Samsung | HG43EE690DB | Samsung HG24EE690AB Navodila za namestitev

Televizor LED
Priročnik za namestitev
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka
Samsung. Za prejem popolnejše storitve
registrirajte svoj izdelek na
www.samsung.com
Model
Serijska št.
Slike in ilustracije v tem priročnik za namestitev so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Obliko
in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
Navodila
Televizor je opremljen z interaktivno funkcionalnostjo prek sprejemnika SBB/STB, ki je povezan s televizorjem in drugimi televizorji v
računalniškem nadzornem sistemu za hotele in druga podjetja v gostinskem sektorju.
Interaktivno: Ob prvem vklopu televizorja ta pošlje ukaz za identifikacijo sprejemnika SBB/STB. Če je sprejemnik prepoznan, televizor
preklopi v način ONLINE in polno upravljanje poteka prek sprejemnika SBB/STB.
Če ima televizor izbran način ONLINE, ne sprejema več infrardečih ukazov (daljinskega upravljalnika Samsung) in se odziva v skladu s
protokolom vmesnika.
Samostojno: Če televizor ne prepozna sprejemnika SBB/STB, morate preklopiti televizor v SAMOSTOJNI način z omejenim delovanjem.
Načini delovanja
Ta televizor ima dva načina: interaktivni in samostojni način.
•• Interaktivni način: v tem načinu je omogočena komunikacija in popolno ali delno upravljanje televizorja s povezanim sprejemnikom SBB
ali STB, ki ga zagotovi hotelski dobavitelj SI. Televizor ob prvem priklopu pošlje ukaz, s katerim poskuša prepoznati povezan sprejemnik
SSB ali STB. Če televizor prepozna sprejemnik SBB ali STB, sprejemnik SBB ali STB pa prepozna televizor, televizor omogoči popolno
upravljanje sprejemniku SBB ali STB.
•• Samostojni način: V tem načinu televizor deluje samodejno brez zunanjega sprejemnika SBB ali STB.
Televizor ima hotelski (gostinski) meni, s katerim preprosto nastavite številne gostinske funkcije. Poglejte strani 28 do 33.
Meni omogoča tudi vklop ali izklop nekaterih funkcij televizorja in gostinskih funkcij, da lahko ustvarite optimalno gostinsko nastavitev.
Opozorilo o mirujočih slikah
Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotip televizijskega
programa, panorama, slikovna oblika zapisa 4 : 3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Nenehno prikazovanje
mirujoče slike lahko povzroči neenakomerno obrabo fosfornega premaza na zaslonu, kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite nevarnost
takega učinka, sledite spodnjim priporočilom:
•• Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
•• Slike vedno skušajte prikazati celozaslonsko, uporabljajte meni televizijskega slikovnega formata za najboljše ujemanje.
•• Zmanjšajte vrednosti svetlosti in kontrasta na najnižjo potrebno stopnjo, da dosežete želeno kakovost slike, pretirane vrednosti lahko
namreč pospešijo nastajanje vžgane slike.
•• Pogosto uporabite vse funkcije televizorja, namenjene zmanjšanju zadrževanja slik in vžganih slik.
Zaščita mesta namestitve
Med izdelkom in drugimi predmeti (npr. stenami) zagotovite zahtevano razdaljo za ustrezno prezračevanje.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali okvare izdelka zaradi povišanja notranje temperature.
•• Pri namestitvi na stojalo ali pritrditvi na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics.
‒‒ Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesnih poškodb zaradi padca izdelka.
•• Videz se lahko razlikuje, odvisno od izdelka.
Namestitev s stojalom.
Namestitev s stenskim držalom.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Kazalo vsebine
•• Sestavljanje vrtljivega stojala (32-palčni ali večji televizorji).............................................................................. 5
•• Namestitev stojala za televizor LED.......................................................................................................................... 6
•• Ogled plošče s priključki.............................................................................................................................................. 10
•• Kontrolnik televizorja................................................................................................................................................... 14
•• Ogled daljinskega upravljalnika................................................................................................................................. 16
•• Samsung Smart Control (naprodaj posebej)............................................................................................................ 18
•• Povezava televizorja s sprejemnikom SBB............................................................................................................... 21
•• Priključitev kopalniških zvočnikov............................................................................................................................. 22
•• Vzpostavitev povezave z MediaHub HD.................................................................................................................... 24
•• Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)........................................................................................................... 25
•• Vstavitev v režo za COMMON INTERFACE (reža za kartico za gledanja televizorja)......................................... 27
•• Nastavitev podatkov hotelske možnosti.................................................................................................................. 28
•• Nameščanje stenskega nosilca.................................................................................................................................. 75
•• Pritrjevanje televizorja na steno................................................................................................................................ 76
•• Ključavnica Kensington proti kraji............................................................................................................................. 76
•• Specifikacije................................................................................................................................................................... 77
•• Dimenzije........................................................................................................................................................................ 78
•• Licenca............................................................................................................................................................................ 82
Slovenščina
3
SLOVENŠČINA
•• Dodatna oprema............................................................................................................................................................ 4
Dodatna oprema
✎✎ Preverite, ali ste s televizorjem LED dobili naslednje predmete. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
✎✎ Barva in oblika predmetov sta odvisni od modela.
•• Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)
•• Samsung Smart Control (naprodaj posebej) (32-palčni
ali večji televizorji)
•• Navodila za hitro nastavitev
•• Adapter za kartico za splošni vmesnik
•• Oprema za pritrditev v hotelu (32-palčni ali večji
televizorji)
•• Napajalni kabel/podatkovni kabel
•• Garancijska kartica/regulativna navodila (ponekod
niso na voljo)
•• Držalo za kable
x4
Adapter za opremo za pritrditev na steno
✎✎ Stojalo in vijak stojala morda nista priložena, odvisno od modela.
✎✎ Podatkovni kabel morda ni priložen, odvisno od ponudnika SI.
✎✎ Za več informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za določen izdelek, kot so
denimo REACH, WEEE in baterije, obiščite stran http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Ustrezno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in dodatne elektronske opreme
(npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z
drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali človeško zdravje zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno
reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih
naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo te izdelke na okolju varno recikliranje, pokličejo
trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad. Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti
določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi
komunalnimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno vračilo baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske
dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd
ali Pb, to pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega količino, ki je priporočena
v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju
ali okolju. Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od
drugih odpadkov in jih reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.
4
Slovenščina
Sestavljanje vrtljivega stojala (32-palčni ali večji televizorji)
[[ OPOZORILO:
Če nastavite zasuk televizorja, morate stojalo trdno pritrditi na tla, mizo, omarico itd., kot je opisano
v navodilih za namestitev.
32-palčni in večji televizorji LED imajo vrtljiva stojala. Ta stojala je mogoče nastaviti tako, da lahko televizorje zasukate za
20, 60 ali 90 stopinj v levo in desno z VRTLJIVIM NOSILCEM KONZOLE.
* Izdelek prejmete s stojalom, zasukanim za 20°.
¦¦ * Zasuk za 20°
Če želite nastaviti zasuk televizorja za 20° v levo ali desno, vstavite zatič na dnu stojala skozi odprtino v obliki krivulje na
vrtljivem nosilcu konzole z oznako 20°. Nato pritrdite vrtljivi nosilec konzole na stojalo s tremi priloženimi vijaki, kot je
prikazano spodaj.
¦¦ Zasuk za 60°
Če želite nastaviti zasuk televizorja za 60° v levo ali desno, vstavite zatič na dnu stojala skozi odprtino v obliki krivulje na
vrtljivem nosilcu konzole z oznako 60°. Nato pritrdite vrtljivi nosilec konzole na stojalo s tremi priloženimi vijaki, kot je
prikazano spodaj.
¦¦ Zasuk za 90°
Če želite nastaviti zasuk televizorja za 90° v levo ali desno,odstranite vrtljivi nosilec konzole in privijte tri priložene vijake v
stojalo, kot je prikazano spodaj.
Slovenščina
5
Namestitev stojala za televizor LED
32-palčni in večji televizorji LED imajo vrtljiva stojala. Ta stojala je mogoče nastaviti tako, da lahko televizorje zasukate za
20 ali 90 stopinj v levo in desno.
Sestavni deli stojala
Pri namestitvi stojala uporabite priložene komponente in dele.
24"
x3 (M4 x L12)
1
2
3
x3 (M4 x L12)
6
Slovenščina
28"
x7 (M4 x L12)
1
2
✎✎ Mizo pokrijte z mehkim prtom, da zaščitite televizor, nato pa
položite televizor na prt z zaslonom obrnjenim navzdol.
✎✎ Vodilni nosilec vstavite v režo na spodnji strani televizorja.
✎✎ Potisnite ga do končne črte v smeri puščice.
3
4
Če pride do nagiba, napravo poskusite ponovno sestaviti od
koraka dalje.
.
✎✎ Vodilni nosilec pritrdite na televizor.
Najprej privijte spodnji vijak. Zgornji vijak privijte na koncu.
✎✎ Vijake privijte v ustreznem vrstnem redu, ki je opisan v
priročniku.
Slovenščina
7
32" ~ 55"
32" x7 (M4 x L12)
40"~55" x8 (M4 x L12)
32"
Stojalo (1 EA)
1
40"~55"
Vodilni nosilec (1 EA)
x4
(M4 x L12)
Vijaki
2
✎✎ Mizo pokrijte z mehkim prtom, da zaščitite televizor, nato
pa položite televizor na prt z zaslonom obrnjenim navzdol.
3
32"
40"~55"
x3 (M4 x L12)
8
Slovenščina
x4 (M4 x L12)
4
Če pride do nagiba, napravo poskusite ponovno sestaviti od
koraka dalje.
.
✎✎ Vodilni nosilec pritrdite na televizor.
✎✎ OPOMBA
•• Med sestavljanjem sestavnih delov bodite pozorni, katera stran je sprednja in katera hrbtna.
•• Vsaj dve osebi naj dvigneta in premakneta televizor.
¦¦ Oprema za pritrditev v hotelu
Kratek vijak (2EA)
Dolg vijak (2EA)
Podložka (2EA)
Matica (2EA)
ali
[[ Kot je prikazano na sliki, stojalo
pritrdite na ravno podlago, na
primer na omarico, mizo ali drugo
opremo za razvedrilo.
[
OPOZORILO: Za preprečevanje nevarnosti poškodb televizor varno pritrdite na tla, mizo, omarico itd. z
opremo za pritrditev v hotelu, kot je opisano v teh navodilih.
Slovenščina
9
Ogled plošče s priključki
24"
28"
32" ~ 55"
10
Slovenščina
✎✎ Ob vsakem priklopu zunanje naprave v vaš televizor mora biti enota izklopljena.
✎✎ Ob priklopu zunanje naprave se mora barva priključka ujemati z barvo kabla.
1 AV IN, COMPONENT IN / AV IN1
‒‒ Zvočne kable priključite v "[L-AUDIO-R]" na televizorju, druge konce pa v ustrezne izhodne zvočne priključke na
zvočni/video napravi.
‒‒ Zvočne kable RCA (izbirno) priključite v "[L-AUDIO-R]" na hrbtni strani televizorja, druge konce pa v ustrezne
izhodne zvočne priključke na zunanji napravi.
‒‒ Med povezovanjem AV IN se barva priključka AV IN [Y/VIDEO] (zelena) ne ujema z barvo videokabla (rumena).
2 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Priključek za nadgradnje programske opreme in Media Play itd.
‒‒ Storitvena povezava
3 HDMI IN / HDMI IN (ARC) / HDMI IN (DVI)
Priklop v vhod HDMI naprave z izhodom HDMI.
✎✎ Za povezavo HDMI-HDMI ne potrebujete zvočne povezave. Povezave HDMI prenašajo tako zvočni kot slikovni
signal.
✎✎ Uporabite vhod HDMI IN (DVI) za povezavo DVI z zunanjo napravo. Uporabite kabel za povezavo DVI-HDMI ali
adapter DVI-HDMI (iz DVI v HDMI) za video povezavo in vhode PC/DVI AUDIO IN za zvočno povezavo.
4 LAN
Povezava z žičnim omrežjem LAN s kablom CAT 7
5 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Za pravilen ogled televizijskih kanalov mora televizor prejemati signal iz enega od naslednjih virov:
‒‒ Zunanja antena/sistem kabelske televizije
6 VHOD ZA SLUŠALKE
V vhod za slušalke na svojem televizorju lahko priključite slušalke. Ko so priključene slušalke, je zvok iz vgrajenih
zvočnikov onemogočen.
7 RJP
Ta vrata so komunikacijska vrata RJP (Remote Jack Pack), ki omogočajo priklop različnih naprav na dodatne module za
izboljšanje uporabniške izkušnje in praktičnosti naprave.
8 PC/DVI AUDIO IN
V vhod za slušalke na svojem televizorju lahko priključite slušalke. Ko so priključene slušalke, je zvok iz vgrajenih
zvočnikov onemogočen.
9 PC IN
Priklop v izhod za video signal na vašem računalniku.
0 VOL-CTRL
Uporablja se za uravnavanje glasnosti kopalniškega zvočnika. Priklop kopalniške stenske vtičnice in vrat VOLCTRL.
! VARIABLE AUDIO OUT
Uporablja se za izhod za zvočni signal kopalniškega zvočnika. Priklop kopalniške stenske vtičnice in spremenljivih vrat
(RCA).
@ CLOCK
Nastavite uro, ko priključite kabel zunanje ure v vtičnico za uro. Uporabite lahko funkcijo prikaza zunanje ure.
# DATA
‒‒ Uporablja se za podporo podatkovni komunikaciji med televizorjem in sprejemnikom SBB.
‒‒ Povezava prek televizijskih vtičev vrste RJ-12.
$ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezava s digitalno zvočno komponento.
Slovenščina
11
% HP-ID
Kabel sočasno priključite v HP-ID in vhod za slušalke ter v ločen sprejemnik za slušalke. Glejte stran 23. Ko priključite
slušalke v sprejemnik za slušalke, deluje enako kot funkcija slušalk.
^ COMMON INTERFACE
Namestitev kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+. Za priključitev kartice za splošni vmesnik ali kartice Cl+ glejte
27. stran.
& LAN OUT
Vrata za žično povezavo LAN se uporabljajo za priključevanje zunanjih naprav, denimo prenosnega računalnika za
povezavo z internetom. (Vendar mora biti televizor povezan z internetom prek žičnega omrežja LAN.)
Načini prikaza
Izberete lahko tudi eno izmed standardnih ločljivosti, ki so navedene v stolpcu Ločljivost. Televizor bo ločljivost samodejno
prilagodil vaši izbiri.
Ko televizor povežete z računalnikom, v računalniku nastavite ločljivost zaslona televizorja. Optimalna ločljivost je 1920
x 1080 pri 60 Hz. Če je nastavljena ločljivost, ki ni navedena spodaj, je zaslon televizorja lahko prazen. Pravilno nastavite
ločljivost; oglejte si navodila za uporabo računalnika ali njegove grafične kartice.
V tabeli so navedene priporočene ločljivosti.
✎✎ 24–28 palcev: Optimalna ločljivost je 1366 x 768 pri 60 Hz.
Način
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Frekvenca točkovne ure
(MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
IBM
640 x 350
720 x 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
57,284
-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1280 x 720
35,910
56,456
59,950
74,777
32,750
95,750
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1366 x 768
31,469
37,500
37,861
37,879
46,875
48,077
48,363
56,476
60,023
45,000
47,712
59,940
75,000
72,809
60,317
75,000
72,188
60,004
70,069
75,029
60,000
60,015
25,175
31,500
31,500
40,000
49,500
50,000
65,000
75,000
78,750
74,250
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
VESA GTF
1280 x 720
52,500
70,000
89,040
-/+
12
Slovenščina
✎✎ 32–55 palcev: Optimalna ločljivost je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Način
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Frekvenca točkovne
ure (MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900 RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Za povezavo s kablom HDMI/DVI morate uporabiti priključek HDMI IN (DVI).
