Samsung | HW-E450 | Samsung HW-E450 Navodila za uporabo

HW-E450
Crystal Surround Air Track
(sistem aktivnih zvočnikov)
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na
spletni strani
www.samsung.com/register
značilnosti
HDMI
HDMI istočasno oddaja video in avdio signale ter predvaja čistejšo sliko.
Naprava je opremljena tudi s funkcijo ARC, ki omogoča poslušanje zvoka iz televizorja prek povezave HDMI in sistema Crystal
Surround Air Track. Ta funkcija je na voljo samo, če je naprava priključena na televizor, združljiv s funkcijo ARC.
3D-globinski zvok
S 3D-zvokom poslušanju dodate izkušnjo globine in prostornosti.
Brezžični nizkotonski zvočnik
Samsungov brezžični modul ne potrebuje kablov za povezavo glavne enote z nizkotonskim zvočnikom.
Namesto tega se nizkotonski zvočnik priključi na majhen brezžični modul, ki je povezan z glavo enoto.
Posebni zvočni način
Izbirate lahko med 7 različnimi načini zvočnega polja – GLASBA, NOVICE, DRAMA, KINO, ŠPORT, IGRA in IZKLOP (izvirni zvok) –
odvisno od vrste vsebine, ki jo želite poslušati.
Večfunkcijski daljinski upravljalnik
S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, ki je priklopljen na to enoto. (Deluje samo s televizorji znamke
Samsung)
Daljinski upravljalnik ima vroč gumb za TV, tako da lahko s preprostim pritiskom na ta gumb opravljate različne funkcije.
Sistem aktivnih zvočnikov
Ta izdelek ima sistem aktivnih zvočnikov, ki daje zvok visoke kakovosti z le eno tanko enoto.
Ta enota ne potrebuje satelitskih zvočnikov in kablov, kot je to v navadi pri običajnih sistemih za prostorski zvok.
Podpora funkcije Gostitelj USB
Air Track vsebuje funkcijo USB HOST (Gostitelj USB), ki omogoča priključitev in predvajanje glasbenih datotek iz zunanjih
pomnilniških naprav USB, kot so predvajalnik MP3, bliskovni pomnilnik USB itd.
Funkcija Bluetooth
Z napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kabelske povezave.
licenci
2.0 Channel
Dolby in simbol dvojnega
D sta registrirani blagovni znamki Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Izdelano po licenci v skladu z ameriškimi patenti št.: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 ter drugimi izdanimi ali vloženimi
ameriškimi ali svetovnimi patenti. Znak DTS ter ime in oznaka DTS so zaščitene blagovne znamke, DTS 2.0 Channel pa
blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe
HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
- Vprašanja o odprtokodni programski opremi pošljite družbi Samsung na elektronski naslov oss.request@samsung.
com.
• Ta izdelek uporablja nekatere programe, ki jih distribuira skupina Independent JPEG Group.
SLV
varnostni podatki
VARNOSTNA OPOZORILA
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA
UDARA. NE ODPIRAJTE.
Simbol označuje, da je v notranjosti enote
prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči
udar električnega toka.
Simbol vas opozarja na pomembna
navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so
priložena enoti.
OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara..
POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
POZOR
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na
primer vaz.
• Če želite napravo popolnoma izključiti, morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro in preprosto
dostopen.
PReViDnOSTni UKRePi
2.7
inch
6.86cm
9.91cm
3.9 inch
9.91cm
3.9
inch
9.91cm
3.9
inch
Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo
namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7–10 cm). Prezračevalne reže ne
smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Naprava je namenjena za neprekinjeno
uporabo. Če želite napravo v popolnoma izklopiti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Napravo izklopite iz omrežne vtičnice, če je dlje časa
ne boste uporabljali.
Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost,
ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom
toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
Phones
Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in prekomerno toploto
(npr. kaminom) ali napravami, ki ustvarjajo močno elektromagnetno
valovanje. Če pride do okvare naprave, napajalni kabel izključite iz
vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le
za osebno uporabo.
Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do
kondenzacije. Če napravo prevažate v zimskem času, pred uporabo
počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
4
Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne
kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
SLV
vsebina
značilnosti
2
2
Značilnosti
Licenci
varnostni podatki
3
4
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
začetek
6
6
Preden začnete z branjem uporabniškega
priročnika
Kaj vključuje
opis
7
Sprednja/zadnja plošča
daljinski upravljalnik
9
Pregled daljinskega upravljalnika
2
3
6
7
9
10
priključki
10 Namestitev stenskega nosilca
11 Priklop brezžičnega nizkotonskega zvočnika
12 Namestitev protimagnetnega obročka na
vhodni/izhodni kabel hdmi
12 Namestitev protimagnetnega obročka na
kabel avdio/usb
13 Priklop naprave crystal surround air track
funkcije
15
23
24
15 Osnovne funkcije
16 Napredne funkcije
22 Posodobitev programske opreme
Odpravljanje težav
23 Odpravljanje težav
dodatek
24 Tehnične lastnosti
začetek
PReDen ZAČneTe Z BRAnJeM UPORABnišKeGA PRiROČniKA
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite z naslednjimi izrazi.
ikone, ki so uporabljene v priročniku
ikona
izraz
Pozor
Opomba
Razlaga
Označuje primer, ko funkcija ne deluje ali so bile nastavitve preklicane.
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
varnostni napotki in odpravljanje težav
1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte 3. stran.)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte 23. stran.)
Avtorske pravice
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez
vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
KAJ VKlJUČUJe
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedeno dodatno opremo.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Daljinski upravljalnik in baterije
(velikosti AAA)
Stenski nosilec
Uporabniški priročnik
(Za kabel HDMI 1EA)
(Velik)
(Majhen)
(Za avdio kabel 1EA)
(Za kabel USB 1EA)
Avdio kabel
Protimagnetni obroček
▪ Pripomočki se lahko na videz nekoliko razlikujejo od zgoraj prikazanih.
