㫖
㫖
㫖
㩷
㫖
㫖
㫖
㫖㫖
㫖
㫖
Namestitev gonilnikov
㫖
㫖
Namestitev programov
㫖㩷
㫖
㫖㩷
㫖
㫖
㫖㩷
㫖
G G
㫖 㫖
G G
㫖
GG
SyncMaster 932MP
G
Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode na
napravi
Prepovedano
Obvezno preberite in dobro razumite
Ne ločevati
Izvlecite vtikač iz vtičnice
Ne se dotikati
Ozemljitev za preprečitev električnega šoka
Napajanje
Nastavite računalnik na DPMS-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali. Če
uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.
Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač,
z
to lahko povzroči električni šok ali požar.
Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z mokrimi
rokami,
z
to lahko povzroči električni šok ali požar.
Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač,
z
neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar.
Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.
z
Slab priklop lahko zaneti požar.
Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov na
njiju,
z
to lahko povzroči električni šok ali požar.
Ne povezujte skupaj več priključnih kablov ali vtikačev,
z
to lahko povzroči požar.
Namestitev
Ker ima lahko izdelek, nameščen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno
zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemične raztopine,
lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in
lokacije, kakršna so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša
obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo, se pred namestitvijo
posvetujete s servisnim inženirjem.
Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu,
z
v nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj monitorja.
Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,
z
lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.
Podstavek monitorja namestite na omarico ali polico tako, da konec podstavka
ne štrli čez rob.
z
Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih
poškodb.
Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.
z
Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in
poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.
Izdelka ne postavljajte na tla.
z
Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.
Vnetljivih predmetov, kot so sveče, insekticidi ali cigareti, izdelku ne približujte.
z
V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.
Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.
z
Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.
Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na knjižni
polici, v omari, itd.
z
Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.
Pazljivo odložite monitor,
z
lahko se namreč poškoduje ali razbije.
Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,
z
lahko se poškoduje TFT-LCD površina.
Ne uporabljate monitorja brez podstavka
z
z
lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije,
če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka , zagotovite
potrebno ventilacijo
Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več kot 10
cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.
z
Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature izdelka,
posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.
Če želite preprečiti, da bi deževnica tekla po zunanjem antenskem kablu v hišo,
poskrbite za to, da bo zunanji del kabla pred vstopom v hišo visel navzdol.
z
Če pride deževnica v stik z izdelkom, lahko povzroči električni udar ali požar.
Če uporabljate zunanjo anteno, poskrbite za to, da bo med njo in bližnjimi
električnimi žicami dovolj prostora oziroma, da med njimi ne bo prišlo do stika,
če npr. Močan veter prevrne anteno.
z
Prevrnjena antena lahko povzroči poškodbo ali električni udar.
Čiščenje
Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo
Ne nanašajte detergent direktno na monitor
z
To lahko povzroči električni šok ali požar
Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom
Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s suho
krpo
z
Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar
Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.
z
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.
z
Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen,
alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.
Pokličite servis ali službo za uporabnike za čiščenje notranjosti enkrat letno
z
Ohranjajte čisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti čez nekaj
časa lahko povzroči okvare ali požar.
Ostalo
Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).
z
z
to lahko povzroči električni šok ali požar,
prepustite servis pooblaščenim serviserjem
Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali
zavohate čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite pooblaščenega
zastopnika oziroma serviserja.
z
to lahko povzroči električni šok ali požar.
Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne
namestite ga v vozilo.
z
z
to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar,
ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil
izpostavljen dežju ali snegu
Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite
kabel iz vtičnice pokličite pooblaščeni servis .
z
monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,
Izvlecite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj časa
ne uporabljate
z
lahko pride do električnega šoka ali požara
Ne premikajte monitorja tako, da ga vlečete za priključni ali signalni kabel
z
to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega
kabla.
Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vlečete samo za priključni ali
signalni kabel
z
to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega
kabla.
Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja
z
slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.
Ne odlagajte težkih predmetov na monitor
z
z
to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Če v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na servisni
center.
Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.
z
to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov
z
le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko
V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot
so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov, kot so papir in
vžigalice.
z
To lahko povzroči električni šok. Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga
takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se obrnite na
servisni center.
Če dalj časa gledate določen ekran lahko postane slika nejasna
z
prestavite na način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona
(screen saver), ko dalj čas ne uporabljate računalnika.
Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu
z
neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.
19" inčev - 1280 X 1024
Be careful that adapter should not be in contact with water and therefore not
be wet.
z
z
z
This may cause malfunction, an electric shock or fire.
Do not use adapter by the waterside or outside particularly when it rains or
snows.
Be careful that adapter should not be wet while cleaning floor with water.
Keep all power adapters apart.
z
Failure to do so may cause fire.
Keep power adapter away from any other heat source.
z
Failure to do so may cause fire.
Remove and discard vinyl bag from power adapter before use.
z
Failure to do so may cause fire.
Always keep power adapter in well-ventilated area.
Pri uporabi slušalk nastavite ustrezno glasnost.
z
Z veliko jakostjo zvoka si lahko poškodujete sluh.
Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzroči
poškodovanje vida.
Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči..
Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je
podvrženo tresljajem.
z
Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih
poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša
življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.
Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel.
Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave
izklopljeni predno premikate monitor.
z
to lahko povzroči okvari ali električni šok.
Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj lahko
poškodovali.
z
Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.
Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.
z
V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna plast
povzročita oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega udara ali
požara.
Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrač oz. karkoli otrokom
vabljivega.
z
Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrače. Izdelek
lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.
Ko odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jih ne dobijo v
roke otroci, ki bi jih utegnili pogoltniti. Baterije hranite zunaj dosega otrok.
z
Kdor pogoltne baterije, mora takoj k zdravniku.
Ko zamenjujete baterije, jih postavite na ustrezen pol +/-, kot je prikazano na
nosilcu baterije.
z
Če baterijo vstavite nepravilno, se lahko poškoduje ali začne puščati, to pa
lahko povzroči požar, poškodbo ali okužbo (škodo).
Uporabljajte samo določene standardne baterije. Ne uporabljate hkrati starih in
novih baterij.
z
Zaradi tega se baterija lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko povzroči
požar, poškodbo ali okužbo (škodo).
Baterija (in baterija za ponovno polnjenje) nista običajna odpadka in ju je treba
vrniti v reciklažne namene. Stranka je kot potrošnik baterije odgovorna za
vrnitev rabljene baterije ali baterije za ponovno polnjenje v reciklažne namene.
z
Stranka lahko rabljeno baterijo ali baterijo za ponovno polnjenje vrne v bližnji
javni reciklažni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterije ali baterije
za ponovno polnjenje.
Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem. Če katera
komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja..
Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.
Pakiranje
Monitor
Priročnik
Kratka navodila za
montažo
Kabel
Garancijski list
(Ni na voljo na vseh mestih)
Navodila za uporabnike Pogonski
sklop monitorja, Natural Color
programom
D-sub kabel
Prikljucni kabel
Audio Cable
Elektrčni napajalnik
Radijska antena
opcija
DVI kabel
Ostalo
Oddaljeni nadzor
Baterije (AAA X 2)
Konektor
Adapterja radijska antena
Sprednja stran
1. MENU
2. AUTO
3. ENTER/FM RADIO
4. SOURCE
5. PIP
6.
7.
MagicBright™
CH
8. + VOL 9. Gumb Power / Napajanje
ndikator vkljucenosti
10. Senzor daljinskega
upravljalnika
1. MENU
S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje
zaslona.
2. AUTO
To je gumb za samoprilagajanje.
Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
3. ENTER / FM RADIO
ENTER : Aktivira označeni element menija.
FM RADIO : Vklopi/izklopi FM Radio.
V načinu PC/DVI nastavi samo ZVOK na FM Radio.
Na področjih, kjer je signal slab, se lahko pri oddajanju FM RADIO slišijo šumi.
V splošnem načinu VIDEO VIR nastavi na FM RADIO in izklopi zaslon.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
4. SOURCE
Preklaplja iz načina PC v video način.
Preklapljanje med zaslonskimi načini:
[PC]
[DVI]
[TV]
[Ext.]
[AV]
[S-Video]
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
NOTE : Priključek Scart se uporablja večinoma v Evropi.
