Uporabniški priročnik
C34H890WJ*
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave delovanja.
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung
Electronics ni dovoljeno.
Blagovne znamke, ki niso last podjetja Samsung Electronics, so v lasti posameznih lastnikov.
••
Administrativni stroški se zaračunajo, če
‒‒ (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
‒‒ (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
••
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Priklop in uporaba vhodne naprave
4
4
Varnostni ukrepi
4
Simboli4
Čiščenje
5
Elektrika in varnost
5
Namestitev6
Delovanje7
Priprave
Deli
Nadzorna plošča
Vodnik po bližnjičnih tipkah
Vodnik po funkcijskih tipkah
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness,
Contrast in Eye Saver Mode
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
Zadnja stran
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
Ključavnica proti kraji
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala
9
9
10
11
Namestitev
Namestitev stojala
Odstranjevanje stojala
18
18
19
13
13
14
15
16
16
17
SAMSUNG MAGIC Upscale
28
HDMI Black Level
28
Pred namestitvijo monitorja preberite spodnje
informacije.
20
Eye Saver Mode
28
Priključitev in uporaba računalnika
Priključitev s kablom HDMI
Povezovanje s kablom USB vrste C
Povezava s kablom DP
Povezava slušalk
20
20
21
21
21
Game Mode
28
Response Time
28
Picture Size
29
Screen Adjustment
29
Povezava izdelka z računalnikom kot zvezdišče
USB22
Povezava računalnika z izdelkom
22
Uporaba izdelka kot zvezdišče USB
22
Povezava napajanja
Urejanje priključenih kablov
23
24
Pravilna postavitev monitorja
25
Namestitev gonilnikov
25
Nastavitev optimalne ločljivosti
25
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
26
Konfiguracija nastavitev
možnosti PIP/PBP
PIP/PBP Mode
30
Size
31
Position
31
Sound Source
31
Source
32
Picture Size
32
Contrast
33
Brightness27
Contrast27
Sharpness27
Color27
2
Kazalo
Prilagajanje nastavitev za
OSD (prikaz na zaslonu)
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Omejitve in težave pri namestitvi
Sistemske zahteve
Dodatek
40
40
40
Transparency
34
Position
34
Language
34
Display Time
34
Navodila za odpravljanje težav
DisplayPort Ver.
35
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
41
41
41
41
HDMI Mode
35
Vprašanja & odgovori
43
FreeSync
36
Eco Saving Plus
38
Off Timer
38
PC/AV Mode
38
Source Detection
39
Key Repeat Time
39
Power LED On
39
Reset All
39
Information
39
Nastavitev in ponastavitev
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
47
Ni napaka na izdelku
47
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
47
Drugo47
Extended warranty
48
Specifikacije
Splošno
44
Tabela standardnih signalov
45
3
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Varnostni ukrepi
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj,
ali več.
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI HRBTNEGA DELA)
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
10 cm
10 cm
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
10 cm
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
10 cm
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna
navodila, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
10 cm
Simboli
Opozorilo
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni
vlažilnik.
――Če želite očistiti notranjost izdelka, se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam (storitev
je plačljiva).
Ne pritiskajte na zaslon monitorja z rokami ali drugimi predmeti. Tako lahko poškodujete zaslon.
4
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
Elektrika in varnost
Opozorilo
•• Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
1 Izklopite izdelek in računalnik.
•• Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
2 Izključite napajalni kabel iz izdelka.
•• Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
3 Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.
‒‒ Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne
snovi.
‒‒ Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
•• Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).
•• Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke
predmete.
•• Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
4 Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost izdelka.
•• S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
5 Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
Pozor
6
•• Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
Vklopite izdelek in računalnik.
•• Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega
kabla z drugimi izdelki.
•• Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
‒‒ Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.
•• Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
5
Namestitev
Opozorilo
Pozor
•• Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte
v bližino virov toplote.
•• Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali
omara.
•• Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne
sega prek roba.
•• Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
‒‒ Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
‒‒ Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
•• Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina
in tako dalje).
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
‒‒ Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.
•• Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.
•• Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer
peči.
•• Izdelek previdno odložite.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu,
kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek
neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
‒‒ Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
‒‒ Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
‒‒ Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
•• Jedilno olje (kot je sojino olje) lahko poškoduje ali deformira izdelek. Izdelka ne shranjujte v bližini
olja. Prav tako izdelka ne nameščajte ali uporabljajte v kuhinji ali v bližini štedilnika.
6
Delovanje
Opozorilo
•• V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.
‒‒ Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni kabel.
•• Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
‒‒ Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic
idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični
lončki, steklenice idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če izdelek pade na tla ali če pride do poškodbe ohišja, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Nato
se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
‒‒ Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.
•• Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice
itd.).
‒‒ Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah,
zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
•• Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.
•• Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
•• Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
‒‒ Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
7
Pozor
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive
slikovne pike.
‒‒ Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali
ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
•• Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz
električne vtičnice.
‒‒ Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja
električnega toka.
•• Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
‒‒ Vaš vid se lahko poslabša.
•• Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.
•• V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Med uporabo izdelka si vsako uro odpočijte oči za več kot 5 minut ali glejte v oddaljene predmete.
•• Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
•• Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
•• Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
‒‒ Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
‒‒ Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do
poškodbe.
•• Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.
‒‒ Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
8
Poglavje 02
Priprave
Deli
Ikone
Opis
Gumb JOG
Večsmerni gumb za navigacijo.
――Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite za
pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter).
Nadzorna plošča
Ta lučka predstavlja stanje delovanja in deluje kot
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
•• Vklopljeno napajanje (gumb Napajanje): Izklopljen
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Lučka napajanja
•• Način varčevanja z energijo: Utripa
•• Izklopljeno napajanje (gumb za napajanje): Vklopljen
――Delovanje lučke za napajanje lahko spremenite v meniju. (System
Power LED On) Dejanski modeli zaradi različnih funkcionalnosti te
funkcije morda nimajo.
Vodnik po funkcijskih tipkah
Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po
funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt
vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb.
――Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Glejte dejanski izdelek.
Lučka napajanja
Gumb JOG
NAVZGOR
LEVO
DESNO
PRITISK(ENTER)
Return
NAVZDOL
Vodnik po funkcijskih tipkah
9
Vodnik po bližnjičnih tipkah
――Spodaj prikazan zaslon z bližnjičnimi tipkami (meni na zaslonu) je na voljo samo, ko vklopite zaslon, spremenite ločljivost računalnika ali zamenjate vhodni vir.
――Stran s funkcijskimi tipkami se prikaže, če je omogočen način Eye Saver Mode.
: On
: Off
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
••
/
: Prilagodite možnosti Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
••
: Prilagodite možnosti Volume.
••
: Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.
10
Vodnik po funkcijskih tipkah
――Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.
NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega elementa.
PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.
Return
Ikone
Opis
Izberite , da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže
sporočilo.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja.
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitev.
Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni.
――Če je nadzor OSD zaklenjen, lahko prilagajate možnosti Brightness in Contrast. PIP/PBP je na voljo.
Eye Saver Mode je na voljo. Information si lahko ogledate.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Pri konfiguraciji nastavitev funkcije PIP/PBP morate pritisniti gumb.
Izbere
, kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.
――Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni.
11
Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko
uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.
Gumb JOG
Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR
Zamenjava vira
Prejšnji
Držite PRITISK(ENTER) 2 sekundi
Izklopljeno napajanje
Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.
Gumb JOG
Dejanje
NAVZGOR/NAVZDOL
Pomik možnosti
Izhod iz glavnega menija.
LEVO
Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti.
Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO
PRITISK(ENTER)
Pomik v naslednjo globino.
Vrednost se poveča na drsniku.
Pomik v naslednjo globino.
Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.
12
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness, Contrast
in Eye Saver Mode
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnosti Brightness, Contrast in Eye Saver Mode prilagodite s
premikanjem gumba JOG navzgor ali navzdol.
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnost Volume prilagodite s premikanjem gumba JOG v levo
ali desno.
50
Volume
Mute
Contrast
Off
Eye Saver Mode
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Brightness
――Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi slušalk ali
zvočnikov v izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan. Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite
na vsaj 20 % in jo nadzirajte s kontrolnikom za glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.
――Kaj je »Auto Mute«?
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Eye Saver Mode
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega signala,
kar je običajno povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.
Brightness
――Če želite vklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume in z gumbom JOG središče
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast.
MAGIC
premaknite navzdol. Če želite izklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume, nato
pa povečajte ali zmanjšajte možnost Volume.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Contrast
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način PBP).
13
Zadnja stran
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
1
2
Vrata
Opis
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata POWER IN na hrbtni strani
izdelka.
Vrata
Opis
Povežite z napravo USB.
1
2
Tovrstna vrata so omogočena, ko je računalnik z vrati
povezan s
kablom USB od vrste C do vrste A ali s kablom USB vrste C.
Povežite z napravo USB.
