Samsung | 971P | Samsung 971P Navodila za uporabo

SyncMaster 971P
Namestitev gonilnika
Namestitev programa
Simboli
Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali
škode na napravi
Prepovedano
Obvezno preberite in dobro razumite
Ne ločevati
Izvlecite vtikač iz vtičnice
Ne se dotikati
Ozemljitev za preprečitev električnega šoka
Napajanje
Nastavite računalnik na DPMS-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali. Če
uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.
Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač,
z
to lahko povzroči električni šok ali požar.
Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z
mokrimi rokami,
z
to lahko povzroči električni šok ali požar.
Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač,
z
neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar.
Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.
z
Slab priklop lahko zaneti požar.
Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov
na njiju,
z
to lahko povzroči električni šok ali požar.
Ne povezujte skupaj več priključnih kablov ali vtikačev,
z
to lahko povzroči požar.
Med uporabo monitorja ne izključujte napajalnega kabla.
z
Ločitev lahko povzroči napetostni udar in poškoduje monitor.
Če je priključek ali vtikač prašen, ne uporabljajte napajalnega kabla.
z
z
Namestitev
Če je priključek ali vtikač napajalnega kabla prašen, ga očistite s suho
krpo.
Uporaba napajalnega kabla s prašnim vtikačem ali priključkom lahko
povzroči električni šok ali požar.
Ker ima lahko izdelek, nameščen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno
zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemične
raztopine, lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam,
prevlažne lokacije in lokacije, kakršna so letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno daljša obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s
kakovostjo, se pred namestitvijo posvetujete s servisnim inženirjem.
Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino
prahu,
z
v nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj
monitorja.
Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,
z
lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.
Podstavek monitorja namestite v omarico ali na polico tako, da konec
podstavka ne štrli čez rob.
z
Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih
poškodb.
Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.
z
Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in
poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.
Izdelka ne postavljajte na tla.
z
Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.
Vnetljivih predmetov, kot so sveče, insekticidi ali cigareti, izdelku ne
približujte.
z
V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.
Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.
z
Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.
Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižni polici, v omari, itd.
z
Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.
Pazljivo odložite monitor,
z
lahko se namreč poškoduje ali razbije.
Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,
z
lahko se poškoduje TFT-LCD površina.
Ne uporabljate monitorja brez podstavka
z
z
lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije,
če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka ,
zagotovite potrebno ventilacijo
Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več
kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.
z
Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature
izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše
delovanje.
Plastično embalažo (vrečko) hranite izven dosega otrok.
z
Če se otroci igrajo s plastično embalažo (vrečko), lahko pride do
zadušitve.
Čiščenje
Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo
Ne nanašajte detergent direktno na monitor
z
To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar.
Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom
Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s
suho krpo
z
Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar
Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.
z
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho
krpo.
z
Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen,
alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.
Pokličite servis ali službo za uporabnike za čiščenje notranjosti enkrat
letno
z
Ohranjajte čisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti
čez nekaj časa lahko povzroči okvare ali požar.
Ostalo
Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).
z
z
to lahko povzroči električni šok ali požar,
prepustite servis pooblaščenim serviserjem
Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali
zavohate čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite
pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja.
z
to lahko povzroči električni šok ali požar.
Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne
namestite ga v vozilo.
z
z
to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar,
ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil
izpostavljen dežju ali snegu
Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in
izvlecite kabel iz vtičnice pokličite pooblaščeni servis .
z
monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,
Izvlecite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj
časa ne uporabljate
z
lahko pride do električnega šoka ali požara
Ne poskušajte premakniti monitorja tako, da vlečete samo žico ali
signalni kabel.
z
to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico
poškodovanega kabla.
Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vlečete samo za priključni
ali signalni kabel
z
to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico
poškodovanega kabla.
Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja
z
slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.
Ne odlagajte težkih predmetov na monitor
z
z
to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Če v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na
servisni center.
Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.
z
to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov
z
le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko
V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih
predmetov, kot so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov,
kot so papir in vžigalice.
z
To lahko povzroči električni šok. Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda,
ga takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se
obrnite na servisni center.
Če dalj časa gledate določen ekran lahko postane slika nejasna
z
prestavite na način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec
zaslona (screen saver), ko dalj čas ne uporabljate računalnika.
Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu
z
neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.
19" inčev (48 cm) - 1280 X 1024
Bodite pozorni, da napajalnik ne pride v stik z vodo in se ne zmoči.
z
z
z
To lahko povzroči napako v delovanju, električni udar ali požar.
Napajalnika ne uporabljajte blizu vode ali na prostem, še posebej, če
dežuje ali sneži.
Bodite pozorni, da se napajalnik ne zmoči, medtem ko z vodo čistite tla.
Napajalniki ne smejo biti blizu skupaj.
z
V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
Napajalnik ne sme biti blizu vira toplote.
z
V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
Pred uporabo z napajalnika odstranite plastično vrečko.
z
V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
Napajalnik čuvajte v dobro prezračevanem prostoru.
Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko
povzroči poškodovanje vida.
Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči..
Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je
podvrženo tresljajem.
z
Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih
poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko
skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.
Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel.
Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave
izklopljeni predno premikate monitor.
z
to lahko povzroči okvari ali električni šok.
Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj
lahko poškodovali.
z
Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.
Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.
z
V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna
plast povzročita oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega
udara ali požara.
Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrač oz. karkoli otrokom
vabljivega.
z
Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrače.
Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.
Pravilen položaj sedenja med uporabo monitorja
z
z
z
z
z
z
Imejte redne 10-minutne premore, da preprečite utrujenost oči.
Monitor namestite tako, da so vaše oči malo višje od zaslona.
Kot LCD-zaslona prilagodite tako, da je zaslon obrnjen navzdol.
LCD-monitor prilagodite tako, da je stopnja odseva svetlobe
minimalna ter da vam najbolje ustreza.
Roke držite vzporedno s tlemi ter jih nalahno položite na
tipkovnico.
Monitor ali stol namestite tako, da so vaše oči malo višje od
zaslona.
Seznam funkcij
z
Magic Contrast: Omogoča visok barvni kontrast z razmerjem 1500:1.
z
Magic Speed: S hitro odzivno hitrostjo 6 ms zagotavlja čist zaslon brez zakasnelih slik.
z
Magic Stand: Po višini nastavljivo stojalo (do 60 mm) zagotavlja izredno nastavljivost.
z
Magic Rotation: Samodejno prilagodi zaslon, da ustreza kotu monitorja, ki ste ga
spremenili s funkcijo vrtenja.
Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem. Če katera
komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja..
Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.
Pakiranje
Monitor
Priročnik
Kratka navodila za
montažo
Navodila za uporabnike
Garancijski list
Pogonski sklop monitorja,
(Ni na voljo na vseh mestih)
Natural Color,
AutoRotation programom
Kabel
Kabel DVI do D-sub
Priključni kabel
Elektrčni napajalnik
DVI kabel
Drugo
Čistilna krpica
Za priključitev izdelka uporabljajte samo navedene kable, kot so kabli DVI/D-Sub in DVI. Za
nakup dodatnih kablov DVI/D-Sub ali DVI se obrnite na lokalnega prodajalca.
Sprednja stran
Customized
Key
[ ]
Gumbu Custom (Po meri) lahko po želji dodelite funkcijo. (Funkcionalnost
tipke po meri)
Način nastavitve : MagicTune → Izbirno → Custom Key →
MagicBright, MagicColor, Auto Setup, Source Select, Color Tone
1) MagicBright
MagicBright je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za
gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo
7 različni načini : Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie,
Dynamic Contrast. Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano
vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 7 nastavitev s
pritiskom gumba 'MagicBright'.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
2) MagicColor
MagicColor je nova tehnologija, ki jo je Samsung razvil izključno za
boljšo digitalno sliko in jasnejši prikaz naravne barve, ne da bi to
zmanjšalo kakovost slike.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
3) Auto Setup
Pritisnite ta gumb za samodejno nastavitev na dohodni signal Analog.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
4) Source Select
Vyberte videosignál. (Analógový/digitálny)
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
5) Color Tone
Spremenite lahko ton barve.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
ndikator
vključenosti/
Gumb za vklop
[ ]
Med normalnim delovanjem modra lučka sveti, ob spremembi vrednosti
nastavitve monitorja pa utripa.
