Samsung | HG32EF690DB | Samsung HG43EF690DB Navodila za uporabo

Televizor LED
Priročnik za namestitev
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka
Samsung. Za prejem popolnejše storitve
registrirajte svoj izdelek na
www.samsung.com/register
Model
Serijska št.
Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen.
Obliko in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
Navodila
Televizor je opremljen z interaktivno funkcionalnostjo prek sprejemnika SBB/STB, ki je povezan s televizorjem in drugimi televizorji v
računalniškem nadzornem sistemu za hotele in druga podjetja v gostinskem sektorju.
Interaktivno: Ob prvem vklopu televizorja ta pošlje ukaz za identifikacijo sprejemnika SBB/STB. Če je sprejemnik prepoznan, televizor
preklopi v način ONLINE in polno upravljanje poteka prek sprejemnika SBB/STB.
Če ima televizor izbran način ONLINE, ne sprejema več infrardečih ukazov (daljinskega upravljalnika Samsung) in se odziva v skladu s
protokolom vmesnika.
Samostojno: Če televizor ne prepozna sprejemnika SBB/STB, morate preklopiti televizor v SAMOSTOJNI način z omejenim delovanjem.
Načini delovanja
Ko televizor (v hotelskem načinu) upravljate s sprejemnikom SBB/STB, je v enem od naslednjih dveh stanj:
•• ONLINE ali STAND-ALONE. V stanju STAND-ALONE televizor deluje kot hotelski televizor, toda brez aktivne komunikacije. To preprečuje
gostom, da bi obšli sistem in odklopili sprejemnik SBB/STB.
Hotelski televizor
Vklop hotelskega
načina
Napajanje
VKLOP
SBB/STB v spletnem
načinu, če uspe eden
od desetih poskusov
Samostojni način
Stanje SBB/STB poskus na vsaki dve
sekundi
SBB/STB v spletnem
načinu - 10 zaporednih
neuspešnih poskusov
Spletni način
Hitrost poročanja 20/sek
Za podrobne nastavitve za samostojni ali interaktivni način si preberite strani 21-30 (Nastavitev podatkov hotelske možnosti: samostojni
način in interaktivni način)
•• Nekatere funkcije so morda omejene, da gostje ne morejo "obiti" sistema televizorja.
•• Brez glavnega menija (interaktivni način) ali menija s kanali, funkcije Plug & Play v glavnem meniju (samostojni način)
•• Omejena glasnost in možnost zaklepanja ali odklepanja tipk na plošči
Opozorilo o mirujočih slikah
Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotip televizijskega
programa, panorama, slikovna oblika zapisa 4 : 3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Nenehno prikazovanje
mirujoče slike lahko povzroči neenakomerno obrabo fosfornega premaza na zaslonu, kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite nevarnost
takega učinka, sledite spodnjim priporočilom:
•• Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
•• Slike vedno skušajte prikazati celozaslonsko, uporabljajte meni televizijskega slikovnega formata za najboljše ujemanje.
•• Zmanjšajte vrednosti svetlosti in kontrasta na najnižjo potrebno stopnjo, da dosežete želeno kakovost slike, pretirane vrednosti lahko
namreč pospešijo nastajanje vžgane slike.
•• Pogosto uporabite vse funkcije televizorja, namenjene zmanjšanju zadrževanja slik in vžganih slik. Podrobnosti si oglejte v ustreznem
razdelku uporabniškega priročnika.
Zaščita mesta namestitve
Med izdelkom in drugimi predmeti (npr. stenami) zagotovite zahtevano razdaljo za ustrezno prezračevanje.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali okvare izdelka zaradi povišanja notranje temperature.
•• Pri namestitvi na stojalo ali pritrditvi na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics.
‒‒ Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesnih poškodb zaradi padca izdelka.
•• Videz se lahko razlikuje, odvisno od izdelka.
Namestitev s stojalom.
Pritrditev na steno.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Kazalo
•• Sestavljanje vrtljivega stojala (32-palčni ali večji televizorji).............................................................................. 5
•• Namestitev stojala za televizor LED.......................................................................................................................... 6
•• Ogled plošče s priključki.............................................................................................................................................. 8
•• Kontrolnik televizorja................................................................................................................................................... 11
•• Ogled daljinskega upravljalnika................................................................................................................................. 12
•• Povezava televizorja s sprejemnikom SBB............................................................................................................... 14
•• Priključitev kopalniških zvočnikov............................................................................................................................. 15
•• Vzpostavitev povezave z MediaHub HD.................................................................................................................... 17
•• Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)........................................................................................................... 18
•• Vstavitev v režo za COMMON INTERFACE (reža za kartico za gledanja televizorja)......................................... 20
•• Nastavitev podatkov hotelske možnosti.................................................................................................................. 21
•• Nameščanje stenskega nosilca.................................................................................................................................. 74
•• Pritrjevanje televizorja na steno................................................................................................................................ 75
•• Ključavnica Kensington proti kraji............................................................................................................................. 75
•• Specifikacije................................................................................................................................................................... 76
•• Dimenzije........................................................................................................................................................................ 77
•• Licenca............................................................................................................................................................................ 79
Slovenščina
3
SLOVENŠČINA
•• Dodatna oprema............................................................................................................................................................ 4
Dodatna oprema
✎✎ Preverite, ali ste s televizorjem LED dobili naslednje predmete. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
✎✎ Barva in oblika predmetov sta odvisni od modela.
•• Daljinski upravljalnik & bateriji (2 x AAA)
•• Navodila za hitro nastavitev
•• Adapter za kartico za splošni vmesnik
•• Držalo za kable
•• Oprema za pritrditev v hotelu (32-palčni ali večji
televizorji)
•• Napajalni kabel/podatkovni kabel
•• Garancijska kartica/regulativna navodila (ponekod
niso na voljo)
4EA
Adapter za opremo za pritrditev na steno
✎✎ Stojalo in vijak stojala morda nista priložena, odvisno od modela.
✎✎ Podatkovni kabel morda ni priložen, odvisno od ponudnika SI.
Z držalom za kable uredite kable
✎✎ Informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in zakonskih predpisih v zvezi z določenimi izdelki, npr. REACH,
OEEO, baterije, si oglejte na spletnem mestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html.
Ustrezno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in dodatne elektronske opreme
(npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z
drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali človeško zdravje zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno
reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih
naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo te izdelke na okolju varno recikliranje, pokličejo
trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad. Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti
določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi
komunalnimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno vračilo baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske
dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd
ali Pb, to pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega količino, ki je priporočena
v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju
ali okolju. Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od
drugih odpadkov in jih reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.
4
Slovenščina
Sestavljanje vrtljivega stojala (32-palčni ali večji televizorji)
]] OPOZORILO:
Če nastavite zasuk televizorja, morate stojalo trdno pritrditi na tla, mizo, omarico itd., kot je opisano
v navodilih za namestitev.
32-palčni in večji televizorji LED imajo vrtljiva stojala. Ta stojala je mogoče nastaviti tako, da lahko televizorje zasukate za
20, 60 ali 90 stopinj v levo in desno z VRTLJIVIM NOSILCEM KONZOLE.
* Izdelek prejmete s stojalom, zasukanim za 20°.
¦¦ * Zasuk za 20°
Če želite nastaviti zasuk televizorja za 20° v levo ali desno, vstavite zatič na dnu stojala skozi odprtino v obliki krivulje na
vrtljivem nosilcu konzole z oznako 20°. Nato pritrdite vrtljivi nosilec konzole na stojalo s tremi priloženimi vijaki, kot je
prikazano spodaj.
¦¦ Zasuk za 60°
Če želite nastaviti zasuk televizorja za 60° v levo ali desno, vstavite zatič na dnu stojala skozi odprtino v obliki krivulje na
vrtljivem nosilcu konzole z oznako 60°. Nato pritrdite vrtljivi nosilec konzole na stojalo s tremi priloženimi vijaki, kot je
prikazano spodaj.
¦¦ Zasuk za 90°
Če želite nastaviti zasuk televizorja za 90° v levo ali desno,odstranite vrtljivi nosilec konzole in privijte tri priložene vijake v
stojalo, kot je prikazano spodaj.
Slovenščina
5
Namestitev stojala za televizor LED
32-palčni in večji televizorji LED imajo vrtljiva stojala. Ta stojala je mogoče nastaviti tako, da lahko televizorje zasukate za
20 ali 90 stopinj v levo in desno.
Sestavni deli stojala
Pri namestitvi stojala uporabite priložene komponente in dele.
32" x7 (M4 x L12)
43"~55" x8 (M4 x L12)
32"
Stojalo (1EA)
1
43"~55"
Vodilni nosilec (1EA)
x4
(M4 x L12)
Vijaki
2
✎✎ Mizo pokrijte z mehkim prtom, da zaščitite televizor, nato
pa položite televizor na prt z zaslonom obrnjenim navzdol.
3
32"
43"~55"
x 3 (M4 x L12)
6
Slovenščina
x 4 (M4 x L12)
4
Če pride do nagiba, napravo poskusite ponovno sestaviti od
. koraka dalje.
✎✎ Vodilni nosilec pritrdite na televizor.
✎✎ OPOMBA
•• Med sestavljanjem sestavnih delov bodite pozorni, katera stran je sprednja in katera hrbtna.
•• Vsaj dve osebi naj dvigneta in premakneta televizor.
¦¦ Oprema za pritrditev v hotelu
Kratek vijak (2EA)
Dolg vijak (2EA)
Podložka (2EA)
Matica (2EA)
ali
[[ Kot je prikazano na sliki, stojalo
pritrdite na ravno podlago, na
primer na omarico, mizo ali drugo
opremo za razvedrilo.
[
OPOZORILO: Za preprečevanje nevarnosti poškodb televizor varno pritrdite na tla, mizo, omarico itd. z
opremo za pritrditev v hotelu, kot je opisano v teh navodilih.
Slovenščina
7
Ogled plošče s priključki
1
2
4
3
#
@
HDMI IN 2
4
HDMI IN 3
(ARC)
HDMI IN 1
LAN OUT
5
LAN
6
RJP
9
0
7
!
CLOCK
8
$
✎✎ Ob vsakem priklopu zunanje naprave v vaš televizor mora biti enota izklopljena.
✎✎ Ob priklopu zunanje naprave se mora barva priključka ujemati z barvo kabla.
1 VARIABLE AUDIO OUT
Uporablja se za izhod za zvočni signal kopalniškega zvočnika. Priklop sprejemnika v steni kopalnice in spremenljivih
vrat (RCA).
2 VOL-CTRL
Uporablja se za uravnavanje glasnosti kopalniškega zvočnika. Priklop sprejemnika v steni kopalnice in vrat VOLCTRL.
3 USB (5V 0.5A), USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Priključek za nadgradnje programske opreme in Media Play itd.
‒‒ Storitvena povezava
4 HDMI IN 1 / HDMI IN 2 / HDMI IN 3 (ARC)
Priklop v vhod HDMI naprave z izhodom HDMI.
✎✎ Za povezavo HDMI-HDMI ne potrebujete zvočne povezave. Povezave HDMI prenašajo zvočni in videosignal.
8
Slovenščina
5 LAN
Povezava z žičnim omrežjem LAN s kablom CAT 7.
6 RJP
Ta vrata so komunikacijska vrata RJP (Remote Jack Pack), ki omogočajo priklop različnih naprav na dodatne module za
izboljšanje uporabniške izkušnje in praktičnosti naprave.
7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezava s digitalno zvočno komponento
8 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Za pravilen ogled televizijskih kanalov mora televizor sprejemati signal iz enega od naslednjih virov:
‒‒ Zunanja antena/sistem kabelske televizije
9 LAN OUT
Vrata za žično povezavo LAN se uporabljajo za priključevanje zunanjih naprav, denimo prenosnega računalnika za
povezavo z internetom. (Vendar mora biti televizor povezan z internetom prek žičnega omrežja LAN.)
0 DATA
‒‒ Podpira izmenjavo podatkov med televizorjem in sprejemnikom SBB.
‒‒ Povezava je mogoča prek vtičev za televizor vrste RJ-12.
! CLOCK
Nastavite uro, ko priključite kabel zunanje ure v vtičnico za uro. Uporabite lahko funkcijo prikaza zunanje ure.
@ HP-ID
Kabel sočasno priključite v HP-ID in vhod za slušalke ter v ločen sprejemnik za slušalke. Glejte stran 16. Ko priključite
slušalke v sprejemnik za slušalke, deluje enako kot funkcija slušalk.
# COMPONENT / AV IN 1
–– Uporabite za vzpostavitev povezave med komponentnimi napravami za video/zvok, kot so DVD-predvajalniki, in
(kompozitnimi) napravami AV, kot so videorekorderji.
–– Z zvočnima kabloma povežite priključka "R-AUDIO-L" na televizorju in ustrezna izhodna zvočna priključka na
napravi A/V ali komponentni napravi.
–– Priključek COMPONENT IN se uporablja tudi kot priključek VIDEO 1.
–– Kable komponentnega videosignala (niso priloženi) priključite v komponentne priključke ("PR", "PB", "Y") na
hrbtni strani televizorja, nasprotne konce kablov pa priključite v ustrezne komponentne izhodne priključke za
videosignal na DVD-predvajalniku. Povežite priključke in kable enakih barv.
–– Če želite povezati sprejemnik STB in DVD-predvajalnik, morate sprejemnik STB povezati z DVD-predvajalnikom,
nato pa DVD-predvajalnik priključiti v komponentne priključke ("PR", "PB", "Y") na televizorju.
–– Vhodi PR, PB in Y na vaših komponentnih napravah (DVD) so včasih označeni z oznakami Y, B-Y in R-Y ali Y, Cb in
Cr.
–– Pri napravah AV z zvočnima kabloma RCA (nista priložena) povežite priključka "R-AUDIO-L" na hrbtni strani
televizorja in ustrezna izhodna zvočna priključka na zunanji napravi.
–– Če kompozitno napravo (AV) priključujete na priključek AV IN 1 [Y/Video], priključite video kabel (rumeni) na
priključek AV IN 1 [Y/VIDEO] (zeleni/rumeni).
$ PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE
V vhod za slušalke na svojem televizorju lahko priključite slušalke. Ko so slušalke priključene, je zvok iz vgrajenih
zvočnikov onemogočen.
Slovenščina
9
Načini prikaza
Izberete lahko tudi eno izmed standardnih ločljivosti, ki so navedene v stolpcu Ločljivost. Televizor bo ločljivost samodejno
prilagodil vaši izbiri.
Ko televizor povežete z računalnikom, v računalniku nastavite ločljivost zaslona televizorja. Optimalna ločljivost je 1920
x 1080 pri 60 Hz. Če je nastavljena ločljivost, ki ni navedena spodaj, je zaslon televizorja lahko prazen. Pravilno nastavite
ločljivost; oglejte si navodila za uporabo računalnika ali njegove grafične kartice.
V tabeli so navedene priporočene ločljivosti.
✎✎ Optimalna ločljivost je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Način
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Frekvenca točkovne
ure (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Način prepletanja ni podprt.
✎✎ Televizor morda ne bo deloval normalno, če izberete nestandarden video format.
✎✎ Podprta sta ločeni in kompozitni način. SOG ni podprt.
10
Slovenščina
Kontrolnik televizorja
Kontrolnik televizorja je večsmerni gumb, s katerim lahko krmarite brez daljinskega upravljalnika.
✎✎ Nekatere funkcije, ki zahtevajo kodo PIN, morda ne bodo na voljo.
✎✎ Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.
✎✎ Za izhod iz menija pritisnite kontrolnik za več kot 1 sekundo.
✎✎ Kontrolnik televizorja, krmilna paličica na spodnji desni strani televizorja, omogoča upravljanje televizorja brez
daljinskega upravljalnika.
