V teh navodilih za uporabo so podrobni
napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno
preberite ta navodila za uporabo.
Ä Kliknite temo
Osnovno reševanje težav
Hitro kazalo
User Manual
WB700/WB710
Vsebina
Osnovne funkcije
Napredne funkcije
Možnosti fotografiranja
Predvajanje/urejanje
Nastavitve
Dodatki
Kazalo
Zdravstvene in varnostne informacije
Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.
Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.
Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če
pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih
poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi
fizične poškodbe.
Opozorilo — primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali
druge
Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.
V nasprotnem primeru lahko povzročite elektrošok ali poškodujete
fotoaparat.
Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini vnetljivih ali
eksplozivnih plinov ter tekočin.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.
Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni
svetlobi ali visokim temperaturam.
Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim
temperaturam lahko povzroči trajne poškodbe notranjih
komponent fotoaparata.
Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat. Prav tako ne
smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.
Fotoaparata ali polnilnika ne pokrivajte z odejami ali oblačili.
Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat
ali povzroči požar.
Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.
V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.
Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj izklopite
vse vire energije, kot sta baterija ali polnilec, in se nato obrnite na
Samsungov servisni center.
Preprečite poškodbe vida oseb, ki jih fotografirate.
Bliskavice ne uporabljate blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in
živali. Če uporabite bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno
poškodujete vid.
1
Zdravstvene in varnostne informacije
Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.
Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na
vaši koži.
Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparat ali
drugo opremo
Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite
baterije.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in
povzročijo resne okvare fotoaparata.
Kadar uporabljate polnilnik, izklopite fotoaparat, preden odklopite
napajanje s polnilnika.
Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.
Ko ne uporabljate polnilnikov, jih odklopite iz vira napajanja.
Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.
Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je
priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali pregreti.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali telesnih poškodb.
Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega napajalnega
kabla ali vtiča oz. razmajane vtičnice.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.
Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung.
• Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali
pripomočkov lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe
vašega fotoaparata ali celo telesne poškodbe.
• Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne
poškodbe, ki jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij,
polnilcev, kablov ali pripomočkov.
Polnilnik ne sme priti v stik s poloma +/- na bateriji
Lahko pride do požara ali elektrošoka.
Na dele fotoaparata ne smete pritiskati.
V nasprotnem primeru lahko pride do okvare vašega fotoaparata.
Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.
2
Zdravstvene in varnostne informacije
Kadar povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate baterije in
pomnilniške kartice, bodi zelo previdni.
Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable
ali neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko
poškodujete vrata, priključke in dodatke.
Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.
Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je
posledica okvare fotoaparata ali neustrezne uporabe.
Na fotoaparat morate priključiti konec kabla z indikatorsko lučko
(S).
Če je kabel obrnjen, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni
odgovoren za izgubo podatkov.
Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.
Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali
pomnilniške kartice.
To lahko povzroči elektrošok, okvaro kamere ali požar.
3
Osnutek priročnika za uporabo
Osnovne funkcije
Podatki o avtorskih pravicah
• Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni
znamki družbe Microsoft Corporation.
• Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Corporation.
• HDMI, logotip HDMI in termin "HighDefinition Multimedia Interface" so
blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC.
• Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh
navodilih, so last njihovih lastnikov.
12
Seznanite se z deli in ikonami fotoaparata ter z
osnovnimi funkcijami fotografiranja
Napredne funkcije
31
Naučite se posneti fotografijo, video posnetek in zvočno
beležko tako, da izberete ustrezen način.
Možnosti fotografiranja
45
Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.
Predvajanje/urejanje
71
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke
ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video
posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati
z računalnikom, tiskalnikom fotografij, običajnim
televizorjem ali televizorjem HDTV.
• Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za
uporabo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila
zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
• Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali
oddajati brez predhodnega dovoljenja.
• Za podatke o licenci za odprto kodo glejte dokument
‘OpenSourceInfo.pdf’, ki ga najdete na priloženem CD-ju.
Nastavitve
96
Glejte možnosti za nastavitev vašega fotoaparata.
Dodatki
Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o
napakah in vzdrževanju.
4
102
Indikatorji v teh navodilih
Ikone, uporabljene v teh navodilih
Način za fotografiranje
Indikator
Smart Auto (Pametno samodejno)
S
Dodatne informacije
Program
p
Varnostna opozorila in ukrepi
Aperture Priority (Prednost zaslonke)
A
Shutter Priority (Prednost zaklopa)
h
Manual (Ročno)
M
DUAL IS (Dvojna stabilizacija)
d
Scene (Scena)
s
Movie (Video posnetek)
v
Ikona
Funkcija
[ ]
Gumbi fotoaparata. [Sprožilec] na primer predstavlja
gumb sprožilca.
( )
Številka strani, na kateri so sorodne informacije
“
Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v
koraku; na primer: Izberite a “ Photo Size (Velikost
fotografije) (predstavlja Izberite a in nato še Photo Size
(Velikost fotografije)).
*
Opomba
Ikone načina fotografiranja
Te ikone prikazujejo, katere funkcije so na voljo v ustreznih
načinih. Način s morda ne podpira funkcij za vse scene.
Krajšave, uporabljene v teh navodilih
Primer:
Na voljo v načinih
Program, Aperture Priority
(Prednost zaslonke),
Shutter Priority (Prednost
sprožilca), DUAL IS
(Dvojna stabilizacija slike)
in Movie (Video posnetek)
5
Krajšava
Razlaga
AEB
Auto Exposure Bracket
(Kadriranje s samodejno osvetlitvijo)
AF
Auto Focus (Samodejna izostritev)
DIS
Digital Image Stabilization (Digitalna stabilizacija slike)
DPOF
Digital Print Order Format
(Digitalni format naročila za tiskanje)
EV
Exposure Value (Vrednost osvetlitve)
ISO
International Organization for Standardization
(Mednarodna organizacija za standardizacijo)
OIS
Optical Image Stabilization (Optična stabilizacija slike)
WB
White Balance (Ravnovesje beline)
Izrazi, uporabljeni v teh navodilih
Osvetlitev (Svetlost)
Osvetlitev določi količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.
Osvetlitev lahko spreminjate s hitrostjo sprožilca, vrednostjo
zaslonke in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve
postanejo fotografije temnejše ali svetlejše.
Pritiskanje sprožilca
• Pritisnite [Sprožilec] do polovice: pritisnite sprožilec do polovice.
• Pritisnite [Sprožilec]: pritisnite sprožilec do konca.
Pritisnite [Sprožilec] do polovice
Običajna osvetlitev
Pritisnite [Sprožilec]
Motiv, ozadje in kompozicija
• Motiv: glavni motiv na sliki, kot so oseba, žival ali tihožitje.
• Ozadje: predmeti okoli motiva.
• Kompozicija: kombinacija motiva in ozadja.
Ozadje
Kompozicija
Motiv
6
Prevelika osvetlitev (presvetlo)
Osnovno reševanje težav
Naučite se reševati pogoste težave pri nastavljanju možnosti fotografiranja.
Oči osebe so rdeče
barve.
To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice.
Red-eye (Učinek rdečih oči) ali
• Bliskavico nastavite na
rdečih oči). (str. 49)
• Če ste fotografijo že posneli, v meniju za urejanje izberite
rdečih oči). (str. 84)
Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka
Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka
Na fotografijah so
madeži prahu.
Če so v zraku delci prahu, jih lahko posnamete na fotografijo, če uporabljate bliskavico.
• Izklopite bliskavico oz. ne fotografirajte na prašnih mestih.
• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 51)
Fotografije so
zamegljene.
Do tega lahko pride, če fotografirate ob slabih svetlobnih pogojih ali če nepravilno držite fotoaparat.
• Če želite zagotoviti izostritev motiva, uporabite funkcijo OIS ali pritisnite [Sprožilec] do polovice.
(str. 29)
• Uporabite način d. (str. 40)
Fotografije so lahko
zamegljene, če
fotografirate ponoči.
Fotoaparat poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve. Zato je težko držati fotoaparat
pri miru in lahko pride do tresenja fotoaparata.
Night (Noč) v načinu s. (str. 34)
• Izberite
• Vklopite bliskavico. (str. 49)
• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 51)
• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Motivi so pretemni,
ker so osvetljeni od
zadaj.
Kadar je vir svetlobe za motivom ali je med svetlimi in temnimi območji visok kontrast, motiv na fotografiji
izgleda zasenčen.
• Izogibajte se fotografiranju nasproti soncu.
Backlight (Osvetlitev ozadja) v načinu s. (str. 34)
• Izberite
• Nastavite možnost bliskavice na Fill in (Dosvetlitev). (str. 49)
• Prilagodite osvetlitev. (str. 61)
Spot (Točkovno). (str. 62)
• Če je svetel motiv na sredini fotografije, nastavite merjenje na
7
Hitro kazalo
Fotografiranje ljudi
• s način > Beauty Shot (Lepotni posnetek) f 34
• Red-eye (Učinek rdečih oči)/Red-eye Fix
(Odstranjevanje učinka rdečih oči) (za preprečevanje ali
odstranjevanje rdečih oči) f 49
• Face Detection (Zaznavanje obrazov) f 56
Fotografiranje ponoči ali v mraku
• s način > Night (Noč), Dawn (Zora), Sunset (Sončni
zahod) f 34
• Možnosti bliskavice f 49
• Občutljivost filma ISO (za nastavitev občutljivosti na
svetlobo) f 51
Fotografiranje gibanja
Fotografiranje besedila, žuželk ali rož
• s način > Text (Besedilo) f 34
• Macro (Makro) f 52
Dodajanje učinkov fotografijam
• Način Smart Filter (Pametni filter) f 67
• Image Adjust (Prilagoditev slike) (za prilagoditev
Contrast (Kontrast), Sharpness (Ostrina) ali Saturation
(Nasičenost)) f 70
Zmanjševanje tresenja fotoaparata
• Optična stabilizacija slike (OIS) f 28
• d način f 40
• h način f 38
• Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje
gibanja) f 66
• Ogled datotek po kategorijah
v pametnem albumu f 74
• Ogled datotek v sličicah f 75
• Brisanje vseh datotek na
pomnilniški kartici f 76
• Ogled datotek v obliki
diaprojekcije f 78
• Ogled datotek z običajnim
•
•
•
•
•
•
Prilagajanje osvetlitve (svetlost)
• Občutljivost filma ISO (za nastavitev občutljivosti na
svetlobo) f 51
• EV (za nastavitev osvetlitve) f 61
• Metering (Merjenje) f 62
• AEB (za zajem treh fotografij iste scene z različnimi
osvetlitvami) f 66
8
televizorjem ali televizorjem
HDTV f 87
Povezovanje fotoaparata z
računalnikom f 89
Prilagajanje zvoka in glasnosti
f 98
Prilagajanje svetlosti zaslona
f 99
Spreminjanje jezika f 99
Nastavitev datuma in ure
f 99
Preden se obrnete na servisni
center f 112
Vsebina
Osnovne funkcije ......................................................................12
Napredne funkcije ....................................................................31
Vsebina paketa .................................................................. 13
Deli fotoaparata ................................................................. 14
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice .................... 16
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata ........................... 17
Polnjenje baterije ............................................................. 17
Vklop fotoaparata ............................................................ 17
Prve nastavitve .................................................................. 18
Pomen ikon ........................................................................ 20
Izbiranje možnosti ali menijev ......................................... 21
Nastavljanje zaslona in zvoka ......................................... 23
Nastavitev vrste zaslona .................................................. 23
Nastavitev zvoka ............................................................. 24
Nastavitev uporabniškega gumba .................................... 24
Snemanje fotografij .......................................................... 25
Povečevanje .................................................................... 26
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS) ......................... 28
Namigi za jasne fotografije .............................................. 29
Uporaba pametnega samodejnega načina .................... 32
Uporaba scenskega načina ............................................. 34
Uporaba načina lepotnega posnetka ................................ 34
Uporaba načina Program ................................................. 36
Uporaba načina s prednostjo zaslonke in prednostjo
zaklopa ter ročnega načina .............................................. 37
Uporaba načina Prednost zaslonke ................................. 38
Uporaba načina s prednostjo zaklopa .............................. 38
Uporaba načina Ročno .................................................... 39
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija) ............ 40
Uporaba načina Video posnetek ..................................... 41
Uporaba načina pametnega zaznavanja scen .................. 43
Snemanje zvočnih beležk ................................................. 44
Snemanje zvočne beležke ............................................... 44
Dodajanje zvočne beležke fotografiji ................................ 44
9
Vsebina
Možnosti fotografiranja ............................................................45
Uporaba zaznavanja obrazov .......................................... 56
Zaznavanje obrazov ........................................................ 56
Fotografiranje avtoportreta .............................................. 57
Fotografiranje nasmeška ................................................. 57
Zaznavanje mežikanja z očmi .......................................... 58
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov ................... 58
Registriranje obrazov kot najljubših (moja zvezda) ........... 59
Prilagajanje svetlosti in barv ........................................... 61
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) .................................... 61
Spreminjanje možnosti merjenja ...................................... 62
Izbiranje vira svetlobe (nastavitev beline) ......................... 63
Uporaba načinov zaporednih posnetkov ....................... 66
Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik ................................ 67
Dodajanje učinkov pametnega filtra ................................. 67
Prilagajanje fotografij ....................................................... 70
Izbiranje ločljivosti in kakovosti ...................................... 46
Izbiranje ločljivosti ............................................................ 46
Izbiranje kakovosti slike ................................................... 47
Uporaba samosprožilca ................................................... 48
Fotografiranje v temi ........................................................ 49
Preprečevanje učinka rdečih oči ...................................... 49
Uporaba bliskavice .......................................................... 49
Prilagoditev občutljivosti filma ISO ................................... 51
Spreminjanje načina izostritve ........................................ 52
Uporaba načina makro .................................................... 52
Uporaba samodejne izostritve .......................................... 52
Izostritev izbranega dela .................................................. 54
Uporaba samodejne izostritve za sledenje ....................... 54
Prilagajanje območja izostritve ......................................... 55
10
Vsebina
Predvajanje/urejanje ................................................................71
Nastavitve .................................................................................96
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu
za predvajanje ................................................................... 72
Vklop načina za predvajanje ............................................ 72
Ogled fotografij ................................................................ 77
Predvajanje video posnetka ............................................. 79
Predvajanje zvočne beležke ............................................ 80
Urejanje fotografije ........................................................... 82
Spreminjanje velikosti fotografij ........................................ 82
Obračanje fotografije ....................................................... 82
Dodajanje učinkov pametnega filtra ................................. 83
Prilagajanje fotografij ....................................................... 84
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) ........................... 86
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali
televizorjem HDTV ............................................................. 87
Prenos datotek na računalnik .......................................... 89
Prenos datotek s programom Intelli-studio ....................... 90
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot
izmenljivega diska ............................................................ 92
Odklop fotoaparata (za Windows XP) .............................. 93
Prenos datotek na računalnik Macintosh ....................... 94
Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge .................. 95
Nastavitveni meni .............................................................. 97
Dostopanje do nastavitvenega menija .............................. 97
Zvok ................................................................................ 98
Zaslon ............................................................................. 98
Nastavitve ........................................................................ 99
Dodatki ....................................................................................102
Sporočila o napakah ....................................................... 103
Vzdrževanje fotoaparata ................................................. 104
Čiščenje fotoaparata ...................................................... 104
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata ............................. 105
O pomnilniških karticah .................................................. 106
O bateriji ........................................................................ 108
Preden se obrnete na servisni center ........................... 112
Tehnični podatki fotoaparata ......................................... 115
Slovar ............................................................................... 119
Kazalo ............................................................................... 124
11
Osnovne funkcije
Seznanite se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja
Vsebina paketa …………………………………
13
Deli fotoaparata
………………………………
14
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice ……
16
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata ……… 17
Polnjenje baterije …………………………… 17
Vklop fotoaparata …………………………… 17
Prve nastavitve …………………………………
18
Pomen ikon ……………………………………
20
Izbiranje možnosti ali menijev …………………
21
Nastavljanje zaslona in zvoka …………………
Nastavitev vrste zaslona ……………………
Nastavitev zvoka ……………………………
Nastavitev uporabniškega gumba ……………
23
23
24
24
Snemanje fotografij …………………………… 25
Povečevanje ………………………………… 26
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS) …… 28
Namigi za jasne fotografije ……………………
29
Vsebina paketa
Naslednji predmeti so priloženi v škatli vašega izdelka.
dodatna oprema
Fotoaparat
Napajalnik/
Kabel USB
Etui za fotoaparat
Baterija za polnjenje
Kabel HDMI
Pašček
Polnilnik za baterijo
Navodila za uporabo (CD)
Kabel A/V
Pomnilniška kartica
Kratka navodila
Slike se lahko nekoliko razlikujejo od predmetov, ki so priloženi zraven
vašega izdelka.
Osnovne funkcije 13
Deli fotoaparata
Pred uporabo se seznanite z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.
Gumb POWER
Sprožilec
Mikrofon
Zvočnik
Bliskavica
Pomožna lučka za AF/lučka
samosprožilca
Objektiv
Vrata USB in A/V
Omogoča priključitev kabla USB in A/V
Nastavek za stojalo
Vrata HDMI
Za priključitev kabla HDMI
Pokrov predela za baterijo
Za vstavljanje pomnilniške kartice in baterije
Osnovne funkcije 14
Deli fotoaparata
Gumb za povečavo
• V načinu za fotografiranje: Povečanje ali pomanjšanje
• V načinu za predvajanje: Povečanje dela fotografije
ali ogledovanje datotek v obliki sličic, ali prilagoditev
glasnosti
• Izbiranje želene možnosti: Prilagoditev določenih
nastavitev
Gumb za izbiro načina
(glejte levo tabelo spodaj)
Lučka stanja
• Utripa: Kadar kamera shranjuje
fotografijo ali videoposnetek, je v
pripravljenosti za uporabo preko
računalnika ali tiskalnika, ali ni
izostrena
• Sveti: Kadar se kamera povezuje z
računalnikom ali je izostrena
Nameščanje paščka
x
Zaslon
Ikona
(glejte desno tabelo spodaj)
Opis
Gumb
y
Opis
Smart Auto (Pametno samodejno): Posnemite fotografijo tako, da
bo fotoaparat samodejno zaznal in izbral scenski način.
Začnite s snemanjem video posnetka.
p
Program: Posnemite fotografijo tako, da nastavite možnosti z
izjemo časa osvetlitve in vrednosti zaslonke.
Omogoči dostop do možnosti ali menijev.
A
Aperture Priority (Prednost zaslonke): Fotoaparat izbere čas
osvetlitve glede na vrednost zaslonke, ki ste jo nastavili ročno.
h
Shutter Priority (Prednost zaklopa): Fotoaparat izbere vrednost
zaslonke glede na čas osvetlitve, ki ste ga nastavili ročno.
M
Manual (Ročno): Prilagodite različne nastavitve fotoaparata,
vključno s časom osvetlitve in vrednostjo zaslonke.
S
Dostopajte do izbrane možnosti. (str. 24)
d
DUAL IS (Dvojna stabilizacija): Posnemite fotografijo z možnostmi,
primernimi za odstranjevanje tresljajev fotoaparata.
s
Scene (Scena): Posnamete fotografijo s prednastavljenimi
možnostmi za posamezno sceno.
v
D
c
F
t
Osnovne funkcije
Ostale funkcije
Spremenite možnost zaslona.
Pomik navzgor
Spremenite možnost makra.
Pomik navzdol
Spremenite možnost bliskavice.
Pomik v levo
Spremenite možnost samosprožilca.
Pomik v desno
Potrdi izbrano možnost ali meni.
Aktivira način predvajanja.
Movie (Video posnetek): Prilagodite nastavitve, če želite posneti
video posnetek.
Osnovne funkcije 15
• Dostopajte do možnosti v načinu za fotografiranje.
• Izbrišite datoteke v načinu za predvajanje.
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice
Naučite se vstaviti baterijo in dodatno pomnilniško kartico v fotoaparat.
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice
Kartico nežno potisnite, da
izskoči iz fotoaparata, in jo
nato odstranite iz reže.
Pomnilniška kartica
Pomnilniško kartico
vstavite tako, da so zlati
kontakti obrnjeni navzgor.
Pomnilniška kartica
Potisnite zatič v levo, če
želite odstraniti baterijo.
Baterija za polnjenje
Baterijo vstavite tako, da
je Samsungov logotip
obrnjen navzgor.
