Samsung | U28E590D | Samsung 70 cm (28'') LED monitor U28E590D Navodila za uporabo

Uporabniški
priročnik
U28E590D
U24E590D
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
BN46-00481B-09
Kazalo
PRED UPORABO
MONITORJA
PRIPRAVE
PRIKLOP IN UPORABA
VHODNE NAPRAVE
7
Avtorske pravice
7
Ikone v tem priročniku
8
Čiščenje
9
Zaščita prostora za namestitev
9
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
10
Varnostni ukrepi
10
11
12
14
Simboli
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
19
Pravilna drža pri uporabi izdelka
20
Pregled vsebine
20
Pregled komponent
21
Deli
21
22
23
25
Nadzorna plošča
Vodnik po bližnjičnih tipkah
Vodnik po funkcijskih tipkah
Zadnja stran
26
Namestitev
26
27
28
29
29
Namestitev stojala
Odstranjevanje stojala
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala
Prilagajanje nagiba monitorja
Ključavnica proti kraji
30
Pred povezavo
30
Točke preverjanja pred priklopom
Kazalo
2
Kazalo
NASTAVITEV ZASLONA
30
Povezava in uporaba računalnika
30
31
32
32
33
35
36
Priključitev s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
Povezava slušalk
Urejanje priključenih kablov
Povezava napajanja
Namestitev gonilnikov
Nastavitev optimalne ločljivosti
37
SAMSUNG MAGIC Bright
37
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Bright
39
Brightness
39
Konfiguriranje možnosti Brightness
40
Contrast
40
Konfiguracija možnosti Contrast
41
Sharpness
41
Konfiguracija možnosti Sharpness
42
Color
42
Nastavitev Color
44
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
44
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Angle
46
HDMI Black Level
46
Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black
Level
47
Eye Saver Mode
47
Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode
48
Game Mode
48
Konfiguriranje nastavitve Game Mode
49
Response Time
49
Konfiguracija možnosti Response Time
Kazalo
3
Kazalo
50
Picture Size
50
Spreminjanje možnosti Picture Size
52
Screen Adjustment
52
Konfiguracija H-Position & V-Position
KONFIGURACIJA
NASTAVITEV MOŽNOSTI
PIP/PBP
53
PIP/PBP
54
55
56
57
58
60
64
Konfiguracija možnosti PIP/PBP Mode
Nastavitev Size
Konfiguracija možnosti Position
Konfiguracija možnosti Sound Source
Nastavitev Source
Nastavitev Picture Size
Konfiguracija možnosti Contrast
KOORDINIRANJE MENIJA
OSD
66
Transparency
66
Spreminjanje možnosti Transparency
67
Language
67
Nastavitev Language
68
Display Time
68
Konfiguracija možnosti Display Time
69
FreeSync
69
Nastavitev FreeSync
72
Eco Saving Plus
72
Konfiguracija možnosti Eco Saving Plus
73
Off Timer
73
74
Konfiguracija možnosti Off Timer
Konfiguracija načina Turn Off After
75
PC/AV Mode
75
Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
76
DisplayPort Ver.
76
Konfiguracija možnosti DisplayPort Ver.
NASTAVITEV IN
PONASTAVITEV
Kazalo
4
Kazalo
77
Source Detection
77
Konfiguracija načina Source Detection
78
Key Repeat Time
78
Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
79
Power LED On
79
Konfiguracija načina Power LED On
80
Reset All
80
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
81
Information
81
Prikaz menija Information
82
Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode,
Brightness in Contrast z začetnega
zaslona.
83
Nastavitev Volume na zagonskem
zaslonu
83
Volume
NAMESTITEV
PROGRAMSKE OPREME
84
Easy Setting Box
84
85
Namestitev programske opreme
Odstranjevanje programske opreme
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
86
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam
86
86
86
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
89
Vprašanja in odgovori
91
Splošno
92
Varčevanje z energijo
93
Tabela načinov standardnega signala
MENI INFORMACIJE IN
DRUGI MENIJI
SPECIFIKACIJE
Kazalo
5
Kazalo
DODATEK
98
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
98
98
98
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
100
Pravilno odlaganje
100
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
101
Terminologija
KAZALO
Kazalo
6
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2015 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja
družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

Administrativni stroški se zaračunajo, če

(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
Ikone v tem priročniku
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo
od teh, prikazanih na slikah.
Pred uporabo monitorja
7
Pred uporabo monitorja
Čiščenje
Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.

Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje
alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
!

Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost monitorja.
5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vklopite monitor in računalnik.
!
Pred uporabo monitorja
8
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev

Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano
spodaj, ali več.
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
(Storitev je plačljiva.)
Pred uporabo monitorja
9
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE
ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA
POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte
se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se
nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
Simboli
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Opozorilo
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Pred uporabo monitorja
10
Pred uporabo monitorja
Elektrika in varnost
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

Sicer lahko pride do električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

Nestabilna povezava lahko povzroči požar.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa
1).
!

Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne
postavljajte težkih predmetov.

Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne
vtičnice.
!

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
11
Pred uporabo monitorja
Pozor
Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe
Samsung.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma
prekinete napajanje monitorja.
!
Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja
monitorja.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

Sicer lahko pride do požara.
Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižno polico ali v stensko omaro.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
Pred uporabo monitorja
12
Pred uporabo monitorja
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica,
neravna površina in tako dalje).

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.

Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Jedilno olje (kot je sojino olje) lahko poškoduje ali deformira izdelek. Izdelka ne
shranjujte v bližini olja. Prav tako izdelka ne nameščajte ali uporabljajte v kuhinji ali
v bližini štedilnika.
Pozor
Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

Lahko pride do poškodbe zaslona.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob
monitorja ne sega prek roba.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pred uporabo monitorja
13
Pred uporabo monitorja
Monitor previdno postavite na površino.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
!
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim
količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam
vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje),
lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam.
Delovanje
Opozorilo
Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali
spremeniti.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni
kabel.
!

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega
udara.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim,
takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
!

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih
poškodb otroka.
Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom.

Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Pred uporabo monitorja
14
Pred uporabo monitorja
Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.

Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po
igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Med bliskanjem ali nevihto izklopite izdelek in izključite napajalni kabel.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
!
GAS

Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
!

To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Pred uporabo monitorja
15
Pred uporabo monitorja
100
V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov
(papirja, vžigalic idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda
(vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pozor
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.