✎✎ Način prepletanja ni podprt.
✎✎ Televizor morda ne bo deloval normalno, če izberete nestandarden video format.
✎✎ Podprta sta ločeni in kompozitni način. SOG (Sync On Green) ni podprt.
Slovenščina
13
Kontrolnik televizorja
Kontrolnik televizorja je večsmerni gumb, s katerim lahko krmarite brez daljinskega upravljalnika.
✎✎ Nekatere funkcije, ki zahtevajo kodo PIN, morda ne bodo na voljo.
✎✎ Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.
✎✎ Za izhod iz menija pritisnite kontrolnik za več kot 3 sekundo.
✎✎ Ko izbirate funkcijo s premikanjem kontrolnika navzgor, navzdol, levo ali desno, ne pritisnite kontrolnika. Če najprej
uporabite kontrolnik, ga ne boste mogli uporabiti za premik navzgor, navzdol, levo ali desno.
24" ~ 28"
Meni funkcij
Kontrolnik televizorja
Slika prikazuje pogled na sprednjo stran
televizorja.
Senzor daljinskega upravljalnika
Vklop
Vklopite televizor s pritiskom kontrolnika v načinu mirovanja.
Nastavitev glasnosti
Nastavite glasnost s premikanjem kontrolnika z ene strani na drugo, ko je televizor
vklopljen.
Izbira kanala
Kanal izberite s premikanjem kontrolnika navzgor ali navzdol, ko je televizor
vklopljen.
Uporaba menija s funkcijami
Ko je televizor vklopljen, pritisnite kontrolnik, da se pojavi meni s funkcijami. Če ga
ponovno pritisnete, zaslon menija s funkcijami izgine.
Uporaba menija
S premikanjem kontrolnik po zaslonu menija s funkcijami izbere MENU(m). Na
televizorju se prikaže prikaz na zaslonu.
Izbira Vir
S premikanjem kontrolnik po zaslonu menija s funkcijami izbere Vir(
zaslon s seznamom Vir.
Izbira SMART HUB ( ™ )
Če je meni s funkcijami viden, se s kontrolnikom premaknite navzgor in izberite
SMART HUB (™). Prikaže se glavni zaslon SMART HUB. Izberite aplikacijo tako, da
premikate kontrolnik in ga nato pritisnete.
Izklop
S premikanjem kontrolnik po zaslonu menija s funkcijami izbere Izklop(P) za izklop
televizorja.
✎✎ Če želite zapreti meni SMART HUB ali Vir, držite kontrolnik dlje od 1 sekundo.
14
Slovenščina
). Prikaže se
32" ~ 55"
✎✎ Kontrolnik televizorja, krmilna paličica na spodnji desni strani televizorja, omogoča upravljanje televizorja brez
daljinskega upravljalnika.
Meni za upravljanje
: Izklop
: Pov. gla.
: Kanal gor
: Zm. glasn.
: Kanal dol
: Vir
Upravljalnik televizorja/tipalo daljinskega
upravljalnika
Pritisnite: Premakni
Pritisnite in pridržite: Izberi
Upravljalnik Upravljalnik televizorja je nameščen na
dnu televizorja.
Stanje pripravljenosti
Izdelka ne puščajte dlje časa v stanju pripravljenosti (na primer, ko ste na počitnicah). Čeprav je gumb za vklop/izklop
izklopljen, se nekaj električne energije še vedno porablja.
Slovenščina
15
Ogled daljinskega upravljalnika
✎✎ Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi za napajanje, kanale in glasnost opremljeni z
Braillovo pisavo.
Vklop in izklop televizorja.
Prikaz in izbira razpoložljivih video
virov.
Neposreden dostop do kanalov.
Izmenična izbira možnosti Teletext
(Teletekst), Double (Dvojno) ali Mix
(Mešano).
Prikaz elektronskega programskega
vodnika (EPG).
Začasen izklop zvoka.
Preklopite kanale.
Nastavitev glasnosti.
Preklop na zaslon HOME.
Prikaz seznama kanalov na zaslonu.
HOME
Prikaz glavnega menija na zaslonu.
MENU
Za hitro izbiro pogosto uporabljenih
funkcij.
TOOLS
CONTENT
Oglejte si Zač. zaslon vsebine.
Pritisnite za prikaz informacij na
zaslonu televizorja.
CLOCK: Ko pritisnete tipko INFO v
načinu pripravljenosti, se na zaslonu
televizorja prikaže ura.
Izbira elementov menija na zaslonu
in sprememba vrednosti menija.
Izhod iz menija.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Gubi v meniju Seznam kanalov, Zač.
zaslon vsebine itd.
ALARM: Vnesite uro, ob kateri
naj se televizor vklopi.
X: Vklop ali izklop 3D-slike. (ni
na voljo.)
SUBT.: Prikaz digitalnih
podnapisov.
16
Slovenščina
ALARM
SUBT.
Te gumbe uporabite v Zač. zaslon
vsebine.
Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)
✎✎ OPOMBA
•• Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7m od televizorja.
•• Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba. Izogibajte se uporabi v bližini posebnih
fluorescentnih luči in neonskih napisov.
•• Barva in oblika sta odvisni od modela.
•• Gumb "3D" na daljinskem upravljalniku ni podprt. Televizor se ne odzove na pritisk tega gumba.
Slovenščina
17
Samsung Smart Control (naprodaj posebej)
✎✎ To funkcijo podpirajo modeli serije HG32EE690 ali novejši na določenih geografskih območjih.
✎✎ Barva in oblika sta odvisni od modela.
¢: vklop ali izklop zvoka.
AD: ta gumb pridržite za prikaz
zaslona Bližnjice dostopnosti.
Izberite možnosti, ki jih želite
omogočiti ali onemogočiti.
MIC: uporaba mikrofona s funkcijo Glasovno upravljanje in funkcijo
Glas.
‒‒ Na funkcijo Glasovno upravljanje vplivajo nejasna izgovarjava,
glasnost glasu in okoljski hrup.
Vklop in izklop televizorja.
SEARCH: če pritisnete ta gumb, aktivirate okno za iskanje. (ni na voljo.)
KEYPAD: navidezni daljinski upravljalnik, ki se prikaže na zaslonu,
omogoča preprost vnos številk, upravljanje vsebin in uporabo funkcij.
SOURCE: preklapljanje vira.
VOICE: zažene prepoznavanje glasu. Ko se na zaslonu pojavi ikona
mikrofona, izgovorite glasovni ukaz v mikrofon. Izgovorite besedo
"Help", da se seznanite z osnovno uporabo in glasovnimi ukazi.
‒‒ Glasovni ukaz izgovorite s primerno glasnostjo na razdalji 10 do
15 cm od mikrofona.
Preklopi kanal.
Nastavitev glasnosti.
‒‒ Sledilna tablica: Prst položite na sledilno tablico in pomaknite
Samsung Smart Control. Kazalec na zaslonu se premakne v
zahtevani smeri in za toliko, za kolikor se premakne Samsung
Smart Control. Pritisnite sledilno tablico, da zaženete označeni
element.
‒‒ < > ¡ £: premik kazalke ali označenega dela.
RETURN: vrnitev na prejšnji meni. Med gledanjem televizije se s
pritiskom tega gumba vrnete na prejšnji kanal.
EXIT: ta gumb pridržite za izhod iz trenutno izvajajočih se aplikacij.
SMART HUB: Zagon storitve Smart Hub. Če pritisnete SMART HUB med
izvajanjem aplikacije, se aplikacija zapre.
GUIDE: prikaz sporeda digitalnih kanalov.
CH.LIST: Pridržite, da zaženete Seznam kanalov.
Ti gumbi se uporabljajo za določene funkcije. Te gumbe uporabljajte v
skladu z navodili na zaslonu televizorja.
MEMU: Prikaz glavnega menija na zaslonu.
HOME: Preklop na PRVI zaslon.
Barvni gumbi: s temi barvnimi gumbi lahko dostopite do dodatnih možnosti funkcije, ki jo trenutno uporabljate.
18
Slovenščina
Vstavljanje baterij v enoto Samsung Smart Control
Pred uporabo enote Samsung Smart Control si najprej oglejte naslednjo sliko in šele nato vstavite baterije v enoto.
Nežno dvignite zarezico pokrovčka baterij, da se pokrovček sprosti, in ga popolnoma odstranite.
Vstavite 2 alkalni bateriji AA ter pravilno poravnajte pozitivne in negativne pole.
¦¦ Uporaba načina Samsung Smart Control
S pomočjo enote Samsung Smart Control je uporaba televizorja še enostavnejša in udobnejša. Če pritisnete gumb
KEYPAD, se na zaslonu pojavi navidezni daljinski upravljalnik, ki omogoča preprost vnos številk, upravljanje vsebin in
aktivacijo funkcij na zaslonu.
‒‒ Priporočena razdalja za uporabo enote Samsung Smart Control je manj kot 6 m. Delovna razdalja se lahko razlikuje,
odvisno od značilnosti brezžičnega omrežja.
Seznanjenje upravljalnika Samsung Smart Control s televizorjem
Če želite televizor upravljati z enoto Samsung Smart Control, morate Samsung Smart Control najprej seznaniti s
televizorjem prek povezave Bluetooth. Seznanite Samsung Smart Control s televizorjem.
‒‒ Samsung Smart Control je mogoče seznaniti samo z enim televizorjem.
Televizor vklopite tako, da upravljalnik Samsung Smart Control usmerite v tipalo daljinskega upravljalnika na televizorju
in pritisnete gumb TV.
‒‒ Položaj senzorja za daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model.
Vnovično povezovanje z enoto Samsung Smart Control
Če Samsung Smart Control neha delovati ali ne deluje normalno, zamenjajte bateriji, saj je lahko vzrok premalo energije v
baterijah.
Če težave ne uspete odpraviti, Samsung Smart Control znova seznanite s televizorjem.
1. Istočasno pritisnite gumba RETURN in GUIDE in ju držite 3 sekunde.
‒‒ Samsung Smart Control morate postaviti približno 30–40 cm stran od televizorja in ga usmeriti proti
sprejemniku za daljinski upravljalnik.
2. Na zaslonu se prikaže slika povezave. Nato Samsung Smart Control samodejno vzpostavi povezavo s televizorjem.
Slovenščina
19
Če se na zaslonu pojavi ikona za opozorilo ...
Naslednja opozorilna ikona pomeni, da je baterija enote Samsung Smart Control skoraj
prazna. Če se pojavi ta opozorilna ikona, zamenjajte baterije. Za daljšo dobo delovanja
Samsung priporoča uporabo alkalnih baterij.
<Ikona, ki opozarja na skoraj
prazno baterijo>
Uporaba televizorja s premikanjem enote Samsung Smart Control
Enota Samsung Smart Control ima senzor gibanja (giroskopski senzor), ki omogoča preprosto upravljanje televizorja z
držanjem in premikanjem enote Samsung Smart Control.
Ko položite prst na sledilno tablico, se na zaslonu pojavi kazalec. Držite in premaknite Samsung Smart Control. Kazalec se
premakne na enak način kot Samsung Smart Control. Omogoča tudi pomikanje navzgor in navzdol po zaslonih, po katerih
se je mogoče pomikati.
‒‒ Če prst odstranite s sledilne tablice, kazalec izgine z zaslona.
Premikanje označenega dela/kazalca
Za premik kazalca ali označenega mesta v določeni smeri pritisnite smerne gumbe (navzgor, navzdol, levo in desno).
Dostop do menija in izbor elementov
Pritisnite sledilno tablico. Tako lahko dostopate do menija televizorja ali izberete element.
Prikaz menija s kontekstom v storitvi Smart Hub
Na zaslonu Smart Hub pritisnite sledilno tablico in jo držite. Pojavi se meni Options (Možnosti), ki je na voljo za izbrani
element.
‒‒ Meni Options (Možnosti) je odvisen od konteksta.
Premikanje na ploščo storitve Smart Hub
Na zaslonu Smart Hub povlecite levo ali desno na sledilni tablici. S tem premaknete plošče storitve Smart Hub levo ali
desno.
Pomikanje v spletnem brskalniku
Na zaslonu spletnega brskalnika povlecite navzgor ali navzdol po sledilni tablici. Na ta način se pomikate po spletnem
zaslonu.
20
Slovenščina
Povezava televizorja s sprejemnikom SBB
Hrbtna plošča televizorja
ETH MODEM
Podatkovni kabel
✎✎ Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1. S podatkovnim kablom povežite vhod DATA na televizorju z vhodom [ETH MODEM] na sprejemniku STB (SBB).
✎✎ Uporabite podatkovno komunikacijo.
¦¦ Seznam dobaviteljev in združljivih podatkovnih kablov, ki je priložen televizorju
•• Potrdite, da uporabljate ustrezen podatkovni kabel za svojega dobavitelja. Oglejte si oznako s kodo na podatkovnih
kablih.
1
6
STB SIDE
TV SIDE
6
1
CON A
CON B
CON A
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
CON A
CON B
6
5
2
4
5
3
3
2
CON B
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
✎✎ Delovna specifikacija podatkovnega kabla (RJ12): RS232
Slovenščina
21
Priključitev kopalniških zvočnikov
Kopalniške zvočnike lahko priključite na naslednji način.
¦¦ Povezava prek spremenljivega izhoda (na voljo brez zunanjega ojačevalnika)
Hrbtna plošča televizorja
1
Zvočnik
2
VOL+
VOL-
Enota za uravnavanje
glasnosti
✎✎ Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1. Povežite vrata VARIABLE AUDIO OUT na televizorju s stenskimi kopalniškimi zvočniki v hotelu.
Zvočnik +
Zvočnik -
N/C
2. Povežite vhod VOL-CTRL na televizorju z vrati stikala na enoti za uravnavanje glasnosti na steni kopalnice v hotelu.
✎✎ Največja izhodna moč zvočnika je 4 W, 8 Ω.
✎✎ Vrata VARIABLE AUDIO OUT podpirajo samo izhod za zvočni signal MONO.
•• Namestitev enote za uravnavanje glasnosti
‒‒ Če konfigurirate enoto za uravnavanje glasnosti, kot je prikazano na sliki, lahko uravnavate glasnost kopalniških
zvočnikov.
‒‒ Enoto za uravnavanje glasnosti in televizor povezuje običajni 3,5 mm telefonski vtič.
‒‒ Stikalo enote za uravnavanje glasnosti deluje na dotik.
✎✎ Nastavitev načina Sub AMP
‒‒ 0: Izklop funkcije ojačevalnika globokotonca (izklop PWM).
‒‒ 1: Določa glasnost globokotonca glede na glasnost glavnega zvočnika. Glasnost globokotonca je odvisna od
vrednosti glasnosti vklopljene naprave, najmanjše glasnosti in največje glasnosti v hotelskem načinu.
‒‒ 2: Določa glasnost glede na nastavitev nadzorne plošče v kopalnici.
•• Specifikacije vrat spremenljivega izhoda
‒‒ Žica zvočnika: Uporabite kabel zvočnika, ki ni daljši od 25 m (82 čevljev).
Enota za uravnavanje glasnosti
GLASNOST – ZVIŠAJ (črna/rdeča 2)
VOL +
1
3
2
GLASNOST –
ZNIŽAJ (bela
1)
22
GND (zaščitena
žica 3)
Slovenščina
VOL -
¦¦ Vhod zvočne zanke
Na posteljo ali pisarniško mizo lahko namestite dodaten sprejemnik za slušalke za večjo praktičnost. Postopki namestitve
so opisani v nadaljevanju.
•• Podrobna shema sprejemnika za slušalke.
Hrbtna plošča televizorja
HEADPHON BOX
Vhod za slušalke
✎✎ Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Vhod za slušalke>
Slovenščina
23
Vzpostavitev povezave z MediaHub HD
Predvajanje na vsakem zunanjem viru, ki je povezan z MediaHub HD na hotelski mizi.
