Samsung | S22D300NY | Samsung S22D300HY Navodila za uporabo

Uporabniški
priročnik
S19D300HY
S19D340HY
S19D300NY
S20D300BY
S20D300H
S20D340H
S20D300HY
S20D340HY
S22D300BY
S22D300HY
S22D340HY
S22D300NY
S24D300B
S24D300BL
S24D300H
S24D340H
S24D300HL
S24D340HL
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
BN46-00382G-04
Kazalo
PRED UPORABO
MONITORJA
PRIPRAVE
8
Avtorske pravice
8
Ikone v tem priročniku
9
Čiščenje
10
Zaščita prostora za namestitev
10
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
11
Varnostni ukrepi
11
12
13
15
Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
19
Pravilna drža pri uporabi izdelka
20
Pregled vsebine
20
Pregled komponent
21
Deli
21
32
Gumbi na sprednji strani
Zadnja stran
35
Namestitev
35
Namestitev stojala (S19D300HY / S19D340HY /
S19D300NY)
Namestitev stojala (S20D300BY / S20D300H /
S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY /
S22D300NY / S24D300B / S24D300BL /
S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL)
Odstranjevanje stojala (S19D300HY /
S19D340HY / S19D300NY)
36
37
Kazalo
2
Kazalo
38
40
41
Odstranjevanje stojala (S20D300BY /
S20D300H / S20D340H / S20D300HY /
S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY /
S22D340HY / S22D300NY / S24D300B /
S24D300BL / S24D300H / S24D340H /
S24D300HL / S24D340HL)
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (S19D300HY / S19D340HY /
S19D300NY / S24D300H (samo model
LS24D300HSM*))
Prilagajanje nagiba monitorja
Ključavnica proti kraji
42
Pred povezavo
42
Točke preverjanja pred priklopom
42
Povezava in uporaba računalnika
42
43
46
48
49
Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)
Povezava s kablom DVI (S20D300BY /
S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)
Povezava s kablom DVI-HDMI (S20D300BY /
S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)
Povezava s kablom HDMI (S19D300HY /
S19D340HY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY /
S22D340HY / S24D300H / S24D340H /
S24D300HL / S24D340HL)
Povezava s kablom HDMI-DVI (S19D300HY /
S19D340HY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY /
S22D340HY / S24D300H / S24D340H /
S24D300HL / S24D340HL)
Povezava napajanja
Namestitev gonilnikov
Nastavitev optimalne ločljivosti
50
Brightness
50
Konfiguriranje možnosti Brightness
39
PRIKLOP IN UPORABA
VHODNE NAPRAVE
44
44
45
NASTAVITEV ZASLONA
Kazalo
3
Kazalo
51
Contrast
51
Konfiguracija možnosti Contrast
52
Sharpness
52
Konfiguracija možnosti Sharpness
53
Game Mode
53
Konfiguriranje nastavitve Game Mode
54
SAMSUNG MAGIC Bright
54
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Bright
56
SAMSUNG MAGIC Angle (S20D300H /
S20D340H / S24D300B / S24D300H /
S24D340H)
56
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Angle
58
SAMSUNG MAGIC Upscale
58
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Upscale
59
Image Size
59
Spreminjanje možnosti Image Size
61
HDMI Black Level (S19D300HY /
S19D340HY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY /
S22D340HY / S24D300H / S24D340H /
S24D300HL / S24D340HL)
61
Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black
Level
63
Response Time (S24D300H / S24D340H)
63
Konfiguracija možnosti Response Time
64
H-Position & V-Position
64
Konfiguracija H-Position & V-Position
66
Coarse
66
Prilagajanje možnosti Coarse
Kazalo
4
Kazalo
NASTAVITEV BARV
KOORDINIRANJE MENIJA
OSD
NASTAVITEV IN
PONASTAVITEV
67
Fine
67
Prilagajanje možnosti Fine
68
Red
68
Konfiguracija možnosti Red
69
Green
69
Konfiguracija možnosti Green
70
Blue
70
Konfiguracija možnosti Blue
71
Color Tone
71
Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
72
Gamma
72
Konfiguracija možnosti Gamma
73
Language
73
Nastavitev Language
74
Menu H-Position & Menu V-Position
74
Konfiguracija Menu H-Position & Menu VPosition
75
Display Time
75
Konfiguracija možnosti Display Time
76
Transparency
76
Spreminjanje možnosti Transparency
77
Reset All
77
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
78
Eco Saving
78
Konfiguracija možnosti Eco Saving
79
Off Timer
79
80
Konfiguracija možnosti Off Timer
Konfiguracija načina Turn Off After
Kazalo
5
Kazalo
81
PC/AV Mode (S19D300HY / S19D340HY
/ S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S24D300B /
S24D300BL / S24D300H / S24D340H /
S24D300HL / S24D340HL)
81
Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
83
Key Repeat Time
83
Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
84
Source Detection (S19D300HY /
S19D340HY / S20D300BY / S20D300H /
S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
84
Konfiguracija načina Source Detection
MENI »INFORMATION«
(INFORMACIJE) IN DRUGI
MENIJI
85
INFORMATION
85
Prikaz menija INFORMATION
86
Konfiguriranje možnosti Brightness in
Contrast na začetnem zaslonu
NAMESTITEV
PROGRAMSKE OPREME
87
Easy Setting Box
87
88
Namestitev programske opreme
Odstranjevanje programske opreme
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
89
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam
89
89
89
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
92
Vprašanja in odgovori
94
Splošno (S19D300HY / S19D340HY /
S19D300NY)
SPECIFIKACIJE
Kazalo
6
Kazalo
DODATEK
95
Splošno (S20D300BY / S20D300H /
S20D340H / S20D300HY / S20D340HY)
96
Splošno (S22D300BY / S22D300HY /
S22D340HY / S22D300NY)
97
Splošno (S24D300BL / S24D300HL /
S24D300H / S24D300B)
98
Splošno (S24D340HL / S24D340H)
99
Varčevanje z energijo
101
Tabela načinov standardnega signala
106
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
112
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
112
112
112
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
113
Pravilno odlaganje
113
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
114
Terminologija
KAZALO
Kazalo
7
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
2014 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja
družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
z
Administrativni stroški se zaračunajo, če
†
(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
†
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
z
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
Ikone v tem priročniku
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo
od teh, prikazanih na slikah.
