV SOURCE
TV csatorna kiválasztása.
CH LIST
HOME
GUIDE
Főmenübe való belépés.
Lejátszási információk megjelenítése lemez/
USB/HDD lejátszásakor vagy TV csatorna
információk megjelenítése.
Visszatérés az előző menüpontba.
Kilépés a menüből.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
A webböngésző funkció használatára szolgál.
Közösségi TV használatához.
A PIP funkció használatára szolgál.
Elemek behelyezése
Beállítás után a TV bemenetének beállítását
teszi lehetővé.
Megjeleníti az Elektronikus műsorújságot
(EPG).
Menüpontok kiválasztása és
menübeállítások megadása.
Tartalmak kereséséhez.
Előugró menübe/főcím menübe való belépés.
Lejátszás szüneteltetése vagy Timeshift
funkció szüneteltetése.
Lejátszás vagy Timeshift indítása.
Az Eszköz menü használata.
A Smart Hub használatához.
Teletext, Double vagy Mix kiválasztása.
Keresés előre vagy hátra.
Lejátszás vagy felvétel leállítása.
Csatonalista megjelenítése a képernyőn.
A TV be- és kikapcsolása.
Lemez kiadása.
Előkészületek
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
02
A távirányító bemutatása
||MEGJEGYZÉS |
A készülék menüjének és Blu-ray funkciók
használatára alkalmas gombok.
3D funkció használatához kell megnyomni.
Felvétel közben nyomja meg a lejátszás
szüneteltetéséhez.
Felvétel elkezdése.
\\ Ha a távirányító nem működik megfelelően:
-- Ellenőrizze az elemek +/– polaritását.
-- Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
-- Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
-- Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens fényforrás.
||FIGYELEM |
\\ Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően
kell hasznosítani. Ne helyezze őket a háztartási szemétbe.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 2:27:52
Előkészületek
A távirányító beállítása a TV-hez
„„
A televízió kompatibilitásának ellenőrzésére
kövesse az alábbi utasításokat.
1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Irányítsa a távirányítót a televízióra.
3. Állítsa a távirányítót TV módba a TV gombbal.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a TV
POWER gombot, és ezzel egyidejűleg írja be
a televíziója márkájának megfelelő kétjegyű
kódot a számbillentyűk segítségével az itt
látható táblázatból.
Ha a televízió kompatibilis a távirányítóval,
akkor a televízió kikapcsol.
A távirányítóval most már a TV is vezérelhető.
|| MEGJEGYZÉS |
\\ Ha több kód is létezik az adott márkájú televízióhoz,
próbálja ki mindet, és használja azt, amelyik működik.
\\ Ha kicseréli az elemeket a távirányítóban, a kódot újra be
kell írni.
A távirányítóval a TV egyes funkciói is használhatók.
Gomb
Funkció
TV POWER
Televízió be- és kikapcsolása.
TV VOL +/–
A televízió hangerejének beállítása.
Szám
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Számok beírása közvetlenül.
A hang be- és kikapcsolása.
A kívánt csatorna kiválasztása.
A TV-hez csatlakoztatott külső jelforrás
kiválasztása.
|| MEGJEGYZÉS |
\\ A fenti funkciók nem feltétlenül minden televízión
működnek. Ha probléma merül fel, használja a TV
távirányítóját.
TV vezérlőkódok
Márka
SAMSUNG
Kód
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
Márka
NOBLEX
NOKIA
AIWA
TV POWER+82
NORDMENDE
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
PANASONIC
PHILIPS
Kód
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+06,
+55, +56, +57
BANG &
OLUFSEN
TV POWER+57
BRANDT
TV POWER+73
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
TV POWER+52
RADIOLA
TV POWER+06, +56
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
FORMENTI
TV POWER+57
GRADIENTE
TV POWER+70
FUJITSU
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+84
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
PHONOLA
TV POWER+06,
+56, +57
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
| 16 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 16
2013-02-07 오후 2:27:52
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás TV-hez Audió/Videó kábellel és RF kábellel
3. Csatlakoztassa a konnektorba a készüléket és a TV-t.
4. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
Az ANT IN bemenetre
TV-hez
RF kábel
R
Piros
W
Fehér
Y
Sárga
Csatlakoztatás
2. Csatlakoztassa a videó/audió kábelt a készülék VIDEO OUT (sárga) / AUDIO OUT (piros és fehér)
aljzataiba, és a TV VIDEO IN (sárga) / AUDIO IN (piros és fehér) aljzataiba.
03
1. Csatlakoztassa az RF kábelt az ábra szerint.
Audio
Videó
Az ANT INPUT bemenetre
|| MEGJEGYZÉS |
\\ A készülék az RF kábelen keresztül csak TV-jeleket továbbít. Hang és kép használatához csatlakoztatnia kell audió/videó
kábelt a készülékhez.
\\ Ha az audiókábelt túl közel helyezi a tápkábelhez, zaj keletkezhet.
\\ Ha AV erősítőhöz szeretne csatlakozni, olvassa el az AV erősítő csatlakoztatásáról szóló fejezetet. (Lásd: 19. oldal)
\\ A csatlakozók kiosztása és száma a TV-től függően eltérő lehet. További információ a TV használati útmutatójában található.
\\ Ha a TV-n csak egy audió bemeneti csatlakozó van, akkor csatlakoztassa ezt a készülék AUDIO OUT (Piros/fehér) csatlakozójához.
||FIGYELEM |
\\ Ne csatlakoztassa a készüléket a TV-hez videómagnón (VCR) keresztül. A VCR-en keresztül haladó videójeleket
megzavarhatják a másolásvédelmi rendszerek, és a kép torzított lesz a televízión.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 2:27:53
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás TV-hez
1. Csatlakoztassa a készüléket a TV-hez az alábbi módszerek egyikével.
2. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
3. Nyomja addig a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a készülék jele meg nem jelenik a TV
képernyőjén.
1. módszer HDMI kábellel (nem tartozék) - Legjobb minőség (ajánlott)
2. módszer Videó és audió kábellel - Jó minőség
Audio
Videó
1. módszer
Audio
Színek illesztése
2. módszer
R
Piros
W
Fehér
Y
Sárga
Videó
Színek illesztése
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a Digital Audio Out kimeneteket is az audió
rendszerhez a hang hallgatásához.
\\ A HDMI-kábel kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiókábelt csatlakoztatni.
\\ A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati útmutatójában
található.
\\ Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez, a HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV által
támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
\\ A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a Mély színek menüpontot Ki értékre.
\\ Ha a készülék a TV-hez HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban csatlakozik, akkor nagysebességű (2-es kategóriájú)
HDMI kábelt kell használni.
\\ A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
Ha a TV nem támogatja a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), akkor véletlenszerű képzaj jelenik meg.
\\ 3D technológiájú videók megtekintéséhez HDMI-kapcsolattal kell rendelkezie.
| 18 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 18
2013-02-07 오후 2:27:54
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
03
1. Csatlakoztassa a készüléket az audió rendszerhez az alábbi három módszer egyikével.
2. Kapcsolja be a készüléket, az audió rendszert és a TV-t.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
1. módszer Csatlakoztatás HDMI-kompatibilis AV erősítőhöz
Csatlakoztatás
3. Nyomja addig a csatlakoztatott audiórendszer és a TV bemenetválasztó gombját, amíg a készülék
videójele meg nem jelenik a TV képernyőjén, és az audiójel nem hallatszik az audiórendszeren keresztül.
• HDMI kábel használata (nincs mellékelve)
• Legjobb minőség (ajánlott)
2. módszer Csatlakoztatás AV erősítőhöz optikai bemenettel
• Optikai kábel használata (nincs mellékelve)
• Jobb minőségű
• A hang csak az első két hangszóróból hallatszik, a digitális kimenet beállítása PCM.
3. módszer Csatlakoztatás sztereó erősítőhöz audió kábellel
• Jó minőség
2. módszer
3. módszer
Audio
Audio
1. módszer
R
Piros
W
Fehér
Audio/Videó
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 2:27:54
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás hálózati
útválasztóhoz
Vezeték nélküli hálózat
A készülék hálózati útválasztóhoz is csatlakoztatható
az alábbi módszerek egyikével.
Vezetékes hálózat
Vagy
Vezeték nélküli
útválasztó
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Szélessávú
szolgáltatás
Szélessávú
szolgáltatás
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a DHCP-t, a
készülék DHCP vagy statikus IP-címet is használhat a
vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
Router
\\ Állítsa a vezeték nélküli útválasztót infrastruktúra módba.
Az ad-hoc mód nem használható.
Szélessávú
modem
Szélessávú
szolgáltatás
||MEGJEGYZÉS |
\\ Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési
szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy
az internetszolgáltató szabályzatától függően. További
tudnivalókért forduljon Internetszolgáltatójához.
\\ DSL felhasználók használjanak útválasztót a hálózati
kapcsolathoz.
\\ Az AllShare funkció használatához PC-n csatlakozni kell a
PC-hez.
\\ A készülék a következő vezeték nélküli titkosítási kulcs
protokollokat támogatja:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a vezeték
nélküli útválasztó számára. Ha a vezeték nélküli útválasztó
számára kijelölt csatornát más közeli készülék használja,
az interferenciához és kommunikációs hibákhoz vezet.
\\ Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot
választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP vagy TKIPAES (WPS2Mixed) az útválasztó számára, a készülék
nem fogja támogatni a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási
specifikációk szerint.
\\ Ha az útválasztó támogatja a WPS (Wi-Fi Protected
Setup) módot, akkor csatlakozthat a hálózathoz PBCvel (nyomógombos konfigurációval) vagy PIN (személyi
azonosítóval). A WPS automatikusan konfigurálja az
SSID-t és a WPA kulcsot mindkét módban.
\\ A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan
interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől
függően (útválasztó teljesítmény, távolság, akadályok,
egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).
\\ Az AllShare funkció használatához PC-n csatlakozni kell a
PC-hez.
| 20 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 20
2013-02-07 오후 2:27:55
Beállítások
A beállítás menete
3
4
A Beállítási eljárással beállíthatók a képernyőüzenetek
és a menü nyelve, az otthoni hálózat csatlakozása,
a képarány (képernyőméret és formátum) a TV-nek
megfelelően, és megkereshetőek a csatornák.
||MEGJEGYZÉS |
Csatorna
Hálózat
Rendszer
Beállítások
3
4
5
1
2
16:9 eredeti
BD Wise
3. méret
Be
FelbontásAuto.
DTV intell. felbontás
Filmkocka (24Fs)
Ki
Auto.
\\ A Főmenü képernyő 3 perc után átvált DTV Csatorna
módba. A Beállítás menüben a képernyővédő 5 perc után
bekapcsol.
Különféle funkciók beállítása az Ön igényeinek megfelelően.
1
TV képaránya
||MEGJEGYZÉS |
A Főmenü képernyő
2
3D beállítások
Smart Hub képernyőmérete
HDMI-színformátumAuto.
Terméktámogatás HDMI mély színek
Auto.
\\ A Csatornasorrend menü megjelenik, ha az ország
Olaszország.
Csatorna
1. A ◄► gombokkal vigye a kurzort a kívánt
elemre, majd nyomja meg a v gombot.
Hang
\\ Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
-- Franciaország, Olaszország : A jelszó nem állítható
„0000”-ra. Válasszon másik számot.
-- Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.
AllShare Play
`` Az opciók kiválasztása a Főmenü képernyőn:
Megjelen.
\\ A készülék az első csatlakoztatásakor automatikusan
bekapcsol. Ez normális jelenség.
Smart Hub
Beállítások : Megnyitja a Beállítások menüt.
Beállítások
5
Ütemezéskezelő : Rögzítési ütemezések beállítása
vagy szerkesztése.
04
• A főmenü nem jelenik meg, amíg nem konfigurálta a
kezdeti beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
Csatorna : A TV csatornákhoz beállítható ország és
auto hangolás is.
Ütemezéskezelő
Smart Hub : Elindítja a Smart Hub alkalmazást.
A Smart Hub alkalmazásból elérheti a YouTube-ot,
játékokat és más alkalmazásokat.
Belépés a Beállítások képernyőre
1. Válassza a Beállítások pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a menüválasztó képernyő.
2. A Beállítások menük, almenük és opciók
eléréséhez lásd a távirányító illusztrációját
és a beállítási táblázatot (Lásd a 22-32.
oldalakat).
AllShare Play : A csatlakoztatott készülékeken
található tartalmak kiválasztása típus szerint
megtekintéshez vagy lejátszáshoz. Videók, fotók és
zenék választhatók ki.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 2:27:56
BD
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Beállítások
A távirányító gombjai a Beállítások
menü használatához
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
1
HOME
GUIDE
3
2
1
2
3
4
4
A
B
C
SOCIAL
REC
D
HOME gomb : Főmenübe
belépés.
DIGITAL SUBTITLEvaló
INPUT
SMART HUB SEARCH
2D 3D
REC PAUSE
PANDORA : VisszaSUBTITLE
RETURN gomb
az előző menübe.
v (Belépés) / IRÁNY gombok :
• Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása a
▲▼◄► gombokkal.
• A v gombbal aktiválhat egy kijelölt elemet vagy
jóváhagyhat egy beállítást
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.
Részletes funkció információk
A Beállítási funkciókról, menüelemekről és egyedi
opciókról részletes magyarázatot jelenít meg.
Magyarázat megtekintéséhez a ▲▼◄► gombokkal
jelölje ki a funkciót, a menüelemet vagy opciót.
A magyarázat általában megjelenik a képernyőn.
A Beállítási funkciók rövid leírása kezdődik a
következő oldalon. A funkciókhoz további információk
állnak rendelkezésre az útmutató Függelékében.
| 22 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 22
2013-02-07 오후 2:27:57
A Beállítási menü funkciói
TV képaránya
Smart Hub
képernyőmérete
BD Wise
Felbontás
DTV intell. felbontás
Beállítható, hogy a 3D tartalommal rendelkező Blu-ray
lemezeket 3D módban játssza-e le a készülék.
• Ha 3D módban belép a Főmenübe vagy a Smart Hub
Főmenübe, automatikusan átkapcsol 2D-be.
A készülék kimenetének igazítása a TV képernyő
méretéhez.
Beállítások
3D beállítások
04
Megjelen.
Optimális méret beállítása a Smart Hub képernyőhöz.
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket és
egy Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja, és a BD
Wise be van kapcsolva a készüléken és a TV-n is, akkor
a készülék a Blu-ray/DVD lemez videófelbontását és
képfrissítési sebességét fogja használni.
A HDMI videójel kimeneti felbontását állítja be.
A szám a képkockánkénti videósorok számát adja meg.
Az i és p betűk a váltottsoros és a progresszív
letapogatási módot jelentik.
A több sor nagyobb felbontást jelent.
A funkcióval automatikusan optimális felbontás állítható
be a digitális műsorjelekhez.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A BD Wise funkció használatakor ez a menü nem jelenik meg.
Filmkocka (24Fs)
Ha a Filmkocka (24Fs) funkciót Auto értékre állítja, akkor
a készülék HDMI kimenete 24 képkocka/másodperces
lesz, és ezzel jobb képminőség érhető el.
• A Filmkocka (24Fs) funkció csak az ezt támogató TVken használható.
• A Movie Frame opció csak akkor választható ki, ha a
készülék HDMI 1080i vagy 1080p felbontásban van.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A BD Wise funkció használatakor ez a menü nem jelenik meg.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 2:27:57
Beállítások
Megjelen.
HDMI-színformátum
HDMI mély színek
Progresszív mód
Hang
Digitális kimenet
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a csatlakoztatott
eszközhöz (TV, monitor stb.) való illesztés érdekében.
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep Colour lesz.
A Mély színek beállítás pontosabb színvisszaadást és
nagyobb színmélységet eredményez.
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
Állítsa be a TV-hez vagy AV erősítőhöz való Digitális
kimeneti opciót. További részletek a digitális bemenetek
kiválasztási táblázatában. (Lásd a 74-75. oldalakat)
PCM-alulmintavételezés Az alulmintavételezés funkció be- illetve kikapcsolása.
Dinamikus tartomány
szabályozása
Lekeverés mód
DTS Neo:6 mód
Hang szinkr.
A Dinamikus tartomány beállítása Dolby Digital, Dolby
Digital Plus és Dolby TrueHD esetén.
Auto. : A Dinamikus tartomány szabályozása
automatikus lesz, a Dolby TrueHD hangsáv információi
alapján. Ez a beállítás egyezik a Dolby Digital és Dolby
Digital Plus „Be” beállításával.
Ki : Eredeti hang a Dinamikus tartomány tömörítése
nélkül.
Be : A Dinamikus tartományt tömöríti az alacsony
frekvenciák erősítésével és a túl hangos részek
halkításával.
A Lekeverési mód a sztereó kimenethez használható.
Többcsatornás hang HDMI kimeneten keresztül 2
csatornás audió jelforrás esetén is.
Előfordulhat, hogy a videójel késik az audiójelhez képest,
ha a készüléket digitális TV-hez csatlakoztatja. Ilyenkor
állítson be audió késleltetést a videójelhez képest.
• Az audió késleltetési ideje 0 msec és 200 msec között
állítható be.
Állítsa be az optimális értéket.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A beállított késleltetési idő nem feltétlenül lesz pontos a
lejátszott tartalomtól függően.
| 24 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 24
2013-02-07 오후 2:27:57
Beállítások
Csatlakozt. eszköz
04
Válasszon ki egy tetszőleges csatlakoztatott készüléket
a hang hallgatásához a TV-n.
A DTV Program hangerejét a berendezéshez képest
állítja be.
AV-vevő egység : Válassza ezt, ha általános AV
erősítőt / házimozi rendszert vagy televíziót használ a
hang hallgatásához.
AV-vevő egys. (kiegy. mód) : Válassza ezt, ha az
alábbiak egyike vonatkozik Önre.
-- THX-tanúsított AV erősítőt / házimozi rendszert
használ.
-- Ha a „Digitális kimenet” beállítása „Bitfolyam”,
és ha a Dolby Audio sokkal hangosabb, mint az
MPEG1 Layer2 Audio a DTV Program nézése
közben, válassza ezt, még akkor is, ha az AV
erősítő nem THX-tanúsított.
Sztereó eszköz : Akkor válassza, ha olyan Sztereó
erősítőt vagy Rögzítő eszközt használ, amely
támogatja az Optikai Digitális Audió bemenetet PCM
formátumban.
Hang
||MEGJEGYZÉS |
\\ Azon felhasználóknak, akiknél a TV az egyetlen hangkiadó
eszköz:
-- Ha a TV nem támogatja a Dolby Digital bitfolyambemenetet HDMI-n keresztül, nincs szükség külön
beállításra.
-- Ha a TV támogatja a Dolby Digital bitfolyam-bemenetet
HDMI-n keresztül, állítsa a „Digitális kimenet” beállítást
„PCM”-re.
Így a „Csatlakozt. eszköz” nem igény további beállítást.
\\ Ha a nézett DTV Program EBU R128 szerint készül, az átlagos
hangerő az MPEG1 Layer2 Audio és a Dolby Digital / Dolby
Digital Plus audió között csökkenthető. Ha a DTV Program
nem EBU R128 kompatibilis, akkor is lehet némi hangerőkülönbség a TV műsorok hangereje között.
\\ Az AV erősítők / házimozi rendszerek jelentős része dekódolja
a Dolby Digital / Dolby Digital Plus jeleket +4dB OFFSET-tel a
PCM bemenet hasonló kódolási szintjéhez képest.
Ebbe beletartoznak a THX-tanúsított és nem THX-tanúsított
termékek is.
Ha az „AV-vevő egys. (kiegy. mód)” módot választja, az ilyen
készülék által dekódolt Dolby Digital / Dolby Digital Plus
audió és a jelen készülék által dekódolt MPEG1 Layer2 Audio
átlagos hangereje hasonló lesz.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 25
25 |
2013-02-07 오후 2:27:57
Beállítások
Csatorna
Antenna
Megfelelő antenna kiválasztása digitális műsorokhoz.
Mielőtt a készülék elkezdi beprogramozni a csatornákat,
meg kell adnia a jelforrást, amely a készülékhez
csatlakoztatva van.
Ország kiválasztása.
Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
Az alapértelmezett jelszó a 0000.
Ország
Automatikus hangolás
Kézi hangolás
Kábeles keresési opciók
Csatorna lista átvitele
||MEGJEGYZÉS |
\\ Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
-- Franciaország, Olaszország : A jelszó nem állítható
„0000”-ra. Válasszon másik számot.
-- Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.
Aktív műsorral rendelkező csatornák megkeresése és
tárolása a memóriában.
Csatorna automatikus keresése és tárolása a memóriában.
Az automatikusan hozzárendelt programszámok nem
feltétlenül egyeznek meg a tényleges csatornaszámokkal.
Csatorna manuális keresése és tárolása a memóriában.
A keresés befejezése után a csatornalista frissül.
További keresési opciók beállítása, például frekvencia és
szimbólum sebesség kábeles hálózati kereséshez.
Ezzel a funkcióval a csatonatérkép importálható vagy
exportálható.
A funkció használatához csatlakoztatnia kell egy USB
adathordozót.
Exportálás USB-eszközre : Csatornalista exportálása
USB-re.
A funkció csatlakoztatott USB adathordozóval
használható.
Importálás USB-eszközről : Csatornalista
importálása USB-ről.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha az ország beállítása Hollandia, az Antenna jelforrás pedig
kábel, ez a menü nem jelenik meg.
Csatornaszám szerk.
A csatornaszám váltásához használható. A
csatornaszám módosításakor a csatornainformációk
nem frissülnek automatikusan. Ha a menü nem jelenik
meg, válassza a Csatorna pontot a Főmenü képernyőn,
és nyomja meg a TOOLS gombot.
| 26 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 26
2013-02-07 오후 2:27:57
Hálózat
Wi-Fi Direct
Soft AP
AllShare-beállítások
Eszköz neve
Rendszer
Az aktuális hálózati és internet státusz ellenőrzése.
Wi-Fi Direct eszköz csatlakoztatása a készülékhez peerto-peer hálózattal, vezeték nélküli útválasztó nélkül.
A Wi-Fi Direct esetén az egyik eszközzel vezérelhető a
többi.
Beállítások
Hálózat állapota
Konfigurálja a hálózati kapcsolatot, hogy használhassa a
különböző funkciókat, például internetszolgáltatásokat,
AllShare Wi-Fi funkciókat, és szoftver frissítéseket.
04
Hálózati beállítások
Más típusú Wi-Fi eszközök csatlakoztatása a készülékhez
vezeték nélkül. Szükség van egy biztonsági kulcs
létrehozására, amelyet be kell írni a többi Wi-Fi eszközbe,
amikor csatlakoztatja őket a hálózathoz.
Csatlakoztatott hálózati eszközök kezelése és a
készülék merevlemez-megosztási opcióinak beállítása.
Eszközlista : Hálózati csatlakoztatott eszközök, például
okostelefon vagy táblagép tartalommegosztásának
engedélyezése a készülékkel.
Merevlemez-megosztás : Készüléken lévő tartalom
megosztása más hálózati eszközökkel, például
okostelefonokkal.
Név megadása a készülékhez, amely azonosítja a
hálózaton.
BD-Live beállításai
Különböző BD-Live funkciók beállítása. A BD-Live
lehetővé teszi a Blu-ray lemezeken elérhető extra
funkciók használatát, ha van internetkapcsolat.
BD-Live internetkapcsolat : BD-Live Internetkapcsolat
engedélyezése egészben, részben, illetve tiltása.
BD-adatok törlése : BD-Live szolgáltatásból Blu-ray
lemezre letöltött BD adatok kezelése.
Beállítás
Csatornák és idő beállítása a készülék első használatakor
vagy visszaállításakor.
Beállítható a dátum és a pontos idő.
||MEGJEGYZÉS |
Óra
\\ Ha az Időzített megtekintés és Időzített felvétel funkciókat a
Műsor, csatornalista vagy Info menü segítségével állítja be,
akkor a TV műsor időinformációit fogja figyelembe venni.
Ha az Óra üzemmód Manuális, és kézzel beállítja az időt,
az Időzített megtekintés és Időzített felvétel funkciók
korlátozottak lesznek vagy nem működnek.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 27
27 |
2013-02-07 오후 2:27:57
Beállítások
Adatszolgáltatás automatikus futtatás engedélyezése vagy
tiltása, amely automatikusan aktiválja az adatszolgáltatást.
Rendszer
Adatszolgáltatás
Digitális szöveg
Anynet+ (HDMI-CEC)
Tárolóeszköz-kezelő
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Data Service lehetővé teszi a műsorszóró média által átküldött
információk (szöveg, állóképek, grafikák, dokumentumok,
szoftverek stb.) használatát, ha az éppen nézett csatorna biztosít
ilyeneket.
\\ Egyes országokban a Data Service pont nem jelenik meg a
menüben.
\\ Egyes adatszolgáltatások csak hálózati kapcsolat esetén
működnek.
\\ Felvétel közben az adatszolgáltatás nem elérhető.
Ha a műsor digitális szöveget is tartalmaz, a funkció
bekapcsol.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Egyes országokban a Digital Text pont nem jelenik meg a
menüben.
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé
teszi más, Anynet+ kompatibilis Samsung készülékek
vezérlését. A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Anynet+ Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
Adathordozók kezelése, például külső HDD, vagy USB
portra csatlakoztatott külső HDD felvételhez.
Eszköz formázása : Kiválasztott eszköz formázása.
Az összes tartalom törlése az eszközről.
Eszköz ellenőrzése : Hibák ellenőrzése a kijelölt
eszközön.
Eszköz működésének tesztelése : Az eszköz
teljesítményének tesztelése.
Eszköz kiválasztása felvételre : A fájlok tárolási
helyének módosítása.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Mivel a készülék Timeshift és más funkciói bizonyos mennyiségű
HDD szabad tárhelyet igényelnek, a Beállítások menü
„Tárolóeszköz-kezelő” pontjában megjelenített méret eltérhet a
HDD kézikönyvben megadott kapacitásától. (Lásd: 56. oldal)
| 28 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 28
2013-02-07 오후 2:27:57
\\ A billentyűzet akkor használható, ha egy QWERTY billentyűzet
képernyő vagy ablak megjelenik a webböngészőben és a
Smart Hub-on.
Egér beállításai : Vezeték nélküli USB egér
konfigurálása a készülékhez. Az egér segítségével
a készülék menüje egy PC képernyőhöz hasonlóan
használható.
Beállítások
||MEGJEGYZÉS |
04
Vezeték nélküli USB billentyűzet vagy egér csatlakoztatása
a készülék elején lévő USB porthoz.
Billentyűzet beá. : Vezeték nélküli USB billentyűzet
konfigurálása a készülékhez.
Rendszer
||MEGJEGYZÉS |
Eszközkezelő
\\ Az egér akkor használható, ha egy képernyő vagy ablak
megjelenik a Webböngészőben és a Smart Hub-on.
„„
A készülék menüjének használata egérrel:
1. Csatlakoztassa az USB egeret a készülékhez.
2. Kattintson az Egér beállításokban elsődlegesen
kiválasztott gombra. Megjelenik az Egyszerű menü.
3. Kattintson a kívánt menüpontokra.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Az USB modelljétől függően előfordulhat, hogy a HID billentyűzet
és egér nem kompatibilis a készülékkel.
\\ Nem minden HID billentyű működik.
\\ Vezetékes USB billentyűzetek nem támogatottak.
\\ Nem minden alkalmazás támogatott.
\\ Ha egy vezeték nélküli HID billentyűzet interferencia miatt nem
működik, vigye közelebb a billentyűzetet a készülékhez.
Nyelv
Kiválasztható a Főmenü, lemezmenü stb. nyelve.
• A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha
támogatott.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 2:27:57
Beállítások
Rendszer
Biztonság
Ez a funkció korhatárral ellátott Blu-ray és DVD
lemezek esetén működik, amellyel vezérelhető, hogy a
családtagok milyen korhatárú lemezeket tekinthetnek
meg. A korhatár-besorolás segít befolyásolni, hogy a
családtagok milyen Blu-ray/DVD lemezeket tekinthetnek
meg. A funkció elérésekor megjelenik a biztonsági
képernyő. Írja be a Biztonsági jelszót.
(Az alapértelmezett jelszó a 0000.)
DTV-csatornazár : Egyes csatornák a Csatornazár
funkcióval zárolhatók, így a gyerekek nem láthatják.
DTV-műsor-besorolási zár : Ez a funkció olyan DTVvel működik, amelyhez korhatárt rendeltek hozzá, így
befolyásolható, hogy a család milyen DTV-ket tekint
meg.Válassza ki a kívánt korhatárt.
BD szülői besorolása : Korhatáros Blu-ray lemezek
lejátszásának korlátozása a jelszó beírásáig.
DVD szülői besorolása : Korhatáros DVD lemezek
lejátszásának korlátozása a jelszó beírásáig.
A nagyobb számok magasabb korhatárt jeleznek.
PIN módosítása : A biztonsági funkciókhoz történő
hozzáféréshez szükséges 4 jegyű jelszó módosítása.
`` Ha elfelejtette a jelszót
1. A HOME gombbal lépjen a Főmenü képernyőre.
2. Távolítsa el a lemezt vagy az USB meghajtót.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a @ gombot az
első panelen legalább 5 másodpercig.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
-- Franciaország, Olaszország : A jelszó nem állítható
„0000”-ra. Válasszon másik számot.
-- Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.
| 30 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 30
2013-02-07 오후 2:27:57
Rendszer
\\ A funkció csak hálózati kapcsolat esetén működik.
Menü átlátszósága : Menüablak átlátszóságának
beállítása.
DivX® Video On Demand
Beállítások
||MEGJEGYZÉS |
04
Általános
Az alábbi opciók módosíthatók igény szerint.
Bővített zenemásolás : Zenefájlok másolásakor az
információk automatikusan frissíthetők.
A másolási idő növekedhet.
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése, és DivX® VOD
tartalmak lejátszása.
Megjeleníti a CI Menü információs képernyőt.
CI menü : Lehetővé teszi a választást a CAM
menüből. Válassza ki a CI Menüt a menü PC kártya
alapján.
CAM-videó átkódolasa : Beállíthatja a videokodek
automatikus átkódolását a CAM egységrõl. Ha nem
szeretné használni, állítsa be a KI értéket.
||MEGJEGYZÉS |
Közös illesztőfelület
\\ A videokodek átkódolását támogató CAM egységet kell
használnia.
Alkalmazási info. : Információk megjelenítése a CI
foglalatba helyezett CAM-ról (Feltételesen elérhető
modul), és a CAM-ba helyezett „CI CAM vagy CI+
CARD” kártyáról. A CAM bármikor behelyezhető, a
készülék be- vagy kikapcsolt állapotában is.
1. Vásároljon CI CAM modult a legközelebbi
kereskedőnél vagy telefonon.
2. Helyezze be a „CI CAM with CI vagy CI+ CARD”
kártyát.
3. Helyezze be a CAM-ot a „CI CAM vagy CI+ CARD”
kártyával a közös interfész foglalatba, a nyíl irányában
úgy, hogy párhuzamos legyen a foglalattal.
4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép egy kódolt jelű
csatornán.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 2:27:57
Beállítások
||MEGJEGYZÉS |
Rendszer
\\ A készülékhez CI és CI+ CAM használható.
Egyes helyi DVB-T társaságok esetén a készülék nem
feltételnül teljesen kompatibilis az összes CAM típussal.
\\ Ha a behelyezett CAM nem működik megfelelően, húzza ki a
CAM CARD kártyát a készülékből, majd illessze vissza.
Közös illesztőfelület
\\ Ha üzenet jelenik meg, járjon el a következők szerint.
(Ez nem jelent hibát. Forduljon a szolgáltatóhoz további
információkért.)
1. „Rossz smart kártya van behelyezve.” : A smart
kártya rosszul van behelyezve.
2. „A behelyezett smart kártya nem támogatott.” :
Rossz smart kártya van behelyezve.
3. „A smart kártyán lévő pontok elfogytak. A kártya
nem használható ehhez a szolgáltatáshoz.” :
A smart kártyán lévő pontok elfogytak.
4. „Nincs smart kártya behelyezve.” : Nincs behelyezve
smart kártya.
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
Samsung ügyfélszolgálat
Távkezelés
A Szoftverfrissítés menü lehetővé teszi a készülék
szoftverének frissítését a legújabb verzióra.
Termékinformációkat nyújt a termékkel kapcsolatos
segítséghez.
A távoli kezeléssel az ügyfélszolgálat távolról elháríthatja
a hibákat a Samsung készülékeken. A program
használatához fogadja el a Szolgáltatási Feltételeket.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A távoli kezeléshez való csatlakozáshoz forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
\\ A Távoli kezelés szolgáltatás nem minden országban elérhető.
Visszaállítás
Minden beállítás visszaállítása alaphelyzetbe, kivéve a
hálózati és a Smart Hub beállításokat.
Az alapértelmezett PIN-kód a 0000.
| 32 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 32
2013-02-07 오후 2:27:57
Hálózatok és az Internet
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IP-címe
statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus, és vezetékes
vagy vezeték nélküli kapcsolatot használ, javasoljuk
az Automatikus konfigurációs módszer alább leírt
használatát.
Ha vezetékes kapcsolattal rendelkezik,
csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz a LAN
kábellel, mielőtt elkezdi a konfigurációs eljárást.
Ha vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezik, bontsa
a vezetékes kapcsolatot a kezdés előtt.
A hálózati kapcsolatot az alábbi lépésekkel
konfigurálhatja:
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
1. A Hálózati beállítások képernyőn válassza a
Indítás lehetőséget, majd nyomja meg a v
gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot.
Hálózati beállítások
Nem sikerült vezetékes hálózati kapcsolatot létesíteni.
MAC-címXX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-cím0.0.0.0
0.0.0.0
Alhálózati maszk
Átjáró0.0.0.0
0.0.0.0
DNS szerver
Az aut. IP-beállítás sikertelen volt. Prób. az alábbiakkal az IP-cím
aut. beállításához, v. állítsa be az „IP-beállítások” alatt.
- Ellenőrizze, engedélyezett-e a DHCP-szerver a routeren, és
húzza ki, majd csatlakoztassa újra a routert.
- További tudnivalókért forduljon az int.szolgáltatóhoz.
Előző
IP-beáll.
Újra
OK
2. Válassza az IP-beáll. lehetőséget a képernyő
jobb oldalán, majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik az IP Beállítások képernyő.
3. Válassza ki az IP-mód mezőt, és állítsa
Manuálisra.
3. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot, és
nyomja meg a v gombot.
4. A távirányító számgombjaival írja be a hálózati
értékeket. A távirányító ▲▼◄► gombjaival
léphet mezőről mezőre.
Vezetékes hálózat
\\ Ezek az értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők
be. Az értékek a legtöbb Windows számítógépen is
megtekinthetők.
További információk „A Hálózati beállítások értékeinek
beszerzése” című fejezetben a 34. oldalon.
4. Kezdje el a vezetékes hálózati beállítást alább,
vagy a vezeték nélküli hálózati beállítást a 34.
oldalon.
ĞĞ
Vezetékes - Automatikus
A fenti 1-3 lépések után:
1. A Hálózati beállítások képernyőn válassza
ki a Indítás pontot, majd nyomja meg a
v gombot. A készülék észleli a vezetékes
kapcsolatot, ellenőrzi a hálózati kapcsolatot,
majd csatlakozik a hálózathoz.
||MEGJEGYZÉS |
5. Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és nyomja
meg a v gombot. A készülék ellenőrzi
a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a
hálózathoz.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 33
Beállítások
A hálózati kapcsolat konfigurációja
Vezetékes - Manuális
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha
az Automatikus beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A fenti 1-3 lépések után:
04
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú
szolgáltatások igénybevételét, mint a Smart
Hub és a BD-Live, valamint a készülék szoftverfrissítéseinek beszerzését a hálózatról. Az
internetszolgáltatások eléréséről és használatáról
továbbiakat a kézikönyv lásd a 62-64. oldalakat
Hálózati szolgáltatások fejezetében talál. Alább a
hálózati kapcsolat konfigurációját mutatjuk be.
ĞĞ
33 |
2013-02-07 오후 2:27:57
Beállítások
< A Hálózati beállítások értékeinek
beszerzése >
A Hálózati beállítási értékek a legtöbb Windows
számítógépen megtekinthetők. A Hálózati
beállítások értékeinek megtekintéséhez kövesse
az alábbi lépéseket:
• Windows XP
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
ĞĞ
Vezeték nélküli (általános) - Automatikus
„A hálózati kapcsolat konfigurációja” fejezet 1-3
lépéseinek végrehajtása után a 33. oldalon.
1. Válassza a Indítás pontot a Hálózati
beállítások képernyőn, majd nyomja meg a
v gombot.
A készülék megkeresi és megjeleníti az
elérhető hálózatokat.
2. A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
Hálózati beállítások
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Támogatás fülre.
Válassza ki a vezeték nélküli routert a listából.
iptime23
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Hálózat és
megosztási központ pontra.
3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a
Helyi kapcsolatra vagy Vezeték nélküli hálózati
kapcsolatra a hálózati kapcsolattól függően.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Windows verziótól függően az információk eltérőek
lehetnek.
Vezeték nélküli hálózat
WPS(PBC)
KT_WLAN_C361
Következő
JSY
Mirhenge_edu
SO070VOIP
• Windows 7
Frissítés
ELT
Előző
Mégse
2. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza ki a Következő gombot, majd
nyomja meg a v gombot.
4. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót.
A távirányító számgombjai segítségével írja be
a számokat. Betűk beírásához válasszon ki
betűket a nyíl gombokkal, majd nyomja meg
a v gombot.
5. Amikor kész, válassza a Következő gombot
a képernyő jobb oldalán. A készülék ellenőrzi
a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a
hálózathoz.
Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható be:
-- Vezeték nélküli automatikus
-- Vezeték nélküli manuális
-- WPS(PBC)
Ha konfigurálja a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot,
a készülékhez kapcsolt vezeték nélküli eszközök
csatlakoztatása megszűnik.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A vezeték nélküli kapcsolat nem konfigurálható, ha már
létrejött vezetékes internetkapcsolat.
\\ A Jelszót vagy Jelondatot az útválasztó vagy modem
beállításánál használt beállítóképernyőkön találja meg.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a kívánt útválasztó nem látható, vagy túl sok útválasztó
jelenik meg, hajtsa végre a következőket. Csatlakozzon a
kívánt útválasztóhoz.
1)
2)
3)
4)
Hajtsa végre a fenti 2. lépésig.
Válassza ki az Hálózat hozzáadása pontot.
Adja meg a vezeték nélküli útválasztó nevét (SSID).
Válassza ki a titkosítás típusát.
| 34 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 34
2013-02-07 오후 2:27:58
ĞĞ
Vezeték nélküli (általános) - Manuális
2. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza ki a Következő gombot, majd
nyomja meg a v gombot.
4. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító
számgombjai segítségével írja be a számokat.
Betűk beírásához válasszon ki betűket a
▲▼◄► gombokkal, majd nyomja meg a v
gombot.
5. Amikor kész, válassza a Következő gombot
a képernyő jobb oldalán, majd nyomja meg a
v gombot.
6. Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
A készülék megpróbálja ellenőrizni és a
hálózati kapcsolatot, sikertelenül.
7. Válassza az IP-beáll. pontot a jobb oldalon,
és nyomja meg a v gombot. Megjelenik az
IP beállítási képernyő.
8. Válassza ki az IP-mód mezőt, és állítsa
Manuálisra.
9. A távirányító számgombjaival írja be a hálózati
értékeket. A távirányító ▲▼◄► gombjaival
léphet mezőről mezőre.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ezek az értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők
be. Az értékek a legtöbb Windows számítógépen is
megtekinthetők.
További információk „A Hálózati beállítások értékeinek
beszerzése” című fejezetben a 34. oldalon.
1. Válassza a Indítás pontot a Hálózati
beállítások képernyőn, majd nyomja meg a
v gombot.
A készülék megkeresi és megjeleníti az
elérhető hálózatokat.
Beállítások
1. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki
a Indítás pontot, majd nyomja meg a v
gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti
az elérhető hálózatokat.
WPS(PBC)
„A hálózati kapcsolat konfigurációja” fejezet 1-3
lépéseinek végrehajtása után a 33. oldalon.
04
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha
az Automatikus beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
„A hálózati kapcsolat konfigurációja” fejezet 1-3
lépéseinek végrehajtása után a 33. oldalon.
ĞĞ
2. Két percen belül nyomja meg a routeren
a WPS(PBC) gombot. A készülék
automatikusan betölti a szükséges hálózati
beállításokat és csatlakozik a hálózathoz.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat
hitelesítése után.
Wi-Fi Direct
A Wi-Fi Direct funkció lehetővé teszi Wi-Fi Direct
eszköz csatlakoztatását a készülékhez és
egymáshoz peer-to-peer hálózattal, vezeték nélküli
útválasztó nélkül.
1. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct eszközt és
aktiválja a Wi-Fi Direct funkcióját.
2. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
4. Válassza a Wi-Fi Direct pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
Megjelennek az elérhető Wi-Fi Direct
eszközök.
Wi-Fi Direct
Eszköz
neve : [HDD]E8900
Display
Vál. ki a Wi-Fi Direct-eszközt a kapcsolódáshoz.
Audio
AndroidXXXXXXXLeválasztva
Network
System
Support
Frissítés
Bezárás
' Vissza
10. Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és nyomja
meg a v gombot. Megjelenik a Hálózati
állapot képernyő. A készülék ellenőrzi
a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a
hálózathoz. Ha kész, jelölje ki az OK gombot,
és nyomja meg a v gombot.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 2:27:58
Beállítások
5. A Wi-Fi kapcsolat létrehozására három
módszer létezik:
• A Wi-Fi eszközön keresztül.
• A készüléken PBC-vel.
• A készüléken PIN kóddal.
Az alábbiakban részletezzük ezeket.
A Wi-Fi eszközön keresztül
1. A Wi-Fi eszközön hajtsa végre a másik
Wi-Fi Direct eszközhöz való csatlakozáshoz
szükséges lépéseket. Továbbiakat az eszköz
útmutatójában talál.
2. A művelet végén megjelenik egy előugró
üzenet a TV képernyőn, amely szerint egy
Wi-Fi Direct eszköz szeretne csatlakozni.
