LCD MONITOR
quick start guide
226UX
ii
Model
SyncMaster 226UX
Funkcije
RTA Monitor
RTA (Response Time Accelerator)
Funkcija za pospeševanje odzivne hitrosti plošče za zagotovitev ostrejšega in naravnejšega video
prikaza.
RTA On
Aktivira funkcijo RTA , tako da plošča deluje z višjo odzivno hitrostjo od izvirne.
(RTA VKLJUČEN)
RTA OFF
Deaktivira funkcijo RTA , tako da plošča deluje z izvirno odzivno hitrostjo.
(RTA
IZKLJUČEN)
Vsebina paketa
Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.
Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.
Pakiranje
Potem ko namestite podstavek
Monitor
Potem ko zložite podstavek
Monitor in običajen podstavek
Priročnik
Kratka navodila za montažo
Garancijski list
(Ni na voljo na vseh mestih)
Navodila za uporabnike
Pogonski sklop monitorja,
Natural Color programom
Kabel
Priključni kabel
D-sub kabel
Drugo
Čistilna krpica
Na voljo samo za izdelke v črni barvi z visokim sijajem.
Na voljo loeeno
DVI kabel
Velja samo za črne in visokobleščeče modele.
USB-kabel
Vaš monitor
Sprednja stran
Gumb MENU [ ]
Odpira OSD izbirnik. Uporablja se za izhod iz OSD izbirnika in vračilo
na predhodni izbirnik
Gumb MagicBright™
[ ]
MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za
gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo
7 različni načini : Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie,
Dynamic Contrast. Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano
vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 7 nastavitev s
pritiskom gumba 'MagicBright™'.
1) Custom
čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko
zgodi, da vam ne odgovarjajo.
V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness
(svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.
2) Text
normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami
teksta.
3) Internet
srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta
kombinirana slika in tekst.
4) Game
Za ogled filmov in iger.
5) Sport
Za ogled filmov, npr. športa.
6) Movie
Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.
7) Dynamic Contrast
Dynamic Contrast se uporablja za samodejno zaznavanje
porazdelitve vhodnega slikovnega signala in za prilagoditev tej
porazdelitvi, tako da je ustvarjen optimalen kontrast.
>> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
Gumb Svetlost [ ]
Gumb Prilagodi [
Ko OSD ni na zaslonu, pritisnite tipko za nastavitev jakosti svetlobe
>> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
Ni na voljo v načinu MagicBright™ funkcij Dynamic Contrast.
]
Prilagajanje elementov menija.
Gumb Enter [ ] /
Gumb SOURCE
Aktiviranje označenega elementa menija. /
S pritiskom 'SOURCE/ ' tipke, video izbere signal, ko je OSD
vključen. (Ko pritisnete gumb za izbiro vira signala, se pojavi sporoeilo
v zgornjem levem kotu zaslona, ki prikazuje trenutno izbran vhodni
signal -- Vhodni signal vrste Analog, Digital ali USB.)
Če monitor uporabljate kot USB-monitor (če je priključen z USBkablom), izberite način USB tako, da kliknete ikono Enter.
Gumb AUTO
To tipko uporabljajte za avtomatsko nastavitev direktnega pristopa.
>> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
Gumb Napajanje [ ]
S tem gumbom vklapljajte in izklapljate monitor.
Indikator vklopa
Med normalnim delovanjem ta lučka sveti modro, ko monitor shrani
nastavitve, pa enkrat utripne modro.
Poglejte funkcijo PowerSaver opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja
energije. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne
boste uporabljali dalj časa.
Zadnja stran
Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.
POWER port
DVI IN (HDCP) port
RGB IN port
(USB-)priključek
Zvežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja
DVI kabel priključite v DVI IN (HDCP) vrata na zadnji strani monitorja.
Kabel za signal priključite v 15-pinska vrata D-sub na zadnji strani monitorja.
UP (Odhodna USB-vrata): Povežite vrata
UP monitorja in USB-vrata
računalnika z USB-kablom.
DOWN (Dohodna USB-vrata.): Povežite vrata
USB-naprave z USB-kablom.
DOWN USB-monitorja in
Za uporabo
DOWN (dohodna vrata) morate na osebni računalnik
priklopiti
UP (kabel za prenos podatkov).
