Samsung | WF60F4E3W0W/EO | Samsung 6kg práčka 1000 otáčok/min WF60F4EFW0W Séria F400 Uživatelský manuál

SECZ
WF80F5****
WF81FE****
WF82F5****
WF8AF5****
WF8EF5****
WF70F5****
WF71F5****
WF72F5****
WF7AF5****
WF60F4****
WF61F4****
WF62F4****
WF6AF4****
Pračka
Uživatelská příručka
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti
Samsung.
Untitled-31 1
2017-03-22
6:58:24
Obsah
4
Bezpečnostní informace
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Důležité bezpečnostní symboly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Důležitá bezpečnostní opatření. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Informace o označení WEEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
11
Instalace vaší pračky
Kontrola dílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Dodržení instalačních požadavků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Elektrické napájení a uzemnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Přívod vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vypouštění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Umístění na podlahu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Okolní teplota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Instalace ve výklenku nebo v komoře. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Instalace pračky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
19
Používání pračky
Informace o pracím prostředku a přísadách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Použití správného pracího prostředku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Použití zásuvky pro prací prostředek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prací kapsle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Použití tekutého pracího prostředku (vybrané modely). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
První praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Základní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Používání ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Použití voliče cyklů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dětská pojistka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vypnutý zvuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Odložený konec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Smart Check. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Praní prádla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Praní s použitím voliče cyklu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ruční nastavení praní prádla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pokyny pro manipulaci s prádlem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Čeština - 2
Untitled-31 2
2017-03-22
6:58:24
31
Čištění pračky
Nouzové vypuštění pračky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Čištění odpadového filtru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Čištění vnějšího povrchu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Čištění zásuvky pro prací prostředek a přihrádky zásuvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Čištění síťového filtru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
34
Údržba pračky
Oprava zamrzlé pračky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Skladování pračky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Odstraňování závad a kódy informací
35
Kontrolní body. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Informační kódy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
39
Přehled cyklů
Přehled cyklů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
40
Dodatek
Tabulka symbolů péče o látky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Ochrana životního prostředí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Přehled modelů domácích praček. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Informace o hlavních programech praní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Čeština - 3
Untitled-31 3
2017-03-22
6:58:24
Bezpečnostní informace
Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě
vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí vašeho nového
spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte
pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací,
k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě
a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky
mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo
připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.
samsung.com.
Důležité bezpečnostní symboly
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:
VÝSTRAHA: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění
osob nebo smrt.
VAROVÁNÍ: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku nebo zranění osob.
POZNÁMKA
Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.
Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.
Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče
potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání
budete postupovat obezřetně.
Čeština - 4
Untitled-31 4
2017-03-22
6:58:25
Důležitá bezpečnostní opatření
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
VÝSTRAHA: Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání
spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:
1. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně malých dětí), které mají
snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné
zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost
zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a
poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
2. Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a
znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem
nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným
rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Děti bez dozoru by neměly
provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit
pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou
kvalifikací.
5. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem, staré sady hadic
nikdy znovu nepoužívejte.
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory
zakryty kobercem.
7. Pro použití v Evropě: Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo
dosah spotřebiče.
8. VAROVÁNÍ: Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním
tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím
zařízením, jako je např. časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a
vypínán sítí.
Čeština - 5
Untitled-31 5
2017-03-22
6:58:25
VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se instalace
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
• V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke
zranění.
Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.
Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku používejte pouze pro
tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.
• Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
• Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném
případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např.
prach nebo voda.
• Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.
• Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo k požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.
• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní
středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
• Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem
předpisům.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.
Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo
vodě (dešti).
Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.
• Mráz může způsobit prasknutí potrubí.
Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické transformátory.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické
zásuvky, nepoužívejte je.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej
nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Čeština - 6
Untitled-31 6
2017-03-22
6:58:25
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
• Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu
potrubí.
VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ týkající se instalace
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.
Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.
• Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.
VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se použití
Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího
kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu.
Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.
• Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.
Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části
pračky.
Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými
látkami.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).
• Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
• Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
• Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo
na něj.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
Čeština - 7
Untitled-31 7
2017-03-22
6:58:25
Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.
• Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
• Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
• Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
• V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.
Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické
středisko společnosti Samsung.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou
uvnitř, mohou se vážně poranit.
VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ týkající se použití
Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.
• V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.
Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
• Při poškození skla může dojít ke zranění.
Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
• Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo
vytečení vody.
Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.
• Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
• Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.
Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.
Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.
• V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.
Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).
• Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.
Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází
k prosakování vody.
• Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude
vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost
Čeština - 8
Untitled-31 8
2017-03-22
6:58:25
či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí,
chemikálie, kovové předměty atd.).
• Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.
Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
• Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.
Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.
• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro
praní těchto předmětů.
(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky
na kolo, motocykl nebo automobil apod.
• Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo
by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení následkem nadměrných vibrací nebo ke zranění.
• Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu
a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.
Pokud je vytažená přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.
Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.
• Mohlo by dojít k popálení.
Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek.
• Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.
Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
• Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.
Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo
se používají při masážích.
• Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.
Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí
prostředky.
• Buben by mohl začít rezavět.
• Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho
vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky
pro chemické čištění.
• Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.
Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
• Mohlo by dojít k problémům s pračkou.
Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
• Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení, rezavění nebo
vzniku zápachu.
Čeština - 9
Untitled-31 9
2017-03-22
6:58:25
Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.
Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
• Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
• Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.
Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
• Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné
poškození spotřebiče.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.
• Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.
Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.
• Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.
VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se čištění
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.
K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.
• Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Informace o označení WEEE
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad))
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich
zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského
úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung,
např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Čeština - 10
Untitled-31 10
2017-03-22
6:58:25
Instalace vaší pračky
02 INSTALACE
V zájmu správného provozu pračky a minimalizace rizika poranění při samotném praní je nutné, aby osoba provádějící
instalaci postupovala přesně podle uvedených pokynů.
Kontrola dílů
Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka během přepravy
poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko společnosti Samsung či na svého
prodejce výrobků Samsung.
1
2
9
3
10
11
4
5
12
6
7
1
Uvolňovací páčka
2
Zásuvka pro prací
prostředek
3
Ovládací panel
4
Dvířka
5
Buben
6
Odpadový filtr
7
Nouzová vypouštěcí trubice
8
Kryt filtru
9
Horní pracovní deska
10
Zástrčka napájecího kabelu
11
Vypouštěcí hadice
12
Vyrovnávací nožky
8
Montážní klíč
(vybrané modely)
Kryty otvorů pro šrouby *
Držák hadice
Hadice přívodu studené vody
Hadice přívodu teplé vody
(vybrané modely)
Přepážka na tekutý prací prostředek
Kryty otvorů pro šrouby * : Počet krytů otvorů pro šrouby závisí na modelu (3 až 5 krytů).
Čeština - 11
Untitled-31 11
2017-03-22
6:58:26
Dodržení instalačních požadavků
Elektrické napájení a uzemnění
VÝSTRAHA: Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
Během přípravy instalace zkontrolujte, zda napájení splňuje následující požadavky:
• Pojistka nebo jistič pro střídavý proud 220–240 V / 50 Hz
• Samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku
Pračka musí být uzemněná. Pokud dojde k nesprávné činnosti nebo poruše pračky, snižuje uzemnění případné riziko úrazu
elektrickým proudem, protože pro elektrický proud představuje cestu nejmenšího odporu.
Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované
a uzemněné elektrické zásuvky.
VÝSTRAHA: Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani
k horkovodnímu potrubí.
Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým proudem. V případě
pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.
VAROVÁNÍ: Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky,
požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.
Přívod vody
K řádnému napouštění pračky dochází při tlaku vody 50 kPa až 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobovat
nefunkčnost vodovodního ventilu, protože ventil se nebude úplně zavírat. Také se může stát, že ovládací prvky pračky tento
tlak nedokážou zpracovat a vypnou pračku. (V ovládacích prvcích je zabudován limit doby napouštění, který brání přetečení
nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění některé vnitřní hadice.)
Aby dodané přívodní hadice dosáhly k pračce, musí se vodovodní kohouty nacházet ve vzdálenosti do 120 cm od zadní strany
pračky.
Většina obchodů s instalatérským zbožím prodává přívodní vodovodní hadice různých rozměrů až do délky 305 cm.
Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:
• Zajistěte snadnou přístupnost vodovodních kohoutů.
• Zavřete přívodní kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
• Pravidelně kontrolujte, zda voda neuniká z tvarovek přívodní hadice.
VÝSTRAHA: Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje u vodovodního ventilu a u všech kohoutů, zda
nedochází k úniku vody.
Čeština - 12
Untitled-31 12
2017-03-22
6:58:26
Vypouštění
02 INSTALACE
Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 65 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí
navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější
průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice je připevněna výrobcem.
Umístění na podlahu
K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné
vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším
vibracím a pračka má sklon se při odstřeďování mírně posouvat.
VÝSTRAHA: Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.
Okolní teplota
Pračku neinstalujte na místech, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, protože ve vodovodním ventilu, čerpadle
a hadicích vždy zůstává trochu vody. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další součásti.
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje zachování následujících minimálních vůlí:
Po stranách
25 mm
Nahoře
25 mm
Vzadu *
50 mm
Čelní strana
500 mm
Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory volný prostor pro průchod
vzduchu alespoň 500 mm. Samotná pračka nevyžaduje zvláštní prostor pro průchod vzduchu.
Čeština - 13
Untitled-31 13
2017-03-22
6:58:26
Instalace pračky
VAROVÁNÍ: Napájecí kabel nezapojujte do zásuvky před dokončením instalace.
VÝSTRAHA: Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové sáčky,
polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.
KROK 1 – Výběr umístění
Před instalací pračky zkontrolujte, zda zvolené místo splňuje následující požadavky:
• Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
• Mimo dosah přímého slunečního světla
• Dostatečné větrání
• Teploty neklesají pod bod mrazu (0 ˚C)
• Dostatečná vzdálenost od zdrojů tepla, například olejových či plynových
• Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu
KROK 2 – Odstranění přepravních šroubů
Před instalací pračky je třeba odšroubovat všechny přepravní šrouby ze zadní části spotřebiče.
1. Pomocí montážního klíče povolte všechny šrouby.
(*): Volitelně
2. Uchopte přepravní šroub rukou a vytáhněte ho skrz širší část otvoru. Tento
postup opakujte u všech přepravních šroubů.
3. Zakryjte otvory dodanými kryty otvorů pro šrouby.
4. Všechny přepravní šrouby uložte na bezpečném místě, kde budou snadno
k dispozici v případě, že budete potřebovat pračku stěhovat.
Čeština - 14
Untitled-31 14
2017-03-22
6:58:26
KROK 3 – Nastavení vyrovnávacích nožek
Při instalaci pračky zajistěte snadnou přístupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody a vypouštění.
02 INSTALACE
1. Přesuňte pračku do požadované polohy.
2. Pomocí montážního klíče povolte všechny pojistné matice.
3. Otáčením vyrovnávacích nožek rukou vyrovnejte polohu pračky.
4. Jakmile bude pračka ve vodorovné poloze, utáhněte pojistné matice klíčem.
VAROVÁNÍ: Pračku je zakázáno přesouvat, pokud nejsou utažené
pojistné matice. Mohlo by dojít k poškození vyrovnávacích nožek.
KROK 4 – Připojení přívodní a vypouštěcí hadice
Připojení hadice přívodu vody
VÝSTRAHA: Nespojujte více přívodních hadic. Mohlo by dojít k vytečení vody a následkem toho k úrazu elektrickým
proudem. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.
1. Připojte tvarovku L pro hadici přívodu studené vody k přívodu studené vody
v zadní části pračky. Potom ji ručně utáhněte otáčením části (A) doprava.
(*): Volitelně
A
2. Odpojte adaptér (B) z opačného konce hadice přívodu vody (C).
B
C
Čeština - 15
Untitled-31 15
2017-03-22
6:58:27
3. Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté
uchopte část (D) a otáčejte částí (E) ve směru šipky, dokud nevznikne 5mm
mezera.
(*): 5 mm
D
E
4. Připojte adaptér k vodovodnímu kohoutu utahováním všech šroubů
a současným zvedáním adaptéru směrem nahoru.
Potom adaptér utáhněte otáčením části (E) ve směru šipky.
E
5. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Když zatlačíte část (F) do adaptéru,
hadice se s cvaknutím automaticky připojí k adaptéru.
Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru zatáhněte za tuto hadici
směrem dolů, abyste ověřili, zda je správně připojena.
VÝSTRAHA: Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zkroucená nebo
ohnutá. Pokud by hadice byla zkroucená nebo ohnutá, hrozí únik
vody a následný úraz elektrickým proudem. V případě potřeby můžete
změnit polohu hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte
tvarovku L, hadici otočíte a tvarovku znovu utáhnete.
F
6. Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká z přívodního ventilu,
kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda uniká, zopakujte předchozí kroky.
VÝSTRAHA: Dochází-li k úniku vody, pračku nepoužívejte. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Pokud má vodovodní kohout hrdlo se závitem, připojte k němu hadici
přívodu vody podle obrázku.
Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před
jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.
Čeština - 16
Untitled-31 16
2017-03-22
6:58:27
Připojení hadice přívodu teplé vody (vybrané modely)
2. Stejným způsobem jako hadici přívodu studené vody připojte druhý konec
hadice přívodu teplé vody k umyvadlovému kohoutu teplé vody.
02 INSTALACE
1. Připojte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody k přívodu teplé
vody v zadní části pračky. Potom ji ručně utáhněte otáčením části (A)
doprava.
A
Pokud budete používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku Y.
Připojení přívodu Aqua Hose (vybrané modely)
Přívod Aqua Hose je navržen tak, aby zajišťoval vysokou ochranu proti úniku vody.
K přívodu Aqua Hose je připojeno zařízení Aqua Stop, které automaticky uzavře
přívod vody v případě poškození hadice.
Na zařízení Aqua Stop se také rozsvítí výstražná kontrolka (A).
Připojte přívod Aqua Hose připevněním zařízení Aqua Stop ke kohoutu podle
obrázku.
A
Připojení vypouštěcí hadice
Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:
Přes okraj umyvadla
Vypouštěcí hadici je nutné umístit do výšky 60 až 90 cm. Chcete-li zachovat ohnutí
výpusti vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák hadice (A). Připevněte
držák háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutu, aby se vypouštěcí hadice
nemohla pohybovat.
(*): 60–90 cm
A
K potrubní odbočce odtoku z umyvadla
Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.
Ke stoupacímu potrubí
Jako vypouštěcí svod doporučujeme používat 65 cm vysokou svislou trubku.
Trubka nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm. Chcete-li zachovat ohnutí
výpusti vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák hadice (A).
Zajistěte vypouštěcí hadici k vypouštěcímu svodu pomocí pásky, aby se nemohla
pohybovat.
Požadavky na vypouštěcí svod:
• Minimální průměr 5 cm.
• Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu.
(*): 60–90 cm
Čeština - 17
Untitled-31 17
2017-03-22
6:58:28
VAROVÁNÍ: Vypouštěcí hadice nesmí končit
ve stojaté vodě ani tam, odkud voda neodtéká.
Voda by mohla natéct zpět do pračky.
KROK 5 – Napájení pračky
Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo
jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění najdete v části „Elektrické napájení a uzemnění“
na straně 12.)
Zkušební spuštění
Po dokončení instalace pračky ověřte její správnou funkčnost spuštěním cyklu Rinse+Spin (Máchání + odstřeďování).
KROK 6 – Spuštění režimu kalibrace
Vaše pračka Samsung automaticky rozpozná hmotnost prádla. Pro přesnější rozpoznání hmotnosti doporučujeme spustit
Režim kalibrace okamžitě po instalaci pračky. Režim Režim kalibrace spustíte následujícím způsobem.
Než spustíte Režim kalibrace, ujistěte se, že se v bubnu pračky nebo na pračce nic nenachází.
1. Vypněte pračku.
2. Stiskněte tlačítko Napájení a současně přidržte stisknuté tlačítko Temp. (Teplota) a Delay End (Odložený konec).
Pračka se zapne a na displeji se zobrazí kód „CLB“.
3. Stisknutím tlačítka Spustit/pozastavit aktivujte Režim kalibrace.
4. Buben pračky se bude otáčet střídavě doprava a doleva po dobu asi 3 minut.
5. Po dokončení režimu Režim kalibrace se na displeji zobrazí zpráva „End“ (nebo „0“) a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.
Čeština - 18
Untitled-31 18
2017-03-22
6:58:28
Používání pračky
S novou pračkou Samsung bude nejnáročnějším úkolem při praní rozhodování, kterou dávku vyprat jako první.
03 POUŽITÍ
Informace o pracím prostředku a přísadách
Použití správného pracího prostředku
Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě,
teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky „s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny pro automatické
pračky.
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití
zařízení. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.
Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během cyklu máchání. Mohou
způsobit, že pračka neprovede řádně máchání, nebo ucpat přepad.
Použití zásuvky pro prací prostředek
Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a aviváže.
Před spuštěním pračky přidejte každou přísadu do správné přihrádky.
VAROVÁNÍ: Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek. Hrozí opaření horkou vodou nebo párou.
Pokud vyberete program Delay End (Odloženy konec), nevkládejte prací prostředek přímo do bubnu. Mohlo by
dojít k odbarvení prádla. Při použití programu Delay End (Odloženy konec) použijte zásuvku pro prací prostředek.
Při praní velkých kusů prádla nepoužívejte následující typy pracích prostředků.
• Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
• Prací prostředky v kuličce nebo v síťce
Přihrádka na prostředek pro předpírku: Prací prostředek pro
předpírku nebo škrob.
Přihrádka na prostředek pro hlavní praní: Prací prostředek pro hlavní
praní, změkčovadlo vody, prostředek pro předběžné namáčení, bělicí
prostředek a odstraňovač skvrn.
Přihrádka na aviváž: Aviváž (plňte maximálně po rysku MAX
).
Skutečný vzhled přepážky na aviváž se může v závislosti na modelu lišit.
Čeština - 19
Untitled-31 19
2017-03-22
6:58:28
1. V levé horní části pračky vytáhněte zásuvku na prací prostředek.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího prostředku do
přihrádky na prací prostředek pro hlavní praní .
Chcete-li použít tekutý prací prostředek, použijte přepážku na tekutý
prací prostředek (viz část „Použití tekutého pracího prostředku
(vybrané modely)“ na straně 21).
