BD-F8500
BD-F8900
BD-HDD Combo
korisničko uputstvo
E-MANUAL
Zamislite mogućnosti
zahvaljujemo Vam na kupovini ovog Samsungovog proizvoda.
Da biste dobili potpuniju uslugu,
registrujte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 1
2013-03-14 오전 9:53:14
Za dodatne informacije o načinu
korišćenja e-Uputstva (str. 9)
Slike i ilustracije u ovom korisničkom uputstvu su
date samo kao referenca i mogu se razlikovati od
stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije
proizvoda mogu biti promenjeni bez prethodnog
obaveštenja.
Dostupno vreme snimanja za
interni HDD
Možete snimati digitalnu televizuju na interni HDD,
kao što je dole opisano.
Zavisno od stvarnog prenosa, dostupno vreme
snimanja se može razlikovati od tabele prikazane na
meniju ekrana; dostupno vreme snimanja možete
proveriti u dole prikazanoj tabeli kao što je prikazano
velikim slovima.
Tip emisije
HD
SD
Vreme snimanja
Procenjena
bitska brzina BD-F8500 BD-F8900
8 MB/s
(Normal)
20 MB/s
(High)
5 MB/s
(Normal)
10 MB/s (High)
124 sati
257 sati
49 sati
102 sati
199 sati
411 sati
99 sati
205 sati
Kod regiona
Proizvod i diskovi su kodirani prema regionu. Ti
regionalni kodovi moraju da se slažu da bi se disk
reprodukovao. Ako kodovi nisu usklađeni, disk se
neće reprodukovati.
Broj regiona za ovaj proizvod se nalazi na zadnjoj
ploči proizvoda.
Tip diska
Kod
regiona
Blu-ray disk
b
2
DVD-VIDEO
4
Oblast
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Afrika, Grenland
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
Oznake diskova koje proizvod
može reprodukovati
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
BD-Live
DivX
||NAPOMENA |
\\ Pošto funkcija Timeshift i druge ugrađene funkcije kod
ovog proizvoda zahtevaju određenu količinu prostora na
HDD koji se dodeljuje interno, ukupna veličina koja se
prikazuje u meniju Postavki „Menadžer skladišnih uređaja“
može se razlikovati od kapaciteta HDD koji je naveden u
ovom uputstvu.
PAL televizijski sistem u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
• RF kabl za televizor
• Daljinski upravljač
• Baterije za daljinski upravljač (veličina AAA)
• Mrežni kabl
• Korisničko uputstvo
| 2 Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 2
2013-03-14 오전 9:53:15
Prednja ploča ili zadnja ploča
TASTER ZA REPRODUKCIJU/PAUZU
TASTER STOP
TASTER ZA OTVARANJE/ZATVARANJE
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
FIOKA ZA DISK
ANT OUT (TO TV)
USB HOST
ANT IN
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
USB HOST
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 3
3|
2013-03-14 오전 9:53:16
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
Uključite i isključite proizvod.
Pritisnite za rad sa televizorom.
Pritisnite za rad sa proizvodom.
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa
opcijama ili za direktno pristupanje kanalima.
Koristite za ulazak u meni diska.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
TTX/MIX
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Pritisnite za preskakanje unazad ili unapred.
Isključuje zvučnike vašeg televizora.
Pritisnite da biste izabrali TV kanal.
TV SOURCE
CH LIST
HOME
GUIDE
Pritisnite da pređete na početni ekran.
Pritisnite za prikaz informacija o reprodukciji
tokom reprodukovanja sadržaja sa diska/
USB-a ili prikaz informacija o TV kanalu.
Koristite da izaberete stavke menija i
menjate vrednosti u meniju.
Vratite se na prethodni meni.
Pritisnite da koristite funkciju veb
pregledača.
Pritisnite kada želite da koristite 3D funkciju.
Pritisnite za izlazak iz menija.
A
B
1
DIGITAL
PANDORA
3D
SMART HUB SEARCH
WEB BROWSER
C
D
E-MANUAL
SOCIAL
REC
REC PAUSE
SUBTITLE
SUBTITLE
INPUT
TV
Ovi tasteri se koriste za menije proizvoda i
za nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.
Pritisnite da koristite TV društvene mreže.
Pritisnite za pauziranje tokom snimanja.
Pritisnite da biste pristupili e-uputstvu
Stavljanje baterija
Omogućava vam da, nakon instalacije,
izaberete ulazni izvor na televizoru.
Prikazuje EPG (elektronski programski
vodič.)
Pritisnite da biste koristili meni Alatke.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Koristite za ulazak u iskačući meni/meni
naslova.
Pritisnite da pauzirate reprodukciju ili
Timeshift funkciju.
Pritisnite za reprodukciju ili pokretanje
Timeshift funkcije.
TV MUTE
Podešavanje jačine zvuka televizora.
Pritisnite da bite koristili aplikacije
Naizmenično bira Teletext, Double ili Mix.
Pritisnite za pretraživanje unazad ili unapred.
Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.
Prikazuje listu kanala na ekranu.
Uključite i isključite televizor.
Za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.
Pritisnite za snimanje.
||NAPOMENA |
\\ Ako daljinski upravljač ne radi pravilno:
-- Proverite polaritet +/– baterija.
-- Proverite da li su baterije iscurele.
-- Proverite da li je senzor za daljinsko upravljanje
blokiran nekom preprekom.
-- Proverite da li se u blizini nalazi fluorescentno svetlo.
||OPREZ |
\\ Odložite baterije u skladu sa lokalnim propisima za zaštitu
sredine. Ne stavljajte ih u kućni otpad.
| 4 Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 4
2013-03-14 오전 9:53:16
Podešavanje daljinskog upravljača za rad
sa televizorom
„„
Da biste utvrdili da li je vaš televizor
kompatibilan, pratite sledeća uputstva.
1. Uključite televizor.
2. Usmerite daljinski upravljač ka televizoru.
3. Pritisnite taster TV da biste podesili TV režim.
4. Pritisnite i zadržite taster TV POWER, a
zatim, pritiskom na odgovarajuće numeričke
tastere, unesite dvocifreni kod u tabelu na
desnoj strani koji odgovara proizvođaču
televizora. Vaš televizor će se isključiti ako je
kompatibilan sa daljinskim upravljačem.
Daljinski upravljač je sada programiran za
upravljanje televizorom.
||NAPOMENA |
\\ Ako je za vašu marku televizora navedeno više kodova,
pokušajte redom sa svakim dok ne pronađete onaj koji
funkcioniše.
\\ Ako zamenite baterije daljinskog upravljača, ponovo
morate podesiti kod marke televizora.
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete
upravljati izvesnim funkcijama vašeg televizora.
Taster
TV POWER
Broj
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkcija
Koristi se za uključivanje i isključivanje
televizora.
Koristi se za direktan unos brojeva.
Koristi se za podešavanje jačine zvuka
televizora.
Koristi se za uključivanje i isključivanje
zvuka.
Koristi se za izbor željenog kanala.
Koristi se za izbor spoljnog izvora koji je
povezan na televizor.
||NAPOMENA |
\\ Gore navedene funkcije neće obavezno funkcionisati kod
svih televizora. Ako naiđete na probleme, koristite daljinski
upravljač televizora.
Kontrolni kodovi televizora
Marka
SAMSUNG
Kod
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FINLUX
TV POWER+06,
+49, +57
FERGUSON
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
Marka
TV POWER+66
NORDMENDE
TV POWER+72,
+73, +75
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
TV POWER+57
TV POWER+06,
+56, +57
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
TELEAVA
TV POWER+40
TV POWER+06,
+55, +56, +57
RADIOMARELLI TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +57
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+58,
+59, +73, +74
TV POWER+52
TV POWER+06, +69
TV POWER+74
PIONEER
SINUDYNE
TV POWER+61, +79
Kod
NOBLEX
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 5
5|
2013-03-14 오전 9:53:16
Povezivanje
Povezivanje sa televizorom
Ka ANT INPUT
Ka ANT IN
RF kabl
Audio
Vídeo
Ka TV
Povezivanje sa audio sistemom
1. način Povezivanje sa AV prijemnikom koji podržava HDMI
• Koristite HDMI kabl (nije isporučen)
2. način Povezivanje na AV prijemnik preko Optical ulaza
• Koristite optički kabl (nije isporučen)
• Zvuk ćete čuti samo sa dva prednja zvučnika kada je digitalni izlaz podešen na PCM.
Audio/Vídeo
2. način
Audio
1. način
| 6 Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 6
2013-03-14 오전 9:53:17
Mrežna veza
Bežična mreža
Možete da povežete proizvod sa svojim mrežnim
ruterom na neki od načina koji su ilustrovani u
nastavku.
Kablovska mreža
Bežični ruter
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
Ili
usmerivač
Širokopojasni
modem
Širokopojasni
servis
||NAPOMENA |
\\ Ako bežični ruter podržava DHCP, vaš proizvod može
da koristi DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje sa
bežičnom mrežom.
\\ Svoj bežični ruter postavite u infrastrukturni mod. „Adhoc“ mod nije podržan.
Širokopojasni
servis
||NAPOMENA |
\\ Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje
softvera možda neće biti dozvoljen, što zavisi od rutera
koji koristite ili politike vašeg dobavljača internet usluga.
Za više informacija, kontaktirajte vašeg ISP (Internet
Service Provider).
\\ Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje
veze sa mrežom.
\\ Da biste koristili funkciju AllShare sa računarom, morate
da povežete svoj računar.
\\ Ovaj proizvod podržava samo sledeće protokole bežičnog
prenosa sa bezbednosnim ključem:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Na bežičnom ruteru odaberite kanal koji se trenutno ne
koristi. Ako kanal koji je podešen za bežični ruter trenutno
koristi neki drugi uređaj u blizini, to će dovesti do ometanja i
prekida komunikacije.
\\ Ako izaberete mod čistog velikog protoka (Greenfield)
802.11n i podesite tip šifriranja na svom ruteru ili ruter na
WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), ovaj proizvod neće
podržavati povezivanje u skladu sa novim specifikacijama za
sertifikaciju Wi-Fi veze.
\\ Ako vaš ruter podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup – WiFi zaštićena instalacija), možete da povežete mrežu preko
PBC-a (Push Button Configuration – Konfiguracija sa
pritiskom na taster) ili PIN-a (Personal Identification Number
– Lični identifikacioni broj). WPS će automatski konfigurisati
SSID i WPA ključ u bilo kom režimu.
\\ Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati ometanje,
što zavisi od uslova rada (performanse rutera, razdaljina,
prepreka, ometanje od strane drugih radio uređaja, itd.).
\\ Da biste koristili funkciju AllShare sa računarom, morate da
povežete svoj računar.
Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 7
7|
2013-03-14 오전 9:53:18
Procedura podešavanja
3
• Početni ekran se neće pojaviti ako ne konfigurišete
početne postavke.
• Kod ovog proizvoda OSD (On Screen Display) se može
promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
• Postupak pristupa može biti drugačiji, što zavisi od
izabranog menija.
4
5
Isključite televizor nakon povezivanja plejera. Kada
prvi put povežete plejer sa televizorom, plejer
se automatski uključuje i pojavljuje se ekran sa
početnim podešavanjima.
Pokrenite proceduru početnog podešavanja.
||NAPOMENA |
6
7
\\ Lozinka: Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu
lozinku koju želite.
-- Francuska, Italija : Lozinku ne možete da postavite na
vrednost „0000“. Izaberite druge brojeve.
-- Ostali : Podrazumevana lozinka je 0000.
\\ Meni za naručivanje kanala može da se prikaže kada je
Italija podešena kao zemlja.
Početni ekran
Menadžer rasporeda : Sačuvajte željene TV
programe.
Pomoć za navigaciju : Prikazuje raspoložive
tastere na daljinskom upravljaču.
Web pregledač : Pristupite Internetu pomoću
aplikacije „Web Browser“.
Preporučene aplikacije : Direktno pristupite
preporučenim aplikacijama.
Filmovi i TV emisije : Preuznite filmove i TV emisije
sa Interneta.
8
\\ Kada se ovaj proizvod prvi put poveže sa televizorom,
proizvod će se automatski uključiti. To je normalno.
Podešavanja : Postavite različite funkcije koje
odgovaraju vašim ličnim potrebama.
||NAPOMENA |
\\ Ovaj meni možda neće biti podržan u svim
zemljama.
||NAPOMENA |
\\ Na ekranu glavnog menija, nakon 3 minuta prebaciće
na režim DTV kanala. Kada pristupate meniju Postavke,
čuvar ekrana će se aktivirati nakon 5 minuta.
Štedi energiju tako što automatski isključuje proizvod
kada korisnik ne vrši nijednu radnju 4 sata. Ukoliko je
meni „Autom. isključenje“ podešen na „Isklj.“, napajanje
neće biti automatski prekinuto.
1
8
Filmovi i TV
emisije
Idite na Apps i povežite se sa mrežom
da biste dobili prepoučene aplikacije.
7
6
1
2
Apps
Fotografije,
video i
muzika
Web pregledač
Menadžer rasporedaPodešavanja
a Samsung nalog d preslikavanje ekrana
2
3
4
5
Apps : Pristupite različitim komercijalnim ili
besplatnim aplikacijama.
Fotografije, video i muzika : Reprodukujte video
zapise, fotografije ili muzički sadržaj sa diska,
USB-a, računara ili mobilnih uređaja.
| 8 Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 8
2013-03-14 오전 9:53:18
Pristupanje ekranu Postavki
Kako koristiti e-Uputstvo
1. Izaberite Podešavanja na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran Postavke.
E-MANUAL
Podešavanja
Ekran
Zvuk
Emitovanje
Mreža
Smart funkcije
Sistem
Podrška
Ekran
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Postavke za 3D
Format slike
16:9 Originalno
BD Wise
Isklj.
RECEIVER
TTX/MIX
RezolucijaAut.
BD
1
4
TV
SUBTITLE
DTV pametna rezolucija
INPUT
2
3
5
6
Filmski kadar (24fps)
Velic. ekrana za Smart Hub
7
8
DISC MENU
Ekran e-Uputstva
Isklj.
Aut.
Veličina 1
1
9
TITLE MENU
0 POPUPpodmenijima i
2. Da biste pristupili menijima,
opcijama postavki, pogledajte crtež daljinskog
upravljača i tabelu podešavanja.
Tasteri na daljinskom upravljaču za
meni Postavke
TV MUTE
Connection
Setting
Display
Audio
Broadcasting
Networks
Smart Features
System
Support
Media Play
DTV Functions
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
1
2
1
2
3
4
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
3
3
4
4
D
SMART HUB SEARCH E-MANUAL SOCIAL
Taster HOME
: Pritisnite da pređete na početni ekran.
1
INPUT
TV
Taster RETURN
: Vratite
se na prethodni meni.
PANDORA
3D
SUBTITLE
WEB BROWSER
REC
REC PAUSE
Tasteri v (Unesi) / SMER :
• Pritisnite ▲▼◄► da biste pomerali kursor ili
izabrali stavku.
• Pritisnite taster v da biste aktivirali trenutno
izabranu stavku ili potvrdili podešavanje.
2
Setting > System
System
Setup
3
Try Now
Sets the channels and the time when setting up this product for the frist
time or when resetting it.
Language
4
Try Now
You can select the language you prefer for the On-screen menu, disc menu,
etc.
a Home b Index c Search
GUIDE
2
U e-Uputstvu vašeg proizvoda
možete pronaći uputstva o
funkcijama proizvoda. Da biste ga
koristili, pritisnite taster E-MANUAL
na daljinskom upravljaču.
Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste
izabrali kategoriju, a zatim pritisnite
taster v.
Početna : Prelazak u početni ekran e-Uputstva.
Indeks : Prikazuje ekran sa indeksima.
Pretraga : Dozvoljava vam da pretražujete
informacije prema unetim rečima.
Probajte odmah : Omogućava prelazak u
odgovarajući OSD meni.
||NAPOMENA |
\\ Ova funkcija nije omogućena u svim menijima.
\\ Ukoliko je strana E-priručnika prikazana na TV ekranu
nekompletna i delimično sakrivena, velič. ekrana za
Smart Hub podesite na Veličina 1.
Taster EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog menija.
Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 9
9|
2013-03-14 오전 9:53:19
Rešavanje problema
Ako izgleda kao da BD-HDD kombinovani uređaj ima problem, prvo pogledajte ovu listu mogućih
problema i rešenja.
Ako se nijedan od ovih saveta za rešavanje problema ne može primeniti, posetite “www.samsung.com”,
a zatim kliknite na Podrška, ili pozovite centar za podršku kupcima kompanije Samsung.
PROBLEM
REŠENJE
Ekran je blokiran
• Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju koju vaš TV aparat ne podržava (na
primer. 1080p), može se desiti da na vašem TV aparatu ne vidite sliku.
• Pritiskajte tastere 5 (STOP) (na gornjoj ploči) glavnog ekrana duže od
5 sekundi kada nema diska. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.
• Kada su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički
BD podaci biće obrisani.
Zaboravljena lozinka
• Pritiskajte tastere 5 (STOP) (na gornjoj ploči) glavnog ekrana duže od
5 sekundi kada nema diska. Sve postavke, uključujući i PIN, biće vraćene
na fabričke postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno
neophodno.
• Kada su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički
BD podaci biće obrisani.
Popravke
Ukoliko nas kontaktirate za popravku vašeg proizvoda, administrativni troškovi mogu biti naplaćeni ako je:
1. Tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru.
2. Vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru.
Iznos administrativnih troškova ćemo vam dostaviti pre nego što obavimo posetu ili počnemo da radimo
na vašem proizvodu.
Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, potražite rešenje na www.samsung.com ili
kontaktirate Samsungov centar za podršku pre nego što zatražite popravku proizvoda.
| 10 Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 10
2013-03-14 오전 9:53:19
Kompatibilnost sa diskovima i formatima
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš proizvod može reprodukovati
Sadržaj
VIDEO
MUZIKA
FOTOGRAFIJE
VIDEO
MUZIKA
FOTOGRAFIJE
Mediji
Detalji
Blu-ray disk
BD-ROM ili BD-RE/R disk snimljen u BD-RE formatu.