!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z
energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
-_!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.

Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega
udara ali uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

Sicer se lahko vaš vid poslabša.
!
Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
16
Pred uporabo monitorja
Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in
snegu.

Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.

Sicer lahko pride do požara.
Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
!
Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene
navzgor, lahko voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo
okvaro.
!
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni
dosegljivo otrokom.
!
Pred uporabo monitorja
17
Pred uporabo monitorja
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
!

Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.

Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.

Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Pred uporabo monitorja
18
Pred uporabo monitorja
Pravilna drža pri uporabi izdelka
Pravilna drža pri uporabi monitorja:

Poravnajte hrbet.

Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo
navzdol.
Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.

Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.

Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.

Držite komolce pod pravim kotom.

Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh,
roke pa niže od srca.
Pred uporabo monitorja
19
1
1.1
Priprave
Pregled vsebine
1.1.1 Pregled komponent

Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.

Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazanih slik.
Komponente
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Pravna navodila
Uporabniški priročnik
(možnost)
Napajalni kabel
(priložen samo pri
odstranljivem napajalniku za
enosmerni tok)
Adapter za enosmerni tok
(vgrajen)
(možnost)
Adapter za enosmerni tok
(odstranljiv)
(možnost)
Kabel HDMI (možnost)
Kabel DP (možnost)
Podstavek stojala
Standardni priključek

Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Priporočamo uporabo kablov HDMI in DP, ki ju je priložil dobavitelj.

Optimalna ločljivost morda ni na voljo, če uporabljate kabel HDMI ali HDMI-DVI, ki ne omogoča
velike hitrosti.
Če želite zagotoviti, da bo prikaz na zaslonu pravilen in da bo predvajan ustrezen zvok,
priporočamo uporabo kabla DP, ki podpira ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
Kabel HDMI, ki podpira ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 30 Hz, deluje, če ga
povežete z vrati HDMI 1. Kabel HDMI, ki podpira ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60
Hz, deluje, če ga povežete z vrati HDMI 2.

1 Priprave
20
1
1.2
Priprave
Deli
1.2.1 Nadzorna plošča
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po funkcijskih tipkah
Gumb JOG
NAVZGOR
LEVO
PRITISK(ENTER)
DESNO
Return
NAVZDOL
Ikone
Opis
Večsmerni gumb za navigacijo.
Gumb JOG
Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite za
pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter).
Vodnik po funkcijskih
tipkah
Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po
funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik,
znova pritisnite ustrezen smerni gumb.
Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Glejte dejanski izdelek.
1 Priprave
21
1
Priprave
1.2.2 Vodnik po bližnjičnih tipkah
Za informacije o bližnjičnih tipkah se bo prikazal spodnji meni na zaslonu (OSD), če spremenite vir ali
vklopite monitor.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off

NAVZGOR/NAVZDOL: Prilagodite možnosti Brightness / Contrast / Eye Saver Mode

LEVO/DESNO: Prilagajanje možnosti Volume.

PRITISK(ENTER): Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.
1 Priprave
22
1
Priprave
1.2.3 Vodnik po funkcijskih tipkah
Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po
funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.
Return

NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: Pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na
element, se pokaže opis tega elementa.

PRITISK(ENTER): Izbrana možnost bo uveljavljena.
Ikone
Opis
Izberite [
], da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu
vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem
kotu zaslona prikaže sporočilo.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere [
Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja.
].
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali
zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe
nastavitev. Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10
sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni.
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,
Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Možnost PIP/PBP je na
voljo. Eye Saver Mode je na voljo. Information si lahko ogledate.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere [
].
Pri konfiguraciji nastavitev funkcije PIP/PBP morate pritisniti gumb.
Izbere [ ], kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu
vodnika po funkcijskih tipkah.
Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni.
Zaženite funkcijo glede na dejansko ikono in opis.
1 Priprave
23
1
Priprave
Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko
uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.
Gumb JOG
Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR
Zamenjava vira
Prejšnji
Držite PRITISK(ENTER) 2
sekundi
Izklop
Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.
Gumb JOG
NAVZGOR/NAVZDOL
Dejanje
- Pomik možnosti
- Izhod iz glavnega menija.
LEVO
- Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti.
- Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO
PRITISK(ENTER)
- Pomik v naslednjo globino.
- Vrednost se poveča na drsniku.
- Pomik v naslednjo globino.
- Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.
1 Priprave
24
1
Priprave
1.2.4 Zadnja stran
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vrata
Vrata
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
Vrata HDMI 1 podpirajo ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo
osveževanja 30 Hz
Vrata HDMI 2 podpirajo ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo
osveževanja 60 Hz
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.
Zvok lahko slišite samo, če uporabljate kabel HDMI-HDMI ali
kabel DP.
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
1 Priprave
25
1
1.3
Priprave
Namestitev
1.3.1 Namestitev stojala
Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
Priključek za stojalo vstavite v
stojalo v smeri, prikazani na
sliki.
Preverite, ali je priključek za
stojalo trdno nameščen.
Do konca zasukajte priključni
vijak na dnu stojala, tako da je
popolnoma pritrjen.
Mizo prekrijte z mehko tkanino,
da zaščitite izdelek, in nanjo
položite izdelek s sprednjo
stranjo navzdol.
Osrednji del izdelka držite z
roko, kot je prikazano na sliki.
- Pozor
Sestavljeno stojalo potisnite v
smeri puščice v osrednji del,
kot je prikazano na sliki.
Izdelka ne držite obrnjenega
navzdol tako, da ga držite
samo za stojalo.
1 Priprave
26
1
Priprave
1.3.2 Odstranjevanje stojala
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo
položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
Če želite stojalo ločiti od monitorja, z eno roko pritiskajte na
spodnji del monitorja, z drugo roko pa povlecite in od strani
zibajte monitor, kot je prikazano na sliki.
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga odstranite.
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga povlečete v
smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
1 Priprave
27
1
Priprave
1.3.3 Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala
Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
1
2
3
4
Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
Nosilec (na prodaj posebej)
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala.
Opombe

Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.

Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko razlikuje
glede na specifikacije.

Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.

Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.

Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti vsaj
10 cm od stene.

Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.

Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
1 Priprave
28
1
Priprave
1.3.4 Prilagajanje nagiba monitorja
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
-2° (±2.0°) – 20° (±2.0°)

Nagib monitorja lahko prilagodite.

Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.
1.3.5 Ključavnica proti kraji
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in
način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena
napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
Zaklenite napravo za zaklepanje.

Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
1 Priprave
29
2
2.1
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred povezavo
2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.

Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.

2.2
Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Povezava in uporaba računalnika
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.

Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Če ne uporabljate priloženega kabla, monitor morda ne bo podpiral najboljše ločljivosti.
2.2.1 Priključitev s kablom HDMI
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
S kablom HDMI povežite vrata [HDMI IN 1] ali [HDMI IN 2] na hrbtni strani izdelka z vrati HDMI na
računalniku.
2
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.5
3
Povezava napajanja".)
Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir HDMI 1 ali HDMI 2, če ta ni
nastavljen.

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
30
2
Priklop in uporaba vhodne naprave

Za prikaz v ločljivosti 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 30 Hz povežite kabel HDMI, ki podpira
ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 30 Hz, z vrati HDMI 1.
Preverite, ali grafična kartica vira HDMI podpira ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 30
Hz.

Za prikaz v ločljivosti 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz povežite kabel HDMI, ki podpira
ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz, z vrati HDMI 2.
Preverite, ali grafična kartica vira HDMI podpira ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60
Hz.

Pri povezovanju s kablom HDMI uporabite kabel, ki je bil priložen komponentam monitorja.
Če ne uporabite kabla HDMI, ki ga je priložil Samsung, je kakovost slike lahko slabša.
2.2.2 Povezava s kablom DP
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
DP IN
1
2
S kablom DP povežite vrata [DP IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DP na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.5
3
Povezava napajanja".)
Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir DisplayPort, če ta ni nastavljen.

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

Za prikaz v ločljivosti 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz uporabite kabel DP, ki podpira
ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
Preverite, ali grafična kartica vira DP podpira ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
31
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.3 Povezava slušalk
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
1
Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke, priključite na vrata [
] na izdelku.
Zvok se bo slišal samo, če vrata video kartice podpirajo izhodni zvok.
2.2.4 Urejanje priključenih kablov
U28E590D
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
32
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.5 Povezava napajanja
Priključitev z vgrajenim napajalnikom za enosmerni tok

Priključite napajalni adapter na vtičnico [DC 14V] na hrbtni strani izdelka. Napajalni kabel priključite
na napajalno vtičnico.
DC 14V
Vhodna napetost se samodejno preklopi.
Priključitev z odstranljivim napajalnikom za enosmerni tok

Napajalni kabel priključite na adapter za enosmerni tok. Nato napajalnik priključite v vrata [DC 14V]
na hrbtni strani izdelka. Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.
DC 14V
Vhodna napetost se samodejno preklopi.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
33
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Spreminjanje nastavitev zvoka v sistemu Windows
Nadzorna plošča
→ Zvok → Zvočniki → Nastavitev zvočnikov
1
2
3
4
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
34
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.6 Namestitev gonilnikov

Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta
izdelek.

Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.

Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (http://
www.samsung.com/) in prenesite datoteko.
1
2
3
4
Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
5
Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.
Kliknite "Windows Driver".
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
35
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.7 Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
6HWXS*XLGH
/DQJXDJH
(QJOLVK
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
[+]
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
&XUUHQW5HVROXWLRQ[
&ORVH
1
2
Za prikaz menija z nastavitvami jezika pritisnite gumb JOG.
Če želite sporočilo skriti, se z gumbom JOG pomaknite na možnost Close. Nato pritisnite gumb
JOG.

Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi
če monitor izklopite in ga znova vklopite.

Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
36
3
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
3.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija MAGIC
Angle.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
3.1.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
SAMSUNG
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na MAGIC
Bright in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Standard
Brightness
Standard
Cinema
Contrast
Cinema
Dynamic Contrast
Sharpness
Dynamic Contrast
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Picture
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Off
Return
Return

Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.

Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo
interneta.

Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.

Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
3 Nastavitev zaslona
37
3
Nastavitev zaslona
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Contrast
Sharpness
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Standard
Brightness
Standard
Movie
Contrast
Movie
Custom
Sharpness
Custom
Color
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Off
HDMI Black Level
Low
Low
Eye Saver Mode
Off
AUTO
AUTO
Return
Return
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima funkcija
SAMSUNG
MAGICBright
štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so
prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko
Custom, ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.

Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.

Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.

Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali
utrujenost oči.

4
5
Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
38
3
3.2
Nastavitev zaslona
Brightness
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
3.2.1 Konfiguriranje možnosti Brightness
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Brightness in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Off
AUTO
Return
Return
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Brightness.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
39
3
3.3
Nastavitev zaslona
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način PBP).
3.3.1 Konfiguracija možnosti Contrast
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Contrast in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Return
Off
AUTO
Return
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Contrast.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
40
3
3.4
Nastavitev zaslona
Sharpness
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
3.4.1 Konfiguracija možnosti Sharpness
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sharpness in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Off
AUTO
Return
Return
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Sharpness.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
41
3
3.5
Nastavitev zaslona
Color
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

SAMSUNG
Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali
Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

SAMSUNG
Menija Color Tone in Gamma nista na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Angle.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
3.5.1 Nastavitev Color
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Color in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Picture
Configure color
settings.
Configure color
settings.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
100
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
AUTO
Return
Color
Red
50
Green
50
Blue
Return
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO

Off
Return
Red : Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.

Green : Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.

Blue : Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.
3 Nastavitev zaslona
42
3
Nastavitev zaslona

Color Tone : Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu.

Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.

Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.

Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.

Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.

Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.

Custom: Prilagodite barvni odtenek.
Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena na
AV, lahko za možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal,
Warm ali Custom).

4
5
Gamma: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.

Mode1

Mode2

Mode3
Z upravljanjem gumba JOG se pomaknite na želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
43
3
3.6
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
SAMSUNG
MAGIC Angle
vam omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot
ogleda.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.
3.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Angle
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
SAMSUNG
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na MAGIC
Angle in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Select an angle that
best suits your viewing
position.
100
Off
Lean Back Mode 1
75
60
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Off
Side Mode
AUTO
Return
3 Nastavitev zaslona
44
3
Nastavitev zaslona
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Select an angle that
best suits your viewing
position.
Custom
Brightness
100
Group View
Contrast
75
Custom
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
HDMI Black Level
AUTO
Return
4
1
1
5
5
2
3

Off ① : Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.

