Samsung | WS-32Z409P | Samsung WS-32Z308P Navodila za uporabo

BARVNI
TELEVIZOR
Uporabniška navodila
Pred uporabo televizorja
temeljito preberite ta priročnik
in ga shranite za prihodnjo uporabo.
MENIJI NA ZASLONU
Slika v sliki (PIP) (odvisno od modela)
TELETEKST (odvisno od modela)
Izdelek registrirajte na spletni strani www.samsung.com/global/register
AA68-03784T-Sln.indd
1
2006-05-26
ソタネト 12:56:55
Pomembne garancijske informacije za gledanje televizijskega
formata
Televizorji s standardim formatom zaslona (z razmerjem širine in višine slike 4:3 ) so v osnovi zasnovani za gledanje standardnih
formatov filmskih posnetkov. Prikazane slike bi naj bile v standardnem razmerju formata 4:3 in bi se naj neprenehoma premikale.
Prikazovanje nepremičnih grafik in slik s spodnjim in zgornjim črnim robom (širokozaslonska slika) naj bo omejeno na največ 15 %
celotnega gledanja televizorja na teden.
Televizorji s širokim zaslonom (z razmerjem širine in višine slike 16:9) so v osnovi zasnovani za gledanje širokozaslonskih formatov
filmskih posnetkov. Prikazane slike bi naj bile v širokozaslonskem formatu 16:9 ali razširjene, da zapolnijo zaslon, če model to dopušča,
in bi se naj neprenehoma premikale. Prikazovanje nepremičnih grafik in slik s stranskimi robovi pri nerazširjenem standardem formatu
filmov in programov naj bo omejeno na največ 15 % celotnega gledanja televizorja na teden.
Razen tega naj bo gledanje drugih nepremičnih slik in besedila, kot so borzna poročila, prikazi računalniških igric, logotipi televizijskih
hiš ali računalniške grafike in vzorcev, za vse televizorje omejeno tako, kot je opisano zgoraj. Prikazovanje nepremičnih slik, ki
ni v skladu z zgornjimi navodili, lahko povzroči neenakomerno staranje slikovnih cevi (CRT) in s tem tanke, vendar obstojne in
neodstranljive “vžgane” vzorce na televizijski sliki. Da bi se temu izognili, spreminjajte nastavitve in slike ter prikazujte celozaslonske
premikajoče se slike in ne nepremičnih vzorcev in črnih robov. Na modelih televizorjev, ki ponujajo funkcije za spreminjanje velikosti
slike, uporabite te kontrole za gledanje različnih formatov kot celozaslonskih slik.
Bodite previdni pri izbiri in trajanju televizijskih formatov, ki jih izberete za gledanje. Neenakomerno staranje slikovnih cevi kot
posledica izbire in uporabe formata in drugi učinki vžgane slike niso zajeti v omejeno garancijo za ta Samsungov izdelek.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Slovenščina - 2
AA68-03784T-Sln.indd
2
2006-05-26
ソタネト 12:56:55
Vsebina
Splošne informacije
Nadzor zvoka
Dodatki .......................................................................... 4
Nadzorna plošča (odvisno od modela) ......................... 4
Priključitvena plošča (odvisno od modela) .................... 5
Predstavitev daljinskega upravljalnika (odvisno od
modela) ......................................................................... 7
◆ Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik ...................... 8
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Delovanje
Vklop in izklop televizorja .............................................. 8
Preklop televizorja v stanje pripravljenosti .................... 8
Funkcija Plug & Play (odvisno od modela) ................... 9
Gledanje zunanjega signalnega vira (odvisno od
modela) ....................................................................... 10
◆ Urejanje imen naprav (odvisno od modela) ................ 10
◆
◆
◆
◆
Upravljanje kanalov
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Samodejno shranjevanje kanalov ................................11
Ročno shranjevanje kanalov ....................................... 12
Preskok neželenih kanalov ......................................... 13
Razvrščanje shranjenih kanalov ................................. 13
Poimenovanje kanalov ................................................ 14
Fina naravnava kanalov .............................................. 14
Uporaba funkcije LNA (ojačevalnik šibkega signala)
(odvisno od modela) ................................................... 15
Sprememba zvočnega standarda ............................... 21
Nastavitev zvočnih nastavitev (odvisno od modela) ... 21
Dodatne zvočne nastavitve (odvisno od modela) ....... 22
Izbira zvočnega načina (odvisno od modela).............. 23
Opis funkcij
◆
◆
◆
◆
◆
Nastavitev časa........................................................... 24
Izbira jezika ................................................................. 26
Nastavitev modrega zaslona....................................... 26
Izbira melodije ............................................................. 26
Funkcija teleteksta (odvisno od modela)..................... 27
Dodatek
◆ Samodejno razmagnetenje za odstranitev barvnih
lis................................................................................. 29
◆ Odpravljanje težav: Preden se obrnete na servisno
osebje ......................................................................... 29
Upravljanje slike
Sprememba slikovnega standarda ............................. 15
Prilagoditev slikovnih nastavitev ................................. 16
Izbira velikosti slike (odvisno od modela).................... 17
Nastavitev digitalnega zmanjševanja šumov .............. 17
Uporaba funkcije kontrole nagiba (odvisno od
modela) ....................................................................... 18
◆ Izbira filmskega načina ............................................... 18
◆ Gledanje slike v sliki (PIP) (odvisno od modela) ......... 19
◆ Zamrznitev trenutne slike ............................................ 20
◆
◆
◆
◆
◆
Simboli
Pritisnite
☛
➢
Pomembno
Opomba
Slovenščina - 3
AA68-03784T-Sln.indd
3
2006-05-26
ソタネト 12:56:55
Splošne informacije
Dodatki
