Samsung | S22B350H | Samsung S24B350H Navodila za uporabo

S19B350N/S19B350B/S20B350H/S22B350N/S22B350B/S22B350H/S23B350N/
S23B350B/S23B350H/S24B350BL/S24B350HL/S24B350B/S24B350H/S27B350H
Monitor
Uporabniški priročnik
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Čiščenje monitorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
NAMESTITEV IZDELKA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Namestitev stojala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Povezovanje monitorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Ključavnica Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
UPORABA IZDELKA
Nastavitev optimalne ločljivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
Namestitev gonilnika naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
Gumbi za upravljanje izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17
Uporaba menija prilagajanja slike 
(prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18
Konfiguriranje možnosti Brightness in 
Contrast na začetnem zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19
NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Samodiagnoza monitorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Pogosta vprašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-22
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-25
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke) . . . . . . . . . . . . . 6-30
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka 
(odpadna električna in elektronska oprema) . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred začetkom
Ikone, uporabljene v tem priročniku
IKONA
IME
POMEN
Pozor
Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Opomba
Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priročnika
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.
Obvestilo o avtorskih pravicah
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Copyright © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke združenja Video Electronics Standard Association.
•
•
Administrativni stroški se zaračunajo, če
•
(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
Zaščita prostora za namestitev
•
Izdelek mora biti na zahtevani oddaljenosti od ostalih predmetov (npr. sten), da zagotovite ustrezno prezračevanje.
Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.
Izdelek namestite na zahtevani oddaljenosti, ki je navedena na sliki.
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
Namestitev izdelka s stojalom
Zakasnele slike
•
1-2
Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu nastane zakasnela slika ali madež. Če izdelka ne boste uporabljali
dalj časa, nastavite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Čiščenje monitorja
Čiščenje monitorja
•
Zaslon in ohišje vrhunskega monitorja se zlahka opraskata, zato bodite previdni. Monitor očistite po naslednjem postopku.
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami in ga izključite tako, da ga primete za vtič, da preprečite
električni udar.
3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.
•
Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo površinsko aktivne snovi, alkohol ali topila.
Sicer se lahko ohišje razbarva ali poči ali se odstrani premaz z zaslona.
•
Vode in čistila ne pršite neposredno na monitor.
Če tekočina prodre v monitor, lahko povzroči požar, električni udar ali okvaro.
4. Zunanjost monitorja očistite z mehko krpo, navlaženo z malo vode.
5. Ko končate čiščenje, priključite napajalni kabel na monitor.
6. Vklopite monitor in računalnik.
Varnostni ukrepi pri shranjevanju
•
Uporaba ultrazvočnega vlažilnika zraka lahko na visokosijajnem izdelku povzroči bele madeže.
Za čiščenje notranjosti monitorja se obrnite na najbližji servisni center (storitev je plačljiva).
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
1-4
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Ne razstavljajte.
Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske
vtičnice.
Ne dotikajte se.
Mora biti ozemljeno, da preprečite električni
udar.
Napajanje
Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne
vtičnice.
•
1-4
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajanja ne priključujte in izključujte z
mokrimi rokami.
•
Na eno stensko vtičnico ne priključujte več
električnih naprav.
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtičnice.
Napajalni vtič trdno priključite.
•
Sicer lahko pride do požara.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Napajalni kabel priključite na ozemljeno
stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premočno in nanj ne postavljajte težkih
predmetov.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali telesne poškodbe.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Napajalni kabel in izdelek hranite stran od
grelnika.
Če so pini napajalnega vtiča ali stenska vtičnica zaprašeni, jih očistite s suho krpo.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Sicer lahko pride do požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Pozor
Napajalnega kabla ne izključujte, medtem
ko izdelek deluje.
•
Sicer se lahko zaradi električnega udara
poškoduje izdelek.
Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga je
dobavilo podjetje Samsung. Poleg tega ne
uporabljajte napajalnega kabla druge električne naprave.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice
tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico,
ki jo zlahka dosežete.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če pide do težave z izdelkom, izključite
napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje. Napajanja ni mogoče
popolnoma prekiniti samo z gumbom za
napajanje na izdelku.
Namestitev
Opozorilo
Na izdelek ne postavljajte gorečih sveč,
sredstev proti komarjem ali cigaret in ga ne
nameščajte blizu grelnika.
Če želite izdelek namestiti na steno, naj to
naredi inženir za namestitev ali ustrezno
podjetje.
•
•
Sicer lahko pride do telesne poškodbe.
•
Uporabite navedeno opremo za
pritrditev na steno.
Sicer lahko pride do požara.
Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali
omara.
•
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Plastične vrečke, v katerih je bil zapakiran
izdelek, hranite stran od otrok.
•
Izdelek namestite vsaj 10 cm od stene, da
omogočite prezračevanje.
Če si otroci plastično vrečo poveznejo
čez glavo, se lahko zadušijo.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Izdelka ne nameščajte na mestu, ki je
nestabilno ali izpostavljeno močnim tresljajem, kot je na primer nestabilna ali nagnjena
polica.
•
Izdelek lahko pade, zaradi česar se
lahko poškoduje ali pa pride do telesne
poškodbe.
•
Če izdelek uporabljate na mestu, ki je
izpostavljeno močnim tresljajem, se
lahko poškoduje in lahko pride do
požara.
1-4
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali
vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.
Izdelka ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali
toplotnemu viru, kot sta ogenj in grelnik.
•
•
Lahko pride do električnega udara ali
požara.
Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga
lahko dosegli otroci.
•
Če se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroči telesno
poškodbo.
•
Ker je sprednji del težji, izdelek
namestite na ravno in stabilno površino.
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroči požar.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje.
Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu
kuhinjskega pulta.
Pozor
Pazite, da izdelka med premikanjem ne
spustite.
Izdelka ne postavljajte na tla obrnjenega
navzdol.
•
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
čez konzolo oziroma polico.
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
To lahko poškoduje ploščo izdelka.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Če izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite šele
potem, ko ste se o tem posvetovali s katerim od naših servisnih inženirjev.
•
1-4
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo časa.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Uporaba
Opozorilo
Ker je izdelek pod visoko napetostjo, ga ne
razstavljajte, popravljate ali spreminjajte
sami.
•
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Sicer se lahko napajalni kabel
poškoduje in pride do požara ali
električnega udara.
Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali ali
nanj plezali otroci.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni
kabel. Obrnite se na servisni center.
•
•
Če je izdelek treba popraviti, se obrnite
na servisni center.
Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
•
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z
gumbom za vklop in izklop, nato pa iztaknite
napajalni kabel in vse druge povezane
kable.
Sicer lahko izdelek pade, kar lahko
povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Na izdelek na postavljajte predmetov, kot so
igrače in piškoti.