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
HDD
USB
DVD-VIDEO, DVD±RW/±R diskovi koji su snimljeni i finalizovani.
Mediji sa DivX, MKV ili MP4 sadržajima.
Muzika snimljena na CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R diskovima na kojima se nalaze
MP3 ili WMA sadržaji.
Fotografije snimljene na CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R diskovima na kojima se
nalaze JPEG sadržaji.
Video zapisi, muzika i fotografije sačuvani na HDD ili USB uređaju.
Tipovi diskova koje vaš proizvod ne može reprodukovati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-disk, itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW (VR mod)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reprodukuju samo
audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku.)
• 3,9 GB DVD-R diskovi
za autorizaciju.
||NAPOMENA |
\\ Ovaj proizvod možda neće reprodukovati neke CD-RW/R i DVD±RW/±R diskove zbog uslova snimanja.
\\ Ako DVD±RW/±R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
\\ Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD±RW/±R uređaju brzinom većom od 10 Mb/s.
\\ Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-RE/R uređaju brzinom većom od 25 Mb/s.
\\ Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima diskova ili kada koristite specifične operacije, kao što su promena ugla ili
podešavanje proporcija slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji diska. Pogledajte ako je neophodno.
\\ Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke funkcije vršiti sporije.
Zaštita od kopiranja
• Zbog toga što je AACS (Napredni sistem za pristup sadržaju) odobreni sistem za zaštitu sadržaja za
Blu-ray format, sličan upotrebi CSS-a (sistem za šifriranje sadržaja) za DVD format, izvesna ograničenja
postoje kod reprodukcije, izlaza analognog signala, itd., kod AACS zaštićenih sadržaja.
Rad ovog proizvoda i ograničenja ovog proizvoda mogu varirati zavisno od vremena kupovine, jer ta
ograničenja AACS može prihvatiti i/ili izmeniti nakon proizvodnje ovog proizvoda. Štaviše, oznake
BD-ROM i BD+ se dodatno koriste kao sistem za zaštitu sadržaja za Blu-ray format, što nameće
izvesna ograničenja, uključujući i ograničenja reprodukcije za BD-ROM oznaku i/ili BD+ zaštićene
sadržaje. Da biste dobili dodatne informacije o AACS, BD-ROM oznaci, BD+ ili ovom proizvodu,
molimo kontaktirajte SAMSUNG centar za podršku kupcima.
Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 11
11 |
2013-03-14 오전 9:53:19
• Mnogi Blu-ray/DVD diskovi su kodirani sa
zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da
povežete vaš proizvod samo direktno na vaš
televizor, ne na video rekorder. Povezivanje na
video rekorder dovodi do izobličavanja slike sa
Blu-ray/DVD diskova sa zaštitom od kopiranja.
• Prema američkom zakonu o zaštiti autorskih
prava i zakonima o zaštiti prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, upotreba, prikazivanje,
distribucija i ponovno gledanje televizijskih
programa, video traka, Blu-ray diskova, DVD
diskova i drugih materijala može biti podložno
građanskoj i/ili krivičnoj odgovornosti.
• Obaveštenje o Cinavia tehnologiji : Ovaj
proizvod koristi Cinavia tehnologiju za
ograničavanje korišćenja neovlašćenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i video
zapisa, kao i njihove muzičke podloge. Kada
se otkrije korišćenje neovlašćenog kopiranja,
prikazaće se poruka i prekinuti kopiranje.
Više informacija o Cinavia tehnologiji ćete naći
u Cinavia onlajn informacionom centru za
potrošače na adresi http://www.cinavia.com.
Za dodatne informacije o Cinavia tehnologiji
pošaljite zahtev putem pošte na adresu : Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA i navedite svoju
poštansku adresu.
Ovaj proizvod sadrži vlasničku tehnologiju
po licenci dobivenoj od kompanije Verance
Corporation i zaštićena je američkim patentom
7,369,677 i drugim SAD i međunarodnim
patentima koji su izdati ili čekaju na odobrenje,
kao i po zakonu o autorskom pravu i poslovnim
tajnama za određene aspekte takve tehnologije.
Cinavia je zaštitni znak Verance Corporation.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance
Corporation. Sva prava zadržava Verance.
Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
Izjava o odricanju odgovornosti za
mrežni servis
SADRŽAJI I SERVISI TREĆIH STRANA SU
OBEZBEĐENI „KAKVI JESU“. SAMSUNG
NE GARANTUJE ZA SADRŽAJE ILI USLUGE
KOJE SU OBEZBEĐENE NA TAJ NAČIN,
BILO IZRIČITO ILI PREĆUTNO, BEZ OBZIRA
NA SVRHU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE
BILO KAKVE GARANCIJE, UKLjUČUJUĆI, ALI
NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE
UTRŽIVOSTI ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE
SVRHE. SAMSUNG NE GARANTUJE
TAČNOST, VALIDNOST, PRAVOVREMENOST,
ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KAKVOG
SADRŽAJA ILI SERVISA KOJI SU STAVLJENI NA
RASPOLAGANJE PREKO OVOG UREĐAJA I NI
POD KAKVIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI I
NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN,
BILO PO UGOVORU ILI SPORU, ZA SVE
DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE
ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE
HONORARE, TROŠKOVE ILI BILO KOJE DRUGE
ŠTETE KOJE SU NASTALE ILI SU U VEZI SA BILO
KOJOM INFORMACIJOM SADRŽANOM U ILI
NASTALIM KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO
KOG SADRŽAJA ILI SERVISA OD STRANE VAS
ILI TREĆE STRANE, ČAK I AKO JE UPOZOREN
NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.
Usluge trećih strana mogu biti okončane ili
prekinute u bilo kom trenutku i Samsung ne
predstavlja i ne daje garanciju da će bilo koji
sadržaj ili usluga ostati dostupni za bilo koji
vremenski period. Sadržaji i servisi se prenose
od strane trećih strana putem mreža i prenosnih
kapaciteta nad kojima Samsung nema nikakvu
kontrolu. Bez ograničavanja opštosti ove izjave o
odricanju odgovornosti, Samsung izričito odriče
bilo kakvu odgovornost ili garanciju za bilo kakav
prekid ili suspenziju bilo kog sadržaja ili servisa
stavljenih na raspolaganje preko ovog uređaja.
Samsung nije odgovoran za korisnički servis u
vezi sa sadržajima i servisima. Bilo kakvo pitanje
ili zahtev koji su vezani za sadržaj ili servise treba
uputiti direktno provajderima odgovarajućeg
sadržaja i servisa.
Sav sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja
pripadaju trećim licima i zaštićene su autorskim
pravima, patentima, zaštitnim znakom i / ili
drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav
sadržaj i usluge se pružaju isključivo za vašu
ličnu nekomercijalnu upotrebu. Ne možete da
koristite bilo koji sadržaj ili usluge na način koji nije
odobren od strane vlasnika sadržaja ili provajdera
servisa. Bez ograničavanja prethodno navedenog,
osim ako je izričito odobreno od strane vlasnika
sadržaja ili provajdera servisa, ne smete menjati,
kopirati, ponovo objavljivati, otpremati, prenositi,
prevoditi, prodavati, kreirati izvedena dela,
eksploatisati ili distribuirati, na bilo koji način ili bilo
kojim sredstvima, sadržaj prikazan preko ovog
uređaja.
| 12 Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 12
2013-03-14 오전 9:53:19
Licenca
• Proizvedeno pod licencom
Dolby Laboratories. Dolby i
dupli -D simbol su zaštitni znaci
Dolby Laboratories.
• Proizvedeno pod licencom
američkih patenata br.:
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i drugih američkih i
svetskih patenata koji su potvrđeni ili čekaju na
potvrđivanje. DTS-HD, njegov simbol i DTSHD i njegov simbol su registrovani zaštitni
znaci, a DTS-HD Master Audio je zaštitni znaci
kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži softver.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• DivX
-- O DIVX VIDEO FORMATU:
DivX® je digitalni video
format koji je kreirala kompanija DivX, LLC,
podružnica korporacije Rovi Corporation.
Ovo je uređaj sa zvaničnim certifikatom DivX
Certified® koji reprodukuje DivX video. Više
informacija i softverske alate za konverziju
vaših datoteka u DivX video zapise potražite
na www.divx.com.
-- O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA
ZAHTEV: Ovaj uređaj sa certifikatom DivX
Certified® mora da bude registrovan da bi
mogao reprodukovati filmove kupljene u DivX
formatu video zapisa na zahtev (VOD). Da
biste dobili registracioni kod, pronađite DivX
VOD deo u meniju za podešavanje uređaja.
Idite na vod.divx.xom da biste saznali kako da
završite proces registracije.
-- DivX Certified® za reprodukciju DivX® video
zapisa do HD 1080p, uključujući i premium
sadržaj.DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su
zaštićeni znaci korporacije Rovi Corporation ili
njenih podružnica i koriste se pod licencom.
Pokriven jednim ili više sledećih patenata
izdatih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
• HDMI i High-Definition
Multimedia Interface, kao
i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
• Oracle i Java su registrovani
zaštitni znaci kompanije Oracle
i/ili njenih filijala. Ostala imena
mogu biti zaštitni znaci njihovih
vlasnika
• Rovi uslovi licenciranja sa podugovaračima i
krajnjim potrošačima (Uslovi korišćenja)
-- Ova aplikacija sadrži softver i tehnologiju
korporacije Rovi Corporation („Rovi“). Rovi
softver i tehnologija (zbirno: „Rovi tehnologija“)
dozvoljava krajnjim korisnicima da pristupaju
muzičkim podacima („Rovi podaci“), putem
interneta i drugačije, iz Rovi baza podataka u
vlasništvu („Rovi baze podataka“) smeštenim
na Rovi serverima („Rovi serveri“) i da vrše
druge funkcije. Možete da pristupate Rovi
podacima i da ih koristite samo putem funkcija
predviđenih za krajnje korisnike sadržanim u
ovom aplikativnom softveru.
-- Vi se slažete se da ćete Rovi podatke, Rovi
tehnologiju i Rovi servere koristiti samo za
svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Vi se
slažete da nećete potpisivati, kopirati, prenositi
ili emitovati Rovi podatke bilo kojoj trećoj
strani. Vi se slažete da nećete koristiti niti
eksploatisati Rovi podatke, Rovi tehnologiju,
Rovi baze podataka ili Rovi servere, osim ako
je to ovde izričito dozvoljeno.
-- Slažete se da će vaša neekskluzivna licenca
za pristup Rovi bazama podataka i za
korišćenje Rovi podataka, Rovi tehnologije
i Rovi servera biti poništena ako prekršite
ova ograničenja. Ako se vaša licenca poništi,
slažete se da ćete prekinuti bilo kakvo i svako
korišćenje Rovi podataka, Rovi tehnologije
i Rovi servera. Rovi zadržava sva prava na
Rovi podatke, Rovi tehnologiju i Rovi servere,
uključujući i sva vlasnička prava. Slažete se
da Rovi može da vam na direktan način, po
osnovu ovog ugovora, nametne svoja prava u
svoje ime.
-- Rovi zadržava pravo da izbriše podatke iz
Rovi baza podataka ili da promeni kategorije
podataka iz bilo kog razloga koji Rovi smatra
dovoljnim. Ne daju se nikakve garancije
da je Rovi tehnologija ili da su Rovi serveri
bez grešaka ili da će funkcionisanje Rovi
tehnologije ili Rovi Servera biti bez prekida.
Rovi nije u obavezi da vam obezbeđuje bilo
kakve nove, unapređene ili dodatne tipove
podataka ili kategorija koje bi Rovi mogao da
pruža u budućnosti i slobodan je da prekine
svoje onlajn usluge u bilo koje doba.
Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 13
13 |
2013-03-14 오전 9:53:20
-- Podaci koje podnosite za korišćenje neće biti
lični podaci ili podaci koji služe za identifikaciju
osoba, već samo podaci vezani za muzičke
albume i povezani podaci koji se ne pojavljuju
prilikom pretraživanja Rovi baze podataka.
Potvrđujete da je prema najboljem saznanju
album na koji se podneti podaci odnose
komercijalno dostupan i da vi, kao krajnji
korisnik, zakonski imate pravo da podnosite
takve podatke.
-- Do obima do koga vi, kao krajnji korisnik,
pružate bilo kakve informacije ili originalne
radove u vlasništvu za dodavanje u Rovi
bazama podataka, izjavljujete i garantujete da
ste vi jedini vlasnik takvog rada (ili radova) i da
dodeljujete sva dalja autorska prava kompaniji
Rovi, kao i pravo da registruje autorsko pravo
nad takvim radom (ili radovima) kao delu Rovi
baze podataka.
-- ROVI TEHNOLOGIJA I SVAKA STAVKA
ROVI PODATAKA VAM SE LICENCIRAJU
„KAKVE JESU“. ROVI NE IZJAVLJUJE
NITI GARANTUJE, IZRIČITO ILI
PODRAZUMEVANO, U VEZI TAČNOSTI
BILO KAKVIH ROVI PODATAKA NA
ROVI SERVERIMA. ROVI ODRIČE BILO
KAKVE GARANCIJE, IZRAŽENE ILI
PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI
NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE
UTRŽIVOSTI ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE
SVRHE. ROVI NE GARANTUJE DA ĆE VAŠIM
KORIŠĆENJEM ROVI TEHNOLOGIJE ILI
BILO KOG ROVI SERVERA BITI POSTIGNUTI
REZULTATI. NI U KOM SLUČAJU ROVI NEĆE
BITI ODOGOVORAN PREMA VAMA ILI BILO
KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVE
POSLEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE ILI ZA
BILO KAKAV GUBITAK PROFILTA ILI PRIHODA
NASTALOG ZBOG VAŠEG KORIŠĆENJA
ROVI PODATAKA, ROVI TEHNOLOGIJE ILI
DRUGOG.
• Obaveštenje o licenciranju otvorenog izvornog
koda
-- U slučaju korišćenja softvera sa otvorenim
izvornim kodom, Licence za otvoreni izvorni
kod su dostupne u meniju proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni
znaci Blu-ray Disc Association.
Preporuka - Samo EU
• Samsung Electronics ovim
izjavljuje da je ovaj BD-HDD
Combo usklađen sa bitnim
zahtevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EC.
Zvanična izjava o usklađenosti se može naći na
adresi http://www.samsung.com;
idite na Podrška > Pretraga podrške za proizvode
u unesite naziv modela.
Ova oprema može da radi u svim zemljama EU.
Ova oprema se može koristiti samo u zatvorenim
prostorijama.
| 14 Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 14
2013-03-14 오전 9:53:20
Upozorenje
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU
STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
Ovaj simbol ukazuje na „opasan napon“
u proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC se dobijaju uz ovaj proizvod.
(ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA NEMA
DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
Ne instalirajte ovu opremu u skučenim prostorima,
kao što je polica za knjige i slični komadi
nameštaja.
UPOZORENJE
• Da biste sprečili štetu koja može dovesti do
opasnosti od požara ili električnog udara, ne
izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ
• BD-HDD COMBO KORISTI NEVIDLJIVI
LASERSKI ZRAK KOJI MOŽE DA IZAZOVE
IZLAGANJE OPASNOM ZRAČENJU. VODITE
RAČUNA DA PRAVILNO RUKUJETE BDHDD Combo, KAO ŠTO JE NAVEDENO U
UPUTSTVU.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
POSTUPAKA OSIM ONIH KOJI SU NAVEDENI
OVDE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPCE I NE VRŠITE POPRAVKE SAMI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM
LICIMA.
Ovaj proizvod zadovoljava CE norme kada je u
pitanju korišćenje oklopljenih kablova i konektora
za povezivanje uređaja sa drugom opremom. Da
bi se sprečile elektromagnetne smetnje sa drugim
električnim uređajima, kao što su radio aparati i
televizori, koristite oklopljene kablove i konektore
za povezivanje.
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabl na ovom uređaju se isporučuje sa
livenim utikačem koji ima osigurač. Vrednost
osigurača se označava na strani na kojoj se nalaze
konektori utikača.
Ako je potrebna njegova zamena mora se koristiti
osigurač iste snage odobren prema BS1362.
Ukoliko se poklopac može skidati, nikada ne
koristite utikač ako nedostaje poklopac osigurača.
Ako je potrebno zameniti poklopac osigurača, on
mora imati istu boju kao strana na kojoj se nalaze
konektori utikača. Rezervne poklopce možete naći
kod vašeg prodavca.
Ako integrisani utikač nije pogodan za mrežnu
utičnicu u vašoj kući ili kabl nije dovoljno dugačak
da bi se mogao priključiti na utičnicu, trebalo bi da
obezbedite odgovarajući sigurnosni produžni kabl
ili upitate svog prodavca za pomoć.
Međutim, ako ne postoji druga mogućnost osim
odsecanja utikača, izvadite osigurač, a zatim
bezbedno odložite utikač. Ne povezujte utikač
na mrežnu utičnicu ako postoji opasnost od
električnog udara zbog ogoljenog savitljivog kabla.
Da biste iskopčali aparat sa električne mreže,
morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će
mrežni utikač biti slobodan.
Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko uputstvo
podleže pravu intelektualne svojine izvesnih trećih
strana.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Upotreba kontrola,
podešavanja ili izvršavanje procedura, osim
onih koje nisu ovde navedene, može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 15
15 |
2013-03-14 오전 9:53:20
OPREZ :
• KLASA 3B VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG
LASERSKOG ZRAČENJA KADA JE OTVOREN.
IZBEGAVATI IZLAGANJE ZRAKU (IEC 60825-1)
• OVAJ proizvod KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
POSTUPAKA OSIM ONIH KOJI SU NAVEDENI
OVDE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPAC I NE VRŠITE POPRAVKE SAMI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM
LICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mere opreza
Važna sigurnosna uputstva
Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za rad. Pratite sva dole navedena
sigurnosna uputstva.