Válassza ki az OK pontot, majd nyomja meg
a v gombot az elfogadáshoz.
3. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a
listában csatlakoztatottként jelenik meg.
A készüléken PBC-vel
1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet
csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a v
gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.
2. Válassza ki a PBC pontot, majd nyomja meg
a v gombot. Megjelenik a PBC ablak.
3. Nyomja meg a PBC gombot a Wi-Fi Direct
eszközön 2 percen belül.
4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a
listában csatlakoztatottként jelenik meg.
A készüléken PIN kóddal
1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet
csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a v
gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.
2. Válassza ki a PIN kód, majd nyomja meg a
v gombot. Megjelenik a PIN ablak.
3. jegyezze fel a PIN kódot az ablakból, majd
írja be a megfelelő mezőbe a csatlakoztatni
kívánt Wi-Fi Direct eszközön.
4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a
listában csatlakoztatottként jelenik meg.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat megszakad a
Wi-Fi Direct funkció használatakor.
\\ Egyes Wi-Fi Direct eszközök nem támogatják az
AllShare funkciót, ha a kapcsolat Wi-Fi Direct. Ilyenkor
javasolt az eszközök közötti hálózati kapcsolat típusának
megváltoztatása.
Soft AP
A készüléken elérhető a vezeték nélküli Access
Point funkció. A Soft AP segítségével vezeték
nélkül csatlakoztathat más Wi-Fi eszközöket a
hálózathoz a készüléken keresztül.
Szükség van egy biztonsági kulcs létrehozására,
amelyet be kell írni a többi Wi-Fi eszközbe, amikor
csatlakoztatja őket a hálózathoz.
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza ki a Soft AP pontot, és nyomja meg
a v gombot.
4. Válassza ki az Be vagy Ki pontot, majd
nyomja meg a v gombot.
< A Soft AP biztonsági kulcs beállítása >
1. A Soft AP képernyőn válassza ki a
Biztonsági kulcs pontot, majd nyomja meg
a v gombot. Megjelenik a Biztonsági Kulcs
képernyő.
2. A Biztonsági kulcs képernyőn írjon be egy
biztonsági kulcsot. A távirányító számgombjai
segítségével írja be a számokat. Betűk
beírásához válasszon ki betűket a ▲▼◄►
gombokkal, majd nyomja meg a v gombot.
3. Ha kész, a ▲▼◄► gombokkal lépjen a Kész
pontra a képernyő alján, és nyomja meg a
v gombot.
| 36 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 36
2013-02-07 오후 2:27:58
Az AllShare Beállítások képernyőn megjelenik a
hálózathoz csatlakoztatott AllShare eszközök és
IP címeik listája. A képernyőn engedélyezheti,
hogy egy eszköz hozzáférjen a készülékhez,
megtilthatja, vagy törölheti az eszközt az AllShare
listáról.
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza ki az AllShare-beállítások pontot,
és nyomja meg a v gombot.
4. Válassza ki a Eszközlista pontot, és nyomja
meg a v gombot. Az Eszközlistában
válasszon ki egy eszközt, és nyomja meg a
v gombot.
Megjelenik az AllShare beállítások ablak.
5. Válassza az Enged., Elutas., vagy Törlés a
listáról, majd nyomja meg a v gombot.
Az AllShare beállítások képernyő csak azokat
az eszközökel jeleníti meg, amelyekkel hálózati
kapcsolatot hozott létre. Az AllShare hálózati
eszközökről bővebb információért lásd a 43.
oldalon.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Az AllShare funkcióval történő megosztás előtt a
„Merevlemez-megosztás” beállítása legyen Be.
Eszköz neve
Név megadása a készülékhez, amely azonosítja a
hálózaton.
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és további
szolgáltatások igénybevételéhez.
• Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket manuálisan
a frissítési folyamat közben.
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
Beállítások
AllShare beállítások
Szoftverfrissítés
04
Ha egy Wi-Fi eszközt a csatlakozási eljárással
csatlakoztat az eszközön, be kell írnia a létrehozott
biztonsági kulcsot a megfelelő mezőbe.
2. Válassza ki a Terméktámogatás pontot,
majd nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Szoftverfrissítés pontot, és
nyomja meg a v gombot.
4. Válassza az alábbi módszerek valamelyikét:
• Online
• Csatornán
• USB-n
• Lemezről
• Letöltéssel
• Készenléti frissítés
5. Nyomja meg a v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol, majd
újra bekapcsol automatikusan.
\\ A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az instabil
internet-kapcsolatból vagy a felhasználó frissítés közbeni
hanyagságából eredő meghibásodásokért.
\\ Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a frissítőszoftver
futása közben, nyomja meg a v gombot.
Online
A készüléknek internetkapcsolattal kell
rendelkeznie a Interneten funkció használatához.
1. Válassza ki a Online pontot, és nyomja meg
a v gombot. Csatlakozás a szerverhez
üzenet.
2. Ha van elérhető letöltés, megjelenik a Letöltés
ablak egy folyamatjelzővel és elindul a letöltés.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 37
37 |
2013-02-07 오후 2:27:58
Beállítások
3. A letöltés végén megjelenik az Frissítési
kérdés ablak három választási lehetőséggel:
Frissítés most, Frissítés később, és Nincs
frissítés.
4. Ha a Frissítés most lehetőséget választja, a
készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd
automatikusan bekapcsol.
5. Ha nem választ ki semmit egy percen belül,
vagy a Frissítés később lehetőséget választja,
a készülék tárolja az új frissítést. A szoftver
később frissíthető a Letöltéssel funkcióval.
6. Ha a Nincs frissítés pontot választja, a
készülék elhalasztja a frissítést.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host
csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
\\ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a szoftver
Frissítés menüben.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben,
mert ez hibás működést okozhat.
\\ A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak
USB flash memória eszközzel hajtsa végre.
Lemezről
1. Kövesse az USB-n fejezet 1-7 lépéseit.
Szoftverfrissítés a műsorjelen keresztül.
2. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen mappának kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
1. Látogasson el a www.samsung.com oldalra.
4. Zárja le a lemezt a számítógépből való kivétel
előtt.
Csatornán
USB-n
2. Kattintson a Támogatás pontra az oldal
tetején jobbra.
3. Írja be a készülék modellszámát a
keresőmezőbe, és kattintson a Termék
keresése gombra.
4. Kattintson a Letöltések beszerzése gombra
az oldal közepén a Letöltések fejléc alatt.
5. Kattintson a Firmware gombra az oldal
közepén.
6. Kattintson a ZIP ikonra a Fájl oszlopban az
oldal jobb felén.
3. Írja ki a mappát lemezre. CD-R vagy DVD-R
lemez használatát javasoljuk.
5. Helyezze be a lemezt a készülékbe.
6. A készülék menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
7. Válassza ki a Lemezről pontot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a szoftver
frissítés menüben.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben.
A készülék meghibásodhat.
7. Kattintson az OK gombra a megjelenő
ablakban, és töltse le és mentse el az
eszközszoftver-fájlt a PC-re.
8. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen mappának kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
9. Másolja a mappát egy USB memóriaeszközre.
10. Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres,
és csatlakoztassa az USB eszközt a készülék
USB portjába.
11. A készülék menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
12. Válassza ki a USB-n pontot.
| 38 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 38
2013-02-07 오후 2:27:58
Letöltéssel
04
A By Letöltéssel opció lehetővé teszi a frissítést
egy korábban letöltött fájl segítségével, amelyet
akkor nem telepített, illetve a készülék által
Készenléti módban letöltött fájl segítségével (lásd a
Letöltés a készenléti módban című részt alább).
Beállítások
1. Ha frissítőszoftvert töltött le, megjelenik a
szoftver verziószáma a Letöltéssel felirat
mellett jobbra.
2. Válassza ki a Letöltéssel pontot, és nyomja
meg a v gombot.
3. A készülék megkérdezi, hogy szeretne-e
frissíteni. Válassza az Igen pontot. A készülék
elkezdi a frissítést.
4. A frissítés végén automatikusan kikapcsol,
majd újra bekapcsol.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a szoftver
frissítés menüben.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben.
A készülék meghibásodhat.
Készenléti frissítés
A Frissítés készenléti módban funkció beállítható
úgy, hogy a készülék Készenléti módban letöltse
az új szoftverfrissítéseket.
Készenléti módban a készülék ki van kapcsolva,
de az internetkapcsolat él. A készülék így
automatikusan letöltheti a frissítőszoftvereket,
amikor épp nem használják.
1. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Készenléti
frissítés pontot, majd nyomja meg a v
gombot.
2. Válassza ki a kívánt időt.
A frissítés automatikusan megtörténik a
kiválasztott időben.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Frissítés készenléti módban funkció használatához
internetkapcsolatra van szükség.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 39
39 |
2013-02-07 오후 2:27:58
Média lejátszás
Helyezzen be egy lemezt a
lemeztálcára
1. Helyezze rá óvatosan a lemezt a tálcára a
feliratos felével felfelé.
A lejátszás automatikusan elkezdődik.
2. Válassza a Videók, Fényképek, vagy Zene
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
A tartalom elrendezésétől függően mappákat,
fájlokat vagy mindkettőt láthat.
3. Válassza ki a kívánt fájlokat.
4. A RETURN gombbal kiléphet egy mappából,
vagy visszatérhet a Főmenü képernyőre.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani (az
„USB bizt. eltávolítása” funkcióval) a sérülések elkerülése
érdekében.
2. Ha a lejátszás nem kezdődik el
automatikusan, olvassa el „Az AllShare Play
lejátszási képernyő elérése” című részt a lásd
a 40-41. oldalt.
||MEGJEGYZÉS |
\\ TV nézés módban a 6 gomb Timeshift funkcióként
működik az eredeti funkciója helyett, lejátszás akkor is, ha
van lemez behelyezve.
\\ A Főmenü képernyőn a 6 gombbal a lemezen található
multimédia fájlok játszhatók le.
Csatlakoztasson egy USB
memóriát vagy mobiltelefont az
USB portra
Lejátszhatók USB-n vagy mobiltelefonon található
multimédia fájlok.
Mobiltelefonon található tartalmak lejátszásához a
telefont az USB kábellel csatlakoztatni kell. Ha a
mobiltelefon DLNA kombatibilis, a tartalmak USB
kábel nélkül is lejátszhatók. (Lásd a 41-43. oldalt)
\\ Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez be lemezt,
a lejátszási mód automatikusan átvált „DVD vagy CD”-re.
Az AllShare Play képernyő elérése
Az AllShare képernyőn lejátszhatja a lemezen vagy
USB eszközökön található tartalmakat
1. Válassza az AllShare Play pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
2. Válassza ki a kívánt tartalmakat, majd a kívánt
eszközt.
AllShare Play
1
/ Videók /
Listám
Videók
2
Fényképek
Zene
Felvett TV-...
HDD
Lemez
USB
685.85 MB/926.06 GB
Nincs behelyezve lemez.
3
Nincs csatlakoztatott eszköz
a Bejel.
' Vissza
4
1. Csatlakoztassa az USB eszközt vagy
mobiltelefont a készülék elején lévő USB
csatlakozóba.
Beállítások
Új eszköz csatlakoztatva.
Különféle funkciók beállítása az Ön igényeinek megfelelően.
Videók
m80
Fényképek
Zene
Smart Hub
AllShare Play
" Belépés ' Vissza
Csatorna
Ütemezéskezelő
c USB bizt. eltávolítása
| 40 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 40
2013-02-07 오후 2:27:59
3
4
Tartalomtípus : Kívánt tartalmak kiválasztása.
Eszköztípus : Kívánt csatlakoztatott eszköz
kiválasztása.
Megjeleníti a távirányító színes gombjait, amelyeket
megnyomva különböző funkciók érhetők el.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Lejátszási lista létrehozása
Válassza ki a kívánt tartalmat (Videók, Fotók vagy Zene),
majd jelölje ki a kívánt fájlokat. Nyomja meg a TOOLS
gombot, és válassza az Lejátszási listára pontot.
\\ A DLNA-val lejátszott videófájlok csak akkor jelennek meg
a Saját listában, ha a hálózati kapcsolat létrejött.
\\ A Blu-ray/DVD/CD lemezeken lévő tartalmak azonban
nem jelennek meg a Saját listában.
Az AllShare Play szolgáltatással videókat, fotókat
és zenéket játszhat le a PC-ről vagy DLNAkompatibilis eszközökről, Facebook, SugarSync,
és Family Story szolgáltatásokról a BD-HDD
Combo készüléken hálózati kapcsolattal. Az
AllShare használatához PC-n először telepíteni kell
az AllShare szoftvert a PC-re.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A kapcsolat létrehozása után nemcsak videótartalmak
játszhatók le, hanem adatok is átküldhetők az eszközök
között az Allshare funkcióval.
1. Csatlakoztassa a BD-HDD Combo és a
DLNA kompatibilis készülékeket a hálózathoz.
2. Válassza az AllShare Play pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a DLNA kompatibilis készülék
nevet, és nyomja meg a v gombot.
AllShare Play
1/5
/ Videók /
Listám
Videók
Fényképek
Zene
Felvett TV-...
685.85 MB/926.06 GB
CANDP201012-PC: candp 201012:
Lemez
Kspcs. az AllShare Play-eszközhöz.A Hálózati
kapcsolat állapotától fűggően instabil lehet a
lejátszás.
Nincs behelyezve lemez.
a Bejel.
/ Eszközök
' Vissza
4. Válassza ki a kívánt fájlt a képernyőn, majd
nyomja meg a v gombot.
• HDD : HDD-n tárolt tartalmak lejátszása.
• Lemez : Lemezen tárolt tartalmak lejátszása.
• USB : USB memórián tárolt tartalmak
lejátszása.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 41
Média lejátszás
2
Az AllShare Play funkció használata
05
1
Listám : Legutóbb lejátszott vagy frissített fájlok.
• Nemrég lejátsz.
A legutóbb lejátszott tartalmak listája.
-- Ha a kijelölt fájl törölt, vagy eltávolította a kijelölt
fájlt tartalmazó adathordozót, megjelenik a fájl
elérhetetlenségére utaló üzenet.
-- A tartalmakat időrendi sorrendben mutatja, az
eszköz rendszerideje alapján.
-- Legfeljebb 48 elemet jelenít meg.
• Újdonságok
Az új tartalmakat mutatja be.
• Lejátszási lista
Összeállíthatja a kívánt tartalmakat csoportosító
lejátszólistát.
-- Legfeljebb 12 lejátszólista tárolható.
-- Legfeljebb 100 fájl rendezhető egy-egy
lejátszólistába.
-- Ha zenei lejátszólistát hoz létre, csak zenei fájlok
adhatók a listához.
41 |
2013-02-07 오후 2:28:00
Média lejátszás
• Kamera : A csatlakoztatott fényképezőgépen
tárolt tartalmak lejátszása.
• DLNA : A csatlakoztatott adathotdozón tárolt
tartalmak lejátszása.
• Picasa : Picasán tárolt tartalmak lejátszása.
• Facebook : A Facebook-on tárolt tartalmak
lejátszása.
• SugarSync : Lejátszhatók a regisztrált
Felhőalapú szolgáltatásban tárolt tartalmak.
• Family Story : Family Story-n tárolt tartalmak
lejátszása.
5. A Download Centre oldalon kattintson a
Software gombra.
6. A szoftver lapon kattintson a File ikonra az
AllShare sor jobb oldalán.
7. A megjelenő ablakban kattintson a Save File
gombra.
8. Keresse meg az AllShare telepítőfájlt a
lemezen, és kattintson duplán a fájlra.
9. A megjelenő ablakban kattintson a Futtatás
gombra, és kövesse a megjelenő utasításokat.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Egyes szolgáltatások használatához be kell jelentkezni a
felhasználói fiókba az adott szolgáltatásban.
Ha bejelentkezett a Smart Hub szolgáltatásba a regisztrált
Samsung felhasználónevével, hozzáadhatja az adott
szolgáltatás fiókját az Account Manager kiválasztásával.
\\ A gyárilag nem megjelenő szolgáltatásokat a Samsung
Apps szolgáltatáson keresztül kell telepíteni.
\\ Egyes szolgáltatásokhoz be kell jelentkezni, a fiók kezelése
a Smart Hub-on keresztül történik.
\\ Egyes szolgáltatásokhoz fiókot és előfizetést kell létrehozni
az adott szolgáltatás webhelyén.
Az AllShare szoftver letöltése
Az AllShare használatához telepítenie kell az
AllShare szoftvert a PC-re.
A PC szoftver letölthető és részletes utasítások
találhatók az AllShare használatáról a Samsung.
com webhelyen.
1. Látogasson el a www.samsung.com címre.
2. Kattintson a Támogatás pontra az oldal
tetején.
3. A Support oldalon írja be a készüléke
típusszámát a Model Number mezőbe, majd
nyomja meg a v gombot.
4. A megjelenő oldalon kattintson a Get downloads
gombra a bal oldalon a Downloads alatt.
Megjelenik a Download Centre.
| 42 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 42
2013-02-07 오후 2:28:01
PC
BD-HDD Combo
AllShare Play csatlakozás
PC fájlok
lejátszása
Mobileszközök-on található tartalmak
lejátszása a BD-HDD Combo
készülékkel
A számítógépen megosztott fájlok megtekinthetők
a BD-HDD Combo készüléken.
Az AllShare funkció használatáról a Samsung.com
webhelyén olvashat.
Mobileszközök
Az okostelefon segítségével megtekintheti a
számítógépen található fájlokat a BD-HDD Combo
által történő lejátszás során. (Csak az AllShare
funkciót támogató Samsung mobileszközök
esetén.)
Az AllShare funkció használatáról a Samsung.com
webhelyén olvashat.
PC
BD-HDD Combo
AllShare Play
csatlakozás
Média lejátszás
A számítógépen megosztott fájlok megtekinthetők
a BD-HDD Combo készüléken.
Az AllShare funkció használatáról a Samsung.com
webhelyén olvashat.
Vezérlés mobileszközzel
05
PC-n található tartalmak lejátszása a
BD-HDD Combo készülékkel
PC fájlok
lejátszása
Vezérlő PC fájlok
BD-HDD Combo-ra
Mobileszközök
||MEGJEGYZÉS |
\\ A kapcsolat létrehozása után nemcsak videótartalmak
játszhatók le, hanem adatok is átküldhetők az eszközök
között az Allshare funkcióval.
BD-HDD Combo
Fájlok lejátszása
mobileszközökről
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 43
43 |
2013-02-07 오후 2:28:02
Média lejátszás
A videólejátszás vezérlése
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TTX/MIX
A DVD-n, USB-n,BDmobileszközön
TV
SUBTITLE INPUT vagy PC-n található videó tartalmak lejátszása vezérelhető. A lemeztől
vagy a tartalomtól függően az itt leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.
1 2 3
A távirányító videólejátszásra használható gombjai
4 5 6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
TV MUTE
TV SOURCE
„„
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
CH LIST
HOME
5 gomb
7 gomb
Gyors
lejátszás
Lassú
lejátszás
Lejátszás
léptetéssel
Lejátszás indítása.
Lejátszás megállítása.
A
B
C
D
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Lejátszás szüneteltetése.
2D 3D
SMART HUB SEARCH
SOCIAL közben
REC RECnyomja
PAUSE
Lejátszás
meg a 3 vagy
PANDORA
SUBTITLE
4 gombot.
A 3 vagy 4 gomb többszöri
megnyomásával a lejátszási sebesség
váltogatható.
Szünet módban nyomja meg a 4 gombot.
A 4 gomb többszöri megnyomásával a
lejátszási sebesség váltogatható.
DISC MENU
gomb
TITLE MENU
gomb
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a lejátszás kezdete után három
másodperccel megnyomja a 1
gombot, visszaugrik az aktuális fejezet
vagy szám elejére. Ha a 1 gombot
három másodpercen belül nyomja meg,
miután a lejátszás elkezdődött, az előző
fejezet vagy fájl kerül lejátszásra.
Lejátszás közben a lemez menü ezzel a
gombbal jeleníthető meg.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Nem minden lemez támogatja ezt a
gombot.
Lejátszás közben a cím menü ezzel a
gombbal jeleníthető meg.
• Ha a lemezen van lejátszólista, a ZÖLD
(B) gombbal léphet rá.
POPUP MENU Lejátszás közben a Helyi menü ezzel a
gomb
gombbal jeleníthető meg.
A Tools menü használata
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
Válassza ki a film elejére való
Lejátszás elölről visszaugrást, majd nyomja meg a v
gombot.
A Scene Search funkcióval lejátszás
közben megtekinthet vagy elkezdhet
egy videót adott jelenetből.
Szünet módban nyomja meg a 7 gombot.
A 7 gomb többszöri megnyomásával a
képkockák léptethetők.
Lejátszás közben nyomja meg az 1 vagy
2 gombot.
Az 1 vagy 2 gomb többszöri
megnyomására a lemez az előző vagy
következő fejezetre vagy fájlra ugrik.
Lejátszás
ugrással
A lemez menü, cím menü, helyi menü és
címlista használata
GUIDE
A készülék Keresés, Lassú vagy Léptetés módban
nem játszik le hangot.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a 6 gombot.
6 gomb
„„
||MEGJEGYZÉS |
Scene Search
\\ Ha a fájl index információi sérültek,
vagy a fájl nem támogatja az
indexelést, nem használhatja a
Scene Search funkciót.
\\ Ha az AllShare Play funkciót
játssza le, miután csatlakoztatott
egy számítógépet a hálózathoz,
előfordulhat, hogy a Scene Search
funkció nem támogatott.
| 44 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 44
2013-02-07 오후 2:28:02
1. Válassza ki a Tételkeresés pontot,
és nyomja meg a v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válasszon ki
egy címet, és nyomja meg a v
gombot.
Ismétlés mód
\\ A (B) pontot legalább 5 másodperccel
az (A) pont lejátszási ideje utánra kell
elhelyezni.
1. Válassza ki a Fejezetkeresés pontot,
és nyomja meg a v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válasszon ki
egy fejezetet, és nyomja meg a
v gombot.
Teljes képernyő A teljes képernyő méret beállítása.
A film lejátszása a kiválasztott időponttól
kezdve.
1. Válassza ki a Időkeresés pontot, és
nyomja meg a v gombot.
Időkeresés
2. A számgombokkal írja be a kívánt
időpontot, és nyomja meg a v
gombot.
Ismétlés mód
Kép üzemmód
||MEGJEGYZÉS |
\\ A ◄► gombokkal előre vagy hátra
tekerheti a filmet.
A ◄► gombok lenyomására a film
egy percenként ugrik előre vagy
hátra.
Cím, fejezet vagy adott szakasz
ismétlése.
-- Ki : Visszatérés normál lejátszáshoz.
-- Cím : Kiválasztott cím ismétlése.
-- Fejezet : Kiválasztott fejezet
ismétlése.
-- A-B ismétlés : Kiválasztott szakasz
ismétlése.
3. Nyomja meg a v gombot ott, ahol
be szeretné fejezni az ismétlést (B).
||MEGJEGYZÉS |
Válassza ki a kívánt fejezetet.
Fejezetkeresés
2. Nyomja meg a v gombot ott, ahol
el szeretné kezdeni az ismétlést (A).
Elkezdődik a film lejátszása.
A kívánt kép mód beállítása.
-- Kiemelt : Élesség és fényerő
növelése.
-- Normál : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
-- Film : A legjobb beállítás mozifilmek
nézéséhez.
-- Felhasználó : A felhasználó
állíthatja be a képkeménységet és a
zajcsökkentést.
||MEGJEGYZÉS |
Hang
Feliratok
Látószög
\\ A BD Wise funkció használatakor ez
a menü nem jelenik meg.
A kívánt audió nyelv beállítása.
A kívánt felirat nyelv beállítása.
-- Ezt a funkciót a távirányító SUBTITLE
gombjával is használhatja.
Jelenet megtekintése egy másik
szögből. Az Látószög opció megjeleníti
a rendelkezésre álló látószögeket.
Ha a Blu-ray/DVD lemezen egy jelenet
több látószöge is megtalálható,
kiválaszthatja a szöget.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 45
Média lejátszás
Tételkeresés
05
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a
A-B ismétlés kiválasztásához, majd
nyomja meg a v gombot.
Ha egynél több film vagy a lemezen
vagy az eszközön, elkezdhet egy másik
címet is.
45 |
2013-02-07 오후 2:28:02
Média lejátszás
BONUSVIEWvideó
BONUSVIEWaudió
Videólista
megny.
Információ
A kívánt bónuszvideó opció beállítása.
4
Ugrás a videólistára az aktuális
adathordozón.
5
Videófájl információk megtekintése.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. További opciókért lásd a 49-50. oldalt.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
\\ A 20 Mbps-nál gyorsabb bitsebességű videófájlok
meghaladhatják a készülék
képességeit,
és a lejátszás
RECEIVER
TTX/MIX
megállhat.
BD
TV
SUBTITLE INPUT
1 2 3
A Zenelejátszás
vezérlése
4 5
6
POPUP
A távirányító POWER
zenehallgatásra
használható gombjai
RECEIVER
1
2
3
5
6
4
1
CH LIST
HOME
7
A
CH LIST
PANDORA
2
3
0
POPUP
BTV SOURCEC
SMART HUB SEARCH
3
DIGITAL
Nézet
Lásd a 49-50. oldalt.
Cím
Lásd a 49-50. oldalt.
Mappanézet
Album
Műfaj
9
TITLE MENU
TV MUTE
2
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
Rip
GUIDE
8
DISC MENU
1
INPUT
TV SOURCE
A Tools menü használata
SUBTITLE
SOCIALHOMEREC
SUBTITLE
D
Lásd a 49-50. oldalt.
Lásd a 49-50. oldalt.
Lásd a 49-50. oldalt.
Lásd a 49-50. oldalt.
Lásd a 49-50. oldalt.
Lej. lista megny. Lásd a 49-50. oldalt.
TTX/MIX
TV MUTE
TV
SUBTITLE
6 gomb : Kijelölt szám lejátszása.
Kijelölés lej.
FUNCTION
TV SOURCE
BD
7 gomb : Szám szüneteltetése.
Előadó
A DVD-n, USB-n, mobileszközön
7 8 9 vagy PC-n
DISC MENU
TITLE MENU
található zenetartalmak
lejátszása
vezérelhető.
0
6
Gyors lejátszás (csak audio CD (CD-DA) esetén))
Lejátszás közben nyomja meg a 3 vagy 4
gombot.
A 3 vagy 4 gomb többszöri megnyomásával a
lejátszási sebesség váltogatható.
4
5
6
2D 3D
Információ
A Beolvasás funkció a CD audiót MP3
formátumra konvertálja, és a fájlokat
a készülékhez csatlakoztatott USB
eszközre menti. Lásd a Beolvasás című
részt a 47-48. oldalon.
A (Tartalom) információk megjelenítése:
fájlméret, létrehozás dátuma stb.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. További opciókért lásd a 49-50. oldalt.
INPUT
GUIDE
REC
PAUSE
SZÁM gombok : Válassza ki a kívánt számot.
Elkezdődik a szám lejátszása.
5 gomb : Lejátszás leállítása.
Ugrás : Lejátszás közben nyomja meg a ZÖLD (B)
vagy a SÁRGA (C) gombot a lejátszólista előző vagy
következő elemére ugráshoz.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 46 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 46
2013-02-07 오후 2:28:03
1. Lejátszás közben a ► gombokkal válassza
lehetőséget a képernyő jobb alsó
ki a
sarkában, és nyomja meg a v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az ismétlési
módot - Ki, Egy szám, vagy Összes - és
nyomja meg a v gombot.
AllShare Play
/ Zene /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07

TRACK 001
03:42
00:03 / 02:38
03:15
03:16
bc Lapozás / Eszközök ' Vissza
Audió CD-n lévő számok keverése
Beállítható a számok véletlenszerű lejátszása audió
CD-n (CD-DA/MP3).
1. Lejátszás közben a ► gombokkal válassza
ki a
lehetőséget a képernyő jobb alsó
sarkában, és nyomja meg a v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal állítsa a Keverés módot
Be vagy Ki értékre, majd nyomja meg a v
gombot.
Lejátszólista készítése CD-ről
1. A Lejátszás képernyőn nyomja meg a TOOLS
gombot. Megjelenik a Tools menü.
||MEGJEGYZÉS |
Média lejátszás
Beállítható a számok ismétlése audió CD-n (CD-DA/
MP3).
5. Adott szám listából való törléséhez lépjen a
számra, majd nyomja meg újra a v gombot.
A jelölés eltűnik.
05
Számok ismétlése Audió CD-n
6. A ► gombbal válassza ki a Lejátszás pontot,
és nyomja meg a v gombot. Megjelenik
újra a Zenelejátszás képernyő, a bejelölt
számokkal. A kiválasztott számok lejátszása
automatikusan elkezdődik.
\\ Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max. 99
számot tartalmazhat.
\\ Ha létrehozott egy lejátszólistát, a Kijelölés lejátszása
helyett a Lista szerk. pont jelenik meg a Tools menüben.
\\ A Kijelölés lejátszása képernyőn választhatja az Összes
kijelölése, Összes kijelölés törlése és a Mégse lehetőségeket.
-- Az összes szám kiválasztásához használja az Összes
kijelölése pontot. Ez törli a számok kijelölését. A
RETURN gomb megnyomására a távirányítón vagy
a 6 gomb, majd a v gomb megnyomására az
összes szám megjelenik a Zenelejátszás képernyőn,
és a készülék elkezdi a számok lejátszását a 001-es
számtól.
-- Az összes szám kijelölésének törlése az Összes kijelölés
törlése lehetőséggel történhet. Ezután válasszon ki külön
számokat, vagy az Összes kijelölése ponttal jelölje ki az
összes számot, és nyomja meg a távirányító RETURN
gombját, vagy a 6 gombot, és nyomja meg a v
gombot. Ha nem használja az Összes kijelölése pontot
vagy nem jelöl ki számokat, a Lejátszólista nem változik.
-- A Mégse gombbal törölheti a Kijelölés lejátszás
képernyő változásait. A Lejátszás képernyőre való
visszatéréskor a Lejátszólista változatlan marad.
Beolvasás
1. Csatlakoztasson egy USB-eszközt a készülék
hátulján lévő USB portba.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kijelölés lej.
pontot, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Kijelölés lej. képernyő.
2. A Lejátszás képernyőn nyomja meg a TOOLS
gombot. Megjelenik a Tools menü.
4. Ismételje a 3. lépést a további számok
kijelöléséhez.
4. A ▲▼ gombokkal válasszon ki egy számot,
és nyomja meg a v gombot. A számtól
balra megjelenik egy jelölés.
3. A ▲▼ gombokkal válasszon ki egy számot,
és nyomja meg a v gombot. A számtól
balra megjelenik egy jelölés.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Beolvasás
pontot, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Rip képernyő.
5. Ismételje a 3. lépést a további számok
kijelöléséhez.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 47
47 |
2013-02-07 오후 2:28:03
Média lejátszás
6. Adott szám listából való törléséhez lépjen a
számra, majd nyomja meg újra a v gombot.
A jelölés eltűnik.
7. A ► gombbal válassza ki a Rip pontot, és
nyomja meg a v gombot. Megjelenik a Rip
ablak.
8. A v gombbal kezdje el a beolvasási
műveletet. Megjelenik a Beolvasás befejezését
jelző sáv.
9. A beolvasás befejezésekor megjelenik a „A
rippelés kész.” üzenet. Nyomja meg a v
gombot.
Diavetítés seb.
Képváltás hatás
Háttérzene be
Háttérzene
beállítása
10. A RETURN gombbal visszatérhet a Lejátszás
képernyőhöz.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ez a funkció nem érhető el DTS Audio CD esetén.
\\ Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.
\\ Ezt a funkciót az .mp3 formátumba kódolja 192 kbps
sebességgel.
Kép üzemmód
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA).
Ha a lemezen vannak CD információk,
előugró ablak jelenik meg.
2. Nyomja meg a v gombot.
Megjelennek a CD információk, és
automatikusan elkezdődik az első szám
lejátszása.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha nincs hálózati kapcsolat, a készülék nem tudja az
Audio CD (CD-DA) legújabb CD információit letölteni.
Fotó tartalmak lejátszása
Lejátszhatók a DVD-n, USB-n, mobileszközön
vagy PC-n található fotó tartalmak.
A Tools menü használata
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
Fényképlista
megny.
Diavetítés
indítása
A diavetítés speciális effektusainak
beállítása.
Diavetítés megjelenítése közben
zenehallgatás.
A háttérzene beállítása.
A kívánt kép beállítások megadása.
-- Kiemelt : Élesség növelése.
-- Normál : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
-- Film : Ez a legjobb beállítás
mozifilmek nézéséhez.
-- Felhasználó : A felhasználó
állíthatja be a képkeménységet és a
zajcsökkentést.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A BD Wise funkció használatakor ez
a menü nem jelenik meg.
AMG (All Media Guide) funkció
Az AMG funkcióval megjeleníthetők az Audió CD
(CD-DA) információi.
A diavetítés sebességének beállítása.
Nagyítás
Forgatás
Kijelölés lej.
Bejel./Kijel.
Információ
Az aktuális kép kinagyítása. (Nagyítás
max. 4-szeresére)
A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy ellentétes
irányba).
Lásd a 49-50. oldalt.
Lásd a 49-50. oldalt.
Képinformációk megjelenítése.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.
\\ A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a zenefájloknak
is ugyanazon az adathordozón kell lenniük.
A hangminőséget azonban befolyásolja az MP3 fájl
bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási mód.
\\ Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika nem
nagyítható fel.
Ugrás a fotólistára az aktuális
adathordozón.
Diavetítés elkezdéséhez.
| 48 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 48
2013-02-07 오후 2:28:03
Fájl kijelölése után nyomja meg a TOOLS gombot.
Nézet
Mappanézet
Cím
Előadó
Album
Műfaj
Legkés. dátum
Rendezési opciók kiválasztása:
Szerző, műfaj, hónap, legutóbbi dátum
stb. szerint. A rendezési opciók az
adathordozótól és a típustól függnek.
1. A kiválasztó képernyőn a
▲▼◄► gombokkal válassza
ki a megtekinteni kívánt fotót, és
nyomja meg a v gombot.
A képtől balra megjelenik egy
jelölés.
A Nézet funkció képernyőn jelenik
meg. Az adathordozón lévő mappák
megjelenítése.
2. Ismételje meg az 1. lépést minden
megjelölni kívánt fotóra.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Adathordozón lévő összes fotó vagy
videófájl rendezése cím szerint.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
A Szerző ponttal az adathordozón lévő
összes zenefájl rendezhető szerző szerint.
3. Fotó jelölésének törléséhez jelölje
ki, majd nyomja meg a v
gombot.
Kijelölés lej.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Az Album ponttal az adathordozón lévő
összes zenefájl rendezhető album szerint.
6. A diavetítés a RETURN gombbal
állítható le.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Az adathordozón lévő összes fotó vagy
videófájl rendezése a legújabbtól a
legrégebbiig.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A diavetítés elkezdése után a vetítés
a TOOLS gomb megnyomásával és
a Diavetítés menü megjelenítésével
vezérelhető. Lásd a „A Tools menü
használata” című fejezetet a 48.
oldalon.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Az adathordozón lévő összes fotó vagy
Legkorábbi dát.
videófájl rendezése a legrégebbitől a
legújabbig.
Havonta
4. A ◄► gombokkal válassza ki
a Lejátszás pontot, és nyomja
meg a v gombot. Elkezdődik
a kiválasztott fotókat tartalmazó
diavetítés.
5. A diavetítés szüneteltetéséhez
nyomja meg újra a v gombot.
A diavetítés folytatásához nyomja
meg újra a v gombot.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
A Műfaj ponttal az adathordozón lévő
összes zenefájl rendezhető műfaj szerint.
A Nézet funkció képernyőn jelenik meg.
Adathordozón lévő összes fotó vagy
videófájl rendezése a létrehozás hónapja
szerint.
Küldés
A Küldés funkcióval feltöltheti a
kiválasztott fájlokat a Picasa, Facebook,
SugarSync vagy Family Story oldalakra.
A Küldés funkció használatához létre
kell hozni egy fiókot az online oldalon,
és be kell jelentkezni a Bejelentkezés
funkcióval.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 49
Média lejátszás
Lehetővé teszi a lejátszani kívánt zenék,
videók és fotók kiválasztását. Lényegében
minden médiatípus esetén ugyanúgy
használható. Az alábbi példa fotókat
használ.
05
A Tools menü használata fájl
kijelölése után
49 |
2013-02-07 오후 2:28:03
Média lejátszás
1. A ▲▼◄► gombokkal válasszon
ki egy fájlt, és nyomja meg a v
gombot.
2. Ismételje meg minden feltölteni
kívánt számra vagy fájlra.
Küldés
Lejátszólista szerkesztése fájlok vagy
számok törléséhez a listáról. A lejátszólistát
tartalmazó adathordozónak be kell lennie
helyezve a készülékbe.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Átléphet a Mind kiválasztása
pontra is a jobb oldalon, majd a v
gombbal kiválaszthatja az összes
számot vagy fájlt.
3. Válassza ki a Küldés pontot a jobb
oldalon, majd nyomja meg a v
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
webhelyet, ahová a fájlokat vagy
számokat fel szeretné tölteni, majd
nyomja meg a v gombot.
Bejel./Kijel.
A képernyőtől függően a Törlés
Törlés
funkcióval törölhet egy fájlt a törölhető
(Lejátszási lista) adathordozóról (például USB eszközről),
vagy törölhet egy lejátszási listát.
1. A ▲▼◄► gombokkal válasszon
ki egy fájlt, és nyomja meg a v
gombot.
Lista szerk.
3. Válassza ki a Törlés pontot a jobb
oldalon, majd nyomja meg a v
gombot.
Lejátszólista létrehozása vagy fájlok
vagy számok hozzáadása a listához.
2. Ismételje meg minden hozzáadni
kívánt számra vagy fájlra.
3. Válassza ki a Hozzáad pontot a
jobb oldalon, majd nyomja meg a
v gombot.
Lejátszási
listára
4. A megjelenő képernyőn hajtsa
végre a következők egyikét:
• Válassza ki, hogy melyik Lejátszási
listához szeretné hozzáadni a
számokat vagy fájlokat, és nyomja
meg a v gombot.
• Válassza ki a Új létreh. pontot,
és nyomja meg a v gombot. A
megjelenő billentyűzeten írja be az
új lejátszólista nevét. A számokat
a távirányító számgombjaival is
beírhatja. A betűk beírásához a
▲▼◄► gombokkal mozgassa a
kurzort, majd nyomja meg a v
gombot. Ha kész, lépjen a Kész
pontra a képernyő alján, és nyomja
meg a v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Átléphet a Mind kiválasztása pontra
is a jobb oldalon, majd a v
gombbal kiválaszthatja az összes
számot vagy fájlt.
A Be/kijelentkezés funkcióval
bejelentkezhet az online Samsung
fiókjába.
1. A ▲▼◄► gombokkal válasszon
ki egy számot vagy fájlt, és nyomja
meg a v gombot.
2. Ismételje meg minden törölni kívánt
számra vagy fájlra.
Csoport
lejátszása
Lej. lista megny.
Kódolás
Információ
Az Előadó, Műfaj, Album, Cím, Legutóbbi
dátum, Legkorábbi dátum, vagy
Hónap szerinti rendezés után válassza
ki a rendezés eredményeképpen
kapott csoportot (például az összes
augusztusban készített fotót), és az
Aktuális csoport lejátszása funkcióval
megjelenítheti a csoportba tartozó
elemeket.
Lépjen a Fő AllShare képernyő
Lejátszólista részére.
A Kódolás - amely a nyelv vagy a földrajzi
hely szerint változik - módosítja, hogyan
rendezi és mutatja be a készülék a
fájlokat, hogyan jeleníti meg a dátumokat
stb. A Kódolási módot a nyelv vagy a
földrajzi hely szerint válassza ki.
Média fájl és tartalom információk
megjelenítése.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.
| 50 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 50
2013-02-07 오후 2:28:04
DTV funkciók
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD
TV megtekintése
SUBTITLE INPUT
TV csatornák
RECEIVER
TTX/MIX
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD
TV
DISC MENU
7
DISC MENU
SUBTITLE
5
2
8
5
0
8
INPUT
6
3
9
6
POPUP
TITLE MENU
1
9
Kép üzemmód
TITLE MENU
0
POPUP
||MEGJEGYZÉS |
TV MUTE
TV MUTE
CH LIST
CH LIST
1
2
3
HOME
GUIDE
HOME
GUIDE
TV SOURCE
Szinkronhangnyelv A kívánt audió nyelv beállítása.
3
SZÁM gombok : Adott TV csatornára ugráshoz
nyomja meg a kívánt TV csatorna számát.
PROG gombok
: TVCcsatornák
váltásához ezt a
A
B
D
HUB SEARCHmeg.
2D 3D
gombotSMARTnyomja
DIGITAL
SUBTITLE
DIGITAL
SUBTITLE
||MEGJEGYZÉS |
PANDORA
REC
SUBTITLE
Dual I II
A kívánt audió beállítása.
Csatorna
zárolása
||MEGJEGYZÉS |
INPUT
REC REC PAUSE
INFO gomb
:SOCIAL
Részletes
információk
megjelenítése a
A
B SUBTITLE
C
D
PANDORA
SMART HUB csatornákról.
SEARCH
2D 3D
kiválasztott
SOCIAL
\\ A BD Wise funkció használatakor ez
a menü nem jelenik meg.
2
TV SOURCE
INPUT
REC PAUSE
\\ Ha TV-t szeretne nézni, miközben Blu-ray Lemez/DVD/
CD lemezt játszik le AllShare szolgáltatással, vagy Internet
tartalmakat Smart Hub-on keresztül, nyomja meg a
távirányító EXIT gombját. Az EXIT gombbal nézheti
közvetlenül a TV-t a Menü képernyőn.
A Tools menü használata
Nyomja meg a TOOLS gombot csatorna
megtekintése közben.
3D mélys.
Jelinformáció
Jelforrás információk megjelenítése.
Kedv. szerk.
PIP
\\ A menü megjeleníthető a 2D tartalmak
3D-be történő konvertálásakor.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A menü megjeleníthető a 2D tartalmak
3D-be történő konvertálásakor.