Zatič baterije
Če pomnilniška kartica ni vstavljena, lahko uporabite notranji pomnilnik za
začasno shranjevanje.
Baterija za polnjenje
Osnovne funkcije 16
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata
Polnjenje baterije
Vklop fotoaparata
Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Kabel USB
priključite na napajalnik in nato konec kabla z indikatorsko lučko
priključite na fotoaparat.
Pritisnite gumb za vklop [POWER], da vklopite ali izklopite
fotoaparat.
• Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni
zaslon. (str. 18)
Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje
Pritisnite [P]. Fotoaparat se vklopi in takoj preide v način za
predvajanje.
Indikatorska lučka
• Sveti rdeče: polnjenje
• Oranžno: napaka.
• Sveti zeleno: baterija je povsem
napolnjena.
Če vklopite vaš fotoaparat s pritiskom in držanjem na [P] za približno
5 sekund, fotoaparat ne oddaja zvokov.
Osnovne funkcije 17
Prve nastavitve
Ko se prikaže začetni nastavitveni zaslon, sledite naslednjim navodilom za konfiguracijo osnovnih nastavitev fotoaparata.
1
Pritisnite [t], če želite izbrati Language (Jezik), ter nato
pritisnite [t] ali [o].
4
Pritisnite [D/c], če želite izbrati Home (Domov), ter
nato pritisnite [o].
• Če potujete v drugo državo, izberite Visit (Gostovanje) ter
izberite nov časovni pas.
5
Pritisnite [F] ali [t], če želite izbrati časovni pas, ter nato
pritisnite [o].
• Če želite nastaviti poletni čas, pritisnite [D].
Time Zone
2
Pritisnite [D/c/F/t], če želite nastaviti jezik, in nato
pritisnite [o].
3
Pritisnite [c], če želite izbrati Time Zone (Časovni pas),
ter nato pritisnite [t] ali [o].
London
Osnovne funkcije 18
Back
DST
Prve nastavitve
6
Pritisnite [F] “ [c], če želite izbrati Date & Time (Datum
in čas), ter nato pritisnite [t] ali [o].
Date & Time
Off
Exit
Set
7
8
Pritisnite [F] ali [t], če želite izbrati element.
9
Pritisnite [m], če želite preklopiti v način za
fotografiranje.
Pritisnite [D] ali [c], če želite nastaviti datum in čas ali
če želite izbrati obliko datuma, ter nato pritisnite [o].
Osnovne funkcije 19
Pomen ikon
Prikazane ikone na fotoaparatu se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.
1
2 Možnosti fotografiranja (desno)
Ikona
Ločljivost fotografije
Pomnilniška kartica ni vstavljena
(notranji pomnilnik)
Kakovost fotografije
Vstavljena pomnilniška kartica
Bliskavica
: baterija je povsem
napolnjena
: baterija je deloma
•
napolnjena
: prazna (Napolni)
•
Moč bliskavice
Snemalni čas, ki je na voljo
Samosprožilec
Zvočna beležka
Občutljivost ISO
Možnost samodejne izostritve
Okvir za samodejno izostritev
Nastavitev beline
Mikrofon izklopljen
Tresenje fotoaparata
Pametni filter
Pametna povečava vklopljena
Indikator za povečavo
Hitrost snemanja
Merjenje
3
1 Možnosti fotografiranja (levo)
Ikona
Opis
Število fotografij, ki so na voljo
Ločljivost video posnetka
2
Ikona
Opis
Opis
Prilagoditev slike (kontrast, ostrina
in nasičenost)
Zaznavanje obrazov
Ton obraza
Retuširanje obraza
Območje izostritve
•
Razmerje povečave
3 Informacije o fotografiranju
Ikona
Opis
Način za fotografiranje
Izostritev
Vrednost zaslonke
Vrsta zaporedja
Hitrost sprožilca
Optična stabilizacija slike (OIS)
Vrednost osvetlitve
Osnovne funkcije 20
Histogram (str. 23)
Trenutni čas in datum
Izbiranje možnosti ali menijev
Izberete lahko možnosti tako, da pritisnete [m], ter nato še [D/c/F/t] ali [o].
Prav tako lahko dostopate do možnosti fotografiranja tako, da pritisnete [f], vendar nekatere možnosti morda niso na voljo.
1
2
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Vrnitev v prejšnji meni
Ponovno pritisnite [m], če se želite vrniti na prejšnji meni.
Izberite možnost ali meni.
• Če se želite pomakniti navzgor ali navzdol, pritisnite [D/c].
• Če se želite pomakniti v levo ali v desno, pritisnite [F/t].
Pritisnite [o], če želite potrditi izbrano možnost ali meni.
Osnovne funkcije 21
Če se želite vrniti v način za fotografiranje, pritisnite [Sprožilec] do polovice.
Izbiranje možnosti ali menijev
4
Na primer, izbira možnosti nastavitve beline
v načinu Program
1
Pritisnite [D/c], če želite izbrati White Balance
(Nastavitev beline), ter nato pritisnite [t] ali [o].
Obrnite gumb za izbiro načina na p.
Photo Size
Quality
EV
ISO
White Balance
Smart Filter
Face Detection
2
Exit
Pritisnite [m].
5
Photo Size
Quality
Move
Pritisnite [F/t], če želite izbrati možnost nastavitve
beline.
EV
White Balance : Daylight
ISO
White Balance
Smart Filter
Face Detection
Exit
3
Move
Pritisnite [D/c], če želite izbrati a, ter nato pritisnite
[t] ali [o].
Move
6
7
Adjust
Pritisnite [o], če želite shraniti vaše nastavitve.
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za
fotografiranje.
Osnovne funkcije 22
Nastavljanje zaslona in zvoka
Naučite se spremeniti podatke na osnovnem zaslonu, nastavitve zvoka in nastavitve uporabniškega gumba.
Nastavitev vrste zaslona
Več o histogramu
Izberete lahko vrsto zaslona za način za fotografiranje ali za način
za predvajanje.
Večkrat pritisnite [D], če želite spremeniti vrsto zaslona.
Show all photographic
information.
Način
Histogram je graf, ki prikazuje razporeditev svetlobe na fotografiji.
Če je krivulja histograma višja na levi strani, je fotografija
podosvetljena in je videti temna. Višja krivulja na desni strani
pomeni, da je fotografija preosvetljena in je videti bleda. Višina
vrhov krivulj je povezana s podatki o barvi. Če je prisotne več
določene barve, je tudi vrh višji.
S Podosvetljeno
Opis
• Skrijte vse informacije o fotografiranju.
• Skrijte informacije o fotografiranju, z izjemo
podatkov na spodnjem delu fotografije.
Fotografiranje
• Prikažite vse informacije o fotografiranju.
• Prikažite histogram.
Predvajanje
• Skrijte vse informacije o trenutni datoteki.
• Prikažite vse informacije o trenutni datoteki.
• Prikažite informacije o trenutni datoteki, z izjemo
nastavitev fotografiranja in histograma.
Osnovne funkcije 23
S Ustrezno
osvetljeno
S Preosvetljeno
Nastavljanje zaslona in zvoka
Nastavitev zvoka
Nastavitev uporabniškega gumba
Nastavite zvok, ki ga vaš fotoaparat oddaja med izvajanjem
funkcij.
Do možnosti lahko dostopate neposredno tako, da nastavite
uporabniški gumb.
1
2
3
1
2
3
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m].
Izberite U “ Beep Sound (Zvok piska).
Izberite želeno možnost.
Možnost
Opis
Off (Izklopljeno)
Fotoaparat ne proizvaja zvokov.
1/2/3
Fotoaparat proizvaja zvoke.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Custom Set (Nastavitev po meri).
Izberite želeno možnost. (EV (Vrednost osvetlitve), ISO
(Občutljivost filma ISO), White Balance (Nastavitev beline))
, če želite prilagoditi nastavitve za možnost, ki ste
• Pritisnite
jo nastavili.
EV : 1
Move
Osnovne funkcije 24
OK
Set
Snemanje fotografij
Naučite se enostavno in hitro posneti fotografije v načinu Smart Auto (Pametno samodejno).
1
Obrnite gumb za izbiro načina na S.
3
Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da fotoaparat izostri
motiv.
• Zelen okvir na zaslonu pomeni, da je motiv izostren.
• Če je okvir obarvan rdeče, pomeni, da motiv ni izostren.
2
Ujemite motiv v okvir.
4
Pritisnite [Sprožilec] in posnemite fotografijo.
Namige o tem, kako posneti bolj jasne fotografije, najdete na strani 29.
Osnovne funkcije 25
Snemanje fotografij
Povečevanje
Digitalna povečava
Fotografije lahko posnamete od blizu, če prilagodite povečavo.
Vaš fotoaparat ima 18x optično in 4x digitalno povečavo. Prav tako
lahko uporabite 24-kratno pametno povečavo ter 3-kratno digitalno
povečavo, če želite povečati motiv z nižjo slabitvijo kakovosti slike.
pAhMs
Digitalna povečava je podprta s privzetimi nastavitvami v načinu
za fotografiranje. Če povečate motiv v načinu za fotografije in
je pri tem indikator za povečavo v digitalnem razponu, bo vaš
fotoaparat uporabil digitalno povečavo. Če uporabljate optično in
digitalno povečavo hkrati, lahko povečate fotografijo do 72-krat.
Optično območje
Indikator za
povečavo
Digitalno območje
• Digitalna povečava ni na voljo z možnostjo zaznavanja obrazov,
Razmerje povečave
Pomanjšava
učinkom pametnega filtra, možnostjo sledenja pametne izostritve,
možnostjo zaporednih posnetkov ali z ročno izostritvijo.
• Če posnamete fotografijo s pomočjo digitalne povečave, se lahko
kakovost fotografije poslabša.
Povečava
Razpoložljivo razmerje povečave za video posnetke se razlikuje od razmerja
povečave za fotografije.
Osnovne funkcije 26
Snemanje fotografij
Pametna povečava
Nastavitev pametne povečave
pAhM
Pametna povečava vam omogoča povečati motiv z manjšo
slabitvijo kakovosti slike kot pri uporabi optične in digitalne
povečave hkrati. Če uporabite tako pametno kot tudi digitalno
povečavo, lahko povečate sliko za 72-krat.
1
2
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Smart Zoom (Pametna povečava).
Izberite želeno možnost.
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno): Pametna povečava je izklopljena.
On (Vklopljeno): Pametna povečava je vklopljena.
• Pametna povečava ni na voljo z možnostjo zaznavanja obrazov,
učinkom pametnega filtra, možnostjo sledenja pametne izostritve,
možnostjo zaporednih posnetkov ali z ročno izostritvijo.
• Če posnamete fotografijo s pomočjo pametne povečave, se lahko
kakovost fotografije poslabša.
Osnovne funkcije 27
Snemanje fotografij
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS)
• Optična stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, ko:
pAhMsv
Optično zmanjša tresenje fotoaparata v načinu za fotografiranje.
Pred popravkom
1
2
3
Po popravku
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a ali V “ OIS (Optična stabilizacija slike).
Izberite želeno možnost.
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno): Optična stabilizacija slike izklopljena.
On (Vklopljeno): Optična stabilizacija slike je
vklopljena.
Osnovne funkcije 28
- s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu
- uporabljate digitalno povečavo
- se fotoaparat preveč trese,
- je hitrost sprožilca počasna (na primer, ko posnamete nočni prizor)
- je baterija skoraj prazna
- posnamete fotografijo od blizu
• Če uporabljate funkcijo OIS s stojalom, so lahko slike motne zaradi
vibracij senzorja OIS. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS.
• Če fotoaparat prejme udarec ali pade, bo zaslon moten. V primeru,
da se to zgodi, izklopite fotoaparat in ga ponovno vklopite.
Namigi za jasne fotografije
Pravilno držanje fotoaparata
Zmanjševanje tresenja fotoaparata
• Nastavite optično stabilizacijo slike, če želite
optično zmanjšati tresenje fotoaparata. (str. 28)
• Izberite način d, če želite zmanjšati tresenje
fotoaparata tako optično kot digitalno. (str. 40)
Preverite, ali je kaj v
napoto objektivu.
Ko
Pritisnite sprožilec do polovice
Pritisnite [Sprožilec] do polovice
in prilagodite izostritev. Fotoaparat
samodejno prilagodi izostritev in osvetlitev.
Okvir izostritve
• Če želite posneti fotografijo, pritisnite
[Sprožilec], če je okvir izostritve
obarvan zeleno.
• Če je okvir izostritve obarvan rdeče,
spremenite kompozicijo in ponovno
pritisnite [Sprožilec] do polovice.
se prikaže
Tresenje fotoaparata
Ko fotografirate v temi, se izogibajte nastavljanju bliskavice na
Slow Sync (Počasna sihronizacija) ali Off (Izklopljeno). Zaslonka
ostane odprta dalj časa in fotoaparat bo morda teže držati pri miru.
• Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na Fill in (Dosvetlitev).
(str. 49)
• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 51)
Fotoaparat samodejno nastavi
vrednost zaslonke in hitrost sprožilca.
Osnovne funkcije 29
Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren
Motiv je morda teže izostriti, ko:
- je med motivom in ozadjem malo kontrasta (na primer, če oseba
nosi oblačila, ki so podobna barvi ozadja),
- je vir svetlobe za motivom presvetel,
- je motiv svetlikajoč ali odsevajoč,
- ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
- motiv ni v sredini okvirja.
• Ko fotografirate pri slabi svetlobi
Vklopite bliskavico.
(str. 49)
• Ko se motivi hitro premikajo
Uporabite funkcijo
Continuous
(Neprekinjeno
fotografiranje) ali Motion
Capture (Fotografiranje
gibanja). (str. 66)
Uporaba zaklopa izostritve
Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
Ko je motiv izostren, lahko okvir prestavite, da spremenite
kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [Sprožilec], da
posnamete fotografijo.
Osnovne funkcije 30
Napredne funkcije
Naučite se posneti fotografijo, video posnetek in zvočno beležko tako, da izberete ustrezen način.
Uporaba pametnega samodejnega načina …
32
Uporaba scenskega načina
………………… 34
Uporaba načina lepotnega posnetka ………… 34
Uporaba načina Program
……………………
36
Uporaba načina s prednostjo zaslonke in
prednostjo zaklopa ter ročnega načina ………
Uporaba načina Prednost zaslonke …………
Uporaba načina s prednostjo zaklopa ………
Uporaba načina Ročno ………………………
37
38
38
39
Uporaba načina DUAL IS
(Dvojna stabilizacija) …………………………
40
Uporaba načina Video posnetek
…………… 41
Uporaba načina pametnega zaznavanja
scen ………………………………………… 43
Snemanje zvočnih beležk …………………… 44
Snemanje zvočne beležke ………………… 44
Dodajanje zvočne beležke fotografiji ………… 44
Uporaba pametnega samodejnega načina
V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo želite posneti. Izberite način Smart Auto (Pametno
samodejno), če ne poznate nastavitev fotoaparata za različne scene.
1
2
Obrnite gumb za izbiro načina na S.
Ikona
Opis
Ujemite motiv v okvir.
Portreti
• Fotoaparat samodejno izbere sceno. V spodnjem levem delu
zaslona se prikaže ustrezna ikona scene. Ikone so navedene
spodaj.
Bližnji posnetki predmetov
Bližnji posnetki besedila
Sončni zahodi
Jasno nebo
Gozdne površine
Bližnji posnetki barvnih motivov
Fotoaparat je stabiliziran ali nameščen na stojalu
(ko fotografirate v temi)
Aktivno premikanje motivov
Ikona
Ognjemet (ko uporabljate stojalo)
Opis
Pokrajine
Scene s svetlo belimi ozadji
3
Pokrajine ponoči (ko je izklopljena bliskavica)
Portreti ponoči
Pokrajine z osvetlitvijo od zadaj
Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da fotoaparat izostri
motiv.
• V več scenah fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko
pritisnete [Sprožilec] do polovice.
4
Pritisnite [Sprožilec], da posnamete fotografijo.
Portreti z osvetlitvijo od zadaj
Napredne funkcije 32
Uporaba pametnega samodejnega načina
• Če fotoaparat ne prepozna ustreznega scenskega načina, uporabi
privzete nastavitve za S način.
• Četudi fotoaparat zazna obraz, ne izbere načina portreta, odvisno od
postavitve ali osvetlitve motiva.
• Fotoaparat morda ne bo izbral pravega načina scene zaradi različnih
pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in
razdalja do motiva.
• Četudi uporabljate stojalo, fotoaparat morda ne bo zaznal načina,
če se motiv premika.
• V S načinu fotoaparat porabi več baterije, ker pogosto spreminja
nastavitve, da izbere primerne scene.
Napredne funkcije 33
Uporaba scenskega načina
V scenskem načinu lahko posnamete fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.
1
2
Obrnite gumb za izbiro načina na s.
Uporaba načina lepotnega posnetka
Izberite sceno.
V načinu lepotnega posnetka lahko posnamete portret z
možnostmi zakrivanja obraznih napak.
1
2
3
4
5
Beauty Shot
• Če želite spremeniti scenski način, pritisnite [m], ter nato
izberite N. Izberete lahko katero koli sceno želite.
• Za način Beauty Shot (Lepotni posnetek) glejte "Uporaba
načina lepotnega posnetka" v desnem stolpcu.
3
Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
4
Pritisnite [Sprožilec], da posnamete fotografijo.
Obrnite gumb za izbiro načina na s.
Izberite Beauty Shot (Lepotni posnetek).
Pritisnite [m].
Izberite a “ Face Tone (Ton obraza).
Izberite želeno možnost.
• Na primer, povečajte nastavitev za ton obraza, če želite
osvetliti kožo.
Face Tone
Off
Face Retouch Level 1
Face Detection Level 2
Smart FR Edit Level 3
Photo Size
Quality
Focus Area
Back
6
Set
Izberite Face Retouch (Retuširanje obraza).
Napredne funkcije 34
Uporaba scenskega načina
7
Izberite želeno možnost.
• Na primer, povečajte nastavitev za retuširanje obraza, če želite
prikriti več nepravilnosti.
Face Tone
Face Retouch Off
Face DetectionLevel 1
Smart FR Edit Level 2
Level 3
Photo Size
Quality
Focus Area
Back
Set
8
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za
fotografiranje.
9
Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
10
Pritisnite [Sprožilec], da posnamete fotografijo.
Če uporabljate način Lepotni posnetek, se bo razdalja izostritve nastavila na
Auto Macro (Samodejni makro).
Napredne funkcije 35
Uporaba načina Program
V načinu Program lahko nastavite večino možnosti, razen hitrosti sprožilca in vrednosti zaslonke, ki ju fotoaparat nastavi samodejno.
1
2
Obrnite gumb za izbiro načina na p.
3
Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
4
Pritisnite [Sprožilec], da posnamete fotografijo.
Nastavite želene možnosti.
(Za seznam možnosti glejte stran 45.)
Napredne funkcije 36
Uporaba načina s prednostjo zaslonke in prednostjo zaklopa ter
ročnega načina
Če želite nadzorovati osvetlitev fotografij, prilagodite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve. Te možnosti lahko uporabite v načinu s prednostjo
zaslonke in prednostjo zaklopa ter v ročnem načinu
Vrednost zaslonke
Zaslonka je luknja, ki nadzira količino svetlobe, ki vstopi v
fotoaparat. Ohišje zaslonke vsebuje tanke kovinske ploščice, ki se
odpirajo in zapirajo ter omogočajo prehod svetlobe skozi zaslonko
v fotoaparat. Velikost zaslonke je povezana s svetlostjo fotografije:
večja zaslonka pomeni svetlejšo fotografijo; manjša zaslonka pa
temnejšo fotografijo.
S Majhna vrednost zaslonke
S Velika vrednost zaslonke
(Dimenzija zaslonke je velika.)
(Dimenzija zaslonke je majhna.)
Čas osvetlitve
Čas osvetlitve, ki je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije,
se nanaša na količino časa, ki je potreben, da se sprožilec odpre
in zapre. Dolg čas osvetlitve zagotavlja več časa za prehajanje
svetlobe, zato fotografija postane svetlejša. Po drugi strani hitrejša
hitrost zaslonke zagotavlja manj časa za prehajanje svetlobe, zato
je končna fotografija temnejša in bolj preprosto zamrzne motive
v gibanju.