Hrbtna stran MediaHub HD
Hrbtna plošča televizorja
2 Kabel HDMI
1 Podatkovni
kabel RS-232
✎✎ Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1. Povežite vrata RJP na televizorju in vrata RS/232 na MediaHub HD.
2. Povežite vrata HDMI IN 1, 2 ali 3 na televizorju in vrata HDMI na MediaHub HD.
•• MediaHub HD
‒‒ MediaHub HD je strojni modul z različnimi vhodi za zvok in sliko (A/V, Audio, PC, HDMI in USB) in ustreznimi
izhodi. Ustrezni viri izhodnega signala povezujejo MediaHub s televizorjem. MediaHub komunicira s televizorjem
prek vrat RS232. Hot Plug & Play je funkcija, ki hotelskim gostom omogoča priključitev zunanjega vira na
MediaHub. MediaHub komunicira s televizorjem tako, da pošilja sporočila o dejavnih/nedejavnih virih. Televizor
preklopi na dejavni zunanji vir.
‒‒ Vrata HDMI na MediaHub morate povezati z vrati HDMI IN 3 na televizorju.
‒‒ Ko je televizor vključen, povežite televizor in vrata RJP v desetih sekundah.
•• Posebne funkcije
‒‒ PIP
‒‒ Samodejno zaznavanje
24
Slovenščina
Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)
Predvajanje na vsakem zunanjem viru, ki je povezan z vrati RJP na hotelski mizi.
Hrbtna stran RJP
Hrbtna plošča televizorja
4 Kabel HDMI
5 Podatkovni kabel RS-232
3 Kabel slikovnega signala
2 Kabel zvočnega signala
1 D-sub/kabel PC Audio
✎✎ Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1. Povežite vrata PC IN/PC/DVI AUDIO IN na televizorju z vrati PC/AUDIO na RJP.
2. Povežite vrata AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] na televizorju z vrati VIDEO na RJP.
3. Povežite vrata AV IN [VIDEO] na televizorju z vrati VIDEO na RJP.
4. Povežite vrata HDMI IN 1, 2 ali 3 na televizorju in vrata HDMI na RJP.
5. Povežite vrata RJP na televizorju z vrati RS/232 na RJP.
✎✎ RJP (Remote Jack Pack), ki je združljiv s tem televizorjem Samsung, je TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) in TA7660 (HD Plus).
•• RJP (Remote Jack Pack): RJP je kratica za Remote Jack Pack. RJP je strojni modul z različnimi vhodi za zvok in sliko
(A/V, Audio, PC in HDMI) in ustreznimi izhodi. Ustrezni viri izhodnega signala povezujejo RJP s televizorjem. RJP
komunicira s televizorjem prek vrat RS232. Hot Plug & Play je funkcija, ki hotelskim gostom omogoča priključitev
zunanjega vira na RJP. RJP komunicira s televizorjem tako, da pošilja sporočila o dejavnih/nedejavnih virih. Televizor bo
preklopil na dejaven zunanji vir glede na prednostno nastavitev uporabnika.
✎✎ Za povezavo z RJP lahko izberete HDMI IN 1, 2 ali 3 in AV IN.
✎✎ Ko je televizor vključen, povežite televizor in vrata RJP v desetih sekundah.
Slovenščina
25
•• RJP lahko povrnete na privzete tovarniške nastavitve s sočasnim pritiskom na gumba A/V in HDMI za deset sekund.
Vse svetleče diode bodo petkrat utripnile, kar pomeni, da je ponastavitev končana.
•• RJP bo samodejno ugasnil vse svetleče diode po petih minutah in s tem preprečil nepotrebno svetlobno onesnaževanje
v hotelski sobi. Ugasnjene svetleče diode se bodo znova prižgale, če se gost dotakne katerega koli gumba, in
petminutno odštevanje se bo znova začelo. Če se gost nato dotakne gumba drugega vira, bo televizor preklopil na
izbrani vir in zasvetila bo ustrezna svetleča dioda.
•• Po ponastavitvi RJP ali VKLOPU/IZKLOPU televizorja je treba počakati približno deset sekund za vzpostavitev
komunikacije med televizorjem in RJP.
•• V naslednji tabeli je prikazan približen čas v sekundah, ki ga potrebuje televizor za preklop na vhodni vir glede na
prednostne nastavitve.
✎✎ Scenarij 1: Priključen ni noben vhodni vir.
Vir
AV
Računalnik
HDMI
Vzpostavitev
povezave
2s
0,7 s
3,9 s
✎✎ Scenarij 2: Ko sta priključena vsaj dva vira in je povezava z vhodnim virom prekinjena, nato pa ponovno
vzpostavljena.
Vir
AV
Računalnik
HDMI
Prekinitev
povezave
4,5 s
0,7 s
3,9 s
Vzpostavitev
povezave
2s
0,7 s
3,9 s
Skupno
6,5 s
1,4 s
7,8 s
✎✎ Primer: Če ima RJP priključene vse svoje aktivne vire AV, PC in HDMI, ima AV prednost pred vsemi. Če je RJP v
načinu HDMI in gost odstrani, nato pa znova priključi AV, bo minimalni čas, ki je potreben za preklop na AV, 6,5
sekunde.
•• Če želite priključiti zvočni vir (predvajalnik iPod ali mp3), mora biti način za glasbo ON in funkcija zaznavanja vhoda
OFF.
•• Podprti so vhodni viri A/V, PC in HDMI.
26
Slovenščina
Vstavitev v režo za COMMON INTERFACE (reža za kartico za gledanja televizorja)
•• Odvisno od države in modela.
•• Če želite priključiti ali izključiti kartico za splošni vmesnik ali kartico Cl+, izklopite televizor.
Namestitev adapterja za kartico za splošni vmesnik
Adapter namestite, kot je prikazano ob strani.
✎✎ Pred namestitvijo adapterja za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK
odstranite nalepko s televizorja.
Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po naslednjem
postopku.
28–55 palcev
✎✎ Priporočamo, da pred namestitvijo opreme za pritrditev na steno
priključite adapter ali vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali
KARTICO CI+".
Hrbtna stran
televizorja
1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v odprtini na izdelku
1.
✎✎ Odprtini sta na hrbtni strani televizorja, in sicer ob vratih
COMMON INTERFACE.
2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK priključite na vrata COMMON INTERFACE na izdelku 2.
3. Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+".
Priporočamo, da kartico za splošni vmesnik vstavite, preden namestite televizor na steno. Po namestitvi bi
jo bilo morda težko vstaviti. Kartico vstavite potem, ko ste priključili adapter za kartico za splošni vmesnik
na televizor. Modul je težko priključiti, če pred tem vstavite kartico.
Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"
Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI
VMESNIK ali KARTICA CI+".
28–55 palcev
•• Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo
na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
•• V 2–3 minutah se prikažejo informacije o seznanitvi s telefonsko
številko, "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ID-jem
gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se
obrnite na ponudnika storitev.
•• Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo
"Posodabljanje je dokončano", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.
✎✎ OPOMBA
•• "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri
lokalnem ponudniku kabelske televizije.
24"
•• Ko želite odstraniti "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+",
jo previdno izvlecite z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
•• "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri,
ki je označena na njej.
•• Mesto reže COMMON INTERFACE se morda nahaja drugje,
odvisno od modela.
•• "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah
in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
•• Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
•• Če je slika na zaslonu popačena ali ni prikazana, vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki
podpira nastavitve antene.
Slovenščina
27
Nastavitev podatkov hotelske možnosti
Vnos: Pritisnite gumbe MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE v tem vrstnem redu. (Iz načina Hospitality (Gostinstvo) je nastavljen
način Standalone (Samostojni).)
Izhod iz tega menija: izklop in ponovni vkop.
✎✎ Nekateri meniji ne obstajajo v televizorju, odvisno od modela in regije.
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Možnost
Začetna
vrednost
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
Power On
1
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Channel Editor
Channel
Mixed Channel Map
28
Slovenščina
ON
Opis
Izberi način Hospitality (Gostinstvo).
•• Interactive mode: televizor deluje s sprejemnikom SI STB ali SBB.
•• Standalone mode: televizor deluje samostojno, brez sprejemnika SI STB ali SBB.
•• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Nastavite privzete vrednosti, ki bodo uporabljene ob vklopu televizorja.
•• User Defined: Omogoča ročno nastavitev kanala ob vklopu in vrste kanala. Spodaj
si oglejte kanal ob vklopu in vrsto kanala.
•• Last Saved: Če izberete to možnost, ko je televizor vklopljen, se prikaže kanal, ki
je nastavljen ob izklopu televizorja.
Ob vklopu televizor samodejno preklopi na ta kanal.
Izberite pas kanala: AIR (analogni zračni pas), DTV (digitalni zračni pas), CATV
(analogni kabelski pas), CDTV (digitalni kabelski pas)
•• User Defined: Omogoča ročno nastavitev glasnosti ob vklopu. Spodaj si oglejte
glasnost ob vklopu.
•• Last Saved: Ob vklopu se televizor vrne na glasnost, ki je bila nastavljena ob
izklopu.
Televizor se vklopi s to ravnjo glasnosti v samostojnem načinu Hospitality
(Gostinstvo).
Najnižja stopnja glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi v načinu Standalone/
Hospitality.
Najvišja raven glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi v samostojnem načinu
Hospitality (Gostinstvo).
Izberite vhodni vir, ki se prikaže na televizorju ob vklopu.
Določa stanje televizorja ob vnovičnem vklopu po izpadu električne energije ali po
izklopu in vnovičnem vklopu napajalnega kabla televizorja.
•• Last Option: Povrnitev v zadnje stanje. Če je bil v stanju pripravljenosti, se vrne v
stanje pripravljenosti. Če je bil vklopljen, se znova vklopi.
•• Power On: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, se televizor vklopi.
•• Standby: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, televizor preklopi v stanje
pripravljenosti.
Omogoča neposreden in takojšen dostop do nekaterih funkcij menija Kanal v
uporabniškem meniju Kanal, kot so samodejno prilagajanje, izbira antene itd.
Urejevalnik kanalov omogoča urejanje kanalov, ki so shranjeni v pomnilniku
televizorja. Urejevalnik kanalov omogoča:
•• spreminjanje številk in imen kanalov ter razvrščanje kanalov v želenem vrstnem
redu;
•• prekinitev predvajanja video signala izbranih kanalov. Video signal bo blokiran in
predvajan bo samo zvok, medtem ko bo na zaslonu prikazana ikona zvočnika.
Urejevalnik kanalov omogoča tudi enostaven ogled informacij o vsakem kanalu, ne
da bi morali neposredno preklopiti na vsak kanal.
Ta funkcija omogoča sočasno prikazovanje/brskanje po kanalih vseh vrst anten
(zračna/kabelska ali satelitska).
•• ON: Ko je izbrana možnost ON, imajo gostje dostop do celotne sheme kanalov ne
glede na izbrano vrsto antene. Seznam kanalov bo vključeval tudi kanale zračne,
ne le kabelske antene.
•• OFF: ko je izbrana možnost OFF, imajo gostje dostop do sheme kanalov, ki
ustreza samo izbrani vrsti antene [ZRAČNA/KABELSKA ali satelitska]. Seznam/
urejevalnik kanalov bo prikazoval samo kanale izbrane vrste antene.
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Channel
Možnost
Začetna
vrednost
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
•• ON: Preverite številko kanala programa DTV. (Urejevalnik kanalov TV ni
dostopen.)
•• OFF: Ne preverjajte številke kanala programa DTV. (Urejevalnik kanalov DTV
je dostopen, vendar ni podpore za posodobitev številke programa dodatnih
kanalov)
V primeru neskladja med podatki v shemi kanalov in prenesenimi podatki televizor
samodejno poišče kanale in obnovi podatke/parametre v shemi kanalov.
•• ON: Ko je možnost sporočila o pregledovanju kanalov nastavljena na ON, bodo
hotelski gostje na zaslonih videli sporočilo o poteku pregledovanja kanalov.
•• OFF: Hotelski skrbnik lahko nastavi možnost sporočila o pregledovanju kanalov
na OFF, če ne želi, da hotelski gostje na zaslonih vidijo sporočilo o pregledovanju
kanalov.
•• OFF: Če je možnost Pan Euro MHEG izključena, se MHEG zažene v skladu z
obstoječimi specifikacijami izdelka.
•• ON: Če je možnost Pan Euro MHEG vključena, je MHEG nastavljen na ON ne glede
na specifikacije izdelka ali regijo.
My Channel
OFF
Genre Editor
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen Mode
OFF
Razširi predel za podnapise, da ga prilagodi širini zaslona.
Picture Menu Lock
OFF
Menu Display
ON
Tools Display
ON
Omogočanje ali onemogočanje menija Slika.
•• ON: prikaz glavnega menija.
•• OFF: brez prikaza glavnega menija.
Skrije ali prikaže meni Orodja.
Channel Menu
Display
OFF
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Menu OSD
Home Menu Editor
Clock
Opis
Home Menu Auto
Start
ON
BT Auto Remove
Device List
ON
Clock Type
OFF
Omogoči ali onemogoči funkcijo My Channel.
Uredi žanr kanalov. (Na voljo ob vključeni funkciji My Channel)
Ta funkcija vključi/izključi funkcijo, ki samodejno vklopi podnapise v določeni
državi.
To funkcijo podpirajo hotelski televizorji, ki podpirajo sprejem digitalnega
televizijskega signala (DVB), namenjenega Evropi.
Ta funkcija je povezana s specifikacijami podnapisov za Francijo. Podnapisi
preostalih držav delujejo v skladu s specifikacijami ustreznih držav ne glede na
vklop/izklop funkcije samodejnega predvajanja podnapisov.
•• ON: Ko je funkcija samodejnega predvajanja podnapisov nastavljena na ON,
upošteva specifikacije podnapisov za Francijo.
•• OFF: Ko je funkcija samodejnega predvajanja podnapisov nastavljena na OFF, ne
upošteva specifikacij podnapisov za Francijo.
Skrije ali prikaže meni Kanal.
Vklop/izklop delovanja sprednje plošče (lokalnih tipk).
•• Unlock: Odklep vseh tipk na plošči.
•• Lock: Zaklep vseh tipk na plošči.
•• OnlyPower: Zaklep vseh tipk na plošči razen tipke za vklop/izklop.
•• Menu/Source: Zaklep tipk Meni in Vir.
•• OFF: Meni Domov se ne prikaže.
•• ON: Prikaže se meni Domov.
Uredi meni Domov.
•• ON: Meni Domov se samodejno odpre.
•• OFF: Meni Domov se ne odpre samodejno.
Izbriši seznam naprav ob vklopu ali izklopu.
•• ON: zgodovina povezav v predvajalniku glasbe BT se počisti.
•• OFF: onemogoči to funkcijo.
•• OFF: ne deluje nobena možnost ure v meniju Tovarniška nastavitev. Samo glavni meni
•• SW Clock: deluje samo ura SW.
Local Time
Manual
Izberite način za posodobitev podatkov o uri.
•• Manual: uporabi podatke o uri iz kanala DVB ali ročno nastavitev ure, če ima
televizor izbran samostojni način.
•• TTX: prikaže podatke o času iz pretakanja TTX.
•• Time Channel: uporabi podatke o uri iz izbrane vrste kanala in številko kanala.
Timer Type
WakeUp
omogočanje ali onemogočanje alarma.
•• WakeUp: omogoči alarm za vklop naprave ob določenem času.
•• OnOff: onemogoči alarm.
Slovenščina
29
Funkcija hotelskega televizorja
Možnost
Začetna
vrednost
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
Kategorija
Music Mode
Priority AV
Priority PC
Remote Jack
Pack
Priority HDMI
AV Option
HDMI Option
USB Pop-up Screen
External
Source
External Source
Banner
Auto Source
Anynet+ Return
Source
Bathroom
Speaker
Sub AMP Mode
Sub AMP Volume
HP Mode
HP
Management
Default HP Volume
Main Speaker
Eco Solution
30
Energy Saving
Slovenščina
Opis
Predvajanje glasbe s predvajalnika mp3 prek vhodnega vira AV. Ko je ta funkcija
vključena, lahko poslušate zvok s predvajalnika prek televizorja, tudi če ni video
signala. Ozadje televizorja je kljub temu osvetljeno. Tudi dodajanje video signala
deluje normalno.
