Uporabniški priročnik
S*H65*
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave delovanja.
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung
Electronics ni dovoljeno.
Blagovne znamke, ki niso last podjetja Samsung Electronics, so v lasti posameznih lastnikov.
••
Administrativni stroški se zaračunajo, če
‒‒ (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
‒‒ (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
••
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
4
4
Varnostni ukrepi
4
Simboli4
Čiščenje
5
Elektrika in varnost
5
Namestitev6
Delovanje7
Priprave
Deli
9
Gumbi na sprednji strani
9
Zadnja stran
10
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness in
Contrast11
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume11
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
12
Sukanje zaslona monitorja
12
Ključavnica proti kraji
13
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
13
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (S24H650GD* / S27H650FD*) 14
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (S24H650FD*)
15
Namestitev
16
Namestitev stojala (S24H650GD* /
S27H650FD*)16
Namestitev stojala (S24H650FD*)
17
Odstranjevanje stojala (S24H650GD* /
S27H650FD*)18
Odstranjevanje stojala (S24H650FD*)
19
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
27
Brightness28
Contrast28
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred namestitvijo monitorja preberite spodnje
informacije.
Sharpness28
20
Priključitev in uporaba računalnika
20
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
20
Priključitev s kablom HDMI
21
Povezava s kablom HDMI-DVI
21
Povezava s kablom DP
21
Povezava slušalk
21
Povezava napajanja
22
Priključitev naprave USB
23
Urejanje priključenih kablov (S24H650GD* /
S27H650FD*)24
Urejanje priključenih kablov (S24H650FD*)
25
Pravilna postavitev monitorja
26
Namestitev gonilnikov
26
Nastavitev optimalne ločljivosti
26
Color28
SAMSUNG MAGIC Upscale
29
HDMI Black Level
29
Eye Saver Mode
29
Game Mode
29
Response Time
29
Picture Size
30
Screen Adjustment
30
Prilagajanje nastavitev za
OSD (prikaz na zaslonu)
Transparency
31
Position
31
Language
31
Display Time
31
2
Kazalo
Nastavitev in ponastavitev
Specifikacije
Smart ECO Saving32
Splošno38
Off Timer Plus32
Tabela standardnih signalov
40
PC/AV Mode33
Source Detection33
Key Repeat Time33
Reset All33
Information33
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Omejitve in težave pri namestitvi
Sistemske zahteve
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
43
43
43
43
Extended warranty
44
34
34
34
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
35
35
35
35
Vprašanja in odgovori
37
3
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Varnostni ukrepi
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj,
ali več.
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI HRBTNEGA DELA)
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
10 cm
10 cm
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
10 cm
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
10 cm
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna
navodila, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
10 cm
Simboli
Opozorilo
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni
vlažilnik.
――Če želite očistiti notranjost izdelka, se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam (storitev
je plačljiva).
Ne pritiskajte na zaslon monitorja z rokami ali drugimi predmeti. Tako lahko poškodujete zaslon.
4
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
Elektrika in varnost
Opozorilo
•• Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
1 Izklopite izdelek in računalnik.
•• Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
2 Izključite napajalni kabel iz izdelka.
•• Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
3 Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.
‒‒ Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne
snovi.
‒‒ Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
•• Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).
•• Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke
predmete.
•• Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
4 Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost izdelka.
•• S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
5 Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
Pozor
6
•• Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
Vklopite izdelek in računalnik.
•• Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega
kabla z drugimi izdelki.
•• Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
‒‒ Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.
•• Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
5
Namestitev
Opozorilo
Pozor
•• Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte
v bližino virov toplote.
•• Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali
omara.
•• Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne
sega prek roba.
•• Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
‒‒ Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
‒‒ Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
•• Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina
in tako dalje).
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
‒‒ Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.
•• Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.
•• Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer
peči.
•• Izdelek previdno odložite.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu,
kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek
neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
‒‒ Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
‒‒ Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
‒‒ Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
•• Jedilno olje (kot je sojino olje) lahko poškoduje ali deformira izdelek. Izdelka ne shranjujte v bližini
olja. Prav tako izdelka ne nameščajte ali uporabljajte v kuhinji ali v bližini štedilnika.
6
Delovanje
Opozorilo
•• V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.
‒‒ Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni kabel.
•• Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
‒‒ Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic
idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični
lončki, steklenice idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če izdelek pade na tla ali če pride do poškodbe ohišja, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Nato
se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
‒‒ Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.
•• Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice
itd.).