Lean Back Mode 1 ② : Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od
monitorja.

Lean Back Mode 2 ③ : Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od načina z
nagibom nazaj 1.

Standing Mode ④ : Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od
monitorja.
4
5

Side Mode ⑤ : Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.

Group View: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest ① , ④ in ⑤ .

Custom: Če je izbrana možnost Custom, je privzeto izbran način Lean Back Mode 1.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
45
3
3.7
Nastavitev zaslona
HDMI Black Level
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level. V tem primeru popravite
zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI 1 ali HDMI 2.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
3.7.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na HDMI Black Level in pritisnite
gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
100
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Color
Normal
Normal
Off
HDMI Black Level
Off
Low
Low
Eye Saver Mode
AUTO
AUTO
Return
Return

Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.

Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
3 Nastavitev zaslona
46
3
3.8
Nastavitev zaslona
Eye Saver Mode
Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po nižjih
ravneh modre svetlobe. Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre svetlobe
z vrednostjo približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna za sprostitev
oči. Istočasno je raven modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza standardom »Low Blue
Light Content« podjetja TÜV Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.
3.8.1 Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Eye Saver Mode in pritisnite gumb
JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
On
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Wide
Screen Adjustment
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
100
Contrast
75
Sharpness
60
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Custom
Brightness
Response Time
Picture Size
Picture
Return
Off
On
AUTO
Return
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
47
3
3.9
Nastavitev zaslona
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način. To funkcijo uporabite pri igranju računalniških
iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
3.9.1 Konfiguriranje nastavitve Game Mode
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Game Mode in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
U28E590D
U24E590D
Picture
Optimizes image
settings for playing
games.
Eye Saver Mode
Picture
Game Mode
Off
Game Mode
Off
Response Time
On
Response Time
On
Picture Size
Always On
Picture Size
Always On
16:9
Optimizes image
settings for playing
games.
Screen Adjustment
Screen Adjustment
AUTO
4
5
AUTO
Return
Return
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.

Način Game Mode preklopi na možnost Off, ko vklopite monitor, aktivirate način varčevanja z
energijo ali spremenite vhodni vir.

Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
3 Nastavitev zaslona
48
3
Nastavitev zaslona
3.10 Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.

Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite na Standard ali
Faster.

Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
/
(način PIP).
/
3.10.1 Konfiguracija možnosti Response Time
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Response Time in pritisnite gumb
JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Game Mode
Game Mode
Response Time
Response Time
Standard
Picture Size
Faster
Screen Adjustment
Fastest
Picture Size
16:9
Screen Adjustment
AUTO
4
5
Picture
Return
Off
Standard
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Faster
Fastest
16:9
AUTO
Return
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
49
3
Nastavitev zaslona
3.11 Picture Size
Spremeni velikost slike.

Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način PBP).

Ta meni ni na voljo, ko je omogočena funkcija FreeSync.
3.11.1 Spreminjanje možnosti Picture Size
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture Size in pritisnite gumb
JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.
V načinu PC
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Auto
Screen Adjustment
Wide
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
Response Time
Picture Size
Picture
Picture Size
Auto
Screen Adjustment
Wide
16:9
AUTO
AUTO
Return

Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.

Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
Return
V načinu AV
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Picture
Game Mode
Response Time
Response Time
Picture Size
Picture Size
4:3
Screen Adjustment
16:9
Off
Screen Adjustment
Off
4:3
16:9
Screen Fit
16:9
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
16:9
Screen Fit
AUTO
AUTO
Return

4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.

16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.

Screen Fit: Prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez rezanja.
3 Nastavitev zaslona
Return
50
3
Nastavitev zaslona
4
5

Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.

Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže
(nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).

To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/
AV Mode nastavljena na AV.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
51
3
Nastavitev zaslona
3.12 Screen Adjustment
3.12.1 Konfiguracija H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
Ta meni je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Screen Fit v načinu AV. Če je vhodni signal 480p ali
576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite Screen Fit, da
prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen Adjustment in pritisnite
gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na H-Position ali V-Position in
pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
U28E590D
U24E590D
Picture
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Game Mode
Off
Response Time
Response Time
Picture Size
Faster
Off
Faster
Picture Size
Screen Fit
Screen Fit
Screen Adjustment
Screen Adjustment
AUTO
AUTO
Return
Screen Adjustment
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
AUTO
5
Return
Return
Možnosti H-Position in V-Position prilagodite tako, da pomikate gumb JOG LEVO/DESNO in
pritisnete gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
52
4
4.1
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
PIP/PBP
Funkcija PIP (slika v sliki) razdeli zaslon na dva dela. Ena vhodna naprava je prikazana na glavnem
zaslonu, hkrati pa je druga vhodna naprava prikazana v vstavljenem oknu.
S funkcijo PBP (Slika polega slike) razdelite zaslon na polovici in istočasno prikažete izhod dveh različnih
vhodnih naprav na levi in desni polovici zaslona.

Združljivo s sistemoma Windows7 in Windows8.

Funkcija PIP/PBP ni na voljo pri uporabi grafičnih kartic z določenimi specifikacijami. Če je v načinu
PIP/PBP zaslon prazen, ko je izbrana optimalna ločljivost, pojdite na možnost računalnika
Nadzorna plošča → Zaslon → Ločljivost zaslona in kliknite Zaznaj. (Navodila veljajo za
Windows 7.) Če je zaslon prazen, ko je ločljivost nastavljena na optimalno ločljivost, jo spremenite v
1280 x 1024.

Zaslon lahko kratko utripne ali se vklopi z zakasnitvijo, ko omogočite ali onemogočite funkcijo PIP/
PBP ali spremenite velikost zaslona, ko je funkcija PIP/PBP vklopljena.
Običajno se to zgodi, če sta računalnik in monitor povezana z dvema ali več vhodnimi viri.
To ni povezano z učinkovitostjo delovanja monitorja.
Največkrat je vzrok za težave zamujanje video signalov pri prenosu v monitor, kar je odvisno od
učinkovitosti delovanja grafične kartice.

Če želite izboljšati kakovost slike in predvajati ustrezen zvok, pri povezovanju z vrati HDMI 1
priporočamo uporabo grafične kartice ali DVD-ja, ki podpira ločljivost 4K (3840 x 2160 s hitrostjo
osveževanja 30 Hz).