>> Sistemi oddajanja
[Component]
5. PIP
V načinu PC vklopi Video ali TV zaslon v načinu PIP.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
6. MagicBright™ [ ]
MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine
slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni načini: Custom, Text, Internet, Game,
Sport in Movie. Vsak od naštetih načinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe.
Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:
1) Custom
čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi,
da vam ne odgovarjajo.
V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract
(kontrast) gumbi.
2) Entertain :
izrazita svetloba za gledanje filmov z medijev kot so DVD ali VCD.
3) Internet :
srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.
4) Text :
normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
7.
CH
Omogoča navpično premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane
vrednosti v meniju. V načinu TV izbira televizijske kanale.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
8. + VOL Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja
izbrane vrednosti v meniju. Prilagaja tudi glasnost.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
9. Gumb Power / Napajanje ndikator vkljucenosti
S tem gumbom vklapljajte in izklapljate monitor. / Lučka sveti zeleno ob normalnem delu in
zabrli zeleno medtem, ko monitor pripravlja nastavitve.
10. Senzor daljinskega upravljalnika
Usmerite daljinski upravljalnik proti točki na monitorju.
Poglejte funkcijo Power opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če želite
varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali će ga dalj časa ne boste uporabljali.
Zadnja stran
(Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.)
1. DC 14V
DC 14V :
Ta izdelek se lahko uporablja z napetostjo 90 ~ 264V AC.
(Napajalnik samodejno prilagodi napetost.)
2. DVI/PC IN
DVI/PC IN (DVI (HDCP) / RGB / AUDIO) :
z Računalniški priključek (DVI(HDCP))
z Računalniški priključek (15-pinski D-SUB)
z Priključek za zvok
3. COMPONENT IN
COMPONENT IN ( R-AUDIO-L / PR / PB / Y ) :
z DVD/DTV levi/desni zvočni priključek (R/L)
z DVD/DTV komponenta(PR, PB,Y) terminal
4. FM ANT / ANT IN
FM ANT / ANT IN :
z FM RADIO ANT priključek
z TV priključek
>> Priključevanje TV
5. EXT(RGB)
EXT(RGB) :
EXT(RGB)(EXT) priključek
- Priključek Scart se uporablja večinoma v Evropi.
6. S-VIDEO / VIDEO / L-AUDIO-R /
S-VIDEO / VIDEO / L-AUDIO-R /
z
z
z
z
:
S-Video priključek (vhod)
Video priključek (vhod)
Levi(L) / desni(R) avdio priključek (vhod)
Priključek za slušalke (izhod)
Če želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Connecting the Monitor.
Oddaljeni nadzor
Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva televizijski sprejemnik ali druge elektronske
naprave, ki delujejo poleg monitorja. Zaradi frekvenčnih motenj lahko povzročijo nepravilno delovanje.
1. POWER
2. Števileni gumb
3. +100, -/-4. -
+
5. MUTE
6. TTX/MIX
7. MENU
8. ENTER
9. FM RADIO
10.
CH/P
11. SOURCE
12. INFO
13. EXIT
14. Gumba Gor-Dol Levo-Desno
15. AUTO
16. P.MODE, M/B (MagicBright™)
17. P.SIZE
18. STILL
19. PIP
20. S.MODE
21. DUAL/MTS
22. PRE-CH
23. SOURCE
24. SIZE
25. POSITION
26. MAGIC-CH
1. POWER
S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.
2. Števileni gumb
Izbira TV kanale in TV način. Ta gumb lahko uporabljate tudi načinu PIP.
3. +100
Pritisnite ta gumb, če želite izbirati kanale nad 100.
Če želite npr. Izbrati kanal 121, pritisnite »+100« in nato »2« in »1«.
-/-- (Izbira eno- ali dvomestne številke kanala)
Se uporablja za izbiro kanala številka deset ali več.
Pritisnite ta gumb in prikaže se simbol »—«.
Vnesite dvomestno številko kanala.
-/-- se uporablja večinoma v Evropi.
4. +
Prilagaja glasnost.
5. MUTE
Začasno prekine (utiša) avdio izhod.
Avdio se obnovi, če pritisnete MUTE ali -
+ v načinu Mute.
6. TTX/MIX
TV kanali ponujajo pisne informacije v obliki teleteksta.
Za podrobnejše informacije > TTX / MIX
TTX / MIX se uporablja večinoma v Evropi.
7. MENU
Odpira OSD izbirnik. Uporablja se za izhod iz OSD izbirnika ali vračilo na predhodni izbirnik
8. ENTER
Aktivira označeni element menija..
9. FM RADIO
Vklopi/izklopi FM Radio.
V načinu PC/DVI nastavi samo ZVOK na FM Radio.
Na področjih, kjer je signal slab, se lahko pri oddajanju FM RADIO slišijo šumi.
V splošnem načinu VIDEO VIR nastavi na FM RADIO in izklopi zaslon.
10.
CH/P
V načinu TV izbira TV kanale.
11. SOURCE
Preklaplja iz načina PC v video način.
Spreminjanje vira je dovoljeno samo zunanjim napravam, ki so v danem trenutku priključene
na monitor.
12. INFO
Informacije o trenutni sliki se prikažejo v zgornjem levem kotu zaslona.
13. EXIT
Omogoča izhod iz zaslonskega menija.
14. Gumba Gor-Dol Levo-Desno
Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane
vrednosti v meniju.
15. AUTO
Samodejno prilagaja prikaz na zaslonu.(PC)
16. P.MODE, M/B (MagicBright™)
Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.
TV / AV / Ext. / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )
Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so
na voljo.
( Dynamic
Standard
Movie
Custom )
PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine
slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni načini: Custom, Text, Internet, Game,
Sport in Movie. Vsak od naštetih načinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe.
Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:
( Entertain
Internet
Text
Custom )
17. P.SIZE - Ni na voljo v načinu PC/DVI
Zoom1, Zoom2 nista na voljo v 1080i (ali več kot 720 p) DTV.
18. STILL
S pritiskom na ta gumb zamrznete sliko na zaslonu.
19. PIP
Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).
20. S.MODE ( Sound Mode )
Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.
Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so
na voljo.
( Standard
Music
Movie
Speech
Custom )
21. DUAL / MTS
DUAL : Glede na vrsto oddajanja je STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll in MONO/NICAM
MONO/NICAM STEREO mogoče nastaviti z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku,
medtem ko gledate televizijo.
MTS : Preklaplja med MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 in MONO/NICAM MONO/NICAM
STEREO.
22. PRE-CH
S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
23. SOURCE
Izbere video vir.
24. SIZE
Lahko določate velikost slike.
25. POSITION
Spreminjanje položaja okna PIP.
26. MAGIC-CH
MagicChannel omogoča, da gledate samo določene kanale.
Ta funkcija je na voljo samo v Koreji.
Priključevanje monitorja
1. Povezovanje z računalnikom
1.
Povežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja.
Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.
2-1.
Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.
Povežite signalni kabel s 15-pinskim konektorjem D-sub na zadnji strani monitorja.
2-2.
Uporabite DVI (digitalni) priključek na video kartici.
Priključite DVI kabel na DVI port (vhod) na zadnji strani monitorja.
3.
Priključite avdio kabel monitorja v avdio vrata na zadnji strani računalnika.
4.
Vključite računalnik in monitor.
1. Najprej priključite kabel v adapter DC, nato pa vtičnico adapterja v vrata DC 14V na monitorju.
(Napajalnik samodejno prilagodi napetost.)
2. Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.
Priključite kabel za video signal na vrata D-SUB v računalniku Macintosh.
3. Pri starejših modelih računalnikov Macintosh morate prilagoditi stikalo DIP za ločljivost na
Macintoshovem adapterju (izbirno) v skladu s konfiguracijsko tabelo na njegovi zadnji strani.
4. Vklopite monitor in računalnik Macintosh.
Monitor omogoča, da ga uporabnik priključi na naprave, kot so predvajalnik DVD, VCR, digitalna
kamera, DTV ali TV, ne da bi moral zato prekiniti njegovo povezavo z osebnim računalnikom.
Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.