Meni za upravljanje
: Izklop
: Pov. gla.
: Kanal gor
: Zm. glasn.
: Kanal dol
: Vir
Upravljalnik televizorja/tipalo daljinskega
upravljalnika
Pritisnite: Premakni
Pritisnite in pridržite: Izberi
Upravljalnik Upravljalnik televizorja je nameščen na
dnu televizorja.
Stanje pripravljenosti
Izdelka ne puščajte dlje časa v stanju pripravljenosti (na primer, ko ste na počitnicah). Čeprav je gumb za vklop/izklop
izklopljen, se nekaj električne energije še vedno porablja.
Slovenščina
11
Ogled daljinskega upravljalnika
✎✎ Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi za napajanje, kanale in glasnost opremljeni z
Braillovo pisavo.
Vklop in izklop televizorja.
Prikaz in izbira razpoložljivih video
virov.
Neposreden dostop do kanalov.
Izmenična izbira možnosti Teletext
(Teletekst), Double (Dvojno) ali Mix
(Mešano).
Prikaz elektronskega programskega
vodnika (EPG)
Začasen izklop zvoka.
Preklopite kanale.
Nastavitev glasnosti.
Prikaz seznama kanalov na zaslonu.
HOME
Prikaz glavnega menija na zaslonu.
MENU
Za hitro izbiro pogosto uporabljenih
funkcij.
TOOLS
Preklopite na zaslon HOME.
CONTENT
Ogled možnosti Prvi zaslon vsebin.
Pritisnite za prikaz informacij na
zaslonu televizorja.
CLOCK: Če tipko INFO pritisnete v
stanju pripravljenosti, se na zaslonu
televizorja prikaže čas.
Izberite elemente menija na zaslonu
in spremenite vrednosti menija.
Izhod iz menija.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Gumbi za uporabo v menijih Seznam
kanalov, Media Play itd.
ALARM: Vnesite uro, ob kateri
naj se televizor vklopi.
X: Vklop ali izklop 3D-slike. (Ni
na voljo.)
SUBT.: Prikaz digitalnih
podnapisov.
12
Slovenščina
ALARM
SUBT.
Te gumbe uporabite v možnosti Prvi
zaslon vsebin.
Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)
✎✎ OPOMBA
•• Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7 m od televizorja.
•• Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba. Izogibajte se uporabi v bližini posebnih
fluorescentnih luči in neonskih napisov.
•• Barva in oblika sta odvisni od modela.
•• Gumb "3D" na daljinskem upravljalniku ni podprt. Televizor se ne odziva na pritiske teh gumbov.
Slovenščina
13
Povezava televizorja s sprejemnikom SBB
Hrbtna plošča televizorja
Podatkovni kabel
✎✎ Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1. S podatkovnim kablom povežite vhod DATA na televizorju z vhodom [ETH MODEM] na sprejemniku STB (SBB).
✎✎ Uporabite podatkovno komunikacijo.
¦¦ Seznam dobaviteljev in združljivih podatkovnih kablov, ki je priložen televizorju
•• Potrdite, da uporabljate ustrezen podatkovni kabel za svojega dobavitelja. Oglejte si oznako s kodo na podatkovnih
kablih.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
5
6
4
2
3
5
2
3
✎✎ Delovna specifikacija podatkovnega kabla (RJ12): RS232
14
Slovenščina
CON B
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
Priključitev kopalniških zvočnikov
Kopalniške zvočnike lahko priključite na naslednji način.
¦¦ Povezava prek spremenljivega izhoda (na voljo brez zunanjega ojačevalnika)
Hrbtna plošča televizorja
1
Zvočnik
2
VOL+
VOL-
Enota za uravnavanje
glasnosti
✎✎ Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1. Povežite vrata VARIABLE AUDIO OUT na televizorju s stenskimi kopalniškimi zvočniki v hotelu.
Zvočnik +
Zvočnik -
N/C
2. Povežite vhod VOL-CTRL na televizorju z vrati stikala na enoti za uravnavanje glasnosti na steni kopalnice v hotelu.
✎✎ Največja izhodna moč zvočnika je 4 W, 8 Ω.
✎✎ Vrata VARIABLE AUDIO OUT podpirajo samo izhod za zvočni signal MONO.
•• Namestitev enote za uravnavanje glasnosti
‒‒ Če konfigurirate enoto za uravnavanje glasnosti, kot je prikazano na sliki, lahko uravnavate glasnost kopalniških
zvočnikov.
‒‒ Enoto za uravnavanje glasnosti in televizor povezuje običajni 3,5 mm telefonski vtič.
‒‒ Stikalo enote za uravnavanje glasnosti deluje na dotik.
✎✎ Nastavitev načina Sub AMP
‒‒ 0: Izklop funkcije ojačevalnika globokotonca (izklop PWM).
‒‒ 1: Določa glasnost globokotonca glede na glasnost glavnega zvočnika. Glasnost globokotonca je odvisna od
vrednosti glasnosti vklopljene naprave, najmanjše glasnosti in največje glasnosti v hotelskem načinu.
‒‒ 2: Določa glasnost glede na nastavitev nadzorne plošče v kopalnici.
•• Specifikacije vrat spremenljivega izhoda
‒‒ Žica zvočnika: Uporabite kabel zvočnika, ki ni daljši od 25 m (82 čevljev).
Enota za uravnavanje glasnosti
GLASNOST – ZVIŠAJ (črna/rdeča 2)
VOL +
1
3
2
GLASNOST –
ZNIŽAJ (bela
1)
VOL -
GND (zaščitena
žica 3)
Slovenščina
15
¦¦ Vhod zvočne zanke
Na posteljo ali pisarniško mizo lahko namestite dodaten sprejemnik za slušalke za večjo praktičnost. Postopki namestitve
so opisani v nadaljevanju.
•• Podrobna shema sprejemnika za slušalke.
Hrbtna plošča televizorja
HEADPHON BOX
Vhod za slušalke
✎✎ Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Vhod za slušalke>
16
Slovenščina
Vzpostavitev povezave z MediaHub HD
Predvajanje na vsakem zunanjem viru, ki je povezan z MediaHub HD na hotelski mizi.
Hrbtna stran MediaHub HD
HDMI
USB
Hrbtna plošča televizorja
RS/232
HDMI IN 2
HDMI IN 1
HDMI IN 3
(ARC)
(DVI)
LAN OUT
LAN
2 Kabel HDMI
RJP
1 Podatkovni
kabel RS-232
CLOCK
✎✎ Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1. Povežite vrata RJP na televizorju in vrata RS/232 na MediaHub HD.
2. Povežite vrata HDMI IN 1, 2 ali 3 na televizorju in vrata HDMI na MediaHub HD.
•• MediaHub HD
‒‒ MediaHub HD je strojni modul z različnimi vhodi za zvok in sliko (A/V, Audio, PC, HDMI in USB) in ustreznimi
izhodi. Ustrezni viri izhodnega signala povezujejo MediaHub s televizorjem. MediaHub komunicira s televizorjem
prek vrat RS232. Hot Plug & Play je funkcija, ki hotelskim gostom omogoča priključitev zunanjega vira na
MediaHub. MediaHub komunicira s televizorjem tako, da pošilja sporočila o dejavnih/nedejavnih virih. Televizor
preklopi na dejavni zunanji vir.
‒‒ Vrata HDMI na MediaHub morate povezati z vrati HDMI IN 3 na televizorju.
‒‒ Ko je televizor vključen, povežite televizor in vrata RJP v desetih sekundah.
•• Posebne funkcije
‒‒ PIP
‒‒ Samodejno zaznavanje
Slovenščina
17
Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)
Predvajanje na vsakem zunanjem viru, ki je povezan z vrati RJP na hotelski mizi.
Hrbtna stran RJP
USB
HDMI
VIDEO
Hrbtna plošča televizorja
AUDIO
RS/232
HDMI IN 2
HDMI IN 1
3 Kabel HDMI
HDMI IN 3
(ARC)
(DVI)
LAN OUT
LAN
4 Podatkovni kabel RS-232
RJP
2 Video kabel
1 Zvočni kabel
CLOCK
✎✎ Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1. Povežite vrata AV IN 1 [VIDEO]/[L-AUDIO-R] na televizorju z vrati AUDIO na modulu RJP.
2. Povežite vrata AV IN 1 [VIDEO] na televizorju z vrati VIDEO na modulu RJP.
3. Povežite vrata HDMI IN 1, 2 ali 3 na televizorju z vrati HDMI na modulu RJP.
4. Povežite vrata RJP na televizorju z vrati RS/232 na modulu RJP.
✎✎ RJP (Remote Jack Pack), ki je združljiv s tem televizorjem Samsung, je TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) in TA7660 (HD Plus).
•• RJP (Remote Jack Pack): RJP je kratica za Remote Jack Pack. RJP je strojni modul z različnimi vhodi za zvok in sliko
(A/V, Audio, PC in HDMI) in ustreznimi izhodi. Ustrezni viri izhodnega signala povezujejo RJP s televizorjem. RJP
komunicira s televizorjem prek vrat RS232. Hot Plug & Play je funkcija, ki hotelskim gostom omogoča priključitev
zunanjega vira na RJP. RJP komunicira s televizorjem tako, da pošilja sporočila o dejavnih/nedejavnih virih. Televizor bo
preklopil na dejaven zunanji vir glede na prednostno nastavitev uporabnika.
✎✎ Za povezavo z RJP lahko izberete HDMI IN 1, 2 ali 3 in AV IN.
✎✎ Ko je televizor vključen, povežite televizor in vrata RJP v desetih sekundah.
18
Slovenščina
•• RJP lahko povrnete na privzete tovarniške nastavitve s sočasnim pritiskom na gumba A/V in HDMI za deset sekund.
Vse svetleče diode bodo petkrat utripnile, kar pomeni, da je ponastavitev končana.
•• RJP bo samodejno ugasnil vse svetleče diode po petih minutah in s tem preprečil nepotrebno svetlobno onesnaževanje
v hotelski sobi. Ugasnjene svetleče diode se bodo znova prižgale, če se gost dotakne katerega koli gumba, in
petminutno odštevanje se bo znova začelo. Če se gost nato dotakne gumba drugega vira, bo televizor preklopil na
izbrani vir in zasvetila bo ustrezna svetleča dioda.
•• Po ponastavitvi RJP ali VKLOPU/IZKLOPU televizorja je treba počakati približno deset sekund za vzpostavitev
komunikacije med televizorjem in RJP.
•• V naslednji tabeli je prikazan približen čas v sekundah, ki ga potrebuje televizor za preklop na vhodni vir glede na
prednostne nastavitve.
✎✎ Scenarij 1: Priključen ni noben vhodni vir.
Vir
Vzpostavitev povezave
AV
HDMI
2s
3,9 s
✎✎ Scenarij 2: Ko sta priključena vsaj dva vira in je povezava z vhodnim virom prekinjena, nato pa ponovno
vzpostavljena.
Vir
Prekinitev povezave
Vzpostavitev povezave
Skupno
AV
HDMI
4,5 s
3,9 s
2s
3,9 s
6,5 s
7,8 s
✎✎ Primer: Če ima RJP priključene vse svoje aktivne vire AV, PC in HDMI, ima AV prednost pred vsemi. Če je RJP v
načinu HDMI in gost odstrani, nato pa znova priključi AV, bo minimalni čas, ki je potreben za preklop na AV, 6,5
sekunde.
•• Če želite priključiti zvočni vir (predvajalnik iPod ali mp3), mora biti način za glasbo ON in funkcija zaznavanja vhoda
OFF.
•• Podprti so vhodni viri A/V, PC in HDMI.
Slovenščina
19
Vstavitev v režo za COMMON INTERFACE (reža za kartico za gledanja televizorja)
✎✎ Scenarij 1: Priključen ni noben vhodni vir.
Namestitev adapterja za kartico za splošni vmesnik
Adapter namestite, kot je prikazano ob strani.
✎✎ Pred namestitvijo adapterja za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK
odstranite nalepko s televizorja.
Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po naslednjem
postopku.
✎✎ Priporočamo, da pred namestitvijo opreme za pritrditev na steno
priključite adapter ali vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali
KARTICO CI+".
Hrbtna stran
televizorja
1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v odprtini na izdelku
1.
✎✎ Odprtini sta na hrbtni strani televizorja, in sicer ob vratih za
COMMON INTERFACE.
2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK priključite na vrata COMMON INTERFACE na izdelku 2.
3. Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+".
Priporočamo, da kartico za splošni vmesnik vstavite, preden namestite televizor na steno. Po namestitvi bi
jo bilo morda težko vstaviti. Kartico vstavite potem, ko ste priključili adapter za kartico za splošni vmesnik
na televizor. Modul je težko priključiti, če pred tem vstavite kartico.
Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"
Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI
VMESNIK ali KARTICA CI+".
•• Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo
na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
•• V 2–3 minutah se prikažejo informacije o seznanitvi s telefonsko
številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", IDjem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se
obrnite na ponudnika storitev.
•• Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo
"Posodabljanje je dokončano", kar pomeni, da je seznam kanalov
posodobljen.
✎✎ OPOMBA
•• "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
•• Ko želite odstraniti "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", jo previdno izvlecite z rokami, saj se pri
padcu lahko poškoduje.
•• "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
•• Mesto reže COMMON INTERFACE se morda nahaja drugje, odvisno od modela.
•• "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri
pooblaščenem prodajalcu.
•• Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
•• Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na
zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.
20
Slovenščina
Nastavitev podatkov hotelske možnosti
Vnos: Pritisnite gumbe MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE v tem vrstnem redu. (Iz načina Hospitality (Gostinstvo) je nastavljen
način Standalone (Samostojni).)
Izhod iz tega menija: izklop in ponovni vkop.
✎✎ Nekateri meniji ne obstajajo v televizorju, odvisno od modela in regije.
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Možnost
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
Opis
Izberite način Hospitality Mode.
•• Način Interactive: Televizor deluje s sprejemnikom SI STB ali SBB.
•• Način Standalone: Televizor deluje samostojno, brez sprejemnika SI STB ali SBB.
•• Način Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga /
ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Način Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Nastavite vrednosti možnosti Vklop, ki bodo uporabljene ob vklopu televizorja.
•• User Defined: Omogoča ročno nastavitev možnosti Kanal ob vklopu in Vrsta kanala. Spodaj si
oglejte kanal ob vklopu in vrsto kanala.
•• Last Saved: Če izberete to možnost, ko je televizor vklopljen, se prikaže kanal, ki je nastavljen
ob izklopu televizorja.
Power On Channel
Num
Ob vklopu televizor samodejno preklopi na ta kanal.
Power On Channel
Type
•• Izberite pas kanala: ATV (analogni zračni pas), DTV (digitalni zračni pas), CATV (analogni
kabelski pas), CDTV (digitalni kabelski pas), IPTV (kanali IP).
Power On Volume
•• User Defined: Omogoča ročno nastavitev možnosti Glasnost ob vklopu. Spodaj si oglejte
glasnost ob vklopu.
•• Last Saved: Ob vklopu se televizor vrne na glasnost, ki je bila nastavljena ob izklopu.
Power On
Power On Volume Num Televizor se vklopi s to ravnjo glasnosti v samostojnem načinu Hospitality (Gostinstvo).
Min Volume
Najnižja stopnja glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi v samostojnem načinu Gostoljubnost.
Max Volume
Najvišja raven glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi v samostojnem načinu Gostoljubnost.
Power On Source
Izberite vhodni vir, ki se prikaže na televizorju ob vklopu.
Power On Option
Določa stanje televizorja ob vnovičnem vklopu po izpadu električne energije ali po izklopu in
vnovičnem vklopu napajalnega kabla televizorja.
•• Last Option: Preklopi v zadnje stanje pred izklopom. Če je bil v stanju pripravljenosti, se vrne v
stanje pripravljenosti. Če je bil vklopljen, se znova vklopi.