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Če se otrok nagne na izdelek, da bi prijel
predmet, lahko predmet ali izdelek pade,
kar lahko povzroči telesno poškodbo ali
celo smrt.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne
izpostavljajte udarcem.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Izdelka ne premikajte tako, da ga vlečete za
napajalni ali antenski kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara,
požara ali težave z izdelkom zaradi
poškodovanega kabla.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.
•
Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Izdelka ne dvigujte ali premikajte tako, da
ga držite samo za napajalni ali signalni
kabel.
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih
razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara,
požara ali težave z izdelkom zaradi
poškodovanega kabla.
Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-4
Pozor
Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko,
lahko na zaslonu nastane zakasnela slika
ali madež.
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
•
•
Če izdelka ne boste uporabljali dalj
časa, uporabite način varčevanja z
energijo ali nastavite ohranjevalnik
zaslona na način gibljive slike.
Nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco za
izdelek.
Izdelka ne obračajte na glavo in ga ne premikajte tako, da držite samo stojalo.
•
•
Sicer je lahko gledanje naporno za oči.
Adapterja ne postavljajte na drug adapter.
•
Sicer lahko pride do požara.
Preden uporabite adapter, z njega odstranite embalažo iz polivinila.
•
Adapter za napajanje hranite na dobro prezračevanem mestu.
Neprekinjeno gledanje izdelka s premajhne
oddaljenosti lahko poškoduje vid.
To lahko povzroči okvaro, električni udar
ali požar. Adapterja ne uporabljajte v
bližini vode ali na prostem, posebej ko
dežuje ali sneži. Ko čistite tla z vodo,
pazite, da ne zmočite adapterja.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika
zraka ali kuhalnika.
•
Sicer lahko pride do požara.
Sicer lahko pride do požara.
Adapter ne sme priti v stik z vodo in se zmočiti.
•
Izdelek lahko pade, zaradi česar se
lahko poškoduje ali pa pride do telesne
poškodbe.
Adapter za napajanje hranite stran od toplotnih virov.
•
1-4
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi notranjega pregretja ali
kratkega stika ali pa do električnega
udara.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če zaslon izdelka gledate dalj časa, je
pomembno, da si spočijete oči (za 5 minut
vsako uro).
•
S tem boste zmanjšali morebitno
naprezanje oči.
Če izdelek uporabljate dalj časa, se ga ne
dotikajte, saj zaslon postane vroč.
Dodatno opremo manjše velikosti hranite
stran od otrok.
Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala
bodite previdni.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
•
Če si priprete roko ali prst, se lahko
poškodujete.
•
Če izdelek močno nagnete, lahko pade
in povzroči telesno poškodbo.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Ohranjanje pravilne drže pri uporabi izdelka
Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
•
Zravnajte hrbet.
•
Med vašimi očmi in zaslonom naj bo 45–50 cm. Zaslon obrnite naprej in nanj glejte
navzdol.
•
Prilagodite kot izdelka tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•
Komolec imejte pod pravim kotom in roko v isti višini kot hrbtno stran dlani.
•
Komolec imejte pod pravim kotom.
•
Pete imejte plosko na tleh, kolena pa pod kotom 90 stopinj ali več. Roke imejte nižje od
srca.
1-4
2
Namestitev izdelka
2-1
Vsebina paketa
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse, kar je navedeno v nadaljevanju.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
Monitor
VSEBINA
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Uporabniški priročnik
Stojalo
(ni na voljo povsod)
Priključek za stojalo
Napajalni adapter
Napajalni kabel
IZBIRNO
Kabel HDMI
Kabel za povezavo vrat
HDMI in DVI
Kabel D-Sub
Kabel DVI
Priloženi so lahko drugačni kabli, odvisno od kupljenega izdelka.
2-1
Namestitev izdelka
2-2
Namestitev stojala
Preden se lotite sestave izdelka, ga najprej položite na vodoravno in stabilno podlago (na primer na mizo), zaslon pa naj bo
obrnjen navzdol.
Na mizo položite mehko rjuho, ki bo zaslon ščitila pred poškodbami. Nato položite izdelek
na rjuho, zaslon pa naj bo pri tem obrnjen navzdol.
Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri, prikazani na sliki.
Preverite, ali je priključek za stojalo trdno nameščen.
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.
Namestitev izdelka
2-2
Osrednji del izdelka držite z roko, kot je prikazano na sliki.
Sestavljeno stojalo potisnite v smeri puščice v osrednji del, kot je prikazano na sliki.
- Pozor
Izdelka nikoli ne dvigujte tako, da ga pridržite le za stojalo.
Pri odstranjevanju stojala z izdelka boste morali morda uporabiti večjo silo kot takrat, ko je bilo stojalo pritrjeno.
2-2
Namestitev izdelka
2-3
Povezovanje monitorja
Povezava osebnega računalnika
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
1. Izdelek povežite z osebnim računalnikom glede na video izhod, ki ga podpira računalnik.
•
Če grafična kartica omogoča izhod D-Sub (<Analog>)
•
•
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] izdelka z vrati [D-SubD-Sub] osebnega računalnika.
Če grafična kartica omogoča izhod DVI (<Digital>)
•
S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] izdelka z vrati [DVI] osebnega računalnika.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim vhodom (DVI).
Namestitev izdelka
2-3
•
S kablom za povezavo vrat HDMI in DVI povežite vrata [HDMI IN] na izdelku in vrata [DVI] na računalniku.
S priključkom [HDMI IN] so opremljeni samo modeli z namenskim vhodom HDMI.
2. Priključite napajalni adapter na vtičnico [DC] na hrbtni strani izdelka. Napajalni kabel priključite na napajalnik in v stensko
vtičnico.
(Vhodna napetost se samodejno preklopi.)
Ko je izdelek povezan z osebnim računalnikom, ga lahko vklopite in uporabljate.
2-3
Namestitev izdelka
Povezovanje z videonapravo
S kablom HDMI povežite izhodna vrata HDMI na napravi z digitalnim izhodom in vrata [HDMI IN] na izdelku.
S priključkom [HDMI IN] so opremljeni samo modeli z namenskim vhodom HDMI.
Namestitev izdelka
2-3
2-4
Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington je naprava proti kraji, s katero lahko uporabniki zaklenejo izdelek, če ga želijo varno uporabljati na javnih
mestih. Oblika in uporaba naprave za zaklepanje se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si za več informacij
oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
Ključavnico Kensington je mogoče kupiti posebej.
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
1. Ključavnico Kensington ovijte okoli velikega nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.
2. Potisnite konec kabla, na katerem je priključena ključavnica, skozi zanko na drugem koncu kabla ključavnice Kensington.
3. Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na monitorju (
4. Zaklenite ključavnico (
2-4
).
).