Ključavnica Kensington
Za povezavo vrat
UP monitorja in vrat USB računalnika uporabite
monitorju priložen USB-kabel.
Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev
sistema pri uporabi na javnem mestu.
Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na
prodajalca.
Poglejte Povezava monitorja za ostale detajle v zvezi z povezavo kablov.
Model
SyncMaster 226UX
Povezovalni kabli
Zvežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja
Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.
Uporabite priključek, ki je primeren za računalnik.
Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.
- Kabel za signal priključite v 15-pinska vrata D-sub na zadnji strani monitorja.
[RGB IN]
Uporabite DVI (digitalni) priključek na video kartici.
- DVI kabel priključite v DVI IN (HDCP) vrata na zadnji strani monitorja.
[DVI IN (HDCP)]
Povezano z McIntosh.
- Priključite monitor na McIntosh računalnik s D-sub priključnim kablom.
Če sta monitor in računalnik povezana, ju lahko vklopite in začnete uporabljati.
Priključitev USB
USB-napravo, kot je miška, tipkovnica, pomnilniška kartica ali zunanji trdi disk, lahko uporabljate s
priklopom na
DOWN monitorja brez priklopa na osebni računalnik.
USB port (Vrata USB) monitorja podpira hitri USB 2,0.
Visoka hitrost
Polna hitrost
Nizka hitrost
Podatkovna hitrost
480 Mb/s
12 Mb/s
1,5 Mb/s
Poraba električne energije
2,5W
(maks. na vrata)
2,5W
(maks. na vrata)
2,5W
(maks. na vrata)
CPovežite vrata
Za uporabo
UP monitorja in USB-vrata računalnika z USB-kablom.
DOWN morate na osebni računalnik priklopiti UP (kabel za prenos podatkov).
Za povezavo vrat
UP monitorja in vrat USB računalnika uporabite monitorju
priložen USB-kabel.
Povežite vrata
DOWN USB-monitorja in USB-naprave z USB-kablom.
Postopki uporabe so isti kot tisti pri uporabi na osebni računalnik priklopljene zunanje naprave.
{
{
{
{
Priključite in uporabljate lahko tipkovnico in miško.
Datoteko lahko predvajate iz medijske naprave.
(Primeri medijskih naprav: MP3, digitalni fotoaparat, itd.)
Súbory na zariadení na uloženie údajov môžete spúšťať, premiestňovať, kopírovať alebo
vymazávať.
(Primeri shranjevalnih naprav: zunanji pomnilnik, pomnilniška kartica, bralnik pomnilnika,
predvajalnik datotek MP3 s trdim diskom, itd.)
Uporabite lahko tudi druge na osebni računalnik priključene naprave USB.
z
z
Pri priključevanju naprave na vrata monitorja
DOWN priklopite napravo z
uporabo zanjo primernega kabla.
(Za nakup kabla in zunanjih naprav se pozanimajte na servisnem centru izdelka.)
Podjetje ni odgovorno za težave ali poškodovanje zunanjih napravah zaradi uporabe
z
z
nepooblaščenih kablov.
Nekateri izdelki ne ustrezajo standardom USB in lahko povzročijo okvaro na napravi.
Če naprava kljub priklopu na računalnik ne deluje, se obrnite na servisni center
naprave/računalnika.
USB-monitor
Ta izdelek lahko uporabljate kot monitor tako, da v PC vključite napajalni kabel in USB-kabel.
Minimalne zahteve strojne opreme
1. Pri priključitvi enega (1) ali dveh (2) USB-monitorjev.
Minimalne zahteve strojne opreme: 1.2 GHz CPU/512 MB memory
Zaslon: En monitor lahko podpira ločljivost DVD-kakovosti v celozaslonskem načinu.
(Med predvajanjem morda ne bo podpiral ustrezne hitrosti sličic.)
2. Pri priključitvi treh (3) USB-monitorjev.
Minimalne zahteve strojne opreme: 1.8 GHz CPU/1GB memory
Zaslon: En monitor lahko podpira ločljivost DVD-kakovosti v celozaslonskem načinu.
3. Priklop monitorja: več zaslonov šestih monitorjev
Minimalne zahteve strojne opreme: 1.6 GHz Dual core CPU/1 GB memory
Zaslon: En monitor lahko podpira ločljivost DVD-kakovosti v celozaslonskem načinu.