Predvajanje glasbe s predvajalnika mp3 prek vhodnega vira PC. Ko je ta funkcija
vključena, lahko poslušate zvok s predvajalnika prek televizorja, tudi če ni video
signala. Ozadje televizorja je kljub temu osvetljeno. Tudi dodajanje video signala
deluje normalno.
Omogoča predvajanje glasbe iz predvajalnika datotek MP3/zvoka, ki je priključen
v vhodni vir za komponente v televizorju. Ko je ta funkcija vklopljena, lahko zvok iz
predvajalnika poslušate prek televizorja, tudi če ni video signala. Prav tako izklopi
zvok videa, da v televizorju ni prikazana slika, ko gost predvaja glasbo. Ozadje
televizorja je kljub temu osvetljeno.
Možnost vklopa/izklopa osvetlitve ozadja v načinu Glasba za varčevanje z energijo
Če je prednostno nastavljen določen priključek, je ustrezen vir samodejno izbran v
skladu s prednostno nastavitvijo, ko v ta priključek vstavite vtič.
Če je prednostno nastavljen določen vhod, je ustrezen vir samodejno izbran v
2
skladu s prednostno nastavitvijo, ko v ta vhod vstavite vtič.
Če je prednostno nastavljen določen vhod, je ustrezen vir samodejno izbran v
3
skladu s prednostno nastavitvijo, ko v ta vhod vstavite vtič.
AV
Izberite vir RJP AV (izbira vira je odvisna od modela).
Izberite, kateri vir HDMI na televizorju je povezan z vtičem RJP. (HDMI1/HDMI2/
HDMI 1
HDMI3)
Če je USB priključen v televizor
•• Default: prikaže se pojavno okno.
Default
•• Automatic: samodejno se odpre meni z vsebino naprave USB.
•• Disable: ne prikažeta se ne pojavno okno ne meni.
Uporabniki lahko vklopijo ali izklopijo pasico zunanjega vira.
•• ON: če je televizor vklopljen ali se način spremeni, televizor prikaže pasico
zunanjega vira.
ON
•• OFF: če je televizor vklopljen ali se način spremeni, televizor ne prikaže pasice
zunanjega vira.
•• OFF: samodejno prepoznavanje vira je izključeno.
•• ON: če je zunanji vir priključen v televizor, televizor samodejno prepozna in
OFF
preklopi vhodni vir.
•• PC: samodejno zazna samo vhod PC.
Izberite vrnitev na vir televizorja po prekinitvi povezave Anynet+ (HDMI-CEC). (Ta
Power On Src
funkcija je zlasti uporabna za Guestlink RJP.)
Določa način delovanja ojačevalnika globokotonca.
•• 0: Izklop funkcije ojačevalnika globokotonca (izklop PWM).
•• 1: Določa glasnost globokotonca glede na glasnost glavnega zvočnika.
2
•• Glasnost globokotonca je odvisna od glasnosti vklopljene naprave, minimalne
glasnosti in maksimalne
•• 2: Določa glasnost glede na nastavitev nadzorne plošče v kopalnici.
6
Stopnja glasnosti ojačevalnika globokotonca v začetnem stanju ob vklopu.
•• ON: če so slušalke priključene v televizor, lahko istočasno poslušate zvok prek
zvočnikov televizorja in priključenih slušalk. Nastavite pa lahko samo glasnost
zvočnika televizorja.
OFF
•• OFF: če so slušalke priključene v televizor, lahko poslušate samo zvok prek
priključenih slušalk.
Konfigurira vrednost glasnosti slušalk, če je način NAČIN HP nastavljen na ON
10
(Vklop).
•• ON: predvaja zvok televizorja prek zvočnika televizorja.
ON
•• OFF: predvaja zvok televizorja samo prek slušalk.
Nastavitev svetlosti televizorja z namenom zmanjšanja porabe energije.
•• Off: Izklop funkcije varčevanja z energijo.
OFF
•• Low: Nastavitev načina manjšega varčevanja energije televizorja.
•• Medium: Nastavitev načina srednjega varčevanja energije televizorja.
•• High: Nastavitev načina večjega varčevanja energije televizorja.
1
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Možnost
Welcome Message
Edit Welcome
Message
Začetna
vrednost
OFF
Prikaže pozdravno sporočilo.
Uredi pozdravno sporočilo.
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Vklop ali izklop funkcije prikaza logotipa Hospitality (Gostinstvo); če je funkcija
vklopljena, se ob vklopu televizorja še pred signalom začetnega vira prikaže
logotip, ki ostane prikazan toliko časa, kot je nastavljeno v "Trajanje prikaza
logotipa".
Prenos logotipa Hospitality.
Zahteve datoteke z logotipom Hospitality:
•• Samo datoteke BMP ali AVI.
•• Največja dovoljena velikost datoteke: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
•• Datoteko lahko poimenujete samo samsung.bmp ali samsung.avi.
Nastavi čas prikaza logotipa Hospitality (3/5/7 sekund).
Klonira vrednosti trenutne možnosti televizorja na pomnilniško napravo USB.
Klonirajte na pomnilniški napravi USB shranjene možnosti televizorja v televizor.
Ko je možnost Nastavitev samodejne ponastavitve vključena in je napajanje
izključeno in vključeno ali pa je glavno napajanje izključeno in vključeno, se
podatki ponastavijo na klonirane vrednosti. Če kljub vključeni možnosti Nastavitve
samodejne ponastavitve ni klonirane vrednosti, bo to prezrto in bo delovanje
enako, kot če bi bila možnost Nastavitev samodejne ponastavitve izključena.
•• ON: funkcija REACH v televizorju postane razpoložljiva.
•• OFF: funkcija REACH v televizorju postane nerazpoložljiva.
Če je omogočena ta možnost, funkcija Reach deluje prek protokola IP namesto prek RF.
URL strežnika IP za Reach, denimo https:\\192.168.1.2:443.
Dodeli številko kanala DTV za izvedbo posodobitve podatkov REACH. Številka
kanala mora biti enaka številki, ki je nastavljena v strežniku Reach.
Nastavitev je mogoča, ko se podatki, kot so posodobljena programska oprema,
klonirane datoteke in vsebine S-LYNC REACH, prenesejo iz strežnika REACH v
televizor:
1hour: vsako uro
2hour: vsaki 2 uri
12:00 AM: vsakič 12:00 (polnoč)
2:00 AM: vsakič 2:00:00 (polnoč)
12:00 PM: vsakič ob 12:00 (opoldne)
2:00 PM: vsakič ob 2:00:00 (opoldne)
•• ON: vsakič, ko televizor preklopi v način pripravljenost (napajalni kabel je
priklopljen in naprava je izklopljena), se podatki REACH posodobijo v televizorju.
•• OFF: podatki REACH se posodobijo samo v televizorju med posodobitvijo
strežnika REACH.
V strežniku REACH izberite možnost Group ID. (Za več podrobnosti si oglejte
priročnik strežnika REACH.)
Nastavi številko sobe.
…
Prikaže se različica funkcije REACH.
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
Clone USB to TV
..
Setting Auto Intialize
OFF
REACH
OFF
REACH IP Mode
Server IP Setting
…
…
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Logo/Message
Cloning
REACH
Solution
Opis
Slovenščina
31
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Možnost
Začetna
vrednost
Network Setup
SmartHub Model
Setting
Nastavi model Smart Hub.
SmartHub Setting
Nastavi storitev Smart Hub.
Service Discovery
On
Lan Out
OFF
VLAN ID
...
Solution VLAN ID
...
Device VLAN ID
Widget Mode
Solution Type
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
...
32
…
ON
OFF
Virtual Standby Mode
OFF
Reboot Time
...
Slovenščina
Če je ta možnost vklopljena, lahko v načinu DLNA delite vsebino z drugimi
napravami, kot so pametni telefoni.
Omogoči/onemogoči priključek LAN Out. Ko je priključek omogočen, lahko
televizor deluje kot žični usmerjevalnik za druge omrežne naprave.
Ustvari ločene skupine omrežij VLAN. Za VLAN ID lahko vnesete 3-mestno številko
med 1 in 255.
Ko uporabljate VLAN, nastavite, da je za možnost Rešitev (denimo SYNC, H.Browser
itd.) določen VLAN ID.
Nastavite, da je VLAN ID določen za zunanje naprave, priključene v vrata LAN OUT.
ON
Vklop/izklop načina pripomočka.
Vendor Server Izberite vrsto rešitve (Vender Server/SINC Server).
Nastavi naslov URL strežnika.
Room Num Setting
Virtual
Standby
Nastavi naslov IP za vzpostavitev internetne povezave.
Soft AP: s to funkcijo lahko televizor povežete s svojimi mobilnimi napravami.
Nastavite možnosti za vzpostavitev povezave z napravo Wi-Fi.
•• Soft AP: vklopi ali izklopi Soft AP. Če je možnost Soft AP vklopljena, mobilne
naprave ne morejo najti imena televizorja in seznama povezav Wi-Fi.
•• Security key: nastavite varnostni ključ za dostop do drugih naprav, ki bodo
vzpostavile povezavo s televizorjem.
‒‒ Ustvarjen varnostni ključ vnesite v napravo, ki jo želite povezati.
‒‒ Če omrežje ne deluje pravilno, znova preverite varnostni ključ. Nepravilen
varnostni ključ lahko povzroči okvaro.
✎✎ Možnost Soft AP morda ni na voljo, če v modelu nima podpore.
✎✎ Največje število naprav za vzpostavitev povezave: 4 naprave
✎✎ Bitna hitrost: 10 Mb/s na napravo
✎✎ Zgornje specifikacije temeljijo na testiranju v našem podjetju. Dejanska zmogljivost
se lahko razlikuje glede na vaše žično/brezžično omrežno okolje.
Network
Widget
Solution
Opis
Nastavi naslov IP strežnika.
Vklop/izklop načina IPTV.
Vklop/izklop navideznega načina pripravljenosti.
Če je navidezni način pripravljenosti vklopljen, poraba energije televizorja znaša od
9,5 W do 17,4 W (odvisno od velikosti zaslona televizorja).
Nastavi številko sobe.
Če je način televizorja nastavljen na navidezni način pripravljenosti, lahko televizor
zagotavlja glavno funkcijo v načinu pripravljenosti.
•• ON: Navidezni način pripravljenosti je omogočen.
•• OFF: Navidezni način pripravljenosti je onemogočen.
Če je navidezni način pripravljenosti vklopljen, poraba energije televizorja znaša od
9,5 W do 17,4 W (odvisno od velikosti zaslona televizorja).
S to funkcijo lahko nastavite interval vnovičnega zagona televizorja, ko ta preklopi
v navidezni način pripravljenosti.
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Security Mode
DRM
Možnost
Začetna
vrednost
Factory Lock
OFF
Password Popup
...
Password Input
...
Password Setting
Password Reset
...
...
Security Mode
...
USB
...
HDMI
...
TTX Security
...
DRM Mode
OFF
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
Opis
Izbriši seznam naprav ob vklopu ali izklopu.
•• ON: za vstop v tovarniški način je potrebno geslo.
•• OFF: onemogoči to funkcijo.
Omogoči/onemogoči pojavno okno za geslo. Če je ta možnost nastavljena na
IZKLOPLJENO, televizor pri odpiranju tovarniškega načina ne bo prikazal pojavnega okna
za vnos gesla. Če je nastavljena na VKLOPLJENO, se prikaže pojavno okno za vnos gesla.
Če je ta možnost omogočena, se prikaže pojavno polje za vnos, ki zahteva 8-mestno
varnostno geslo. Pred uporabo ali posodobitvijo varnostnih možnosti mora skrbnik
vnesti geslo. Po vnosu pravilnega gesla bodo na voljo možnosti, kot so Nastavitev
gesla, Ponastavitev gesla in Varnostni način.
Uporabnik lahko spremeni geslo.
Geslo se ponastavi na "00000000".
Varnostni način zagotavlja z geslom zaščiteno skrbniško funkcionalnost
omogočanja ali onemogočanja funkcij gostinskega televizorja, kot so HDMI, USB in
TTX. S to možnostjo vklopite ali izklopite varnostni način. Po vklopu varnostnega
načina bodo možnosti, kot so »USB«, »HDMI« in »Varnost TTX«, samodejno
omogočene v varnostnem podmeniju. Možnosti »Kloniranje USB v televizor« in
»Ponastavitev televizorja« bosta onemogočeni v gostinskem meniju.
Omogoči/onemogoči dostop do medija USB. Ko je možnost onemogočena, je
dostop do medija USB blokiran.
Omogoči/onemogoči dostop do vrat HDMI. Če je možnost onemogočena, uporabnik
ne bo imel dostopa do možnosti Anynet, Vir HDMI in Zunanji kanali vrste HDMI.
Če je ta možnost onemogočena, funkcija TTX ne bo delovala, če na daljinskem
upravljalniku pritisnete gumb TTX.
Konfiguracija podpore za DRM.
OFF: Izklopi podporo za DRM.
LYNK DRM: Izberite, da vklopite samo podporo za S-LYNK DRM CAS.
Pro:idiom: Izberite, da vklopite samo podporo za Pro:Idiom CAS.
LYNK DRM,PI: Izberite, da bo televizor podpiral sistema S-LYNK DRM CAS in
Pro:Idiom CAS.
Odpre meni Samodejna diagnoza.
•• Preizkus slike: Ta preizkus uporabite v primeru težav s sliko televizorja.
•• Preizkus zvoka: Ta preizkus uporabite v primeru težav z zvokom televizorja.
•• Informacije o signalu: Prikažite informacije o digitalnem oddajnem signalu.
•• Ponastavitev: Ponastavite vse nastavitve televizorja, razen omrežnih, na
tovarniško privzete vrednosti.
S to funkcijo preverite stanje glavnih funkcij hotelskega televizorja.
•• STB SI Vendor Setting
‒‒ Omogoča preverjanje stanja sistema Pro:Idiom in njegove komunikacije s
sprejemnikom SI STB ali SBB.
‒‒ Če imate težave s kanalom, šifriranim s sistemom Pro:idiom, ali komunikacijami s
sprejemnikom SI STB ali SBB, uporabite to diagnostično funkcijo.
‒‒ Če kaže, da "Pro:Idiom DTV Channel Key Loss" ne deluje, in se kanal, šifriran s sistemom
Pro:Idim, ne predvaja, najprej preverite oddajne sisteme, povezane s šifriranjem s
sistemom Pro:Idiom.
‒‒ Če težava ni v oddajnem sistemu, se obrnite na servisni center družbe Samsung.
‒‒ Če kaže, da STB SI Vendor Setting ne deluje, in komunikacija s sprejemnikom SI STB
ali SBB ne uspe, najprej preverite SI STB oz. SBB. Če težava ni v sprejemniku SI STB oz.
SBB, se obrnite na servisni center družbe Samsung.
•• RTC
‒‒ Če se nastavitve časa ne ujemajo ob vklopu in izklopu televizorja, uporabite to funkcijo.
‒‒ Če se nastavitve časa ne ujemajo, se obrnite na servisni center družbe Samsung.
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
ON
Funkcija posodobitve programske opreme USB.
Enaka funkcija z vzorcem storitve SVC
ON: zvok iz zvočnika televizorja je utišan. Zvok se predvaja prek možnosti HDMI.
Za poslušanje zvoka se morate povezati z napravo Sound Bar.
OFF: zvok se normalno predvaja iz zvočnikov televizorja.
Prikaže spletno mesto povezanega servisnega centra Samsung, različico
programske opreme in podatke naslova Mac.
Če je televizor v načinu pripravljenosti, lahko konfigurirate nastavitve zunanjega
indikatorja LED.