•
To so splošna navodila. Če želite natančna navodila, si oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
•
Zaklepno napravo lahko kupite v trgovini z električno opremo, v spletni trgovini ali našem servisnem centru.
Namestitev izdelka
3
Uporaba izdelka
3-1
Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko kupljeni izdelek prvič vklopite, se na zaslonu prikaže sporočilo o nastavitvi optimalne ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
▲/▼: S temi gumbi lahko izberete jezik.
MENU : če pritisnete ta gumb, sporočilo izgine.
•
Sporočilo se prikaže do 3-krat, če ni nastavljena optimalna ločljivost.
•
Za nastavitev optimalne ločljivosti
•
•
Ko je osebni računalnik izklopljen, z njim povežite izdelek in vklopite napajanje.
•
Z desnim gumbom miške kliknite na namizje in v pojavnem meniju izberite 'Properties' (Lastnosti).
•
Na zavihku 'Settings' (Nastavitve) nastavite ločljivost na optimalno.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
Uporaba izdelka
3-1
3-2
Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S19B350N
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
3-2
Uporaba izdelka
3-3
Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S19B350B
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
Uporaba izdelka
3-3
3-4
Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S20B350H
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 X 900
60,000
60,000
108,000
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
3-4
Uporaba izdelka
3-5
Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S22B350N
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
Uporaba izdelka
3-5
3-6
Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S22B350B
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
3-6
Uporaba izdelka
3-7
Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S22B350H
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
Uporaba izdelka
3-7
3-8
Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S23B350N
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
3-8
Uporaba izdelka
3-9
Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S23B350B
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
Uporaba izdelka
3-9
3-10 Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S23B350H
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
3-10
Uporaba izdelka
3-11 Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S24B350BL
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
Uporaba izdelka
3-11
3-12 Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S24B350HL
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
3-12
Uporaba izdelka
3-13 Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S24B350B
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
Uporaba izdelka
3-13
3-14 Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S24B350H
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
3-14
Uporaba izdelka
3-15 Tabela načinov standardnega signala
Izdelek omogoča najboljšo kakovost slike, če imate nastavljeno optimalno ločljivost. Optimalna ločljivost je odvisna od
velikosti zaslona.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega
računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja.
Zato signal konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
Navodila za optimalno ločljivost najdete v razdelku Specifikacije.
S27B350H
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
Uporaba izdelka
3-15
3-16 Namestitev gonilnika naprave
Če je gonilnik za napravo nameščen, lahko ločljivost in frekvenco nastavite na optimalno konfiguracijo za izdelek. Gonilnik
naprave najdete na CD-ROM-u, priloženem izdelku. Če je priložena datoteka pogona poškodovana, obiščite servisni center
ali spletno mesto podjetja Samsung Electronics (http://www.samsung.com/) in prenesite gonilnik.
1. Vstavite CD-ROM za namestitev gonilnika v pogon CD-ROM-a.
2. Kliknite "Windows Driver".
3. Izvedite preostale korake namestitve glede na navodila, prikazana na zaslonu.
4. Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
5. Preverite, ali sta v nastavitvah Nadzorne plošče prikazani ustrezni ločljivost in hitrost osveževanja zaslona. Za dodatne
informacije si oglejte dokument o operacijskem sistemu Windows.
3-16
Uporaba izdelka
3-17 Gumbi za upravljanje izdelka
Gumbi za upravljanje izdelka
•
Pritisnite enega od gumbov na monitorju. Na zaslonu se prikaže OSD Guide.
•
Če pritisnete gumb na sprednji strani monitorja, se pred prikazom menija za izbrani gumb pojavi OSD Guide s prikazom
funkcije gumba.
•
Za vstop v meni znova pritisnite gumb na sprednji strani monitorja.
•
OSD Guide se lahko razlikuje glede na funkcije in modele. Oglejte si dejanski izdelek.
IKONA
OPIS
Ta gumb pritisnite za ogled prikaza na zaslonu.
Ta gumb se uporablja tudi za izhod iz prikaza na zaslonu ali vrnitev na meni prikaza na
zaslonu višje ravni.
* Zaklep prilagajanja prikaza na zaslonu
S to funkcijo zaklenete prikaz na zaslonu, da ohranite trenutne nastavitve ali preprečite, da bi
nastavitve spremenila druga oseba.
MENU
Vklop: Če 10 sekund držite pritisnjen gumb MENU, se aktivira funkcija zaklepanja prilagajanja prikaza na zaslonu.
Izklop: Če znova 10 sekund držite pritisnjen gumb MENU, se onemogoči funkcija zaklepanja
prilagajanja prikaza na zaslonu.
Tudi če je aktivirana funkcija zaklepanja prilagajanja prikaza na zaslonu, lahko
uporabniki prilagajajo svetlost in kontrast ter nastavljajo funkcijo prilagajanja, dodeljeno
gumbu [ ].
Uporabniki lahko <Customized Key> nastavijo na eno od naslednjih funkcij. Če uporabnik
pritisne tipko po meri [ ], potem ko jo je nastavil, se izvede konfigurirana funkcija.
•
<
Angle> - <
Bright> - <Eco Saving> - <Image Size>
•
Funkcijo tipke Customized Key nastavite tako, da v prikazu na zaslonu izberete
<SETUP&RESET> -> <Customized Key>.
•
Funkcijo prilagojene tipke lahko spremenite tako, da pritisnete gumb
v oknu s
prilagojeno tipko.
▲/▼
S temi gumbi krmarite po meniju ali prilagajate vrednost v prikazu na zaslonu.
S tem gumbom nadzirate svetlost zaslona.
Uporaba izdelka
3-17
IKONA
OPIS
S tem gumbom izberite funkcijo.
Če gumb [
] pritisnete, ko ni prikaza na zaslonu, se preklopi vhodni signal (Analog/DVI
ali Analog/HDMI). Ko vhodni signal preklopite s pritiskom gumba [
] ali vklopite izdelek,
se na zgornjem levem delu zaslona prikaže sporočilo o izbranem vhodnem signalu.
Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi vmesniki.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Če spremenite nastavitve ločljivosti v možnosti Display Properties, se izvede funkcija AUTO
adjustment.
Ta gumb pritisnite za vklop ali izklop izdelka.
•
Gumbi na desni strani izdelka so občutljivi na dotik.
•
Gumbov se rahlo dotaknite s prstom.
Indikator LED napajanja
Ta indikator LED je vklopljen, če izdelek deluje normalno.
Za dodatne informacije o funkciji varčevanja z energijo si oglejte razdelek o funkciji
varčevanja z energijo v Dodatnih informacijah. Če izdelka ne boste uporabljali dalj
časa, priporočamo, da izključite napajalni kabel, da zmanjšate porabo energije.