Preverite, ali ste s televizorjem dobili naslednje predmete.
Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
Barva in oblika predmetov sta odvisni od modela.
➢
Daljinski upravljalnik in bateriji
(AAA x 2)
Garancijski list / registracijska kartica /
priročnik z varnostnimi informacijami
(Ni na voljo povsod)
Uporabniška navodila
Nadzorna plošča (odvisno od modela)
➢
Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.
Sprednja stran televizorja
1
2 3
4
4
5
5
1 23
6
6
7
32
7
5 6
1
7
1 Vklop/Izklop
Pritisnite za vklop in izklop televizorja.
5 MENU
Pritisnite za ogled menijev s funkcijami televizorja.
2 Indikator stanja pripravljenosti
Utripa in se ugasne, ko je televizor vklopljen, in zasveti v
stanju pripravljenosti.
6 +
Pritisnite za znižanje ali zvišanje glasnosti.
V meniju na zaslonu uporabljajte gumba + kot
uporabljate gumba ◄ in ► ali gumb ENTER (
) na
daljinskem upravljalniku.
3 Senzor daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na televizorju.
4 SOURCE
Prikaže meni vseh vhodnih virov, ki so na voljo (TV, Ext.1,
Ext.2, AV/S-Video, Component, HDMI).
7
C/P.
Pritisnite za spremembo kanala.
V meniju na zaslonu uporabite gumbe C/P.
kot gumba ▲ in ▼ na daljinskem upravljalniku.
enako
Slovenščina - 4
AA68-03784T-Sln.indd
4
2006-05-26
ソタネト 12:56:57
Priključitvena plošča (odvisno od modela)
➢
☛
Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.
Kadarkoli na televizor priklapljate avdio ali video sistem, poskrbite, da so vsi elementi izključeni.
Za podrobna navodila o priključitvi in varnostne ukrepe si oglejte priloženo dokumentacijo.-
Hrbtna stran televizorja
4
2
1
ali
3
kabelsko televizijsko omrežje
Stranska stran televizorja
5
ali
Slovenščina - 5
AA68-03784T-Sln.indd
5
2006-05-26
ソタネト 12:56:59
1 Priključitev na anteno ali kabelsko televizijsko omrežje
Priključite antenski ali omrežni vhodni kabel na 75 Ω koaksialno vtičnico.
Za pravilno gledanje TV-kanalov mora televizor sprejemati signal iz enega od naslednjih virov: zunanja antena, kabelsko
televizijsko omrežje ali satelitsko omrežje. Če uporabljate sobno anteno, jo boste pri nastavljanju televizorja morda morali
naravnavati, dokler ne dobite ostre in jasne slike.
2 Priključitev na KOMPONENTNI vhod
◆ Priključite komponentne video kable na spojnik komponente (Y, PB, PR) na zadnji strani televizorja in druge konce na
ustrezne spojnike komponente video izhoda na DTV-sprejemniku ali DVD-predvajalniku.
◆ Spojniki Y, PB in PR na komponentnih napravah (DTV-sprejemnik ali DVD-predvajalnik) imajo včasih oznako Y, B-Y in R-Y ali
Y, Cb in Cr.
◆ Priključite zvočne RCA-kable na AUDIO (L/R) IN na zadnji strani televizorja in druge konce na ustrezne spojnike avdio
izhoda na DTV-sprejemniku ali DVD-predvajalniku.
3 Priključitev na vhod/izhod SCART
Priključite kabel SCART na ustrezno zunanjo A/V-napravo, kot je videorekorder, DVD-predvajalnik, dekoder, satelitski
sprejemnik, video igralna naprava ali predvajalnik video diskov.
- Spojnik EXT1 (RGB) se uporablja za opremo z izhodom RGB, kot je video igralna naprava ali predvajalnik video diskov.
- Spojnik EXT2 (AV) se uporablja za avdio/video izhod trenutnega televizijskega programa.
4 Priključitev na HDMI (odvisno od modela)
◆ Podpira povezave med AV-napravami, ki omogočajo HDMI-povezavo (sprejemniki, DVD-predvajalniki, AV-sprejemniki in
digitalni televizorji).
◆ Ta povezavo HDMI s HDMI ne potrebujete dodatne avdio povezave.
Kaj je HDMI?
◆ “Multimedijski vmesnik z visoko razločljivostjo” omogoča prenos digitalnih video podatkov z visoko razločljivostjo in več
kanalov digitalnega avdia (5.1-kanali).
Spojnik HDMI/DVI podpira DVI-povezavo do razširjene naprave z ustreznim kablom (ni priloženo). HDMI in DVI se
razlikujeta po tem, da je naprava HDMI manjša, da ima vgrajeno funkcijo kodiranja HDCP (zaščita pred kopiranjem za
širokopasovno digitalno vsebino) in da podpira večkanalni digitalni avdio.
◆ Za povezavo uporabite kabel za povezavo DVI in HDMI ali adapter DVI-HDMI, za avdio izhod pa spojnik AUDIO (L/R) na DVI.
Ko izdelek priključujete preko HDMI ali DVI na sprejemnik, DVD-predvajalnik, igralno konzolo itd., mora biti ta nastavljen
na način združljivega video izhoda, kot je prikazano v spodnji tabeli. Sicer je lahko slika popačena, razpade ali je ni.
Podprti načini za možnosti HDMI in COMPONENT
HDMI
COMPONENT
480i-60Hz
X
O
480p-60Hz
O
O
576i-50Hz
X
O
576p-50Hz
O
O
720p-50/60Hz 1080i-50/60Hz
O
O
O
O
Ne poskušajte povezati spojnika HDMI z grafično kartico osebnega računalnika ali notesnika.
(Sicer bo prikazan prazen zaslon.)
5 Priključitev na vhod RCA/S-VIDEO
◆ Priključite video RCA-kabel ali kabel S-Video na VIDEO IN ali S-VIDEO IN na zadnji strani televizorja in druge konce na
ustrezne spojnike video izhoda ali izhoda S-Video na A/V-napravi.
◆ Priključite avdio RCA-kable na AUDIO (L/R) IN na zadnji strani televizorja in druge konce na ustrezne spojnike avdio izhoda
na A/V-napravi.
Slovenščina - 6
AA68-03784T-Sln.indd
6
2006-05-26
ソタネト 12:57:00
Predstavitev daljinskega upravljalnika (odvisno od modela)
➢
◆ Dejanska konfiguracija televizorja se lahko razlikuje, odvisno od modela.
◆ Svetla umetna svetloba blizu televizorja lahko vpliva na delovanje daljinskega upravljalnika.
◆ To je poseben daljinski upravljalnik za slabovidne; gumbi za vklop/izklop, kanale in glasnost so opremljeni z Braillovo
pisavo.
1 Stanje pripravljenosti
g Statična slika
2 Neposredna izbira kanalov
h Izbira velikosti slike
3 Izbira med eno-/dvomestnimi
kanali
i Izbira kanala podslike (PIP)
4 Izbira kanalnika/kabelskega
omrežja
5 Upravljanje kanalov
6 Povečanje glasnosti
k Izbira velikosti podslike (PIP)
Funkcije teleteksta
8 Znižanje glasnosti
9 Kazalo teleteksta
9 Prikaz menija
! Zadrževanje strani teleteksta
0 Premik na zahtevano možnost
menija/regulacija vrednosti
možnosti
