Samsung | 1100MB | Samsung 1100MB Navodila za uporabo

SyncMaster 1100MB
Namestitveni gonilniki
Namestitveni programi
Standardizirani znaki
Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode
na napravi
Prepovedano
Obvezno preberite in dobro razumite
Ne ločevati
Izvlecite vtikač iz vtičnice
Ne se dotikati
Ozemljitev za preprečitev električnega
šoka
Napajanje
Ker lahko neprekinjena uporaba istega vzorca povzroči ožig fosforja CDT in
zmanjšanje ostrine, namestite varčevanje z energijo ali ohranjevalnik zaslona za
obdobja, ko se izdelek ne uporablja.
Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač.
z
To lahko povzroči električni šok ali požar.
Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z
mokrimi rokami.
z
To lahko povzroči električni šok ali požar.
Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač.
z
Neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar.
Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.
z
Slab priklop lahko zaneti požar.
Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov
na njiju.
z
To lahko povzroči električni šok ali požar.
Ne povezujte skupaj več priključnih kablov ali vtikačev.
z
To lahko povzroči požar.
Namestitev monitorja
Ker ima lahko izdelek, nameščen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno
zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemične
raztopine, lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam,
prevlažne lokacije in lokacije, kakršna so letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno daljša obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s
kakovostjo, se pred namestitvijo posvetujete s servisnim inženirjem.
Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino
prahu.
z
V nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj
monitorja.
Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate.
z
Lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.
Podstavek monitorja namestite na omarico ali polico tako, da konec
podstavka ne štrli čez rob.
z
Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih
poškodb.
Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.
z
Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in
poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.
Izdelka ne postavljajte na tla.
z
Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.
Vnetljivih predmetov, kot so sveče, insekticidi ali cigareti, izdelku ne
približujte.
z
V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.
Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.
z
Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.
Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižni polici, v omari, itd.
z
Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.
Pazljivo odložite monitor!
z
Lahko se namreč poškoduje ali razbije.
Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol.
z
Lahko se poškoduje zaslon - CDT površina.
Ne uporabljajte monitorja brez podstavka.
z
z
Lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabega pretoka zraka.
Če monitorja ne morete uporabljati drugače kot brez podstavka,
zagotovite potrebno ventilacijo.
Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več
kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.
z
Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature
izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše
delovanje.
Čiščenje
Ohišje monitorja ali zaslon brišite z rahlo navlaženo, mehko krpico.
Monitorja z ravnim zaslonom nikdar ne čistite z vodo, ampak z blagim
detergentom, razredčenim z vodo.
(Nekateri detergenti vsebujejo topila na bazi alkohola, ki lahko poškodujejo spremenijo barvo - ali povzročijo pokanje ohišja monitorja. Pride lahko tudi do
poškodb antirefleksnega/antistatičnega sloja na zaslonu.)
Pred uporabo razredčite detergent v vodi (razmerje 1:10).
Detergenta ne nanašajte direktno na monitor.
Monitor čistite z mehko krpo, natopljeno z močno razredčenim
detergentom.
z
Tako lahko preprečite, da pride do poškodbe zaslona ali do pokanja ter
izgube barve ohišja monitorja.
Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s
suho krpo.
z
Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar.
Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.
z
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho
krpo.
z
Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen,
alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.
Pokličite servis ali službo za uporabnike za čiščenje notranjosti enkrat
letno
z
Ohranjajte čisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti
čez nekaj časa lahko povzroči okvare ali požar.
Ostalo
Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).
z
z
To lahko povzroči električni šok ali požar,
Prepustite servis pooblaščenim serviserjem
Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali
zavohate čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite
pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja.
z
To lahko povzroči električni šok ali požar.
Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne
namestite ga v vozilo.
z
z
To lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar,
Ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil
izpostavljen dežju ali snegu
Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in
izvlecite kabel iz vtičnice pokličite pooblaščeni servis .
z
Monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,
Izvlecite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj
časa ne uporabljate
z
Lahko pride do električnega šoka ali požara
Ne premikajte monitorja tako, da ga vlečete za priključni ali signalni
kabel
z
To lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico
poškodovanega kabla.
Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vlečete samo za priključni
ali signalni kabel
z
To lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico
poškodovanega kabla.
Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja
z
Slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.
Na monitor ne postavljajte s tekočinami napolnjenih posod, kemikalij ali
malih kovinskih predmetov.
z
z
Vse navedeno lahko povzroči poškodbe monitorja, električni udar ali
požar.
Če v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na
servisni center.
Na monitor ne postavljajte težkih predmetov.
z
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.
z
To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov
z
Le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko
Monitorja ne postavljajte v bližino virov magnetnega sevanja.
z
Viri magnetnega sevanja (npr. zvočniki) lahko povzročijo izgubo barv na
sliki ali izkrivljenje slike.
Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko
povzroči poškodovanje vida.
Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči..
Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je
podvrženo tresljajem.
z
Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih
poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko
skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.
Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel.
Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave
izklopljeni predno premikate monitor.
z
To lahko povzroči okvari ali električni šok.
Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj
lahko poškodovali.
z
Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.
Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.
z
V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna
plast povzročita oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega
udara ali požara.
Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrač oz. karkoli otrokom
vabljivega.
z
Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrače.
Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.
Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.
Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
Razoakiranje
Monitor in podstavek
(Podstavek je na nekatere monitorje fiksno pritrjen.)
Priročnik
Navodila za uporabo
Garancijski list
Navodila za uporabnike
monitorja
(Ni na voljo na vseh mestih) Pogonski sklop monitorja,
Natural Color
Kabel
Napajalni kabel
D-sub kabel
BNC kabel
(Na voljo loeeno)
Podstavek
Podstavek
Sprednja stran
1.
Gumb MagicBright™
[ ]
MagicBright™ je nova funkcija, ki omogoča optimalno okolje za
ogled glede na vsebino slike, ki jo gledate.
2.
Gumbi za upravljanje
[ ]
S tem gumbom zaprete aktivni meni ali prikaz na zaslonu.
3.
Gumbi za upravljanje
[
]/[ ]/[ ]
S temi gumbi lahko označujete in prilagajate elemente menija.
Nastavite Brightness (Svetlost) in Contrast (Kontrast).
4.
Gumb Menu (izbirnik)
[ ]
S tem gumbom odprete prikaz na zaslonu in aktivirate označen
element menija.
5.
Indikatorska lučka
Lučka, ki ponazarja delovanje monitorja. Ko monitor deluje, sveti
lučka zelene barve. Lučka utripa zeleno, ko je monitor v fazi
mirovanja.
6.
Gumb Power
(napajanje) [ ]
Gumb za vklop in izklop monitorja.
Podrobneje si preberite opis funkcije PowerSaver, opisane v tem priročniku za varčevanje
energije. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali, če ga dalj
časa ne boste uporabljali.
Zadnja stran
(Konfiguracija zadnje strani monitorja se razlikuje od modela do modela.)
1.
Vtičnica za priklop
napajalnega kabla
Povežite napajalni kabel monitorja (priložen) s vtičnico na zadnji
strani monitorja.
2.
D-sub 15-pinski
priključek
V ta vtikač priključite 15-pinski D-sub priključek na zadnji strani.
3.
BNC priključki
Signalni kabel povežite z vrati signala BNC na zadnji strani
monitorja.
Če želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Priklop monitorja.
Spodnja stran
1.
Nagiben/vrtljiv
podstavek
Podstavek lahko ločite od monitorja.
Priklop monitorja
1.
Povežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja.
Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.
2-1.
Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.
Kabel za signal priključite na 15-pinski spojnik D-sub na zadnji strani računalnika.
2-2.
Povezano z McIntosh
Priključite monitor na McIntosh računalnik s D-sub priključnim kablom.
