Samsung | AR12KSPDBWKN | Samsung 11.942 Btu/h, AR7500 Stenska klimatska naprava s takojšnjim hlajenjem Navodila za uporabo

EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 1
2016/4/14 18:58:46
Vsebina
Priprave
Namestitev omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Preverjanje pred uporabo brezžičnega usmerjevalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Povezovanje omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Povezovanje brezžičnega usmerjevalnika IP s klimatsko napravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Preverjanje statusa povezave na prikazovalniku plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Začetek uporabe aplikacije Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Registracija Samsungovega računa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prenos aplikacije Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Registracija izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Osnovno delovanje
Uporaba aplikacije Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Opis zaslonov in glavnih funkcij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Aplikacija Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nadzorni zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Upravljanje klimatske naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavitev klimatske naprave (za operacijske sisteme Android) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Drugo
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ta izdelek je pametna klimatska naprava, ki podpira storitve Samsung Smart Home.
Podrobnosti lahko preverite na spletni strani Samsung.com.
OPOZORILO
i.Opozorilna navedba glede izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji – za ohranjanje razdalje 20 cm pri
nameščanju tega modula.
ii.Opozorilo, da tega modula ni dovoljeno namestiti in upravljati istočasno kot druge radio naprave brez dodatne
ocene ali FCC izjave o skladnosti.
iii.navodila za gostiteljski sistem; gostiteljski sistem mora biti ustrezno označen z oznako, da "Vsebuje FCC ID :
A3LSWL-B70F"
iv.Vaša naprava uporablja neharmonizirano frekvenco in je mišljena za uporabo v vseh evropskih državah. WLAN je
v EU mogoče neomejeno upravljati v notranjih prostorih, ni pa ga mogoče upravljati na prostem v Franciji.
Slovenščina-2
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 2
2016/4/14 18:58:46
Namestitev omrežja
[Povezovanje omrežja]
Brezžični usmerjevalnik IP povežite s klimatsko
napravo.

[Registracija]
Pojdite na http://www.samsungsmartappliance.com
in registrirajte storitev.
01 PRIPRAVE
Preverjanje pred uporabo brezžičnega usmerjevalnika
 Ta Wi-Fi klimatska naprava podpira samo naslednje tri vrste šifriranja:
-- Odprto (Brez šifriranja) WPA/TKIP, WPA2/AES
-- Če uporabljate drugo vrsto šifriranja, morda ne boste mogli vzpostaviti Wi-Fi povezave.
ffZa namestitev Wi-FI klimatske naprave morate notranjo enoto namestite blizu brezžičnega usmerjevalnika. V primeru
šibkega Wi-Fi signala se pametna aplikacija lahko izključi, odvisno od jakosti Wi-Fi signala.
ffZa uporabo pametne aplikacije mora biti pametni telefon v območju Wi-Fi signala.
ffPri širokopasovnem mobilnem internetnem dostopu pametno aplikacijo lahko uporabljate, kadar je zaščitni ključ za
mobilno širokopasovno povezavo aktiviran za Wi-Fi.
ffTa izdelek podpira samo DHCP (omrežni protokol za dinamično nastavitev gostitelja). Če uporabniki uporabljajo obstoječ
brezžični usmerjevalnik, mora biti vklopljena možnost DHCP strežnika.
ffZa brezžični usmerjevalnik izberite kanal, ki v tistem trenutku še ni v uporabi.
ffČe bo brezžični usmerjevalnik povezan na kakršen koli drug način, kot je opisano zgoraj, usmerjevalnik morda ne bo
povezan s klimatsko napravo ali ne bo deloval. Za uporabo 802.11n se priporoča uporaba WPA2/AES.
ffBrezžično okolje v okolici lahko vpliva na povezljivost brezžičnega omrežja.