$ Izbira velikosti teleteksta
! Vklop/izklop slike v sliki
* Izbira načina teleteksta (LIST/
FLOF)
$ Izbira vira podslike (PIP)
% Izbira zvočnega načina
^ Zamenjava glavne slike in
podslike (PIP)
& Turbo zvok
* Izbira zunanjega vhoda
( Za večkratni preklop med
zadnjima dvema prikazanima
kanaloma
2
3
(oglejte si stran 27)
4 Izhod iz teleteksta
# Izbira slikovnega učinka
*
j Izbira lokacije podslike (PIP)
7 Začasen izklop zvoka
@ Izbira zvočnega učinka
1
^ Shranjevanje teleteksta
( Podstran teleteksta
b Naslednja stran teleteksta
c Prejšnja stran teleteksta
d Preklic teleteksta
f Prikaz teleteksta
l Prikaz teleteksta/istočasen prikaz
teleteksta in TV-programa
@#gh
Izbira teme Fastext
) Samodejni izklop
a Vklop/izklop SRS TruSurround XT
4
(
)
a
b
5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
%
^
&
c
d
e
f
l
g
h
i
j
k
b Naslednji kanal
c Prejšni kanal
d Izhod iz kateregakoli prikaza
e Potrditev spremembe
f Prikaz informacij
Slovenščina - 7
AA68-03784T-Sln.indd
7
2006-05-26
ソタネト 12:57:01
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
1
2
Odprite pokrovček na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano na sliki.
Vstavite dve bateriji AAA.
Poskrbite, da sta “+” in “–” pola baterije usmerjena skladno s prikazom znotraj ležišča
za baterije.
➢
3
Zaprite pokrovček, kot je prikazano na sliki.
➢ Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije in jih
shranite na hladnem in suhem mestu. Daljinski upravljalnik lahko uporabljate na
razdalji do 7 m od televizorja. (Pri običajni uporabi televizorja baterije zdržijo približno
eno leto.)
➢
Če daljinski upravljalnik ne deluje! Preverite naslednje:
1. Je televizor vklopljen?
2. Sta “plus” in “minus” pola baterije zamenjana?
3. So baterije prazne?
4. Je prišlo do izpada napajanja oziroma je napajalni kabel izključen?
5. Je v bližini posebna fluorescentna luč ali neonska tabla?
Delovanje
Vklop in izklop televizorja
Napajalni kabel je pritrjen na zadnji strani televizorja.
1
Napajalni kabel vključite v ustrezno vtičnico.
➢ Napetost je navedena na hrbtni strani televizorja, frekvenca je 50 ali 60 Hz.
2
Pritisnite gumb “ ” (Vklop/Izklop) na sprednji strani televizorja.
Indikator stanja pripravljenosti na sprednji strani televizorja začne svetiti.
3
Za vklop televizorja pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku.
Samodejno je ponovno izbran nazadnje gledan program.
➢ Če še niste shranili nobenega kanala, se ne bo prikazala čista slika.
Oglejte si “Samodejno shranjevanje kanalov” na strani 11 ali “Ročno shranjevanje kanalov” na strani 12.
4
Za izklop televizorja ponovno pritisnite gumb “ ” (Vklop/Izklop).
Preklop televizorja v stanje pripravljenosti
Da bi zmanjšali porabo električne energije in izrabo katodne cevi, lahko televizor preklopite v stanje pripravljenosti
Stanje pripravljenosti je uporabno, ko želite začasno prekiniti gledanje (na primer med jedjo).
1
Med gledanjem pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku.
Televizor je v stanju pripravljenosti.
2
Za ponoven vklop televizorja gumb ponovno pritisnite.
➢ Vklopite ga lahko tudi s pritiskom na gumb TV ( ), P
☛
Televizorja ne pustite v stanju pripravljenosti dalj časa. Izklopite televizor s pritiskom na gumb “ ” (Vklop/Izklop) na
sprednji strani televizorja. Priporočamo tudi, da izključite napajanje in anteno.
/
ali na številčni gumb.
Slovenščina - 8
AA68-03784T-Sln.indd
8
2006-05-26
ソタネト 12:57:02
Funkcija Plug & Play (odvisno od modela)
Ob prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo tri osnovne nastavitve:
nastavitev jezika, kanala in ure.
1
2
Meni Language se samodejno pojavi v nekaj sekundah.
3
S pritiskom na gumb ▲ ali ▼ izberite ustrezni jezik.
Za potrditev jezika pritisnite gumb ENTER (
).
Prikaže se sporočilo Check antenna input..
➢ Če v meniju Language ne izberete jezika, meni Language izgine čez
približno 30 sekund.
4
Preverite, ali je antena priključena na televizor.
Pritisnite gumb ENTER (
).
Prikaže se meni Auto Store.
5
S pritiskom na gumb ▲ ali ▼ izberite državo, nato pritisnite gumb ENTER
(
). Prikaže se meni Search.
6
Za začetek iskanja kanalov pritisnite gumb ENTER (
).
Iskanje kanalov se bo pričelo in končalo samodejno. Ko so shranjeni vsi
kanali, ki so na voljo, se pojavi meni Clock Set.
➢ Oglejte si “Samodejno shranjevanje kanalov” na strani 11.
7
8
Plug & Play
Start Plug & Play
Če je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb POWER na
daljinskem upravljalniku.
Prikaže se sporočilo Start Plug & Play.
Za premik na uro ali minuto pritisnite gumb ◄ ali ►.
S pritiskom na gumb ▲ ali ▼ nastavite uro ali minute.
➢ ◆ Oglejte si “Nastavitev in prikaz trenutnega časa” na strani 24.
◆ Uro in minute lahko nastavite neposredno s pritiskom na številčne
gumbe na daljinskem upravljalniku.
Ko končate, pritisnite gumb MENU ( ).
Prikaže se sporočilo Enjoy your viewing in aktivira se shranjeni kanal.
OK
Enter
Return
Setup
TV
English
Plug & Play
Deutsch
Français
Language
: English
Nederlands
Español
Time
Italiano
Blue Screen
: Svenska
On
Português
Melody
:Ελληνικά
On
Čeština
Srpski
Move
Enter
Plug & Play
Check antenna input.
OK
Enter
Skip
Auto Store
TV
Country
Search
Move
Belgium
: Belgium
France
Germany
Italy
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Others
Eastern Europe
Enter
Za ponastavitev te funkcije ...
Search
P 1 C−− −−−−−
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Setup, nato pritisnite gumb ENTER
(
). Izbere se Plug & Play.
3
Ponovno pritisnite gumb ENTER (
).
Prikaže se sporočilo Start Plug & Play.
).
Skip
Enter
Skip
87 MHz
Stop
Skip
Clock Set
TV
Hour
--
Move
10%
Minute
--
Adjust
Skip
Plug & Play
Enjoy your viewing
OK
Slovenščina - 9
AA68-03784T-Sln.indd
9
2006-05-26
ソタネト 12:57:05
Gledanje zunanjega signalnega vira (odvisno od modela)
Input
TV
Source List
Edit Name
Move
:
TV
Enter