2-3.
Pri starejših McIntosh modelih je potrebno za povezavo monitorja uporabiti poseben Mac
adapter(Na voljo loeeno).
3.
Pri uporabi konektorja BNC.
BNC kabel(Na voljo loeeno) povežite z vrati signala BNC na zadnji strani
monitorja/računalnika.
4.
Vključite računalnik in monitor. Če je na monitorju slika, je namestitev končana.
Montaža podstavka
Nagibanje/vrtenje podstavka | Pritrditev in odstranjevanje podstavka
Nagibanje/vrtenje podstavka
Pri nekaterih modelih monitorjev je podstavek že namontiran. Monitor lahko nagibate in/ali
obračate toliko časa, da najdete najudobnejši kot gledanja.
Pritrditev in odstranjevanje podstavka
Namestitev podstavka
1. Položite narobe obrnjen monitor na ravno delovno površino.
2. Poravnajte jezičke na podstavku z odgovarjajočimi odprtinami na spodnji strani monitorja.
3. Podstavek potiskajte proti sprednji strani monitorja dokler se zaklopka ne namesti v zaklopni
položaj.
4. Podstavek potisnite proti sprednjemu delu monitorja, da se slišno zaskoči v zaklenjeni položaj.
* Ne zvijajte in ne udarjajte po podstavku.
Kako odstranite podstavek
5. Spustni zapah na podstavku stisnite in povlecite navzgor.
6. Podstavek potisnite proti zadnji strani monitorja. Nato ga dvignite in odstranite.
Podstavka ne zvijajte in ne pritiskajte v položaj s preveliko silo, da ga ne poškodujete.
Podstavek je možno na monitor namreč namontirati samo v enem položaju.
Namestitev vodilnega programa monitorja (avtomatska)
Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je
priložen monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od
enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega
operacijskega sistema.
Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih
z
internetnih strani :
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows ME
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Windows ME Driver".
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).
4. Pritisnite gumb "Install" (instalirati/namestiti) v okencu "Warning" (Opozorilo)
5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.
Windows XP/2000
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Windows XP/2000 Driver"(Windows XP/2000 vodilni program).
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).
4. Ko vidite naslednje okno "Message" (Sporočilo), pritisnite gumb "Continue Anyway"
Nato pritisnite gumb "OK" (v redu).
Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala
operacijskega sistema. Nahaja se na domači internetni strani
http://www.samsung.com/.
5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.
Namestitev vodilnega programa monitorja (ročna)
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je
priložen monitorju. Namestitev gonilnikov se malenkostno razlikuje od enega do
drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega
sistema.
Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih
z
internetnih strani:
http://www.samsung.com/ (povsod)
http://www.samsung.com/monitor (ZDA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)
Microsoft® Windows ® XP operacijski sistem
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" nato kliknite na ikono "Appearance and
Themes" (Prikaz in teme)
3. Kliknite ikono "Display" (prikaz) in nato izberite predlogo "Settings" (postavke) za njo pa
"Advanced.." (napredni).
4. Pritisnite gumb "Properties" (lastnosti) na predlogi "Monitor" ter izberite "Driver" (gonilnik).
5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) in izberite "Install from a list or.." (inštalirati s
popisa ali..) nato kliknite gumb "Next" (naprej).
6. Izberite "Don't search ,I will.." (Neišči, jaz bom..), nato kliknite "Next" (naprej) in na koncu
še "Have disk" (imam CD).
7. Kliknite gumb "Browse" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku
modelov . kliknite "Next" (naprej).
8. Če se prikaže naslednje okno "Message" (sporočilo) , kliknite v njem "Continue
Anyway" (vseeno nadaljuj), ter nato gumb "OK" (v redu).
Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala
operacijskega sistema. Nahaja se na domači internetni strani :
http://www.samsung.com/
9. Kliknite gumb "Close" (zapreti) in nato klikajte gumb "OK" (u redu).
10. S tem je namestitev zaključena.
Microsoft® Windows ® 2000 operacijski sistem
Če se na monitorju prikaže sporočilo "Digital Signature Not Found" (ni najden
digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.
1. Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)
2. Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)
3. Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)
Namestitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pritisnite "Start" , "Setting" (namestitve), "Control Panel".
Z dvoklikom pritisnite na ikono "Display" (prikaz)
Izberite predlogo "Settings" (namestitve) in pritisnite "Advanced.." (napredni).
Izberite "Monitor".
Primer1:Če gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno
konfiguriran. Prosimo prekinite namestitev.
Primer2:Če je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in
nadaljujte z naslednjimi koraki.
Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) ter nato
kliknite gumb "Next" (naprej)
Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem
odgovarjajoči gonilnik). Za tem kliknite "Next" (narej) in nato "Have disk" (Imam disketo/CD).
Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).
Pritinite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)
Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet
"Next" (naprej)
Kliknite gumb "Finish" (končati ) in nato gumb "Close" (zapreti).
Če se prikaže okno s sporočilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti", kliknite
gumb "Da". Kliknite gumb "Dokončaj" in nato gumb "Zapri".
Microsoft® Windows ® NT operacijski sistem
1. Kliknite Start, Settings(namestitve), Control Panel, in nato z dvoklikom ikono Display
(prikaz)
2. V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo
Settings (namestitve) in nato pritisnite All Display Modes(vsi načini prikaza).
3. Izberite želeni način (ločljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite OK(v redu).
4. Pritisnite gumb Apply (uporabiti) če želite, da zaslon dobro deluje po pritisku na Test. Če
zaslon ne deluje dobro, uporabite drug način (način z nižjo ločljivostjo, manj barv ali nižjo
frekvenco).
Če ne najdete načina pod All Display Modes(vsi načini prikaza), izberite ločljivost in
vertikalno frekvenco z predprogramirani načini prikaza v navodilih za uporabnike.
Linux operacijski sistem
Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste končali datoteko X86Config.
Tretji prikaz je namestitev miške.
Namestite računalniško miško.
Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.
Namestite računalniško tipkovnico.
Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.
7. Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja (lahko jo direktno vnesete)
8. Namestite vertikalno frekvenco monitorja (lahko jo vnesete direktno)
9. Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev XWindow datoteke.
10. Končali ste z namestitvijo monitorja.
Končajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.
Natural Color
Softwerski program Natural Color
En novejših problemov pri uporabi računalnika je ta, da barva slike ispisane pisalnikom,
skeniranih ali snemanih z digitalno kamero ni enaka barvi prikazani na monitorju.
oftware Natural Color je prava rešitev za ta problem. Razvila ga je firma Samsung Electronics
skupaj s korejskim inštitutom Electronics&Telecommunications Research Institute (ETRI).
Ta program je dosegljiv samo za monitorje firme Samsung in omogoča, da je barva slike na
monitorju enaka barvam tiskanih ali skeniranih slik.
Za več pojasnil preberite Pomoč (F1) v softwerskem programu.
Namestitev programa Natural Color
Vstavite Cd, ki je priložen Samsung monitorju v CD-ROM. Pojavil se bo inicialni zaslon
namestitve programa. Pritisnite na Natural Color na inicialnem zaslonu za namestitev
programa Natural Color.
Za ročno namestitev programa, vstavite CD, ki je priložen Samsung monitorju, pritisnite Start
sestava Windows in nato izberite Execute ( izvršiti).
Vpišite: D:WcolorWengWsetup.exe in pritinite tipko <Enter>.
( Če CD, ki je vstavljen ni D:W vnesite odgovarjajoči disk).
Brisanje programa Natural Color
Izberite Setting (namestitve)/Control Panel v izbirniku Start ter z dvoklikom pritisnite
Add/Delete a program ( dodati/izbrisati program).
Izberite Natural Color na spisku in pritisnite Add/Delete (dodati/izbrisati).
