Samsung | BD-E5500 | Samsung BD-E5500 Használati utasítás

BD-E5500
Blu-ray™ lejátszó
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 1
2013-02-07 오후 2:25:35
Biztonsági információk
Figyelmeztetés
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT
(ILLETVE A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A
JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
FIGYELEM
Ez a szimbólum "veszélyes feszültséget"
jelez a termék belsejében, ami áramütést
vagy testi sérülést okozhat.
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉ LY, NE NYISSA KI
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE Ez a szimbólum a termékkel velejáró fontos
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT
utasításokat jelzi.
(ILLETVE A HÁTLAPOT) - BELÜL NINCSENEK A
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERELHETŐ ALKATRÉSZEK.
A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
Ne helyezze el ezt az eszközt zárt helyen,
úgymint könyvespolcon vagy hasonló bútoron.
FIGYELMEZTETÉS
Az esetenkénti tűz- vagy áramütésveszélyt
okozó sérülések elkerülése érdekében,
a készüléket ne tegye ki esőnek vagy
nedvesség hatásnak.
FIGYELEM
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓ
LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRRAL
MŰKÖDIK, AMI VESZÉLYES SUGÁRZÁST
OKOZHAT, HA IRÁNYÍTVA VAN.A BLURAY LEMEZLEJÁTSZÓT MINDIG AZ
UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN
HASZNÁLJA.
|2
FIGYELEM
A TERMÉK LÉZERREL MŰKÖDŰK.
AZ OTT MEGADOTT VEZÉRLÉSTŐL,
BEÁLLÍTÁSTÓL, VAGY TELJESÍTMÉNYTŐL
VALÓ ELTÉRÉS VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK
VALÓ KITÉTELT OKOZHAT. NE NYISSA
FEL A BORÍTÁST, ÉS NE SZERELJE
SAJÁT KEZÜLEG. A JAVÍTÁST BÍZZA
SZAKEMBERRE!
A termék megfelel a CE előirásainak,
ha árnyékolt kábellel vagy csatlakozóval
csatlakoztatja az egységet más
készülékhez. Az elektromos eszközök
közötti elektromagnetikus interferencia
kiküszöbölésére, mint például a rádiók és
televíziók, használjon árnyékolt kábelt és
csatlakozót.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Az eszköz fővezetéke öntött konnektorral
ellátott, mely biztosítékot is tartalmaz. A
biztosíték értéke a csatlakozótű oldalán van
feltűntetve.
Csere esetén a biztosítékkal megegyező
BS1362 számút kell használni.
Soha ne használja a csatlakozót a
biztosítékfedél elhagyása mellett, ha a fedél
lecsatolható. Ha elveszett vagy megsérült a
biztosítótartó fedele, csak a dugasz érintkezős
oldalának színével megegyező fedelet szabad
helyette használni. Pótfedelek villamosipari
szakboltokban kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaljakba,
vagy nem elég hosszú a tápegység kábele,
vásároljon jóváhagyott típusú hosszabbítót
vagy kérdezze meg márkaszervizét vagy
szakboltját.
Ha a gond csak a dugó levágásával
orvosolható, vegye ki belőle a biztosítóbetétet,
és dobja a dugót a megfelelő szelektív
hulladékgyűjtő konténerbe.
Ne dugaszolja a csatlakozót a konnektorba,
mert a csupasz vezetékvég áramütést
okozhat.
A konnektorból való eltávolításhoz a
csatlakozót ki kell húzni a foglalatból, emiatt a
főcsatlakozó azonnal működőképes lesz.
A termék, mely tartalmazza a használati
utasítást, bizonyos harmadik személy szellemi
vagyoni jogai által szabadalmazott.
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES
termék.Az itt megadottól eltérő módon
történő használat veszélyes sugárzásnak
teheti ki a felhasználót.
FIGYELEM :
• 3B OSZTÁLYÚ LÁTHATÓ ÉS
LÁTHATATLAN SUGÁRZÁS LÉPHET KI A
KÉSZÜLÉKBŐL A BURKOLAT KINYITÁSA
UTÁN. NE NÉZZEN A SUGÁRBA (IEC
60825-1)
• A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL.
AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ
BEÁLLÍTÁSOK, VEZÉRLÉSEK
VAGY ELJÁRÁSOK HASZNÁLATA
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK TEHETI
KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA KI
A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA
MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A
JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 2
2013-02-07 오후 2:25:35
Óvintézkedések
1.
Olvassa el az utasításokat.
3.
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tartsa be ezeket az utasításokat.
Kövesse az utasításokat.
Ne használja a készüléket víz közelében.
Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
A gyártói utasításoknak megfelelően
telepítse.
Ne telepítse a készüléket hőforrások
közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter,
kályha ill. más készülékek (pl. erősítő),
amelyek meleget bocsátanak ki.
Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt
dugó biztonsági funkcióját. A polarizált
dugó két érintkezőt tartalmaz, az egyik
szélesebb, mint a másik. A földelt típusú
dugó két érintkezőt tartalmaz, valamint
egy harmadik földelőérintkezőt. A széles
érintkező vagy harmadik villa az Ön
biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt
dugó nem illeszkedik a konnektorba,
cseréltesse ki a konnektort.
11. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokatt/
kiegészítőket használja.
12. Kizárólag a gyártó
által ajánlott, vagy a
vidókamerával együtt
kapható kocsit, tartót,
állványt, konzolt
vagy asztalt használjon. Ha a kocsit
használja, figyeljen, amikor áthelyezi
a kocsit/készülék kombinációt, hogy
elkerülje kocsibukatató szerkezet általi
sérüléseket.
13. Áramtalanítsa a készüléket villámlás
során, vagy ha hosszú ideig nem
használja azt.
14. Minden javítási munkát bízzon
szakemberre. A készüléket javíttatni kell,
ha megsérült, ha a tápkábel vagy a dugó
megsérült, folyadék vagy tárgy került
a készülékbe, eső vagy nedvesség
hatásának volt kitéve, nem működik
rendesen, vagy leejtették.
• A lemezek megfogása
-- Az ujjlenyomatok vagy
karcolások a lemezen
rontják a hang és a kép
minőségét és szakadozást okozhatnak
-- Ne érintse meg a lemez felületét, ahol az
adatok rögzítve vannak.
-- A lemezt a szélénél fogja meg, hogy ne
kerülhessenek ujjlenyomatok a felületére.
-- Ne ragasszon rá papírt vagy matricát.
• A lemezek tisztítása
-- Ha ujjlenyomat kerül a
lemezre, tisztítsa le enyhe
tisztítószeres vízzel, és
törölje tisztára puha
ruhával.
-- Tisztításkor a lemezt törölje a
középponttól kifelé.
• A lemezek tárolása
`` Ne tartsa a lemezeket közvetlen
napfényen.
`` Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
`` Tartsa tiszta védőtokban és függőleges
állásban.
Kezelési óvintézkedések
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
fröccsenő víz hatásának. Ne helyezzen
vízzel teli edényeket, például vázát a
készülékre.
• A készülék teljes áramtalanításához
ki kell húzni a dugót a konnektorból.
Ezért a dugónak folyamatosan könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
• Ne csatlakoztasson több készüléket
ugyanabba a konnektorba. A konnektor
túlterhelése túlmelegedéshez és tűzhöz
vezethet.
• A burkolat karbantartása.
-- A készülék csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a többi eszközt.
-- Ha hirtelen hideg helyről meleg
helyre viszi a készüléket, lecsapódás
keletkezhet a belsejében és a lencsén,
amely zavarja a lemez lejátszását.
Ilyenkor húzza ki a készüléket, és várjon
két órát, mielőtt újra csatlakoztatja
a készüléket a konnektorba. Ezután
helyezze be a lemezt, és próbálja
lejátszani újra.
• Ha szokatlan zajt, égésszagot vagy füstöt
érzékel, kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza
ki a dugót a konnektorból. Ezután forduljon
a legközelebbi ügyfélszolgálathoz műszaki
segítségért. Ne használja a készüléket. Ha
tovább használja a készüléket, elektromos
áramütést vagy tüzet okozhat.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 3
Biztonsági információk
Olvassa el gondosan az alábbi utasításokat a
készülék használata előtt. Tartsa be az összes
alábbi biztonsági utasítást.
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi
használatra.
A lemezek tárolása és kezelése
01
Fontos biztonsági utasítások
10. Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és
ne kösse azt különösen dugaszokba,
megfelelő csatlakozóaljzatokba,
és azokba a pontokba, amelyek a
készülékekből jönnek ki.
3|
2013-02-07 오후 2:25:35
Biztonsági információk
A 3D funkció használata
FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL
KAPCSOLATBAN.
A 3D funkciók használata előtt olvassa el és
értelmezze az alábbi biztonsági utasításokat.
• Bizonyos nézők kényelmetlenséget,
szédülést, hányingert vagy fejfájást
tapasztalhatnak a 3D felvételek
megtekintése során.
Ha ilyen tüneteket észlel, hagyja abba
a 3D TV nézését, vegye le a 3D Aktív
szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételek hosszabb idejű
megtekintése terhelheti a szemet. Ha
a szem fáradását észleli, hagyja abba
a 3D TV nézését, vegye le a 3D Aktív
szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételeket néző gyermekeket
rendszeresen ellenőrizze egy felelős felnőtt.
Ha a gyerekek szemfáradásra,
fejfájásra, szédülésre vagy hányingerre
panaszkodnak, hagyhassa abba velük a 3D
TV nézését, és hagyja őket pihenni.
• Ne használja a 3D Aktív szemüveget más
célokra (például általános szemüvegként,
napszemüvegként, védőszemüvegként
stb.).
• Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív
szemüveget a helyiségben történő séta
vagy járkálás közben. Ha a 3D funkciót
vagy 3D Aktív szemüveget a helyiségben
történő séta vagy járkálás közben használja,
beleütközhet tárgyakba, megbotolhat és/
vagy eleshet, és megsérülhet.
|4
• A 3D tartalmak megtekintéséhez
csatlakoztassa a 3D eszközt
(3D-kompatibilis AV erősítőt vagy TV-t) a
készülék HDMI OUT portjához egy
nagysebességű HDMI-kábellel. Viseljen 3D
szemüveget a 3D lejátszás elkezdéséhez.
• A 3D jeleket csak a HDMI kábelen
továbbítja a készülék a HDMI OUT porton
keresztül.
• Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D
film eredeti felbontása, a felbontás nem
módosítható.
• Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a
képernyőméret és a felbontás módosítása
nem működik 3D lejátszásnál.
• Használjon nagysebességű HDMI kábelt a
3D jelek továbbításához.
• Maradjon legalább a képernyőszélesség
háromszorosának megfelelő távolságra
a TV-től 3D felvételek megtekintésekor.
Például 46 colos képernyő esetén
maradjon 138 col távolságra a képernyőtől.
• A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez
helyezze a képernyőt szemmagasságba.
• A 3D effektus nem minden 3D eszköz
esetén működik megfelelően.
• A készülék nem alakítja át a 2D tartalmakat
3D-re.
• A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák
a Blu-ray Disc Association védjegyei.
Szerzői jogok
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Az útmutató sem
részben, sem egészben nem reprodukálható
és nem másolható a Samsung Electronics
Co.,Ltd. előzetes, írásbeli hozzájárulása
nélkül.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 4
2013-02-07 오후 2:25:35
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
3
3
Figyelmeztetés
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
3
A lemezek tárolása és kezelése
4
A 3D funkció használata
3
4
6
6
Szerzői jogok
13
A készülékkel lejátszható lemezek és
tartalmak
A készülékkel nem lejátszható
lemeztípusok
A készülék által ismert lemeztípusok logói
9
Tartozékok
10
A hátsó panel
11
11
13
13
Támogatott formátumok
Az elülső panel
Távirányító
A távirányító bemutatása
Csatlakoztatás TV-hez
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
1. módszer Csatlakoztatás HDMIkompatibilis AV erősítőhöz
2. módszer Csatlakoztatás AV erősítőhöz
Dolby Digital vagy DTS dekóderrel
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
Vezetékes hálózat
Vezeték nélküli hálózat
Beállítások
Lemezek és formátumok kompatibilitása
7
10
12
12
7Régiókód
8
12
Kezelési óvintézkedések
Előkészületek
6
12
14
A kezdő beállítási műveletek
14
Belépés a Beállítások képernyőre
14
14
15
18
18
20
A Főmenü képernyő
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
A Beállítási menü funkciói
Lemez behelyezése
USB eszköz csatlakoztatása
Saját tart.
Saját eszköz
A videólejátszás vezérlése
A távirányító videólejátszásra használható
gombjai
24
29
Licenc
További információk
29Megjegyzés
Műszaki adatok
32
Felbontás a tartalomtípustól függően
Digitális kimenet kiválasztása
34Javítás
Fotó tartalmak lejátszása
A Tools menü használata
Hálózati szolgáltatások
25
BD-LIVE™
Letöltés készenl. módban
28
35
Szoftverfrissítés
21Letöltéssel
Hálózati szolgáltatás felelősségének
kizárása
Másolásvédelem
Hibaelhárítás
A Smart Hub használata
20Lemezről
28
33
25
20USB-n
Megfelelőség és kompatibilitás
A távirányító zenehallgatásra használható
gombjai
Hálózatok és az Internet
A hálózati kapcsolat konfigurációja
27
27
31
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
24
Függelék
A Tools menü használata
A Zenelejátszás vezérlése
24Lejátszólista
A távirányító gombjai a Beállítások menü
használatához
20Interneten
21
Média lejátszás
25
26
26
26
A Smart Hub bemutatása
Az AllShare Hálózati funkció használata
Az AllShare szoftver letöltése
PC-n vagy DLNA-kompatibilis eszközön
lévő tartalmak lejátszása a
Blu-ray lejátszóval
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 5
Tartalomjegyzék
2
Csatlakoztatás
5|
2013-02-07 오후 2:25:36
Előkészületek
Lemezek és formátumok kompatibilitása
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Adathordozó
VIDEO
MUSIC
PHOTO
Lemeztípus
Blu-ray lemez
3D Blu-ray lemez
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Részletek
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, stb.
BD-ROM vagy BD-RE/-R lemez BD-RE formátumban rögzítve.
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R
lemezeken, vagy DivX, MKV, MP4 tartalmakkal rendelkező USB
adathordozón elérhető funkciót jelöl.
Zenét tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve
MP3 vagy WMA felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
Fotókat tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve
JPEG felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(kivéve CD réteg)
• DVD-RW (VR mód) • 3.9 GB DVD-R
tartalomkészítéshez.
• CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
(a CD-G lemezekről
csak a hang játszható
le, a grafika nem.)
||MEGJEGYZÉS |
\\ Előfordulhat, hogy a készülék nem minden funkciója működik, mert egyes Blu-ray, DVD vagy CD lemezek
korlátozott funkciókat tartalmazhatnak lejátszás közben.
Fontos, hogy ez nem a készülék hibája.
\\ A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával ellátott lemezt
lejátszik, mert a lemezformátumok fejlődnek, és problémák és hibák merülhetnek fel a Blu-ray Disc, DVD, CD
szoftverek és/vagy a lemezek gyártása során.
\\ Ha probléma merül fel a Blu-ray Disc, DVD, vagy CD lemezek lejátszásával kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz. A lejátszással kapcsolatos korlátozásokról az útmutató további részeiben olvashat.
\\ Előfordulhat, hogy a régión kívül vásárolt DVD lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési
mód miatt.
\\ A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
\\ A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
\\ A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra
rögzített felvételeket.
\\ Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képaránybeállítás nem működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el
ezeket.
\\ BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
|6
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 6
2013-02-07 오후 2:25:36
Régiókód
Blu-ray lemez
DVD-VIDEO
Régiókód
a
b
Terület
Blu-ray lemez
3D Blu-ray lemez
Előkészületek
Lemeztípus
02
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak ellátva.
A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem lesz
lejátszható.
A lejátszó Régiószáma a készülék hátsó burkolatán látható.
A készülék által ismert lemeztípusok logói
BD-LIVE
Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Korea, Japán, Taiwan, Hong
Kong és Dél-Kelet Ázsia.
Európa, Grönland, Francia területek, Közel-Kelet, Afrika, Ausztrália és ÚjZéland.
c
India, Kína, Oroszország, Közép- és Dél-Ázsia.
1
USA, USA fennhatóságai és Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet, Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek, Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland, Csendes-óceáni
szigetek, Karib-szigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa, India, Afrika nagy része, Észak-Korea, Mongólia
6
Kína
DivX
PAL műsorszórási rendszer: UK, Franciaország,
Németország stb.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 7
7|
2013-02-07 오후 2:25:36
Előkészületek
Támogatott formátumok
`` Videó dekóder
-- H.264 Level 4.1 támogatása
-- Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat
Támogatott videófájlok
Fájl
kiterjesztése
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Konténer
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Videó kodek
Felbontás
Képfrissítési
Bitsebesség
sebesség
Audió kodek
(Mbps)
(kép/mp)
DivX 3.11/
4.x/5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
6~30
H.264 BP/
MP/HP
Window
Media Video v9
1920x1080
MPEG2
MPEG1
`` Korlátozások
352x288
25
25
24/25/30
24/25/3
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
MP3
DTS
20
-- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók
le, ha a tartalmuk hibás vagy korrupt.
-- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
-- A szabványosnál nagyobb bitsebességgel vagy képfrissítési sebességgel kódolt fájlok
hangja/képe szakadozhat lejátszásnál.
-- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
-- Ha távolról játszik le egy fájlt hálózati kapcsolattal, a videókép szakadozhat a létrejött
kapcsolat sebességétől függően.
-- Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a termékkel.
|8
-- Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
-- Nem támogatja a WMA 9 PRO többcsatornás veszteség nélküli audiót, ha a csatornák
száma 2-nél több.
-- Nem támogatja a WMA 22050Hz mono mintavételezési frekvenciáját.
`` Megjegyzések
20
1920x1080
`` Audió dekóder
------
MPEG4 : Támogatás GMC 1-Warping Point-ig.
H.264 : Támogatás BP/MP/HP Level 4.1-ig.
WMV : V9, VC1 SP/MP/AP L3 támogatása.
MPEG1 : Nem támogatja a D-képet.
MPEG2 : Támogatja a Hight Profile High Level-t.
ĞĞ
Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||MEGJEGYZÉS |
\\ Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a képfrissítési
sebességtől függően.
Támogatott zenefájlok
Fájl
kiterjesztése
Konténer
Audió kodek
Támogatott tartomány
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Mintavételi frekvenciák (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitsebességek - 5kbps és 384kbps között minden
bitsebesség.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 8
2013-02-07 오후 2:25:36
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD
formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket
kamerákban használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális
videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
hagyományos képtömörítési formátumnál
nagyobb hatékonysággal tömöríti a
képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az "x.v.Color" formátumot használják. A készülékkel lejátszhatók az
"x.v.Color" formátumot használó AVCHD lemezek is.
• Az "x.v.Color" a Sony Corporation védjegye.
• Az "AVCHD" és az AVCHD embléma a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony
Corporation védjegyei.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
\\ Az "x.v.Color" a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Használati útmutató
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Távirányító
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 9
Előkészületek
• A készülék támogatja az USB
adathordozókat, az MP3 lejátszókat,
digitális fényképezőgépeket és USB
kártyaolvasókat.
• Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a termékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja.
• Az USB adathotrdozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához.
USB kábellel történő csatlakoztatás
kompatibilitási problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem
fog megfelelően működni.
• A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
• Ne húzza ki az USB eszközt a "betöltési"
folyamat alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál
hosszabb a megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi
honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési
sebességű videókat támogat.
• A készülék csak az USB háttértár (MSC)
eszközöket támogatja, mint például
pendrive és USB HDD. (A HUB nem
támogatott.)
• Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók
és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a
készülékkel.
• Ha egyes USB készülékek túl sok energiát
vennének fel, az eszköz működését
behatárolhatja az áramkorlátozó.
• Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil,
biztosítson további tápfeszültséget a
konnektorba való csatlakoztatással.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon
az USB HDD gyártóhoz.
• Az USB adathordozót biztonságosan el
kell távolítani az "USB bizt. eltávolítása"
funkcióval a sérülések elkerülése érdekében.
A HOME gombbal lépjen a kezdőképernyőre,
nyomja meg a SÁRGA (C) gombot, majd
nyomja meg a v gombot.
• A SAMSUNG nem vállal felelősséget
adatvesztésért.
• A készülék nem támogatja az NTSF
tömörített fájlok, sparse fájlok vagy
titkosított fájlok használatát.
-- Az USB eszköz az asztali PC-n
megjavítható és formázható. (csak MSWindows OS esetén)
02
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
9|
2013-02-07 오후 2:25:37
Előkészületek
Az elülső panel
A hátsó panel
NYITÁS/ZÁRÁS GOMB
LEMEZTÁLCA
LEJÁTSZÁS/
SZÜNET GOMB
POWER GOMB
KÉPERNYŐ
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
USB HOST
||MEGJEGYZÉS |
\\ A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB memóriát az USB Host aljzathoz.
\\ Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található Lejátszás gombbal nem indítható
el a lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és
meg kell nyomnia az v gombot.
| 10
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 10
2013-02-07 오후 2:25:37
Távirányító
Elemek behelyezése
02
A távirányító bemutatása
SOURCE
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
A szám gombokkal opciók választhatók ki.
Lemezmenübe való belépés.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
POPUP
Léptetés előre vagy hátra.
Főmenübe való belépés.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
A készülék menüjének és Blu-ray funkciók
használatára alkalmas gombok.
A bonusview funkció használatához.
A gomb használatával számos audio funkciót
érhet el.
Előugró menübe/főcím menübe való
belépés.
Keresés előre vagy hátra.
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Lemez lejátszása.
Az ismétlés funkció használatához.
HUB
Az Eszköz menü használata.
Visszatérés az előző menüpontba.
TV hangerő beállítása.
(Ez a gomb csak Samsung TV-n elérhető.)
Lemez lejátszás szüneteltetése.
Lemez leállítása.
A Smart Hub használatához.
A TV be- és kikapcsolása.
(Ez a gomb csak Samsung TV-n elérhető.)
9
TITLE MENU
0
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Előkészületek
Beállítás után a TV bemenetének beállítását
teszi lehetővé.
(Ez a gomb csak Samsung TV-n elérhető.)
Lejátszási információk megjelenítése.
Menüpontok kiválasztása és menübeállítások
megadása.
Kilépés a menüből.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a távirányító nem működik megfelelően:
-- Ellenőrizze az elemek +/– polaritását.
-- Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
-- Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
-- Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens fényforrás.
||FIGYELEM |
\\ Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően kell hasznosítani. Ne helyezze őket a háztartási
szemétbe.
D
FULL
SCREEN
INPUT
A teljes képernyő funkció használatához.
A Blu-ray/DVD lemez felirat nyelvei között
válthat vele.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 11
11 |
2013-02-07 오후 2:25:37
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás TV-hez
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV
HDMI IN aljzatába.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót az audió rendszerhez az alábbi módszerek egyikével.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
1. módszer Csatlakoztatás HDMI-kompatibilis AV erősítőhöz
• Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és
az erősítő HDMI IN aljzatába.
• Legjobb minőség (ajánlott)
Hang
Videó
2. módszer Csatlakoztatás AV erősítőhöz Dolby Digital vagy DTS dekóderrel
• Csatlakoztassa a koax kábelt (nem tartozék) a készülék koax digitális audió kimeneti
csatlakozójára és az erősítő digitális koax bemenetére.