Če želite izboljšati kakovost slike in predvajati ustrezen zvok, pri povezovanju z vrati HDMI 2
priporočamo uporabo grafične kartice ali DVD-ja, ki podpira ločljivost 4K (3840 x 2160 s hitrostjo
osveževanja 60 Hz).

Ko je funkcija PIP/PBP omogočena, samodejni preklop na optimalno ločljivost ne bo na voljo
zaradi težav z združljivostjo grafične kartice in sistema Windows. Nastavite način PIP/PBP Mode
na možnost Off. Ali pa znova zaženite monitor in nato z vmesnikom Windows nastavite optimalno
ločljivost.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
53
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
4.1.1 Konfiguracija možnosti PIP/PBP Mode
Omogočite ali onemogočite funkcijo PIP/PBP.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP Mode in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Offf
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
Return

4
5
Off / On
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
54
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
4.1.2 Nastavitev Size
Izberite velikost in razmerje slike podzaslona.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Size in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75/100
Sub:
HDMI 2
Return

: izberite sliko ikone, če želite način PBP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za levo in
desno stran zaslona 1920 x 2160 (širina x višina).

: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon
720 x 480 (širina x višina).

: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon
1280 x 720 (širina x višina).

: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon
1920 x 1080 (širina x višina).
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
55
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
4.1.3 Konfiguracija možnosti Position
Med razpoložljivimi možnostmi izberite položaj podzaslona.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Position in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Main:
HDMI 1
Contrast
Sub:
HDMI 2
Return
/

4
5
/
/
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.

Ni na voljo, ko je izbran način PBP.

Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
56
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
4.1.4 Konfiguracija možnosti Sound Source
Nastavite, za kateri zaslon želite poslušati zvok.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sound Source in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Belo območje ikone pomeni, da Sound Source prihaja iz glavnega zaslona/podzaslona ali iz
levega/desnega zaslona.
PIP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75
Sub:
HDMI 2
Return

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75/100
Sub:
HDMI 2
Return

4
5
/
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
57
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
4.1.5 Nastavitev Source
Izberite vir za vsak zaslon.
PIP
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
V načinu PIP (Size
/
/
) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete
Source, nato pa pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
Select the source for
each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Picture Size
HDMI 2
Contrast
Return
4
5

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.

Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.

Trenutnega vhodnega vira ne morete izbrati, lahko pa izberete druga dva vhodna vira.

Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.

Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono [
],
nato pa pritisnite gumb JOG. Glavni zaslon bo preklapljal v zaporedju DisplayPort → HDMI 1
→ HDMI 2.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
58
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
PBP
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
V načinu PBP (Size
) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete Source,
nato pa pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
Select the source for
each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
6RXUFH
HDMI 1
HDMI 2
$SSO\
&DQFHO
4
5

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL in določite levi/desni zunanji vhodni vir.
Premikajte gumb JOG v LEVO/DESNO, da izberete možnost Apply, nato pa pritisnite gumb JOG.
Če gumb JOG pritisnete, ko ste izbrali možnost Cancel, bo konfiguracija za Source preklicana in
povrnjena v meni za upravljanje PIP/PBP.

Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.

Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.

Postopka ni mogoče izvesti, če je vhodni signal za levi in desni zaslon enak.

Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono [
nato pa pritisnite gumb JOG. Prikaže se enak meni za nastavitev vira PBP.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
],
59
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
4.1.6 Nastavitev Picture Size
Izberite velikost slike za podzaslon.
PIP
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
V načinu PIP (Size
/
/
) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete
Picture Size, nato pa pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
V načinu PC
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Auto
Wide
Contrast
75/75
Return

Auto: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.

Wide: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega
zaslona.
V načinu AV
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
4:3
16:9
Screen Fit
75/75
Return

4:3: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.

16:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.

Screen Fit: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.

Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
60
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
4
5

Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže
(nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).

To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/
AV Mode nastavljena na AV.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
61
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
PBP
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
V načinu PBP (Size
) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete Picture
Size, nato pa pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
V načinu PC
3LFWXUH6L]H
$SSO\
Auto
Auto
&DQFHO

Auto: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.

Wide: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega
zaslona.
V načinu AV
3LFWXUH6L]H
$SSO\
16:9
Wide
&DQFHO

4:3: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.

16:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.

Screen Fit: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
62
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
4
5

Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.

Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže
(nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).

To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/
AV Mode nastavljena na AV.
Z gumbom JOG se pomaknite na želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
63
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
4.1.7 Konfiguracija možnosti Contrast
PIP
Prilagodite raven kontrasta za podzaslon.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
V načinu PIP (Size
/
/
) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete
Contrast, nato pa pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
Adjust the contrast
level for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75
75/75
Return
4
5
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Contrast.
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
64
4
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
PBP
Prilagodite raven kontrasta za vsak zaslon.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
V načinu PBP (Size
) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete
Contrast, nato pa pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PIP/PBP
Adjust the contrast
level for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
&RQWUDVW
4
5
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Contrast.
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
65
5
5.1
Koordiniranje menija OSD
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
5.1.1 Spreminjanje možnosti Transparency
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na OnScreen Display in pritisnite
gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Transparency in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
OnScreen Display
Transparency
Off
Language
On
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Return
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
66
5
5.2
Koordiniranje menija OSD
Language
Za nastavitev jezika menija.

Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.

Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
5.2.1 Nastavitev Language
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na OnScreen Display in pritisnite
gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Language in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
OnScreen Display
Set the menu
language.
Transparency
Language
Deutsch
Display Time
English
Español
Français
Italiano
Return
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
67
5
5.3
Koordiniranje menija OSD
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
5.3.1 Konfiguracija možnosti Display Time
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na OnScreen Display in pritisnite
gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Display Time in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
OnScreen Display
On
Transparency
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
Language
Display Time
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
Return
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Koordiniranje menija OSD
68
6
6.1
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
FreeSync

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.

Funkcija FreeSync je na voljo, ko je vhodna naprava priključena v vrata DisplayPort 1.2. Funkcija ni
na voljo, če je izbrana možnost DisplayPort Ver. 1.1 ali če je vhodna naprava priključena v vrata
HDMI. Uporabiti morate kabel Samsung DP. Kabli DP, ki jih ne priskrbi Samsung, morda ne bodo
združljivi z izdelkom.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.