1. [MagicBright ] MagicBright™ je nova funkcija, ki omogoča optimalno okolje za ogled glede na
vsebino slike, ki jo gledate.
2. [Exit
] S tem gumbom zaprete aktivni meni ali prikaz na zaslonu.
3. [
/ / ] S temi gumbi lahko označujete in prilagajate elemente menija.
Nastavite Brightness (Svetlost) in Contrast (Kontrast).
4. [Menu
] S tem gumbom odprete prikaz na zaslonu in aktivirate označen element menija.
MagicBright™
izbirnik
Opis
MagicBright™ je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice
odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni
načini: tekst (Text), Internet in zabava (Entertain). Vsak od naštetih načinov
ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe. Enostavno lahko izberete eno od
treh s pritiskom na MagicBright™ kontrolne tipke:1) Text normalna svetloba
za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.
MagicBright™
: normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami
teksta.
: srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta
kombinirana slika in tekst.
: izrazita svetloba za gledanje filmov z medijev kot so DVD ali VCD.
Brightness/Contrast
izbirnik
Opis
Nastavite Brightness (Svetlost) in Contrast (Kontrast).
OSD Lock/Unlock
izbirnik
Opis
OSD Zaklepanje in
odklepanje
Po pritisku na gumb “MENU” za več kot 10 sekund, se funkcija OSD zaklene
(odklenjena).
V meniju prikaza na zaslonu izberite ikono, o kateri se želite poučiti, in prikazala se bo
razlaga ikone z besedilom ali animacijo.
izbirnik
Position
Size
Zoom
Opis
Za spremembo položaja celotnega prikaza monitorja sledite
naslednjim navodilom.
Za spremembo velikosti celotnega prikaza monitorja sledite
naslednjim navodilom.
Za približanje ali oddaljitev monitorjevega področja gledanja
sledite naslednjim navodilom.
Začetek
dela/Stop
izbirnik
Parallel/Rotation
Pincushion/
Trapezoid
Pinbalance
Opis
Prilagodite nastavitev paralelograma, če se prikaz nagiba
levo ali desno, in prilagodite nastavitev sukanja, če je cel
prikaz nagnjen levo ali desno.
Prilagodite nastavitev peščene ure, ko so strani prikaza
vbočene ali izbočene, in prilagodite nastavitev trapeza, ko je
zgornji ali spodnji del prikaza prevelik ali premajhen.
Prilagodite nastavitev simetrije robov, če so strani prikaza
ukrivljene proti levi ali desni.
Sidepin Corner
ANastavite popravek različno ukrivljenih kotov, če so strani
prikaza vbočene ali izbočene in če je zgornji ali spodnji del
prikaza prevelik ali premajhen.
Pinbalance Corner
Nastavite popravek enako ukrivljenih kotov, če so strani
prikaza vbočene ali izbočene in če je zgornji ali spodnji del
prikaza prevelik ali premajhen.
Začetek
dela/Stop
izbirnik
Opis
Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
Izvirna nastavitev za barvno temperature je 9300K. Za
spremembo barvne temperature in nastavitev posameznega
barvnega ravnotežja R, G, B sledite naslednjim korakom.
Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
Izvirna nastavitev za barvno temperature je 5000K. Za
spremembo barvne temperature in nastavitev posameznega
barvnega ravnotežja R, G, B sledite naslednjim korakom.
Standard rdeče, zelene in modre barve (sRGB) je določen
privzet barvni prostor. Če so monitor, tiskalnik in skener
umerjeni na barve sRGB, so vse zunanje naprave umerjene
na enake barve. Ko je monitor v načinu sRGB, regulacija
Brightness / Contrast (Svetlost/Kontrast) / MagicBright2™ ni
na voljo.
Začetek
dela/Stop
izbirnik
Clear Moire
Linearity
Focus
Convergence
Opis
Na zaslonu se lahko pojavi 'moare' vzorec v obliki serije
koncentričnih krogov ali lokov. Za odstranitev vzorca
uporabite nastavitve za brisanje moareja.
Če je slika zaslona stisnjena v zgornjem ali spodnjem delu,
prilagodite nastavitev linearnosti.
Če slika na zaslonu na nekaterih delih ni ostra, uporabite
nadzor izostritve.
Convergence (konvergenca) vpliva na jasnost slike.
Prilagodite vodoravno ali navpično konvergenco za pravilno
poravnavo barvnih pik, ki sestavljajo sliko.
Začetek
dela/Stop
izbirnik
Degauss
Recall
Video Input Level
Sync. Input Type
D-SUB/BNC
Opis
Funkcija Degauss (Razmagnetenje) bo odstranila barvne
nepravilnosti, ki jih povzročajo magnetna polja.Funkcije
Degauss ne uporabite več kot enkrat v obdobju 30
minut.Opomba: Monitor lahko nekaj trenutkov brni, barve
slike se lahko spremenijo, slika pa bo nekaj sekund migetala.
Ti učinki so običajni.
Funkcijo recall (priklic) uporabite za ponastavitev naslednjih
nastavitev monitorja na izvirno raven:Position (Položaj), Size
(Velikost), Pincushion (Peščena ura), Trapezoid (Trapez),
Parallelogram (Paralelogram), Pinbalance (Simetrija robov),
Rotation (Sukanje), Clear Moire (Brisanje moareja).Opomba:
Če izberete "Yes" (Da), se vse zgoraj naštete nastavitve
ponastavijo. Vse druge nastavitve ostanejo enake.
Nekatere video kartice uporabljajo video signale, višje od 1,0
V, zaradi česar je zaslon zelo svetel.Pri teh video karticah z
naslednjo funkcijo izberite raven 1,0 V.
Ta meni uporabite za nastavitev monitorja na ustrezno vrsto
sinhronizacije. Izberite 'Separate' (Ločeno), če računalnik
pošilja ločen sinhronizacijski signal.Izberite 'Sync. on
Green' (Sinhr. z zelenim), če računalnik pričakuje, da se bo
monitor sinhroniziral z zelenim signalom, ki ga pošilja.Za
določitev ustrezne nastavitve si oglejte uporabniški priročnik
za računalnik ali video kartico.
Ta meni uporabite za izbiro med virom signala, priključenim
na konektor BNC, in virom signala, priključenim na konektor
D-SUB.Opomba: Ko ste končali, počakajte nekaj sekund, da
se pojavi prazen zaslon, nato pa zaslon prikaže sliko iz
novega vira signala (drug računalnik). Za uporabo te funkcije
mora biti na oba vhoda priključen kabel.
Začetek
dela/Stop
izbirnik
Display timing
Menu Position
Opis
Vidite lahko frekvenco (način uporabniškega nadzora), ki jo
uporablja uporabnik, polariteto delujočih signalov, privzeto
frekvenco (privzeti način), ki je bila nastavljena ob nakupu
monitorja, in raven ločljivosti.Opomba: Ti zasloni ne
omogočajo sprememb nastavitev, imajo samo informativno
vlogo.
Spremenite lahko položaj menija prikaza na zaslonu na
monitorju.
Menu Duration
Meni se bo samodejno izklopil, če določeno časovno
obdobje ne boste izvedli nobene nastavitve.Nastavite lahko,
po kolikem času naj se meni izklopi.
Menu Duration
Ee so podroeja izbrana, lahko izberete druge jezike.
Note : Izbran jezik vpliva samo na jezik OSD-ja, nima
vpliva na program računalnika.
Začetek
dela/Stop
Pregled
|
Namestitev
|
Naþin OSD
|
Odstranitev
|
Odpravljanje težav
Pregled
Kaj je MagicTune™?