S tem gumbom vklopite ali izklopite napajanje monitorja, spremenite vir
napajanja ali izvedete Auto Adjustment.
1) Vklop/Izklop
S pritiskom na gumb za vklop monitor vklopite ali izklopite.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
2) Vhodni vir
Ob pritisku na gumb za vklop se vhodni vir lahko spremeni na Analog
ali Digital, pri čemer modra lučka enkrat utripne.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
3) Samodejna nastavitev
Ob pritisku na gumb za vklop se funkcija Auto Adjustment vklopi, modra
lučka pa dvakrat utripne. (Samo Analog)
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
Gumbi na desni strani monitorja so občutljivi na dotik. S prsti se
rahlo dotaknite gumba.
Poglejte funkcijo Power opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če
želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali će ga dalj časa ne
boste uporabljali.
Zadnja stran
(Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela)
Ključavnica Kensington :
Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično
pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. (Napravo za zaklep
je treba kupiti posebej.)
Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se
obrnite na prodajalca.
DVI :
Pomocou kábla DVI/D-Sub pripojte konektor DVI vášho monitora k
počítaču.
DC 12V :
Pripojte napájanie k priamemu sieťovému napájaniu a potom ho
zapojte k príslušnému napájaciemu portu.
UP (Odhodna USB-vrata) :
Povežite vrata
kablom.
UP monitorja in USB-vrata računalnika z USB-
DOWN (Dohodna USB-vrata.) :
Povežite vrata
kablom.
z
z
DOWNUSB-monitorja in USB-naprave z USBZa uporabo
DOWN (dohodna vrata) morate na
osebni računalnik priklopiti
UP (kabel za
prenos podatkov).
Za povezavo vrat
UP monitorja in vrat USB
računalnika uporabite monitorju priložen USBkabel.
Poglejte Povezava monitorja za ostale detajle v zvezi z povezavo kablov.
Povezava monitorja
1.
Pripojte napájanie k priamemu sieťovému napájaniu a potom ho zapojte k príslušnému
napájaciemu portu.
2-1.
Uporabite D-SubI (analognega) priključek na video kartici.
Pomocou kábla DVI/D-Sub pripojte konektor DVI vášho monitora ku konektoru D-Sub na
počítači.
2-2.
Povezano z McIntosh
Priključite monitor na McIntosh računalnik s DVI do D-sub priključnim kablom.
2-3.
Pri starejših McIntosh modelih je potrebno za povezavo monitorja uporabiti poseben Mac
adapter.
3.
Vključite računalnik in monitor. Če je na monitorju slika, je namestitev končana.
Če monitor priključite pravilno z uporabo konektorja DVI, vendar je zaslon prazen ali je slika
nejasna, preverite, ali je status monitorja nastavljen na analogno. V tomto bude stlačte
tlačidlo Power (Napájanie) na prednej strane vášho monitora alebo tlačidlo Custom (Vlastné)
na ľavej strane, aby sa opätovne skontrolovali vstupné signály.
Otáčanie
Otáčanie
(Pri obračanju monitorja je kot prikazan na zaslonu.)
0°
90°
Keď otáčate obrazovku, uistite sa, že nakloníte monitor 45 až 65 stupňov tak, že sa nebude
dotýkať stola. Keď zakláňate obrazovku dozadu, nezakláňajte ju viac ako o 65 stupňov.
Namestitev vodilnega programa monitorja (avtomatska)
Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je
priložen monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od
enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega
operacijskega sistema.
Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih
z
internetnih strani :
http://www.samsung.com/ (za cel svet)
http://www.samsung.com/monitor (ZDA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Windows".
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).
4. Če vidite naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno
nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK". (Microsoft® Windows® XP operacijski sistem)
Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala
operacijskega sistema. Nahaja se na domači internetni strani
http://www.samsung.com/.
5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.
Namestitev vodilnega programa monitorja (ročna)
Windows XP | Windows 2000 | Windows NT | Linux
Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je
priložen monitorju. Namestitev gonilnikov se malenkostno razlikuje od enega do
drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega
sistema.
Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih
z
internetnih strani:
http://www.samsung.com/ (za cel svet)
http://www.samsung.com/monitor (ZDA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)
Microsoft® Windows® XP operacijski sistem
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" nato kliknite na ikono "Appearance and
Themes" (Prikaz in teme)
3. Kliknite ikono "Display" (prikaz) in nato izberite predlogo "Settings" (postavke) za njo pa
"Advanced.." (napredni).
4. Pritisnite gumb "Properties" (lastnosti) na predlogi "Monitor" ter izberite "Driver" (gonilnik).
5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) in izberite "Install from a list or.." (inštalirati s
popisa ali..) nato kliknite gumb "Next" (naprej).
6. Izberite "Don't search ,I will.." (Neišči, jaz bom..), nato kliknite "Next" (naprej) in na koncu
še "Have disk" (imam CD).
7. Kliknite gumb "Browse" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku
modelov . kliknite "Next" (naprej).
8. Če vidite naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno
nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK".
Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.
Nahaja se na domači internetni strani :
http://www.samsung.com/
9. Kliknite gumb "Close" (zapreti) in nato klikajte gumb "OK" (u redu).
10. S tem je namestitev zaključena.
Microsoft® Windows® 2000 operacijski sistem
Če se na monitorju prikaže sporočilo "Digital Signature Not Found" (ni najden
digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.
1. Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)
2. Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)
3. Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)
Namestitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pritisnite "Start" , "Setting" (namestitve), "Control Panel".
Z dvoklikom pritisnite na ikono "Display" (prikaz)
Izberite predlogo "Settings" (namestitve) in pritisnite "Advanced.." (napredni).
Izberite "Monitor".
Primer1:Če gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno
konfiguriran. Prosimo prekinite namestitev.
Primer2:Če je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in
nadaljujte z naslednjimi koraki.
Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) ter nato
kliknite gumb "Next" (naprej)
Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem
odgovarjajoči gonilnik). Za tem kliknite "Next" (narej) in nato "Have disk" (Imam disketo/CD).
Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).
Pritinite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)
Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet
"Next" (naprej)
Kliknite gumb "Finish" (končati ) in nato gumb "Close" (zapreti).
Če se prikaže okno s sporočilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti", kliknite
gumb "Da". Kliknite gumb "Dokončaj" in nato gumb "Zapri".
Microsoft® Windows® NT operacijski sistem
1. Kliknite Start, Settings(namestitve), Control Panel, in nato z dvoklikom ikono Display
(prikaz)
2. V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo
Settings (namestitve) in nato pritisnite All Display Modes(vsi načini prikaza).
3. Izberite želeni način (ločljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite OK(v redu).
4. Kliknite gumb Apply (Uporabi), če po kliku na Test (Testiraj) zaslon deluje normalno. Če
zaslon ne deluje dobro, uporabite drug način (način z nižjo ločljivostjo, manj barv ali nižjo
frekvenco).
Če ne najdete načina pod All Display Modes(vsi načini prikaza), izberite ločljivost in
vertikalno frekvenco z predprogramirani načini prikaza v navodilih za uporabnike.
Linux operacijski sistem
Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste končali datoteko X86Config.
Tretji prikaz je namestitev miške.
Namestite računalniško miško.
Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.
Namestite računalniško tipkovnico.
Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.
7. Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja (lahko jo direktno vnesete)
8. Namestite vertikalno frekvenco monitorja (lahko jo vnesete direktno)
9. Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev XWindow datoteke.
10. Končali ste z namestitvijo monitorja.
Končajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.
Natural Color Pro
Softwerski program Natural Color Pro
En novejših problemov pri uporabi računalnika je ta, da barva slike ispisane pisalnikom,
skeniranih ali snemanih z digitalno kamero ni enaka barvi prikazani na monitorju.
oftware Natural Color Pro je prava rešitev za ta problem. Razvila ga je firma Samsung
Electronics skupaj s korejskim inštitutom Electronics&Telecommunications Research Institute
(ETRI).