•• Power ON: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, se televizor vklopi.
•• Standby: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, televizor preklopi v stanje pripravljenosti.
Slovenščina
21
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Možnost
Channel Setup
Omogoča neposreden, takojšen dostop do nekaterih funkcij menija Kanal v uporabniškem
meniju Kanal, kot so Samodejno shranjevanje, Izbira antene itd.
Channel Editor
Urejevalnik kanalov omogoča urejanje kanalov, ki so shranjeni v pomnilniku televizorja.
Urejevalnik kanalov omogoča:
•• Spremenite številke in imena kanalov, upravljajte skupini žanrov in jezikov ter izbrišite kanale.
•• prekinitev predvajanja video signala izbranih kanalov. Video signal kanala bo blokiran in
predvajan bo samo zvok.
Urejevalnik kanalov omogoča tudi enostaven ogled informacij o vsakem kanalu, ne da bi morali
neposredno preklopiti na vsak kanal.
Channel Bank Editor
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Channel
Channel Bank Editor omogoča urejanje kanalov, z možnostmi 3 različnih bank. Hotelski gostje
lahko uživajo v določenih kanalih, odvisno od bančne kartice.
✎✎ Funkcija je na voljo samo pri nastavitvi na Hospitality Mode: Standalone, SI Vendor: Smoovie.
Ta funkcija omogoča sočasno prikazovanje/brskanje po kanalih vseh vrst anten (običajna/
kabelska).
•• ON: Če je izbrana možnost VKLOP, imajo gostje dostop do celotne sheme kanalov ne glede na
izbrano vrsto antene. Seznam kanalov bo vključeval tudi kanale zračne, ne le kabelske antene.
•• OFF: Če je izbrana možnost IZKLOP, imajo gostje dostop do sheme kanalov, ki ustreza samo
izbrani vrsti antene [OBIČAJNA/KABELSKA ali satelitska]. Seznam/urejevalnik kanalov bo
prikazoval samo kanale izbrane vrste antene.
•• ON: Preverite številko kanala programa DTV. (Urejevalnik kanalov TV ni dostopen.)
•• OFF: Ne preverjajte številke kanala programa DTV. (Urejevalnik kanalov DTV je dostopen,
vendar ni podpore za posodobitev številke programa dodatnih kanalov)
Channel Rescan
Message
V primeru neskladja med podatki v shemi kanalov in prenesenimi podatki televizor samodejno
poišče kanale in obnovi podatke/parametre v shemi kanalov.
•• ON: Ko je možnost sporočila o pregledovanju kanalov nastavljena na ON, bodo hotelski gostje
na zaslonih videli sporočilo o poteku pregledovanja kanalov.
•• OFF: Hotelski skrbnik lahko nastavi možnost sporočila o pregledovanju kanalov na OFF, če ne
želi, da hotelski gostje na zaslonih vidijo sporočilo o pregledovanju kanalov.
Pan Euro MHEG
•• OFF: Če je možnost Pan Euro MHEG izključena, se MHEG zažene v skladu z obstoječimi
specifikacijami izdelka.
•• ON: Če je možnost Pan Euro MHEG vključena, je MHEG nastavljen na ON ne glede na
specifikacije izdelka ali regijo.
Mychannel
Subtitle Auto On
TTX Widescreen Mode
22
Opis
Slovenščina
Omogočite ali onemogočite funkcijo Moj kanal.
Ta funkcija vključi/izključi funkcijo, ki samodejno vklopi podnapise v določeni državi.
To funkcijo podpirajo hotelski televizorji, ki podpirajo sprejem digitalnega televizijskega signala
(DVB), namenjenega Evropi.
Ta funkcija je povezana s specifikacijami podnapisov za Francijo. Podnapisi preostalih
držav delujejo v skladu s specifikacijami ustreznih držav ne glede na vklop/izklop funkcije
samodejnega predvajanja podnapisov.
•• ON: Ko je funkcija samodejnega predvajanja podnapisov nastavljena na ON, upošteva
specifikacije podnapisov za Francijo.
•• OFF: Ko je funkcija samodejnega predvajanja podnapisov nastavljena na OFF, ne upošteva
specifikacij podnapisov za Francijo.
Razširi predel za podnapise, da ga prilagodi širini zaslona.
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Picture Menu Lock
Menu Display
Menu OSD
Opis
Možnost
Channel Menu Display
Panel Button Lock
Clock Type
Clock
Local Time
Omogočanje ali onemogočanje menija Slika
•• ON: Prikaže se glavni meni.
•• OFF: Glavni meni ni prikazan.
•• OFF: Podmeni TV program je onemogočen za goste.
•• ON: Podmeni TV program je omogočen za goste.
Vklop/izklop delovanja sprednje plošče (lokalnih tipk).
•• Unlock: Odklene vse tipke na plošči.
•• Lock: Zaklene vse tipke na plošči.
•• OnlyPower: Zaklene vse tipke na plošči, razen tipke na plošči za vklop/izklop.
•• OFF: Nobena možnost ure v meniju Tovarniška nastavitev ne deluje. Samo glavni meni
•• Zunanja ura: Pri nastavitvi na možnost Ext. Clock lahko prilagajate naslednje možnosti.
‒‒ Time Format: 12 Hour/24 Hour
‒‒ Clock Test: Failure/Success
‒‒ Clock Normal Dim.: 0 ~ 4
‒‒ Clock Standby Dim.: 0 ~ 1
Izberite način posodabljanja podatkov ure.
•• Manual: Ura je nastavljena samodejno iz kanala DTV ali pa jo ročno nastavi uporabnik, če je
televizor v samostojnem načinu.
•• TTX: Prikaže podatke o času iz pretakanja TTX.
•• Time Channel: Ura je nastavljena iz izbranega kanala.
✎✎ Standalone: Manual/TTX/Time Channel
✎✎ Interactive: Manual/Auto/TTX/Time Channel
Timer Type
Music Mode
omogočanje ali onemogočanje alarma.
•• WakeUp: Omogoči alarm za vklop naprave ob določeni uri.
•• OnOff: Onemogočite funkcijo alarma in omogočite časovnik vklopa ali izklopa.
Music Mode AV
Omogoči predvajanje glasbe iz predvajalnika zvočnik datotek/datotek mp3, ki je priključen na
vhodni vir AV na televizorju. Ko je ta funkcija vklopljena, lahko zvok iz predvajalnika poslušate
prek televizorja, tudi če ni video signala. Prav tako izklopi zvok videa, da v televizorju ni
prikazana slika, ko gost predvaja glasbo. Ozadje televizorja je kljub temu osvetljeno.
Music Mode Comp
Omogoča predvajanje glasbe iz predvajalnika datotek MP3/zvoka, ki je priključen v vhodni vir
za komponente v televizorju. Ko je ta funkcija vklopljena, lahko zvok iz predvajalnika poslušate
prek televizorja, tudi če ni video signala. Prav tako izklopi zvok videa, da v televizorju ni
prikazana slika, ko gost predvaja glasbo. Ozadje televizorja je kljub temu osvetljeno.
Music Mode Backlight
Če je izbrana nastavitev Izklop, je ozadje televizorja popolnoma izklopljeno, kadar uporabnik
uporablja način Glasba. Da privarčujete z energijo, nastavite na Izklop.
Slovenščina
23
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Možnost
Priority AV
Remote Jack
Pack
External
Source
HP
Management
Omogoča prednostno nastavitev priključka AV modula RJP 7610. Izberete lahko 1 ali 2, pri čemer
je 1 višja, 2 pa nižja prednost. Televizor samodejno prikaže vir z višjo prednostjo. Na primer, če je
AV nastavljen na 1 in HDMI na 2. Če gost priključi napravo na priključek HDMI in nato priključi
drugo napravo v priključek AV, televizor samodejno preklopi na napravo, ki je priključena
v priključek AV (priključek z višjo prednostjo). Gosti lahko naprave preklopijo tudi ročno s
pritiskom gumba na modulu RJP 7610.
Priority HDMI
Omogoča prednostno nastavitev priključka HDMI modula RJP 7610. Izberete lahko 1 ali 2, pri
čemer je 1 višja, 2 pa nižja prednost. Televizor samodejno prikaže vir z višjo prednostjo. Za
podrobnejšo razlago glejte zgoraj.
HDMI Option
Izberite, kateri vir HDMI na televizorju je povezan z vtičem RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
HDMI Music Mode
Omogoči oddajanje zvoka s predvajalnikom mp3/zvočnim predvajalnikom, povezanim z
vhodnim virom HDMI.
Ko je ta možnost vklopljena, lahko prek vhoda HDMI RJP slišite zvok predvajalnika, ne glede na
to, ali je videosignal na voljo ali ne. (Ta možnost je na voljo samo prek povezave za goste RJP.)
USB Pop-up Screen
Če je na televizor priključen USB:
•• Default: Prikaže se pojavno okno.
•• Automatic: Samodejni preklop na meni z vsebino naprave USB.
•• Disable: Ne prikaže se niti pojavno okno niti meni.
External Source
Banner
Če je izbrana nastavitev Vklop in vir televizorja preklopite na drug zunanji vhod, pritisnete tipko
Info ali televizor vklopite, se na tem prikaže pasica zunanjega vira (informacije).
•• ON: Informacije o zunanjem viru se prikažejo na zaslonu televizorja.
•• OFF: Informacije o zunanjem viru se ne prikažejo na zaslonu televizorja.
Auto Source
•• ON: Ko je v televizor priključen zunanji vhodni vir, ga televizor prepozna in samodejno preklopi
nanj.
•• OFF: Funkcija samodejnega zaznavanja vira je izključena.
Anynet+ Return Source
Izberite vrnitev na vir televizorja po prekinitvi povezave Anynet+ (HDMI-CEC). (Ta funkcija je
zlasti uporabna za Guestlink RJP.)
HP Mode
•• ON: Če so slušalke priključene v televizor, lahko istočasno poslušate zvok prek zvočnikov
televizorja in priključenih slušalk. Nastavite pa lahko samo glasnost zvočnika televizorja.
•• OFF: Če so slušalke priključene v televizor, lahko poslušate samo zvok prek priključenih
slušalk.
Default HP Volume
Main Speaker
24
Opis
Slovenščina
Konfigurira vrednost glasnosti slušalk, če je način NAČIN HP nastavljen na ON (Vklop).
•• ON: Predvaja zvok televizorja prek zvočnika televizorja.
•• OFF: Predvaja zvok televizorja samo prek slušalk.
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Bathroom
Speaker
Sub AMP Mode
Sub AMP Volume
Eco Solution
Opis
Možnost
Določa način delovanja ojačevalnika globokotonca.
•• 0: Izklopi funkcijo ojačevalnika globokotonca (izklop PWM).
•• 1: Določa glasnost globokotonca glede na glavno upravljanje glasnosti.
•• Glasnost globokotonca je odvisna od glasnosti vklopljene naprave, minimalne glasnosti in
maksimalne
•• 2: Določa glasnost glede na nastavitev nadzorne plošče v kopalnici.
Stopnja glasnosti ojačevalnika globokotonca v začetnem stanju ob vklopu.
Power Saving Mode
Nastaviti svetlost televizorja, da zmanjša porabo energije.
•• OFF: Izklopi funkcijo varčevanja z energijo.
•• Low: Nastavi način manjšega varčevanja energije televizorja.
•• Medium: Nastavi način srednjega varčevanja energije televizorja.
•• High: Nastavi način večjega varčevanja energije televizorja.
Welcome Message
Ob vklopu televizorja za 60 sekund prikaže pozdravno sporočilo.
Edit Welcome Message Uredi pozdravno sporočilo.
Hospitality Logo
Logo/
Message
Cloning
Nastavi funkcijo logotipa Hospitality (Gostinstvo) na OFF (Izklop), BMP, AVI, BOTH (Oboje). Če
ni izbrana nastavitev IZKLOP, se ob vklopu televizorja še pred signalom začetnega vira prikaže
logotip, ki ostane prikazan toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti Čas prikaza logotipa.
•• Kodek DivX ni podprt.
Hospitality Logo DL
Prenese logotip Hospitality.
Zahteve datoteke z logotipom Hospitality:
•• Samo slikovne in video datoteke.
•• Največja dovoljena velikost datoteke: AVI: 50 MB, BMP: 10 MB.
•• Datoteka mora biti poimenovana "samsung_image.*", "samsung_video.*"
Logo Display Time
Čas prikaza logotipa Hospitality (3/5/7 sekund)
Clone TV to USB
Klonirajte trenutne možnosti televizorja na pomnilniško napravo USB.
Clone USB to TV
Klonirajte na pomnilniški napravi USB shranjene možnosti televizorja v televizor.
Setting Auto Initialize
Če Nastavitev samodejne ponastavitve nastavite na Vklop ter televizor izklopite in vklopite, se
elementi njegovega menija obnovijo na vrednosti, ki so bile klonirane na začetku.
Slovenščina
25
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Opis
Možnost
Network Setup
Če odprete ta element, se prikaže meni za nastavitev omrežja. V meniju nastavitve omrežja
lahko nastavite omrežje, npr. dostop do interneta.
Soft AP: s to funkcijo lahko televizor povežete s svojimi mobilnimi napravami. Nastavite
možnosti za vzpostavitev povezave z napravo Wi-Fi.
•• Soft AP: Vklop in izklop možnosti Soft AP. Če je možnost Soft AP vklopljena, mobilne naprave
ne morejo najti imena televizorja in seznama povezav Wi-Fi.
•• Security key: nastavite varnostni ključ za dostop do drugih naprav, ki bodo vzpostavile
povezavo s televizorjem.
‒‒ Ustvarjen varnostni ključ vnesite v napravo, ki jo želite povezati.
‒‒ Če omrežje ne deluje pravilno, znova preverite varnostni ključ. Nepravilen varnostni
ključ lahko povzroči okvaro.
✎✎ Soft AP morda ni na voljo, če je vaš model ne podpira.
✎✎ Največje število naprav za vzpostavitev povezave: 4 naprave.
✎✎ Bitna hitrost: 10 Mb/s na napravo.
Network
✎✎ Zgornje specifikacije temeljijo na testiranju v našem podjetju. Dejanska zmogljivost se
lahko razlikuje glede na vaše žično/brezžično omrežno okolje.
Apps ID Setting
Apps Setting
Service Discovery
S to funkcijo lahko omogočite funkcije odkrivanja storitev, kot je DLNA.
Omogoči/onemogoči priključek LAN Out. Ko je priključek omogočen, lahko televizor deluje kot
žični usmerjevalnik za druge omrežne naprave.
VLAN ID
Ustvari ločene skupine omrežij VLAN. Za VLAN ID lahko vnesete 3-mestno številko med 1 in 255.
Solution VLAN ID
Ko uporabljate VLAN, nastavite, da je za možnost Rešitev (denimo SYNC, H.Browser itd.) določen
VLAN ID.
ARP Interval
26
Nastavite SmartHub.
LAN OUT
Device VLAN ID
System
Manager
Nastavite model storitve SmartHub.
System Manager
Slovenščina
Nastavite, da je VLAN ID določen za zunanje naprave, priključene v vrata LAN OUT.
Prilagodite vrednost možnosti ARP (Address Resolution Protocol) Interval.
‒‒ Vrednost nastavitve: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 s (privzeto: 60 s)
Omogoča neposreden, takojšen dostop do funkcij možnosti Upravitelj sistema, kot so Čas, Jezik,
Ogled obvestil, Ime naprave.
Upravitelj sistema omogoča prilagajanje sistema televizorja in prilagajanje nastavitev glede na
okolje gledanja.
