Samsung | S27E591C | Samsung 67,5 cm (27'') Curved Monitor S27E591C Navodila za uporabo

Uporabniški
priročnik
S27E591C
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
BN46-00473A-06
Kazalo
PRED UPORABO
MONITORJA
PRIPRAVE
PRIKLOP IN UPORABA
VHODNE NAPRAVE
7
Avtorske pravice
7
Ikone v tem priročniku
8
Čiščenje
9
Zaščita prostora za namestitev
9
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
10
Varnostni ukrepi
10
11
12
14
Simboli
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
19
Pravilna drža pri uporabi izdelka
20
Pregled vsebine
20
Pregled komponent
21
Deli
21
22
24
Nadzorna plošča
Vodnik po funkcijskih tipkah
Zadnja stran
25
Namestitev
25
26
27
28
29
Namestitev stojala
Odstranjevanje stojala
Prilagajanje nagiba monitorja
Ključavnica proti kraji
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
31
Pred povezavo
31
Točke preverjanja pred priklopom
31
Povezava in uporaba računalnika
31
34
36
37
Povezava z računalnikom
Povezava napajanja
Namestitev gonilnikov
Nastavitev optimalne ločljivosti
Kazalo
2
Kazalo
NASTAVITEV ZASLONA
38
SAMSUNG MAGIC Bright
38
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Bright
40
Brightness
40
Konfiguriranje možnosti Brightness
41
Contrast
41
Konfiguracija možnosti Contrast
42
Sharpness
42
Konfiguracija možnosti Sharpness
43
Color
43
44
45
46
47
Konfiguracija možnosti Red
Konfiguracija možnosti Green
Konfiguracija možnosti Blue
Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
Konfiguracija možnosti Gamma
48
SAMSUNG MAGIC Upscale
48
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Upscale
49
HDMI Black Level
49
Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black
Level
50
Eye Saver Mode
50
Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode
51
Game Mode
51
Konfiguriranje nastavitve Game Mode
52
Response Time
52
Konfiguracija možnosti Response Time
53
Picture Size
53
Spreminjanje možnosti Picture Size
Kazalo
3
Kazalo
KOORDINIRANJE MENIJA
OSD
NASTAVITEV IN
PONASTAVITEV
55
Screen Adjustment
55
56
57
Konfiguracija H-Position & V-Position
Prilagajanje možnosti Coarse
Prilagajanje možnosti Fine
58
Transparency
58
Spreminjanje možnosti Transparency
59
Position
59
Konfiguracija H-Position & V-Position
60
Language
60
Nastavitev Language
61
Display Time
61
Konfiguracija možnosti Display Time
62
Sound
62
63
64
Konfiguracija možnosti Volume
Konfiguriranje nastavitve Sound Mode
Konfiguracija možnosti Select Sound
68
Eco Saving Plus
68
Konfiguracija možnosti Eco Saving Plus
69
Off Timer
69
70
Konfiguracija možnosti Off Timer
Konfiguracija načina Turn Off After
71
PC/AV Mode
71
Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
72
Source Detection
72
Konfiguracija načina Source Detection
73
Key Repeat Time
73
Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
74
Power LED On
74
Konfiguracija načina Power LED On
Kazalo
4
Kazalo
75
Reset All
75
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
76
Information
76
Prikaz menija Information
77
Konfiguracija možnosti Brightness/
Contrast in Sharpness z začetnega
zaslona.
78
Nastavitev Volume na zagonskem
zaslonu
78
Volume
NAMESTITEV
PROGRAMSKE OPREME
79
Easy Setting Box
79
80
Namestitev programske opreme
Odstranjevanje programske opreme
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
81
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam
81
81
81
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
84
Vprašanja in odgovori
86
Splošno
87
Varčevanje z energijo
88
Tabela načinov standardnega signala
90
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
98
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
98
98
98
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
MENI INFORMACIJE IN
DRUGI MENIJI
SPECIFIKACIJE
DODATEK
Kazalo
5
Kazalo
99
Pravilno odlaganje
99
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
100
Terminologija
KAZALO
Kazalo
6
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2015 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja
družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

Administrativni stroški se zaračunajo, če

(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
Ikone v tem priročniku
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo
od teh, prikazanih na slikah.
Pred uporabo monitorja
7
Pred uporabo monitorja
Čiščenje
Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.

Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje
alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
!

Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost monitorja.
5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vklopite monitor in računalnik.
!
Pred uporabo monitorja
8
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev

Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano
spodaj, ali več.
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam
(stran 90). (Storitev je plačljiva.)
Pred uporabo monitorja
9
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE
ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA
POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte
se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se
nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
Simboli
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Pred uporabo monitorja
10
Pred uporabo monitorja
Elektrika in varnost
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

Sicer lahko pride do električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

Nestabilna povezava lahko povzroči požar.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa
1).
!

Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne
postavljajte težkih predmetov.

Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne
vtičnice.
!

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
11
Pred uporabo monitorja
Pozor
Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe
Samsung.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma
prekinete napajanje monitorja.
!
Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja
monitorja.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

Sicer lahko pride do požara.
Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižno polico ali v stensko omaro.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
Pred uporabo monitorja
12
Pred uporabo monitorja
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica,
neravna površina in tako dalje).

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.

Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje.
Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
Pozor
Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

Lahko pride do poškodbe zaslona.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob
monitorja ne sega prek roba.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pred uporabo monitorja
13
Pred uporabo monitorja
Monitor previdno postavite na površino.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
!
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim
količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam
vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje),
lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam (stran 90).
Delovanje
Opozorilo
Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali
spremeniti.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam (stran 90).
Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni
kabel.
!

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega
udara.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim,
takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam (stran 90).
!