Pred uporabo monitorja
8
Pred uporabo monitorja
Čiščenje
Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
3. Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.
z
Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje
alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
!
z
Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost monitorja.
5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vklopite monitor in računalnik.
!
Pred uporabo monitorja
9
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali
več.
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam
(stran 106). (storitev je plačljiva.)
Pred uporabo monitorja
10
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE
ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA
POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte
se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se
nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Pred uporabo monitorja
11
Pred uporabo monitorja
Elektrika in varnost
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.
z
Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
z
Sicer lahko pride do električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
z
Nestabilna povezava lahko povzroči požar.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa
1).
!
z
Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne
postavljajte težkih predmetov.
z
Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne
vtičnice.
!
z
Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
12
Pred uporabo monitorja
Pozor
Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.
z
Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe
Samsung.
z
!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
z
Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma
prekinete napajanje monitorja.
!
Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja
monitorja.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
z
Sicer lahko pride do požara.
Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižno polico ali v stensko omaro.
z
Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.
z
Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
Pred uporabo monitorja
13
Pred uporabo monitorja
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica,
neravna površina in tako dalje).
z
Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
z
Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
z
!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
z
Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
z
Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje.
Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
Pozor
Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.
z
Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
z
Lahko pride do poškodbe zaslona.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob
monitorja ne sega prek roba.
z
Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
z
Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pred uporabo monitorja
14
Pred uporabo monitorja
Monitor previdno postavite na površino.
z
Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
!
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim
količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam
vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje),
lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.
z
Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam (stran 106).
Delovanje
Opozorilo
Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali
spremeniti.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
z
Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam (stran 106).
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa
iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
!
z
Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega
udara.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim,
takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam (stran 106).
!
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
z
Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih
poškodb otroka.
Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom
(stran 106).
z
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Pred uporabo monitorja
15
Pred uporabo monitorja
Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.
z
Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po
igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
z
Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
!
GAS
z
Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.
z
Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
!
z
To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
z
Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Pred uporabo monitorja
16
Pred uporabo monitorja
100
V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov
(papirja, vžigalic idr.).
z
Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 106).
z
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda
(vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
z
Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 106).
z
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pozor
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
z
!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z
energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
-_!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
z
Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega
udara ali uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
z
Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.
z
Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.
z
Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
17
Pred uporabo monitorja
Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
z
Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in
snegu.
z
Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.
z
Sicer lahko pride do požara.
Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
!
Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene
navzgor, lahko voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo
okvaro.
!
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.
z
Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
z
S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni
dosegljivo otrokom.
!
Pred uporabo monitorja
18
Pred uporabo monitorja
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
!
z
Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.
z
Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
z
To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.
Pravilna drža pri uporabi izdelka
Pravilna drža pri uporabi monitorja:
50 cm
z
Poravnajte hrbet.
z
Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo
navzdol.
Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
z
Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
z
Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
z
Držite komolce pod pravim kotom.
z
Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh,
roke pa niže od srca.
Pred uporabo monitorja
19
1
1.1
Priprave
Pregled vsebine
1.1.1 Pregled komponent
z
Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.
z
Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.
Komponente
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Pravna navodila
(ni na voljo povsod)
Uporabniški priročnik
(možnost)
Napajalnik za enosmerni tok
(vgrajen) (možnost)
Napajalnik za enosmerni tok
(odstranljiv) (možnost)
Napajalni kabel (priložen samo
pri odstranljivem napajalniku za
enosmerni tok)
Kabel D-SUB (možnost)
Kabel DVI (možnost)
Kabel HDMI (možnost)
Kabel HDMI-DVI (možnost)
Podstavek stojala
Standardni priključek
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
1 Priprave
20
1
1.2
Priprave
Deli
1.2.1 Gumbi na sprednji strani
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
S19D300NY / S22D300NY
Vodnik po funkcijskih tipkah
MENU
MENU
GAME
MODE
AUTO
GAME
MODE
AUTO
Če želite aktivirati gumb na izdelku, tapnite območje na dnu nadzorne plošče.
Gumba ne morete aktivirati tako, da tapnete oznako gumba na sprednjem delu.
Ikone
Opis
Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.
z
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev.
z
Omogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za 10
sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
z
Onemogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za več kot
10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,
Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Game Mode je
na voljo. INFORMATIONsi lahko ogledate.
1 Priprave
21
1
Priprave
Ikone
Opis
Pritisnite, da omogočite ali onemogočite Game Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Game Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Upscale
→ Contrast, Sharpness, MAGIC
z
PICTURE
z
COLOR
z
SETUP&RESET
→ Eco Saving
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
S tem gumbom nadzirate svetlost in kontrast zaslona.
Potrditev izbire menija.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO
S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali funkcijo
Auto Adjustment.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po funkcijskih tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega
gumba.)
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po funkcijskih
tipkah
Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Glejte dejanski izdelek.
Stran s funkcijskimi tipkami se prikaže, če je omogočen način
Game Mode.
z
[
]: Off
z
[
]: On
1 Priprave
22
1
Priprave
S22D300BY / S24D300B / S24D300BL
Vodnik po funkcijskih tipkah
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
Če želite aktivirati gumb na izdelku, tapnite območje na dnu nadzorne plošče.
Gumba ne morete aktivirati tako, da tapnete oznako gumba na sprednjem delu.
S20D300BY
Vodnik po funkcijskih tipkah
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
1 Priprave
23
1
Priprave
Ikone
Opis
Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.
z
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev.
z
Omogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za 10
sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
z
Onemogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za več kot
10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,
Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Game Mode je
na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.
Pritisnite, da omogočite ali onemogočite Game Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Game Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Upscale
→ Contrast, Sharpness, MAGIC
z
PICTURE
z
COLOR
z
SETUP&RESET
→ Eco Saving
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
S tem gumbom nadzirate svetlost in kontrast zaslona.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Analog/DVI). Če monitor vklopite ali spremenite vir signala
tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu zaslona
prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO
z
S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.
z
Na voljo samo v načinu Analog.
1 Priprave
24
1
Priprave
Ikone
Opis
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po funkcijskih tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega
gumba.)
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po funkcijskih
tipkah
Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Glejte dejanski izdelek.
Stran s funkcijskimi tipkami se prikaže, če je omogočen način
Game Mode.
z
[
]: Off
z
[
]: On
1 Priprave
25
1
Priprave
S19D300HY / S19D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300HL / S24D340HL
Vodnik po funkcijskih tipkah
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
Če želite aktivirati gumb na izdelku, tapnite območje na dnu nadzorne plošče.