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Factory Lock
Omogoči/onemogoči pojavno okno za geslo. Če je ta možnost nastavljena na IZKLOPLJENO,
televizor pri odpiranju tovarniškega načina ne bo prikazal pojavnega okna za vnos gesla. Če je
VKLOPLJENA, se prikaže pojavno okno za vnos gesla.
Password Input
Če je ta možnost omogočena, se prikaže pojavno polje za vnos, ki zahteva 8-mestno varnostno
geslo. Pred uporabo ali posodobitvijo varnostnih možnosti mora skrbnik vnesti geslo. Po
vnosu pravilnega gesla bodo na voljo možnosti, kot so Nastavitev gesla, Ponastavitev gesla in
Varnostni način.
Password Reset
Uporabnik lahko spremeni geslo.
Geslo se ponastavi na "00000000".
Security Mode
Varnostni način zagotavlja z geslom zaščiteno skrbniško funkcionalnost omogočanja ali
onemogočanja funkcij gostinskega televizorja, kot so HDMI, USB in TTX. S to možnostjo
vklopite ali izklopite varnostni način. Po vklopu varnostnega načina bodo možnosti, kot so
»USB«, »HDMI« in »Varnost TTX«, samodejno omogočene v varnostnem podmeniju. Možnosti
»Kloniranje USB v televizor« in »Ponastavitev televizorja« bosta onemogočeni v gostinskem
meniju.
USB
Omogoči/onemogoči dostop do medija USB. Ko je možnost onemogočena, je dostop do medija
USB blokiran.
HDMI
Omogoči/onemogoči dostop do vrat HDMI. Če je možnost onemogočena, uporabnik ne bo imel
dostopa do možnosti Anynet, Vir HDMI in Zunanji kanali vrste HDMI.
TTX Security
DRM
Onemogočite dostop do menija Hotel.
•• ON: Za odpiranje tovarniškega načina je potrebno geslo.
•• OFF: onemogočite to funkcijo.
Password Popup
Password Setting
Security
Opis
Možnost
DRM Mode
Če je ta možnost onemogočena, funkcija TTX ne bo delovala, če na daljinskem upravljalniku
pritisnete gumb TTX.
Konfiguracija podpore za DRM.
OFF: Izklopi podporo za DRM.
LYNK DRM: Izberite, da vklopite samo podporo za S-LYNK DRM CAS.
Slovenščina
27
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Možnost
Self Diagnosisfor TV
Odprite Self Diagnosis Menu.
•• Začetek preizkusa slike: Ta preizkus uporabite v primeru težav s sliko televizorja.
•• Zaženi preizkus zvoka: Ta preizkus uporabite v primeru težav z zvokom televizorja.
•• Informacije o signalu: Prikažite informacije o digitalnem oddajnem signalu.
•• Ponastavi Smart Hub: Ponastavite Smart Hub in nastavitve računa Samsung, shranjene v
televizorju.
•• Ponastavitev: Ponastavite vse nastavitve televizorja, razen omrežnih, na tovarniško privzete
vrednosti.
Self Diagnosis for HTV
Omogoča preverjanje stanja sistema Pro:Idiom in njegove komunikacije s sprejemnikom SI STB
ali SBB. V primeru težav s kanalom, šifriranim s sistemom Pro:idiom, ali težav s komunikacijo
s sprejemnikom SI STB ali SBB uporabite to funkcijo diagnostike. Če kaže, da "Pro:Idiom DTV
Channel Key Loss" ne deluje, in se kanal, šifriran s sistemom Pro:Idim, ne predvaja, najprej
preverite oddajne sisteme, povezane s šifriranjem s sistemom Pro:Idiom. Če težava ni v
oddajnem sistemu, se obrnite na servisni center družbe Samsung. Če kaže, da nastavitev
ponudnika sprejemnika STB SI ne deluje in ne deluje komunikacija s sprejemnikom SI STB ali
SBB, najprej preverite SI STB oz. SBB. Če težava ni v sprejemniku SI STB oz. SBB, se obrnite na
servisni center družbe Samsung.
System
Software Update
Omogoča nadgradnjo programske opreme televizorja prek pomnilniškega ključa USB.
Sound Bar Out
Če je na televizor priključena naprava Samsung Sound Bar, lahko s tem elementom izberete, kje
naj se ob vklopu televizorja predvaja njegov zvok.
•• ON: Ob vklopu televizorja se njegov zvok samodejno predvaja samo prek naprave Sound Bar.
•• OFF: Ob vklopu televizorja se njegov zvok samodejno predvaja samo prek njegovega zvočnika.
Contact Samsung
Prikaže spletno mesto povezanega servisnega centra Samsung, različico programske opreme in
podatke naslova Mac.
Standby LED
TV Reset
Home Menu
Opis
Če je televizor v načinu pripravljenosti, lahko konfigurirate nastavitve zunanjega indikatorja
LED.
•• ON: Indikator LED je vklopljen.
•• OFF: Indikator LED je izklopljen.
Vse nastavitve televizorja ponastavi na tovarniško privzete nastavitve.
Home Menu Display
Za uporabnika aktivirajte samostojno rešitev menija Domov.
yy ON: Meni Domov omogočen.
yy OFF: Meni Domov onemogočen.
Funkcija Home Menu je samostojna rešitev za hotele, ki nudi hiter dostop do različnih funkcij,
kot so Alarm, Media Play itd., in do nastavitev, kot so Velikost slike, Jezik itd.
Home Menu Editor
S to funkcijo lahko urejate in upravljate funkcijo televizorja, ki jo je mogoče uporabljati v
možnosti Home Menu.
S to možnostjo lahko nastavite Home Menu kot prvi zaslon, ki je prikazan uporabniku.
Home Menu Auto Start yy ON: Home menu je prikazan kot prvi zaslon.
yy OFF: Home menu ni prikazan kot prvi zaslon.
28
Slovenščina
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Možnost
REACH RF Mode
Vklop in izklop možnosti REACH RF Mode. Če je izbrana nastavitev On, lahko televizor deluje s
REACH Server (Modulator) prek kanala RF (kabelska DTV).
REACH IP Mode
Vklop in izklop možnosti REACH IP Mode. Če je izbrana nastavitev On, lahko televizor deluje s
REACH IP Server prek omrežja IP.
Server URL Setting
REACH Channel
Vnesete lahko naslov za REACH IP Server. (Primer: http://192.168.1.2:443)
To je DTV Cable Channel PTC Number za sprejemanje REACH Data, ko je vklopljen REACH RF
Mode. Vrednost mora biti enaka tisti, ki je nastavljena v REACH Server (Modulator).
Group ID
Nastavite lahko Group ID televizorja za upravljanje televizorjev v skupini v REACH Server
(Modulator).
REACH Update Time
Nastavite lahko čas za sprejem in posodobitev REACH Data iz REACH Server (Modulator).
(Deluje, če je priključen napajalni kabel za izmenični tok in je izklopljeno napajanje.)
•• OFF: Izklopite funkcijo REACH Update Time.
•• 1hour: 1 uro po izklopu televizorja
•• 2hour: 2 uri po izklopu televizorja
•• 12:00 am: 12,00
•• 2:00 am: Vsak dan ob 2,00
•• 12:00 pm: Vsak dan ob 12,00
•• 2:00 pm: Vsak dan ob 14,00
REACH Update
Immediate
Če je izbrana nastavitev On, televizor sprejme in posodobi REACH Data iz REACH Server
(Modulator) takoj po izklopu. (Deluje, če je priključen napajalni kabel za izmenični tok in je
izklopljeno napajanje.)
REACH
Solution
REACH Config Version
H.Browser Mode
H.Browser
Solution
Opis
URL Launcher Setting
Prikaže različico TV Configuration Data, prejetih iz REACH Server.
Vklopite in izklopite lahko H.Browser Mode ter zaženete H.Browser Web App.
Meni z nastavitvami za H.Browser Solution
•• Install Web App: Vnesite H.Browser Server URL, kjer sta datoteki Web App in sssp_config.xml.
•• Uninstall: Nameščeno Web App lahko izbrišete.
•• Timeout setting: Nastavite časovno omejitev povezave z naslovom URL.
•• Developer Mode: Če ste za razvoj uporabili Tizen Studio (SDK), se lahko povežete z Host PC (v
katerem je nameščen SDK) za uporabo razvojnega orodja.
Slovenščina
29
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Možnost
HMS Mode
HMS Server URL
Setting
HMS
HMS Gateway Role
Opis
Vklop in izklop možnosti HMS Mode. Če je izbrana nastavitev On, lahko televizor deluje s HMS
Server prek omrežja IP.
Vnesete lahko naslov za HMS Server. (Primer: http://192.168.1.2:8080)
Če je v sobi po en televizor, nastavite na možnost Master.
Če je v sobi po več kot en televizor, glavni televizor nastavite na možnost Master, ostale pa na
Slave.
Nastavite na On, če želite uporabljati HalfTicker UI.
HMS HalfTicker Display Če nastavite na Off, HalfTicker UI ni prikazan. Vendar vse bližnjične tipke (razen tipke Room
Control) na daljinskem upravljalniku HMS delujejo normalno, če HalfTicker UI ni prikazan.
Virtual Standby Mode
Virtual
Standby
Reboot Time
Room Number
Room Number
Če je priključen napajalni kabel za izmenični tok in je izklopljeno napajanje, ta možnost ohrani
pomembne funkcije televizorja tudi po izklopu zaslona.
Ko je televizor nastavljen na Virtual Standby Mode, porablja približno 9,5 do 17,4 W.
Če po izklopu televizorja (nastavitev Virtual Standby Mode) uporabnik ne posreduje v
nastavljenem Reboot Time, se televizor znova zažene in znova preklopi na Virtual Standby
Mode.
Nastavite lahko številko sobe, v kateri je televizor.
✎✎ V priročnikih posameznih rešitev si oglejte podrobnosti o funkcijah in nastavitvah rešitev, kot so REACH, HMS in
H.Browser.
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) je profesionalen, interaktiven daljinski upravljalnik, ki
omogoča posodobitve vdelane programske opreme televizorja, kloniranje podatkov, spremembe sheme kanalov,
vsebino REACH in vsebino TICKER prek RF/IP DTV v več sto hotelskih televizorjih hkrati. Funkcije daljinskega
upravljalnika REACH so na voljo samo v samostojnem načinu. Strežnik REACH je naprodaj posebej. Za več informacij
o delovanju si oglejte priročnik strežnika REACH, ki je priložen strežniku REACH.
30
Slovenščina
¦¦ Welcome Message
Pozdravno sporočilo se uporablja za prikaz prilagojenih sporočil na televizorju vsakič, ko gost vklopi televizor v hotelski
sobi.
‒‒ Nastavitve pozdravnega sporočila so na voljo v meniju s hotelskimi možnostmi.
‒‒ Možnost pozdravnega sporočila mora biti nastavljena na ON (Vklop), da se ob vklopu televizorja prikaže
sporočilo.
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
‒‒ Ustvarite lahko pozdravno sporočilo in ga urejate v meniju s hotelskimi storitvami.
‒‒ Pozdravno sporočilo lahko uredite z navigacijskimi in barvnimi tipkami ter tipko Enter na daljinskem
upravljalniku, ko je na zaslonu prikazano Uredi pozdravno sporočilo.
‒‒ S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite naslov in sporočilo, nato pa izberite Shrani.
Slovenščina
31
¦¦ Hotel Logo
Funkcija logotipa Hospitality prikaže sliko hotela ob prvem vklopu televizorja.
‒‒ Nastavitve logotipa Hospitality so meniji načina Hospitality (Gostinstvo).
‒‒ Prenos logotipa in elementi menija za prikaz logotipa so omogočeni, ko vključite možnost logotipa Hospitality.
‒‒ Če je v pomnilniku shranjena slika logotipa in je možnost logotipa Hospitality vključena, se bo ob vklopu
televizorja prikazal logotip Hospitality.
‒‒ Logotip Hospitality se ne prikaže, ko je možnost Hospitality (Gostinstvo) izključena, tudi če je slika logotipa
prenesena v televizor.
Hospitality Mode
Standalone
System Manager
SI Vendor
OFF
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Welcome Message
Music Mode
H.Browser Solution
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
...
Hospitality Logo
OFF
...
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
•• Logotip Hospitality
‒‒ Ta možnost vam omogoča, da izberete, ali naj se slika logotipa Hospitality prikaže ali ne.
‒‒ Začetna vrednost je IZKLOP.
‒‒ Možne so nastavitve BMP, AVI in OBOJE.
‒‒ Če nastavite na BMP, AVI ali OBOJE, lahko dostopate do elementov menijev Logo Download in Logo Display Time.
‒‒ Kodek DivX ni podprt.
•• Prenos logotipa Hospitality
‒‒ Ta možnost vam omogoča prenos slike logotipa v pomnilnik televizorja iz naprave USB.
‒‒ Med kopiranjem slike v televizor se prikaže sporočilo "Počakaj".
‒‒ Ko je kopiranje uspešno dokončano, se prikaže sporočilo "Dokončano".
‒‒ Če kopiranje ne uspe, se prikaže sporočilo "Neuspešno".
‒‒ Če ni nobene povezane naprave USB, se prikaže sporočilo "Ni naprave USB".
‒‒ Če na napravi USB ni datoteke, ki jo želite kopirati, ali če ima datoteka napačno obliko zapisa (mora biti datoteka
BMP), se prikaže sporočilo "Ni datoteke". Če se prikaže sporočilo "Ni datoteke" in je na napravi USB datoteka z
logotipom, preverite obliko zapisa datoteke.
•• Oblika zapisa datoteke z logotipom
‒‒ Televizor podpira vse oblike zapisa datotek.
‒‒ Ime datoteke mora biti "samsung_image.*" in "samsung_video.*".
‒‒ Največja dovoljena velikost datoteke: AVI: 50 MB, BMP: 10 MB.
‒‒ Televizor ne spremeni velikosti ali merila slike.
32
Slovenščina
¦¦ USB Cloning
Kloniranje USB je funkcija, s katero se prenesejo uporabniško konfigurirane nastavitve (Slika, Zvok, Vnos, Kanal,
Nastavitev in Hotel Setup) iz enega televizorja in se naložijo v druge televizorje.
Vse uporabniško določene nastavitve iz televizorja (glavnega) je mogoče kopirati v napravo USB.
✎✎ Po kloniranju bodo nekatere funkcije uveljavljene, ko znova vklopite televizor.
•• Clone TV to USB: kopira shranjene podatke iz televizorja v napravo USB.
1. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
2. Odprite meni Interaktivno s pritiskanjem gumbov v ustreznem vrstnem
redu.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro možnosti "Clone TV to USB", nato pa
pritisnite gumb ENTER.
4. Ko se prikaže sporočilo "Clone TV to USB", pritisnite gumb ENTER.
5. Preverite lahko vedenje kloniranja USB.
Clone TV to USB
•• In Progress: med kopiranjem podatkov na USB.
Clone USB to TV
•• Completed: kopiranje je bilo uspešno dokončano.
Setting Auto Initialize
OFF
•• Failed: kopiranje ni bilo uspešno dokončano.
•• No USB: USB ni povezan.
✎✎ Podvojena mapa bo poimenovana T-KTMDEUCB.
•• Clone USB to TV: prenese shranjene podatke z naprave USB v televizor.
1. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Odprite meni Interaktivno s pritiskanjem gumbov v ustreznem vrstnem
redu: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete "Clone USB to TV", nato pa
pritisnite gumb ENTER.
4. Prikaže se sporočilo "Clone USB to TV", nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Preverite lahko vedenje kloniranja USB.
•• In Progress: kopiranje podatkov v televizor.
•• Completed: kopiranje uspešno dokončano.
•• Failed: kopiranje ni uspelo.
•• No USB: USB ni povezan.