S Dolg čas osvetlitve
Napredne funkcije 37
S Kratek čas osvetlitve
Uporaba načina s prednostjo zaslonke in prednostjo zaklopa ter ročnega načina
Uporaba načina Prednost zaslonke
Uporaba načina s prednostjo zaklopa
V načinu Prednost zaslonke lahko ročno nastavite vrednost
zaslonke, fotoaparat pa bo samodejno izbral ustrezen čas
osvetlitve.
V načinu Prednost zaklopa lahko ročno nastavite čas osvetlitve,
fotoaparat pa bo samodejno izbral ustrezno vrednost zaslonke.
1
2
Obrnite gumb za izbiro načina na A.
Pritisnite [o] “ [D/c], če želite prilagoditi vrednost
zaslonke.
1
2
Nastavite možnosti. (Seznam možnosti si lahko ogledate
pod »Možnosti fotografiranja«.)
4
Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
5
Pritisnite [Sprožilec], da posnamete fotografijo.
Pritisnite [o] “ [D/c], če želite prilagoditi čas
osvetlitve.
• Več podatkov o času osvetlitve najdete na strani 37.
• Več podatkov o vrednosti zaslonke najdete na strani 37.
3
Obrnite gumb za izbiro načina na h.
3
Nastavite možnosti. (Seznam možnosti si lahko ogledate
pod »Možnosti fotografiranja«.)
4
Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
5
Pritisnite [Sprožilec], da posnamete fotografijo.
Napredne funkcije 38
Uporaba načina s prednostjo zaslonke in prednostjo zaklopa ter ročnega načina
Uporaba načina Ročno
V načinu Ročno lahko vrednost zaslonke in čas osvetlitve
prilagodite ročno.
1
2
3
4
Nastavite možnosti. (Seznam možnosti si lahko ogledate
pod »Možnosti fotografiranja«.)
5
Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
6
Pritisnite [Sprožilec], da posnamete fotografijo.
Obrnite gumb za izbiro načina na M.
Pritisnite [o], če želite izbrati vrednost zaslonke ali čas
osvetlitve.
Pritisnite [D/c], če želite prilagoditi vrednost zaslonke
ali čas osvetlitve.
Napredne funkcije 39
Uporaba načina DUAL IS (Dvojna stabilizacija)
Z optično in digitalno stabilizacijo slike lahko zmanjšate tresenje fotoaparata in zamegljenost fotografij.
Pred popravkom
Po popravku
1
2
Obrnite gumb za izbiro načina na d.
3
Pritisnite [Sprožilec] in posnemite fotografijo.
Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
• Digitalna povečava in pametna povečava nista na voljo v načinu
d.
• Fotoaparat bo samodejno popravljal fotografije samo če je vir
svetlobe svetlejši od fluorescentne svetlobe.
• Če se motiv premika hitro, je fotografija lahko zamegljena.
• Nastavite optično stabilizacijo slike, če želite preprečiti tresenje
fotoaparata v različnih načinih za fotografiranje. (str. 28)
Napredne funkcije 40
Uporaba načina Video posnetek
V video načinu lahko prilagodite nastavitve, če želite posneti video posnetke v visoki ločljivosti, dolge največ 20 minut. Fotoaparat shrani
posnete video posnetke v formatu MP4 (H.264).
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je visoko stisnjen video format, ki sta ga izdelali mednarodni organizaciji za standardizacijo ISO-IEC in ITU-T.
• Nekatere pomnilniške kartice ne podpirajo snemanja v visoki ločljivosti. V tem primeru nastavite nižjo ločljivost.
• Pomnilniške kartice s počasno hitrostjo zapisovanja ne bodo podpirale video posnetkov visoke ločljivosti in hitrosti. Če želite posneti video posnetke visoke
ločljivosti ali hitrosti, uporabite pomnilniške kartice z večjo hitrostjo zapisovanja.
• Če med snemanjem video posnetka vklopite funkcijo za optično stabilizacijo slike, bo fotoaparat morda posnel zvok uporabe funkcije za optično stabilizacijo slike.
1
2
3
4
Obrnite gumb za izbiro načina na v.
5
Izberite Voice (Zvok).
6
Izberite želeno možnost.
Ikona
Pritisnite [m].
Opis
Sound Alive On (Sound Alive vklopljen): Vklopite
funkcijo Sound Alive, če želite zmanjšati šum pri
povečavi.
Izberite V “ Frame Rate (Hitrost snemanja).
Izberite hitrost snemanja (število sličic na sekundo).
• Če povečate hitrost osveževanja, je gibanje na posnetku bolj
naravno, vendar se poveča velikost datoteke.
Sound Alive Off (Sound Alive izklopljen): Izklopite
funkcijo Sound Alive, če želite posneti šum pri povečavi.
Mute (Izklop zvoka): Snemanje brez zvoka.
• Če uporabljate funkcijo Sound Alive, ne blokirajte mikrofona.
• Posnetki, ki so posneti s funkcijo Sound Alive, se lahko
razlikujejo od dejanskih zvokov.
Napredne funkcije 41
Uporaba načina Video posnetek
7
Nastavite želene možnosti.
(Za seznam možnosti glejte stran 45.)
8
Pritisnite
(Snemanje video posnetka), če želite začeti s
snemanjem.
9
Ponovno pritisnite
(Snemanje video posnetka), če
želite zaustaviti snemanje.
Začasna ustavitev snemanja
Fotoaparat omogoča, da lahko začasno zaustavite snemanje
video posnetka. S to funkcijo lahko združite več scen v en sam
videoposnetek.
• Video posnetek lahko posnamete v katerem koli načinu s pritiskom
na
(Snemanje video posnetka), pri čemer vam ni potrebno obrniti
gumba za izbiro načina na v.
• Fotografijo lahko posnamete v video načinu s pritiskom na
[Sprožilec].
OK : Pause
• Pritisnite [o], če želite začasno zaustaviti snemanje.
• Pritisnite [o], če želite nadaljevati s snemanjem.
Napredne funkcije 42
Uporaba načina Video posnetek
Uporaba načina pametnega zaznavanja scen
Ikona
V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve
glede na vrsto scene, ki jo je zaznal.
1
2
3
Opis
Pokrajine
Sončni zahodi
Obrnite gumb za izbiro načina na v.
Jasno nebo
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Gozdne površine
Izberite V “ Smart Scene Detection (Pametno
zaznavanje scene) “ On (Vklopljeno).
6
4
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za
fotografiranje.
Pritisnite
(Snemanje video posnetka), če želite začeti s
snemanjem.
7
5
Ujemite motiv v okvir.
Ponovno pritisnite
(Snemanje video posnetka), če
želite zaustaviti snemanje.
• Fotoaparat samodejno izbere sceno. V spodnjem levem delu
zaslona se prikaže ustrezna ikona scene.
• Če fotoaparat ne prepozna ustreznega scenskega načina, uporabi
privzete nastavitve za pametni video način.
• Fotoaparat morda ne bo izbral pravega scenskega načina zaradi
različnih okoliščin fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata,
osvetlitev in razdalja do motiva.
• Učinki pametnega filtra niso na voljo v načinu Pametno zaznavanje
scene.
Napredne funkcije 43
Snemanje zvočnih beležk
pAhMds
Naučite se posneti zvočno beležko, ki jo lahko pozneje predvajate. Prav tako lahko zvočno beležko dodate fotografiji, da si zapomnite pogoje
fotografiranja.
Zvok je najbolj kakovosten, če ste od fotoaparata oddaljeni 40 cm.
Snemanje zvočne beležke
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
1
2
3
1
2
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Voice (Zvok) “ Record (Snemaj).
Pritisnite [Sprožilec].
• Pritisnite [o], če želite začasno ustaviti, ali pritisnite [o] če
želite nadaljevati s snemanjem.
• Vsaka zvočna beležka je lahko dolga največ 10 ur, če je na
voljo dovolj pomnilnika.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Voice (Zvok) “ Memo (Beležka).
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za
fotografiranje.
4
Poravnajte motiv v okvir in nato posnemite fotografijo.
5
Posnemite kratko zvočno beležko (največ 10 sekund).
• Fotoaparat začne snemati zvočno beležko takoj, ko
posnamete fotografijo.
• Če želite prekiniti snemanje zvočne beležke, preden poteče
10 sekund, pritisnite [Sprožilec].
V načinu zaporednih posnetkov ne morete dodajati zvočnik beležk
fotografijam.
Stop
Pause
4
Pritisnite [Sprožilec] še enkrat, da zaustavite snemanje.
5
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za
fotografiranje.
• Znova pritisnite [Sprožilec], da posnamete novo zvočno
beležko.
Napredne funkcije 44
Možnosti fotografiranja
Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.
Izbiranje ločljivosti in kakovosti ……………… 46
Izbiranje ločljivosti …………………………… 46
Izbiranje kakovosti slike ……………………… 47
Uporaba samosprožilca ………………………
48
Fotografiranje v temi
…………………………
Preprečevanje učinka rdečih oči ……………
Uporaba bliskavice …………………………
Prilagoditev občutljivosti filma ISO …………
49
49
49
51
Spreminjanje načina izostritve ………………
Uporaba načina makro ………………………
Uporaba samodejne izostritve ………………
Izostritev izbranega dela ……………………
Uporaba samodejne izostritve za sledenje …
Prilagajanje območja izostritve ………………
52
52
52
54
54
55
Uporaba zaznavanja obrazov …………………
Zaznavanje obrazov …………………………
Fotografiranje avtoportreta …………………
Fotografiranje nasmeška ……………………
Zaznavanje mežikanja z očmi ………………
56
56
57
57
58
Uporaba pametnega prepoznavanja
obrazov ……………………………………… 58
Registriranje obrazov kot najljubših
(moja zvezda) ……………………………… 59
Prilagajanje svetlosti in barv …………………
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) …………
Spreminjanje možnosti merjenja ……………
Izbiranje vira svetlobe (nastavitev beline) ……
61
61
62
63
Uporaba načinov zaporednih posnetkov ……
66
Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik
………… 67
Dodajanje učinkov pametnega filtra ………… 67
Prilagajanje fotografij ………………………… 70
Izbiranje ločljivosti in kakovosti
Naučite se spremeniti ločljivost slike in nastaviti kakovost.
Izbiranje ločljivosti
Nastavitev ločljivosti video posnetkov
Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali video posnetki
sestavljeni iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji
papir ali jih prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo
ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.
Nastavitev ločljivosti fotografij
1
2
3
SpAhMds
1
2
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite V “ Movie Size (Velikost video posnetka).
Izberite želeno možnost.
Ikona
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Opis
1280 X 720 HQ: za predvajanje visokokakovostnih
datotek na televizorju HDTV.
Izberite a “ Photo Size (Velikost fotografije).
1280 X 720: za predvajanje na televizorju HDTV.
Izberite želeno možnost.
Ikona
SpAhMdsv
640 X 480: za predvajanje na analognem TV
sprejemniku.
Opis
320 X 240: za objavo na spletnih straneh.
4320 X 3240: Tiskanje na papir A1.
4320 X 2880: Tiskanje na papir A1 v širokem razmerju
(3:2).
Če pomnilniška kartica ni vstavljena, sta podprti le
3648 X 2736: Tiskanje na papir A2.
4320 X 2432: Tiskanje na papir A2 v panoramskem
razmerju (16:9) ali predvajanje na HDTV sprejemniku.
3264 X 2448: Tiskanje na papir A3.
2592 X 1944: Tiskanje na papir A4.
1920 X 1080: Tiskanje na papir A5 v panoramskem
razmerju (16:9) ali predvajanje na HDTV sprejemniku.
1024 X 768: za e-poštne priloge.
Možnosti fotografiranja 46
in
.
Izbiranje ločljivosti in kakovosti
Izbiranje kakovosti slike
Nastavitev kakovosti video posnetkov
Nastavitev kakovosti fotografij
pAhMds
Fotoaparat stisne in shrani fotografije, ki ste jih posneli v formatu
JPEG.
1
2
3
v
Fotoaparat stisne in shrani video posnetke, ki jih posnamete v
formatu MP4 (H.264).
za nastavitev kakovosti fotografij in video posnetkov.
Kakovostnejše slike zavzamejo več pomnilnika.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
1
2
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite V “ Frame Rate (Hitrost snemanja).
Izberite želeno možnost.
Ikona
Opis
Izberite a “ Quality (Kakovost).
30 FPS (30 slik/s): Snemanje s 30 slikami na sekundo.
Izberite želeno možnost.
15 FPS (15 slik/s): Snemanje s 15 slikami na sekundo.
Ikona
Opis
Super Fine (Zelo visoka kakovost): Posnemite
fotografije v zelo visoki kakovosti.
Fine (Visoka kakovost): Posnemite fotografije v visoki
kakovosti.
Normal (Običajno): Posnemite fotografije v običajni
kakovosti.
Možnosti fotografiranja 47
Uporaba samosprožilca
SpAhMdsv
Naučite se nastaviti samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.
1
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [t].
Timer : Off
Pritisnite [Sprožilec], da vklopite samosprožilec.
• Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparat
samodejno posname fotografijo ob določenem času.
• Pritisnite [Sprožilec], da izključite samosprožilec.
• Nekatere možnosti zaznavanja obrazov niso na voljo, kar je odvisno
od nastavljene možnosti samosprožilca.
• Možnosti samosprožilca niso na voljo, če ste nastavili možnosti
zaporednih posnetkov.
Move
2
OK
Set
Izberite želeno možnost.
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno): samosprožilec ni vklopljen.
10 Sec (10 sek.): Posnemite fotografijo z zakasnitvijo
10 sekund.
2 Sec (2 sek.): Posnemite fotografijo z zakasnitvijo
2 sekund.
Možnosti fotografiranja 48
Fotografiranje v temi
Naučite se fotografirati ponoči in ob slabi svetlobi.
Preprečevanje učinka rdečih oči
Uporaba bliskavice
ps
Če se ponoči, ko fotografirate osebo, vklopi bliskavica,
se lahko v očeh pojavi rdeč sijaj. To preprečite tako, da izberete
Red-eye (Učinek rdečih oči) ali Red-eye Fix (Odstranjevanje
učinka rdečih oči). Za dodatne informacije o možnostih bliskavice
glejte “Uporaba bliskavice.”
SpAhMs
Uporabite bliskavico, kadar fotografirate v temi ali kadar
potrebujete več svetlobe.
1
V načinu za fotografiranje pritisnite [F].
Flash: Auto
Move
2
Adjust
Izberite želeno možnost.
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno):
• Bliskavica se ne sproži.
• Fotoaparat prikaže opozorilo za tresenje , kadar
fotografirate ob slabi svetlobi.
Auto (Samodejno): Fotoaparat bo izbral ustrezno
nastavitev bliskavice za sceno, ki jo bo zaznal v načinu
Pametno samodejno.
Auto (Samodejno): Kadar sta motiv ali ozadje temna, se
bliskavica sproži samodejno.
Možnosti fotografiranja 49
Fotografiranje v temi
Ikona
Opis
• Možnosti bliskavice niso na voljo, če ste nastavili možnosti
Red-eye (Učinek rdečih oči):
• Bliskavica se sproži dvakrat, kadar sta motiv ali ozadje
temna, s čimer se zmanjša učinek rdečih oči.
• Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte
se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.
Fill in (Dosvetlitev):
• Bliskavica se vedno sproži.
• Fotoaparat samodejno prilagodi intenzivnost svetlobe.
Slow Sync (Počasna sinhronizacija):
• Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa.
• Ta možnost je priporočljiva, kadar želite posneti
svetlobo okolice, s čimer razkrije več podrobnosti v
ozadju.
• Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite
stojalo.
• Fotoaparat prikaže opozorilo za tresenje , kadar
fotografirate ob slabi svetlobi.
Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči):
• Bliskavica se sproži, kadar sta motiv in ozadje temna,
fotoaparat pa popravi rdeče oči s pomočjo napredne
analize.
• Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte
se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.
zaporednih posnetkov ali ste izbrali Self-Portrait (Avtoportret)
Blink Detection (Zaznavanje mežikanja).
• Motivi morajo biti znotraj priporočene oddaljenosti od bliskavice.
(str. 115)
• Če se svetloba od bliskavice odbija ali če je v zraku večja količina
prahu, se lahko na vaši fotografiji pojavijo majhni madeži.
Prilagajanje jakosti bliskavice
Prilagodite jakost bliskavice, če želite preprečiti prekomerno ali
premajhno osvetljenost fotografij.
1
2
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [F].
Pomaknite se na možnost.
Obrnite [Zoom] v desno.
Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev
fotografiranja.
Možnosti fotografiranja 50
Fotografiranje v temi
4
Pritisnite [F/t], če želite prilagoditi jakost.
5
pAhM
Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo, kot je
opredeljeno s strani Mednarodne organizacije za standardizacijo
(ISO). Če izberete višjo občutljivost filma ISO, fotoaparat postane
bolj občutljiv na svetlobo. Z višjo občutljivostjo filma ISO lahko
posnamete kvalitetnejšo fotografijo brez uporabe bliskavice.
Flash: Auto
Back
Prilagoditev občutljivosti filma ISO
OK
Set
Pritisnite [o], če želite shraniti vaše nastavitve.
1
2
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ ISO (Občutljivost filma ISO).
Izberite želeno možnost.
, če želite uporabiti ustrezno občutljivost filma ISO
• Izberite
glede na svetlost motiva in svetlobne pogoje.
• Prilagajanje jakosti bliskavice morda ne bo delovalo, če:
- je motiv preblizu fotoaparata
- nastavite visoko občutljivost ISO
- je vrednost osvetlitve previsoka ali premajhna
• V nekaterih načinih za fotografiranje ta funkcija ni na voljo.
Višja občutljivost filma ISO lahko povzroči večji šum v sliki.
Možnosti fotografiranja 51
Spreminjanje načina izostritve
Naučite se prilagoditi izostritev fotoaparata, da bo ustrezal motivu in pogojem fotografiranja.
Uporaba načina makro
Uporaba samodejne izostritve
pAhMdv
Uporabite način makro, kadar fotografirate motive od blizu, kot so
rože ali žuželke.
pAhMdv
Če želite posneti izostrene fotografije, izberite ustrezno izostritev
glede na oddaljenost od motiva.
1
V načinu za fotografiranje pritisnite [c].
Focus : Normal (AF)
Move
• Fotoaparat držite čvrsto, da preprečite zamegljene fotografije.
• Izklopite bliskavico, če ste od motiva oddaljeni manj kot 40 cm.
Možnosti fotografiranja 52
OK
Set
Spreminjanje načina izostritve
2
Izberite želeno možnost.
Ikona
Ročno prilagajanje razdalje izostritve
Opis
Normal (AF) (Običajno (AF)): Izostrite motiv, ki je
oddaljen več kot 80 cm (350 cm, če uporabljate
povečavo).
Macro (Makro): Ročno izostrite motiv, ki je oddaljen
od fotoaparata 5-80 cm (180-350 cm, če uporabljate
povečavo).
1
2
3
4
Auto Macro (Samodejni makro): Izostrite motiv, ki je
oddaljen več kot 5 cm (več kot 180 cm, če uporabljate
povečavo).
pAhMd
V načinu za fotografiranje pritisnite [c].
Pomaknite se na Manual Focus (Ročna izostritev).
Obrnite [Zoom] v desno.
Pritisnite [F/t], če želite prilagodite izostritev pri
oddaljenosti.
Focus : Manual Focus
Manual Focus (Ročna izostritev): Izostritev motiva z
ročno prilagoditvijo razdalje izostritve. (str. 53)
Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev
fotografiranja.
Back
5
OK
Set
Pritisnite [o], če želite shraniti vaše nastavitve.
• Če razdaljo izostritve prilagajate ročno in motiv ni izostren, lahko
nastanejo zamegljene fotografije.
• Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti za izostritev
dela in možnosti zaznavanja obrazov.
Možnosti fotografiranja 53
Spreminjanje načina izostritve
Izostritev izbranega dela
Uporaba samodejne izostritve za sledenje
pAhMd
Izostrite lahko del, ki ste ga izbrali.
pAhMd
1
2
Samodejna izostritev s sledenjem omogoča, da sledite motivu in
ga izostrite tudi takrat, ko se premikate.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Focus Area (Del izostritve) “ Selection AF
(Izbirni AF).
3
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za
fotografiranje.
4
Pritisnite [o] “ [D/c/F/t], če želite premakniti
okvir na želen del.
OK
5
6
1
2
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Focus Area (Del izostritve) “ Tracking AF
(AF sledenja).