ffČe ima ponudnik internetnih storitev stalno registriran uporabnikov PC ali MAC naslov (unikatna identifikacijska številka),
povezava klimatska naprava morda na internet morda ne bo mogoča. Če morajo biti na internet poleg osebnega
računalnika povezane tudi druge naprave, vprašajte vašega ponudnika internetnih storitev (PIS) o postopkih za
vzpostavitev internetne povezave.
ffČe vaš ponudnik internetnih storitev za vzpostavitev internetne povezave potrebuje identifikacijsko (ID) številko ali geslo,
vaše klimatske naprave morda ne bo mogoče povezati na internet. V tem primeru morate za vzpostavitev internetne
povezave vnesti vašo ID številko ali geslo.
ffInternetne povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti zaradi težav s požarnim zidom. V tem primeru se obrnite na
vašega ponudnika internetnih storitev.
ffČe internetne povezave ne morete vzpostaviti tudi, če sledite postopkom vašega ponudnika internetnih storitev, se,
prosimo, obrnite na Samsungov servisni center.
Slovenščina-3
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 3
2016/4/14 18:58:46
Povezovanje omrežja
Povezovanje brezžičnega usmerjevalnika IP s klimatsko napravo

Brezžični usmerjevalnik
(Brezžični usmerjevalnik, ki podpira strežnik DHCP.)
Vrata LAN na steni
LAN kabel
ffZa namestitev brezžičnega usmerjevalnika glejte navodila za
uporabo ustreznega usmerjevalnika.
ffPametna klimatska naprava Samsung podpira komunikacijske
protokole IEEE802.11 b/g/n (2,4 Ghz).
ffZa namestitev brezžičnega usmerjevalnika glejte navodila za
uporabo posameznega proizvajalca.
Samsung strankam ne zagotavlja navodil za brezžične
usmerjevalnike.
ffNepotrjenega usmerjevalnika morda ne bo mogoče povezati s
klimatsko napravo.
ffPotrjen usmerjevalnik ima na embalaži ali navodilih za uporabo
naslednji logotip.
Preverjanje statusa povezave na prikazovalniku plošče
ffOpis Wi-Fi prikazovalnika
1) Če je LED indikator za Wi-Fi izklopljen:
Ni povezave s klimatsko napravo
Ni povezave z internetom
2) Če LED indikator za Wi-Fi vklopljen:
Povezava s klimatsko napravo je vzpostavljena
Povezava z internetom je vzpostavljena
Slovenščina-4
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 4
2016/4/14 18:58:46
Začetek uporabe aplikacije Samsung Smart Home
Registracija Samsungovega računa
ffPred pričetkom uporabe aplikacije Samsung Smart Home registrirajte Samsungov račun.
01 PRIPRAVE
OPOMBA
• Če ob zagonu aplikacije Samsung Smart Home samodejna prijava ni
nastavljena, se zaslon Samsungovega računa prikaže samo enkrat na začetku.
Če uporabljate Samsungov pametni telefon in ste Samsungov račun že
registrirali v nastavitvah vašega pametnega telefona, se lahko samodejno
prijavite v aplikacijo Samsung Smart Home.
-- Če uporabljate iPhone, morate prijavo opraviti vsakič, ko želite uporabiti
aplikacijo, saj prijavni podatki v tem primeru niso samodejno nastavljeni.
Prenos aplikacije Samsung Smart Home
ffAplikacijo Samsung Smart Home lahko prenesete na svoj pametni telefon tako, da v trgovini Play, Galaxy Apps ali iPhone
App vtipkate iskalni pojem "Samsung Smart Home".
• Aplikacija Samsung Smart Home je podprta na operacijskih sistemih Android 4.0 (ICS) ali novejših ter je
optimizirana za uporabo na pametnih telefonih Samsung (serije Galaxy S ali Note). Če boste aplikacijo zagnali na
OPOMBA
pametnem telefonu drugih proizvajalcev, bodo nekatere funkcije morda delovale drugače.
• Pri telefonih iPhone je aplikacija podprta na operacijskih sistemih iOS 7 ali novejših.