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
Ta vrata so omogočena, ko je računalnik z vrati
povezan s kablom USB
od vrste C do vrste A ali s kablom USB vrste C. Povezava USB 3.0 je podprta
povezan s kablom USB od vrste C do
samo, ko je računalnik z vrati
vrste A.
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke.
Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom USB vrste C. Združljivo s
kablom USB različica 3.0 ali starejše različice.
14
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
Pozor
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Zgrabite levo in desno stran monitorja ter prilagodite nagib.
•• Nastavite lahko višino in nagib monitorja.
Če zaslon ni raven, ko nastavite naklon in višino izdelka, napravite naslednje.
•• Primite zgornji rob monitorja na sredini in previdno prilagodite višino.
•• Pri nastavljanju višine stojala boste morda slišali hrup. Ta hrup nastane zaradi drsanja krogle
v notranjosti stojala med nastavljanjem višine. Ta hrup je običajen in ne pomeni, da je izdelek
okvarjen.
-2˚
+2˚
•• Držite okvir na obeh stranskih robovih in prilagajajte kot monitorja, dokler zaslon ni raven. (Pazite,
da ne držite neposredno zaslona LCD.)
•• Kot monitorja lahko prilagodite od –2° do +2°.
15
Ključavnica proti kraji
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte
navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
•• Ne pritiskajte neposredno na zaslon.
•• Med premikanjem monitorja ne držite
zaslona.
•• Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da
ga držite samo za stojalo.
1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
•• Med premikanjem držite spodnja vogala ali
robova monitorja.
••
4 Zaklenite napravo za zaklepanje.
‒‒ Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
‒‒ Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
‒‒ Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
16
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala
――Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
1
2
A
•• Opombe
‒‒ Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.
‒‒ Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko
razlikuje glede na specifikacije.
‒‒ Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.
‒‒ Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.
‒‒ Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti
vsaj 10 cm od stene.
‒‒ Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je skladen z državnimi standardi.
3
4
‒‒ Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
Enota: mm
Ime modela
C34H890WJ*
Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
Stenski nosilec (možnost)
Luknje za vijake po
standardu VESA (A * B) v
milimetrih
100,0 x 100,0
Običajni vijak
Količina
4,0 mm Φ, 0,7 navoj * 10,0 mm dolžina 4 EA
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za
pritrditev na steno ali namiznega stojala.
17
Namestitev
Namestitev stojala
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
1
Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri,
prikazani na sliki.
2
Preverite, ali je priključek za stojalo trdno
nameščen.
3
Vrat stojala zaslona postavite na napravo glede na
položaje pritrdilnih elementov.
4
Sestavljanje stojala je končano.
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala,
tako da je popolnoma pritrjen.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
18
Odstranjevanje stojala
――Preden stojalo odstranite z monitorja, ga z navzdol obrnjenim zaslonom postavite na ravno in stabilno površino.
: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
1
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena
v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek,
kot je prikazano na sliki.
2
Potisnite tipko navzgor in jo pridržite. Vrat stojala
zaslona zavrtite za 10° v nasprotni smeri urnega
kazalca.
3
Ko vrat stojala zavrtite za 10°, ga dvignite, da ga
odpnete z naprave.
4
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga
odstranite.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
5
- Pozor
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga
povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
19
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred namestitvijo monitorja preberite
spodnje informacije.
1 Preverite obliki na obeh koncih kabla, ki je priložen monitorju, ter preverite oblike in položaje
ustreznih vrat monitorja in zunanjih naprav.
2 Preden priključite signalne kable, iz vtičnice odklopite napajalne kable za monitor in zunanje
naprave, da preprečite poškodbo naprave zaradi kratkega stika ali premočnega toka.
3 Ko priključite vse signalne kable, v vtičnico priključite napajalne kable za monitor in zunanje
naprave.
Priključitev in uporaba računalnika
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
Priključitev s kablom HDMI
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
4 Pred uporabo nameščenega monitorja preberite uporabniški priročnik, da spoznate funkcije
monitorja, varnostne ukrepe in pravilno uporabo.
HDMI IN
――Pri povezovanju s kablom HDMI uporabite kabel, ki je bil priložen komponentam monitorja. Če ne uporabite
kabla HDMI, ki ga je priložil Samsung, je kakovost slike lahko slabša.
20
Povezovanje s kablom USB vrste C
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
Povezava s kablom DP
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
――Priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 1,5 m. Uporaba kabla, daljšega od 1,5 m, lahko vpliva na
Glede na specifikacije funkcije USB Power Delivery 2.0 lahko naš izdelek polni vaš prenosnik, ko je z
našim izdelkom povezan s kablom USB vrste C.