3
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za
fotografiranje.
4
Izostrite motiv, ki mu želite slediti, in pritisnite [o].
• Na motivu se pojavi okvir za izostritev in mu sledi med
premikanjem fotoaparata.
Set
Pritisnite [o].
Pritisnite [Sprožilec], da posnamete fotografijo.
• Če želite spremeniti del izostritve, pritisnite [o].
Če uporabite to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti zaznavanja obrazov,
zaporednih posnetkov in učinkov pametnega filtra.
• Če je okvir bel, fotoaparat sledi motivu.
• Če je okvir zelen, se motiv izostri, ko do polovice pritisnete
[Sprožilec].
Možnosti fotografiranja 54
Spreminjanje načina izostritve
• Če ne izberete dela izostritve, se bo okvir izostritve prikazal v sredini
•
•
•
•
•
zaslona.
Sledenje mogoče ne deluje, če:
- je motiv premajhen
- se motiv pretirano premika
- je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru
- barve ali vzorci so na motivu in ozadju enaki
- ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
- se fotoaparat močno trese
Če je sledenje motivu neuspešno, se okvir za izostritev pojavi kot bel
okvir z enojno črto (
).
Če fotoaparat ne more slediti motivu, morate motiv izbrati znova.
Če fotoaparat ne more izostriti motiva, se okvir za izostritev spremeni
v rdeč okvir z enojno črto (
).
Če uporabite to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti zaznavanja
obrazov, zaporednih posnetkov in učinkov pametnega filtra.
Prilagajanje območja izostritve
pAhMds
Vaše fotografije so lahko bolj jasne, če izberete ustrezno območje
izostritve glede na položaj motiva na sceni.
1
2
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Focus Area (Del izostritve).
Izberite želeno možnost.
Ikona
Opis
Center AF (Sredinski AF): Izostritev osrednjega dela
okvirja (primerno, ko so motivi na sredini ali blizu
sredine).
Multi AF (Večpodročni AF): izostritev enega ali več
področjih od devetih možnih.
Selection AF (Izbirni AF): Izostrite del, ki ste ga izbrali.
(str. 54)
Tracking AF (AF za sledenje): izostritev motiva in
njegovo sledenje. (str. 54)
Razpoložljive možnosti fotografiranja se lahko razlikujejo, kar je
odvisno od načina za fotografiranje.
Možnosti fotografiranja 55
Uporaba zaznavanja obrazov
pAhMds
Če uporabite možnosti za zaznavanje obrazov, lahko fotoaparat samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparat
samodejno prilagodi osvetlitev. Uporabite Blink Detection (Zaznavanje mežikanja), da zaznate zaprte oči Smile Shot (Fotografiranje
nasmeška), da posnamete nasmešek na obrazu. S funkcijo Smart Face Recognition (Pametno prepoznavanje obrazov) pa lahko
registrirate obraze in določite, da jih fotoaparat izostri prednostno.
• Če fotoaparat zazna obraz, samodejno sledi zaznanemu obrazu.
• Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
•
•
•
•
•
•
•
- je oseba preveč oddaljena od fotoaparata (okvir za izostritev
se obarva oranžno pri fotografiranju nasmeška in zaznavanju
mežikanja.)
- je scena presvetla ali pretemna
- oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
- oseba nosi sončna očala ali masko
- oseba nazorno spreminja izraz na obrazu
- je oseba osvetljena od zadaj ali se svetlobni pogoji spreminjajo
Možnost zaznavanja obrazov ni na voljo, če nastavite učinke
pametnega filtra ter možnosti za izbirni AF, AF sledenja ali ročno
izostritev.
Možnosti za Face Detection (Zaznavanje obrazov), ki so na voljo, se
bodo morda razlikovale glede na možnosti fotografiranja.
Funkcija samosprožilca morda ni na voljo ali pa se razpoložljive
možnosti sprožilca morda razlikujejo, odvisno od izbranih možnosti
za Face Detection (Zaznavanje obrazov).
Nekatere možnosti za zaporedno fotografiranje niso na voljo, če
nastavite možnosti zaznavanja obrazov.
Kadar fotografirate zaznane obraze, bodo ti zabeleženi na seznamu
obrazov.
Prednostni vrstni red registriranih obrazov si lahko ogledate v načinu
za predvajanje. (str. 73) Čeprav fotoaparat uspešno registrira obraz,
ta mogoče ni razvrščen v načinu za predvajanje.
Obraz, ki je zaznan v načinu za fotografiranje, morda ne bo prikazan
na seznamu obrazov ali v pametnem albumu.
Zaznavanje obrazov
Vaš fotoaparat samodejno zazna do največ 10 obrazov v eni
sceni.
1
2
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Face Detection (Zaznavanje obrazov) “
Normal (Običajno).
Najbližji obraz se pojavi v
belem okvirju za izostritev,
ostali pa v sivih okvirjih za
izostritev.
• Bližje kot ste osebi, hitreje fotoaparat zazna obraz.
• Zaznani obrazi morda ne bodo registrirani, če nastavite možnosti
Možnosti fotografiranja 56
zaporednega fotografiranja.
Uporaba zaznavanja obrazov
Fotografiranje avtoportreta
Fotografiranje nasmeška
Fotografirajte samega sebe. Razdalja izostritve je nastavljena na
fotografiranje od blizu in vaš fotoaparat bo zapiskal.
Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek
na obrazu.
1
2
1
2
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Face Detection (Zaznavanje obrazov) “
Self-Portrait (Avtoportret).
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Face Detection (Zaznavanje obrazov) “
Smile Shot (Fotografiranje nasmeška).
3
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za
fotografiranje.
3
Pritisnite [m], če se želite vrniti v način za
fotografiranje.
4
Ko zaslišite kratek pisk, pritisnite [Sprožilec].
4
Ustvarite vašo fotografijo.
• Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna
nasmešek na obrazu.
Kadar se obrazi nahajajo v sredini,
fotoaparat kratko zapiska.
Fotoaparat lažje prepozna
nasmešek, če se oseba široko
nasmeje.
Če v nastavitvah za zvok izklopite Volume (Glasnost), fotoaparat ne bo
oddajal piska. (str. 98)
Možnosti fotografiranja 57
Uporaba zaznavanja obrazov
Zaznavanje mežikanja z očmi
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov
Če vaš fotoaparat zazna zaprte oči, bo samodejno posnel
2 fotografiji zaporedoma.
Fotoaparat samodejno prepozna obraze, ki jih pogosto
fotografirate. Možnost pametnega prepoznavanja obrazov bo
samodejno določila izostritev na tistih obrazih in na priljubljenih
obrazih. Ta funkcija je na voljo le takrat, kadar je vstavljena
pomnilniška kartica.
1
2
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Face Detection (Zaznavanje obrazov) “
Blink Detection (Zaznavanje mežikanja).
1
2
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Face Detection (Zaznavanje obrazov)
“ Smart Face Recognition (Pametno prepoznavanje
obrazov).
• Medtem ko je na zaslonu prikazan napis “Capturing” (Zajemanje),
fotoaparata ne premikajte.
• Če zaznavanje mežikanja ni uspešno, se prikaže sporočilo »Picture
taken with eyes closed.« (Fotografija posneta z zaprtimi očmi.).
Posnemite še eno fotografijo.
Najbližji obraz se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v
sivih okvirjih za izostritev.
: Obrazi, ki ste jih zabeležili kot priljubljene.
•
(Za registriranje obrazov pod priljubljene glejte stran 59.)
: Obrazi, ki jih fotoaparat samodejno zabeleži.
•
Možnosti fotografiranja 58
Uporaba zaznavanja obrazov
• Fotoaparat morda ne bo prepoznal in zabeležil obrazov pravilno, če
svetlobni pogoji niso ustrezni ali če oseba nazorno spreminja izraz na
obrazu, se premika ali nosi očala.
• Fotoaparat lahko samodejno prepozna do 12 obrazov. Če fotoaparat
prepozna nov obraz, ko je 12 obrazov že zabeleženih, bo nov obraz
zamenjal tistega, ki je najnižje na prednostnem seznamu.
• Fotoaparat lahko zazna do 5 priljubljenih obrazov v eni sceni.
Registriranje obrazov kot najljubših
(moja zvezda)
Registrirate lahko najljubše obraze, ki imajo prednost pri izostritvi
in osvetlitvi. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vstavljena
pomnilniška kartica.
1
2
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Smart FR Edit (Urejanje pametnega
prepoznavanja obrazov) “ My Star (Moja zvezda).
Poravnajte obraz osebe z ovalno mrežno črto in pritisnite
[Sprožilec], če želite, da fotoaparat registrira obraz.
Back
Set
• Če obraz osebe in ovalna vodilna črta nista poravnana, se beli okvir
ne pojavi.
• Med beleženjem obrazov fotografirajte eno osebo naenkrat.
• Za boljši rezultat posnemite 5 fotografij obraza osebe: po en posnetek
z leve, z desne, od spredaj, zgoraj in od spodaj.
• Pri snemanju fotografij z leve, desne, zgoraj in spodaj naj oseba
obraza ne premika za več kot 30 stopinj.
• Obraz lahko zaznate, tudi če posnamete samo eno fotografijo osebe.
Možnosti fotografiranja 59
Uporaba zaznavanja obrazov
4
Ko zaključite s fotografiranjem, se prikaže seznam
obrazov.
• Na njem so najljubši obrazi označeni z znakom
.
• Registrirate lahko do 8 priljubljenih obrazov.
• Bliskavica se ne bo sprožila, če boste zabeležili priljubljen obraz.
• Če nek obraz registrirate dvakrat, lahko enega izbrišete s seznama
obrazov.
Pregledovanje najljubših obrazov
1
2
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Smart FR Edit (Urejanje pametnega
prepoznavanja obrazov) “ Face List (Seznam obrazov).
• Če želite spremeniti razporeditev najljubših obrazov, pritisnite [f] in
izberite Edit Ranking (Urejanje razporeditve). (str. 73)
• Če želite izbrisati priljubljen obraz, pritisnite [f], ter nato izberite
Delete (Izbriši). (str. 74)
Možnosti fotografiranja 60
Prilagajanje svetlosti in barv
Naučite se, kako s prilagajanjem svetlosti in barv zajeti bolj kakovostne fotografije.
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)
pAhdv
3
Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti
svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da
dobite boljšo fotografijo.
Izberite vrednost za prilagoditev osvetlitve.
• Če povečate osvetlitev, bo fotografija svetlejša.
EV : 1
Move
Temneje (–)
1
2
Nevtralno (0)
OK
Set
Svetleje (+)
4
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Pritisnite [o], če želite shraniti vaše nastavitve.
• Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost samodejno shrani.
Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se
izognete preosvetlitvi in podosvetlitvi.
Izberite a ali V “ EV (Vrednost osvetlitve).
• Če se ne morete odločiti, katera je ustrezna osvetlitev, izberite
AEB (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparat bo posnel
3 zaporedne fotografije, vsako z različno osvetlitvijo: običajno,
podosvetljeno in preosvetljeno. (str. 66)
Možnosti fotografiranja 61
Prilagajanje svetlosti in barv
Spreminjanje možnosti merjenja
pAhMdv
Ikona
Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino
svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na slikah so odvisni
od izbranega načina merjenja.
1
2
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Center-weighted (Sredinsko uteženo):
• Fotoaparat izmeri povprečne vrednosti celotnega
okvirja s poudarkom na sredini.
• Primerno za fotografiranje motivov na sredini
fotografije.
Izberite a ali V “ Metering (Merjenje).
Izberite želeno možnost.
Ikona
Opis
Multi (Večpodročno):
• Vaš fotoaparat razdeli okvir na več območij in nato
izmeri jakost svetlobe na teh območjih.
• Primerno za splošno fotografiranje.
Opis
Spot (Točkovno):
• Fotoaparat izmeri samo jakost svetlobe na sredini
okvirja.
• Če motiv ni na sredini okvirja, fotografija mogoče ne
bo primerno osvetljena.
• Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni
od zadaj.
Možnosti fotografiranja 62
Prilagajanje svetlosti in barv
Izbiranje vira svetlobe (nastavitev beline)
pAhMdv
Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če
želite, da so vaše fotografije v naravnih barvah, izberite nastavitev
ravnovesja beline, ki ustreza svetlobnim pogojem, kot so Auto
WB (Samodejna nastavitev beline), Daylight (Dnevna svetloba),
Cloudy (Oblačno) ali Tungsten (Volframova svetloba).
1
2
3
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a ali V “ White Balance (Nastavitev beline).
Izberite želeno možnost.
Ikona
Opis
Auto WB (Samodejna nastavitev beline): Samodejna
nastavite ravnovesje beline glede na svetlobne pogoje.
Daylight (Dnevna svetloba): Za fotografiranje zunaj na
sončen dan.
Cloudy (Oblačno): Za fotografiranje zunaj na oblačen
dan ali v senci.
Auto WB
Fluorescent_H (Fluorescentna H): Za fotografiranje
pri dnevni fluorescentni ali tristopenjski fluorescentni
svetlobi.
Daylight
Fluorescent_L (Fluorescentna L): Za fotografiranje pri
beli fluorescentni svetlobi.
Tungsten (Volframova svetloba): Za fotografiranje
v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali
halogenskimi lučmi.
Cloudy
Custom Set (Nastavitev po meri): Uporabite nastavitve
za ravnovesje beline, ki ste jih sami nastavili. (str. 64)
Tungsten
Color Temp. (Temperatura barve): prilagodite
temperaturo barve vira svetlobe. (str. 65)
Možnosti fotografiranja 63
Prilagajanje svetlosti in barv
Prilagoditev prednastavljenih možnosti za nastavitev beline
1
2
3
4
5
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a ali V “ White Balance (Nastavitev beline).
Pomaknite se na želeno možnost.
Obrnite [Zoom] v desno.
Pritisnite [D/c/F/t], če želite prilagoditi vrednost na
koordinatah.
White Balance : Daylight
Back
6
Set
•
•
•
•
Nastavitev ravnovesja beline po vaši meri
Nastavitev ravnovesja beline lahko prilagodite s fotografiranjem
bele površine, kot je list papirja, pri svetlobnih pogojih, v katerih
nameravate posneti fotografijo. Možnost nastavitve beline vam
bo pomagal pri usklajevanju barve na vaši fotografiji z dejansko
sceno.
1
2
3
4
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a ali V “ White Balance (Nastavitev beline).
Pomaknite se na Custom Set (Nastavitev po meri).
Objektiv usmerite v bel list papirja in pritisnite [Sprožilec].
G: Zelena
A: Rumena
M: Vijolična
B: Modra
Pritisnite [o], če želite shraniti vaše nastavitve.
Možnosti fotografiranja 64
Prilagajanje svetlosti in barv
Prilagajanje temperature barve
1
2
3
4
5
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a ali V “ White Balance (Nastavitev beline).
Temperatura barv
Temperatura barve se meri v stopinjah Kelvina in označuje barvni
odtenek za določeno vrsto vira svetlobe. Z vse višjo temperaturo
barve postaja razporeditev barv hladnejša. Ko pa temperatura
barve pada, postaja razporeditev barv toplejša.
Pomaknite se na Color Temp. (Temperatura barve).
Obrnite [Zoom] v desno.
Pritisnite [F/t], če želite prilagoditi temperaturo barve.
White Balance : Color Temp.
Clear sky (Jasno nebo)
Fluorescent_H (Fluorescentna H)
Cloudy (Oblačno)
Daylight (Dnevna svetloba)
Fluorescent_L (Fluorescentna L)
Halogen lamp (Halogenska luč)
Tungsten (Volframova svetloba)
Back
6
Set
Candle light (Svetloba sveče)
Pritisnite [o], če želite shraniti vaše nastavitve.
Možnosti fotografiranja 65
Uporaba načinov zaporednih posnetkov
pAhM
Fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali izrazov na obrazu ter kretenj oseb je včasih lahko težavno. V teh primerih izberite enega od
načinov zaporednih posnetkov za hitro zajemanje več fotografij.
Ikona
Opis
AEB (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo):
• Posname 3 zaporedne fotografije, vsakič z drugačno
osvetlitvijo: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno.
• Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite
stojalo.
1
2
3
Motion Capture (Zajemanje gibanja): Medtem ko
pritiskate [Sprožilec], fotoaparat zajema fotografije v
ločljivosti VGA (5 fotografij na sekundo, največ
30 fotografij).
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Drive (Zaporedno).
Izberite želeno možnost.
Ikona
• Bliskavico, samosprožilec in pametni filter lahko uporabite le takrat,
ko izberete Single (Enojno).
Opis
• Če izberete Motion Capture (Zajemanje gibanja), bo vaš fotoaparat
Single (Enojno): Posnemite eno fotografijo.
nastavil ločljivost na VGA, občutljivost ISO pa na Auto (Samodejno).
Continuous (Neprekinjeno):
• Medtem ko pritiskate [Sprožilec], fotoaparat
neprekinjeno ustvarja fotografije.
• Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti
pomnilniške kartice.
• Nekatere možnosti zaporednih posnetkov niso na voljo, odvisno od
Možnosti fotografiranja 66
izbrane možnosti za Face Detection (Zaznavanje obrazov).
Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik
Dodajanje učinkov pametnega filtra
pAhMv
Vašim fotografijam dodajte različne učinke filtra in ustvarite
edinstvene podobe.
Razpoložljivi filtri v načinih Program, Aperture Priority (Prednost
zaslonke), Shutter Priority (Prednost zaklopa) in Manual (Ročno)
Ikona
Opis
Off (Izklopljeno): Brez učinkov
Miniature (Miniatura): Dodajte učinek nagiba, če želite, da
se motiv prikaže v miniaturi.
Vignetting (Vinjetiranje): Dodajte barve starinskega videza,
visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatov.
Miniature
Soft-Focus (Mehka izostritev): Prikrije obrazne napake ali
doda pravljični učinek.
Vignetting
Old Film 1 (Stari film 1): Doda učinek starega filma 1.
Old Film 2 (Stari film 2): Doda učinek starega filma 2.
Half Tone Dot (Točka poltona): Doda učinek poltona
Fish-eye
1
2
3
Sketch (Skica): Doda učinek risanja s pisalom.
Sketch
Fish-eye (Ribje oko): Potemni robove okvirja ter popači
motive, kar omogoča vizualni učinek objektiva ribjih oči.
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Defog (Odstranjevanje zamegljenosti): Uredite sliko tako, da
bo bolj jasna.
Izberite a ali V “ Smart Filter (Pametni filter).
Classic (Klasično): Doda učinek črne in bele barve.
Izberite učinek.
Možnosti fotografiranja 67
Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik
Ikona
Ikona
Opis
Sketch (Skica): Doda učinek risanja s pisalom.
Negative (Negativ): Doda učinek negativ posnetka.
Fish-eye (Ribje oko): Popačite bližnje predmete in ustvarite
vizualni učinek objektiva ribje oko.
Custom RGB (RGB po meri): Nastavitev vrednosti barv.
Defog (Odstranjevanje zamegljenosti): Uredite sliko tako, da
bo bolj jasna.
Classic (Klasično): Doda učinek črne in bele barve.
Filtri, ki so na voljo v video načinu
Ikona
Opis
Retro (Starinsko): Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Opis
Retro (Starinsko): Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Off (Izklopljeno): Brez učinkov
Negative (Negativ): Doda učinek negativ posnetka.
Palette Effect 1 (Učinek palete 1): Ustvari živahen videz z
ostrim kontrastom in izrazitimi barvami.
Custom RGB (RGB po meri): Nastavitev vrednosti barv.
Palette Effect 2 (Učinek palete 2): Ustvari čiste in jasne
scene.
Palette Effect 3 (Učinek palete 3): Doda mehak rjav ton.
Palette Effect 4 (Učinek palete 4): Ustvari hladen in
enoličen efekt.
Miniature (Miniatura): Dodajte učinek nagiba, če želite, da
se motiv prikaže v miniaturi.
Vignetting (Vinjetiranje): Dodajte barve starinskega videza,
visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatov.
Half Tone Dot (Točka poltona): Doda učinek poltona.
Možnosti fotografiranja 68
Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik
Določitev tona RGB
1
2
3
4
5
• Če med snemanjem video posnetka izberete Miniature (Miniatura),
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a ali V “ Smart Filter (Pametni filter).
Pomaknite se na Custom RGB (RGB po meri).
Obrnite [Zoom] v desno.
Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).