Uþinkovitost monitorja je lahko odvisna od grafiþne kartice, osvetljenosti raþunalnika in drugih dejavnikov
okolja. ýe želite na svojem monitorju videti kar najboljšo sliko, ga morate prilagoditi na znaþilnosti okolja. Žal se
pogosto izkaže, da je lahko roþno nastavljanje slike kar zahtevno opravilo. Za pravilno prilagajanje
(nastavljanje) potrebujete preprost program, ki postopno pridobi podatke, potrebne za najboljšo splošno
kakovost slike.
V veþini primerov preprostega nastavljanja svetlosti ali kontrasta morate uporabiti veþnivojske menije
zaslonskega prikazovalnika (OSD), ki jih ni lahko razumeti. Poleg tega nimate nobenih povratnih informacij, ki bi
vam pomagale pri pravilnem nastavljanju možnosti monitorja. MagicTune je programsko orodje, ki vas s
preprostimi navodili in vzorci ozadja vodi skozi postopek naravnavanja posamezne možnosti monitorja.
Osnovna funkcionalnost
MagicTune je programsko orodje, ki omogoþa prilagajanje monitorja in naravnavanje barv z uporabo protokola
DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) (Ukazni vmesnik za podatkovni kanal zaslona).
Vsako prilagajanje prikaza se nadzira prek programske opreme – tako nam ni treba uporabiti monitorjevega
zaslonskega prikazovalnika (OSD). MagicTune podpira operacijske sisteme Windows™98SE, Me, 2000, XP Home
in XP Professional.
Priporoþamo uporabo MagicTune z Windows™ 2000 ali novejšimi.
MagicTune deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne vrstice, menija Start ali da z desno miškino
tipko kliknete na namizje. MagicTune omogoþa hitro in natanþno naravnavanje prikaza ter vam daje možnost,
da shranite in uporabite konfiguracije nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo.
Naþin OSD
Naþin OSD omogoþa preprosto prilagajanje nastavitev monitorja, ne da bi vam bilo treba slediti vnaprej
doloþenim korakom. Izberete lahko poljubni element v meniju in ga zlahka nastavite.
Pregled
|
Namestitev
|
Naęin OSD
|
Odstranitev
|
Odpravljanje te×av
Namestitev
1.
Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite namestitveno datoteko programa MagicTune.
3.
Izberite jezik namestitve in kliknite "Naprej".
4.
Ko se prika×e okno ęarovnika InstallShield, kliknite "Naprej".
5.
Izberite "Sprejmem pogoje licenęne pogodbe", ęe se strinjate s pogoji uporabe.
6.
Izberite mapo, kamor ×elite namestiti MagicTune.
7.
Kliknite "Namesti".
8.
Odpre se pogovorno okno "Stanje namestitve".
9.
10.
Kliknite "Dokonęaj".
Ko bo namestitev konęana, se bo na vaÜem namizju pojavila ikona programa MagicTune 2.5.
Dvokliknite ikono in tako za×enite program.
Lahko se zgodi, da se npr. ikona MagicTune ne prika×e, ker je odvisna od specifikacij
raęunalniÜkega sistema ali monitorja. Le se to zgodi, pritisnite tipko F5.
Te×ave pri namestitvi
Na namestitev orodja MagicTune lahko vplivajo dejavniki, kot so video kartica, matięna ploÜęa in omre×no
okolje.
Le ste med nameÜęanjem naleteli na te×ave, poglejte v odsek "Odpravljanje te×av" .
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
2000
XP Home Edition
XP Professional
Priporoęamo uporabo MagicTune z Windows™ 2000 ali
novejÜimi.
Strojna oprema
z
z
Vsaj 32 MB pomnilnika
Vsaj 25 MB prostora na trdem disku.
* Le ×elite veę informacij, obiÜęite spletno stran programa MagicTune.
Pregled
|
Namestitev
|
Naþin OSD
|
Odstranitev
|
Odpravljanje težav
MagicTune deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne vrstice, menija Start
ali da z desno miškino tipko kliknete na namizje. MagicTune omogoþa hitro in
natanþno naravnavanje prikaza ter vam daje možnost, da shranite in uporabite
konfiguracije nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo.
z
z
Naþin OSD je v resnici lahko drugaþen od navodil v priroþniku, ker
je odvisen od specifikacij posameznega monitorja.
Upravljalni naþin MagicTune se pri razliþnih monitorjih razlikuje.
OSD Mode
Naþin OSD olajša prilagajanje nastavitev na vseh monitorjih. Ko je ta naþin izbran, vam vsak jeziþek na vrhu
nadzornega okna prikaže splošen opis elementov podmenija za prilagajanje. Ko so kartice izbrane, vam
posamezni jeziþki prikazujejo seznam vseh menijev. ýe želite hitro prilagoditi nastavitve monitorja, vam naþin
OSD omogoþa preprost in priroþen dostop do vseh kartic in elementov podmenijev.
Definicija gumbov
OK
Uveljavitev vseh sprememb in izhod iz programa MagicTune.
Reset
Povrne vrednosti, ki so prikazane v dejavnem nadzornem oknu na vrednosti, ki jih je
priporoþil proizvajalec.
Cancel
Izhod iz programa MagicTune brez uveljavljanja sprememb.
ýe v nadzornem oknu niste spremenili niþesar, se ne bo ob kliku na gumb »Cancel«
zgodilo niþ.
Definicija kartice Picture
Uporabniku omogoþa prilagajanje nastavitev zaslona na želene vrednosti.
Brightness
Contrast
MagicBright
Brightness
Potemni ali posvetli celoten zaslon. Podrobne informacije na slikah v temnejših podroþjih
se lahko izgubijo, þe svetlost ni nastavljena na ustrezno raven. Prilagodi svetlost in tako
dobite najboljše pogoje za ogled.
Contrast
Prilagodi razliko v svetlosti med svetlimi in temnimi podroþji zaslona. Doloþa jasnost slik.
MagicBright je nova znaþilnost, ki omogoþa optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine
slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni naþini: Custom, Text, Internet,
Game, Sport in Movie. Vsak od naštetih naþinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe.
Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:
z
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
z
1.
2.
3.
Veþ kot 19 palcev:
Text (Besedilo): Za dokumentacijo in delo, ki vkljuþuje veliko besedila.
Internet: Za delo z mešanimi podobami, na primer s slikami in besedilom.
Game (Igra): Za ogled filmov in iger.
Entertain (Zabava): Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.
Manj kot 19 palcev
Text (Besedilo): Za dokumentacijo in delo, ki vkljuþuje veliko besedila.
Internet: Za delo z mešanimi podobami, na primer s slikami in besedilom.
Entertain (Zabava): Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.
Definicija kartice Color
Doloþa "toplino" ozadja monitorja ali barvo slike.
Color Tone
Color Control
Spremenite lahko ton barve.
Color Tone
z
z
Color Control
5000K - 6500K - 9300K
Reset
Prilagajanje barv slike monitorja.
Barve monitorja lahko spremenite po lastnem okusu.
z
z
R- G - B
sRGB
Definicija kartice Image
Prilagajanje vrednosti položaja, velikosti in zasuka.
Geometry 1
Rotation
Size
Position
Geometry 2
Pincushion
Pinbalance
Trapezoid
Parallelogram
Other
Moire
Degauss
Sidepin Corner Top
Pinbalance Corner Top
Sidepin Corner Bottom
Pinbalance Corner Bottom
Prilagajanje vrednosti položaja, velikosti in zasuka.
Geometry 1
(Geometrija 1)
z
z
z
Position (Položaj)
Size (Velikost)
Rotation (Zasuk)
Prilagajanje vrednosti sodþka, ravnotežja), trapeza in paralelograma.