Pri zaporedni priključitvi
Zaporedno lahko priključite do štiri (4) USB-monitorje.
Pri vzporedni priključitvi
Vzporedno lahko priključite do šest (6) USB-monitorjev.
Na USB-monitor lahko priključite do štiri (4) zunanje naprave.
Namestitev (samodejna in ročna)
Namestitev USB-monitorja
z
z
z
Ko se računalnik ponovno zažene, vključite USB-kabel in začnite z namestitvijo.
Samodejna namestitev bo trajala približno eno minuto. Če med izvajanjem namestitve izklopite
monitor ali odstranite USB-kabel, lahko to povzroči težave s PC-jem in Windows OS.
Optimalna ločljivost za ta USB-monitor je 1680 x 1050.
Če monitor USB povežete z računalnikom, ga ta prepozna in prikaže se čarovnik "Found New
Hardware", kot je prikazano na spodnji sliki.
Kliknite "I Accept".
Samodejno se zažene namestitev in prikaže se okno z njenim potekom, kot je prikazano na spodnji
sliki.
-
Ročna
Če se gonilnik USB ne namesti samodejno, vstavite priloženi CD USB Monitor Install
namestitev (Namestitev monitorja USB) v pogon CD-ROM računalnika. Dvokliknite 'My
Computer on the Windows Desktop' in kliknite 'User Manual (I:)'. Ime nosilca
izmenljivega diska za shranjevanje (na primer E:, F:, G: ) se lahko razlikuje glede na
računalniško okolje.
Možnost kliknite z desnim miškinim gumbom in na prikazanem meniju izberite
'Open'. Dvokliknite datoteko 'Setup' in prikazalo se bo okno s potekom namestitve,
kot je prikazano na spodnji sliki. Preostali koraki so enaki kot pri samodejni
namestitvi.
Kliknite "Next".
Izberite "I accept the terms in the License Agreement" in kliknite "Next".
Kliknite "Install".
Kliknite "Finish", da se namestitev dokonča.
Ko je nastavitev končana, se v sistemski vrstici na dnu zaslona monitorja ustvari ikona monitorja in
prikažejo se informacije o nameščenem monitorju USB.
Po končani namestitvi konfigurirajte naslednje naslednje nastavitve za uporabo več monitorjev.
1. Z desno miškino tipko kliknite na ‘namizje Windows’ in v prikazanem meniju izberite
‘Lastnosti’. Prikaže se okno “Lastnosti zaslona”.
2. Izberite zavihek Nastavitve. Prikaže se seznam priključenih USB-monitorjev.
3. Vidite lahko deaktiviran monitor št. 2 (morda se zdi, da je aktiviran). Monitor št. 2 je navidezni
monitor, ki ga dejansko ni mogoče uporabljati. Zato najprej uredite aktivirane monitorje v
vrstnem redu, v katerem so dejansko uporabljeni, in monitor št. 2 premaknite na zadnje
mesto.
Navidezni monitor morda ni prikazan v oknu 'Display Properties' (Lastnosti zaslona).
(Primer.) V oknu 'Display Properties' (Lastnosti zaslona) so lahko prikazani trije ali štirje monitorji,
dejansko pa sta povezana dva oziroma trije. V tem primeru je drugi monitor navidezni.
4. Nato kliknite gumb OK.
Konfiguriranje informacij zaslona monitorja USB
Ko je nastavitev gonilnika za monitor USB končana, se v sistemski vrstici na dnu zaslona monitorja
ustvari ikona monitorja.
Kliknite ikono monitorja, da prikažete seznam povezanih monitorjev USB.
(Primer.) Naslednja slika prikazuje povezavo dveh monitorjev USB.
Izberite monitor, za katerega želite konfigurirati nastavitve zaslona. Za monitor lahko konfigurirate
nastavitve "Screen Resolution", "Color Quality" in "Screen Rotation".
Pregled konfiguracije
Po namestitvi lahko preverite konfiguracijo tako, da sledite naslednjim korakom:
Z desnim miškinim gumbom kliknite ‘Moj računalnik’ in izberite ‘Lastnosti’ – ‘Sistem – lastnosti’ –
jeziček ‘Strojna oprema’.