\\ Ez a menü akkor jelenik meg, ha az
ország Hollandia, és a műsorszórási
jel kábelen érkezik.
Jel megváltoztatásához.
||MEGJEGYZÉS |
A 2D-3D konverzió 3D mélységének
beállítása.
Adott TV csatorna zárolható PIN kód
megadásával.
Antenna
3D perspektíva beállítása.
3D perspektíva
Hangos
ismertetés
Feliratok
Kedvencek szerkesztése.
PIP képernyő megjelenítése.
-- PIP : Ha az Be beállítást választja,
használhatja a PIP funkciót.
-- Antenna : A műsorszórói jel
kiválasztása.
-- Csatorna : Csatornaváltáshoz
-- Méret : PIP képernyő méret
kiválasztása.
-- Helyzet : PIP képernyő pozíció
kiválasztása.
-- Hangválasztás : Válassza ki a
kívánt Fő vagy Al sávot, amelynek a
hangját szeretné hallgatni.
Szóbeli leírás adható az audióhoz a
látásukban korlátozottak segítése
érdekében.
A kívánt felirat beállítása.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 51
DTV funkciók
4
1
7
4
06
1 2 a TV
3 csatornák nézhetők.
RECEIVER
TTX/MIX
A Hangolás végeztével
A kívánt kép mód beállítása.
-- Kiemelt : A képkeménység növelése.
-- Normál : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
-- Film : Ez a legjobb beállítás
mozifilmek nézéséhez.
-- Felhasználó : A felhasználó
állíthatja be a képkeménységet és a
zajcsökkentést.
51 |
2013-02-07 오후 2:28:04
DTV funkciók
A PIP (Picture-In-Picture) funkció
használata
Megjeleníthet az aktuális TV csatorna mellett egy
másik TV csatornát.
1. TV nézés közben nyomja meg a PIP gombot
a távirányítón.
Megjelenik a PIP képernyő.
Csatornák szerkesztése
Csatorna lista
1. Nyomja meg a távirányító CH LIST gombját a
csatornák megjelenítéséhez.
Megjelenik a csatornalista.
2. Ha nem szeretné használni a PIP funkciót,
nyomja meg a PIP gombot újra a PIP
bekapcsolt állapotában.
Csatornalista
51
Összes
52
3. A PIP különböző funkciói a Tools menüből
állíthatók be. (Lásd: 51. oldal)
56
M6 BOUTIQUE
800
||MEGJEGYZÉS |
France 2 HD
M6HD
801
FTA
803
3.10.6.4 TV
802
\\ A PIP nem működik, ha a fő és az alcsatorna is fizetős
csatorna.
TF1 HD
1
NOVA
c Műsornézet < Csat.mód " Megnéz ƒ Oldal
2
\\ Felvétel közben a PIP nem működik.
\\ A PIP és 3D effektus nem kapcsolható be egyszerre.
\\ A PIP és SMART VIEW funkció nem kapcsolható be
egyszerre.
ĞĞ
Megtekinthető csatornák PIP módban
Fő képernyő
Ingyenes csatorna
élő megtekintés
Ingyenes csatorna
élő megtekintés
Kódolt csatorna élő
megtekintés
Kódolt csatorna élő
megtekintés
Alképernyő
Ingyenes csatorna
élő megtekintés
Kódolt csatorna élő
megtekintés
Ingyenes csatorna
élő megtekintés
Kódolt csatorna élő
megtekintés
Elérhető
Elérhető*
Elérhető**
Nem érhető el
1
2
A tárolt csatornák megjelenítése.
Navigációs súgó : A használható távirányító-gombok
megjelenítése.
• SÁRGA (C) : Műsorinformációk megjelenítése.
• ◄►: Csatornalista megjelenítése a
csatornatípus szerint.
• v : A kiválasztott csatorna megjelenítése.
• ▲▼ : Következő vagy előző oldalra lépés.
2. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja
meg a v gombot.
Megjelenik a kiválasztott csatorna.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A csatornalista megjelenésekor nyomja meg az INFO
gombot.A kiválasztott csatorna nézhető és rögzíthető.
• A *-ra vonatkozóan, ha a kódolt csatorna az
alképernyőn jelenik meg, ** le lesz tiltva. (Kapcsolja
ki, majd újra be a PIP módot. Ekkor a ** eset lesz
érvényes.)
• A **-re vonatkozóan, ha a kódolt csatorna a
főképernyőn látható, a * le lesz tiltva. (Kapcsolja
ki, majd újra be a PIP módot. Ekkor a * eset lesz
érvényes.)
| 52 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 52
2013-02-07 오후 2:28:05
Csatornaképernyő
A Tools menü használata
Csatorna
Összes
 56
TF1 HD
M6HD
 801 FTA
TV
1
 51
Rádió
Adat/egyéb
1.kedvencek
 803 3.10.6.4 TV
 805 6.3.5. TV 2
 807 6.3.5. TV 4
 809 6.7 Per sistent...
 811 BBC
 813 CANAL+FILM
 815 CANAL+Sport
a Légi b Törlés
1
2
3
 52
 800
 802 NOVA
 804 6.10B Bad Rec...
 808 6.3.5. TV 5
2
 810 Aplikace MHP
 812 CANAL+
 814 CANAL+FILM2
 816 CNN
i Információ ƒ Oldal " Valaszt / Eszközök ' Vissza
3
Csatornalista megjelenítése a csatornatípus szerint.
A tárolt csatornák megjelenítése.
Navigációs súgó : A használható távirányító-gombok
megjelenítése.
• PIROS (A) : Antenna vagy Kábel kiválasztása.
• ZÖLD (B) : Kiválasztott csatornák törlése.
• INFO gomb : Műsorinformációk megjelenítése.
• ƒ : Következő vagy előző oldalra lépés.
• v : Kívánt csatorna kiválasztása.
• TOOLS gomb : A Tools menü megjelenítése.
• RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
Csatorna állapotjelző ikonok
Ikonok
Műveletek
Kedvencként beállított csatorna.
Zárolt csatorna.
Kedv. szerk.
A kívánt kedvenc csatornák
hozzáadása.
Gyermekzár be
Csatorna zárolása vagy feloldása.
/ Gyermekzár ki
France 2 HD
 806 6.3.5. TV 3
A csatorna megjelenése után nyomja meg a TOOLS
gombot.
Csatornaszám
szerk.
Rendezés
Csatornainformáció
Törlés
Mind
kiválasztása
Összes kijel.
visszav.
Csatornaszám szerkesztéséhez. Ha
a menü nem jelenik meg, válassza a
Csatorna pontot a Főmenü képernyőn,
és válassza ki az Csatornaszám
szerk. pontot. Állítsa Engedélyezés
értékre.
Csatornák rendezése.
A kiválasztott vagy kijelölt csatorna
csatornainformációinak megjelenítése.
Csatorna törlése.
Összes csatorna kijelölése.
Összes csatorna kijelölésének törlése.
A műsorújság képernyő
megjelenítése
Az EPG (Electronic Programme Guide) információit
a műsorszórók biztosítják. A műsorszórók által
biztosított csatornaműsorok használatával
meghatározhatja előre, hogy mely csatornát
szeretné nézni egy adott időpontban, amikor a
készülék automatikusan átvált a csatornára. A
csatornák az állapotuktól függően üresen vagy
lejártként is megjelenhetnek.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 53
DTV funkciók
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Csatorna
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
06
A tárolt csatornák kezelése.
53 |
2013-02-07 오후 2:28:05
DTV funkciók
Ütemezéskezelő
1. Nyomja meg a GUIDE gombot.
Megjelenik a műsorújság képernyő.
• A műsorújság képernyő
Musorujs...
1
52 France 2 HD
Csat.lista - Összes
Ma
812
Class News
2
▲
3
▼
813
814
815
817
Coming Soon
Discovery
DiscoveryH&L
heat
Nincs információ
9:05 - 9:35
Nincs információ
2
3
4
5
6
4
5
1:00 – 2:00 1:00 – 2:00
Nincs információ
1:00 – 2:00
Nincs információ
Nincs információ
Nincs információ
i Információ ƒ Oldal " Megnéz
6
Megjeleníti a műsorújság képernyőt.
Megtekintési mód megjelenítése.
Tárolt csatornák megjelenítése.
Megjeleníti az aktuális dátumot és időt.
Csatornainformációk megjelenítése.
1. Válassza a Ütemezéskezelő pontot a
Főmenü képernyőn, és nyomja meg a v
gombot.
2. Nyomja meg a PIROS (A) gombot.
1:00 – 2:00
Nincs információ
a Ütem.kez. c +24 óra d Csat.mód
1
9:20 P 11 Jun
Nincs cím
A menüben lefoglalhatja a kívánt TV másorokat.
A funkció használata előtt programozza be az
órát. (Lásd: 27. oldal)
Navigációs súgó : A használható távirányítógombok megjelenítése.
• PIROS (A) : Műsorterv beállítása.
• SÁRGA (C) : Csatorna megjelenítése mostantól
számított 24 óráig.
A SÁRGA (C) gomb megnyomása után a ZÖLD
(B) gomb jelenik meg. Csatornák listája 24 órával
korábbig.
• KÉK (D) : Csatorna nézet váltása.
• INFO gomb : Műsorinformációk megjelenítése.
• ƒ : Előző oldalra vagy következő oldalra lépés.
• s gomb
-- Ha éppen sugárzott műsort választ ki, a kijelölt
csatorna teljes képernyőn megtekinthető.
-- Ha a műsorban szereplő programot választ
ki, beállíthatja az Időzített megtekintést vagy
Időzített felvételt. A ◄► gombokkal válassza
ki az Időzített felvételkészítés vagy Időzített
megtekintés pontot, majd nyomja meg az s
gombot. Megjelenik az Időzítő ikon a képernyőn.
3. Válassza ki a Nézésütemezés vagy
Felvételütemezés lehetőséget, és nyomja
meg a v gombot.
4. Adja meg az adatokat, majd nyomja meg az
v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A műsorújságban a dőz. megtek. és a Időz. Felvétel nem
jelennek meg.
A teletext szolgáltatás használata
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TTX/MIX
Ha a DTV műsor BD
szolgáltat
a teletext
jelet, akkor
TV
SUBTITLE INPUT
használható a teletext szolgáltatás.
1 helyes
2 megjelenítéséhez
3
A teletext információk
a
csatornavételnek stabilnak kell lennie. Ellenkező
4 5 6
esetben információk vagy oldalak hiányozhatnak.
7
8
9
1. Nyomja megDISCaMENU
TTX/MIX
TV csatorna
TITLEgombot
MENU
nézése közben. 0 POPUP
2. A TTX/MIX gomb többszöri megnyomásával
a teletext mód módosítható vagy elhagyható.
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 54 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 54
2013-02-07 오후 2:28:07
1
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
9 : Tartja az adott oldalt, ha másodlagos oldalak
következnének. Kilépéshez nyomja meg újra.
Szín gombok (piros, zöld, sárga, kék) : Ha a
műsorszóró cég a FASTEXT rendszert használja, a
teletext oldalon a különböző témák eltérő színűek
lesznek, és a szín gombokkal kiválaszthatók. Nyomja
meg a kívánt téma szerinti gombot. Megjelenik
egy új színkódú oldal. Az egyes elemek ugyanígy
kijelölhetők. Az előző vagy következő oldalra
lépéshez nyomja meg az adott színgombot.
1 : Megjeleníti az al-oldalt, ha van.
2 : A következő teletext oldal megjelenítése.
3 : Az előző teletext oldal megjelenítése.
6 : Megjeleníti az index (tartalomjegyzék) oldalt a
teletext olvasása közben.
0 : Teletext mód kiválasztása (LIST/ FLOF). Ha
LIST módban nyomja meg, átvált Lista mentés
módba. Lista mentés módban a teletext oldal listába
menthető a 8(tárolás) gombbal.
5 : Megjeleníti a rejtett szövegeket (válaszok
kvízkérdésre például). A normál képernyőhöz nyomja
meg újra.
C
D
DTV funkciók
3
4 : A teletext szöveget a képernyő felső részén
jeleníti meg dupla méretben. Újbóli megnyomására
a kép a képernyő alsó felén jelenik meg. A normál
megjelenítéshez nyomja meg újra.
Tipikus teletext oldal
06
2
8 : Tárolja a teletext oldalakat.
E
F
Alkatrész
A
Tartalomjegyzék
Kijelölt oldalszám.
B
Műsorcsatorna neve.
D
Dátum és idő.
C
E
F
Aktuális oldalszám a keresésnél.
Szöveg.
Állapotinformációk. FASTEXT információk.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A teletext TTX/MIX vezérlés csak akkor elérhető, ha a DTV
műsor támogatja a teletext műsorjelet.
7 : Kicsinyíti a teletext képernyőt az aktuális
műsorral való átfedésre.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 55
55 |
2013-02-07 오후 2:28:07
További funkciók
Felvétel
\\ HDD kapacitás megjelenítése
Felvétel előtt
• Ellenőrizze az alapértelmezett adathordozót
és a szabad tárhelyet az adathordozón. (lásd:
„Tárolóeszköz-kezelő” a 28. oldalon)
• Legalább 100 MB szabad helyre van szükség
a felvételhez.
• A felvétel megáll, ha a szabad tárhely 50 MB
alá esik.
A rendelkezésre álló szabad hely
ellenőrzése
Ha szeretné megtekinteni a szabad tárhelyet a
Rögzített TV-n, válassza az AllShare Play > Felvett
TV-műsor > HDD pontot a Főmenü képernyőn.
Jelölje ki a HDD pontot, majd nyomja meg az
INFO gombot a távirányítón.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Megjegyzések a HDD kapacitásról
-- A készüléknek szüksége van az alábbi leírt
kapacitásokra a merevlemezről a funkciók
megvalósításához, és ez a foglalt rész nem használható
felvételre.
* Timeshift: 22 GB
* Funkcionális cél: 5 GB
-- A képernyőn megjelenített, felvételhez elérhető szabad
kapacitás alább látható, a kiszállított állapot szerint
számítva.
Modellnév
BD-E8900
BD-E8500
BD-E8300
HDD gyártó
specifikációi
Elérhető
kapacitás
500 GB
438 GB
1 TB
320 GB
904 GB
270 GB
-- A HDD gyártója által számított kapacitás feltételezi,
hogy 1 KB = 1.000 Byte. Azonban a készülék operációs
rendszere a HDD kapacitás kiszámításakor 1 KB = 1.024
Byte-ot feltételez, ezért a készülék által kiszámított
kapacitás a HDD gyártója által kiszámítottnak 93%-a. Pl.
1 TB-os (1.000 GB-os) HDD esetén a készülék 931,3
GB-ot jelez.
||FIGYELEM |
\\ Ajánlott a rögzített vagy szerkesztett fájlok kizárólag
magánjellegű használata.
Az éppen nézett TV csatorna rögzítése
1. Nyomja meg a PROG gombot vagy a
számgombokat a rögzíteni kívánt TV csatorna
kiválasztásához.
2. Nyomja meg a REC gombot.
3. Ha szeretné beállítani a felvétel hosszát,
nyomja meg a v gombot.
4. Válassza ki a kívánt felvételi hosszt, majd
nyomja meg a v gombot.
A felvétel szüneteltetése
1. Nyomja meg a REC PAUSE gombot a
folyamatban levő felvétel szüneteltetéséhez.
2. Nyomja meg a REC gombot a felvétel
folytatásához.
A felvétel leállítása
A felvétel leállításához nyomja meg a 5 gombot.
Lejátszásvezérlés felvétel közben
TV csatorna rögzítése közben kereshet jelenetet,
vagy a felvétel kezdetére ugorhat, az Timeshift
befolyásolása nélkül.
Az Timeshift funkcióról továbbiakat az Timeshift
című fejezetben talál (58-59. oldal).
| 56 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 56
2013-02-07 오후 2:28:07
4. ◄ gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól -10
mp-re.
Két TV csatorna egyidejű felvétele
1. TV csatorna nézése közben átválthat egy
másik, rögzíteni kívánt TV csatornára.
2. Nyomja meg a REC gombot.
Ezzel elindul a rögzítés.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Két különböző fizetős csatorna rögzítése egyidejűleg nem
lehetséges.
5. ► gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól + 10
mp-re.
Nem rögzített TV csatornák nézése
7. 5 gomb : Ha elmúlt jelenetet néz, a
lejátszófej az Élő TV-vel egyező jelenetre
ugrik. Ha az Élő TV-vel egyező jelenetet néz,
a felvétel leáll.
1. Nyomja meg a CH LIST gombot és
ellenőrizze a nézhető TV csatornákat.
A Csatornalistában fehér színnel jelzett TV
csatornák nézhetők a már elkezdett felvételek
leállítása nélkül.
6. 7 gomb : Jelenet megállítása a felvétel
folytatása mellett.
Más csatorna nézése TV csatorna
rögzítése közben
TV műsor felvétele közben nézhet TV csatornákat is.
A felvétel közben nyomja meg a PROG gombot
vagy számgombokat a nézni kívánt csatorna
váltásához.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ingyenes TV csatorna felvétele közben nézhet ingyenes
vagy kódolt csatornát is. Kódolt csatorna nézése közben
csak ingyenes csatorna nézhető.
\\ Felvétel közben a DUAL VIEW nem működik
\\ A 10 másodpercnél rövidebb felvételek törlődnek.
További funkciók
2. 1 gomb : Felvétel kezdetére ugrás.
3. 2 gomb : Ugrás ugyanarra a jelenetre élő
TV-vel.
Egyidejű felvétel
07
1. 34 gombok : Kívánt jelenet keresése.
A gomb többszöri megnyomásával a
lejátszási sebesség váltogatható.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
Két TV csatorna felvétele közben nézhet egy
harmadik csatornát is.
2. Nyomja meg a v gombot a lehetséges TV
csatorna nézéséhez.
Ha nem fehérrel jelzett csatornát szeretne
nézni, le kell állítania legalább egy felvételt.
A felvétel leállítása
ĞĞ
Ha éppen rögzített TV csatornát néz
Nyomja meg a 5 gombot.
ĞĞ
Ha éppen nem rögzített TV csatornát néz
Válassza ki azt a TV csatornát, amelynek a
felvételét le szeretné állítani, és nyomja meg a 5
gombot.
Felvétellel egyidejű funkciók
Felvétel közben lejátszhat lemezt vagy használhat
más funkciót.
1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza
ki a Smart Hub vagy az AllShare funkciót.
A beállítás menü azonban nem használható,
amíg le nem állítja a felvételt.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 2:28:07
További funkciók
Az Timeshift funkció
Élő TV adás szüneteltethető, vagy a TV műsor
az elejétől megtekinthető az Timeshift funkciótól
kezdve.
Timeshift kezdése a PLAY gombbal
1. TV csatorna nézése közben nyomja meg a
6 gombot.
2. Az Timeshift elindul és megjelenik az Timeshift
sáv. Az Élő TV az Timeshift sávtól balra jelenik
meg.
Indítsa el az Timeshift funkciót a SZÜNET
gombbal
1. TV csatorna nézése közben nyomja meg a
7 gombot.
2. A TV műsor képe kimerevedik, és megjelenik
az Timeshift sáv.
A 7 Szünet az Timeshift sávtól balra jelenik
meg.
-- Az Timeshift automatikusan leáll, ha más menüpontot
választ a Főmenüből. (Leállítja a működő Timeshift és
előzmény funkciókat.)
-- A Digitális TV-re való visszatérés automatikusan
folytatja az Timeshift funkciót, ha nem lépett be más
menübe a Főmenüből.
\\ Az Timeshift funkció számára 22 GB belső HDD tárhely le
van foglalva.
• Timeshift képernyő
1
DTV légi
Összes
52
Timeshift információk
Megjeleníthetők az Timeshift funkció aktuális
adatai.
1. Nyomja meg a távirányító v gombját az
Timeshift funkció működése közben.
2. Az Timeshift alábbi sávja jelenik meg.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Az Timeshift beállítások megmaradnak akkor is, ha másik
csatornára vált az Timeshift közben. Ilyenkor az előző
csatorna Timeshift előzmény funkcióként működik. (A
korábbi csatorna Timeshift elérhető)
\\ Ha az Timeshift a Lejátszás vagy Szünet gombbal indítja
el, az Timeshift megszakad a Stop gomb megnyomásáig.
Ha az Timeshift nem elérhető (például más alkalmazásra,
analóg csatornára váltáskor, vagy a bemeneti jelforrás
váltásakor) az Timeshift figyelmeztetés nélkül leáll, és
automatikusan folytatódik, amint a jelforrást Digitális TVre váltja.
-- Az előzmények funkció csak a Digitális TV jelforrások
közötti váltáskor működik.
-- Ha analóg csatornára vált, az előzmények és az
Timeshift automatikusan leáll.
Sztereo
Franciao. 2 HD
1
2
3
4
Nincs cím
+
2 3
18:12 Szo 15 Nov
Multi Mozi/színdarab
+00:00:06/
00:00:34
4
Mód kijelző : Az Timeshift funkció aktuális állapota.
Aktuális lejátszási pont.
Felvételi idő az Timeshift funkcióval.
Folyamatjelző.
A lejátszásvezérlő gomb az Timeshift
funkció használata közben engedélyezett
1. 34 gombok : Keresse meg a kívánt
jelenetet.
A gomb többszöri megnyomásával a
lejátszási sebesség váltogatható.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. 1 gomb : visszatérés az Timeshift kezdetére.
3. 2 gomb : Élő TV-vel egyező jelenet
megjelenítése.
| 58 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 58
2013-02-07 오후 2:28:08
4. ◄ gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól -10
mp-re.
7. 5 gomb : Ha elmúlt jelenetet néz, a
lejátszófej az Élő TV-vel egyező jelenetre
ugrik. Ha az Élő TV-vel egyező jelenetet néz,
az Timeshift funkció leáll.
Az Timeshift leállítása
1. Ha az Timeshift sáv nem szünet vagy múlt
módban van, nyomja meg a 5 gombot.
Megjelenik a „Leállítja a Timeshift funkciót?”
üzenet.
2. Nyomja meg a TOOLS gombot.
3. Válassza ki az Szerk. pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
Cím egy szakaszának felosztása
(Felosztás)
Hajtsa végre a „A Rögzített cím szerkesztése”
című rész 1-3 lépéseit.
AllShare Play Felvett TV-műsor
4. Nyomja meg újra a 5 gombot, ekkor
megjelenik a fenti üzenet és kép.
5. Válassza a Igen pontot és nyomja meg a v
gombot.
A rögzített felvétel lejátszása
1. Válassza az AllShare Play pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
2. Válassza ki a Rögzített TV-t, majd nyomja
meg a v gombot.
Megjelenik a Rögzített TV lista.
3. Válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja
meg a v gombot.
4. Válassza ki a lejátszani kívánt címet, és
nyomja meg a v gombot.
Elkezdődik a kiválasztott cím lejátszása.
| Kettéosztás | Nincs cím
1. rész
2. Válassza az OK gombot, és nyomja meg a
v gombot az Timeshift leállításához.
3. Ha az Timeshift sáv nem szünet vagy múlt
módban van, az Timeshift mód Élő TV-re vált,
amikor először megnyomja a 5 gombot.
00:00:00
2. rész
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Lejátszásvezérlők
Választás
Kettéosztás
Vissza
Jelenetker. < Ugrás > Mozgat " Belépés
1. Válassza ki a Kettéosztás pontot, majd
nyomja meg a v gombot.
2. A lejátszógombokkal lépjen a felosztási
pontra, és nyomja meg a v gombot.
3. A v gombbal válassza ki a Kettéosztás
pontot.
4. Válassza ki az OK pontot, majd nyomja meg
a v gombot.
A címet a készülék kettéosztja, és a
következő címek eggyel lejjebb kerülnek.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 59
További funkciók
6. 7 gomb : Jelenet megállítása az Timeshift
folytatása mellett.
1. A Felvett TV-műsor képernyőn válassza ki a
szerkeszteni kívánt címet.
07
5. ► gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól + 10
mp-re.
A Rögzített cím szerkesztése
59 |
2013-02-07 오후 2:28:09
További funkciók
Cím egy szakaszának felosztása
(részleges törlés)
Hajtsa végre a „A Rögzített cím szerkesztése”
című rész 1-3 lépéseit.
1. Válassza a Részl. törlés pontot és nyomja
meg a v gombot.
AllShare Play Felvett TV-műsor
| Részl. törlés | Nincs cím
1. rész
00:00:00
Indítás
2. rész
Cél
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Lejátszásvezérlők
Törlés
Vissza
Jelenetker. < Ugrás > Mozgat " Belépés
2. Nyomja meg a v gombot a kezdőpontban.
A kép és a kezdőpont ideje megjelenik a
szakaszos törlés kezdőpont ablakban.
• Jelölje ki a törölni kívánt szakasz kezdő- és
végpontját a lejátszógombokkal.
3. Nyomja meg a v gombot a végpontban.
A kép és a végpont ideje megjelenik a
szakaszos törlés végpont ablakban.
• Lemez (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(lezárt)/
DVD+RW/DVD-RW(lezárt)) ; HDD vagy USB
• PTP USB nem használható USB-re másoláskor.
• A műsorjel HDD-re rögzíthető, de a másolás
funkció nem működik.
1. Nyomja meg a HOME gombot.
Megjelenik a Főmenü képernyő.
2. Stop módban csatlakoztassa az USB
adathordozót a készülék elején lévő USBcsatlakozóba.
3. Válassza ki a kívánt tartalomtípust, majd
nyomja meg a v gombot.
4. Válassza ki a kívánt tartalmat.
5. Nyomja meg a TOOLS gombot.
6. Válassza ki a Küldés pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
7. A v gombbal jelölje be a kívánt fájlokat.
8. Válassza ki a Küldés pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
A másolás félbeszakításához nyomja meg a
v gombot.
3D funkciók
4. A v gombbal válassza ki a Törlés pontot.
3D Konverter
||MEGJEGYZÉS |
1. Csatlakoztassa a készüléket 3D kompatibilis
TV-hez a HDMI kábellel.
5. Válassza az OK pontot és nyomja meg a v
gombot.
\\ A törölt szakasz minimum hossza legalább 10 másodperc.
Másolás
Videók, zenék vagy fotók másolása
Tartalomjegyzék
Zene
Fényképek
Videók
HDD/Lemez/ Lemez/USB/ HDD/Lemez/
AllShare
AllShare
USB
; USB
; HDD
; AllShare
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Ez a funkció a 2D tartalom 2D megjelenítését 3Dre konvertálja.
2. 2D tartalmak lejátszásakor a 2D átalakítható
3D-re a távirányító 2D3D gombjával.
3. A 2D és 3D beállítások között a 2D3D
gomb többszöri megnyomásával válthat.
3D tartalmak 3D módban történő
lejátszásakor a funkció nem használható.
Támogatott
Támogatott
Támogatott
| 60 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 60
2013-02-07 오후 2:28:09
||MEGJEGYZÉS |
A 3D Mélység funkcióval beállítható a 2D-3D
konverzió 3D mélysége. Az érték 1 és 10 között
lehet. A nagyobb számok nagyobb 3D mélységet
jelentenek.
1. Konvertált 3D tartalmak megtekintésekor
nyomja meg a TOOLS gombot.
A 3D effektus élő TV műsorok és rögzített TV
műsorok esetén is használható.
1. A TV műsor nézése vagy a rögzített TV műsor
lejátszása közben nyomja meg a 2D3D
gombot a távirányítón. Megjelenik a 3D menü.
• 2D3D : A 2D felvételt megjeleníti 3D-ben.
• Egymás mellett : Két kép megjelenítése
egymás mellett.
• Felül és alul : Képek megjelenítése egymás
fölött.
További funkciók
A 3D mélység beállítása
DTV megtekintése 3D effektussal
07
\\ A 2D tartalmak nem konvertálhatók 3D-be, illetve a
2D3D gomb nem használható a következő esetekben:
-- Ha a készülék nem HDMI kábellel van csatlakoztatva
-- Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a 3D-t
-- Ha 3D tartalmakat játszik le (lemez, fájl).
\\ A 2D tartalmakat a következő 3D formátumokba
konvertálja:
-- 1080p 24fps : Videó kimenet 1080p 24 fps 3D.
-- Egyebek: Videó kimenet 720p 3D.
-- Fotó fájlok: Videó kimenet 720p 3D.
\\ A 3D-re konvertálható 2D tartalmak:
-- A 3D konvertálást támogató 2D tartalmak
-- Smart Hub tartalmak, DVD videók, BD-ROM, videó
fájlok és fotó fájlok, DTV műsorok és rögzített DTV
műsorok.
\\ A 3D konverter használatakor a BONUSVIEW funkció nem
használható..
(A lemeztől függően egy fekete körvonal jelenhet meg.)
\\ Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést,
hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D felvételek
megtekintése során.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt 3D
módot, majd nyomja meg a v gombot.
3. Ha megnyomja a 2D3D gombot
mégegyszer 3D megjelenítés közben, a
megjelenített felvétel átvált 2D módba.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha TV csatornát vált DTV 3D-ben való megtekintése
közben Egymás melletti módban, a megjelenített felvétel
automatikusan átvált 2D-be.
\\ Ha az Egymás melletti módban a 3D effektust bekapcsolja,
a 3D mód nem lesz beállítható.
\\ Ha a TV műsor nem támogatja az Egymás melletti, Felül és
alul illetve az Auto felismerés módot, a 3D választómenü
nem jelenik meg.
\\ A 3D Effect és SMART VIEW funkció nem kapcsolható be
egyszerre.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a 3D mélys.
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
3. Állítsa be a 3D mélységet a ◄► gombokkal.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 61
61 |
2013-02-07 오후 2:28:09
Hálózati szolgáltatások
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával
különböző szolgáltatások vehetők igénybe,
például Smart Hub és BD-Live.
A Smart Hub bemutatása
1
2
Hálózati szolgáltatás használata előtt ellenőrizze
a következőket.
1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
(Lásd a 20. oldalon)
2. Konfigurálja a hálózati beállításokat.
(Lásd a 33-36. oldalakat)
Search
0
9
A Smart Hub használata
A Smart Hub funkcióval jelfolyamként letölthet
filmeket, videókat és zenéket az internetről, elérhet
különböző fizetős vagy ingyenes alkalmazásokat
és megjelenítheti őket a TV-n. Az alkalmazások
lehetnek hírek, sport, időjárás-jelentés, tőzsdei
hírek, térképek, fotók és játékok.
A Smart Hub használatáról szóló leírás
beszerzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Ha a webhelyet frissítik vagy átalakítják, a
felhasználói útmutatóban lévő tartalom eltérhet a
menüpontoktól.
3. A Support oldalon írja be a készüléke
típusszámát a Model Number mezőbe, majd
nyomja meg a Belépés gombot.
4. A megjelenő oldalon kattintson a Get
downloads gombra a bal oldalon a Downloads
alatt. Megjelenik a Download Centre.
5. A Download Centre oldalon kattintson a
Manuals gombra.
1
\\ A Smart Hub kézikönyv helye külön figyelmeztetés nélkül
megváltozhat.
Your Video
Family Story
Fitness
Kids
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
8
Your Video : Videóajánlások a személyes ízlés
figyelembe vételével.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A menü nem minden régióban lesz elérhető.
2
3
4
5
6
6. A Manuals lapon kattintson a File ikonra
a Smart Hub Users Manual jobb oldalán.
Letöltődik a kézikönyv.
||MEGJEGYZÉS |
Samsung Apps
a Bejel. b Tapéta / Eszközök ' Vissza
1. Látogasson el a www.samsung.com címre.
2. Kattintson a Támogatás pontra az oldal tetején.
34
7
Search : Videó szolgáltatók és csatlakoztatott
AllShare eszközök integrált keresése.
Ajánlott : A Samsung által ajánlott tartalmak
kezelése.
Reklám : Itt jelenik meg a Smart Hub útmutató,
a lejátszó bemutatása, és az új alkalmazások
bemutatása.
Family Story : Családi tartalmak elérése.
• Hozzáférés családi fotókhoz, üzenetekhez és
eseményekhez bármikor, bárhol.
Fitness : Átjáró egyesített egészségügyi
szolgáltatásokhoz.
• Fitness videók elérése különböző
tartalomszolgáltatóktól visszajelzéssel az elégetett
kalóriákról minden edzés után.
Kids : A gyermek szolgáltatásokkal a gyermekek
könnyen és biztonságosan érhetik el kedvenc
tartalmaikat.
• Többféle szórakoztató és biztonságos tartalmat
biztosít gyermekeknek.
| 62 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 62
2013-02-07 오후 2:28:10
0
1
http://www.samsung.com
Hálózati szolgáltatások
9
A webböngésző áttekintése
08
8
Navigációs súgó : A Smart Hub navigálására
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• PIROS (A) : Bejelentkezés a Smart Hub-ra.
• ZÖLD (B) : Háttérképernyő megjelenítése.
• Eszközök : Beállítási ablak megjelenítése.
• Vissza : Vissza az előző menübe.
Saját alkalmazások : Személyes galéria
megjelenítése olyan alkalmazásokról, amelyek
hozzáadhatók, módosíthatók és törölhetők.
Samsung Apps : A Samsung Apps megnyitása
különböző fizetős vagy díjmentes alkalmazások
letöltéséhez.
b Vezérlőpult c Mutatós böngészés
A webböngésző használata
Az internet elérése a webböngésző alkalmazással,
amely alapértelmezésben a Smart Hub képernyőn
érhető el.
1. Válassza a Smart Hub pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
2. Válassza a webböngésző alkalmazást a
Smart Hub képernyőn, és nyomja meg a v
gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ PIP csatornák váltásához nyomja meg a távirányító PROG
gombját.
A távirányító PIP CH+ és PIP CH- gombjai nem
használhatók.
\\ Ha akkor futtatja a webböngészőt, amikor a készüléket
HDMI-vel a BD Wise kompatibilis TV-hez csatlakoztatta –
és a BD Wise funkció be van kapcsolva - a webböngésző
betölti a képernyőt, és a TV felbontása automatikusan az
optimális lesz.
\\ A Webböngésző nem kompatibilis a Java alkalmazásokkal.
\\ Ha megpróbál letölteni egy fájlt, és a fájl nem menthető el,
hibaüzenet jelenik meg.
1
Görgetés fel/le / Eszközök ' Vissza
2
Kezelőpult : A különböző webböngésző-funkciókat
jeleníti meg.
• : Az előző oldalra lép.
• : Az utolsó oldalra lép a visszalépés előtt.
• : Újratölti az aktuális oldalt a frissítéshez.
• : A webböngésző nyitóoldalára ugrik.
• : Lehetővé teszi a képernyő nagyítását és
kicsinyítését adott százalékokkal.
• : Adott oldalak megjelölése, így könnyebben
elérhetők.
• : Látogatott oldalak előzményeinek
megtekintése dátum, név vagy gyakoriság
szerint.
• http://www.samsung.com
: Oldal címének
manuális beírása, vagy oldal kiválasztása a
látogatott oldalak listájáról, ugrás az oldalra.
•
: Könnyű váltás több megnyitott
böngészőablak között.
• : Információk keresése kulcsszavakkal.
• : Aktuális oldal megosztása a családdal,
üzenetküldéssel.
• : Beállítások konfigurálása a webböngészőhöz.
\\ E-kereskedelem, a termékek online vásárlása nem
támogatott.
\\ Az ActiveX nem támogatott.
\\ Előfordulhat, hogy bizonyos szervezetek által üzemeltetett
honlapok vagy internetböngészők blokkolva vannak.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 63
63 |
2013-02-07 오후 2:28:10
Hálózati szolgáltatások
2
Navigációs súgó : A webböngésző navigálására
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• ZÖLD (B) : Vezérlőpult megjelenítése.
• SÁRGA (C) : Mutató váltása.
• ( ) : Oldal görgetése fel/le.
• Eszközök : A Tools ablak megjelenítése.
• Vissza : Vissza az előző menübe.
BD-Live™
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása
után használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-Live kompatibilis lemezek
esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB adathordozót
a készülék hátulján az USB aljzatba, és
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1 GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-Live
szolgáltatások használatához.
2. Válassza a Beállítások pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
4. Válassza ki a BD-Live beállításai pontot, és
nyomja meg a v gombot.
5. Válassza ki a BD-adatok törlése pontot, és
nyomja meg a v gombot.
6. Helyezzen be egy BD-Live kompatibilis Bluray lemezt.
7. Válassza ki a kívánt BD-Live szolgáltatást a
gyártótól függően.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A BD-Live és a tartalmak használata a gyártótól függően
eltérő lehet.
Samsung Smart View
Ez a funkció a Samsung Smart View alkalmazással
elérhető a Samsung BD-HDD Combo készüléken.
A Smart View használatához a BD-HDD Combo
készüléket és a mobileszközt Wi-Fi-vel kell
csatlakoztatni. A csatlakozás a következő módon
hozható létre.
1. A BD-HDD Combo készüléket és a
mobileszközt csatlakoztassa ugyanazon
vezeték nélküli útválasztóhoz
2. A mobileszközt a BD-HDD Combo
készülékhez kell csatlakoztatni közvetlenül a
Soft AP funkcióval a Hálózati menüben.
3. Ha a mobileszköz támogatja a Wi-Fi Direct
funkciót, akkor közvetlenül csatlakozhat a
BD-HDD Combo készülékhez a Wi-Fi Direct
funkcióval a Hálózati menüben.
Dual View
A TV csatorna közvetlenül a Samsung BD-HDD
Combo készülékhez csatlakoztatott mobiltelefonról
nézhető.
A TV-vel azonos csatorna, vagy a TV-től eltérő
csatorna nézhető a mobileszközön egyidőben.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Csak akkor elérhető, ha a mobileszköz támogatja a funkciót.
\\ A Samsung Smart View egy külön alkalmazás a Samsung
okostelefonokhoz/táblagépekhez. Ha a funkciót (Smart View)
támogató Samsung okostelefonnal/táblagéppel rendelkezik,
letöltheti a Smart View alkalmazást az Android Market-ről
vagy a Samsung Apps helyről és telepítheti a készülékre.
(A mobileszközök vagy a mobilplatform kompatibilitása a
jövőben változhat.)
\\ Két különböző csatorna nézése a BD-HDD Combo-n és a
mobiltelefonon nem működik, ha fizetős csatornákról van szó.
\\ Amikor átvált Dual View módból fizetős csatornára, a
mobileszköz és BD-HDD Combo közül az első, amelyik
fizetős csatornát választott, nézheti a fizetős csatornát.
Ha átváltott Dual View módba, előfordulhat, hogy más
fizetős csatornára váltás nem lehetséges a fizetős csatorna
elérések előzményei miatt. Ilyenkor indítsa újra a Dual View
módot.
| 64 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 64
2013-02-07 오후 2:28:11
Függelék
Megfelelőség és kompatibilitás
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 65
Függelék
Magyar
09
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• Az alább részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató Lemeztípusok és
jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők: előre rögzített, kereskedelmi
BD-ROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BD-RE/R, DVD-RW/-R lemezek; és CD-RW/R
lemezek.
• A fentieken kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és/vagy nem is terveztük ilyen
használatra. A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BD-RE/R, DVD-VIDEO,
DVD-RW/-R, DVD+RW/+R és CD-RW/R emlémát hordozó lemezt, előfordulhat, hogy a készülék nem
reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden lemezfunkciót. Ezek, és más, új és meglévő
lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási problémák azért léphetnek fel, mert:
-- A Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Blu-ray funkciót
képes működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása óta új funkciókat
adhattak hozzá a Blu-ray formátumhoz, és egyes funkciók csak később válhatnak használhatóvá;
-- a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
-- az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják és/vagy
kiegészíthetik;
-- egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat tartalmazzanak;
-- egyes funkciók opcionálisak lehetnek, egyes funkciókat a készülék gyártása után adhattak a
lemezhez, vagy egyes funkciók csak később lesznek elérhetők;
-- előfordulhat, hogy egyes, BD-ROM, BD-RE/R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R vagy CD-RW/R
emblémát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
-- előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem lehet
lejátszani;
-- problémák és hibák fordulhatnak elő a Blu-ray lemezek, DVD szoftverek írása során, és/vagy a
lemezek gyártása során;
-- ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
-- az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett és értesített
hibák esetén.
• Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével kapcsolatban is szolgálhat információval.
• A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat talál az
Óvintézkedések, a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők és a Lejátszás
előtt című fejezetekben.
65 |
2013-02-07 오후 2:28:11
Függelék
Másolásvédelem
• Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System) tartalomvédelmi
rendszert használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System) rendszeréhez hasonlóan,
korlátozások lehetnek érvényesek az AACS által védett tartalmak lejátszására, analóg továbbítására
stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek lehetnek, és a
készülék gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen korlátozásokat. A Blu-ray
lemezformátum ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+ jelölésű tartalomvédelmi rendszert is, amely
korlátozásokat tartalmaz a BD-ROM Mark és/vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával kapcsolatban.
További információkat az AACS, BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban a SAMSUNG
ügyfélszolgálatnál kaphat.
• Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a készüléket közvetlenül TV-hez csatlakoztassa,
és ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz másolásvédett Blu-ray/DVD
lemezek esetén.
• A készülék USA szabadalmak és a Rovi Corporation más szellemi tulajdonjogai által védett másolásvédelmi
technológiát tartalmaz. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
• Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok, videókazetták, Blu-ray
lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése, használata, megjelenítése, terjesztése,
és újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.
• Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban
lévő filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen
másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a http://
www.cinavia.com címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation birtokol, és
az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok.
A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások harmadik félhez tartoznak, és szerzői jogok,
szabadalmak, védjegyek és/vagy szellemi tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen tartalmakat és
szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra biztosítják. Nem használhatja ezeket
a tartalmakat és szolgáltatásokat olyan módon, amelyre a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató nem
jogosította fel. A fentiek korlátozása nélkül, és kivéve, ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy szolgáltató
erre felhatalmazást adott, a készülékkel megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem módosíthatja,
másolhatja, publikálhatja, töltheti fel, adhatja fel, viheti át, fordíthatja le, értékesítheti, nem hozhat létre
származtatott termékeket, nem használhatja fel és nem terjesztheti semmilyen módon és hordozón.
| 66 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 66
2013-02-07 오후 2:28:11
09
Függelék
A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM A „JELEN ÁLLAPOTÁBAN” KERÜL KIADÁSRA.
A SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓAN, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, SEMMILYEN CÉLRA. A SAMSUNG
KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN
A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, VAGY ADOTT CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ
GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ TARTALMAK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISSÁGÁT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG,
GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM ALAPJÁN, AMELYEK A TARTALMAK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLHETNEK,
BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT,
ÜGYVÉDI DÍJAKAT, KÖLTSÉGEKET, VAGY MÁS KÁROKAT, AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL
ÁLTALI HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM, HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY
ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK.
A harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor megszakadhatnak, és a Samsung semmilyen
kinyilatkoztatást nem tesz és nem vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy szolgáltatások bármeddig
is elérhetők lesznek. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják olyan hálózatokon és
módszerekkel, amelyek felett a Samsungnak nincs irányítási joga. A felelősség kizárásának korlátozása
nélkül, a Samsung kifejezetten kizárja a felelősséget a készülékkel elérhető bármilyen tartalom vagy
szolgáltatás elérhetetlenségére vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért. A tartalmakkal
vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az adott tartalomszolgáltató felé
kell intézni.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért. A tartalmakkal
vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az adott tartalomszolgáltató felé
kell intézni.
Licenc
• A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.
• Az eszközt a következő USA szabadalmak védik: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 és más USA és globális
szabadalmak bejegyezve és bejegyzés alatt. A DTS-HD, a Szimbólum és a DTS-HD és
a Szimbólum együtt, valamint a DTS-HD Master Audio a DTS, Inc. bejegyzett védjegye.
A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
• DivX
-- DIVX VIDEÓK : A DivX® digitális videó formátumot a DivX, LLC, a Rovi Corporation
leányvállalata hozta létre. Ez egy hivatalos DivX Certified® készülék, amellyel lejátszhatók a DivX
videók. A divx.com oldalon további információkat talál, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel a
fájlok DivX videó formátumra konvertálhatók.
-- A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL : Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálni
kell, ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket szeretne lejátszani vele. A regisztrációs kód
beszerzéséhez keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A regisztrációról a
vod.divx.com oldalon olvashat.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 67
67 |
2013-02-07 오후 2:28:11
Függelék
-- DivX Certified® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak
védjegyei és licenc alatt állnak.
A készüléket a következő USA szabadalmak védik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI embléma a HDMI
Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban és más
országokban.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A többi
név az adott tulajdonos védjegye.
• Rovi Flow-Down Licenc feltételek (Felhasználási feltételek)
-- Az alkalmazás a Rovi Corporation („Rovi”) szoftvereit és technológiáját tartalmazza. A Rovi szoftver és
technológia (gyűjtőnéven a „Rovi technológia”) lehetővé teszi a Végfelhasználók számára a zenékkel
kapcsolatos adatokhoz („Rovi adatok”) való hozzáférést az Interneten és más módon a Rovi saját
tulajdonú adatbázisaiból (a „Rovi adatbázisok”) a Rovi szerverein (a „Rovi szerverek”), illetve más
funkciók végrehajtását. A Rovi adatokat csak a jelen alkalmazás Végfelhasználói funkcióival érheti el
és használhatja.
-- Ön beleegyezik, hogy a Rovi adatokat, Rovi technológiát és a Rovi szervereket csak saját személyes,
nem kereskedelmi céljaira használja. Beleegyezik, hogy a Rovi adatokat nem ruházza át, másolja át,
adja át vagy küldi át harmadik félnek. Beleegyezik, hogy a Rovi adatokat, Rovi technológiát, Rovi
adatbázisokat és a Rovi szervereket csak az itt meghatározott engedélyek szerint használja fel.
-- Ön tudomásul veszi, hogy a nem kizárólagos engedélye a Rovi adatbázisok elérésére, illetve a
Rovi adatok, Rovi technológiá és a Rovi szerverek használatára megszűnik, ha megsérti ezen
feltételeket. Ha a licenc megszűnik, Ön megszünteti a Rovi adatok, Rovi technológiák és a Rovi
szerverek használatát. A Rovi fenntartja a Rovi adatokkal, Rovi technológiával és a Rovi szerverekkel
kapcsolatos összes jogot, a tulajdonjogokat is beleértve. Tudomásul veszi, hogy a Rovi a jelen
Megállapodásban foglalt jogait közvetlenül saját nevében érvényesítheti Ön felé.
-- A Rovi fenntartja a jogot az adatok törlésére a Rovi adatbázisból, vagy az adatkategóriák
módosítására bármely okból, amelyet a Rovi jogosnak vél. Nincs garancia arra, hogy a Rovi
technológia vagy a Rovi szerverek hibamentesek, illetve arra, hogy a Rovi technológia vagy a Rovi
szerverek működése folyamatos lesz. A Rovi-nak nem kötelessége azokat az új, bővített vagy
további adattípusokat vagy kategóriákat biztosítani, amelyeket a Rovi a jövőben biztosítani tervez, és
jogában áll az online szolgáltatásokat bármikor megszüntetni.
-- Az Ön által beküldött adatok nem személyes adatok vagy személyazonosításra alkalmazható adatok,
hanem csak zenei albumokra és kapcsolódó adatokra vonatkozó adatok, amelyek nem jelennek
meg a Rovi kereshető adatbázisában. Ön a legjobb tudása szerint kijelenti, hogy az album, amelyre
a beküldött adatok vonatkoznak, kereskedelmi forgalomban kapható, és hogy Ön, a Végfelhasználó
jogilag felhatalmazott az adatok beküldésére.
| 68 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 68
2013-02-07 오후 2:28:11
09
Függelék
-- Addig a mértékig, ameddig Ön, a Végfelhasználó információkat vagy eredeti szellemi termékeket
biztosít a Rovi adatbázisokban történő tároláshoz, Ön kijelenti és garantálja, hogy az ilyen termékeknek
Ön az kizárólagos szerzője, és ezennel átruházza az ezekkel kapcsolatos szerzői jogokat a Rovi-ra,
beleértve az ilyen termékek szerzői jogainak Rovi adatbázisba történő bejegyzését is.
-- A ROVI TECHNOLÓGIA ÉS A ROVI ADATOK A „JELEN ÁLLAPOTUKBAN” KERÜLNEK
ENGEDÉLYEZÉSRE. A ROVI NEM TESZ NYILATKOZATOT, ÉS NEM VÁLLAL KIFEJEZETT
VAGY KÖVETKEZMÉNYI GARANCIÁT A ROVI SZERVEREKEN TALÁLHATÓ ROVI ADATOK
PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓAN. A ROVI VISSZAUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY
KÖVETKEZMÉNYI GARANCIÁT, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A KÖVETKEZMÉNYI
GARANCIÁKAT IS A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE,
JOGCÍMRE VAGY JOGSÉRTÉS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓAN. A ROVI NEM GARANTÁLJA AZ
EREDMÉNYEKET, AMELYEK A ROVI TECHNOLÓGIA VAGY ROVI SZERVEREK HASZNÁLATÁVAL
ÉRHETŐK EL. A ROVI SEMMI ESETRE SEM FELELŐS ÖN VAGY HARMADIK FÉL FELÉ
SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, VAGY ELVESZETT HASZONÉRT,
ÁRBEVÉTELÉRT, AMELY A ROVI ADATOK, A ROVI TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁBÓL VAGY
MÁSBÓL ERED.
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencről
-- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
Ajánlás - csak EU
• A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a BD-HDD Combo készülék
megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és más vonatkozó
rendelkezéseinek.
A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat a következő címen található meg: http://www.samsung.com,
a Support > Search Product Support menüpontban, a típus nevének beírása után.
Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető. Franciaországban a készülék csak beltérben
üzemeltethető.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 69
69 |
2013-02-07 오후 2:28:12
Függelék
További információk
Megjegyzés
3D beállítások
• Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás megállításához egyszer meg kell nyomnia a 5 gombot.
A lejátszás leáll és a 3D mód kikapcsol.
3D videó lejátszása közben a 3D opcióválasztást a 5 gomb egyszeri megnyomásával
módosíthatja. Megjelenik a Blu-ray menü. Nyomja meg újra a 5 gombot, és válassza ki a 3D
beállításokat a Blu-ray menüből.
• A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól függően fekete sávok jelenhetnek meg a bal,
jobb vagy mindkét oldalon.
TV képaránya
• A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.
• Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást választ, a kép torzulhat.
• A 16:9 Eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3 Pillarbox formátum lehet látható (fekete sáv a kép
két oldalán).
BD Wise (csak Samsung termékek esetén)
Beállítások
• Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a BD
Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
• Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók
nem használhatók.
• A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja Be a BD Wise funkciót a készüléken és a TV-n is.
Digitális kimenet
• A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy zaj
keletkezik.
• Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby Digital,
DTS), az audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.
• A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
PCM-alulmintavételezés
• Egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót eredményeznek az optikai digitális kimeneten, ha a
PCM Alulmintavételezés beállítása Ki.
• HDMI
-- Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a készülék
PCM 2 csatornás lekonvertált audiót adhat, még a Bitfolyam (Újrakódolt vagy Feldolgozatlan)
beállítása esetén is.
-- Ha a TV nem kompatibilis a 48 kHz feletti PCM mintavételi frekvenciákkal, a készülék 48 kHz
audiót biztosít.
| 70 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 70
2013-02-07 오후 2:28:12
BD-Live internetkapcsolat
Beállítások
Függelék
BD-adatok törlése
09
• Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-Live szolgáltatásnak elküldi a lemez adatait és a kérést a lemez
tanúsítására, a szerver az átküldött adatok alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd egy
tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
• A BD-Live tartalmak használata során előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat korlátozott lesz.
• Külső memória módban a lemez lejátszása megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás közben.
• Csak FAT fájlrendszerben formázott USB-eszközök (DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak.
Ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec olvasási/írási sebességgel rendelkező USB-eszközt
használni.
• Az adathordozó formázása után a Lejátszás folytatása funkció nem fog működni.
• A BD-adatok törlése memória teljes mérete a körülményektől függően eltérő lehet.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV
használati útmutatójában található.
• Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC szabványt.
• Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható, akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
Az audió nyelv kiválasztása
• A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha a BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz
BONUSVIEW audió beállításokat.
• Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a lemezen kódolt nyelvek választékától függnek.
Előfordulhat, hogy a funkció vagy egyes nyelvek nem lesznek elérhetők.
• Egyes Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby Digital audió hangsáv is lehet angol nyelven.
A feliratnyelv kiválasztása
Média lejátszás
• A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt felirat megváltoztatható a Lemezmenüben. Nyomja
meg a DISC MENU gombot.
• A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez
esetén elérhető.
• A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
• A funkció az elsődleges és a másodlagos feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
• Megjelennek az elsődleges és másodlagos feliratok.
• A távirányító SUBTITLE gombjával megjeleníthető a felirat vezérlősáv.
Nyomja meg a RETURN gombot a felirat vezérlősáv eltüntetéséhez.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 71
71 |
2013-02-07 오후 2:28:12
Függelék
Felbontás a kimeneti mód szerint
„„
Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális tartalmak lejátszása
Beállítás
Tartalomtípus
HDMI mód
Blu-ray lemez
BD Wise
VIDEO mód
VIDEO mód
TV max.
bemeneti felbontása
576i/480i
-
576i/480i
-
1080p
576i/480i
-
1080@24F
1080@24F
480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
1080p
Blu-ray lemez felbontása
E-tartalmak/
digitális tartalmak
TV max. bemeneti
felbontása
Auto
1080p
Videó képfrissítés:
Auto (24Fs)
720p
720p
576i/480i
„„
HDMI /
csatlakoztatás
nélkül
HDMI / csatlakoztatva
1080p
720p
-
576i/480i
-
-
DVD lejátszás
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
Beállítás
BD Wise
HDMI mód
576i/480i
Auto
TV max. bemeneti felbontása
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
576i/480i
VIDEO mód
576i/480i
576i/480i
1080p
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
-
576i/480i
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / csatlakoztatás
nélkül
VIDEO mód
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
| 72 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 72
2013-02-07 오후 2:28:12
„„
DTV megjelenítés
BD Wise
DTV Smart
felbontás „Auto.”
Auto
DTV Smart
felbontás „Ki”
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI mód
1080p
Műsorjel
felbontása
Max. felbontás
TV bemenet
1080p
VIDEO mód
576i/480i
HDMI / csatlakoztatás
nélkül
VIDEO mód
-
576i/480i
-
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
576i/480i
-
Függelék
Felbontás
HDMI / csatlakoztatva
09
Kimenet
576i/480i
576i/480i
||MEGJEGYZÉS |
\\ A DTV intelligens felbontás funkció csak akkor használható, ha a felbontás beállítása Auto.
\\ Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az „Ha az „Igen” gomb megnyomása után
nem jelenik meg kép, várjon 15 másodpercet, hogy visszaálljon az előző felbontás.Szeretné megváltoztatni a felbontást?”
üzenet jelenik meg. Ha a Igen pontot választja, a TV képernyő 15 másodpercre elsötétedik, és a felbontás automatikusan
visszaáll a korábbi értékre.
\\ Ha a képernyő sötét marad a felbontás módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd nyomja le és tartsa lenyomva a @
gombot a készülék elején 5 másodpercig. A beállítások visszaállnak gyári alapértékre. Az egyes módok eléréséhez kövesse
az előző oldal utasításait, és válassza ki a TV által is támogatott Képernyőbeállítást.
\\ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
\\ A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás funkcióval a Filmkocka (24Fs) mód használatához.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 73
73 |
2013-02-07 오후 2:28:12
Függelék
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
Csatlakoztatás
HDMIkompatibilis
AV erősítő
PCM 7.1
csatornáig
PCM 7.1
Dolby Digital
csatornáig
Dolby Digital PCM 7.1
Plus
csatornáig
PCM 7.1
Dolby TrueHD
csatornáig
PCM 6.1
DTS
csatornáig
DTS-HD High
PCM 7.1
Resolution
csatornáig
Audio
DTS-HD
PCM 7.1
Master Audio csatornáig
PCM
PCM 2ch
PCM 5.1
Dolby Digital
csatornáig
PCM 6.1
DTS
csatornáig
PCM
Audió
jelfolyam
Blu-ray
lemezen
Audió
jelfolyam
DVD-n
Dolby Digital
Audió
műsorjelfolyam
Bitfolyam
(feldolgozatlan)
PCM
Dolby Digital
Plus
MPEG1
Layer 2
HE-AAC
PCM 5.1
csatornáig
Optikai
HDMIkompatibilis
AV erősítő
Optikai
PCM 2ch
PCM
PCM 2ch
Bitfolyam
(DTS
újrakódolt)
Bitfolyam
(Dolby D
újrakódolt)
HDMIHDMIkompatibilis AV kompatibilis
erősítő vagy AV erősítő vagy
optikai
optikai
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM 2ch
Dolby Digital Dolby Digital
Újrakódolt DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Újrakódolt DTS
PCM 2ch Dolby TrueHD Dolby Digital
Újrakódolt DTS
PCM 2ch
DTS
Újrakódolt DTS
DTS
Újrakódolt DTS
DTS
Újrakódolt DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
PCM 2ch
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital Dolby Digital
Újrakódolt DTS
PCM 5.1
csatornáig
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus**
Újrakódolt DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 5.1
csatornáig
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Újrakódolt
Újrakódolt
Dolby Digital Dolby Digital
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital
Újrakódolt Dolby
Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital
| 74 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 74
2013-02-07 오후 2:28:12
Definíció Bluray lemezhez
Bármelyik
HDMIkompatibilis
AV erősítő
Optikai
HDMIkompatibilis
AV erősítő
Optikai
Csak a fő műsor
Dekódolja a fő műsor
audiófolyamát biztosítja az
audióját és BONUSVIEW AV
erősítő számára az audió
audió jelfolyamát
bitfolyam dekódolásához.
PCM audióra és
BONUSVIEW audió és
hozzáadja a navigációs navigációs
hangeffektusok
hangeffektusokat.
nem hallhatók.
Bitfolyam
(DTS
újrakódolt)
Bitfolyam
(Dolby D
újrakódolt)
HDMIHDMIkompatibilis AV kompatibilis
erősítő vagy AV erősítő vagy
optikai
optikai
Dekódolja a fő
Dekódolja a fő
műsor audióját
műsor audióját
és BONUSVIEW és BONUSVIEW
jelfolyamát
audió jelfolyamát audió
PCM audióra
PCM audióra
és hozzáadja
és hozzáadja
a navigációs
a navigációs
hangeffektusokat, hangeffektusokat,
újrakódolja
majd újrakódolja majd
a PCM audiót
a PCM audiót
Dolby Digital
DTS bitfolyammá. bitfolyammá.
Függelék
Csatlakoztatás
Bitfolyam
(feldolgozatlan)
PCM
09
Beállítás
* Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az „Dolby D újrakódolt” beállítás nem használható. A kimenet
PCM 2ch lesz.
** Ha az Audió leírás beállítása Be, az audió kimenet Dolby Digital-ra vált, még akkor is, ha az eredeti
műsorfolyam Dolby Digital Plus.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Dolby Digital Plus műsorfolyam esetén Internet tartalmaknál a PCM kimenet HDMI-n keresztül támogatja az 5.1ch formátumot.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 75
75 |
2013-02-07 오후 2:28:12
Függelék
Hibaelhárítás
Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
• A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a
mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és
próbálja újra.
A lemez nem játszható le.
• A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
• Ellenőrizze a Blu-ray/DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a képernyőn.
• Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
• A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
• A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
A lejátszási mód nem egyezik meg a
Beállítási menü beállításával.
• A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a
megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.
• A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
• Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.
• Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
A képernyő blokkolva van
• Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem támogat
(például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a @ gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez nélkül.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Elfelejtett jelszó
• Nyomja le a @ gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez nélkül.
A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll a gyári értékekre.
A funkciót csak szükség esetén használja.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
| 76 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 76
2013-02-07 오후 2:28:12
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A kép zajos vagy torz
• Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 480p, 720p, 1080i, 1080p HDMI
felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti képernyő.
• Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyõn, az azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content Protection).
AllShare funkció
Látom az AllShare-ben a megosztott
mappákat, de a fájlokat nem.
• Az AllShare csak Videó, Fotó és Zene kategóriájú fájlokat jelenít meg. A nem
ezekbe a kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők meg.
A videó lejátszása szakadozik.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat a DLNA kompatibilis eszköz és a készülék között
instabil.
Ellenőrizze a kapcsolatot.
Az AllShare kapcsolat a készülék és a PC
között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie.
Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 77
Függelék
• Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a problémával
foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat.
• Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi Samsung
szervizhez.
09
Egyéb problémák.
77 |
2013-02-07 오후 2:28:12
Függelék
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Nem lehet csatlakozni a BD-Live szerverhez.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati állapot menüben. (Lásd: 27. oldal)
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1 GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-Live szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (Lásd: 27. oldal)
• Ellenőrizze, hogy a BD-Live Internetkapcsolat beállítása Eng. (összes)-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy
frissítse az eszközszoftvert.
A BD-Live használata közben hiba merül fel.
• Legalább 1 GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-Live szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (Lásd: 27. oldal)
BD-Live
Felvétel
Megjelenik a „Teljesítményteszt sikertelen.”
üzenet, és az Időzített felvétel / felvétel és
Timeshift funkciók nem működnek.
• Felvételt nem támogató, gyenge minőségű USB adattároló használata
okozhatja ezt a problémát.
Ajánlott USB HDD adattárolót használni.
• Az USB HDD ajánlott specifikációja 5400 rpm.
RAID típusú USB HDD nem támogatott.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Javítás
Ha hozzánk fordul javítással, adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha:
1. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg.
2. A készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg.
A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.
Javasoljuk, hogy olvassa át ezt az útmutatót, keressen megoldást a www.samsung.com oldalon, vagy
forduljon a Samsung Ügyfélszolgálathoz, mielőtt javítást kérne.
| 78 Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 78
2013-02-07 오후 2:28:12
Műszaki adatok
Videokimenet
Audiokimenet
Hálózat
HDD kapacitás
Kompozit videó (analóg)
Analóg
Digitális
Ethernet
Vezeték nélküli LAN
Biztonság
WPS(PBC)
BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
Függelék
HDMI
3,2 kg
430 (Szé) X 300 (Mé) X 59 (Ma) mm
+5°C - +35°C
10 % - 75 %
Felbontás : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Bitfolyam
RCA Terminal, 1.0Vp-p (75ohm terhelés)
Felbontás : 576i/480i
RCA Terrminal, 2 csatorna (2Vrms ± 10%)
TOS-Link optikai
100BASE - TX Terminal
Beépített
WEP(OPEN/SHARED)
WPA-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Támogatott
320 GB
500 GB
1 TB
09
Általános
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet
Páratartalom
Videó
Hang
-- 10 Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
-- A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
-- A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
-- A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
Magyar
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 79
79 |
2013-02-07 오후 2:28:12
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a
terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó
mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az
anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
éselektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a
tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi
erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan,
hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
AK68-02230L-02
02230L-BD-E8900-EN-HUN-.indd 80
2013-02-07 오후 2:28:12
BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
Kombiniran predvajalnik
BD-HDD Combo
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 1
2013-02-07 오후 4:21:01
Varnostne informacije
Opozorilo
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE
STRANICE).V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM.
POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE
To je oznaka za pomembna navodila glede
ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE izdelka.
POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). NAPRAVA
NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je
knjižna polica ali podobno.
OPOZORILO
• Da bi preprečili poškodbe in s tem požar
ali električni udar, naprave ne izpostavljajte
padavinam ali vlagi.
POZOR
• KOMBINIRANI PREDVAJALNIK BD-HDD
UPORABLJA NEVIDNI LASERSKI ŽAREK, KI
LAHKO USTVARI NEVARNO SEVANJE, ČE GA
USMERITE NEPRAVILNO. S KOMBINIRANIM
PREDVAJALNIKOM BD-HDD RAVNAJTE V
SKLADU Z NAVODILI.
POZOR
TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA
UPRAVLJALNIH ALI NASTAVLJALNIH GUMBOV
ALI IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO OPISANI V
TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČI NEVARNO
IZPOSTAVLJENOST SEVANJU. POKROVA
NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN NAPRAVE NE
SKUŠAJTE POPRAVLJATI SAMI. SERVIS NAJ
OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če za
povezavo enote z drugo opremo uporabljate
izolirane kable in priključke.
Da bi preprečili elektromagnetne motnje z
električnimi napravami, kot so radiji in televizije, za
povezave uporabljajte izolirane kable in priključke.
POMEMBNO OBVESTILO
Električni kabel na tej opremi ima vgrajen vtič,
v katerem je varovalka. Vrednost varovalke je
označena na vtični strani vtiča. Če jo je treba
zamenjati, je treba uporabiti varovalko z enako
vrednostjo BS1362.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova
varovalke, če je pokrov odstranljiv. Če potrebujete
nadomestni pokrov varovalke, mora biti ta enake
barve kot vtična stran vtiča. Nadomestne pokrove
dobite pri svojem prodajalcu.
Če montirani vtič ne ustreza električnim vtičnicam
v vaši hiši ali pa kabel ni dovolj dolg, da bi dosegel
vtičnico, morate kupiti ustrezen in varnostno
odobren podaljševalni kabel ali pa se posvetovati
s svojim prodajalcem.
Če ni druge možnosti, kot da vtič odrežete,
najprej odstranite varovalko in nato varno odrežite
in odstranite vtič. Vtiča ne priključite v električni
priključek, ker zaradi golega gibkega kabla obstaja
nevarnost električnega udara. Izdelek, priložen
tem navodilom za uporabo, je zaščiten z licenco
in pravicami intelektualne lastnine določene tretje
stranke.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je razvrščen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje
naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki
niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo
nevarno sevanje.
| 2 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 2
2013-02-07 오후 4:21:01
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo te enote si temeljito preberite
navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke.
Navodila za uporabo hranite v bližini za prihodnjo
uporabo.
10. Zaščitite električni kabel, da ga ne bo
mogoče pohoditi ali preščipniti, predvsem v
bližini vtičev, električnih vtičnic in mesta, kjer
izhaja iz naprave.
11. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih
priporoča proizvajalec.
12. Uporabljajte samo na
vozičku, stojalu, trinožnem
stojalu, nosilcu ali mizi, ki
jih priporoča proizvajalec
ali pa se prodajajo skupaj z
napravo. Kadar uporabljate
voziček, bodite pri premikanju vozička ali
naprave zelo previdni, da ne bi prišlo do
poškodb, če se voziček prevrne.
13. Med nevihto ali ko naprave dalj časa ne boste
uporabljali, izvlecite vtič iz električne vtičnice.
4. Sledite vsem napotkom.
14. Vsa popravila naj opravi usposobljeno
servisno osebje. Popravila so potrebna, ko
se naprava na kakršen koli način poškoduje,
na primer ob poškodbi električnega kabla
ali vtiča, če se na napravo razlije tekočina ali
pa nanjo padejo predmeti, če je bila naprava
izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava ne
deluje normalno ali če vam je padla na tla.
6. Čistite samo s suho krpo.
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
1. Preberite navodila za uporabo.
2. Shranite navodila za uporabo.
3. Bodite pozorni na vsa opozorila.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
7. Ne zastirajte prezračevalnih odprtin. Napravo
namestite skladno z navodili proizvajalca.
8. Naprave ne nameščajte v bližini toplotnih
virov, kot so radiatorji, toplotni regulatorji,
štedilniki ali druge naprave (vključno z AVsprejemniki), ki proizvajajo toploto.
• Držanje plošč
-- Prstni odtisi ali praske na plošči
lahko zmanjšajo kakovost
zvoka in slike ali povzročijo
preskakovanje.
-- Ne dotikajte se površine plošče, kjer so
posneti podatki.
-- Ploščo držite za robove, tako da na njeni
površini ne bo prstnih odtisov.
-- Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega traku.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 3
Varnostne informacije
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
9. Upoštevajte varnostni namen polarizirane
ali ozemljitvene vrste vtiča. Polariziran vtič
ima dve platici, pri čemer je ena širša od
druge. Ozemljitven vtič ima dve platici in
tretji ozemljitveni jeziček. Široka platica
ali tretji jeziček je namenjen vaši varnosti.
Če vtič naprave ne ustreza vtičnici, se o
zamenjavi neuporabne vtičnice posvetujte z
električarjem.
01
POZOR :
• NEVARNOST VIDNEGA IN NEVIDNEGA
LASERSKEGA SEVANJA RAZREDA 3B
PRI ODPRTI NAPRAVI. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU (IEC 60825-1).
• TA IZDELEK UPORABLJA LASER.
UPRAVLJANJE NAPRAVE, PRILAGODITVE
IN IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO V
SKLADU Z NAVEDENIMI V TEH NAVODILIH,
LAHKO POVZROČIJO NEVARNO SEVANJE.
NE ODPIRAJTE POKROVA IN NAPRAVE NE
POPRAVLJAJTE SAMI. POPRAVILA NAJ
OPRAVI USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.
3|
2013-02-07 오후 4:21:02
Varnostne informacije
• Čiščenje plošč
-- Če so na plošči prstni odtisi ali
umazanija, jo očistite z blagim
čistilom, razredčenim v vodi, in
obrišite z mehko krpo.
-- Pri čiščenju nežno brišite od notranjosti plošče
navzven.
• Hranitev plošč
`` Plošč ne hranite na neposredni sončni
svetlobi.
`` Hranite v hladnem, prezračevanem
prostoru.
`` Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v
navpičnem položaju.
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali curkom.
Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
• Če želite napravo popolnoma izključiti, morate
izvleci električni vtič iz stenske vtičnice.
Zato mora biti vtič vedno preprosto dostopen.
• Ne dotikajte se električnega vtiča z mokrimi
rokami, ker lahko pride do električnega udara.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto
stensko vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se
lahko pregreje in pride do požara.
• Vzdrževanje ohišja.
-- Pred priključitvijo drugih komponent na izdelek
morate komponente izklopiti.
-- Če izdelek nenadoma prestavite iz hladnega
v topel prostor, se lahko na notranjih delih in
leči ustvari kondenz in povzroči nepravilno
predvajanje plošče. Če se to zgodi, odklopite
izdelek, počakajte dve uri in nato vtič
priključite v električno vtičnico. Nato vstavite
ploščo in ponovno poskusite s predvajanjem.
• Če začne izdelek oddajati nenavaden zvok
ali začutite vonj po zažganem ali dimu, takoj
izklopite stikalo napajanja in električni vtič
izključite iz omrežne vtičnice. Nato za tehnično
pomoč prosite najbližji servisni center za pomoč
strankam. Ne uporabljajte izdelka. Uporaba tega
izdelka lahko povzroči požar ali električni udar.
Uporaba funkcije 3D
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.
Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite
naslednje varnostne informacije.
• Nekateri gledalci lahko med gledanjem
3D-televizije občutijo neprijetne posledice, kot
so vrtoglavica, slabost in glavoboli.
Če naletite na takšen simptom, prenehajte z
gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si
odpočijte.
• Gledanje 3D-slik za daljše obdobje lahko utrudi
oči. Če čutite, da imate utrujene oči, prenehajte
z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si
odpočijte.
• Odgovorna odrasla oseba mora redno preverjati
otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D.
Če se kateri od otrok pritožuje zaradi utrujenih
oči, glavobolov, vrtoglavice ali slabosti, morajo
otroci takoj prenehati z gledanjem 3D-televizije
in si odpočiti.
• 3D-očal ne uporabljajte za druge namene. (Npr.
kot običajna očala, sončna očala, zaščitne
naočnike itd.)
• Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal med
hojo ali premikanjem naokrog. Če uporabljate
funkcijo 3D ali aktivna 3D-očala med gibanjem,
lahko trčite ob predmete, se spotaknete in/ali
padete ter se resno poškodujete.
• Pri prikazovanju 3D-programa s tem modelom
bo dejanski zaslon morda prikazan, kot je
prikazano spodaj:
Prikaz na zaslonu
Opis
En poleg
drugega
Enak zaslon se vodoravno
podvoji.
Zgoraj in spodaj
Enak zaslon se navpično
podvoji.
• Sprejem, snemanje in predvajanje 3D-programov
tega modela morda ne bo popolnoma podpiralo
3D, ker oblika zapisa oddajanja 3D še ni
standardizirana po vsem svetu. V tem primeru
ne gre za okvaro ali napako izdelka.
| 4 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 4
2013-02-07 오후 4:21:02
01
• Če želite gledati 3D-vsebino, priključite
3D-napravo (AV-sprejemnik ali televizor,
združljiv s 3D) v izdelkov izhod HDMI OUT
prek visokohitrostnega kabla HDMI. Pred
predvajanjem 3D-vsebine si nadenite 3D-očala.
• Izdelek prek kabla HDMI, priključenega v vrata
HDMI OUT, oddaja 3D-signal.
• Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja
pogojena z ločljivostjo izvirnega 3D-video
posnetka, je ne morete spremeniti.
• Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter nastavitev
velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo
pravilno delovale v 3D-načinu predvajanja.
• Za pravilno oddajanje 3D-signala morate
uporabiti kabel HDMI za visoko hitrost prenosa.
• Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji,
ki je najmanj trikrat večja od širine zaslona
televizorja. Če imate npr. 46-palčni zaslon, se
usedite 138 palcev (3,5 metra) od zaslona.
• 3D-video zaslon namestite v višino oči, da bo
3D-slika najboljša.
• Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek
morda ne bo pravilno deloval.
• »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni
znamki podjetja Blu-ray Disc Association.
Varnostne informacije
Avtorske pravice
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali katerega
koli njegovega dela ni dovoljeno razmnoževati ali
kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja
podjetja Samsung Electronics Co.,Ltd.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 5
5|
2013-02-07 오후 4:21:02
Vsebina
Varnostne informacije
2
3
3
3
4
4
5
Opozorilo
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z napravo
Uporaba funkcije 3D
Avtorske pravice
Kako začeti
8
8
8
8
9
9
10
13
14
14
15
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja izdelek
Vrste plošč, ki jih vaš izdelek ne more predvajati
Razpoložljivi čas snemanja za notranji HDD
Regijska koda
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja
Podprte oblike
Dodatki
Čelna plošča
Hrbtna plošča
Daljinski upravljalnik
Priključki
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
Priklop na televizor z avdio/video kablom in
kablom RF
Priklop na televizor
1. način Uporaba kabla HDMI (ni priložen) najboljša kakovost (priporočeno)
2. način Uporaba video in avdio kabla - dobra
kakovost
Priklop na avdio sistem
1. način Priklop na AV-sprejemnik, ki podpira
HDMI
2. način Povezava s sprejemnikom AV prek
optičnega vhoda
3. način Priklop na stereo ojačevalnik z avdio
kablom
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Žično omrežje
Brezžično omrežje
Nastavitve
21
21
21
22
23
33
33
35
36
37
37
37
37
38
38
38
39
39
Nastavitveni postopek
Osnovni zaslon
Dostop do nastavitvenega zaslona
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za nastavitveni meni
Funkcije nastavitvenega menija
Omrežja in internet
Konfiguriranje vaše omrežne povezave
Wi-Fi Direct
Mehka dostopna točka
Nastavitve AllShare
Ime naprave
Nadgradnja programske opreme
V spletu
Prek kanala
Prek USB-ja
Prek diska
Prek prenosa
Nadg. v pripravljenosti
Predvajanje predstavnostnih
vsebin
40
40
40
41
42
43
43
43
44
44
44
Vstavite ploščo na pladenj za ploščo
V vrata USB priključite pomnilnik USB ali
mobilni telefon
Dostop do zaslona AllShare Play
Uporaba funkcije AllShare Play
Za prenos programske opreme AllShare
Predvajanje vsebine iz računalnika na
kombiniranem predvajalniku BD-HDD
Predvajanje vsebine iz pametnega telefona na
kombiniranem predvajalniku BD-HDD
Nadzor z vašo mobilno napravo
Upravljanje predvajanja videa
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje videov
Uporaba menija Orodja
| 6 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 6
2013-02-07 오후 4:21:02
Funkcije DTV
51
51
52
52
52
53
53
53
54
54
Gledanje TV-kanalov
Uporaba menija Orodja
Uporaba funkcije PIP (slika v sliki)
Urejanje kanalov
Seznam kanalov
Zaslon kanala
Uporaba menija Orodja
Ogled zaslona vodnika
Upravitelj sporedov
Uporaba teleteksta
Omrežne storitve
62
62
63
64
64
64
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
Pregled pametnega vozlišča Smart Hub
Uporaba spletnega brskalnika
BD-Live™
Samsung Smart View
Dual View
Vsebina
Upravljanje predvajanja glasbe
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
Uporaba menija Orodja
46
Ponavljanje posnetkov z avdio CD-plošče
47
47
Mešano predvajanje posnetkov na avdio CDplošči
47
Izdelava predvajalnega seznama CD-plošče
47Kopiranje
48
Funkcija AMG (Vsepredstavnostni vodnik)
48
Predvajanje fotografij
48
Uporaba menija Orodja
49
Uporaba menija z orodji, ko je označena
datoteka
46
46
Priloga
65
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
66
Zaščita pred kopiranjem
66
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
67
Licenca
69
Priporočilo - samo EU
70
Dodatne informacije
Odpravljanje napak
76
78Popravila
79
Tehnični podatki
Napredne funkcije
56
56
56
57
58
59
59
59
60
60
60
60
60
61
61
Snemanje
Preverjanje razpoložljive velikosti pomnilnika
Snemanje trenutnega TV-kanala, ki ga gledate
Istočasno snemanje
Funkcija »Timeshift«
Predvajanje posnetega naslova
Urejanje posnetega naslova
Deljenje izseka naslova (razdeli na dva)
Deljenje izseka naslova (delno brisanje)
Kopiraj
Kopiranje videoposnetkov, glasbe ali fotografij
Funkcije 3D
Pretvorba v 3D
Prilagoditev globine 3D
Ogled DTV-ja s 3D-učinkom
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 7
7|
2013-02-07 오후 4:21:03
Kako začeti
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja izdelek
Vsebina
VIDEO
GLASBA
FOTOGRAFIJE
VIDEO
GLASBA
FOTOGRAFIJE
Medij
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
HDD
USB
Podrobnosti
Plošča BD-ROM ali BD-RE/R, posneta v obliki BD-RE.
Plošče DVD-VIDEO, DVD±RW/±R, ki so bile posnete in zaključene.
Mediji, ki vsebujejo vsebine DivX, MKV ali MP4.
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R, v obliki MP3 ali WMA.
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R, v obliki JPEG.
Videoposnetki, glasba in fotografije, shranjeni na HDD-ju ali USB-pomnilniku.
* Za več informacij o oblikah datotek glejte strani 10–12.
Vrste plošč, ki jih vaš izdelek ne more predvajati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
• Avtorsko zaščitena
plošča DVD-R s 3,9 GB.
• Plošča DVD-ROM/PD/ • CD-plošča Super Audio • CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
MV itd.
(razen CD-sloja)
(Plošče CD-G
predvajajo samo zvok
brez sike.)
||OPOMBA |
\\ Izdelek morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/R in DVD±RW/±R zaradi pogojev snemanja.
\\ Če plošča DVD±RW/±R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
\\ Izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD±RW/±R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
\\ Izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-RE/R z bitno hitrostjo, večjo od 25 Mb/s.
\\ Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta sprememba zornega
kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na škatli. Prosimo, da si jih po potrebi
preberete.
\\ Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje delujejo.
Razpoložljivi čas snemanja za notranji HDD
Na notranji napravi HDD lahko posnamete digitalno oddajanje, kot je opisano spodaj.
Glede na dejansko oddajanje se lahko razpoložljivi čas snemanja razlikuje od spodaj prikazane tabele. Na
zaslonskem meniju lahko preverite razpoložljivi čas snemanja, kot je prikazano z velikimi tiskanimi črkami
v spodnji tabeli.
| 8 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 8
2013-02-07 오후 4:21:03
Predvidena
Čas snemanja
bitna
hitrost BD-E8900 BD-E8500 BD-E8300
SD
20 Mb/s
(High)
5 Mb/s
(Normal)
10 Mb/s
(High)
257 ur
124 ur
77 ur
102 ur
49 ur
30 ur
411 ur
199 ur
123 ur
205 ur
99 ur
61 ur
||OPOMBA |
\\ Ker funkcije naprave, kot so Timeshift in druge vdelane
funkcije, potrebujejo določeni prostor na HDD-ju, ki je
dodeljen notranje, se lahko skupna velikost, prikazana v
»Upravitelj naprav za shranjev.« v nastavitvenem meniju,
razlikuje od kapacitete HDD-ja, prikazane v priročniku.
DVD-VIDEO
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
Kako začeti
HD
8 Mb/s
(Normal)
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
02
Vrsta
oddajanja
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko
predvaja
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
BD-Live
DivX
Regijska koda
Tako izdelki kot plošče so kodirani po regijah.
Predvajanje plošče je možno samo, če se regijski
kodi ujemata. Če se kodi ne ujemajta, izdelek ne
bo predvajal plošče.
Regijska številka predvajalnika je na hrbtni plošči
ohišja.
Vrsta plošče
Regijska
koda
a
Plošča Bluray
b
c
DVD-VIDEO
Območje
Sistem oddajanja PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hongkong in
Jugovzhodna Azija.
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hongkong
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 9
9|
2013-02-07 오후 4:21:04
Kako začeti
Podprte oblike
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
WebM
Video kodek
Divx 3.11/4.x/
5.x/6.x
MPEG4 SP/
ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Window
Media Video v9
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
Bitna hitrost
(Mb/s)
1920x1080
6~30
30
MPEG2
MPEG1
VP6
4
640x480
30
SVAF
MVC
WebM
Ločljivost
1920x1080
VP8
24/25/30
40
6~30
8
Avdio kodek
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
`` Omejitve
-- Čeprav je datoteka kodirana s podprtim kodekom, omenjenim zgoraj, predvajanje datoteke morda ne
bo mogoče zaradi vsebine datoteke.
-- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne ali pa je
datoteka poškodovana.
-- Pri datotekah z višjo bitno hitrostjo/hitrostjo sličic od tiste, ki je navedena v zgornji tabeli, bo predvajanje
morda moteno.
-- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
-- Predvajanje datoteke na daljavo prek omrežne povezave bo morda moteno zaradi premajhne omrežne
hitrosti.
-- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi z izdelkom.
`` Dekodirnik za video
-- Podpira do H.264, ravni 4.1.
-- Ne podpira oblik H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
| 10 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 10
2013-02-07 오후 4:21:04
-- Podpira WMA 10 PRO (do 5.1).
-- Ne podpira zvoka brez izgube WMA.
-- Ne podpira QCELP/AMR NB/WB.
-- Podpira vorbis (do 2 kanala), podpira kodek
samo v vsebniku webm.
-- Podpira ADPCM IMA, MS. (MULAW, ALAW
nista podprti)
||OPOMBA |
\\ Nekatere oblike plošč MKV in MP4 se morda ne bodo
predvajale glede na ločljivost in hitrost sličic videa.
Podprte oblike datotek s podnapisi
Ime
Časovno usklajeno
besedilo MPEG-4
.smi
SubViewer
.sub
.srt
Micro DVD
.sub ali .txt
Napredni SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
.ssa
Powerdivx
.psb
SubStation Alpha
MKV
Xsub
Notranje
.ttxt
SAMI
SubRip
Zunanja
Končnica
datoteke
Napredni SubStation
Alpha
AVI
MKV
SubRip
MKV
Časovno usklajeno
besedilo MPEG-4
MP4
Končnica datoteke
Vrsta
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Podprte slikovne datoteke
Končnica datoteke
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Kodek
Vrsta
Ločljivost
JPEG
15360 x 8640
PNG
1920 x 1080
MPO
15360 x 8640
BMP
1920 x 1080
Opombe o USB-povezavi
• Vaš izdelek podpira pomnilniške naprave USB,
izdelke MP3, digitalne fotoaparate in čitalnike
kartic USB.
• Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati
morda niso združljivi z izdelkom.
• Izdelek podpira datotečne sisteme FAT16,
FAT32 in NTFS (samo za branje).