Gumba ne morete aktivirati tako, da tapnete oznako gumba na sprednjem delu.
S20D300HY / S20D340HY
Vodnik po funkcijskih tipkah
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
1 Priprave
26
1
Priprave
Ikone
Opis
Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.
z
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev.
z
Omogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za 10
sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
z
Onemogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za več kot
10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,
Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Game Mode je
na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.
Pritisnite, da omogočite ali onemogočite Game Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Game Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Upscale
→ Contrast, Sharpness, MAGIC
z
PICTURE
z
COLOR
z
SETUP&RESET
→ Eco Saving
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
S tem gumbom nadzirate svetlost in kontrast zaslona.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Analog/HDMI). Če monitor vklopite ali spremenite vir signala
tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu zaslona
prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO
z
S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.
z
Na voljo samo v načinu Analog.
1 Priprave
27
1
Priprave
Ikone
Opis
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po funkcijskih tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega
gumba.)
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po funkcijskih
tipkah
Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Glejte dejanski izdelek.
Stran s funkcijskimi tipkami se prikaže, če je omogočen način
Game Mode.
z
[
]: Off
z
[
]: On
1 Priprave
28
1
Priprave
S24D300H / S24D340H
Vodnik po funkcijskih tipkah
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
Če želite aktivirati gumb na izdelku, tapnite območje na dnu nadzorne plošče.
Gumba ne morete aktivirati tako, da tapnete oznako gumba na sprednjem delu.
S20D300H / S20D340H
Vodnik po funkcijskih tipkah
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
1 Priprave
29
1
Priprave
Ikone
Opis
Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.
z
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev.
z
Omogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za 10
sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
z
Onemogoči: Če želite zakleniti nadzor prikaza na zaslonu, za več kot
10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,
Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Game Mode je
na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.
Pritisnite, da omogočite ali onemogočite Game Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Game Mode.
z
PICTURE
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Angle,
→ Contrast, Sharpness, MAGIC
SAMSUNG
MAGICUpscale
z
COLOR
z
SETUP&RESET
→ Eco Saving
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
S tem gumbom nadzirate svetlost in kontrast zaslona.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Analog/HDMI). Če monitor vklopite ali spremenite vir signala
tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu zaslona
prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO
z
S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.
z
Na voljo samo v načinu Analog.
1 Priprave
30
1
Priprave
Ikone
Opis
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po funkcijskih tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega
gumba.)
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po funkcijskih
tipkah
Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Glejte dejanski izdelek.
Stran s funkcijskimi tipkami se prikaže, če je omogočen način
Game Mode.
z
[
]: Off
z
[
]: On
1 Priprave
31
1
Priprave
1.2.2 Zadnja stran
z
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
z
Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
S19D300NY / S22D300NY
S19D300NY
S22D300NY
Vrata
Opis
DC 14V
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
RGB IN
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
1 Priprave
32
1
Priprave
S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL
Vrata
Opis
DC 14V
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
DVI IN
Povezava z vhodno napravo s kablom DVI.
RGB IN
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
1 Priprave
33
1
Priprave
S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
S19D300HY / S19D340HY /
S24D300H (samo model LS24D300HSM*)
Vrata
S20D300H / S20D340H / S20D300HY /
S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY /
S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL
Opis
DC 14V
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
HDMI IN
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI.
RGB IN
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
1 Priprave
34
1
1.3
Priprave
Namestitev
1.3.1 Namestitev stojala (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)
Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
Priključek za stojalo vstavite v
stojalo v smeri, prikazani na
sliki.
Preverite, ali je priključek za
stojalo trdno nameščen.
Do konca zasukajte priključni
vijak na dnu stojala, tako da je
popolnoma pritrjen.
Mizo prekrijte z mehko tkanino,
da zaščitite izdelek, in nanjo
položite izdelek s sprednjo
stranjo navzdol.
Osrednji del izdelka držite z
roko, kot je prikazano na sliki.
- Pozor
Sestavljeno stojalo potisnite v
smeri puščice v osrednji del,
kot je prikazano na sliki.
Izdelka ne držite obrnjenega
navzdol tako, da ga držite
samo za stojalo.
1 Priprave
35
1.3.2 Namestitev stojala (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY /
S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B /
S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
Priključek za stojalo vstavite v
stojalo v smeri, prikazani na
sliki.
Preverite, ali je priključek za
stojalo trdno nameščen.
Do konca zasukajte priključni
vijak na dnu stojala, tako da je
popolnoma pritrjen.
RGB IN
DP IN
Mizo prekrijte z mehko tkanino,
da zaščitite izdelek, in nanjo
položite izdelek s sprednjo
stranjo navzdol.
Osrednji del izdelka držite z
roko, kot je prikazano na sliki.
Sestavljeno stojalo potisnite v
smeri puščice v osrednji del,
kot je prikazano na sliki.
DC 14V
1
Priprave
IN
RGB
DVI IN
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega
navzdol tako, da ga držite
samo za stojalo.
1 Priprave
36
1
Priprave
1.3.3 Odstranjevanje stojala (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo
položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
Z eno roko držite stojalo, z drugo pestjo pa udarite po vrhu
podstavka stojala v smeri puščice, da snamete stojalo s
podstavka.
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga odstranite.
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga povlečete v
smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
1 Priprave
37
1
Priprave
1.3.4 Odstranjevanje stojala (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY
/ S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B
/ S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo
položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
Z eno roko držite stojalo, z drugo pestjo pa udarite po vrhu
podstavka stojala v smeri puščice, da snamete stojalo s
podstavka.
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga odstranite.
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga povlečete v
smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
1 Priprave
38
1
Priprave
1.3.5 Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala
(S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (samo model
LS24D300HSM*))
1
2
A
3
4
B
A
Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
B
Nosilec (na prodaj posebej)
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala.
Opombe
z
Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.
z
Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko razlikuje
glede na specifikacije.
z
Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.
z
Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.
z
Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti vsaj
10 cm od stene.
z
Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.
z
Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
1 Priprave
39
1
Priprave
1.3.6 Prilagajanje nagiba monitorja
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY /
S24D300H (samo model LS24D300HSM*)
-1° (±
2°) ~
S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
-1° (±
2°) ~
20° (±
2°)
z
Nagib monitorja lahko prilagodite.
z
Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.