•• No File: na napravi USB ni datoteke, ki jo želite kopirati. Če se prikaže sporočilo "No File" (Ni datoteke), preverite
mapo v napravi USB. Ime mape mora biti T-KTMDEUCB.
✎✎ Aktivirajte kopiranje iz naprave USB v televizor s pritiskom na tipko ENTER za pet sekund.
✎✎ Družina izdelkov hotelskih televizorjev ne podpira funkcije CLONE med modeli, ki podpirajo delovanje prek
satelita/T2, in modeli, ki takega delovanja ne podpirajo.
Za hitro, takojšnje kloniranje med namestitvijo vstavite pogon USB z glavnimi nastavitvami iz prvega televizorja in
pritisnite tipko Enter za pet sekund.
Predpogoj kloniranja (preverite)
–– Kloniranje je treba izvesti pri enakih modelih (ista različica).
–– Pred kloniranjem je treba vse zaslone posodobiti na najnovejšo različico (ista različica).
Slovenščina
33
¦¦ Nastavite, klonirane v meniju Hotel
✎✎ Element menija pri nekaterih modelih ni podprt.
Element menija
Podelement
Kloniran ali ne
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic /
Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / IPTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
✎✎ Funkcija je na voljo samo pri nastavitvi
na Hospitality Mode: Standalone, SI
Vendor: Smoovie.
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Yes
Power On
Channel Bank Editor
Channel
Menu OSD
34
Slovenščina
Element menija
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
Podelement
Kloniran ali ne
Clock Type
Standalone mode: Off/Ext. Clock
Yes
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Yes
Time Format
12 Hour / 24 Hour
Yes
Clock Test
Failure / Success
Yes
Clock Normal Dim.
0~4
Yes
Clock Standby Dim.
0~4 /0~1
Yes
Timer Type
WakeUp/OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Comp.
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
HDMI Music Mode
On / Off
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Each model source
list (AV1, COMP, HDMI1…)
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
HP Management
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Yes
SubAmp Volume
0~32
Yes
Eco Solution
Power Saving Mode
Off / Low / Medium / High
Yes
Logo / Message
Cloning
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
Slovenščina
35
Element menija
Network
Network Setup
―
No
―
Yes
Apps Setting
―
No
Service Discovery
On / Off
Yes
LAN OUT
On / Off
Yes
VLAN ID
On / Off
Yes
Solution VLAN ID
―
Yes
Device VLAN ID
―
Yes
ARP Interval
DRM
36
Yes
No
FactoryLock
On / Off
Yes
On/Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On/Off
Yes
USB
Enable/Disable
Yes
HDMI
Enable/Disable
Yes
TTX Security
Enable/Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
―
No
Self
Diagnosis for
HTV
Home Menu
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
―
Password Popup
Self Diagnosis for TV
System
Kloniran ali ne
Apps ID Setting
System Manager
Security
Podelement
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok/Failure
Bathroom AMP
Ok/Failure
RTC
Ok/Failure
No
Self Diagnosis for CM
―
No
SW Update
-
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On/Off
Yes
TV Reset
―
No
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
On / Off
Yes
Slovenščina
Element menija
REACH Solution
HMS
H.Browser
Solution
Virtual Standby
Room Number
Podelement
Kloniran ali ne
REACH RF Mode
On/Off
Yes
REACH IP Mode
On/Off
Yes
Server URL Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On/Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
REACH Config Version
―
No
HMS Mode
On/Off
Yes
HMS Server URL Setting
―
Yes
HMS Gateway Role
Master/Slave
Yes
HMS HalfTicker Display
On / Off
Yes
H.Browser Mode
On / Off
Yes
URL Launcher Setting
―
Yes
Virtual Standby Mode
On / Off
Reboot Time
5 / 15 / 30 / 60
―
Yes
No
Slovenščina
37
¦¦ Setting Auto Initialize
Med kloniranjem nastavitev z enega televizorja v drugega klonirate nastavitve menija gosta in nastavitve hotelskega
menija: Slika, Zvok, Vnos, Kanal, Nastavitev in Hotel Setup). S to možnostjo lahko skoraj vse menijske vrednosti v
gostinskih televizorjih nastavite na enake standardne nastavitve. Če gostom omogočite dostop do menija gosta, na primer
menija Slika, lahko v zadevnih menijih spremenijo nastavitve, kar pomeni, da niso več standardne. Če vklopite funkcijo
Setting Auto Initialize, televizor po izklopu in ponovnem vklopu samodejno obnovi (inicializira) vse vrednosti v meniju
gosta na klonirane, standardne vrednosti. Funkcija Setting Auto Initialize deluje samo pri kloniranih vrednostih menija
gosta. Neklonirane nastavitve so prezrte.
V spodnji tabeli so naštete nastavitve, ki se obnovijo na klonirane vrednosti ob vklopu funkcije Setting Auto Initialize.
✎✎ Element menija pri nekaterih modelih ni podprt.
Picture Mode
Picture Size Settings
Element menija
Picture Size
Auto Wide
4:3 Screen Size
Fit to Screen
Zoom and Position
Backlight
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Apply Picture Settings
Digital Clean View
Auto Motion Plus Settings
Contrast Enhancer
HDR+ Mode
Film Mode
Colour Tone
Picture
Expert Settings
Auto Motion Plus
Judder Reduction
LED Clear Motion
2 Point
White Balance
20 Point Settings
Gamma
RGB Only Mode
Colour Space Settings
38
Slovenščina
HLG
ST.2084
BT.1886
Colour Space
Colour
Red
Green
Blue
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
B-Offset
20 Point
Interval
Red
Green
Blue
Element menija
Sound Output
Sound Mode
Balance
Equalizer
HDMI Input Audio Format
Sound
Expert Settings
Digital Output Audio Format
Audio Delay
Auto Volume
Sound Feedback
Welcome Sound
Aerial
Digital Text (MHEG)
Broadcasting
Expert Settings
Teletext Language
Settings
Primary Teletext Language
Audio Options
Audio Language Settings
Secondary Teletext Language
Primary Audio Language
Network
Soft AP
Secondary Audio
Language
Channel
Signal Level
Clock Mode
Clock
Time
System Manager
Clock Set
Time Zone Settings
Time Offset
Sleep Timer
Alarm
Language
Auto Protection Time
Anynet+(HDMI-CEC)
General
Game Mode
External Device Manager
HDMI Black Level
Keyboard Manager
Keyboard Language
Keyboard Type
Energy Saving Mode
Eco Solution
Motion Lighting
Auto Power Off
Audio Description
Settings
Accessibility
Audio Description
Audio Description Volume
High Contrast
Enlarge
Slovenščina
39
¦¦ Plug & Play
Hotelska funkcija Plug & Play samodejno izvede izbiro načina Hotel, nastavitev države, nastavitev ure in nastavitev načina slike.
‒‒ Hotelska funkcija Plug & Play je na voljo samo enkrat ob prvem vklopu.
‒‒ To je na voljo po prvi nastavitvi televizorja in prenosu podatkov o klonu televizorja na pogon USB.
‒‒ Če želite uporabljati televizor, zapustite hotelsko funkcijo Plug & Play, priključite USB in klonirajte USB v
televizor.
‒‒ Nekateri meniji morda ne bodo na voljo, odvisno od modela in regije.
Self Diagnosis for TV
Če izberete možnost Factory Reset, se vse vrednosti
televizorja ponastavijo na tovarniško privzete nastavitve,
nato pa se prikaže meni Hotel Plug & Play. Pomaknite se
na prvi zaslon funkcije Hotel Plug & Play, prikazan spodaj.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
Next
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
EU
Če spremenite državo
trenutne lokacije.
Country List
Greece
Czech
Slovakia
Hungary
Bulgaria
Romania
Croatia
Serbia
Bosnia
Montenegro
Macedonia
Albania
Cyprus
Slovenia
Estonia
Latvia
Televizor se samodejno
izklopi in vklopi.
Lithuania
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Next
Previous
2
Welcome to Samsung TV!
Next
3
Previous
2
Terr./Cable Signal Detected
Select your language to start the on screen setup.
Next
3
Scan Channels
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Scanning for channels...
Select the connected aerial that you want to use to get channels
Bienvenue!
Welcome!
Use the Up and Down buttons to change the
Aerial
language.
Terrestrial
Channel Type
Bienvenido!
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Digital & Analogue
Analogue
Next
Next
1
2
Stop
Next
3
Previous
2
TV installation Type
Configure your TV
Clock Settings
Select your TV installation type.
Set the basic options to use your TV.
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Country
TV Basic Setup
Start basic setup to use your TV.
Cloning Mode
Picture Mode
Others
Standard
Select the picture mode that best suits your
viewing environment.
Factory Menu
Clock Mode
--/--/----
Time
--:-- --
DST
Time Zone
Če izberete
Cloning Mode
Auto
Date
Next
3
Current Time
--:-- --
Off
Eastern
Kopiranje sistemskih nastavitev iz
naprave USB ali strežnika v televizor.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Če izberete
Factory Menu
Končajte nastavitev in se pomaknite
neposredno v možnost Factory Menu.
Done
Pritisnite gumb POWER za izhod.
40
Slovenščina
Prikaže se meni s
hotelskimi možnostmi.
•• Prikaz Regijske nastavitve na zaslonu
‒‒ Označeno na začetku: EU
‒‒ Če izberete Spremeni in nato pritisnete desni smerni gumb, lahko spremenite državo.
‒‒ Če spremenite državo, se televizor samodejno izklopi in vklopi.
‒‒ Če izberete napačno državo, znova izvedite možnost TV Reset, ko odprete razdelek System v meniju Hotel.
‒‒ Pred izbiro države si oglejte podatke na seznamu držav na desni.
•• Dobrodošli v televizorju Samsung! Prikaz na zaslonu
‒‒ Označeno na začetku: Welcome (English)
‒‒ Če pritisnete desni smerni gumb, se na zaslonu prikaže "Vrsta TV-namestitve".
•• Prikaz Vrsta TV-namestitve na zaslonu
‒‒ Označeno na začetku: TV Basic Setup
‒‒ Če pritisnete desni smerni gumb, se na zaslonu prikaže "Konfiguracija televizorja".
•• Prikaz Konfiguracija televizorja na zaslonu
‒‒ Označeno na začetku: Others
‒‒ Izberite možnost nastavitve Država in Slikovni način.
‒‒ Podatki o državah za nastavitve televizorja se lahko razlikujejo od podatkov na seznamu držav v "prikazu
Regijske nastavitve na zaslonu".
•• Prikaz Zaznan zemeljski/kabelski signal na zaslonu
‒‒ Nato izberite povezano anteno, prek katere želite prejemati kanale.
‒‒ Ko se iskanje kanalov konča, izberite možnost Naprej.
‒‒ Če kabel RF ni povezan, se zaslon preskoči.
•• Prikazi na zaslonu Način ure, Poletni/zimski čas in Časovni pas
‒‒ Označeno na začetku: Clock Mode: Auto, DST: Off, Time Zone: Eastern
‒‒ Če bo televizor nastavljen na digitalne kanale in bodo ti kanali oddajali podatke o datumu in času, nastavite
Način ure na Samod.. Televizor bo samodejno nastavil datum in uro.
‒‒ Če televizor ne bo nastavljen na digitalne kanale, nastavite Način ure na Manual in nato ročno nastavite datum in
čas v televizorju.
‒‒ Nastavite možnost Poletni/zimski čas na Vklop ali Izklop, da v televizorju uporabite poletni/zimski čas oz. ga ne.
‒‒ Na zemljevidu, ki se pojavi, izberite časovni pas.
Slovenščina
41
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je poseben oddajnik, zasnovan za upravljanje vsakega televizorja z enim daljinskim upravljalnikom.
Ta možnost je uporabna, če je na isti lokaciji več televizorjev, na primer v bolnišnici. Na zaslonu vira se prikaže Nastavi
številko ID. Za več kod je mogoče podpirati največ devet različnih daljinskih prenosov tipk.
Začetna koda vsakega televizorja je "0".
‒‒ Kodo ID je mogoče nastaviti in ponastaviti v načinu analognega televizorja in v načinu računalnika. (Ni na voljo v
kanalih TTX ali DTV.)
‒‒ Koda ID je lahko od 0 do 9.
‒‒ Pridržite gumba MUTE in RETURN hkrati 7 minut, nato pa izberite številski gumb za nastavitev kode.
‒‒ Prikaže se prikaz na zaslonu "Nastavi ID".
‒‒ Prikaže se naslednje sporočilo: »Koda daljinskega upravljalnika je nastavljena na X. Če želite spremeniti kodo
daljinskega upravljalnika, vnesite izbrano številko.« X je številka.
✎✎ Prikaz na zaslonu je prikazan, dokler ne pritisnite možnosti "Izhod".
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ Primer: televizor in daljinski upravljalnik bosta nastavljena na kodo ID #1, če uporabnik pritisne #1.
‒‒ Prikaže se naslednje sporočilo: "Koda daljinskega upravljalnika se spremeni na 1" Takrat lahko televizor
upravljate samo z enim daljinskim upravljalnikom z enako kodo ID, kot jo ima televizor.
‒‒ Televizor, izpisale se bodo naslednje besede. »TV ID x« (x je ID televizorja)
‒‒ Če želite ponastaviti kodo ID, pridržite gumba MUTE in EXIT hkrati 7 sekund. Ko gumba sprostite, se koda ID za
televizor in daljinski upravljalnik ponastavi na "0". Prikaže se: "Koda daljinskega upravljalnika je nastavljena na
vrednost 0".
42
Slovenščina
¦¦ CH Bank Editor (samo televizor Smoovie)
Channel Bank Editor ureja kanale s 3 različnimi bančnimi možnostmi.
Hotelski gostje lahko uživajo v določenih kanalih, odvisno od bančne kartice.
Nastavitev možnosti CH Bank Editor v samostojnem načinu
1. Izberite meni hotelskega samostojnega načina z izbiro "MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER"
2. Izberite ponudnika SI: “Smoovie”
3. Poiščite novo možnost v meniju, "Channel Bank Editor".
4. Izberite možnost "Channel Bank Editor".
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Nekatere možnosti v meniju ne obstajajo pri določenih modelih in regijah.>
Slovenščina
43
5.
a.
b.
c.
Uredite banko kanala, kot je prikazano v spodnjem primeru.
BANK1 (brezplačni kanal): Izberite kanal, ki ga želite uporabiti, ko daljinski upravljalnik ne ponudi nobene kartice.
BANK2 (družinska kartica – zelena): Izberite kanal, ki bo uporabljen, ko daljinski upravljalnik ponudi ZELENO KARTICO.
BANK3 (kartica za polnoletne osebe – rdeča): Izberite kanal, ki bo uporabljen, ko daljinski upravljalnik ponudi RDEČO
KARTICO.
Reference glede uporabe daljinskega upravljalnika SMOOVIE
1. Če za ponudnika SI izberete možnost SMOOVIE, uporabite daljinski upravljalnik SMOOVIE.
2. S številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku lahko uporabniki izberejo samo kanal možnosti BANK1.
Če želite spremeniti kanal z zeleno ali rdečo kartico, uporabite tipko gor/dol.
3. Med uporabo vodnika po kanalih ali seznama kanalov si lahko uporabniki ogledajo samo seznam kanalov možnosti
BANK1.
44
Slovenščina
¦¦ Channel Editor
Channel Editor ureja številko in ime kanala.
Uporabite Channel Editor za razvrščanje kanalov po številkah kanalov po željah uporabnika.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
System Manager
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Music Mode
H.Browser Solution
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
Channel Editor
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
<Nekatere možnosti v meniju ne obstajajo pri določenih modelih in regijah.>
Enostavni koraki za urejevalnik v samostojnem načinu
Korak
Širši pregled
1
Uporabite možnost "Channel Auto Store" v meniju s hotelskimi možnostmi.