Kakovost zvoka iz monitorja se lahko poslabša, če je funkcija FreeSync omogočena.
6.1.1 Nastavitev FreeSync
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na FreeSync in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
U28E590D
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
On
On
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
FreeSync technology
is solution that
eliminates screen
tearing without all the
usual lag and latency.
FreeSync can be
operated when you
use AMD's graphic
card with supporting
Freesync solution.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: Onemogočite funkcijo FreeSync.

On: Omogočite osnovne možnosti funkcije FreeSync za grafično kartico AMD.
6 Nastavitev in ponastavitev
69
6
Nastavitev in ponastavitev
U24E590D
System
On
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Standard Engine
Off Timer
Ultimate Engine
PC/AV Mode
FreeSync technology
is solution that
eliminates screen
tearing without all the
usual lag and latency.
FreeSync can be
operated when you
use AMD's graphic
card with supporting
Freesync solution.
1.2
DisplayPort Ver.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: Onemogočite funkcijo FreeSync.

Standard Engine: Omogočite osnovne možnosti funkcije FreeSync za grafično kartico AMD.

Ultimate Engine: Omogočite funkcijo FreeSync z višjo hitrostjo sličic v sekundi. V tem načinu je
zmanjšano t. i. »trganje slike« (neobičajna sinhronizacija med zaslonom in vsebino). Opomba: Med
igranjem igre lahko zaslon utripa.
Če je funkcija FreeSync omogočena, lahko zaslon med igranjem iger utripa.
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
Tehnologija FreeSync je rešitev, ki brez običajnih zamikov in zakasnitev odpravi t. i. »trganje slike«
(screen tearing).
Funkcijo FreeSync lahko upravljate, če uporabljate grafično kartico AMD, ki podpira rešitev FreeSync.
Funkcijo FreeSync podpirajo samo grafične kartice AMD.
Če uporabljate grafično kartico drugega proizvajalca, izberite možnost FreeSync Off.
Podrobnosti lahko preberete na uradnem spletnem mestu podjetja AMD.
Samo nekatere od naslednjih vrst grafičnih kartic AMD lahko podpirajo funkcijo FreeSync, nameščen pa
mora biti tudi najnovejši uradni gonilnik za FreeSync podjetja AMD.

Radeon R9 290X/290

Radeon R9 285

Radeon R7 260X/260

AMD A10 »Kaveri« APU (npr. A10 7850K)

Če si želite ogledati še druge modele grafičnih kartic AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync, obiščite
uradno spletno mesto podjetja AMD.

Če je funkcija FreeSync omogočena, lahko hitrost odzivanja med igro niha, odvisno od ločljivosti.
Višja ločljivost običajno upočasni hitrost odzivanja.

Če je funkcija FreeSync omogočena, lahko zaslon utripa, odvisno od nastavitev igre. Znižanje
vrednosti nastavitev igre lahko pomaga odpraviti utripanje. To težavo lahko morda odpravite tudi z
namestitvijo najnovejših gonilnikov s spletnega mesta podjetja AMD.
6 Nastavitev in ponastavitev
70
6
Nastavitev in ponastavitev
Pritisnite desni miškin gumb in izberite možnost AMD Catalyst Control Center.
6 Nastavitev in ponastavitev
71
6
6.2
Nastavitev in ponastavitev
Eco Saving Plus
Funkcija Eco Saving Plus zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča
monitorja.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
6.2.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving Plus
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Eco Saving Plus in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
FreeSync
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Auto
PC/AV Mode
Low
DisplayPort Ver.
High
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: izklopite funkcijo Eco Saving Plus.

Auto: Poraba energije se bo samodejno zmanjšala za približno 10 % glede na trenutno
nastavitev.
(Zmanjšanje porabe energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
4
5

Low: Poraba energije se bo zmanjšala za 25% glede na privzeto nastavitev.

High: Poraba energije se bo zmanjšala za 50 % glede na privzeto nastavitev.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
72
6
6.3
Nastavitev in ponastavitev
Off Timer
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.
6.3.1 Konfiguracija možnosti Off Timer
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Off Timer in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Off Timer in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Enable or disable the
Off Timer.
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return
Off Timer
Enable or disable the
Off Timer.
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Return
5
6

Off: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.

On: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
73
6
Nastavitev in ponastavitev
6.3.2 Konfiguracija načina Turn Off After
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Off Timer in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Turn Off After in pritisnite gumb
JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Off Timer
Off Timer
On
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Turn Off After
Return
5
6
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Turn Off After.
Uporabljena bo izbrana možnost.

Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po
preteku določenega časa.

Ta možnost je na voljo le, ko je Off Timer nastavljena na On.

Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija Off Timer nastavljena tako, da se
samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite
uporabljati časovnika, odprite MENU → System in za funkcijo Off Timer izberite Off.
6 Nastavitev in ponastavitev
74
6
6.4
Nastavitev in ponastavitev
PC/AV Mode
Nastavite PC/AV Mode na AV. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.

Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.

Če je monitor (ko je nastavljen na HDMI 1, HDMI 2 ali DisplayPort) v načinu varčevanja z energijo
ali je na njem prikazano sporočilo Check Signal Cable, pritisnite gumb MENU za vklop prikaza na
zaslonu. Izberete lahko PC ali AV.
6.4.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PC/AV Mode in pritisnite gumb
JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na HDMI 1, HDMI 2 ali DisplayPort in
pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Set to AV to enlarge
the picture.
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the HDMI 1 source.
DisplayPort
HDMI 1
PC
HDMI 2
AV
Return
5
6
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
75
6
6.5
Nastavitev in ponastavitev
DisplayPort Ver.
Izberite različico vrat Displayport. Displayport 1.1 podpira visoko bitno hitrost 1, različica 1.2 pa visoko
bitno hitrost 2.

Nepravilne nastavitve lahko povzročijo prazen zaslon. Če pride do tega, preverite tehnične podatke
naprave.

Če je monitor (ko je nastavljen na HDMI 1, HDMI 2 ali DisplayPort) v načinu varčevanja z energijo
ali je na njem prikazano sporočilo Check Signal Cable, pritisnite gumb [
] za vklop prikaza na
zaslonu. Izberete lahko 1.1 ali 1.2.