1-1. Priključevanje AV
Monitor ima priključke AV za priključitev AV vhodnih naprav, npr. DVD-jev, VCR-jev ali digitalnih
kamer. AV signali so vam na voljo, ko je monitor vklopljen.
1. Vhodne naprave, npr. DVD-ji, VCR-ji ali digitalne kamere so priključene na Video ali S-Video
priključek monitorja s kablom RCA ali S-Video.
S-Video, kabel RCA in SCRAT so na voljo po želji.
z Nato zaženite DVD, VCR ali digitalno kamero, ki ima vstavljen DVD ali trak.
z Z gumbom SOURCE na sprednjem delu monitorja izberite AV ali S-Video.
z Z zvočnimi kabli priključite priključke Audio (R) in Audio (L) na DVD-ju, VCR-ju ali digitalni kameri z
vhodnimi priključki R in L na monitorju.
1-2. Priključevanje EXT.(RGB) - Funkcija velja samo za NAPRAVO AV, ki podpira SCART.
Priključite na vhod DVD, če naprava ima priključek DVD. DVD lahko gledate, če priključite
napravo DVD na vklopljen monitor.
1. Priključite video kabel med vtičnicami EXT(RGB) na monitorju in vtičnicami EXT(RGB) na
predvajalniku DVD.
2. S pritiskom gumba SOURCE na monitorju izberite Ext.
2. Priključevanje TV
Če je monitor priključen na anteno ali kabel CATV, lahko na njem gledate televizijske programe.
Za to vam ni treba v računalnik namestiti nobene posebne strojne ali programske opreme za TV
sprejem.
1. Priključite koaksialni kabel za CATV ali anteno na antenski priključek na zadnji strani monitorja.
Uporabiti morate koaksialni antenski kabel.
Če uporabljate notranji priključek za anteno:
Najprej preverite priključek za anteno na zidu in priključite antenski kabel.
Če uporabljate zunanjo anteno:
Pri zunanji anteni je najboljše, če vam pomaga strokovnjak.
Če želite priključiti kabel RF na priključek antene:
Bakreni del žice kabla RF mora biti raven.
2. Vklopite monitor.
3. Z gumbom Source med zunanjimi gumbi za uravnavanje signala izberite TV.
4. Izberite želeni TV kanal.
Ali je zaradi slabega signala slab sprejem?
Za boljši sprejem kupite in namestite ojačevalec signala.
Na področjih, kjer antenski kabel ni podprt, na TV anteno najprej pričvrstite konektor.
3. Priključevanje naprave DVD/DTV Set Top Box
Priključite na DVD/DTV Set Top Box vhod, če naprava ima priključek DVD/DTV. Komponento
lahko gledate, če jo priključite na vklopljen monitor.
1. Z avdio kabli priključite izhoda Audio (R) in Audio (L) na napravi DVD/DTV na vhoda Audio (R) in
Audio (L) na monitorju.
2. Priključite video kabel med vtičnice komponente ( PR, PB,Y) na monitorju in vtičnice PR, PB,Y na
napravi DVD/DTV set top box.
3. Z gumbom SOURCE na sprednjem delu monitorja izberite komponento.
4. Priključevanje slušalk
Na monitor lahko priključite tudi slušalke.
1. Slušalke priključite na priključek za slušalke.
Ta monitor podpira različne vrste podstavkov VESA. Če želite namestiti podstavek VESA, morate
zložiti ali odstraniti podstavek, ki ga trenutno uporabljate.
Kako zložite podstavek | Kako odstranite podstavek | Namestite podstavek VESA.
Uporaba podstavka
1. Kako zložite podstavek
Monitor lahko nagnete od 0 do 90 stopinj. Ko je povsem zložen (nagnjen), postane podlaga
priročno držalo za premikanje monitorja.
1. Položite monitor LCD z zaslonom navzdol na vodoravno podlago. Da ga zaščitite, postavite pod
njega blazinico.
2. Izklopite vse kable.
3. S pritiskom na gumb FOLD postavite monitor v prejšnji pokončni položaj.
4. Ponovno priključite vse kable.
2. Kako odstranite podstavek
Podstavek monitorja lahko odstranite.
3. Namestite podstavek VESA.
1. Položite monitor LCD z zaslonom navzdol na vodoravno podlago. Da ga zaščitite, postavite pod
njega blazinico.
2. Izklopite vse kable.
3. Ponovno priključite vse kable.
Podstavek VESA lahko namestite, če najprej odstranite podstavek, ki ga ima monitor.
Monitor podpira standard VESA in različne naprave VESA.
Monitor omogoča tudi uporabo vmesne montažne ploščice 100 mm x 100 mm, združljive z
standardom VESA.
Preden namestite podstavek VESA, morate zložiti podstavek monitorja.
Poravnajte štiri luknje za vijake
na podstavku monitorja z luknjami
pritrdite podstavek s štirimi vijaki
.
na podstavku VESA in nato
Samsung Electronics ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane pri uporabi drugih podstavkov.
Namestitev vodilnega programa monitorja (avtomatska)
Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen
monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od enega do drugega
operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega sistema.
Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih
z internetnih strani:
http://www.samsung.com/ (povsod)
http://www.samsung.com/monitor (ZDA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)
Windows ME
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Windows ME Driver".
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).
4. Pritisnite gumb "Install" (instalirati/namestiti) v okencu "Warning" (Opozorilo)
5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.
Windows XP/2000
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Windows XP/2000 Driver"(Windows XP/2000 vodilni program).
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).
4. Ko vidite naslednje okno "Message" (Sporočilo), pritisnite gumb "Continue Anyway" Nato
pritisnite gumb "OK" (v redu).
Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala
operacijskega sistema. Nahaja se na domači internetni strani
http://www.samsung.com/.
5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Namestitev vodilnega programa monitorja (ročna)
Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen
monitorju. Namestitev gonilnikov se malenkostno razlikuje od enega do drugega
operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega sistema.
Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih
z internetnih strani:
http://www.samsung.com/ (povsod)
http://www.samsung.com/monitor (ZDA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)
Microsoft® Windows® XP operacijski sistem
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" nato kliknite na ikono "Appearance and Themes" (Prikaz in
teme)
3. Kliknite ikono "Display" (prikaz) in nato izberite predlogo "Settings" (postavke) za njo pa
"Advanced.." (napredni).
4. Pritisnite gumb "Properties" (lastnosti) na predlogi "Monitor" ter izberite "Driver" (gonilnik).
5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) in izberite "Install from a list or.." (inštalirati s popisa
ali..) nato kliknite gumb "Next" (naprej).
6. Izberite "Don't search ,I will.." (Neišči, jaz bom..), nato kliknite "Next" (naprej) in na koncu še "Have
disk" (imam CD).
7. Kliknite gumb "Browse" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku modelov .
kliknite "Next" (naprej).
8. Če se prikaže naslednje okno "Message" (sporočilo) , kliknite v njem "Continue Anyway" (vseeno
nadaljuj), ter nato gumb "OK" (v redu).
Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema. Nahaja
se na domači internetni strani :
http://www.samsung.com/
9. Kliknite gumb "Close" (zapreti) in nato klikajte gumb "OK" (u redu).
10. S tem je namestitev zaključena.
Microsoft® Windows® 2000 operacijski sistem
Če se na monitorju prikaže sporočilo "Digital Signature Not Found" (ni najden digitalen
podpis), postopajte po naslednjih navodilih.
1. Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)
2. Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)
3. Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)
Namestitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pritisnite "Start" , "Setting" (namestitve), "Control Panel".
Z dvoklikom pritisnite na ikono "Display" (prikaz)
Izberite predlogo "Settings" (namestitve) in pritisnite "Advanced.." (napredni).
Izberite "Monitor".
Primer1:Če gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno konfiguriran.
Prosimo prekinite namestitev.
Primer2:Če je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in nadaljujte
z naslednjimi koraki.
Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) ter nato kliknite gumb
"Next" (naprej)
Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem odgovarjajoči
gonilnik). Za tem kliknite "Next" (narej) in nato "Have disk" (Imam disketo/CD).
Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).
Pritinite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)
Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet "Next" (naprej)
Kliknite gumb "Finish" (končati ) in nato gumb "Close" (zapreti).
Če se prikaže okno s sporočilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti", kliknite gumb
"Da". Kliknite gumb "Dokončaj" in nato gumb "Zapri".