‒‒ Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah,
zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
•• Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.
•• Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
•• Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
‒‒ Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
7
Pozor
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive
slikovne pike.
‒‒ Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali
ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
•• Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz
električne vtičnice.
‒‒ Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja
električnega toka.
•• Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
‒‒ Vaš vid se lahko poslabša.
•• Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.
•• V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Med uporabo izdelka si vsako uro odpočijte oči za več kot 5 minut ali glejte v oddaljene predmete.
•• Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
•• Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
•• Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
‒‒ Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
‒‒ Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do
poškodbe.
•• Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.
‒‒ Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
8
Poglavje 02
Priprave
Deli
Ikone
Opis
Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.
Gumbi na sprednji strani
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali
zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe
nastavitev. Omogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za 10
. Onemogoči: Če želite odkleniti zaklenjeni
sekund pridržite gumb
nadzor prikaza na meniju, za več kot 10 sekund pridržite gumb
.
――Če je nadzor OSD zaklenjen, lahko prilagajate možnosti Brightness in Contrast.
Možnost Eye Saver Mode je na voljo. Information si lahko ogledate.
Funkcijo Eye Saver Mode vklopite z gumbom
. (Eye Saver Mode je na voljo
tudi, ko je nadzor menija na zaslonu zaklenjen)
Pritisnite
, da omogočite ali onemogočite funkcijo Eye Saver Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
Vodnik po tipkah
•• Picture
Brightness, Game Mode, MAGICBright, Color
•• System
Smart ECO Saving
SAMSUNG
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
S tem gumbom lahko upravljate glasnost ali svetlost in kontrast zaslona.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb
, ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite vir
signala (Analog / HDMI / DisplayPort). Če monitor vklopite ali spremenite vir
, se v levem zgornjem kotu zaslona
signala tako, da pritisnete gumb
prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
――Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi vmesniki.
9
Ikone
Zadnja stran
Opis
Pritisnite gumb
za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
――S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali funkcijo Auto
Adjustment.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Vklopite ali izklopite zaslon.
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vrata
Opis
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata POWER IN na hrbtni strani
izdelka.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.)
Vodnik po tipkah
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite ustrezen
gumb.
Vodnik po tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Povežite z napravo USB.
S kablom USB povežite vrata
monitorja in vrata USB računalnika.
Glejte dejanski izdelek.
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke.
10
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness in Contrast
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
Prilagodite nastavitev Brightness in Contrast z gumbi
na zaslonu).
Nastavitev Volume prilagodite tako, da pritisnete gumb
na zagonskem zaslonu (kjer ni prikazan meni
, ko je prikazan vodnik po gumbih.
Contrast
Volume
100
Brightness
Volume
10
Brightness
Contrast
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.
Brightness
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Smart Eco Saving, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Contrast
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
11
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
Sukanje zaslona monitorja
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
――Monitor lahko sukate, kot je prikazano spodaj.
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
S24H650GD*
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
S24H650FD*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• Pred sukanjem monitorja popolnoma izvlecite stojalo.
•• Če boste monitor sukali z ne popolnoma izvlečenim stojalom, lahko vogal monitorja zadane ob tla
in se poškoduje.
S27H650FD*
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• Monitorja ne sukajte v levo. saj lahko poškodujete izdelek.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Nastavite lahko višino in nagib monitorja.
•• Primite zgornji rob monitorja na sredini in previdno prilagodite višino.
•• Pri nastavljanju višine stojala boste morda slišali hrup. Ta hrup nastane zaradi drsanja krogle v notranjosti
stojala med nastavljanjem višine. Ta hrup je običajen in ne pomeni, da je izdelek okvarjen.
12
Ključavnica proti kraji
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte
navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
•• Ne pritiskajte neposredno na zaslon.
•• Med premikanjem monitorja ne držite
zaslona.
1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
•• Med premikanjem držite spodnja vogala ali
robova monitorja.
•• Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da
ga držite samo za stojalo.
••
3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4 Zaklenite napravo za zaklepanje.
‒‒ Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
‒‒ Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
‒‒ Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
13
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
2
A
•• Opombe
‒‒ Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.
‒‒ Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko
razlikuje glede na specifikacije.
‒‒ Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.
‒‒ Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.
‒‒ Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti
vsaj 10 cm od stene.
3
4
‒‒ Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.