Return
Z daljinskim upravljalnikom preklapljajte med gledanjem signala s priključene
opreme, kot so videorekorder, DVD-predvajalnik, sprejemnik in TV-signal (oddajni ali
kabelski).
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ENTER (
3
Ponovno pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete zahtevani vir signala, nato pritisnite
gumb ENTER (
).
Viri signalov, ki so na voljo: TV, Ext. 1, Ext. 2, AV/S-Video, Component,
HDMI
Source List
TV
TV
Ext.1
Ext.2
AV/S-Video
Component
HDMI
Move
➢
: -----: -----: -----: -----: ------
Enter
Return
).
), da izberete Input.
).
◆ Pri priključevanju opreme na televizor lahko izbirate med naslednjimi
vtičnicami: Ext. 1, Ext. 2, Component ali HDMI na zadnji plošči
televizorja in AV/S-Video na stranski plošči televizorja.
◆ Te možnosti lahko nastavite tudi s pritiskom na gumb TV ( ) ali
SOURCE (
). Če zunanji vir zamenjate med gledanjem, lahko nekaj
časa traja, da se slika zamenja.
Urejanje imen naprav (odvisno od modela)
Input
TV
Source List
Edit Name
Move
:
Enter
TV


Return
Edit Name
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
HDMI
Move
-----: -----VCR
DVD
: -----Cable STB
HD STB
: -----Sat. STB
Receiver
: AV
-----: -----: ------
Enter
Zunanji vir lahko poimenujete.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ENTER (
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Edit Name, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete zunanji vir za urejanje, nato pritisnite
gumb ENTER (
).
5
S pritiskom na gumb ▲ ali ▼ izberite ime izbrane naprave, nato pritisnite
gumb ENTER (
).
Imena naprav, ki so na voljo: VCR, DVD, Cable STB, HD STB, Sat. STB,
AV Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD Combo, DHR
(DVD-HDD-snemalnik) ali PC.
6
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
).
), da izberete Input.
).
Return
Slovenščina - 10
AA68-03784T-Sln.indd
10
2006-05-26
ソタネト 12:57:07
Upravljanje kanalov
Samodejno shranjevanje kanalov
Preverite lahko razpoložljive frekvenčne razpone (odvisno od države). Samodejno
dodeljene številke programov mogoče niso skladne z dejanskimi ali želenimi
številkami programov. Številke lahko razvrstite ročno in izbrišete vse neželene kanale.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Channel, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
3
Ponovno pritisnite gumb ENTER (
).
4
Ponovno pritisnite gumb ENTER (
Navedene so razpoložljive države.
).
5
S pritiskom na gumb ▲ ali ▼ izberite državo, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
6
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Search, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
7
Za začetek iskanja ponovno pritisnite gumb ENTER (
).
Iskanje se konča samodejno.
➢ Da prekinete iskanje, preden se konča, pritisnite gumb MENU (
ENTER (
).
8
Channel
TV
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
 More
).
Move
) ali
Po končanem iskanju in shranjevanju se prikaže meni Sort.
◆ Za razvrščanje shranjenih kanalov po želenem vrstnem redu preidite na
korak 4 postopka “Razvrščanje shranjenih kanalov” na strani 13.
◆ Za izhod iz funkcije shranjevanja kanalov brez razvrščanja pritiskajte
gumb MENU ( ), dokler meniji ne izginejo.





Enter
Return
Auto Store
TV
Country : Eastern Europe 
Search

Move
Enter
Search
P 1 C−− −−−−−
Enter
Return
87 MHz
10%
Stop
Return
Sort
TV
From
To
Store
Move
:
:
:
Adjust
P 1 ----P-- ----?
Return
Slovenščina - 11
AA68-03784T-Sln.indd
11
2006-05-26
ソタネト 12:57:10
Ročno shranjevanje kanalov
Channel
TV
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
 More
Move
Enter





Return
Manual Store
TV
Prog.
Colour System
Sound System
Channel
Search
Store
Move
Adjust
:P 1
: AUTO
: B/G
: C-: 98 MHz
:
?


Televizijske kanale lahko shranite, vključno s tistimi, ki jih sprejemate prek kabelskih
omrežij.
Pri ročnem shranjevanju kanalov lahko izberete:
◆ Ali bi radi shranili posamezne najdene kanale.
◆ Številka programa vsakega shranjenega kanala, ki ga želite določiti.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Channel, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Manual Store, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
4
S pritiskom na gumb ▲ ali ▼ izberite želeno možnost in nato pritisnite
gumb ENTER (
) ali ◄/►.
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
◆
Prog. (Številka programa, ki naj bo dodeljena kanalu)
Pritiskajte gumb ◄ ali ►, dokler ne najdete ustrezne številke.
◆
Colour System: AUTO/PAL/SECAM/NTSC 4.43
Da izberete želeni barvni standard, pritisnite gumb ▲ ali ▼.
◆
Sound System: B/G, D/K, I, L
Da izberete želeni zvočni standard, pritisnite gumb ▲ ali ▼.
◆
Channel (Ko poznate številko kanala za shranjevanje)
Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro C (običajna antena) ali S (kabelski
kanal).
Pritisnite gumb ► in nato za izbiro želene številke gumb ▲ ali ▼.
➢ Številko kanala lahko izberete tudi neposredno s pritiskom na številčne
gumbe (0~9).
➢ Če zvok ni običajen ali ga sploh ni, ponovno izberite zahtevani zvočni
standard.
◆
Search (Ko ne poznate številk kanalov)
Za iskanje pritisnite gumb ◄ ali ►.
Kanalnik pregleda frekvenčni razpon, dokler se na zaslonu ne prikaže prvi
kanal ali kanal, ki ste ga izbrali.
◆
Store (Ko shranite kanal in povezano številko programa)
Nastavite OK s pritiskom na gumb ENTER (
).
☛
Kanalni način
◆ P (Programski način): Po končani naravnavi so oddajnim postajam na
vašem območju dodeljene številke položajev od P00 do P99. Kanal lahko
izberete z vnosom številke položaja v tem načinu.
◆ C (Način običajne antene): Kanal lahko izberete z vnosom določene
številke za posamezno oddajno postajo v tem načinu.
◆ S (Način kabelskega kanala): Kanal lahko izberete z vnosom določene
številke za vsak kabelski kanal v tem načinu.
Return
).
).
Slovenščina - 12
AA68-03784T-Sln.indd
12
2006-05-26
ソタネト 12:57:12
Preskok neželenih kanalov
Izbrane kanale lahko tudi izločite. Shranjeni, a preskočeni kanali, pri pregledovanju
kanalov ne bodo prikazani.
Prikazani pa bodo vsi kanali, ki jih niste izbrali za preskok.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Channel, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Channel Manager, nato pritisnite
gumb ENTER (
).
➢ Prikaže se lahko preprosto s pritiskom na gumb CH MGR (Upravitelj
kanalov).
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
 More
).
4
Za dodajanje ali brisanje kanalov pritisnite gumb ▲ ali ▼.
5
Pritisnite gumb ENTER (
6
Za dodajanje kanalov pritisnite gumb ENTER (
).
Ko je kanal dodan, se zraven njega pojavi znak (✓).
➢ Če ponovno pritisnete gumb ENTER ( ), znak (✓) zraven kanala izgine
in kanal ni dodan.
Move
Za dodajanje ali brisanje kanala ponovite korake od 4 do 6.
8
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
Prog.
1
2
3
4
5
6
7
Add
Move
Page





Return
Enter
Channel Manager
P 1 C 4
), da se pomaknete na polje ( ).
7
Channel
TV
1/15
C 4
C-S 1
S 3
S 6
S 8
S10


Enter
Return
).
Razvrščanje shranjenih kanalov
Ta postopek omogoča spremembo številk programov shranjenih kanalov.
Postopek bo morda nujen po uporabi samodejnega shranjevanja.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Channel, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Sort, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
4
Izberite številko kanala za spremembo s pritiskanjem na gumb ◄ ali ►.
5
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete To. Izberite novo številko kanala za
določanje s pritiskanjem na gumb ◄ ali ►.
6
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Store. Izberite OK za potrditev
zamenjave številk kanalov s pritiskom na gumb ENTER (
).
Izbrani kanal je zamenjan s kanalom, ki je bil predhodno shranjen na
izbrano številko.
7
Za premik kanalov na želeno številke kanalov ponovite korake od 4 do 6
potem, ko ste izbrali From, tako da pritisnete gumb ▲ ali ▼.
8
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
).
Channel
TV
).
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
 More
Move
Enter





Return
Sort
TV
From
To
Store
Move
:
:
:
Adjust
P 1 ----P-- ----?
Return
Slovenščina - 13
AA68-03784T-Sln.indd
13
2006-05-26
ソタネト 12:57:15
Poimenovanje kanalov
Imena kanalov bodo dodeljena samodejno po sprejemu informacij o kanalih. Ta
imena lahko spreminjate in tako dodeljujete nova imena.
Channel
TV
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
 More
Move





Enter
Return
Name
TV
Prog.
13
14
15
16
17
Move
Ch.
C21
C23
C25
C26
C28
Name
A
-----------------