Če izberete možnost 1.1, se zaradi omejitev pri hitrostih prenosa HBR1 največja ločljivost zaslona
zmanjša na 2560 x 1440.
6.5.1 Konfiguracija možnosti DisplayPort Ver.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na DisplayPort Ver. in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.1
Source Detection
1.2
Auto
Key Repeat Time
Return

4
5
1.1 / 1.2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
76
6
6.6
Nastavitev in ponastavitev
Source Detection
Aktiviranje možnosti Source Detection
Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
6.6.1 Konfiguracija načina Source Detection
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Source Detection in pritisnite
gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Decide how input
sources will be
detected.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
Manual
1.2
Auto
Key Repeat Time
Return
4
5

Auto: Vir signala je samodejno zaznan.

Manual: Ročno izberite vir signala.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
77
6
6.7
Nastavitev in ponastavitev
Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
6.7.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Key Repeat Time in pritisnite
gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
1.2
1 sec
2 sec
No Repeat
Auto
Acceleration
Return

Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove
le enkrat, ko pritisnete gumb.
4
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
78
6
6.8
Nastavitev in ponastavitev
Power LED On
Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu
izdelka.
6.8.1 Konfiguracija načina Power LED On
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Power LED On in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Set the status of the
power LED.
Power LED On
Working
Reset All
Stand-by
Stand-by
Return
4
5

Working: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.

Stand-by: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
79
6
6.9
Nastavitev in ponastavitev
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
6.9.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na System in pritisnite gumb JOG.
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Reset All in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
System
Power LED On
Stand-by
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Return
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
1R
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
80
7
7.1
Meni Informacije in drugi meniji
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Information
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
7.1.1 Prikaz menija Information
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [
].
Nato pritisnite gumb JOG.
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Information in pritisnite gumb
JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Exit
PBP
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
7 Meni Informacije in drugi meniji
81
7
7.2
Meni Informacije in drugi meniji
Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode, Brightness in
Contrast z začetnega zaslona.
S premikanjem gumba JOG prilagodite možnosti Brightness, Contrast in Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode

Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Brightness

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Contrast
1

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način PBP).
Ko pritiskate gumb JOG NAVZGOR/NAVZDOL, se prikaže ta zaslon.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Contrast
Eye Saver Mode
Off
Brightness
2
Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete Brightness, Contrast ali Eye
Saver Mode.
3
Premikajte gumb JOG v LEVO/DESNO, da prilagodite nastavitev Brightness, Contrast ali Eye
Saver Mode.
7 Meni Informacije in drugi meniji
82
7
7.3
Meni Informacije in drugi meniji
Nastavitev Volume na zagonskem zaslonu
7.3.1
Volume
Ko je na zaslonu prikazan vodnik po funkcijskih tipkah, lahko s pritiskanjem gumba JOG prilagajate
možnost Volume.
1
Ko pritiskate gumb JOG LEVO/DESNO, se prikaže naslednji zaslon.
Volume
50
Mute
2
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Volume.
Pomaknite gumb JOG navzdol, da omogočite možnost Mute. V izdelku se bo pojavil ta zaslon.
Možnost Mute je onemogočena, če glasnost monitorja prilagodite s pomikanjem gumba JOG v levo ali
desno.
Možnost Mute je lahko onemogočena tudi, ko vklopite monitor ali aktivirate način varčevanja z energijo.

Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi
slušalk ali zvočnikov v izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan.
Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite na vsaj 20 % in jo nadzirajte s kontrolnikom za
glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.

Kaj je »Auto Mute«?
Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega
signala, kar je običajno povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.

Če želite vklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume in z gumbom JOG
središče premaknite navzdol.
Če želite izklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume, nato pa povečajte
ali zmanjšajte možnost Volume.
7 Meni Informacije in drugi meniji
83
8
8.1
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Možnost "Easy Setting Box" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
8.1.1 Namestitev programske opreme
1
2
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
Izberite program za namestitev programa "Easy Setting Box".
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CDROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "Easy Setting Box" in jo dvokliknite.
3
4
Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite Next (Naprej).
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.

Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala
pravilno.

Ikona programa "Easy Setting Box" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega
sistema in specifikacij izdelka.

Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi ("Easy Setting Box")
Na namestitev programa "Easy Setting Box" lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
Sistemske zahteve
Operacijski sistem

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Strojna oprema

Vsaj 32 MB pomnilnika

Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
8 Namestitev programske opreme
84
8
Namestitev programske opreme
8.1.2 Odstranjevanje programske opreme
Kliknite Start, izberite NastavitveNadzorna plošča in nato dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.
Na seznamu programov izberite "Easy Setting Box" in kliknite gumb Dodaj/odstrani.
8 Namestitev programske opreme
85
9
9.1
Navodila za odpravljanje težav
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov
center za pomoč strankam
9.1.1 Preskušanje izdelka
Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1
2
3
4
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
Izključite kabel iz monitorja.
Vklopi izdelek.
Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
9.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "10.3 Tabela načinov standardnega signala"), se
za kratek čas prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
9.1.3 Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Težave
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Rešitve
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro
pritrjeni. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
9 Navodila za odpravljanje težav
86
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave v zvezi z zaslonom
Težave
Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne
vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
(Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba
računalnika")
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in
uporaba računalnika")
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z
izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične
kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako,
da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja
monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo
standardnih signalov (stran 93).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom. (Glejte
poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
Zaslon je nestabilen in migeta.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika
ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite
nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo
načinov standardnega signala (stran 93) v tem
priročniku in z menijem Information izdelka.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite možnosti Brightness (stran 39) in
Contrast (stran 40).
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost Color. (Glejte
poglavje "3.5 Color")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
(Glejte poglavje "3.5 Color")
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
(Glejte poglavje "3.5 Color")
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja
utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
9 Navodila za odpravljanje težav
87
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave z zvokom
Težave
Ni zvoka.
Rešitve
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali
prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še
vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
Težave z vhodno napravo
Težave
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Rešitve
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na
servisiranje.
Na ohišju izdelka se lahko vidijo lučke LED, odvisno od vidnega kota uporabnika. Svetloba ljudem ni
škodljiva ter nima vpliva na funkcije in učinkovitost delovanja izdelka. Izdelek je varen za uporabo.
9 Navodila za odpravljanje težav
88
9
9.2
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.