Do přepážky na tekutý prací prostředek nesmíte přidávat sypký prací
prášek.
3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství aviváže do přihrádky pro
aviváž .
Nepřekračujte rysku MAX .
Koncentrovanou nebo silnou aviváž je před přidáním do přihrádky
potřeba nejprve rozpustit v malém množství vody, aby nedošlo
k ucpání a následnému přetečení.
Aviváž bude použita při praní během posledního máchání.
VAROVÁNÍ: Do přihrádky pro aviváž
tekutý prací prostředek.
nepřidávejte sypký ani
4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství pracího prostředku
do přihrádky pro předpírku .
5. Zasuňte zásuvku pro prací prostředek.
Při zavírání přihrádky pro prací prostředek dejte pozor, abyste nerozlili
přidanou aviváž.
Čeština - 20
Untitled-31 20
2017-03-22
6:58:29
Prací kapsle
Nejlepších výsledků při použití pracích kapslí dosáhnete, pokud budete postupovat podle následujících pokynů.
03 POUŽITÍ
1. Umístěte prací kapsli na dno prázdného bubnu směrem dozadu.
2. Umístěte prádlo do bubnu na prací kapsli.
VAROVÁNÍ: V případě cyklů praní ve studené vodě nebo cyklů, které jsou kratší než jedna hodina, doporučujeme
použít tekutý prací prostředek. Jinak se prací kapsle nemusí zcela rozpustit.
Použití tekutého pracího prostředku (vybrané modely)
Chcete-li použít tekutý prací prostředek, vložte do přihrádky pro hlavní praní
přepážku na tekutý prací prostředek a nalijte do přihrádky tekutý prací prostředek.
Nepřekračujte rysku MAX na přepážce na tekutý prací prostředek.
• Umístěte přepážku na tekutý prací prostředek až po tom, co vysunete
zásuvku pro prací prostředek stisknutím uvolňovací páčky (A).
• Po praní mohou v zásuvce pro prací prostředek zůstat zbytky tekutého
pracího prostředku.
VAROVÁNÍ:
• Při použití tekutého pracího prostředku nepoužívejte předpírku.
• Když budete chtít použít sypký prací prostředek, vyjměte přepážku na
tekutý prací prostředek.
A
Čeština - 21
Untitled-31 21
2017-03-22
6:58:29
První praní
Před prvním praním prádla musí proběhnout úplný cyklus praní naprázdno (bez naplnění prádlem).
1. Otevřete přívod vody do pračky.
2. Přidejte malé množství pracího prostředku do přihrádky pro hlavní praní
v zásuvce pro prací prostředek.
3. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
4. Pomocí Voliče cyklu vyberte cyklus Rinse+Spin (Máchání + odstřeďování).
5. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
Tím z bubnu pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušebního spuštění u výrobce.
Základní pokyny
1. Otevřete přívod vody do pračky.
2. Vložte prádlo volně do bubnu, aniž byste ho přeplnili.
VAROVÁNÍ: Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Velikost dávky pro jednotlivé typy
prádla uvádí přehled v části „Určení velikosti dávky“ na straně 30.
Neperte voděodolné prádlo v normálním cyklu, pouze v cyklu Outdoor Care (Venkovní oblečení).
3. Zavřete dvířka tak, aby se zablokovala západka.
VAROVÁNÍ: Po pracím cyklu může zůstat prací prostředek v předním gumovém těsnění pračky nebo těsnění
dvířek. Před zavřením dvířek veškerý zbývající prací prostředek odstraňte, protože by mohl způsobit únik vody.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
4. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
Funkce Paměť nastavení
• Při zapnutí pračky se na ovládacím panelu zobrazí naposledy použité nastavení. Pokud jste však jako
poslední nastavení používali cykly Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu), Rinse+Spin (Máchání +
odstřeďování) nebo Spin (Odstřeďování), tato funkce nebude aktivována.
• Pokud po zapnutí pračky pohnete třeba jen trochu s Voličem cyklu, tato funkce přestane být aktivní
a ovládací panel se resetuje.
5. Do příslušných přihrádek v zásuvce pro prací prostředek přidejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací
prostředek pro předpírku.
6. Vyberte příslušný cyklus a volby pro dávku prádla. Rozsvítí se příslušné kontrolky a na displeji se zobrazí odhadovaná
zbývající doba cyklu.
7. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
VAROVÁNÍ: Během praní se nedotýkejte skla dvířek pračky, které může být horké.
VAROVÁNÍ: Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek ani odpadový filtr. Hrozí opaření horkou
vodou nebo párou.
Čeština - 22
Untitled-31 22
2017-03-22
6:58:29
Používání ovládacího panelu
03 POUŽITÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Volič cyklu
Vyberte způsob praní a rychlost odstřeďování pro cyklus.
Další informace o jednotlivých cyklech najdete v části „Použití voliče cyklů“ na straně 25.
2. Digitální grafický displej
Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a chybové kódy.
3. Tlačítko Temp. (Teplota)
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby pro teplotu vody:
Studená voda , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C
4. Tlačítko Spin (Odstřeďování)
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti cyklu odstřeďování.
WF8*F5E**4*, WF8*F5E**H*
WF7*F5E**4*, WF7*F5E**H*
Zastavení máchání,
, 400, 800, 1200, 1400 ot./min
WF8*F5E**2*, WF8*F5E**M*
WF7*F5E**2*, WF7*F5E**M*
WF6*F4E**2*, WF6*F4E**M*
Zastavení máchání,
, 400, 800, 1000, 1200 ot./min
WF6*F4E**0*, WF6*F4E**L*
Zastavení máchání,
, 400, 600, 800, 1000 ot./min
Žádná kontrolka
Zastavení máchání: Prádlo zůstává ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím
prádla je potřeba spustit cyklus pro vypouštění vody nebo cyklus odstřeďování.
(Pokud jsou všechny kontrolky zhasnuté, znamená to cyklus Rinse Hold (Zastavení máchání).)
Bez odstřeďování: Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném vypuštění se neprovede žádný
cyklus odstřeďování.
Čeština - 23
Untitled-31 23
2017-03-22
6:58:30
5. Tlačítko Option (Volba)
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet volby pro praní:
Máčení > Intenzivní praní > Předpírka > Máchání+ > Máčení + Máchání+ > Intenzivní praní + Máchání+ > Předpírka +
Máchání+ > vypnuto
Máčení: Slouží k efektivnímu odstranění skvrn, které se zajistí namočením prádla.
• Funkce Máčení se spustí na 13 minut během pracího cyklu.
• Funkce Máčení trvá 30 minut a obsahuje šest cyklů, kdy se jeden cyklus máčení skládá z 1 minuty
odstřeďování a 4 minut odstátí.
• Funkce máčení je k dispozici pouze u těchto cyklů: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály),
Stain Away (Odstraňování skvrn), Daily Wash (Denní praní), Super Eco Wash (Ekologický program) a Baby
Care (Kojenecká péče).
Intenzivní praní: Určeno pro silně znečištěné prádlo, které potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba
trvání každého cyklu.
Předpírka: Slouží k předpírce prádla před hlavním pracím cyklem. Předpírka je k dispozici pouze u cyklů
Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Stain Away (Odstraňování skvrn), Daily Wash (Denní praní),
Super Eco Wash (Ekologický program) a Baby Care (Kojenecká péče).
Máchání+: Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cykly máchání.
6. Tlačítko Delay End (Odložený konec)
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti funkce Delay End (Odložený konec) (v rozmezí
od 3 do 19 hodin v hodinových přírůstcích).
Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.
7. Tlačítko Spustit/Pozastavit
Stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
8. Tlačítko napájení
Jedním stisknutím tohoto tlačítka zapnete pračku. Druhým stisknutím pračku vypnete.
Pokud zůstane pračka zapnutá po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se
vypne.
Čeština - 24
Untitled-31 24
2017-03-22
6:58:30
Použití voliče cyklů
Cyklus
03 POUŽITÍ
Cotton (Bavlna)
Použití
Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile
atd.
Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstřeďování 800 ot./min (při
naplnění prádlem do 2 kg).
Modely s kapacitou 6 kg nemají funkci pro praní lůžkovin.
Synthetics (Syntetické
materiály)
Pro praní středně nebo mírně znečištěných halenek, košil atd., které jsou vyrobeny
z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.
15’ Quick Wash
(15minutový rychlý
program)
Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než 2,0 kg, které chcete rychle vyprat. Program
trvá přibližně 15 minut. Skutečná délka se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti
vody, teplotě přívodní vody, pokojové teplotě, typu a množství prádla a úrovni znečištění,
použitém pracím prostředku, rovnoměrnosti rozložení prádla, kolísání napájení a výběru
dalších přidaných voleb.
VAROVÁNÍ: Pro předepsaný objem prádla 2,0 kg je třeba použít maximálně 20 g
pracího prostředku, jinak hrozí, že na prádle zůstanou zbytky pracího prostředku.
Baby Care (Kojenecká
péče)
Praní při vysokých teplotách a přidané cykly máchání zajistí, že pokožka vašeho miminka
nebude drážděna zbytky pracího prášku.
Daily Wash (Denní praní)
Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je například spodní prádlo a košile.
Stain Away
(Odstraňování skvrn)
Pro prádlo se skvrnami. Cyklus Stain Away (Odstraňování skvrn) zajišťuje vysoce šetrné
a účinné odstranění skvrn, aniž by bylo potřeba na skvrny předem použít prostředek na
odstraňování skvrn. Aby bylo odstraňování skvrn co nejúčinnější, doporučujeme u tohoto
cyklu používat volbu pro horkou vodu, kdy je teplota praní zvýšena pomocí vnitřního
ohřevu, což zajistí dobré vyčištění nejrůznějších skvrn.
Tento cyklus zahrnuje máčení, díky kterému se efektivně odstraní skvrny z oblečení. Během
máčení se buben pračky na chvíli zastaví; to není známkou závady.
Super Eco Wash
(Ekologický program)
Nízkoteplotní cyklus Super Eco Wash (Ekologický program) zajišťuje kvalitní vyprání
a současně účinně šetří energii.
Outdoor Care (Venkovní
oblečení)
Určeno pro voděodolné prádlo, jako je oblečení do hor a na lyže a další sportovní oblečení.
Patří sem oblečení z funkčních materiálů, jako je spandex, stretch a mikrovlákno.
Wool (Vlna)
Pouze pro vlnu určenou pro praní v pračce. Dávka by měla mít nižší hmotnost než 2,0 kg.
(model třídy 6 kg: 1,5 kg)
Cyklus Wool (Vlna) pere prádlo mírným kolébáním. Mírné kolébání a namáčení chrání
vlněná vlákna před smrštěním nebo deformací a zajišťuje velmi šetrné vyčištění. Střídavé
roztáčení a zastavování bubnu pračky při namáčení není známkou závady.
Při použití cyklu pro vlnu doporučujeme použít neutrální prací prostředek, který zajistí
nejlepší výsledky praní a nejlepší péči o vlněné tkaniny.
Hand Wash (Ruční praní)
Velmi šetrný prací cyklus odpovídající ručnímu praní.
Spin (Odstřeďování)
Zvláštní cyklus odstřeďování, kterým odstraníte více vody z prádla.
Rinse+Spin (Máchání +
odstřeďování)
Určeno pro prádlo, které potřebujete pouze vymáchat nebo do kterého chcete přidat aviváž
aplikovanou při máchání.
Čeština - 25
Untitled-31 25
2017-03-22
6:58:30
Dětská pojistka
Funkce Dětská pojistka umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací cyklus.
Aktivace/deaktivace
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Dětská pojistka, stiskněte současně po
dobu 3 sekund tlačítka Temp. (Teplota) a Spin (Odstřeďování).
Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka „Dětská pojistka “.
Při aktivované funkci Dětská pojistka je funkční pouze tlačítko Napájení.
Funkce Dětská pojistka zůstane aktivována i po zapnutí a vypnutí napájení
nebo po odpojení a připojení napájecího kabelu.
Vypnutý zvuk
Funkci Vypnutý zvuk lze vybrat v průběhu libovolného cyklu. Zvolíte-li tuto funkci, vypne se zvuk u všech cyklů. Nastavení se
zachová i při opakovaném zapnutí a vypnutí napájení.
Aktivace/deaktivace
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Vypnutý zvuk, stiskněte současně po
dobu 3 sekund tlačítka Spin (Odstřeďování) a Option (Volba).
Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka „Vypnutý zvuk “.
Odložený konec
Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 3 až 19 hodin (v hodinových
přírůstcích). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.
1. Otevřete přívod vody do pračky.
2. Vložte prádlo volně do bubnu, aniž byste ho přeplnili.
3. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
4. Do příslušných přihrádek v zásuvce pro prací prostředek přidejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací
prostředek pro předpírku.
5. Vyberte příslušný cyklus a volby pro dávku prádla.
6. Opakovaným stisknutím tlačítka Delay End (Odložený konec) nastavte dobu odložení.
7. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
Rozsvítí se kontrolka „Delay End (Odložený konec)
“ a začne odpočítávání až do dosažení nastaveného času.
8. Chcete-li funkci Delay End (Odložený konec) deaktivovat, vypněte a znovu zapněte pračku stisknutím tlačítka Napájení.
Čeština - 26
Untitled-31 26
2017-03-22
6:58:31
Smart Check
Tato funkce umožňuje zkontrolovat stav pračky s použitím chytrého telefonu.
03 POUŽITÍ
Funkce Smart Check byla optimalizována pro řady výrobků Galaxy a iPhone (pouze příslušné modely).
Stažení aplikace Samsung Smart Washer
Do svého mobilního telefonu si z internetového obchodu Android market nebo Apple App store stáhněte a nainstalujte
aplikaci Samsung Smart Washer. Aplikaci snadno najdete zadáním výrazu „Samsung Smart Washer“.
Použití funkce Smart Check
1. Když dojde k chybě, můžete spustit funkci Smart Check tak, že po dobu
3 sekund podržíte současně stisknutá tlačítka Option (Volba) a Delay End
(Odložený konec). Funkci Smart Check lze také spustit hned po zapnutí
pračky, dokud ještě nebyla stisknuta žádná jiná tlačítka.
2. Znaky na displeji pračky se budou 2 až 3 sekundy měnit, až se zobrazí kód
funkce Smart Check.
3. Na svém chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung Smart Washer a klepněte na tlačítko Smart Check.
Dle vybraného jazyka může být funkce označena jako „Smart Care“ namísto „Smart Check“.
4. Zaostřete fotoaparát chytrého telefonu na kód funkce Smart Check zobrazený na displeji pračky.
• Pokud se na displeji pračky odráží světlo žárovky nebo zářivky, může mít telefon potíže rozpoznat kód
funkce Smart Check.
• Pokud budete chytrý telefon držet pod příliš velkým úhlem vůči čelní ploše displeje, nebude schopen
rozpoznat chybový kód. Nejlepší je držet chytrý telefon tak, aby čelní plocha displeje a chytrý telefon byly
v pokud možno co nejvíce rovnoběžné poloze.
5. Při správném zaměření bude kód Smart Check automaticky rozpoznán a na displeji chytrého telefonu se zobrazí
podrobné informace o stavu pračky, chybě a postupech nápravy.
6. Pokud se chytrému telefonu nepodaří rozpoznat kód Smart Check více než dvakrát, kód Smart Check zobrazený na
displeji pračky zadejte do aplikace Samsung Smart Washer ručně.
Čeština - 27
Untitled-31 27
2017-03-22
6:58:31
Praní prádla
Praní s použitím voliče cyklu
Automatický řídicí systém „Fuzzy Control“ vaší nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Po výběru cyklu pračka nastaví
správnou teplotu, dobu a rychlost praní.
1. Otevřete přívod vody do pračky.
2. Otevřete dvířka.
3. Vložte prádlo volně do bubnu, aniž byste ho přeplnili.
4. Zavřete dvířka.
5. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
6. Do příslušných přihrádek v zásuvce pro prací prostředek přidejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací
prostředek pro předpírku.
Funkce Předpírka je k dispozici pouze u cyklů Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Baby Care
(Kojenecká péče), Daily Wash (Denní praní), Stain Away (Odstraňování skvrn) a Super Eco Wash (Ekologický
program). Předpírka je nutná pouze v případě, že je prádlo silně znečištěné.
7. Pomocí Voliče cyklu zvolte cyklus odpovídající danému typu materiálu: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály),
15’ Quick Wash (15minutový rychlý program), Baby Care (Kojenecká péče), Daily Wash (Denní praní), Stain Away
(Odstraňování skvrn), Super Eco Wash (Ekologický program), Outdoor Care (Venkovní oblečení), Wool (Vlna) a Hand
Wash (Ruční praní). Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušné kontrolky.
8. V tuto chvíli můžete stisknutím příslušných tlačítek zvolit teplotu praní, počet cyklů máchání, rychlost odstřeďování
a dobu zpoždění.
9. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spustíte praní. Rozsvítí se kontrolka průběhu a na displeji se zobrazí zbývající
doba cyklu.
Doba kompletního cyklu a počet cyklů máchání v cyklu Cotton (Bavlna) se mohou lišit v závislosti na množství
prádla.
10. Po dokončení celého cyklu se automaticky vypne napájení. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
Pozastavení praní
Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.
1. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit a dvířka se odblokují.
Pokud je příliš vysoká hladina vody nebo teplota vody v bubnu, dvířka nepůjdou otevřít a bude blikat kontrolka
„Door Lock (Uzamčení dveří) “. V takovém případě vyčkejte, dokud kontrolka nepřestane blikat. (Kontrolka
přestane blikat přibližně za 1 nebo 2 minuty.)
2. Otevřete dvířka a vložte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit, praní se znovu spustí.
Čeština - 28
Untitled-31 28
2017-03-22
6:58:31
Ruční nastavení praní prádla
Praní prádla můžete nastavit ručně bez použití Voliče cyklu.
03 POUŽITÍ
1. Otevřete přívod vody do pračky.
2. Otevřete dvířka.
3. Vložte prádlo volně do bubnu, aniž byste ho přeplnili.
4. Zavřete dvířka.
5. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
6. Do příslušných přihrádek v zásuvce pro prací prostředek přidejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací
prostředek pro předpírku.