――Največja podprta moč polnjenja je 65 W. Hitrost polnjenja se lahko razlikuje, odvisno od prenosnika, ki je
kakovost slike.
Povezava slušalk
povezan z izdelkom.
――Ker je na tržišču precej različnih prenosnikov z vrati USB vrste C, ne moremo jamčiti, da bo naš izdelek
lahko polnil vse vrste prenosnikov z vrati USB vrste C.
――Preverite, ali uporabljate kabel USB vrste C, ki ustreza specifikacijam funkcije USB PD. V nasprotnem
primeru se lahko naprave poškodujejo. Priporočamo uporabo kabla znamke Samsung.
21
Povezava izdelka z računalnikom kot
zvezdišče USB
Povezava računalnika z izdelkom
――Če izdelek priključite v računalnik s kablom USB vrste C, lahko deluje kot zvezdišče. Tako lahko priključite
Uporaba izdelka kot zvezdišče USB
Če monitor uporabljate kot zvezdišče, priključite na monitor različne naprave hkrati, ki so vir signala, in
jih uporabljajte z njim.
Računalnika ni mogoče priključiti na več naprav hkrati, ki so vir signala, saj ima računalnik omejeno
število vhodnih/izhodnih vrat. Zvezdišče na monitorju poveča vašo storilnost, saj vam omogoča, da na
vrata USB na monitorju priključite več naprav hkrati, ki so vir signala, ne da bi jih morali priključiti na
računalnik.
vhodno napravo neposredno v izdelek in jo upravljate v izdelku – priklop v računalnik ni potreben.
Če želite izdelek uporabljati kot zvezdišče USB, ga priključite v računalnik s kablom USB vrste C.
Če je na računalnik priključenih več naprav, lahko zaradi kablov okoli računalnika nastane prava
zmešnjava. Te nevšečnosti rešite tako, da naprave priključite neposredno na monitor.
Priključite mobilno napravo, na primer predvajalnik MP3 ali pametni telefon, v izdelek, ki je ta
priključen v računalnik. Tako boste lahko upravljali napravo iz računalnika ali napolnili baterijo v
napravi.
22
――Naprava USB in računalnik vplivata na hitrost branja/zapisovanja.
――Izdelek ne podpira predvajanja predstavnostne vsebine. Če želite predvajati datoteko v napravi USB,
Povezava napajanja
izdelek kot zvezdišče povežite z računalnikom in datoteko predvajajte v računalniku.
――Če pri povezavi USB naletite na težave zaradi operacijskega sistema, programov ali programske opreme, se
obrnite na ustrezne ponudnike.
――Ker so na tržišču različne naprave USB, ne moremo jamčiti, da so naši izdelki združljivi z vsemi napravami
USB.
――Če zunanji trdi disk za shranjevanje potrebuje zunanje napajanje, ga priključite na vir napajanja.
POWER IN
――Baterijo lahko polnite v načinu za varčevanje z energijo, ni pa je mogoče polniti, ko je izdelek izklopljen.
――Polnjenje naprave USB ni mogoče, če je napajalni kabel izključen iz električne vtičnice.
――Napravo USB morate kupiti posebej.
Za uporabo izdelka priključite napajalni kabel na napajalno vtičnico in vrata POWER IN na izdelku.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
23
Urejanje priključenih kablov
1
Nagnite zaslon, kot je prikazano na sliki.
5
Zaprite LEVI POKROV NA VRATU STOJALA.
2
Kable povežite z ustreznimi vrati.
3
Zaprite SPODNJI POKROV NA HRBTNI STRANI.
4
Odprite LEVI POKROV NA VRATU STOJALA in
zavrtite odprti del na dnu.
6
Razporedite zunanje kable.
- Pozor
24
Pravilna postavitev monitorja
Namestitev gonilnikov
――Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
――Če želite namestiti najnovejšo različico gonilnika za izdelek, ga prenesite s spletnega mesta podjetja
Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne
ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
Pravilna drža pri uporabi monitorja:
•• Poravnajte hrbet.
――Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če
monitor izklopite in ga znova vklopite.
――Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
•• Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol.
•• Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
•• Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•• Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
•• Držite komolce pod pravim kotom.
•• Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže
od srca.
•• Izvajajte vaje za oči ali pogosto mežikajte, tako bo utrujenost oči popustila.