Sačuvajte ovo uputstvo za potrebe budućeg
informisanja.
1. Pročitajte ova uputstva.
2. Sačuvajte ova uputstva.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja.
4. Pratite sva uputstva.
5. Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
6. Čistite ga samo suvom tkaninom.
7. Ne blokirajte ventilacione otvore. Instalirajte u
skladu sa uputstvima proizvođača.
8. Nemojte da postavljate uređaj pored izvora
toplote, kao što su radijatori, grejači, šporeti
ili drugi aparati (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplotu.
9. Ne ugrožavajte sigurnosnu svrhu
polarizovanih ili uzemljenih utikača.
Polarizovani utikač ima dva pina od kojih je
jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima
dva pina i treći zubac za uzemljenje. Širi pin ili
treći zubac postoje radi vaše sigurnosti. Ako
isporučeni utikač ne odgovara vašoj mrežnoj
utičnici, potražite savet od električara za
odgovarajuću zamenu.
10. Zaštitite mrežni kabl od gaženja ili uklještenja,
naročito kod utikača, priručnih priključaka,
kao i na mestu gde izlazi iz aparata.
11. Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio
proizvođač.
12. Koristite samo na kolicima,
stalku, tronošcu, konzoli
ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se prodaju
uz aparat. Kada se koriste
kolica, treba paziti prilikom
pomeranja kombinacije kolica i aparata da bi
se izbegle povrede zbog prevrtanja.
13. Izvucite utikač aparata iz utičnice tokom
grmljavine ili ako se ne koristi duži vremenski
period.
14. Sve popravke prepustite kvalifikovanom
osoblju servisa. Popravka je potrebna kada
se aparat ošteti na bilo koji način, kao što
su oštećenje priključnog kabla ili utikača,
prolivanje tečnosti po aparatu, pad nekog
predmeta na aparat, izlaganje aparata kiši ili
vlazi, neispravan rad ili pad.
Čuvanje i rukovanje diskom
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju ili ogrebotine na
disku mogu da smanje kvalitet
zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje
-- Izbegavajte dodirivanje površine diska na koju
su snimljeni podaci.
-- Uvek držite disk za ivice da biste izbegli
ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.
-- Ne lepite papir ili traku na disk.
| 16 Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 16
2013-03-14 오전 9:53:21
• Čišćenje diskova
-- Ako na površini diska postoje
otisci prstiju ili prljavština, očistite
ga blagom sapunicom i obrišite
mekom tkaninom.
-- Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka
spoljnom obodu diska.
• Čuvanje diska
`` Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
`` Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
`` Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i u
vertikalnom položaju.
Mere opreza pri rukovanju
• Ne potapajte i ne prskajte ovaj aparat. Ne
stavljajte predmete napunjene vodom, kao što
su vaze, na aparat.
• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate
da izvučete mrežni utikač iz zidne utičnice.
Zbog toga mrežni utikač mora uvek da bude
pristupačan.
• Ne priključujte više električnih uređaja na istu
zidnu utičnicu. Preopterećenje utičnice može
prouzrokovati pregrevanje koje može dovesti do
požara.
• Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj
proizvod, morate prvo da ih isključite.
• Ako proizvod iznenada premestite sa hladnog
na toplo mesto, može se javiti kondenzacija na
radnim delovima i sočivima i izazvati abnormalnu
reprodukciju diska. Ako se to desi, isključite
proizvod iz struje, sačekajte dva sata i ponovo
priključite utikač u zidnu utičnicu. Zatim, stavite
disk i ponovo pokušajte reprodukciju.
• Ako ovaj proizvod pravi abnormalnu buku ili
proizvodi miris paljevine ili dima, odmah isključite
uređaj pritiskom na prekidač za uključivanje i
isključivanje i izvucite utikač iz utičnice. Zatim
se obratite najbližem centru za podršku za
tehničku pomoć. Nemojte koristiti ovaj proizvod.
Korišćenje ovog proizvoda bi tada moglo
prouzrokovati požar ili električni udar.
Napomene o USB povezivanju
• Vaš proizvod podržava sisteme datoteka FAT16,
FAT32 i NTFS (samo čitanje).
• USB uređaje povežite direktno na USB port
proizvoda. Povezivanje preko USB kabla može
dovesti do problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja
u čitač za više kartica može da dovede do
nepravilnog funkcionisanja čitača.
• Ovaj proizvod podržava PTP protokol.
• Ne isključujte USB uređaj tokom procesa
„učitavanja“.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti
potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj proizvod ne može da reprodukuje MP3
datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim
pravima) sistemom koje su preuzete sa
komercijalnih sajtova.
• Vaš proizvod podržava samo video zapise sa
manje od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš proizvod podržava samo uređaje klase USB
memorija velikog kapaciteta (MSC), kao što su
stikovi, čitači fleš kartica i USB HDD uređaji.
(HUB sistem nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i fleš
memorije možda neće biti kompatibilni sa ovim
proizvodom.
• Ako je za neke USB uređaje neophodno
prekomerno napajanje, uređaj za zaštitu kola
može da ograniči njihov rad.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD uređaja
nestabilna, obezbedite dodatno napajanje
priključivanjem HDD u zidnu utičnicu.
Ako problem i dalje postoji, obratite se
proizvođaču USB HDD uređaja.
• Tokom reprodukcije ili kopiranja, nemojte
odvajati USB uređaj.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje
oštećenje datoteka s podacima ili gubitak
podataka.
• Vaš proizvod ne podržava komprimovanu
datoteku, raščlanjenu datoteku i šifrovanu
datoteku NFTS sistema.
-- Možete da popravite ili formatirate USB uređaj
svom stonom računaru. (Samo za operativni
sistem MS Windows)
• Vaš proizvod podržava USB memorijske
uređaje, MP3 proizvode, digitalne fotoaparate i
USB čitače kartica.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.
Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 17
17 |
2013-03-14 오전 9:53:21
Povežite USB uređaj pre
korišćenja funkcija Timeshift ili
Snimljeni TV program
Ne koristite USB memorijski stik. Ne
podržavamo USB memorijski stik.
Preporučujemo korišćenje USB HDD
uređaja sa najmanje 5400 o/min,
ali USB HDD uređaj tipa RAID nije
podržan.
• Da biste koristili mod Timeshift ili funkciju
Snimljeni TV program, povezani USB uređaj
mora da izvrši funkciju Formatiranje uređaja radi
pravilnog formata snimanja.
-- Za vreme formatiranja uređaja nemojte
isključivati uređaj. Ako formatirate uređaj, sve
datoteke će biti izbrisane.
-- Pre formatiranja uređaja za ovaj proizvod,
napravite rezervnu kopiju svojih datoteka da
biste sprečili oštećivanje ili gubitak podataka.
SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje
oštećenje datoteka s podacima ili gubitak
podataka.
• Snimljeni video zapisi imaju DRM (upravljanje
digitalnim pravima) zaštitu i ne mogu se
reprodukovati na računaru ili drugom proizvodu.
Imajte na umu da datoteke sačuvane na
televizoru ne mogu da se koriste nakon
promene matične ploče.
• Potrebno je najmanje 100 MB slobodnog
prostora za snimanje.
• Snimanje će se zaustaviti ako slobodan prostor
u memoriji opadne ispod 50 MB.
• Ako USB uređaj nije prošao testiranje
performansi uređaja, USB uređaj mora ponovo
da se podvrgne formatiranju i testiranju
performansi pre nego što počnete da snimate
uz pomoć vodiča ili manadžera kanala.
Ako uređaj ne prođe na testiranju performansi,
ne može se koristiti za snimanje.
Napomena o nadogradnji
fabričkog softvera CAM modula
Neki CAM moduli na tržištu sa starijom verzijom
fabričkog softvera nisu u potpunosti interoperabilni
sa ovim uređajem koji je kompatibilan sa v1.3
specifikacijom.
Ovo je problem kod starijih CAM, a ne kod uređaja
usklađenog sa CI Plus.
U ovom slučaju, problem se može rešiti
nadogradnjom fabričkog softvera CAM.
Kontaktirajte vašeg mrežnog opreratera ili CAM
operatera u vezi toga.
Proverite da li je fabrički softver CAM nadograđen
i kompatibilan sa CI+ 1.3 verzijom.
Korišćenje 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće sigurnosne
informacije pre korišćenja 3D funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost
prilikom gledanja 3D televizije, npr. vrtoglavicu,
mučninu i glavobolju.
Ako osetite neki od ovih simptoma, prekinite
gledanje 3D televizije, skinite 3D aktivne naočare
i odmorite se.
• Gledanje 3D slika duže vreme može da dovede
do zamora očiju. Ako osetite zamor očiju,
prekinite gledanje 3D televizije, skinite 3D
aktivne naočare i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da
proverava decu koja koriste 3D funkciju.
Ako se dete požali na zamor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučninu, onda mora da prekine
gledanje 3D televizije i da se odmori.
• Ne koristite 3D aktivne naočare u druge svrhe.
(Na primer, kao naočare za vid, naočare za
sunce, zaštitne naočare, itd.)
• Ne koristite 3D funkciju ili 3D aktivne naočare
dok hodate ili se krećete. Korišćenje 3D funkcije
ili 3D aktivnih naočara za vreme kretanja može
da dovede do toga da udarate u predmete,
da se sapletete i/ili padnete, kao i do teških
povreda.
• Kada se sa ovim modelom reprodukuje 3D
program, ekran može izgledati kao što je
pokazano ispod:
| 18 Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 18
2013-03-14 오전 9:53:22
Prikaz na ekranu
Opis
Jedan pored drugog Isti ekran se duplira horizontalno
Gore i dole
Isti ekran se duplira vertikalno.
• Prijem 3D programa, snimanje i reprodukcija možda ne budu podržani u potpunosti kod ovog modela
zato što formati 3D emisija još uvek nisu standardizovni u svetu. To ne predstavlja neispravnost ili kvar
proizvoda.
• Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite 3D uređaj (3D kompatibilan AV prijemnik ili televizor)
na HDMI OUT priključak proizvoda korišćenjem HDMI kabla velike brzine. Stavite 3D naočare pre
reprodukovanja 3D sadržaja.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabla koji je povezan na HDMI OUT priključak.
• Budući da je rezolucija video signala u režimu 3D reprodukcije fiksirana na rezoluciju originalnog 3D
videa, rezoluciju ne možete da promenite onako kako želite.
• Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće pravilno
funkcionisati u modu 3D reprodukcije.
• Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti HDMI kabl za velike brzine.
• Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora najmanje za tri širine ekrana. Na primer, ako imate ekran
dijagonale 46 inča, udaljite se od ekrana 138 inča (11,5 stopa).
• Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u visini očiju.
• Ako je proizvod povezan sa nekim 3D uređajima, 3D efekat možda neće pravilno funkcionisati.
• „Blu-ray 3D“ i „Blu-ray 3D“ logotip su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.
Specifikacije
Opšte
karakteristike
HDMI
Audio izlaz
Mreža
Kapacitet HDD
Težina
Dimenzije
Opseg radnih temperatura
Radni opseg vlažnosti vazduha
Vídeo
Audio
Digitalni
Ethernet
Bežični LAN
Bezbednost
WPS(PBC)
BD-F8500
BD-F8900
2,6 kg
430 (Š) X 282 (D) X 55 (V) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
Rezolucija : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Tok bitova
TOS-Link optički
100BASE - TX Terminal
Ugrađen
WEP(OPEN/SHARED)
WPA-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Podržano
500 GB
1 TB
-- Brzine mreže jednake ili slabije od 10 MB/s nisu podržane.
-- Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
-- U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.
-- Težina i dimenzije su približne.
Srpski
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 19
19 |
2013-03-14 오전 9:53:22
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim
otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to
označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive
2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od
ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač,
slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove
proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali
sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi
elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd. Sva prava zadržana.
Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se
umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Samsung
Electronics Co.,Ltd.
02350H-BD-F8500,8900-EN-SER.indd 20
AK68-02350H-01
2013-03-14 오전 9:53:22
BD-F8500
BD-F8900
BD-HDD Combo
korisnički priručnik
E-MANUAL
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 1
2013-03-14 오후 2:51:02
Više informacija u uporabi
e-priručnika (str. 9)
Regionalni kod
Slike u ovom korisničkom priručniku služe kao
samo kao referenca i mogu se razlikovati od
stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije
proizvoda mogu se promijeniti bez obavijesti.
Raspoloživo vrijeme snimanja za
unutarnji HDD
Digitalno emitirani program možete snimiti na
unutarnji HDD kako je prikazano u nastavku.
Raspoloživo vrijeme snimanja može se razlikovati od
stvarnog emitiranja. Pomoću tablice u nastavku na
zaslonskom izborniku možete provjeriti raspoloživo
vrijeme snimanja prikazano "podebljanim slovima".
Vrsta
emitiranja
HD
SD
Procijenjena
Vrijeme snimanja
brzina
BD-F8500 BD-F8900
prijenosa
8 Mbps
(Normalna)
20 Mbps
(Visoka)
5 Mbps
(Normalna)
10 Mbps
(Visoka))
124 sati
257 sati
49 sati
102 sati
199 sati
411 sati
99 sati
205 sati
Proizvodi i diskovi kodirani su prema regiji. Ti se
regionalni kodovi moraju podudarati kako bi se disk
reproducirao. Ako se kodovi ne podudaraju, disk se
neće moći reproducirati.
Regionalni kod ovog proizvoda naveden je na
stražnjoj ploči proizvoda.
Vrsta diska
Regionalni
kod
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
b
2
4
Područje
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Afrika, Grenland
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci, Karibi
Logotipovi diskova koje proizvod
može reproducirati
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
BD-Live
DivX
||NAPOMENA |
\\ Budući da značajka Timeshift proizvoda i druge ugrađene
funkcije zahtijevaju određenu količinu interno dodijeljenog
prostora na HDD-u, ukupna veličina prikazana u opciji
"Upravitelj uređaja za pohranu" u izborniku Postavke
može se razlikovati od kapaciteta HDD-a prikazanog u
priručniku.
PAL sustav emitiranja u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Njemačkoj itd.
Dodatna oprema
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu
opremu.
• RF kabel za televizor
• Daljinski upravljač
• Baterije za daljinski upravljač (veličine AAA)
• Kabel za napajanje
• Korisnički priručnik
| 2 Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 2
2013-03-14 오후 2:51:02
Prednja ploča ili stražnja ploča
TIPKA REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ
GUMB ZA ZAUSTAVLJANJE
TIPKA OTVORI/ZATVORI
GUMB ZA NAPAJANJE
LADICA ZA DISK
ANT OUT (TO TV)
USB HOST
PRIKLJUČAK
USB HOST
PRIKLJUČAK
ANT IN
LAN
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 3
3|
2013-03-14 오후 2:51:03
Daljinski upravljač
Pregled daljinskog upravljača
Uključite i isključite proizvod.
Pritisnite za upravljanje televizorom.
Ovo pritisnite za upravljanje proizvodom.
Pritisnite za upravljanje uređajem BD-HDD
Combo.
Uporabite za ulazak u izbornik diska.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
TTX/MIX
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Mutes the speakers of your TV.
TV MUTE
TV volume adjustment.
TV SOURCE
CH LIST
Pritisnite za odabir televizijskog kanala.
HOME
GUIDE
Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.
Pritisnite za prikaz informacija o reprodukciji
tijekom reprodukcije sadržaja na disku/USB-u/
ili za prikaz informacija o televizijskom kanalu.
Uporabite za odabir stavki izbornika i
promjenu vrijednosti izbornika.
Povratak na prethodni izbornik.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
A
B
1
DIGITAL
PANDORA
3D
SMART HUB SEARCH
WEB BROWSER
C
D
E-MANUAL
SOCIAL
REC
REC PAUSE
SUBTITLE
SUBTITLE
INPUT
TV
Pritisnite za upotrebu funkcije internetskog preglednika.
Pritisnite kada želite upotrijebiti funkciju 3D
prikaza.
Ovo pritisnite za ulazak u e-priručnik.
Umetanje baterija
Nakon postavljanja omogućuje odabir
izvora ulaznog signala na televizoru.
Prikazuje EPG (Elektronički vodič kroz
programe).
Potpuno stišava zvučnike televizora.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Rabi se za otvaranje skočnog izbornika/
izbornika naslova.
Pritisnite za privremeno zaustavljanje reprodukcije
ili privremeno zaustavljanje funkcije Timeshift.
Pritisnite za reprodukciju ili pokretanje
funkcije Timeshift.
Stops playback or recording.
Pritisnite za uporabu Aplikacija.
Naizmjence odabire postavke Teletekst,
Dvostruko ili Mješovito.
Pritisnite za pretraživanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
Displays channel lists on the screen.
Uključite i isključite televizor.
Pritisnite za otvaranje i zatvaranje ladice diska.
These buttons are used both for menus on
the product and also several Blu-ray Disc
functions.
Pritisnite za uporabu društvene televizije.
Pritisnite za privremeno zaustavljanje
tijekom snimanja.
Pritisnite za snimanje.
||NAPOMENA |
\\ Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
-- Provjerite polaritet +/– baterija.
-- Provjerite jesu li baterije istrošene.
-- Provjerite je li senzor daljinskog upravljača blokiran
preprekama.
-- Provjerite postoji li u blizini fluorescentno osvjetljenje.
||OPREZ |
\\ Baterije odlažite u skladu sa zakonskim propisima. Ne
bacajte ih u smeće domaćinstva.
| 4 Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 4
2013-03-14 오후 2:51:03
Postavljanje daljinskog upravljača za rad
s televizorom
„„
Kako biste utvrdili je li vaš televizor
uskladiv, slijedite dolje navedene upute.
1. Uključite televizor.
2. Daljinski upravljač usmjerite prema televizoru.
3. Pritisnite tipku TV kako biste odabrali način
rada televizora.