• Jó minőség
• A hang csak az első két hangszóróból hallatszik, a digitális kimenet beállítása PCM.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a Digital Audio Out kimeneteket is
az audió rendszerhez a hang hallgatásához.
\\ A HDMI-kábel kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiókábelt csatlakoztatni.
\\ A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati
útmutatójában található.
\\ Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez vagy egy új TV-hez, majd első alkalommal
bekapcsolja, a HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
1. módszer
Hang
2. módszer
Hang
\\ A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a HDMI Mély színek menüpontot Ki értékre.
\\ Ha a videót HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban szeretné nézni, akkor nagysebességű (2-es
kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.
\\ A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet), akkor véletlenszerű képzaj
jelenik meg.
| 12
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 12
2013-02-07 오후 2:25:38
\\ Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési
szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a
routertől vagy az internetszolgáltató szabályzatától
függően. További információkért forduljon az
internetszolgáltatóhoz.
\\ DSL felhasználók használjanak útválasztót a hálózati
kapcsolathoz.
Vezeték nélküli hálózat
Vezetékes hálózat
Vezeték nélküli
útválasztó
Vezeték nélküli
LAN adapter
(nem tartozék)
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Szélessávú
szolgáltatás
Vagy
Szélessávú
szolgáltatás
Router
||MEGJEGYZÉS |
Szélessávú
modem
Szélessávú
szolgáltatás
\\ Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a
DHCP-t, a készülék DHCP vagy statikus IP-címet
is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való
csatlakozáshoz.
\\ Állítsa a vezeték nélküli útválasztót infrastruktúra
módba. Az ad-hoc mód nem használható.
Csatlakoztatás
A készülék hálózati útválasztóhoz is
csatlakoztatható az alábbi módszerek
egyikével.
Az AllShare hálózati funkció használatához
csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra
szerint.
A kapcsolat lehet vezetékes vagy vezeték
nélküli.
||MEGJEGYZÉS |
03
Csatlakoztatás hálózati
útválasztóhoz
\\ A lejátszó a következő vezeték nélküli titkosítási
kulcs protokollokat támogatja:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a
vezeték nélküli útválasztó számára. Ha a vezeték
nélküli útválasztó számára kijelölt csatornát más
közeli készülék használja, az interferenciához és
kommunikációs hibákhoz vezet.
\\ Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n
módot választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP
vagy TKIP-AES (WPS2Mixed) az útválasztó számára,
a készülék nem fogja támogatni a csatlakozást az új
Wi-Fi tanúsítási specifikációk szerint.
\\ A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből
adódóan interferenciát okozhat a felhasználási
körülményektől függően (útválasztó teljesítmény,
távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök
interferenciája stb.).
\\ A készülékhez csak a Samsung vezeték nélküli
LAN adaptert használja. (Modellnév:WIS12ABGNX).
Ne használja az adaptert más gyártmányú
készülékekkel.
A Samsung vezeték nélküli LAN adaptert a
Samsung kereskedőnél vásárolhatja meg.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 2:25:38
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Beállítások
A kezdő beállítási műveletek
• A főmenü nem jelenik meg, amíg nem
konfigurálta a kezdeti beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a
képernyőüzenetek változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
A Kezdeti beállítási eljárással beállíthatók
a képernyőüzenetek és a menü nyelve, az
otthoni hálózat csatlakozása, a képarány
(képernyőméret és formátum) a TV-nek
megfelelően, és megkereshetőek a csatornák.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Anynet+(HDMI-CEC) funkciók használatához
kövesse az alábbi utasításokat.
1) Csatlakoztassa a készüléket Anynet+(HDMI-CEC)kompatibilis Samsung TV-hez HDMI kábellel.
2) Az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót Be értékre
állította a TV-n és a készüléken is.
3) Állítsa be a TV-t a Kezdeti beállítások eljárással.
| 14
1.
Videók
Fényképek
Zene
3
Smart Hub
Beállítások
2
1
\\ Ha kihagyja a Hálózati beállítást a Kezdeti
beállítások során, a hálózati beállítások később
is konfigurálhatók. Lásd "A hálózati kapcsolat
konfigurációja" című fejezetet a 18~19. oldalakon.
\\ Ha szeretné újra megjeleníteni a Kezdeti
beállításokat és módosításokat végezni, válassza
a Beállítások > Rendszer > Kezdeti beállítás
lehetőséget a Főmenü képernyőn, vagy válassza a
Visszaállítás opciót. (Lásd: 16. oldal)
`` Opciók kiválasztása a Főmenü képernyőn
Saját tart.
Saját eszköz
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
A Főmenü képernyő
1
SAMSUNG TV
1
4
Saját tart. : A csatlakoztatott készülékeken
található tartalmak kiválasztása típus szerint
megtekintéshez vagy lejátszáshoz: Videók,
fotók és zenék választhatók ki.
Saját eszköz : Kívánt csatlakoztatott eszköz
kiválasztása lejátszáshoz. Az eszköz lehet a
lejátszó maga, a lejátszóhoz csatlakoztatott
eszköz, például USB-meghajtó, vagy hálózati
eszköz, például egy megosztott meghajtó a
számítógépen.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig hagyja
stop módban, képernyővédő jelenik meg a TV-n.
Ha a készüléket 20 percnél hosszabb ideig hagyja
képernyővédő módban, automatikusan kikapcsol.
Belépés a Beállítások
képernyőre
1.
Megjelen.
Hang
: 16:9 eredeti
Rendszer
BD Wise
: Ki
Biztonság
HDMI-színformátum
Nyelv
Általános
Terméktámogatás
2.
Smart Hub képernyőmérete
Felbontás
Filmkocka (24Fs)
HDMI mély színek
: 2.méret
: Auto.
: Auto.
: Auto.
: Auto.
A Beállítások menük, almenük és
opciók eléréséhez lásd a távirányító
illusztrációját és a beállítási táblázatot a
jobb oldalon.
REPEAT
HUB
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
2
TV képaránya
Hálózat
HOME
3
4
3D beállítások
HOME
SMART
1
Válassza a Beállítások pontot a
Főmenü képernyőn, és nyomja meg a
v gombot. Megjelenik a Beállítások
képernyő.
Beállítások
Smart Hub : Elindítja a Smart Hub
alkalmazást. A Smart Hub alkalmazásból
elérheti a YouTube-ot, játékokat és más
alkalmazásokat.
Beállítások : Különböző funkciók beállítása
személyes igények szerint.
Opció kiválasztásához a Főmenü
képernyőn vigye a kurzort a ◄►
gombokkal a kívánt elemre, majd
nyomja meg a v gombot.
9
TITLE MENU
0 POPUP
A távirányító gombjai a Beállítások
menü használatához
BONUS
B
C
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
VIEW
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE SCREEN
INPUT
HOME gomb
: Főmenübe
való belépés.
RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
v (Belépés) / IRÁNY gombok :
• Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása
a ▲▼◄► gombokkal.
• A v gombbal aktiválhat egy kijelölt
elemet vagy jóváhagyhat egy beállítást
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.
Részletes funkció információk
A Beállítási funkciókról, menüelemekről és
egyedi opciókról részletes magyarázatot
jelenít meg. Magyarázat megtekintéséhez
a ▲▼◄► gombokkal jelölje ki a funkciót,
a menüelemet vagy opciót. A magyarázat
általában a képernyő jobb oldalán jelenik meg.
A Beállítási funkciók rövid leírása kezdődik
a következő oldalon. A funkciókhoz további
információk állnak rendelkezésre az útmutató
Függelékében.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 14
2013-02-07 오후 2:25:40
A Beállítási menü funkciói
A készülék kimenetének igazítása a TV képernyő
méretéhez és formátumához.
Optimális méret beállítása a Smart Hub
képernyőhöz.
HDMI mély színek
Beállítható, hogy a készülék kimenete HDMI
videó legyen Mély színekkel. A Mély színek
beállítás pontosabb színvisszaadást és nagyobb
színmélységet eredményez.
BD Wise
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási
funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket
és egy Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja,
és a BD Wise be van kapcsolva a készüléken
és a TV-n is, akkor a készülék a Blu-ray Disc/
DVD lemez videófelbontását és képfrissítési
sebességét fogja használni.
Felbontás
A HDMI videójel kimeneti felbontását Auto, 1080p,
1080i, 720p vagy 576p/480p értékre állítja.
A szám a képkockánkénti videósorok számát
adja meg.
Az i és p betűk a váltottsoros és a progresszív
letapogatási módot jelentik. Általában minél több
a sorok száma, annál jobb a minőség.
HDMI-színformátum
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a
csatlakoztatott eszközhöz (TV, monitor stb.)
való illesztés érdekében. A képernyő rövid időre
elsötétedik a formátum kiválasztása után.
Állókép mód
A DVD-kép kimerevítése közben látható kép
beállítása.
Progresszív mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 15
Beállítások
TV képaránya
Smart Hub
képernyőmérete
Filmkocka (24Fs)
04
3D beállítások
Beállítható, hogy a 3D tartalommal rendelkező
Blu-ray lemezeket 3D módban játssza-e le a
készülék.
• Ha 3D módban belép a Főmenübe vagy
a Smart Hub Főmenübe, automatikusan
átkapcsol 2D-be.
Megjelen.
Ha a készülék 24Fs-kompatibilis TV-hez
csatlakozik, és az Auto értékre állítja a Filmkocka
(24Fs) funkciót, a készülék HDMI kimenete
átállítható 24 kép/másodpercesre, így jobb
képminőséget láthat.
• A Filmkocka (24Fs) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható.
• A Movie Frame opció csak akkor választható
ki, ha a készülék HDMI 1080i vagy 1080p
felbontásban van.
Megjelen.
15 |
2013-02-07 오후 2:25:40
Beállítások
Hang
Digitális kimenet
Állítsa be a TV-hez vagy AV erősítőhöz való
digitális audió kimeneti opciót. További
részleteket az 32. oldalon a digitális kimenetről
szóló részben talál.
PCMalulmintavételezés
Megválaszthatja, hogy a 96Khz PCM jeleket
lekonvertálja-e 48Khz-re, mielőtt az erősítőre
kerülnek. Válassza az Be lehetőséget, ha az
erősítő nem kompatibilis a 96Khz-es jelekkel.
Dinamikus tartomány beállítása Dolby Digital,
Dolby Digital Plus és Dolby True HD audió esetén.
Auto. : A Dolby TrueHD dinamikus tartomány
szabályozása automatikus lesz, a Dolby TrueHD
hangsáv információi alapján. Bekapcsolja a
dinamikus tartomány szabályozását Dolby
Dinamikus tartomány
Digital és Dolby Digital Plus esetén is.
szabályozása
Ki : A dinamikus tartomány tömörítetlen
marad, így az eredeti hang hallgatható.
Be : Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását mindhárom Dolby esetén.
A csendesebb hangokat felerősíti, a nagy
erejű hangokat pedig halkítja.
Lekeverés mód
Kiválasztható, a készülék hogyan keverje le a
többcsatornás audiót kevesebb csatornára a
sztereó hangrendszerrel kompatibilis módon.
A készülék normál sztereó vagy térhangzású
sztereó hangra konvertálhat.
Hálózat
Hálózati beállítások
Hálózat állapota
BD-Live
internetkapcsolat
Rendszer
Kezdeti beállítás
Gyorsindítás
Az aktuális hálózati és internet státusz
ellenőrzése.
Internet kapcsolat engedélyezése vagy letiltása a
BD-LIVE szolgáltatás használatakor.
A Kezdeti beállítások során megadható a nyelv,
a hálózati beállítások stb.
Beállítható, hogy a készülék gyorsan bekapcsoljon
a betöltési idő csökkentésével.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha ez a funkció Be értékre van állítva, a készenléti
energiafogyasztás nő.
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé
teszi más, Anynet+ kompatibilis Samsung
készülékek funkcióinak használatát és vezérlésüket
Anynet+ (HDMI-CEC)
egy Samsung TV távirányítóval. A funkció
használatához csatlakoztassa a készüléket
Anynet+ Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
BD-adatkezelés
Időzóna
| 16
Konfigurálja a hálózati kapcsolatot, hogy
használhassa a különböző funkciókat, például
internetszolgáltatásokat, AllShare funkciókat, és
szoftver frissítéseket.
Lehetővé teszi a BD-LIVE szolgáltatás támogató
Blu-ray Disc lemezekről letöltött tartalmak
kezelését.
Beállítható a helyi időzóna.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 16
2013-02-07 오후 2:25:40
Rendszer
Nyelv
A Hálózati távvezérlés funkcióval a Blu-ray
lejátszó egy távoli készülékről, például intelligens
mobiltelefonról vezérelhető vezetékes kapcsolattal
a helyi hálózaton keresztül.
Általános
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre,
kivéve a hálózati és a Smart Hub beállításokat.
Az alapértelmezett PIN-kód a 0000.
1.
2.
Kiválasztható a főmenü, lemezmenü stb. nyelve.
Képernyőmenü : A képernyőmenü nyelvének kiválasztása.
Lemezmenü : A lemezmenü nyelvének kiválasztása.
Hang : A lemez audió nyelvének kiválasztása.
Feliratok : A lemezfeliratok nyelvének kiválasztása.
Hálózati távvezérlő
||MEGJEGYZÉS |
\\ A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a lemez támogatja.
Biztonság
Az alapértelmezett PIN-kód a 0000. Írja be az alapértelmezett PIN-kódot
a biztonsági funkciók eléréséhez, ha nem hozott létre saját jelszót.
BD szülői besorolása : Megakadályozza a megadott korhatárral
rendelkező Blu-ray lemezek lejátszását, amíg be nem írja a PIN-kódot.
DVD szülői besorolása : Megakadályozza a megadott korhatárral
rendelkező DVD-lemezek lejátszását, amíg be nem írja a PIN-kódot.
Jelszó megvált. : A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez
szükséges 4 jegyű PIN-kód módosítása.
`` Ha elfelejtette a PIN-kódot:
1.
2.
Távolítsa el a lemezt vagy az USB meghajtót.
Nyomja meg és tartsa nyomva a p gombot az első panelen
legalább 5 másodpercig.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
3.
4.
5.
6.
7.
Terméktámogatás
Válassza ki a Be pontot a Hálózati
távvezérlés menüből.
Telepítse a Samsung hálózati távvezérlő
alkalmazást a készülék vezérléséhez a
kompatibilis hordozható eszközről.
Győződjön meg róla, hogy a hordozható
eszköz és a készülék ugyanarra a vezeték
nélküli útválasztóra van kötve.
Indítsa el az alkalmazást a hordozható
eszközön. Az alkalmazás megkeresi a
készüléket és megjeleníti a listában.
Válassza ki a készüléket.
Ha most először használja a funkciót,
rákérdez a készülék távvezérlésének
engedélyezésére vagy letiltására. Válassza
ki az Engedélyezés pontot.
Kövesse a készülék vezérlésére használt
alkalmazás utasításait.
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés funkcióról további információk
a "Szoftverfrissítés" fejezetben a 20~21. oldalon.
Samsung
ügyfélszolgálat
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel
kapcsolatban.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 17
Beállítások
Visszaállítás
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése, és
DivX® VOD tartalmak lejátszása.
04
DivX® Video On
Demand
17 |
2013-02-07 오후 2:25:40
Beállítások
Hálózatok és az Internet
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózatalapú szolgáltatások igénybevételét, mint a
Smart Hub és a BD-LIVE, valamint a készülék
szoftver-frissítéseinek beszerzését a hálózatról.
Az internetszolgáltatások eléréséről és
használatáról továbbiakat a kézikönyv 25~26.
oldalán a Hálózati szolgáltatások fejezetében
talál. Alább a hálózati kapcsolat konfigurációját
mutatjuk be.
1.
2.
3.
Válassza ki a Hálózat pontot, majd
nyomja meg a v gombot.
Válassza ki a Hálózati beállítások
pontot, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
Beállítások
Megjelen.
A hálózati kapcsolat konfigurációja
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IPcíme statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus,
és vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot
használ, javasoljuk az Automatikus
konfigurációs módszer alább leírt használatát.
Ha vezetékes kapcsolattal rendelkezik,
csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz
a LAN kábellel, mielőtt elkezdi a konfigurációs
eljárást.
Ha vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezik,
bontsa a vezetékes kapcsolatot a kezdés
előtt.
A hálózati kapcsolatot az alábbi lépésekkel
konfigurálhatja:
A Főmenü képernyőn válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg a
v gombot.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás
ĞĞ
Beállítások
Hálózat
Rendszer
Nyelv Az aut. IP-beállítás sikertelen volt. Próbálkozzon az alábbiakkal az IP aut.
Hálózati beállítások
beállításához, vagy állítsa be az IP-t kézzel az „IP-beállítások” pontban.
Biztonság
- Ellenőrizze, engedélyezett-e a DHCP-szerver a routeren, és indítsa újra a routert.
- További tudnivalókért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
Általános
Terméktámogatás
Kapcsolódás a hálózathoz LAN-kábellel. Gondoskodjon
róla, hogy a LAN-kábel csatlakoztatva legyen.
> Mozgat " Belépés ' Vissza
1.
Vezetékes hálózat
ĞĞ
Vezetékes - Automatikus
A beállításhoz hajtsa végre "A hálózati
kapcsolat konfigurációja" fejezet 1-3 lépéseit
a 18. oldalon.
1.
MAC-címXX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-cím0.0.0.0
Alhálózati maszk
0.0.0.0
Átjáró0.0.0.0
DNS szerver
0.0.0.0
Hang
Vezetékes
WPS(PBC)
Hálózati beállítások
Megjelen.
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Vez.nélk.
(általános)
Vezetékes - Manuális
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy
ha az Automatikus beállítás nem működik,
akkor manuálisan kell megadnia a Hálózati
beállításokat.
A Hálózati beállítások képernyőn
válassza a Vezetékes lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
A készülék megpróbálja ellenőrizni és a
hálózati kapcsolatot, sikertelenül.
2.
3.
4.
IP-beáll.
a Előző
Újra
OK
< Mozgat " Belépés ' Vissza
A Hálózati beállítások képernyőn
válassza a Vezetékes lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
A készülék megpróbálja ellenőrizni és a
hálózati kapcsolatot, sikertelenül.
Válassza az IP-beáll. lehetőséget a
képernyő alján, majd nyomja meg a v
gombot.
Megjelenik az IP Beállítások képernyő.
Válassza ki az IP-mód mezőt, és állítsa
Manuálisra.
A távirányító számgombjaival írja be a
hálózati értékeket. A távirányító ▲▼◄►
gombjaival léphet mezőről mezőre.
5.
< Az IP-beállítások értékeinek
beszerzése >
A Hálózati beállítási értékek a legtöbb
Windows számítógépen megtekinthetők.
A Hálózati beállítások értékeinek
megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
• Windows XP
1.
2.
3.
4.
Kattintson a jobb gombbal a Windows
asztal jobb alsó sarkában a Hálózat
ikonra.
A helyi menüben kattintson a Állapot
pontra.
A megjelenő párbeszédpanelen
kattintson a Terméktámogatás fülre.
A Terméktámogatás lapon kattintson a
Részletek gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
• Windows 7
1.
2.
3.
4.
| 18
Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és
nyomja meg a v gombot. Megjelenik
a Hálózati állapot képernyő. A készülék
ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és
csatlakozik a hálózathoz.
Kattintson a jobb gombbal a Windows
asztal jobb alsó sarkában a Hálózat
ikonra.
A helyi menüben kattintson a Hálózat és
megosztási központ pontra.
A megjelenő párbeszédablakban
kattintson a Helyi kapcsolatra vagy
Vezeték nélküli hálózati kapcsolatra a
hálózati kapcsolattól függően.
A Terméktámogatás lapon kattintson a
Részletek gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 18
2013-02-07 오후 2:25:40
||MEGJEGYZÉS |
Vezeték nélküli hálózat háromféle módon
állítható be:
-- Vezeték nélküli automatikus
-- Vezeték nélküli manuális
-- WPS(PBC)
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat
konfigurálásakor a készülékhez csatlakoztatott
vezeték nélküli eszközök kapcsolata, illetve a
vezetékes kapcsolat, ha van ilyen, megszakad.
ĞĞ
Vezeték nélküli (általános) Automatikus
A beállításhoz hajtsa végre "A hálózati
kapcsolat konfigurációja" fejezet 1-3 lépéseit
a 18. oldalon.
1.
Válassza a Vez.nélk. (általános) pontot
a Hálózati beállítások képernyőn, majd
nyomja meg a v gombot.
A készülék megkeresi és megjeleníti az
elérhető hálózatokat.
Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás
Hálózati beállítások
Válassza ki a vezeték nélküli routert a listából:
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
WEP
WPA
WPA
WPA
WEP
1/11
Frissítés
3.
4.
Válassza ki a kívánt hálózatot, majd
nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Biztonság képernyő.
1.
A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót.
A távirányító számgombjai segítségével
írja be a számokat. Betűk beírásához
válasszon ki betűket a nyíl gombokkal,
majd nyomja meg a v gombot.
Beállítások
Ha kész, lépjen a Kész pontra a
képernyő alján, és nyomja meg a v
gombot. Megjelenik a Hálózati állapot
képernyő. A készülék ellenőrzi a hálózati
kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.
Hang
Hálózat
Rendszer
ĞĞ
Vezeték nélküli (általános) - Manuális
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy
ha az Automatikus beállítás nem működik,
akkor manuálisan kell megadnia a Hálózati
beállításokat.
"A hálózati kapcsolat konfigurációja" fejezet
1-3 lépéseinek végrehajtása után a 18. oldalon.
KT_WLAN
MAC-címXX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
IP cím
Alhálózati maszk
0.0.0.0
Átjáró0.0.0.0
DNS szerver
0.0.0.0
Nyelv Az aut. IP-beállítás sikertelen volt. Próbálkozzon az alábbiakkal az IP aut.
beállításához, vagy állítsa be az IP-t kézzel az „IP-beállítások” pontban.
Biztonság
- Ellenőrizze, engedélyezett-e a DHCP-szerver a routeren, és indítsa újra a routert.
- További tudnivalókért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
Általános
Terméktámogatás
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hálózati beállítások
Megjelen.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Jelszót vagy Jelondatot az útválasztó vagy modem
beállításánál használt beállítóképernyőkön találja
meg.
A Hálózati beállítások képernyőn
válassza a Vez.nélk. (általános)
lehetőséget, majd nyomja meg a v
gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
A készülék megpróbálja ellenőrizni és a
hálózati kapcsolatot, sikertelenül.
IP-beáll.
a Előző
Újra
OK
< Mozgat " Belépés ' Vissza
Válassza az IP-beáll. lehetőséget a
képernyő alján, majd nyomja meg a v
gombot.
Megjelenik az IP Beállítások képernyő.
Válassza ki az IP-mód mezőt, és állítsa
Manuálisra.
-- Az IP-beállításokhoz lásd "Az IPbeállítások értékeinek beszerzése"
című részt a 18. oldalon.
A távirányító számgombjaival írja be a
hálózati értékeket. A távirányító ▲▼◄►
gombjaival léphet mezőről mezőre.
ĞĞ
A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót.
A távirányító számgombjai segítségével
írja be a számokat. Betűk beírásához
válasszon ki betűket a nyíl gombokkal,
majd nyomja meg a v gombot.
Ha kész, lépjen a Kész pontra a
képernyő alján, és nyomja meg a v
gombot. Megjelenik a Hálózati állapot
képernyő. A készülék ellenőrzi a hálózati
kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.