25
Poglavje 04
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
V načinu PC
•• Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
•• Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
SAMSUNG MAGIC Bright
•• Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
•• Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
•• High-Brightness: Kar največje povečanje svetlosti zaslona.
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.
――Ko je omogočena možnost Smart ECO Saving, meni ni na voljo.
V načinu AV
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP/USB Type-C-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima
SAMSUNG
Bright štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so
funkcija MAGIC
prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko Custom,
ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
•• Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
•• Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
•• Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost
oči.
•• Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
26
Brightness
Color
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Prilagodite barve na zaslonu.
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Smart ECO Saving, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
MAGIC
MAGIC
•• Red: Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
Contrast
•• Green: Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.
•• Blue: Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način PBP).
•• Color Tone: Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu.
‒‒ Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.
‒‒ Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.
‒‒ Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.
‒‒ Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Prilagodite barvni odtenek.
――Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP/USB Type-C in je možnost PC/AV Mode nastavljena
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.
MAGIC
na AV, lahko za možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali
Custom).
•• Gamma: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
27
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po
nižjih ravneh modre svetlobe. Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre
svetlobe z vrednostjo približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna
za sprostitev oči. Istočasno je raven modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza
standardom »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
HDMI Black Level
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način.
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level.
To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo
PlayStation™ ali Xbox™.
V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
――Ko je omogočena možnost Smart ECO Saving, meni ni na voljo.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
•• Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
•• Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
――Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
――Funkcija HDMI Black Level je vklopljena samo pri določeni ločljivosti AV, denimo 720P in 1080P.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način Game
Mode izklopi (preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).
――Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.
――Kadar ne predvajate videa ali igrate igre, uporabljajte način Standard.
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način PIP).
/
/
28
Picture Size
Screen Adjustment
Spremeni velikost slike.
――Ta meni je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Screen Fit v načinu AV.
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
――Ta možnost ni na voljo, ko je omogočena funkcija FreeSync.
(način PBP).
Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže,
izberite Screen Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
V načinu PC
Konfiguracija možnosti H-Position & V-Position
•• Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
•• Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
V načinu AV
•• 4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
•• 16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.
•• 21:9: Prikaz slike v razmerju 21:9.
•• Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP/USB Type-C.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP/USB Type-C-ja in je možnost PC/AV
Mode nastavljena na AV.
29
Poglavje 05
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
PIP/PBP Mode
――Način PIP/PBP je združljiv s sistemi Windows 7, Windows 8 in Windows 10.
――Funkcija PIP/PBP ni na voljo pri uporabi grafičnih kartic z določenimi specifikacijami. Če je v načinu PIP/
PBP zaslon prazen, ko je izbrana optimalna ločljivost, pojdite na možnost računalnika Nadzorna plošča →
Zaslon → Ločljivost zaslona in kliknite Zaznaj. (Navodila veljajo za Windows 7.) Če je zaslon prazen, ko je
ločljivost nastavljena na optimalno ločljivost, jo spremenite v 1280 x 1024.
――Zaslon lahko kratko utripne ali se vklopi z zakasnitvijo, ko omogočite ali onemogočite funkcijo PIP/PBP ali
Omogočite ali onemogočite funkcijo PIP/PBP Mode.
spremenite velikost zaslona, ko je funkcija PIP/PBP vklopljena.
Običajno se to zgodi, če sta računalnik in monitor povezana z dvema ali več vhodnimi viri. To ni povezano z
učinkovitostjo delovanja monitorja.
Funkcija PIP (slika v sliki) razdeli zaslon na dva dela. Ena vhodna naprava je prikazana na glavnem
zaslonu, hkrati pa je druga vhodna naprava prikazana v vstavljenem oknu.
Največkrat je vzrok za težave zamujanje video signalov pri prenosu v monitor, kar je odvisno od
učinkovitosti delovanja grafične kartice.
S funkcijo PBP (Slika polega slike) razdelite zaslon na polovici in istočasno prikažete izhod dveh
različnih vhodnih naprav na levi in desni polovici zaslona.
――Za največjo kakovost slike priporočamo uporabo grafične kartice, ki podpira ločljivost WQHD+ (3440 x
1440).
――Med uporabo načina PIP/PBP samodejno preklapljanje na optimalno ločljivost in frekvenco ni na voljo
zaradi skladnosti z grafično kartico in sistemom Windows. Možnost PIP/PBP Mode nastavite na Off. Ali pa
znova zaženite monitor in nato z vmesnikom Windows nastavite optimalno ločljivost.