2
Izberite možnost "Channel Editor" v meniju s hotelskimi možnostmi.
3
Sestavite tabelo, ki je povezana s končnimi seznami želenih kanalov.
4
Preuredite kanale z gumbom TOOLS na osnovi sestavljene tabele.
5
Pritisnite gumb EXIT ali RETURN za izhod.
<Oglejte si naslednje podrobnosti.>
Na spodnji sliki je prikazan primer zaslona Urejevalnik kanalov.
•• a označuje analogni kanal.
•• Kanali brez ikone a so digitalni.
✎✎ Če je Dinamični SI v meniju s hotelskimi možnostmi nastavljen na Vklop, Urejevalnik kanalov ne prikaže
digitalnih kanalov. Če želite v Urejevalniku kanalov urejati digitalne kanale, morate Dinamični SI nastaviti na
Izklop.
Slovenščina
45
Zaporedje Smoovie
Korak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uporaba televizorja Smoovie (zračna/kabelska)
Vklopljena shema mešanih kanalov (uporaba zračne in
Uporaba samo zračne ali
kabelske)
kabelske
Če se televizor zažene v načinu
Če se televizor zažene v načinu
Če je način P&P že dokončan
Hotel P&P
Hotel P&P
Izvedi vse možnosti načina
Izvedi način P&P, razen
Izberite meni Hotel.
P&P (samodejno prilagajanje
trgovine s kanali
zračne ali kabelske)
Po načinu P&P televizor
prikaže meni Hotel.
Nastavitev vklopljene sheme
mešanih kanalov
Po načinu P&P bo televizor
prikazoval meni Hotel.
Izberite vrsto kanala.
– ATV ali ADTV za zračno
– CATV ali CDTV za kabelsko
V meniju Hotel izberite
Vklopite in izklopite televizor. Izberite meni Hotel.
televizor smoovie
V meniju Hotel izberite
Izberite nastavitev kanala
Izberite meni Hotel.
televizor smoovie
(lahko preskočite)
Izberite "zračna" ali "kabelska"
V meniju Hotel izberite
Izberite nastavitev kanala.
za samodejno prilagajanje
televizor smoovie
(lahko preskočite)
Nastavitev urejevalnika CH
Izberite "zračna + kabelska" za
Izberite nastavitev kanala.
Bank Editor (Urejevalnik
samodejno prilagajanje
banke kanalov)
Nastavitev urejevalnika CH
Izberite "zračna + kabelska" za
Po izklopu in vklopu lahko
Bank Editor (Urejevalnik
samodejno prilagajanje
uporabnik uporablja televizor
banke kanalov)
Nastavitev urejevalnika CH
Po izklopu in vklopu lahko
Bank Editor (Urejevalnik
uporabnik uporablja televizor
banke kanalov)
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja televizor
Nastavitev vklopljene sheme
mešanih kanalov
Vklop in izklop televizorja
Uporaba samo zračne ali
kabelske
Če je način P&P že dokončan
Izberite meni Hotel.
Izberite vrsto kanala.
– ATV ali ADTV za zračno
– CATV ali CDTV za kabelsko
V meniju Hotel izberite
televizor smoovie
Izberite nastavitev kanala.
Izberite "zračna" ali "kabelska"
za samodejno prilagajanje
Nastavitev urejevalnika CH
Bank Editor (Urejevalnik
banke kanalov)
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja televizor
Uporaba televizorja Smoovie (satelitska)
Korak
Vklopljena shema mešanih kanalov (uporaba satelitske in
zračne ali kabelske)
Če se televizor zažene v
Če je način P&P že dokončan
načinu Hotel P&P
1
Izvedi način P&P, razen
trgovine s kanali
Izberite meni Hotel.
2
Po načinu P&P bo televizor
prikazoval meni Hotel.
Nastavitev vklopljene sheme
mešanih kanalov
3
Nastavitev vklopljene sheme
mešanih kanalov
Vklopite in izklopite
televizor.
4
Vklopite in izklopite
televizor.
Izberite meni Hotel.
5
Izberite meni Hotel.
V meniju Hotel izberite
televizor smoovie
6
V meniju Hotel izberite
televizor smoovie
Izberite nastavitev kanala.
7
Izberite nastavitev kanala.
izberite satelitsko za
samodejno prilagajanje.
8
izberite satelitsko za
samodejno prilagajanje.
9
10
46
Nastavitev urejevalnika CH
Bank Editor (Urejevalnik
banke kanalov)
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja
televizor
Slovenščina
Nastavitev urejevalnika CH
Bank Editor (Urejevalnik
banke kanalov)
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja
televizor
Uporaba samo satelitske
Če se televizor zažene v
načinu Hotel P&P
Izvedi vse možnosti načina
P&P: samodejno prilagajanje
zračne ali kabelske
Po načinu P&P televizor
prikaže meni Hotel.
Izberite vrsto kanala.
– ATV ali ADTV za zračno
– CATV ali CDTV za kabelsko
V meniju Hotel izberite
televizor smoovie
Izberite nastavitev kanala
(lahko preskočite)
Izberite satelitsko za
samodejno prilagajanje
(lahko preskočite).
Nastavitev urejevalnika CH
Bank Editor (Urejevalnik
banke kanalov)
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja
televizor
Če je način P&P že dokončan
Izberite meni Hotel.
Izberite vrsto kanala.
– ATV ali ADTV za zračno
– CATV ali CDTV za kabelsko
V meniju Hotel izberite
televizor smoovie
Izberite nastavitev kanala.
izberite satelitsko za
samodejno prilagajanje.
Nastavitev urejevalnika CH
Bank Editor (Urejevalnik
banke kanalov)
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja
televizor
Seznam kanalov
Ogledate si lahko informacije o kanalu za možnosti Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Analogni ali Priljubljeni 1~5.
✎✎ Ob pritisku gumba CH.LIST na daljinskem upravljalniku se takoj prikaže zaslon Seznam kanalov.
•• Vsi: Prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.
•• TV: Prikaže vse trenutno razpoložljive televizijske kanale.
•• Radio: prikaže vse trenutno razpoložljive radijske kanale.
•• Podatk./Drugo: Prikaže vse trenutno razpoložljive MHP- in druge kanale.
•• Analogni: prikaže vse trenutno razpoložljive analogne kanale.
•• Priljubljeni 1~5: prikaže vse priljubljene kanale.
✎✎ Za ogled dodanih priljubljenih kanalov pritisnite gumb CH.LIST, nato pa se z gumbom L (Ch. Mode) pomikajte
med možnostmi Priljubljeni 1~5.
✎✎ Uporaba upravljalnih gumbov v možnosti Seznam kanalov.
•• T (Orodja): za prikaz menija z možnostmi.
•• L (Ch. Mode/Kanal): pomik na Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Analogni ali Priljubljeni 1~5.
•• Ko izberete možnost Pogled programa v meniju T (Orodja), se lahko z gumbom L (Kanal) pomikate na druge
kanale.
•• E (Glej/Information): za ogled izbranega kanala. /prikaz podrobnosti izbranega programa.
•• k (Stran): Premik na naslednjo ali prejšnjo stran.
Slovenščina
47
Uporaba Ogled razporeda v možnosti Seznam kanalov
(Samo pri digitalnih kanalih.)
Pri nastavitvi Ogled razporeda v možnosti Seznam kanalov je na voljo samo nastavitev programa v možnosti Pogled
programa.
1. Pritisnite gumb CH.LIST in izberite želeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb TOOLS in izberite možnost Pogled programa. Prikaže se seznam programov izbranega kanala.
3. Pritisnite gumb ▲ / ▼, da izberete želeni program, nato pa pritisnite gumb ENTERE (Information) ali INFO.
4. Izberite možnost Ogled razporeda, ko končate pa pritisnite gumb ENTERE.
✎✎ Če želite preklicati možnost Ogled razporeda, sledite korakom od 1 do 3. Izberite možnost Prekliči urnik.
Uporaba menija z možnostmi t
Vsak kanal nastavite z možnostmi v meniju Seznam kanalov (Pogled programa, Uredi priljub., Lock/Unlock, Uredi ime
kanala, Uredi številko kanala., Izbriši, Information, Razvrsti., Način urej.).
Elementi v meniju z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje kanala.
1. Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.
2. Izberite funkcijo in spremenite nastavitve.
•• Pogled programa: prikaže program, ko je izbran digitalni kanal.
•• Uredi priljub.: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene. Doda ali izbriše izbrani kanal v možnosti
Priljubljeni 1~5.
1. Izberite možnost Uredi priljub. in pritisnite gumb ENTERE.
2. Pritisnite gumb ENTERE za izbiro možnosti Priljubljeni 1~5, nato pa pritisnite gumb V redu..
✎✎ En priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih skupin Priljubljeni 1~5.
•• Lock/Unlock: kanal se zaklene, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.
✎✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala nastavljena na Vklop.
✎✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni
PIN..
•• Uredi ime kanala (samo pri analognih kanalih): dodeli lastno ime kanala.
•• Uredi številko kanala. (samo pri digitalnih kanalih): uredi številke s pritiskanjem številskih gumbov.
✎✎ Nekatera območja ne morejo podpirati možnosti Uredi ime kanala in Uredi številko kanala..
•• Izbriši: možno je brisanje kanala, da se prikažejo želeni zasloni.
•• Information: prikaz podrobnosti izbranega programa.
•• Razvrsti.: spreminjanje seznama, urejenega po številki ali imenu kanala.
•• Način urej.: izbira in urejanje želenih kanalov.
48
Slovenščina
Uporaba menija z možnostmi t
Vsak kanal nastavite z možnostmi v meniju (Uredi priljub., Zakleni./Odkleni., Izbriši, Počisti izbor, Izberi vse).
1. Pritisnite gumb TOOLS na zaslonu Seznam kanalov in izberite možnost Način urej.. Levo od kanala se prikaže
potrditveno polje.
2. Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete želeni kanal, nato pa pritisnite gumb ENTERE. Izbrani kanal ima oznako (c).
✎✎ Izberete lahko več kot en kanal.
✎✎ Za preklic izbire kanala znova pritisnite gumb ENTERE.
3. Pritisnite gumb TOOLS, izberite funkcijo in spremenite nastavitve.
•• Uredi priljub.: izbrane kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
✎✎ Zaslon Uredi priljub. ima pet skupin (Priljubljeni 1, Priljubljeni 2 itd.). Priljubljeni kanal lahko dodate v katero koli
skupino. Pritisnite gumb ▲/▼ za izbiro skupine.
•• Lock/Unlock: kanal se zaklene, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.
✎✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala nastavljena na Vklop.
✎✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni
PIN..
•• Izbriši: možno je brisanje kanala, da se prikažejo želeni zasloni.
•• Počisti izbor: počisti izbrane kanale.
•• Izberi vse: izbere vse kanale na seznamu kanalov.
Slovenščina
49
¦¦ My Channel
Določi državo in žanr za kanale v hotelski ponudbi in če uporabnik izbere državo in žanr, prikaže ustrezne kanale.
•• Najprej morate izbrati državo, sicer ne morete nastaviti žanra.
•• Če izberete žanr brez dodajanja novih kanalov, bodo na seznamu kanalov prikazani vsi razpoložljivi kanali.
•• Možnost Moj kanal deluje samo v samostojnem načinu.
•• SI Vendor v samostojnem načinu: To ne deluje, če je izbrana možnost Smoovie.
•• To možnost najdete v Hotelskih možnosti v meniju Hotel > Servisni način. Lahko jo vključite ali izključite.
•• Ta možnost deluje, samo če je vključena.
Sestava kanala [način Žanr]
Aktivacija načina antene
Standardni
Hotel
Kategorija
Način kanala
Zračna/
kabelska
Satelitska
televizija
Vse (privzeto)
O
O
Novice
O
O
Radio
O
O
Zabava
O
O
Šport
O
O
Hotel
O
O
Žanr
2
1
3
Navedite način kanala žanra po vsaki državi, ki je
bil upravljan v tovarniškem načinu.
Moj kanal
Trenutno stanje: Avstrija/Šport 4
6
Opis
5
Država
Žanr
Vse države
Vse
Avstrija
Novice
Belgija (nizozemščina)
Radio
Belgija (francoščina)
Zabava
Češka
Šport
Francija
Hotel
Nemčija
▼
7
(Modro) ohranitev prejšnje (G/D/L/D) Premik (En) Enter 8
* Za število elementov, ki so prikazani na seznamu, si oglejte dokument o oblikovanju.
50
Slovenščina
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
BLUE
Vrnitev na zaslon. (Nastavitev žanra: Zadnja država in žanr)
Obdrži prejšnje
ENTER
Izbere element.
Enter
Ch. Up/Down
Premakni oznako po straneh.
(Brez vodnika)
UP/DOWN
Navigacija po vsaki državi, seznamu žanrov. (na krožni način.)
RIGHT
Izbira označenega elementa in premik oznake na razdelek Žanr.
RETURN
Vrnitev na zaslon. (Nastavitev žanra: Zadnja država in žanr)
(Brez vodnika)
EXIT
Vrnitev na zaslon. (Nastavitev žanra: Zadnja država in žanr)
(Brez vodnika)
Premakni
✎✎ OPOMBA
•• V tem razdelku je opisana postavitev sprednjega uporabniškega vmesnika, ki se prikaže ob vklopu televizorja.
(Tovarniški način > Način Žanr: Omogoči)
•• Žanr je podseznam pri vsaki državi.
•• Zaslon oddajanja, ki je bil prikazan v zadnjem spominskem kanalu.
‒‒ Če želi uporabnik obdržati prejšnjo shemo kanalov po državah in žanrih, pritisnite tipko "BLUE", RETURN in EXIT
na daljinskem upravljalniku, da zaprete sprednji uporabniški vmesnik.
✎✎ ITD.
•• Privzeta oznaka: Zadnji elementi v pomnilniku (država, žanr)
•• Časovna omejitev (60 s)
Elementi
Št.
Ime
Opis
1
Zaslon v ozadju
Prikaz zadnjega kanala iz pomnilnika, ki se je prikazal ob vklopu televizorja.
2
Naziv funkcije
To je ime funkcije.
3
Trenutno stanje
Prikaz trenutnih nastavitev države/žanra.
4
Elementi države
Prikazan je seznam elementov za države.
Prikaz zadnje izbrane države.
5
Elementi žanra
Prikazan je seznam elementov za žanr.
Prikaz razpoložljivih elementov žanra po vsaki državi, ki so bili upravljani v tovarniškem
načinu. (vedno ponudi element 'Vse')
Prikaz zadnjega izbranega žanra.
6
Oznaka
Če je naziv elementa predolg za prikaz v polju, deluje samodejno pomikanje besedila.
7
Indikator
To se prikaže, če obstaja prejšnja ali naslednja stran.
8
Nav. Pomoč
Vodnik po tipkah je poravnan desno.
Slovenščina
51
Označite interakcijo [elementi države]
•• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
✎✎ OPOMBA
•• Uporabniki se lahko pomikajo po seznamu elementov vsake države in žanra s pritiskom na tipki za pomikanje
navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku.
•• Krožna navigacija je podprta.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
DOL x 4
Država
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
GOR x 4
Germany
Germany
▼
▼
GOR x 4
DOL x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
DOL
GOR
GOR
DOL
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Current status : All Country/Sports
Genre
▲
Država
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
52
DOL x N
GOR x N
KONEC
Slovenščina
▼
Označite interakcijo [Privzeti žanr]
•• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / DESNO
LEVO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutna izbira države je označena.
•• Privzeta oznaka: Trenutna izbira žanra.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / DESNO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LEVO
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
•• Očitno gre za napako v izvirnem besedilu.