Beállítások
Vezeték nélküli hálózat
2.
04
\\ A Windows verziótól függően az információk
eltérőek lehetnek.
WPS(PBC)
A beállításhoz hajtsa végre "A hálózati
kapcsolat konfigurációja" fejezet 1-3 lépéseit
a 18. oldalon.
1.
2.
Válassza a WPS(PBC) pontot a Hálózati
beállítások képernyőn, majd nyomja
meg a v gombot.
A készülék megkeresi és megjeleníti az
elérhető hálózatokat.
Két percen belül nyomja meg a routeren
a WPS(PBC) gombot. A készülék
automatikusan betölti a szükséges
hálózati beállításokat és csatlakozik a
hálózathoz. Megjelenik a Hálózati állapot
képernyő. A készülék csatlakozik a
hálózathoz a kapcsolat hitelesítése után.
Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és
nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Biztonság képernyő.
a Előző m Mozgat " Belépés ' Vissza
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 2:25:41
Beállítások
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és
további szolgáltatások igénybevételéhez.
• Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
1.
2.
3.
4.
A Főmenü képernyő válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg a
v gombot.
Válassza ki a Terméktámogatás pontot,
majd nyomja meg a v gombot.
Válassza ki a Szoftverfrissítés pontot,
és nyomja meg a v gombot.
Válassza az alábbi módszerek
valamelyikét:
• Interneten
• USB-n
Interneten
A készüléknek internetkapcsolattal kell
rendelkeznie az Internetről funkció használatához.
1.
2.
3.
4.
5.
• Lemezről
• Letöltéssel
5.
• Letöltés készenl. módban
Nyomja meg a v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol,
majd újra bekapcsol automatikusan.
\\ A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az
instabil internet-kapcsolatból vagy a felhasználó frissítés
közbeni hanyagságából eredő meghibásodásokért.
\\ Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a
frissítőszoftver futása közben, nyomja meg a v
gombot.
\\ A rendszer frissítése közben az "UP" szó jelenik
meg az első kijelzőn.
| 20
6.
Válassza ki a Interneten pontot, és
nyomja meg a v gombot. Megjelenik
a Csatlakozás a szerverhez üzenet.
Ha van elérhető letöltés, megjelenik a
Letöltés ablak egy folyamatjelzővel és
elindul a letöltés.
A letöltés végén megjelenik az Frissítési
kérdés ablak három választási lehetőséggel:
Frissítés most, Frissítés később, és Nincs
frissítés.
Ha a Frissítés most lehetőséget
választja, a készülék frissíti a szoftvert,
kikapcsol, majd automatikusan
bekapcsol.
Ha nem választ ki semmit egy
percen belül, vagy a Frissítés később
lehetőséget választja, a készülék tárolja
az új frissítést. A szoftver később
frissíthető a Letöltéssel funkcióval.
Ha a Nincs frissítés pontot választja, a
készülék elhalasztja a frissítést.
USB-n
1.
2.
3.
Látogasson el a www.samsung.com
oldalra.
Kattintson a Terméktámogatás pontra
az oldal tetején.
Írja be a készülék modellszámát a
keresőmezőbe, és kattintson a Termék
keresése gombra.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kattintson a Letöltések beszerzése
gombra az oldal közepén a Letöltések
fejléc alatt.
Kattintson a Firmware gombra az oldal
közepén.
Kattintson a ZIP ikonra a Fájl oszlopban
az oldal jobb felén.
Kattintson az OK gombra a megjelenő
ablakban, és töltse le és mentse el az
eszközszoftver-fájlt a PC-re.
Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen mappának kell megjelennie a
zip fájllal megegyező névvel.
Másolja a mappát egy USB
memóriaeszközre.
10. Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca
üres, és csatlakoztassa az USB eszközt
a készülék USB portjába.
11. A lejátszó menüjében lépjen a
Beállítások > Terméktámogatás >
Szoftverfrissítés pontra.
12. Válassza ki a USB-n pontot.
||MEGJEGYZÉS |
Lemezről
1.
Kövesse a USB-n fejezet 1-7 lépéseit.
3.
Írja ki a mappát lemezre. CD-R vagy
DVD-R lemez használatát javasoljuk.
2.
4.
5.
6.
7.
Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen mappának kell megjelennie a
zip fájllal megegyező névvel.
Zárja le a lemezt a számítógépből való
kivétel előtt.
Helyezze be a lemezt a lejátszóba.
A lejátszó menüjében lépjen a
Beállítások > Terméktámogatás >
Szoftverfrissítés pontra.
Válassza ki a Lemezről pontot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
szoftver frissítés menüben.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben.
A készülék meghibásodhat.
\\ A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host
csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
\\ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
szoftver Frissítés menüben.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben,
mert ez hibás működést okozhat.
\\ A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton
keresztül csak USB flash memória eszközzel hajtsa
végre.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 20
2013-02-07 오후 2:25:41
Letöltéssel
2.
3.
4.
Ha frissítőszoftvert töltött le, megjelenik
a szoftver verziószáma a Letöltéssel
felirat mellett jobbra.
Válassza ki a Letöltéssel pontot, és
nyomja meg a v gombot.
A készülék megkérdezi, hogy szeretne-e
frissíteni. Válassza az Igen pontot.
A készülék elkezdi a frissítést.
A frissítés végén automatikusan
kikapcsol, majd újra bekapcsol.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
szoftver frissítés menüben.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben.
A készülék meghibásodhat.
1.
2.
Beállítások
1.
A Letöltés készenléti módban funkció
beállítható úgy, hogy a készülék Készenléti
módban letöltse a frissítéseket.
Készenléti módban a készülék ki van
kapcsolva, de az internetkapcsolat él.
A készülék így automatikusan letöltheti a
frissítőszoftvereket, amikor épp nem használják.
04
A Letöltéssel opció lehetővé teszi a frissítést
egy korábban letöltött fájl segítségével,
amelyet akkor nem telepített, illetve a
készülék által Készenléti módban letöltött
fájl segítségével (lásd a Letöltés a készenléti
módban című részt alább).
Letöltés készenl. módban
A ▲▼ gombokkal válassza ki a Letöltés
készenl. módban pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
Válassza az Be vagy Ki lehetőséget.
Ha az Be lehetőséget választja, a
készülék automatikusan letölti a frissítést,
amikor Készenléti módban van és ki van
kapcsolva. Ha új frissítést töltött le, a
készülék megkérdezi, hogy szeretné-e
telepíteni a bekapcsoláskor.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Frissítés készenléti módban funkció használatához
internetkapcsolatra van szükség.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 2:25:41
Média lejátszás
A Blu-ray lejátszó tartalmakat képes lejátszani
lemezekről és USB eszközökről, illetve PC-ről
az AllShare funkció használatával. Az AllShare
funkcióról további információk a 26. oldalon.
Saját eszköz
Lemez
USB
AllShare
Lemez behelyezése
1.
2.
3.
4.
Beállítások
Helyezze be óvatosan a lemezt a tálcába
a feliratos felével felfelé.
A 8 gombbal csukja be a lemeztálcát.
A lejátszás automatikusan elkezdődik.
Ha a lejátszás nem indul el automatikusan,
válassza ki a Saját tartalmak vagy Saját
eszközök opciót a Fő képernyőn, majd
nyomja meg a v gombot.
Lejátszhatók USB-n található multimédia fájlok.
2.
Smart Hub
Saját tart.
A 8 gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
3.
4.
USB eszköz csatlakoztatása
1.
Saját tart.
Stop módban csatlakoztassa az USB
adathordozót a készülék elején lévő
USB-csatlakozóba.
Kapcsolja be a készüléket. A Fő
képernyőn válassza a Saját eszköz >
USB lehetőséget, majd nyomja meg a
v gombot.
\\ A képernyő csak a kiválasztott Tartalomtípusnak
megfelelő fájlokat jeleníti meg. Ha például a Zenét
választja, akkor csak zenefájlok jelennek meg.
Ha a Fotók vagy Videók címkéjű mappákat nyitja
meg, nem jelennek meg fájlok. Más típusú fájlok
megjelenítéséhez válasszon másik Tartalomtípust.
5.
Válassza ki a Videók, Fényképek, vagy
Zene lehetőséget, és nyomja meg a v
gombot. Megjelennek az USB eszközön
lévő tartalmak. A tartalom elrendezésétől
függően mappákat, fájlokat vagy
mindkettőt láthat.
A távirányító ▲▼◄► gombjaival
válassza ki a kívánt tartalmakat. Válassza
ki a megnyitni kívánt mappát, majd
nyomja meg a v gombot. Válassza ki
a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg
a v gombot.
A RETURN gombbal kiléphet egy
mappából, vagy visszatérhet a Főmenü
képernyőre.
||MEGJEGYZÉS |
HOME  Saját tart.  Videók, Fényképek vagy
Zene
A Saját tartalom listában csak a kiválasztott
típusú fájlok jelennek meg. Ha például
kiválasztja a Zene típust, a lejátszó csak
a zenefájlokat jeleníti meg. Megjelenik
azonban az összes mappa. A zenefájlok
megjelenítéséhez meg kell nyitni a mappákat.
Saját eszköz
HOME  Saját eszköz  USB, Lemez vagy
AllShare
A Saját eszköz listában csak a kiválasztott
típusú mappák és fájlok jelennek meg. Ha
például kiválasztja az USB-t, a lejátszó csak
az USB-n található mappákat és fájlokat
jeleníti meg.
Saját eszköz
Lemez
USB
AllShare
Beállítások
Saját tart.
Smart Hub
Saját tart.
Videók
Fényképek
Zene
Saját eszköz
Smart Hub
Beállítások
\\ Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani
(az "USB bizt. eltávolítása" funkcióval) a sérülések
elkerülése érdekében. A HOME gombbal lépjen be
a főmenübe, válassza ki a SÁRGA (C) gombot, és
nyomja meg a v gombot.
\\ Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez be
lemezt, a lejátszási mód automatikusan átvált "DVD
vagy CD"-re.
| 22
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 22
2013-02-07 오후 2:25:42
A videólejátszás vezérlése
SOURCE
VOL
– + VOL
+–
VOL
A távirányító videólejátszásra
1 2 3
használható gombjai
SAMSUNG TV
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
0
TITLE MENU
Lejátszás
léptetéssel
2
POPUP
1
HOME
SMART
HOME
REPEAT
Lejátszás
ugrással
HUB
TOOLS
INFO
qqA lejátszáshoz kapcsolódó gombok
A készülék Keresés, Lassú vagy Léptetés
RETURN le hangot.
EXIT
módban nem játszik
• A normál sebesség visszaállításához
A
B
C
D
nyomja meg a 6 gombot.
BONUS
6 gomb
5 gomb
7 gomb
VIEW
PANDORA
AUDIO SUBTITLE
DIGITAL
SUBTITLE
FULL
SCREEN
INPUT
Lejátszás szüneteltetése.
Lejátszás közben nyomja meg a
3 vagy 4 gombot.
Gyors lejátszás A 3 vagy 4 gomb többszöri
megnyomásával a lejátszási
sebesség váltogatható.
Lejátszás közben nyomja meg az
1 vagy 2 gombot.
Az 1 vagy 2 gomb többszöri
megnyomására a lemez az előző
vagy következő fejezetre vagy
fájlra ugrik.
wwA lemez menü, cím menü, helyi menü
Tételkeresés
DISC MENU
gomb
Lejátszás közben a lemez menü
funkciói ezzel a gombbal indíthatók
el.
TITLE MENU
gomb
Lejátszás közben a cím menü
funkciói ezzel a gombbal
indíthatók el.
• Ha a lemezen van lejátszólista,
a ZÖLD (B) gombbal léphet rá.
POPUP MENU
gomb
Lejátszás közben a helyi menü
funkciói ezzel a gombbal
indíthatók el.
Képbeállítások
Fejezetkeresés Ugrás a kívánt jelenetre.
Időkeresés
Ismétlés mód
A kívánt jelenet ismétlése.
-- Ki : Visszatérés a normál
lejátszáshoz.
-- Cím : Kiválasztott cím ismétlése.
-- Fejezet : Kiválasztott fejezet
ismétlése.
-- A–B ismétlés : Ismétlési pont
kijelölése lejátszáshoz.
||MEGJEGYZÉS |
és címlista használata
Lejátszás indítása.
Lejátszás megállítása.
Szünet módban nyomja meg a
7 gombot.
A 7 gomb többszöri
megnyomásával a képkockák
léptethetők.
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
\\ A (B) pontot legalább 5
másodperccel az (A) pont
lejátszási ideje utánra kell
elhelyezni.
Képbeállítások
A kívánt kép beállítások megadása.
-- Kiemelt : A képkeménység
növelése.
-- Normál : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
-- Film : Ez a legjobb beállítás
mozifilmek nézéséhez.
Hang
-- Felhasználó : A felhasználó
állíthatja be a képkeménységet
és a zajcsökkentést.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A BD wise funkció
használatakor ez a menü nem
jelenik meg.
A kívánt audió nyelv beállítása.
Feliratok
A kívánt felirat nyelv beállítása.
-- Ezt a funkciót a távirányító
SUBTITLE gombjával is
használhatja.
Látószög
Jelenet megtekintése egy másik
szögből. Az Látószög opció
megjeleníti a rendelkezésre álló
látószögeket.
Ha a Blu-ray/DVD lemezen
egy jelenet több látószöge is
megtalálható, kiválaszthatja a
szöget.
BONUSVIEWvideó
BONUSVIEWaudió
A kívánt bónuszvideó opció
beállítása.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools
menü eltérő lehet.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 23
Média lejátszás
VOL
A Tools menü használata
05
A DVD-n, CD-n vagy USB-n található videó
tartalmak lejátszása vezérelhető. A lemeztől
függően az itt leírt egyes funkciók nem
feltétlenül érhetők el.
Szünet módban nyomja meg a
4 gombot.
Lassú lejátszás A 4 gomb többszöri
megnyomásával a lejátszási
sebesség váltogatható.
23 |
2013-02-07 오후 2:25:42
Média lejátszás
A Zenelejátszás vezérlése
5
A DVD-n, USB-n, mobileszközön vagy PC-n
található zenetartalmak lejátszása vezérelhető.
A távirányító zenehallgatásra
használható gombjai
SOURCE
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
HOME
SMART
HOME
VIEW
4
| 24
5
6
INFO
Kihagyás: Lejátszás közben nyomja meg az
előző
1 vagy A2 gombot
B
C a lejátszólista
D
vagy következő
oldalára lépéshez.
PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT
BONUS
3
4
SZÁM gombok : Lejátszólista esetén válassza
ki a kívánt számot.
Elkezdődik a szám lejátszása.
RETURN
2
REPEAT
HUB
TOOLS
1
3.
9
POPUP
2
3
2.
TITLE MENU
EXIT
AUDIO SUBTITLE
FULL
SCREEN
5 gomb : Lejátszás leállítása.
Gyors lejátszás (csak audio CD (CD-DA)
esetén)
Lejátszás közben nyomja meg a 3 vagy
4 gombot.
A 3 vagy 4 gomb többszöri
megnyomásával a lejátszási sebesség
váltogatható.
Audio CD | Zene
6 gomb : Kijelölt szám lejátszása.
Lejátszólista lejátszása közben nyomja
meg a TOOLS gombot.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a Ismétlési
mód pontot, majd a ◄► gombokkal
válassza ki a kívánt ismétlési módot.
Nyomja meg a v gombot.
Ki
A számokat a rögzítésük
sorrendjében fogja lejátszani.
(
) Egy dal
Az aktuális szám ismétlése.
(
) Összes
Az összes szám ismétlődik.
(
A véletlen funkció véletlen
sorrendben játssza le
)Keverés mód a számokat. A funkció
használatához állítsa a
keverési módot Be értékre.
2.
3.
A Zenelistára a 5 vagy a RETURN
gombbal léphet vissza.
Megjelenik a Zenelista képernyő.
Nyomja meg a SÁRGA (C) gombot.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
kívánt számot, majd nyomja meg a
v gombot. A számon megjelenik egy
jelölés.
További számok kijelöléséhez ismételje a
fenti lépéseket.
1/2 Oldal
03:56
04:41
04:02
TRACK 004
TRACK 005
A Tools menü használata
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
c Szerk. mód bezár. ( ) Oldal / Eszközök " kiválasztás ' Vissza
4.
5.
6.
Adott szám listából való törléséhez
lépjen a számra, majd nyomja meg újra
a v gombot.
A jelölés eltűnik.
Ha kész, nyomja meg a TOOLS gombot.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kijelöltek
lej. pontot, majd nyomja meg a v
gombot.
A kiválasztott számok lejátszása
automatikusan elkezdődik.
Zene
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
7.
" Belépés / Eszközök ' Vissza
A Zenelistára a RETURN gombbal
léphet vissza.
||MEGJEGYZÉS |
Fotó tartalmak lejátszása
Lejátszhatók a DVD-n, CD-n, vagy USB-n
található fotó tartalmak.
TRACK 002
00:43
TRACK 003
Lejátszólista
1.
Kijelölt elemek : 3
TRACK 001
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
1.
VOL
– + VOL
+–
VOL
1
6
Szünet : Szám szüneteltetése.
\\ Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max.
99 számot tartalmazhat.
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
Diavetítés
inditása
Diavetítés elkezdéséhez.
Diavetítés seb.
A diavetítés sebességének
beállítása.
Háttérzene
Diavetítés megjelenítése közben
zenehallgatás.
Háttérzene
beállítása
A háttérzene beállítása.
Nagyitás
Az aktuális kép kinagyítása. (max.
4-szeresére)
Forgatás
A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy
ellentétes irányba).
Információ
Képinformációk megjelenítése.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools
menü eltérő lehet.
\\ A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell
lenniük.
A hangminőséget azonban befolyásolja az MP3 fájl
bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási mód.
\\ Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika
nem nagyítható fel.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 24
2013-02-07 오후 2:25:43
Hálózati szolgáltatások
1.
2.
Csatlakoztassa a készüléket a
hálózathoz.
(lásd a 13. oldalon)
Konfigurálja a hálózati beállításokat.
(Lásd a 18~19. oldalakat)
A Smart Hub használata
A Smart Hub funkcióval jelfolyamként letölthet
filmeket, videókat és zenéket az internetről,
elérhet különböző fizetős vagy ingyenes
alkalmazásokat és megjelenítheti őket a TV-n.
Az alkalmazások lehetnek hírek, sport, időjárásjelentés, tőzsdei hírek, térképek, fotók és
játékok.
A Smart Hub használatáról szóló leírás
beszerzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1.
2.
3.
4.
6.
A Support oldalon írja be a készüléke
típusszámát a Model Number mezőbe,
majd nyomja meg az Belépés gombot.
A megjelenő oldalon kattintson a Get
downloads gombra a bal oldalon a
Downloads alatt. Megjelenik a Download
Centre.
A Manuals lapon kattintson a File ikonra
a Smart Hub Users Manual jobb oldalán.
Letöltődik a kézikönyv.
3
4
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Smart Hub kézikönyv helye külön figyelmeztetés
nélkül megváltozhat.
5
A Smart Hub bemutatása
6
\\ Ha a webhelyet frissítik vagy átalakítják, a
felhasználói útmutatóban lévő tartalom eltérhet a
menüpontoktól.
1
2
3
4
Search
Your Video
5
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Ajánlottak
Contents 1
xxxxxxxx
Contents 2
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Bejel. b Rendez. alapja c Szerk. mód d Beállítások
Látogasson el a www.samsung.com
címre.
Kattintson a Terméktámogatás pontra
az oldal tetején.
A Download Centre oldalon kattintson a
Manuals gombra.
7
1
2
6
Reklám : Itt jelenik meg a Smart Hub
útmutató, a lejátszó bemutatása, és az új
alkalmazások bemutatása.
Your Video : Videóajánlások a személyes
ízlés figyelembe vételével.
7
Search : Videó szolgáltatók és csatlakoztatott
AllShare eszközök integrált keresése.
Samsung Apps : A Samsung Apps
megnyitása különböző fizetős vagy díjmentes
alkalmazások letöltéséhez.
Ajánlottak : A Samsung által ajánlott
tartalmak kezelése.
Navigációs súgó : A Smart Hub navigálására
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• PIROS (A) : Bejelentkezés a Smart Hub-ra.
• ZÖLD (B) : Alkalmazások rendezése.
• SÁRGA (C) : Alkalmazások szerkesztése.
• KÉK (D) : A Smart Hub beállítások
módosítása.
Saját alkalmazások : Személyes galéria
megjelenítése, hozzáadással, módosítással
és törlési lehetőséggel.
BD-LIVE™
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása
után használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Csatlakoztasson egy USB adathordozót
a készülék elején az USB aljzatba, és
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a
BD-LIVE szolgáltatások használatához.
Válassza a Beállítások pontot a
Főmenü képernyőn, és nyomja meg a
v gombot.
Válassza ki a Rendszer pontot, majd
nyomja meg a v gombot.
Válassza ki a BD-adatkezelés pontot,
és nyomja meg a v gombot.
Válassza ki a Eszközválasztás pontot,
és nyomja meg a v gombot.
Válassza ki az USB pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis
Blu-ray lemezt.
Válassza ki a kívánt BD-LIVE
szolgáltatást a gyártótól függően.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól
függően eltérő lehet.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A menü nem minden régióban lesz elérhető.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 25
Hálózati szolgáltatások
A hálózati szolgáltatások használatához
először a következőket kell tennie:
5.
06
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával
különböző szolgáltatások vehetők igénybe,
például Smart Hub és BD-LIVE.
25 |
2013-02-07 오후 2:25:43
Hálózati szolgáltatások
Az AllShare Hálózati funkció használata
Az AllShare szolgáltatással videókat, fotókat és zenéket játszhat le a PC-ről vagy DLNA
kompatibilis eszközökről a készüléken vezeték nélküli hálózati kapcsolattal.
PC-n vagy DLNA-kompatibilis eszközön lévő tartalmak lejátszása a
Blu-ray lejátszóval
PC
Az AllShare szoftver letöltése
Az AllShare használatához PC-n vagy DLNA-kompatibilis eszközön telepíteni kell az AllShare
szoftvert a PC-re.
A PC szoftver letölthető és részletes utasítások találhatók az AllShare használatáról a Samsung.
com webhelyen.
1.
Látogasson el a www.samsung.com címre.
3.
A Support oldalon írja be a készüléke típusszámát a Model Number mezőbe, majd
nyomja meg a v gombot.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kattintson a Terméktámogatás pontra az oldal tetején.
AllShare kapcsolat
1.
2.
A megjelenő oldalon kattintson a Get downloads gombra a bal oldalon a Downloads alatt.
Megjelenik a Download Centre.
3.
A szoftver lapon kattintson a File ikonra az AllShare sor jobb oldalán.
4.
A Download Centre oldalon kattintson a Software gombra.
A megjelenő ablakban kattintson a Save File gombra.
Keresse meg az AllShare telepítőfájlt a lemezen, és kattintson duplán a fájlra.
Blu-ray lejátszó
5.
PC fájlok lejátszása
Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót, PC-t és/vagy DLNA-kompatibilis eszközt a vezeték
nélküli hálózathoz.
Kövesse az AllShare szoftver telepítési/használati útmutató utasításait az eszközök és
fájlok beállításához lejátszáshoz vagy megtekintéshez.
Válassza a Saját eszköz pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik az AllShare képernyő.
Válassza ki a DLNA kompatibilis készülék nevet a PC-n, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a fájlok listája.