Microsoft® Windows® NT operacijski sistem
1. Kliknite Start, Settings(namestitve), Control Panel, in nato z dvoklikom ikono Display (prikaz)
2. V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo Settings
(namestitve) in nato pritisnite All Display Modes(vsi načini prikaza).
3. Izberite želeni način (ločljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite OK(v redu).
4. Pritisnite gumb Apply (uporabiti) če želite, da zaslon dobro deluje po pritisku na Test. Če zaslon ne deluje
dobro, uporabite drug način (način z nižjo ločljivostjo, manj barv ali nižjo frekvenco).
Če ne najdete načina pod All Display Modes(vsi načini prikaza), izberite ločljivost in vertikalno
frekvenco z predprogramirani načini prikaza v navodilih za uporabnike.
Linux operacijski sistem
Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste končali datoteko X86Config.
Tretji prikaz je namestitev miške.
Namestite računalniško miško.
Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.
Namestite računalniško tipkovnico.
Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.
Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja (lahko jo direktno vnesete)
Namestite vertikalno frekvenco monitorja (lahko jo vnesete direktno)
Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev X-Window
datoteke.
10. Končali ste z namestitvijo monitorja.
Končajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.
Natural Color
Softwerski program Natural Color
En novejših problemov pri uporabi računalnika je ta, da barva slike ispisane pisalnikom, skeniranih ali
snemanih z digitalno kamero ni enaka barvi prikazani na monitorju.
oftware Natural Color je prava rešitev za ta problem. Razvila ga je firma Samsung Electronics skupaj s
korejskim inštitutom Electronics&Telecommunications Research Institute (ETRI).
Ta program je dosegljiv samo za monitorje firme Samsung in omogoča, da je barva slike na monitorju
enaka barvam tiskanih ali skeniranih slik.
Za več pojasnil preberite Pomoč (F1) v softwerskem programu.
Namestitev programa Natural Color
Vstavite Cd, ki je priložen Samsung monitorju v CD-ROM. Pojavil se bo inicialni zaslon namestitve
programa. Pritisnite na Natural Color na inicialnem zaslonu za namestitev programa Natural Color.
Za ročno namestitev programa, vstavite CD, ki je priložen Samsung monitorju, pritisnite Start sestava
Windows in nato izberite Execute ( izvršiti).
Vpišite: D:WcolorWengWsetup.exe in pritinite tipko <Enter>.
( Če CD, ki je vstavljen ni D:W vnesite odgovarjajoči disk).
Brisanje programa Natural Color
Izberite Setting (namestitve)/Control Panel v izbirniku Start ter z dvoklikom pritisnite Add/Delete a
program ( dodati/izbrisati program).
Izberite Natural Color na spisku in pritisnite Add/Delete (dodati/izbrisati).
Input
Načini, ki so na voljo
: PC / DVI
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
: Component
OSD
Opis
Source
List
Se uporablja za izbiranje PC-ja, TV-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira,
priključenega na monitor.
Se uporablja za izbiro zaslona.
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SOURCE'
• PC
• DVI : podpora za HDCP
• TV
• Ext.
• AV
• S-Video
• Component
PIP
Ko so na monitor priključene zunanje naprave A/V, npr. VCR-ji ali DVD-ji,
PIP omogoča gledanje videa v teh napravah v majhnem oknu, postavljenem
na PC Video signal.
- Na voljo samo v načinu PC
Začetek dela
1) PIP : : Vklopi ali izklopi zaslon PIP.
• ON/ Off
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'PIP'.
PIP
2) Source: Izberite vhodni vir za PIP.
• PC / DVI : TV / Ext.(EXT(RGB) se uporablja večinoma v Evropi.) / AV /
S-Video / Component Način
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SOURCE'.
3) Size: Spremenite velikost okna PIP.
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SIZE'.
Če pri možnosti Size izberete
,
, se Position in Transparency ne
aktivirata.
Source
Size
Position
Transparency
4) Position: Spremenite položaj okna PIP.
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'POSITION'.
5) Transparency : Prilagodite prosojnost oken PIP.
• High / Medium / Low / Opaque
Edit Name
Poimenujte vhodno napravo, povezano z vtičnicami, tako da laže izberete
vhodni vir.
• PC
• DVI
• Ext.
• AV
• S-Video
• Component
Picture
PC / DVI Način
Ko dovajate video signal v DVI, se v meniju prikaže način TV/AV/S-Video/Component
Načini, ki so na voljo
OSD
Opis
: PC / DVI
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
: Component
Začetek
dela
MagicBright™ MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice
odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni
načini: tekst (Text), Internet in zabava (Entertain).
Vsak od naštetih načinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe.
Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright kontrolne
tipke:1) Text normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi
količinami teksta.
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'M/B' .
1) Entertain
izrazita svetloba za gledanje filmov z medijev kot so DVD ali VCD.
2) Internet
srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika
in tekst.
3) Text
normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.
4) Custom
čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da
vam ne odgovarjajo.
V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in
Contract (kontrast) gumbi.
Custom
Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim
željam.
1) Contrast
: Nastavite kontrast
2) Brightness
: namestite svetlobo
Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright spremeni v način Custom.
Colour Tone
Spremenite lahko ton barve. Posamezne barvne DTV-je lahko tudi
prilagajate.
- Na voljo samo v načinu PC
• Cool / Normal / Warm / Custom
Color Control
Prilagodi posamezne barvne kontrolnike R, G, B.
- Na voljo samo v načinu PC
1) Red
2) Green
3) Blue
Če nastavljate sliko s funkcijo Color Control, se Color Tone spremeni v način Custom.
Image Lock
Image Lock se uporablja za natančno uglaševanje in izboljševanje slike, tako
da odstranite šume, ki ustvarjajo nestabilne migljajoče slike.
- Na voljo samo v načinu PC
1) Coarse
: Odstrani nepravilnosti, npr. navpične črte. Z grobim nastavljanjem
lahko premaknete področje zaslonske slike. Sliko postavite nazaj na
sredino z menijem Horizontal Control.
2) Fine
: Odstrani nepravilnosti, npr. vodoravne črte. Če motnje ostanejo kljub
natančnemu nastavljanju, ga ponovite, potem ko prilagodite frekvenco
(hitrost ure).
3) Position
: Nastavi vodoravni in navpični položaj zaslona.
Auto
Adjustment
Vrednosti za Fine, Coarse, position se določijo samodejno.
Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.
- Na voljo samo v načinu PC
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'AUTO' .
PIP Picture
Nastavitve zaslona PIP lahko prilagodite
- Na voljo samo v načinu PC
1) Contrast
: Nastavi kontrast okna PIP na zaslonu.
2) Brightness
: Nastavi svetlost okna PIP na zaslonu.
3) Sharpness
: Se uporablja za uravnavanje razlike med najsvetlejšimi in
najtemnejšimi področji okna PIP.
Coarse / Fine
Position
4) Colour
: Nastavi Colour v oknu PIP.
TV / Ext. / AV / S-Video / Component Način
Načini, ki so na voljo
: PC / DVI
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
: Component
OSD
Opis
Mode
Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve:
(»Dynamic«, »Standard«, »Movie« in »Custom«).
Aktivirate lahko vse nastavitve: Dynamic, Standard, Movie ali Custom.
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'P.MODE'
• Dynamic
• Standard
• Movie
• Custom
Custom
Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim
željam.
1) Contrast
: Nastavite kontrast
2) Brightness
: Začetek dela/Stop
3) Sharpness
: Zmanjšuje razlike v glasnosti med oddajniki.
4) Colour
: Nastavi barvo v oknu.
Colour
Tone
Z izborom med štirimi načini lahko spremenite barvno nianso.
• Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2
Size
Lahko spreminjate velikost slike.
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'P.SIZE'
• 16:9
• Normal
• Zoom 1
• Zoom 2
- Zoom1, Zoom2 nista na voljo v 1080i (ali več kot 720 p) DTV.
Digital NR - Zmanjševanje digitalnih šumov.
Funkcijo za odstranjevanje šumov lahko vklopite ali izklopite (On/Off).
Funkcija za odstranjevanje šumov zagotavlja jasnejše in ostrejše slike.