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih
poškodb otroka.
Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom
(stran 90).

Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Pred uporabo monitorja
14
Pred uporabo monitorja
Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.

Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po
igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Med bliskanjem ali nevihto izklopite izdelek in izključite napajalni kabel.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
!
GAS

Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
!

To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Pred uporabo monitorja
15
Pred uporabo monitorja
100
V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov
(papirja, vžigalic idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 90).

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda
(vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 90).

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pozor
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.

!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z
energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
-_!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.

Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega
udara ali uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

Sicer se lahko vaš vid poslabša.
!
Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
16
Pred uporabo monitorja
Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in
snegu.

Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.

Sicer lahko pride do požara.
Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
!
Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene
navzgor, lahko voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo
okvaro.
!
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni
dosegljivo otrokom.
!
Pred uporabo monitorja
17
Pred uporabo monitorja
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
!

Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.

Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.
Pred uporabo monitorja
18
Pred uporabo monitorja
Pravilna drža pri uporabi izdelka
Pravilna drža pri uporabi monitorja:

Poravnajte hrbet.

Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo
navzdol.
Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.

Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.

Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.

Držite komolce pod pravim kotom.

Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh,
roke pa niže od srca.
Pred uporabo monitorja
19
1
1.1
Priprave
Pregled vsebine
1.1.1 Pregled komponent

Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.

Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.
Komponente
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Pravna navodila
(ni na voljo povsod)
Uporabniški priročnik
Adapter za enosmerni tok
Adapter za enosmerni tok
(možnost)
(odstranljiv)
(vgrajen)
(možnost)
(možnost)
Napajalni kabel
Kabel D-SUB
Kabel HDMI
(priložen samo pri
odstranljivem napajalniku za
enosmerni tok)
(možnost)
(možnost)
Kabel HDMI-DVI
Kabel DP
Stereo kabel
(možnost)
(možnost)
(možnost)
Podstavek stojala
Standardni priključek
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
1 Priprave
20
1
1.2
Priprave
Deli
1.2.1 Nadzorna plošča
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po funkcijskih tipkah
Gumb JOG
NAVZGOR
LEVO
PRITISK(ENTER)
DESNO
Return
NAVZDOL
Ikone
Opis
Večsmerni gumb za navigacijo.
Gumb JOG
Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite za
pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter).
Vodnik po funkcijskih
tipkah
Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po
funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik,
znova pritisnite ustrezen smerni gumb.
Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Glejte dejanski izdelek.
1 Priprave
21
1
Priprave
1.2.2 Vodnik po funkcijskih tipkah
Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po
funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.
Return

NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: Pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na
element, se pokaže opis tega elementa.

PRITISK(ENTER): Izbrana možnost bo uveljavljena.
Ikone
Opis
Izberite [ ], da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na
zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v
zgornjem levem kotu zaslona prikaže sporočilo.

S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah
izbere [
].
Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja.

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči/Onemogoči: Če želite
zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je
odprt glavni meni.
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,
Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite.
Eye Saver Mode je na voljo. System
Power LED On je na voljo.
Information si lahko ogledate.
1 Priprave
22
1
Priprave
Ikone
Opis
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah
izbere [
].
Pritisnite, da omogočite ali onemogočite Eye Saver Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.

Picture

System
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness, Color
Eco Saving Plus
Izbere [ ], kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na
zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.
Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni.
Zaženite funkcijo glede na dejansko ikono in opis.
Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko
uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.
Gumb JOG
Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR
Zamenjava vira
Prejšnji
Držite PRITISK(ENTER) 2
sekundi
Izklop
Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.
Gumb JOG
NAVZGOR/NAVZDOL
Dejanje
- Pomik možnosti
- Izhod iz glavnega menija.
LEVO
- Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti.
- Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO
POTRDITEV
- Pomik v naslednjo globino.
- Vrednost se poveča na drsniku.
- Pomik v naslednjo globino.
- Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.
1 Priprave
23
1
Priprave
1.2.3 Zadnja stran
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vrata
Vrata
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.

Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.

[AUDIO IN]
Zvočni vhodni vir povežite s kablom za zvok.
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
1 Priprave
24
1.3
Namestitev
1.3.1 Namestitev stojala
Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
Opozorilo: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko
poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
Priključek za stojalo vstavite v
stojalo v smeri, prikazani na
sliki.
Preverite, ali je priključek za
stojalo trdno nameščen.
Do konca zasukajte priključni
vijak na dnu stojala, tako da je
popolnoma pritrjen.
Zaščitno peno Styrofoam
(blazina), ki je priložena v
paketu, položite na tla in nanjo
postavite izdelek, kot je
prikazano na sliki.
Osrednji del izdelka držite z
roko, kot je prikazano na sliki.
- Pozor
RGB IN
1
Priprave
Sestavljeno stojalo potisnite v
smeri puščice v osrednji del,
kot je prikazano na sliki.
Izdelka ne držite obrnjenega
navzdol tako, da ga držite
samo za stojalo.
Če pene Styrofoam nimate,
uporabite debelejšo podlogo
za sedenje.
1 Priprave
25
1
Priprave
1.3.2 Odstranjevanje stojala
Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
Opozorilo: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko
poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena v paketu,
položite na tla in nanjo postavite izdelek, kot je prikazano na
sliki.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo podlogo za
sedenje.
Če želite stojalo ločiti od monitorja, z eno roko pritiskajte na
spodnji del monitorja, z drugo roko pa povlecite in od strani
zibajte monitor, kot je prikazano na sliki.
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga odstranite.
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga povlečete v
smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
1 Priprave
26
1
Priprave
1.3.3 Prilagajanje nagiba monitorja
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
-2° (±2.0°) - 20° (±2.0°)

Nagib monitorja lahko prilagodite.

Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.
1 Priprave
27
1
Priprave
1.3.4 Ključavnica proti kraji
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in
način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena
napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
Zaklenite napravo za zaklepanje.

Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
1 Priprave
28
1
Priprave
1.3.5 Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno omogoča pritrditev izdelka na
steno.
Kupite združljiv komplet za pritrditev na steno in ga uporabite z
izdelkom.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na
steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev
na steno obrnete na usposobljeno osebo.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na
izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za
pritrditev na steno.
1 Priprave
29
1
Priprave
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)
Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla. Pred namestitvijo na
površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca. Če namestite izdelek na
neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe oseb.
Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse
potrebne dele za sestavljanje kompleta.

Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu
s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od specifikacij
kompleta.

Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali
pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za tovrstne
nezgode.

Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali
poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na
steno, ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni
naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za
namestitev.

Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.

Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.

V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za
pritrditev na steno.
Enota: mm
Ime modela
Luknje za vijake po standardu
VESA (A * B) v milimetrih
Običajni vijak
Količina
S27E591C
100 x 100
M4
4
Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe
oseb zaradi električnega udara.
1 Priprave
30
2
2.1
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred povezavo
2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.

Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.

2.2
Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Povezava in uporaba računalnika
2.2.1 Povezava z računalnikom

Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
RGB IN
1
2
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na hrbtni strani izdelka in vrata RGB na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.2
3
Povezava napajanja".)
Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir Analog, če ta ni nastavljen.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
31
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Priključitev s kablom HDMI
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
HDMI IN
1
2
Priključite kabel HDMI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.2
3
Povezava napajanja".)
Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir HDMI, če ta ni nastavljen.
Pri povezovanju s kablom HDMI uporabite kabel, ki je bil priložen komponentam monitorja. Če ne
uporabite kabla HDMI, ki ga je priložil Samsung, je kakovost slike lahko slabša.
Povezava s kablom HDMI-DVI
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
HDMI IN
1
2
Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.2
3
Povezava napajanja".)
Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir HDMI, če ta ni nastavljen.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
32
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava s kablom DP

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel,
priključite izvorno napravo.

Priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 1,5 m. Uporaba kabla, daljšega od 1,5 m, lahko
vpliva na kakovost slike.
DP IN
1
2
S kablom DP povežite vrata [DP IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DP na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.2
3
Povezava napajanja".)
Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir DisplayPort, če ta ni nastavljen.
Povezava slušalk in zvočnikov
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
AUDIO IN
1
Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke, priključite na vrata [
] na izdelku.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
33
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.2 Povezava napajanja

Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Priključitev z vgrajenim napajalnikom za enosmerni tok

Napajalnik za enosmerni tok povežite z vrati [DC 14V] na hrbtni strani naprave in z vtičnico.
DC 14V
Vhodna napetost se samodejno preklopi.
Priključitev z odstranljivim napajalnikom za enosmerni tok

Napajalni kabel priključite na adapter za enosmerni tok.
Nato napajalnik priključite v vrata [DC 14V] na hrbtni strani izdelka.
Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.
DC 14V
Vhodna napetost se samodejno preklopi.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
34
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Spreminjanje nastavitev zvoka v sistemu Windows
Nadzorna plošča
1
→ Zvok → Zvočniki → Nastavitev zvočnikov
1
2
3
4
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
2
Če je monitor povezan prek vrat HDMI, način PC/AV Mode nastavite na možnost PC ali AV.
(Glejte poglavje "5.4 PC/AV Mode")
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
35
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.3 Namestitev gonilnikov

Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta
izdelek.

Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.

Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung
(http://www.samsung.com/) in prenesite datoteko.
1
2
3
4
Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
5
Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.
Kliknite "Windows Driver".
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
36
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.4 Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
6HWXS*XLGH
/DQJXDJH
(QJOLVK
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
&XUUHQW5HVROXWLRQ****x****
Close
1
2
Za prikaz menija z nastavitvami jezika pritisnite gumb JOG.
Če želite sporočilo skriti, se z gumbom JOG pomaknite na možnost Close. Nato pritisnite gumb
JOG.

Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi
če monitor izklopite in ga znova vklopite.

Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
37
3
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
3.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
3.1.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
SAMSUNG
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na MAGIC
Bright in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
SAMSUNG
100
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Standard
Contrast
Cinema
Sharpness
Custom
50
Dynamic Contrast
50
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
75
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
60
Off
2200
0

Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.

Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo
interneta.

Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.

Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
3 Nastavitev zaslona
38
3
Nastavitev zaslona
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Standard
Contrast
Movie
Sharpness
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
Custom
100
75
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
60
Custom
50
50
Off
2200
0
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI ali DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima
SAMSUNG
funkcija MAGIC
Bright štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom),
ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete
lahko Custom, ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.

Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.

Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.

Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali
utrujenost oči.