• Naprave USB priključite neposredno v vrata
USB izdelka. Povezava prek kabla USB lahko
povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite
več kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo
pravilno deloval.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 11
Kako začeti
`` Dekodirnik za zvok
Podpora glasbenih datotek
02
-- KODEKI, razen za MVC, VP8, VP6
1) Manj kot 1280 x 720 : najv. 60 sličic
2) Več kot 1280 x 720 : najv. 30 sličic
3) Ne podpira oblike GMC 2 ali višje.
-- Podpira SVAF zgoraj/spodaj, ena ob drugi.
-- Podpira spec. BD MVC.
11 |
2013-02-07 오후 4:21:05
Kako začeti
• Izdelek podpira protokol PTP.
• Med postopkom »nalaganja« ne odklopite
naprave USB.
• Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
• Ta izdelek ne more predvajati datotek MP3 z
upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s
prodajnih strani.
• Vaš izdelek podpira samo video posnetke s
hitrostjo do 30 sličic na sekundo.
• Vaš izdelek podpira samo naprave za množično
shranjevanje USB (MSC), kot so pomnilniški
ključi, čitalniki pomnilniških kartic in trdi diski
USB. (Ne podpira vozlišč.)
• Nekatere naprave USB HDD, bralniki
večpredstavnostnih kartic in pomnilniški ključi
morda ne bodo združljivi s tem izdelkom.
• Če nekatere naprave USB potrebujejo dodatno
napajanje, bodo morda omejene zaradi
varnostne naprave tokokroga.
• Če predvajanje s trdega diska USB HDD ni
stabilno, zagotovite dodatno napajanje tako, da
HDD priključite v stensko vtičnico.
Če se težava nadaljuje, stopite v stik s
proizvajalcem trdega diska USB.
• Pomnilniško napravo USB morate odstraniti
varno (s funkcijo »Varno odstranite USB«,
da preprečite morebitne poškodbe USBpomnilnika).
• SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
• Vaš izdelek ne podpira stisnjenih datotek, redkih
datotek in kodiranih datotek NTFS-ja.
-- Preden odklopite USB-napravo, upoštevajte
postopek za varno odstranitev USB-ja.
-- Če ne uporabite postopka za varno
odstranitev USB-ja, se lahko podatki na vaši
napravi USB poškodujejo ali izgubijo.
-- Napravo USB lahko popravite ali formatirate
na vašem namiznem računalniku. (Samo
operacijski sistem MS-Windows)
Napravo USB povežite pred uporabo
funkcij Timeshift in Recorded TV
Ne uporabljajte pomnilniške naprave
USB. Pomnilniških naprav USB ne
podpiramo.
Priporočamo uporabo USB HDD-ja z
najmanj 5400 vrt./min, vendar USB
HDD vrste RAID ni podprt.
• Za uporabo načina Timeshift ali funkcije
Recorded TV morate na povezani napravi USB
izvršiti funkcijo Device Format, da pravilno
formatirate napravo za snemanje.
-- Med formatiranjem naprave ne odklopite
naprave. Če napravo formatirate, se bodo
izbrisale vse datoteke.
-- Preden napravo formatirate na ta izdelek,
naredite varnostne kopije svojih datotek, da
preprečite poškodbo ali izgubo podatkov.
SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
• Posneti videi so zaščiteni z DRM-jem (upravljanje
digitalnih pravic) in jih ni mogoče predvajati
na osebnem računalniku ali drugem izdelku.
Upoštevajte, da datotek, shranjenih na TV, ni
mogoče uporabljati, ko spremenite matično
ploščo.
• Za snemanje potrebujete najmanj 100 MB
prostora.
• Če je na voljo manj kot 50 MB prostora, se bo
snemanje zaustavilo.
• Če naprava USB ni uspešno opravila testa
Device Performance Test (Preizkus delovanja
naprave), je treba ponoviti postopka za
formatiranje naprave in preizkus delovanja
naprave, preden jo posnamete s funkcijo Guide
ali Channel Manager.
Če naprava ne opravi preizkusa delovanja, je ne
morete uporabiti za snemanje.
| 12 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 12
2013-02-07 오후 4:21:05
AVCHD (visoka ločljivost naprednih video kodekov)
02
Kako začeti
• Ta izdelek lahko predvaja plošče oblike AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in uporabljajo v
kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z visoko ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene bolj učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih slik.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko »x.v.Color«. Ta izdelek lahko predvaja plošče AVCHD v
obliki »x.v.Color«.
• »x.v.Color« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetja Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. in
družbe Sony Corporation.
||OPOMBA |
\\ Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo mogoče predvajati zaradi pogojev snemanja.
Plošče v obliki AVCHD morajo biti zaključene.
\\ Oblika »x.v.Color« nudi večji razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
1
2
4
5
7
TTX/MIX
INPUT
3
6
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
A
HOME
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
Avdio/video kabel
Kabel RF za televizor
Baterije za daljinski upravljalnik
(velikost AAA)
Uporabniški priročnik
GUIDE
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Daljinski upravljalnik
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 4:21:05
Kako začeti
Čelna plošča
GUMB PREDVAJANJE/PREMOR
GUMB VNESI
GUMB ZAUSTAVITEV
GUMB ZA VKLOP
GUMB ZA IZMET
REŽA ZA PLOŠČE
ZASLON
SKUPNA
REŽA VMESNIKA
GOSTITELJ USB
TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
||OPOMBA |
\\ Za nadgradnjo programske opreme izdelka prek priključka gostitelja USB, morate uporabiti pomnilniško kartico USB.
\\ Ko izdelek prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za predvajanje na izdelku ali daljinskem
upravljalniku. Za predvajanje filma morate v meniju plošče izbrati Predvajaj film ali Začetek in nato pritisniti tipko v.
\\ Pri lokalnem ponudniku kabelskih storitev morate kupiti kartico »CI CAM s CI ali CI+ CARD«.
\\ Pri odstranjevanju kartice »CI CAM s CI ali CI+ CARD« le-to previdno izvlecite z rokami, ker se lahko poškoduje, če vam pade.
\\ Vstavite kartico »CI CAM s CI ali CI+ CARD« v smeri, označeni na kartici.
\\ Položaj reže za kartico CI se lahko razlikuje glede na model.
\\ Kartica »CI CAM s CI ali CI+ CARD« ni podprta v nekaterih državah in regijah; preverite pri svojem pooblaščenem prodajalcu.
Če imate kakršne koli težave, stopite v stik s ponudnikom storitev.
Hrbtna plošča
ANT OUT (TO TV)
ANT IN
LAN
HDMI OUT
AUDIO OUT
USB HOST
DIGITAL AUDIO OUT
VIDEO OUT
| 14 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 14
2013-02-07 오후 4:21:05
Daljinski upravljalnik
Pritisnite ta gumb za upravljanje televizorja.
Pritisnite ta gumb, da lahko upravljate
kombiniran predvajalnik BD-HDD.
S pritiskom številčnih gumbov lahko upravljate
možnosti ali neposredno dostopate do kanalov.
S tem gumbom odprete meni plošče.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
TTX/MIX
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Pritisnite, če želite preskočiti naprej ali nazaj.
TV MUTE
Prilagajanje glasnosti televizorja.
TV SOURCE
Na zaslonu prikaže seznam kanalov.
CH LIST
HOME
GUIDE
Ta gumb pritisnite, če želite med predvajanjem vsebine
plošče/USB-pomnilnika/HDD-ja prikazati informacije o
predvajanju ali informacije o TV-kanalu.
Vrnitev v prejšnji meni.
S tem gumbom zaprete meni.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Pritisnite, če želite uporabljati funkcijo spletnega
brskalnika.
Pritisnite za uporabo družbene TV.
Priisnite, če želite uporabljati funkcijo PIP.
Vstavljanje baterij
Po nastavitvi lahko s tem gumbom nastavite
vhodni vir na televizorju.
Prikaže EPG (elektronski programski vodnik)
S tem gumbom izbirate elemente menijev in
spreminjate njihove nastavitve.
Pritisnite za iskanje vsebine.
S tem gumbom vstopite v pojavni meni/meni
naslova.
Pritisnite za izbiranje televizijskega kanala.
S tem gumbom odprete osnovni zaslon.
S tem gumbom odprete meni Orodja.
Pritisnite, če želite uporabljati Smart Hub.
Prav tako lahko izberete teletekst, dvojno ali
miks.
Pritisnite, če želite iskati naprej ali nazaj.
Pritisnite, da začasno zaustavite predvajanje
ali funkcijo Timeshift.
Pritisnite, da predvajate ali vklopite funkcijo
Timeshift.
Zaustavi predvajanje ali snemanje.
Izklop zvočnikov televizorja.
Vklopite in izklopite televizor.
Pritisnite, da predvajalnik izvrže ploščo.
Kako začeti
Vklopite in izklopite izdelek.
02
Pregled daljinskega upravljalnika
||OPOMBA |
Te gumbe uporabljate za menije izdelka in
nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Pritisnite, če želite uporabiti funkcijo 3D.
Pritisnite ta gumb za premor med
snemanjem.
Pritisnite za snemanje.
\\ Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
-- Preverite polarnost +/– baterij.
-- Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
-- Preverite, ali kakršen koli predmet ovira tipalo
daljinskega upravljalnika.
-- Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
||POZOR |
\\ Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi
predpisi. Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 4:21:06
Kako začeti
Nastavitev daljinskega upravljalnika za
upravljanje televizorja
„„
Da bi ugotovili, ali je vaš televizor združljiv z
daljinskim upravljalnikom, sledite spodnjim
navodilom.
1. Vklopite televizor.
2. Usmerite daljinski upravljalnik proti televizorju.
3. Pritisnite gumb TV, da nastavite način
televizorja.
4. Pritisnite in zadržite gumb TV POWER ter
hkrati v tabelo na desni vnesite dvomestno
kodo, ki ustreza znamki vašega televizorja.
Kodo vnesite s pritiskom ustreznih številčnih
gumbov.
Če je televizor združljiv z daljinskim
upravljalnikom, ga vklopite.
Daljinski upravljalnik je sedaj programiran za
upravljanje televizorja.
||OPOMBA |
\\ Če je za znamko vašega televizorja navedenih več kod,
poskusite vsako, dokler ne najdete prave.
\\ Če zamenjate baterije daljinskega upravljalnika, morate
znova nastaviti kodo znamke.
S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate
določene funkcije vašega televizorja.
Gumb
TV POWER
Number
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkcija
Uporablja se za vklop in izklop
televizorja.
Uporablja se za neposredni vnos
številke.
Uporablja se za prilagajanje glasnosti
televizorja.
Uporablja se za vklop in izklop zvoka.
Uporablja se za izbiranje želenega
kanala.
Uporablja se za izbiranje zunanjega
vira, povezanega s televizorjem.
||OPOMBA |
Kode za upravljanje televizorja
Znamka
SAMSUNG
Koda
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
FORMENTI
TV POWER+57
GRADIENTE
TV POWER+70
FUJITSU
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+84
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
Znamka
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Koda
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+06,
+55, +56, +57
TV POWER+06,
+56, +57
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
\\ Zgoraj navedene funkcije morda ne delujejo na vseh
televizorjih. Če naletite na težave, uporabite daljinski
upravljalnik televizorja.
| 16 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 16
2013-02-07 오후 4:21:06
Priključki
Priklop na televizor z avdio/video kablom in kablom RF
3. Priklopite izdelek in televizor.
4. Vklopite izdelek in televizor.
V ANT IN
V TV
Kabel RF
R
Rdeč
W
Bel
Y
Rumen
Priključki
2. Z avdio/video kabli povežite priključke VIDEO OUT (rumeni)/AUDIO OUT (rdeči in beli) na hrbtni
plošči izdelka s priključki VIDEO IN (rumeni)/AUDIO IN (rdeči in beli) na televizorju.
03
1. Kabel RF priklopite, kot je prikazano.
Zvok
Video
V ANT INPUT
||OPOMBA |
\\ Preko povezave kabla RF tega izdelka se pošiljajo samo signali televizorja. Avdio/video kable morate priklopiti, da lahko
gledate predvajanje z vašega izdelka.
\\ Če je avdio kabel preblizu električnemu kablu, se lahko pojavi šum.
\\ Če želite priključiti AV-sprejemnik, glejte strani za priklop AV-sprejemnika. (Glejte stran 19)
\\ Število priključkov in njihovo mesto sta odvisna od televizorja. Preberite navodila za uporabo televizorja.
\\ Če je na televizorju samo en izhodni avdio priključek, ga priključite na AUDIO OUT (Rdeč/beli) priključek na izdelku.
||POZOR |
\\ Izdelka na televizor ne priključite prek videosnemalnika. Vir video signala videosnemalnika je lahko omejen s sistemom za
zaščito avtorskih pravic in slika na televizorju bo popačena.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 4:21:07
Priključki
Priklop na televizor
1. Povežite izdelek s svojim televizorjem na enega od spodaj prikazanih načinov.
2. Vklopite izdelek in televizor.
-- Električnega kabla ne priključite, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
3. Pritiskajte gumb za izbiranje vhodnega signala na daljinskem upravljalniku, dokler se na televizorju ne
prikaže signal iz izdelka.
1. način Uporaba kabla HDMI (ni priložen) - najboljša kakovost (priporočeno)
2. način Uporaba video in avdio kabla - dobra kakovost
Zvok
Video
1. način
Zvok
Primerjajte barve
2. način
R
Rdeč
W
Bel
Y
Rumen
Video
Primerjajte
barve
||OPOMBA |
\\ Če za povezavo s prikazovalno napravo uporabljate kabel HDMI-DVI, morate v zvočni sistem vključiti tudi izhodni priključek
Digital Audio Out, da boste slišali zvok.
\\ Kabel HDMI oddaja digitalni video/avdio signal, zato vam ni treba priključiti še avdio kabla.
\\ Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite navodila za uporabo televizorja.
\\ Ko prvič povežete izdelek z novim televizorjem prek kabla HDMI, se izhodna ločljivost signala HDMI samodejno nastavi na
najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
\\ Dolg kabel HDMI lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost »Barvna globina« nastavite na »Izklopljena«.
\\ Če je izdelek priključen na vaš televizor v načinu izhoda HDMI 720p, 1080i ali 1080p, morate uporabiti kabel HDMI High
speed (kategorija 2).
\\ HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če televizor ne podpira funkcije HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), zaslon zašumi.
\\ Za ogled video posnetkov v 3D-tehnologiji potrebujete priključek HDMI.
| 18 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 18
2013-02-07 오후 4:21:08
Priklop na avdio sistem
03
1. Izdelek lahko povežete z avdio sistemom na enega od treh načinov, prikazanih spodaj.
2. Vklopite izdelek, avdio sistem in televizor.
-- Električnega kabla ne priključite, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
Priključki
3. Pritiskajte gumb za izbiro vhoda povezanega avdio sistema in televizorja, dokler se na televizorju ne
prikaže video sistem iz izdelka in skozi avdio sistem zaslišite zvok.
1. način Priklop na AV-sprejemnik, ki podpira HDMI
• Uporabite kabel HDMI (ni priložen)
• Najboljša kakovost (priporočeno)
2. način Povezava s sprejemnikom AV prek optičnega vhoda
• Uporabite optični kabel (ni priložen)
• Boljša kakovost
• Zvok boste slišali samo skozi sprednja dva zvočnika z digitalnim izhodom nastavljenim na PCM.
3. način Priklop na stereo ojačevalnik z avdio kablom
• Dobra kakovost
2. način
3. način
Zvok
Zvok
1. način
R
Rdeč
W
Bel
Zvok/Video
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 4:21:08
Priključki
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Brezžično omrežje
Izdelek lahko povežete na omrežni usmerjevalnik
na enega od spodaj prikazanih načinov.
Žično omrežje
Brezžični
usmerjevalnik
ali
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
Širokopasovna
storitev
||OPOMBA |
\\ Če brezžični modem podpira DHCP, lahko vaš izdelek
za povezavo z brezžičnim omrežjem uporablja DHCP ali
statični naslov IP.
Usmerjevalnik
Širokopasovni
modem
Širokopasovna
storitev
||OPOMBA |
\\ Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega
strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od
usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali pravil vašega
ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se
obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
\\ Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave
uporabljajo usmerjevalnik.
\\ Za uporabo funkcije AllShare morate povezati osebni
računalnik.
\\ Brezžični usmerjevalnik nastavite na način »Infrastruktura«.
Način »Sprotni način« ni podprt.
\\ Izdelek podpira samo naslednje brezžične protokole
varnostnega ključa:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Izberite kanal za brezžični modem, ki se trenutno ne
uporablja. Če je kanal nastavljen za brezžični modem, ki
ga trenutno uporablja druga naprava v bližini, bo prišlo do
motenj in napak v komunikaciji.
\\ Če izberete način čistega visokega pretoka (Greenfield)
802.11n in je vrsta šifriranja vašega usmerjevalnika
nastavljena na WEP, TKIP ali TKIP-AES (WPS2Mixed),
izdelek ne bo podpiral povezave v skladu z novimi
specifikacijami certifikata Wi-Fi.
\\ Če vaš usmerjevalnik podpira WPS (zaščitena nastavitev
WI-Fi), se lahko povežete z omrežjem preko PBCja (konfiguracija s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebna
identifikacijska številka). WPS bo v katerem koli načinu
samodejno konfiguriral ključ SSID in WPA.
\\ Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči
interferenco (delovanje usmerjevalnika, oddaljenost, ovire,
interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
\\ Za uporabo funkcije AllShare morate povezati osebni
računalnik.
| 20 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 20
2013-02-07 오후 4:21:09
Nastavitve
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se
osnovni zaslon ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme se lahko
prikaz na zaslonu spremeni.
• Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na izbrani
meni.
4
5
Z nastavitvenim postopkom lahko nastavite jezik
OSD in jezik menija, konfigurirate povezavo z
vašim domačim omrežjem, izberete izhod razmerja
širine/višine (velikost in oblika zaslona), primeren
za vaš televizor, in poiščete želene kanale.
Kanal: omogoča nastavitev TV-kanalov s
funkcijama, kot sta država in samodejno iskanje
kanalov.
Nastavitve: odpre nastavitveni meni.
Nastavitve
3
04
Nastavitveni postopek
Upravitelj urnika: omogoča vam nastaviti in urejati
sporede snemanja.
`` Za izbor možnosti na osnovnem zaslonu:
1. Z gumboma ◄► prestavite drsnik tako, da
označi vaš izbor. Nato pritisnite gumb v.
Prikaz
||OPOMBA |
Zvok
\\ Ko izdelek prvič priklopite na televizor, se samodejno
vklopi. To je povsem običajno.
Kanal
Omrežje
\\ Geslo: S številčnimi gumbi vnesite štirimestno geslo.
-- Francija, Italija: Gesla ne morete nastaviti na »0000«.
Izberite druge številke.
-- Drugo: Privzeto geslo je nastavljeno na 0000.
\\ Meni za razvrščanje kanalov je mogoče prikazati, če je
država nastavljena na Italijo.
2
1
2
AllShare Play
Kanal
BD Wise
Vklop
Pametna ločljivost DTV
Izklop
LočljivostSamod.
Filmski format (24Fs)
Samod.
Globoka barva HDMI
Samod.
Obl. zap. barv HDMI
Samod.
Dostop do nastavitvenega zaslona
3
4
5
Smart Hub
16:9 Izvirno
Velikost zaslona Smart Hub Velikost 3
\\ Prikaz na zaslonu osnovnega menija se po 3 minutah
preklopi v način DTV-kanala. Če je odprt nastavitveni
meni, se bo po 5 minutah aktiviral ohranjevalnik zaslona.
Nastavitve
1
Podpora
Razmerje stranic
||OPOMBA |
Osnovni zaslon
Nastavite sliko, kakor želite.
Sistem
Nastavitve 3D
Upravitelj urnika
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se nastavitveni zaslon.
2. Za dostop do nastavitvenih menijev,
podmenijev in možnosti glejte sliko daljinskega
upravljalnika in tabelo z nastavitvami (Glejte
strani 22~32).
Smart Hub: zažene pametno vozlišče Smart Hub.
Iz vozlišča Smart Hub lahko dostopate do strani
YouTube, iger in drugih aplikacij.
AllShare Play: omogoča vam izbrati vsebino na
povezanih napravah glede na vrsto, ki jo želite
gledati ali predvajati. Izbirate lahko video posnetke,
fotografije ali glasbo.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 4:21:10
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
TTX/MIX
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
Nastavitve
0
POPUP
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za nastavitveni meni
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
3
2
4
A
B
SMART HUB SEARCH
1
2
3
4
C
D
2D 3D
Gumb HOME: S tem
odprete osnovni
SOCIALgumbom
REC REC PAUSE
PANDORA
SUBTITLE
zaslon.
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Gumb RETURN: Vrnitev v prejšnji meni.
Gumbi v (vnesi) / SMER:
• Z gumbi ▲▼◄► premikate kazalec ali izberete
element.
• Pritisnite gumb v, da aktivirate trenutno izbran
element ali potrdite nastavitev.
Gumb EXIT: S tem gumbom zaprete trenutni meni.
Podrobne informacije o funkcijah
Vsaka nastavitvena funkcija, element menija in
posamezna možnost je podrobno razložena
na zaslonu. Za ogled razlag uporabite gumbe
▲▼◄► in izberite funkcijo, element menija ali
možnost. Razlaga se običajno prikaže na zaslonu.
Kratek opis vsake nastavitvene funkcije se
začne na naslednji strani. Dodatne informacije o
nekaterih funkcijah najdete tudi v dodatku tega
priročnika.
| 22 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 22
2013-02-07 오후 4:21:11
Funkcije nastavitvenega menija
Razmerje stranic
Velikost zaslona
Smart Hub
BD Wise
Ločljivost
Pametna ločljivost DTV
Nastavitve
Nastavitve 3D
Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray s 3D-vsebino
v načinu 3D.
• Če odprete osnovni zaslon ali osnovni zaslon Smart
Hub, ko ste v 3D-načinu, se bo izdelek samodejno
preklopil na 2D.
04
Prikaz
Omogoča vam nastavitev izhoda izdelka na velikost
zaslona vašega televizorja.
Omogoča vam izbrati optimalno velikost za zaslon
Smart Hub.
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungov izdelek in Samsungov televizor s funkcijo
BD Wise povežete prek kabla HDMI in je funkcija
BD Wise vklopljena tako v izdelku kot v televizorju,
predvajalnik oddaja video posnetke z ločljivostjo videa in
hitrostjo sličic plošče Blu-ray/DVD.
Nastavite izhodno ločljivost video signala HDMI.
Številka označuje število črt video posnetka na sličico.
Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz. način
zaporednega izrisovanja slike.
Več ko je črt, boljša je kakovost.
S to funkcijo lahko samodejno optimizirate ločljivost
zaslona za digitalno oddajanje.
||OPOMBA |
\\ Če uporabljate funkcijo BD Wise, se ta meni ne prikaže.
Filmski format (24Fs)
Če funkcijo »Filmske sličice« (24 sličic na sekundo)
nastavite na samodejno, lahko predvajanje prilagodi
svoj izhod HDMI na 24 sličic na sekundo in tako izboljša
kakovost slike.
• Funkcijo »Filmske sličice« (24 sličic na sekundo) lahko
uporabljate samo na televizorju, ki podpira to hitrost
sličic.
• Filmske sličice so na voljo samo, če je izdelek v
načinih izhodne ločljivosti HDMI 1080i ali 1080p.
||OPOMBA |
\\ Če uporabljate funkcijo BD Wise, se ta meni ne prikaže.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 4:21:11
Nastavitve
Prikaz
Obl. zap. barv HDMI
Globoka barva HDMI
Zaporedni način
Zvok
Digitalni izhod
Zmanjševanje velikosti
PCM
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora HDMIizhoda tako, da se ujema s sposobnostmi povezane
naprave (televizorja, monitorja itd.).
Omogoča predvajanje video posnetkov z barvno globino
prek izhodnega priključka HDMI OUT. Barvna globina
omogoča natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno
globino.
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju
plošč DVD.
Možnost digitalnega izhoda nastavite tako, da bo
ustrezala vašemu televizorju ali AV-sprejemniku. Za več
podrobnosti glejte tabelo z izborom digitalnih izhodov.
(Glejte strani 74~75)
Nastavite, ali želite uporabiti postopek pretvorbe signala
z nižjo frekvenco ali ne.
To možnost nastavite za Dolby Digital, Dolby Digital Plus
in Dolby TrueHD.
Samod.: Nadzor dinamičnega razpona se bo
samodejno nastavil glede na informacije, ki jih
posreduje zvočni zapis Dolby TrueHD. Ta nastavitev je
enaka nastavitvi »Vklop« pri možnosti Dolby Digital in
Upravljanje dinamičnega
Dolby Digital Plus.
razpona
Izklop: Uživate lahko v izvornem zvoku brez stiskanja
dinamičnega razpona zvoka.
Vklop: Dinamični razpon se ustrezno stisne s
povišanjem zvoka nizke stopnje in zmanjšanjem
izredno glasnega zvoka.
Način pretvorba v
dvokanalni zvok
Način DTS Neo:6
Sinh. zvoka
Za stereo izhod izberite način zmanjšanja števila
kanalov.
Večkanalni zvok lahko posušate prek izhoda HDMI tudi
pri 2-kanalnem viru zvoka.
Če je izdelek priključen v digitalni televizor, se lahko
zgodi, da zvočni signal ni usklajen z videosignalom.
V takem primeru prilagodite čas zamika zvoka, da bo
ustrezal videosignalu.
• Za časovni zamik zvoka lahko nastavite od 0 do 200 ms.
Poiščite optimalno nastavitev.
||OPOMBA |
\\ Izbrani časovni zamik zvoka morda ne bo ustrezal predvajani
vsebini.
| 24 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 24
2013-02-07 오후 4:21:11
Nastavitve
Povezana naprava
04
Zberite opremo, ki ste jo povezali s tem izdelkom, da bi
slišali zvok poleg vašega televizorja.
Glasnost programa DTV se bo prilagodila glede na vašo
opremo.
Sprejemnik AV: Izberite to možnost, če za poslušanje
zvoka uporabljate splošni AV-sprejemnik/hišni kino ali
televizor.
Sprejemn. AV (nač. zamika): Izberite to možnost v
enem od spodnjih dveh primerov.
-- Če uporabljate AV-sprejemnik/hišni kino s
certifikatom THX.
-- Če je možnost »Digitalni izhod« nastavljena na
»Bitni tok« in če menite, da je med gledanjem
programa DTV zvok Dolby veliko glasnejši od
zvoka MPEG1 sloja 2, izberite to možnost, četudi
vaš sprejemnik AV nima certifikata THX.
Stereo naprava: Izberite to, če uporabljate stereo
ojačevalnik ali snemalno napravo, ki podpira optični
digitalni avdio vhod kot oblika PCM.
Zvok
||OPOMBA |
\\ Za uporabnike, za katere je televizija edina naprava, ki
proizvaja zvok:
-- Če televizija ne podpira vhoda bitnega toka Dolby Digital
prek priključka HDMI, niso potrebne specifične nastavitve.
-- Če televizija podpira vhod bitnega toka Dolby Digital prek
priključka HDMI, nastavite »Digitalni izhod« na »PCM«.
V tem primeru povezane naprave ni treba dodatno nastavljati.
\\ Če je program DTV, ki ga gledate, izdelan v skladu z EBU
R128, je mogoče povprečno glasnost med zvokom MPEG1
sloja 2 in zvokom Dolby Digital/Dolby Digital Plus zmanjšati.
Če program DTV ni v skladu z EBU E128, je lahko še vedno
nekaj razlike med povprečno glasnostjo TV-programov.
\\ Veliko število sprejemnikov AV / naprav za hišni kino dekodira
zvok Dolby Digital / Dolby Digital Plus s +4 dB ZAMIKA v
primerjavi z isto ravnjo kodiranja vhoda PCM.
Sem sodijo tako izdelki s certifikatom THX kot tudi tisti brez.
Če uporabnik izbere možnost »Offset mode (način z zamikom)«,
bo povprečna glasnost med zvokom Dolby Digital/Dolby
Digital Plus, ki jo dekodira takšen izdelek, in zvokom MPEG1
sloja 2, ki jo dekodira ta izdelek, podobna.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 25
25 |
2013-02-07 오후 4:21:11
Nastavitve
Kanal
Antena
S to možnostjo izberete ustrezno vrsto antene za
digitalno oddajanje.
Preden lahko začne vaš izdelek s pomnjenjem
razpoložljivih kanalov, morate specificirati vrsto
signalnega vira, ki je povezan s tem izdelkom.
Izberite to možnost, da spremenite državo.
S številčnimi gumbi vnesite želeno 4-mestno geslo.
Privzeto geslo je nastavljeno na 0000.
Država
Samodejno iskanje
Ročno iskanje
Možnost kabelskega
iskanja
Prenesi sezn. kanalov
||OPOMBA |
\\ Geslo: S številčnimi gumbi vnesite štirimestno geslo.
-- Francija, Italija: Gesla ne morete nastaviti na »0000«.
Izberite druge številke.
-- Drugo: Privzeto geslo je nastavljeno na 0000.
Poišče vse kanale z aktivnimi radijskimi postajami in jih
shrani.
Samodejno poišče kanal in ga shrani v izdelek.
Samodejno dodeljene številke programov se morda
ne bodo ujemale z dejanskimi ali želenimi številkami
programov.
Ročno poišče kanal in ga shrani v izdelek. Po koncu
iskanja se kanali na seznamu kanalov posodobijo.
Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot sta frekvenca in
stopnja simbola, za iskanje kabelskega omrežja.
S to funkcijo lahko uvozite ali izvozite zemljevid kanalov.
Za uporabo te funkcije mora biti povezan USBpomnilnik.
Izvozi na USB.: Izvozi seznam na USB.
Ta funkcija je na voljo, ko je povezan USB-pomnilnik.
Uvozi iz USB-ja: Uvozi seznam kanalov z USB-ja.
||OPOMBA |
\\ Če državo nastavite na Nizozemsko in vir antene na kabel, se
ta meni ne bo prikazal.
Uredi številko kanala.
Uporabite to funkcijo, da spremenite številko kanala.
Ko spremenite številko kanala, se informacije kanala ne
posodobijo samodejno. Če se ta meni ne prikaže, na
osnovnem zaslonu izberite »Kanal« in pritisnite gumb
TOOLS.
| 26 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 26
2013-02-07 오후 4:21:11
Omrežje
Wi-Fi Direct
Navidezna AP
Omogoča vam preveriti trenutno stanje omrežja in interneta.
Omogoča vam povezati napravo s funkcijo Wi-Fi Direct z
izdelkom prek omrežja brez brezžičnega usmerjevalnika.
S funkcijo Wi-Fi Direct lahko z eno napravo upravljate vse
povezane naprave.
Nastavitve
Stanje omrežja
Konfigurirajte omrežno povezavo, da lahko uporabljate
različne funkcije, kot so internetne storitve ali brezžična
funkcija Wi-Fi ter nadgrajujete programsko opremo.
04
Omrežne nastavitve
Omogoča vam brezžično povezati druge vrste
brezžičnih naprav z izdelkom. Ustvariti morate varnostni
ključ, ki ga je treba vnesti v druge brezžične naprave, ko
jih povezujete z omrežjem.
Upravljajte svoje naprave, povezane v omrežje, in nastavite
možnosti skupne rabe trdega diska tega izdelka.
Seznam naprav: Nastavite, če boste napravi,
povezani v omrežje, kot sta pametni telefon ali tablični
računalnik, dovolili deliti vsebino s tem izdelkom oz.
Nastav. funkcije AllShare
nadzirati ta izdelek.
Skupna raba trdega diska: Nastavite, če želite
deliti vsebine s tega izdelka z drugimi napravami,
povezanimi v omrežje, kot so pametni telefoni.
Ime naprave
Nastavitve BD-Live
Sistem
Nastavitev
Omogoča vam vnesti ime izdelka, po katerem ga boste
prepoznali v omrežjih.
Nastavite različne funkcije BD-Live. BD-Live vam
omogoča dostop do dodatnih funkcij, ki so na voljo na
nekaterih ploščah Blu-ray, če ste povezani z internetom.
Internetna povezava BD-Live: Omogoča vam, da v
celoti dovolite, delno dovolite ali prepoveste internetno
povezavo BD-Live.
Izbriši podatke BD.: Upravljajte podatke BD,
prenesete s storitve BD-Live na plošče Blu-ray.
Nastavi kanale in čas ob prvi nastavitvi ali ponastavitvi
tega izdelka.
Nastavi trenutni datum in čas.
||OPOMBA |
Ura
\\ Če funkciji »Timer Viewing« in »Timer Recording« nastavite
z možnostmi »GUIDE«, »Channel List« ali z informacijskim
menijem, bodo delovale na osnovi časovnih informacij TVprograma.
Če način ure nastavite na ročnega in ročno spremenite čas,
sta lahko funkciji »Timer Viewing« in »Timer Recording«
omejeni ali nepravilno delujeta.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 27
27 |
2013-02-07 오후 4:21:11
Nastavitve
Omogočite ali onemogočite funkcije samodejnega
zagona podatkovne storitve, ki samodejno aktivira
podatkovno storitev.
Sistem
||OPOMBA |
Podatkovna storitev
Digitalno besedilo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravitelj naprav za
shranjev.
\\ Funkcija »Podatkovna storitev« vam omogoča uporabljati
informacije (besedilo, fotografije, slike, dokumente, programsko
opremo itd.), prenesene preko oddajnikov, če kanal, ki ga
trenutno gledate, nudi podatkovno storitev.
\\ V nekaterih državah element »Podatkovna storitev« ni na voljo
v meniju.
\\ Nekatere podatkovne storitve so na voljo samo, ko je izdelek
povezan z omrežjem.
\\ Med snemanjem podatkovna storitev ni na voljo.
Če se program predvaja z digitalnim besedilom, je ta
funkcija vklopljena.
||OPOMBA |
\\ V nekaterih državah element Digitalno besedilo ne bo
prikazan v meniju.
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano
upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo
funkcijo Anynet+. Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek
priključite na Samsungov televizor s kablom HDMI.
Upravljajte pomnilniške naprave, kot je notranji HDD, ali
dodajte zunanji HDD za snemanje, povezan prek vrat USB.
Formatiraj napravo: Formatirajte izbrano napravo.
Vsa vsebina bo izbrisana s te naprave.
Preversi napravo: Preverite, ali je na izbrani napravi
napaka.
Preizkui delovanje naprave: Preizkusite zmogljivost
snemanja naprave.
Izberite napravo za snemanje: Spremenite položaj
shranjevanja posnetih datotek.
||OPOMBA |
\\ Ker funkcije naprave, kot so Timeshift in druge vdelane
funkcije, potrebujejo določen prostor na HDD-ju, ki je dodeljen
notranje, se lahko skupna velikost, prikazana v Upravitelju
pomnilniških naprav v nastavitvenem meniju, razlikuje od
kapacitete HDD-ja, prikazane v priročniku. (Glejte stran 56)
| 28 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 28
2013-02-07 오후 4:21:11
Upravit. naprav
Nastavitve
||OPOMBA |
\\ Tipkovnico lahko uporabljate samo, ko se v spletnem
brskalniku in pametnem vozliišču Smart Hub prikaže zaslon
ali okno tipkovnice QWERTY.
Nastavitve miške: Omogoča vam nastaviti brezžično
USB-miško, povezano z izdelkom. Miško lahko v
meniju izdelka uporabljate na enak način kot miško
osebnega računalnika
04
V vrata USB na zadnji strani izdelka lahko priključite
brezžično USB-tipkovnico ali miško.
Nast. tipkovnice: Omogoča vam nastaviti brezžično
USB-tipkovnico, povezano z izdelkom.
Sistem
||OPOMBA |
\\ Miško lahko uporabljate samo, ko se v spletnem brskalniku
in pametnem vozlišču Smart Hub prikaže zaslon ali okno.
`` Uporaba miške v meniju izdelka:
1. USB-miško priključite v izdelek.
2. Kliknite glavni gumb, ki ste ga izbrali pri nastavitvi
miške. Prikaže se enostaven meni.
3. Kliknite menijske možnosti po želji.
||OPOMBA |
\\ Nekateri modeli USB-tipkovnic ali mišk morda niso združljivi s
tem izdelkom.
\\ Nekatere tipke na tipkovnici HID morda ne bodo delovale.
\\ Žične USB-tipkovnice niso podprte.
\\ Nekatere aplikacije morda niso podprte.
\\ Če brezžična tipkovnica HID ne deluje zaradi motenj, jo
prestavite bližje k izdelku.
Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za zaslonski meni, meni
plošče itd.
• Izbrani jezik bo prikazan samo, če je podprt.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 4:21:11
Nastavitve
Sistem
Varnost
Ta funkcija deluje skupaj s ploščami Blu-ray in DVD z
določeno starostno omejitvijo ali oceno, ki označuje
vrsto vsebine. Te številke vam bodo pomagale nadzirati,
katere vrste plošč Blu-ray in DVD lahko gleda vaša
družina. Pri dostopu do te funkcije se prikaže varnostni
zaslon. Vnesite svoje varnostno geslo.
(Privzeto geslo je 0000.)
Zakl. kanala DTV: S funkcijo »Channel Lock« lahko
zaklenete nekatere kanale, da jih otroci ne morejo
gledati.
Zakl. kat. programa DTV: Ta funkcija deluje v
povezavi z DTV-ji z dodeljenimi starostnimi mejami, s
pomočjo česar lahko nadzirate, katere vrste DTV-jev
gleda vaša družina. Izberite starostno mejo, ki jo želite
nastaviti.
Starševska ocena BD: Preprečite predvajanje plošč
Blu-ray z določeno starostno omejitvijo, razen če
vnesete geslo.
Starševska ocena DVD: Preprečite predvajanje
plošč DVD z določeno starostno omejitvijo, razen če
vnesete geslo.
Visoka številka pomeni, da je program predviden
samo za odrasle.
Spremeni PIN.: Spremenite lahko štirimestno geslo,
s katerim dostopate do varnostnih funkcij.
`` Če ste pozabili geslo
1. Pritisnite gumb »HOME«, da preklopite na
osnovni zaslon.
2. Odstranite ploščo ali pomnilniško napravo USB.
3. Pritisnite gumb @ na sprednji plošči in ga držite
5 sekund ali dlje.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške nastavitve.
||OPOMBA |
\\ Geslo: S številčnimi gumbi vnesite štirimestno geslo.
-- Francija, Italija: Gesla ne morete nastaviti na »0000«.
Izberite druge številke.
-- Drugo: Privzeto geslo je nastavljeno na 0000.
| 30 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 30
2013-02-07 오후 4:21:11
Sistem
\\ Ta funkcija je na voljo samo, ko je izdelek povezan z
omrežjem.
Prosojnost menijev: Prilagodite preglednost okvirčka
menija.
DivX® Video na zahtevo
Nastavitve
||OPOMBA |
04
Splošno
Spodnje možnosti lahko spremenite tako, da se bodo
ujemale z vašimi željami.
Napredno kopir. glasbe: Pri kopiranju glasbenih
datotek se bodo informacije posodobile samodejno.
Čas kopiranja se lahko poveča.
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD, s katerimi
lahko kupite in predvajate vsebine DivX® VOD.
Pokaže informacijski zaslon menija CI.
Meni splošnega vmesnika (CI): To uporabniku
omogoča izbirati iz menija CAM-a. Izberite meni CI v
meniju kartice osebnega računalnika.
Pretvorba videa CAM: Konfigurirate lahko nastavitev za
samodejno prekodiranje video kodeka iz modula CAM.
Če je ne želite uporabljati, jo nastavite na IZKLOP.
||OPOMBA |
Splošni vmesnik
\\ uporabiti morate CAM, ki podpira prekodiranje video kodeka.
Informacije o aplikaciji: ogled informacij na CAM-u
(modul za pogojni dostop), vstavljenem v režo CI, in
na »CI CAM s CI ali kartico CI+ CARD«, ki je vstavljena
v CAM. CAM lahko namestite kadar koli, ne glede na
to, ali je izdelek vklopljen ali izklopljen.
1. CI CAM lahko kupite pri najbližjem prodajalcu ali po
telefonu.
2. Čvrsto vstavite »CI CAM s CI ali CI+ CARD«.
3. Vstavite CAM s »CI CAM s CI ali kartico CI+ CARD«
v režo skupnega vmesnika v smeri puščice, da bo
poravnan vzporedno z režo.
4. Preverite, ali lahko na kanalu z zakodiranim
signalom vidite sliko.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 4:21:11
Nastavitve
||OPOMBA |
Sistem
\\ Ta izdelek deluje s CI in CI+ CAM.
Vendar v primeru nekaterih krajevnih povezav DVB-T izdelek
morda ne bo popolnoma združljiv z vsemi vrstami CAM-a.
\\ Če vstavljen CAM ne deluje pravilno, izvlecite KARTICO CAM
iz izdelka in jo znova vstavite v režo.
Splošni vmesnik
\\ Če se prikaže pojavno sporočilo, ustrezno ukrepajte. (To
ni okvara izdelka. Za več informacij se obrnite na svojega
ponudnika internetnih storitev.)
1. »Vstavljena je napačna pametna kartica.«:
Pametna kartica ni pravilno vstavljena.
2. »Pametna kartica ni podprta.«: Vstavljena je
napačna pametna kartica.
3. »Dobroimetje na vaši pametni kartici je poteklo.
Vaša pametna kartica ni pooblaščena za to
storitev.«:
Dobroimetje na vaši pametni kartici je poteklo.
4. »Vstavljena ni nobena pametna kartica.«:
Pametna kartica ni pravilno vstavljena
Podpora
Posodobitev programske Meni za posodobitev programske opreme vam omogoča
opreme
posodobiti programsko opremo na najnovejšo različico.
Stik s Samsungom
Oddaljeno upravljanje
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri uporabi
izdelka.
Upravljanje na daljavo našemu klicnemu centru
omogoča dostop do vašega Samsungovega izdelka na
daljavo, da vam lahko odpravijo napako. Za uporabo
tega programa sprejmite pogoje servisne pogodbe.
||OPOMBA |
\\ Za povezavo z upravljanjem na daljavo najprej stopite v stik z
našim klicnim centrom.
\\ Storitev upravljanja na daljavo morda v nekaterih državah ni
na voljo.
Ponas.
Ponastavi vse nastavitve na privzete nastavitve, razen
nastavitve omrežja in pametnega vozlišča Smart Hub.