Smart Filter : Custom RGB
fotoaparat ne bo posnel nobenega zvoka.
• Če izberete Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Half
Tone Dot (Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko) ali
Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), se bo čas snemanja nastavil
na
, ločljivost snemanja pa bo nastavljena na manj kot
.
• Če nastavite učinke pametnega filtra, ne morete nastaviti možnosti
za prepoznavanje obrazov, možnosti za prilagoditev slike, možnosti
zaporednih posnetkov, AF za sledenje ali zbirnega AF.
• Če med fotografiranjem izberete Sketch (Skica), se bo ločljivost
fotografije spremenila na
in manj.
R: Rdeča
R
G: Zelena
G
B
B: Modra
Back
6
7
se bo hitrost predvajalnega časa povečala.
• Če med snemanjem video posnetka izberete Miniature (Miniatura),
OK
Set
Izberite želeno možnost.
Pritisnite [o], če želite shraniti vaše nastavitve.
Možnosti fotografiranja 69
Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik
Prilagajanje fotografij
Nasičenost
pAhM
Opis
Prilagodite ostrino, nasičenost ali kontrast vaših fotografij.
-
Zmanjšajte nasičenost.
1
2
3
+
Povečajte nasičenost.
4
V načinu za fotografiranje pritisnite [m].
Izberite a “ Image Adjust (Prilagoditev slike).
• Izberite 0, če ne želite uporabiti nobenega učinka (primerno za
tiskanje).
Izberite želeno možnost.
• Če nastavite funkcije za prilagoditev, ne morete uporabiti možnosti
• Contrast (Kontrast)
• Sharpness (Ostrina)
• Saturation (Nasičenost)
pametnega filtra.
Prilagodite posamezno vrednost.
Kontrast
Opis
-
Zmanjšajte barvo in svetlost.
+
Povečajte barvo in svetlost.
Ostrina
Opis
-
Zgladite robove na fotografijah (primerno za
urejanje fotografij na računalniku).
+
Izostrite robove, če želite povečati jasnost
fotografij. S tem lahko povečate tudi količino šuma
na fotografijah.
Možnosti fotografiranja 70
Predvajanje/urejanje
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati
fotografije ali video posnetke. Naučite se tudi, kako fotoaparat povezati z računalnikom,
tiskalnikom fotografij, običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV.
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu
za predvajanje …………………………………
Vklop načina za predvajanje …………………
Ogled fotografij ………………………………
Predvajanje video posnetka …………………
Predvajanje zvočne beležke …………………
72
72
77
79
80
Urejanje fotografije ……………………………
Spreminjanje velikosti fotografij ………………
Obračanje fotografije …………………………
Dodajanje učinkov pametnega filtra …………
Prilagajanje fotografij …………………………
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) ……
82
82
82
83
84
86
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali
televizorjem HDTV ……………………………
87
Prenos datotek na računalnik ………………… 89
Prenos datotek s programom Intelli-studio … 90
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata
kot izmenljivega diska ……………………… 92
Odklop fotoaparata (za Windows XP) ……… 93
Prenos datotek na računalnik Macintosh ……
94
Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge …
95
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje
Naučite se predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke ter urejati datoteke.
Vklop načina za predvajanje
Podatki o datoteki (fotografija)
Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke in zvočne
beležke, shranjene v fotoaparatu.
1
Pritisnite [P].
2
Pritisnite [F/t] za pomikanje med datotekami.
Histogram
• Prikaže se zadnja posneta datoteka.
• Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil in prikazal zadnjo
posneto datoteko.
OK : Play
• Če se želite hitro pomikati po datotekah, pritisnite in držite
[F/t].
• Če si želite ogledati datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku,
Podatki o datoteki
Pomnilnik, ki je v uporabi
Ikona
odstranite pomnilniško kartico.
• Fotoaparat ne bo pravilno predvajal datotek nepodprtih velikosti ali
datotek, ki so bile posnete z drugimi fotoaparati.
Opis
Fotografija vsebuje zvočno beležko
Trenutni čas predvajanja/Dolžina zvočne beležke
Ime mape – ime datoteke
Nastavljeno je naročilo za tiskanje (DPOF)
Zaščitena datoteka
Na fotografiji je registriran obraz (na voljo le z uporabo
pomnilniške kartice)
Če želite na zaslonu prikazati podatke o datoteki, pritisnite [D].
Predvajanje/urejanje 72
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje
Podatki o datoteki (video)
Razvrščanje vaših najljubših obrazov
Vaše priljubljene obraze lahko razporedite. Možnost priljubljenega
obraza je na voljo le ob vstavljeni pomnilniški kartici.
1
2
Play
Capture
3
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
Izberite L “ Face List Edit (Uredi seznam obrazov) “
Edit Ranking (Uredi razporeditev).
Izberite obraz s seznama in nato pritisnite [o].
Face List
Ikona
V
Opis
Video posnetek
Trenutni čas predvajanja/Dolžina video posnetka
Ime mape – ime datoteke
Zaščitena datoteka
Back
4
Set
Pritisnite [D/c], če želite spremeniti razporeditev
obraza, ter nato pritisnite [f].
Predvajanje/urejanje 73
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje
Odstranjevanje vaših najljubših obrazov
Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu
Vaše priljubljene obraze lahko izbrišete. Možnost priljubljenega
obraza je na voljo le ob vstavljeni pomnilniški kartici.
Oglejte si datoteke po kategorijah, kot so datum, obraz ali vrsta
datoteke.
1
2
1
2
3
3
4
5
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
Izberite L “ Face List Edit (Uredi seznam obrazov) “
Delete (Izbriši).
Izberite obraz in nato pritisnite [o].
V načinu za predvajanje obrnite [Zoom] v levo.
Pritisnite [m].
Izberite kategorijo.
Pritisnite [f].
Type
Date
Color
Week
Face
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
Back
Set
Možnost
Opis
Type
(Vrsta)
Ogled datotek po vrsti datoteke.
Date
(Datum)
Oglejte si datoteke po datumu, ko so bile shranjene.
Color
(Barva)
Ogled datotek po prevladujoči barvi na sliki.
Week
(Teden)
Ogled datotek po dnevu v tednu, ko so bile shranjene.
Face
(Obraz)
Ogled datotek po prepoznanih in priljubljenih obrazih.
(do 20 oseb)
Predvajanje/urejanje 74
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje
4
Pritisnite [F/t] za pomikanje med datotekami.
5
Pritisnite [o], če se želite vrniti na običajni pogled.
Ogled datotek v obliki sličic
• Če se želite hitro pomikati po datotekah, pritisnite in držite
[F/t].
Preletite sličice datotek.
V načinu za predvajanje obrnite [Zoom] v levo, če si
želite ogledati sličice (3 naenkrat). Obrnite [Zoom] v
levo enkrat ali dvakrat, če želite prikazati več sličic
(9 ali 20 naenkrat). Obrnite [Zoom] v desno, če se
želite vrniti na prejšnji pogled.
Preden odprete pametni album, spremenote kategorijo ali preuredite
datoteke, lahko preteče nekaj časa.
1
14 25
1
Filter
Za
Opis
Pomikanje med
datotekami
Pritisnite [D/c/F/t].
Brisanje datotek
Pritisnite [f] in nato izberite Yes (Da).
Predvajanje/urejanje 75
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje
Zaščita datotek
Brisanje datotek
Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.
Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati v načinu za predvajanje.
1
2
Izberite L “ Protect (Zaščiti) “ Select (Izberi).
Brisanje datoteke
Izberete lahko eno datoteko in jo izbrišete.
• Če želite zaščititi vse datoteke, izberite All (Vse) “ Lock
(Zakleni).
1
Pomaknite se do datoteke, ki jo želite zaščititi, ter nato
pritisnite [o].
V načinu za predvajanje izberite datoteko in nato pritisnite
[f].
2
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
3
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
• Če želite izbiro preklicati, znova pritisnite [o].
Zaščitena datoteka
Select
4
Brisanje več datotek
Izberete lahko več datotek in jih nato izbrišete.
1
2
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Multiple Delete
(Izbriši več).
• Prav tako lahko izbrišete več datotek v načinu za predvajanje
tako, da pritisnete [m] ter nato izberete L “ Delete
(Izbriši) “ Select (Izberi).
Set
Pritisnite [f].
V načinu za predvajanje pritisnite [f].
3
Pomaknite se do datotek, ki jih želite izbrisati, ter nato
pritisnite [o].
• Če želite izbiro preklicati, znova pritisnite [o].
Zaščitene datoteke ni mogoče izbrisati ali obračati.
4
5
Pritisnite [f].
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
Predvajanje/urejanje 76
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje
Ogled fotografij
Brisanje vseh datotek
Izberete lahko več datotek in jih nato izbrišete.
1
2
3
Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki
diaprojekcije.
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
Povečanje fotografije
Izberite L “ Delete (Izbriši) “ All (Vse).
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
Če želite povečati del fotografije, v načinu za
predvajanje obrnite [Zoom] v desno. Če ga želite
pomanjšati, obrnite [Zoom] v levo.
Kopiranje datotek na pomnilniško kartico
Datoteke lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na pomnilniško
kartico.
1
2
3
Povečan del
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
Razmerje povečave (Največje
razmerje povečave se lahko
razlikuje glede na ločljivost
fotografije.)
Izberite L “ Copy to Card (Kopiraj na kartico).
Izberite Yes (Da).
OK
Trim
Za
Opis
Premik povečanega
območja
Pritisnite [D/c/F/t].
Prirezovanje povečane
fotografije
Pritisnite [o] in nato izberite Yes (Da).
(shranila se bo kot nova datoteka).
Če si ogledujete fotografije, posnete z drugim fotoaparatom, se razmerje
povečave lahko razlikuje.
Predvajanje/urejanje 77
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje
Predvajanje diaprojekcije
Možnost
Opis
Effect
(Učinek)
• Nastavitev učinka spreminjanja scene med
fotografijami. (Off (Izklopljeno)*, Calm (Mirno),
Shine (Sijaj), Relax (Sproščeno), Lively (Živahno),
Sweet (Prijetno))
• Izberite Off (Izklopljeno), če želite onemogočiti
učinke.
• Ko uporabite možnost Učinek, bo interval med
fotografijami nastavljen na 3 sekund.
Music
(Glasba)
Nastavitev zvoka v ozadju. (Off (Izklopljeno)*,
Mist (Megla), Drops (Kaplje), Muse (Muza),
Trip (Izlet), Fall (Jesen))
Dodajte učinke in zvok k diaprojekciji vaših fotografij. Diaprojekcija
ne deluje pri video posnetkih ali zvočnih beležkah.
1
2
3
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
Izberite W.
Izberite učinek za diaprojekcijo.
• Če želite začeti diaprojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri
4. koraku.
* Privzeto
Možnost
Opis
Start
(Začni)
Nastavite, če želite ponoviti diaprojekcijo.
(Play (Predvajaj), Repeat (Ponovi))
Images
(Slike)
Nastavite fotografije, ki si jih želite ogledati v obliki
diaprojekcije.
• All (Vse)*: Oglejte si vse fotografije v diaprojekciji.
• Select (Izberi): Oglejte si izbrane fotografije v
diaprojekciji.
• Date: V diaprojekciji si oglejte fotografije, posnete
na določen datum.
Interval
(Interval)
• Nastavite interval med fotografijami.
(1 sec (1 sekunda)*, 3 sec (3 sekunde),
5 sec (5 sekund), 10 sec (10 sekund))
• Možnost Effect (Učinek) je potrebno nastaviti na
Off (Izklopljeno), če želite nastaviti interval.
4
Izberite Start (Začni) “ Play (Predvajaj).
5
Oglejte si diaprojekcijo.
• Izberite Repeat (Ponovi), če si želite ogledati diaprojekcijo.
• Pritisnite [o], če želite začasno zaustaviti diaprojekcijo.
• Ponovno pritisnite [o], če želite nadaljevati z diaprojekcijo.
Predvajanje/urejanje 78
Pritisnite [o] ter nato še [F/t], če želite zaustaviti diaprojekcijo in se vrniti
v način za predvajanje.
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje
Predvajanje video posnetka
Obrezovanje video posnetka
V načinu za predvajanje si lahko ogledate video posnetek in nato
posnamete ali obrežete dele predvajanega posnetka. Posnete ali
obrezane dele posnetka lahko shranite kot nove datoteke.
1
Med gledanjem video posnetka pritisnite [o] na točki,
kjer želite začeti z obrezovanjem.
1
V načinu za predvajanje izberite video posnetek in nato
pritisnite [o].
Obrnite [Zoom] v desno ter nato pritisnite [o].
2
2
3
Oglejte si video posnetek.
Trenutni čas predvajanja/
Dolžina video posnetka
4
5
Dotaknite se [o] na točki, kjer želite končati z
obrezovanjem.
Obrnite [Zoom] v desno.
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
• Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
• Fotoaparat bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko.
OK
Pause
REW/FF
Za
Opis
Pregled nazaj
Pritisnite [F]. (Če pritisnete [F],
fotoaparat opravi pregled nazaj v
korakih po 2X, 4X in 8X.)
Začasna zaustavitev ali
Pritisnite [o].
nadaljevanje predvajanja
Pregled naprej
Pritisnite [t]. (Če pritisnete [t],
fotoaparat opravi pregled naprej v
korakih po 2X, 4X in 8X.)
Prilagajanje glasnosti
Obrnite [Zoom] v levo ali v desno.
Predvajanje/urejanje 79
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje
Predvajanje zvočne beležke
Zajemanje slike iz video posnetka
1
Med gledanjem video posnetka pritisnite [o] na točki,
kjer želite začeti posneti sliko.
2
Pritisnite [c].
• Ločljivost posnete slike bo enaka ločljivosti izvirnega video posnetka.
• Posneta slika se shrani kot nova datoteka.
Poslušanje zvočne beležke
1
V načinu za predvajanje izberite zvočno beležko in nato
pritisnite [o].
2
Poslušajte zvočno beležko.
Za
Opis
Pregled nazaj
Pritisnite [F].
Začasna zaustavitev ali
nadaljevanje predvajanja
Pritisnite [o].
Pregled naprej
Pritisnite [t].
Zaustavitev predvajanja
Pritisnite [c].
Prilagajanje glasnosti
Obrnite [Zoom] v levo ali v desno.
Predvajanje/urejanje 80
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato
pritisnite [m].
2
Izberite L “ Voice Memo (Zvočna beležka) “
On (Vklopljeno).
3
Če želite posneti kratko zvočno beležko, pritisnite
[Sprožilec].
• Najdaljši čas snemanja je 10 sekund.
• Če želite snemanje zvočne beležke zaustaviti, pritisnite
[sprožilec].
Predvajanje zvočnih beležk, ki so dodane k fotografijam
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo z zvočno
beležko in pritisnite [o].
2
Poslušajte zvočno beležko.
• Pritisnite [o], če želite začasno zaustaviti predvajanje.
• Pritisnite [o], če želite nadaljevati s predvajanjem.
Predvajanje/urejanje 81
Urejanje fotografije
Naučite se urejati fotografije.
• Fotoaparat bo shranil urejene fotografije kot nove datoteke.
• Kadar urejate fotografije, jih bo fotoaparat samodejno pretvoril na nižjo ločljivost. Fotografije, ki jih sami zasukate ali povečate oz. pomanjšate, se ne pretvorijo na
nižjo ločljivost samodejno.
Spreminjanje velikosti fotografij
Obračanje fotografije
Spremenite velikost fotografije in jo shranite kot novo datoteko.
Nastavite lahko prikaz fotografije ob vklopu fotoaparata.
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato
pritisnite [m].
2
3
Izberite E “ Rotate (Zasukaj).
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato
pritisnite [m].
2
3
Izberite E “ Resize (Povečaj/pomanjšaj).
Izberite želeno možnost.
Izberite želeno možnost.
Rotate : Right 90˚
• Izberite Start Image (Slika ob vklopu), če želite shraniti
fotografijo za sliko ob vklopu. (str. 98)
Resize
2592 X 1944
Rotate
1984 X 1488
Smart Filter 1024 X 768
Image Adjust Start Image
Move
OK
Set
Fotoaparat bo zamenjal izvirno datoteko.
Back
Set
Razpoložljive možnosti velikosti so odvisne od izvirne velikosti fotografije.
Predvajanje/urejanje 82
Urejanje fotografije
Dodajanje učinkov pametnega filtra
Dodajte vašim fotografijam posebne učinke.
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato
pritisnite [m].
2
3
Izberite E “ Smart Filter (Pametni filter).
Izberite učinek.
• Če si želite ogledati možnosti filtra, ki so na voljo,
glejte stran 67.
Določitev tona RGB
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato
pritisnite [m].
2
3
4
5
Izberite E “ Smart Filter (Pametni filter).
Smart Filter : Off
Pomaknite se na Custom RGB (RGB po meri).
Obrnite [Zoom] v desno.
Izberite barvo (R: rdeča, G: zelena, B: modra).
Smart Filter : Custom RGB
R: Rdeča
R
G: Zelena
G
B
Move
OK
Set
B: Modra
Back
6
7
OK
Set
Prilagodite vrednost izbrane barve.
Pritisnite [o], če želite shraniti vaše nastavitve.
Predvajanje/urejanje 83
Urejanje fotografije
Prilagajanje fotografij
Retuširanje obrazov
Naučite se odstraniti učinek rdečih oči, prilagoditi ton kože
ter prilagoditi svetlost, kontrast ali nasičenost. Fotoaparat bo
shranil urejeno fotografijo kot novo datoteko, ampak bo morda
pretvorjena na nižjo ločljivost.
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato
pritisnite [m].
2
Izberite E “ Image Adjust (Prilagoditev slike) “
Face Retouch (Retuširanje obraza).
3
4
Obrnite [Zoom] v desno.
5
Pritisnite [o], če želite shraniti vaše nastavitve.
Odstranjevanje učinka rdečih oči
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato
pritisnite [m].
2
Izberite E “ Image Adjust (Prilagoditev slike) “
Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči).
3
Pritisnite [o], če želite shraniti vaše nastavitve.
Pritisnite [F/t], če želite prilagoditi ton kože.
• Višja je številka, bolj jasen je ton kože.
Predvajanje/urejanje 84
Urejanje fotografije
Prilagoditev svetlosti, kontrasta ali nasičenosti
Dodajanje šuma fotografiji
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato
pritisnite [m].
1
V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato
pritisnite [m].
2
3
Izberite E “ Image Adjust (Prilagoditev slike).
2
Izberite E “ Image Adjust (Prilagoditev slike) “
Add Noise (Dodajanje šuma).
3
Pritisnite [o], da shranite.
Izberite možnost za prilagoditev.
Ikona
Opis
Brightness (Svetlost)
Contrast (Kontrast)
Saturation (Nasičenost)
4
5
6
Obrnite [Zoom] v desno.
Pritisnite [F/t], če želite prilagoditi možnost.
Pritisnite [o], če želite shraniti vaše nastavitve.
Predvajanje/urejanje 85
Urejanje fotografije
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)
Tiskanje fotografij v obliki sličic
Izberite fotografije, ki jih želite natisniti ter shranite možnosti
tiskanja v formatu zaporedja digitalnega tiskanja (DPOF). Ta
podatek se shrani v mapo MISC na vaši pomnilniški kartici za
pripravno tiskanje na tiskalnikih, ki so združljivi s formatom DPOF.
1
2
Natisnite fotografije v obliki sličic, če želite pregledati vse
fotografije naenkrat.
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
1
2
Izberite L “ DPOF (Format zaporedja digitalnega
tiskanja) “ Standard (Običajno) “ Select (Izberi).
3
V načinu za predvajanje pritisnite [m].
Izberite L “ DPOF (Format zaporedja digitalnega
tiskanja) “ Index (Kazalo).
Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite Yes (Da).
• Izberite All (Vse), če želite natisiniti vse fotografije.
3
• Pomnilniško kartico lahko odnesete v fotokopirnico, ki podpira format
Pomaknite se na fotografijo, ki jo želite natisniti, obrnite
[Zoom] v levo ali v desno, če želite izbrati število kopij, ter
nato pritisnite [f].
• Če izberete All (Vse), pritisnite [D/c] če želite izbrati
število kopij, ter nato pritisnite [o].
4
5
Pritisnite [m].
Izberite L “ DPOF (Format zaporedja digitalnega
tiskanja) “ Size (Velikost) “ Select (Izberi).
