Samsung | HG32ED670AK | Samsung SMART Hospitality Display 32HD470 Navodila za uporabo

470/670
Televizor LED
Priročnik za namestitev
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka
Samsung. Za prejem popolnejše storitve
registrirajte svoj izdelek na
www.samsung.com/register
Model
Serijska št.
Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Obliko in
tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
Navodila
Televizor je opremljen z interaktivno funkcionalnostjo prek sprejemnika SBB/STB, ki je povezan s televizorjem in drugimi televizorji v
računalniškem nadzornem sistemu za hotele in druga podjetja v gostinskem sektorju.
yy Interaktivno: Ob prvem vklopu televizor pošlje ukaz, s katerim prepozna sprejemnik SBB/STB. Če ga prepozna, televizor preklopi v spletni
način ONLINE, upravljati pa ga je mogoče prek sprejemnika SBB/STB. Če je televizor v načinu ONLINE, ne sprejema več infrardečih
ukazov (daljinskega upravljalnika Samsung) in se odziva v skladu s protokolom vmesnika.
yy Samostojno: Če televizor ne prepozna sprejemnika SBB/STB, morate preklopiti televizor v samostojni način STAND-ALONE z omejenim
delovanjem.
Načini delovanja
Ko televizor (v hotelskem načinu) upravljate s sprejemnikom SBB/STB, je v enem od naslednjih dveh stanj:
yy ONLINE ali STAND-ALONE. V stanju STAND-ALONE televizor deluje kot hotelski televizor, toda brez aktivne komunikacije. To preprečuje
gostom, da bi obšli sistem in odklopili sprejemnik SBB/STB.
Hotelski
televizor
Vklop
hotelskega
načina
SBB/STB v spletnem
načinu, če uspe eden od
desetih poskusov
Napajanje
VKLOP
Samostojni
način
SBB/STB v spletnem
načinu - 10 zaporednih
neuspešnih poskusov
Stanje SBB/STB poskus na vsaki dve
sekundi
Spletni način
Hitrost poročanja 20/sek
Za podrobne nastavitve za samostojni ali interaktivni način si preberite strani 29-33 (Nastavitev podatkov hotelske možnosti: samostojni način
in interaktivni način)
yy Nekatere funkcije so morda omejene, da gostje ne morejo »obiti« sistema televizorja.
yy Brez glavnega menija (interaktivni način) ali menija s kanali, funkcije Plug & Play v glavnem meniju (samostojni način)
yy Omejena glasnost in možnost zaklepanja ali odklepanja tipk na plošči
Opozorilo o mirujočih slikah
Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotip televizijskega programa,
panorama, slikovni format 4:3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Stalen prikaz mirujočih slik lahko povzroči
neenakomerno obrabo fosfornega premaza na zaslonu, kar vpliva na kakovost slike. Upoštevajte spodnja priporočila in se izognite tem
posledicam:
yy Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
yy Slike vedno skušajte prikazati celozaslonsko, uporabljajte meni televizijskega slikovnega formata za najboljše ujemanje.
yy Znižajte vrednosti svetlosti in kontrasta na minimalne zahtevane, da dobite želeno kakovost slike. Če presežete te vrednosti, boste morda
pospešili proces vžiganja slike.
yy Redno uporabljajte vse funkcije televizorja, ki so zasnovane za zmanjševanje zadrževanja slike in vžganih slik; za podrobnosti si oglejte
ustrezen razdelek uporabniškega priročnika.
Zaščita mesta namestitve
Med izdelkom in drugimi predmeti (npr. stenami) zagotovite zahtevano razdaljo za ustrezno prezračevanje.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali okvare izdelka zaradi povišanja notranje temperature izdelka.
✎✎ Pri namestitvi na stojalo ali pritrditvi na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics.
yy Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.
✎✎ Videz se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Namestitev s stojalom
Pritrditev na steno
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Vsebine
yy Namestitev stojala za televizor LED........................................................................................................... 4
yy Sestavljanje vrtljivega stojala (32-palčni ali večji televizorji).......................................................................... 9
yy Ogled plošče s priključki........................................................................................................................... 10
yy Uporaba kontrolnika televizorja................................................................................................................. 19
yy Ogled daljinskega upravljalnika.................................................................................................................. 20
yy Povezava televizorja s sprejemnikom SBB................................................................................................ 22
yy Priključitev kopalniških zvočnikov.............................................................................................................. 24
yy Vzpostavitev povezave z MediaHub HD.................................................................................................... 26
yy Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)............................................................................................ 27
yy Nastavitev podatkov hotelske možnosti.................................................................................................... 29
yy Nameščanje stenskega nosilca................................................................................................................. 55
yy Pritrjevanje televizorja na steno.................................................................................................................. 56
yy Ključavnica Kensington proti kraji.............................................................................................................. 56
yy Specifikacije.............................................................................................................................................. 57
Slovenščina
3
Slovenščina
yy Dodatna oprema....................................................................................................................................... 4
Dodatna oprema
✎✎ Preverite, ali ste s televizorjem LED dobili naslednje predmete. Če kateri element manjka, se obrnite na prodajalca.
✎✎ Barva in oblika predmetov sta odvisni od modela.
yy
yy
yy
yy
Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)
Napajalni kabel/podatkovni kabel
Varnostna navodila (ponekod niso na voljo)
Oprema za pritrditev v hotelu (HD670)
yy
yy
yy
yy
Navodila za hitro nastavitev
Vodilni nosilec
Vijaki
Stojalo
✎✎ Stojalo in vijaki stojala morda niso priloženi, odvisno od modela.
✎✎ Podatkovni kabel morda ni priložen, odvisno od prodajalca SI.
Namestitev stojala za televizor LED
Sestavni deli stojala
Pri namestitvi stojala uporabite priložene komponente in dele.
A-1 1 EA
A-2 1 EA
HG32*D670, HG40*D670,
HG48*D670, HG55*D670
A-3 1 EA
HG32ED470
A-4 1 EA
HG24ED470
B-1 1 EA
HG**ED670, HG**AD670,
HG28ED470, HG40ED470,
HG40AD470
B-2 1 EA
HG40*D470
C
HG32ED470
A-5 1 EA
A-6 1 EA
M4 X L12
B-3 1 EA
HG28ED470
HG24AD470
HG24AD470
A-7 1 EA
B-4 1 EA
HG32AD670
HG32AD670
Stojalo
4
Slovenščina
Vodilni nosilec
Vijaki
HG**ED670,HG**AD670
1
2
x4
C
(M4 X L12)
B
A-1
Spredaj
POZOR
NE
NE
NE
UPORABLJAJTE UPORABLJAJTE UPORABLJAJTE
KEMIKALIJ
MAZIV
OLJA
Na strani
✎✎ Mizo pokrijte z mehkim prtom, da zaščitite televizor,
nato pa položite televizor na prt z zaslonom obrnjenim
navzdol.
✎✎ Vodilni nosilec vstavite v režo na spodnji strani
televizorja.
✎✎ Potisnite ga do končne črte v smeri puščice.
3
x3
C
(M4 X L12)
ali
x4
C
(M4 X L12, za
40-palčne in večje
modele)
✎✎ Pri sestavljanju bodite pozorni, da razlikujete sprednji in zadnji strani stojala in vodilnega nosilca.
✎✎ Vsaj dve osebi naj dvigneta in premakneta televizor.
HG24ED470
1
2
Slovenščina
5
HG28ED470
C
1
2
3
x4 (M4 X L12)
C
B-1
x3 (M4 X L12)
Spredaj
Pogled od
zgoraj
POZOR
A-5
NE
UPORABLJAJTE
KEMIKALIJ
✎✎ Mizo pokrijte z mehkim prtom, da
zaščitite televizor, nato pa položite
televizor na prt z zaslonom obrnjenim
navzdol.
✎✎ Vodilni nosilec vstavite v režo na
spodnji strani televizorja.
NE
NE
UPORABLJAJTE UPORABLJAJTE
MAZIV
OLJA
HG32ED470
1
2
x4
C
(M4 X L12)
Pogled od zgoraj
B-2
Spredaj
A-2
POZOR
Zadaj
NE
UPORABLJAJTE
KEMIKALIJ
NE
UPORABLJAJTE
MAZIV
NE
UPORABLJAJTE
OLJA
✎✎ Mizo pokrijte z mehkim prtom, da zaščitite televizor,
nato pa položite televizor na prt z zaslonom obrnjenim
navzdol.
✎✎ Vodilni nosilec vstavite v režo na spodnji strani
televizorja.
Pogled s
strani
3
C
(Pravilna namestitev)
x4
(M4 X L12)
(Nepravilna namestitev)
6
Slovenščina
HG40ED470 / HG40AD470
C
1
2
x4 (M4 X L12)
B-1
Spredaj
Pogled od
zgoraj
A-5
POZOR
NE
UPORABLJAJTE
KEMIKALIJ
NE
NE
UPORABLJAJTE UPORABLJAJTE
MAZIV
OLJA
✎✎ Mizo pokrijte z mehkim prtom, da zaščitite televizor, nato pa
položite televizor na prt z zaslonom obrnjenim navzdol.
✎✎ Vodilni nosilec vstavite v režo na spodnji strani televizorja.
3
x4
C
(M4 X L14)
HG24AD470
1
2
C
C
X 2 (M4 X L12)
X 1 (M4 X L12)
B-3
A-6
3
4
C
X 3 (M4 X L12)
!
Slovenščina
7
HG32AD670
C
1
X4 (M4 X L12)
B-4
A-7
2
3
C
X3 (M4 X L12)
!
8
Slovenščina
!
Sestavljanje vrtljivega stojala (32-palčni ali večji televizorji)
Stojala televizorjev, večjih od 32-palcev, se lahko obračajo. Kot obračanja lahko meri 20°, 60° ali 90° in ga je mogoče
spreminjati z VRTLJIVIM NOSILCEM KONZOLE.
Modeli, ki podpirajo funkcijo vrtenja: HG**D670 (Omrežje HG32AD670DJXZK ni podprto)
Obračanje 20° ~ 60°
Če spodnjo stran stojala pritrdite na odprtino VRTLJIVEGA NOSILCA KONZOLE, kjer je oznaka 20° ali 60°, bo kot obračanja
v levo in desno 20° ~ 60°.
(Oblika stojala je odvisna od modela.)
Obračanje 90°
Če namestite samo vijake po odstranitvi VRTLJIVEGA NOSILCA KONZOLE, bo kot obračanja v levo in desno meril 90°.
Oprema za pritrditev v hotelu (samo HD670)
Vijak + matica
Kratek vijak (2EA)
Dolg vijak (2EA)
Matica (2EA)
Podložka (2EA)
Zgoraj
Spodaj
Kot je prikazano na sliki, stojalo pritrdite na ravno podlago,
na primer na omarico, mizo ali drugo opremo za razvedrilo.
OPOZORILO: Da se izognete poškodbam, mora biti aparat varno pritrjen na tla/mizo v skladu z navodili za
namestitev.
Slovenščina
9
Ogled plošče s priključki
COMMON
INTERFACE
1
!
<HD670>
HG32ED670
HG40ED670
HG48ED670
HG55ED670
DATA
2
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
8
PC IN
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
5
RJP
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
$
6
<HD470>
HG28ED470
1
3
DATA
!
COMMON
INTERFACE
CLOCK
@
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
HP-ID
RJP
$
EXT (RGB)
4
10
Slovenščina
5
%
2
<HD470>
HG24ED470
5 @
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
EXT (RGB)
!