Ta program je dosegljiv samo za monitorje firme Samsung in omogoča, da je barva slike na
monitorju enaka barvam tiskanih ali skeniranih slik.
Za več pojasnil preberite Pomoč (F1) v softwerskem programu.
Namestitev programa Natural Color Pro
Vstavite Cd, ki je priložen Samsung monitorju v CD-ROM. Pojavil se bo inicialni zaslon
namestitve programa. Pritisnite na Natural Color Pro na inicialnem zaslonu za namestitev
programa Natural Color Pro.
Za ročno namestitev programa vstavite CD-ploščo, ki je priložena monitorju Samsung, v CDROM-pogon, kliknite gumb [Start] v OS Windows in izberite [Run...] (Zaženi…).
Vpišite: D:WcolorWengWsetup.exe in pritinite tipko <Enter>.
( Če CD, ki je vstavljen ni D:W vnesite odgovarjajoči disk).
Brisanje programa Natural Color Pro
Izberite "Setting" (Nastavitev)/"Control Panel" (Nadzorna plošča) v meniju "Start" in dvokliknite
"Add/Delete a program" (Dodaj/odstrani program).
Izberite Natural Color Pro na spisku in pritisnite Add/Delete (dodati/izbrisati).
Namestitev
1. Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.
2. Kliknite namestitveno datoteko programa AutoRotation.
3. Izberite jezik namestitve in kliknite "Naprej".
4. Ponovite postopke1), 2), 3) za preostale korake 2~5.
5. Izberite "Sprejmem pogoje licenčne pogodbe", če se strinjate s pogoji uporabe.
6. Izberite mapo, kamor želite namestiti AutoRotation.
7. Kliknite "Namesti".
8. Odpre se pogovorno okno "Stanje namestitve".
9. Kliknite "Dokončaj".
10. Ko bo namestitev končana, se bo na vašem namizju pojavila ikona programa MagicRotation, MagicTune™.
Dvokliknite ikono in tako zaženite program.
MagicTune™ execution icon may not appear depending on specification
of computer system or monitor.
If that happens, press F5 Key.
Težave pri namestitvi (MagicTune™)
Na namestitev orodja MagicTune™ lahko vplivajo dejavniki, kot so video kartica, matična plošča in
omrežno okolje.
Če ste med nameščanjem naleteli na težave, poglejte v odsek "Odpravljanje težav".
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
2000
XP Home Edition
XP Professional
Priporočamo uporabo MagicTune™ z Windows™ 2000 ali
novejšimi.
Strojna oprema
z
z
Vsaj 32 MB pomnilnika
Vsaj 25 MB prostora na trdem disku
* Če želite več informacij, obiščite spletno stran programa MagicTune™.
Teľave pri namestitvi (MagicRotation)
Na namestitev programa MagicRotation lahko vplivajo številni dejavniki, npr. grafična kartica, matična
plošča in omreľno okolje.
Če med namestitvijo naletite na teľave, si oglejte "Odpravljanje teľav".
Omejitve
1. Za pravilno delovanje programa MagicRotation mora biti nameščen ustrezen gonilnik za grafično
kartico.
Nameščena mora biti najnovejša različica gonilnika, ki je na voljo pri dobavitelju.
2. Če določene aplikacije, npr. Windows™ Media Player, Real Player itd., ne prikazujejo pravilno
filmskih datotek v usmerjenostih 90, 180 in 270, naredite naslednje:
{ Zaprite aplikacijo.
{ Izberite usmerjenost pogleda (90, 180, 270) za aplikacijo.
{ Ponovno zaľenite aplikacijo.
V večini primerov je s tem teľava odpravljena.
3. Uporabniške aplikacije, ki uporabljajo OpenGL in DirectDraw (3D risanje), ne delujejo skladno z
izbranim načinom usmerjenosti (90, 180, 270),
npr. 3D igre
4. Aplikacije, ki temeljijo na sistemu DOS, v celozaslonskem načinu ne bodo delovale skladno z
izbranim načinom usmerjenosti (90, 180, 270).
5. Sistemi Windows™ 98, ME, NT 4.0 ne podpirajo dvojnega načina.
6. MagicRotation ne zagotavlja podpore za 24 bitov na slikovno piko (bitna globina/barvna kakovost).
7. Priporočamo, da pred zamenjavo grafične kartice odstranite programsko opremo MagicRotation.
Sistemske zahteve
OS
z
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
NT 4.0
2000
XP Home Edition
XP Professional
Strojna oprema
z
z
128 MB pomnilnika ali več (priporočeno)
Vsaj 25 MB prostora na trdem disku
Servisni paketi
z
z
Priporočamo, da namestite najnovejši servisni paket.
Za Windows™ NT 4.0 priporočamo namestitev brskalnika Internet Explorer 5.0 (ali novejše različice)
s komponento Active Desktop.
* Za dodatne informacije obiščite spletno stran MagicRotation.
* Windows™ je registrirana blagovna znamka druľbe Microsoft Corporation, Inc.
Odstranitev
Program AutoRotation lahko odstranite samo z ukazom »Dodaj ali odstrani programe« v nadzorni plošči
programa Windows™.
Če želite odstraniti AutoRotation, naredite tole.
1. Pojdite v [Sistemsko vrstico] ' [Start] ' [Nastavitve] in v meniju izberite [Nadzorna plošča]. Če je
program nameščen v operacijskem sistemu Windows™ XP, v meniju [Start] kliknite [Nadzorna
plošča].
2. Na Nadzorni plošči kliknite "Dodaj ali odstrani programe".
3. V oknu "Dodaj ali odstrani programe" poiščite "AutoRotation". Kliknite ga, da ga označite.
4. Ponovite postopke1), 2), 3) za preostale korake 2~5.
5. Kliknite "Da", če želite začeti odstranjevanje.
6. Počakajte, da se pokaže okno "Odstranitev dokončana".
Obiščite spletno stran AutoRotation, če želite tehnično podporo za AutoRotation, če imate kakšno vprašanje
ali če želite nadgraditi svojo programsko opremo.
Pregled
|
Način OSD
|
Umerjanje barv
|
Odpravljanje težav
Pregled
Kaj je MagicTune™?
Učinkovitost monitorja je lahko odvisna od grafične kartice, osvetljenosti računalnika in drugih
dejavnikov okolja. Za najboljšo sliko na monitorju ga prilagodite s svojo lastno nastavitvijo. Žal se
pogosto izkaže, da je lahko ročno nastavljanje slike kar zahtevno opravilo. Za pravilno prilagajanje
(nastavljanje) potrebujete preprost program, ki postopno pridobi podatke, potrebne za najboljšo splošno
kakovost slike.
V večini primerov preprostega nastavljanja svetlosti ali kontrasta morate uporabiti večnivojske menije
zaslonskega prikazovalnika (OSD), ki jih ni lahko razumeti. Poleg tega nimate nobenih povratnih
informacij, ki bi vam pomagale pri pravilnem nastavljanju možnosti monitorja. MagicTune™ je
programsko orodje, ki vas s preprostimi navodili in vzorci ozadja vodi skozi postopek naravnavanja
posamezne možnosti monitorja.
Osnovna funkcionalnost
MagicTune™ je programsko orodje, ki omogoča prilagajanje monitorja in naravnavanje barv z uporabo
protokola DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) (Ukazni vmesnik za podatkovni kanal
zaslona). Vsako prilagajanje prikaza se nadzira prek programske opreme – tako nam ni treba uporabiti
monitorjevega zaslonskega prikazovalnika (OSD). MagicTune™ podpira operacijske sisteme
Windows™98SE, Me, 2000, XP Home in XP Professional.
Priporočamo uporabo MagicTune™ z Windows™ 2000 ali novejšimi.