30
Size
Sound Source
Izberite velikost in razmerje slike podzaslona.
Nastavite, za kateri zaslon želite poslušati zvok.
••
: izberite sliko ikone, če želite način PBP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za levo in
desno stran zaslona 1720 x 1440 (širina x višina).
••
: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon
720 x 480 (širina x višina).
••
: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon
1280 x 720 (širina x višina).
••
: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon
1720 x 720 (širina x višina).
Način PIP
/
Način PBP
/
Position
Med razpoložljivimi možnostmi izberite položaj podzaslona.
••
/
/
/
――Ni na voljo, ko je izbran način PBP.
――Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
31
Source
Picture Size
Izberite vir za vsak zaslon.
Način PIP (na voljo v načinu PIP (Size
/
/
Način PIP (na voljo v načinu PIP (Size
))
/
/
))
Izberite velikost slike za podzaslon.
――Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
――Trenutnega vhodnega vira ne morete izbrati, lahko pa izberete druga dva vhodna vira.
V načinu PC
――Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
•• Auto: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
――Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono
•• Wide: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega
zaslona.
, nato pa
pritisnite gumb JOG. Glavni zaslon bo preklapljal v zaporedju HDMI → DisplayPort → USB Type-C.
Način PBP (na voljo v načinu PBP (Size
V načinu AV
))
•• 4:3: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
――Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
•• 16:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
――Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
•• 21:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 21 : 9.
――Postopka ni mogoče izvesti, če je vhodni signal za levi in desni zaslon enak.
――Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono
pritisnite gumb JOG. Prikaže se enak meni za nastavitev vira PBP.
, nato pa
•• Screen Fit: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP/USB Type-C.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP/USB Type-C-ja in je možnost PC/AV
Mode nastavljena na AV.
32
Način PBP (na voljo v načinu PBP (Size
))
Contrast
Za vsakega od razdeljenih zaslonov nastavite Picture Size.
V načinu PC
•• Auto: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
•• Wide: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega
zaslona.
V načinu AV
•• 4:3: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
Način PIP (na voljo v načinu PIP (Size
/
/
))
Prilagodite raven kontrasta za podzaslon.
Način PBP (na voljo v načinu PBP (Size
))
Prilagodite raven kontrasta za vsak zaslon.
•• 16:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
•• 21:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 21 : 9.
•• Screen Fit: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP/USB Type-C.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP/USB Type-C-ja in je možnost PC/AV
Mode nastavljena na AV.
33
Poglavje 06
Prilagajanje nastavitev za OSD (prikaz na zaslonu)
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
Position
Prilagodite položaj menija.
Transparency
Language
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
――Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
34
Poglavje 07
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
DisplayPort Ver.
Izberite različico vrat DisplayPort.
――Nepravilne nastavitve lahko povzročijo prazen zaslon. Če pride do tega, preverite tehnične podatke
naprave.
――Če je monitor v načinu HDMI/DisplayPort/USB Type-C in na zaslonu vidite napis Check Signal Cable ali pa
se vklopi način varčevanja z energijo, pritisnite gumb JOG, da se prikaže zaslon s funkcijskimi tipkami, nato
pa izberite ikono
. Izberete lahko 1.1 ali 1.2↑.
HDMI Mode
Izberite način HDMI, ki ga želite uporabljati.
――Podprti naprava in ločljivost se lahko razlikujeta, odvisno od različice.
――Če različico spremenite, lahko zaslon utripa.
――Če način HDMI Mode nastavite na različico 1.4, zaradi omejitve pasovne širine protokola HDMI 1.4 nekatere
visoke ločljivosti morda ne bodo podprte.
――Če nastavitev ni ustrezna, se lahko pojavi prazen zaslon. V tem primeru preverite tehnične podatke o
napravi.
――Način HDMI Mode nastavite na različico 1.4, če z izdelkom povezani predvajalnik DVD ne oddaja zvoka.
35
FreeSync
Na seznamu Grafične kartice so navedeni modeli, ki podpirajo funkcijo
FreeSync
Tehnologija FreeSync je rešitev, ki brez običajnih zamikov in zakasnitev odpravi t. i. »trganje slike«
(screen tearing).
Ta funkcija odpravi t. i. »trganje slike« (screen tearing) in zamike med igranjem iger. Izboljšajte igralno
izkušnjo.
•• Off: Onemogočite FreeSync.
•• Standard Engine: Omogočite osnovne možnosti funkcije FreeSync za grafično kartico AMD.