COMMON
INTERFACE
ANT IN
DATA
DATA
HP-ID
$ % 1 3 4
5
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
@
<HD470>
HG24AD470
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
AUDIO
ANT IN
DATA
$
1
HP-ID
3
4
Slovenščina
11
<HD670>
HG**AD670
1
DATA
2
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
PC IN
8
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
RJP
5
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
#
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
6
<HD670>
HG**AD670
(Hongkong)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
PC IN
8
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
^
DOOR-EYE
RJP
5
12
Slovenščina
6
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
#
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
<HD670>
HG**AD670
(Kitajska)
1
DATA
3&'9,
䷈书䕨ܺ
HDMI 䕨覂 2
(DVI)
7
@
HDMI 䕨覂 1
(ARC)
3
8
3&䕨ܺ
$9䕨ܺ
㾛书
4
HP-ID
Ꮋ
䷈书
^
RJP
ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
9
໅䷈᥼ࠋ
0
$17䕨ܺ
$
5
᮵㒔/᳞㒔
6
6
5
AV IN
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
AUDIO
RJP
VIDEO
<HD470>
HG40AD470
@
HDMI IN
(ARC)
ANT IN
$
DATA
1
HP-ID
3 4
Slovenščina
13
<HD470>
HG32ED470
5 @ #
RJP
!
HDMI IN
(ARC)
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
COMMON
INTERFACE
EXT (RGB)
ANT IN
HP-ID
DATA
DATA
$
%
%
1 3 4
5 @
EXT (RGB)
RJP
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
#
HDMI IN
(ARC)
ANT IN
COMMON
INTERFACE
!
DATA
$
14
Slovenščina
HP-ID
1 3 4
<HD470>
HG40ED470
-ռ-
1
<HD570>
HG58AD570
DATA
ߛ䞤/ AV 䕨ܺ
PC / DVI
䷈书䕨ܺ
7
@
HDMI 䕨覂 1
(ARC)
㾛书
3
HDMI 䕨覂 2
(DVI)
PC 䕨ܺ
8
AV 䕨ܺ
㾛书
#
4
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
HP-ID
(5V 0.5A) /
CLONING
9
Ꮋ
^
5
䷈书
RJP
䷈书 ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
໅䷈᥼ࠋ
0
$
ANT 䕨ܺ
᮵㒔᳞㒔
6
Slovenščina
15
✎✎ Ob vsakem priklopu zunanje naprave v vaš televizor mora biti enota izklopljena.
✎✎ Ob priklopu zunanje naprave se mora barva priključka ujemati z barvo kabla.
1DATA
–– Uporablja se za podporo podatkovni komunikaciji med televizorjem in sprejemnikom SBB.
–– Povezava prek televizijskih vtičev vrste RJ-12.
2CLOCK
Nastavite uro, ko priključite kabel zunanje ure v vtičnico za uro. Uporabite lahko funkcijo prikaza zunanje ure.
3HEADPHONE JACK
V vhod za slušalke na svojem televizorju lahko priključite slušalke. Ko so priključene slušalke, je zvok iz vgrajenih
zvočnikov onemogočen.
4HP-ID
Kabel sočasno priključite v HP-ID in vhod za slušalke ter v ločen sprejemnik za slušalke. Glejte stran 23. Ko priključite
slušalke v sprejemnik za slušalke, deluje enako kot funkcija slušalk.
5RJP
Ta vrata so komunikacijska vrata RJP (Remote Jack Pack), ki omogočajo priklop različnih naprav na dodatne module za
izboljšanje uporabniške izkušnje in praktičnosti naprave.
6AV IN / COMPONENT IN
–– Priključek za komponentni video/avdio signal.
–– Kable komponentnega video signala (izbirne) priključite v komponentne vhode (»PR«, »PB«, »Y«) na hrbtni strani
svojega televizorja, nasprotne konce kablov pa priključite v ustrezne komponentne izhode za video signal na DVDpredvajalniku.
–– Če želite priključiti sprejemnik STB in DVD-predvajalnik, morate sprejemnik STB priključiti v DVD-predvajalnik, nato
pa DVD-predvajalnik priključiti v komponentne vhode (»PR«, »PB«, »Y«) na svojem televizorju.
–– Vhodi PR, PB in Y na vaših komponentnih napravah (DVD) so včasih označeni z oznakami Y, B-Y in R-Y ali Y, Cb in
Cr.
–– Kable zvočnega signala RCA (izbirne) priključite v vhode [R - AUDIO - L] na hrbtni strani televizorja, nasprotne
konce kablov pa priključite v ustrezne izhode za zvočni signal na DVD-predvajalniku.
7PC/DVI AUDIO IN
Priključi se v vhodne zvočne priključke na ojačevalniku/domačem kinu.
8PC IN
Priklop v izhod za video signal na vašem računalniku.
9VARIABLE AUDIO OUT
Uporablja se za izhod za zvočni signal kopalniškega zvočnika. Priklop kopalniške stenske vtičnice in spremenljivih vrat
(RCA).
0VOL-CTRL
Uporablja se za uravnavanje glasnosti kopalniškega zvočnika. Priklop kopalniške stenske vtičnice in vrat VOLCTRL.
!COMMON INTERFACE
16
Slovenščina
@HDMI IN (ARC)
Priklop v vhod HDMI naprave z izhodom HDMI.
–– Za povezavo HDMI-HDMI ne potrebujete zvočne povezave. Povezave HDMI prenašajo tako zvočni kot slikovni
signal.
–– Uporabite vhod HDMI IN (DVI) za povezavo DVI z zunanjo napravo. Uporabite kabel za povezavo DVI-HDMI ali
adapter DVI-HDMI (iz DVI v HDMI) za video povezavo in vhode PC/DVI AUDIO IN za zvočno povezavo.
#USB (5V 0.36A) / CLONING
–– Priključek za nadgradnje programske opreme in Media Play itd.
–– Storitvena povezava
–– KLONIRANJE USB podpira samo standard 2.0.
$ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Za pravilen ogled televizijskih kanalov mora televizor prejemati signal iz enega od naslednjih virov:
–– Zunanja antena/sistem kabelske televizije
%EXT (RGB)
–– V Zun. načinu izhod DTV podpira samo signala MPEG SD Video in Audio.
^DOOR-EYE
Načini prikaza
Izberete lahko tudi eno izmed standardnih ločljivosti, ki so navedene v stolpcu Ločljivost. Televizor bo ločljivost samodejno
prilagodil vaši izbiri.
Ko televizor povežete z računalnikom, v računalniku nastavite ločljivost zaslona televizorja. Optimalna ločljivost je 1920 x
1080 pri 60 Hz. Če je nastavljena ločljivost, ki ni navedena spodaj, je zaslon televizorja lahko prazen. Pravilno nastavite
ločljivost; oglejte si navodila za uporabo računalnika ali njegove grafične kartice.
V tabeli so navedene priporočene ločljivosti.
✎✎ Optimalna ločljivost je 1366 x 768 pri 60 Hz.
Način
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
Slovenščina
17
✎✎ Optimalna ločljivost je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Način
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta
sinhr.
(V/N)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ Ob uporabi povezave s kablom HDMI/DVI morate uporabiti vhod HDMI IN (DVI). (HD470 ni podprt)
✎✎ Način prepletanja ni podprt.
✎✎ Televizor morda ne bo deloval normalno, če izberete nestandarden video format.
✎✎ Podprta sta načina za ločeno in kompozitno. SOG ni podprt.
18
Slovenščina
Uporaba kontrolnika televizorja
Kontrolnik televizorja, krmilni paličici podoben gumb na hrbtni desni strani televizorja, omogoča upravljanje televizorja brez
daljinskega upravljalnika.
Izbira Media Play
Izbira Menu
(Meni)
Izbira Vir
Meni funkcij
Senzor daljinskega upravljalnika
Izklop
Kontrolnik
televizorja
Slika prikazuje
pogled na sprednjo
stran televizorja.
✎✎ Nekatere funkcije, ki zahtevajo kodo PIN, morda ne bodo na voljo.
✎✎ Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.
✎✎ Za izhod iz menija pritisnite kontrolnik za več kot sekundo.
✎✎ Ko izbirate funkcijo s premikanjem kontrolnika navzgor, navzdol, levo ali desno, pazite, da kontrolnika ne pritisnete. Če
ga boste najprej pritisnili, ga ne boste mogli premakniti navzgor, navzdol, levo ali desno.
Stanje pripravljenosti
Vaš televizor preklopi v stanje pripravljenosti, ko ga izklopite, in porablja manjšo količino električne energije. Če želite še
manjšo porabo električne energije in večjo varnost, ne puščajte televizorja dalj časa v stanju pripravljenosti (ko ste na primer
na počitnicah). Priporočamo, da izklopite napajalni kabel.
Slovenščina
19
Ogled daljinskega upravljalnika
✎✎ Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi za vklop/izklop, kanale in glasnost opremljeni z
Braillovo pisavo.
Prikaz in izbira razpoložljivih video
virov.
Vklop in izklop televizorja.
Neposreden dostop do kanalov.
Izmenična izbira možnosti Teletext
(Teletekst), Double (Dvojno) ali Mix
(Mešano).
GUIDE
TTX/MIX
Prikaz elektronskega programskega
vodnika (EPG).
Začasen izklop zvoka.
Nastavitev glasnosti.
Preklapljanje kanalov.
CH LIST
Prikaz seznama kanalov na zaslonu.
Preklop na zaslon HOME.
HOME
Prikaz glavnega menija na zaslonu.
CONTENT
CLOCK
Hitra izbira pogosto uporabljenih
funkcij.
Izbira elementov menija na zaslonu in
sprememba vrednosti menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
Gubi v meniju Seznam kanalov, Zač.
zaslon vsebine itd.
Ogled Zač. zaslon vsebine.
Pritisnite za prikaz informacij na
zaslonu televizorja.
CLOCK: Ko pritisnete tipko INFO v
načinu pripravljenosti, se na zaslonu
televizorja prikaže ura.
Izhod iz menija.
A
ALARM
ALARM: Vnesite uro, ob kateri naj se
televizor vklopi.
W: Vklop ali izklop 3D-slike.
(ni na voljo.)
SUBT.: Prikaz digitalnih podnapisov.
B
C
D
SUBT.
Te gumbe uporabite v Zač. zaslon
vsebine.
Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)
Zadnji konec daljinskega upravljalnika
✎✎ Ko vstavite baterije, z izvijačem privijte vijak, s katerim je
pritrjen pokrovček za baterije.
20
Slovenščina
✎✎ OPOMBA
yy Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7 m od
televizorja.
yy Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva
močna svetloba. Izogibajte se uporabi v bližini posebnih
fluorescentnih luči in neonskih napisov.
yy Barva in oblika sta odvisni od modela.
yy Gumba »HOME« in »3D« na daljinskem upravljalniku nista
podprta. Televizor se ne odziva na pritiske teh gumbov.
Uporaba načina Športni način
Športni način t
OO MENU m → Aplikacije → Športni način → ENTER E
Način nudi izboljšane parametre za ogled tekem.
yy a (Povečava): Prekinitev predvajanja in razdelitev slike na 9 delov. Izberite del, ki ga želite povečati. Za nadaljevanje
znova pritisnite ta gumb.
✎✎ Ko je način Športni način Vklop, sta načina slike in zvoka samodejno nastavljena na možnost Štadion.