Moralo bi pisati "Označen je drugi element
države.". Preverite. (Npr. Francija)
Navigation Help Area
•• Privzeta oznaka: Vse
Slovenščina
53
Interakcija spremembe načina 1 (1/2)
•• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / DESNO
LEVO
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutni žanrski način: Vse države/šport
ENTER / DESNO
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
GOR
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOL
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Če je izbrana država, se oznaka samodejno
premakne na meni z žanri.
ENTER / DESNO
6
54
Slovenščina
Interakcija spremembe načina 1 (2/2)
•• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
1
Genre
▲
Informacije
Genre Mode change to Austria/News.
ENTER
V redu
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Izpiše se sporočilo o dokončani spremembi
žanrskega načina.
•• Če pritisnete levo tipko meni od žanra do
države označi obstoječo izbrano državo.
•• Časovna omejitev (5 s)
ENTER / RETURN / Časovna omejitev
Current Status : Austria / News
Slovenščina
55
Interakcija spremembe načina 1 (1/2)
•• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
DOL
GOR x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutni žanrski način: Vse države/šport
ENTER / DESNO
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
101
Genre
▲
Informacije
Genre Mode change to Austria/News.
V redu
MODER
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Časovna omejitev
5
Current Status : Austria / News
56
Slovenščina
•• Če je izbrana država, se oznaka samodejno
premakne na meni z žanri.
Načrt vklopa [Zadnje shranjene spremembe]
•• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Izklop
•• Trenutni žanrski način: Vse države/šport
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Trenutni žanrski način: Avstrija/novice
Slovenščina
57
Urejevalnik žanra: konfigurira žanre vsakega kanala v hotelskem televizorju.
•• Uporabite ga lahko v meniju Hotel (tovarniška nastavitev).
•• Med podprtimi žanri so: novice, radio, zabava, šport in hotel.
•• Istočasno lahko za posamezen kanal izberete več žanrov.
Urejevalnik države (urejevalnik kanalov): to je urejevalnik, ki konfigurira državo za posamezne kanale hotelskega
televizorja.
•• Podprte države (20 držav): Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Japonska,
Nizozemska, Norveška, Portugalska, Rusija, Koreja, Španija, Švedska, Turčija, ZDA
•• Če je za eno državo nastavljenih več kanalov, je država registrirana kot kategorija. Uporabniki si lahko ogledajo kanale
po državah.
•• Za kanal je lahko nastavljenih več držav. Če uporabnik izbere kategorijo, se na seznamu kanalov prikažejo samo kanali,
ki so nastavljeni za določeno državo.
•• Če na seznamu kanalov izberete kateri koli kanal, ki ima nastavljeno državo, je v možnost Orodja dodan element
Urejanje držav. V nasprotnem primeru je v možnost Orodja dodan element Dodaj med države.
•• * Če je izvedena ustrezna funkcija, lahko izbrani kanal nastavite ali prekličete.
•• Sprednji uporabniški vmesnik
•• Prikaže zaslon, na katerem lahko uporabnik izbere in vklopi državo ali žanr.
Postavitev levega okvirja
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
ENTER
Izbere ali odpre ustrezno območje brskalnika po kanalih.
(Brez vodnika)
RETURN
Izbere ali odpre ustrezno območje brskalnika po kanalih.
Vrnitev
UP/DOWN
Označeni del premika gor in dol.
(Brez vodnika)
RIGHT
Označeni del premika po območju Brskalnika po kanalih.
(Brez vodnika)
INFO
Prikaže informacije o kategoriji.
(Brez vodnika)
TOOLS
Prikaže menije funkcij pripomočka.
Orodja
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška
nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• To je sestavni del levega okvirja (kategorije države).
✎✎ ITD.
•• Privzeta oznaka: "Trenutno izbrana država"
58
Slovenščina
Elementi
Št.
Ime
Opis
•• Ko uporabnik izbere ta zaslon, se označi trenutno izbrani privzeti element.
•• Navedena sta ikona države + ime kategorije. (Če je označeno območje v glavnem
okviru, je prikazana samo ikona.)
•• Premik označenega območja
‒‒ Označeno območje premikate z gumbom gor ali dol.
1
‒‒ Če elementov ni mogoče prikazati na eni strani, se prikažeta indikatorja za gor
in dol.
‒‒ Ko označeno območje premaknete v kategorijo, se seznam kanalov, ki ustreza
zadevni kategoriji, naloži v glavni okvir.
Levi okvir [Kategorije države]
Aktivacija načina antene
Standardni
Hotel
Kategorija
Način kanala
Zračna/
kabelska
Satelitska
televizija
Prvotno
prilagajanje
Registrirano
O
O
Država
Vse države
O
O
Država 1
O
O
Država 2
O
O
.
O
O
Opis
•• Prikaže vse kanale, ki so bili registrirani v
postopku samodejnega prilagajanja.
•• Prikaže seznam kanalov in virov, ki
so določeni na seznamu registriranih
kanalov.
•• Vse države združujejo vse kanale, ki so
registrirani za posamezne države. (To je
na voljo samo končnim uporabnikom.)
Orodja [Registrirano/kategorije države]
•• Upravitelj kanalov > Kategorija kanala >
Orodja > Informacije
•• Elementi so prikazani brez možnosti "Kanal".
•• Če je element Registrirano/država označen v levem okviru, lahko zadevno
okno omogočite s pritiskom tipke na daljinskem upravljalniku "INFO".
•• Prikažejo se vse države.
•• Krmarite po državah s tipkama gor in dol. Na voljo so indikatorji.
Slovenščina
59
✎✎ OPOMBA
•• To je opredelitev menija Orodja v kategoriji levega okvirja.
•• Za posamezno registracijo/državo je na voljo samo element Informacije.
Elementi
Kategorija
Meni Orodja
Opisi
Registrirano, država
Informacije
Registrirani kanali; Število kanalov za posamezno državo
•• Elementi so prikazani brez možnosti "Kanal".
Primeri napak
✎✎ OPOMBA
•• To sporočilo se prikaže, kadar na seznamu registriranih kanalov ni shranjenih kanalov.
Elementi
Št.
1
Ime
Sporočilo
Opis
•• Ko izberete brskalnik in je element registriranih kanalov prazen, se
prikaže pojavno sporočilo, v katerem lahko uporabniki preklopijo v
meni samodejnega shranjevanja (programiranje).
•• Če čas in kanal nista konfigurirana in uporabnik izbere Upravitelja
kanalov, se enako kot zgoraj prikaže sporočilo, ki uporabniku
omogoča preklop na postopek samodejnega naravnanja (samodejno
programiranje).
•• To sporočilo se prikaže, ko čas ni konfiguriran.
‒‒ Če čas ni konfiguriran, se sporočilo prikaže v načinu Tovarniška nastavitev, ko izberete možnost Upravitelj kanalov.
60
Slovenščina
✎✎ OPOMBA
•• To je sestavni del, kadar za kategorijo države ni registriran noben kanal.
Elementi
Št.
Opis
Opis
Sporočilo se prikaže, če trenutno izbrana država ne vsebuje nobenih elementov.
Glavni okvir [Brskalnik po kanalih]
Slovenščina
61
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
CH UP/DOWN
Premakne stran.
Stran
ENTER
Izbere ali odpre ustrezno območje brskalnika po kanalih.
Izberite
RETURN
Vrne se na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
Vrnitev
UP/DOWN
Označeni del premika gor in dol.
(Brez vodnika)
RIGHT
Označeni del premika po območju Brskalnika po kanalih.
(Brez vodnika)
INFO
Prikaže informacije o kategoriji.
(Brez vodnika)
TOOLS
Prikaže menije funkcij pripomočka.
Orodja
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• To je sestavni del glavnega okvirja (brskalnik po kanalih).
•• Preden izberete način Tovarniška nastavitev ali zunanji vhod, je označen kanal.
Elementi
62
Št.
Ime
1
Glavni okvir
2
Drsnik
3
Območje za pomoč
pri krmarjenju
Prikaže se, ko uporabnik izbere Upravitelja kanalov. (Če uporabnik zapusti in ponovno
izbere Upravitelja kanalov, se območje znova prikaže.)
Območje izgine, ko preteče časovna omejitev (5 s) ali ko uporabnik pritisne tipko.
4
Območje za pomoč
pri krmarjenju
Trenutne informacije o konfigurirani državi in RDEČI gumbi so poravnani na levi strani.
Prikaz in krmarjenje sta grafična ter sta urejena po skupinah. Vodnik po tipkah je
poravnan desno.
Slovenščina
Opis
Prikaže seznam kanalov ali virov trenutno izbrane kategorije.
Prikazuje položaj trenutne strani glede na skupno število strani.
Splošni elementi kanala [+ način ikone]
Pravila predstavitve seznama kanalov
Standardni
Možnost
Sestava
Digitalni kanali
•• Potrditveno polje + ikona stanja + številka digitalnega kanala + ime
kanala
•• Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ###-### (Številka kanala
je označena z "-".)
Analogni kanali
•• Potrditveno polje + analogna ikona + številka analognega kanala + ime
kanala
•• Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ### (Pri zapisu številk
analognih kanalov ni uporabljena oznaka "-".)
Digitalni kanali
•• Potrditveno polje + ikona stanja + številka digitalnega kanala + ime
kanala
•• Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ### (Glede največje dolžine
številke kanala upoštevajte regionalne specifikacije.)
Analogni kanali
•• Potrditveno polje + analogna ikona + številka analognega kanala + ime
kanala
•• Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ### (Glede največje dolžine
številke kanala upoštevajte regionalne specifikacije.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravila prikaza ikon na seznamu kanalov
Možnost
Ikona
Dynamic SI
Primer
NNNNNNNN IME KANALA
•• Kanali, ki jih je izbrisala funkcija
Dynamic SI in ne uporabnik.
1
Kanali, dodani s
funkcijo Dynamic
SI
NNNNNNNN IME KANALA
•• Kanali, ki jih je dodala funkcija
Dynamic SI in ne uporabnik.
2
•• Prikaže se ikona analognega kanala.
3
•• Kanal, ki je vir vhoda
4
•• Označuje kanale v živo prek anten.
Ikone zračne, kabelske ali satelitske
antene so prikazane z najnižjo stopnjo
prednosti.
5
Ikona analognega kanala
Ikona vira kanala
Ikona antene
Prednost
Kanali, izbrisani s
funkcijo Dynamic
SI
NNNNNNNN IME KANALA
(urejeno ime kanala)
NNNNNNNN IME KANALA
Zračna
Kabelski signal
Satelitska
televizija
Ikona kodiranih kanalov
Tihi način videoposnetka
KANALA
KANALA
KANALA
NNNNNNNN IME
NNNNNNNN IME
NNNNNNNN IME
NNNNNNNN IME KANALA
•• Ikona kodiranega kanala To se prikaže pri
satelitski anteni.
-
NNNNNNNN IME KANALA
•• V kanalu, ki ima nastavljen tihi način, so na
voljo informacije o zvoku in kanalu.
-
Slovenščina
63
Dodaj med države/Urejanje držav (1/2)
•• Upravitelj kanalov > Brskalnik > Orodja >
Dodaj med države
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
ENTER
Izbere označeni element.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
UP/DOWN
Premakne označeni del na elemente države.
Premakni
LEFT/RIGHT
Premakne označeni del.
Premakni
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• To je definicija možnosti Dodaj med države.
•• V možnost Kategorija države je dodan označen kanal ali več izbranih kanalov.
✎✎ ITD.
•• Časovna omejitev (60 s)
64
Slovenščina
Elementi
Št.
Ime
1
Okno Dodaj med države
2
Vodič
Opis
•• Če med izbranimi kanali noben kanal ni bil registriran za seznam
držav, se izpiše možnost Dodaj med države v obliki naslova.
•• Prikaz potrditvenega okna je odvisen od dejstva, ali je bila
država, ki ste jo izbrali ob vstopu na zaslon, registrirana ali ne.
•• Številka ali ime izbranega kanala
3
Informacije o izbiri
4
Sporočilo o zaključku
5
Oznaka o izbiri
‒‒ Ime kanala se prikaže, ko je kanal izbran: Izbran kanal: NNNN-NNN
ABC
‒‒ Število izbranih kanalov se prikaže, če je izbranih več kanalov:
Izbrani kanali: N
•• To sporočilo se prikaže, ko je postopek zaključen. (To sporočilo je
vedno prikazano, če je izbran gumb OK (V redu).)
•• Kako prepoznati pomen več oznak o izbiri kanalov
•• : vsi elementi so registrirani.
•• : le nekateri elementi so registrirani.
•• : noben element ni registriran.
Dodaj med države/Urejanje držav (2/2)
•• Upravitelj kanalov > Brskalnik > Orodja >
Dodaj med države
Slovenščina
65
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
ENTER
Izbere označeni element.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
UP/DOWN
Premakne označeni del na elemente države.
Premakni
LEFT/RIGHT
Premakne označeni del.
Premakni
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• To je definicija možnosti Urejanje držav.
•• V možnost Kategorija države je dodan označen kanal ali več izbranih kanalov oziroma so taki kanali izbrisani.
•• Časovna omejitev (60 s)
Elementi
Št.
Ime
1
Dodaj med države
2
Vodič
3
Sporočilo o zaključku
Opis
•• Če je med izbranimi kanali registriran kanal, je možnost Urejanje
držav prikazana v obliki naslova.
•• Prikaz potrditvenega polja je odvisen od dejstva, ali je izbrana
država registrirana ali ne.
•• To sporočilo se prikaže, ko je postopek zaključen. (To sporočilo je
vedno prikazano, če je izbran gumb OK (V redu).)
Urejanje številke kanala [Vrsta zamenjave]
•• Upravitelj kanalov > Brskalnik > Orodja > Urejanje številke kanala
66
Slovenščina
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
ENTER
Uporabi spremembe in zapre okno.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
▲/▼
Spremeni številko kanala izbranega kanala.
Nastavi
0~9
Vnese številko.
Številka
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• Ta funkcija spremeni številko kanala. (Vrsta zamenjave)
•• Številke kanalov lahko spremenite v vseh seznamih kanalov. Opravljene spremembe se uveljavijo v vseh kanali.
•• Če številka novega kanala ni bila dodeljena drugemu kanalu, se številka kanala posodobi na številko novega
kanala. Številke kanalov na seznamu so ponovno razvrščene v rastočem vrstnem redu.
•• Če je številka novega kanala že dodeljena drugemu kanalu, sledite specifikacijam hotela.
✎✎ ITD.
•• Podprto je navpično kroženje.
Elementi
Št.
Ime
Opis
•• Podprte so številske tipke in tipka gor/dol.
1
Uredi kanal
Okno s številko
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
Izbrani kanal: prikaže ime trenutno izbranega kanala.
Številka: prikaže številko novega kanala.
(Prikazano je tudi trenutno dodeljeno ime kanala.)
Ime: prikaže trenutno dodeljeno ime kanala. (Če ni na voljo
nobenih kanalov, se prikaže besedilo "(Prazno)".) : Če je na voljo
nepoimenovan kanal, je ime označeno z "-----".
•• Če je izbran že dodeljen kanal
2
Opozorilno sporočilo
‒‒ Če je številka novega kanala že dodeljena drugemu kanalu, se pojavi
potrditveno sporočilo. (Oglejte si spodnje slike.)
‒‒ Če želi uporabnik spremeniti številko kanala na številko, ki je že
dodeljena drugemu kanalu, se številke kanala zamenjajo in shranijo.
Slovenščina
67
Urejanje številke kanala [Zunanji vhod] (3/3)
•• Upravitelj kanalov > Brskalnik > Orodja > Urejanje številke kanala
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
RED
Če uporabnik pritisne gumb, se številka kanala inicializira.
Ponastavitev
ENTER
Uporabi spremembe in zapre okno.
Enter
RETURN
Prekliče ali se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
▲/▼
Spremeni številko kanala izbranega kanala.
