VP-HMX20C
Digitalni kamkorder z visoko
ločljivostjo
Priročnik za hiter začetek
K vašemu kamkorderju HD sta priložena CD z navodili in priročnik za hiter začetek (v natisnjeni različici).
Za podrobnejše informacije si oglejte uporabniški priročnik (PDF) na CD-ju.
predstavljajte si možnosti
Hvala, ker ste kupili ta Samsungov izdelek.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo, registrirajte vaš
izdelek na
www.samsung.com/global/register
SLV
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 1
2008-7-15 20:54:06
spoznajte svoj kamkorder HD
KAJ JE PRILOŽENO VAŠEMU KAMKORDERJU HD
Vašemu novemu kamkorderju HD so priloženi naslednji dodatki. Če kateri med njimi manjka, pokličite Samsungov
center za pomoč strankam.
✪ Natančen izgled vsakega elementa se lahko razlikuje glede na model.
Baterija
(IA-BP85ST )
Pretvornik AC
(tip AA-E9)
Večnamenski
kabel AV
Komponentni
kabel
USB-kabel
Priročnik za hiter
začetek
Baterija v obliki
gumba
(tip: CR2025)
Daljinski
upravljalnik
Ležaj
CD s programsko
opremo
CD z uporabniškim
priročnikom
Vrečka
Glavni filtri
HDMI-kabel
(možnost)




Vsebina je v različnih prodajnih regijah lahko različna.
Deli in dodatki so na voljo pri lokalnih Samsungovih prodajalcih.
Kupite jo lahko pri Samsungovih prodajalcih.
Pretvornik AC lahko priključite na ležaj, ko priklapljate zunanje naprave ob uporabi ležaja.
02_ Slovenian
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 2
2008-7-15 20:54:08
POGLED OD SPREDAJ IN Z LEVE / POGLED OD ZGORAJ IN Z DESNE STRANI
Indikator snemanja
Objektiv
Vgrajen zvočnik
Zaslon (
)/gumb iCHECK
Gumb za bliskavico ( )
Gumb EASY Q
Pokrov priključka
Priključek COMPONENT/AV/S-Video ( )
USB-priključek
TFT LCD-zaslon (zaslon na dotik)
Gumb za začetek/konec snemanja
Gumb za primik/odmik (W/T) / senzor za daljinsko upravljanje
Gumb Q.MENU
Gumb PHOTO
Ročica za primik/odmik (W/T)
Vrtljiva ročica
Vgrajena bliskavica
Luknja za pas za oprijem
Pas za oprijem
POZOR
Pri uporabi daljinskega upravljalnika odprite zaslon LCD in
usmerite direktno v senzor.
Priključek HDMI je na priključni postaji.
Slovenian _03
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 3
SLV
2008-7-15 20:54:10
spoznajte svoj kamkorder HD
POGLED OD ZADAJ IN S SPODNJE STRANI
ⓐ
ⓑ
ⓒ
Gumb MODE/indikator načina
(način za video (
)/fotografiranje (
predvajanje (
))
Stikalo OPEN
Gumb za začetek/konec snemanja
Stikalo POWER
Indikator CHG (napolnjenosti)
Priključek MIC (zunanji mikrofon)
Priključek DC IN
)/
Pokrov za baterijo/pomnilniško kartico
ⓐ Stikalo za sprostitev baterije
ⓑ Reža za pomnilniško kartico
ⓒ Reža za baterijo
Vgrajen mikrofon
Vdolbina za stojalo
Vdolbina za ležaj
04_ Slovenian
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 4
2008-7-15 20:54:14
priprava
POLNJENJE BATERIJE
•
•
•
Uporabljajte izključno baterijo IA-BP85ST.
Ob nakupu je baterija lahko delno napolnjena.
Prepričajte se, da ste napolnili baterijo, preden začnete uporabljati svoj kamkorder HD.
Vstavljanje baterije
1. Odprite pokrov za baterijo, tako da prestavite stikalo OPEN navzgor, kot
je prikazano na sliki.
2. Vstavite baterijo v režo za baterijo tako, da se nežno zaskoči.
• Prepričajte se, da je oznaka (SAMSUNG) usmerjena v levo,
kamkorder pa tako, kot je prikazano na sliki.
3. Zaprite pokrov za baterijo.
Polnjenje baterije
1. Za izklop povlecite stikalo POWER navzdol.
2. Odprite pokrov priključka DC IN in priključite napajalnik AC na priključek
DC IN.
3. Pretvornik AC priključite v stensko vtičnico.
4. Ko napolnite baterijo, odklopite pretvornik AC iz priključka DC IN na vašem
kamkorderju HD.
• Tudi če je naprava izklopljena, se baterija še vedno prazni, če jo
pustite pritrjeno na kamkorder HD.