Privzeta varnostna koda PIN je 0000.
| 32 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 32
2013-02-07 오후 4:21:11
Omrežja in internet
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih
storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen
ali dinamičen. Če je dinamičen in imate žično
ali brezžično omrežje, priporočamo uporabo
samodejnih postopkov konfiguracije, ki so opisani
spodaj.
Če se povezujete z žičnim omrežjem, povežite
izdelek na vaš usmerjevalnik s kablom LAN,
preden začnete s konfiguracijo.
Če se povezujete z brezžičnim omrežjem, pred
začetkom prekinite morebitne vzpostavljene žične
povezave.
Za začetek konfiguracije vaše omrežne povezave
sledite naslednjim korakom:
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite
gumb v.
4. Pojdite na navodila za žična omrežja, ki se
začnejo spodaj, ali navodila za brezžična
omrežja, ki se začnejo na strani 34.
Žično omrežje
ĞĞ
Žično - samodejno
Ko končate zgornje korake 1 do 3:
1. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Začni, nato pa pritisnite gumb v. Izdelek
zazna žično povezavo, preveri omrežno
povezavo in se nato poveže z omrežjem.
1. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Začni, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon Stanje omrežja.
Izdelek bo preveril omrežno povezavo.
Omrežne nastavitve
Povezava z žičnim omrežjem ni uspela.
Naslov MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Naslov IP
0.0.0.0
Maska podomrežja
0.0.0.0
Prehod0.0.0.0
Strežnik DNS
0.0.0.0
Samod. nast. naslova IP ni uspela. Za samod. nastavitev naslova IP
poskusite to: Nastavite IP ročno (izberite »Nastavitve IP«).
- Preverite, ali je strežnik DHCP na usmer. omogočen, nato pa
odklopite in znova vklopite usmerjevalnik.
- Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Nazaj
Nastav. IP
Ponovi.
V redu.
2. Na desni strani zaslona izberite Nastav. IP,
nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon za nastavitve naslova IP.
3. Izberite polje Način IP in ga nastavite na
ročno.
4. S številčnico na daljinskem upravljalniku
vnesite omrežne vrednosti. Z gumbi ▲▼◄►
na daljinskem upravljalniku se premikajte od
enega vnosnega polja do drugega.
||OPOMBA |
\\ Te vrednosti lahko dobite pri ponudniku vaših internetnih
storitev. Prav tako pa si jih lahko ogledate na večini
računalnikov z operacijskim sistemom Windows.
Za navodila glejte »Pridobivanje vrednosti za omrežne
nastavitve« na strani 34.
5. Ko končate, označite možnost V redu.,
nato pa pritisnite gumb v. Izdelek preveri
omrežno povezavo in se nato poveže z
omrežjem.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 33
Nastavitve
Konfiguriranje vaše omrežne povezave
Žično - ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek
ne deluje, morate ročno določiti omrežne
nastavitve.
Ko končate zgornje korake od 1 do 3:
04
Ko ta izdelek povežete z omrežjem, lahko
uporabljate omrežne aplikacije in funkcije, kot so
Smart Hub in BD-Live ter prek omrežne povezave
nadgradite programsko opremo izdelka. Za več
informacij o dostopanju do spletnih storitev in
njihovi uporabi glejte poglavje Omrežne storitve v
tem priročniku, ki se začne na Glejte strani 62~64.
Navodila za konfiguracijo omrežne povezave se
začnejo spodaj.
ĞĞ
33 |
2013-02-07 오후 4:21:12
Nastavitve
< Pridobivanje vrednosti za omrežne
nastavitve >
Vrednosti omrežnih nastavitev si lahko ogledate
na večini računalnikov z operacijskim sistemom
Windows. Za ogled vrednosti omrežnih nastavitev
sledite tem korakom:
• Windows XP
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu namizja
sistema Windows.
ĞĞ
Brezžično (splošno) - samodejno
Po korakih 1 do 3 v poglavju »Konfiguriranje
omrežne povezave« na strani 33.
1. Na zaslonu z omrežnimi nastavitvami izberite
Začni, nato pa pritisnite gumb v.
Izdelek poišče in nato prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
Omrežne nastavitve
Izberite brezžični usmerjevalnik na seznamu.
2. V pojavnem meniju kliknite »Stanje«.
iptime23
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek »Podpora«.
ELT
JSY
KT_WLAN_C361
4. Na zavihku »Podpora« kliknite na gumb »Več«.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
Mirhenge_edu
SO070VOIP
• Windows 7
1. Kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem
kotu namizja sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite »Središče za
omrežje in skupno rabo«.
3. V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite
»Povezava lokalnega omrežja« ali »Brezžična
omrežna povezava«, odvisno od vaše
omrežne povezave.
4. Na zavihku »Podpora« kliknite na gumb »Več«.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
||OPOMBA |
\\ Podatki so odvisni od različice sistema Windows.
Brezžično omrežje
Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko nastavite
na tri načine:
-- brezžično samodejno
-- brezžično ročno
-- WPS(PBC)
Ko konfigurirate brezžično omrežno povezavo,
se bo povezava z vsemi brezžičnimi omrežnimi
napravami, ki trenutno povezane prek izdelka,
prekinila.
Osveži
WPS(PBC)
Nazaj
Naprej
Prekliči.
2. Izberite želeni jezik in pritisnite gumb v.
3. Izberite Naprej in pritisnite gumb v.
4. Na varnostnem zaslonu vnesite vstopni izraz
omrežja.
Številke vnesite neposredno s številčnimi
gumbi na vašem daljinskem upravljalniku.
Črke vnesite tako, da s puščičnim gumbom
izberete črko, nato pa pritisnete gumb v.
5. Ko končate, izberite možnost Naprej na
desni strani zaslona. Izdelek preveri omrežno
povezavo in se nato poveže z omrežjem.
||OPOMBA |
\\ Če želeni usmerjevalnik ni viden ali je prikazanih preveč
usmerjevalnikov, sledite spodnjim navodilom. Povežete se
lahko z želenim usmerjevalnikom.
1)
2)
3)
4)
Opravite zgoraj navedeni 2. korak.
Izberite možnost »Dodaj omrežje.«.
Vnesite ime (SSID) za brezžični usmerjevalnik.
Izberite vrsto varnosti.
\\ Varnostno kodo ali vstopni izraz najdete na enem od
zaslonov nastavitev usmerjevalnika ali modema.
||OPOMBA |
\\ Brezžične omrežne povezave ni mogoče konfigurirati, če
je vzpostavljena žična internetna povezava.
| 34 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 34
2013-02-07 오후 4:21:12
ĞĞ
Brezžično (splošno) - ročno
2. Izberite želeni jezik in pritisnite gumb v.
3. Izberite Naprej in pritisnite gumb v.
4. Na varnostnem zaslonu vnesite varnostno
kodo ali vstopni izraz omrežja. Številke
vnesite neposredno s številčnimi gumbi na
vašem daljinskem upravljalniku. Črke vnesite
tako, da z gumbi ▲▼◄► izberete črko, nato
pa pritisnete gumb v.
5. Ko končate, izberite možnost Naprej na desni
strani zaslona, nato pa pritisnite gumb v.
6. Prikaže se zaslon s stanjem omrežja.
Izdelek skuša preveriti omrežno povezavo in
mu ne uspe.
7. Na desni strani zaslona Nastav. IP, nato pa
pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon za
nastavitve IP.
8. Izberite polje Način IP in ga nastavite na
ročno.
9. S številčnico na daljinskem upravljalniku
vnesite omrežne vrednosti. Z gumbi ▲▼◄►
na daljinskem upravljalniku se premikajte od
enega vnosnega polja do drugega.
||OPOMBA |
\\ Te vrednosti lahko dobite pri ponudniku vaših internetnih
storitev. Prav tako pa si jih lahko ogledate na večini
računalnikov z operacijskim sistemom Windows.
Za navodila glejte »Pridobivanje vrednosti za omrežne
nastavitve« na strani 34.
10. Ko končate, označite možnost V redu., nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon
»Stanje omrežja«. Izdelek preveri omrežno
povezavo in se nato poveže z omrežjem. Ko
končate, označite možnost V redu., nato pa
pritisnite gumb v.
1. Na zaslonu z omrežnimi nastavitvami izberite
Začni, nato pa pritisnite gumb v.
Izdelek poišče in nato prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
2. V naslednjih dveh minutah pritisnite gumb
WPS(PBC) na usmerjevalniku. Izdelek bo
samodejno poiskal vse nastavitvene vrednosti
omrežja, ki jih potrebuje, in se povezal z
vašim omrežjem.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
izdelek preveri omrežno povezavo, se poveže
z omrežjem.
Wi-Fi Direct
Funkcija Wi-Fi Direct vam omogoča povezati
neposredno napravo na izdelek prek omrežja brez
brezžičnega usmerjevalnika.
1. Vklopite napravo s funkcijo Wi-Fi Direct in
aktivirajte njeno funkcijo Wi-Fi Direct.
2. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
4. Izberite možnost Wi-Fi Direct, nato pa
pritisnite gumb v.
Prikažejo se naprave s funkcijo Wi-Fi Direct, ki
jih lahko povežete.
Wi-Fi Direct
Ime naprave
Display : [HDD]E8900
Izb. nap. Wi-Fi Direct, s katero se žel. povezati.
Audio
AndroidXXXXXXX
Network
System
Support
Povezava je prekinjena
Osveži
Zapri
' Nazaj
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 35
Nastavitve
1. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Začni, nato pa pritisnite gumb v. Izdelek
poišče in nato prikaže seznam razpoložljivih
omrežij.
WPS(PBC)
Po korakih 1 do 3 v poglavju »Konfiguriranje
omrežne povezave« na strani 33.
04
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek
ne deluje, morate ročno določiti omrežne
nastavitve.
Po korakih od 1 do 3 v poglavju »Konfiguriranje
omrežne povezave« na strani 33.
ĞĞ
35 |
2013-02-07 오후 4:21:12
Nastavitve
5. Brezžično povezavo lahko zaključite na tri
načine:
• prek brezžične naprave.
• prek izdelka s PBC-jem.
• prek izdelka s kodo PIN.
Vsaka možnost je opisana spodaj.
Prek brezžične naprave
1. Na brezžični napravi sledite postopku za
povezavo z drugo brezžično napravo. Za
navodila glejte uporabniški priročnik naprave.
2. Ko končate s postopkom, bi se moralo na
TV-zaslonu prikazati pojavno sporočilo z
besedilom, da je naprava, s funkcijo Wi-Fi
Direct, zahtevala povezavo. Izberite V redu.,
nato pa pritisnite gumb v, da sprejmete.
3. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave.
Ko se zapre, bi morali napravo videti na zaslonu
možnosti »Wi-Fi Direct« kot povezavo.
Prek izdelka s PBC-jem
1. Izberite napravo s funkcijo Wi-Fi Direct, ki
jo želite povezati s tem izdelkom, nato pa
pritisnite gumb v. Prikaže se pojavno
sporočilo PBC/PIN.
2. Izberite PBC in pritisnite gumb v. Prikaže
se pojavno sporočilo PBC.
3. V 2 minutah pritisnite gumb PBC na napravi
s funkcijo Wi-Fi Direct.
4. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave. Ko
se zapre, bi morali napravo videti na zaslonu
možnosti »Wi-Fi Direct« kot povezavo.
Prek izdelka s kodo PIN
1. Izberite napravo s funkcijo Wi-Fi Direct, ki
jo želite povezati s tem izdelkom, nato pa
pritisnite gumb v. Prikaže se pojavno
sporočilo PBC/PIN.
2. Izberite PIN in pritisnite gumb v. Prikaže se
pojavno sporočilo PIN.
3. Zapomnite si kodo PIN v pojavnem sporočilu,
nato pa jo vnesite v ustrezno polje na napravi
s funkcijo Wi-Fi Direct, s katero se želite
povezati.
4. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave.
Ko se zapre, bi morali napravo videti na zaslonu
možnosti »Wi-Fi Direct« kot povezavo.
||OPOMBA |
\\ Pri uporabi funkcije Wi-Fi Direct se bo žična ali brezžična
povezava prekinila.
\\ Nekatere brezžične naprave morda ne bodo podpirale
funkcije AllShare, če bodo povezane prek funkcije »Wi-Fi
Direct«. V tem primeru je priporočljivo, da spremenite
način omrežne povezave med napravama.
Mehka dostopna točka
Ta izdelek omogoča funkcijo kot brezžično
dostopno točko.
Soft AP vam omogoča, da s pomočjo izdelka z vašim
omrežjem brezžično povežete druge naprave Wi-Fi.
Ustvariti morate varnostni ključ, ki ga je treba
vnesti v druge brezžične naprave, ko jih povezujete
z omrežjem.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Navidezna AP in pritisnite gumb v.
4. Izberite možnost Vklop ali Izklop, nato pa
pritisnite gumb v.
< Za nastavitev varnostnega ključa za
mehko dostopno točko >
1. Na zaslonu možnosti »Mehki dostopni ključ«
izberite Varnostni ključ, nato pa pritisnite
gumb v button. Prikaže se zaslon za vnos
varnostnega ključa.
2. Vnesite varnostni ključ. Številke vnesite
neposredno s številčnimi gumbi na vašem
daljinskem upravljalniku. Črke vnesite tako,
da z gumbi ▲▼◄► izberete črko, nato pa
pritisnete gumb v.
3. Ko končate, se z gumbi ▲▼◄► prestavite na
Končano na dnu zaslona in pritisnite gumb v.
| 36 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 36
2013-02-07 오후 4:21:12
Na zaslonu za nastavitve AllShare so prikazane
vaše povezane omrežne naprave AllShare in
njihovi naslovi IP. Prek tega zaslona lahko napravi
omogočite ali onemogočite dostop do izdelka oz.
napravo izbrišete s seznama AllShare.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Nastav. funkcije AllShare in pritisnite
gumb v.
4. Izberite Seznam naprav in pritisnite gumb
v. Na seznamu naprav izberite napravo in
pritisnite gumb v. Prikaže se pojavno okno
za nastavitve AllShare.
5. S seznama izberite možnost Dovoli., Zavrni.
ali Izbriši s seznama, nato pa pritisnite gumb
v.
Zaslon z nastavitvami AllShare prikazuje naprave
samo, če ste vzpostavili omrežne povezave z
napravami AllShare. Za več informacij o omrežnih
napravah AllShare glejte strani 43.
||OPOMBA |
\\ Za deljenje vsebine prek funkcije AllShare mora biti
možnost »Skupna raba trdega diska« nastavljena na
»Vklop«.
Ime naprave
Omogoča vam vnesti ime izdelka, po katerem ga
boste prepoznali v omrežjih.
Meni za nadgradnjo programske opreme
omogoča nadgradnjo programske opreme, s
katero izboljšate delovanje in uporabljate dodatne
storitve.
• Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte ročno
izklopiti ali vklopiti izdelka.
Nastavitve
Nastavitve AllShare
Nadgradnja programske opreme
04
Če brezžično napravo povezujete prek postopka
za povezovanje na napravi, morate v ustrezno
polje vnesti varnostni ključ, ki ste ga ustvarili tukaj.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Podpora in pritisnite gumb v.
3. Izberite Posodobitev programske opreme in
pritisnite gumb v.
4. Izberite enega od naslednjih načinov:
• V spletu
• Prek kanala
• Prek USB-ja
• Prek diska
• Prek prenosa
5.
• Nadg. v pripravljenosti
Izberite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Nadgradnja je končana, ko se izdelek izklopi in se nato
znova samodejno vklopi.
\\ Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli
pravne odgovornosti za okvare izdelka, do katerih pride zaradi
nestabilne internetne povezave ali nepravilnega ravnanja
kupca med postopkom nadgradnje programske opreme.
\\ Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom programske
opreme za nadgradnjo, pritisnite gumb v.
V spletu
Za uporabo funkcije »Preko spleta« mora biti vaš
izdelek povezan z internetom.
1. Izberite možnost V spletu in nato pritisnite
gumb v. Prikaže se sporočilo za povezavo
s strežnikom.
2. Če je prenos na voljo, se prikaže pojavno
okno za prenos z vrstico napredka in prenos
se začne.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 37
37 |
2013-02-07 오후 4:21:13
Nastavitve
3. Po koncu prenosa se prikaže okno s
poizvedbo o nadgradnji s tremi možnostmi:
»Nadgradi«, »Nadgradi pozneje« in »Ne
nadgradi«.
4. Če izberete »Nadgradi«, bo izdelek nadgradil
programsko opremo, se izklopil in nato znova
samodejno vklopil.
5. Če v eni minuti ne izberete nič ali izberete
možnost »Nadgradi pozneje«, bo izdelek
shranil novo programsko opremo za
nadgradnjo. Programsko opremo lahko
nadgradite pozneje s funkcijo »S prenosom«.
6. Če izberete »Ne nadgradi«, izdelek prekliče
nadgradnjo.
||OPOMBA |
\\ Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo programske
opreme z gostiteljem USB prazen.
\\ Po koncu nadgradnje programske opreme v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite podrobnosti o
programski opremi.
\\ Med posodobitvijo programske opreme izdelka ne
izklapljajte.
To lahko povzroči okvaro izdelka.
\\ Posodobitve programske opreme s priključkom USB je
treba izvajati le z bliskovno pomnilniško napravo USB.
Prek diska
Prek kanala
1. Sledite korakom od 1 do 7 v točki Prek USB-ja.
Prek USB-ja
3. Mapo zapišite na ploščo. Priporočamo
uporabo plošče CD-R ali DVD-R.
Programsko opremo lahko nadgradite s signalom
oddajanja.
1. Obiščite www.samsung.com.
2. Kliknite PODPORA v zgornjem desnem kotu.
3. V iskalno polje vnesite številko modela izdelka
in nato kliknite Najdi izdelek.
4. Kliknite Poišči prenose na sredini strani pod
naslovom »Prenosi«.
5. Kliknite Vdelana programska oprema na
sredini strani.
6. Kliknite na ikono ZIP v stolpcu »Datoteka« na
desni strani.
7. V pojavnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite
V redu, da prenesete in shranite datoteko z
vdelano programsko opremo v svoj osebni
računalnik.
8. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
9. Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
2. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom, kot
ga ima datoteka .zip.
4. Preden ploščo vzamete iz računalnika, jo
zaključite.
5. Ploščo vstavite v izdelek.
6. V meniju izdelka pojdite na Nastavitve >
Podpora > Posodobitev programske opreme.
7. Izberite Prek diska.
||OPOMBA |
\\ Po koncu nadgradnje sistema v meniju za nadgradnjo
programske opreme preverite podrobnosti o programski opremi.
\\ Med posodobitvijo programske opreme izdelka ne
izklapljajte.
To lahko povzroči okvaro izdelka.
10. Zagotovite, da v izdelku ni plošče, nato pa v
vrata USB izdelka priključite pomnilnik USB.
11. V meniju izdelka pojdite na Nastavitve >
Podpora > Posodobitev programske opreme.
12. Izberite Prek USB-ja.
| 38 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 38
2013-02-07 오후 4:21:13
Prek prenosa
04
Možnost »S prenosom« vam omogoča nadgradnjo z
datoteko, ki jo je izdelek prenesel prej, vendar ste se
odločili, da je ne boste namestili takoj, ali z datoteko,
ki jo je izdelek prenesel v stanju pripravljenosti.
Nastavitve
1. Če ste prenesli programsko opremo za
nadgradnjo, je desno od možnosti »S prenosom«
prikazana številka različice programske opreme.
2. Izberite možnost Prek prenosa in nato
pritisnite gumb v.
3. Izdelek prikaže sporočilo, ki vas vpraša, ali
želite izvesti nadgradnjo. Izberite Da. Izdelek
začne nadgradnjo.
4. Po koncu nadgradnje se izdelek samodejno
izklopi in nato vklopi.
||OPOMBA |
\\ Po koncu nadgradnje sistema v meniju za nadgradnjo
programske opreme preverite podrobnosti o programski opremi.
\\ Med posodobitvijo programske opreme izdelka ne
izklapljajte.
To lahko povzroči okvaro izdelka.
Nadg. v pripravljenosti
Funkcijo za nadgradnjo v stanju pripravljenosti
lahko nastavite tako, da izdelek prenese novo
programsko opremo za nadgradnjo, ko je v stanju
pripravljenosti.
V stanju pripravljenosti je izdelek izklopljen,
njegova internetna povezava pa je aktivna. To
izdelku omogoča samodejni prenos programske
opreme za nadgradnjo, ko ga ne uporabljate.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Nadg. v
pripravljenosti in pritisnite gumb v.
2. Izberite želeni čas.
Če izberete želeni čas, se nadgradnja izvede
samodejno ob določenem času.
||OPOMBA |
\\ Za uporabo funkcije za nadgradnjo v stanju pripravljenosti
mora biti vaš izdelek povezan z internetom.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 39
39 |
2013-02-07 오후 4:21:13
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Vstavite ploščo na pladenj za ploščo
1. Previdno vstavite ploščo v režo, tako da bo
oznaka plošče usmerjena navzgor.
Predvajanje se začne samodejno.
2. Izberite možnost Videi, Fotografije ali Glasba,
nato pa pritisnite gumb v.
Glede na razporeditev vsebine, boste videli ali
mape ali posamezne datoteke ali oboje.
3. Izberite želene datoteke.
4. Pritisnite gumb RETURN, da zaprete mapo
ali se vrnete na osnovni zaslon.
||OPOMBA |
\\ Da preprečite okvare pomnilniške naprave USB, jo morate
varno odstraniti (izvedite postopek »Varno odstranite USB«).
2. Če se predvajanje ne začne samodejno, glejte
»Dostop do zaslona AllShare Play« na strani
40~41.
||OPOMBA |
\\ V načinu ogleda televizorja bo gumb 6 deloval kot
funkcijo Timeshift in ne bo imel svoje prvotne funkcije
predvajanja, četudi je vstavljena plošča.
\\ Na osnovnem zaslonu bo gumb 6 deloval kot gumb za
predvajanje večpredstavnostne vsebine na plošči.
V vrata USB priključite pomnilnik
USB ali mobilni telefon
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki
so na pomnilniku USB ali mobilnem telefonu.
Za predvajanje vsebine na vašem mobilnem
telefonu je treba izdelek in mobilni telefon povezati
s kablom USB. Če je vaš mobilni telefon združljiv
z DLNA, lahko predvajate vsebine brez povezave
kabla USB. (Glejte strani 41~43)
\\ Če med predvajanjem iz pomnilniške naprave USB
vstavite ploščo, se naprava samodejno preklopi v način
»DVD ali CD«.
Dostop do zaslona AllShare Play
Vsebino na plošči ali napravi USB lahko predvajate
na zaslonu AllShare.
1. Na osnovnem zaslonu izberite AllShare Play,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite želene vsebine in nato želeno
napravo.
AllShare Play
1
Seznam
Videi
2
Fotografije
Glasba
Posneta TV
/ Videi /
HDD
Disk
USB
685.85MB/926.06GB
Vstavljen ni noben disk.
3
Nobena naprava ni povezana.
a Prijava
' Nazaj
4
1. Povežite pomnilnik USB ali mobilni telefon na
vrata USB na sprednji plošči izdelka.
Nastavitve
Povezana je nova naprava.
Nastavite sliko, kakor želite. devices.
Videi
m80
Fotografije
Glasba
Smart Hub
AllShare Play
" Potrdi. ' Nazaj
Kanal
Upravitelj urnika
c Varmo odstranite USB
| 40 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 40
2013-02-07 오후 4:21:14
3
4
Vrsta vsebine: Omogoča vam izbrati želeno vsebino.
Vrsta naprave: Omogoča vam izbrati želeno
povezano napravo.
Prikazuje barvne gumbe na vašem daljinskem
upravljalniku, s katerimi lahko dostopate do funkcij
ali jih izvajate.
||OPOMBA |
\\ Za izdelavo predvajalnega seznama
Izberite želeno vsebino (video posnetki, fotografije ali
glasba) in označite želene datoteke. Pritisnite gumb
TOOLS, nato pa izberite možnost Dod. v sez. pr..
\\ Video datoteke, predvajane preko DLNA, bodo prikazane
na seznamu »Moj seznam« samo, če je vzpostavljena
omrežna povezava.
\\ Vsebine plošč Blu-ray/DVD/CD ne bodo prikazane na
seznamu »Moj seznam«.
Funkcija AllShare Play vam omogoča predvajanje
videoposnetkov, fotografij ali glasbe na vašem
računalniku ali napravah, združljivih s funkcijami
DLNA, Facebook, SugarSync in Family Story
na kombiniranem predvajalniku BD-HDD prek
omrežne povezave.
Za uporabo aplikacije AllShare z vašim osebnim
računalnikom morate v svoj računalnik namestiti
programsko opremo AllShare.
||OPOMBA |
\\ Ko se povezava vzpostavi, lahko s funkcijo Allshare poleg
predvajanja video vsebine med napravami prenašate tudi
podatke.
1. Povežite kombiniran predvajalnik BD-HDD in
izdelke, združljive z DLNA, na isto omrežje.
2. Na osnovnem zaslonu izberite AllShare Play,
nato pa pritisnite gumb v.
3. Izberite ime povezanega izdelka, združljivega
z DLNA, nato pa pritisnite gumb v.
AllShare Play
Seznam
Videi
Fotografije
Glasba
Posneta TV
1/5
/ Videi /
HDD
685.85MB/926.06GB
CANDP201012-PC: candp 201012
Disk
Povežite z napravo AllShare Play. predvajanje je
lahko nestabilno, odvisno od stanja omrežne
povezave.
Vstavljen ni noben disk.
a Prijava
/ Orodja
' Nazaj
4. Izberite želeno datoteko na zaslonu in nato
pritisnite gumb v.
• HDD: Predvajate lahko vsebino, ki je
shranjena na HDD-ju.
• Disk: Predvajate lahko vsebino, ki je
shranjena na HDD-ju.
• USB: Predvajate lahko vsebino, ki je
shranjena na USB-pomnilniku.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 41
Predvajanje predstavnostnih vsebin
2
Uporaba funkcije AllShare Play
05
1
Seznam: Omogoča vam preveriti nedavno
predvajane ali posodobljene datoteke.
• Nedavno predv.
Prikaže seznam nedavno gledanih vsebin.
-- Če izbrano datoteko izbrišete ali odstranite
pomnilniško napravo z izbrano datoteko, se bo
prikazalo sporočilo, da izbrana datoteka ni na voljo.
-- Prikaže vsebine v časovnem zaporedju glede
na sistemski čas naprave.
-- Prikaže do 48 elementov.
• Novosti
Prikaže nove vsebine.
• Seznam predvajanja
Oblikujete lahko svoj predvajalni seznam in
združite želene vsebine.
-- Shranite lahko do 12 predvajalnih seznamov.
-- Na vsakem je lahko prikazanih do 100 datotek.
-- Če predvajalni seznam ustvarite kot glasbeni
predvajalni seznam, lahko dodate samo
glasbene datoteke.
41 |
2013-02-07 오후 4:21:15
Predvajanje predstavnostnih vsebin
• Kamera: Predvajate lahko vsebino, ki je
shranjena na povezanem fotoaparatu.
• DLNA: Predvajate lahko vsebino, ki je
shranjena na povezani pomnilniški napravi.
• Picasa: Predvajate lahko vsebino, ki je
shranjena na strani Picasa.
• Facebook: Predvajate lahko vsebino, ki je
shranjena na Facebooku.
• SugarSync: Predvajate lahko vsebino na
storitvi »Oblaki«, za katero ste registrirani.
• Family Story: Predvajate lahko vsebino, ki je
shranjena na strežniku »Family Story«.
5. Na strani središča za prenos kliknite na
zavihek »Programska oprema«.
6. Tukaj kliknite na ikono datoteke na desni
strani vrstice AllShare.
7. V pojavnem sporočilu kliknite »Shrani
datoteko«.
8. Poiščite namestitveno datoteko programa
AllShare na vašem disku in dvokliknite nanjo.
9. V pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite
»Zaženi« in sledite navodilom na zaslonu.
||OPOMBA |
\\ Če želite omogočiti nekatere storitve, se morate prijaviti
v ustrezni uporabniški račun za to določeno storitev. Ko
se prijavite v »Smart Hub« z registriranim Samsungovim
računom, lahko dodate račun s to določeno storitvijo tako,
da izberete možnost »Upravitelj računov«.
\\ Morda boste morali prek Samsungovih aplikacij namestiti
aplikacijo za storitve, ki niso privzeto prikazane.
\\ Za nekatere storitve se boste morda morali prijaviti, vaš
uporabniški račun pa lahko upravljate na pametnem
vozlišču Smart Hub.
\\ Za uporabo nekaterih storitev boste morda morali ustvariti
račun in se naročiti na spletno stran ustrezne storitve.
Za prenos programske opreme AllShare
Za uporabo funkcije AllShare na vašem
računalniku morate imeti na njem nameščeno
programsko opremo AllShare.
Programsko opremo kot tudi podrobna navodila
za uporabo funkcije AllShare si lahko prenesete s
spletne strani Samsung.com.
1. Obiščite www.samsung.com.
2. Na vrhu strani kliknite na »Podpora«.
3. Na strani podpore v polje za vnos številke
modela vnesite številko modela vašega
izdelka in pritisnite gumb v.
4. Na strani, ki se prikaže, kliknite »Poišči
prenose« na levi strani pod zavihkom
»Prenosi«.
Prikaže se središče za prenos.
| 42 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 42
2013-02-07 오후 4:21:15
PC
Kombiniran predvajalnik
BD-HDD Combo
Povezava AllShare Play
Predvajajte
datoteke z
računalnika
Predvajanje vsebine iz pametnega
telefona na kombiniranem predvajalniku
BD-HDD
Datoteke, ki so v skupni rabi na vašem računalniku,
si lahko ogledate na kombiniranem predvajalniku
BD-HDD.
Podrobna navodila o uporabi funkcije AllShare
lahko najdete na spletni strani Samsung.com.
Mobilna naprava
S pametnim telefon si lahko ogledate datoteke,
shranjene na vašem računalniku, ki jih predvaja
kombiniran predvajalnik BD-HDD. (Na voljo samo
na Samsungovih mobilnih napravah, ki podpirajo
funkcijo AllShare.)
Podrobna navodila o uporabi funkcije AllShare
lahko najdete na spletni strani Samsung.com.
PC
Kombiniran predvajalnik
BD-HDD Combo
Nadzirajte datoteke z
računalnika na kombiniranem
predvajalniku BD-HDD
Mobilna naprava
Povezava AllShare Play
||OPOMBA |
Predvajajte datoteke
z računalnika
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Datoteke, ki so v skupni rabi na vašem računalniku,
si lahko ogledate na kombiniranem predvajalniku
BD-HDD.
Podrobna navodila o uporabi funkcije AllShare
lahko najdete na spletni strani Samsung.com.
Nadzor z vašo mobilno napravo
05
Predvajanje vsebine iz računalnika na
kombiniranem predvajalniku BD-HDD
\\ Ko se povezava vzpostavi, lahko s funkcijo Allshare poleg
predvajanja video vsebine med napravami prenašate tudi
podatke.
Kombiniran predvajalnik
BD-HDD Combo
Predvajajte
datoteke
mobilne naprave
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 43
43 |
2013-02-07 오후 4:21:16
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Upravljanje predvajanja videa
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TTX/MIX
Upravljate lahko predvajanje
posnetkov na plošči DVD, v napravi USB, mobilni napravi ali računalniku.
BD
TV
SUBTITLE video
INPUT
Glede na ploščo ali vsebino nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.
1 2 3
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za predvajanje videov
4 5 6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
TV MUTE
TV SOURCE
„„
Gumbi, povezani s predvajanjem
CH LIST
HOME
5 gumb
7 gumb
Hitro
predvajanje
posnetka
Počasno
predvajanje
posnetka
Predvajanje
po prizorih
Začne predvajanje.
Zaustavi predvajanje.
A
B
C
D
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Začasno zaustavi2Dpredvajanje.
3D
SMART HUB SEARCH
Uporaba menija plošče, menija naslova,
pojavnega menija in seznama naslovov
Gumb
DISC MENU
GUIDE
Predvajalnik v načinu iskanja, počasnega predvajanja
ali predvajanja po prizorih ne predvaja zvoka.
• Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost,
pritisnite gumb 6.
6 gumb
„„
SOCIAL
REC REC PAUSE
Med predvajanjem
pritisnite gumb 3 ali
PANDORA
SUBTITLE
4.
Z vsakim pritiskom gumba 3 ali 4 se
hitrost predvajanja spremeni.
V načinu premora pritisnite gumb 4.
Z vsakim pritiskom gumba 4 se hitrost
predvajanja spremeni.
Gumb
TITLE MENU
Predvajanje s ||OPOMBA |
preskakovanjem \\ Če pritisnete gumb 1, ko se posnetek
na predvajalnem seznamu predvaja več
kot tri sekunde, se bo trenutno poglavje
ali datoteka predvajala od začetka.
Če gumb 1 pritisnete v treh sekundah
po začetku predvajanja, se bo začelo
predvajati prejšnje poglavje ali datoteka.
||OPOMBA |
\\ Nekatere plošče morda ne podpirajo
tega gumba.
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
želite prikazati meni naslova.
• Če plošča vključuje predvajalni seznam,
ga odprite z ZELENIM gumbom (B).
Gumb
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
POPUP MENU želite prikazati pojavni meni.
Uporaba menija Orodja
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Predvajanje od
začetka
Izberite to možnost, da se vrnete na
začetek filma, nato pa pritisnite gumb
v.
Funkcijo "Scene Search" lahko
uporabljate med predvajanjem za ogled
ali začetek predvajanja filma od prizora
po vašem izboru.
V načinu premora pritisnite gumb 7.
Z vsakim pritiskom gumba 7 se prikaže
nova sličica.
Med predvajanjem pritisnite gumb 1 ali
2.
Z vsakim pritiskom gumba 1 ali 2 se
plošča premakne na prejšnje ali naslednje
poglavje ali datoteko.
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
želite prikazati meni plošče.
||OPOMBA |
Scene Search
\\ Če so podatki o kazalu v datoteki
poškodovani ali datoteka ne podpira
indeksiranja, funkcije za iskanje
prizora ne bo mogoče uporabljati.
\\ Če uporabite funkcijo "AllShare
Play", ko se povežete z računalnikom
v omrežju, funkcija "Scene Search"
morda ne bo podprta.
| 44 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 44
2013-02-07 오후 4:21:16
2. Z gumboma ▲▼ izberite naslov,
nato pa pritisnite gumb v.
Izberite to možnost, če želite predvajati
poglavje po vašem izboru.
Iskanje poglavij
Način
ponavljanja
1. Izberite možnost iskanja poglavja
in pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ izberite poglavje,
nato pa pritisnite gumb v.
Izberite to možnost, če želite film
predvajati od izbrane časovne točke.
||OPOMBA |
\\ Točka (B) mora biti najmanj 5
sekund za točko (A).
Čez cel zaslon
1. Izberite možnost iskanja časa in
pritisnite gumb v.
Iskanje časa
2. S številčnimi gumbi vnesite
časovno točko, do katere se želite
pomakniti, nato pa pritisnite gumb
v.
||OPOMBA |
Slikovni način
\\ Z gumboma ◄► lahko film
premaknete naprej ali nazaj.
Film se bo premaknil naprej ali
nazaj za eno minuto vsakič, ko
boste pritisnili gumb ◄►.
Način
ponavljanja
To možnost izberite, če želite ponavljati
predvajanje naslova, poglavja ali
določenega izseka.
-- Izklop: To možnost izberite, če se
želite vrniti na običajno predvajanje.
-- Naslov: To možnost izberite, če želite
ponavljati predvajanje izbranega
naslova.
-- Poglavje: To možnost izberite, če
želite ponavljati predvajanje izbranega
poglavja.
-- Ponovi A-B: To možnost izberite, če
želite ponavljati predvajanje izbranega
izseka.
3. Pritisnite gumb v na mestu, kjer
želite, da se konča ponavljajoče se
predvajanje (B).
To možnost izberite, če želite spremeniti
velikost zaslona.
To možnost izberite, če želite nastaviti
način predvajanja slike.
-- Dinamično: Poveča ostrino in
svetlost.
-- Standardni: To možnost izberite za
večino predvajanj.
-- Film: Najboljša nastavitev za
gledanje filmov.
-- Uporabnik: Prilagodite lahko funkciji
ostrine in odstranjevanja šuma.
||OPOMBA |
\\ Če uporabljate funkcijo BD Wise, se
ta meni ne prikaže.
Zvok
Podnapisi
Kot
To možnost izberite, če želite nastaviti
jezik zvoka.
To možnost izberite, če želite nastaviti
jezik podnapisov.
-- To funkcijo lahko upravljate tudi z
gumbom SUBTITLE na daljinskem
upravljalniku.
To možnost izberite, če si želite prizor
ogledati z drugega zornega kota. Možnost
kota prikaže število razpoložljivih zornih
kotov za ogled.
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje več
zornih kotov za določen prizor, lahko
spreminjate zorni kot.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 45
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Iskanje naslova 1. Izberite možnost iskanja naslova in
pritisnite gumb v.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
ponovitve A-B in pritisnite gumb
v.
2. Pritisnite gumb v na mestu, kjer
želite, da se začne ponavljajoče se
predvajanje (A). Pustite film, da se
predvaja.
05
Če je na plošči ali v napravi več kot en
film, izberite to možnost, da začnete
predvajati drug naslov.
45 |
2013-02-07 오후 4:21:17
Predvajanje predstavnostnih vsebin
BONUSVIEW
Video
Avdio dodatki
BONUSVIEW
To možnost izberite, če želite nastaviti
funkcijo bonusview.
Pojdi na seznam To možnost izberite, če želite odpreti
seznam videov na trenutnem mediju.
vid.
Informacije
To možnost izberite, če si želite ogledati
informacije video datoteke.
||OPOMBA |
\\ Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave. Za dodatne
možnosti glejte strani 49–50.
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
\\ Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali več
RECEIVER
lahko preobremenijo
predvajalnik,TTX/MIX
zaradi česar se lahko
BD
TV
SUBTITLE INPUT
predvajanje zaustavi.
1 2 3
Upravljanje 4
predvajanja
5 6 glasbe
7 8 glasbe
9 s plošče DVD,
Upravljate lahko predvajanje
DISC MENU
TITLE MENU
iz naprave USB, mobilne0naprave
POPUP ali računalnika.
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za predvajanje glasbe
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
1
2
3
5
6
8
9
4
HOME
7
DISC MENU
2
3
A
2
3
POPUP
BTV SOURCEC
DIGITAL
6 gumb: predvaja trenutno izbrani posnetek.
Uporaba menija Orodja
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Pogled
SUBTITLE
SOCIALHOMEREC
D
4
5
6
Glejte strani 49–50.
Pogled mape
Glejte strani 49–50.
Izvajalec
Glejte strani 49–50.
Naslov
Album
Zvrst
Predvajaj izbor
Glejte strani 49–50.
Glejte strani 49–50.
Glejte strani 49–50.
Glejte strani 49–50.
Pojdi na sez. pred. Glejte strani 49–50.
Kopiranje
Informacije
TITLE MENU
0
SMART HUB SEARCH
6
7 gumb: Začasno zaustavi posnetek.
GUIDE
TV MUTE
CH LIST
1
INPUT
TV SOURCE
CH LIST
5
TTX/MIX
TV MUTE
TV
SUBTITLE
1
4
Hitro predvajanje (samo zvočne CD-plošče (CD-DA))
Med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali 4.
Z vsakim pritiskom gumba 3 ali 4 se hitrost
predvajanja spremeni.
Funkcija kopiranja pretvori zvočni
posnetek na CD-plošči v obliko mp3 in
pretvorjene datoteke shrani v napravo
USB, povezano s predvajalnikom. Glejte
»Kopiranje« na straneh 47–48.
To možnost izberite, če si želite
ogledati informacije (o vsebini): velikost
datoteke, datum ustvarjanja itd.
||OPOMBA |
\\ Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave. Za dodatne možnosti glejte strani 49–50.
2D 3D
INPUT
GUIDE
REC
PAUSE
ŠTEVILČNI gumbi: Pritisnite številko posnetka.
Predvajal se bo izbran posnetek.
PANDORA
SUBTITLE
5 gumb: zaustavi posnetek.
Preskoči: Med predvajanjem pritisnite ZELENI (B)
ali RUMENI (C) gumb, da se pomaknete na prejšnjo
ali naslednjo stran predvajalnega seznama.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
| 46 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 46
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
2013-02-07 오후 4:21:17
Ponavljanje posnetkov z avdio CD-plošče
AllShare Play
/ Glasba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Zvočni CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07
03:42
03:15

TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Premik strani / Orodja ' Nazaj
Mešano predvajanje posnetkov na
avdio CD-plošči
Izdelek lahko nastavite tako, da naključno predvaja
posnetke na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).
1. Med predvajanjem z gumbom ► izberite
v spodnjem desnem kotu zaslona, nato
pa pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ način mešanega predvajanja
nastavite na Vklop ali Izklop, nato pa
pritisnite gumb v.
Izdelava predvajalnega seznama CDplošče
1. Ko je prikazan predvajalni zaslon, pritisnite
gumb TOOLS. Prikaže se meni z orodji.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Predvajaj izbor,
nato pa pritisnite gumb v. Prikazal se bo
zaslon za predvajanje izbora.
3. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, nato pa
pritisnite gumb v. Na levi strani posnetka
se prikaže kljukica.
4. Ponovite 3. korak in izberite še druge
posnetke.
||OPOMBA |
\\ Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko
vsebuje največ 99 posnetkov.
\\ Če ste ustvarili predvajalni seznam, se možnost
predvajanja po izboru v meniju z orodji nadomesti z
možnostjo »Uredi predvajalni seznam«.
\\ Na zaslonu za predvajanje izbora lahko izbirate med
»Izberi vse«, »Prekliči izbor vseh« in »Prekliči«.
-- Če želite izbrati vse posnetke, izberite možnost »Izberi
vse«. Tako prekličete izbor posameznih posnetkov. Ko
pritisnete gumb RETURN na daljinskem upravljalniku
ali gumb 6 in nato pritisnete gumb v, se bodo na
zaslonu za predvajanje glasbe prikazali vsi posnetki in
predvajalnik bo začel predvajati vse posnetke, začenši
s posnetkom 001.