▪ S predvidenim kablom USB povežite zunanje naprave USB z enoto.
6
Kabel USB
SLV
opis
Sprednja/zadnja plošča
● opis
1
2
5v 500mA
3
4
5
AUX IN
7
HDMI IN
6
HDMI OUT
OPTICAL IN
10
8
9
ZASLON
Prikaže trenutni način.
GUMB ZA VKLOP
Vklopi in izklopi Crystal Surround Air Track.
FUNKCIJSKI
GUMB
Izbiranje med vhodi DIGITAL, AUX, HDMI, BT in USB.
GLASNOST + / -
Upravlja stopnjo glasnosti.
5
USB-VRATA
Priključite zunanjo pomnilniško naprave USB, na primer
predvajalnik MP3, in predvajajte glasbene datoteke..
6
VHOD OPTICAL IN
Povežite na digitalni (optični) izhod zunanje naprave.
7
VHOD AUX IN
Ta vhod povežite z analognim izhodom zunanje naprave.
8
VHODNA HDMIPRIKLJUČKA
Prek HDMI-kabla istočasno sprejemata digitalni video in avdio
signal.
9
IZHODNI HDMIPRIKLJUČEK
Prek HDMI-kabla istočasno oddaja digitalni video in avdio signal.
10
NAPAJALNI
KABEL
Napajalni kabel vključite v električno vtičnico.
▪ Ko boste vklopili enoto, se bo zvok začel oddajati s 4-5-sekundnim zamikom.
▪ Ko želite izključiti napajalni kabel iz vtičnice, primite za vtikač. Ne vlecite kabla.
▪ Te naprave in drugih delov ne priključite v električno vtičnico, dokler niste vseh naprav
povezali med seboj.
SLV
daljinski upravljalnik
PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
GUMB ZA VKLOP
Vklopi in izklopi Crystal Surround
Air Track.
POWER
SAT SOURCE
Ta gumb pritisnite, če želite izbrati
vir SAT. (SAT: Surround Air Track)
SAT
SOURCE
VOLUME
Prilagodite glasnost enote.
REPEAT
Izberite med možnostmi Ponovi
datoteko, Ponovi vse in Naključno
ponavljanje.
DRC, DIMMER
S to možnostjo lahko uporabljate
funkcijo Dolby Digital, ko želite
gledati filme na nižji glasnosti, recimo
zvečer (Standard, MAX, MIN).
Prilagodite lahko osvetlitev zaslona.
GUMB CONTROL
Predvajajte, začasno ustavite ali
zaustavite predvajanje glasbene datoteke
oziroma poiščite glasbeno datoteko s
preskakovanjem naprej ali nazaj.
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
SPEAKER
S tem gumbom lahko izbirate med
poslušanjem zvoka iz naprave Air Track
ali iz televizorja. (Ta funkcija podpira
prek kabla HDMI.)
SMART VOLUME, 3D SOUND
Uravnava in stabilizira stopnjo
glasnosti in prepreči večjo
spremembo glasnosti. Ta funkcija
zvoku doda globino in prostornost.
S/W LEVEL, AUDIO SYNC
Prilagodi stopnjo glasnosti
nizkotonskega zvočnika. Uporablja
se za sinhronizacijo videa in avdia,
ko je priključen na digitalni TV.
AUTO POWER
Sinhronizira napravo Air Track prek
optične povezave in optičnega
priključka tako, da se samodejno
vklopi, ko vklopite televizor.
TV INFO
Prikaz trenutnega stanja televizorja.
GUMB TV CHANNEL, TV VOLUME
Preklop med razpoložljivimi
televizijskimi kanali. Prilagoditev
stopnje glasnosti televizorja.
TV SOURCE
Ta gumb pritisnite, če želite izbrati
priključen video vir televizorja.
TV EXIT
Izhod iz menija televizorja (deluje
enako kot gumb EXIT na
daljinskem upravljalniku televizorja)
TV PRE-CH
Pomik na prejšnji televizijski kanal.
TV MUTE
Izklop zvoka na televizorju. Ponovno
pritisnite gumb, če želite zvok vrniti na
prejšnjo stopnjo glasnosti.
▪
▪
▪
Anynet+
Anynet+ je funkcija, ki omogoča
upravljanje drugih Samsungovih naprav
z daljinskim upravljalnikom televizorja
Samsung.
SAT pomeni Surround Air Track, ki je zaščiteno ime družbe Samsung.
S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le Samsungove televizorje.
S priloženim daljinskim upravljalnikom morda ne boste mogli upravljati svojega televizorja (odvisno od proizvajalca).
Če to ni mogoče, televizor upravljajte z njegovim daljinskim upravljalnikom.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
1. Dvignite pokrov na zadnji strani
daljinskega upravljalnika, kot je
prikazano.
2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA.
Prepričajte se, da se oznaki "+" in "–" na
baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
3. Ponovno namestite
pokrovček. Pri običajni
uporabi televizorja baterije
držijo približno leto dni.
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče
tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.
● daljinski upravljalnik
SOUND EFFECT
Izberite zvočni učinek: (MUSIC,
NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS,
GAME, OFF (Original Sound))
SAT MUTE
Izključi zvok na napravi. Ponovno
pritisnite gumb, ko želite vklopiti
zvok na prejšnji stopnji glasnosti.
GUMB ZA VKLOP TELEVIZORJA
Vključi in izključi Samsung televizor.
priključki
NAMESTITEV STENSKEGA NOSILCA
To enoto lahko s pomočjo stenskega nosilca namestite na zid.
Previdnostni ukrepi
• Namestite ga lahko samo na navpično steno.