Geometry 2
(Geometrija 2)
z
z
z
z
Pincushion (Sodþek)
Pinbalance (Ravnotežje)
Trapezoid (Trapez)
Parallelogram (Paralelogram)
Prilagajanje vrednosti za Moire, razmagnetenje, stranski vogal in vogal ravnotežja.
Other
(Drugo)
z
z
z
z
z
z
Moire
Degauss (Razmagnetenje)
Sidepin Corner Top (Zgornji stranski vogal)
Sidepin Corner Bottom (Spodnji stranski vogal)
Pinbalance Corner Top (Zgornji vogal ravnotežja)
Pinbalance Corner Bottom (Spodnji vogal ravnotežja)
Definicija kartice Option
MagicTune lahko konfigurirate s temi možnostmi.
Naloži pogovorno okno Preferences Nastavitve, ki jih uporabljate, bodo imele v
potrditvenem polju znak "V". ýe želite vklopiti ali izklopiti katero od možnosti, postavite
kazalec na polje in ga kliknite.
Preferences
z
z
Omogoþanje menija opravilne vrstice.
- ýe želite priti do menija MagicTune, kliknite ikono v [meniju opravilne vrstice].
Meniji niso prikazani, þe možnost [Omogoþi sistemsko vrstico] v [Možnosti]
' [Osnovne nastavitve] ni izbrana.
Izbira jezika – Izbrani jezik vpliva samo na jezik OSD-ja.
Definicija kartice Podpora
Prikaže ID sredstva in številko razliþice programa ter omogoþa uporabo funkcije Pomoþ.
Help
ýe potrebujete pomoþ pri namešþanju ali zagonu programa MagicTune, obišþite spletno
mesto MagicTune ali pa kliknite in odprite datoteke pomoþi (Uporabniški priroþnik).
Uporabniški priroþnik se odpre znotraj osnovnega okna brskalnika.
Asset ID
Za nadziranje monitorja odjemalca lahko uporabite strežnik.
(Strežniški program je treba namestiti tako, da ta program uporablja kot Odjemalec)
Version
User Name
Prikaže na raþunalniku registrirano uporabniško ime.
User ID
Prikaže na raþunalniku registrirano uporabniško geslo.
Server IP
Zapišite si IP strežnika.
Department
Zapišite si oddelek.
Location
Zapišite si lokacijo.
Prikaže številko razliþice programa MagicTune in metodo za komunikacijo z monitorjem.
Pregled
|
Namestitev
|
Naein OSD
|
Odstranitev
|
Odpravljanje težav
Odstranitev
Program MagicTune lahko odstranite samo z ukazom »Dodaj ali odstrani programe« v nadzorni plošei
programa Windows™.
Ee želite odstraniti MagicTune, naredite tole.
1.
Pojdite v [Sistemsko vrstico] ' [Start] ' [Nastavitve] in v meniju izberite [Nadzorna plošea]. Ee je
program namešeen v operacijskem sistemu Windows™ XP, v meniju [Start] kliknite [Nadzorna
plošea].
2.
Na Nadzorni plošei kliknite "Dodaj ali odstrani programe".
3.
V oknu "Dodaj ali odstrani programe" poišeite "MagicTune". Kliknite ga, da ga oznaeite.
4.
Nato kliknite gumb "Spremeni/Odstrani", da program odstranite.
5.
Kliknite "Da", ee želite zaeeti odstranjevanje.
6.
Poeakajte, da se pokaže okno "Odstranitev dokoneana".
Obišeite spletno stran MagicTune, ee želite tehnieno podporo za MagicTune, ee imate kakšno vprašanje
ali ee želite nadgraditi svojo programsko opremo.
Pregled
|
Namestitev
|
Nain OSD
|
Odstranitev
|
Odpravljanje teav
Odpravljanje težav
Trenutni raþunalniški sistem ni kompatibilen z MagicTune. Pritisnite OK (V redu) in
kliknite na "Shortcut to the MagicTune site" (Bližnjica do spletne strani MagicTune) za
ogled dodatnih informacij na spletni strani.
ýe vaše video/grafiþne kartice ni na seznamu 'Available' (Podprte), lahko pride do
napake. (Najnoveše ali najstarejše video kartice morda niso kompatibilne.)
Obišþite našo domaþo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.
ýe je izdelovalec spremenil gonilnik video kartice ali grafiþni þip, lahko pride do
napake, þeprav je video kartica na seznamu.
Obišþite našo domaþo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.
Preverite, ali je vaš monitor proizvedel Samsung. Izdelki ostalih proizvajalcev lahko
povzroþijo napake.
To funkcijo podpirajo samo izdelki podjetja Samsung.
Napaka se lahko pojavi tudi, ko imate monitor Samsung, ki je zastarel. Preverite,
ali vaš monitor podpira MagicTune.
To funkcijo podpirajo samo monitorji, ki so registrirani na naši spletni strani. Preverite
monitor pred nakupom, saj zastareli modeli niso podprti.
ýe za trenutni monitor ni podatkov o EDID (Extended Display Identification Data),
se pojavi napaka. To se zgodi, ko z namizja izberete: Start > Nastavitve >
Nadzorna plošþa> Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav> Monitor, nato
odstranite trenutni "Plug-and-play monitor" (Monitor Vstavi in poženi) in išþete
novo strojno opremo, ampak sistem ne najde "Plug-and-play monitor".
Obišþite našo domaþo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.
Napaka se pojavi, ko pri izklopljenem sistemu zamenjate monitor z novim, nato pa
sistema ne zaženete ponovno.
Ponovno zaženite sistem ob vsaki menjavi monitorja, preden uporabite MagicTune.
ýe gonilnik za video kartico ni pravilno namešþen, se pojavi napaka. To se zgodi
ko trenutni seznam video kartic ni pravilno prikazan. To lahko preverite preko Start
> Nastavitve > Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafiþna kartica.
Obišþite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in namestite najnovejši
gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se obrnite na proizvajalca kartice.
Znova zaženite sistem, da zagotovite normalno delovanje.
ýe sistema po namestitvi MagicTune ne zaženete ponovno, se pojavi napaka.
(Velja samo za Win98SE in WinMe.)
Pred uporabo ponovno zaženite sistem.
Za najbolj uinkovito delovanje MagicTune, nastavite optimalno lo ljivost. Za
optimalno loljivost si oglejte Navodila za uporabo.
e ne nastavite optimalne loljivosti in ne izvedete Color Calibration (Umerjanje
barv), ne morete zagotoviti najboljih pogojev delovanja monitorja.
Za optimalno lo ljivost monitorja si oglejte prironik.
Ta video kartica ne podpira MagicTune. Namestite nov gonilnik za video kartico.
e gonilnik za video kartico ni pravilno nameen, se pojavi napaka. To se zgodi, ko
trenutni seznam video kartic ni pravilno prikazan. To lahko preverite preko Start >
Nastavitve > Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafi na kartica.
Obiite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in namestite najnoveji
gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se obrnite na proizvajalca kartice.
Ker program Highlight (Ozna i) uporablja komunikacijske povezave, zapustite
program Highlight pred dostopom do MagicTune.
Nekateri Samsungovi CDT monitorji podpirajo funkcijo Highlight. Ko hkrati
uporabljate funkcijo Highlight in MagicTune , se pojavijo spori, ki povzroajo
napake.
Pred uporabo MagicTune IZKLOPITE Highlight.
Odpravljanje teav
z
MagicTune morda ne bo deloval, e zamenjate monitor ali e posodobite gonilnik grafi ne kartice,
medtem ko se izvaja MagicTune. e pride do tega, ponovno zaženite sistem.
Napaka
Preverite
Preverite, ko
MagicTune ne deluje
pravilno.
Monost MagicTune je na
voljo samo v raunalnikih
(VGA) z operacijskim
sistemom Windows, ki
podpirajo tehnologijo »Plug
and Play«.