Válassza ki a lejátszani vagy megjeleníteni kívánt fájlt, majd nyomja meg a v gombot.
A megjelenő ablakban kattintson a Futtatás gombra, és kövesse a megjelenő
utasításokat.
Töltse le az AllShare telepítési/használati útmutatót a Software lapról a megfelelő PDF
szimbólumra kattintással a jobb oldali Fájl oszlopban. A PDF formátumú fájl letöltődik és
megnyílik. A fájl megtekinthető és/vagy elmenthető.
| 26
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 26
2013-02-07 오후 2:25:44
Függelék
Megfelelőség és kompatibilitás
Függelék
Másolásvédelem
• Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System)
tartalomvédelmi rendszert használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System)
rendszeréhez hasonlóan, korlátozások lehetnek érvényesek az AACS által védett tartalmak
lejátszására, analóg továbbítására stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek
lehetnek, és a készülék gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen
korlátozásokat. A Blu-ray lemezformátum ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+
jelölésű tartalomvédelmi rendszert is, amely korlátozásokat tartalmaz a BD-ROM Mark és/
vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával kapcsolatban. További információkat az AACS,
BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban a SAMSUNG ügyfélszolgálatnál
kaphat.
• Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a Lejátszót közvetlenül TV-hez
csatlakoztassa, és ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz
másolásvédett Blu-ray/DVD lemezek esetén.
• Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok,
videókazetták, Blu-ray lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése,
használata, megjelenítése, terjesztése, és újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi
következményekkel járhat.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 27
07
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• Az alább részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató
Lemeztípusok és jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők:
előre rögzített, kereskedelmi BD-ROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BD-RE/-R,
DVD-RW/-R lemezek; és CD-RW/-R lemezek.
• A fentieken kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és/vagy nem is terveztük
ilyen használatra. A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ésCD-RW/-R emlémát hordozó lemezt, előfordulhat,
hogy a készülék nem reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden lemezfunkciót.
Ezek, és más, új és meglévő lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási problémák azért
léphetnek fel, mert:
-- A Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Blu-ray
funkciót képes működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása
óta új funkciókat adhattak hozzá a Blu-ray formátumhoz, és egyes funkciók csak később
válhatnak használhatóvá;
-- a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
-- az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják
és/vagy kiegészíthetik;
-- egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat
tartalmazzanak;
-- egyes funkciók opcionálisak lehetnek, egyes funkciókat a készülék gyártása után adhattak
a lemezhez, vagy egyes funkciók csak később lesznek elérhetők;
-- előfordulhat, hogy egyes, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
vagy CD-RW/-R emblémát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
-- előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem
lehet lejátszani;
-- problémák és hibák fordulhatnak elő a Blu-ray lemezek, DVD szoftverek írása során, és/
vagy a lemezek gyártása során;
-- ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
-- az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett
és értesített hibák esetén.
• Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével kapcsolatban is szolgálhat
információval.
• A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat
talál az Óvintézkedések, a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők
és a Lejátszás előtt című fejezetekben.
• A Blu-ray lejátszó progesszív letapogatású kimenetéről : FELHÍVJUK A VÁSÁRLÓK
FIGYELMÉT, HOGY NEM MINDEGYIK NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK
TELJESEN KOMPATIBILIS A TERMÉKKEL, E MIATT HIBA JELENHET MEG A KÉPERNYÕN.
PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ KÉPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN
JAVASOLT ÁTVÁLTANI 'STANDARD FELBONTÁSÚ' KIMENETRE. HA KÉRDÉSE VAN A
KÉSZÜLÉK TELEVÍZIÓKKAL KAPCSOLATOS KOMPATIBILITÁSÁRÓL, FORDULJON AZ
ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ.
27 |
2013-02-07 오후 2:25:44
Függelék
• Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi
forgalomban lévő filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít
egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat
a http://www.cinavia.com címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy
levelezőlapot a postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation
birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban
és máshol bejegyzett szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation védjegye.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance minden jogot fenntart. A rendszer
visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások harmadik félhez tartoznak, és szerzői
jogok, szabadalmak, védjegyek és/vagy szellemi tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen
tartalmakat és szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra biztosítják.
Nem használhatja ezeket a tartalmakat és szolgáltatásokat olyan módon, amelyre a tartalom
tulajdonosa vagy a szolgáltató nem jogosította fel. A fentiek korlátozása nélkül, és kivéve,
ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy szolgáltató erre felhatalmazást adott, a készülékkel
megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem módosíthatja, másolhatja, publikálhatja,
töltheti fel, adhatja fel, viheti át, fordíthatja le, értékesítheti, nem hozhat létre származtatott
termékeket, nem használhatja fel és nem terjesztheti semmilyen módon és hordozón.
A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL
KIADÁSRA. A SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY
A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT,
SEMMILYEN CÉLRA. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT
BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, VAGY ADOTT
CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.
| 28
A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ TARTALMAK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISSÁGÁT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES
TEVÉKENYSÉG, GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM ALAPJÁN, AMELYEK
A TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN FELMERÜLHETNEK, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN,
SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, ÜGYVÉDI DÍJAKAT, KÖLTSÉGEKET, VAGY MÁS
KÁROKAT, AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG
AKKOR SEM, HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK
A harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor megszakadhatnak, és a Samsung
semmilyen kinyilatkoztatást nem tesz és nem vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy
szolgáltatások bármeddig is elérhetők lesznek. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik
felek biztosítják olyan hálózatokon és módszerekkel, amelyek felett a Samsungnak nincs
irányítási joga. A felelősség kizárásának korlátozása nélkül, a Samsung kifejezetten kizárja a
felelősséget a készülékkel elérhető bármilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetetlenségére
vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért.
A tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az
adott tartalomszolgáltató felé kell intézni.
Licenc
• A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett
védjegyei.
• Az eszközt a következő USA szabadalmak védik : 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 és más USA és globális szabadalmak bejegyezve és bejegyzés
alatt. A DTS, a Szimbólum és a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a DTS
2.0+Digital Out a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. A termék szoftvert tartalmaz.
© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
2.0+Digital Out
• DivX
-- DIVX VIDEÓK : A DivX® digitális videó formátumot a DivX, LLC, a
Rovi Corporation leányvállalata hozta létre. Ez egy hivatalos DivX
Certified® készülék, amellyel lejátszhatók a DivX videók. A divx.com oldalon további
információkat talál, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel a fájlok DivX videó formátumra
konvertálhatók.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 28
2013-02-07 오후 2:25:44
További információk
Megjegyzés
• Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás megállításához egyszer meg kell nyomnia a
5 gombot. A lejátszás leáll és a 3D mód kikapcsol.
3D videó lejátszása közben a 3D opcióválasztást a 5 gomb egyszeri megnyomásával
módosíthatja.
Megjelenik a Blu-ray menü. Nyomja meg újra a 5 gombot, és válassza ki a 3D
beállításokat a Blu-ray menüből.
• A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól függően fekete sávok jelenhetnek
meg a bal, jobb vagy mindkét oldalon.
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencről
-- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében
elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
Beállítások
TV képaránya
• A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.
• Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást választ, a kép torzulhat.
• A 16:9 Eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3 Pillarbox formátum lehet látható (fekete
sáv a kép két oldalán).
BD Wise (csak Samsung termékek esetén)
• Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás beállítása automatikusan a BD Wise lesz,
és a BD Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
• Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise
funkciók nem használhatók.
• A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja Be a funkciót a készüléken és a TV-n is.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 29
Függelék
3D beállítások
• A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI embléma a
HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban
és más országokban.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei.
A többi név az adott tulajdonos védjegye.
07
-- A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL : Ezt a DivX Certified® készüléket
regisztrálni kell, ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket szeretne lejátszani vele.
A regisztrációs kód beszerzéséhez keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási
menüben. A regisztrációról a vod.divx.com oldalon olvashat.
-- DivX Certified® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
-- A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy
leányvállalatainak védjegyei és licenc alatt állnak.
-- A készüléket a következő USA szabadalmak védik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
29 |
2013-02-07 오후 2:25:44
Függelék
Beállítások
Digitális kimenet
Anynet+ (HDMI-CEC)
• A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert ellenkező esetben nem lesz hang hallgató,
vagy zaj keletkezik.
• Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby
Digital, DTS), az audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.
• A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs
hangeffektusokat.
• Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs
hangeffektusokat.
• A Digitális kimenet beállítás nincs hatással a TV-re jutó HDMI audió kimenetre.
A koax és HDMI audió kimenetet befolyásolja erősítőhöz történő csatlakoztatáskor.
• Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió jel PCM lesz, a Digitális kimenet
beállításától függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
• A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ
a TV használati útmutatójában található.
• Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC szabványt.
• Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható, akkor kompatibilis az Anynet+
funkcióval.
Beállítások
PCM-alulmintavételezés
• Egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót eredményeznek a koax digitális kimeneten,
ha a PCM Alulmintavételezés beállítása Ki.
• HDMI
-- Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a
készülék PCM 2 csatornás lekonvertált audiót adhat, még a Bitfolyam (Újrakódolt
vagy Feldolgozatlan) beállítása esetén is.
-- Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti PCM mintavételi frekvenciákkal, a készülék
48kHz audiót biztosít.
BD-adatkezelés
• Külső memória módban a lemez lejátszása megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a
lejátszás közben.
• Csak FAT fájlrendszerben formázott USB-eszközök (DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak.
Ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec olvasási/írási sebességgel rendelkező USBeszközt használni.
• Az adathordozó formázása után a Lejátszás folytatása funkció nem fog működni.
• A BD Adatkezelés memória teljes mérete a körülményektől függően eltérő lehet.
Az audió nyelv kiválasztása
Média lejátszás
• A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha a BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz
BONUSVIEW audió beállításokat.
• Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a lemezen kódolt nyelvek választékától
függnek. Előfordulhat, hogy a funkció vagy egyes nyelvek nem lesznek elérhetők.
• Egyes Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby Digital audió hangsáv is lehet angol nyelven.
BD-Live internetkapcsolat
• Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak elküldi a lemez adatait és a kérést
a lemez tanúsítására, a szerver az átküldött adatok alapján ellenőrzi a lemez
érvényességét, majd egy tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
• A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat
korlátozott lesz.
| 30
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 30
2013-02-07 오후 2:25:44
A feliratnyelv kiválasztása
Kimenet
BD Wise
Blu-ray lemez
DVD
1080p
576i/480i
Videó képfrissítés : Auto.
(24Fs)
1080p
1080p
1080p
1080@24F
1080@24F
-
1080i
720p
1080i
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Auto
1080p
Blu-ray lemez felbontása
E-tartalmak/
digitális tartalmak
TV max. bemeneti felbontása TV max. bemeneti felbontása TV max. bemeneti felbontása
720p
Függelék
Beállítás
07
Média lejátszás
• A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt feliratnyelv megváltoztatható a Lemezmenüben.
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
• A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD
lemez esetén elérhető.
• A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg információk, ha a Blu-ray lemezen
van BONUSVIEW szakasz.
• A funkció az elsődleges és a másodlagos feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
• Megjelennek az elsődleges és másodlagos feliratok.
• A távirányító SUBTITLE gombjával megjeleníthető a felirat vezérlősáv.
Nyomja meg a RETURN gombot a felirat vezérlősáv eltüntetéséhez.
Felbontás a tartalomtípustól függően
720p
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az "Ha az „Igen” gomb
megnyomása után nem jelenik meg kép, várjon 15 másodpercet, hogy visszaálljon az előző felbontás.Szeretné
megváltoztatni a felbontást?" üzenet jelenik meg. Ha a Igen pontot választja, a TV képernyő 15 másodpercre
elsötétedik, és a felbontás automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
\\ Ha a képernyő sötét marad a felbontás módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd nyomja le és tartsa
lenyomva a p gombot a készülék elején 5 másodpercig. A beállítások visszaállnak gyári alapértékre. Futtassa
újra a Kezdeti beállítások eljárást. Ezután lépjen a Beállítások > Megjelen. > Felbontás pontra a Menüben, és
válassza ki a megfelelő felbontást a TV-hez.
\\ A Kezdeti beállítások eljárás során válassza ki újra a nyelvet és a képarányt (képernyőméretet és formátumot).
A visszaállítás nem befolyásolja a hálózati beállításokat, így a Hálózati beállítás és a Szoftverfrissítés kihagyható.
\\ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
\\ A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás funkcióval a Filmkocka (24Fs) mód használatához.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 2:25:44
Függelék
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
HDMIHDMI
kompatibilis
erősítő
AV erősítő
vagy koax
vagy koax
Koax
HDMI
erősítő
Koax
PCM
7.1
csatornáig
PCM 2ch
PCM
PCM 2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby
TrueHD
Dolby Digital
Újrakódolt Újrakódolt
Dolby Digital
Plus
DTS
Dolby Digital *
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby
TrueHD
Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
PCM 2ch
PCM 2ch
DTSHD High
Resolution
Audio
Újrakódolt Újrakódolt
DTS
Dolby Digital *
DTS
Újrakódolt Újrakódolt
DTS
Dolby Digital *
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Újrakódolt Újrakódolt
DTS
Dolby Digital *
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS-HD
Master
Audio
PCM
Audió jelfolyam
Dolby Digital
DVD-n
DTS
| 32
Bitfolyam Bitfolyam
(DTS
(Dolby D
újrakódolt) újrakódolt)
HDMI
erősítő
Csatlakoztatás
Audió jelfolyam
Blu-ray lemezen
Bitfolyam
(feldolgozatlan)
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS-HD
Master
Audio
Újrakódolt
Újrakódolt
DTS
Dolby Digital *
Újrakódolt Újrakódolt
Dolby Digital *
DTS
Újrakódolt Újrakódolt
DTS
Dolby Digital *
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS
DTS
Definíció Blu-ray
Bármelyik
lemezhez
Dekódolja a fő
műsor audióját
Csak a fő műsor
és BONUSVIEW
Dekódolja a fő műsor
audiófolyamát biztosítja
audió jelfolyamát
audióját és BONUSVIEW
az AV erősítő számára
PCM audióra
audió jelfolyamát
az audió bitfolyam
és hozzáadja
PCM audióra és
dekódolásához.
a navigációs
hozzáadja a navigációs
BONUSVIEW audió és
hangeffektusokat,
hangeffektusokat.
navigációs hangeffektusok
majd újrakódolja
nem hallhatók.
a PCM audiót
DTS bitfolyammá.
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja
a PCM audiót
Dolby Digital
bitfolyammá.
* Ha a forrás jelfolyam 2ch, az "Dolby D újrakódolt" beállítás nem használható.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot tartalmazhatnak :
-- Fő műsor audió : A fő film audió hangsávja.
-- BONUSVIEW audió : További hangsáv, például rendezői vagy színészi kommentár.
-- Navigációs hangeffektusok : A navigációs hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál
hangzanak fel. A navigációs hangeffektusok Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 32
2013-02-07 오후 2:25:44
Hibaelhárítás
PROBLÉMA
A távirányító nem működik.
• Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem
támogat (például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a p gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez
nélkül. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
Elfelejtett PIN-kód
• Nyomja le a p gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre
lemez nélkül. A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll a gyári
értékekre.
A funkciót csak szükség esetén használja.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
Egyéb problémák.
• Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a
problémával foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat.
• Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi
Samsung szervizhez.
A kép zajos vagy torz
• Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója
között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080i és
1080p HDMI felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti képernyő.
• Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyõn, az azt jelenti, hogy
a TV nem támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content
Protection).
MEGOLDÁS
• Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
• A távirányítót maximum 6,1m távolságból használja a készüléktől.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot
a mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az
elemeket, és próbálja újra.
A lemez nem játszható le.
• A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
• Ellenőrizze a Blu-ray /DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a képernyőn.
• Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
• A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
• A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
A lejátszási mód nem egyezik meg a
Beállítási menü beállításával.
• A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a
megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.
• A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
• Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.
• Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 33
Függelék
PROBLÉMA
A képernyő sötét.
07
Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.
MEGOLDÁS
33 |
2013-02-07 오후 2:25:44
Függelék
PROBLÉMA
AllShare funkció
MEGOLDÁS
Látom az AllShare-ben a megosztott
mappákat, de a fájlokat nem.
• Az AllShare csak Videó, Fotó és Zene fájlokat jelenít meg. Más
típusú fájlokat nem jelenít meg.
A videó szakadozott.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat a DLNA kompatibilis eszköz és a
készülék között instabil.
Ellenőrizze a kapcsolatot.
Az AllShare kapcsolat a lejátszó és a PC • Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie.
között instabil.
Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
BD-LIVE
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE
szerverhez.
| 34
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati állapot funkcióval. (Lásd:
16. oldal)
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE
szolgáltatások használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (Lásd: 16.
oldal)
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Eng. (összes)-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz,
vagy frissítse az eszközszoftvert.
PROBLÉMA
A BD-LIVE használata közben hiba
merül fel.
MEGOLDÁS
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE
szolgáltatások használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (Lásd: 16.
oldal)
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Javítás
Ha hozzánk fordul javítással, adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha:
1.
2.
Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg.
A készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg.
A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj
mértékéről.
Javasoljuk, hogy olvassa át ezt az útmutatót, keressen megoldást a www.samsung.com
oldalon, vagy forduljon a Samsung Ügyfélszolgálathoz, mielőtt javítást kérne.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 34
2013-02-07 오후 2:25:44
Műszaki adatok
HDMI
Audiokimenet
Videó
Hang
Digitális Audio Kimenet
Ethernet
Vezeték nélküli LAN
Hálózat
Biztonság
WPS(PBC)
1,08 kg
360 (Szé) X 193 (Mé) X 37 (Ma) mm
+5°C - +35°C
10 % - 75 %
USB 2.0
5V 500mA Max.
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitfolyam
Koax
100BASE - TX Terminal
Támogatott, ha a készüléket a Samsung Vezeték
nélküli LAN adapterrel csatlakoztatja.
(Modellnév : WIS12ABGNX)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Támogatott
Függelék
USB
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet
Páratartalom
A típus
DC kimenet
07
Általános
• 10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
• A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
• A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
• A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
Magyar
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 2:25:44
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a
SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
02227M-BD-E5500-EN-HUN-.indd 36
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező
európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben
rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot
tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok
veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól
és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység,
fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és
felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az
elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt
kezelni.
AK68-02227M-02
2013-02-07 오후 2:25:44
BD-E5500
Predvajalnika Plošč Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
SLOVENŠČINA
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 1
2013-02-07 오후 3:53:26
Varnostne informacije
Opozorilo
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI
HRBTNE STRANICE).V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL
SAM. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE
To je oznaka za pomembna navodila glede
podxnevarno napetostjo«, ki lahko povzroči ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE izdelka.
električni udar ali poškodbo.
POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO
POPRAVIL UPORABNIK. POPRAVILA NAJ
OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je
knjižna polica ali podobno.
OPOZORILO
Da bi preprečili poškodbe in s tem požar
ali električni udar, naprave ne izpostavljajte
padavinam ali vlagi.
POZOR
Predvajalnik plošč Blu-ray UPORABLJA
NEVIDNI LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO
POVZROČI NEVARNO IZPOSTAVLJENOST
SEVANJU, ČE GA USMERITE NA OSEBO.
PREDVAJALNIK PLOŠČ BLU-RAY
UPORABLJAJTE SKLADNO Z NAVODILI.
|2
POZOR
TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA
UPRAVLJALNIH ALI NASTAVLJALNIH
GUMBOV ALI IZVAJANJE POSTOPKOV, KI
NISO OPISANI V TEH NAVODILIH, LAHKO
POVZROČI NEVARNO IZPOSTAVLJENOST
SEVANJU. POKROVA NAPRAVE NE
ODPIRAJTE IN NAPRAVE NE SKUŠAJTE
POPRAVLJATI SAMI. SERVIS NAJ OPRAVI
USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če se
izolirani kabli in priključki uporabljajo za priklop
eopomba na drugo opremo. Da bi preprečili
elektromagnetne motnje z električnimi
napravami, kot so radiji in televizije, za
povezave uporabljajte izolirane kable in
priključke.
POMEMBNO OBVESTILO
Električni kabel na tej opremi ima vgrajen vtič,
v katerem je varovalka. Vrednost varovalke je
označena na vtični strani vtiča. Če jo je treba
zamenjati, je treba uporabiti varovalko z enako
vrednostjo BS1362.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova
varovalke, če je pokrov odstranljiv. Če
potrebujete nadomestni pokrov varovalke,
mora biti ta enake barve kot vtična stran
vtiča. Nadomestne pokrove dobite pri svojem
prodajalcu.
Če montirani vtič ne ustreza električnim
vtičnicam v vaši hiši ali pa kabel ni dovolj dolg,
da bi dosegel vtičnico, morate kupiti ustrezen
in varnostno odobren podaljševalni kabel ali
pa se posvetovati s svojim prodajalcem.
Če ni druge možnosti, kot da vtič odrežete,
najprej odstranite varovalko in nato varno
odrežite in odstranite vtič. Vtiča ne priključite v
električni priključek, ker zaradi golega gibkega
kabla obstaja nevarnost električnega udara.
Izdelek, priložen tem navodilom za uporabo,
je zaščiten z licenco in pravicami intelektualne
lastnine določene tretje stranke.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je razvrščen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje
naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki
niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo
nevarno sevanje.
POZOR :
• NEVARNOST VIDNEGA IN NEVIDNEGA
LASERSKEGA SEVANJA RAZREDA 3B
PRI ODPRTI NAPRAVI. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU (IEC 60825-1).
• TA IZDELEK UPORABLJA LASER.
UPRAVLJANJE NAPRAVE, PRILAGODITVE
IN IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO
V SKLADU Z NAVEDENIMI V TEH
NAVODILIH, LAHKO POVZROČIJO
NEVARNO SEVANJE. NE ODPIRAJTE
POKROVA IN NAPRAVE NE
POPRAVLJAJTE SAMI. POPRAVILA NAJ
OPRAVI USPOSOBLJENO SERVISNO
OSEBJE.

CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 2
2013-02-07 오후 3:53:26
Previdnostni ukrepi
1.
Preberite navodila za uporabo.
3.
Bodite pozorni na vsa opozorila.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Shranite navodila za uporabo.
Sledite vsem napotkom.
Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
Čistite samo s suho krpo.
Ne zastirajte prezračevalnih odprtin.
Napravo namestite skladno z navodili
proizvajalca.
Naprave ne nameščajte v bližini toplotnih
virov, kot so radiatorji, toplotni regulatorji,
štedilniki ali druge naprave (vključno z
AV-sprejemniki), ki proizvajajo toploto.
Upoštevajte varnostni namen
polarizirane ali ozemljitvene vrste vtiča.
Polariziran vtič ima dve platici, pri čemer
je ena širša od druge. Ozemljitven
vtič ima dve platici in tretji ozemljitveni
jeziček. Široka platica ali tretji jeziček je
namenjen vaši varnosti. Če vtič naprave
ne ustreza vtičnici, se o zamenjavi
neuporabne vtičnice posvetujte z
električarjem.
11. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki
jih priporoča proizvajalec.
12. Uporabljajte samo
na vozičku, stojalu,
trinožnem stojalu,
nosilcu ali mizi, ki jih
priporoča proizvajalec
ali pa se prodajajo skupaj z napravo.