•• ON: indikator LED je vklopljen.
•• OFF: indikator LED je izklopljen.
Vse nastavitve televizorja ponastavi na tovarniško privzete nastavitve.
Slovenščina
33
¦¦ Welcome Message
Pozdravno sporočilo se uporablja za prikaz prilagojenih sporočil na televizorju vsakič, ko gost vklopi televizor v hotelski
sobi.
‒‒ Nastavitve pozdravnega sporočila najdete v razdelku Logotip/sporočilo v menijih s hotelskimi možnostmi.
‒‒ Možnost pozdravnega sporočila mora biti nastavljena na ON (Vklop), da se ob vklopu televizorja prikaže
sporočilo.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
ON
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
‒‒ Pozdravno sporočilo je lahko dolgo največ 25 znakov in ga lahko uredite tako, da spremenite besedilo v meniju s
hotelskimi storitvami.
‒‒ To je seznam znakov, ki jih lahko vsebuje pozdravno sporočilo:
✎✎ Velike črke od A do Z, male črke od a do z, presledek, posebne črke.
‒‒ Pozdravno sporočilo lahko ustvarite in urejate v možnosti Edit Welcome Message.
‒‒ Pozdravno sporočilo lahko urejate z navigacijskim gumbom E na daljinskem upravljalniku, in sicer v možnosti
Edit Welcome Message.
‒‒ Pozdravno sporočilo in logotip hotela ne moreta biti sočasno prikazana.
34
Slovenščina
¦¦ Hotel Logo
Funkcija logotipa Hospitality prikaže sliko hotela ob prvem vklopu televizorja.
‒‒ Nastavitve logotipa Hospitality najdete v razdelku Logotip/sporočilo v menijih s hotelskimi možnostmi.
‒‒ Prenos logotipa in elementi menija za prikaz logotipa so omogočeni, ko vključite možnost logotipa Hospitality.
‒‒ Če je v pomnilniku shranjena slika logotipa in je možnost logotipa Hospitality vključena, se bo ob vklopu
televizorja prikazal logotip Hospitality.
‒‒ Logotip Hospitality se ne prikaže, ko je možnost Hospitality (Gostinstvo) izključena, tudi če je slika logotipa
prenesena v televizor.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
•• Hospitality Logo
‒‒ Ta možnost vam omogoča, da izberete, ali naj se slika logotipa Hospitality prikaže ali ne.
‒‒ Začetna nastavitev je OFF.
‒‒ Lahko jo nastavite na OFF ali ON.
‒‒ Ko je možnost nastavljena na ON, so prenos logotipa in elementi menija za trajanje prikaza logotipa dostopni.
•• Hospitality Logo DL
‒‒ Ta možnost vam omogoča prenos slike logotipa v pomnilnik televizorja iz naprave USB.
‒‒ Med kopiranjem slike v televizor se prikaže sporočilo "V teku".
‒‒ Ko je kopiranje uspešno dokončano, se prikaže sporočilo "Completed".
‒‒ Če kopiranje ni bilo uspešno, se prikaže sporočilo "Failed".
‒‒ Če ni nobene povezane naprave USB, se prikaže sporočilo "Ni naprave USB".
‒‒ Če v napravi USB ni datoteke, ki jo želite kopirati, ali če ima datoteka napačno obliko zapisa, se datoteka ne
prikaže. Če se datoteka ne prikaže, v napravi USB pa je datoteka z logotipom, preverite obliko zapisa datoteke.
Datoteka mora biti v obliki zapisa BMP ali AVI.
•• Logo File Format
‒‒ Televizor podpira samo oblike zapisa datotek BMP in AVI.
‒‒ Ime datoteke mora biti samsung.bmp ali samsung.avi.
‒‒ Najvišja ločljivost oblike zapisa BMP je 960 x 540.
‒‒ Največja dovoljena velikost datoteke v obliki zapisa AVI je 30 MB.
‒‒ Televizor ne spremeni velikosti ali merila slike.
Slovenščina
35
¦¦ USB Cloning
Kloniranje USB je funkcija, s katero se prenesejo uporabniško konfigurirane nastavitve (Slika, Zvok, Vnos, Kanal,
Nastavitev in Hotel Setup) iz enega televizorja in se naložijo v druge televizorje.
Vse uporabniško določene nastavitve iz televizorja (glavnega) je mogoče kopirati v napravo USB.
✎✎ Po kloniranju bodo nekatere funkcije uveljavljene, ko znova vklopite televizor.
•• Clone TV to USB: kopira shranjene podatke iz televizorja v napravo USB.
1. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
2. Odprite meni Interaktivno s pritiskanjem gumbov v ustreznem vrstnem redu.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro možnosti "Clone TV to USB", nato pa pritisnite
gumb ENTER.
4. Preverite lahko vedenje kloniranja USB.
Logo/Message
Cloning
•• In Progress: med kopiranjem podatkov na USB.
d
•• Completed: kopiranje je bilo uspešno dokončano.
•• Failed: kopiranje ni bilo uspešno dokončano.
Clone TV to USB
•• No USB: USB ni povezan.
Setting Auto Initialize
•• Clone USB to TV: prenese shranjene podatke z naprave USB v televizor.
1. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
2. Odprite meni Interaktivno s pritiskanjem gumbov v ustreznem vrstnem redu:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete "Clone USB to TV", nato pa pritisnite gumb
ENTER.
Clone USB to TV
OFF
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Ko se prikaže sporočilo "Kopirajte podatke iz naprave USB v televizor. Vse
nastavitvene vrednosti televizorja so spremenjene", izberite možnost "V redu".
5. Preverite lahko vedenje kloniranja USB.
•• In Progress: kopiranje podatkov v televizor.
•• Completed: kopiranje uspešno dokončano.
•• Failed: kopiranje ni uspelo.
•• No USB: USB ni povezan.
•• No File: v napravi USB ni datoteke, ki jo želite kopirati.
✎✎ Aktivirajte kopiranje iz naprave USB v televizor s pritiskom na tipko ENTER za pet sekund.
✎✎ Družina izdelkov hotelskih televizorjev ne podpira funkcije CLONE med modeli, ki podpirajo delovanje prek
satelita/T2, in modeli, ki takega delovanja ne podpirajo.
Za hitro, takojšnje kloniranje med namestitvijo vstavite pogon USB z glavnimi nastavitvami iz prvega televizorja in
pritisnite tipko Enter za pet sekund.
Predpogoj kloniranja (preverite)
–– Kloniranje je treba izvesti pri enakih modelih.
–– Pred kloniranjem je treba vse zaslone posodobiti na najnovejšo različico (ista različica).
36
Slovenščina
¦¦ Nastavite, klonirane v meniju Hotel
✎✎ Element menija pri nekaterih modelih ni podprt.
Element menija
Podelement
Kloniran ali ne
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel
Power On
Channel
Menu OSD
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Last Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Genre Editor
―
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Tools Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower / Menu / Source
Yes
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
―
Yes
Slovenščina
37
Element menija
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
REACH Solution
38
Podelement
Kloniran ali ne
Clock Type
Standalone mode: Off / SW Clock
Yes
Local Time
Manual / TTX / Time Channel
Yes
Timer Type
WakeUp / OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
AV Option
AV
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / TV / HDMI1 / HDMI2
/ AV
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Energy Saving
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
REACH
On / Off
Yes
REACH IP Mode
On / Off
Yes
Server IP Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On / Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
Room Number
―
No
REACH Config Version
―
No
Slovenščina
Element menija
Network
Widget Solution
Virtual Standby
Security Mode
DRM
System
Podelement
Kloniran ali ne
Network Setup
―
No
SmartHub Model Setting
―
Yes
SmartHub Setting
―
Yes
Service Discovery
On / Off
Yes
Widget Mode
On / Off
Yes
Solution Type
Vender Server/ SINC Server
Yes
Server URL Setting
―
Yes
License Server IP Setting
―
Yes
IPTV Mode
On / Off
Yes
Room Num Setting
―
No
HMS HalfTicker Display
―
No
Virtual Standby Mode
On / Off
Yes
Reboot Time
―
Yes
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On / Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On / Off
Yes
USB
Enable / Disable
Yes
HDMI
Enable / Disable
Yes
TTX Security
Enable / Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
Self Diagnosis for TV
―
No
Self
Diagnosis for
HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok / Failure
RTC
Ok / Failure
No
SW Update
-
No
Service Pattern
On / Off
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On / Off
Yes
TV Reset
―
No
Slovenščina
39
¦¦ Setting Auto Initialize
Med kloniranjem nastavitev z enega televizorja v drugega klonirate nastavitve menija gosta in nastavitve hotelskega
menija: Slika, Zvok, Vnos, Kanal, Nastavitev in Hotel Setup). S to možnostjo lahko skoraj vse menijske vrednosti v
gostinskih televizorjih nastavite na enake standardne nastavitve. Če gostom omogočite dostop do menija gosta, na primer
menija Slika, lahko v zadevnih menijih spremenijo nastavitve, kar pomeni, da niso več standardne. Če vklopite funkcijo
Setting Auto Initialize, televizor po izklopu in ponovnem vklopu samodejno obnovi (inicializira) vse vrednosti v meniju
gosta na klonirane, standardne vrednosti. Funkcija Setting Auto Initialize deluje samo pri kloniranih vrednostih menija
gosta. Neklonirane nastavitve so prezrte.
V spodnji tabeli so naštete nastavitve, ki se obnovijo na klonirane vrednosti ob vklopu funkcije Setting Auto Initialize.
✎✎ Element menija pri nekaterih modelih ni podprt.
Element menija
Backlight
Contrast
Picture Mode
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Apply Picture Mode
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
4:3 Screen Size
PIP
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
Picture
Advanced Settings
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
Colour Tone
Digital Clean View
Picture Options
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
LED Clear Motion
Picture Off
Reset Picture
Sound Mode
Sound Effect
Equaliser
Speaker Settings
DTV Audio Level
Audio Format
Sound
Additional Settings
Audio Delay
Dolby Digital Comp
Auto Volume
Reset Sound
40
Slovenščina
Element menija
Voice Guide
Audio Description
Accessibility
Subtitle
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
Sports Mode
Menu Language
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Clock
Time
Sleep Timer
Wake-up Timer
Energy Saving
System
Eco Solution
No Signal Power Off
Auto Power Off
Smart Security
Scan
Smart Security
Isolated List
Allowed List
Settings
Auto Protection Time
Change PIN
Game Mode
General
Sound Feedback
Boot Logo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Auto Turn Off
Search for Devices
DivX® Video On Demand
Slovenščina
41
¦¦ Plug & Play
Hotelska funkcija Plug & Play samodejno izvede izbiro načina Hotel, nastavitev države, nastavitev ure in nastavitev načina slike.
Če izberete TV Reset v razdelku System v menijih s hotelskimi možnostmi, se samodejno zažene nastavitev.
‒‒ Hotelska funkcija Plug & Play je na voljo samo enkrat ob prvem vklopu.
‒‒ To je na voljo po prvi nastavitvi televizorja in prenosu podatkov o klonu televizorja na pogon USB.
‒‒ Če želite uporabljati televizor, zapustite hotelsko funkcijo Plug & Play, priključite USB in klonirajte USB v
televizor.
‒‒ Nekateri meniji morda ne bodo na voljo, odvisno od modela in regije.
Self Diagnosis for TV
Če izberete možnost TV Reset, se vse vrednosti televizorja
ponastavijo na tovarniško privzete nastavitve, nato pa
se prikaže meni Hotel Plug & Play. Pojdite na prvi zaslon
menija Hotel Plug & Play spodaj.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
E+P
Če spremenite
državo v možnosti
Trenutna lokacija
Televizor se samodejno
izklopi in vklopi.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
E Če v meniju Trenutna lokacija ne
spremenite države
Če izberete Način
kopiranja
Kopiranje sistemskih nastavitev iz naprave USB
ali strežnika v televizor.
E
Če izberete
Osnovna
nastavitev TV-ja
E
Če izberete meni
Tovarniška nastavitev
Končajte nastavitev in se
pomaknite neposredno v meni E
s hotelskimi možnostmi.
E
ЇϩͱƟЇ̈͝͝˝
To receive channels, configure the options below then select
Scan.
English
Eesti
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Aerial
Channel Type
Terrestrial
Digital & Analogue
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Suomi
Français
r+E
E
Deutsch
Izbira jezika
Izberite možnosti Država in
Slikovni način
Ɗʀɇ͝
Izberite pas kanala, ki
naj bo uporabljen za
samodejno iskanje
r+E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Za izhod pritisnite Izklop.
0
0
0
0
0
Stop
Po iskanju
kanalov.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Prikaže se meni s
hotelskimi možnostmi.
r+E
E
Done
42
Izberite Način ure, Poletni/zimski
čas in Časovni pas
Slovenščina
•• LocalSet
‒‒ Označeno na začetku: EU
‒‒ Če izberete možnost Spremeni in pritisnete tipko Enter, lahko spremenite državo.
‒‒ Če spremenite državo, se televizor samodejno izklopi in vklopi.
‒‒ Če izberete napačno državo, znova izvedite možnost TV Reset, ko odprete razdelek System v meniju Hotel.
•• Jezik menijev Prikaz na zaslonu
‒‒ Če v oknu »Vrsta namestitve televizorja« izberete možnost Osnovna nastavitev TV-ja, se na zaslonu pojavi meni
»Jezik menijev«.
‒‒ Označeno na začetku: English
‒‒ Če pritisnete tipko Enter, se na zaslonu pojavi meni »Slikovni način«.
•• Slikovni način Prikaz na zaslonu
‒‒ Označeno na začetku: Standardni
‒‒ Na zaslonu televizorja je prikazan meni Slikovni način, v katerem lahko za način slike izberete možnost
Dinamično ali Standardni.
•• Samodejno shranjevanje Prikaz na zaslonu
‒‒ Če pritisnete tipko Enter, televizor samodejno poišče kanale.
•• Nastavitev možnosti Način ure, Poletni/zimski čas (poletni/zimski čas) in Časovni pas na zaslonu
‒‒ Označeno na začetku: Način ure : Samod., Poletni/zimski čas : Izklop, Časovni pas : Vzhodni
‒‒ Če bo televizor nastavljen na digitalne kanale, ki oddajajo podatke o datumu in uri, možnost Način ure nastavite
na Samod.. Televizor bo samodejno nastavil datum in uro.
‒‒ Če televizor ne bo nastavljen na digitalne kanale, možnost Način ure nastavite na Ročno, nato pa ročno nastavite
datum in uro v televizorju.
‒‒ Možnost Poletni/zimski čas nastavite na Vklop ali Izklop, da v televizorju uporabite oziroma ne uporabite
poletnega/zimskega časa.
‒‒ Na zemljevidu, ki se pojavi, izberite časovni pas.
Slovenščina
43
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je poseben oddajnik, zasnovan za upravljanje vsakega televizorja z enim daljinskim upravljalnikom.
Ta možnost je uporabna, če je na isti lokaciji več televizorjev, na primer v bolnišnici. Na zaslonu vira se prikaže Nastavi
številko ID. Za več kod je mogoče podpirati največ devet različnih daljinskih prenosov tipk.
Začetna koda vsakega televizorja je "0".
‒‒ Kodo ID je mogoče nastaviti in ponastaviti v načinu analognega televizorja in v načinu računalnika. (Ni na voljo v
kanalih TTX ali DTV.)
‒‒ Koda ID je lahko od 0 do 9.
‒‒ Pridržite gumba MUTE in RETURN hkrati 7 minut, nato pa izberite številski gumb za nastavitev kode.
‒‒ Prikaže se prikaz na zaslonu "Nastavi ID".
‒‒ Prikaže se naslednje sporočilo: »Koda daljinskega upravljalnika je nastavljena na X. Če želite spremeniti kodo
daljinskega upravljalnika, vnesite izbrano številko.« X je številka.