• Za namene izboljšanja uporabe in delovanja izdelka se uporabniški vmesnik aplikacije Samsung Smart Home lahko
spremeni brez predhodnega obvestila.
Registracija izdelka
ffPred pričetkom uporabe aplikacije Samsung Smart Home registrirajte izdelek za storitve Samsung Smart Home.
a
b
d
3
c
1
2
4
1. Poiščite (ⓐ) ali izberite (ⓑ) državo uporabnika in pritisnite gumb Save.
Slovenščina-5
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 5
2016/4/14 18:58:47
Začetek uporabe aplikacije Samsung Smart Home
2. Pritisnite gumb Yes, da registrirate izdelek za storitve Samsung Smart Home.
3. Na seznamu izdelkov izberite Room AC.
4. Vnesite podatke brezžičnega usmerjevalnika (ⓒ) , ki ga boste povezali, ter nato pritisnite gumb Next.
-- Če želite spremeniti povezan usmerjevalnik, pritisnite ikono ( )(ⓓ) in izberite ime dostopne točke vašega brezžičnega
usmerjevalnika.
5. [Daljinsko upravljanje TIPA 1] Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Timer (Programska ura) in ga držite 4
sekunde.
[Daljinsko upravljanje TIPA 2] Na daljinskem upravljalniku najprej pritisnite gumb 2ndF in nato gumb Wi-Fi.
-- Na sprednjem prikazovalniku klimatske naprave se bo prikazalo sporočilo
.
6. Nastavite klimatsko napravo v skladu z napotki na zaslonu.
7. Nastavitev omrežja se bo izvedla samodejno.
8. Ko je postopek registracije izdelka zaključen, se prikaže glavni zaslon aplikacije Samsung Smart Home.
-- Ikona za klimatsko napravo je dodana na seznam naprav.
• Pri telefonih iPhone se zgoraj opisan postopek lahko nekoliko razlikuje.
OPOMBA
Slovenščina-6
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 6
2016/4/14 18:58:47
Uporaba aplikacije Samsung Smart Home
Opis zaslonov in glavnih funkcij
Zaslon z napravami
01 PRIPRAVE
ffPo končani registraciji pametnih aparatov Samsung za storitve Samsung Smart
Home Service, lahko vse te aparate upravljate preko oddaljenega nadzora.
Glavni zaslon
1
1. Izberite ikono pametnega aparata (Room AC), da se premaknete na zaslon za nadzor
naprave Smart Home Device Control.
2. Samsungove pametne aparate lahko integrirano upravljate s 4 načini, kot so Going
out (Odhod zdoma), Coming home (Prihod domov), Good night (Lahko noč) in Good
morning (Dobro jutro).
-- Podrobnosti lahko nastavite z uporabo menija Master key (Glavna tipka).
2
Zaslon menija
ffSamsungove pametne aparate lahko upravljate s 5 meniji.
Chat control
(Upravljanje
preko klepeta)
Pametne aparate lahko enostavno upravljate, lahko pa preverite tudi
stanje aparatov.
Home view
(Prikaz doma)
Ko ste zdoma, lahko preverite notranjost svojega doma tako, da
uporabite kamero, nameščeno na pametnih aparatih.
Master key
(Glavna tipka)
Z uporabo glavnih tipk, kot so Going out (Odhod zdoma), Coming
home (Prihod domov), Good night (Lahko noč) in Good morning
(Dobro jutro), lahko upravljate več pametnih aparatov hkrati.
Customer
service (Storitve
za kupce)
Na tem mestu si lahko prenesete priročnike za uporabo izdelka ali
zahtevate poprodajne storitve v primeru okvare izdelka.
Settings
(Nastavitve)
Na tem mestu lahko upravljate ali preverite storitve (dodajanje
naprav, izbira države itd.) in informacije (različica, odprta koda).