• Ne namestite ga v prostoru z visoko temperaturo ali vlažnostjo oziroma na zid, ki nima ustrezne nosilnosti
za težo naprave.
• Preverite trdnost zidu. Če trdnost zidu ni zadostna za namestitev naprave, pred namestitvijo ojačajte zid.
• Preverite strukturo stene. Če je stena izdelana iz mavčnih plošč, marmorja ali kovinskih plošč, za pritrditev
uporabite ustrezne vijake.
• Kable zunanjih naprav priključite v napravo, preden jo namestite na steno.
• Pred namestitvijo izključite in izklopite napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
1. Stenski nosilec namestite na zid in ga nato z dvema
vijakoma (nista priložena) pritrdite na zid.
Če boste napravo namestili pod televizor, pritrdite stenski
nosilec tako, da bo puščica ( ) na sredini televizorja.
Poleg tega poskrbite, da bo naprava nameščena vsaj 5
cm pod televizorjem.
2. Nato namestite enoto v ustrezne reže nosilca.
Za varno namestitev preverite, da so nosilni vijaki trdno
priviti na dno rež.
1
2
3.Namestitev je končana.
5 cm ali več
▪ Ne obešajte ničesar na nameščeno enoto in preprečite kakršne koli udarce.
▪ Trdno pritrdite enoto na steno, da ne more odpasti. Če odpade, lahko na izdelku nastanejo
poškodbe ali škoda.
▪ Ko je enota pritrjena na steno, poskrbite, da otroci ne bodo dosegli kablov, saj lahko enoto
prevrnejo na tla.
▪ Za najboljše delovanje pri montiranem izdelku na steni naj bo sistem zvočnikov vsaj 5 cm
oddaljen od TV.
10
ID za povezovanje nizkotonskega zvočnika je tovarniško nastavljen, zato bi se morala glavna enota in
nizkotonski zvočnik samodejno povezati (povezana brezžično), ko sta vključena. Če indikator ( ) Link ne sveti,
ko sta glavna enota in nizkotonski zvočnik vključena, nastavite ID, kot je navedeno spodaj.
SLV
PRIKLOP BREZŽIČNEGA NIZKOTONSKEGA ZVOČNIKA
1. Napajalna kabla glavne enote in nizkotonskega zvočnika vključite v električno vtičnico.
● priključki
2. Na zadnji strani nizkotonskega zvočnika z majhnim koničastim predmetom pritisnite in držite gumb ID
SET sekunde.
• Indikator STANDBY se izključi in indikator LINK (modra lučka LED) hitro utripa.
3. Ko je glavna enota izključena (v načinu STANDBY), pritisnite SAT
MUTE na daljinskem upravljalniku in ga držite 5 sekund.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SAT MUTE
SMART
5. Za dokončanje povezave vklopite glavno enoto, medtem ko
utripa modra lučka LED na nizkotonskem zvočniku.
• Glavna enota in nizkotonski zvočnik sta zdaj povezana.
• Indikator Link (modra lučka LED) na nizkotonskem zvočniku je
prižgan.
• Zvok brezžičnega nizkotonskega zvočnika bo boljši, če izberete
zvočni učinek. (Glejte 20. stran)
TV POWER
3D SOUND
VOLUME
4. Na zaslonu VFD glavne enote se prikaže sporočilo ID SET.
POWER
SPEAKER
EFFECT
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV CH
TV
TV INFO
TV VOL
MUTE
▪ Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite
iz
električne vtičnice.
TV CH
▪ Če je glavna enota izključena, se bo brezžični nizkotonski zvočnik preklopilTV PRE-CH
v stanje
TV EXIT
pripravljenosti in na zgornjem zaslonu se bo zasvetil indikator STANDBY (STANJE
PRIPRAVLJENOSTI). 30 sekund pozneje bo začel utripati moder indikator LINK (POVEZAVA).
▪ Če v bližini sistema uporabljate napravo, ki uporablja enako frekvenco (2,4GHz), bodo lahko
zaradi motenj slišne prekinitve zvoka.
▪ Domet radijskih valov je približno 10 m in je odvisen od okolja, v katerem napravo uporabljate.
Če je med glavno enoto in brezžičnim sprejemnim modulom zid iz armiranega betona ali
kovinski zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski valovi ne potujejo skozi kovine.
▪ Če glavna enota ne vzpostavi brezžične povezave, sledite korakom 1–5, da ponovno
vzpostavite povezavo med glavno enoto in brezžičnim nizkotonskim zvočnikom.
AH59-02434A
▪ Brezžični nizkotonski zvočnik ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne
izpostavljajte vodi in vlagi.
▪ Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega
nizkotonskega zvočnika.
11
nAMeSTiTeV PROTiMAGneTneGA OBROČKA nA VHODni/iZHODni
KABel HDMi
Dvignite zatiča, da sprostite zapah in odprete obroček.
Znova zaprite zapah.
VHODNI in IZHODNI skupaj enkrat ovijte okrog
obročka..
(Navitje naj bo na razdalji 5-10 cm od vtiča.)
nAMeSTiTeV PROTiMAGneTneGA OBROČKA nA KABel AVDiO/USB
Dvignite zatiča, da sprostite zapah in odprete obroček.
Znova zaprite zapah.
1
Avdio ali USB kabel vstavite v odprt obroček.
HDMI je standardni digitalni vmesnik za povezavo z napravami, kot so televizor, projektor, DVD-predvajalnik,
predvajalnik plošč Blu-ray, satelitski digitalni sprejemnik itd.
SLV
PRiKlOP nAPRAVe cRYSTAl SURROUnD AiR TRAcK
HDMI prepreči morebitno izgubo signala pri analogni pretvorbi in tako omogoča, da lahko uživate v video in
avdio kakovosti, v kakršni je bil ustvarjen digitalni vir.