4. Pritisnite i zadržite tipku TV POWER, zatim
pritiskom odgovarajućih brojčanih tipki
unesite dvoznamenkasti kod iz tablice desno
koji odgovara marki vašeg televizora. Televizor
će se isključiti ako je uskladiv s daljinskim
upravljačem. Daljinski upravljač sada je
programiran za rad s televizorom.
||NAPOMENA |
\\ Ako je za marku vašeg televizora navedeno nekoliko
kodova, isprobajte svaki dok ne nađete onaj koji radi.
\\ Kôd marke televizora morate ponovno postaviti ako
zamijenite baterije daljinskog upravljača.
Ovim daljinskim upravljačem možete kontrolirati
određene funkcije televizora.
Tipka
TV POWER
Number
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkcijaㅊ
Rabi se za uključivanje i isključivanje
televizora.
Rabi se za izravan unos brojke.
Rabi se za prilagodbu glasnoće
televizora.
Rabi se za uključivanje i isključivanje
zvuka televizora.
Rabi se za odabir željenog kanala.
Rabi se za odabir vanjskog izvora
spojenog na televizor.
||NAPOMENA |
\\ Postoji mogućnost da gore navedene funkcije neće
raditi na svim televizorima. Ako budete imali problema,
upotrijebite daljinski upravljač televizora.
Kontrolni Kodovi Televizora
Marka
SAMSUNG
Kod
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FINLUX
TV POWER+06,
+49, +57
FERGUSON
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
Marka
TV POWER+66
NORDMENDE
TV POWER+72,
+73, +75
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
TV POWER+57
TV POWER+06,
+56, +57
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
TELEAVA
TV POWER+40
TV POWER+06,
+55, +56, +57
RADIOMARELLI TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +57
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+58,
+59, +73, +74
TV POWER+52
TV POWER+06, +69
TV POWER+74
PIONEER
SINUDYNE
TV POWER+61, +79
Kod
NOBLEX
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 5
5|
2013-03-14 오후 2:51:04
Povezivanje
Povezivanje s televizorom
Prema priključku ANT INPUT
Prema priključku ANT IN
RF kabel
Audio
Video
Prema televizoru
Povezivanje s audiosustavom
1. način Povezivanje s AV prijemnikom koji podržava HDMI
• Upotrijebite HDMI kabel (nije uključen)
2. način Povezivanje s AV prijamnikom s optičkim ulazom
• Upotrijebite optički kabel (nije uključen)
• Zvuk čete čuti samo s prednja dva zvučnika ako je digitalni izlaz postavljen na PCM.
Audio/Video
2. način
Audio
1. način
| 6 Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 6
2013-03-14 오후 2:51:04
Mrežna veza
Bežična mreža
Proizvod možete povezati s mrežnim
usmjerivačem na jedan od dolje opisanih načina.
Žičana mreža
Bežični usmjerivač
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
Ili
||NAPOMENA |
\\ Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, proizvod može
upotrijebiti DHCP ili statičnu IP adresu kako bi se povezao
s bežičnom mrežom.
Usmjerivač
Širokopojasni
modem
Širokopojasna
mrežna usluga
Širokopojasna
mrežna usluga
||NAPOMENA |
\\ Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera
tvrtke Samsung možda neće biti dopušten ovisno o
usmjerivaču ili politici pružatelja internetskih usluga.
Dodatne informacije pružit će vam vaš ISP (Internet
Service Provider).
\\ Za korisnike DSL-a: rabite usmjerivač za povezivanje u
mrežu.
\\ Da biste funkciju AllShare koristili s računalom, računalo
morate spojiti.
\\ Bežični usmjerivač postavite na infrastrukturni način rada.
Ad-hoc način rada nije podržan.
\\ Proizvod podržava samo sljedeće bežične protokole sa
sigurnosnim ključem:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Odaberite kanal na bežičnom usmjerivaču koji se trenutno
ne upotrebljava. Ako neki drugi uređaj u blizini trenutno
upotrebljava kanal postavljen za bežični usmjerivač, to će
rezultirati smetnjama i nemogućnošću komunikacije.
\\ Ako za vezu odaberete način Pure Čista visoka propusnost
(Greenfield) 802.11n i postavite vrstu sigurnosnog šifriranja
usmjerivača na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed),
ovaj proizvod neće podržavati vezu u skladu s novim
specifikacijama za certifikaciju bežične veze.
\\ Ako usmjerivač podržava WPS (Zaštićene postavke bežične
mreže), s mrežom se možete povezati putem PBC-a
(Konfiguracija pritiskom tipke) ili PIN-a (Osobni identifikacijski
broj). WPS će automatski konfigurirati SSID i WPA ključ u
oba načina rada.
\\ Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje
ovisno o uvjetima rada (snaga usmjerivača, udaljenost,
prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja i drugo).
\\ Da biste funkciju AllShare koristili s računalom, računalo
morate spojiti.
Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 7
7|
2013-03-14 오후 2:51:05
Postupak postavljanja
3
• Početni zaslon neće se prikazati ako ne konfigurirate
početne postavke.
• OSD (prikaz na zaslonu) ovog proizvoda može se
promijeniti nakon nadogradnje verzije softvera.
• Koraci za pristup ovise o odabranom izborniku.
4
5
Nakon povezivanja playera uključite televizor.
Kada prvi put player povežete s televizorom on
se automatski uključuje i pojavljuje se zaslon
Postavke.
Pokrenite postupak početnog podešavanja
postavki.
6
7
Postavke : Postavljajte razne funkcije prema
osobnim željama.
Upravitelj rasporeda : Rezervirajte željene
televizijske programe.
Pomoć pri navigaciji : Prikazuje raspoložive tipke
daljinskog upravljača.
Web-preglednik : Pristupajte internetu pomoću
aplikacije Web-preglednik
Preporučene aplikacije : Izravno pristupajte
preporučenim aplikacijama.
Filmovi i TV emisije : Preuzimajte filmove i
televizijske emisije s interneta.
||NAPOMENA |
8
\\ Ako se proizvod prvi put priključuje na televizor,
automatski će se uključiti. To je normalna radnja.
||NAPOMENA |
\\ Ovisno o vašoj državi, ovaj izbornik možda nije
podržan.
\\ Lozinka : Brojčanim tipkama unesite željenu
4-znamenkastu lozinku.
-- Francuska, Italija : lozinku ne smijete postaviti na
"0000". Odaberite druge brojeve.
-- Ostalo : zadana lozinka je 0000.
||NAPOMENA |
\\ Na početnom će se izborniku nakon 3 minute prebaciti
na način DTV kanala. Tijekom pristupanja izborniku
Postavke, čuvar zaslona aktivirat će se nakon 5 minuta.
Štedi energiju automatskim isključivanjem proizvoda ako
tijekom 4 sata nije zabilježena nijedna korisnička radnja.
Ako je izbornik „Auto Power Off“ isključen, napajanje se
neće isključiti automatski.
\\ Izbornik redoslijeda kanala može se prikazati kada je
država postavljena na Italiju.
Početni zaslon
1
8
Filmovi i TV
emisije
Otiďite na programe i povežite se na
mrežu kako biste dobili preporučene
programe.
7
6
1
2
Aplikacije
Fotografije,
videozapisi i
glazba
Web-preglednik
Upravitelj rasporeda Postavke
a Samsung račun
d Zrcaljenje zaslona
2
3
4
5
Aplikacije : Pristupajte različitim aplikacijama uz
plaćanje naknade ili besplatno.
Fotografije, videozapisi i glazba : Reproducirajte
videozapise, fotografije ili glazbu s diska, USB-a,
računala ili mobilnih uređaja.
| 8 Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 8
2013-03-14 오후 2:51:05
Pristup zaslonu Postavke
Kako rabiti e-priručnik
1. Odaberite Postavke na početnom zaslonu i
pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon Postavke.
E-MANUAL
Postavke
Zaslon
Audio
Emitiranje
Mreža
Značajke Smart
Sustav
Podrška
Zaslon
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
3D postavke
TV omjer
16:9 Original
BD Wise
Isključeno
RECEIVER
TTX/MIX
RezolucijaAutom.
BD
1
4
TV
SUBTITLE
DTV pametna rezolucija
INPUT
2
3
5
6
Filmski kadar (24fps)
Veličina Smart Hub zaslona
7
8
DISC MENU
Zaslon e-priručnika
Isključeno
Autom.
Veličina 1
1
9
TITLE MENU
POPUP
0 podizbornicima
2. Za pristup izbornicima,
i
mogućnostima postavki pogledajte sliku
daljinskog upravljača i tablicu postavki
Tipke za izbornik Postavke na
daljinskom upravljaču
Connection
Setting
Display
Audio
Broadcasting
Networks
Smart Features
System
Support
TV MUTE
Media Play
DTV Functions
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
1
2
1
2
3
4
A
B
C
PANDORA
3D
SUBTITLE
2
Setting > System
System
Setup
3
Try Now
Sets the channels and the time when setting up this product for the frist
time or when resetting it.
Language
4
Try Now
You can select the language you prefer for the On-screen menu, disc menu,
etc.
a Home b Index c Search
GUIDE
2
Upute o značajkama proizvoda
možete pronaći u e-priručniku svojeg
proizvoda. Kako biste ga uporabili,
na daljinskom upravljaču pritisnite
tipku E-MANUAL.
Pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste
označili kategoriju, a zatim pritisnite
tipku v.
3
3
4
4
D
SEARCH E-MANUAL SOCIAL
Tipka HOMESMART
: HUB
Pritisnite
za prelazak na početni
1
DIGITAL SUBTITLE INPUT
TV
zaslon. WEB BROWSER
REC REC PAUSE
Tipka RETURN : Povratak na prethodni izbornik.
Tipke v (Unesi) / SMJER :
• Pritisnite ▲▼◄► za pomicanje pokazivača ili
odabir stavke.
• Pritisnite tipku v kako biste aktivirali trenutno
odabranu stavku ili potvrdili postavku.
Početna : Prelazi na početni zaslon e-priručnika.
Indeks : Prikazuje zaslon indeksa.
Pretraž. : Omogućuje pretraživanje informacija
unosom riječi.
Isprobajte odmah : Omogućuje vam odlazak na
odgovarajući zaslonski izbornik.
||NAPOMENA |
\\ U nekim izbornicima ova funkcija nije omogućena.
\\ Ako je prikazana stranica e-priručnika na vašem TV
zaslonu nepotpuna ili djelomično skrivena, postavite
veličinu Veličina Smart Hub zaslona na Veličina 1.
Tipka EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog
izbornika.
Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 9
9|
2013-03-14 오후 2:51:06
Rješavanje problema
Ako uređaj BD-HDD combo ima problema, najprije problem pokušajte riješiti pomoću ovog popisa
mogućih problema i rješenja.
Ako niti jedan od savjeta za rješavanje problema ne pomaže, posjetite "www.samsung.com", zatim
kliknite Podrška ili nazovite servisni centar za korisnike tvrtke Samsung.
PROBLEM
RJEŠENJE
Zaslon je blokiran.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne podržava
(npr. 1080p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.
• Bez diska u uređaju na početnom zaslonu pritisnite i držite tipku 5 (na
gornjoj ploči) dulje od 5 sekundi. Sve postavke vraćaju se na tvorničke.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi spremljeni korisnički
podaci BD-a.
Zaboravljena lozinka
• Bez diska u uređaju na početnom zaslonu pritisnite i držite tipku 5 (na
gornjoj ploči) dulje od 5 sekundi. Sve se postavke, uključujući PIN, vraćaju
na tvorničke. Ovo nemojte rabiti ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi spremljeni korisnički
podaci BD-a.
Popravci
Ako nam se obratite da popravimo vaš proizvod, zaračunat će se administrativna naknada ako:
1. inženjer dolazi k vama na vaš zahtjev, a na proizvodu nema kvara.
2. donesete jedinicu u servis, a na proizvodu nema kvara.
Prije nego što dođemo k vama ili počnemo raditi na vašem proizvodu obavijestit ćemo vas o
administrativnoj naknadi.
Preporučujemo da temeljito pročitate ovaj priručnik, potražite rješenje na web-mjestu www.samsung.com
ili se obratite centru za korisnike tvrtke Samsung prije nego što zatražite popravak proizvoda.
| 10 Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 10
2013-03-14 오후 2:51:06
Podržani diskovi i formati
Vrste diskova i sadržaja koje vaš proizvod može reproducirati
Sadržaj
VIDEOZAPISI
GLAZBA
FOTOGRAFIJE
VIDEOZAPISI
GLAZBA
FOTOGRAFIJE
Mediji
Pojedinosti
Blu-ray disk
BD-ROM ili BD-RE/R disk snimljen u formatu BD-RE.
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
HDD
USB
DVD-VIDEO, DVD±RW/±R diskovi koji su snimljeni i finalizirani.
Mediji na kojima se nalazi sadržaj DivX, MKV ili MP4 formata.
Glazba snimljena na medijima CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R na kojima se nalazi
MP3 ili WMA sadržaj.
Glazba snimljena na medijima CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R na kojima se nalazi
JPEG sadržaj
Videozapisi, glazba i fotografije pohranjeni na HDD-u ili USB-u.
Vrste diskova koje vaš proizvod ne može reproducirati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-ROM/PD/MV-disk • Super Audio CD
itd.
(osim CD sloja)
||NAPOMENA |
• DVD-RW (VR način)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reproduciraju samo
zvuk, ali ne i grafiku.)
• DVD-R disk od 3,9 GB
za stvaranje
višemedijskog
materijala.
\\ Ovaj proizvod možda neće moći reproducirati određene CD-RW/R i DVD±RW/±R medije zbog uvjeta snimanja.
\\ Ako DVD±RW/±R disk nije ispravno snimljen u formatu DVD videozapisa, neće se moći reproducirati.
\\ Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na DVD±RW/±R mediju brzinom većom od 10 Mb/s.
\\ Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na BD-RE/R mediju brzinom većom od 25 Mb/s.
\\ Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama diskova ili pri izvođenju određenih postupaka, poput mijenjanja kuta i
prilagodbe formata slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na pakiranju. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
\\ Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke funkcije mogle
raditi sporije.
Zaštita od kopiranja
• Budući da je AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) odobren kao sustav zaštite sadržaja za
format Blu-ray diska, slično uporabi CSS-a (Sustav remećenja sadržaja) za DVD format, reprodukciji,
izlazu analognog signala i ostalom nameću se određena ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom
AACS.
Rad ovog proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše kupnje, jer
je sustav AACS ta ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade ovog proizvoda. Nadalje,
tehnologije zaštite podataka BD-ROM Mark i BD+ dodatno se koriste kao zaštita sadržaja za format
Blu-ray diska, što nameće određena ograničenja uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje
zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili BD+. Za dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark
i BD+ ili o ovom proizvodu obratite se centru za korisnike tvrtke SAMSUNG.
Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 11
11 |
2013-03-14 오후 2:51:06
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD-ovi kodirani su
zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga
proizvod trebate spojiti izravno na televizor, a
ne na videorekorder. Spajanje na videorekorder
rezultira izobličenom slikom s Blu-ray diskova ili
DVD-ova koji su zaštićeni od kopiranja.
• Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a i
zakonima o autorskim pravima drugih zemalja,
neovlašteno
snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili
revizija televizijskih emisija, videokaseta, Blu-ray
diskova, DVD-ova i ostalih materijala mogu biti
podložni građanskoj odgovornosti.
• Obavijest o tehnologiji Cinavia : Ovaj
proizvod upotrebljava tehnologiju Cinavia za
ograničavanje uporabe neovlaštenih kopija
filmova, videozapisa i njihovih glazbenih podloga
koji su proizvedeni za komercijalnu distribuciju.
Kada se otkrije nedopuštena uporaba
neovlaštene kopije, prikazat će se poruka, a
reprodukcija ili kopiranje će se prekinuti.
Više informacija o tehnologiji Cinavia naći
ćete u internetskom centru za informiranje
korisnika sustava Cinavia na adresi http://www.
cinavia.com. Želite li poštom zatražiti dodatne
informacije o tehnologiji Cinavia, pošaljite
razglednicu sa svojom poštanskom adresom
na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštićenu
pravom vlasništva pod licencom tvrtke Verance
Corporation, a zaštićena je američkim patentom
broj 7,369,677 i drugim američkim patentima
te patentima drugih država širom svijeta koji su
izdani ili su u postupku izdavanja, te autorskim
pravima i zaštiti poslovnih tajni za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni
znak tvrtke Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
pridržava tvrtka Verance. Zabranjeni su obrnuti
inženjering ili rastavljanje.
Izjava o odricanju od odgovornosti
za mrežnu uslugu
SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH STRANA PRUŽAJU
SE "KAKVE JESU". SAMSUNG NE JAMČI ZA
TAKAV PRUŽENI SADRŽAJ ILI USLUGE NITI
IZRIČITO NITI PODRAZUMIJEVANO U BILO
KOJU SVRHU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE
BILO KAKVOG PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA,
UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA
JAMSTVA SPREMNOSTI ZA PRODAJU NA
TRŽIŠTU ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU
NAMJENU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST,
VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST
ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI
USLUGE KOJE JE TVRTKA SAMSUNG UČINILA
DOSTUPNIMA PUTEM OVOG UREĐAJA
TE NI POD BILO KOJIM OKOLNOSTIMA,
UKLJUČUJUĆI NEMAR, TVRTKA SAMSUNG
NIJE ODGOVORNA BILO PREMA UGOVORU
ILI U SLUČAJU KRŠENJA ZA SVA IZRAVNA,
NEIZRAVNA, SLUČAJNA, POSEBNA ILI
POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA PROIZAŠLA IZ ILI
POVEZANA S BILO KAKVIM INFORMACIJAMA
SADRŽANIM ILI NASTALIM KAO REZULTAT
VAŠE ILI UPORABE TREĆE STRANE BILO
KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE, ČAK I U
SLUČAJU OBAVIJESTI O MOGUĆNOSTI TAKVIH
OŠTEĆENJA.