MagicTune™ deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne vrstice, menija Start ali da z desno
miškino tipko kliknete na namizje. MagicTune™ omogoča hitro in natančno naravnavanje prikaza ter
vam daje možnost, da shranite in uporabite konfiguracije nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo.
Način OSD
Način OSD omogoča preprosto prilagajanje nastavitev monitorja, ne da bi vam bilo treba slediti vnaprej
določenim korakom. Izberete lahko poljubni element v meniju in ga zlahka nastavite.
Pregled
|
Način OSD
|
Umerjanje barv
|
Odpravljanje težav
MagicTune™ deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne
vrstice, menija Start ali da z desno miškino tipko kliknete na
namizje. MagicTune™ omogoča hitro in natančno naravnavanje
prikaza ter vam daje možnost, da shranite in uporabite konfiguracije
nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo.
z
Način OSD je v resnici lahko drugačen od navodil v
priročniku, ker je odvisen od specifikacij posameznega
z
z
monitorja.
Ko deluje Pivot, del programa MagicTune™ morda ne
deluje pravilno.
AutoRotation : AutoRotation se bo samodejno ustavil
na 90, 180 in 0 stopinj, ko boste monitor obračali.
Za zagon Rotation sledite spodnjim navodilom.
z Na osebni računalnik namestite programa Rotation in
MagicTune™ 3.6.
z Zaženite MagicTune™ 3.6
z Option (Možnost) -> Preference (Nastavitev) ->
Kliknite okence v meniju vrstice za omogočenje opravila.
z
z
Upravljalni način MagicTune™ se pri različnih
monitorjih razlikuje.
Dovoljeni kot obračanja monitorja je odvisen od
modela monitorja.
Način OSD
Način OSD olajša prilagajanje nastavitev na vseh monitorjih. Ko je ta način izbran, vam vsak jeziček
na vrhu nadzornega okna prikaže splošen opis elementov podmenija za prilagajanje. Ko so kartice
izbrane, vam posamezni jezički prikazujejo seznam vseh menijev. Če želite hitro prilagoditi nastavitve
monitorja, vam način OSD omogoča preprost in priročen dostop do vseh kartic in elementov
podmenijev.
Definicija gumbov
OK
Uveljavitev vseh sprememb in izhod iz programa MagicTune™.
Reset
Povrne vrednosti, ki so prikazane v dejavnem nadzornem oknu na
vrednosti, ki jih je priporočil proizvajalec.
Cancel
Izhod iz programa MagicTune™ brez uveljavljanja sprememb.
Če v nadzornem oknu niste spremenili ničesar, se ne bo ob kliku na gumb
»Cancel« zgodilo nič.
Definicija kartice Picture
Uporabniku omogoča prilagajanje nastavitev zaslona na želene vrednosti.
Brightness
Potemni ali posvetli celoten zaslon. Podrobne informacije na slikah v temnejših
področjih se lahko izgubijo, če svetlost ni nastavljena na ustrezno raven. Prilagodi
svetlost in tako dobite najboljše pogoje za ogled.
Contrast
Prilagodi razliko v svetlosti med svetlimi in temnimi področji zaslona. Določa jasnost
slik.
Resolution
Izpiše seznam ločljivosti prikaza, ki jih podpira program.
MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od
vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo 7 različni načini : Custom, Text,
Internet, Game, Sport in Movie, Dynamic Contrast. Vsak način ima lastno predhodno
konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 7 nastavitev s
pritiskom gumba 'MagicBright™'.
MagicBright™
1. Text (Besedilo): Za dokumentacijo in delo, ki vključuje veliko besedila.
2. Internet : srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana
slika in tekst.
3. Game : Za ogled filmov in iger.
4. Sport : Za ogled filmov, npr. športa.
5. Movie : Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.
6. Custom : čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi,
da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z
Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.
7. Dynamic Contrast : Dynamic Contrast se uporablja za samodejno zaznavanje
porazdelitve vhodnega slikovnega signala in za prilagoditev tej porazdelitvi,
tako da je ustvarjen optimalen kontrast.
Upravljalni način MagicBright se pri različnih monitorjih razlikuje.
Nekateri monitorji podpirajo le štiri načine.(Text, Internet, Entertain,
Custom)
Definicija kartice Color
Določa "toplino" ozadja monitorja ali barvo slike.
MagicColor in Gamma bo prikazano samo na monitorju, ki ti funkciji
podpira.
Spremenite lahko ton barve.
z
z
Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
Off
Color Tone
Način Color Tone se pri različnih monitorjih razlikuje. Nekateri monitorji
podpirajo le štiri načine.( Warm, Normal, Cool, Custom)
Color
Control
Prilagajanje barv slike monitorja.
Barve monitorja lahko spremenite po lastnem okusu.
z
R- G - B
Postopek, s katerim optimirate in vzdržujete izbrane barve.
Program MagicTune™ vam bo v veliko pomoč, če želite videti vse odrobnosti slik kar
Calibration
najbolj natančno - vključno s slikami s spleta in slikami, ki so nastale z digitalno
kamero ali skenerjem.
MagicColor je nova tehnologija, ki jo je Samsung razvil izključno za boljšo digitalno
sliko in jasnejši prikaz naravne barve, ne da bi to zmanjšalo kakovost slike.
MagicColor
1. OFF : Vrne vas v izvorni način.
2. DEMO : Zaslon pred uporabo MagicColor se prikaže na desni strani, zaslon po
uporabi MagicColor pa na levi.
3. Full : Žive naravne barve prikaže zelo jasno.
4. Intelligent : Ne prikaže le živih naravnih barv, temveč zelo jasno tudi naravno
barvo kože.
z
z
Pri nekaterih modelih monitorjev možnosti Color Control,
Sharpness, Contrast, Color Tone, Brightness ne bo mogoče
nastaviti v načinu MagicColor funkcij Full in Intelligent.
Način MagicColor se pri različnih monitorjih razlikuje.
Prilagoditev Gama spreminja svetilnost barv z vmesno svetilnostjo.
Gamma
Način Gamma se pri različnih monitorjih razlikuje. Nekateri monitorji
bodo podpirali le tri načine (Mode 1, Mode 2, Mode 3)
Definicija kartice Image
Nastavitev vrednosti Fine (Fino), Coarse (Grobo) in Position (Položaj).
z
z
Image Setup
z
Fine : Odstrani motnje, na primer vodoravne pasove.
Če bodo motnje ostale kljub podrobnemu nastavljanju, ga ponovite,
potem ko prilagodite frekvenco (hitrost ure).
Coarse : Odstrani motnje, na primer navpične pasove.
Pri grobi nastavitvi se lahko premakne slika na ekranu.
Na sredino jo lahko postavite z menijem za vodoravno krmiljenje.
Auto Setup : Samodejno prilagajanje omogoča, da se monitor sam
prilagodi vhodnemu video signalu. Vrednosti za točno in grobo
nastavitev ter položaj se nastavijo samodejno.
Position
Nastavi vodoravni in navpični položaj zaslona.
Sharpness
Sledite tem navodilom za spremembo jasnosti slike.
Definicija kartice Option
MagicTune™ lahko konfigurirate s temi možnostmi.
Naloži pogovorno okno Preferences Nastavitve, ki jih uporabljate, bodo imele
v potrditvenem polju znak "V". Če želite vklopiti ali izklopiti katero od
možnosti, postavite kazalec na polje in ga kliknite.
Preferences
z
z
Source
Select
z
z
Omogočanje menija opravilne vrstice.
Za dostop do menijev MagicTune™ kliknite ikono v [task tray menu]
(meni vrstice za opravilo. Meniji se ne prikažejo, če je izbrano [Enable
System Tray ] (Omogoči sistemsko vrstico) v [Options] (Možnosti) ->
[Basic Settings] (Osnovne nastavitve).
Izbira jezika – Izbrani jezik vpliva samo na jezik OSD-ja.
Analog
Digital
Gumbu Custom (Po meri) lahko po želji dodelite funkcijo.
MagicBright
Tipko po meri nastavite na MagicBright.
Tipko po meri nastavite na MagicColor.