Časi polnjenja, snemanja in predvajanja pri popolnoma napolnjeni
bateriji
(brez uporabe funkcije odmika/primika, z odprtim LCD-zaslonom itd.)
Tip baterije
Čas polnjenja
Format snemanja
HD
SD
IA-BP85ST
približno 100 min
Čas neprekinjenega snemanja
približno 85 min
približno 90 min
Čas predvajanja
približno 120 min
približno 130 min
Slovenian _05
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 5
SLV
2008-7-15 20:54:20
pred snemanjem
IZBIRANJE MEDIJA ZA SHRANJEVANJE
•
•
•
Videe in slike lahko snemate na vgrajeni pomnilnik ali pomnilniško kartico, zato morate pred začetkom snemanja ali
predvajanja izbrati želeni medij za shranjevanje.
Na svojem kamkorderju HD lahko uporabljate kartice SDHC in MMC plus. (Nekatere kartice niso
LCD Control
združljive, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniških kartic.)
Preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico, izključite kamkorder HD.
LCD Enhancer
1.
2.
3.
4.
Dotaknite se jezička za meni (
).
Dotaknite se jezička za nastavitve ( ).
Pritiskajte jeziček navzgor (
)/navzdol (
), dokler se ne prikaže “Storage Type” .
Dotaknite se menija “Storage Type,” in nato še želenega medija za shranjevanje.
• “Memory”: pri uporabi vgrajenega pomnilnika.
• “Card”: pri uporabi pomnilniške kartice (kartica SDHC ali MMCplus).
5. Če želite meni zapustiti, se dotikajte jezička za izhod ( ) ali vrnitev (
), da meni izgine.
Ko vstavite pomnilniško kartico, se prikaže zaslon za nastavitev medija za shranjevanje.
Dotaknite se “Yes”, če želite uporabiti pomnilniško kartico, ali “No” , če ne.
2/6
80
Min
Storage Type
Storage Info
Storage Type
Memory
Card
1/1
VSTAVLJANJE/IZMET POMNILNIŠKE KARTICE
Vstavljanje pomnilniške kartice
1. Odprite pokrov za pomnilniško kartico, tako da prestavite stikalo OPEN navzgor,
kot je prikazano na sliki.
2. Vstavite pomnilniško kartico v režo tako, da se nežno zaskoči.
• Prepričajte se, da je terminal usmerjen v levo, kamkorder pa tako, kot je
prikazano na sliki.
3. Zaprite pokrov za pomnilniško kartico.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
1. Odprite pokrov za pomnilniško kartico, tako da prestavite stikalo OPEN navzgor,
kot je prikazano na sliki.
2. Na rahlo potisnite pomnilniško kartico, da izskoči.
3. Izvlecite pomnilniško kartico iz reže in zaprite pokrov pomnilniške kartice.
06_ Slovenian
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 6
2008-7-15 20:54:26
snemanje
Osnovni postopki za snemanje videa ali slik so opisani na naslednjih straneh.
SNEMANJE VIDEA
1. Vklopite kamkorder HD.
• Na kamkorder HD priključite vir napajanja.
(Baterija ali pretvornik AC)
• Za vklop kamkorderja HD povlecite stikalo POWER navzdol.
Ko se kamkorder HD vključi, se bo objektiv samodejno odprl.
• Nastavite ustrezni medij za shranjevanje.
(Če želite snemati na pomnilniško kartico, jo vstavite.)
2. Preverite predmet na zaslonu LCD.
3. Pritisnite gumb za začetek/konec snemanja.
• Prikazal se bo indikator za snemanje () in snemanje se bo začelo.
• Z vsakim dotikom jezička za izklop zvoka na LCD-zaslonu vključite ( ) in izključite zvok.
- Dotaknite se znaka (
) za snemanje video posnetkov brez zvoka.
- Dotaknite se znaka (
) za snemanje video posnetkov z zvokom.
- Ko se dotaknete znaka ( ), se na zaslonu prikaže (
). Ta indikator vas ves čas opozarja na
trenutno izključeni zvok, dokler spet ne vklopite zvoka
(z dotikom znaka (
)) ali pa prenehate s snemanjem.
- Pri snemanju z zvokom ni prikazan noben indikator.
• Ponovno pritisnite gumb začetek/konec snemanja, da ustavite snemanje.
4. Ko je snemanje končano, izklopite kamkorder HD.

00:00:10
[70Min]
80
Min
FOTOGRAFIRANJE
1. Prestavite stikalo POWER navzdol, da vključite napravo, in pritisnite gumb MODE, da nastavite možnost
za fotografiranje ( ).
• Ko se kamkorder HD vključi, se bo objektiv samodejno odprl.
• Nastavite ustrezni medij za shranjevanje.
(Če želite snemati na pomnilniško kartico, jo vstavite.)