✎✎ Prikaz na zaslonu je prikazan, dokler ne pritisnite možnosti "Izhod".
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ Primer: televizor in daljinski upravljalnik bosta nastavljena na kodo ID #1, če uporabnik pritisne #1.
‒‒ Prikaže se naslednje sporočilo: "Koda daljinskega upravljalnika se spremeni na 1" Takrat lahko televizor
upravljate samo z enim daljinskim upravljalnikom z enako kodo ID, kot jo ima televizor.
‒‒ Televizor, izpisale se bodo naslednje besede. »TV ID x« (x je ID televizorja)
‒‒ Če želite ponastaviti kodo ID, pridržite gumba MUTE in EXIT hkrati 7 sekund. Ko gumba sprostite, se koda ID za
televizor in daljinski upravljalnik ponastavi na "0". Prikaže se: "Koda daljinskega upravljalnika je nastavljena na
vrednost 0".
44
Slovenščina
¦¦ CH Bank Editor (samo televizor Smoovie)
Channel Bank Editor ureja kanale s 3 različnimi bančnimi možnostmi.
Hotelski gostje lahko uživajo v določenih kanalih, odvisno od bančne kartice.
Nastavitev možnosti CH Bank Editor v samostojnem načinu
1. Izberite meni hotelskega samostojnega načina z izbiro "MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER"
2. Izberite ponudnika SI: “Smoovie”
3. Poiščite novo možnost v meniju, "Channel Bank Editor".
4. Izberite možnost "Channel Bank Editor".
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
REACH Sever
Network
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Nekatere možnosti v meniju ne obstajajo pri določenih modelih in regijah.>
Slovenščina
45
5. Uredite banko kanala, kot je prikazano v spodnjem primeru.
a. BANK1 (brezplačni kanal): Izberite kanal, ki ga želite uporabiti, ko daljinski upravljalnik ne ponudi nobene kartice.
b. BANK2 (družinska kartica – zelena): Izberite kanal, ki bo uporabljen, ko daljinski upravljalnik ponudi ZELENO KARTICO.
c. BANK3 (kartica za polnoletne osebe – rdeča): Izberite kanal, ki bo uporabljen, ko daljinski upravljalnik ponudi RDEČO
KARTICO.
Reference glede uporabe daljinskega upravljalnika SMOOVIE
1. Če za ponudnika SI izberete možnost SMOOVIE, uporabite daljinski upravljalnik SMOOVIE.
2. S številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku lahko uporabniki izberejo samo kanal možnosti BANK1.
Če želite spremeniti kanal z zeleno ali rdečo kartico, uporabite tipko gor/dol.
3. Med uporabo vodnika po kanalih ali seznama kanalov si lahko uporabniki ogledajo samo seznam kanalov možnosti
BANK1.
46
Slovenščina
¦¦ Channel Editor
Channel Editor ureja številko in ime kanala.
Uporabite Channel Editor za razvrščanje kanalov po številkah kanalov po željah uporabnika.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
r
Remote Jack Pack
External Source
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Nekatere možnosti v meniju ne obstajajo pri določenih modelih in regijah.>
Enostavni koraki za urejevalnik v samostojnem načinu
Korak
Širši pregled
1
Uporabite možnost "Channel Setup" v meniju s hotelskimi možnostmi.
2
Odprite urejevalnik kanalov v meniju s hotelskimi možnostmi
3
Sestavite tabelo, ki je povezana s končnimi seznami želenih kanalov.
4
Preuredite kanale z gumbom TOOLS glede na sestavljeno tabelo.
5
Za izhod pritisnite gumb EXIT ali RETURN.
<glejte naslednje podrobnosti>
Zaporedje vklopa rešitve Smoovie
Uporabljen televizor Smoovie (običajna/kabelska antena)
Korak
Vklopljena shema mešanih kanalov (uporaba zračne in
kabelske)
Uporaba samo zračne ali kabelske
Izvedite P&P, razen trgovine s kanali
✎✎ Če je bil P&P že izveden, po odprtju menija s hotelskimi
možnostmi nadaljujte s 3. korakom. (Meni s hotelskimi
možnostmi: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
Izvedite vse možnosti načina P&P (samodejno iskanje za
običajno ali kabelsko anteno)
✎✎ Če je bil P&P že izveden, po odprtju menija s hotelskimi
možnostmi nadaljujte s 3. korakom. (Meni s hotelskimi
možnostmi: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
2
Po izvedbi načina P&P televizor prikaže meni Hotel
Po izvedbi načina P&P bo televizor prikazal meni Hotel
3
Nastavitev vklopljene sheme mešanih kanalov
1
4
Izklopite in vklopite televizor
V meniju Hotel izberite televizor smoovie
5
Izberite meni Hotel.
Izberite nastavitev kanala (lahko preskočite)
6
V meniju Hotel izberite televizor smoovie
Izberite "Prizemna" ali "Kabelski signal" za samodejno iskanje
(lahko preskočite)
7
Izberite nastavitev kanala.
Nastavite urejevalnik banke kanalov
8
Izberite "Prizemna + kabelski signal" za samodejno iskanje
Po izklopu in vklopu lahko uporabnik uporablja televizor
9
Nastavite urejevalnik banke kanalov
10
Po izklopu in vklopu lahko uporabnik uporablja televizor
Slovenščina
47
Seznam kanalov
Ogledate si lahko informacije o kanalu za možnosti Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Analogni ali Priljubljeni 1~5.
✎✎ Ob pritisku gumba CH.LIST na daljinskem upravljalniku se takoj prikaže zaslon Seznam kanalov.
•• Vsi: Prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.
•• TV: Prikaže vse trenutno razpoložljive televizijske kanale.
•• Radio: prikaže vse trenutno razpoložljive radijske kanale.
•• Podatk./Drugo: Prikaže vse trenutno razpoložljive MHP- in druge kanale.
•• Analogni: prikaže vse trenutno razpoložljive analogne kanale.
•• Priljubljeni 1~5: prikaže vse priljubljene kanale.
✎✎ Za ogled dodanih priljubljenih kanalov pritisnite gumb CH.LIST, nato pa se z gumbom L (Ch. Mode) pomikajte
med možnostmi Priljubljeni 1~5.
✎✎ Uporaba upravljalnih gumbov v možnosti Seznam kanalov.
•• T (Orodja): za prikaz menija z možnostmi.
•• L (Ch. Mode/Kanal): pomik na Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Analogni ali Priljubljeni 1~5.
•• Ko izberete možnost Pogled programa v meniju T (Orodja), se lahko z gumbom L (Kanal) pomikate na druge
kanale.
•• E (Glej/Information): za ogled izbranega kanala. /prikaz podrobnosti izbranega programa.
•• k (Stran): Premik na naslednjo ali prejšnjo stran.
48
Slovenščina
Uporaba Ogled razporeda v možnosti Seznam kanalov
(Samo pri digitalnih kanalih.)
Pri nastavitvi Ogled razporeda v možnosti Seznam kanalov je na voljo samo nastavitev programa v možnosti Pogled
programa.
1. Pritisnite gumb CH.LIST in izberite želeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb TOOLS in izberite možnost Pogled programa. Prikaže se seznam programov izbranega kanala.
3. Pritisnite gumb ▲ / ▼, da izberete želeni program, nato pa pritisnite gumb ENTERE (Information) ali INFO.
4. Izberite možnost Ogled razporeda, ko končate pa pritisnite gumb ENTERE.
✎✎ Če želite preklicati možnost Ogled razporeda, sledite korakom od 1 do 3. Izberite možnost Prekliči urnik.
Uporaba menija z možnostmi t
Vsak kanal nastavite z možnostmi v meniju Seznam kanalov (Pogled programa, Uredi priljub., Lock/Unlock, Uredi ime
kanala, Uredi številko kanala., Izbriši, Information, Razvrsti., Način urej.).
Elementi v meniju z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje kanala.
1. Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.
2. Izberite funkcijo in spremenite nastavitve.
•• Pogled programa: prikaže program, ko je izbran digitalni kanal.
•• Uredi priljub.: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene. Doda ali izbriše izbrani kanal v možnosti
Priljubljeni 1~5.
1. Izberite možnost Uredi priljub. in pritisnite gumb ENTERE.
2. Pritisnite gumb ENTERE za izbiro možnosti Priljubljeni 1~5, nato pa pritisnite gumb V redu..
✎✎ En priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih skupin Priljubljeni 1~5.
•• Lock/Unlock: kanal se zaklene, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.
✎✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala nastavljena na Vklop.
✎✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni
PIN..
•• Uredi ime kanala (samo pri analognih kanalih): dodeli lastno ime kanala.
•• Uredi številko kanala. (samo pri digitalnih kanalih): uredi številke s pritiskanjem številskih gumbov.
✎✎ Nekatera območja ne morejo podpirati možnosti Uredi ime kanala in Uredi številko kanala..
•• Izbriši: možno je brisanje kanala, da se prikažejo želeni zasloni.
•• Information: prikaz podrobnosti izbranega programa.
•• Razvrsti.: spreminjanje seznama, urejenega po številki ali imenu kanala.
•• Način urej.: izbira in urejanje želenih kanalov.
Slovenščina
49
Uporaba menija z možnostmi t
Vsak kanal nastavite z možnostmi v meniju (Uredi priljub., Zakleni./Odkleni., Izbriši, Počisti izbor, Izberi vse).
1. Pritisnite gumb TOOLS na zaslonu Seznam kanalov in izberite možnost Način urej.. Levo od kanala se prikaže
potrditveno polje.
2. Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete želeni kanal, nato pa pritisnite gumb ENTERE. Izbrani kanal ima oznako (c).
✎✎ Izberete lahko več kot en kanal.
✎✎ Za preklic izbire kanala znova pritisnite gumb ENTERE.
3. Pritisnite gumb TOOLS, izberite funkcijo in spremenite nastavitve.
•• Uredi priljub.: izbrane kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
✎✎ Zaslon Uredi priljub. ima pet skupin (Priljubljeni 1, Priljubljeni 2 itd.). Priljubljeni kanal lahko dodate v katero koli
skupino. Pritisnite gumb ▲/▼ za izbiro skupine.
•• Lock/Unlock: kanal se zaklene, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.
✎✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala nastavljena na Vklop.
✎✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni
PIN..
•• Izbriši: možno je brisanje kanala, da se prikažejo želeni zasloni.
•• Počisti izbor: počisti izbrane kanale.
•• Izberi vse: izbere vse kanale na seznamu kanalov.
50
Slovenščina
¦¦ My Channel
Določi jezik in žanr za kanale v hotelski ponudbi in če uporabnik izbere jezik in žanr, prikaže ustrezne kanale.
•• Najprej morate izbrati jezik, sicer ne morete nastaviti žanra.
•• Če izberete žanr brez dodajanja novih kanalov, bodo na seznamu kanalov prikazani vsi razpoložljivi kanali.
•• Možnost Moj kanal deluje samo v samostojnem načinu.
•• Dobavitelj SI v samostojnem načinu: To ne deluje, če je izbrana možnost Smoovie.
•• Možnost Moj kanal najdete v meniju s hotelskimi možnostmi > Kanal in jo lahko vklopite ali izklopite.
•• Možnost Moj kanal deluje samo, kadar je vklopljena.
Sestava kanala [način Žanr]
Standardno
Kategorija
Hotel
Način kanala
Aktivacija načina antene
Vse (privzeto)
O
Novice
O
Radio
O
Zabava
O
Šport
O
Hotel
O
Žanr
2
1
Navedite način kanala žanra po vsakem jeziku, ki
je bil upravljan v tovarniškem načinu.
My Channel
3
4
Language
5
Opis
Genre
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
6
✎✎ * Za število elementov, ki so prikazani na seznamu, si oglejte razdelek Elementi.
Slovenščina
51
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Krm. Pomoč
BLUE
Preklopi na zaslon. (Nastavitev žanra: zadnji jezik in žanr)
Obdrži prejšnje
ENTER
Izbere element.
Izberi
Ch. Up/Down
Premakni oznako po straneh.
(Brez vodnika)
UP/DOWN
Krmarjenje po seznamu vsakega jezika in žanra. (na krožni način)
RIGHT
Izbira označenega elementa in premik oznake na razdelek Žanr.
RETURN
Preklopi na zaslon. (Nastavitev žanra: zadnji jezik in žanr)
(Brez vodnika)
EXIT
Preklopi na zaslon. (Nastavitev žanra: zadnji jezik in žanr)
(Brez vodnika)
Premakni
✎✎ OPOMBA
•• V tem razdelku je opisana postavitev sprednjega uporabniškega vmesnika, ki se prikaže ob vklopu televizorja.
(meni s hotelskimi možnostmi > Kanal > Moj kanal: Vklop)
•• Žanr je podseznam pri vsakem jeziku.
•• Zaslon oddajanja, ki je bil prikazan v nazadnje izbranem kanalu.
‒‒ Če želite obdržati prejšnjo shemo kanalov po jezikih in žanrih, pritisnite MODRO tipko, tipki RETURN in EXIT na
daljinskem upravljalniku, da zaprete sprednji uporabniški vmesnik.
✎✎ ITD.
•• Privzeto označeno: Zadnje shranjene spremembe (jezik, žanr)
Elementi
Št.
Ime
Opis
1
Zaslon v ozadju
Prikaz zadnjega kanala iz pomnilnika, ki se je prikazal ob vklopu televizorja.
2
Naziv funkcije
To je ime funkcije.
3
Elementi jezika
Prikazan je seznam elementov za jezik.
Prikazan je zadnji izbrani jezik.
4
Elementi žanra
Prikazan je seznam elementov za žanr.
Prikaz razpoložljivih elementov žanra po vsakem jeziku, ki je bil upravljan v tovarniškem
načinu. (vedno ponudi element "Vsi")
Prikaže zadnji izbrani žanr.
5
Oznaka
Če je naziv elementa predolg za prikaz v polju, deluje samodejno pomikanje besedila.
6
Indikator
To se prikaže, če obstaja prejšnja ali naslednja stran.
52
Slovenščina
Interakcija z označenimi elementi [elementi jezika]
•• Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
✎✎ OPOMBA
•• Uporabniki lahko krmarijo po seznamu elementov vsakega jezika in žanra tako, da pritiskajo tipko za pomikanje
navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku.
•• Krožno krmarjenje je podprto.
My Channel
My Channel
Language
Genre
▲
Language
DOL
Genre
▲
All
All
All
All
Afrikaans
News
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
GOR
Cambodia
Cambodia
▼
▼
GOR x 4
DOL x 4
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
DOL
GOR
DOL x 4
GOR x 4
My Channel
Language
Genre
▲
Afrikaans
All
Albanian
News
Arabic
Radio
Bosnia
Entertainment
Bulgarian
Sports
Cambodia
Hotel
Chinese (Simple)
▼
DOL x N
GOR x N
KONEC
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Swedish
All
Swedish
All
Thailand
News
Thailand
News
Turkish
Radio
Turkish
Radio
Ukraina
Entertainment
Ukraina
Entertainment
Uzbek
Sports
Uzbek
Sports
Vietnam
Hotel
Vietnam
▼
Hotel
▼
Slovenščina
53
Interakcija z označenimi elementi [elementi žanra]
•• Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Izberi/DESNO
LEVO
Cambodia
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutna izbira jezika je označena.
•• Privzeta oznaka: Trenutna izbira žanra.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Czech
All
Danish
News
All
All
Afrikaans
News
Dutch
Estonian
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Finnish
Sports
Entertainment
Bosnia
French
Hotel
Sports
Bulgarian
Hotel
German
Izberi/DESNO
LEVO
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Privzeto označeno: All
54
Slovenščina
Interakcija pri spreminjanju načina (1/3)
•• Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Navzdol
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutni način žanra: All / All
DESNO
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Arabic
Enter
/
Navzdol
/
Enter
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
Cambodia
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Če je izbran jezik, se oznaka samodejno premakne
na meni z žanri.