Adjust
Return
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Channel, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Name, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
4
Za izbiro kanala, ki ga želite na novo poimenovati, pritisnite gumb ▲ ali
▼.
5
Pritisnite gumb ►.
6
Za izbiro črke (A~Z), številke (0~9) ali znaka (presledek, -) pritisnite gumb
▲ ali ▼. S pritiskom na gumb ◄ ali ► se pomaknete na prejšnjo ali
naslednjo črko.
7
Za ponovno poimenovanje kanala ponovite korake od 4 do 6.
8
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
).
).
Fina naravnava kanalov
Channel
TV
 More
Fine Tune
LNA
Move
P 2
:
Off
Enter
*
Move
Adjust


Return
Fine Tune
+2
Reset
Return
Če je sprejem jasen, fina naravnava ni potrebna, ker se samodejno izvede med
iskanjem in shranjevanjem.
Če je signal šibak ali popačen, boste kanal mogoče morali ročno fino naravnati.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Channel, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Fine Tune, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
4
Za nastavitev ostre in čiste slike ter dobre zvočne kakovosti pritiskajte
gumb ◄ ali ►, dokler ne dosežete želene nastavitve.
Številka programa se obarva rdeče in je označena z “ ”.
5
Za ponastavitev fine naravnave na 0 izberite Reset, tako da pritisnete
gumb ▲ ali ▼. Pritisnite gumb ENTER (
).
6
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
).
*
).
Fine Tune
P 2
Move
Reset
0
Enter
Return
Slovenščina - 14
AA68-03784T-Sln.indd
14
2006-05-26
ソタネト 12:57:18
Uporaba funkcije LNA (ojačevalnik šibkega signala) (odvisno od modela)
Ta funkcija je zelo uporabna v primeru šibkega TV-signala.
LNA okrepi TV-signal na območju šibkega signala, predojačevalnik šibkega signala
izboljša dohodni signal.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Channel, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete LNA, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
4
Izberite Off ali On, tako da pritisnete gumb ▲ ali ▼, nato pritisnete gumb
ENTER (
).
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
➢
 More
Fine Tune
LNA
).
).
Channel
TV
Move
Return
Channel
 More
Fine Tune
LNA
Nastavitev možnosti LNA na “On” ima lahko za posledico slabšo kakovost
slike zaradi trenutnega stanja signala kanala. Zato uporabite vklop/izklop
funkcije LNA po potrebi, glede na kakovost trenutno prikazane slike.
◆ Glede na območje in tovarniške nastavitve bo LNA nastavljen na On ali
Off.


Off
Enter
TV
◆
:
Move
: Off Off
On
Enter
Return
Upravljanje slike
Sprememba slikovnega standarda
Izberete lahko vrsto slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Picture, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Dvakrat pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete želeno možnost, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
Možnosti, ki so na voljo: Dynamic - Standard - Movie - Custom
).
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
), da izberete Mode.
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
➢
Te možnosti lahko nastavite tudi s pritiskom na gumb P.MODE (
Picture
TV
Move
Enter
Return
).
).






Mode
TV
Mode
:
Contrast
:
Brightness :
Sharpness
:
Colour
:
Move
 More
Enter
Dynamic
Dynamic
Standard
Movie
90
Custom
50
50
50
Return
Slovenščina - 15
AA68-03784T-Sln.indd
15
2006-05-26
ソタネト 12:57:20
Prilagoditev slikovnih nastavitev
Mode
TV
Mode
: Dynamic
Contrast
:
90
Brightness :
50
Sharpness
:
50
Colour
:
50
Move
 More
Enter
Return
Contrast
Move





90
Adjust
Mode
TV
 More
Colour Tone :
Reset
Move
Enter
Normal

 More
Colour Tone :
Reset
Move
Enter
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Picture, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Dvakrat pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete želeno možnost, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
Možnosti, ki so na voljo: Dynamic - Standard - Movie - Custom.
5
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete možnost za prilagoditev, nato
pritisnite gumb ENTER (
).
Možnosti, ki so na voljo: Contrast - Brightness - Sharpness - Colour Tint (samo NTSC)
6
Za želeno nastavitev pritisnite gumb ◄ ali ►.
7
Pritisnite gumb MENU (
8
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Colour Tone, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
9
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete želeno možnost, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
Možnosti, ki so na voljo: Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2
Return
Mode
TV
Televizor ima več nastavitev za nadzor kakovosti slike.
Normal

Return
).
), da izberete Mode.
).
Ponastavitev nastavitev slike na tovarniške nastavitve
10
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Reset, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
Prilagojene nastavitve bodo ponastavljene na tovarniške nastavitve.
11
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
➢
).
◆ Funkcija ponastavitve je nastavljena za vsak slikovni način.
◆ Televizor ima “samodejni sistem razmagnetenja”, ki se aktivira v primeru
magnetnih motenj. Za razmagnetenje TV-zaslona izklopite televizor
s pritiskom na gumb “ ” (Vklop/Izklop) na sprednji plošči. (Oglejte si
“Samodejno razmagnetenje za odstranitev barvnih lis” na strani 29.)
Slovenščina - 16
AA68-03784T-Sln.indd
16
2006-05-26
ソタネト 12:57:23
Izbira velikosti slike (odvisno od modela)
Izberete lahko velikost slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.
1
2
3
4
5
◆
◆
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU ( ).
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Picture, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Size, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete želeno možnost, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
Možnosti, ki so na voljo:
◆ Normal, Zoom1, Zoom2 (Običajen model)
◆ Auto Wide, 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3 (Široki model)
Dviganje je možno v načinu Zoom1 ali Zoom2 s pritiskom na gumb
▲ ali ▼.
Za izhod pritisnite gumb EXIT ( ).
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Move
Enter






Return
Size
TV
Auto Wide
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Normal: Nastavitev slike na običajni način 4:3.
Zoom 1: Poveča sliko na zaslonu.
Zoom 2: Razširi sliko v formatu Zoom 1.
Auto Wide: Širitev slike z razmerja 4:3 na 16:9.
16:9: Nastavi sliko na široki način 16:9.
Zoom 1: Poveča sliko na zaslonu.
Zoom 2: Razširi sliko v formatu Zoom 1.
4:3: Nastavi sliko v običajni način 4:3.
✱ Velikost slike, ki je na voljo v načinih komponente in HDMI.
Move
Običajen model
➢
Picture
TV
Enter
Return
Široki model
Način
Normal
Zoom1
Zoom2
Wide
Auto Wide
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
480i/576i
O
O
O
X
O
O
O
O
O
480p/576p
O
X
X
X
X
O
X
X
O
720p/1080i
O
X
X
O
X
O
X
X
X
Te možnosti lahko nastavite tudi s pritiskom na gumb P.SIZE.
Nastavitev digitalnega zmanjševanja šumov
Če je sprejeti TV-signal šibak, lahko vklopite to funkcijo za zmanjšanje statičnih motenj
in odsevov na zaslonu.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Picture, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Digital NR, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
4
Izberite Off ali On, tako da pritisnete gumb ▲ ali ▼, nato pritisnete gumb
ENTER (
).
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
).
Picture
TV
).
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Move
Enter






Return
Picture
TV
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Off
Digital NR :
On
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Move
Enter
Return
Slovenščina - 17
AA68-03784T-Sln.indd
17
2006-05-26
ソタネト 12:57:26
Uporaba funkcije kontrole nagiba (odvisno od modela)
Picture
TV
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
- 1
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Move
Adjust