Reitev
ýe želite preveriti, ali je v vašem
raþunalniku na voljo možnost MagicTune,
sledite spodnjim korakom ( e imate
operacijski sistem Windows™ XP);
Nadzorna ploa -> U inkovitost delovanja in
vzdrevanje -> Sistem -> Strojna oprema ->
Upravitelj naprav -> Monitorji -> Po brisanju
monosti Plug and Play monitor, poii Plug and
Play monitor tako, da poi e novo strojno
opremo.
MagicTune je dodatna programska oprema za
monitor. Nekatere grafine kartice morda ne
podpirajo vaega monitorja. e imate teave z
grafino kartico, obi ite nao spletno stran in si
oglejte seznam zdruljivih grafinih kartic.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne
deluje pravilno.
Ste zamenjali osebni ra
unalnik ali grafino kartico?
Prenesite najnoveji program Program lahko
prenesete s spletne strani
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
z
z
Obiite nao spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune MAC.
Obišþite spletno stran MagicTune, e elite tehnino podporo za MagicTune, e imate kakno vpraanje
ali e elite nadgraditi svojo programsko opremo.
Preverite nastavitve
Predno pokličete servis, prečitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite
problem. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko na garancijskem listu številko,
ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika..
Napaka
Na ekranu ni slike.
Ne morem vključiti
monitor.
Preverite
Rešitev
Ali je priključni kabel pravilno
zvezan?
Preverite stik priključnega in
napajalnega kabla.
Ali lahko na zaslonu vidite "
"
Preverite stik signalnega kabla.
Če je monitor vklopljen,
ponovno zaženite računalnik,
da se prikaže začetni (inicialni)
zaslon (login).
Če se pojavi inicialni zaslon (login
zaslon), zaženite računalnik v
odgovarjajočem načinu (varnostni
način za Windows ME/XP/2000) in
nato spremenite frekvenco video
kartice.
(Prečitajte Predprogramirane
nastavitve).)
Opomba: Če se ne prikaže inicialni
(login) zaslon, poiščite servis ali
svojega dobavitelja..
Ali lahko vidite na zaslonu "
" on the screen?
To sporočilo vidite če je signal z
video kartice večji od maksimalne
ločljivosti in frekvence na katerima
lahko monitor pravilno deluje.
Nastavite maksimalno ločljivost in
frekvenco tako, da lahko monitor
normalno deluje.
Na zaslonu ni slike.
Ali utripa indikator vklopa na
monitorju v eno sekundnih
intervalih?
Monitor je v varčevalnem načinu.
Pritisnite tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da bi aktivirali
monitor in vrnili sliko na zaslon.
Ne vidite OSD
izbirnika.
Ste mogoče blokirali OSD,
da bi preprečili neželjene
spremembe nastavitev?
Deblokirajte OSD s pritiskanjem gumba
MENU vsaj 10 sekund.
Slika na zaslonu
Preverite konfiguracijo
Signal, ki prihaja iz video kartice, je večji od
se trese.
monitorja in preverite ali se
nahaja v Interlace načinu.
Interlace način: vertikalna
frekvenca: 43Hz, 87 Hz, etc
maksimalne ločljivosti in frekvence monitorja.
Ali se nahajajo v bližini
monitorja predmeti, ki so izvor
magnetnega sevanja (npr.
napajalni adapter, zvočniki,
visokonapetostni vod)?
Monitor oddaljite od predmetov, ki so izvor
magnetnega sevanja.
Je napetost stabilna?
Slika na zaslonu lahko miglja ali vibrira v
določenem obdobju dneva zaradi nizke
napetosti.
Slika na zaslonu se lahko trese ali vibrira tudi zaradi težav z grafičnim
pospeševalnikom ali matično ploščo računalnika.
Zaslon ima čudne
barve ali je črno-bel.
Zaslon je naenkrat
izgubil
uravnoteženost.
Ali prikazuje zaslon samo eno
barvo kot,da gledate zaslon
čez celofan?
Preverite stik signalnega kabla.
Preverite ali je video kartica trdno
vklopljena v svoj priključek.
Ali so barve zaslona postale
čudne potek, ko je program že
nekaj časa deloval ali zaradi
padca sistema med
delovanjem?
Ponovno zaženite računalnik
Ali je video kartica pravilno
nameščena?
Namestite video kartico v skladu z
navodili
Ali ste spremenili video kartico
ali gonilnik?
Namestite položaj in velikost slike
na zaslonu s pomočjo OSD-ja.
Ali ste nastavili ločljivost ali
frekvenco monitorja'
Nastavite resolucijo in frekvenco
video kartice.
(Prečitajte Predprogramirane
nastavitve).
Zaslon lahko postane neuravnotežen zaradi ciklusa signala video kartice.
Ponovno namestite položaj s pomočjo OSD-ja.
Zaslon je
defokusiran ali OSD
ne morete nastaviti.
Ste nastavili ločljivost ali
frekvenco monitorja?
Nastavite resolucijo in frekvenco
video kartice.
(Prečitajte Predprogramirane
nastavitve).
Slika na zaslonu je
delno izkrivljena.
Ali se nahajajo v bližini
monitorja predmeti, ki so izvor
magnetnega sevanja (npr.
napajalni adapter, zvočniki,
visokonapetostni vod)?
V OSD izbirniku izvedite funkcijo Degauss
(demagnetiziranje).
Ali je frekvenca pravilno
nastavljena potem ko ste
preverili Programirane
postavke prikaza na izbirniku
(menuju)?
Nastavite pravilno frekvenco
skladno z navodili za namestitev
video kartice in Predprogramiranimi
nastavitvami..
LED-indikator utripa
ali na zaslonu ni
slike.
Monitor oddaljite od predmetov, ki so izvor
magnetnega sevanja.
(Maksimalna frekvenca se lahko po
ločljivosti razlikuje od proizvoda do
proizvoda.)
Na zaslonu se
prikazuje samo 16
barv.
Barve so se
spremenile po
zamenjavi video
kartice.
Ali so barve v sistemu
Windows pravilno
nastavljene?
Za Windows ME/2000/XP:
Pravilno nastavite barve na Control
Panel → Display(prikaz) →
Settings(nastavitve).
Ali je video kartica pravilno
nameščena?
Namestite video kartico skladno z
navodili.
Pojavilo se je
sporočilo
"Unrecognized
monitor,Plug˛Play
(Vesa DDC) monitor
Ali ste namestili gonilnik
monitorja?
Namestite gonilnik v skladu z
navodili za instalacijo gonilnikov.
Poglejte v navodilih, ki ste jih
prejeli z video kartico, ali
Namestite gonilnik v skladu z
navodili za instalacijo gonilnikov.
found" (Neznan
monitor, najden ….)
podpira funkcijo Plug&Play
(VESA DDC).
Preverite, ko
MagicTune ne
deluje pravilno.
Monost MagicTune je na voljo
samo v raunalnikih (VGA) z
operacijskim sistemom
Windows, ki podpirajo
tehnologijo »Plug and Play«.
Če želite preveriti, ali je v vašem
računalniku na voljo možnost
MagicTune, sledite spodnjim
korakom ( e imate operacijski
sistem Windows™ XP);
Nadzorna ploa -> U inkovitost
delovanja in vzdrevanje -> Sistem ->
Strojna oprema -> Upravitelj naprav
-> Monitorji -> Po brisanju monosti
Plug and Play monitor, poii Plug and
Play monitor tako, da poi e novo
strojno opremo.
MagicTune je dodatna programska
oprema za monitor. Nekatere
grafine kartice morda ne podpirajo
vaega monitorja. e imate teave z
grafino kartico, obi ite nao spletno
stran in si oglejte seznam zdruljivih
grafinih kartic.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne
deluje pravilno.