4
5
Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
39
3
3.2
Nastavitev zaslona
Brightness
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.2.1 Konfiguriranje možnosti Brightness
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Brightness in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
75
100
Contrast
60
75
Sharpness
50
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
4
5
100
Custom
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
50
2200
Off
0
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Brightness.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
40
3
3.3
Nastavitev zaslona
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.3.1 Konfiguracija možnosti Contrast
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Contrast in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
75
100
Contrast
60
75
Sharpness
50
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
4
5
100
Custom
Adjust the contrast
level. Values closer
to 100 mean a
bigger light/dark
contrast.
50
2200
Off
0
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Contrast.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
41
3
3.4
Nastavitev zaslona
Sharpness
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.4.1 Konfiguracija možnosti Sharpness
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sharpness in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
75
100
Contrast
60
75
Sharpness
50
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
4
5
100
Custom
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
50
2200
Off
0
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Sharpness.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
42
3
3.5
Nastavitev zaslona
Color
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
SAMSUNG
Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic
Contrast. Ko je omogočena možnost Game Mode ali Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.5.1 Konfiguracija možnosti Red
Prilagodite vrednost rdeče barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Color in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Red in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
100
Custom
75
100
Contrast
60
75
Sharpness
50
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
50
2200
Off
0
Color
Red
50
Green
50
Blue
5
6
Configure color
settings.
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Red.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
43
3
Nastavitev zaslona
3.5.2 Konfiguracija možnosti Green
Prilagodite vrednost zelene barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Color in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Green in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Color
Red
50
Green
50
Blue
5
6
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Green.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
44
3
Nastavitev zaslona
3.5.3 Konfiguracija možnosti Blue
Prilagodite vrednost modre barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Color in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Blue in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Color
Red
50
Green
50
Blue
5
6
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Blue.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
45
3
Nastavitev zaslona
3.5.4 Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
Prilagodi splošni barvni ton slike.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Color in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Color Tone in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Color
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
50
Cool 2
50
Cool 1
Normal
Normal
Mode1
Warm 1
Warm 2

Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.

Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.

Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.

Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.

Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.

Custom: Prilagodite barvni odtenek.
Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI, DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV,
lahko za možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali
Custom).
5
6
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
46
3
Nastavitev zaslona
3.5.5 Konfiguracija možnosti Gamma
Prilagodi svetlost srednjega razpona (gama) slike.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Color in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Gamma in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Color
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
5
6

Mode1

Mode2

Mode3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
47
3
3.6
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Upscale
Funkcija
SAMSUNG
MAGIC Upscale
lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.

Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
SAMSUNG
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na MAGIC
Upscale in pritisnite gumb
JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
SAMSUNG
100
Custom
MAGIC Bright
75
100
Brightness
60
75
Contrast
50
60
Sharpness
Color
Off
50
MAGIC Upscale
Mode1
2200
Off
HDMI Black Level
Mode2
0
SAMSUNG
Enhance picture
detail and vividness.
Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
48
3
3.7
Nastavitev zaslona
HDMI Black Level
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level. V tem primeru popravite
zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.7.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na HDMI Black Level in pritisnite
gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
SAMSUNG
100
Custom
MAGIC Bright
75
100
Brightness
Contrast
60
75
Sharpness
50
60
50
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
Optimize HDMI
picture brightness
and contrast by
adjusting the black
level of the video
signal.
Normal
Low
2200
Off
0

Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.

Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
3 Nastavitev zaslona
49
3
3.8
Nastavitev zaslona
Eye Saver Mode
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po nižjih
ravneh modre svetlobe. Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre svetlobe
z vrednostjo približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna za sprostitev
oči. Istočasno je raven modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza standardom »Low Blue
Light Content« podjetja TÜV Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.
3.8.1 Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Eye Saver Mode in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
Eye Saver Mode
Off
100
Custom
Game Mode
On
75
100
Response Time
Picture Size
Screen Adjustment
Set to an optimum
picture quality
suitable for eye
relaxation.
60
50
Wide
50
2200
0
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
50
3
3.9
Nastavitev zaslona
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način. To funkcijo uporabite pri igranju računalniških
iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.9.1 Konfiguriranje nastavitve Game Mode
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Game Mode in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
100
Eye Saver Mode
Game Mode
Off
75
Response Time
On
60
Picture Size
Always On
50
Screen Adjustment
Optimizes image
settings for playing
games.
50
2200
0
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.

Način Game Mode preklopi na možnost Off, ko vklopite monitor, aktivirate način varčevanja z
energijo ali spremenite vhodni vir.

Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
3 Nastavitev zaslona
51
3
Nastavitev zaslona
3.10 Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.

Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite na Standard ali
Faster.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.10.1 Konfiguracija možnosti Response Time
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Response Time in pritisnite gumb
JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
100
Off
Eye Saver Mode
75
Game Mode
Response Time
Standard
60
Picture Size
Faster
50
Screen Adjustment
Fastest
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
50
2200
0
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
52
3
Nastavitev zaslona
3.11 Picture Size
Spremeni velikost slike.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.11.1 Spreminjanje možnosti Picture Size
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture Size in pritisnite gumb
JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.
V načinu PC
Picture
100
Off
Eye Saver Mode
75
Off
Game Mode
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
60
Response Time
Picture Size
Auto
Screen Adjustment
Wide
50
50
2200
0

Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.

Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
3 Nastavitev zaslona
53
3
Nastavitev zaslona
V načinu AV
Picture
100
Off
Eye Saver Mode
75
Off
Game Mode
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
60
Response Time
Picture Size
4:3
Screen Adjustment
16:9
Screen Fit
50
50
2200
0
4
5

4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.

16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.

Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.

Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI.

Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DP.

Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže
(nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).

To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI, DP-ja in je možnost
PC/AV Mode nastavljena na AV.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
54
3
Nastavitev zaslona
3.12 Screen Adjustment
3.12.1 Konfiguracija H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
1

Na voljo le v načinu Analog.