Return
Če je sprejeta slika rahlo nagnjena na eno stran, lahko naravnate nagib.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Picture, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Tilt.
4
Pritisnite gumb ◄ ali ►, da dosežete želeno nastavitev (-7 to +7).
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
).
).
Izbira filmskega načina
Picture
TV
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Move
Enter






Return
Picture
TV
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Off
Film Mode
:
Off
On
PIP
:
Off
Move
Enter
Ta funkcija omogoča samodejno zaznavo in obdelavo filmskih signalov iz nekaterih
virov in nastavitev slike na optimalno kakovost.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Picture, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Film Mode, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
4
Izberite Off ali On, tako da pritisnete gumb ▲ ali ▼, nato pritisnete gumb
ENTER (
).
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
➢
).
).
◆ Ni na voljo v načinu HDMI ali Component.
◆ Nedoslednosti pri načinih, kot je na primer izklop Film Mode med
gledanjem filmskega vira ali vklop Film Mode med gledanjem
nefilmskega vira, lahko vplivajo na kakovost slike.
Return
Slovenščina - 18
AA68-03784T-Sln.indd
18
2006-05-26
ソタネト 12:57:28
Gledanje slike v sliki (PIP) (odvisno od modela)
Na glavni sliki lahko prikažete podsliko TV-programa ali zunanjih AV-naprav, kot
sta videorekorder in DVD-predvajalnik. Tako lahko gledate TV-program in obenem
spremljate sliko iz priključene naprave.
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Vklop slike v sliki
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Picture, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete PIP, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
4
Ponovno pritisnite gumb ENTER (
5
Izberite Off ali On, tako da pritisnete gumb ▲ ali ▼, nato pritisnete gumb
ENTER (
).
➢
Picture
TV
).
Move
Enter
Return
PIP
TV
).
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
To možnost lahko tudi preprosto vklopite s pritiskom na gumb PIP.
Da bi jo izklopili, ponovno pritisnite ta gumb.






Move
: On
: TV





: Large
:
:P 1
Enter
Return
Tabela nastavitev PIP
X: Ta PIP kombinacija ni na voljo.
O: Ta PIP kombinacija je na voljo.
Podslika
Glavna slika
TV
EXT 1
EXT 2
AV/S-Video
Component
HDMI
TV
O
O
O
O
X
X
EXT 1
O
O
O
O
X
X
EXT 2
O
O
O
O
X
X
AV/S-Video
O
O
O
O
X
X
Component
X
X
X
X
X
X
HDMI
X
X
X
X
X
X
Izbira vira signala za PIP
6
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Source, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete vir podslike, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
➢
PIP
TV
To možnost lahko preprosto izberete s pritiskom na gumb SOURCE.
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
: Large
:
:P 1
Enter





Return
se nadaljuje …
Slovenščina - 19
AA68-03784T-Sln.indd
19
2006-05-26
ソタネト 12:57:30
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
: Large
:
:P 1
Enter





Return
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
: Large
:
:P 1
Enter
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
: Large
:
:P 1
Enter
Return
Return
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
: Large
:
:P 1
Adjust
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Swap, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
Glavna slika in podslika se zamenjata.
➢ Glavno sliko in podsliko lahko enostavno zamenjate s pritiskom na gumb
SWAP.
Spreminjanje velikosti okna PIP
8
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Size, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete velikost podslike, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
Možnosti, ki so na voljo: Large - Small - Double Window
➢ To možnost lahko preprosto izberete s pritiskom na gumb SIZE .
Spreminjanje položaja okna PIP
9





PIP
TV
7





PIP
TV
Zamenjava vsebine slike v sliki in glavne slike
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Position, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete položaj podslike, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
Možnosti, ki so na voljo:
-
➢
To možnost lahko preprosto izberete s pritiskom na gumb POSITION
( ).
Sprememba kanala PIP
10





Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Prog., nato pritisnite gumb ENTER
(
).
Pritisnite gumb ◄ ali ►, da izberete kanal podslike, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
➢
◆
◆
Kanal podslike lahko enostavno izberete s pritiskom na gumb P
.
Ko je Source nastavljen na TV, lahko izberete kanal podslike.
ali
Return
Zamrznitev trenutne slike
Med gledanjem TV-programa lahko sliko zamrznete enostavno s pritiskom na gumb
STILL.
➢
◆ Za vrnitev na normalno gledanje ponovno pritisnite ta gumb.
◆ Ni na voljo v načinu komponente/HDMI.
Slovenščina - 20
AA68-03784T-Sln.indd
20
2006-05-26
ソタネト 12:57:33
Nadzor zvoka
Sprememba zvočnega standarda
Izberete lahko vrsto posebnih zvočnih učinkov ob gledanju določene oddaje.
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Sound, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Ponovno pritisnite gumb ENTER (
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete želeno možnost, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
Možnosti, ki so na voljo: Standard - Music - Movie - Speech - Custom
).
Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
), da izberete Mode.
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
➢
Te možnosti lahko nastavite tudi s pritiskom na gumb S.MODE (
Sound
TV
1
).
Move
Enter
Return
Sound
TV
).






Standard
Mode
:
Custom
Music
Movie
Equalizer
Speech
SRS TruSurround XT Custom
: Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
Move
Enter
Return
Nastavitev zvočnih nastavitev (odvisno od modela)
Zvočne nastavitve lahko nastavite popolnoma po želji.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
).
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Sound, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Equalizer, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
4
Pritisnite gumb ◄ ali ►, da izberete možnost za prilagoditev, nato za
želene nastavitve pritisnite gumb ▲ ali ▼.
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
➢
Če spremenite te nastavitve, se zvočni standard samodejno nastavi na Custom.
).
Sound
TV
Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
Move
Enter






Return
Equalizer
TV
R
L
100 300 1K 3K 10K
Move
Adjust
Return
Slovenščina - 21
AA68-03784T-Sln.indd
21
2006-05-26
ソタネト 12:57:36
Dodatne zvočne nastavitve (odvisno od modela)
Sound
TV
Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
Move
Enter






Return
Sound
TV
Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
Move
Enter






Return
Sound
TV
Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
Move
Enter






Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
Move
Enter
◆ Auto Volume
Vsaka postaja ima signale z različnimi značilnostmi, zato ni enostavno
regulirati glasnosti ob vsaki zamenjavi kanala. Ta funkcija omogoča samodejno
regulacijo glasnosti želenega kanala z znižanjem glasnosti v primeru visokega
modulacijskega signala ali zvišanjem glasnosti v primeru nizkega modulacijskega
signala.
◆ Turbo Sound
Ta funkcija poudarja višje in nižje zvočne pasove (in vključuje druge učinke).
Ob gledanju glasbenih, filmskih in drugih kanalov boste uživali v izvrstnem
dinamičnem zvoku.
◆ Pseudo Stereo
Funkcija Pseudo Stereo pretvarja mono zvočni signal v dva identična kanala
(levi in desni). Če je funkcija Pseudo Stereo vključena ali izključena, to vpliva na
zvočne učinke, kot so Standard, Music, Movie in Speech.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Sound, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete želeno možnost (SRS TruSurround
XT, Auto Volume, Turbo Sound ali Pseudo Stereo), nato pritisnite gumb
ENTER (
).
4
Izberite Off ali On, tako da pritisnete gumb ▲ ali ▼, nato pritisnete gumb
ENTER (
).
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
Return
Sound
TV
◆ SRS TruSurround XT
TruSurround XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne
vsebine preko dveh zvočnikov. TruSurround proizvaja odličen, virtualni prostorski
zvok preko kateregakoli sistema z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih
zvočnikov televizorja. Tehnologija je popolnoma skladna z vsemi večkanalnimi
formati.