• Izberite All (Vse), če želite izbrati velikost tiskanja za vse
fotografije.
6
Pomaknite se na fotografijo, ki jo želite natisniti, obrnite
[Zoom] v levo ali v desno, če želite izbrati velikost tiskanja,
ter nato pritisnite [f].
• Če izberete All (Vse), pritisnite [D/c], če želite izbrati
velikost tiskanja, ter nato pritisnite [o].
Predvajanje/urejanje 86
DPOF (Format zaporedja digitalnega tiskanja) ali pa jih natisnete
sami s tiskalnikom, ki je združljiv s formatom DPOF.
• Pri fotografijah, ki so širše od papirja, je potrebno obrezati leve in
desne robove. Preverite, ali je velikost vaše fotografije združljiva s
papirjem, ki ga izberete.
• Za fotografije, shranjene na notranjem pomnilniku, ni mogoče
nastaviti formata DPOF.
• Če določite velikost tiskanja, lahko fotografije natisnete le s tiskalniki,
združljivimi s formatom DPOF 1.1.
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV
Predvajajte fotografije ali video posnetke tako, da s kablom A/V povežete fotoaparat in TV sprejemnik.
1
2
3
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m].
4
5
Izklopite fotoaparat in televizor.
Izberite n “ Video Out (Video izhod).
Izberite izhod video signala glede na državo ali regijo.
(str. 101)
6
Vključite vaš TV sprejemnik in z daljinskim upravljalnikom
izberite način video izhoda.
7
8
Vklopite fotoaparat in pritisnite [P].
Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke s
pomočjo gumbov na fotoaparatu.
Fotoaparat priključite na TV sprejemnik s kablom A/V.
Audio
• Pojavi se lahko digitalni šum ali pa se del slike ne prikaže, odvisno od
modela TV sprejemnika.
• Glede na nastavitve TV prejemnika je mogoče, da slike niso
Video
postavljene na sredino zaslona.
• Ko je fotoaparat priklopljen na TV sprejemnik, lahko fotografirate in
snemate.
Predvajanje/urejanje 87
Ogled datotek z običajnim televizorjem ali televizorjem HDTV
Ogled datotek na televizorju HDTV
Visokokakovostne nestisnjene fotografije in video posnetke si
lahko ogledate na televizorju HDTV, tako da uporabite dodatni
kabel HDMI. HDMI (High Definition Multimedia Interface) podpira
večina televizorjev HDTV. Za podrobnosti glejte navodila za
uporabo kompleta HDMI.
1
2
3
4
5
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m].
Izberite n “ HDMI Size (Ločljivost HDMI).
6
Vklopite fotoaparat.
7
Datoteke si lahko ogledujete z gumbi na fotoaparatu ali z
daljinskim upravljalnikom za televizor HDTV.
• Če imate Samsungov HDTV sprejemnik, združljiv s tehnologijo
Anynet+, se bo HDTV sprejemnik vklopil samodejno in
omogočil prikaz zaslona fotoaparata, prav tako pa bo
fotoaparat samodejno preklopil v način za predvajanje.
• Če funkcijo Anynet+ izklopite, se televizor HDTV ne vklopi
samodejno.
Izberite ločljivost HDMI. (str. 101)
• Če vaš televizor podpira profil Anynet+(CEC), vklopite funkcijo
Anynet+ v meniju z nastavitvami za fotoaparat (str. 101), da bi
upravljali fotoaparat in televizor z daljinskim upravljalcem televizorja.
Izklopite fotoaparat in televizor HDTV.
Povežite fotoaparat in televizor HDTV z dodatnim kablom
HDMI.
• Funkcija Anynet+ vam omogoča, da vse povezane naprave A/V
Samsung upravljate z daljinskim upravljalnikom.
• Čas, potreben za povezavo fotoaparata s HDTV sprejemnikom, se
lahko razlikuje glede na vrsto kartice SD ali SDHC, ki jo uporabljate.
Hitrejša kartica SD ali SDHC ne pomeni nujno hitrejšega prenosa
HDMI, ker je glavna funkcija kartice izboljšati hitrost prenosa med
fotografiranjem.
Predvajanje/urejanje 88
Prenos datotek na računalnik
Prenesite datoteke na vaš računalnik, nato jih uredite s programom Intelli-studio, ter jih naložite na splet.
Zahteve
• Zahteve so namenjene le kot priporočilo. Četudi računalnik ustreza
Element
Zahteve
CPE
Intel Pentium 4, 3,2 GHz ali več/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz ali več
RAM
Najmanj 512 MB RAM-a (priporočljivo 1 GB ali več)
OS
Windows XP SP2, Windows Vista ali Windows 7
(32-bitne različice)
Zmogljivost
250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
trdega diska
Drugo
• Pogon CD-ROM
• 1024 X 768 slikovnih pik, zaslon, združljiv s 16-bitnim
barvnim monitorjem (priporočljivo 1280 X 1024
slikovnih pik, 32-bitni barvni zaslon)
• Vrata USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT ali več/
serija ATI X1600 ali več
• Microsoft DirectX 9.0c ali več
Programi morda ne bodo delovali pravilno na 64-bitnih različicah
operacijskih sistemov Windows XP, Windows Vista in Windows 7.
Predvajanje/urejanje 89
zahtevam, program morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega, v
kakšnem stanju je vaš računalnik.
• Če računalnik ne ustreza zahtevam, se video posnetki morda ne
bodo predvajali pravilno, njihovo urejanje pa lahko traja dlje.
• Pred uporabo programa namestite program DirectX 9.0c ali novejšo
različico.
• Vaš računalnik mora imeti nameščen operacijski sistem
Windows XP, Windows Vista ali Windows 7, če želite priključiti
fotoaparat kot izmenljiv disk.
Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki so posledica uporabe
neustreznih računalnikov, kot so sestavljeni računalniki.
Prenos datotek na računalnik
5
Prenos datotek s programom Intelli-studio
Program Intelli-studio se bo zagnal samodejno, če fotoaparat
priklopite na računalnik prek kabla USB.
Vklopite fotoaparat.
• Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in program
Intelli-studio se samodejno zažene.
Če nastavite možnost za USB na Select (Izberi), v pojavnem oknu
izberite Computer (Računalnik).
Ko je fotoaparat povezan z računalnikom prek kabla USB, se bo baterija
polnila.
1
2
3
4
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m].
Izberite n “ PC Software (Računalniška programska
oprema) “ On (Vklopljeno).
Izklopite fotoaparat.
6
Izberite ciljno mapo na vašem računalniku in nato izberite
Da.
• Nove datoteke, shranjene na fotoaparatu, se bodo samodejno
prenesle v izbrano mapo.
• Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za
shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.
Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom
USB.
Na fotoaparat je potrebno priključiti kabel z indikatorsko lučko (S).
Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni
odgovoren za izgubo podatkov.
Predvajanje/urejanje 90
Za operacijska sistema Windows Vista in Windows 7 izberite
Run iStudio.exe (Zaženi iStudio.exe) v oknu za samodejno predvajanje, če
želite zagnati program Intelli-studio.
Prenos datotek na računalnik
Uporaba programa Intelli-studio
Intelli-studio je vgrajen program, ki vam omogoča predvajanje in urejanje datotek. Za dodatne informacije izberite v orodni vrstici programa
Help (Pomoč) “ Help (Pomoč).
• Če želite koristiti več funkcij, kot je izdelava diaprojekcij s predlogami, namestite polno različico programa Intelli-studio tako, da izberete Web Support (Podpora
na spletu) “Update Intelli-studio (Posodobi Intelli-studio) “ Start Update (Zaženi posodobitev) v orodni vrstici programa.
• Posodobite lahko programsko opremo vašega fotoaparata tako, da izberete Web Support (Podpora na spletu) “ Upgrade firmware for the connected device
(Posodobi programsko opremo za priključeno napravo) v orodni vrstici programa.
• Če program Intelli-studio namestite na računalnik, se bo program hitreje zagnal. Namestite ga tako, da izberete Tool (Orodje) “ Install Intelli-studio on PC
(Namesti Intelli-studio v računalnik).
• Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če jih želite urejati, jih najprej prenesite v računalniško mapo.
• Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
- Video posnetki: MP4 (Video: H.264, zvok: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
%
$
6
7
#
8
9
@
0
!
Predvajanje/urejanje 91
Prenos datotek na računalnik
1
Odprite menije.
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot
izmenljivega diska
2
Prikažite datoteke v izbrani mapi.
Priključite fotoaparat na vaš računalnik kot izmenljiv disk.
3
Preklopite v način za urejanje fotografij.
4
Preklopite v način za urejanje video posnetkov.
5
Preklop v način skupne rabe (datoteke lahko pošiljate po
elektronski pošti ali jih naložite na spletne strani, kot sta
Flickr ali YouTube).
1
2
6
Povečajte ali zmanjšajte sličice na seznamu.
7
Izberite vrsto datoteke.
8
Oglejte si datoteke v izbrani mapi na vašem računalniku.
9
Prikažite ali skrijte datoteke na priključenem fotoaparatu.
0
Oglejte si datoteke v izbrani mapi na fotoaparatu.
!
Oglejte si datoteke v obliki sličic ali na zemljevidu.
@
Brskajte po mapah, shranjenih na fotoaparatu.
#
Brskajte po mapah, shranjenih na vašem računalniku.
$
Pomaknite se v prejšnjo ali naslednjo mapo.
%
Natisnite datoteke, oglejte si datoteke na zemljevidu,
shranite datoteke v My Folder (Moja mapa) ali registrirajte
obraze.
Št.
Opis
3
4
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m].
Izberite n “ PC Software (Računalniška programska
oprema) “ Off (Izklopljeno).
Izklopite fotoaparat.
Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom
USB.
Predvajanje/urejanje 92
Na fotoaparat je potrebno priključiti kabel z indikatorsko lučko (S).
Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni
odgovoren za izgubo podatkov.
Prenos datotek na računalnik
5
Vklopite fotoaparat.
Odklop fotoaparata (za Windows XP)
• Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.
Postopki za odstranitev kabla USB so pri operacijskih sistemih
Windows Vista in Windows 7 podobni.
Če nastavite možnost za USB na Select (Izberi), v pojavnem oknu
izberite Computer (Računalnik).
6
V računalniku izberite Moj računalnik “ Izmenljiv disk “
DCIM “100PHOTO.
7
Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.
1
Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da
preneha.
2
V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega
zaslona kliknite .
3
4
5
Kliknite pojavno sporočilo.
Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.
Odstranite kabel USB.
Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno
odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.
Predvajanje/urejanje 93
Prenos datotek na računalnik Macintosh
Ko priključite fotoaparat na računalnik Macintosh, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz
fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.
Podprt je operacijski sistem Mac OS 10.4 ali novejša različica.
1
2
Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek
priloženega kabla USB.
Vklopite fotoaparat.
• Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže se
ikona za izmenljiv disk.
Na fotoaparat je potrebno priključiti kabel z indikatorsko lučko (S).
Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni
odgovoren za izgubo podatkov.
Če nastavite možnost za USB na Select (Izberi), v pojavnem oknu
izberite Computer (Računalnik).
3
4
Dvokliknite ikono za izmenljivi disk.
Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.
Predvajanje/urejanje 94
Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge
Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da fotoaparat povežete neposredno z njim.
1
2
3
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m].
Izberite n “ USB (Povezava USB) “ Printer (Tiskalnik).
Vklopite tiskalnik in nato prek kabla USB priključite vaš
fotoaparat na tiskalnik.
Konfiguracija nastavitev tiskanja
Pritisnite [m], če želite konfigurirati nastavitve tiskanja.
Images
Size
Layout
Type
Quality
Date
File Name
Exit
One Photo
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Print
Možnost
Opis
4
Če je fotoaparat izklopljen, pritisnite [POWER] ali [P], če
ga želite vklopiti.
Images (Slike)
izberite, ali želite natisniti trenutno fotografijo ali
vse fotografije.
• Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparat.
Size (Velikost)
Nastavite velikost tiskanja.
5
Pritisnite [F/t], če želite izbrati datoteko, ki jo želite
natisniti.
Layout
(Postavitev)
Nastavite število fotografij, ki jih želite natisniti na
eno stran papirja.
Type (Vrsta)
Izberite vrsto papirja.
• Pritisnite [m], da nastavite možnosti tiskanja. Glejte
»Konfiguracija nastavitev tiskanja«.
6
Quality (Kakovost) Nastavite kakovost tiskanja.
Date (Datum)
Za tiskanje pritisnite [o].
• Tiskanje se začne. Če želite preklicati tiskanje, pritisnite [F].
File Name
(Ime datoteke)
Reset
(Ponastavitev)
Nastavite tiskanje datuma.
Nastavite tiskanje imena datoteke.
Ponastavite nastavitve na privzete vrednosti.
Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo vseh možnosti.
Predvajanje/urejanje 95
Nastavitve
Glejte možnosti za nastavitev vašega fotoaparata.
Nastavitveni meni ……………………………………………
Dostopanje do nastavitvenega menija ……………………
Zvok ………………………………………………………
Zaslon ……………………………………………………
Nastavitve …………………………………………………
97
97
98
98
99
Nastavitveni meni
Naučite se prilagoditi nastavitve vašega fotoaparata.
3
Dostopanje do nastavitvenega menija
1
2
V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [m].
Izberite element.
Medium
Volume
Off
Start Sound
Izberite meni.
1
Shutter Sound
1
Beep Sound
Volume
Medium
Off
Start Sound
1
Shutter Sound
1
Beep Sound
Exit
On
AF Sound
4
Exit
On
AF Sound
Move
Izberite želeno možnost.
Move
Možnost Opis
U
Sound (Zvok): Nastavite različne zvoke in glasnost
fotoaparata. (str. 98)
Y
Display (Zaslon): Prilagodite nastavitve zaslona.
(str. 98)
n
Settings (Nastavitve): Prilagodite sistemske nastavitve
fotoaparata. (str. 99)
Volume
Off
Start Sound
Low
Shutter Sound
Medium
Beep Sound
High
AF Sound
Back
5
Nastavitve 97
On
Set
Pritisnite [m], če se želite vrniti na prejšnji zaslon.
Nastavitveni meni
Zvok
Zaslon
* Privzeto
* Privzeto
Element
Opis
Element
Opis
Volume (Glasnost)
Prilagodite glasnost zvoka. (Off (Izklopljeno),
Low (Nizko), Medium (Srednje)*, High (Visoko))
Start Sound
(Začetni zvok)
Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko vklopite
fotoaparat. (Off (Izklopljeno)*, 1, 2, 3)
Function
Description
(Opis funkcije)
Prikažite kratek opis možnosti ali menija.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Shutter Sound
(Zvok sprožilca)
Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko pritisnete
gumb sprožilca. (Off (Izklopljeno), 1*, 2, 3)
Grid Line
(Mrežne črte)
Izberite vodnika, ki vam bo v pomoč pri kompoziciji
scene. (Off (Izklopljeno)*, 3 X 3, 2 X 2, +, X)
Beep Sound
(Pisk)
Nastavite zvok, ki ga fotoaparat oddaja ob pritisku
na gumbe ali ob preklopu načinov.
(Off (Izklopljeno), 1*, 2, 3)
AF Sound
(Zvok AF)
Nastavite oddajanje zvoka, ko pritisnete gumb
sprožilca do polovice. (Off (Izklopljeno),
On (Vklopljeno)*)
Start Image
(Začetna slika)
Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu
fotoaparata.
• Off (Izklopljeno)*: začetna slika se ne prikaže.
• Logo (Logotip): prikaže se privzeta slika,
shranjena v notranjem pomnilniku.
• User Image (Uporabniška slika): Prikaz slike po
meri. (str. 82)
• Fotoaparat lahko v notranji pomnilnik shrani le
eno uporabniško sliko naenkrat.
• Če za uporabniško sliko določite novo fotografijo
ali ponastavite fotoaparat, se trenutna slika
izbriše.
Nastavitve 98
Nastavitveni meni
Nastavitve
* Privzeto
* Privzeto
Element
Display
Brightness
(Svetlost zaslona)
Quick View
(Hitri ogled)
Element
Opis
Format
(Formatiraj)
Nastavite trajanje ogleda zajete slike, preden se
fotoaparat vrne v način za fotografiranje.
(Off (Izklopljeno), 0.5 sec (0,5 sekunde)*,
1 sec (1 sekunda), 3 sec (3 sekunde))
Če fotoaparata ni v uporabi 30 sekund, se
samodejno preklopi v način varčevanja energije.
(Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
Power Save
(Varčevanje
energije)
Formatirajte notranji pomnilnik in pomnilniško
kartico (formatiranje bo izbrisalo vse datoteke,
vključno z zaščitenimi). (No (Ne), Yes (Da))
Prilagodite svetlost zaslona. (Auto (Samodejno)*,
Dark (Temno), Normal (Običajno), Bright (Svetlo))
V načinu za predvajanje je nastavljeno Normal
(Običajno), tudi če izberete Auto (Samodejno).
• Če želite uporabljati fotoaparat naprej, v načinu
varčevanja energije pritisnite kateri koli gumb
razen [POWER].
• Če ne nastavite načina za varčevanje energije,
se bo zaslon vseeno zatemnil po 30 sekundah
neuporabe fotoaparata, s čimer bo varčeval z
energijo.
Opis
Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s
fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških
kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak. Preden
pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje, jih
formatirajte v fotoaparatu.
Reset (Ponastavi)
Ponastavite menije in možnosti fotografiranja
(datum in čas, jezik in nastavitve video izhoda se
ne ponastavijo). (No (Ne), Yes (Da))
Language (Jezik)
Izberite jezik za prikaz besedila na zaslonu.
Time Zone
(Časovni pas)
Nastavite časovni pas za vašo lokacijo. Če potujete
v drugo državo, izberite Visit (Gostovanje) in nato
ustrezen časovni pas.
(Home (Domov)*, Visit (Gostovanje))
Date & Time
(Datum in čas)
Nastavite datum, čas ter izberite obliko datuma.
(Off (Izklopljeno)*, YYYY/MM/DD (LLLL/MM/DD),
MM/DD/YYYY (MM/DD/LLLL), DD/MM/YYYY (DD/
MM/LLLL))
Nastavitve 99
Nastavitveni meni
* Privzeto
Element
Opis
Določite, kako fotoaparat poimenuje datoteke.
• Reset (Ponastavitev): Nastavite, da se datoteke
začnejo oštevilčevati z 0001, ko vstavite novo
pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško
kartico ali ko izbrišete vse datoteke.
• Series (Serija)*: Nastavite, da se datoteke
začnejo oštevilčevati od številke prejšnje
datoteke, ko vstavite novo pomnilniško kartico,
ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete
vse datoteke.
File No.
(Št. datoteke)
* Privzeto
Element
Nastavite prikaz datuma in časa na posnetih
fotografijah. (Off (Izklopljeno)*, Date (Datum),
Date & Time (Datum in čas))
Imprint
(Natis)
fotoaparat ne bo prikazal datuma in časa.
Nastavite samodejni izklop fotoaparata, kadar ga
ne uporabljate dalj časa. (Off (Izklopljeno),
1 min (1 minuta), 3 min (3 minute)*,
5 min (5 minut), 10 min (10 minut))
ime prve datoteke pa SAM_0001.
do 999PHOTO.
• V eno mapo lahko shranite največ 1000 datotek.
• Fotoaparat določi imena datotek v skladu s
standardom DCF (Digital rule for Camera File
system). Če namenoma spremenite imena
datotek, jih fotoaparat morda ne bo mogel
predvajati.
kotu fotografije.
• Nekateri tiskalniki morda ne bodo pravilno
natisnili datuma in ure.
• Številka datoteke se poveča za eno od
SAM_0001 do SAM_9999.
• Datum in čas sta prikazana v spodnjem desnem
• Če izberete Text (Besedilo) v načinu s,
• Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto
• Številka mape se poveča za eno od 100PHOTO
Opis
Auto Power Off
(Samodejni izklop)
Nastavitve 100
• Ta nastavitev se ne spremeni, če zamenjate
baterijo.
• Fotoaparat se ne izklopi samodejno, kadar
je priključen na računalnik ali tiskalnik, kadar
predvajate diaprojekcijo ali video posnetke in
kadar snemate zvočno beležko.
Nastavitveni meni
* Privzeto
Element
Opis
Video Out
(Video izhod)
Nastavite izhod video signala glede na regijo.