Usluge trećih strana mogu se u bilo kojem
trenutku ukinuti ili prekinuti, a tvrtka Samsung ne
pruža nikakve izjave niti jamstvo da će bilo koji dio
sadržaja ili usluge ostati dostupan u bilo kojem
razdoblju. Sadržaj i usluge prenose treće strane
putem mreža i opreme za prijenos nad kojima
tvrtka Samsung nema kontrolu. Bez ograničavanja
općenitosti ove izjave o odricanju od odgovornosti,
tvrtka Samsung izričito se odriče odgovornosti ili
obveze za bilo kakav prekid ili ukidanje bilo kojeg
sadržaja ili usluge koje je učinila dostupnima
putem ovog uređaja.
Tvrtka Samsung nije odgovorna i ne preuzima
obveze u vezi s korisničkom uslugom povezanom
sa sadržajem ili uslugama. Sva pitanja ili zahtjevi
za uslugu povezani sa sadržajem ili uslugama
moraju se postaviti izravno odnosnom pružatelju
sadržaja ili usluga.
Cijeli sadržaj i sve usluge dostupne putem ovog
uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićeni su
autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakom
i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu.
Takav sadržaj i usluge pružaju se isključivo na vašu
osobnu nekomercijalnu uporabu. Sadržaj ili usluge
ne smijete rabiti na način koji nije ovlastio vlasnik
sadržaja ili pružatelj usluge. Bez ograničavanja
prethodnog, osim bez izričitog ovlaštenja vlasnika
odnosnog sadržaja ili pružatelja usluge, ne smijete
mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, učitavati,
objavljivati, prenositi, prevoditi, prodavati, stvarati
izvedena djela, iskorištavati ili distribuirati na bilo
koji način ili na bilo kojem mediju bilo koji sadržaj ili
usluge prikazane putem ovog uređaja.
| 12 Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 12
2013-03-14 오후 2:51:06
Licenca
• Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories. Dolby
i simbol dvostrukog D trgovački
su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
• Izrađeno pod licencom
patenta SAD-a br.: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 i ostalih američkih i svjetskih patenata
koji su izdani ili je njihovo izdavanje u tijeku.
DTS-HD, simbol te DTS-HD i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS-HD Master
Audio je zaštitni znak tvrtke DTS, Inc. Proizvod
sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• DivX
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA:
DivX® je digitalni videoformat
koji je proizvela tvrtka DivX, LLC, podružnica
korporacije Rovi. Ovom uređaju, koji
reproducira DivX videozapise, službeno je
dodijeljena oznaka DivX Certified®. Više
informacija i softverske alate za pretvaranje
datoteka u DivX videozapise potražite na
adresi www.divx.com.
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Za
reprodukciju kupljenih DivX videozapisa na
zahtjev (VOD) potrebno je registrirati ovaj
uređaj s oznakom DivX Certified®. Za pristup
registracijskoj šifri pronađite dio DivX VOD u
izborniku postavki uređaja. Dodatne podatke
o dovršenju postupka registracije možete
pronaći na adresi vod.divx.com.
-- S oznakom DivX Certified® za reprodukciju
DivX® videozapisa do HD razlučivosti od
1080p, uključujući i ekskluzivan sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipovi
zaštitni su znakovi korporacije Rovi ili njenih
podružnica i rabe se uz licencu.
Obuhvaćen je jednim ili više od sljedećih
patenata izdanih u SAD-u: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Pojmovi HDMI i HDMI
High-Definition Multimedia
Interface te logotip HDMI zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing
LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
• Oracle i Java registrirani su
zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili
njezinih podružnica. Ostala imena
mogu biti zaštitni znakovi svojih
vlasnika
• Licencni uvjeti koji se prenose na podizvođače/
sljednike (uvjeti korištenja)
-- Ova aplikacija sadrži softver i tehnologiju
korporacije Rovi ("Rovi"). Softver i tehnologija
korporacije Rovi (zajednički: "tehnologija
tvrtke Rovi") omogućuju krajnjim korisnicima
da putem interneta ili pomoću baza podataka
u vlasništvu korporacije Rovi ("baze podataka
tvrtke Rovi") smještenih na poslužiteljima
korporacije Rovi ("poslužitelji tvrtke Rovi")
pristupe podacima vezanim uz glazbu ("podaci
tvrtke Rovi") i izvršavaju druge funkcije.
Podacima tvrtke Rovi možete pristupiti te
ih upotrebljavati samo putem funkcija ovog
aplikacijskog softvera koje su namijenjene
krajnjim korisnicima.
-- Suglasni ste da ćete podatke, tehnologiju
i poslužitelje tvrtke Rovi rabiti isključivo u
osobne, nekomercijalne svrhe. Suglasni ste
da nećete dodijeliti, umnožavati, prenositi ili
slati podatke tvrtke Rovi bilo kojoj trećoj strani.
Suglasni ste da nećete koristiti ili iskorištavati
podatke, tehnologiju, baze podataka ili
poslužitelje tvrtke Rovi, osim na način izričito
dopušten ovim dokumentom.
-- Suglasni ste da će, u slučaju kršenja ovih
ograničenja, vaša neekskluzivna licenca
za pristup bazama podataka tvrtke Rovi i
uporabu podataka, tehnologije i poslužitelja
tvrtke Rovi biti ukinuta. Ako dođe do
ukidanja licence, suglasni ste da ćete prestati
upotrebljavati sve podatke, tehnologiju i
poslužitelje tvrtke Rovi. Rovi zadržava sva
prava koja se odnose na podatke, tehnologiju
i poslužitelje tvrtke Rovi, uključujući sva
vlasnička prava. Suglasni ste da tvrtka Rovi
može prisilno ostvariti prava stečena ovim
Sporazumom protiv vas izravno u svoje ime.
-- Rovi zadržava pravo brisanja podataka iz
svojih baza podataka te izmjene kategorija
podataka iz bilo kojeg razloga koji Rovi smatra
opravdanim. Rovi ne jamči da tehnologija ili
poslužitelji tvrtke Rovi ne sadrže pogreške ili
da će rad tehnologije i poslužitelja tvrtke Rovi
biti neometan. Rovi se ne obvezuje pružiti
vam bilo kakve nove, poboljšane ili dodatne
vrste podataka ili kategorija koje odluči pružati
u budućnosti i u svakom trenutku može
prekinuti pružanje svojih mrežnih usluga.
Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 13
13 |
2013-03-14 오후 2:51:06
-- Podaci koje predate na uporabu neće biti
osobni podaci ili podaci kojima se može
utvrditi osobni identitet, nego samo podaci
koji se odnose na glazbene albume i povezani
podaci koji se ne pojavljuju u bazi podataka
za pretraživanje tvrtke Rovi. Potvrđujete da
je, prema vašim najboljim saznanjima, album
na koji se odnose predani podaci dostupan
na tržištu i da vi kao krajnji korisnik imate
zakonsko dopuštenje predati podatke.
-- Ako vi, kao krajnji korisnik, pružite bilo
kakve informacije ili izvorna autorska djela
za dodavanje u baze podataka tvrtke Rovi,
izjavljujete i jamčite da ste jedini autor tih djela
i ovim tvrtki Rovi dodjeljujete sva autorska
prava na ta djela, uključujući pravo registracije
autorskog prava na takva djela kao dio baze
podataka tvrtke Rovi.
-- LICENCOM STJEČETE PRAVO NA
UPORABU TEHNOLOGIJE TVRTKE ROVI I
SVIH PODATAKA TVRTKE ROVI U OBLIKU
"KAKVI JESU". ROVI NE DAJE IZJAVE NITI NE
JAMČI, IZRIČITO ILI PODRAZUMIJEVANO,
DA SU PODACI TVRTKE ROVI SADRŽANI
NA POSLUŽITELJIMA TVRTKE ROVI
TOČNI. ROVI SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH,
UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA,
PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA O
SPREMNOSTI ZA PRODAJU NA TRŽIŠTU,
PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU,
NASLOVA ILI NEPOVRJEDIVOSTI. ROVI NE
JAMČI REZULTATE KOJE ĆETE OSTVARITI
UPORABOM TEHNOLOGIJE TVRTKE
ROVI ILI BILO KOJEG POSLUŽITELJA
TVRTKE ROVI. ROVI NI U KOJEM SLUČAJU
NEĆE BITI ODGOVORAN VAMA ILI BILO
KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVE
POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE NITI
BILO KAKAV GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA
KOJI BI MOGLI NASTATI USLIJED UPORABE
PODATAKA I TEHNOLOGIJE TVRTKE ROVI
ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN.
• Obavijest o licenci za uporabu softvera
otvorenog koda
-- U slučaju uporabe softvera slobodnog koda,
licence za uporabu takvog softvera dostupne
su u izborniku proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipovi zaštitni su
znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Preporuka - samo za EU
• Samsung Electronics ovim
izjavljuje da ovaj BD-HDD
Combo uređaj udovoljava
ključnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Službenu izjavu o sukladnosti možete pronaći na
adresi http://www.samsung.com, ako odaberete
Podrška > Traži podršku za proizvod i unesete
naziv modela.
Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU.
Ova oprema smije upotrebljavati samo u
zatvorenom prostoru.
| 14 Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 14
2013-03-14 오후 2:51:06
Upozorenje
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC.
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM
OSOBLJU.
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
Ovaj simbol označava "opasan napon" u
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, Ovaj simbol označava važne upute koje idu
proizvodu koji predstavlja rizik od električnog NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC, NEMA uz proizvod.
udara ili ozljede osoba.
DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom
prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE
• Kako biste spriječili oštećenje uslijed opasnosti od
požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj
uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ
• BD-HDD Combo RABI NEVIDLJIVU LASERSKU
ZRAKU KOJA, KAD SE USMJERI, MOŽE
IZAZVATI OPASNO IZLAGANJE RADIJACIJI.
UREĐAJEM BD-HDD Combo RUKUJTE
PRAVILNO I U SKLADU S UPUTAMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVRŠENJE
POSTUPAKA KOJI NISU OVDJE NAVEDENI
MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA OPASNOM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE
VRŠITE SAMI POPRAVKE. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako
koristite oklopljene kabele i konektore za spajanje
uređaja s drugom opremom. Za sprječavanje
elektromagnetske interferencije s električnim
uređajima kao što su radio i televizor, koristite
oklopljene kabele i konektore za spajanje.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je
s oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač.
Vrijednost osigurača navedena je na prednjem
dijelu zatika utikača.
Ako je potrebna zamjena, morate koristiti osigurač
iste snage odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca osigurača
ako se poklopac može ukloniti. Ako je potreban
zamjenski poklopac osigurača, on mora biti
iste boje kao i lice zatika na utikaču. Zamjenske
poklopce možete kupiti kod distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke
napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno
dugačak da dosegne točku napajanja, trebate
nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel ili
zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju
utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite utikač.
Ne spajajte utikač u utor glavnog voda budući
da postoji rizik od električnog udara zbog gole
fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate
izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga utikač
glavnog voda mora biti spreman za uporabu.
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za korisnike
ima licencu u skladu s pravima na intelektualno
vlasništvo trećih strana.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je
kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba
kontrola, prilagodbe ili izvođenje procedura koji
nisu navedeni u ovim uputama mogu rezultirati
opasnim izlaganjem zračenju.
Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 15
15 |
2013-03-14 오후 2:51:06
OPREZ :
• U SLUČAJU OTVARANJA JAVLJA SE VIDLJIVO
ILI NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KLASE
3B. IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI (IEC
60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA, PRILAGODBE ILI IZVOĐENJE
PROCEDURA KOJI NISU NAVEDENI U OVIM
UPUTAMA MOGU REZULTIRATI OPASNIM
IZLAGANJEM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
OPLATE I NE POKUŠAVAJTE SAMOSTALNO
POPRAVLJATI PROIZVOD. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANIM DJELATNICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Prije uporabe jedinice pažljivo pročitajte ove upute
za rad. Poštujte sve dolje navedene sigurnosne
upute.
Upute za rad čuvajte pri ruci za buduću uporabu.
1. Pročitajte ove upute.
2. Sačuvajte ove upute.
3. Obratite pozornost na sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Ne upotrebljavajte uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suhom krpom.
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
8. Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline kao
što su radijatori, toplinski spremnici, pećnice
ili drugi uređaji (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplinu.
9. Ne poništavajte sigurnosnu namjenu
polariziranog utikača ili utikača s uzemljenjem.
Polarizirani utikač ima dvije kontaktne plojke
od kojih je jedna šira od druge. Utikač s
uzemljenjem ima dvije kontaktne plojke i
jedan šiljak za uzemljenje. Široka plojka i treći
šiljak namijenjeni su vašoj sigurnosti. Ako
isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici,
obratite se električaru kako biste zamijenili
zastarjelu utičnicu.
10. Kabel za napajanje postavite tako da se po
njemu ne gazi i da ga se ne prikliješti, osobito
kod utikača ili priručnih utičnica te dijela
kabelskog izlaza iz jedinice.
11. Upotrebljavajte samo dodatke/dodatnu
opremu koju je naveo proizvođač.
12. Upotrebljavajte samo kolica,
stalak, tronožac, držač ili
stol koji je naveo proizvođač
ili koji je isporučen uz uređaj.
Ako se služite kolicima,
oprezno pomičite kolica
s uređajem da biste izbjegli ozljedu uslijed
prevrtanja.
13. Isključite uređaj iz utičnice tijekom grmljavine
ili kada ga ne upotrebljavate dulje vrijeme.
14. Sve servisne radnje prepustite kvalificiranom
servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno
u slučaju oštećenja, npr. oštećenja kabela
napajanja ili utikača, prolijevanja tekućine ili
upadanja stranih predmeta u uređaj, izlaganja
uređaja kiši ili vlazi, neuobičajenog rada ili
pada s visine.
Pohranjivanje diskova i upravljanje
njima
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju ili ogrebotine
na diskovima mogu umanjiti
kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati
preskakanje
-- Izbjegavajte dodirivanje površine diska na koji
su snimljeni podaci.
-- Disk hvatajte za rubove tako da otisci prstiju
ne dospiju na površinu.
-- Na disk nemojte lijepiti papir ili samoljepljivu
traku.
| 16 Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 16
2013-03-14 오후 2:51:06
• Čišćenje diskova
-- Zamažete li disk otiscima prstiju ili
prljavštinom, obrišite ga blagom
otopinom vode i deterdženta,
zatim osušite mekom krpom.
-- Čistite nježnim pokretima od sredine prema
rubovima diska.
• Pohranjivanje diska
`` Ne čuvajte ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
`` Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu.
`` Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu i u
okomitom položaju.
Mjere opreza pri rukovanju
• Uređaj nemojte izlagati kapanju ili prskanju
tekućine. Na uređaj nemojte stavljati vaze za
cvijeće ili slične predmete pune tekućine.
• Da biste potpuno isključili uređaj, morate izvući
strujni utikač iz zidne utičnice.
Prema tome, strujni utikač mora biti lako
dostupan i uvijek spreman za upotrebu.
• Nemojte priključivati više električnih uređaja u istu
zidnu utičnicu. Preopterećivanje može dovesti do
pregrijavanja utičnice, a time i do požara.
• Obavezno isključite druge komponente prije nego
što ih priključite na ovaj proizvod.
• Ako iznenada premjestite proizvod s hladnog
na toplo mjesto, na radnim dijelovima i lećama
može se stvoriti kondenzat te izazvati nepravilnu
reprodukciju diska. Dođe li to toga, isključite
proizvod i pričekajte dva sata prije nego što
priključite utikač u utičnicu. Potom umetnite disk i
pokušajte ga ponovno reproducirati.
• Ako proizvod stvara neobičnu buku, miris gorenja
ili dim, odmah isključite prekidač napajanja i
izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Potom
se obratite najbližem korisničkom servisnom
centru kako biste dobili tehničku pomoć. Ne
upotrebljavajte proizvod. Upotreba proizvoda
može dovesti do požara ili do strujnog udara.
Napomene za USB vezu
• Vaš proizvod podržava USB medij za pohranu,
MP3 proizvode, digitalne fotoaparate i USB
čitače kartica.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni s ovim proizvodom.
• Vaš proizvod podržava datotečne sustave
FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).
• Povežite USB uređaje izravno na USB priključak
proizvoda. Povezivanje putem USB kabela
može prouzročiti probleme s kompatibilnošću.
• Umetanje više od jednog memorijskog uređaja
u čitač više kartica možete uzrokovati nepravilan
rad čitača.
• Proizvod podržava PTP protokol.
• Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom
postupka učitavanja.
• Što je veća razlučivost slike, to je više vremena
potrebno za njen prikaz.
• Ovaj proizvod ne može reproducirati MP3
datoteke s DRM-om (upravljanje digitalnim
pravima) preuzete s komercijalnih web-mjesta.
• Vaš proizvod podržava samo videozapise s
manje od 30 kadrova/s (brzina kadrova).
• Vaš proizvod podržava samo USB uređaje za
masovnu pohranu (eng. Mass Storage Class,
MSC) kao što su mali memorijski pogoni, čitači
flash kartica i USB HDD-i. (HUB nije podržan.)
• Neki USB HDD-i, višekartični čitači i mali
memorijski pogoni možda neće biti kompatibilni
s ovim proizvodom.
• Ako neki USB uređaji zahtijevaju više snage,
uređaj za zaštitu strujnog kruga može ograničiti
njihov rad.
• Ako reprodukcija s USB HDD-a postane
nestabilna, utaknite HDD u zidnu utičnicu kako
biste mu pojačali napajanje.
Ako se problem nastavi, obratite se proizvođaču
USB HDD-a.
• Tijekom reprodukcije ili kopiranja nemojte
isključiti USB uređaja.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakva
oštećenja podatkovnih datoteka ili gubitak
podataka.