3-17
Uporaba izdelka
3-18 Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) Struktura
GLAVNI MENIJI
PICTURE
PODMENIJI
Brightness
Contrast
Sharpness
Coarse
Fine
Response Time
HDMI Black Level
Red
Green
Blue
Color Tone
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
Menu V-Position
Reset
Language
Eco Saving
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Customized Key
Auto Source
Display Time
COLOR
Color
Bright
Angle
Gamma
SIZE & POSITION
SETUP&RESET
Menu Transparency
INFORMATION
Funkcije monitorja se lahko razlikujejo, odvisno od modela. Oglejte si dejanski izdelek.
PICTURE
MENI
OPIS
Nadzor svetlosti zaslona.
Brightness
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <
Contrast>.
Bright> nastavljena na način <Dynamic
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <Eco Saving>.
Nadzor kontrasta slik, prikazanih na zaslonu.
•
Meni ni na voljo, če je funkcija <
<Cinema>.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <
<Intelligent>.
Contrast
Uporaba izdelka
Bright> nastavljena na način <Dynamic Contrast> ali
Color> nastavljena na način <Full> ali
3-18
MENI
OPIS
Nadzor jasnosti podrobnosti slik, prikazanih na zaslonu.
•
Meni ni na voljo, če je funkcija <
<Cinema>.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <
<Intelligent>.
Sharpness
Bright> nastavljena na način <Dynamic Contrast> ali
Color> nastavljena na način <Full> ali
Nudi prednastavljene nastavitve slik, optimizirane za različna okolja uporabe, kot je urejanje dokumentov, brskanje po internetu, igranje iger, gledanje filmov itd.
•
<Custom>
Če vam prednastavljeni slikovni načini ne zadostujejo, lahko konfigurirate <brightness> in
<contrast> neposredno v tem načinu.
•
<Standard>
Ta način nudi slikovno nastavitev, primerno za urejanje dokumenta in brskanje po spletu
(besedilo in slike).
•
<Game>
Ta način nudi slikovno nastavitev, primerno za predvajanje iger z veliko grafike, ki zahtevajo
visoko hitrost osveževanja zaslona.
•
<Cinema>
Ta način nudi nastavitve svetlosti in ostrine za optimalno razvedrilno okolje (film, DVD-ji itd.).
Podobne so nastavitvam televizorja.
•
<Dynamic Contrast>
Samodejen nadzor kontrasta slike, tako da so svetle in temne slike v celoti uravnotežene.
Bright
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI-ja in je način <PC/AV Mode> nastavljen na <AV>, ima funkcija <
Bright> štiri samodejne slikovne nastavitve (<Dynamic>, <Standard>, <Movie> in
<Custom>), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom.
Izberete lahko Custom, ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.
•
<Dynamic>
Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
•
<Standard>
Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
•
<Movie>
Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.
•
<Custom>
Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <
3-18
Angle> ali <Eco Saving>.
Uporaba izdelka
MENI
OPIS
Ta funkcija zagotavlja optimalno kakovost zaslona glede na položaj gledanja.
Pri gledanju zaslona od spodaj, zgoraj ali strani lahko dosežete podobno kakovost slike kot pri gledanju naravnost od spredaj, če nastavite ustrezni način za določen položaj.
Nastavite na <Off> za gledanje zaslona naravnost od spredaj.
Angle
•
<Off>
– Izberite za gledanje od spredaj.
•
<Lean Back Mode1>
– Izberite za gledanje z malo nižjega položaja.
•
<Lean Back Mode2>
– Izberite za gledanje od spodaj.
•
<Standing Mode>
•
<Side Mode>
•
<Group View> – Izberite, če dve ali več oseb istočasno gleda s položajev
•
<Custom> - Če izberete <Custom>, se privzeto uporabijo nastavitve za <Lean Back Mode 1>.
Uporabniki lahko nastavijo želeno kakovost slike.
– Izberite za gledanje od zgoraj.
– Izberite za gledanje z leve ali desne.
•
Meni ni na voljo, če je funkcija <
<Cinema>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <
,
,
.
Bright> nastavljena na način <Dynamic Contrast> ali
Color>.
Za odstranitev navpičnih šumnih črt (vzorca črt) na zaslonu.
Coarse
Ko ste prilagodili zaslon, lahko spremenite njegov položaj. V tem primeru z uporabo menija <H-Position> zaslon pomaknite tako, da je prikazan na sredini zaslonske plošče.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Za odstranitev vodoravnih šumnih črt (vzorca črt) na zaslonu.
Fine
Če s funkcijo <Fine> šuma ne uspete popolnoma odpraviti, prilagodite nastavitev <Coarse> in nato
znova uporabite funkcijo <Fine>.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Uporaba izdelka
3-18
MENI
OPIS
Skrajša odzivni čas plošče tako, da je krajši od prvotnega odzivnega časa; gibljive slike so videti
ostrejše in naravnejše.
Response Time
•
<Normal>
•
<Faster>
•
<Fastest>
•
Priporočamo, da ko ne gledate filmov, nastavite <Normal> ali <Faster>.
•
Funkcije monitorja se lahko razlikujejo, odvisno od modela. Oglejte si dejanski izdelek.
•
Uporabnik lahko izbere optimalni način glede na različne vhodne video signale med
naslednjimi: <Normal>/<Faster>/<Fastest>.
Če je predvajalnik DVD ali sprejemnik z izdelkom povezan prek voda HDMI, lahko pride do poslabšanja kakovosti slike (raven črne, nižji kontrast, svetlejši barvni ton itd.), kar je odvisno od povezane
zunanje naprave.
HDMI Black Level
•
<Normal>
•
<Low>
Ta funkcija je aktivna samo, če je zunanja naprava priključena prek vhoda <HDMI>. Funkcija
<HDMI Black Level> morda ni združljiva z vsemi zunanjimi napravami.
3-18
Uporaba izdelka
COLOR
MENI
OPIS
Za jasnejše naravne barve brez spreminjanja kakovosti slike, dosežene z uporabo lastniške tehnologije za izboljšavo kakovosti digitalnih slik, ki jo je razvilo podjetje Samsung Electronics.
Color
•
<Off> - Za izklop funkcije <
Color>.
•
<Demo> - Slike, obdelane s programom <
•
<Full> - Za jasnejšo sliko, tudi na območjih s kožnimi odtenki.
•
<Intelligent> - Za izboljšanje jakosti barv slik, razen na območjih s kožnimi odtenki.
Color>, lahko primerjate z izvirnimi.
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <
Angle>.
Po želji lahko prilagodite vrednost rdeče barve na slikah.
Red
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <
Color> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.
Po želji lahko prilagodite vrednost zelene barve na slikah.
Green
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <
Color> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.
Po želji lahko prilagodite vrednost modre barve na slikah.
Blue
Uporaba izdelka
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <
Color> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.
3-18
MENI
OPIS
Izberete lahko barvno temperaturo po vaši želji.