HDMI IN
● PRiKlJUČKi
HDMI IN
HDMi-kabel
HDMI OUT
Digitalne naprave
HDMI OUT
HDMi-kabel
HDMI In
Priključite kabel HDMI (nista priložena) med izhodnim priključkom HDMI IN na zadnji strani izdelka in vhodnim
priključkom HDMI OUT na digitalni napravi.
in,
HDMI oUt (HDMI)
• Priključite kabel HDMI med izhodnim priključkom HDMI OUT na zadnji strani izdelka in vhodnim priključkom HDMI
IN na televizorju.
▪ HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov prek enega samega
priključka.
OPTICAL
OUT
HDMI oUt (arc)
• Funkcija ARC omogoča oddajanje digitalnega zvoka prek IZHODNEGA HDMI-priključka (ARC). Omogočite jo lahko
samo, če je na televizor, ki podpira funkcijo ARC, priklopljena naprava Air Track.
• Funkcija Anynet+ mora biti vklopljena.
▪ Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije CEC.
1
PRIKLOP NAPRAVE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
V tem razdelku sta razložena dva načina (digitalni in analogni), kako vzpostavite povezavo med enoto in TV.
Ta naprava je opremljena z optičnim digitalnim in avdio analognim priključkom za povezavo s televizorjem.
OPTICAL IN
OPTICAL IN
Optični kabel (nista priložena)
OPTICAL
OUT
AUX IN
BD/DVD-predvajalnik/
satelitski
digitalni sprejemnik/
igralna konzola
AUX IN
ali
White
Avdio kabel
AUDIO
OUT
ali
L
R
Red
VHOD OPTICAL IN
Povežite digitalni vhod glavne enote z OPTIČNIM IZHODOM televizorja ali izvorne naprave.
ali,
VHOD AUX IN
Vhod AUX IN (avdio) glavne enote povežite z izhodom AUDIO OUT televizorja ali zvočnega vira.
Upoštevajte barve priključkov.
▪ Dokler niso vse komponente priključene, ne priklapljajte napajalnega kabla tega izdelka ali
televizorja v električno vtičnico.
▪ Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz
električne vtičnice.
▪ Če izberete možnost 'AUX' in ne priključite avdio kabla, se enota po 20 minutah samodejno
izključi.
▪ Če je televizor ali naprava, ki je na Air Track priključena z optičnim kablom, izklopljena in ne
oddaja digitalnega vhodnega signala, se bo Air Track po 20 minutah izklopil. (Če naprava Air
Track več kot 20 minut ne prejme vhodnega signala iz priključka OPTICAL AUDIO IN, se
izklopi.)
14
SLV
funkcije
OSNOVNE FUNKCIJE
Vklop in izklop
2.Pritisnite gumb POWER ( ) v desnem kotu sprednje plošče.
ali,
Pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku, da izključite napravo.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SMART
TV INFO
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Nastavitev glasnosti
Pritisnite gumb VOLUME +/– v desnem kotu sprednje plošče.
ali,
Pritisnite gumb VOLUME +/– na daljinskem upravljalniku, da povečate ali
zmanjšate glasnost.
• Na zaslonu na čelni plošči se prikaže numerična vrednost glasnosti.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
▪ Ko pritisnete gumb VOLUME +/–, se stopnja glasnosti poveča ali
zmanjša.
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV CH
SOUND
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV PRE-CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
▪ Če želite poslušati samo zvok z zapisa Crystal Surround Air Track,
morate izključiti zvočnike televizorja v meniju za avdio nastavitev
vašega TV-ja. Za več informacij glejte uporabniški priročnik, ki je bil
priložen vašemu televizorju.
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
15
● funkcije
1.Pritisnite gumb POWER ( ) v desnem kotu sprednje plošče.
ali,
Pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku, da vključite napravo.
NAPREDNE FUNKCIJE
Uporaba vhodnega načina
Izbirate lahko med vhodi D.IN, AUX, HDMI, BT in USB.
Pritisnite ustrezni gumb na daljinskem upravljalniku, da izberete želeni način,
ali pa pritisnite , da boste lahko izbrali med načini: D.IN, AUX, HDMI, BT ali
USB.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
Vhodni način
Prikaz
Optični digitalni vhod
D.IN
Vhod AUX
AUX
Vhod HDMI
HDMI
Način BLUETOOTH
BT
Način USB
USB
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV CH
TV INFO
TV VOL
Naprava se samodejno izklopi v naslednjih okoliščinah:
•
•
•
•
Način D.In: če 20 minut ni vhodnega signala.
Način Aux: če v 20 minuta ne priključite kabla v priključek..
Način BT: če v 20 minutah ne vzpostavite povezave.
Način USB: če stanje "BREZ USB" ali "Zaustavi" traja 20 minut.
TV EXIT
AH59-02434A
▪ Funkcija ARC je v načinu D.IN aktivna, če je naprava povezana s
televizorjem, ki podpira ARC.
▪ Če želite funkcijo ARC izklopiti, izklopite funkcijo Anynet.
▪ Če bliskovnega pomnilnika USB ni mogoče priključiti
neposredno v napravo, uporabite priloženi kabel.
Uporaba tehnologije BLUETOOTH
Z napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate
brez kabelske povezave.
Kaj je Bluetooth?
Bluetooth je nova tehnologija, ki napravam, združljivim s funkcijo Bluetooth, omogoča, da se
medsebojno povezujejo s brezžično povezavo kratkega dosega.