Slovenščina-7
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 7
2016/4/14 18:58:47
Uporaba aplikacije Samsung Smart Home
Aplikacija Samsung Smart Home
ffAplikacija Smart Home, ki se uporablja izključno za klimatsko napravo, vam zagotavlja raznovrstne funkcije, kot so
Operation (Delovanje), Additional options (Dodatne možnosti), On/Off timer (Programska ura za vklop/izklop naprave),
Power consumption check (Preverjanje porabe energije), Settings (Nastavitve) itd.
1. Namestite aplikacijo Samsung Smart Home.
2. Ko je namestitev zaključena, izberite ikono Room AC na zaslonu aplikacije Samsung Smart Home, ki prikazuje naprave.
3. Prikaže se nalagalni zaslon klimatske naprave.
4. V aplikaciji Samsung Smart Home se prikaže upravljalni zaslon klimatske naprave.
-- Za podrobnosti glede upravljalnega zaslona glejte poglavje 'Upravljalni zaslon'. (Glejte stran 10.)
Slovenščina-8
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 8
2016/4/14 18:58:47
Nadzorni zaslon
Spretno upravljajte svojo klimatsko napravo.
①
③
②
Ne.
Gumbi
①
Gumb za Vklop
Vklopi ali izklopi klimatsko napravo.
②
Gumb za izbiro
načina
Izbere želen način delovanja.
③
Gumb za
uravnavanje
temperature
④
Indikator nastavitve
temperature
Prikaže nastavljeno temperaturo.
⑤
Indikator trenutne
temperature
Prikaže trenutno temperaturo.
⑥
Gumb Wind
strength (Jakost
pihanja)
Nastavi hitrost ventilatorja za izbran način
delovanja.
⑦
Gumb Wind
Direction (Smer
pihanja)
Nastavi smer ventilatorja za izbrani način
delovanja.
⑧
Gumb za Schedule
(Časovni razpored)
Nastavi programsko uro za vklop (On timer)
oziroma izklop (Off timer) za vsako funkcijo.
⑨
Gumb za Options
(Možnosti)
Izbere funkcijo za nastavitev možnosti za izbrani
način delovanja.
⑩
Gumb Energy
Monitor
(Spremljanje porabe
energije)
⑪
Gumb Settings
(Nastavitve)
Nastavi dodatne funkcije.
⑫
Gumb About Device
(O napravi)
Izbere servisno funkcijo.
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
Opis
Prilagodi nastavljeno temperaturo za notranje
prostore.
02 OSNOVNO DELOVANJE

Prikaže, koliko električne energije porabi klimatska
naprava (ali ure porabe).
Slovenščina-9
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 9
2016/4/14 18:58:47
Uporaba aplikacije Samsung Smart Home
Upravljanje klimatske naprave
Izbira načina delovanja
ffPritisnite gumb (), da izberete način delovanja.
OPOMBA
• Razpoložljivi načini delovanja se lahko razlikujejo, odvisno od modela
klimatske naprave.
Nastavitev programske ure za vklop/izklop
naprave (On/Off timer)
ffPritisnite gumb Schedule za vklop ali izklop klimatske
naprave ob določenem času.
ffFunkcija programske ure za vklop/izklop naprave (On/
Off timer) omogoča nastavitev največ 10 časovnih
razporedov.
Možnosti upravljanja
ffZa upravljanje možnosti izbranega načina delovanja
pritisnite gumb Options (Možnosti).
OPOMBA
OPOMBA
• Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo,
odvisno od modela klimatske naprave.
• Hitrost in smer ventilatorja se nastavita samodejno
glede na izbrane možnosti.
• Za podrobne informacije o možnostih izdelka
glejte navodila za uporabo.
• Nastavljen čas za On timer se mora razlikovati od nastavljenega časa za Off timer.
• Ko je programska ura za vklop/izklop naprave (On/Off timer) enkrat nastavljena, se bo nastavitev ohranila, tudi če
klimatsko napravo izklopite in jo ponovno vklopite.