•• Ultimate Engine: Omogočite funkcijo FreeSync z višjo hitrostjo sličic v sekundi. V tem načinu je
zmanjšano t. i. »trganje slike« (neobičajna sinhronizacija med zaslonom in vsebino). Opomba: Med
igranjem igre lahko zaslon utripa.
Ko omogočite funkcijo FreeSync, uporabite najvišjo hitrost osveževanja zaslona za optimalen učinek
funkcije FreeSync.
Navodila za nastavitev hitrosti osveževanja najdete v razdelku Vprašanja in odgovori
spremenim frekvenco?
Kako
――Med uporabo funkcije FreeSync uporabljajte kabel HDMI/DP proizvajalca monitorja.
――Ta funkcija ni na voljo za vrata USB vrste C.
Če med igranjem igre uporabljate funkcijo FreeSync, se lahko pojavi naslednje:
•• Zaslon lahko utripa, odvisno od vrste grafične kartice, nastavitev igre ali predvajanega videa.
Poskusite naslednje: Zmanjšajte vrednosti nastavitev igre, spremenite trenutni način FreeSync v
Standard Engine ali obiščite spletno mesto podjetja AMD, da preverite različico gonilnika grafične
kartice in ga posodobite z najnovejšo.
Funkcijo FreeSync je mogoče uporabljati samo z določenimi modeli grafičnih kartic AMD. Podprte
grafične kartice najdete na tem seznamu:
Namestiti morate najnovejše uradne grafične gonilnike podjetja AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync.
――Če si želite ogledati še druge modele grafičnih kartic AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync, obiščite uradno
spletno mesto podjetja AMD.
――Če uporabljate grafično kartico drugega proizvajalca, izberite možnost FreeSync Off.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Ne vključuje modelov 370 ••
/ 370X)
••
•• AMD Radeon R9 Fury X
••
•• AMD Radeon R7 360
••
•• AMD Radeon R9 295X2
••
•• AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260
AMD Radeon RX 400 Series
Kako omogočite funkcijo FreeSync?
1 V meniju na zaslonu nastavite funkcijo FreeSync na možnost Standard Engine ali Ultimate Engine.
2 Omogočite funkcijo FreeSync v meniju AMD Radeon Settings:
Klik z desno miškino tipko
AMD Radeon Settings
Display
Funkcija »AMD FreeSync« mora biti nastavljena na možnost »Vklopljeno«. Preklopite na možnost
»Vklopljeno«, če še ni omogočena.
•• Med uporabo funkcije FreeSync lahko zaslon utripa zaradi različnih izhodnih frekvenc grafične
kartice.
•• Hitrost odzivanja lahko med igranjem niha, odvisno od ločljivosti. Višja ločljivost običajno upočasni
hitrost odzivanja.
•• Kakovost zvoka monitorja se lahko poslabša.
――Če med uporabo funkcije naletite na kakršne koli težave, pokličite center za podporo Samsung.
36
37
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Funkcija Eco Saving Plus zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča
monitorja.
Možnost PC/AV Mode nastavite na AV. Slika bo povečana.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
•• Off: izklopite funkcijo Eco Saving Plus.
•• Auto: Poraba energije se bo samodejno zmanjšala za približno 10 % glede na trenutno nastavitev.
Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.
•• Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".
•• Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".
――Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s širokim zaslonom, ki podpirajo razmerja 16 : 9, 16 : 10 in 21 : 9.
――Če je monitor v načinu HDMI/DisplayPort/USB Type-C in na zaslonu vidite napis Check Signal Cable ali pa
se vklopi način varčevanja z energijo, pritisnite gumb JOG, da se prikaže zaslon s funkcijskimi tipkami, nato
pa izberite ikono
. Izberete lahko PC ali AV.
(Zmanjšanje porabe energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
•• Low: Poraba energije se bo zmanjšala za 25% glede na privzeto nastavitev.
•• High: Poraba energije se bo zmanjšala za 50% glede na privzeto nastavitev.
Off Timer
Off Timer: Vklopite način Off Timer.
Turn Off After: Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Ta izdelek se bo samodejno
izklopil po nastavljenem številu ur.
――Ta možnost je na voljo samo, če je Off Timer nastavljen na On.
――Za izdelke za trg v nekaterih regijah je Off Timer nastavljen tako, da se samodejno aktivira 4 ure po vklopu
izdelka. To se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če ne želite uporabljati časovnika,
odprite
System in za funkcijo Off Timer izberite Off.