✎✎ Če televizor izklopite, ko je v načinu Športni način, bo Športni način onemogočen.
✎✎ Ko se izvaja funkcija Podatkovna storitev, funkcija Povečava ni na voljo.
Slovenščina
21
Povezava televizorja s sprejemnikom SBB
Hrbtna plošča televizorja
ETH MODEM
DATA
Podatkovni kabel
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
PC IN
AV IN
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
VOL-CTRL
1. S podatkovnim kablom povežite vhod DATA na televizorju z vhodom [ETH MODEM] na sprejemniku STB (SBB).
✎✎ Uporabite podatkovno komunikacijo.
22
Slovenščina
Seznam dobaviteljev in združljivih podatkovnih kablov, ki je priložen televizorju
yy Potrdite, da uporabljate ustrezen podatkovni kabel za svojega dobavitelja. Oglejte si oznako s kodo na podatkovnih
kablih.
✎✎ Delovna specifikacija podatkovnega kabla (RJ12): RS232
Slovenščina
23
Priključitev kopalniških zvočnikov
Kopalniške zvočnike lahko priključite na naslednji način. (HD470 brez podpore)
Povezava prek spremenljivega izhoda (na voljo brez zunanjega ojačevalnika)
Hrbtna plošča televizorja
VIDEO
1
VARIABLE
AUDIO OUT
Zvočnik
AUDIO
2
Enota za
uravnavanje
glasnosti
VOL-CTRL
VOL+
VOL-
1. Povežite vrata VARIABLE AUDIO OUT na televizorju s stenskimi kopalniškimi zvočniki v hotelu.
Zvočnik +
Zvočnik -
N/C
2. Povežite vhod VOL-CTRL na televizorju z vrati stikala na enoti za uravnavanje glasnosti na steni kopalnice v hotelu.
✎✎ Največja izhodna moč zvočnika je 4 W, 8 Ω.
✎✎ Vrata VARIABLE AUDIO OUT podpirajo samo izhod za zvočni signal MONO.
yy Namestitev enote za uravnavanje glasnosti
–– Če konfigurirate enoto za uravnavanje glasnosti, kot je prikazano na sliki, lahko uravnavate glasnost kopalniških
zvočnikov.
–– Enoto za uravnavanje glasnosti in televizor povezuje običajni 3,5 mm telefonski vtič.
–– Enoto za uravnavanje glasnosti sestavlja stikalo na dotik.
✎✎ Nastavitev načina Sub AMP.
–– 0: Izklop funkcije ojačevalnika globokotonca (izklop PWM).
–– 1: Določa glasnost globokotonca glede na glasnost glavnega zvočnika. Glasnost globokotonca je odvisna od
vrednosti glasnosti vklopljene naprave, minimalne glasnosti in maksimalne glasnosti v hotelskem načinu.
–– 2: Določa glasnost glede na nastavitev nadzorne plošče v kopalnici.
yy Specifikacije vrat spremenljivega izhoda
–– Žica zvočnika: Uporabite kabel zvočnika, ki ni daljši od 25 m.
Enota za uravnavanje glasnosti
VOL +
1
3
2
GLASNOST – GLASNOST –
ZVIŠAJ
ZNIŽAJ
(Bela 1 ) (Črna/rdeča 2)
24
Slovenščina
GND
(Zaščitena žica 3 )
VOL -
HP-ID
Na posteljo ali pisarniško mizo lahko namestite dodaten sprejemnik za slušalke za večjo praktičnost. Postopki namestitve so
opisani v nadaljevanju.
yy Podrobna shema sprejemnika za slušalke.
Hrbtna plošča televizorja
HEADPHON BOX
A
HP-ID
Vhod za slušalke
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Vhod za slušalke>
Slovenščina
25
Vzpostavitev povezave z MediaHub HD
Predvajanje na vsakem zunanjem viru, ki je povezan z MediaHub HD na hotelski mizi.
Hrbtna stran MediaHub HD
HDMI
USB
RS/232
Hrbtna plošča televizorja
COMMON
INTERFACE
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
( )
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
PC IN
AV IN
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
(5V 0.5A)
/ CLONING
2 Kabel HDMI
VOL-CTRL
AIR/CABLE
1 Podatkovni kabel RS-232
1. Povežite vrata RJP na televizorju in vrata RS/232 na MediaHub HD.
2. Povežite vrata HDMI IN na televizorju in vrata HDMI na MediaHub HD.
yy MediaHub HD
–– MediaHub HD je strojni modul z različnimi vhodi za zvok in sliko (A/V, Audio, PC, HDMI in USB) in ustreznimi izhodi.
Ustrezni viri izhodnega signala povezujejo MediaHub s televizorjem. MediaHub komunicira s televizorjem prek
vrat RS232. Hot Plug & Play je funkcija, ki hotelskim gostom omogoča priključitev zunanjega vira na MediaHub.
MediaHub komunicira s televizorjem tako, da pošilja sporočila o dejavnih/nedejavnih virih. Televizor preklopi na
dejavni zunanji vir.
–– Vrata HDMI na MediaHub morate povezati z vrati HDMI IN na televizorju.
–– Ko je televizor vključen, povežite televizor in vrata RJP v desetih sekundah.
yy Posebne funkcije
–– PIP
–– Samodejno zaznavanje
26
Slovenščina
Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)
Predvajanje na vsakem zunanjem viru, ki je povezan z vrati RJP na hotelski mizi.
1 D-sub/kabel PC Audio
Hrbtna stran RJP
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Hrbtna plošča televizorja
DATA
COMMON
INTERFACE
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
( )
PC IN
AV IN
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
4 Kabel HDMI
(5V 0.5A)
/ CLONING
3 Kabel slikovnega signala
2 Kabel zvočnega signala
VOL-CTRL
AIR/CABLE
5
1. Povežite vrata PC IN/PC/DVI AUDIO IN na televizorju z vrati PC/AUDIO na RJP.
2. Povežite vrata AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] na televizorju z vrati VIDEO na RJP.
3. Povežite vrata AV IN [VIDEO] na televizorju z vrati VIDEO na RJP.
4. Povežite vrata HDMI IN na televizorju z vrati HDMI na RJP.
5. Povežite vrata RJP na televizorju z vrati RS/232 na RJP.
✎✎ RJP (Remote Jack Pack), ki je združljiv s tem televizorjem Samsung, je TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) in TA7660 (HD Plus).
yy RJP (Remote Jack Pack): RJP je kratica za Remote Jack Pack. RJP je strojni modul z različnimi vhodi za zvok in
sliko (A/V, Audio, PC in HDMI) in ustreznimi izhodi. Ustrezni viri izhodnega signala povezujejo RJP s televizorjem. RJP
komunicira s televizorjem prek vrat RS232. Funkcija Hot Plug & Play omogoča hotelskim gostom priključitev zunanjega
vira na RJP. RJP komunicira s televizorjem tako, da pošilja sporočila o dejavnih/nedejavnih virih. Televizor bo preklopil na
dejaven zunanji vir glede na prednostno nastavitev uporabnika.
✎✎ Izberete lahko HDMI IN in AV IN za priključitev RJP.
✎✎ Ko je televizor vključen, povežite televizor in vrata RJP v desetih sekundah.
Slovenščina
27
yy RJP lahko povrnete na privzete tovarniške nastavitve s sočasnim pritiskom na gumba A/V in HDMI za deset sekund. Vse
svetleče diode bodo petkrat utripnile, kar pomeni, da je ponastavitev končana.
yy RJP bo samodejno ugasnil vse svetleče diode po petih minutah in s tem preprečil nepotrebno svetlobno onesnaževanje
v hotelski sobi. Ugasnjene svetleče diode se bodo znova prižgale, če se gost dotakne katerega koli gumba, in
petminutno odštevanje se bo znova začelo. Če se gost nato dotakne gumba drugega vira, bo televizor preklopil na
izbrani vir in zasvetila bo ustrezna svetleča dioda.
yy Po ponastavitvi RJP ali VKLOPU/IZKLOPU televizorja je treba počakati približno deset sekund za vzpostavitev
komunikacije med televizorjem in RJP.
yy V naslednji tabeli je prikazan približen čas v sekundah, ki ga potrebuje televizor za preklop na vhodni vir glede na
prednostne nastavitve.
✎✎ Scenarij 1: Priključen ni noben vhodni vir.
Vir
Vzpostavitev
povezave
AV
2s
Računalnik
0,7 s
HDMI
3,9 s
✎✎ Scenarij 2: Ko sta priključena vsaj dva vira in je povezava z vhodnim virom prekinjena, nato pa ponovno
vzpostavljena.
Vir
Prekinitev povezave
Vzpostavitev
povezave
Skupno
AV
4,5 s
2s
6,5 s
Računalnik
0,7 s
0,7 s
1,4 s
HDMI
3,9 s
3,9 s
7,8 s
✎✎ Primer: Če ima RJP priključene vse svoje aktivne vire AV, PC in HDMI, ima AV prednost pred vsemi. Če je RJP v
načinu HDMI in gost odstrani, nato pa znova priključi AV, bo minimalni čas, ki je potreben za preklop na AV, 6,5
sekunde.
yy Če želite priključiti zvočni vir (predvajalnik iPod ali mp3), mora biti način za glasbo ON in funkcija zaznavanja vhoda OFF.
yy Podprti so vhodni viri A/V, PC in HDMI.
28
Slovenščina
Nastavitev podatkov hotelske možnosti
Vnos: Pritisnite gumbe MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E v tem vrstnem redu. (Iz načina Hospitality (Gostinstvo) je nastavljen način
Standalone (Samostojni).)
Izhod iz tega menija: izklop in ponovni vkop.
Funkcija hotelskega televizorja
Št.
Kategorija
Možnost
Začetna
vrednost
Opis
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
yy Izberite način Hospitality Mode.
yy Način Interactive: Televizor deluje s sprejemnikom SI STB ali SBB.
yy Način Standalone: Televizor deluje samostojno, brez sprejemnika SI
STB ali SBB.
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
yy Način Interactive: Samsung / 33M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
yy Način Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Last Saved
Nastavite privzete vrednosti, ki bodo uporabljene ob vklopu televizorja.
yy User Defined: Omogoča ročno nastavitev kanala ob vklopu in vrste
kanala. Spodaj si oglejte številko kanala ob vklopu in vrsto kanala.
yy Last Saved: Če izberete to možnost, ko je televizor vklopljen, se
prikaže kanal, ki je nastavljen ob izklopu televizorja.
Power On Channel Num
…
Ob vklopu televizor samodejno preklopi na ta kanal.
Power On Channel Type
…
yy Izberite pas kanala: ATV (analogni zračni pas), DTV (digitalni zračni
pas), CATV (analogni kabelski pas), CDTV (digitalni kabelski pas)
3
Power On
yy User Defined: Omogoča ročno nastavitev glasnosti ob vklopu. Spodaj
si oglejte številko glasnosti ob vklopu.
yy Last Saved: Ob vklopu se televizor vrne na glasnost, ki je bila
nastavljena ob izklopu.
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
…
Televizor se vklopi s to stopnjo glasnosti.
Min Volume
0
Najnižja stopnja glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi v načinu
Standalone/Hospitality.
Max Volume
100
Najvišja stopnja glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi.
Power On Source
Televizor
Izberite vhodni vir, ki se prikaže na televizorju ob vklopu.