Kadar uporabljate voziček, bodite pri
premikanju vozička ali naprave zelo
previdni, da ne bi prišlo do poškodb, če
se voziček prevrne.
13. Med nevihto ali ko naprave dalj časa
ne boste uporabljali, izvlecite vtič iz
električne vtičnice.
14. Vsa popravila naj opravi usposobljeno
servisno osebje. Popravila so potrebna,
če se naprava na kakršen koli način
poškoduje, na primer ob poškodbi
električnega kabla ali vtiča, če se na
napravo razlije tekočina ali nanjo pade
predmet, če je bila naprava izpostavljena
dežju ali vlagi, če naprava ne deluje
normalno ali če vam je padla na tla.
• Držanje plošč
-- Prstni odtisi ali praske na
plošči lahko zmanjšajo
kakovost zvoka in slike ali
povzročijo preskakovanje
-- Ne dotikajte se površine plošče, kjer so
posneti podatki.
-- Ploščo držite za rob, da na njeni površini
ne bo prstnih odtisov.
-- Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega
traku.
• Čiščenje plošč
-- Če so na plošči prstni odtisi
ali umazanija, jo očistite
z blagim čistilom,
razredčenim v vodi, in
obrišite z mehko krpo.
-- Pri čiščenju nežno brišite od notranjosti
plošče navzven.
• Hranitev plošč
`` Plošč ne hranite na neposredni sončni
svetlobi.
`` Hranite v hladnem, prezračevanem
prostoru.
`` Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in
v navpičnem položaju.
Previdnostni ukrepi pri
ravnanju z napravo
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom.
Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
• Če želite napravo popolnoma izključiti,
morate izvleči električni vtič iz stenske
vtičnice. Zato mora biti vtič vedno lahko in
preprosto dostopen.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto
stensko vtičnico. Če preobremenite vtičnico,
se lahko pregreje in pride do požara.
• Vzdrževanje ohišja.
-- Pred priključitvijo drugih komponent na
DVD-snemalnik morate komponente
izklopiti.
-- Če predvajalnik nenadoma prestavite
iz hladnega v topel prostor, se lahko na
notranjih delih in leči ustvari kondenz in
povzroči nepravilno predvajanje plošče.
Če se to zgodi, odklopite predvajalnik,
počakajte dve uri in nato vtič priključite v
električno vtičnico. Nato vstavite ploščo
in ponovno poskusite s predvajanjem.
• Če začne izdelek oddajati nenavaden zvok
ali začutite vonj po zažganem ali dimu,
takoj izklopite stikalo napajanja in električni
vtič izključite iz omrežne vtičnice. Nato za
tehnično pomoč prosite najbližji center za
pomoč strankam. Ne uporabljajte izdelka.
Uporaba tega izdelka lahko povzroči požar
ali električni udar.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 3
Varnostne informacije
Pred uporabo te enote si temeljito preberite
navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke.
Navodila za uporabo hranite v bližini za
prihodnjo uporabo.
Shranjevanje plošč in
ravnanje z njimi
01
Pomembni varnostni napotki
10. Zaščitite električni kabel, da ga ne
bo mogoče pohoditi ali preščipniti,
predvsem v bližini vtičev, električnih
vtičnic in mesta, kjer izhaja iz naprave.
3|
2013-02-07 오후 3:53:26
Varnostne informacije
Uporaba funkcije 3D
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.
Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite
naslednje varnostne informacije.
• Nekateri gledalci lahko med gledanjem
3D-televizije občutijo neprijetne posledice,
kot so vrtoglavica, slabost in glavoboli.
Če naletite na takšen simptom, prenehajte
z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala
in si odpočijte.
• Daljše gledanje 3D-slik lahko utrudi oči. Če
čutite, da imate utrujene oči, prenehajte z
gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala
in si odpočijte.
• Odgovorna odrasla oseba mora redno
preverjati otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D.
Če se kateri od otrok pritožuje zaradi
utrujenih oči, glavobolov, vrtoglavice ali
slabosti, morajo otroci takoj prenehati z
gledanjem 3D-televizije in si odpočiti.
• Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge
namene (npr. namesto navadnih, sončnih
ali zaščitnih očal ipd.).
• Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal
med hojo ali gibanjem po prostoru. Če
uporabljate funkcijo 3D ali aktivna 3D-očala
med gibanjem, lahko trčite ob predmete,
se spotaknete in/ali padete ter se resno
poškodujete.
|4
• Če želite gledati 3D-vsebino, priključite
3D-napravo (AV-sprejemnik ali televizor,
združljiv s 3D) v predvajalnikov izhod HDMI
OUT prek visokohitrostnega kabla HDMI.
Pred predvajanjem 3D-vsebine si nadenite
3D-očala.
• Predvajalnik prek kabla HDMI, priključenega
v vrata HDMI OUT, oddaja 3D-signal.
• Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja
pogojena z ločljivostjo izvirnega
3D-videoposnetka, je ne morete spremeniti.
• Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter
nastavitev velikosti zaslona in ločljivosti,
morda ne bodo pravilno delovale v
3D-načinu predvajanja.
• Za pravilno oddajanje 3D-signala morate
uporabiti kabel HDMI za visoko hitrost
prenosa.
• Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na
razdalji, ki je najmanj trikrat večja od širine
zaslona televizorja. Če imate npr. 46-palčni
zaslon, se usedite 138 palcev (3,5 metra)
od zaslona.
• 3D-video zaslon namestite v višino oči, da
bo 3D-slika najboljša.
• Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave
3D-učinek morda ne bo pravilno deloval.
• Ta predvajalnik ne pretvarja 2D-vsebine v
3D-vsebino.
• »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta
blagovni znamki podjetja Blu-ray Disc
Association.
Avtorske pravice
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali
katerega koli njegovega dela ni dovoljeno
razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega
pisnega dovoljenja podjetja Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 4
2013-02-07 오후 3:53:26
Vsebina
Varnostne informacije
3
3
3
3
4
4
Opozorilo
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Shranjevanje plošč in
ravnanje z njimi
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z napravo
Uporaba funkcije 3D
Avtorske pravice
12
12
12
12
13
13
13
6
6
7
7
8
9
10
10
11
11
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja
predvajalnik
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more
predvajati
Regijska koda
Pregled daljinskega upravljalnika
Žično omrežje
Brezžično omrežje
22
Moje vsebine
22
22
18
18
20
20
20
21
21
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za nastavitveni meni
S ploščo
S prenosom
Prenos v stanju pripravljenosti
Licenca
Dodatne informacije
34Popravila
24
24
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje videov
Upravljanje predvajanja glasbe
Ponavljanje predvajanja zvočne CD-plošče
29Opomba
31
Ločljivost glede na vrsto vsebine
Izbiranje digitalnega izhoda
33
Odpravljanje napak
35
Tehnični podatki
(CD-DA/MP3)
Predvajalni seznam
Predvajanje fotografij
Uporaba menija Orodja
Omrežne storitve
Konfiguriranje omrežne povezave
Prek USB-ja
28
29
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
24
Omrežja in internet
Preko interneta
Zavrnitev odgovornosti za omrežne
storitve
Zaščita pred kopiranjem
32
Funkcije nastavitvenega menija
Nadgradnja programske opreme
28
Uporaba menija Orodja
24
14
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
23
23
Dostop do nastavitvenega zaslona
Osnovni zaslon
Moje naprave
27
27
Upravljanje predvajanja videa
14
14
Vstavite napravo USB
Priloga
23
24
20
Daljinski upravljalnik
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Vstavite ploščo.
Postopek za začetne nastavitve
Dodatki
Hrbtna plošča
2. način Priklop AV-sprejemnika z
dekodirnikom za Dolby Digital ali DTS
22
14
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko
predvaja
Čelna plošča
1. način Priklop na AV-sprejemnik, ki
podpira HDMI
Nastavitve
15
Podprte oblike
Priklop na avdio sistem
24
Kako začeti
6
Priklop na televizor
Predvajanje
predstavnostnih vsebin
25
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
25
BD-LIVE™
25
26
26
26
Pregled pametnega vozlišča Smart Hub
Uporaba omrežne funkcije AllShare
Prenos programske opreme AllShare
Predvajanje vsebine iz vašega računalnika
ali naprave DLNA prek predvajalnika plošč
Blu-ray
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 5
Vsebina
2
Priključki
5|
2013-02-07 오후 3:53:26
Kako začeti
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more predvajati
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja predvajalnik
Medij
VIDEO
GLASBA
FOTOGRAFIJE
Vrsta plošče
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
• HD DVD
• DVD-RAM
• Plošča DVD-ROM/ • CD-plošča Super
PD/MV itd.
Audio
(razen CD-sloja)
Plošča BD-ROM ali BD-RE/-R, posneta v obliki BD-RE.
DVD-VIDEO, posnete plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ki so
bile posnete ali zaključene, ali USB-pomnilnik, ki vsebuje vsebine
DivX, MKV, MP4.
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine MP3 ali WMA.
Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine JPEG.
||OPOMBA |
\\ Ta predvajalnik morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev
snemanja.
• DVD-RW (način VR) • Avtorsko zaščitena
plošča DVD-R s 3,9
• CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD GB.
(Plošče CD-G
predvajajo samo
zvok brez sike.)
||OPOMBA |
\\ Predvajalnik se morda ne bo odzval na vse ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray, DVD in CD dovoljujejo le
določeno ali omejeno delovanje in funkcije med predvajanjem.
Prosimo, upoštevajte, da to ni napaka predvajalnika.
\\ Samsung ne more zagotoviti, da bo ta predvajalnik predvajal vsako ploščo z logotipom Blu-ray, DVD ali CD, ker
se oblike plošč razvijajo in med izdelavo programske opreme in/ali proizvodnjo plošč Blu-ray, DVD in CD lahko
pride do težav in napak.
\\ Če imate vprašanja ali naletite na težave pri predvajanju plošč Blu-ray, DVD ali CD v tem predvajalniku, stopite
v stik s službo za pomoč strankam družbe Samsung. Poleg tega v nadaljevanju priročnika poiščite dodatne
informacije o omejitvah predvajanja.
\\ Nekatere plošče DVD in plošče drugih oblik v prosti prodaji, kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale
v tem predvajalniku.
\\ Če plošča DVD-RW/-R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
\\ Predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
\\ Vaš predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo,
večjo od 25 Mb/s.
\\ Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta
sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na
škatli. Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
\\ Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje
delujejo.
|6
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 6
2013-02-07 오후 3:53:26
Regijska koda
Plošča Blu-ray
DVD-VIDEO
Regijska koda
a
b
Območje
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
Kako začeti
Vrsta plošče
02
Tako predvajalniki kot plošče so kodirani po regijah.
Predvajanje plošče je možno samo, če se regijski kodi ujemata. Če se kodi ne ujemata, plošče
ne bo mogoče predvajati.
Regijska številka tega predvajalnika je prikazana na zadnji plošči predvajalnika.
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja
BD-LIVE
Severna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japonska, Tajvan,
Hongkong in Jugovzhodna Azija.
Evropa, Grenlandija, Francoski teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika, Avstralija in Nova
Zelandija.
c
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod, Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja Amerika, Avstralija, Nova Zelandija, Pacifiški
otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija, večji del Afrike, Severna Koreja, Mongolija
6
Kitajska
DivX
Sistem oddajanja PAL v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji
itd.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 7
7|
2013-02-07 오후 3:53:27
Kako začeti
Podprte oblike
`` Dekodirnik za video
-- Podpira do H.264, ravni 4.1
-- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Video kodek
Ločljivost
Hitrost sličic
Bitna hitrost
(sličic na
Avdio kodek
(Mb/s)
sekundo)
DivX 3.11/
4.x/5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
6~30
H.264 BP/
MP/HP
Window
Media Video v9
1920x1080
MPEG2
MPEG1
`` Omejitve
352x288
25
25
24/25/30
24/25/3
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
MP3
DTS
20
-- Čeprav je datoteka kodirana s podprtim kodekom, omenjenim zgoraj, predvajanje datoteke
morda ne bo mogoče, če je njena vsebina poškodovana.
-- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne ali
pa je datoteka poškodovana.
-- Predvajanje datotek z višjo bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic od standardnih bo morda moteno.
-- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
-- Predvajanje datoteke na daljavo prek omrežne povezave bo morda moteno zaradi premajhne
omrežne hitrosti.
-- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.
|8
-- Podpira WMA 7, 8, 9 in STD.
-- Ne podpira večkanalnega WMA 9 PRO ali dekodiranja brez izgube, če ta vsebuje več kot 2
kanala.
-- Ne podpira hitrosti vzorčenja WMA 22050Hz mono.
`` Opombe
20
1920x1080
`` Dekodirnik za zvok
------
MPEG4: Podpira do točke zakasnitve GMC 1.
H.264: Podpira do BP/MP/HP ravni 4.1.
WMV: Podpira V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1: Ne podpira D-slike.
MPEG2: Podpira visoko raven višinskega profila.
ĞĞ
Podprte oblike datotek s podnapisi DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||OPOMBA |
\\ Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti sličic videa.
Podpora glasbenih datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
Avdio kodek
Razpon podpore
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Hitrosti vzorčenja (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* B itne hitrosti – vse bitne hitrosti v razponu od 5kb/s do
384kb/s
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 8
2013-02-07 오후 3:53:27
Opombe o USB-povezavi
||OPOMBA |
\\ Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo mogoče predvajati zaradi pogojev snemanja.
Plošče v obliki AVCHD morajo biti zaključene.
\\ Oblika »x.v.Color« nudi večji razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterije za daljinski upravljalnik (velikost AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
AVCHD (visoka ločljivost naprednih
video kodekov)
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče oblike
AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in
uporabljajo v kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z
visoko ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike
stisnjene bolj učinkovito kot v običajnih
oblikah stisnjenih slik.
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Uporabniški priročnik
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Daljinski upravljalnik
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 9
Kako začeti
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko »x.v.Color«. Ta predvajalnik lahko predvaja plošče
AVCHD v obliki »x.v.Color«.
• »x.v.Color« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetja Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. in družbe Sony Corporation.
02
• Predvajalnik podpira pomnilniške naprave
USB, predvajalnike MP3, digitalne
fotoaparate in čitalnike kartic USB.
• Nekatere naprave USB in digitalni
fotoaparati morda niso združljivi s
predvajalnikom.
• Predvajalnik podpira datotečne sisteme
FAT16, FAT32 in NTFS.
• Naprave USB priključite neposredno v vrata
USB predvajalnika. Povezava prek kabla
USB lahko povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic
vstavite več kot eno pomnilniško kartico,
morda ne bo pravilno deloval.
• Predvajalnik ne podpira protokola PTP.
• Med postopkom »nalaganja« ne odklopite
naprave USB.
• Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja
dlje.
• Ta predvajalnik ne more predvajati datotek
MP3 z upravljanjem digitalnih pravic,
prenesenih s prodajnih strani.
• Vaš predvajalnik podpira samo video
posnetke s hitrostjo do 30 sličic na
sekundo.
• Vaš predvajalnik podpira samo naprave za
množično shranjevanje USB (MSC), kot
so pomnilniški ključi in trdi diski USB. (Ne
podpira vozlišč.)
• Nekatere naprave USB HDD, bralniki
večpredstavnostnih kartic in pomnilniški
ključi morda ne bodo združljivi s tem
predvajalnikom.
• Če naprava USB potrebuje močnejše
napajanje, bo morda omejena zaradi
varnostne naprave tokokroga.
• Če predvajanje s trdega diska USB HDD
ni stabilno, zagotovite dodatno napajanje
tako, da HDD priključite v stensko vtičnico.
Če se težava nadaljuje, stopite v stik s
proizvajalcem trdega diska USB.
• Pomnilniško napravo USB morate odstraniti
s funkcijo »Safely Remove USB«, da
preprečite morebitne poškodbe USBpomnilnika.
Pritisnite gumb HOME , da se prestavite na
osnovni zaslon, nato pritisnite RUMENI (C)
gumb in gumb v.
• SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe podatkovnih datotek
ali izgubo podatkov.
• Vaš predvajalnik ne podpira stisnjenih
datotek, redkih datotek in kodiranih datotek
NTFS-ja.
-- Napravo USB lahko popravite ali
formatirate z osebnim računalnikom.
(Samo za operacijski sistem MSWindows.)
9|
2013-02-07 오후 3:53:28
Kako začeti
Čelna plošča
Hrbtna plošča
GUMB ODPIRANJE/ZAPIRANJE
PLADENJ PLOŠČE
ZASLON
TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
GUMB PREDVAJANJE/PREMOR
GUMB ZA VKLOP
GOSTITELJ USB
||OPOMBA |
\\ Za nadgradnjo programske opreme predvajalnika prek priključka gostitelja USB, morate uporabiti pomnilnik USB.
\\ Ko predvajalnik prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za predvajanje na
predvajalniku ali daljinskem upravljalniku. Za predvajanje filma morate v meniju plošče izbrati Predvajaj film ali
Začetek in nato pritisniti tipko v.
| 10
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 10
2013-02-07 오후 3:53:28
Daljinski upravljalnik
Vstavljanje baterij
02
Pregled daljinskega upravljalnika
SOURCE
Vklop in izklop predvajalnika.
Pritisnite, da odprete in zaprete pladenj plošč.
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
S tem gumbom odprete meni plošče.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
POPUP
Ta gumb pritisnite, če želite preskočiti naprej
ali nazaj.
Ta gumb pritisnite, če želite zaustaviti
predvajanje plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabljati
pametno vozlišče.
S tem gumbom odprete osnovni meni.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
S tem gumbom odprete meni z orodji.
Vrnitev v prejšnji meni.
Te gumbe uporabljate za menije predvajalnika
in nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti funkcijo
za predvajanje dodatkov.
Uporabite za dostop do različnih zvočnih
funkcij na plošči.
Vklop in izklop televizorja.
(Ta gumb deluje samo na Samsungovih televizorjih.)
Nastavitev glasnosti televizorja.
(Ta gumb deluje samo na Samsungovih televizorjih.)
9
TITLE MENU
0
S tem gumbom vstopite v pojavni meni/meni
naslova.
Ta gumb pritisnite, če želite iskati naprej ali nazaj.
Ta gumb pritisnite, če želite začasno prekiniti
predvajanje plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite predvajati ploščo.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti funkcijo
za ponovitev predvajanja.
S tem gumbom prikažete informacije o predvajanju.
S tem gumbom izbirate elemente menijev in
spreminjate njihove nastavitve.
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Kako začeti
Po nastavitvi lahko izberete vir vhoda na
vašem televizorju.
(Ta gumb je na voljo samo na Samsungovih televizorjih.)
||OPOMBA |
\\ Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
-- Preverite polarnost +/– baterij.
-- Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
-- Preverite, ali kakršen koli predmet ovira tipalo daljinskega upravljalnika.
-- Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
||POZOR |
\\ Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi predpisi. Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke.
S tem gumbom zaprete meni.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti funkcijo
za prikaz na celotnem zaslonu.
S tem gumbom spremenite jezik podnapisov
plošče Blu-ray/DVD.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 11
11 |
2013-02-07 오후 3:53:28
Priključki
Priklop na televizor
Priklop na avdio sistem
Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v
vhodni priključek HDMI IN na televizorju.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih
povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
Predvajalnik plošč Blu-ray lahko povežete z avdio sistemom na enega od spodnjih načinov.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih
povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
1. način Priklop na AV-sprejemnik, ki podpira HDMI
• Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka
v vhodni priključek HDMI IN na vašem sprejemniku.
• Najboljša kakovost (priporočeno)
Avdio
Video
2. način Priklop AV-sprejemnika z dekodirnikom za Dolby Digital ali DTS
• S koaksialnim digitalnim kablom (ni priložen) povežite izhodni priključek za koaksialni digitalni
izhod na izdelku s koaksialnim digitalnim vhodnim priključkom sprejemnika.
• Dobra kakovost
• Če je digitalni izhod nastavljen na PCM, se bo zvok predvajal samo prek sprednjih dveh
zvočnikov.
||OPOMBA |
\\ Če za povezavo s prikazovalno napravo uporabljate kabel HDMI-DVI, morate v zvočni sistem vključiti tudi izhodni
priključek za digitalni zvok, da bo slišen tudi zvok.
\\ Kabel HDMI oddaja digitalni video in avdio signal, zato vam ni treba priključiti še avdio kabla.
\\ Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite navodila za uporabo
televizorja.
\\ Ko prvič povežete predvajalnik s televizorjem prek kabla HDMI oziroma z novim televizorjem, se izhodna
ločljivost za HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
1. način
Zvok
2. način
Zvok
\\ Dolg kabel HDMI lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost »Barvna globina HDMI«
nastavite na »Izklopljena«.
\\ Za ogled videa v načinu izhoda HDMI 720p,1080i ali 1080p, morate uporabiti kabel HDMI High speed (kategorija 2).
\\ HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če televizor ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), bodo na zaslonu
občasne motnje.
| 12
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 12
2013-02-07 오후 3:53:28
||OPOMBA |
Žično omrežje
\\ Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne
povezave uporabljajo usmerjevalnik.
Brezžično omrežje
Brezžični
prilagojevalnik za LAN
(ni priložen)
Širokopasovna
storitev
ali
\\ Predvajalnik podpira samo naslednje brezžične
protokole varnostnega ključa:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Če izberete način čistega visokega pretoka (Greenfield)
802.11n in je vrsta šifriranja vašega usmerjevalnika
nastavljena na WEP, TKIP ali TKIP-AES (WPS2Mixed),
predvajalnik ne bo podpiral povezave v skladu z
novimi specifikacijami certifikata Wi-Fi.
\\ Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe
povzroči interferenco (delovanje usmerjevalnika,
oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih
radijskih naprav itd.).
Širokopasovna
storitev
Usmerjevalnik
Širokopasovni
modem
\\ Brezžični usmerjevalnik nastavite na način
»Infrastructure«. Način »Ad-hoc« ni podprt.
\\ Izberite kanal brezžičnega modema, ki trenutno ni v
uporabi. Če je kanal nastavljen za brezžični modem,
ki ga trenutno uporablja druga naprava v bližini, bo
prišlo do motenj in napak v komunikaciji.
Brezžični usmerjevalnik
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
\\ Če brezžični modem podpira DHCP, lahko vaš
predvajalnik za povezavo z brezžičnim omrežjem
uporablja DHCP ali statični naslov IP.
Priključki
Predvajalnik lahko povežete z omrežnim
usmerjevalnikom na enega od spodaj
prikazanih načinov.
Če želite uporabljati omrežno funkcijo AllShare,
morate osebni računalnik povezati z vašim
omrežjem, kot je prikazano na sliki.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
\\ Internetni dostop do Samsungovega
posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen
zaradi usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali
pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za
več informacij se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev.
03
Priklop na omrežni
usmerjevalnik
Širokopasovna
storitev
||OPOMBA |
\\ S tem predvajalnikom uporabljajte samo
Samsungov brezžični prilagojevalnik LAN.
(Ime modela: WIS12ABGNX).
Brezžičnega prilagojevalnika ne uporabljajte s
predvajalniki drugih proizvajalcev.
Za nakup brezžičnega prilagojevalnika LAN
obiščite Samsungovega prodajalca.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 3:53:29
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Nastavitve
Postopek za začetne nastavitve
Osnovni zaslon
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se
osnovni meni ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme se
lahko prikaz na zaslonu spremeni.
• Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na
izbrani meni.