•
<Cool 2> - Za nastavitev zelo hladne barvne temperature zaslona.
•
<Cool 1> - Za nastavitev hladne barvne temperature zaslona.
•
<Normal> - Za nastavitev standardne barvne temperature zaslona.
•
<Warm 1> - Za nastavitev tople barvne temperature zaslona.
•
<Warm 2> - Za nastavitev zelo tople barvne temperature zaslona.
•
<Custom> - Ta meni izberite za ročno nastavitev barvne temperature.
Če vam prednastavljene barvne temperature ne odgovarjajo, lahko ročno prilagodite vrednost
RGB.
Color Tone
Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI in je možnost <PC/AV Mode> nastavljena na <AV>,
lahko za možnost <Color Tone> izberete nastavitev barvne temperature <Cool>, <Normal>, <Warm>
ali <Custom>.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <
<Intelligent>.
Color> nastavljena na način <Full> ali
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <
Angle>.
S tem menijem lahko spremenite intenzivnost srednje svetlih barv.
Gamma
•
<Mode1> - <Mode2> - <Mode3>
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <
Ni na voljo, če je funkcija <
3-18
Angle>.
Bright> nastavljena na <Dynamic Contrast> in način <Cinema>.
Uporaba izdelka
SIZE & POSITION
MENI
OPIS
Za vodoraven premik položaja območja prikaza na zaslonu.
H-Position
•
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
•
Če je v načinu AV sprejet signal 720P ali 1080P, izberite <Screen Fit> da prilagodite
vodoravni položaj s stopnjami 0–6.
Za navpičen premik položaja območja prikaza na zaslonu.
V-Position
•
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
•
Če je vhodni signal 720P ali 1080P v načinu AV, izberite <Screen Fit>, da prilagodite
navpični položaj na raven 0–6.
Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
Signali osebnega računalnika
•
<Auto> - Slika je prikazana z razmerjem stranic vhodnega signala.
•
<Wide> - Slika je prikazana v celozaslonskem načinu, ne glede na razmerje stranic vhodnega
signala.
Image Size
•
Signali, ki niso v tabeli standardnih načinov, niso podprti.
•
Če je nastavljena optimalna ločljivost, se razmerje stranic ne spremeni, če je možnost
<Image Size> nastavljena ali na <Auto> ali na <Wide>.
Signali AV
•
<4 : 3> - Prikaz slik z razmerjem stranic 4:3.
•
<16 : 9> - Prikaz slik z razmerjem stranic 16:9.
•
<Screen Fit> - Če je v načinu vhoda HDMI/DVI sprejet signal 720P ali 1080P, je slika prikazana
brez prirezovanja.
To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DVI-ja in je možnost <PC/AV
Mode> nastavljena na <AV>.
Menu H-Position
Za prilagoditev vodoravnega položaja prikaza na zaslonu.
Menu V-Position
Za prilagoditev navpičnega položaja prikaza na zaslonu.
Uporaba izdelka
3-18
SETUP&RESET
MENI
OPIS
S to funkcijo obnovite kakovost slike in barvne nastavitve na tovarniške vrednosti.
•
<Yes> - <No>
Reset
Izberite jezik za prikaz na zaslonu.
Language
Izbrani jezik se uporabi samo za prikaz na zaslonu izdelka. Nastavitev ne vpliva na druge
funkcije osebnega računalnika.
Ta funkcija omogoča način manjše porabe energije, ki je dosežen z znižanjem toka zaslona.
•
<75%>
Če izberete možnost <75%>, je poraba energije 75 % privzete nastavitve.
•
<50%>
Če izberete možnost <50%>, je poraba energije 50% privzete nastavitve.
•
<Off>
Če izberete <Off>, se funkcija izklopi.
Eco Saving
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <
Off Timer On/Off
Bright> nastavljena na način <Dynamic Contrast>.
Za vklop ali izklop funkcije izklopnega časovnika.
•
<Off> - <On>
Za samodejen izklop napajanja ob nastavljenem času.
Off Timer Setting
3-18
•
Ta funkcija je na voljo samo, če je izbrana možnost <On> nastavitve <Off Timer On/Off>.
•
Pri izdelkih, namenjenih evropskemu trgu, je funkcija <Off Timer On/Off> nastavljena tako,
da se samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi
energije. Če ne želite uporabljati časovnika, odprite MENU → <SETUP&RESET> in za
funkcijo <Off Timer On/Off> izberite <Off>.
Uporaba izdelka
MENI
OPIS
Pri povezavi z računalnikom nastavite na PC.
Pri povezavi z napravo AV nastavite na AV.
PC/AV Mode
•
Ta funkcija ne podpira analognega načina.
•
Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
•
Če je monitor (ko je nastavljen na DVI ali HDMI) v načinu varčevanja z energijo ali je na
njem prikazano sporočilo <Check Signal Cable>, pritisnite gumb MENU, da se prikaže
prikaz na zaslonu. Izberete lahko <PC> ali <AV>.
Za nadzor zakasnitve ponovitve gumba.
Key Repeat Time
Izberete lahko <Acceleration>, <1 sec> ali <2 sec>. Če izberete možnost <No Repeat>, se gumb
odzove samo enkrat.
Funkcijo prilagojene tipke lahko nastavite na eno od naslednjega.
Customized Key
Auto Source
•
<
Angle> - <
Bright> - <Eco Saving> - <Image Size>
•
<Auto> - Monitor samodejno izbere vhodni signal.
•
<Manual> - Uporabniki morajo ročno izbrati vhodni signal.
Ne velja za modele z namenskim analognim (D-SUB) ali digitalnim vhodom (DVI).
Če uporabnik ne stori ničesar, prikaz na zaslonu samodejno izgine.
Display Time
Določite lahko čas, po preteku katerega se prikaz na zaslonu skrije.
•
Menu Transparency
<5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Izberete lahko, ali je prikaz na zaslonu prosojen.
•
<Off> - <On>
INFORMATION
MENI
OPIS
Prikaz frekvence in ločljivosti, nastavljene v osebnem računalniku.
INFORMATION
Uporaba izdelka
Pri modelih, opremljenih samo z analognim vmesnikom, v možnosti <Information> ni prikazano
<Analog/DVI/HDMI>.
3-18
3-19 Konfiguriranje možnosti Brightness in Contrast na začetnem zaslonu
Prilagodite nastavitev Brightness ali Contrast z gumbi [
] na zagonskem zaslonu (kjer ni prikazan meni na zaslonu).
1. Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni prikazan meni). Nato pritisnite
[
]. Pojavil se bo naslednji zaslon.
2. Z gumbom [
3. Z gumboma [
3-19
] preklapljate med nastavitvama Brightness in Contrast.
] prilagodite nastavitev Brightness ali Contrast.