38
Source Detection
Information
Izberite možnost Auto ali Manual kot način prepoznavanja vhodnega signala.
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove le enkrat,
ko pritisnete gumb.
Power LED On
Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu
izdelka.
•• Working: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
•• Stand-by: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
39
Poglavje 08
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
Možnost Easy Setting Box omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Če želite namestiti najnovejšo različico programa Easy Setting Box, ga prenesite s spletnega mesta
podjetja Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
――Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
Strojna oprema
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vsaj 32 MB pomnilnika
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega
diska
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikona programa Easy Setting Box se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in
specifikacij izdelka.
――Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi
Na namestitev programa Easy Setting Box lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
40
Poglavje 09
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
――Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju.
Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izključite kabel iz monitorja.
3 Vklopi izdelek.
4 Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona
prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da
prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
――Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje Tabela standardnih signalov), se za kratek čas
prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
――Prikazana ločljivost se lahko razlikuje, odvisno od nastavitev računalniškega sistema in kablov.
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
41
Prikaže se Not Optimum Mode.
Slika predvajanega videa je nejasna.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Predvajanje velikih video datotek z visoko ločljivostjo lahko povzroči nejasno sliko. Do tega lahko
pride, ker video predvajalnik ni optimiziran za delovanje z računalnikom.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja,
pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (str.45).
Poskusite datoteko predvajati v drugem video predvajalniku.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Težave z zvokom
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Ni zvoka.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Preverite glasnost.
Zaslon je nestabilen in migeta. Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Glasnost je prenizka.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov
standardnega signala (str.45) v tem priročniku in z menijem Information izdelka.
Prilagodite glasnost.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Zvoka ni mogoče slišati, če je kabel HDMI-DVI uporabljen za povezavo z vhodno napravo.
Napravo povežite s kablom HDMI, DP ali USB Type-C.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Težave z vhodno napravo
Bela barva ni videti bela.
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
――Na ohišju izdelka se lahko vidijo lučke LED, odvisno od vidnega kota uporabnika. Svetloba ljudem ni
škodljiva ter nima vpliva na funkcije in učinkovitost delovanja izdelka. Izdelek je varen za uporabo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Besedilo je zamegljeno.
Če uporabljate operacijski sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ali Windows
Pisave
Prilagajanje besedila ClearType in spremenite Vklopi
10): Pojdite na Nadzorno ploščo
tehnologijo ClearType.
42
Vprašanja & odgovori
――Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
Kako spremenim frekvenco?
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve → Dodatno → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows ME/2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve → Dodatno → Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
•• Windows Vista: Pojdite na Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Nastavitve zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite
vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona → Lastnosti grafične kartice → Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v razdelku Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in nastavite ločljivost.
•• Windows ME/2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve in nastavite ločljivost.
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Pomaknite se na: Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Videz in teme → Prikaz → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows ME/2000: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Prikaz → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije
ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Prilagajanje → Zaklenjen zaslon → Nastavitve časa za izklop zaslona → Poraba energije & spanje ali v nastavitvah BIOS-a v
računalniku.
43
Poglavje 10
Specifikacije
Splošno
Ime modela
C34H890WJ*
Velikost
Razred 34 (34,0 palca / 86,4 cm)
Območje prikaza
797,22 mm (V) x 333,72 mm (N)
Razmik med slikovnimi pikami 0,23175 mm (V) x 0,23175 mm (N)
Najhitrejša točkovna ura
550 MHz
Napajanje
AC 100–240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Priključki za signale
HDMI, DP, USB Type-C
Obratovalni pogoji
Delovanje
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and
Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Naprava je digitalni aparat razreda B.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
44
Tabela standardnih signalov
Sinhronizacija
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
30–152 kHz
Navpična frekvenca
50–100 Hz
Optimalna ločljivost
3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI)
3440 x 1440 @ 60 Hz (DisplayPort, USB Type-C)
Največja ločljivost
3440 x 1440 @ 100 Hz
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda
prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
45
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3440 x 1440
73,681
49,987
265,250
+/-
VESA, 3440 x 1440
88,819
59,973
319,750
+/-
VESA, 3440 x 1440
150,972
99,982
543,500
+/-
――Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.
――Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete
tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Nekatere ločljivosti, navedene v zgornji razpredelnici, morda niso na voljo, odvisno od specifikacij grafične kartice.
46
Poglavje 11
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
•• Zunanji udarec ali padec.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
Drugo
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
47
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
48
Download PDF