Windows XP: Izberite Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
Windows ME / 2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in prilagodite
Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
Windows 8: Izberite Nastavitve
Nadzorna plošča
Videz
in teme
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in v
razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju
Hitrost osveževanja.
Windows 10: Odprite Nastavitve
Sistem
Prikaz
Dodatne nastavitve zaslona
Lastnosti grafične kartice
Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja
zaslona v razdelku Nastavitve monitorja.
9 Navodila za odpravljanje težav
89
9
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanje
Kako spremenim ločljivost?
Odgovor






Kako nastavim način
varčevanja z energijo?






Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
teme
Zaslon
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve zaslona in prilagodite
ločljivost.
Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in prilagodite
ločljivost.
Windows 8: Pomaknite se na: Nastavitve
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in
prilagodite ločljivost.
Windows 10: Odprite Nastavitve
Sistem
Prikaz
Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe
energije ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako,
da izberete Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe energije ali
nastavitve BIOS-a v računalniku.
Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti
porabe energije ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti
porabe energije ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nastavitve
Nadzorna plošča
Videz in
prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika
zaslona
Možnosti porabe energije ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nastavitve
Prilagajanje
Zaklenjeni zaslon
Nastavitve časa za izklop zaslona
Poraba energije in
spanje ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
9 Navodila za odpravljanje težav
90
10
Specifikacije
10.1 Splošno
Ime modela
Zaslon
U28E590D
U24E590D
Velikost
28 palcev (70 cm)
Območje
prikaza
620,93 mm (V) x 341,28 mm (N) 521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,16 mm (V) x 0,16 mm (N)
Napajanje
23,5 palca (59 cm)
0,4525 mm (V) x 0,13575 mm (N)
AC 100–240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere (Š x V x
G); teža
Brez stojala
660,9 x 381,3 x 73,5 mm
561,1 x 333,0 x 62,8 mm
S stojalom
660,9 x 468,5 x 187,1 mm /
5,28 kg
561,1 x 428,0 x 187,1 mm /
4,61 kg
Pritrjevalna podloga VESA
75 mm x 75 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
91
10
Specifikacije
10.2 Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni
barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu
varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s
funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z energijo
Pogoji preizkusa
Energy Star
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno napajanje
(gumb za napajanje)
Indikator napajanja
Izklopljen
Utripa
Vklopljen
Poraba toka
(U28E590D)
Običajno 29,6 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W
Poraba toka
(U24E590D)
Običajno 34,3 W
Običajno 0,3 W
Manj kot 0,3 W


Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih
nastavitvah.
ENERGY STAR® je v ZDA registrirana blagovna znamka Agencije za zaščito okolja ZDA.
Poraba po Energy Star je izmerjena po preskusnem postopku trenutnega standarda Energy Star®.

Če želite porabo energije zmanjšati na 0, izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne uporabljate
dlje časa, izključite napajalni kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne morete doseči
stikala za napajanje, izključite napajalni kabel.
10 Specifikacije
92
10
Specifikacije
10.3 Tabela načinov standardnega signala

Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona,
da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko
zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno
ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.

Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco.
Če monitor LCD ne podpira 85Hz, spremenite navpično frekvenco na 60Hz z uporabo monitorja
CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.
Ime modela
Sinhronizacija
Vodoravna frekvenca
U28E590D / U24E590D
30–135 kHz (DisplayPort)
30–90 kHz (HDMI1)
30–135 kHz (HDMI2)
Navpična frekvenca
56–75 Hz (DisplayPort)
24–75 Hz (HDMI1/HDMI2)
Ločljivost
Optimalna ločljivost
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Največja ločljivost
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno
prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon
morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z
naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
10 Specifikacije
93
10
Specifikacije
Displayport
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Specifikacije
94
10
Specifikacije
HDMI1
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
10 Specifikacije
95
10
Specifikacije
HDMI2
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-

Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se
meri v enoti kHz.
10 Specifikacije
96
10
Specifikacije

Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca
tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto
Hz (herci).

Nekatere ločljivosti, navedene v zgornji razpredelnici, morda niso na voljo, odvisno od specifikacij
grafične kartice.
10 Specifikacije
97
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno

Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.

Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)

Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.

Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.

Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.

Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.

Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:

Zunanji udarec ali padec.

Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.

Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.

Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.

Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.

Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo

Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)

Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.)
Dodatek
98
Dodatek
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
Dodatek
99
Dodatek
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje
za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatek
100
Dodatek
Terminologija
Zaslonski meni
Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike.
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na
zaslonu.
Gama
V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če
spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.
Sivine
Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od
temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa
pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni
svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.
Hitrost optičnega branja
Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki
zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu
nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je
hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona
je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.
Vodoravna frekvenca
Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so
nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna
frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so
vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85
pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna
frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.
Navpična frekvenca
Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost
frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične
frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana
tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.
Dodatek
101
Dodatek
Ločljivost
Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza
podrobnosti.
Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno
izvajanje večjega števila opravil.
Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080
navpičnih črt (navpična ločljivost).
Ločljivost 1920 x 1200 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1200
navpičnih črt (navpična ločljivost).
Plug & Play
Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter
zagotavlja optimalni prikaz.
Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.
Dodatek
102
Kazalo
A
O
Avtorske pravice 7
Odgovornost za plačljivo storitev strošek
stranke 98
Odzivni čas 49
Č
Ostrina 41
Čas prikaza 68
Čas pritiska tipke za ponovitev 78
Čiščenje 8
P
Ponastavi vse 80
Povezava in uporaba računalnika 30
D
Deli 21
Pravilna drža pri uporabi izdelka 19
Pravilno odlaganje 100
Pred povezavo 30
E
Pregled vsebine 20
Easy Setting Box 84
Prilagoditev zaslona 52
Prosojnost 66
F
FreeSync 69
R
Različica vrat DisplayPort 76
I
Igralni način 48
S
INFORMACIJE 81
SAMSUNG MAGIC Angle 44
Izjemno varčni način 72
SAMSUNG MAGIC Bright 37
Izklopni časovnik 73
Splošno 91
Stopnja črnine HDMI 46
J
Svetlost 39
Jezik 67
T
K
Kaj je treba storiti preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam 86
Kontrast 40
Tabela načinov standardnega signala 93
Terminologija 101
V
Varčevanje z energijo 92
N
Varnostni ukrepi 10
Način zaščite oči 47
Velikost slike 50
Namestitev 26
Vklop lučke LED 79
Kazalo
103
Kazalo
Vprašanja in odgovori 89
Z
Zaznavanje vira 77
Kazalo
104
Download PDF