2. Preverite predmet na LCD-zaslonu.
3. Pritisnite gumb PHOTO za polovico navzdol.
• Kamkorder HD bo samodejno izostril predmet na sredini zaslona (če je izbrana funkcija za samodejno
ostrednje).
• Ko je slika izostrena, indikator () sveti zeleno.
4. Pritisnite gumb PHOTO do konca navzdol.
• Zasliši se zvok zaklopa. Ko indikator () izgine, se je slika posnela.
• Med shranjevanjem fotografij na medij za shranjevanje ne morete nadaljevati z naslednjim
posnetkom.
�����
►►►
3958
80
MIN
Slovenian _07
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 7
SLV
2008-7-15 20:54:30
predvajanje
Posneti video in fotografije si lahko ogledate v pogledu sličic in jih predvajate na različne načine.
MENJAVANJE NAČINA PREDVAJANJA
•
•
•
Način za snemanje videa, fotografiranje in predvajanje lahko preklapljajte izmenično z gumbom MODE.
Način predvajanja lahko preklopite v način snemanja z dotikom jezička v spodnjem levem kotu LCD-zaslona.
Posneti videi in fotografije so prikazani v pogledu seznama sličic.
PREDVAJANJE VIDEA
1.
2.
3.
Potisnite stikalo POWER navzdol, da vključite napravo, in pritisnite gumb MODE, da nastavite način predvajanja (
•
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje.
(Če želite predvajati s pomnilniške kartice, jo vstavite.)
Dotaknite se jezička za HD-video ( HD) ali SD-video ( SD).
•
Prikaže se pogled seznama sličic.
•
Če želite spremeniti trenutno stran s sličicami, se dotaknite puščične tipke navzgor ( ) ali navzdol ( ).
Dotaknite se želenega videa.
•
Izbran video se bo predvajal glede na nastavljeno možnost predvajanja.
•
Če želite ustaviti predvajanje in se vrniti na seznam sličic, pritisnite jeziček za vrnitev nazaj (
).
).
HD
80
Min
SD
1/2
00:00:20 / 00:30:00
100-0001
80
MIN
OGLED FOTOGRAFIJ
1.
2.
3.
4.
5.
Potisnite stikalo POWER navzdol, da vključite napravo, in pritisnite gumb MODE, da nastavite način predvajanja (
•
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje.
(Če želite predvajati slike na pomnilniški kartici, jo vstavite.)
Dotaknite se jezička za fotografiranje ( ).
•
Prikaže se pogled seznama sličic.
•
Če želite spremeniti trenutno stran s sličicami, se dotaknite puščične tipke navzgor ( ) ali navzdol ( ).
Dotaknite se želene slike.
Če želite poiskati določeno sliko, se dotaknite jezička za predhodno (
)/naslednjo sliko (
).
).
•
Za ogled predhodne slike se dotaknite jezička za predhodno sliko (
).
•
Za ogled naslednje slike se dotaknite jezička za naslednjo sliko (
•
Povlecite prst z leve proti desni in izberite predhodno sliko na LCD-zaslonu in postopajte obratno za izbor
naslednje slike.
)/naslednjo sliko (
), če želite hitro poiskati sliko. Med
•
Postavite prst na jeziček za predhodno sliko (
iskanjem se število slik dejansko spremeni, slike pa ostanejo nespremenjene.
Če se želite vrniti na seznam sličic, pritisnite jeziček za vrnitev nazaj (
).
).
HD
80
Min
SD
1/2
100-0001
1 / 12
80
Min
08_ Slovenian
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 8
2008-7-15 20:54:38
priklop na osebni računalnik
NAMESTITEV PROGRAMA CyberLink DVD Suite
DVD Suite je programska oprema za preprosto urejanje formatov MPEG, AVI in drugih video datotek, fotografij in
drugih vsebin za izdelavo videa.
Preden začnete:
Zaprite vse druge aplikacije. (Preverite, ali so v vrstici stanja ikone drugih aplikacij.)







Na predoglednem zaslonu lahko
okvir izgine, kadar uporabljate
programPower Producer.
Vendar pa to ne vpliva na zapečene
slike na DVD-naslovu.
Slovenian _09
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 9
SLV
2008-7-15 20:54:39
priklop na osebni računalnik
PRIKLOP USB-KABLA
Za kopiranje videov ali slikovnih datotek na vaš osebni računalnik, priključite
kamkorder HD na osebni računalnik z USB-kablom.
Osebni računalnik
Kamkorder HD
1. Nastavite možnost “USB Connect” na “Mass Storage.”
2. Povežite kamkorder HD na računalnik z USB-kablom.
• Ne uporabljajte prekomerne sile pri vstavljanju ali odklapljanju USBkabla v USB-vtičnico ali iz nje.
• Vstavite USB-kabel, potem ko ste se prepričali o pravilni smeri vstavljanja.