Power On Option
Last Option
Določa stanje televizorja ob vnovičnem vklopu po izpadu električne
energije ali po izklopu in vnovičnem vklopu napajalnega kabla
televizorja.
yy Last Option: Povrnitev v zadnje stanje. Če je bil v stanju
pripravljenosti, se vrne v stanje pripravljenosti. Če je bil vklopljen, se
znova vklopi.
yy Power On: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, se televizor vklopi.
yy Standby: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, televizor preklopi v
stanje pripravljenosti.
Slovenščina
29
Funkcija hotelskega televizorja
Št.
Kategorija
Začetna
vrednost
Channel Setup
…
Neposreden in takojšen dostop do nekaterih funkcij menija Kanal v
uporabniškem meniju Kanal, kot so samodejno iskanje, ročno iskanje,
nastavitev antene itd.
…
Channel Editor vam omogoča urejanje kanalov, ki so shranjeni v
pomnilniku televizorja. Uporaba Channel Editor vam omogoča:
yy spreminjanje številk in imen kanalov ter razvrščanje kanalov v želenem
vrstnem redu;
yy prekinitev predvajanja video signala izbranih kanalov. Video
signal bo blokiran in predvajan bo samo zvok, medtem ko bo na
zaslonu prikazana ikona zvočnika. Channel Editor vam omogoča
tudi enostaven ogled informacij o vsakem kanalu, ne da bi morali
neposredno preklopiti na vsak kanal.
ON
Ta funkcija omogoča sočasno prikazovanje/brskanje po kanalih vseh
vrst anten (zračna/kabelska ali satelitska).
yy ON: Ko je izbrana možnost ON, imajo gostje dostop do celotne
sheme kanalov ne glede na izbrano vrsto antene. Seznam kanalov bo
vključeval tudi kanale zračne, ne le kabelske antene.
yy OFF: Ko je izbrana možnost OFF, imajo gostje dostop do sheme
kanalov, ki ustreza samo izbrani vrsti antene [zračna/kabelska ali
satelitska]. Seznam/urejevalnik kanalov bo prikazoval samo kanale
izbrane vrste antene.
OFF
yy ON: Preverite številko kanala programa DTV. (Urejevalnik kanalov DTV
ni dostopen)
yy OFF: Ne preverjajte številke kanala programa DTV. (Urejevalnik
kanalov DTV je dostopen, vendar ni podpore za posodobitev številke
programa dodatnih kanalov)
ON
V primeru neskladja med podatki v shemi kanalov in prenesenimi
podatki televizor samodejno poišče kanale in obnovi podatke/
parametre v shemi kanalov.
yy ON: Ko je možnost sporočila o pregledovanju kanalov nastavljena
na ON, bodo hotelski gostje na zaslonih videli sporočilo o poteku
pregledovanja kanalov.
yy OFF: Hotelski skrbnik lahko nastavi možnost sporočila o
pregledovanju kanalov na OFF, če ne želi, da hotelski gostje na
zaslonih vidijo sporočilo o pregledovanju kanalov.
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF: Če je možnost Pan Euro MHEG izključena, se MHEG zažene v
skladu z obstoječimi specifikacijami izdelka.
yy ON: Če je možnost Pan Euro MHEG vključena, je MHEG nastavljen
na ON ne glede na specifikacije izdelka ali regijo.
My Channel
OFF
Omogočanje ali onemogočanje funkcije Mychannel.
Genre Editor
…
Channel Editor
4
Channel
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Channel Rescan
Message
4
30
Channel
Slovenščina
Opis
Možnost
Urejanje žanra za kanale. (Na voljo ob vključeni funkciji Mychannel)
Subtitle Auto On
OFF
Ta funkcija vključi/izključi funkcijo, ki samodejno vklopi podnapise v
določeni državi. To funkcijo podpirajo hotelski televizorji, ki podpirajo
sprejem digitalnega televizijskega signala (DVB), namenjenega Evropi.
Ta funkcija je povezana s specifikacijami podnapisov za Francijo.
Podnapisi preostalih držav delujejo v skladu s specifikacijami ustreznih
držav ne glede na vklop/izklop funkcije samodejnega predvajanja
podnapisov.
yy ON: Ko je funkcija samodejnega predvajanja podnapisov nastavljena
na ON, upošteva specifikacije podnapisov za Francijo.
yy OFF: Ko je funkcija samodejnega predvajanja podnapisov nastavljena
na OFF, ne upošteva specifikacij podnapisov za Francijo.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON: Širokozaslonski prikaz informacij o teletekstu.
yy OFF: Običajen prikaz informacij o teletekstu.
Funkcija hotelskega televizorja
Št.
5
Kategorija
Začetna
vrednost
Picture Menu Lock
OFF
Omogočanje ali onemogočanje menija Slika.
Menu Display
ON
yy ON: Prikaže se glavni meni.
yy OFF: Glavni meni se ne prikaže.
Tools Display
ON
yy ON: Prikaže se meni Orodja.
yy OFF: Meni Orodja se ne prikaže.
Channel Menu Display
OFF
yy ON: Prikaže se meni Kanal.
yy OFF: Meni Kanal se ne prikaže.
Menu OSD
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
7
8
OFF: Meni Domov se ne prikaže.
ON: Prikaže se meni Domov.
Urejanje menija Domov.
ON: Meni Domov se samodejno odpre.
OFF: Meni Domov se ne odpre samodejno.
Clock Type
OFF
Izberite vrsto ure (OFF/SW Clock/Ext. Clock)
yy OFF: Nobena možnost ure med hotelskimi možnostmi ne bo
delovala.
yy SW Clock: Delovala bo samo ura SW.
yy Ext. Clock: Možnost, povezana z uro LED, deluje kot Zatemnitev/
preizkus ure/oblika zapisa časa.
Local Time
Manual
Izberite način posodobitve podatkov ure.
Uporabite podatke ure kanala DTV za samodejno nastavitev ure ali
ročno nastavite uro, ko je televizor v samostojnem načinu.
Tiime Channel Type
…
Uporabite podatke ure iz katerega kanala DTV za nastavitev ure.
Time Channel Num
…
Številka kanala DTV.
Music Mode AV
OFF
Predvajanje glasbe s predvajalnika mp3 prek vhodnega vira AV. Ko je ta
funkcija vključena, lahko poslušate zvok s predvajalnika prek televizorja,
tudi če ni video signala. Ozadje televizorja je kljub temu osvetljeno. Tudi
dodajanje video signala deluje normalno.
Music Mode PC
OFF
Predvajanje glasbe s predvajalnika mp3 prek vhodnega vira PC. Ko
je ta funkcija vključena, lahko poslušate zvok s predvajalnika prek
televizorja, tudi če ni video signala. Ozadje televizorja je kljub temu
osvetljeno. Tudi dodajanje video signala deluje normalno.
Music Mode Backlight
OFF
Možnost vklopa/izklopa osvetlitve ozadja v načinu Glasba za
varčevanje z energijo.
Priority AV
1
Če je prednostno nastavljen določen vhod, je ustrezen vir samodejno
izbran v skladu s prednostno nastavitvijo, ko v ta vhod vstavite vtič.
Priority PC
2
Če je prednostno nastavljen določen vhod, je ustrezen vir samodejno
izbran v skladu s prednostno nastavitvijo, ko v ta vhod vstavite vtič.
Priority HDMI
3
Če je prednostno nastavljen določen vhod, je ustrezen vir samodejno
izbran v skladu s prednostno nastavitvijo, ko v ta vhod vstavite vtič.
AV Option
AV
Izberite vir RJP AV (izbira vira je odvisna od modela).
HDMI Option
HDMI 1
Ura
Music Mode
Remote Jack
Pack
Vklop/izklop delovanja sprednje plošče (lokalnih tipk).
yy Unlock: Odklep vseh tipk na plošči.
yy Lock: Zaklep vseh tipk na plošči.
yy OnlyPower: Zaklep vseh tipk na plošči razen tipke za vklop/izklop.
yy Menu/Source: Zaklep tipk Meni in Vir.
ON
Home Menu Auto Start
6
Opis
Možnost
Izberite, kateri vir HDMI na televizorju je povezan z vtičem RJP. (HDMI1/
HDMI2/HDMI3)
Slovenščina
31
Funkcija hotelskega televizorja
Št.
Kategorija
Možnost
USB Pop-up Screen
9
10
11
12
External Source
HP Management
Bathroom
Speaker
(HD470 brez
podpore)
Eco Solution
Default
External Source Banner
ON
Auto Source
OFF
yy ON: Ko je v televizor priključen zunanji vhodni vir, ga televizor
prepozna in samodejno preklopi nanj.
yy OFF: Funkcija samodejnega zaznavanja vira je izključena.
Anynet+Return Source
Power On
Src
HP Mode
OFF
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
2
Sub Amp Volume
6
Stopnja glasnosti ojačevalnika globokotonca v začetnem stanju ob
vklopu.
Energy Saving
OFF
Nastavitev svetlosti televizorja z namenom zmanjšanja porabe energije.
yy OFF: Izklop funkcije varčevanja z energijo.
yy Low: Nastavitev načina manjšega varčevanja energije televizorja.
yy Medium: Nastavitev načina srednjega varčevanja energije televizorja.
yy High: Nastavitev načina večjega varčevanja energije televizorja.
Welcome Message
OFF
Prikaz pozdravnega sporočila za pet sekund ob vklopu televizorja.
Urejanje pozdravnega sporočila.
OFF
Logo/Message
Vklop ali izklop funkcije prikaza logotipa Hospitality (Gostinstvo);
če je funkcija vklopljena, se ob vklopu televizorja še pred signalom
začetnega vira prikaže logotip, ki ostane prikazan toliko časa, kot je
nastavljeno v »Logo Display Time«.
Hospitality Logo DL
…
Prenos logotipa Hospitality. Zahteve datoteke z logotipom Hospitality:
yy Samo datoteke BMP ali AVI.
yy Največja dovoljena velikost datoteke: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
yy Datoteko lahko poimenujete samo samsung.bmp ali samsung.avi.
Logo Display Time
…
Čas prikaza logotipa Hospitality (3/5/7 sekund).
Clone TV to USB
-
Klonirajte trenutne možnosti televizorja na pomnilniško napravo USB.
Clone USB to TV
-
Klonirajte na pomnilniški napravi USB shranjene možnosti televizorja v
televizor.
OFF
Ko je možnost Nastavitev samodejne ponastavitve vključena in je
napajanje izključeno in vključeno ali pa je glavno napajanje izključeno
in vključeno, se podatki ponastavijo na klonirane vrednosti. Če kljub
vključeni možnosti Nastavitve samodejne ponastavitve ni klonirane
vrednosti, bo to prezrto in bo delovanje enako, kot če bi bila možnost
Nastavitev samodejne ponastavitve izključena.
Cloning
Slovenščina
Za specifične situacije si oglejte spodnjo tabelo.
Sub Amp Mode
Setting Auto Intialize
32
Izberite vrnitev na vir televizorja po prekinitvi povezave Anynet+ (HDMICEC). (Ta funkcija je zlasti uporabna za Guestlink RJP.)
Določa način delovanja ojačevalnika globokotonca.
0: Izklop funkcije ojačevalnika globokotonca (izklop PWM).
1: Določa glasnost globokotonca glede na glasnost glavnega zvočnika.
Glasnost globokotonca je odvisna od glasnosti vklopljene naprave,
minimalne glasnosti in maksimalne glasnosti.