MagicColor
Auto Setup
Customized
Key
Tipko po meri nastavite na Auto Setting.
Source Select Tipko po meri nastavite na Select Input.
Color Tone
Tipko po meri nastavite na Adjust Background Color.
Definicija kartice Podpora
Prikaže ID sredstva in številko različice programa ter omogoča uporabo funkcije Pomoč.
Help
Če potrebujete pomoč pri nameščanju ali zagonu programa MagicTune™,
obiščite spletno mesto MagicTune™ ali pa kliknite in odprite datoteke
pomoči (Uporabniški priročnik). Uporabniški priročnik se odpre znotraj
osnovnega okna brskalnika.
Asset ID
Za nadziranje monitorja odjemalca lahko uporabite strežnik.
(Strežniški program je treba namestiti tako, da ta program uporablja kot
Odjemalec)
Prikaže na računalniku registrirano uporabniško
ime.
User ID
Prikaže na računalniku registrirano uporabniško
geslo.
Server IP
Zapišite si IP strežnika.
Department
Zapišite si oddelek.
Location
Zapišite si lokacijo.
Prikaže številko različice programa MagicTune™ in metodo za
komunikacijo z monitorjem.
Version
Pregled
User Name
|
Način OSD
|
Umerjanje barv
|
Odpravljanje težav
Umerjanje barv
1. Umerjanje barv
V odseku »Umerjanje barv« boste izvedeli, kako na svojem monitorju nastavite najboljše barve.
Sledite tem petim korakom in na monitorju nastavite optimalne barvne pogoje.
1. Nastavite »Vrstico za nadzor svetlosti« tako, da se bo svetlost nadzorne površine ujemala s
svetlostjo vzorca ozadja.
2. Ko boste na "Nadzorni površini" zaznali določen barvni ton , premaknite nadzorni kazalec v
smeri proti barvnemu tonu na "Referenčnem barvnem krogu".
=> Ko bo prilagoditev ustrezno opravljena, na Nadzorni površini ne boste videli nobenega
barvnega tona več.
3. Ko boste končali prilagajanje za prvi korak, kliknite gumb "Naprej".
4. Ponovite postopke1), 2), 3) za preostale korake 2~5.
5. Učinek umerjanja lahko hitro preverite, če kliknete gumb "Predogled".
Kako lahko več uporabnikov uporablja prilagojene barvne vrednosti
Definicija
Če uporablja monitor več uporabnikov, si lahko shranijo svoje barvne vrednosti, ki so jih prilagodili
z umerjanjem barv. Svoje barvne vrednosti lahko shrani do 5 uporabnikov.
1. Kako shranite prilagojene barvne vrednosti:
Pritisnite Next (Naprej), da se bo gumb spremenil v Apply (Uporabi), nato lahko shranite
prilagojene barvne vrednosti. Shranite lahko do 5 vrednosti.
2. Kako uporabite shranjene barvne vrednosti:
PPritisnite gumb Multi User (Več uporabnikov) na glavnem zaslonu in tako izberite in
uporabite eno od shranjenih barvnih vrednosti.
2. Predogled
Pritisnite "Predogled" v oknu "Umerjanje barv".
Prikazala se bo zgornja slika.
1. Pritisnite gumb "Prikaži umerjeno", če želite videti učinek umerjanja, ki ste ga pravkar
prilagodili.
2. Pritisnite gumb "Prikaži neumerjeno", če želite videti izvorno sliko.
Pregled
|
Način OSD
|
Umerjanje barv
|
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Trenutni računalniški sistem ni kompatibilen z MagicTune™. Pritisnite
OK (V redu) in kliknite na "Shortcut to the MagicTune™site" (Bližnjica
do spletne strani MagicTune™) za ogled dodatnih informacij na spletni
strani.
Če vaše video/grafične kartice ni na seznamu 'Available' (Podprte),
lahko pride do napake. (Najnoveše ali najstarejše video kartice
morda niso kompatibilne.)
Obiščite našo domačo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.
Če je izdelovalec spremenil gonilnik video kartice ali grafični čip,
lahko pride do napake, čeprav je video kartica na seznamu.
Obiščite našo domačo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.
Preverite, ali je vaš monitor proizvedel Samsung. Izdelki ostalih
proizvajalcev lahko povzročijo napake.
To funkcijo podpirajo samo izdelki podjetja Samsung.
Napaka se lahko pojavi tudi, ko imate monitor Samsung, ki je
zastarel. Preverite, ali vaš monitor podpira MagicTune™.
To funkcijo podpirajo samo monitorji, ki so registrirani na naši spletni
strani. Preverite monitor pred nakupom, saj zastareli modeli niso
podprti.
Če za trenutni monitor ni podatkov o EDID (Extended Display
Identification Data), se pojavi napaka. To se zgodi, ko z namizja
izberete: Start > Nastavitve > Nadzorna plošča> Sistem > Strojna
oprema > Upravitelj naprav> Monitor, nato odstranite trenutni
"Plug-and-play monitor" (Monitor Vstavi in poženi) in iščete novo
strojno opremo, ampak sistem ne najde "Plug-and-play monitor".
Obiščite našo domačo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.
Napaka se pojavi, ko pri izklopljenem sistemu zamenjate monitor z
novim, nato pa sistema ne zaženete ponovno.
Ponovno zaženite sistem ob vsaki menjavi monitorja, preden uporabite
MagicTune™.
Če gonilnik za video kartico ni pravilno nameščen, se pojavi
napaka. To se zgodi ko trenutni seznam video kartic ni pravilno
prikazan. To lahko preverite preko Start > Nastavitve > Sistem >
Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafična kartica.
Obiščite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in
namestite najnovejši gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se
obrnite na proizvajalca kartice.
Znova zaženite sistem, da zagotovite normalno delovanje.
Če sistema po namestitvi MagicTune™ne zaženete ponovno, se
pojavi napaka. (Velja samo za Win98SE in WinMe.)
Pred uporabo ponovno zaženite sistem.
Za najbolj učinkovito delovanje MagicTune™, nastavite optimalno
ločljivost. Za optimalno ločljivost si oglejte Navodila za uporabo.
Če ne nastavite optimalne ločljivosti in ne izvedete Color Calibration
(Umerjanje barv), ne morete zagotoviti najboljših pogojev
delovanja monitorja.
Za optimalno ločljivost monitorja si oglejte priročnik.
Ta video kartica ne podpira MagicTune™. Namestite nov gonilnik za
video kartico.
Če gonilnik za video kartico ni pravilno nameščen, se pojavi
napaka. To se zgodi, ko trenutni seznam video kartic ni pravilno
prikazan. To lahko preverite preko Start > Nastavitve > Sistem >
Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafična kartica.
Obiščite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in
namestite najnovejši gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se
obrnite na proizvajalca kartice.
Ker program Highlight (Označi) uporablja komunikacijske povezave,
zapustite program Highlight pred dostopom do MagicTune™.
Nekateri Samsungovi CDT monitorji podpirajo funkcijo Highlight. Ko
hkrati uporabljate funkcijo Highlight in MagicTune™, se pojavijo
spori, ki povzročajo napake.
Pred uporabo MagicTune™IZKLOPITE Highlight.
Odpravljanje težav
z
MagicTune™morda ne bo deloval, če zamenjate monitor ali če posodobite gonilnik
grafične kartice, medtem ko se izvaja MagicTune™. Če pride do tega, ponovno
zaženite sistem.
Napaka
Preverite, ko
MagicTune™ne
deluje pravilno.
Preverite
Funkcija
MagicTune™ se
nahaja le na
osebnih
računalnikih (VGA)
z OS Windows, ki
podpira Plug and
Play.
Rešitve
Da bi preverili, ali je osebni računalnik
na voljo za funkcijo MagicTune™,
sledite spodnjim korakom (če je OS
Windows™ XP);
Nadzorna plošča › Učinkovitost
delovanja in vzdrževanje -> Sistem ->
Strojna oprema -> Upravitelj naprav ›
Monitorji › Ko ste izbrisali Plug and Play
monitor, poiščite 'Plug and Play
monitor' z iskanjem nove strojne
opreme.