20° (±
2°)
1 Priprave
40
1
Priprave
1.3.7 Ključavnica proti kraji
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in
način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena
napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY /
S24D300H (samo model LS24D300HSM*)
S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
V varnostno režo na hrbtni strani zaslona vstavite ključavnico Kensington.
Zaklenite napravo za zaklepanje.
z
Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
z
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
z
Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
1 Priprave
41
2
2.1
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred povezavo
2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom
z
Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
z
Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
z
2.2
Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Povezava in uporaba računalnika
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
2.2.1 Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY
RGB IN
1
2
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na hrbtni strani izdelka in vrata RGB na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico.
Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.6
Povezava napajanja".)
Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
42
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
RGB IN
1
2
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na hrbtni strani izdelka in vrata RGB na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico.
Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.6
3
Pritisnite [
Povezava napajanja".)
], da spremenite vir signala na Analog.
Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
2.2.2 Povezava s kablom DVI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B /
S24D300BL)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
DVI IN
1
2
S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DVI na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico.
Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.6
3
Pritisnite [
Povezava napajanja".)
], da spremenite vir signala na DVI.
Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
43
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.3 Povezava s kablom DVI-HDMI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B /
S24D300BL)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
DVI IN
1
2
Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico.
Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.6
3
Pritisnite [
Povezava napajanja".)
], da spremenite vir signala na DVI.
Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
2.2.4 Povezava s kablom HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H /
S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
HDMI
DVI ININ
1
2
Priključite kabel HDMI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico.
Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.6
3
Pritisnite [
Povezava napajanja".)
], da spremenite vir signala na HDMI.
Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
44
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.5 Povezava s kablom HDMI-DVI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H /
S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
HDMI IN
1
2
Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico.
Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.6
3
Pritisnite [
Povezava napajanja".)
], da spremenite vir signala na HDMI.
Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
45
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.6 Povezava napajanja
z
Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
z
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Priključitev z vgrajenim napajalnikom za enosmerni tok
z
Napajalnik za enosmerni tok povežite z vrati [DC 14V] na hrbtni strani naprave in z vtičnico.
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (samo model LS24D300HSM*)
DC 14V
S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY /
S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL
DC 14V
Vhodna napetost se samodejno preklopi.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
46
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Priključitev z odstranljivim napajalnikom za enosmerni tok
z
Napajalni kabel priključite na adapter za enosmerni tok.
Nato napajalnik priključite v vrata [DC 14V] na hrbtni strani izdelka.
Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (samo model LS24D300HSM*)
DC 14V
S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY /
S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL
DC 14V
Vhodna napetost se samodejno preklopi.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
47
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.7 Namestitev gonilnikov
z
Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta
izdelek.
z
Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.
z
Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung
(http://www.samsung.com/) in prenesite datoteko.
1
2
3
4
Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
5
Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.
Kliknite "Windows Driver".
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
48
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.8 Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [
Če želite skriti sporočilo s podatki, pritisnite [ MENU ] ali [
].
].
z
Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi
če monitor izklopite in ga znova vklopite.
z
Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
49
3
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
3.1
Brightness
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.
z
Ko je omogočena možnost Eco Saving, meni ni na voljo.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Brightness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
Custom
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Brightness z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
50
3
3.2
Nastavitev zaslona
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.
z
SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
z
Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Contrast, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Custom
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Contrast z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
51
3
3.3
Nastavitev zaslona
Sharpness
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.
z
SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.
z
Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Sharpness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Sharpness z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
52
3
3.4
Nastavitev zaslona
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način. To funkcijo uporabite pri igranju računalniških
iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.4.1 Konfiguriranje nastavitve Game Mode
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Game Mode, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Image Size
AUTO
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
z
Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način
Game Mode izklopi (preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).
z
Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
3 Nastavitev zaslona
53
3
3.5
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.
z
Ko je omogočena možnost Eco Saving, meni ni na voljo.
z
SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija MAGIC
Angle.
z
Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
3.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Bright, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
Image Size
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200
AUTO
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200
AUTO
z
Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
z
Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
z
Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
z
Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
3 Nastavitev zaslona
54
3
Nastavitev zaslona
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Image Size
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
AUTO
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Game Mode
60
Dynamic
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
SAMSUNG
Custom
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Custom
Off
Off
Wide
AUTO
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI-ja in je način PC/AV Modenastavljen na AV, ima funkcija
SAMSUNG
MAGICBright
štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so
prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko
Custom, ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.
z
Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
z
Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
z
Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali
utrujenost oči.
z
4
5
Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
55
3
3.6
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Angle (S20D300H / S20D340H /
S24D300B / S24D300H / S24D340H)
SAMSUNG
MAGICAngle
vam omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot
ogleda.
z
Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNGBright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
z
Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
MAGIC
Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.
3.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Angle
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Angle, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Off
Contrast
Lean Back Mode 1
Sharpness
Lean Back Mode 2
Game Mode
MAGIC Bright
Side Mode
SAMSUNG
MAGIC Angle
Group View
SAMSUNG
Custom
MAGIC Upscale
75
60
Custom
Standing Mode
SAMSUNG
Select an angle that
best suits your viewing
position.
Off
Off
Wide
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.
z
Off
z
Lean Back Mode 1
② : Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od
monitorja.
3 Nastavitev zaslona
56
3
Nastavitev zaslona
z
Lean Back Mode 2
③: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od načina z
nagibom nazaj 1.
z
Standing Mode
④ : Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od
monitorja.
z
⑤ : Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.
Group View: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest ① , ④ in ⑤ .
z
Custom: Če je izbrana možnost Custom, je privzeto izbran način Lean Back Mode 1.
z
4
5
Side Mode
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
57
3
3.7
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.
z
Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
z
Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.7.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Upscale, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
Enhance picture detail
and vividness.
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Mode1
Off
Image Size
Mode2
Wide
Off
AUTO
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Mode1
Off
SAMSUNG
Mode2
Wide
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Enhance picture detail
and vividness.