Uporaba izdelka
4
Namestitev programske opreme
4-1
Natural Color
Kaj je Natural Color ?
Ta programska oprema, ki deluje samo v izdelkih Samsung, omogoča prilagajanje prikazanih barv v izdelku in izenači barve v
izdelku z barvami na natisnjenih slikah. Za dodatne informacije si oglejte spletno pomoč programske opreme (F1).
Program Natural Color je na voljo v spletu. Lahko ga prenesete s spodnjega spletnega mesta in namestite;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Namestitev programske opreme
4-1
4-2
MagicTune
Kaj je MagicTune ?
MagicTune je program za pomoč pri prilagajanju monitorja, ki vsebuje obsežne opise funkcij monitorja in lahko razumljiva
navodila.
Uporabniki lahko izdelek prilagajajo z miško in tipkovnico, brez uporabe gumbov za upravljanje na izdelku.
Namestitev programske opreme
1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa MagicTune.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite
datoteko za namestitev programa MagicTune in jo dvokliknite.
3. Izberite jezik namestitve in kliknite [Next] (Naprej).
4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
•
Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
•
Ikona programa MagicTune se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
•
Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.
Omejitve in težave pri namestitvi (MagicTune™)
Na namestitev programa MagicTune™ lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Sistemske zahteve
OS
•
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Odstranjevanje programske opreme
MagicTune™ lahko odstranite samo z uporabo možnosti [Add or Remove Programs ] (Dodaj ali odstrani programe) v
operacijskem sistemu Windows.
Za odstranitev programa MagicTune™ izvedite naslednje korake.
1. kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve) in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča).
V operacijskem sistemu Windows XP kliknite [Start] in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča).
2. Dvokliknite ikono [Add or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani programe) na nadzorni plošči.
3. V oknu [Add/Remove] (Dodaj/odstrani) poiščite in izberite program MagicTune™, tako da je označen.
4. Kliknite [Change or Remove Programs] (Spremeni ali odstrani programe), da odstranite programsko opremo.
5. Izberite [Yes] (Da), da zaženete odstranjevanje programa MagicTune™.
6. Počakajte, da se prikaže sporočilno okno, ki vas obvešča, da je bila programska oprema popolnoma odstranjena.
Za tehnično podporo, pogosta vprašanja (in odgovore) ali informacije o nadgradnji programske opreme za MagicTune™
obiščite naše spletno mesto.
4-2
Namestitev programske opreme
4-3
MultiScreen
Kaj je MultiScreen ?
Možnost MultiScreen omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Namestitev programske opreme
1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa MultiScreen.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite
datoteko za namestitev programa MultiScreen in jo dvokliknite.
3. Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite [Next] (Naprej).
4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
•
Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
•
Ikona programa MultiScreen se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
•
Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.
Omejitve in težave pri namestitvi (MultiScreen)
Na namestitev programa MultiScreen lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Operacijski sistem
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista, 32-bitni
•
Windows 7, 32-bitni
•
Windows 8, 32-bitni
Za MultiScreen priporočamo operacijski sistem Windows 2000 in novejše različice.
Strojna oprema
•
Vsaj 32 MB pomnilnika
•
Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
Odstranjevanje programske opreme
Kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve)/[Control Panel] (Nadzorna plošča) in nato dvokliknite [Add or Remove Programs]
(Dodaj ali odstrani programe).
Na seznamu programov izberite MultiScreen in kliknite gumb [Add/Delete] (Dodaj/odstrani).
Namestitev programske opreme
4-3
5
Odpravljanje težav
5-1
Samodiagnoza monitorja
•
S funkcijo samodiagnoze lahko preverite, ali izdelek deluje pravilno.
•
Če je prikazan prazen zaslon in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno
povezana, izvedite funkcijo samodiagnoze po spodnjih postopkih.
1. Izklopite izdelek in osebni računalnik.
2. Izključite signalni kabel iz izdelka.
3. Vklopite izdelek.
4. Če izdelek deluje pravilno, se prikaže sporočilo <Check Signal Cable>.
Če se v tem primeru znova prikaže prazen zaslon, preverite, ali je morda vzrok težave osebni računalnik ali povezava. Izdelek
deluje pravilno.
5-1
Odpravljanje težav
5-2
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni
center Samsung Electronics.
PRIKAZAN JE PRAZEN ZASLON/IZDELKA NE MOREM VKLOPITI
Je napajalni kabel pravilno priključen?
Preverite stanje povezave napajalnega kabla.
Ali je na zaslonu prikazano sporočilo <Check Signal Cable>?
(Pri povezavi s kablom D-sub.)
Preverite kabel, s katerim sta povezana računalnik in izdelek.
(Povezano s kablom DVI.)
Če se sporočilo prikaže na zaslonu, čeprav je kabel ustrezno
povezan, znova preverite vhodni signal s pritiskom gumba
[
] na izdelku.
Ali je na zaslonu prikazano sporočilo <Not Optimum Mode>?
To se zgodi, če signal grafične kartice preseže največjo ločljivost ali frekvenco izdelka.
V tem primeru nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za
izdelek.
Ali je prikazan prazen zaslon in ali indikator LED napajanja
utripa v 1-sekundnih presledkih?
1. To se zgodi, če se izvaja funkcija varčevanja z energijo.
Če kliknete miško ali pritisnete katero od tipk, se vklopi
zaslon.
2. Če stanje <Check Signal Cable> traja več kot pet minut, se
vklopi funkcija varčevanja z energijo.
Ali ste za povezavo uporabili kabel DVI?
Če ste kabel DVI priključili, ko je bil računalnik že zagnan, ali
ste ga znova priključili, potem ko ste ga izključili med uporabo
računalnika, zaslon morda ni prikazan zato, ker nekatere grafične kartice ne proizvajajo video signalov.
V tem primeru znova zaženite računalnik, ko je kabel DVI priključen.
Če na monitor ali računalnik priključim kabel [HDMI] ali
[HDMI-DVI], se na vrhu in dnu zaslona pojavi prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi monitorja.
Vzrok težave je računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite velikost zaslona v možnosti HDMI oziroma DVI v meniju nastavitev grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite gonilnik grafične kartice na
najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite
na proizvajalca grafične kartice oziroma računalnika.)
SLIKA JE PRESVETLA ALI PRETEMNA.
Prilagodite možnsoti <Brightness> in <Contrast>.
(Oglejte si <Brightness> in <Contrast>.)
Svetlost zaslona se lahko razlikuje glede na nastavljeni način za <
Če je funkcija <
Angle>.
Bright> nastavljena na <Dynamic Contrast>, se lahko svetlost zaslona razlikuje glede na vhodni signal.
MENI ZA PRILAGAJANJE NA ZASLONU (OSD) SE NE PRIKAŽE.
Ali ste preklicali funkcijo prilagajanja zaslona?