Kliknite ‘Upravitelj naprav’.
Prikazal se bo seznam nameščenih naprav, kot je prikazano na spodnji sliki.
- Nastavitve na začetnem zaslonu po namestitvi programa
Uporabite lahko način: Način razširitve
Položaj načina: Desno od primarnega zaslona
Sukanje načina: 0°
USB-monitor – omejitve
Podprti OS (operacijski sistemi)
Windows XP
- Service Pack 1 in starejše različice: Ni podprto
- Service Pack 2 in novejše različice: Podprto
Windows 2000
- Service Pack 3 in starejše različice: Ni podprto
- Service Pack 4 in novejše različice: Podprto
Windows Server 2003: Ni podprto
Windows Vista: podprt (64-bitni ni podprt)
Če želite preveriti informacije o operacijskem sistemu vašega računalnika, z desnim gumbom miške kliknite ‘Moj
računalnik’ na ‘namizju Windows’ in v prikazanem meniju izberite ‘Lastnosti’. Oglejte si informacije na zavihku
‘Splošno’ v oknu ‘Lastnosti računalnika’.
1. Ker je ta USB-monitor prepoznan kot USB-naprava, se DOS-zaslon, ki se pojavi za splošne monitorje med
zagonom PC-ja, ne prikaže.
- Če želite USB-monitor uporabljati kot primarni monitor, prav tako priključite D-Sub-kabel (za analogne
signale) ali DVI-kabel (za digitalne signale).
2. USB-monitorja ni mogoče uporabljati s programsko opremo, ki uporablja 3D-strojno pospeševanje.
- Real Player (Razširitveni način ni podprt.)
- Za večino 3D-iger.
- Programi, ki se izvajajo na osnovi Direct X
3. Podprti filmski programi
- Power DVD
- Win DVD(Različica 5 ali novejša.)
- Windows Media Player (Podprte so različica 10 in novejše.)
- VLC
4. Ta monitor ne podpira programa MagicTune.
- Funkcija MagicRotation morda ne bo delovala pravilno.
- Če je na PC-ju nameščen program MagicTune, morda ne bo združljiv z monitorjem.
5. USB-monitor morda ne bo deloval pravilno z USB 1.0.
6. Če priključite več USB-monitorjev, je, medtem ko jih PC prepoznava, prikazan prazen zaslon.
Zasloni se prikažejo na USB-monitorjih, ko jih PC prepozna.
7. Če grafična kartica računalnika ne podpira WDDM, razširjeni način morda ni na voljo v operacijskem sistemu
Windows Vista.
(Primer.) Nekatere različice Matrox Card
Uporaba stojala
Postavitev monitorja
Monitor in podstavke
Vrtljivo stojalo
Da bi monitor postavili v ležeči položaj, ga lahko z uporabo ( ) zavrtite levo in desno
pod kotom 350°. Guma pod stojalom preprečuje zdrs monitorja.
Če poskušate monitor zasukati, ko je nanj priključen napajalni kabel, lahko poškodujete
kabel.
Kot nagiba
Za najbolj udoben zorni kot lahko kot nagiba z uporabo (
23° nazaj.
) nastavite od 0° naprej do
Postavitev podloge
S tem monitorjem uporabite 100 mm x 100 mm VESA odgovarjajočo prirobnico konzolnega nosilca.
A. Monitor
B. Prirobnica konzolnega nosilca (Na voljo loeeno)
Izklopite monitor in izvlecite priključni kabel.
Položite LCD Monitor z licem navzdol na ravno površino ter podložite z blazino ali
kakšnim drugim mehkim materialom, da ga zaščitite.
Snemite dva vijaka in odmaknite podstavke z LCD monitorja.
Poravnajte prirobnico konzolnega nosilca z luknjami za pritrditev na zadnji strani ohišje
ter jo privijte s štirimi vijaki, ki so dobavljeni skupaj s konzolnim nosilcem, zidnim nosilce
ali drugimi nosilci.
z
z
z
z
z
z
z
Ne uporabljajte vijakov, katerih dimenzije so daljše od standardnih, saj lahko poškodujejo
notranjost monitorja.
Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se
lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. Vijakov ne
privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako
poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesno poškodbo, če stranka uporablja
opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za
namestitev izdelka.