7. Pomocí Voliče cyklu vyberte cyklus Cotton (Bavlna).
8. Stisknutím tlačítka Temp. (Teplota) zvolte teplotu.
(studená voda , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C)
9. Stisknutím tlačítka Odstřeďování zvolte rychlost odstřeďování.
(Žádná kontrolka: Zastavení máchání, : Bez odstřeďování)
10. Opakovaným stisknutím tlačítka Delay End (Odložený konec) můžete procházet dostupné možnosti pro Delay End
(Odložený konec) (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových přírůstcích). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní
dokončí.
11. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spustíte praní.
Pokyny pro manipulaci s prádlem
Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát nejúčinnějším způsobem.
Před praním vždy zkontrolujte štítek s informacemi o péči na oděvu.
Prádlo roztřiďte a perte podle následujících kritérií:
•
Štítek s informacemi o péči: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály, hedvábí, vlnu a umělé
hedvábí.
Barva: Oddělte bílé a barevné prádlo. Barevné prádlo perte odděleně.
Velikost: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte prací cyklus pro
jemné prádlo. Prohlédněte si štítky na jednotlivých kusech praného prádla nebo vyhledejte informace v části „Tabulka
symbolů péče o látky“ na straně 40.
•
•
•
Vyprázdnění kapes
Před každým praním vyprázdněte všechny kapsy oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé předměty (například mince,
nože, špendlíky a sponky) by mohly pračku poškodit.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty. Kov na oblečení může poškodit
oblečení i buben pračky. Oblečení s knoflíky a výšivkami obraťte před praním naruby. Jsou-li během praní otevřené zipy
u kalhot a bund, může se poškodit buben pračky. Zipy před praním zavřete a zajistěte.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit je. Před praním zkontrolujte, že nejsou
žádné šňůrky volné.
Předpírka bavlny
Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky zaručuje vynikající výsledky při praní a současně šetří energii, čas,
vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi
proteinů.
Čeština - 29
Untitled-31 29
2017-03-22
6:58:31
Určení velikosti dávky
Nepřeplňujte pračku, jinak se prádlo nemusí řádně vyprat. Pomocí níže uvedené tabulky můžete určit velikost dávky pro praný
druh prádla.
Typ látky
Kapacita naplnění (kg)
WF8*F5E
WF7*F5E
WF6*F4E
Cotton (Bavlna)
8,0
7,0
6,0
Synthetics (Syntetické materiály)
3,5
3,5
3,0
Outdoor Care (Venkovní oblečení)
2,0
2,0
2,0
Wool (Vlna)
2,0
2,0
1,5
Když je prádlo nerovnoměrně rozložené a zobrazuje se chybový kód „UE“, upravte rozložení prádla v pračce. Pokud je
prádlo špatně rozložené, může být snížena účinnost odstřeďování.
Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstřeďování.
Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstřeďování do 800 ot./min při naplnění prádlem do 2 kg.
Modely s kapacitou 6 kg nemají funkci pro praní lůžkovin.
VAROVÁNÍ: Podprsenky (vhodné pro praní) nezapomeňte vložit do síťky
na praní (nutné zakoupit samostatně).
• Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a poškodit ostatní
prádlo. Nezapomeňte proto umístit podprsenky do jemné síťky na
praní.
• Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice,
punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je
do jemné síťky na praní.
VAROVÁNÍ: Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným
posunutím pračky a případným zraněním.
Čeština - 30
Untitled-31 30
2017-03-22
6:58:32
Čištění pračky
Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy a má delší životnost.
04 ČIŠTĚNÍ
Nouzové vypuštění pračky
Došlo k výpadku proudu, vypusťte veškerou zbývající vodu, než začnete vyndávat prádlo.
1. Odpojte pračku od elektrické zásuvky.
A
2. Mírným stlačením horní části otevřete kryt filtru (A).
3. Připravte si nádobu.
Zbytkové vody může být relativně velké množství. Proto použijte
velkou nádobu.
4. Vytáhněte nouzovou vypouštěcí hadici (C) a konec nouzové vypouštěcí
hadice (C) umístěte do nádoby.
B
5. Uchopte uzávěr nouzového vypouštění (B) na konci nouzové vypouštěcí
hadice (C) a pomalu jej vytáhněte.
C
6. Vypusťte veškerou vodu do nádoby.
7. Nasaďte uzávěr nouzového vypouštění a zasuňte zpět nouzovou vypouštěcí
hadici.
8. Zavřete kryt filtru.
Čeština - 31
Untitled-31 31
2017-03-22
6:58:32
Čištění odpadového filtru
Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně okamžitě, pokud se zobrazí chybový kód „5E“. Pokud
dojde k zanesení odpadového filtru, sníží se účinnost funkce Eco Bubble (Eco Bubble).
VAROVÁNÍ: Před čištěním odpadového filtru nezapomeňte odpojit pračku od elektrické zásuvky.
VAROVÁNÍ: Odpadový filtr nerozebírejte za provozu pračky. Mohla by vytéct horká voda.
1. Mírným stlačením horní části otevřete kryt filtru.
2. Nejprve vypusťte zbytkovou vodu (viz část „Nouzové vypuštění pračky“ na
straně 31).
Pokud rozeberete odpadový filtr bez vypuštění zbytkové vody, voda
může samovolně vytéct.
A
3. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru (A) otočením směrem doleva.
4. Vymyjte veškeré nečistoty a odstraňte předměty zachycené v odpadovém
filtru. Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za
odpadovým filtrem.
5. Odpadový filtr vraťte zpět.
6. Zavřete kryt filtru.
Po vyčištění je nutné odpadový filtr vrátit zpět. Pokud odpadový filtr
nebude vložen zpět do pračky, pračka může špatně fungovat nebo z ní
bude vytékat voda.
Po vyčištění odpadový filtr pevně utáhněte. Pokud to neuděláte, může dojít
k poruše pračky nebo úniku vody.
Čištění vnějšího povrchu
1. Povrch pračky, včetně ovládacího panelu, otírejte měkkým hadříkem. K čištění můžete použít neabrazivní čisticí
prostředek pro domácnost.
2. Vysušte povrch měkkým hadříkem.
VAROVÁNÍ: Nelijte na pračku vodu.
Čeština - 32
Untitled-31 32
2017-03-22
6:58:32
Čištění zásuvky pro prací prostředek a přihrádky zásuvky
04 ČIŠTĚNÍ
1. Stiskněte uvolňovací páčku (A) uvnitř zásuvky pro prací prostředek
a vytáhněte zásuvku ven.
A
2. Ze zásuvky pro prací prostředek vyjměte uvolňovací páčku (A) a přepážku na
tekutý prací prostředek.
3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte prostor zásuvky starým kartáčkem na zuby.
5. Do zásuvky pro prací prostředek vraťte zpět uvolňovací páčku (A) a přepážku
na tekutý prací prostředek zatlačením na své místo.
6. Zasuňte zásuvku pro prací prostředek zpět na místo.
7. Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním cyklu Rinse+Spin (Máchání +
odstřeďování) bez náplně v bubnu.
Čištění síťového filtru
Síťový filtr byste měli čistit nejméně jednou ročně, případně okamžitě, pokud se zobrazí chybový kód „4E“.
1. Odpojte pračku od elektrické zásuvky.
2. Uzavřete přívod vody do pračky.
3. Otáčením části (A) odmontujte a odpojte tvarovku L hadice přívodu vody od
přívodu vody v zadní části pračky. Zakryjte přípojku hadice hadrem, aby z ní
nevystříkla voda v důsledku tlaku vzduchu v hadici.
A
4. Pomocí kleští opatrně vytáhněte síťové filtry z přívodů vody a proplachujte je
pod tekoucí vodou, dokud nebudou čisté.
5. Znovu vložte síťové filtry.
6. Znovu připojte tvarovku L k přívodu vody.
7. Ujistěte se, že jsou spoje vodotěsně utaženy, a otevřete vodovodní kohout.
Čeština - 33
Untitled-31 33
2017-03-22
6:58:33
Údržba pračky
Oprava zamrzlé pračky
Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:
1. Odpojte pračku od elektrické zásuvky.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnily hadice přívodu vody.
3. Uzavřete přívod vody do pračky.
4. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
5. Nalijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
6. Znovu připojte hadici přívodu vody k pračce a vodovodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda přívod vody a vypouštění
fungují normálně.
Skladování pračky
V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Zbytková voda ponechaná v hadicích
a ve vnitřních částech pračky před uskladněním může pračku poškodit. Pračku k uskladnění připravíte následujícím
způsobem:
1. Pomocí Volič cyklu vyberte cyklus 15' Quick Wash (15minutový rychlý program) a spusťte pračku bez vloženého prádla.
2. Odpojte pračku od elektrické zásuvky.
3. Uzavřete přívod vody do pračky.
4. Odpojte všechny přívodní hadice vody a uložte je na bezpečné místo, kde budou snadno k dispozici, až budete chtít
pračku opět používat.
5. Ponechejte dvířka pračky otevřená, aby mohl dovnitř bubnu proudit vzduch.
Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím dostatečně dlouhou dobu v klidu,
aby roztála veškerá zbylá voda v pračce.
Rovněž doporučujeme, abyste ručně pomocí nouzové vypouštěcí hadice vypustili pračku a tak odstranili veškerou
zbytkovou vodu.
Čeština - 34
Untitled-31 34
2017-03-22
6:58:33
Odstraňování závad a kódy informací
06 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Kontrolní body
Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.
PROBLÉM
Pračku nelze spustit.
Přívod vody je nedostatečný
nebo není k dispozici.
Po skončení programu
zůstane v zásuvce určité
množství pracího prostředku.
AKCE
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě.
Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.
Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty.
Pračku spusťte stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit.
Ujistěte se, že není aktivována Dětská pojistka .
Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik
cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění.
Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.
•
•
•
•
•
Otevřete zcela kohout přívodu vody.
Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná.
Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody.
•
•
Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací
prostředek.
Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání.
Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr
pracího prostředku v horní poloze.
Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.
•
•
•
•
Nadměrné vibrace nebo
neobvyklý zvuk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pračka nevypouští vodu nebo
neodstřeďuje.
•
•
•
Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné
podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek.
Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny.
Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla.
Při běžném provozu může být hlučnost pračky způsobená činností jejího motoru.
Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat zvláštní zvuk.
Jedná se o běžný jev.
Hlučnost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po
skončení praní odstraňte tyto předměty z bubnu nebo tělesa filtru.
Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud
zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis.
Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr.
Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit. Z důvodu bezpečnosti je
třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze se zavřenými dvířky.
Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná.
Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není
ucpaná.
Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo
odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka
fungovat normálně.
Čeština - 35
Untitled-31 35
2017-03-22
6:58:33
PROBLÉM
AKCE
•
•
•
Dvířka nelze otevřít.
•
•
•
•
•
Přílišné pěnění.
•
•
Nelze doplnit prací
prostředek.
Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený
limit.
•
•
•
Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem.
Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.
Uzavřete dvířka a stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spusťte pračku. Z
důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze se
zavřenými dvířky.
Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik
cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění.
Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvíli počkejte. Je
možné, že se pračka sama spustí.
Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních
kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru.
Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo
odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka
fungovat normálně.
•
•
•
•
•
•
•
Pračka se napouští vodou o
nesprávné teplotě.
Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků.
Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek s vysokou
účinností.
V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla
používejte menší množství prášku.
Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.
•
•
Pračka se zastaví.
Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit zastavte pračku.
Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat.
Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení pračky
či vypnutí napájení.
Zkontrolujte, zda je z bubnu vypuštěna voda.
Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubnu a
otevřete dvířka ručně.
Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po
vypuštění vody z pračky.
•
•
•
Otevřete zcela oba kohouty.
Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota.
Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Odpusťte vodu z
vodovodního potrubí.
Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě
minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu.
Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený.
Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické
regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev.
Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty
bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální
činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje
pračka.
Čeština - 36
Untitled-31 36
2017-03-22
6:58:33
PROBLÉM
•
•
•
•
•
•
•
Z pračky uniká voda.
•
•
•
Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstřeďování.
Abyste snížili pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností.
Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může
dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění.
Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.
06 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Na konci programu je prádlo
mokré.
AKCE
Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.
Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny.
Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v
systému vypouštění vody.
Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla.
Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek s vysokou
účinností.
Z myčky vychází zápach.
•
•
•
Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný
zápach.
Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus.
Očistěte těsnění dvířek (membránu).
Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Není vidět žádná pěna
(pouze u modelů s funkcí
BubbleShot).
•
•
Přeplňování pračky může bránit vytváření pěny.
U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.
Čeština - 37
Untitled-31 37
2017-03-22
6:58:33
Informační kódy
Pokud pračka nepracuje správně, může se na displeji zobrazit informační kód. V takovém případě nejprve zkontrolujte
následující tabulku a pokuste se provést navržené řešení, a teprve poté se obraťte na zákaznické středisko nebo prodejce
společnosti Samsung.
SYMBOL KÓDU
ŘEŠENÍ
dE
•
•
Zajistěte, aby byla dvířka pevně uzavřena.
Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
4E
•
•
•
•
Zajistěte, aby byly kohouty přívodu vody otevřeny.
Zkontrolujte tlak vody.
Vyčistěte síťové filtry přívodů vody.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná.
5E
•
•
Vyčistěte odpadový filtr.
Zajistěte, aby byla správně nainstalována vypouštěcí hadice.
•
Prádlo v pračce je nerovnoměrně rozložené. Rozložte prádlo jiným způsobem. Praní
jednoho kusu, např. deky, polštáře nebo osušky, může vést ke změně váhy během
odstřeďování. Pokud dojde ke změně váhy, může se zobrazit chybový kód „UE“.
•
Obraťte se na zákaznické středisko společnosti Samsung.
UE
cE/3E/Uc
V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení nevede k odstranění problému, obraťte se na zákaznické středisko
nebo prodejce společnosti Samsung.
Čeština - 38
Untitled-31 38
2017-03-22
6:58:33
Přehled cyklů
07 PŘEHLED CYKLŮ
Přehled cyklů
( – uživatelská volba)
Max. dávka (kg)
CYKLUS
PRACÍ PROSTŘEDEK
WF8*F5
WF7*F5
WF6*F4
Předpírka
1400
1200
1000
8,0
7,0
6,0
Ano
95
1400
1200
1000
Synthetics (Syntetické
materiály)
3,5
3,5
3,0
Ano
60
1200
1200
1000
15’ Quick Wash (15minutový
rychlý program)
2,0
2,0
2,0
-
30
800
800
800
Baby Care (Kojenecká péče)
4,0
4,0
3,0
Ano
95
1400
1200
1000
Daily Wash (Denní praní)
4,0
4,0
3,0
Ano
60
1400
1200
1000
Stain Away (Odstraňování
skvrn)
4,0
4,0
3,0
Ano
60
1200
1200
1000
Super Eco Wash (Ekologický
program)
4,0
4,0
3,0
Ano
40
1200
1200
1000
Outdoor Care (Venkovní
oblečení)
2,0
2,0
2,0
-
40
1200
1200
1000
Wool (Vlna)
2,0
2,0
1,5
-
40
800
800
800
Hand Wash (Ruční praní)
2,0
2,0
1,5
-
40
400
400
400
Odložený konec
Aviváž
Rychlost odstřeďování
(max.) ot./min
Cotton (Bavlna)
CYKLUS
Praní
Max. teplota
(˚C)
Intenzivní praní
Máčení
-
-
Outdoor Care (Venkovní
oblečení)
-
-
Wool (Vlna)
-
-
Máchání+
Cotton (Bavlna)
Synthetics (Syntetické
materiály)
15’ Quick Wash (15minutový
rychlý program)
Baby Care (Kojenecká péče)
Daily Wash (Denní praní)
Stain Away (Odstraňování
skvrn)
Super Eco Wash (Ekologický
program)
Hand Wash (Ruční praní)
-
1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 20 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC60456/EN60456.
3. Po instalaci spusťte Režim kalibrace (viz část „KROK 6 – Spuštění režimu kalibrace“ na straně 18).
4. Protože je tato pračka vybavena funkcí Paměť nastavení, je třeba na ovládacím panelu vymazat naposledy použité
nastavení, pokud chcete funkci Paměť nastavení vypnout a použít původní nastavení. (Informace o způsobu vymazání
naposledy použitých nastavení naleznete v popisu „Základní pokyny“ na straně 22.)
5. Daily Wash (Denní praní) : Krátký cyklus pro testovací instituce.
6. Doba trvání cyklu se v jednotlivých domácnostech může lišit od hodnot uvedených v tabulce v důsledku odchylek tlaku
a teploty přívodu vody nebo dávky a typu prádla.
7. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodluží doba trvání každého cyklu.
Čeština - 39
Untitled-31 39
2017-03-22
6:58:34
Dodatek
Tabulka symbolů péče o látky
Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí:
praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění v případě potřeby). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční
výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů
a omezili problémy při praní.
Odolný materiál
Nežehlit
Jemné materiály
Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
Lze prát při teplotě 95 ˚C
Čistit chemicky
Lze prát při teplotě 60 ˚C
Lze chemicky čistit pouze perchloridem,
benzínem, čistým lihem nebo R113
Lze prát při teplotě 40 ˚C
Lze chemicky čistit pouze leteckým benzínem,
čistým lihem a R113
Lze prát při teplotě 30 ˚C
Nečistit chemicky
Pouze ruční praní
Sušit ve vodorovné poloze
Čistit výhradně chemicky
Lze sušit pověšené
Lze bělit ve studené vodě
Sušit na ramínku
Nebělit
Sušit v sušičce při běžné teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě 200 ˚C
Sušit v sušičce při nízké teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě 150 ˚C
Nesušit v sušičce
Lze žehlit při maximální teplotě 100 ˚C
Ochrana životního prostředí
•
•
•
•
Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní
nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení.
Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech výrobce.
Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
Šetřete vodu a elektrický proud tím, že budete používat dostatečně naplněnou pračku (přesné množství závisí na
vybraném cyklu).