‒‒ Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
Enota: mm
B
Ime modela
S24H650GD* /
S27H650FD*
Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
Nosilec (na prodaj posebej)
Luknje za vijake po standardu VESA
(A * B) v milimetrih
100,0 x 100,0
Običajni vijak
4,0 mm Φ, 0,7 navoj * 10,0 mm
dolžina
Količina
4 EA
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za
pritrditev na steno ali namiznega stojala.
14
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (S24H650FD*)
1
2
A
•• Opombe
‒‒ Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.
‒‒ Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko
razlikuje glede na specifikacije.
‒‒ Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.
‒‒ Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.
‒‒ Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti
vsaj 10 cm od stene.
3
4
‒‒ Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.
‒‒ Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
Enota: mm
B
Ime modela
S24H650FD*
Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
Nosilec (na prodaj posebej)
Luknje za vijake po standardu VESA
(A * B) v milimetrih
100,0 x 100,0
Običajni vijak
4,0 mm Φ, 0,7 navoj * 10,0 mm
dolžina
Količina
4 EA
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za
pritrditev na steno ali namiznega stojala.
15
Namestitev
Namestitev stojala (S24H650GD* / S27H650FD*)
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri,
prikazani na sliki. Do konca zasukajte priključni
vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.
2
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena
v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek,
kot je prikazano na sliki.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
3
Vrat stojala postavite na zaslon, kot je prikazano
na sliki. Pri postavljanju vratu stojala zagotovite,
da je dvignjeni gumb na zaslonu mogoče vstaviti v
utor na vratu stojala.
4
Vrat stojala zaslona zavrtite za 90° v smeri urnega
kazalca, da bo nameščen pravilno.
5
Sestavljanje stojala je končano.
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite samo za stojalo.
16
Namestitev stojala (S24H650FD*)
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri,
prikazani na sliki. Do konca zasukajte priključni
vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.
2
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena
v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek,
kot je prikazano na sliki.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
3
Vrat stojala postavite na zaslon, kot je prikazano
na sliki. Pri postavljanju vratu stojala zagotovite,
da je dvignjeni gumb na zaslonu mogoče vstaviti v
utor na vratu stojala.
4
Vrat stojala zaslona zavrtite za 90° v smeri urnega
kazalca, da bo nameščen pravilno.
5
Sestavljanje stojala je končano.
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite samo za stojalo.
17
Odstranjevanje stojala (S24H650GD* / S27H650FD*)
― Preden stojalo odstranite z monitorja, ga z navzdol obrnjenim zaslonom postavite na ravno in stabilno površino.
― Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
2
Izdelek postavite na čisto in ravno površino, kot
je prikazano na sliki. Potisnite tipko navzgor in
jo pridržite. Vrat stojala zaslona zavrtite za 10° v
nasprotni smeri urnega kazalca.
Dvignite vrat stojala v smeri puščice, da ga odpnete z
zaslona.
- Pozor
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga
držite samo za stojalo.
3
Odvijte vijak na dnu podstavka stojala, nato pa vrat
stojala v smeri puščice (kot je prikazano na sliki)
izvlecite iz podstavka stojala, da ga odstranite.
18
Odstranjevanje stojala (S24H650FD*)
― Preden stojalo odstranite z monitorja, ga z navzdol obrnjenim zaslonom postavite na ravno in stabilno površino.
― Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
2
Izdelek postavite na čisto in ravno površino, kot
je prikazano na sliki. Potisnite tipko navzgor in
jo pridržite. Vrat stojala zaslona zavrtite za 10° v
nasprotni smeri urnega kazalca.
Dvignite vrat stojala v smeri puščice, da ga odpnete z
zaslona.
- Pozor
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga
držite samo za stojalo.
3
Odvijte vijak na dnu podstavka stojala, nato pa vrat
stojala v smeri puščice (kot je prikazano na sliki)
izvlecite iz podstavka stojala, da ga odstranite.
19
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred namestitvijo monitorja preberite
spodnje informacije.
1 Preverite obliki na obeh koncih kabla, ki je priložen monitorju, ter preverite oblike in položaje
ustreznih vrat monitorja in zunanjih naprav.
2 Preden priključite signalne kable, iz vtičnice odklopite napajalne kable za monitor in zunanje
naprave, da preprečite poškodbo naprave zaradi kratkega stika ali premočnega toka.
3 Ko priključite vse signalne kable, v vtičnico priključite napajalne kable za monitor in zunanje
naprave.