2: Določa glasnost glede na nastavitev nadzorne plošče v kopalnici.
Hospitality Logo
14
Ko je naprava USB priključena v televizor:
yy Default: Prikaže se pojavno okno.
yy Automatic: Samodejno se odpre meni z vsebino naprave USB.
yy Disable: Ne prikažeta se ne pojavno okno ne meni.
Če je ta funkcija vključena, se na televizorju prikaže External Source
Banner (informacije), ko preklopite vir televizorja v drug zunanji vhod,
pritisnete tipko Info ali vklopite televizor.
yy ON: Informacije o zunanjem viru se prikažejo na zaslonu televizorja.
yy OFF: Informacije o zunanjem viru se ne prikažejo na zaslonu
televizorja.
Edit Welcome Message
13
Opis
Začetna
vrednost
Funkcija hotelskega televizorja
Št.
15
16
17
Kategorija
REACH Solution
Security
System
Opis
Možnost
Začetna
vrednost
REACH 3.0
OFF
REACH Channel
…
Izberite kanal posodobitev SIRCH.
Group ID
…
Izberite ID skupine SIRCH.
Ticker
OFF
REACH Update Time
…
Izberite čas posodobitve SIRCH. V času posodobitve SIRCH imate
možnost samodejne nadgradnje ob 12. uri dopoldne/popoldne ali ob
2. uri dopoldne/popoldne. Nadgradnje lahko opravljate v enournih ali
dvournih intervalih.
REACH Update
Immediate
…
yy ON: Vsakič ko televizor preklopi v stanje pripravljenosti, se izvede
posodobitev SIRCH.
yy OFF: Posodobitev SIRCH se izvede samo ob izbranem času
posodobitve SIRCH.
Room Number
…
Urejanje številke sobe.
REACH Server Version
0000
yy ON: Odpiranje REACH 3.0
yy OFF: Zapiranje REACH 3.0
yy ON: Prikazana je vsebina TICKER.
yy OFF: Vsebina TICKER ni prikazana.
Prikaz različice klonirane datoteke SIRCH, ki se trenutno posodablja v
televizorju.
Password Input
…
Vnos gesla 00000000.
Password Setting
…
Nastavitev novega gesla.
Password Reset
…
Ponastavitev gesla na 00000000.
Security Mode
…
ON ali OFF varnostnega načina.
USB
…
Omogočanje ali onemogočanje USB.
HDMI
…
Omogočanje ali onemogočanje HDMI.
TTX Security
…
Omogočanje ali onemogočanje funkcije teleteksta.
Self Diagnosis for TV
…
Odpiranje menija Samod. diagnoza.
yy Preizkus slike: za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko. Če se na
preizkusni sliki pojavi težava, izberite Da in sledite navodilom na
zaslonu.
yy Preizkus zvoka: težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem
vgrajene melodije. Če se med preizkusom pojavi težava, izberite Da in
sledite navodilom na zaslonu.
Self Diagnosis for HTV
…
To vam omogoča preverjanje stanja spremenljivega zvočnega izhoda
in komunikacije s sprejemnikom SI STB ali SBB. Če naletite na težave
s spremenljivim zvočnim izhodom ali komunikacijo s sprejemnikom SI
STB ali SBB, preverite to možnost.
SW Update
…
Funkcija posodobitve SW USB.
Service Pattern
OFF
Prikaz vzorca storitve.
Sound Bar Out
OFF
Zunanjo napravo, kot je Samsung Sound Bar, je mogoče povezati s
televizorjem prek povezave Anynet in zvok televizorja bo preusmerjen
na napravo Sound Bar. Če je funkcija IZKLJUČENA v tovarniškem
hotelskem meniju, je ta funkcija onemogočena in bo glavni televizijski
zvočnik izklopljen, ko je možnost Sound Bar VKLJUČENA in je zvočnik
povezan prek povezave HDMI.
Contact Samsung
…
Kontaktne informacije Samsung
Standby LED
ON
yy ON: Funkcija IR je vključena v stanju pripravljenosti.
yy OFF: Funkcija IR je izključena v stanju pripravljenosti.
TV Reset
…
Tovarniška ponastavitev.
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) je profesionalni in interaktivni daljinski upravljalnik, ki vam
omogoča posodobitve vdelane programske opreme televizorja, kloniranje podatkov, spremembe sheme kanalov,
vsebino S-LYNK REACH in vsebino TICKER prek RF DTV na več sto hotelskih televizorjih hkrati. Funkcije REACH so
na voljo samo v samostojnem načinu. Strežnik REACH je naprodaj posebej. Za več informacij o delovanju si oglejte
priročnik, ki je priložen strežniku REACH.
Slovenščina
33
Način HP
Glavni
zvočnik
VKLOP
VKLOP
VKLOP
VKLOP
VKLOP
VKLOP
VKLOP
VKLOP
VKLOP
VKLOP
Zatemnjeno
IZKLOP
Zatemnjeno
IZKLOP
Zatemnjeno
IZKLOP
Zatemnjeno
IZKLOP
Zatemnjeno
IZKLOP
IZKLOP
VKLOP
IZKLOP
VKLOP
IZKLOP
VKLOP
IZKLOP
VKLOP
IZKLOP
VKLOP
34
Slovenščina
VKLOP/
IZKLOP
funkcije
izklopa
zvoka
Dejanje na
televizorju
Izhod
Zvok glavnega zvočnika - DA (uporabljena je zadnja
IZKLOP VKLOP napajanja shranjena/uporabniško določena stopnja glasnosti)
Zvok HP - Ni na voljo
Glavni zvočnik - stopnja glasnosti se spreminja v skladu z
Večja/manjša glasnostjo, ki je prikazana na zaslonu
IZKLOP
glasnost
Zvok HP - Ni na voljo
Glavni zvočnik - izklop zvoka
VKLOP
Izklop zvoka
Zvok HP - Da - uporabljena je stopnja glasnosti HP v
meniju s hotelskimi možnostmi.
Zvok glavnega zvočnika - Ne (izklop zvoka)
večja/manjša
VKLOP
HP - večja/manjša glasnost v skladu s trenutno glasnostjo
glasnost
HP
Zvok glavnega zvočnika - Da.
IZKLOP
Vklop zvoka
Zvok HP - Ni na voljo
Zvok glavnega zvočnika - Ne (izklop zvoka)
IZKLOP VKLOP napajanja Zvok HP - DA (uporabljena je tovarniška stopnja glasnosti
HP)
Glavni zvočnik - izklop zvoka
Večja/manjša
IZKLOP
HP - večja/manjša glasnost v skladu s trenutno glasnostjo
glasnost
HP
Glavni zvočnik - Izklop zvoka (brez dejanja)
VKLOP
Izklop zvoka
HP - Preklop na izklop zvoka
večja/manjša Zvok glavnega zvočnika - Ne (izklop zvoka)
glasnost;
VKLOP ohranjanje stanja HP - večja/manjša glasnost v skladu s trenutno glasnostjo
z izklopljenim HP
zvokom
Zvok glavnega zvočnika - Ne (izklop zvoka)
IZKLOP
Vklop zvoka
HP - Da (glasnost v skladu s trenutno glasnostjo HP)
IZKLOP VKLOP napajanja
Večja/manjša
IZKLOP
glasnost
Če je upravljanje HP IZKLJUČENO, prisilno IZKLJUČITE
VKLOP
Izklop zvoka
večja/manjša glavni zvočnik.
(Če je upravljanje HP IZKLJUČENO, deluje enako kot
glasnost;
VKLOP ohranjanje stanja običajno delovanje HTV.)
z izklopljenim
zvokom
IZKLOP
Vklop zvoka
Opombe
Podobno običajnemu
delovanju, le da so
slušalke prisiljeno
povezane, tudi če niso
povezane fizično.
Enako kot v primeru
priključenih/izključenih
slušalk brez funkcije
upravljanja HP.
Pozdravno sporočilo
Funkcija pozdravnega sporočila vam omogoča prikaz sporočil po meri na televizorju ob vsakem vklopu televizorja s strani
gosta v hotelski sobi.
–– Nastavitve pozdravnega sporočila so v meniju s hotelskimi možnostmi.
–– Nastavitev pozdravnega sporočila mora biti ON, če želite, da se pozdravno sporočilo prikaže ob vklopu.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Hospitality Logo
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Nekatere možnosti v meniju ne obstajajo pri določenih modelih in regijah.>
–– Pozdravno sporočilo je lahko dolgo največ 25 znakov in ga je mogoče urediti v meniju s hotelskimi storitvami.
–– To je seznam znakov, ki jih lahko vsebuje pozdravno sporočilo.
✎✎ Dovoljene so samo velike črke od A do Z.
–– Pozdravno sporočilo je mogoče urediti z navigacijskimi in barvnimi tipkami in tipko Enter na daljinskem
upravljalniku, ko je na zaslonu prikazano »Edit Welcome Message«.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Pozdravno sporočilo in logotip hotela ne moreta biti sočasno prikazana.
Slovenščina
35
Logotip hotela
Funkcija logotipa Hospitality prikaže logotip hotela ob vklopu televizorja.
–– Nastavitve Hospitality Logo so v menijih načina Hospitality.
–– Prenos logotipa in elementi menija za prikaz logotipa so omogočeni, ko vključite možnost logotipa Hospitality.
–– Če je v pomnilniku shranjena slika logotipa in je možnost logotipa Hospitality vključena, se bo ob vklopu televizorja
prikazal logotip Hospitality.
–– Logotip Hospitality se ne prikaže, ko je možnost logotipa Hospitality izključena, tudi če je slika logotipa prenesena
v televizor.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
Welcome Message
ON
Edit Welcome Message
r
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Nekatere možnosti v meniju ne obstajajo pri določenih modelih in regijah.>
yy Hospitality Logo
–– Ta možnost vam omogoča, da izberete, ali naj se slika logotipa Hospitality prikaže ali ne.
–– Začetna vrednost je OFF.
–– Lahko jo nastavite na OFF ali ON.
–– Ko je možnost vključena, so prenos logotipa in elementi menija za trajanje prikaza logotipa dostopni.
yy Hospitality Logo DL
–– Ta možnost vam omogoča prenos slike logotipa v pomnilnik televizorja iz naprave USB.
–– Med kopiranjem slike v televizor se prikaže sporočilo Počakaj.
–– Ko je kopiranje uspešno dokončano, se prikaže sporočilo Dokončano.
–– Ko kopiranje ne uspe, se prikaže sporočilo Neuspešno.
–– Če naprava USB ni priključena, se prikaže sporočilo Ni naprave USB.
–– Če na napravi USB ni datoteke, ki jo želite kopirati, ali če ima datoteka napačno obliko zapisa (mora biti datoteka
BMP), se prikaže sporočilo Ni datoteke. Če se prikaže sporočilo Ni datoteke in je na napravi USB datoteka z
logotipom, preverite obliko zapisa datoteke.
yy Oblika zapisa datoteke z logotipom
–– Televizor podpira samo oblike zapisa datotek BMP in AVI.
–– Ime datoteke mora biti samsung.bmp ali samsung.avi.
–– Najvišja ločljivost oblike zapisa BMP je 1280 x 720.
–– Največja dovoljena velikost datoteke v obliki zapisa AVI je 30 MB.
–– Televizor ne spremeni velikosti ali merila slike.