Shrani
Slovenščina
55
Interakcija pri spreminjanju načina (2/3)
•• Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
Uspešno shranjeno.
Kanale lahko gledate v jezikih in žanrih, ki ste jih izbrali.
Shrani
Language : Afrikaans
Genre
: News
OK
•• Izpiše se sporočilo o dokončani spremembi žanrskega
načina.
•• Časovna omejitev (5 s)
V redu/vrnitev ali časovna omejitev
Trenutno stanje: Afrikaans / News
56
Slovenščina
Interakcija pri spreminjanju načina (3/3)
•• Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
5 x navzdol
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutni način žanra: All / All
DESNO
My Channel
Language
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Afrikaans/News.
OK
MODRA
/
RETURN
/
EXIT
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
Izberi
/
RETURN
/
Časovna omejitev
•• Če pritisnete levo tipko, da se pomaknete od
žanra do jezika, v meniju označite obstoječi izbrani
element jezika.
Trenutno stanje: Afrikaans / News
Slovenščina
57
Načrt vklopa [Zadnje shranjene spremembe]
•• Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
Trenutno stanje: Afrikaans / News
POWER
Izklop
POWER
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
•• Trenutni način žanra: Afrikaans / News
58
Slovenščina
Urejevalnik žanra: konfigurira žanre vsakega kanala v hotelskem televizorju.
•• Uporabite ga lahko v meniju Hotel (tovarniška nastavitev).
•• Med podprtimi žanri so: novice, radio, zabava, šport in hotel.
•• Istočasno lahko za posamezen kanal izberete več žanrov.
Urejevalnik kanalov (Urejevalnik jezikov): to je urejevalnik za nastavitev jezika za vsak kanal hotelskega televizorja.
•• Podprti jeziki (47 jezikov): afrikanščina, albanščina, arabščina, bosanščina, bolgarščina, kambodščina, kitajščina,
hrvaščina, češčina, danščina, nizozemščina, angleščina, estonščina, finščina, francoščina, nemščina, grščina,
hebrejščina, hindujščina, madžarščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, kazahstanščina, korejščina, latvijščina,
litovščina, makedonščina, malezijščina , mjanmarščina, nepalščina, norveščina, perzijščina, poljščina, portugalščina,
romunščina, ruščina, srbščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina, tajščina, turščina, ukrajinščina,
uzbekistanščina, vietnamščina
•• Če je za jezik nastavljenih več kanalov, je jezik registriran kot kategorija in uporabniki si lahko ogledajo kanale po
jezikih.
•• Za kanal je mogoče nastaviti več jezikov. Če uporabnik izbere kategorijo, se na seznamu kanalov prikažejo samo kanali,
ki so nastavljeni za določeni jezik.
•• Če na seznamu kanalov izberete kateri koli kanal, ki ima nastavljen jezik, je v možnost Orodja dodan element Urejanje
jezikov. V nasprotnem primeru je v možnost Orodja dodan element Dodaj jeziku.
•• * Če je izvedena ustrezna funkcija, lahko za izbrani kanal nastavite ali prekličete jezik.
•• Sprednji uporabniški vmesnik nudi zaslon, na katerem lahko uporabnik ob vklopu izbere jezik ali žanr.
Postavitev levega okvirja
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Krm. Pomoč
ENTER
Izbere ali odpre ustrezno območje brskalnika po kanalih.
(Brez vodnika)
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon.
Vrnitev
UP/DOWN
Označeni del premika gor in dol.
(Brez vodnika)
RIGHT
Označeni del premika po območju Brskalnika po kanalih.
(Brez vodnika)
INFO
Prikaže informacije o kategoriji.
(Brez vodnika)
TOOLS
Prikaže menije funkcij pripomočka.
Orodja
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
Slovenščina
59
✎✎ OPOMBA
•• To je sestavni del levega okvirja (kategorije jezika).
✎✎ ITD.
•• Privzeta oznaka: "Trenutno izbran jezik"
Elementi
Št.
Ime
Opis
•• Ko uporabnik izbere ta zaslon, se označi trenutno izbrani privzeti element.
•• Navedena sta ikona jezika in ime kategorije. (Če je označeno območje v glavnem okviru, je
prikazana samo ikona.)
•• Premik označenega območja
‒‒ Označeno območje premikate z gumbom gor ali dol.
‒‒ Če elementov ni mogoče prikazati na eni strani, se prikažeta indikatorja za gor in dol.
‒‒ Ko označeno območje premaknete v kategorijo, se seznam kanalov, ki ustreza zadevni
kategoriji, naloži v glavni okvir.
1
Levi okvir [kategorije jezika]
Standardni
Hotel
Kategorija
Način kanala
Aktivacija načina antene
Prvotno
prilagajanje
Registrirano
O
Jezik
Vsi jeziki
O
Jezik 1
O
Jezik 2
O
.
O
Opis
•• Prikaže vse kanale, ki so bili registrirani v
postopku samodejnega prilagajanja.
•• Prikaže seznam kanalov in virov, ki so določeni
na seznamu registriranih kanalov.
•• Vsi jeziki je skupek vseh kanalov, ki so
registrirani za posamezne jezike. (To je na voljo
samo končnim uporabnikom.)
Orodja [Registrirano/kategorije jezika]
•• Meni s hotelskimi možnostmi > Kanal > Urejevalnik
kanalov > Orodje > Informacije
60
Slovenščina
•• Elementi so prikazani brez možnosti "Kanal".
•• Če je označen element Registrirano/Jezik, lahko zadevno okno omogočite s
pritiskom tipke "INFO" na daljinskem upravljalniku.
•• Prikazani so vsi jeziki.
•• Po elementih jezika se premikate s pritiskanjem tipke za navzgor ali za navzdol.
Na voljo so indikatorji.
✎✎ OPOMBA
•• To je opredelitev menija Orodja v kategoriji levega okvirja.
•• Za posamezno registracijo/jezik je na voljo samo element informacij.
•• Elementi so prikazani brez možnosti "Kanal".
Primeri napak
✎✎ OPOMBA
•• To sporočilo se prikaže, kadar na seznamu registriranih kanalov ni shranjenih kanalov.
Elementi
Št.
1
Ime
Sporočilo
Opis
•• Če je ob odprtju brskalnika element registriranih kanalov prazen, se
prikaže pojavno sporočilo, prek katerega lahko uporabniki preklopijo
v meni Samodejno iskanje.
•• Če nista nastavljena ne čas ne kanal in uporabnik odpre urejevalnik
kanalov, se enako kot zgoraj prikaže sporočilo, prek katerega lahko
uporabnik preklopi na postopek Samodejno iskanje.
•• To sporočilo se prikaže, ko čas ni konfiguriran.
‒‒ Če čas ni nastavljen, se v tovarniškem načinu prikaže sporočilo, preden se odpre urejevalnik kanalov.
Slovenščina
61
✎✎ OPOMBA
•• To je sestavni del, kadar za kategorijo jezika ni registriran noben kanal.
Elementi
Št.
Opis
1
Glavni okvir [Brskalnik po kanalih]
62
Slovenščina
Opis
Sporočilo se prikaže, če trenutno izbrana država ne vsebuje nobenih elementov.
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
CH UP/DOWN
Premakne stran.
Stran
ENTER
Izbere ali odpre ustrezno območje brskalnika po kanalih.
Izberite
RETURN
Vrne se na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
Vrnitev
UP/DOWN
Označeni del premika gor in dol.
(Brez vodnika)
RIGHT
Označeni del premika po območju Brskalnika po kanalih.
(Brez vodnika)
INFO
Prikaže informacije o kategoriji.
(Brez vodnika)
TOOLS
Prikaže menije funkcij pripomočka.
Orodja
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• To je sestavni del glavnega okvirja (brskalnik po kanalih).
•• Preden izberete način Tovarniška nastavitev ali zunanji vhod, je označen kanal.
Elementi
Št.
Ime
Opis
1
Glavni okvir
2
Drsnik
3
Območje za pomoč
pri krmarjenju
Prikaže se, vsakič ko uporabnik odpre Urejevalnik kanalov. (Če uporabnik zapusti in znova
odpre urejevalnik kanalov, se območje znova prikaže.)
Območje izgine, ko preteče časovna omejitev (5 s) ali ko uporabnik pritisne tipko.
4
Območje za pomoč
pri krmarjenju
Trenutne informacije o konfigurirani državi in RDEČI gumbi so poravnani na levi strani.
Prikaz in krmarjenje sta grafična ter sta urejena po skupinah. Vodnik po tipkah je
poravnan desno.
Prikaže seznam kanalov ali virov trenutno izbrane kategorije.
Prikazuje položaj trenutne strani glede na skupno število strani.
Slovenščina
63
Splošni elementi kanala [+ način ikone]
Pravila predstavitve seznama kanalov
Standardni
Možnost
Sestava
Digitalni kanali
•• Potrditveno polje + ikona stanja + številka digitalnega kanala + ime
kanala
•• Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ###-### (Številka kanala
je označena z "-".)
Analogni kanali
•• Potrditveno polje + analogna ikona + številka analognega kanala +
ime kanala
•• Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ### (Pri zapisu številk
analognih kanalov ni uporabljena oznaka "-".)
Digitalni kanali
•• Potrditveno polje + ikona stanja + številka digitalnega kanala + ime
kanala
•• Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ### (Glede največje
dolžine številke kanala upoštevajte regionalne specifikacije.)
Analogni kanali
•• Potrditveno polje + analogna ikona + številka analognega kanala +
ime kanala
•• Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ### (Glede največje
dolžine številke kanala upoštevajte regionalne specifikacije.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravila prikaza ikon na seznamu kanalov
Možnost
Ikona
Dynamic SI
Primer
NNNNNNNN IME KANALA
•• Kanali, ki jih je izbrisala funkcija
Dynamic SI in ne uporabnik.
1
Kanali, dodani s
funkcijo Dynamic
SI
NNNNNNNN IME KANALA
•• Kanali, ki jih je dodala funkcija
Dynamic SI in ne uporabnik.
2
•• Prikaže se ikona analognega kanala.
3
•• Kanal, ki je vir vhoda
4
•• Označuje kanale v živo prek anten.
Ikone zračne, kabelske ali satelitske
antene so prikazane z najnižjo
stopnjo prednosti.
5
Ikona analognega kanala
Ikona vira kanala
Ikona antene
NNNNNNNN IME KANALA
(urejeno ime kanala)
NNNNNNNN IME KANALA
Zračna
Kabelski signal
Satelitska
televizija
Ikona kodiranih kanalov
Tihi način videoposnetka
64
Prednost
Kanali, izbrisani s
funkcijo Dynamic
SI
Slovenščina
KANALA
KANALA
KANALA
NNNNNNNN IME
NNNNNNNN IME
NNNNNNNN IME
NNNNNNNN IME KANALA
•• Ikona kodiranega kanala To se prikaže pri
satelitski anteni.
-
NNNNNNNN IME KANALA
•• V kanalu, ki ima nastavljen tihi način, so na
voljo informacije o zvoku in kanalu.
-
Dodaj med države/Urejanje držav (1/2)
•• Meni s hotelskimi možnostmi > Kanal > Urejevalnik kanalov >
Orodje > Urejanje jezikov
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
ENTER
Izbere označeni element.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
UP/DOWN
Premakne označeni del na elemente države.
Premakni
LEFT/RIGHT
Premakne označeni del.
Premakni
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• To je definicija možnosti Dodaj med države.
•• V možnost Kategorija države je dodan označen kanal ali več izbranih kanalov.
✎✎ ITD.
•• Časovna omejitev (60 s)
Slovenščina
65
Elementi
Št.
Ime
1
Okno Dodaj med države
2
Vodič
Opis
•• Če med izbranimi kanali noben kanal ni bil registriran za
seznam držav, se izpiše možnost Dodaj med države v obliki
naslova.
•• Prikaz potrditvenega okna je odvisen od dejstva, ali je bila
država, ki ste jo izbrali ob vstopu na zaslon, registrirana ali ne.
•• Številka ali ime izbranega kanala
3
Informacije o izbiri
4
Sporočilo o zaključku
5
Oznaka o izbiri
‒‒ Ime kanala se prikaže, ko je kanal izbran: Izbran kanal: NNNN-NNN
ABC
‒‒ Število izbranih kanalov se prikaže, če je izbranih več kanalov:
Izbrani kanali: N
•• To sporočilo se prikaže, ko je postopek zaključen. (To sporočilo
je vedno prikazano, če je izbran gumb OK (V redu).)
•• Kako prepoznati pomen več oznak o izbiri kanalov
•• : vsi elementi so registrirani.
•• : le nekateri elementi so registrirani.
•• : noben element ni registriran.
Dodaj med države/Urejanje držav (2/2)
•• Meni s hotelskimi možnostmi > Kanal > Urejevalnik kanalov >
Orodje > Urejanje jezikov
66
Slovenščina
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
ENTER
Izbere označeni element.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
UP/DOWN
Premakne označeni del na elemente države.
Premakni
LEFT/RIGHT
Premakne označeni del.
Premakni
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• To je definicija možnosti Urejanje držav.
•• V možnost Kategorija države je dodan označen kanal ali več izbranih kanalov oziroma so taki kanali izbrisani.
•• Časovna omejitev (60 s)
Elementi
Št.
Ime
1
Dodaj med države
2
Vodič
3
Sporočilo o zaključku
Opis
•• Če je med izbranimi kanali registriran kanal, je možnost
Urejanje držav prikazana v obliki naslova.
•• Prikaz potrditvenega polja je odvisen od dejstva, ali je izbrana
država registrirana ali ne.
•• To sporočilo se prikaže, ko je postopek zaključen. (To sporočilo
je vedno prikazano, če je izbran gumb OK (V redu).)
Urejanje številke kanala [Vrsta zamenjave]
•• Meni s hotelskimi možnostmi > Kanal > Urejevalnik kanalov > Orodje > Urejanje številke kanala
Slovenščina
67
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
ENTER
Uporabi spremembe in zapre okno.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
▲/▼
Spremeni številko kanala izbranega kanala.
Nastavi
0~9
Vnese številko.
Številka
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• Ta funkcija spremeni številko kanala. (Vrsta zamenjave)
•• Številke kanalov lahko spremenite v vseh seznamih kanalov. Opravljene spremembe se uveljavijo v vseh kanali.
•• Če številka novega kanala ni bila dodeljena drugemu kanalu, se številka kanala posodobi na številko novega
kanala. Številke kanalov na seznamu so ponovno razvrščene v rastočem vrstnem redu.
•• Če je številka novega kanala že dodeljena drugemu kanalu, sledite specifikacijam hotela.
✎✎ ITD.
•• Podprto je navpično kroženje.
Elementi
Št.
Ime
Opis
•• Podprte so številske tipke in tipka gor/dol.
1
Uredi kanal
Okno s številko
‒‒ Izbrani kanal: prikaže ime trenutno izbranega kanala.
‒‒ Številka: prikaže številko novega kanala.
(Prikazano je tudi trenutno dodeljeno ime kanala.)
‒‒ Ime: prikaže trenutno dodeljeno ime kanala. (Če ni na voljo
nobenih kanalov, se prikaže besedilo "(Prazno)".) : Če je na voljo
nepoimenovan kanal, je ime označeno z "-----".
•• Če je izbran že dodeljen kanal
2
68
Opozorilno sporočilo
Slovenščina
‒‒ Če je številka novega kanala že dodeljena drugemu kanalu, se pojavi
potrditveno sporočilo. (Oglejte si spodnje slike.)
‒‒ Če želi uporabnik spremeniti številko kanala na številko, ki je že
dodeljena drugemu kanalu, se številke kanala zamenjajo in shranijo.
Urejanje številke kanala [Zunanji vhod] (3/3)
•• Meni s hotelskimi možnostmi > Kanal > Urejevalnik kanalov > Orodje > Urejanje številke kanala
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
RED
Če uporabnik pritisne gumb, se številka kanala inicializira.
Ponastavitev
ENTER
Uporabi spremembe in zapre okno.