Čeština - 40
Untitled-31 40
2017-03-22
6:58:35
Přehled modelů domácích praček
Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
08 DODATEK
V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010
„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
WF8*F5E*U2*
WF8*F5E*UM*
WF8*F5E*P2*
WF8*F5E*PM*
WF8*F5E*U4*
WF8*F5E*UH*
WF8*F5E*P4*
WF8*F5E*PH*
Název modelu
Kapacita
kg
WF7*F5E*U2*
WF7*F5E*UM*
WF7*F5E*P2*
WF7*F5E*PM*
WF7*F5E*U4*
WF7*F5E*UH*
WF7*F5E*P4*
WF7*F5E*PH*
8,0
7,0
A+++
A+++
Energetická účinnost
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)
Spotřeba energie
Spotřeba energie za rok (AE_C)1)
kWh/rok
157
122
Spotřeba energie (E_t.60) – Cotton (Bavlna) 60 ˚C při plném
naplnění
kWh
0,88
0,68
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Cotton (Bavlna) 60 ˚C při
částečném naplnění
kWh
0,68
0,52
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Cotton (Bavlna) 40 ˚C při
částečném naplnění
kWh
0,41
0,34
W
0,48
0,48
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)
Spotřeba vody za rok (AW_c) 2)
W
5,00
5,00
l/rok
10500
9400
Třída účinnosti odstřeďování 3)
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
B
Maximální rychlost odstřeďování
B
ot./min
1400
1200
1400
1200
%
53
56
53
56
Zbytková vlhkost
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu
Cotton (Bavlna) 60 ˚C a 40 ˚C + Intensive (Intenzivní praní) 4)
Doba trvání standardního programu
Cotton (Bavlna) 60 ˚C při plném naplnění
min
242
242
Cotton (Bavlna) 60 ˚C při částečném naplnění
min
194
214
Cotton (Bavlna) 40 ˚C při částečném naplnění
min
174
174
Změřený čas po ukončení programu
min
2
2
Praní
dB (A) na 1 pW
53
54
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
74
74
Čistá hmotnost
mm
mm
mm
kg
850
600
550
61
850
600
550
61
Hrubá hmotnost
kg
63
63
Hmotnost balení
kg
2
2
Tlak vody
kPa
50–800
50–800
Emise hluku
Rozměry
Rozměry jednotky
Výška
Šířka
Hloubka 5)
Elektrické připojení
Napětí
V
220–240
220–240
Spotřeba energie
W
2000–2400
2000–2400
Kmitočet
Hz
50
50
Název společnosti
Společnost Samsung Electronics Co., Ltd.
Čeština - 41
Untitled-31 41
2017-03-22
6:58:35
Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010
„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
WF8*F5E*Q2*
WF8*F5E*QM*
WF8*F5E*W2*
WF8*F5E*WM*
WF8*F5E*Q4*
WF8*F5E*QH*
WF8*F5E*W4*
WF8*F5E*WH*
Název modelu
Kapacita
kg
WF7*F5E*Q2*
WF7*F5E*QM*
WF7*F5E*W2*
WF7*F5E*WM*
WF7*F5E*Q4*
WF7*F5E*QH*
WF7*F5E*W4*
WF7*F5E*WH*
8,0
7,0
A+++
A+++
Energetická účinnost
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)
Spotřeba energie
Spotřeba energie za rok (AE_C)1)
kWh/rok
195
173
Spotřeba energie (E_t.60) – Cotton (Bavlna) 60 ˚C při plném
naplnění
kWh
1,06
0,94
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Cotton (Bavlna) 60 ˚C při
částečném naplnění
kWh
0,86
0,80
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Cotton (Bavlna) 40 ˚C při
částečném naplnění
kWh
0,58
0,59
W
0,48
0,48
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)
Spotřeba vody za rok (AW_c) 2)
W
5,00
5,00
l/rok
10500
9400
Třída účinnosti odstřeďování 3)
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
B
Maximální rychlost odstřeďování
B
ot./min
1400
1200
1400
1200
%
53
56
53
56
Zbytková vlhkost
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu
Cotton (Bavlna) 60 ˚C a 40 ˚C + Intensive (Intenzivní praní) 4)
Doba trvání standardního programu
Cotton (Bavlna) 60 ˚C při plném naplnění
min
239
239
Cotton (Bavlna) 60 ˚C při částečném naplnění
min
191
211
Cotton (Bavlna) 40 ˚C při částečném naplnění
min
171
171
Změřený čas po ukončení programu
min
2
2
Emise hluku
Praní
dB (A) na 1 pW
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
62
79
62
76
79
76
Rozměry
Čistá hmotnost
mm
mm
mm
kg
850
600
550
61
850
600
550
61
Hrubá hmotnost
kg
63
63
Hmotnost balení
kg
2
2
Tlak vody
kPa
50–800
50–800
Rozměry jednotky
Výška
Šířka
Hloubka 5)
Elektrické připojení
Napětí
V
220–240
220–240
Spotřeba energie
W
2000–2400
2000–2400
Kmitočet
Hz
50
50
Název společnosti
Společnost Samsung Electronics Co., Ltd.
Čeština - 42
Untitled-31 42
2017-03-22
6:58:36
Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010
08 DODATEK
„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
WF6*F4E*Q0*
WF6*F4E*QL*
WF6*F4E*W0*
WF6*F4E*WL*
WF6*F4E*Q2*
WF6*F4E*QM*
WF6*F4E*W2*
WF6*F4E*WM*
Název modelu
Kapacita
kg
6,0
Energetická účinnost
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)
A++
Spotřeba energie
Spotřeba energie za rok (AE_C)1)
kWh/rok
170
Spotřeba energie (E_t.60) – Cotton (Bavlna) 60 ˚C při plném
naplnění
kWh
1,02
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Cotton (Bavlna) 60 ˚C při
částečném naplnění
kWh
0,65
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Cotton (Bavlna) 40 ˚C při
částečném naplnění
kWh
0,46
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)
W
0,48
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)
W
5,00
l/rok
8580
Spotřeba vody za rok (AW_c) 2)
Třída účinnosti odstřeďování 3)
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
Maximální rychlost odstřeďování
ot./min
Zbytková vlhkost
%
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu
B
C
1200
1000
56
65
Cotton (Bavlna) 60 ˚C a 40 ˚C + Intensive (Intenzivní praní) 4)
Doba trvání standardního programu
Cotton (Bavlna) 60 ˚C při plném naplnění
min
249
Cotton (Bavlna) 60 ˚C při částečném naplnění
min
191
Cotton (Bavlna) 40 ˚C při částečném naplnění
min
171
Změřený čas po ukončení programu
min
2
Emise hluku
Praní
dB (A) na 1 pW
61
61
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
76
74
Rozměry
Čistá hmotnost
mm
mm
mm
kg
850
600
400
54
Hrubá hmotnost
kg
56
Hmotnost balení
kg
2
Tlak vody
kPa
50-800
Rozměry jednotky
Výška
Šířka
Hloubka 5)
Elektrické připojení
Napětí
V
220-240
Spotřeba energie
W
2000-2400
Kmitočet
Hz
Název společnosti
50
Společnost Samsung Electronics Co., Ltd.
Čeština - 43
Untitled-31 43
2017-03-22
6:58:36
1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů Cotton (Bavlna) při 60 ˚C a 40 ˚C
a plném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na
způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů Cotton (Bavlna) při 60 ˚C a 40 ˚C a
plné nebo částečné dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je velmi důležitý cyklus Spin (Odstřeďování).
Spotřeba energie na sušení je mnohem vyšší než na praní.
Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Standard Cotton 60 ˚C program (Standardní program Bavlna 60 ˚C) a Standard Cotton 40 ˚C program (Standardní
program Bavlna 40 ˚C), které je možné vybrat přidáním možnosti Intensive (Intenzivní praní) k programu Cotton 60 ˚C
(Bavlna 60 ˚C) a Cotton 40 ˚C (Bavlna 40 ˚C), jsou vhodné pro běžně znečištěné bavlněné oblečení a jsou pro tento typ
prádla nejúčinnější (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
Po instalaci spusťte Režim kalibrace (viz část „KROK 6 – Spuštění režimu kalibrace“ na straně 18).
Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.
Informace o hlavních programech praní
Model
WF8*F5E*Q4* / WF8*F5E*QH*
WF8*F5E*W4* / WF8*F5E*WH*
WF8*F5E*Q2* / WF8*F5E*QM*
WF8*F5E*W2* / WF8*F5E*WM*
WF7*F5E*Q4* / WF7*F5E*QH*
WF7*F5E*W4* / WF7*F5E*WH*
WF7*F5E*Q2* / WF7*F5E*QM*
WF7*F5E*W2* / WF7*F5E*WM*
WF6*F4E*Q2* / WF6*F4E*QM*
WF6*F4E*W2* / WF6*F4E*WM*
WF6*F4E*Q0* / WF6*F4E*QL*
WF6*F4E*W0* / WF6*F4E*WL*
Teplota
Kapacita
Doba
programu
Obsah zbytkové vlhkosti (%)
Spotřeba
vody
Spotřeba
energie
(°C)
(kg)
(min)
1400 ot./ 1200 ot./ 1000 ot./
min
min
min
(ℓ/cyklus)
(kWh/cyklus)
20
4
131
56
59
-
53
0,4
40
4
4
171
191
53
53
56
56
-
43
43
0,58
0,86
8
239
48
50
-
53
1,06
40
3,5
130
35
35
-
53
0,66
20
3,5
131
56
59
-
50
0,37
40
3,5
3,5
171
211
53
53
56
56
-
38
38
0,59
0,8
7
239
48
50
-
48
0,94
40
3,5
130
35
35
-
53
0,66
20
3
128
-
60
69
38
0,3
40
3
3
171
191
-
56
56
65
65
38
38
0,46
0,65
6
249
-
50
59
41
1,02
3
128
-
35
45
36
0,45
Program
Cotton
(Bavlna)
Cotton
(Bavlna) +
Intensive
(Intenzivní
praní)
Synthetics
(Syntetické
materiály)
Cotton
(Bavlna)
Cotton
(Bavlna) +
Intensive
(Intenzivní
praní)
Synthetics
(Syntetické
materiály)
Cotton
(Bavlna)
Cotton
(Bavlna) +
Intensive
(Intenzivní
praní)
Synthetics
(Syntetické
materiály)
60
60
60
40
Hodnoty v tabulce byly naměřeny za podmínek daných normou IEC60456/EN60456. Skutečné hodnoty závisí na způsobu
použití spotřebiče.
Čeština - 44
Untitled-31 44
2017-03-22
6:58:36
Poznámka
Untitled-31 45
2017-03-22
6:58:36
Poznámka
Untitled-31 46
2017-03-22
6:58:36
Poznámka
Untitled-31 47
2017-03-22
6:58:36
MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64
(08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267
(brezplačna številka)
www.samsung.com/si
DC68-03445L-06
Untitled-31 48
2017-03-22
6:58:36
SECZ
WF80F5****
WF81FE****
WF82F5****
WF8AF5****
WF8EF5****
WF70F5****
WF71F5****
WF72F5****
WF7AF5****
WF60F4****
WF61F4****
WF62F4****
WF6AF4****
Práčka
Používateľská príručka
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Untitled-32 1
2017-03-22
7:00:16
Obsah
4
Bezpečnostné informácie
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dôležité bezpečnostné symboly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dôležité bezpečnostné opatrenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pokyny o značke WEEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
11
Nastavenie vašej automatickej práčky
Kontrola dielov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Plnenie inštalačných požiadaviek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Zdroj elektrickej energie a uzemnenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Prívod vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vypúšťanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Podlaha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Teplota okolia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Inštalácia do prístenku alebo komory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Montáž vašej automatickej práčky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
19
Používanie automatickej práčky
Informácie o pracích prostriedkoch a prísadách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Používanie správneho čistiaceho prostriedku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Používanie priečinka na prací prášok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pracie kapsuly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Používanie tekutého pracieho prostriedku (vybrané modely). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prvé pranie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Bezpečnostné pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Používanie ovládacieho panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Používanie voliča cyklu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Detská zámka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vypnutie zvuku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Oneskorenie ukončenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Smart Check. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pranie bielizne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Pranie bielizne pomocou voliča cyklov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Manuálne pranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pokyny pre bielizeň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Slovenčina - 2
Untitled-32 2
2017-03-22
7:00:16
31
Čistenie automatickej práčky
Vypúšťanie automatickej pračky v stave núdze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Čistenie odpadového filtra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Čistenie vonkajšieho povrchu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Čistenie priečinku a výklenku na prací prostriedok.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Čistenie sieťového filtra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
34
Údržba automatickej práčky
Oprava zamrznutej automatickej práčky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Uskladnenie vašej automatickej práčky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Riešenie problémov a informačné kódy
35
Kontrolné body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Informačné kódy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
39
Tabuľka cyklov
Tabuľka cyklov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
40
Príloha
Tabuľka starostlivosti o tkaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Ochrana životného prostredia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Hárok automatických práčok pre domácnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Informácia o hlavných programoch prania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Slovenčina - 3
Untitled-32 3
2017-03-22
7:00:16
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a
starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a
vlastností vašej automatickej práčky.
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené vlastnosti a funkcie vášho
nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len
na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť.
Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a
uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne
odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte
sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.samsung.com.
Dôležité bezpečnostné symboly
Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:
VAROVANIE: Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne fyzické zranenie, smrť a/
alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť fyzické zranenie alebo škody
na majetku.
POZNÁMKA
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Explicitne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto
zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.
Slovenčina - 4
Untitled-32 4
2017-03-22
7:00:17
Dôležité bezpečnostné opatrenia
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
VAROVANIE: Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb, pri
používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
1. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nedozerá alebo im neposkytne pokyny o
používaní zariadenia osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
2. Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov,
osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať
alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom
a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením.
Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
4. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent
alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. Musíte prestať používať staré súpravy hadíc a použiť nové súpravy hadíc dodané
so zariadením.
6. Pri zariadeniach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže
zakrývať koberec.
7. Použitie v Európe: Deti mladšie ako 3 roky by sa mali uchovať z dosahu, pokiaľ
nebudú pod nepretržitým dohľadom.
8. UPOZORNENIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania
tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením,
ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávatelia pravidelne
zapínajú a vypínajú.
Slovenčina - 5
Untitled-32 5
2017-03-22
7:00:17
VAROVANIE: Významné inštalačné VÝSTRAHY
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
• Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám produktu alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne špecifikácie pre elektriku. Pre tento spotrebič používajte len
zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel.
• Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za
následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi produktu. V opačnom prípade môže
dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr. prach alebo
vodu).
• Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol nasmerovaný k podlahe.
• Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým
prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.
• Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.
Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo telefonickej linke.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
• Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a zaistite, že je v súlade s miestnymi a
národnými nariadeniami.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode
(dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.
• Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.
Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.
Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.
Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňuje naň ťažké predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte
do priestoru za spotrebičom.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
• Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Slovenčina - 6
Untitled-32 6
2017-03-22
7:00:17
Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným
potrubiam.
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE: Inštalačné VÝSTRAHY
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
• V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo problémom s produktom.
VAROVANIE: Kritické VÝSTRAHY pre používanie
Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa
zariadenia ani napájacieho kábla.
• Nepoužívajte ventilátor.
• Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí
automatickej práčky.
• V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo
výbušnými látkami.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.
Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.
• Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť podlahy. Môže to mať za následok
zranenie.
• Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.
• Môže to mať za následok zranenie.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
• Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo
vznik požiaru.
Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na spotrebič ani do jeho vnútra.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
• Môže to mať za následok zranenie.
Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.
• Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.
Slovenčina - 7
Untitled-32 7
2017-03-22
7:00:17
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
• Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem štandardnej poistky.
• Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu alebo zraneniu.
Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví zariadenie.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by
si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.
UPOZORNENIE: VÝSTRAHY pre používanie
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte
sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.
Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.
• Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.
Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.
• Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok poškodenie dielu produktu alebo únik
vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.
• Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom
alebo požiar.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
• Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať
za následok únik vody.
Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.
Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.
• V opačnom prípade môže dôjsť k škodám na majetku alebo k zraneniu.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna, vlasy, atď.).
• Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.
Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody pevne dotiahnutý a či
nedochádza k úniku vody.
• Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade produkt nebude
chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť
za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady,
chemikálie, kovové predmety atď.).
• Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.
Slovenčina - 8
Untitled-32 8
2017-03-22
7:00:17
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
• Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy
so zariadením.
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.
• Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.
Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.
• Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým vaša práčka nemá špeciálny cyklus
na pranie týchto položiek.
(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové
súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.
• Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie
alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
• Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť
napríklad poruchu odtoku.
Práčku nepoužívajte s odstráneným priečinkom na prací prostriedok.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
• Môže to spôsobiť popáleniny.
Do zásuvky na prací prostriedok nedávajte ruku.
• Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.
Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).
• V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých
vibrácií.
Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechtov a pod.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v obchodoch
pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.
• Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky, sponky alebo bielidlo.
• Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
• Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite
špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.
Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim prostriedkom neperte, nepláchajte a
neodstreďujte.
• Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
• Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
• Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné
pachy.
Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.
Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.
• Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Slovenčina - 9
Untitled-32 9
2017-03-22
7:00:17
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
• Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné
poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.
Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.
• Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.
Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
VAROVANIE: Kritické VÝSTRAHY pre čistenie
Nečistite spotrebič tak, že budete priamo naň striekať vodu.
Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
• Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Pokyny o značke WEEE
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt
ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami,
mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento
výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti
Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina - 10
Untitled-32 10
2017-03-22
7:00:17
Nastavenie vašej automatickej práčky
02 NASTAVENIE
Ubezpečte sa, že váš inštalatér dôkladne dodržiava tieto pokyny, aby tak vaša automatická práčka fungovala správne a aby ste
pri praní neboli v nebezpečenstve vzniku zranenia.
Kontrola dielov
Automatickú práčku opatrne rozbaľte a ubezpečte sa, že ste dostali všetky súčasti, ktoré sú uvedené nižšie. Ak sa automatická práčka
počas prepravy poškodila, prípadne ak ste nedostali všetky súčasti, kontaktujte zákaznícke stredisko spoločnosti Samsung alebo
vášho predajcu.
1
2
9
3
10
11
4
5
12
6
7
1
Páčka uvoľnenia
2
Priečinok na prací prostriedok
3
Ovládací panel
4
Dvere
5
Bubny
6
Odpadový filter
7
Hadica núdzového
vypustenia
8
Kryt filtra
9
Pracovná vrchná časť
10
Napájacia zástrčka
11
Odtoková hadica
12
Vyrovnávacie nožičky
8
Kľúč
(vybrané modely)
Kryty otvorov na skrutky *
Vodiaca lišta hadice
Prívodná hadica so studenou vodou
Prívodná hadica s teplou vodou
(vybrané modely)
Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok
Kryty otvorov na skrutky * : Počet krytov otvorov na skrutky závisí od konkrétneho modelu (3 až 5 krytov).