Off
AUTO
Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
58
3
3.8
Nastavitev zaslona
Image Size
Spremeni velikost slike.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.8.1 Spreminjanje možnosti Image Size
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Image Size, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
V načinu PC
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Image Size
Contrast
75
Sharpness
60
V-Position
Game Mode
Off
Coarse
H-Position
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
75
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Wide
50
2200
Fine
MAGIC Bright
SAMSUNG
Auto
70
Auto
Wide
AUTO
AUTO
PICTURE
Image Size
HDMI Black Level
Auto
Wide
100
Response Time
75
H-Position
50
V-Position
Coarse
Fine
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
50
2200
0
AUTO
z
Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
z
Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
3 Nastavitev zaslona
59
3
Nastavitev zaslona
V načinu AV
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Image Size
4:3
Contrast
75
H-Position
16:9
Sharpness
60
V-Position
Screen Fit
Game Mode
Off
Coarse
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
4:3
Auto
16:9
Wide
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Fine
Wide
AUTO
AUTO
PICTURE
Image Size
4:3
HDMI Black Level
16:9
Response Time
Screen Fit
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
100
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
75
50
50
2200
0
AUTO
4
5
z
4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
z
16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.
z
Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
z
Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
z
Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
Pritisnite [
†
Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DVI.
†
Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže
(nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
†
To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DVI-ja in je možnost
PC/AV Mode nastavljena na AV.
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
60
3
3.9
Nastavitev zaslona
HDMI Black Level (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H
/ S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY /
S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL)
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level. V tem primeru popravite
zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
z
Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.9.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti HDMI Black Level, in pritisnite gumb [
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
HDMI Black Level
H-Position
Normal
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
PICTURE
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
Normal
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Low
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
z
Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
z
Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
3 Nastavitev zaslona
61
3
Nastavitev zaslona
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
3 Nastavitev zaslona
62
3
Nastavitev zaslona
3.10 Response Time (S24D300H / S24D340H)
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.
z
Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite na Standard ali
Faster.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.10.1 Konfiguracija možnosti Response Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Response Time, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Coarse
Fine
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
63
3
Nastavitev zaslona
3.11 H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
z
Na voljo le v načinu Analog.
z
Ta meni je na voljo le, če je za Image Size izbrano Screen Fit v načinu AV. Če je vhodni signal
480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite Screen
Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.11.1 Konfiguracija H-Position & V-Position
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete na H-Position ali V-Position, in pritisnite [
].
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
50
50
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
PICTURE
HDMI Black Level
H-Position
V-Position
2200
Coarse
0
Fine
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
H-Position
50
V-Position
42
Coarse
Fine
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
2200
H-Position
70
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
Faster
50
50
2200
0
AUTO
3 Nastavitev zaslona
64
3
Nastavitev zaslona
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
50
Move the image
displayed on the
screen up or down.
PICTURE
50
H-Position
2200
V-Position
Coarse
0
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
Fine
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
Move the image
displayed on the
screen up or down.
AUTO
PICTURE
Image Size
H-Position
50
HDMI Black Level
V-Position
42
Response Time
Coarse
Fine
2200
H-Position
70
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
4
5
Pritisnite [
Wide
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Faster
50
50
2200
0
AUTO
], da konfigurirate H-Position ali V-Position.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
65
3
Nastavitev zaslona
3.12 Coarse
Prilagodite frekvenco zaslona.
z
Na voljo le v načinu Analog.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.12.1 Prilagajanje možnosti Coarse
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Coarse, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
50
PICTURE
Adjust the screen
frequency.
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
50
H-Position
2200
V-Position
Coarse
0
Fine
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
AUTO
PICTURE
Adjust the screen
frequency.
Image Size
H-Position
50
HDMI Black Level
V-Position
42
Response Time
Coarse
Fine
2200
H-Position
70
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Coarse z gumbom [
Wide
Adjust the screen
frequency.
Faster
50
50
2200
0
AUTO
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
66
3
Nastavitev zaslona
3.13 Fine
Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.
z
Na voljo le v načinu Analog.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.13.1 Prilagajanje možnosti Fine
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Fine, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
50
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
PICTURE
50
H-Position
2200
V-Position
Coarse
0
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
HDMI Black Level
Fine
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
AUTO
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
PICTURE
Image Size
H-Position
50
HDMI Black Level
V-Position
42
Response Time
Coarse
Fine
2200
H-Position
70
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Fine z gumbom [
Wide
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
Faster
50
50
2200
0
AUTO
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
67
4
Nastavitev barv
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
SAMSUNG
Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali
Dynamic Contrast. Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
4.1
Red
Prilagodite vrednost rdeče barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.1.1 Konfiguracija možnosti Red
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Red, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Red z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
68
4
4.2
Nastavitev barv
Green
Prilagodite vrednost zelene barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.2.1 Konfiguracija možnosti Green
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Green, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Green z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
69
4
4.3
Nastavitev barv
Blue
Prilagodite vrednost modre barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.3.1 Konfiguracija možnosti Blue
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Blue, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Prilagodite možnost Blue z gumbom [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
70
4
4.4
Nastavitev barv
Color Tone
Prilagodi splošni barvni ton slike.
z
SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija MAGIC
Angle.
z
SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
z
Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
4.4.1 Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Color Tone, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
50
50
Normal
Mode1
Warm 2
Custom
AUTO
z
Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
z
Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.
z
Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.
z
Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.
z
Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.
z
Custom: Prilagodite barvni odtenek.
Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV,
lahko za možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali
Custom).
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
71
4
4.5
Nastavitev barv
Gamma
Prilagodi svetlost srednjega razpona (gama) slike.
z
SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija MAGIC
Angle.
z
SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
z
Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
4.5.1 Konfiguracija možnosti Gamma
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Gamma, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
72
5
5.1
Koordiniranje menija OSD
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Language
Za nastavitev jezika menija.
z
Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
z
Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
5.1.1 Nastavitev Language
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Language, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
Set the menu
language.
Italiano
Magyar
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeni jezik, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
73
5
5.2
Koordiniranje menija OSD
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Premaknite meni v levo ali desno.
Menu V-Position: Premaknite meni navzgor ali navzdol.
5.2.1 Konfiguracija Menu H-Position & Menu V-Position
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete na Menu H-Position ali Menu V-Position, in pritisnite [
]
na izdelku. Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
Move the menu
position to the left or
right.
100
2
20 sec
On
AUTO
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
Move the menu
position up or down.