Odpravljanje težav
Preverite, ali je funkcija Zaklep prilagajanja prikaza na
zaslonu izklopljena.
5-2
BARVA JE NENAVADNA/PRIKAZANA JE ČRNO-BELA SLIKA
Ali je celoten zaslon prikazan v isti barvi, kot če bi ga gledali
skozi celofan?
Preverite kable, priključene na računalnik.
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
Nastavite grafično kartico v skladu z uporabniškim priročnikom.
Grafično kartico znova do konca vstavite v računalnik.
OBMOČJE PRIKAZA SE NENADOMA PREMAKNE NA ROB ALI NA SREDINO.
Ali ste zamenjali grafično kartico ali gonilnik?
Pritisnite gumb [AUTO], da zaženete funkcijo samodejne prilagoditve.
Ali ste spremenili ločljivost in frekvenco, ki sta bili primerni za
ta izdelek?
Za grafično kartico nastavite ustrezno vrednost ločljivosti in
frekvence.
Oglejte si (Tabelo načinov standardnega signala).
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
Nastavite grafično kartico v skladu z uporabniškim priročnikom.
SLIKE SO NEIZOSTRENE.
Ali ste spremenili ločljivost in frekvenco, ki sta bili primerni za
ta izdelek?
Za grafično kartico nastavite ustrezno vrednost ločljivosti in
frekvence.
Oglejte si (Tabelo načinov standardnega signala).
PRIKAZANE SO 16-BITNE BARVE (16 BARV). BARVE SO SE SPREMENILE, POTEM KO STE ZAMENJALI GRAFIČNO
KARTICO.
Ali ste namestili gonilnik naprave za izdelek?
Windows XP: znova nastavite barve tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve.
Windows ME/2000: Znova nastavite barve tako, da izberete
Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon)→ Settings (Nastavitve).
Windows Vista: spremenite barvne nastavitve tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev
→ Nastavitve zaslona.
Windows 7: spremenite barvne nastavitve tako, da izberete
Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor.
Windows 8: spremenite barvne nastavitve tako, da izberete
Nastavitev → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje →
Zaslon → Prilagajanje ločljivosti → Dodatne nastavitve →
Monitor.
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika za operacijski sistem Windows.)
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
Znova konfigurirajte barve v skladu z novim gonilnikom grafične kartice.
KO POVEŽEM MONITOR, SE PRIKAŽE SPOROČILO 'NEZNAN MONITOR, NAJDEN MONITOR PLUG&PLAY (VESA
DDC)'.
Ali ste namestili gonilnik naprave za izdelek?
Namestite gonilnik naprave v skladu z navodili o namestitvi
gonilnika.
V uporabniškem priročniku grafične kartice preverite, ali so
podrte vse funkcije Plug&Play (VESA DDC).
Namestite gonilnik naprave v skladu z navodili o namestitvi
gonilnika.
NA ZUNANJIH ROBOVIH IZDELKA JE OPAZITI DROBCE TUJIH SNOVI.
To lahko opazite zato, ker so črni robovi izdelka premazani s prosojnim materialom, da je barva videti nežnejša. Ne gre za
napako izdelka.
KO ZAŽENEM RAČUNALNIK, SLIŠIM ZVOČNE SIGNALE.
Če zvočni signal slišite pri 3 ali več zagonih računalnika, se obrnite na servis za računalnik.
5-2
Odpravljanje težav
5-3
Pogosta vprašanja
POGOSTA VPRAŠANJA!
Kako spremenim frekvenco?
POSKUSITE NASLEDNJE.
Spremenite frekvenco grafične kartice.
Windows XP: Frekvenco spremenite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon→ Nastavitve →
Dodatno → Monitor in nato spremenite hitrost osveževanja v
nastavitvi Nastavitve monitorja.
Windows ME/2000: Frekvenco spremenite tako, da izberete
Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve) → Advanced (Dodatno) → Monitor in nato
spremenite hitrost osveževanja v nastavitvi Monitor Settings
(Nastavitve monitorja).
Windows Vista: Spremenite frekvenco tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagajanje → Nastavitve zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in nato
spremenite hitrost osveževanja v možnosti Nastavitve monitorja.
Windows 7: Frekvenco spremenite tako, da kliknete Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagoditev ločljivosti zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in nato pod
razdelkom Nastavitve monitorja spremenite hitrost osveževanja.
Windows 8: Frekvenco spremenite tako, da kliknete Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagoditev ločljivosti zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in nato pod razdelkom Nastavitve monitorja spremenite
hitrost osveževanja.
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.)
Odpravljanje težav
5-3
POGOSTA VPRAŠANJA!
Kako spremenim ločljivost?
POSKUSITE NASLEDNJE.
Windows XP: Ločljivost spremenite tako, da izberete Control
Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz
in teme) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve).
Windows ME/2000: Ločljivost spremenite tako, da izberete
Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve).
Windows Vista: spremenite ločljivost tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Nastavitve zaslona.
Windows 7: spremenite ločljivost tako, da izberete Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti.
Windows 8: spremenite ločljivost tako, da izberete Nastavitve
→ Nadzorna plošča→ Videz in prilagajanje →Zaslon → Prilagajanje ločljivosti.
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.)
Kako uporabim funkcijo varčevanja z energijo?
Windows XP: Konfigurirate jo tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitev ohranjevalnika
zaslona ali da jo konfigurirate v nastavitvi BIOS-a računalnika.
Windows ME/2000: Konfigurirajte jo tako, da izberete Control
Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Screen
Saver Setting (Nastavitev ohranjevalnika zaslona), ali pa jo
konfigurirajte v nastavitvi BIOS-a računalnika.
Windows Vista: spremenite nastavitve tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Ohranjevalnik zaslona. Uporabite lahko tudi meni računalnika
BIOS SETUP (Nastavitev BIOS-a).
Windows 7: spremenite nastavitve tako, da izberete Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Ohranjevalnik zaslona. Uporabite lahko tudi meni računalnika BIOS
SETUP (Nastavitev BIOS-a).
Windows 8: spremenite nastavitve tako, da izberete Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Ohranjevalnik zaslona. Uporabite lahko tudi meni
računalnika BIOS SETUP (Nastavitev BIOS-a).
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.)