-- Če želite preklicati izbor vseh izbranih posnetkov
naenkrat, izberite možnost »Prekliči izbor vseh«.
Nato izberite posamezne posnetke ali izberite vse
posnetke ter pritisnite gumb RETURN na daljinskem
upravljalniku ali gumb 6 ter nato še gumb v.
Če ne uporabite možnosti »Izberi vse« ali izberete
posameznih posnetkov, se predvajalni seznam ne bo
spremenil.
-- Z možnostjo »Prekliči« lahko prekličete vse spremembe,
ki ste jih naredili na zaslonu za predvajanje izbora. Ko
se vrnete na predvajalni zaslon, predvajalni seznam ne
bo spremenjen.
Kopiranje
1. V priključek USB na zadnji strani izdelka
priključite napravo USB.
2. Ko je prikazan predvajalni zaslon, pritisnite
gumb TOOLS. Prikaže se meni z orodji.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Kopiraj«,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
zaslon Kopiranje.
4. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, nato pa
pritisnite gumb v. Na levi strani posnetka
se prikaže kljukica.
5. Ponovite 3. korak in izberite še druge posnetke.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 47
Predvajanje predstavnostnih vsebin
1. Med predvajanjem z gumbom ► izberite
v spodnjem desnem kotu zaslona, nato
pa pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ izberite način ponavljanja
po vaši želji. Izbirate lahko med »Izkl.«, »Ena
pesem« ali »Vse«. Nato pritisnite gumb v.
05
Izdelek lahko nastavite tako, da ponavlja predvajanje
posnetkov na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).
5. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se
pomaknite do posnetka in znova pritisnite
gumb v.
Kljukica pri posnetku bo izginila.
6. Ko končate, z gumbom ► izberite Predvajaj,
nato pa pritisnite gumb v. Ponovno se
bo prikazal zaslon za predvajanje glasbe in
prikazoval samo označene posnetke. Izbrani
posnetki se bodo predvajali samodejno.
47 |
2013-02-07 오후 4:21:17
Predvajanje predstavnostnih vsebin
6. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se
pomaknite do posnetka in znova pritisnite
gumb v.
Kljukica pri posnetku bo izginila.
7. Ko končate, z gumbom ► izberite »Kopiraj«,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
pojavno sporočilo kopiranja.
8. Pritisnite gumb v, da začnete s postopkom
kopiranja. Prikaže se pojavno okno z vrstico o
napredku kopiranja.
9. Ko je kopiranje končano, se prikaže sporočilo
»Kopiranje je dokončano.«. Pritisnite gumb
v.
10. Pritisnite gumb RETURN, da se vrnete na
predvajalni zaslon.
||OPOMBA |
\\ Ta funkcija ni na voljo z avdio CD-jem DTS.
\\ Te funkcije nekatere plošče morda ne bodo podpirale.
\\ Ta funkcija bo dekodirana v obliko .mp3 pri hitrosti 192 kb/s.
Hitrost
diaprojekcije
Učinek
diaprojekcije
Nastavitev
To možnost izberite, če želite nastaviti
glasbe za ozadje glasbeno podlago.
Slikovni način
||OPOMBA |
\\ Če izdelek ni povezan z omrežjem, ne bo mogel priklicati
podatkov o plošči CD z zvočne plošče CD (CD-DA).
Predvajanje fotografij
Predvajate lahko fotografije s plošče DVD, iz
naprave USB, mobilne naprave ali računalnika.
Uporaba menija Orodja
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Pojdi na sez.
fotog.
Zaženi
diaprojekcijo.
To možnost izberite, če želite odpreti
seznam fotografij na trenutnem mediju.
To možnost izberite, če želite predvajati
diaprojekcijo.
To možnost izberite, če želite določiti
nastavitve predvajanja slik.
-- Dinamično: To možnost izberite, če
želite povečati ostrino.
-- Standardni: To možnost izberite za
večino aplikacij za gledanje.
-- Film: To je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
-- Uporabnik: Prilagodite lahko funkciji
ostrine in odstranjevanja šuma.
||OPOMBA |
\\ Če uporabljate funkcijo BD Wise, se
ta meni ne prikaže.
S funkcijo AMG lahko prikažete informacije zvočne
plošče CD (CD-DA).
2. Pritisnite gumb v.
Podatki o CD-plošči se bodo prikazali in prvi
posnetek se bo začel samodejno predvajati.
To možnost izberite, če želite nastaviti
posebne učinke diaprojekcije.
Glasba v ozadju To možnost izberite, če želite med
vkl.
gledanjem diaprojekcije poslušati glasbo.
Funkcija AMG (Vsepredstavnostni vodnik)
1. Vstavite zvočno CD-ploščo (CD-DA). Če so
na vaši plošči podatki o CD-plošči, se bo
prikazal pojavni zaslon.
To možnost izberite, če želite nastaviti
hitrost diaprojekcije.
Povečava
Zasukaj.
Predvajaj izbor
Prijava/Odjava
Informacije
To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ
4-kratna.)
To možnost izberite, če želite zavrteti
sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali
desno.)
Glejte strani 49–50.
Glejte strani 49–50.
Prikaže podatke o sliki.
||OPOMBA |
\\ Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
\\ Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage, mora biti
datoteka fotografije na istem pomnilniškem mediju kot
glasbena datoteka.
Kakovost zvoka je odvisna od bitne hitrosti datoteke MP3,
velikosti datoteke fotografije in načina šifriranja obeh.
\\ V celozaslonskem načinu ne morete povečati podnapisov
in grafičnih elementov.
| 48 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 48
2013-02-07 오후 4:21:17
Ko je označena datoteka, pritisnite gumb TOOLS.
Pogled
Pogled mape
Naslov
Izvajalec
Album
Zvrst
To možnost izberite, če želite odpreti
možnosti razvrščanja: Izvajalec, Zvrst,
Mesečno, Zadnji datum itd. Prikazane
možnosti razvrščanja so odvisne od
vrste pomnilnika in medija.
2. Ponovite 1. korak za vsako
fotografijo, ki jo želite predvajati.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite prikazati
mape v pomnilniški napravi.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
vse slikovne ali video datoteke v
pomnilniški napravi po naslovu.
3. Če želite preklicati izbor fotografije,
jo označite in pritisnite gumb v.
Predvajaj izbor
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
in nato prikazati vse glasbene posnetke
v pomnilniški napravi po izvajalcu.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
in nato prikazati vse glasbene posnetke
v pomnilniški napravi po zvrsti.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
Najzgod. datum in nato prikazati vse slikovne ali video
datoteke v pomnilniški napravi od
najzgodnejšega do zadnjega datuma.
4. Ko končate, z gumboma ◄►
izberite Predvajaj, nato pa
pritisnite gumb v. Začela
se bo diaprojekcija z izbranimi
fotografijami.
5. Če želite začasno zaustaviti
diaprojekcijo, enkrat pritisnite
gumb v. Če želite ponovno
začeti diaprojekcijo, ponovno
pritisnite gumb v.
6. Če želite zaustaviti diaprojekcijo,
pritisnite gumb RETURN.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
in nato prikazati vse glasbene posnetke
v pomnilniški napravi po albumu.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda.
To možnost izberite, če želite razvrstiti
Najpozn. datum in nato prikazati vse slikovne ali video
datoteke v pomnilniški napravi od
zadnjega do najbolj zgodnega datuma.
Mesečno
1. Na izbirnem zaslonu z gumbi
▲▼◄► izberite fotografijo, ki si
jo želite ogledati, nato pa pritisnite
gumb v.
Na levi strani slike se prikaže kljukica.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Predvajanje izbora vam omogoča izbrati
določene glasbene, video in slikovne
datoteke za predvajanje. Na splošno ta
funkcije deluje enako za vse medije.
Spodnji primer je za fotografije.
05
Uporaba menija z orodji, ko je
označena datoteka
||OPOMBA |
\\ Ko se diaprojekcija začne, jo lahko
upravljate z gumbom TOOLS in
menijem za diaprojekcijo. Glejte
»Uporaba menija Orodja« na strani 48.
Pošlji.
Možnost »Pošlji« izberite, če želite
izbrane datoteke naložiti na strani
Picasa, SugarSync ali Family Story.
Če želite uporabiti funkcijo »Pošlji«,
morate odpreti račun na spletni strani
in se prijaviti s funkcijo za prijavo.
Prikaže se na zaslonu funkcije ogleda. To
možnost izberite, če želite razvrstiti vse
slikovne ali video datoteke v pomnilniški
napravi po mesecu ustvarjanja.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 49
49 |
2013-02-07 오후 4:21:17
Predvajanje predstavnostnih vsebin
1. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Postopek ponovite za vsak
posnetek ali datoteko, ki jo želite
naložiti.
Izbriši
(predvajalni
seznam)
Možnost »Uredi predvajalni seznam«
izberite, če želite odstraniti datoteke ali
posnetke z obstoječega predvajalnega
seznama. Medij oziroma pomnilniško
napravo, v kateri je predvajalni seznam,
morate vstaviti v predvajalnik oziroma
napravo priključiti vanj.
||OPOMBA |
Pošlji.
\\ Prav tako se lahko pomaknete na
možnost Izberi vse na desni strani
in pritisnete gumb v, da izberete
vse posnetke ali datoteke.
3. Izberite možnost Pošlji. na desni
strani in pritisnite gumb v.
4. Z gumboma ▲▼ izberite spletno
stran, na katero želite naložiti
datoteke ali posnetke, in pritisnite
gumb v.
Prijava/Odjava
Uredi sez.
predvajanja
\\ Prav tako se lahko pomaknete na
možnost »Izberi vse« na desni strani
in pritisnete gumb v, da izberete
vse posnetke ali datoteke.
To možnost izberite, če želite ustvariti
predvajalni seznam ali mu dodati
datoteke ali posnetke.
3. Izberite možnost Dodaj. na desni
strani in pritisnite gumb v.
Dod. v sez. pr.
4. Na zaslonu, ki se prikaže, izvedite
enega od naslednjih postopkov:
• Izberite predvajalni seznam, ki mu
želite dodati posnetke ali datoteke,
in pritisnite gumb v.
• Izberite možnost Ustv. nov in pritisnite
gumb v. V pojavnem oknu s tipkovnico
vnesite ime za nov predvajalni seznam.
S številkami na daljinskem upravljalniku
vnesite številke. Z gumbi ▲▼◄►
vnesite številke s premikanjem
kazalca in pritisnite gumb v.
Ko končate, izberite možnost Končano
na dnu zaslona, nato pa pritisnite
gumb v.
| 50 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 50
1. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Postopek ponovite za vsak
posnetek oziroma datoteko, ki jo
želite odstraniti.
||OPOMBA |
Funkcija »Prijava/odjava« vam omogoča,
da se prijavite v svoj Samsungov spletni
račun.
1. Z gumbi ▲▼◄► označite
posnetek ali datoteko, nato pa
pritisnite gumb v.
2. Postopek ponovite za vsak
posnetek ali datoteko, ki jo želite
dodati.
Odvisno od prikazanega zaslona lahko
možnost »Delete« uporabite, da izbrišete
datoteke z izbrisnega medija (kot je
naprava USB) ali da izbrišete predvajalni
seznam.
3. Izberite možnost Odstrani. na
desni strani in pritisnite gumb v.
Predvajaj
trenutno
skupino.
Pojdi na sez.
pred.
Kodiranje
Informacije
Ko vsebino razvrstite po izvajalcu, zvrsti,
albumu, naslovu, zadnjem datumu,
najzgodnejšem datumu ali mesečno,
izberite skupino, ki je rezultat te razvrstitve
(npr. vse slike, posnete avgusta) in nato
izberite možnost »Predvajaj trenutno
skupino«, da predvajate ali si ogledate
samo datoteke v tej skupini.
To možnost izberite, če se želite pomakniti
v okno predvajalnega seznama na
glavnem zaslonu AllShare.
Kodiranje, ki je odvisno od jezika ali
geografskega območja, spremeni način,
kako predvajalnik razvrsti, razporedi
in predstavi datoteke ali posnetke,
prikaže datume itd. To možnost izberite,
če želite kodiranje prilagoditi svojemu
jeziku ali geografskemu območju.
Prikaže informacije o predstavnostni
datoteki in vsebini.
||OPOMBA |
\\ Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
2013-02-07 오후 4:21:18
Funkcije DTV
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
GledanjeBDTV-kanalov
TV
SUBTITLE INPUT
RECEIVER
TTX/MIX
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD
TV
DISC MENU
7
DISC MENU
SUBTITLE
5
2
8
5
0
8
INPUT
6
3
9
6
POPUP
TITLE MENU
1
9
Slikovni način
TITLE MENU
0
POPUP
||OPOMBA |
\\ Tega menija ni mogoče prikazati, če
uporabljate funkcijo BD Wise.
TV MUTE
2
TV SOURCE
TV MUTE
CH LIST
CH LIST
1
2
3
HOME
GUIDE
HOME
GUIDE
TV SOURCE
Jezik zvoka
3
ŠTEVILČNI gumbi: Če želite preklopiti neposredno
na določen TV-kanal, pritisnite ustrezno številko TVkanala.
A
B
C
A
PANDORA
B
C
SUBTITLE
D
S tem gumbom lahko spreminjate
Gumbi PROG:
DIGITAL SUBTITLE INPUT
TV-kanale. SOCIAL REC REC PAUSE
SMART HUB SEARCH
2D 3D
D
HUB SEARCH
3D
Gumb SMART
INFO:
S pritiskom2D tega
gumba se prikažejo
DIGITAL SUBTITLE INPUT
SOCIAL
REC izbranega
REC PAUSE
podrobne informacije
kanala.
PANDORA
SUBTITLE
||OPOMBA |
\\ Če želite med predvajanjem plošče Blu-ray/DVD z
AllShare gledati televizor ali internetno vsebino prek
pametnega vozlišča Smart Hub, pritisnite gumb EXIT na
daljinskem upravljalniku. Z gumbom EXIT lahko prav tako
gledate televizor neposredno na glavnem zaslonu.
Uporaba menija Orodja
Med gledanjem kanala pritisnite gumb TOOLS.
Trirazs.
perspek.
Glob. 3D
Izberite, da prilagodite 3D-pogled.
Dual I II
\\ Ta meni je mogoče prikazati pri
spreminjanju vsebin 2D v 3D.
Izberite to možnost, da nastavite želeni
zvok.
Zakleni trenutni ||OPOMBA |
kanal.
\\ Ta meni je mogoče prikazati samo, če
je država nastavljena na Nizozemsko,
signal pa se prenaša prek kabla.
Antena
Izberite, da spremenite signal.
Informacije o
signalu
Izberite, da preverite podatke o signalu.
Uredi priljub.
Slika v sliki
(PIP)
\\ Ta meni je mogoče prikazati pri
spreminjanju vsebin 2D v 3D.
||OPOMBA |
Izberite to možnost, da nastavite želeni
jezik zvoka.
TV-kanal lahko zaklenete z nastavitvijo
PIN-a.
||OPOMBA |
Izberite, da prilagodite 3D-globino pri
pretvorbah iz 2D v 3D.
Zvočni opis
Podnapisi
Izberite, da uredite priljubljene.
Izberite, da prikažete zaslon PIP.
-- Slika v sliki (PIP): Če izberete
možnost Vklop, lahko uporabljate
funkcijo PIP.
-- Antena: Izberite, da spremenite signal
oddajanja.
-- Kanal: Izberite, da spremenite kanale.
-- Velikost: Izberite, da nastavite
velikost zaslona PIP.
-- Položaj: Izberite, da nastavite
položaj zaslona PIP.
-- Izbor zvoka: Izberite enega od glavnih
kanalov ali podkanalov, ki ga želite poslušati.
Izberite, da glavnemu zvoku dodate
govorjeni opis za pomoč slabovidnim
oz. slepim osebam.
Izberite to možnost, da nastavite želene
podnapise.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 51
Funkcije DTV
4
1
7
4
06
Po koncu iskanja
lahko
1 kanalov
2 TTX/MIX
3 gledate TV-kanal.
RECEIVER
Izberite to možnost, da nastavite način
predvajanja slike.
-- Dinamično: To možnost izberite, če
želite izboljšati ostrino.
-- Standardni: To možnost izberite za
večino predvajanj.
-- Film: To je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
-- Uporabnik: Prilagodite lahko funkciji
ostrine in odstranjevanja šuma.
51 |
2013-02-07 오후 4:21:19
Funkcije DTV
Uporaba funkcije PIP (slika v sliki)
Poleg TV-kanala, ki ga pravkar gledate, lahko
hkrati gledate še en TV-kanal.
1. Med gledanjem televizorja pritisnite gumb PIP
na daljinskem upravljalniku.
Prikazal se bo zaslon PIP.
2. Če ne želite uporabljati PIP-a, znova pritisnite
gumb PIP, ko je omogočen PIP.
Urejanje kanalov
Seznam kanalov
1. Pritisnite gumb CH LIST na daljinskem
upravljalniku, da si ogledate vse najdene
kanale.
Prikazal se bo seznam kanalov.
3. Z menijem »Orodja« lahko izvajate različne
nastavitve za funkcijo PIP. (Glejte stran 51)
Seznam kanalov
51
||OPOMBA |
52
56
\\ PIP ni podprt, če sta glavni kanal in dodatni kanal plačljiva
televizijska programa.
M6 BOUTIQUE
800
\\ Med snemanjem funkcija PIP ni podprta.
Kanali, ki jih je mogoče gledati v načinu PIP
Glavni zaslon
Brezplačni ogled
kanala v živo
Brezplačni ogled
kanala v živo
Zakodirani ogled
kanala v živo
Zakodirani ogled
kanala v živo
Podzaslon
Brezplačni ogled
kanala v živo
Zakodirani ogled
kanala v živo
Brezplačni ogled
kanala v živo
Zakodirani ogled
kanala v živo
1
Na voljo
Na voljo*
Na voljo**
Ni na voljo
• Če je z ozirom na *1 zakodiran kanal prikazan
na podzaslonu, bo ** onemogočen. (Izklopite in
znova vklopite način PIP. ** bo nato podprt.)
• Če je z ozirom na ** zakodiran kanal prikazan na
glavnem zaslonu, bo * onemogočen. (Izklopite
in znova vklopite način PIP. * bo nato podprt.)
France 2 HD
M6HD
FTA
803
3.10.6.4 TV
1
NOVA
c Pogled programa < Način kanala " Glej ƒ Stran
\\ Funkciji PIP in SMART VIEW ni mogoče omogočiti hkrati.
ĞĞ
TF1 HD
801
802
\\ Funkcije PIP in učinka 3D ni mogoče omogočiti hkrati.
Vsi
2
2
Prikaže shranjene kanale.
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže razpoložljive gumbe
daljinskega upravljalnika.
• RUMENI (C): Prikaže informacije o programu.
• ◄►: Prikaže način kanala glede na vrsto kanala.
• v: Prikaže izbrani kanal.
• ▲▼: Premik na naslednjo ali prejšnjo stran.
2. Izberite želeni kanal in pritisnite gumb v.
Prikazal se bo izbrani kanal.
||OPOMBA |
\\ Ko je prikazan seznam kanalov, pritisnite gumb INFO.
Izbrani kanal lahko gledate ali snemate.
| 52 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 52
2013-02-07 오후 4:21:20
Zaslon kanala
Uporaba menija Orodja
Kanal
Vsi
 56
TF1 HD
M6HD
 801 FTA
TV
1
 51
Radio
Podatk./Drugo
Priljubljeni 1
 803 3.10.6.4 TV
 805 6.3.5. TV 2
 807 6.3.5. TV 4
 809 6.7 Per sistent...
 811 BBC
 813 CANAL+FILM
 815 CANAL+Sport
a Običajna antena b Izbriši
1
2
3
 52
 800
 802 NOVA
 804 6.10B Bad Rec...
 808 6.3.5. TV 5
2
 810 Aplikace MHP
 812 CANAL+
 814 CANAL+FILM2
 816 CNN
i Informacije ƒ Stran " Izberi / Orodja ' Nazaj
3
Prikaže seznam kanalov glede na vrsto kanala.
Prikaže shranjene kanale.
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže razpoložljive gumbe
daljinskega upravljalnika.
• RDEČI (A): Izbere možnosti »Air« ali »Cable«.
• ZELENI (B): Izbriše izbrani kanal.
• Gumb INFO: Prikaže informacije o programu.
• ƒ: Premik na naslednjo ali prejšnjo stran.
• v: Izbere želeni kanal.
• Gumb TOOLS: Prikaže meni z orodji.
• Gumb RETURN: Vrnitev v prejšnji meni.
Ikone za prikaz stanja kanala
Ikone
Postopki
Uredi priljub.
Zakleni./Odkleni.
France 2 HD
 806 6.3.5. TV 3
Ko je prikazan kanal, pritisnite gumb TOOLS.
Uredi številko
kanala.
Razvrščanje
Informacije o
kanalu
Izbriši
Izberi vse
Prekliči izbiro.
Izberite to možnost, da dodate želen
priljubljeni kanal.
Izberite to možnost, da zaklenete ali
odklenete kanale.
Izberite to možnost, da uredite številko
kanala. Če se ta meni ne prikaže, na
osnovnem zaslonu izberite »Kanal«
in izberite »Uredi številko kanala.«.
Nastavite ta meni na »Omogoči«.
Funkcije DTV
1. Na osnovnem zaslonu izberite Kanal, nato pa
pritisnite gumb v.
06
Shranjene kanale lahko upravljate.
Izberite to možnost, da razvrstite kanale.
Izberite to možnost, da preverite podatke
o izbranem ali označenem kanalu.
Izberite to možnost, da izbrišete kanal.
Izberite to možnost, da izberete vse
kanale.
Izberite to možnost, da prekličete izbor
vseh kanalov.
Ogled zaslona vodnika
Informacije EPG (Electronic Programme Guide)
zagotavljajo posamezni ponudniki programov.
S pomočjo sporedov posameznih ponudnikov
kanalov lahko vnaprej določite kanale, ki jih želite
gledati, tako da se bo kanal samodejno preklopil
na izbrani kanal ob določenem času. Glede na
stanje kanala bodo vnosi kanalov videti prazni ali
zastareli.
Kanal je nastavljen kot priljubljen.
Zaklenjen kanal.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 53
53 |
2013-02-07 오후 4:21:21
Funkcije DTV
Upravitelj sporedov
1. Pritisnite gumb GUIDE.
Prikazal se bo zaslon z vodnikom.
• Zaslon z vodnikom
Vodnik
1
52 France 2 HD
2
Pogled kanala - Vsi
Danes
▲ 812
Class News
3
814 Discovery
813
Ni informacij.
9:05 - 9:35
Ni informacij.
Coming Soon
815 DiscoveryH&L
▼817
heat
2
3
4
5
6
4
5
1:00 – 2:00 1:00 – 2:00
Ni informacij.
1:00 – 2:00
1. Na osnovnem zaslonu izberite Upravielj
urnika, nato pa pritisnite gumb v.
2. Pritisnite RDEČI (A) gumb.
3. Izberite možnost Ogled razporeda ali Razpored
snemanja, nato pa pritisnite gumb v.
1:00 – 2:00
Ni informacij.
Ni informacij.
4. Izpolnite ustrezna polja in pritisnite gumb v.
Ni informacij.
Ni informacij.
a Up. urnika c +24 ur d Način kanala
1
9:20 Fri 11 Jun
Brez naslova
S tem menijem lahko rezervirate želene TV-programe.
Pred uporabo te funkcije morate nastaviti uro.
(Glejte stran 27)
i Informacije ƒ Stran " Glej
6
Prikaže zaslon s kanali.
Prikaže način pogleda.
Prikaže shranjene kanale.
Prikaže trenutni datum in čas.
Prikaže informacije o kanalu.
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže razpoložljive gumbe
daljinskega upravljalnika.
• RDEČI (A): Za nastavitev sporeda programov.
• RUMENI (C): Prikaže kanale od zdaj in za
naslednjih 24 ur.
Če pritisnete RUMENI (C) gumb, se bo prikazal
ZELENI (B). Pritisnite tega, da prikažete seznam
kanalov preteklih 24 ur.
• MODER (D): Za preklop ogleda kanalov.
• Gumb INFO: Prikaže informacije o programu.
• ƒ: Preskok na prejšnjo ali naslednjo stran.
• Gumb s
-- Ko izberete trenutno oddajani program, lahko
izbrani program gledate na celotnem zaslonu.
-- Ko izberete program, ki je predviden za
predvajanje, lahko nastavite možnosti »Timer
viewing« ali »Timer recording«. Z gumboma
◄► izberite možnost »Timer viewing« ali
»Timer recording« in ponovno pritisnite gumb
s. Na zaslonu vodnika se prikaže ikona
časovnika.
||OPOMBA |
\\ V pogledu upravitelja sporedov funkciji »Ogled s časovnikom«
in »Snemanje s časovnikom« nista prikazani.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Uporaba teleteksta
RECEIVER
TTX/MIX
Če program DTV podpira signal teleteksta,
lahko uporabljate storitev
Za pravilen
1 2 teleteksta.
3
prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem
5 6primeru nekatere
kanala stabilen. V 4
nasprotnem
informacije ali strani
morda
7 8 ne9bodo prikazane.
BD
TV
SUBTITLE
INPUT
1. Med gledanjem kanala
gumb TTX/MIX.
POPUP
0 pritisnite
DISC MENU
TITLE MENU
2. Z zaporednim pritiskanjem gumba TTX/MIX
lahko spremenite ali zaprete način teleteksta.
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 54 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 54
2013-02-07 오후 4:21:21
1
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
9: zadrži prikaz na trenutni strani, če obstaja več
sekundarnih strani, ki sledijo samodejno. Če želite
funkcijo preklicati, ponovno pritisnite ta gumb.
Barvni gumbi (rdeč, zelen, rumen, moder): Če
televizijsko podjetje uporablja sistem FASTEXT, bodo
različne teme na strani teleteksta barvno kodirane
in izberete jih lahko s pritiskom barvnih gumbov.
Pritisnite barvo, ki se ujema s temo po vašem
izboru. Prikaže se nova barvno kodirana stran. Na
enak način lahko izberete posamezne elemente.
Za prikaz predhodne ali naslednje strani pritisnite
gumb ustrezne barve.
1: prikaže razpoložljivo podstran.
2: prikaže naslednjo stran teleteksta.
3: prikaže prejšnjo stran teleteksta.
6: s tem gumbom lahko kadar koli med
gledanjem teleteksta prikažete stran s kazalom.
0: izbere način teleteksta (LIST/FLOF). Če gumb
pritisnete med načinom LIST, se način preklopi v
način »Shrani v seznam«. V načinu »Shrani seznam«
lahko shranite stran teleteksta v seznam s pritiskom
gumba 8 (Shrani).
C
D
Funkcije DTV
3
4: teletekst prikaže v zgornji polovici zaslon
v dvojni velikosti. Če želite besedilo prestaviti v
spodnjo polovico zaslona, ponovno pritisnite ta
gumb. Za običajen prikaz ga pritisnite ponovno.
Tipična stran teleteksta
06
2
8: shrani strani teleteksta.
E
F
Postavka
A
Vsebina
Številka izbrane strani.
B
Identiteta predvajanega kanala.
D
Datum in čas.
C
E
F
Številka trenutne strani ali indikacija iskanja.
Besedilo.
Informacije o stanju. Informacije o funkciji
FASTEXT.
||OPOMBA |
\\ Gumb TTX/MIX za upravljanje teleteksta je na voljo samo,
če program DTV podpira signal teleteksta.
5: prikaže skrito besedilo (npr. odgovore na
vprašanja kviza). Za prikaz običajnega zaslona
ponovno pritisnite gumb.
7: skrči prikaz teleteksta, da prekriva trenutno
oddajo.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 55
55 |
2013-02-07 오후 4:21:22
Napredne funkcije
Snemanje
Pred snemanjem
• V pomnilniški napravi za snemanje preverite
privzeto snemalno napravo in razpoložljivo
velikost pomnilnika. (Glejte »Upravitelj naprav
za shranjev.« na strani 28.)
• Za snemanje potrebujete najmanj 100 MB
prostora.
• Če je na voljo manj kot 50 MB prostora, se
bo snemanje zaustavilo.
Preverjanje razpoložljive velikosti
pomnilnika
Če želite preveriti razpoložljivo velikost pomnilnika
za funkcijo »Posneta TV«, na osnovnem zaslonu
izberite AllShare Play > Posneta TV > HDD.
Označite možnost HDD, nato pa pritisnite gumb
INFO na daljinskem upravljalniku.
||OPOMBA |
\\ Opombe o kapaciteti HDD-ja
-- Ta izdelek ima notranjo rezervirano kapaciteto HDDja, kot je opisano spodaj, ki jo uporablja za izvajanje
funkcij, ne uporablja pa je za snemanje.
* Timeshift : 22 GB
* Funkcionalni namen : 5 GB
-- Prikazana kapaciteta na OSD-ju, ki prikazuje približno
razpoložljivo kapaciteto za snemanje, je prikazana
spodaj, izračunana pa je na osnovi stanja ob dostavi.
Ime modela
BD-E8900
Specifikacija
Razpoložljiva
prodajalca HDD-ja
velikost
BD-E8500
BD-E8300
1 TB
500 GB
320 GB
904 GB
438 GB
270 GB
\\ Prikaz zmogljivosti trdega diska
-- Proizvajalec kapaciteto HDD-ja izračuna pod predpostavko,
da je 1 KB = 1.000 bajtov. Vendar pa operacijski sistem
izdelka izračuna kapaciteto HDD-ja pod predpostavko,
da je 1 KB = 1.024 bajtov, zaradi česar je kapaciteta
tega izdelka približno 93 % izračunane vrednosti
proizvajalca. Pri HDD-ju s kapaciteto 1 TB (1.000 GB)
bo izdelek na primer zaznal kapaciteto 931,3 GB.
||POZOR |
\\ Posnete ali urejene datoteke je priporočljivo z izdelkom
uporabljati samo za zasebne namene.
Snemanje trenutnega TV-kanala, ki ga
gledate
1. Pritisnite gumb PROG ali številčne gumbe,
da izberete TV-kanal, ki ga želite posneti.
2. Izberite gumb REC.
3. Če želite prilagoditi dolžino posnetka,
pritisnite gumb v.
4. Izberite želeno dolžino posnetka in pritisnite
gumb v.
Začasna prekinitev snemanja
1. Pritisnite gumb REC PAUSE, da začasno
zaustavite snemanje v teku.
2. Pritisnite gumb REC, da nadaljujete s
snemanjem.
Zaustavitev snemanja
Pritisnite gumb 5, da zaustavite snemanje v teku.
Nadzor predvajanja med snemanjem
Med snemanjem TV-kanala lahko poiščete prizor
ali se premaknete na začetno točko snemanja,
ne da bi s tem vplivali na snemanje s funkcijo
Timeshift.
Za več informacij o funkciji Timeshift glejte točko
»Timeshift« (Glejte stran 58–59).
| 56 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 56
2013-02-07 오후 4:21:22
Istočasno snemanje
3. 2 Gumb: Preskočite na isti prizor z Live TV.
4. Gumb ◄: Preskočite 10 sekund nazaj od
trenutnega položaja.
||OPOMBA |
5. Gumb ►: Preskočite 10 sekund naprej od
trenutnega položaja.
6. 7 Gumb: Začasno zaustavite prizor,
medtem ko snemanja ne prekinete.
7. 5 Gumb: Če gledate pretekli prizor, se bo
točka predvajanja prestavila na isti prizor z
Live TV. Če enak prizor gledate z Live TV, se
bo snemanje zaustavilo.
Gledanje drugih kanalov med snemanjem
TV-kanala
Med snemanjem TV-programa lahko gledate tudi
druge TV-kanale.
Med snemanjem pritisnite gumb PROG ali
številčne gumbe, da preklopite kanal, ki ga želite
gledati.
||OPOMBA |
07
2. 1 Gumb: Vrnitev na začetno točko
snemanja.
Istočasno snemanje dveh TV-kanalov
1. Med snemanjem TV-kanala preklopite na
drugi TV-kanal, ki ga želite posneti.
2. Izberite gumb REC.
Snemanje se bo začelo.
\\ Istočasno snemanje dveh različnih plačljivih kanalov ni
podprto.
Gledanje različnih TV-kanalov, ki se ne
snemajo
Med istočasnim snemanjem dveh TV-kanalov
lahko gledate tretji kanal.
1. Pritisnite gumb CH LIST, da preverite, kateri
TV-kanal lahko gledate.
Belo obarvan TV-kanal na seznamu kanalov
je tisti, ki ga lahko gledate, ne da bi zaustavili
snemanje v teku.
2. Pritisnite gumb v, če želite gledati možen
TV-kanal.
Če želite gledati kanal, ki ni prikazan z belo,
morate zaustaviti najmanj eno od snemanj v
teku.
Zaustavitev snemanja
Če gledate TV-kanal, ki se snema
\\ Med snemanjem brezplačnega TV-kanala lahko gledate
brezplačen ali zakodiran kanal. Če snemate zakodiran
kanal, lahko gledate samo brezplačen kanal.
Izberite gumb 5.
\\ Posnete datoteke, krajše od 10 sekund, se ne shranijo.
Izberite TV-kanal, ki ga želite prenehati snemati,
nato pa pritisnite gumb 5.
\\ Med snemanjem funkcija DUAL VIEW ni podprta.
Napredne funkcije
1. Gumb 34: Poiščite želeni prizor.
Z vsakim pritiskom gumba se hitrost
predvajanja spremeni.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
ĞĞ
ĞĞ
Če gledate TV-kanal, ki se ne snema
Istočasno delovanje
Med snemanjem lahko predvajate ploščo ali
uporabljate druge funkcije.
1. Pritisnite gumb HOME in nato izberite
funkcijo »Smart Hub« ali »AllShare«. Vendar
pa nastavitvenega menija ne morete izbrati,
dokler ne zaustavite snemanja.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 4:21:22
Napredne funkcije
Funkcija »Timeshift«
TV v živo lahko začasno zaustavite ali začnete z
gledanjem TV-programa od začetne točke, na
kateri ste uporabili funkcijo Timeshift.
Vklop funkcije Timeshift z gumbom PLAY
1. Med gledanjem TV-kanala pritisnite gumb 6.
2. Funkcija Timeshift se vklopi in prikaže
se vrstica Timeshift. Na levi strani vrstice
Timeshift se prikaže TV v živo.
-- Funkcija Timeshift se zaustavi samodejno, ko v
osnovnem meniju izberete drugi meni. (Zaustavi
funkciji Timeshift in zgodovine, ki sta bili vključeni.)
-- Če preklopite nazaj na kanal digitalne TV, se funkcija
Timeshift samodejno nadaljuje, če ne odprete
nobenega drugega elementa osnovnega menija.
\\ Za funkcijo Timeshift je rezerviranih 22 GB notranje
naprave HDD.
• Zaslon Timeshift
Vklop funkcije Timeshift z gumbom PAUSE
1. Med gledanjem TV-kanala pritisnite gumb 7.
2. Slika TV-programa se bo zaustavila in
prikazala se bo vrstica Timeshift.
Na levi strani vrstice Timeshift se prikaže 7
premor.
1
Antena DTV
Vsi
France 2 HD
52
Stereo
Brez naslova
+
2 3
18:12 Sat 15 Nov
Multi Movie/Drama
+00:00:06/
00:00:34
4
Podatki o funkciji Timeshift
Vidite lahko trenutne informacije o funkciji Timeshift.
1. Pritisnite gumb v na daljinskem
upravljalniku, ko je funkcija Timeshift
omogočena.
2. Prikaže se vrstica Timeshift, kot je prikazana
spodaj.
||OPOMBA |
\\ Nastavitve funkcije Timeshift se ohranijo, četudi med
delovanjem funkcije Timeshift preklopite na drugi kanal.
V tem primeru je funkcije Timeshift prejšnjega kanala
podprta kot funkcija zgodovine. (Funkcija Timeshift
prejšnjega kanala je še vedno na voljo.)
\\ Če funkcijo Timeshift zaženete s tipko za predvajanje ali
premor, se bo Timeshift ohranil, dokler ne pritisnete tipke za
zaustavitev. Če funkcija Timeshift ni več na voljo (če na primer.
preklopite na drugo aplikacijo, analogni kanal ali spremenite
vir vhodnega signala), se funkcija Timeshift zaustavi brez
opozorila in nadaljuje samodejno takoj, ko vir preklopite na
digitalno TV.
-- Funkcija zgodovine je podprta samo pri posnetkih
preklapljanja znotraj kanalov vira digitalne TV.
-- Če preklopite na analogni kanal, se funkciji zgodovine
in Timeshift samodejno zaustavita.
1
2
3
4
Prikaz načina: Prikaže trenutno stanje funkcije
Timeshift.
Prikaže trenutno točko predvajanja.
Prikaže posneti čas s funkcijo Timeshift.
Prikaže vrstico napredka.
Gumb za nadzor predvajanja med
vključeno funkcijo Timeshift
1. Gumb 34: Poiščite želeni prizor.
Z vsakim pritiskom gumba se hitrost
predvajanja spremeni.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. 1 Gumb: Nazaj na začetek funkcije
Timeshift.
3. 2 Gumb: Prikaže enak prizor kot z Live TV.
| 58 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 58
2013-02-07 오후 4:21:23
4. Gumb ◄: Preskočite 10 sekund nazaj od
trenutnega položaja.
7. 5 Gumb: Če gledate pretekli prizor, se bo
točka predvajanja prestavila na isti prizor z
Live TV. Če enak prizor gledate z Live TV, se
bo funkcija Timeshift zaustavila.
Zaustavitev funkcije Timeshift
2. Izberite gumb TOOLS.
3. Izberite Uredi. in pritisnite gumb v.
Deljenje izseka naslova (razdeli na dva)
Sledite korakom 1 do 3 v poglavju »Urejanje
posnetega naslova«.
1. Če vrstica Timeshift ni v načinu premora ali
preteklem načinu, pritisnite gumb 5.
Prikazalo se bo sporočilo »Želite ustaviti
Timeshift?«.
2. Pritisnite gumb V redu. in nato v, da
izključite funkcijo Timeshift.
3. Če je vrstica Timeshift v načinu premora
ali preteklem načinu, se bo način Timeshift
spremenil v TV v živo, ko boste prvil pritisnili
gumb 5.
4. Ponovno pritisnite gumb 5 in prikazalo se
bo isto sporočilo z zgoraj prikazano sliko.
5. Izberite Da in pritisnite gumb v.
Predvajanje posnetega naslova
1. Na osnovnem zaslonu izberite AllShare Play,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite možnost »Posneta TV« in pritisnite
gumb v.
Prikazal se bo seznam »Posneta TV«.
AllShare Play Posneta TV
Napredne funkcije
6. 7 Gumb: Začasno zaustavite prizor,
medtem ko funkcije Timeshift ne prekinete.
1. Na zaslonu Posneta TV izberite želeni naslov,
ki ga želite urediti.
07
5. Gumb ►: Preskočite 10 sekund naprej od
trenutnega položaja.
Urejanje posnetega naslova
| Razdeli. | Brez naslova
Del 1
00:00:00
Del 2
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Kontrolniki za predvajanje
Izberi
Razdeli
Nazaj
Iskanje po prizorih < Preskoči > Prema. " Potrdi.
1. Izberite Razdeli. in pritisnite gumb v.
2. Z gumbi, ki se uporabljajo za predvajanje, se
premaknite na točko delitve in nato pritisnite
gumb v.
3. Pritisnite gumb v, da izberete Razdeli..
4. Izberite V redu., nato pa pritisnite gumb v.
Razdeljeni naslov se bo razdelil na dva dela,
sledeči naslovi pa se bodo prestavili navzdol
za eno mesto.
3. Izberite želeno napravo in pritisnite gumb v.
4. Izberite naslov, ki ga želite predvajati, nato pa
pritisnite gumb v.
Izbrani naslov se bo predvajal.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 59
59 |
2013-02-07 오후 4:21:23
Napredne funkcije
Deljenje izseka naslova (delno brisanje)
Sledite korakom 1 do 3 v poglavju »Urejanje
posnetega naslova«.
1. Izberite Delno brisanje in pritisnite gumb v.
AllShare Play Posneta TV
| Delno brisanje | Breznaslova
Del 1
00:00:00
Začni
Del 2
Konec
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Kontrolniki za predvajanje
Izbriši
Nazaj
Iskanje po prizorih < Preskoči > Prema. " Potrdi.
2. Na začetni točki pritisnite gumb v.
V oknu z začetno točko delitve izseka se
prikažeta slika in čas začetne točke.
• Z gumbi, ki se uporabljajo za predvajanje,
izberite začetno in končno točko izseka, ki
ga želite izbrisati.
3. Na začetni točki pritisnite gumb v.
V oknu z začetno točko delitve izseka se
prikažeta slika in čas začetne točke.
4. Pritisnite gumb v, da izberete Izbriši.
5. Izberite V redu. in pritisnite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Najkrajša dolžina izbrisanega izseka ne sme biti daljša od
10 sekund.
Kopiraj
Kopiranje videoposnetkov, glasbe ali
fotografij
Vsebina
Glasba
Fotografije
Videoposnetki
HDD/
Plošča/
AllShare
; USB
Plošča/
USB/
AllShare
; HDD
HDD/
Plošča/
USB
; AllShare
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
• Plošča (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(zaključena)/
DVD+RW/DVD-RW(zaključena)) ; HDD ali USB
• PTP USB ni na voljo pri kopiranju na USB.
• Signal oddajanja je mogoče posneti na HDD,
vendar funkcija kopiranja ni podprta.
1. Pritisnite gumb HOME button.
Prikazal se bo osnovni zaslon.
2. Ko je predvajalnik v zaustavljenem načinu,
priključite pomnilniško napravo USB v
priključek USB na nadzorni plošči izdelka.
3. Izberite želeno vrsto vsebin in pritisnite gumb
v.
4. Izberite želene vsebine.
5. Izberite gumb TOOLS.
6. Izberite Pošlji. in pritisnite gumb v.
7. Pritisnite gumb v, da označite želene
datoteke.
8. Izberite Pošlji., nato pa pritisnite gumb v.
Za preklic kopiranja v teku pritisnite gumb v.
Funkcije 3D
Pretvorba v 3D
S to funkcijo pretvorite sliko 2D vsebine 2D v
obliko 3D.