Slovenčina - 11
Untitled-32 11
2017-03-22
7:00:18
Plnenie inštalačných požiadaviek
Zdroj elektrickej energie a uzemnenie
VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte predlžovačku.
Používajte len napájací kábel dodávaný s vašou automatickou práčkou.
Keď sa pripravujete na inštaláciu, skontrolujte, či váš napájací zdroj ponúka:
• Poistka alebo istič: striedavý prúd, 220 - 240 V/50 Hz
• Samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú len pre vašu automatickú práčku
Vaša automatická práčka sa musí uzemniť. Ak automatická práčka zaznamená poruchu alebo sa pokazí, uzemnenie zníži riziko
zásahu elektrickým prúdom zabezpečením dráhy s najmenším odporom pre elektrický prúd.
Vaša automatická práčka sa dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne
nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
VAROVANIE: Nikdy nepripájajte uzemňovací vodič k plastovým potrubiam, plynovým potrubiam alebo potrubiam horúcej
vody.
Nesprávne pripojenie vodiča na uzemnenie zariadenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom
uzemnení automatickej práčky, overte si to u kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika.
UPOZORNENIE: Zástrčku dodanú s automatickou práčkou neupravujte. Ak sa do zásuvky nezmestí, nechajte si
kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať správnu zásuvku.
Prívod vody
Automatická práčka sa náležite naplní, ak je tlak vody v rozsahu od 50 kPa do 800 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť
zlyhanie ventilu vody a neumožní ventilu vody celkom sa uzatvoriť. Ovládače práčky nemusia zvládnuť tlak a spôsobí to vypnutie
práčky. (Do ovládacích prvkov bol zabudovaný časový limit na dobu plnenia, aby sa zabránilo preplneniu/zatopeniu v prípade
uvoľnenia vnútorného potrubia.)
Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosť do 120 cm od zadnej strany automatickej práčky, aby dodané prívodné hadice
dosiahla k vašej automatickej práčke.
Väčšina inštalatérskych predajní predáva prívodné hadice rôznych dĺžok až do dĺžky 305 cm.
Riziko únikov a poškodení vodou môžete znížiť:
• jednoduchým sprístupnením vodovodných kohútikov,
• vypnutím vodovodných kohútikov, keď sa automatická práčka nepoužíva,
• pravidelnou kontrolou únikov na armatúrach vodovodnej hadice.
VAROVANIE: Pred prvým použitím automatickej práčky skontrolujte všetky pripojenia na ventile vody a kohútikoch
z pohľadu únikov.
Slovenčina - 12
Untitled-32 12
2017-03-22
7:00:18
Vypúšťanie
02 NASTAVENIE
Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s výškou 65 cm. Odtoková hadica musí byť nasmerovaná cez sponu odtokovej
hadice k stúpaciemu potrubiu. Stúpacie potrubie musí byť dostatočne veľké na prijatie vonkajšieho priemeru odtokovej hadice.
Odtoková hadica je pripevnená pri výrobe.
Podlaha
V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné automatickú práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Drevené podlahy
možno budú potrebovať spevnenie kvôli minimalizácii vibrácií a/alebo nevyrovnaným zaťaženiam. Koberce a podlahy z mäkkých
dlaždíc sú faktory, ktoré prispievajú k vibráciám a k tendencii vašej automatickej práčky mierne sa počas cyklu odstreďovania
pohybovať.
VAROVANIE: Automatickú práčku nikdy neinštalujte na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.
Teplota okolia
Automatickú práčku neinštalujte na miesta, kde môže okolitá teplota klesnúť pod bod mrazu vody, pretože vaša automatická práčka
si vždy nejakú vodu uchováva v oblasti vodného ventilu, čerpadla a hadíc. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene,
čerpadlo a iné súčasti.
Inštalácia do prístenku alebo komory
Kvôli bezpečnej a správnej činnosti vyžaduje vaša nová automatická práčka nasledujúce minimálne vzdialenosti:
Bočné strany
25 mm
Hore
25 mm
Vzadu *
50 mm
Vpredu
500 mm
Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí mať vzduchový otvor bez prekážok
s veľkosťou najmenej 500 mm. Samotná práčka ako taká nevyžaduje špecifický vzduchový otvor.
Slovenčina - 13
Untitled-32 13
2017-03-22
7:00:18
Montáž vašej automatickej práčky
UPOZORNENIE: Pred dokončením inštalácie nezapájajte napájací kábel do nástennej zásuvky.
VAROVANIE: Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti; všetok baliaci materiál (plastové tašky, polystyrén atď.)
uchovajte mimo dosahu detí.
KROK 1 - Výber miesta
Pred montážou automatickej práčky sa ubezpečte, že dané miesto spĺňa nasledovné podmienky:
• Má pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetraniu
• Je mimo priameho slnečného svetla
• Má dostatočné vetranie
• Nebude vystavené teplotám pod bodom mrazu (pod 0 ˚C)
• Je mimo tepelných zdrojov, ako napríklad olejových alebo plynových
• Má dostatok miesta, aby automatická práčka nestála na svojom napájacom kábli
KROK 2 - Demontáž prepravných skrutiek
Pred inštaláciou automatickej práčky musíte demontovať všetky prepravné skrutky zo zadnej časti spotrebiča.
1. Všetky skrutky uvoľnite pomocou kľúča.
(*): Voliteľné
2. Prepravnú skrutku uchopte pomocou kľúča a vytiahnite ju cez širokú časť otvoru.
Zopakujte pri každej prepravnej skrutke.
3. Otvory zakryte dodanými krytmi na otvory po skrutkách.
4. Všetky prepravné skrutky si odložte na bezpečné miesto, odkiaľ ich môžete
kedykoľvek prevziať, a to pre prípad premiestňovania spotrebiča v budúcnosti.
Slovenčina - 14
Untitled-32 14
2017-03-22
7:00:18
KROK 3 - Nastavenie vyrovnávacích nožičiek
Pri montáži automatickej práčky sa ubezpečte, že sieťová zástrčka, prívod vody a odtok sú ľahko dostupné.
02 NASTAVENIE
1. Automatickú práčku zasuňte na miesto.
2. Pomocou kľúča povoľte všetky poistné matice.
3. Automatickú práčku vyrovnajte otáčaním vyrovnávacích nožičiek rukou
podľa potreby.
4. Keď je práčka vo vodorovnej polohe, pomocou kľúča dotiahnite poistné matice.
UPOZORNENIE: Práčku môžete presúvať len vtedy, keď sú poistné matice
dotiahnuté. Vyrovnávacie nožičky by sa tým mohli poškodiť.
KROK 4 - Pripojenie vody a odtoku
Pripojenie prívodnej hadice vody
VAROVANIE: Nepripájajte niekoľko prívodných hadíc naraz. Môže to spôsobiť únik vody a zásah elektrickým prúdom
v dôsledku úniku vody. Ak je hadica príliš krátka, hadicu vymeňte za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.
1. Pripojte ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L pre prívodnú hadicu so studenou
vodou k prívodu studenej vody v zadnej časti práčky. Potom ju dotiahnite
otáčaním dielu (A) rukou v smere hodinových ručičiek.
(*): Voliteľné
A
2. Odstráňte adaptér (B) z druhej strany prívodnej hadice (C).
B
C
Slovenčina - 15
Untitled-32 15
2017-03-22
7:00:19
3. Najskôr, pomocou skrutkovača typu „+“ uvoľnite štyri skrutky na adaptéri. Potom
uchopte diel (D) a otáčajte diel (E) podľa šípky, až kým sa nevytvorí 5 mm
medzera.
(*): 5 mm
D
E
4. Poriadnym dotiahnutím všetkých skrutiek pri zdvíhaní adaptéra nahor pripojte
adaptér k vodovodnému kohútiku.
Potom ju dotiahnite adaptér otáčaním dielu (E) v smere šípky.
E
5. Prívodnú hadicu vody pripojte k adaptéru. Ak zatlačíte diel (F) do adaptéra, hadica
sa automaticky pripojí k adaptéru a pritom vydá „kliknutie“.
Po pripojení prívodu vody k adaptéru sa potiahnutím hadice prívodu vody
nadol ubezpečte, že je pripojená správne.
VAROVANIE: Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je prekrútená alebo
ohnutá. Ak je hadica prekrútená alebo ohnutá, hrozí únik vody a zásah
elektrickým prúdom v dôsledku úniku vody. Ak je to potrebné, prívodnú
hadicu vody môžete opätovne umiestniť na strane automatickej práčky
tak, že uvoľníte ramennú armatúru v tvare písmena L, otočíte hadicu a
ramennú armatúru v tvare písmena L opätovne dotiahnete.
F
6. Zapnite prívod vody a ubezpečte sa, že z prívodu vody, kohútika alebo adaptéru
neuniká žiadna voda. V prípade úniku vody zopakujte predchádzajúce kroky.
VAROVANIE: V prípade úniku vody automatickú práčku nepoužívajte.
Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Ak vodovodný kohútik obsahuje kohútik so skrutkovým závitom, prívodnú
hadicu vody pripojte na kohútik podľa obrázku.
Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred umiestnením
kohútika do adaptéra vyberte rozperný krúžok.
Slovenčina - 16
Untitled-32 16
2017-03-22
7:00:19
Pripojenie prívodnej hadice teplej vody (vybrané modely)
2. Druhý koniec prívodnej hadice teplej vody pripojte ku kohútiku s teplou vodou
na umývadle rovnakým spôsobom, ako ste pripojili prívodnú hadicu studenej
vody.
02 NASTAVENIE
1. Pripojte červenú ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L pre prívodnú hadicu
s teplou vodou k prívodu teplej vody v zadnej časti práčky. Potom ju dotiahnite
otáčaním dielu (A) rukou v smere hodinových ručičiek.
A
Ak sa bude používať len studená voda, použite diel v tvare písmena Y.
Pripojenie hadice Aqua (vybrané modely)
Hadicu Aqua sme vyvinuli pre dokonalú ochranu pred únikmi.
Zarážka Aqua sa pripája k hadici Aqua a v prípade poškodenia hadice automaticky
preruší prúdenie vody.
Taktiež na zarážke Aqua zobrazí výstražný indikátor (A).
Hadicu Aqua pripojte namontovaním zarážky Aqua na kohútik podľa znázornenia.
A
Pripojenie odtokovej hadice
Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť tromi spôsobmi:
Cez okraj umývadla
Odtoková hadica sa musí umiestniť do výšky medzi 60 a 90 cm. Aby ste uchovali hrdlo
odtokovej hadice prehnuté, použite dodanú plastovú vodiacu lištu hadice (A).
Vodiacu lištu zaistite pomocou háčika o stenu alebo pomocou špagátu ku kohútiku, aby
ste zabránili pohybu odtokovej hadice.
(*): 60 – 90 cm
A
K prípojke odtokového potrubia drezu
Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať nad sifónom drezu, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.
K stúpaciemu potrubiu
Ako stúpacie potrubie odporúčame používať 65 cm vysoké zvislé potrubie. Nesmie byť
kratšie ako 60 cm a dlhšie ako 90 cm. Aby ste uchovali hrdlo odtokovej hadice prehnuté,
použite dodanú plastovú vodiacu lištu hadice (A). Odtokovú hadicu zaistite
k stúpaciemu potrubiu upevňovacími pásmi, aby sa nehýbala.
Vývod stúpacieho potrubia vyžaduje:
• priemer minimálne 5 cm,
• minimálnu odvodnú kapacitu v hodnote 60 litrov za minútu.
(*): 60 – 90 cm
Slovenčina - 17
Untitled-32 17
2017-03-22
7:00:20
UPOZORNENIE: Neumiestňujte odtokovú hadicu
do miest so stojatou vodou alebo mlákami. Voda
by mohla natiecť späť do práčky.
KROK 5 - Pripojenie napájania automatickej práčky
Sieťový kábel zapojte do stenovej zásuvky, AC 220 - 240 V/50 Hz schválenej elektrickej zásuvky chránenej poistkou alebo ističom.
(Ďalšie informácie o elektrických a uzemňovacích požiadavkách si pozrite v časti „Zdroj elektrickej energie a uzemnenie“ na
strane 12.)
Testovacia prevádzka
Náležitosť inštalácie práčky po dokončení inštalácie overte spustením cyklu Rinse+Spin (Pláchanie+odstreďovanie) po
dokončení inštalácie.
KROK 6 – Spustenie kalibračného režimu
Práčka Samsung automaticky zisťuje váhu bielizne. V záujme presnejšieho rozpoznávania váhy vám odporúčame ihneď po inštalácii
práčky spustiť cyklus Režim kalibrácie. Podľa nižšie uvedených pokynov spustite cyklus Režim kalibrácie.
Pred spustením cyklu Režim kalibrácie sa uistite, že v bubne sa nič nenachádza a na práčke nie je nič položené.
1. Práčku vypnite.
2. Stlačte tlačidlo Napájanie za súčasného držania tlačidiel Temp. (Teplota) a Delay End (Oneskorenie ukončenia). Práčka sa
zapne a na displeji sa zobrazí „CLB“.
3. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť aktivujte cyklus Režim kalibrácie.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Keď sa cyklus Režim kalibrácie dokončí, na displeji sa zobrazí hlásenie „End“ (alebo „0“) a práčka sa automaticky vypne.
6. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.
Slovenčina - 18
Untitled-32 18
2017-03-22
7:00:20
Používanie automatickej práčky
S novou automatickou práčkou značky Samsung bude najťažšou časťou prania rozhodnutie, ktorú várku operiete najskôr.
03 POUŽITIE
Informácie o pracích prostriedkoch a prísadách
Používanie správneho čistiaceho prostriedku
Typ pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť, závisí od farby tkaniny (bavlna, syntetické, jemné oblečenie, vlna), teploty prania a
stupňa zašpinenia. Vždy používajte prací prostriedok na bielizeň so „slabými mydlinami“, ktoré je navrhnuté pre automatické práčky.
Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti
vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká tvrdá je vaša voda, opýtajte sa na vašich miestnych vodárňach.
Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol, pretože prací prostriedok môže zostať v cykle pláchania. Môže to
spôsobiť, že vaša automatická práčka nebude pláchať správne alebo to spôsobí zablokovanie pretekania.
Používanie priečinka na prací prášok
Vaša automatická práčka má samostatné oddelenia pre dávkovanie pracieho prostriedku a zmäkčovadla látok.
Pred spustením automatickej práčky pridajte do správnych priečinkov všetky prísady.
UPOZORNENIE: Počas chodu vašej automatickej práčky neotvárajte priečinok na prací prostriedok. Mohla by vás popáliť
horúca voda alebo para.
Po zvolení programu Delay End (Oneskorenie ukončenia) nedávajte prací prostriedok priamo do bubna. V opačnom
prípade môže dôjsť k zmene farby bielizne. Pri zvolení programu Delay End (Oneskorenie ukončenia) použite priečinok
na prací prostriedok.
Pri praní veľkých položiek nepoužívajte nasledovné typy pracích prostriedkov.
• Tabletové alebo kapsulové typy pracích prostriedkov
• Pracie prostriedky používajúce guľôčku alebo sieť
Priečinok na prací prostriedok predprania: Prací prostriedok pre
predpieranie alebo škrobenie.
Priečinok na prací prostriedok pre hlavné pranie: Prací prostriedok
pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na predbežné namáčanie,
bielenie a odstraňovanie fľakov.
Priečinok na zmäkčovač: Zmäkčovač tkanín (naplňte iba po čiarku MAX
).
Skutočný vzhľad priečinku na aviváž sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Slovenčina - 19
Untitled-32 19
2017-03-22
7:00:20
1. Vytiahnite priečinok na prací prostriedok na ľavej strane práčky.
2. Pred spustením automatickej práčky pridajte odporúčané množstvo pracieho
prostriedku na bielizeň priamo do priečinku na hlavné pranie .
Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, využite priečinok na tekutý prací
prostriedok (pozrite si časť „Používanie tekutého pracieho prostriedku
(vybrané modely)“ na strane 21).
Do vodiaceho prvku na tekutý prací prostriedok nepridávajte prací prášok.
3. V prípade potreby pridajte odporúčané množstvo zmäkčovadla látok do oddelenia
pre zmäkčovač .
Nesmiete presiahnuť rysku MAX .
Koncentrované alebo silné zmäkčovadlá tkanín a aviváž sa musia pred
pridaním do priečinka rozriediť s malým množstvom vody (zabráni to
zablokovaniu prietoku).
Aviváž sa do prania pridáva počas posledného pláchania.
UPOZORNENIE: Do priečinka na zmäkčovač
práškový ani tekutý prací prostriedok.
tkanín nepridávajte
4. Pri použití funkcie predpierania pridajte odporúčané množstvo pracieho
prostriedku pre bielizeň do priečinka pre predpieranie .
5. Zatlačením zavrite zásuvku na prací prostriedok.
Dajte pozor, aby zmäkčovač tkanín nevytiekol, keď zatvárate zásuvku
na prací prostriedok po pridaní zmäkčovača tkanín do priečinka na
zmäkčovač.
Slovenčina - 20
Untitled-32 20
2017-03-22
7:00:21
Pracie kapsuly
Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní pracích kapsúl dodržiavajte nasledujúce pokyny.
03 POUŽITIE
1. Kapsulu vložte na spodok prázdneho bubna do jeho zadnej časti.
2. Bielizeň uložte do bubna na kapsulu.
UPOZORNENIE: V prípade cyklov, ktoré používajú studenú vodu alebo ktoré sa dokončia rýchlejšie ako za jednu hodinu,
odporúčame použiť tekutý prací prostriedok. V opačnom prípade sa kapsula nemusí úplne rozpustiť.
Používanie tekutého pracieho prostriedku (vybrané modely)
Ak chcete používať tekutý prací prostriedok, umiestnite vodiaci prvok na tekutý prací
prostriedok do priečinka na hlavné pranie a prací prostriedok nalejte do priečinka
na hlavné pranie. Nesmiete presiahnuť rysku MAX na vodiacom prvku pre tekutý prací
prostriedok.
• Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok vložte až po tom, ako odstránite
zásuvku na prací prostriedok z práčky po stlačení uvoľňovacej páčky (A).
• Po vypraní môže v zásuvke na prací prostriedok zostať trocha tekutiny.
UPOZORNENIE:
• Keď používate tekutý prací prostriedok, nepoužívajte funkciu predprania.
• Keď používate prací prášok, vyberte vodiaci prvok na tekutý prací
prostriedok.