My Contents
S postopkom za začetne nastavitve lahko
nastavite jezik OSD in jezik menija, konfigurirate
povezavo z vašim domačim omrežjem,
izberete lahko izhod razmerja širine/višine
(velikost in oblika zaslona), primeren za vaš
televizor.
\\ Če želite znova prikazati zaslon z začetnimi
nastavitvami in jih spremeniti, izberite Settings >
System > Initial Settings na osnovnem zaslonu ali
izberite možnost za ponastavitev. (Glejte stran 16.)
\\ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+(HDMI-CEC),
sledite spodnjim navodilom.
1) S kablom HDMI povežite predvajalnik s
Samsungovim televizorjem, združljivim z
Anynet+(HDMI-CEC).
2) Nastavite funkcijo Anynet+(HDMI-CEC) na »Vkl.«
na televizorju in predvajalniku.
3) Nastavite televizor na postopek za začetne
nastavitve.
| 14
1.
Music
My Devices
1
||OPOMBA |
\\ Če med postopkom za začetne nastavitve izpustite
omrežno nastavitev, lahko omrežne nastavitve
določite pozneje. Za navodila glejte »Nastavitev
omrežne povezave« na straneh 18–19.
`` Izbiranje možnosti na osnovnem zaslonu
Videos
2
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Photos
1
SAMSUNG TV
1
3
Smart Hub
Settings
4
My Contents: omogoča vam izbrati vsebino
na povezanih napravah glede na vrsto, ki
jo želite gledati ali predvajati: Izbirate lahko
video posnetke, fotografije ali glasbo.
My Devices: omogoča vam izbrati povezano
napravo za predvajanje ali dostop. Naprava je
lahko predvajalnik sam, naprava, neposredno
povezana s predvajalnikom, kot je USB-pogon,
ali naprava, povezana preko vašega omrežja,
kot je pogon na vašem osebnem računalniku,
ki je v skupni rabi.
||OPOMBA |
\\ Če predvajalnik pustite v zaustavljenem načinu več
kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se
na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona. Če
predvajalnik pustite v načinu ohranjevalnika zaslona
več kot 20 minut, se napajanje samodejno izklopi.
Dostop do nastavitvenega zaslona
1.
Na osnovnem zaslonu izberite Settings,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
nastavitveni zaslon.
Settings
Display
3D Settings
Network
Smart Hub Screen Size
Audio
System
Language
Smart Hub: zažene pametno vozlišče Smart
Hub. Od tukaj lahko dostopate do strani
YouTube, iger in drugih aplikacij.
Settings: nastavite različne funkcije po svojih
željah.
Če želite izbrati možnost na osnovnem
zaslonu, z gumboma ◄► premikajte
kazalec, dokler ne označi želenega
izbora, nato pa pritisnite gumb v.
Security
General
Support
2.
TV Aspect
: 16:9 Original
BD Wise
: On
Resolution
HDMI Colour Format
Movie Frame (24Fs)
HDMI Deep Colour
: Auto
: Auto
: Auto
Za dostop do nastavitvenih menijev,
podmenijev in možnosti glejte sliko
daljinskega upravljalnika in tabelo na
desni.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
BONUS
1
2
3
: Size 2
: Auto
9
TITLE MENU
0 POPUP
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za nastavitveni meni
4
B
C
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
VIEW
SCREEN
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Gumb HOME:
S tem
gumbom
odprete
osnovni zaslon.
Gumb RETURN: Vrnitev v prejšnji meni.
Gumba v (Vnesi) / SMERNI:
• Z gumbi ▲▼◄► premikate kazalec ali
izberete element.
• Pritisnite gumb v, da aktivirate
trenutno izbran element ali potrdite
nastavitev.
Gumb EXIT: S tem gumbom zaprete trenutni
meni.
Podrobne informacije o funkcijah
Vsaka nastavitvena funkcija, element menija in
posamezna možnost je podrobno razložena
na zaslonu. Za ogled razlag uporabite gumbe
▲▼◄► in izberite funkcijo, element menija
ali možnost. Razlaga se običajno prikaže na
desni strani zaslona.
Kratek opis vsake nastavitvene funkcije se
začne na naslednji strani. Dodatne informacije
o nekaterih funkcijah najdete tudi v dodatku
tega priročnika.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 14
2013-02-07 오후 3:53:30
Funkcije nastavitvenega menija
TV Aspect
Omogoča vam nastavitev izhoda predvajalnika
na velikost in obliko zaslona vašega televizorja.
Smart Hub Screen
Size
BD Wise
Resolution
HDMI Colour Format
Movie Frame (24Fs)
Omogoča vam izbrati optimalno velikost za
zaslon pametnega vozlišča.
HDMI Deep Colour
Omogoča vam nastaviti izdelek na oddajanje videa
HDMI z barvno globino. Barvna globina omogoča
natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno
globino.
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungov predvajalnik in Samsungov
televizor s funkcijo BD Wise povežete prek kabla
HDMI in je funkcija BD Wise vklopljena tako
v predvajalniku kot v televizorju, predvajalnik
oddaja videoposnetke z ločljivostjo videa in
hitrostjo sličic plošče Blu-ray/DVD.
Still Mode
Omogoča nastavitev vrste slike, ki jo bo predvajalnik
prikazal, ko začasno ustavite predvajanje plošče
DVD.
Progressive Mode
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju
plošč DVD.
Nastavite izhodno ločljivost video signala
HFMI na Samodejno, 1080p, 1080i, 720p ali
576p/480p.
Številka označuje število črt video posnetka na
sličico.
Črki i in p označujeta način s prepletanjem (i)
oz. način zaporednega izrisovanja slike (p).
Na splošno velja, da več ko je črt, boljša je
kakovost.
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora
HDMI-izhoda tako, da se ujema z zmogljivostjo
povezane naprave (televizorja, monitorja itd.). Ko
izberete obliko, zaslon začasno postane prazen.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 15
Nastavitve
3D Settings
Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray s
3D-vsebino v načinu 3D.
• Če odprete osnovni zaslon ali osnovni zaslon
pametnega vozlišča, ko ste v 3D-načinu, se
bo predvajalnik samodejno preklopil na 2D.
04
Display
Če je predvajalnik priključen na televizor, združljiv
s funkcijo 24 sličic na sekundo, in funkcijo filmskih
sličic nastavite na samodejno, bo predvajalnik
svoj izhod HDMI samodejno prilagodil na 24 sličic
na sekundo in tako izboljšal kakovost slike.
• Funkcijo »Filmske sličice« (24 sličic na sekundo)
lahko uporabljate samo na televizorju, ki podpira
to hitrost sličic.
• Filmske sličice so na voljo samo, če je predvajalnik
v načinih izhodne ločljivosti HDMI 1080i ali 1080p.
Display
15 |
2013-02-07 오후 3:53:30
Nastavitve
Audio
Digital Output
Omogoča vam izbrati obliko digitalnega avdio
izhoda, ki je primerna za vaš televizor ali AVsprejemnik. Za podrobnosti glejte tabelo za
izbor digitalnega izhoda na strani 32.
Network
Omogoča vam izbrati, ali želite 96-kiloherčne
signale PCM pretvoriti v 48-kiloherčne, preden
PCM Downsampling jih naprava pošlje ojačevalniku. To možnost
vklopite, če ojačevalnik ali sprejemnik ni združljiv
s 96-kiloherčnim signalom.
Dynamic Range
Control
Downmixing Mode
| 16
Omogoča vam uporabiti upravljanje dinamičnega
razpona za zvok oblike Dolby Digital, Dolby Digital
Plus ali Dolby True HD.
Auto: Samodejno nadzira dinamični razpon
zvoka oblike Dolby TrueHD na podlagi
podatkov v zvočnem zapisu Dolby TrueHD.
Prav tako vklopi upravljanje dinamičnega
razpona za obliki Dolby Digital in Dolby Digital
Plus.
Off: Ne stisne dinamičnega razpona in vam
omogoča poslušati izvorni zvok.
On: Vklopi upravljanje dinamičnega razpona
za vse tri oblike Dolby. Tišji zvoki postanejo
glasnejši in glasnost glasnih zvokov se
zmanjša.
Omogoča vam izbrati način zmanjšanja števila
kanalov, ki je združljiv z vašim stereo sistemom.
Izberete lahko, da predvajalnik zmanjša število
kanalov na normalni stereo ali na stereo, združljiv
s prostorskim zvokom.
System
Network Settings
Nastavite omrežno povezavo, da boste lahko
uporabljali različne funkcije, kot so internetne
storitve ali funkcija AllShare, in nadgrajevali
programsko opremo.
Network Status
Omogoča vam preveriti trenutno stanje omrežja
in interneta.
BD-Live Internet
Connection
To možnost nastavite, če želite dovoliti ali
prepovedati internetno povezavo pri uporabi
storitve BD-LIVE.
Initial Settings
Quick Start
S funkcijo za začetne nastavitve lahko nastavite
jezik, omrežne nastavitve itd.
Omogoča hiter vklop predvajalnika tako, da
zmanjša čas zagona.
||OPOMBA |
\\ Če je ta funkcija nastavljena na On, se bo povečala
poraba energije v stanju pripravljenosti.
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča
povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi
Anynet+ (HDMI-CEC) izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+. Če želite
uporabljati to funkcijo, predvajalnik priključite na
Samsungov televizor s kablom HDMI.
BD Data
Management
Time Zone
Omogoča vam upravljati prenesene vsebine,
do katerih ste dostopali preko plošče Blu-ray, ki
podpirajo storitev BD-LIVE.
Nastavite lahko časovni pas vaše države.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 16
2013-02-07 오후 3:53:30
System
Language
Funkcija daljinskega upravljanja prek omrežja
vam omogoča prek brezžične povezave z vašim
krajevnim omrežjem upravljati predvajalnik Blu-ray z
oddaljeno napravo, na primer pametnim telefonom.
General
Ponastavi vse nastavitve na privzete, razen
nastavitev omrežja in pametnega vozlišča.
Privzeta varnostna koda PIN je 0000.
1.
2.
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni, meni plošče itd.
On-Screen Menu: Izberite jezik prikaza na zaslonu.
Disc Menu: Izberite jezik prikaza menijev plošče.
Audio: Izberite jezik zvoka na plošči.
Subtitle: Izberite jezik podnapisov na plošči.
Network Remote
Control
4.
||OPOMBA |
\\ Izbrani jezik se bo prikazal samo, če ga plošča podpira.
Security
Privzeta koda PIN je 0000. Če niste ustvarili lastnega gesla, za dostop do
varnostne funkcije vnesite privzeto kodo PIN.
BD Parental Rating: Onemogoča predvajanje plošč Blu-ray z oznako
vsebine, ki je enaka ali višja od določene starostne omejitve, če ne
vnesete varnostne kode PIN.
DVD Parental Rating: Preprečuje predvajanje DVD-jev z oznako
vsebine, ki je enaka ali višja od določene starostne omejitve, če ne
vnesete varnostne kode PIN.
Change Password: Spremenite 4-mestno kodo PIN, s katero
dostopate do varnostnih funkcij.
`` Če ste pozabili svojo kodo PIN:
1.
2.
Odstranite ploščo ali pomnilniško napravo USB.
3.
5.
6.
7.
Support
V meniju funkcije daljinskega upravljanja
prek omrežja izberite On.
Namestite Samsungovo aplikacijo za
daljinsko upravljanje prek omrežja, da
boste lahko predvajalnik upravljali prek
združljive prenosne naprave.
Nastavitve
Reset
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD,
s katerimi lahko kupite in predvajate vsebine
DivX® VOD.
04
DivX® Video On
Demand
Poskrbite, da bosta prenosna naprava in
predvajalnik povezana z istim brezžičnim
usmerjevalnikom.
Zaženite aplikacijo na vaši prenosni
napravi. Aplikacija bi morala najti vaš
predvajalnik in ga prikazati na seznamu.
Izberite predvajalnik.
Če funkcijo uporabljate prvič, boste
pozvani, da dovolite ali zavrnete daljinski
nadzor predvajalnik. Izberite »Dovoli«.
Za upravljanje predvajalnika sledite
navodilom, priloženim aplikaciji.
Software Upgrade
Za več informacij o funkciji nadgradnje
programske opreme glejte »Nadgradnja
programske opreme« na straneh 20–21.
Contact Samsung
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri
uporabi predvajalnika.
Pritisnite gumb p na sprednji plošči in ga držite 5 sekund ali dlje.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške nastavitve.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 3:53:30
Nastavitve
Omrežja in internet
Ko ta predvajalnik povežete z omrežjem, lahko
uporabljate omrežne aplikacije in funkcije,
na primer Smart Hub in BD-LIVE, ter prek
omrežne povezave nadgradite programsko
opremo predvajalnika. Za več informacij o
dostopanju do spletnih storitev in njihovi
uporabi glejte poglavje »Omrežne storitve« na
straneh 25–26 tega priročnika. Navodila za
konfiguracijo omrežne povezave so spodaj.
1.
2.
3.
Izberite Network in pritisnite gumb v.
Izberite Network Settings in pritisnite
gumb v.
Prikazal se bo zaslon za nastavitev
omrežja.
Display
Audio
Network
System
Language
Security
General
ĞĞ
Settings
MAC Address
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
IP Address
Subnet Mask
0.0.0.0
Gateway0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
Audio
System
IP auto setting failed. Try the following to set up the IP automatically:
Language
Network Settings
- Ensure that the DHCP server is enabled on the router, then restart router.
Security
- Contact your Internet service provider for more information.
Alternatively, set up the IP manually by selecting IP Settings.
General
Wired
Wireless
(general)
WPS(PBC)
Support
Connect to the network using a LAN cable. Please make
sure that the LAN cable is connected.
> Move " Enter ' Return
1.
Žično omrežje
Žično – samodejno
Za nastavitev sledite korakom od 1 do 3 v
poglavju »Konfiguriranje omrežne povezave«
na strani 18.
1.
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Support
ĞĞ
Žično – ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni
postopek ne deluje, morate ročno določiti
omrežne nastavitve.
Network
Settings
Konfiguriranje omrežne povezave
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih
storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen
ali dinamičen. Če je dinamičen in imate žično
ali brezžično omrežje, priporočamo uporabo
samodejnih postopkov konfiguracije, ki
so opisani spodaj. Če se povezujete z
žičnim omrežjem, povežite predvajalnik z
usmerjevalnikom prek kabla LAN, preden
začnete s konfiguracijo.
Če se povezujete z brezžičnim omrežjem,
pred začetkom prekinite morebitne
vzpostavljene žične povezave.
Za začetek konfiguracije vaše omrežne
povezave sledite naslednjim korakom:
V osnovnem meniju izberite Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Wired, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja.
Predvajalnik preveri omrežno povezavo
in se poveže z omrežjem.
2.
3.
4.
IP Settings
a Previous
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
Na zaslonu za omrežne nastavitve
izberite Wired, nato pa pritisnite gumb
v.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja.
Predvajalnik skuša preveriti omrežno
povezavo in mu ne uspe.
Na dnu zaslona izberite IP Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon za nastavitve naslova
IP.
Izberite polje IP Mode in ga nastavite na
»Ročno«.
S številčnico na daljinskem upravljalniku
vnesite omrežne vrednosti. Z gumbi
▲▼◄► na daljinskem upravljalniku se
premikajte od enega vnosnega polja do
drugega.
5.
< Pridobivanje vrednosti za
nastavitve IP-naslova >
Vrednosti omrežnih nastavitev si lahko
ogledate na večini računalnikov z operacijskim
sistemom Windows. Za ogled vrednosti
omrežnih nastavitev sledite tem korakom:
• Windows XP
1.
2.
3.
4.
Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu
namizja sistema Windows.
V pojavnem meniju kliknite »Stanje«.
V pogovornem oknu, ki se odpre,
kliknite na zavihek »Podpora«.
Na zavihku »Podpora« kliknite na gumb
»Podrobnosti«.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
• Windows 7
1.
2.
3.
4.
| 18
Ko končate, označite možnost OK,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
zaslon »Stanje omrežja«. Predvajalnik
preveri omrežno povezavo in se nato
poveže z omrežjem.
Kliknite ikono omrežja v spodnjem
desnem kotu namizja sistema Windows.
V pojavnem meniju kliknite »Središče za
omrežje in skupno rabo«.
V pogovornem oknu, ki se prikaže,
kliknite »Local Area Connection« ali
»Wireless Network Connection«, odvisno
od vaše omrežne povezave.
Na zavihku »Podpora« kliknite na gumb
»Podrobnosti«.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 18
2013-02-07 오후 3:53:30
Brezžično omrežje
3.
Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko
nastavite na tri načine:
-- brezžično samodejno
-- brezžično ročno
-- WPS(PBC)
Ko konfigurirate svojo brezžično omrežno
povezavo, se bodo vse morebitne brezžične
omrežne naprave, trenutno povezane prek
predvajalnika ali trenutne žične povezave
predvajalnika, prekinile.
ĞĞ
Brezžično (splošno) – samodejno
Za nastavitev sledite korakom od 1 do 3 v
poglavju »Konfiguriranje omrežne povezave«
na strani 18.
1.
Na zaslonu z omrežnimi nastavitvami
izberite Wireless (general), nato pa
pritisnite gumb v.
Predvajalnik poišče in nato prikaže
seznam razpoložljivih omrežij.
Settings
Display
Audio
Network
System
Language
Security
General
Support
Network Settings
Select your wireless router from the list:
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
WEP
WPA
WPA
WPA
WEP
4.
Izberite želeno omrežje in pritisnite gumb
v.
Prikaže se varnostni zaslon.
Na varnostnem zaslonu vnesite vstopni
izraz ali varnostno kodo omrežja.
Številke vnesite neposredno s
številčnimi gumbi na vašem daljinskem
upravljalniku. Črke vnesite tako, da s
puščičnim gumbom izberete črko, nato
pa pritisnete gumb v.
\\ Varnostno kodo ali vstopni izraz najdete na enem od
zaslonov nastavitev usmerjevalnika ali modema.
Brezžično (splošno) – ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni
postopek ne deluje, morate ročno določiti
omrežne nastavitve.
Po korakih od 1 do 3 v poglavju »Konfiguriranje
omrežne povezave« na strani 18.
a Previous m Move " Enter ' Return
Network Settings
Display
Audio
Network
System
MAC Address
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
IP Address
Subnet Mask
0.0.0.0
Gateway0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
KT_WLAN
6.
7.
IP auto setting failed. Try the following to set up the IP automatically:
Language
- Ensure that the DHCP server is enabled on the router, then restart router.
Security
- Contact your Internet service provider for more information.
Alternatively, set up the IP manually by selecting IP Settings.
General
Support
2.
3.
4.
1/11
Refresh
Na zaslonu za omrežne nastavitve
izberite Wireless (general), nato pa
pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja.
Predvajalnik skuša preveriti omrežno
povezavo in mu ne uspe.
Settings
Ko končate, izberite možnost Done na
dnu zaslona, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon »Stanje omrežja«.
Predvajalnik preveri omrežno povezavo
in se nato poveže z omrežjem.
||OPOMBA |
ĞĞ
1.
5.
IP Settings
a Previous
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
Na dnu zaslona izberite IP Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon za nastavitve naslova IP.
Izberite polje IP Mode in ga nastavite na
»Ročno«.
-- Za vrednosti za nastavitev IP-naslova
glejte »Pridobivanje vrednosti za
nastavitve IP-naslova« na strani 18.
S številčnico na daljinskem upravljalniku
vnesite omrežne vrednosti. Z gumbi
▲▼◄► na daljinskem upravljalniku se
premikajte od enega vnosnega polja do
drugega.
Ko končate, označite možnost OK, nato
pa pritisnite gumb v.
Prikaže se varnostni zaslon.
ĞĞ
Na varnostnem zaslonu vnesite vstopni
izraz ali varnostno kodo omrežja.
Številke vnesite neposredno s
številčnimi gumbi na vašem daljinskem
upravljalniku. Črke vnesite tako, da s
puščičnim gumbom izberete črko, nato
pa pritisnete gumb v.
Ko končate, izberite možnost Done na
dnu zaslona, nato pa pritisnite gumb
v. Prikaže se zaslon »Stanje omrežja«.
Predvajalnik preveri omrežno povezavo
in se nato poveže z omrežjem.
WPS(PBC)
Za nastavitev sledite korakom od 1 do 3 v
poglavju »Konfiguriranje omrežne povezave«
na strani 18.
1.
2.
Na zaslonu z omrežnimi nastavitvami
izberite WPS(PBC), nato pa pritisnite
gumb v.
Predvajalnik poišče in nato prikaže
seznam razpoložljivih omrežij.
V naslednjih dveh minutah pritisnite
gumb WPS(PBC) na usmerjevalniku.
Predvajalnik bo samodejno poiskal
vse nastavitvene vrednosti omrežja,
ki jih potrebuje, in se povezal z vašim
omrežjem. Prikaže se zaslon »Stanje
omrežja«. Ko predvajalnik preveri
omrežno povezavo, se poveže z
omrežjem.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 19
Nastavitve
2.
\\ Podatki so odvisni od različice sistema Windows.
04
||OPOMBA |
19 |
2013-02-07 오후 3:53:31
Nastavitve
Nadgradnja programske opreme
Meni za nadgradnjo programske opreme
omogoča nadgradnjo programske opreme,
s katero izboljšate delovanje in uporabljate
dodatne storitve.
• Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte
ročno izklopiti ali vklopiti predvajalnika.
1.
2.
3.
4.
Na osnovnem zaslonu izberite Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
Izberite Support in pritisnite gumb v.
Izberite Software Upgrade in pritisnite
gumb v.
Izberite enega od naslednjih načinov:
• By Internet
• By USB
• By Disc
• Via download
5.
Preko interneta
Za uporabo funkcije »Preko interneta« mora
biti vaš predvajalnik povezan z internetom.
1.
2.
3.
4.
5.
• Download in Standby Mode
Pritisnite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Nadgradnja je končana, ko se predvajalnik izklopi in
se nato znova samodejno vklopi.
\\ Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli pravne odgovornosti za okvare predvajalnika, do
katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave
ali nepravilnega ravnanja kupca med postopkom
nadgradnje programske opreme.
\\ Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom
programske opreme za nadgradnjo, pritisnite gumb
v.
\\ Ko poteka nadgradnja sistema, je na sprednji plošči
prikazano »UP«.
| 20
6.
5.
Izberite možnost By Internet in nato
pritisnite gumb v. Prikaže se sporočilo
za povezavo s strežnikom.
6.
Po koncu prenosa se prikaže okno
s poizvedbo o nadgradnji s tremi
možnostmi: »Nadgradi«, »Nadgradi
pozneje« in »Ne nadgradi«.
8.
Če je prenos na voljo, se prikaže pojavno
okno za prenos z vrstico napredka in
prenos se začne.
Če izberete »Nadgradi zdaj«, bo
predvajalnik nadgradil programsko
opremo, se izklopil in nato znova
samodejno vklopil.
Če v eni minuti ne izberete nič ali
izberete možnost »Nadgradi pozneje«,
bo predvajalnik shranil novo programsko
opremo za nadgradnjo. Programsko
opremo lahko nadgradite pozneje s
funkcijo »S prenosom«.
Če izberete »Ne nadgradi«, predvajalnik
prekliče nadgradnjo.
Prek USB-ja
1.
Obiščite www.samsung.com.
3.
V iskalno polje vnesite številko modela
izdelka in nato kliknite Najdi izdelek.
2.
4.
Kliknite PODPORA v zgornjem desnem
kotu.
7.
9.