Ta meni je na voljo le, če je za Image Size izbrano Screen Fit v načinu AV. Če je vhodni signal
480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite Screen
Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen Adjustment in pritisnite
gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na H-Position ali V-Position in
pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
Eye Saver Mode
100
Off
75
Off
Game Mode
Response Time
60
Faster
50
Wide
Picture Size
50
Screen Adjustment
2200
0
Screen Adjustment
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
5
100
50
75
50
60
1344
50
0
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
Screen Adjustment
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
100
50
Move the image
displayed on the
screen up or down.
75
50
60
1344
50
0
50
50
2200
2200
0
0
Možnosti H-Position in V-Position prilagodite tako, da pomikate gumb JOG LEVO/DESNO in
pritisnete gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
55
3
Nastavitev zaslona
3.12.2 Prilagajanje možnosti Coarse
Prilagodite frekvenco zaslona.
1

Na voljo le v načinu Analog.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen Adjustment in pritisnite
gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Coarse in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Screen Adjustment
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
100
50
Adjust the screen
frequency.
75
50
60
1344
50
0
50
2200
0
5
6
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Coarse.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
56
3
Nastavitev zaslona
3.12.3 Prilagajanje možnosti Fine
Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.
1

Na voljo le v načinu Analog.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen Adjustment in pritisnite
gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Fine in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Screen Adjustment
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
100
50
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
75
50
60
1344
50
0
50
2200
0
5
6
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Fine.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
57
4
4.1
Koordiniranje menija OSD
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
4.1.1 Spreminjanje možnosti Transparency
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na OnScreen Display in pritisnite
gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Transparency in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
OnScreen Display
Transparency
Off
Custom
Position
On
100
Configure the
transparency of the
menu windows.
Language
Display Time
4
5
20 sec
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Koordiniranje menija OSD
58
4
4.2
Koordiniranje menija OSD
Position
H-Position: Premaknite meni v levo ali desno.
V-Position: Premaknite meni navzgor ali navzdol.
4.2.1 Konfiguracija H-Position & V-Position
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na OnScreen Display in pritisnite
gumb JOG.
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Position in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na H-Position ali V-Position in
pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
OnScreen Display
Transparency
On
Move the menu
position.
Position
Language
English
Display Time
Position
5
H-Position
100
V-Position
0
20 sec
Move the menu
position to the left or
right.
Position
H-Position
100
V-Position
0
Move the menu
position up or down.
Možnosti H-Position in V-Position prilagodite tako, da pomikate gumb JOG LEVO/DESNO in
pritisnete gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Koordiniranje menija OSD
59
4
4.3
Koordiniranje menija OSD
Language
Za nastavitev jezika menija.

Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.

Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
4.3.1 Nastavitev Language
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na OnScreen Display in pritisnite
gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Language in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Language
Set the menu
language.
100
Deutsch
English
Display Time
Español
20 sec
Français
Italiano
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Koordiniranje menija OSD
60
4
4.4
Koordiniranje menija OSD
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
4.4.1 Konfiguracija možnosti Display Time
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na OnScreen Display in pritisnite
gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Display Time in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Set how long the
menu window will
remain on screen for
when it is not in use.
Language
5 sec
Display Time
10 sec
20 sec
20 sec
200 sec
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Koordiniranje menija OSD
61
5
5.1
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Sound
Izberite način Sound, ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
5.1.1 Konfiguracija možnosti Volume
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sound in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Volume in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Sound
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Sound
Volume
5
6
50
Sound Mode
Standard
Select Sound
Stereo
Gumb JOG pomikajte LEVO/DESNO, da prilagodite možnost Volume.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev in ponastavitev
62
5
Nastavitev in ponastavitev
5.1.2 Konfiguriranje nastavitve Sound Mode
Ta meni ni na voljo, ko je v monitor priključena slušalka.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sound in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sound Mode in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Sound
Volume
Sound Mode
Standard
Select Sound
Music
Standard
Stereo
Movie
Clear Voice
5
6

Standard: Izbere navadni zvočni način.

Music: Glasba je glasnejša od glasov.

Movie: Ponuja najboljši zvok za filme.

Clear Voice: Glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev in ponastavitev
63
5
Nastavitev in ponastavitev
5.1.3 Konfiguracija možnosti Select Sound
Ta meni ni na voljo, ko je v monitor priključena slušalka.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sound in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Select Sound in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Sound
50
Volume
Sound Mode
Select Sound
Stereo
Left Channel
Right Channel
5
6

Stereo: Omogočite zvok iz levega in desnega zvočnika.

Left Channel: Nastavite, da levi in desni zvočnik predvajata samo levi kanal zvočnega vira.

Right Channel: Nastavite, da levi in desni zvočnik predvajata samo desni kanal zvočnega vira.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev in ponastavitev
64
5
Nastavitev in ponastavitev
Če uporabljate en monitor
1
Pojdite v meni za izbiranje zvočnega načina in izberite možnost Stereo.
Sound
50
Volume
Sound Mode
Select Sound
Stereo
Left Channel
Right Channel
L
R
5 Nastavitev in ponastavitev
65
5
Nastavitev in ponastavitev
Če uporabljate dva monitorja
1
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
2
Če je monitor z računalnikom povezan prek vrat HDMI, način PC/AV Mode nastavite na možnost
DVI PC. (Glejte poglavje "5.4 PC/AV Mode")
3
Razdelilnik za slušalke priključite v vrata [AUDIO OUT] v računalniku, nato pa s stereo kablom
povežite razdelilnik za slušalke in vrata [AUDIO IN] v monitorju.
4
Pojdite v meni za izbiranje zvočnega načina.
Izberite možnost Left Channel za monitor na svoji levi. Izberite možnost Right Channel za monitor
na svoji desni.
Sound
Sound
50
Volume
Select Sound
50
Volume
Sound Mode
Sound Mode
Select Sound
Stereo
Stereo
Left Channel
Left Channel
Right Channel
Right Channel
L
L
R
R
5 Nastavitev in ponastavitev
66
5
Nastavitev in ponastavitev
Če uporabljate tri monitorje ali več
1
Pojdite v meni za izbiranje zvočnega načina.
Izberite možnost Left Channel za monitor na svoji levi. Izberite možnost Stereo za monitor na
sredini. Izberite možnost Right Channel za monitor na svoji desni.
Sound
Sound
50
Volume
Sound
50
Volume
Sound Mode
Select Sound
Stereo
L
50
Volume
Sound Mode
Select Sound
Sound Mode
Select Sound
Stereo
Stereo
Left Channel
Left Channel
Left Channel
Right Channel
Right Channel
Right Channel
L
R
R
Če želite uporabljati več monitorjev, jih z računalnikom povežite s kablom HDMI ali D-sub. ("2.2
Povezava in uporaba računalnika")
5 Nastavitev in ponastavitev
67
5
5.2
Nastavitev in ponastavitev
Eco Saving Plus
Funkcija Eco Saving Plus zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča
monitorja.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
5.2.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving Plus
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Eco Saving Plus in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy.
Sound
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Auto
PC/AV Mode
Low
Source Detection
High
Acceleration
Key Repeat Time
Power LED On
Stand-by

Off: izklopite funkcijo Eco Saving Plus.