Če želite monitor montirati na steno, kupite komplet za stensko montažo, ki vam omogoča
montiranje monitorja vsaj 10 cm stran od stene.
Za več informacij se obrnite na najbližji Samsungov servisni center. Samsung Electronics ne
odgovarja za škodo, ki lahko nastane pri uporabi drugih podstavkov.
Uporabite stenski nosilec v skladu z mednarodnimi standardi.
Model
SyncMaster 226UX
Kontrolni seznam
Predno pokličete servis, prečitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite problem. Če
potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko na garancijskem listu številko, ki je v poglavju
Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika.
Napaka
Na zaslonu ni slike.
Ne morem vključiti
monitor.
Kontrolni seznam
Rešitev
Ali je priključni kabel
pravilno zvezan?
Preverite stik priključnega in napajalnega kabla.
Ali na zaslonu lahko
vidite "Check Signal
Cable"
(Priključeno s D-sub kablom)
Preverite stik signalnega kabla.
(Povezano s DVI kablom)
Če še vedno vidite sporočilo o napaki (error message)
na zaslonu, ko je monitor pravilno priključen , preverite
ali je monitor nastavljen na Analog status.
Pritisnite gumb SOURCE za dvojno kontrolo
vhodnega signala.
Če je monitor
vklopljen, ponovno
zaženite računalnik,
da se prikaže
začetni (inicialni)
zaslon (login).
Če se pojavi inicialni zaslon (login zaslon), zaženite
računalnik v odgovarjajočem načinu (varnostni način
za Windows ME/XP/2000) in nato spremenite
frekvenco video kartice.
(Prečitajte Predprogramirane nastavitve)
Če se ne prikaže inicialni (login) zaslon, poiščite servis
ali svojega dobavitelja.
Ali lahko vidite na
zaslonu "Not
Optimum Mode",
"Recommended
mode 1680 X 1050
60 Hz"?
To sporočilo vidite če je signal z video kartice večji od
maksimalne ločljivosti in frekvence na katerima lahko
monitor pravilno deluje.
Nastavite maksimalno ločljivost in frekvenco tako, da
lahko monitor normalno deluje.
Če prikaz presega WSXGA ali 75 Hz in se pojavi
sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended Mode
1680 X 1050 60 Hz". Če je prikaz čez 85 Hz, bo sicer
deloval toda pojavilo se bo sporočilo "Not Optimum
Mode", "Recommended mode 1680 X 1050 60 Hz" za
1 minuto in potem izginilo.
Uporabnik mora nastaviti frekvenco v eni minuti.
(Sporočilo se bo ponovno pojavilo če boste ponovno
zagnali sistem).
Na zaslonu ni slike.
Ali utripa indikator
vklopa na monitorju
v eno sekundnih
intervalih?
Monitor je v varčevalnem načinu.
Pritisnite tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da bi
aktivirali monitor in vrnili sliko na zaslon.
Če še vedno ni slike, pritisnite gumb 'SOURCE'.
Nato znova pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici, da
aktivirate monitor in obnovite sliko na zaslonu.
Je monitor povezan
z DVI kablom?
Lahko se pojavi prazen enkran če ponovno zaženete
sistem predno povežete DVI kabel ali pa ste izklopili in
ponovno povezali DVI kabel medtem ko je sistem
deloval, ker nekateri modeli grafičnih kartic ne
oddajajo video signale.
Povežite DVI kabel in ponovno zaženite sistem.
Ne vidite OSD
izbirnika.
Ste mogoče blokirali
OSD, da bi preprečili
neželjene
spremembe
nastavitev?
Deblokirajte OSD s pritiskanjem gumba [MENU /
vsaj 5 sekund.
Zaslon ima čudne
barve ali je črno-bel.
Ali prikazuje zaslon
samo eno barvo
kot,da gledate
zaslon čez celofan?
Preverite stik signalnega kabla.
Ali so barve zaslona
postale čudne potek,
ko je program že
nekaj časa deloval
ali zaradi
Ponovno zaženite računalnik.
Ali je video kartica
pravilno
nameščena?
Namestite video kartico skladno z navodili.
Ali ste spremenili
video kartico ali
gonilnik?