4 Pred uporabo nameščenega monitorja preberite uporabniški priročnik, da spoznate funkcije
monitorja, varnostne ukrepe in pravilno uporabo.
Priključitev in uporaba računalnika
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
RGB IN
20
Priključitev s kablom HDMI
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
Povezava s kablom DP
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
HDMI IN
Povezava s kablom HDMI-DVI
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
――Priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 1,5 m. Uporaba kabla, daljšega od 1,5 m, lahko vpliva na
kakovost slike.
Povezava slušalk
HDMI IN
21
Povezava napajanja
Za uporabo izdelka priključite napajalni kabel na napajalno vtičnico in vrata POWER IN na izdelku.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
22
Priključitev naprave USB
1 S kablom USB povežite vrata
――Napravo USB, denimo miško, tipkovnico, pomnilniško kartico ali zunanji trdi disk (HDD), lahko uporabljate,
če jo priključite neposredno v vrata
v monitorju. Ni je treba priključiti v računalnik.
Če zunanji trdi disk za shranjevanje potrebuje zunanje napajanje, ga priključite na vir napajanja.
Vrata USB monitorja
Polna hitrost
12 Mb/s
――Vrata
monitorja in vrata USB računalnika.
, morate povezati UP (odhodna vrata) z računalnikom.
monitorja in vrata USB računalnika povežite s kablom USB, priloženim temu monitorju.
2 S kablom USB povežite napravo USB z vrati
v monitorju.
3 Postopki uporabe so enaki kot tisti pri uporabi na računalnik povezane zunanje naprave.
podpirajo hitri vmesnik USB 2.0.
Visoka hitrost
――Da lahko uporabite vrata
Nizka hitrost
Obseg podatkov
480 Mb/s
1,5 Mb/s
Poraba toka
2,5 W(maks., vsaka vrata) 2,5 W(maks., vsaka vrata) 2,5 W(maks., vsaka vrata)
•• Povežete in uporabljate lahko tipkovnico in miško.
•• Predvajate lahko datoteko iz predstavnostne naprave. (Primeri predstavnostnih naprav:
predvajalnik MP3, digitalni fotoaparat itd.)
•• Na shranjevalni napravi lahko zaženete, premikate, kopirate ali brišete datoteke. (Primeri
shranjevalnih naprav: zunanji pomnilnik, pomnilniška kartica, bralnik pomnilnika, predvajalnik
MP3 s trdim diskom itd.)
•• Uporabljate lahko tudi druge na računalnik povezane naprave USB.
――Če povežete napravo na vrata
monitorja, uporabite namenski kabel naprave.
――Za nakup kabla in zunanjih naprav se obrnite e na servisni center za izdelek.
――Podjetje ni odgovorno za težave ali poškodovanje zunanjih napravah zaradi uporabe nepooblaščenih
kablov.
――Nekateri izdelki ne ustrezajo standardu USB in lahko povzročijo nepravilno delovanje naprave.
――Če naprava kljub priklopu na računalnik ne deluje pravilno, se obrnite na servisni center naprave/
računalnika.
――Ker so na tržišču različne naprave USB, ne moremo jamčiti, da so naši izdelki združljivi z vsemi napravami
USB.
23
Urejanje priključenih kablov (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
Nagnite zaslon, kot je prikazano na sliki.
5
Napeljite kabla vsakega skozi svojo stran KABLA
NA POKROVU STOJALA, kot je prikazano na sliki.
2
Zavrtite napravo v najvišji navpični položaj.
6
Zavrtite napravo v vodoravni položaj.
3
Priključite ustrezne kable.
4
4
Napeljite kable skozi utor na HRBTNEM
POKROVU in namestite SPODNJI HRBTNI
POKROV. Ko nameščate SPODNJI HRBTNI
POKROV, najprej poravnajte šest zarez na
SPODNJEM HRBTNEM POKROVU z odprtinami
na dnu HRBTNEGA POKROVA.
7
Sestavljanje je končano.
24
Urejanje priključenih kablov (S24H650FD*)
1
Sestavljanje stojala je končano.
2
Zavrtite napravo v najvišji navpični položaj.
3
Priključite kabla v ustrezna vrata in ju nato
napeljite vsakega skozi svojo stran KABLA NA
POKROVU STOJALA, kot je prikazano na sliki.
4
Zavrtite napravo v vodoravni položaj.
5
Sestavljanje je končano.