• Vaš proizvod ne podržava komprimirane
datoteke, djelomično pohranjene datoteke i
datoteke šifrirane u sustavu NTFS.
-- USB uređaj možete popraviti ili formatirati na
stolnom računalu (samo za operacijski sustav
MS-Windows).
Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 17
17 |
2013-03-14 오후 2:51:07
Spajanje USB uređaja prije
uporabe funkcija Timeshift i
Snimljena televizija
Ne upotrebljavajte USB memorijski
štapić. Ne podržava USB memorijski
štapić.
Savjetujemo uporabu USB HDD-a s
najmanje 5400 o./min, ali RAID USB
HDD nije podržan.
• Za uporabu načina Timeshift ili funkcije
Snimljena televizija, na spojenom USB uređaju
mora se izvršiti funkcija Formati. uređaja kako bi
bio pravilno formatiran za snimanje.
-- Ne isključujte uređaj dok je formatiranje u
tijeku. Ako formatirate uređaj, sve će datoteke
biti izbrisane.
-- Prije formatiranja uređaja pomoću ovog
proizvoda napravite sigurnosnu kopiju
datoteka kako biste spriječili oštećenja ili
gubitak podataka. SAMSUNG nije odgovoran
za bilo kakva oštećenja podatkovnih datoteka
ili gubitak podataka.
• Snimljeni videozapisi zaštićeni su DRM-om
(upravljanje digitalnim pravima) i ne mogu se
reproducirati na osobnom računalu ili drugom
proizvodu. Ne zaboravite da se datoteke
sačuvane na televizoru ne mogu upotrijebiti
nakon zamjene glavne ploče.
• Za snimanje je potrebno najmanje 100 MB
slobodnog prostora
• Snimanje će se zaustaviti ako slobodnog
prostora za pohranu bude manje od 50 MB.
• Ako USB uređaj nije prošao test izvedbe
uređaja, mora se podvrći formatiranju uređaja i
ponovnom testu izvedbe uređaja prije snimanja
pomoću Vodiča ili Upravlj. kanalima.
Ako uređaj uspješno ne dovrši test izvedbe, ne
može se upotrijebiti za snimanje.
Napomena o nadogradnji firmvera
CAM-a
Pojedini CAM na tržištu sa starijim firmverom nisu
u potpunosti interoperabilni s ovim uređajem, koji
je usklađen sa specifikacijom v1.3. Taj je problem
povezan sa starijom verzijom CAM-a, ne s ovim
uređajem usklađenim s CI Plus. U tom se slučaju
problem može riješiti primjenom nadogradnje
firmvera na CAM.
Tu nadogradnju zatražite od svojeg mrežnog
operatera ili CAM operatera.
Provjerite je li firmver CAM-a nadograđen u
sukladnosti s verzijom CI+ 1.3.
Upotreba 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE O 3D SLIKAMA.
Prije uporabe 3D funkcije pročitajte i proučite
sljedeće sigurnosne informacije.
• Neki bi gledatelji tijekom gledanja 3D televizije
mogli osjetiti neugodne reakcije kao što su
vrtoglavice, mučnine i glavobolje.
Ako budete imali bilo koji od ovih simptoma,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Dugotrajno gledanje 3D slika može izazvati
naprezanje očiju. Osjetite li naprezanje očiju,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često
provjeravati djecu koja rabe 3D funkciju.
Ako se dijete žali na umor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučnine, trebalo bi prestati gledati
3D televiziju i odmoriti se.
• 3D aktivne naočale ne rabite u druge svrhe (kao
dioptrijske, sunčane, zaštitne naočale i slično).
• Ne upotrebljavajte 3D funkciju ni 3D aktivne
naočale dok hodate ili se krećete. Uporaba 3D
funkcije ili 3D aktivnih naočala tijekom kretanja
može uzrokovati sudaranje s predmetima,
spoticanje i/ili padanje te ozbiljne ozljede.
• Kada s ovim modelom prikazujete 3D program,
stvarni prikaz može izgledati kako je prikazano u
nastavku:
| 18 Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 18
2013-03-14 오후 2:51:07
Prikaz na zaslonu
Opis
Jedno pored drugog Isti zaslon udvostručuje se po vodoravnoj osi.
Jedno povrh drugog Isti zaslon udvostručuje se po okomitoj osi.
• Prijem 3D programa, snimanje i reprodukcija na ovom modelu možda ne podržavaju 3D u potpunosti
jer format emitiranja 3D sadržaja još nije standardiziran na svjetskoj razini. Ne radi se o kvaru ili
nedostatku proizvoda.
• Želite li uživati u 3D sadržaju, spojite 3D uređaj (AV prijemnik ili televizor koji podržava 3D tehnologiju) s
priključkom HDMI OUT proizvoda pomoću HDMI kabela za brzi prijenos podataka. Prije reprodukcije
3D sadržaja stavite 3D naočale.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabela spojenog na priključak HDMI OUT.
• Budući da je razlučivost videozapisa u 3D načinu reprodukcije određena razlučivošću izvornog 3D
videozapisa, ne možete je mijenjati po želji.
• U 3D načinu reprodukcije neke funkcije poput BD Wise, prilagodbe veličine zaslona i prilagodbe
razlučivosti možda neće ispravno raditi.
• Za pravilan izlaz 3D signala morate koristiti HDMI kabel za brzi prijenos podataka.
• Tijekom gledanja 3D slika budite udaljeni od zaslona televizora najmanje tri širine zaslona. Na primjer,
ako imate zaslon veličine 46 inča, gledajte na udaljenosti od 138 inča (11,5 stopa) od zaslona.
• 3D video zaslon postavite u razini očiju kako biste imali najbolju 3D sliku.
• Ako je proizvod priključen na neke 3D uređaje, 3D efekt možda neće pravilno raditi.
• "Blu-ray 3D" i logotip "Blu-ray 3D" zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Specifikacije
Općenito
HDMI
Audioizlaz
Mreža
Kapacitet HDD-a
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
Video
Audio
Digitalni
Ethernet
Bežični LAN
Sigurnost
WPS(PBC)
BD-F8500
BD-F8900
2,6Kg
430 (š) x 282 (d) x 55 (v) mm
+5°C to +35°C
10 % to 75 %
Razlučivost : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, podatkovni tok
TOS-Link Optical (Optički TOS veze)
100BASE - TX terminal
Ugrađen
WEP(OPEN/SHARED)
WPA-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Podržano
500 GB
1 TB
-- Brzine mreže od 10 Mb/s ili sporije nisu podržane.
-- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
-- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na proizvodu.
-- Težina i dimenzije su približni.
Hrvatski
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 19
19 |
2013-03-14 오후 2:51:07
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s
ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama
višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno
odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta
otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema
(npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste
spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih
vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti
o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova
elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd. Sva prava
pridržana; nijedan dio ovog korisničkog priručnika ne
smije se reproducirati ili kopirati bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.
02350H-01-BD-F8500,8900-EN-CRO-.indd 20
AK68-02350H-01
2013-03-14 오후 2:51:07
BD-F8500
BD-F8900
Kombiniran predvajalnik
BD-HDD Combo
uporabniški priročnik
E-MANUAL
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 1
2013-03-13 오후 3:30:56
Za več informacij o uporabi
e-priročnika (str. 9)
Regijska koda
Slike in prikazi v tem uporabniškem priročniku
so samo reference in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka. Oblika in specifikacije
izdelka se lahko spremenijo brez obvestila.
Razpoložljivi čas snemanja za
notranji HDD
Na notranji napravi HDD lahko posnamete
digitalno oddajanje, kot je opisano spodaj.
Glede na dejansko oddajanje se lahko razpoložljivi
čas snemanja razlikuje od spodaj prikazane tabele.
Na zaslonskem meniju lahko preverite razpoložljivi
čas snemanja, kot je prikazano z velikimi tiskanimi
črkami v spodnji tabeli.
Vrsta
oddajanja
HD
SD
Predvidena
bitna hitrost
8 Mb/s
(Normal)
20 Mb/s (High)
5 Mb/s
(Normal)
10 Mb/s (High)
Čas snemanja
BD-F8500
BD-F8900
124 ur
257 ur
49 ur
102 ur
199 ur
411 ur
99 ur
205 ur
||OPOMBA |
\\ Ker funkcije naprave, kot so Timeshift in druge vdelane
funkcije, potrebujejo določeni prostor na HDD-ju, ki je
dodeljen notranje, se lahko skupna velikost, prikazana v
»Upravitelj naprav za shranjev.« v nastavitvenem meniju,
razlikuje od kapacitete HDD-ja, prikazane v priročniku.
Tako izdelki kot plošče so kodirani po regijah.
Predvajanje plošče je možno samo, če se regijski
kodi ujemata. Če se kodi ne ujemajta, izdelek ne
bo predvajal plošče.
Regijska številka predvajalnika je na hrbtni plošči
ohišja.
Vrsta plošče
Plošča
Blu-ray
Regijska
koda
DVD-VIDEO
b
2
4
Območje
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Afrika, Grenlandija
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik
lahko predvaja
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
BD-Live
DivX
Sistem oddajanja PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
• Kabel RF za televizor
• Daljinski upravljalnik
• Baterije za daljinski upravljalnik (velikost AAA)
• Napajalni kabel
• Uporabniški priročnik
| 2 Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 2
2013-03-13 오후 3:30:56
Sprednja ali zadnja plošča
GUMB PREDVAJANJE/PREMOR
GUMB ZAUSTAVITEV
GUMB ODPIRANJE/ZAPIRANJE
GUMB ZA VKLOP
PLADENJ PLOŠČE GOSTITELJ USB
ANT OUT (TO TV)
TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
GOSTITELJ USB
ANT IN
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 3
3|
2013-03-13 오후 3:30:57
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Vklopite in izklopite izdelek.
Pritisnite ta gumb za upravljanje televizorja.
Pritisnite ta gumb za upravljanje izdelka.
S pritiskom številčnih gumbov lahko upravljate
možnosti ali neposredno dostopate do kanalov.
S tem gumbom odprete meni plošče.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
TTX/MIX
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Pritisnite, če želite preskočiti naprej ali nazaj.
Izklop zvočnikov televizorja.
Pritisnite za izbiranje televizijskega kanala.
TV SOURCE
CH LIST
HOME
GUIDE
S tem gumbom odprete osnovni zaslon.
Ta gumb pritisnite, če želite med predvajanjem
vsebine na plošči/USB-ju prikazati informacije
o predvajanju ali informacije o TV-kanalu.
S tem gumbom izbirate elemente menijev in
spreminjate njihove nastavitve.
Vrnitev v prejšnji meni.
Pritisnite, če želite uporabljati funkcijo spletnega
brskalnika.
Pritisnite, če želite uporabiti funkcijo 3D.
S tem gumbom zaprete meni.
A
B
1
DIGITAL
PANDORA
3D
SMART HUB SEARCH
WEB BROWSER
C
D
E-MANUAL
SOCIAL
REC
REC PAUSE
SUBTITLE
SUBTITLE
INPUT
TV
Te gumbe uporabljate za menije izdelka in
nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Pritisnite za uporabo družbene TV.
Pritisnite ta gumb za premor med
snemanjem.
Pritisnite za snemanje.
Pritisnite ta gumb, da odprete e-priročnik.
Vstavljanje baterij
Po nastavitvi lahko s tem gumbom nastavite
vhodni vir na televizorju.
Prikaže EPG (elektronski programski vodnik)
S tem gumbom odprete meni Orodja.
Pritisnite za iskanje vsebine.
S tem gumbom vstopite v pojavni meni/meni
naslova.
Pritisnite, da začasno zaustavite predvajanje
ali funkcijo Timeshift.
Pritisnite, da predvajate ali vklopite funkcijo
Timeshift.
TV MUTE
Prilagajanje glasnosti televizorja.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabljati aplikacije.
Prav tako lahko izberete teletekst, dvojno ali
miks.
Pritisnite, če želite iskati naprej ali nazaj.
Zaustavi predvajanje ali snemanje.
Na zaslonu prikaže seznam kanalov.
Vklopite in izklopite televizor.
Pritisnite, da odprete in zaprete pladenj plošč.
||OPOMBA |
\\ Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
-- Preverite polarnost +/– baterij.
-- Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
-- Preverite, ali kakršen koli predmet ovira tipalo
daljinskega upravljalnika.
-- Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
||POZOR |
\\ Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi
predpisi. Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke.
| 4 Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 4
2013-03-13 오후 3:30:57
Nastavitev daljinskega upravljalnika za
upravljanje televizorja
„„
Da bi ugotovili, ali je vaš televizor združljiv
z daljinskim upravljalnikom, sledite
spodnjim navodilom.
1. Vklopite televizor.
2. Usmerite daljinski upravljalnik proti televizorju.
3. Pritisnite gumb TV, da nastavite način
televizorja.
4. Pritisnite in zadržite gumb TV POWER ter
hkrati v tabelo na desni vnesite dvomestno
kodo, ki ustreza znamki vašega televizorja.
Kodo vnesite s pritiskom ustreznih številčnih
gumbov.
Če je televizor združljiv z daljinskim
upravljalnikom, ga vklopite.
Daljinski upravljalnik je sedaj programiran za
upravljanje televizorja.
||OPOMBA |
\\ Če je za znamko vašega televizorja navedenih več kod,
poskusite vsako, dokler ne najdete prave.
\\ Če zamenjate baterije daljinskega upravljalnika, morate
znova nastaviti kodo znamke.
S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate
določene funkcije vašega televizorja.
Gumb
TV POWER
Number
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkcija
Uporablja se za vklop in izklop
televizorja.
Uporablja se za neposredni vnos
številke.
Uporablja se za prilagajanje glasnosti
televizorja.
Uporablja se za vklop in izklop zvoka.
Uporablja se za izbiranje želenega
kanala.
Uporablja se za izbiranje zunanjega
vira, povezanega s televizorjem.
||OPOMBA |
Kode za upravljanje televizorja
Znamka
SAMSUNG
Koda
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FINLUX
TV POWER+06,
+49, +57
FERGUSON
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
Znamka
TV POWER+66
NORDMENDE
TV POWER+72,
+73, +75
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
TV POWER+57
TV POWER+06,
+56, +57
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
TV POWER+74
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
TELEAVA
TV POWER+40
TV POWER+06,
+55, +56, +57
RADIOMARELLI TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +57
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+58,
+59, +73, +74
TV POWER+52
TV POWER+06, +69
TV POWER+74
PIONEER
SINUDYNE
TV POWER+61, +79
Koda
NOBLEX
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
\\ Zgoraj navedene funkcije morda ne delujejo na vseh
televizorjih. Če naletite na težave, uporabite daljinski
upravljalnik televizorja.
Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 5
5|
2013-03-13 오후 3:30:58
Priključki
Priklop na televizor
V ANT INPUT
V ANT IN
Kabel RF
Zvok
Video
V TV
Priklop na avdio sistem
1. način Priklop na AV-sprejemnik, ki podpira HDMI
• Uporabite kabel HDMI (ni priložen)
2. način Povezava s sprejemnikom AV prek optičnega vhoda
• Uporabite optični kabel (ni priložen)
• Zvok boste slišali samo skozi sprednja dva zvočnika z digitalnim izhodom nastavljenim na PCM.
Zvok/Video
2. način
Zvok
1. način
| 6 Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 6
2013-03-13 오후 3:30:58
Omrežna povezava
Brezžično omrežje
Izdelek lahko povežete na omrežni usmerjevalnik
na enega od spodaj prikazanih načinov.
Žično omrežje
Brezžični
usmerjevalnik
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
ali
Širokopasovna
storitev
||OPOMBA |
\\ Če brezžični modem podpira DHCP, lahko vaš izdelek
za povezavo z brezžičnim omrežjem uporablja DHCP ali
statični naslov IP.
Usmerjevalnik
Širokopasovna
storitev
Širokopasovni
modem
||OPOMBA |
\\ Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega
strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od
usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali pravil vašega
ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se
obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
\\ Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave
uporabljajo usmerjevalnik.
\\ Za uporabo funkcije AllShare morate povezati osebni
računalnik.
\\ Brezžični usmerjevalnik nastavite na način
»Infrastruktura«. Način »Sprotni način« ni podprt.
\\ Izdelek podpira samo naslednje brezžične protokole
varnostnega ključa:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Izberite kanal za brezžični modem, ki se trenutno ne
uporablja. Če je kanal nastavljen za brezžični modem, ki
ga trenutno uporablja druga naprava v bližini, bo prišlo do
motenj in napak v komunikaciji.
\\ Če izberete način čistega visokega pretoka (Greenfield)
802.11n in je vrsta šifriranja vašega usmerjevalnika
nastavljena na WEP, TKIP ali TKIP-AES (WPS2Mixed),
izdelek ne bo podpiral povezave v skladu z novimi
specifikacijami certifikata Wi-Fi.
\\ Če vaš usmerjevalnik podpira WPS (zaščitena nastavitev
WI-Fi), se lahko povežete z omrežjem preko PBCja (konfiguracija s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebna
identifikacijska številka). WPS bo v katerem koli načinu
samodejno konfiguriral ključ SSID in WPA.
\\ Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči
interferenco (delovanje usmerjevalnika, oddaljenost, ovire,
interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
\\ Za uporabo funkcije AllShare morate povezati osebni
računalnik.
Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 7
7|
2013-03-13 오후 3:30:59
Nastavitveni postopek
3
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se
osnovni zaslon ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme se lahko
prikaz na zaslonu spremeni.
• Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na izbrani
meni.
4
5
Ko priključite predvajalnik, vključite televizor.
Ko prvič povežete predvajalnik s televizorjem, se
predvajalnik vključi samodejno in prikaže se zaslon
za začetne nastavitve.
Zaženite postopek za začetne nastavitve.
||OPOMBA |
6
7
8
\\ Ko izdelek prvič priklopite na televizor, se samodejno
vklopi. To je povsem običajno.
Nastavitve : Nastavite različne funkcije po svojih
željah.