MagicTune™je dodatna programska
oprema za monitor. Nekatere grafične
kartice morda ne podpirajo vašega
monitorja. Če imate težave z grafično
kartico, obiščite našo spletno stran in si
oglejte seznam združljivih grafičnih
kartic.
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
MagicTune™ ne
deluje pravilno.
Ste zamenjali
osebni računalnik
Prenesite najnovejši program Program
lahko prenesete s spletne strani
ali grafično
kartico?
z
z
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
Obiščite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev
MagicTune™MAC.
Obiščite spletno stran MagicTune, če želite tehnično podporo za MagicTune™, če
imate kakšno vprašanje ali če želite nadgraditi svojo programsko opremo.
Pregled
|
Vmesnik
|
Odpravljanje težav
Pregled
Kaj je MagicRotation?
V preteklosti so računalniški zasloni omogočali uporabnikom ogled vsebine samo v leľečem načinu.
V današnji dobi informacijske tehnologije mora vse več uporabnikov v vsakdanjem ľivljenju prebirati
dokumente, spletne strani, e-pošto itd. Ogled tovrstn e vsebine je optimalen v pokončnem načinu, kjer
je na zaslonu omogočen prikaz celotne vsebine. Na ta način se občutno poveča storilnost uporabnikov,
saj so zaradi zmoľnosti preklopa med leľečim in pokončnim načinom bolj prilagodljivi.
Programska oprema MagicRotation proizvajalca Samsung Electronics, Inc. uporabnikom omogoča
sukanje prikaza (usmerjenost 0, 90, 180, 270), kar prispeva k optimalni uporabi računalniškega zaslona,
izboljša gledanje in poveča storilnost.
Osnovno delovanje
MagicRotation podpira sisteme Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home in XP Professional.
* Windows™ je registrirana blagovna znamka druľbe Microsoft Corporation, Inc.
Pregled
z
z
|
Vmesnik
|
Odpravljanje težav
Ko deluje AutoRotation, del programa MagicTune™ morda ne deluje
pravilno.
AutoRotation : AutoRotation se bo samodejno ustavil na 90, 180 in 0
stopinj, ko boste monitor obračali.
z
z
z
Za zagon AutoRotation sledite spodnjim navodilom.
Na osebni računalnik namestite programa Rotation in MagicTune™ 3.6.
Zaľenite MagicTune™ 3.6
Option → Preference → Kliknite "V" v majhnem polju v meniju
vrstice za omogočenje opravila.
* Dovoljeni kot obračanja monitorja je odvisen od modela monitorja.
Vmesnik
Meni v opravilni vrstici
Pojavni meni ob kliku na desni miškin
gumb.
Rotate (Zasuk): Prikaz se zasuče za 90 stopinj
Rotate to 0 (Zasuk za 0): Prikaz se s trenutne usmerjenosti zasuče na 0
stopinj.
Rotate to 90 (Zasuk za 90) : Prikaz se s trenutne usmerjenosti zasuče na 90
stopinj.
Rotate to 180 (Zasuk za 180) : Prikaz se s trenutne usmerjenosti zasuče na
180 stopinj.
Rotate to 270 (Zasuk za 270) : Prikaz se s trenutne usmerjenosti zasuče na
270 stopinj.
Hot key (Bliľnjična tipka) : Bliľnjične tipke so nastavljene po privzetem
načinu, uporabnik jih lahko spremeni.
Novo nastavitev lahko določi uporabnik neposredno prek tipkovnice. Uporabnik
lahko bliľnjično tipko ustvari s kombinacijo tipk Shift, Ctrl, Alt in drugih splošnih
tipk. Če pritisnete samo splošno tipko, bo bliľnjica določena v obliki Alt+splošna
tipka.
Help (Pomoč) : Prikaľe pomoč programa MagicRotation.
About (Vizitka) : Prikaľe različico in avtorske pravice za program.
Exit (Izhod) : Zapre program MagicRotation.
Pregled
|
Vmesnik
|
Odpravljanje težav
Odpravljanje teľav
Preden kličete tehnično podporo
z
Programska oprema MagicRotation deluje pravilno skupaj z gonilnikom grafične
kartice, ki ga je zagotovil dobavitelj grafične kartice, in omogoča sukanje prikaza na
zaslonu. Če nameščeni gonilnik grafične kartice ne deluje pravilno ali če vsebuje
programske napake, so te napake prisotne tudi po namestitvi programske opreme
MagicRotation.
Vzroki za nepravilno delovanje zaradi teľav z nameščenim gonilnikom grafične
kartice ne izhajajo iz programske opreme MagicRotation.
Če ľelite preveriti, ali obstajajo teľave z nameščenim gonilnikom grafične kartice,
lahko izvedete naslednje diagnostične korake:
1. Preverite, ali se teľave pojavljajo tako pri usmerjenosti 0 (leľeči način) kot 90
(pokončni način).
2. Preverite, ali se teľave pojavljajo pri različnih barvnih globinah (8/16/32 bitov
na slikovno piko) in različnih ločljivostih (800 x 600, 1024 x 768).
3. Preverite, ali se teľave pojavljajo tudi brez namestitve programske opreme
MagicRotation.
Če se teľave ponavljajo v naslednjih scenarijih, teľave verjetno povzroča
nameščeni gonilnik grafične kartice:
Za odpravo teľave izvedite naslednje korake:
1. Odstranite programsko opremo MagicRotation.
2. Pri dobavitelju grafične kartice pridobite najnovejši gonilnik grafične kartice.
Najnovejši gonilniki grafičnih kartic (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL itd.) so na
voljo za prenos na spletnih straneh proizvajalcev.
3. Namestite najnovejši gonilnik grafične kartice
4. Namestite programsko opremo MagicRotation. V večini primerov je s tem
teľava odpravljena.
z
z
Programska oprema MagicRotation morda ne bo delovala, če zamenjate monitor ali
posodobite gonilnik grafične kartice in je hkrati zagnana programska oprema
MagicRotation.
V tem primeru ponovno zaľenite sistem.
Obiščite spletno stran MagicRotation, kjer imate dostop do tehnične podpore za
MagicRotation, odgovorov na pogosta vprašanja in nadgradenj programske
opreme.
Preverjanje nastavitev
Predno pokličete servis, prečitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite
problem. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko na garancijskem listu številko,
ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika.
Napaka
Na ekranu ni slike. Ne
morem vključiti
monitor.
Preverite
Rešitve
Ali je priključni kabel
pravilno zvezan?
Preverite stik priključnega in napajalnega kabla.
Ali lahko na zaslonu
vidite "No Connection
Check Signal Cable"
(Priključeno s Kabel DVI-A do D-sub)
Preverite stik signalnega kabla.
(Povezano s DVI kablom)
Če še vedno vidite sporočilo o napaki (error
message) na zaslonu, ko je monitor pravilno
priključen , preverite ali je monitor nastavljen na
analogni status. Použitím funkcií vstupného
zdroja na pravej a ľavej strane sa uistite, že váš
monitor opätovne skontroluje vstupné signály.
Če je monitor
vklopljen, ponovno
zaženite računalnik, da
se vam prikaže
začetni/inicialni zaslon
(login-zaslon)
Če se pojavi inicialni zaslon (login zaslon),
zaženite računalnik v odgovarjajočem načinu
(varnostni način za Windows ME/XP/2000) in
nato spremenite frekvenco video kartice.
(Preberite Predprogramirane nastavitve)
Opomba: Če se ne pojavi inicialni (login) zaslon,
poiščite servis ali dobavitelj.
Lahko vidite na
zaslonu "Not
Optimum Mode",
"Recommended
Mode 1280 x 1024 60
Hz"
Na zaslonu ni slike.
To sporočilo lahko vidite če je signal video
kartice večji od maksimalne ločljivosti in
frekvence s katerima lahko monitor optimalno
deluje.
Nastavite maksimalno ločljivost in frekvenco
tako, da monitor lahko pravilno deluje.
Monitor je v varčevalnem načinu.