25
Pravilna postavitev monitorja
Namestitev gonilnikov
――Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
――Če želite namestiti najnovejšo različico gonilnika za izdelek, ga prenesite s spletnega mesta podjetja
Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne
ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
Pravilna drža pri uporabi monitorja:
•• Poravnajte hrbet.
――Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če
monitor izklopite in ga znova vklopite.
――Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
•• Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol.
•• Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
•• Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•• Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
•• Držite komolce pod pravim kotom.
•• Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže od
srca.
•• Izvajajte vaje za oči ali pogosto mežikajte, tako bo utrujenost oči popustila.
26
Poglavje 04
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
V načinu PC
•• Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
•• Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.
――Ko je omogočena možnost Smart ECO Saving, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
•• Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
•• Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
V načinu AV
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima funkcija
SAMSUNG
MAGICBright štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so
prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko Custom,
ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.
•• Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
•• Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
•• Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost
oči.
•• Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
27
Brightness
Color
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Prilagodite barve na zaslonu.
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Smart ECO Saving, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• Red: Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
MAGIC
MAGIC
•• Green: Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
•• Blue: Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
•• Color Tone: Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu.
‒‒ Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.
‒‒ Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.
‒‒ Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.
‒‒ Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Prilagodite barvni odtenek.
――Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV, lahko za
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.
možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali Custom).
•• Gamma: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po
nižjih ravneh modre svetlobe. Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre
svetlobe z vrednostjo približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna
za sprostitev oči. Istočasno je raven modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza
standardom »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
HDMI Black Level
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način.
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level.
To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo
PlayStation™ ali Xbox™.
V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
――Ko je omogočena možnost Smart ECO Saving, meni ni na voljo.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.
•• Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
•• Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
――Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
――Funkcija HDMI Black Level je vklopljena samo pri določeni ločljivosti AV, denimo 720P in 1080P.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način Game
Mode izklopi (preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).
――Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.
――Kadar ne predvajate videa ali igrate igre, uporabljajte način Standard.
29
Picture Size
Screen Adjustment
Spremeni velikost slike.
――Ta meni je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Screen Fit v načinu AV.
V načinu PC
•• Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
•• Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže,
izberite Screen Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
Konfiguracija H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V načinu AV
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
•• 4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
Konfiguracija možnosti Coarse
•• 16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9. (S24H650FD*/S27H650FD*)
Prilagodite frekvenco zaslona.
•• Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
(S24H650GD*)
――Na voljo le v načinu Analog.
•• Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
Konfiguracija možnosti Fine
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Na voljo le v načinu Analog.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/AV Mode
nastavljena na AV.
30
Poglavje 05
Prilagajanje nastavitev za OSD (prikaz na zaslonu)
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
Position
Prilagodite položaj menija.
Transparency
Language
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
――Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
31
Poglavje 06
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
Off Timer Plus
Konfiguracija možnosti Off Timer
Smart ECO Saving
Off Timer: Vklopite način Off Timer.
Funkcija Smart ECO Saving zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi
plošča monitorja.
――Ta možnost je na voljo samo, če je Off Timer nastavljen na On.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Način Game Mode se samodejno izklopi, ko je omogočena funkcija Smart ECO Saving.
•• Off: izklopite funkcijo Smart ECO Saving.
•• On: Poraba energije se bo samodejno zmanjšala za približno 10 % glede na trenutno nastavitev.
(Zmanjšanje porabe energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
Turn Off After: Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno
izklopil po preteku določenega časa.
――Za izdelke za trg v nekaterih regijah je Off Timer nastavljen tako, da se samodejno aktivira 4 ure po vklopu
izdelka. To se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če ne želite uporabljati časovnika,
odprite
→ System → Off Timer Plus in za funkcijo Off Timer izberite Off.
Konfiguracija možnosti Eco Timer
Eco Timer: Vklopite način Eco Timer.
Eco Off After: Funkcijo Eco Timer lahko nastavite na vrednost med 10 in 180 minutami. Izdelek se bo
samodejno izklopil po preteku določenega časa.
――Ta možnost je na voljo samo, če je Eco Timer nastavljen na On.
32
PC/AV Mode
Information
Možnost PC/AV Mode nastavite na AV. Slika bo povečana.
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.
•• Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".
•• Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".
――Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
――Če je monitor (ko je nastavljen na HDMI/DisplayPort) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem
prikazano sporočilo Check Signal Cable, pritisnite gumb
za vklop prikaza na zaslonu.
Izberete lahko PC ali AV.