• Naprava Bluetooth lahko zaradi načina uporabe povzroči šum ali napake v delovanju, če:
- je del ohišja v stiku s sprejemnim/oddajnim sistemom naprave Bluetooth ali Air Track;
- je signal oviran zaradi namestitve ob steni, v vogalu ali ob pisarniški pregradi;
- je naprava izpostavljena električnim motnjam zaradi naprav, ki delujejo v enakem frekvenčnem
pasu, na primer medicinskih naprav, mikrovalovnih pečic in brezžičnih omrežij.
• Napravo Air Track seznanite z napravo Bluetooth tako, da ju približate drugo drugi.
• Večja kot je razdalja med napravo Air Track in napravo Bluetooth, slabša je kakovost povezave.
Če je razdalja večja kot obseg delovanja funkcije Bluetooth, bo povezava prekinjena.
• Na območjih s slabim sprejemom povezava Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
• Naprava Air Track ima obseg sprejema do 10 metrov v vse smeri, če ni ovir. Če je razdalja
prevelika, se bo povezava samodejno prekinila. Celo v tem obsegu se lahko kakovost zvoka
zmanjša zaradi ovir, kot so stene ali vrata.
• Ta brezžična naprava lahko med delovanjem povzroči električne motnje.
16
SLV
Povezovanje naprave Air Track z napravo
Bluetooth
Preverite, ali naprava Bluetooth podpira funkcijo stereo slušalk, združljivih s
povezavo Bluetooth.
1.Na daljinskem upravljalniku naprave AirTrack pritisnite gumb
FUNCTION, da se prikaže sporočilo BT.
Povezovanje
● funkcije
• Na sprednjem zaslonu naprave Air Track se za dve 4 prikaže WAIT,
nato pa READY.
2.Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth, ki jo želite povezati.
(Glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth)
3.Izberite meni stereo slušalk na napravi Bluetooth.
• Prikazal se bo seznam najdenih naprav.
4. Na iskalnem seznamu izberite "Samsung Home Audio".
Naprave Bluetooth
• Ko je naprava Air Track povezana z napravo Bluetooth, se na sprednjem
zaslonu prikaže ime povezane naprave Bluetooth in nato CONN Air
Track.
• Če seznanitev med napravo Bluetooth in sistemom Air Track ni bila
uspešna, izbrišite napravo "SAMSUNG HOME AUDIO", ki jo je zaznala
naprava Bluetooth, in znova poskusite najti napravo Air Track.
5. Predvajajte glasbo na povezani napravi.
• Prek sistema Crystal Surround Air Track lahko poslušate glasbo, ki se
predvaja na povezani napravi Bluetooth.
• V načinu BT funkcije predvajanje/ponovi/zaustavi/naprej/nazaj niso na
voljo.
▪ Morda boste ob povezavi naprave Bluetooth z napravo Air Track
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
morali vnesti kodo PIN (geslo). Če se prikaže okno za vnos kode
PIN, vnesite <0000>.
Naprava Air Track podpira samo SBC-podatke srednje
kakovosti (do 237 kb/s pri 48 kHz) in ne podpira SBC-podatkov
visoke kakovosti (328 kb/s pri 44,1 kHz).
Funkcija AVRCP ni podprta.
Povezavo lahko vzpostavite samo z napravo Bluetooth, ki
podpira funkcijo A2DP (AV).
Povezave ni mogoče vzpostaviti z napravo Bluetooth, ki podpira
samo funkcijo HF (prostoročno).
Povezavo lahko hkrati vzpostavite s samo eno napravo Bluetooth.
Ko napravo Air Track izklopite in se povezava prekine, se ta ne
bo samodejno obnovila. Če jo želite znova vzpostaviti, morate
napravi ponovno seznaniti.
Iskanje ali povezovanje se na napravi Air Track morda ne bo
pravilno izvedlo v naslednjih primerih:
- Če je v bližini naprave Air Track močno električno polje;
- Če se več naprav Bluetooth hkrati seznanja z napravo
AirTrack;
- Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali je
pokvarjena.
- Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne pečice,
brezžični pretvorniki LAN, fluorescentne luči in plinski štedilniki
uporabljajo enak frekvenčni obseg kot naprava Bluetooth,
zaradi česar lahko pride do električnih motenj.
17
Prekinitev povezave med napravo Bluetooth in
napravo Air Track
Povezavo med napravo Bluetooth in napravo Air Track lahko prekinete..
Navodila najdete v uporabniškem priročniku naprave Bluetooth.
• Povezava naprave Air Track bo prekinjena.
• Ko se povezava med napravo Air Track in napravo Bluetooth prekine, se
na sprednjem zaslonu naprave Air Track prikaže DISCON.
Prekinitev povezave med napravo Air Track in
napravo Bluetooth
Pritisnite gumb ( ) na sprednji plošči naprave Air Track, da preklopite iz
načina BT v drug način, oziroma da izklopite napravo Air Track.
• Povezana naprava Bluetooth nekaj časa čaka na odziv naprave Air Track,
nato pa prekine povezavo.
(Čas za prekinitev povezave je odvisen od naprave Bluetooth.)
• Povezava s trenutno napravo bo prekinjena.
▪ V načinu povezljivosti Bluetooth se bo povezava Bluetooth prekinila,
če je razdalja med sistemom domačega kina in napravo Bluetooth
večja od 10 m. Če razdaljo zmanjšate ali ponovno zaženete
napravo Bluetooth, se bo povezava Bluetooth obnovila.
▪ Če napravo Bluetooth premaknete v domet sprejema, jo lahko
znova zaženete, da obnovite komunikacijo z napravo Bluetooth.
▪ Naprava Air Track se po 20 minutah mirovanja samodejno izklopi.
Priključitev naprave Crystal Surround Air Track
na napravo USB HOST
1.Napravo USB priključite v vrata USB na bočni strani naprave.
2.Pritiskajte gumb (
ne prikaže USB.