A
Slovenčina - 21
Untitled-32 21
2017-03-22
7:00:21
Prvé pranie
Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný prázdny cyklus (t.j. bez bielizne).
1. Zapnite prívod vody do automatickej práčky.
2. Pridajte trochu pracieho prostriedku do priečinka na hlavné pranie
v zásuvke na prací prostriedok.
3. Stlačením tlačidla Napájanie zapnete napájanie.
4. Otáčaním voliča cyklov vyberte cyklus Rinse+Spin (Pláchanie+odstreďovanie).
5. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
Týmto sa z bubna odstráni všetky voda, ktorá v ňom mohla zostať po testovacej prevádzke výrobcu.
Bezpečnostné pokyny
1. Zapnite prívod vody do automatickej práčky.
2. Bielizeň pridajte voľne do bubna. Bubon neprepĺňajte.
UPOZORNENIE: Automatickú práčku nepreťažujte. Ak chcete stanoviť nosnosť pre jednotlivé typy bielizne, pozrite si
časť „Určenie kapacity várky“ na strane 30.
Odevy odolné voči vode neperte pri normálnom cykle s výnimkou kombinácie s cyklom Outdoor Care (Starostlivosť o
outdoorové odevy).
3. Dvierka zatvorte, pokým nezapadnú.
UPOZORNENIE: Prací prostriedok môže po cykle prania zostať na prednom gumovom tesnení práčky alebo na tesnení
dvier. Kým dvierka zavriete, odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, pretože môžu spôsobiť únik vody.
UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, že sa bielizeň nezachytila do dverí, pretože by to mohlo spôsobiť únik vody.
4. Stlačením tlačidla Napájanie zapnete napájanie.
Funkcia Posledná pamäť
• Keď zapnete práčku, na ovládacom paneli sa zobrazí posledné používané nastavenie. Ak však
posledné používané nastavenie bol cyklus Eco Drum Clean (Ekologické čistenie bubna), Rinse+Spin
(Pláchanie+odstreďovanie) alebo Spin (Odstreďovanie), táto funkcia sa nepoužije.
• Ak po zapnutí práčky čo i len jemne otočíte Volič cyklov, táto funkcia sa nepoužije a ovládací panel sa vynuluje.
5. Do príslušných priečinkov v zásuvke na prací prostriedok pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäkčovadlo
alebo prací prostriedok na predpieranie.
6. Pre várku vyberte príslušný cyklus a možnosti. Rozsvietia sa príslušné indikátory a na displeji sa zobrazí odhadovaný čas cyklu.
7. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
UPOZORNENIE: Počas prevádzky práčky sa nedotýkajte sklenených dverí, pretože môžu byť horúce.
UPOZORNENIE: Kým je práčka v prevádzke, neotvárajte zásuvku na prací prostriedok ani filter na nečistoty. Mohla by vás
zasiahnuť horúca voda alebo para.
Slovenčina - 22
Untitled-32 22
2017-03-22
7:00:21
Používanie ovládacieho panelu
03 POUŽITIE
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Volič cyklu
Vyberte rozvrhnutie otáčania a rýchlosť otáčok pre cyklus.
Ďalšie informácie o jednotlivých cykloch nájdete v časti „Používanie voliča cyklu“ na strane 25.
2. Digitálny grafický displej
Zobrazuje zostávajúci čas cyklu prania, všetky informácie o cykloch a chybové kódy.
3. Tlačidlo Temp. (Teplota)
Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti teploty vody:
Studená voda , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C
4. Tlačidlo Spin (Odstreďovanie)
Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné rýchlosti cyklu odstreďovania.
WF8*F5E**4*, WF8*F5E**H*
WF7*F5E**4*, WF7*F5E**H*
Pozdržať pláchanie,
WF8*F5E**2*, WF8*F5E**M*
WF7*F5E**2*, WF7*F5E**M*
WF6*F4E**2*, WF6*F4E**M*
Podržať pláchanie,
, 400, 800, 1000, 1200 otáčok za minútu
WF6*F4E**0*, WF6*F4E**L*
Podržať pláchanie,
, 400, 600, 800, 1000 otáčok za minútu
Bez indikátora
, 400, 800, 1200, 1400 otáčok za minútu
Podržať pláchanie: Bielizeň sa nechá nasiaknuť v poslednej vode pláchania. Skôr, ako sa bielizeň
môže vybrať, sa musí spustiť cyklus vypúšťania alebo odstreďovania.
(Ak sú všetky indikátory vypnuté, znamená to cyklus Podržať pláchanie.)
Bez odstreďovania: Bielizeň zostane v bubne a po konečnom vypúšťaní sa nevykoná žiadny cyklus
odstreďovania.
Slovenčina - 23
Untitled-32 23
2017-03-22
7:00:22
5. Tlačidlo Option (Možnosť)
Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez možnosti:
Namáčanie > Intenzívne > Predpieranie > Pláchanie+ > Namáčanie + Pláchanie+ > Intenzívne + Pláchanie+ > Predpieranie +
Pláchanie+ > vypnuté
Namáčanie: Táto funkcia slúži na odstraňovanie škvŕn z bielizne namáčaním.
• Funkcia Namáčanie sa vykonáva 13 minút v rámci cyklu.
• Funkcia Namáčanie pokračuje počas 30 minút so šiestimi cyklami, kde jeden cyklus je cyklus namáčania, ktorý
odstreďuje počas 1 minúty a je nečinný počas 4 minút.
• Funkcia namáčania je dostupná iba s cyklami: Cykly Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), Stain Away
(Odstraňovanie škvŕn), Daily Wash (Denné pranie), Super Eco Wash (Super ekologické pranie) a Baby Care
(Starostlivosť o deti).
Intenzívne: Túto funkciu použite vtedy, keď je bielizeň silne znečistená a musí sa intenzívne oprať. Čas cyklu sa zvýši
pre každý cyklus.
Predpieranie: Táto funkcia slúži na predpranie bielizne pred cyklom hlavného prania. Funkcia predprania je k
dispozícii iba v cykloch Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), Stain Away (Odstraňovanie škvŕn), Daily Wash (Denné
pranie), Super Eco Wash (Super ekologické pranie) a Baby Care (Starostlivosť o deti).
Pláchanie+: Stlačením tohto tlačidla pridajte dodatočné cykly pláchania.
6. Tlačidlo Delay End (Oneskorenie ukončenia)
Opakovane stlačte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti Delay End (Oneskorenie ukončenia) (od 3 hodín do
19 hodín v hodinových prírastkoch).
Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.
7. Tlačidlo Spustiť/Pozastaviť
Stlačením tohto tlačidla pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
8. Tlačidlo Napájanie
Jedným stlačením tohto tlačidla zapnete práčku. Opakovaným stlačením tohto tlačidla vypnete práčku.
Ak sa automatická práčka nechá zapnutá dlhšie ako 10 minút bez obsluhy akéhokoľvek tlačidla, napájanie sa automaticky
vypne.
Slovenčina - 24
Untitled-32 24
2017-03-22
7:00:22
Používanie voliča cyklu
Cyklus
03 POUŽITIE
Cotton (Bavlna)
Využitie
Pre priemerne, prípadne jemne znečistené bavlnené oblečenie, posteľnú bielizeň, obrusy,
spodná bielizeň, uteráky, tričká atď.
Pri praní posteľnej bielizne alebo obliečok je odporúčaná rýchlosť odstreďovania 800 otáčok za
minútu (pre 2,0 kg alebo menšiu várku).
Modely 6 kg triedy nedisponujú funkciou na pranie posteľnej bielizne.
Synthetics (Syntetika)
Pre priemerne alebo jemne znečistené blúzky, tričká atď., vyrobené z polyestru (Diolen, Trevira),
polyamidu (perlon, nylón) alebo iných podobných zmesí.
15’ Quick Wash
(15-minútové rýchle
pranie)
Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s hmotnosťou menej ako 2,0 kg, ktorú potrebujete
rýchlo oprať. Trvá minimálne 15 minút, môže sa však odlišovať od vyznačených hodnôt v
závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, izbovej teploty, typu a množstva
prania, úrovne znečistenia, používaného pracieho prostriedku, nevyváženosti dávky, výkyvov v
elektrickej sieti a zvolených doplnkových volieb.
UPOZORNENIE: Pracieho prostriedku by malo byť (pri 2,0 kg várke) menej ako 20 g. V
opačnom prípade môžu jeho zvyšky zostať na odevoch.
Baby Care (Starostlivosť
o deti)
Cykly prania pri vysokej teplote a dodatočného pláchania zaručia, že na odevoch nezostanú
zvyšky pracieho prášku, ktoré by mohli dráždiť detskú pokožku.
Daily Wash (Denné pranie)
Pre každodenné položky, ako napríklad spodná bielizeň a tričká.
Stain Away
(Odstraňovanie škvŕn)
Pre odevy so škvrnami. Cyklus Stain Away (Odstraňovanie škvŕn) zabezpečuje účinné
odstraňovanie škvŕn s maximálnou šetrnosťou, vďaka čomu nie je potrebné predbežné ošetrenie
škvŕn. V záujme optimálnej účinnosti odstraňovania škvŕn vám odporúčame používať s týmto
cyklom možnosť vysokej teploty, pri ktorej sa teplota prania zvyšuje pomocou interného
ohrievača za účelom všeobecného odstraňovania najrôznejších škvŕn.
Tento cyklus zahŕňa namáčanie na efektívne odstraňovanie škvŕn z bielizne. Počas namáčania sa
bubon na chvíľu prestane otáčať, zastavenie jeho činnosti neznamená poruchu.
Super Eco Wash (Super
ekologické pranie)
Nízkoteplotný režim Super Eco Wash (Super ekologické pranie) zaručuje dosiahnutie dokonalých
výsledkov pri praní a súčasne efektívnu úsporu energie.
Outdoor Care
(Starostlivosť o
outdoorové odevy)
Pre nepremokavé odevy, ako sú odevy na hory, odevy na lyžovanie a športové odevy.
Tieto tkaniny obsahujú úpravu s funkčnými technológiami, ako sú napr. spandex, stretch alebo
mikrovlákna.
Wool (Vlna)
Len pre vlnu s možnosťou prania v pračke. Várka by mala mať menej ako 2,0 kg (modely 6 kg
triedy: 1,5 kg)
Cyklus Wool (Vlna) vyperie bielizeň pomocou jemných kolísavých pohybov. Počas pracieho
cyklu pokračujú jemné kolísavé pohyby a namáčanie kvôli ochrane vlákien vlny pred zrazením/
skrútením a pre super jemnú čistotu. Toto zastavenie činnosti práčky počas namáčania nie je
príznakom poruchy.
Neutrálny prací prostriedok sa odporúča pre cyklus vlny, a to v záujme lepších výsledkov prania a
v záujme lepšej starostlivosti o vlákna vlny.
Hand Wash (Ručné pranie)
Veľmi jemný cyklus prania, ktorý je taký jemný, ako ručné pranie.
Spin (Odstreďovanie)
Vykoná dodatočný cyklus odstreďovania na odstránenie väčšieho množstva vody.
Rinse+Spin (Pláchanie +
odstreďovanie)
Pre várku, ktorú je potrebné len opláchnuť alebo na pridanie zmäkčovadla pre textílie pridaného
počas pláchania do várky.
Slovenčina - 25
Untitled-32 25
2017-03-22
7:00:22
Detská zámka
Funkcia Detská zámka vám umožní uzamknúť tlačidlá, aby sa nedal zmeniť cyklus prania, ktorý ste zvolili.
Aktivovanie/deaktivovanie
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu Detská zámka, súčasne na 3 sekundy
stlačte tlačidlá Temp. (Teplota) a Spin (Odstreďovanie).
Indikátor „Detská zámka “ sa rozsvieti, keď sa táto funkcia aktivuje.
Keď sa aktivuje funkcia Detská zámka, bude fungovať len tlačidlo Napájanie.
Funkcia Detská zámka zostane zapnutá aj potom, čo sa napájanie zaplo a vyplo,
prípadne po odpojení a opätovnom pripojení napájacieho kábla.
Vypnutie zvuku
Funkciu Vypnutie zvuku môžete vybrať počas všetkých cyklov. Keď túto funkciu vyberiete, zvuk sa vypne pre všetky cykly. Aj potom,
čo sa opakovane zapne a vypne zvuk, nastavenie sa uchová.
Aktivovanie/deaktivovanie
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu Vypnutie zvuku súčasne na 3 sekundy
stlačte tlačidlá Spin (Odstreďovanie) a Option (Možnosť).
Indikátor „Vypnutie zvuku “ sa rozsvieti, keď sa táto funkcia aktivuje.
Oneskorenie ukončenia
Automatickú práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila vaše pranie neskôr, pričom si môžete vybrať oneskorenie od 3
do 19 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.
1. Zapnite prívod vody do automatickej práčky.
2. Bielizeň pridajte voľne do bubna. Bubon neprepĺňajte.
3. Stlačením tlačidla Napájanie zapnete napájanie.
4. Do príslušných priečinkov v zásuvke na prací prostriedok pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäkčovadlo
alebo prací prostriedok na predpieranie.
5. Pre várku vyberte príslušný cyklus a možnosti.
6. Opakovane stlačte tlačidlo Delay End (Oneskorenie ukončenia), až kým sa nenastaví čas oneskorenia.
7. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
Indikátor „Delay End (Oneskorenie ukončenia)
čas.
“ bude blikať a hodiny začnú odpočítavať, až kým sa nedosiahne nastavený
8. Ak chcete zrušiť funkciu Delay End (Oneskorenie ukončenia), práčku vypnite a znova zapnite pomocou tlačidla Napájanie.
Slovenčina - 26
Untitled-32 26
2017-03-22
7:00:23
Smart Check
Táto funkcia vám umožňuje kontrolovať stav práčky pomocou inteligentného telefónu.
03 POUŽITIE
Funkcia Smart Check je optimalizovaná pre série mobilných zariadení Galaxy a iPhone (len niektoré modely).
Prevzatie aplikácie Samsung Smart Washer
Prevezmite aplikáciu Samsung Smart Washer do vášho mobilného telefónu z predajne Android market alebo Apple App store a
nainštalujte ju. Nájsť ju môžete poľahky vyhľadaním reťazca „Samsung Smart Washer“.
Používanie funkcie Smart Check
1. Keď pri výskyte chyby súčasne 3 sekundy podržíte stlačené tlačidlá Option
(Možnosť) a Delay End (Oneskorenie ukončenia) spustí sa funkcia Smart
Check. Funkciu Smart Check je možné spustiť aj v prípade, ak po zapnutí práčky
nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla.
2. Segmenty LED na displeji sa otáčajú 2 alebo 3 sekundy a kód funkcie Smart Check
sa zobrazí na zobrazovacom paneli práčky.
3. Spustite aplikáciu Samsung Smart Washer vo vašom inteligentnom telefóne a ťuknite na tlačidlo Smart Check.
„Smart Check“ sa môže zmeniť na „Smart Care“ v závislosti od výberu jazyka.
4. Fotoaparát inteligentného telefónu namierte na kód funkcie Smart Check zobrazený na zobrazovacom paneli práčky.
• Ak sa na displeji práčky odráža svetlo zo žiarovky, žiarivky alebo lampy, inteligentný telefón nemusí úspešne
rozpoznať kód funkcie Smart Check.
• Ak inteligentný telefón držíte pri príliš širokom pozorovacom uhle vzhľadom na prednú stranu zobrazovacieho
panelu, chybový kód nemusí byť možné rozpoznať. V záujme optimálnych výsledkov inteligentný telefón držte
tak, aby predná strana zobrazovacieho panelu a inteligentný telefón boli paralelne alebo takmer paralelne.
5. Ak dôjde k správnemu zaostreniu, kód funkcie Smart Check sa automaticky rozpozná a na displeji inteligentného telefónu sa
zobrazia podrobné informácie o stave práčky, chybe a protiopatreniach.
6. Ak inteligentný telefón nerozpozná kód funkcie Smart Check viac ako dvakrát, kód inteligentnej kontroly zobrazený na
zobrazovacom paneli práčky zadajte ručne do aplikácie Samsung Smart Washer.
Slovenčina - 27
Untitled-32 27
2017-03-22
7:00:23
Pranie bielizne
Pranie bielizne pomocou voliča cyklov
Vaša nová automatická práčka zjednodušuje pomocou automatického ovládacieho systému „Fuzzy Control“ spoločnosti Samsung
pranie bielizne. Keď zvolíte cyklus prania, zariadenie nastaví správnu teplotu, čas prania a rýchlosť prania.
1. Zapnite prívod vody do automatickej práčky.
2. Otvorte dvierka.
3. Bielizeň pridajte voľne do bubna. Bubon neprepĺňajte.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačením tlačidla Napájanie zapnete napájanie.
6. Do príslušných priečinkov v zásuvke na prací prostriedok pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäkčovadlo
alebo prací prostriedok na predpieranie.
Funkcia Predpieranie je k dispozícii iba pri výbere cyklov Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), Baby Care (Starostlivosť
o deti), Daily Wash (Denné pranie), Stain Away (Odstraňovanie škvŕn) a Super Eco Wash (Super ekologické pranie). Je to
potrebné iba vtedy, keď je oblečenie ťažko znečistené.
7. Pomocou Volič cyklu vyberte príslušný cyklus podľa druhu materiálu: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), 15’ Quick Wash
(15-minútové rýchle pranie), Baby Care (Starostlivosť o deti), Daily Wash (Denné pranie), Stain Away (Odstraňovanie škvŕn),
Super Eco Wash (Super ekologické pranie), Outdoor Care (Starostlivosť o outdoorové odevy), Wool (Vlna) a Hand Wash (Ručné
pranie). Na ovládacom paneli sa rozsvietia príslušné indikátory.
8. Teraz môžete stlačením príslušného tlačidla možnosti ovládať teplotu prania, počet cyklov pláchania, rýchlosť odstreďovania a
čas oneskorenia.
9. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustite pranie. Indikátor priebehu sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
cyklu.
Celková doba cyklu a počet cyklov pláchania v rámci cyklu Cotton (Bavlna) sa môžu líšiť v závislosti od množstva
bielizne.
10. Keď sa dokončí celý cyklus, napájanie sa automaticky vypne. Otvorte dvierka a vložte bielizeň.
Pozastavenie prania
Do 5 minút od spustenia prania môžete pridať/odobrať položky bielizne.