Pritisnite tipko na tipkovnici ali premaknite miško,
da bi aktivirali monitor in povrnili sliko na zaslon.
Ak to stále nefunguje, spustite funkcie vstupného
zdroja na pravej a ľavej strane monitora,
prípadne vyskúšajte pohnúť myškou alebo
stlačte niektoré klávesy na klávesnici.
Zaslon ima čudne
barve ali je črno.bel.
Povezano s DVI
kablom?
Lahko se pojavi prazen enkran če ponovno
zaženete sistem predno povežete DVI kabel ali
pa ste izklopili in ponovno povezali DVI kabel
medtem ko je sistem deloval, ker nekateri modeli
grafičnih kartic ne oddajajo video signale.
Povežite DVI kabel in ponovno zaženite sistem
Ali je na zaslonu samo
ena barva, kot da
gledate čez celofan?
Preverite stik signalnega kabla. Preverite ali je
video kartica trdno vtaknjena v svoj priključek.
Ali so barve na zaslonu Ponovno zaženite računalnik.
postale ?udne potem,
ko je program ?e
nekaj ?asa deloval ali
zaradi padca sistema
med uporabo?
Zaslon je naenkrat
izgubil uravnoteženost.
Ali je video kartica
pravilno nameščena?
Namestite video kartico skladno z navodili.
Ali ste spremenili video
kartico ali gonilnik?
Uporabite MagicTune™ program za nastavitev
položaja in velikosti slike na zaslonu.
Ali ste nastavili
ločljivost ali frekvenco
monitorja?
Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice.
(Prečitajte Predprogramirane nastavitve).
Zaslon lahko postane neuravnotežen zaradi ciklusa signala video kartice.
Uporabite MagicTune™ program za ponovno nastavitev .
Zaslon je defokusiran
ali MagicTune™
program ne morete
nastaviti.
Ste nastavili ločljivost
ali frekvenco
monitorja?
Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice.
(Prečitajte Predprogramirane nastavitve).
Na zaslonu se
prikazuje samo 16
barv.
Barve so se
spremenile po
zamenjavi video
kartice.
Ali so barve v sistemu
Windows pravilno
nastavljene?
Za Windows ME/XP/2000:
Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna
plošča) -> Display (prikaz) -> Settings
(nastavitve).
Ali je video kartica
pravilno nameščena?
Namestite video kartico skladno z navodili.
Pojavilo se je sporočilo
"Unrecognized
monitor,Plug˛Play
(Vesa DDC) monitor
found" (Neznan
monitor, najden ….)
Ali ste namestili
gonilnik monitorja?
Poglejte v navodilih, ki
ste jih prejeli z video
kartico, ali podpira
funkcijo Plug&Play
(VESA DDC).
Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili
za instalacijo gonilnikov.
Preverite, ko
MagicTune™ ne deluje
pravilno.
Funkcija MagicTune™
se nahaja le na
osebnih računalnikih
(VGA) z OS Windows,
ki podpira Plug and
Play.
Da bi preverili, ali je osebni računalnik na voljo za
funkcijo MagicTune™, sledite spodnjim korakom
(če je OS Windows™ XP);
Nadzorna plošča → Učinkovitost delovanja in
vzdrževanje → Sistem → Strojna oprema →
Upravitelj naprav → Monitorji → Ko ste izbrisali
Plug and Play monitor, poiščite 'Plug and Play
monitor' z iskanjem nove strojne opreme.
MagicTune™ je dodatna programska oprema za
monitor. Nekatere grafične kartice morda ne
podpirajo vašega monitorja. Če imate težave z
grafično kartico, obiščite našo spletno stran in si
oglejte seznam združljivih grafičnih kartic.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne deluje
pravilno.
Ste zamenjali osebni
računalnik ali grafično
kartico?
Prenesite najnovejši program.
Program lahko prenesete s spletne strani
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Obiščite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune™
MAC.
Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.
1. Preverite ali sta priključni in napajalni kabel pravilno zvezana z računalnikom.
2. Preverite ali računalnik igra več kot 3 krat ob zagonu.
(Če je odgovor pritrdilen, pokličite servis za matično ploščo računalnika.)
3. Če ste namestili novo video kartico ali ste zapirali računalnik, preverite ali je nameščen gonilnik
za video adapter in monitor.
4. Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 56 Hz ~ 75 Hz.
(Če uporabljate maksimalno ločljivost, hitrost ne sme biti višja od 75 Hz.)
5. Če omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite računalnik v varnostni način,
deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel→System→Device
Administrator" (Administrator naprave) in ponovno zaženite računalnik ter ponovno instalirajte
gonilnik za video adapter.
Če se problem ponavlja, poiščite pooblaščeni servis..
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako lahko spremenim
frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video
kartice.
Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od
verzije uporabljanega gonilnika. (Prečitajte priročnik za računalnik
ali video kartico).
Kako lahko nastavim ločljivost?
Windows ME/XP/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel,
Display (prikaz), Settings (nastavitve).
* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo
za varčevanje energije (Power
Saving)?
Windows ME/XP/2000: Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali
ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem
Windows/računalnik).
Kako lahko čistim ohišje/LCD
ekran?
Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo
natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo.
Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite –
voda ne sme priti v notranjost monitorja.
Robovi prozornega ohišja
monitorja so prikazani z belim
odsevom.
To je zaradi svetlobnega odseva prozornega ohišja. (učinek
prizme) Slika monitorja je lahko drugačna glede na kot gledanja
oziroma smer ali moč zunanje svetlobe. (Vrh prozornega ohišja
pokrijte s prsti. Odsev bo mogoče izginil.)
Lastni test (selftest)
Lastni-test | Opozorilna sporočila | Delovni pogoji | Koristni nasveti
Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje
Lastni test
1. Izključite računalnik in monitor.
2. Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.
3. Vključite monitor
Če monitor deluje pravilno, boste videli okno s spodnje slike.
To okno se pojavi tudi med običajno uporabo, če je video kabel izklopljen ali
poškodovan.
4. Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.
Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite
sistem video sklopa in sistem računalnika; monitor deluje pravilno.
Opozorilna sporočila
Če nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporočilo ali pa se zgublja
slika čeprav je LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporočilo lahko pomeni, da je
video signal izven meja možnosti monitorja ali , da morate preveriti signalni kabel.
Delovni pogoji
Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije
monitorja.
z
z
Če se poleg monitorja nahajajo zvočniki za basovske tone, odklopite zvočnike in
jih preselite v drug prostor.
Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni,
ki so bližje od enega metra.
Koristni nasveti
z
z
Monitor uporablja vizualne signale, ki jih sprejema iz računalnika. Zato lahko v primeru, da
nastane problem z računalnikom ali video kartico, to lahko povzroči izgubo slike, slabo barvo,
hrup ali sinhronizacijo izven razpona itd.
Ocena monitorjevega stanja pripravljenosti
Če na zaslonu ni slike ali se pojavi sporočilo "Not Optimum Mode","Recommended mode
1280 x 1024 60 Hz" odklopite kabel iz računalnika, ko je monitor še pod napetostjo:
{ Če se na zaslonu pojavi sporočilo ali zaslon pobeli, pomeni, da monitor dela,
{ V takem primeru iščite problem na računalniku.
Splošno specifikacije
Splošno
Naziv modela
SyncMaster 971P
LCD-plošča
Velikost
19" diagonalno (48 cm)
Področje prikaza
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Razmak pikslov
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz (Analog/Digital)
Vertikalni
56 ~ 75 Hz (Analog/Digital)
Barva prikaza
16,7 M barve
Resolucija
Optimalna resolucija
1280 x 1024@60 Hz
Maksimalna resolucija
1280 x 1024@75 Hz
Vhodni signal, prekinjen
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
0,7 Vp-p ±5 %, pozitivna svetloba 75 Ω ±10 %
Ločena sinhr. H/V, kompozitni, stopnja TTL, SOG, pozitivno ali negativno
Maksimalno pikslov / ura
140 MHz (Analog/Digital)
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(±10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Signalni kabel
Kabel DVI-A do D-sub, odstranljiv, 1,8 m
Spojnik DVI-I do DVI-I, odstranljiv, 2,0 m (izbirno)
Poraba elektrike
Manj od 36 W
Dimenzije (širina x dolžina x višina) / Teža (navadni podstavek)
423 x 228 x 433 mm(16.7 x 9 x 17 inčev) / 6 kg
348 x 425 x 72 mm(13,7 x 16,7 x 2,8 inčev) / 6 kg (???? ????)