100
2
20 sec
On
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da konfigurirate Menu H-Position ali Menu V-Position.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
74
5
5.3
Koordiniranje menija OSD
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
5.3.1 Konfiguracija možnosti Display Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Display Time, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do želene možnosti, nato pritisnite gumb [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
75
5
5.4
Koordiniranje menija OSD
Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
5.4.1 Spreminjanje možnosti Transparency
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Transparency, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
2
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Transparency
Configure the
transparency of the
menu windows.
Off
On
On
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do želene možnosti, nato pritisnite gumb [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
76
6
6.1
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.1.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Reset All, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Eco Saving
SETUP&RESET
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Off
Off
Eco Saving
Off Timer
Key Repeat Time
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Off Timer
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
1R
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
77
6
6.2
Nastavitev in ponastavitev
Eco Saving
Funkcija Eco Saving zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča
monitorja.
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.
z
Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.2.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Saving, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Reset All
Eco Saving
75%
Off Timer
50%
Key Repeat Time
Off
Acceleration
AUTO
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Reset All
Eco Saving
75%
Off Timer
50%
PC/AV Mode
Off
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
4
5
z
75%: za spremembo porabe energije monitorja na 75 % privzete ravni.
z
50%: za spremembo porabe energije monitorja na 50% privzete ravni.
z
Off: izklopite funkcijo Eco Saving.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
78
6
6.3
Nastavitev in ponastavitev
Off Timer
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.3.1 Konfiguracija možnosti Off Timer
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Eco Saving
SETUP&RESET
Enable or disable the
Off Timer.
Reset All
Off
Off
Eco Saving
Off Timer
Key Repeat Time
Enable or disable the
Off Timer.
Reset All
Off Timer
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.
AUTO
5
6
z
Off: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
z
On: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
79
6
Nastavitev in ponastavitev
6.3.2 Konfiguracija načina Turn Off After
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Turn Off After, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Off Timer
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
AUTO
5
6
Pritisnite [
], da nastavite možnost Turn Off After.
Uporabljena bo izbrana možnost.
z
Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po
preteku določenega časa.
z
Ta možnost je na voljo le, ko je Off Timer nastavljena na On.
z
Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija Off Timer nastavljena tako, da se
samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite
uporabljati časovnika, odprite MENU → SETUP&RESET in za funkcijo Off Timer izberite Off.
6 Nastavitev in ponastavitev
80
6
6.4
Nastavitev in ponastavitev
PC/AV Mode (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY /
S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B /
S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL)
Nastavite PC/AV Mode na AV. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.
z
Ta funkcija ne podpira načina Analog.
z
Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
z
Če je monitor (ko je nastavljen na DVI ali HDMI) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem
prikazano sporočilo Check Signal Cable, pritisnite gumb MENU za vklop prikaza na zaslonu.
Izberete lahko PC ali AV.
z
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.4.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PC/AV Mode, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete na DVI ali HDMI, nato pritisnite [
[
] na monitorju.
] na monitorju.
]. Nato znova pritisnite
]. Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
PC/AV Mode
DVI
PC
Select the PC/AV mode
for the DVI source.
AV
PC/AV Mode
HDMI
PC
Select the PC/AV mode
for the HDMI source.
AV
AUTO
AUTO
6 Nastavitev in ponastavitev
81
6
Nastavitev in ponastavitev
5
6
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
82
6
6.5
Nastavitev in ponastavitev
Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.5.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Key Repeat Time, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
Key Repeat Time
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
Acceleration
Auto
No Repeat
AUTO
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Acceleration
Auto
AUTO
z
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove
le enkrat, ko pritisnete gumb.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
83
6
6.6
Nastavitev in ponastavitev
Source Detection (S19D300HY / S19D340HY /
S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY /
S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H /
S24D300HL / S24D340HL)
Aktiviranje možnosti Source Detection
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.6.1 Konfiguracija načina Source Detection
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Source Detection, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Auto
Auto
Manual
AUTO
4
5
z
Auto: Vir signala je samodejno zaznan.
z
Manual: Ročno izberite vir signala.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
84
7
Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in
drugi meniji
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
7.1
INFORMATION
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
7.1.1 Prikaz menija INFORMATION
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti INFORMATION. Prikazali se bodo pravi vir signala,
frekvenca in ločljivost.
INFORMATION
PICTURE
Analog
**kHz **Hz PP
**** x ****
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
Optimal Mode
**** x **** **Hz
INFORMATION
AUTO
Prikazani elementi menija so odvisni od modela.
7 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji
85
7
7.2
Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in
drugi meniji
Konfiguriranje možnosti Brightness in Contrast na
začetnem zaslonu
Ko se prikaže zagonski zaslon (in zaslonski meni ni prikazan), prilagodite možnost Brightness, Contrast
z gumbi [
].
Brightness :
z
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.
z
Ko je omogočena možnost Eco Saving, meni ni na voljo.
Contrast :
1
z
SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
z
Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni
prikazan meni). Nato pritisnite [
]. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Brightness
100
Contrast
75
2
3
Z gumbom [
] preklapljate med nastavitvama Brightness in Contrast.
Z gumboma [
] prilagodite nastavitev Brightness, Contrast.
7 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji
86
8
8.1
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Možnost "Easy Setting Box" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
8.1.1 Namestitev programske opreme
1
2
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
Izberite program za namestitev programa "Easy Setting Box".
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CDROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "Easy Setting Box" in jo dvokliknite.
3
4
Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite Next (Naprej).
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
z
Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala
pravilno.
z
Ikona programa "Easy Setting Box" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega
sistema in specifikacij izdelka.
z
Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi ("Easy Setting Box")
Na namestitev programa "Easy Setting Box" lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
z
Windows XP 32Bit/64Bit
z
Windows Vista 32Bit/64Bit
z
Windows 7 32Bit/64Bit
z
Windows 8 32Bit/64Bit
Strojna oprema
z
Vsaj 32 MB pomnilnika
z
Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
8 Namestitev programske opreme
87
8
Namestitev programske opreme
8.1.2 Odstranjevanje programske opreme
Kliknite Start, izberite NastavitveNadzorna plošča in nato dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.
Na seznamu programov izberite "Easy Setting Box" in kliknite gumb Dodaj/odstrani.
8 Namestitev programske opreme
88
9
9.1
Navodila za odpravljanje težav
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov
center za pomoč strankam
9.1.1 Preskušanje izdelka
Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1
2
3
4
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
Izključite kabel iz monitorja.
Vklopi izdelek.
Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
9.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "10.7 Tabela načinov standardnega signala"), se
za kratek čas prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
9.1.3 Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Težave
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Rešitve
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro
pritrjeni.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
9 Navodila za odpravljanje težav
89
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave v zvezi z zaslonom
Težave
Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne
vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z
izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične
kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako,
da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja
monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo
standardnih signalov (stran 101).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite možnosti Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za
video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno
raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika
ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite
nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo
načinov standardnega signala (stran 101) v tem
priročniku in z menijem INFORMATION izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite možnosti Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja
utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
9 Navodila za odpravljanje težav
90
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave z vhodno napravo
Težave
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Rešitve
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na
servisiranje.
9 Navodila za odpravljanje težav
91
9
9.2
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
z
Windows XP: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju
Hitrost osveževanja.
z
Windows ME / 2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in prilagodite
Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
z
Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju
Hitrost osveževanja.
z
Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju
Hitrost osveževanja.
z
Windows 8: Izberite Nastavitve
Videz in teme
Zaslon
Nadzorna plošča
Nastavitve
Dodatno
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite
vrednost v polju Hitrost osveževanja.
9 Navodila za odpravljanje težav
92
9
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanje
Kako spremenim ločljivost?
Odgovor
z
Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in teme
z
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Zaslon
z
Zaslon
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve zaslona in
prilagodite ločljivost.
z
Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in
prilagodite ločljivost.
z
Windows 8: Pomaknite se na: Nastavitve
Videz in prilagajanje
Zaslon
Nadzorna plošča
Prilagodi ločljivost in
prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način
varčevanja z energijo?
z
Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
z
Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako,
da izberete Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
z
Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.
z
Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.
z
Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nastavitve
Videz in prilagajanje
Nadzorna plošča
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
9 Navodila za odpravljanje težav
93
10
Specifikacije
10.1 Splošno (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)
Ime modela
Zaslon
Velikost
18,5 palcev (47 cm)
Območje
prikaza
(Najmanj)
409,8 mm (V) x 230,4 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,300 mm (V) x 0,300 mm (N)
Napajanje
Mere (Š x V x G) /
teža
S19D300HY / S19D300NY
S19D340HY
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se
razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni
strani izdelka.
Brez stojala
444,9 x 273,1 x 53,1 mm
S stojalom
444,9 x 347,5 x 177,0 mm / 2,15 kg
Pritrjevalna podloga VESA
75 mm x 75 mm
Okoljski vidiki
Temperatura: 10~40 ˚C (50~104 ˚F)
Delovanje
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20~45 ˚C (-4~113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
94
10
Specifikacije
10.2 Splošno (S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY)
Ime modela
Zaslon
S20D300BY / S20D300H /
S20D300HY
Velikost
19,5 palcev (49 cm)
Območje
prikaza
(Najmanj)
432 mm (V) x 236,34 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,27 mm (V) x 0,27 mm (N)
Napajanje
S20D340H / S20D340HY
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se
razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni
strani izdelka.
Mere (Š x V x G) /
teža
Brez stojala
476,2 x 299,8 x 53,0 mm
S stojalom
476,2 x 379,4 x 187,0 mm / 2,3 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10~40 ˚C (50~104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20~45 ˚C (-4~113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
95
10
Specifikacije
10.3 Splošno (S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY /
S22D300NY)
Ime modela
Zaslon
S22D300BY / S22D300HY /
S22D300NY
Velikost
21,5 palcev (54 cm)
Območje
prikaza
(Najmanj)
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)
Napajanje
S22D340HY
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se
razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni
strani izdelka.
Mere (Š x V x G) /
teža
Brez stojala
511,6 x 310,8 x 53,1 mm
S stojalom
511,6 x 385,2 x 177,0 mm / 2,90 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10~40 ˚C (50~104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20~45 ˚C (-4~113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
96
10
Specifikacije
10.4 Splošno (S24D300BL / S24D300HL / S24D300H /
S24D300B)
Ime modela
Zaslon
S24D300H / S24D300B
Velikost
23,6 palcev (59 cm)
24 palcev (61 cm)
Območje
prikaza
(Najmanj)
521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
531,36 mm (V) x 298,89 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,2715 mm (V) x
0,2715 mm (N)
0,27675 mm (V) x
0,27675 mm (N)
Napajanje
Mere (Š x V x
G) /teža
S24D300BL / S24D300HL
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se
razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani
izdelka.
Brez stojala
569,0 x 342,1 x 53,9 mm
S stojalom
569,0 x 417,2 x 197,0 mm /
3,55 kg
569,0 x 417,2 x 197,0 mm /
3,15 kg
Pritrjevalna podloga VESA
75 mm x 75 mm (samo model LS24D300HSM*)
Okoljski vidiki
Temperatura: 10~40 ˚C (50~104 ˚F)
Delovanje
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20~45 ˚C (-4~113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
97
10
Specifikacije
10.5 Splošno (S24D340HL / S24D340H)
Ime modela
Zaslon
S24D340HL
S24D340H
Velikost
23,6 palcev (59 cm)
24 palcev (61 cm)
Območje
prikaza
(Najmanj)
521,28 mm (V) x
293,22 mm (N)
531,36 mm (V) x
298,89 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,2715 mm (V) x
0,2715 mm (N)
0,27675 mm (V) x
0,27675 mm (N)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se
razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni
strani izdelka.