36
Slovenščina
Kloniranje
Kloniranje USB je funkcija, s katero se prenesejo uporabniško konfigurirane nastavitve
(Slika, Zvok, Vnos, Kanal, Nastavitev in Hotel Setup) iz enega televizorja in se naložijo v
druge televizorje.
Vse uporabniško določene nastavitve iz televizorja (glavnega) je mogoče kopirati v napravo
USB.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
–– Kloniranje USB podpira samo standard 2.0.
yy Clone TV to USB: To je operacija, s katero se kopirajo shranjeni podatki iz določenega
območja TV EEPROM v napravo USB.
1. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
Logo/Message
Cloning
d
2. Odprite hotelske možnosti s pritiskom na te gumbe v naslednjem vrstnem redu.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete »Clone TV to USB«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Prikaže se sporočilo »Clone TV to USB«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Preverite lahko stanje kloniranja USB.
yy V teku: Med kopiranjem podatkov v napravo USB.
yy Dokončano: Kopiranje se je uspešno dokončalo.
yy Neuspešno: Kopiranje se ni uspešno dokončalo.
yy Ni USB-ja: Naprava USB ni priključena.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: To je operacija, s katero se v televizor prenesejo v napravi USB
shranjeni podatki.
1. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
2. Odprite hotelske možnosti s pritiskom na te gumbe v naslednjem vrstnem redu.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete »Clone USB to TV«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
4. Prikaže se sporočilo »Clone USB to TV«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Preverite lahko stanje kloniranja USB.
yy V teku: Med kopiranjem podatkov v napravo USB.
yy Dokončano: Kopiranje se je uspešno dokončalo.
yy Neuspešno: Kopiranje se ni uspešno dokončalo.
yy Ni USB-ja: Naprava USB ni priključena.
yy Ni datoteke: V napravi USB ni datoteke, ki jo želite kopirati.
✎✎ Aktivirajte kopiranje iz naprave USB v televizor s pritiskom na tipko ENTER za pet
sekund.
✎✎ Funkcija CLONE podpira samo serijo istega modela. (Ne deluje ustrezno za serije
različnih modelov.)
Za hitro, takojšnje kloniranje med namestitvijo vstavite pogon USB z glavnimi nastavitvami iz prvega televizorja in pritisnite
tipko Enter za pet sekund.
Slovenščina
37
Plug & Play
Funkcija Hotel Plug & Play samodejno izvede izbiro hotelskega načina, nastavitev države, nastavitev ure in nastavitev načina
slike ob prvem vklopu televizorja.
–– Funkcija Hotel Plug & Play je na voljo samo ob prvem VKLOPU.
–– Po nastavitvi televizorja in kloniranju televizorja v USB.
–– Nato mora televizor samo zapreti funkcijo Hotel Plug & Play, se povezati z napravo USB, nato pa zagnati kloniranje
USB-ja v televizor.
Televizor bo preklopil v način
RF
Samostojni način je
nastavljen
Local Set
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : EU
Change
Če je izbrana
možnost Samo
samostojno.
Configure your TV
Select your information in the
categories below.
Skip
Country
Select the country that
you're in now
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Če je izbrana možnost
Preskoči
Easy Set up
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu
Interactive
c
(Hotel Menu)
<Ta korak v določenih regijah ne obstaja.> Po
izbiri države v meniju z državami bo pri nekaterih
modelih na vrsti dodatna možnost nastavitve
številke PIN.
Če pozabite kodo PIN, v meniju Hotel izberite
Sistem → TV Reset. In znova nastavite kodo PIN
v Plug & Play.
Standalone Setup
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
Če je izbrana
samostojna nastavitev
Auto Tuning
Select your Language
To receive channels, configure the options
below then select Scan.
Select your language to start the on screen setup.
Aerial
English
Channel Type
Press the arrow
buttons to move
around the screen.
Press the enter button
to select.
Eesti
Suomi
Français
Terrestrial
Select the
connected aerial
that you want to use
to get channels.
Digital & Analogue
Scan
Deutsch
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Auto Tuning
TV Setup Complete!
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Auto Tuning Complete.
Your TV is now ready to use.
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Digital
TV
Radio
Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Music Mode
Change Settings
Ok
Remote Jack Pack
Scan Again
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
* Pri določenih modelih
se lahko razlikuje.
* Pri določenih modelih se
lahko razlikuje.
Logo/Message
Cloning
Clock
REACH Solution
You can adjust your time to set DST, Time
Zone and clock mode
Ko pritisnete gumb OK, se
prikaže meni hotela, kot
je prikazano na levi strani.
Dokončajte nastavitve menija
hotela, nato pa ponastavite
televizor. Lahko uporabljate svoj
televizor.
38
Slovenščina
Clock Mode
Date
--/--/----
Time
--:--
Time Zone
Auto
DST
Set current date and time
Auto
Off
--:--
1.LocalSet
–– Preverite Current Localset.
–– Če želite spremeniti localset, izberite možnost Change (Spremeni).
–– Če izberete možnost Skip (Preskoči), se prikaže zaslon Start (Začni).
2. Začni - Enostavna nastavitev
–– Če izberete možnost Standalone Only (Samo samostojno), je privzeto nastavljen hotelski način Samostojno.
–– Ko izberete možnost Interactive (Interaktivno), se prikaže meni Interaktivna nastavitev. Pritisnite gumb za izklop, da
zaprete meni Interaktivno.
–– Izberite možnost Standalone Plug & Play, da nadaljujete z naslednjim korakom.
3. Izbira jezika
–– Izberite jezik prikaza na zaslonu.
–– Čas prikaza: Časi prikaza in delovanje prikaza na zaslonu so enaki kot pri vseh modelih televizorjev Samsung za
široko potrošnjo.
4. Izbira države in načina slike
–– Izberite ustrezno državo in način slike.
–– Nekatere države ne obstajajo pri določenih modelih in regijah.
5. Samodejno iskanje
–– Izberite vir antene in vrsto kanala. Konfigurirajte nastavitve in izberite možnost Scan (Skeniraj).
–– Operacija Auto Tuning (Samodejno iskanje) začne iskati kanale.
–– Ko je operacija Auto Tuning (Samodejno iskanje) dokončana, se prikažejo informacije o kanalu.
6.Ura
–– Nastavite točen čas tako, da nastavite DST (Poletni/zimski čas) in Time Zone (Časovni pas).
7. Nastavitev televizorja je dokončana
Slovenščina
39
HD Plug & Play – lokalna nastavitev (samo Evropa)
yy Lokalna nastavitev je zelo pomembna vrednost nastavitve programske opreme, kot so jeziki, frekvence oddajanja itd.
yy Televizor morda ne bo deloval, če lokalna nastavitev ni ustrezno konfigurirana. Izberite ustrezeno lokalno nastavitev s
pomočjo priloženega seznama držav.
Možnost spreminjanja lokalne nastavitve
na prvi strani HD plug&play
Izbira ustrezne lokalne nastavitve s
pomočjo seznama držav
Televizor se bo samodejno znova zagnal
in uporabil novo lokalno nastavitev
Local Set
Local Set
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
Turn and reboot automatically
as Local Set is changed
EU
Current Localset : EU
Change
Regija
Europe
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Skip
Država
OK
Lokalna nastavitev
Bulgaria
Croatia
Czech
Estonia
Greece
Hungary
Latvia
Lithuania
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
EU-Others
EU
Italy
EU_ITALY
Austria
Germany
Switzerland
EU_GER
France
EU_FRANCE
Belgium
Luxembourg
Netherlands
EU_BELELUX
Portugal
Spain
EU_SPAIN
Countries List
Bulgria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Po vnovičnem zagonu se prikaže
posodobljena lokalna nastavitev
EU_FRANCE
Countries List
France
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Local Set
Current Localset : EU_FRANCE
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Change
Countries List
Austria, Germany, Switzerland
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Pritisnite Skip (Preskoči); splošni HD
plug&play se bo nadaljeval
Local Set
NORDIC
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Countries List
Denmark, Finland, Norway, Sweden
United Kingdom EU_UK
Ireland
CIS
Skip
EU_GER
Denmark
Finland
Norway
Sweden
NORDIC
Turkey
EU_TURKEY
Poland
EU_POLAND
Kazakhstan
CIS_RUSSIA
Current Localset : EU_FRANCE
Change
Skip
Russia
Ukraine
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for HTV
SW Upgrade
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
TV Reset
40
Slovenščina
Če morate spremeniti
lokalno nastavitev po
HD plug&play, kliknite
funkcijo ponastavitve
televizorja v
tovarniškem načinu
in lahko boste
nadaljevali s HD
plug&play, vključno s
spreminjanjem lokalne
nastavitve.
Start
Interactive
(Hotel Menu)
Standalone Plug & Play
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu.
Ura SW
Ura SW na zaslonu prikaže trenutni čas, ko uporabnik pritisne tipko Info na daljinskem upravljalniku v stanju pripravljenosti.
–– Če uporabnik pritisne tipko Info, ko je televizor v stanju pripravljenosti, se televizor vklopi in na zaslonu se za deset
sekund prikaže trenutni čas, nato pa se vrne v stanje pripravljenosti.
–– Čas je prikazan v obliki digitalne ure v običajni velikosti pasice. 12-urni ali 24-urni časovni format je določen v
skladu s formatom informacij.
–– Če uporabnik pritisne tipko Info, ko je televizor vključen, se izvede funkcija tipke z izvirnimi informacijami.
yy Podrobni opisi
–– Delovanje ure SW je odvisno od nastavitve vklopa/izklopa v meniju tovarniške namestitve.
–– Če je ura SW vključena, se možnost hitrega logotipa samodejni izključi. (Tudi če znova vklopite možnost hitrega
logotipa, se v tem primeru samodejno izklopi ob vnovičnem vklopu televizorja.)
–– Če je glavno napajanje izključeno, se časovna nastavitev ohrani samo v modelih z rezervnim kondenzatorjem in
RTC.
–– Ko je televizor v stanju pripravljenosti, prikazuje trenutni čas in ohranja nastavitve izklopa slike in zvoka.
–– V tem primeru je prikaz logotipa hotela izpuščen, tudi če je možnost logotipa hotela vključena.
–– Ta funkcija deluje samo v samostojnem načinu.
–– Specifikacije funkcij drugih tipk med delovanjem ure SW
–– Tipka Info deluje kot tipka za vklop/izklop.
–– Če pritisnete tipko za vklop/izklop ali tipko Info med delovanjem ure SW, televizor preklopi v stanje pripravljenosti.
–– Med delovanjem ure SW delujeta samo tipka za vklop/izklop in tipka Info.
–– V tem primeru funkcija časovnika vklopa ne deluje.
–– Časovnik izklopa in časovnik za spanje delujeta.
–– Ko je način ure v meniju Čas nastavljen na Ročno, krog RTC ohranja čas Sub Micom.
–– Čeprav trenutni čas ni konfiguriran, je prikazan na enak način kot meni. (--:--)
Slovenščina
41
Večkodni daljinski upravljalnik
Večkodni daljinski upravljalnik je poseben oddajnik, ki omogoča upravljanje več televizorjev z enim daljinskim upravljalnikom.
Ta funkcija je uporabna, če je na isti lokaciji več televizorjev, na primer v bolnišnici. Na zaslonu vira bo izpisano Nastavi
številko ID. Za več kod je mogoče podpirati največ devet različnih daljinskih prenosov tipk.