• NTSC*: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja,
Tajvan, Mehika
• PAL (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija,
Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska,
Nemčija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska,
Nova Zelandija, Norveška, Singapur, Španija,
Švedska, Švica, Tajska
* Privzeto
Element
AF Lamp
(Lučka AF)
Nastavite samodejni vklop lučke v temnih prostorih,
kar pomaga pri izostritvi. (Off (Izklopljeno),
On (Vklopljeno)*)
Anynet+ (HDMICEC)
Nastavite, ali želite po povezavi fotoaparata s
televizorjem HDTV, ki podpira profil Anynet+(CEC),
nadzorovati fotoaparat z daljinskim upravljalnikom
televizorja ali ne.
• Off (Izklopljeno): oglejte si datoteke brez
daljinskega upravljalnika televizorja HDTV.
• On (Vklopljeno)*: upravljajte fotoaparat z
daljinskim upravljalnikom televizorja HDTV.
HDMI Size
(Velikost HDMI)
Opis
Nastavite ločljivost fotografij, ko fotoaparat
predvaja datoteke na HDTV sprejemniku prek
kabla HDMI. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/
PAL: 1080i*, 720p, 576p)
• Če televizor HDTV ne podpira izbrane ločljivosti,
samodejno izbere naslednjo nižjo ločljivost.
• Če izberete možnost 480p ali 576p, meniji za
predvajanje in pametni album pri povezavi s
televizorjem ne bodo na voljo.
USB
Izberite način, ki ga želite uporabiti, kadar prek
kabla USB priključite fotoaparat na računalnik ali
tiskalnik.
• Computer (Računalnik)*: fotoaparat povežite z
računalnikom za prenos datotek.
• Printer (Tiskalnik): fotoaparat povežite s
tiskalnikom za tiskanje datotek.
• Select (Izberi): Ročno izberite način USB, ko
priključite fotoaparat na računalnik.
PC Software
(Programska
oprema)
Nastavite samodejni zagon programa Intelli-studio,
kadar fotoaparat priklopite na računalnik.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Nastavitve 101
Dodatki
Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah
in vzdrževanju.
Sporočila o napakah
……………………………………… 103
Vzdrževanje fotoaparata ……………………………………
Čiščenje fotoaparata ……………………………………
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata …………………
O pomnilniških karticah …………………………………
O bateriji ………………………………………………
Preden se obrnete na servisni center
104
104
105
106
108
…………………… 112
Tehnični podatki fotoaparata ……………………………… 115
Slovar
……………………………………………………… 119
Kazalo ……………………………………………………… 124
Sporočila o napakah
Ko se prikažejo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.
Sporočilo o napaki
Priporočeni postopek
Sporočilo o napaki
Priporočeni postopek
Card Error
(Napaka kartice)
• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno
vklopite.
• Odstranite pomnilniško kartico in jo nato
ponovno vstavite.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
File Error
(Napaka datoteke)
Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni
center.
File system not
supported.
(Datotečni sistem ni
podprt.)
Vaš fotoaparat ne podpira datotečne strukture
FAT vstavljene pomnilniške kartice.
S fotoaparatom formatirajte pomnilniško kartico.
Low Battery
(Prazna baterija)
Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
Memory Full
(Pomnilnik je poln)
Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo
pomnilniško kartico.
Card Locked
(Kartica je
zaklenjena)
Kartico SD ali SDHC lahko zaklenete, da
preprečite izbris datotek. Ko fotografirate,
odklenite kartico.
Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško
No Image File
(Ni slikovne datoteke) kartico, ki vsebuje nekatere fotografije.
Vstavljena pomnilniška kartica ni združljiva z
Card not supported.
vašim fotoaparatom. Vstavite pomnilniško kartico
(Kartica ni podprta.)
SD ali SDHC.
DCF Full Error
(Napaka DCF poln)
Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF.
Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na
računalnik in jo nato formatirajte.
Dodatki 103
Vzdrževanje fotoaparata
Čiščenje fotoaparata
Ohišje fotoaparata
Obrišite ga z mehko, suho krpo.
Objektiv in zaslon fotoaparata
Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z
mehko krpo. Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite
tekočino za čiščenje objektivov na čistilni papir in nežno obrišite
objektiv.
• Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te
tekočine lahko poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
• Ne pritiskajte na pokrov objektiva ali uporabljajte izpihovalnika na
pokrovu objektiva.
Dodatki 104
Vzdrževanje fotoaparata
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata
Uporaba na plaži ali obali
Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata
• Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči
temperaturi.
• Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka
vlažnost, ali kjer se vlažnost hitro poveča.
• Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. ga
ne shranjujte na vročih, slabo prezračevanih mestih, kot npr. v
avtu med poletnim časom.
• Fotoaparat zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in
prekomernimi vibracijami, da ga ne poškodujete.
• Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih,
vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti
okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
• Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih
ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin
in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in
njegovimi dodatki.
• Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.
• Fotoaparat zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga
uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
• Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, adapterja ali
pomnilniške kartice ne smete prijemati z vlažnimi rokami.
Fotoaparata ne uporabljajte z vlažnimi rokami. To lahko povzroči
okvaro vašega fotoaparata.
Shranjevanje za daljše obdobje
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v
zaprto embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice silica gel.
• Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite
baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma
korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
• Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste
morali pred uporabo znova napolniti.
Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju
Če fotoaparat prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko
na objektivu ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija.
V tem primeru izklopite fotoaparat in počakajte najmanj 1 uro.
Če se kondenzacija pojavi na pomnilniški kartici, jo odstranite
iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga ne izpari, ter jo nato
ponovno vstavite.
Dodatki 105
Vzdrževanje fotoaparata
Ostali previdnostni ukrepi
• Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči
telesne poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
• Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se
dele in povzroča nepravilno delovanje.
• Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
• Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se
udarcem po fotoaparatu.
• Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v
embalaži, kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred
praskami tako, da ga ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali
kovinskemu denarju.
• Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko
to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
• Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite
objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.
• Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način
fotoaparat zavaruje pomnilniško kartico. Vklopite fotoaparat, če
ga želite ponovno uporabiti.
• Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne
vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
• Če fotoaparat uporabljate pri nizkih temperaturah, morda traja
nekaj časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni
ali pa se pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za
okvare in se bodo sama popravila, ko fotoaparat ponovno preide
na normalno temperaturo.
• Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh
z občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje
ali otekline. Če opazite katerega od teh simptomov, takoj
prenehajte uporabljati fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
• Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, režo ali dostopno
točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih
zaradi nepravilne uporabe.
• Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav
tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki
nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.
O pomnilniških karticah
Podprte pomnilniške kartice
Vaš fotoaparat podpira pomnilniške kartice SD in SDHC.
Priključek
Stikalo za zaščito pred
pisanjem
Nalepka (spredaj)
S stikalom za zaščito pred pisanjem kartic SD in SDHC lahko
preprečite izbris datotek. Potisnite stikalo navzdol, če ga želite
zakleniti, ali navzgor, če ga želite odkleniti. Ko zajemate fotografije
in video posnetke, odklenite kartico.
Dodatki 106
Vzdrževanje fotoaparata
Zmogljivost pomnilniških kartic
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic
Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev
fotografiranja. Te vrednosti so izmerjene na podlagi kartice SD z
zmogljivostjo 1 GB.
Super Fine
Fine (Visoka Normal
Velikost (Zelo visoka
kakovost) (Običajno)
kakovost)
F
o
t
o
g
r
a
f
i
j
e
*
V
i
d
e
o
p
o
s
n
e
t
k
i
30 FPS
(30 slik/s)
15 FPS
(15 slik/s)
140
207
272
-
-
157
231
304
-
-
194
285
372
-
-
185
272
355
-
-
240
351
455
-
-
369
531
682
-
-
802
1103
1358
-
-
1676
2115
2433
-
-
-
-
-
Pribl.
12' 04"
Pribl.
21' 57"
-
-
-
Pribl.
16' 33"
Pribl.
23' 55"
-
-
-
Pribl.
32' 40"
Pribl.
49' 28''
-
-
-
Pribl.
70' 03"
Pribl.
101' 43"
• Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško
kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in
pomnilniško kartico.
• Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi
fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte
s svojim fotoaparatom.
• Izklopite fotoaparat, preden vstavite ali odstranite pomnilniško
kartico.
• Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklapljajte
fotoaparata, medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem
poškodujete vaše podatke.
• Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico
ne morete več shraniti nobene fotografije. Uporabite novo
pomnilniško kartico.
• Pomnilniških kartic ne smete upogibati, jih meči na tla ali jih
izpostavljati močnim udarcem ali pritisku.
• Pomniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini
močnih magnetnih polj.
• Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi,
visoki vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.
• Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami,
umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z
mehko krpo, preden jo ponovno vstavite v fotoaparat.
• Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v
stik s pomnilniško kartico oz. z režo pomnilniške kartice. V
nasprotnem primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali
fotoaparat.
* Snemalni čas, ki je na voljo, ni enak, če uporabljate povečavo. Več video
posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni
snemalni čas.
Dodatki 107
Vzdrževanje fotoaparata
• Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero
zaščitite kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
• Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk,
CD ali DVD.
• Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko
segreje. To je običajno in ne povzroča okvare.
Življenjska doba baterije
Povprečen čas fotografiranja/
število fotografij
Življenjska doba baterije je izmerjena
na podlagi naslednjih pogojev: v
, visoka
načinu p, v temi, ločljivost
kakovost, funkcija OIS vklopljena.
Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.
Fotografije
O bateriji
Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.
Približno
110 minut/
Približno
220 fotografij
Tehnični podatki baterije
Tehnični podatki
Opis
Model
SLB-10A
Vrsta
Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic
1030 mAh
Napetost
3,7 V
Čas polnjenja*
(če je fotoaparat izklopljen)
Približno 150 minut
* Polnjenje baterije preko računalnika lahko traja dalj časa.
Preskusni pogoji
(ko je baterija povsem napolnjena)
1. Bliskavico nastavite na Fill in
(Dosvetlitev), posnemite eno
fotografijo ter jo povečajte ali
pomanjšajte.
2. Bliskavico nastavite na Off
(Izklopljeno), posnemite eno
fotografijo ter jo povečajte ali
pomanjšajte.
3. Opravljajte koraka 1 in 2 za
30 sekund in ju ponavljajte 5 minut.
Nato izklopite fotoaparat za
1 minuto.
4. Ponavljajte korake 1 do 3.
video
posnetki
Približno
100 minut
Posnemite video posnetke pri
ločljivosti 1280 X 720 HQ in 30 FPS.
• Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko
razlikujejo ob dejanski uporabi.
• Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni
snemalni čas.
Dodatki 108
Vzdrževanje fotoaparata
Previdnostni ukrepi pri uporabi baterije
Sporočilo o prazni bateriji
Če se baterija izprazni do konca, se ikona za baterijo obarva
rdeče in prikaže se sporočilo "Low Battery" (Prazna baterija).
Opombe o polnjenju baterije
• Baterij ali pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali
visokim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 40° C/104° F).
Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost baterij in
povzročijo okvare pomnilniških kartic.
• Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije
lahko segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.
• Če želite odstraniti vtikač iz vtičnice, napajalnega kabla ne
smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne
energije.
• Pri temperaturah pod 0º C se lahko zmogljivost in življenjska
doba baterije zmanjšata.
• Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah,
vendar se bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.
Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred
okvarami
Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj
se lahko tako ustvari povezava med poloma + in –, to pa lahko
povzroči začasno ali trajno poškodbo baterije, kakor tudi požar ali
izpad električne energije.
Opombe o polnjenju baterije
• Če lučka stanja ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
• Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne
bo do konca napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite
fotoaparat.
• Ne uporabljajte fotoaparata med polnjenjem baterije. Lahko
pride do požara ali elektrošoka.
• Če želite odstraniti vtikač iz vtičnice, napajalnega kabla ne
smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne
energije.
• Počakajte, da se fotoaparat vklopi šele potem, ko se baterija
polni najmanj 10 minut.
• Če priključite fotoaparat na zunanji vir energije, medtem ko je
baterija prazna, bo uporaba nekaterih funkcij, ki imajo visoko
porabo energije, povzročila izklop fotoaparata. Če želite
normalno uporabljati fotoaparat, ponovno napolnite baterijo.
Dodatki 109
Vzdrževanje fotoaparata
• Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izpraznita
baterijo. Polnite baterijo, dokler lučka stanja ne začne svetiti
zeleno.
• Če indikatorska lučka utripa oranžno ali če ne sveti, znova
priključite kabel ali odstranite baterijo in jo vstavite znova.
• Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki
temperaturi, lahko lučka stanja zasveti oranžno. Polnjenje se
začne, ko se baterija ohladi.
• Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo.
Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
• Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne polagajte težjih
predmetov. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.
Ravnanje in odlaganje baterij ter polnilnikov na
skrben način
• Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij
upoštevajte lokalne predpise.
• Baterij ali fotoaparatov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za
gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se
baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.
Opombe o polnjenju, ko je fotoaparat povezan z računalnikom
• Uporabljajte le priloženi kabel USB.
• Baterija se morda ne bo polnila, če:
- uporabljate razdelilnik USB
- so na računalnik priklopljene druge naprave USB
- priključite kabel v vrata na sprednji strani računalnika
- vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči
(5 V, 500 mA)
Dodatki 110
Vzdrževanje fotoaparata
Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko
povzroči telesne poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti
upoštevajte ta navodila za ustrezno ravnanje z baterijo:
• Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali
eksplodira. Če na bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali
ostale neobičajne pojave, jo takoj prenehajte uporabljati in
se obrnite na servisni center.
• Uporabljajte le originalne polnilnike za baterije in
napajalnike, ki jih priporoča proizvajalec, baterijo pa
polnite tako, kot je opisano v tem priročniku za uporabo.
• Baterije ne nameščajte blizu grelnih naprav in je ne
hranite pri zelo visokih temperaturah, kot je avto v
poletnem času.
• Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
• Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih
prostorih, na primer na kopališču ali v kabini za prhanje.
• Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine,
na primer na postelje, preproge ali električne odeje.
• Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v
zaprtem prostoru.
• Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi
predmeti, na primer ogrlicami, kovanci, ključi ali
zapestnimi urami.
• Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki
jih je priporočil proizvajalec.
Dodatki 111
• Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi
predmeti.
• Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali
tlačnim silam.
• Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da
ne pade z višine).
• Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60° C
(140° F) ali več.
• Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
• Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer
soncu, ognju ali podobnem.
Napotki za odlaganje
• Baterijo zavrzite odgovorno.
• Baterije nikoli ne zažigajte.
• Predpisi za odlaganje baterij se lahko razlikujejo glede
na državo ali regijo. Zavrzite baterijo v skladu z vsemi
lokalnimi in zveznimi predpisi.
Napotki za polnjenje baterije
Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo. Ob neustreznem polnjenju se lahko baterija
vname ali eksplodira.
Preden se obrnete na servisni center
Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za
odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na vašega prodajalca ali servisni center.
V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na primer pomnilniška kartica in
baterija.
Težava
Priporočeni postopek
Težava
Priporočeni postopek
Ni mogoče posneti
fotografij
Fotoaparat se
nenadoma izklopi
• Napolnite baterijo.
• Fotoaparat je morda v načinu varčevanja
energije. (str. 99)
• Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči
okvare pomnilniške kartice zaradi udarca.
Znova vklopite fotoaparat.
• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite
nepotrebne datoteke ali vstavite novo
kartico.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
• Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite
novo.
• Vklopite fotoaparat.
• Napolnite baterijo.
• Preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
Fotoaparat se ne odziva Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Baterija fotoaparata se
hitro prazni
• Baterija se lahko hitreje izprazni pri nizkih
temperaturah (pod 0 °C/32 °F). Shranite
baterijo na toplo, na primer v žep.
• Uporaba bliskavice in snemanje video
posnetkov hitro izpraznita baterijo. Po
potrebi jo znova napolnite.
• Baterije so potrošni deli, ki jih je po
določenem času treba zamenjati. Če se
baterija hitro prazni, kupite novo.
• Preverite, ali je baterija vstavljena.
• Preverite, ali je baterija ustrezno
Fotoaparat se ne vklopi
vstavljena. (str. 16)
• Napolnite baterijo.
Fotoaparat se segreva
Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To
je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo
ali zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica ne deluje
• Bliskavica je morda nastavljena na
Off (Izklopljeno). (str. 49)
• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete
uporabljati.
Dodatki 112
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Bliskavica se
nepričakovano sproži
Bliskavica se lahko sproži zaradi statične
elektrike. Fotoaparat deluje brez okvare.
Datum in čas nista
pravilna
Nastavite datum in čas v nastavitvah
zaslona.(str. 99)
Zaslon ali gumbi ne
delujejo
Odstranite baterijo in jo nato ponovno
vstavite.
Zaslon fotoaparata se
slabo odziva
Če uporabljate fotoaparat pri zelo nizkih
temperaturah, lahko to povzroči, da zaslon
ne deluje pravilno ali da se razbarva. Če
želite boljše delovanje zaslona, uporabljajte
fotoaparat pri zmernih temperaturah.
Napaka na pomnilniški
kartici
• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno
vklopite.
• Odstranite pomnilniško kartico in jo nato
ponovno vstavite.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
Za podrobnejše informacije glejte
“Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških
kartic”. (str. 107)
Datotek ni mogoče
predvajati
Težava
Priporočeni postopek
Fotografija je
zamegljena
• Nastavljena možnost izostritve mora biti
primerna za fotografije od blizu. (str. 52)
• Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite.
(str. 104)
• Motiv mora biti v dosegu bliskavice.
(str. 115)
Neustrezna nastavitev ravnovesja beline
lahko povzroči nenaravne barve. Izberite
Barve na fotografiji ne
ustrezajo dejanski sceni primerno nastavitev ravnovesja beline, ki
ustreza viru svetlobe. (str. 63)
Fotografija je presvetla
Fotografija je preosvetljena.
• Izklopite bliskavico. (str. 49)
• Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 51)
• Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 61)
Fotografija je pretemna
Fotografija je premalo osvetljena.
• Vklopite bliskavico. (str. 49)
• Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 51)
• Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 61)
Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat
morda ne bo mogel predvajati (ime mora
ustrezati standardu DCF). Če naletite na to
težavo, predvajajte datoteke v računalniku.
Dodatki 113
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Televizor ne prikazuje
fotografij
• Poskrbite, da je fotoaparat ustrezno
priključen na TV sprejemnik prek kabla
A/V.
• Na pomnilniški kartici morajo biti
fotografije.
• Preverite, ali je kabel USB povezan
pravilno.
Računalnik ne prepozna
• Preverite, ali je fotoaparat vklopljen.
fotoaparata
Težava
Priporočeni postopek
Program Intelli-studio
ne deluje pravilno
• Zaprite program Intelli-studio in ga znova
zaženite.
• Programa Intelli-studio ni mogoče
uporabljati skupaj z računalniki
Macintosh.
• Preverite, ali je funkcija PC Software
(Računalniška programska oprema) v
nastavitvenem meniju nastavljena na
On (Vklopljeno). (str. 101)
• Glede na tehnične zahteve in okolje
vašega računalnika se program morda
ne bo zagnal samodejno. V tem primeru
kliknite start “ Moj računalnik “
Intelli-studio “ iStudio.exe.
• Preverite, ali uporabljate podprt
operacijski sistem.
Računalnik prekine
povezavo s
fotoaparatom med
prenosom datotek
Prenos datotek lahko prekine statična
elektrika. Odklopite kabel USB in ga znova
priklopite.
Računalnik ne more
predvajati video
posnetkov
Video posnetki se morda ne bodo predvajali
na nekaterih programih video predvajalnika.
Če želite predvajati video datoteke, ki ste
jih posneli s fotoaparatom, na računalnik
namestite in uporabite program Intelli-studio.
(str. 90)
Dodatki 114
Tehnični podatki fotoaparata
Slikovni senzor
Vrsta
1/2,33" (Približno 7,76 mm) CCD
Efektivno število
slikovnih pik
Približno 14,2 milijona slikovnih pik
Skupno število
slikovnih pik
Doseg
Približno 16,4 milijona slikovnih pik
Objektiv
Goriščna razdalja
Objektiv Schneider-KREUZNACH f =
4,0 mm-72,0 mm (ustreza 35-milimetrskemu filmu:
24-432 mm)
Razpon stopenj F
F3.2 (W)-F5.8 (T)
• Način slike: 1,0X-18,0X
Širokokotni (W)
Telefoto (T)
Normal (AF)
(Običajno (AF))
80 cmneskončno
350 cmneskončno
Macro (Makro)
5 cm-80 cm
180 cm-350 cm
Auto Macro
(Samodejni makro)
5 cmneskončno
180 cmneskončno
Manual Focus
(Ročna izostritev)
5 cmneskončno
180 cmneskončno
Hitrost sprožilca
•
•
•
•
•
Auto (Samodejno): 1/8–1/2000 sek.