Mere (Š x V x G) /
teža
Brez stojala
569,0 x 342,1 x 53,9 mm
S stojalom
569,0 x 417,2 x 197,0 mm /
3,55 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10~40 ˚C (50~104 ˚F)
569,0 x 417,2 x 197,0 mm /
3,15 kg
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20~45 ˚C (-4~113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
98
10
Specifikacije
10.6 Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni
barvo indikatorja LED za napajanje, če izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu
varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s
funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z
energijo
Pogoji preizkusa
Energy Star
Način varčevanja z
energijo
Izklop
(gumb za napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Običajno 13 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 13 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 13 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 16 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 14 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 14 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 16 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 16 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 22 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 22 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 22 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 22 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Poraba toka
(S19D300HY)
Poraba toka
(S19D340HY)
Poraba toka
(S19D300NY)
Poraba toka
(S20D300BY)
Poraba toka
(S20D300H)
Poraba toka
(S20D340H)
Poraba toka
(S20D300HY)
Poraba toka
(S20D340HY)
Poraba toka
(S22D300BY)
Poraba toka
(S22D300HY)
Poraba toka
(S22D340HY)
Poraba toka
(S22D300NY)
10 Specifikacije
99
10
Specifikacije
Varčevanje z
energijo
Poraba toka
(S24D300BL)
Poraba toka
(S24D300HL)
Poraba toka
(S24D340HL)
Poraba toka
(S24D300H)
Poraba toka
(S24D340H)
Poraba toka
(S24D300B)
z
z
Pogoji preizkusa
Energy Star
Način varčevanja z
energijo
Izklop
(gumb za napajanje)
Običajno 20 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 20 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 20 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 18 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 18 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Običajno 18 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih
nastavitvah. (Način varčevanja z energijo za model S**D300 : Najv. 0,45 W)
ENERGY STAR® je v ZDA registrirana blagovna znamka Agencije za zaščito okolja ZDA.
Poraba po Energy Star je izmerjena po preskusnem postopku trenutnega standarda Energy Star®.
z
Če želite zmanjšati porabo energije na 0 vatov, izklopite gumb za vklop in izklop na hrbtni strani
monitorja ali izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne uporabljate dlje časa, izključite napajalni
kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne morete doseči stikala za napajanje,
izključite napajalni kabel.
10 Specifikacije
100
10
Specifikacije
10.7 Tabela načinov standardnega signala
z
Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona,
da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko
zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno
ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.
z
Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco.
Če monitor LCD ne podpira 85Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja
CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.
Ime modela
Sinhronizacija
Ločljivost
S19D300HY /
S19D340HY /
S19D300NY
S20D300BY /
S20D300H /
S20D340H /
S20D300HY /
S20D340HY
S22D300BY /
S22D300HY /
S22D340HY /
S22D300NY /
S24D300B /
S24D300BL /
S24D300H /
S24D340H /
S24D300HL /
S24D340HL
Vodoravna
frekvenca
30 ~ 81 kHz
Navpična
frekvenca
56 ~ 75 Hz
Optimalna
ločljivost
1366 x 768 @ 60 Hz
1600 x 900 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Največja
ločljivost
1366 x 768 @ 60 Hz
1600 x 900 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno
prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon
morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z
naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
10 Specifikacije
101
10
Specifikacije
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Specifikacije
102
10
Specifikacije
S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
10 Specifikacije
103
10
Specifikacije
S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
z
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se
meri v enoti kHz.
10 Specifikacije
104
10
Specifikacije
z
Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca
tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto
Hz (herci).
10 Specifikacije
105
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za
pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800 333 3733
http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421(Demais cidades e
regiões) 4004-0000 (Capitais e
grandes centros)
http://www.samsung.com.br
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01 8000 112 112
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Dodatek
106
Dodatek
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
009 800 542 0001
http://www.samsung.com.py
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
000 405 437 33
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/ve
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 331 999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, share cost tariff
http://www.samsung.com/bg
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com/hr
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com/gr
Dodatek
107
Dodatek
EUROPE
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30) 210
6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com/gr
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 **
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864) TOLL FREE No.
http://www.samsung.com/ro
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902172678
http://www.samsung.com
Dodatek
108
Dodatek
EUROPE
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282 1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888 (Toll Free) (021)
56997777
http://www.samsung.com/id
Dodatek
109
Dodatek
ASIA PACIFIC
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
TAIWAN
0800-32-9999
http://www.samsung.com/tw
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
ALGERIA
0800 100 100
http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
06 5777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
Dodatek
110
Dodatek
MENA
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
920021230
http://www.samsung.com/sa
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com
BURUNDI
200
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
Cote D’ Ivoire
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr
DRC
499999
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com/africa_en
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com
RWANDA
9999
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com
SUDAN
1969
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com
Dodatek
111
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
z
Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
z
Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)
z
Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
z
Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
z
Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
z
Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
z
Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
z
Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
z
Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
z
Zunanji udarec ali padec.
z
Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
z
Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
z
Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
z
Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
z
Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo
z
Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
z
Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.)
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
Dodatek
112
Dodatek
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje
za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatek
113
Dodatek
Terminologija
Zaslonski meni
Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike.
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na
zaslonu.
Gama
V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če
spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.
Sivine
Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od
temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa
pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni
svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.
Hitrost optičnega branja
Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki
zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu
nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je
hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona
je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.
Vodoravna frekvenca
Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so
nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna
frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so
vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85
pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna
frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.
Navpična frekvenca
Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost
frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične
frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana
tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.
Dodatek
114
Dodatek
Ločljivost
Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza
podrobnosti.
Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno
izvajanje večjega števila opravil.
Ločljivost 1366 x 768 na primer tvori 1366 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 768
navpičnih črt (navpična ločljivost).
Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080
navpičnih črt (navpična ločljivost).
Plug & Play
Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter
zagotavlja optimalni prikaz.
Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.
Dodatek
115
Kazalo
A
M
Avtorske pravice 8
Modra 70
B
N
Barvni ton 71
Način PC/AV 81
Namestitev 35
Č
Natančno 67
Čas prikaza 75
Čas pritiska tipke za ponovitev 83
O
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 106
D
Deli 21
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke) 112
Odzivni čas 63
Ostrina 52
E
Easy Setting Box 87
P
Ponastavi vse 77
G
Povezava in uporaba računalnika 42
Gama 72
Pravilna drža pri uporabi izdelka 19
Grobi 66
Pravilno odlaganje 113
Pred povezavo 42
I
Igralni način 53
Pregled vsebine 20
Prosojnost 76
INFORMACIJE 85
Izklopni časovnik 79
R
Rdeča 68
J
Jezik 73
S
SAMSUNG MAGIC Angle 56
K
Kaj je treba storiti preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam 89
Kontrast 51
SAMSUNG MAGIC Bright 54
SAMSUNG MAGIC Upscale 58
Splošno 94
Stopnja črnine HDMI 61
Svetlost 50
Kazalo
116
Kazalo
T
Tabela načinov standardnega signala 101
Terminologija 114
V
Varčevanje z energijo 78
Varnostni ukrepi 11
Velikost slike 59
Vprašanja in odgovori 92
Z
Zaznavanje vira 84
Zelena 69
Kazalo
117
Download PDF

advertising