Kliknite Poišči prenose na sredini strani
pod naslovom »Prenosi«.
S ploščo
Kliknite na ikono ZIP v stolpcu
»Datoteka« na desni strani.
2.
Kliknite Vdelana programska oprema
na sredini strani.
V pojavnem sporočilu, ki se prikaže,
kliknite V redu, da prenesete in shranite
datoteko z vdelano programsko opremo
v svoj osebni računalnik.
V računalniku razširite arhivsko datoteko
.zip. Ustvariti se mora mapa z enakim
imenom, kot ga ima datoteka .zip.
Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
10. Iz predvajalnika odstranite ploščo, nato
pa v vrata USB predvajalnika priključite
pomnilnik USB.
11. V meniju predvajalnika pojdite na
Settings > Support > Software Upgrade.
12. Izberite By USB.
||OPOMBA |
\\ Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo programske
opreme prek gostitelja USB prazen.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
Sledite korakom od 1 do 7 v točki By
USB.
V računalniku razširite arhivsko datoteko
.zip. Ustvariti se mora mapa z enakim
imenom, kot ga ima datoteka .zip.
Mapo zapišite na ploščo. Priporočamo
uporabo plošče CD-R ali DVD-R.
Preden ploščo vzamete iz računalnika,
jo zaključite.
Ploščo vstavite v predvajalnik.
V meniju predvajalnika pojdite na
Settings > Support > Software Upgrade.
Izberite možnost By Disc.
||OPOMBA |
\\ Po koncu nadgradnje sistema v meniju za nadgradnjo
programske opreme preverite podrobnosti o programski
opremi.
\\ Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika
ne izklapljajte.
To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
\\ Po koncu nadgradnje programske opreme v meniju
za nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
\\ Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika
ne izklapljajte.
To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
\\ Posodobitve programske opreme prek priključka
USB lahko izvajate le z bliskovno pomnilniško
napravo USB.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 20
2013-02-07 오후 3:53:31
S prenosom
2.
3.
4.
Če ste prenesli programsko opremo za
nadgradnjo, je desno od možnosti »S
prenosom« prikazana številka različice
programske opreme.
Izberite možnost Via download in nato
pritisnite gumb v.
Predvajalnik prikaže sporočilo, ki vas
vpraša, ali želite izvesti nadgradnjo. Izberite
Yes. Predvajalnik začne nadgradnjo.
Po koncu nadgradnje se predvajalnik
samodejno izklopi in nato vkopi.
||OPOMBA |
\\ Po koncu nadgradnje sistema v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
\\ Med posodobitvijo programske opreme
predvajalnika ne izklapljajte.
To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
1.
2.
Nastavitve
1.
Funkcijo »Prenos v stanju pripravljenosti«
lahko nastavite tako, da predvajalnik prenese
novo programsko opremo za nadgradnjo, ko
je v stanju pripravljenosti.
V stanju pripravljenosti je predvajalnik
izklopljen, njegova internetna povezava pa je
aktivna. To predvajalniku omogoča samodejni
prenos programske opreme za nadgradnjo,
ko ga ne uporabljate.
04
Možnost »S prenosom« vam omogoča
nadgradnjo z datoteko, ki jo je predvajalnik
prenesel prej, vendar ste se odločili, da je ne
boste namestili takoj, ali z datoteko, ki jo je
predvajalnik prenesel v stanju pripravljenosti.
Prenos v stanju pripravljenosti
Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Download in Standby Mode in
pritisnite gumb v.
Izberite možnost On ali Off.
Če izberete On, bo predvajalnik
samodejno prenesel novo nadgrajeno
programsko opremo, ko bo v stanju
pripravljenosti in izklopljen. Če
predvajalnik prenese novo programsko
opremo za nadgradnjo, vas bo ob
naslednjem vklopu vprašal, ali jo želite
namestiti
||OPOMBA |
\\ Za uporabo funkcije za nadgradnjo v stanju
pripravljenosti mora biti vaš predvajalnik povezan z
internetom.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 3:53:31
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Vaš predvajalnik Blu-ray lahko s funkcijo AllShare
predvaja plošče in USB-vsebine ter vsebine na
vašem osebnem računalniku. Za več informacij
o funkciji AllShare glejte stran 26.
My Devices
Disc
USB
AllShare
Vstavite ploščo.
1.
2.
3.
4.
Pritisnite gumb 8, da odprete pladenj
za ploščo.
Previdno potisnite ploščo v pladenj,
tako da bo oznaka plošče usmerjena
navzgor.
Pritisnite gumb 8, da zaprete pladenj
za ploščo. Predvajanje se začne
samodejno.
Če se predvajanje ne začne samodejno,
na osnovnem zaslonu izberite možnost
»Moje vsebine« ali »Moje naprave« in
pritisnite gumb v.
Vstavite napravo USB
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke,
ki so na pomnilniški napravi USB.
1.
2.
Ko je predvajalnik izključen, priključite
pomnilniško napravo USB v priključek
USB na nadzorni plošči predvajalnika.
Vklopite predvajalnik. Ko se prikaže
osnovni zaslon, izberite My Devices >
USB in pritisnite gumb v.
| 22
Settings
My Contents
Smart Hub
\\ Zaslon bo prikazoval samo datoteke izbrane vrste
vsebine. Če npr. izberete glasbo, boste lahko videli
le glasbene datoteke. Če odprete mape, označene s
»Fotografije« ali »Video posnetki«, ne bo prikazana
nobena datoteka. Za ogled drugih vrst datotek
izberite drugo vrsto vsebine.
Moje vsebine
3.
4.
5.
Izberite Videos, Photos ali Music, nato
pa pritisnite gumb v. Prikazala se
bo vsebina naprave USB. Glede na
razvrstitev vsebin boste videli mape,
posamezne datoteke ali oboje.
Z gumbi ▲▼◄► na vašem daljinskem
upravljalniku izberite želene vsebine. Če
želite mapo odpreti, jo izberite in pritisnite
gumb v. Če želite datoteko predvajati,
jo izberite in pritisnite gumb v.
Pritisnite gumb RETURN, da zaprete
mapo ali se vrnete na osnovni zaslon.
HOME  My Contents  Videos, Photos ali
Music
Možnost »Moje vsebine« prikazuje samo
datoteke izbrane vrste. Če ste npr. izbrali
»Glasba«, bo predvajalnik na zaslonu prikazal
samo glasbene datoteke. Upoštevajte, da
predvajalnik ne bo prikazal vseh map. Če
želite prikazati glasbene datoteke, morate
odpreti mape.
HOME  My Devices  USB, Disc ali AllShare
Možnost »Moje naprave« prikazuje samo tiste
mape in datoteke, ki so na izbrani napravi.
Če npr. izberete USB, bo predvajalnik prikazal
samo tiste mape ali datoteke, ki so na
priključeni napravi USB.
My Devices
Disc
USB
AllShare
Settings
My Contents
Smart Hub
My Contents
Videos
||OPOMBA |
\\ Da preprečite okvare pomnilniške naprave USB, jo
morate varno odstraniti (izvedite postopek »Safely
Remove USB«). Pritisnite gumb HOME, da odprete
osnovni meni, nato pritisnite RUMENI (C) gumb in
še gumb v.
Moje naprave
Photos
Music
My Devices
Smart Hub
Settings
\\ Če med predvajanjem iz pomnilniške naprave USB
vstavite ploščo, se naprava samodejno preklopi v
način »DVD ali CD«.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 22
2013-02-07 오후 3:53:32
Upravljanje predvajanja videa
Gumbi na daljinskem
– + VOL
+upravljalniku,
VOL
–
ki se uporabljajo za predvajanje
1 2 3
videov
VOL
VOL
SAMSUNG TV
4
5
7
8
DISC MENU
0
6
9
TITLE MENU
2
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
qqGumbi, povezani s predvajanjem
Predvajalnik v načinu iskanja, počasnega
RETURN
EXIT
predvajanja ali predvajanja
po prizorih ne
predvaja zvoka.
A
B
C
D
• Če želite predvajanje vrniti na normalno
PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT
hitrost, pritisnite gumb 6.
BONUS
VIEW
AUDIO SUBTITLE
FULL
SCREEN
6 gumb
Začne predvajanje.
7 gumb
Začasno zaustavi predvajanje.
Hitro
predvajanje
posnetka
Zaustavi predvajanje.
Med predvajanjem pritisnite gumb
3 ali 4.
Z vsakim pritiskom gumba 3
ali 4 se hitrost predvajanja
spremeni.
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Title Search
Izberite to možnost, če se želite
Chapter Search
prestaviti na želeni prizor.
Time Search
Med predvajanjem pritisnite gumb
1 ali 2.
Predvajanje s
Z vsakim pritiskom gumba 1 ali
preskakovanjem
2 se plošča premakne na prejšnje
ali naslednje poglavje ali datoteko.
wwUporaba menija plošče, menija naslova,
1
5 gumb
Predvajanje po
prizorih
V načinu premora pritisnite gumb
7.
Z vsakim pritiskom gumba 7 se
prikaže nova sličica.
Uporaba menija Orodja
pojavnega menija in seznama naslovov
Gumb
DISC MENU
Med predvajanjem pritisnite
ta gumb, če želite uporabljati
funkcijo menija plošče.
Gumb
TITLE MENU
Med predvajanjem pritisnite
ta gumb, če želite uporabljati
funkcijo menija naslova.
• Če plošča vključuje predvajalni
seznam, ga odprite z ZELENIM
gumbom (B).
Gumb
POPUP MENU
Med predvajanjem pritisnite
ta gumb, če želite uporabljati
funkcijo pojavnega menija.
Repeat Mode
Izberite to možnost, če želite
ponoviti prizor.
-- Off: Izberite to možnost, da se
vrnete na običajno predvajanje.
-- Title: Izberite to možnost, da
ponovite izbrani naslov.
-- Chapter: Izberite to možnost,
da ponovite izbrano poglavje.
-- Repeat A-B: Izberite to
možnost, da nastavite točko
ponovitve, kje želite predvajati.
||OPOMBA |
\\ Točka (B) mora biti najmanj 5
sekund za točko (A).
Picture
Settings
To možnost izberite, če želite določiti
nastavitve predvajanja slik.
-- Dynamic: To možnost izberite,
če želite izboljšati ostrino.
-- Normal: To možnost izberite
za večino predvajanj.
-- Movie: To je najboljša možnost
za predvajanje filmov.
Picture
Settings
-- User: Prilagodite lahko funkciji
ostrine in odstranjevanja šuma.
||OPOMBA |
\\ Če uporabljate funkcijo BD
Wise, se ta meni ne prikaže.
Audio
To možnost izberite, če želite
nastaviti jezik zvoka.
Subtitle
To možnost izberite, če želite
nastaviti jezik podnapisov.
-- To funkcijo lahko upravljate
tudi z gumbom SUBTITLE na
daljinskem upravljalniku.
Angle
To možnost izberite, če si želite
prizor ogledati z drugega zornega
kota. Možnost kota prikaže število
razpoložljivih zornih kotov za ogled.
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje
več zornih kotov za določen prizor,
lahko spreminjate zorni kot.
BONUSVIEW
Video
BONUSVIEW
Audio
To možnost izberite, če želite
nastaviti funkcijo BONUSVIEW.
||OPOMBA |
\\ Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 23
Predvajanje predstavnostnih vsebin
SOURCE
V načinu premora pritisnite gumb
4.
Z vsakim pritiskom gumba 4 se
hitrost predvajanja spremeni.
05
Upravljate lahko predvajanje video posnetkov
na plošči DVD, CD ali na pomnilniški napravi
USB. Glede na ploščo nekatere funkcije,
opisane v tem priročniku, morda ne bodo na
voljo.
Počasno
predvajanje
posnetka
23 |
2013-02-07 오후 3:53:32
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Upravljanje predvajanja glasbe
Upravljate lahko predvajanje glasbe s plošče
DVD, iz naprave USB, mobilne naprave ali
računalnika.
Gumbi na daljinskem upravljalniku,
ki se uporabljajo za predvajanje
glasbe
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
1
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
2
3
HOME
SMART
HOME
TOOLS
1
REPEAT
HUB
4
5
6
2
C
D
Preskoči:AMedBpredvajanjem
pritisnite gumb
PANDORA da
DIGITAL
SUBTITLE INPUT
se premaknete
na prejšnjo ali
1 ali 2,
naslednjo stran predvajalnega seznama.
3
5 gumb: zaustavi posnetek.
4
| 24
VIEW
AUDIO SUBTITLE
FULL
SCREEN
Hitro predvajanje (samo zvočne CD-plošče
(CD-DA))
Med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali 4.
Z vsakim pritiskom gumba 3 ali 4 se
hitrost predvajanja spremeni.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 24
Premor: Začasno zaustavi posnetek.
Audio CD | Music
6 gumb: predvaja trenutno izbrani posnetek.
1.
2.
Med predvajanjem predvajalnega seznama
pritisnite gumb TOOLS.
Z gumboma ▲▼ izberite Repeat Mode,
nato pa z gumboma ◄► izberite želeni
način ponavljanja.
Pritisnite gumb v.
Off
Skladbe se predvajajo v zaporedju,
v katerem so posnete.
(
) One Song
Trenutna skladba se ponavlja.
(
) All
Vse skladbe se ponovijo.
(
Možnost naključnega predvajanja
skladbe predvaja v naključnem
)Shuffle Mode zaporedju. Za uporabo te funkcije
nastavite način naključnega
predvajanja na On.
2.
3.
Za premik na seznam glasbe pritisnite
gumb 5 ali RETURN.
Prikazal se bo seznam glasbe.
Pritisnite RUMENI (C).
Z gumbi ▲▼◄► se premaknite do
želenega posnetka in nato pritisnite gumb
v. Pri posnetku se prikaže kljukica.
Postopek ponavljajte, da izberete še
druge posnetke.
1/2 Page
03:56
04:41
04:02
TRACK 004
TRACK 005
Uporaba menija Orodja
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
c Close Edit Mode ( ) Page / Tools " Select ' Return
4.
5.
6.
Če želite odstraniti posnetek s seznama,
se pomaknite do posnetka in znova
pritisnite gumb v.
Kljukica pri posnetku bo izginila.
Ko končate, pritisnite gumb TOOLS.
Z gumboma ▲▼ izberite Play Selected,
nato pa pritisnite gumb v.
Izbrani posnetki se bodo samodejno
predvajali.
Music
1/3
TRACK 001
TRACK 003
04:41
7.
00:13 / 00:43
" Enter / Tools ' Return
Če želite odpreti seznam glasbe,
pritisnite gumb RETURN.
||OPOMBA |
Start Slide
Show
To možnost izber ite, če želite
predvajati diaprojekcijo.
Background
Music
To možnost izberite, če želite med
gledanjem diaprojekcije poslušati
glasbo.
Slide Show
Speed
Background
Music Setting
\\ Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA)
lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
To možnost izberite, če želite
nastaviti hitrost diaprojekcije.
To možnost izberite, če želite
nastaviti glasbeno podlago.
Zoom
To možnost izberite, če želite
povečati trenutno sliko. (Povečava
je največ štirikratna.)
Rotate
To možnost izberite, če želite zavrteti
sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali
desno.)
00:43
03:56
Audio CD
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
TRACK 001
TRACK 002
+
Predvajanje fotografij
Predvajate lahko fotografije s plošče DVD, CD
ali pomnilniške naprave USB.
TRACK 002
00:43
TRACK 003
Predvajalni seznam
1.
Selected Items : 3
TRACK 001
Ponavljanje predvajanja zvočne
CD-plošče (CD-DA/MP3)
INFO
ŠTEVILČNI gumbi: Med predvajanjem
predvajalnega seznama pritisnite želeno
številko posnetka.
RETURN
EXIT
Predvajal se bo izbran posnetek.
BONUS
6
3.
9
TITLE MENU
POPUP
5
Information
Prikaže podatke o sliki.
||OPOMBA |
\\ Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave.
\\ Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage,
mora biti datoteka fotografije na istem pomnilniškem
mediju kot glasbena datoteka.
Kakovost zvoka je odvisna od bitne hitrosti datoteke
MP3, velikosti datoteke fotografije in načina
šifriranja obeh.
\\ V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
2013-02-07 오후 3:53:33
Omrežne storitve
1.
2.
Predvajalnik povezati v omrežje.
(Glejte stran 13.)
Konfigurirati omrežne nastavitve.
(Glejte strani 18–19.)
Uporaba pametnega vozlišča
Smart Hub
S pametnim vozliščem Smart Hub lahko
prenašate filme, videoposnetke in glasbo iz
interneta, dostopate do različnih plačljivih
ali brezplačnih aplikacij in si jih ogledate na
televizorju. Vsebine aplikacij vsebujejo novice,
šport, vremenske napovedi, podatke z
delniškega trga, zemljevide, fotografije in igre.
Za navodila, ki pojasnjujejo uporabo
pametnega vozlišča, sledite tem korakom:
1.
Obiščite www.samsung.com.
3.
Na strani podpore v polje za vnos
številke modela vnesite številko modela
svojega predvajalnika in pritisnite gumb
Vnesi.
2.
4.
6.
Na strani središča za prenos kliknite
zavihek »Priročniki«.
Na zavihku »Priročniki« kliknite ikono
datoteke desno od »Uporabniški
priročnik za pametno vozlišče«. Priročnik
se bo prenesel.
4
||OPOMBA |
\\ Spletno mesto priročnika za pametno vozlišče se
lahko spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.
5
\\ Če je bila domača stran posodobljena ali popravljena,
se lahko vsebina, omenjena v uporabniškem
priročniku, razlikuje od dejanskih menijev.
Pregled pametnega vozlišča Smart
Hub
1
2
3
4
Search
Your Video
6
5
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Recommended
Contents 1
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
xxxxxxxx
7
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by c Edit Mode d Settings
Na vrhu strani kliknite na »Podpora«.
Na strani, ki se prikaže, kliknite »Poišči
prenose« na levi strani pod zavihkom
»Prenosi«. Prikaže se središče za
prenos.
3
7
1
6
Prodajne informacije: Prikaže priročnik
za pametno vozlišče, uvod v predvajalnik in
navodila za nove aplikacije.
Search: Omogoča integrirano iskanje
ponudnikov želenega videoposnetka in
povezanih naprav AllShare.
Samsung Apps: Odprite možnost
»Samsungove aplikacije«, da prenesete
različne plačljive ali brezplačne aplikacije.
Recommended: Prikaže priporočene
vsebine, ki jih upravlja Samsung.
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže gumbe
na daljinskem upravljalniku, ki jih lahko
uporabljate za krmarjenje po pametnem
vozlišču.
• RDEČI (A): Prijava v pametno vozlišče.
• ZELENI (B): Razvrščanje aplikacij.
• RUMENI (C): Urejanje aplikacij.
• MODRI (D): Spreminjanje nastavitev
pametnega vozlišča.
Moje aplikacije : Prikaže vašo osebno
galerijo, v katero lahko dodajate aplikacije, jih
spreminjate ali brišete.
BD-LIVE™
Ko je predvajalnik povezan z omrežjem, lahko
uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če
plošča podpira funkcijo BD-LIVE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V priključek USB na sprednji strani
predvajalnika vstavite pomnilnik USB
in preverite razpoložljivi prostor v
pomnilniku. V pomnilniški napravi mora
biti za storitve BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.
Na osnovnem zaslonu izberite Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
Izberite System in pritisnite gumb v.
Izberite BD Data Management in
pritisnite gumb v.
Izberite Select Device in pritisnite gumb
v.
Izberite USB in pritisnite gumb v.
Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
Izberite eno od različnih vsebin storitve
BD-LIVE, ki jih omogoča izdelovalec
plošče.
||OPOMBA |
\\ Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
izdelovalca plošče.
Your Video: Prikaže priporočila za
videoposnetke glede na vaš okus.
2
||OPOMBA |
\\ Meni morda ni podprt. To je odvisno od
regije.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 25
Omrežne storitve
Za uporabo omrežnih storitev morate najprej:
5.
06
Če predvajalnik povežete v omrežje, lahko
uživate v različnih omrežnih storitvah, kot sta
Smart Hub in BD-LIVE.
25 |
2013-02-07 오후 3:53:33
Omrežne storitve
Uporaba omrežne funkcije AllShare
Aplikacija AllShare vam omogoča predvajati video posnetke, fotografije in glasbo v vašem
računalniku ali napravi, združljivi z DLNA, na predvajalniku prek omrežne povezave.
Predvajanje vsebine iz vašega računalnika ali naprave DLNA prek
predvajalnika plošč Blu-ray
PC
Prenos programske opreme AllShare
Za uporabo aplikacije AllShare z vašim osebnim računalnikom ali napravo DLNA, morate v svoj
računalnik namestiti programsko opremo AllShare.
Programsko opremo in navodila o uporabi funkcije AllShare lahko prenesete s spletne strani
Samsung.com.
1.
Obiščite www.samsung.com.
3.
Na strani podpore v polje za vnos številke modela vnesite številko modela svojega
predvajalnika in pritisnite gumb v.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Na vrhu strani kliknite na »Podpora«.
Na strani, ki se prikaže, kliknite »Poišči prenose" na levi strani pod možnostjo »Prenosi«.
Prikaže se središče za prenos.
Na strani središča za prenos kliknite zavihek »Programska oprema«.
Tukaj kliknite ikono datoteke na desni strani vrstice AllShare.
V pojavnem sporočilu kliknite »Shrani datoteko«.
Poiščite namestitveno datoteko programa AllShare na plošči in jo dvokliknite.
Predvajalnik plošč Blu-ray
Povezava AllShare
1.
2.
3.
4.
5.
Predvajajte datoteke iz računalnika
Povežite predvajalnik plošč Blu-ray, osebni računalnik in/ali napravo, združljivo z DLNA, v
isto brezžično omrežje.
Sledite navodilom v priročniku za namestitev/uporabo programske opreme AllShare ter
nastavite naprave in datoteke za predvajanje ali ogled.
Na osnovnem zaslonu predvajalnika izberite My Devices, nato pa pritisnite gumb v.
Prikazal se bo zaslon AllShare.
Izberite povezano napravo, združljivo z DLNA, ali vaš računalnik, nato pa pritisnite gumb v.
Prikazal se bo zaslon z razpoložljivimi datotekami.
Izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa pritisnite gumb v.
V pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite »Zaženi« in sledite navodilom na zaslonu.
Z zavihka »Programska oprema« prenesite priročnik za namestitev/uporabo aplikacije AllShare,
tako da kliknete ustrezni simbol datoteke PDF v stolpcu »Datoteka« na desni strani. Datoteka v
obliki PDF se bo prenesla in odprla. Sedaj si jo lahko ogledate in/ali jo shranite.
| 26
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 26
2013-02-07 오후 3:53:33
Priloga
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
Priloga
Zaščita pred kopiranjem
• Ker je AACS (sistem naprednega dostopa do vsebin) odobren kot sistem za zaščito vsebin
oblike plošč Blu-ray, podobno kot pri uporabi CSS-ja (sistem mešanja vsebin) za obliko DVD
tudi tukaj za predvajanje, analogni signal itd. vsebin, zaščitenih z AACS, veljajo določene
omejitve.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se
lahko zgodi, da AACS te omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Poleg tega se
BD-ROM Mark in BD+ dodatno uporabljata kot sistema za zaščito vsebine za oblike plošč
Blu-ray, to pa vključuje določene omejitve, vključno z omejitvami pri predvajanju vsebine,
zaščitene s sistemoma BD-ROM Mark in/ali BD+. Za dodatne informacije o sistemih AACS,
BD-ROM Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na službo za pomoč strankam družbe
SAMSUNG.