Nastavi
0~9 T
Vnese številko.
Številka
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• Ta funkcija številki kanala dodeli vhod zunanjega vira. (Spremembe so uveljavljene v vseh kanalih.)
•• Če je številka novega kanala že dodeljena drugemu kanalu, sledite specifikacijam hotela.
✎✎ ITD.
•• Privzeta oznaka: Območje številke kanala
•• Podprto je navpično kroženje.
•• Časovna omejitev (60 s)
68
Slovenščina
Elementi
Št.
Ime
Opis
•• Območje številke kanala
‒‒ Podprte so številske tipke in tipka gor/dol.
‒‒ Če nobena vrednost ni dodeljena, se prikaže enako število znakov "-", kot ima številka
mest.
1
Območje številke kanala
2
Ime vira
3
Nav. Območje pomoči
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Ime zunanjega vhoda
‒‒ Elementi, ki ne omogočajo konfiguracije, so onemogočeni.
•• Če uporabnik pritisne rdeči gumb, se številka kanala inicializira.
Urejanje imena kanala
•• Upravitelj kanalov > Brskalnik > Orodja > Urejanje imena kanala
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
GREEN
Shrani spremembe in se vrne v Upravitelja kanalov.
Končano
ENTER
Shrani ime kanala in premakne kazalec na naslednje polje.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
▲/▼/◄/►
Krmari po tipkovnici.
Premakni
0~9
Vnese številko.
(Brez vodnika)
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
•• To je definicija tipkovnice, ki se uporablja za funkcijo Urejanje imena kanala.
✎✎ ITD.
•• Časovna omejitev (60 s)
Slovenščina
69
Elementi
Št.
Ime
Opis
1
Okno za urejanje imena
kanala
2
Ime kanala
•• Kazalec in znak, ki ste ga pravkar vnesli, sta enake barve kot označeno
območje.
•• Ko je doseženo največje število znakov, kazalec izgine.
3
Tipkovnica
•• Za podroben načrt si oglejte dokument o zasnovi tipkovnice.
Orodja [Način urejanja]
Način urejanja
Označevanje vsebine (če je število označenih elementov 0 ali 1)
Če je več kot en označen element.
Dodaj med države
Urejanje držav (če je označen že registriran element)
Urejanje imena kanala
Urejanje številke kanala
Tihi način videoposnetka
Kopiranje kanala (Astra HD +)
Preuredi (satelitska antena)
Izberi vse
Prekliči izbor vseh (to je prikazano samo, ko je izbran 1 element
ali več)
Izbriši
Dodaj med države
Urejanje držav (če je označen že registriran element)
Tihi način videoposnetka
Preuredi (satelitska antena)
Izberi vse
Prekliči izbor vseh
Izbriši
✎✎ OPOMBA
•• Položaj pojavnega menija: meni Orodja za element v levem stolpcu možnosti Seznam kanalov → to je prikazano
na desni strani. meni Orodja za element v desnem stolpcu možnosti Seznam kanalov → to je prikazano na levi
strani.
•• Če uporabnik pritisne gumb TOOLS, če označeni element ni izbran, je element samodejno označen kot izbran.
•• Za podrobne specifikacije posamezne funkcije si oglejte Upravitelja kanalov NEO.
70
Slovenščina
Pasica kanala [če je številka kanala dodeljena zunanjemu vhodu]
✎✎ OPOMBA
•• Uporabijo se specifikacije pasice televizijskega kanala.
•• Če gre za nepodprt element ali ustrezne informacije niso na voljo, se vrednosti ne prikažejo.
•• Ime kanala je prikazano z "imenom zunanjega vhoda".
Elementi
Št.
Ime
1
Ime zunanjega vhoda
Opis
Seznam kanalov omogoča dostop do funkcij v zvezi s televizijskim žanrom.
•• Način države
•• Spremeni način žanra.
¦¦ Mixed Channel Map
Shema mešanih kanalov je funkcija, ki kombinira zračne, kabelske in satelitske kanale.
[Razen za modele v Avstraliji, Singapurju in Novi Zelandiji]
‒‒ Funkcija sheme mešanih kanalov mora biti nastavljena na ON (Vklop), če želite kombinirati zračne, kabelske in
satelitske kanale.
‒‒ Z Urejevalnikom kanalov razvrstite kanale po vklopu funkcije "sheme mešanih kanalov" v meniju s hotelskimi
možnostmi.
Slovenščina
71
¦¦ Sound Bar
•• Naprava Samsung Sound-Bars in gostinski televizor
‒‒ Uporabite naprave Samsung Sound-Bars in gostinske televizorje, ki podpirajo funkcijo ARC z možnostjo HDMI. Če
združljivo napravo Samsung Sound-Bar povežete z združljivim gostinskim televizorjem Samsung s kablom HDMI,
lahko gosti poslušajo zvok televizorja prek naprave Sound-Bar.
‒‒ Spodaj so našteti modeli, ki podpirajo funkcijo ARC:
•• Naprave Sound-Bar:
‒‒ HW-K450/K550
‒‒ HW-M550/M450/M4500
•• Nastavitev naprave Sound-Bar na hotelski način
1. Nastavite naslednje možnosti menija Hotel:
‒‒ Možnost menija Hotel > System > Sound Bar Out = On
‒‒ Možnost menija Hotel > Power On > Power On Volume > User Defined
‒‒ Možnost menija Hotel > Power On > Power On Volume > nastavite višje kot 0
‒‒ Možnost menija Hotel > Power On > Max Volume > nastavite višje kot 0
2. Priključite kabel HDMI iz priključka HDMI OUT na hrbtni strani naprave Sound-Bar na vrata HDMI3 (ki podpirajo ARC)
na hotelskem televizorju.
3. Potem ko je Sound-Bar povezan s hotelskim televizorjem, ob vklopu televizorja naprava Sound-Bar tega samodejno
zazna in se samodejno preklopi na način Hotel.
Značilnosti delovanja naprave Sound Bar v hotelskem načinu:
•• Vklop/izklop je sinhroniziran s televizorjem.
•• Možnost HDMI_CEC je privzeto vklopljena.
•• Delovanje je mogoče samo prek vrat "HDMI OUT".
•• Onemogoči tipko "Vhodni način" na VFD, da prepreči nenačrtovane spremembe zvočnega vira.
•• Pridobi prilagodljive nastavitve glasnosti ob vklopu in največje glasnosti iz menija televizorja s hotelskimi
možnostmi. Vendar imata glasnost ob vklopu in največja glasnost naprave Sound-Bar le ½ vrednost v primerjavi
z nastavitvami glasnosti ob vklopu in največje glasnosti v meniju televizorja s hotelskimi možnostmi.
Primer: če je glasnost ob vklopu televizorja = 20 in je največja glasnost = 90, je glasnost ob vklopu naprave
Sound Bar = 10 in največja glasnost = 45.
*Pri določenih modelih se lahko ta funkcija razlikuje.
72
Slovenščina
¦¦ Varnostni način
Specifikacije zasnove
•• Način je namenjen omejevanju nekaterih funkcij, kot sta funkcija TTX in vir zunanjega vhoda (HDMI, USB), v
določenih ustanovah, npr. v prevzgojnem domu.
•• Varnostni meni je zaščiten z geslom. Dostop do varnostnega menija brez gesla se zavrne.
•• Varnostna nastavitev
‒‒ Varnostno nastavitev lahko nastavite na ON ali OFF.
‒‒ Privzeto je OFF.
‒‒ Varnostna nastavitev: če je vklopljena, sta vhod zunanjega vira (HDMI, USB) in funkcija TTX onemogočeni.
•• Nastavitev gesla
‒‒ Ta možnost uporabnikom omogoča spreminjanje gesla.
‒‒ Uporabniki morajo vnesti trenutno geslo, novo geslo in potrditev novega gesla.
•• Ponastavitev gesla
‒‒ Ta možnost ponastavi geslo.
‒‒ Privzeto geslo je "00000000".
‒‒ Ponastavitev gesla je vidna samo v meniju Tovarniška nastavitev, če uporabite kombinacijo tipk Info
(Informacije) in Factory (Tovarniška nastavitev).
Ponastavitve si ne morete ogledati s kombinacijo tipk MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
•• Varnostna nastavitev: Če je možnost vklopljena, funkcija SIRCH ni na voljo.
•• Tovarniška ponastavitev ne ponastavi varnostne nastavitve.
Slovenščina
73
Nameščanje stenskega nosilca
Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno. Za podrobne informacije o pritrditvi
na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, se
za pomoč obrnite na tehnika. Priporočamo, da izdelka ne nameščate sami.
Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste televizor
namestili sami.
Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)
✎✎ Oprema za namestitev na steno ni priložena, naprodaj je posebej.
Opremo za namestitev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrjevanju na druge gradbene materiale
se obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne
poškodbe.
✎✎ OPOMBA
•• Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.
•• Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od standardnih dimenzij, saj lahko poškodujejo notranjost televizorja.
•• Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov
razlikuje glede na njene specifikacije.
•• Vijakov ne privijajte premočno. Lahko namreč poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete
sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
•• Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev
na steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
•• Pri nameščanju televizorja ne nagnite za več kot 15 stopinj.
Adapter za opremo za pritrditev na steno
Nosilec za
opremo za
pritrditev
na steno
Televizor
C
Adapter za opremo za pritrditev na steno
Nosilec za
opremo za
pritrditev
na steno
Televizor
C
Palci
Spec. VESA (A * B)
32
100 x 100
43 ~ 49
200 x 200
C (mm)
Standardni vijak
M4
43 ~ 45
4
M8
55
400 x 400
Opreme za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen.
To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.
74
Slovenščina
Število
Pritrjevanje televizorja na steno
Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Zlasti bodite pozorni na to, da se vaši otroci ne
sklanjajo nad televizorjem ali ga destabilizirajo, saj se lahko televizor prevrne in povzroči težje telesne ali smrtne poškodbe.
Upoštevajte vse previdnostne ukrepe na priloženem varnostnem letaku. Za dodatno stabilnost in večjo varnost namestite
pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.
Preprečevanje padca televizorja
1. Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta vijaka trdno privita na steno.
✎✎ Morda boste potrebovali dodaten material, kot je sidrni vložek, odvisno od vrste stene.
✎✎ Vijaka, objemki in vrvica, ki so potrebni za to, niso priloženi, zato jih kupite posebej.
2. Odstranite vijake iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite jih v objemko in privijte nazaj na televizor.
✎✎ Vijaka morda nista priložena izdelku. V tem primeru kupite vijaka z naslednjimi specifikacijami.
3. Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite z močno vrvico in to trdno zavežite.
✎✎ OPOMBA
•• Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
•• Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v višini objemk na televizorju ali nižje.
•• Preden televizor premaknete, vrvico odvežite.
4. Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani ali obrabljeni. Če niste prepričani o varni
namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitev.
Ključavnica Kensington proti kraji
Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava za fizično
pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem prostoru. Videz in način
zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne
informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici
Kensington.
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
Poiščite ikono »K« na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg
ikone »K«.
1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okrog večjega, nepremičnega
predmeta, kot je miza ali stol.
2. Konec kabla s ključavnico potisnite skozi zanko kabla ključavnice Kensington.
1
<Dodatno>
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku (1).
4. Zaklenite zaklep.
✎✎ To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
✎✎ Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
✎✎ Mesto ključavnice Kensington se morda nahaja drugje, odvisno od modela.
Slovenščina
75
Specifikacije
Okoljski vidiki
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
Temperatura shranjevanja
Vlažnost pri shranjevanju
10–40 °C (50–104 °F)
10–80 %, brez kondenzacije
-20-45 °C (-4-113 °F)
5–95 %, brez kondenzacije
Ime modela
HG32EF690
HG43EF690
Ločljivost zaslona
1920 x 1080
1920 x 1080
32 palci (80 cm)
43 palci (108 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
730,4 x 433,8 x 54,6 mm
730,4 x 483,8 x 192,6 mm
972,9 x 570,1 x 54,0 mm
972,9 x 623,0 x 226,5 mm
Teža
Brez stojala
S stojalom
5,7 kg
7,3 kg
9,7 kg
12,7 kg
Ime modela
HG49EF690
HG55EF690
Ločljivost zaslona
1920 x 1080
1920 x 1080
49 palci (123 cm)
55 palci (138 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
1105,8 x 645,0 x 54,6 mm
1105,8 x 698,0 x 226,5 mm
1241,6 x 721,4 x 54,5 mm
1241,6 x 774,3 x 226,5 mm
13,0 kg
16,0 kg
16,2 kg
19,2 kg
Velikost zaslona (diagonala)
Zvok (izhod)
Vrtenje stojala (levo/desno)
Dimenzije (Š x V x G)
Osrednji del
S stojalom
Velikost zaslona (diagonala)
Zvok (izhod)
Vrtenje stojala (levo/desno)
Dimenzije (Š x V x G)
Osrednji del
S stojalom
Teža
Brez stojala
S stojalom
✎✎ Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
✎✎ Za informacije o napajanju in porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
76
Slovenščina
Dimenzije
4
8
Sprednja stran/stranski pogled
•• HG32EF690 / HG43EF690 / HG49EF690 / HG55EF690
7
1
2
3
5
6
8
4
(Enota: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32EF690
730,4
701,4
395,8
451,3
433,8
483,8
54,6
192,6
HG43EF690
972,9
943,9
532,1
559,6
570,1
623,0
54,0
226,5
HG49EF690
1105,8
1076,8
607,0
559,6
645,0
698,0
54,6
226,5
HG55EF690
1241,6
1212,6
683,4
559,6
721,4
774,3
54,5
226,5
Podrobnosti plošče s priključki/hrbtna stran
✎✎ Podrobne podatke o dimenzijah lahko preverite na Displaysolutions.samsung.com.
Slovenščina
77
Podroben prikaz stojala
•• HG32EF690
(Enota: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,3
192,6
159,8
•• HG43EF690 / HG49EF690 / HG55EF690
(Enota: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
559,6
226,5
168,7
✎✎ OPOMBA: Risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Dimenzije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Dimenzije si oglejte, prede namestite televizor. Ne prevzemamo odgovornosti za tipkarske ali tiskarske
napake.
78
Slovenščina
Licenca
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
TA IZDELEK SE PRODAJA Z OMEJENO LICENCO IN GA JE DOVOLJENO UPORABLJATI SAMO V POVEZAVI
Z VSEBINO HEVC, KI IZPOLNJUJE VSE TRI SPODAJ NAVEDENE ZAHTEVE: (1) VSEBINA HEVC MORA BITI
NAMENJENA SAMO OSEBNI UPORABI, (2) VSEBINA HEVC NE SME BITI NA VOLJO ZA NAKUP IN (3) VSEBINO
HEVC JE USTVARIL LASTNIK IZDELKA.
TEGA IZDELKA NI DOVOLJENO UPORABLJATI V POVEZAVI Z VSEBINO, KODIRANO V OBLIKI HEVC, KI JO JE
USTVARILA TRETJA OSEBA ALI KI JO JE UPORABNIK NAROČIL ALI KUPIL PRI TRETJI OSEBI, RAZEN ČE NI
UPORABNIKU LICENCIRANI PRODAJALEC VSEBINE LOČENO DODELIL PRAVICE ZA UPORABO IZDELKA S
TAKO VSEBINO.
VAŠA UPORABA TEGA IZDELKA V POVEZAVI Z VSEBINO, KODIRANO V OBLIKI HEVC, JE POGOJENA S
SPREJEMOM ZGORAJ OPREDELJENEGA OMEJENEGA DOVOLJENJA ZA UPORABO.
Slovenščina
79
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
V primeru vprašanj ali komentarjev glede izdelkov Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
Država
Center za pomoč strankam
Spletno mesto
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
EF690-EU-SLV-02
Download PDF

advertising