Auto: Poraba energije se bo samodejno zmanjšala za približno 10 % glede na trenutno
nastavitev.
(Zmanjšanje porabe energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
4
5

Low: Poraba energije se bo zmanjšala za 25% glede na privzeto nastavitev.

High: Poraba energije se bo zmanjšala za 50 % glede na privzeto nastavitev.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev in ponastavitev
68
5
5.3
Nastavitev in ponastavitev
Off Timer
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
5.3.1 Konfiguracija možnosti Off Timer
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Off Timer in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Off Timer in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Enable or disable the
Off Timer.
Sound
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Stand-by
Power LED On
Off Timer
5
6
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.

Off: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.

On: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev in ponastavitev
69
5
Nastavitev in ponastavitev
5.3.2 Konfiguracija načina Turn Off After
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Off Timer in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Turn Off After in pritisnite gumb
JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Off Timer
5
6
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Turn Off After.
Uporabljena bo izbrana možnost.

Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po
preteku določenega časa.

Ta možnost je na voljo le, ko je Off Timer nastavljena na On.

Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija Off Timer nastavljena tako, da se
samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite
uporabljati časovnika, odprite MENU → System in za funkcijo Off Timer izberite Off.
5 Nastavitev in ponastavitev
70
5
5.4
Nastavitev in ponastavitev
PC/AV Mode
Nastavite PC/AV Mode na AV. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.

Ta funkcija ne podpira načina Analog.

Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.

Če je monitor (ko je nastavljen na HDMI ali DisplayPort) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem
prikazano sporočilo Check Signal Cable, pritisnite gumb MENU za vklop prikaza na zaslonu.
Izberete lahko PC ali AV.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
5.4.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PC/AV Mode in pritisnite gumb
JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na HDMI ali Display Port in pritisnite
gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Set to AV to enlarge
the picture.
Sound
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
PC/AV Mode
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC
5
6
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
Stand-by
PC/AV Mode
Select the
PC/AV mode for the
DisplayPort source.
HDMI
DisplayPort
PC
AV
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev in ponastavitev
71
5
5.5
Nastavitev in ponastavitev
Source Detection
Aktiviranje možnosti Source Detection
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
5.5.1 Konfiguracija načina Source Detection
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Source Detection in pritisnite
gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Decide how input
sources will be
detected.
Sound
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Manual
Acceleration
Power LED On
4
5

Auto: Vir signala je samodejno zaznan.

Manual: Ročno izberite vir signala.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev in ponastavitev
72
5
5.6
Nastavitev in ponastavitev
Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
5.6.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Key Repeat Time in pritisnite
gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Sound
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Key Repeat Time
Off
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
Acceleration
No Repeat
Power LED On

Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove
le enkrat, ko pritisnete gumb.
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev in ponastavitev
73
5
5.7
Nastavitev in ponastavitev
Power LED On
Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu
izdelka.
5.7.1 Konfiguracija načina Power LED On
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Power LED On in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Set the status of the
power LED.
Sound
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Key Repeat Time
Power LED On
4
5
Working
Stand-by

Working: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.

Stand-by: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev in ponastavitev
74
5
5.8
Nastavitev in ponastavitev
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
5.8.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Reset All in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Return all the
settings for the
product to the default
factory settings.
Reset All
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
1R
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev in ponastavitev
75
6
6.1
Meni INFORMACIJE in drugi meniji
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Information
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
6.1.1 Prikaz menija Information
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Information in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Information
Picture
OnScreen Display
LS********/**
S/N:*************
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
System
Information
Analog
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
Information
Picture
OnScreen Display
System
Information
LS********/**
S/N:*************
HDMI
**kHz **Hz PP
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
Information
Picture
OnScreen Display
System
Information
LS********/**
S/N:*************
DisplayPort
**kHz **Hz PP
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
Prikazani elementi menija so odvisni od modela.
6 Meni INFORMACIJE in drugi meniji
76
6
6.2
Meni INFORMACIJE in drugi meniji
Konfiguracija možnosti Brightness/Contrast in Sharpness
z začetnega zaslona.
S premikanjem gumba JOG prilagodite možnosti Brightness, Contrast in Sharpness.
Brightness :

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Contrast :

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Sharpness:
1

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Ko je omogočena možnost Game Mode ali MAGIC
Upscale, meni ni na voljo.
Ko pritiskate gumb JOG NAVZGOR, se prikaže ta zaslon.
Sharpness
Brightness
100
Contrast
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Brightness
Contrast
Sharpness.
3
Premikajte gumb JOG v LEVO/DESNO, da prilagodite nastavitev Brightness, Contrast ali
Sharpness.
6 Meni INFORMACIJE in drugi meniji
77
6
6.3
Meni INFORMACIJE in drugi meniji
Nastavitev Volume na zagonskem zaslonu
6.3.1
Volume
S premikanjem gumba JOG prilagodite možnost Volume.
1
Ko pritiskate gumb JOG LEVO/DESNO, se prikaže naslednji zaslon.
Volume
50
Mute
2
Gumb JOG pomikajte LEVO/DESNO, da prilagodite možnost Volume.
Pomaknite gumb JOG navzdol, da omogočite možnost Mute. V izdelku se bo pojavil ta zaslon.
Možnost Mute je onemogočena, če glasnost monitorja prilagodite s pomikanjem gumba JOG v levo ali
desno.
Možnost Mute je lahko onemogočena tudi, ko vklopite monitor ali aktivirate način varčevanja z energijo.

Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi
slušalk v izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan.
Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite na vsaj 20 % in jo nadzirajte s kontrolnikom za
glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.

Kaj je »Auto Mute«?
Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega
signala, kar je običajno povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.
6 Meni INFORMACIJE in drugi meniji
78
7
7.1
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Možnost "Easy Setting Box" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
7.1.1 Namestitev programske opreme
1
2
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
Izberite program za namestitev programa "Easy Setting Box".
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CDROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "Easy Setting Box" in jo dvokliknite.
3
4
Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite Next (Naprej).
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.

Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala
pravilno.

Ikona programa "Easy Setting Box" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega
sistema in specifikacij izdelka.

Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi ("Easy Setting Box")
Na namestitev programa "Easy Setting Box" lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
Sistemske zahteve
Operacijski sistem

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Strojna oprema

Vsaj 32 MB pomnilnika

Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
7 Namestitev programske opreme
79
7
Namestitev programske opreme
7.1.2 Odstranjevanje programske opreme
Kliknite Start, izberite NastavitveNadzorna plošča in nato dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.
Na seznamu programov izberite "Easy Setting Box" in kliknite gumb Dodaj/odstrani.
7 Namestitev programske opreme
80
8
8.1
Navodila za odpravljanje težav
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov
center za pomoč strankam
8.1.1 Preskušanje izdelka
Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1
2
3
4
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
Izključite kabel iz monitorja.
Vklopi izdelek.
Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
8.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "9.3 Tabela načinov standardnega signala"), se za
kratek čas prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
8.1.3 Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Težave
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Rešitve
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro
pritrjeni. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
8 Navodila za odpravljanje težav
81
8
Navodila za odpravljanje težav
Težave v zvezi z zaslonom
Težave
Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne
vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in
uporaba računalnika")
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z
izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične
kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako,
da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja
monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo
standardnih signalov (stran 88).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z monitorjem (glejte
poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika").
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite možnosti Coarse (stran 56) in Fine
(stran 57).
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za
video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno
raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika
ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite
nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo
načinov standardnega signala (stran 88) v tem
priročniku in z menijem Information izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite možnosti Brightness (stran 40) in
Contrast (stran 41).
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost Color. (Glejte
poglavje "3.5 Color")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
(Glejte poglavje "3.5 Color")
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
(Glejte poglavje "3.5 Color")
8 Navodila za odpravljanje težav
82
8
Navodila za odpravljanje težav
Težave
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja
utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Rešitve
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Težave z zvokom
Težave
Ni zvoka.
Rešitve
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali
prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še
vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
Zvoka ni mogoče predvajati v stereo tehniki.
Preverite, ali ste izbrali pravilni zvočni način (stran
63).
Težave z vhodno napravo
Težave
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Rešitve
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na
servisiranje.
Na ohišju izdelka se lahko vidijo lučke LED, odvisno od vidnega kota uporabnika.
Svetloba ljudem ni škodljiva ter nima vpliva na funkcije in učinkovitost delovanja izdelka. Izdelek je varen
za uporabo.
8 Navodila za odpravljanje težav
83
8
8.2
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim
frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.

Windows XP: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows ME/2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in prilagodite
Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.

Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows 8: Izberite Nastavitve
Nadzorna plošča
teme
Dodatno
Zaslon
Nastavitve
Videz in
Monitor in v
razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows 10: Odprite Nastavitve
Dodatne nastavitve zaslona
Sistem
Prikaz
Lastnosti grafične kartice
Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v
razdelku Nastavitve monitorja.
8 Navodila za odpravljanje težav
84
8
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanje
Kako spremenim ločljivost?
Odgovor






Kako nastavim način
varčevanja z energijo?






Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
teme
Zaslon
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows ME/2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Zaslon
Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve zaslona in prilagodite
ločljivost.
Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in prilagodite
ločljivost.
Windows 8: Pomaknite se na: Nastavitve
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in
prilagodite ločljivost.
Windows 10: Odprite Nastavitve
Sistem
Prikaz
Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Videz in teme
Prikaz
Nastavitve
ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe energije ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows ME/2000: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Prikaz
Nastavitve ohranjevalnika
zaslona
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
računalniku.
Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe energije
ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe energije
ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nastavitve
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti
porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nastavitve
Prilagajanje
Zaklenjeni zaslon
Nastavitve
časa za izklop zaslona
Poraba energije in spanje ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
8 Navodila za odpravljanje težav
85
9
9.1
Specifikacije
Splošno
Ime modela
Zaslon
S27E591C
Velikost
27 palcev (68 cm)
Območje prikaza
597,888 mm (V) x 336,312 mm (N)
Razmik med
slikovnimi pikami
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (N)
Napajanje
AC 100–240 V — (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko
standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Dimenzije
(Š x V x G) / teža
Brez stojala
623,2 x 365,7 x 59,9 mm
S stojalom
623,2 x 463,0 x 181,6 mm / 5,65 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100 x 100 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje
na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura : 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura : -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
9 Specifikacije
86
9
9.2
Specifikacije
Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni
barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu
varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s
funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z energijo
Pogoji preizkusa
Energy Star
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno napajanje
(gumb Napajanje)
Indikator napajanja
Izklopljen
Utripa
Vklopljen
Poraba toka
24 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W

Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih
nastavitvah.