Namestite položaj in velikost slike na zaslonu s
pomočjo OSD-ja.
Ali ste nastavili
ločljivost ali
frekvenco monitorja?
Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice.
(Prečitajte Predprogramirane nastavitve)
Zaslon je naenkrat
izgubil
uravnoteženost.
]
Preverite ali je video kartica trdno vtaknjena v svoj
priključek.
Prikaz je lahko neenakomeren zaradi ciklusa signalov video kartice. Z uporabo
prikaza na zaslonu prilagodite položaj.
Zaslon je defokusiran
ali OSD ne morete
nastaviti.
Ste nastavili
ločljivost ali
frekvenco monitorja?
Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice.
(Prečitajte Predprogramirane nastavitve)
LED-indikator utripa
ali na zaslonu ni
slike.
Ali je frekvenca
pravilno nastavljena
potem ko ste
preverili
Programirane
postavke prikaza na
izbirniku (menuju)?
Nastavite pravilno frekvenco skladno z navodili za
namestitev video kartice in Predprogramiranimi
nastavitvami.
(Maksimalna frekvenca se lahko po ločljivosti razlikuje
od proizvoda do proizvoda.)
Na zaslonu se
prikazuje samo 16
barv. Barve so se
spremenile po
zamenjavi video
kartice.
Ali so barve v
sistemu Windows
pravilno
nastavljene?
Windows XP :
Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna
plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme)
→ "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).
Pojavilo se je
sporočilo
"Unrecognized
monitor,Plug˛Play
Windows ME/2000 :
Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna
plošča) → "Display" (Zaslon) →
"Settings" (Nastavitve).
Ali je video kartica
pravilno
nameščena?
Namestite video kartico skladno z navodili.
Ali ste namestili
gonilnik monitorja?
Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za
instalacijo gonilnikov.
(Vesa DDC) monitor
found" (Neznan
monitor, najden …)
Poglejte v navodilih,
ki ste jih prejeli z
video kartico, ali
podpira funkcijo
Plug&Play (VESA
DDC).
Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za
instalacijo gonilnikov.
Preverite, ko
MagicTune™ ne
deluje pravilno.
Možnost
MagicTune™ je na
voljo samo v
računalnikih (VGA) z
operacijskim
sistemom Windows,
ki podpirajo
tehnologijo »Plug
and Play«.
* Če želite preveriti, ali je v vašem računalniku na voljo
možnost MagicTune™, sledite spodnjim korakom (če
imate operacijski sistem Windows XP) ;
Nadzorna plošča → Učinkovitost delovanja in
vzdrževanje → Sistem → Strojna oprema → Upravitelj
naprav → Monitorji → Po brisanju možnosti Plug and
Play monitor, poišči Plug and Play monitor tako, da
poiščeš novo strojno opremo.
MagicTune™ je dodatna programska oprema za
monitor. Nekatere grafične kartice morda ne podpirajo
vašega monitorja. Če imate težave z grafično kartico,
obiščite našo spletno stran in si oglejte seznam
združljivih grafičnih kartic.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne
deluje pravilno.
Ste zamenjali osebni
računalnik ali
grafično kartico?
Prenesite najnovejši program Program lahko
prenesete s spletne strani Program lahko prenesete s
spletne strani
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Ste namestili
program?
Po prvi namestitvi programa ponovno zaženite
računalnik. Če je kopija programa že nameščena, jo
odstranite, ponovno zaženite računalnik in ponovno
namestite program. Računalnik morate ponovno
zagnati, da bo po namestitvi ali odstranitvi programa
normalno deloval.
Obiščite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune™ MAC.
Kontrolni seznam za monitor USB
Napaka
Kontrolni seznam
Na zaslonu ni slike.
Monitorja ni
mogoče vklopiti.
Če USB-monitor hitro
večkrat izklopite in
vklopite, morda ne bo
deloval pravilno.
Rešitev
USB-monitor je prepoznan kot splošna USB-naprava
na PC-ju. Zato si oglejte informacije o odpravljanju
težav za USB-naprave na Microsoftovi strani za
podporo strankam. ( www.microsoft.com - Support )
1. Z desnim miškinim gumbom kliknite My Computer
(Moja računalnik) in kliknite Properties(Lastnosti).