• On /Off
Začetek
dela
Film Mode Vklopite lahko funkcijo Film Mode On/Off.
Funkcija filmskega načina omogoča kinematografsko kakovost ogledovanja
slik.
• On /Off
Sound
Načini, ki so na voljo
: PC / DVI
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
: Component
OSD
Opis
Mode
Monitor ima vgrajen hi-fi stereo ojačevalec.
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'S.MODE'
1) Standard
: Če želite standardne tovarniške nastavitve, izberite Standard.
2) Music
: Če gledate glasbene videe ali koncerte, izberite Music.
3) Movie
: Če gledate filme, izberite Movie.
4) Speech
: Če gledate večinoma govorno oddajo, izberite Speech (npr. poročila).
5) Custom
: Če želite izbrati lastne nastavitve, izberite Custom.
Custom
Zvočne nastavitve lahko nastavite tako, da ustrezajo vaši izbiri.
1) Bass
: Poudarite zvok z nizko frekvenco.
2) Treble
: Poudarite zvok z visoko frekvenco.
3) Balance
: Omogoča nastavljanje ravnovesja zvoka med levim in desnim
zvočnikom.
Balance (Ravnovesje) omogoča nastavljanje ravnovesja zvoka med
levim in desnim zvočnikom, zvok pa lahko slišite tudi, ko je zvočna
Začetek dela
vrednost nastavljena na 0.
Auto
Volume
Zmanjšuje razlike v glasnosti med oddajniki.
• On /Off
Dolby
Virtual
Dolby Virtual Sound On/Off (Dolby Virtual simulira učinek zvočnega sistema
Dolby Surround, ki ustvarja podobno kakovost zvoka, kot je v kinematografih
ali koncertnih dvoranah.)
• On /Off
BBE
BBE (Barcus-Berry Electronics) poustvarja naravni zvok in izboljšuje jasnost
zvoka z ojačevanjem visokih in nizkih zvočnih frekvenc.
Zaradi tega so višji zvoki jasnejši, boljši in natančnejši, nizki zvoki pa so
čvrsti, natančni in harmonično bogati.
• On /Off
BBE in Dolby Virtual ne moreta delovati istočasno.
Select
Sound
Ko je PIP vklopljen, lahko izberete Main ali Sub.
• Main / Sub
FM Radio
Pritisnite gumb spredaj ali gumb »FM RADIO« na daljinskem upravljalniku,
če želite izbrati funkcijo »FM RADIO«.
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'FM RADIO'
• Auto Store
Tako lahko pregledate frekvenčna območja za FM RADIO na vašem
področju in samodejno shranite vse najdene kanale.
• Manual Store
Tako lahko pregledate frekvenčna območja televizorja na vašem
področju in samodejno shranite vse najdene kanale.
- Channel : Izbiranje zračnega kanala s premikanjem gor/dol pri
trenutni frekvenci.
- Search : Uglaševalec pregleduje frekvenčne obsege, dokler ne najde
prvega kanala oziroma tistega, ki ste ga izbrali na zaslonu.
- Store : Obnovi število uporabniških vnosov.
• Add / Delete
Doda ali izbriše kanale iz pomnilnika.
Če izberete FM Radio, slika postane črna, ko FM Radio
deluje v načinih TV, EXT, AV, S-Video, Component. Izjema
sta načina PC, DVI.
Channel
Auto Store
Manual Store
Add / Delete
Načini, ki so na voljo
: PC / DVI
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
: Component
OSD
Opis
Country
Preden uporabite funkcijo Auto Store, izberite državo, v kateri uporabljate
izdelek. Če na seznamu ne najdete svoje države, izberite Other.
Auto Store
Tako lahko pregledate frekvenčna območja za FM RADIO na vašem
področju in samodejno shranite vse najdene kanale.
: France, Belgium, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland,
Sweden, UK, CIS/E.Europe, Others.
Manual
Store
Tako lahko pregledate frekvenčna območja. televizorja na vašem področju in
samodejno shranite vse najdene kanale
• Prog.: Vnos številke ustreznega programa na zaslonu.
• Colour System: Adjust repeatedly until the color is of the best quality.
(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NT4.43)
• Sound System: Nastavljajte toliko časa, dokler ni zvok najboljše
kakovosti.
(BG <-> DK <-> I <-> L)
• Channel : Izbiranje zračnega kanala s premikanjem gor/dol pri trenutni
frekvenci.
• Search : Uglaševalec pregleduje frekvenčne obsege, dokler ne najde
prvega kanala oziroma tistega, ki ste ga izbrali na zaslonu.
• Store : Se uporablja za izmenjavo številk dveh kanalov.
Add/Delete
Doda ali izbriše kanale iz pomnilnika.
Sort
Se uporablja za izmenjavo številk dveh kanalov.
Name
Če med ročnim ali samodejnim shranjevanjem kanalov oddajnik prikaže ime
kanala, se ta imena neposredno dodelijo kanalom.
Fine Tune
Zaradi slabih signalov ali nepravilne konfiguracije antene se nekateri kanali
ne nastavijo pravilno.
LNA
Ojača signale pri slabem antenskem sprejemu. Če vhodni signali motijo drug
drugega, izklopite LNA, ker lahko slabo deluje.
• On / Off
Začetek
dela
Setup
Načini, ki so na voljo
OSD
: PC / DVI
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
: Component
Opis
Začetek
dela
Area
Ko prvič vklopite napravo, se na zaslonu prikaže meni za izbiro področja,
Configuration kjer živite.
Izberite področje oziroma državo, kjer uporabljate monitor.
Vrste oddajanja se namreč razlikujejo od države do države.
Vrsto oddajanja lahko izberete v meniju OSD tako, da izberete MENUSetup-Area Configuration..
Note : Če nastavite konfiguracijo področja, lahko izdelek uporabljate povsod
po svetu ne glede na vrsto oddajanja.
Note : Če države ne izberete pravilno, potem izdelek morda ne bo našel
kanalov.
Language
ledite tem korakom za spremembo jezika v izbirniku (menuju).
• Lahko izberete en od sedmih jezikov (angleški, nemški, španski,
francoski, italijanskim švedski, ruski).n
Note : Izbran jezik vpliva samo na jezik OSD-ja, nima vpliva na program
računalnika.
Sleep Timer
Se uporablja za to, da se monitor po določenem času samodejno izklopi.
(Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)
Menu
Spreminja neprepustnost ozadja za OSD.
Transparency
• High
• Medium
• Low
• Opaque
Blue Screen
Če ni signala ali če je slab, modri zaslon samodejno zamenja šumeče ozadje
slike.Če želite še naprej gledati slabo sliko, morate nastaviti možnost »Blue
screen« na »Off«.
• On / Off
Reset
Parametri slike se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi vrednostmi.
- Na voljo samo v načinu PC
Image Reset
1) Image Reset
2) Colour Reset
Colour Reset
Samotestiranje funkcij
Preden pokličete servis, sami preverite spodaj navedene elemente. Če težav ne morete rešiti
sami, pokličite servis.
Samotestiranje funkcij | Ni podprt način | Not Optimum Mode | Gonilnik grafične kartice
Maintenance and Cleaning | Simptomi in priporočeni ukrepi
1. Samotestiranje funkcij
Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje
1. Izključite računalnik in monitor.
2. Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.
3. Vključite monitor
Ko monitor normalno deluje, a ne zazna video signala, se na črnem ozadju prikaže spodaj
prikazana slika (»Check Signal Cable«): V načinu Self-Test ostane indikator LED zelene barve in
slika se premika po zaslonu.
4. Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.
Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa
in sistem računalnika; monitor deluje pravilno.
2. Ni podprt način
To pomeni, da ločljivost prikaza ali hitrost osveževanja na računalniški video kartici ni pravilno nastavljena.
Ponovno zaženite računalnik v načinu Safe Mode in izberite »Default« v polju »Refresh Rate Unknown«, ko
nastavljate adapter za lastnosti zaslona.
Informacije o zagonu v varnem načinu lahko dobite pri prodajalcu ali proizvajalcu.
Če želite izvedeti, kakšne ločljivosti ali frekvence podpira vaš monitor, poglejte v
Specifications > Preset Timing Modes.