ENERGY STAR® je v ZDA registrirana blagovna znamka Agencije za zaščito okolja ZDA.
Poraba po Energy Star je izmerjena po preskusnem postopku trenutnega standarda Energy Star®.

Če želite porabo energije zmanjšati na 0, izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali
dlje časa (med počitnicami itd.), izključite napajalni kabel
9 Specifikacije
87
9
9.3
Specifikacije
Tabela načinov standardnega signala

Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona,
da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko
zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno
ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.

Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco.
Če monitor LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja
CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.
Sinhronizacija
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
30 – 81 kHz
Navpična frekvenca
56 – 72 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno
prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon
morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z
naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta
sinhr.
(V / N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
9 Specifikacije
88
9
Specifikacije

Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se
meri v enoti kHz.

Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca
tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto
Hz (herci).
9 Specifikacije
89
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za
pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/
support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/
support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/
support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar/
support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/
support
BRAZIL
0800-124-421(Demais cidades e
regiões) 4004-0000 (Capitais e
grandes centros)
http://www.samsung.com/br/
support
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/
support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/
support
Gratis desde cualquier parte del
país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
ECUADOR
1-800-10-72670
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Dodatek
90
Dodatek
LATIN AMERICA
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
HONDURAS
800-27919267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/
support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PANAMA
800-7267
800-0101
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com/pe/
support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Dodatek
91
Dodatek
LATIN AMERICA
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/
support
EUROPE
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
http://www.samsung.com/at/
support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/
support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
051 331 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31,
http://www.samsung.com/bg/
support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/
support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll
free
http://www.samsung.com/gr/
support
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz/
support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/
support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/
support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/
support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/
support
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/
support
Dodatek
92
Dodatek
EUROPE
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*(*0,20 €/Anruf
aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111
7267864) only from land line
http://www.samsung.com/de/
support
http://www.samsung.com/gr/
support
(+30) 210 6897691 from
mobileand land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800,7267864)
http://www.samsung.com/it/
support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/
support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/
support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/
support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/
support
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
!"
#$%$
##&
http://www.samsung.com/pl/
support
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/
support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008
SAMSUNG ) Apel GRATUIT
http://www.samsung.com/ro/
support
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/
support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/
support
SLOVENIA
080 697 267
http://www.samsung.com/si
090 726 786
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/
support
Dodatek
93
Dodatek
EUROPE
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/
support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/
support
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/
support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com/ru/
support
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/
support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/
support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/
support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/
support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
Dodatek
94
Dodatek
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/
support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/
support
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/
support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
http://www.samsung.com/my/
support
MYANMAR
01-2399888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/
support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/
support
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/
support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/
support
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/
support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/
support
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/
support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/
support
0094117540540
http://www.samsung.com/support
SRI LANKA
0094115900000
Dodatek
95
Dodatek
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/
support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
EGYPT
08000-726786
16580
http://www.samsung.com/eg/
support
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com/iran/
support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/
support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
support
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
SAUDI ARABIA
920021230
http://www.samsung.com/sa/
support
http://www.samsung.com/sa_en/
support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/
support
Dodatek
96
Dodatek
MENA
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/
support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/
africa_en/support
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/
africa_en/support
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
Dodatek
97
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno

Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.

Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)

Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.

Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.

Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.

Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.

Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:

Zunanji udarec ali padec.

Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.

Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.

Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.

Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.

Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo

Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)

Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.)
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
Dodatek
98
Dodatek
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje
za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatek
99
Dodatek
Terminologija
Zaslonski meni
Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike.
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na
zaslonu.
Gama
V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če
spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.
Sivine
Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od
temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa
pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni
svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.
Hitrost optičnega branja
Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki
zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu
nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je
hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona
je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.
Vodoravna frekvenca
Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so
nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna
frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so
vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85
pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna
frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.
Navpična frekvenca
Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost
frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične
frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana
tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.
Dodatek
100
Dodatek
Ločljivost
Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza
podrobnosti.
Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno
izvajanje večjega števila opravil.
Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080
navpičnih črt (navpična ločljivost).
Plug & Play
Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter
zagotavlja optimalni prikaz.
Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.
Dodatek
101
Kazalo
A
Namestitev 25
Avtorske pravice 7
O
B
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 90
Barva 43
Odgovornost za plačljivo storitev strošek
stranke 98
Odzivni čas 52
Č
Ostrina 42
Čas prikaza 61
Čas pritiska tipke za ponovitev 73
Čiščenje 8
P
Položaj 59
Ponastavi vse 75
D
Povezava in uporaba računalnika 31
Deli 21
Pravilna drža pri uporabi izdelka 19
Pravilno odlaganje 99
E
Pred povezavo 31
Easy Setting Box 79
Pregled vsebine 20
Prosojnost 58
I
Igralni način 51
S
Informacije 76
SAMSUNG MAGIC Bright 38
Izjemno varčni način 68
SAMSUNG MAGIC Upscale 48
Izklopni časovnik 69
Splošno 86
Stopnja črnine HDMI 49
J
Svetlost 40
Jezik 60
T
K
Kaj je treba storiti preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam 81
Kontrast 41
Tabela načinov standardnega signala 88
Terminologija 100
V
Varčevanje z energijo 87
N
Varnostni ukrepi 10
Način računalnika/AV 71
Velikost slike 53
Način zaščite oči 50
Vklop lučke LED 74
Kazalo
102
Kazalo
Vprašanja in odgovori 84
Z
Zaznavanje vira 72
Zvok 62
Kazalo
103
Download PDF

advertising