2. Prikaže se Upravitelj naprav.
3. V meniju “Action” (Dejanje) kliknite “Scan for
hardware changes” (Poišči spremembe strojne
opreme). Ponovno zaženite PC.
Zaslon USBmonitorja zamrzne.
V oknu ‘Lastnosti
zaslona’ USBmonitorja preverite
nastavitev ‘Strojno
pospeševanje’.
Vrednost ‘Strojnega pospeševanja’ nastavite na
‘Največje’.
Za dodatne informacije o konfiguriranju nastavitev
kliknite tukaj.
1. Z desnim miškinim gumbom kliknite ‘namizje
Windows’ in nato ‘Lastnosti’.
2. Prikaže se okno “Lastnosti zaslona”.Izberite
zavihek “Nastavitve” in kliknite “Dodatno”.
3. Če je prikazano okno “Lastnosti” monitorja, izberite
zavihek “Odpravljanje težav”.Drsnik “Strojnega
pospeševanja” pomaknite na “največje”.)
USB-monitor je
povezan, toda
zaslon je prazen.
Se ob povezavi USBmonitorja zažene
program za
samodejno
namestitev?
Preverite uporabniški račun na nadzorni plošči.
1. Kliknite Start – Nadzorna plošča – Uporabniški
računi – Spremeni račun – Skrbnik: Skrbnik
računalnika – Spremeni mojo vrsto računa. V
prikazanem oknu mora biti izbrano Skrbnik računalnika
(Zahtevni uporabnik ali višje). – Za računalnike s
programom Windows XP.
2. Nastavite vrsto računa, kot je opisano zgoraj. Nato
izklopite in vklopite gumb za napajanje na sprednji
strani USB-monitorja ali pa znova priključite USBkabel, ki je priključen na monitor. Če težava ni
odpravljena, namestite “USB Monitor Installation
Driver” (Gonilnik za namestitev USB-monitorja) s
priloženega CD-ja. Za dodatne informacije si oglejte
razdelek o ročni namestitvi.
3. Ko je namestitev končana, znova zaženite PC.
Računalnik je
vklopljen in LEDindikator utripa.
Vendar pa je na
monitorju prikazan
samo prazen
zaslon.
Preverite, ali je USBkabel pravilno
priključen.
Ponovno priključite USB-kabel.
Preverite, ali je
računalnik v stanju
mirovanja (monitor se
izklopi).
Premaknite miško ali pritisnite katero koli tipko, da se
zaslon ponovno prikaže.
Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.
Preverite ali sta priključni in napajalni kabel pravilno zvezana z računalnikom.
Preverite ali računalnik igra več kot 3 krat ob zagonu.
(Če je odgovor pritrdilen, pokličite servis za matično ploščo računalnika.)
Če ste namestili novo video kartico ali ste zapirali računalnik, preverite ali je nameščen gonilnik za
video adapter in monitor.
Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 56 Hz~75 Hz.
(Če uporabljate maksimalno ločljivost, hitrost ne sme biti višja od 60 Hz.)
Če omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite računalnik v varnostni način,
deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel → System → Device Administrator" (Administrator
naprave) in ponovno zaženite računalnik ter ponovno instalirajte gonilnik za video adapter.
Če se problem ponavlja, poiščite pooblaščeni servis.
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako lahko spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video
kartice.
Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od
verzije uporabljanega gonilnika.
(Prečitajte priročnik za računalnik ali video kartico).
Kako lahko nastavim ločljivost?
Windows XP :
Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) →
"Appearance and Themes" (Videz in teme) →
"Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).
Windows ME/2000 :
Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) →
"Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).
Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za
varčevanje energije (Power Saving)?
Windows XP :
Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) →
"Appearance and Themes" (Videz in teme) →
"Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).
Nastavite funkcijo v BIOS-SETUP (Nastavitev BIOS-a) na
računalniku.
Windows ME/2000 :
Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) →
"Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).
Nastavite funkcijo v BIOS-SETUP (Nastavitev BIOS-a) na
računalniku.
Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik.
Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?
Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo
natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo.
Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazitevoda ne sme priti v notranjost monitorja.
Kako v celoti odstranim “Program za
namestitev USB-monitorja”?
1.Na ‘Nadzorni plošči’ kliknite ‘Dodaj/odstrani programe’.