Enter
RETURN
Prekliče ali se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
▲/▼
Spremeni številko kanala izbranega kanala.
Nastavi
0~9
Vnese številko.
Številka
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• Ta funkcija številki kanala dodeli vhod zunanjega vira. (Spremembe so uveljavljene v vseh kanalih.)
•• Če je številka novega kanala že dodeljena drugemu kanalu, sledite specifikacijam hotela.
✎✎ ITD.
•• Privzeta oznaka: Območje številke kanala
•• Podprto je navpično kroženje.
•• Časovna omejitev (60 s)
Slovenščina
69
Elementi
Št.
Ime
Opis
•• Območje številke kanala
‒‒ Podprte so številske tipke in tipka gor/dol.
‒‒ Če nobena vrednost ni dodeljena, se prikaže enako število znakov "-", kot ima številka
mest.
1
Območje številke kanala
2
Ime vira
3
Nav. Območje pomoči
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Ime zunanjega vhoda
‒‒ Elementi, ki ne omogočajo konfiguracije, so onemogočeni.
•• Če uporabnik pritisne rdeči gumb, se številka kanala inicializira.
Preimenuj kanale
•• Meni s hotelskimi možnostmi > Kanal > Urejevalnik kanalov > Orodje > Preimenuj kanale
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
GREEN
Shranjevanje sprememb in vrnitev v urejevalnik kanalov.
Končano
ENTER
Shrani ime kanala in premakne kazalec na naslednje polje.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
▲/▼/◄/►
Krmari po tipkovnici.
Premakni
0~9
Vnese številko.
(Brez vodnika)
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• To je definicija tipkovnice, ki se uporablja za funkcijo Urejanje imena kanala.
✎✎ ITD.
70
•• Časovna omejitev (60 s)
Slovenščina
Elementi
Št.
Ime
Opis
1
Okno za urejanje imena
kanala
2
Ime kanala
•• Kazalec in znak, ki ste ga pravkar vnesli, sta enake barve kot označeno
območje.
•• Ko je doseženo največje število znakov, kazalec izgine.
3
Tipkovnica
•• Za podroben načrt si oglejte dokument o zasnovi tipkovnice.
Orodja [Način urejanja]
Način urejanja
Označevanje vsebine (če je število označenih elementov 0 ali 1)
Če je več kot en označen element.
Dodaj med države
Urejanje držav (če je označen že registriran element)
Urejanje imena kanala
Urejanje številke kanala
Tihi način videoposnetka
Kopiranje kanala (Astra HD +)
Preuredi (satelitska antena)
Izberi vse
Prekliči izbor vseh (to je prikazano samo, ko je izbran 1 element
ali več)
Izbriši
Dodaj med države
Urejanje držav (če je označen že registriran element)
Tihi način videoposnetka
Preuredi (satelitska antena)
Izberi vse
Prekliči izbor vseh
Izbriši
✎✎ OPOMBA
•• Položaj pojavnega menija: meni Orodja za element v levem stolpcu možnosti Seznam kanalov → to je prikazano
na desni strani. meni Orodja za element v desnem stolpcu možnosti Seznam kanalov → to je prikazano na levi
strani.
•• Če uporabnik pritisne gumb TOOLS, če označeni element ni izbran, je element samodejno označen kot izbran.
•• Za podrobne specifikacije posamezne funkcije si oglejte urejevalnik kanalov NEO.
Slovenščina
71
Pasica kanala [če je številka kanala dodeljena zunanjemu vhodu]
✎✎ OPOMBA
•• Uporabijo se specifikacije pasice televizijskega kanala.
•• Če gre za nepodprt element ali ustrezne informacije niso na voljo, se vrednosti ne prikažejo.
•• Ime kanala je prikazano z "imenom zunanjega vhoda".
Elementi
Št.
Ime
1
Ime zunanjega vhoda
Opis
Seznam kanalov omogoča dostop do funkcij v zvezi s televizijskim žanrom.
•• Način države
•• Spremeni način žanra.
¦¦ Mixed Channel Map
Shema mešanih kanalov je funkcija, ki kombinira zračne, kabelske in satelitske kanale.
[Razen za modele v Avstraliji, Singapurju in Novi Zelandiji]
‒‒ Funkcija sheme mešanih kanalov mora biti nastavljena na ON (Vklop), če želite kombinirati zračne, kabelske in
satelitske kanale.
‒‒ Z Urejevalnikom kanalov razvrstite kanale po vklopu funkcije "sheme mešanih kanalov" v meniju s hotelskimi
možnostmi.
72
Slovenščina
¦¦ Sound Bar
•• Naprava Samsung Sound-Bars in gostinski televizor
‒‒ Uporabite naprave Samsung Sound-Bars in gostinske televizorje, ki podpirajo funkcijo ARC z možnostjo HDMI. Če
združljivo napravo Samsung Sound-Bar povežete z združljivim gostinskim televizorjem Samsung s kablom HDMI,
lahko gosti poslušajo zvok televizorja prek naprave Sound-Bar.
‒‒ Spodaj so našteti modeli, ki podpirajo funkcijo ARC:
•• Naprave Sound-Bar:
‒‒ HW-H450/H550/H570/H600/H7500
‒‒ HW-J450/J470/J550
‒‒ HW-K450/K550
•• Nastavitev naprave Sound-Bar na hotelski način
1. Nastavite naslednje možnosti menija Hotel:
‒‒ Hotel Option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel Option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Priključite kabel HDMI iz priključka HDMI OUT na hrbtni strani naprave Sound-Bar na vrata HDMI (ki podpirajo ARC) na
hotelskem televizorju.
3. Ko je naprava Sound-Bar povezana z gostinskim televizorjem in se televizor vklopi, naprava Sound-Bar samodejno
zazna televizor in samodejno preklopi na hotelski način.
Značilnosti delovanja naprave Sound Bar v hotelskem načinu:
•• Vklop/izklop je sinhroniziran s televizorjem.
•• Možnost HDMI_CEC je privzeto vklopljena.
•• Delovanje je mogoče samo prek vrat "HDMI OUT".
•• Onemogoči tipko "Vhodni način" na VFD, da prepreči nenačrtovane spremembe zvočnega vira.
•• Pridobi prilagodljive nastavitve glasnosti ob vklopu in največje glasnosti iz menija televizorja s hotelskimi
možnostmi. Vendar imata glasnost ob vklopu in največja glasnost naprave Sound-Bar le ½ vrednost v primerjavi
z nastavitvami glasnosti ob vklopu in največje glasnosti v meniju televizorja s hotelskimi možnostmi.
Primer: če je glasnost ob vklopu televizorja = 20 in je največja glasnost = 90, je glasnost ob vklopu naprave
Sound Bar = 10 in največja glasnost = 45.
*Pri določenih modelih se lahko ta funkcija razlikuje.
Slovenščina
73
¦¦ Varnostni način
Specifikacije zasnove
•• Način je namenjen omejevanju nekaterih funkcij, kot sta funkcija TTX in vir zunanjega vhoda (HDMI, USB), v
določenih ustanovah, npr. v prevzgojnem domu.
•• Varnostni meni je zaščiten z geslom. Dostop do varnostnega menija brez gesla se zavrne.
•• Varnostna nastavitev
‒‒ Varnostno nastavitev lahko nastavite na ON ali OFF.
‒‒ Privzeto je OFF.
‒‒ Varnostna nastavitev: če je vklopljena, sta vhod zunanjega vira (HDMI, USB) in funkcija TTX onemogočeni.
•• Nastavitev gesla
‒‒ Ta možnost uporabnikom omogoča spreminjanje gesla.
‒‒ Uporabniki morajo vnesti trenutno geslo, novo geslo in potrditev novega gesla.
•• Ponastavitev gesla
‒‒ Ta možnost ponastavi geslo.
‒‒ Privzeto geslo je "00000000".
‒‒ Ponastavitev gesla je vidna samo v meniju Tovarniška nastavitev, če uporabite kombinacijo tipk Info
(Informacije) in Factory (Tovarniška nastavitev).
Ponastavitve si ne morete ogledati s kombinacijo tipk MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
•• Varnostna nastavitev: Če je možnost vklopljena, funkcija SIRCH ni na voljo.
•• Tovarniška ponastavitev ne ponastavi varnostne nastavitve.
74
Slovenščina
Nameščanje stenskega nosilca
Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno. Za podrobne informacije o pritrditvi
na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, se
za pomoč obrnite na tehnika. Priporočamo, da izdelka ne nameščate sami.
Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste televizor
namestili sami.
Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)
✎✎ Oprema za namestitev na steno ni priložena, naprodaj je posebej.
Opremo za namestitev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrjevanju na druge gradbene materiale
se obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne
poškodbe.
✎✎ OPOMBA
•• Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.
•• Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od standardnih dimenzij, saj lahko poškodujejo notranjost televizorja.
•• Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov
razlikuje glede na njene specifikacije.
•• Vijakov ne privijajte premočno. Lahko namreč poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete
sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
•• Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev
na steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
•• Pri nameščanju televizorja ne nagnite za več kot 15 stopinj.
Nosilec za
opremo za
pritrditev
na steno
Adapter za opremo za
pritrditev na steno
Tele
vizor
C
Nosilec za
opremo za
pritrditev
na steno
Adapter za opremo za
pritrditev na steno
Tele
vizor
C
palci
Spec. VESA (A * B)
C (mm)
24"
75 x 75
9,3
28"
100 x 100
32"
40" ~ 49"
200 x 200
55"
400 x 400
19,5
Standardni vijak
Število
M4
4
43 ~ 45
M8
Opreme za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen.
To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.
Slovenščina
75
Pritrjevanje televizorja na steno
[
Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Zlasti bodite pozorni na to, da se vaši otroci ne
sklanjajo nad televizorjem ali ga destabilizirajo, saj se lahko televizor prevrne in povzroči težje telesne ali smrtne poškodbe.
Upoštevajte vse previdnostne ukrepe na priloženem varnostnem letaku. Za dodatno stabilnost in večjo varnost namestite
pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.
Preprečevanje padca televizorja
1. Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta vijaka trdno privita na steno.
✎✎ Morda boste potrebovali dodaten material, kot je sidrni vložek, odvisno od vrste stene.
✎✎ Vijaka, objemki in vrvica, ki so potrebni za to, niso priloženi, zato jih kupite posebej.
2. Odstranite vijake iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite jih v objemko in privijte nazaj na televizor.
✎✎ Vijaka morda nista priložena izdelku. V tem primeru kupite vijaka z naslednjimi specifikacijami.
3. Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite z močno vrvico in to trdno zavežite.
✎✎ OPOMBA
•• Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
•• Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v višini objemk na televizorju ali nižje.
•• Preden televizor premaknete, vrvico odvežite.
4. Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani ali obrabljeni. Če niste prepričani o varni
namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitev.
Ključavnica Kensington proti kraji
Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava za fizično
pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem prostoru. Videz in način
zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne
informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici
Kensington.
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
Poiščite ikono »K« na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg
ikone »K«.
1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okrog večjega, nepremičnega
predmeta, kot je miza ali stol.
2. Konec kabla s ključavnico potisnite skozi zanko kabla ključavnice Kensington.
1
<Dodatno>
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku (1).
4. Zaklenite zaklep.
✎✎ To so splošna navodila. Natančna navodila si oglejte v uporabniškem priročniku, ki je priložen napravi za zaklepanje.
✎✎ Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
✎✎ Mesto ključavnice Kensington se morda nahaja drugje, odvisno od modela.
76
Slovenščina
Specifikacije
Okoljski vidiki
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
Temperatura shranjevanja
Vlažnost pri shranjevanju
10–40 °C (50–104 °F)
10–80 %, brez kondenzacije
-20-45 °C (-4-113 °F)
5–95 %, brez kondenzacije
Ime modela
Ločljivost zaslona
HG24EE690
HG28EE690
1366 x 768
1366 x 768
Vrtenje stojala
0˚
0˚
24 palci (59 cm)
28 palci (69 cm)
10 W
10 W
561,8 x 349,1 x 65,2 mm
561,8 x 384,2 x 163,8 mm
643,4 x 396,5 x 62,9 mm
643,4 x 435,0 x 163,4 mm
Teža
Brez stojala
S stojalom
3,9 kg
4,1 kg
3,8 kg
4,2 kg
Ime modela
HG32EE690
HG40EE690
Ločljivost zaslona
1920 x 1080
1920 x 1080
Vrtenje stojala
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
Velikost zaslona (diagonala)
32 palci (80 cm)
40 palci (101 cm)
20 W
20 W
730,4 x 433,8 x 54,6 mm
730,4 x 482,8 x 192,6 mm
917,6 x 539,2 x 54,2 mm
917,6 x 591,1 x 226,5 mm
5,5 kg
7,1 kg
8,5 kg
11,4 kg
Velikost zaslona (diagonala)
Zvok (izhod)
Dimenzije (Š x V x G)
Osrednji del
S stojalom
Zvok (izhod)
Dimenzije (Š x V x G)
Osrednji del
S stojalom
Teža
Brez stojala
S stojalom
Ime modela
HG43EE690
HG49EE690
HG55EE690
Ločljivost zaslona
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
43 palci (108 cm)
49 palci (123 cm)
55 palci (138 cm)
20 W
20 W
20 W
972,9 x 570,1 x 54,0 mm
972,9 x 622,0 x 226,5 mm
1105,8 x 645,0 x 54,6 mm
1105,8 x 697,0 x 226,5 mm
1241,6 x 721,4 x 54,5 mm
1241,6 x 773,3 x 226,5 mm
9,4 kg
12,3 kg
13,1 kg
16,0 kg
16,0 kg
18,9 kg
Vrtenje stojala
Velikost zaslona (diagonala)
Zvok (izhod)
Dimenzije (Š x V x G)
Osrednji del
S stojalom
Teža
Brez stojala
S stojalom
✎✎ Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
✎✎ Za informacije o napajanju in porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
Slovenščina
77
Dimenzije
Sprednja stran/stranski pogled
•• 24"
7
1
2
3
5
6
4
8
(Enota: mm)
HG24EE690
1
2
3
4
5
6
7
8
561,8
523,7
295,6
226,7
349,1
383,5
65,4
163,8
•• 28"
7
1
2
3
6
5
4
8
(Enota: mm)
HG28EE690
1
2
3
4
5
6
7
8
643,4
609,5
347,0
311,4
396,5
435,0
62,9
163,4
7
1
2
78
Slovenščina
3
5
6
4
8
•• 32" ~ 55"
7
1
2
3
5
6
8
4
(Enota: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
730,4
701,4
395,8
451,3
433,8
482,8
54,6
192,6
HG40EE690
917,6
888,6
501,2
559,6
539,2
591,1
54,2
226,5
HG43EE690
972,9
943,9
532,1
559,6
570,1
623,0
54,0
226,5
HG49EE690
1105,8
1076,8
607,0
559,6
645,0
697,0
54,6
226,5
HG55EE690
1241,6
1212,6
683,4
559,6
721,4
773,3
54,5
226,5
HG32EE690
Podrobnosti plošče s priključki/hrbtna stran
✎✎ Podrobne podatke o dimenzijah lahko preverite na Displaysolutions.samsung.com.
Slovenščina
79
Podroben prikaz stojala
•• 24"
(Enota: mm)
226,7
162,7
55,9
•• 28"
311,4
(Enota: mm)
162,0
117,4
•• 32"
(Enota: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,3
192,6
80
156,0
Slovenščina
•• 40" ~ 55"
(Enota: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
559,6
226,5
168,7
✎✎ OPOMBA: Risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Dimenzije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Dimenzije si oglejte, prede namestite televizor. Ne prevzemamo odgovornosti za tipkarske ali tiskarske
napake.
Slovenščina
81
Licenca
Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki
podjetja Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
82
Slovenščina
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
V primeru vprašanj ali komentarjev glede izdelkov Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
Država
Center za pomoč strankam
Spletno mesto
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
EE690-EU-SLV-04
Download PDF