Source Detection
Izberite možnost Auto ali Manual kot način prepoznavanja vhodnega signala.
Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove le enkrat,
ko pritisnete gumb.
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
33
Poglavje 07
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
Možnost Easy Setting Box omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Če želite namestiti najnovejšo različico programa Easy Setting Box, ga prenesite s spletnega mesta
podjetja Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
――Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
Strojna oprema
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vsaj 32 MB pomnilnika
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega
diska
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikona programa Easy Setting Box se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in
specifikacij izdelka.
――Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi
Na namestitev programa Easy Setting Box lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
34
Poglavje 08
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
――Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju.
Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izključite kabel iz monitorja.
3 Vklopi izdelek.
4 Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona
prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da
prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
――Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje Tabela standardnih signalov), se za kratek čas
prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
――Prikazana ločljivost se lahko razlikuje, odvisno od nastavitev računalniškega sistema in kablov.
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
35
Prikaže se Not Optimum Mode.
Besedilo je zamegljeno.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Če uporabljate operacijski sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ali Windows
Pisave
Prilagajanje besedila ClearType in spremenite Vklopi
10): Pojdite na Nadzorno ploščo
tehnologijo ClearType.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja,
pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (str.40).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Slika predvajanega videa je nejasna.
Predvajanje velikih video datotek z visoko ločljivostjo lahko povzroči nejasno sliko. Do tega lahko
pride, ker video predvajalnik ni optimiziran za delovanje z računalnikom.
Poskusite datoteko predvajati v drugem video predvajalniku.
Prilagodite Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Težave z zvokom
Zaslon je nestabilen in migeta. Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Ni zvoka.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov
standardnega signala (str.40) v tem priročniku in z menijem Information izdelka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite glasnost.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Zvoka ni mogoče slišati, če je kabel HDMI-DVI uporabljen za povezavo z vhodno napravo.
Z napravo se povežite s kablom HDMI ali DP.
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
――Na ohišju izdelka se lahko vidijo lučke LED, odvisno od vidnega kota uporabnika. Svetloba ljudem ni
škodljiva ter nima vpliva na funkcije in učinkovitost delovanja izdelka. Izdelek je varen za uporabo.
36
Vprašanja in odgovori
――Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
Kako spremenim frekvenco?
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve → Dodatno → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows ME/2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve → Dodatno → Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
•• Windows Vista: Pojdite na Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Nastavitve zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju
Hitrost osveževanja.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona → Lastnosti grafične kartice → Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v razdelku Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in nastavite ločljivost.
•• Windows ME/2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve in nastavite ločljivost.
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Pomaknite se na: Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Videz in teme → Prikaz → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows ME/2000: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Prikaz → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah
BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Prilagajanje → Zaklenjeni zaslon → Nastavitve časa za izklop zaslona → Poraba energije in spanje ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
37
Poglavje 09
Specifikacije
Splošno
Ime modela
S24H650GD*
S24H650FD*
S27H650FD*
Velikost
Razred 24 (24,0 palca / 61,1 cm)
Razred 24 (23,8 palca / 60,4 cm)
Razred 27 (27,0 palca / 68,6 cm)
Območje prikaza
518,4 mm (V) x 324 mm (N)
527,04 mm (V) x 296,46 mm (N)
597,888 mm (V) x 336,312 mm (N)
Razmik med slikovnimi pikami
0,27 mm (V) x 0,27 mm (N)
0,2745 mm (V) x 0,2745 mm (N)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (N)
Najhitrejša točkovna ura
154 MHz
148,5 MHz
148,5 MHz
Napajanje
AC 100–240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Priključki za signale
D-SUB, HDMI, DP
Obratovalni pogoji
Delovanje
Temperatura: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 °C–45 °C (-4 °F–113 °F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
38
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se
samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Naprava je digitalni aparat razreda B.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
39
Tabela standardnih signalov
Ime modela
Sinhronizacija
Ločljivost
S24H650GD*
S24H650FD*/S27H650FD*
Vodoravna frekvenca
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Navpična frekvenca
50 – 65 Hz
50 – 75 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda
prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
S24H650GD*
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
40
S24H650FD*/S27H650FD*
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
41
S24H650FD*/S27H650FD*
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.
――Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete
tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
42
Poglavje 10
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
•• Zunanji udarec ali padec.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
Drugo
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
43
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
44
Download PDF

advertising