) na sprednji plošči sistema za domači kino, dokler se
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:
D.IN ➡ AUX ➡ HDMI ➡ BT ➡ USB
3.Na zaslonu se prikaže USB in nato izgine.
• Priključitev naprave Crystal Surround Air Track je končana.
• Če več kot 20 minut ne priključite nobene naprave USB, se sistem
izklopi (Samodejni izklop).
Pred priključitvijo naprave USB
Compatibility: USB storage.
• Če ime mape ali datoteke v napravi USB vsebuje več kot 10 znakov,
se ime ne prikaže na zaslonu VFD.
• Ta izdelek morda ni združljiv z določenimi vrstami pomnilniških
medijev USB.
• Podprta sta datotečna sistema FAT16 in FAT32.
- Datotečni sistem NTFS ni podprt.
• Napravo USB priključite neposredno v vrata USB izdelka.
V nasprotnem primeru lahko pride do težav z združljivostjo naprave
USB.
18
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
WMA
.WMA
56–128 kb/s
V8
44.1KHz
Predvajanje/premor/zaustavitev
TV POWER
SOUND
MP3
.MP3
80–320 kb/s
44.1KHz
3D SOUND
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
Glasba
● funkcije
POWER
Oblika zapisa
Ime datoteke
Končnica datoteke
Gostota zapisa
Različica
Slikovne pike
Frekvenca vzorčenja
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
TV INFO
REPEAT
DRC
DIMMER AUTO POWER
POWER
TV POWER
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV SOURCE
SAT
TV CH
SOURCE SOUND
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
S/W LEVEL
TV CH
AUDIO SYNC
TV VOL
TV POWER
SOUND
Med predvajanjem pritisnite gumb +# ali @.
• Če želite začasno ustaviti predvajanje datoteke, znova pritisnite gumb +#.
Za predvajanje izbrane datoteke pritisnite gumb +#.
• Če želite ustaviti predvajanje, pritisnite gumb za zaustavitev (@).
Preskok naprej/nazaj
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
VOLUME
TTV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02434A
REPEAT
DRC
TV SOURCE
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
REPEAT
POWER
DRC
DIMMER TV
AUTO
POWER
POWER
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
SAT
SOURCE
TV SOURCE
AH59-02434A
SOUND
SPEAKER
TV INFO
EFFECT
TV CH
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV
MUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
VOLUME
SPEAKER
SMART
3D SOUND
VOLUME
AUDIO SYNC
TV CH
POWER
DRC
DIMMER AUTO
TV EXIT
EFFECT
SAT MUTE
TTV PRE-CH
REPEAT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV
MUTE
TV VOL
TV INFO
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
Med predvajanjem pritisnite gumb [ ali ].
• Če je na voljo več datotek in pritisnete gumb ], bo izbrana naslednja
datoteka.
• Če je na voljo več datotek in pritisnete gumb [, bo izbrana prejšnja
datoteka.
TV VOL
S/W LEVEL
POWER
POWER
TV POWER
TV POWER
Uporaba funkcije PONAVLJANJA
Funkcija ponavljanja vam omogoča ponovno predvajanje posamezne
datoteke, vseh datotek, naključno predvajanje datotek ali izklop ponavljanja.
Pritisnite gumb REPEAT.
• PONAVLJANJE DATOTEKE: ponovno predvajanje skladbe
• PONAVLJANJE VSEH: ponovno predvajanje vseh skladb
• NAKLJUČNO PONAVLJANJE: Predvajanje skladb v naključnem
zaporedju. (Ponovi se lahko tudi že predvajana skladba.)
• IZKLOP PONAVLJANJA: preklic ponovnega predvajanja.
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
SAT
SAT
SOUND
SOURCE
SOURCE SOUND
TV INFO
SAT MUTE
SAT MUTE
SMART
SMART
VOLUME
VOLUME
3D SOUND
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
TV EXIT
REPEAT
REPEAT
POWER
DRC
DRC
DIMMER AUTO POWER
DIMMER AUTO POWER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV CH
TV CH
TV INFO
TV INFO
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
▪ Funkcijo PONAVLJANJA lahko nastavite med predvajanjem glasbe
iz pogona USB.
TV VOL
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
SPEAKER
EFFECT
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV
TV
MUTE
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
Izklop zvoka
Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.
1.Če želite izklopiti zvok naprave, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
SAT MUTE (
).
2.Če želite izklopiti zvok televizorja, na daljinskem upravljalniku pritisnite
gumb TV MUTE.
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV PRE-CH
AH59-02434A
AH59-02434A
TV CH
TV CH
TV EXIT
TV EXIT
3.Za ponovni vklop zvoka na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
SAT MUTE (
)/ TV MUTE (ali gumb VOLUME +/–).
SLV
• Z napravo ne uporabljajte večrežnega čitalnika kartic za priključitev
več pomnilniških naprav. To lahko privede do nepravilnega delovanja.
• Protokoli PTP za digitalne fotoaparate niso podprti.
• Naprave USB ne odstranjujte med branjem.
• Glasbene datoteke (MP3, WMA) s komercialnih spletnih mest, ki so
zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), se ne bodo
predvajale.
• Zunanji trdi diski niso podprti.
• Seznam združljivosti
19
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije 3D-globinskega zvoka
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
TV
MUTE
TV CH
TVPOWER
PRE-CH
AUDIO SYNC
3D funkcija zvoku doda globino in prostorskost.
Pritisnite gumb 3D SOUND na daljinskem upravljalniku.
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju :
3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV VOL
POWER
3D SOUND
VOLUME
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
▪ Ko vklopite 3D-globinski zvok, se funkcija zvočnega učinka
samodejno izklopi.
TV VOL
TV POWER
TV EXIT
AH59-02434A
Uporaba funkcije PAMETNE GLASNOSTI
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
Na daljinskem upravljalniku pritisnite SMART VOLUME.