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
5-3
Odpravljanje težav
6
Dodatne informacije
6-1
Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
18,5 palcev (47 cm)
Območje prikaza
409,8 mm (V) x 230,4 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,300 mm (V) x 0,300 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S19B350N
16,7 M
Optimalna ločljivost
1366 x 768 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1366 x 768 pri 60 Hz
Analogni RGB
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
89MHz (Analognega)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
445 x 279 x 51 mm (brez stojala)
445 x 360 x 187 mm (s stojalom) / 2,3 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-1
6-2
Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
20 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-2
Dodatne informacije
6-3
Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
18,5 palcev (47 cm)
Območje prikaza
409,8 mm (V) x 230,4 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,300 mm (V) x 0,300 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S19B350B
16,7 M
Optimalna ločljivost
1366 x 768 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1366 x 768 pri 60 Hz
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
89MHz (Analognega/Digitalnega)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Priključek za povezavo DVI-D in DVI-D, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
445 x 279 x 51 mm (brez stojala)
445 x 360 x 187 mm (s stojalom) / 2,3 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura:10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-3
6-4
Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
20 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-4
Dodatne informacije
6-5
Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
20 palcev (50 cm)
Območje prikaza
442,80 mm (V) x 249,08 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,27625 mm (V) x 0,27625 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S20B350H
16,7 M
Optimalna ločljivost
1600 x 900 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1600 x 900 pri 60 Hz
Analogni RGB, HDMI(High Definition Multimedia Interface)
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
150MHz (analogno, HDMI)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Kabel za povezavo vrat HDMI in DVI, odstranljiv
Kabel HDMI, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
476 x 299 x 53 mm (brez stojala)
476 x 379 x 187 mm (s stojalom) / 2,2 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-5
6-6
Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-6
Dodatne informacije
6-7
Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
21,5 palcev (54 cm)
Območje prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S22B350N
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Analogni RGB
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
164MHz (Analognega)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
510 x 319 x 53 mm (brez stojala)
510 x 398 x 195 mm (s stojalom) / 2,8 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-7
6-8
Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-8
Dodatne informacije
6-9
Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
21,5 palcev (54 cm)
Območje prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S22B350B
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
164MHz (Analognega/Digitalnega)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Priključek za povezavo DVI-D in DVI-D, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
510 x 319 x 53 mm (brez stojala)
510 x 398 x 195 mm (s stojalom) / 2,8 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-9
6-10 Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-10
Dodatne informacije
6-11 Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
21,5 palcev (54 cm)
Območje prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S22B350H
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Analogni RGB, HDMI(High Definition Multimedia Interface)
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
164MHz (analogno, HDMI)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Kabel za povezavo vrat HDMI in DVI, odstranljiv
Kabel HDMI, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
510 x 319 x 53 mm (brez stojala)
510 x 398 x 195 mm (s stojalom) / 2,8 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-11
6-12 Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-12
Dodatne informacije
6-13 Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
23 palcev (58 cm)
Območje prikaza
509,76 mm (V) x 286,74 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S23B350N
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Analogni RGB
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
164MHz (Analognega)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
548 x 338 x 53 mm (brez stojala)
548 x 418 x 195 mm (s stojalom) / 2,8 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-13
6-14 Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-14
Dodatne informacije
6-15 Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
23 palcev (58 cm)
Območje prikaza
509,76 mm (V) x 286,74 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S23B350B
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
164MHz (Analognega/Digitalnega)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Priključek za povezavo DVI-D in DVI-D, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
548 x 338 x 53 mm (brez stojala)
548 x 418 x 195 mm (s stojalom) / 2,8 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-15
6-16 Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-16
Dodatne informacije
6-17 Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
23 palcev (58 cm)
Območje prikaza
509,76 mm (V) x 286,74 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S23B350H
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Analogni RGB, HDMI(High Definition Multimedia Interface)
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
164MHz (analogno, HDMI)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Kabel za povezavo vrat HDMI in DVI, odstranljiv
Kabel HDMI, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
548 x 338 x 53 mm (brez stojala)
548 x 418 x 195 mm (s stojalom) / 2,8 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-17
6-18 Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-18
Dodatne informacije
6-19 Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
23,6 palcev (59 cm)
Območje prikaza
521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S24B350BL
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
164MHz (Analognega/Digitalnega)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Priključek za povezavo DVI-D in DVI-D, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
569 x 349 x 53 mm (brez stojala)
569 x 429 x 195 mm (s stojalom) / 3,7 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-19
6-20 Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-20
Dodatne informacije
6-21 Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
23,6 palcev (59 cm)
Območje prikaza
521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S24B350HL
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Analogni RGB, HDMI(High Definition Multimedia Interface)
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
164MHz (analogno, HDMI)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Kabel za povezavo vrat HDMI in DVI, odstranljiv
Kabel HDMI, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
569 x 349 x 53 mm (brez stojala)
569 x 429 x 195 mm (s stojalom) / 3,7 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-21
6-22 Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-22
Dodatne informacije
6-23 Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
24 palcev (61 cm)
Območje prikaza
531,36 mm (V) x 298,89 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S24B350B
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
164MHz (Analognega/Digitalnega)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Priključek za povezavo DVI-D in DVI-D, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
569 x 349 x 53 mm (brez stojala)
569 x 429 x 195 mm (s stojalom) / 3,3 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-23
6-24 Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-24
Dodatne informacije
6-25 Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
24 palcev (61 cm)
Območje prikaza
531,36 mm (V) x 298,89 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S24B350H
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
analogni RGB, HDMI
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
164MHz (analogno, HDMI)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Priključek za povezavo HDMI in DVI-D, odstranljiv
Kabel HDMI, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
569 x 349 x 53 mm (brez stojala)
569 x 429 x 195 mm (s stojalom) / 3,3 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-25
6-26 Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Običajno 0,3 W
Običajno 0,3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-26
Dodatne informacije
6-27 Specifikacije
IME MODELA
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
27 palcev (68 cm)
Območje prikaza
597,89 mm (V) x 336,31 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
S27B350H
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
analogni RGB, HDMI
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
164MHz (analogno, HDMI)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Priključek za povezavo HDMI in DVI-D, odstranljiv
Kabel HDMI, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
643 x 398 x 55 mm (brez stojala)
643 x 470 x 252 mm (s stojalom) / 4,2 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Delovna temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura shranjevanja: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1,0˚( ±2,0˚) ~ 20,0˚( ±2,0˚)
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
Dodatne informacije
6-27
6-28 Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
40 W
Običajno 0,5 W
Običajno 0,5 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
6-28
Dodatne informacije
6-29 Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
Dodatne informacije
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
6-29
LATIN AMERICA
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem
dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
6-29
Dodatne informacije
EUROPE
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/ch(German)
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch_fr(French)
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
U.K
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
Dodatne informacije
6-29
ASIA PACIFIC
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for
PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for
Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
6-29
Dodatne informacije
MIDDLE EAST
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Dodatne informacije
6-29
6-30 Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•
Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.
•
Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.).
•
Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•
Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•
Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•
Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•
Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•
Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
•
Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•
Zunanji udarec ali padec.
•
Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
•
Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•
Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•
Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo
•
Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe (udar strele, požar, potres, poplava idr.) .
•
Če zmanjka potrošnega materiala (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.).
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej
preberete Uporabniški priročnik.
6-30
Dodatne informacije
6-31 Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska
oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatne informacije
6-31
Download PDF

advertising