Ste zamenjali osebni ra
unalnik ali grafino kartico?
Prenesite najnoveji program
Program lahko prenesete s spletne
strani
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Obiščite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune
MAC.
Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.
1. Preverite ali sta priključni in napajalni kabel pravilno zvezana z računalnikom.
2. Preverite ali računalnik igra več kot 3 krat ob zagonu.
(Če je odgovor pritrdilen, pokličite servis za matično ploščo računalnika.)
3. Če ste namestili novo video kartico ali ste zapirali računalnik, preverite ali je nameščen gonilnik
za video adapter in monitor.
4. Preverite ali je hitrost prikaza na zaslon nameščena na 50Hz ali 160 Hz .
(Če uporabljate maksimalno ločljivost, hitrost ne sme biti višja od 60Hz.)
5. Če omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite računalnik v varnostni način,
deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel→System→Device
Administrator" (Administrator naprave) in ponovno zaženite računalnik ter ponovno instalirajte
gonilnik za video adapter.
Če se problem ponavlja, poiščite pooblaščeni servis.
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Odgovor
Kako lahko zamenjam
frekvenco monitorja?
Frekvenca monitorja se lahko zamenja s ponovnim
konfiguriranjem grafičnega pospeševalnika.
Kako lahko nastavim ločljivost
monitorja?
V Windows ME/XP/2000 lahko nastavite ločljivost monitorja v:
Control Panel → Display (zaslon) → Settings (nastavitve)
Kako lahko vklopim funkcijo za
varčevanje z energijo (Power
Saving)?
Windows ME/XP/2000:
funkcijo vklopite v BIOS-SETUPu računalnika ali ohranjevalnika
zaslona.
Monitor je zelo glasen, ko je
To je normalno - zvok lahko nastane, ko kovinsko ohišje in
vključen.
elektromagneti, ki so vgrajeni v monitor, da blokirajo
elektromagnetne valove, med sabo interaktivno delujejo.
Kako lahko očistim zunanje
ohišje/cev monitorja?
Izključite mrežni priključek monitorja in očistite monitor z mehko
krpo, namočeno v razredčeno raztopino za čiščenje ali s čisto
vodo.
Lastni test (selftest)
Lastni-test | Opozorilna sporočila | Delovni pogoji | Koristni nasveti
Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje
Lastni test
1. Izključite računalnik in monitor.
2. Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.
3. Vključite monitor
Če monitor ustrezno deluje, boste na ilustraciji spodaj zagledali okvirček.
Če se kakšno okno ne prikaže, to kaže na problem z monitorjem. To okno se pokaže
tudi medtem ko monitor normalno deluje in je odklopljen ali poškodovan video kabel.
4. Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.
Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite
sistem video sklopa in sistem računalnika; monitor deluje pravilno.
Opozorilna sporočila
Če nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporočilo ali pa se zgublja
slika čeprav je LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporočilo lahko pomeni, da je
video signal izven meja možnosti monitorja ali , da morate preveriti signalni kabel.
Delovni pogoji
Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije
monitorja.
1. Če se poleg monitorja nahajajo zvočniki za basovske tone, odklopite zvočnike in
jih preselite v drug prostor.
2. Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni,
ki so bližje od enega metra.
3. Če ste iz bližine monitorja odstranili kakšno napravo, ga razmagnetite.
Koristni nasveti
z
z
Monitor ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od računalnika. Tako so lahko posledice težav
z računalnikom ali grafično kartico prazen zaslon, slabe barve, motnje, javljanje napak Sync.
Out of Range, 68.7kHz 168Hz PP, ipd. V tem primeru najprej preverite vir težave in šele nato
pokličite servisni center ali trgovca.
Ocenjevanje stanja delovanja monitorja
Če na zaslonu ni slike ali pa se pokaže sporočilo "Sync. Out of Range, 68.7kHz 168Hz PP",
izključite kabel iz računalnika pri prižganem monitorju.
{ Če se na zaslonu prikaže sporočilo ali zaslon postane bel, monitor deluje.
{ V tem primeru morate poiskati napake v delovanju računalnika.
Splošno
Splošno
Naziv modela
SyncMaster 1100MB
Cev
Vrsta
21" DynaFlat (vidno polje 20")
Kot odklona
90 °
Velikost pik
0,20mm (Horizontalnono)
Vrsta zaslona
Aluminizirana trobojna fosforna s tehnologijo black matrix.
Nekupolasta sitasta maska, narejena iz invarja.
Večslojni antistatični / antirefleksni premaz.
Resolucija
Optimalna resolucija
1280 x 1024 @ 85Hz
Maksimalna resolucija
2048 x 1536 @ 80 Hz
Aktivni prikaz
Horizontalnono
393 ± 3 mm
Vertikalno
295 ± 3 mm
Sinhronizacija
Horizontalnono
30 ~ 130 kHz
Vertikalno
50 ~ 160 Hz
Vhodni signal, prekinjen
Analogni RGB
0,7 Vp-p ± 5 %, pozitivna svetloba 75 Ωov ± 5 % (zaključeno)
Ločena sinhr. H/V, kompozitni, stopnja TTL, SOG, pozitivno ali negativno
Definicija vhodnega signala
Sinhronizacijski signal
15-pinski 3-vrstni spojnik D-sub, BNC
Signalni kabel
15pin D-Sub
Prikaz barv
Neomejen
Maksimalna frekvenca pik
360 MHz
Napajanje
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Poraba energije
Manj od 130 W
Dimenzije (ŠxDxV)
504 x 500 x 508 mm / 19,8 x 19,7 x 20 inčev (s podstavkom)
Teža
28,0kg
Delovni pogoji
Delovna temperatura
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlaga 10% ~ 80%, brez kondenzacije
Temperatura skladiščenja
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlaga 5% ~ 95%, brez kondenzacije
Funkcija Plug&Play
Monitor se lahko namesti na vsak sistem kompatibilen s Plug&Play funkcijo. Interakcija monitorja in
računalnika vam bo omogočila najboljše delovne pogoje. V večini primerov se bo namestitev
monitorja zgodila samodejno, razen, ko uporabnik želi izbrati alternativne nastavitve.
Opomba : design in specifikacije monitorja se lahko spremenijo brez predhodne najave.
PowerSaver sistem
Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo s
preklopom monitorja v način nizke porabe, če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne
v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite
varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem
PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To
funkcijo lahko nameščate s pomočjo programskih orodij, nameščenih na računalniku.
Status
Normalno delo
Power-off način
EPA/ENERGY 2000
Indikatorska lučka
zelene barve
zelene barve, utripa
Poraba energije
130 W (nominalni)
manj kot 2 W
Tovarniške nastavitve
Če je signal, ki ga računalnik pošilja v monitor, enak predprogramiranim nastavitvam, se bo zaslon
monitorja avtomatsko prilagodil. Če pa se signal, ki prihaja iz računalnika razlikuje od
predprogramiranih nastavitev, lahko slika izgine iz zaslona, tudi, če indikatorska lučka sveti kot, da je
monitor prižgan in delujoč. Prosimo, preberite navodila za uporabo grafičnega pospeševalnika in letega prilagodite na sledeči način.
Horizontalna
Vertikalna
Frekvenca
Način prikaza
frekvenca
(kHz)
frekvenca
(Hz)
pikslov
(MHz)
Polariteta sink.
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
VESA, 1280 x 1024
91,146
85,024
157,50
+/+
VESA, 1600 x 1200
106,250
85,000
229,50
+/+
VESA, 1920 x 1440
112,500
75,000
297,00
-/+
VESA(CVT),
2048 x 1536
120,384
75,000
340,50
-/+
Horizontalna frekvenca
Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni
in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka
horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHZ
Vertikalna frekvenca
Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v
eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega
ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve.