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
POWER
AUDIO SYNC
S tem gumbom uravnavate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih
spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.
TV INFO
TV POWER
SPEAKER
Uporaba zvočnih učinkov
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
TV VOL
SOURCE
TV
SOUND
MUTE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SMART
TV INFO
TV VOL
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
VOLUME
TV CH
TV PRE-CH
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
TV CH
POWER
TV VOLSAT
SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV POWER
TV
MUTE
SOUND
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
Izbirate lahko med 7 različnimi načini zvočnega polja -MUSIC, NEWS,
DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Original Sound)- odvisno od vrste
virov, ob katerem želite uživati.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite SOUND EFFECT.
• Če želite uživati v izvirnem zvoku, izberite način OFF.
▪ Priporočamo vam, da zvočni učinek izberete glede na vrsto vsebine
in vaš osebni okus.
▪ Ko izberete zvočni učinek (razen v načinu IZKL.), se 3D-globinski
zvok samodejno izklopi..
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
Uporaba funkcije AUTO POWER LINK
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
Crystal Surround Air Track se vklopi samodejno, ko vklopite televizor ali
katero koli napravo, ki je na Air Track priključena z optičnim kablom.
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
TV
MUTE
TV VOL
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV CH
TV EXIT
Pritisnite gumb AUTO POWER na daljinskem upravljalniku naprave.
• Funkcija Auto power link se vklopi oz. izklopi vsakokrat, ko pritisnete
AUTO POWER.
AH59-02434A
AUTO POWER LINK
On
Off
Prikaz
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Če je televizor ali naprava, priključena na Air Track z optičnim
kablom, izključena in ni digitalnega vhoda, se bo Air Track po 20
minutah izključil.
▪ Te funkcije so na voljo samo, če je CEC izključen.
20
POWER
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije S/W LEVEL
SLV
SAT
SOURCE
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
TV VOL
TV
MUTE
2.Na zaslonu se prikaže “SW 0”.
3.Pritisnite gumb “+” ali “-” na tipki LEVEL, če želite povečati ali zmanjšati
stopnjo glasnosti nizkotonskega zvočnika. Nastavite jo lahko od SW -6
do SW +6.
TV INFO
TV POWER
TV VOL
Uporaba funkcije SINHRONIZACIJE ZVOKA
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
SAT
SOURCE
SOUND
TV CH
TV PRE-CH EFFECT
AH59-02434A
SAT
MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
SPEAKER
TV EXIT
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
AH59-02434A
S/W LEVEL
POWER
AUDIO SYNC
TV POWER
DIMMER AUTO POWER
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
SOUND
SMART
TV CH
TV INFO
3D SOUND
VOLUME
TV
MUTE
S/W LEVEL
TV VOL
VOLUME
POWER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
VOLUME
S/W LEVEL
DRC
delovala.
TV SOURCE
TV CH
DIMMER AUTO POWER
POWER
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
TV POWER
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
SOUND
TV VOLSAT
SOURCE
TV EXIT
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
AH59-02434A
SAT MUTE
SMART
TV CH
VOLUME
TV PRE-CH
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
Uporaba funkcije DRC
AH59-02434A
3D SOUND
AUDIO SYNC
▪ V načinu USB ali BT funkcija Sinhronizacija zvoka morda ne bo
TV VOL
VOLUME
REPEAT
• Čas zakasnitve zvoka lahko z gumboma + in - nastavite med 0 ms in 300
ms.
AUDIO SYNC
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV EXIT
REPEAT
TV PRE-CH
Pritisnite gumb AUDIO SYNC +/–. na daljinskem upravljalniku naprave.
SPEAKER
EFFECT
TV SOURCE
SAT MUTE
SAT
SOURCE
Pri povezavi sistema Air Track z digitalnim televizorjem lahko pride do
zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da
bo ustrezala zakasnitvi slike.
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki.
S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati
filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
Pritisnite gumb DRC na daljinskem upravljalniku naprave.
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju :
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije DIMMER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV SOURCE
TV CH
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV CH
TV PRE-CH
Pritisnite gumb Dimmer, da prilagodite osvetlitev zaslona.
Pritisnite gumb DIMMER na daljinskem upravljalniku naprave.
TV INFO
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju :
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
Funkcija Anynet+ se vklopi in izklopi vsakič, ko pritisnete Anynet+.
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje drugih Samsungovih naprav z
daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung.
TV INFO
TV VOL
1.Napravo in televizor Samsung povežite s HDMI-kablom.
(Glejte 13. stran.)
2.Na televizorju vklopite funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte
uporabniški priročnik televizorja.)
▪ Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne
bodo delovale.
TV EXIT
▪ Prosimo, preberite uporabniški priročnik televizorja. Preverite, ali
ima vaš televizor logotip
funkcijo Anynet+.)
.(Če ima logotip
podpira
21
● funkcije
TV POWER
SOUND
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
Osnovno stopnjo glasnosti lahko upravljate z gumbom S/W Level na
daljinskem upravljalniku.
1.Pritisnite gumb S/W Level na daljinskem upravljalniku.
VOLUME
TV VOL
VOLUME
POWER
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
POWER
SAT
SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
TV POWER
SPEAKER
Gumb SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
S tem gumbom lahko izbirate med poslušanjem zvoka iz televizorja ali
naprave Air Track, če je ta priključena s kablom HDMI.
Na daljinskem upravljalniku naprave pritisnite gumb SPEAKER.