Return
➢
).
).
◆ Funkcijo turbo zvoka lahko preprosto izberete s pritiskom na gumb
TURBO.
◆ SRS TruSurround XT in Turbo zvok ne moreta biti hkrati vključena.
◆ Te možnosti lahko preprosto izberete s pritiskom na gumb SRS ( ).
◆ TruSurround XT, SRS in znak ( ) so blagovne znamke podjetja SRS Labs,
Inc.
Tehnologija TruSurround XT je vgrajena z licenco podjetja SRS Labs, Inc.
Slovenščina - 22
AA68-03784T-Sln.indd
22
2006-05-26
ソタネト 12:57:39
Izbira zvočnega načina (odvisno od modela)
Gumb DUAL I-II prikazuje/regulira obdelavo in izhod zvočnega signala. Ob vklopu je način samodejno prednastavljen na “Dual-I”
ali “Stereo”, odvisno od trenutne oddaje.
NICAM
Stereo
Vrsta oddaje
Indikator na zaslonu
Običajna oddaja
(standardni avdio)
Mono (normalna uporaba)
Običajno + NICAM
Mono
Mono
NICAM
↔
Mono
(običajno)
NICAM Stereo
Stereo
NICAM
↔
Mono
(običajno)
NICAM Dual-I/II
Dual-I
NICAM
Običajna oddaja
(standardni avdio)
A2
Stereo
➢
→
Dual-II
NICAM
→
Mono
(običajno)
Mono (običajno)
Dvojezično ali
Dual-I/II
Dual-I
↔
Dual-II
Stereo
Stereo
↔
Mono
(prisilni mono)
◆ V primeru slabših sprejemnih okoliščin bo poslušanje enostavnejše ob izbiri načina Mono.
◆ Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na Mono.
◆ Ob sprejemanju mono zvoka v načinu AV priključite na vhodni spojnik “AUDIO-L” na plošči (sprednji ali stranski). Če
mono zvok prihaja samo iz levega zvočnika, pritisnite gumb DUAL I-II.
Slovenščina - 23
AA68-03784T-Sln.indd
23
2006-05-26
ソタネト 12:57:40
Opis funkcij
Nastavitev časa
Time
TV
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
: -- : -: Off
: Off
: Off
Enter




Return
Clock Set
TV
Hour
00
Move
Minute
00
Adjust
Return
Time
TV
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
Enter
TV
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
Enter
: 00 : 00
: Off
: Off
: Off




Nastavitev in prikaz trenutnega časa
Uro televizorja lahko nastavite tako, da se trenutni čas prikaže s pritiskom na gumb
INFO ( ). Če želite uporabljati samodejni vklopni in izklopni časovnik, morate
nastaviti čas.
➢ S pritiskom gumba “ ” (Vklop/Izklop) na televizorju bo nastavitev ure
ponastavljena.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Setup, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Time, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
4
Ponovno pritisnite gumb ENTER (
5
Pritisnite gumb ◄ ali ►, da se pomaknete na Hour ali Minute. S
pritiskom na gumb ▲ ali ▼ nastavite uro ali minute.
6
Pritisnite gumb ENTER (
7
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
).
).
).
).
Nastavitev izklopnega časovnika
Televizor lahko nastavite tako, da se ob prednastavljenem času samodejno izklopi.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Setup, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
Return
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Time, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
Time
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Sleep Timer, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
5
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete prednastavljeni časovni interval (Off,
30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min, 180 min), nato pritisnite
gumb ENTER (
).
6
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
➢
Izberete lahko časovno obdobje med 30 in 180 minutami, po katerem se
televizor samodejno preklopi na stanje pripravljenosti, in sicer s pritiskom na
gumb SLEEP.
: 00 : 00
Off
: Off30min
: Off60min
90min
120min
: Off
150min
180min
Return
).
).
Slovenščina - 24
AA68-03784T-Sln.indd
24
2006-05-26
ソタネト 12:57:42
Samodejni vklop in izklop televizorja
Time
TV
Nastavite lahko izklopni/vklopni časovnik, da se televizor:
◆
Samodejno vklopi in preklopi na izbrani kanal ob izbranem času
◆
Samodejno izklopi ob izbranem času.
➢
Najprej pa morate nastaviti uro televizorja (oglejte si “Nastavitev in prikaz
trenutnega časa” na strani 24). Če ure še niste nastavili, se prikaže sporočilo Set
the clock first.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Setup, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Time, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
4
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete On Timer, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
5
Pritisnite gumb ◄ ali ►, da se pomaknete na Hour, Minute, Prog. ali
Volume.
To nastavite s pritiskom na gumb ▲ ali ▼.
6
Pritisnite gumb ◄ ali ►, da se pomaknete na Activation, nato pritisnite
gumb ▲ ali ▼, da izberete Yes.
7
Pritisnite gumb MENU (
8
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Off Timer. Na isti način nastavite čas,
ob katerem naj se televizor samodejno izklopi.
9
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
➢
Uro in minute lahko nastavite neposredno s pritiskom na številčne gumbe na
daljinskem upravljalniku.
➢
Izklop ob neuporabi
Ko časovnik nastavite na “On”, se bo televizor čez nekaj časa izklopil, če v treh
urah po samodejnem vklopu televizorja s časovnikom ne pritisnete nobene
tipke. Ta funkcija je na voljo samo, kadar je časovnik v načinu “On” , in preprečuje
nesrečo zaradi uhajanja električnega toka ali pregrevanja zaradi dolgotrajnega
vklopa televizorja s pomočjo časovnika (na primer, ko greste na počitnice).
).
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
: 00 : 00
: Off
: Off
: Off
Enter




Return
On Timer
TV
Hour Minute
00
00
Prog. Volume
P 1
10
Activation
No
Move
Adjust
Return
Time
TV
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
).
: 00 : 00
: Off
: 22 : 00
: Off




).
Move
Enter
Return
Off Timer
TV
Hour Minute
00
00
Activation
No
Move
Adjust
Return
Slovenščina - 25
AA68-03784T-Sln.indd
25
2006-05-26
ソタネト 12:57:45
Izbira jezika
Setup
TV
Plug & Play
Language
:
Time
Blue Screen
Melody
Move
English
:
:
Enter
On
On