Program: 1–1/2000 sek.
Manual (Ročno): 16–1/2000 sek.
Night (Noč): 8–1/2000 sek.
Fireworks (Ognjemet): 2 sek.
(Optična povečava X Digitalna povečava: 72,0X,
Pametna povečava X Digitalna povečava: 72,0X)
• Način za predvajanje: 1,0X-8,4X
Osvetlitev
Nadzor
Program AE, Ročna prilagoditev zaslonke
Vrsta
TFT LCD
Merjenje
Funkcija
3,0" (7,62 cm) QVGA (230K)
Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno),
Center-weighted (Sredinsko uteženo),
Face Detection (Zaznavanje obrazov)
Izravnava
±2EV (1/3 EV Step)
ISO občutljivost
Auto (Samodejno), ISO 80, ISO 100, ISO 200,
ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200
Digitalna povečava
Zaslon
Izostritev
Vrsta
TTL auto focus (Samodejna izostritev TTL)
(Multi AF (Večpodročni AF), Center AF (Središčni AF),
Selection AF (Izbirni AF), Manual Focus (Ročna
izostritev), Face Detection AF (AF za zaznavanje
obrazov), Tracking AF (AF za sledenje), Smart Face
Recognition AF (AF za pametno prepoznavanje
obrazov))
Bliskavica
Način
Dodatki 115
Auto (Samodejno), Red-eye (Učinek rdečih oči),
Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija),
Off (Izklopljeno), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka
rdečih oči)
Tehnični podatki fotoaparata
Doseg
Nastavitev beline
• Širokokotna: 0,3 m-3,6 m (ISO Auto)
• Telefoto: 0,5 m-2 m (ISO Auto)
Auto WB (Samodejna nastavitev beline), Daylight (Dnevna svetloba),
Cloudy (Oblačno), Fluorescent_H (Fluorescentno_H), Fluorescent_L
(Fluorescentno_L), Tungsten (Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitev
po meri), Color Temp. (Temperatura barve)
Čas pred ponovno
Približno 4 sek.
uporabo
Preprečevanje tresenja
Natis datuma
DUAL IS [optična stabilizacija slike (OIS) + digitalna stabilizacija slike (DIS)]
Učinek
Date & Time (Datum in čas), Date (Datum), Off (Izklopljeno)
Fotografiranje
• Smart Filter (Pametni filter): Off (Izklopljeno),
Način
fotografiranja
Način snemanja
• Načini: Smart Auto (Pametno samodejno) (Portret,
Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje),
Soft-Focus (Mehka izostritev), Old Film 1
(Stari film 1), Old Film 2 (Stari film 2), Half Tone Dot
(Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje
oko), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti),
Classic (Klasično), Retro (Starinsko),
Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri)
• Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness
(Ostrina), Contrast (Kontrast), Saturation
(Nasičenost)
Fotografije
Smart Filter (Pametni filter): Off (Izklopljeno),
Palette Effect 1 (Učinek palete 1), Palette Effect 2
(Učinek palete 2), Palette Effect 3 (Učinek palete 3),
Palette Effect 4 (Učinek palete 4), Miniature (Miniatura),
Vignetting (Vinjetiranje), Half Tone Dot (Točka poltona),
Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Defog
(Odstranjevanje zamegljenosti), Classic (Klasično),
Retro (Starinsko), Negative (Negativ),
Custom RGB (RGB po meri)
Dodatki 116
Nočni portret, Portret z osvetlitvijo ozadja, Noč,
Osvetlitev ozadja, Pokrajina, Belo, Naravno zeleno,
Modro nebo, Sončni vzhod, Makro, Makro besedilo,
Makro barva, Stojalo, Akcija, Ognjemet), Program
(Program), Aperture Priority (Nastavitev zaslonke),
Shutter Priority (Nastavitev časa osvetlitve),
Manual (Ročno), DUAL IS (Dvojna stabilizacija
slike), Scene (Scena), (Beauty Shot (Lepotni
posnetek), Night (Noč), Landscape (Pokrajina),
Text (Besedilo), Sunset (Sončni zahod),
Dawn (Zora), Backlight (Osvetlitev ozadja),
Beach & Snow (Obala in snega)), Movie (Film)
• Zaporedno: Single (Enojno), Continuous
(Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje
gibanja), AEB
• Samosprožilec: 10 Sec (2 sek.), 2 Sec (2 sek.)
Tehnični podatki fotoaparata
• Načini: Smart Scene Detection (Pametno
•
•
video posnetki
•
•
•
•
zaznavanje scene) (Pokrajina, Modro nebo,
Naravna zelena, Sončni zahod), Movie (Film)
Oblika: MP4 (H.264) (Maksimalni čas snemanja:
20 minut)
Velikost: 1280 X 720 HQ Fine (Visoka kakovost),
1280 X 720 Normal (Običajna kakovost),
640 X 480 Normal (Običajna kakovost),
320 X 240 Normal (Običajna kakovost)
Hitrost snemanja: 30 FPS (30 slik/s), 15 FPS
(15 slik/s)
Sound Alive (Funkcija Sound Alive):
Sound Alive On (Funkcija Sound Alive vklopljena),
Sound Alive Off (Funkcija Sound Alive izklopljena),
Mute (Izklop zvoka)
OIS: On (Vklopljeno), Off (Izklopljeno)
Urejanje video posnetkov (vdelano): začasna
ustavitev med snemanjem, zajemanje slik,
izrezovanje časa
• Image Adjust (Prilagoditev slike): Red-eye Fix
Učinek
(Odstranjevanje učinka rdečih oči), Face Retouch
(Retuširanje obraza), Brightness (Svetlost),
Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost),
Add Noise (Dodajanje šuma)
• Smart Filter (Pametni filter): Off (Izklopljeno),
Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje),
Soft-Focus (Mehka izostritev), Old Film 1 (Stari
film 1), Old Film 2 (Stari film 2), Half Tone Dot (Točka
poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Defog
(Odstranjevanje zamegljenosti), Classic (Klasično),
Retro (Starinsko), Negative (Negativ), Custom RGB
(RGB po meri)
Zvočni posnetek
• Snemanje zvoka (Največ 10 ur)
• Zvočna beležka v fotografiji (Največ 10 sekund)
Shranjevanje
• Notranji pomnilnik: Približno 23 MB
• Zunanji pomnilnik (izbirni):
Predvajanje
Vrsta
Enojna slika, sličice, diaprojekcija z glasbo in učinki,
kratek video posnetek, Smart Album (Pametni album)*
* Kategorija pametnega albuma: Type (Vrsta), Date
(Datum), Color (Barva), Week (Teden), Face (Obraz)
Urejanje
Resize (Povečaj/pomanjšaj), Rotate (Zasukaj),
Image Adjust (Prilagoditev slike),
Smart Filter (Pametni filter), Trim (Obreži)
Mediji
Oblika datoteke
Kartica SD (do največ 4 GB),
kartica SDHC (do največ 8 GB)
Zmogljivost notranjega pomnilnika morda ne ustreza
tem podatkom.
• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
• Slika: JPEG (DCF)
• Kratek video posnetek: MP4 (Video: MPEG-4.
AVC/H.264, Audio: AAC)
• Zvočna datoteka: WAV
Dodatki 117
Tehnični podatki fotoaparata
Vir napajanja
Za 1 GB kartico SD: število fotografij
Super Fine
Fine
Normal
(Zelo visoka (Visoka
(Običajno)
kakovost) kakovost)
Velikost slike
Baterija za
polnjenje
Litij-ionska baterija (SLB-10A, 1030 mAh)
Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.
4320 X 3240
140
207
272
4320 X 2880
157
231
304
3648 X 2736
194
285
372
105,0 X 58,9 X 24,9 mm (brez štrlečih delov)
4320 X 2432
185
272
355
Teža
3264 X 2448
240
351
455
200 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
2592 X 1944
369
531
682
Delovna temperatura
1920 X 1080
802
1103
1358
0-40 °C
1024 X 768
1676
2115
2433
Delovna vlažnost
Ti podatki so izmerjeni v Samsungovih običajnih
pogojih in se lahko razlikujejo glede na pogoje
fotografiranja in nastavitve fotoaparata.
Mere (Š X V X G)
5-85 %
Programska oprema
Intelli-studio
Vmesnik
Vmesnik za
digitalni izhod
USB 2.0
Avdio vhod/izhod
Notranji zvočnik (Mono), mikrofon (Stereo)
Video izhod
• A/V: NTSC, PAL (po izbiri)
• HDMI 1.4: NTSC, PAL (po izbiri)
Napajalni
priključek DC
20 vodilo, 4,4 V
Za izboljšanje delovanja se lahko tehnični podatki spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Dodatki 118
Slovar
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)
Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni
osvetlitve, kar vam pomaga posneti fotografijo s primerno
osvetlitvijo.
Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)
Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem
za digitalne fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza
proizvajalcev elektronike in informacijskih tehnologij (JEITA).
Samodejna izostritev (AF)
Sistem samodejno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Vaš
fotoaparat uporablja kontrast za samodejno izostritev.
Globina polja
Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno
izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko
objektiva, goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter
motivom. Če na primer izberete manjšo zaslonko, se bosta
povečali globina polja in zamegljenost ozadja kompozicije.
Zaslonka
Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.
Tresenje fotoaparata (Zameglitev)
Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo
celotna fotografija zamegljena. To se pojavlja pogosteje, kadar je
hitrost sprožilca počasna. Preprečite tresenje fotoaparata tako,
da povišate občutljivost, uporabite bliskavico ali uporabite večjo
hitrost sprožilca. Prav tako lahko uporabite stojalo, funkcijo DIS ali
OIS za stabiliziranje fotoaparata.
Kompozicija
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki.
Običajno je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Digitalna povečava
Funkcija, ki umetno poveča stopnjo povečave, je na voljo z
objektivom povečave (optična povečava). Kadar uporabljate
digitalno povečavo, se ob večji stopnji povečave poslabša
kakovost fotografije.
Digitalni format naročila za tiskanje (DPOF)
Format za zapisovanje tiskanih podatkov na pomnilniško kartico,
kot so izbrane fotografije in število kopij. Tiskalniki združljivi s
formatom DPOF, včasih na voljo v trgovinah s fotografsko opremo,
lahko berejo podatke s kartice, kar omogoča lažje tiskanje.
Dodatki 119
Slovar
Vrednost osvetlitve (EV)
Vse kombinacije hitrosti sprožilca fotoaparata in zaslonke
objektiva, ki omogočajo enako osvetlitev.
Izravnava EV
Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve,
ki jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev
vaših fotografij. Nastavite izravnavo EV na -1.0 EV, če želite
prilagoditi vrednost za eno stopnjo bolj temno ter 1.0 EV za eno
stopnjo bolj svetlo.
Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)
Specifikacija Japonskega združenja za razvoj elektronske
industrije (JEIDA), ki določa datotečni format slik za digitalne
fotoaparate.
Osvetlitev
Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev
je nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti zaslonke
ter občutljivostjo filma ISO.
Bliskavica
Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo
osvetljenih pogojih.
Goriščna razdalja
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v
milimetrih). Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti
ožji in motiv večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti
širši.
Histogram
Slikovna predstavitev svetlosti fotografije. Vodoravna os
predstavlja svetlost, navpična os pa predstavlja število slikovnih
točk. Visoke točke na levi (pretemno) in desni (presvetlo)
histograma označujejo fotografijo, ki je neustrezno osvetljena.
H.264/MPEG-4
Visoko stisnjen video format, ki sta ga razvili mednarodni
organizaciji za standardizacijo ISO-IEC ter ITU-T. Ta kodek lahko
zagotavlja visoko kakovost slike pri nizki bitni hitrosti, katerega je
razvila delovna skupina Joint Video Team (JVT).
Slikovni senzor
Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko
obdelavo za vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska
obdelava posname svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo.
Pogosti tipi senzorjev so CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS
(Komplementarni metal-oksidni polprevodnik).
Dodatki 120
Slovar
Občutljivost ISO
Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost
filma, ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi
občutljivosti ISO fotoaparata uporablja večjo hitrost sprožilca,
ki lahko zmanjša zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja
kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so fotografije z visoko
občutljivost bolj dovzetne na šum.
Merjenje
Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparat meri količino
svetlobe, s katero nastavite osvetlitev.
MJPEG (Motion JPEG)
Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene,
kar omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem
ločljivosti fotografije.
Šum
Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot
napačno postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Šum se
običajno pojavi, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar
je občutljivost samodejno nastavljena v temnem prostoru.
LCD (Zaslon s tekočimi kristali)
Zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike
elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta
CCFL ali LED, kar omogoča reprodukcijo barv.
Optična povečava
To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in
ne kvari kakovosti fotografije.
Makro
Ta funkcija vam omogoča snemanje fotografij zelo majhnih
motivov od blizu. Če uporabljate funkcijo makro, lahko fotoaparat
ohranja ostro izostritev na majhnih motivih v bližnjem razmerju
(1:1).
Kakovost
Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja
kakovost fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni
večjo velikost datoteke.
Dodatki 121
Slovar
Ločljivost
Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost
fotografij vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna
kakor fotografije z nizko ločljivostjo.
Čas osvetlitve
Hitrost sprožilca je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, kar
je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino
svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni
senzor. Po drugi strani hitrejša hitrost zaslonke zagotavlja manj
časa za prehod svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in
lažje zamrzne motive v gibanju.
Vinjetiranje
Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanji
robovi) v primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se
lahko osredotoči na motive, ki se nahajajo v središču fotografije.
Ravnovesje beline (ravnovesje barv)
Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča,
zelena in plava) v fotografiji. Namen ravnovesja beline ali barv je
ustrezno prilagoditi barve v fotografiji.
Dodatki 122
Pravilno odlaganje tega izdelka
(odpadna električna & elektronska oprema)
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim
zbiranjem odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelka in
njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnik, slušalke, kabel USB) ne
smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha
delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte
odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno
uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v
kateri so kupili izdelek ali na urad lokalne uprave, če želijo izvedeti več
o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo določila in
pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in dodatkov ne smete odlagati
skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.
Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim
sistemom za vračanje baterij)
Ta oznaka na izdelku, navodilih ali embalaži pomeni, da baterij v tem
izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko
prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so
vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi
stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen
način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.
Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni
lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in
spodbujate ponovno uporabo materialov.
PlanetFirst predstavlja zavezo družbe Samsung
Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni
odgovornosti skozi ekološko usmerjene poslovne in
upravne dejavnosti.
Dodatki 123
Kazalo
A
Č
Fotografiranje nasmeška 57
H
Anynet+ 101
Časovna nastavitev 18
Fotografiranje portretov
Hitri ogled 99
Avtoportret 57
Čiščenje
Avtoportret 57
Fotografiranje nasmeška 57
Način lepotnega posnetka 34
Odstranjevanje učinka rdečih
oči 50
Pametno prepoznavanje
obrazov 58
Rdeče oči 50
Zaznavanje mežikanja 58
Zaznavanje obrazov 56
objektiv 104
ohišje fotoaparata 104
zaslon 104
B
Baterija
polnjenje 17
previdnostni ukrep 109
vstavljanje 16
Bliskavica
Dosvetlitev 50
Izklopljeno 49
Jakost 50
Odstranjevanje učinka rdečih
oči 50
Počasna sinhronizacija 50
Rdeče oči 50
Samodejno 49
Brisanje datotek 76
D
Datum in čas 99
Diaprojekcija 78
Funkcijski gumb 15
Digitalna povečava 26
I
Ikone
Način za fotografiranje 20
Način za predvajanje 72
Intelli-studio 91
J
Jezikovne nastavitve 99
Dodatna oprema 13
G
F
Formatiranje 99
Gumb Menu 15
K
Gumb za predvajanje 15
Kadriranje s samodejno
osvetlitvijo (AEB) 66
Gumb za vklop 14
Format zaporedja digitalnega
tiskanja (DOF) 86
Kakovost slik 47
Kontrast
Način za fotografiranje 70
Način za predvajanje 85
Dodatki 124
Kazalo
L
Ločljivost
Način za fotografiranje 46
Način za predvajanje 82
Lučka AF 101
Lučka stanja 15
M
Makro
Makro 53
Ročna izostritev 53
Samodejni makro 53
Merjenje
Sredinsko uravnoteženo 62
Točkovno 62
Večpodročno 62
Moja zvezda
Beleženje 59
Preklic 74
Razporeditev 73
Mrežne črte 98
N
Nastavitev beline 63
Način dvojne stabilizacije 40
Nastavitve časovnega
pasa 18, 99
Načini zaporednih posnetkov
Kadriranje s samodejno
osvetlitvijo 66
Neprekinjeno 66
Zajemanje gibanja 66
Nastavitve zvoka 24
Optična stabilizacija slike
(OIS) 28
Ostrina 70
Osvetlitev 61
Natis 100
P
Način lepotnega posnetka 34
O
Pametna povečava 27
Način pametnega zaznavanja
scen 43
Občutljivost ISO 51
Pametni album 74
Območje izostritve
Pametni filter
Način Program 36
AF za sledenje 55
Izbirni AF 55
Sredinski AF 55
Večpodročni AF 55
Način s prednostjo
zaklopa 38
Način za fotografiranje 67
Način za predvajanje 83
Pametni samodejni način 32
Način s prednostjo
zaslonke 38
Obračanje 82
Pametno prepoznavanje
obrazov 58
Način varčevanja energije 99
Odstranjevanje
fotoaparata 93
PictBridge 95
Način za predvajanje 72
Nasičenost
Način za fotografiranje 70
Način za predvajanje 85
Nastavek za stojalo 14
Ogled datotek
Diaprojekcija 78
Pametni album 74
Sličice 75
TV 87
Dodatki 125
Polnjenje 17
Pomnilniška kartica
Previdnostni ukrep 107
Vstavljanje 16
Kazalo
Pomožna AF luč
Lokacija 14
Nastavitve 101
R
Način za fotografiranje 49
Način za predvajanje 84
Način za fotografiranje 34
Način za predvajanje 84
Ročni način 39
Prenos datotek
Mac 94
Windows 89
Prilagoditev slike
Dodaj šum 85
Kontrast
Način za fotografiranje 70
Način za predvajanje 85
Nasičenost
Način za fotografiranje 70
Način za predvajanje 85
Ostrina 70
Rdeče oči 84
Svetlost
Način za fotografiranje 61
Način za predvajanje 85
T
Video izhod 101
Tehnični podatki
fotoaparata 115
Video način 41
Tiskanje fotografij 95
Samosprožilec
Lučka samosprožilca 14
Način za fotografiranje 48
Velikost HDMI 101
Video
Televizor HDTV 88
S
V
Svetlost zaslona 99
Retuširanje obrazov
Povezava z računalnikom
Mac 94
Windows 89
Način za fotografiranje 61
Način za predvajanje 85
Rdeče oči
Ponastavitev 99
Povečanje 77
Svetlost
U
Predvajanje 79
Snemanje 41
Vrata A/V 14
Vrata USB 14
Vrednost zaslonke 37
Vrsta zaslona 23
Scenski način 34
Uporabniški gumb 24
Vrtljivi gumb za izbiro
načina 15
Servisni center 112
Urejanje fotografij 82
Vsebina paketa 13
Sličice 75
Urejanje video posnetkov
Vzdrževanje fotoaparata 104
Sporočila o napakah 103
Obrezovanje 79
Snemanje 80
Sprožilec 14
Pritisnite sprožilec do
polovice 29
Dodatki 126
Kazalo
Z
Začetna slika 98
Zajemanje gibanja 66
Zajemanje slike iz video
posnetka 80
Zaščita datotek 76
Zaznavanje mežikanja 58
Zaznavanje obrazov 56
Zoom
gumb za povečavo 15
nastavitev zvoka povečave 41
uporaba povečave 26
Zvočna beležka
Predvajanje 80
Snemanje 44
Zvok AF 98
Dodatki 127
Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve
po prodaji, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto
http://www.samsung.com/.
Download PDF

advertising