TV EXIT
VOLUME
AH59-02434A
S/W LEVEL
POWER
REPEAT
SAT
SOURCE
DRC
AUDIO SYNC
TV POWER
DIMMER AUTO POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV SOURCE
SMART
VOLUME
TV CH
3D SOUND
TV INFO
NAČIN ZVOKA
HDMI in
ARC
VOLUME
TV VOL
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
TV PRE-CH
S/WTV
LEVEL
MUTE
DRC
AUDIO SYNC
TV VOL
Pomični prikaz
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
Prikaz
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV EXIT
AH59-02434A
SPEAKER
ZVOČNIK
TV
Air Track
TV
Air Track
Uporaba funkcij televizorja
EFFECT
SAT MUTE
SMART
TV SOURCE
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV CH
TV INFO
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV EXIT
1.Na daljinskem upravljalniku naprave pritisnite gumb TV SOURCE.
2.Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb TV INFO, da se prikažejo
informacije o televizijskem kanalu.
3.S pritiskom gumba TV CH na daljinskem upravljalniku izberite televizijski
kanal.
4.Pritisnite gumb TV VOL na daljinskem upravljalniku, da povečate ali
zmanjšate glasnost.
5.S pritiskom gumba TV PRE-CH v načinu TV preklopite na prejšnji
televizijski kanal.
6.Za izhod iz menija televizorja pritisnite gumb TV EXIT. (Deluje enako
kot gumb EXIT na daljinskem upravljalniku televizorja)
▪ S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate samo
televizorje znamke Samsung.
POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME
5v 500mA
5v 500mA
Podjetje Samsung lahko v prihodnosti pripravi
posodobitve za vdelano programsko opremo
sistema Crystal Surround Air Track.
Če je na voljo nadgradnja, lahko vdelano
programsko opremo nadgradite tako, da v vrata
USB naprave Air Track priključite pogon USB z
nadgradnjo vdelane programske opreme.
Če je datotek za nadgradnjo več, jih morate v
napravo USB naložiti vsako posebej in nadgradnjo
izvesti postopoma, z vsako datoteko posebej.
Za več informacij o prenosu datotek za nadgradnjo
obiščite spletno stran Samsung.com ali se obrnite
na Samsungov klicni center.
▪ Vstavite USB-pogon s posodobitvijo strojno-programske opreme v USB-vrata na zadnji strani glavne
enote.
▪ Pazite, da ne odklopite napajanja ali odstranite USB-pogona med posodabljanjem. Glavna enota se bo po
koncu posodobitve strojno-programske opreme samodejno izkljuèila. Ko je programska oprema
posodobljena, se bodo nastavitve ponastavile na privzete (tovarniške) nastavitve. Priporoèamo vam, da si
nastavitve zapišete, da jih boste po posodobitvi lažje ponastavili.
▪ Če ne uspete posodobiti strojno-programske opreme, priporočamo, da formatirate USB-podatke v FAT16
in poskusite znova.
▪ Pri posodabljanju ne formatirajte USB-podatkov v NTFS, ker ne sodi med podprte datotečne sisteme.
▪ Naprava ne podpira nekaterih pomnilniških naprav USB nekaterih izdelovalcev.
22
SLV
odpravljanje težav
Preden se obrnete na servis, preverite naslednje.
Simptom
Pregled
Odprava težav
• Ali je napajalni kabel vključen • Priključite napajalni kabel v
v električno vtičnico?
vtičnico.
Funkcija ne deluje, če pritisnem
gumb.
• Ali je v zraku statična
elektrika?
• Izklopite napajalni kabel in
ga ponovno vklopite.
Ni zvoka.
• Je enota pravilno priključena
na vaš televizor?
• Ali je funkcija za izklop zvoka
vklopljena?
• Ali je glasnost nastavljena na
minimum?
• Pravilno jih priklopite.
• S pritiskom gumba Mute
prekličite funkcijo.
• Prilagodite glasnost.
Če izberem funkcijo, se na
televizorju slika ne prikaže.
• Je televizor pravilno
priključen?
• Pravilno priklopite napravo.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Ali so baterije prazne?
• Ali je razdalja med daljinskim
upravljalnikom in glavno
enoto prevelika?
• Namestite nove baterije.
• Upravljajte pri majhni
razdalji.
Zvok iz levih/desnih kanalov je
obrnjen.
• Ali je levi/desni kabel za
avdio izhod televizorja
pravilno priključen?
• Preverite levi/desni kanal in
ga/jih pravilno priključite.
● odpravljanje težav
Naprava se ne vključi.
23
dodatek
TEHNIČNE LASTNOSTI
Ime modela HW-E450
Električna poraba v stanju pripravljenosti 0.45W
Električna
poraba
SPLOŠNO
Teža
Mere
(Š x V x G)
25.9W
Nizkotonski zvočnik
20W
Main unit
1.9 kg
Nizkotonski zvočnik
5.4 kg
Glavna enota
906 x 45 x 70.1 mm
Nizkotonski zvočnik
175 x 350 x 295 mm
Območje obratovalne temperature
+ 5 °C do 35 °C
Območje obratovalne vlažnosti
10 % do 75 %
Nazivna
izhodna moč
AMPLIFIER
Glavna enota
Glavna enota
80W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
Nizkotonski zvočnik
120W, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
Vhodna občutljivost/upornost
570mV/20Kohm
Razmerje signal/šum (analogni vhod)
70dB
Ločevanje (1kHz)
65dB
FREKVENČNI Analogni vhod
ODZIV
Digitalni vhod/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
20Hz~20kHz(±3dB)
* Razmerje signal/šum, motnja, ločevanje in uporabna občutljivost na osnovi merjenja z uporabo smernic AES
(Audio Engineering Society).
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega bvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
[Priporočilo] - samo za EU
Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu
z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili Direktive 1999/5/ES.
Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na http://www.samsung.com.
Pojdite na Support > Search Product Support in vnesite ime modela.
To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.
V Franciji je to opremo dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
24
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem
izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb
pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC
2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih
odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Code No. AH68-02431H (00)
Download PDF