Včasih postane zaslon črn, sporočilo »Not supported Mode« pa se ne prikaže. To pomeni, da je monitor
nastavljen na frekvenco zunaj obsega ali pa je vklopljen način PowerSaver.
3. Not Optimum Mode
Če navpična ločljivost ni optimalna, prikaz sicer vidite, toda na zaslonu se prikaže spodnje opozorilo, ki
izgine po eni minuti.
Uporabnik mora nastaviti frekvenco v eni minuti.
Če želite izvedeti, kakšne ločljivosti ali frekvence podpira vaš monitor, poglejte v Specifications > Preset
Timing Modes.
4. Gonilnik grafične kartice
Grafična kartica se nanaša na gonilnik računalniške video kartice. Če kartica ni pravilno
nastavljena, ne morete nastavljati ločljivosti, frekvence ali barve in ne morete namestiti gonilnika
monitorja.
1. Preverjanje gonilnika kartice
Kliknite Start ->Nastavitve -> Nadzorna plošča -> Zaslon -> Lastnosti -> Dodatno -> Kartica.
Če dobite opozorilo na »Default« ali napačen model izdelka, potem gonilnik kartice ni pravilno
nameščen. Po navodilih izdelovalca računalnika ali video kartice ponovno namestite gonilnik.
2. Nameščanje gonilnika kartice
Spodnja navodila veljajo za splošne razmere. Za posebne zadeve se obrnite na
ustreznega izdelovalca računalnika ali video kartice.
1) Kliknite Start ->Nastavitve ->Nadzorna plošča -> Zaslon-> Nastavitve -> Dodatno ->Kartica >Posodobi gonilnik ->Naprej-> Prikaži seznam vseh znanih gonilnikov za to napravo, tako da
bom lahko izbral določen gonilnik ->Naprej ->Imam disketo (Vstavite disketo gonilnika video
kartice) -> V redu -> Naprej -> Naprej ->Dokončaj.
2) Če je v računalniku datoteka za namestitev gonilnika kartice: Zaženite Setup.exe ali Install.exe,
ki je na voljo v datoteki za namestitev gonilnika kartice.
5. Maintenance and Cleaning
1. Vzdrževanje in ?iš?enje
Clean with a soft cloth after disconnecting the power cord.
z
z
Ne uporabljajte benzena, razredčil ali drugih vnetljivih snovi ali
vlažne krpe.
Da bi preprečili poškodbe zaslona, priporočamo uporabo
posebnega čistilnega sredstva Samsung.
2. Vzdrževanje ploščatega zaslona monitorja Nežno ga očistite z mehko bombažno krpo.
z
z
6. Simptomi in priporočeni ukrepi
Nikoli ne uporabljajte acetona, benzena ali razredčila. (Ta
sredstva lahko poškodujejo ali spremenijo površino zaslona.)
Pri poškodbah, ki jih povzro?i uporabnik, mora stroške popravila
in druge s tem povezane stroške kriti uporabnik sam.
Monitor poustvarja vidne signale, ki jih prejema iz računalnika. Če imate težave z računalnikom
ali video kartico, lahko monitor postane temen, pride do nepravilnosti, poslabšanja kakovosti barv
ali pa ne podpira video načina in podobno. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se
obrnite na servis ali svojega prodajalca.
1. Preverite, ali sta kabla pravilno priključena na računalnik.
2. Preverite, ali računalnik pri zagonu zapiska več kot trikrat. (V tem primeru je potreben servis matične
plošče računalnika.)
3. Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali ste namestili gonilnik kartice
(video) in gonilnik monitorja.
4. Preverite, ali je frekvenca osveževanja nastavljena na 75 Hz ali 85 Hz. (Ko uporabljate največjo
ločljivost, frekvenca osveževanja ne sme presegati 60 Hz.)
5. Če imate pri namestitvi gonilnika kartice (video), zaženite računalnik v varnem načinu, na Nadzorni
plošči, Sistem, Skrbnik naprav, odstranite grafično kartico, nato pa ponovno zaženite računalnik in
ponovno namestite gonilnik kartice (video).
V tej tabeli so naštete morebitne težave in njihove rešitve. Preden pokličete servis, preglejte
informacije v tem delu in preverite, ali težavo lahko odpravite sami. Če potrebujete pomoč,
pokličite telefonsko številko v delu z informacijami ali se obrnite na svojega prodajalca..
Težave v zvezi z namestitvijo | Težave v zvezi z zaslonom | Težave v zvezi z zvokom |
Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom
1. Težave v zvezi z namestitvijo
Naštete so težave v zvezi z namestitvijo monitorja in rešitve zanje.
Težave
Računalnik ne deluje pravilno.
Slika na zaslonu monitorja
migeta
Slika na televizijskem zaslonu je
nejasna ali pa se pojavljajo
motnje.
Ni TV signala.
Rešitev
z
z
z
z
z
Na zaslonu se prikazujejo
nenavadni znaki.
z
Preverite, ali je gonilnik grafične kartice (gonilnik VGA)
pravilno nameščen. (Glejte Nameščanje gonilnika)
Preverite, ali je kabel za video signal varno in tesno
priključen na računalnik in monitor. (Glejte Priključitev
računalnika)
Preverite, ali je priključek za TV anteno varno priključen na
zunanjo anteno. (Glejte Priključitev televizijskega
sprejemnika)
Preverite funkcijo »Channel system« in izberite pravilni
sistem kanalov. (Glejte Channel System)
Če želite sistem kanalov konfigurirati samodejno, izberite
»Auto program«. (Glejte Auto Program)
SČe se na televizijskem zaslonu prikazujejo nenavadni
znaki, spremenite nastavitev »Caption On« v »Caption Off«.
(Glejte Caption)
2. Težave v zvezi z zaslonom
Naštete so težave v zvezi z zaslonom monitorja in rešitve zanje.
Težave
Zaslon je temen in indikator
napajanja ne sveti.
Sporočilo »Check Signal Cable«
Rešitev
z
z
z
Sporočilo »Not supported Mode«
z
z
Poskrbite, da je napajalni kabel dobro priključen in da je
monitor LCD vklopljen. (Glejte Priključitev monitorja)
Poskrbite, da je signalni kabel dobro priključen na računalnik
ali video naprave. (Glejte Priključitev monitorja)
Poskrbite, da je računalnik ali video naprava vklopljena.
Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.
Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Preset Timing
Modes.
Slika se premika navpično.
Slika je nejasna. Slika je
zamegljena.
z
z
z
z
Slika je nestabilna in miglja.
z
Slika je motna.
Slika je presvetla ali pretemna
z
Barva je nestalna.
z
Preverite, ali je signalni kabel dobro priključen. Ponovno ga
priključite. (Glejte Priključitev računalnika)
Zaženite nastavljanje frekvence Coarse in Fine.
Ponovno ga vklopite, ko odstranite vse dodatke (video kabel,
itd.)
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočljive vrednosti.
Preverite, ali nastavitve ločljivosti in frekvence za video
kartico računalnika ustrezajo vrednostim, ki jih podpira
monitor. Če ne ustrezajo, jih ponastavite na vrednosti, ki jih
najdete v delu Informacije Preset Timing Modes.
Prilagodite nastavitvi Brightness in Contrast.
(Glejte Brightness, Contrast)
Nastavite barvo tako, da uporabite funkcijo Custom v meniju
OSD za nastavitev barve.
Barvna slika je popačena in
vsebuje sence.
Bela barva je slabe kakovosti.
Indikator napajanja utripa zeleno.
Zaslon je temen in indikator
napajanja sveti zeleno ali utripa
vsake pol sekunde ali vsako
sekundo.
z
z
z
Monitor shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik.
Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe.
Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici
3. Težave v zvezi z zvokom
Spodaj so naštete težave v zvezi z zvočnimi signali in rešitve zanje.
Težave
Ni zvoka
Rešitev
z
z
Jakost zvoka je prenizka.
z
z
Razločljivost zvoka je previsoka
ali prenizka.
z
Poskrbite, da je kabel za zvok dobro priključen v vrata za
avdio vhod na monitorju in v vrata za avdio izhod na zvočni
kartici. (Glejte Priključitev monitorja)
Preverite jakost zvoka. (Glejte Jakost zvoka)
Preverite jakost zvoka. (Glejte Jakost zvoka)
Če je jakost zvoka še vedno prenizka, nastavite možnost na
najvišjo jakost zvoka, preverite možnost za jakost zvoka na
zvočni kartici ali na programu za programsko opremo.