Upravitelj urnika : Rezervirajte želene TVprograme.
Pomoč pri krmarjenju : Prikaže razpoložljive
gumbe daljinskega upravljalnika.
Spletni brskal. : Spletni brskalnik : dostop do
interneta prek spletnega brskalnika.
Priporočene aplikacije : Neposreden dostop do
priporočenih aplikacij.
Filmi in TV-oddaje : Prenos filmov in TV-oddaj iz
interneta.
||OPOMBA |
\\ Ta meni v nekaterih državah morda ni podprt.
\\ Geslo: S številčnimi gumbi vnesite štirimestno geslo.
-- Francija, Italija: Gesla ne morete nastaviti na »0000«.
Izberite druge številke.
-- Drugo: Privzeto geslo je nastavljeno na 0000.
\\ Meni za razvrščanje kanalov je mogoče prikazati, če je
država nastavljena na Italijo.
Osnovni zaslon
||OPOMBA |
\\ Prikaz na zaslonu osnovnega menija se po 3 minutah
preklopi v način DTV-kanala. Če je odprt nastavitveni
meni, se bo po 5 minutah aktiviral ohranjevalnik zaslona.
S to funkcijo varčujete z energijo, saj se izdelek
samodejno izklopi, če več kot 4 ure ne pritisnete
nobenega ukaza. Če je meni »Samod. izkl.« nastavljen na
Izkl, se napajanje ne bo izključilo samodejno.
1
8
7
6
1
2
Filmi in
TV-oddaje
Aplikacije
Odprite možnost Aplikacije in se
povežite z omrežjem: tako pridete do
priporočenih aplikacij.
Fotografije,
videi in
glasba
Spletni brskal. Upravitelj urnikaNastavitve
a Račun Samsung d Zrcaljenje zaslona
2
3
4
5
Aplikacije : Dostop do različnih plačljivih in
brezplačnih aplikacij.
Fotografije, videi in glasba : Predvajajte video
posnetke, fotografije ali glasbeno vsebino s plošč, iz
USB-pomnilnika, osebnega računalnika ali mobilnih
naprav.
| 8 Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 8
2013-03-13 오후 3:30:59
Dostop do nastavitvenega zaslona
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se nastavitveni zaslon.
Kako uporabljati e-priročnik
E-MANUAL
Nastavitve
Prikaz
Zvok
Prikaz
Nastavitve 3D
Televizijski program
Omrežje
Funkcije Smart
Sistem
Podpora
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Razmerje stranic
16:9 Izvirno
Zaslon e-priročnika
BD Wise
Izklop
RECEIVER
TTX/MIX
LočljivostSamod.
BD
1
4
TV
SUBTITLE
Pametna ločljivost DTV
INPUT
2
3
5
6
8
9
Filmski format (24fps)
Velikost zaslona Smart Hub
7
DISC MENU
Navodila o lastnostih izdelka lahko
najdete v e-priročniku svojega
izdelka. Za uporabo priročnika
pritisnite gumb E-MANUAL na
daljinskem upravljalniku.
Z gumbi ▲▼◄► označite kategorijo
in nato pritisnite gumb v.
Izklop
Samod.
1
Velikost 1
Connection
Setting
TITLE MENU
0 POPUPmenijev,
2. Za dostop do nastavitvenih
podmenijev in možnosti glejte sliko daljinskega
upravljalnika in tabelo z nastavitvami.
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za nastavitveni meni
TV MUTE
Display
Audio
Broadcasting
Networks
Smart Features
System
Support
Media Play
DTV Functions
2
Setting > System
System
Setup
4
3
Try Now
Sets the channels and the time when setting up this product for the frist
time or when resetting it.
Language
5
Try Now
You can select the language you prefer for the On-screen menu, disc menu,
etc.
a Home b Index c Search d PIP
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
1
2
3
3
2
1
2
3
4
4
A
B
C
PANDORA
3D
SUBTITLE
D
SMART HUB SEARCH E-MANUAL SOCIAL
Gumb HOME
: S tem gumbom odprete osnovni
1
DIGITAL SUBTITLE INPUT
TV
zaslon. WEB BROWSER
REC REC PAUSE
Gumb RETURN : Vrnitev v prejšnji meni.
Gumbi v (vnesi) / SMER :
• Z gumbi ▲▼◄► premikate kazalec ali izberete
element.
• Pritisnite gumb v, da aktivirate trenutno izbran
element ali potrdite nastavitev.
4
Domov : Preklop na osnovni zaslon e-priročnika.
Kazalo : Prikaže zaslon s kazalom.
Išči. : Omogoča iskanje informacije z vnosom besed.
Poskusite sedaj : Omogoča vam odpreti ustrezni
meni.
||OPOMBA |
\\ Ta funkcija v nekaterih menijih ni omogočena.
\\ Če je stran e-priročnika na zaslonu vašega televizorja
nepopolna ali delno skrita, nastavite Velikost zaslona
Smart Hub na Velikost 1.
Gumb EXIT : S tem gumbom zaprete trenutni meni.
Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 9
9|
2013-03-13 오후 3:31:00
Odpravljanje napak
Pri težavah s kombiniranim predvajalnikom BD-HDD si najprej pomagajte s tem seznamom težav in
ukrepov.
Če noben namig za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite »www.samsung.com«, kliknite »Podpora« ali
pokličite službo za pomoč strankam podjetja Samsung.
TEŽAVA
UKREP
Na zaslonu ni prikaza.
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na
primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
• Ko ste na osnovnem zaslonu in v napravi ni plošče, pritisnite gumb
5 (ZAUSTAVI) (na zgornji plošči) in ga zadržite dlje kot 5 sekund. Vse
nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki za BD.
Pozabili ste geslo.
• Ko ste na osnovnem zaslonu in v napravi ni plošče, pritisnite gumb
5 (ZAUSTAVI) (na zgornji plošči) in ga zadržite dlje kot 5 sekund. Vse
nastavitve, vključno s številko PIN, se bodo ponastavile nazaj na tovarniške
nastavitve. Te možnosti ne uporabljajte, razen če je nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki za BD.
Popravila
Če nas prosite za popravilo izdelka, vam lahko zaračunamo administracijske stroške, če:
1. Na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen;
2. Če enoto pripeljete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
Višino administracijskih stroškov vam bomo sporočili pred obiskom na dom ali pred začetkom dela na
vašem predvajalniku.
Priporočamo, da temeljito preberete ta priročnik, poiščete rešitev na spletnem naslovu www.samsung.
com ali stopite v stik s službo za pomoč strankam družbe Samsung, preden izdelek odnesete na
popravilo.
| 10 Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 10
2013-03-13 오후 3:31:00
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja izdelek
Vsebina
VIDEO
GLASBA
FOTOGRAFIJE
VIDEO
GLASBA
FOTOGRAFIJE
Medij
Podrobnosti
Plošča Blu-ray
Plošča BD-ROM ali BD-RE/R, posneta v obliki BD-RE.
Plošča 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
Plošče DVD-VIDEO, DVD±RW/±R, ki so bile posnete in zaključene.
Mediji, ki vsebujejo vsebine DivX, MKV ali MP4.
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R, v obliki MP3 ali WMA.
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R, v obliki JPEG.
HDD
USB
Videoposnetki, glasba in fotografije, shranjeni na HDD-ju ali USB-pomnilniku.
Vrste plošč, ki jih vaš izdelek ne more predvajati
• Avtorsko zaščitena
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
plošča DVD-R s 3,9 GB.
• Plošča DVD-ROM/PD/ • CD-plošča Super Audio • CVD/CD-ROM/CDV/
MV itd.
(razen CD-sloja)
CD-G/CD-I/LD
(Plošče CD-G
predvajajo samo zvok
brez sike.)
||OPOMBA |
\\ Izdelek morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/R in DVD±RW/±R zaradi pogojev snemanja.
\\ Če plošča DVD±RW/±R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
\\ Izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD±RW/±R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
\\ Izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-RE/R z bitno hitrostjo, večjo od 25 Mb/s.
\\ Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta sprememba zornega
kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na škatli. Prosimo, da si jih po potrebi
preberete.
\\ Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje delujejo.
Zaščita pred kopiranjem
• Ker je AACS (sistem naprednega dostopa do vsebin) odobren kot sistem za zaščito vsebin oblike
plošč Blu-ray, podobno kot pri uporabi CSS-ja (sistem mešanja vsebin) za obliko DVD tudi tukaj za
predvajanje, analogni signal itd. vsebin, zaščitenih z AACS, veljajo določene omejitve.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se lahko zgodi,
da AACS te omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Poleg tega se BD-ROM Mark in BD+
dodatno uporabljata kot sistema za zaščito vsebine za oblike plošč Blu-ray, to pa vključuje določene
omejitve, vključno z omejitvami pri predvajanju vsebine, zaščitene s sistemoma BD-ROM Mark in/
ali BD+. Za dodatne informacije o sistemih AACS, BD-ROM Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na
službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 11
11 |
2013-03-13 오후 3:31:00
• Številne plošče Blu-ray/DVD so kodirane z
zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite
izdelek neposredno na televizor in ne na
videosnemalnik. Povezava z videosnemalnikom
lahko povzroči motnje slike pri avtorsko
zaščitenih ploščah Blu-ray/DVD.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih
pravicah in zakonodajami s področja avtorskih
pravic v drugih državah je nepooblaščeno
snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in
spreminjanje televizijskih oddaj, videoposnetkov,
plošč Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko
predmet civilne tožbe ali kazenskega pregona.
• Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek uporablja
tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe
nepooblaščenih kopij nekaterih, komercialno
posnetih filmov in video posnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar se zazna uporaba
nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo
in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v
spletnem informacijskem središču za stranke
Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite
prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
po pošti, nam pošljite svoj domači naslov na:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastninsko tehnologijo z
licenco družbe Verance Corporation in je
zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter
drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in
svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni o varstvu
pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za
določene vidike takšne tehnologije. Cinavia je
blagovna znamka družbe Verance Corporation.
Avtorske pravice 2004-2010 Verance
Corporation. Vse pravice si pridržuje družba
Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta
prepovedana.
Zavrnitev odgovornosti za omrežne
storitve
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH OSEB SO
PRIKAZANE, KAKRŠNE SO. SAMSUNG
NE PREVZEMA IZRECNE ALI IMPLICIRANE
ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN
ALI STORITEV V KAKRŠNE KOLI NAMENE.
SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI
JAMSTVA GLEDE IZDELKA, KAR MED DRUGIM
VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA
PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN
NAMEN. SAMSUNG NE JAMČI ZA NATANČNOST,
VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST
ALI CELOVITOST KATERE KOLI VSEBINE ALI
STORITVE, NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, PRAV
TAKO PA SAMSUNG V NOBENIH OKOLIŠČINAH,
VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE
PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI,
NE POGODBENE NE ODŠKODNINSKE, ZA
NEPOSREDNO, POSREDNO, NEZGODNO,
POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, STROŠKE
ODVETNIKOV TER STROŠKE ALI KAKRŠNO
KOLI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJAJO IZ ALI
NASTANEJO V POVEZAVI Z VSEBOVANIMI
INFORMACIJAMI ALI KOT POSLEDICA UPORABE
KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE
STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE, TUDI ČE
JE BILA DRUŽBA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI
TOVRSTNE ŠKODE.
Storitve tretjih oseb je mogoče prekiniti ali
preklicati kadar koli in Samsung ne zagotavlja,
da bo katera koli vsebina ali storitev na voljo v
kakršnem koli obdobju. Tretje osebe vsebine in
storitve prenašajo prek omrežij in pripomočkov za
prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez
omejevanja splošnosti te zavrnitve odgovornosti
se Samsung izrecno odpoveduje odgovornosti
ali jamstvu za kakršno koli prekinitev ali ukinitev
katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te
naprave.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti
ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami
in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve
za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je
treba nasloviti neposredno na ponudnika zadevne
vsebine in storitev.
Vsa vsebina in storitve, do katerih je mogoče
dostopati prek te naprave, so last tretjih oseb in
zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patenti,
zakoni o blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni
za intelektualno lastnino. Tovrstna vsebina in
storitve so na voljo samo za vašo zasebno,
nekomercialno uporabo. Nobene vsebine ali
storitve ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik
vsebine ali ponudnik storitve ni odobril. Brez
omejitve zgoraj navedenega, razen če zadevni
lastnik vsebine ali ponudnik storitve to izrecno
dovoli, ne smete na noben način ali s kakršnim
koli sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno
izdajati, nalagati, objavljati, oddajati, prevajati,
prodajati, izdelovati izpeljanih primerkov, razkrivati
ali razmnoževati nobene vsebine ali storitve,
prikazane s to napravo.
| 12 Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 12
2013-03-13 오후 3:31:00
Licenca
• Izdelano z licenco podjetja
Dolby Laboratories. Dolby in
znak dveh D-jev sta blagovni
znamki podjetja Dolby
Laboratories.
• Izdelano z licenco v skladu
z ameriškimi patenti št.:
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 ter drugimi izdanimi ali
vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti. DTSHD, simbol, & DTS-HD in simbol skupaj so
registrirane blagovne znamke, DTS-HD Master
Audio pa je blagovna znamka družbe DTS, Inc.
Izdelek vsebuje programsko opremo. © DTS,
Inc. Vse pravice pridržane.
• DivX
-- O VIDEU DIVX: DivX® je
digitalna oblika videozapisa, ki
jo je ustvarilo podjetje DivX, LLC, podružnica
družbe Rovi Corporation. To je uradna
naprava DivX Certified®, ki predvaja video
DivX. Za več informacij in programskih orodij
za pretvarjanje datotek v video DivX obiščite
www.divx.com.
-- O VIDEU NA ZAHTEVO DIVX: certificirana
naprava DivX Certified® mora biti registrirana,
da lahko predvaja filme DivX na zahtevo (VOD).
Za pridobitev registracijske kode poiščite
odsek DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše
naprave. Za več informacij o poteku registracije
obiščite vod.divx.com.
-- DivX Certified® za predvajanje videa DivX® z
ločljivostjo do HD 1080p, vključno z dodatno
vsebino.DivX®, DivX Certified® in povezani
logotipi so blagovne znamke družbe Rovi
Corporation ali njenih podružnic in se
uporabljajo pod licenco.
Zajeto v enega ali več naslednjih ameriških
patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
• Izraza HDMI in HDMI HighDefinition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC v Združenih državah Amerike in
drugih državah.
• Oracle in Java sta registrirani
blagovni znamki družbe Oracle
in/ali njenih povezanih družb.
Druga imena so lahko blagovne
znamke njihovih lastnikov
• Podlicenčni pogoji Rovi (pogoji uporabe)
-- To aplikacijo sestavljata programska oprema
in tehnologija družbe Rovi Corporation
(»Rovi«). Programska oprema in tehnologija
Rovi (skupaj imenovani »tehnologija Rovi«)
omogočata končnim uporabnikom dostop
do podatkov, povezanih z glasbo (»podatki
Rovi«), prek interneta oziroma dostop do
podatkov iz lastniških zbirk podatkov Rovi
(»zbirke podatkov Rovi«), ki se nahajajo na
strežnikih Rovi (»strežniki Rovi«), ter uporabo
drugih funkcij. Dostop do podatkov Rovi
in njihova uporaba sta mogoča samo prek
funkcij programske opreme te aplikacije, ki so
namenjene končnemu uporabniku.
-- Soglašate, da boste podatke Rovi, tehnologijo
Rovi in strežnike Rovi uporabljali samo za
lastne nekomercialne namene. Soglašate, da
podatkov Rovi ne boste prepustili, kopirali,
posredovali ali prenesli tretji osebi. Soglašate,
da podatkov Rovi, tehnologije Rovi, zbirk
podatkov Rovi in strežnikov Rovi ne boste
uporabljali in izkoriščali za namene, ki niso
tukaj izrecno dovoljeni.
-- Soglašate, da bo vaša neizključna licenca
za dostop do zbirk podatkov Rovi ter
uporabo podatkov Rovi, tehnologije Rovi
in strežnikov Rovi v primeru kršenja teh
omejitev prenehala veljati. Če vaša licenca
preneha veljati, soglašate, da boste prenehali
uporabljati vse podatke Rovi, tehnologijo
Rovi in strežnike Rovi. Rovi si pridržuje vse
pravice do podatkov Rovi, tehnologije Rovi in
strežnikov Rovi, vključno z vsemi lastninskimi
pravicami. Soglašate, da sme Rovi v lastnem
imenu uveljavljati svoje pravice iz te pogodbe
neposredno zoper vas.
-- Rovi si pridržuje pravico, da izbriše podatke
iz zbirk podatkov Rovi ali po lastni presoji
spremeni kategorije podatkov. Brezhibno
in neprekinjeno delovanje tehnologije Rovi
ali strežnikov Rovi ni zagotovljeno. Rovi ni
dolžan nuditi novih, izboljšanih ali dodatnih
vrst podatkov ali kategorij, ki se jih bo morda
odločil ponuditi v prihodnosti, ter lahko kadar
koli preneha nuditi svoje spletne storitve.
Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 13
13 |
2013-03-13 오후 3:31:01
-- Podatki, ki jih posredujete za uporabo, niso
osebni ali identifikacijski podatki, temveč zgolj
podatki, ki se nanašajo na glasbene albume,
in s tem povezani podatki, ki niso zajeti v
zbirki podatkov za iskanje Rovi. Po svojem
najboljšem vedenju potrjujete, da je album, o
katerem ste posredovali podatke, komercialno
na voljo in da vam je kot končnemu
uporabniku zakonsko dovoljeno posredovati
te podatke.
-- Če kot končni uporabnik predlagate, da se v
zbirke podatkov Rovi dodajo informacije ali
avtorsko zaščitena izvirna dela, potrjujete in
zagotavljate, da ste izključni lastnik teh del, ter
s tem nadalje na Rovi prenašate vse avtorske
pravice, vključno s pravico do registracije
avtorskih pravic za ta dela kot dela zbirke
podatkov Rovi.