• Uporabite priložen USB-kabel.
PREGLEDOVANJE VSEBINE MEDIJEV ZA SHRANJEVANJE
1. Prestavite stikalo POWER navzdol, da vklopite kamkoder HD.
• Nastavite možnost “USB Connect” na “Mass Storage.”
(Privzeto je ob nakupu kamkorderja HD nastavljena na “Mass Storage”.)
• Nastavite ustrezni medij za shranjevanje.
(Če želite snemati na pomnilniško kartico, jo vstavite.)
2. Povežite kamkorder HD na računalnik z USB-kablom.
• Čez trenutek se bo na zaslonu računalnika prikazalo okno “Odstranljivi disk” ali “Samsung”.
• Ko priključite USB, se prikažeta dva odstranljiva diska.
Vgrajeni pomnilnik je prvi zaznani pogon med dvema odstranljivima diskoma, na novo
registrirana v mapi ‘Moj računalnik’. Če sta na primer zaznana pogon (F:) in (G:),
predstavljata pogona (F:) in (G:) vgrajeni pomnilnik in pomnilniško kartico.
Izberete lahko želeno vrsto pomnilnika.
• Izberite “Odpri mape za ogled datotek z Raziskovalcem Windows” in kliknite “V redu.”
3. V medijih za shranjevanje se pojavijo mape.
• Različne vrste datotek so shranjene v različnih mapah.
•
•
Če se okno “Odstranljivi disk” ne prikaže, potrdite povezavo ali pa ponovite 1. in
2. korak.
Če se odstranljivi disk ne prikaže samodejno, odprite mapo odstranljivega diska
v mapi Moj računalnik.
10_ Slovenian
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 10
VIDEO
MUSIC
Slikovne datoteke
Video datoteke
Glasbene datoteke
nastavitev
podatkov
2008-7-15 20:54:40
PREDVAJANJE VIDEO DATOTEK NA VAŠEM RAČUNALNIKU
Namestitev programske opreme CyberLink DVD Suite omogoča vašemu računalniku, da na enostaven način ustvari varnostne
kopije vaših video datotek in jih predvaja. Uživajte v visoki kakovosti grafike in zvoka videov na vašem računalniškem zaslonu.
Programi v programskem paketu DVD Suite stran 09
DVD lahko predvajate, urejate in posnamete z uporabo naslednjih programov v
programski opremi DVD Suite:
• CyberLink PowerDVD: predvaja video datoteke, posnete z vašim kamkorderjem HD
• Power Director: ureja video datoteke, skopirane na računalnik.
• Power Producer: Posname DVD z video datotekami, skopiranimi na računalnik.
•
•
Programska oprema DVD Suite ni podprta na računalnikih Mackintosh.
Za več podrobnosti o uporabi programov, vključenih v DVD Suite, si oglejte
“Online help/Readme” na priloženem CD-ju s programsko opremo.
Povleci & izpusti za enostavno predvajanje
Povlecite in spustite video datoteko neposredno na glavni zaslon PowerDVD in program bo takoj začel predvajati posnetek!
Predvajate lahko vse video datoteke v formatu, ki ga podpirata PowerDVD in predvajalni seznam.
1. Kliknite ikono “CyberLink DVD Suite” na namizju.
• Če ikone ni na namizju, program lahko izberete v meniju Start.
• Pojavi se okno “CyberLink DVD Suite”.
2. Na meniju “Movie Player” izberite “Watch a AVCHD movie” ali “Watch a
DVD movie.”
• Pojavi se okno kontrolnega menija “PowerDVD”.
3. Odprite mapo, v kateri se nahajajo vaše video datoteke.
• Zmanjšajte okno tako, da bo primerno za opravilo povleci & spusti.
4. Kliknite želeno video datoteko, jo povlecite na kontrolni zaslon z meniji
PowerDVD, in jo spustite.
5. PowerDVD začne s predvajanjem.
•
•
Če format ‘MP4’ nastavite kot datoteko za samodejno predvajanje, se bodo vaše video datoteke predvajale
takoj, ko bodo izbrane.
Za podrobnejše informacije si oglejte uporabniški priročnik (PDF) na CD-ju.
Slovenian _11
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 11
SLV
2008-7-15 20:54:41
Skladnost s predpisom RoHS
Izdelek ustreza predpisu, ki omejuje uporabo nekaterih nevarnih snovi
v električni in elektronski opremi, torej v naših izdelkih ne uporabljamo
šestih nevarnih snovi – kadmija (Cd), svinca (Pb), živega srebra (Hg),
šestvalentnega kroma (Cr + 6), polibrominiranih bifenilov (PBB),
polibromiranih bifenil etrov (PBDE).
Code No. AD82-00341A-02
12_ Slovenian
VP-HMX20C_SLO_QG.indd 12
2008-7-15 20:54:41
Download PDF

advertising