Prvotna koda ID vsakega televizorja je »0«.
Kodo ID je mogoče nastaviti in ponastaviti v načinu analognega televizorja in v načinu računalnika. (ni na voljo v kanalih za
teletekst ali DTV)
–– Koda ID je lahko od 0 do 9.
–– Tipki RETURN + MUTE držite pritisnjeni dlje kot sedem sekund in pritisnite tipko, ki jo želite nastaviti.
–– Na sredini zaslona bo izpisano Nastavi ID.
–– Izpisale se bodo naslednje besede. »Koda daljinskega upravljalnika je nastavljena na X. Če želite spremeniti kodo
daljinskega upravljalnika, vnesite izbrano številko.« (X je številka) To bo prikazano na zaslonu, dokler ne pritisnete
tipke za izhod.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Primer: televizor in daljinski upravljalnik bosta nastavljena na kodo ID #1, če uporabnik pritisne #1.
–– Izpisane bodo naslednje besede: »Koda daljinskega upravljalnika je spremenjena v 1«. Televizor je nato mogoče
upravljati samo z daljinskim upravljalnikom z isto kodo ID, kot jo ima televizor.
–– Če se kodi ID daljinskega upravljalnika in televizorja ne ujemata, se izpišejo naslednje besede:
»TV ID x« (x je ID televizorja)
–– Za ponastavitev kode ID držite pritisnjeni tipki EXIT + MUTE dlje kot sedem sekund. Kodi ID televizorja in
daljinskega upravljalnika bosta ponastavljeni na vrednost »0«. Izpisalo se bo: »Koda daljinskega upravljalnika je
nastavljena na vrednost 0«.
–– Način nastavitve in ponastavitve ID je odvisen od daljinskega upravljalnika. Oglejte si spodnjo tabelo.
Nastavitev ure
O MENU m → Sistem → Čas → Ura → Nastavitev ure
yy Vnesen je čas
–– Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost Ura in
nastavite uro.
yy Nastavitev časa interaktivnega načina
–– Če sistem hotela oddaja informacije o času, je čas nastavljen
samodejno.
–– Če sistem hotela ne oddaja informacij o času, časa ni mogoče
prikazati.
Čas
Ura
Časovnik za spanje
Časovn. za bujenje
Ura
Način ure
✎✎ Če je čas nastavljen, bo na sprednji plošči prikazana ura.
Slovenščina
Ročno
yy Nastavitev ure
yy Časovni pas
42
Izklop
Samod.
Channel Bank Editor (Samo Smoovie TV)
Channel Bank Editor je funkcija, ki omogoča urejanje kanalov s tremi različnimi bančnimi možnostmi.
Hotelski gostje lahko uživajo v določenih kanalih, ki so odvisni od bančne kartice.
Nastavitev funkcije Channel Bank Editor v samostojnem načinu
1. Odprite meni hotelskega samostojnega načina s pritiskom na »MUTE + 1 + 1 + 9 + Enter«
2. Izberite dobavitelja SI: “Smoovie”
3. Lahko si boste ogledali novo možnost menija »Channel Bank Editor«
4. Vnesite »Channel Bank Editor«
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Nekatere možnosti v meniju ne obstajajo pri določenih modelih in regijah.>
5. Uredite Channel Bank kot v spodnjem primeru.
a. Bank1 (Brezplačni kanal): Izberite kanal, ki bo uporabljen, ko daljinski upravljalnik ne bo imel kartice.
b. Bank2 (Družinska kartica - zelena): Izberite kanal, ki bo uporabljen, ko bo daljinski upravljalnik imel ZELENO
KARTICO.
c. Bank3 (Kartica za odrasle - rdeča): Izberite kanal, ki bo uporabljen, ko bo daljinski upravljalnik imel RDEČO
KARTICO.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soom
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Omembe uporabe daljinskega upravljalnika SMOOVIE
1. Če izberete SMOOVIE kot SI Vendor, morate uporabiti daljinski upravljalnik SMOOVIE.
2. S številskimi tipkami daljinskega upravljalnika lahko uporabniki izberejo samo kanale Bank1.
Če želite zamenjati kanal z zeleno ali rdečo kartico, uporabite tipki za pomikanje po kanalih navzgor/navzdol.
3. V vodniku po kanalih ali na seznamu kanalov lahko uporabniki vidijo samo seznam kanalov Bank1.
Slovenščina
43
Channel Editor
Channel Editor ureja številko in ime kanala.
–– Uporabite Channel Editor za razvrščanje kanalov po številkah kanalov po željah uporabnika.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Nekatere možnosti v meniju ne obstajajo pri določenih modelih in regijah.>
Enostavni koraki za Urejevalnik kanalov v samostojnem načinu
Korak
Širši pregled
1
Uporabite ‘Samodejno shranjevanje kanalov’ v meniju s hotelskimi možnostmi
2
Odprite ‘Urejevalnik kanalov’ v meniju s hotelskimi možnostmi
3
Sestavite tabelo, ki je povezana s končnimi seznami kanalov, ki jih želite
4
Preuredite kanale z gumbom TOOLS (Orodja) na osnovi tabele, ki ste jo sestavili
5
Pritisnite gumb EXIT ali RETURN za izhod.
<Za lažje razumevanje si oglejte naslednje podrobnosti>
44
Slovenščina
My Channel
Določi državo in žanr za kanale v hotelski ponudbi in če uporabnik izbere državo in žanr, prikaže ustrezne kanale.
yy Najprej morate izbrati državo, sicer ne morete nastaviti žanra.
yy Če izberete žanr, ki nima dodanih kanalov, bodo na seznamu kanalov prikazani vsi razpoložljivi kanali.
yy My Channel deluje samo v samostojnem načinu.
yy SI Vendor v samostojnem načinu: To ne deluje, če je izbrana možnost Smoovie.
yy Ta možnost je v hotelskih možnostih v meniju Hotel -> servisnem načinu in jo je mogoče vključiti ali izključiti.
yy Ta možnost deluje, samo če je vključena.
Sestava kanala [način Žanr]
Standardni
Kategorija
Način kanala
Aktivacija načina
antene
Opis
Zračna/kabelska
Hotel
Vse (privzeto)
O
Novice
O
Radio
O
Zabava
O
Šport
O
Hotel
O
Žanr
Navedite način kanala žanra po vsaki državi, ki je bil
upravljan v tovarniškem načinu.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Za število elementov, ki so prikazani na seznamu, si oglejte dokument o oblikovanju.
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
MODER
Vrnitev na zaslon. (Nastavitev žanra: Zadnja država in žanr)
Obdrži prejšnje
Enter
Izbere element.
Enter
Naslednji/prejšnji kanal
Premakni oznako po straneh.
(Brez vodnika)
GOR/DOL
Navigacija po vsaki državi, seznamu žanrov. (na krožni način.)
DESNO
Izbira označenega elementa in premik oznake na razdelek Žanr.
RETURN
Vrnitev na zaslon. (Nastavitev žanra: Zadnja država in žanr)
(Brez vodnika)
EXIT
Vrnitev na zaslon. (Nastavitev žanra: Zadnja država in žanr)
(Brez vodnika)
Premakni
Slovenščina
45
✎✎ Opombe
yy V tem razdelku je opisana postavitev sprednjega uporabniškega vmesnika, ki se prikaže ob vklopu televizorja.
(Tovarniški način > Način Žanr: Omogoči)
yy Žanr je podseznam pri vsaki državi.
yy Zaslon oddajanja, ki je bil prikazan v zadnjem spominskem kanalu.
–– Če želi uporabnik obdržati prejšnjo shemo kanalov po državah in žanrih, pritisnite tipko ‘MODRO’, RETURN in
EXIT na daljinskem upravljalniku, da zaprete sprednji uporabniški vmesnik.
✎✎ Itd.
yy Privzeta oznaka: Zadnji elementi v pomnilniku (država, žanr)
yy Časovna omejitev (60 s)
Elementi
Št.
Ime
Opis
1
Zaslon v ozadju
Prikaz zadnjega kanala iz pomnilnika, ki se je prikazal ob vklopu televizorja.
2
Naziv funkcije
To je ime funkcije.
3
Trenutno stanje
Prikaz trenutnih nastavitev države/žanra.
4
Elementi države
Prikazan je seznam elementov za države.
Prikaz zadnje izbrane države.
5
Elementi žanra
Prikazan je seznam elementov za žanr.
Prikaz razpoložljivih elementov žanra po vsaki državi, ki so bili upravljani v tovarniškem načinu.
(vedno ponudi element ‘Vse’)
Prikaz zadnjega izbranega žanra.
6
Oznaka
Če je naziv elementa predolg za prikaz v polju, deluje samodejno pomikanje besedila.
7
Indikator
To se prikaže, če obstaja prejšnja ali naslednja stran.
8
Nav. Pomoč
Vodnik po tipkah je poravnan desno.
46
Slovenščina
Označite interakcijo [elementi države]
yy Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
✎✎ Opombe
yy Uporabniki se lahko pomikajo po seznamu elementov vsake države in žanra s pritiskom na tipki za pomikanje navzgor
ali navzdol na daljinskem upravljalniku.
yy Krožna navigacija je podprta.
1
My Channel
My Channel
DOL
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
GOR
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
DOL x 5
GOR x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
GOR
DOL
GOR
DOL
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
GOR x N
DOL x N
KONEC
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Country
Genre
Genre
South Korea
All
South Korea
All
Spain
News
Spain
News
Sweden
Radio
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
Turkey
Entertainment
UK
Sports
UK
Sports
USA
Hotel
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Slovenščina
47
Označite interakcijo [Privzeti žanr]
yy Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER / DESNO
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
LEVO
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Trenutna izbira države je označena.
yy Privzeta oznaka: Trenutna izbira žanra.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ENTER / DESNO
Genre
Austria
All
News
Belgium
News
Radio
China
Radio
Austria
All
Belgium
China
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
LEVO
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Očitno gre za napako v izvirnem besedilu. Moralo bi
pisati »Drugi element države je označen.«. Preverite. (Npr.
Francija)
48
Slovenščina
OK
Cancel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Privzeta oznaka: Vse
Interakcija spremembe načina 1 (1/2)
yy Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
DOL
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
LEVO
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Trenutni žanrski način: Vse države/šport
ENTER / DESNO
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
Country
GOR
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
DOL
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Če je izbrana država, se oznaka
samodejno premakne na meni z žanri.
ENTER / DESNO
6
Slovenščina
49
Interakcija spremembe načina 1 (2/2)
yy Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Izpiše se sporočilo o dokončani spremembi žanrskega
načina.
yy Časovna omejitev (5 s)
ENTER / RETURN / Časovna omejitev
Genre Mode changed to Aistria / News.
50
Slovenščina
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Če pritisnete levo tipko meni od žanra do države
označi obstoječo izbrano državo.
Interakcija spremembe načina 2 (1/2)
yy Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
DOL x 6
Genre
All Country
All
Austria
All
Austria
News
Belgium
News
Belgium
Radio
China
Radio
China
Entertainment
Denmark
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Sports
Finland
Hotel
France
Hotel
OK
Cancel
GOR x 6
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Trenutni žanrski način: Vse države/šport
ENTER / DESNO
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
MODER
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Trenutni žanrski način: Vse države/šport
yy Če je izbrana država, se oznaka samodejno
premakne na meni z žanri.
Slovenščina
51
Interakcija spremembe načina 1 (2/2)
yy Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
POWER
Genre Mode changed to Aistria / News.