-- LICENCA VELJA ZA TEHNOLOGIJO ROVI
IN VSE ELEMENTE PODATKOV ROVI V
NJIHOVI OBSTOJEČI OBLIKI. ROVI NE
PREVZEMA NIKAKRŠNIH POSREDNIH ALI
NEPOSREDNIH ZAGOTOVIL IN JAMSTEV
ZA TOČNOST KATERIH KOLI PODATKOV
ROVI NA STREŽNIKIH ROVI. ROVI ZAVRAČA
VSAKRŠNO POSREDNO ALI NEPOSREDNO
JAMSTVO, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE
JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO,
PRIMERNOSTI ZA DOLOČENI NAMEN,
ZAKONITI PRAVICI IN NEKRŠITVI. ROVI
NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA
REZULTATE, KI IZHAJAJO IZ VAŠE UPORABE
TEHNOLOGIJE ROVI ALI STREŽNIKOV
ROVI. ROVI IZRECNO ZAVRAČA VSAKRŠNO
ODGOVORNOST ZA VSO POSLEDIČNO ALI
NEZGODNO ŠKODO TER IZGUBO DOBIČKA
ALI DOHODKA, KI STE JO VI ALI TRETJE
OSEBE UTRPELI ZARADI VAŠE UPORABE
PODATKOV ROVI, TEHNOLOGIJE ROVI ALI
DRUGEGA.
• Licence odprtega vira
-- Če uporabljate odprto programsko opremo,
so v meniju izdelka na voljo licence odprtega
vira.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne
znamke društva Blu-ray Disc Association.
Priporočilo - samo EU
• Podjetje Samsung
Electronics izjavlja, da je ta
kombiniran predvajalnik BDHDD v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi
določili direktive 1999/5/ES.
Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na
http://www.samsung.com,
Pojdite na Podpora > Poišči podporo izdelka in
vnesite ime modela.
Uporaba te opreme je dovoljena v vseh državah
EU.
Ta izdelek dovoljeno uporabljati samo v zaprtem
prostoru.
| 14 Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 14
2013-03-13 오후 3:31:01
Opozorilo
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE
STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ
OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE
ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE
POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). NAPRAVA
NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je
knjižna polica ali podobno.
OPOZORILO
• Da bi preprečili poškodbe in s tem požar
ali električni udar, naprave ne izpostavljajte
padavinam ali vlagi.
POZOR
• KOMBINIRANI PREDVAJALNIK BD-HDD
UPORABLJA NEVIDNI LASERSKI ŽAREK, KI
LAHKO USTVARI NEVARNO SEVANJE, ČE GA
USMERITE NEPRAVILNO. S KOMBINIRANIM
PREDVAJALNIKOM BD-HDD RAVNAJTE V
SKLADU Z NAVODILI.
POZOR
TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA
UPRAVLJALNIH ALI NASTAVLJALNIH GUMBOV
ALI IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO OPISANI V
TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČI NEVARNO
IZPOSTAVLJENOST SEVANJU. POKROVA
NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN NAPRAVE NE
SKUŠAJTE POPRAVLJATI SAMI. SERVIS NAJ
OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če za
povezavo enote z drugo opremo uporabljate
izolirane kable in priključke.
Da bi preprečili elektromagnetne motnje z
električnimi napravami, kot so radiji in televizije, za
povezave uporabljajte izolirane kable in priključke.
To je oznaka za pomembna navodila glede
izdelka.
POMEMBNO OBVESTILO
Električni kabel na tej opremi ima vgrajen vtič,
v katerem je varovalka. Vrednost varovalke je
označena na vtični strani vtiča.
Če jo je treba zamenjati, je treba uporabiti
varovalko z enako vrednostjo BS1362.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova
varovalke, če je pokrov odstranljiv. Če potrebujete
nadomestni pokrov varovalke, mora biti ta enake
barve kot vtična stran vtiča. Nadomestne pokrove
dobite pri svojem prodajalcu.
Če montirani vtič ne ustreza električnim vtičnicam
v vaši hiši ali pa kabel ni dovolj dolg, da bi dosegel
vtičnico, morate kupiti ustrezen in varnostno
odobren podaljševalni kabel ali pa se posvetovati
s svojim prodajalcem.
Če ni druge možnosti, kot da vtič odrežete,
najprej odstranite varovalko in nato varno odrežite
in odstranite vtič. Vtiča ne priključite v električni
priključek, ker zaradi golega gibkega kabla obstaja
nevarnost električnega udara.
Če želite napravo izključiti iz električne vtičnice,
morate izvleči vtič iz vtičnice, zato mora biti
električni vtič enostaven za uporabo.
Izdelek, priložen tem navodilom za uporabo,
je zaščiten z licenco in pravicami intelektualne
lastnine določene tretje stranke.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je razvrščen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje
naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki
niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo
nevarno sevanje.
Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 15
15 |
2013-03-13 오후 3:31:01
POZOR :
• NEVARNOST VIDNEGA IN NEVIDNEGA
LASERSKEGA SEVANJA RAZREDA 3B
PRI ODPRTI NAPRAVI. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU (IEC 60825-1).
• TA IZDELEK UPORABLJA LASER.
UPRAVLJANJE NAPRAVE, PRILAGODITVE
IN IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO V
SKLADU Z NAVEDENIMI V TEH NAVODILIH,
LAHKO POVZROČIJO NEVARNO SEVANJE.
NE ODPIRAJTE POKROVA IN NAPRAVE NE
POPRAVLJAJTE SAMI. POPRAVILA NAJ
OPRAVI USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo te enote si temeljito preberite
navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke.
Navodila za uporabo hranite v bližini za prihodnjo
uporabo.
1. Preberite navodila za uporabo.
2. Shranite navodila za uporabo.
3. Bodite pozorni na vsa opozorila.
4. Sledite vsem napotkom.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite samo s suho krpo.
7. Ne zastirajte prezračevalnih odprtin. Napravo
namestite skladno z navodili proizvajalca.
8. Naprave ne nameščajte v bližini toplotnih
virov, kot so radiatorji, toplotni regulatorji,
štedilniki ali druge naprave (vključno z AVsprejemniki), ki proizvajajo toploto.
9. Upoštevajte varnostni namen polarizirane
ali ozemljitvene vrste vtiča. Polariziran vtič
ima dve platici, pri čemer je ena širša od
druge. Ozemljitven vtič ima dve platici in
tretji ozemljitveni jeziček. Široka platica
ali tretji jeziček je namenjen vaši varnosti.
Če vtič naprave ne ustreza vtičnici, se o
zamenjavi neuporabne vtičnice posvetujte z
električarjem.
10. Zaščitite električni kabel, da ga ne bo
mogoče pohoditi ali preščipniti, predvsem v
bližini vtičev, električnih vtičnic in mesta, kjer
izhaja iz naprave.
11. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih
priporoča proizvajalec.
12. Uporabljajte samo na
vozičku, stojalu, trinožnem
stojalu, nosilcu ali mizi, ki
jih priporoča proizvajalec
ali pa se prodajajo skupaj z
napravo. Kadar uporabljate
voziček, bodite pri premikanju vozička ali
naprave zelo previdni, da ne bi prišlo do
poškodb, če se voziček prevrne.
13. Med nevihto ali ko naprave dalj časa ne boste
uporabljali, izvlecite vtič iz električne vtičnice.
14. Vsa popravila naj opravi usposobljeno
servisno osebje. Popravila so potrebna, ko
se naprava na kakršen koli način poškoduje,
na primer ob poškodbi električnega kabla
ali vtiča, če se na napravo razlije tekočina ali
pa nanjo padejo predmeti, če je bila naprava
izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava ne
deluje normalno ali če vam je padla na tla.
Shranjevanje plošč in ravnanje z
njimi
• Držanje plošč
-- Prstni odtisi ali praske na plošči
lahko zmanjšajo kakovost zvoka
in slike ali povzročijo preskakovanje.
-- Ne dotikajte se površine plošče, kjer so
posneti podatki.
-- Ploščo držite za robove, tako da na njeni
površini ne bo prstnih odtisov.
-- Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega traku.
| 16 Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 16
2013-03-13 오후 3:31:01
• Čiščenje plošč
-- Če so na plošči prstni odtisi ali
umazanija, jo očistite z blagim
čistilom, razredčenim v vodi, in
obrišite z mehko krpo.
-- Pri čiščenju nežno brišite od notranjosti plošče
navzven.
• Hranitev plošč
`` Plošč ne hranite na neposredni sončni
svetlobi.
`` Hranite v hladnem, prezračevanem
prostoru.
`` Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v
navpičnem položaju.
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali curkom.
Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
• Če želite napravo popolnoma izključiti, morate
izvleci električni vtič iz stenske vtičnice.
Zato mora biti vtič vedno preprosto dostopen.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto
stensko vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se
lahko pregreje in pride do požara.
• Pred priključitvijo drugih komponent na izdelek
morate komponente izklopiti.
• Če izdelek nenadoma prestavite iz hladnega
v topel prostor, se lahko na notranjih delih in
leči ustvari kondenz in povzroči nepravilno
predvajanje plošče. Če se to zgodi, odklopite
izdelek, počakajte dve uri in nato vtič priključite
v električno vtičnico. Nato vstavite ploščo in
ponovno poskusite s predvajanjem.
• Če začne izdelek oddajati nenavaden zvok
ali začutite vonj po zažganem ali dimu, takoj
izklopite stikalo napajanja in električni vtič
izključite iz omrežne vtičnice. Nato za tehnično
pomoč prosite najbližji servisni center za pomoč
strankam. Ne uporabljajte izdelka. Uporaba tega
izdelka lahko povzroči požar ali električni udar.
• Izdelek podpira datotečne sisteme FAT16,
FAT32 in NTFS (samo za branje).
• Naprave USB priključite neposredno v vrata
USB izdelka. Povezava prek kabla USB lahko
povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite
več kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo
pravilno deloval.
• Izdelek podpira protokol PTP.
• Med postopkom »nalaganja« ne odklopite
naprave USB.
• Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
• Ta izdelek ne more predvajati datotek MP3 z
upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s
prodajnih strani.
• Vaš izdelek podpira samo video posnetke s
hitrostjo do 30 sličic na sekundo.
• Vaš izdelek podpira samo naprave za množično
shranjevanje USB (MSC), kot so pomnilniški
ključi, čitalniki pomnilniških kartic in trdi diski
USB. (Ne podpira vozlišč.)
• Nekatere naprave USB HDD, bralniki
večpredstavnostnih kartic in pomnilniški ključi
morda ne bodo združljivi s tem izdelkom.
• Če nekatere naprave USB potrebujejo dodatno
napajanje, bodo morda omejene zaradi
varnostne naprave tokokroga.
• Če predvajanje s trdega diska USB HDD ni
stabilno, zagotovite dodatno napajanje tako, da
HDD priključite v stensko vtičnico.
Če se težava nadaljuje, stopite v stik s
proizvajalcem trdega diska USB.
• Med predvajanjem ali kopiranjem ne odklopite
naprave USB.
• SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
• Vaš izdelek ne podpira stisnjenih datotek, redkih
datotek in kodiranih datotek NTFS-ja.
-- Napravo USB lahko popravite ali formatirate
na vašem namiznem računalniku. (Samo
operacijski sistem MS-Windows)
Opombe o USB-povezavi
• Vaš izdelek podpira pomnilniške naprave USB,
izdelke MP3, digitalne fotoaparate in čitalnike
kartic USB.
• Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati
morda niso združljivi z izdelkom.
Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 17
17 |
2013-03-13 오후 3:31:01
Napravo USB povežite pred
uporabo funkcij Timeshift in
Recorded TV
Ne uporabljajte pomnilniške naprave
USB. Pomnilniških naprav USB ne
podpiramo.
Priporočamo uporabo USB HDD-ja z
najmanj 5400 vrt./min, vendar USB
HDD vrste RAID ni podprt.
• Za uporabo načina Timeshift ali funkcije
Recorded TV morate na povezani napravi USB
izvršiti funkcijo Device Format, da pravilno
formatirate napravo za snemanje.
-- Med formatiranjem naprave ne odklopite
naprave. Če napravo formatirate, se bodo
izbrisale vse datoteke.
-- Preden napravo formatirate na ta izdelek,
naredite varnostne kopije svojih datotek, da
preprečite poškodbo ali izgubo podatkov.
SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
• Posneti videi so zaščiteni z DRM-jem (upravljanje
digitalnih pravic) in jih ni mogoče predvajati
na osebnem računalniku ali drugem izdelku.
Upoštevajte, da datotek, shranjenih na TV, ni
mogoče uporabljati, ko spremenite matično
ploščo.
• Za snemanje potrebujete najmanj 100 MB
prostora.
• Če je na voljo manj kot 50 MB prostora, se bo
snemanje zaustavilo.
• Če naprava USB ni uspešno opravila testa
Device Performance Test (Preizkus delovanja
naprave), je treba ponoviti postopka za
formatiranje naprave in preizkus delovanja
naprave, preden jo posnamete s funkcijo Guide
ali Channel Manager.
Če naprava ne opravi preizkusa delovanja, je ne
morete uporabiti za snemanje.
Opomba o nadgradnji vdelane
programske opreme CAM-a
Nekateri CAM-i na trgu s starejšo različico vdelane
programske opreme niso povsem združljivi z
napravo, ki je skladna s specifikacijo v1.3.
Gre za težavo starejših CAM-ov, ne te naprave,
združljive s CI Plus. V tem primeru lahko
težavo odpravite tako, da posodobite vdelano
programsko opremo CAM-a.
Za to stopite v stik z omrežnim operaterjem ali
operaterjem CAM-a.
Preverite, ali je vdelana programska oprema
CAM-a nadgrajena za združljivost z različico CI+
1.3.
Uporaba funkcije 3D
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.
Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite
naslednje varnostne informacije.
• Nekateri gledalci lahko med gledanjem
3D-televizije občutijo neprijetne posledice, kot
so vrtoglavica, slabost in glavoboli.
Če naletite na takšen simptom, prenehajte z
gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si
odpočijte.
• Gledanje 3D-slik za daljše obdobje lahko utrudi
oči. Če čutite, da imate utrujene oči, prenehajte
z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si
odpočijte.
• Odgovorna odrasla oseba mora redno preverjati
otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D.
Če se kateri od otrok pritožuje zaradi utrujenih
oči, glavobolov, vrtoglavice ali slabosti, morajo
otroci takoj prenehati z gledanjem 3D-televizije
in si odpočiti.
• 3D-očal ne uporabljajte za druge namene. (Npr.
kot običajna očala, sončna očala, zaščitne
naočnike itd.)
• Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal med
hojo ali premikanjem naokrog. Če uporabljate
funkcijo 3D ali aktivna 3D-očala med gibanjem,
lahko trčite ob predmete, se spotaknete in/ali
padete ter se resno poškodujete.
• Pri prikazovanju 3D-programa s tem modelom
bo dejanski zaslon morda prikazan, kot je
prikazano spodaj:
| 18 Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 18
2013-03-13 오후 3:31:01
Prikaz na zaslonu
Opis
En poleg drugega
Enak zaslon se vodoravno podvoji.
Zgoraj in spodaj
Enak zaslon se navpično podvoji.
• Sprejem, snemanje in predvajanje 3D-programov tega modela morda ne bo popolnoma podpiralo 3D,
ker oblika zapisa oddajanja 3D še ni standardizirana po vsem svetu. V tem primeru ne gre za okvaro ali
napako izdelka.
• Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-napravo (AV-sprejemnik ali televizor, združljiv s 3D) v izdelkov
izhod HDMI OUT prek visokohitrostnega kabla HDMI. Pred predvajanjem 3D-vsebine si nadenite
3D-očala.
• Izdelek prek kabla HDMI, priključenega v vrata HDMI OUT, oddaja 3D-signal.
• Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja pogojena z ločljivostjo izvirnega 3D-video posnetka, je ne
morete spremeniti.
• Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter nastavitev velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo pravilno
delovale v 3D-načinu predvajanja.
• Za pravilno oddajanje 3D-signala morate uporabiti kabel HDMI za visoko hitrost prenosa.
• Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji, ki je najmanj trikrat večja od širine zaslona televizorja. Če
imate npr. 46-palčni zaslon, se usedite 138 palcev (3,5 metra) od zaslona.
• 3D-video zaslon namestite v višino oči, da bo 3D-slika najboljša.
• Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek morda ne bo pravilno deloval.
• »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni znamki podjetja Blu-ray Disc Association.
Tehnični podatki
Splošno
HDMI
Avdio izhod
Omrežje
Prostor na HDDju
Teža
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Video
Zvok
Digitalni
Ethernet
WLAN
Varnost
WPS(PBC)
BD-F8500
BD-F8900
2,6 kg
430 (Š) X 282 (G) X 55 (V) mm
od +5 °C do +35 °C
od 10 % do 75 %
Ločljivost: 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, bitni tok
Optična povezava TOS
Priključek 100BASE-TX
Vgrajen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podprto
500 GB
1 TB
-- Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10 MB/s ni podprta.
-- Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
-- Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na izdelku.
-- Vrednosti teže in mer so približne.
Slovenščina
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 19
19 |
2013-03-13 오후 3:31:01
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so
posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri
pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno
od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s
strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji
v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi
originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska
številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo
okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da
popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta
garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba
eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim
standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe
ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti,
nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je
napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih
ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne
predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo
zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica
brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 20
2013-03-13 오후 3:31:01
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku
nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo,
dabaterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če
tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalihodpadkov
in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske
dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice
pridržane. Tega priročnika ali katerega koli njegovega dela
ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co.,Ltd.
AK68-02350H-01
AK68-02350H
02350H-BD-F8500,8900-EN-SLV-.indd 21
2013-03-13 오후 3:31:02
Download PDF

advertising