1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť odomknite dvierka.
Ak je hladina alebo teplota vody v bubne príliš VYSOKÁ, dvere sa neotvoria a bliká kontrolka „Uzamknutie dverí
takom prípade počkajte, kým kontrolka prestane blikať. (Kontrolka bude blikať približne 1 až 2 minúty.)
“. V
2. Otvorte dvierka a vložte/vyberte bielizeň.
3. Po zatvorení dvierok pranie znovu spustite stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť.
Slovenčina - 28
Untitled-32 28
2017-03-22
7:00:23
Manuálne pranie
Bielizeň môžete prať aj manuálne bez použitia Volič cyklu.
03 POUŽITIE
1. Zapnite prívod vody do automatickej práčky.
2. Otvorte dvierka.
3. Bielizeň pridajte voľne do bubna. Bubon neprepĺňajte.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačením tlačidla Napájanie zapnete napájanie.
6. Do príslušných priečinkov v zásuvke na prací prostriedok pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäkčovadlo
alebo prací prostriedok na predpieranie.
7. Otáčaním Volič cyklu vyberte cyklus Cotton (Bavlna).
8. Teplotu vyberte stlačením tlačidla Temp. (Teplota).
(Studená voda , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C)
9. Stlačte tlačidlo Spin (Odstreďovanie), aby ste vybrali rýchlosť odstreďovania.
(Bez indikátora: Podržať pláchanie, : Bez odstreďovania)
10. Opakovane stlačte tlačidlo Delay End (Oneskorenie ukončenia), aby ste prechádzali cez dostupné možnosti Delay End
(Oneskorenie ukončenia) (od 3 do 19 hodín v hodinových prírastkoch). Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie
dokončí.
11. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustite pranie.
Pokyny pre bielizeň
Podľa týchto pokynov postupujte pre dosiahnutie najčistejšej bielizne a najúčinnejšieho prania.
Pred praním vždy skontrolujte štítok starostlivosti na oblečení.
Vašu bielizeň trieďte a perte podľa nasledujúcich kritérií:
•
•
•
•
Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnu, zmiešané tkaniny, syntetiku, hodváb, vlnu a umelý hodváb.
Farebné: Roztrieďte biele a farebné. Farebné kusy oblečenia perte samostatne.
Veľkosť: Umiestnenie kusov oblečenia rôznych veľkostí do rovnakej várky zlepší pranie.
Citlivosť: Jemné kusy oblečenia perte oddelene pomocou jemného pracieho cyklu pre čisté, nové vlnené položky, záclony a
hodvábne kusy oblečenia. Skontrolujte štítky na oblečení, ktoré periete alebo si preštudujte časť „Tabuľka starostlivosti o
tkaniny“ na strane 40.
Vyprázdnenie vreciek
Pred každým praním vyprázdnite všetky vrecká vašej bielizne. Malé, tvrdé predmety s nepravidelnými tvarmi, ako napríklad mince,
nože, pripináčiky a kancelárske sponky by mohli vašu automatickú práčku poškodiť.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi. Kov na oblečení môže poškodiť vaše
oblečenie, ako aj bubon. Pred praním otočte oblečenie s gombíkmi a oblečenie s výšivkami naopak. Ak budú počas prania otvorené
zipsy nohavíc a kabátov, môže dôjsť k poškodeniu bubna. Pred praním by ste mali zipsy zatvoriť a upevniť pomocou šnúrky.
Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením a môže dôjsť k ich poškodeniu. Uistite sa, že ste šnúrky pred
spustením prania upevnili.
Predpieranie bavlny
Vaša nová automatická práčka, ktorá kombinuje moderné pracie prostriedky, vám poskytne vynikajúce výsledky prania, čím ušetríte
energiu, čas, vodu a prací prostriedok. Avšak, ak je vaša bavlna obzvlášť špinavá, použite predpieranie s čistiacim prostriedkom
založeným na proteíne.
Slovenčina - 29
Untitled-32 29
2017-03-22
7:00:23
Určenie kapacity várky
Automatickú práčku nadmerne nezaťažujte, pretože sa vaša bielizeň nemusí správne oprať. Použite nižšie uvedenú tabuľku, aby ste
určili kapacitu várky pre typ bielizne, ktorú periete.
Typ tkaniny
Kapacita várky (kg)
WF8*F5E
WF7*F5E
WF6*F4E
Cotton (Bavlna)
8,0
7,0
6,0
Synthetics (Syntetika)
3,5
3,5
3,0
Outdoor Care (Starostlivosť o outdoorové odevy)
2,0
2,0
2,0
Wool (Vlna)
2,0
2,0
1,5
Keď je várka nevyvážená a zobrazí sa chybový kód „UE“, bielizeň preusporiadajte. Ak je bielizeň nevyvážená, účinnosť
odstreďovania môže klesnúť.
Pri praní posteľnej bielizne alebo obliečok na periny sa môže čas prania predĺžiť, prípadne môže dôjsť k zníženiu účinnosti
odstreďovania.
Pri praní posteľnej bielizne alebo obliečok je odporúčaná rýchlosť cyklu odstreďovania 800 otáčok za minútu a kapacita
várky 2,0 kg alebo menej.
Modely 6 kg triedy nedisponujú funkciou na pranie posteľnej bielizne.
UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, že ste do siete na bielizeň (zakúpenú
dodatočne) vložili podprsenky (s možnosťou prania vo vode).
• Kovové časti podprsenky sa môžu cez materiál dostať a poškodiť bielizeň.
Preto sa ubezpečte, že ste ich vložili do jemnej siete na bielizeň.
• Malé, ľahké oblečenie, ako napríklad ponožky, rukavice, pančuchy a
vreckovky sa môžu okolo dvierok zachytiť. Dajte ich do jemnej siete na
bielizeň.
UPOZORNENIE: Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to spôsobiť neobvyklé vibrácie, ktoré by mohli
automatickú práčku posunúť a spôsobiť ujmu na zdraví.
Slovenčina - 30
Untitled-32 30
2017-03-22
7:00:23
Čistenie automatickej práčky
Uchovávaním automatickej práčky v čistote zvyšujete jej výkon, predchádzate predčasným opravám a predlžujete jej životnosť.
04 ČISTENIE
Vypúšťanie automatickej pračky v stave núdze
V prípade výpadku elektriny pred tým, ako vyberiete bielizeň, vypustite všetku zvyšnú vodu.
1. Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky.
A
2. Jemne zatlačte na vrchnú časť krytu filtra (A), čím ho otvoríte.
3. Pripravte si nádobu.
Zachytenej vody môže byť viac ako by ste očakávali. Použite veľkú nádobu.
4. Vytiahnite hadicu núdzového vypustenia (C) a vložte koniec hadice
núdzového vypustenia (C) do nádoby.
B
5. Chyťte kryt núdzového vypustenia (B) na konci hadice núdzového
vypustenia (C) a pomaly ho vytiahnite.
C
6. Všetku vodu nechajte vytiecť do misky.
7. Kryt núdzového vypustenia a hadicu núdzového vypustenia dajte na pôvodné
miesto.
8. Zatvorte kryt filtra.
Slovenčina - 31
Untitled-32 31
2017-03-22
7:00:23
Čistenie odpadového filtra
Odpadový filter vám odporúčame čistiť 5 alebo 6 krát ročne, prípadne keď sa zobrazí správa „5E“. Ak sa vo filtri na nečistoty zachytia
cudzie látky, účinnosť funkcie Eco Bubble sa zníži.
UPOZORNENIE: Pred čistením filtra na zachytávanie nečistôt najskôr odpojte práčku od elektrickej zásuvky.
UPOZORNENIE: Kým je zariadenie v prevádzke, neotvárajte veko filtra nečistôt, pretože by mohla vytiecť horúca voda.
1. Jemne zatlačte na vrchnú časť krytu filtra, čím ho otvoríte.
2. Najskôr odstráňte zostávajúcu vodu (pozrite si časť „Vypúšťanie automatickej
pračky v stave núdze“ na strane 31.)
Ak oddelíte filter na nečistoty bez odstránenia zostávajúcej vody, voda
môže vytiecť von.
A
3. Odskrutkujte veko filtra na nečistoty (A) otáčaním doľava.
4. Z odpadového filtra vyumývajte akúkoľvek špinu alebo iný materiál. Uistite sa, že
skrutka odtokového čerpadla za odpadovým filtrom nie je uzamknutá.
5. Vymeňte odpadový filter.
6. Zatvorte kryt filtra.
Filter na nečistoty po vyčistení nezabudnite dať na pôvodné miesto. Ak filter na
nečistoty do práčky nevložíte, môže dôjsť k jej poruche alebo k úniku vody.
Po vyčistení pevne zatiahnite filter na nečistoty. Ak to nevykonáte, môže to
spôsobiť poruchu alebo únik vody.
Čistenie vonkajšieho povrchu
1. Povrchy automatickej práčky, vrátane ovládacieho panela, utrite jemnou handričkou pomocou nebrúsnych domácich čistiacich
prostriedkov.
2. Na vysušenie povrchov použite jemnú handričku.
UPOZORNENIE: Na automatickú práčku nenalievajte vodu.
Slovenčina - 32
Untitled-32 32
2017-03-22
7:00:24
Čistenie priečinku a výklenku na prací prostriedok
04 ČISTENIE
1. Stlačte uvoľňovaciu páčku (A) vo vnútri priečinku na čistiaci prostriedok a
priečinok vytiahnite von.
A
2. Vyberte uvoľňovaciu páčku (A) a vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok zo
zásuvky na prací prostriedok.
3. Všetky diely umyte pod tečúcou vodou.
4. Pomocou kefky vyčistite výklenok priečinka na prací prostriedok.
5. Vymeňte uvoľňovaciu páčku (A) a vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok
vložte späť pevným zatlačením do zásuvky na prací prostriedok.
6. Priečinok na prací prostriedok opätovne zatlačte na miesto.
7. Ak chcete odstrániť všetok zostávajúci čistiaci prostriedok, vykonajte cyklus
Rinse+Spin (Pláchanie + odstreďovanie) bez toho, aby ste do bubna dali akúkoľvek
bielizeň.
Čistenie sieťového filtra
Sieťový filter vám odporúčame čistiť najmenej raz ročne, prípadne keď sa zobrazí chybový kód „4E“.
1. Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky.
2. Vypnite prívod vody do automatickej práčky.
3. Odpojte ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L pre prívodnú hadicu so studenou
vodou od prívodu studenej vody v zadnej časti zariadenia otáčaním dielu (A).
Spoj hadice obaľte látkou, aby ste zabránili vyrazeniu vody spôsobenému tlakom
v prívodnej hadici.
A
4. Pomocou klieští jemne vytiahnite sieťové filtre zo vstupov prívodu vody a
oplachujte ich pod vodou, až kým nebudú čisté.
5. Sieťové filtre vložte späť.
6. Znovu pripojte ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L k vstupu pre prívod vody.
7. Uistite sa, že cez prepojenia neuniká voda a otočte kohútikom.
Slovenčina - 33
Untitled-32 33
2017-03-22
7:00:24
Údržba automatickej práčky
Oprava zamrznutej automatickej práčky
Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša automatická práčka zamrzne:
1. Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky.
2. Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili prívodnú hadicu vody.
3. Vypnite prívod vody do automatickej práčky.
4. Odpojte prívodnú hadicu vody a namočte ju do teplej vody.
5. Nalejte teplú vodu do bubna automatickej práčky a 10 minút ju v ňom nechajte.
6. Opätovne pripojte prívodnú hadicu vody k práčke a skontrolujte, či kohútik a odtekanie funguje normálne.
Uskladnenie vašej automatickej práčky
Ak vašu automatickú práčku potrebujete uskladniť na dlhú dobu, najlepšie urobíte, ak ju vypustíte a odpojíte. Automatická práčka
sa môže poškodiť, ak pred uskladnením necháte v hadiciach a vnútorných súčastiach vodu. Práčku na uskladnenie pripravte
nasledovne:
1. Otočte volič cyklov a vyberte cyklus 15' Quick Wash (15-minútové rýchle pranie) a nechajte práčku absolvovať tento cyklus bez
bielizne.
2. Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky.
3. Vypnite prívod vody do automatickej práčky.
4. Všetky prívodné hadice odpojte a odložte na bezpečné miesto, odkiaľ ich môžete kedykoľvek prevziať, a to pre prípad
opätovného použitia spotrebiča v budúcnosti.
5. Dvierka práčky nechajte otvorené, aby v bubne mohol prúdiť vzduch.
Ak ste automatickú práčku skladovali pri teplotách pod bodom mrazu, pred jej použitím poskytnite čas, aby sa všetky voda,
ktorá v automatickej práčke zostala, roztopila.
Odporúčame vám, aby ste manuálne vypustili práčku pomocou hadice núdzového vypustenia. Týmto spôsobom vypustíte
všetku zvyškovú vodu.
Slovenčina - 34
Untitled-32 34
2017-03-22
7:00:24
Riešenie problémov a informačné kódy
06 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Kontrolné body
Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite túto tabuľku, v ktorej môžete nájsť odporúčania.
PROBLÉM
Nespustí sa.
Prívod vody je nedostatočný
alebo sa voda vôbec
neprivádza.
Po dokončení cyklu ostáva prací
prostriedok v zásuvke na pracie
prostriedky.
RIEŠENIE
•
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete.
Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.
Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené.
Spustite práčku stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo Spustiť/pozastaviť.
Uistite sa, že nie je aktivovaný Detská zámka .
Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku
dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni.
Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.
•
•
•
•
•
Úplne otvorte vodovodný kohútik.
Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.
Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá.
Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá.
Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný.
•
•
•
•
Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody.
Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na pracie prostriedky.
Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania.
Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracieho prostriedku
v hornej polohe.
Odstráňte uzáver pláchania a vyčistite zásuvku na pracie prostriedky.
•
•
Nadmerné vibrácie alebo hluk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Práčka sa nevypúšťa alebo
neodstreďuje.
•
•
•
Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu, na ktorom sa
nešmýka. Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích nožičiek upravte výšku
práčky.
Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené.
Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov.
Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené.
Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný.
Kombinézy alebo odev ozdobený kovovými prvkami môžu počas prania spôsobovať
hluk. Ide o normálny jav.
Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po vypraní vyberte tieto
predmety z bubna alebo puzdra filtra.
Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak sa vyskytne
obmedzenie pri vypúšťaní, kontaktujte servis.
Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý.
Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo Spustiť/pozastaviť. V záujme
vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstreďovať, kým sa nezatvoria dvierka.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá.
Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je
upchatý.
Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne
odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať
normálne.
Slovenčina - 35
Untitled-32 35
2017-03-22
7:00:24
PROBLÉM
RIEŠENIE
•
•
•
Nedajú sa otvoriť dvierka.
•
•
•
•
•
Nadmerné množstvo mydlín.
•
•
Nie je možné pridať ďalší prací
prostriedok.
Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku a aviváže nepresahuje
limit.
•
•
•
Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom.
Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.
Zatvorte dvierka a stlačením tlačidla Spustiť/pozastaviť spustite práčku. V záujme
vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstreďovať, kým sa nezatvoria dvierka.
Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku
dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni.
Cyklus sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie. Chvíľu počkajte, kým
sa práčka nespustí.
Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na prívod vody pri
vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite mriežkový filter.
Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne
odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať
normálne.
•
•
•
•
•
•
•
Práčka sa plní vodou nesprávnej
teploty.
Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku.
Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej
tvorbe mydlín.
Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo znečistených odevov,
používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa neodporúča.
•
•
Práčka sa zastaví.
Stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo Spustiť/pozastaviť zastavte práčku.
Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať.
Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia práčky alebo vypnutia
napájania.
Uistite sa, že všetka voda z bubna vytiekla.
Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite vodu z bubna a otvorte
dvierka ručne.
Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka zámku dvierok zhasne
po vypustení práčky.
•
•
•
Úplne otvorte oba kohútiky.
Skontrolujte, či je vybraná správna teplota.
Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Prepláchnite vodovodné
rúrky.
Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika prúdila voda s teplotou
najmenej 49 °C (120 °F). Skontrolujte aj kapacitu ohrievača vody a frekvenciu
obnovovania.
Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže byť upchatý.
Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť, keďže funkcia automatickej
regulácie teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Ide o normálny jav.
Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej teploty pozorovať
prúdenie len horúcej alebo len studenej vody cez dávkovač. Ide o normálne
fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty, kedy teplotu vody určuje práčka.
Slovenčina - 36
Untitled-32 36
2017-03-22
7:00:24
PROBLÉM
RIEŠENIE
Várka je na konci cyklu mokrá.
•
•
•
•
•
Uniká voda.
•
•
Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania.
Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa zabránilo nadmernej
tvorbe mydlín.
Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa nemusia rovnomerne
rozložiť a poriadne odstrediť.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.
06 RIEŠENIE PROBLÉMOV
•
•
Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.
Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia.
Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený v odtokovom
systéme.
Práčku neprepĺňajte.
Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej
tvorbe mydlín.
Cítiť zápach.
•
•
•
•
V škárach sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť.
Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie.
Vyčistite tesnenie dvierok (membránu).
Po dokončení cyklu vysušte vnútrajšok práčky.
Netvoria sa žiadne bubliny (len
modely s funkciou Bubbleshot).
•
•
Pri nadmernom naplnení sa nemusia tvoriť bubliny.
Pri praní veľmi znečistených odevov sa nemusia tvoriť bubliny.
Slovenčina - 37
Untitled-32 37
2017-03-22
7:00:24
Informačné kódy
V prípade poruchy vašej automatickej práčky budete na displeji vidieť informačné kódy. Ak sa to stane, pred kontaktovaním
zákazníckeho strediska spoločnosti Samsung alebo predajcu značky Samsung skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte
navrhované riešenie.
KÓDOVÝ SYMBOL
RIEŠENIE
dE
•
•
Uistite sa, že dvierka sú pevne uzatvorené.
Uistite sa, že bielizeň nie je zachytená v dvierkach.
4E
•
•
•
•
Uistite sa, že je otvorený prívodný kohútik(-y) vody.
Skontrolujte tlak vody.
Vyčistite sieťové filtre na vstupoch prívodu vody.
Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zauzlená alebo zanesená.
5E
•
•
Vyčistite odpadový filter.
Uistite sa, že je správne namontovaná odtoková hadica.