Prilagodite nastavitvi Visoki toni in Nizki toni.
4. Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom
Naštete so težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom in rešitve zanje.
Težave
Tipke na daljinskem upravljalniku
ne delujejo.
Items to check
z
z
z
z
z
Vprašanja in odgovori
Preverite polarnost baterij (+/-).
Preverite, ali so baterije prazne.
Preverite, ali je naprava vklopljena.
Preverite, ali je kabel dobro priključen.
Preverite, ali je v bližini prižgana posebna fluorescentna ali
neonska luč.
Vprašanje
Kako lahko spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video kartice.
Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije
uporabljanega gonilnika. (Prečitajte priročnik za računalnik ali video
kartico).
Kako lahko nastavim ločljivost?
Windows ME/XP/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel, Display
(prikaz), Settings (nastavitve).
* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za
varčevanje energije (Power
Saving)?
Windows ME/XP/2000: Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali
ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem
Windows/računalnik).
Kako lahko čistim ohišje/LCD
ekran?
Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo natopljeno z
raztopino za čiščenje ali čisto vodo.
Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite-voda ne
sme priti v notranjost monitorja.
Splošno
Splošno
Naziv modela
SyncMaster 931MP
LCD Panel
Velikost
19,0" diagonalno
Področje prikaza
376,32mm (H) x 301,056mm (V)
Razmak pikslov
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
31 ~ 81kHz
Vertikalni
56 ~ 85Hz
Barva prikaza
16.777.216
Resolucija
Optimalna resolucija
SXGA 1280 x 1024 @ 60Hz
Maksimalna resolucija
SXGA 1280 x 1024 @ 75Hz
Vhodni signal, prekinjen
Analogni RGB, z DVI(Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB,
0,7 Vp-p± 5%, pozitivna svetloba, 75Ω ov ±10%(zaključeno),
Ločena sinhr. H/V, kompozitni,stopnja TTL, pozitivno ali negativno
TV / Video
Color system (Barvni sistem)
NTSC - M, PAL-M/N, PAL/SECAM-L/L', B/G, D/K, I
Video format
CVBS, S-Video, Component, SCART(RGB), RF
Maksimalno pikslov / ura
140 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%), 60/50Hz ± 3Hz
Signalni kabel
15pin-to-15pin D-sub kabel, ločljiv, 1,8m
DVI-D na DVI-D priključek, ločljiv, 2,0m (Možnost)
Poraba elektrike
Manj od 58W
Power Saving (Varčni način)
Manj od 2W
Dimenzije (širina x dolžina x višina) / Teža
433 x 58 x 419,5 mm / 17,0 x 2.3 x 16,5 inch (Brez podstavka)
433 x 198 x 436 mm / 17,0 x 7,8 x 17,2 inch / 5,9 kg (S podstavkom)
VESA prirobnica konzolnega nosilca
100 mm x 100 mm (za uporabo s posebnim konzolnim nosilcem)
Delovni pogoji
Delovna temperatura
10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije Temperatura
Temperatura skladiščenja
-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in
sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.
Sprejemljive točke
Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm
(ena milijoninka) in večjo preciznostjo.Toda piksli RDEČE, ZELENE, MODRE in BELE barve so ponekod bolj
svetli in lahko so vidni nekateri črni piksli. To ne pomeni slabe kvalitete in lahko se uporablja brez neugodnih
učinkov.
z
Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.932.160.
Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.
Sistem ohranjevalnika zaslona (PowerSaver)
Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z
preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v
normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z
energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s
VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s
pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.
Status
Normalno delo
Power-off način
EPA/ENERGY 2000
Mehansko napajanje
S/W izkl.
Indikator vklopa
Zelen
Zelen, utripajoči
Črn
Poraba elektrike
Manj kot 58W
Manj od 2W
(Off-način dela
(izklopljeno))
Manj kot 1W
(110Vac)
Monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilen in ENERGY2000
kompatibilen če se uporablja z računalnikom, ki ima funkcijo VESA DPMS.
Kot partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je ugotovil, da ta monitor
zadovoljuje smernice agencije ENERGY STAR® za učinkovito porabo
energije.
Predprogramirane nastavitve
Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil.
Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za
video kartico in namestite prikaz na naslednji način.
Tabela 1. Predprogramirane nastavitve
Način prikaza
Horizontalna
frekvenca
(kHz)
Vertikalna
frekvenca
(Hz)
Frekvenca
pikslov
(MHz)
Polariteta sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC,1152 x870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,977
94,500
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Tabela 2. Barvni sistem
Morda ga ne bo mogoče izbrati, odvisno od vrste oddajanja v posamezni državi.
NTSC
Barvni sistem
NTSC -M
Države
ZDA
Južna Koreja
Japonska
Ekvador
Mehika
Gvatemala
Kanada
PAL
Barvni sistem
Države
PAL-B/G
PAL-D/K
PAL-I
PAL-N
PAL-M
Italija
Švedska
Nemčija
Norveška
Španija
Izrael
Danska
Portugalska
Nizozemska
Avstrija
Singapur
Indonezija
Avstralija
Kitajska
Severna
Koreja
Romunija
Irska
Anglija
Južna Afrika
Hongkong
Argentina
Urugvaj
Paragvaj
Brazilija
SECAM
Barvni sistem
SECAM-B
Države
SECAM-D
Iran
Irak
Saudska Arabija
Sirija
Libanon
Egipt
SECAM-K1
Rusija
Madžarska
Bolgarija
Poljska
SECAM-L
Francija
Horizontalna frekvenca
Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi
rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa
se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz
Vertikalna frekvenca
Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni
sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega
ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota:Hz .
SERVISI
Naslov in telefonska številka podjetja se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.,
Samsung Customer Care
55 Standish Court
Mississauga, Ontario
L5R 4B2
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MÉXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.com/monitor/
Strokovni izrazi
Signal SYNC
Signali SYNC se nanašajo na standardne signale, ki so potrebni za prikaz želenih barv na monitorju.
Ločimo vodoravne in navpične sinhronizacijske signale. Ti signali prikazujejo običajne barvne slike z
nastavljeno ločljivostjo in frekvenco.
Vrste signalov SYNC
Ločen
To je shema za posredovanje posameznih vertikalnih in horizontalnih
sinhronizacijskih signalov monitorju.
Sestavljen
To je shema za kombiniranje vertikalnih in horizontalnih sinhronizacijskih
signalov v en sestavljen signal, ki se posreduje monitorju. Monitor prikaže
barvne signale, tako da sestavljen signal loči v izvirne barvne signale.
Velikost pikslov
Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja
je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov (pikic". Enota: mm
Vertikalna frekvenca
Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika.
Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz
Primer:
Če se enaka svetloba v sekundi ponovi 60-krat, velja to kot 60 Hz.
Horizontalna frekvenca
Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni ciklus.
Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: Hz
Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)
Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda (neprepletanje)
medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda (prepletanje)
Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasnja slika. Interlace
metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.
Plug & Play
Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo
informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA
DDC za funkcijo Plug&Play
Ločljivost
Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje "ločljivost".
Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu
možno prikazati več slikovnih podatkov.
Primer: Ločljivost 1280 x 1024 pomeni, da je zaslon sestavlja 1280 horizontalnih pikic (horizontalna
ločljivost9 in 1024 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).
Kabel RF
Okrogel signalni kabel, ki se običajno uporablja za TV antene.
Satelitsko oddajanje
Oddajanje prek satelita. Omogoča visoko kakovost slike in čist zvok povsod v državi ne glede na to, kje
je gledalec.
Ravnovesje zvoka
Omogoča nastavitev ravnovesja zvoka, ki prihaja iz obeh zvočnikov televizijskega sprejemnika.
Kabelska TV
Medtem ko se zemeljsko oddajanje dobavlja prek frekvenčnih signalov po zraku, pa se kabelsko
oddajanje prenaša prek kabelskega omrežja. Da lahko gledate kabelsko TV, morate kupiti kabelski
sprejemnik in ga priključiti v kabelsko omrežje.