1. S kablom HDMI priključite izdelek v televizor,
ki podpira funkcijo 3D.
2. Vsebino 2D med predvajanjem pretvorite v
obliko 3D, tako da na daljinskem upravljalniku
pritisnete gumb 2D3D.
3. Z zaporednim pritiskanjem gumba 2D3D
lahko preklapljate med 2D in 3D.
Če predvajate vsebine 3D v načinu, te
funkcije ne morete uporabljati.
Podprto
Podprto
| 60 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 60
2013-02-07 오후 4:21:24
||OPOMBA |
\\ Vsebina 2D, ki jo izdelek lahko pretvori v 3D:
-- Vsebina 2D, ki podpira pretvorbo v 3D.
-- Vsebina Smart Hub, videoposnetki na ploščah DVD,
BD-ROM, videodatoteke, fotografije, programi DTV in
posneti programi DTV.
\\ Ko uporabljate pretvornik za 3D, funkcije BONUSVIEW ni
na voljo.
(Pri nekaterih ploščah se pojavi črn obris).
\\ Nekateri gledalci lahko med gledanjem vsebine 3D
občutijo vrtoglavico, slabost ali glavobol.
Prilagoditev globine 3D
Funkcija »3D Depth« vam omogoča prilagoditi
globino 3D pri pretvorbah vsebine 2D v 3D.
Izberete lahko vrednost med 1 in 10. Višja številka
pomeni globljo sliko 3D.
1. Med gledanjem pretvorjene vsebine 3D
pritisnite gumb TOOLS.
Vse TV-programe v živo in posnete TV-programe
lahko gledate s 3D-učinkom.
1. Med gledanjem TV-programa ali predvajanjem
posnetega TV-programa pritisnite gumb
2D3D na vašem daljinskem upravljalniku.
Prikazal se bo meni 3D.
• 2D3D: spremeni sliko 2D v 3D.
• Ena poleg druge: prikaže dve sliki eno
poleg druge.
Napredne funkcije
\\ Vsebina 2D se pretvori v naslednje oblike zapisa 3D:
-- 1080p 24 sličic na sekundo: izhod v 3D,1080p, 24
sličic/s.
-- Drugo: izhod v 3D, 720p.
-- Fotografije: izhod v 3D, 720p.
Ogled DTV-ja s 3D-učinkom
07
\\ V teh primerih vsebine 2D ni mogoče pretvoriti v 3D
oziroma gumba 2D3D ni mogoče uporabiti:
-- če izdelek ni priključen s kablom HDMI;
-- če priključeni televizor ne podpira funkcije 3D;
-- če predvajate vsebino 3D (plošča ali datoteka).
• Zgoraj in spodaj: prikaže eno sliko nad
drugo.
2. Z gumboma ◄► izberite želeni način 3D,
nato pa pritisnite gumb v.
3. Če med gledanjem 3D enkrat pritisnete gumb
2D3D, se bo prikazana slika spremenila v
način 2D.
||OPOMBA |
\\ Če med gledanjem DTV-ja v načinu 3D načina »Side
by Side« preklopite TV-kanal, se bo prikazana slika
samodejno spremenila v način 2D.
\\ Če je omogočen 3D-učinek načina »Side by Side«, načina
3D ni mogoče prilagoditi.
\\ Če TV-program ne podpira načinov »Side by Side«, »Top
and Bottom« ali funkcije »Auto Detection«, se zaslon za
izbor menija 3D ne bo prikazal.
\\ Funkciji 3D-učinka in SMART VIEW ni mogoče omogočiti
hkrati.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Glob. 3D
in pritisnite gumb v.
3. Z gumboma◄► prilagodite globino slike 3D.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 61
61 |
2013-02-07 오후 4:21:24
Omrežne storitve
Če predvajalnik povežete v omrežje, lahko uživate
v različnih omrežnih storitvah, kot sta Smart Hub
in BD-Live.
Pregled pametnega vozlišča Smart Hub
1
Pred uporabo omrežnih storitev preberite
naslednja navodila:
1. Priključite izdelek v omrežje.
(Glejte stran 20)
2. Konfigurirajte omrežne nastavitve.
(Glejte strani 33~36)
0
9
3. Na strani podpore v polje za vnos številke
modela vnesite številko modela vašega
izdelka in pritisnite gumb Potrdi.
4. Na strani, ki se prikaže, kliknite »Poišči
prenose« na levi strani pod zavihkom
»Prenosi«. Prikaže se središče za prenos.
1
Your Video
Family Story
Fitness
Kids
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
8
Your Video: Prikaže priporočila za videoposnetke
glede na vaš okus.
||OPOMBA |
\\ Meni morda ni podprt. To je odvisno od regije.
2
3
4
5
6
5. Na strani središča za prenos kliknite na
zavihek »Priročniki«.
6. Na zavihku »Priročniki« kliknite na ikono
datoteke desno od Uporabniški priročnik za
vozlišče Smart hub. Priročnik se bo prenesel.
Samsung Apps
a Prijava b Sl. za ozad. / Orodja ' Nazaj
1. Obiščite www.samsung.com.
2. Na vrhu strani kliknite na »Podpora«.
34
Search
Uporaba pametnega vozlišča
Smart Hub
S pametnim vozliščem Smart Hub lahko prenašate
filme, videoposnetke in glasbo iz interneta,
dostopate do različnih plačljivih ali brezplačnih
aplikacij in si jih ogledate na televizorju. Vsebine
aplikacij vsebujejo novice, šport, vremenske
napovedi, podatke z delniškega trga, zemljevide,
fotografije in igre.
Za navodila, ki pojasnjujejo uporabo pametnega
vozlišča Smart Hub, sledite tem korakom:
Če je bila domača stran posodobljena ali
popravljena, se lahko vsebina, omenjena v
uporabniškem priročniku, razlikuje od dejanskih
menijev.
2
7
Search: Omogoča integrirano iskanje ponudnikov
želenega videoposnetka in povezanih naprav
AllShare.
Priporočeno: Prikaže priporočene vsebine, ki jih
upravlja Samsung.
Prodajne informacije: Prikaže priročnik za pametno
vozlišče, uvod v predvajalnik in navodila za nove
aplikacije.
Family Story: Enostaven način za dostop do
družinske vsebine.
• Zagotavlja dostop do družinskih fotografij, sporočil
in dogodkov kadar koli in kjer koli.
Fitness: Prehod do enotne storitve skrbi za zdravje.
• Predstavlja športne videoposnetke različnih
partnerjev s povratnimi informacijami o
porabljenih kalorijah po vsaki vadbi.
Kids: Storitev za otroke slednjim nudi enostaven in
varen način uživanja v njihovih najljubših vsebinah.
• Nudi različne zabavne in varne vsebine za otroke.
||OPOMBA |
\\ Spletno mesto priročnika za pametno vozlišče Smart Hub
se lahko spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.
| 62 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 62
2013-02-07 오후 4:21:25
0
1
http://www.samsung.com
Omrežne storitve
9
Pregled spletnega brskalnika
08
8
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže gumbe na
daljinskem upravljalniku, ki jih lahko uporabljate za
krmarjenje po pametnem vozlišču Smart Hub.
• RDEČI (A): Prijava v pametno vozlišče Smart Hub.
• ZELENI (B): Za prikaz ozadja.
• Orodja: Za prikaz nastavitvenega okna.
• Nazaj: Vrnitev v prejšnji meni.
Moje aplikacije: Prikaže vašo osebno galerijo aplikacij,
h kateri lahko dodajate, jo lahko spreminjate in brišete.
Samsung Apps: Odprite možnost »Samsungove
aplikacije«, da prenesete različne plačljive ali
brezplačne aplikacije.
b Nadzorna plošča c Brskanje s kazalcem
Uporaba spletnega brskalnika
Do interneta lahko dostopate prek spletnega
brskalnika, ki je privzeto nameščen na zaslonu
pametnega vozlišča Smart Hub.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Smart Hub,
nato pa pritisnite gumb v.
2. V pametnem vozlišču Smart Hub izberite
aplikacijo spletnega brskalnika, nato pa
pritisnite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Če želite spremeniti kanale PIP, pritisnite gumb PROG na
daljinskem upravljalniku.
Gumba PIP CH+ in PIP CH- na daljinskem upravljalniku
ne delujeta.
\\ Ko zaženete spletni brskalnik in je izdelek prek HDMIja povezan na televizor, združljiv s funkcijo BD Wise in
je funkcija BD Wise vključena - se brskalnik poveča
na celoten zaslon in ločljivost televizorja se samodejno
nastavi na optimalno ločljivost.
\\ Spletni brskalnik ni združljiv z aplikacijami Java.
\\ Če poskusite prenesti datoteko, ki je ni mogoče shraniti,
se bo prikazalo sporočilo o napaki.
\\ E-prodaja za nakup izdelkov prek spleta ni podprta.
\\ ActiveX ni podprt.
1
Pomik gor/dol / Orodja ' Nazaj
2
Nadzorna plošča: Prikazuje različne funkcije
spletnega brskalnika.
• : se premakne na prejšnjo stran.
• : Premik na zadnjo stran pred vrnitvijo na
začetek.
• : Ponovno naloži osveženo trenutno stran.
• : Premik na osnovni zaslon spletnega
brskalnika.
• : Omogoča povečanje ali zmanjšanje zaslona v
odstotkih.
• : Omogoča označevanje posameznih strani, da
jih lahko preprosteje odpirate.
• : Omogoča ogled zgodovine obiskanih strani
glede na datum, ime in pogostost.
• http://www.samsung.com
: Omogoča ročni vnos
naslova strani in izbor strani s seznama obiskanih
strani za preprostejše odpiranje strani.
•
: Omogoča enostavno preklapljanje med
več trenutno odprtimi okni spletnega brskalnika.
• : Omogoča iskanje informacije z vnosom
besed.
• : Omogoča skupno rabo trenutne strani z vašo
družinsko skupino tako, da jim pošljete sporočilo.
• : Omogoča konfiguriranje vseh nastavitev za
uporabo spletnega brskalnika.
\\ Morda je blokiran dostop do nekaterih spletnih mest in
spletnih brskalnikov, ki jih upravljajo določena podjetja.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 63
63 |
2013-02-07 오후 4:21:25
Omrežne storitve
2
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže gumbe na
daljinskem upravljalniku, ki jih lahko uporabljate za
krmarjenje po spletnem brskalniku.
• ZELENI (B): Za prikaz nadzorne plošče.
• RUMENI (C): Za preklop kazalca.
• ( ): Premik po strani navzgor/navzdol.
• Orodja: Prikaz okna z orodji.
• Nazaj: Vrnitev v prejšnji meni.
BD-Live™
Samsung Smart View
Ta funkcija je na voljo preko Samsungove
aplikacije Smart View za Samsungov kombiniran
predvajalnik BD-HDD.
Če želite uporabljati funkcijo Smart View, morata
biti kombinirani predvajalnik BD-HDD in mobilna
naprava povezana prek brezžičnega omrežja.
Povezavo lahko vzpostavite, kot sledi:
1. Kombinirani predvajalnik BD-HDD in mobilna
naprava sta povezana na isti brezžični
usmerjevalnik.
Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate v
storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča podpira
funkcijo BD-Live.
2. Mobilna naprava je povezana na kombinirani
predvajalnik BD-HDD neposredno prek funkcije
mehke dostopne točke v omrežnem meniju.
2. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
Dual View
1. V priključek USB na strani izdelka vstavite
pomnilnik USB in preverite razpoložljivi prostor
v pomnilniku. V pomnilniški napravi mora biti za
storitve BD-Live na voljo vsaj 1 GB prostora.
3. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
4. Izberite Nastavitve BD-Live in pritisnite gumb
v.
5. Izberite Izbriši podatke BD. in pritisnite
gumb v.
6. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-Live.
7. Izberite eno od različnih vsebin storitve BD-Live,
ki jih omogoča izdelovalec plošče.
||OPOMBA |
\\ Način uporabe in vsebine BD-Live so odvisni od
izdelovalca plošče.
3. Če vaša mobilna naprava podpira funkcijo
»Wi-Fi Direct«, jo lahko prek te funkcije v
omrežnem meniju povežete neposredno na
kombinirani predvajalnik BD-HDD.
Glejte TV-kanal neposredno na vaši mobilni napravi,
ki je povezana s Samsungovim kombiniranim
predvajalnikom BD-HDD.
Na vaši mobilni napravi lahko istočasno gledate isti
TV-kanal, ki je izbran na televizorju, ali drug kanal.
||OPOMBA |
\\ Na voljo samo, če mobilna naprava podpira to funkcijo.
\\ Funkcija »Samsung Smart View« je aplikacija
Samsungovih pametnih telefonov/tabličnih računalnikov.
Če imate Samsungov pametni telefon/tablični računalnik,
ki podpira funkcijo »Smart View«, lahko funkcijo »Smart
View« prenesete s strani »Android Market« ali »Samsung
Apps« ter jo namestite v svojo napravo. (Združljivost
mobilnih naprav ali funkcije mobilne povezave se lahko v
prihodnosti spremenijo.)
\\ Ogled dveh različnih kanalov na kombiniranem
predvajalniku BD-HDD in mobilni napravi ni na voljo pri
plačljivih programih.
| 64 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 64
\\ Pri preklopu na plačljiv program v načinu Dual View je
mogoče plačljivi program gledati samo na napravi, ki je
nastavljena kot prva (na mobilni napravi ali kombiniranem
predvajalniku BD-HDD), torej tisti, s katero ste izbrali
plačljivi program.
Ko zaženete način Dual View, morda ne boste mogli
preklopiti na drug plačljiv program zaradi zgodovine
dostopa do plačljivega programa. V takšnih primerih
ponovno zaženite Dual View.
2013-02-07 오후 4:21:26
Priloga
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 65
Priloga
Slovenščina
09
Nekatere plošče NISO združljive
• Odvisno od omejitev, opisanih spodaj, in tistih, navedenih v tem priročniku, vključno s poglavjem Vrste in
lastnosti plošč v tem priročniku, je mogoče predvajati naslednje vrste plošč: vnaprej posnete komercialne
plošče BD-ROM, DVD-VIDEO in zvočne CD-plošče (CD-DA); plošče BD-RE/R, DVD-RW/-R in plošče
CD-RW/R.
• Plošč, ki niso navedene zgoraj, ni mogoče predvajati v tem izdelku in/ali zanj niso predvidene. Nekaterih
od zgoraj navedenih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi enega ali več spodaj navedenih
razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo izdelek predvajal vsako ploščo z oznako BD-ROM, BD-RE/R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/R in izdelek se morda ne bo odzval vsem delovnim
ukazom, prav tako pa morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij vsake plošče. Te in druge težave
z združljivostjo plošč in delovanjem izdelka pri novih in obstoječih oblikah plošč so možne zaradi teh
razlogov:
-- Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika in ta izdelek morda ne bo mogel predvajati vseh funkcij plošč
Blu-ray, ker so nekatere morda na voljo kot možnost, morda so bile obliki plošče Blu-ray po izdelavi
tega izdelka dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- ta izdelek morda ne podpira vseh novih ali obstoječih različic oblik plošč;
-- nove in obstoječe oblike plošč so bile morda preurejene, spremenjene, posodobljene, izboljšane in/ali
nadomeščene;
-- nekatere plošče so izdelane na način, ki omogoča posebno ali omejeno delovanje in funkcije med
predvajanjem;
-- nekatere funkcije so morda na voljo kot možnost, morda so bile po izdelavi tega izdelka dodane
dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- nekatere plošče z logotipi BD-ROM, BD-RE/R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/R
morda še niso standardizirane plošče;
-- nekatere plošče se morda ne bodo predvajale zaradi fizičnega stanja ali pogojev snemanja;
-- med izdelavo plošč Blu-ray, programske opreme DVD in/ali plošč lahko pride do težav in napak;
-- ta izdelek deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema in/ali
-- zaradi razlogov, navedenih v tem uporabniškem priročniku, ali drugih razlogov, ki jih odkrije in objavi
služba za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Če naletite na težave z združljivostjo ali delovanjem izdelka, se obrnite na službo za pomoč strankam
družbe SAMSUNG.
Na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG se lahko obrnete tudi za morebitne posodobitve
tega izdelka.
• Za dodatne informacije o omejitvah predvajanja in združljivosti plošč glejte poglavja Previdnostni ukrepi,
Preden preberete navodila za uporabo, Značilnosti in vrste plošč in Pred predvajanjem v tem priročniku.
65 |
2013-02-07 오후 4:21:27
Priloga
Zaščita pred kopiranjem
• Ker je AACS (sistem naprednega dostopa do vsebin) odobren kot sistem za zaščito vsebin oblike
plošč Blu-ray, podobno kot pri uporabi CSS-ja (sistem mešanja vsebin) za obliko DVD tudi tukaj za
predvajanje, analogni signal itd. vsebin, zaščitenih z AACS, veljajo določene omejitve.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se lahko zgodi,
da AACS te omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Poleg tega se BD-ROM Mark in BD+
dodatno uporabljata kot sistema za zaščito vsebine za oblike plošč Blu-ray, to pa vključuje določene
omejitve, vključno z omejitvami pri predvajanju vsebine, zaščitene s sistemoma BD-ROM Mark in/
ali BD+. Za dodatne informacije o sistemih AACS, BD-ROM Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na
službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Številne plošče Blu-ray/DVD so kodirane z zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite izdelek
neposredno na televizor in ne na videosnemalnik. Povezava z videosnemalnikom lahko povzroči motnje
slike pri avtorsko zaščitenih ploščah Blu-ray/DVD.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena z ameriškimi patenti in
drugimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Rovi Corporation. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih pravic
v drugih državah je nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in spreminjanje
televizijskih oddaj, videoposnetkov, plošč Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko predmet civilne tožbe
ali kazenskega pregona.
• Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe
nepooblaščenih kopij nekaterih, komercialno posnetih filmov in video posnetkov ter njihovih zvočnih
posnetkov. Kadar se zazna uporaba nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali
kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na
http://www.cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Ta izdelek vsebuje lastninsko tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z
ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti,
kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne
tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004-2010
Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta
prepovedana.
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
Vsa vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so last tretjih oseb in zaščitene
z zakoni o avtorskih pravicah, patenti, zakoni o blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni za intelektualno
lastnino. Tovrstna vsebina in storitve so na voljo samo za vašo zasebno, nekomercialno uporabo. Nobene
vsebine ali storitve ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik vsebine ali ponudnik storitve ni odobril.
Brez omejitve zgoraj navedenega, razen če zadevni lastnik vsebine ali ponudnik storitve to izrecno dovoli,
ne smete na noben način ali s kakršnim koli sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno izdajati, nalagati,
objavljati, oddajati, prevajati, prodajati, izdelovati izpeljanih primerkov, razkrivati ali razmnoževati nobene
vsebine ali storitve, prikazane s to napravo.
| 66 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 66
2013-02-07 오후 4:21:27
09
Priloga
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH OSEB SO PRIKAZANE, KAKRŠNE SO. SAMSUNG NE PREVZEMA
IZRECNE ALI IMPLICIRANE ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN ALI STORITEV V KAKRŠNE KOLI
NAMENE. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA GLEDE IZDELKA, KAR MED
DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN
NAMEN. SAMSUNG NE JAMČI ZA NATANČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST
ALI CELOVITOST KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, PRAV
TAKO PA SAMSUNG V NOBENIH OKOLIŠČINAH, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE PREVZEMA
NOBENE ODGOVORNOSTI, NE POGODBENE NE ODŠKODNINSKE, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO,
NEZGODNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, STROŠKE ODVETNIKOV TER STROŠKE ALI
KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJAJO IZ ALI NASTANEJO V POVEZAVI Z VSEBOVANIMI
INFORMACIJAMI ALI KOT POSLEDICA UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE
STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI
TOVRSTNE ŠKODE.
Storitve tretjih oseb je mogoče prekiniti ali preklicati kadar koli in Samsung ne zagotavlja, da bo katera
koli vsebina ali storitev na voljo v kakršnem koli obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve prenašajo prek
omrežij in pripomočkov za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez omejevanja splošnosti
te zavrnitve odgovornosti se Samsung izrecno odpoveduje odgovornosti ali jamstvu za kakršno koli
prekinitev ali ukinitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami in storitvami.
Kakršna koli vprašanja ali zahteve za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je treba nasloviti
neposredno na ponudnika zadevne vsebine in storitev.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami in storitvami.
Kakršna koli vprašanja ali zahteve za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je treba nasloviti
neposredno na ponudnika zadevne vsebine in storitev.
Licenca
• Dolby in znak dveh D-jev sta registrirani blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
• Izdelano z licenco v skladu z ameriškimi patenti št.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ter drugimi izdanimi ali
vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti. DTS-HD, simbol, & DTS-HD in simbol
skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS-HD Master Audio pa je blagovna znamka
družbe DTS, Inc. Izdelek vsebuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• DivX
-- O VIDEU DIVX: DivX® je digitalna oblika videozapisa, ki jo je ustvarilo podjetje DivX,
LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®, ki predvaja video DivX.
Za več informacij in programskih orodij za pretvarjanje datotek v video DivX obiščite www.divx.com.
-- O VIDEU NA ZAHTEVO DIVX: certificirana naprava DivX Certified® mora biti registrirana, da lahko
predvaja filme DivX na zahtevo (VOD). Za pridobitev registracijske kode poiščite odsek DivX VOD v
nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več informacij o poteku registracije obiščite vod.divx.com.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 67
67 |
2013-02-07 오후 4:21:27
Priloga
-- DivX Certified® za predvajanje videa DivX® z ločljivostjo do HD 1080p, vključno z dodatno vsebino.
DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali njenih
podružnic in se uporabljajo pod licenco.
Zajeto v enega ali več naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v
Združenih državah Amerike in drugih državah.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih
družb. Druga imena so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov
• Podlicenčni pogoji Rovi (pogoji uporabe)
-- To aplikacijo sestavljata programska oprema in tehnologija družbe Rovi Corporation (»Rovi«).
Programska oprema in tehnologija Rovi (skupaj imenovani »tehnologija Rovi«) omogočata končnim
uporabnikom dostop do podatkov, povezanih z glasbo (»podatki Rovi«), prek interneta oziroma
dostop do podatkov iz lastniških zbirk podatkov Rovi (»zbirke podatkov Rovi«), ki se nahajajo na
strežnikih Rovi (»strežniki Rovi«), ter uporabo drugih funkcij. Dostop do podatkov Rovi in njihova
uporaba sta mogoča samo prek funkcij programske opreme te aplikacije, ki so namenjene končnemu
uporabniku.
-- Soglašate, da boste podatke Rovi, tehnologijo Rovi in strežnike Rovi uporabljali samo za lastne
nekomercialne namene. Soglašate, da podatkov Rovi ne boste prepustili, kopirali, posredovali ali
prenesli tretji osebi. Soglašate, da podatkov Rovi, tehnologije Rovi, zbirk podatkov Rovi in strežnikov
Rovi ne boste uporabljali in izkoriščali za namene, ki niso tukaj izrecno dovoljeni.
-- Soglašate, da bo vaša neizključna licenca za dostop do zbirk podatkov Rovi ter uporabo podatkov
Rovi, tehnologije Rovi in strežnikov Rovi v primeru kršenja teh omejitev prenehala veljati. Če vaša
licenca preneha veljati, soglašate, da boste prenehali uporabljati vse podatke Rovi, tehnologijo Rovi
in strežnike Rovi. Rovi si pridržuje vse pravice do podatkov Rovi, tehnologije Rovi in strežnikov Rovi,
vključno z vsemi lastninskimi pravicami. Soglašate, da sme Rovi v lastnem imenu uveljavljati svoje
pravice iz te pogodbe neposredno zoper vas.
-- Rovi si pridržuje pravico, da izbriše podatke iz zbirk podatkov Rovi ali po lastni presoji spremeni
kategorije podatkov. Brezhibno in neprekinjeno delovanje tehnologije Rovi ali strežnikov Rovi ni
zagotovljeno. Rovi ni dolžan nuditi novih, izboljšanih ali dodatnih vrst podatkov ali kategorij, ki se jih
bo morda odločil ponuditi v prihodnosti, ter lahko kadar koli preneha nuditi svoje spletne storitve.
-- Podatki, ki jih posredujete za uporabo, niso osebni ali identifikacijski podatki, temveč zgolj podatki, ki
se nanašajo na glasbene albume, in s tem povezani podatki, ki niso zajeti v zbirki podatkov za iskanje
Rovi. Po svojem najboljšem vedenju potrjujete, da je album, o katerem ste posredovali podatke,
komercialno na voljo in da vam je kot končnemu uporabniku zakonsko dovoljeno posredovati te
podatke.
| 68 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 68
2013-02-07 오후 4:21:27
09
Priloga
-- Če kot končni uporabnik predlagate, da se v zbirke podatkov Rovi dodajo informacije ali avtorsko
zaščitena izvirna dela, potrjujete in zagotavljate, da ste izključni lastnik teh del, ter s tem nadalje na
Rovi prenašate vse avtorske pravice, vključno s pravico do registracije avtorskih pravic za ta dela kot
dela zbirke podatkov Rovi.
-- LICENCA VELJA ZA TEHNOLOGIJO ROVI IN VSE ELEMENTE PODATKOV ROVI V NJIHOVI
OBSTOJEČI OBLIKI. ROVI NE PREVZEMA NIKAKRŠNIH POSREDNIH ALI NEPOSREDNIH
ZAGOTOVIL IN JAMSTEV ZA TOČNOST KATERIH KOLI PODATKOV ROVI NA STREŽNIKIH ROVI.
ROVI ZAVRAČA VSAKRŠNO POSREDNO ALI NEPOSREDNO JAMSTVO, KAR MED DRUGIM
VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČENI NAMEN,
ZAKONITI PRAVICI IN NEKRŠITVI. ROVI NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE, KI
IZHAJAJO IZ VAŠE UPORABE TEHNOLOGIJE ROVI ALI STREŽNIKOV ROVI. ROVI IZRECNO
ZAVRAČA VSAKRŠNO ODGOVORNOST ZA VSO POSLEDIČNO ALI NEZGODNO ŠKODO TER
IZGUBO DOBIČKA ALI DOHODKA, KI STE JO VI ALI TRETJE OSEBE UTRPELI ZARADI VAŠE
UPORABE PODATKOV ROVI, TEHNOLOGIJE ROVI ALI DRUGEGA.
• Licence odprtega vira
-- Če uporabljate odprto programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo licence odprtega vira.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke društva Blu-ray Disc Association.
Priporočilo - samo EU
• Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta kombiniran predvajalnik BD-HDD v
skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi določili direktive 1999/5/ES.
Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na http://www.samsung.com,
Pojdite na Podpora > Poišči podporo izdelka in vnesite ime modela.
Uporaba te opreme je dovoljena v vseh državah EU. V Franciji je ta izdelek dovoljeno uporabljati samo
v zaprtem prostoru.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 69
69 |
2013-02-07 오후 4:21:27
Priloga
Dodatne informacije
Opomba
Nastavitve 3D
• Pri nekaterih ploščah 3D morate za zaustavitev filma med 3D-predvajanjem enkrat pritisniti
gumb 5. Film se bo zaustavil in možnost 3D-načina se bo izklopila.
Če želite med predvajanjem 3D-filma spremeniti nastavitev možnosti 3D, enkrat pritisnite
gumb 5. Prikaže se meni Blu-ray. Ponovno pritisnite gumb 5 in v meniju Blu-ray izberite
3D-nastavitve.
• Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi, desni
ali obeh straneh.
Razmerje stranic
• Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine ne bodo na voljo.
• Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje od razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo
slika morda popačena.
• Če izberete način 16:9 Original, bo slika na televizorju morda prikazana v načinu 4:3 Pillarbox (s
črnimi robovi na obeh straneh slike).
BD Wise (samo Samsungovi izdelki)
Nastavitve
• Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v
meniju za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
• Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira funkcije BD Wise, funkcije BD Wise ne morete
uporabiti.
• Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete tako, da možnost BD Wise v izdelku in televizorju
nastavite na »Vkl.«.
Digitalni izhod
• Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod, drugače zvoka ne boste slišali ali pa boste
zaslišali glasen hrup.
• Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
• Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Navigacijski zvočni učinki.
Zmanjševanje velikosti PCM
• Tudi če je možnost pretvorbe signala PCM v signal z nižjo frekvenco nastavljena na »Izkl.«, bo
frekvenca izhodnega signala nekaterih plošč, predvajanih prek optičnih digitalnih izhodov, nižja.
• HDMI
-- Če vaš televizor ni združljiv s stisnjeno večkanalno obliko (Dolby Digital, DTS), bo izdelek
morda oddajal prilagojeni 2-kanalni zvok PCM, čeprav ste v nastavitvenem meniju izbrali bitni
tok (ponovno kodiranje ali neobdelan zvok).
-- Če vaš televizor ni združljiv s frekvenčno vzorčenja nad 48 kHz, bo izdelek morda oddajal 48 kHz.
| 70 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 70
2013-02-07 오후 4:21:27
Internetna povezava BD-Live
09
Priloga
• Kaj je veljavno potrdilo?
Če izdelek uporablja funkcijo BD-Live za pošiljanje podatkov o plošči in od strežnika zahteva
potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi prenesenih podatkov preveri, ali je plošča veljavna in
izdelku pošlje potrdilo.
• Med uporabo vsebin BD-Live je lahko internetna povezava omejena.
Izbriši podatke BD.
Nastavitve
• V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med predvajanjem napravo
USB izključite.
• Podprte so samo tiste naprave USB, ki so formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca
DOS 8.3).
Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost branja/zapisovanja
4 MB/s ali višjo.
• Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
• Celotni pomnilnik, razpoložljiv za Izbriši podatke BD., je odvisen od pogojev.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite
navodila za uporabo televizorja.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije CEC.
• Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.
Izbira jezika avdio zapisa
• Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo
prikazan na zaslonu.
• Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega zapisa, so odvisni od jezikov, zakodiranih na plošči.
Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na voljo.
• Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali
Dolby Digital v angleščini.
Predvajanje
predstavnostnih
vsebin
Izbiranje jezika podnapisov
• Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate želene podnapise v meniju plošče. Pritisnite
gumb DISC MENU.
• Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so zakodirani na plošči in morda ni na voljo pri
vseh ploščah Blu-ray/DVD.
• Informacije o glavnem načinu/načinu BONUSVIEW bodo prav tako prikazane, če ima plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
• Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne podnapise.
• Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih podnapisov.
• Če pritisnete gumb SUBTITLE na daljinskem upravljalniku, se prikaže vrstica s podnapisi.
Če želite odstraniti vrstico s podnapisi, pritisnite gumb RETURN.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 71
71 |
2013-02-07 오후 4:21:28
Priloga
Ločljivost glede na način izhoda
„„
Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin
Nastavitev
HDMI priključen
Vrsta vsebine
Način HDMI
Plošča Blu-ray
BD Wise
Ločljivost plošče Blu-ray
Samodejno
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p
1080p
Način VIDEO
Način VIDEO
576i/480i
-
576i/480i
-
1080p
576i/480i
-
E-vsebine/
digitalne vsebine
1080p
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Filmska sličica: samod.
(24 sličic/s)
1080 pri 24 sličicah
1080 pri 24 sličicah
480i
-
1080i
720p
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
„„
HDMI ni priključen
720p
-
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Predvajanje DVD-plošče
Nastavitev
Izhod
BD Wise
Način HDMI
576i/480i
HDMI priključen
Samodejno
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
576i/480i
Način VIDEO
576i/480i
576i/480i
1080p
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
-
576i/480i
576i/480i
-
HDMI ni priključen
Način VIDEO
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
| 72 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 72
2013-02-07 오후 4:21:28
„„
Ogled DTV
Samod.
Ločljivost DTV Smart
»Samod.«
Ločljivost DTV Smart
»Izklop«
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
Način HDMI
1080p
Ločljivost toka
oddajanja
Najv. ločljivost
TV-vhoda
1080p
Način VIDEO
576i/480i
HDMI ni priključen
Način VIDEO
-
576i/480i
-
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
576i/480i
-
Priloga
BD Wise
HDMI priključen
09
Izhod
Ločljivost
576i/480i
576i/480i
||OPOMBA |
\\ Pametna ločljivost DTV je aktivirana samo, če je možnost ločljivosti nastavljena na »Samodejno«.
\\ Če televizor, ki je priključen na izdelek, ne podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se prikaže sporočilo: »Če se potem,
ko izberete »Da«, ne prikaže nobena slika, počakajte 15 sekund, preden se vrnete na predhodno ločljivost.Želite spremeniti
ločljivost?« Če izberete Da, bo TV-zaslon po 15 sekundah postal prazen, nato pa se bo ločljivost samodejno pretvorila na
prejšnjo ločljivost.
\\ Če po spremembi ločljivosti zaslon ostane prazen, odstranite vse plošče ter pritisnite gumb @ na sprednji strani izdelka in
ga držite 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško privzete nastavitve. Sledite postopku na prejšnji strani
za dostop do ustreznega načina in izberite nastavitve zaslona, ki jih podpira televizor.
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
\\ Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko izdelek uporablja način za prikazovanje filmskih sličic (24
sličic/s).
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 73
73 |
2013-02-07 오후 4:21:28
Priloga
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
Povezava
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Zvočni
posnetek na Dolby TrueHD
plošči Blu-ray
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
Kodek DTS-HD
Master Audio
PCM
Zvočni
posnetek na
plošči DVD
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
Zvočni tok
oddajanja
Dolby Digital
Plus
MPEG1
Layer 2
HE-AAC
Bitni tok
(neobdelan)
PCM
AVsprejemnik,
ki podpira
signal HDMI
Do
7.1-kanalnega
PCM
Do
7.1-kanalnega
PCM
Do
7.1-kanalnega
PCM
Do
7.1-kanalnega
PCM
Do
6.1-kanalnega
PCM
Do
7.1-kanalnega
PCM
Do
7.1-kanalnega
PCM
2-kanalni
PCM
Do
5.1-kanalnega
PCM
Do
6.1-kanalnega
PCM
Do
5.1-kanalnega
PCM
Do
5.1-kanalnega
PCM
2-kanalni
PCM
Do
5.1-kanalnega
PCM
Optični
2-kanalni
PCM
AVsprejemnik,
ki podpira
signal HDMI
PCM
Optični
2-kanalni
PCM
Bitni tok
Bitni tok
(ponovno kodir. (ponovno kodir.
DTS)
Dolby D)
AV-sprejemnik, AV-sprejemnik,
ki podpira ki podpira signal
signal HDMI, ali HDMI, ali optični
optični signal
signal
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
Dolby Digital
Plus
DTS
Dolby Digital*
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
2-kanalni
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM
DTS
Dolby Digital*
2-kanalni
PCM
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
Kodek DTS2-kanalni
HD Master
PCM
Audio
2-kanalni
2-kanalni
PCM
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
DTS
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
DTS
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
DTS
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
Dolby Digital
Plus**
DTS
Dolby Digital
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital
2-kanalni
PCM
2-kanalni
2-kanalni
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
PCM
PCM
Ponovno
Ponovno
2-kanalni
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
kodiran Dolby kodiran Dolby
PCM
DTS
Dolby Digital
Digital
Digital
| 74 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 74
2013-02-07 오후 4:21:28
Definicija za
ploščo Blu-ray
Katera koli
AVsprejemnik,
ki podpira
signal HDMI
Optični
AVsprejemnik,
ki podpira
signal HDMI
Optični
Oddaja samo glavni zvočni
Dekodira glavni zvočni tok
tok, da lahko AV-sprejemnik
in zvočni tok BONUSVIEW
dekodira zvočni bitni tok.
(dodatki) v zvok PCM ter
Zvoki funkcije BONUSVIEW
doda možnost zvočnih
in zvočni učinki ne bodo
učinkov krmarjenja.
slišni.
Bitni tok
Bitni tok
(ponovno kodir. (ponovno kodir.
DTS)
Dolby D)
AV-sprejemnik, AV-sprejemnik,
ki podpira ki podpira signal
signal HDMI, ali HDMI, ali optični
optični signal
signal
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova kodira
zvok PCM v bitni tok
DTS.
Priloga
Povezava
Bitni tok
(neobdelan)
PCM
09
Nastavitev
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova kodira
zvok PCM v bitni tok
Dolby Digital.
* Če je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »ponovno kodir. Dolby D« ne uporabi. Izhodni zvok bo
2-kanalni PCM.
** Če je možnost »Opis zvoka« nastavljena na »Vklop«, bo izhodni zvok spremenjen v Dolby Digital, tudi če
je originalni pretok zvoka v obliki Dolby Digital Plus.
||OPOMBA |
\\ Pri pretakanju internetnih vsebin z zvokom Dolby Digital Plus zvočni izhod HDMI podpira največ 5.1-kanalni zvok PCM.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 75
75 |
2013-02-07 오후 4:21:28
Priloga
Odpravljanje napak
Preden se obrnete na servis, poskusite naslednje rešitve.
TEŽAVA
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom ni mogoče
upravljati.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Ponovno vstavite baterije in znova poskusite uporabljati daljinski
upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča menije.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
nemogočem postopku.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih
kotov).
• Zahtevali ste številko naslova ali poglavja oziroma iskalni čas, ki so izven
območja.
Način predvajanja se razlikuje od izbire v
nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo pravilno
delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja širina/višina ni mogoče spremeniti. • Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Blu-ray/DVD je fiksno.
• To ni napaka izdelka.
Ni zvoka.
• Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti za zvok.
Zaslon je blokiran
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na
primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
• Pritisnite gumb @ (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v napravi ni
plošče. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
Pozabili ste geslo
• Pritisnite gumb @ (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v napravi
ni plošče. Vse nastavitve, vključno z geslom, se bodo ponastavile nazaj na
tovarniške nastavitve.
Te možnosti ne uporabljajte, razen če je nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
| 76 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 76
2013-02-07 오후 4:21:28
TEŽAVA
UKREP
Slika je glasna ali motena
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda za HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku.
• Preverite, ali vaš televizor podpira vhodne ločljivosti HDMI 480p, 720p,
1080i ali 1080p.
Nenavaden prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP,
se na zaslonu občasno pojavljajo motne.
Delovanje funkcije AllShare
Skupne mape so prikazane v aplikaciji
AllShare, datotek pa ni mogoče prikazati.
• AllShare prikazuje samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam Slika, Glasba ali
Film. Datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, morda ne bodo prikazane.
Videoposnetek se predvaja s prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da omrežje ni
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med napravo, ki podpira standard DLNA, in izdelkom ni
stabilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare med izdelkom in osebnim
računalnikom ni stabilna.
• Naslov IP v istem podomrežju mora biti edinstven.
Če ni, lahko te motnje povzročijo motnje IP-ja.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 77
Priloga
• Pojdite na kazalo in v uporabniškem priročniku poiščite poglavje, ki vsebuje
pojasnila glede vaše težave, ter ponovite postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
09
Če imate druge težave.
77 |
2013-02-07 오후 4:21:28
Priloga
TEŽAVA
BD-Live
UKREP
Povezave s strežnikom BD-Live ni mogoče
vzpostaviti.
• V meniju s prikazom stanja omrežja preverite, ali je omrežna povezava
uspešno vzpostavljena. (Glejte stran 27)
• Preverite, ali je na izdelek priključena pomnilniška naprava USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-Live na voljo vsaj 1 GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov
BD. (Glejte stran 27)
• Preverite, ali je možnost »Internetna povezava za BD-Live« nastavljena na
»Dovoli« (Vse).
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-Live se pojavi
napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-Live na voljo vsaj 1 GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
(Glejte stran 27)
Snemanje
Prikaže se sporočilo »Preizkus delovanja ni
• Za tovrstne težave je lahko kriva pomnilniška naprava USB slabše kakovosti,
uspel.«, funkciji »Snemanje s časovnikom« in
ki ne podpira funkcije snemanja.
»Timeshift« pa ne delujeta.
Priporočamo, da uporabljate pomnilniško napravo USB HDD.
• Priporočena hitrost naprave USB HDD je najmanj 5400 vrt./min.
USB HDD vrste RAID ni podprt.
||OPOMBA |
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
Popravila
Če nas prosite za popravilo izdelka, vam lahko zaračunamo administracijske stroške, če:
1. Na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen;
2. Če enoto pripeljete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
Višino administracijskih stroškov vam bomo sporočili pred obiskom na dom ali pred začetkom dela na
vašem predvajalniku.
Priporočamo, da temeljito preberete ta priročnik, poiščete rešitev na spletnem naslovu www.samsung.com
ali stopite v stik s službo za pomoč strankam družbe Samsung, preden izdelek odnesete na popravilo.
| 78 Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 78
2013-02-07 오후 4:21:28
Tehnični podatki
Video izhod
Avdio izhod
Omrežje
Prostor na HDD-ju
Kompozitni video (analogni)
Analogni
Digitalni
Ethernet
WLAN
Varnost
WPS(PBC)
BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
Priloga
HDMI
3,2 kg
430 (Š) X 300 (G) X 59 (V) mm
od +5 °C do +35 °C
od 10 % do 75 %
Ločljivost: 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, bitni tok
RCA-terminal, 1,0 Vp-p (75-ohmska obremenitev)
Ločljivost: 576i/480i
RCA-terminal, 2 kanala (2 Vrms ± 10 %)
Optična povezava TOS
Priključek 100BASE-TX
Vgrajen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podprto
320 GB
500 GB
1 TB
09
Splošno
Teža
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Video
Zvok
-- Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10 MB/s ni podprta.
-- Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
-- Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na izdelku.
-- Vrednosti teže in mer so približne.
Slovenščina
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 79
79 |
2013-02-07 오후 4:21:28
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so
posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri
pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno
od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s
strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji
v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
1. P
ri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi
originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska
številka na napravi mora biti berljiva.
2. P
odjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo
okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. G
arancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da
popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta
garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V
primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba
eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim
standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe
ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Š
kode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti,
nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
a garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je
6. D
napravo pridobila na legalni način.
7. K
upčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih
ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne
predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo
zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V
primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica
brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 80
2013-02-07 오후 4:21:28
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku
nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo,
dabaterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če
tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalihodpadkov
in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske
dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AK68-02230L-02
02230L-BD-E8900-EN-SLV.indd 81
2013-02-07 오후 4:21:28
Download PDF