• Številne plošče Blu-ray/DVD so kodirane z zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite
predvajalnik neposredno na televizor in ne na videosnemalnik. Povezava z videosnemalnikom
lahko povzroči motnje slike pri avtorsko zaščitenih ploščah Blu-ray/DVD.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih
pravic v drugih državah je nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in
spreminjanje televizijskih oddaj, videoposnetkov, plošč Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko
predmet civilne tožbe ali kazenskega pregona.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 27
07
Nekatere plošče NISO združljive.
• Odvisno od omejitev, opisanih spodaj, in tistih, navedenih v tem priročniku, vključno s poglavjem
Vrste in lastnosti plošč v tem priročniku, je mogoče predvajati naslednje vrste plošč: vnaprej
posnete komercialne plošče BD-ROM, DVD-VIDEO in zvočne CD-plošče (CD-DA); plošče
BD-RE/-R, DVD-RW/-R in plošče CD-RW/-R.
• Plošč, ki niso navedene zgoraj, ni mogoče predvajati v tem predvajalniku in/ali zanj niso
predvidene. Nekaterih od zgoraj navedenih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi
enega ali več spodaj navedenih razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R in predvajalnik se morda
ne bo odzval vsem delovnim ukazom, prav tako pa morda ne bo mogoče uporabljati vseh
funkcij vsake plošče. Te in druge težave z združljivostjo plošč in delovanjem predvajalnika pri
novih in obstoječih oblikah plošč so možne zaradi teh razlogov:
-- Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika in ta predvajalnik morda ne bo mogel predvajati
vseh funkcij plošč Blu-ray, ker so nekatere morda na voljo kot možnost, morda so bile
obliki plošče Blu-ray po izdelavi tega predvajalnika dodane dodatne funkcije in nekatere
razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- ta predvajalnik morda ne podpira vseh novih ali obstoječih različic oblik plošč;
-- nove in obstoječe oblike plošč so bile morda preurejene, spremenjene, posodobljene,
izboljšane in/ali nadomeščene;
-- nekatere plošče so izdelane na način, ki omogoča posebno ali omejeno delovanje in
funkcije med predvajanjem;
-- nekatere funkcije so morda na voljo kot možnost, morda so bile po izdelavi tega
predvajalnika dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na
voljo pozneje;
-- nekatere plošče z logotipi BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
in CD-RW/-R morda še niso standardizirane plošče;
-- nekatere plošče se morda ne bodo predvajale zaradi fizičnega stanja ali pogojev
snemanja;
-- med izdelavo plošč Blu-ray, programske opreme DVD in/ali plošč lahko pride do težav in
napak;
-- ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema in/ali
-- zaradi razlogov, navedenih v tem uporabniškem priročniku, ali drugih razlogov, ki jih odkrije
in objavi služba za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Če naletite na težave z združljivostjo ali delovanjem predvajalnika, se obrnite na službo za
pomoč strankam družbe SAMSUNG.
Na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG se lahko obrnete tudi za morebitne
posodobitve tega predvajalnika.
• Za dodatne informacije o omejitvah predvajanja in združljivosti plošč glejte poglavja
Previdnostni ukrepi, Preden preberete navodila za uporabo, Značilnosti in vrste plošč in Pred
predvajanjem v tem priročniku.
• Za izhodni signal predvajalnika plošč Blu-ray z zaporednim izrisovanjem: POTROŠNIKI
MORAJO UPOŠTEVATI, DA NEKATERI TELEVIZORJI Z VISOKO LOČLJIVOSTJO NISO
POPOLNOMA ZDRUŽLJIVI S TEM PREDVAJALNIKOM, ZARADI ČESAR LAHKO PRIDE
DO MOTENJ V PRIKAZANI SLIKI. ČE IMATE TEŽAVE S PRIKAZOM SLIKE Z ZAPOREDNIM
IZRISOVANJEM, PRIPOROČAMO, DA IZHODNI SIGNAL NASTAVITE NA »STANDARDNA
LOČLJIVOST«. ČE IMATE VPRAŠANJA GLEDE ZDRUŽLJIVOSTI TELEVIZORJA S TEM
IZDELKOM, SE OBRNITE NA NAŠO SLUŽBO ZA POMOČ STRANKAM.
27 |
2013-02-07 오후 3:53:33
Priloga
• Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev
uporabe nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter
njihovih zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije, se bo
prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke
Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
po pošti, nam pošljite svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten
z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi
patenti, kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske
pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratno
inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
Vsa vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so last tretjih oseb
in zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patenti, zakoni o blagovnih znamkah in/ali drugimi
zakoni za intelektualno lastnino. Tovrstna vsebina in storitve so na voljo samo za vašo zasebno,
nekomercialno uporabo. Nobene vsebine ali storitve ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik
vsebine ali ponudnik storitve ni odobril. Brez omejitve zgoraj navedenega, razen če zadevni
lastnik vsebine ali ponudnik storitve to izrecno dovoli, ne smete na noben način ali s kakršnim
koli sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno izdajati, nalagati, objavljati, oddajati, prevajati,
prodajati, izdelovati izpeljanih primerkov, razkrivati ali razmnoževati nobene vsebine ali storitve,
prikazane s to napravo.
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH OSEB SO PRIKAZANE, KAKRŠNE SO. SAMSUNG NE
PREVZEMA IZRECNE ALI IMPLICIRANE ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN ALI
STORITEV V KAKRŠNE KOLI NAMENE. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI
JAMSTVA GLEDE IZDELKA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA
PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.
| 28
SAMSUNG NE JAMČI ZA NATANČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST
ALI CELOVITOST KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, NA VOLJO PREK TE NAPRAVE,
PRAV TAKO PA SAMSUNG V NOBENIH OKOLIŠČINAH, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO,
NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI, NE POGODBENE NE ODŠKODNINSKE,
ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NEZGODNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO,
STROŠKE ODVETNIKOV TER STROŠKE ALI KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJAJO
IZ ALI NASTANEJO V POVEZAVI Z VSEBOVANIMI INFORMACIJAMI ALI KOT POSLEDICA
UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE
OSEBE, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TOVRSTNE ŠKODE.
Storitve tretjih oseb je mogoče prekiniti ali preklicati kadar koli in Samsung ne zagotavlja, da bo
katera koli vsebina ali storitev na voljo v kakršnem koli obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve
prenašajo prek omrežij in pripomočkov za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez
omejevanja splošnosti te zavrnitve odgovornosti se Samsung izrecno odpoveduje odgovornosti
ali jamstvu za kakršno koli prekinitev ali ukinitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo
prek te naprave.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami in
storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je
treba nasloviti neposredno na ponudnika zadevne vsebine in storitev.
Licenca
• Dolby in znak dveh D-jev sta registrirani blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
• Izdelano z licenco v skladu z ameriškimi patenti št.: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti.
Ime in oznaka DTS, navedena skupaj ali ločeno, sta registrirani blagovni
znamki, DTS 2.0+Digital Out pa je blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelek
vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
2.0+Digital Out
• DivX
-- O VIDEU DIVX: DivX® je digitalna oblika videozapisa, ki jo je ustvarilo
podjetje DivX, LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradna
naprava DivX Certified®, ki predvaja video DivX. Za več informacij in programskih orodij za
pretvarjanje datotek v video DivX obiščite www.divx.com.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 28
2013-02-07 오후 3:53:34
Dodatne informacije
Opomba
• Pri nekaterih 3D-ploščah morate za zaustavitev filma med 3D-predvajanjem enkrat
pritisniti gumb 5. Film se bo zaustavil in možnost 3D-načina se bo izklopila.
Če želite med predvajanjem 3D-filma spremeniti nastavitev možnosti 3D, enkrat
pritisnite gumb 5.
Prikaže se meni Blu-ray. Ponovno pritisnite gumb 5 in v meniju Blu-ray izberite
3D-nastavitve.
• Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem televizorju se lahko črni robovi vidijo na
levi, desni ali obeh straneh.
• Obvestilo o odprtokodnih licencah
-- Če uporabljate odprtokodno programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.
TV Aspect
Nastavitve
• Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine ne bodo na voljo.
• Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje od razmerja širina/višina zaslona
televizorja, bo slika morda popačena.
• Če izberete način 16:9 Original, bo slika na televizorju morda prikazana v načinu 4:3
Pillarbox (s črnimi robovi na obeh straneh slike).
BD Wise (samo Samsungovi predvajalniki)
• Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev ločljivosti samodejno nastavi na BD
Wise in v meniju za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
• Če je predvajalnik povezan z napravo, ki ne podpira funkcije BD Wise, te funkcije ne
morete uporabiti.
• Za pravilno delovanje funkcije BD Wise možnost BD Wise v predvajalniku in televizorju
nastavite na »Vkl.«.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 29
Priloga
3D Settings
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip
HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe
HDMI Licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih
povezanih družb. Druga imena so lahko blagovne znamke njihovih
lastnikov.
07
-- O VIDEU NA ZAHTEVO DIVX: certificirana naprava DivX Certified® mora biti registrirana,
da lahko predvaja filme DivX na zahtevo (VOD). Za pridobitev registracijske kode poiščite
odsek DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več informacij o poteku
registracije obiščite vod.divx.com.
-- DivX Certified® za predvajanje videa DivX® z ločljivostjo do HD 1080p, vključno z dodatno
vsebino.
DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation
ali njenih podružnic in se uporabljajo pod licenco.
Zajeto v enega ali več naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
29 |
2013-02-07 오후 3:53:34
Priloga
Nastavitve
Digital Output
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod, drugače zvoka ne boste slišali ali
pa boste zaslišali glasen hrup.
• Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital,
DTS), bo izhodni avdio signal oblike PCM.
• Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Navigacijski zvočni
učinki.
• Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Navigacijski
zvočni učinki.
• Ta nastavitev digitalnega izhoda ne vpliva na avdio izhod HDMI na vašem televizorju.
Vpliva na koaksialni avdio izhod in avdio izhod HDMI, če je predvajalnik povezan z AVsprejemnikom.
• Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio izhodi oddajajo signal PCM ne glede
na izbrani izhodni digitalni signal (PCM ali bitni tok).
• Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Preberite navodila za uporabo televizorja.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije CEC.
• Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.
BD Data Management
Nastavitve
PCM Downsampling
• Tudi če je možnost pretvorbe signala PCM v signal z nižjo frekvenco nastavljena na
Off, bo frekvenca izhodnega signala nekaterih plošč, predvajanih prek koaksialnih
digitalnih izhodov, nižja.
• HDMI
-- Če vaš televizor ni združljiv s stisnjeno večkanalno obliko (Dolby Digital, DTS),
bo predvajalnik morda oddajal prilagojeni 2-kanalni zvok PCM, čeprav ste v
nastavitvenem meniju izbrali bitni tok (ponovno kodiranje ali neobdelan zvok).
-- Če vaš televizor ni združljiv s frekvenčno vzorčenja nad 48kHz, bo predvajalnik
morda oddajal 48kHz.
• V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med
predvajanjem napravo USB izključite.
• Podprte so samo naprave USB, ki so formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka
nosilca DOS 8.3).
Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost branja/
zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
• Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo
delovala.
• Prostor v pomnilniku, ki je na voljo za upravljanje podatkov BD, je odvisen od načina
uporabe.
Izbira jezika avdio zapisa
Predvajanje
predstavnostnih
vsebin
• Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄►
ne bo prikazan na zaslonu.
• Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega zapisa, so odvisni od jezikov,
zakodiranih na plošči. Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na voljo.
• Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale izbiro digitalnega zvočnega zapisa
PCM ali Dolby v angleščini.
BD-LIVE Internet Connection
• Kaj je veljavno potrdilo?
Če predvajalnik uporablja funkcijo BD-LIVE za pošiljanje podatkov o plošči in od
strežnika zahteva potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi prenesenih podatkov preveri,
ali je plošča veljavna in predvajalniku pošlje potrdilo.
• Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.
| 30
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 30
2013-02-07 오후 3:53:34
Izbiranje jezika podnapisov
Izhod
Plošča Blu-ray
BD Wise
Ločljivost plošče Blu-ray
1080p
1080p
Samodejno
E-vsebine/
digitalne vsebine
1080p
DVD
576i/480i
Najv. ločljivost TV-vhoda
Najv. ločljivost TV-vhoda
Najv. ločljivost TV-vhoda
Filmska sličica: samod.
(24 sličic/s)
1080@24F
1080@24F
-
1080i
720p
1080i
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
1080p
720p
Priloga
Nastavitev
07
Predvajanje
predstavnostnih
vsebin
• Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate jezik podnapisov v meniju plošče.
Pritisnite gumb DISC MENU.
• Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so zakodirani na plošči in morda ni na
voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
• Informacije o glavnem načinu/načinu BONUSVIEW bodo prav tako prikazane, če ima
plošča Blu-ray funkcijo BONUSVIEW.
• Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne podnapise.
• Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih podnapisov.
• Če pritisnete gumb SUBTITLE na daljinskem upravljalniku, se prikaže vrstica s podnapisi.
Če želite odstraniti vrstico s podnapisi, pritisnite gumb RETURN.
Ločljivost glede na vrsto vsebine
1080p
720p
||OPOMBA |
\\ Če televizor, ki je priključen na predvajalnik, ne podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se prikaže sporočilo:
»If no pictures are shown after selecting Yes, please wait for 15 seconds before returning to the previous
resolution. Do you want to change the resolution?«. Če izberete Yes, bo TV-zaslon po 15 sekundah postal
prazen, nato pa se bo ločljivost samodejno preklopila na prejšnjo ločljivost.
\\ Če po spremembi ločljivosti zaslon ostane prazen, odstranite vse plošče ter pritisnite gumb p na sprednji
strani predvajalnika in ga držite 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško privzete nastavitve.
Ponovite postopek za začetne nastavitve. Nato v meniju izberite Settings > Display > Resolution in ustrezno
ločljivost za vaš televizor.
\\ Ko zaženete postopek za začetne nastavitve, znova izberite samo jezik in razmerje višine/širine (velikost in
obliko zaslona). Ponastavitev ne vpliva na vaše omrežne nastavitve, zato lahko postopka za nastavitev omrežja
in nadgradnjo programske opreme preskočite.
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
\\ Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko predvajalnik uporablja način za prikazovanje
filmskih sličic (24 sličic/s).
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 3:53:34
Priloga
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
PCM
PCM
Dolby Digital
Do
7,1-kanalni
Dolby
TrueHD
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
Kodek DTSHD Master
Audio
PCM
PCM
2-kanalni
PCM
Ponovno Ponovno kodiran
kodiran DTS Dolby Digital*
2-kanalni
Ponovno Ponovno kodiran
Dolby Digital Dolby Digital
PCM
kodiran DTS Dolby Digital*
* Če je izvirni tok 2-kanalni, se nastavitve »Re-encoded Dolby D« ne uporabijo.
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
-- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
-- Avdio dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, na primer komentarji režiserja in igralcev.
-- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere možnosti v
meniju. Zvočni učinki krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
2-kanalni Dolby Digital
Ponovno Ponovno kodiran
Dolby Digital
PCM
Plus
kodiran DTS Dolby Digital*
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
Zvočni posnetek
2-kanalni
Dolby Digital
na plošči DVD
PCM
DTS
2-kanalni
PCM
Definicija za
ploščo Blu-ray
Dekodira
glavni
zvočni tok in
zvočni tok
BONUSVIEW
v zvok PCM
ter doda
možnost
zvočnih
učinkov
krmarjenja,
nato pa
znova kodira
zvok PCM
v bitni tok
Dolby Digital.
2-kanalni
PCM
Dolby Digital 2-kanalni
Plus
PCM
| 32
Bitstream Bitstream
(Re(Reencoded encoded
DTS)
Dolby D)
AVsprejemnik,
Sprejemnik
Sprejemnik
Sprejemnik
ki podpira
Koaksialna
Koaksialna HDMI ali
HDMI
HDMI
signal HDMI,
koaksialno
ali koaksialni
signal
Povezava
Zvočni posnetek
na plošči Blu-ray
Bitstream
(Unprocessed)
Dekodira glavni
zvočni tok in
zvočni tok
BONUSVIEW v
Oddaja samo glavni
Dekodira glavni zvočni tok zvočni tok, da lahko AV- zvok PCM ter
in zvočni tok BONUSVIEW
doda možnost
sprejemnik dekodira
Katera koli (dodatki) v zvok PCM ter
zvočnih
zvočni bitni tok.
doda možnost zvočnih Zvoki funkcije BONUSVIEW učinkov
učinkov krmarjenja.
in zvočni učinki ne bodo krmarjenja,
nato pa znova
slišni.
kodira zvok
PCM v bitni tok
DTS.
2-kanalni
PCM
Dolby
TrueHD
Ponovno Ponovno kodiran
Dolby Digital
kodiran DTS Dolby Digital*
DTS
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
Ponovno Ponovno kodiran
kodiran DTS Dolby Digital*
DTS
Ponovno Ponovno kodiran
kodiran DTS Dolby Digital*
DTS
Ponovno Ponovno kodiran
kodiran DTS Dolby Digital*
Kodek DTSHD Master
Audio
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
DTS
DTS
DTS
DTS
2-kanalni
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM
2-kanalni
PCM
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 32
2013-02-07 오후 3:53:34
Odpravljanje napak
TEŽAVA
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom ni mogoče
upravljati.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba
zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1m od predvajalnika.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več
gumbov, da izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku
ter ga ponastavite. Ponovno vstavite baterije in znova poskusite
uporabljati daljinski upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča menije.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
nemogočem postopku.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr.
zornih kotov).
• Zahtevali ste številko naslova ali poglavja oziroma iskalni čas izven
območja.
Način predvajanja se razlikuje od izbire
v nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo
pravilno delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja širina/višina ni mogoče
spremeniti.
• Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Blu-ray/DVD je fiksno.
• To ni napaka predvajalnika.
Ni zvoka.
• Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti
za zvok.
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne
podpira (na primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na
televizorju.
• Pritisnite gumb p (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v
napravi ni plošče. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi
shranjeni uporabniški podatki BD.
Če pozabite geslo
• Pritisnite gumb p (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko
v napravi ni plošče. Vse nastavitve, vključno z geslom, se bodo
ponastavile nazaj na tovarniške nastavitve.
Te možnosti ne uporabljajte, če ni nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi
shranjeni uporabniški podatki BD.
Če imate druge težave
• Pojdite na kazalo in v uporabniškem priročniku poiščite poglavje, ki
vsebuje pojasnila glede vaše težave, ter ponovite postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
Slika je glasna ali motena.
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda za HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in
predvajalniku.
• Preverite, ali vaš televizor podpira vhodno ločljivost HDMI
576p/480p, 720p, 1080i ali 1080p.
Nenavaden prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine
HDCP, se na zaslonu občasno pojavljajo motne.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 33
Priloga
TEŽAVA
Zaslon je prazen.
07
Preden se obrnete na servis, poskusite naslednje rešitve.
UKREP
33 |
2013-02-07 오후 3:53:34
Priloga
TEŽAVA
Delovanje funkcije AllShare
UKREP
Skupne mape so prikazane v aplikaciji
AllShare, datotek pa ni mogoče
prikazati.
• AllShare prikazuje samo video, slikovne in glasbene datoteke.
Druge vrste datotek niso prikazane.
Video se predvaja s prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da omrežje ni
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med napravo, ki podpira standard DLNA, in
predvajalnikom ni stab ilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare med predvajalnikom
in osebnim računalnikom ni stabilna.
• Naslov IP v istem podomrežju mora biti edinstven.
Če ni, lahko te motnje povzročijo motnje IP-ja.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
BD-LIVE
Povezave s strežnikom BD-LIVE ni
mogoče vzpostaviti.
| 34
• S funkcijo za stanje omrežja preizkusite, ali je bila omrežna
povezava uspešno vzpostavljena. (Glejte stran 16.)
• Preverite, ali je na predvajalnik priključena pomnilniška naprava
USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1
GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje
podatkov BD. (Glejte stran 16.)
• Preverite, ali je možnost »Internetna povezava za BD-LIVE«
nastavljena na »Dovoli (vse)«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali
posodobite vdelano programsko opremo.
TEŽAVA
UKREP
Med uporabo storitve BD-LIVE se pojavi • V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1
napaka.
GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje
podatkov BD. (Glejte stran 16.)
||OPOMBA |
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Popravila
Če nas prosite za popravilo predvajalnika, vam lahko zaračunamo administracijske stroške, če:
1.
2.
Na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
Če enoto pripeljete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
Višino administracijskih stroškov vam bomo sporočili pred obiskom na dom ali pred začetkom
dela na vašem predvajalniku.
Priporočamo, da temeljito preberete ta priročnik, poiščete rešitev na spletnem naslovu www.
samsung.com ali stopite v stik s službo za pomoč strankam družbe Samsung, preden
predvajalnik odnesete na popravilo.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 34
2013-02-07 오후 3:53:34
Tehnični podatki
HDMI
Avdio izhod
Video
Zvok
Digitalni avdio izhod
Ethernet
WLAN
Omrežje
Varnost
WPS(PBC)
1,08 kg
360 (Š) X 193 (G) X 37 (V) mm
od +5 °C do +35 °C
od 10 % do 75 %
USB 2.0
Najv. 5 V, 500mA
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, bitni tok
Koaksialna
Priključek 100BASE - TX
Podprt, če je predvajalnik povezan s Samsungovim
prilagojevalnikom za WLAN.
(Ime modela: WIS12ABGNX)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podprto
Priloga
USB
Teža
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Vrsta A
Izhod enosmernega toka
07
Splošno
• Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10MB/s ni podprta.
• Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
• Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na predvajalniku.
• Vrednosti teže in mer so približne.
Slovenščina
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 3:53:34
SLOVENIJA
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za
okvare, ki so posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba
začne teči z dnem nakupa naprave pri pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po
uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno od naših servisnih služb ali na
prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s strani podjetja
Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi
pogoji v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na
naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno
izpolnjen garancijski list kot tudi originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali
ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska številka na napravi
mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s
popravilom ali z zamenjavo okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji
zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja
Samsung. V primeru, da popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne
službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta garancija ne zajema
škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 36
primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila
4. V
koncipirana in izdelana, je treba eventualno opraviti spremembe na napravi,
da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim standardom zadevne
dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije.
Stroški za tovrstne spremembe ter stroški za popravilo škod, ki so posledica
tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi
običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne,
napačne omrežne napetosti, nezadostnega prezračevanja ali drugih
vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. D
a garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko
uveljavi vsaka oseba, ki je napravo pridobila na legalni način.
7. K
upčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih
pravic iz kupne pogodbe, ki jih ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih
pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne predvideva
drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti
podjetje Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne
jamčijo za posredno oz. posledično izgubo zgoščenk, video in avdio kaset ali
podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V
primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice
projektorja, se žarnica brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije
dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
2013-02-07 오후 3:53:34
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam
SAMSUNG.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
02227M-BD-E5500-EN-SLV.indd 37
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove
življenjske dobe v tem izdelku nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, dabaterija vsebuje
živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi
EC 2006/66. Če tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo
zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo,
ločite te baterije od ostalihodpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih
reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr.električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu
dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Teizdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno
tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te
izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek
kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne
pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni
dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AK68-02227M-02
2013-02-07 오후 3:53:34
Download PDF