Enota: Hz.
Servisi
Naslov in telefonska številka podjetja se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service
55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2
Canada
Tel. 1-800-SAMSUNG (7267864)
Fax. (905) 542-1199
http://www.samsung.ca
MAXICO :
Tel. 01-800-SAMSUNG (7267864)
Fax. 01.800.849.1743
http://www.samsung.com/mx
U.S.A :
Samsung Electronics America, Inc.
105 Challenger Road
Ridgefield Park, NJ 07660-0511
Tel. 1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE :
Tel. 0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BOLIVIA :
Fax. 56-2-485-8502
http://www.samsung.com/cl
BRAZIL :
Samsung Electronica da Amazonia Ltda
Rua Prof. Manoelito de ornellas 303, Terreo B.
Chacara Sto. Antonio, 04719-040
Sao Paulo, SP, Brazil
Tel. 0800-124-421
http://www.samsung.com/br
CHILE :
Samsung Electronics Chile LTDA.
Avda. Americo Vespucio Sur 100, Oficina 102
Las Condes, Santiago, Chile
Tel. 800-726-7864(SAMSUNG)
Fax. 56-2-485-8502
http://www.samsung.com/cl
COST RICA :
Tel. 0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR :
Tel. 1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR :
Tel. 800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA :
Tel. 1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA :
Tel. 1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA :
Tel. 800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO :
Tel. 1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA :
Tel. 1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO :
Tel. 1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA :
Tel. 1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
BELGIUM :
Samsung Electronics Benelux BV
Nijverheidsstraat?8?160?ommelgem,
Belgium
Tel. 02 201 2418
http://www.samsung.be
CZECH REPUBLIC :
Tel. 844 000 844
DENMARK :
Tel. 38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND :
Tel. 09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE :
Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte -95950 ROISSY cedex
France
Tel. 08 25 08 65 65 (0,15?min)
Fax. '01 48 63 06 38 (0,15?min)
http://www.www.samsung.fr
GERMANY :
Samsung Electronics GmbH
Samsung House
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.
Deutschland
Tel. 01805 - 121213 (?0,12/Min)
Fax. 01805 - 121214 (?0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY :
Tel. 06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA :
Samsung Electronics Italia S.p.A
Via C. Donat Cattin, 5
20063, Cernusco Sul Naviglio (MI)
Tel. 199 153 153
Fax. 02 92141801
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG :
Samsung Electronics Benelux BV
Nijverheidsstraat?8?160?ommelgem,
Belgium
Tel. 02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS :
Samsung Electronics Benelux BV
P.O. Box 681 2600 AR Delft, The Netherlands
Tel. 0900 20 200 88 (?0.10/Min)
http://www.samsung.nl
NORWAY :
Tel. 231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND :
Tel. 0 801 801 881
Fax. +48-22-607 4448
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA, S.A
Rua Cesario Verde, no 5-4, Piso
2795-753 Queijas-Portugal
Tel. 80 8 200 128
http://www.samsung.pt
SLOVAKIA :
Tel. 0850 123 989
SPAIN :
Tel. 902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN :
Tel. 08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K :
Samsung Electronics U.K. Ltd.
Unit C, Stafford Park 12
Telford, Shropshire
TF3 3BJ
The United Kingdom
Tel. 0870 242 0303
Fax. 01952 297617
http://www.samsung.co.uk
RUSSIA :
Tel. 8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE :
30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
Tel. 8-800-502-0000
Fax. +380 (44) 537 59 48
http://www.samsung.com/ur
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel. 1300 362 603
Fax. (612) 9763 5750
http://www.samsung.com/au
CHINA :
Tel. 800-810-5858, 010- 6475 1880
Fax. 01.800.849.1743
http://www.samsungservice.com.cn
HONG KONG :
Customer Service Center
11/F, Phase 2, MTL warehouse Building, Berth One,
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tel. 2862 6001
Fax. 2862 6971
http://www.samsung.com/hk
INDIA :
2nd fl CC-28 , Nehru Enclave Kalkaji New Delhi India
110019
Tel. 3030 8282
1600 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA :
Pusat Pelayanan Purna Jual. PT.SEIN(Samsung Electronics Indonesia)
Jl. Raya Pasar Minggu No.34, Jakarta Selatan
Tel. 0800-112-8888
Fax. (021)797-5080
http://www.samsung.com/id
JAPAN :
Tel. 0120-327-527
Fax. 81-3-3527-5533
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA :
Samsung Malaysia Electronics Sdn. Bhd.
3B-1-1. Level 1, Block 3B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral , 50470, Kuala
Lumpur, Malaysia
Tel. 1800-88-9999
Fax. 03-22636759
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES :
Samsung Electronics Phils. Corp.
Ground Floor, Bonaventure Plaza, Ortigas Ave. Greenhills, San Juan
Tel. 1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE :
Samsung Asia Pte. Ltd.
20 Toh Guan Road Accord Distri Centre #01-01 Singapore 608839
Tel. 1800-SAMSUNG (7267864)
Fax. (65) 6565 7513
http://www.samsung.com/sg
THAILAND :
Thai Samsung Electronics Co.,Ltd
Service Department 1,6 floor Boonmitr Building 138 Silom Rd.,
Suriyawong Bangrak Bangkok 10500
Tel. 1800-29-3232
02-689-3232
Fax. 02-689-3298
http://www.samsung.com/th
TAIWAN :
Tel. 0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM :
Tel. 1 800 588 889
Fax. (084) 08-8965566
http://www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics South Africa (PTY) LTD
Unit 5/6, Hi Tech Villiage, Superior Road, Midrand
South Africa
Tel. 0860 726786 (SAMSUNG)
Fax. 27-11-545-6112
http://www.samsung.com/za
U.A.E :
Tel. 800SAMSUNG (7267864)
Fax. 009714 8837714
http://www.samsung.com/mea
Strokovni izrazi
Velikost pikslov
Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice
blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost
pikslov (pikic". Enota: mm
Vertikalna frekvenca
Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za
uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost
osvežitve. Enota: Hz
Primer:
Če se ista slika ponavlja 60krat v sekundi, je to 60Hz.
Horizontalna frekvenca
Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje
horizontalni ciklus. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca.
Enota: Hz
Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)
Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda
(neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace
metoda (prepletanje) Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se
zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.
Plug & Play
Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko
izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim
standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play
Ločljivost
Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje
"ločljivost". Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih
nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.
Primer: Ločljivost 1024 x 768 pomeni, da je zaslon sestavlja 1024 horizontalnih pikic
(horizontalna ločljivost9 in 768 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).
MagicBright™
MagicBright je napredni monitor, ki se ponaša z več kot dvakratno svetlostjo in ostrino kot
običajni modeli in nudi skladno okolje zaslona, odvisno od narave obdelave besedila,
interneta, igric ali videa. Uporabnik lahko uporabi sprednjo ploščo z gumbi za regulacijo
zaslona pri štirih različnih nivojih svetlosti in ostrine za nastavitev po želji.
Odgovornost
nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.
© 2005 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.
Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za
slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.
Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and
Windows NT so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; VESA, DPMS in DDC so
registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip
ENERGY STAR® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency
(EPA). Kot partner agencije ENERGY STAR® je firma Samsung Electronics Co., Ltd. ugotovila, da
ta proizvod odgovarja smernicam agencije ENERGY STAR® v smislu učinkovitosti porabe
energije. Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani
zaščitni znaki svojih lastnikov.
Razred B
Ta naprava je digitalna naprava razreda B. Za Priročnik o varnosti in skladnosti s pravilnikom EMC si
lahko ogledate "Regulativni" priročnik.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu
uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi
odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih
vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno
ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega
izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Download PDF

advertising