Slovenščina-10
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 10
2016/4/14 18:58:48
Nastavitev klimatske naprave (za operacijske sisteme Android)
Energy Monitor (Spremljanje porabe energije)
02 OSNOVNO DELOVANJE
ffNa upravljalnem zaslonu pritisnite gumb
Energy Monitor (Spremljanje porabe energije),
da preverite porabo električne energije izdelka (ali
porabljene ure).
Nastavitve
ffNa upravljalnem zaslonu pritisnite gumb Settings
(Nastavitve), da preverite ali nastavite podrobnosti
klimatske naprave.
ffNastavite lahko funkcije Auto clean (Samodejno
čiščenje), Virus doctor (funkcija za čiščenje zraka), Mute
(Neslišno), Filter cleaning Indicator (Opomnik za čiščenje
filtra) ter My Wind (Moj veter).
-- Če je vklopljena funkcija Mute (Neslišno), bo piskanje
naprave med njenim upravljanjem onemogočeno.
O napravi
ffZa uporabo menija Tutorial (Učenje), Manual (Priročnik),
Smart care (Pametna skrb) ali Help Desk (Tehnična
pomoč) na upravljalnem zaslonu pritisnite gumb About
Device (O napravi).
ffPrenesete si lahko uporabniški priročnik za vašo napravo.
ffČe ima vaša naprava težavo, to lahko preverite z uporabo
funkcije Smart Care (Pametna skrb)
Slovenščina-11
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 11
2016/4/14 18:58:48
Odpravljanje težav
Preden pokličete servisni center, težavo poskusite najprej odpraviti s pomočjo spodnje preglednice.
Težava
Rešitev
Aplikacije Samsung Smart Home ni mogoče najti v trgovinah
Play, GALAXY Apps ali iPhone App Store.
• Aplikacija Samsung Smart Home je podprta na
operacijskih sistemih Android 4.0 (ICS) ali novejših. Pri
telefonih iPhone je aplikacijo podprta na operacijskih
sistemih iOS7 ali novejših.
Po namestitvi aplikacije Samsung Smart Home klimatske
naprave ni mogoče povezati z aplikacijo.
• Klimatsko napravo povežite z brezžičnim
usmerjevalnikom s pomočjo navodil za uporabo,
poglavje "Registracija izdelka".
Do Samsungovega računa ni mogoče dostopati.
• Na zaslonu Samsungovega računa preverite vaš ID in
geslo.
Med dodajanjem naprave se prikaže sporočilo o napaki.
• Morda je prišlo do začasne napake zaradi razdalje med
žičnim ali brezžičnim usmerjevalnikom in klimatsko
napravo, ali zaradi drugih težav. Poskusite znova čez
nekaj časa.
• Približno 30 sekund po izključitvi naprave iz električnega
omrežja vključite klimatsko napravo in jo nato ponovno
poskusite nastaviti.
Upravljalna
funkcija aplikacije
Samsung Smart
ne deluje.
• Preverite, ali je klimatska naprava pravilno povezana z
žičnim ali brezžičnim usmerjevalnikom.
Na zaslonu klimatske naprave preverite,
ali je indikator za Wi-Fi vklopljen.
Slovenščina-12
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 12
2016/4/14 18:58:48
03 DRUGO
Slovenščina-13
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 13
2016/4/14 18:58:48
Aplikacija za pametno klimatsko napravo se lahko spremeni brez obvestila za
namene izboljšanja kakovosti ali se izbriše, odvisno od okoliščin proizvajalcev.
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 14
2016/4/14 18:58:48
Klimatska naprava
Navodila za uporabo
Aplikacija Samsung Smart Home
•• Zahvaljujemo se vam za nakup klimatske naprave Samsung.
•• Pred uporabo enote pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga
shranite za nadaljnjo uporabo.
EU SHP IB_DB68-06113A-00_SL.indd 15
2016/4/14 18:58:48
Download PDF

advertising