Delovni pogoji
Delovna temperatura
0 °C ~ 50 °C(32 °F ~ 122 °F)
Vlaga: 20 % ~ 95 %, brez kondenzacije Temperatura
Temperatura skladiščenja
-20 °C ~ 65 °C(-4 °F ~ 49 °F)
Vlaga: 5 % ~ 95 %, brez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija
monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.
Sprejemljive točke
Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov
s 1 ppm (ena milijoninka) in večjo preciznostjo.Toda piksli RDEČE, ZELENE, MODRE in BELE
barve so ponekod bolj svetli in lahko so vidni nekateri črni piksli. To ne pomeni slabe kvalitete in
lahko se uporablja brez neugodnih učinkov.
z
Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.932.160.
Opomba: Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.
Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)
Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga
lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.
(Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)
PowerSaver
Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z
preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne
v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite
varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem
PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To
funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.
Status
Normalno delo
Power-off način
Mehansko napajanje
S/W izkl.
EPA/ENERGY 2000
Indikator vklopa
modr
Črn
Črn
Poraba elektrike
Manj kot 36 W
Manj od 1 W
(Off-način dela
(izklopljeno))
Manj kot 1 W
Monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilen in ENERGY2000
kompatibilen če se uporablja z računalnikom, ki ima funkcijo VESA
DPMS.
Kot partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je ugotovil, da ta
monitor zadovoljuje smernice agencije ENERGY STAR® za učinkovito
porabo energije.
Predprogramirane nastavitve
Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko
namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil.
Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.
Tabela 1. Predprogramirane nastavitve
Način prikaza
Horizontalna
frekvenca
(kHz)
Vertikalna
frekvenca
(Hz)
Frekvenca
pikslov
(MHz)
Polariteta sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontalna frekvenca
Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni
in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka
horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHZ
Vertikalna frekvenca
Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v
eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega
ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve.
Enota: Hz.
Obrnite se na SAMSUNG WORLD-WIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za
pomoč strankam SAMSUNG.
North America
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
http://www.samsung.com/uk
CIS
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1800 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mea
Strokovni izrazi
Velikost pikslov
Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice
blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost
pikslov (pikic". Enota: mm
Vertikalna frekvenca
Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za
uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost
osvežitve. Enota: Hz
Primer:
Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, se to smatra za 60 Hz.
Horizontalna frekvenca
Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje
horizontalni ciklus. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca.
Enota: kHz
Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)
Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda
(neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace
metoda (prepletanje) Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se
zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.
Plug & Play
Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko
izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim
standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play
Ločljivost
Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje
"ločljivost". Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih
nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.
Primer: Ločljivost 1280 x 1024 pomeni, da je zaslon sestavlja 1280 horizontalnih pikic
(horizontalna ločljivost9 in 1024 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).
Za boljši prikaz
1. Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan
način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne
kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.
{
{
Resolucija: 1280 x 1024
Vertikalna frekvenca ( osvežitev) : 60 Hz
2. Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije
polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli
RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne
črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
{
Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.932.160
3. Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva
za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite. Če boste ob tem preveč
pritiskali, sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.
4. Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment
function" (funkcija avtomatske nastavitve). Ta funkcija se pojavlja ob pritisku na tipko za
izklop monitorja. Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE
(fino/grobo) funkcijo nastavitve.
5. Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna. Spremenite v način
varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj
časa od računalnika.
Odgovornost
nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.
© 2006 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.
Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za
slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.
Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and
Windows NT so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; VESA, DPMS in DDC so
registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip
ENERGY STAR® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency
(EPA). Kot partner agencije ENERGY STAR® je firma Samsung Electronics Co., Ltd. ugotovila, da
ta proizvod odgovarja smernicam agencije ENERGY STAR® v smislu učinkovitosti porabe
energije. Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani
zaščitni znaki svojih lastnikov.
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)
Pri monitorjih LCD in televizorjih lahko pride pri preklapljanju s slike na sliko do ohranjanja slik
(image retention), zlasti ko je bila prej dlje časa prikazana statična slika.
V tem vodniku je prikazano, kako se pravilno uporablja izdelke LCD, da ne pride do pojava
ohranjanja slike.
Garancija
Garancija ne poriva škode zaradi zadrževanja slike.
Garancija tudi ne pokriva škode zaradi vžiga slike.
Kaj je ohranjanje slike (image retention)?
Med običajnim delovanjem plošče LCD ne prihaja do ohranjanja slikovnih pik slike. Če
pa je ista slika prikazana dlje časa, se med dvema elektrodama, ki zapirata tekoči
kristal, nakopiči razlika v električni napetosti. Zaradi tega se tekoči kristal nabere na
določenih področjih zaslona. Tako se pri preklopu na novo video sliko ohrani prejšnja
slika. Pri vseh zaslonih, tudi pri zaslonih LCD, prihaja do pojava ohranjanja slike. To ni
napaka v delovanju izdelka.
Z upoštevanjem spodnjih navodil lahko preprečite ohranjanje slike na vašem zaslonu
LCD
Izklop, ohranjevalnik zaslona ali način varčevanja porabe
Primer)
z Izklopite napajanje, ko uporabljate statični vzorec.
- Izklopite napajanje za 4 ure po 24 urah uporabe.
- Izklopite napajanje za 2 uri po 12 urah uporabe.
z Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.
- Priporočamo enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
z V lastnostih zaslona, ki jih določite v računalniku, nastavite monitor tako, da
se izklopi.
Predlogi za posamezne aplikacije
Primer) Letališča, tranzitne postaje, borze, banke in nadzorni sistemi
Priporočamo, da upoštevate nastavitve sistemskega programa zaslona:
Izmenoma prikazujte informacije skupaj z logotipom ali premikajočo se
sliko.
Primer) Ciklus: Prikazujte informacije 1 uro in temu naj sledi enominutni prikaz
logotipa ali premikajoče se slike.
Občasno spreminjajte barve (uporabljajte 2 različni barvi).
Primer) Zamenjujte pare barv vsakih 30 minut.
Ne uporabljajte kombinacije znakov in ozadja, katerih barve se preveč
razlikujejo po svetlosti.
Ohranjanje slike največkrat povzroča uporaba sivih barv.
Ne uporabljajte barv, ki se po svetlosti zelo razlikujejo (črna in bela, siva)
Primer)
z
Priporočene nastavitve: svetle barve z majhno razliko v svetlosti.
- Spreminjajte barvo znakov in ozadja vsakih 30 minut.
Primer)
z
- Vsakih 30 minut spremenite znake s premikanjem.
Primer)
Najboljši način, da preprečite ohranjanje slike v svojem monitorju je, da
računalnik oz. sistem nastavite tako, da deluje v njem ohranjevalnik zaslona, ko
monitorja ne uporabljate.
Pojav ohranjanja slike se ne pojavi, ko plošča LCD deluje v normalnih okoliščinah.
O normalnih okoliščinah govorimo, ko se video vzorci neprenehoma spreminjajo. Ko
plošča LCD dlje časa prikazuje fiksen vzorec (več kot 12 ur), utegne priti do razlike v
napetosti med elektrodama s tekočim kristalom (LC) v slikovni piki.Sčasoma se razlika
v napetosti med elektrodama povečuje in tekoči kristal se nagne. Ko pride do tega
pojava in se vzorec spremeni, se prikaže prejšnja slika.
Pojav preprečimo, če nakopičeno razliko v napetosti zmanjšamo.
Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2 Pixel fault Class II.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu
uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi
odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih
vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno
ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega
izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Download PDF

advertising