Prikaže se seznam ‘Trenutno nameščeni programi’.
2. Na seznamu izberite ‘Samsung UbiSync Monitor’ in kliknite
‘Odstrani’.
Ko z desnim miškinim gumbom
kliknem “Samsung UbiSunc (P:)
(USB -monitor)” v oknu “Moj
računalnik” in v prikazanem meniju
kliknem “Izvrzi”, se ne zgodi nič.
Čeprav PC prepozna USB-monitor kot pogon, je monitor
zasnovan tako, da kontekstni meni, ki se običajno prikaže, ko
z desnim miškinim gumbom kliknete na okno “Moj
računalnik”, ne deluje.
Zaslon USB-monitorja je večji od
dejanskega monitorja.
Če ima primarni monitor visoko ločljivost, se zasloni v načinu
kloniranja razširijo prek priporočene ločljivosti (USB-monitor).
(Priporočena ločljivost: 1680 X 1050)
Zaslon USB-monitorja je manjši od
dejanskega monitorja. Zaslon je na
sredini monitorja.
Če ima primarni monitor visoko ločljivost, so zasloni v načinu
kloniranja manjši od priporočene ločljivosti (USB-monitor).
(Priporočena ločljivost: 1680 X 1050)
USB-monitor sem izključil/a ali
izklopil/a, vendar so v PC-ju v oknu
Lastnosti zaslona še vedno prikazani
stari podatki o monitorju.
Pri deaktiviranih USB-monitorjih je napajanje le-teh izklopljeno
ali pa so izključeni njihovi USB-kabli. Če želite odstraniti te
informacije, odstranite program 'Samsung Ubisync Monitor' iz
možnosti ‘Dodaj/Odstrani programe’ v ‘Nadzorni plošči’.
Če odstranite program, ne boste mogli uporabljati vseh
priključenih USB-monitorjev. Če želite znova uporabiti USBmonitor, znova nastavite namestitveni program.
V načinu kloniranja so ikone in
fotografije pokvarjene ali nazobčane
(USB-monitor).
Do tega pride, ker Windows ne pošlje informacij o posodobitvi
zaslona načinu kloniranja, če je na enem od PC-jev aktiviran
način razširitve.
Priporočamo, da monitor uporabljate v načinu razširitve.
Kako kloniram ali razširim način
zaslona?
Odprite okno “Display Properties” (Lastnosti zaslona) in
izberite zavihek “Settings” (Nastavitve).V zavihku
“Settings” (Nastavitve) konfigurirajte način zaslona.
- Za dodatne informacije kliknite tukaj.
Za dodatne informacije o konfiguriranju nastavitev kliknite
tukaj.
Samopreskus
Lastni-test | Opozorilna sporoèila | Delovni pogoji | Koristni nasveti
Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje
Lastni test
Izključite računalnik in monitor.
Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.
Vključite monitor
Če monitor deluje pravilno, boste videli okno s spodnje slike.
To okno se pokaže tudi medtem ko monitor normalno deluje in je odklopljen ali poškodovan video
kabel.
Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.
Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video
sklopa in sistem računalnika; monitor deluje pravilno.
Opozorilna sporočila
Če nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporočilo ali pa se zgublja slika čeprav je
LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporočilo lahko pomeni, da je video signal izven meja
možnosti monitorja ali , da morate preveriti signalni kabel.
Delovni pogoji
Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije monitorja.
Če se poleg monitorja nahajajo zvočniki za basovske tone, odklopite zvočnike in jih preselite v drug
prostor.
Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni, ki so bližje od
enega metra.
Koristni nasveti
Monitor uporablja vizualne signale, ki jih sprejema iz računalnika. Zato lahko v primeru, da nastane
problem z računalnikom ali video kartico, to lahko povzroči izgubo slike, slabo barvo, hrup ali
sinhronizacijo izven razpona itd. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na
servis ali svojega prodajalca.
Ocena monitorjevega stanja pripravljenosti
Če na zaslonu ni slike ali se pojavi sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 X
1050 60 Hz" odklopite kabel iz računalnika, ko je monitor še pod napetostjo:
Če se na zaslonu pojavi sporočilo ali zaslon pobeli, pomeni, da monitor dela.
V tem primeru poiščite napake v delovanju računalnika.
Download PDF

advertising