Return
Pri prvi uporabi televizorja izberite jezik za prikaz menijev in indikatorjev.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Setup, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Language, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
4
Pritisnite gumb▲ ali ▼, da izberete ustrezen jezik, in nato pritisnite gumb
ENTER (
).
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
).
).
Nastavitev modrega zaslona
Setup
TV
Plug & Play
Language
:
Time
Blue Screen
Melody
Move
English
:
:
Enter
Off
On
On
On
Return
Če ni signala ali je zelo šibak, se namesto motene slike samodejno prikaže moder
zaslon. Če želite še naprej gledati sliko slabe kakovosti, način “Blue Screen” nastavite
na “Off”.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
2
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Setup, in nato pritisnite gumb
ENTER (
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Blue Screen, nato pritisnite gumb
ENTER (
).
4
Izberite Off ali On, tako da pritisnete gumb ▲ ali ▼, in nato pritisnete
gumb ENTER (
).
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
).
).
Izbira melodije
Setup
TV
Plug & Play
Language
:
Time
Blue Screen
Melody
Move
Enter
Ob vklopu ali izklopu televizorja lahko zaslišite melodijo.
1
Za prikaz menija pritisnite gumb MENU (
English
2
:
:
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Setup, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
3
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete Melody, nato pritisnite gumb ENTER
(
).
4
Izberite Off ali On, tako da pritisnete gumb ▲ ali ▼, in nato pritisnete
gumb ENTER (
).
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT (
On
Off
On
On
Return
).
).
Slovenščina - 26
AA68-03784T-Sln.indd
26
2006-05-26
ソタネト 12:57:48
Funkcija teleteksta (odvisno od modela)
Večina TV-postaj prek teleteksta nudi informacije v pisni obliki.
Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati to storitev.
Poleg tega lahko z gumbi na daljinskem upravljalniku izbirate različne možnosti, ki
bodo zadovoljile vaše potrebe.
☛ Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stanoviten.
Sicer lahko manjka kakšna informacija ali pa nekatere strani ne morejo biti
izpisane.
◆
(teletekst vklopljen/mešano)
Pritisnite, da boste aktivirali teletekst, potem ko ste izbrali kanal, ki
omogoča storitev teleteksta. Pritisnite še enkrat, da boste teletekst prekrili
s trenutnim zaslonom.
◆
(podstran)
Za izpis podstrani, ki je na voljo.
◆
(velikost)
Pritisnite za prikaz črk dvojne velikosti v zgornji polovici zaslona.
Za spodnjo polovico zaslona pritisnite še enkrat. Za prikaz običajnega
zaslona pritisnite še enkrat.
◆
(shrani)
Uporabite za shranjevanje strani teleteksta.
◆
(zadrži)
Uporabite zato, da boste zadržali prikazano stran, če je izbrana stran
povezana z več drugimi stranmi, ki sledijo samodejno. Za nadaljevanje
gumb ponovno pritisnite.
◆
(stran gor)
Za prikaz naslednje strani teleteksta.
◆
(način)
Pritisnite za izbiro načina teleteksta (LIST/FLOF (SEZNAM/FLOF)). Če
ga pritisnete v načinu LIST (SEZNAM), bo preklopil v način List save
(Shranjevanje seznama). V načinu List save (Shranjevanje seznama)
lahko z gumbom
(shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
◆
(stran dol)
Za prikaz prejšnje strani teleteksta.
◆
(kazalo)
Za izpis vsebine indeksa kadarkoli, ko gledate teletekst.
◆
(razkrij)
Uporabite za odkrivanje skritega besedila (na primer odgovori na
vprašanja iz kviza).
Za prikaz običajnega zaslona pritisnite še enkrat.
◆
Obarvani gumbi (rdeč/zelen/rumen/moder)
Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na
strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s
pritiskom na obarvane gumbe. Pritisnite na enega od njih, odvisno pač
od zahtevanega. Prikaže se stran z ostalimi obarvanimi informacijami,
ki jih lahko izberete na isti način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani
pritisnite ustrezni barvni gumb.
◆
(prekliči)
Za prikaz oddaje med iskanjem strani.
➢
Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom na številčne gumbe na daljinskem upravljalniku.
se nadaljuje …
Slovenščina - 27
AA68-03784T-Sln.indd
27
2006-05-26
ソタネト 12:57:51
Strani teleteksta so organizirane glede na šest kategorij:
Del
Vsebina
A
Številka izbrane strani.
B
Identiteta TV-kanala.
C
Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D
Datum in čas.
E
Besedilo.
F
Statusne informacije.
Informacije FASTEXT.
➢
Informacije teleteksta so pogosto razdeljene na več zaporednih strani, do
katerih lahko dostopate z:
◆ Vnosom številke strani
◆ Izbiro naslova na seznamu
◆ Izbiro obarvanega naslova (sistem FASTEXT)
➢
Pritisnite gumb TV (
) za izhod iz prikaza teleteksta.
Slovenščina - 28
AA68-03784T-Sln.indd
28
2006-05-26
ソタネト 12:57:53
Dodatek
Samodejno razmagnetenje za odstranitev barvnih lis
Okoli slikovne cevi je nameščena tuljava za razmagnetenje, zato vam postopka ni treba izvajati ročno.
Če televizor prestavite na drugo lokacijo in se na zaslonu pojavijo barvne lise:
◆ Televizor izklopite s pritiskom na gumb “ ” (Vklop/izklop) na televizorju
◆ Kabel za napajanje izključite iz stenske vtičnice
◆ Televizor naj bo izklopljen približno 30 minut, da bo funkcija samodejnega razmagnetenja aktivirana, nato
pritisnite gumb “POWER” na daljinskem upravljalniku.
☛
Če televizorja nihče ne bo uporabljal, pritisnite gumb “ ” (Vklop/izklop) za izklop televizorja.
Odpravljanje težav: Preden se obrnete na servisno osebje
Preden se obrnete na Samsungovo poprodajno službo, preverite naslednje.
Če težave ne morete odpraviti s pomočjo spodnjih navodil, si zabeležite številko modela in serijsko številko televizorja in se obrnite
na lokalnega trgovca.
Ni zvoka ali slike
◆
◆
◆
◆
Slika je normalna, vendar ni zvoka
◆ Preverite glasnost.
◆ Preverite, ali je bil pritisnjen gumb MUTE (
Preverite, ali je napajalni kabel priključen v stensko vtičnico.
Preverite, ali ste pritisnili gumba “ ” (Vklop/izklop) in POWER.
Preverite nastavitev kontrasta in svetlosti slike.
Preverite glasnost.
) na daljinskem upravljalniku.
Ni slike oziroma slika je črnobela
◆ Prilagodite barvne nastavitve.
◆ Preverite, ali je izbran ustrezen oddajni sistem.
Zvočne in slikovne motnje
◆ Odkrijte, katera električna naprava moti delovanje televizorja, nato povečajte
razdaljo med njima.
◆ Televizor priključite v drugo stensko vtičnico.
Nejasna ali snežena slika, popačen zvok
◆ Preverite smer, lokacijo in povezavo antene.
Do teh motenj pogosto pride zaradi uporabe sobne antene.
Nepravilno delovanje daljinskega
upravljalnika
◆ Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika.
◆ Očistite zgornji rob daljinskega upravljalnika (oddajno okno).
◆ Preverite stike na bateriji.
Slovenščina - 29
AA68-03784T-Sln.indd
29
2006-05-26
ソタネト 12:57:53
Ta stran je namerno puščena
prazna.
AA68-03784T-Sln.indd
30
2006-05-26
ソタネト 12:57:54
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu
uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi
odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih
vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno
ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe.
Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi
odpadki.
AA68-03784T-Sln.indd
31
2006-05-26
ソタネト 12:57:54
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za
pomoč strankam SAMSUNG.
Country
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
RUSSIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
UKRAINE
Customer Care Centre ☎
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
8-800-200-0400
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-502-0000
Web Site
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.ru
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ur
AA68-03784T-04
AA68-03784T-Sln.indd
32
2006-05-26
ソタネト 12:57:54
Download PDF

advertising