•
Várka bielizne je nevyrovnaná. Várku rozložte. Pranie jednej položky napr. prikrývky, vankúša
alebo veľkého uteráka môže spôsobiť nerovnomerné rozloženie hmotnosti počas cyklu
odstreďovania; ak sa to stane, zobrazí sa chybový kód „UE“.
•
Zavolajte do zákazníckeho strediska spoločnosti Samsung.
UE
cE/3E/Uc
Ohľadne všetkých kódov, ktoré nie sú uvedené vyššie, prípadne ak navrhované riešenie problém nenapraví, zavolajte do
zákazníckeho strediska spoločnosti Samsung alebo vášmu predajcovi značky Samsung.
Slovenčina - 38
Untitled-32 38
2017-03-22
7:00:24
Tabuľka cyklov
07 TABUĽKA CYKLOV
Tabuľka cyklov
( voľba používateľa)
Max. várka (kg)
CYKLUS
PRACÍ PROSTRIEDOK
Pranie
Zmäkčovadlo
Max. teplota
(˚C)
Rýchlosť odstreďovania
(MAX) v otáčkach za minútu
WF8*F5
WF7*F5
WF6*F4
Predpieranie
1400
1200
1000
Cotton (Bavlna)
8,0
7,0
6,0
Áno
95
1400
1200
1000
Synthetics (Syntetika)
3,5
3,5
3,0
Áno
60
1200
1200
1000
15’ Quick Wash (15-minútové
rýchle pranie)
2,0
2,0
2,0
-
30
800
800
800
Baby Care (Starostlivosť o deti)
4,0
4,0
3,0
Áno
95
1400
1200
1000
Daily Wash (Denné pranie)
4,0
4,0
3,0
Áno
60
1400
1200
1000
Stain Away (Odstraňovanie
škvŕn)
4,0
4,0
3,0
Áno
60
1200
1200
1000
Super Eco Wash (Super
ekologické pranie)
4,0
4,0
3,0
Áno
40
1200
1200
1000
Outdoor Care (Starostlivosť o
outdoorové odevy)
2,0
2,0
2,0
-
40
1200
1200
1000
Wool (Vlna)
2,0
2,0
1,5
-
40
800
800
800
Hand Wash (Ručné pranie)
2,0
2,0
1,5
-
40
400
400
400
CYKLUS
Oneskorenie ukončenia
Intenzívne
Namáčanie
-
-
Outdoor Care (Starostlivosť o
outdoorové odevy)
-
-
Wool (Vlna)
-
-
Pláchanie+
Cotton (Bavlna)
Synthetics (Syntetika)
15’ Quick Wash (15-minútové
rýchle pranie)
Baby Care (Starostlivosť o deti)
Daily Wash (Denné pranie)
Stain Away (Odstraňovanie
škvŕn)
Super Eco Wash (Super
ekologické pranie)
Hand Wash (Ručné pranie)
-
1. Cyklus s predpieraním trvá približne o 20 minút viac.
2. Údaje trvania cyklu boli namerané pri podmienkach určených v norme IEC60456/EN60456.
3. Po inštalácii spustite Režim kalibrácie (pozrite si časť „KROK 6 – Spustenie kalibračného režimu“ na strane 18).
4. Keďže táto automatická práčka obsahuje funkciu Posledná pamäť, budete musieť vymazať posledné použité nastavenie
v ovládacom paneli, ak chcete odstrániť nastavenie funkcie poslednej pamäte a použiť pôvodné nastavenia spustenia.
(Informácie o vymazaní posledného použitého nastavenia nájdete v popisoch o „Bezpečnostné pokyny“ na strane 22.)
5. Daily Wash (Denné pranie) : Krátky cyklus pre testovacie inštitúty.
6. Čas cyklu v jednotlivých domácnostiach sa môže odlišovať od uvedených hodnôt v tabuľke, kvôli odchýlkam tlaku a teplote
prívodu vody, várky a typu bielizne.
7. Keď zvolíte funkciu intenzívneho prania, čas cyklu sa zvýši pre každý cyklus.
Slovenčina - 39
Untitled-32 39
2017-03-22
7:00:25
Príloha
Tabuľka starostlivosti o tkaniny
Nasledovné symboly poskytujú pokyny pre starostlivosť o odevy. Štítky o starostlivosti zahrňujú štyri symboly v tomto poradí: pranie,
bielenie, sušenie, žehlenie (a v prípade potreby suché čistenie). Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov
domácich a importovaných položiek. Dodržiavaním pokynov na štítku o starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite
problémy s praním.
Odolný materiál
Nežehlite
Jemné tkaniny
Môže sa čistiť pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla
Oblečenie sa môže prať pri 95 ˚C
Čistiť v čistiarni
Oblečenie sa môže prať pri 60 ˚C
Suché čistenie len pomocou perchloridu,
jemnejších pohonných látok, čistého alkoholu
alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 40 ˚C
Suché čistenie len pomocou leteckého benzínu,
čistého alkoholu alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 30 ˚C
Nemôže sa čistiť nasucho
Iba ručné pranie
Sušte vystreté
Iba suché čistenie
Môže sa zavesiť, aby vyschlo
Môže sa bieliť v studenej vode
Sušiť na vešiaku
Nebieliť
Sušte prevrátené pri normálnej teplote
Môže sa žehliť max. pri 200 ˚C
Sušte prevrátené pri obmedzenej teplote
Môže sa žehliť max. pri 150 ˚C
Nesušte prevrátené
Môže sa žehliť max. pri 100 ˚C
Ochrana životného prostredia
•
•
•
•
Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať, dodržujte miestne
nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania.
Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť zvieratá a malé deti.
Neprekračujte množstvo čistiaceho prostriedku, ktoré sa odporúča v pokynoch od výrobcu čistiaceho prostriedku.
Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie fľakov a odfarbovače iba v prípade, ak je to nevyhnutné.
Šetrite vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od zvoleného cyklu).
Slovenčina - 40
Untitled-32 40
2017-03-22
7:00:27
Hárok automatických práčok pre domácnosti
Dizajn a technické parametre sú predmetom zmien bez predchádzajúceho oznámenia na účely zvyšovania kvality.
08 PRÍLOHA
Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010
„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).
Samsung
WF8*F5E*U2*
WF8*F5E*UM*
WF8*F5E*P2*
WF8*F5E*PM*
WF8*F5E*U4*
WF8*F5E*UH*
WF8*F5E*P4*
WF8*F5E*PH*
Názov modelu
Kapacita
kg
WF7*F5E*U2*
WF7*F5E*UM*
WF7*F5E*P2*
WF7*F5E*PM*
WF7*F5E*U4*
WF7*F5E*UH*
WF7*F5E*P4*
WF7*F5E*PH*
8,0
7,0
A+++
A+++
Energetická účinnosť
A +++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)
Spotreba elektrickej energie
Ročná spotreba elektrickej energie (AE_C) 1)
kWh/rok
157
122
Spotreba elektrickej energie (E_t.60) v programe Cotton
(Bavlna) 60 ˚C pri úplnom naplnení
kWh
0,88
0,68
Spotreba elektrickej energie (E_t.60.1/2) v programe Cotton
(Bavlna) 60 ˚C pri čiastočnom naplnení
kWh
0,68
0,52
Spotreba elektrickej energie (E_t.40.1/2) v programe Cotton
(Bavlna) 40 ˚C pri čiastočnom naplnení
kWh
0,41
0,34
Vážený príkon v režime vypnutia (P_o)
W
0,48
0,48
Vážený príkon v režime pohotovosti (P_l)
W
5,00
5,00
l/rok
10500
9400
Ročná spotreba vody (AW_c) 2)
Trieda účinnosti odstreďovania 3)
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
B
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Zostatková vlhkosť
B
otáčok za minútu
1400
1200
1400
1200
%
53
56
53
56
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku
Cotton (Bavlna) 60 ˚C a 40 ˚C + Intensive (Intenzívne) 4)
Dĺžka trvania štandardného programu
Cotton (Bavlna) 60 ˚C pri úplnom naplnení
min.
242
242
Cotton (Bavlna) 60 ˚C pri čiastočnom naplnení
min.
194
214
Cotton (Bavlna) 40 ˚C pri čiastočnom naplnení
min.
174
174
Vážený čas v režime pohotovosti
min.
2
2
Emisie hluku prenášané vzduchom
Pranie
dB (A) re 1 pW
53
54
Odstreďovanie
dB (A) re 1 pW
74
74
Čistá hmotnosť
mm
mm
mm
kg
850
600
550
61
850
600
550
61
Hrubá hmotnosť
kg
63
63
Hmotnosť balenia
kg
2
2
Tlak vody
kPa
50–800
50–800
Rozmery
Rozmery jednotky
Výška
Šírka
Hĺbka 5)
Elektrické zapojenie
Napätie
V
220–240
220–240
Príkon
W
2000–2400
2000–2400
Frekvencia
Hz
50
Názov spoločnosti
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Slovenčina - 41
Untitled-32 41
2017-03-22
7:00:27
Dizajn a technické parametre sú predmetom zmien bez predchádzajúceho oznámenia na účely zvyšovania kvality.
Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010
„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).
Samsung
WF8*F5E*Q2*
WF8*F5E*QM*
WF8*F5E*W2*
WF8*F5E*WM*
WF8*F5E*Q4*
WF8*F5E*QH*
WF8*F5E*W4*
WF8*F5E*WH*
Názov modelu
Kapacita
kg
WF7*F5E*Q2*
WF7*F5E*QM*
WF7*F5E*W2*
WF7*F5E*WM*
WF7*F5E*Q4*
WF7*F5E*QH*
WF7*F5E*W4*
WF7*F5E*WH*
8,0
7,0
A+++
A+++
Energetická účinnosť
A +++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)
Spotreba elektrickej energie
Ročná spotreba elektrickej energie (AE_C) 1)
kWh/rok
195
173
Spotreba elektrickej energie (E_t.60) v programe Cotton
(Bavlna) 60 ˚C pri úplnom naplnení
kWh
1,06
0,94
Spotreba elektrickej energie (E_t.60.1/2) v programe Cotton
(Bavlna) 60 ˚C pri čiastočnom naplnení
kWh
0,86
0,80
Spotreba elektrickej energie (E_t.40.1/2) v programe Cotton
(Bavlna) 40 ˚C pri čiastočnom naplnení
kWh
0,58
0,59
W
0,48
0,48
Vážený príkon v režime vypnutia (P_o)
Vážený príkon v režime pohotovosti (P_l)
Ročná spotreba vody (AW_c) 2)
W
5,00
5,00
l/rok
10500
9400
Trieda účinnosti odstreďovania 3)
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
B
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Zostatková vlhkosť
B
otáčok za minútu
1400
1200
1400
1200
%
53
56
53
56
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku
Cotton (Bavlna) 60 ˚C a 40 ˚C + Intensive (Intenzívne) 4)
Dĺžka trvania štandardného programu
Cotton (Bavlna) 60 ˚C pri úplnom naplnení
min.
239
239
Cotton (Bavlna) 60 ˚C pri čiastočnom naplnení
min.
191
211
Cotton (Bavlna) 40 ˚C pri čiastočnom naplnení
min.
171
171
Vážený čas v režime pohotovosti
min.
2
2
Emisie hluku prenášané vzduchom
Pranie
dB (A) re 1 pW
Odstreďovanie
dB (A) re 1 pW
62
79
62
76
79
76
Rozmery
Čistá hmotnosť
mm
mm
mm
kg
850
600
550
61
850
600
550
61
Hrubá hmotnosť
kg
63
63
Hmotnosť balenia
kg
2
2
Tlak vody
kPa
50–800
50–800
Rozmery jednotky
Výška
Šírka
Hĺbka 5)
Elektrické zapojenie
Napätie
V
220–240
220–240
Príkon
W
2000–2400
2000–2400
Frekvencia
Hz
50
Názov spoločnosti
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Slovenčina - 42
Untitled-32 42
2017-03-22
7:00:27
Dizajn a technické parametre sú predmetom zmien bez predchádzajúceho oznámenia na účely zvyšovania kvality.
Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010
08 PRÍLOHA
„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).
Samsung
WF6*F4E*Q0*
WF6*F4E*QL*
WF6*F4E*W0*
WF6*F4E*WL*
WF6*F4E*Q2*
WF6*F4E*QM*
WF6*F4E*W2*
WF6*F4E*WM*
Názov modelu
Kapacita
kg
6,0
Energetická účinnosť
A +++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)
A++
Spotreba elektrickej energie
Ročná spotreba elektrickej energie (AE_C) 1)
kWh/rok
170
Spotreba elektrickej energie (E_t.60) v programe Cotton (Bavlna) 60 ˚C
pri úplnom naplnení
kWh
1,02
Spotreba elektrickej energie (E_t.60.1/2) v programe Cotton
(Bavlna) 60 ˚C pri čiastočnom naplnení
kWh
0,65
Spotreba elektrickej energie (E_t.40.1/2) v programe Cotton
(Bavlna) 40 ˚C pri čiastočnom naplnení
kWh
0,46
Vážený príkon v režime vypnutia (P_o)
W
0,48
Vážený príkon v režime pohotovosti (P_l)
W
5,00
l/rok
8580
Ročná spotreba vody (AW_c) 2)
Trieda účinnosti odstreďovania 3)
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
Maximálna rýchlosť odstreďovania
otáčok za minútu
Zostatková vlhkosť
%
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku
B
C
1200
1000
56
65
Cotton (Bavlna) 60 ˚C a 40 ˚C + Intensive (Intenzívne) 4)
Dĺžka trvania štandardného programu
Cotton (Bavlna) 60 ˚C pri úplnom naplnení
min.
249
Cotton (Bavlna) 60 ˚C pri čiastočnom naplnení
min.
191
Cotton (Bavlna) 40 ˚C pri čiastočnom naplnení
min.
171
Vážený čas v režime pohotovosti
min.
2
Emisie hluku prenášané vzduchom
Pranie
dB (A) re 1 pW
61
61
Odstreďovanie
dB (A) re 1 pW
76
74
Rozmery
mm
mm
mm
kg
850
600
400
54
Hrubá hmotnosť
kg
56
Hmotnosť balenia
kg
2
Tlak vody
kPa
50-800
Rozmery jednotky
Čistá hmotnosť
Výška
Šírka
Hĺbka 5)
Elektrické zapojenie
Napätie
V
220-240
Príkon
W
2000-2400
Frekvencia
Hz
Názov spoločnosti
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Slovenčina - 43
Untitled-32 43
2017-03-22
7:00:27
1. Ročná spotreba energie je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov Cotton (Bavlna) pri teplote 60 ˚C a 40
˚C, plnom a čiastočnom naplnení a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude závisieť od
toho, ako sa zariadenie používa.
2. Ročná spotreba vody je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov Cotton (Bavlna) pri teplote 60 ˚C a 40 ˚C a
plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
3. Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
Energia na sušenie stojí omnoho viac ako energia na pranie.
Pranie s odstredením pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie ako sušenie bielizne v sušičke.
4. „standard Cotton 60 ˚C program (štandardný program pre bavlnu 60 ˚C)“ a „standard Cotton 40 ˚C program (štandardný
program pre bavlnu 40 ˚C)“, ktoré je možné zvoliť pridaním možnosti Intenzívne k programom Cotton 60 ˚C (Bavlna 60 ˚C)
a Cotton 40 ˚C (Bavlna 40 ˚C), sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne (pokiaľ ide o
spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie.
Po inštalácii spustite Režim kalibrácie (pozrite si časť „KROK 6 – Spustenie kalibračného režimu“ na strane 18).
Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.
5. V hĺbke nie je zahrnutá vzdialenosť medzi stenou a jednotkou.
Informácia o hlavných programoch prania
Model
WF8*F5E*Q4* / WF8*F5E*QH*
WF8*F5E*W4* / WF8*F5E*WH*
WF8*F5E*Q2* / WF8*F5E*QM*
WF8*F5E*W2* / WF8*F5E*WM*
WF7*F5E*Q4* / WF7*F5E*QH*
WF7*F5E*W4* / WF7*F5E*WH*
WF7*F5E*Q2* / WF7*F5E*QM*
WF7*F5E*W2* / WF7*F5E*WM*
WF6*F4E*Q2* / WF6*F4E*QM*
WF6*F4E*W2* / WF6*F4E*WM*
WF6*F4E*Q0* / WF6*F4E*QL*
WF6*F4E*W0* / WF6*F4E*WL*
Tepl.
Kapacita
Trvanie
programu
(˚C)
(kg)
(min.)
20
40
4
4
4
8
131
171
191
239
40
3,5
130
35
35
20
40
3,5
3,5
3,5
7
131
171
211
239
56
53
53
48
59
56
56
50
Program
Cotton (Bavlna)
Cotton (Bavlna)
+ Intensive
(Intenzívne)
Synthetics
(Syntetika)
Cotton (Bavlna)
Cotton (Bavlna)
+ Intensive
(Intenzívne)
Synthetics
(Syntetika)
Cotton (Bavlna)
Cotton (Bavlna)
+ Intensive
(Intenzívne)
Synthetics
(Syntetika)
60
60
Spotreba
vody
Spotreba
elektrickej
energie
(ℓ/cyklus)
(kWh/cyklus)
53
43
43
53
0,4
0,58
0,86
1,06
-
53
0,66
-
50
38
38
48
0,37
0,59
0,8
0,94
Objem zostatkovej vlhkosti (%)
1400
1200
1000
otáčok za otáčok za otáčok za
minútu
minútu
minútu
56
59
53
56
53
56
48
50
-
40
3,5
130
35
35
-
53
0,66
20
40
3
3
3
6
128
171
191
249
-
60
56
56
50
69
65
65
59
38
38
38
41
0,3
0,46
0,65
1,02
3
128
-
35
45
36
0,45
60
40
Hodnoty uvedené v tabuľke boli namerané v podmienkach stanovených v norme IEC60456/EN60456. Skutočné hodnoty budú
závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
Slovenčina - 44
Untitled-32 44
2017-03-22
7:00:27
Poznámky
Untitled-32 45
2017-03-22
7:00:27
Poznámky
Untitled-32 46
2017-03-22
7:00:27
Poznámky
Untitled-32 47
2017-03-22
7:00:27
OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?
KRAJINA
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ELEKTRONICKOU FORMOU
NA LOKALITE
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64
(08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267
(brezplačna številka)
www.samsung.com/si
DC68-03445L-06
Untitled-32 48
2017-03-22
7:00:27
Download PDF

advertising