CATV
"CATV" je storitev oddajanja, ki se jo ponuja v hotelih, šolah in drugih ustanovah prek njihovega lastnega
sistema za oddajanje, razen oddajanja VHF ali UHF z zemeljskimi oddajniki. Programi CATV vključujejo
filme, zabavo in izobraževalne programe. (Se razlikuje od kabelske TV.)
CATV se lahko gleda le na področju, na katerem je ponujena storitev CATV.
S-Video
Okrajšava za "Super Video." S-Video omogoča do 800 vrstic horizontalne resolucije, kar omogoča
visokokakovostni video.
VHF/UHF
VHF so TV kanali 2 do 13, UHF pa kanali 14 do 69.
Natančno nastavljanje kanalov
Ta funkcija omogoča gledalcu, da dobro nastavi TV kanale, da bo zagotovljena dobra slika. TV Samsung
Manet ima funkcijo za samodejno in ročno nastavljanje kanalov, kar omogoča gledalcu, da nastavi
kanale po lastnih željah.
Vhod za zunanje naprave
Vhod za zunanje naprave je vhod za video za zunanje video naprave, npr. za videorekorderje,
videokamere, DVD predvajalnike, ter ločeno za televizijsko oddajanje.
DVD
Tip tehnologije digitalnega diska s prednostmi CD in LD za visoko ločljivost/kakovost, ki uporabniku
omogoča čistejše slike.
Oddajanje DTV (oddajanje digitalne televizije)
Izboljšana tehnologija oddajanja za obdelavo digitalnih video signalov z uporabo sprejemnika za visoko
ločljivost in čistejše digitalne slike na zaslonu.
LNA (ojačevalnik šibkega signala)
Izhaja iz tehnologije umetnega satelita, ki za čistejše slike šibke signale krepi celo na področjih slabega
sprejema.
Antenski pretvornik
Priključni del za povezavo širokega antenskega kabla (antenski vod) s televizorjem.
Angleški napisi (oziroma nastavitev napisov)
Vrsta funkcije izbire jezika, ki omogoča angleške podnapise ali informacije televizijskih postaj v obliki črk
(npr.: AFKN) ali video posnetkov (označenih s CC), kar je predvsem uporabno pri učenju angleščine.
Multiplex Broadcasting
This enables the user to enjoy the broadcasting service in both Korean and foreign (original) language
as well as in stereo mode.
A2
Ta sistem za prenos glasovnih podatkov uporablja dva nosilca. Uporabljajo ga države kot Južna Koreja
in Nemčija.
BTSC
Broadcast Television System Committee
Sistem oddajanja v stereo tehniki, ki se uporablja v večini držav, ki so uvedle sistem NTSC, med drugim
v Združenih državah, Kanadi, Čilu, Venezueli in na Tajvanu. Nanaša se tudi na organizacijo,
ustanovljeno z namenom promocije njegovega razvoja in upravljanja.
EIAJ
Electronic Industries Association of Japan.
Za boljši prikaz
1. Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan način,
da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD
ne vsebuje najbolj kakovostne slike.
{
{
Resolucija: 1280 x 1024
Vertikalna frekvenca ( osvežitev) : 60 Hz
2. Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov
s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali
BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe
kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
{
Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.932.160.
3. Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za
čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite. Če boste ob tem preveč pritiskali,
sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.
4. Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment
function" (funkcija avtomatske nastavitve). Ta funkcija se pojavlja ob pritisku na tipko za izklop
monitorja. Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo)
funkcijo nastavitve.
5. Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna. Spremenite v način varčevanja
energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.
6. Ne predvajajte nepremične slike (kakršna je na primer pri video igrah ali pri priključitvi DVD
predvajalnika na ta LCD_TV) na barvnem monitorju TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal
Display) dalj časa, ker lahko pride do zadrževanja slike na zaslonu. Zadrževanje slike je znano tudi
kot ‘'ožig zaslona''. Da bi se temu izognili, pri prikazovanju nepremične slike zmanjšajte stopnjo
svetlosti in kontrast zaslona.
Odgovornost
nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.
© 2005 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.
Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali
namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.
Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and
Windows NT so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; VESA, DPMS in DDC so registrirani
zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip ENERGY STAR® so
registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kot partner agencije
ENERGY STAR® je firma Samsung Electronics Co., Ltd. ugotovila, da ta proizvod odgovarja smernicam
agencije ENERGY STAR® v smislu učinkovitosti porabe energije. Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega
dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.
Razred B
Ta naprava je digitalna naprava razreda B.
Za Priročnik o varnosti in skladnosti s pravilnikom EMC si lahko ogledate "Regulativni" priročnik.
INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)
Pri monitorjih LCD in televizorjih lahko pride pri preklapljanju s slike na sliko do ohranjanja slik
(image retention), zlasti ko je bila prej dlje časa prikazana statična slika.
V tem vodniku je prikazano, kako se pravilno uporablja izdelke LCD, da ne pride do pojava
ohranjanja slike.
Kaj je ohranjanje slike (image retention)?
Med običajnim delovanjem plošče LCD ne prihaja do ohranjanja slikovnih pik slike. Če
pa je ista slika prikazana dlje časa, se med dvema elektrodama, ki zapirata tekoči
kristal, nakopiči razlika v električni napetosti. Zaradi tega se tekoči kristal nabere na
določenih področjih zaslona. Tako se pri preklopu na novo video sliko ohrani prejšnja
slika. Pri vseh zaslonih, tudi pri zaslonih LCD, prihaja do pojava ohranjanja slike. To ni
napaka v delovanju izdelka.
Z upoštevanjem spodnjih navodil lahko preprečite ohranjanje slike na vašem zaslonu
LCD
Izklop, ohranjevalnik zaslona ali način varčevanja porabe
Primer)
z Izklopite napajanje, ko uporabljate statični vzorec.
- Izklopite napajanje za 4 ure po 24 urah uporabe.
- Izklopite napajanje za 2 uri po 12 urah uporabe.
z Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.
- Priporočamo enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
z V lastnostih zaslona, ki jih določite v računalniku, nastavite monitor tako, da
se izklopi.
Predlogi za posamezne aplikacije
Primer) Letališča, tranzitne postaje, borze, banke in nadzorni sistemi
Priporočamo, da upoštevate nastavitve sistemskega programa zaslona:
Izmenoma prikazujte informacije skupaj z logotipom ali premikajočo se
sliko.
Primer) Ciklus: Prikazujte informacije 1 uro in temu naj sledi enominutni prikaz
logotipa ali premikajoče se slike.
Občasno spreminjajte barve (uporabljajte 2 različni barvi).
Primer) Zamenjujte pare barv vsakih 30 minut.
Ne uporabljajte kombinacije znakov in ozadja, katerih barve se preveč
razlikujejo po svetlosti.
Ohranjanje slike največkrat povzroča uporaba sivih barv.
Ne uporabljajte barv, ki se po svetlosti zelo razlikujejo (črna in bela, siva)
Primer)
z
Priporočene nastavitve: svetle barve z majhno razliko v svetlosti.
- Spreminjajte barvo znakov in ozadja vsakih 30 minut.
Primer)
z
- Vsakih 30 minut spremenite znake s premikanjem.
Primer)
Najboljši način, da preprečite ohranjanje slike v svojem monitorju je, da
računalnik oz. sistem nastavite tako, da deluje v njem ohranjevalnik zaslona, ko
monitorja ne uporabljate.
Pojav ohranjanja slike se ne pojavi, ko plošča LCD deluje v normalnih okoliščinah.
O normalnih okoliščinah govorimo, ko se video vzorci neprenehoma spreminjajo. Ko
plošča LCD dlje časa prikazuje fiksen vzorec (več kot 12 ur), utegne priti do razlike v
napetosti med elektrodama s tekočim kristalom (LC) v slikovni piki.Sčasoma se razlika
v napetosti med elektrodama povečuje in tekoči kristal se nagne. Ko pride do tega
pojava in se vzorec spremeni, se prikaže prejšnja slika.
Pojav preprečimo, če nakopičeno razliko v napetosti zmanjšamo.
Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2 Pixel fault Class II.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu
uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi
odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih
vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno
ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega
izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Download PDF

advertising