Power Off
yy Trenutni žanrski način: Avstrija/novice
POWER
Genre Mode changed to Aistria / News.
yy Trenutni žanrski način: Avstrija/novice
52
Slovenščina
Urejevalnik žanra
yy Izbiro države in žanra je mogoče opraviti v meniju s seznamom kanalov.
yy S pritiskom na rdečo tipko omogočite podseznam držav, od koder se lahko pomaknete navzdol in izberete želeno
državo.
yy Izbiro žanra lahko opravite s tipko Levo/desno, tj. z vodoravnim drsenjem po meniju s seznamom kanalov.
yy Če želi uporabnik spremeniti žanr ali državo v stanju vklopa televizorja, lahko to opravi s to funkcijo.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
Urejevalnik za nastavitev žanra za vsak hotelski televizijski kanal.
Shranjene kanale je mogoče dodati določenemu žanru v meniju urejevalnika žanrov.
Kanal lahko pripada več žanrom.
Razpoložljive možnosti žanrov so: Novice, radio, zabava, šport in hotel.
Izbiro žanra je mogoče opraviti na sprednjem uporabniškem vmesniku Mychannel ali na seznamu kanalov.
Ta funkcija razvrsti kanale določenega žanra na seznam. Gost lahko izbere želeni žanr in nato izbere kanal s
pomikanjem po seznamu navzdol.
Slovenščina
53
Shema mešanih kanalov
Funkcija sheme mešanih kanalov kombinira kanale zračne, kabelske in satelitske antene.
–– Funkcija sheme mešanih kanalov mora biti nastavljena na ON (Vključeno), če želite kombinirati kanale zračne, kabelske
in satelitske antene.
–– Z Urejevalnikom kanalov razvrstite kanale po vklopu funkcije »Mixed Channel Map« v meniju s hotelskimi možnostmi.
Sound Bar
yy Samsung Sound-Bar & Hospitality TV v letu 2015
–– S podporo HDMI 1.4 za Samsung Sound-Bar & hospitality TV lahko poslušate zvok s televizorja prek naprave
Sound-Bar s pomočjo enega kabla HDMI.
–– Podprt model.
yy Sound-Bar: HW-F350/F450/F550
yy Delovanje »Hotel mode« iz naprave Sound Bar
–– Naslednje hotelske možnosti televizorja je treba nastaviti vnaprej.
yy Hotelska možnost → Vklop → Glasnost ob vklopu = »Enable« (Omogoči) / Glasnost ob vklopu / Najv. glasnost
yy Hotelska možnost → Zunanja naprava → Izhod za Sound Bar = »On« (Vklop)
–– Priključite kabel HDMI iz izhodnih vrat HDMI na napravi Sound-Bar v vrata HDMI1 hotelskega televizorja.
–– Po priključitvi na hotelski televizor 2015 prek kabla HDMI naprava Sound-Bar samodejno zazna televizor med
vklopom in sama preklopi v »hotelski način«.
–– Sprememba glasnosti ob vklopu in najvišje glasnosti na televizorju se prenese tudi na priključeno napravo SoundBar, saj se televizor dvakrat vklopi.
yy Lastnosti »hotelskega načina« v napravi Sound Bar
–– S televizorjem usklajen vklop/izklop.
–– Omogočen HDMI_CEC.
–– Dostop do izhodnih vrat »HDMI OUT«. (Drugi izhodi so onemogočeni)
–– S televizorjem usklajeni glasnost ob vklopu in najvišja glasnost. (Glasnost naprave Sound-Bar je nastavljena na
polovico vrednosti glasnosti televizorja)
–– Nastavljivi glasnost ob vklopu in najvišja glasnost iz menija s hotelskimi možnostmi na televizorju. (Glasnost naprave
Sound-Bar = glasnost televizorja/2)
Primer) Če je nastavitev glasnosti na televizorju »glasnost ob vklopu=20 in najvišja glasnost=90«, bo naprava
Sound-Bar delovala z glasnostjo ob vklopu=10 in najvišjo glasnostjo=45.
*Pri določenih modelih se lahko ta funkcija razlikuje.
54
Slovenščina
Nameščanje stenskega nosilca
1. Za nameščanje kompleta stenskega nosilca z VODILNIM NOSILCEM, ki ga priskrbi SAMSUNG, si oglejte »Navodila za
hitro namestitev na steno«
2. Za namestitev drugega stenskega nosilca si oglejte naslednje:
Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno. Za podrobne informacije o pritrditvi
na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, se
za pomoč obrnite na tehnika. Priporočamo, da izdelka ne nameščate sami.
Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste televizor
namestili sami.
Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)
✎✎ Oprema za namestitev na steno ni priložena, naprodaj je posebej.
Opremo za namestitev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrjevanju na druge gradbene materiale
se obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne
poškodbe.
✎✎ OPOMBA
yy Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.
yy Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.
yy Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
yy Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od standardnih dimenzij, saj lahko poškodujejo notranjost televizorja.
yy Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov
razlikuje glede na njene specifikacije.
yy Vijakov ne privijajte premočno. Lahko namreč poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete
sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
yy Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev na
steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
yy Pri nameščanju televizorja ne nagnite za več kot 15 stopinj.
palci
Spec. VESA (A * B)
24
75 x 75
28
100 x 100
32~40
200 x 200
48~55
400 x 400
Standardni vijak
Število
M4
4
M8
Opreme za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi
električnega šoka.
Slovenščina
55
Pritrjevanje televizorja na steno
[
Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Zlasti bodite pozorni na to, da se vaši otroci ne
sklanjajo nad televizorjem ali ga destabilizirajo, saj se lahko televizor prevrne in povzroči težje telesne ali smrtne poškodbe.
Upoštevajte vse previdnostne ukrepe na priloženem varnostnem letaku. Za dodatno stabilnost in večjo varnost namestite
pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.
Preprečevanje padca televizorja
1. Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta vijaka trdno privita na steno.
✎✎ Morda boste potrebovali dodaten material, kot je sidrni vložek, odvisno od vrste stene.
✎✎ Vijaka, objemki in vrvica, ki so potrebni za to, niso priloženi, zato jih kupite posebej.
2. Odstranite vijaka iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite ju v objemki in privijte nazaj na televizor.
✎✎ Vijaka morda nista priložena izdelku. V tem primeru kupite vijaka z naslednjimi specifikacijami.
3. Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite z močno vrvico in to trdno zavežite.
✎✎ OPOMBA
yy Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
yy Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v višini objemk na televizorju ali nižje.
yy Preden televizor premaknete, vrvico odvežite.
4. Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani ali obrabljeni. Če niste prepričani o varni
namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitev.
Ključavnica Kensington proti kraji
Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava za
fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem prostoru. Videz
in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca.
Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen
ključavnici Kensington.
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
Poiščite ikono »K« na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg
ikone »K«.
1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okrog večjega, nepremičnega
predmeta, kot je miza ali stol.
2. Konec kabla s ključavnico potisnite skozi zanko kabla ključavnice Kensington.
1
<Dodatno>
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku (1).
4. Zaklenite zaklep.
✎✎ To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
✎✎ Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
✎✎ Mesto ključavnice Kensington se morda nahaja drugje, odvisno od modela.
56
Slovenščina
Specifikacije
Elementi
Specifikacije
PAL,SECAM DVB-TC,DTMB
(Hongkong),DVB-T2C
Televizijski sistem
24-28 palcev: 5W X 2
Izhod za zvočnik
Spremenljivi zvok
Računalnik
A/V
DATA
HG32ED470 je 5 W X 2,
drugi je 32 palcev po 10 W x 2
40 palcev / 48 palcev / 55 palcev: 10 W x 2
Zvočni izhod
Vhod
Komentar
EXT(RGB)
4 W mono 8 ohm SPK’
D-sub, Audio-L/R
Vhod za zvočni/slikovni signal
Vhod scart
HDMI
Združljivo s specifikacijami HDMI
Antena
75 ohm neuravnoteženo, vhod Din, vhod F
DATA
RJ-12
RJP
RS232
Vrtenje stojala (levo/desno)
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
Izhod za telefonski vtič
Zvočni izhod BTL
20˚ / 60˚ / 90˚
Modeli, ki podpirajo funkcijo vrtenja:
HG**D670
(Omrežje HG32AD670DJXZK ni podprto)
Drugi modeli ne podpirajo funkcije vrtenja
10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
10% ~ 80%
Temperatura shranjevanja
-20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Vlažnost pri shranjevanju
5% ~ 95%
nekondenzirajoča
nekondenzirajoča
✎✎ Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
✎✎ Za informacije o napajanju in več o porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
✎✎ Zgornje specifikacije se lahko razlikujejo, odvisno od modela.
✎✎ Za več informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za določen izdelek, kot so
denimo REACH, WEEE in baterije, obiščite stran http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenščina
57
Podprte video oblike zapisa
Datotečna
pripona
Vsebnik
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
Video kodek
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
Ločljivost
Bitna hitrost
(Mb/s)
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711 (A-Law,
μ-Law)
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
30
640 x 480
8
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
Zvočni kodek
20
Vorbis
✎✎ Druge omejitve
yy Video vsebina ne bo predvajana ali se ne bo predvajala pravilno, če je vsebina ali vsebnik poškodovan.
yy Zvok ali video morda ne bo deloval, če imajo vsebine standardno bitno hitrost/hitrost sličic, ki je višja od združljive
hitrosti sličic/s, ki je navedena v tabeli.
yy Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
yy Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.
yy Meni se lahko prikaže pozneje, če video presega 10 Mb/s (bitna hitrost).
Videodekoder
Zvočni dekoder
yy Podpira doH.264, raven 4.1 (ne podpira FMO/ASO/RS).
yy Hitrost sličic:
–– Manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic.
–– Več kot 1280 x 720: največ 30 sličic.
yy VC1 AP L4 ni podprt.
yy GMC ni podrt.
yy
yy
yy
yy
WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok in profil M2.
Zvok WMA brez izgub ni podprt.
Vorbis podpira do 2-kanalni zvok.
Dolby Digital Plus podpira do 5.1-kanalni zvok.
Podprte oblike zapisa podnapisov
yy Zunanje
yy Notranje
Ime
Datotečna pripona
Ime
Vsebnik
Oblika zapisa
MPEG-4 timed text
.ttxt
Xsub
AVI
Oblika zapisa slike
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Oblika besedila
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Advanced SubStation
Alpha
MKV
Oblika besedila
Mikro DVD
.sub ali .txt
SubRip
MKV
Oblika besedila
SubStation Alpha
.ssa
MPEG-4 timed text
MP4
Oblika besedila
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Podprte oblike zapisa fotografij
Podprte oblike zapisa glasbe
Datotečna pripona
Vrsta
Ločljivost
Datotečna
pripona
Vrsta
Kodek
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
WMA
WMA
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
58
Slovenščina
*.wav
*.mid
*.midi
wav
wav
midi
midi
Pripomba
Podpira do dva kanala
Podpira do dva kanala
WMA 10 Pro podpira do
5.1-kanalni zvok in profil M2.
(Zvok WMA brez izgub ni
podprt.)
Iskanja ni mogoče podpreti
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
V primeru vprašanj ali komentarjev glede izdelkov Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
Država
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
Center za pomoč strankam
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
02-201-24-18
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
Spletno mesto
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
34902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
HD470_670-EU-SLV-04
Download PDF

advertising